Sunteți pe pagina 1din 11

Cine să fie şefu?

După
După facere
facere între
între
organele
organele interne
interne
s-a
s-a iscat
iscat oo ceartă
ceartă
şi
şi anume
anume ::
Cine
Cine să
să fie
fie şefu?
şefu?
Creierul
Creierul aa spus:
spus:
-- Eu
Eu trebuie
trebuie să
să fiu
fiu
şefu,
şefu, pentru
pentru că
că eu
eu
coordonez
coordonez restul
restul
organelor.
organelor.
Ochii
Ochii au
au spus:
spus:
-- Noi
Noi trebuie
trebuie să
să devenim
devenim şefi,
şefi, pentru
pentru

că văzul
văzul nostru
nostru vă vă călăuzeşte
călăuzeşte în
în
lume.
lume.
Inima
Inima aa spus:
spus:
-- Eu
Eu trebuie
trebuie să
să fiu
fiu
şefu
şefu pentru
pentru căcă tuturor
tuturor
eu
eu vă
vă dau
dau sângele
sângele
care
care înseamnă
înseamnă viaţă.
viaţă.
S-a
S-a băgat
băgat şi
şi stomacul:
stomacul:
-- Oricum
Oricum eueu trebuie
trebuie să
să fiu
fiu
şefu
şefu căcă eu
eu vă
vă hrănesc
hrănesc pe pe toţi.
toţi.
S-au
S-au băgat
băgat şi
şi
picioarele:
picioarele:
-- Noi
Noi vă
vă cărăm
cărăm pepe toţi,
toţi,
deci
deci noi
noi trebuie
trebuie să
să fim
fim
şefi!
şefi!
Atunci
Atunci s-a
s-a băgat
băgat şi
şi
căcatul:
căcatul:
-- Eu
Eu oo să
să devin
devin şef!
şef!
Şi
Şi organele
organele mai
mai că
că n-au
n-au
crăpat
crăpat de
de râs.
râs.

Văzând
Văzând astea
astea căcatul
căcatul aa
zis:
zis:
Râdeţi
Râdeţi numai...
numai... OO să

vedem
vedem noi
noi cine
cine va
va fifi Şi
Şi timp
timp de
de cinci
cinci zile
zile nu
nu
şefu.
şefu. aa mai
mai ieşit.
ieşit.
Corpul
Corpul s-a
s-a încremenit
încremenit de
de
durere...
durere...
Ochii
Ochii au
au devenit
devenit opaci...
opaci...
Inima
Inima mai
mai că
că nu
nu s-a
s-a rupt...
rupt...
Stomacul
Stomacul se
se chinuia...
chinuia...
Picioarele
Picioarele se
se tremurau...
tremurau...

Şi
Şi atunci
atunci au
au zis
zis în
în
unanimitate
unanimitate ::
-- Să
Să fie
fie căcatul
căcatul şef!!!
şef!!!
Şi de atunci...
Orice căcat
poate să fie
şef !