Cerere

Domnule director,
Subsemnatul / subsemnata _________________________, elev in clasa a _________ la
Scoala Generala ________________, _____________, va rog să binevoiti a-mi elibera o
adeverinta din care sa rezulte că sunt elev al acestei scoli.
Menţionez ca adeverinta îmi este necesara pentru __________________, la __________.

Va mulţumesc
Cu respect
_____________________

Data __________

Domnului Director al Şcolii Generale _________________________________________