Sunteți pe pagina 1din 4

DISTT HAMIRPUR : IMPROVEMENT Supplementary 10+2 Examination held in Sep, 2011.

824201 Ashish Banyal Sudarshan Singh Meena Devi English 453577 M/M/11. 824202 Rajat Sharma Devi Dutt Reeta Devi Mathematics 454398 M/M/11. 824203 Anshul Dhiman Gurdeep Singh Raj Kumari Mathematics 461214 M/M/11. 824204 Vinay Kumar Kuldeep Chand Kashmiri Devi Mathematics 459927 M/M/11. 824205 Atal Kumar Suresh Kumar Kamlesh Kumari Mathematics 454385 M/M/11 824206 Abhishek Sharma Om Prakash Sushma Devi Mathermatics 453806 M/M/11. 824207 Prince Kumar Hakam Singh Phoolan Devi Mathematics 454394 M/M/11. 824208 Arvind Kumar Bakshish Singh Phulan Devi Mathematics 453810 M/M/11. 824209 Vivek Thakur Joginder Singh Promila Thakur Mathematics 453990 M/M/11. Thakur 824210 Shubham Shandil Kashmir Singh Sunita Devi Mathematics 458335 M/M/11 824211 Ashish Sansar Chand Pawna Kumari Mathematics 456617M/M/11 824212 Vikas Dhiman Balvinder Singh Shareshtha Kumari Mathematics 453735M/M/11 824213 Bhanu Priya Jaspal Singh Salochana Devi Mathematics 455624/M/M/11 824211 Anil Kumar Satpal Singh Pushpa Devi Mathematics 455528/M/M/11 824215 Raman Kumar Vinod Kumar Sunita Mathematics 459505/M/M11 824216 Aksham Dogra Girish Kumar Dogra Ranju Dogra Physics 461708/M/11 824217 Sunny Kumar Prithi Singh Sumna Devi Mathematics 4615055/M/11 824218 Naveen Kumar Sharma Dev Raj Sharma Meeran Devi Physics 461543/M/11 824219 Rajat Mehra Suresh Kumar Gaytri Devi Eng 459215/M/11 824220 Vivek Dhiman Krishan Baldev Kamla Devi Maths 458112/M/11 824221 Rahul Dile Ram Parveen Kumari Maths 455056/M/11 824222 Vikas Kumar Sujabder Lal Urmila Devi Maths 824223 Rozi Kumari 458105/M/11 824224 Nikhil Sharma 455994/M/11 Ashok Kumar Suman Chaman Lal Sharma Eng Suman Sharma Maths 296 RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD 281 RLD RLD RLD RLD RLD

824225 Ajay Soni 422605/M/11 824226 Arun Kumar 459811/M/11 824227 Dixit Sahotra 456369/M/11 824228 Manish Kumar 456130/M/11 821451 Sachin Kumar 2604982/M/10 821452 Manish Kumar 25164/M/11 821453 Shammi Patyal 25183/M/11 821454 Anish Thakur 112536/M/11 821455 Gaurav 129719/M/11 821456 Anjna Devi 2523983/S/10 821457 Vivek Rana 2660362/S/10 821458 Jaimal singh 106618/M/11 821459 Kapil Dev 106620/M/11 821460 Aditya Sharma 106610/M/11 821461 Ankush Thakur 108335/M/11 821462 Arvind Kumar 25412/M/11 821463 Shanti Swaroop 25300M/11

Madan Lal Ranjeet Singh Kamlesh Kumar Bachitter Singh Yogeshwar Nath Purshotam Chand Vinod Kumar Pradeep Kaushal Karan Singh Jagat Ram Ranjeet Singh Bahadur Singh Sawarn Dass Prakash Chand Subhash Chand Madan Lal Ranjit Singh

Prem lata Veena devi

Eng Eng

RLD PRS RLD RLD PRS RLD PRS RLD PRS RLD RLD PRS PRS 279 PRC PRS RLD 322 PRC

Meena Kumari Maths Sanjog Devi Maths

Rajeshwari Devi Eng Chanchla Devi Asha Devi Sushma Devi Sheela devi Bst. Eng Maths Eco

Saraswati Devi Hist Neelam Kumari Maths Pushpa Devi Pushpa Devi Kanta Devi Eco Bst Bst

Sunita Kumari Eco Rajni devi Hist

SudeshKumari Eco

VOCATION GROUP(GOLDEN CHANCE) 836201 Anil Kumar Joginder Pal PRC 532705/M/11 836202 Manjula Sharma Desh Raj PRC 532709/M/11

Giano Devi Sunita Devi

Eng Eng

RLD RLD

VOCATION COMPTT. 547705 Chandermani 547706 Kamal Kishore 547803 Deeksha Kumari 547804 Manju Thakur 547807 Sushila Devi 547810 Amit Thakur 547811 Anil Kumar 547812 Anil Kumar 547815 Dinesh Kumar 547816 Naveen Kumar 547817 Rajinder Kumar 547820 Sandeep Kumar 547821 Teja Ram 547825 Ankush Kumar 547826 Atul sharma Baldev Singh Paramjit Sandesh Thakur Ramesh Chand Purshotam Chand Karam Chand Ashok Kumar Gorakh Ram Piar Singh Sita Ram Purshotam Chand Uttam Chand Nar Singh Ajit Rana Babu Ram Chandresh Kumari Shakuntla Devi Santosh Kumari Raj Kumari Simro Devi Kamlesh Kumari Santosh Kumar Sunila Devi Soma Devi Shakti Devi Bimla Devi Reshma Rani Naina Devi Amita Kumari Pushpa Devi Th.VI RLD Th-IV RLD Eng Eng Eng Eng Eng Eng Eng Eng Eng Eng Eng Eng Eng RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD RLD

ADDITIONAL SUBJECT 821401 Chaman Lal 821402 Guddi Devi 821403 Shivali 821404 Dinesh Kumar 821405 Amit Sharma Amar Singh Ratna Ram Mehar Singh Gian chand Shiv Kumar Pritma Devi Satya Devi Shanti Devi Kamla Devi Byasan Devi Skt Skt Skt Skt Skt