SUBIECTE PENTRU ATESTAT Pascal sau C++ Problema 1 Sa se citeasca numarul natural N, apoi inca N numere naturale.

Sa se afiseze valoarea cea mai mica si cea mai mare citita, precum si cel mai mic divizor comun ale acestora. Problema 2 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Pentru fiecare numar sa se afiseze numarul si suma divizorilor. Problema 3 Se citeste un numar natural. Sa se afiseze media aritmetica a cifrelor pare. Problema 4 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Sa se afiseze suma numerelor prime. Problema 5 Se citesc N perechi de numere naturale. Sa se afiseze pentru fiecare pereche cel mai mic divizor comun si cel mai mic multiplu comun. Problema 6 Se citeste un numar natural. Sa se afiseze cifra cea mai mica si cea mai mare a numarului. Problema 7 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Sa se afiseze DA sau NU- daca exista un numar prim intre ele sau nu. Daca DA, sa se spune daca suma numerelor prime este sau nu mai mare de un numar dat, K. Problema 8 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0 si se mamoreaza intr-un vector. Sa sa formeze alti trei vectori din elementele primului, intr-unul se vor inscrie patratii perfecti, in celalalt restul. Sa se ordoneze primul vector in ordine descrescatoare. Problema 9 Se citesc N numere naturale. Sa se afiseze numerele palindrom si numarul al lor. Problema 10 Sa se formeze o matrice cu N linii, M coloane cu numere generate aleator din [-20,30]. Sa se afiseze matricea. Sa se afiseze elementul cel mai mare pentru fiecare linie impara din matrice si elementul minim pentru fiecare linie para. Problema 11 Sa se citeasca o matrice NxM. Sa se afiaseze pentru fiecare coloananumarul elementelor prime, iar daca matricea este patratica se va afisa suma elementelor care se afla deasupra diagonalei secundare. Problema 12 Sa se alcatuiasca un vector cu N elemente, numere aleatoare din [-30,20]. Sa se afiseze vectorul. Se citeste un numar X. Sa se afiseze daca acest X este element al vectorului(DA sau NU), si daca DA in ce pozitie apara. Sa se ordoneze crescatori elementele cu indice pare. Problema 13 Se citeste un sir de caractere. Sa se modifice orice aparitie a subsirului „Joe” sau „JOE” in „Joseph”. Problema 14 Sa se gluereze un sir de caractere de lungime aleatoare din litere luate aleatori. Sa se afiseze. Problema 15

TXT pe prima linie sa se afiseze caracterul care apare cel mai des in text cu numarul de aparitii. Dacă numărul are un număr par de cifre se vor tipări cele 2 cifre din mijloc. Problema 27 Să se tipărească toate numerele strict mai mici decât n (n se citeşte) care sunt prime şi palindroame.TXT si F2.TXT pe o singura linie se gasesc numerele intregi cu cate un spatiu. Tipăriţi mulţimea divizorilor acestor două numere. separate.+(q+n)/(q+2n). Daca sunt mai multe cu acelasi numar de aparitie atunci fiecare pe linia separata. Problema 21 Sa se citeasca X numere intregi si folosind o procedura recursiva sa se afiseze in ordinea inversa a citirii.IN are doua linii pe care pot figura litere mari si mici in alfabetul englez si cifre. Sa se afiseze caracterele din a care nu apar in b. Sa se genereze fisierul OUTBOX. Problema 26 Se citesc 2 numere naturale nenule de maxim 4 cifre.b € N) in doua moduri. Problema 17 Daca S(n)= 1+ (q+1)/(q+2) + (q+2)/(q+4) +.. Problema 29 Se citeşte un număr natural de maxim 9 cifre.TXT in care se vor scrie numerele prime din IN. Ex: n=110 se afişează 2 3 5 7 11 101.. Ex: n=100 se obţine 89+8+3.OUT pe prima linie sa apara elementele AUB separate cu 1-1 spatiu. Tipăriţi cifra din mijlocul numărului. Problema 28 Scrieţi un număr natural nenul n (n se citeşte) ca sumă de termeni ai şirului Fibonacci. Sa se scrie o functie recursiva care sa calculze valoarea sumei S(n) pentru n si q cunoscut. Ex:a=12 şi b=20 se obţine 1 2 3 4 5 6 10 12 20. Problema 16 Fie doua siruri de caractere a si b. Prima linie se considera multimea A si a doua multimea B.TXT. n € N.q € N. Ex: Fetita doarme=Fepetipitapa dopoaparmepe.. Problema 20 Sa se calculeze cel mai mi ivizor comun a doua numere naturale in doua moduri. Problema 25 Fisierul MULTIMI. Orice vocala egal cu vocala-p-vocala.. Problema 18 Daca S(n)= 2/(q+2)+4/(q+5)+6/(q+10)+.cu o functie iterativa si cu un recursiva.+2n/(nxn+q+1). Problema 23 Se dau fisierele text F1.TXT pe o singura linie. Suma va avea un număr minim de termeni. 2 . In MULTIMI. Sa se scrie o functie recursiva care sa calculze valoarea sumei S(n) pentru n si q cunoscut.Sa se codifice un sir de caractere in limbajul pasarilor.q<>0. In fisierul OUTPUT. elementele fiind ordonate crescător.q € N. Sa se verifice daca au acelasi continut. Problema 22 In fisierul text INPUT. pe linia a doua A∩B. n. Problema 24 In fisierul IN.TXT este un text pe mai multe randuri. Problema 19 Sa se calculeze ab (a.cu o functie iterativa.

9. 2. 13. Tipăriţi suma numerelor din şir. Dacǎ n=32457 se obţin numerele n1=347 şi n2=25. Un astfel de numǎr este 761 (761 este prim şi 167 este tot prim). 8. 5.5). 2. Numerele 21348 şi 14513 au 3 cifre comune şi anume 1. 3. 7. Problema 30 Se citeşte o matrice pătratică de ordinul n. Numim element şa în matrice un element care este minim pe linie şi maxim pe coloană. 1. (10. Ex. Pentru v=(1. 9. (5. de pe fiecare coloană şi de pe cele două diagonale sunt egale. Problema 35 Câte cifre comune au doua numere citite de la tastaturǎ ? Afişaţi care sunt aceste cifre. 8. 6. 12. Sǎ se construiascǎ un vector w. astfel încât w[i]=numǎrul de apariţii ale lui v[i] în vectorul v . (15. 2. Ex: s=’Am147 pui şi 13-8 găini’ ⇒ 147+13+8 ⇒168 Obs: numerele nu sunt mai mari ca 100000.15). 5. împreună cu linia şi coloana pe care se găseşte.10). 3. 6. în ordinea apariţiei lor în numǎrul n şi apoi sǎ se afişeze suma celor doua numere obţinute. Ex. 1. 20). 3. respectiv par ale numǎrului n. Problema 33 Sǎ se scrie un program care determinǎ cel mai mic numǎr care are exact k divizori.20). Să se tipărească fiecare element şa a matricii. 2. Să se afişeze un mesaj corespunzător faptului că matricea este sau nu pătrat magic.15). iar apoi cele impare care sǎ îşi pǎstreaze ordinea. 20) . Ex : Se dǎ vectorul (5. sunt tot numere prime. Trebuie sǎ se obţinǎ (2. O matrice este pătrat magic dacă sumele de pe fiecare linie. 1. 1. Pentru n=20 şi d=5. 3). Ex: 9 8 12 8 punctul şa 8 se găseşte pe lina 1 şi coloana 2 3 5 14 3 punctul şa 8 se găseşte pe lina 1 şi coloana 4 8 8 7 0 10 7 12 5 Problema 32 Se citeşte un şir de caractere. Sǎ se modifice vectorul astfel încât la început sǎ fie elementele pare ordonate crescǎtor. Ex. 13). Problema 36 Sǎ se afişeze toate numerele prime de trei cifre care citite invers. Ex. 5. 2. (5.Ex: pentru n=41735 se va tipări 7. Sǎ se determine numerele n1 şi n2 obţinute din cifrele de ordin impar. existǎ 6 perechi (5. Ex. 1. Pentru k=4 se obţine numǎrul 6. 3. iar pentru n=413725 se va tipări 37. 3. Ex. 12. Problema 37 Se dǎ un numǎr întreg n. 20. Problema 40 3 . Problema 38 Se dǎ un vector cu n elemente numere întregi. Problema 39 Fie v un vector de numere întregi. 4. 5) se obţine w=(3. Ex: 4 3 8 9 5 1 ⇒ este pătrat magic 276 Problema 31 Se citeşte o matrice pătratică de ordinul n. iar suma lor este 372. (5. Problema 34 Sǎ se scrie un program care sǎ calculeze câte perechi de numere naturale care nu depǎşesc un numǎr natural dat au cel mai mare divizor comun un numǎr dat d.

care nu sunt divizibile nici cu 3 si nici cu 5. Să se ordoneze vectorul astfel: pe primele poziţii se vor afla elementele pare în ordine crescătoare iar la finalul vectorului elementele impare în ordine descrescătoare. Pentru n=87 si m=241. Pentru n=4 şi vectorul (60. dat. Problema 47 Sǎ se scrie un subprogram care eliminǎ unul sau douǎ (dacǎ lista conţine un numǎr par de noduri) elemente din mijlocul unei liste liniare simplu înlanţuite. se va afişa mesajul “Nu se efectuează sortarea”. fişierul DATE. Sǎ se afişeze cel mai mare divizor comun al tuturor elementelor vectorului. Dacă minimul şi maximul se află pe poziţii consecutive. afiseaza acele numere x. Ex. a2. Subprogramul primeşte ca parametru adresa primului element al listei. Problema 49 Fie n număr natural (n<100) şi un vector cu n elemente numere întregi. Ex. numerele dintr-o linie fiind despǎrţite între ele prin câte un spaţiu.m şi scrie în fişierul text ‘DATE.an}.TXT’ toate numerele prime din intervalul deschis (n. 1<=x<=n. 45. precum şi douǎ cuvinte c1 si c2. Problema 45 Se citeşte de la tastaturǎ un numǎr natural. Problema 44 Sǎ se genereze şi sǎ se afişeze toate submulţimile mulţimii {a1. Problema 41 Se citeşte de la tastaturǎ un text. iar apoi sǎ se tipǎreasca noul text obţinut.TXT va conţine: 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 Problema 43 Scrieţi o funcţie recursivǎ pentru calculul celui mai mare divizor comun a douǎ numere naturale a si b. folosind algoritmul lui Euclid. determina cel mai mic numar n ce indeplineste simultan conditiile: n>p n>q q divide n Problema 52 4 . Numerele se scriu în ordine crescǎtoare. 75. Problema 51 Sa se scrie un program care pentru numerele naturale p si q date.Fie un vector cu n elemente numere naturale (diferite de 0 ).m).…. Problema 42 Scrieţi un program care citeşte de la tastaturǎ douǎ numere naturale n. Problema 50 Sa se scrie un program care pentru un numar n (1<=n<=1000). câte 10 numere pe fiecare linie a fişierului. Sǎ se scrie în ordine crescǎtoare toate numerele naturale care se pot obţine din cifrele numǎrului dat. 20) se va afişa cmmdc=5. Problema 46 Sǎ se scrie un program care verificǎ dacǎ douǎ liste liniare simplu înlǎnţuite sunt identice sau nu. Problema 48 Creaţi un program care sortează elementele situate între elementul minim şi maxim dintr-un vector de n numere întregi distincte. Sǎ se înlocuiascǎ în text toate apariţiile cuvântului c1 cu cuvântul c2.

Problema 55 Sa se determine printr-o singura parcurgere a unui sir dat de numere reale atat elementul cel mai mic cat si elementul cel mai mare. Problema 62 Se citeste de la tastatura un text (cu cel mult 255 de caractere) format din litere mari si mici ale alfabetului englez si spatii. echilateral. 30. in caz afirmativ. De exemplu. Problema 59 Se considera un sir cu n (1<=n<=10000) numere intregi cuprinse intre 1 si 100. sa se stabileasca la ce putere apare factorul prim in descompunerea numarului dat. Citirea datelor se va face dintr-un fisier text. Problema 65 5 . 2 . Scrieti un program care tipareste elementele sirului in ordine descrescatoare precum si frecventa lor de aparitie. 6. Problema 57 Cunoscandu-se numarul de elemente ale unui sir de numere reale si componentele sale. 5) Problema 64 Sa se scrie un program care sa determine numarul de cifre de zero cu care se termina n!. Folosind acest subprogram afisati toate numerele prime mai mici decat 1000. Sirul de numere se va citi dintr-un fisier text. folosind o singura parcurgere. Sa se scrie un program care insereaza intre oricare doua numere elemente consecutive ale tabloului initial. Problema 54 Sa se construiasca un subprogram optim ce verifica daca un numar n (1<n<=1000) este prim. daca initial V=(10. Se cere sa se construiasca si sa se afiseze un nou sir format din componentele pare ale celui initial. Problema 61 Scrieti un program care verifica daca cele n (1<=n<=1000) elemente ale unui sir dat de numere intregi sunt in ordine strict crescatoare . 2. 5) atunci dupa procesare devine V=(10. oarecare) Problema 53 Fiind date un numar natural n si un numar prim p (1<p<n<2000000000). Se cere sa se afiseze cuvintele din text unele sub altele (fiecare cuvant pe cate o linie). Problema 58 Se considera un sir cu n (1<=n<=100) numere naturale <=60000. sa se stabileasca daca acestea pot fi lungimile laturilor unui triunghi si. 1<=n<=100. sa se calculeze aria si sa se precizeze natura triunghiului dupa laturi (isoscel.30.5.Fiind date trei numere reale pozitive. Un factor care nu apare in descompunerea unui numar va fi considerat la puterea 0. 17. Problema 56 Sa se afle cea mai mare diferenta dintre doi termeni aflati pe pozitii consecutive intr-un sir de numere naturale. Sirul de numere se va citi de la tastatura. Cuvintele din text sunt separate prin cel putin un spatiu. media lor aritmetica. 16. dat. Problema 60 Sa se scrie un program care elimina elementele nule dintru-un sir de numere intregi. sa se verifice daca acestea formeaza o progresie aritmetica. Problema 63 Se da un tablou unidimensional de numere reale.

in. Problema 72 Să se creeze o listă liniară simplu înlănţuită cu n elemente numere întregi.j]+a[j. Problema 67 Să se calculeze c. Să se scrie un subprogram care returnează elementul cu valoare minimă din listă. Problema 78 6 . Problema 77 Se dă un tablou bidimensional A. folosind o stivă alocată dinamic.m. Problema 75 Fiind dată o matrice pătrată de dimensiune n să se înlocuiască cu valoarea 0 elementele de pe diagonalele matricei. Se va folosi un subprogram care primind drept parametru un număr returnează dacă acesta este prim sau nu. cu componente intregi. Problema 71 Să se creeze o coadă ce conţine numele şi vârsta a n persoane.n<=50) citit din fisierul tablou.m. Problema 70 Fiind date n valori întregi de la tastatură se cere să se afişeze valorile în ordine inversă citirii. ale cărei elemente sunt definite prin relaţia: b[i.Se considera un tablou bidimensional a cu m linii si n coloane (1<=m.d. Să se afişeze numele persoanelor ce au vârsta peste 30 de ani.i])/2.-ul a două numere date de la tastatură folosind un subprogram care primeşte ca parametri cele două numere. Problema 66 Fiind dat un număr natural n se cere să se afişeze numărul de cifre şi suma cifrelor acestuia. Să se şteargă elementul de pe poziţia k (0<k<n). Se vor utiliza subprograme pentru calcul. Se cere să se elimine din tablou linia p(1<=p<=n). iar apoi să se afişeze lista. Sa se determine numarul de linii cu componentele strict crescatoare din a si sa se afiseze solutia pe ecran. Problema 76 Fiind o matrice pătratică A de dimensiune n să se formeze o matrice pătratică B de aceeaşi dimensiune. Problema 73 Să se creeze o listă simplu înlănţuită cu n numere întregi. cu n linii şi m coloane.c. Se va afişa de asemenea media aritmetică a valorilor. Se vor folosi subprograme pentru determinarea celor două valori. Problema 68 Se dau n numere de la tastatură. Problema 69 Să se calculeze cel mai mic multiplu comun a două valori naturale citite de la tastatură. valori întregi.j] :=(a[i. Se cere să se afişeze pentru fiecare număr dacă este prim sau nu. Problema 74 Să se înlocuiască fiecare element maxim de pe o coloană a unei matrice cu suma elementelor de pe coloana respectivă.

fiecare linie reprezentând câte un număr natural în baza 2.d.-ul a n numere întregi. iar apoi să se tipărească pe ecran împreună cu media numerelor pare. Să se determine gradul fiecărui vârf.Se consideră o matrice pătratică de dimensiune n care conţine date de tip întreg. scrise una sub alta.in. Se cere să se elimine caracterele ce se repetă. Problema 79 Se dă u tablou bidimensional cu n linii şi m coloane având componente binare.txt triunghiul de numere: 123…n 7 . Problema 80 Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri.out care conţine prenumele persoanelor. Să se scrie un program care afişează pe o singură linie suma elementelor pare de pe fiecare coloană. Problema 91 Scrieţi un program care citind numele a două fişiere verifică dacă acestea sunt identice sau nu. iar la medii egale în ordine alfabetică. Se cere să se afişeze pe ecran numele care încep cu un anumit caracter citit de la tastatură. Problema 84 Să se scrie un program care citind numele şi media a n elevi îi afişează în ordine descrescătoare a mediilor. Se cere să se creeze fişierul nume. negative şi pozitive dintr-o matrice cu n linii şi m coloane. Problema 90 Fişierul text vector. dat prin matricea sa de adiacenţă. Problema 86 Se citeşte un şir de caractere.out care conţine numele şi fişierul prenume.txt conţine mai multe numere separate prin spaţii. Datele se citesc din fişierul elevi. Problema 88 Să se determine ce de-al n-lea termen al şirului lui Fibonacci folosind un subprogram recursiv. Să se citească numerele. Problema 83 În fişierul nume.m. Problema 92 Să se scrie în fişierul triunghi.in se află numele şi prenumele mai multor persoane separate printr-un spaţiu. Exemplu: din şirul „abracadabra” rezultă „abrcd” Problema 87 Să se scrie un program recursiv ce calculează c.m. Problema 81 Să se verifice dacă un graf neorientat cu n vârfuri este complet sau nu. Problema 85 Pe fiecare linie a fişierului persoane.txt care conţine pe prima sa linie numărul de elevi iar pe următoarele linii numele şi media elevului.c. Să se afişeze numere în baza 10. Problema 89 Să se scrie un program recursiv ce calculează suma cifrelor unui număr.txt se găsesc scrise unul sub altul numele mai multor persoane. Problema 82 Să se afişeze numărul elementelor nule. Matricea de adiacenţă se află în fişierul graf.

Folosiţi această informaţie pentru a determina şi suma cifrelor pare de pe poziţii impare dintr-un număr. Numele fişierului şi caracterul se citesc de la tastatură.b şi c . Scrieţi un program care să verifice dacă ele pot fi termeni succesivi în şirul lui Fibonacci 8 . precum şi suma cifrelor pare Problema 99 Determinaţi numărul de cifre ale unui număr. Problema 96 Să se determine suma cifrelor unui număr Problema 97 Să se verifice că un număr n este prim sau nu Problema 98 Determinaţi produsul cifrelor unui număr. Problema 95 Să se inverseze un număr care nu se termină cu cifra 0. Problema 94 Se citesc de la tastatură numere naturale de maximum 5 cifre până la întâlnirea cifrei zero. Problema 100 Se dau trei numere naturale a.……… 123 12 1 Problema 93 Să se scrie un program care afişează numărul de apariţii al unui caracter într-un fişier text. Se cere să se afişeze toate numerele ce au număr de k cifre distincte.