P. 1
Tema 2 Harta Politica a Lumii

Tema 2 Harta Politica a Lumii

|Views: 3,318|Likes:
Published by Victor Castiel Popa

More info:

Published by: Victor Castiel Popa on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

HARTA POLITICĂ A LUMII 1. 2. 3. 4. Noţiune de hartă politică. Principalele etape de formare a hărţii politice a lumii.

Particularităţile hărţii politice a lumii în antichitate. Particularităţile hărţii politice şi economiei statelor lumii în evul mediu Schimbările hărţii politice şi particularităţile dezvoltării economice a statelor lumii după marile descoperiri geografice şi până la începutul secolului 20. 5. Modificările hărţii politice în secolul 20 sub influenţa celor două războaie mondiale. 6. Harta politică contemporană. Clasificarea statelor lumii după diferite criterii. Bibliografie S. Ciubară. Geografia umană şi economică a lumii. Chişinău, 1997, 2000. C. Matei şi a. Geografia economică şi socială mondială. - Chişinău, 1999. H. Matei, S. Neguţ şi a. Statele lumii. Mică enciclopedie. - Bucureşti, 1994,1995. Витвер Н. Историко-географическое введение в экономическую географию зарубежного мира. Москва, 1963. Страны и народы. Земля и человечество. Общий обзор. Москва, 1978 I Una din ramurile geografiei economice este geografia politică, care studiază din punct de vedere politic atât lumea întreagă, cât şi regiuni şi ţări aparte. În câmpul ei de studiu întră cercetarea repartizării forţelor politice şi economice, relaţiile internaţionale, formarea şi evoluţia hărţii politice, orânduirea de stat şi cea socială, politica internă şi externă, aşezarea geografică, formarea frontierelor, partidele politice ce activează în cadrul ţărilor, organizarea politicoadministrativă etc. Din cele enumerate mai sus, unul din obiectele de studii a geografiei politice este harta politică. Însuşi noţiunea de hartă politică în această ramură a ştiinţei are două înţălesuri – un înţăles în sens îngust şi altul în sens larg. În sens îngust harta politică a lumii reprezintă o hartă geografică tematică pe care grafic, prin culori sînt toate statele şi teritoriile dependente ale lumii, cu indicarea capitalelor, principalelor căi de comunicaţie, gradului de suveranitate, şi, uneori, a împărţirii teritorialadministrative. În sens larg prin hartă politică se înţălege o ramură a geografiei politice care studiază repartizarea pe suprafaţa Pământului a statelor contemporane şi istoria formării acestei ,repartizări. Harta politică a lumii se schimbă odată cu evoluţia civilizaţiei. Unele state apar, se dezvoltă, prosperă şi în cele din urmă dispar, se distramă. Pe locul lor se formează state noi şi a. m.d. Acest proces de modificare a hărţii politice este determinat de schimbarea raportului de forţe dintre statele lumii, care la rândul său este o consecinţă a organizării dezvoltării umane, economice şi politico-militare a societăţii omeneşti. Fiind o oglindă a stării lumii în o anumită perioadă de timp, harta politică este o categorie istorică. De aceia, când vorbim de harta politică noi concretizăm şi timpul pe care această hartă îl prezintă, harta anului 1914 deosebindu-se de cea a lui 1932, iar ultima - de cea a anului 1950 etc. În formarea hărţii politice se deosebesc câteva etape principale, care în principiu corespund cu principalele perioade de dezvoltare a societăţii umane. Aceste perioade sânt: 1. Antică - începe la sfârşitul mileniului IV p.e.n, odată cu formarea primelor state şi durează până la sfârşitul secolului V al erei noastre, când cade Imperiul Roman de Vest 2. Medievală – durează din secolul V până la sfârşitul secolului XV, adică până la începutul marilor descoperiri geografice.

Asia Mijlocie. II Perioada antică de dezvoltare a omenirii începe odată cu apariţia omului şi durează până în secolul V al erei noastre. mezolit şi neolit. Orânduirea sclavagistă pătrunde în Asia Mică.e. Apare ceramica. Ţările existente înn acele timpuri permanent duceau între ele războaie în scopul de a dobândi robi şi alte bogăţii. Gange. care pe parcursul secolului II p. cu epoca bronzului care a durat până la începutul mileniului I p. În mezolit măiestria de producere a uneltelor este mult mai înaltă.e. ce a durat de la sfârşitul celui de al doilea război mondial şi până la sfârşitul anilor 80: . în Orientul apropiat au succedat aşa state cum ar fi Assiria (cucerise toată Asia interioară şi Egiptul). Generalizând cele enumerate mai sus se poate spune că această perioadă de dezvoltare a hărţii politice a lumii se caracterizează prin: .e. Folosirea plugului primitiv a adus la creşterea recoltei. De aceia hotarele statelor cum şi statele însuşi se schimbau foarte des.e. iar în 476 Imperiul Roman de Apus dispare.actuală. Pe litoralul Mării Mediteranene. dintre cele două războaie mondiale. Mai târziu .e. Pe parcursul acestei epoci omenirea a parcurs calea de la turma primitivă până la orânduirea comunei primitive. A crescut foarte mul productivitatea muncii. lemn iar mai târziu şi din aramă. culesul şi pescuitul. statele din văile râurilor Indus. Huanghe. Epoca de piatră a fost înlocuită la sfârşitul mileniului IV p. când izbucneşte primul război mondial 4. În mileniul I p. La aceste state aparţin Egiptul antic. care începe la sfârşitul anilor 80 şi durează până în prezent.en.n creşte rapid puterea Romei. Transcaucazia.n. acolo unde acum se află Israelul şi Libanul. se formează statul Finician.n. începe epoca fierului. La începutul mileniului II p. apar civilizaţiile maritime.n. La sfârşitul epocii apar primele state greceşti pe peninsula Pelopones. Pentru a creşte recolte mai mari trebuiau braţe de muncă.n. Cu dispari-ia lui finalizează perioada a doua de dezvoltare a hărţii politice. Pe parcursul acestui timp omenirea a trecut prin câteva epoci de cultură materială. În această epocă apare agricultura irigată. Contemporană – care durează de la sfârşitul primului război mondial şi până în prezent. În neolit obiectele din piatră se şlefuiesc.interbelică. Spre sfârşit apare agricultura şi se trece la patriarhat. Imperiul Roman se divizează în 2 părţi în anul 395 al erei noaste. Imperiul lui Alexandru Macedoneanu etc. Prima epocă a fost epoca pietrei care a durat până la sfârşitul mileniului IV până la era noastră. 3. Această perioadă se împarte în trei etape şi anume: . Iran. . după inundaţii pământul se prelucra uşor şi cu acele instrumente primitive de care dispunea omul şi care erau făcute din piatră. Se trece la creşterea animalelor domestice.e. În aceste locuri. În epoca de bronz apar primele state. aşa zisele state fluviale. statele Şumer şi Akkad din valea râurilor Tigru şi Eufrat. Se împarte epoca dată în 3 etape: paleolit. Atena şi Sparta pe peninsula Balcanică. La această etapă apare arcul cu săgeţi . Împărăţia Perşilor(a stăpânit toată Asia Mică şi Africa de Nord).postbelică.prezenţa teritoriilor libere şi necunoscute unde societatea încă nu ajunsese la nivelul de dezvoltare ca să formeze state. Omenirea trece la matriarhat. Obiectele din silex au configuraţii geometrice.Nouă – începe la sfârşitul secolului XV şi se termină la începutul secolului XX. sericicultura şi schimbul de mărfuri din cadrul tribului şi dintre triburi.schimbarea rapidă a numărului de state şi a hotarelor lor. se transformă în unul din cele mai mari şi puternice imperii ale antichităţii . meşteşugăritul. Aceasta a stimulat apariţia spre sfârşitul neolitului a sclavagismului. . 2 .tot în Mesopotamia apare statul Babilonean. În paleolit omul producea unelte primitive din piatră şi se ocupa cu vânatul.n. În decursul mileniului I p. În secolul III p. Dezvoltarea agriculturii avea loc mai repede în văile râurilor ce se revărsau şi aveau o climă blândă. Au început să se dezvolte rapid şi popoarele ce nu trăiau în văile râurilor sau în apropierea nărilor. Apariţia uneltelor de fier a produs o revoluţie în tehnologia primitivă.

Oceania) era practic necunoscută pentru civilizaţia europeană. fiecare mare feudal făcând ceia ce socotea el de cuviinţă. Din cauza legăturilor economice destul de restrânse se întâmpla că în unele state era foame. . Des aveau loc cazuri de foamete. puterea centrală era foarte slabă. mai ales a fierului. Imperiul Mongolilor. Au loc marile descoperiri geografice. dar care au existat nu prea mul timp (Imperiul Roman al Naţiunii Germane ce cuprindea o mulţime de regate. Califatul Arab.dezvoltarea intensă a meşteşugăritului. b. Imperiul Bizantin care a existat pînă în 1453. relaţiile dintre ele fiind foarte restrânse. datorită cărora devine cunoscut pentru europeni practic toată suprafaţa Pământului.postavuri. Australia. c. Flandria . ducate.dezvoltarea intensă a transportului maritim. Începutul marilor descoperiri geografice şi valorificarea teritoriilor descoperite. Din punct de vedere a hărţii politice această perioadă se caracterizează prin: Existenţa unui număr mare de state mici şi fărâmiţate. . începutul secolului XVI şi se caracterizează prin următoarele trăsături: 1.o parte însemnată a Pământului (America. Apare şi se dezvoltă sistemul colonial. Nurenbergul . apoi la oraş el devine mai specializat. . plusul etapei date este apariţia metalurgiei şi a oraşelor. 2. Larg sînt folosite în diferite ramuri motoarele de apă şi de vînt. iar în altele – se simţea un surplus de produse alimentare.apariţia primelor semne de concentrare şi specializare a producţiei (Florenţa . dezvoltarea transportului marin. Rusia Kievană. episcopate. începutul formării Imperiului Otoman).dezvoltarea tehnicii de topire a metalelor. care la început avea caracter rural. . oraşe libere .obiecte din metal ). care puteau pluti în largul oceanului şi care aveau pânzele aranjate astfel încât deplasarea lor nu depindea de direcţia vântului.apariţia manufacturii spre sfîrşitul etapei.dezvoltare însemnată a fabricării ţesăturilor. dar care nai târziu se concentrează în oraşe. Spania (în rezultatul unirii Castiliei şi Aragonulu în 1479). porumbul. Dacă meşteşugăritul la sat avea un caracter natural. mai răspândite fiind războaiele cu ţelul de a jefui. ele însă rămânând destul de restrânse. Chiar de şi existau state mari. floarea soarelui nu era încă cunoscute. . a. Este descoperit procesul domen ce se baza pe folosirea cărbunelui de lemn (mangalului). Rusia (datorită unirii cnezatelor ruseşti începută de Ioan al III) etc. Se pune baza apariţiei industriei textile. Apar corabii destul de mari – caravelele. . ţesături din lână şi mătase. .dezvoltarea tehnicii industriale. fapt ce a adus la ridicarea productivităţii muncii.intensificarea schimbului de mărfuri dintre diferite ţări şi regiuni..o agricultură destul de înapoiată cu o tehnică foarte primitivă şi cu o varietate foarte redusă de plante cultivate. Anglia (după ocuparea ei de normani în 1066).- - dezvoltarea economică era neânsemnată şi majoritatea statelor duceau un mod de viaţă izolat. 3 . . mai ales a celor din lână. sfecla de zahăr. principate. Începutul formării statelor centralizate mari cu o putere centrală bine exprimată cum ar fi Franţa (secolele XII-XV). III Din punct de vedere economic perioada medievală se caracterizează prin: . . deoarece cartoful. mai ales la greci şi finicieni. Apariţia unor imperii care supuneau statele mici. care este un semn al primelor relaţii capitaliste. aducă era dezvoltat la sate. IV Perioada nouă de dezvoltare a hărţii politice începe la sfîrşitul secolului XV. d.

3. dorinţa lor de a face comerţ în direct cu această ţară şi ţările învecinate ei .comerţ care se efectua prin intermediul arabilor. Are loc revoluţia industrială.interesul ţărilor europene faţă de India şi alte state ale orientului. Toate căile de târguială au fost practic blocate de turci. iar mai apoi insulele din Oceania . Mai târziu încep călătoriile englezii. .cu ajutorul papei. Olandezii pornesc spre India în direcţia de Nord-Est(Barents. care aveau o şcoală de navigaţie maritimă foarte înaintată. 1596). La sfîrşitul perioadei începe lupta între marile puteri pentru reîmpărţirea lumii. fondată de Genrih Navigatorul. Această împărţire a fost prima împărţire a lumii. Paralel cu portughezii încep călătoriile in Oceanul Atlantic şi spaniolii. Au pus începutul Marilor descoperiri geografice Portugalia şi Spania. Spre a evita starea de conflict ce putea apărea . francezii şi olandezii. Formarea sistemului colonial În rezultatul marilor descoperiri geografice a început să se formeze sistemul colonial. 4 . iar în 1519-1522 Magelan efectuează prima călătorie în jurul lumii. 1 .realizările însemnate în domeniul navigaţiei.pînă la Capul Bunei Speranţe. efectuând descoperiri însemnate în America de Nord şi în emisfera sudică. ajung în China şi nimeresc pe litoralul Americii de Sud (Brazilia). ei punând stăpânire pe principalele centre comerciale şi porturi mediteraneene ( Damasc.dezvoltarea rapidă a ştiinţelor. şi în primul rând a geografiei. evenimente enumerate mai sus. iar mai apoi – pe peninsula Malaca (1511). . ei ies la litoralul Pacificului.imposibilitatea de a face legătură cu aceste ţări pe uscat din cauza lărgirii la început a Califatului Arab. Datorită acestei divizări. Societatea omenească trece de la orânduirea feudală la cea capitalistă. Englezii caută ieşire spre India în direcţia de Nord-Vest şi Nord-Est. . În secolul XVI ei descoperă arhipelagul Malaiez. Tasmania. Primii care au început să pătrundă departe în largul Oceanului Atlantic au fost portughezii . În 1492 Columb descoperă America. Ne v-om opri pe scurt la unele din evenimentele caracteristice acestei perioade de dezvoltare a hărţii politice. Între ei începe o concurenţă destul de serioasă. Constantinopol. Ei au cercetat litoralul de vest al Africii. tehnicii şi artei militare. . 2. 5. . prin istmul de Panama. Francezii caută drumul spre India în direcţia de Nord-Vest ţi cercetează America de Nord. În 1497 Vasco de Gama ajunge în India.creşterea forţelor de producţie în Europa şi dezvoltarea rapidă a economiei ce cer noi pieţe de desfacere şi lărgirea sferei de legături comerciale interstatale. Bagdad. Alexandria). Beirut. spaniolii au făcut majoritatea descoperirilor lor geografice în emisfera vestică. in 1513. iar apoi a Imperiului Otoman. constituirea căruia a decurs în cîteva etape.necesitatea de a căpăta acces spre India şi alte ţări orientale pe căi maritime.Marile descoperiri geografice Marile descoperiri geografice încep în a doua jumătate a secolului XV. 4. Bartolomeo Dias) . iar portughezii – mai la est de acest meridian. Are loc formarea celor mai principale state ale lumii contemporane. ajungând la început pînă la Capul Verde iar mai tîrziu (1487. astronomiei şi matematicii (începe epoca renaşterii). Noua Zeelandă. celalalt hotar de delimitare fiind dus aproximativ dea lungul meridianului de 134˚ longitudine estică. Restul expediţiilor organizate mai târziu aveau scopul de a concretiza şi preciza unele descoperiri anterioare sau erau efectuate în scopuri de cucerire a coloniilor. ei in 1494 au convenit că spaniolii călătoresc şi declară proprii toate pământurile situate mai la apus de meridianul 46˚ longitudine vestică. Premisele acestor descoperiri sînt următoarele: . descoperă apoi Australia.

Ca şi în cazul Spaniei şi Portugaliei coloniile au adus la stagnarea în Olanda a industriei. golful Guineei.5 mil km2. pe litoralul Chinez (Makao). Canada. Ocupă teritorii şi în America(Surinam . insulele şi întăriturile Malta. Ea capătă independenţă faţă de Spania şi începe a se dezvolta foarte rapid. America de Sud (teritoriile ocupate de munţii Anzi şi cîmpia La Plata. . Etapa a cincia cuprinde perioada de timp dintre anii 70 a i secolului XIX şi începutul primului război mondial. teritoriile unde acum se află oraşul New York – colonia Noul Amsterdam . litoralul Indiei. Primele colonii engleze au apărut în America de Nord. Ca şi la portughezi. Germania. A început dominarea Angliei în mări cu organizarea neoficială a echipelor de piraţi. Ţările date aveau nevoie de colonii nu pentru a aduce bogăţii ci pentru a extinde în ele târguiala care era foarte convenabilă. Etapa a patra durează din anii 80 ai secolului XVIII şi pînă în anii 70 ai secolului XIX. În America de sud ocupă Brazilia. Acelaşi lucru se întâmplă şi în India. . şi anume: SUA. Noua Zeelandă. unele teritorii pe litoralul Africii şi Indiei. Mărfurile produse în aceste ţări pătrund şi în coloniile portugheze şi spaniole. Seangan.prelungesc să-şi lărgească posesiunile coloniale Anglia şi Franţa. Coloniile erau folosite pentru a aduce din ele bogăţii şi nu ca surse de materii prime sau pieţe de desfacere a mărfurilor produse în ţară. . În Oceanul Pacific ocupă insulele Filipine şi Mariane. Către 1876 suprafaţa coloniilor era de 22. Drept că ea nu ocupă teritorii întinse ci numai puncte de pază care aveau importanţă strategică din punct de vedere militar şi comercial. .expansia colonială a Marii Britanii şi formarea Imperiului Colonial Britanic (ocupă în întregime India. Gibraltar etc. insula Java. În acest sens a fost vestit Frensis Drake . Britanie şi Franţa.ieşirea pe arena mondială a Japoniei.care gonind în scopuri de jaf după nave portugheze şi spaniole. a efectuat a doua călătorie în jurul lumii. Etapa a doua de formare a sistemului colonial coincide cu secolul XVII. Franţa pierde coloniile sale din Canada. În secolul 17 Olanda treptat ocupă coloniile Portugaliei din Oceanul Indian(Ceilon. când ea din un stat izolat devine un stat deschis şi încep să se dezvolte relaţiile de producţie capitaliste. pătrund în America de Nord şi Centrală. Japonia. Mozambic). olandezii nu ocupau teritorii întinse. America Centrală mai la sud de Rio Grande. Etapa a treia începe la sfîrşitul secolului 17 şi durează pînă în anii 80 ai secolului 18. În secolul XVII în genere în Europa încep să se ridice destul de repede ţările cu o industrie bine dezvoltată ţn care se stabiliseră relaţiile de producţie capitaliste.lărgirea teritorială a SUA pe contul teritoriilor vestice şi a Mexicului. Mai târziu ocupă Irlanda. mai mari reuşite având însă englezii. 5 . Italia. Specific pentru ea sînt următoarele evenimente: . Treptat ea ocupă rolul Portugaliei în Oceanul Indian.Prima etapă a constituirii lui a fost formarea imperiilor coloniale ale Portugaliei şi Spaniei. Africa de Sud. Australia. Aden. Ambele state. Portugalia se stabileşte în Oceanul Indian şi estul Asiei. Se stabilesc portughezii pe litoralul de vest al Africii( insulele Capului Verde.are loc trecerea de la capitalismul liberei concurenţe la imperialism. pe un timp scurt şi Brazilia). Afară de Olanda aici se mai referă M. în Şri Lanka. Interesele coloniale ale Angliei şi Franţei constau în vinderea mărfurilor produse în ţară şi controlul asupra comerţului efectuat de alte ţări. Spania supune insulele arhipelagului Antilele Mari. Ea se caracterizează prin următoarele trăsături: . cînd pe arena mondială ca mare putere maritimă apare Olanda. insulele Maluku.. Jamaica. arhipelagul Malayez. Singapore. Din colonii portughezii aduceau mirodenii şi robi. care au început să se dezvolte foarte rapid pe parcursul secolului 19.în lupta pentru colonii se includ noi state. Se caracterizează prin începutul formării imperiilor coloniale Francez şi Englez. luptând şi concurând între ele. Luptând cu Olanda acaparează unele colonii în Asia. iar spaniolii – aur şi argint. Faţă de teritoriul iniţial ea s-a mărit de 10 ori.

Libia). Formarea principalelor state ale lumii contemporane Pe parcursul perioadei a treia de formare a hărţii politice contemporane.3 mln km2 Japonia 0. . Australia. Persia.scurt timp a existat Imperiul lui Napoleon.4 mln km2 0.capătă independenţă către 1825 majoritatea ţărilor Americii Latine – foste colonii ale Spaniei (cu excepţia Cubei şi Puerto-Rico).s-au format (în 1776) şi au crescut teritorial şi economic SUA.au început să crească foarte rapid oraşele. N.5 mln km2(70% din îoate coloniile lumii) Rusia 5. Uniunea SudAfricană). .este declarată independentă. 6 . sau protectorate) . . a navelor cu motoare cu abur etc. . fără luptă de eliberare naţională.4 mln km2 0.0 mln km2 SUA 9. se termină împărţirea Pământului între marile metropole şi formarea sistemului colonial . În transport revoluţia industrială s-a manifestat prin apariţia locomotivei.în secolele 17-18 a existat ca stat independent Reci Pospolita în componenţă căreia întra Polonia şi Lituania şi care la sfârşitul secolului 18 a fost împărţită între Rusia. .către 1871 se formează Imperiul German (al doilea reih). . iar în industria metalurgică mangalul este înlocuit prin cox.s-a statornicit Imperiul Austro-Ungar.4 mln km2 17.a crescut productivitatea muncii. Brazilia(1822). Germania şi Austro-Ungaria. .5 mln km2 2.a avut loc concentrarea producţiei.a avut loc reorganizarea industriei. . a căilor ferate. Apoi apare motorul cu aburi. care atinge apogeul dezvoltării sale în secolul XVI.a crescut rolul industriei faţă d agricultură.au crescut legăturile economice între regiuni şi ţări. . ultima reducându-se simţitor 4. .3 mln km2 Coloniile erau de mai multe tipuri: . mai ales pe contul Africii şi Asiei.semicolonii(China. 3.4 mln km2 Franţa 0. . în ordine cronologică au avut loc următoarele schimbări: . Către anul 1914 suprafaţa totală a coloniilor era de peste 90 mln km. Abisinia.dispare Sfântul Imperiu Roman al Naţiunii Germane. Începe revoluţia industrială în industria textilă cu introducerea maşinii de ţesut.6 mln km2 Germania 0.colonii propriu zise(conduse direct. Trecerea de la feudalism la capitalism Această trecere este însoţită de revoluţia industrială care începe în a doua jumătate a secolului XVII în Anglia şi apoi trece în alte ţări ale Europei.se dezvoltă şi creşte Imperiul Otoman. În rezultatul revoluţiei industriale : . .colonii formate din migranţi (Canada.5 mln km2 10.s-a schimbat coraportul dintre populaţia angajată în industrie şi în agricultură.2 şi în raport cu suprafaţa principalelor metropole arăta în felul următor: Metropola Suprafaţa metropolei Suprafaţa coloniilor Anglia 0. . .are loc creşterea colosală a expansiunii coloniale.3 mln km2 33. Afganistan. . Zeelandă.

Se formează aşa state ca: Polonia.în decembrie 1991 se destramă fosta Uniune Sovietică pe locul ei apar 15 noi state suverane. când au căpătat independenţă 17 state. . Germaniei. Ungaria. d. În această perioadă nu prea mare de timp au avut loc următoarele evenimente: . . După terminarea războiului pe harta lumii au loc următoarele modificări: a. Portugalia(1). Acest an a întrat în istorie ca Anul Africii. Estonia. . Ungaria. Croaţia.- către 1870 se formează statul centralizat Italian. Către începutul anilor 90 decolonizarea practic se terminase. Birmania.se destramă fosta Republică Federativă Iugoslavia pe locul ei formându-se 5 state noi: Slovenia. Polonia.Cehoslovacia se divide în Cehia şi Slovacia. Cehoslovaciei. • Are loc descompunerea sistemului colonial şi formarea pe locul fostelor colonii a statelor suverane. URSS. Bosnia. . 2 în Africa.Prima etapă a avut loc în anii 1945-1955 şi în rezultatul ei au căpătat independenţă 14 state asiatice (Coreea. Restul era colonii şi teritorii dependente. • Se schimbă hotarele Poloniei. Restul teritoriilor dependente se află sub tutela altor state. Arabia Saudită. 14 în America de Nord şi 11 în Australia şi Oceania.Grecia etc. Şri Lanka. Cehoslovacia. Pe parcursul ei au căpătat independenţă 33 state africane. Eritreia . 9 – în America şi 8 – în Oceania). Lituania.începutul anilor 90. Yemenul.la 2 octombrie 1990 are loc unificarea celor două Germanii.Herţegovina.se destramă şi practic dispare lagărul socialist. România. Bulgaria.Etapa a doua a avut loc în anii 1956-1966 si poate fi numită etapă de decolonizare a Africii. 3 în Asia. Vietnam. Egiptul. Macedonia şi Iugoslavia (Muntenegru + Serbia). Însuşi procesul de decolonizare a decurs în 3 etape. Iugoslavia etc. Are loc împărţirea coloniilor Germane între ţările biruitoare. Austria. Schimbările ce au avut loc după primul război mondial a adus la aceia că în ajunul celui de al doilea război pe harta politică a lumii existau 71 state suverane. Toate aceste teritorii ocupă o suprafaţă de aproape 137 mii km²(fără Groenlanda) şi au o populaţie de 3 mil. Liban. V În ajunul primului război mondial pe harta politică a lumii existau 55 state suverane. RDG. Israel. Australia(2). China.Capătă independenţă unele ţări coloniale (Namibia . . Grecia. Letonia. Irakul. . Capătă suveranitate: Finlanda. La ţările care posedă colonii aparţin Anglia(10). Italia. capătă independenţă România.Etapa a treia s-a desfăşurat în anii 1967-1987. oameni. Laos şi Cuba.1993). Pakistan. Imperiul Otoman. e. După numărul de ţări ce au căpătat suveranitate se evidenţiază anul 1960. Kambodgia). Olanda(1). În prezent pe Pământ oficial mai există 35 de stăpâniri (colonii) din care 3 în Europa. României. În această perioadă au căpătat independenţă ca regulă ţări nu prea mari din toate părţile lumii (6 – în Asia. . Noua Zeelandă(1). Imperiul Austro-Ungar. Rusia. . 12 – în Africa. Filipine. India. Indonezia. Mongolia. VI Harta politică contemporană s-a modificat la sfîrşitul anilor 80. c. Dispar de pe harta politică: Imperiul German. Vietnam. Mongolia. RFSI. RPDC.1990. Siria. După terminarea celui de al doilea război în lume sau produs următoarele evenimente legate de harta politică: • Se formează lagărul socialist în componenţa căruia întrau: URSS. SUA(6). Franţa(8). Îşi schimbă hotarele: Germania. România. 7 . Bulgaria. Serbia . Bulgaria. Danemarca(2). Albania. Laos. b.

Thailanda. Algeria. Kuweit. forma de guvernământ. Tunisia. Brazilia). PNB/locuitor – sub 500 dolari SUA. Aici aparţin Elveţia. Taiwanul. Nepal. c. Ca regulă nu sînt membre ţările mici. Madagascar. Israel. dar sânt mici şi nu au pondere mare în economia mondială. Salvador. Arabia Saudită. Rusia)(circa 20 state). Austria. Bangladesh. Egipt. PNB/locuitor e mai mare 20 mii dolari americani. împărţirea teritorial-administrativă. Ţări cu nivel economic avansat.â etc. Chile. În cadrul acestor ţări deosebim 3 grupe de state şi anume: a. Germania. Din ele membre ale ONU sînt 190. Somali. regate şi împărăţii. Italia. structura populaţiei. III. Rusia. b. 54 în Africa. Principalele ţâri înalt dezvoltate ale lumii. În aceste state o importanţă mare are industria alimentară. Spania) sau federative (SUA. Marea Britanie. Brazilia.În prezent pe harta lumii sînt 196 state suverane din care 43 în Europa. Ţări cu nivelul economic satisfăcător . cu populaţie 8 . Ţări cu nivelul mediu de dezvoltare. Thailanda. iar în dependenţă de titlul monarhului ele pot fi ducate. Niger. Aici aparţin SUA. O parte din aceste state sînt industrial agrare. SUA. Argentina. b. sau grupul celor 7. Tanzania. Myanmar. ţări cu populaţie mijlocie(1 000 000 – 50 000 000 locuitori). Suedia. PNB/locuitor – 1000 –3000 dolari americani – Mexic. mijlocii. PNB/locuitor oscilează de la 20880 până la 36230 dolari americani. intracontinentale şi insulare. Republica Africa de Sud. Lor le revin rolul principal în economia mondială. În alte state din această grupă o importanţă mare are industria extractivă. După aşezarea geografică ţările se împart în ţări maritime. Etiopia. Ele se grupează în două grupe şi anume: a. La rândul lor ele se grupează în: a. După suprafaţă ţările pot fi mari dacă au cîteva milioane kilometri pătraţi. Aici aparţin Coreea de Sud. Cote d”Ivoire. Aici aparţin Australia. După împărţirea teritorial administrativă ţările pot fi unitare(Franţa. Belgia. Ţările economiei de piaţă. c. Cuba. Qatar. PNB/locuitor – sub 3000 dolari americani. Statele lumii se clasifică după diferite criterii cum ar fi: nivelul de dezvoltare economică. După nivelul de dezvoltare economică statele se grupează în: I.dacă au mii şi zeci d mii de km2. Noua Zeelandă. agricultura având o pondere destul de mare. Canada. Iran. Ca pildă pot servi Spania. Emiratele Arabe Unite. Cele federative se împart în formaţiuni statale cu o anumită autonomie. Ţări cu nivel economic foarte scăzut. Venezuela. Malaysia. Italia. numărul de populaţie etc. Acestor ţări le revin 2/3 din volumul PNB mondial şi în ele locuiesc 1/5 din populaţia Pământului. suprafaţă. care pot fi prezidenţiale sau parlamentare. Afganistan. Danemarca şi Luxemburg. După numărul populaţiei ţările se împart în ţări cu populaţie redusă(1000-100 000 locuitori). Kambodgia. Grecia. care a intrat în această organizaţie numai în anul 2002. Aici aparţin fostele ţări ale lagărului socialist şi fostele republici sovietice. ele fiind bogate în resurse energetice(petrol) sau resurse minerale metalifere. Germania. Filipinele şi Indonezia. Zair. După forma de guvernământ statele se împart în republici. Ţările în tranziţie la economia de piaţă. Honduras. 47 în Asia . Irak. Turcia. Norvegia. Se caracterizează prin un nivel înalt de dezvoltare economică. India) fie că istoric (RFG. b. dacă au câteva cute de mii de kilometri pătraţi şi mici . PNB/locuitor – 3000 –10000 dolari americani. aşezarea geografică. Din ţările mai mari mult timp n-a fost membră a ONU Elveţia. Vietnam. Maroc. PNB/locuitor – 500 – 1000 dolari SUA. monarhii care pot fi absolute sau constituţionale în dependenţă de puterea pe care o are monarhul. 35 în America şi 17 în Australia şi Oceania. Singapore. Aceste formaţiuni au la baza formării lor fie că principiul naţional(Elveţia. Franţa. Ţările mici înalt industrializate din Europa. principate. Ciad. Pakistan. II. Ţările recent industrializate din Asia. Japonia. emirate. Ţări înalt dezvoltate care au PNB la un locuitor mai mare de 15 000 dolari americani. Ţări în curs de dezvoltare. Portugalia. Olanda. ţări cu populaţie mică(100 000 – 1000 000 locuitori).

locuitori) şi ţări cu populaţie gigantă (peste 300 mil. – 100 mil. locuitori). – 300 mil. locuitori). ţări cu populaţie f. 9 .mare (50 mil. mare (100 mil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->