SUBIECTE PENTRU ATESTAT Pascal sau C++ Problema 1 Sa se citeasca numarul natural N, apoi inca N numere naturale.

Sa se afiseze valoarea cea mai mica si cea mai mare citita, precum si cel mai mic divizor comun ale acestora. Problema 2 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Pentru fiecare numar sa se afiseze numarul si suma divizorilor. Problema 3 Se citeste un numar natural. Sa se afiseze media aritmetica a cifrelor pare. Problema 4 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Sa se afiseze suma numerelor prime. Problema 5 Se citesc N perechi de numere naturale. Sa se afiseze pentru fiecare pereche cel mai mic divizor comun si cel mai mic multiplu comun. Problema 6 Se citeste un numar natural. Sa se afiseze cifra cea mai mica si cea mai mare a numarului. Problema 7 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Sa se afiseze DA sau NU- daca exista un numar prim intre ele sau nu. Daca DA, sa se spune daca suma numerelor prime este sau nu mai mare de un numar dat, K. Problema 8 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0 si se mamoreaza intr-un vector. Sa sa formeze alti trei vectori din elementele primului, intr-unul se vor inscrie patratii perfecti, in celalalt restul. Sa se ordoneze primul vector in ordine descrescatoare. Problema 9 Se citesc N numere naturale. Sa se afiseze numerele palindrom si numarul al lor. Problema 10 Sa se formeze o matrice cu N linii, M coloane cu numere generate aleator din [-20,30]. Sa se afiseze matricea. Sa se afiseze elementul cel mai mare pentru fiecare linie impara din matrice si elementul minim pentru fiecare linie para. Problema 11 Sa se citeasca o matrice NxM. Sa se afiaseze pentru fiecare coloananumarul elementelor prime, iar daca matricea este patratica se va afisa suma elementelor care se afla deasupra diagonalei secundare. Problema 12 Sa se alcatuiasca un vector cu N elemente, numere aleatoare din [-30,20]. Sa se afiseze vectorul. Se citeste un numar X. Sa se afiseze daca acest X este element al vectorului(DA sau NU), si daca DA in ce pozitie apara. Sa se ordoneze crescatori elementele cu indice pare. Problema 13 Se citeste un sir de caractere. Sa se modifice orice aparitie a subsirului „Joe” sau „JOE” in „Joseph”. Problema 14 Sa se gluereze un sir de caractere de lungime aleatoare din litere luate aleatori. Sa se afiseze. Problema 15

separate. Sa se verifice daca au acelasi continut. Dacă numărul are un număr par de cifre se vor tipări cele 2 cifre din mijloc.OUT pe prima linie sa apara elementele AUB separate cu 1-1 spatiu.TXT pe o singura linie. Suma va avea un număr minim de termeni. Orice vocala egal cu vocala-p-vocala.q<>0... Sa se scrie o functie recursiva care sa calculze valoarea sumei S(n) pentru n si q cunoscut. n € N. Daca sunt mai multe cu acelasi numar de aparitie atunci fiecare pe linia separata. Ex: n=110 se afişează 2 3 5 7 11 101. Ex: Fetita doarme=Fepetipitapa dopoaparmepe. Tipăriţi mulţimea divizorilor acestor două numere. Problema 16 Fie doua siruri de caractere a si b. Problema 18 Daca S(n)= 2/(q+2)+4/(q+5)+6/(q+10)+.TXT pe o singura linie se gasesc numerele intregi cu cate un spatiu.q € N. Problema 27 Să se tipărească toate numerele strict mai mici decât n (n se citeşte) care sunt prime şi palindroame. Problema 17 Daca S(n)= 1+ (q+1)/(q+2) + (q+2)/(q+4) +..Sa se codifice un sir de caractere in limbajul pasarilor.b € N) in doua moduri. Sa se genereze fisierul OUTBOX. Problema 22 In fisierul text INPUT.q € N. Problema 23 Se dau fisierele text F1. n. Problema 26 Se citesc 2 numere naturale nenule de maxim 4 cifre. elementele fiind ordonate crescător.IN are doua linii pe care pot figura litere mari si mici in alfabetul englez si cifre.+2n/(nxn+q+1).cu o functie iterativa si cu un recursiva. Problema 20 Sa se calculeze cel mai mi ivizor comun a doua numere naturale in doua moduri.+(q+n)/(q+2n). Problema 25 Fisierul MULTIMI. Sa se scrie o functie recursiva care sa calculze valoarea sumei S(n) pentru n si q cunoscut. Problema 28 Scrieţi un număr natural nenul n (n se citeşte) ca sumă de termeni ai şirului Fibonacci. Problema 24 In fisierul IN.cu o functie iterativa. Ex: n=100 se obţine 89+8+3.TXT pe prima linie sa se afiseze caracterul care apare cel mai des in text cu numarul de aparitii. In fisierul OUTPUT. Problema 19 Sa se calculeze ab (a.TXT este un text pe mai multe randuri. pe linia a doua A∩B. In MULTIMI. Ex:a=12 şi b=20 se obţine 1 2 3 4 5 6 10 12 20. Problema 21 Sa se citeasca X numere intregi si folosind o procedura recursiva sa se afiseze in ordinea inversa a citirii. Prima linie se considera multimea A si a doua multimea B. Problema 29 Se citeşte un număr natural de maxim 9 cifre. Tipăriţi cifra din mijlocul numărului. 2 .TXT si F2. Sa se afiseze caracterele din a care nu apar in b.TXT..TXT in care se vor scrie numerele prime din IN.

5. Să se tipărească fiecare element şa a matricii. Problema 39 Fie v un vector de numere întregi. Sǎ se determine numerele n1 şi n2 obţinute din cifrele de ordin impar. 2. Pentru n=20 şi d=5. Ex. 2. (5. Dacǎ n=32457 se obţin numerele n1=347 şi n2=25.Ex: pentru n=41735 se va tipări 7. iar apoi cele impare care sǎ îşi pǎstreaze ordinea. Problema 35 Câte cifre comune au doua numere citite de la tastaturǎ ? Afişaţi care sunt aceste cifre. Ex. Problema 30 Se citeşte o matrice pătratică de ordinul n.20). 8. 2. iar suma lor este 372. (15. 12. Ex. Ex. Ex: 9 8 12 8 punctul şa 8 se găseşte pe lina 1 şi coloana 2 3 5 14 3 punctul şa 8 se găseşte pe lina 1 şi coloana 4 8 8 7 0 10 7 12 5 Problema 32 Se citeşte un şir de caractere. 3. (5. 7. 1. 13). 9. 1. Să se afişeze un mesaj corespunzător faptului că matricea este sau nu pătrat magic. 6. 3). 1. Pentru k=4 se obţine numǎrul 6. 9.15). 5. Ex: 4 3 8 9 5 1 ⇒ este pătrat magic 276 Problema 31 Se citeşte o matrice pătratică de ordinul n. 20). 6. 5) se obţine w=(3. Ex : Se dǎ vectorul (5. sunt tot numere prime. 3.5). Problema 34 Sǎ se scrie un program care sǎ calculeze câte perechi de numere naturale care nu depǎşesc un numǎr natural dat au cel mai mare divizor comun un numǎr dat d. 2. 12.10). 1. 13. Ex. 2.15). O matrice este pătrat magic dacă sumele de pe fiecare linie. Problema 40 3 . Pentru v=(1. Tipăriţi suma numerelor din şir. 3. Problema 37 Se dǎ un numǎr întreg n. Ex: s=’Am147 pui şi 13-8 găini’ ⇒ 147+13+8 ⇒168 Obs: numerele nu sunt mai mari ca 100000. în ordinea apariţiei lor în numǎrul n şi apoi sǎ se afişeze suma celor doua numere obţinute. Numim element şa în matrice un element care este minim pe linie şi maxim pe coloană. respectiv par ale numǎrului n. Sǎ se modifice vectorul astfel încât la început sǎ fie elementele pare ordonate crescǎtor. iar pentru n=413725 se va tipări 37. Problema 38 Se dǎ un vector cu n elemente numere întregi. Un astfel de numǎr este 761 (761 este prim şi 167 este tot prim). (5. Ex. Numerele 21348 şi 14513 au 3 cifre comune şi anume 1. împreună cu linia şi coloana pe care se găseşte. Problema 36 Sǎ se afişeze toate numerele prime de trei cifre care citite invers. 3. Sǎ se construiascǎ un vector w. de pe fiecare coloană şi de pe cele două diagonale sunt egale. 1. (10. 20) . Problema 33 Sǎ se scrie un program care determinǎ cel mai mic numǎr care are exact k divizori. 5. Trebuie sǎ se obţinǎ (2. astfel încât w[i]=numǎrul de apariţii ale lui v[i] în vectorul v . existǎ 6 perechi (5. 4. 20. 3. 8.

Numerele se scriu în ordine crescǎtoare. afiseaza acele numere x. Problema 45 Se citeşte de la tastaturǎ un numǎr natural. Problema 48 Creaţi un program care sortează elementele situate între elementul minim şi maxim dintr-un vector de n numere întregi distincte.an}. iar apoi sǎ se tipǎreasca noul text obţinut. se va afişa mesajul “Nu se efectuează sortarea”. Problema 42 Scrieţi un program care citeşte de la tastaturǎ douǎ numere naturale n. Dacă minimul şi maximul se află pe poziţii consecutive. a2. 20) se va afişa cmmdc=5.m şi scrie în fişierul text ‘DATE. Ex. numerele dintr-o linie fiind despǎrţite între ele prin câte un spaţiu. care nu sunt divizibile nici cu 3 si nici cu 5. Să se ordoneze vectorul astfel: pe primele poziţii se vor afla elementele pare în ordine crescătoare iar la finalul vectorului elementele impare în ordine descrescătoare. Problema 44 Sǎ se genereze şi sǎ se afişeze toate submulţimile mulţimii {a1. Problema 47 Sǎ se scrie un subprogram care eliminǎ unul sau douǎ (dacǎ lista conţine un numǎr par de noduri) elemente din mijlocul unei liste liniare simplu înlanţuite.….m). Problema 51 Sa se scrie un program care pentru numerele naturale p si q date. câte 10 numere pe fiecare linie a fişierului. Sǎ se afişeze cel mai mare divizor comun al tuturor elementelor vectorului. 45. Problema 46 Sǎ se scrie un program care verificǎ dacǎ douǎ liste liniare simplu înlǎnţuite sunt identice sau nu. fişierul DATE. Subprogramul primeşte ca parametru adresa primului element al listei. Sǎ se scrie în ordine crescǎtoare toate numerele naturale care se pot obţine din cifrele numǎrului dat. Pentru n=4 şi vectorul (60. Problema 41 Se citeşte de la tastaturǎ un text.TXT va conţine: 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 Problema 43 Scrieţi o funcţie recursivǎ pentru calculul celui mai mare divizor comun a douǎ numere naturale a si b. Problema 49 Fie n număr natural (n<100) şi un vector cu n elemente numere întregi. precum şi douǎ cuvinte c1 si c2. Sǎ se înlocuiascǎ în text toate apariţiile cuvântului c1 cu cuvântul c2.TXT’ toate numerele prime din intervalul deschis (n. dat. folosind algoritmul lui Euclid. 75. determina cel mai mic numar n ce indeplineste simultan conditiile: n>p n>q q divide n Problema 52 4 . Pentru n=87 si m=241.Fie un vector cu n elemente numere naturale (diferite de 0 ). 1<=x<=n. Ex. Problema 50 Sa se scrie un program care pentru un numar n (1<=n<=1000).

De exemplu. Cuvintele din text sunt separate prin cel putin un spatiu. Problema 65 5 . Se cere sa se afiseze cuvintele din text unele sub altele (fiecare cuvant pe cate o linie). daca initial V=(10.Fiind date trei numere reale pozitive. sa se stabileasca daca acestea pot fi lungimile laturilor unui triunghi si. 16. Se cere sa se construiasca si sa se afiseze un nou sir format din componentele pare ale celui initial. Problema 57 Cunoscandu-se numarul de elemente ale unui sir de numere reale si componentele sale. Problema 62 Se citeste de la tastatura un text (cu cel mult 255 de caractere) format din litere mari si mici ale alfabetului englez si spatii. sa se stabileasca la ce putere apare factorul prim in descompunerea numarului dat. Problema 61 Scrieti un program care verifica daca cele n (1<=n<=1000) elemente ale unui sir dat de numere intregi sunt in ordine strict crescatoare . 1<=n<=100. 5) Problema 64 Sa se scrie un program care sa determine numarul de cifre de zero cu care se termina n!. Problema 54 Sa se construiasca un subprogram optim ce verifica daca un numar n (1<n<=1000) este prim. dat. 30. oarecare) Problema 53 Fiind date un numar natural n si un numar prim p (1<p<n<2000000000). Problema 58 Se considera un sir cu n (1<=n<=100) numere naturale <=60000. Scrieti un program care tipareste elementele sirului in ordine descrescatoare precum si frecventa lor de aparitie. Citirea datelor se va face dintr-un fisier text. folosind o singura parcurgere. Problema 55 Sa se determine printr-o singura parcurgere a unui sir dat de numere reale atat elementul cel mai mic cat si elementul cel mai mare. Problema 56 Sa se afle cea mai mare diferenta dintre doi termeni aflati pe pozitii consecutive intr-un sir de numere naturale. Sirul de numere se va citi dintr-un fisier text. media lor aritmetica. Problema 63 Se da un tablou unidimensional de numere reale. Un factor care nu apare in descompunerea unui numar va fi considerat la puterea 0. 6. Sa se scrie un program care insereaza intre oricare doua numere elemente consecutive ale tabloului initial. sa se calculeze aria si sa se precizeze natura triunghiului dupa laturi (isoscel. Folosind acest subprogram afisati toate numerele prime mai mici decat 1000. 5) atunci dupa procesare devine V=(10. Problema 59 Se considera un sir cu n (1<=n<=10000) numere intregi cuprinse intre 1 si 100.5. Sirul de numere se va citi de la tastatura. Problema 60 Sa se scrie un program care elimina elementele nule dintru-un sir de numere intregi. echilateral. 17. in caz afirmativ. sa se verifice daca acestea formeaza o progresie aritmetica. 2.30. 2 .

ale cărei elemente sunt definite prin relaţia: b[i. Se cere să se elimine din tablou linia p(1<=p<=n). Problema 70 Fiind date n valori întregi de la tastatură se cere să se afişeze valorile în ordine inversă citirii. cu n linii şi m coloane.Se considera un tablou bidimensional a cu m linii si n coloane (1<=m. Se cere să se afişeze pentru fiecare număr dacă este prim sau nu. Să se afişeze numele persoanelor ce au vârsta peste 30 de ani.-ul a două numere date de la tastatură folosind un subprogram care primeşte ca parametri cele două numere. Se va afişa de asemenea media aritmetică a valorilor.j]+a[j. Sa se determine numarul de linii cu componentele strict crescatoare din a si sa se afiseze solutia pe ecran.i])/2.m.c. Problema 73 Să se creeze o listă simplu înlănţuită cu n numere întregi. Problema 67 Să se calculeze c. Problema 69 Să se calculeze cel mai mic multiplu comun a două valori naturale citite de la tastatură. Problema 71 Să se creeze o coadă ce conţine numele şi vârsta a n persoane. Să se şteargă elementul de pe poziţia k (0<k<n). Să se scrie un subprogram care returnează elementul cu valoare minimă din listă. Se vor folosi subprograme pentru determinarea celor două valori. cu componente intregi. Problema 68 Se dau n numere de la tastatură. Problema 66 Fiind dat un număr natural n se cere să se afişeze numărul de cifre şi suma cifrelor acestuia. Problema 76 Fiind o matrice pătratică A de dimensiune n să se formeze o matrice pătratică B de aceeaşi dimensiune. Se vor utiliza subprograme pentru calcul.in.d.m. Problema 78 6 . Problema 75 Fiind dată o matrice pătrată de dimensiune n să se înlocuiască cu valoarea 0 elementele de pe diagonalele matricei. Problema 74 Să se înlocuiască fiecare element maxim de pe o coloană a unei matrice cu suma elementelor de pe coloana respectivă.j] :=(a[i. valori întregi. folosind o stivă alocată dinamic. iar apoi să se afişeze lista. Se va folosi un subprogram care primind drept parametru un număr returnează dacă acesta este prim sau nu. Problema 72 Să se creeze o listă liniară simplu înlănţuită cu n elemente numere întregi. Problema 77 Se dă un tablou bidimensional A.n<=50) citit din fisierul tablou.

c. Problema 90 Fişierul text vector. Problema 79 Se dă u tablou bidimensional cu n linii şi m coloane având componente binare. Problema 89 Să se scrie un program recursiv ce calculează suma cifrelor unui număr. Exemplu: din şirul „abracadabra” rezultă „abrcd” Problema 87 Să se scrie un program recursiv ce calculează c. Să se citească numerele. Problema 92 Să se scrie în fişierul triunghi. Să se afişeze numere în baza 10. Se cere să se creeze fişierul nume.Se consideră o matrice pătratică de dimensiune n care conţine date de tip întreg.d. fiecare linie reprezentând câte un număr natural în baza 2. Să se scrie un program care afişează pe o singură linie suma elementelor pare de pe fiecare coloană. Matricea de adiacenţă se află în fişierul graf.txt se găsesc scrise unul sub altul numele mai multor persoane. Problema 91 Scrieţi un program care citind numele a două fişiere verifică dacă acestea sunt identice sau nu. Să se determine gradul fiecărui vârf. negative şi pozitive dintr-o matrice cu n linii şi m coloane.txt triunghiul de numere: 123…n 7 .txt conţine mai multe numere separate prin spaţii.in se află numele şi prenumele mai multor persoane separate printr-un spaţiu. Datele se citesc din fişierul elevi. scrise una sub alta.out care conţine numele şi fişierul prenume. iar apoi să se tipărească pe ecran împreună cu media numerelor pare. Se cere să se elimine caracterele ce se repetă. Problema 86 Se citeşte un şir de caractere. Problema 81 Să se verifice dacă un graf neorientat cu n vârfuri este complet sau nu.m. Problema 83 În fişierul nume. Problema 82 Să se afişeze numărul elementelor nule.m.out care conţine prenumele persoanelor. Problema 88 Să se determine ce de-al n-lea termen al şirului lui Fibonacci folosind un subprogram recursiv.-ul a n numere întregi. iar la medii egale în ordine alfabetică. Problema 84 Să se scrie un program care citind numele şi media a n elevi îi afişează în ordine descrescătoare a mediilor.in.txt care conţine pe prima sa linie numărul de elevi iar pe următoarele linii numele şi media elevului. Problema 85 Pe fiecare linie a fişierului persoane. Se cere să se afişeze pe ecran numele care încep cu un anumit caracter citit de la tastatură. Problema 80 Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri. dat prin matricea sa de adiacenţă.

Numele fişierului şi caracterul se citesc de la tastatură. Problema 96 Să se determine suma cifrelor unui număr Problema 97 Să se verifice că un număr n este prim sau nu Problema 98 Determinaţi produsul cifrelor unui număr.b şi c . precum şi suma cifrelor pare Problema 99 Determinaţi numărul de cifre ale unui număr. Problema 95 Să se inverseze un număr care nu se termină cu cifra 0.……… 123 12 1 Problema 93 Să se scrie un program care afişează numărul de apariţii al unui caracter într-un fişier text. Scrieţi un program care să verifice dacă ele pot fi termeni succesivi în şirul lui Fibonacci 8 . Se cere să se afişeze toate numerele ce au număr de k cifre distincte. Problema 94 Se citesc de la tastatură numere naturale de maximum 5 cifre până la întâlnirea cifrei zero. Folosiţi această informaţie pentru a determina şi suma cifrelor pare de pe poziţii impare dintr-un număr. Problema 100 Se dau trei numere naturale a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful