Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Facultatea de Jurnalistic
Domeniul de licen : tiine ale comunicrii
Specializarea: Jurnalism
PLAN DE NVMNT BAZAT PE SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE (ECTS)
Anul I 2009-2010
Semestrele I i II

Semestrul II

Cod
discipli
n

Semestrul I
C

Introducerentiinelecomunicrii

39.13.21.F.01.I.01

Tehnici de redactare

39.13.21.F.01.I.02

3
4

Introducerensistemulmass-media

39.13.21.F.01.I.03

1
-

2
-

39.13.21.F.01.I.04

Introducerentiinelesociale

Editarenlimbajespecializate#

39.13.21.F.01.I.05

1 ev. cont

39.13.21.F.01.I.05

1 ev. cont 3

Dreptulcomunicrii

39.13.21.F.01.I.06

IntroducerenRelaiiPublice

39.13.21.F.01.I.07

39.13.21.F.01.I.08

39.13.21.S.01.I.09

Forma de
Nr.
verificare credite

Cod
discipli
n

Discipline

Nr.
crt.

Discipline fundamentale

Tehnici i metode de cercetare n tiinele


comunicrii
Discipline de specialitate

Sisteme de comunicare multimedia

10 Diciune
11 Practic

Forma de Nr.
verificare credit
e

39.13.21.S.01.I.10

39.13.21.S.01.I.11

84h

39.13.21.C.01.I.12

39.13.21.C.01.I.13

39.13.21.C.01.I.14

Discipline complementare

12 Introducerenculturaromn
Comunicarea i
13 contemporan
14 Arteicivilizaii

fenomenul

religios

15

Limbaenglezntiinelecomunicrii(opional)*#

39.13.21.C.01.O.15

- ev. cont

39.13.21.C.01.I.15

- ev. cont 3

16

Limba francez / german n tiinele comunicrii


(opional)*#

39.13.21.C.01.O.16

- ev. cont

39.13.21.C.01.O.16

- ev. cont 3

- ev. cont

- ev. cont -

12 11

5E; 1C;
3ev. cont.

30

11

5E; 2C;
3ev. cont.

30

Educaiefizic

Total ore obligatorii pe sptmn

24

23

Discipline facultative
1

Orientriitendinenlimbaromncontemporan

Corectitudineigreealnlimbajulpresei
romneti

39.13.21.C.01.F.01

39.13.21.C.01.F.02

1C

1C

Total
*Sealegdoudisciplinedintrei
# Se lucreaz pe subgrupe

PracticaseefectueazlasfritulsemestruluialII-lea,3sptmni
RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean

DECAN,

SEFDECATEDR,

Prof. univ. dr. Ion Dur

Conf. univ. dr. Rodica Pascu

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu


Facultatea de Jurnalistic
Domeniuldelicen:tiine ale comunicrii
Specializarea: Jurnalism
PLAN DE NVMNT BAZAT PE SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE (ECTS)
Anul II 2010-2011

Nr.
Discipline

crt.

Semestrul III
C

Forma de
verificare

Nr.
credite

39.13.21.F.01.I.17

39.13.21.F.01.I.18

2
2

1
1

39.13.21.F.01.I.20
-

39.13.21.S.01.I.24

Semestrul IV

Coddisciplin

Coddisciplin

Semestrele III i IV

Nr.
credit
e

Forma de
verificare

3
3

39.13.21.F.01.I.21

39.13.21.S.01.I.23

1
1

1
1

2
2

ev. cont

39.13.21.S.01.I.25

ev. cont

39.13.21.S.01.I.26

ev. cont

39.13.21.S.01.I.26

ev. cont

39.13.21.S.01.I.27

ev. cont

39.13.21.S.01.I.27

ev. cont

1
-

E
-

2
-

39.13.21.C.01.I.29

2
-

39.13.21.S.01.I.30

39.13.21.S.01.I.31

39.13.21.S.01.I.32

39.13.21.S.01.I.33

ev. cont

39.13.21.S.01.I.33

ev. cont

34 Practic

39.13.21.S.01.I.34

84 h

35 Iniierenfotografie#

39.13.21.S.01.I.35

ev. cont

36 Tehnici de redactare n limba englez /

39.13.21.S.01.O.36

ev. cont

39.13.21.S.01.O.36

ev. cont

37 Tehnici de redactare n limba francez

39.13.21.S.01.O.37

ev. cont

39.13.21.S.01.O.37

ev. cont

38 Mentalitateiistorie

39.13.21.C.01.I.38

ev. cont

13

6E; 6ev.
cont.

30

10

7E; 1C;
7ev. cont

30

Discipline fundamentale
17 Comunicaremediatizat
18 Etic i deontologie n comunicarea
public

19 Antropologiacomunicrii
20 NoiunidePublicitate

39.13.21.C.01.I.19

21 Limbajicompetenncomunicare
Discipline de specialitate
22 Genurile presei
23 Jurnalism on-line
24 Tehnicidedocumentarepentrupresascris#
Jurnalism de informare

25
26 Aparatura

i producia
Programe de televiziune#

de

televiziune.

27 Aparatura i producia de radiodifuziune.


Radioprograme informative#

28 Structurile limbajului jurnalistic


29 Stilistica presei

39.13.21.S.01.I.28

30 Presadeagenie
31 Evoluia discursului n publicistica
romneasc
32 Gazetria lui Eminescu i Caragiale
33 Publicistic informatizat. Tehnoredactarea
ziarelor i revistelor #

39.13.21.S.01.I.22

Discipline complementare
german(opional)*#
(opional)*#

Educaiefizic

Total ore obligatorii pe sptmn

25
Discipline facultative
3 Culturicivilizaieenglez/german
4 Culturicivilizaiefrancez/neerlandez
Total

25

39.13.21.C.01.F.03

39.13.21.C.01.F.04

1C

1C

*Sealegdoudisciplinedintrei
#Selucreazpesubgrupe
Not:EducaiafizicseefectueaznumaipesemestrulI.
PracticaseefectueazlasfritulsemestruluialII-lea,3sptmni

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean

DECAN,

SEFDECATEDR,

Prof. univ. dr. Ion Dur

Conf. univ. dr. Rodica Pascu

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu


Facultatea de Jurnalistic
Domeniuldelicen:tiine ale comunicrii
Specializarea: Jurnalism
PLAN DE NVMNT BAZAT PE SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE (ECTS)
Jurnalism Anul III 2011-2012
Semestrele V i VI
VI

39 Conceperea i elaborarea ziarului #

39.13.21.S.01.I.39

40 Jurnalismdeinvestigaie#

39.13.21.S.01.I.40

1 ev. cont

39.13.21.S.01.I.40

1 ev. cont 3

41 Publicistic

39.13.21.S.01.I.41

1 ev. cont

39.13.21.S.01.I.41

1 ev. cont 3

39.13.21.S.01.I.42

Discipline

Forma de
verificare

Nr.
credite

Cod
disciplin`

Semestrul V

Cod
disciplin`

Nr.
crt.

Forma de
verificare

Nr.
credit
e

Discipline de specialitate

43

informatizat.
Grafic
i
prelucrarea imaginii #
Jurnalism cultural / Jurnalism sportiv
(opional1din2)
Jurnalism on-line

39.13.21.S.01.I.43

44

Jurnalism economic

39.13.21.S.01.I.44

45

Jurnalism politic

39.13.21.S.01.I.45

46

Istoriapreseireligioaseromneti

39.13.21.C.01.I.46

47

Elaborarea produselor multimedia #

39.13.21.S.01.I.47

1 ev. cont

39.13.21.S.01.I.47

1 ev. cont 2

39.13.21.S.01.I.48

39.13.21.S.01.I.49

1 ev. cont

39.13.21.S.01.I.49

1 ev. cont 2

2
1

1
1

E
E

3
3

39.13.21.S.01.I.51

39.13.21.S.01.I.52

39.13.21.S.01.I.53

39.13.21.S.01.O.54

39.13.21.S.01.O.54

2 ev. cont

39.13.21.S.01.O.54

2 ev. cont 3

39.13.21.S.01.O.55

39.13.21.S.01.O.55

2 ev. cont

39.13.21.S.01.O.55

2 ev. cont 3

39.13.21.C.01.I.56

6
23

7E; 5ev.
cont

30

7
21

4E; 2C;
5ev. cont

30

1C

42

48 Analizmedia
49 Fotojurnalism
50 Comunicareintercultural
51 Paradigmenistoriapreseieuropene
52 Publicisticromneascinterbelic

39.13.21.S.01.I.50

53 Presaipartidelepolitice

Discipline de specialitate
(opional A sau B)
A.Publicisticradio

54 A.Specializarenjurnalismulderadio*#
B.Publicisticdeteleviziune

55 B.Specializarenjurnalismuldeteleviziune*#

Discipline complementare
(opional, 1 din 2)
56 Limbajulpoliticipresa/Comunicarepolitic
Total ore obligatorii pe sptmn
Discipline facultative
5

Antropologiepolitic

39.13.21.C.01.F.05

6 Mass-mediaiconflictele
Total

39.13.21.C.01.F.06

1C

* # Se alege pachetul de discipline A sau B


#Selucreazpesubgrupe
RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean

DECAN,

SEFDECATEDR,

Prof. univ. dr. Ion Dur

Conf. univ. dr. Rodica Pascu