Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere

Domnule director,
Subsemnatul / subsemnata _________________________, elev in clasa a _________ la
Scoala Generala ________________, _____________, va rog s binevoiti a-mi elibera o
adeverinta din care sa rezulte c sunt elev al acestei scoli.
Menionez ca adeverinta mi este necesara pentru __________________, la __________.

Va mulumesc
Cu respect
_____________________

Data __________

Domnului Director al colii Generale _________________________________________