P. 1
Comunicatii de Date Si Retele de Calculatoare

Comunicatii de Date Si Retele de Calculatoare

|Views: 664|Likes:
Published by Andrei9008

More info:

Published by: Andrei9008 on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • INTRODUCERE
 • COMPETENŢE
 • OBIECTIVE
 • MATERIALE DE REFERINȚĂ
 • TRANSMISIA SERIALA - DATE, SEMNALE ŞI TEMPORIZARI
 • MODELUL OSI &TCP/IP
 • RE EAUA TOKEN RING
 • SUBNIVELUL ACCESULUI LA MEDIU (MAC)
 • RE EAUA FDDI
 • REŢEAUA ETHERNET
 • ECHIPAMENTE DE REŢEA
 • CABLURI TWISTED PAIR (CU PERECHI RĂSUCITE)
 • CATEGORII DE CABLURI
 • REALIZAREA PATCH-URILOR UTP STRAIGHT, CROSSOVER ŞI ROLLOVER
 • CODURI DE LINIE
 • GLOSAR DE TERMENI
 • FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII
 • FIŞĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI
 • FIŞĂ DE FEED-BACK A ACTIVITĂŢII
 • FIŞĂ PENTRU VERIFICAREA ABILITĂŢILOR
 • FIŞĂ DE LABORATOR
 • FIŞĂ DE EVALUARE
 • TABEL DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 • FIŞĂ DE LUCRU – COMPONETELE UNEI RE ELE
 • TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR - MODELUL OSI
 • DETERMINAREA ADRESELOR MAC ȘI IP A UNUI CALCULATOR
 • FIŞĂ DE LUCRU – topologii și opera ii cu LAN
 • TOPOLOGII DE RE EA
 • REALIZAŢI PRACTIC! - REALIZAREA PATCH-URILOR UTP
 • ARITMOGRIF MEDII DE TRANSMISIE
 • ARITMOGRIF MODELUL OSI
 • ARITMOGRIF ECHIPAMENTE DE RETEA
 • FIŞĂ DE LUCRU – componetele unei re ele
 • SUGESTII METODOLOGICE

These materials were developed as part of the project EuropeAid/Technical Assistance for Institution Building in the TVET

Sector, Romania Europe Aid/122825/D/SER/RO

A project funded by the European Union

CNDIPT

AUXILIAR CURRICULAR Comunicații Comunica de date și rețele de calculatoare
PROFILUL: Tehnic NIVELUL: 3 SPECIALIZAREA: Tehnician operator tehnică de calcul ă

Bacau 2008

1

Autori:

Iordache Florin – Colegiul Tehnic de Comunica ii “Nicolae Vasilescu Karpen” Bacău Mojzi Mihai – Colegiul Tehnic de Comunica ii “Nicolae Vasilescu Karpen” Bacău

CONSULTANŢĂ:

POPESCU ANGELA, EXPERT CNDIPT

ASISTENŢĂ TEHNICĂ:

IVAN MYKYTYN, EXPERT WYG INTERNATIONAL

2

Cuprins
INTRODUCERE .............................................................................................................................................................. 4 COMPETENŢE ............................................................................................................................................................ 6 OBIECTIVE ..................................................................................................................................................................... 8 MATERIALE DE REFERINȚĂ......................................................................................................................................... 9 TRANSMISIA SERIALA - DATE, SEMNALE ŞI TEMPORIZARI ............................................................................ 10 MODELUL OSI &TCP/IP .................................................................................................................................................... 21 RE EAUA TOKEN RING .................................................................................................................................................... 22 ALGORITMUL DE FUNC IONARE AL RE ELEI TOKEN RING ....................................................................... 23 SUBNIVELUL ACCESULUI LA MEDIU (MAC) ............................................................................................................ 24 RE EAUA FDDI ..................................................................................................................................................................... 25 REŢEAUA ETHERNET ........................................................................................................................................................ 27 ECHIPAMENTE DE REŢEA ............................................................................................................................................... 28 CABLURI TWISTED PAIR (CU PERECHI RĂSUCITE)............................................................................................. 29 CATEGORII DE CABLURI .................................................................................................................................................. 31 REALIZAREA PATCH-URILOR UTP STRAIGHT, CROSSOVER ŞI ROLLOVER .............................................. 34 CODURI DE LINIE ................................................................................................................................................................ 36 GLOSAR DE TERMENI ........................................................................................................................................................ 40 FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII ............................................................................................................................ 45 FIŞĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI ............................................................................... 47 FIŞĂ DE FEED-BACK A ACTIVITĂŢII ............................................................................................................................ 49 FIŞĂ PENTRU VERIFICAREA ABILITĂŢILOR............................................................................................................ 50 FIŞĂ DE LABORATOR ......................................................................................................................................................... 51 FIŞĂ DE LABORATOR ......................................................................................................................................................... 53 FIŞĂ DE EVALUARE............................................................................................................................................................. 55 TABEL DE EVALUARE ŞI DE NOTARE ......................................................................................................................... 56 FIŞĂ DE EVALUARE ............................................................................................................................................................ 58 FIŞĂ DE LUCRU – COMPONETELE UNEI RE ELE .................................................................................................. 59 TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR - MODELUL OSI ............................................................................. 60 DETERMINAREA ADRESELOR MAC ȘI IP A UNUI CALCULATOR............................................................................... 63 FIŞĂ DE LUCRU – TOPOLOGII ȘI OPERA II CU LAN ...................................................................................................... 69 TOPOLOGII DE RE EA ....................................................................................................................................................... 71 REALIZAŢI PRACTIC! - REALIZAREA PATCH-URILOR UTP............................................................................... 72 ARITMOGRIF MEDII DE TRANSMISIE ............................................................................................................................. 73 ARITMOGRIF MODELUL OSI ............................................................................................................................................. 74 ARITMOGRIF ECHIPAMENTE DE RETEA ........................................................................................................................ 76 SOLUŢIONAREA ACTIVITĂŢILOR .....................................................................................................................77 FIŞĂ DE LUCRU – COMPONETELE UNEI RE ELE ............................................................................................................. 78 ARITMOGRIF MEDII DE TRANSMISIE ............................................................................................................................. 79 ARITMOGRIF MODELUL OSI ........................................................................................................................................... 80 ARITMOGRIF ECHIPAMENTE DE RETEA .................................................................................................................. 81 SUGESTII METODOLOGICE .............................................................................................................................................. 82

3

INTRODUCERE Prezentul auxiliar curricular a fost realizat cu scopul principal de a oferi un sprijin în activitatea de învăţare a elevilor, având ca referinţă unităţile de competenţă din Standardul de Pregătire Profesională pentru specializarea “tehnician operator tehnică de calcul”. Suplimentar, auxiliarul îşi propune să orienteze şi să ajute cadrul didactic în activitatea de proiectare, desfăşurare şi evaluare a procesului de învăţare, pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune. Fiecare material din auxiliarul curricular (activităţi de învăţare, documente de evaluare, anexe, glosar, bibliografie) îşi aduc o contribuţie diferenţiată la realizarea competenţelor tehnice specifice modulului „Comunicații de date și rețele de calculatoare”. Modulul „Comunicații de date și rețele de calculatoare” se desfăşoară pe durata anului şcolar astfel : - 31 ore - teorie - 45 ore - laborator tehnologic Auxiliarul nu acoperă integral, toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea Certificatului de atestare profesională, este necesară validarea tuturor competenţelor conform criteriilor de performanţă şi a probelor de evaluare cuprinse în SPP. În contextul vârstei elevilor din clasa a XII-a, având în vedere că aceştia încep să devină „adulţi”, profesorul trebuie să admită că pentru aceşti elevi creşte importanţa învăţării selective, creşte importanţa unei existenţe relativ independente, creşte dorinţa de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi. Prin urmare este obligatoriu ca activităţile de învăţare să fie structurate cu finalitate vizibilă, să nu existe aparenţa inutilităţii, să promoveze pragmatismul educaţional. În elaborarea strategiilor didactice, profesorul trebuie să aibă în vedere următoarele cerinţe: elevii învaţă eficient atunci când o activitate de învăţare este considerată utilă; elevii învaţă când rezolvă o sarcină şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare; elevii au stiluri proprii de învăţare, cu viteze deosebite şi în moduri diferite;

4

asigurând dezideratele unui învăţământ formativinformativ. atitudinea. descoperirea. proiecţii video. activităţile de învăţare să beneficieze de o varietate de forme de prezentare (explicaţii ascultate. concurs de întrebări. etc. demonstraţia. observaţia. demonstraţii scrise. Chiar dacă materialele din auxiliar se vor dovedi a fi „captivante”. nivelul de aspiraţie. referate precum şi examinări orale şi lucrări scrise. În final rezultatele evaluării se raportează la criteriile de performanţă putându-se astfel concluziona asupra eficienţei activităţilor de învăţare. accentuarea aspectelor pragmatice prin propunerea unor activităţi de învăţare care dezvoltă abilităţi şi competenţe utile într-un viitor posibil loc de muncă. jocuri de rol simulate etc. profesorul devine organizator al unor experienţe de învăţare relevante pentru elevi şi poate spori această relevanţă prin utilizarea unui larg evantai de instrumente şi resurse didactice (problematizarea. În acest sens s-a urmărit : durata de concentrare intelectuală a unei activităţi de învăţare să nu depăşească 20 minute. simularea.) care să stimuleze imaginaţia creatoare. interesele. Pentru evaluare sunt recomandate teste. rezultatele nu vor putea fi optime dacă fiecare elev nu devine conştient că fiecare vârstă are atu-urile ei. ca proces prin care se stabileşte dacă demersul didactic a reuşit şi dacă au fost realizate obiectivele propuse. folosirea multiplă a imaginilor oferite de tehnologia comunicaţiilor INTERNET şi utilizarea graficelor şi a schemelor bloc intuitive. experimentul. pentru ordonarea informaţiilor noi şi pentru asocierea lor cu cunoştinţele mai vechi. gândirea inteligentă. în procesul de învăţare. proiecte. Auxiliarul curricular are în centrul atenţiei şi activitatea de evaluare. Din perspectiva predării. fişe de evaluare. elevii au nevoie de timp suplimentar acordat special.).elevii participă cu cunoştinţele lor (dobândite pe diverse căi anterior). exerciţiul. iar un elev ceea ce poate să facă la modul superlativ pe durata vârstei şcolare este să se instruiască temeinic ! 5 . Prezentul ghid auxiliar a fost realizat cu intenţia de a înlătura pe cât posibil eventualele momente de apatie ale elevilor de-a lungul unei ore de curs. concretizată în rezultatele obţinute de elevi.

Organizarea prezentării: .adecvarea la audienţă 27.manuale .2. 27. Explică principiile procedeelor de a transmite date.alte persoane.succesiunea logică . C2. Comunicare C4. 27. C3. Susține prezentări pe teme profesionale C5. folosind: Surse de informare: . Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în rețelele digitale.COMPETENŢE Comunicații de date și rețele de calculatoare C1. Selectează componentele fizice utilizate în rețelele de date. C4. Descrierea sistemelor de comutaţie Reţeaua cu comutaţie de pachete Reţeaua ISDN Modele şi standarde Topologia reţelelor de calculatoare Conectori utilizaţi în reţelele de calculatoare Cabluri utilizate în reţelele de calculatoare Echipamente utilizate în reţelele de calculatoare Demonstrarea ablităţilor de realizare a unei p rezentări în situaţii de comunicare publică referitoarea la proiectarea unui circuit electronic.Descrie topologiile şi opera iile cu LAN. Descrierea transmisiilor şi interfeţelor sincrone.Susţine prezentări 6 .1.locul prezentării . Descrie topologiile și operațiile cu LAN.1. 27.baze de date .4. Elaborează documente pe teme profesionale.3.Explică principiile procedeelor de a transmite date.reviste de specialitate . Principiile modulării Descrierea generală a reţelelor de date. Unitate de competenţe 27. 5.Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în re elele digitale.Selectează componente fizice utilizate în reţele de date.Comunica ii de date şi re ele de calculatoare Competenţe Conţinuturi tematice Descrierea transmisiilor şi interfeţelor asincrone.articole . Comunicare 5.

mimică asociată . grafică) . Elaborează documente pe teme profesionale.articole . - Conţinuturi tematice forma prezentării realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele).Unitate de competenţe Competenţe pe teme profesionale.gestică .rapoarte .exemplificări . 5.baze de date interne şi externe Extragerea şi sintetizarea informaţiei.intonaţie. Tehnici de captare a atenţiei: .suport non-verbal (imagine.literatură de specialitate .manuale . Situaţii de comunicare. Surse de informaţie: . 7 .pronunţie .3.

OBIECTIVE După parcurgerea modului Comunica ii de date și re ele de calculatoare elevii vor fi capabili să: Explice transmisiile asincrone Explice transmisiile sincrone Explice principiile de bază ale modulării Descrie sistemele de transmisii de date Descrie sistemele de comuta ie în telecomunica ii Descrie o re ea cu comuta ie de pachete Descrie avantajele re elei ISDN Compare performan ele re elelor Topologia re elelor de calculatoare Conectori utiliza i în re elele de calculatoare Cabluri utilizate în re elele de calculatoare Echipamente utilizate în re elele de calculatoare Să sus ină prezentări pe teme profesionale Elaboreze documente pe teme profesionale 8 .

MATERIALE DE REFERINȚĂ 9 .

datele sunt transmise bit cu bit. care după un anumit număr de biţi rezulta intr-o eroare. scheme de codificare. 10 . bitul 4 se pierde deoarece tactul receptorului este prea încet. iar receptorul citește bitul pe frontul coborâtor al tactului.TRANSMISIA SERIALA . Daca emiţătorul şi receptorul au același semnal de tact. nu sunt egale. In comunicaţia serială. Daca duratele celor doua semnale de tact. sincronizarea este perfectă. majoritatea transmisiilor de date intre calculatoare sunt făcute pe cale serială pentru a reduce costul cablului şi conectorilor. Pentru a evita aceasta.DATE. In figura de mai jos. care nu pot fi depășite de magistrale paralele. cantitate Temporizări . frecventa şi faza Semnale . Problemele apar când receptorul şi emiţătorul nu au un semnal de tact comun.tratarea erorilor.frecventa şi faza Este necesar un mecanism care sa permită receptorului sa citească corect bitul curent de intrare la jumătatea duratei lui. trebuie resincronizate şi începutul unui caracter. in primul caz. Exista şi limitări fizice de distanţă. Toate comunicaţiile sunt caracterizate de trei elemente principale: • • • Date . iar in cazul al doilea.înţelegerea lor. emiţătorul scrie bitul pe frontul crescător al tactului. Cu toate ca transferul paralel este mai rapid. adică trebuie sa cunoască frecventa şi faza secvenţei de date. Receptorul trebuie sa știe durata unui bit şi de unde începe bitul respectiv. controlul fluxului şi rutare Sincronizare . SEMNALE ŞI TEMPORIZARI Transmisia digitala de date a evoluat de la conexiunea intre un calculator cu echipamentele periferice. la calculatoare care comunica in reţele internaţionale complexe.sincronizarea intre receptor şi emiţător. fiecare bit este citit la mijlocul duratei lui. Din alte motive. receptorul trebuie resincronizat regulat la nivel de bit. pentru emiţător şi receptor. apare o decalare. pachet sau mesaj.

mesajul transmis este precedat de caractere speciale de sincronizare. Aceasta 11 . Viteza de lucru se stabilește manual la începutul transmisiei. Pentru ca aceasta metoda sa funcţioneze. ci inserează un pseudo-impuls de tact.Daca emiţătorul şi receptorul au același semnal de tact atunci se spune ca lucrează in mod Sincron. Pentru sincronizare. Stop şi Paritate. In modul Sincron. cu adăugarea biţilor de Start. Astfel. atunci lucrează in mod Asincron. unul după altul. trebuie sa existe. Transmisiile in mod sincron pot folosi scheme de inteligente de modulare. în fata fiecărui octet transmis. Pentru informaţia de fază. realizata cu bitul de Stop. receptorul trebuie sa detecteze începutul bitului de Start. In modul Asincron. emiţătorul nu trimite un tact deodată cu datele. o perioada de liniște intre caractere. iar semnalele de date şi tact folosesc aceeași perechi de fire. Altfel. detectabile de receptor. caracterele sunt transmise rapid. daca au semnale de tact separate. cunoscut ca Bit de Start. Acestea sunt transmise încontinuu şi când nu sunt date de transmis. fără biţi de Start şi de Stop. care se bazează pe elemente de circuit suplimentare. pentru fiecare caracter ASCII avem o transmisie independentă.

nu oferă siguranţa mare Sume de control la nivel de bloc . pe lângă date utile. etc& Aceste vârfuri sunt induse in firele de comunicaţie care se comporta ca niște antene. Un astfel de protocol este şi protocolul HLDC. Când mesajul ajunge la receptor. cunoscuta sub numele de codificare Manchester. Metodele de detecţie şi corecţie a erorilor se îndreaptă spre domeniile CD-ROM-urilor şi DVD-urilor. este folosita in reţele Ethernet. orientate pe bit. La oricare din metode. atunci s-a produs o eroare. Daca cele doua semnături nu coincid. emiţătorul prelucrează o parte din date şi generează un fel de semnătura pe care apoi o transmite împreună cu date utile. in transmisia datelor. Exista mai multe metode care merita sa fie studiate: • • • Biți de paritate . comutarea unor motoare mari.simplu de aplicat . nu ajuta prea mult Împărțire polinomială . Protocoale care folosesc aceasta metoda permit transferul de date la viteze mari.simplu de aplicat .mai complicat de calculat. Paritatea este cea mai discutata metoda de detecţie a erorilor pentru protecţia transmisiilor seriale de caractere ASCII. aceste informaţii sunt codificate înainte de transmisie. oferă securitate Toate metodele de tratare a erorilor folosesc informaţie redundanta. Canalele moderne de comunicaţie sunt din ce in ce mai fiabile. De cele mai multe ori. Metoda 12 . Codificarea datelor şi controlul erorilor Erorile pot apare când circuitele folosite pentru conexiune sunt afectata de zgomot (interferente electrice) cum ar fi: lămpi fluorescente. Toate aceste metode implica introducerea de informaţie neesenţială. Deoarece tensiunile cu care se lucrează in calculatoare sunt mici. acesta prelucrează datele primite şi generează o semnătură pe care o compară cu cea primita. efectul pe care i-l are acest zgomot este important.metoda. O metoda sincrona alternativă este folosita pentru transmisii seriale rapide noncaracter.

Prin urmare. Nu este posibila corecţia erorii. La recepţie. se recalculează restul împărţirii şi daca nu coincide cu cel primit. şi daca suma obţinuta nu este 0 atunci înseamnă ca datele sunt eronate şi secvenţa trebuie retransmisă. Suma de control la nivel de bloc este alt mecanism de detecţie a erorilor de transmisie. Secvenţa de biţi este împărţită cu un număr special ales. care includ şi suma de la sfârșit. Divizorul se obţine cu algoritmul folosit la codurile Hamming. când sunt afectaţi un număr impar de biţi. după biţii utili. adică folosind operatorul XOR. Paritatea poate fi para (cuvântul conţine un număr par de 1) sau impara (cuvântul conţine un număr impar de 1). Un singur bit de paritate nu oferă informaţii despre poziţia erorii. O eroare dubla (afectează un număr par de biţi) nu poate fi detectată prin acest mecanism. Calcularea parităţii se poate face cu operatorul XOR (SAU Exclusiv) intre biţii cuvântului. care apoi se însumează şi se obţine o sumă care va fi trunchiată.bitului de paritate se poate aplica pentru date binare de orice lungime. dar prin împărţire aritmetică. atunci secvenţa este eronata. inversată şi adăugată la sfârșit. ă O alta metoda de detecţie a erorilor este CRC (Cyclic Redundant Check). Prin aceasta metoda este posibila doar detecția erorii singulare. Este astfel posibila detecţia şi corecţia erorii. La recepţie. aceasta metoda nu oferă prea multa securitate. Codurile Hamming reprezintă o alta metoda care permite şi localizarea erorii prin adăugarea a mai mult de un bit de paritate după biţii utili. se aduna pe măsură ce sosesc. Şi în acest caz se calculează o suma de control. Acest mecanism permite corecția erorii singulare şi detecția erorii duble. 13 . Restul împărţirii reprezintă semnătura care va fi adăugata la sfârșit. blocurile primite. Împărţirea se face in modulo 2. Prima data este necesar ca datele sa fie împărţite in blocuri. Pentru fiecare cuvânt este adăugat un bit de paritate (semnătura).

cel mai folosit este standardul RS232 sau V24. Acesta presupune un conector D cu 25 sau 9 pini. Un bit de 1 logic este transmis ca aproximativ -9 volti. toate erorile in rafala de maxim 16 biţi 2.998 % din toate erorile de orice lungime CRC-ul se poate calcula mai ușor prin metode hardware. Cupla seriala cu 9 pini (partea de la calculator) are urmatoarea configuratie: Acest tip de comunicaţie este folosit pentru a transmite un semnal digital de la un calculator la un modem. folosind registre cu deplasare şi porţi logice XOR. toate numerele impare de biţi din eroare 3. Un CRC care generează un rest de 16 biţi poate detecta: 1. transmite semnalul sub forma analogica. iar 14 . iar un bit de 0 logic ca +9V. spre un alt modem legat la alt calculator. Computerul se numeste DTE (Data Terminal Equipment).Performantele acestei metode sunt impresionante. 99. pe linia de telefon. la care de cele mai multe ori sunt legate doar 3 fire. Standardul RS232 La nivelul hardware cel mai de jos al unei comunicaţii seriale. care folosind mai departe alte standarde de comunicaţie.

15 . Lungimea cablului este de maxim 5m. Pentru a face mai uşoară interconectarea intre echipamente. USB . Lăţimea de banda a portului USB este de 1. se folosesc conectori standard Master şi Slave. pentru conectarea la calculator (master) şi la celalalt conectori de tip B. care are ca scop interfaţarea mai ușoară intre echipamente periferice şi calculator. Acesta are la un capăt conectori de tip A. In figura urmatoare este ilustrat rolul pe care-l are legatura RS232 in comunicatiile de date. pentru conectare la periferic (slave).modem-ul DCE (Data Communications Equipment).Universal Serial Bus USB sau Magistrala Seriala Universala este un nou standard de comunicaţie seriala de viteza mica.5 Mo/s. Cablul de comunicaţie are 4 fire din care doua sunt de date şi doua pentru alimentare (5V şi 0V). fără sa fie nevoie sa se instaleze cate o placa PCI pentru fiecare periferic nou. împărţită intre maxim 127 de dispozitive atașate.

la care se pot lega doua sau mai multe HUB-uri (doua HUB-uri pe port USB) sau direct periferice. Aici intervine modem-ul. USB HUB (sau dispozitiv de rutare) şi unităţi funcţionale conectate (periferice). Apare deci o problema de conectare. Liniile telefonice lucrează cu semnale analogice.Standardul USB folosește o conexiune de tip arbore in care sunt prezente următoarele elemente: USB Host (sau gazda). Modem-uri Modem-ul este folosit intr-o conexiune Dial-Up pentru a permite calculatoarelor sa comunice la distante mari prin intermediul reţelei telefonice publice. in diferite 16 . Un modem tipic permite o viteza de comunicaţie intre 300 şi 56000 bps (bauds pe secunda). Numele de modem provine din termenii modulare-demodulare. Dar calculatoarele lucrează cu semnale digitale. care se conectează intre calculator şi linia telefonica. Host este in general calculatorul (rădăcina arborelui). cel puţin la nivelul buclelor locale. prezente in calculator. La un HUB se pot conecta alte HUB-uri sau direct periferice. Modem-ul convertește nivelele logice de 0 şi 1.

cate doua pentru fiecare direcţie. modem-urile moderne folosesc tehnici complexe de modulare in amplitudine şi faza care sunt prezentate schematic mai jos: 1. Exista doua moduri de a face conversia. modulatia in amplitudine (AM) nu se folosește in transmisiile de date.3400 Hz) pentru a putea fi transmise pe liniile telefonice. Pentru modularea purtătoarei pe linia telefonica. 1 şi 0 logic sunt reprezentate prin tonuri diferite (FSK). se folosesc 4 tonuri diferite. Un singur ton reprezintă 1 logic. iar nici un ton reprezintă 0 logic. Frecventa tonurilor trebuie sa aparţină spectrului vorbirii (300 . Pentru al doilea mod. Pentru a permite comunicaţia in ambele direcţii simultan (full-duplex). deoarece e foarte sensibila la zgomot 2.tonuri. modulatia in frecventa (FM) este des folosita deoarece are o toleranta mare la zgomot 17 .

modulatia in faza (PM) faza semnalului sinusoidal se schimba in funcţie de valoarea logica a semnalului digital Daca pentru un bit de 1 logic. In aceasta tehnica de modulatie se schimba simultan şi amplitudinea şi faza semnalului. atunci se pot transmite doi biţi simultan in același slot de timp. Daca faza se schimba cu multiplii de 90 grade.3. modulatia in amplitudine şi faza (QAM) este folosita de modem-urile de mare viteza. 18 . Aceasta tehnica de modulaţie este prezentata in figura următoare: 4. atunci pentru fiecare slot de timp se transmite un bit de informaţie. faza se schimba cu 180 grade. iar pentru un bit de 0 logic cu 0 grade (nu se schimba).

microunde sau radiofrecvenţa. videorecorder. un fascicol de raze infrarosii provenit de la o dioda LED care lucreaza in spectrul respectiv. O astfel de telecomanda are un microcontroler care citește o minitastatură şi in funcţie de butonul apăsat. Semnalul modulează fascicolul infraroșu emis de LED. in cazul de fata apart electronic de uz casnic (televizor. care folosesc ca suport fizic pentru transmiterea datelor. etc. emite un cod sub forma unui semnal digital pe o linie seriala. cele mai folosite sunt telecomenzile in infrarosu. Telecomenzi in infrarosu Telecomanda permite controlul de la distanta al unui dispozitiv. acesta fiind şi cazul standardului RS232 prezentat anterior. cum ar fi: fascicole de raze infraroșii sau laser in aer sau conduse prin fibra optica.. ultrasunete.Mediii fizice pentru transmisia seriala In mod uzual.). Astazi. Comunicaţiile seriale pot folosi şi alte medii de transmisie. IrDA (Infrared Data Asociation) 19 . combina muzicala. In continuare sunt prezentate trei domenii in care comunicaţia se face prin modularea luminii. mediul fizic de transmisie este bazat pe fire de cupru.. climatizator.

Semnalul emis este modulat in impuls şi are o durata de 3/16 din durata unui bit. care presupune un impuls cu 1/4 din durata unui bit. 20 . codificând astfel 2 biti de date intr-un singur impuls IR.IrDA definește un set de standarde care specifica felul in care se transmit datele. fără fir. Viteza de transmisie variază intre 2400 şi 115200 bps. Un impuls IR reprezintă 0 logic. poziţionat in una din cele 4 pozitii posibile. Se pot obţine viteze de 4 Mbiti/s folosind tehnica de modulatie 4PPM. cat şi la protocoalele folosite.0. distanta la care se comunica este de maxim 1 m la lumina zilei (10 Klux) şi un unghi de deflexie de 15 grade. Un astfel de pachet folosește un cod CRC pe 32 de biti. Formatul unui cadru IR este același cu formatul unui cuvânt emis de portul serial asincron. Conform standardul IrDA 1. Dispozitivele IrDA comunica folosind LED-uri cu emisie in infraroșu cu lungimea de unda de 875 nm. Specificaţiile IrDA se refera atât la dispozitivele fizice implicate in comunicaţie. iar lipsa lui reprezintă 1 logic. prin intermediul radiaţiei infraroșii.

MODELUL OSI &TCP/IP OSI/ISO Stratul aplicație Asigură interacţiunea cu utilizatorul Oferă servicii aplicaţie pentru transfer de fișiere. Fragmentare Porturi diferite sunt utilizate pentru a diferenţia aplicaţiile care trec prin același nod Stratul rețea Asigură adresarea peste internet Utilizat pentru rutare (determinarea căii pe care va fi trimis pachetul de date) Stratul rețea Asigură adresarea peste internet Utilizat pentru rutare (determinarea căii pe care va fi trimis pachetul de date) Stratul legătură de date Transfer sigur intre 2 noduri Adresare fizică Stratul legătură de date Transfer sigur intre 2 noduri Adresare fizică Transmite biţii de date mediului fizic Stratul Fizic transmite biţii de date de la stratul legătură de date mediului fizic 21 . Sincronizează fluxurile de date înrudite. Stratul sesiune Facilitează iniţierea. cum ar fi cele video si audio pentru o transmisiune video Stratul de transport Siguranţa transmiterii datelor Controlul fluxului de date. menţinerea si încheierea conexiunilor intre noduri. Stratul prezentare Convertește din formatul specific sistemului in formatul specific reţelei Oferă criptare. http etc. Fragmentare Porturi diferite sunt utilizate pentru a diferenţia aplicaţiile care trec prin același nod Stratul de transport Siguranţa transmiterii datelor Controlul fluxului de date. email. compresie TCP/IP Stratul aplicație Se ocupa de prezentarea si managementul sesiunilor.

Reţelele Token Ring utilizează un cadru special. de la care pleacă legăturile către staţiile din reţea. pentru asigurarea unei mai bune operativităţi in munca de întreţinere a reţelei. numit token. topologia realizata cea de fiind inel fizic. care poate transmite numai dacă linia este liberă.RE EAUA TOKEN RING Principiu O reţea Token Ring consta din mai multe staţii legate intre ele prin legături punct – la punct. și 22 . pentru a desemna dispozitivul care este autorizat să trimită din respectivul segment LAN. Cablarea reţelei se face însă sub formă stelară. o staţie de lucru Ehernet poate transmite date prin reţea numai dacă este în posesia tokenului. Reţelele Token Ring sunt mai deterministe decât cele Ethernet. ‘Centrul’ stelei îl reprezintă concentratorul (numit Multistation Access Unit). În cazul reţelelor Ethernet utilizatorii trebuie să concureze pentru accesul la reţea. Spre deosebire de o staţie Ethernet. ceea ce înseamnă că fiecare utilizator obţine dreptul de a-și transmite date la intervale regulate.

pentru a semnaliza ca acest ) cadru nu este ultimul.Folie transparentă ALGORITMUL DE FUNC IONARE AL RE ELEI TOKEN RING •statia asteapta receptia unui token pe linia ring statia ring-in. statiile care nu au posedat jetonul (statiile B. 5 •cand statia a transmis ultimul pachet. C si D) au indeplinit doar in functia de repetare a bitilor de pe liniile ring pe cele ring-out corespunzatoare. la sfarsitul receptiei inapoi a cadrului (cadrelor) transmise. il cand scoate din retea (nu il mai retransmite) si devine disponibila sa elibereze tokenul. il elibereaza imediat. va elibera tokenul si va reactiva linia de repetare proprie (repeat path). deci au transmis informatia mai ring-in out departe in retea •daca ele au detectat eroare de date. semnaleaza aceasta prin setarea bitului E din campul ED daca 10 •statia. este nevoita sa astepte acest cadru si va transmite in retea biti de umplere (fill bit (fill bit) 7 8 •cand statia receptioneaza cadrul transmis (il recunoaste ca propriu prin intermediul campului de adresa SA). si cand il sesizeaza. seteaza bitul I ( ) (Intermediate) din campul ED. daca mai are date continua transmisia in conditiile descrise mai sus 9 •in timpul cat statia a transmis date in retea. reseteaza bitul I cand 6 •daca statia a terminat transmisia datelor proprii inaintea receptarii inapoi pe linia ring-in a primului cadru daca ringtransmis. 11 23 . Daca nu mai are cadre de transmis. il retine 1 •statia inhiba linia de repetare de bit ( statia (repeat path) 2 •statia incepe transmisia propriilor date statia 3 •statia transfera in retea bitii de date din campul Info statia 4 •daca statia mai are de transmis date (mai are de transmis alte cadre) si timpul alocat pentru retinerea tokenului daca THT (Timer Holding Token) nu a expirat.

reprezinta suma de control realizata prin calculul CRC asupra campurilor pachetului. Cele doua campuri formeaza asa numita secventa de start a cadrului.749 octeti. SFS (Start- of-Frame Sequence). Aceasta lungime depinde de viteza de transmisie (sau de durata unui bit. Câmpul FCS (Frame Check Sequence). Fişă de documentare 24 . ce contine informatii pentru accesul la mediu (la inel). Structura cadrului este următoarea: Semnificatia campurilor din cadru este urmatoarea: Campuri Octeti SD 1 AC 1 FC 1 DA 6 SA 6 RI 0-30 INFO 17749 FCS 4 ED 1 FS 1 Câmpul SD (Starting Delimiter). Câmpul ED (Ending Delimiter) indica sfarsitul pachetului. Câmpul Info reprezinta campul de date propriu-zis si poate avea o lungime de la 4 la 17. notata t ) si de valoarea timpului acordat statiilor pentru retinerea tokenului. Câmpul FS (Frame Status) este folosit pentru instiintarea statiei sursa despre modul cum a decurs transmisia cadrului Aceste ultime doua câmpuri formează secvenţa de terminare a cadrului EFS (End- of-Frame sequence).5. cu rolul de identificare al inceputul fizic al cadrului.9ms. Câmpul AC (Access Control). Lungimea sa este variabila.SUBNIVELUL ACCESULUI LA MEDIU (MAC) Token Ring este o tehnică dezvoltată de către IBM şi standardizată de comisia IEEE în standardul 802. Câmpul FC (Frame Control) defineste continutul pachetului. care are o valoare maxima stabilita prin standard la 8. respectiv ale statiei sursa a cadrului curent. Câmpurile DA (Destination Address) si SA (Source Address) reprezinta adresele pe 6 octeti ale statiei destinatare. THT (Timer Holding Token). Câmpul RI (Routing Information) contine informatie de dirijare necesara daca cadrul parcurge o retea extinsa prin folosirea de elemente de interconectare (se folosesc porţi cu dirijare de la sursa. pana la 30 de octeti.

Pentru aceasta este nevoie de 2 inele. FDDI este o reţea bazată pe circulaţia unui token. După cum se observă tokenul este trimis de pe un inel pe celălalt în încercarea de a se păstra reţeaua funcţională. FDDI permite alocarea lăţimii de bandă în timp real fapt care-l face ideal pentru o mare varietate de aplicaţii.RE EAUA FDDI Fiber Distributed Data Interface constituie o metodă de acces destinată reţelelor LAN şi reţelelor MAN. în timp ce traficul prin celălalt inel are loc în sensul opus acelor de ceasornic. Traficul prin aceste inele se desfăşoară în sensuri opuse: traficul printr-un inel se desfăşoară în sensul acelor de ceasornic. FDDI oferă un mecanism care permite reţelei să funcţioneze în continuare chiar dacă inelul a fost „spart”. similară cu reţeaua Token Ring. FDDI oferă opţiunea pentru o topologie inel dublu. tokenul circulând în sensuri opuse prin cele 2 inele. şi utilizează cablaj cu fibră optică pentru a transmite date la viteza de 100Mbps. Acest 25 . pe distanţe de până la 10 km. Această facilitate se numeşte autovindecare.

26 . în timp ce traficul asincron consumă restul. Lăţimea de bandă pentru traficul sincron este alocată staţiilor care necesită transmiterea continuă a datelor (voce. Dual Attachment Stations (DAS) sau staţii clasă A. Single Attachment Stations (SAS) sau staţii clasă B.lucru este posibil prin cele 2 tipuri de trafic ce pot fi implementate: sincron şi asincron. Fiecare staţie are atribuit un nivel de prioritate asincron şi poate folosi la un moment dat toată lăţimea de bandă asincronă. Conform specificaţiilor FDDI. lăţimea de bandă este alocată folosind o schemă de priorităţi cu 8 niveluri. În FDDI se întâlnesc 2 categorii de staţii: 1. pentru realizarea conexiunilor fizice se foloseşte un inel dublu. Traficul sincron poate consuma doar o porţiune din totalull lăţimii de bandă a unei reţele. In traficul asincron. ataşate ambelor inele. ataşate inelului principal prin intermediul unui concentrator 2. Mecanismul de prioritate poate bloca staţiile care nu folosesc lăţimea de bandă sau care au un nivel de prioritate prea mic. video). Exemplul următor vă poate face o idee despre o configuraţie FDDI complexă (DAC – dual attachment concentrator).

Pentru a preîntâmpina problemele legate de coliziuni. fiind definită de standardul IEE 802. fiecare pereche emiţător – receptor are la dispoziţie întreaga lăţime de bandă a reţelei Ethernet. Ethernet utilizează tehnica accesului multiplu cu sesizarea semnalului purtător şi detectarea coliziunii. În această situaţie. ceea ce înseamnă ca toate staţiile de pe un segment de reţea folosesc în comun lărgimea de bandă totală. Adesea Ethernet este considerat ca fiind un mediu LAN partajat. Înainte de a transmite date.3. Dacă reţeaua Ethernet este construită pe bază de comutatoare a atunci reţeaua nu mai este considerată ca fiind reţea partajată. Când o coliziune e detectată. 27 .m. COLIZIUNEA este situaţia în care două staţii detectează liniştea şi emit în acelaşi timp. eter s. hardware-ul Ethernet este prevăzut cu senzori de detectare a coliziunilor.REŢEAUA ETHERNET Ethernet este cea mai larg răspândită metodă de acces. Reţelele Ethernet au devenit atât de populare încât o specificaţie pentru conexiune LAN sau pentru o reţea LAN implică utilizarea Ethernet chiar dacă nu este specificată explicit. fibră.d). Datele sunt trimise doar dacă staţiile nu „aud” date trimise în reţea.a. fiecare staţie trebuie să „asculte”reţeaua pentru a vedea dacă este utilizată. difuzând fiecare cadru prin mediul fizic respectiv (fir. Topologia tipică folosită este topologie bus. datele sunt ignorate iar staţiile care au trimis datele le vor retrimite.

ECHIPAMENTE DE REŢEA Hub-ul/ Repetorul Repetă semnalul primit pe un port prin ieșirile celorlalte porturi Permite mai multor segmente punct la punct să fie reunite într-o singura reţea Ethernet partajat. Poate apare fenomenul de congestie a reţelei. Echipament de nivel 1 Switch-ul/ Comutatorul Menţine separarea segmentelor de reţea pe care le conectează prin păstrarea traficului local în segmentul de care ţine acesta. Folosește adresele MAC pentru a construi un tabel de gazde , localizând aceste gazde într-un segment de reţea și reţinând traficul aferent segmentelor respective în interiorul acestor segmente. Concentrează conectivitatea garantând lăţimea de bandă. Echipament de nivel 2 Router-ul/ Ruterul Este în esenţă un calculator cu două sau mai multe plăci de reţea ce acceptă unul sau mai multe protocoale de reţea (e.g. IP) Menţine separarea segmentelor de reţea pe care le conectează prin păstrarea traficului local în segmentul de care ţine acesta Retransmite pachetele de date dintr-o reţea în alta Reglează traficul reţelei Echipament inteligent de nivel 3 Echipament de nivel 3

28

CABLURI TWISTED PAIR (CU PERECHI RĂSUCITE)

Cablul Twisted Pair este un tip de cablu des întâlnit în care doi conductori sunt răsuciţi unul în jurul celuilalt în scopul anulării interferenţei electromagnetice ce cauzează diafonie (engl.: crosstalk). Numărul de răsuciri pe o distanţă de un metru face parte din specificaţiile tipurilor de cabluri. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât diafonia este redusă mai mult. Categorii de cabluri TP UTP: Unshielded Twisted Pair (Cablu cu perechi răsucite neecranat) Cablul UTP este cea mai des întâlnită variantă de cablu cu perechi răsucite din reţelele de date. Cablurile UTP sunt numite adesea cabluri Ethernet, după Ethernet, standardul cel mai răspândit (dar nu şi cel mai fiabil) ce foloseşte cabluri UTP. STP: Shielded Twisted Pair (Cablu cu perechi răsucite ecranat) În acest tip de cablu, fiecare pereche este învelită într-o folie de ecranare şi oferă o bună protecţie împotriva interferenţelor şi a diafoniei. Foliile de ecranare au, de asemenea, rolul de conductor de împământare. Cablul STP a fost utilizat cu precădere în reţelele token ring, dar în prezent este rar implementat deoarece potenţialele performanţe superioare tipului UTP nu justifică diferenţa mare de preţ. În plus, datorită foliilor, flexibilitatea cablului este mult redusă Pe lângă aceste 2 categorii mai există și combinații: FTP: Foiled Twisted Pair (Cablu cu perechi răsucite în folie) Cablul FTP este un cablu UTP în care conductorii sunt înveliţi într-o folie exterioară de ecranare în scopul protejării împotriva interferenţelor externe. Folia exterioară are, de asemenea, rolul de conductor de împământare S/UTP: Screened Unshielded Twisted Pair (Cablu cu perechi răsucite neecranat, cu tresă)

29

Asemănător cu FTP, singura diferenţă fiind că S/UTP are o tresă împletită în loc de folie învelind toate perechile. S/FTP: Screened Foiled Twisted Pair (Cablu cu perechi răsucite cu folie şi tresă) Acest tip de cablu este o combinaţie a tipurilor S/UTP şi FTP, fiind ecranat cu folie şi tresă. S/STP: Screened Shielded Twisted Pair (Cablu cu perechi răsucite ecranat, cu tresă) Cablul S/STP este asemănător tipului STP, dar are în plus o tresă împletită ce înveleşte toate perechile (similară celei din cablul coaxial), oferind o protecţie deosebită împotriva interferenţelor externe. Categorii de cablu Cablurile cu perechi răsucite sunt împărţite în categorii în funcţie de specificaţiile privind integritatea semnalului. În cazul în care într-un sistem sunt utilizate cabluri aparţinând mai multor categorii, performanţele maxime ale sistemului sunt limitate la cele ale categoriei inferioare.

30

CATEGORII DE CABLURI

Cat.1 Categoria 1 a fost iniţial definită în standardul TIA/EIA 568 şi a fost utilizată pentru comunicaţii telefonice, ISDN şi sonerii. În prezent este perimată, nerecunoscută de TIA/EIA şi neutilizată. Cat.2 Categoria 2 a fost iniţial definită în standardul TIA/EIA 568 şi a fost utilizată în reţelele token ring, fiind capabilă a transmite date la o viteză de 4Mbps. În prezent este perimată, nerecunoscută de TIA/EIA şi neutilizată. Cat.3 Categoria 3 a fost proiectată pentru a transmite în mod fiabil date la viteza de 10Mbps, având o frecvenţă de 16MHz şi făcând parte dintr-o familie de standarde privind cablurile de cupru definite în parteneriat de EIA şi TIA. Cat.3 a fost utilizată pe scară largă în anii '90 în reţelele de date, dar a pierdut din popularitate în favoarea standardului Cat.5, standard similar dar cu performanţe sporite. Spre deosebire de Cat.1, 2, 4 şi 5, Cat.3 este încă recunoscută de standardul TIA/EIA568-B. Cat.4 Categoria 4 a fost iniţial definită în standardul TIA/EIA 568 şi a fost utilizată în reţelele token ring, fiind capabilă a transmite date la o viteză de 16Mbps, având o frecvenţă de 20MHz. În prezent este perimată, nerecunoscută de TIA/EIA şi neutilizată. Cat.5 Categoria 5 a fost proiectată pentru a oferi o înaltă integritate a semnalului. Odată cu introducerea în anul 2001 a standardului TIA/EIA-568-B, categoria 5 a devenit perimată şi a fost înlocuită de categoria 5e. Specificaţiile iniţiale pentru cablul cat.5 au fost definite în ANSI/TIA/EIA-568-A, cu clarificări în TSB-95. Aceste documente precizau caracteristicile de performanţă şi cerinţele de testare pentru frecvenţe de până la 100MHz. Cablul cat.5 includea patru perechi răsucite într-o cămaşă şi a fost utilizat în mod deosebit în reţelele de 100Mbps, precum 100BASE-TX Ethernet, deşi IEEE 802.3ab definea standarde pentru 1000BASE-T - Gigabit Ethernet pe cablu cat.5. Cablul cat.5 avea 3 răsuciri la

31

: far-end crosstalk). În cazul unui canal complet (cablu orizontal plus cabluri de conectare la fiecare capăt). cablul de categoria 5e nu permite distanţe mai lungi pentru reţelele Ethernet: cablurile orizontale sunt limitate tot la 90m lungime. de asemenea.22001. constanta dielectrică a plasticului nu depinde în mare măsură de frecvenţă.5. A fost acordată. Ca şi standardele anterioare. atenţie deosebită minimizării dezacordurilor de impedanţă la punctele de conexiune. Caracteristicile de performanţă şi cerinţele de testare pentru cat.5 au fost în principal utilizate în cablarea structurată a reţelelor de date. este un standard de cablu pentru Gigabit Ethernet şi alte protocoale de reţea. reţele token ring şi ATM (cu viteze de până la 155 Mbps.2-1. 5 şi 5e. Pentru conectarea cablului cat. lungimea maximă a unui cablu orizontal cat. precum Fast Ethernet.6 Categoria 6. cu alte cuvinte. în funcţie de raportul dintre lungimea cablului de conectare şi lungimea cablului orizontal.5e se utilizează aproape întotdeauna conectori RJ45. oferind în acelaşi timp performanţe înalte la o frecvenţă dublă faţă de cat. specificaţiile mai stricte ale categoriei 5e au făcut din aceasta o alegere excelentă pentru utilizarea cu 1000BASE-T.fiecare ţol (2.5e 250MHz (max). Cat. 32 . Cablurile cat. Deşi 1000BASE-T fusese proiectat pentru a fi utilizat cu cablu cat. dar dimensiunea conductorilor creşte de la AWG 24 la AWG 23.5e sunt precizate în TIA/EIA-568-B. Cat. La fel ca pentru toate categoriile definite de TIA/EIA-568-B.6 impune specificaţii mai stringente pentru diafonie şi zgomot de sistem. de exemplu servicii de telefonie de bază. dar au avut aplicaţie şi în transportul altor semnale. În ciuda specificaţiilor mai stricte privind performanţa (frecvenţe de până la 125 MHz).6 este 90m. Cat.5 care adaugă specificaţii pentru telediafonie (engl. O altă caracteristică importantă este că firele sunt izolate cu fluoretilen-propilenă (FEP) .6 conţine patru perechi de conductori de cupru. Pentru conectarea cablului cat.5 se utilizau aproape întotdeauna conectori RJ-45.plastic cu dispersie redusă. lungimea maximă admisă poate fi până la 100m. compatibil cu categoriile 3.54 cm) de cablu de cupru AWG 24. definită în ANSI/TIA/EIA-568-B. cat. pe distanţe scurte).5e Categoria 5e este o versiune îmbunătăţită (engl.: Enhanced)a cat.

Caracteristicile cat. Se are. s-a adăugat ecranare atât pentru fiecare pereche în parte cât şi pentru întreg cablul.7 privind diafonia şi zgomotul de sistem sunt şi mai stringente decât cele ale cat.2GHz). în vedere un standard de conectori dezvoltat de Simon. Această nouă interfaţă. 2.7/clasa F recunoscut în cadrul ISO/IEC 11801 Ed.7 poate avea ca terminaţie conectori GG45 compatibili cu conectorii RJ-45. 33 . Cablul cat.7 Categoria 7.6.0. reprezintă singurul tip de conector non-RJ de cat. Pentru a atinge aceste caracteristici. Standardul cat. ce renunţă la compatibilitatea cu RJ-45 în schimbul unei creşteri semnificative în performanţă (frecvenţe de până la 1.Cat.6. este un standard de cablu pentru Ultra Fast Ethernet şi alte tehnologii de interconectare ce poate fi compatibil cu categoriile tradiţionale cat.7 a fost creat pentru a permite construirea unei reţele 10-gigabit Ethernet pe o lungime de 100m de cablu orizontal. frecvenţa normată a cablului cat.7/clasa F. utilizat împreună cu conectorii GG45.5e şi cat. de asemenea.7 este de până la 600 MHz. denumită TERA. definită în ISO/IEC 11801:2002 drept cat.

Trebuie acordată mare atenţie la detorsadarea firelor. trebuie avută mare grijă ca bucata de cablu detorsadat să fie cât mai mică. iar bucata detorsadată va fi aproape inexistentă. Atenţie: firele de Tx şi firele de Rx trebuie să facă parte din aceeaşi pereche!!! Să observăm că prima pereche ajunge pe pinii 1 şi 2. În timpul acestui proces de sertizare lamela metalică din dreptul fiecărei găuri este apăsată şi străpunge firul şi astfel se realizează contactul electric.3 şi 6. apoi sunt detorsadate firele. etc. sunt aranjate în ordinea dorită.2. În caz contrar. astfel încât firul intră uşor. Pentru mufarea cablurilor UTP există două standarde care specifică ordinea firelor în mufă: EIA/TIA 568A şi EIA/TIA 568B. iar a doua pereche 34 . Practic vorbind.REALIZAREA PATCH-URILOR UTP STRAIGHT. minimizând riscul apariţiei crosstalk-ului. lăsând cam 3/4 din lungimea mufei. generând crosstalk. Se folosesc două fire pentru transmisie (Tx+ şi Tx-) şi două pentru recepţie (Rx+ şi Rx-). va apărea o interferenţă între fire. sunt tăiate firele. Cu alte cuvinte. firul portocaliu. Atunci când este îndepărtat manşonul de plastic şi sunt detorsadate perechile pentru a putea introduce firele în mufă. Pinii pe care se face transmisia şi recepţia sunt 1. asigurând un contact electric perfect. Aceste fire sunt colorate diferit: sunt 4 culori pline şi 4 culori ce conţin şi alb. CROSSOVER ŞI ROLLOVER Cele mai întâlnire cabluri UTP cat5 sunt cele ce conţin 4 perechi de fire. doar două dintre aceste 4 perechi sunt folosite şi anume perechile portocaliu şi verde (respectând standardele de mai sus). iar apoi cu ajutorul unor lame pe care le are cleştele de sertizat. se sertizează mufa. În acest fel firele vor ajunge până în capătul mufei. apoi cu ajutorul unui cleşte de sertizat. Perechile sunt de genul: firul alb-portocaliu. În dreptul fiecărei găuri din mufă se află o lamelă metalică care iniţial este deasupra găurii. trebuie tăiaţi cam 3-4 cm din manşon. Mufele RJ-45 folosite pentru terminarea cablurilor UTP conţin 8 găuri în care trebuie introduse cele 8 fire. În cazul tehnologiei 100BaseTX şi 10BaseT (cele care sunt folosite de altfel) transmisia şi recepţia se fac pe câte o pereche.

adică pinul 1 ajunge la pinul 8. care este un port de comunicaţie serială prevăzut cu o mufă RJ45. trebuie să o facem singuri. astfel fiind reduse foarte mult problemele generate de erori umane. atât timp cât ambele mufe (de la cele două capete) sunt făcute folosind acelaşi standard. Acest cablu se realizează făcând o mufă pe standardul A şi una pe standardul B (se inversează perechile portocaliu cu verde).în SUA. ori va merge extrem de prost!). Cablul inversor (cross-over) . 2 la 7. moment în care torsadarea nu mai este practic folosită şi nu se vor mai anula câmpurile electrice generând interferenţe serioase (cu alte cuvinte ori nu va merge. Dacă nu este respectat standardul există marele risc ca cele două fire folosite pentru Rx sau Tx să nu facă parte din aceeaşi pereche. Există 3 mari tipuri de cabluri: Cablul normal. lucrează mai mulţi oameni care poate nu vor discuta între ei şi deci nu se vor pune de acord cum să facă mufele. trebuie să avem în vedere că ceea ce transmite o staţie trebuie să ajungă la cealaltă în pinii de Rx. În general în Europa se foloseşte standardul 568B.atunci când vrem să conectăm direct două staţii între ele fără a mai folosi un alt echipament. 35 . Dar atunci când se lucrează într-o reţea de mari dimensiuni. sau direct (straight-through) . etc. Celălalt capăt îl introducem într-un adaptor RJ45 . folosind un cablu inversor.pe pinii 3 şi 6. De ce este important de ştiut sau de respectat acest lucru? Teoretic vorbind nu contează care din acest standard este folosit. Cablul de consolă (rollover) .Se foloseşte atunci când dorim să ne conectăm la consola unui ruter. adică pinul 1 ajunge în cealaltă parte la pinul 3 şi pinul 2 la pinul 6. fie B-B în Europa).DB9 (sau DB25) pe care îl folosim la portul serial al calculatorului. adică exact pe acei pini folosiţi. iar în Statele Unite 568A. Acest cablu inversează practic pinii 1 şi 2 cu pinii 3 şi 6. Prin urmare cea mai sigură soluţie este ca toată lumea să respecte acelaşi standard. iar pentru că nu mai avem un echipament care să ne facă această inversare. Este folosit atunci când conectăm o staţie într-un switch sau un hub. Acest tip de cablu are pinii în oglindă.are ambele capete sertizate folosind acelaşi standard (fie A-A .

36 . Motivele care stau la baza acestei codări sunt diverse: • Recuperarea tactului necesar unei transmisii sincrone este facilitată de către secvenţele binare care prezintă tranziţii cât mai numeroase între două stări care corespund unor simboluri.în varianta unipolară NRZ. în timp ce unui „0” îi corespunde fie o tensiune nulă (0V). respectiv 0. care introduc atenuări puternice ale semnalului la frecvenţe mai mari de 300kHz • Eliminarea componentei continue din semnal • Utilizarea eficientă a benzii de frecvenţă. de exemplu semnalele video sau audio. Pentru semnalele analogice. ci se utilizează diverse tehnici de codare a acestuia în prealabil. amplitudinea acestora variază de o manieră continuă în timp. semnalul binar propriu zis nu este transmis pe linia de comunicaţie sub forma sa brută. Codarea semnalelor în banda de bază Spunem despre o transmisie de date că se face „în banda de bază” dacă semnalul de date nu suferă nici un fel de deplasare spectrală datorată modulaţiei. respectiv conversia din numeric în analogic. O informaţie analogică poate fi convertită în numeric. Un semnal este considerat numeric (digital) dacă el este discretizat în timp şi în amplitudine. fie o tensiune negativă (-V) dacă ne referim la NRZ bipolar. informaţia transmisă poate fi de origine analogică sau numerică. Se pot transmite date cu un debit mai mare utilizând aceeaşi bandă de frecvenţă. Acest lucru poate fi important de exemplu în aplicaţiile pe liniile telefonice. Este astfel de dorit evitarea transmiterii unor secveţe de date care să corespundă unor şiruri lungi de 1. • Formarea spectrală („spectrum shaping”) a semnalului ce se transmite fără a utiliza tehnici de modulare sau filtrare. care rămân constante pe intervale bine precizate de timp (respectiv pe intervalul corespunzător duratei unui simbol).CODURI DE LINIE Într-o transmisiune de date. În general. ceea ce înseamnă că amplitudinea sa poate lua doar anumite valori. ele trebuind regenerate periodic în cazul transmisiilor pe distanţe lungi. Tehnici de codare Codarea NRZ (Not Return to Zero) Acest tip de codare foloseşte două nivele de tensiune diferite. De asemenea şi procesul invers este posibil. Astfel un „1” logic este reprezentat printr-un nivel pozitiv de tensiune (+V). Semnalele în banda de bază sunt supuse atenuărilor introduse de către liniile de transmisie.

Pentru transmisia unui „0” nu se va mai produce nici un fel de tranziţie. şi va fi prezentată ulterior.NRZ-L(Level): echivalent cu NRZ (1 . Se poate observa că transmiterea unui şir lung de „0” poate provoca desincronizări. 0 – nu apare nici o tranziţie . ceea ce poate duce la pierderea sincronizării la receptor. Ideea care stă la baza codării Manchester este aceea de a determina o tranziţie pentru semnalul emis. Mai mult decât atât. Este evident că în acest fel se asigură sincronizarea între emiţător şi receptor. atunci o a doua tranziţie va apare la mijlocul intervalului de bit. Codarea bifazică Se utilizează trei variante ale acestui tip de codare (BIΦ-L. urmată de o altă tranziţie la jumătatea acestui interval dacă se transmite „0”. în timp ce unei tranziţii de la nivelul –V la nivelul +V îi corespunde un „0”. ea presupune apariţia unei tranziţii la începutul oricărui interval de bit. Codarea BIΦ-S este exact inversa codării BIΦM (tranziţie la începutul intervalului de bit. Codarea Manchester Utilizări: Ehernet 10Base5. FDDI Codarea NRZI produce o tranziţie în semnal pentru fiecare „1”.NRZ-S(Space): 1 – nu apare nici o tranziţie. 37 . BIΦ-M. iar „0” este reprezentat prin lipsa tranziţiei.NRZ-M(Mark): 1.Codarea NRZ cunoaşte câteva variante: . sau fără tranziţie dacă se transmite „1”). 10 BaseFL.nivel ridicat. Eficienţa de utilizare a benzii este aceeași ca la NRZ. Principalul dezavantaj al codării de tip NRZ îl constituie lipsa tranziţiilor în cazul unor secvenţe lungi de biţi identici. chiar şi în cazul transmisiei unor secvenţe lungi de „0” sau „1”. În ceea ce priveşte codarea BIΦ-M. un „1” este reprezentat printr-o tranziţe de la nivelul +V la nivelul –V. tranziţie care să apară la mijlocul perioadei de bit. întrucât simbolurile binare sunt reprezentate prin tranziţii şi nu prin nivele constante (stări) ca la codajul de tip NRZ. Astfel. 10BaseT. 10Base2. BIΦ-S). Dacă bitul este de „1”. 0 – apare o tranziţie Debitul maxim teoretic care poate fi atins intr-o transmisie NRZ este egal cu dublul benzii de frecvenţă ocupată de către semnal (pot fi transmişi 2 biţi/Hertz).apare o tranziţie. 0 – nivel coborât) . Codarea NRZI (Not Return to Zero Inverted) Utilizări: Fast Ethernet (100 Base Fx). Prima dintre ele este cunoscută şi sub denumirea de codare Manchester.

s s-au dezvoltat o serie de tehnici de codare care at tind să îl înlocuiască pe acesta în sistemele moderne de transmisiuni.scade drastic probabilitatea apariţiei unor erori cauzate de mediul de transmisie. În acest tip de codare pot exista intervale lungi de lipsă semnal V). pierderea Există şi varianta inversată a acestei codări. Dezavantajul codării Manchester constă în faptul că. lucru care poate duce la pierderea sincronizării. în timp ce fiecare bit de „0” este semnificat prin prezenţa unei tranziţii. dar este puţin probabil că el va duce la inversarea tranziţiei sau la lipsa ei. Un zgomot care afectează semnalul poate modifica nivelele transmise. Plecând de la codajul AMI. Codarea Manchester diferențială Utilizare: reţelele de tip Token Token-Ring La baza codării Manchester diferenţiale stă prezenţa sau absenţa unei tranziţii la începutul intervalului de tact. unde lipsa semnalului simbolizează un bit de „1”. Acest inconvenient face codarea Manchester dificil de utilizat pentru debite ridicate. (pentru secvenţe lungi de „0”). respectiv negative (-V). Codarea AMI bipolară (AMI (AMI-Alternate Mark Inversion) Utilizare: transmisia ADSL (Additional Digital Subscriber Loop) Principiu: zerourile sunt reprezentate printr-un printr potenţial nul (absenţa semnalului electric pe linie). în timp ce biţii de „1” sunt reprezentaţi alternativ prin tensiuni pozitive (+V). pentru a transmite cu un Manchester anumit debit binar. Vom trata în 38 . conducând astfel la erori la recepţie. anume codajul pseudoternar. Avantajele. respectiv dezavantajele acestui tip de codare sunt în ge general aceleaşi ca la codarea Manchester nediferenţială. Astfel. este nevoie de o bandă de frecvenţe disponibilă dublă faţă de cea pe care am utiliza-o în cazul altor tipuri de codare (de exemplu pentru a o transmite cu un debit de 10Mbps avem nevoie de o lăţime de bandă de 10MHz). un bit de „1” este reprezentat prin lipsa unei tranziţii. iar „0” este reprezentat alternant prin potenţiale pozitive şi negative.

dacă numărul de „1” ce urmează ultimului viol de bipolaritate este impar. cu secvenţe în care să apară tranziţii pentru a se evita astfel pierderea sincronismului. atunci un grup de 4 zerouri consecutive se înlocuieşte cu secvenţa „+00+” în cazul în care ultimul nivel nenul de dinaintea acestei secvenţe a fost negativ. date pe fire torsadate sau cablu coaxial) Idee: Plecând de la codajul AMI bipolar. atunci codul corespunzător este 000+-0-+. fiecare bit de viol de bipolaritate trebuie ales de semn schimbat faţă de precedentul. se înlocuiesc secvenţele de 8 zerouri consecutive. situaţie care este improbabil să fie cauzată de către un zgomot. ar putea fi codat astfel : +000+000+. E3 Principiu: Se doreşte din nou evitarea desincronizărilor ce ar putea apare la secvenţe de “0” lungi. şirul 100000000. Utilizarea acestui tip de codare va produce două violări ale alternanţei “+ -“. atunci un grup de 4 zerouri consecutive se înlocuieşte cu secvenţa „000+” în cazul în care ultimul nivel nenul de dinaintea acestei secvenţe a fost pozitiv. Codarea B8ZS (Bipolar with 8 Zeros Substitution) Utilizare: standardul T1(transmisie rapidă de voce. . .dacă impulsul anterior acestei secvenţe de „0” este de nivel pozitiv. respectiv cu „000-” în caz contrar. Codarea HDB-3 (High Density Bipolar Order 3) Utilizare: standardele E1. Această măsură ar putea duce însă la apariţia unei componente continue semnificative.dacă impulsul anterior acestei secvenţe de 8 zerouri este de nivel negativ. Acest inconvenient este combătut astfel: dacă apare un şir de 4 zerouri consecutive. ultimul bit este înlocuit cu o tensiune de aceeaşi polaritate cu a ultimului bit de “1” introdus (viol de bipolaritate). 39 . atunci codul corespunzător este 000-+0+-. De exemplu. respectiv cu „-00-” în caz contrar.continuare unele dintre aceste coduri.dacă numărul de „1” de după ultimul viol de bipolaritate este par. Tot pentru a evita introducerea unei componente continue în semnal trebuie respectate regulile: . Pentru a evita asemenea situaţii. Astfel: .

org) pentru utilizate în scop privat. Exemplu de adresă IPv4: 198.American National Standards Institute . tehnologia ADSL poate livra viteze upstream (de la utilizator) de 640 kbps și downstream (către utilizator) de peste 6 mbps. un standard îmbunătăţit pentru conectarea computerelor la o reţea locală (LAN).Extensie la DHCP care permite unei gazde să îşi auto-atribuie o adresă IP dacă nu găseşte un server DHCP. ARP . la fel ca ISDN. ADSL utilizează porţiunea de lăţime de bandă neutilizata de voce.Blocuri de adrese IP rezervate de IANA (www.Realizează pentru IP (Internet Protocol) găsirea adresei hardware a mașinii de destinaţie. Permite reţelelor locale să refolosească adresele. SCSI și ANSI.SYS. ADSL utilizează linia telefonică standard pentru a oferi comunicaţii de date cu viteza ridicată.Linie de abonat digital asimetrica (Asymmetric Digital Subscriber Line). oferind transmisii concomitente de tipul voce și date.Cea mai des întâlnită forma a Ethernet. 40 . doar ca poate transfera datele cu o viteza de maximum 100 mbps. Nu se foloseşte în Internet. prin utilizarea cablului format din fire-pereche de cupru. ANSI .Un termen echivalent pentru Ethernet rapid. Adresă IP .4.organizaţie a grupurilor industriilor americane care colaborează cu comitete de standarde din alte ţări pentru a dezvolta criterii ce facilitează schimburile și telecomunicaţiile internaţionale. dar în comparaţie cu viteza de transmisie ISDN de 64 kbps. Ethernet reprezintă un standard pentru conectarea computerelor la o reţea locală (LAN). AutoIP . de adresă IPv6: FEDC:BA87:200C:4267:FFFE:1080:0003:0016 Adresă IP privată . Cele mai importante realizări ale ANSI în domeniul informatic constau in: ASCII.iana. ce denotă o viteză a transmisiei de 10 mbps.adresa gazdă pe 32 biţi (IPv4) sau 128 biţi (IPv6). ADSL . 10BaseT . 100BaseT Ethernet funcţionează în mod similar cu un Ethernet obișnuit. Cu excepţia adreselor private fiecare adresă internet este unică. În același timp.245.39.GLOSAR DE TERMENI 100BaseT .Address Resolution Protocol .

Microsoft.atașament .Attachment . Diafonia este un cuplaj magnetic neintenţionat dintre conductoare. Autentificare . O serie întreagă de pachete de e-mail utilizează modul de cifrare MIME pentru a atașa diferite fișiere la mesajele e-mail.Pachet de date . un byte definește 8 biti (denumit totodată octet sau cuvânt). byte .biți per secunda .4 kbps constituie un minimum acceptabil. CompuServe.024 x 1. unui computer ii poate fi 41 . atunci când navigaţi pe Internet.Viteza de procesare a informaţiilor este măsurata în numărul de biţi ce pot fi transferaţi intr-o secunda. Prodigy și America Online.(pentru 1.dinamic host control protocol . sau 210) sau mega . bit . măsurata în kilobiti per secunda: 14. Un byte este abreviat cu ajutorul majusculei B. Opera.în ciuda faptului ca un calculator și un modem pot transmite datele în secvenţe de un caracter. când descărcaţi fișiere sau trimiteţi corespondenta electronica. Exemple de companii ce oferă browser-e: The Mozilla Organization.024 biti. Secvenţele complexe de tipul celor de 16 și 32 de biţi sunt totodată utilizate în limbajul informatic.600 bps. Un bit constituie cea mai mica unitate de date utilizata în informatica. este mult mai eficienta trimiterea informaţiei în grupuri mai mari. browser . cu posibilitate de navigare prin nodurile Internet. Cea mai simpla forma de autentificare necesita un nume de utilizator și o parola pentru accesarea unui anume cont.protocol de control al domeniului-gazda DHCP este un protocol pentru alocarea dinamica de adrese tip IP tuturor computerelor conectate la o reţea. Datapacket . numite pachete de date.cifra binara.De regula. bps . cu valoare egala cu 1 sau 0.Orice fișier cu legat de un mesaj e-mail constituie un atașament.Autentificarea asigura transmiterea corecta a datelor digitale către server-ul destinatar.024 biti).(1. Un browser reprezintă interfaţa dumneavoastră cu mediul Web. DHCP . Noile generaţii de modemuri au viteza de procesare a informaţiilor mai mare de 9. cu interpretare a fișierelor hypertext. autentificarea asigura destinatarul asupra integrităţii mesajului și a sursei acestuia. pe care computerele le tratează ca unitate singulara. Cu ajutorul DHCP. în mod similar.program de navigare Web. abreviat cu ajutorul literei cursive b și reprezentata deseori cu ajutorul prefixului kilo .

stocate sau redistribuite gratuit.serviciu de posta electronica prin intermediul caruia se pot transmite mesaje și fisiere intre doua calculatoare / adrese de email. Cel mai popular tip de Ethernet este 10BaseT. Astfel. sistemul numelor de domeniu traduce automat transcrierile alfanumerice în adrese Internet (serii de numere de tipul: 123. GNU). Materialele freeware sunt protejate prin drepturi de autor. la un alt calculator sau la internet prin intermediul unui modem. FTP .este o aplicaţie software ce protejează un server din cadrul unei reţele informatice prin echiparea cu masuri de securitate de tipul: apelare inversa sau codare defensiva. firewall . Acest termen face referinţa la doua specificaţii: convenţiile de denumire a sistemelorgazda și modul în care numele sunt alocate în mediul Internet. Ethernet . ce denota o transmise de vârf cu viteza de 10 mbps.constituie un standard pentru conectarea computerelor la o reţea locala (LAN). De obicei diferite pagini internet construiesc o astfel de pagina pentru a răspunde la cele mai uzuale întrebări.domain name system . se adresează proprietarului acelui site. în mod automat și de fiecare data când se conectează la o reţea.sistemul numelor de domeniu.reprezintă aplicaţii tip software ce pot fi descarcate. daca după aceea mai au și alte întrebări.protocol internet utilizat pentru a copia fisiere intre diferite computere conectate la reţea. în momentul în care un computer se conectează la o reţea. Dial-Up Networking: Serviciu care va permite conectarea calculatorului dvs.123.Protocol de transfer al fișierelor .alocata o adresa IP unica. ce nu permit decompilarea și re-vinderea sub titulatura proprie (spre deosebire de programele din domeniul public.2). FAQ: Prescurtarea în engleza a "Frequently Asked Questions" (Intrebari frecvent puse). server-ul DHCP selectează și atribuie automat noului sistem o adresa IP din lista primara. în momentul în care trimiteţi un mesaj e-mail sau direcţionaţi programul de navigare Web către o adresa tip URL. freeware . 42 . Fiecare utilizator al serviciului e-mail are o adresa proprie de forma nume@domeniu. cei interesaţi o parcurg si. DNS . facilitând astfel administrarea adreselor IP. E-Mail: Electronic mail .23.

Ideea initiala a fost de a construi o retea care va functiona chiar daca o mare portiune din ea este distrusa. servind ca punct comun astfel încât informaţiile sa poată circula din cadrul unei locaţii centrale către oricare computer din reţeaua informatica.Network Address Translation translatează un set de adrese IP în altă adresă IP. în conexiune tip Ethernet).RO etc. apoi numele de domeniu înregistrat cum ar fi google. rezultând mail.EDU. . Nume de domeniu . NAT .gateway .google. Marea schimbare este adresa pe 128 de biţi. IP . Port .un program sau echipament hardware ce transfera date intre retele informatice.Structură de nume ierarhică folosită în internet. Apoi urmează subdomeniile precum mail sau www. A fost conceput de catre Advanced Research Projects Agency (ARPA) al guvernului american în anul 1969 și a fost numit ARPAnet. HUB . Permite mai multor gazde să acceseze un singur cont ISP pe baza unei singure adrese IP publice.Oferă o interfaţă între două sau mai multe reţele.NET . cum ar fi www. bazate pe adresa IP destinaţie.nivelul inferior din ierarhia domeniului. Ia decizii de înaintare a pachetelor.COM. Subdomeniu . 43 .com sau www.Protocol Internet IPv4 . Mască subrețea .Versiunea actuală a protocolului Internet. de exemplu în cazul unui atac nuclear.Mască binară folosită la definirea limitei între adresa de reţea şi componenta gazdă a adresei. Proprietarul domeniului poate crea oricâte subdomenii doreşte. . Router .google. O adresă pe 32 de biţi atribuită fiecărei gazde. termen cu utilizare frecventa în accesarea site-urilor Internet sau în transferul de mesaje tip e-mail intre diferite servere. IPv4 oferă circa 4 miliarde de adrese IP.adeseori numit simplu "net". Într-o subreţea gazdele sunt direct accesibile.deschidere . Internet . este o reţea mondiala de reţele de calculatoare. IPv6 .Aceasta componenta hardware este utilizata la conectarea computerelor din cadrul unei reţele informatice (de regula.com.valoare pe 16 biţi folosită pentru a se putea distinge între multiplele conexiuni simultane ale unei gazde.Următoarea generaţie a protocolului Internet. Cel mai înalt nivel este cel superior precum .

sistem de informare grafică bazat pe hipertext.World Wide Web.Uniform Resource Locator. nu este o tragedie.Transmission Control Protocol. o mască de subreţea 255. un port bine cunoscut pentru serverele web este portul TCP 80. Dacă un pachet se pierde pe drum.comunicaţia nu necesită un router.User Datagram Protocol este un protocol neorientat pe conexiune. TCP este un protocol de transfer capăt la capăt care reface erorile de transmisie şi este responsabil cu reordonarea pachetelor ce sosesc în altă ordine decât cea în care au fost transmise. ezervaţi TCP .0 are 24-biţi alocaţi porţiunii 24de reţea şi 8 biţi sunt rezervaţi pentru gazde. UDP . De exemplu. De exemplu. Comunicaţia între subreţele diferite necesită un router.folosit la stabilirea conexiunii iniţiale.255. WWW . un nume gazdă accesibil oamenilor. Este folosit atunci când nu este necesară sincronizarea celor două capete. 44 . form Port bine cunoscut . UDP este adesea folosit la transmisia multimedia. pe O parte dintre termenii specifici domeniului rețelelor de calculatoare sunt rețelelor definiți în cuprinsul fişelor de conspect sau al fişelor de lucru urmând ca profesorul şi elevii să descopere şi să-i adauge prezentului glosar să-i i glosar.255. URL .

Fişele de lucru constau în: .. să explici principiile de bază ale modulării să explici transmisiile sincrone și asincrone să utilizezi reţelele de date să alegi echipamentele necesare pentru realizarea reţelelor Activităţile propuse în continuare şi altele asemănătoare propuse de cadrele didactice te vor ajuta să atingi competenţele cerute pentru a deveni tehnician operator tehnică de calcul Poţi folosi fişele de lucru.căutarea de informaţii din diverse materiale 45 ....FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII Modulul: Comunicații de date și rețele de calculatoare După parcurgerea acestui modul: ştii. Ah Să identifici topologia unei reţele Mecanismele de comunicare Sistemele de comutaţie în telecomunicaţii înțelegi. te poţi verifica realizând celelalte activităţi propuse. modelul OSI modul de funcţionare a reţelelor de date poți...

Dacă nu ai înţeles sau dacă nu şti la ce materiale să apelezi întreabă profesorul. Înainte de a rezolva exerciţiile propuse citeşte-le cu atenţie. • Fişe plan de acţiune. • Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului.exerciţii propuse spre rezolvare . 46 . exerciţii sau aplicaţii care te vor ajuta să îţi evaluezi singur nivelul de cunoştinţe şi de atingere a competenţelor parcurse.. Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor pe care le-ai rezolvat şi va evalua progresul realizat. fişe de analiză a activităţilor desfăşurate.întocmirea unui portofoliu ce cuprinde toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate Portofoliul sau mapa elevului ar putea conţine: • Rezultate ale lucrărilor şi activităţilor desfăşurate. • Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc. Alte activităţi cuprind teme. • Fişe de observaţie completate de colegi şi alte opinii privind activităţile desfăşurate. • Fotografii sau alte dovezi privind activitatea desfăşurată.

Ref făcăt acer or e Data Activități efectuate şi comentarii Comentarii Priorități de dezvoltare Competențe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) Resurse necesare 47 .FIŞĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: _________________________ Competenț e care trebuie dobândite Aplicare în cadrul Dat a unității de competență Bine Evaluare Satis.

• Activități efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev. • Aplicare în cazul unității de competență Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie. profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. evoluţia legată de diferite competenţe. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din următoarele trei coloane. tehnice specializate şi competenţele pentru activităţi cheie. materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back. care trebuie dezvoltate şi evaluate.• Competențe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua. • Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute. • Competențele care urmează să fie dobândite În această căsuţă. reţete. în mod separat. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. • Priorități pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. 48 . raportate la cerinţele pentru întreaga clasă.

FIŞĂ DE FEED-BACK A ACTIVITĂŢII Numele candidatului: Clasa: Detalii legate de activitate: Perioada de predare: Activitate acceptată: Activitate de referinţă: Este nevoie de mai multe dovezi: Comentarii: Data de predare după revizuire: Criteriile de performanţă îndeplinite: Semnături de confirmare: Profesorul Candidatul Data Data 49 .

FIŞĂ PENTRU VERIFICAREA ABILITĂŢILOR Scrieţi litera corespunzătoare în coloane.. 50 . Alegeţi dintre următoarele variante: F = frecvent U = uneori R = rar sau niciodată Elevii trebuie să citească: Să înţeleagă textul în întregime Să înţeleagă propoziţii Vocabular/ descifrare Trebuie să aflu mai mult Cărţi Manuale Ziare Fişe conspect Fişe de activităţi Statistici (grafice) Table/imagini proiectate Literatură de specialitate Notiţe Semne şi simboluri Instrucţiuni Referate Proiecte Site-uri web Lucrările altora Altele: ………………………………………………………………………………………… .

• Să se efectueze instructaje periodice pe linie de protecţie a muncii. • Materialele utilizate se vor manevra cu grijă. pentru a nu se produce accidente 51 . cât şi la prevenirea şi stingerea incendiilor. încălzirea şi ventilaţia în laborator. • În laborator să se găsească la locuri vizibile mijloace pentru combaterea incendiilor. cât şi celor care lucrează direct în producţie. acestea trebuie din nou spălate cu apă şi săpun şi şterse cu un prosop. iar utilizarea lor se va face numai în prezenţa inginerului sau laborantului. Conducătorul laboratorului trebuie să ia măsuri pentru realizarea următoarelor obiective: • Să se asigure iluminatul. • Instalaţiile din laborator să fie echipate cu instrucţiuni de folosire. privitoare atât la protecţia muncii.FIŞĂ DE LABORATOR NUME ELEV: COALA: CLASA: NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII I DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR ÎN LABORATORUL DE TEHNOLOGIE Respectarea normelor de tehnica securităţii muncii contribuie Ia asigurarea condiţiilor de muncă normale şi Ia înlăturarea cauzelor care pot provoca accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale. • Dacă s-a utilizat benzină sau alte produse uşor inflamabile pentru spălarea mâinilor. În această direcţie responsabilitatea pe linie tehnică a securităţii muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor. controlează şi conduc procesul de muncă. • Să se asigure expunerea vizuală prin afişe sugestive. de prevenire şi stingere a incendiilor. • Înainte de începerea orei se va verifica dacă atmosfera nu este încărcată cu vapori de benzină sau cu gaze inflamabile. revine atât celor care organizează. • Să se asigure legarea la pământ şi la nul a tuturor echipamenelor acţionate electric. • Machetele sau exponatele trebuie să fie bine fixate în suport.

• Vor efectua lucrările de laborator în prezenţa profesorului sau laborantului. insuficienţe respiratorii. abaterile vor fi sancţionate conform prevederilor legale şi ale regulamentului de ordine interioară.precum: răniri ale mâinilor. de aceea. 52 . Elevii: • Vor utiliza materialul didactic doar sub supravegherea profesorului. în linişte şi cu seriozitate. Nerespectarea regulilor mai sus menţionate poate conduce la accidente nedorite. răniri ale ochilor. • Vor păstra o atmosferă de lucru în timpul orelor. • Vor semnala toate defectele instalaţiilor sau apariţia de situaţii periculoase. iar în timpul pauzelor vor aerisi sala de clasă pentru a păstra un microclimat corespunzător de lucru. a machetelor mai grele se va face cu atenţie pentru a evita riscul de lovire. • Nu vor folosi în joacă instrumentele puse la dispoziţie. a mijloacelor de lucru. • Manevrarea instrumentelor. etc. • Nu vor introduce obiecte în prizele electrice. • Vor avea grijă de mobilierul şi mijloacele didactice din dotarea laboratorului. • Prezenţa tensiunii electrice se va verifica cu instrumente de măsură.

18. 16. Nr. 15.FIŞĂ DE LABORATOR PROCES-VERBAL. 2. 4. 8. 10. 13. 9. 3. NUMELE I PRENUMELE SEMNĂTURA 53 . cu elevii clasei …………… cu ocazia efectuării instructajului pentru protecţia muncii. Încheiat astăzi ……………. 1. 7. 17. 11. 14. 12. 6. crt. 5.

20. Profesor. 28. 25. 23. 24. 22. 29. 54 . 21. 30. 26.19. 27.

...................................................FIŞĂ DE EVALUARE Cum sunt evaluate învăţarea şi rezultatele obţinute Metoda de evaluare Da Nu Evaluarea este iniţială....................................................................... formativă şi/sau sumativă? Este nevoie de informaţii suplimentare Teste prestabilite Examinări pe parcurs Examinări finale Teme stabilite Proiecte Teste practice Prezentări orale Evaluare a unor activităţi de lucru Mapele de lucrări Evaluare continuă Analize /rapoarte formale Demonstraţii Altele: ..................................................................... Comentarii: ......................................................................... 55 .......

14.. TITLUL LECTIEI: Punctaj obţinut la Nr..crt Nume şi Prenume Aplicaţii 1.. 13.... 6.. 15.. 5... 2..... 11.... 9. 12.... -17. 3..........TABEL DE EVALUARE ŞI DE NOTARE COALA: DISCIPLINA : DATA: . 16.. 8..... Aritmogrif Total puncte Nota obţinută 56 .. 10. 7.. 4..... CLASA..

27. 19. 22. 23.18. 28. 26. 30. 21. 24. 25. 20. 29. 57 .

FIŞĂ DE EVALUARE Această fişă are rolul de a ajuta profesorul să-şi facă o imagine despre ceea ce ştiţi legat de reţelele de calculatoare. Aţi utilizat echipamente de reţea până acum? Completaţi 1. Unde se întâlnesc reţele de calculatoare? _________________________________________________________________________________ 2. La ce se utilizează cablul UTP? 58 . De aceea sunteţi rugaţi să răspundeţi la întrebările de mai jos: Răspundeţi cu DA sau NU ______ 1. De ce este util un ruter? _________________________________________________________________________________ 5. Aţi utilizat până acum facilităţile oferite de o reţea de calculatoare? ______ 3. Care sunt avantajele utilizării reţelelor de calculatoare? _________________________________________________________________________________ 3. Aţi văzut până acum o reţea de calculatoare? ______ 2. Care sunt echipamentele utilizate în realizarea reţelelor de calculatoare? _________________________________________________________________________________ Ce înseamnă OSI? _________________________________________________________________________________ 4.

localizând aceste gazde într-un segment de reţea și reţinând traficul aferent segmentelor respective în interiorul acestor segmente. IP) Menţine separarea segmentelor de reţea pe care le conectează prin păstrarea traficului local în segmentul de care ţine acesta Retransmite pachetele de date dintr-o reţea în alta Permite mai multor segmente punct la punct să fie reunite într-o singura reţea Ethernet partajat. Apoi asociaţi la echipamentele din stânga caracteristicile din dreapta.FIŞĂ DE LUCRU – COMPONETELE UNEI RE ELE Competența: Selectează componentele fizice utilizate în rețelele de date Obiective: Să asociaţi corect anumite caracteristici la echipamentele date Timp de lucru: 20 minute Lucrați în echipe ! Aveţi date câteva caracteristici ale echipamentelor de reţea folosite curent în realizarea reţelelor Ethernet. Sunt în esenţă calculatoare cu două sau mai multe plăci de reţea ce acceptă unul sau mai multe protocoale de reţea (e. Echipament de nivel 2 59 . Argumentaţi apoi alegerea! Repetă semnalul primit pe un port prin ieșirile celorlalte porturi Folosește adresele MAC pentru a construi un tabel de gazde . Echipament de nivel 3 Concentrează conectivitatea garantând lăţimea de bandă.g. În dreptunghiurile de sub fiecare simbol treceţi pentru început numele echipamentului asociat acelui simbol. Menţine separarea segmentelor de reţea pe care le conectează prin păstrarea traficului local în segmentul de care ţine acesta Echipament de nivel 1 Poate apare fenomenul de congestie a reţelei.

Facilitează detectarea şi corectarea erorilor C. Sesiune 2 În ce strat al modelului OSI sunt biții împachetați în cadre? 1. Legătură de date.C şi E 3. Rețea. Aplicație. Specifică cum schimbările făcute unui strat trebuie propagate către celelalte straturi B. Sesiune. Aplicație 3. Transport 3. 4. Fizic 5. MIDI. Care din următoarele operează la nivelul stratului prezentare? A. Transport. Pe ce strat al modelului OSI operează ruterele? 1. B. Transport. Prezentare. C şi E 4. 3. LLC.MODELUL OSI 1. Prezentare. Aplicație. E. Fizic 2. Rețea. Prezentare. Transport. Care din următoarele sunt protocoalele startului transport? 1. FTAM 4. Toate de mai sus Aplicație. JPEG 1. TCP şi UDP 2. Transport. Sesiune. Fizic Aplicație. TFTP. Rețea. Legătură de date. 4. „sparge” procesul complex al rețelelor în părți mult mai uşor de supervizat.TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR . Rețea 4. B. Fizic Sesiune. Legătură de date 2. D. Prezentare. Sesiune. SMTP. A şi B 2. FTP. Sesiune. Rețea. A şi B 2. 5. Legătură de date. Straturile modelului OSI de sus în jos sunt: 1. A şi E 5. Fizic Fizic Legătură de date. A şi C 4. Substratul MAC al stratului legătură de date 5. 2. C. Prezentare 5. A. Rețea. 1. Permite straturilor dezvoltate de diferiți producători să interopereze. Criptare. D şi E 3. E. IP şi TFTP 60 . Fizic 4. Transport. Transport 3. Care sunt beneficiile folosirii unui model de rețea stratificat? A. IP 3. Nici una de mai sus 6. Nici una de mai sus 5. Se pune accent pe detalii şi nu pe funcționarea generală a rețelei D.

menține şi încheie comunicațiile între aplicațiile de pe dispozitive diferite? 4. Detecția şi repararea erorilor are loc la nivelul cărui strat? 1. Sesiune 11. Aplicație. Aplicație şi prezentare 3. Legătură de date 12. Rețea 9. Rețea 1. Prezentare 3. Sesiune 14. Rețea 2. Adevărat sau Fals: Stratul Rețea utilizează adresele fizice pentru a ruta datele la destinatari. Aplicație prezentare. Aplicație 8. 1. TFTP 7. Fals 4. Aplicație 4. Sesiune 13. Aplicație 5. Substratul MAC al stratului legătură de date 5. Prezentare 5. sesiune şi transport 5. Adevărat 2. Care strat se ocupă de formatarea datelor aplicațiilor astfel încât să fie inteligibile la destinație? 61 . Rețea 3. Sesiune 10. Aplicație 4. prezentare şi sesiune 4. Transport 4. Legătură de date 2. Legătură de date 3. Care strat stabileşte.5. Fizic 2. În ce strat al modelului OSI este protocolul IP este implementat? 1. Legătură de date 3. Transport 3. Transport 5. Transport 2. Aplicație 2. Criptarea are loc în ce strat? 1. Care din următoarele sunt considerate a fi straturi superioare? 1. Prezentare şi sesiune 2. Prezentare 5. Controlol traficului are loc în ce strat? 1.

1. 5. 3. Fizic 2. C şi D B. 4. Legătură de date 19. C.C. E. Sesiune 3. În ce strat se găsesc pachetele? 1. Aplicație Prezentare Sesiune Transport Legătură de date 15. Sesiune 3. 3. MIDI. Transport 5. Care din următoarele sunt standarde pentru stratul aplicație? A. 2. D. JPEG. 3. Rețea 4. 5. B. Transport 5. 5. 4. B.? 1. Ce strat face translarea între adresele fizice MAC şi logice? 1. Rețea 18.D şi E Doar A Toate 16. 4. MPEG. 3. TIFF. Legătură de date 62 . 2. 2. Ce înseamnă OSI? 1. Fizic 2. Fizic Sesiune Rețea Transport Legătură de date 17. GIF C şi D 1. 4. Repetoarele şi huburile sunt dispozitive de strat …. International Standards Organization Open Systems Interconnect Operating Standard Information Operating System Interconnection Open Systems Interface 4. 2.

168.1.DETERMINAREA ADRESELOR MAC ȘI IP A UNUI CALCULATOR Competenţa: Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN Obiective: Obiective Să determinaţi adresa IP şi MAC a unui calculator Timp de lucru: 30 minute Lucraţi în echipe ! Utilizarea comenzii ipconfig /all pentru a determina adresa MAC şi IP a unei „gazde” cu sistem de operare Windows XP / Vista într-o rețea Ethernet Lucrări preliminare Fiecare sistem de calcul conectat la o reţea Ethernet are o adresa MAC care este „arsă” în placa de reţea. Adresele MAC sunt de obicei afişate ca 6 seturi de numere hexazecimale separate de două puncte verticale sau liniuţe (de exemplu 15:aa:2f:3c:22:a1). Pentru efectuarea lucrării e nevoie de următoarele: .4).Acces la comanda Run In acest laborator veţi “găsi” adresele MAC şi IP ale sistemului vostru de calcul.O staţie de lucru care este conectată la o reţea locală de calculatoare și care are adresa IP deja configurată . Comanda ipconfig /all afișează adresa IP a calculatorului dumneavoastră și informaţii despre reţea. De asemenea fiecare sistem de calcul conectat la o reţea locală / Internet are un identificator unic numit adresă IP. separate prin puncte (de exemplu 192. Pasul 1. Adresele IP sunt afișate ca 4 numere. cunoscute ca octeţi. Determinarea adresei MAC 63 .

a) Din desktopul sistemului de operare windows XP daţi click pe butonul de start si apoi selectaţi comanda Run. Daca rulaţi Windows Vista din desktop selectaţi butonul de start și selectaţi caseta search b) (XP) în caseta de dialog Run scrieţi cmd apoi daţi click pe butonul OK (Vista) în caseta search scrieți cmd și selectați cu mouse-ul legătura catre linia de comandă ce va apare în secțiunea Programs c) În promptul de comandă scrieţi ipconfig /all și apăsaţi enter d) Comanda ipconfig /all va afișa o listă de informaţii despre configuraţia IP a sistemului dumneavoastră de calcul. Informaţia afișată pe monitorul sistemului dumneavoastră de calcul va fi diferită 64 . Un exemplu este arătat în continuare.

e) Găsiţi adresa MAC a sistemului dumneavoastră și notaţi-o. ___ : ___ : ___ :___ : __ : ___ : ___ :___ f) De ce ar putea un calculator avea mai multe adrese MAC? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ g) Exemplul de mai sus arată că sistemul nostru de calcul are o singură placă de reţea. Ce modificări constataţi? Adresa MAC se va afișa? Adresa MAC se schimbă vreo dată? 65 . Ce s-ar fi schimbat dacă sistemul nostru ar fi avut și o placă wireless? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ h) Deconectaţi cablul(rile) plăcii(lor) de reţea și utilizaţi comanda ipconfig /all din nou.

Daca rulaţi Windows Vista din desktop selectaţi butonul de start și selectaţi caseta search k) (XP) în caseta de dialog Run scrieţi cmd apoi daţi click pe butonul OK (Vista) în caseta search scrieți cmd și selectați cu mouse-ul legătura catre linia de comandă ce va apăare în secțiunea Programs 66 .____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ i) De ce este importantă adresa IP a unui sistem de calcul? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Determinarea adresei IP j) Din desktopul sistemului de operare windows XP daţi click pe butonul de start si apoi selectaţi comanda Run.

_____ o) De ce este importantă adresa IP a unui sistem de calcul? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ p) În promptul de comandă scrieţi ipconfig /? și urmăriţi rezultatul afișat. Care este rolul acestei comenzi? _________________________________________________________________ 67 . _____ . Un exemplu este arătat în continuare. Informaţia afișată pe monitorul sistemului dumneavoastră de calcul va fi diferită n) Găsiţi adresa IP a sistemului dumneavoastră și notaţi-o. _____ . _____ .l) În promptul de comandă scrieţi ipconfig /all și apăsaţi enter m) Comanda ipconfig /all va afișa o listă de informaţii despre configuraţia IP a sistemului dumneavoastră de calcul.

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______ q) Care sunt facilităţile oferite de această comandă? 68 .

FIŞĂ DE LUCRU – topologii și opera ii cu LAN Competența: Descrie topologiile şi operaţiile LAN Obiective: Cunoaşterea topologiilor de reţea Timp de lucru: 20 minute Lucrați în echipe ! Adevărat sau fals Indicaţi care din următoarele afirmaţii sunt adevărate şi care false ____ 1. a. Cele mai multe reţele de tip magistrală folosesc cablul coaxial ca mediu fizic. fiecare nod este conectat la două cele mai apropiate noduri astfel încât reţeaua întreagă formează un cerc. Bus c. Topologia inel este baza pentru reţelele Ethernet şi Fast Ethernet moderne. FDDI ____ 6. Bus c. Inel d. Inel b. Reţelele de tip magistrală sunt dificil de depanat deoarece este dificil de identificat locaţia defectului. backbone b. ____ 3. FDDI poate conecta LAN-uri din mai multe clădiri. ____ 2. Stea b. O topologie ________________ constă într-un singur cablu ce conectează toate nodurile unei reţele fără alte dispozitive de interconectare. cum ar fi campusurile colegiilor. O __________________ este o hartă sau model de dispunere a nodurilor într-o reţea a. Fizică ____ 7. Răspunsuri multiple Identificaţi litera din dreptul opţiunii care completează cel mai bine afirmaţia sau răspunde la întrebare. Într-o topologie ________________. topologie fizică c. Ethernet d. Stea d. ____ 4. ____ 5. a. Arbore 69 .

utilizează un inel dublu de fibră optică pentru a transmite date la 100Mbps. sparge datele în pachete înainte de a fi transportate. Reţeaua cu comutare de _______________ . Arbore ____ 9. În ________________. a. SPX d. a. a. Reasociere ____ 10. Stea d. Bruiaj b. IPX Completați 12. Într-o reţea Ethernet. a. ATM b. un pachet de 3 bytes este transmis de la un nod la altul intr-o manieră circulară în jurul unui inel. Inel b. 14. Comutare de pachete b. FDDI c. un ____________________ este o porţiune din reţea în care coliziunile apar dacă două noduri transmit date în acelaşi timp. La capetele reţelei bus sunt rezistori de 50 de ohmi cunoscute ca ___________________ . Pasarea jetonului c. ________________. Într-o topologie ________________. O _______________ apare atunci când 2 noduri verifică simultan canalul de transmisiune. ajung la concluzia că este liber şi încep să transmită . 70 . Bus c. 13. Coliziune d. Comutare de circuite c. fiecare nod este conectat la un dispozitiv central cum ar fi un hub sau un switch. Comutare de circuite d.____ 8. Asociere ____ 11.

Desenaţi un exemplu de topologie magistrală. 7. 9. Descrieţi diferenţa intre topologia fizica și cea logică ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Descrieţi o situaţie când se utilizează tehnologia hibridă. Care sunt avantajele și dezavantajele topologiei inel? VANTAGES 8.TOPOLOGII DE RE EA Competența: Descrie topologiile LAN Obiective: Cunoaşterea topologiilor de reţea Timp de lucru: 20 minute Lucrați în echipe ! 1. Topologia ___________________ combină mai mult de un tip de topologie. 4. Când pe o magistrală se conectează două reţele cu topologie stea configuraţia se numește topologie stea-magistrală. Desenaţi un exemplu de topologie stea. Care sunt avantajele și dezavantajele topologiei stea 6. Desenaţi un exemplu de topologie stea extinsă. 5. 3. Desenaţi un exemplu de topologie inel. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 71 .

Un tăietor special sau un cuter 1. 3. Competența: Selectează componentele fizice utilizate în reţelele de date Obiective: Mufarea unui cablu de reţea conform standardului 568B Timp de lucru: 15 minute Aveţi nevoie: 1. Un cleşte sertizor pentru mufe RJ45 2. Se verifica așezarea corectă a firelor in mufă.REALIZAREA PATCH-URILOR UTP. Se taie firele la 1. Se înfige cablul in mufa respectându-se poziţia mufei si ordinea firelor conform descrierilor de mai sus. Se taie mantaua de PVC a cablului la 3 cm de capăt folosind un tăietor specializat (se presează puţin si se executa o mișcare circulară în jurul cablului) sau un cuter (atenţie sa nu tăiaţi si firele). 2. S-ar putea să găsiţi un cleşte sertizor care să aibă şi unealta de dezizolat inclusă.REALIZAŢI PRACTIC! . 72 .5 cm de mantaua de PVC. Procedeul este acelaşi! Se despletesc perechile si se ordonează firele conform standardului dorit (568 B). Se sertizează mufa folosindu-se cleştele de sertizare.

... pair... şi care se generează unul pe altul pe măsură ce se propagă.. 3) Mediu folosit de reţelele wireless. care constau dintr-un câmp electric şi unul magnetic în acelaşi spaţiu... 8) Reţele LAN cu acces multiplu şi cu detectarea purtătoarei şi a coliziunilor 73 ...ARITMOGRIF MEDII DE TRANSMISIE  Vrei să te relaxezi învăţând? Rezolvă următorul 1 2 3 4 5 6 7 8 Vertical: 1) Gruparea firelor la cablurile folosite în realizarea reţelelor Ehernet 100Base-TX 2) Mediu de transmisie care permite o viteză foarte mare de transmitere a datelor... 4) Fibrele care folosesc pentru transmisie semnale laser. sunt fenomene fizice în general naturale. permitând un singur flux de lumină să parcurgă fibra 5) Unshielded …………. 6) Utilizat pentru transmiterea datelor prin fibrele optice 7) Undele ........

email. 2) Mediu de transmisie care permite o viteză foarte mare de transmitere a datelor. 5) Reprezintă un set de reguli pe baza căruia se determina forma datelor si trasmisia acestora. 74 .ARITMOGRIF MODELUL OSI  Vrei să te relaxezi învăţând? Rezolvă următorul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vertical: 1) Oferă servicii aplicaţie pentru transfer de fişiere. http. 3) Utilizat pentru rutare (determinarea căii pe care va fi trimis pachetul de date) 4) Model care defineşte un cadru de referinţă pentru reţele. format din 7 straturi. 9) Echipament inteligent de nivel 3. 6) Converteşte din formatul specific sistemului in formatul specific reţelei 7) Unitate de date a protocolului de nivel 2 8) Semnifică sfârşitul cadrului şi poartă informaţiile referitoare la detectarea erorilor sub forma CRC.

10) date 11) Asigură siguranţa transmiterii datelor şi controlul fluxului de Unitate de date a protocolului de nivel 3 75 .

.... de reţea folosită pentru conectarea fizică a calculatorului la un LAN 2) Oferă o interfaţă între două sau mai multe reţele 3) Sistem de calcul care are implementată suita de protocoale TCP/ IP 4) Concentrează conectivitatea garantând lăţimea de bandă.. cu mai multe porturi... 12) Conductor electric format din fire metalice izolate 13) Loc într-un echipament de reţea la care se conectează un echipament terminal 14) O porţiune de reţea delimitată de punţi.. comutatoare sau rutere.. 10) Moment în care şirurile de biţi transmise de 2 sau mai multe calculatoare interferează 11) Punct din reţea în care se întâlnesc mai multe ramuri... 9) Dispozitiv neinteligent (engl)... 5) Este utilă pentru interconectarea reţelelor locale ce utilizează tehnici de control al accesului la medii diferite..ARITMOGRIF ECHIPAMENTE DE RETEA  Vrei să te relaxezi învăţând? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vertical: 1) . 6) 7) Echipament de reţea de nivel I cu rolul de a retransmite informaţia (engl..) Repetor …. 8) Domeniu de ……………... 76 .. reprezintă zona de reţea în care orice calculator membru al acesteia poate să transmită informaţii direct către alt calculator.

Solicitându-i să citească instrucţiuni mai detaliate sau să utilizeze un instrument cum ar fi un computer. dar cu asistare suplimentare – de ex. orientarea către materiale suplimentare mai avansate. Sfaturi potrivite vor varia în funcţie de domenii şi de activităţi. direcţionaţi-l către materiale de învăţare suplimentare sau către profesor. • Sfaturi referitoare la ce anume ar trebui să facă elevul dacă găseşte soluţii diferite. Un anumit şablon ar putea fi: o Rugaţi elevul să repete activitatea.Soluţionarea activităţilor • Scopul soluţionării activităţilor de învăţare ar trebui să fie acela de a oferi elevilor şi profesorului informaţii referitoare la ceea ce a învăţat elevul şi ce mai trebuie să înveţe în continuare. • Sfaturi despre ce anume ar trebui să facă un elev dacă găseşte o soluţie identică cu a altcuiva. de exemplu. • Fiecare soluţie ar trebui să înceapă pe o pagină nouă pentru a-i fi mai uşor profesorului să dezvăluie soluţiile elevilor rând pe rând • Fiecare activitate ar trebui să includă un titlu care să furnizeze următoarele informaţii: • Denumirea activităţii • Denumirea modulului şi orice alte referinţe administrative. În cazul în care acea activitate este o reuşită. Apoi o Dacă a doua încercare a elevului eşuează. elevii vor fi direcţionaţi către activitatea următoare sau către un material suplimentar mai avansat. rugaţi-l să efectueze o activitate planificată pentru a le verifica cunoştinţele şi înţelegerea. o În cazul în care a doua încercare a elevului este o reuşită. 77 .

IP) Menţine separarea segmentelor de reţea pe care le conectează prin păstrarea traficului local în segmentul de care ţine acesta Retransmite pachetele de date dintr-o reţea în alta ROUTER/ RUTERUL Permite mai multor segmente punct la punct să fie reunite într-o singura reţea Ethernet partajat. SWITCH/ COMUTATOR Sunt în esenţă calculatoare cu două sau mai multe plăci de reţea ce acceptă unul sau mai multe protocoale de reţea (e. localizând aceste gazde într-un segment de reţea și reţinând traficul aferent segmentelor respective în interiorul acestor segmente. Menţine separarea segmentelor de reţea pe care le conectează prin păstrarea traficului local în segmentul de care ţine acesta Echipament de nivel 1 Poate apare fenomenul de congestie a reţelei.FIŞĂ DE LUCRU – componetele unei re ele Repetă semnalul primit pe un port prin ieșirile celorlalte porturi Folosește adresele MAC pentru a construi un tabel de gazde .g. HUB/ REPETOR Echipament de nivel 3 Concentrează conectivitatea garantând lăţimea de bandă. Echipament de nivel 2 78 .

ARITMOGRIF MEDII DE TRANSMISIE 1 2 3 4 M 5 6 7 8 P E R E C H I F I B R A E T E R O N O M O D T W I S T E D L A S E R E L E C T R O M A G N E T I C E E T H E R N E T 79 .

ARITMOGRIF MODELUL OSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A P L I C A R T E E I T T E E A P A O C S O Z H I T E C T P P R R E O N A R T A C C T D A E N H O A R I R S E L R U L E R E R O T P U R A P T O R T 80 .

ARITMOGRIF ECHIPAMENTE DE RETEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P O C O N N D D I I F S U C O M P U U R U P T L E G A R A T E B I R U S C A Z O D R A T N H T Z A T U R A D B E M T U I T O R B I E G O C R S E D A T E B L U G M E N T 81 .

fişe de observare. pe care le găsiţi la Activităţi pentru elevi. puteţi crea propriile fişe de lucru şi pentru conţinuturile ce nu au putut fi atinse în acest material. Folosind aceste modele.SUGESTII METODOLOGICE Implicațiile diferitelor modalități de utilizare a materialelor didactice pentru profesori şi elevi • Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor. Fişele se vor introduce în mapa de lucru a elevilor. precum practica la locul de muncă. pot fi colectate într-o „mapă a elevului” Mapa elevului ar putea conţine: • Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul profesional sau abilităţi cheie • Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc • Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate • Planuri de acţiune /evaluări /activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev • Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului Recomandări: Pe baza fişelor de documentare prezentate s-au elaborat modele de fişe de lucru. 82 . teme. trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc. exerciții. alături de alte experienţe pe care le pot avea. simulări. aceste tipuri de dovezi. astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă. • Pentru elevi. colectate atât de către profesor cât şi de către elev.

aceste tipuri de acţiuni sunt uitate la nivelul firmelor mici. Elevii creativi pot fi încurajaţi să elaboreze mesaje promoționale. Propuneţi elevilor să caute informații pe internet. îi învaţă să aplice activităţi de relaţii publice în activitatea lor viitoare.Sarcina suplimentară îi învaţă să citească şi alte articole de specialitate şi să se documenteze. Se vor evidenţia lucrările realizate anterior care îi pot sprijini pe elevi în elaborarea proiectului. Proiectul este propus este o lucrare pentru care se va oferi o perioadă de realizare mai mare. ci şi a celor privind comunicarea. Această sarcină poate fi realizată foarte uşor şi de elevii cu cerințe educaționale speciale. Pot lucra şi în echipe la sarcina specială. În felul acesta pot fi stimulaţi. prin sarcina specială propusă. Se vor discuta punctele ce trebuie atinse. se va realiza un plan al proiectului. 83 . Mai mult. îi stimulează pe elevi să participe activ la acţiunile şcolii şi să se implice şi în viitor în organizarea manifestărilor deosebite ale acesteia. În general. Activităţile practice propuse duc nu numai la atingerea competenţelor privind reclama şi publicitatea. Se pot detalia subpunctele prezentate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->