SUBIECTE PENTRU ATESTAT Pascal sau C++ Problema 1 Sa se citeasca numarul natural N, apoi inca N numere naturale.

Sa se afiseze valoarea cea mai mica si cea mai mare citita, precum si cel mai mic divizor comun ale acestora. Problema 2 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Pentru fiecare numar sa se afiseze numarul si suma divizorilor. Problema 3 Se citeste un numar natural. Sa se afiseze media aritmetica a cifrelor pare. Problema 4 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Sa se afiseze suma numerelor prime. Problema 5 Se citesc N perechi de numere naturale. Sa se afiseze pentru fiecare pereche cel mai mic divizor comun si cel mai mic multiplu comun. Problema 6 Se citeste un numar natural. Sa se afiseze cifra cea mai mica si cea mai mare a numarului. Problema 7 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0. Sa se afiseze DA sau NU- daca exista un numar prim intre ele sau nu. Daca DA, sa se spune daca suma numerelor prime este sau nu mai mare de un numar dat, K. Problema 8 Sa se citeasca numere intregi pana la intalnirea numarului 0 si se mamoreaza intr-un vector. Sa sa formeze alti trei vectori din elementele primului, intr-unul se vor inscrie patratii perfecti, in celalalt restul. Sa se ordoneze primul vector in ordine descrescatoare. Problema 9 Se citesc N numere naturale. Sa se afiseze numerele palindrom si numarul al lor. Problema 10 Sa se formeze o matrice cu N linii, M coloane cu numere generate aleator din [-20,30]. Sa se afiseze matricea. Sa se afiseze elementul cel mai mare pentru fiecare linie impara din matrice si elementul minim pentru fiecare linie para. Problema 11 Sa se citeasca o matrice NxM. Sa se afiaseze pentru fiecare coloananumarul elementelor prime, iar daca matricea este patratica se va afisa suma elementelor care se afla deasupra diagonalei secundare. Problema 12 Sa se alcatuiasca un vector cu N elemente, numere aleatoare din [-30,20]. Sa se afiseze vectorul. Se citeste un numar X. Sa se afiseze daca acest X este element al vectorului(DA sau NU), si daca DA in ce pozitie apara. Sa se ordoneze crescatori elementele cu indice pare. Problema 13 Se citeste un sir de caractere. Sa se modifice orice aparitie a subsirului „Joe” sau „JOE” in „Joseph”. Problema 14 Sa se gluereze un sir de caractere de lungime aleatoare din litere luate aleatori. Sa se afiseze. Problema 15

TXT pe o singura linie se gasesc numerele intregi cu cate un spatiu. Prima linie se considera multimea A si a doua multimea B.Sa se codifice un sir de caractere in limbajul pasarilor. Sa se verifice daca au acelasi continut. Sa se afiseze caracterele din a care nu apar in b.+2n/(nxn+q+1). Dacă numărul are un număr par de cifre se vor tipări cele 2 cifre din mijloc. Problema 24 In fisierul IN.TXT. Problema 23 Se dau fisierele text F1. Problema 26 Se citesc 2 numere naturale nenule de maxim 4 cifre.TXT pe o singura linie.q € N. separate.q € N. pe linia a doua A∩B. Problema 29 Se citeşte un număr natural de maxim 9 cifre. Ex: Fetita doarme=Fepetipitapa dopoaparmepe. In fisierul OUTPUT.OUT pe prima linie sa apara elementele AUB separate cu 1-1 spatiu. elementele fiind ordonate crescător..IN are doua linii pe care pot figura litere mari si mici in alfabetul englez si cifre. Suma va avea un număr minim de termeni.TXT pe prima linie sa se afiseze caracterul care apare cel mai des in text cu numarul de aparitii. Problema 21 Sa se citeasca X numere intregi si folosind o procedura recursiva sa se afiseze in ordinea inversa a citirii.TXT in care se vor scrie numerele prime din IN. Sa se scrie o functie recursiva care sa calculze valoarea sumei S(n) pentru n si q cunoscut. Problema 28 Scrieţi un număr natural nenul n (n se citeşte) ca sumă de termeni ai şirului Fibonacci. Problema 27 Să se tipărească toate numerele strict mai mici decât n (n se citeşte) care sunt prime şi palindroame. Sa se scrie o functie recursiva care sa calculze valoarea sumei S(n) pentru n si q cunoscut. Sa se genereze fisierul OUTBOX. Problema 17 Daca S(n)= 1+ (q+1)/(q+2) + (q+2)/(q+4) +.. Orice vocala egal cu vocala-p-vocala. Problema 20 Sa se calculeze cel mai mi ivizor comun a doua numere naturale in doua moduri.cu o functie iterativa si cu un recursiva..cu o functie iterativa. Tipăriţi cifra din mijlocul numărului. Problema 22 In fisierul text INPUT. Problema 18 Daca S(n)= 2/(q+2)+4/(q+5)+6/(q+10)+. Problema 16 Fie doua siruri de caractere a si b.TXT si F2..TXT este un text pe mai multe randuri. Tipăriţi mulţimea divizorilor acestor două numere. Ex: n=100 se obţine 89+8+3. n.+(q+n)/(q+2n).b € N) in doua moduri. Ex:a=12 şi b=20 se obţine 1 2 3 4 5 6 10 12 20. In MULTIMI. Problema 25 Fisierul MULTIMI. Daca sunt mai multe cu acelasi numar de aparitie atunci fiecare pe linia separata. Problema 19 Sa se calculeze ab (a. Ex: n=110 se afişează 2 3 5 7 11 101. n € N. 2 .q<>0.

6. (15. Tipăriţi suma numerelor din şir. Ex: 9 8 12 8 punctul şa 8 se găseşte pe lina 1 şi coloana 2 3 5 14 3 punctul şa 8 se găseşte pe lina 1 şi coloana 4 8 8 7 0 10 7 12 5 Problema 32 Se citeşte un şir de caractere. 5) se obţine w=(3. Ex. împreună cu linia şi coloana pe care se găseşte. Ex. Ex. Să se afişeze un mesaj corespunzător faptului că matricea este sau nu pătrat magic. Problema 36 Sǎ se afişeze toate numerele prime de trei cifre care citite invers.20). 20) . 5. (5. respectiv par ale numǎrului n. 7. 3. Ex: 4 3 8 9 5 1 ⇒ este pătrat magic 276 Problema 31 Se citeşte o matrice pătratică de ordinul n. (10. 20). 2. Dacǎ n=32457 se obţin numerele n1=347 şi n2=25. 2. 1. existǎ 6 perechi (5. 3. 2. Să se tipărească fiecare element şa a matricii. Ex.15). iar suma lor este 372. (5.15). 2. 20. 5. Sǎ se determine numerele n1 şi n2 obţinute din cifrele de ordin impar. 1. Sǎ se construiascǎ un vector w. O matrice este pătrat magic dacă sumele de pe fiecare linie. 8.10). Problema 33 Sǎ se scrie un program care determinǎ cel mai mic numǎr care are exact k divizori. 9. Numim element şa în matrice un element care este minim pe linie şi maxim pe coloană. iar pentru n=413725 se va tipări 37. 3. 1. Pentru n=20 şi d=5. în ordinea apariţiei lor în numǎrul n şi apoi sǎ se afişeze suma celor doua numere obţinute. 6. 5. Problema 35 Câte cifre comune au doua numere citite de la tastaturǎ ? Afişaţi care sunt aceste cifre. 4. Problema 37 Se dǎ un numǎr întreg n. Problema 38 Se dǎ un vector cu n elemente numere întregi. Pentru v=(1. Ex. Pentru k=4 se obţine numǎrul 6. 1.Ex: pentru n=41735 se va tipări 7. Ex: s=’Am147 pui şi 13-8 găini’ ⇒ 147+13+8 ⇒168 Obs: numerele nu sunt mai mari ca 100000. sunt tot numere prime. de pe fiecare coloană şi de pe cele două diagonale sunt egale.5). 2. Numerele 21348 şi 14513 au 3 cifre comune şi anume 1. 1. Ex. 13. 13). 8. Trebuie sǎ se obţinǎ (2. astfel încât w[i]=numǎrul de apariţii ale lui v[i] în vectorul v . 12. 3. 12. 3). 9. Un astfel de numǎr este 761 (761 este prim şi 167 este tot prim). 3. Problema 39 Fie v un vector de numere întregi. (5. Problema 34 Sǎ se scrie un program care sǎ calculeze câte perechi de numere naturale care nu depǎşesc un numǎr natural dat au cel mai mare divizor comun un numǎr dat d. Ex : Se dǎ vectorul (5. Problema 30 Se citeşte o matrice pătratică de ordinul n. iar apoi cele impare care sǎ îşi pǎstreaze ordinea. Problema 40 3 . Sǎ se modifice vectorul astfel încât la început sǎ fie elementele pare ordonate crescǎtor.

Pentru n=4 şi vectorul (60. folosind algoritmul lui Euclid. Problema 41 Se citeşte de la tastaturǎ un text. fişierul DATE.m şi scrie în fişierul text ‘DATE. Problema 48 Creaţi un program care sortează elementele situate între elementul minim şi maxim dintr-un vector de n numere întregi distincte. Problema 45 Se citeşte de la tastaturǎ un numǎr natural.m). Problema 44 Sǎ se genereze şi sǎ se afişeze toate submulţimile mulţimii {a1. Numerele se scriu în ordine crescǎtoare. determina cel mai mic numar n ce indeplineste simultan conditiile: n>p n>q q divide n Problema 52 4 . a2. precum şi douǎ cuvinte c1 si c2. Problema 46 Sǎ se scrie un program care verificǎ dacǎ douǎ liste liniare simplu înlǎnţuite sunt identice sau nu. Subprogramul primeşte ca parametru adresa primului element al listei.Fie un vector cu n elemente numere naturale (diferite de 0 ). numerele dintr-o linie fiind despǎrţite între ele prin câte un spaţiu. Problema 47 Sǎ se scrie un subprogram care eliminǎ unul sau douǎ (dacǎ lista conţine un numǎr par de noduri) elemente din mijlocul unei liste liniare simplu înlanţuite. Să se ordoneze vectorul astfel: pe primele poziţii se vor afla elementele pare în ordine crescătoare iar la finalul vectorului elementele impare în ordine descrescătoare. Problema 42 Scrieţi un program care citeşte de la tastaturǎ douǎ numere naturale n. Problema 49 Fie n număr natural (n<100) şi un vector cu n elemente numere întregi. iar apoi sǎ se tipǎreasca noul text obţinut. Sǎ se afişeze cel mai mare divizor comun al tuturor elementelor vectorului. Problema 51 Sa se scrie un program care pentru numerele naturale p si q date.an}. 1<=x<=n. 20) se va afişa cmmdc=5. se va afişa mesajul “Nu se efectuează sortarea”. 75. Ex. Sǎ se scrie în ordine crescǎtoare toate numerele naturale care se pot obţine din cifrele numǎrului dat.TXT’ toate numerele prime din intervalul deschis (n. Ex. Problema 50 Sa se scrie un program care pentru un numar n (1<=n<=1000).TXT va conţine: 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 Problema 43 Scrieţi o funcţie recursivǎ pentru calculul celui mai mare divizor comun a douǎ numere naturale a si b. afiseaza acele numere x.…. care nu sunt divizibile nici cu 3 si nici cu 5. Pentru n=87 si m=241. Sǎ se înlocuiascǎ în text toate apariţiile cuvântului c1 cu cuvântul c2. 45. câte 10 numere pe fiecare linie a fişierului. dat. Dacă minimul şi maximul se află pe poziţii consecutive.

oarecare) Problema 53 Fiind date un numar natural n si un numar prim p (1<p<n<2000000000). Problema 63 Se da un tablou unidimensional de numere reale. Sirul de numere se va citi de la tastatura. echilateral. Se cere sa se construiasca si sa se afiseze un nou sir format din componentele pare ale celui initial. 5) Problema 64 Sa se scrie un program care sa determine numarul de cifre de zero cu care se termina n!. Problema 54 Sa se construiasca un subprogram optim ce verifica daca un numar n (1<n<=1000) este prim. Problema 59 Se considera un sir cu n (1<=n<=10000) numere intregi cuprinse intre 1 si 100. Se cere sa se afiseze cuvintele din text unele sub altele (fiecare cuvant pe cate o linie). Problema 55 Sa se determine printr-o singura parcurgere a unui sir dat de numere reale atat elementul cel mai mic cat si elementul cel mai mare. in caz afirmativ. 2. folosind o singura parcurgere. sa se verifice daca acestea formeaza o progresie aritmetica. sa se stabileasca la ce putere apare factorul prim in descompunerea numarului dat. Problema 62 Se citeste de la tastatura un text (cu cel mult 255 de caractere) format din litere mari si mici ale alfabetului englez si spatii. Problema 60 Sa se scrie un program care elimina elementele nule dintru-un sir de numere intregi. Cuvintele din text sunt separate prin cel putin un spatiu. sa se stabileasca daca acestea pot fi lungimile laturilor unui triunghi si. sa se calculeze aria si sa se precizeze natura triunghiului dupa laturi (isoscel. De exemplu. Un factor care nu apare in descompunerea unui numar va fi considerat la puterea 0. Problema 56 Sa se afle cea mai mare diferenta dintre doi termeni aflati pe pozitii consecutive intr-un sir de numere naturale. Problema 58 Se considera un sir cu n (1<=n<=100) numere naturale <=60000. Sirul de numere se va citi dintr-un fisier text. 1<=n<=100. Sa se scrie un program care insereaza intre oricare doua numere elemente consecutive ale tabloului initial. Problema 61 Scrieti un program care verifica daca cele n (1<=n<=1000) elemente ale unui sir dat de numere intregi sunt in ordine strict crescatoare . 6. 30. media lor aritmetica. Citirea datelor se va face dintr-un fisier text. daca initial V=(10.Fiind date trei numere reale pozitive. 16.5. Folosind acest subprogram afisati toate numerele prime mai mici decat 1000. 17. dat. 5) atunci dupa procesare devine V=(10. Problema 57 Cunoscandu-se numarul de elemente ale unui sir de numere reale si componentele sale. Problema 65 5 . 2 . Scrieti un program care tipareste elementele sirului in ordine descrescatoare precum si frecventa lor de aparitie.30.

Problema 77 Se dă un tablou bidimensional A. Se cere să se afişeze pentru fiecare număr dacă este prim sau nu. Problema 76 Fiind o matrice pătratică A de dimensiune n să se formeze o matrice pătratică B de aceeaşi dimensiune. Problema 71 Să se creeze o coadă ce conţine numele şi vârsta a n persoane. Se cere să se elimine din tablou linia p(1<=p<=n). Se va folosi un subprogram care primind drept parametru un număr returnează dacă acesta este prim sau nu. Problema 67 Să se calculeze c.in. Problema 74 Să se înlocuiască fiecare element maxim de pe o coloană a unei matrice cu suma elementelor de pe coloana respectivă.Se considera un tablou bidimensional a cu m linii si n coloane (1<=m. cu componente intregi. iar apoi să se afişeze lista.m. ale cărei elemente sunt definite prin relaţia: b[i.d.-ul a două numere date de la tastatură folosind un subprogram care primeşte ca parametri cele două numere.i])/2. Problema 73 Să se creeze o listă simplu înlănţuită cu n numere întregi. Să se scrie un subprogram care returnează elementul cu valoare minimă din listă. Problema 78 6 . Se vor folosi subprograme pentru determinarea celor două valori. Sa se determine numarul de linii cu componentele strict crescatoare din a si sa se afiseze solutia pe ecran.c.n<=50) citit din fisierul tablou. Problema 66 Fiind dat un număr natural n se cere să se afişeze numărul de cifre şi suma cifrelor acestuia. Problema 70 Fiind date n valori întregi de la tastatură se cere să se afişeze valorile în ordine inversă citirii. Problema 75 Fiind dată o matrice pătrată de dimensiune n să se înlocuiască cu valoarea 0 elementele de pe diagonalele matricei. Să se afişeze numele persoanelor ce au vârsta peste 30 de ani. Se va afişa de asemenea media aritmetică a valorilor. valori întregi.j] :=(a[i. folosind o stivă alocată dinamic.m. Se vor utiliza subprograme pentru calcul. Problema 72 Să se creeze o listă liniară simplu înlănţuită cu n elemente numere întregi. cu n linii şi m coloane. Problema 69 Să se calculeze cel mai mic multiplu comun a două valori naturale citite de la tastatură.j]+a[j. Problema 68 Se dau n numere de la tastatură. Să se şteargă elementul de pe poziţia k (0<k<n).

out care conţine numele şi fişierul prenume.d.out care conţine prenumele persoanelor. Matricea de adiacenţă se află în fişierul graf. Exemplu: din şirul „abracadabra” rezultă „abrcd” Problema 87 Să se scrie un program recursiv ce calculează c.m. Să se afişeze numere în baza 10.-ul a n numere întregi. Problema 91 Scrieţi un program care citind numele a două fişiere verifică dacă acestea sunt identice sau nu.txt care conţine pe prima sa linie numărul de elevi iar pe următoarele linii numele şi media elevului. scrise una sub alta. Problema 92 Să se scrie în fişierul triunghi. Problema 90 Fişierul text vector. Problema 79 Se dă u tablou bidimensional cu n linii şi m coloane având componente binare. Problema 83 În fişierul nume. Se cere să se afişeze pe ecran numele care încep cu un anumit caracter citit de la tastatură.Se consideră o matrice pătratică de dimensiune n care conţine date de tip întreg. Problema 82 Să se afişeze numărul elementelor nule. Problema 81 Să se verifice dacă un graf neorientat cu n vârfuri este complet sau nu. Să se determine gradul fiecărui vârf. Datele se citesc din fişierul elevi. fiecare linie reprezentând câte un număr natural în baza 2.m.c.txt triunghiul de numere: 123…n 7 . dat prin matricea sa de adiacenţă.in se află numele şi prenumele mai multor persoane separate printr-un spaţiu. Problema 80 Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri. Să se scrie un program care afişează pe o singură linie suma elementelor pare de pe fiecare coloană. Să se citească numerele. negative şi pozitive dintr-o matrice cu n linii şi m coloane. Problema 84 Să se scrie un program care citind numele şi media a n elevi îi afişează în ordine descrescătoare a mediilor. Problema 88 Să se determine ce de-al n-lea termen al şirului lui Fibonacci folosind un subprogram recursiv. Se cere să se elimine caracterele ce se repetă.txt conţine mai multe numere separate prin spaţii.txt se găsesc scrise unul sub altul numele mai multor persoane. Problema 86 Se citeşte un şir de caractere. Problema 89 Să se scrie un program recursiv ce calculează suma cifrelor unui număr.in. iar apoi să se tipărească pe ecran împreună cu media numerelor pare. Se cere să se creeze fişierul nume. Problema 85 Pe fiecare linie a fişierului persoane. iar la medii egale în ordine alfabetică.

Problema 94 Se citesc de la tastatură numere naturale de maximum 5 cifre până la întâlnirea cifrei zero. Problema 95 Să se inverseze un număr care nu se termină cu cifra 0. Se cere să se afişeze toate numerele ce au număr de k cifre distincte. Problema 100 Se dau trei numere naturale a. precum şi suma cifrelor pare Problema 99 Determinaţi numărul de cifre ale unui număr.……… 123 12 1 Problema 93 Să se scrie un program care afişează numărul de apariţii al unui caracter într-un fişier text. Scrieţi un program care să verifice dacă ele pot fi termeni succesivi în şirul lui Fibonacci 8 . Folosiţi această informaţie pentru a determina şi suma cifrelor pare de pe poziţii impare dintr-un număr. Numele fişierului şi caracterul se citesc de la tastatură.b şi c . Problema 96 Să se determine suma cifrelor unui număr Problema 97 Să se verifice că un număr n este prim sau nu Problema 98 Determinaţi produsul cifrelor unui număr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful