Sunteți pe pagina 1din 11

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

HG 1179/ 24 octombrie 2002


Thursday, 20 July 2006

HOTRRE Nr. 1179 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Structurii devizului general i a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 804 din 5 noiembrie 2002 n temeiul art. 107 din Constituie, al art. 22 din Legea nr. 72/1996 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 16 din Legea nr. 189/1998 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. ART. 1 Se aprob Structura devizului general, prevzut n anexa nr. 1 , i Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, prevzut n anexa nr. 2 . ART. 2 Prevederile prezentei hotrri se aplic obiectivelor de investiii, precum i lucrrilor de intervenii, promovate de ordonatorii de credite care au calitatea de "autoritate contractant", astfel cum este definit prin art. 5 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 212/2002 . ART. 3 n sensul prezentei hotrri, prin lucrri de intervenie se nelege lucrri asimilate obiectivelor de investiii, care constau n: reparaii capitale, extinderi, transformri, modificri, modernizri, consolidri, reabilitri la construcii i instalaii existente, efectuate n scopul asigurrii cerinelor de calitate i funcionale ale construciilor, potrivit destinaiei lor. ART. 4 Devizul general pentru obiectivele de investiii/lucrrile de intervenii aflate n curs de execuie la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri pstreaz structura conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiii, pn la finalizarea acestora. ART. 5 Prin derogare de la prevederile art. 4 , devizul general pentru obiectivele de investiii/lucrrile de intervenii aflate n derulare la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se restructureaz conform prevederilor acesteia, dac se afl n una dintre urmtoarele etape: a) anterior aprobrii studiului de fezabilitate; b) anterior declanrii procedurii de achiziie public a lucrrilor; c) dup ncheierea contractelor de achiziie public i pn la data emiterii ordinului de ncepere a lucrrilor. ART. 6 Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre. ART. 7 Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 203 din 5 august 1994, cu modificrile i completrile ulterioare. PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE Contrasemneaz:

1 din 11

09.08.2011 11:54

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

Ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei, Miron Tudor Mitrea Ministrul industriei i resurselor, Dan Ioan Popescu Ministrul administraiei publice, Octav Cozmnc Ministrul finanelor publice, Mihai Nicolae Tnsescu ANEXA 1*1) *1) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil. STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizrii ........................ ...............................................................*) n mii lei/EURO la cursul lei/EURO din data de .................. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Denumirea capitolelor i | Valoare (inclusiv TVA) | |crt.| subcapitolelor de cheltuieli |____________________________________| | | | | Din care supus | | | | Total | procedurii de | | | | | achiziie public | | | |________________|___________________| | | | Mii lei | EURO | Mii lei | EURO | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |1|2|3|4|5|6| |____|____________________________________|_________|______|__________|________| || | PARTEA I | || | CAPITOLUL 1 | | Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului | |______________________________________________________________________________| |1.1 | Obinerea terenului | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |1.2 | Amenajarea terenului | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________|

2 din 11

09.08.2011 11:54

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

|1.3 | Amenajri pentru protecia mediului| | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| | CAPITOLUL 2 | |______________________________________________________________________________| | Cheltuieli pentru asigurarea | | | | | | utilitilor necesare obiectivului | | | | | |_________________________________________|_________|______|__________|________| | CAPITOLUL 3 | | Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic | |______________________________________________________________________________| |3.1 | Studii de teren | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |3.2 | Obinerea de avize, acorduri i | | | | | | | autorizaii | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |3.3 | Proiectare i engineering | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |3.4 | Organizarea procedurilor de | | | | | | | achiziie public | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |3.5 | Consultan | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |3.6 | Asisten tehnic | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| | CAPITOLUL 4 | | Cheltuieli pentru investiia de baz | |______________________________________________________________________________| |4.1 | Construcii i instalaii | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |4.2 | Montaj utilaj tehnologic | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice | | | | | | | i funcionale cu montaj | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |4.4 | Utilaje fr montaj i echipamente | | | | | | | de transport | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________|

3 din 11

09.08.2011 11:54

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

|4.5 | Dotri | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| | CAPITOLUL 5 | | Alte cheltuieli | |______________________________________________________________________________| |5.1 | Organizare de antier | | | | | | | 5.1.1. lucrri de construcii | | | | | | | 5.1.2. cheltuieli conexe | | | | | | | organizrii antierului | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |5.2 | Comisioane, taxe, cote legale, | | | | | | | costuri de finanare | | | | | | | 5.2.1. Comisioane, taxe i cote | | | | | | | legale | | | | | | | 5.2.2. Costul creditului | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |5.3 | Cheltuieli diverse i neprevzute | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| | CAPITOLUL 6 | | Cheltuieli pentru darea n exploatare | |______________________________________________________________________________| |6.1 | Pregtirea personalului de | | | | | | | exploatare | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |6.2 | Probe tehnologice | | | | | |____|____________________________________|_________|______|__________|________| |||||| | TOTAL | | | | | |_________________________________________|_________|______|__________|________| |||||| | Din care C + M | | | | | |_________________________________________|_________|______|__________|________| || | PARTEA a II-a | |______________________________________________________________________________| | Valoarea rmas actualizat a | | | | | | mijloacelor fixe existente incluse n | | | | |

4 din 11

09.08.2011 11:54

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

| cadrul obiectivului de investiie | | | | | |_________________________________________|_________|______|__________|________| || | PARTEA a III-a | |______________________________________________________________________________| | Fondul de rulment necesar pentru primul | | | | | | ciclu de producie | | | | | |_________________________________________|_________|______|__________|________| |||||| | TOTAL GENERAL | | | | | |_________________________________________|_________|______|__________|________| |||||| | Din care C + M | | | | | |_________________________________________|_________|______|__________|________| *) Se nscrie denumirea obiectivului de investiie/lucrrii de intervenie. ANEXA 2 METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii A. PREVEDERI GENERALE ART. 1 Devizul general este documentaia economic prin care se stabilete valoarea total estimativ a cheltuielilor necesare realizrii obiectivelor de investiii sau a cheltuielilor asimilate investiiilor, necesare realizrii lucrrilor de intervenie la construcii i instalaii, n fazele de proiectare, studiu de fezabilitate i proiect tehnic. ART. 2 Devizul general se structureaz pe capitole i subcapitole de cheltuieli, precizndu-se cele care, conform legii, se supun unei proceduri de achiziie public. ART. 3 n cadrul fiecrui capitol/subcapitol de cheltuieli se nscriu obiectele de investiie (la cap. 4 i, dup caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole). ART. 4 Valoarea cheltuielilor din capitolele/subcapitolele devizului general se exprim n mii lei i euro, cu specificarea datei la care au fost evaluate. ART. 5 La TOTAL i TOTAL GENERAL din devizul general se precizeaz partea de cheltuieli care reprezint construcii-montaj (C + M). Lucrrile de construcii-montaj sunt cele prevzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 i 5.1.1 din devizul general. ART. 6 Compensarea cheltuielilor ntre capitolele/subcapitolele de cheltuieli cuprinse n devizul general, pe parcursul derulrii investiiei, se face prin actualizarea devizului general, cu avizul autoritii contractante, cu respectarea legislaiei n vigoare. ART. 7

5 din 11

09.08.2011 11:54

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

Devizul general ntocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate se actualizeaz dup ncheierea contractelor de achiziie public de lucrri, pe baza cheltuielilor legal efectuate pn la acea dat i a valorilor rezultate n urma aplicrii procedurii de achiziie public de lucrri, rezultnd valoarea de finanare a obiectivului de investiie/lucrrilor de intervenie. B. STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL PE CAPITOLE DE CHELTUIELI ART. 8 n capitolele/subcapitolele devizului general se cuprind urmtoarele cheltuieli: PARTEA I CAP. 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului 1.1. Obinerea terenului Se includ cheltuielile efectuate pentru cumprarea de terenuri, plata concesiunii (redevenei) pe durata realizrii lucrrilor, exproprieri, despgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporar sau definitiv din circuitul agricol, precum i alte cheltuieli de aceeai natur. 1.2. Amenajarea terenului Se includ cheltuielile efectuate la nceputul lucrrilor pentru pregtirea amplasamentului i care constau n demolri, demontri, defriri, evacuri materiale rezultate, devieri reele de utiliti din amplasament, sistematizri pe vertical, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de baz), devieri de cursuri de ap, strmutri de localiti sau de monumente istorice etc. 1.3. Amenajri pentru protecia mediului Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de protecia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor, precum: plantare de copaci, reamenajare de spaii verzi. CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului Se includ cheltuielile aferente asigurrii cu utilitile necesare funcionrii obiectivului de investiie, precum: alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric, telefonie, radio-tv, drumuri de acces, ci ferate industriale, care se execut pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparinnd obiectivului de investiie, precum i cheltuielile aferente branrii la reelele de utiliti. CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 3.1. Studii de teren Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenului pe care se amplaseaz obiectivul de investiie. 3.2. Obinere avize, acorduri i autorizaii Se includ cheltuielile pentru: a) obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism, taxa pentru obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire, conform legii; b) obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de ap, canalizare, gaze, termoficare, energie electric, telefonie etc.; c) obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres; d) ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i nregistrarea terenului n cartea funciar; e) obinerea acordului de mediu; f) obinerea avizului PSI;

6 din 11

09.08.2011 11:54

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

g) alte avize i acorduri prevzute n acte normative. 3.3. Proiectare i inginerie 1. Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie), pentru plata verificrii tehnice a proiectrii, precum i pentru elaborarea documentaiilor necesare obinerii acordurilor, avizelor i autorizaiilor aferente obiectivului de investiie, documentaii ce stau la baza emiterii avizelor i acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament. 2. Pentru lucrrile de modernizare sau consolidare la construcii existente sau pentru continuarea lucrrilor la construcii ncepute i neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertiza tehnic. 3.4. Organizarea procedurilor de achiziie public Se includ cheltuielile aferente ntocmirii documentaiei pentru elaborarea i prezentarea ofertei, precum i pentru multiplicarea acestora, exclusiv cele cumprate de ofertani; cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai n comisiile de evaluare; anunuri de intenie, de participare i de atribuire a contractelor, coresponden prin pot, fax, pot electronic etc., n legtur cu procedurile de achiziie public. 3.5. Consultan Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru: a) plata serviciilor de consultan la elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de pia, de evaluare; b) plata serviciilor de consultan n domeniul managementului investiiei sau administrarea contractului de execuie. 3.6. Asisten tehnic Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru: a) asisten tehnic din partea proiectantului, n cazul cnd aceasta nu intr n tarifarea proiectrii; b) asigurarea supravegherii execuiei prin inspectori de antier desemnai de autoritatea contractant; c) plata specialitilor angajai pe baz de contract conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 906/2001 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrri Publice de Interes Naional i Locuine. CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz 4.1. Construcii i instalaii 1. Se cuprind cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de investiie: cldiri, construcii speciale, instalaii aferente construciilor, precum: instalaii electrice, sanitare, instalaii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet i alte tipuri de instalaii impuse de destinaia obiectivului. 2. Cheltuielile se desfoar pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de ctre proiectant. 3. Cheltuielile aferente fiecrui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect. 4.2. Montaj utilaj tehnologic 1. Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice i al utilajelor incluse n instalaiile funcionale, inclusiv reelele aferente necesare funcionrii acestora. 2. Cheltuielile se desfoar pe obiecte de investiie. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj 1. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea utilajelor i echipamentelor tehnologice, precum i a celor incluse n instalaiile funcionale. 2. Cheltuielile se desfoar pe obiecte de investiie. 4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

7 din 11

09.08.2011 11:54

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

1. Se includ cheltuielile pentru procurarea utilajelor i echipamentelor care deservesc fluxul tehnologic i comport durate scurte de amortizare fa de cele ale construciilor. 2. Cheltuielile se desfoar pe obiecte de investiie. 4.5. Dotri 1. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intr n categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotri PSI, dotri de uz gospodresc, dotri privind protecia muncii i, dup caz, utilaje i echipamente independente cu durat mare de serviciu. 2. Cheltuielile se desfoar pe obiecte de investiie. CAP. 5 Alte cheltuieli 5.1. Organizare de antier 1. Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului n vederea crerii condiiilor de desfurare a activitii de construcii-montaj. 2. Aceste cheltuieli se estimeaz de ctre proiectant, n baza unui deviz ce ine seama de tehnologia i graficul de lucru aferente lucrrilor de baz, de amplasamentul obiectivului, posibilitile de branare la utiliti - ap, canal, energie electric, termoficare, telefon etc. -, traseele acestora, cile de acces auto i ci ferate, existena construciilor, spaiilor, terenurilor sau amenajrilor ce pot fi utilizate de constructor. 5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier Se cuprind cheltuielile legate de lucrri de nivelri ale terenurilor naturale, dezafectri locale de ci de comunicaie sau construcii, branarea la utiliti, realizarea de ci de acces, construcii sau amenajri la construcii existente. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier Se cuprind cheltuielile pentru: obinerea autorizaiei de execuie a lucrrilor de organizare de antier, taxe de amplasament, nchirieri semne de circulaie, ntreruperea temporar a reelelor de transport sau distribuie de ap, canalizare, agent termic, energie electric, gaze naturale, a circulaiei rutiere, ci ferate, navale sau aeriene, contractele de asisten cu poliia rutier, contracte temporare cu furnizorii de utiliti, cu uniti de salubrizare. 5.2. Comisioane, taxe, cote legale i costuri de finanare 5.2.1. Comisioane, taxe, cote legale - se cuprind, dup caz: comisionul bncii finanatoare, cota aferent inspeciei pentru controlul calitii lucrrilor de construcii, cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrrilor de construcii, cota aferent Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritii contractante, precum i alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii. 5.2.2. Costul creditului - se cuprind comisioanele i dobnzile aferente creditului pe durata execuiei obiectivului. 5.3. Cheltuieli diverse i neprevzute a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 i 4 ale devizului general, n funcie de natura i complexitatea lucrrilor. b) n cazul obiectivelor de investiii noi, precum i al reparaiilor capitale, extinderilor, transformrilor, modificrilor, modernizrilor, reabilitrii la construcii i instalaii existente, se aplic un procent de pn la 5% . c) n cazul lucrrilor de consolidare se aplic un procent de pn la 15%, n funcie de natura i complexitatea lucrrilor rezultate ca fiind necesare n urma efecturii decopertrilor. d) Din procentul stabilit se acoper, dup caz, cheltuielile rezultate n urma modificrilor de soluii tehnice, cantiti suplimentare de lucrri, utilaje sau dotri ce se impun pe parcursul derulrii investiiei, precum i cheltuielile de conservare pe parcursul ntreruperii execuiei din cauze independente de autoritatea contractant. CAP. 6 Cheltuieli pentru darea n exploatare 6.1. Pregtirea personalului de exploatare Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/colarizrii personalului n vederea utilizrii corecte i eficiente a utilajelor i

8 din 11

09.08.2011 11:54

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

tehnologiilor. 6.2. Probe tehnologice 1. Se cuprind cheltuielile aferente execuiei probelor/ncercrilor, prevzute n proiect, rodajelor, expertizelor la recepie. 2. n situaia n care se obin venituri ca urmare a probelor tehnologice, n devizul general se nscrie valoarea rezultat prin diferena dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor i veniturile realizate din acestea. PARTEA a II-a Valoarea rmas actualizat a mijloacelor fixe existente incluse n cadrul obiectivului ce se construiete 1. Mijloacele fixe existente pot fi: construcii - cldire, construcie special, instalaii aferente construciei -, utilaje i echipamente. 2. Actualizarea valorii mijloacelor fixe existente este o evaluare de patrimoniu i se face de ctre beneficiar/investitor. 3. Valoarea prevzut n partea a II-a a devizului general nu se finaneaz i servete la stabilirea indicatorilor de eficien economic i financiar din cadrul studiului de fezabilitate. PARTEA a III-a Fondul de rulment necesar nceperii produciei Cuprinde cheltuielile pentru asigurarea stocurilor de materiale i materii prime, energie, transporturi, salariile personalului direct productiv, piese de schimb de mare uzur, necesare pentru primul ciclu de producie. C. STRUCTURA DEVIZULUI PE OBIECT ART. 9 Obiectul de investiie este o parte a obiectivului de investiie, cu funcionabilitate distinct n cadrul ansamblului acestuia. ART. 10 Delimitarea obiectelor de investiie din cadrul obiectivului de investiie se face la faza de proiectare - studiu de fezabilitate de ctre proiectant, iar valoarea fiecrui obiect se determin prin devizul pe obiect. ART. 11 Devizul pe obiect este sintetic i valoarea sa se obine prin nsumarea valorilor categoriilor de lucrri ce compun obiectul. ART. 12 Valoarea categoriilor de lucrri din devizul pe obiect se stabilete estimativ, pe baza cantitilor de lucrri i a preurilor acestora fr T.V.A. La valoarea total se aplic T.V.A. n procent stabilit prin lege, obinndu-se TOTAL DEVIZ PE OBIECT. ART. 13 Devizul pe obiect ntocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate se actualizeaz dup ncheierea contractului de achiziie public de lucrri, pe baza preurilor unitare i a valorilor pe categorii de lucrri rezultate n urma aplicrii procedurilor de achiziie public. ART. 14 Devizul pe obiect se structureaz cu respectarea urmtorului coninut-cadru: Devizul obiectului*) .............................**) n mii lei i euro, la cursul lei/euro din data de ........... ______________________________________________________________________________ |Nr. | | Valoarea pe categorii de | |crt.| Denumire | lucrri, fr T.V.A. | | | |__________________________|

9 din 11

09.08.2011 11:54

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

| | | Mii lei | EURO | |____|______________________________________________|______________|___________| || | I - LUCRRI DE CONSTRUCII I INSTALAII | |______________________________________________________________________________| | 1 | Terasamente | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | 2 | Construcii: rezisten (fundaii, structur | | | | | de rezisten) i arhitectur (nchideri | | | | | exterioare, compartimentri, finisaje) | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | 3 | Izolaii | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | 4 | Instalaii electrice | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | 5 | Instalaii sanitare | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | 6 | Instalaii de nclzire, ventilare, | | | | | climatizare. PSI, radio-tv, intranet | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | 7 | Instalaii de alimentare cu gaze naturale | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | 8 | Instalaii de telecomunicaii | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | ...| .............................. | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | TOTAL I (fr TVA) | | | |___________________________________________________|______________|___________| | TVA (....%) | | | |___________________________________________________|______________|___________| | TOTAL I (cu TVA) | | | |___________________________________________________|______________|___________| || | II - MONTAJ | |______________________________________________________________________________| | ...| Montaj utilaje i echipamente tehnologice | | | |____|______________________________________________|______________|___________|

10 din 11

09.08.2011 11:54

Institutul National al Patrimoniului - HG 1179/ 24 octombrie 2002

http://www.monumenteistorice.ro/index2.php?option=com_content&ta...

| TOTAL II (fr TVA) | | | |___________________________________________________|______________|___________| | TVA (.....%) | | | |___________________________________________________|______________|___________| | TOTAL II (cu TVA) | | | |___________________________________________________|______________|___________| || | III - PROCURARE | |______________________________________________________________________________| | ...| Utilaje i echipamente tehnologice | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | ...| Utilaje i echipamente de transport | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | ...| Dotri | | | |____|______________________________________________|______________|___________| | TOTAL III (fr TVA) | | | |___________________________________________________|______________|___________| | TVA (.....%) | | | |___________________________________________________|______________|___________| | TOTAL III (cu TVA) | | | |___________________________________________________|______________|___________| | TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fr TVA) | | | |___________________________________________________|______________|___________| | TVA (.....%) | | | |___________________________________________________|______________|___________| | TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) | | | |___________________________________________________|______________|___________| *) Devizul este reprodus n facsimil. **) Se nscrie denumirea obiectului. ---------------

Inchidere fereastra

11 din 11

09.08.2011 11:54