Sunteți pe pagina 1din 1

1)Gametogeneza: ovogeneza si spermatogeneza OVOGENEZA = totalitatea proceselor biologoice care duc la formarea unei celule g erminative feminine, apte

pt fecundatie (ovulul) are 3 faze principale: faza de migratie S4-5 apar ovogonile la nivelul gonadei primitive. faza de diviziune S8-12 . faza de maturatie: ovogonile sufera 2 diviziuni: prima meiotica si a doua mitotica. Profaza primei diviziuni (meiotice)incepe in perioada fetala, celulel e ramnnd in acest stadiu pana la pubertate cand procesul se reia, odata cu maturi zarea lunara a cate uneia din aceste celule (ovocite de ordinul I). La fiecare ciclu se produce in continuare diviziunea de maturatie ale ovocitelor de ordinu l I. Au loc metafaza, anafaza, telofaza si rezulta ovocitul de ordinul II si pri mul globul polar. Dupa expulzia primului globul polar incepe cea de a doua diviz iune de maturare care are loc dupaovulatie, si se opreste in stadiul de metafaza , continundu-se doar daca are loc penetratia spermatica. SPERMATOGENEZA=totalitatea proceselor prin care spermogoniile se transforma in s permatozoizi maturi. la fat au loc numai migrarea si inmultirea spermatogoniilor, transformandu-se in spermatocite de ordinul I. Faza de maturitate se initiaza la pubertate. Spermat ocitul de ord I, care contine numar diploid de cromozomi, prin meioza se transf orma in spermatocite de ordinul II, cu 23 cromozomi, 22autozomi si un gonozom X sau Y. Spermatocitele de ordinul II se transforma in spermatide. Din spermatocit ul primar se formaeza 4 spermatide cu structura haploida. Durata integrala a ci clului spermatogenetic la barbat este de 75-80 zile