Sunteți pe pagina 1din 2

Notiuni generale privin Dr Financiar

Dr Financiar este format din totalitatea actelor normative care reglementeaza relatile de const. adm si repartizare a banului public(fonduri banesti puse la dispozitia statului pt a fii administrate in numele si interesul societatii.) Dr Financiar este o ramura a dr public care are in centrul reglementarii sale finantele publice si care se ocupa de reglementarea primara si secundara a tuturor aspectelor care tin de administrarea banului public. Dr Fiscal trateaza aspecte legale de veniturile publice reprezentate de impozite si taxe in relatie directa cu platitorii acestora in procesul constituiri banului public. Dr Fiscal are ca obiect de reglementare o mica parte din categ dr financiar totusi importanta dr fiscal este sustinuta de aspecte economice si aplicatii sociale privind colectarea taxelor si imozitelor de la pers fizice si juridice. Prinicpiul 1. Legalitatea 2. Planif financiara 3. Verificarea legalitatii modului de utilizare al banului public. 1. Are o consacrare expresa astfel ea prevede reglementarea prin lege a tuturor aspectelor care vizeaza banul public. 2. Consacrarea const. expresa. Instrumentul juridic al planif. financiare este bugetul public national. Bugetul Pub . Nat. este format din: B. St+ B asoci. sociale de stat + bug Local Bugetele Locale cuprinde preved. clare privind vol veniturilor si necesarul cheltuielilor pt anul financiar urmator. Se aproba in anul anterior anului financiar in leg cu care se face planif . Este stricta Supla Predictibila 3. Are consacrare const . la nivel de principiu. Avand in vedere interesul public al modului de utilizare a resurselor financiare puse la dispozitia statului. Potrivit const . modul de formare adm si utilizare al banului public va fii de catre Curtea de Conturi. De asemenea C . Conturi prez. parlam un raport asupra conturilor de gestiune al bugetului public national. Izv Dr Financiar Reg. totalitatea actelor normative care reglementeaza rap juridce finciare. 1. Izv comune si altor ramuri de dr (const . legile ordinare) 2. Izv specifice dr financiar Actul normativ leg. 500/2000 OUG 146/2002 (privind formarea si utilizarea resurselor privind trezoreria de stat.Leg 94/1992 Republicata privind Curtea de Conturi Norma juridica Financiara este o regula de conduita stab prin lege care cuprinde si obligatile subiectelor participante la raportul de dr finaciar si a carui respectare este asig de autoritatea de stat. Elem specific al normei juridice financiare este sanctiunea. Sanctiunile se constata si se aplica de catre institutile de control financiar ale statului.

Raporturile de dr financiar sunt formate din relatile sociale care apar si se sting in procesul constituiri si repartizari banului public si care sunt reglementate de norme juridice finanaciare. Clasif In functie de sfera de cuprindere al finantelor publice raportuirile de dr financiar pot fi: 1. Rap jurid bugetare 2. Rap jurid fiscale 3. -----------de creditare 4. -----------garantare 5. ---------- organizare a circulatiei monetare 6. ---------- asig prin efectul legal 7. ----------de control financiar Subiectele 1. Statul reprezentat printr-o institutie de specialitate in activ. financiara cu atrib in procesul constituiri , repartizari si folosiri banului public De regula statul v-a veni in acest rap. jurid. pe o pozitie de purtator al autoritatii de stat care creaza o pozitie juridica de subordonare a tuturor subiectelor fata de subiectul purtataor al autoritatii de stat. EXCEPTIE Subiectele participante se afla pe o pozitie juridica de egalitate cu statul. Obiectul Rap de Dr Financiar Este dif. fiind det: 1. De sfera de cuprindere a finantelor publice obiectul rap juridic Finaciar este format din actiunile de prognoza bugetara 1. Actiunea de control 2. Actiunea de circulatie monetara

Evaluare