SUBIECTE PENTRU ATESTAT Pascal sau C++ Problema 1 Sa se citeasca numarul natural N, apoi inca N numere naturale.

Sa se afiseze valoarea cea mai mica si cea mai mare citita, precum si cel mai mic divizor comun ale acestora. Problema 2 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Pentru fiecare numar sa se afiseze numarul si suma divizorilor. Problema 3 Se citeste un numar natural. Sa se afiseze media aritmetica a cifrelor pare. Problema 4 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Sa se afiseze suma numerelor prime. Problema 5 Se citesc N perechi de numere naturale. Sa se afiseze pentru fiecare pereche cel mai mic divizor comun si cel mai mic multiplu comun. Problema 6 Se citeste un numar natural. Sa se afiseze cifra cea mai mica si cea mai mare a numarului. Problema 7 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Sa se afiseze DA sau NU- daca exista un numar prim intre ele sau nu. Daca DA, sa se spune daca suma numerelor prime este sau nu mai mare de un numar dat, K. Problema 8 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0 si se mamoreaza intr-un vector. Sa sa formeze alti trei vectori din elementele primului, intr-unul se vor inscrie patratii perfecti, in celalalt restul. Sa se ordoneze primul vector in ordine descrescatoare. Problema 9 Se citesc N numere naturale. Sa se afiseze numerele palindrom si numarul al lor. Problema 10 Sa se formeze o matrice cu N linii, M coloane cu numere generate aleator din [-20,30]. Sa se afiseze matricea. Sa se afiseze elementul cel mai mare pentru fiecare linie impara din matrice si elementul minim pentru fiecare linie para. Problema 11 Sa se citeasca o matrice NxM. Sa se afiaseze pentru fiecare coloananumarul elementelor prime, iar daca matricea este patratica se va afisa suma elementelor care se afla deasupra diagonalei secundare. Problema 12 Sa se alcatuiasca un vector cu N elemente, numere aleatoare din [-30,20]. Sa se afiseze vectorul. Se citeste un numar X. Sa se afiseze daca acest X este element al vectorului(DA sau NU), si daca DA in ce pozitie apara. Sa se ordoneze crescatori elementele cu indice pare. Problema 13 Se citeste un sir de caractere. Sa se modifice orice aparitie a subsirului „Joe” sau „JOE” in „Joseph”. Problema 14 Sa se gluereze un sir de caractere de lungime aleatoare din litere luate aleatori. Sa se afiseze. Problema 15

q € N. Daca sunt mai multe cu acelasi numar de aparitie atunci fiecare pe linia separata..TXT si F2. Problema 25 Fisierul MULTIMI. elementele fiind ordonate crescător. n. Problema 20 Sa se calculeze cel mai mi ivizor comun a doua numere naturale in doua moduri. In MULTIMI.TXT este un text pe mai multe randuri. In fisierul OUTPUT. Problema 26 Se citesc 2 numere naturale nenule de maxim 4 cifre.q € N. Suma va avea un număr minim de termeni. 2 . Ex: n=110 se afişează 2 3 5 7 11 101. Problema 21 Sa se citeasca X numere intregi si folosind o procedura recursiva sa se afiseze in ordinea inversa a citirii.. Sa se scrie o functie recursiva care sa calculze valoarea sumei S(n) pentru n si q cunoscut. Sa se genereze fisierul OUTBOX..cu o functie iterativa si cu un recursiva.cu o functie iterativa. Problema 17 Daca S(n)= 1+ (q+1)/(q+2) + (q+2)/(q+4) +. Tipăriţi mulţimea divizorilor acestor două numere.TXT pe o singura linie se gasesc numerele intregi cu cate un spatiu. Problema 18 Daca S(n)= 2/(q+2)+4/(q+5)+6/(q+10)+.TXT in care se vor scrie numerele prime din IN.TXT. Problema 22 In fisierul text INPUT. Problema 27 Să se tipărească toate numerele strict mai mici decât n (n se citeşte) care sunt prime şi palindroame. Problema 16 Fie doua siruri de caractere a si b.IN are doua linii pe care pot figura litere mari si mici in alfabetul englez si cifre. Problema 24 In fisierul IN. pe linia a doua A∩B.b € N) in doua moduri. Tipăriţi cifra din mijlocul numărului. Orice vocala egal cu vocala-p-vocala.Sa se codifice un sir de caractere in limbajul pasarilor. Dacă numărul are un număr par de cifre se vor tipări cele 2 cifre din mijloc.TXT pe prima linie sa se afiseze caracterul care apare cel mai des in text cu numarul de aparitii. n € N. Problema 19 Sa se calculeze ab (a. Problema 29 Se citeşte un număr natural de maxim 9 cifre. Ex: n=100 se obţine 89+8+3. Problema 23 Se dau fisierele text F1.+(q+n)/(q+2n). Sa se scrie o functie recursiva care sa calculze valoarea sumei S(n) pentru n si q cunoscut. Sa se verifice daca au acelasi continut.+2n/(nxn+q+1). Problema 28 Scrieţi un număr natural nenul n (n se citeşte) ca sumă de termeni ai şirului Fibonacci. Ex:a=12 şi b=20 se obţine 1 2 3 4 5 6 10 12 20.TXT pe o singura linie. Prima linie se considera multimea A si a doua multimea B.. Ex: Fetita doarme=Fepetipitapa dopoaparmepe.q<>0. separate.OUT pe prima linie sa apara elementele AUB separate cu 1-1 spatiu. Sa se afiseze caracterele din a care nu apar in b.

5. 20) . 9. Tipăriţi suma numerelor din şir. 7. Problema 36 Sǎ se afişeze toate numerele prime de trei cifre care citite invers. 4. 6. respectiv par ale numǎrului n. Ex. Sǎ se determine numerele n1 şi n2 obţinute din cifrele de ordin impar. Numim element şa în matrice un element care este minim pe linie şi maxim pe coloană. 5. în ordinea apariţiei lor în numǎrul n şi apoi sǎ se afişeze suma celor doua numere obţinute. Să se tipărească fiecare element şa a matricii. Ex: 9 8 12 8 punctul şa 8 se găseşte pe lina 1 şi coloana 2 3 5 14 3 punctul şa 8 se găseşte pe lina 1 şi coloana 4 8 8 7 0 10 7 12 5 Problema 32 Se citeşte un şir de caractere. Problema 34 Sǎ se scrie un program care sǎ calculeze câte perechi de numere naturale care nu depǎşesc un numǎr natural dat au cel mai mare divizor comun un numǎr dat d. (5. Ex. iar suma lor este 372. Un astfel de numǎr este 761 (761 este prim şi 167 este tot prim).15). 3. 9. Pentru v=(1.15). astfel încât w[i]=numǎrul de apariţii ale lui v[i] în vectorul v . 3. Pentru n=20 şi d=5. (10. 8. 1. iar pentru n=413725 se va tipări 37. 3). (5. 2. 1.10). Ex. 3. Ex : Se dǎ vectorul (5. Să se afişeze un mesaj corespunzător faptului că matricea este sau nu pătrat magic. Sǎ se construiascǎ un vector w. 2. Trebuie sǎ se obţinǎ (2. Problema 37 Se dǎ un numǎr întreg n. Pentru k=4 se obţine numǎrul 6. 20.Ex: pentru n=41735 se va tipări 7. (15. 2. 1. Problema 33 Sǎ se scrie un program care determinǎ cel mai mic numǎr care are exact k divizori. Dacǎ n=32457 se obţin numerele n1=347 şi n2=25. existǎ 6 perechi (5. O matrice este pătrat magic dacă sumele de pe fiecare linie. 3. Ex. 3. Ex. 1. 5. 5) se obţine w=(3. (5. 12. Numerele 21348 şi 14513 au 3 cifre comune şi anume 1. împreună cu linia şi coloana pe care se găseşte. 1. Problema 38 Se dǎ un vector cu n elemente numere întregi. 13. Ex.20). 6. Ex: s=’Am147 pui şi 13-8 găini’ ⇒ 147+13+8 ⇒168 Obs: numerele nu sunt mai mari ca 100000. 13). de pe fiecare coloană şi de pe cele două diagonale sunt egale.5). Sǎ se modifice vectorul astfel încât la început sǎ fie elementele pare ordonate crescǎtor. Problema 30 Se citeşte o matrice pătratică de ordinul n. Problema 35 Câte cifre comune au doua numere citite de la tastaturǎ ? Afişaţi care sunt aceste cifre. iar apoi cele impare care sǎ îşi pǎstreaze ordinea. Problema 39 Fie v un vector de numere întregi. Problema 40 3 . 8. sunt tot numere prime. 12. Ex: 4 3 8 9 5 1 ⇒ este pătrat magic 276 Problema 31 Se citeşte o matrice pătratică de ordinul n. 20). 2. 2.

Ex. 45. Problema 47 Sǎ se scrie un subprogram care eliminǎ unul sau douǎ (dacǎ lista conţine un numǎr par de noduri) elemente din mijlocul unei liste liniare simplu înlanţuite. Problema 50 Sa se scrie un program care pentru un numar n (1<=n<=1000). numerele dintr-o linie fiind despǎrţite între ele prin câte un spaţiu. Sǎ se înlocuiascǎ în text toate apariţiile cuvântului c1 cu cuvântul c2. Pentru n=87 si m=241. Sǎ se scrie în ordine crescǎtoare toate numerele naturale care se pot obţine din cifrele numǎrului dat. afiseaza acele numere x. se va afişa mesajul “Nu se efectuează sortarea”.an}. iar apoi sǎ se tipǎreasca noul text obţinut. Problema 45 Se citeşte de la tastaturǎ un numǎr natural. Dacă minimul şi maximul se află pe poziţii consecutive. Pentru n=4 şi vectorul (60. Subprogramul primeşte ca parametru adresa primului element al listei.…. folosind algoritmul lui Euclid. 20) se va afişa cmmdc=5. 75. Numerele se scriu în ordine crescǎtoare. Să se ordoneze vectorul astfel: pe primele poziţii se vor afla elementele pare în ordine crescătoare iar la finalul vectorului elementele impare în ordine descrescătoare. Problema 51 Sa se scrie un program care pentru numerele naturale p si q date. determina cel mai mic numar n ce indeplineste simultan conditiile: n>p n>q q divide n Problema 52 4 . Problema 42 Scrieţi un program care citeşte de la tastaturǎ douǎ numere naturale n. Problema 44 Sǎ se genereze şi sǎ se afişeze toate submulţimile mulţimii {a1. precum şi douǎ cuvinte c1 si c2. a2. Ex.m).TXT va conţine: 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 Problema 43 Scrieţi o funcţie recursivǎ pentru calculul celui mai mare divizor comun a douǎ numere naturale a si b. Sǎ se afişeze cel mai mare divizor comun al tuturor elementelor vectorului. dat. fişierul DATE. Problema 49 Fie n număr natural (n<100) şi un vector cu n elemente numere întregi.TXT’ toate numerele prime din intervalul deschis (n.m şi scrie în fişierul text ‘DATE. Problema 46 Sǎ se scrie un program care verificǎ dacǎ douǎ liste liniare simplu înlǎnţuite sunt identice sau nu. care nu sunt divizibile nici cu 3 si nici cu 5. Problema 48 Creaţi un program care sortează elementele situate între elementul minim şi maxim dintr-un vector de n numere întregi distincte.Fie un vector cu n elemente numere naturale (diferite de 0 ). 1<=x<=n. câte 10 numere pe fiecare linie a fişierului. Problema 41 Se citeşte de la tastaturǎ un text.

6. Problema 61 Scrieti un program care verifica daca cele n (1<=n<=1000) elemente ale unui sir dat de numere intregi sunt in ordine strict crescatoare . sa se verifice daca acestea formeaza o progresie aritmetica. Citirea datelor se va face dintr-un fisier text. echilateral. 2 . Problema 60 Sa se scrie un program care elimina elementele nule dintru-un sir de numere intregi. Se cere sa se afiseze cuvintele din text unele sub altele (fiecare cuvant pe cate o linie). sa se stabileasca la ce putere apare factorul prim in descompunerea numarului dat. dat. Problema 57 Cunoscandu-se numarul de elemente ale unui sir de numere reale si componentele sale. De exemplu. sa se calculeze aria si sa se precizeze natura triunghiului dupa laturi (isoscel. Sirul de numere se va citi de la tastatura. 5) Problema 64 Sa se scrie un program care sa determine numarul de cifre de zero cu care se termina n!. Cuvintele din text sunt separate prin cel putin un spatiu. 1<=n<=100. Problema 62 Se citeste de la tastatura un text (cu cel mult 255 de caractere) format din litere mari si mici ale alfabetului englez si spatii. 2. Problema 58 Se considera un sir cu n (1<=n<=100) numere naturale <=60000.Fiind date trei numere reale pozitive. Problema 63 Se da un tablou unidimensional de numere reale. Un factor care nu apare in descompunerea unui numar va fi considerat la puterea 0. 17.30. Problema 65 5 . in caz afirmativ. Problema 55 Sa se determine printr-o singura parcurgere a unui sir dat de numere reale atat elementul cel mai mic cat si elementul cel mai mare. 5) atunci dupa procesare devine V=(10. media lor aritmetica. 30. folosind o singura parcurgere. Sa se scrie un program care insereaza intre oricare doua numere elemente consecutive ale tabloului initial. Scrieti un program care tipareste elementele sirului in ordine descrescatoare precum si frecventa lor de aparitie. Sirul de numere se va citi dintr-un fisier text. daca initial V=(10. Se cere sa se construiasca si sa se afiseze un nou sir format din componentele pare ale celui initial.5. 16. Folosind acest subprogram afisati toate numerele prime mai mici decat 1000. oarecare) Problema 53 Fiind date un numar natural n si un numar prim p (1<p<n<2000000000). sa se stabileasca daca acestea pot fi lungimile laturilor unui triunghi si. Problema 56 Sa se afle cea mai mare diferenta dintre doi termeni aflati pe pozitii consecutive intr-un sir de numere naturale. Problema 54 Sa se construiasca un subprogram optim ce verifica daca un numar n (1<n<=1000) este prim. Problema 59 Se considera un sir cu n (1<=n<=10000) numere intregi cuprinse intre 1 si 100.

Sa se determine numarul de linii cu componentele strict crescatoare din a si sa se afiseze solutia pe ecran. Se cere să se afişeze pentru fiecare număr dacă este prim sau nu.-ul a două numere date de la tastatură folosind un subprogram care primeşte ca parametri cele două numere. Să se afişeze numele persoanelor ce au vârsta peste 30 de ani. Problema 72 Să se creeze o listă liniară simplu înlănţuită cu n elemente numere întregi. Problema 74 Să se înlocuiască fiecare element maxim de pe o coloană a unei matrice cu suma elementelor de pe coloana respectivă. Problema 75 Fiind dată o matrice pătrată de dimensiune n să se înlocuiască cu valoarea 0 elementele de pe diagonalele matricei. Problema 73 Să se creeze o listă simplu înlănţuită cu n numere întregi. Problema 71 Să se creeze o coadă ce conţine numele şi vârsta a n persoane.j]+a[j. Problema 76 Fiind o matrice pătratică A de dimensiune n să se formeze o matrice pătratică B de aceeaşi dimensiune. valori întregi.Se considera un tablou bidimensional a cu m linii si n coloane (1<=m. Se vor utiliza subprograme pentru calcul.m.n<=50) citit din fisierul tablou. Problema 70 Fiind date n valori întregi de la tastatură se cere să se afişeze valorile în ordine inversă citirii.c.m. Problema 69 Să se calculeze cel mai mic multiplu comun a două valori naturale citite de la tastatură. Se va afişa de asemenea media aritmetică a valorilor. Problema 77 Se dă un tablou bidimensional A. iar apoi să se afişeze lista. cu componente intregi. Se vor folosi subprograme pentru determinarea celor două valori. ale cărei elemente sunt definite prin relaţia: b[i. Problema 66 Fiind dat un număr natural n se cere să se afişeze numărul de cifre şi suma cifrelor acestuia. Problema 68 Se dau n numere de la tastatură. folosind o stivă alocată dinamic. Să se şteargă elementul de pe poziţia k (0<k<n).i])/2. Să se scrie un subprogram care returnează elementul cu valoare minimă din listă. cu n linii şi m coloane. Se va folosi un subprogram care primind drept parametru un număr returnează dacă acesta este prim sau nu. Se cere să se elimine din tablou linia p(1<=p<=n). Problema 78 6 . Problema 67 Să se calculeze c.j] :=(a[i.d.in.

Problema 89 Să se scrie un program recursiv ce calculează suma cifrelor unui număr. Problema 79 Se dă u tablou bidimensional cu n linii şi m coloane având componente binare. Problema 85 Pe fiecare linie a fişierului persoane.Se consideră o matrice pătratică de dimensiune n care conţine date de tip întreg. Problema 92 Să se scrie în fişierul triunghi. Problema 90 Fişierul text vector.in. Problema 82 Să se afişeze numărul elementelor nule.txt conţine mai multe numere separate prin spaţii. Problema 84 Să se scrie un program care citind numele şi media a n elevi îi afişează în ordine descrescătoare a mediilor.m.txt care conţine pe prima sa linie numărul de elevi iar pe următoarele linii numele şi media elevului. Să se determine gradul fiecărui vârf. Problema 81 Să se verifice dacă un graf neorientat cu n vârfuri este complet sau nu. Se cere să se creeze fişierul nume. Să se afişeze numere în baza 10. Problema 86 Se citeşte un şir de caractere. Să se citească numerele. Problema 88 Să se determine ce de-al n-lea termen al şirului lui Fibonacci folosind un subprogram recursiv.out care conţine prenumele persoanelor.txt se găsesc scrise unul sub altul numele mai multor persoane. Să se scrie un program care afişează pe o singură linie suma elementelor pare de pe fiecare coloană.txt triunghiul de numere: 123…n 7 .out care conţine numele şi fişierul prenume.in se află numele şi prenumele mai multor persoane separate printr-un spaţiu.-ul a n numere întregi. negative şi pozitive dintr-o matrice cu n linii şi m coloane. Problema 91 Scrieţi un program care citind numele a două fişiere verifică dacă acestea sunt identice sau nu. scrise una sub alta.c. Datele se citesc din fişierul elevi. fiecare linie reprezentând câte un număr natural în baza 2. iar la medii egale în ordine alfabetică. iar apoi să se tipărească pe ecran împreună cu media numerelor pare.m. dat prin matricea sa de adiacenţă. Se cere să se elimine caracterele ce se repetă. Problema 80 Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri.d. Matricea de adiacenţă se află în fişierul graf. Problema 83 În fişierul nume. Exemplu: din şirul „abracadabra” rezultă „abrcd” Problema 87 Să se scrie un program recursiv ce calculează c. Se cere să se afişeze pe ecran numele care încep cu un anumit caracter citit de la tastatură.

Numele fişierului şi caracterul se citesc de la tastatură.b şi c . Problema 96 Să se determine suma cifrelor unui număr Problema 97 Să se verifice că un număr n este prim sau nu Problema 98 Determinaţi produsul cifrelor unui număr. precum şi suma cifrelor pare Problema 99 Determinaţi numărul de cifre ale unui număr. Problema 95 Să se inverseze un număr care nu se termină cu cifra 0.……… 123 12 1 Problema 93 Să se scrie un program care afişează numărul de apariţii al unui caracter într-un fişier text. Problema 100 Se dau trei numere naturale a. Scrieţi un program care să verifice dacă ele pot fi termeni succesivi în şirul lui Fibonacci 8 . Folosiţi această informaţie pentru a determina şi suma cifrelor pare de pe poziţii impare dintr-un număr. Problema 94 Se citesc de la tastatură numere naturale de maximum 5 cifre până la întâlnirea cifrei zero. Se cere să se afişeze toate numerele ce au număr de k cifre distincte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful