Sunteți pe pagina 1din 33

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA

2005/RO/16/P/PA/003/01

ROMNIA

COMPANIA NAIONAL DE AUTOSTRZI I DRUMURI NAIONALE DIN ROMNIA

Proiect de relocare / protectie retele de canalizare, afectate de reabilitarea si modernizarea DN1H Zalau-Alesd

Sarcina (i): Zalu - Aled limita de judet Bihor/Salaj Hereclean(Salaj) LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

RETELE CANALIZARE VOLUM 6.2

NOIEMBRIE 2008
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 1

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

PROIECT TEHNIC
CUPRINS
1. 1.3 1.4 1.5 1.6 Titularul investiiei................................................................................................3 Beneficiarul investiiei..........................................................................................3 Elaboratorul studiului...........................................................................................4 Entitatea responsabil cu implementarea proiectului..........................................4

2.

INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL.............................................4

2.1 Oportunitatea investitiei i situaia actual ..........................................................4 2.2. Parametri seismici ai amplasamentului......................................................................6 3. SITUATIA EXISTENTA a retelelor de canalizare pe DN 1H.................................8 4. SITUATIA PROIECTATA...................................................................................................9 La eventualele lucrari de deviere a canalizarii menajere se va lua in considerare necesitatea amplasarii de noi camine la schimbarile de directie si la tronsoanele ce nu mai pot fi racordate la caminele de canalizare existente..................................................10 In conformitate cu noile profile longitudinale ale drumului rezultate in urma lucrarilor propuse, se vor executa la o faza ulterioara de proiectare profilele longitudinale ale conductelor de canalizare, in care se vor reprezenta traseele conductelor pe tronsoane. Reprezentarea conductelor in profil longitudinal se realizeaza prin indicarea urmatoarelor elemente: cota teren natural, cota teren amenajat, cota radier conducta, cota radier camin, panta si diametru conducta pe tronsoane...............................10 8. NORME TEHNICE.........................................................................................................15 9. NORME DE PROTECTIA MUNCII....................................................................................17 Lucrarile de sapatura necesare executarii fundatiilor afecteaza partial solul si subsolul. Pamantul din profilul superior in grosime de 30 cm se va refolosi ca strat fertil si nu se va amesteca cu restul pamantului. La finalizarea lucrarilor se va realiza nivelarea si tasarea solului. Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate, dupa terminarea lucrarii, zonele ocupate se vor elibera. Accesul utilajelor in zona se va face pe drumurile de acces din zona. Lucrarile proiectate nu au impact semnificativ asupra mediului............................................................................................................................19 Materialele rezultate din demontari se vor transporta, prin grija beneficiarului la locurile stabilite de detinatorul retelei...........................................................................................20

12. CAIETUL DE SARCINI..................................................................................21 GENERALITATI.................................................................................................21 FAZE PREMERGATOARE .................................................................................21 FAZA DE EXECUTIE ........................................................................................21
FAZA DE PROBE SI PUNERE IN FUNCTIUNE .........................................................22

Nota:..............................................................................................................31 Verificarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu Normativul C56-85 si Legea 10/1995............................................................................................................31 Proiectantul va fi convocat pentru verificarea calitatii de catre beneficiar, in raport cu stadiul de executie si problemele ivite la lucrare.........................................31 Delegatii imputerniciti cu verificarea calitatii lucrarilor in curs de executie sunt:. 31
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 2

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Beneficiar: Diriginte de santier si alte organe de control ale beneficiarului, 31 Proiectant: Sef de proiect, proiectant de specialitate,..................................31 Executant: Conducere santier, organe C.T.C.,..............................................31 Inspectoratul in Constructii: organe de control ale inspectiei.......................31 Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care se va face verificarea...............................31 La receptia obiectivului, un exemplar completat din prezentul program se va anexa la cartea constructiei.............................................................................31 Beneficiar, Proiectant, Constructor, Inspectoratul in .................................31 Constructii,...........................................................................................31 17. AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU..........................................................33

16. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIIEI....................................................................32

1.DATE GENERALE 1.1 si

Denumirea obiectivului de investitii: Asistenta tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie Documentatie de Licitatie pentru doua sectiuni de drum ISPA 2005/RO/16/PA/003/01, respectiv:

reabilitare drum national DN1H de la Km 26+510 Km 69+334 ,limita de judet Bihor/Salaj-Hereclean.

1.2

Amplasament Sectorul de drum national studiat incepe de la km 0+000(intersectie cu DN1 in localitatea Alesd, judetul Bihor) si se termina la km 69+334(intersectie cu DN 1F in localitatea Hereclean, judetul Salaj).

1.3

Titularul investiiei Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Romania (CNADNR). Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Cod 010873, Romania

1.4

Beneficiarul investiiei Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Romania (CNADNR). Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Cod 010873, Romania

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 3

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

1.5

Elaboratorul studiului SC PROTELCO SA Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D, Campina, Judetul Prahova, Cod 105600, Romania

1.6

Entitatea responsabil cu implementarea proiectului ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) - unul dintre cele trei instrumente de finanare nerambursabil care, mpreun cu Phare i Sapard, sprijin Romnia n pregtirea pentru aderarea la Uniunea Europeana.

2. 2.1

INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL Oportunitatea investitiei i situaia actual Proiectul are ca scop modernizarea si reabilitarea drumului national DN 1H in

vederea asigurarii infrastructurii de baza necesare cererii de transport in crestere pe acest sector de drum, avind in vedere si faptul ca va fi un drum de legatura intre DN 1 si Autostrada Transilvania, atat pe perioada executarii lucrarilor la autostrada cit si ulterior cind aceasta va fi data in exploatare. Proiectul include reabilitarea DN DN1H de la Km 26+510 Km 69+334,limita de judet Bihor/Salaj- intersectie cu DN 1F in localitatea Hereclean, judetul Salaj, in conformitate cu standardele romanesti si europene pentru traficul prevazut , asigurand un grad sporit de siguranta a traficului. Dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare se previzioneaza o scadere a costului de operare a vehiculelor cu 15-36% anual, economii de 30-50% ale timpului de operare pentru vehicule cu gabarit usor si greu anual si o scadere a aparitiei accidentelor cu 10%. Drumul national DN 1H, a fost conceput initial ca un drum comunal . Ulterior prin interventii succesive s-au adus modificari drumului initial prin largirea partii carosabile la 6,00 -7,00m, acostamente de 0,5-1,00. Ulterior acest drum a fost incadrat ca drum judetean fara sa sufere modificari importante. In anii

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 4

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

80 acest drum a trecut in administrarea -

drumurilor nationale, actualmente

CNADNR. Tronsonul de drum are 42,824 km si are urmatoarele caracteristici: imbracaminte asfaltica in stare avansata de degradare pe unele sectoare de drum. trotuare degradate sau inexistente in zona cu localitati urbane si rurale. acostamente neamenajate. santuri din pamant sau pereate cu beton, colmatate, necuratate, inierbate. rigole colmatate si necuratate. podetele sunt colmatate , prezinta degradari; lipsa camere de cadere, aripi si timpane distruse, descarcari spre emisar neamenajate. accesele spre proprietatile particulare in multe situatii sunt improprii, obturand scurgerea libera a apelor pluviale pe santuri. podurile ( o parte au fost reabiltate de DRDP Cluj) reprezinta degradari atat la infrastructura cat si la suprastructura. curgerea apelor nu este asigurata, santurile existente sunt colmatate si inierbate. latimea partii carosabile este de 6-7 m. din pamant si balast inierbate si

Acest drum nu a avut un trafic important pana la aceasta data, fiind doar un drum de legatura intre DN1 si DN1F. Avand in vedere faptul ca se va construi autostrada Transilvania pe sectorul judetelor Bihor si Salaj, valorile de trafic pe acest drum vor creste considerabil atat pe parcursul executiei autostrazii Transilvania (cand va fi folosit ca drum tehnologic pentru autovehiculele care vor transporta materiale pentru autostrada) cat si
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 5

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

ulterior cand va devenii o bretea de legatura intre DN1 si autostrada Transilvania. Avand in vedere starea de degradare (pe anumite sectoare a drumului) si traficul la care va fi supus s-a procedat de catre CNADNR la un program de reabilitare a acestui drum, la parametrii tehnici superiori. Lucrarile necesare de executat sunt: Pentru a imbunatati parametrii actuali ai drumului este necesar a se efectua exproprieri de terenuri riverane drumului si lucrari de relocare/protectie a retelelor de canalizare aflate in imediata vecinatate a platformei drumului existent. Ca urmare a modificarii infrastructurii drumului, apare necesitatea relocarii retelelor de canalizare menajera si pluviala al caror traseu va fi afectat de lucrarile intreprinse pentru refacerea drumului. In urma analizarii situatiei existente in ceea ce priveste amplasarea conductelor subterane de canalizare, precum si a consultarii avizelor obtinute de la detinatorul de utilitati din zona, s-a observat ca, in anumite zone detaliate la capitolele urmatoare din prezentul proiect, exista necesitatea lucrarilor de relocare/protectie a retelelor de canalizare. Acest lucru decurge din faptul ca retelele de canalizare sunt situate fie in imediata vecinatate a drumului, fie in carosabil. Concomitent cu modificarile care vor surveni pe traseul retelei de canalizare, vor aparea modificari si asupra caminelor existente amplasate pe traseul care va fi afectat de lucrarile efectuate asupra infrastructurii; acestea se vor readuce la cota terenului amenajat si vor fi dotate cu capace adecvate zonelor in care sunt amplasate (carosabil sau pietonal). In unele zone, aceste modificari/inlocuiri de retele sunt binevenite, din cauza degradarii sau colmatarii conductelor/santurilor de colectare ape pluviale. 2.2. Parametri seismici ai amplasamentului Potentialul seismic al regiunii este cel corespunzator zonei seismice de calcul F, caracterizata printr-o valoare a perioadei de colt de Tc=0,7 secunde. Valoarea de varf a acceleratiei pentru cutremure IMR=100 ani este de ag=0,08g potrivit normativului P100/1-2006.
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 6

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Cele mai de sus corespund zonei macroseismice de gradul 6. 2.3. Studii de teren Pentru elaborarea documentatiei s-au folosit studii topografice si geotehnice. Studii topografice pe DN 1H Masuratorile topografice s-au realizat cu statii totale laser de tip Sokkia SET 630 R . Metoda de masurare folsita fiind drumuirea sprijinita la ambele capete , punctele de detaliu au fost determinate prin metoda radierii .Cota punctelor a fost determinata prin nivelment geometric avand ca puncte de sprijin urmatoarele repere de nivelment : RNG Bis. Ortodoxa Varsolt , RNG canton Km.67, RNG canton Km.68 , RNG Pod CF km 66, RNG Halta Hereclean , RNG Bis. Alesd . Latimea medie de ridicare a detaliilor a fost de aproximatix 15 m stangadreapta fata de axul drumului , in intravilanul localitatilor detaliile s-au ridicat pana in limitele de proprietate. Pentru podurile si podetele aferente drumului au fost intocmite relevee. Distanta medie intre profilele transversale ridicate este de aproximativ 10 m. Planul topografic s-a intocmit la scara 1:1000; Profilul longitudinal s-a intocmit la scara 1000x100 , profilele transversale s-au intocmit la scara 100x100. Lucrarea a fost avizata de OCPI. Studiul geotehnic Elaborarea studiului geotehnic a avut ca scop fundamentarea din punct de vedere geotehnic a conditiilor de proiectare. Studiul de trafic Studiul de trafic a fost realizat in vederea determinarii grosimilor de ranforsare necesare si a sistemului rutier din casetele de largire. Studiul hidrologic
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 7

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Pentru

verificarea

si

dimensinarea

podurilor

si podetelor,

intereseaza

cunoasterea debitelor maxime sub aspectul marimii si frecventei de aparitie. Studiul hidrologic a fost realizat pentru situatia in care nu se detin date in observatii directe, metoda folosita fiind interpolarea geografica a caracteristicilor regimului hidrologic, numita metoda analogiei hidrogeologice, bazata pe legea zonalitatii geografice. Alte date Adancimea de inghet in zona este de 0,90 m fata de cotele terenului. Din cauza naturii terenului din formatiunea acoperitoare, apele meteorice se infiltreaza in corpul drumului provocand tasari si alunecari importante pana la nivelul rocii de baza.

3. SITUATIA EXISTENTA a retelelor de canalizare pe DN 1H Sectiunea de drum DN 1H de la Km 26+510 (limita judet Bihor/ Salaj )- km 69+334 ( Hereclean) se situeaza in vestul tarii. Sectiunea de drum DN1H care face obiectul prezentului contract, incepe la Km 26+510 ( limita judet Bihor/Salaj ). n conformitate cu informatiile si avizele primite de la Compania de Apa Somes S.A. si S.C. Compania de Apa Oradea S.A., reteaua de canalizare menajera si pluviala existente sunt repartizate astfel:
Kilometraj De la Cota fata de La Pe partea stanga/dreapta/ subtraversare Canalizare menajera 49+900 50+400 50+400 50+400 50+425 50+425 50+425 50+750 50+750 50+975 51+025 50+975 51+025 ax drum (m) Adancimea pozare fata generatoarea superioara conducta pe partea dreapta subtraversare conducta pe partea stanga subtraversare conducta pe partea stanga conducta pe partea stanga conducta pe partea dreapta conducta pe partea stanga subtraversare 3,00 ~1,20 ~1,20 ~1,20 ~1,20 ~1,20 ~1,20 ~1,20 ~1,20
VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 8

de de

2,50 4,80 11,00 5,30

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Kilometraj De la 51+125 51+650 51+939.9 5 51+939.9

Pe partea stanga/dreapta/ La 51+939.9 5 subtraversare subtraversare conducta pe partea dreapta subtraversare 52+650 conducta pe partea stanga cap linie subtraversare conducta pe partea dreapta subtraversare subtraversare subtraversare subtraversare conducta pe partea dreapta subtraversare conducta pe partea dreapta

Cota fata de ax drum 9,006,60

Adancimea pozare fata ~1,20 ~1,20 ~1,20

de de

4,40

~1,20 ~1,20

5 52+650 Canalizare pluviala 50+011 50+011 50+110 50+110 50+281 50+446 50+514 50+750 50+836 50+836 52+108 52+218

12,006,50

9,80 6,80

~0,80 ~0,80 ~0,80 ~0,80 ~0,80 ~0,80 ~0,80 ~0,80 ~0,80

Conductele de canalizare sunt pozitionate la adancimea de inghet, avand o adancime de pozare de aproximativ 1,2m la generatoarea superioara (pentru canalizarea menajera) si 0,8 m (pentru canalizarea pluviala). 4. SITUATIA PROIECTATA In plan lucrarile de reabilitare necesare urmaresc n general elementele geometrice existente. Exceptie fac portiunile din traseu unde se propun corectii locale. S-a urmarit ca prin traseul proiectat sa se reduca la maximum posibil exproprierile si sa se diminueze pe cit posibil lucrarile de consolidare-sprijinire in special pe zona cuprinsa intre km 6+000- km 30+000. In conformitate cu Normele Tehnice aprobate prin ordinul M.T. nr. 46/1998 viteza de proiectare adoptata pentru un drum de clasa tehnica IV in zona de munte este de 30 km/h. Avnd n vedere conditiile grele de desfasurare a traseului, pe unele tronsoane, pentru evitarea unor lucrari costisitoare, viteza de proiectare a fost redusa la 25 km/h pe baza prevederilor ordinului M.T. nr. 46/1998. Pe sectoare
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 9

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

scurte de drum unde din cauza unor situatii dificile(lucrari de consolidare-sprijinire costisitoare, exproprieri importante) s-a recurs la un proces de proiectare exceptionala unde viteza de proiectare a coborit la 20km/h, pe baza prevederilor ordinului M.T. nr. 45/1998. Lucrarile de relocare si reabilitare a retelelor de canalizare vor urmari corectiile locale ale elementele geometrice. Orice modificari la retelele de canalizare existente rezultate ca urmare a realizarii reabilitarii drumului vor necesita proiect de specialitate, in special la sub si supratraversari. La eventualele lucrari de deviere a canalizarii menajere se va lua in considerare necesitatea amplasarii de noi camine la schimbarile de directie si la tronsoanele ce nu mai pot fi racordate la caminele de canalizare existente. Profilul longitudinal a fost stabilit tinind cont de solutiile de ranforsare a structurii rutiere existente. In conformitate cu noile profile longitudinale ale drumului rezultate in urma lucrarilor propuse, se vor executa la o faza ulterioara de proiectare profilele longitudinale ale conductelor de canalizare, in care se vor reprezenta traseele conductelor pe tronsoane. Reprezentarea conductelor in profil longitudinal se realizeaza prin indicarea urmatoarelor elemente: cota teren natural, cota teren amenajat, cota radier conducta, cota radier camin, panta si diametru conducta pe tronsoane. 5. LUCRRI DE TERASAMENTE I CONSTRUCII Sapaturile aferente santului de pozare a conductei de canalizare se executa manual si mecanizat. Pentru camine, sapaturile se vor face manual, cu sprijiniri de maluri. Latimea transeei de lucru pentru conducta va fi de 1,50m, iar peretii vor fi sprijiniti pe zonele avand adancimea sapaturii >1,50m. Pentru camine se vor sapa transee avand dimensiunile in plan astfel incat sa se asigura spatiul pentru
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 10

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

montarea sprijinirilor si pentru realizarea compactarii materialului de umplutura din jurul caminului, in functie de dimensiunile acestuia. Pamantul sapat se va depozita la cel putin 70cm de marginea santului. Excedentul de pamant va trebui transportat intr-un depozit stabilit de beneficiar si executant, depozit care va fi finisat in mod corespunzator. Patul conductei de canalizare va trebui sa respecte pantele (cotele) prevazute in planuri. Conducta de canalizare se va aseza pe un pat de nisip de 10cm grosime. Dupa pozarea conductei in sant, in jurul acesteia si minim 30cm deasupra generatoarei superioare se va executa umplutura compactata manual, cu material maruntit, pentru evitarea fisurarii sau strapungerii conductei. Restul umpluturii se poate executa mecanizat, cu excavatorul, iar compactarea se va executa cu maiul mecanic sau cu alt mijloc mecanizat. In vederea impiedicarii acumularii apei din precipitatii, umpluturile deasupra conductei si in jurul caminelor se vor executa intrun timp cat mai scurt. Radierul caminelor se va turna pe un strat de beton de egalizare de 10cm grosime. Hidroizolatia exterioara a caminelor se va face cu membrane bituminoase. Pentru trecerea conductei de polietilena prin peretii de beton ai caminelor sau prevazut tronsoane de conducta metalice, etansarea lor realizandu-se cu franghie de canepa si chit poliuretanic. Pentru sustinerea conductei si armaturilor, in interiorul caminelor, se vor folosi suporti metalici. La amplasarea conductelor in plan se va tine cont de mentinerea distantelor minime de amplasare impuse de normativele in vigoare, si anume: minim 0,80m fata de fundatiile stalpilor existenti, minim 0,60m fata de conducta de gaze si minim 2m fata de fundatiile cladirilor. In zonele de intersectie cu conductele de gaze sau in vecinatatea fundatiilor stalpilor retelei electrice sau telefonice, sapatura se va executa manual; conductele de canalizare se vor amplasa sub conductele de apa potabila, la distanta minima de 40cm. Materialul ales pentru conducta de canalizare proiectata este poliester armat cu fibre de sticla si insertie de nisip, care are o foarte buna comportare in
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 11

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

exploatare, fiind garantata de producator peste 50 de ani. Piesele de legatura intre tronsoanele de conducta sunt fitinguri imbinate prin sudura cap la cap sau prin mufe electrosudabile. Poliesterul prezinta o serie intreaga de avantaje, atat din punct de vedere constructiv (rugozitate interioara redusa), al executiei (montarea usoara a conductelor in transee), cat mai ales al exploatarii (inactivitate fata de anumiti compusi chimici). Conductele retelei de canalizare se vor monta ingropat, la cel putin 0,90m peste generatoarea superioara (pentru respectarea adancimii minime de inghet), pe acostament, sub rigole sau in zona dintre rigole si limita proprietatilor, astfel incat sa nu deranjeze celelalte retele de conducte existente. 6. EXECUIA LUCRRILOR Ordinea principalelor lucrari privind executia este urmatoarea: sapatura transeelor; montarea tuburilor pentru conducte de canalizare; executia si montarea constructiilor pe traseele retelelor proiectate.

Pe toata durata executiei lucrarilor, constructorul va monta indicatoare pentru dirijarea circulatiei, parapeti de-a lungul transeei si podete pietonale. Pe timpul noptii, zona de lucru va fi semnalizata luminos. Tehnologiile de executie Tehnologia de executie a lucrarilor aferente retelei de canalizare impune urmatoarea ordine de realizare: trasarea axului conductei de canalizare si fixarea reperilor de nivelement necesari in perioada de executie a lucrarilor; desfacerea eventualelor pavaje din beton intalnite pe traseul conductelor si depozitarea materialului rezultat; executia transeei la cotele si dimensiunile din proiect; executia patului din nisip pentru pozarea tuburilor din PAFSIN;
VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 12

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

pozarea conductei de canalizare; probe de presiune pentru conductele de PAFSIN; executia umpluturilor transeei cu material excavat si compactarea acesteia; montarea grilei de semnalizare si avertizare a conductei de PAFSIN; transportul excedentului de pamant.

Esalonarea executiei lucrarilor se va face de catre antreprenor, prin intermediul unui grafic general de executie intocmit de acesta. Trasarea lucrarilor se face de catre executantul lucrarii (constructor)

conform Normativului C83-75, in prezenta proiectantului si a dirigintelui de santier (consultant) numit de investitor. Traseul conductelor de canalizare, constructiile aferente, pecum si schimbarile de directie vor fi marcate cu reperi. Programele de executie a lucrarilor, graficele de lucru, modalitatile de masurare ale lucrarilor precum si programul de receptie se intocmesc de catre executant pe baza graficului general de realizare a investitiei si sunt verificate si semnate de dirigintele de santier si aprobate de catre delegatul imputernicit al investitorului (beneficiarul). Masurarea lucrarilor se executa de catre seful de santier si dirigintele lucrarii (consultantul) prin procedeele cunoscute si acceptate de partile interesate. Datele masuratorilor se inscriu in documente (procese verbale) semnate de ambele parti. Laboratoarele contractantului si teste care cad in sarcina sa Cotele de pozare a conductelor, calitatea imbinarilor, calitatea betoanelor, precum si toate celelalte lucrari anexe aferente realizarii lucrarilor proiectate vor fi respectate conform precizarilor din Caietul de sarcini si Memoriul tehnic. Toate testarile care stabilesc buna executie a lucrarilor si calitatea materialelor folosite intra in sarcina constructorului, care va intocmi si pastra buletine de analiza si calitate pentru toate genurile de lucrari.
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 13

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Organizarea de santier va cuprinde: spatii de cazare (vagon de dormit), platforma utilaje (terasiere si de montaj), depozit carburanti, depozit de materiale de masa si marunte. Caile de acces provizorii sunt rezolvate prin caile de acces existente in zona. Sursele de apa, energie electrica, telefon necesare pentru organizarea de santier vor fi cele existente in zona de amplasare a lucrarilor. Relatiile intre investitor si executant sunt stabilite prin Contractul de antrepriza incheiat intre acestia, iar cele dintre investitor si consultant (diriginte) sunt stabilite prin Contractul de consultanta. Executantul va respecta Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat de MLPAT prin Ordinul 9/N/15.03.1993. Investitorul are obligatia ca, inainte de de inceperea lucrarilor, sa prezinte pentru verificare proiectul unui verificator atestat, conform dispozitiilor legale in vigoare. Obligatiile si responsabilitatile dirigintelui (consultantului) sunt detaliate in Manualul dirigintelui de specialitate in constructii editat de C.O.C.O.C.-S.A. Bucuresti in anul 1997, indicativ ME 01-97.

7. PROGRAMUL PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE Constructorul, impreuna cu beneficiarul, vor urmari permanent respectarea calitatii materialelor componente si a lucrarilor pe faze de executie, in conformitate cu legislatia in vigoare si in special cu Legea nr. 10/95, normativele C56/85, NE 012/99, HG 273/94, etc si a prezentului proiect. In acest sens, se vor respecta programele de urmarire a calitatii lucrarilor. Activitatea de urmarire si control a calitatii lucrarilor executate se desfasoara conform regulamentelor aprobate prin HG 272/94, HG 273/94, prevederilor Legii 10/95, HG 453/01 si Normativ C56/85.
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 14

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

In timpul executiei lucrarilor, se vor verifica: adancimea transeei pentru conducte de canalizare si a sapaturilor pentru constructiile aferente; panta transeei pentru conducte; respectarea calitatilor prescrise pentru tuburi; aliniamentul constructiilor; imbinarea corecta a tuburilor; etanseitatea; gradul de compactare a umpluturilor.

8. NORME TEHNICE Principalele norme tehnice care au stat la baza elaborarii proiectului sunt urmatoarele: -SR EN 752-1/1998 - Reele de canalizare n exteriorul cldirilor. -STAS 1795-1987 -Canalizri interioare. -SR 1846-1:2006 -Canalizri exterioare. Determinarea debitelor de ap de canalizare. Prescripii de proiectare. -STAS 2250-1973 - Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de ncercare i presiuni de lucru maxime admisibile. -STAS 3051- 1991 - Sisteme de canalizare. Canale ale reelelor exterioare pentru canalizare. Prescripii fundamentale de proiectare. -STAS 3051-1991 - Canale ale reelelor exterioare de canalizare. -STAS 2448-1982 - Cmine de vizitare canalizare. -STAS 2308-1981 - Capace i rame pentru cmine de vizitare. -STAS 3272-1980 -Grtare cu ram din font pentru guri de scurgere.

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 15

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

-STAS 6054-1977 -Teren de fundare. Adncimi maxime de nghe. Zonarea teritoriului Romniei. -STAS 7335/3-1986 -Protecia mpotriva coroziunii a construciilor metalice ngropate. Izolarea exterioar cu bitum a conductelor. -SR 8591-1997 - Reele edilitare subterane. Condiii de amplasare. -STAS 9824/5-1975 -Msurtori terestre. Trasarea pe teren a reelelor de conducte, canale i cabluri. -SR 10898:2005 - Alimentri cu ap i canalizri. Terminologie. -I 22 1999 - Normativ proiectare i executarea conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare cu localitilor. ap i canalizare ale executarea instalaiilor

-I9-1994 sanitare.

-Normativ

pentru

proiectarea

-NP 003 -1996 -Legea 10/1995

-Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea - Lege privind calitatea n construcii.

instalaiilor tehnico-sanitare i tehnologice cu evi din polipropilen.

-NGPM 1996 -Norme generale de protecie a muncii. Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii. -I 9/ 1996 sanitare. -I 14 / 1976 -Normativ pentru protecia contra coroziunii a construciilor metalice ngropate. -C 56/ 1985 -Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente. -P 118-1999 -Normativ de siguran la foc a construciilor. -OMI 775/ 1998 -Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor. -Normativ pentru proiectare i executarea instalaiilor

-I.22-99 -Normativ pentru proiectarea i executarea conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare cu ap i canalizare ale localitilor.

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 16

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

-ISO TR 10358:1993 transportate.

-evi i accesorii

din polietilen

de

nalt

densitate. Rezistena chimic fa de lichidele ce urmeaz a fi -DIN 8075 -DIN 16869/1 -DIN 16869/2 -DIN 19565/1 de sticl. 9. NORME DE PROTECTIA MUNCII Respectarea normelor de protectia muncii pe toata perioada executiei lucrarilor prezinta o obligatie a carei indeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului in functie de echipamentele si tehnologiile adoptate. Fara a putea fi considerata completa, lista informativa a normelor care trebuiesc respectate este prezentata in continuare: -Legea 10/1995 privind calitea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare ; - Legea 319/206 cu privire la S.S.M. publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646/26.07.2006 ; - HG 1425/2006 11. XI pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/06 ; HG 917/06 Cerinte minime pentru Semnalizarea de Securitate si/sau Sanatate la locul de munca ; - HG 1091/06 Cerinte minime de S.S.M. pentru locul de munca ; -HG 1048/06 - Cerinte minime de S.S.M. pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie a locului de munca ; - HG 1051/06 Cerinte minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori in special afectiuni dorsolombare ; -evi PEID. Cerine generale de calitate. Teste. -evi din poliester armat cu fibr de sticl. Dimensiuni. -evi din poliester armat cu fibr de sticl. Condiii -evi i fitinguri din rin poliesteric armat cu fibr

generale de calitate si verificare.

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 17

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

- HG 300/06 Hotarare privind cerintele minime de S.S.M. pentru santiere temporare sau mobile ; - HG 355/07 Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor ; - HG 439/06 Riscuri generate de zgomot ; - HG 1146/06 - Cerinte minime de S.S.M. Pentruutilizarea echipamentelor de munca ; - Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila, modificata si completata de legea 212 din 2006 ; - Hotarare de Guvern nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ teritoriale, institutiilor publice si opetatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile ; - Hotarare de Guvern nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor ; - Hotarare de Guvern nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile nonguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ; - ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 201 privind regimul contraventiilor ; - Ordin 1995/1160 din 18.11.2005 (MIRA., M. Transporturilor) pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren ; - Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta ; - Ordin nr.1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse ; - Ordin nr.638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale ;
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 18

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta modificat de OMAI 786 din 02.09.2005 MO 844 din 19.09.2005 ; - HGR nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile servicilor de urgenta profesioniste ; -Legea nr. 15 din 28.02.2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Mamagement al Situatiilor de Urgenta; OMAI 1259/10.04.2006 privind organizarea activitatii de instiintare, alarmare, avertizare, prealarmare in situatii de protectie civila ; - ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta. 10. IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor colecta in locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante, pentru evitarea poluarii zonei. Poluarea acustica produsa este in limitele admise. In conf. cu O.M. nr. 860/2001, Anexa 1, lucrarea ce se executa face parte dintre lucrarile cu impact nesemnificativ asupra mediului, pentru care nu mai este necesara eliberarea acordului de mediu. Dupa terminarea lucrarilor, materialele si sculele folosite se aduna si se transporta la sediul firmei constructoare, respectand conditiile autorizatiei de constructie. La alegerea traseelor si amplasamentelor instalatiilor s-au respectat distantele fata de obiectivele si gospodariile supra si subterane si alte obiective de interes public. Lucrarile de sapatura necesare executarii fundatiilor afecteaza partial solul si subsolul. Pamantul din profilul superior in grosime de 30 cm se va refolosi ca strat fertil si nu se va amesteca cu restul pamantului. La finalizarea lucrarilor se va
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 19

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

realiza nivelarea si tasarea solului. Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate, dupa terminarea lucrarii, zonele ocupate se vor elibera. Accesul utilajelor in zona se va face pe drumurile de acces din zona. Lucrarile proiectate nu au impact semnificativ asupra mediului. Materialele rezultate din demontari se vor transporta, prin grija beneficiarului la locurile stabilite de detinatorul retelei. 11. MENIUNI SPECIALE Clasa de importanta a lucrarilor, stabilita conform Normativului P10092, este clasa III, iar categoria de importanta, stabilita conform Ordinului MLPAT nr.31/N/10.1999, este normala C si nu necesita masuri speciale de urmarire a comportarii in timp. Cerintele de calitate corespunzatoare nivelului de performanta sunt A1 (rezistenta si stabilitate), B5 (siguranta in exploatare) si D (igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului), conform HG 925/1996. Conform STAS 4273/83, lucrarile se incadreaza in clasa V de importanta (constructii de importanta redusa), respectiv categoria 4 sisteme de alimentare cu apa si canalizare pentru localitatile rurale.

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 20

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

12. CAIETUL DE SARCINI GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executarea retelei de canalizare menajera din cadrul obiectivului proiectat. Tehnologia executarii retelei de canalizare propusa presupune esalonarea urmatoarelor faze : FAZE PREMERGATOARE -parcurgerea traseului canalizarii propus pe tronsoane urmarindu - se eliberarea de eventuale obstacole cat si asigurarea culoarului optim de executie participa proiectantul, executantul, beneficiarul si reprezentantii retelelor existente in functiune din zona de lucru -marcarea traseului si a punctelor caracteristice, prin fixarea reperelor in afara amprizei culoarului de lucru, in vederea executarii lucrarilor la cotele din proiect - participa proiectantul, executantul cu topometrul si beneficiarul -receptia si verificarea lotului principalelor materiale si prefabricate folosite si apoi transportul la punctul de lucru, esalonat cu graficul de executie - participa executantul si beneficiarul -executarea elementelor prefabricate in poligonul constructorului - participa proiectantul si executantul. FAZA DE EXECUTIE -saparea traseelor -amenajarea patului de fundare si realizarea cotei de fundare -montarea tuburilor si a racordurilor -verificarea cotelor de fundare si a pantelor -executarea umpluturilor

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 21

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

FAZA DE PROBE SI PUNERE IN FUNCTIUNE -proba de etanseitate pe tronsoane -proba de functionare pe categorii de canalizari -receptia generala a retelelor de canalizare . Conform programului de control pe faze de executie determinate, se vor incheia procese verbale de executie si probe, cu participarea proiectantului, constructorului, beneficiarului si eventual a inspectorului ISC. TRASAREA LUCRARILOR Trasarea tronsoanelor de canalizare se va face cu respectarea distantelor fata de celelalte elemente de constructie invecinate, conform distantelor indicate in planul de situatie cu retelele subterane existente in zona, anexat la proiect, cat si a distantelor minime normate indicate in SR 8591-97. Materializarea traseului se va face prin tarusi fixati pe axul retelei in punctele de schimbari de directie. Tarusii vor fi reperati prin cate doi " martori " amplasati la o distanta corespunzatoare pentru a putea fi feriti de acoperirea cu pamant sau de circulatia utilajelor. Functie de dotarea executantului cu aparatura de materializare si verificare a trasarii tronsoanelor de canalizare, impreuna cu proiectantul si beneficiarul, executantul va materializa pe teren axul retelei si va transmite cotele radier de la punctele caracteristice, conform prevederilor din proiect. SAPAREA TRANSEII Lucrarile de terasamente se vor executa mecanizat si manual tinand cont de urmatoarele conditii specifice: -Cand nu sunt intersectii cu alte retele subterane executate anterior, sapatura se va executa mecanizat exclusiv ultimii 25 cm pana la radierul transeii, care se executa manual, cu putin timp inainte de montarea tuburilor. Executantul va materializa cu topometrul cotele radier sapatura (scazand grosimea patului de nisip (15 cm) din cotele radier din punctele caracteristice de pe
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 22

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

traseul canalizarii si detaliilor prezentate. -La realizarea patului de fundare se va asigura contactul intre baza tubului si patul de fundare pe o suprafata corespunzatoare unui unghi la centru de min.900. -In zonele de intersectie a canalizarii cu retele subterane in functiune sapatura se va executa manual pentru a se evita deteriorarea sau eventuale accidente. -Umplutura manuala va fi bine compactata in straturi de 10cm grosime si se va face simultan pe ambele parti ale tubului, cu material cu granulatie 0-10 mm (nisip), pe o inaltime de cca 15 cm peste generatoarea superioara a tubului de PVC kG cu mufa SN 4. Pamantul de umplutura de deasupra mantalei de nisip se realizeaza din balast compactat si nu trebuie sa contina pietre mai mari de 3 cm, pentru a nu se produce deteriorarea tuburilor. Umplutura mecanizata se va aplica la zona situata deasupra a cca 30 cm peste calota superioara pentru tuburi tip PVC kG cu mufa SN 4. Gradul de compactare optim , pentru tronsoanele de canalizare situate in zona carosabil va fi conform prevederilor STAS 2914/4-89, iar pentru zonele necarosabile conform prevederilor STAS 9850-89. Umiditatea optima de compactare stabilita conform STAS 1913/1-82 se asigura prin stropire manuala - in locuri inguste si prin stropire mecanica in celelalte zone. Transeele cu pereti verticali cu adancimi mai mari de 1.5 m ( teren tare conform referat geologic) se vor sprijini cu dulapi orizontali cu interspatii intre dulapi orizontali cu interspatii intre dulapi de 21-60cm, montarea sprijinirilor facandu-se intr-un timp foarte scurt dupa executarea sapaturii. Demontarea si indepartarea sprijinirilor se va face de jos in sus, pe masura executarii umpluturilor. Numarul de dulapi orizontali care se vor indeparta simultan nu vor fi mai mari de 3, iar la teren cu coeziune redusa numarul va fi de maxim 1. In timpul indepartarii dulapilor trebuie montate corespunzator filetele si spraiturile , cele existente neputand fi scoase decat dupa ce s-au fixat spraiturile
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 23

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

provizorii. Evacuarea pamantului rezultat din sapatura se va face astfel ca intre marginea sapaturii si marginea depozitului de pamant de pe mal sa existe o zona libera (bancheta) a carei latime trebuie sa fie: -la sapaturile nesprijinite, latimea banchetei cel putin egala cu adancimea sapatura; -la sapaturi sprijinite latimea banchetei de cel putin 0.5m Se va avea in vedere ca de regula executia sapaturii si a realizarii tronsonului de canalizare sa se faca plecand din aval spre amonte pentru a se putea asigura evacuarea apelor pluviale scurse la nivelul zonelor carosabile deja amenajate. MONTAREA TUBURILOR SI A RACORDURILOR Fazele de executie caracteristice sunt: -transportul, manipularea si depozitarea tuburilor -lansarea tuburilor -imbinarea tuburilor -verificarea si probarea tronsoanelor de canalizare. Transportul, manipularea si depozitarea tuburilor de PVC kG cu mufa, SN 4 se face conform prescriptiilor tehnice de la furnizor. Lansarea tuburilor Verificarea dimensiunilor si caracteristicile tuburilor se va face atat la primirea acestora pe santier cat si la punerea lor in opera. La verificarea dimensiunilor geometrice ale extremitatilor tuburilor si a categoriei acestora se va urmari incadrarea in limitele de folosinta prevazute de caietul de sarcini ale furnizorului. Lansarea tuburilor in transee se va face cu cea mai mare atentie pentru a se evita ciocnirea lor. In cazul transeelor executate cu sprijiniri clasice tuburile se vor introduce fie prin lansarea intr-un singur loc si impingerea sau tragerea lor pe fundul santului cu ajutorul unor carucioare speciale, fie prin scoaterea succesiva pe durata introducerii tuburilor a spraiturilor , cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii.
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 24

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Este interzisa tragerea tuburilor direct pe patul transeei, iar la lansare nu se vor folosi cabluri sau lanturi neprotejate, recomandandu-se folosirea chingilor late, evitandu-se astfel deteriorarea stratului superficial. Imbinarea tuburilor de PVC kG cu mufa SN 4 se va face conform prescriptiilor tehnice obtinute de la furnizor la livrarea tuburilor si se va solicita asistenta tehnica pentru primul stoc care se pune in opera. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI CALITATEA LUCRARILOR Asigurarea calitatii lucrarilor se va face in conformitate cu Legii nr. 10/96, a standardelor si normativelor in vigoare la data executiei constructiilor (conform listei prescriptiilor tehnice anexate) si a prevederilor proiectului. Lista prescriptiilor tehnice nu este limitativa, neindicarea unor prescriptii neinsemnand neaplicarea lor. Verificarea calitatii lucrarilor executate se face sub raportul incadrarii in conditiile dimensionale si de calitate prevazute in Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente conform C56-2002, a standardelor si normativelor mentionate de acesta precum si a prevederilor proiectului. Verificarea conditiilor de calitate se efectueaza permanent de catre conducatorul tehnic al lucrarii - delegatul CTA al societatii constructoare si de reprezentantul beneficiarului pentru fiecare faza de lucrare, cu participare proiectantului la faze determinante. Se verifica si se receptioneaza toate lucrarile ascunse care conditioneaza rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea constructiilor respective si calitatea materialelor. Constatarea lucrarilor se efectueaza prin: examinarea documentelor de atestarea calitatii materialelor utilizate si a rezultatelor incercarii probelor de control. examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale lucrarilor din punct de vedere al pozitiei,formelor si dimensiunilor precum si al aspectului.
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 25

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Rezultatele

verificarilor

si

receptiilor

lucrarilor

ce

devin

ascunse

se

consemneaza in procese verbale. Daca la verificare se constata abateri peste limitele admise, se procedeaza la remedieri, cu precizarea ca abaterile de natura a afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei se pot remedia numai cu avizul scris al proiectantului. VERIFICARI SI INCERCARI (conf STAS 3051/91) PENTRU LUCRARILE DE CANALIZARE. La canalele nevizitabile se vor verifica aliniamentele. Se admit abateri limita fata de proiect: - la panta - la cote + 10% + 5cm fara a se depasi abaterile admise pentru pante.

INCERCAREA DE ETANSEITATE Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor, se va executa incercarea de etanseitate a canalelor inchise, pe portiuni. In vederea incercarii, care se face cu apa sunt prevazute urmatoarele lucrari premergatoare: -umpluturi de pamant partiale, lasand imbinarile libere. -inchiderea etansa a tuturor orificiilor. -blocarea extremitatilor canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei. Presiunea de incercare masurata la capatul aval al tronsonului pentru canale functionand cu nivel liber, va fi de max. 5 m ( daca instalatia permite prin dezvoltarea ei pe verticala ). Conducta trebuie sa fie umpluta mai intai cu apa timp de o ora. Proba trebuie sa nu prezinte pierderi cel putin 15 minute la o presiune de 0,5 bari. Apa adaugata nu trebuie sa depaseasca 0,02 litri pe mp de suprafata udata in interiorul tubului caminelor de vizitare de pe canalizarea cu tuburi PVC.
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 26

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

In cazul ca rezultatele incercarii la etanseitate nu sunt corespunzatoare, se vor lua masuri de remediere, stabilite cu consultarea proiectantului.

13. SPECIFICATII TEHNICE Tuburi si piese din PAFSIN 1. Conditii tehnice cerute Gama presiuni de serviciu Presiunea de proba Pozare conducta Se accepta prezenta apei subterane Greutatea volumetrica a materialului de umplutura Inaltimea acoperirii deasupra generatoarei conductei Tipul de fluid Temperatura maxima 1,8 t/mc 1,2-1,6m apa uzata 100oC 1-20 bar 32 bar ingropat

Materialul folosit : poliester armat cu fibra de sticla si insertie nisip avand urmatoarele proprietati : Proprietati fizice : conductivitate termica 0,25 W/mK densitate 1,8 g/cm3 rugozitate absoluta 5,3 / 10-6m dilatare termica liniara 2,0 / 10-15mm/mm/oC coeficient de curgere 150 Hazen Williams Proprietati mecanice : rezistenta la rupere 250 N/mm2
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 27

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

rezistenta la intindere 300 N/mm2 duritate la suprafata 40 Barcol 2. Prescriptii obligatorii Oferta cuprinde: Agrement tehnic MLPAT Avizul Ministerului Sanatatii Standardele ISO, DIN, UNI, CEN Standardul de productie Lungimea de la inceperea productiei Numele sau sigla producatorului Diametrul, grosimea conductei (mm) si clasa de presiune Data de fabricatie si marca de control

Tuburile si racordurile vor purta urmatoarele marcaje :

Corelatii intre tuburi, racorduri, piese Certificat de fabricatie a materialelor folosite, cu specificatii sau declaratie de nominalizare, cu caracteristicile lor. Producatorul sau furnizorul trebuie sa dea asigurari ca tuburile, racordurile si piesele din electrosudabile sunt din acelasi material sau echivalent. Indicele de fluiditate al racordurilor si pieselor trebuie sa fie echivalent cu cel al tuburilor si sa se incadreze in tolerantele de sudura ale acestora. Producatorul sau furnizorul trebuie sa indice tipul, calitatea si normele racordurilor si pieselor propuse si sa asigure respectarea tolerantelor pentru dimensiunile geometrice ale tuburilor. 3. Conditii de ofertare
PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 28

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Destinatia; termen de livrare; conditii de livrare; valoarea furniturii; conditii de contractare; denumirea producatorului; termen de valabilitate al ofertei.

14. PROGRAMUL de control al calitatii executiei lucrarilor pe santier


Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Romania (CNADNR)
in calitate de beneficiar, reprezentat prin...................................................., in calitate de executant, reprezentat prin....................................................., in calitate de proiectant, reprezentat prin............................................,

S.C. PROTELCO S.A.

In conformitate cu normele tehnice in vigoare la intocmirea documentatiei tehnice, cei mentionati mai sus au stabilit de comun acord urmatorul program pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier:
Nr. crt . Lucrari care se controleaza sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuie intocmite documente scrise Documentele care se incheie PV-proces verbal PV. la - proces verbal lucrari ascunse PV.fd proces verbal faza determinanta PV.r proces verbal receptie Cine intocmeste si semneaza: I = inspectia in constructii B=beneficiar E=executant P=proiectant Numarul si data actului intocmit

4
VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 29

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Lucrari pregatitoare trasare - axe si ampriza lucrarilor, reperi 2. Lucrari de terasamente -profil sapatura si cote fundare -natura terenului de fundare -pregatirea patului de fundare a conductei -verificarea calitatii compactarii 3. Montarea conductei -pozare conducte canalizare din poliester armat, asigurand cotele si pantele conform proiect -montare conducta canalizare in subtraversarile existente -imbinari tuburi, fitinguri 0 1 4. Lucrari de constructii -pozitionarea exacta a golurilor in peretii caminelor de pe retelele de conducte, inainte de betonare si efectuarea probelor de etanseitate -realizarea izolatiilor hidrofuge si termice la camine -subtraversari de drumuri 5. Instalatii hidraulice -montare instalatii hidraulice in camine si pe traseul retelelor de conducte -spalare conducte 6. Efectuare probe -executie umpluturi partiale la conducte -probe de etanseitate pentru conducte 7.

1.

PV.r PV.r PV.r PV.r PV.r

B+E+P B+E B+E B+E B+E

PV.fd PV.r PV.r 2

I+B+E+P B+E B+E 3 4

PV.r PV.r PV.la PV.r

B+E B+E B+E B+E

PV.r PV.r

B+E B+E

PV

B+E I+B+E+P B+E B+E


VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 30

PV.fd Lucrari de umpluturi -realizare umpluturi finale PV.r -verificarea calitatii PV.r compactarii

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

8.

Receptie finala

PV.fd

I+B+E+P

Nota: Verificarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu Normativul C56-85 si Legea 10/1995. Proiectantul va fi convocat pentru verificarea calitatii de catre beneficiar, in raport cu stadiul de executie si problemele ivite la lucrare. Delegatii imputerniciti cu verificarea calitatii lucrarilor in curs de executie sunt: Beneficiar: beneficiarului, Proiectant: Sef de proiect, proiectant de specialitate, Executant: Conducere santier, organe C.T.C., Inspectoratul in Constructii: organe de control ale inspectiei. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care se va face verificarea. La receptia obiectivului, un exemplar completat din prezentul program se va anexa la cartea constructiei. Beneficiar, Proiectant, Inspectoratul in Constructor, Constructii, Diriginte de santier si alte organe de control ale

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 31

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

16.

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIIEI

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI (PROIECTARE + EXECUTIE ) Durata de realizare a investitiei este fixata la 6 luni calendaristice Denumirea activitatii 1 Elaborare PT+CS+DL Obtinerea autorizatiei de construire Achizitie lucrari de executie Mutari/Protejari de instalatii Receptia la PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334 VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 32 2 3 4 5 6 7 8 9 ANUL 1 LUNILE 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ANUL 2 LUNILE 1 0 1 1 1 2

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie i documentaie de licitaie pentru 2 seciuni de drum ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

finalizarea lucrarilor

17.

AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU

Prezentul proiect tehnic reprezinta documentatia tehnica elaborata privind :Proiect de relocare / protectie retele de canalizare, afectate de reabilitarea si modernizarea DN1H Zalau-Alesd LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334. In conformitate cu specificatiile din Certificatul de Urbanism, pentru acest Contract au fost naintate documentaii pentru obinerea avizelor i acordurilor de principiu i, de asemenea, pentru obinerea informatiilor legate de poziia reelelor de utilitati prezente pe amplasamentul studiat. Antreprenorul are obligatia ca in numele Beneficiarului sa obtina inainte de inceperea lucrarilor de constructie orice alte avize si acorduri necesare.

PROIECT TEHNIC Sarcina (i): DN1H Zalu Aled LOT2: DN1H, Km 26+510 Km 69+334

VOLUM 6.2 RETELE DE CANALIZARE Pagina 33