Sunteți pe pagina 1din 5

CITIREA BIBLIEI NTR-UN SINGUR AN

N ORDINEA CRONOLOGIC
n care au fost scrise crile Bibliei
Ianuarie

Februarie

1 Genesa 1-3
2: Gen. 4-7
3: Gen. 8-11
4: Iov 1-5
5: Iov 6-9
6: Iov 10-13
7: Iov 14-16
8: Iov 17-20
9: Iov 21-23
10: Iov 24-28
11: Iov 29-31
12: Iov 32-34
13: Iov 35-37
14: Iov 38-39
15: Iov 40-42
16: Gen. 12-15
17: Gen. 16-18
18: Gen. 19-21
19: Gen. 22-24
20: Gen. 25-26
21: Gen. 27-29
22: Gen. 30-31
23: Gen. 32-34
24: Gen. 35-37
25: Gen. 38-40
26: Gen. 41-42
27: Gen. 43-45
28: Gen. 46-47
29: Gen. 48-50
30: Exod 1-3
31: Exod 4-6

1: Exod 7-9
2: Ex. 10-12
3: Ex. 13-15
4: Ex. 16-18
5: Ex. 19-21
6: Ex. 22-24
7: Ex. 25-27
8: Ex. 28-29
9: Ex. 30-32
10: Ex. 33-35
11: Ex. 36-38
12: Ex. 39-40
13: Levitic 1-4
14: Lev. 5-7
15: Lev. 8-10
16: Lev. 11-13
17: Lev. 14-15
18: Lev. 16-18
19: Lev. 19-21
20: Lev. 22-23
21: Lev. 24-25
22: Lev. 26-27
23: Numeri 1-2
24: Num. 3-4
25: Num. 5-6
26: Num. 7
27: Num. 8-10
28/29: Num. 11-13

Martie
1: Num. 14-15; Ps 90
2: Num. 16-17
3: Num. 18-20
4: Num. 21-22
5: Num. 23-25
6: Num. 26-27
7: Num. 28-30
8: Num. 31-32
9: Num. 33-34
10: Num. 35-36
11: Deuteronom 1-2
12: Deut. 3-4
13: Deut. 5-7
14: Deut. 8-10
15: Deut. 11-13
16: Deut. 14-16
17: Deut. 17-20
18: Deut. 21-23
19: Deut. 24-27
20: Deut. 28-29
21: Deut. 30-31
22: Deut. 32-34; Ps. 91
23: Iosua 1-4
24: Iosua 5-8
25: Iosua 9-11
26: Iosua 12-15
27: Iosua 16-18
28: Iosua 19-21
29: Iosua 22-24
30: Judectori 1-2
31: Jud. 3-5

Ferice de cine citete i de cei ce ascult Apocalipsa 1:3

Aprilie

Mai

Iunie

1: Jud. 6-7
2: Jud. 8-9
3: Jud.10-12
4: Jud. 13-15
5: Jud. 16-18
6: Jud. 19-21
7: Rut.1-4
8: 1Samuel 1-3
9: 1Sam. 4-8
10: 1Sam. 9-12
11: 1Sam.13-14
12: 1Sam.15-17
13: 1Sam.18-20;
Ps. 11,59
14: 1Sam.21-24
15: Psalmi 7,27,
31,34,52
16: Psalmi 56,
...120, 140-142
17: 1Sam.25-27
18: Ps. 17,35, 54,
63
19: 1Sam.28-31;
Ps.18
20: Ps. 121, 123...125, 128-130
21: 2Sam. 1-4
22: Ps. 6,8-10,14,
...16,19,21
23: 1Cron. 1-2
24: Ps. 43-45,49,
84-85,87
25: 1Cron. 3-5
26: Ps.73,77-78
27: 1Cron. 6
28: Ps. 81,88,
..92-93
29: 1Cron. 7-10
30: Ps. 102-104

1: 2Sam.5:1-10;
.1Cron. 11-12
2: Ps. 133
3: Ps. 13: Ps. 106-107
4: 2Sam.5:11-6:23;
1Cron.13-16
5: Ps.1-2,15,22-24,47,68
6: Ps.89,96,100-101,
::::::::105,132
7: 2Sam.7; 1Cron.17
8: Ps.25,29,33,36,39
9: 2Sam. 8-9; 1Cron.18
10: Ps.50,53,60,75
11: 2Sam.10; 1Cron.19;
..Ps 20
12: Ps.65-67,69-70
13: 2Sam. 11-12;
..1Cron. 20
14: Ps.32,51,86,122
15: 2Sam. 13-15
16: Ps.3-4,12-13,28,55
17: 2Sam.16-18
18: Ps.26,40,58,61-62,64
19: 2Sam.19-21
20: Ps.5,38,41-42
21: 2Sam.22-23; Ps.57
22: Ps.95,97-99
23: 2Sam.24;
..1Cron. 21-22; Ps.30
24: Ps.108-110
25: 1Cron.23-25
26: Ps.131,138-139,
..143-145
27: 1Cron.26-29; Ps 127
28: Ps.111-118
29: 1mp.1-2;
..Ps.37,71,94
30: Ps.119:1-88
31: 1mp. 3-4; 2Cron. 1;
..Ps 72

1: Ps.119:89-176
2: Cnt.Cnt.1-8
3: Proverbe 1-3
4: Prov. 4-6
5: Prov. 7-9
6: Prov. 10-12
7: Prov. 13-15
8: Prov. 16-18
9: Prov. 19-21
10: Prov. 22-24
11: 1mp.5-6;
2Cron.2-3
12: 1mp.7; 2Cron.4
13: 1mp.8; 2Cron.5
14: 2Cron.6-7;
.Ps.136
15: Ps.134,146-150
16: 1mp.9; 2Cron.8
17: Prov.25-26
18: Prov.27-29
19: Ecl.1-6
20: Ecl.7-12
21: 1mp.10-11;
...2Cron.9
22: Prov.30-31
23: 1mp.12-14
24: 2Cron.10-12
25: 1mp.15:1-24;
..2Cron.13-16
26: 1mp.15:2516:34; 2Cron.17
27: 1mp.17-19
28: 1mp.20-21
29: 1mp. 22;
..2Cron.18
30: 2Cron.19-23

Toat Scriptura este insuflat de Dumnezeu i de folos

Iulie
1: Obadia1;Ps.82-83
2: 2mprai 1-4
3: 2mp.5-8
4: 2mp.9-11
5: 2mp.12-13;
..2Cron.24
6: 2mp.14; 2Cron.25
7: Iona 1-4
8: 2mp.15; 2Cron.26
9: Isaia1-4
10: Is.5-8
11: Amos 1-5
12: Amos 6-9
13: 2Cron.27; Is.9-12
14: Mica 1-7
15: 2Cron.28;
..2 mp.16-17
16: Is.13-17
17: Is.18-22
18: Is.23-27
19: 2mp.18:1-8;
.2Cron.29-31;Ps.48
20: Osea1-7
21: Osea 8-14
22: Is.28-30
23: Is.31-34
24: Is.35-36
25: Is.37-39; Ps.76
26: Is.40-43
27: Is.44-48
28: 2mp.18:9-19:37;
..Ps.46,80,135
29: Is.49-53
30: Is.54-58
31: Is.59-63

August
1: Isaia 64-66
2: 2mp.20-21
3: 2Cron.32-33
4: Naum 1-3
5: 2mp.22-23;
..2Cron.34-35
6: efania 1-3
7: Ieremia 1-3
8: Ier.4-6
9: Ier.7-9
10: Ier.10-13
11: Ier.14-17
12: Ier.18-22
13: Ier.23-25
14: Ier.26-29
15: Ier.30-31
16: Ier.32-34
17: Ier.35-37
18: Ier.38-40;
...Ps.74,79
19: 2mp.24-25;
..2Cron.36
20: Habacuc 1-3
21: Ier.41-45
22: Ier.46-48
23: Ier.49-50
24: Ier.51-52
25: Plng.1:1-3:36
26: Plng.3:37-5:22
27: Ezec.1-4
28: Ezec.5-8
29: Ezec.9-12
30: Ezec.13-15
31: Ezec.16-17

Septembrie
1: Ezec.18-19
2:Ezec.20-21
3: Ezec.22-23
4: Ezec.24-27
5: Ezec.28-31
6: Ezec.32-34
7: Ezec.35-37
8: Ezec.38-39
9: Ezec.40-41
10: Ezec.42-43
11: Ezec.44-45
12: Ezec.46-48
13: Ioel 1-3
14: Dan.1-3
15: Dan.4-6
16: Dan.7-9
17: Dan.10-12
18: Ezra 1-3
19: Ezra 4-6;
..Ps.137
20: Hagai 1-2
21: Zaharia 1-7
22: Zah.8-14
23: Est.1-5
24: Est.6-10
25: Ezra 7-10
26: Neem.1-5
27: Neem.6-7
28: Neem.8-10
29: Neem.11-13;
..Ps.126
30: Maleahi 1-4

ca s nvee, s mustre, s ndrepte, s dea nelepciune n


neprihnire, pentru ca omul lui Dumnezeu s fie desvrit i cu totul
destoinic pentru orice lucrare bun 2 Tim.3:16-17

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

1: Luca 1; Ioan 1:1-14


2: Mat.1; Luca 2:1-38
3: Mat.2; Luca 2:39-52
4: Mat.3; Marcu 1;
.Luca 3
5: Mat.4; Luca 4-5;
Ioan 1:15-51
6: Ioan 2-4
7: Marcu 2
8: Ioan 5
9: Mat.12:1-21;
.Marcu 3; Luca 6
10: Mat.5-7
11: Mat. 8:1-13;
..Luca 7
12: Mat.11
13: Mat.12:22-50;
..Luca 11
14: Mat.13; Luca 8
15: Mat.8:14-34;
..Marcu 4-5
16: Mat.9-10
17: Mat.14; Marcu 6;
..Luca 9:1-17
18: Ioan 6
19: Mat.15; Marcu 7
20: Mat.16; Marcu 8;
..Luca 9:18-27
21: Mat.17; Marcu 9;
..Luca 9:28-62
22: Mat. 18
23: Ioan 7-8
24: Ioan 9:1-10:21
25: Luca10-11;
..Ioan 10:22-42
26: Luca 12-13
27: Luca 14-15
28: Luca 16-17:10

1: Mat.20-21
2: Luca 18:15-19:48
3: Marcu 11;
..Ioan 12
4: Mat.22;
.Marcu 12
5: Mat.23;
.Luca 20-21
6: Marcu 13
7: Mat.24
8: Mat.25
9: Mat.26;
.Marcu 14
10: Luca 22;
..Ioan 13
11: Ioan 14-17
12: Mat.27;
..Marcu 15
13: Luca 23;
..Ioan 18-19
14: Mat.28;
..Marcu 16
15: Luca 24;
..Ioan 20-21
16: Fapte.1-3
17: Fapte.4-6
18: Fapte.7-8
19: Fapte.9-10
20: Fapte.11-12
21: Fapte. 13-14
22: Iacov 1-5
23: Fapte.15-16
24: Gal.1-3
25: Gal.4-6
26: Fapte.17-18:18
27: 1Tes.1-5;2
..Tes.1-3
28: Fapte.18:19-

1: 1Cor.9-11
2: 1Cor.12-14
3: 1Cor.15-16
4: 2Cor.1-4
5: 2Cor.5-9
6: 2Cor.10-13
7: Fapte.20:1-3;
...Rom.1-3
8: Rom.4-7
9: Rom.8-10
10: Rom.11-13
11: Rom.14-16
12: Fapte.20:4-23:35
13: Fapte.24-26
14: Fapte.27-28
15: Col. 1-4;
...Filimon 1
16: Efeseni 1-6
17: Filipeni 1-4
18: 1 Tim.1-6
19: Tit 1-3
20: 1Pet. 1-5
21: Evr.1-6
22: Evr.7-10
23: Evr.11-13
24: 2Tim. 1-1-4
25: 2Pet. 1-3; Iuda 1
26: 1Ioan 1-5
27: 2Ioan 1;
...3 Ioan
28: Ap.1-5
29: Ap.6-11
30: Ap.12-18
31: Ap. 19-22

29: Ioan 11
30: Luca 17:11-18:14
31: Mat.19; Marcu 10

...19:41
29: 1Cor.1-4
30: 1Cor.5-8