Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director General,

Subsemnatul , domiciliat in Mun . , Str.., nr, jud., posesor al CI seria , nr , eliberat de.. la data de ., CNP., in calitate de angajat la SC Finaco Industries SRL in functia de ., va rog sa-mi aprobati incetarea raporturilor de munca cu societatea , conform articolului 55, lit. b), Legea nr.53/2003-Codul Muncii (acordul partilor), incepand cu data de 01.11.2008, (ultima zi in functie 31.10.2008).

Data: 31 Octombrie 2008

Semnatura:

S-ar putea să vă placă și