P. 1
Filologia iii (001-512)

Filologia iii (001-512)

|Views: 452|Likes:
Published by dhsdjfhdkjsh

More info:

Published by: dhsdjfhdkjsh on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

Academia de Ştiinţe a Moldovei Institutul de Filologie

Academia de Studii Economice din Moldova Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi Facultatea de Litere

Colocviul Internaţional

Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
(ediţia a III-a)

Limbă, limbaj, vorbire
(In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru) 10-12 noiembrie 2009

Coordonatori: Viorica RĂILEANU, Nina CORCINSCHI

Chişinău, 2010

CZU

Lucrarea a fost recomandată pentru tipar de Consiliul ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii: FILOLOGIA MODERNĂ: realizări şi perspective în context european (ediţia a III-a) Limbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)/ coord.: Viorica Răileanu, Nina Corcinschi – Ch.: S. n. (Tipogr. ). Vol. III. – 2010 – 512 p. ISBN Procesare computerizată: Galina Prodan
Materialele publicate în acest volum reflectă punctul de vedere al autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui articol aparţine în exclusivitate semnatarului.

© Institutul de Filologie al AŞM, 2010

CUPRINS Prefaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maria ALExE Drumul – topos specific al prozei balcanice DuMitru APETRI Regionalismul în actul traducerii literare . . . . . . . . . . . . Vasile BAHNARU Eseu asupra limbii ca factor integrator al statului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vasile BAJUREANU Unele aspecte semantico-funcţionale ale blocurilor sintactice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ana BANTOŞ Întemeierea prin cuvântul artistic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ion BĂRBUŢĂ Sensul enunţului – construcţie semantică, sintactică, pragmatică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТаТьяна БИГДАН Факторы становления личности в современном поликультурном мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klaus BOCHMANN O problemă a istoriei limbii române aparent rezolvată: periodizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . raisa BORCOMAN, arMinia CICALĂ-RACU Interacţiunea limbajului economic cu cel comun în procesul de predare-învăţare a disciplinelor economice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vasile BOTNARCIUC Avantajele abordării netradiţionale a unor probleme tradiţionale de sintaxologie românească . . . . . . . . . . . . . . . . olga BOZ, aliona ZGARDAN Trăsături morfo-sintactice ale adverbului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alexanDru BURLACU Ars poetica lui Grigore Vieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . natalia BUTMALAI Structura semantică a verbelor psihologice în limba română . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatiana BUTNARU Metafora ninsorii: principii de simbolizare mitico-folclorică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marin BUTUC Despre noţiunea de termeni-sintagme ai metalimbajului militar românesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11 18 22 30 35 40 48 55

61 67 75 80 87 92 98

Petru BUTUC Unele aspecte morfo-sintactice ale particulei în limba română . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Carolina CĂRĂUŞ Figurativul ca modalitate de lirizare a naraţiunii heterodiegetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 aDriana CAZACU Poetica reiterării la Liviu Deleanu . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 lilia CAZACU (Re)construirea identităţii în Republica Moldova după anul 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Dorina CHIŞ Metafora în vocabularul specializat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 inga CIOBANU Grigore Vieru: melos poetic şi har orfic . . . . . . . . . . . . . . . . 130 ViCtor CIRIMPEI Amprente ale istoriei de secole în limbajul folclorului comic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sergiu COGUT Viziunea lui M. Bahtin asupra menippeii . . . . . . . . . . . . . . liDia COLESNIC-CODREANCA O comparaţie lexicografică bilingvă (Bucureşti 1829 – Chişinău 1819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gheorghe COLŢUN, MoniCa SPIRESCU Motive Biblice în poeziile unor scriitori români . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . irina CONDREA Aspecte ale discursului politic în campania electorală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 137 142 148 159

elena CONSTANTINOVICI Rolul formulelor de adresare în organizarea comunicării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 nina CORCINSCHI Grigore Vieru: devenire întru fiinţă . . . . . . . . . . . . . 173 alexanDru COSMESCU Coerenţa şi analiza de discurs: analiza tematică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Maria COSNICEANU Originea numelor Rusu şi Rosso . . . . . . . . . . . . . . . . 182 taMara CRISTEI Grigore Vieru: un model de lectură poetică . . . . . . . . . . . 186 Petru DERESCU Valenţe formative ale dialogului berejanian . . . . . . . . . . . 192 ioan DERŞIDAN Catilinari şi temperatori. Studiu despre Eminescu şi Caragiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

alexanDru DÎRUL Sugestii privind actualizarea numelui în componenţa unităţilor sintactice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 inga DRUŢĂ, irina TERGUŢĂ Traductibil vs intraductibil din perspectiva comunicării interculturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

iosif ENĂŞOAE, naDia elena VACARU, iosif TAMAŞ „Mireasa greşită” – tradiţii şi folclor creştin catolic în Moldova . . . . . . . . . . . 224 gabriela FRUNZĂ Interacţiunea triftongilor şi a altor succesivităţi vocalice în rostirea limbii române . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 MarCu GABINSCHI Unele antroponime demne de atenţia lingviştilor (alb. trako şi dako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

anatol GAVRILOV Stilul oralităţii în reinterpretarea dialogică a lui Bahtin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 olesea GÎRLEA Mit şi ficţiune artistică (dualitatea imaginii artistice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

aliona GRATI Romanul ca lume postbabelică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 aurelia HANGANU Factorii semantici care determină selecţia actantului în rolul de subiect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

ClauDia IONESCU „Ce mică-i lumea! O poveste din mediul universitar”: aspecte ale ironiei postmoderne în romanul lui David Lodge . . . . . . . . . . . . . 269 sVetlana KOROLEVSKI „Ceasornicul domnilor” de Nicolae Costin. Valenţe discursive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iurie KRIVOTUROV, ZinaiDa CAMENEV Universals and typology (on the material of the passive voice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aDela MANOLII Elemente greceşti pătrunse în lexicul românesc în perioada fanariotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 283 291

iulia MĂRGĂRIT Valoarea documentar-lingvistică a romanului anonim „Aglaia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 gheorghe MOLDOVANU Limbă şi identitate în Republica Moldova: o problemă controversată cu un potenţial ridicat de conflict . . . . . . . . . . . . . . 305 ionel NARIŢA Moartea modală a universului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 inna NEGRESCU-BABUŞ Calc, traducere şi împrumut . . . . . . . . . . . . . . . . 330 felix NICOLAU Trilogia la sfârşitul postmodernităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 aDela NOVAC Stereotipul cultural: concept şi funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Maria ONOFRAŞ Cuvinte străine în vocabularul contemporan . . . . . . . . . . 347 Vasile PAVEL Elemente străvechi în graiurile româneşti (pe baza alm/alrr. bas.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 sergiu PAVLICENCU Teoria sistemică a literaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 VeroniCa PĂCURARU Aspecte pragmatice ale polisemizării semnelor lexicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 liDia CarMen PIRCA Magda Isanos – logosul mimetic. De la configuraţia intertextuală la hipertextualitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 ion PLĂMĂDEALĂ Despre conceptul textualist de literatură . . . . . . . . . . . 380 gheorghe POPA Silviu Berejan şi Grigore Vieru: similitudini de viziune asupra limbajului şi a limbii române . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

aDrian Dinu RACHIERU Grigore Vieru – Patria şi Matria . . . . . . . . . . . . . 392 VioriCa RĂILEANU Denumiri de ape provenite de la oiconime . . . . . . . . . . 397 Vitalie RĂILEANU Manifestarea ludicului în poezia din R. Moldova din a II-a jum. a sec. XX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Cristina ROBU Dedublarea personajului literar: disociere sau scindare? (studiu după „Fight Club” de Chuck Palahniuk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 tiMofei ROŞCA Labirintul stănescian sau piramida lui keops . . . . . . . . . . . 413 angela SAVIN Motivarea utilizării locuţiunilor verbale monosemantice ce redau concomitent mai multe tipuri de acţiune . . . . . . . . . 419 Valeriu SCLIFOS Colectarea materialului frazeologic regional prin apeluri, chestionare şi corespondenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

6

stela SPÎNU Particularităţi fonetice ale graiurilor româneşti din sud-estul Ucrainei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 sVetlana STANŢIERU Accentul – indiciu al culturii exprimării . . . . . . . . . 440 Polina TABURCEANU Lumea clerului la Alexei Mateevici şi Leon Donici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 lilia TRINCA Sensul şi capcanele implicitului psiho-socio-cultural . . . . . . 452 elena ŢAU George Meniuc epistolierul: vocaţia dialogului revelator al alterităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 elena UNGUREANU Figurile discursului repetat (adiectio, detractio, immutatio, permutatio): perspectivă gramaticală şi pragmatică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Violeta UNGUREANU Analiza semantico-pragmatică a cuvintelor polisemantice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 luDMila USATÎI Eul dedublat în literatura anilor ’60-’80 ai sec. XX din R. Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 galaCtion VEREBCEANU Un manuscris chişinăuian de la 1790 al Alexandriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . liDia VRABIE Criteriile de prezentare a unităţilor frazeologice în dicţionarele explicative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 494

ana VULPE Note privind corectitudinea utilizării unor împrumuturi . . . . . . 498 luDMila ZBANŢ, eufrosinia AxENTI Funcţionarea intensemelor derivative în presă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 aliona ZGARDAN, Olga BOZ Motivarea semantică: între ontic şi gnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

7

Prefaţă Volumul de faţă propune publicului interesat rapoartele şi comunicările prezentate cu prilejul desfăşurării celei de-a III-a ediţii a Colocviului internaţional Filologia modernă. Realizări şi perspective în context european cu genericul Limbă, limbaj, vorbire (in memoriam acad. Silviu Berejan şi a poetului acad. Grigore Vieru), organizat la 10-12 noiembrie 2009 de către Institutul de Filologie al AŞM în colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a intenţionat să pună în circuit şi să valorizeze schimbul de experienţă între specialiştii din Republica Moldova şi cei din alte ţări (România, Germania, SUA, Kazahstan şi Ucraina) în suita variată de probleme filologice care se impun cu precădere într-o epocă marcată de interactivitate, de curente lingvistice şi literare divergente. Necesitatea de conciliere a limbii ca structură normativă cu variaţiunile funcţionale ale limbajului, implicat în conjuncturi discursive conotative sau/şi denotative, a focalizat atenţia cercetătorilor pe departajările limbă, limbaj, vorbire, discurs, text etc. Comunicările tranzitează frontiera lingvisticii şi cea a ştiinţei literare, operând largi intruziuni în domenii aferente şi ilustrând aspecte specifice ale relaţiei limbă, limbaj, vorbire din perspective diferite. Sincretismul abordărilor se justifică prin încercarea de circumscriere a unei varietăţi cât mai extinse de corelaţionări în cadrul conceptelor enunţate, prin extrapolări ale valenţelor lingvistice, literare, hermeneutice, filosofice, fenomenologice, sociologice etc. puse în procesul de cercetare şi de funcţionare a limbii. Lucrările colocviului au fost consacrate memoriei academicianului Silviu Berejan şi poetului academician Grigore Vieru, ale căror contribuţii ştiinţifice sau poetice au avut un rol determinant în promovarea spiritualităţii româneşti în spaţiul basarabean. Direcţiile pe care le-au trasat S. Berejan şi G. Vieru în domeniul umanistic au constituit pretexte serioase pentru dezbaterile demarate în cadrul întrunirii. Discuţiile despre similitudinile de viziune asupra limbajului şi a limbii române a acestor personalităţi au fost iniţiate la şedinţa în plen, într-un amplu discurs ţinut de dr. hab. Gheorghe Popa, care menţionează statutul lor comun de „valorificatori ai implicaţiilor, de glorificatori ai virtuţilor şi de protectori ai rosturilor limbajului uman, în general, şi ale limbii române, în special”. Abordările specialiştilor în ştiinţele limbii implică cele mai importante compartimente lingvistice: gramatică, dialectologie şi istorie a limbii, lexicologie şi onomastică, sociolingvistică şi ştiinţe ale comunicării. Problemele privind limba ca sistem nu au fost pe deplin elucidate atât în planul diacroniei, cât şi în cel al sincroniei, provocând constant atenţia cercetătorilor. În cadrul lucrărilor acad. Klaus Bochmann (Germania), dr. Iulia Mărgărit (Bucureşti), dr. Galaction Verebceanu, dr. Adela Manolii

8

au pus în discuţie procesele de evoluţie istorică a limbii, dr. hab. Vasile Pavel, dr. Stela Spânu au abordat varietăţile ei dialectale. Aspectele morfo-sintactice şi semantice ale limbii au constituit preocuparea cercetătorilor dr. hab. Alexandru Dîrul, dr. Angela Savin-Zgardan, dr. Aurelia Hanganu, dr. Aliona Zgardan, dr. Petru Butuc, dr. Vasile Bajureanu, Parascovia Grozavu etc. Limbajele de specialitate au suscitat interesul doamnelor dr. Raisa Borcoman, dr. Armenia Cicală, domnului Marin Butuc. Probleme de onomastică au intrat în atenţia domnului dr. hab. Marcu Gabinschi şi a doamnelor dr. Maria Cosniceanu, dr. Viorica Răileanu. Aspecte ale frazeologiei limbii au fost elucidate în comunicările cercetătorilor Lidia Vrabie, Valeriu Sclifos; la capitolul de fonetică s-au pronunţat doamnele Svetlana Stanţieru, Gabriela Frunză etc. O bună parte din participanţi s-au arătat interesaţi de dialectica raportului dintre semn şi interpret. Anume în implicaţiile semantice pe care le impune discursul se prefigurează şi surprizele polisemantice ale limbajului, consideră cercetătoarea dr. Veronica Păcuraru. O abordare pragmatică în analiza construcţiei enunţului propune dr. Ion Bărbuţă, în vederea remedierii reducţionismului modelului lingvistic structuralist. Aceste tendinţe atrag atenţia asupra reculului structuralismului şi a deplasării accentului pe hermeneutici sociale, pragmatice, care abordează atât aspectul denotativ, cât şi cel conotativ al limbajului ca acte discursive ce antrenează relaţia interactivă emiţător-receptor. Rolul contextului comunicaţional în determinarea potenţialului polisemantic al cuvântului o preocupă şi pe doamna dr. Violeta Ungureanu. Comunicarea dintre emiţător şi receptor produce discursul, a cărui eficienţă este determinată de tehnicile şi strategiile raportate finalităţii comunicative. Doamna dr. hab. Irina Condrea atenţionează asupra unei eventuale manipulări ideologice în discursul politic, care reclamă tehnici de persuasiune. Cercetătoarea distinge în comunicarea electorală câteva tipuri de mesaje condiţionate (şi) de conjunctura extralingvistică şi orientate strategic spre influenţarea opţiunii de vot a electoratului. Pentru a asigura contactul interactiv cu destinatarul, discursul publicistic uzitează de o recuzită retorică specifică. Dintre totalitatea formanţilor de intensificare, susceptibili de a genera reacţii afective din partea receptorilor, doamna dr. Ludmila Zbanţ remarcă afixele tradiţionale, preferate de jurnalişti în virtutea diversităţii şi a încărcăturii lor semantice. Situaţiile comunicaţionale asigură fiinţarea limbajului, tinzând intercomprehensiunea. Vorbind despre comunicarea interculturală, doamna dr. Lilia Trincă avertizează asupra denaturărilor semantice, provenite din dificultatea protagoniştilor de ajustare a propriei achiziţii psiho-lingvistice la codul simbolic al celuilalt. Calitatea dialogului intercultural ar fi asigurată şi de traducerea corectă, alt aspect care a fost supus investigaţiei în cadrul lucrărilor colocviului. Cercetătorii dr. Inga Druţă, Irina Terguţă şi dr. Dumitru Apetri analizează fenomenul traducerilor, ţinând cont de potenţialul de denotare şi conotare al cuvântului. Alte probleme privind statutul cuvântului străin inclus în circuitul lingvistic local sunt dezbătute în comunicările doamnelor dr. Ana Vulpe, dr. Maria Onofraş, Inna Negrescu-Babuş etc. Un alt aspect care influenţează calitatea comunicării este conştiinţa lingvistică a vorbitorilor. Limba devine vorbire doar în context social. Relaţia limbă şi identitate naţională este un subiect care animă şi comunicările

9

cercetătorilor dr. hab. Vasile Bahnaru, dr. hab. Gheorghe Moldovanu, Lilia Cazacu. Pornind de la distincţiile operate în cadrul funcţionalităţii limbajului de către R. Jakobson, dr. hab. Vasile Bahnaru evidenţiază, în special, funcţia integratoare, în care se regăsesc toate celelalte funcţii consacrate şi care exprimă în cel mai înalt grad posibilitatea individului minoritar de integrare în societatea moldovenească. Lingvistul pledează pentru o strategie a politicii lingvistice în Republica Moldova, care să prevadă existenţa unei singure limbi de stat, utilizată în mod obligatoriu în toate domeniile vieţii publice. Un loc important în tematicile literare ale colocviului ocupă abordarea creaţiei lui Grigore Vieru. Acad. Mihai Cimpoi menţionează arhetipalitatea ca principiu structurant al viziunii poetice vierene, dr. hab. Alexandru Burlacu avansează ideea privind dualitatea măştii poetului: ipostaza orfică şi cea mesianică, care sublimizează discursul poetic, dar şi-i conferă vigurozitate. Profesorul Adrian Dinu Rachieru (Timişoara) se referă la procesiunea magică a scrisului, prin care poetul exorcizează demoniile lumii şi se apropie de dumnezeire. Cercetătorii dr. Gheorghe Colţun (Bucureşti) şi Monica Spirescu (Târgovişte) disociază semantismul unităţilor frazeologice prezente în creaţia lui Grigore Vieru şi a altor poeţi contemporani din Basarabia. Contribuţiile participanţilor au multiplicat profilul poetului într-o serie de ipostazieri creatoare. Dr. Ana Bantoş se preocupă de un Gr. Vieru „ctitor al fiinţei”; dr. Inga Ciobanu se referă la „cântăreţul orfic Gr. Vieru”; dr. Tamara Cristei descoperă un Gr. Vieru „lector model” al textelor sale, mediind receptarea lectorială. În cadrul secţiilor de literatură au fost puse în vizor particularităţile limbajului artistic opus reducţionismului bazat pe ierarhizări pretenţioase şi rigide. Comunicările ţinute de dr. Dorina Chiş (Timişoara), dr. Tatiana Butnaru, Olesea Gârlea extrapolează funcţionalitatea metaforei şi a imaginii artistice în planul configurării literarităţii. Flexibilitatea şi bogăţia limbajului folcloric sunt focalizate în comunicările cercetătorilor dr. Victor Cirimpei, dr. Iosif Enăşoae, dr. Iosif Tamaş, Nadia Elena Vacaru (Iaşi). Abordările teoretice sunt corelate cu aplicaţii pe textul literar, la care au excelat dr. Elena Ţau, Svetlana Korolevschi, dr. Timofei Roşca, dr. Adriana Cazacu, dr. Ludmila Usatâi, dr. Lidia Pirca etc. Discursul postmodernist a constitut pretexte pentru disocieri despre intertextualitate, ironie şi ludism, precum şi despre structura scindată şi dedublată a personajului contemporan, prezentate în comunicările cercetătorilor dr. Elena Ungureanu, dr. Claudia Ionescu, dr. Maria Rada Alexe, Vitalie Răileanu. Prezintă interes perspectiva comparativă de abordare a discursului artistic. Profesorul Ioan Derşidan (Oradea) participă la ilustrarea acestei grile cu un studiu despre catilinarii eminescieni şi temperatorii caragialieni care oglindesc specificul vieţii publice şi a celei private româneşti din a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Dr. Felix Nicolau (Bucureşti) propune o analiză a condiţiei actuale a romanului românesc, exprimată în trilogiile semnate de N. Breban şi M. Cărtărescu. Autorul examinează intertextualitatea şi contextualitatea trilogiilor, preocupându-se în special de vizionarul simbolic al scurt-metrajelor, dar şi de sursele de umor eficient care ar dinamiza acţiunea.

10

Necesitatea abordării limbajului literar prin prisma actualităţii a condiţionat desfăşurarea unei secţiuni de teorie a literaturii. Cei care au optat pentru acest profil au vorbit despre diverse şcoli şi curente de interpretare a literaturii care au avut în vizor raportul limbă, limbaj, vorbire (discurs, text). Dr. hab. Sergiu Pavlicenco a ţinut o comunicare despre abordările sistemice ale literaturii apărute în ultimele decenii în multe ţări (ştiinţa empirică, teoria sistemică, teoria structural-funcţională), dr. hab. Ion Plămădeală a vorbit despre cercetările textualiste care au optat pentru restrângerea spectrului comunicării literare la studiul artefactelor denotate ca texte şi pentru ignorarea autorului şi lectorului. Profesorul Ionel Nariţa (Timişoara) propune o grilă logică care poate fi aplicată şi asupra limbajului literar. Cu aceştia au polemizat cercetătorii care şi-au orientat atenţia pe intercomunicarea şi intercomprehensiunea operei literare. Dr. hab. Anatol Gavrilov revine la interpretarea dialogică a stilului oralităţii realizată de către savantul rus M. Bahtin; tot de la teoria dialogică porneşte dr. Aliona Grati atunci când defineşte poetica romanului românesc contemporan ca fiind o oscilare între tendinţele de unificare şi diversificare a limbajului. La colocviu au participat şi tineri cercetători ca Alexandru Cosmescu, Olesea Gârlea, Olga Boz, Cristina Robu, Sergiu Cogut, Polina Taburceanu, Inna Negrescu-Babuş, care au susţinut examenul exerciţiului critic, probând eficienţa schimbului de experienţă între generaţii. Toate aceste contribuţii ştiinţifice au asigurat atmosfera ştiinţifică, circuitului de idei din cadrul colocviului, constituind un bun prilej pentru întruniri ulterioare. dr. Nina Corcinschi

să străbată un spaţiu vast ce a fost în trecut delimitat de graniţa imperiilor succesive. oferind cititorului perspective diferite. 14]. unul pentru care drumul parcurs. dincolo de ceea ce fusesem învăţaţi să vedem şi să acceptăm [2. Zorba grecul pare un rătăcitor fericit prin lume. fără frontiere. ducând toate spre capitala vechiului Bizanţ. Cu timpul apar la marginea acestui spaţiu . alături de obişnuinţa noastră postmodernă de a vedea şi a accepta multiplicitatea în societăţile de azi. Bucureşti 1. punctul de vedere al învinşilor. devenit înţelept doar prin experienţa călătoriei. devenit imperiului Otoman. drumul pe care acestea se situează şi pe care intenţionează să se dezvolte. aflat în cea mai mare parte sub aceeaşi administraţie. ne deschide ochii şi ne face să putem vedea şi în alte societăţi. ci un rezultat al istoriei nemiloase. care a contribuit la „dobândirea treptată a unei mari deschideri către lumea europeană. Circulaţia călătorilor pe drumurile Peninsulei Balcanice timp de mai multe sute de ani nu a reprezentat o aventură. al popoarelor colonizate sau marginalizate [10. ca o formă de expresie distinctă în cadrul prozei. o zonă străbătută de drumuri mai mult sau mai puţin sigure. dar poate fi şi un biet înţelept rătăcitor. spre cetatea legendară a Constantinopolului/ Istambul. Recurgerea la fondul balcanic. Postmodernismul permite reinterpretarea istoriei. Rătăcitor prin lume el se întoarce însă mereu la vatra neamului său. Revalorificarea unor resurse creative ce aparţin acestui fond atrage şi reinterpretarea unor elemente prin care se defineşte modelul romanului balcanic. un călător în faţa căruia s-au deschis porţile fermecate ale Levantului. În prezentul demers critic mă voi referi la unul din cronotopii ce au o contribuţie majoră în conturarea profilului identitar al acestui roman – drumul. călătoria a fost o formă de răscumpărare. De aceea balcanicul este adeseori nevoit să călătorească.11 DRUMUL – TOPOS SPECIFIC AL PROZEI BALCANICE MARIA ALEXE Universitatea naţională de arte. Prăbuşirea ideologiilor. apare în modernitate. Călinescu şi Iorga. care analizează din diferite perspective modul în care fondul balcanic este preluat de literatura modernă şi felul în care imaginarul balcanic este folosit de scriitori pentru a se exprima. p. văzut ca o resursă autohtonă de exprimare în cadrul unei literaturi care încerca şi reuşea să ţină pasul cu literatura occidentală se explică şi prin existenţa unor preocupări de reînnoire a formelor de expresie la nivelul romanului european. în operele reprezentative ale lui Lovinescu. Consideraţii generale Conştiinţa unei literaturi balcanice. Se creează astfel un cadru cultural favorabil dezvoltării literaturii balcanice. 73]. să cunoască drumurile. 1997. Celebrul personaj al scriitorului grec Kazantzakis. În perioada medievală timpurie şi până aproape în secolul al XIX-lea zona pe care azi o considerăm ca generatoare a culturii balcanice reprezenta un spaţiu vast.

lumea balcanică. sugerat metaforic de imaginea roţii rostogolite lent de unul din personaje. regiunea este străbătută de mari trenuri internaţionale ce devin locul ideal al intrigii şi al crimei (Agatha Christie – Crima din Orient-Express). târgurilor. Paradigma teoriei lui Mircea Muthu. perioadă care o inspiră şi scrie trilogia Balkan Trilogy. aşa cum se întâmplă cu Olivia Manning. adiabatic [14. scris în franceză are ca motto un text atribuit Anei Comnen. […] huruitul roţii nu a mirat pe nimeni din cei rămaşi prin case şi prin curţi. ziarista Stéphanie Delacour. 7]. rezultat al anumitor practici culturale. a contribuit la dezvoltarea capacităţii de filtrare şi asimilare a elementelor culturale diverse şi la grefarea lor pe fondul culturii tradiţionale. 1977. 8]. are la baza premiza potrivit căreia această reprezentativitate se datorează existenţei unor toposuri culturale regăsibile Omul înainta pe şosea dând de-a dura o roată de căruţă. 2002. din dinastia împăraţilor bizantini. cultura satului. când Europa occidentală începe să se intereseze cu adevărat de Balcani. în care cititorul se află simultan în Bucureşti. se caracterizează printr-un spaţiu închis. Romanul scriitoarei bulgare. paradis al lumii interlope. am constat existenţa unor toposuri reprezentative care au modelat naraţiunea. îl diversifică. În ciuda acestei deschideri ample a spaţiului balcanic real. vine să cerceteze o dispariţie misterioasă în oraşul imaginar Santa Barbara. p 15]. 2. 2 În romanul Juliei Kristeva. fiindcă au fost calchiate pe teme culturale specifice. pe care romanul specific acestei zone o reprezintă. Drumul – cronotop specific al prozei balcanice Cercetarea care a reprezentat baza acestei lucrări a generat mai multe ipoteze de lucru. Lunga noapte a comunismului izolează regiunea de restul continentului şi închide aceste drumuri. recreat prin scrierile Anei Comnen.12 Maria AlEXE şi alte imperii şi oamenii locului învaţă să străbată şi alte drumuri care izvorăsc însă din drumurile vechi ale bizantinilor. a grupurilor majoritare sau minoritare” [13. pentru a fi recompus de autor cu ajutorul cititorilor săi. care stă o perioada la Bucureşti şi la Atena. 1 . E vastitatea aparentă a unei lumi închise pe care tehnica simultaneităţii specifică postmodernismului. în debutul romanului lui Ştefan Bănulescu Cartea Milionarului1. 2000. În urma lecturii mai multor romane balcanice aparţinând unor culturi naţionale diferite. privind reprezentativitatea personajelor balcanice. În acest context drumurile balcanicilor spre Occident se intersectează cu cele ale occidentalilor ce vin să viziteze regiunea sau chiar să se stabilească aici pentru o perioadă. Fanar sau Bizanţ sau în Moarte la Bizanţ de Julia Kristeva în care imaginea Bizanţului se oglindeşte în realitatea contemporană2. nici că roata şi omul nu s-au oprit în dreptul rotăriei aflată în coasta fermei Generalului Marosin [Bănulescu. dar care cel puţin la nivelul naraţiunii nu exclud aspectele carnavaleşti şi ludice prin care sunt impuse conştiinţei cititorului anumite imagini caracteristice cu valoare simbolică. În acest areal cultural se poate identifica o stratificare în care ierarhiile sunt determinate de practici culturale străvechi. marginalizând încă o dată regiunea. concomitent cu formarea unor sfere culturale diverse. E de fapt o imagine în oglindă a Imperiului Bizantin. În secolul XX. ca în romanul Calpuzanii de Silviu Angelescu. reporter la L’Evénement de Paris. a oraşului. deconstruieşte. Călătoria pe drumurile Balcanilor. Este şi un spaţiu privit în oglindă.

în egală măsură din componente de spaţialitate şi de temporalitate cu un rol semnificativ în construirea discursului narativ. drumul are în proza balcanică. renunţând la viaţa de hoinar. După ce străbate drumul. a cărui imagine se constituie. Aparent romanul începe cu un drum întrerupt. Ideea celor două părţi ale unei Europe. într-o lume complet diferită. Aceste toposuri reprezentative. simbol al aventurii într-o epocă în care mările. Rolul său este complex. Semnificaţiile cronoptopului sunt însă mai bogate. Deplasarea sa în spaţiu nu este esenţială. a căror imagine este analizată în funcţie de modul în care converg spre realizarea profilului specific romanului balcanic se ordonează în jurul unui cronotop reprezentativ: drumul Studiul literaturii balcanice din diferite epocii. În literatura balcanică postmodernă drumul continuă să fie un element ordonator al naraţiunii şi. învăţătorul Fărâmă din ampla nuvelă Pe strada Mântuleasa. Eroul trebuie să parcurgă o cale lungă şi întortocheată pentru a construi un pod ce separă cele două părţi ale Europei. În romanul lui Ştefan Bănulescu Cartea Milionarului sau cel al scriitorului turc Orhan Pamuk Mă numesc Roşu. E de fapt un drum al cunoaşterii de sine şi al cunoaşterii culturale prin care sunt evidenţiate diferenţe ce separă estul (Imperiul Otoman) de vest (republicile italiene). acţiunea debutează cu prezentarea eroului care vine de departe şi îşi va schimba viaţa. Romanul lui Orhan Pamuk Fortăreaţa Albă debutează. în lumea antică este întărită de imaginea în oglindă a celor doi eroi – veneţianul şi hogea turc. spaţiul care îl leagă de colectivitatea celor din Metopolis. dar drumul pe mare devine unul al cunoaşterii. importantă pentru definirea profilului compoziţional. În balada Meşterului Manole ca şi în cea despre călătoria fratelui mort (baladă ce este mereu evocată de Ismail Kadare în romanele sale ca imagine emblematică a culturii albaneze).Drumul – topos specific al prozei balcanice 13 în întreg spaţiul balcanic la care se adaugă influenţe venite din spaţiul culturii occidentale. Noutatea demersului se datorează faptului că am considerat drumul un cronotop. mai ales Marea Mediterană erau dominate de navigatorii genovezi sau veneţieni este întrerupt de faptul că el este luat prizonier. stabilindu-se în locul în care se desfăşoară acţiunea romanului. a oamenilor spre fantastic (tărâmul celălalt) şi se întoarce în lumea reală. în acelaşi timp o sursă a definirii identităţii eroului. drumul pe care acesta îl face la bordul unei corăbii veneţiene. asemenea acţiunii din Mă numesc Roşu cu drumul pe care eroului principal. Un drum dinspre real spre fantastic străbate eroul lui Eliade. drumul parcurs în timp este cel care constituie axa pe care se desfăşoară întâmplările . la nivel compoziţional şi în stabilirea registrelor de comunicare. eroul lui Ştefan Bănulescu îşi afirmă originea spunând ca vine din Marmaţia. Astfel spaţiul în care se va desfăşura acţiunea romanului se concretizează prin imaginea drumului străbătut de erou. Rolul acesta a fost dezvoltat de în basme unde eroul parcurge mereu drumul din lumea noastă. inclusiv al prozei populare a condus la avansare ipotezei conform căreia drumul reprezintă în nu doar un cronotop prin care se poate descifra simbolistica acestei proze sau un element definitoriu la nivelul caracterologiei identitare a personajelor. drumul reprezintă axa în jurul căreia se ordonează diferitele secvenţe ale naraţiunii). începând cu basmele şi baladele o funcţie ordonatoare. în schimb. unite cândva. Piraţii îl vând şi astfel eroul ajunge la Istambul.

spre focul subpământean. Legendele medievale. ce se materializează mitic. În romanul Mă numesc Roşu al scriitorului Orhan Pamuk. precum şi diferitele locuri de trecere. nunta. Pedeapsa îl surprinde şi procesul conştientizării vinovăţiei. îşi reprezintă în mod intuitiv propria sa viaţă sub forma unui drum. chiar răstignirea pe cruce de ciobanii pe care îi jefuia pare să creadă că vremurile aspre l-au împins la fărădelegi şi regretele sunt legate de pierderea tovarăşilor săi şi a familiei. fără a intersecta în mod clar spaţiul fantasticului sau în fantastic. cel pe care Mircea Eliade îl consideră profund religios. transformată în „calea vieţii”4. Personajul principal al romanului Copiii Domnului de Petru Popescu. că ceea ce face îl abate de la drumul său iniţial. 3 I. punţi pe care eroul trebuie să le treacă pentru a deveni puternic sau pentru a putea să-şi îndeplinească misiunea1. în calitatea sa de soldat. Aspecte ale simbolisticii drumului în literatura balcanică Valoarea simbolică a drumului este evidentă încă din perioada antichităţii. vad. Pe drum el vine în contact cu semne codificate. legăturii. în altar ori în încleştarea hoţiei. de atunci acest drum cobora neted şi mergea spre adânc nesfârşit. cu toate întâmplările previzibile sau imprevizibile ale unei călătorii. 1 2 . Rătăcirea este conştientizată de soţia sa cea care se călugăreşte şi nu poate muri fără să îşi mărturisească păcatul. Drumul este asociat cunoaşterii iniţierii. În unele scrieri simbolul şi-a pierdut funcţia iniţială şi s-a transformat în simplu motiv. nu ieşea din canon. 122. Situarea eroului (eroinei) în spaţiu şi timp. înmormântarea. Humnitas. drumul i se înfăţişa drept şi fără neguri. spre Gheena poate – Petru Popescu (Copiii Domnului. adică de la ceea ce ar fi trebuit să fie parcursul său în calitate de preot. îşi văzuse moartea cu ochii. Humnitas. urmând un anumit drum. a abaterii este complicat. Simbolul drumului îngemănează simbolismul liniei. nu este conştient că a rătăcit drumul. Evseev – Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale – Editura Amarcord. Timişoara. Bucureşti. destinului. vale. 123. fie că deplasarea se face sub semnul verosimilului. accesului cu cel al mişcării în timp. au o funcţie iniţiatică evidentă. În acest tip de scrieri simbolul drumului se corelează cu simbolul centrului şi are la nivelul culturilor tradiţionale o funcţie operatorie. transformării. Călătoria ţăranului român începe dimineaţa şi el nu se întoarce din drum orice s-ar întâmpla3 fiindcă această cale poate fi transfigurată în valori religioase. Bucureşti. Omul arhaic. „Religios şi ritmic. 74). 1999. prefigurând iniţierea. dar şi cele din viaţa de zi cu zi). Astăzi această semnificaţie datorată funcţiei cultice a basmului nu mai este atât de evidentă. drumurile pe care le-a străbătut eroul principal prin Asia şi Peninsula Balcanică. din înaltul pur al copilăriei. este esenţială pentru definirea romanului balcanic. Un loc puternic marcat în mitologia populară este răscrucea. a fost parcursul străbătut spre Mircea Eliade – Sacrul şi profanul – Ed. romanul balcanic drumul păstrează o parte din simbolistica sa. când fusese zdruncinat de copita groaznică. El semnifică unificarea nivelelor realului şi imaginarului. 4 Mircea Eliade – Sacrul şi profanul – Ed. din cultura populară unde apare legat de simbolismul trecerii (marile treceri botezul. dar şi basmele orientale vorbesc despre drumuri. 147. mai mult decât de conştientizarea faptei2. preotul/tâlharul Anichit. dintre care cele mai cunoscute sunt cele ale regelui Arthur. obstacolele-punte. Călătoria eroului mitic este o călătorie iniţiatică.14 Maria AlEXE 3.

Drumul – topos specific al prozei balcanice

15

maturizare1. Drumul este unul din toposurile care dă dimensiuni identitare unor personaje, în special celor care se încadrează în categoria înţeleptului rătăcitor, înrudit cu picaro-ul occidental şi prin care autorii construiesc o paradigmă a cetăţii şi a istoriei [14, 2002, 71]. 4. Funcţia cronotopului drumului la nivelul compoziţiei Romanul balcanic postmodern a preluat din literatura populară asocierea cronotopului drumului cu cel al întâlnirii, ceea ce adus la amplificarea funcţiei sale la nivelul compoziţiei, el poate servi ca intrigă, uneori ca punct culminant sau chiar ca deznodământ (ca final) al subiectului, întâlnirea este unul dintre cele mai vechi evenimente constitutive ale subiectului eposului (mai ales ale romanului) [Bahtin, 310]. Întâlnirea poate deveni pretext al desfăşurării drumului. Funcţia ordonatoare a cronotopului este cu atît mai importantă cu cât în romanele postmoderne intriga îşi pierde din importanţă, asistând la multiplicarea şi diversificarea ei. În nuvela lui Mircea Eliade Pe strada Mântuleasa, acţiunea debutează cu întâlnirea dintre Fărâmă şi cel despre care crede că este fostul său elev. Confuzia bătrânului învăţător declanşează un şir de întâmplări care îl vor purta pe cititor cu mulţi ani în urmă, ajungând până în epoca fanariotă, prin zona din jurul străzii Mântuleasa. Este drumul pe care cititorul îl străbate din realitatea în fantastic, din întunecata epocă a anilor ’50 spre oraşul mitic. Este ca în basme un drum sinuos cu treceri camuflate, pe care doar cei iniţiaţi le pot descoperi, cu popasuri prelungite într-un anumit timp sau loc, cu întoarceri neaşteptate. Eroul lui Constantin Ţoiu, Chiril Merişor străbate acelaşi Bucureşti atemporal care îi este dezvăluit de prietenul său anticarul. E tot un drum simbolic, fiindcă reprezintă calea străbătută de eroul ce se descoperă pe sine şi adevărata viaţă culturală a Bucureştiului anilor ’50. Într-un alt roman, aparţinând aceluiaşi autor .a cărui acţiune se petrece tot în Bucureşti, dar într-o epocă mai relaxată, este vorba de Obligado, eroul se întâlneşte cu prietenul său arhitectul JT şi străbat împreună oraşul pe urmele Crailor de curtea veche. Zona pe care o parcurg eroii este în linii mari aceeaşi, cu trimitere şi la romanul lui Mateiu Caragiale. Dacă funcţia la nivelul compoziţiei pare oarecum identică (pretext pentru evocarea unor întâmplări), ea diferă la nivelul caracterologiei identitare. În Obligado, drum prin vechiul Bucureşti este imaginea simbolică prin care autorul pune faţă în faţă destinul unui oraş şi cel al unui individ. Prin secvenţa plimbării ce urmează întâlnirii, pretext al rememorării unor întâmplări din perioada interbelică şi al analizei unor situaţii prezente, eroul se raportează pe sine şi destinul său tragic la scara istoriei. Compoziţional descrierea plimbării celor doi eroi este, aşa cum am arătat doar aparent aceeaşi din Galeria cu viţă sălbatecă. În acest al doilea roman al lui Constantin Ţoiu perspectiva deschisă este mai amplă, nu doar iniţierea unei introspecţii, ci şi ilustrarea dihotomiei individual-colectiv, a raportului dintre drama unui individ şi tragedia unui popor.
1 În primele capitole eroul reîntors în oraşul său natal parcurge un drum al cărui traseu este determinat de identificarea locurilor în care s-a format ca artist: casa unchiului său şi atelierul miniaturiştilor.

16

Maria AlEXE

Într-o manieră ironică, specifică postmodernismului, scriitorul Vasile Vasilache prezintă în romanul Povestea cu cocoşul roşu drumurile pe care eroul său le străbate de la sat la oraş, din societatea arhaică în cea cosmopolită şi snoabă, de la ignoranţă spre o cunoaştere lipsită de profunzime. În viziunea antropomorfizată a prozatorului drumul „bouţului” spre târg, din lumea arhaică a satului moldovenesc spre cea necunoscută a oraşului „Drumul se întindea bătut ca palma, drum pe de alăturea toloancei, înnegrite de curând. Drum lung, nesfârşit, să tot mergi şi să-ţi alungi urâtul” [17, 9]. Textul reface în manieră parodică imaginea drumului iniţiatic al eroului basmului popular. Acesta este descris în manieră fabulistică şi prezintă parcursul „bouţului” şi în manieră satirică, scriitorul construind prin Serafim un erou de tip Păcală. În final cele două drumuri se unesc asigurând unitatea compoziţională a romanului. Romanul Juliei Kristeva Moarte la Bizanţ prezintă un lumea cosmopolită a societăţii globalizate în care drumurile se intersectează haotic, rezultat al unei lumi ce devine, datorită progresului tehnic din ce în ce mai mică. Personajul principal, ziarista Stéphanie Delacour călătoreşte în toată lumea, ca orice reporter de teren, pentru a putea să valorifice bombele informaţionale. Drumul care asigură unitatea compoziţională este drumul în timp cel care leagă epoca contemporană de Bizanţul epocii Anei Comnen. E un drum în timp, dar şi un drum în spaţiu, autoarea evocând campaniile cavalerilor cruciaţi, cei care străbat Peninsula Balcanică, oprindu-se chiar pe teritoriul de azi al Bulgariei. Ca în romanul lui Silviu Angelescu, cititorul are impresia unui carusel în care atunci şi acum par să se rotească mereu. Arcul peste timp, creat de Julia Kristeva îl ajută pe cititor să descopere un spaţiu vast străbătut de drumuri ce devin posibile datorită unităţii administrative şi politice din timpul Bizanţului medieval. Spre deosebire de eroul lui Pamuk din Fortăreaţa Albă care reuşeşte să parcurgă drumul ce separă cele două „jumătăţi” ale Europei, Julia Kristeva, contemporană cu Europa unită, conştientizează diferenţele şi atitudinea supărător protectoare a vestului. Indirect, în maniera aluzivă specifică literaturii balcanice ea evoca invazia cavalerilor cruciaţi din timpul Anei Comnen. În scrierile acestei prinţese bizantine eroii occidentali „civilizatori” apar adeseori mai barbari decât bizantinii pe care ar fi dorit să îi elibereze. 5. Concluzii Cercetarea privind rolul pe care imaginea drumului o are în stabilirea profilului identitar al romanului balcanic postmodern a confirmat ipotezele de lucru iniţiale. Este evident faptul că imaginea drumului reprezintă, nu doar un topos semnificativ, ci un cronotop cu implicaţii privind caracterologia identitară a personajelor şi la nivelul compoziţiei romanelor. Modalitatea în care este abordat acest cronotop a la diversificarea şi îmbogăţirea simbolisticii sale în romanul balcanic postmodern datorită fondului cultural autohton şi a limbajului aluziv specific acestei literaturi. Studiul asupra cronotopului drumului în romanul balcanic oferă o privire de ansamblu asupra imaginii sale în proza balcanică în general şi a celei din perioada postmodernă în special. Este o modalitate nouă de abordare a operei

Drumul – topos specific al prozei balcanice

17

scriitorilor din regiune, privită din punctul de vedere al specificităţii sale şi nu doar în raport cu literatura culturilor occidentale dominante. O astfel de cercetare care analizează modalităţile de structurare şi funcţionare a unei imagini dint-o perspectivă interdisciplinară absolut necesară unui astfel de demers, releva caracterul unitar al romanului balcanic, implicit existenţa sa ca specie bine definită.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Albu Mihaela, Sud-estul european (sau Peninsula Balcanică) regiune cu destin specific şi bogat patrimoniu cultural în Carmina Balcanica, anul I, nr. 1, Craiova, 2008. 2. Alexandrescu Sorin, Paradoxul românesc, Editura Univers, Bucureşti, 1998. 3. Bănulescu Ştefan, Cartea Milionarului; Cartea de la Metopolis, Editura Eminescu, Bucureşti, 197…. 4. Cărtărescu, Mircea – Travesti – editura Humanitas, Bucureşti 1994. 5. Cărtărescu Mircea, Postmodernismul românesc, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999. 6. Cărtărescu Mircea, Nostalgia, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000. 7. Eliade Mircea, Proza fantastică – Pe strada Mântuleasa, Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 1991. 8. Eliade Mircea, Sacrul şi profanul, Editura Humnitas, Bucureşti, 2000. 9. Evseev Ivan, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Editura Amacord, Timişoara, 1999. 10. Hutcheon Linda, Politica postmodernismului, Editura Univers, Bucureşti, 1997. 11. Kadare Ismail, Palatul viselor, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007. 12. Kristeva Julia, Moarte la Bizanţ, Editura Rao International Publishing Company, Bucureşti, 2005. 13. Marinescu Mariana, Drumuri si călători în Balcani, Editura Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 2000. 14. Muthu Mircea, Balcanismul literar românesc, Editura Dacia Cluj-Napoca, 2002. 15. Pamuk Orhan, Fortăreaţa albă, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2007. 16. Pamuk Orhan, Mă numesc Roşu, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006. 17. Vasilache Vasile, Povestea cu cocoşul roşu, Chişinău 2004.

18

REGIONALISMUL ÎN ACTUL TRADUCERII LITERARE DUMITRU APETRI Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie Realitatea din R. Moldova abundă în multiple fenomene negative cauzate de ideologia totalitară sovietică. Două dintre cele mai alogice, bizare şi anacronice sunt următoarele: intenţia de a crea în spaţiul românesc de la est de Prut un popor moldovenesc deosebit de cel român şi o limbă moldovenească distinctă de cea română. Insistenţa de a plăsmui un mijloc glotic artificial s-a răsfrânt în mod nefast, bineînţeles, asupra creaţiei artistice propriu-zise, inclusiv asupra traducerilor literare. În cele ce urmează ne vom referi doar la unul din aceste fapte de limbă – regionalismul în actul de tălmăcire „în moldoveneşte” a literaturii ucrainene în deceniul şase al secolului XX. Timp de vreo şase decenii, din 1924 şi până pe la mijlocul anilor ’80*, mai întîi în RASSM, apoi în RSSM, s-au efectuat numeroase transpuneri din literatura ucraineană – circa 120 de cărţi, ce-i drept, o bună parte din ele prin intermediul limbii ruse. Menţionăm în treacăt: la totalitatea de cărţi indicată s-au adăugat treptat nu puţine texte care au văzut lumina în paginile presei periodice, în diverse culegeri tematice şi de altă natură.1 Privită sub aspectul calităţii, producţia livrescă apărută până în anii ’60 nu denotă însuşiri artistice. Una dintre cauzele care a determinat situaţia dată este prezenţa agasantă a regionalismului în actul traducţiilor. Anume regionalismul constituie elementul constitutiv lingvistic care le-a afectat grav valoarea literară. Îndepărtându-se pe această cale de original, textele ţintă au impus o imagine neadecvată a operelor originale şi, în definitiv, au adus serioase prejudicii estetice cititorului nostru, în plan larg – spiritualităţii autohtone. Se ştie că regionalismul, în linii mari şi în mod firesc, se prezintă ca un fapt lingvistic obiectiv, dar, în spaţiul românesc de la est de Prut, începînd cu anul 1812, el a început a căpăta o configuraţie aparte. Regretatul academician Silviu Berejan, într-un studiu al său, constata, pe bună dreptate: „Regionalismul, adică particularităţile regionale şi interpretările regionaliste ale realităţilor locale, este un fenomen firesc pentru orice comunitate socială de proporţii, dar în Basarabia, spre deosebire de alte provincii româneşti, în virtutea unor condiţii dictate de interesele geopolitice din zonă, el a degenerat într-o problemă dezbinatoare, eminamente politică” [1, p. 35]. Este vorba despre politica Imperiului rus, iar după 1940 a Imperiului sovietic de a crea în arealul românesc indicat mai sus o limbă moldovenească
* Anume pe la mijlocul anilor ’80, s-a întrerupt, practic, dialogul intercultural dintre R. Moldova şi Ucraina prin intermediul versiunilor artistice.1

Regionalismul în actul traducerii literare

19

în baza graiurilor locale. În aceste graiuri „se implantau, fără discernământ regionalisme de provenienţă slavă sau, în mod direct «neologisme» ruseşti…” [1, p. 36]. Cel mai evident şi mai lesne această practică o depistăm în tălmăcirile efectuate până la 1940 în stînga Nistrului, adică în RASSM, dar, cu o intensitate mult mai mică, şi în cele tipărite în R. Moldova în perioada postbelică. Întrucât traducerile de până la 1940 sunt, pur şi simplu, oribile sub aspect glotic ne-am ales 5 cărţi de proză ucraineană replămădite în grai moldav în prima jumătate a anilor ~ 50. Exemplele sunt alese din cărţile Opere alese de Taras Şevcenko, Curcubeul de W. Wasilewska, Povestiri de M. Koţiubinski, Nuvele şi schiţe de O. Gonciar şi volumul colectiv Nuvela ucraineană. Este cu adevărat deranjant procentul de lexic impropriu ce a invadat paginile tipăriturilor enumerate. Ilustrarea o facem astfel: în prima coloniţă includem cuvintele din sursa primă, în cea de-a doua pe cele din limba ţintă, în a treia – unităţile lexicale cerute, după convingerea noastră, de context. T. Şevcenko. Opere alese, Chişinău, 1951, traducător N. Bernştein (exemplele sunt excerptate dintr-o singură povestire şevcenkiană – Varnakul)
скатерть хлопский палат единый читали постоянно светлица ограбление cвинец лютый скромность преступление изображающий strecătoare hlopă casă singur citeau mereu odaie grăbuiţi arme rău tăcere fărădelegi arătându-l faţă de masă şerb palat unic predau permanent casă mare (odaie pentru oaspeţi) prădaţi plumb cumplit modestie crimă zugrăvindu-l

W. Wasilewska. Curcubeul, Chişinău, 1953, traducător A. Şoimer.
прoступать торжествовать a zăcea îi făcea plăcere a se întrezări a domina, a triumfa

M. Koţiubinski. Povestiri, Chişinău, 1953, traducător F. Cibotari.
свитка работников гнилых пóдать нанялся не сватается завиваются burcă slugi putregărite dări te-ai tocmit n-o lua în căsătorie se răsucesc flanea lucrători putrede impozite te-ai înnăimit n-o peţi se îmbracă (este vorba aici de creşterea verzei)

20

Dumitru APETRI

Nuvela ucraineană, Chişinău, 1953, traducător la Cutcoveţchi.
cкатертина пригощаються stricătoare sorb faţă de masă servesc

O. Gonciar. Nuvele şi schiţe, Chişinău, 1955, traducător Vl. Belistov.
баклажаны сени чуткость могучий чувствую фон открытый волевой pătlăgele roşii tindă gingaş de nebiruit ştiu fon deschis voluntar vinete coridor sensibilitate puternic, măreţ simt fundal fără acoperiş de voinţă

După cum vedem, în unele cazuri câteva pagini sau o scriere chiar şi de proporţii mici conţine multe unităţi lexicale folosite impropriu. Lacuna aceasta afectează adeseori claritatea textului făcându-l evaziv, imprimîndu-i multă nebulozitate. Alteori ea văduveşte scrierea de anumite nuanţe de sens, diminuează forţa ei emotivă, ermetizându-i, în cele din urmă, mesajul sau creîndu-i cititorului o impresie greşită despre cele evocate sau zugrăvite de autorul originalului. În disonanţă cu atmosfera stilistică a variantelor româneşti se află, raralel cu lexicul impropriu, rusismele şi ucrainismele. Pe acestea se admite a le păstra în textul ţintă doar atunci, când reprezintă nişte realii, pe care le explicăm în text sau în nota subpaginală, sau în cazul când îndeplinesc funcţia de caracterizare a limbajului unui anumit personaj. Bunăoară, folosirea (cu explicaţia necesară subpaginală) a ucrainismului жермало în versiunea romanului Tronca de O. Gonciar. Ca elemente eterogene se impun în tălmăciri acele rusisme şi ucrainisme care au în limba noastră indiscutabile echivalenţe. Suntem convinşi: fără mult efort intelectual, s-ar fi putut găsi echivalenţe pentru oricare dintre unităţile lexicale ce urmează: otread, flighel, dejurnă, pána (în sens de cucoană), azbucă, lecari, univermag, bolniţă, jasmin, barbaris, podpolie, raicom, pravlenie, ustav, partorg, buhalter, razvedcă, tâl ş.a.m.d. Este îndreptăţită utilizarea a astfel de istorisme cum sunt esaul, ureadnic, dar nu ne vom încumeta să acceptăm lipsa explicaţiilor asupra acestor termeni vechi. Suntem de părerea că practica ticluirii „în moldoveneşte” a astfel de texte este una păguboasă, mai ales când avem de faţă faptul că majoritatea acestor transferuri erau destinate şcolii şi că ele apăreau în tiraje ce variau între 5 şi 15 mii de exemplare. O astfel de producţie livrescă, lipsită de valoare estetică, a adus, cum am menţionat mai sus, mari prejudicii culturii noastre naţionale, în speţă gustului artistic.

Regionalismul în actul traducerii literare

21

Lingvistul Vasile Pavel, într-un studiu al său, accentua: „Tentativa de a sprijini ideea, din rătăcire sau rea-voinţă, că există o «limbă moldovenească» opusă limbii române, zămislită, chipurile, pe o bază dialectală moldovenească, este o gravă eroare şi o absurditate” [2, p. 40]. Această eroare şi absurditate s-a manifestat pregnant, în dauna cititorului nostru, şi în actul transpunerilor din literatura ucraineană efectuate în anii ’50 ai sec. XX şi chiar mai târziu.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Berejan Silviu, Folosirea glotonimului limba română în Republica Moldova. Aspecte identitare, în cartea sa Itinerar sociolingvistic, Chişinău, 2007. 2. Pavel Vasile, Limba română – unitate în diversitate, în Limba Română, nr. 9-10, 2008.

22

ESEU ASUPRA LIMBII CA FACTOR INTEGRATOR AL STATULUI VASILE BAHNARU Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie 0. Înainte de a examina tema enunţată în titlul acestei comunicări, aş vrea să vă reamintesc un episod din romanul popular Esopia, pentru a vă convinge de polivalenţa funcţională a limbajului uman. Citez: Apoi, preste doao-trei zile, chemă Xantos pe ucenicii săi de la şcoală, să-i ospeteze. Şi trimisă pe Esop în târg şi-i zisă să cumpere bucate care vor fi mai bune şi mai dulci. Iar Esop, mergând la târg, gândea întru sine zicând: „Oare cum aş face să dezvăţ pre stăpânul mieu să nu mai vorbească nebuneşte?” Şi socoti de cumpără tot limbi de porc. Şi, ducându-să acasă, făcu multe feliuri de bucate fiarte, fripte, prăjite. Şi viind filosofii toţi la masa, adusă Esop bucate şi le pusă dinainte limbi de porc; şi al doilea rând de bucate iară limbi de porci, prăjite. Decii luară filosofii a povesti pentru limbi, că şi filosofia cu limba să slujaşte. Apoi adusă şi a treia oară iar limbi, fripte şi încă mai pusă de multe ori tot limbi, făcute în multe feliuri. Iar filosofii zisără: — Până când vom mânca tot limbi? Că până ce am mâncat la limbi, până ne dor şi ale noastre limbi! Xantos strigă pe Esop şi-i zisă cu mânie mare: — Dar nu mai sunt alte feliuri de bucate, ci tot limbi aduci? Au doară nu ţ-am poruncit eu ţie, spurcatule, să cumperi ce bucate sunt mai bune şi mai dulci? Esop zisă: — Jupâne, până când mă vei ocărî şi mă vei ruşina fără vină dinaintea acestor filosofi? Şi-i zisă Esop: Oare ce iaste mai dulce pre lume decât limba, ori de prieteşug, ori de rugăminte, ori de dragoste, de vândut şi de cumpărat şi de toate veseliile şi tocmelele; de întrăbări de sănătate şi de spăsenie; căci cu limba pacea să tocmeşte, cetăţile să zidesc şi ce să mai zic pentru limbă, căci ea iaste înţelepţia vieţii noastre. De aceasta sfătuiră toţi filosofii şi aşa aflară precum zisă Esop. Iară când fu a doao zi, zisă Xantos filosoful oaspeţilor să nu le pară cu greu pentru ospăţul limbilor. Şi le zisă: — Să nu vă pară dumnelorvoastră că doară cu voia mea au fost aceasta, ci meşteşugurile robului celui viclean. Şi să rugă lor să vie şi a doao zi să-i ospăteze, zicând că: — De nu va schimba bucatele dinaintea dumneavoastră, voiusă-mi aleg cu dânsul! Şi chemă pe Esop şi-i porunci zicând:

Eseu asupra limbii ca factor integrator al statului

23

— Să te duci în târg, să-mi cumperi ce va fi mai rău şi mai amar, că voiu să-m ospetezi ucenicii miei! Iar Esop, neavând frică de niminea, mersă în târg şi cumpără iară limbi de râmători şi le găti foarte bine. Şi deacă veniră filosofii, şăzură la masă şi porunci Xantos lui Esop să aducă bucate pe masă. Iară el adusă într-o tipsie acoperită şi o pusă pe masă. Iar un filosof descoperi tipsiia şi deacă văzu că sunt iar limbi de porc, începu a râde şi zicea: — Iar limbi de porc! Iară Esop tăcea, nu zicea nimic, ci tot căra bărbăteşte şi punea pre masă limbi de râmători. Iar Xantos, de mânie şi de ciudă mare, nu mai ştiia ce face, ci zisă: — Esope! Dar aceasta ce iaste? Cum ţ-am poruncit eu şi tu cum faci? Au doară nu ţ-am poruncit eu ţie ce bucate sunt mai rele şi mai amare? Iară tu ai făcut ca şi ieri! Iară Esop răspunsă şi zisă: — Jupâne, au doară iaste ceva mai rău şi mai amar decât limba? Limba sparge ceteţi mari din temelie, limba omoară, limba huleşte, limba cleveteşte şi pâreşte, limba jură strâmb şi toate răutăţile să fac din limbă!1 1.0. La o examinare atentă a acestui fragment constatăm că Esop a intuit, graţie înţelepciunii sale proverbiale, funcţia persuasivă a limbajului uman. Din capul locului ţinem să subliniem că limbajul este procesul prin care se realizează comunicarea verbală şi gândirea noţională, adică limbajul nu este altceva decât realizarea, manifestarea limbii în procesul vorbirii sau, în alţi termeni, limbajul este limba în acţiune, iar limba este, totodată, instrumentul limbajului, alcătuit din fonetică, vocabular şi gramatică, este mijlocul de comunicare şi furnizorul de semne, de simboluri pentru comunicare şi gândire. De altfel, limba este un fenomen eminamente social, diferit de la un popor la altul şi un fenomen istoric, diferit de la o epocă istorică la alta. Limba, ca instrument social, a apărut şi s-a dezvoltat în procesul muncii, urmând constituirea şi dezvoltarea societăţii umane. În această ordine de idei, putem afirma că limba, ca fenomen general uman, a determinat apariţia conştiinţei naţionale şi sociale, în timp ce limbajul este un proces individual, ca orice proces psihic care apare şi se dezvoltă în ontogeneză (evoluţia fiecărui individ după naştere), potrivit legilor psihofiziologice. În linii mari, în cadrul limbii – şi, respectiv, al limbajului – distingem două funcţii importante: funcţia comunicativă şi funcţia cognitivă. Schematic, comunicarea presupune existenţa unui expeditor (emiţător), a unui destinatar (receptor), a unui canal de transmitere, precum şi a mesajului de transmis. Trebuie să existe, deci, cel puţin două persoane care să comunice, orice partener la comunicare putând fi, în acelaşi timp, atât expeditor, cât şi destinatar. Prin comunicare, oamenii pot coopera, colabora, realiza acţiuni în comun, îşi pot uni eforturile în vederea ocrotirii naturii, a vieţii, a dezvoltării societăţii în toate domeniile, pot prelua şi transmite experienţa din generaţie în generaţie. 1.1. Limbajul ca fenomen psihic este procesul individual de folosire subiectivă şi personală de către fiecare individ a sistemului general al limbii. Dacă limba unui popor este unică (română, franceză) şi aceeaşi pentru toţi membrii colectivităţii care o vorbesc, limbajul se constituie diferenţial în tot atâtea variante individuale câţi indivizi folosesc limba dată. El exprimă, în fond, gradul interior

24

Vasile BAHNARU

de însuşire şi stăpânire de către fiecare din noi a elementelor limbii. De aceea unii dintre noi au un limbaj mai bogat, mai expresiv, plastic, iar alţii un limbaj insuficient de expresiv, adică inexpresiv. Totodată, vorbitorii de limbă, în funcţie de gradul lor de cultură, dispun de un limbaj gramatical fie corect constituit, fie incorect format. Unii dispun de un debit verbal abundent, precipitat şi cu o slabă consistenţă informaţională. În schimb sunt alţii care au un limbaj succint, dar cu o mare concentraţie de idei. Limbajul formulează, exprimă, detaliază şi amplifică diverse conţinuturi psihice, precum imaginile senzoriale, cele recente şi actuale, sau mai tardive din cunoaşterea noastră, stările afective, intenţionalitatea persoanei, scopurile ei. Cu alte cuvinte, vorbirea configurează cunoaşterea noastră de tip uman, deoarece numai datorită mecanismelor vorbirii şi verbalizării tuturor impresiilor noi se face posibilă conştientizarea stimulilor şi integrarea proceselor psihice în activitatea subiectivă conştientă a omului. 1.2. Limbajul ca fenomen psihic îndeplineşte mai multe funcţii. Funcţia de comunicare cunoscută şi sub denumirea de transferare a unui conţinut de la o persoană la alta. Această funcţie este cea mai importantă şi constă în nominalizarea lucrurilor, a evenimentelor, realităţii, pe de o parte, şi în efectuarea predicaţiilor corespunzătoare, pe de altă parte. Limbajul nu poate fi conceput numai ca producere şi recepţionare a semnelor verbale, latura exterioară a comunicării interumane. Funcţia comunicativa a limbii şi limbajului, prin excelenţă socială, pune pe oameni în relaţii reciproce, adică este indisolubil legată de funcţia cognitivă, altfel spus de integrare, conceptualizare şi, în genere, de elaborare a limbii. Limbajul este implicat în toate procesele de cunoaştere prin cuvinte, care sunt purtătoare de informaţii şi semnificaţii, facilitând şi mediind operaţiile de generalizare şi abstractizare, permiţând explorarea şi investigarea realităţii, îmbogăţirea şi clasificarea cunoştinţelor (aprecierea, prelucrarea, sistematizarea, ierarhizarea). Însuşindu-şi limba, comunicând cu ceilalţi, omul (în cursul vieţii sale) îşi însuşeşte în acelaşi timp experienţa acumulată de generaţiile trecute şi prezente (produse verbale în formă scrisă – lucrări ştiinţifice, opere literare etc., precum şi regulile, forma, structura, formele gândirii logice. 1.3. Funcţia expresivă sau emoţional-expresivă, afectivă este funcţia de manifestare atitudinală complexă a unor idei, imagini, nu numai prin cuvintele înseşi, dar şi prin ritm, intonaţie, accent, pauză, mimică, pantomimică, gestică. Funcţia expresiv-afectivă constă în exprimarea spontană sau semideliberată a emoţiilor şi impulsurilor. Funcţia persuasivă sau de convingere, adică de inducţie la o altă persoană a unor idei şi stări emoţionale este cunoscută şi sub forma imperativ-persuasivă a limbajului. Prin această formă vorbitorul se impune altui, exercită o influenţă asupra voinţei lui. Este clar însă că funcţia este compusă, întrucât imperativul ordinului este altceva decât convingerea realizată prin argument şi prin apelul emoţional. În anumite condiţii, forţa de convicţiune a cuvântului devine excepţional de mare. Un bun orator, un bun profesor cu o înaltă tehnică şi cultură a limbajului, reuşeşte să pună complet stăpânire pe auditor (forţa educativă a limbajului). Mijloacele persuasiv-imperative ale limbajului sunt variate, în funcţie de scopul urmărit. Astfel, pentru a săvârşi o faptă sau acţiune se recurge la: ordin, comandă, cerinţă ferm exprimată sau rugăminte. Pentru încetarea, stoparea unei acţiuni se face apel la interdicţie, ameninţare sau reproş. Pentru a acţiona asupra voinţei, pe

Funcţia fatică (sau factuală) este mai mult o funcţie psihosocială şi se referă la menţinerea unor contacte sociale între persoane.4. dezvoltată la nivelul operaţiilor formale când devin posibile raţionamentele ipotetico-deductive. Funcţia denumită restrictiv dialectică este cea a cunoaşterii conceptuale. formele de existenţă şi de funcţionare a limbii umane. a valorii ritmice care punctează acţiunea şi-i relevă articulaţiile. să schimbăm la un moment dat dispoziţia afectivă. În muncă. Această putere a cuvântului se bazează pe faptul că funcţiile organismului sunt desemnate verbal. a blamării. abstracte şi teoretice. Dezvoltarea la nivel superior a limbajului transformă şi celelalte funcţii. factorii interni şi externi care influenţează producerea modificărilor în sistemul limbii ca urmare a procesului de evoluţie istorică. relaţiile existente între elementele structurii interne a limbii.Eseu asupra limbii ca factor integrator al statului 25 calea convingerii. Funcţia dialectică implică formarea şi rezolvarea contradicţiilor sau a conflictelor problematice. ci numai pentru a menţine şi a continua comunicarea. iniţiativa etc. De exemplu. În acest caz este vorba de un limbaj de intervenţie promptă.). relaţia socială de cunoaştere şi de atenţie reciprocă a indivizilor. a modula intensitatea eforturilor şi a întreţine o anumită cadenţă. Pentru a pătrunde în esenţa acestui fenomen. o adevărată „gimnastică psihică”. 2. să mobilizăm forţele pentru a face faţă unei situaţii dificile (stress). sfatul. Este ceea ce intervine în dezvoltarea funcţiei afective a limbajului odată cu elaborarea lui categorială. Limbajul practic se regăseşte în conduita individuală sub forma autocomenzii şi autointerdicţiei. se face uz de mijloace persuasive specifice (propunerea. 1. este absolut necesar să identificăm care particularitate a limbii determină esenţa ei definitorie. 2. întrucât se desfăşoară într-un cadru situativ şi cele mai multe din condiţiile acţiunii sunt cunoscute. prevenirea sau apelul. produce o rafinare a lor. Modelarea verbală a reacţiilor permite omului să le stăpânească. Jakobson (expresivă – cromatică – cognitivă – poetică – fatică şi metalingvistică) sunt coprezente în funcţionarea reţelei de comunicare şi ele exprimă mai puţin o ierarhie şi mai mult un bloc funcţional2. adică sa le „programeze” pe plan mintal şi să comande desfăşurarea lor ulterioară. cu formule de concesie şi energie. Funcţia reglatorie sau de determinare exprimă în esenţă conducerea conduitei altei persoane şi a propriului comportament (utilitate practică).0. 1. noi putem să declanşăm sau să blocăm aceste reacţii.1.5. nu sunt propriu-zis solicitări de informaţii. limbajul intervine îndeosebi pentru a ajusta acţiunea la împrejurări. comunicările frecvente de tip: Cum te simţi?. este necesar ca limba să fie examinată din cele mai variate puncte de vedere: structura ei internă. . Pentru a ajunge la asemenea performanţe trebuie sa urmăm un anumit antrenament. posedă „dublură verbală”. În acelaşi timp. Prin comenzi – în limbaj extern (cu voce tare) şi limbaj intern (în gând). deoarece nu se adresează în scopul stabilirii unui adevăr sau al elaborării unei acţiuni. Funcţiile inventariate de lingvistul R. Forţa limbajului se manifestă elocvent în posibilitatea omului de a stăpâni voluntar reacţiile somatice şi chiar vegetative ale propriului organism. Limbajul uman este un fenomen extrem de complex. aprobării de sine. Ce mai faci? etc.

Funcţia expresivă a limbajului constă în exprimarea . de transmitere a informaţiei. corelaţiile ei existente între dialectele şi graiurile teritoriale şi sociale. comunicarea la nivel naţional şi internaţional etc. fatică sau factuală.2. urmărind scopul de a stabili relaţii între persoane. memoria. expresivă (emotivă). fie directă (în situaţia în care indicăm cum urmează să procedeze). imaginaţia). 1) în raport cu omul în general. expresiv şi volitiv. Funcţia comunicativă include trei aspecte distincte: informaţional. 2. 3) în raport cu componenţii situaţionali ai comunicării curente. statutul social al diferitor forme de existenţă a limbii. În procesul de realizare a primei funcţii. În fine. Funcţia semnificativă distinge limbajul uman de procesul de comunicare din lumea animalelor.). de existenţă şi de acumulare a experienţei istorico-sociale. gândirea. o anumită influenţă. 2) generalizatoare şi 3) comunicativă. 4) în raport cu scopul şi finalitatea exprimării în vorbirea concretă sau în actele comunicative. care o face să dispună de trăsături similare ca şi alte fenomene sociale şi totodată o face să se distingă în mod cardinal de alte fenomene sociale. mass-media. fie indirectă (în situaţia în care comunicăm informaţii importante în activitatea sa). Limba ca modalitate a activităţii intelectuale constă în faptul că individul. Prin intermediul limbii informaţia despre universul ambiental. metalingvistică şi poetică sau estetică. urmează să avem în vedere că primele două funcţii pot fi interpretate drept o activitate psihică internă. 2) mijloc de comunicare şi 3) mijloc al activităţii intelectuale şi spirituale (percepţia. limba permite a exercita. întrucât omul stabileşte o relaţie de corespondenţă între cuvânt şi obiectul desemnat de acesta. economia naţională. îşi planifică în mod conştient acţiunile. stratificarea ei funcţională şi socială. ştiinţa. pe unitatea semnificativă a obiectelor şi a fenomenelor pentru participanţii la actul de comunicare. Aşadar. În acelaşi timp. distingem funcţiile reprezentativă. Funcţia generalizatoare constă în faptul că unitatea lexicală desemnează nu numai un obiect concret. 2) în raport cu o societate sau o comunitate concretă. religia. 1) semnificativă sau nominativă. în timp ce funcţia comunicativă se manifestă în calitate de comportament verbal extern. constă în faptul că limba se foloseşte absolut în toate domeniile activităţii sociale a omului. distingem funcţia de exprimare a proceselor psihice. activitatea administraţiei de stat şi cea social-politică. învăţământul primar. În calitatea sa de mijloc de comunicare. mediu şi superior. ci o clasă de obiecte similare. asupra conlocutorului. în activitatea sa. şi limbajul uman exercită trei funcţii distincte.26 Vasile BAHNARU Caracteristica de bază a limbii. cea de obţinere a informaţiei şi cea reglatorie. Întrucât societatea în procesul ei de continuă evoluţie istorică se modifică. distingem funcţia comunicativă a limbii. pentru limbajul uman sunt caracteristice următoarele funcţii determinante: 1) mijloc de formare. persuasivă. Intercomprehensiunea în procesul de comunicare se bazează. prin urmare. se modifică şi limba. Aspectul informaţional urmăreşte transmiterea cunoştinţelor de la o persoană la alta şi se află în relaţii indisolubile cu funcţia semnificativă şi cu cea generalizatoare. Cu alte cuvinte. fiind vorba de funcţia comunicativă. limba serveşte în calitate de modalitate de codificare a informaţiei despre obiectele şi fenomenele din realitate. obţinută prin efortul generaţiilor precedente devine o achiziţie a generaţiilor viitoare. inclusiv despre om. distingem domeniile de funcţionare a limbii (sfera existenţială. fiind în permanenţă expresia verbală a trăsăturilor caracteristice ale acestora.

în timp ce după 1991 imperiul sovietic şi-a încetat existenţa. funcţiile limbii se reduc. întrucât individul care cunoaşte limba unei majorităţi sociale are posibilitatea nu numai să comunice cu membrii acestei comunităţi. la următoarele: a) Funcţia cognitivă are drept finalitate procesul de integrare. 3. în baza celor constatate anterior. nu numai prin cuvinte dar şi prin intonaţie.Eseu asupra limbii ca factor integrator al statului 27 sentimentelor şi atitudinii locutorului în raport cu obiectul exprimării. consonanţe. 2. h) Funcţia dialectică constă în formularea şi rezolvarea conflictelor problematice3. iar Republica Moldova a devenit stat independent. ciocniri de sensuri. anunţată în denumirea comunicării noastre. examinând funcţiile pe care le exercită limbajul uman. permite explorarea şi investigarea realităţii şi îmbogăţirea şi clarificarea cunoştinţelor. expresivă. pe ideea necesităţii de a oferi limbii ruse statutul de limbă oficială. fenomene sau relaţii prin formule verbale. de limbă de „bucătărie”. dar şi să se integreze în comunitatea dată şi să beneficieze de privilegiile oferite de societatea respectivă. inclusiv statutul internaţional al Republicii Moldova. comunicativă. c) Funcţia expresivă constă în procesul de manifestare complexă a unor idei. în special pentru alolingvi. reglatorie. Cea mai mare parte a etniilor conlocuitoare. s-a modificat în mod radical în raport cu situaţia de până la 1991. practic. gestică. în general.3. conceptualizare şi elaborare a gândirii şi ca urmare limbajul fixează şi directivează rezultatele activităţii de cunoaştere. facilitează şi mediază operaţiile de generalizare şi abstractizare. 2. b) Funcţia simbolic-reprezentativă se reduce la procesul de substituire a unor obiecte. Tocmai din aceste considerente este iraţional a promova ideea despre o a doua . când era firesc ca Legea cu privire la funcţionarea limbilor să rezerve un loc special limbii ruse ca limbă de comunicare între naţiunile din URSS. putem conchide că funcţia integratoare. mergând până la construcţia artistică. mimică. iar funcţia volitivă nu urmăreşte decât luarea în stăpânire a ascultătorului de către vorbitor. e) Funcţia reglatorie sau de determinare are drept scop conducerea conduitei altei persoane şi a propriului comportament.0. în timp ce limbii române îi revenea rolul de „cenuşăreasă”. ludică şi dialectică. funcţia integratoare a limbii are o importanţă determinantă. În contextul Republicii Moldova. Prin urmare. din care considerente pedalează. trebuie să recunoaştem că perseverenţa unor alolingvi în nedorinţa de a învăţa limba română este determinată de refuzul de a conştientiza faptul că situaţia politică. urmărindu-se nu altceva decât conservarea unui statu-quo sovietic. inclusiv limba. f) Funcţia ludică sau de joc presupune identificarea unor asociaţii verbale de efect. nu cunoaşte şi. ca urmare a moştenirii unei mentalităţi sovietice. în permanenţă. Aşadar. la toate funcţiile enumerate anterior: cognitivă. deseori. nici nu vrea să cunoască limba majorităţii. economică şi spirituală a alolingvilor este cunoaşterea limbii române. dat fiind că factorul decisiv în procesul de integrare socială. De altfel. politică.4. persuasivă. se referă. când limba rusă era utilizată realmente în toate domeniile sociale şi economice. ritmică. d) Funcţia persuasivă sau de convingere se reduce la procesul de inducţie la o altă persoană a unor idei sau stări emoţionale.

nu doresc să înveţe limba română. 3. Să reţinem că. de aceea politica lingvistică din Republica Moldova trebuie să vizeze readucerea la normalitate a acestei anomalii. Această politică trebuie să prevadă existenţa unei singure limbi de stat şi să i se asigure utilizarea în domenille următoare: justiţie. este necesară elaborarea şi aplicarea în practică a unei politici lingvistice care ar corespunde cerinţelor vremii şi regulamentelor Uniunii Europene. comerţ şi afaceri şi învăţământul primar. Ţinem să subliniem în mod special ideea că învăţarea limbii române şi comunicarea în limba română din partea etniilor conlocuitoare conduce la integrarea acestora în societate. Dacă acest mecanism de control nu va fi creat. 3) să realizeze afirmarea caracterului român al statului. Astfel. gimnazial şi universitar. economică şi spirituală a statului. pur şi simplu. strategia politicii lingvistice urmează să fie fondată pe trei principii de bază:1) să stopeze procesul de asimilare şi de minorizare a românofonilor. întrucât statul este obligat să acorde acestora anumite drepturi în conformitate cu practica lingvistică europeană. Tocmai pentru a readuce la normalitate această anomalie. politică. minoritatea se comportă ca şi cum ar fi majoritate. 3. după care este necesar ca studierea tuturor disciplinelor de studiu să se realizeze în limba română. fapt care nu contravine în niciun fel valorilor de toleranţă şi respect al minorităţilor. la prosperarea lor socială şi materială. Tot în acest context reiterăm ideea că drepturile minorităţilor pot fi extinse doar până la limita care nu afectează interesele. sectorul nonguvernamental. deşi minoritari în Republica Moldova. cât ar părea de paradoxal acest lucru. este necesar să fie creată o instituţie care să supravegheze punerea în aplicare a legislaţiei lingvistice prin dreptul de a da sancţiuni. întreprinderile private şi publice. Astfel. este vorba de interesele unei minorităţi privilegiate. iar majoritatea ca şi cum ar fi minoritate. administraţia publică.1. care se comportă ca şi cum ar fi majoritate. majorităţii naţionale. inclusiv drepturile. minorităţile naţionale urmează să studieze până la o anumită vârstă limba şi cultura proprie.28 Vasile BAHNARU limbă oficială. iar în situaţia în care acestea subminează interesele unei minorităţi. în timp ce bilingvismul sau existenţa unei a doua limbi de stat determină dezintegrarea statului pe baze lingvistice. fiind frustraţi la gândul că au ajuns în situaţia de etnie minoritară şi avansează aberaţii imposibile a fi realizate într-un stat cu populaţie majoritară românească.2. aşa încât minorităţile să se poată integra cu facilitate în viaţa socială. şi 2) în vederea transpunerii în viaţă a acestei politici lingvistice. Tot în această ordine de idei amintim că din perspectiva experienţei legislative internaţionale se cere să reţinem două momente de importanţă cardinală: 1) conştientizarea faptului că politicile lingvistice au ca scop fortificarea statutului limbii române în Republica Moldova. rusa fiind folosită în toate domeniile publice şi considerată limba de comunicare între românofoni şi rusofoni. legislaţia lingvistică (şi nu numai) nu va funcţiona. În această ordine de idei urmează să admitem că rusofonii. În acelaşi timp ar fi o eroare să perseverăm în ideea că etniile conlocuitoare ar trebui lipsite de drepturile lor naturale. . 2) să asigure predominarea socioeconomică a majorităţii românofone. În acest context specific. şi deci situaţia de anormalitate se va perpetua. rusofonii se comportă ca o majoritate – nu cunosc limba română a majorităţii.

Москва. Якобсон Роман. 1963. Ивин А. p. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. С.А. 1975. . 3. Сёрль Дж. Теория аргументации. Сёрль Дж. 1986. Вып. 1986. Вып. Москва.Eseu asupra limbii ca factor integrator al statului 29 4. Москва. XVII. în jurul unei istorii comune. Editura pentru literatură. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике.R. Москва. În fine. 136-137. I. Остин Дж. 1986. care susţine undeva că suntem poate singura ţară din Europa. Bucureşti. Вып. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. XVII. în afară de micile ţări. 193-230. Лингвистика и поэтика // Структурализм: „за” и „против”.А. Ивин А. Москва. În problema funcţiilor limbajului uman a se vedea: Searle J. Вып. Москва. lucru care nu se întâmplă în alte ţări unde sentimentul naţional s-a clădit de veacuri. 1969. al cărei sentiment naţional este exclusiv întemeiat pe faptul că vorbim aceeaşi limbă de la Nistru până la Tisa. Cărţile populare în literatura românească.Ф. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ion C. Риторика. London. Speech Acts: An Essay în the Philosophy of Language. XVII. încetul cu încetul. 2002. 2000. XVII. Намерение и конвенция речевых актах// Новое в зарубежной лингвистике. 1986. Chiţimia şi Dan Simionescu. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. este cazul să readucem în actualitate afirmaţia cunoscutului istoric român Neagu Djuvara. La noi cimentul este limba. Москва. 2. Строссон Я. Vol.

Aici se examinează problema cum se exprimă cutare sau cutare gândire [2.30 UNELE ASPECTE SEMANTICO-FUNCŢIONALE ALE BLOCURILOR SINTACTICE VASILE BAJUREANU Liceul teoretic „Liviu Damian”. V. Creangă. ce ne va conduce spre noţiunea de blocuri sintactice sincretice. când/ fiindcă ştia. Deosebirea dintre cele două aspecte savantul o lămurea aşa: atunci când avem de-a face cu aspectul pasiv al sintaxei. propoziţia (1) când ştia – subordonată cauzal-temporală şi propoziţia (2) că are să dea iar peste Ivan e subordonată completivă faţă de (1). am determinat că propoziţia (3) … i se tăiau picioarele e principală. 56]. Academicianul L. Am utilizat paralel jonctivul fiindcă din simplul motiv de a preveni cititorul că valoarea temporală a subordonatei (1) se exclude parţial. conducându-ne la ideea eronată că morfologia şi sintaxa numesc una şi aceeaşi. dându-i prioritate primului [1. observaţiile şi opiniile multor savanţi duceau spre acest termen. Râşcani Noţiunea despre aşa-numitele „blocuri sintactice” şi-a făcut apariţia în lingvistică relativ nu demult. având ca regentă propoziţia (3): i se tăiau picioarele (când) fiindcă ştia că are să dea iar peste Ivan. fiindcă aşa e natura lexicală a acestui verb a şti ceva nu e un proces efemer. Oprindu-se pe larg asupra acestor două modalităţi de studiere a sintaxei la nivelul propoziţiei. 21]. numai că utilizează o terminologie diferită [3. 195). prof. nu prezintă nicio dificultate la delimitarea corectă a fiecărui tip de subordonată. p. de exemplu. deşi constatările. Fraza (1) Când ştia (Moartea)1) că are să dea iar peste Ivan2). vom analiza material faptic de limbă la nivel frastic. la cel informativ-comunicativ. Această frază formată din trei propoziţii conform analizei tradiţionale. despre aspectul activ şi pasiv al gramaticii. deoarece ar fi alogic. p. Verbul . p. 68]. Ciobanu subliniază că la o analiză pasivă unităţile sintactice se identifică. i se tăiau picioarele3) (I. p. putem spune că punctul de plecare e complet altul. cu cele morfologice. de fapt. nu e aptă a realiza un act comunicativ suficient: i se tăiau Morţii picioarele. A. Aşadar. ci de lungă durată. dacă pentru identificarea subordonatei în cauză am pune întrebarea: când i se tăiau picioarele? – răspuns: când ştia. deşi propoziţia (1) are statut de propoziţie completă din punctul de vedere al structurii şi se află în subordonarea propoziţiei principale (3). spre această idee. care numai ca rezultat al uitării poate deveni revers semantic. Fraze cu blocuri sintactice cauzal-temporale Bazându-ne pe aceste opinii ale diferitor savanţi referitor la aspectul activ al sintaxei. O. Dar. Şcerba vorbea.

având ca regentă propoziţia (1). subordonată cauzal-temporală. Deci propoziţia (1). introdusă prin jonctivul când în corelaţie cu propoziţia (2) între care se realizează un raport completiv sunt subordonate propoziţiei principale (3). . formînd astfel un bloc cauzal-temporal subordonat propoziţiei (3). în cazul dat cere. formînd astfel un bloc subordonat ei. Această frază e formată din trei propoziţii dintre care propoziţia (1) trebuie considerată temporal-concesivă. deci propoziţia (1) e subordonată propoziţiei (3). numai iaca se trezeşte cu dânsa faţă în faţă. Bloc cauzal-temporal Ce? PS 2 completivă Aşadar. o complinire semantică. Altfel spus. iar PS 2. completivă subordonată propoziţiei (1) constituie dominanta semantică a cauzalităţii faţă de propoziţia principală (3). Valoarea concesivă se va deduce din coraportul logico-semantic ce se stabileşte între propoziţiile (1) + (2) şi propoziţia principală (3). 200). Examinînd raporturile logico-semantice între aceste trei propoziţii. atât analiza. stabilindu-se un raport cauzal-temporal. Iată cum va arăta schematic această frază: PP 3 Din ce cauză? PS 1 Cauzal-temp. p. O. propoziţia (2) – completivă şi propoziţia (3) – principală. Creangă. Fraze cu blocuri concesiv temporale Fraza (8) Şi când nici nu visa Ivan1 că are să mai dea vreo dată ochii cu Moartea2 numai iaca se trezeşte cu dânsa faţă în faţă3… (I. Pentru exemplificare: Şi deşi nici nu visa Ivan că are să mai dea ochii vreo dată cu Moartea. iar propoziţia (2) e completivă. care face parte din grupa verbelor cogetandi. în această frază funcţionează două unităţi – propoziţia (3) şi cuplul propoziţional format din PS1 + PS2. cât şi schema frazei permit să afirmăm că PS 1 cauzaltemporală se prezintă în calitate de actualizator semantic. pentru a încheia actul comunicativ început de propoziţia (1) şi „chemat” pentru a-l încheia prin propoziţia (2) completivă din punct de vedere funcţional şi totodată constituind dominanta semantică a cauzalităţii din blocul format din propoziţiile (1) şi (2). în mod imperios.Unele aspecte semantico-funcţionale ale blocurilor sintactice 31 a şti. observăm o situaţie similară cu cea din frazele cu blocuri sincretice cauzaltemporale.

Am observat că ambele invariante (a şi b) sunt incapabile a ne conduce spre o analiză logică a faptelor de limbă ca să nu mai vorbim de pătrunderea în sensul exprimat în mod parţial explicit al acestei fraze. Evident că predicatele nominale din (4) şi (5) se află într-un raport de opoziţie semantică. Luate separat. (4) – completivă faţă de (3). E autor de teatru5… (T. A se compara: a) Şi când nici nu visa Ivan. Arghezi. el e autor de teatru. dar se trezeşte cu dânsa faţă în faţă. iar situaţia în mod explicit poate fi redată în acest segment al frazei în felul următor: …deşi au stabilit că el e romancier. b) … că are să mai dea ochii vreo dată cu Moartea se trezeşte cu dânsa faţă în faţă. Situaţia aici poate fi declarată similară cu cea din fraza (8). se trezeşte cu dânsa faţă în faţă.131). formînd astfel un bloc sincretic numit concesiv-temporal. Schematic această frază va avea o configuraţie analogă cu cele precedente: PS 3 PS 1 Temp. Propoziţia (3) având ca predicat verbul a stabili. dar numai cuplul nedezmembrat format din propoziţia (1) şi (2) poate fi raportat logic şi gramatical la propoziţia principală (3) a frazei. Propoziţia (3) temporală. PS 2 completivă Fraza (9) Când îl cred poet1. PT. Blocul format din propoziţia (1) temporal-concesivă plus subordonata ei completivă (2) se subordonează propoziţiei principale (3). e sinsemantică şi necesită compliniri în . de asemenea. iar propoziţia (5) – principală.32 Vasile BAjUREANU E sesizabil faptul că verbele predicate din propoziţiile (1) şi (3) se află în relaţie de antonimie lexicală. Când au stabilit3 că e romancier4. datorită negaţiei şi respectiv între ele (propoziţiile) se stabileşte un raport de opoziţie (adversativ): Nu visa Ivan să dea ochii vreo dată cu Moartea. (3) şi (4). propoziţiile (1) şi (2) şi raportate la propoziţia principală (3) nicidecum nu pot satisface actul comunicativ-informativ.-conc. el e romancier2. deoarece valoarea concesivă a blocului prevalează asupra celei temporale datorită opoziţiei despre care am vorbit mai sus. În această frază ne va interesa raportul dintre propoziţia (5).

Blocul format din propoziţiile (2) şi (3) trebuie luat drept condiţionalatributiv. PS 3 completivă Aşadar. materialul cercetat în acest studiu ne permite să deducem că în plan structural în componenţa blocurilor sincretice (cauzal-temporale.-atr. Aceasta se întâmplă din cauză că propoziţiile sincretice subordonate principalei. concesivtemporale şi circumstanţial-atributive) intră numaidecât o propoziţie completivă. având ca regentă propoziţia circumstanţială care e subordonată celei principale din frază. iar complinirea cerută de ele e realizată de o completivă. deoarece fraza are un caracter generalizator. Această frază după structură e similară cu cele precedente. cumătră 1. Schema: PP 1 PS 2 Cond. diferă numai tipul propoziţiei circumstanţiale (2) care trebuie considerată cu certitudine condiţională. formând împreună un bloc concesiv-temporal subordonat propoziţiei principale (5). Creangă.Unele aspecte semantico-funcţionale ale blocurilor sintactice 33 acest plan pe care le conţine subordonata completivă (4). care conţine informaţia de bază „solicitată” de propoziţia principală de la întreg blocul. sunt sinsemantice. 179). p. Segmentul analizat poate fi încadrat în schema: PS 5 PS 3 Temporală PS 4 completivă Bloc condiţional-atributiv Fraza (10) Apoi dă. luate separat. În plan semantic trebuie menţionat că semnificaţia dominantă a blocului o comportă anume completiva din componenţa lui. dinainte s-ar păzi4 (I. pe care îl . când ar şti omul 2 ce-ar păţi3.

Pentru o sintaxă a propoziţiilor principale. 1974. В. В. п. 5. după cum am observat. 8. 1956. чит. 1960. Aceasta are loc din motivul că subordonatele circumstanţiale conţin verbe predicate cu un sens lexical bine individualizat şi nu necesită actualizatori semantici suplimentari. c. с. Причинно-следственные отношения в сложном предложение и тексте. p. Idem. Коммуникативная функция и структура языка. Плотников Б. М. R. Щерба Л. И. vol. 1985. nr.. 121. Acest tip de blocuri are următoarea tipologie: PS circumstanţială + PS completivă = Bloc sincretic Există. Чобану А. Pe baza materialului faptic cercetat şi analizat. чит. p..69.И. 11. 4. 10. acestui tip de blocuri îi putem deduce următoarea definiţie: Unitatea sintactică formată dintr-o propoziţie subordonată circumstanţială şi una completivă subordonată celei circumstanţiale ce constituie un tot întreg semantic şi funcţional. дисс. în baza constatărilor efectuate. A. cit. în schimb. 1984. Ленинград. Оп. 12.. 92. М. п. Кишинэу.34 Vasile BAjUREANU subordonează printr-o recţiune puternică. п. Языковая система и речевая деятельность. şi alte tipuri de blocuri sincretice în care propoziţia completivă lipseşte din componenţa lor. În legătură cu subordonatele explicative. A. trebuie calificată drept bloc sincretic cu valori semantice respective. 93. . 9. Чобану А. 1958. constituind nucleul semantic şi funcţional al acestuia./ Автореф. c. Bucureşti. 9. subordonat propoziţiei principale din fraza în care funcţionează. p. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Trandafir Gh. Coteanu I. – Studii de gramatică. 7. на соискание уч. 4. Дудковская Л.. c. Чобану А. В. Cинтакса ши семантика. Ленинград. făcându-l apt a subordona blocul sincretic circumstanţial.. степ. 2. 6.н. 3. 56. 72. Щерба Л. к. Синтакса ши семантика. Op.ф. Graur Al. Оп. 28-29. И. L. I. 21. Колшанский Г. 143. Избранные работы по языкознанию и фонетики. propoziţia completivă e prezentă în componenţa blocului propoziţiilor principale..

35

ÎNTEMEIEREA PRIN CUVÂNTUL ARTISTIC ANA BANTOŞ Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie Se ştie că modernizarea literaturii, după ce a fost anunţată de simbolism, intervine în forţă în primele decenii ale secolului al XX-lea, mai exact, în anii primului război mondial şi că, în peisajul literar românesc, a fost întreruptă brutal după cel de al doilea război mondial. Cred că nu este eronat să afirmăm că bulversarea pe plan mondial, care s-a manifestat plenar şi pe tărâmul artelor, a durat până la căderea zidului Berlinului şi nu a luat încă sfârşit. Iată de ce pentru a explicita situaţia literaturii în ansamblu, sau luată pe autori separat, este necesar să abordăm lucrurile dintr-o perspectivă temporală amplă. Cu atât mai mult că nu dispunem încă de o istorie a ideii de modernism în spaţiul românesc iar modelul propus de Hugo Friedrich, în Structura liricii moderne, ţine în special de „modernismul înalt”, fără ca autorul să ia în consideraţie atitudinea antimodernă care apare, adesea, chiar în scrierile autorilor celor mai modernişti. În peisajul literar românesc, istoricii literari au constatat faptul că cele mai contradictorii opţiuni coexistă, în raporturile „generaţiei ’27” (C. Noica, E. Cioran, N. Ionescu, P. Comarnescu) cu modernismul. Iar în anii ’50, când are loc revenirea la suprafaţă a modernismelor, constrânse un timp la o existenţă subterană, caracterul distinctiv al modernismului reactualizat este oarecum diferit faţă de modernismul interbelic. Interpretat şi reinterpretat din perspectiva diverselor fenomene ce s-au „aşezat” între timp în literatură, modernismul astăzi continuă să se afle în obiectivul unor disocieri în plină desfăşurare. Studiilor lui Adrian Marino, Matei Călinescu, Nicolae Manolescu, Mircea Cărtărescu, Th. Codreanu, I. B. Lefter, Gh. Crăciun, Al. Muşina li se adaugă multiple disocieri, de multe ori tangenţiale doar, în presa periodică. O antologie în 2 volume Modernismul literar românesc în date (1880-2000) şi texte (1880-1949) (Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2008) de G. Omăt e pe măsură să creeze noi facilităţi de interpretare, astfel încât vor apare în continuare şi alte investigaţii ale literaturii româneşti din Ţară şi din R. Moldova, prin prisma modernismului. De precizat că, refăcută de către neomodernişti, relaţia literaturii române cu modernismul a funcţionat, în peisajul din România, diferit de felul cum s-au derulat lucrurile în sânga Prutului, unde orice mişcare de apropiere de fenomenele modernismului occidental era calificată drept aderare la concepţiile burgheze despre artă şi literatură, drept trădare a ideologiei comuniste şi a intereselor luptei de clasă. Toate distorsionările ce s-au produs în interpretarea fenomenelor literare româneşti contemporane pe ambele maluri ale Prutului urmează deci să fie analizate pe îndelete, abia de aici încolo. Între acestea se află şi dubla reacţie faţă de poezia lui Grigore Vieru: de o parte, exaltarea metaforizantă,

36

Ana BANTOŞ

de cealaltă, iritarea, care vizează în mod special genul poeziei patriotice, poezia inspirată de suferinţele istorice, reacţii care au şi ele legătură directă cu felul cum a fost şi mai este percepută corelaţia tradiţionalism – modernism în peisajul nostru literar, mai exact spus, cu o percepţie, de multe ori superficială a fenomenelor. Ţinând cont de „glisajele şi bizareriile de receptare din interiorul scenei noastre literare”, Daniel Cristea-Enache, spre exemplu, consideră că e de discutat asupra etichetei de „sămănătorist” (varianta „păşunist”) aplicată lui Grigore Vieru şi mai tuturor poeţilor universului rural: „Sămănătorismul este convenţional, decorativ, exterior, aproape automatic în decupajul unui paradis al satului. Imaginile sunt fixate printr-un simbolism diminuat, univoc, iar nuanţele de culoare creativă lipsesc. Textele păşuniste sînt nişte pagini de album, scrise de versificatori neaoşi pentru ipostazele româneşti ale nobilelor costumate, din plictiseală, în păstoriţe din Arcadia. Şi verosimilitatea, şi autenticitatea lipsesc din producţiile sămănătoriste, în timp ce artificialitatea domină, de la un capăt la celălalt, procesul constituirii „literare” [1, p. 89]. Cred că abordarea cea mai justificată a creaţiei lui Grigore Vieru este anume din perspectiva verosimiltăţii şi a autenticităţii poeziei. Perspectiva aceasta implică, fără doar şi poate, câteva momente cheie, precum „abandonarea“ viziunii proletcultiste asupra literaturii, reînvierea modelului poetic autohton prin redescoperirea tradiţiei, redeschiderea orizontului universal, redescoperirea lirismului, „repromovarea” eului poetic, într-un cuvânt, reafirmarea conştiinţei poetice. Toate acestea se subordonează asimilării din mers a modernismului, care în context basarabean este chiar mai complex şi mai complicat, ţinându-se cont nu doar de izolarea de matricea firească a literaturii româneşti, dar şi de faptul că limba română aici s-a aflat timp de două secole „sub cnutul deznaţionalizării” (Th. Codreanu). Predilecţia pentru sensul estetic, cultul formei, rafinamentul limbajului si al construcţiei, caracteristicile mai importante ale poeziei moderne se află, fără doar şi poate în obiectivul celor mai mulţi poeţi basarabeni şaizecişti, însă limba ca mărturie a ceea ce este poetul prevalează. Ea are conotaţiile sale aparte, pe care poezia lui Vieru le reflectă în mod eshaustiv, fără a neglija diferenţele de vârstă ale cititorilor: de la versuri dedicate copiilor, gen Pe ramal verde tace, până la memorabila, În limba ta, Vieru, potrivit opiniei lui Th. Codreanu, promovează în arta sa simţul limbii ca logos iar nu ca beţie: „Ceea ce Grigore Vieru a făcut pentru renaşterea limbii române în Basarabia este echivalentul modelului eminescian de limbă română semnalat de Titu Maiorescu” [2, p. …]. „Limba este un bun într-un sens mai originar. Ea dă garanţie, adică oferă certitudinea că omul poate să fie ca fiinţă ce aparţine Istoriei. Limba nu este o unealtă disponibilă, ci acea proprietate (Ereignis) care dispune de cea mai înaltă posibilitate a fiinţei omului. Trebuie să ne asigurăm mai întâi de această esenţă a limbii, pentru a înţelege cu adevărat domeniul în care operează poezia şi, în felul acesta, poezia însăşi”, scrie Martin Heidegger, punând accentul pe funcţia decisivă a limbii în definirea esenţei poeziei sau în ctitorirea ei. Amintim că în eseul său Hölderlin şi esenţa poeziei Heidegger, căutând răspuns la întrebarea „Cum survine în Istorie (geschieht) – limba?”, porneşte de la plasarea, de către Hölderlin, a oamenilor în dialog („De când suntem un dialog, – scrie

Întemeierea prin cuvântul artistic

37

el”), precizând că „aceasta însă nu este doar o modalitate de împlinire a limbii, ci abia prin dialog limba devine esenţială. Ceea ce numim îndeobşte limbă, adică un set de cuvinte şi reguli de înlănţuire a cuvintelor, este doar o suprafaţă a limbii”. Mai departe Heidegger îşi urmează demonstraţia arătând că în procesul dialogului vorbirea mediază o ajungere la fiinţa celuilalt. [3, p. 228]. Vom menţiona că în acelaşi mod putem explica şi pledoaria lui Vieru pentru aproapele său, ajungerea la fiinţa celuilalt prin intermediul valorilor estetice dovedindu-se a fi un proces anevoios în contextul literaturii din Basarabia, proces care aici ţine de adevărul fiinţei. Starea de apropiere, aproapele în cazul lui Grigore Vieru îşi are sorgintea în dorinţa de a depăşi „rinocerizarea” şi a reface comuniunea spirituală a existenţei umane, după alte criterii decât cele promovate de ideologia comunistă. Cred că anume în acest sens trebuie înţeleasă una din cărţile sale de poezie întitulată Aproape. În paranteză, drept argument, aş aminti primul său autograf pe această carte adresat familiei mele: Cu sufletul aproape de sufletul dumnealor. Sentimentul, în conformitate cu opinia lui Heidegger, are menirea de a-l face pe om să se găsească pe sine, mai mult decât să afle ceva din afara sa. Când Grigore Vieru le spunea studenţilor de la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat, la una din întâlnirile cu ei, că orice s-ar întâmpla, să nu uite că au suflet, el îi orienta nu spre a deveni nişte sentimentali romantic (între altele, Vieru era categoric împotriva romantismului, şi din motivul că în contextul literaturii ex-sovietice acesta se asocia funcţiei proletcultiste de proslăvire a „socialismului înalt dezvoltat”), ci spre ceea ce în perspectivă heideggeriană înseamnă situarea afectivă într-un loc din lume ocupat de propria lor fiinţă. „Cine este omul?, – se întreabă Heidegger, analizând poezia lui Hölderlin şi răspunde: – Cel care depune mărturie de ceea ce este el”, menţionând că „a depune mărturie înseamnă, pe de o parte, a aduce la cunoştinţă, dar în acelaşi timp înseamnă a-şi asuma răspunderea, în actul aducerii la cunoştinţă, pentru ceea ce a fost adus la cunoştinţă”. „Cel care sânt”, din perspectivă viereană, ca şi „Sânt verb”, în optica lui Liviu Damian, colegul său de generaţie, sunt două titluri de volume care deschid o altă perspectivă în poezia basarabeană. Damian, în una din poeziile sale, va face trimitere directă la Hölderlin şi dezlegarea târzie a acestei trimiteri este relevantă în acelaşi context explicat şi de Heidegger, care întrebându-se în continuare în eseul mai sus menţionat „Dar ce trebuie omul să mărturisească?”, răspunde astfel: „Apartenenţa sa la pământ. Această apartenenţă constă în aceea că omul este moştenitor al lucrurilor toate şi cel care învaţă de la toate. Însă lucrurile se află în conflict. Ceea ce le desparte, prin aceasta unindu-le totodată, este numit de Hölderlin «intimă fervoare» (Innigkeit). Mărturisirea apartenenţei la această intimă fervoare survine prin crearea unei lumi şi înălţarea ei, precum şi prin distrugerea acelei lumi şi pieirea ei”. Mărturisirea survine din libertatea deciziei, consideră Heidegger, libertate care „se înstăpâneşte asupra necesarului şi se supune coeziunii pe care o instituie o exigenţă superioară”. Că anume aşa stau lucrurile în ceea ce priveşte instituirea unei exigenţe superioare în creaţia poeţilor basarabeni amintiţi am demonstrat-o într-un studiu Doi poeţi mărturisitori, în care am analizat creaţia lui Vieru în paralel cu cea a lui Mateevici, (vezi: vol. Grigore Vieru, poetul.

38

Ana BANTOŞ

Chişinău: Ştiinţa, 2010, p. 107-116) şi unde am disociat tranziţia de la memorie la istorie. Drept dovadă că punctul de vedere expus atunci este justificat, iată ce susţine şi Heidegger în acelaşi sens: „Calitatea de mărturisitor al apartenenţei la fiinţare în totalitatea ei, survine ca Istorie. Însă, – precizează el, – ca Istoria să fie posibilă, omului i-a fost dată limba. Ea este un bun al omului” [3, p. 225]. Limba pentru poeţii basarabeni, face parte din valorile spirituale care trebuiau recuperate, în dimensiunea lor adevărată, altele fiind scriitorii clasici, folclorul, credinţa. Să nu trecem cu vederea faptul că moderniştii adevăraţi au pledat pentru însuşirea valorilor trecutului. Aici se cuvine să amintim şi opiniile unor inovatori ai poeziei moderne, precum T. S. Eliot, bunăoară, care scria: „Cineva a spus: „Scriitorii trecutului sânt departe de noi pentru că noi ştim cu mult mai mult decât ei”. Tocmai: îi ştim pe ei” [4, p. 208]. În acelaşi sens se exprima şi Apollinaire, dar şi A. Compagnon în cartea sa, Antimodernii. De la Joseph de Maistre la Roland Barthes. (Editura Art, Bucureşti, 2008). Se impune precizarea că însuşirea valorilor trecutului într-un spaţiu în care acestea din urmă au fost ţinute la index timp de o jumătate de secol este un caz aparte şi necesită a fi investigat cu un instrumentar ne tradiţional. Înseamnă, de fapt, că scriitorii găseau căile ocolitoare sau recurgeau la metode subversive. Este relevant în acest sens felul în care Vieru reface corelaţia cu poezia clasică, prin Eminescu. Când poetul contemporan cu noi i se adresează iubitei: Dragă, o tee!, el împleteşte modul de percepţie estetică eminesciană de o aşa manieră, încât orice s-ar întâmpla, pe plan politico-social, Eminescu rămâne prin poezia lui Vieru. Sub semnul lui Eminescu poezia basarabeană va reface şi drumul spre alte valori ale trecutului, spre folclor. Menţionăm că Vieru reface drumul spre creaţia populară la modul eminescian. De reţinut că, înainte ca poezia lui Vieru să contribuie în mod esenţial la consolidarea identităţii româneşti a basarabeanului, trebuie avut în vedere faptul că Vieru a contribuit nu mai puţin la ctitorirea în sensul în care vorbea Martin Heidegger despre Hölderlin: „Ctitoria fiinţei este legată de semnele zeilor. Iar cuvântul poetic nu este totodată decât interpretarea „vocii poporului”. Acesta este numele pe care Hölderlin îl dă legendelor prin care un popor îşi aminteşte de apartenenţa sa la fiinţare în totalitatea ei. Dar această voce se scufundă adesea în tăcere şi osteneşte în sine însăşi. Ea nici nu are de fapt putinţa să spună, prin ea însăşi doar, ceea ce este autentic, ci are nevoie de cel care o interpretează” [3, p. 235-236]. În fond, poetul Grigore Vieru exprimă vocea interioară a poporului său, voce care pe un segment de timp, în anii postbelici, a avut un diapazon redus. Iată de ce Grigore Vieru e tentat să creeze un univers primar, având la bază sufletul popular, prin intermediul căruia va releva conştiinţa de sine, precum şi un anumit sentiment al solidarităţii umane, axat pe valorile simple ale vieţii. „Asemenea lui Goga inerpretat excepţional de G. Călinescu, Grigore Vieru ilustrează o categorie estetică paradoxală”, – scrie Daniel CristeaEnache. – „Un nou poet al pătimirii naţionale, o funcţie poetică şi identitară bine precizată a comunităţii în pericol de mankurtizare ajunge să practice un lirism de o factură specială. Un lirism care se centrează pe elemente anistorice, general-umane, şi pe situaţii chinuitor desprinse de contextul lor, pentru a redeveni fundamentale” [1, p. 89].

Întemeierea prin cuvântul artistic

39

Optimismul său dătător de libertate interioară, face posibilă armonia originară spre care tinde autorul, nutrind nostalgia limbajului primordial. De acolo, din sfera profundă a trăirii simple, aproape arhaice, din exilul interior, poetul, aflat în căutarea rădăcinilor strămoşeşti, se pronunţă contra limbajului de lemn. Acesta este înlocuit de limbajul simţurilor, al fervorii intime, al simplităţii concepute ca un fir al Ariadnei în măsură să înlesnească redescoperirea drumului pierdut către poezia autentică. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Daniel Cristea-Enache, Funcţia Vieru, în revista Convorbiri literare, Nr. 10 (166) 2009; 2. Codreanu Theodor, Zece argumente pentru intrarea în canonul literar a lui Grigore Vieru, LA, nr. 44; 3. Heidegger Martin, Originea operei de artă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995; 4. Eliot T. S., Tradiţia şi talentul personal, în vol. Romulus Bucur, Alexandru Muşina, Antologie de poezie modernă. Poeţi moderni despre poezie, Editura „Leca Brâncuş”, Bucureşti, 1997.

40

SENSUL ENUNŢULUI – CONSTRUCŢIE SEMANTICĂ, SINTACTICĂ, PRAGMATICĂ ION BĂRBUŢĂ Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie 0.1. Articolul de faţă are ca obiectiv descrierea regulilor pragma-semantice ale construcţiei enunţului, scopul urmărit fiind modelarea procesului de constituire a semnificatului global al enunţului. În special, se va analiza efectul diverselor componente ale actului comunicativ asupra producerii şi receptării enunţurilor, atât sub aspectul structurii, cât şi al semnificaţiei acestora. 0.2. Este bine cunoscut faptul că diverse doctrine lingvistice au elaborat modele ale enunţului în care acesta este descris sub diverse aspecte. În cele ce urmează ne vom opri asupra a două dintre ele. Modelul propus de tradiţia lingvistică structuralistă prevede descrierea unităţilor sintactice sub două aspecte: descrierea semnificaţiei unităţilor date şi a elementelor lor componente şi descrierea mijloacelor de limbă folosite pentru realizarea acestora. Este vorba de o interpretare a enunţului prin corelarea celor două planuri: planul conţinutului şi cel al expresiei. Deşi oferă o posibilitate a înţelegerii clare a modului de structurare a enunţului, analiza bazată pe corelaţia semnificaţie – mijloace de exprimare nu este totuşi în măsură să ne ofere o imagine completă şi adecvată a acestei unităţi comunicative, mai ales, sub aspectul utilizării enunţului în situaţiile reale de comunicare. În cadrul acestui model, enunţul este definit prin indicarea trăsăturilor structurale definitorii, însă mai puţin sau aproape deloc prin felul în care se construieşte de către emiţător şi este decodificat de receptor. În aceste condiţii, trebuie să observăm că modelul dat are un caracter unilateral şi nu oferă posibilitatea descrierii întregului spectru de aspecte caracteristice enunţului în calitatea sa de unitate comunicativă de bază. În consecinţă, o serie de probleme legate de actul de producere şi de funcţionare a enunţului în cadrul schimburilor verbale rămân neclarificate. 0.3. După cum se ştie, multă vreme lingvistica a ignorat comunicarea verbală, lingviştii fiind preocupaţi de modul de organizare a sistemului limbii. Astăzi lingviştii abandonează lingvistica codului pentru o lingvistică axată pe comunicare şi studiază legile care reglementează utilizarea limbii în procesul de interacţiune verbală în cadrul actelor de limbaj. Având în vedere faptul că enunţul se realizează în cadrul unui act de vorbire, modelul de orientare structuralistă, în care enunţul este descris doar ca succesiune de „poziţii sintactice” [1, p. 23], prezintă o imagine incompletă a acestei unităţi comunicative. Un model de descriere a structurii semanticosintactice a enunţului care deschide o perspectivă mai largă este propus de lingvistica enunţării, adică de pragmatică. Modelul în cauză prevede interpretarea enunţului nu doar în calitate de structură dotată cu semnificaţie, ci şi ca mijloc folosit de emiţător, într-un context comunicativ dat, pentru

Sensul enunţului – construcţie semantică, sintactică, pragmatică

41

realizarea unei intenţii comunicative. Datorită acestui fapt, modelul de orientare pragmatică permite examinarea modalităţii de funcţionare a enunţului în procesul complex al comunicării verbale. Entitatea de la care porneşte analiza pragmatico-situaţională a enunţului este actul enunţării. După E. Benveniste, enunţarea (sau activitatea de limbaj) este o punere în funcţiune a limbii. Din acest punct de vedere, enunţul este definit drept act individual de folosire concretă a limbii [2, p. 196]. În acelaşi timp, încercarea de a studia această „punere în acţiune” se loveşte de o serie de probleme determinate de faptul că singurele lucruri sesizabile legate de enunţare sunt componentele implicate în enunţare şi enunţul (produs, rezultat al enunţării). Prin urmare, descrierea componentelor de semnificaţie ale enunţului presupune examinarea elementelor situaţiei de enunţare, ceea ce ar permite descoperirea reflexului pe care îl au ele în structura semantico-sintactică a enunţului. În acest caz, aspectul cel mai important pe care îl implică interpretarea enunţului din perspectivă pragmatică este stabilirea relaţiilor dintre elementele actului de limbaj şi componentele semantico-sintactice ale enunţului, căci, după cum scrie, pe bună dreptate, L. Ionescu-Ruxăndoiu, „diversele componente ale enunţului se raportează cu necesitate la diversele componente ale situaţiei în care sunt folosite” [3, p. 27]. 0.4. După cum demonstrează studiile în care enunţul şi componentele sale semantice sunt abordate dintr-o perspectivă pragmatică, între enunţ şi activitatea de enunţare există o legătură strânsă. Tipul dat de relaţie se manifestă prin faptul că „structura enunţului reflectă particularităţile fiecărui context comunicativ”, acestea de la urmă fiind actualizate în cadrul enunţului prin diverse mărci ale activităţii de enunţare [2, p. 196]. În felul acesta, analiza pragmatico-situaţională a enunţului necesită întâi de toate examinarea actului de vorbire şi precizarea elementelor constituente ale acestui act. Procesul de comunicare se constituie din acte de limbaj. Actul de limbaj este definit drept unitate elementară a comunicării care asigură transmiterea unui mesaj prin intermediul limbii de la un comunicant la altul. Dintr-o perspectivă integratoare, actul de limbaj este segmentul de comunicare interumană care leagă toate elementele procesului comunicativ. Elementele acestea sunt următoarele: 1) participanţii la situaţia de comunicare: vorbitorul şi interlocutorul, 2) mesajul (textul), 3) codul, 4) contextul, 5) evenimentul desemnat şi 6) situaţia de comunicare (sau situaţia de discurs). Interacţiunea verbală dintre cei doi participanţi şi corelarea acestui proces de comunicare cu celelalte elemente ale actului de limbaj sunt bine cunoscute din studiile care abordează problema în cauză de aceea nu ne vom opri aici asupra lor. 0.5. Cât priveşte implicarea lor în procesul de constituire a semnificatului global al enunţului, componentele actului de limbaj au o pondere diferită. Astfel, dacă luăm în considerare corelarea fiecărei variabile comunicaţionale (evenimentul desemnat, situaţia de comunicare, emiţătorul, receptorul etc.) cu componentele semantice ale enunţului, cele dintâi se grupează în următoarele două clase: I. evenimentul comunicat prin enunţ (ce se spune) şi II. contextul comunicativ (în ce context se spune). Evenimentul comunicat prin enunţ reprezintă un fragment din realitate (eveniment, fenomen, stare de lucruri, caracteristică a unui obiect ori a unei clase de obiecte) descris prin intermediul enunţului.

42

Ion BăRBUţă

Mult mai numeroase sunt componentele care constituie contextul enunţării, acesta fiind alcătuit din: 1) situaţia enunţării şi 2) factorii datoraţi interacţiunii dintre locutor şi interlocutor. Situaţia enunţării este un component de natură complexă. Coordonatele situaţionale de bază ale enunţării sunt: a) cei doi poli ai comunicării (participanţii la interacţiunea comunicativă): emiţătorul (cine spune) şi receptorul (cui i se spune) şi b) circumstanţele comunicării: locul comunicării (unde se spune) şi momentul comunicării (când se spune). Cea de a două componentă a contextului comunicativ cuprinde ansamblul de factori care derivă din interacţiunea dintre locutor şi interlocutor în cadrul actului de vorbire. Factorii în cauză sunt determinaţi de starea emotiv-informaţională a celor doi protagonişti ai actului de comunicare. Printre aceştia se numără: – intenţiile comunicative (ce urmăreşte emiţătorul), – scopul urmărit de locutor (cu ce scop se spune), – atitudinea locutorului faţă de cele enunţate (cum se spune), – efectul enunţării frazei asupra interlocutorului (care este reacţia interlocutorului), – fondul comun de cunoştinţe (ce ştiu în comun cei doi interlocutori), – contextul verbal (în ce context apare enunţul respectiv) etc. Unii dintre aceşti factori sunt legaţi de emiţător, alţii de receptor. Astfel, locutorul este cel care urmăreşte realizarea, în cadrul situaţiei de discurs, a unei intenţii comunicative şi îşi manifestă atitudinea faţă de cele enunţate. În legătură cu interlocutorul putem urmări efectul enunţării textului asupra acestuia. Există şi o a treia categorie de factori, care ţin atât de emiţător, cât şi de receptor. Printre acestea se numără fondul de cunoştinţe comun interlocutorilor. Văzute din perspectiva enunţării, componentele actului de limbaj ar putea fi prezentate, într-o formă schematică, în felul următor.
Componentele actului de limbaj implicate în enunţare I. evenimentul comunicat prin enunţ II. contextul comunicativ (universul de discurs) 1. situaţia enunţării 2. factorii datoraţi interacţiunii dintre locutor şi interlocutor │ • intenţiile comunicative • scopul urmărit de locutor • atitudinea locutorului faţă de cele enunţate • efectul enunţării frazei asupra interlocutorului • fondul de cunoştinţe comun celor doi comunicanţi • contextul verbal

a) participanţii la interacţiunea comunicativă │ • emiţătorul • receptorul

b) circumstanţele comunicării │ • locul comunicării • momentul comunicării

0.6. Analiza semantico-pragmatică a enunţului relevă că în structura acestuia se întâlnesc componente ale căror valori pot fi explicate într-un mod adecvat doar dacă se urmăreşte implicarea în procesul de producere a enunţului a componentelor actului de limbaj. Astfel, pornind de la corelarea componentelor

Sensul enunţului – construcţie semantică, sintactică, pragmatică

43

semantice din structura enunţului cu variabilele contextului comunicativ, delimităm următoarele trei tipuri de componente: a) componente semantice care se datorează raporturilor stabilite între enunţ şi situaţia denotată (referentul); b) componente semantice determinate de raporturile stabilite între cei doi interlocutori, precum şi între enunţ şi utilizatorii lui; c) componente semantice care derivă din raporturile stabilite între enunţ şi situaţia enunţării. 0.7. În acelaşi timp, este bine ştiut că latura de conţinut a enunţului reprezintă o entitate ce se caracterizează prin suprapunerea mai multor straturi de informaţie [4, p. 864]. Deşi denotă o mare diversitate, aceste straturi de informaţie care constituie sensul enunţului pot fi grupate în următoarele trei tipuri: a) informaţia descriptivă, cuprinde componentele de semnificaţie care descriu starea de lucruri din realitate desemnată prin enunţ; b) informaţia comunicativ-interacţională, cuprinde componentele de semnificaţie privitoare la interacţiunea dintre locutor şi interlocutor, la relaţia stabilită între emiţător şi realitatea desemnată şi la relaţia emiţător – conţinutul celor enunţate; c) informaţia de natură deictică, include componentele de semnificaţie ce reflectă coordonatele situaţiei de discurs: participanţii la dialog, locul şi timpul enunţării. Aşadar, pornind de la aspectul codificat, latura de conţinut a unui enunţ se defineşte prin următoarele trei caracteristici esenţiale: 1. referenţialitate (enunţul comportă o referinţă la o anumită stare de lucruri), 2. intenţionalitate (enunţul conţine informaţii determinate de scopul comunicativ urmărit de locutor) şi 3. Situaţionalitate (enunţul cuprinde în structura sa informaţii care evocă situaţia de enunţare, informaţii determinate de datele concrete ale situaţiei de comunicare). Acestea sunt componentele de bază delimitate în structura semnificatului unui enunţ. În legătură cu ele s-ar putea face unele constatări. Ceea ce trebuie menţionat, în primul rând, este faptul că între componentele actului de limbaj şi componentele de semnificaţie ale enunţului există o anumită corelaţie, care ar putea fi prezentată cu ajutorul tabelului de mai jos.
Componentele actului de limbaj implicate în enunţare I. evenimentul comunicat prin enunţ II. contextul comunicativ: 1) factorii datoraţi interacţiunii dintre locutor şi interlocutor (intenţiile comunicative, atitudinea locutorului faţă de cele enunţate, efectul asupra interlocutorului) 2) situaţia enunţării Tipuri de informaţii din cadrul enunţului informaţia descriptivă informaţia comunicativinteracţională informaţia de natură deictică Trăsăturile enunţului referenţialitate intenţionalitate

situaţionalitate

În al doilea rând, ceea ce trebuie avut în vedere în legătura cu straturile date de semnificaţie este faptul că unele dintre ele înglobează mai multe valori. Este vorba, în special, de componenta comunicativ-informaţională, care este cea mai amplă sub aspectul valorilor înglobate, valori care se definesc printr-o mare diversitate.

44

Ion BăRBUţă

Este de la sine înţeles că în limitele unui articol nu poate fi vorba de o prezentare desfăşurată a componentelor date, de aceea aici ne vom limita doar la o prezentare schematică a acestor componente şi a nivelurilor cuprinse de către fiecare dintre ele. Tipurile de informaţie delimitate în cadrul enunţului şi straturile de semnificaţie cuprinse de către acestea le prezentăm cu ajutorul tabelului de mai jos.
Caracteristicile enunţului Referenţialitatea Tipuri de informaţii din componenţa enunţului 1. Informaţia factuală sau descriptivă (reprezintă descrierea unui eveniment) 2. Informaţia comunicativinteracţională a) Emiţător – Receptor informaţia (inter) acţională (corespunde forţei ilocuţionare a enunţului) b) Emiţător – Realitate c) Emiţător – Enunţ informaţia comunicativă sau discursivă (privitoare la organizarea informaţiei factuale şi a celei interacţionale componentele de semnificaţie care asigură ancorarea enunţului în situaţia de comunicare Straturile de semnificaţie Nivelul semnificaţiilor sintactice referenţial-

a) Nivelul semnificaţiilor comunicativpragmatice. Scopul comunicativ b) Aspectul ilocuţionar. Componenta ilocuţionară a actului de vorbire Modalitatea a) Nivelul semnificaţiilor logicosintactice. Predicativitatea b) Nivelul semnificaţiilor comuni-cativsintactice. Nivelul organizării tematice c) Nivelul semnificaţiilor discursivpragmatice e) Aspectul afectiv-expresiv Categoria localizării situaţionale. Deixisul

Intenţionalitatea

Situaţionalitatea

0.8. În continuare vom ilustra constatările privind componentele semantice ale enunţului şi regulile semantice ale construcţiei enunţului analizând câteva exemple. 0.9. S-a spus deja că fiecare enunţ conţine în structura sa semantică informaţia despre o stare de lucruri din realitate, care poate fi un eveniment, un fenomen sau o caracteristică a unui obiect ori a unei clase de obiecte. Informaţia dată constituie structura referenţială a enunţului. Termenul folosit în această lucrare pentru desemnarea structurii denotative a enunţului este cel de nivel referenţial. Trăsătura de bază a nivelului în cauză este faptul că el reprezintă conţinutul care poate fi corelat cu evenimentul din realitate descris în enunţ. Astfel, prin acest nivel enunţul „trimite”, „se raportează” la o anumită stare de lucruri, la un anumit eveniment din realitate. Trebuie notat că cel mai îndeaproape de cercetarea acestui nivel s-au ocupat teoriile care vizează structura actanţială a verbelor şi gramatica cazurilor, care este o variantă ameliorată a teoriei generative standard. Iată cum ar putea fi descris în termenii structurilor actanţiale nivelul referenţial al următoarelor enunţuri:
Copiii aleargă. Păsările cântă. Soarele este fierbinte. În sală este multă lume. ţăranii ară pământul. Elevul scrie o compunere. Agent – Proces Agent – Proces Temă – Caracteristică Temă – Existenţa – Loc Agent – Proces – Obiect Agent – Proces – Obiect

sintactică. nivelul referenţial: Agent – Proces – Pacient nivelul predicativ: Subiect – Predicat Totuşi. constatăm că în ambele cazuri agentul este vânătorul.Sensul enunţului – construcţie semantică. ceea ce se schimbă este doar perspectiva de prezentare a evenimentului la nivelul structurii predicative. între subiect şi predicat există o deosebire funcţională: subiectul este orientat spre identificarea obiectului comunicării. predicativitatea este văzută ca o categorie logică al cărei conţinut îl constituie relaţia stabilită între un subiect (obiectul comunicării) şi un predicat (ceea ce se comunică despre subiect). O altă categorie distinsă în cadrul structurii semantico-sintactice a enunţului este modalitatea. plasând în poziţia predicatului componentul care descrie evenimentul.0. trebuie adăugat că. Modalitatea cuprinde următoarele tipuri de valori: a) valori legate de gradul de cunoaştere a realităţii descrise (atitudinea cognitivă): Vine. iar predicatul funcţionează ca element descriptiv. vorbitorul selectează pentru poziţia de subiect al enunţului unul dintre participanţii la eveniment. ceea ce. Subiectul îndeplineşte. o funcţie comunicativă. nu ne permite să elucidăm specificul fiecăreia dintre aceste categorii. Anume această de la urmă interpretare o vom accepta în studiul de faţă. Următorul component semantic al enunţului este nivelul predicativ. b) valori privind intenţia şi gradul de . Prima interpretare este prea largă şi deci inacceptabilă din punctul nostru de vedere. Dintre actanţii semantici pentru poziţia de subiect la nivelul predicativ este ales. şi pentru poziţia de predicat este selectat componentul care semnifică acţiunea. 1. pragmatică 45 După cum putem observa fiecare dintre aceste structuri se defineşte printr-un număr anumit de constituenţi. Într-o altă interpretare. reale sau potenţiale. Rolul de subiect în cadrul nivelului predicativ poate fi atribuit şi participantului pasiv. agentul. b) atribuirea unei caracteristici subiectului prin intermediul predicatului. În acest caz. După cum se ştie. însuşirea care se atribuie subiectului. 673]. 1. Acest lucru se întâmplă în construcţiile pasive: lupul a fost împuşcat de vânător. descrise prin enunţ [4. aşa cum e şi în exemplul prezentat mai jos. nivelul referenţial: Pacient – Proces – Agent nivelul predicativ: Subiect – Predicat Analizând aceste enunţuri. predicativitatea este definită ca o categorie care reprezintă: a) raportarea conţinutului unui enunţ la realitate. aşadar. volitivă sau evaluativă a vorbitorului faţă de stările de lucruri. Pesemne p. Este o categorie subiectivă care exprimă atitudinea cognitivă. p. Din studiile de specialitate se ştie că această categorie cunoaşte diverse interpretări. (P) → Ştiu că p. el nu este unicul participant care poate fi utilizat în această postură. iar pacientul. o funcţie denotativă. Astfel. deşi agentul apare frecvent în calitate de subiect. incluzând predicatul semantic şi actanţii. Cele mai cunoscute sunt următoarele două.1. în categoria predicativităţii sunt incluse modalitatea şi categoria localizării situaţionale. Desigur că p. desemnat printr-un nume.. prin care se înţelege rolurile implicate de verbul predicat. lupul. de regulă. Vânătorul a împuşcat un lup. Pornind de la această distincţie funcţională. iar predicatul. adică pacientului. caracteristica. Cred că p. de fapt.

Dacă e să apelăm la acelaşi exemplu de mai sus corelarea dintre cele trei componente de bază. ea nu depinde de situaţia de comunicare şi de atitudinea vorbitorului. Bally aceste componente sunt desemnate prin dictum şi modus. toate aceste enunţuri au forma: M(odalizator) + P(ropoziţie). Trebuie să p. Vânătorul a împuşcat un lup. cu nivelul referenţial [6. esenţa enunţului. . Prima parte a enunţului este desemnată prin termenul temă. Un alt component semantic al enunţului este nivelul organizării informaţionale. În terminologia lui Ch. practic. nivelul segmentării informaţionale se defineşte prin posibilităţi de variere foarte largi. Trebuie spus că acesta este aspectul cel mai important care îi conferă enunţului statut de unitate comunicativă.. 70]. cunoscută de ceea ce este informaţie nouă. iar cealaltă parte de enunţ. p. nivelul referenţial. Componenta propoziţională are un caracter obiectiv. analizând enunţul sub aspectul valorilor modale conţinute. aspect care depinde de situaţia de comunicare şi de contextul comunicativ. Este aspectul propriu-zis pragmatic al enunţului. care adaugă o informaţie nouă la ceea ce este deja cunoscut. va îndeplini rolul de remă. Spre deosebire de alte nivele ale enunţului. să îndeplinească rolul de remă. intenţia comunicativă a vorbitorului). Ultimul component delimitat în cadrul semnificatului global al enunţului este nivelul care are la bază informaţia despre scopul comunicării. Nivelul dat cuprinde informaţia privind ierarhia elementelor enunţului după importanţa lor comunicativă. 1. în fiecare situaţie concretă de comunicare. informaţie adăugată prin enunţul dat. în special. odată cu schimbarea contextului situaţional sunt posibile şi alte variante de segmentare informaţională a enunţului dat. Nivelul segmentării informaţionale Temă – Remă se suprapune celorlalte niveluri. în consecinţă. în structura enunţului se disting: a) o secvenţă purtătoare a informaţiei cunoscute. După cum putem observa. ceea ce face ca. servind drept bază pentru cadrul modal care este exprimat cu ajutorul modalizatorilor. Astfel. apare ca temă. fiecare dintre cele trei elemente ale enunţului de mai sus să poată să fie purtătorul unei noi informaţii şi. cercetătorii disting în structura lui o componentă care cuprinde informaţia despre evenimentul desemnat şi o componentă modală. date şi b) o secvenţă purtătoare a informaţiei noi. Astfel. c) valori legate de aprecierea pozitivă sau negativă a unor stări (atitudinea evaluativă): Ce bine e că p. care reprezintă aprecierea subiectivă a vorbitorului [5. interacţionând. deoarece numai în cadrul situaţiei concrete de comunicare putem delimita informaţia veche.2. 189].46 Ion BăRBUţă impunere a unor fapte virtuale/ potenţiale (atitudinea volitivă şi prescriptivă): Vreau să p. În funcţie de anumiţi factori de natură pragmatică (precum contextul. de fapt. p. 1. În acelaşi timp. cunoscut din contextul situaţional. în cazul în care acest enunţ va fi folosit ca răspuns la întrebarea Ce a făcut vânătorul? cuvântul vânătorul. iar cea de a doua prin cel de remă.3. ar putea fi prezentată în felul următor. necunoscute. nivelul predicativ şi nivelul organizării informaţionale. nivelul referenţial nivelul predicativ nivelul organizării informaţionale Agent – Proces – Pacient Subiect – Predicat Temă – Remă Trăsătura de bază a acestui tip de segmentare este faptul că ea este total dependentă de situaţia de discurs. constituind.

p. Коммуникативная перспектива высказывания. sintactică. 2001. Gramatica limbii române. 7. 1. Această valoare subiectivă. într-o formă generalizată. Объектность. 6. Ionescu-Ruxăndoiu Liliana. 503]. 5. Bidu-Vrânceanu Angela. Călăraşu Cristina. constatăm că acesta implică următoarele acte concrete: a) orice enunţ trimite la un referent care reprezintă un eveniment. după opinia unor specialişti. 3. 2005. în sfârşit. De exemplu. Sankt-Petersburg. Conversaţia: structuri şi strategii. Mancaş Mihaela. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. situaţia de comunicare în care enunţul dat este produs (cadrul discursiv). Sankt-Petersburg. 1990. locutorul comunică o anumită informaţie despre revenirea sa acasă. în structura enunţului se face distincţie între conţinutul propoziţional (faptul că vorbitorul va veni mai devreme acasă) şi forţa sa ilocuţionară (promisiunea). Moeschler Jacques. o stare de lucruri din realitate. În felul acesta. În felul acesta. pragmatică 47 Din acest punct de vedere. . REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1.. pe care o prezintă sub forma unei promisiuni. precum scopul urmărit de locutor în situaţia dată de comunicare şi efectul enunţării acesteia asupra interlocutorului (componenta comunicativ-interacţională) şi. formulând enunţul Azi voi veni mai devreme acasă. Cluj-Napoca. Субъектность. dar şi de receptare a enunţului. Bucureşti. 2005. folosite în construcţii de tipul: vorbitorul A presupune ceva spunând x. Dicţionar enciclopedic de pragmatică.4. Ionescu-Ruxăndoiu L. 1999. 1992. II: Enunţul. 2. Теория функциональной грамматики. 1996. Astfel. Теория функциональной грамматики. Reboul Anne. Vol. Aceste două componente ale enunţului pot fi marcate prin mărci distincte: Promit să vin azi mai devreme acasă [7. adică localizat în raport cu coordonatele cadrului discursiv cu ajutorul deicticelor. Темпоральность. intenţia comunicativă este definită de lingvişti drept o valoare potenţială şi virtuală de natură subiectivă având la bază motivul care îl determină pe locutor să formuleze enunţul respectiv. 1: Cuvântul. Модальность. Vol. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. c) enunţul este „ancorat” în situaţia de discurs. 4. semnificaţia enunţului poate fi interpretată drept o combinare dintre o componentă care desemnează o anumită stare de lucruri din realitate (componenta descriptivă) şi componentele care derivă din interacţiunea dintre locutor şi interlocutor. Bucureşti. a presupune. Cele de mai sus ar trebui să ne permită să înţelegem mai bine cum se desfăşoară procesul de producere. se explicitează cu ajutorul verbelor a implica. Gramatica limbii române. Определённость/ неопределённость. Bucureşti. Bucureşti.Sensul enunţului – construcţie semantică. b) conţinutul enunţului este organizat în conformitate cu starea intenţională şi mentală a locutorului. Pană-Dindelegan Gabriela. dacă încercăm să stabilim modul în care are loc trecerea de la enunţare la enunţ.

принимая позицию А. По мнению В. в котором потребность самоопределения в системе социальных взаимосвязей не актуализирована [13. Никитина исходит из того. Среди данных характеристик наиболее существенными являются две. образующие и направляющие культуру. что любая наиболее устойчивая и постоянная условная и реальная социальная группа порождает особую субкультуру. Идентичность впервые определена Э. что поликультурность как интегративное качество человека является своего рода продуктом поликультурного воспитания [6]. Исследователи выделяют несколько видов идентичности: личностную. Как носитель и создатель культуры. с. современный человек. стремление идентифицировать себя с тем или иным сообществом возникает при разрушении традиционного уклада. Н. Нас интересует. Эриксоном как тождественность самому себе и одновременно она связывается им с идентификацией человеком себя с другими и различением. отделением себя от других. Сулейманов). находясь на их пересечении и неся в себе множество культур. Н. а на самом деле взаимодополняющие друг друга: социокультурная идентичность и толерантность. Н. что она «социально определена и должна быть воспитана» [2. человек объективно должен отражать в себе ее многомерность. ведущей к самоидентификации [12]. 6]. прежде всего. включающая относительно одновременно существующие этнокультуры и субкультуры. 325]. Джуринского. Ядова. отмечающего негенетический характер «происхождения» поликультурности. Существуют многочисленные пространственно-временные вектора. и пришедшего к выводу о том. а человек как исполнитель соответствующей социальной роли становится носителем данной субкультуры. автор полагает. .д. социальную. поликультурен по своей сути. Еще более полифонична пространственная ось. социокультурная идентичность. Таким образом.48 ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ ТАТьЯНА БИГДАН Университет «Высшая Антропологическая Школа» Современный мир и повреждённая им культура многополярны и многомерны. Таким образом. обеспечивающих возможность мирного сосуществования субъектов как представителей различных культур в условиях демократического гетерогенного социума (И. А. Проблема социокультурной идентичности становится актуальной во всем мире в связи с «наступлением» культуры постмодерна. информационной экономики. Т. Временная ось включает в себя культуры сменяющих друг друга исторических эпох. профессиональную и т. поликультурность есть совокупность социальнопсихологических характеристик. Вместе с тем. культурную. глобальной политики. воспринимаемые чаще всего как амбивалентные. c.

языком. тип волос) [3. открытости сознания личности. ценностей как «своих» автоматически ведет за собой рождение определенного отношения к «другим» по всем культурным отличиям и своеобразию [11. А. разрез глаз. формы поведения других культурных групп через призму собственных представлений. 13-14]. Личность. исследователи обращают внимание на то. таким образом. эксперименты с генными кодами создают условия по поводу идентичности. Он аккумулирует некий стандартный коллективный опыт и помогает человеку ориентироваться в жизни. может выражать положительные и отрицательные эмоции. в которой современный человек может потерять не только свои социальные. но и биологически видовые свойства [4]. 51]. ядерная угроза. Как отмечает В. ведущее к толерантности или интолерантности. профессией. этническим происхождением. включается в глобальную систему социального пространства» [13. обычаи. Поскольку люди неизбежно воспринимают традиции. способности к изменению своих предубеждений. Кон. полом. образованием. установок и стереотипов. половой ориентацией. понимание и осознание человеком права другого или других быть иными. экономической. Как отмечает И. проистекающая из убежденности человека или социальной группы в том. Интолерантность – нетерпимость. «в современной жизни человек вследствие активного взаимодействия разных культур с помощью средств массовой информации идентифицирует себя не только с общностями «здесь» и «теперь». принятие или непринятие). Недаром само понятие «идентичность» впервые появилось в контексте изучения «кризиса идентичности». c. В социальной психологии в качестве основных механизмов появления интолерантности и ее проявлений в различных типах дискриминации принято считать предубеждения. религией. c. Интолерантность возникает . Идентичность как самостоятельная дефиниция обозначает. Д. мировоззрением. стереотип – неотъемлемый элемент общественного сознания. характеризуемое социальной принадлежностью. Рассматривая взаимосвязь идентичности и толерантности. глобальные коммуникации. С. 272-274]. но также «там»: и в прошлом. При этом стереотип может быть истинным и ложным. установки и стереотипы. моральная безответственность. Однако открытость сознания. позволяющих отличать одного человека от другого». речью. c. ведут к толерантности. обычаев. Становление социокультурной личности может осуществляться по-разному. Ядов. c. переоценка роли пола. то эти традиции и обычаи кажутся им неприемлемыми [5. обычаями. классовой и гражданской принадлежностью и проявляющееся во внешних физических данных (цвет кожи. зависит чаще всего от двух факторов: ценностных основ идентичности и степени гибкости. Характер этого отношения (позитивное или негативное. и в обозримом будущем. форма носа. чем он сам. что их система верований и образ жизни являются высшими по отношению к образу жизни других людей.Факторы становления личности в современном поликультурном мире 49 Технологические специализации. норм. Г. 325]. Дмитриев понимает под идентичностью индивида «наличие тех или иных культурных черт. культурные. возрастом. традициями. родом. каким образом «я» культурно представлено в различных ситуациях социального взаимодействия. что определение себя и установление отдельных характеристик. физическим и умственным развитием.

что возможна одновременная идентификация индивида с двумя и более социокультурными общностями: несколько идентичностей в сознании одной личности могут существовать вполне независимо друг от друга. Во многом толерантное отношение к другим определяется степенью осознанности современным человеком своей собственной поликультурности. c. Дмитриев отстаивает идею «мультиидентичности» человека [3. О. c. Джуринский говорит о поликультурной идентичности личности в условиях поликультурного общества. Авторы. • русофобия – ненависть к русским [3.50 Татьяна БИгдаН тогда. проявления дискриминации по отношению к ним. анормально в другой. Н. Дмитриев выделяет следующий типы дискриминации: • этноцентризм – превосходство этнической группы над другими и самоотгораживание от других этнических групп. В соответствии с методологическим принципом. Согласно первому. происходит разрушение . и человеку приходится приспосабливаться: подстраиваться. его собственная социокультурная идентичность в определенной степени мозаична. существуют два подхода к определению особенностей социокультурной (в данном случае этнической) идентичности. 54]. • классизм – дискриминация по социально-экономическому статусу. предубеждение по отношению к какой-либо группе. Поскольку человек одновременно является участником многих социальных групп. о взаимодействии разных культурных идентичностей [2. часто противоречащих друг другу. У исследователей существует разное отношение к данной неоднородности. 14-15]. существует множество норм и ценностей. когда эти действительные или воображаемые различия возводятся в главное качество и превращаются во враждебную психологическую установку. использующие эту модель в исследовании этнической идентичности. не может одновременно осознавать тождество с другой. Таким образом. • антисемитизм – ненависть к евреям. Таким образом. делающей их почти взаимоисключающими: индивид. Д. культуре и её представителям. • сексизм – дискриминация из-за родовой и половой принадлежности. особенности становления социокультурной идентичности личности в современной поликультурной реальности определяют необходимость решения проблемы формирования толерантности к иным социальным и культурным группам и носителям их идентичности. c. То. что признается нормальным в одной культуре. 15]. Д. в различных социальных группах. Г. при трансформации же идентичности усиление новой идентификации ведет к ослаблению прежней [10]. Г. Как отмечает Е. исходят из идеи обратно пропорциональной зависимости этих двух идентификаций. членом которых является индивид. Другие авторы приходят к выводу. обладающий четкой идентичностью с одной группой. идентификация может происходить со своей групповой или с доминантной группой. мимикрировать в зависимости от той роли. Но вместе с тем в поликультурном обществе. согласно которому каждый человек есть пересечение многих культур. которую он выполняет. А. Хабенская. • лингвисизм – дискриминация из-за речевых и языковых различий.

В результате человек может потерять способность распознавать себя не только в коммуникативном поле жизненных ситуаций. 40]. В условиях поликультурной реальности особое значение приобретает толерантность как свойство человека. 38]. воплощенные в культуре и принятые в позитивно ориентированных социальных общностях и группах. А Тишков понимает под толерантностью «личностную и общественную характеристику». В частности. И. утрата собственной идентичности – обретения ответа на жизненно важные вопросы: Кто Я? Где Я? С кем Я? Как отмечают исследователи. выступающее одновременно порождением мультикультурности и условием её существования. c. На наш взгляд. они ссылаются на толкование терпимости в «Полном словаре живого великорусского языка» В. подлинному в различных ситуациях социокультурного взаимодействия. качество терпеть что-либо или кого-либо только по милосердию. самополагающей сущности [11. целостность личности обеспечивается наличием позитивной доминантной. c. формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека… Толерантность означает уважение. но и в качестве самочувствующей. Вместе с тем истинность и подлинность. становится таковой. Вместе с тем. стремление использовать в качестве синонима толерантности – термина латинского происхождения – русского термина терпимость вызывает возражение у многих исследователей. c. В. снисхождению [9. которая достигается только посредством самоопределения личности в поликультурном пространстве. когда социальный порядок строится на имитационных способах адаптации индивидов.Факторы становления личности в современном поликультурном мире 51 личности. а. понимаемая как терпимость к иным культурам и этносам. 26]. В ситуации множественности идентификаций возникает проблема сохранения целостности личности. Н. При этом автор отмечает. социализация современного человека осуществляется в условиях имитационного характера бытия людей. смыслообразующей социокультурной идентичности. принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира. 11]. выступает в качестве центральной компоненты мультикультурализма (поликультурности) [2. Даля. толерантность. общества. утверждается: «Толерантность – это не уступка. измеряемая не индивидными. если несет и проявляет в себе общечеловеческие ценности и смыслы. c. группы. В Декларации принципов толерантности. снисхождение или потворство. Джуринскому. личностная идентичность выполняет интегрирующую роль в сохранении аутентичности и конгруэнтности личности как соответствия ее поведения истинному. и различие взглядов на мир [3. где терпимость характеризуется как свойство. предупреждения «растаскивания» её внутреннего мира на отдельные. значит. предполагающую осознание многомерности мира и социальной среды. а сущностно человеческими свойствами личности. подчас противоречивые составляющие. Толерантность – это прежде всего активное отношение. утвержденной ЮНЕСКО в 1995 году. в различных социальных ролях. Следовательно. По А. что толерантность находит свое выражение в двух сферах: на психологическом уровне – как внутренняя установка и отношение личности и коллектива и на политическом уровне – как действие или осуществленная норма. наших форм .

совести и убеждений. открытость. наиболее полно отражающих сущность толерантности: признание. когда речь идет о неприятии экстремизма. право на действительный мультикультурализм. Так. 4-5]. Таким образом. признание права личности на обособление. А. проявленная в подобной ситуации. свободный выбор своей социокультурной идентичности и осознание своей поликультурности. толерантность можно рассматривать в двух контекстах: в контексте ценностного отношения к людям вообще (безотносительно к их культурной принадлежности). адаптации в многокультурном мире. а существуют во взаимосвязи и взаимозависимости. необходимо обратить внимание на диалектический характер их взаимосвязи. принятие и понимание представителей других культур [8. социокультурная идентичность и социокультурная толерантность не амбивалентны по своей сути. Одной из самых сложных проблем в условиях поликультурности и многополярности современного мира является проблема определения границ толерантности. Толерантность – это гармония в многообразии». с одной стороны. общение и свобода мысли. Терпимость же. Степанов. поликультурность как источник движения в этом мире». Между тем. Осознавая дихотомию понятий «толерантность» – «интолерантность». возможность смещения отрицательного и положительного полюсов в зависимости от конкретной ситуации. автор выделяет три понятия. которая может осуществляться только посредством принятия и понимания неизбежности и необходимости многообразия. В данном случае интолерантность выступает как проявление толерантности. Как отмечает П. что в качестве социокультурной толерантности чаще всего рассматривается этническая толерантность. поликультурная среда на всех уровнях включает в себя достаточно . В контексте социального воспитания толерантность – это. c. Ей способствуют знания. ксенофобии. Асмолов пишет: «Толерантность – право другого на варианты. с другой. выступает как показатель негативного или равнодушного отношения человека к данным явлениям и чаще всего воспринимается как проявление интолерантности. автономизацию. толерантность может и способна переходить в интолерантность. а также в контексте ценностного отношения к людям как представителям иных социокультурных (этнических. унижении достоинства и нарушении прав другого человека или культурного сообщества. Необходимо отметить. Второй вариант можно охарактеризовать как социокультурную толерантность.52 Татьяна БИгдаН самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Раскрывая диалектику значений толерантности. Пытаясь выделить отличие толерантности от терпимости как сознательного подавления в себе чувства неприязни к инаковости другого человека и других культур или снисходительно-равнодушного отношения к ним. – условие приспособления. В. субкультурных) групп. её роли в регулировании взаимоотношений «личность – общество» в условиях поликультурности. конфессиональных. И одновременно «толерантность выступает как норма совместимости в мире разнообразия» [1]. выступая условием и содержательной основой индивидуализации и социализации личности в поликультурной среде [6].

е. изменения норм морали и поведения. Кроме того. исследователи считают таковыми не только внутриличностные (психогенные). но и других субкультур. влияющих на социализацию человека как непосредственно. ведущих к интолерантности. в которых происходит социализация человека. чужими. Хорни говорит о состоянии «базальной тревоги». определяется Ю. но и те. добавляющих к состоянию «базальной тревоги» страх утраты своей социокультурной идентичности. общества. культура организации. Неоспорим тот факт. Мануйловым как то. Можно выделить множество сред. В связи с этим. которые зависят от состояния окружающей социальной и культурной среды (социальные. 256-260]. д. перед исследователями возникает необходимость определения влияния поликультурности каждого уровня социокультурной среды на становление толерантности и социокультурной идентичности личности. а оттого еще более пугающими. что опосредует его развитие. так и опосредованно: мегасреда (мир и мировая культура) макросреда (культура страны. этноса). являющиеся источником предубеждений. Обратим внимание на то. села и т. чьи нормы и ценности кажутся непонятными. субкультуры) и микросреда (культура семьи. использование которого в процессе воспитания подрастающего поколения обеспечит его позитивное социальное становление. что современные границы социокультурной среды как данного каждому человеку пространства значительно расширены. молодежная субкультура. д. и в условиях «глобальной деревни» термин «социокультурная среда» может употребляться для характеристики всех уровней социальных сред и соответствующих им культур. каждая из этих «сред» является негомогенной по своему культурному составу. Реалии современной жизни все более подводят исследователей к необходимости учитывать возрастающее значение среды в становлении толерантности личности. мезосреда (культура региона. куда включен человек (семья. Именно это является по Хорни причиной того.. образовательная и непосредственно субкультурная среда той общности. в том числе: культурная и социокультурная. Так К. Выделяя факторы. что. посредством чего формируется его образ жизни. школа и т. ускорения темпов жизни.С. пытаясь избавиться от тревоги и ощущения нестабильности. распада привычных социальных связей [7. Среда. проникновение «чуждых» культур в условиях разрушения идеологических перегородок и перехода к информационному обществу. интеграционные процессы.Факторы становления личности в современном поликультурном мире 53 большое количество не только этнокультур. с функциональной точки зрения. среди чего пребывает субъект. класс. культура группы сверстников). а также выявления воспитательного потенциала поликультурной среды. Добавим сюда присущие поликультурному обществу глобализацию. человек может демонстрировать враждебность и агрессию по отношению к тем группам в обществе. что становление толерантности личности во многом зависит от окружающей среды. города. т. которое возникает у личности в ситуации быстрых социальных изменений: урбанизации. . референтная группа. экономические и социокультурные).). c. выступает как поликультурная среда.

10.html 2. Ядов В. Социологическая психология/ И. Многокультурное образование/ Г. 2001. С. – Режим доступа: http://www. Асмолов А. В. А.: Просвещение. называемой социализацией. Воронеж: Издательство НПО «Модек». 1999. 2009.: АПК и ППРО. – М. – СПб. Толстых] – Издательская группа «Прогресс». Н. – М. – 304 с. 2006. – 416 с. Формирование установок толерантного сознания как теоретическая и практическая задача [Электронный ресурс]/ А. – 96с. Семечкин. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Джуринский А. Новиковой. – Воронеж: ВГПУ. О.: Питер.viuonline/ ru/science/publ/bulleten20/page4.54 Татьяна БИгдаН Таким образом. Никитина. Хабенская. – 344 с. Воспитание толерантности у школьников: теория. Н. 324-335. 5. – 208 с. Социокультурная идентичность и толерантность как составляющие поликультурности личности/ Н. – с. 1999. Толерантность/ М.В. ред. Семечкин Н. В. методика.]. П. Шакурова.В. [пер. Хабенская Е. – Режим доступа: http://www. И. и предисловие А. – 200 с. Эриксон Э. Мчедлов [и др. Н. – 560 с. 6. 2004. В. Эриксон. Социально-педагогические условия становления социокультурной идентичности личности: монография/ М.О. 2006. 3. В. с англ. Асмолов. В. Воспитание в многонациональной школе: пособие для учителя/ А.: Народное образование.ru/biblio/dzyalosh-1/multi/1_asmolov. Социальная идентификация в кризисном обществе/ В.tolerance. Н. 4. – 84 с.. 8. П. В. – Ростов-на-Дону: Издательство СевероКавказского научного центра высшей школы. 12. Социально-философские аспекты/ Заковоротная М. Психология социального влияния/ Н. . – М. и общая редакция Л. Институт комплексных социальных исследований РАН. Куликова. Д. Степанов П. – М.htm 11. Джуринский. 1999. Дмитриев Г. Идентичность человека. М. Мчедлова. Л. Ядов// Психология личности в трудах отечественных психологов/ Сост. И. Дмитриев. Г. 9. И.: Речь. Степанов// Под ред. Никитина Н. 1996. диагностика/ П. 2004. Шакурова М. общ. Кон И. Этническая идентичность: подходы к проблеме [Электронный ресурс]/ Е. – СПб. Г. под общ. 2007.: Республика. Идентичность: юность и кризис/ Э. – Ульяновск: ГОУ ВПО Ульяновский государственный педагогический институт. С. 13.: Московский психолого-социальный институт. Кон. Д. ред. А. Заковоротная М. 7. воспитание толерантности и становление культурной идентичности одновременно решают задачи социальной адаптации (приспособления) воспитанника к поликультурному миру и его индивидуализации (конструктивному обособлению) в этом мире: это и есть две стороны одной медали. – М.

Problema despre care aş vrea să insist aici priveşte periodizarea istoriei limbii române. middle English). dacă luăm în vedere bibliografia enormă de specialitate şi numele unor lingvişti dintre cei mai de seamă. Ţinându-se cont de asemenea periodizări. Pentru unele limbi se presupune şi o fază mijlocie valabilă pentru epoca de tranziţie între Evul Mediu târziu şi epoca modernă timpurie (moyen français. spaniola veche (español antiguo). cu atât mai mult cu cât materia cu pricină va fi predată câteodată chiar de oponenţii punctului de vedere român „oficial”. limba germană contemporană sau de azi (deutsche Sprache der Gegenwart/ deutsche Gegenwartssprache sau heutiges Deutsch). Alexandru Philippide. nu sunt discutate nicăieri sau nici măcar luate în seamă în publicaţiile româneşti. Ovid Densusianu. istoriograful lingvistic poate fi tentat să le aplice şi la domeniul românesc. alta decât româna. dar şi în cea germană şi engleză. În istoriografia celorlalte limbi romanice. français moderne). în special postularea unei presupuse unităţi a ei deja în secolele în care faptele vorbesc. engleza veche (old english) – şi una nouă sau modernă. după părerea mea. şi anume aşa-zisa problemă a continuităţii unei limbi romanice la nord de Dunăre: nedumerirea mea provine din faptul că argumentele multor lingvişti germani. poate apărea ca un sacrileg. Gheorghe Ivănescu şi alţii. împotriva acestei presupuneri. care şi-au dedicat activitatea ştiinţifică acestui obiect. când în anul 2009 am început să scriu o introducere în istoria limbii române pentru uzul studenţilor germani. deci limba franceza contemporană sau de azi (français contemporain sau d’aujourd-hui). se deosebeşte o fază veche – franceza veche (ancien français). Sunt de părere că această viziune ar fi posibilă fără probleme dacă în istoriografia lingvistică română nu ar exista . Al doilea punct critic priveşte conceptul de limba literară. Totuşi. Alexandru Rosetti. Germania Istoria limbii române pare să fie foarte bine descrisă. germana veche de sus şi de jos (Althoch/ nieder/ deutsch). Pentru faza actuală a limbilor se adaugă a desemna adeseori o referinţă la contemporaneitate. am constatat cu mirare că există fenomene a căror tratare mi-au produs un sentiment de nemulţumire. Mittelhochdeutsch. care văd lucrurile cu totul altfel decât majoritatea lingviştilor români. italiana veche (italiano antico). Să pui la îndoială unele puncte de vedere de care ei s-au lăsat ghidaţi în cercetarea lor şi care parcă au un caracter cvasi axiomatic.55 O PROBLEMĂ A ISTORIEI LIMBII ROMÂNE APARENT REZOLVATĂ: PERIODIZAREA KLAUS BOCHMANN Institut de Filologie din Leipzig. în această listă îi găsim pe Sextil Puşcariu. germana nouă de sus şi de jos (Neuhoch/ nieder/ deutsch) etc. Menţionez în treacăt două fenomene pe care aş vrea să le pun în discuţie şi cu alte ocazii. referitoare la epoca modernă – franceza nouă sau modernă (nouveau français. O introducere în istoria limbii române pentru studenţi germani însă nu poate face abstracţie de aceste puncte de vedere.

şi că idiomurile care rezultă din acest proces se îndepărtează unul de altul nu numai din punct de vedere structural şi lexical. a cărui părere a fost împărtăşită de către mulţi alţi lingvişti români. 300. deci fonologice. Sextil Puşcariu. „die rumänische Kirche im romanischen Dorf zu lassen” (adică „să lăsăm biserica română în satul romanic”). pe care. singurul criteriu de periodizare rămânând deci începutul unei evoluţii divergente a celor patru dialecte. Mai importantă decât această chestiune îmi pare să fie delimitarea (daco) românei vechi de stadiul ei de dezvoltare. cel puţin nu avem niciun temei să presupunem asemenea consecinţe. care după cum putem şti în ziua de azi. Atât pentru dacoromâna. p. Die rumänische Sprache. nici morfologică. Pentru a ţine cont de aceste considerente. şi româna din faza următoare drept dacoromână veche. Perioada imediat următoare. Leipzig 1943. le constatăm abia în epoca modernă. nici fonologică. Prima fază ar merge de la formarea limbii române în secolele VII şi VIII până la scindarea ei în cele patru dialecte cunoscute. după o fază de tranziţie pe care urmând istoriografia literară am putea-o numi faza limbii române premoderne. lexicale. cât şi pentru aromâna şi celelalte varietăţi secolul al X-lea nu prezintă o cezură de natură internă. De fapt. a limbii române vechi. cea a limbii române moderne. Dacă ne ţinem de ceea ce ne spun cei mai mari istoriografi ai limbii române. din cauza lipsei documentelor. limba română modernă şi limba română contemporană. totuşi putem atrage atenţia la faptul că formarea dialectelor a fost un fenomen paneuropean care a avut loc în Evul Mediu timpuriu. în opera lui citată. limba română veche şi 3. sau de limba română comună. a limbii române vechi. În lucrările de referinţă este vorba de 1. propunem să se caracterizeze limba română în perioada de până la secolul X drept română veche comună. structurală. după care ar urma. până la începutul unei perioade noi (al cărei început îl fixăm în secolul al XIII-lea. cum se spune în germană. megleno-română veche etc. Aici se pune iarăşi problema criteriilor de periodizare. în traducerea din 1943 în germană a operei magistrale a lui Sextil Puşcariu). Dacă postularea unei perioade a românei comune pare cu totul îndreptăţită. ci şi spaţial sau geografic. 1 . remodelată în cadrul occidentalizării generale a culturii româneşti. proces care s-ar fi terminat în secolul al X-lea1. 2. de la formarea ei până azi limba română nu şi-ar fi schimbat sensibil înfăţişarea. care datează din faza imediat următoare scindării acelei unităţi. se fragmentează. precum şi aromână veche. nu se poate nega că ea face parte de epoca veche. limba română primitivă sau protoromână (Urrumänisch – „străromâna”. În lumina tradiţiilor europene ale istoriografiei limbilor trebuie să fie permis să ne întrebăm dacă finalizarea unui proces de diferenţiere dialectală (deci cel care separă româna comună de româna veche) poate servi drept cezură în istoria limbii. nu şi-a schimbat substanţial structura gramaticală şi fonologică. cum vom explica mai jos). adică dacă poate fi privită ca un criteriu pentru delimitarea unei epoci întregi. în epoca care în istoria limbilor romanice occidentale se identifică cu epoca veche. Chiar dacă nu s-a întâmplat prea des că un teritoriu lingvistic care era coerent la origine. gramaticale. În acest sens ar fi de recomandat ca. Vezi îndeosebi Sextil Puşcariu.56 Klaus BOCHMANN drumuri bătute care duc în alte direcţii. ar merge până pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea. nici nu ştim dacă pierderea unităţii blocului lingvistico-spaţial a avut consecinţe imediate de natură intralingvistică.

p. Punctul de vedere formal-structural. op. Hasdeu. 6.. ca orice reflectare sistematizată. adeseori chiar întrun context multilingual. Limba latină. de celelalte limbi romanice. XIII-XV limba română se apropiase într-o mare măsură de aspectul ei actual …”2 În ultimă instanţă.. „Cuvânt înainte”. Bucureşti 1965. Rom. raporturile de comunicare socială în care o limbă este utilizată.P. de limba latină. cit.”4 Autorii nu au avut şansa să demonstreze acest principiu în practica. o găsim în cele patru dialecte”1. volumul I. fără teamă de a greşi. Ov. Vom vorbi. este omogenă. XVI şi XVII. deci ar fi existat deja în româna veche comună (punct de vedere de altfel criticat de către Al. p. De aceea. a cărui valabilitate o punem în îndoială. Şi la G. Ed. S. nu este posibilă în cazul limbii române decât cu rezerve remarcabile! Dacă. aşadar. şi. structura limbii române de la formarea ei până azi nu s-a schimbat substanţial. Un lingvist român care se lăsa dus de aceste considerente. 283. S. ea nu diferă prea mult nici de limba populară actuală: se poate spune. continuând de Puşcariu. cam marginalizate (surghiunite în aşa-numitul ’lexicon’) de către structuralism. 4 Loc. tot ceea ce o deosebeşte. Al. 1 2 . de exemplu. 7. a fost reconsiderat în determinarea perioadelor istorice a unor limbi. Academiei Rep. tratatul fiind abandonat după cel de al doilea volum. pentru periodizarea istoriei acestei limbi trebuie căutate sau cel puţin adăugate şi alte criterii. condiţionează în mod foarte clar diferenţa dintre limba franceză veche şi cea mijlocie şi nouă. Cu excepţia unor forme arhaice. Pentru determinarea fazelor de dezvoltare a limbilor au fost luate în seamă şi condiţiile socioculturale. rezultă că în acea epocă [este vorba de secolele XIII-XV] limba română nu diferea sensibil de cea pe care ne-o oferă textele din sec. Rosetti şi de alţi lingvişti români. G.O problemă a istoriei limbii române aparent rezolvată: periodizarea 57 scrie că „toate trăsăturile caracteristice limbii române. Dicţionarul limbii române vechi. 3 Istoria limbii române. de perioade distincte numai în momentul în care vom constata o discontinuitate evidentă de structură. şi pe de alta. perfect explicabile în lumina foneticii şi a morfologiei istorice. în concluzie. 5. care de fapt a stat la baza orientării expuse mai sus. că în sec. aceasta ar însemna că o periodizare a istoriei limbii române pe criterii pur formale. După afirmarea masivă a sociolingvisticii în lingvistica internaţională s-a impus şi o abordare nouă a problemelor istoriei limbii.. Mihăilă. rezistentă. pe de o parte. discontinuităţile din structura gramaticală au o valoare excepţională pentru periodizarea istoriei limbii. Mihăilă. simplificând rezultatul acestor citate. cit. în introducerea sa în Dicţionarul limbii române vechi citim: „Din cercetările întreprinse de B. Aşa de pildă în tratatul Istoria limbii române editat de Academia RPR în 1965 citim în prefaţă: „Istoria limbii române îşi propune să deducă principalele perioade de dezvoltare a limbii române din însăşi evoluţia ei internă. Philippide). sau germana veche de sus de germana mijlocie de sus.”3 Focusul cercetării istoriografice este pus în exclusivitate pe evoluţia aşa-zisă „internă” a limbii: „… baza periodizării va fi în primul rând evoluţia structurii gramaticale. a schimburilor fonologice şi morfologice sau morfo-sintactice care. fiindcă este mediată. Densusianu. a fost formulat în mod explicit chiar în unele lucrări de referinţă a istoriei limbii române. Şi aspectele lexicale. Bucureşti 1962. Pop.

dar şi utilizând unele impulsuri venite din marxism. deci prin fapte istorice şi mai ales prin diverse structuri sociale. în: Beiträge zur Romanischen Philologie. 1970. chiar dacă atunci încă alte limbi ocupau funcţia de limbă cancelărească. Chiar dacă admitem că nici primul contact lingvistic slavo-român nu schimbase limba română în esenţa ei (problemă afectată de altfel de puternice conotaţii politice) – cine vrea să nege că cel puţin sub aspectul lexical. În acest sens propunem împărţirea istoriei limbii române în următoarele perioade: 1. Bochmann. începând cu trecerea de la latina spaţiului balcanic şi carpato-dunărean în secolul VII-VIII. care aproape în mod automat cere noi forme de expresie. în prima fază.58 Klaus BOCHMANN altfel şi o orientare mai veche. aromâna veche etc. spre româna veche comună. au dat acesteia o înfăţişare nouă. VIII. moştenită din epoca romanticismului şi renovată la începutul secolului al XX-lea de către şcoala sociologică din lingvistica franceză (Meillet. reducţionist care ia drept unicul criteriu al evoluţiei unei limbi structura gramaticală şi fonologică. epoca de formare a tuturor limbilor romanice. ea explică aceste schimbări direct sau indirect. că într-o epocă în care purtătorii limbii române au trăit încă în structuri prestatale. ei sunt stăpâniţi în mare parte de triburi sau state de altă etnie (slave. bineînţeles. Perioada veche. deşi mult mai rar decât se admiteau de către şcoala lingvistică franceză şi de către structuralişti). îndeletnicirea economică principală a lor. influenţa slavă a transformat puternic înfăţişarea limbii române? De asemenea scripturalizarea. 2 Gheorghe Ivănescu. H. Iaşi 1980. sintactice şi lexicale) ale limbii. întrucât ea dădu limbii un nou statut sociocultural. transformând esenţa tipologică a unei limbi din care face parte şi nivelul lexical. În voluminoasa sa lucrare Istoria limbii române din 1980 scrie: „Lucrarea de faţă încearcă să prezinte dezvoltarea limbii române epocă cu epocă. limbii nu puteau să-i revină acele funcţii comunicative pe care le-a primit abia cu întemeierea primelor formaţiuni statale.. Stabilind fazele de dezvoltare a limbii române şi împărţind pe epoci diferite schimbări (fonetice. 1 . Dauzat. a fost Gheorghe Ivănescu. Istoria limbii române.”2 Nu se poate nega. De fapt. datorită acestui impact al politicului asupra limbii. intrarea în limba română a multor termeni şi expresii slavone utilizate în cancelariile domneşti şi în biserică. cu toate că structura ei nu a fost afectată de asemenea interferenţe. prin fazele dezvoltării istorice a poporului român. şi prin diferenţierea celor patru dialecte române spre dacoromâna veche. morfotice. p. poate face abstracţie de condiţiile sociopolitice. de la limba latină până astăzi. renunţând la complexitatea faţetelor acestor evoluţii. Dacoromâna veche este o limbă populară vezi K. într-o a doua fază care merge până la naşterea primelor formaţiuni statale româneşti autonome prin secolele XII-XIII. pe de o parte.1). 77-86. p. 1. „Französische Beiträge zur Soziolinguistik”. Păstoritul cu transhumanţa. am făcut aceasta numai atunci când faptele lingvistice nu sunt expresia unei tendinţe a sistemului lingvistic (căci admitem şi noi asemenea tendinţe. de exemplu. trebuie respectată ca un criteriu de periodizare. Numai un credo intralingvistic. În secolele XII-XV. maghiară) şi încă nu dispun de state proprii. îi duce la deplasări îndelungate până în sudul adânc al Peninsulei Balcanice. turcice. în regiunile muntoase din Europa central-orientală pe de alta. În această perioadă românii trăiesc în obştile săteşti medievale. Vendryes etc. şi celor mai importante contacte lingvistice le revine un rol în periodizare.

formată prin recursul la slavona bisericească. mai ales lexicale. deocamdată în sec. Cu toate că în primele secole limba scrisă este slavona. până pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. sensibilă în mai toate domeniile vieţii. Formarea statului naţional unitar a fost un alt factor hotărâtor pentru dezvoltarea ulterioară a limbii. chiar dacă ar exista cezuri structurale importante. mai întâi în domeniul religios şi în cancelariile domneşti. de aceea nu este şi scripturalizată. 2.O problemă a istoriei limbii române aparent rezolvată: periodizarea 59 utilizată în exclusivitate în mod oral. factori hotărâtori pentru voinţa de a transforma limba în instrumentul primordial de manifestare drept naţiune. Transhumanţa garantează o relativă unitate a limbii. nu am putea să le izolăm de condiţiile care le-au produs. ne pare justificată prin faptul că datele socioculturale (sau sociolingvistice) ne impun acest lucru. în Transilvania şi latina. În decursul perioadei de mijloc are loc scripturalizarea limbii române. 1 . datând de la existenţa primelor formaţiuni statale româneşti. evident. ar însemna să opunem faza străveche şi veche direct limbii române contemporane. Limba română din perioada mijlocie. spre Germania şi Italia la ardeleni. Perioada este caracterizată prin formarea unei conştiinţe de sine naţională şi a unei mişcări naţionale. trebuie să recurgem la acele criterii. de altfel aceasta reiese şi din textele zise slavo-române1. Bucureşti 1974. şi voievodatele Moldovei şi a Ţării Româneşti. care se referă cu precădere la viaţa orăşenească. a organizaţiei bisericeşti şi a culturii religioase. De altfel. şi de viaţa orăşenească. din ceea ce ştim din documentele transmise nouă. Se nasc tradiţii textuale în limba română. prin intenţia de a cuprinde sub denumirea de limba română veche tot ceea ce a existat între secolul X şi secolul al XVIII-lea. de curte. Dintre interferenţele. cu un lexic adaptat la felul simplu de viaţa şi de economie. Perioada nouă. prin formarea unui lexic administrativ. contemporană (de la începutul secolului al XX-lea până azi). spre Franţa la românii din Moldova şi Ţara Românească. modernă. trebuie reţinută în mod deosebit influenţa slavă veche. Perioada mijlocie (corespunde limbii române vechi din literatura de specialitate). de stat. religie şi literatura analistică. încep să se despartă de modelul cultural slavo-bizantin şi se orientează spre occident. în Moldova şi Ţara Românească. permiţând o politică lingvistică eficientă. când o parte a elitelor sau forţelor sociale hegemoniale. că româna este aproape unica limbă de comunicare orală. cnezatele din Transilvania şi Maramureş. 3. şi întâlnim şi primele tipărituri. iar începând cu secolul al XVI-lea parţial şi pentru administraţie. Postularea acestei perioade de mijloc. precum şi în corespondenţa privată. XVII-lea româna se impune definitiv în scris şi în domeniile oficiale. mai întâi pentru uzul privat. sub influenţa neogrecească şi turcească. desprinderea ei de perioada anterioară. deci conducătoare în domeniul spiritual. iar începând cu secolul al XVII-lea şi cu privire la literatura artistică. precum şi cea maghiară. cu diferenţierea deja propusă (a) într-o fază premodernă (de la a doua jumătate a secolului al XVIII-lea până pe la 1830). care a făcut din limba română Aceste cuvinte dintre cele mai vechi din limba română le aflăm din Dicţionarul limbii române vechi (sfârşitul sec. al XVI-lea). este caracterizată prin anumite deosebiri dialectale (cu o uşoară tendinţă de aplanare a acestora). Dacă evoluţia structurală nu ne livrează argumente semnificative. precum şi a unui lexic al culturii aristocratice. al X-lea – începutul sec. (b) faza modernizării accelerate (1830 până la sfârşitul secolului al XIX-lea) şi (c) faza de azi.

cei mai mulţi istoriografi lingvistici din România chiar disting şi ei trei etape în evoluţia limbii române – româna comună. de la oralitatea exclusivă la scripturalitate. . de abandonarea completă a slavonei ca limbă scrisă. şi cu franceza în tot secolul al XIX-lea. la cel de limbă a păturilor conducătoare a unor state feudale. exclusiv orală. Cu aceste consideraţii nu intenţionez să provoc răsturnarea întregii cercetări privind istoria limbii române – chiar ar fi ridicolă o asemenea încercare. Deja spre finalul secolului al XIX-lea. o reflecţie critică asupra conceptelor tradiţionale din acest domeniu care ne-ar permite să privim mulţimea datelor cunoscute şi descrise într-o lumină nouă. ci şi în morfosintaxă. care pot fi documentate prin publicaţii. practic mergând de la secolul al X-lea până la sfârşitul celui de al XVIII-lea. precum şi la statut de limbă oficială. Procesul acesta a fost însoţit. La drept vorbind. numai că epoca limbii vechi apare prea lungă. dar şi tipurile de texte sunt supuse unui proces de modernizare după modelul mai ales francez. la început. limba modernă. alte ordini de idei. Limba se îmbogăţeşte masiv cu împrumuturi din franceză şi celelalte limbi romanice. a coexistenţei temporare a românei cu neogreaca în epoca fanarioţilor. nediferenţiată. mi se pare. Mai utilă ar fi. toate aceste schimbări având drept consecinţe anumite evoluţii nu numai în lexic.60 Klaus BOCHMANN un instrument de stăpânire politică şi de organizare a vieţii sociale şi culturale sub toate aspectele ei. limba română se prezintă ca o limbă modernă cu un vocabular foarte bogat şi cu un potenţial expresiv şi stilistic cu care poate face faţă la orice cerinţă comunicativă. cu diversificarea treptată a tipurilor de texte literare şi neliterare în limba română. drept limbi mai ales scrise. limba veche. Însă în aceste opt secole s-au produs schimbări enorme în sânul limbii române: trecerea ei de la statutul unei limbi populare. cu alte ierarhii.

61 INTERACŢIUNEA LIMBAJULUI ECONOMIC CU CEL COMUN ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE A DISCIPLINELOR ECONOMICE RAISA BORCOMAN. de la cunoscut la necunoscut. în funcţie de o anumită viaţă social-culturală. dimpotrivă. este unul din dezideratele esenţiale ale procesului de predareînvăţare. a desface soldurile. ci mai trebuie să şi poată comunica într-un limbaj adecvat cu publicul/ cu auditoriul căruia i se adresează. economic. care. de altfel. În această interpretare. ale cărui trăsături diferenţiale principale rezidă în prezenţa unei terminologii. a rezolva corespondenţa. p. sportiv etc. De aici. unul dintre principiile fundamentale în predarea-învăţarea disciplinelor economice este cel al accesibilităţii şi individualizării instruirii. Limbajul comun. Astfel. a stat la baza tuturor limbajelor specializate. informatic. pe parcursul evoluţiei sale. care îşi propun redarea unui conţinut de idei specific. 46]. cum sunt: selectarea conţinuturilor învăţării în funcţie de esenţialitatea şi utilitatea lor pentru formarea anumitor competenţe. destul de vaste. de scopul acestuia şi de natura destinatarului. prin transfer semantic. aşa-zisele limbaje specializate sau profesionale. ci. pe de o parte. simplu şi atrăgător” [10. de regulă. limbajele specializate se realizează în acord cu o ştiinţă sau cu o activitate oarecare [2. terminologii de specialitate. impunătoare. medical. Interacţiunea dintre limbajul economic şi cel comun se manifestă încă de la începuturile constituirii şi delimitării celui dintâi. de la unele cuvinte şi îmbinări de cuvinte din limbajul comun: îngheţare (de preţuri/ . p. terminologia economică s-a completat cu foarte mulţi termeni proveniţi. în aceste condiţii. a da faliment etc. trebuie nu doar să posede un ansamblu de cunoştinţe. în funcţie de conţinutul mesajului. a vinde/ a cumpăra în vrac. de la simplu la complex. precum şi a unui şir de formulări şi expresii specifice: a trage o cambie. nu sunt izolate între ele. Iar accesibilitatea şi individualizarea instruirii se poate realiza. Apărute în procesul de specializare a activităţilor. p. p. în orice domeniu ar activa acesta. familiară (pe înţelesul tuturor vorbitorilor unei limbi)” [7. morfosintactice şi stilistice ale limbii. clar. a stinge o datorie. Folosirea diferenţiată a resurselor lexicale. au fiecare o zonă de interferenţă [12. mai multe limbaje specializate: tehnic. teorii. reprezintă „o modalitate de exprimare simplă. Se disting. inclusiv celor economice. Specialiştii din diverse domenii utilizează. Or. limbajele profesionale. caracteristic tuturor disciplinelor. 292]. ARMINIA CICALĂ-RACU Academia de Studii Economice din Moldova E un lucru general cunoscut că pentru un bun specialist. 1046]. şi prin „utilizarea de către profesor a unui limbaj riguros. 202]. mişcare a contului. în raport cu o activitate profesională oarecare. una dintre calităţile definitorii ale acestuia este accesibilitatea. trecerea de la uşor la greu. alături de alte procedee şi metode didactice.

paradox (statistic). lexemul preţ desemnează concepte înrudite. tranziţie (a trenului). cu scopul de a crea condiţii pentru realizarea cerinţelor momentului respectiv”. operaţie (de bursă. spirituale. în literatura de specialitate. care. participaţie. cu sensul de „sumă de bani care se cere sau se plăteşte pentru o marfă. impunere. orizont (economic). a avea girul cuiva etc. a unor îmbinări. în literatura de specialitate. morale). de devize. Pe de altă parte. Este vorba de un proces complex care. efect (comercial). Arminia CICALă-RACU de conturi). bancară. a taxa (a califica. cum ar fi. Conceptului astfel elaborat. 2001). se numeşte terminologizare. în baza unui dicţionar explicativ. informaţii). [4. rezervă (de spital). ajustare (economică). p. în acest sens. Menirea economiştilor este de a folosi un limbaj pertinent mediului/ auditoriului căruia i se adresează sau i se explică conceptele respective. fapt care îngreuiază cu mult înţelegerea lui de către persoanele neiniţiate în materie de economie – „cantitatea de monedă cerută şi/ sau oferită pentru achiziţionarea unei unităţi de satisfactori sau prodfactori” [6. a stoca (a fixa. ucigaş plătit). fiind cunoscut oricui. a unui proces sau fenomen cu caracter negativ existent la un moment dat în economie sau într-un sector al acesteia. a se achita (a-şi îndeplini o obligaţie. 153-163] A se urmări. subscrise (la emisie). pentru un serviciu” etc. încât el se prezintă ca un concept fundamentat ştiinţific. Fenomenul transferării unităţilor lexicale din limbajul comun în limbajul ştiinţific (în cazul nostru. în cel economic) trebuie analizat prin prisma relaţiei concept–termen. Aflat în relaţie cu alţi termeni. p. triunghiulară etc. În limbajul economic au pătruns şi continuă să pătrundă elemente lexicale şi din alte limbaje specializate: din domeniul medicinii – asanare „lichidarea unei stări de fapt.). o datorie morală) etc. de asemenea. unele necunoscute de către publicul larg (preţ: ajustat/ conjunctural/ conducător/ de curs/ de deschidere/ de exersare/ de intervenţie/ de monopo/ de oligopol/ de revocare/ de prag/ de subscripţie/ de transfer etc. a considera drept…). depresiune.).62 Raisa BORCOMAN. un şir de termeni şi îmbinări terminologice cu caracter economic pătrund în limbajul comun fiind supuşi unui proces invers terminologizării. expresii frazeologice care conţin în structura lor termeni economici. a trăi pe socoteala (cuiva). a înmagazina în memorie date. Dicţionarul de economie (Bucureşti. liberare (a debitorului). injectare . Efortul analitic exercitat asupra unui fapt observat în limbajul comun şi asociat unui termen din limbajul de specialitate poate produce un concept ştiinţific necunoscut de către publicul larg. evoluţia semantică a termenilor de genul: capital (de bunuri intelectuale. a fi bun/ rău de plată. propune o definiţie ştiinţifică. denotă strânsă legătură dintre cele două limbaje: a nu da doi bani (pe cineva). exerciţiu (financiar) etc. în timp ce un dicţionar de specialitate. Utilizarea. prin analiză. spre exemplu. lichidator (asasin.. se numeşte determinologizare. restanţă („examen care nu a fost promovat în termenul stabilit”). balanţă (de plăţi). în limbajul comun. şi nu a termenului izolat. titlu (de credit). Lexemul preţ a pătruns din limbajul economic în limbajul comun. i se adaugă sau i se modifică elemente/ trăsături ale definiţiei în aşa fel. a plăti cu aceeaşi monedă. achiziţie (a face o achiziţie). a fi de bani gata. încadrat într-un sistem în care el relaţionează cu alte concepte din cadrul acestuia. 344]. cuprinzând alţi termeni economici.

Pe de altă parte. conceptul de „funcţie a consumului” poate fi exprimat în limbajul matematic prin formula C = f(y). relativ seci şi lipsite de culoarea limbajului comun. explicarea. având un înalt grad de abstractizare. pe de o parte. [7. „optimul Pareto”. din domeniul lingvistic – semiotică economică „totalitatea proceselor de semnificare şi/sau comunicare pe care le utilizează omul în raporturile sale cu realitatea economică. în procesul de predare. uneori chiar nici de unii specialişti în domeniu. acest concept are următoarea accepţie: „relaţia care descrie legătura funcţională dintre venit şi cheltuielile de consum. dorind să arate că au nivel avansat de cunoaştere a domeniului. 58-59]. îşi „împânzesc” discursul sau relatarea scrisă cu nume ale economiştilor consacraţi. 17-22]. dacă sunt extrem de complicate. p. şi consum şi alţi factori. p. instrumentală a conceptelor şi teoriilor ştiinţifice. Avem de a face cu nişte noţiuni economice cu un grad ridicat de abstractizare şi. Prin operaţionalizare se înţelege modalitatea metodologică ce pune în evidenţă funcţia operatorie. din domeniul militar – strategie „arta de a folosi toate mijloacele existente în vederea asigurării succesului într-o luptă. au dezavantajul de a nu fi înţelese de publicul larg şi. [9. Unii dintre economişti. dar. în care „C” este consumul. inclusiv procesele de codificare şi de decodificare a teoriilor economice” etc. „y” – venitul şi „f” – simbolul pentru funcţie. cu privire la fenomene. reprezentată de un venit suplimentar care nu rezultă din consumul imediat al sectorului privat”. cum sunt: maximizarea profitului pe termen scurt. elevilor. În general. social etc. care este o noţiune economică formulată de către savantul economist . p. într-o activitate”. Avem de a face cu un fenomen care. în ştiinţa economică se poate comunica folosindu-se elemente din trei limbaje diferite: matematic. având calitatea de a fi utilizat şi ca un instrument pentru analiza fenomenelor economice. impact rezidual. economic şi comun. a conceptelor economice într-un limbaj simplu poate realiza un feedback eficient. fără a le explica accepţia contextuală. În plus. cheltuim mai mult. Trebuie să remarcăm că fiecare dintre aceste trei limbaje are avantaje şi dezavantaje. întrucât veniturile noastre cresc. a fost denumit reterminologizare [15. este cel mai concis.Interacţiunea limbajului economic cu cel comun în procesul de predare – învăţare a disciplinelor economice 63 „adaos exogen la venitul unei firme sau al unei familii. În limbajul comun. în afară de venit. din partea studenţilor. ipotezele separabilităţii. În limbajul economic. De exemplu. evenimente care fac subiectul analizelor economice şi care eficientizează însuşirea fenomenului discutat. folosit în mod adecvat. la predarea lor. noi ne mărim cheltuielile din ce în ce mai puţin şi mărim economiile noastre din ce în ce mai mult”. De exemplu. care s-au transformat în termeni ce definesc sau indică teorii economice. Limbajul matematic. în ştiinţa lingvistică. 211]. economic. Unii termeni şi îmbinări terminologice. Exprimarea în limbajul comun îl impune pe specialistul în domeniu să-şi reformuleze şi să-şi exprime gândurile în aşa fel. se impune aplicarea unor procedee specifice operaţionalizării noţiunilor (conceptelor) economice. variabilele – carte albă de referinţă etc. încât orice persoană să poată înţelege ceea ce i se comunică. conceptul respectiv poate fi explicat în modul următor: „Cu cât câştigăm mai mult. formulele matematice. sunt greu de înţeles chiar şi de persoanele care au o oarecare pregătire în domeniul economiei. campanie „ansamblu de operaţii organizate după un anumit plan desfăşurat intensiv într-o perioadă de timp. în vederea realizării unui scop determinat (politic. situaţii. pe de altă parte”.)”.

pentru care nu se aşteaptă să se primească în schimb niciun fel de mărfuri sau servicii”. reiese cu claritate că procesul continuu de informare. 60]. sporirea accesibilităţii fondului terminologic pentru viitorii specialişti în domeniul . şi care. va trebui să o operaţionalizeze într-un mod accesibil auditoriului. de precizie şi mai puţin asupra însuşirii materiei ca atare. de a structura şi de a face accesibile (subl. al căror mesaj este greu de sesizat într-un manual de specialitate: Preţul de echilibru este. 11]. în termenii didacticii moderne. pentru ca toţi să o ducă bine” sau „situaţia când starea unuia se îmbunătăţeşte. în mod necesar. şine de cale ferată. scăderea cantităţii vândute pentru că foarte puţini vânzători pot accepta această schimbare datorită situaţiei lor de agenţi economici al căror mobil imediat este câştigul [5. 2) „oligopol”. ori de câte ori se va confrunta cu ea în procesul de predare. desemnează „o stare a economiei din care nu se poate face nicio mişcare. care. de fapt. una dintre calităţile fundamentale ale cadrului didactic modern este „capacitatea de a prelucra. aceasta ar rămâne neînţeleasă. iar profesorul de economie. p. fără operaţionalizarea noţiunii respective. care domină întreaga viaţă economică şi politică”. ar trebui însoţite de explicaţiile corespunzătoare: (1) „grup restrâns de proprietari ai capitalului financiar. imprimă limbajului o oarecare obscuritate. un preţ a cărui creştere diminuează foarte mult cantitatea vândută (şi.). de predat sunt noţiunile economice redate prin îmbinări terminologice. într-un limbaj accesibil. Ne referim la cele de genul (1) „oligarhie financiară”.) cunoştinţele transmise. îmbinarea terminologică funcţia consumului. iar cea a celuilalt se înrăutăţeşte”. de exemplu. pentru lichidarea pagubelor pricinuite de calamităţi etc. În atare situaţii. de instruire economică presupune. O situaţie similară se atestă şi în cazul noţiunii transfer de plăţi. numărul cumpărătorilor). (3) „oligopson” etc. Astfel.64 Raisa BORCOMAN. p. evident. drept o „sumă” a sensurilor directe ale elementelor constitutive ale lor. Arminia CICALă-RACU Vilfredo Pareto. trecerea unor plăţi dintr-o instituţie financiară în alta sau dintr-o ţară în alta. Mai greu de însuşit şi. Fără explicaţia de rigoare. n. în comunicarea cu elevii. este o noţiune teoretică. de a transforma abilităţi specifice domeniului ţinând seama de particularităţile de vârstă individuală şi de grup ale elevilor/ studenţilor” [9. nu doar complexă. al căror conţinut ar putea fi interpretat de către persoanele neiniţiate în materie de economie. care nu reprezintă transferarea. nefiind definite în mod adecvat. (3) „situaţie care semnifică existenţa pe piaţă a mai multor producători ai unui produs. studentului) să recepţioneze informaţia adresată lui. respectiv. Din cele relatate până aici. cu semnificaţia de mai sus. Absolut inadmisibilă este şi folosirea unor fraze lungi. ceea ce ar reieşi din suma sensurilor elementelor constitutive. eventual. în care un număr relativ mic de firme/ consumatori cumpără cea mai mare parte a produselor respective”. dar şi controversată. Or. de asemenea. ci semnifică „plăţi efectuate de către guvern pentru securitatea socială (compensaţii pentru şomaj. defectuoase. cu studenţii. chiar dacă o asemenea modificare devine interesantă şi ispititoare pentru vânzători (producători): o diminuare a sa atrage. Exprimarea confuză nu permite destinatarului (elevului. Greu de înţeles sunt şi unele noţiuni economice abstracte. (2) „piaţă a mărfurilor monopolizată de un număr redus de mari producători”. văduvite de claritate. sau. acesta se vede nevoit să-şi concentreze atenţia asupra exprimării dubioase.

care este o traducere din limba engleză şi a cărui valoare este diminuată considerabil de limbajul în care a fost realizată: Marketingul reprezintă totul ce are loc între procesul de producţie şi vânzarea produsului (??) [11. deloc uşoară. utilizându-se elemente.Interacţiunea limbajului economic cu cel comun în procesul de predare – învăţare a disciplinelor economice 65 economic. în acest sens. p. dintre diferite varietăţi funcţionalstilistice ale limbii reprezintă un fenomen firesc. acestea izbutesc. limbajul economic are o pondere tot mai mare în cadrul limbajelor specializate. p. 73]. când. se manifestă vertiginos tendinţa de globalizare a economiei. termeni din limbajul familiar. suntem în drept să ne întrebăm: „Este vorba de o „grijă deosebită” faţă de vorbitorul de rând. 89]. 5]. în indicaţii metodice. În cazurile când întreprinderile outsider stau în calea (??) monopolurilor. Productivitatea muncii reprezintă cantitatea (??) pe care forţa de muncă o poate produce într-o anumită perioadă de timp [11. p. 155]. să ruineze întreprinderile nemonopolizate … [6. 106]. (2) Lupta de concurenţă (corect: concurenţa) dintre întreprinzători îi sileşte (??) să introducă în producţie realizarea (corect: realizările) ştiinţei şi tehnicii. iar. dar afectează grav ţinuta ştiinţifică a lor. pe de altă parte. Uneori însă astfel de definiţii „adaptate” nu doar că sunt defectuoase. de dicţionare şcolare. în dicţionarele de specialitate etc. Examinând astfel de situaţii. A se urmări în acest sens. 44]. p. 118]. A se examina. şi alte exemple: (1) Concurenţa împinge (??) preţul spre nivelul preţului de informare a pieţei [11. nişte echivalente terminologice din limba vorbită: „Ruperea unui contract implică cheltuieli pentru ambele părţi şi poate afecta şi prestigiul afacerii. – Interacţiunea dintre limbajul economic şi cel comun în procesul de predare-învăţare a disciplinelor economice presupune utilizarea de către . încercând să adapteze definiţiile termenilor economici la nivelul etapei de instruire corespunzătoare sunt supuşi unor „provocări” foarte serioase. Cele mai importante concluzii care pot fi trase în legătură cu problema discutată se rezumă la următoarele: – În condiţiile actuale. folosind în manuale. (3) Dar în lupta de concurenţă biruie (??) totuşi monopolurile [6. greu de sesizat. să perfecţioneze procesul tehnologic şi organizarea producţiei şi a muncii [6. p.” [8. definiţiile unor termeni extrase din lucrarea „Economie aplicată. Acest lucru însă nu presupune „coborârea” specialistului până la nivelul publicului neinstruit în ceea ce priveşte exprimarea. p. Autorii de manuale. Folosirea abuzivă însă în textele economice a unor elemente din limbajul familiar nu numai că devin supărătoare. în limbajul economic. Gajul este garanţia reală care constă în afectarea unui bun mişcător (corect: mobil) aparţinând debitorului sau altei persoane pentru garantarea executării obligaţiei până la stingerea acesteia [8. sau de o competenţă insuficientă în ceea ce priveşte operarea cu unităţi din fondul terminologic literar al ştiinţei economice?” Interferenţele dintre diferite limbaje. are loc diversificarea ramurilor economiei naţionale. 155]. pe de o parte. p. 155]. Rigorile stilistice se încalcă şi prin utilizarea inadecvată. a unor expresii frazeologice din limba vorbită: (1) Accizele se plătesc statului de către vânzătorii de mărfuri şi sunt trecute pe umerii (??) populaţiei … [6. până la urmă (??). p. dar şi denaturează esenţa termenului ca atare. Îi salutăm şi îi susţinem pe cei cărora le reuşeşte această operaţie. Manual pentru liceeni şi elevi ai claselor superioare”. p.

13. Rusu C. Manual pentru cl.. Chişinău. Didactica disciplinelor economice. 14. Manual pentru liceeni şi elevi ai claselor superioare. implicit. a unui limbaj riguros.M. ş. Didactica disciplinelor economice.. indiferent de disciplina pe care o predă. 2000. Economie.. Căun V. 12. Editura ASE. 5.. Aspecte ale limbajului economic şi comercial. Bucureşti. Călăraşu C.. 1988. Bidu-Vrînceanu A. Chişinău.. a. Editura Nemira. 1996. .. de dicţionare. Iaşi. Blanovschi A. 2006. Voicu M. Tănase C. Editura Economică. 9. Bucureşti. Dicţionarul complet al economiei de piaţă. Economie. a. Managementul afacerilor mici şi mijlocii. Druţă M. Albulescu M. în general. Dicţionar de economie. a. Druţă M. Bucureşti. 10. ş. Ed. Predarea şi învăţarea disciplinelor socioumane. Dicţionar de ştiinţe ale limbii.66 Raisa BORCOMAN. Editura Enciclopedică „Gh. Chişinău. Arminia CICALă-RACU profesori şi. Studiu asupra terminologiei managementului economic în limba română. 3.. 6.E. 7. 2001. 2002. 1999. Dicţionar de economie. ş.. 8. Consideraţii teoretice şi aplicaţii. a XI-a/ licee şi şcoli normale.. 2000. Economie aplicată. de către autorii de manuale. Peripliceanu C. Bucureşti. Bucureşti. 2. Sinteze şi comentarii de texte.E.. Editura GUNIVAS.. dar simplu şi accesibil. Cepraga. Ediţia Societatea Informaţia. Chişinău. 2001. trebuie nu doar să promoveze. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române (DEXI)..... 2003. 1993. Editura ARC. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Roatis F.. Bucureşti. şi a limbajului de specialitate. Chişinău. în particular. Bucureşti. Reinterpretrea semantică a unităţilor lexicale. Asachi”. ci şi să sancţioneze folosirea greşită de către studenţi/ elevi a limbii române. indicaţii metodice etc. Portofoliul seminariilor. Bucureşti. L. ş. 2003. 3. 4. 2007. a. 1994. Griinberg C. Albulescu I. în „Limba şi literatura Moldovenească”. Chişinău.. ASE. nr. 1995. Coşea M. 11. 15. T.S. Orice profesor. Ghiţă P. Editura A. adecvat domeniului respectiv.

al relaţiilor ce le unesc şi al funcţiilor pe care le îndeplinesc [3. dar şi unilaterală. . dar nu e deocamdată edificiul ca atare” [2. Acesta este material primar (исходный) din care se edifică palatul ştiinţei. adică în dezvăluirea sistemului ca atare. 386]. ea nimic nu poate explica şi nimic nu poate prezice. ci şi în dezvăluirea naturii unităţilor glotice semnificative în general (nu numai lexicale.67 AVANTAJELE ABORDĂRII NETRADIŢIONALE A UNOR PROBLEME TRADIŢIONALE DE SINTAxOLOGIE ROMÂNEASCĂ VASILE BOTNARCIUC Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Definirea gramaticii ca o sumă de reguli privind schimbările şi interconexiunile unităţilor lexicale din cadrul unei propoziţii şi că se are în vedere nu cuvintele concrete în propoziţiile concrete. cum se specifică în unele gramatici) şi a relaţiilor ce se stabilesc în mod real între ele (sintagmatice şi paradigmatice). cu substanţa (inventarul de unităţi) şi structura sa. lipsa de consecvenţă în identificarea funcţiilor sistemigene ale unităţilor ce alcătuiesc entităţi comunicative a compromis acest procedeu. întrucât potrivit opiniei acad. cercetătorul doar poate descrie fenomenele. 17]. Dar. Din această perspectivă. în orice caz nu este acea ştiinţă autentică. sintaxologia clasică încă nu răspunde rigorilor unei ştiinţe autonome. de a deschide calea spre inventarierea a tot ce alcătuieşte o structură sub aspectul unităţilor constitutive. ci cuvinte şi propoziţii. acumulează materialul empiric. subiect + predicat. p. stabilirea legităţilor fundamentale privind mecanismul de funcţionare a limbii devine una dintre priorităţile lingvisticii ca ştiinţă. ignorându-se fără a se ţine cont de potenţialul lor sistemigen. Baza metodologică a tuturor gramaticilor româneşti (şi nu numai) o constituie analiza care oferă avantajul. adună şi sistematizează faptele. p. Cât timp legităţile corespunzătoare nu-s descoperite. pare a fi şi incompletă. a celui bimembru. Kedrov „descoperirea legităţilor constituie sarcina de bază şi scopul principal al fiecărei ştiinţe. 8]. p. în general [ГРЯ. Dar aceasta încă nu e ştiinţă. Examinată din acest punct de vedere. 15-16]. adică cu reţeaua de relaţii între unităţile date [1. V. Toate elementele propoziţiei ce depăşesc sistemul bimembru au fost declarate fără niciun discernământ secundare. Această definiţie este incompletă şi unilaterală din motivul că menirea gramaticii constă nu doar în prezentarea unei sume de reguli privind schimbările şi interconexiunile unităţilor semnalate. de multe ori nefructificat. dezvoltată şi definitiv cristalizată/conturată. Anume gramatica este chemată să stabilească legităţile de guvernare a mecanismului de funcţionare al limbii şi prin aceasta contribuind la formarea unei viziuni adecvate şi corecte privind sistemicitatea limbii. 1960. analiza încheindu-se cu identificarea doar a unui singur sistem propoziţional. p.

se caracterizează printr-un vădit eclecticism inexplicabil. Comparând manualele şcolare cu cele universitare.) sunt. cu toate că există o mulţime de articole ştiinţifice şi o serie de monografii personale şi colective. începând cu veriga învăţământului primar şi încheind cu clasele liceale. Şi această critică este pe deplin justificată. De altfel. fiind direct sau premeditat ignorate. existente în sintaxologia românească şi demonstrate cu surplus de argumente de către sintaxologul Ion Eţcu în lucrările sale. conţin o dezbatere şi o descriere mult mai completă. tratate şi deci predate ca părţi de propoziţie secundare. ei predau doar două structuri sintaxologice: propoziţia monomembră şi propoziţia bimembră. acestea. câteva dintre care sunt considerate de referinţă. cât şi calitativ. studierea/învăţarea şi predarea unităţilor sintaxologice în cheie tradiţională suferă şi va suferi în continuare de un tratament superficial şi nu permite înţelegerea şi avansarea pe nivele. care contestă acest concept. Astfel. pur şi simplu. Vom semnala că acestea diferă doar din perspectivă informaţională şi anume: manualele universitare. Vorba e că profesorii şi cadrele didactice. declarate. ar trebui să se deosebească principial atât cantitativ. spre deosebire de cele şcolare. conceptual şi structural. structura manualelor şcolare şi materia propriu-zisă ar trebui să fie preponderent pragmatice. mai diversificată şi mult mai amănunţită din perspectiva detalizării efectuate. adică esenţiale şi sistemigene. complementul indirect. ea se răsfrânge în mod păgubos asupra procesului de învăţare/predare. întrucât teoria dată. Un asemenea tablou persistă. fără nicio excepţie.68 Vasile BOTNARCIUC Vom remarca în acest sens că toate manualele de limba română. destinate atât şcolii medii. De fapt. considerându-l incomplet şi eronat şi care prezintă un alt punct de vedere referitor la problemele discutate mai sus. iar pe de altă parte. cât şi cele superioare. predau de exemplu. Celelalte părţi de propoziţie (complementul direct. pe când cele universitare sau academice ar trebui să fie surse de cercetare şi cunoaştere. nu se predau. în toate manualele şcolare. Autorii de curriculum şi de manuale. Cât priveşte celelalte 11 (unsprezece) sisteme propoziţionale. nici mai mult nici mai puţin. concept în totalitate compromis şi depăşit de rigorile sistemicităţii. pur şi simplu. din păcate. Nu încape nicio îndoială că graţie scopurilor concrete. neincluzându-le în problematica ce urmează a fi discutată pe parcursul anilor de şcoală. Din categoria unităţilor fundamentale mai fac parte încă două entităţi sintaxologice: subiectul şi predicatul. pe care le urmăresc aceste două tipuri de manual. din care motiv este frecvent criticată. pe de o parte. Acestea aşa şi sunt concepute. pe traseul de cunoaştere ştiinţifică a structurii gramaticale a limbii române şi a sistemului ei extrem de complex. le evită. n-a putut şi nu poate depăşi inconsecvenţele şi contradicţiile inerente în abordarea faptelor de limbă. inclusiv materialele didactice. aşa cum le-au asimilat la facultate. unde a doua entitate mai reprezintă şi supranumitul sistem propoziţional SP. care le fac să fie mult prea asemănătoare şi discutabile. am observat că acestea sunt elaborate în/şi pe baza aceloraşi principii. unităţile fundamentale ale sintaxologiei româneşti. atributul etc. iar apoi predate elevilor la orele de limba română. Teoria tradiţională. după cum se ştie. care-s considerate de către specialiştii de gramatică tradiţională unicele părţi de propoziţie principale. orientate spre formarea unui specialist . însă aceste două tipuri de manuale coincid. sunt concepute şi elaborate în strictă conformitate cu acest supranumit şi suprasolicitat concept propoziţional bimembru.

de Broglie. persistă la facultăţile de filologie. p. sau dezvoltarea firească a gramaticii teoretice. care sublinia că. şi nu numai. care prea puţin pare să fie înclinat spre schimbări. Principiile cercetării ştiinţifice nu sunt numai legi. Acesta e un imperativ al şcolii superioare. în general. condiţionată de descoperiri permanente. a gramaticii ştiinţifice. necesară pentru ca făclia ştiinţei să treacă de la generaţia premergătoare la următoarea. întrucât ele reprezintă normele călăuzitoare de care orice cercetător este obligat să ţină seama în activitatea sa. lingviştii. în special pe epistemologie. atare manuale deocamdată n-avem şi sincer sperăm că acestea vor apărea într-un viitor nu prea îndepărtat. între procesul de învăţare. deoarece ştiinţa presupune o agitaţie neîncetată. şi lingvisticii din lume. la care cercetătorul ştiinţific serios şi onest trebuie să-şi raporteze permanent ideile şi activitatea practică. care în realitate e întotdeauna provizorie” [4. iar predarea – o convingere fermă. frânează sau chiar blochează procesul de cercetare. care se află într-o neîncetată mişcare. în aflarea şi descoperirea adevărului aplicat la obiectul cercetării sale” [5. cât şi în stabilirea şi înţelegerea mecanismului extrem de complex de funcţionare a limbii române. bazată pe principii metodologice şi epistemologice universale. respectiv metoda. este menţionată şi totodată susţinută şi promovată fără pic de ezitare de către . unde predau profesori talentaţi şi bine pregătiţi teoretic. în general. unul dintre motivele principale care stăvilesc sau îngreunează avansarea şi dezvoltarea teoriei sintaxologice este ignorarea cu desăvârşire a teoriei cunoaşterii. Starea de lucruri care. Dincolo de acestea. ci „gramatica superioară”. şi ştiinţă. p. o soluţie pertinentă ar fi apelul sau îndrumarea aceluiaşi autor. avem în vedere catedrele de limbă română sau cele de lingvistică generală şi romanică. iar predarea. de altfel.Avantajele abordării netradiţionale a unor probleme tradiţionale de sintaxologie românească 69 capabil să se descurce atât în diverse niveluri de cunoaştere. Cercetarea alimentează predarea. 343-344]. să predăm în universităţi nu un curs desfăşurat al gramaticii şcolare. 15-27]. Să încercăm şi noi. predau matematica superioară. 257]. O explicaţie a perpetuării unor contradicţii inconsecvente sau abordări sumare şi contradictorii în gramaticile şi manualele de sintaxă românească. „nu se poate face nicio cercetare ştiinţifică având un caracter riguros ştiinţific. caracteristică. Nimic nu e mai opus funcţiilor ştiinţei decât funcţia de predare. în general. De remarcat că. poate fi cea a lui L. şansele şi posibilităţile de empirism cresc. Pentru a depăşi această situaţie din sintaxologia românească. se constată un anumit dezacord […]. p. destinate învăţământului şcolar şi celui superior. pentru a putea menţine şi urma calea cea mai dreaptă. că ea se străduieşte să dea cunoştinţelor noastre o formă definitivă împietrită. Reperarea ştiinţelor pe principii ale filosofiei. pe când la Facultatea de Matematică. fără ca aceasta să fie guvernată de anumite principii sau legi care să o conducă. Din păcate. Ele sunt repere absolut necesare. din păcate. în a cărui opinie „cercetarea şi predarea aproape că sunt inseparabile şi de cele mai multe ori ambele au de pierdut de pe urma izolării reciproce. Am putea prelua exemplul profesorilor de matematică. pe care o dezvoltă astfel: „E neîndoielnic faptul că predarea prin esenţa sa este predispusă spre dogmatism. vizavi de pregătirea specialiştilor – filologi în multe privinţe încetinesc. stimulează cercetarea” [Ibidem]. care în şcoli obişnuite sau licee predau matematica sau matematica elementară. dacă acceptăm analogia cu „Algebra superioară” [1. Aşadar. Aceste principii sunt necesare.

este pătrunsă de spiritul filosofiei şi se află într-un raport de condiţionare reciprocă cu teoria cunoaşterii. – identificarea şi descrierea necesităţii interne a obiectelor (Hegel). a cunoaşterii empirice de cea raţională. 26]. un răspuns clar şi univoc cere întrebarea fundamentală: Ce este cunoaşterea? În fond. De exemplu. al operaţiilor gândirii asupra fenomenelor din realitate. ştiinţa autentică în opinia acestora. – unitatea şi lupta contrariilor (Hegel): orice fenomen de limbă poate/trebuie tratat ca unitate a fenomenului şi esenţei individualului şi generalului. altfel zis. Enăchescu). care „reprezintă instanţa supremă pentru prelucrarea reprezentărilor concrete” (Kant) cu scopul de a identifica şi descrie „necesitatea internă a obiectului” (Hegel). la care cercetătorul ştiinţific trebuie să-şi raporteze permanent eforturile îl constituie analiza şi sinteza. De asemenea. – saltul de la concretul senzorial la gândirea abstractă şi de la aceasta la practică. a termenilor empirici de cei teoretici. cercetătorul-sintaxolog are şanse reale de a evita greşeala comisă de către gramatica tradiţională. identificat şi descris extrem de minuţios tot noi şi noi elemente componente ale unităţilor de comunicare. succedată de etapa raţională. utilizarea abstracţiilor ştiinţifice obiectivate în substanţa vie a limbii. p. a constantului în variabil.70 Vasile BOTNARCIUC oamenii de ştiinţă consacraţi. precum: – avansarea de la faptele concrete (ale limbii) la prelucrarea reprezentărilor despre acestea (Kant). care s-ar părea că sunt departe de filosofie. Ele pot fi direct şi indirect accesibile gândirii pentru a fi cercetate în vederea cunoaşterii lor” [5. demonstrând astfel caracterul universal al organizării sistemice. iar ignorarea acestui fapt. – identificarea invariantei abstracte şi esenţiale în diversitatea faptelor senzoriale. – descoperirea generalului în particular. mai exact – a acestui adevăr incontestabil. şi nici nu . în scopul de a verifica justeţea rezultatelor gândirii abstracte (C. 100]. care s-au condus doar de principiul atomar potrivit căruia au căutat. face ca ştiinţa să devină primitivă şi confuză [6]. Din această perspectivă. – delimitarea consecventă a entităţilor ontice de cele gnostice a faptelor sesizabile de categoriile ştiinţifice. p. Înainte de toate. Ţinând cont de atare principii şi rigori epistemologice şi totodată respectându-le cu stricteţe. formei şi conţinutului. Un reper absolut necesar. cu intuirea senzorială. în vorbirea orală şi scrisă. dar au ocolit şi n-au definit. precum fizica teoretică. orice cercetare lingvistică trebuie să se bazeze şi să se fundamenteze pe câteva principii gnoseologice relevante lingvisticii şi ştiinţelor comunicării. mai exact de către autorii de gramatică tradiţională. nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că orice proces de cunoaştere demarează cu contemplarea vie. cunoaşterea senzorială e urmată de cunoaşterea raţională numită şi gândire abstractă. întrucât „adevărul este corespondenţă a gândirii cu obiectul. iar pentru a produce această corespondenţă – căci ea nu e dată în sine şi pentru sine – gândirea trebuie să se supună şi să se conformeze obiectului” [7. Drept rezultat au fost inventariate şi descrise peste 20 de părţi de propoziţie. concretului şi abstractului. „cunoaşterea este rezultatul acţiunii.

o interjecţie. E alcătuit din cel puţin două cuvinte cu sens lexical deplin. • Predicatul este „Parte principală de propoziţie care arată ce se spune despre subiect … şi răspunde la întrebările (principale): ce face?. într-o serie de disertaţii şi cercetări monografice. demonstrat şi descris destul de amănunţit în zeci de articole ştiinţifice. şi anume: a) dorim înainte de toate să atragem atenţia cititorului asupra faptului că o atare abordare. m. . adică: • „Subiectul este partea principală de propoziţie care desemnează obiectul despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului … şi răspunde la întrebările cine?. iar noţiunea de parte de propoziţie cum a fost aşa a şi rămas o entitate ambiguă. 136]. d. mijlocul. a câta? etc. al câtelea?. • Complementul circumstanţial de timp este „partea secundară de propoziţie care arată timpul când se petrece acţiunea verbului sau durata acţiunii” [8. a. cine este?. lipsită de contururi explicite. p. p. • Propoziţia este „unitate de bază a sintaxei alături de sintagmă. a. este preluată şi promovată (mai exact. în general. Mai mult chiar. p. deci şi un alt mod de abordare a fenomenelor semnalate. p. 44]. parte de propoziţie şi frază. m. p. 25]. apartenenţa. ce fel de?. studentul. 194-195]. După structură propoziţiile se împart… în bimembre (simple şi dezvoltate) şi monomembre” [8. tirajată) din manual în manual. 189]. p. locul) şi răspunde la întrebările care?. • Complementul circumstanţial de loc este partea secundară de propoziţie care arată locul unde „se desfăşoară acţiunea” [8. şi în acelaşi timp. Şirul de astfel de definiţii şi interpretări poate fi continuat pe zeci de pagini. d. şi corect. Din păcate. cum este?” [8. ce este?. învăţătorul sau profesorul) să fie informat obiectiv şi cu argumentele de rigoare în fiecare caz discutat aparte. a cui?. se trece cu vederea o altă opinie. parţial eronată şi păguboasă. • Complementul este „partea secundară de propoziţie care determină un verb. un adjectiv sau un adverb completând şi actualizând semantic cuvântul determinat” [8. p. 42]. materia. s-a ajuns unde s-a ajuns. ce se spune despre?. câte?.Avantajele abordării netradiţionale a unor probleme tradiţionale de sintaxologie românească 71 au precizat ce fel de entitate este propoziţia în raport cu alte unităţi esenţiale ale sintaxologiei româneşti. • Atributul este „parte secundară de propoziţie care determină un substantiv sau un substitut al lui indicând diferite caracteristici ale obiectului (cantitatea. 149]. p. • Sintagma este „termen sinonim cu îmbinarea/grupul de cuvinte. Ş. ce?” [8. 36]. cea mai mică unitate sintactică în interiorul căreia se poate stabili un raport sintactic” [8. câţi?. precum şi altele similare.. Pentru că n-au fost explicitate şi clarificate atare probleme. ca cititorul (elevul. semnate de mai mulţi autori.” [8. nu s-a încercat nici în GALR din 2005 să se clarifice în ce constă legătura dintre cele 26 de părţi de propoziţie depistate şi organizarea sistemică a nivelului sintaxologic al limbii. din articol în articol şi din monografie în monografie. ş. numai că scopul urmărit de noi este cu totul altul. b) de ce oare autorii de manuale şi de dicţionare categoric nu iau în considerare şi alte puncte de vedere ce se referă la o problemă sau alta? Considerăm că ar fi bine.

) ţine de morfologie. atributul etc. întrucât pe loc s-ar recunoaşte nu doar două tipuri de propoziţii. nu are nici chemare şi nici suportul corespunzător de a participa la actul de constituire a unităţilor comunicative. este considerată o structură. elevii. Eţcu. Şi iată de ce: atât părţile de vorbire. după cum bine aminteşte sintaxologul I. modele sau propoziţii-sistem. cu siguranţă cititorul avizat ar fi scutit de povara unor erori metodologice. Şi drept exemplu. cu un număr mare. adică enunţuri. iar partea de vorbire. . vom prezenta doar două afirmaţii ce aparţin unor renumiţi cercetători români: a) „Studiul sintaxei oglindeşte […] felul cum. adjectivul etc. p.) ţine de sintaxologie. dar relativ limitat de cuvinte. ce se referă la nivele diferite. noi inducem în eroare cititorul. paradigma părţilor de propoziţie fundamentale. Asemenea entităţi nu sunt compatibile şi deci nu pot materializa/actualiza raporturi de integrare. potrivit căruia se numesc părţi principale de propoziţie toate părţile de propoziţie esenţiale care participă la alcătuirea unui sau altui sistem sintaxologic. de exemplu. o unitate materială de comunicare. graţie unui număr limitat de esenţe propoziţionale. se realizează un număr infinit de propoziţii şi fraze concrete” [9. Cât priveşte cea de-a doua afirmaţie. cât şi părţile de propoziţie constituie nişte entităţi abstracte. trebuie deduse. ci şi de o serie întreagă de componente fundamentale ca: atributul. p. adică a enunţurilor. se produc / se realizează un număr nelimitat de entităţi concrete. ne simţim obligaţi să facem următoarele precizări: • este evident faptul că se afirmă un neadevăr atunci când se consideră că părţile de vorbire îndeplinesc în propoziţie diferite funcţii sintactice. dar şi suficiente pentru constituirea unei unităţi de comunicare independente. Între aceste două categorii de entităţi se exclude existenţa unor raporturi de integrare. pentru că atare afirmaţie nu corespunde adevărului. pe când cea de-a doua (subiectul. atribut.72 Vasile BOTNARCIUC Ce ar fi dacă autorii respectivi în lucrările de acest fel. unul de alternativă. în opinia celor doi autori de manuale. circumstanţialul de timp. ca să zicem aşa. o unitate concretă. predicat. problema definiţiei părţilor principale de propoziţie. în primul rând. Ce ar fi dacă autorii de gramatici româneşti ar folosi realizările deja obţinute în baza aplicării principiilor epistemologice fundamentale. Şi situaţia s-ar schimba imediat în mod radical. complementul direct. complement” [10. complementul indirect. verbul. Prima categorie de abstracţii (substantivul. circumstanţialul de loc etc. şi b) „părţile de vorbire îndeplinesc în propoziţie diferite funcţii: subiect. Schimbând optica de abordare a acestei probleme. entitatea de propoziţie. 369]. Mai mult chiar. care în primul şi în primul rând. ar prezenta şi un alt concept. Afirmând asemenea lucruri. studenţii şi profesorii de specialitate. despre care am amintit mai sus? Dacă le-ar folosi în mod judicios. predicatul. ci 12 (douăsprezece) sisteme propoziţionale. fiind o abstracţie inventariată şi dedusă de savanţi. esenţiale şi deci principale ar fi completată şi reprezentată nu doar de subiect şi predicat. fiind totodată necesare. discutând. 237]. Referitor la afirmaţia cercetătoarei Miora Avram am avea de semnalat doar atât: s-a demonstrat în mai multe lucrări că studiul sintaxei se face pentru a demonstra cum.

parte de propoziţie şi propoziţie. reflectat în sintaxa limbii ca existenţa individualizată a lucrurilor izolate (fiinţe. empirică reprezintă prima etapă a cunoaşterii lingvistice. reale şi virtuale. raporturile şi relaţiile implicite ale obiectelor şi fenomenelor. categoriile create de cercetător în scopul dat. termen sintactic. Cunoaşterea concretă. inclusiv la deducerea esenţelor acestor clase de ÎC. cercetătorul distinge două tipuri de cunoaştere: 1. abstractă reprezintă cea de-a doua etapă. partea îmbinării de logoforme. cercetătorii din cealaltă tabără le-au considerat şi le consideră în continuare necesare şi obligatorii şi din motivul că doar în aşa fel se poate delimita obiectul de cercetare şi unităţile lui constitutive de ştiinţa despre acest obiect şi unităţile. declarată că e sinonimă cu îmbinarea de cuvinte/grupul de cuvinte. • Dihotomia sintaxa limbii/sintaxa vorbirii constituie un tot unitar. ba e expulzată din repertoriul unităţilor ce participă la constituirea structurii limbii române. pe de o parte.Avantajele abordării netradiţionale a unor probleme tradiţionale de sintaxologie românească 73 Referitor la definiţia entităţii de sintagmă. deoarece analiza faptelor concrete s-a făcut ignorându-se. şi în privinţa aceasta cele câteva abordări teoretice ale ÎC nu au depăşit cu mult nivelul lucrărilor cu caracter didactic. ce ţine de acum de domeniul morfologiei. • Aplicarea creatoare a principiilor metodologice şi a procedeelor epistemologice. editate în Republica Moldova. ce şi-au demonstrat eficienţa la inventarierea claselor de ÎC. fenomene). interacţiune şi interconexiune: dintre realitate şi gândire. • Distincţia dintre sintaxa limbii şi sintaxa vorbirii permite evitarea unei grave greşeli epistemologice – confundarea generalului cu individualul. • Tipologizarea efectuată şi promovată cu o perseverenţă de invidiat nu doar în manualele pentru şcolile de diferite grade. am scoate în evidenţă câteva momente mai importante. după cum şi vorbirea ca fenomen. enunţul şi partea enunţului. s-a fetişizat într-un mod exagerat principiul binarităţii. al cărui obiect sunt unităţile concrete ale limbii – logoforma. Cunoaşterea teoretică. precum şi ca existenţă corelată a multitudinii acestora. abstracte este reprezentat de sintagmă. includerea sau excluderea ÎC/ S/ GC se prezintă ca un act pur mecanic. ca individual este o manifestare a limbii. semnificând că limba ca esenţă. • Abordarea filosofică a obiectului de cercetare a evidenţiat legăturile. . • În lucrările cu caracter didactic. şi anume: • Sintagma (S)/ îmbinarea de cuvinte (ÎC)/ grupul de cuvinte (GC) ca entitate sintactică ba e considerată unitate de bază a limbii. fără a se încerca cel puţin vreo motivare. principiul sistemicităţii. fiind identificat cu o parte de vorbire. dar şi cele câteva lucrări teoretice (avem în vedere monografiile personale publicate) s-a întemeiat pe principiul binarităţii. le-a marcat pe cele de interdependenţă. la care inventarul de unităţi raţionale. îmbinarea de logoforme (îmbinările de cuvinte). ca general există numai în şi prin vorbire. ca abstract. iar pe de alta. 2. obiecte. • Deşi s-au făcut multe observaţii subtile şi judicioase privind raporturile semantice din cadrul ÎC. parte de sintagmă. termenul determinat. • Potrivit principiilor metodologice şi procedeelor epistemologice.

1983.. Tratat de teoria cercetării ştiinţifice. 1966. Constantinovici E. Sintaxa limbii... 4. parte de îmbinare de cuvinte (parte de îmbinare de logoforme). I. parte de propoziţie. Роль грамматики в формировании научного представления о языковой системе// Изучение грамматического строя языка и преподавание грамматики в вузе и школе. Ецко И. Sintaxa limbii române.. adică cu fenomenul. Bucureşti. Ştiinţa logicii. O atare delimitare răspunde rigorilor epistemice. 6. Bucureşti. Ungureanu E. Hanganu A. 1986. îmbinare de cuvinte (îmbinare de logoforme). Кедров В. 5. sintaxa vorbirii. Diaconescu I. Hegel G.. Философия как общая наука в её соотношении с частными науками// Философия и наука. 9. Gramatica pentru toţi. 1976.. 8.74 Vasile BOTNARCIUC a abstractului cu concretul. 3. a esenţei cu forma de manifestare. 1972.. Бройль Л. Iaşi. По тропам науки. Изд-во «Штиинца» Кишинэу. Моя жизнь и взгляды. este reprezentată de: enunţ. Дырул А. 10. 1995. Бережан С.. М. 2005.. Unităţile sintactice. adică sintaxa. 1973. 1962. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Mic dicţionar de termeni lingvistici. parte de enunţ. Bărbuţă I. parte de sintagmă. Prin urmare.. Polirom. 7. Мoscova. Avram M. adică sintaxologia. Борн М. Gramatica practică a limbii române. Popescu Ş. Мoscova.. sintagmă. . Мoscova. ea elimină deficienţele mai sus examinate de definire a lor şi a termenilor aferenţi.. 2008.. Chişinău. Enăchescu C.. Bucureşti. este reprezentată de: propoziţie. în plus. Bucureşti. 2.

mâine). topica fiind. în general. în cazul verbelor intranzitive) exclude ocurenţa substantivului şi a substitutelor sale. chiar. 3) ╬ (nu) ╬ se ………… verb ╬2 ex.: (nu) se mai (prea. dominant rămânând totuşi verbul. Ciompec consideră că „o definiţie strict sintactică. s-a pornit de la reflexivul impersonal. tot. G. mâine) (nu) se călătoreşte. pronumele. Sunt însă şi unităţi adverbiale care selectează numai una dintre aceste forme. se merge. nu marchează forma negativă a verbului. Morfosintaxa adverbului românesc. una dintre problemele de bază ale cercetării adverbului ca parte de vorbire este definirea lui. 14.: substantivul. numeralul adjectivul. adică de la forma de reflexiv care nu admite combinaţia cu un nominativ subiect. Ţinând cont de diversele posibilităţi de integrare – prin postpunere. se reprezintă marca reflexivului impersonal. 2) ╬ ………… (nu) se verb ╬ ex. precum şi delimitarea paradigmei sale. se râde. care presupune eliminarea din contextul general al poziţiilor comune şi al altor părţi de vorbire (ex. integrare sau antepunere. Astfel. uneori. fixă –. Cercetătoarea Georgeta Ciompec delimitează în monografia sa Morfosintaxa adverbului românesc 3 categorii de unităţi adverbiale: adverbele propriu-zise.75 TRĂSĂTURI MORFO-SINTACTICE ALE ADVERVULUI OLGA BOZ. cum ar fi se călătoreşte. Marea majoritate a adverbelor admit atât forma pozitivă. ……… indică poziţia adverbului în context. precum şi a adjectivului. Evidenţiind funcţiile morfologice. liberă. pe baza analizei distribuţionale impune găsirea contextului diagnostic (caracteristic). dar. sintactice şi cele semantice ale adverbului românesc. şi. se stă. acolo. p.: când (unde. niciodată. semiadverbele şi locuţiunile adverbiale. care întocmai ca şi adverbul pot intra în relaţie directă cu verbul). se ajunge etc. 2 Ciompec. ALIONA ZGARDAN Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Fiind o clasă de cuvinte eterogenă şi având valenţe combinatorii foarte largi.: (nu) se călătoreşte bine (acolo. . contextul la care s-a ajuns poate fi formulat în felul următor: 1) ╬ (nu) se verb ………… ex. 26]. de regulă. (nu) se actualizează obligatoriu în poziţiile 1) şi 1 ╬ marchează pauza. verb este verbul la una dintre formele simple ale indicativului. cât şi pe cea negativă a verbului. Pentru a stabili contextul diagnostic. adică a poziţiei (sau a poziţiilor) în care este admisă numai ocurenţa acestei părţi de vorbire”1 [1. precum şi de selectarea de către unele adverbe a formei negative sau pozitive a verbului. utilizate neprepoziţional. cam) călătoreşte.. Georgeta. prezenţa indicelui impersonal se în structura acestei forme verbale (care se realizează. p.

având funcţii sintactice diferite. p. deloc. ca parte de vorbire – drept o clasă de cuvinte distinctă şi permite alcătuirea în mod riguros a inventarului ei prin identificarea exactă a unităţilor care o compun” [1. dar a căror apartenenţă la paradigma verbală se manifestă clar prin păstrarea posibilităţilor de combinare proprii verbelor de care se ataşează prin radical. invariabile. comparaţia – singura categorie gramaticală în raport cu care „variază” această parte de vorbire – nu reprezintă un criteriu de flexiune propriu-zisă (de ex. Această caracteristică formală se datorează faptului că: 1) pe de o parte. Separarea adverbului de gerunziu se poate face pe baza valenţelor combinatorii specifice pentru cele două serii admise în contextul selectat: 4) ╬ ………… + aşa (astfel) ╬ (în care aşa sau astfel sunt determinante ale elementului precedent). astfel sunt determinante ale verbului. . şi anume în cazul adverbelor şi al adjectivelor omonime. aşa). p. deci ca adverb”2.76 Olga BOZ. diversele sale valori se realizează perifrastic. precum şi într-o anumită raportare la noţiunea de timp. ca determinant. unde ea se exprimă prin sufixe). 29]. cu ajutorul morfemelor libere (mai bine. În secvenţe de tipul se călătoreşte totdeauna aşa. întrucât.: ca în latină. I. prezentându-se în sistemul limbii cu o formă unică.). în absenţa acestor mărci. G. deci fără a afecta forma cuvântului ca atare1. 2) pe de altă parte. cel mai bine. cel mult. apar în acelaşi punct al enunţului. Morfosintaxa adverbului românesc. prin urmare calitatea sa de adjectiv. nicicând. care au întocmai ca adverbele.: departe aşa. număr şi caz relevă dependenţa lui bucuroşi faţă de substantiv. procedând astfel). a se compara: Elevii pleacă bucuroşi în excursie cu Elevii pleacă bucuros în excursie. se merge bine astfel etc. dar excluse adverbele. generală şi specifică. apare ca determinant al verbului. Din punct de vedere morfologic. uneori.. aşa. ci. Aliona ZGARDAN 2) în cazul adverbelor negative ca niciodată. în contextul selectat (poziţia 1 şi 2) mai sunt admise şi gerunziile. ocurenţa apoziţională a acestora (bine. p. 15. Morfosintaxa adverbului românesc. funcţie determinativă. foarte bine etc. 26. În afară de adverbe. nicăieri. Georgeta. Georgeta. defel etc. „numai” îl determină pe „aşa” şi nu invers. Cercetătoarea Georgeta Ciompec mai precizează faptul că „uneori invariabilitatea formală a adverbelor dobândeşte valoare distinctivă. Astfel. Ciompec concluzionează că „distribuţional. Această particularitate. De ex. 1 2 Ciompec. adverbul manifestă indiferenţă faţă de categoriile gramaticale ale regentului: în comparaţie cu determinantele prevăzute cu marca lor funcţiei lor sintagmatice – acord sau recţiune –. Ciompec. în română. care. adverbele sunt cuvinte neflexibile. bine astfel). în opoziţie cu bucuros.. justifică deci considerarea adverbului – atât de eterogen sub diverse aspecte şi de aceea contestat. adverbul apare ca un determinant cu marca Ø. ca şi adverbul care le precedă. În acest context sunt aduse gerunziile (cântând aşa. mâine astfel totdeauna aşa. care nu permit determinarea prin aşa sau astfel postpuşi (ex. În construcţii ca se călătoreşte numai aşa. mai ales atunci când acestea. adverbul se defineşte drept clasa de cuvinte care pot apărea ca determinante în cel puţin unul dintre seriile de contexte 1-3 şi sunt excluse din contextul 4. în care reiteraţia redundantă a mărcilor de gen.

cât de cât etc. chiar fiecare (carte) etc. delimitează 4 clase de adverbe: (A) o clasă de distribuţie aparte ce include adverbele care se combină exclusiv cu verbul.). grozav de rea. nicicând. cele cantitative (destul. Din punct de vedere sintactic. semantic. subtil ironic.. în primul rând. casa de acolo. (2) realizează. În funcţie de posibilităţile combinatorii ale adverbului. oricând. de determinant. numai aici. c. imediat. adverbul prezintă unele particularităţi specifice. vreodată. uneori. chiar atunci etc. relevantă numeric.. chiar elevul etc. din zi în zi etc. p. mereu. perfect. Trebuie de menţionat însă faptul că nu oricare dintre adverbe. numeric etc. dintre a d v e r b e l e p r o p r i u z i s e. puţin. l o c u ţ i u n i l e a d v e r b i a l e c a u z a l e ş i f i n a l e (de aceea. omeneşte. extraordinar de bine. Georgeta.) b. niciunul de aici. care. d) adjectivul: (calificativ sau determinativ): grav bolnav. tocmai al treilea. din când în când. luând în consideraţie toate unităţile recunoscute de gramaticile curente ca aparţinând acestei clase. grozav. (B) Clasa adverbelor ocurente numai în sintagme al căror centru este un adverb sau adjectiv (calificativ sau cantitativ). poate contracta relaţii cu fiecare dintre clasele de cuvinte menţionate. a d v e r b e l e r e l a t i v e ş i i n t e r o g a t i v e (când. comun pentru toate adverbele. aproape nimic etc. unde. care. tocmai el.) c. se aseamănă 1 Ciompec.Trăsături morfo-sintactice ale adverbului 77 II. numai acest (copil). contextul general. gratis. ad-literam.). o parte restrânsă (care nu poate fi circumscrisă exact) a adverbelor modale propriu-zise (substantival. considerat individual. El se poate combina ca determinant cu: a) substantivul: mersul (până) acasă. cum. contra. funcţia principală de modificator. teza de astăzi. pe plan structural. cercetătoarea Georgeta Ciompec. aproape sufleteşte. b) pronumele: oricare de acolo. aparent departe. a d v e r b e l e m o d a l e.). oriunde etc. adverbul se caracterizează prin valenţe combinative foarte largi. 16-22]: (1) Distribuţional. b. totdeauna. ca urmare a conţinutului lor noţional. aproape douăzeci etc. calitatea de cuvinte constitutive. caracterizându-se prin: (1) posedă valenţe combinative foarte largi. măcar două (caiete). mult. de unităţi sintactice 1 [1. piano etc. intensivă sau limitativă (aparent. c) numeralul: trei de aici. adjectival. realmente. neprecis circumscrisă. cât. plecarea (de) mâine. în acest caz. este verbul. grav. pot avea valoare modală. se constituie pe plan structural ca unităţi sintactice). intrând în relaţii directe sau prin intermediul prepoziţiei cu orice parte de vorbire autonomă (adică acele care. două de atunci. celui de atunci.. cam înalte. e) adverbul: făţiş duşmănos. relativ. p. câteodată. (3) autonomia semantică. o mare parte. în general. 16-22. de asta etc. încotro. cuprinzând: a. le conferă adverbelor. atât.. teoretic. a d v e r b e l e t e m p o r a l e a s p e c t u a l e (adesea. În cazul dat e vorba de: a. teribil.). în cadrul combinaţiilor. deocamdată. Morfosintaxa adverbului românesc. îndată. În schimb. niciodată. .

apariţia adverbului este condiţionată de prezenţa verbului.. că adverbele modale propriu-zise sunt înlocuite în grupul nominal cu adjectivele omonime: expune clar → expunere clară. de determinant. Marea majoritate a adverbelor prezintă şi posibilitatea de a fi concomitent regente ale altor adverbe sau ale unor construcţii nominale prepoziţionale (cu funcţii de complemente). nu. uneori. prin analogie. şi. Pe baza acestei caracteristici sintagmatice (după cum observă G. unităţi care informează asupra timpului transcendent. 18). în acest caz. adverbele de loc (aici. decât „numai” – în context negativ (n-a venit decât el) –. uneori se referă la conţinutul unei propoziţii întregi.: astăzi. mâine. încă etc. concesia. marcând durata. Trebuie evidenţiat faptul că mai mulţi cercetători disting. departe. (2) Funcţia principală şi permanentă a adverbului în cadrul combinaţiilor pe care le realizează este aceea de m o d i f i c a t o r. încaltea. vreodată. îndată. cam. caracterul continuu sau discontinuu (ex.: în construcţii ca a sosit tocmai atunci. p. altădată). 2. fără ca enunţul să se dezorganizeze. aproape – cu sens modal –. anevoie. Primele au fost numite „topologice”. aceste cuvinte sunt profund eterogene (chiar şi aceeaşi unitate fonică poate avea. indicând momentul (intervalul) faţă de un punct de reper cronologic (ex. taman. locuieşte departe de şcoală. nici. atunci. teza de mâine e grea. batăr (reg. ocurenţa adverbului într-un enunţ implică prezenţa unui alt termen cu care stabileşte o relaţie de dependenţă (de determinare unilaterală). unităţi care caracterizează procesul din punct de vedere imanent. de exemplu. barem.). 187]. atunci. în cadrul adverbelor temporale. pesemne. cuvintele atunci. greu. dar şi sunt regente faţă de . departe sunt subordonate faţă de verbe. demult. Trebuie de precizat. care cuprinde: a. mai – exprimând durata sau proximitatea (îmi mai amintesc. două grupe având şi particularităţi distribuţionale diferite: 1. teza e grea). abia. Această clasă cuprinde seria de unităţi adverbiale chiar. jos. bine. ieri. (D) Clasa adverbelor capabile de a se combina cu oricare dintre părţile de vorbire amintite – dintre care adjectivul determinativ (pronominal sau numeral) reprezintă contextul lor specific – iar.).). chiar dacă rămân invariabile. totdeauna. joi etc. numai. drept adjective când sunt subordonate unui nume. adverbe ca aşa. Aşadar. derivatele în -eşte (bărbăteşte) sunt înlocuite cu adjectivele corespunzătoare în -esc (bărbătesc) etc. (nu)cumva. doar. aspectual. frecvenţa. mereu. parcă.) şi b. acolo. nicicând. în enunţuri ca profesorul pleacă astăzi. identitatea –. poate. aiurea. ex. sus etc. se exprimă cam greu. Din punct de vedere semantic. au (arhaic).: imediat. mâine. mai toţi) –. (C) Clasa adverbelor ocurente în grupul nominal (substantiv.78 Olga BOZ. tocmai. cel puţin. niciodată. adverbele temporale topologice (ieri. numeral). persistenţa. oricând. încadrându-se în diferite clase semantice. trebuie considerate. în timp ce verbul sau substantivul pot apărea fără adverb (profesorul pleacă. celelalte „aspectuale” [2. aievea etc. încai. azi. tot – exprimând continuitatea. prea. din când în când etc. asemenea. pronume. cu excepţia celor relativ-interogative din gruparea semantică respectivă. diseară. măcar. alene. mai ales. diverse valori în context). respectiv a substantivului. acum. Aliona ZGARDAN foarte mult cu adverbele modale. p. uneori. oare. Ciompec.

Morfosintaxa adverbului românesc. adverbul este o clasă de cuvinte eterogenă. este înglobată aici şi seria de cuvinte şi. 23]. exprimând mai ales nuanţe ale modalităţii” [1. ex. 2005.: Nu putem primi lângă noi decât bărbaţii fără şovăire.. adică unităţi ca numai. din acest punct de vedere. III. adverbele sunt. deci nu au funcţie sintactică. 1 982. cuvinte autonome. 324] grupează elementele ca numai.. chiar. încadrarea lor în clasa adverbelor” [1. adică „unităţile clasei de distribuţie (D). pe lângă alte particularităţi. Gramatica limbii române.. p. chiar. chiar dacă această funcţiune se realizează în mod specific de al celorlalte adverbe. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. semantic. exemplu ce constituie un punct de vedere clar expus al cercetătoarei asupra unităţilor respective şi evitarea faptului privind eventualitatea încadrării lor într-o parte de vorbire separată. numai etc. relativ abstract. încă. Coteanu I. de unităţi sintactice. Bucureşti. şi. Pe lângă unităţile care constituie partea cea mai mare a clasei. şi. datorită conţinutului lor noţional. . În acest sens. Editura Albatros. tocmai etc. în general. 2. [4. adverbele pot funcţiona ca circumstanţiale. măcar etc. Din punct de vedere semantic. ca şi substantivele. În general. ca atribute. Ciompec. 22]. având funcţie semantică. În cadrul propoziţiei. cam. 3. Irimia D.Trăsături morfo-sintactice ale adverbului 79 tocmai. p. (3) Faptul că. de şcoală. adverbele sunt cuvinte autonome. Bucureşti. Bucureşti. verbele sau adjectivele. Editura Polirom. tocmai. e situaţia unităţilor clasei (D). Bucureşti. le conferă pe plan structural calitatea de cuvinte constitutive. Editura Academiei. Datorită particularităţilor lor semantice şi gramaticale. fiind separate de cuvântul regent. p. Gramatica limbii române.. Potrivit cercetătoarei G. tot. precizând că ele formează împreună cu elementele la care se referă „o parte de propoziţie dezvoltată”. 4. nici. cuvinte cu sens vag. Sincronie şi diacronie. 1997. ceea ce explică. 1985. ca nume predicative sau ca elemente predicative suplimentare. în „categoria cuvintelor care nu sunt părţi de propoziţie”. nu au niciodată posibilitatea să fie regente adverbele din clasa (D). Gramatica de bază a limbii române. Ciompec G. Mai puţin clară. „Unităţile în discuţie au totuşi funcţiune determinativă (cum se poate demonstra prin proba omisiunii).

predilecţia deosebită pentru „valorile simple ale vieţii”. cu „dorul”. Eul poetic îşi trăieşte. o formă elementară a cărora fiind ciclizarea tematică. De cele mai multe ori. o mărturisire ce prefigurează un manifest artistic. („Cu viaţa. orice volum nou debutează. în vederea afirmării unei unităţi de sensuri bine articulate. la o tendinţă sau la un ideal artistic. moderniştii îşi elaborează artele lor individuale. cu o artă poetică. ideea legământului cu „cuvântul”. Contrar modelor poetice de odinioară. De aici. La modernişti. în poezie. tentaţia pentru definirea concepţiei despre poezie sau poet nu ţine la Grigore Vieru de vreo modă poetică. Poetul. dureros şi extatic. fundamentând insistent o poetică a esenţelor fiinţării. cu dorul”). În acest sens. Dacă-i multă e şi frumoasă” – iată chintesenţa poeticii sale. meditează asupra acestui subiect sub forma unor confidenţe în scurte poeme./ Şi sânt dat şi locului/ Ca lumina – focului/ Lângă mac ce-a înflorit/ în cămaşă de rănit”. M-am amestecat cu dorul Ca sângele cu izvorul.80 ARS POETICA LUI GRIGORE VIERU ALEXANDRU BURLACU Academia de Ştiinţe a Moldovei. M-am amestecat cu cântul Ca mormântul cu pământul. cu „locul” este desfăşurată în paralela dintre seria de simboluri tradiţionale: . poetul modern îşi construieşte volumele deliberat./ Şi sânt dat şi dorului/ Ca frunza – izvorului/ Lângă stea ce-a răsărit/ În trenă de nesfârşit. M-am amestecat cu tine Ca ce-aşteaptă cu ce vine”. orice text publicat (cum proceda Titu Maiorescu la ediţia princeps a volumului „Poezii” de Mihai Eminescu). ci. „O poezie trebuie să fie multă. volumul de poezie nu mai reprezintă o culegere în care sunt adunate. („Doina”). Ideea este amplificată şi reluată obsesiv în metafore explicite: „Şi sânt dat cuvântului/ Ca grâul – pământului/ Lângă ram ce s-a-nvelit/ în strai alb de fericit. de regulă. Reiterată perpetuu. ipostazele sale definitorii. In fuzionarea eului cu lumea se încearcă stări existenţiale antinomice. Institutul de Filologie Mai cu seamă de la Charles Baudelaire încoace. pe parcursul întregii sale creaţii artistice. claie peste grămadă (fie şi în ordine cronologică). eseuri. instituindu-se o viziune a unei iniţieri participative: „M-am amestecat cu viaţa Ca noaptea cu dimineaţa. note şi articole. de obicei. ci constituie o necesitate organică de conştientizare sau aderare la o direcţie sau la un program. când o doctrină sau alta dominau zeci sau sute de ani. urmându-se un alt principiu decât cel cronologic.

după cum remarcă Mihai Cimpoi. Ch. în faţa izbucnirilor firii luciditatea îşi exercită cu greu acţiunea moderatoare. ploaia deşteaptă elanurile vitaliste./ . dar şi conştiinţa deplină de poet al neamului românesc: „Noros ori clar ca o amiază. 4). de aici comportamentul pe care şi-1 însuşeşte cu aer inocent-programatic: mişcările îi sunt frenetice. De regulă. sub suavele îmbieri ale versului. Este. în care eul este „miezul incandescent al trăirilor” (M. Critica s-a pronunţat deja în problemele poeticii lui Vieru. din subpământuri. creativităţii. oricăror impedimente şi spaţii intermediare înstrăinătoare. al unui somn vegetal ce se strecoară şi în simţuri./ Steaua ştie ce gândeşti. Remarcăm în acest sens sugestiile de mare spontaneitate inspirate de proiecţiile feminităţii. sacralizează sentimentul consubstanţialităţii fiinţă-univers. exteriorizate în răsăriri de ierburi. dă rod îmbelşugat: „Uşoară. poetul este în natură şi este al naturii. pentru prima dată concepţia sa despre artă şi artist Vieru o defineşte categoric şi răspicat în volumul „Numele tău” (1968). Dolgan). abundentele stări simpatetice. Nu întâmplător iubita e chemată să vină din ploaie. punându-le sub un regim special de îngândurare (…) Grigore Vieru îşi asociază momentele dispoziţionale etapelor creşterii rodului: germinare – încolţire – răsărire – înflorire – coacere” (Mihai Cimpoi. „Făptura mamei” este unul dintre cele mai profunde poeme întru afirmarea simplităţii şi modernităţii clasice a poeziei lui Vieru şi se pretează la diverse lecturi. starea confuză a eului poetic: Nu pot până la capăt/ Cântecul dulce/ Scriind. este plin de preaplinul ei. al germinaţiei. Într-o lume a forţelor generatoare. valoarea de principiu primordial. accentuând predilecţia poetului pentru „situaţiile-limită” (M. maternităţii. sugerate de parabola seminţei care. De aici. la modul figurat./ Fericită totuşi eşti –/ Iarba ştie cum te cheamă. Este timpul când „numele tău” semnifică. încât asimilarea intimă a fenomenului înseamnă anularea oricăror hotare. Cu toate acestea. simbolurile exprimă o deplină şi intimă înrudire cu existenţele germinative. În spaţiul mitic al poeziei lui Vieru ploaia vizualizează plastic un anotimp veşnic al iubirii. Intrăm. maică. ieşirea din anonimat a însemnat şi ieşirea din provincie. o racordare perfectă a dinamicii eului cu dinamica naturii: „Ceea ce se întâmplă în afară se întâmplă şi înlăuntrul eului. el deţine o perspectivă asupra naturii. afirmând că „(…) poetica lui Vieru este esenţialmente una a preaplinului./ C-ai putea să mergi călcând/ Pe seminţele ce zboară/ între ceruri şi pământ!/ în priviri c-un fel de teamă. cu acest poem se deschid mai multe cicluri şi volume antologice. ieşirea din anonimat. iar iubirea îşi dezvăluie. pentru care fapt poemul ar putea fi încadrat în seria artelor poetice. Altfel spus. Cimpoi). Sugerând ipostazele tranzitorii ale creaţiei.” Fiinţa mamei este asociată mai multor stări ale genezei cosmice. Raportul dintre eu şi lume e stabilit printr-o continuă identificare cu elementele cosmosului. spaţiul ploii. desfaceri de muguri şi în flori albe „luminos învălmăşite”. în spaţiul purei bucurii de a fi (…). murind. fragile. p. iar Grig Vieru devine Grigore Vieru. „Mamă: fluture fericit. „Întoarcerea la izvoare”.Ars poetica lui Grigore Vieru 81 „grâu” – „frunză” – „lumină” sau: „ram” – „stea” – „mac” cu altă serie de simboluri: „pământul” – „izvorul” – „focul”.. 1985./ Parcă-aş ara cu o cruce” („Stare”). afirmându-şi individualitatea şi ascendenţa poetică. Mama este sinonimă cu un „fluture” – „fragilă emblemă a frumuseţii şi zborului”. cosmice./ Soare/ în aceeaşi clipă/ Răsărit şi-asfinţit?! De aici. uşoară. Mai bine spus. în ultimă instanţă.

Ipostaza fundamentală a mitologiei poetului este cea orfică. cel mai adesea poetul în concepţia lui Vieru e un nou Orfeu sau un Mesia./ Talpa mea/ coperită cu ţărnă/ şi frunze sângerii de stejar –/ repetiţie/ a tălpii tatălui meu. Rodul. („Poezia”)./ Duminică să fii. „În afara singurului Rilke. La Vieru poezia e cea care se identifică. adică arta poetică se află între tentaţia orfică si cea mesianică.82 Alexandru BuRlACu Eu sânt poetu-acestui neam:/ Şi-atunci când lira îmi vibrează. după o expresie a lui Mihai Drăgan. Neesenţiale rămân şi metamorfozele poeziei ca fiinţă. în ultimă instanţă./ Brăzdar să fii. În acelaşi timp./ Fruntea –/ un fel de măsură/ Sprâncenele –/ două versuri/ tăiate cu negru. tu eşti cântarea însăşi” (Nicolae Balotă. O intuiţie a rodului o aflăm şi în „mărul înflorit”: „Voi răzbi? Am să scapăt?/ Voi răzbi negreşit:/ Mă aşteaptă la capăt/ Un măr înflorit” („Doctore. Claudel a năzuit în taină – suprema şi nebuneasca aspiraţie – să devină Cântarea însăşi./ Şi-atunci când cântece nu am”.” Odată cu aceste atitudini eul poetic e cuprins de angoasa dispariţiei: „Mă gândesc mereu/ la poezie./ ci printre versuri. 1985. De aici si fireasca revendicare a unui maximalism etic ce-şi are reazem în pământul îndurerat de rod: „Dar mai întâi/ să fii sămânţă. Printre pietre/ mă cobor adânc sub lut. varianta ritualizat-mesianică a poetului poate fi doar ghicită. Fiinţei poetice./ Ploaie să fii. B./ ci pur şi simplu/ poezie./ neregulat./ pe toţi cari m-au început (…). pentru că/ nu pot merge. p. ca supremă împlinire vitală./ Buzele – rime străvechi./ Inima – ritm modern. deoarece identificările proteice sunt dintre cele mai diverse./ caut pe Ioana Petre./ şi poate că/ nici nu trec prin ploaie. „Arte poetice ale secolului XX”. să dea un trup de carne../ nici nu sânt om./ pentru că mi-e frică grozav/ de golul dintre poezii –/ cavou/ în care-aş putea să mă prăbuş”./ Ochii – două metafore albastre. Aceste două dimensiuni sunt fundamentale în caracterizarea poetului şi cetăţeanului Grigore Vieru. Eu sânt ploaie. Fără preget/ caut ţărnă şi-o frământ…/ Cu inele largi pe deget/ iese iarba din pământ” („Străbune inele”). alături de cel cuvântător./ Să fii os/ de-al fratelui tău/ retezat de sabia duşmană.” Totul în jur e o cântare./ Lumină să fii. Cântecul sinonim cu poezia poate însemna o . căci poetul e sculptor sau plugar./ Ca să ai dreptul a săruta/ acest pământ/ îndurerat/ de-atâta rod” („Dar mai întâi…”). doină sau lumină. Eul poetic e conştient de puterea orfică a cântului său: „Aş vrea asemeni ploii/ eu cântul să-mi frământ:/ când voi cânta să iasă/ secara din pământ. De la Baudelaire încoace statutul demiurgic (şi proteic) al creatorului s-a modificat puţin./ Mâinile/ mângâind pletele femeii –/ comparaţie/ cu mâinile altor bărbaţi./ sau poate că/ nici nu plouă. pasăre sau lăutar. o cântare ce transfigurează lumea după chipul şi asemănarea poeziei. Nu spune el despre una din aceste muze (aceea tocmai a poeziei lirice): „Tu nu eşti cea care cântă. iată cum mă simt”). poezie sau cuvânt. ca şi Claudel. nici un alt poet din acest veac nu a poematizat actul însuşi poetic. tânăr Dumnezeu sau fântânar. se confundă şi se confruntă cu poezia: „Părul meu –/ versuri albe./ Iată că plouă. Într-o viziune asupra genealogiei sale. adică totul./ ci aşa vreau eu:/ să ploaie”. Personajele fundamental caracteristice ale poeziei lui Vieru sunt mama. Asemenea lui Rilke sub chipul lui Orfeu. fiinţa poeziei. este o expresie a triumfului „verdelui care ne vede”. 424). cu poetul: „De fapt./ Tunet să fii. E drept. iubita şi poetul-profet./ Doină să fii. eul poetic afirmă: „Eu sânt ploaie.

a primejdiei dispariţiei: „Strig şi îmi răspunde/ Primejdia – gură de leu./ Tu nu. cum ar fi „Abecedar”./ Eu am vatră unde iubi. Mircea Radu Iacoban ş. Poetul. Un ochi atent poate identifica pe marginea poeziei lui Vieru coexistenţa mai multor componente.Ars poetica lui Grigore Vieru 83 punte peste prăpastia primejdiei. Cimpoi) insistentele profesiuni de credinţă ale lui Grigore Vieru rămân mereu revelatorii din mai multe puncte de vedere. „Această ramură”. Gheorghe Vodă. „Copilul înălbit”. spre exemplu. având un moto din Lucian Blaga) sau sfâşietoarea dezvăluire: „Mare eşti. imnul femeii: „O./Tu nu. „Numele-acest”. a porni în larg” („Literatura europeană şi evul mediu latin”. „Iarba”. „Poetul”. moarte. Spiridon Vangheli. Constantin Noica./ Mare stăpânule”. tu nu// (…) Prin mine un cântec de dor/ A trecut chiar acu. „Viaţa”. nu ţine nici de revoluţionalizarea limbajului poetic. Deşi originalitatea. Sub acest aspect este edificator. „Metafora”. cum e cea românească. Gheorghe Tomozei. iar actul poetic – „a cânta”. „Albina” ş./ Dar singură. „Această pâine”. Se ştie că la romani el se numeşte „vates” – „profet”. „Dar vine un timp”. „Umbra de aur”. nu arareori. Mihai Cimpoi. Într-o literatură cu foarte mare densitate de valori. elemente din poezia lui Eminescu. Vasile Vasilache. „Mi-e dor”. „Femeie”. lucrând într-un mod aparte în matricea tradiţiei. B. iată cum mă simt”). „Mai sânt”. p. tu.a. Nichita Stănescu. susţine Ernst Robert Curtius. „Leac divin”. Chiar şi într-o gravă „epidemie a artelor poetice” (M. „Plecându-mă de fericire”. Aşa. „Mica baladă”./ Peste ea o singură punte:/ Acest cântec al meu” („Doctore. dar care. nici de modificarea fundamentală a poeticii însăşi. („Prin mine./ Eu am ţară unde să mor. „A venit toamna”. „Femeia”. „Teiul”. dorule dor. Ioan Alexandru. R. „Drum”. simboluri. Doinaş. Blaga. cu trimiteri la realităţile dramatice din primii ani postbelici.d. „Un cântec”. „Pomul”. „Doina”. Dumitru Matcovschi. „Liniştea”. drumul spre originalitate al unui poet trece în mod firesc prin confruntarea cu predecesorii şi cu contemporanii săi. Tudor Gheorghe. „Prin mine”. „Inscripţie pe vioară”. este o replică dată prejudecăţilor ce ţin de criteriul „poeticităţii” verbului: „încep să fac cântece/ din numai două cuvinte”. Ştefan Aug. „Copiii şi artistul”. D. „Floarea soarelui”. „Faptul că eşti”. Arghezi. „Izvorul”. Marin Sorescu. „Bucuraţi-vă”. face cântece cu un număr restrâns de cuvinte. cu contemporanii săi. („Femeia”. „Apă vie”. „Inscripţie pe cartea copilăriei”. dialogul „rădăcinii de foc” cu marii înaintaşi.m. „Destin”. la Homer poetul este cântăreţul divin. un cântec”. Tu nu”.a. „Poetul”. într-o altă accepţie. . „Apoi”. obişnuiau să compare compunerea unei opere cu o călătorie pe mare. „Sfârşit de veac”. „A face poezie” înseamnă a ridica pânzele. Nicolae Labiş. Anatol Codru. „Sânt trandafirul”. totuşi individualitatea sa se impune mai întâi prin modul de dialogare a poetului cu marii înaintaşi. Ion Druţă. De aici. Popescu. Un dialog de creaţie e susţinut cu Constantin Brâncuşi. Adeseori poeziile într-un regim aluziv („Tata era luat/ şi dus departe”) au un substrat adânc. cu un moto din Rilke). pe care critica o proclamă. 174). embleme. Sentimentul legământului cu „cartea – simbolul universului eminescian – îi dă siguranţa netemerii de moarte – „De moarte nu mă tem…” (în „Doina” consacrată lui Vasile Alecsandri). Poeţii romani. poem consacrat lui Liviu Damian. Revelatoare în acest sens este o serie de poezii ce pot fi încadrate în categoria artelor poetice – „Legământ”. „Abecedar”. Uneori această tradiţie are o vechime seculară. aşadar. Stănescu ş.a..

în frunte. el mai este emirul din Bagdad (la Macedonski) sau prinţul din Levant (la Ştefan Augustin Doinaş).m. sau un fachir (în viziunea lui Emil Botta) ş.d. Mergi tu după mine. la mistere. Grigore Vieru se simte mai în apele sale în ipostaza orfică. duh al vieţii. Este vorba de iubirea prin care se cunoaşte lumea sau prin care Blaga sporeşte a „lumii taină”. în „Fiindcă iubesc”. p. Dintre toate metamorfozele eului poetic. Petrescu. Cu spicele albe în braţe Ale părului mamei./ Dar zice că la miere”. ce ţine de viziunile consacrate asupra creatorului şi creaţiei. o viziune a destinului omului de creaţie ca o eternă călătorie arhetipală. ah. („Ars poetica”) . scrie Ioana Em.84 Alexandru BuRlACu Aducem aceste explicaţii pentru a înţelege o metaforă care pare lipsită de sens. descoperind o strânsă înrudire între frumuseţe şi moartea tranzitorie a seminţei.// El are-un fel de arfă/ Cu strune luminoase/ Din raza dimineţii/ Şi din străbune oase. De aici. Vine moartea din urmă Cu spicele roşii în braţe Ale sângelui meu – Ea care nimic niciodată Nu înapoiază. în care eul poetic rămâne un Orfeu în luptă cu moartea. Vieru are două poezii cu unul şi acelaşi titlu.a. Petrescu. Eminescu valorifică tulburător în special componente ale mitului orfic şi homeric: relaţia poeziei cu moartea şi orbirea ca închidere în sine a artistului” (Ioana Em. Gr./ ori zice că de ziduri/ Va sparge-o el singur// (…) la suflet şi-adevăruri/ îmi umblă. cea de a doua. a cântăreţului care a traversat experienţa morţii şi a pierdut credinţa într-o înşelătoare armonie cosmică. Cântăreţul care umblă la moarte caută o altă armonie. Dincolo de relaţia poetului (altfel spus./ La moarte dânsul umblă. de iniţiere a eului în tainele unui timp etern. „Ars poetica”. intuim iubirea care stă la temelia artei şi a creaţiei. Cu spicul fierbinte la piept Al lacrimii tale. ochiul lui e acum „întunecos”. E tocmai ceea ce Eminescu valorifica într-una din variantele poemei „Gemenii” sau în „Memento mori”./ Ce îl numim poetul. iubito. sau mai bine zis pentru a elucida procesul de redimensionare şi reinterpretare a unui repertoriu tematic moştenit. 1989. a poeziei) cu moartea. Una dintre cele mai frumoase poeme ale lui Vieru – „Poetul” – este verificabilă în mai multe planuri: „Ciudată – alcătuire –/ Tribunul şi ascetul–/ Acest. Una apare fiind inclusă pentru prima dată în volumul „Numele tău”. act magico-poetic de anulare a creaţiunii spre care aspiră şi blestemul lui Sarmis. „Ipostaza orfică cea mai tulburătoare în poezia eminesciană. gestul caracteristic e azvârlirea lirei (…) în mare. 10). umbrit de viziunile adâncului. „Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti”. În tradiţia noastră poetul e Narcis sau Hyperion. Şi toţi suntem luminaţi De-o bucurie neînţeleasă”. „glasul ce-nvinse stânca” e „stins de-aripa disperării”.// Şi-o mângâie-n iubire/ Cu degete ce-i sânger. este aceea din „Memento mori”. a unui timp al dimineţii: „Merg eu dimineaţa. Poezia are un motto: „De mila timpului din sânge/ Poetul nu-i decât iubire” – acest motto este cheiţa descifrării mesajului artei poetice cu triunghiul „timpul” – „poetul” – „iubirea”. Cluj-Napoca. E de o semnificaţie deosebită cea din urmă „Ars poetica”.

puşi ca grave strune harpei. El a evoluat odată cu artele sale poetice./ La mijlocul lui/ Trăieşte speranţa mea. confirmă credinţa cântăreţului în forţa tainică a harpei. eternizarea durerii creatoare. Lucian Blaga. Mai atestăm aici o mutaţie ce tine de miezul poeticii. în spaţiul dimineţii eterne este o tentativă continuă. drama creatorului: „Într-o pită. Ideile formulate de Vieru nu sunt noi. şi-a afirmat originalitatea pornind de la temeliile puse de T Arghezi. De aceea cântecele neînţelese ale poetului „Sânt rugăciuni pentru ploaie”. o nouă strălucire capătă afirmaţia poetului: „Ascult mierla/ Ca să nu mint”. faţa Să sugă cântecul viaţa. fără sfârşit. iar înaintarea cu iubita după sine se vrea un continuu periplu existenţial. În acest context. Poetul s-a „trezit din vise” înaintea multor confraţi de condei şi are dreptul deplin să declare franc: „Sânt fericit. George Bacovia. Ei blând cântau. Într-o altă lectură am avea o viziune a infernului adus pe pământ.// Locuiesc la marginea/ Unei pâini. hulubaşii au prins a şuiera. Credinţa naivă./ La mijlocul ei –/ Dragostea mea pentru voi”. . izvorul poeziei sale. Ci-n neagra noapte. sar să muşte mâna. viziunea suferinţei şi durerii. Vieru realizează în artele sale poetice o sinteză originală a unor idei cu mare circulaţie în epocă./ Că n-am cântat păunii. De regulă. este spulberată. mierla…”). („Într-o pită. Eternului feminin i se asociază eternitatea poeziei sau iubirea şi eternitatea se conjugă prin puterea transfiguratoare a harpei. Grigore Vieru nu a devenit dintr-o dată mare. Ion Barbu. şerpii. Când mă trezisem ca din vise. Încercarea eului poetic să aducă iubita. Săreau să-mi muşte mâna. ca şi la Eminescu. mult discutată în ultimul timp. singuratec. să sugă cântecului viaţa. Trecând prin codru. („Harpa”). Într-o altă situaţie./ La mijlocul ei/ Trăiesc credinţa mea. Trezirea din vise echivalează cu instituirea adevărului. al privirii care transformă vederea în viziune: „Locuiesc la marginea/ Unei iubiri. în neagra noapte. Veniră-n fugă-atunci prieteni. Iubita – într-o accepţie mai largă. Într-o ambianţă de paradis arhetipal „sub mere coapte”. Este vorba de motivul ochiului. trecând prin codru singuratic. poezia – cu spicul suferinţei în braţe este pândită de moarte. iar într-o posibilă lectură „spicele albe în braţe/ ale părului mamei” ar fi harpa poetului. Văzui c-o strună-ncărunţise”. faţa. Din perspectiva celei din urmă „Ars poetica” într-o altă lumină apare şi o poezie mai veche – „Harpa” – ce vibrează între o poetică a văzului şi o poetică a viziunii: „Să cânte pot (credeam) şi şarpii. De aici./ Cântat-am mărul înflorit/ Cel ruşinându-se/ De trupul gol al Lunii”. I-am pus ca grave strune harpei Alăturea de coarda poamei Şi sfântul fir de păr al mamei. În rescrierea mitului orfic eternitatea artei înseamnă.// Locuiesc la marginea/ Unui cântec. cântecul fiind în măsură să scoată „numele” de sub tirania timpului şi puterea morţii./ mierla cântă:/ în miezul ei. Ei prinse-a şuiera sălbatec. („Aer verde. („Locuiesc”). enunţată în primul vers. Cu harpa stăm sub mere coapte. matern”). şerpii-hulubaşi devin agresivi. alături de coarda viţei-de-vie şi simbolicul fir de păr al mamei. Sunai al mamei păr sub cetini./ Afară cântecul/ nu răzbătea”. Se ştie că drum de întoarcere din infern nu există.Ars poetica lui Grigore Vieru 85 Gestica e stilizată şi ritualizată.

„Orfeu şi tentaţia realului”.. Eugen Simion afirmă că după Arghezi./ Am fost decretat Republică!/ Dar.” („O gură de aer”). poetul nu are nici o vină că lucrurile nu merg aşa cum ar dori-o el şi mulţi alţi buni români. se corectează. Eul poetic porneşte „a ştefăni”. instaurarea unei lumi potenţiale de perfectă coerenţă şi înalt semnificativă – iată rostul poeziei” (Ştefan Augustin Doinaş. fără îndoială. la începutul secolului. Bacovia. lirismul pur îl evită” (Eugen Simion. Parafrazând titlul volumului. Similitudinea de destin are şi o prelungire în plan poetic. spre un mesianism ce ar trezi masele din somnul letargic. 1974. poezia se întoarce la un limbaj mai simplu şi îşi asumă în chip deliberat un mecanism naţional pe care. Abolirea absurdului din univers. Sau: „Reaprindeţi candela-n căscioare/ Lângă busuiocul cel mereu –/ Degerat la mâini şi la picioare/ Se întoarce-acasă Dumnezeu. în condiţii normale. Blaga. roata lui Ixion s-a oprit. 1994. 1-3. cultivând „poeme publicistice”. . vulcanul lui interior intră în erupţie.86 Alexandru BuRlACu Se ştie că Orfeu „îmblânzea fiarele. liniştea furtunile pe mare. Într-adevăr. instituirea unui tâlc haotic al lucrurilor şi întâmplărilor./ Doamne cel din slăvile creştine. „reprezintă pentru această provincie românească năpăstuită mereu de istorie ceea ce a fost. e. butoaiele danaidelor n-au mai lăsat să curgă prin găuri licoarea. muta stâncile din loc. „Hristos nu are nici o vină”. nu sânt decât o mască veselă/ Pe chipul dramatic al Uniunii Sovietice!/ Smulgeţi masca cea mincinoasă odată/ Şi veţi vedea că sub ea/ Cu aripi pline de sânge/ Sufletul Mioriţei noastre/ în sârmă ghimpată/ se zbate şi plânge. în fond. „un vizionar al poeziei româneşti de azi. piatra lui Sisif a încremenit în vârful stâncii. Grigore Vieru este un poet naţional aşa cum cere acest moment istoric. e marea conştiinţă îndurerară a Basarabiei”. Se afirmă că evenimentele de la 1989 încoace acţionează asupra lui Grigore Vieru ca un detonator care-i eliberează toate energiile. preocupat fiind de destinul românilor basarabeni: „Am fost decretat Republică!/ Dar. consideră reputatul critic. fapt pentru care Argonauţii l-au luat pe corabia care căuta Lâna de Aur. generaţia lui Goga pentru Transilvania. Barbu este greu să ieşi din timp şi să întorci roata poeziei româneşti. Grigore Vieru şi generaţia sa. dacă aflăm mai departe că în timp ce legendarul bard făcea să răsune corzile lirei. nr. p. Sugestia unui rol eminamente practic al poeziei operând asupra lucrurilor. 8-9). un poet cu lira-n lacrimi” în „Caiete critice”. crengile cu fructe nu s-au mai retras de la gura sărmanului Tantal. „Grigore Vieru. în fond. p./ Ce păcate oare-ai săvârşit/ Că te-au dus acolo şi pe tine/ în Siberii fără de sfârşit”. Orfismul lui Vieru în ultimul timp evoluează hotărât spre un statut al poetului tribun. B. cum a afirmat regretatul Mihai Drăgan. mai sânt un cal de povară/ pe care un necunoscut îl ţesală/ Cu iubire gastronomică/ cu mângâieri sintetice. 21). Sub presiunea circumstanţelor.

1983. a (se) dezmierda”. a dezgheţa „a-şi pierde sfiala”. 1976. . a se plictisi”. 278-281. Verbele psihologice s-au bucurat de o amplă analiză semantico-sintactică din partea cercetătoarei Dana Manea [1]. a otrăvi „a se omorî”. După cum s-a remarcat în lucrările de specialitate. a (se) mângâia. a se cutremura etc. 1978 etc. a (se) fâstâci. regional – a se lehămeti „a se sătura. De aceea. a se tângui. livresc – a angoasa „a nelinişti”. 1989. dependent de trăirile interioare. verbele care exprimă sentimente. p. 1976. a se căzni. cu un statut special în limba română. investigaţie bazată pe metoda analizei semice.. 1985. 1978. 61-62 etc. 43-49. emoţii. de verbele de percepţie şi de verbele de voinţă. rar – a deplora „a deplănge” etc. care este purtătorul acestei stări. p. dispoziţii de natură psihică. Criucova.. popular – a drăgosti „a (-şi) spune cuvinte de dragoste. 139 de verbe sunt monosemantice.. Un număr însemnat de verbe psihologice au formă pronominală: a se obosi. Se ştie că omul. Multe verbe din subclasa aceasta au menţiunea figurat: a cerni „a se mâhni”. Unele dintre verbele psihologice au menţiunile stilistice: familiar – a se bosumfla „a-şi manifesta supărarea” a defula „a-şi descărca sufletul”. din acest subgrup fac parte în jur de 300 de unităţi lexicale.) Studierea semantică a verbelor româneşti demonstrează că verbele psihologice sunt destul de numeroase. 86-94. Şvedova N. Chişinău 1. percepute intuitiv de orice vorbitor al limbii române. Zolotova.. 1979. a încătuşa „a pune stăpânire pe cineva”. popular şi familiar – a (se) zăpăci „a-şi pierde sau a face să-şi piardă cumpătul. În gramaticile tradiţionale moderne. Din această cauză. Avilova. Vasiliev L. 1981. După datele noastre. verbele psihologice sunt în mod curent grupate cu verbele stărilor fiziologice. fac parte dintr-o subclasă semantică. 1981.87 STRUCTURA SEMANTICĂ A VERBELOR PSIHOLOGICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ NATALIA BUTMALAI Universitatea de Stat din Tiraspol. p.]. a exploda „a izbucni”. specificul verbelor psihologice constă în exprimarea unor stări în sfera obiectului animat. iar 161 sunt polisemantice. în ipostaza de fiinţă dotată cu afectivitate. Dintre acestea.0. a se omorî.. Şeleachin V. a se tulbura. verbele psinologice sunt integrate în clase speciale. 59. (Despre gruparea verbelor psihologice a se vedea: Avilova N. argou – a ataca „a se enerva”. p. este victima emoţiilor şi deseori este supus. de obicei alături de verbele de cunoaştere. a (se) încurca”. p. Vasiliev. numite în literatura de specialitate verbe de stare psihică sau psihologice. Kilidibecova T. 1982. Această subclasă de verbe a fost analizată în cunoştinţă de cauză de către cercetătorii ruşi [Kilidibecova. a se vindeca. a se agita. Şeleachin. În cele ce urmează se face o încercare de a descrie structura semantică a verbelor ce constituie obiectul nostru de cercetare.

a se chinui. stăpâne? – D-apoi de care alta. Ivan Turbincă) Verbe ce indică revenirea dintr-o stare: a dezmetici. a se zăpăci. s-a chinuit aşa până despre ziuă./ Te blestemam. întruna se chinuia aşa de cinci zile cu dinţii-ncleştaţi şi fără să-nchidă ochii o clipă. (Creangă. (Eminescu. căci împăratul parcă era dus pe ceea lume! (Creangă. cu lacrimi şi cu scene. Cum îl văzu zmeul îl cunoscu şi păli. a năluci. a se omorî. şi încă trei ani şi.Frumos). murmură cu un glas răguşit de spaimă. Pe la noi. după ce i se împlinise cei şase ani de osândă. iară cine nu. a se văieta. a suferi. Fraţii jderi). a urî. Reculegându-se din tulburarea ce-i încătuşa pe toţi. a căzni. a se bucura etc. Dar deodată îşi reveni. a invidia.: Încremeni aşa un răstimp. căci te iubesc.: Când a venit vremea să mă doară asta de-acuma. a distra etc. măi Chirică. a ataca etc. Zodia cancerului). – Da ce? Am mîncat laur ca să mă ostenesc eu cu tine până să te sleiesc? (Ispirescu. atuncea am văzut eu câtu-s de singur. a chinui. S-a iritat aşa de grozav din ceartă. (Creangă. se posomorî iar.: Duca-Vodă s-a oţărât şi a strigat cu mânie. a învenina. (Idem) Verbe care indică o dereglare a activităţii intelectuale şi emoţionale: a dezaxa. a se amărî. iar porneşte la Dumnezeu. Fata moşului cea cuminte) Verbe ce indică o stare de confuzie: a năuci. a se mândri. a se căzni. Şi te uram cu înverşunare. a clocoti. a captiva. parc-aş fi rămas a doua oară fără tată şi fără mamă. Îl hărţuia nevasta. În pragul porţii îl întâmpină şi Ioviţă. a adora. a se posomorî. Făt. (Pas. Calomfir se ofilea şă se întrista. Ion). (Idem) Verbe ce indică o activitate mentală: a absorbi. Fiul vânătorului). a se obosi. a se izmeni etc. a consuma. a se mâhni. Opere). a simpatiza. a păli. Ioviţă. a pierde. a înveseli. a se înviora.: Mă-ta te iubeşte ca pe ochii ei din cap şi nu voieşte nici în ruptul capului să te vază şi pe tine supus la toate relele vânătoriei. (Caragiale. încât i-a venit un fel de-necăciune. a stima.: Acolo stă domniţa greceşte pe un covor jos. Fraţii jderi). Lanţuri). a invidia. a roade. a plăcea. Poveşti) Verbe ce exprimă sentimente: a îndrăgi. Însă de câte ori trecea pe lângă un copac mare. a se întrista. a dezmeţi. a se tulbura. a se oţărî. a pizmui. clătinând mereu din cap ca o păpuşă cu gâtul de sârmă. kir janulea). a se zdrobi etc. a se distra. care bănuise ceva. a se chihui etc. a tremura (despre glas). Povestiri). Poveşti) Verbe ce exprimă comportamentul verbal: a se plânge. (Rebreanu. (Ispirescu. (Sadoveanu. a înnebuni. a se reculege. a hărţui. a reveni. a răbda. a simpatiza. a înviora.: Manole. se uită şi rabdă. dar în zadar. Împărăteasa povesteşte soţului său câte a pătimit ea. bătrânul. a se căina. jder zâmbea în sine şi-i plăcea cum se petrecuseră toate.: Şi sărmana. a se vindeca etc. (Sadoveanu. (Caragiale. (Sadoveanu. (Sadoveanu. (Ispirescu. (Creangă. a irita. De asta te plângi. a destinde. cine are bani bea şi mănâncă. a se tângui. Fraţii jderi) Verbe ce indică modificarea totală / parţială a unui sentiment: a se aprinde. s-a primit înştiinţarea . Povestea Porcului). Răscoala) Verbe ce exprimă o suferinţă psihică (durere fizică): a durea. a obseda. a se burzului. a suferi etc.: – Cinstite comise Manole.: În sfârşit s-a chinuit Moartea aşa trei ani de zile de-a rândul. a duşmăni. a se jelui.88 Natalia BuTMAlAI Câmpul semantic al verbelor psihologice cuprinde următoarele subcategorii: Verbe ce exprimă o atitudine (pozitivă sau negativă) a subiectului faţă de obiect: a admira. să vadă ce poronci i-a mai da. a ustura etc. a răbda. a pătimi. (Rebreanu.

Aceste verbe au în calitate de dominantă semantică trăsătura [stare psihică] – Si. Opere) Verbe ce exprimă o stare de bucurie. (Sadoveanu. zise caluil cu viers dulce. Adaosurile colonelului prin brutalitatea lor cazonă. mai mult l-au indispus decât l-au impresionat. a îmbăta. a râde. a clocoti. a se însenina. a se ataca. a se învălmăşi. nu te răsti aşa rău la mine. a se obosi. a se antrena. a se jelui. a se amuza. Si + S3 [dereglare a activităţii intelectuale şi emoţionale]: a dezaxa. a se reculege. Verbe ce exprimă dispoziţii de natură psihică: a se înviora. Povestea porcului). a se buimăci. a se debusola. a tortura. a ustura. a se jeli. Fraţii jderi). (Rebreanu. a mişca. a se mira. (Popescu. a interesa. Fraţii jderi). (Sadoveanu. a izbi. a ataca. a gusta etc. a învăpăia. a regreta. a obseda. a pătimi. a savura. a debusola. a surâde. din gât. a bănui. Verbe ce exprimă stări senzoriale: a se gâdila. a înnebuni. a pătimi. a se dezmeţi. a pisa. a se deruta. Teatru). a se hăbăuci.1. a bulversa. a se întrema etc. (Sadoveanu. ferindu-şi de fum barba şi închizând într-o parte ochii. a jena. a se dezorienta. a întări. După ce mîncară se înviorară cu o cupă de vin. a consuma. ca şi cum l-ar fi gâdilat cineva. a se năluci. a chinui. a deruta. A învăţat-o şi pe fată să ne duşmănească. (Ispirescu. (Petrescu. a suferi etc. a surâde. a reveni.: Onisifor. a baza. a se îngreţoşa. a roade. (Sadoveanu. a presimţi. Celelalte seme caracteristice acestui subgrup sunt: Si + S1 [activitate mentală]: a absorbi. a se mânia etc. a se înfricoşa. Legendele sau basmele românilor) Verbe ce exprimă stări afective de scurtă durată: a se ruşina. a indispune. a se căzni. a se chinui. a năuci. a inspira. a se amărî. Si + S2 [stare de confuzie]: a ameţi. a se bucura etc. nici te îngreţoşa de vederea mea. a se împăca. Structura semantică a subclasei de verbe ce exprimă stări psihice include un set de trăsături semantice. S i + S 6 [comportament verbal]: a se plânge. a durea. a se întrista. (Creangă. a căzni. râdea.: Să ne distrăm şi noi atunci cum putem. a răscoli. a canoni. a se zdrobi etc. a se înflăcăra. (Vlahuţă. a se bizui. a se captiva. a se enerva. a răsfăţa. a hăbăuci. a chinui. a răbda. a se reconforta. a simţi. Răscoala). a se văieta. a suferi. a se înveseli. se dezmetici. Opere).: Uncheşul Petrea Gânj se mira de asemenea casă fermecată. a îndârji. a se arde. a se ambala. a se căina. a domina. a se tângui. stabilite pe baza analizei semice. a obseda. morarul. a se irita. Si + S5 [suferinţă psihică = durere fizică]: a arde. a înviora. a maltrata. (Sadoveanu. a se căzni. a canoni. a suporta. (Stancu). a se vindeca. a irita. a fermeca. a se omorî. a intriga. – Bună veste s-a bucurat bătrânul Manole Păr-Negru. a se preocupa. că mult bine pot să-ţi fac. Se temea de asprimea tată-său şi de şugubaţa defaimare a oamenilor. a savura. a se antrena. a vibra. a învârtoşa. a năuci. a satisface. a ustura. a dezola etc. a se înfuria. a îndupleca. . a distra. a se pierde. a molesta. a se teme. a se înăspri. a încânta. Îşi îneca vorbele din urmă într-un râs artificial. Carte de basme). a îndura. satisfacţie: a distra. a încânta. a se chinui.: Făt-Frumos. a revolta. În ziua aceea jder a văzut din nou pe Vodă şi s-a bucurat de o privire bună din partea luminăţiei sale. a se cumpăta. a învălmăşi.Structura semantică a verbelor psihologice în limba română 89 că vine doftoroaia. Fraţii jderi) 1. Nicoară Potcoavă). Si + S4 [revigorare psihică]: a lecui. a dezorienta. a răbda. a se distra. Boierul se mânie pe soţia sa.

a pisa. a se dezaxa. a se înfuria. a năzui etc. a ustura. a se duce. a inhiba. a excita. a se teme. ură]: a invidia. a se înflăcăra. a surprinde. a excita. a arde (la faţă). Si + S7 [invidie. a jigni. a se plictisi. a se semeţi.90 Natalia BuTMAlAI a bănui. a se pripi etc. a adora. a tremura etc. a se îmbuna. a se zbuciuma. a tânji. a se înăspri. a savura. a obseda. a se învăpăia (la faţă). a se posomorî. a se înăspri. a tresări. a pisa. a se spăimânta. a se lumina. Si + S12 [satisfacţie. a i se apleca. Si + S23 [senzaţie gustativă]: a i se acri. a clocoti. a spera. a dori. a se încălzi. a înviora. a se consuma. a se zbîrli. Stările psihice sunt însoţite de cele mai multe ori de diferite manifestări comportamentale: mimică. mişcări ale corpului sau ale părţilor corpului omenesc. a tremura (despre glas ). Si + S10 [deplasare (mişcare ) sau localizare]: a se avânta. Si + S13 [maladii]: a se ataca. a se dezorienta. a amuza. a ferici. a otrăvi etc. a dezmierda. a amoreza. a se răsfăţa. a se gudura. a suferi. a ofusca. a se oţărî. a pierde. a paraliza. a îmblânzi. a înnebuni. a repugna etc. a se enerva. a se înspăimânta. a posomorî etc. a turba. a se înverzi. a tremura. a se distruge. nădejde/disperare. a se speria. a păli. plictiseală]: a mâhni. a palpita. a se îndrăgosti. Si + S22 [senzaţie tactilă]: a se irita. a râvni. a se înflăcăra. a trăda. a încremeni. a tremura. a se îngreţoşa. a tresări. a se cufunda. a se emoţiona. a se stăpâni. a se amărî. a hărţui. a se înferbânta. a se burzului. a se îmbufna. a se învineţi. fericire]: a distra. a se zbuciuma. a se înjosi. a se frământa. a mânca. a înfoca. Si + S16 [antipatie. a aspira. a se înnegura. a se îndârji. a vrăji etc. a se frăsui. O menţiune specială trebuie făcută în legătură cu cele relatate mai sus. de aceea am inclus alături de semele descrise supra şi trăsăturile semantice: Si + S18 [mimică]: a se aprinde (la faţă). gestică. a se scărbi. a se stânjeni. a dezgusta. a amărî. a seduce. a se însenina. a lega. a chinui. a turba. a se înnegura. Si + S17 [speranţă. Si + S8 [atitudine]: a se delăsa. a gusta. Si + S11 [tristeţe. a se zbate. a se învăpăia. Si + S14 [frică]: a se înfricoşa. a se întuneca. a tresălta etc. a se înveseli. a pătimi. a exploada. a arde. a mângâia. a palpita. a mistui. a păli. Si + S15 [dragoste]: a drăgosti. a intriga. şi anume: sunt considerate verbe psihologice şi sensurile unor verbe polisemantice . a învârtoşa. a se împăca. a se mândri. a clocoti. a se zbate. a se înamora. Si + S18 [revigorare psihică]: a întări. a fremăta. a se întuneca. a se bosumfla. Si + S20 [culoare a feţei]: a se aprinde(la faţă ). Si + S9 [enervare]: a se agita. a deznădăjdui. a se cufunda. a se mânia etc. modificări ale expresiei feţei. a deplora. a înnebuni. a întrista. dispreţ]: a antipatiza. a detesta. a se îngozi. a se reconforta. a-şi reveni. a se dezgusta. a îndrăgi. a se cutremura. a se indigna. S i + S19 [gestică]: a se cruci. deznădejde]: a dispera. a se lăfăi. a se înciuda. a tresări. a fremăta. Si + S21 [mişcări ale corpului sau ale părţilor corpului omenesc]: a se agita. a vibra(despre voce ). a încânta. a se vindeca. a încătuşa. a topi. a ofensa. alterări ale vocii. a se îmbufna. a învenina. a urî. a sătura. a savura. a roade. a se descătuşa. a se înfiora. a disconsidera. a înviora. a jena.

În urma analizei semice s-a inventariat un număr anumit de seme care caracterizează subclasa dată. a reacţiona ca un om jignit. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1..Structura semantică a verbelor psihologice în limba română 91 care exprimă atitudine. Manea Dana. Bucureşti. ofensat „care a suferit o ofensă. acest subgrup de verbe este compus din circa 300 de unităţi. supărat”. comportament verbal etc. a vexa”. Dintre acestea. Multe verbe psihologice au formă pronominală. Verbele psihologice. jignit. a se ofusca. . căruia i s-a adus o ofensă. „a aduce cuiva o ofensă. mimică. În încheiere. ♦ Refl. a insulta. 2001. menţionăm că verbele psihologice sunt destul de numeroase. iar polisemantice – 161. În cadrul descrierii semantice a acestei subclase de verbe au fost identificate mai multe subcategorii semantice.) „a se supăra”. a jigni. Structura semantico-sintactică a verbului românesc. De exemplu: a ofensa tranz. (fam. 139 de verbe sunt monosemantice. dacă pentru verbele respective dicţionarul înregistrează un adjectiv „psihologic” provenit din participiul verbului. Conform datelor noastre. insultat.

ideea fundamentală asupra unui concept existenţial. Te uită zăpada-i cât gardul. trăiri. priveşte…. la „o adevărată paradă a antinomiilor greu de pus sub semnul unităţii” [1. în poezia noastră postbelică ninsorile sunt reliefate la nivelul inspiraţiei mitice. recurgând. în conformitate cu anumite resorturi de percepţie lirică a lumii şi demonstrează în plan artistic redimensionarea dramatică a Universului. ele copleşesc prin imensitate. (G. aprofundează o complexitate de stări şi trăiri interioare. fără început şi fără sfârşit a aspiraţiilor umane într-un decor de solitudine nostalgică. p. Plumb de iarnă). Şi-a prins promoroacă şi clampa. de factură oximoronică. de orientări stilistice diverse. iubito. amplifică un anturaj existenţial specific. p. axate pe temeiurile poeticii populare şi trecute prin filiera unei individualizări artistice pregnante. 45]. evoluţiei. dar ating anumite dimensiuni în arta convertirii elementului modern cu cel tradiţionalclasic. au tangenţă cu frământările lăuntrice ale omului în dramatica sa conştientizare a rosturilor existenţiale. 5]. Astfel. de atribute sufleteşti. parcă toţi au înviat” (G. Bacovia. de la acordurile elegiace prefigurate în „ningea bogat şi trist ningea” (G. parcă toţi muriră. este conturată o stare „de sfîşiere” lăuntrică. Prin stilizarea acestui laitmotiv. după opinia lui M. Este vorba de un sistem tipic de imagini şi detalii artistice. Bacovia a oferit doar cheia în vederea preluării unui principiu estetic. generalizează. dar înfăţişează nişte stări existenţiale de limită. autorii noştri de poezie. Versul lui Bacovia. îşi trage seva din substraturile creativităţii folclorice. încercând să plaseze drama omului în raport cu veşnicia. întrevede nişte spaţii imateriale. ce are menirea să contureze o curgere fantasmagorică. una din imaginile-cheie ale artei noastre tradiţionale. Marş funebru) până la „ninge. Bacovia. Decembre) Dacă Bacovia încearcă să concretizeze o situaţie transcedentală.92 METAFORA NINSORII: PRINCIPII DE SIMBOLIZARE MITICO-FOLCLORICĂ TATIANA BUTNARU Universitatea de Stat din Tiraspol (Chişinău) Metafora ninsorii. Bacovia. Spre geamuri. Ninsorile coboară lent şi se suprapun într-un cadru poetic vizionar. caracterul perpetuu al vieţii. semnalăm o codificare metaforică a sufletului omenesc. să amintească de senina integrare în natură. nu numai că-şi anunţă menţinerea în tiparele spiritualităţii populare. unde metafora ninsorii „nu cunoaşte fantasticul propriu-zis” [2. Te uită cum ninge decembre. al mişcării. Se are în vedere. aspiraţii. Cimpoi. ce se desfăşoară atât de . îşi extind preocupările într-o gamă complexă de atitudini.

Stănescu „ninge peste verbe”. Bacovia explorează înţelesurile filosofice ale mioriticului şi îşi amplasează ninsorile într-un spaţiu atemporal. descărcare. Apropierea de Bacovia. care îl integrează în stihia cosmică pentru a găsi o justificare ontologică a existenţei universale. Întâlnirea poeţilor basarabeni cu Bacovia. Teleucă. precum şi alţi creatori din arealul cultural românesc. Codreanu să depisteze în creaţia unor scriitori din Republica Moldova. încărcare de alb şi descărcare de negru” [3. Blandiana se ataşează acestui laitmotiv prin gradul sporit de sintetizare dialectică. /domnitoare. acolo unde detaliile poetice converg spre sublim. dar oferă autorilor din diferite generaţii „un reper în Absolut” [4. după cum precizează în continuarea aserţiunilor sale cercetătorul. Eminescu. Stănescu. La Bacovia. are loc într-un mediu reconfortant. a generaţiilor. p. În continuare. în care s-au concentrat ideile de materialitate şi spiritualitate zămislite de veacuri în accepţia populară. „Floarea albă de zăpadă …. 209]. p. adică sunt recreate nişte modele de revigorare estetică. La fel ca în viziunea eminesciană. voievoadî (N. aidoma fulgilor de nea şi împreunării acestora „cu necuvintele”. Cântec) este „străvezie” şi se reflectă prin „îndoirea luminii” în „sublimul static”. La V. p. ninsorile cad „la o margine de existenţă” şi capătă caracter de amploare. metafora ninsorii îşi găseşte o justificare în sine prin însăşi concepţia estetică a autorilor de poezie. prin medierea unor conexiuni estetice stabilite în sfera poeticului. încadrându-se în acea sobrietate miraculoasă. Aceasta îl determină pe criticul T. 46]. Sentimentul dureros al singurătăţii cosmice este amplasat într-o lume selenară. superioară în esenţa ei. La N. Metafora ninsorii transpare în anumite cupluri corelative şi se manifestă prin mai multe interferenţe şi suprapuneri de sensuri. când „universul bacovian este golit de aparent” [4. fenomen ce-şi găseşte explicaţie nu numai prin prezenţa unor afinităţi interceptate mai mult în plan stilistic. 209]. Teleucă. ninsoarea copleşeşte atât de mult eroul liric. Din mărturisirile poetului basarabean. M-or troieni cu drag Aduceri aminte. (M. Plenitudinea trăirii se precipită în contextul unui orizont floral. 209]. p. în acelaşi timp. un „bacovianism epigonic” sau „bacovianism în oglindă” [4. semnifică „încărcare şi. ca şi curgerea ireversibilă a timpului. indică calea unor nuanţe de valoare germinativă: Cum n-oi mai fi pribeag De-atunci înainte. printr-o reflecţie filosofică de adâncime mitică. Mai am un singur dor) De menţionat. Din ninsoare vine „un dor de îngeri” şi pe această . se realizează în plan transcedental.Metafora ninsorii: principii de simbolizare mitico-folclorică 93 firesc ca şi succesiunea anotimpurilor. A. printre care şi V. fulgii de zăpadă se revarsă din „ochiul de iarnă” sau „ochiul apei din poveste”. adică sunt transpuse nişte corespondenţe metaforice pentru a prefigura „spectacolul insolit al alunecării cuvintelor” [1. ca să iradieze în nişte contururi magice. 28]. p. încât la un anumit moment pare că asistăm la declanşarea unui spectacol. unde lumea este văzută printr-o imaginaţie lăuntrică. ninsoarea capătă o nuanţă metafizică şi se profilează pe fonul proiecţiei mitologice a fenomenelor din natură.

29]. prin tendinţa de a crea un sublim spaţiu imaginar. dar şi de cutremur sufletesc faţă de o curgere fantasmagorică. p. Pentru voi am albit toată noaptea. nemijlocit. cu alte cuvinte. în infinit” [6. aflat într-un stadiu precreatural”. p. dorit şi aşteptat”. dar şi a unui adevăr imuabil. Iniţierea mitică se realizează prin nişte modalităţi specifice. indică calea spre intuiţia artistică a poetei A. şi de romantism. visat la rândul lui de către cineva care e visat de altul. evocat anterior. Blandiana este despovărat de finalitate. cu deschidere spre o zonă a misterelor. ca un „vis într-un alt vis. şi. Vânt de vară ne-a bătut. 40]. Blandiana manifestă tendinţa de „ancorare” în mitologie şi.94 Tatiana BUTNARU cale se instituie principiul superior ce unifică. „autoarea îşi mitologizează meditaţia lirică. şi de suprarealism. demonstrează cu certitudine iniţierea într-un „sistem mitologic de referinţă”. În analogie cu valenţele estetice din marea poezie universală. Peste noi. Blandiana. şi de modernism” [4. . dacă Aţi pricepe ce greu e să ningi! (A. Blandiana. poeta îşi revendică ninsorile în concordanţă cu ambiguitatea existenţială şi caracterul arhetipal al semnificaţiilor exprimate: Pentru voi am nins toată noaptea deasupra oraşului. Evocarea patetică a „căderilor de alb în noianul sufletelor omeneşti” este calificată de V. Bunăoară. „Starea halucinantă” a ninsorilor conturate „la o margine de existenţă” de către V. p. unde se suprapun diferite tărîmuri ontologice „fără a se explica aşa cum multe nu se explică şi nici nu încearcă să se explice pentru că pare a fi pentru o altă lume decât a noastră” [3. peste-amândoi [9. atunci când în somn se produce fenomenul de transfigurare a stărilor sufleteşti. „lumina cu întunericul după noaptea orfică” [5. Manolescu. Spectacolul ninsorii. Versul A. Teleucă drept „expresie a veşniciei Încercări-De-A-Nu-Muri. a continuităţii. 294]. Teleucă. căreia autorul îi mai spune „ningere”. Niţu. similar cu cel din scrierile folclorice. îşi proiectează în mit aventura pe tărîmul creaţiei” [7. p. p. după cum explică fenomenul N. are loc o dramatică căutare a sinelui creator. Ideea se cuaguleaza (coagulează) din ceea ce T. n-a viscolit. 3]. şi de expresionism. A. este prefigurat un tărîm al himerelor. a unor resorturi şi viziuni iniţiatice: Nici n-a nins. şi el visat – şi tot. p. p 1]. 71]. a unui „spaţiu etern care nu dispare şi pe care fiecare îl descoperă prin confundarea în el însuşi şi prin întâlnirea meditaţiei şi contemplaţiei interioare” [8. astfel. amplifică redimensionarea mitică a intuiţiei sale artistice. Codreanu numeşte „transmodernism având ca suport diversificarea sincretică a unor elemente. O. Senzaţia de încântare. Flori de măr s-au scuturat. Elegie de dimineaţă) La un moment dat. căderea florilor de măr peste eroii adormiţi dintr-o străveche colindă populară capătă asociaţia unei ninsori purificatoare. 273]. în conformitate cu o sugestie a lui Gh. are loc „în vis”.

este credinţa în perenitatea unui spirit creator. în continuă resurecţie: Orice fulg l-am gândit. de taine şi mistere ontologice. Păstrând prin convenţie. ca de la această dimensiune să contemple zăpezile viitoare. reprezintă sinteza unui destin artistic. În această ordine de idei. Blandiana „se zideşte” într-un templu de cuvinte. la N. prin urmare. dar în acelaşi timp încearcă să dezvăluie noi dimensiuni spirituale ale mitului creaţiei. Blandiana se reconformează şi revine la ceea ce în viziunea poetului basarabean A. şi. „tot universul era albastru şi gol”. Blandiana. are loc integrarea într-un spaţiu mitic. Şi tot albul din lume va ninge pe voi… (A. cu un substrat mitologic străvechi. printr-o declanşare de lumini şi umbre. p. confraţii săi de generaţie. ca de la o înălţime de altar. unde mitul îi determină să-şi recupereze stările şi trăirile sufleteşti din interior. ideea de prefigurare mitică. „n-am altă Ana. De aceea. lustruit cu privirea. A. marcat de „statornicia din veac a ritmurilor primare ale vieţii” [10. Pe de altă parte. oferind posibilitatea de reintegrare într-o ambianţă sacră. Blandiana adâncul necuprins al ninsorilor capătă asociaţia începutului. 27 ]. Elegie de dimineaţă) Fenomenul de asociere cu mitul ţine nu numai de „privirea estetică” prin intermediul căreia autoarea percepe feeria ninsorilor. „proiecţia unei existenţe care s-a identificat cu frumosul şi s-a devotat creaţiei” [11. condensat până la saturaţie de nişte resorturi şi trăiri sufleteşti de excepţie. unde predomină armoniile primare. Ceea ce vrea să demonstreze A. Modelat. Blandiana. p. mă zidesc pe mine”. eroul A. încercat. eul creator al poetei tinde să se încadreze în sfera unor resorturi artistice fundamentale. Mai bine zis.Metafora ninsorii: principii de simbolizare mitico-folclorică 95 Poezia contemporană se bazează pe cadrul vizionar al acestor corespondenţe estetice cu intuiţia populară şi are menirea de a transfigura fenomenele din lumea înconjurătoare sub un unghi specific al raportului dintre mit şi realitate. deschiderea spre mitologie. precum şi unii succesori de condei. cântărit. O să vină ninsori mult mai mari după mine. se vor menţine în nişte situaţii poetice specifice. aşa cum se profilează în mit. de . fie din dreapta sau stânga Prutului. Stănescu. reflectă un concept estetic viabil. Stănescu acestea se disimilează „într-un bulgăr de zăpadă verde” sau în conturul albastru al cerului. La fel ca şi N. Codru capătă sugestia „de sacru. Blandiana. aidoma personajului mitic. 115]. de unde survine demonica ardere interioară a artistului. incursiunile lirice capătă o accepţie ancestral-astrală. cuprins de nostalgia ninsorilor. metaforele şi simbolurile sunt orientate spre estimarea unor sensuri primordiale. Blandiana. A. ceea ce amplifică ideea germinaţiei totalizatoare. Străluminat de acest „astru arzând de zăpadă”. eroul A. se îngemănează cu resorturile personalităţii creatoare. Elegie de dimineaţă) Culminaţia emoţională a acestor căderi ancestrale de ninsoare se află în ascendenţă. semnele unui „simbolism cristologic”. Dacă la A. Blandiana încearcă să atingă suprema valoare a mitului în baza concepţiei sale. (A.

cu semnele unui cosmos sacralizat „răscumpărat prin moartea şi învierea Mântuitorului” [12. Blandiana. Blandiana amplifică ideea de biserică. fie de geneză biblică. Codru. plăsmuitor al celor mai nepieritoare valori. p. . de unde survine şi necesitatea „rezervelor de alb”. p. Blandiana. (A. zbuciumul mistuitor al artistului. Singurătate) „Aerul alb” al ninsorilor „cutreieră” universul poetic al A. Ninge Isus. mai fără-apus: Ninge Isus. aprofundând nobleţea sufletească a eului liric. Codru face o analogie dintre metafora ninsorilor şi dumnezeire. imaginea recreată mai poate fi surprinsă prin prisma înrudirii ei cu divinitatea. acestea găsindu-şi expresie prin intermediul unor asociaţii metaforice libere. învăluită în ninsoare. Codru îşi „declanşează” ninsorile dintr-o perspectivă cosmică şi telurică în acelaşi timp. Privită într-un alt context. care. Spaţiul spiritual mitic se reconstituie prin împletirea diferitor elemente. 205]. Drept confirmare. Înzestrat „de un orfism al privirii” [4. poate servi şi metafora mitică a bisericii. a reliefa contrastele izbitoare ale unor situaţii existenţiale specifice. încât apare tentaţia unei evaziuni într-o anumită ambiguitate ontologică. De aceea. pe care o evocă pătruns de adâncă evlavie: Dar niciodată-n lume nu s-a spus. o identificare sincretică de viziuni. Eul liric al A. Blandiana. dar şi de sensibilizare lăuntrică. Mai simplu. fie prin exteriorizarea experienţei creatoare a destinului artistic. 248]. mai profund. biserica este învăluită în iubire şi ninsoare în acelaşi timp. se îngemănează cu gravitatea emoţională a scrisului lui A. „ei parcă-n albul pietrei ning”. eroul lui A. Simultaneitatea necontenită a ninsorilor vor readuce eroul liric al poeziei contemporane „în dimineaţa de după moarte”. acolo unde în plan simbolico-metaforic are loc alternarea secvenţelor de viaţă.96 Tatiana BUTNARU sublim. Blandiana. „clipind sub ochiul… albastru” din „Care ninge enorm Şi niciun pas Nu profanează lumina Depusă în straturi…” (A. exprimă creaţia autentică. Codru. capătă deschidere către un spaţiu fără limită pe tărâmul cunoaşterii poetice. precum şi variatele esenţe ale naturii umane. „solidarităţi şi corespondenţe magice” [2. p. şi A. la A. din substraturile căreia sunt depistate „neaşteptate semnificaţii” cu „ecouri adânci în univers”. 49]. Diferenţa mitologică dintre tărâmurile vizate determină autorii să-şi facă o retrospecţie sentimentală pentru a deschide orizonturi noi de poezie. Şi Doamne în cerul nostru cât prinos) Prin expresia „parcă a nins cu Dumnezeu” sau „ninge Iisus” este relevată o culminaţie a dăruirii omeneşti. de frumos”. Şi A. având în vedere nu numai personificarea patimii pentru frumos. căutător al absolutului.

1979.. Ninge la o margine de existenţă.M. Cartal (Orlovca). Bomher. Referinţe critice la cartea La cules îngeri de A. 1994.A. Basarabia sau drama sfîşierii. Bucureşti. Ciompec. A. inf. 8. 3. 11. Papadima. Gh. T. 1971. N. 11. Poetica arhetipală. 7. M. Chişinău. De la Zamolxis la Cenghis-Han. Junghietu. N. Critice. 4. Eliade. 2. 6. E. Craiova. Bucureşti. 1964. 2005. 9. Blandiana. 5.Ş. O. 1997. 2003. Fochi. Chişinău. 1988. A. Elemente mitologice în cultura populară românească. Manolescu.Metafora ninsorii: principii de simbolizare mitico-folclorică 97 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Niţu. Codreanu. culeg. 10. 1988. George Coşbuc şi creaţia populară. ms. Reni-Odesa. Micu. Bucureşti. 176. Chişinău. 22 ani. Gh. V. Bucureşti. Bucureşti. D. Prefaţă la cartea Persoana întîi plural. . Bucureşti. 2002. Cimpoi. M. 1941. D. Reuţoi. O viziune românească. 1967. Mit şi mitologie eminesciană. Iaşi. Motivul creaţiei în literatura română. Teleucă.

în lingvistică. 2) neutri (automat „Kalaşnikov”. 42]. de asemenea. Termenul militar este un simbol al unui concept. Anume din această perspectivă a relaţiei dintre forma gramaticală a termenului militar cu noţiunea. stare de mobilizare. nealterabilă din acest punct de vedere. Definiţiile noţiunilor de „termen militar” şi „terminologie militară” sunt aproape identice cu definiţiile noţiunilor de „termen” şi „terminologie” din ştiinţa limbii: termenul militar este acelaşi cuvânt (sau îmbinare de cuvinte) care denumeşte o noţiune a unui obiect. cartuşieră ş. Termenul militar se deosebeşte substanţial de un cuvânt obişnuit. deoarece exprimă o noţiune specială. Sub aspect structural. trenurilor (nu denumeşte o garnitură de cale ferată. 3) incorect orientativi (tanc maritim (nu denumeşte o maşină de luptă. ce nu-şi pierde integritatea lexico-semantică. demobilizare. de corespundere şi compatibilitate a semnificaţiei literale cu cea reală. . şi nu e deliberativ. teleindicaţie (nu denumeşte o indicaţie transmisă de la depărtare. iar conceptul lui reprezintă sensul terminologic. sintactice şi gramaticale. a.). rachetă antiaeriană. care oferă. se înscriu la aceiaşi parametri ştiinţifici ca şi noţiunile de „termen” şi „terminologie”. termenii militari pot fi împărţiţi. din punct de vedere formal. a. Pe acest temei are loc procesul de formare a termenilor militari româneşti. tanc ş. special militar. pistol „uSI”. sistemul ei imanent şi metalimbajul ei militar propriu-zis. în următoarele trei grupe: 1) corect orientativi (aviaţie militară. Structura gramaticală a termenului nu este însă totdeauna compatibilă (potrivită) cu noţiunea [1. a. reprezintă totalitatea de termeni militari dintr-o limbă sau din toate limbile. termenul militar trebuie să fie o unitate nominativă unică şi independentă.). formarea termenilor este totdeauna un proces conştient şi nu spontan. având ca sursă de formare limba română contemporană. proces sau acţiune din domeniul profesional. p. care se sprijină pe conştiinţă. mitralieră. convenţional. Şi. în continuu.). structura termenilor militari are o importanţă majoră în orientarea şi exprimarea cât mai reuşită a particularităţilor noţiunii exprimate. Aşadar. dar „o instalaţie destinată transmiterii şi reproducerii valorilor coordonatelor de poziţie ale ţintei aeriene”. dar „o navă de transport din compunerea marinei militare”. Terminologia militară. 38]. indiferent de procedeele de exprimare a conţinutului acestei noţiuni [1. o multitudine de posibilităţi semantice. avion fără pilot.98 DESPRE NOŢIUNEA DE TERMENI-SINTAGME AI METALIMBAJULUI MILITAR ROMÂNESC MARIN BUTUC Universitatea de Stat din Moldova Noţiunile de „termen militar” şi „terminologie militară”. p. din acest motiv. nu aduc vreo informaţie privind semnificaţia noţiunii denumite. dar „o parte a afetului gurilor de foc de artilerie”) ş. conţinutală. Am putea vorbi deci de stabilirea frontierelor semantice ale unui semnificant. termenii orientativi neutri.

şanţ de comunicaţie. fapt condiţionat şi determinat de interesul terminologilor de a crea termeni ce denumesc noţiuni militare. Totodată. tanc-nomad ş. terminologia militară constituie un sistem complex sub aspectul structurii. metalimbajul terminologic militar (şi nu numai) este complex sub aspectul structurii. 2. comisar militar. Termeni militari-sintagme sunt cei alcătuiţi din două sau mai multe cuvinte. termenul militar (împrumutat sau creat) trebuie să fie scurt. Termeni militari trimembri: tun de însoţire. . laconic şi uşor de operat. batalion de construcţii aerodrumuri ş. Termeni militari polimembri: instalaţie de lansare a rachetei nedirijate. p. exprimînd. desant aerian. să reflecte calităţile necesare şi suficiente ale noţiunii ce creează şi susţine specificul ei” [1. 38]. a. a. Din acest motiv. cercetare aeriană. particularităţile definitorii ale noţiunii denumite. plafon al avionului ş. E de adăugat că termenii militari nu pot fi exprimaţi întotdeauna printr-un singur cuvânt – scurt şi comod. misiune de foc. Как работать над терминологией (основы и методы). b) sintagme stabile (fixe). bombă cu sodiu. 1968. Din punctul de vedere al numărului de elemente incluse în sintagmă. 3. derivate. pîlnie de obuz. Москва. a. e absolut necesar să corespundă unor cerinţe tehnice de operare.).). care denumesc o noţiune din cadrul domeniului militar.. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. dar şi compuse sau termeni militari-sintagme etc.Despre noţiunea de termeni-sintagme al metalimbajului militar românesc 99 E de reţinut că. ale căror elemente constituente. a. Aşadar. tun antiaerian. 2) sintagme nepretabile descompunerii: (gheară de pisică. tanc maritim. pentru ca un termen militar să aibă o funcţionare optimă. Acestea. forţă aeriană ş. atac din contact nemijlocit cu inamicul. a. termenii militari româneşti pot fi clasificaţi în următoarele categorii: 1. mină fără contact ş. Наука. С. Termeni militari bimembri: cartuş filtrant. tun atomic. la rândul lor. 4. a. Лотте Д. a.). bombă de noapte. Termeni militari tetramembri: autoamfibie cu trei punţi. se împart în următoarele categorii: sintagme pretabile descompunerii: a) îmbinări libere unde fiecare component poate face parte şi din alte sintagme (tun antitanc. deoarece conţine cuvinte simple. plasate în alte îmbinări. tun de turelă. convenţional. nu mai sunt termeni militari (şanţ de adăpost. artilerie de coastă tractată cu maşini ş. „termenul militar trebuie. prin acestea. obstacol berbec. În primul rând. misiune de luptă ş.

mai întâi. adverbul. după părerea noastră. care. asemeni articolelor.). Valoarea lexico-semantică şi informativă a adverbelor există în structura gramaticală a cuvintelor-adverbe. de timp (devreme. deoarece ele. Nesusţinerea sau „inacceptarea” particulei ca parte de vorbire şi „dizolvarea” ei în categoria morfologică a adverbelor constituie. iar adverbele sunt părţi de vorbire de sine stătătoare. a. Şcerba vorbea. particulele sunt părţi de vorbire auxiliare. stau. din păcate. agale. p. pe când semantica lexicală a particulelor apare odată cu aderarea lor la un cuvânt din propoziţie sau la o propoziţie în întregime. particulele. încet. de loc (sus. Particulele pot însoţi orice parte de vorbire în propoziţie. despre „formalism în limbă” [1. pe lângă un verb). particulele fac parte din categoria părţilor de vorbire care-şi obţin statut lexico-gramatical simultan cu funcţionarea lor în propoziţie.100 UNELE ASPECTE MORFO-SINTACTICE ALE PARTICULEI ÎN LIMBA ROMÂNĂ PETRU BUTUC Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Academicianul L. Cu alte cuvinte. un fenomen. asemeni adverbelor. Astfel. p. şi nu sensul lui informativ-comunicativ [2. determină. p. un statut cu individualitate. departe. sunt incluse în cadrul adverbelor (numai pentru că ele. 14]. acolo. aproape ş. Suntem de părerea că particulele nu pot fi excluse din rândul părţilor de vorbire şi nici nu trebuie să fie incluse sau trecute în categoria morfologică a adverbelor. care este în opoziţie cu principiul logico-semantic şi funcţional. 585]. a.) etc. dispun de un statut morfo-sintactic bine determinat. deşi n-au încetat a mai funcţiona în limba română. târziu. numai un verb.). prepoziţiilor. de regulă. în propoziţie. 61]. În primul rând. particulele româneşti. există aprioric funcţionării adverbelor în propoziţie. dis-de-dimineaţă. la chindii ş. însă. pe când particulele imprimă cuvântului sau propoziţiei un sens informativ-comunicativ suplimentar odată cu aderarea la acest cuvânt sau la această propoziţie. jos. a. un exemplu de manifestare certă a formalismului structural în lingvistica românească actuală. rămâne a fi frecvent şi până în prezent. aproape exclusiv. pe îndelete ş. asigurându-i variate circumstanţe: de mod (repede. cu mulţi ani în urmă.V. ajutătoare. Particulele sunt părţi de vorbire total neflexibile. . între care forma gramaticală a cuvântului ocupă un loc central în cadrul enunţului. deoarece posedă categoria gramaticală a gradelor de comparaţie. Formalismul face abstracţie de semantică în favoarea criteriilor pur „formale”. iar adverbele sunt unităţi morfologice flexibile (parţial). O asemenea tratare a părţilor de vorbire constituie o expresie directă a formalismului lingvistic. imprimându-i nuanţe suplimentare de sens. deosebit de cel al adverbelor. conjuncţiilor şi interjecţiilor [3. Sensul lexico-gramatical al adverbelor poate fi perceput şi în afara contextului din propoziţie.

2005. Z. odată ce este încadrat. dacă nu chiar absurdă. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. îşi realizează funcţia sintactică în propoziţie indirect. ceea ce. Chişinău: Lumina. dar aceasta deloc nu înseamnă că particulele pot fi excluse foarte uşor din rândul părţilor de vorbire. ca să nu mai vorbim de cuvinte). Particulele. ni se pare. şi intonaţia. Moscova: Progres. deoarece în baza principiului funcţional în limbă (logic şi semantic). Cuvântul. bineînţeles. Anatol Ciobanu.Unele aspecte morfo-sintactice ale particulei în limba română 101 La baza ideei despre inexistenţa particulelor ca părţi de vorbire. 4. este ireală. 2. Această viziune în ştiinţa limbii. mai mult decât atât. Şcerba. 166]. îşi obţin. „părţi de vorbire fără funcţie sintactică” [4. 1985. Propoziţia. Particulele. fiind o unitate comunicativ-sintactică. lexicologia şi morfologia). p. ar sta. . 5. care se realizează ca părţi de vorbire numai în cadrul propoziţiei. orice cuvânt din propoziţie comunică. şi accentul.. ceea ce înseamnă că. marchează faptul că reducem obiectul gramaticii numai la studierea structurii. conform teoriilor funcţionaliste. Autori: N. reprezintă limba sub aspect comunicativ. Considerăm. spre deosebire de adverbe. Limba moldovenească literară contemporană. Mahmoudian M. în raport cu celelalte niveluri (fonetica. despre aşa-zisele „părţi de vorbire nelegate sintactic cu propoziţia” sau. N. Propoziţia este o unitate comunicativă. face ca toţi factorii care conlucrează la realizarea ei (şi pauza. Editura Academiei Române. 3. 1987. I. p. împreună cu partea de propoziţie pe care o însoţesc pentru a-i imprima nuanţe semantice adăugătoare. şi funcţie sintactică. Bucureşti. să fie factori comunicativi. 1958. vol. 1987. 35]. cu certitudine. L. V. Избранные работы по языкознанию и фонетике. având relevanţă comunicativă. Iavorschi. Lingvistika (traducere din limba franceză în limba rusă). că renunţarea la particulă ca parte de vorbire. foarte mult utilizată în unele gramatici. Gramatica limbii române. şi ipoteza. Leningrad. contradictorie. ceea ce înseamnă că este şi unitate sintactică. deoarece sintaxa. Chişinău. fapt pe care îl confirmă glosematica lui Luis Hielmslev” [5. Matcaş. au şi funcţie sintactică în propoziţia din care fac parte. după părerea cercetătorului elveţian M. Târiţa. Mahmoudian. „înseamnă a duce gramatica în impas. Sintaxa şi semantica.

această nouă adecvare. . Filosoful-hermeneut Paul Ricoeur. 225]. simbolul. etc. atitudinile îşi revendică „propria organizare. lirizarea are în mod obişnuit suportul mai mult sau mai puţin substanţial al acelor mijloace figurative (metafora. cum relevă T. metafora exercită. de preferinţă. p. De menţionat că. p. 203-204]. în general. extinderea de sens prin care retorica clasică identifică metafora” [4. mai multe funcţii estetice care. figura respectivă presupunând „o folosire deviantă a predicatelor în cadrul frazei întregi” [4. Relevând rolul nonpertinenţei predicative „ca mijloc potrivit pentru producerea unui şoc între câmpuri semantice” [4. în principiu. De aceea în uzul literar-artistic al limbajului. 16]. într-un act de enunţare. afective şi evaluative. p. care este metafora. 203]. p. Atare atitudini ale locutorului îşi găsesc expresie în sistemul de imagini al discursului. Vianu. numit uneori dictum şi o atitudine a locutorului în raport cu acest conţinut (şi care constituie ceea ce s-a numit modus sau modalitate)” [1. A. consideră metafora o formă principala a predicaţiei în discurs. p.) care. în mare măsură. Logicienii şi lingviştii „au considerat adesea necesar să distingă. p. spre deosebire de uzul ştiinţific al acestuia. menţionează exegetul. descriind dialectica actului de enunţare. Lor le revine meritul de a fi elucidat modul de funcţionare a acestui „tandem” în limbaj. propria conexiune emoţională internă. inclusiv în cea heterodiegetică. sunt declanşate şi sprijinite. Potrivit lui I. p. de „expresie” şi de „individualizare” a atitudinilor „emotive” ale vorbitorului faţă de cele enunţate [5. 70]. La rândul ei. la nivelul cuvântului izolat. suscită. Poeticienii. 449]. cu alţi termeni: referinţă şi atitudine faţă de referinţă. iar adesea acest lucru nu are nicio legătură cu relaţiile logice ale referinţelor ce contribuie la producerea atitudinilor” [2. pe urmele poeticianului Jean Cohen. între un conţinut reprezentativ. referinţele au funcţia „să provoace şi să sprijine atitudinile care constituie viitoarea reacţie” [2. numit şi predicaţie [3. folosite „local” cu diferite funcţii stilistice în planul verbal al perspectivei. Richards. În lumina celor spuse se impune precizarea că în scrierile lirice atitudinile eului. este unanim recunoscută legitatea exprimării de către locutor a unei atitudini (emoţionale sau evaluative) în legătură cu ceea ce este enunţat. 255]. Manifestându-se drept o nouă pertinenţă semantică. produsă la nivelul frazei întregi.102 FIGURATIVUL CA MODALITATE DE LIRIZARE A NARAŢIUNII HETERODIEGETICE CAROLINA CĂRĂUŞ Universitatea de Stat din Moldova În orice tip de naraţiune. se conjugă: „sensibilizatoare”. operează. de referinţele figurate pe care le desemnează actul predicativ. reflectă direct sau indirect atitudinile afective ale eului narant faţă de obiectul enunţării. 203]. Paul Ricoeur concluzionează: „Tocmai pentru a răspunde unei provocări ivite din şocul semantic producem o nouă pertinenţă predicativă. p.

pe de altă parte. iar sufletul lui urcă din creangă în creangă. în esenţă. Ion Druţă ş. încet. la unii autori (Z. Ioviţă. care. a. se ştie. se transformă adesea în comentarii metaforice.” (Ion Druţă. dând expresie poetică trăirilor şi stărilor personajului. Astfel lirismul cunoaşte o mişcare centripetă favorabilă intensificării şi expansiunii lui în discurs: „Onache urcă încet pe malul pârăiaşelor. Povara bunătăţii noastre). „Fiori reci. Stancu. imprimă un caracter uşor emfatic perspectivei narative. plăcere (dulce) vs durere (otravă) în enunţurile „inima lui de pulbere îl umili. iar. Graţie organizării metaforelor în ansambluri iradiante lirismul se revarsă în discurs. şi. drept urmare. îşi şterse ceafa şi îşi şterse pieptul lat. Densitatea expresiv-lirică creşte în urma asocierii în componenţa metaforelor (majoritatea oximoronice) a unor seme opuse: efemer (pulbere. folosesc masiv metafora şi alte figuri semantice în scopul reliefării şi lirizării atitudinilor afective ale naratorului.). datorită relevanţei lor. vânjos şi puternic. primind lovitura unei clipe. e monopolizată de naratorul heterodiegetic: „Îşi şterse fruntea. Sadoveanu. fiori fierbinţi aleargă prin inima femeii” (V. Or. stările emotive ale lui Kesarion şi ale Mariei. La vulturi!).Figurativul ca modalitate de lirizare a naraţiunii heterodiegetice 103 La o lectură atentă a prozei lirice heterodiegetice. Păienjeniş). comparaţie . în special când e utilizată pentru a exprima diverse nuanţe de superlativ. în care îi bătea repede inima încărcată de mânie şi pârjolită aprig de suferinţă (Z. cum tot călătoreau ei tăcuţi şi îngânduraţi. identifică. Intruziunile în interioritatea personajelor. pe care şi le permite naratorul heterodiegetic în virtutea omniscienţei asumate canonic. figurativul reliefează în acelaşi timp şi afectivitatea naratorului impersonal. O modalitate de lirizare sau de intensificare a lirismului îndrăgită de unii prozatori este redundanţa elementelor figurative (metaforă. Şatra). deodată se aude venind de undeva hăt de departe un dangăt de clopot.) metafora. Sadoveanu numeroase metafore ce sugerează. Nu o dată în urma unei regii eficiente. Densitatea expresiv-lirică a acestor nuclee devine pregnantă în cazurile când între ele se instituie o legătură de corespondenţă. atitudini care. pe creieri. dat fiind impersonalitatea acestuia. Stancu. O pierdea de sânge şi de nebunie i se lăsa. clipă) vs etern (veşnicie. Galaction ş. sunt. de pildă. În pieptul ei ardea toată pădurea şi bătăile inimii erau bolovani încinşi. Maria „s-a dus cu obrazul împietrit şi cu buzele strânse”. „Era o pătrunzătoare şi dulce otravă a întregii ei fiinţi”. metaforele şi alte figuri semantice se desemnează ca centre generatoare de unde lirice. cum e. În plus. alimentând cu sevele lui metafora titulară creanga de aur – sinteză plenară a trăirilor celor doi îndrăgostiţi. Ionel Teodoreanu. atitudinile afective ale naratorului. în Creanga de aur de M. a. „Gândurile i se topeau în cap […]. care săreau din loc şi o izbeau în coaste (Gala Galaction. actualizează lumea acestora şi o filtrează prin propria percepţie. călătorind prin ciudatul pom al vieţii. pe de o parte. nişte nuclee lirico-semantice care punctează evoluţia sentimentului de dragoste al personajelor. simbol. situându-se pe aceeaşi undă de recepţie cu actorii. singură în veşnicie şi nemuritoare”. prin care el. G. nemuritoare). disimulate. Astfel. în scena de la hipodrom: Kesarion „era într-un ceas de trudă lăuntrică şi de răsucire pentru a domoli în el însuşi o fiară”. observăm că mai mulţi autori (Mihail Sadoveanu. Zodia Cancerului sau vremea Ducăi-vodă). „Nu veni nici dădaca Mădălina: şi Russet se cufundă mai tare în negură […] Se topise în el fierbinţeala patimei” (M.

304]. de regulă. obligându-ne la numeroase asocieri între ceea ce ne spune şi ceea ce noi înşine am ştiut sau am putut şti cândva. un impact sensibilizator asupra discursului narativ. simultan. Deşi creează adeseori „impresia excesului stilistic” [6. cu altă metaforă. îl propulsează. E relevabil faptul că abundenţa elementelor figurative condiţionează acumulări emoţional-expresive având capacitatea să rezoneze liric pe segmente narative ce depăşesc contextul figurat. în consecinţă. metonimii şi comparaţii).104 Carolina CăRăUŞ ş. de nuanţe. R. relatând cum Dănuţ şi Monica. de „nuanţe” şi „vibraţii” lirice. Şi deodată. conferindu-le un farmec aparte şi totodată transformându-le în nişte oglindiri ale interiorităţii naratorului. „ielele străvezii” interacţionează prin semul „magie”. Printre cele mai răspândite se consideră determinativele evaluative cu sens figurat care se precizează şi se completează succesiv. generând un „şoc semantic”. în majoritatea scrierilor lui Ionel Teodoreanu (La Medeleni. se pierd în luncă furaţi de feeria ei. de vibraţii” [7. conturând o referinţă figurată – dogoarea toropitoare. (cuplate adesea cu simboluri. de obicei când se vrea centru de orientare pentru cititor. având. p. mireasma sulfinei îl învălui”. p. ca o melancolie de fân cosit în toamna soarelui de sus.) folosite de naratorul heterodiegetic pentru aprecierea celor relatate. deci şi cel nonfigurativ. reliefând palpabil sensibilitatea naratorului. 30]. de îngeri trişti şi blânzi. Modalităţile acumulării cu finalitate reverberativ-lirică sunt extrem de diverse în proza românească heterodiegetică. ale personajelor prin ochii cărora e văzută lumea. constelaţiile de elemente figurative au. În proza lui Ionel Teodoreanu scrisă la persoana III naratorul heterodiegetic obişnuieşte.) şirurile de metafore şi alte elemente figurative sunt purtătoare de „culoare” emoţională. şi. Drept urmare. Şi rechemarea propriilor noastre impresii. mai plină de culoare. face să funcţioneze poetic constituenţii lingvistici ai întregului enunţ. sfârşeşte prin însuşirea cu zâmbet a viziunii ce ni se oferă. ci şi de a o pune în consonanţă cu tulburarea de care e copleşit Dănuţ la descoperirea unei lumi de vrajă: „Ielele străvezii ale arşiţei umpleau zările de jocuri fără trupuri. nu în ultimul rând. a. prin apelul repetat la metaforă. hipnotizantă – ce face perceptibilă o stare de exaltare lirică. Asemenea şiruri abundă în descrierile peisagistice. dar care găsesc în suflet porţi deschise. a. Într-adevăr. să vină în discursurile sale narativizate cu aprecieri înveşmântate în metafore redundante. care extinde câmpul figurativ favorabil pentru fluidizarea lirismului şi. Tudor Ceaur Alcaz ş. intercalează în povestire succinte descrieri încărcate de metafore susceptibile nu numai de a da expresie înfiorării lirice în faţa frumuseţilor enigmatice din jur. încă nişte copii. amplificată progresiv de comparaţia complexă din continuare. retrezeşte în noi un fond emoţional uitat. funcţii de accentuare şi de nuanţare a valorilor semantice şi afective desemnate. Ricoeur) de care am pomenit ceva mai înainte. ce nu ne aparţin. Silvia Tomuş încearcă să explice specificul acestor procese de lirizare în felul următor: „Teodoreanu. fapt datorat puternicilor fluizi lirici pe care îi răspândesc. Digresive. Asocierea sememelor vădit incompatibile „iele” şi „arşiţă” produce o metaforă coalescentă originală care. confruntarea cu acestea noi. Extinderea undelor acestuia se datorează „şocului semantic” (P. sensibilizează întregul context al secvenţei. „jocuri”. astfel de inserţii metaforizate se impun în economia textului drept pauze emoţionale care potenţează lirismul spunerii şi. În primul volum al trilogiei La Medeleni naratorul. în principal. Zafiu .

ca o albă fluturare de aripă” (D. între expresia denotativă a unei lumi cu existenţă obiectivă şi expresia conotativă a unei alteia de esenţă subiectivă” [9. zâmbăreţ” (Ion Druţă. versul devine curat şi străveziu ca un fum iscat în depărtare” (I. ce funcţionează ca mărci ale subiectivităţii perspectivei şi enunţării. p. p. Matcovschi. pe spinare îi tremurau mii de scântei minunate ” (G. Comparaţiile. şi atribuie acesteia dimensiune emoţională unică. de femeie. „Avea ceva frumos ca cerul. în plasa cărora. Aceste volute propulsează un puternic val de dor ce străbate secvenţa despre Chişinăul plin de ispite şi platitudini. Druţă: „Un glas gingaş. De atare determinative figurate care exprimă şi intensifică lirismul se beneficiază fie la conturarea cadrului evenimenţial: „Era o înserare fumurie. Păienjeniş). Organizarea comparaţiilor în ample construcţii întemeiază un surplus liricosemantic şi contribuie la potenţarea lirismului. Ioviţă. 294]. odihnitoare. cu unduiri îndepărtate de clopot) pe axul sinecdocei repetate „un glas” mimează nişte volute lirice ce învăluie făptura iubitei. „provoacă o primă stare de tensiune lirică în interiorul procesului de semnificare. Or. Organizarea determinativelor cu valoare afectivă (gingaş. dispunerea în „evantai” a comparanţilor ce se referă la acelaşi termen comparat este la Ion Druţă o modalitate prioritară de dezvoltare a lirismului în trepte: „Avea clopotul cela un sunet curat ca lacrima. luna se zbătea. modul de constituire a comparatului şi/sau a comparantului poate dimensiona această tensiune lirică ce apare deja în actul de semnificare. fie la plasticizarea descrierii: „Toate casele din Duda au câte o palmă de grădină în faţa lor şi grădinile se întind până la malul Nistrului – roditoare. un glas ce venise pentru a-i lua tot ce-a avut. ghimpi ruginiţi – puzderie de păianjeni. visătoare. fie la caracterizarea personajelor: „glasul îi era sonor. „Ursula plutea încet. Povara bunătăţii noastre). fulgii de zăpadă cădeau lent şi odihnitor. „Ajuns la această mare minune. frumos cum sunt frumoase lacrimile bucuriei…” (Ion Druţă. luminătoare” (D. de pe cap îi lunecase un văl de lumină. tăinuit şi dulce. Delfinul). se ştie. Capacitatea de reverberare lirică a determinativelor figurate este sporită adeseori prin reluarea şi dispunerea lor simetrică.Figurativul ca modalitate de lirizare a naraţiunii heterodiegetice 105 califică astfel de cuvinte evaluative drept mărci lingvistice ale subiectivităţii eului şi enunţării [8. un glas cu unduiri îndepărtate de clopot. Povara bunătăţii noastre). creşte simţitor când ele intră în componenţa unor construcţii comparative complexe: „Afară ningea. Matcovschi. galbenă şi bolnăvicioasă. străduindu-se să-şi desprindă coarnele din ochiuri de sârmă şi să urce pe cer” (V. În proza lui Ion Druţă se reţin şi alte tipuri de construcţii enumerative simetrice. Stancu. tulburător precum lacrima. plină de linişte şi de pace” (Z. aşa cum e în următorul fragment din romanul Clopotniţa de I. Bunăoară. Situarea cuvintelor evaluative afective . Capacitatea de lirizare a determinativelor în cauză. între care cele comparative remarcabile prin virtualităţile lor lirice. veşnic ca cerul cântarea copiilor în plină iarnă la geamul unei case” (Ion Druţă. Biserica albă) sau când acestea formează o parte integrantă a unor metafore desfăşurate ori a şirurilor metaforice: „Ghimpi negri. Şatra). Meniuc. 248]. Toamna porumbeilor albi). senin. senin ca cerul. pe care îl descoperă Horia. Biserica albă). continua să-l tulbure… Era un glas tăinuit şi dulce. sugerând farmecul şi puterea irezistibilă a dragostei. dăruindu-l cu ceea ce are”. Bătuta). prin însăşi esenţa lor. Druţă. blajină.

se topiră roş. senin. Pe măsură ce se derulează naraţiunea. expresivitate cromatică. Bineînţeles. Întemeiat iniţial pe câteva metafore-dublete şi dezvoltat apoi prin relaţiile cu alte construcţii figurative. I. Înfloriseră macii. cu creste sanghine. lexemul „macii” cumulează sensuri figurate. Şi deodată. Angrenajul de o coerenţă perfectă al metaforelor şi comparaţiilor dispuse asimetric determină intensificarea progresivă a sentimentului de încântare. acoperind nu numai segmentul construcţiei comparative. el îşi extinde semnificaţiile şi implică o percepere afectivă a unui timp istoric care se descoperă drept atroce: sacrificarea fiinţei umane într-un război nemilos. dubletele metaforice din fragmentul respectiv atribuie termenului regent. Observăm că. Atare sensuri ale macilor se bazează pe ocurenţa semului „foc” cuprins de majoritatea metaforelor-dublete. cum este cel al Fiţei Elencu şi Barbu Dumşa. dar şi afectivă. devenind simbol. se referă la un termen regent comun. nourii mici ca un stol de hulubi ciuguleau sâmburi de rodie. Şaizeci de hectare. erau numai foc şi pară. […] Se repezea câte o boare de vânt. sunt nu puţini scriitori care evită dislocările simetrice. (simbolul macilor). cât şi la comparant. faţă de manifestările ei exuberante. călite. Teodoreanu ş. veşnic) între termenii comparaţiei. Pe altă zare. îl reliefează. mărindu-i efluviile lirice emanate. cuprinşi de flacără. Întru ilustrare desprindem un episod din romanul La Medeleni în care naratorul relatează despre călătoria familiei Deleanu la Iazul Mânzului: „În faţa soarelui. el preferând construcţiile asimetrice în care metaforele şi alte figuri semantice „cresc” parcă unele din altele. aflându-se în relaţii de sinonimie. expresive. a.106 Carolina CăRăUŞ (curat. legitimează reverberarea emotivităţii pe două direcţii. drept urmare. scăldat în sânge – şaizeci şi ceva de hectare. pe zarea de apus. dorul fierbinte al părinţilor pentru copiii morţi pe câmpul de luptă – iată doar câteva dominante ale acestuia. tulburător. şaizeci de minuni clădite din bulgării acestui pământ. sticlos roş ca belteaua de gutui. şi. relatate anterior de narator şi face să vibreze puternic regretul pentru destinele nerealizate în dragoste. care. care măresc forţa afectivă a discursului. Druţă. Unul dintre aceştia este Ionel Teodoreanu. şi sfieli violete ca încercănarea ochilor de fată. astfel ca ele se raportează atât la comparat. legănând flăcările acestui câmp cu creste roşii. şaizeci de valuri plămădite din gămălii de jăratec”. Considerabile disponibilităţi de lirizare a discursului atestă la I. fiind plasat în context metaforic. suluri lungi de abur fură deodată straturi răsturnate de uriaşi muguri de stânjenei. cât vezi cu ochii. Înflorirea le fu destrămare în fum albăstrui. metaforele-dublete. Se iviră coruri de rubin. prilejuit de contemplarea misterelor cosmice. Fiind redundante. întemeind o acumulare rapidă şi consistentă de efecte emoţionale. frumos – frumos. lirizează istoriile despre trecutul familiei Dumşa. simbolul macilor condensează substanţa lirică a discursului. sintetizând trăiri ce concretizează admiraţia faţă de vitalitatea naturii. transgresând secvenţa dată. […] Era ca o Şeherezadă a luminilor”. . Exemple concludente în acest sens putem găsi în episodul cu macii roşii din Povara bunătăţii noastre: „În faţa lui se legăna un câmp larg. În concordanţă cu acest sentiment. sensibilizând profund viziunea naratorului. se instituie o atmosferă de basm care. ci şi anumite segmente limitrofe. se contaminează reciproc. impetuoase.

Drept urmare.Figurativul ca modalitate de lirizare a naraţiunii heterodiegetice 107 Un caz exemplar de amplificare a poeticităţii unui simbol nuclear. stări sufleteşti ce dramatizează naraţia. lirizează percepţiile lui Peceneaga. . Prin ochii acestuia naratorul surprinde diverse fragmente din realitatea înconjurătoare a cărei poeticitate este redată cu ajutorul unui repertoriu variat de elemente figurative. Din văzduhul miezului nopţii începu să ningă o lumină slabă”. ca să le vie grai omenesc şi să deschidă soborul. o vrajă. O considerabilă capacitate de sensibilizare şi de lirizare vădesc analogiile desfăşurate care. fantome. Reverberarea acestora în discurs e susţinută de dezvoltările figurative. Câteva metafore şi o comparaţie. s-a auzit de trei ori: toc-toc-toc. conturând o sensibilitate absorbită de mistere. precum şi de substituirea cuvântului pâcle de coreferentul lui metaforic. Interacţionând cu contextul figurativ în care este plasat. Apoi într-un târziu privi cerul miezului-nopţii. în enunţurile ce urmează la o anumită distanţă de secvenţa citată: „Se vedea cum de pe vânătul zăpezii se preling în sus fantome. cuvântul-simbol pâcle se încarcă de semnificaţii poetice. devenind un centru de iradiere a undelor lirice. […] Acuma când se înfioară zvon în poiană. filtrate printr-o dublă optică figurată. „Păreau un basm. Sadoveanu. apoi coborau la vale. cugetând la felurite lucruri nedesluşite. O modalitate sui-generis de lirizare a regimului heterodiegetic este optica poetică atribuită de către narator unui personaj-reflector. pădurea Borzei din romanul Nopţile de Sânziene de M. Experienţa literară românească demonstrează că un rol fundamental în instituirea opticii personajului revine privirii lui. […] Ca dintr-o toacă de la o mănăstire din cer. iar respectiv. se produce o reduplicare nu numai a opticii poetice. ca un puf. un descântec părea câmpul cela de maci înfloriţi. Prin pâcla mişcătoare străbate de-aproape. deşi pădurea pare cufundată în somnul de cremene al muntelui. a mahnei şi incertitudinii ce îl cuprind pe Kuli în momentul în care îl ucide pe urs. în virtutea ocurenţelor sale. Nopţile de Sânziene). în cer şi în toată zidirea vie” (M. Sadoveanu: „Pâclele vin încet după el. care rezonează pe largi parcursuri ale textului. în pământ. simbolul pâclelor contribuie esenţial la prefigurarea atmosferei ireale în nuvelă. de dimensiuni cosmice. un ţipăt de buhă. Au în ele ceva viu. ci şi a ecourilor ei afectiv-lirice. nu mai puteai scăpa” (Ion Druţă. Deci se apropia ceasul: mintea i se subţie şi vederile i se deschiseră în întuneric. de mare sensibilitate. extind sfera de acţiune poetică şi de rezonare lirică a cuvântului / enunţului: „Avea o părere de bine care-i râdea în toată alcătuirea fizică: era în el aceeaşi lumină care vibra în cuprinsuri. […] s-au stins în pâclă şi cele din urmă zări ale zilei care mai nălucesc în înalt”. Atare percepţii. Carul mare şi cel mic îşi întoarseră oiştile de stele. „Stătu o vreme ca într-o somnie. Povara bunătăţii noastre). Sadoveanu se transformă într-un tărâm magic. apăsa asupra lor tăcerea îngheţată a înălţimilor”. toate sălbătăciunile s-au bulucit şi aşteaptă numai semn de sus. Totodată. Percepută din unghiul de vedere al personajului-reflector Peceneaga. cum e în secvenţa despre soborul vieţuitoarelor pădurii. de augmentare a forţei lui de iradiere lirică aflăm în nuvela Ochi de urs de M. Se ridicau în timp. Iară cătră amiază se mişcară din răsărit semnele balaurului. strecurate cu discreţie în discurs. fără răsunet. prin similitudinile şi corespondenţele marcate. singularizând sugestia poetică a tulburării sufleteşti. şi cum te prindea în mrejele sale.

îţi aduc acele gânduri care îmi tot croncănesc în inimă”. ajută flăcărilor să prindă puteri. pe nume Agripina. organizat pe axul câtorva simboluri antitetice (focul. aruncând umbre adânci pe fâneţele înflorite şi gurile de secure ale Scripetului. să-şi astâmpere foamea. Văzu o uriaşă grădină înflorită. merele/ amurgul. Privirea personajului-reflector pe nume Him başa din romanul Şatra. a. la mahala. converteşte elementele spaţialităţii în metafore şi simboluri care. ce exprimă o copleşitoare dorinţă de a trăi. ori gheaţă? Dracul să le ia! Dracul! Nu există draci!” În proza (heterodiegetică) a lui M. suflând tare. să se zbată. Registrul afectiv este nuanţat şi de simbolurile vizionare. câteva căsuţe de bârne. […] iar încolo aripile negre ale pădurilor de brad. Intensitatea trăirilor lirice ale personajului-reflector este marcată şi de multiple interogaţii. încărcaţi cu mere mici. coapte. le adună.” Naratorul auctorial metaforizează şi unele replici ale Agripinei. Galaction elementele de cadru focalizate de personajul-reflector. le scutură de zăpadă şi le făcu maldăr. […] Ca să mănânce mere ar trebui să trăiască până la toamnă şi tot până la toamnă să se isprăvească războiul. să se înalţe. declanşate de presentimentul trecerii în nefiinţă. fixând cadrul. G. Prins de alte treburi. Când socoti că a rupt destule. văzuse în câteva grădini. Evident. ce semnifică moartea. roşii. ori măcar să mănânce un măr. Astfel.108 Carolina CăRăUŞ a naratorului şi a personajului-reflector. Se poate lesne observa că deschiderea spre lirism a personajului-reflector provine din faptul că. se precipită în discurs sub forma unui flux continuu. Erau de aur stelele? De argint erau? De flăcări erau. se impun atenţiei cazurile când naratorul îi delegă personajului-reflector rolul . exclamaţii retorice difuzate în discurs: „Printre spărturile largi ale norilor. care revelează fascinaţia lui Him başa în faţa misterului transcendent: „Dar nu văzu cerul. Sadoveanu. precum şi zăpada/amurgul. unul singur. atunci când se afla în oraşul de lângă fluviul cel mare. zăpada): „Îşi aduse aminte că. Agripina vedea […] prin uşa deschisă. Z. Vântul. Scăpără şi aprinse focul. deşi acesta se limitează în aparenţă la o simplă înregistrare. Amurgul se topi şi pieri în năvala întunericului fumuriu al serii. uitase. trăirile şi senzaţiile lui Him başa. Văzu uriaşe flori galbene şi uriaşe flori albastre. meri strâmbi. I se făcuse poftă de mere şi se hotărâse să cumpere mere din oraş. În nuvela La vulturi! de G. iar el. Meniuc. umanizează lumea actualizată şi lirizează palpabil naraţia. Focul crescu”. efectiv el propune o transfigurare generatoare de poezie lirică. Unde se aflau mere. punctează un complicat proces afectiv şi concomitent intensifică lirismul stărilor sufleteşti actualizate. muşcând din cerul albastru. conferă acuitate deosebită afectivităţii lirice. Dar atunci nu mai avusese de unde să cumpere mere. simbolurile antitetice focul/merele. Stancu ş. Nu mai văzu nici stelele aprinse şi lucitoare ale cerului. Căută muşchi uscat. mărind densitatea lirică a discursului: „Iacă. prefigurează vizionar premoniţiile pe care le are aceasta privitor la o iminentă nenorocire. başa văzu licărind în slăvile cerului stelele. rupse crengi şi le aruncă în zăpadă. Proiectarea acestor premoniţii în metafore şi dezvoltări metaforice dispuse simetric dă ascuţime emoţiilor care o încearcă: „Dincolo de odorul adormit. interacţionând unele cu altele. tată. […] Se apucă. Văzu uriaşe flori negre şi uriaşe flori cafenii”. Him başa să se găsească cu şatra lui în partea cealaltă a fluviului. Îi mai venise o dată pofta. Văzu uriaşe flori albe şi uriaşe flori roşii.

„Văzu în ochii străinului ceea ce oamenii de rând nu pot arăta. Într-un dialog cu cuviosul Gherasie. Kesarion Breb din Creanga de aur. unde. veneau ca un potop. conturând o imagine impresionantă a urâtului existenţial. ca şi mai înainte lumina lină a bucuriei de a fi” (Z. între tumulturi. fiul împărătesei Irina: „Ba da. iar pământul soarbe mlaştina oamenilor. semănând în jur pace. adică de a adopta un alt mod de viaţă. Kesarion îşi îmbracă meditaţiile filosofice despre esenţa lumii în metafore la fel de sugestive. . Creanga de aur). dar între slăbiciunea mea şi între puterea lui s-a deschis o apă neagră. sta înălţat un bărbat în strai alb. „a sorbi”. este sortită la eşec. căci numai ele. vâscos. Reluarea în enunţul următor al termenului metaforizat mlaştină extinde câmpul semantic şi lirismul metaforei respective. […] Această lumină şi această dragoste erau aşa de vădite în omul cel străin. îi sunt prietin. cum era de fiecare dată când cădea în harul povestitului. ci rămăsese. Părea într-un pustiu al propriului său suflet”. mustind de lirism: „cerul primeşte miresmele florilor. aici.Figurativul ca modalitate de lirizare a naraţiunii heterodiegetice 109 de comentator şi apreciator al vieţii celorlalte personaje. fiecare erou asumându-şi fatalitatea propriului destin. tihnă şi voie bună” (I. imposibilitatea de a depăşi decalajul dintre lumea sa şi cea a lui Constantin. cuvioase Gherasie. În această mlaştină eu calc necontenit”. Stancu. O sursă de lirism care nu poate fi trecută cu vederea este poeticitatea metaforelor folosite în vorbirea lor de unele personaje. Concretizate în metafore şi comparaţii. […] Îşi aruncă ochii peste oamenii oacheşi adunaţi grămadă pe marginea gropii uriaşe şi rotunde. […] era ceva care se îmbina cu cerul şi cu nesfârşita strălucire a zilei înflorite. un adevărat poet în gândire şi simţire. ce poartă urmele sensibilităţii personajului-reflector. şi fiecare îşi avea albia sa. primejdios) şi cele ale termenului de referinţă „oamenii” (uman. Tot aşa. Şatra). Eu stau de partea asta şi el stă de partea cealaltă. astfel de aprecieri şi comentarii menţin climatul emoţional al expunerii: „Episcopul […] îşi aţinti privirea într-un loc. Sadoveanu. mări. Orice încercare de a traversa această apă neagră. în cheie lirică. Pe chipurile lor înflorite de tinereţe nu se scrisese nici mâhnirea. Părea singur în mulţime şi ridicat deasupra ei. nici uimirea. în discuţia cu părintele Platon. şi tot venea apa ceea. cufundându-se în plăcerea unei asemenea tovărăşii ca în însăşi lumina care-i împresura” (M. numele său. iradiază termenii asociaţi din proximitate „pământ”. Kesarion spune următoarele despre relaţia sa cu Constantin. ba da. „Vorbele lui. malurile sale. Nu ne vom putea aduna până la sfârşitul timpurilor”. […] Îl văzu pe Alimut lipit de Kera. dintre sistemele valorice ale Daciei şi Bizanţului. Povara bunătăţii noastre). nu departe de tribuna împărătească. Metafora nucleară mlaştină bazată pe opoziţia dintre semele termenului figurat (inert. săpată într-o singură clipă de explozie. spirit). conferindu-i totodată un relief stilistic suplimentar. încât bătrânul egumen Platon trebui să lepede de la sine orişice fel de îndoială. sunt nevinovate. „Him başa tăcu. apoi potopul se desfăcea în râuri. Druţă. proiecţie a unei depresiuni sufleteşti răscolitoare. Forţa emotivă a discursului respectiv este concentrată în metafora implicaţie „s-a deschis o apă neagră” prin care Kesarion exprimă. râurile – în pârăiaşe. produce metafore surprinzător de frumoase. avânt. care îl situează realmente pe aceeaşi undă lirică cu naratorul. Pe urmă iar se adunau toate într-o singură apă clocotitoare. pe care el îl deţine în mod obişnuit în calitate de instanţă a discursului. Bunăoară.

2. anume ea asigurând omului o existenţă în planul frumosului. 2000. aprecierile lui surprind individualul. Aprecierile şi comentariile lui Kesarion se metaforizează nu rareori când el caracterizează personajele participante la acţiune. Richards Ivor Armstrong. Limbajul poetic eminescian. esenţialul. Vianu Tudor. Ionel Teodoreanu sau bucuria metaforei. naratorul heterodiegetic exprimă adeseori atitudini afective. sub acest aspect. Problemele metaforei şi alte studii de stilistică. 9. Ţau Elena. Schaeffer Sean-Marie. 5. tandră şi lucidă. care îşi găsesc expresie prin mijlocirea figurativului în diverse tipuri de discurs (narativizat. Chişinău. 2007. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Deci am văzut că. reprodus). Kesarion spune: „Scuturând de pe noi pulberea şi amintirile. Eseuri de hermeneutică II. în pofida impersonalităţii sale. Ducrot Oswald. gruparea lor simetrică ori asimetrică. Naraţiune şi poezie. Limbajul operei literare. 1999. Tomuş Silvia. În episodul despre moartea Teosvei. Bucureşti. Bucureşti. 3. Cluj-Napoca. transpus. căci e lumina ce va călăuzi în toate timpurile pe cei care cred”. 1991. părintele episcop Platon. Ricoeur Paul. ci un început. Vianu Tudor. . 8. 7. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. legate unele de altele prin halouri afective. 1957. Zafiu Rodica. 1980. Chişinău. 1979. potrivit căreia moartea nu este un sfârşit. Bucureşti. Plauzibile. 4. 1974. ca să înflorim”. 1996. deci al valoricului. Metafora implicaţie „ca să înflorim” este marca unei sensibilităţi metafizice lirice. Principii ale criticii literare. Iaşi. Redundanţa elementelor figurative. Exprimând o interioritate rafinată şi profundă. 6. irepetabilul uman. condiţionează formarea unor „ostroave” de lirism. caracterizându-l pe acesta ca supraom dotat cu o cunoaştere superioară. Cluj-Napoca. Arta prozatorilor români. vom veni şi noi acolo cândva. Bucureşti.110 Carolina CăRăUŞ De notat că metaforele de care e încărcată vorbirea lui Kesarion au un caracter vizionar. asigurându-se astfel caracterul unitar al regimului narativ liric. sunt aprecierile care transmit un profund sentiment de admiraţie despre Platon: „Mă închin luminii care e în fratele meu. De la text la acţiune. Irimia Dumitru.

p. Meşteşugita combinare a sunetelor în silabe. tandreţe. 156]. Poetul. peisajul edenic. dar şi sugerează bogăţia şi frăgezimea luminii. contribuie la sporirea virtuţilor muzicale ale discursului poetic. Liviu Deleanu valorifică din plin toate figurile limbajului. în special pe cele ale repetiţiei (fonologice. La analiza fonetică a discursului delean s-a profilat o diversitate de „procedee homofonice” [4. Repercusiunea combinării calităţilor sonore a fost denumită de către formaliştii ruşi „orchestraţie” [1. în diverse poziţii. Auzi? cad frunzele grămadă/ Ca într-o baladă… Aşa-şi începe toamna balul. la rândul ei. desemnează „repetarea unor calităţi sonore identice sau similare şi folosirea unor sunete expresive. asemenea figuri generează „o textură de mare densitate poetică” [1. imitaţia sunetelor” [1. Preocupat să atingă perfecţiunea clasicităţii.111 POETICA REITERĂRII LA LIVIU DELEANU ADRIANA CAZACU Universitatea de Stat din Moldova Adept al poeziei clasice. 213]. Exploatarea lor îi asigură înainte de toate efecte armonice. îşi păstrează vie predilecţia pentru sugestia muzicală. 91] care produc eufonia: asonanţa. Calitatea muzicală a versurilor provine. În ceea ce priveşte uzitarea asonanţelor. instaurează o armonie deplină. menite să reveleze şi anumite sensuri. Această concentrare de vocale deschise nu numai că sporeşte melodicitatea versului. din structura lor sonoră. Produc un efect eufonic deosebit. Figura de sunet. Reluarea sunetelor. Fiecare creator are o percepţie proprie a sistemului fonetic al limbii în care scrie. 212]. În vederea obţinerii unor efecte muzicale. În surde acorduri păgâne (Dans sub horbota lunii). p. p. poetul se sprijină pe sonoritatea intrinsecă a cuvintelor. p. . sintactice./ În alba reverie de zăpadă (Sub primii fulgi). Deleanu din anii maturităţii impresionează prin stăpânirea tehnicii versificaţiei. într-un cuvânt. alăturate: Sumbre umbre de lumină (Eminescu în toamnă). aliteraţia. Prin concentrare. pentru a-l face apt de expresivitatea cea mai înaltă. ceea ce îl singularizează în cadrul literaturii din care face parte. rima. Iată doar câteva din ele. lexicale). în parte. trecut prin simbolism. Cele mai reuşite poezii ale lui L./ Iar luna-n albu-i travesti/ Îşi scoate de pe faţă voalul (Autumnală). prin armoniile muzicale. care „cuprinde întreg domeniul figurilor de sunet” [2. a cuvintelor în versuri revelează un fin auz interior. dintre cele mai sugestive: Floarea amiroase a vin/ În albele-i cupe ovale (Estompă). induce o stare de tihnă. Stratul sonor constituie o parte integrantă a efectului muzical. pusă în valoare prin selecţia şi combinarea lor. în special repetiţiile. constatăm predilecţia lui pentru repetarea lui a şi ă. poetul n-a ezitat să se concentreze şi asupra acestui strat. 211]. prin fonetismul specific. p. Sărută-mă sub primii fulgi de nea/ Purceşi domol anapoda să cadă/ Şi dincolo de alba lor perdea.

de regulă. în combinaţie cu sintagma vîrtej de frunze. Sensul este presupus prin deducţie” [5. solară este întărită de termenii din câmpul lexical al „înfloririi”: cais. Drept urmare. Frecvenţa sunetului repetat face aliteraţia deosebit de perceptibilă. Atribuirea sensului la sunet în poezie nu rezultă din natura lui specifică. Senzaţia de lumină puternică. Ca rezultat. 169]. elementele rimate. perceptibilă senzorial. s…s…s: Să-i sorb sclipetul curat (Sonetul unui fulg de nea). Acestea sunt situate adeseori în poziţie iniţială şi au. Cităm primele două versuri: Auzi? Cad frunzele grămadă/ Ca-ntr-o baladă… Prezenţa vocalei deschise a nu este impunătoare din punct de vedere cantitativ (a = 6). conotează savoarea şi poezia acestui sentiment învăluit în parfumuri dulci şi sonuri tulburătoare. Deleanu. La fel şi forma populară dulciului (în loc de „dulcelui”). versurile lui L. pentru că şi versurile sunt relativ scurte (5-9 silabe). floare. albele. în mare parte. sugerează mişcarea învolburată. april. În general. asonanţa acestui sunet cu apertura cea mai mare prefigurează o melodie rafinată. Din acest punct de vedere. amiroase. faptul ilustrându-l îndeosebi asocierea perfectă a vocabulelor-rime. De exemplu. Decorul este sensibilizat. Deleanu sunt perfect echilibrate. în ritmul căreia alunecă în mişcări line cuplurile de dansatori: Luceferii târzii dansează. Dar. expresivitatea fonetică reprezintă în cazul dat un fenomen complex. Plasarea în context a formei verbale populare – „amiroase” creează impresia unei reduplicări sonore (floarea amiroase a vin) care. La L. Ilustrăm prin câteva exemple: l…l: limpezesc lumina (Eu). 195]. rescrierea individuală a unui scenariu tipic al Erosului prezent în lume. îmbinată oximoronic cu pelin. Că poetul beneficia de virtuţile acustice ale asonanţei ne-o adeveresc multe poezii. t…t…t: Tu rîzi… Şi totul rîde cu tine (Tu râzi). stăruie asupra savoarei îmbătătoare a dragostei. p. p. Toate elementele armoniei naturale caracteristice anotimpului înfloririi sunt adunate laolaltă susţinând o atmosfera calmă şi odihnitoare. în versurile Iar dansează chiparoşii –/ Şi-n vîrtej de frunze roşii… (Eminesu în toamnă). Concludentă în acest sens este strofa: Floarea amiroase a vin/ În albele-i cupe ovale/ Aşijderi dulciului pelin/ De pe roşul buzelor tale (Estompă). 114]. graţie preponderenţei vocalelor prepalatale e şi i. pentru că „niciun sunet al limbajului poetic luat în sine nu are vreun sens autonom. în fapt. intensificând percepţiile olfactive. între care şi Autumnală. p. se consideră că excelează prin eufonie discursul „în care vocalele alternează cu consoanele şi nu se întâlnesc câteva vocale şi consoane la rând” [5.112 Adriana CAZACu Efecte acustice însemnate obţine poetul şi cu ajutorul aliteraţiilor. În aceiaşi ordine de idei. f…f…f: Înfiorau fantasticele funii (În bătaia lunii). vădind o dozare proporţională a sunetelor vocalice şi consonantice. v…v: vântul vîjîie (Furtună). cuvintele de o rezonanţă similară se atrag parcă de la sine. reliefînd aliterativ lichida l. trebuie să admitem că „Dintre componentele fonetice ale limbajului. versul se încarcă de armonie şi muzicalitate reuşind uneori să atingă zonele adânci ale sensibilităţii. armonia poetică se sprijină în proporţie hotărâtoare pe vocale” [6. Neîndoielnic. corelată cu sugestia căderii frunzelor. o structură binară sau ternară. Copacii-s fără pelerine/ Şi două lebezi ca de nea/ Plutesc ca . Astfel se reuşeşte. poeziile sale iradiază o armonie deplină la toate nivelurile.

/ Iar luna-n albu-i travesti/ Îşi scoate de pe faţă voalul/ Şi ne surâde din vecii. p.Poetica reiterării la Liviu Deleanu 113 două balerine pe unduita pardosea. cu scop de accentuare. De cele mai multe ori. Este vorba despre onomatopee. fiind de o densitate emoţională deosebită. în sintagma ropot de ploi (Doamna toamnă) e redat zgomotul produs de căderea stropilor de ploaie. Rezultă că. pelerine – balerine). Evidentă în acest text este şi funcţia expresivă a rimei. bazate pe contrast de apertură. în afară de aceasta. sau. ă) cu cele închise (u). la fel ca cea fonetică. la nivelul întregii creaţii a scriitorului. „Există conexiuni generale între caracterul sunetului şi diverse fenomene de natură nefonetică” [2. Rezultă că latura materială a limbajului e pusă în valoare în poezie mai ales prin repetiţia de sunete. 6 foneme (de ex. Reluarea aceluiaşi cuvânt sau aceluiaşi grup de cuvinte în cadrul unui vers se face. care surprinde autentic raportul dintre cuvinte şi obiecte. prin reluare. de întărire a rolului lor în context. alternarea vocalelor deschise (a. spre care converg conotaţiile celorlalte cuvinte. Toamna stăpîneşte asupra lumii. de cele mai multe ori. comportă. se extinde asupra întregului cosmos: Aşa-şi începe toamna balul. Cu siguranţă. fiind şi un element muzical. ci şi la nivelul unui ciclu sau volum de versuri. Funcţia de semnificare a unor cuvinte se relevă. Deci eufonic sunt bogate. iar vraja ei. este captată şi exprimată cu mijloacele fonice şi lexicale ale limbajului. pot fi făcute şi asociaţii care nu ţin de natura lor fonetică. în poezia lui L. resimţită profund. Plutirea lină este potenţată şi de frecvenţa consoanei lichide l. participă la reliefarea conţinutului. Este vorba de capacitatea sunetelor de a dobîndi o semnificaţie intrinsecă. deţine multiple funcţii. amplificată de ivirea lunii. în general. să motivăm alegerea lor. rimele pun în evidenţă sensul. e foarte veche şi persistentă. Volens-nolens încercăm să stabilim o corelaţie între cuvintele legate prin rimă. în acest text. Deleanu. oricare ar fi raportul dintre sunet şi înţeles în diferitele tipuri de rimă. de exemplu: Plutesc ca două balerine/ Pe unduita pardosea. În cuvintele ce rimează constatăm. p. În afară de aceasta.: trează – dansează. propice pentru a comunica ideea de alunecare. Universul se însufleţeşte muzical. Bunăoară. „ele pot fi prezente şi împreună într-un procedeu prin care sunetele imită lucrul pe care îl semnifică într-o imagine auditivă” [2. Cuvintele-rime. o analogie de 4. Sunt cuvinte ce au ecou în conştiinţa receptorului. aceste două sfere se implică în mod obligatoriu. Modulaţii interesante. fenomen lingvistic numit şi „armonie imitativă”. Observaţiile asupra naturii rimelor. La Deleanu asemenea . 123]. în versul: Auzi cum vântul vâjîie-n hogeag? (Nocturnă) e prezent şuierul vântului. atât asonanţa. nu numai la nivelul unui singur text. Armoniile imitative se combină uneori cu simbolismul fonetic. Ca fenomen de repetiţie. Convingerea că limbajul poeziei e un limbaj motivat. În materie de sunete. sunt prioritare în structură. Repetiţia lexicală. ne conduc la ideea că. Sonorităţi onomatopeice întâlnim şi în poezia lui Liviu Deleanu. acestea sunt cuvintele-cheie. uneori. Dar. 158]. ea contribuie în mare măsură la realizarea armoniei poetice. cât şi aliteraţia comportă în sine o valoare armonică. Armonia naturii. pe lângă funcţia eufonică pe care şi-o exercită. cuvintele ce se atrag fonetic suscită şi numeroase asociaţii semantice.

Trezie). li se uneşte întun sărut. se caracterizează prin regularitate. mai mult sau mai puţin deplin”. Se pare că nimic nu este abscons în mesajul acestei poezii. Astfel desprindem simbolurile şi motivele principale. În ceea ce priveşte poziţia termenilor repetaţi. care reprezintă o figură de stil constând în reluarea ultimei părţi dintr-o frază. Ilustrative în ordinea dată sunt: Dragoste. În afară de varietate. grai. fluenţă melodioasă. în care om şi natură se contopesc şi. precum Doi pomi vecini s-ar săruta. capabilă să producă nedesluşite reverberaţii în conştiinţa receptorului. cuvânt.114 Adriana CAZACu cuvinte-cheie sunt: viaţă. Această piesă lirică (Crochiu) degajă o melodie insinuant-învăluitoare. mişcarea continuă. Mâinile tale./ Sau cum o boare trecătoare/ S-ar săruta cu-o altă boare. pe când în altele – e mai puţin semnificativ. Acestor elemente li se asociază repetarea şi simetria – atribute propriu-zis muzicale. Propensiunea spre simplitate a poetului e vădită şi în textul dat. la rândul ei. Printr-o fluenţă melodioasă deosebită se impune poezia Crochiu: Păşim în doi/ Sub pletele bătrânei ploi/ Şi-un vânt bezmetic ne adie/ La ora udă şi târzie/ A stropilor ce cad mereu…// Iar părul tău cu părul meu/ Se-ating din mers – şi se sărută. elasticitate. dor. repetiţiile şi simetriile adaugă melodicitate discursului. rafinament stilistic. Legământ. dau expresie unor imagini delicate ale interiorităţii. îi favorizează receptarea de către un public mai larg de cititori. la începutul frazei. versul scurt etc./ Sau cum o boare trecătoare/ S-ar săruta cu-o altă boare. O varietate a repetiţiei. simplitate arhitectonică. timp ş. dinamism. totul e pe faţă. om. ele conţinând substanţa semantică a unui număr însemnat de texte. în plus. pământ. fiind cu precădere tradiţional-folclorică. Frecvenţa acestor cuvinte reprezintă un indiciu al lumii asupra căreia poetul se apleacă cu predilecţie. particularizându-l de la un volum la altul. De-aş putea…. remarcăm că Liviu Deleanu recurge mai frecvent la anaforă (ex. Alegro. implică un paralelism sintactic. Fiecare arbor. este epifora şi care se întâlneşte mai rar în creaţia lui L. Frumuseţea acestui text poetic rezidă. Nocturnă. inimă. în principal. a. Poezia lui Liviu Deleanu. Efectul muzical ne parvine şi graţie cuvintelor repetate. definindu-i universul. Durerişte. Deleanu. apare anadiploza. Durerişte. Obârşie.. Obîrşie./ Precum în noaptea abătută/ De-asupra mea şi-asupra ta/ Doi pomi vecini s-ar săruta. În unele cazuri amplasamentul repetiţiei comportă un efect artistic deosebit. Aceste corelări. De vorbă cu ploile. cântec. Când?. în armonia lui verbal-muzicală.// Şi suntem tineri amândoi/ Sub ropotul bătrânei ploi. Mai frecvent. de ritmul curgător. conturează o stare generală de linişte şi pace.: Îndemn. Am crezut că dacă…. efectuate cu rafinament. Repetarea lexicală. ce acţionează hipnotic asupra receptorului. fapt remarcat în nenumărate rânduri de criticii literari. prin simplitate. Jind. încât şi părul li se magnetizează. sintagmă sau vers. Construcţii epiforice au poeziile: Ironie. În patru vânturi. În textul vizat se instituie un paralelism între două planuri: cel al naturii şi cel uman. Puterea de atracţie între cei doi este atât de mare. însă transparenţa mesajului nu diminuează farmecul ei. opusă anaforei. generată de sonoritatea intrinsecă a cuvintelor. . Doamna toamnă. Deleanu. în poezia lui L. sintagmei sau versului care urmează”. Vioara. ba din contra. Ore. care stau la baza creaţiei sale. Poezia de după ’40 a lui Liviu Deleanu se distinge. în planul expresiei.

ce se definesc prin structura lor muzicală. determinată de reluările refrenice. a cărei temă principală revine periodic în cursul piesei. Concluzia care se impune la finele acestor note este că muzicalitatea poeziilor comentate se realizează nu numai prin sonoritate. până la explozii de vitalitate şi optimism. cu toată convingerea./ Pomii se roagă de ploaie. reluat şi dezvoltat consecutiv în următoarele trei strofe. 246]. refulările. mai scurt decât celelalte (clauzula). rondoul. gradat. alcătuirea exterioară a unor forme ca trioletul. 140]. transpunerea acestei noţiuni în terminologia literară este justificată. în special. 50]. În piesa lirică Când? coliziunea psihologică se comunică prin anumite mijloace lingvistice. cum ar fi în Rugă: Se-aud parcă stranii/ Şoapte de litanii. ce se materializează prin repetiţie. text foarte interesant. până se ajunge în final la . Refrenul este specific mai multor forme fixe de poezie. sunt cultivate şi de către Liviu Deleanu. circumscrie valori psihologice. Deleanu este refrenul. repetările regulare. ca adevărate teme ale unor compoziţii muzicale. revine ca un laitmotiv al întregului poem” [7. Aceste „compoziţii strofice strict reglementate” [8. este folosit. spre soare-apune – se roagă de ploaie. Astfel. Magismul ritualului este amplificat. din punctul de vedere al construcţiei sale: Piesa începe cu un enunţ predicativ (Te aştept…). ci şi prin repetiţia unor termeni poetici şi este amplu orchestrată prin reluarea ideilor. rostite în surdină. alternînd cu diferite teme (episoade sau cuplete). desemnînd revenirea neîncetată în conştiinţa vorbitorului a unui gând sau a unei imagini. de o triplă anaforă: Pomii stau la rugăciune.// Pomii se îndoaie. Toate aceste trăsături sunt prezente în Rondo de L. că muzicalitatea este intrinsecă versului delean.// Căci spre soare-apune/ Pomii stau la rugăciune. Adevărate reuşite sunt unele rondeluri ale lui. p.// Toată frunza mladă/ Parcă stă-n genunchi să cadă. în fond. p. Neîndoios. Este curios faptul că forma de rondo a fost preluată din muzică. desemnînd o piesă muzicală instrumentală cu caracter vioi. Frunzulea de rozmarin. Toată vegetaţia stă îngenuncheată./ S-aud ce-mi vorbeşte tăcerea…// Când? Când?// Când le-oi putea auzi?/ Poate când nu voi mai fi…./ Ora de acum sau mai de-apoi?/ Sau ora împlinirilor în doi/… Cât să fie ora?… Poate-o fi târziu?/ Sau poate-o fi devreme? Cum să ştiu. Uneori poezia lui ia aspectul unei litanii. iar în Cât să fie ora? prin reluarea pronumelui nehotărît „cât” (cu sensul duratei de timp): Cât să fie ora? Poate fi/ Ora risipită-n veşnicii. obsesiile. p. Melodica versului său înregistrează un diapazon foarte larg: de la incantaţii. iau forma unui automatism de vorbire./ Să aflu ce-mi spune izvorul/ Şi frunza sunată de vânt?// Când îmi găsi-voi puterea/ Să-i intru pădurii în gând. Uneori repetiţia. cum ar fi repetarea obsesivă a adverbului interogativ „când”: Când?/ Când mă va trece fiorul/ Graiului fără cuvânt. Triluli.Poetica reiterării la Liviu Deleanu 115 Observaţiile de până acum ne permit să susţinem. rondelul” [7. de obicei. Deleanu. în poezii ce vădesc apropieri de modelul popular: Cântec de leagăn pentru bobul de grîu. considerat caracteristic cântecului popular. Un rol esenţial deţine refrenul şi în ansamblul rondoului (o altă formă fixă de poezie): „primul vers.// Pomii se îndoaie. Acest procedeu. deoarece s-a păstrat câte ceva din semnificaţia ei originară: caracterul muzical. Un alt tip de repetiţie exploatat eficient de L. între care consemnăm Rondelul furtunii. Pomii se roagă de ploaie. „El determină.

accentuăm că procedeul repetiţiei – în toate ipostazele lui – este fundamental pentru arta poetică a lui Liviu Deleanu. 1994. melancolică: vorbesc trist şi tainic elementele naturii. Bucureşti./ Nu ca-n rochia unei stafii. .// 4. revelează obiectul aşteptării. Te aştept dintre neguri să-mi vii. Introducere în teoria literaturii. Rezumând cele expuse. iar ultimul vers. Plett Heinrich F. le asigură o mai mare densitate semantică. Acest text reverberează o muzică suavă.116 Adriana CAZACu un catren: 1. cu fiecare reluare. Poeticul. Ţugui Grigore. vorbesc în surdină amintirile. 1971. Ştiinţa textului şi analiza de text. imprimă o anumită melodicitate discursului liric şi. cel cu surpriză. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Bucureşti. 1983. Bucureşti. Chişinău. contribuie la potenţarea fondului semantic. Compoziţia operei literare. 1979. Ţau Elena. 1973. Wellek Rene. Tomaşevski Boris. lexicale – care sporesc semnificaţia expresivă a faptelor de limbă. 1997. Refrenul. Te aştept pân-la ceasul târziu/ Al bătrânului parc arămiu. Poetul se foloseşte de un bogat sistem de repetiţii – fonetice. Warren Austin. 2. în cazul dat. Kayser Wolfgang.// 3. 7. implică o puternică vălurare ritmică. în aşteptarea „deznodământului” până în ultimul moment. noi detalii în context. cu glas şoptit eroul liric cheamă amintirea fantomatică a primei iubiri. 3. Te aştept… Dar tu nu te arăţi/ Pe linţoliul de frunze – ca să-ţi/ Aud paşii ca-n alte dăţi. 5. Bucureşti. 4. Poetica. Bucureşti. Te aştept…// 2. Interpretarea textului poetic. Bucureşti. 6./ Ci aevea să simt că-mi rămâi/ Clipă-a dragostei mele dintâi. Iaşi. 8. Lectorul este ţinut într-o stare de tensiune. îşi exercită multiple funcţii: serveşte drept element de structură. Opera literară. Teoria literaturii. Dufrenne Mikel. ce e mai important. Teoria literaturii. le imprimă farmec şi inefabil. Crăciun Gheorghe. 1997.. adăugând. 1967.

După renaşterea ca popor a românilor de pe teritoriul dintre Prut şi Nistru. controversat. confuzia prin care trece poporul din Basarabia. Aceste două tipuri de discurs sunt în mare parte rezultatul multor schimbări sociale şi politice importante prin care a trecut Basarabia nu doar din anul 1990 încoace. de vasta cultură de care dispune poporul român. şi-au dat seama că sunt un popor ce dispune de tradiţii şi valori spirituale însemnate. Încă din perioada dominaţiei sovietice în Basarabia exista oficial doar o singură identitate (impusă. dar au reuşit să depăşească acest moment. Abia în anii ’90 când marele imperiu sovietic a început să se clatine şi toate republicile . Pentru cercetătorul atent nu va fi deloc greu să-şi dea seama că în Republica Moldova există astăzi mai multe tipuri de discurs identitar în cadrul aceleiaşi comunităţi şi anume: discursul identitar românesc şi discursul identitar moldovenesc. sensibil şi foarte actual. Suceava „Cea mai recentă formă de neadăpostire este să nu te simţi acasă nici în propria ţară. Multe state ale lumii au fost de-a lungul istoriei colonizate şi s-au aflat sub ocupaţie străină. Discuţiile din jurul acestei probleme sunt generate de revenirea Republicii Moldova pe scena politică a Europei după aproape jumătate de secol de anonimat în cadrul Uniunii Sovietice. De acolo îşi are rădăcinile nesiguranţa. în timp ce. ci încă din perioada ocupaţiei ţariste. în staţii de autobuze şi numai faptul că ne întrebăm mereu „cine suntem?” ne demonstrează că este o problemă care necesită rezolvare. românii dintre Prut şi Nistru şi-au dat seama de bogăţia trecutului lor. istoria a fost distorsionată. dar şi de faptul că până atunci nu a avut dreptul de a se afirma şi de a avea propria identitate. iar minciuna şi ideologia au luat locul adevărului. identitatea a trebuit să fie construită şi reconstruită după ce a suferit grave leziuni în conştiinţa ei.” Bela Hamvas Aducerea în discuţie a unui subiect precum identitatea nu face decât să ne arate că subiectul este incitant. În anii ’90. Problema identităţii se discută astăzi pe stradă. după ce limba poporului a fost schimonosită şi scrisă cu alfabet chirilic. perioadă de renaştere naţională şi spirituală a populaţiei din Basarabia. în magazine.117 (RE)CONSTRUIREA IDENTITĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA DUPĂ ANUL 1990 LILIA CAZACU Universitatea „Ştefan Cel Mare”. mincinoasă) – cea sovietică. că este foarte importantă şi chiar gravă. noi basarabenii şi astăzi după aproape 20 de ani de când avem dreptul la identitate ne întrebăm încă cine suntem.

Moldova seamănă mai degrabă cu un ansamblu de etnii care. cei care recunosc istoria românilor ca fiind adevărată. aducerea drept mărturie a adevărurilor istorice şi respingerea ideii de „moldovenism”. În schimb românilor basarabeni li s-a „făurit” o nouă identitate. După cum am menţionat mai sus. vorbesc o limbă moldovenească şi nu au origini dacice şi latine. a credinţelor şi a tradiţiilor. elementele definitorii aduse drept mărturie sunt limba şi istoria comună naţiunii. dar mai ales sunt uniţi de valori morale şi de idei comune. iar identitatea lor este una moldovenească şi chiar sovietică.”. cu sau fără voia lor. problema identităţii sub toate aspectele ei a ieşit la suprafaţă cu îndrăzneală. O naţiune este o comunitate de oameni uniţi prin limbă şi printr-un teritoriu pe care îl locuiesc. şi se pare că au reuşit din moment ce astăzi agonizăm încă în căutarea stabilităţii. politic şi social. . Identitatea. O naţiune presupune o unitate a rădăcinilor mentalităţilor. de a-şi asuma identitatea şi statutul de etnie majoritară în cadrul republicii. În momentul în care Basarabia devine republică independentă. între istoria celor două ţări şi uităm că avem un trecut de secole împreună cu românii de la vest de Prut. îngheţate de regimul comunist. Schimbările de ordin politic din această perioadă. Lingviştii sovietici şi-au asumat inventarea unei noi naţiuni – cea moldovenească. trebuiau să locuiască împreună de acum încolo. este perioada în care nevoia de identitate devine acută. diferită de cea românească. reprezintă nişte oameni care au un trecut comun. În definirea unui sistem identitar. în Republica Moldova există două discursuri identitare. în primul rând. În ciuda instituţionalizării identităţii moldoveneşti. mai ales. a unei noi limbi moldoveneşti. din sistemul ei cultural. Deşi oamenii au ieşit în stradă scandând „Limbă. nu au revenit în totalitate la vechile valori româneşti deţinute înainte de a fi rusificaţi şi sovietizaţi. oamenii erau confuzi. cu momente bune şi rele pe care şi le asumă şi care sunt consolidate de dorinţa de a trăi împreună şi de a construi acelaşi viitor. alfabet. este o funcţie a diferenţelor în cadrul unui sistem. a istoriei. Cei care se identifică a fi români basarabeni. catalogată drept o farsă lingvistică şi etnografică menită să justifice anexarea pe nedrept a Basarabiei mai întâi în 1812 şi apoi în timpul celui de-al doilea război mondial. răzvrătiţi. adică suntem ceea ce alţii nu sunt. evenimentele din anii 1988-1991 au părut să aibă drept scop respingerea diferenţelor dintre moldoveni şi români.118 Lilia CAZACu din componenţa Uniunii Sovietice au prins curaj. oscilăm între două identităţi şi găsim diferenţe între limba vorbită în Basarabia şi România. În Basarabia situaţia a fost cumva diferită de alte state sovietice. confuzia în care se trezesc românii basarabeni. un nou trecut şi o nouă limbă. identitate etc. Ei devin moldoveni. Din contra. pentru mulţi observatori atenţi. În momentul în care Basarabia a fost anexată Uniunii Sovietice în anul 1940 nu a mai făcut parte din naţiunea română. dar şi incapabili de a dialoga cu celelalte etnii şi. dar şi momentul celor mai importante decizii în ceea ce priveşte soarta poporului şi mai ales căutarea unor soluţii pentru concilierea comunităţilor etnice conlocuitoare şi adoptarea unei politici naţionale orientată spre un principiu multietnic. ci slave. a fost ruptă din context. iar alături de ei şi celelalte etnii. care cred că vorbesc limba română. Resurecţiile naţionale de la sfârşitul anilor ’80 au fost explicate cel mai adesea ca o izbucnire a conflictelor naţionale mult timp suprimate.

ruşi. În plus.(Re)construirea identităţii în Republica Moldova după anul 1990 119 au viziuni democratice. limba română. iar Rusia are rolul de factor modernizator. Minorităţile etnice (găgăuzii. împotriva României.). ei vorbesc limba moldovenească şi îşi doresc mai degrabă aderarea la CSI decât la Uniuniea Europeană. o atitudine ostilă îndreptată obsesiv împotriva a tot ceea ce este românesc. problemele ce ţin de identitatea naţională a românilor basarabeni nu s-au rezolvat nici pe departe şi provoacă mereu şi mereu conflicte în cadrul societăţii. limba oficială a statului trebuie să îndeplinească şi funcţia de limbă de comunicare interetnică la nivel naţional. limba majorităţii şi. Raportul dintre limba română şi limba rusă trebuie stabilit în favoarea limbii majoritare. considerată.). devine un motiv de conflicte. În mod obişnuit. Deşi oficial Republica Moldova este totuşi un stat unilingv. În mod obişnuit. Deşi oamenii de ştiinţă au recunoscut unitatea limbii. adepţii discursului moldovenesc vor avea un comportament antiromânesc şi românofob. Această categorie se consideră moldoveni. limba lor maternă. care trebuie să fie un factor de coeziune socială. ar trebui să utilizeze limba română. rusă. Limba. discursul identitar moldovenesc are şi pretenţia de legitimare istorică de aproape 650 de ani. dar care. ucraineni etc. adică a românilor. drept principalul vinovat al tuturor ratărilor noastre! Paradoxul identitar al Basarabiei este că nu are totuşi un discurs oficial. ci două! Realitatea politică actuală din Republica Moldova nu este deloc stabilă. bulgari. în realitate trebuie să recunoaştem că suntem un stat bilingv. iar atunci limba română va fi într-un pericol şi mai mare decât este în prezent. adică cei care afirmă ca au o identitate moldovenească. fără niciun motiv. bulgarii) au renunţat la limba lor maternă în favoarea limbii ruse. în acelaşi timp. . o naţiune care nu are nimic în comun cu românii din România. Acest discurs capătă totuşi o culoare negativistă. aceştia din urmă consideră momentul obţinerii independenţei (1991) drept un prilej potrivit de afirmare a naţiunii moldoveneşti. îi vom include în mare parte pe cei de etnie bulgară.” Exemple de politici lingvistice eşuate care au promovat bilingvismul oficial sunt suficiente (Canada. dar şi basarabeni. o naţiune care s-a format prin amestecul etniilor (moldoveni. O eventuală oficializare a limbii ruse va intensifica gradul de concurenţă dintre limbi. să avem o politică lingvistică adecvată care să consolideze poziţia şi statutul limbii oficiale dominante. găgăuzi. occidentale. Adepţii discursului românesc condamnă moldovenismul. Belgia etc. Minorităţile trebuie scoase din umbra limbii ruse. desigur. iar limba rusă să fie protejată de drepturile ei de limbă minoritară. considerând acest comportament drept o moştenire sovietică nedorită. să nu lezeze drepturile limbilor minoritare. găgăuză. în schimb. Silviu Berejan afirma că: „Existenţa a două sau mai multe limbi cu pretenţia de a fi oficiale în aceeaşi ţară. În cea de-a doua categorie. Mai mult decât atât. provoacă disensiuni şi conflicte interetnice şi oprimarea psiholingvistică a reprezentanţilor unei etnii de către reprezentanţii alteia. Nu ne-am obişnuit încă să acceptăm faptul că suntem totuşi o societate multietnică şi trebuie să acţionăm ca atare. dar în general drepturile etniei majoritare (românii basarabeni) sunt suprimate şi limitate în deosebi în ceea ce priveşte statutul limbii prin înlocuirea glotonimului limbă română cu cel de limbă moldovenească. Problema este de fapt cu totul alta. asumându-şi cu neruşinare istoria întregii Moldove medievale a lui Ştefan cel Mare.

limba rămâne liantul. veriga ce realizează coeziunea socială. de prea mult timp în faţa unei alegeri. a construirii şi reconstruirii ei.120 Lilia CAZACu Această situaţie este aceeaşi de prea mult timp. este în permanenţă instrumentalizată politic şi izbucneşte mereu iritant şi jenant deja. Însă nici într-un caz nu trebuie să adoptăm o atitudine care să încline spre tolerarea unei minorităţi care refuză o integrare normală. de schimbările sociale şi de…Rusia! Problema societăţii moldoveneşti este şi mentalitatea învechită. Identităţile etnice sunt comparate cu nişte cuie: cu cât le loveşti mai puternic în cap. Suntem o ţară care aleargă să ajungă Europa din urmă. Chiar dacă asumarea identitară este individuală şi nu poate fi impusă. izbucnesc adeseori conflicte interetnice. iar totul arată că ezită şi este indecisă asupra alegerii: spre Europa alături de România sau spre CSI alături de Rusia? Aceste ezitări sunt într-un fel fireşti. Minoritatea rusă. limba are o semnificaţie socială. Eugen Simion afirmă că „limba naţională este entitate sacră pentru un popor. Problema identităţii. Din moment ce suntem o naţiune multietnică trebuie să învăţăm să dialogăm cu etniile minoritare. a căutării ei excesive şi parcă fără succes este mereu aceeaşi. Nu putem să nu observăm faptul că veşnicile dileme identitare se învârt mereu în jurul problemei limbii.” Astfel. dar să nu permitem depăşirea statutului lor de minoritate nici într-o privinţă fie ea a limbii. a istoriei sau atitudinii. Astfel. în care noul îşi face loc cu greu sau e respins cu înverşunare. naţională. Nu putem ignora problemele cu care se confruntă limba română din Basarabia. Republica Moldova este de prea mult timp la răscruce de drumuri. nici măcar după dispariţia Uniunii Sovietice nu poate să accepte faptul că nu mai este protejată de vechile legi. Am devenit după 1991 un stat multietnic şi suntem nevoiţi să ne regândim identitatea. Atunci când se relevă unitatea naţională a unui popor. Limba este în acest caz un liant sau un factor de disensiune? Majoritatea conflictelor interetnice au ca sursă problema limbii. limba reprezintă cel mai important element de recunoaştere şi constituire a unităţii naţionale. pentru că este cel dintâi semn al identităţii sale. din contra trebuie căutată rezolvarea lor. Dilemele identitare îşi vor găsi rezolvare . În Republica Moldova problematica identitară se rezolvă cu uşile închise şi nu există posibilitatea democratică de a se discuta liber. Această situaţie durează de prea mult timp. limba şi istoria sa sunt primele chemate. posibilitatea alegerii ei este instituţională. cu atât pătrund mai adânc. Avem propria limbă şi propria identitate. limba reprezintă semnul identităţii etnice. rigidă. Sărim peste etape ceea ce nu face decât să nu înţelegem nimic din înaintarea spre democraţie. şi care adoptă o atitudine ostilă şi orientată spre asimilare lingvistică. s-o adaptăm societăţii noastre şi a nevoilor sociale. nesocotind graniţele geografice. că limba rusă nu mai este sau nu ar mai trebui să fie limbă de comunicare interetnică. dar cel mai grav lucru este totuşi că o comunitate majoritară are statut de minoritate şi este ameninţată cu asimilarea lingvistică. cazurile izolate devin din ce în ce mai frecvente. mărturie a naţionalităţii. Majoritatea lingviştilor şi istoricilor consideră că în evoluţia oricărei naţiuni. Are uneori spasme. fosilizantă. factor de coeziune naţională şi socială. Deşi într-un final vom accepta faptul că suntem un stat multietnic şi că identitatea trebuie construită în funcţie de contextul şi textura societăţii. dar şi cea a atitudinii. politică şi culturală şi este considerată drept principala condiţie a existenţei şi unităţii naţionale. dictată de politic.

a-ţi îndrepta pasul şi paşii spre spaţiul (geo)politic de care te simţi în mod legitim atras. Langue et identité. 5]. Politică şi planificare lingvistică: de la teorie la practică. Înseamnă a-ţi stabili. 5. Iată o exemplificare foarte potrivită pentru a sublinia gravitatea şi actualitatea problemei identitare. 2009. ulterior. Dungaciu Dan. Chişinău. ci proasta cunoaştere a limbii române. 2009. dar şi faptul că rezolvarea ei devine din ce în ce mai necesară pentru a permite ţării să meargă mai departe. să cunoască progresul şi democraţia.” [1. . 2. Moldovanu Gheorghe. p. geografia simbolică de care aparţii şi. Chişinău. 3. Limoges. p. dar nu să ne întrebăm încă vreo câteva decenii despre cine suntem! REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. conştient. iar individul va avea posibilitatea de a cunoaşte adevărurile istorice şi realitatea. 4. Problema cunoaşterii limbii materne este crucială în crearea identităţii. Boyer Henri. Sur le nationalism linguistique. 2007.(Re)construirea identităţii în Republica Moldova după anul 1990 121 doar atunci când această problemă va fi depolitizată. Chişinău. în construirea viitorului nostru ca naţiune. Itinerar sociolingvistic. Trebuie să fim conştienţi că nu circulaţia limbii ruse ne pune în pericol dispariţia şi anihilarea identităţii noastre. Berejan Silviu. Cine suntem noi? Cronici de la Est de Vest. 2009. Dan Dungaciu în cartea sa Cine suntem noi? spune: „A şti cine eşti înseamnă a şti de unde vii şi încotro vrei să te îndrepţi.

2 . cultural…). atunci când vocabularul utilizat face referinţă la un alt loc. acel al ştiinţei. Mişcarea despre care vorbeşte etimologia ne arată că atribute aparţinând unui anumit domeniu (sursă) sunt transportate / transpuse într-un alt domeniu (ţintă). Metafora. limbajul este elementul primordial. privită. „il existe une dominance du langage par rapport au choses” (Cohen. (termen) „exact”. univocitatea în prezentarea realităţii. Artificiile retorice îi sunt străine şi principalul deziderat este claritatea. care vorbeşte despre lume şi denotă lucrurile în ele însele. în primul rând ca un artificiu retoric. posibilitatea de a funcţiona utilizând simboluri. metafora. social. propriu domeniului poetic. Vocabularul specializat în teoria generală a terminologiei Vocabularul specializat serveşte un limbaj aproape neutru. 38). conform teoriei generale a terminologiei.1 În plan teoretic2 vocabularul ştiinţific este considerat ca având drept principală caracteristică precizia şi. monosemia. un alt context. ci îşi găseşte locul în vocabularul de fiecare zi şi chiar în discursul ştiinţific. definind un mecanism de bază. În terminologie întâlnim metafore atunci când locutorul / redactorul părăseşte domeniul de referinţă pentru a utiliza termeni de specialitate aparţinând altui domeniu. cu ajutorul căruia înţelegem concepte abstracte şi le utilizăm apoi în raţionamente. 1966. 1 p. Etimologia termenului metaforă ne ajută să înţelegem mai bine modul ei de a funcţiona: cuvântul din limba greacă metapherein are două elemente componente meta (dincolo) şi pherein (a duce). scopul fiind conceptualizarea. prin urmare.122 METAFORA ÎN VOCABULARUL SPECIALIZAT DORINA CHIŞ Universitatea „Tibiscus” din Timişoara 1. şi o caracteristică esenţială a limbajului specializat. în acelaşi timp. un alt timp. nu şi-ar găsi locul în limba ştiinţei şi tehnicii. care a determinat în mod decisiv evoluţia limbajului uman. la creatorii semanticii cognitive moderne) au permis însă observaţia că metafora nu este doar un ornament retoric. în relaţia realitate – limbaj. La polul opus s-ar afla domeniul poetic. unde. putând fi calificat drept (termen) „propriu”. Totuşi cercetări mai vechi şi mai noi (de la Nietzsche. este o caracteristică universală a spiritului omenesc. Ea constituie. un alt mediu (profesional. unde funcţionează ca un factor comunicativ şi semnificativ important. În lumina postulatelor teoretice. El este adesea apropiat de imaginea pe care stoicii o aveau despre ortonime: termenul are o anume transparenţă denotativă.

cât şi din punct de vedere emoţional. atât din punct de vedere material. astfel. la baza oricărui limbaj există o percepţie brută. Lakoff şi Johnson o numesc „metaforă convenţională” şi subliniază că ea este deosebit de frecventă în limbajul comun. Cei doi autori arată că metafora constituie un mecanism al unui mod de gândire definit de o relaţionare sistematică între un domeniu1 sursă şi un domeniu2 ţintă. de la care se . şi anume relaţia între transparenţa motivaţională şi eficienţa conceptuală. Pentru el. p. mecanism caracterizat de corespondenţele lingvistice sistematice. le contenu particulier des métaphores est lié à la constitution de corrélations dans notre expérience quotidienne. Ea permite reprezentarea unor procese mentale prin intermediul unei expresii lingvistice (lexicalizare) şi. Elle a rapport à l’habitus et les universaux métaphoriques on rapport aux universaux de l’habitus Deuxièmement. este fals din punct de vedere logic. Vorbind despre conştiinţa reflexivă proprie omului. Lakoff subliniază patru puncte esenţiale: Premièrement. ca principiu de guvernare a gândirii şi comportamentului. Metaforele de acest tip au fost numite conceptuale. la métaphore conserve le raisonnement et l’inférence. memorarea. la métaphore n’est pas seulement conceptuelle. les métaphores se produisent parce que nos cerveaux sont structurés d’une certaine manière. achiziţia. elle n’a pas seulement affaire au langage mais au raisonnement. de fapt. În expresia metaforică sensul frazei nu mai este constituit din suma sensurilor elementelor constitutive: enunţul „time is money”/ „timpul este (înseamnă) bani”. elle a rapport à nos expériences incarnées. prin aceasta. Ne-am obişnuit să vedem în metaforă o figură de stil. psihologul american Julian Jaynes [5]. 167] Abordarea cognitivă scoate în evidenţă o caracteristică importantă a metaforizării terminologice. În acest fel dobândim o perspectivă mai precisă asupra obiectului cunoaşterii. un instrument şi un ornament proprii literaturii artistice. susţine că ea există datorită unui proces metaforic adânc înrădăcinat în modul de percepţie vizuală. oferind posibilitatea de a lărgi/îmbogăţi sensuri existente pe baza unor corespondenţe convenţionale. Utilizarea metaforei se constituie. Vorbind despre utilizarea „nonliterară” a metaforei. iar în domenii în care acestea lipsesc experienţa este înţeleasă prin intermediul metaforelor. Metafora în dezvoltarea cunoaşterii şi transmiterea cunoştinţelor Într-o lucrare de referinţă – les Métaphores dans la vie quotidienne [7] – Lakoff şi Johnson arată că noţiunile fundamentale ale gândirii noastre sunt conceptualizate în termeni metaforici. dar sensul lui se constituie ca un sens metaforic perfect acceptabil. reprezentând modul primar de înţelegere a lumii. Quatrièmement. Elles ne sont pas arbitraires parce qu’elles ont rapport à l’expérience quotidienne la plus communément répandue. şi pune în evidenţă (mai ales) sentimentele şi atitudinea noastră faţă de un anumit conţinut cognitiv. elle est incarnée. când. Structurarea realităţii se face pe baza schemelor noastre conceptuale. coerent şi sistematic. al conceptualizării. [8.Metafora în vocabularul specializat 123 2. Ensuite. ea se dovedeşte a fi un auxiliar lingvistic. certaines parties du cerveau sont plus proches de nos expériences sensibles et d’autres parties se servent de ces parties comme input. Ea ne ajută să exprimăm ceea ce nu poate fi înţeles prin simpla desemnare. Pentru modalitatea în care funcţionează metafora în general (modalitate valabilă şi în terminologie. redarea şi sistematizarea unor noţiuni cognitive abstracte.

une somme de relations humaines qui ont été poétiquement et rhétoriquement haussées. văzul capătă în mai multe limbi sensul – intelectual – de a înţelege (Văd unde baţi. braţul râului. Spre exemplu: • termenii care desemnează auzul şi. făcându-se abstracţie de (eventualele) diferenţe. pe baza unei asemănări existente între ele. prin metaforizare se realizează saltul de la concret la abstract sau progresia spre un grad mai mare de abstractizare. În momentul când ele au fost create şi utilizate. a unei teorii. poate fi considerat un procedeu de bază în formarea lexicului terminologic. de-a lungul timpului…). et qui. sunt asociate cu unele abilităţi intelectuale (o demonstraţie strălucită. Metafora terminologică Transferul denumirii unui obiect asupra altuia. în timp ce termenii desemnând culori primare califică stări afective (roşu de mânie. umor negru. Nume ale părţilor feţei sau corpului omenesc sunt folosite pentru a denumi obiecte. mai ales. transposées. pe baza unei analogii mai mult sau mai puţin evidente: • arteră – arteră de circulaţie. • braţ – braţul macaralei. • termenii spaţiali sunt adesea utilizaţi cu sens temporal (o bucată de vreme. Pentru că dintotdeauna omul a fost măsura tuturor lucrurilor. uneori parabola sau alegoria. pentru a construi modele ştiinţifice. 3. cu timpul ele s-au transformat în clişee. Scopul lor este aflarea adevărului. verde de invidie …). Numeroşi filosofi. a luminii. căreia i se substituie imaginea unui lucru familiar. des pièces de monnaie qui ont perdu leur empreinte et qui entrent dès lors en considération. Orice metaforă va conţine deci trei elemente: entitatea care trebuie numită. căci. a supraevalua…). • termenii desemnând pipăitul. . vânat de spaimă. un discurs vibrant. Qu’est-ce que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores. gustul sau mirosul pot exprima preferinţe şi valori personale (un ornament de prost gust. canoniales et contraignantes: les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont. după cum ne atrage atenţia Nietzsche [10 p. ). d’anthropomorphismes. des métaphores qui ont été usées et qui ont perdu leur force sensible. après un long usage. folosesc şi ele metafora. non plus comme pièces de monnaie mais comme métal. în metafore lexicalizate (catacreze). de exemplu. Astfel. ornées. Diferite ştiinţe. au recurs la asemenea metafore euristice. Mecanismul de transfer alătură două noţiuni în virtutea elementelor lor comune. a subsuma. Je vois ce que vous voulez dire…). bref. în cadrul procesului didactic. care face posibilă analogia între cele două. a subînţelege. • verbe desemnând procese mentale conţin elemente spaţiale (a reflecta. • adjectivele care exprimă intensitatea culorilor. un copil dulce …). braţul pârghiei. există în terminologie un vast domeniu al metaforei antropomorfe. încercând să descopere adevărul sau să îl împărtăşească. de métonymies. 181-182]. imaginile respective au permis vehicularea unei idei.124 Dorina CHIŞ ajunge la o metaforă a realităţii percepute. cea care îi dă numele şi trăsătura asemănătoare. semblent à un peuple – fermes.

care fac apel la termeni din zoologie: • aripă – aripă de clădire. dar şi „nenorocire”… • impresia produsă: cristalin (oftalm. piciorul digului. arbore de domeniu. cap de ecluză. cap de nit. gură de râu. linie telefonică (telefonie). celulă de radiator (mecanică auto).). linie electrică (electrotehnică). În vocabularul de specialitate. cap de cui. adică mai multor domenii de specialitate: • celulă – celulă vegetală (biologie).)… • curent – curent artistic (artă).) „ansamblu sau formaţie de şisturi cristaline dintr-o regiune”. rădăcină a cuvântului (lingvistică). ochi de tigru. gură de canal. corp tehnic.) – „parte a ochiului care are aspectul unei lentile transparente biconvexe”. aripă a avionului.Metafora în vocabularul specializat 125 • cap – cap de canal. coloană vertebrală. aripă a barajului. se vorbeşte despre bazin. corp de control. cap de pilon. braţ al macaralei … • culoare: lazurit. picior (suport). sunet cristalin „limpede. corp solid. în general. rădăcină pătrată (matematică)… • specifice unei anumite discipline sau unui grupe de discipline înrudite (standard): . arbore genealogic. acvamarin. mărul lui Adam… Des întâlnite sunt şi metaforele aşa-numite zoomorfe. corp de armată (milit. piciorul bolţii… Mai puţin frecvente – dar perfect transparente ca sens – sunt numele de obiecte utilizate pentru a denumi părţi ale corpului omenesc: în medicină. cap de pilă. gură de descărcare. (geol. corp de control (administraţie). gură de ventilaţie. ochi de volută. arbore cu came. arbore de distribuţie… Analogiile pe baza cărora se realizează transferul semantic în cazul metaforelor se referă. la: • formă: coadă de rândunică „îmbinarea în formă de coadă de rândunică”… • funcţie: creier electronic. • gură – gură de apă (hidrant). • corp – corp de clădire. ochi de bou. curent de idei (filosofie). corp solid (fizică). negru de fum… • intensitate: cataclism social. aripă a roţii hidraulice. curent literar (critică literară)… • linie – linie dreaptă (geometrie). ochi de pod. • ochi – ochi de pisică. curat”. dramă – „specie literară”. de exemplu. linie de tren (transporturi)… • rădăcină – rădăcină a plantei (botanică). arbore motor. sau cele care utilizează termeni din botanică: • arbore – arbore cotit. linie de plutire (navigaţie). • picior – picior (unitate de măsură). zbor în celulă (adică în formaţie de două avioane) (aviaţie)… • corp – corp de clădire (arhitectură). curent electric (fizică). corp străin. cap de stâlp. gură de foc. curent hidraulic (hidraulică). celulă de fagure (apicultură. corp străin (medicină). întâlnim metafore care pot fi calificate drept: • generale – care aparţin vocabularului general de orientare ştiinţifică. după nivelul lor de generalitate. linie telegrafică (telefonie).

pe de altă parte. un simbol al culturii epocii respective. de multe ori. buză de iepure… • în fizică/astronomie. În mod firesc. b) plantă erbacee acvatică cu frunze liniare şi cu flori mici. 4. verzui (Hippuris vulgaris). greu de stabilit. fie că este vorba de tratate. valoarea picturală. DEX ne oferă pentru limba română o mulţime de exemple similare. comportament indiferent faţă de condiţiile atmosferice… Frontiera dintre consacrat şi spontan este. puterea de evocare. de exemplu. de aici. infectat… • metafore individuale (pe care le întâlnim în textele de specialitate. într-o oarecare măsură. Mai trebuie să mai observăm că termenii simpli sunt depăşiţi ca număr de cei compuşi şi de sintagmele terminologice care s-au format pe baza unei metafore. posibilitatea de a aplica aceeaşi metaforă unui număr mare de cazuri deosebite. Aceste exemple ilustrează foarte bine forţa. despre: an-lumină. care prezintă. evident. mouse. Metaforele ştiinţifice urmează. constituind o formă de exprimare a subiectivităţii locutorului. Astfel. să denumească mai mulţi referenţi deosebiţi. manuale. a salva un document. spiritul timpului şi interacţiunea dintre ele. unele seme comune. cultură care se reflectă atât în limbajul cotidian. efect tunel… • în informatică găsim termeni construiţi pe baza unor metafore. cât şi în cel ştiinţific. virus. în expresia creativă a locutorului.126 Dorina CHIŞ • în medicină se vorbeşte despre bovarism (psihiatrie). efect de forfecare. cu inflorescenţe mari. dar şi slăbiciunea motivaţiei metaforice: pe de o parte. În planul cercetării şi al creaţiei. ambiguitatea. b) plantă erbacee cu tulpina ramificată şi cu florile dispuse în formă de spice (Plantago indica). Metaforă şi cultură Metafora este. Se întâmplă uneori ca un termen. caracterul concret. absenţa indicaţiilor obiective şi. p. (interfaţa) prietenoasă. • coada-calului este: a) nume dat mai multor plante erbacee caracterizate prin două tipuri de tulpini: una fertilă şi alta sterilă (Equisetum). b) pitulice (ornitologie). dar animismul e mereu prezent în discursul de specialitate. dar cu preponderenţă în acestea din urmă). format pe baza unei metafore. elefantiazis. s-a putut dezvolta plecându-se de la cunoştinţele acumulate în astronomie şi aviaţie. grosso modo. fie de articole de popularizare a ştiinţei şi tehnicii. • ochiul-boului numeşte: a) plante din familia compozeelor. noile conceptele şi invenţiile materiale se realizează pe baza unor realităţi tehnice sau ştiinţifice care le sunt anterioare: astronautica. într-o anumită epocă este sesizabilă. 155-171]. o figură de stil: agresivitatea chimică a substanţei. albe sau viu colorate (botanică). unitatea lexicală queue de renard denumeşte – în franceza modernă şi în diferitele ei dialecte – paisprezece plante diferite [6. pirataj informatic. viu. precum: a naviga pe Internet. termenii proprii ştiinţelor ce servesc drept punct de plecare unor discipline noi vor fi integraţi în terminologia . albastre şi cu fructe nucule (lycopsis arvensis). precum: • ochiul-lupului poate desemna: a) plantă erbacee cu flori mici. mongolism.

având mai multe nivele – fonologie. metaforizarea are în centru comunicarea şi utilizatorul limbii: se vorbeşte deci despre acte lingvistice. competenţă comunicativă. după cum o dovedesc neologismele metaforice care utilizează cuvinte uzuale pentru a denumi noi realităţi. din punct de vedere cognitiv. se va vorbi în mod natural despre limbi care se nasc. perioada de dezvoltare a structuralismului. prin raportarea fiecărui concept la celelalte. Metodologia sa se serveşte de o metaforizare caracteristică. în secolul al XIX-lea lingvistica cunoaşte o orientare istorică şi comparativă sub influenţa teoriei darwiniste. polifonie. Pentru a denumi o nouă realitate este preluat un numele deja existent al unui referent. interactanţi. ramificaţii multiple. unele discipline ştiinţifice de prestigiu influenţează întreaga gândire a unei epoci. operând asupra unor structuri arborescente. termenii lor cunoscând o largă difuzare. Ea îşi propune să genereze. de felul celor descrise mai sus. meniu. să prezică. Al doilea tip este constituit de concepte metaforice subordonate unei metafore structurale care au rolul de a organiza sistemul conceptual prin instituirea unor relaţii interne. dintr-o perspectivă strict sincronică. sintaxă – alcătuite din elemente (foneme. cu valoare structurală. în epoca maşinilor cu abur. care au fost şi sunt influenţate. ilustrează funcţia denominativă a metaforei. mecanismul pe baza căruia intelectul uman organizează conţinutul cognitiv abstract. vorbim de fereastră. se dezvoltă şi mor (limbi moarte /limbi vii). În afară de aceasta. de exemplu. Unele concepte împrumutate dintr-o ştiinţă mai dezvoltată pot funcţiona ca nişte metafore care secretă un întreg sistem terminologic. pe baza asemănării unor caracteristici: în informatică. Procedeul este însă încă viu. Limbile sunt văzute ca organisme vii. metaforele structurale şi metaforele orientaţionale de care vorbesc Lakoff şi Jonson [7]. Limba este văzută. în acest sens. Putem da drept exemplu metalimbajul lingvisticii şi maniera lui proprie de metaforizare a conceptelor teoretice. sunt înrudite în familii de limbi… În a doua jumătate a secolului XX. Astfel. metafora culturală de bază (structurală) este legată de „construcţie”. care există de multă vreme şi al căror sens este bine cunoscut. de disciplinele dominante ale momentului [9]. în fiecare epocă istorică. sintagme) care se opun /se combină/sunt distribuite pe cele două axe – verticală-paradigmatică sau orizontală-sintagmatică. mai multe discipline şi-au articulat terminologia în jurul noţiunii de energie. iar din .. Din momentul acceptării acestui concept metaforic. ca o structură complexă. interacţiuni verbale. 5. noduri etc. Funcţiile metaforei în discursul specializat Termenii – fie că e vorba de cei ştiinţifici sau de cei uzuali – formaţi pe baza unor metafore lexicalizate. în cadrul sistemului. să calculeze. electronica şi informatica împrumută şi generează o serie de termeni folosiţi în cele mai diverse discipline. Astăzi. prin raportarea lui la cunoştinţe anterioare. În lingvistica pragmatică a ultimelor decenii. să explice. Astfel. virus etc.Metafora în vocabularul specializat 127 acestora (chiar şi un nespecialist poate identifica în vocabularul astronauticii termeni provenind din aviaţie şi astronomie). Primul tip defineşte. sistem care aminteşte de inteligenta artificială. Procedeul este în concordanţă cu economia limbajului: din punct de vedere paradigmatic ne permite să exprimăm un mare număr de concepte cu un vocabular relativ restrâns. cu rădăcini. negociabilitate etc. morfologie. sunt supuse selecţiei naturale. Cel mai adesea e vorba de metafore codificate. strategii discursive. Putem identifica. morfeme. Gramatica generativă este inspirată de modelul aritmetic al calculatorului.

noile curente şi modele teoretice critică. pe o anumită analogie între două domenii. eventual. 23]. cauzele adevărate ale fenomenelor sunt escamotate. elle devient l’expression d’un nouveau concept [1. 6. Toate acestea fac din metaforă un instrument indispensabil al demersului şi al discursului ştiinţific. metaforizarea poate purta amprenta indezirabilă a unei anumite ideologii. Un concept preluat în sens metaforic într-un nou domeniu permite o reorientare teoretică şi poate conduce la o remaniere fundamentală la nivelul conceptualizării. convingătoare. Dimpotrivă. constituind o parte integrantă şi de neînlocuit a teoriei unei discipline. prin aceasta.128 Dorina CHIŞ punct de vedere sintagmatic. acolo unde cele două domenii respective nu prezintă analogii evidente. apreciind că. Metafora este prezentă în limbajul tuturor disciplinelor ştiinţifice sub o formă sau alta. Concluzii În terminologie nu trebuie să vedem metafora ca o ilustrare a unor realităţi subiective. de obicei. Ea poate fi. Metaforizarea este întotdeauna bazată pe o comparaţie. în felul acesta. prin aceasta. Exemplele date mai sus în legătură cu metalimbajul lingvisticii sunt edificatoare în acest sens. fondatorul semanticii franceze. capabil să denumească realităţi noi. La métaphore terminologique est loin d’être une simple façon de parler. metafora ajută la activarea cunoştinţelor noastre deja acumulate şi la transferul lor spre un domeniu necunoscut. lipsite de rigoare ştiinţifică şi pline de ambiguitate. Nietzsche spunea [10] că evoluţia cunoaşterii umane nu e altceva decât înlocuirea vechilor metafore cu altele noi. în acelaşi timp să fie prea simplificatoare. critica viziunea lingvistică a epocii sale şi protesta împotriva terminologiei respective (limbă vie/moartă/ mamă…). mais une fois que cet emprunt est réinvesti dans une pratique sociale. De asemenea. elle este un emprunt imagé. une fois que sa signification est réglée par les acteurs agissant dans le cadre de cette pratique. Funcţia didactică a metaforei este şi ea evidentă. unei alte discipline. Funcţia cognitivă a metaforei este evidentă: ea ne permite să vedem un concept într-o perspectivă nouă şi să îl înţelegem mai bine. elle est essentiellement une manière de penser. ea trebuie văzută ca un instrument de lucru. o funcţie teoretică (chiar euristică). funcţia teoretică ne permite să le utilizăm pentru a constitui un sistem coerent. teoria şi terminologia ştiinţifică purtând amprenta culturală a societăţii şi a ideologiei respective. aparţinând limbii comune sau. Certes. sau gramatica generativă fără imaginea structurii arborescente. având. Adesea utilizată în procesul de predare pentru a explica un fenomen nou complex şi / sau dificil de abordat fără ajutorul imaginii altui fenomen cunoscut sau chiar familiar. p. Funcţia ei cognitivă ne face să întrevedem idei şi perspective noi. Michel Bréal [2]. conceptele metaforizante ale predecesorilor. Nu se poate imagina teoria saussuriană fără imaginea celor două axe – sintagmatică şi paradigmatică. prin analogia cu un alt concept cunoscut. dar poate. restrictivă sau chiar să conducă la confuzii. o mare valoare explicativă şi funcţionând ca un adevărat catalizator al înţelegerii. . revelatoare. fără îndoială. Metafora are. funcţia didactică ne permite să prezentăm/ să vorbim despre o problematică nouă şi complexă folosind analogii accesibile. De altfel. în lipsa lui am avea nevoie de perifraze explicative greu de mânuit.

les mots savants.. Hachette. PUF. Editions Orphys.. n° 24 (’Au cœur de la langue: la métaphore’). REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Metafora terminologică. Aubier-Flammarion. Assal J. Utilizarea ei vizează precizia terminologică. La structure du langage poétique. «Questions». Paris.. Landheer R. 10. dar şi a sintagmelor terminologice şi a colocaţiilor specifice. Paris. coll. Fuchs. 22-24. este una controlată. recunoscută ca pertinentă.. Lakoff G. Cohen J. 1997. p...-L. pentru că în momentul introducerii ei într-o terminologie. & Robert. la realitatea descrisă. 8. precum şi în eficienţa cu care va şti să le exploateze pentru a obţine cadrul de reflecţie şi o viziune bine adaptată la obiectul de studiu. Nelly Flaux éd. l969. 1986.). p. 3. în „Diversité et représentation cognitive”. 1995.. Paris. 6. 7. în general.. sistematizarea conceptuală şi neutralitatea din punct de vedere subiectiv.. traduit de l’américain par Guy de Montjou. Kleiber G. 165-181. în: „Verbum”. 1999. iar mai apoi. Interpretarea/decodarea metaforei terminologice nu reclamă un efort intelectual special. p. les Métaphores dans la vie quotidienne. W. la cunoaştere. 1978. (ed. Ceea ce defineşte o limbă de specialitate nu este atât terminologia în sensul de nomenclatură. La naissance de la conscience dans l’effondrement de l’esprit. Paris. XXVIII-2. analogia pe care se bazează uşurează înţelegerea. .Metafora în vocabularul specializat 129 dar şi să conducă la noi cunoştinţe. ca instrument de cunoaştere şi de denumire. S. cât modul de conceptualizare. 4. Subiectivitatea cercetătorului se va manifesta doar în modul în care acesta va şti să găsească metaforele potrivite pentru a-şi ilustra teoria.. 5. care orientează formarea termenilor. C. 9. Paris Les Editions de Minuit. le livre du philosophe. PUF. Bréal M. 1899. Lakoff G. Paris. Jaynes J. La métaphorisation terminologique. Paris. les universaux de la pensée métaphorique: variations dans l’expression linguistique.. cunoscută de specialiştii domeniului. Paris. Charbonnel N. Flammarion. Nietzsche F.. le rôle de la métaphorisation dans le métalangage linguistique. Guiraud P. după consacrarea ei este de vorba deja de o metaforă convenţională. Essais de sémantique (science des significations).. 2002. 1966. La métaphore entre philosophie et rhétorique. PUF.. în: „Terminology Update”. 1994. identificabilă şi interpretabilă chiar şi independent de contextul în care a fost utilizată iniţial. 2.. Johnson M. 283-294.

În viziunea criticului basarabean Mihai Cimpoi. necesitând o abordare individuală. Ţinem să menţionăm că în cazul creaţiei lui Grigore Vieru modelul orfic se desprinde de schema mitică tradiţională1. care conţine accente de doină. .130 GRIGORE VIERU: MELOS POETIC ŞI HAR ORFIC INGA CIOBANU Academia de Ştiinţe a Moldovei. trăirea euforică a erosului . coborârea în Hades pentru salvarea fiinţei dragi. Propunându-ne o modalitate de lectură a poeziei vierene centrată pe orfism. Iubirea. ambele obţinute prin intermediul cuvântului poetic. cultul arhetipalităţii şi întregului [1. moartea aedului. însemnele acestuia fiind motivul lirei/harpei. ne-am asumat parcurgerea unui itinerar care permite unificarea celor două coordonate ale orfismului literar – iniţiaticul şi cantabilul. moartea Euridicei. toate interpretate prin prisma motivelor sus-numite. unificatoare şi care se manifestă la nivelul profund al textului. relaţia poeziei cu muzica”. acesta din urmă fiind conceput ca melos şi logos. tristeţea. 1 Conform viziunii tradiţionale schema mitică presupune câteva episoade: vocaţia cântecului ordonator. ceea ce înseamnă „stăpânirea de către aceasta a energiilor din verbul poetic şi transformarea lor în acţiune” [2. ci şi alte două concepte fundamentale: armonia şi ordinea. adevărat act orfic în sensul de recreare. în primul rând. creaţia). privirea fatală. ceea ce ne dă posibilitatea de a identifica doar unele elemente din mit. în opera poetului. prin urmare. proiecţiile Euridicei. identificarea poeziei cu însuşi cântecul. de romanţă şi chiar de blestem. p. dar sfera conotativă a conceptului cuprinde nu numai noţiunea de muzicalitate. ceea ce presupune colaborarea nemijlocită a poetului cu interioritatea poeziei. asumat. O personalitate creatoare dotată cu har orfic este capabilă de a rearmoniza lumea. 87]. Este. 116]. spaţiu pe care acesta şi-l asumă şi pe care îl domină în exclusivitate [2]. implicit spre procesul de creaţie. Există în poezia poetului basarabean un orfism explicit. de reordonare a lumii prin limbaj. „forma literară a orfismului favorizează. gnomism. Într-adevăr. după cum putem detecta şi un orfism implicit. un iniţiat în marile mistere. de a ordona haosul prin cântecul poetic. a unor elemente orfice precum: ideea de cantabilitate a versului. centrată pe motivele-cheie ale creaţiei sale (mama. alături de organicism. p. orfismul vierean este echivalent muzicalităţii ca una din componentele fundamentale ale clasicismului. atenţia noastră orientându-se spre spaţiul creaţiei: spre destinul creatorului însemnat cu harul divin. Acestea sunt: Harul ordonator. care valorifică muzicalul ca energie armonizatoare. cu referinţe directe la mitul orfic. conferindu-i cosmicului un ritm poetic. Institutul de Filologie Clasarea lui Grigore Vieru în categoria discipolilor lui Orfeu ţine de identificarea. Coborârea în Hades. care vede „nevăzutul” şi aude „neauzitul”. iubita. toate constituind argumentele de bază în jurul cărora se structurează discursurile critice. interdicţia. ipostaza poetuluicântăreţ.

Mărul acesta face nişte mere de aur. forţa ordonatoare a verbului. Harpa poetului este una deosebită. mărul are. 283]. faţa./ Şi-atunci când cântece nu am./ Veniră-n fugă-atunci prieteni” (Harpa). se întreabă poetul în poezia Iubito. de rând cu interpretările fabuloase ale apariţiei Soarelui. viaţa poetului şi a cântecului său. având printre strune şi „sfântul fir de păr al mamei”. Motoul textului „De mila timpului din sânge/ poetul nu-i decât iubire” conţine coordonatele cunoaşterii poetice: timpul.” (Noroc…). Poezia “Ars poetica”. În acest context. Este vorba. bineînţeles. pătrunderea „nepătrunsului ascuns”. Raportat la tema orfismului. când „cântecul blând” se transformă în “şuierat sălbatic”. care se dovedeşte a fi salvator pentru fiul aflat în primejdie. existentă în tradiţia milenară acumulată de Cântarea cântărilor. el stă deci la hotarul dintre cele trecătoare şi cele veşnice. pe care/ Nu poţi s-o-năbuşi./ Sunai al mamei păr sub cetini./ Să-i sugă cântecului viaţa. iubirea. p. taina ei. sau are „strune luminoase/ Din raza dimineţii şi din străbune oase” (Poetul). „la moarte”. echilibrul. un statut orfic. face parte din ciclul cosmogonic. o adevărată armă în lupta cu timpul care merge mână în mână cu moartea. delegându-i. struna îşi exercită funcţia salvatoare: „Cu harpa stam sub mere coapte. sugerându-se funcţia germinatoare a cântecului: „Aş vrea asemenea ploii/ eu cântul să-mi frământ:/ când voi cânta să iasă/ secara din pământ”.Grigore Vieru: melos poetic şi har orfic 131 În ordinea periplului orfic vierean. se cere descifrată simbolistica mărului care apare în creaţia poetului şi în ipostaza mărului de aur. Aceasta din urmă este nu numai un echivalent al destinului poetului. lira şi harpa devenind purtătoare ale acestei semnificaţii simbolice. mărul roşu (copt). Ipostaza de iniţiat în timpul dimineţii. inclusă în volumul „Fiindcă iubesc” este semnificativă. la limita dintre viaţă si moarte. „Dar mărul? Mărul de aur?”. în acest sens. De asemenea./ Ei blând cântau. dar nu le poate căpăta nimeni. sunt versurile: „Noros ori clar ca o amiază. lira vibrândă fiind totuşi dominanta spaţiului de creaţie. singuratic. trebuie să-i adăugăm acestui simbol şi funcţia de fecunditate a Verbului divin. în frunte”. în prim plan se află vocaţia cântecului ordonator. ideea de cântec fiind evidentă datorită semnificaţiei simbolice a „spicelor albe ale părului mamei” ca variante ale strunelor harpei pe care . înconjoară pamântul şi iar în apa de sub mărul roşu se întoarnă./Eu sunt poetu-acestui neam/ Şi-atunci când lira îmi vibrează. totodată. mai degrabă. poetul. Mărul apare des ca un substitut al bradului şi ca pom al vieţii. nici s-o sperii” (Sunt). Sub el se află unul din peştii care susţin pământul şi de sub el pornesc toate izvoarele şi apele râurilor şi râuşoarelor care sânt pe lume şi care curg de la apus spre răsărit. Lunii şi a stelelor: „Mărul roşu se găseşte tocmai la capătul pământului. şi funcţiile cunoaşterii [4. este sugerată chiar în primul vers: „Merg eu dimineaţa. cu evidente urme de mesianism. Atunci când „neagra noapte” ameninţă ordinea. Definitorii pentru această asumare a destinului orfic./ Au prins a şuiera sălbatic. iniţierea însemnând depăşirea simplei condiţii umane. de o cunoaştere luciferică a lumii. un timp etern deci. ci şi fenomenul care asigură eternizarea actului de creaţie. Ci-n neagra noapte. În cazul lui Grigore Vieru. căci poetul îşi asumă riscul de a „umbla la mistere”./ Născută într-o vreme crudă” sau „Sunt doina. vocaţia orfică este evidentă în versurile: „Sunt floarea cea cu chip de liră. Săreau să-mi muşte mâna./ Trecând prin codru. Conform observaţiei lui Romulus Vulcănescu. pentru că picior de om nu poate străbate până acolo” [3].

p. Poetul-Orfeu nu-şi pierde harul. cântecul luând formă litanică în volumul „Litanii pentru orgă”. Ameninţarea identităţii naţionale venită din exterior înseamnă. p. capabil să desluşească ritmurile cosmice. poezia. dispare şi melosul. Muţesc până şi privighetorile. Dacă Omul-Poezie obţine statutul de Demiurg. În lipsa logosului. p./ În noi vieţuieşti”. Moartea care ameninţă fiinţa poetului. este atacul asupra cuvântului. mamă./ Nimeni n-o mai aude. ideea de sacrificiu al femeii devenind o condiţie sine qua non întru dăinuirea creaţiei artistice: „Eu ca meşterul Manole/ femeia-mi zidii/ de vie-n pereţi” (Acum aştept)./ Să nu biruie omul” Conform tipologiei poeţilor orfici stabilită de Margareta Curtescu deconcertaţii sunt integraţi în sferele umanului şi situaţi sub incidenţa unui destin vitreg. Asemenea lui Orfeu. 191]. a iubitei şi a mamei este învinsă prin iubire. Omului-Cântec îi revine statutul de Iniţiat în marile taine. este însoţit de proiecţiile feminine ale Euridicei: iubita. Trecerea poetului prin această experienţă a morţii nu este însoţită nici de vehemenţa plânsului grandilocvent. ca semn ce confirmă statutul orfic. mama. Vocea sa este eliberată de starea de spaimă în faţa morţii. de creator orfic al unei lumi în care se respectă alte legi şi în care iniţierea are loc deseori prin intermediul absenţei femininului. 99. dar n-o găseşte (Pădure. cucii: Nimeni nu poate muta/ Pământul în Cer. Cântecul ordonator al poetului. de la descifrarea gândului firului de iarbă şi a stelei. pădure). Conştiinţa limitei. nici de blestem. ameninţarea poeziei. 1 . în special. p. al dezarticulatului1: cântecul continuă să-şi exercite funcţia ordonatoare în ciuda acestei drame existenţiale. instituinduse temporar o poetică a tăcerii. iar atacul asupra „zilelor ţării împrăştiate”. astfel exercitându-şi forţele creative [1. deşi durerea persistă. poetul îşi caută iubita. nu atinge statutul deconcertatului. în general. creaţia. va aduce o schimbare a conduitei. mierlele. Tresaltă/ Întinderi cereşti. de unde şi triumful vieţii asupra morţii. cu pomul). smulge pădurea toată. pînă la identificarea totală cu lumea vegetală (cu trandafirul. orice tentativă de reîntoarcere a mamei de pe tărâmul celălalt lipsind cu desăvârşire. furată de altul. instituind o stare de spirit tensionată. în eterna încercare de readucere a iubitei în spaţiul timpului etern. de fapt. al Poetului asupra urii: „Nu am moarte cu tine nimic. Contrar aşteptărilor. cu dorul) îi conferă titlul de întemeietor. nimeni/ N-o mai aude cum cântă/ Pe crucea bisericii:/ „Scoală. cea care lasă în urmă lumina unei bucurii neînţelese: „Şi totuşi suntem luminaţi de o bucurie neînţeleasă”. Pierderea mamei va aduce accente asemănătoare. 120]. sentimentul harului orfic deteriorat şi al eşecului suportat în urma tentativei de restaurare a armoniilor originare le dezarticulează fiinţa. dar anume absenţa acestei Euridice condiţionează starea de graţie. Este deci un „Orfeu în luptă cu moartea” [5./ Există lumea cealaltă/ Cât timp/ Există pământul acest/ […] Doine se-aud. Paradoxal. Contopirea definitivă a poetului cu însuşi cântecul: „M-am amestecat cu cântul/ ca mormântul cu pământul” (Cu viaţa. 184]. forţa germinativă a discursului artistic [2./ Există lumea cealaltă/ Cât timp. Absenţa femininului ar constitui pretextul pentru parcurgerea Infernului./ În ziua cea caldă/ Nimic nu detest./ Dar i s-a tăiat limba. A treia ipostază feminină – creaţia./ eu nici măcar nu te urăsc”. „În noaptea cea rece. cit. op.verde. Doamne. creând şi recreând lumea./ Poate că numai privighetoarea./ Poate că numai cântecul ei.132 Inga CIOBANU poetul o ţine în braţe.

cucule. căci poetul. Ed. . În viziunea poetului. Bucureşti. II. sculaţi-vă. care stăpâneşte energiile armonizatoare ale verbului artistic. armonia. reordonarea realului marcat de mutaţiile sociale. îl determină pe poet să bată alarma./ Iată./ Cânţi ţara mea. Texistenţe. graiul fiind „murmur astral”.cucule. 2. Atât statutul de iniţiat. Ed. Poetul arhetipurilor. centrându-şi discursul poetic pe două forţe: ritmul şi cuvântul [2. p. 122]. Romulus Vulcănescu./ Cu zilele ei/ Risipite prin lume. dând viaţă unui nou cântec care se vrea „o răzbunare a frumuseţii pe urâţenie”. prin limbajul poeziei: „S-au otrăvit pe văi izvoare/ Şi mierea adunată-n floare/ S-a otrăvit barbar văzduhul/ De ce s-a otrăvit şi duhul/ De ce şi graiul?!/ Sculaţi-vă. datorită forţei transformatoare a cuvântului poetic. mizează pe dozarea versurilor. exclude orice elemente decorative. „râvnind plinătatea muzicală a lumii. „Aşa cum trist cânţi prin păduri.” (Prefaţă la volumul „Taina care mă apără”). invazia „otrăvurilor”. ceea ce mărturiseşte despre echilibrul şi măiestria poetică. Margareta Curtescu.” (Aşa cum singur eşti). salvaţi-vă/ prin limbă şi prin carte!” (Salvaţi-vă prin limbă). salvaţi-vă. fiinţa sa şi limba se întrepătrund. Reflexe ale mitului orfic în poezia românească. în care reuşeşte să facă cântece „cu numai două cuvinte”. îndemnând la salvarea prin grai. Jean Chevalier. Este faza coborârii Creatorului într-un Hades al cuvintelor. pe o muzicalitate şi armonie intrinsecă. stau sub semnul apolinicului. vol. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. de altă natură decât cele soresciene. 4. p. ca principii muzicale orfice ale discursului poetic vierean. intrând într-un spaţiu al tăcerii şi nespusului. Acesta este tipul orfic ascensional. De aici şi efectul vibrator al verbului poetic ca rezultat al reinstaurării condiţiei orfice a limbajului. mulate pe mitul orfic. Grigore Vieru. de unde revine invincibil. sculaţi-vă din somnul cel de moarte/ Salvaţi-vă. raport bazat pe dozarea şi echilibrul versurilor. „mişcătoare fereastră-n univers prin care răzbate spre noi muzica sferelor de sus. II. care se vrea îmbrăcată în haina notelor muzicale./ Nu mai pot să cânt/ Cum odată cântam. 99]. Eternul Orfeu. Tipografia Centrală. a tăcerii vorbitoare. a echilibrului” [1. Chişinău. nici eu. 1985.Grigore Vieru: melos poetic şi har orfic 133 (Privighetoare pe cruce). Alexandru Burlacu. Ed. Alain Gheerbrant. 1995. cucule. simte nevoia imperioasă a măsurii. Scara lui Osiris. Important e că aceste texte. Mihai Cimpoi. Artemis. poate avea loc doar prin procesul creaţiei. 2005. Anume această imagine a infernului adus pe pământ. cucule. cât şi cantabilitatea. 2008. Chişinău. care însoţesc gestul de salvare a realului prin melosul poetic. Prut Internaţional. 5. vorbesc despre preaplinul fiinţei poetului care stabileşte un raport aparte cu lumea şi cu limbajul. cucule. cântecul ei esenţial. despre legătura armonioasă dintre fond şi formă. Dicţionar de simboluri. Ştiinţa. Aşadar. vol. 2005 3. Mitologie română.

o snoavă.. Institutul de Filologie Din cele mai vechi timpuri urme ale vieţii popoarelor lumii au rămas imprimate în creaţiile lor orale. manuscrisul unei povestiri populare comice româneşti (snoavă). 4 Din anii 1714–1716 este referinţa lui Dimitrie Cantemir la trei naraţiuni comice populare cu personajul Nastratin Hogea. Cernăuţi. 1978. este din anul 17003. A. с. 6). Ediţie critică de Sabina-Cornelia Stroescu. a. 1935). pe plan mondial. „mai dracul decât toţi dracii”. cele mai vechi istorioare comice. 3 Literatura română veche. cu toate că fixarea în scris a creaţiilor etno-folclorice s-a produs mult prea tîrziu. Brăila. 1989. de acum 24 de secole. inclusiv în cele de natură înveselitoare. 1922. 1938–1939. despre acelaşi personaj aflăm din: „Calendarul lui Nastratin Hogea” (Iaşi. nr. 1905).. Cluj-Napoca. ajunse şi la români. din câte s-a putut afla. anul 1504 – aspectul său vestimentar şi modul în care şi-a servit cafeaua în cadrul ceremonios al etichetei de palat) numără 505 ani (deşi a fost aşternută pe hîrtie de către cronicarul Ion Neculce la vreo 200 de ani după acest eveniment)2. nr. 2 Cirimpei V. 1872). 142.. Astfel. de alte vîrste „scrise” având parte naraţiunile comice ale celorlalte popoare. De-ale lui Nastratin (revista „Ion Creangă”. 153-156. putem reconstitui spectrul cronologic al semnelor de ilaritate populară. Sibiu. cunoscute graţie scrisului. ţine de anul 1841 – atunci 1 Шиппер Кристофер М. Şotii de-ale lui Nastratin când era băiet (cartea Braşoave de Gh. 1976. de diverse genuri şi categorii. poetul şi folcloristul Anton Pann va publica la Bucureşti (1853) Ne-zdrăvăniile lui Nastratin Hogea. Nastratin Hogea („Foaia interesantă”. precum şi din alte surse [Snoava populară românească. doar în baza acestor documente. II. 1937). Китайский юмор «Сяохуа» // Курьер ЮНЕСКО. al turcilor. după 140 de ani. nr.134 AMPRENTE ALE ISTORIEI DE SECOLE ÎN LIMBAJUL FOLCLORULUI COMIC VICTOR CIRIMPEI Academia de Ştiinţe a Moldovei. 1897. 28-29). Nastratin Hogea avocat („Călindarul poporului”. O anecdotă românească (despre logofătul Tăutul ca sol moldovean la Curtea Otomană. май. şi una indiană. Realizări ale folcloristicii timpurii moldoveneşti. Răzbunarea lui Nastratin Hogea („Glasul Bucovinei”. despre „o diavoliţă de babă”. Din păcate. de circa 1400 de ani sunt cunoscute românilor povestirile glumeţe despre Nastratin4. 1911). Din isprăvile lui Nastratin („Călindarul Cluju românesc”. p. în opera sa Historia incrementorum atque descrementorum aulae otomanicae [Istoria ascensiunii şi decăderii curţii otomane]. scrise. Bucureşti. p. Cea dintîi prezenţă în presă a unei naraţiuni de folclor comic românesc. ajungînd la 2300 de ani1. sunt: una chineză. Bîrlad. Prefaţă de . Popescu-Ciocănel ş. 28. Nastratin Hogea şi deşteptul („Luminiţa”. 52-53. 1070). cu „iroul fabulos [excepţional]” Pepelea. Ulterior. Chişinău. Bucureşti.

p. Chişinău. cufáĭcă – pufoaică (haină scurtă vătuită). note asupra ediţiei. p. A. Selecţie. de care se prinde jugul pentru boi. comentarii şi vocabular: Victor Cirimpei. întreabă lostopana de femeie. la începutul veacului al XXI-lea.. da pe cocoş – o sută de ruble”). carboávă – monedă sau bancnotă din trecut. din 1837. 153-154]. de aur. tătarii şi grecii (sec. lostopánă – om tare gras („Da cînd anume. Caucazul de vest (Chişinău. cucon. începînd cu sec. profesor de fizică. Din timpul contactelor cu turcii. avînd şi funcţia de eliberare a certificatelor („turcii mînau oile spre agie”). VI–VII) şi de mai tîrziu – al slavilor cu românii. 2007. chiverniseálă – economie/ Mihai-Alexandru Canciovici. textul Pepelea se tocmeşte argat la un român. X–XIV. chiabúr – ţăran bogat. 35-85]. cúzniţă – fierărie. nordul Transilvaniei. Op.2 . inclusiv creaţia comică a românilor. prefaţă. se publică şi astăzi. Bucureşti. După această retrospecţiune de ansamblu. cea de deasupra fiind mişcată manual („Omul de casă … i-a arătat în cămară. stăpîn. p. mátuşcă – soţia preotului. numit Vasile Răuţ. dar şi în Pătăranii folclorice ale românilor sovietici […]. De perioada feudalismului. potricálă – unealtă cu care se fac găuri în piele. 2008). Din îndepărtatul timp al convieţuirii populaţiei daco-romane cu triburile slave (sec. rîşniţă – moară primitivă.. formată din două pietre suprapuse. cápră – scaun în partea de dinainte a trăsurii. înainte de mîncare ori după?…”). (a) chimerí – a căuta bani în chimer. pot fi cuvintele: (a) blagosloví – a binecuvînta. XV) pătrund în limbajul românesc. cit. istorie naturală şi matematici. duhóvnic – slujitor al bisericii. jupîn – domn. (a) rîşní – a măcina manual mişcînd circular o roată de piatră peste altă piatră („să rîşneşti grăunţele din sacul ista”). unde-i rîşniţa”).12 Naraţiuni populare comice româneşti au continuat să vadă lumina tiparului şi în secolul XX. molébne – slujbă bisericească de implorare a divinităţii în anume scop. pe capră. 102-103. 173. sprijinindu-ne pe textele din ediţia recent apărută: Pătăranii folclorice ale românilor sovietici din Basarabia. îngrijire folcloristică. de dată recentă – Grija lui Nastratin şi Nastratin la judecată în Pozne cu alde Păcală. proţáp – bară de lemn din faţa carului. a Societăţii Savanţilor Austriei (Viena) [Cirimpei V. noţiuni ca: agíe – poliţie de model turcesc. alături. (a) carboví – a acumula bani-carboave. opáiţ – lampă primitivă. copéică – monedă măruntă. doctor în filosofie şi artele frumoase1 la Academia Mihăileană din Iaşi. Povestiri şi dialoguri din folclorul comic românesc. chiróşte – colţunaşi. nordul Bucovinei. cu plată. 47 şi 115-116. stînga Nistrului. un ţigan”). zlot – unitate monetară cu circulaţie în Ţările Române ale epocii feudale („pentru o slujbă de acestea oamenii plătesc cin’sprezece zloţi”). publică. cîrciumă. în gazeta politică şi literară „Albina Românească”. de valoare mică. ne vom referi la o serie de amprente ale istoriei de secole în limbajul folclorului comic. (a se) spovedí – a-şi mărturisi preotului păcatele săvîrşite.1 1 Cu diploma respectivă. ţin cuvintele: árie – făţare de treierat cereale. crîşmă – local unde. 1984. gálben – veche monedă scumpă.Amprente ale istoriei de secole în limbajul folclorului comic 135 Teodor Stamati. bibliografie. rúblă – monedă veche de argint („pe cal să ceri o rublă. LIV-LXXXIX. pentru vizitiu („Un boier … avea vizitiu. se servesc mîncări şi băuturi. p. fálce – suprafaţă agricolă de circa un hectar şi jumătate.

ca: dáce – vile („Astea-s case-dace. pătrunse în folclorul comic. dă-mi ceva tablete ca să mai slăbesc”). sida. răspunde ghidul”). hangíu – persoană care serveşte clienţii unui han. pará – veche monedă cu valoare mică. továrăş – domn („Tovarăş doctor. În cele din urmă. impoténte – italienism pentru „impotent”. sída – boală sexuală gravă.. Toate acestea. vagoane-frigorifer etc. sunt ţigănismul barós – ciocan mare şi greu. expidítor – şofer de automobil pentru curse lungi. dres cu multă ceapă („Puişor în ciulama”). meliţionér – persoană în serviciul statal de menţinere a ordinii publice. transportînd containere. Printre amprentele vremilor trecute. rádiu – aparat radiofonic portabil. mersí – franţuzism însemnînd mulţumesc. precum şi alte însemne ale istoriei de secole în limbajul folclorului comic. zílnic – carnet de note al elevului. spid – gravă îmbolnăvire sexuală. merită un studiu special. ungurismul dărắb – bucată („să mănînci un dărăb de măligă”). patrafír – fîşie de stofă purtată de preot („Îi pune popa patrafirul pe cap”). omosessuále – italienism pentru „homosexual” (cu atracţie pentru indivizi de acelaşi sex). sunt cuvintele: devciúşcă – fetişcană. han – clădire cu locuri de dormit (hotel) şi ospătărie (restaurant).136 Victor CIRIMPEI economisire („îi dă Manda cu barosul … fără chiverniseală”). Dintre sovietismele. . melíţie – instituţie statală de menţinere a ordinii publice. unei femei tinere i-au dat foaie de drum la o casă de odihnă”). din perioada modernă. calchiere a rusescului „дневник”. în povestirile comice sunt cuvinte. întipărite în creaţiile populare comice ale românilor. mai amplu decît prezentele semnalări fugitive. ciulamá – sos alb şi gros de făină. kolhóz – colectivă agricolă („Pentru munca sîrguincioasă în kolhoz.

El însuşi a fost poreclit „serios-ilarul”. Pe de altă parte. pornind de la celebra confruntare dintre acesta şi reprezentanţii şcolii formale ruse. tragedia. Acest subiect este foarte des ignorat de către exegeţii operei lui M. fiind. tragiccomice. 72]. Înainte de a începe caracterizarea menippeei. sclav prin origine.n. Predilecţia pentru roman se explică prin faptul că acesta e conceput de către marele savant ca „aureolat cu însuşirile unui teritoriu inedit. de la Homer la futurism. este necesară precizarea şi edificarea unei distincţii fundamentale operate de ilustrul teoretician literar în cadrul acestei discipline. M. Menipp era un filosof cinic şi autor de satire. în compensaţie. 72]. tragedia) şi cealaltă – seria genului romanesc. Bahtin fiind considerat promotorul celei de a doua. anume romanul. şi care s-au împotrivit dintotdeauna literaturii culte. refractar metodei formale” [1. Însă Bahtin a depistat că şi în dezvoltarea romanului există „două linii stilistice”: prima e ilustrată de „romanul sofistic” sau grec. Institutul de Filologie Contribuţia savantului Mihail Bahtin la dezvoltarea teoriei romanului este destul de complexă. Bahtin abordează problema genului literar ca oglindă a tendinţelor apreciate drept „cele mai stabile. care a trăit în secolul al III-lea î. fabulos. Distincţia dată se referă la două serii literare contrastante: prima – seria genurilor aşa-numite „oficiale” sau „poetice” (epopeea. periferice.137 VIZIUNEA LUI M. specifice celor mai felurite pături ale societăţii. ale căror lucrări sunt scrise în română. suprarealism (cu speciile implicate: epopeea. Pentru a o înţelege în nuanţe. Bahtin şi teoreticienii literari. Bahtin construieşte. reprezintă o serie literară numită monologică. pe care i-l impune tiranic autorul.” [2. în elaborarea romanelor sale. neoficializate. Cercetătorul Marian Vasile într-o lucrare consacrată moştenirii ştiinţifice bahtiniene. 73]. lirica. în chip curios. p. „toată literatura lumii. încât va fi nevoit să-şi împartă domeniul literar cu adversarii săi: va lăsa în seama stilisticii lingvistice seria genurilor aşa-numite «poetice». lirica). un obiect special pe care să-şi exercite propriile teorii. la combinaţii ale variatelor limbaje sociale. O treaptă foarte importantă în evoluţia romanului dialogic a constituit-o satira numită menippee. potrivit lui Diogene Laertius. p. Genul dat face parte din domeniul serios-ilarului şi „îşi trage denumirea şi forma clasică de la filosoful Menipp din Hadara. dar va crea. constituită din speciile hibride. descria contribuţia lui astfel: „Bahtin a resimţit la rândul său tăria poeticii formaliste. BAHTIN ASUPRA MENIPPEII SERGIU COGUT Academia de Ştiinţe a Moldovei. o altă serie literară (…) ilustrată de genul romanesc. p. din antichitate până azi. Această serie se distinge prin asumarea şi încorporarea discursului dialogic” [1. un «antigen». «eterne» . 155-156]. iar a doua se referă la romanul ce relevă unghiul de vedere al eterolingvismului asupra literaturii şi corespunde discursului dialogic. exponent al semnificaţiilor democrate şi umaniste” [1.e. căruia îi descoperă o tradiţie îndelungată. Aşa stând lucrurile. fenomenul eterolingvismului manifestându-se în domeniul beletristicii atunci când scriitorul recurge. întrucât închide enunţul într-un singur sens. p.

El reprezintă memoria artistică în procesul dezvoltării literaturii şi de aceea este în măsură să asigure u n i t a t e a ş i c o n t i n u i t a t e a acestei dezvoltări” [2. originea sa. visele fantastice. porecla populară a unei statui din Roma. a cărui operă el o consideră ca fiind culmea la care a ajuns în procesul dezvoltării sale romanul dialogic. teoreticianul rus susţine că a treia e primordială şi „constă în aceea că aventura ca şi fantasticul de cea mai mare îndrăzneală şi neînfrânare sunt lăuntric motivate. După caracterizarea pe care o face savantul menippeei şi genurilor înrudite cu ea (diatriba. sau calcă în mod evident eticheta. 147]. 163]. în celebrul jurnal de scriitor. ca şi a doua. p. care sau reflectă o sinceritate cinică. Menippeea este cunoscută în lumea anglofonă şi cu denumirea „pasquinade” tradusă „pamflet”. Astfel. p. În acest sens. de care pamfletarii obişnuiau să îşi lipească lucrările. p. O altă particularitate „extrem de importantă a menippeei este asocierea organică în cadrul ei a fantasticului liber. Iar această încercare a înţeleptului „înseamnă încercarea poziţiei sale filosofice în lume (…). cealaltă fiind Visul unui om ridicol. Mihail Bahtin atribuie menippeei şi „elemente de u t o p i e s o c i a l ă. În legătură cu aceasta şi ca o consecinţă a excepţionalului universalism filosofic specific acestui gen. deoarece particularităţile clasice ale . p.138 Sergiu COGUT din dezvoltarea literaturii” [2. care sunt introduse sub formă de vise ori de călătorii în ţări neştiute” [2. Genul trăieşte prin prezent. cât şi aşa-numitul „cuvânt deplasat”. cuvântul filosofic. Dintre acestea. M. excentricităţile. Bahtin susţine chiar că ele „pot fi intitulate menippee în accepţia aproape pur antică a termenului. M.” [2. Pentru prima dată apare în menippee şi experimentul moral-psihologic. vorbele şi izbucnirile nelalocul lor. Termenul „pasquinade” provine de la toponimul Pasquino. sinuciderile etc. 159]. 146]. 161]. „elementele arhaice care se păstrează în gen nu sunt moarte. dar n u .ş i u i t ă nicicând trecutul. în infern. optând pentru Bobul). a elementului mistic-religios cu un n a t u r a l i s m d e s p e l u n c ă extrem şi grosolan (din punctul nostru de vedere)” [2. ci mereu vii. Bahtin caracterizează menippeea. Caracteristice pentru acest gen sunt şi scandalurile. simpozionul). enumerând şi comentând 14 particularităţi ale acestui gen. anormale ale omului. cu alte cuvinte. „menippeea este construită pe trei planuri” [2. uneori. căutător al acestui adevăr” [2. spre a provoca şi a încerca ideea. 159]. în Olimp” [2. p. a simbolicii şi. patimile care frizează nebunia. sau demască cu profanare cele sfinte. îndreptăţite şi consfinţite aici de un scop pur ideatic-filosofic – acela de a crea s i t u a ţ i i e x t r a o r d i n a r e. p. 158]. solilocul. mereu capabile de a se înnoi. putem spune că subiectul menippeei îl formează aventurile i d e i i sau ale a d e v ă r u l u i în lume: pe pământ. p. infernul şi Olimpul. 160]: pământul. dedublarea personalităţii. el îşi propune să analizeze cele două scrieri din ultima perioadă a creaţiei lui Dostoievski – Bobok (inclusă. reveria neînfrânată. ce se realizează prin „zugrăvirea stărilor moral-psihice neobişnuite. a d e v ă r u l încarnat în figura înţeleptului. bunăoară demenţa sub toate aspectele ei (…). a cărui traducere în română din 2008 a operat o modificare a titlului acesteia. p. În monografia sa dedicată poeticii lui Dostoievski.

Acestea fiind spuse. În acest roman. cel al povestirii Visul unui om ridicol. el remarcă: „Îmi pare totalmente arbitrar să incluzi vedenia din vis (un mijloc. p. operele-cheie ale marelui prozator. Bahtin că povestirea Bobul. susţinând că acest reprezentant de marcă al literaturii antice carnavalizate prinde rădăcini şi în romanele marelui scriitor. Iar în ce priveşte al doilea exemplu de menippee dostoievskiană pe care ni-l propune M. Dostoievski în 1873. Astfel. S. unii dintre aceştia ridicând obiecţii la adresa ei. întrucât visarea e o activitate universală a omului) şi utopia vârstei de aur în categoria «satiră menippee»” [3]. convorbirea lui Ivan cu Aleoşa în localul „Metropol” este şi ea o menippee admirabilă. reiterări ale ideilor lui Dostoievski formulate cu mult înainte de 1873. citindu-i din Evanghelie. la fel înrudite în esenţă cu menippeea. cu valoare autonomă” [2. pretutindeni şi în toate timpurile. Însemnări din subterană şi O întâmplare penibilă. menippee este spovedania lui Ippolit. explicându-şi poziţia astfel: „Dacă ea utilizează teme comune altor romane ale lui Dostoievski. din motive cronologice evidente. Bahtin asupra menippeei 139 acestui gen se manifestă în ele cu claritate şi plenitudine” [2. Wellek este adoptată şi de cercetătorul M.C. după cum ştie Bahtin. o menippee autentică este şi discuţia dintre Ivan şi diavolul. dar de un tip oarecum diferit şi căruia îi lipseşte elementul fantastic direct. S.Viziunea lui M. în care autorul a introdus „o altă satiră – Legenda Marelui Inchizitor. Gasparov. este „o menippee creştinizată aproape desăvârşită” [2. într-un studiu de al său intitulat Bakhtin’s view of Dostoevsky: „Polyphony” and „Carnivalesque”1. 200] drept o teză nefondată. Acestea sunt Smerita. dar cineva poate admite că Bobul aparţine vag genului «dialogurilor morţilor». 190]. Vatcenko descrie în studiul său О статусе термина Concepţia lui Bahtin despre Dostoievski: „polifonie” şi „carnavalesc” – traducerea ne aparţine. p. cele ale Fenelon şi ale lui Fontenelle. O poziţie asemănătoare cu cea a lui R. Eu nu am găsit nicio mărturie că Dostoievski într-adevăr îl cunoştea pe Lucian sau pe Seneca sau oarecare «satiră menippee» în sensul strict al cuvântului. folosit în cele mai variate contexte. M. citează cazurile pe care le consideră cele mai importante. Astfel. Bahtin. „vedenia” sa. cu toate că acele pe care Dostoievski le-ar fi putut cunoaşte. iar în Idiotul. 217]. pe când în capodopera Fraţii Karamazov. p. mai degrabă ecouri. Astfel. publicată de F. 1 . „constituie (…) microcosmul întregii sale opere” [2. sunt dezbateri plate şi monotone în lumea de dincolo care în niciun fel nu anticipă umorul negru şi atmosfera macabră a schiţei lui Dostoievski” [3]. 216]. cunoscutul cercetător american René Wellek. scena în care Raskolnikov îi face Soniei prima vizită. în privinţa genului. în Crimă şi pedeapsă. consideră afirmaţia lui M. remarcabilul teoretician american afirmă că aceasta poate fi asimilată satirei menippee „doar declarând că utopia şi vedenia din vis sunt părţi ale menippeei”. Apoi poeticianul rus se ocupă şi de opere dostoievskiene. fiind. ele sunt. p. Această abordare bahtiniană a unor opere dostoievskiene prin prisma înrudirii lor cu genul carnavalizat al menippeei nu a rămas fără ecou în cercurile teoreticienilor literari. La finele analizei particularităţilor de gen ale menippeei în creaţia lui Dostoievski.

cât al transformării lor creatoare.” [4]. Trebuie menţionat că şi în Visul unui om ridicol citim următoarele: „De exemplu. Bion şi operele ce au ajuns până la noi ale lui Petronius. Acest Dan e îndrăgostit de Maria şi împreună cu aceasta întreprinde o călătorie pe lună. Cercetătorul în cauză menţionează şi concreteţea aparentă a „unei anumite serii literare «hiperbolic» extinse în timp. Mahlin. V. Mahlin referitoare anume la conceptul bahtinian care este şi subiectul studiului de faţă. 804]. păstrătoarea cărora se dovedeşte a fi «ipotetica» formaţie literară numită de M. este cea care îşi pune capăt zilelor. din punctul de vedere al construcţiei. Eminescu. astfel creând un precedent nu atât al „conservării” valorilor tradiţionale ale ştiinţei literare. căci Poesis. p. Astfel. Bahtin menippee. M. prima este. din cauza ei. Tot aici depistăm şi motivul sinuciderii. Bahtin versiunea fragmentului istoriei literare. ce se alimentează energetic în diferite etape istorico-culturale cu focul nestins al «amestecului» de limbaje poetice. În povestea lui Ion Creangă ne sunt relatate călătoria şi peripeţiile soldatului rus Ivan atât pe pământ. care are legătură cu devenirea genului romanesc. esteticii filosofice şi ontologiei etic orientate. aş fi fost batjocorit şi dezonorat acolo…” [5. Iar în Geniu pustiu avem tandemul Toma şi Ioan. dacă aş fi trăit înainte pe lună sau pe Marte şi aş fi comis acolo cea mai ruşinoasă şi mai necinstită faptă din câte se pot imagina şi. De partea cealaltă. putem încadra în categoria acesteia. Apuleius.140 Sergiu COGUT «мениппея» в современной науке1 polemica dintre acest M. un „băiet sărac”. generată de «fantezia literară» a lui M. Luând drept model perspectiva lui M. S. prin intermediul căruia se realizează dedublarea personalităţii.C. deodată mi-a venit în minte gândul foarte ciudat că. Autorul acestui studiu dedicat menippeei conchide că un merit deosebit al lui M. Bahtin de a aborda cele două scrieri dostoievskiene. ce se simte atras de „lucruri metafizice” retrăieşte experienţa uneia dintre reîncarnările sale trecute în ipostaza unui călugăr pe nume Dan ce exista tocmai pe timpul lui Alexandru cel Bun. În acest caz este vorba de un vis în vis. Heraclit. Argumentele în cauză „ca şi cum ar conţine răspunsuri la observaţiile lui M. cât şi celebra povestea crengiană Ivan Turbincă. Aici întâlnim şi ceea ce Bahtin numeşte „cuvânt deplasat”. anume în discuţia lui Ivan Despre statutul termenului „menippee” în ştiinţa contemporană” – traducerea ne aparţine. 1 . iubita lui Toma. Aşadar. Gasparov şi anticipă întrebările acelor specialişti care meditează asupra posibilităţilor de a apela la această categorie pentru o «aplicare ştiinţifico-productivă adecvată a ei în cercetările istorico-literare şi teoretice»” [4]. acoperind toată literatura universală (de la fragmentele ce nu s-au păstrat ale lui Antistene. care reprezintă domeniul genurilor serios-ilare. Gasparov „apreciază drept neconvingătoare. într-o măsură mai mare sau mai mică. cât şi pe tărâmurile lumii celeilalte: în rai şi în iad. Lucian până la romanele lui Dostoievski)” [4]. în articolul său dedicat menippeei şi inclus într-o enciclopedie de termeni literari. considerându-le a fi exponente ilustrative ale menippeei. aduce argumente întru susţinerea acestui concept bahtinian ca termen al poeticii istorice. Bahtin constă în faptul că în lucrările sale el a atribuit acesteia o dimensiune fundamental-universală şi a descoperit importanţa ei la intersectarea poeticii. o scriere în centrul căreia este visul: Dionis. Gasparov şi V. atât Sărmanul Dionis şi Geniu pustiu de M.

ea fiind cea mai exigentă regină şi judecător.doc. 6. 2008. M. Bucureşti. 147].Viziunea lui M. Vidma. în „Jurnal de scriitor”. menippeea. când acesta îi porunceşte „Paşol. aşa şi în povestea despre Ivan. 2001. p. deoarece are loc la poarta raiului. pe când în realitate noi suntem toţi supuşi acesteia. Craig Brandist menţiona în cartea sa consacrată cercului apărut în jurul lui Bahtin: „Pe urmele lui Misch. Ion Creangă reuşeşte să creeze o veritabilă atmosferă de carnaval.com/SND/Philologia/2_vatchenko. întrucât prima ne este prezentată de către marele teoretician rus ca o generalizare a celei de a doua. Bahtin asupra menippeei 141 cu Moartea. The Bakhtin circle: philosophy. la fel ca şi cea dintre soldatul rus şi Sfântul Petre. cuprinde fenomene literare din diferite epoci: nuvele renascentiste.rusnauka. Astfel. care a fost dezvoltată de către filologul ucrainean Alfred Barkov. după cum carnavalul presupune o „viaţă răsturnată”. semioticii şi naratologiei. a iadului. satire medievale şi povestiri filosofice. Bahtin: discursul dialogic. care au loc în mediul filologic. http://www. http://www. London and Sterling.utoronto. el ne este înfăţişat ca stăpân care poate să îi poruncească morţii. Dar subiectul dat nu şi-a pierdut încă particularitatea care ne permite să îl considerăm unul destul de problematic. potrivit concepţiei lui M. spre deosebire de satira menippee. Trebuie menţionat şi faptul că Bahtin totuşi nu a fost primul care să cerceteze genul menippeei. 2002. Astfel. menippeea în evoluţia romanului dialogic sau polifonic. Termenul „menippee” a fost ulterior adoptat ca denumire a unui gen literar sau a unei teorii bazate pe principiile esteticii filosofice. În cazul acestei scrieri. Bahtin Mihail. Bahtin. merită menţionat faptul că această discuţie dintre Ivan şi Moarte poate fi uşor atribuită aşa-numitului „dialog din prag”. Bucureşti. na turbinca!”. . ne îndeamnă să fim foarte receptivi la acest gen carnavalizat al menippeei şi la „aventurile” pe care le cunoaşte el în cercurile filologice contemporane. Brandist Craig. aşa încât discuţiile în contradictoriu. Iaşi.M.Aşa stând lucrurile. Problemele poeticii lui Dostoievski. referitor la acesta. Bahtin susţine că menippeea s-a format într-o eră când «mitul naţional» al antichităţii îndepărtate se dezintegra: era elenistică” [6. astfel că e încoronat antipodul regelui. chiar polemicile referitoare la acesta. în sensul că. În concluzie.htm 5. a cărui cea mai cunoscută operă este monumentala Istorie a autobiografiei (1907-1959).shtml 4. culture and politics. Dar este memorabilă şi scena dialogului dintre Ivan şi draci de la poarta cealaltă. o „lume întoarsă pe dos”. anume sclavul sau bufonul. Vasile Marian. Visul unui om ridicol. Merită însă menţionat şi faptul că menippeea nu trebuie identificată cu satira menippee. Înaintea sa acest subiect l-a abordat şi filosoful german Georg Misch. 2. 3. căci aici practic totul e cu capul în jos. 1970. Dostoievski F. dorim să remarcăm încă o dată importanţa covârşitoare.ca/tsq/DS/01/031.. pe care a avut-o. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1.

unde cuvintele nu sunt aranjate în ordine alfabetică. glosarul bilingv este reeditat (nu exagerăm. n. – Cumuţi pare Dumitale limba Rossienească? – Foarte grea.142 O COMPARAŢIE LExICOGRAFICĂ BILINGVĂ (BUCUREŞTI 1829 – CHIŞINĂU 1819) LIDIA COLESNIC-CODREANCA Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Primele dicţionare bilingve rus-române în spaţiul românesc apar la începutul secolului al XIX-lea. – Greutatea ei să cuprinde întru aceea. – Iară pentru mine este grea şi propofaua (pronunţia. editată la Chişinău în 1819. Ambele lucrări lexicografice sunt alcătuite din două părţi: Собрание слов/ Adunare de cuvinte. 87].) integral la Bucureşti. Спрашивать о свойстве Российскаго языка/ A întreba pentru firea limbii Rossieneşti. anexată la imperiul rus în 1812. al XIX-lea (mai ales în anii 1806-1812 şi 1828-1834). în frunte cu Kiselev. În Basarabia. Fireşte că noi. administraţia rusă a întreprins un şir de măsuri care să contribuie la dezvoltarea culturii teritoriilor româneşti… Când lupta pentru învăţământul în limba română a căpătat un caracter decisiv şi a fost desfiinţată academia grecească. profesor de limbă română la Seminarul Teologic din Chişinău. n. cei din Basarabia. care cunoaştem situaţia mai mult decât deplorabilă a limbii române de aici din perioada dominaţiei ţariste. ne întrebăm de ce era cazul să studieze rusa la acea vreme şi vorbitorii de limbă română de peste Prut. Regulamentul Organic a întărit tendinţa românilor de a studia în limba maternă” [3. în virtutea circumstanţelor istorice. în 1829. Unul dintre dialogurile incluse. Domnule. – s. 55-56]. – Încât pentru profora trebuie să iei sama cum vorbesc Rossienii. la baza căruia era pus principiul . Ştefan Ciobanu susţine că limba în care a fost redat textul rusesc „este destul de corectă” [1. administraţia rusă. primul dicţionar bilingv este glosarul rus-român (aşa-zisa Sobranie slov/ Adunare de cuvinte) inclus la sfârşitul manualului bilingv Краткая Российская Грамматика. din necesitatea studierii limbii ruse de către băştinaşi. şi să vorbeşti adeseori cu dânşii” [2. p. с переводом на Молдавском языке… (Scurtă Russacă gramatică cu tălmăcire în limba moldovenească pentru ucenicii seminariei Chişinăului şi ale altor şcoale din Basarabia. p. Se presupune că tălmăcitorul gramaticii ar fi Dimitrie Saviţchi. se implică mai profund în sistemul învăţământului. p. mai multe de cât ori la care Evropenească limbă. 52]. că la dânsa este mulţime de cuvinte. vădeşte clar scopul editării acestor dicţionare: „– Înveţi Dumneata ruseşte? – Învăţ. cei ce ştiu bine limba lor. Şi totuşi. contribuind la elaborarea regulamentului şcolar de la 1833.). – n. Peste zece ani. ci tematică şi Разговоры/ Dialoguri. cu titlul: Новой валахской и русской словарь/ Noao cuvinte roseşсi şi româneşсi. Cercetătoarea Zamfira Mihail scrie că „la începutul sec.

Numele sărbătorilor. mijlocul/ rus. таз. cearşaful/ rus. Pentru mâncare şi băutură. Pentru metaluri. se impune şi următoarea paralelă: dacă în Basarabia studierea limbii ruse era impusă pe toate căile în scopul asimilării lingvistice a băştinaşilor. şapca/ rus. табакерна. Pentru nedesăvârşirile omului. пошмаки ciorapii/ rus.. рубашка. introdus în Basarabia în 1824. Pentru grădini. зеркало. la Gimnaziul Vasilian din Iaşi. Pentru a cumpăra şi a vinde marfa. pe colo numărul de cuvinte traduse din ruseşte: sare/ rus. perna/ rus. A întreba pentru vreme. сетло. Pentru lunele şi zilele săptămânei. care susţineau învăţământul în limba franceză şi doar pentru clasa dominantă” [4. pălăria/ rus. bastonul/ rus. În contextul celor de mai sus. basmaua/ rus. La o analiză mai atentă. izmenele/ rus. grafina/ rus. карман. табак (p. постель. dicţionarul (1829). prosper în Rusia. la final. Pentru a heretisi pe prietin la anul nou. par absolut identice. pantofii/ rus. glosarul de la 1819 şi dicţionarul de la 1829. подушка. Pentru cele ce să văd pe câmp. катран (p. nădragi/ rus. полушубка. sacunul/ rus. oglinda/ rus. Pentru oraş şi părţile lui. Reprezentanţii oficiali ai guvernului rus din teritoriile româneşti îi susţineau pe românii care tindeau să efectueze învăţământul în limba română.O comparaţie lexicografică bilingvă (Bucureşti 1829 – Chişinău 1819) 143 şcolilor elementare lancasteriene fără plată. unde se predă în calitate de limbă străină doar amatorilor de a o studia pentru o plată suplimentară profesorului. care atârnă asupra învăţăturii. Pentru cele ce atârnă asupra scrisorii. observăm şi unele diferenţe de ordin cantitativ şi calitativ. Pentru acele. Pentru a cerceta pe prieteni. Pentru părţile casii. шапка. Ibidem]. Pentru lume şi pentru stihii. păcură/ rus. перчатки. Pentru paseri. 28). flori şi copaci. Oficial. coль. la Bucureşti. часы. простиня. Pentru ce să atinge de călătorie. Pentru rudenii şi prietenii. pungă/ rus. графиня (p. tabacul/ rus. палка. 22-23). săpunul/ . материе такою (p. papucii/ rus. patul/ rus. Pentru cele ce să târăsc. Mihail Sturza). плят. туфли. mindiriu/ rus. перстень. Pentru a ospăta pe prietenul. care sunt aranjate în aceeaşi succesiune: Pentru Dumnezeu şi pentru lucrurile care se ating de lege. Un sistem de învăţământ pe atunci la modă. inelul/ rus. scurteica/ rus. lighianul/ rus. сапоги. La o simplă comparaţie. Pentru flori. brâul/ rus. Pentru a întrebuinţa tabacul pe nas şi cu ciubucul. vizitiul/ rus. Dicţionarul a mărit pe ici. пояс. a inclus şi numeralele cardinale de la unu până la un milion. Pentru fiarile cu patru picioare. A întreba pentru drum. orice lucru şi materie/ rus. la editura de la Cişmea. tabacheră/ rus. cizmele/ rus. кучер (p. Pentru vreme şi pentru vremile anului. одеяло. şaua/ rus. dincolo de Prut „în tot acest răstimp nu a fost nicio tentativă de a impune studierea limbii ruse. plapăma/ rus. ieşind împotriva multor boieri şi chiar a unor voievozi (de ex. подштаники. mantaua/ rus. Spre deosebire de glosar (1819). рлаток. cămaşa/ rus. Şi Dialogurile propuse pentru conversaţii sunt aceleaşi: Pentru a petrece cu cineva. Pentru a să pune masă. шинель. mănuşile/ rus. стул. apoi. Pentru om şi pentru părţile lui. se editează sus-numitul dicţionar anonim rus-român. Pentru vârstă şi pentru feliuri de boieri. Ambele cuprind aceleaşi teme pentru conversaţii în Adunări de cuvinte. preluat din Angliа. шляпа. койка. ceasornicul/ rus. 27). ghearbaciul sau biciul/ rus. limba rusă este studiată în Moldova din 1828. buzunariu/ rus. стан (p. Pentru neguţători şi feliuri de marfă. Iar în 1829. aceste două lucrări anonime. 25). A întreba pentru firea limbii Rossieneşti. A cere vreo milă. носки. кошелек. брюки. A cinsti pe cineva cu ceai. Pen Bucureşti a merge/ Через Букарест ехать. 13). 21). însă. Pentru insecte. кортуз.

второй. лошачья самка (p. iepuroaică/ rus. colb (p. У меня язычек упал. первой. рязник. tablă/ rus. чисто. porc sălbatec/ rus. садись. focul/ rus. поднят. cioc/ rus. обманщик. 38). взор. zahar/ rus. скрипкары (p. bobru/ rus. тихо. подсфешник щипцы. nămeteţi/ rus. teatrul/ rus. numele/ rus. al nostru/ rus. 17). мачиха (p. осленок. огонь. lăcustă/ rus. încet/ rus. maştehă/ rus. горчица. giuden/ rus. pătrunjel/ rus. дефка. nuci. родственница (p. nor/ rus. 19). любовь. sita/ rus. поднос (p. радости. кричу. mai proastă pânză/ rus. отрубы. uscat/ rus. 27). . tutunul/ rus. hindichi/ rus. precupeţul. raci/ rus. соус. мыло. zaharicale/ rus. dreaptă parte. ciubucul/ rus. байка. пекарь. корчимарь. statul omului uscăcios/ rus. театр. rom/ rus. macelaru/ rus. tigaia/ rus. наш. fată/ rus. păr ce înferează la musteaţă/ rus. Pe alocuri a evitat anumite cuvinte din glosar: mânz de măgariu/ ruс. 39). căutătură/ rus. şcoala/ rus. tărâţele/ rus. 40). табак. кабан. кузнец. faţă în văduvia petrecând/ rus. чаю. cizmarul/ rus.d. făina. 38-39). нос.d.d. мошек (p. 34). легкое (p. cinstea/ rus. вдовствующая персона. jiuncă/ rus. крот. dorm/ rus. dragoste/ rus. bufniţă/ rus. rudă/ rus.l. хлябятек. văzduhul. praf/ rus. î. жаба. совет. имя. бобр. барс. leopard/ rus. al sutelea/ rus.l. повар. изнанка. кофи (p. щи (p. сплю. лопатка. baia/ rus. задача (p. topor/ rus. виноградник. пикурицы. fecioară.d. frigarea/ rus. 24).l. hribi/ rus. pirostriile/ rus. одежда. al mielea/ rus. чеснок. iasca/ rus. şuncă. catâr/ rus. buhai/ rus.l. пыль. alune/ rus. tractirul/ rus. a scoate/ rus. сапожник. hrean/ rus.l. jocul venei. пух. bucătariul/ rus. şăzi/ rus. pesmeţi/ rus. zarzavatul/ rus. plăcintă/ rus. al doilea/ rus. сковорода. croitor/ rus. gunoiul/ rus. кисея (p. 37). зеленья. ceapă/ rus. прекрасно. клещи (p. nour. unde în glosar sunt cuvinte neaoşe: aerul/ rus. 21). lopata/ rus. шубник. пирог.d. clanţ. tingire/ rus. văduvă. портной. culbec/ rus. olaru/ rus. бания. сотнячий. fumul/ rus. buhă (p. cârlan/ rus. întâiu/ rus. curat/ rus. облако. fata/ rus. roagăte/ rus. strig/ rus.l. plămânii/ rus. выкладывать. ceaiu/ rus. cleşcele/ rus. puls/ rus. Schimbările de ordin calitativ ar fi unele sinonime literare acolo. попел. 30). baică/ rus.144 Lidia COLESNIC-CODREANCA rus. sfatul/ rus. тысячий. urieş/ rus. дородность. сахар. cojocar/ rus. проси. сех. вдова. удивление (p. preafrumos/ rus. тапор. улитка. правая сторона. 39). сова. aproape/ rus. дым. struguri/ rus. pe din dos/ rus. 22). честь. стулья. сития. карлик (p. пузырь (p. ştof/ rus. великан. mătura/ веник. ваш. грибы (p. 41-42). чубук. маляр. арехи. masă/ rus. bucurie/ rus. 31). лице. statul omului gras/ rus. петрушка. î. cafea/ rus. borşci/ rus. училище. зляудняги дом. триношки. al vostru/ rus. boiangiu/ rus. воздух î. înşelătoru/ rus. vie/ rus. лук. pâinea/ rus. зайчиха.l. ciupercile/ rus. баран. губка. саламандра (p. lăutarii/ rus. cenuşa/ rus. 18-19). migdale/ rus. близко. ţinc de pământ/ rus. î. кот. бык. штоф. горшечник. твой. î. mirare/ rus. al tău/ rus. сад (p. пульс. стрекоза (p. 20). vasilisc/ rus. 29). beşica/ rus. luleaua/ rus. девица (p. стол. арешка. cotoi/ rus. хлеб. îmbrăcăminte/ rus. холст. кастрюля. î. варение. lumănare/ rus. cârciumaru/ rus. puh. мой. sfeşnec mucările/ rus. grădină/ rus. Mie mi-a căzut guşerul/ rus. 35-36). сухощавость.d. scaunile/ rus.d. 16). 43). heraru/ rus. muşchiu. навоз. scund/ rus. сфеча. grădină/ rus. brutariu/ rus. 32). телица. al mieu/ rus. раки. шпилика. usturoiu/ rus. сухару. broască/ rus. виноград. cărbunele/ rus. vădană/ rus. 7). î. ром. iahne/ rus. трубка. salamandr/ rus. ветчина. василеск. вал (p. огород (p. puf/ rus. faţă/ rus. râs/ rus. tema/ rus. уголь.

: „Nu” (p. Воскесение. foaie/ rus. 22). î. слюна. să iei iată ciubucile şi tiutiunul” (p.: pişatul (p. 24). pârău. mâţă (p. 43). comp. мальчик. se evită: „Tună”. Tot la această pagină sunt omise câteva rânduri. de până la reforma alfabetului chirilic românesc. 8). „Poftim. 27). pitariu sau brutar/ rus. 55). scuipitul/ rus. лавошник (лавочник). pitariu (p. мясной ряд.: plăcinte (p. moimiţă/ rus. 38). şes lângă pădure/ rus.d. care. De asemenea. curechi (p.l. pădurice.d. vărzariu/ rus. gutunariu/ rus.: marmură (p. î. луг. fie că adaugă unele cuvinte. dumineca. 39). ярмарок.: amiazăzi. şi lasă: „Întru această noapte au fost ger mare”.l.: felinar (p. 32).: zăpadă (p. pescărie. comp. deal/ rus. 32).: slănină. comp. straie. туман. стекло. 17). comp. голубь.l. 38). comp. 8).. таз. полотно. comp. 40). iarmaroc (p.: sticlă (p. гора. a culege poamă (p. Adesea şi glosarul de 1819 traduce cuvântul rusesc prin două sau trei cuvinte româneşti. sau face nişte explicaţii. comp. „Eu nu-l ştiu”. 25). 37). „Prea bine. comp. сего вечера.: dvorean. ceaţă.: „Nu-l ştiu”. pe alocuri se observă unele diferenţe ortografice în dicţionar comparativ cu glosarul: amiază zi/ rus. горох. полдень. 13). a culege struguri/ rus. straie sau haine/ rus. 15). bâlciu/ rus. comp. comp. 18). comp. loc unde se vinde carne/ rus. cu banii pe şini/ rus.d. În dialogurile propriu-zise diferenţele ţin de discreţia autorului anonim. filă. comp. fonariu (p. pe care dicţionarul de la 1829 le omite: omăt.l. etc. comp. comp. comp. Dumineca. zăpadă/ rus. виноград собирать.d.: pădurice. река.: munte (p. лист. 26). „Piatră cade. comp.: „Bună ziua” (p. măcelărie. băiet/ rus.: ceaţă. моча. comp. солонина.: guturaiu. spre deosebire de dicţionar. comp.: „Prea bine îl ştiu”.: pârâu (p. comp. care. болото. baltă. 40). mai bună pânză/ rus. luncă. „Am plecăciune”.: „Prea bine.: lighean (p. grindină cade”. sticlă/ rus. î. . „Eu nu crez”. negură/ rus.: Duminică (p. comp. кошка. săptămâna/ rus.: scrisorică.d. comp. 25).: luncă.: săptămâna (p. 35). comp. să iei iată ciubucile şi tutunul”.: cel care vinde la prăvălie (p. 32). comp. стакан. cărnărie. 9). Învierea/ rus. apă. мармор.: „Poftim. î. negură (p.: „Arşiţă”. locală: steclă/ rus. фонар. рыбной ряд.: maidan (p. Dicţionarul mai conţine câteva greşeli de traducere: ţăran/ rus. comp. magazie/ rus. totuşi. обезьяна. платье. площадь.: baltă (p. slănină/ rus. 39).: pescărie. записка. ţidulă/ rus. магазин. 48).l. neapărat unul neaoş. taz/ rus. насморк. fanariu/ rus. comp.: maimuţă (p. наизусть учить. хлебник. dughenariul/ rus. comp. 10).d. comp.: magazin (p. leghean. снег. porumb. să ne plimbăm nu prea mult”. pisică/ rus. astă seară/ rus. пирог. varză/ rus. huci/ rus. comp. î. 43). „Arşiţă (prea călduros) ”. фонарь.: scuipatul. jambon. pe alocuri. râu/ rus. felinar/ rus. mazire/ rus. comp. comp. 40). în acel context. tină/ rus.: măcelărie.l. î.: porumb (p. 55). marmore/ rus. 25). comp. par alogice: după „Ninge”. капуста.: mazăre (p.: băiat (p.d.: banii peşini (p. scrisorică. fie că evită unele cuvinte sau propoziţii din dialogurile glosarului. ţidulă (p.: derost a învăţa (p. 33). comp. munte. comp. pişetul/ rus. 11). revaş. лесок. comp. mai ales pronumele înaintea verbului: „Eu prea bine îl ştiu”.: foaie. наличные деньги.: pânză (p. 46).O comparaţie lexicografică bilingvă (Bucureşti 1829 – Chişinău 1819) 145 motan. comp. comp. să ne plimbăm puţin” (p. plăcinte. „Nu. cel care vinde la dugheană.: paharul (p. î. de rost a învăţa/ rus. comp. medean/ rus. 47). неделя. glosarul mai conţine şi cuvinte româneşti care atestă rostirea populară.: astă sară (p. comp. Domnule”. дворянин. hulub/ rus.l. pâclă. comp. comp.: „Nu cred” (p. 42). comp. comp. comp. comp. Deşi ambele lucrări sunt editate cu caractere chirilice vechi. loc unde se vinde peşte/ rus.

О Боге и о вещах которые касаются до закона”. conchidem că Noul dicţionar rus-român. Но для меня трудно и произношение” (p. Государь мой. „…şi pentru aceea rămân întru a Dumitale voie/ rus…. „Eu nemărginit sunt îndatorat pentru a Dumitale bună cătră mine plecare/ rus. sunt calcurile topicii ruseşti. Прошу от меня кланяться Господину Н. Devieri de recţiune verbală: „Mă rog ca să te închini de la mine Dumnealui N. 45)./ rus. О цветах” este şi un calc semantic. 55). „Ploaia vine/ rus. Cele mai frecvente devieri sau. „De rost a învăţa/ rus. nici noaptea/ rus.и потому остаюсь в Ваших повелениях” (p. 59). Я получил письмо из Петербурга от Господина Н. şi vroiu ai răspunde Dumnealui pentru dânsa/ rus. Prepoziţia pentru o găsim utilizată impropriu şi în alte contexte: „Eu am auzit numai că pentru dânsul bine vorbesc/ rus. ca să te hereticesc pe Dumneata cu anul nou/ rus.146 Lidia COLESNIC-CODREANCA Uimeşte faptul că. „Pentru lume şi pentru stihii (rus. editat la Bucureşti în 1829. Извините меня. И хочу ему отвечать на него” (p. 47). Дешево продавать”. „În teancuri a pune/ rus. 47). le recomandă pentru traducere aceleaşi devieri de la normele limbii române literare. aşa cum o recomandă însuşi manualul de gramatică (Scurtă Russască Gramatică…). „Ninge vine/ rus. „Să aib iertăciune că supăr pe Dumneata cu a mea venire/ rus. „Câti ceasuri? Caută dumneata pe ceasornicul dumitale/ rus. „Iară pentru mine este grea şi proforaua/ rus. 26). utilizată în anturajul ei bilingv. Peste tot prepoziţia rusească „o” utilizată cu cazul Предложный este tradusă prin prepoziţia românească „despre”. . „Mult pe mine mă îndatorezi Dumneata/ rus. editat la Bucureşti în 1829 este o reeditare revăzută şi completată a glosarului gramaticii de la 1819. „Mie foarte îmi este cu plăcere aţi sluji Dumitale/ Мне приятно Вам служить”.” (p. 48). Наизусть учить” (p. care erau în limba română din Basarabia. şi vorbitorilor de limbă română de peste Prut dicţionarul rus-român. „Încât pentru aceasta să nu te temi nici ziua. 51). Старая женщина” (p. Iar titlul temei „Pentru flori/ rus. Toate denumirile temelor din Adunări de cuvinte: „Pentru Dumnezeu şi pentru lucrurile care să ating de lege/ rus. Ambele lucrări lexicografice rus-române au păstrat şi câteva reminiscenţe lexicale greceşti: „Nu pofteşti un felijan de cafe?/ rus. Я Вам до безконечности обязан за Ваше ко мне доброе расположение”. 46). Духовное лице” (p. Имею честь. „Ieftin a vinde/ rus.: „Eu prea bine îl ştiu/ rus. 10). Град идет” (p. что безпокою Вас моим приходом” (p. De ex. interferenţe bilingve. devieri provocate de copierea exactă a modelelor ruseşti. în termeni sociolingvistici. „Dumneata îmi aduci mie simţitoare bucurie/ rus. Вы мне делаете чувствительное удовольствие” (p. Я слышaл только. Вразсуждении сего не опасайтесь ни днем. „Scump a vinde/ Дорого продавать”. Который час? Посмотрите на своих часах” (p. О вселенной и стихиях”. 56). „Bătrână femeie/ rus. la acea vreme. editate la Chişinău. „Eu am primit scrisoare din Peterburg dela Dumnealui N. 46). Дождь идет”. „Piatră cade/ rus. поздравить вас с новым годом” (p. Много меня одолжаете”. pentru că e vorba despre denumirile culorilor şi nu ale florilor. В кипы класть” (p. etc. 24). 46). „Pentru paseri/ О птицах”. „Am cinste. 33). Я очень его знаю” (p. ни ночью” (p. Aşadar. „Duhovnicească faţă/ rus. Не изволите вы чашку кофе?” (p. что об нем хорошо говорят” (p. 25). 49-50). Снег идет”.

Начало обучения русскому языку в Румынии. 4. Ciobanu Ştefan. Chişinău. Оттиск 2. Новой валахской и русской словарь/ Noao cuvinte rosesci şi românesci. în „Бюллетень научной конференции”. Bucureşti. 1829. Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă. 3. с переводом на Молдавском языке. для учеников Кишинёвской Семинарии и других в Бессарабии Школ/ Scurtă Russască Grammatică cu tălmăcire în limba Moldovenească pentru ucenicii Seminariei Chişinăului şi ale altor Şcoale din Basarabia. Краткая Российская грамматика. 1923 2. Chişinău. Bucuresci. Михаил З.O comparaţie lexicografică bilingvă (Bucureşti 1829 – Chişinău 1819) 147 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. 1819 . 1962.

– paremiologic: daţi Cezarului ce-i a Cezarului. cu poemul „Numărătoarea cuielor”. a. au ajuns să înveţe a număra pe cuiele bătute în palmele şi corpul lui Iisus: „Iată. ş. dar nu vor să audă. p./ Şi numai lacrima lui/ Soră mai mare/ Şi numai în inima Sa/ Vom găsi încă o Patrie. Golgota. şi de criza materială. p. carte cu şapte peceţi. ochi pentru ochi. . care posedă un sens concret. în poezie) permite cititorului să facă cunoştinţă şi să pătrundă în atelierele lingvistice sfinte ale religiei creştine. urechi au. Eden. unul din cei mai mari creatori de poezie veritabilă a poporului român de pe ambele maluri ale Prutului şi unul din cei doi piloni ai Neamului. Partea a doua a poemului scoate în relief un tablou tragic care este o urmare directă a răstignirii pe cruce de către iudei a Fiului Domnului – Iisus Hristos. noţiunea de „bibleism” este înţeleasă în literatura de specialitate în mod diferit. semnat de poetul academician Gr. în special. afectaţi de criza mondială generală a spiritului. prin evidenţierea apropierii de rudenie a lui Hristos cu noi. muritorii de rând: „Frate mai mare/ Numai Hristos/ Ne poate fi.. – frazeologic: a se vinde pe un blid de linte. Iov./ Care şi nouă palmele/ Ne străpunseră” („Taina care mă apără”. Utilizarea bibleismelor în operele artistice (de obicei. Universitatea „Hyperion”. dinte pentru dinte. ave Maria. Bucureşti MONICA SPIRESCU. 341). bibleismul este o unitate semantico-structurală a limbii. şi frazeologisme biblice. copiii noştri. ce au motive biblice. a se simţi (a trăi) ca în sânul lui Avraam. cântarea cântărilor. La rândul lor.148 MOTIVE BIBLICE ÎN POEZIILE UNOR SCRIITORI ROMÂNI GHEORGHE COLŢUN. Iuda. Vieru. În concepţia noastră. creaţiile artistice ce au în structura lor bibleisme. Universitatea de Stat din Târgovişte Tezaurul frazeologic al limbii române conţine un număr considerabil de bibleisme. a. Sodoma şi Gomora. 341). În condiţiile de retrogradare spirituală şi materială a societăţii umane contemporane. a păzi ca lumina ochilor. dar nu vor să vadă. ochi au. în general. a neamului nostru. Vom începe prezentarea poeziilor. cărora le este consacrat acest Colocviu Internaţional. ce a apărut având la origine textul „Bibliei” sau al unui subiect biblic. copiii noştri/ Învaţă să numere/ Pe cuiele/ Încă pline de sânge. Poemul începe cu sensibila prezentare a valorilor divine ale Fiului lui Dumnezeu. În general.” („Taina care mă apără”. în special. Bibleismele includ în sine unităţi ale limbii ce ţin de diferite niveluri: – lexical: abracadabra. Canaan. devin mai sugestive şi au o valoare literară autentică. ş.

În prima parte a poeziei. 210).” („Taina care mă apără”. În continuare ne vom referi numai la utilizarea frazeologismelor de origine biblică în placheta „Arhivele Golgotei” de A. este generoasă/ Trădarea de neam/ Chiar dacă trage în plug/ Noi nu ştim trăda/ Nici măcar o furnică. Vieru în poezia cu acelaşi titlu „Trădarea de neam”.” („Taina care mă apără”. pentru că mai există adevărul care „nu se vinde” şi „coloana vertebrală”./ Ca să ne ierte Doina şi Carpaţii. Pornind de la „Parabola fiului rătăcitor” (Luca 15. iar în schimbul acestora „am învăţat trădarea ca pe-o artă” (p. A./ Să ne-nfieze iarăşi Rădăcina. în care zice cu încredere deplină: „Vom străpunge raza morţii/ Zid de nori. Suceveanu nu cheamă sus pe baricade. Subiectul trădării şi al trădătorilor este preluat de poetul Gr.” („Taina care mă apără”. trece în revistă acele lucruri sfinte pe care le-au pierdut românii bucovineni şi basarabeni: „istoria şi limba. p. Poate măcar în ceruri i se va face dreptate. 11-32). ci îndeamnă la rugă „spre cei ce au istoria de-a gata” şi „ne-o slobod în rate”. zid de nori. 9). Vieru şi în poezia „Hristos veni-va pe pământ”. 328) Până la urmă. căci există şi un înger păzitor – „Steaua din frunte”: „Fericit cel care/ Şi-a alipit sufletul/ De steaua din cer/ Ca de focul din vatră!/ Fericit cel care-a găsit drumul!” („Taina care mă apără.Motive Biblice în poeziile unor scriitori români 149 În altă poezie „Treizeci de arginţi”. cu durere în suflet. „memoriei ce zace în arhive” şi a „întregului neam ce sângeră”. Suceveanu preia acest subiect în poezia „Ruga fiilor rătăcitori”. îndurând mereu foame şi mizerie)./ Căci acolo i-am ascuns. Ne consolăm cu gândul că cel mai mare bard al Basarabiei române şi-a găsit drumul spre eternitate. Suceveanu.” (p. p. autorul./ Să ne rugăm. Cu toate acestea./ Ci încă mai rătăceşte/ Ca muşcătura de cîine/ Sărutul lui Iuda/ Pe-al nostru obraz. dacă acel sărut molipsitor al lui Iuda nu s-ar mai păstra pe obrazul celor mai mulţi dintre noi: „Frate. p. Trădarea de neam. care a fost împroşcat cu cele mai murdare pietre. 8). Fiind credincios în suflet şi în fapte. poetul. Vieru vine să ne atenţioneze că cele mai multe rele pe Terra se produc din cauza lăcomiei omului după avere. neîndreptăţitul poet. A. luându-şi partea de avere ce i se cuvenea şi risipind-o prin lume. 9). a înţeles grava greşeală şi se întoarce la tatăl lui acasă. spre Lumina lui Dumnezeu. stindardul liricii civice româneşti Gr. ce pot exista în lumea aceasta. asemeni celor treizeci de arginţi luaţi de Iuda pentru trădarea şi vinderea lui Iisus Hristos: „Treizeci de arginţi/ Strălucesc încă viu pe fundul/ Înfierbântatului nostru sânge./ Ruşina-se-vor arginţii. „doina. „Sfânta rugăminte” se referă la reîntoarcerea „strămoşilor din morminte”. Mioriţa şi lumina din Luceafăr”. 267). şi „sprijiniţi de munţi şi de colinde/ Am mai putea învinge – această boală” (p. meditează poetul Gr. rămâne optimist şi crede într-un viitor mai bun pentru toţi. egal împărţind vina. şi temeiul”. poetul e optimist. în care Iisus povesteşte fariseilor şi cărturarilor istoria tristă a tânărului care a părăsit casa părintească. de către iudeii contemporani. după bani câştigaţi pe căi necinstite. zice la sfârşitul poeziei: „Şi cum suntem cu toţii vinovaţi. 207). Meditând mult. Fire optimistă. trădarea celui mai apropiat om poate că nici nu ar exista. p. . ca o resemnare. ca până la urmă să ajungă în condiţii insuportabile de viaţă (devine porcar.

Pilat din poemul „Arhivele Golgotei” reprezintă chipul clasei putrede a justiţiei. „judecă păreri. în general. căci „arginţii-n seifuri zumzăie subţire…/ Iar crucea stă. p. Nimic nu am ce-ascunde:/ Statuia albă-a unei suferinţi/ Şi n-o să-genunchez în temple scunde/ Zidite strâmb pe 30 de arginţi”. la intrare/ doar în poziţia de răstignire” (p. care ar trebui să repare greşeala predecesorilor lor. („Refuzarea circului”. în for. Pentru aceste arhive. 63). 63). în Salonul 30 de argini” „… voci grohăitoare”. adevărate iaduri pe pământ. În multe poezii din placheta „Arhivele Golgotei” apar imagini cutremurătoare ale celei mai enorme tragedii a civilizaţiei – răstignirea pe cruce a Domnului Iisus Hristos. Iar „sus. Monica SPIRESCu Cuvântul „ Rădăcina” e ortografiat în mod intenţionat cu majusculă. O satiră distrugătoare la adresa trădării şi trădătorilor de neam o găsim în poemul alcătuit din trei părţi „Arhivele Golgotei”. . parcă vopsiţi cu sânge”. având deja „un fel de tic: se spală des pe mâini” (p. şeful cel mare” „pune viza de crucificare”. Suceveanu este însă de altă parte a baricadei. pentru că e „conectat la brazi şi la colinde/ Mi-e şira în-şi-ru-i-re de cetăţi”. de veacuri. iar „de la dosare – adie – a trădare şi-a formol. 120). care „sunt la un pas de noi” şi au „pereţii roşii. Epitetele determinative din îmbinările „voci grohăitoare”. „bărbaţi spâni/ Cu ochi de mort şi boturi lungi de câini” caracterizează elocvent firea animalică. 14). unde „se spală creierii” şi fariseii „împletesc de zori cununi de spini”. Poezia „Ruga fiilor rătăcitori” se prezintă astfel nu numai ca o rugă de iertare.” (p. „Dulcele clinchet” al arginţilor devenit etern. Poetul A. fără a simţi vreo responsabilitate. coruptă şi distrugătoare a justiţiei contemporane. 21). se „lucrează înainte”. ci poate chiar mai mult. 103). la fondurile morţii” (p. căci şi „mai sus. „acolo rana lumii suspină nopţi şi plânge”. Poetul „nicicând nu va dansa tangoul/ Falsei iubiri”. Cu toate acestea. În partea a treia a poemului sunt descrise „grotele de jos” ale arhivelor.” Motivul biblic al celor „30 de arginţi”. şi a celei din România. în mod special./ Mai bine mort de nouă ori decât/ biet figurant la circul – acestei farse/ Cu tinicheaua dogmelor la gât”. p. care semnifică „preţul trădării” (expresia vine din povestirea evanghelică în care se spune că Iuda l-a trădat pe Hristos pentru 30 de arginţi luaţi de la farisei) îl regăsim şi în partea a doua a poemului „Arhivele Golgotei”. pentru euro şi dolarii fariseilor contemporani. România Mare. adică către ocârmuitorii. i-a făcut pe unii „să-şi spintece propriul stern” şi „să-şi vândă părinţii” („Pecetea de noroi a lumii”. autorul zice spre final: „acesta sunt. p. de destinul atâtor fii adevăraţi. Cu mâna pe inimă./ de vii. poetul şi toţi noi înţelegând prin această „Rădăcină” Ţara. care. („Refuzul circului”. „mereu nu ajung cadre la secţia trădării”. La lecturarea poemului ne dăm seama că prin noţiunea de „arhive” poetul a avut în vedere nenumăratele închisori comuniste. Dânsul doreşte a fi mai degrabă „fluture cu aripi arse. Aici „îngerii roşii în lumina torţii/ Ne trec. fac din alb negru şi din negru alb. 90). viziuni. politicienii de vârf ai României. „Registrele secrete” se „completează – ntruna”. zilnic le răsplăteşte truda/ Cu arginţi de preţ ce poartă efigia lui Iuda. pe care nu i-a prea durut în cot de soarta. popoare”. căci „Arhivarul. ca un Apel către cei ce au permis înstrăinarea şi rătăcirea a milioane de fii iubitori ai Ţării – Mamă. Pilat.150 Gheorghe COLţUN.

/ De-atâtea ori mi-au înflorit în răni/ Pe când ardeam/ turlă de foc/ spre stele!/ Sunt flori de patimi şi sunt flori de vămi. de veacuri./ O pată. p. pentru „că sus. 116) şi „închiriind în somn seară de seară. ce s-a format din trupurile lor pământeşti./ Şi nu e ins să nu-i găseasc-o boală./ Iubita mea. („Viziune cu mama”. în mit/ Pe postul vechi de răstignit”. văzând că „peste tot mizeria dă-n floare” („Arhivele Golgotei II”. poetul.” („Arhivele Golgotei. ele mi-au fost/ Nu crini şi nici garoafe. Urmărit mereu de chipul strămoşilor şi al mormintelor lor. 26). p. un „înger căzut în lumile de jos”. II”. Îndrăgostitul – suferind o previne metaforic pe iubita sa „Să nu te sperii/ au miros ciudat/ De cer ţinut în umezeala grotei. fiind unica speranţă şi cea mai mare bogăţie a ţăranilor. la intrare/ Doar în poziţie de răstignire. Unul din cele mai originale poeme ale plachetei este „Flori din Grădina răstignirii”./ Că dragostea prăpăd ne-a fost şi vină. care întotdeauna e cu gândul şi cu visul la fiu: „Visezi iar rău…/ Mă visezi pe-o apă-n spume/ Bătut în cuie parcă şi murind”. 25). iar poetul „Ca un cristos cu palmele -n piroane” („Balada Inului din Carpaţii Bucovinei”. În poezia „Holde de ţărani” A. 82). pe crucea grea.” („Holde de ţărani”. (Pastel civil. 125) se gândeşte mereu la mama. vrea să evadeze din „anii… plânşi de pe Golgota” („Meschina moarte”. eu. Până la urmă. 63) „Sus pe Golgota cresc grădini de cuie” („Nu plîngeţi! strigă Noe”./ Se-ascunde vocea-i scundă de rugină:/ Altul la rând… Urcaţi/ Crucea e goală” („Clinică biblică”. p. ci ea a continuat pe parcursul a două milenii şi mai continuă şi astăzi. 54). „Se reîntoarce. p./ Când lumea-i pură parcă-au nins-o mirii. p. 40). Prin intermediul acestui mic zeu poetul mai aude nechezatul calului de altă dată şi numele lui strigat de morţii lui. ca şi „Mesia care-a fost văzut/ Plângând sub stelele de lut”. dar şi acesta „Sare pe geam şi zboară şi se duce/ Pe aripile-i desfăcute-a cruce/ Lăsând să-mi văd destinul răstignit” („Albatrosul lui Baudelaire”.Motive Biblice în poeziile unor scriitori români 151 Tragedia şi crima de neconceput nu e unică în felul ei. căci Iuda „mereu se află-n lucru” şi „Clinica lui mereu de lume-i plină. 63)./ Scândura patului cea dulce-amară/ Sora cu lemnul crucii lui Iisus” („Pumnul coclit”. În arhivele iudite „crucea stă. ./ Sunt vechi şi aspre. p. sunt ultimul meu dar./ dar produc lumină…” (Flori din Grădina răstignirii. considerându-l „zeu mărunt în aura de mit”. p. p. dacă mai ai putere. Aceste flori nu sunt simple sau obişnuite flori. poetul îi simte oricând în corpul său „în osul tâmplei şi în unghii”. Suceveanu personifică bobul de grâu. iată. autorul se roagă la bob – simbolul vieţii ca la Iisus: „Să ne dai./ Miros de tot ce-am plâns şi-am sângerat/ Când te-am iubit sub stelele Golgotei/ Pot fi un semn că toate-s în zadar./ ci doar cuie./ Primeşte-le. de după o cortină. o greşeală…/ De secole. ci unicale-n lume./ Sunt cuiele crucificării mele. ce i-au „fost adânc însămânţate în sânge”. p. Din ţărâna. p. fiind un creştin adevărat. 81). Printr-o sugestivă întrebare retorică aflăm din poezie un adevăr crunt şi dureros: „De atâta cât te-am răstignit./ Mai ai loc în palme pentru cuie?” Bobul. nu a fost aplicată numai Fiului lui Dumnezeu. ţi-am adus/ Flori roşii din grădina răstignirii”. 22). 42). trist. Speranţa poetului este albatrosul lui Baudelaire. 82)./ jertfa ta de sânge şi-nviere. p.” (p. Poetul-ndrăgostit vrea să-i aducă iubitei un cadou deosebit: „În noaptea asta cu zăpezi pe sus. o tumoare. p.

Prin Ion autorul înţelegând pe Însuşi Iisus. ” iar „sus. . o chemare pe altarul acestui adevăr. În poezia Cimitire II „aceşti irozi azi nu mai taie prunci./ Ci noi ne mai vindem propria şiră. chiar judecata de Apoi”. vai. căci zice la un moment dat: „Presimt amurgul roşu ce va naşte/ Viermi aurii în frageda zăpadă.” (Pecetea de noroi a lumii. 1993: 199). p. de tocmai „tresar chiar morţii. Monica SPIRESCu „din vechi străfunduri iese în afară” „un grâu ciudat”. Este o apreciere adecvată. Poetul. p. viaţă ce ne-a fost dăruită de Dumnezeu şi redobândită de Fiul Lui Iisus Hristos. Această reînviere simbolizează continuitatea vieţii pe pământ. Mitul biblic al reînvierii e actualizat. unicul lucru la care se gândeşte poetul este „apocalipsa”. e ars de „singurătatea de brad” şi e neliniştit de bunii lui. iar în rolul lui Hristos apare binecunoscutul chip al lui Ion: „Bat clopotele… Ion a înviat/ Şi s-a născut/ prin noi/ a doua oară” (Ion a înviat”. căci poeziile lui A. (Flori de azur. „când mor principii şi se sting iubiri”. căci „nouă ne ard făclii de Paşti în ochi. nu ştie.152 Gheorghe COLţUN. 136)./ Noi mirosim a stea şi-a înviere./ În ieslea lor se naşte-acum Mesia”. p. Dacă mielul nu ştie finalul trist care-l aşteaptă. p. (Vârcolici. Analizând poeziile din placheta Arhivele Golgotei criticul literar Teodor Vârcolici accentuează că „poezia lui A. în Carpaţi ning flori de Vicleim. pentru a-l nimici din faşă pe Fiul lui Dumnezeu. iar „porcii rămân prin psaltiri”. Suportând toate greutăţile şi durerile destinului. deşi sunt expresia pătimirii. nici nu ştie…” („Miel pascal”. ci conţin şi un îndemn spre adevăr. Fiind întristat de drama omenirii. („Părinţi la marginea lumii”. p. căci „sângele de miel îi pare apă-n căni…” Şi. Lumea terestră este murdară din cap până la călcâie de noroi uman. p. ci excelează printr-o vibraţie interioară de tulburătoare intensitate”.” Naşterea lui Iisus e strâns legată în Biblie de „tăiatul pruncilor” de către irozi. 170). 94). până-n infern”. ca urmare a acestei stări critice./ Ci gura noastră sărută modern…” Dezamăgit de toate. poetul conchide: „Sărutul lui Iuda pare să fie/ Pecete a lumii. poetul declară: „Pe limbă-mi cresc bureţi şi solzi de peşte/ Creierii-mi ard şi nervii îmi sunt goi/ În capul meu sălbatic se trezeşte/ Urlând. nu au curgerea lentă a unor litanii. p./ Aceşti irozi au şi primit porunci/ Să taie toţi strămoşii din morminte”. care poartă „cămăşile răbdării”. căci „boala sărutului biblic îi miră./ Ei taie tot ce poate ţine minte./ Chiar trupul lui îl duceţi înspre gură. Versurile sale. Suceveanu nu numai constată fapte. judecata de Apoi. nu sunt numai nişte rugi către cer. 90). Suceveanu poartă pecetea unei originalităţi distincte. părinţilor singuratici nu le-a rămas „din turma zilelor de ieri” decât „doar Mielul din icoane”. 151). localizat în poezie prin Ion: „Mâncaţi şi beţi/ e trupul lui Ion./ La masa lor trupul va fi să-mi cadă/ Ca mielul blând între făclii de Paşte”. din care se face acea „pâine neagră” ce nu-i altceva decât „trupul lui Ion”. Dar în zadar îi caută irozii pe Burebista şi Eminescu. fiind „exilat din munte în câmpie”. 53). Decebal şi Ştefan cel Mare. 65). În câteva poezii predomină imagini artistice ce au la origine paşnicul miel biblic. („Cimitire VII”. pururea vie. Sângele autorului „e blândul miel pascal/ Păscând în zori prin crângul ideal/ Şi care. atunci poetul e mai pragmatic. (În mine.

născut într-o familie cu vechi tradiţii preoţeşti (tatăl. istovit de-albastrul prea senin/ al primăverii. la actualizarea celei mai mari crime umane – răstignirea lui Iisus. anume Trâmbiţele Ierichonului. se născuse tot într-o familie de preot)./ Toate potecile zilei/ cu surâs tomnatic/ se răstignesc singuri/ Cristoşi înalţi pe cruci de arin. Faptul concret e generalizat şi se referă la fiinţele ce nu mai au nicio speranţă. 314). poetul atinge cele mai sensibile coarde ale existenţei umane: dorinţa de a fi cât mai aproape de Dumnezeu şi durerea de a pierde pentru totdeauna sublimul paradis./ tot strigă din sate româneşti. Urmează apoi punctul culminant al descrierii: „Cocoşi apocaliptici tot strigă./ nu./ să nu mai văd/ nici flori.” (p. . din rai./ căci. nici cer. a scris mai multe poezii ce au la bază motive biblice. vezi – lumina lor mă doare”. adică glasurile puternice ca sunetele unei goarne. iar „pământul îmbrăcat în grâu” „arde cu păreri de valuri”./ îl chinuiau mustrându-l/ lumina. „cu negre locuri. norii – orice floare/ îl săgeta c-o amintire paradisul/ Şi omul cel dintâi. Or./ Fântânile nopţii/ deschid ochii şi-ascultă/ întunecatele veşti. Ana. iar mama. p. ia-mi vederea/ ori dacă-ţi stă-n putinţă împăienjeneşte-mi ochii/ c-un giulgiu. zarea. care îi dă omului (lui Adam) drept consolare – lacrimile: „Când izgonit din cuibul veşniciei/ întâiul om/ trecea uimit şi-ngândurat prin codrii sau prin câmpuri. 84). De un lirism accentuat e pătrunsă poezia „Lacrimile” de Lucian Blaga. întâiul om/ căzu cu faţa-n pulberea pământului:/ „Stăpâne. 316). Totul fiind supus tăgăduirilor. cu „păduri de somn”. În continuare ne vom referi doar la trei din ele. 30). nici zâmbetele Evei şi nici nori./ Şi-atuncea Milostivul într-o clipă de îndurare/ îi dete lacrimile./ cu suflet de copil./ Odată. p. care zice: „Pe urmele mele coapte/ moartea îşi pune sărutul galben/ şi niciun cântec nu mă îndeamnă/ să fiu încă o dată. Lucian Blaga. nicio încredere în viaţa de pe pământ pentru că „Pretutindeni e o tristeţe/ E o negare/ E un sfârşit. Isidor Blaga. „arborii cu crengi tăgăduitor aplecate/ fac scoarţă în jurul unui lăuntric suspin.” Printre aceştia e şi însuşi poetul. Poetul ne prezintă un peisaj trist din sânul naturii româneşti. p. Acelaşi motiv biblic – răstignirea lui Iisus pe cruce – îl observăm şi în poezia Tăgăduiri. („Antologia poeziei româneşti culte”. nu mai e nimeni chemat.” („100 de poeţi ai lumii”. Toate regretele şi părerile de rău ale primului om izgonit din rai sunt auzite de Dumnezeu./ … Din sângele meu nu mai e nimeni chemat/ să-şi ia începutul trăirilor.” („Antologia poeziei româneşti culte”. unde „dobitoace … ies furişate să bea / apa moartă din scocuri”. Având la temelie subiectul biblic al izgonirii primului om din paradis. pribeagul. 316). nu ştia să plângă. era preot ortodox. p. De data aceasta însă nu e vorba de subiectul biblic./ Păsări ca nişte îngeri de apă/ marea pe ţărmuri aduce/ Pe mal – cu tămâie în păr/ Iisus sângezează lăuntric/ din cele şapte cuvinte/ de pe cruce”. Cel mai mare poet al Transilvaniei.Motive Biblice în poeziile unor scriitori români 153 Cât de sugestiv zice poetul: „Pornesc în noapte să răsune/ Mari trâmbiţe la Ierichon. au distrus acele ziduri miraculoase şi poporul lui Dumnezeu a intrat victorios în cetate. În poezia Peisaj transcedent marele Lucian Blaga revine la descrierea.” („Marea înfăţişare”.

/ Ioan pleca la apă cu vasele de toartă. În acest timp „Iisus. Poetul. asemenea mielului biblic şi chiar la crucificarea de sine: „Prea bucuros fiind.” (Imne. „Atâta linişte şi bucurie/ Numai un clopot poate să le-nvie/ Şi pentru asta nu-i de-ajuns pământ/ Şi-a trebuit ca să devin cuvânt” („Marea”. Alexandru a tratat în creaţia sa motive biblice foarte frecvent. p. presimţind scăparea. Această responsabilitate duce până la dăruirea totală. parafrazându-l şi obţinând o expresie cu o lumină nouă „sărutul tainic”. În poezia Poetul şi candela apare pe prim-plan tema responsabilităţii poetului în faţa cuvântului care e chemat să pună Neamului temelie. poetul ne prezintă ajunul „cinei de taină”. poetul Vasile Voiculescu utilizează cu măiestrie frazeologismul de origine biblică „sărutul lui Iuda”. pe lângă descrierea cu mult talent al paşnicului miel biblic. publică în volumul „Poeme cu îngeri” (1927) poemul de o rară manieră artistică şi o trăire adânc sensibilă „pregătiri de cină”. În această deosebită realizare. iar „Iuda se tânguia la poartă/ Oprind din drum casapii cu mieii de vânzare. din foişorul cu şira înverzită/ privea deşarta caznă şi robotul zădarnic”. ca un păstor de munte./ Iisus îl luă în braţe cu-adâncă sfîşiere./ Cu fruntea cucuiată de două mici corniţe/ Şi. p. Vom insista în cele ce urmează doar la cele mai semnificative opere literare de inspiraţie biblică./ Întâiul miel de jertfă deveni/ Crucificându-se pe sine. 202). În acest poem. năuc pe scară/ Privind sărutul tainic ce osândise mielul” („Antologia poeziei româneşti culte”. poetul dărui/ Valul de aur ce-i bătea în vine. . nu în ultimul rând. 85). care are o semnificaţie ce se opune sensului frazeologismului „sărutul lui Iuda”.” Cu multă greutate Iuda găsi un precupeţ. p. or mielul biblic simbolizează curăţenia divină şi jertfă nevinovată adusă Domnului Nostru pentru iertarea greşelilor noastre./ Îl sărută cu sete pe bot./ Atunci duios şi paşnic. Filosoful. poetul spiritualist I. Vasile Voiculescu. un subiect biblic zguduitor şi bine cunoscut de orice creştin. La începutul primăverii întreg Ierusalimul se pregătea de Paşte şi toată lumea era în alertă de pregătire. filologul./ Apoi întoarse capul şi-l dete spre junghiere/ Cu mâneci suflecate voioşi îl apucară/ Îi scoaseră cordeaua. smulgându-i clopoţelul/ Doar Iuda – nţepenise. „Sărut tainic” ar însemna „sărut al credinţei al curăţeniei spirituale. Monica SPIRESCu Simbolul lacrimii îl va urmări până la sfârşitul vieţii şi pe Lucian Blaga. jertfirea poetului. pe ochi şi frunte./ Păstorii fac un semn al răstignirii/ Pe umere şi pieptul lor/ Vestind crucificarea omenirii” (Imnul orfanului. Însuşi poetul V. istoricul în arte şi.154 Gheorghe COLţUN. care se învoi să-i vândă mielul şi l-a adus în faţa lui Iisus: „Era un miel molatic cu labele plăviţe./ Iar Petre-şi da cuţitul pe gresii şi amnare. Voiculescu a fost o jertfă nevinovată al vitregiilor vremii. 74). poet de mare profunzime şi complexitate lirică./ Mirositor a lapte şi-l toropise somnul. holbat. a behăit spre Domnul. 176). al iertării de păcate”. p. vesteşte prin păstorii milenari chiar „crucificarea omenirii”: „Dezveliţi pe creştet vâlvătoi. văzând şi cunoscând marile nedreptăţi ce există pe pământ. teologul. fiind chiar întemniţat între anii 1958 şi 1962. unul din cei mai talentaţi poeţi ai Neamului.

/ Picioarele din traistă au ieşit ţurloaie/ Şi mielul iată-l ţap ispăşitor/ Pe deal un staur răstignit în ploaie. 210). Ioan cel Nou. Alexandru foloseşte încă un frazeologism de origine biblică – „ţap ispăşitor”. logosul. 263).” (p. Poetul descrie detaliat tragicul chip al mielului nevinovat: „…Ochii sunt verzi şi limpezi încă neumbriţi/ De niciun fel de patime străine/ Oamenii tot vin şi-şi spală-n capul lui/ Mâinile groase pline de rugine/ urechile-s din ce în ce mai lungi. Printre ele menţionăm: Fiul meu. Alexandru exploatează motivul biblic al crucificării Domnului în cuie şi reînvierea lui în poezia Lumină. Alexandru. 143). fiind tămăduitorul bolilor şi iertătorul păcatelor şi greşelilor: „Cu mielu-n braţe bătrânul a plecat/ Din sat în zori pe drumul spre cetate/ Să-şi pună mâna toţi pe capul lui/ Din cei robiţi de boli şi de păcate. 184). 278). Mioriţa./ Miel înjunghiat de la începutul luminilor” (p. Deseori poetul I. p. Marele adevăr biblic că la început a fost Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Imn: „Nu-i cu putinţă vieţuire fără El./ Se spală astfel de multe greşeli/ De-a fi rănit văzduhul cu strâmba lor făptură” (p. Alexandru apelează la motivul mielului biblic. de umbră şi lumină (Cuvântul). Sugestiv în această ordine de idei este poemul „Imnul mielului”. 88). 81). 142). p. După ce îşi ia asupra lui toate păcatele şi greşelile păcătoşilor şi greşiţilor „mielul-mpovărat cu neputinţa lor/ E scos în nopţi la lupi pe arătură”./ Oaia pierdută cine s-o ia/ Cu drag pe umerele sale…” („Imnul oaiei surde şi mute”. p. 183). Descriind chipul moţilor din munţii Apuseni. Pentru poet. autorul zice: „E mic la stat şi uscăţiv la chip/ Şi are-n ochi un fel de căutare/ Că Domnul în icoană a înviat/ Şi-i sângerează cuiele-n picioare” (p. Logosul „în dragoste e întrupat” şi „nu rodeşte fără suferinţă” (Iubirea.Motive Biblice în poeziile unor scriitori români 155 Poetul I. a. p. p. Maica din balada Mioriţa „a înţeles că numai în cuvânt/ Mai poate fi sălaş de izbăvire” (Mioriţa. Mielul: „Stăpânul cosmosului este miel/ Blândeţe numai şi iubire” (p. ci cu tot cuvântul” („Ioan cel Nou. „se prefac în aur şi putere/ Cele ce trec prin lacrimi la cuvânt” (Brîncuşi la Târgu-Jiu. La finalul poemului I. p.” („Cina”. 278). Cină (sfat) . Printre ele am mai menţiona: Parabola cu oaia rătăcită: „Dar noi ce-am fi. Imensa responsabilitate şi dragoste faţă de cuvânt e strâns legată de jertfă şi înviere (Brâncuşi la Târgu-Jiu). Desăvârşire. Cuvântul. Motivul mielului biblic şi terestru apare şi în poeziile Apa: „Neprihănită apa tuturor/ La îndemână tainică se lasă/ Şi tot îndură mielul ispăşitor/ Până rămâne faţa cuvioasă” (p. care accentuează şi mai puternic starea dezastruoasă în care a ajuns mielul. Acest subiect e reluat şi în poeziile Iubirea. 239). a. „Drumul spre interior”: „Ctitorim cetatea Mielului din iubire” (p. de speranţă şi credinţă (Iubirea). cine suntem şi cât/ Fără El păstorul cel bun pe dealurile/ Carpaţilor. 133). figurează în mai multe poezii ale poetului I. Ioan cel Nou: „Ranele trupului meu să le smulg/ Din rănile Mielului de înviere” (p. ţăranii. Omul „nu numai cu pâine trăieşte. 225). ş. Limba românească ş. a. În opera lui I. Veacul de apoi: „Pe jarul dintr-un hârb s-a picurat/ O lacrimă curată de răşină/ Şi amiroase-a veacul celălalt/ Mişcat de vânt în prunii din grădină. Mielul în viziunea autorului. a. 296). ş. Alexandru se întâlnesc şi alte motive biblice. apare în ipostaza lui Mesia. ş.

Să comparăm: „În ziua a treia a strâns toţi oamenii Şi i-a învăţat gusturile: Gustul fericirii. 744) O altă trăsătură specifică a fenomenului „facerea lumii” la M. „Şi le-a dat lui Hamlet. lui Iulius Caesar. Credinţa. fenomenele inventate de marele dramaturg nu coincid cu cele făcute de Dumnezeu. fiindcă era peste măsură de istovit. „Shakespeare a creat lumea în şapte zile. În vocea lui poetică răsună cuvântul divin. fenomenele şi obiectele făcute de Shakespeare nu întotdeauna coincid cu cele efectuate de Dumnezeu. 745) ……………………………………………. Cleopatrei şi Ofeliei. Punctul culminant şi deznodământul are loc abia în ziua a şaptea: „În ziua a şaptea s-a uitat dacă mai are ceva de făcut.. oceanele Şi celelalte sentimente. M. Gustul geloziei.” (p. În ziua a doua a făcut rîurile.. ci Shakespeare. lui Othello şi altora. ei şi urmaşii lor. ş. Monica SPIRESCu de taină: „Neliniştit e sufletul în mine/ Din când în când dă semne că-i flămând/ Că nu-i dau pâinea ce i se cuvine/ Şi-l înţărc de lacrimi prea curând/ Că-s grăbit când îi cere/ Sfat de taină logosului sfânt. 745) . „Ziua a patra şi a cincea le-a rezervat râsului” ……………………………………………. al Logosului.156 Gheorghe COLţUN. Şi Shakespeare s-a gândit că după atâta trudă Ar merita să vadă şi el un spectacol. Adevărul. lui Antonio. Directorii de teatru şi umpluseră pământul cu afişe. plasând pe planul secund latura materială a lumii.” („Antologia poeziei româneşti culte”. În al doilea rând. Moartea şi Învierea („Antologia” 1998: 876). Poetul I. Să le stăpânească.” („Antologia poeziei româneşti culte”. 285). fiind slujitor al Cuvântului. „În ziua a şasea a rezolvat probleme administrative”. p. munţii şi păsările sufleteşti. Sorescu accentuează aspectul spiritual al invenţiilor. al deznădejdii. Motivul biblic „facerea lumii” a fost interpretat foarte original de către poetul M. Până s-au terminat toate gusturile. Viaţa. p. p. Sorescu. Dar mai întâi. În vecii vecilor. 744) După cum am menţionat deja. adică cine trebuie să le îndeplinească. În plus. primordial. În prima zi a făcut cerul.” (p. care arată Calea. să le stăpânească. mările. iar vocea lui este oraculară. al gloriei şi aşa mai departe. al iubirii. prin faptul că personajul principal al acţiunilor nu este Dumnezeu. S-a dus să moară puţin.” (Imne. Alexandru este deopotrivă om şi artist. Sorescu este faptul că autorul indică concret agenţii acţiunilor. Originalitatea se explică. a. în primul rând.

Păunescu este marcată de o întreagă gamă de sentimente „de la atitudinea cetăţenească la plânsul solitar. 661) Opera lirică a poetului A. Marţi am semănat morcovi viitoare/ cozi de cometă pe cerul bucătăriilor. de la versul patriotic la neliniştea existenţială. obosit şi bolnav. lumea divină: „Pe cruce un Cristos universal. proză. având. închinarea în faţa regimurilor. Ianchii. Duminică după – amiază pe-o vreme cu ploaie/ am participat la funeraliile cârtiţei. iar seara/ am ascultat broasca ţestoasă depănânduşi străvechile amintiri. Miercuri am ieşit la plimbare cu iepurii/ am discutat împreună despre/ posibila interzicere a bombei atomice. în primul rând. Mai toţi trăim perfida viaţă dublă. spiritul patriotic. Să linguşeşti Ivanii. Dar mai ales eu simt venind mortal Trădarea-n formă de strigoaică suplă.” („Antologia.” („Antologia poeziei româneşti culte. care este o parodie satiricoumoristică la motivul celor şapte zile ale săptămânii. În dragoste şi-n pactul social. necenzurată. era un lucru la modă. Sâmbătă m-am îmbătat cu Heşiod/ în timp ce trăncăneam/ despre ultimele cuceriri agro-tehnice.Motive Biblice în poeziile unor scriitori români 157 Marin Sorescu este unul din reprezentanţii cei mai marcanţi ai literaturii contemporane româneşti şi universale. Fritzii. ş.). Stoica a scris poezia „jurnal”. a. de luptător împotriva nedreptăţilor sociale ale vremurilor de rea pomină. Iată ce ne spune în poezia „Crucifix”: „Am să mă duc de tot sub altă stea Şi fără om şi fără de ambiţii.” („Poezii cenzurate”. Şi-am să te las barem de temenea. să părăsească această lume. Având o activitate atât de prestigioasă pe tărâmul artei literare (poezie. p. toate într-o revărsare lirică impresionantă. 309) În lumea în care doar banul e la putere se întâmplă lucruri cu totul miraculoase chiar şi în lumea spirituală. eseu.” („Poezii cenzurate”. în 8 decembrie 1996 a plecat. p. Poetul P. p. „să moară puţin”. Trist răstignit între dolar şi rublă. desigur. Joi mi-am defrişat barba. ca şi Shakespeare. 1998: 924) Poeziile cu motive biblice ale poetului A. Poetul vrea să plece. adeseori nepotolită. Păunescu scot în evidenţă. 303) . Să comparăm: „Luni am instruit găinile apoi/ am cântărit lumina solară din fiecare ou. dramaturgie. Vineri am primit în audienţă cocoşul/ cerea extinderea curţii/ să poată ucide cocoşul vecinului. când trădarea şi turnarea la siguranţă. la bază o comparaţie a faptului ce a făcut Dumnezeu în şapte zile şi ce poate face un muritor de rând tot în atâte zile.

Convorbiri literare./ cum că nimenea pe cruce nu e. Epigraf. 2006. 4. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Dânsul. Analiza lucrărilor acestor poeţi va constitui obiectul de cercetare al altui articol.” Finalul poeziei ne vorbeşte de faptul că poetul este un spirit modern şi ridiculizează până la tragism societatea în care a trăit. Imne. Alexandru I. Suceveanu A. Chişinău. Dolgan M./ mă întorc şi mă aşez chiar eu. printre care i-am putea menţiona pe: Nichifor Crainic. Bucureşti. Cărtărescu ş. 2007./ cuiele când vin să mi le bată.” Poetul nu se vrea a fi un luptător temerar împotriva minciunii şi dictatului. Cezar Ivănescu.. Ileana Mălăncioiu. Chişinău. după ce votează. E. Ana Blandiana.158 Gheorghe COLţUN. Bucureşti. Poezii cenzurate. de bună voie. Litera. Poligraf. Marius Robescu./ dar lăsaţi-mi loc în jurul meu/ să mai pot aplauda o dată. 1997. Chişinău. 2009. Hyperion. Poezia contemporană. Radu Gyr. 7. iată. 1998. a. Vieru Gr. Poezie. Antologia poeziei româneşti culte. Chişinău.. ./ astăzi nu-mi mai e atât de greu. C. Diaconu M. Păunescu 1990. M. Radu Boureanu. Andrei Ciurunga. Arhivele Golgotei. Teora.. mod de existenţă în metaforă şi idee. 2005. urcă la loc. Jebeleanu. în care negrul poate fi alb şi albul negru: „Mână mea bătută-n cuie/ cere voie totuşi să cobor./ să votez.. 9. pe cruce. Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia (1806–2006). Ion Pillat. Păunescu A. 5. Taina care mă apără. având totuşi o doleanţă care conţine un sarcasm răzbunător: „Şi-a apoi pe cruce singur. Prut Internaţional. lux al deşertăciunii. 6.. decembrie. Antologie de versuri din lirica universală Chişinău. cu voia tuturor.. Monica SPIRESCu În poezia „Spectator entuziast” poetul A. 3. 2000. 1990. Păunescu îşi bate joc într-o formă ironică de regimul dictatorial comunist. Pe aripa poeziei… 100 de poeţi ai lumii. 2. Baltag. 8. În lirica românească motivele biblice au fost abordate şi de alţi scriitori. Chişinău.

iar interesul specialiştilor faţă de această modalitate de comunicare este foarte mare. făcându-se distincţie faţă de politica lingvistică – domeniu care se referă la legislaţia lingvistică şi politicile statului promovate în vederea amenajării lingvistice şi funcţionării limbilor. analizate. Discursul a fost dintotdeauna apanajul unei comunicări cu un impact social mai mult sau mai puţin pronunţat.. Université Paris-Est) (www. prin crearea opiniei publice etc. images. să-l facă să acţioneze. implicit de către actorii politici. discursul are un scop persuasiv bine definit. iar tehnicile discursului s-au bucurat de atenţia multor autori. З. Spre deosebire de alte tipuri de texte/ mesaje.free. communications (CEDITEC EA 3119. În planul studierii modalităţilor de utilizare a limbajului în sfera politicului se conturează o nouă disciplină. comunicarea politică are menirea să influenţeze direct sau indirect distribuirea puterii (pe calea alegerilor. Spre deosebire de alte tipuri de texte/ mesaje.]. Una dintre multiplele definiţii este cea care prezintă discursul ca un text ce se produce în timpul comunicării dintre emiţător şi receptor. Centre d’étude des discours.]. textes. comentate etc.) şi folosirea puterii (prin adoptarea de legi. écrits. urmărind nu doar şi nu atât să informeze ori să impresioneze destinatarul. а. prin care puterea sau aspiranţii la putere îşi prezintă poziţiile în diferite domenii ale vieţii sociale [Переверзев Е. Discursul politic este în ultima vreme una dintre cele mai răspândite. emiterea unor decrete etc. П.infotext. Drept dovadă pot servi. pentru a ajunge la destinatar şi pentru a avea un anumit impact asupra lui. Funcţia principală a comunicării politice este lupta pentru puterea politică – în acest sens discursul politic. multiplele evenimente politice sunt expuse.). Prezintă interes analiza discursului politic din punctul de vedere al limbajului folosit în funcţie de condiţiile sociale de comunicare şi de intenţiile persuasive formulate explicit. discursul politic vizează întreaga societate. iar conţinutul discursului de multe ori se concentrează în jurul unui concept de bază. legate de comunicarea interumană în anumite condiţii. Université Paris-Est). numirilor. şi anume lingvistica politică [a se vedea termenul „политическая лингвистика” la Чудинов а. Factorul politic este unul omniprezent în orice ţară. numit şi „topic discursiv” [демьянков В. В.. ceea ce dovedeşte caracterul performativ. hotărâri. Кожемякин Е. de exemplu. pe care implicit îl conţine.]. precum şi numeroasele . apărută la intersecţia lingvisticii cu politologia.fr). variate şi spectaculoase forme de comunicare.159 ASPECTE ALE DISCURSULUI POLITIC ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ IRINA CONDREA Universitatea de Stat din Moldova Termenului „discurs” i se pot atribui mai multe semnificaţii. cât să-l convingă. începând din perioada antică [Aristotel] şi până în prezent. dar mai ales. centrele de cercetare cu denumiri elocvente din Franţa: Société d’étude des langages du politique (SElP.

declaraţii oficiale. – mesajul presei de partid. revigorarea agriculturii. ca forme de comunicare electorală trebuie distinse câteva tipuri de mesaje/ texte: – mesajul oficial. În timpul campaniei electorale fiecare formaţiune politică îşi asumă o anumită identitate. – mesajul publicitar – afişajul electoral. spre deosebire de text. postere. a. mesajul oficial este atent monitorizat şi formulat în aşa fel. politica susţinerii tineretului. Toate aceste elemente crează discursul. Din punctul de vedere al strategiilor discursive. les modèles et les pratiques effectives? quelles relations le discours politique entretient-il avec l’art littéraire? quelle part accorder à la théâtralité dans le dispositif scénique où il prend place? peut-on évoquer. în care predomină sintagme şi cuvinte-cheie cu o valoare socială ridicată. cum ar fi: programul partidului. Acestea sunt adresate tuturor cetăţenilor. spre deosebire de textele din alte domenii. etc. acestea formând. parteneriat strategic. Comunicarea oficială. discursuri.). sloganuri. În felul acesta discursul va reprezenta mesajul formulat verbal. problema transnistreană. apeluri. tipul general de discurs al formaţiunii. à côté de la démonstration et de la séduction. este condiţionat şi de factori extralingvistici. cel sociocultural sau psihologic. analize politice. dar . domeniul sănătăţii. unele dintre care pot avea o frecvenţă mai mare în anumite perioade. domeniul culturii. la figure de la manipulation? comment la conduite du discours s’accommode-t-elle de la violence. afişe electorale.160 Irina CONDREA colocvii şi conferinţe dedicate analizei discursului politic. renaşterea satelor etc. încât să nu trezească suspiciuni de falsitate sau de neadevăr. care au destinatari cu mult mai concreţi. în timpul căreia fiecare partid pune în circulaţie o serie de texte specifice. comentarii. protecţia socială. care. bannere ş. integrare europeană. de tipul: politica economică. consolidarea statului de drept. domeniul educaţiei. textele sunt redactate într-un limbaj pozitiv. interviuri. relaţii interetnice. – mesajul reprezentanţilor. – mesajul liderului. politica externă. buletine informative. declaraţii. La una dintre conferinţele organizate de SELP au fost formulate o serie de întrebări în legătură cu limbajul politic. celle des actes qu’il régulerait et celle qui lui est propre? l’idée d’une dégénérescence du discours politique correspond-il à une réalité ou n’estelle qu’un lieu commun?” Limbajul politic este utilizat în diverse tipuri de texte/ mesaje politice. dezbateri publice. Cea mai „încărcată” este bineînţeles campania electorală. comunicate de presă. în mare măsură. care sună în felul următor: “Le politique constitue l’un des champs d’exercice privilégié de l’argumentation. platforme electorale. programatic (statut. Chargé de conviction et orienté par l’action. platforma electorală. în special de factorul pragmatic. sănătate publică. De regulă. le discours politique ne peut s’envisager sans une attention particulière à des questions depuis toujours soulevées par la tradition rhétorique et reprises par les théories actuelles du discours et de la communication: le discours politique peut-il être défini comme un genre spécifique? quels sont les rapports établis entre les théories. programatică poate conţine o serie de repere mai mult teoretice. subliniată şi de mijloacele discursive pe care le utilizează în toate textele sale.

cât şi prin intermediul publicităţii electorale. căci ei prezintă situaţia prin modelul „totul a fost rău” până la ei. se implică pe larg jurnaliştii. iar celelalte elemente sunt ca şi cum implicite. nu există alternative etc. explicând că anume PCRM . în sloganuri. din anumite domenii. analiştii politici. nimeni altcineva. „Cine este de vină?” – de regulă. 4. campania de până la 5 aprilie) concurenţii nu caută puncte de tangenţă. ale drepturilor omului” etc. prin discreditarea şi denigrarea acestora. că pentru partidul de guvernământ primul punct sună puţin altfel. menţionându-se că se va revigora economia. Această schemă. în exclusivitate. Este de remarcat. de toţi actorii politici. Discursul presei de partid şi discursul publicitar prezintă într-un mod mai detaliat şi mai explicit ideile din discursul oficial atât prin intermediul mass-media. Ziarul „Moldova Suverană” (MS) din 30 iulie 2009 scria că PCRM este singurul partid politic în sensul clasic al acestui cuvânt. prin care sunt abordate subiectele esenţiale. nicio altă forţă politică. doar această echipă/ platformă/ direcţie/ strategie etc. „la marginea prăpastiei”. după o schemă generală. „marcată de corupţie”. 2. sau unicul partid. ci acţionează după principiul „Toţi împotriva tuturor”.]. în special în cazul în care pe parcursul campaniei electorale (de exemplu. Acesta este un tip de discurs care poate fi caracterizat. dar va fi şi mai bine etc. „catastrofală”. „Ce-i de făcut?” – se propun soluţii pentru redresarea situaţiei. [a se vedea: Родина Е. Discursul egocentrist exclusivist – este utilizat. În aceste forme de comunicare. în anumite situaţii. conform unui autor. pe lângă liderii politici. Îmi cer scuze pentru obiectivitate. Discursul liderilor şi discursul reprezentanţilor în cadrul campaniei electorale se desfăşoară. niciun alt partid. doar. cultural ori situativ şi care trezeşte o reacţie mai mult sau mai puţin imediată din partea receptorilor. de „încălcări flagrante ale legislaţiei. care aplică o adevărată activitate de partid”. clanurile de interese etc. astfel: „Un discurs politic bun nu trebuie să vorbească despre nimic. reprezentanţii societăţii civile. care începe cu „totul este rău” adeseori este materializată prin prezentarea într-o lumină negativă a oponenţilor. structurile mafiote. şi anume: 1. calificată adeseori ca fiind „extrem de dificilă”. se vor mări salariile/ pensiile. Acestea sunt: numai. ce au menirea să convingă electoratul. în fond. etc. a cărui platformă electorală publicată pe site se încheie cu sloganul „Transformările în bine – doar cu PCRM”. Elementele discursive caracteristice acestui tip de discurs pot fi regăsite atât în declaraţiile liderilor. anume. 3. actuala guvernare. dar să lase impresia că vorbeşte despre toate”. cât şi în afişajul electoral. de asemenea. dar este anume Partidul Comuniştilor din Moldova. vor apărea locuri de muncă etc. iar liderul acestui partid declara tot acolo: „În Moldova este un singur partid politic în sensul adevărat al cuvântului. care se materializează cu ajutorul unor elemente discursive specifice. „În viitor totul va fi bine” – discursul se încheie pe o notă optimistă. singura forţă. destinatarul le deduce singur. iar acuma e ceva mai bine. Pierre Dac.Aspecte ale discursului politic în campania electorală 161 care funcţionează într-un anumit context. Se pot distinge câteva tipuri de discurs electoral.. a menţionat Voronin. Exponent tipic al acestui tip de discurs este PCRM. „Totul este rău” – se descrie situaţia din ţară.

poate constitui o garanţie veritabilă a stabilităţii”. antistatalist. 21. antiromâneşti şi antieuropene de ultimă oră ale guvernanţilor comunişti de la Chişinău. numai victoria acestui partid. Apariţia primului volum demonstrează clar că toate acţiunile PLDM sunt asumate. Moldova ca să se debaraseze de comunism (www. umilinţă şi izolare. pe 29 iulie. impus de actuala conducere. Avem. Первые 29 причин (из 1001-й) почему на выборах 29 июля я скажу: «НЕТ» — КОММУНИСТАМ И «ДА» — ДЕМОКРАТАМ 19. cf.md). încă de la începutul perioadei electorale. În documentele şi declaraţiile oficiale ale partidelor de opoziţie din Republica Moldova comunismul este condamnat ca regim dictatorial. elementele verbale ale acestuia regăsindu-se în toate formele de comunicare electorală. antiromânesc şi antieruopean” (www. Alexandru Moşanu: Alianţa pentru Integrarea Europeană este unica şansă pentru R. anticriză. care apără consecvent statalitatea Moldovei.2009).09): „Alegerile anticipate au demonstrat înca o data în mod convingător că. Mişcarea Acţiunea Europeană a anunţat deschis intenţia sa de a se retrage. 02. Voronin (MS. antiguvernare.www.pdm. antiromânesc.”). de sărăcie. anticenzură.md.pnl. „Primăvara anului 2009 ne oferă şansa să scăpăm de acest ultim regim comunist din Europa. a început o perioadă de contestare şi demolare a cuceririlor democratice… Stabilitatea trâmbiţată de comunişti în realitate a însemnat stagnare şi sărăcie” (AMN. orice formă de discurs politic al partidelor de opoziţie conţine idei anticomuniste.pl. o şansa unică să trimitem la groapa de gunoi a istoriei regimul comunist antiuman. antiopoziţie (împotriva tuturor partidelor de opoziţie – PCRM). „Cu venirea la putere a PCRM.2009 (www.162 Irina CONDREA are un proces strict şi condiţii stricte de primire în partid şi anume în această formaţiune se duce o activitate de partid permanentă. antipopular.” (Platforma Electorală AMN). 23 iulie 2009: APEL al Preşedintelui Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.07.09). pentru concordie interetnică şi perspectiva europeană. care luptă pentru renaştere economică şi echitate socială.amn.: „Votul alegătorilor acordat PL este unul univoc anticomunist şi proeuropean” (Declaraţia fracţiunii PL.08. în Republica Moldova nu a existat un alt partid cu care PCRM s-ar putea compara după gradul de susţinere a societăţii şi după capacitatea de a-şi menţine şi a-şi spori autoritatea politică”. „Pentru prima oară în istoria politică a RM. Moldova fără comunism” (www. Discursul ANTI poate fi unul anticomunist. implicit. fără a renunţa însă la a face . 12. Alt exemplu – MS.md). În aceeaşi cheie este făcută o altă declaraţie recentă a lui V. Discursul anticomunist şi anti PCRM a fost în actuala campanie electorală unul dintre cele mai reprezentative.pldm.08. au finalitate şi vor conduce la realizarea dezideratului „Moldova fără Voronin. în ultimul deceniu. Material informativ. Poziţia Mişcării Acţiunea Europeană vis-à-vis de declaraţiile antiromâneşti şi antieuropene ale conducerii Republicii Moldova: Mişcarea Acţiunea Europeană este profund îngrijorată de derapajele antidemocratice.05. „Acţiunea „Dosarul guvernării comuniste” a fost lansată de PLDM la 8 decembrie 2008.md). iar PCRM este considerat ca fiind o unealtă a unui regim totalitar. anticorupţie. Vladimir Voronin. antiunionist. către poporul Republicii Moldova „…Majoritatea societăţii moldoveneşti conştientizează clar faptul că numai victoria acestui partid.md Declaraţii). „PNL a salutat nevotarea de către Opoziţia liberală a unui Preşedinte de stat propus de comunişti şi desfăşurarea alegerilor anticipate.

preşedintele Uniunii Jurnaliştilor de la Chişinău este nemulţumit de faptul ca Moldova se afla pe drumul cel bun”. Voronin. declaraţi toţi ca duşmani ai Republicii Moldova. lozincă foarte mult mediatizată [Крамаренко Н. 1941). Iar în adresarea lui V. atât din partea candidaţilor şi reprezentanţilor acestui partid. titlu: „Aflat în solda preşedintelui Basescu. este împotriva noastră. s-a manifestat foarte intens şi agresiv. bunătăţii şi speranţei? A fi sau a nu fi viitorului copiilor noştri? Doar împreună să ne apărăm Patria! Identificarea duşmanului – nu pur şi simplu a oponentului politic – scoate în prim-plan ideea ce se desprinde implicit din noţiunea de duşman: acesta te ameninţă. care a devenit o ostatică a propriilor minciuni şi a propriei iresponsabilităţi politice. prin care i se sugerează că unica soluţie este lupta cu duşmanul. înainte de alegerile din 29 iulie.ae/index) Discursul antiromânesc şi antiopoziţie al PCRM. 28. pe confruntare. din partea presei comuniste. Ea continuă să mizeze exclusiv pe dezbinare. nimicit. nici chiar pe parcursul acestei campanii electorale nu a tras învăţăminte din recenta sa înfrângere. pe provocări şi pe înfrângerea democraţiei şi independenţei noastre”. căutarea/ găsirea duşmanului. Voronin. ai statalităţii şi independenţei ţării. Electoratul este pus în faţa unei alternative drastice. deci toţi la luptă contra duşmanilor! O astfel de situaţie este prezentată de PCRM în ultima campanie electorală.07. dar. antistataliştii. pentru PCRM vinovaţii sunt partidele de opoziţie. MS. distrus. unul dintre spoturile publicitare ale PCRM are textul: Rus. Rusia. Toidze. unioniştii.: A fi sau a nu fi stabilităţii? A fi sau a nu fi Moldovei – teritoriu al păcii. iar orice duşman din start este vinovat şi trebuie nimicit. добра и надежды? Быть или не быть будущему для наших детей? Только вместе защитим нашу Родину! Rom. În mod implicit are loc prezentarea vinovatului. Un asemenea tip de discurs conduce inevitabil la cel de-al doilea pas prezentat în schema iniţială – Cine-i de vină? şi. actuala guvernare. De exemplu. mai ales. în funcţie de poziţia concurentului electoral. el trebuie oprit. comunismul”.: Быть или не быть стабильности? Быть или не быть Молдове – территории мира. nişte asociaţii cu binecunoscuta lozincă din timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei «Родина Мать зовет!» (autor I. ziarul „Moldova Suverană” din 17 august 2009 titrează: „Parlament pentru România sau pentru Moldova? Mituiţii cu paşapoarte româneşti vor să transforme legislativul într-o anexă a lui Băsescu şi a serviciilor sale secrete”.2009. de care trebuie să te aperi şi pe care trebuie să-l distrugi. .] şi care a avut un puternic impact asupra societăţii sovietice în vederea mobilizării acesteia la lupta cu duşmanul de moarte – fascismul. mai ales a veteranilor de război şi a vorbitorilor de limbă rusă. care s-a desfăşurat sub lozinca „Să ne apărăm patria!”/ «Защитим нашу Родину!». România.Aspecte ale discursului politic în campania electorală 163 campanie electorală pentru a susţine lupta împotriva celui mai mare duşman al democraţiei. Acest slogan este chemat să trezească în imaginaţia electoratului. care a proliferat numeroase etichetări. vinovat este declarat oponentul său: pentru partidele de opoziţie de vină este comunismul. presupoziţii şi deducţii convenabile pentru promotorii politicii antiromâneşti. O tactică verbală utilizată preponderent de PCRM se bazează pe ideea bine cunoscută a comuniştilor sovietici – Cine nu este cu noi. (www. în ultima campanie electorală. De exemplu. se spune: „Opoziţia.

poate că asta nu e chiar atât de rău. „– …permiteţi-mi mai intâi sa vă întreb despre acest slogan al comuniştilor – «Să ne apărăm Patria» – să ne apărăm Patria de cine? Cine atentează la independenţa Republicii Moldova? MT: La independenţa Republicii Moldova atentează oponenţii noştri.ro)”. Mobilizare generală – se află Republica Moldova în pragul unui război? „Desfăşurată în plină campanie electorală pe fundalul declaraţiilor belicoase ale preşedintelui Voronin şi a sloganului electoral al . antipatrioţi. a mai menţionat Osmochescu. cum apreciaţi faptul ca delegaţia europeană pentru monitorizarea alegerilor din Moldova va fi condusă de un europarlamentar român? În general în această delegaţie sunt foarte mulţi români. Pe de altă parte. www. Chiar şi sloganul «Să ne apărăm Patria» are acelaşi iz. 28. Poate ca nouă nu ne ajung tocmai relaţii mai strânse. Iar acele acuze care ne-au fost adresate nu s-au adeverit. (Interviu realizat de Hotnews.07. Au existat şi multe alte comentarii ale acestei lozinci – „Să ne apărăm Patria!”. văpaia care atacă mama şi copilul) şi chiar aceeaşi gamă coloristică – roşu şi negru. falsificate.blogpost.com. Tot acolo problema se discută într-un interviu cu unul dintre liderii comunişti Mark Tkaciuk. Ziarul „Jurnal de Chişinău”. deschise. constante şi de încredere reciprocă cu colegii şi partenerii noştri români. permiteţi-mi sa vă întreb. aceeaşi idee de luptă/ război.164 Irina CONDREA Se poate uşor observa că mijloacele artistice utilizate de spotul comunist sunt împrumutate de la legendarul placat sovietic: acelaşi personaj simbolic – femeia-mamă. ameninţare (armele cu baionete ascuţite. asta nu este aşa. De cine să ne apărăm patria? Consider că acest fapt este o încălcare a legii. considerându-l incorect şi antisocial. MT: Daca cineva vrea să-şi imagineze că anume România reprezintă un fel de supraveghetor al Republicii Moldova şi că României i-a fost încredinţat managementul monitorizării Republicii Moldova. Este un slogan imoral şi ilegal”. cât şi din partea societăţii civile. inclusiv în presa electronică.09/ Nicolae Osmochescu: „Acum toţi care nu sunt de acord cu ideologia PCRM sunt antistatalişti. Noi nu am avut anterior niciun caz de alegeri furate. – În acest context. Presa şi opoziţia aflată în campanie au comentat univoc acest slogan. O asemenea formă de publicitate a trezit nemulţumiri şi critici atât din partea celor aflaţi în cursa electorală.

de exemplu într-o serie de spoturi publicitare cu următorul conţinut: „Minciună (imagine: Urecheanu. d. de fapt. Vl. Astfel. a bulversat mai mulţi cetăţeni solicitaţi în ultima vreme să se prezinte cu buletinele de identitate la responsabilii de recrutare din cadrul primăriilor. politic etc. proiect iniţiat şi implementat de Ministerul Apărării în colaborare cu Departamentul Tehnologii Informaţionale. накопившиеся у молдавских избирателей к правящей последние 8 лет ПКРМ.” Liderul PDM Marian Lupu consideră că acest slogan este un fel de paravan improvizat. consens?” Acestea. Вопрос: Можно ли выжить в Молдове на пенсии.pdm. Filat). şi toate aceste întrebări rămân.Filat afirmă: „Timp de opt ani. Ei s-au unit împotriva ta!” Liderii opoziţiei au criticat aceste forme de discurs electoral. m.LUPU) PDM în presă: „Вот пример не из биологии. precum şi alte forme de propagandă. toleranţă.. о выплате которых так много и с такой гордостью говорят коммунисты? Ответ: Защитим Родину! Вопрос: Почему при благоприятной (до недавнего времени) международной конъюнктуре и полном политическом доминировании ПКРМ в стране (конституционное большинство в 2001-2005. în ziarul „Timpul” din 05 iunie 2009. fiind prezentată de PCRM în cea mai neagră lumină. Посмотрите как просто отвечает ПКРМ на конкретные и законные вопросы. Agresiune (imagine: Ghimpu.md: PDM (M. Materialul este alcătuit dintr-o serie de întrebări (10 la număr). semănând discordie şi neînţelegere. reanimând ideologia stalinistă cu «duşmani interni» şi «duşmani externi». deoarece răspunsul PCRM la fiecare din ele este unul singur: „Să ne apărăm Patria”. Зотова З. Chirtoacă). perfectarea Registrului de stat al resurselor de mobilizare. a. retorice. după care se ascund comuniştii atunci când sunt puşi în faţa faptelor reale. Trădare (imagine: Diacov. bazată pe conceptul că oponentul trebuie nimicit? Oare cunosc comuniştii adevăratele sensuri ale cuvintelor dialog. ci în calitate de duşman. . ideologii comunişti au polarizat societatea. Oare nu este clar că adevărata cauză a polarizării societăţii este anume această politică agresivă. În baza contestatului şi problematicului slogan comunist. social. не созданы новые рабочие места. сотни тысяч мужчин и женщин покинули страну в поисках заработка? Почему Молдова стала самой нищей страной Европы? Ответ: Защитим Родину! ş. De opt ani societatea este divizată în patrioţi şi «duşmani ai statalităţii».] au făcut ca ultima campanie electorală în Republica Moldova să fie considerată drept cea mai agresivă de până acum. care poate fi calificată drept pamflet politic. www.Aspecte ale discursului politic în campania electorală 165 comuniştilor «Sa ne aparam Patria!». care sintetizează situaţia deplorabilă în care se află domeniile de bază ale ţării – cel economic. care se încadrează în ceea ce literatura de specialitate numeşte „piar negru” (termenul „черный пиар” este frecvent utilizat în analiza discursului politic în limba rusă) [A se vedea: Шейнов В. П. În campania electorală opoziţia a fost tratată nu ca oponent politic. большинство в 2005-2009) в Молдове не были созданы условия для нормального экономического развития. deoarece ele polarizează societatea. Lupu face un exerciţiu original de compoziţie. Lupu).

Le discours politique ou le pouvoir du langage. Харвест. Родина Е. – www. 2004. 2003. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 10.// www. Избирательная кампания: технологии организации и проведения. Крамаренко Н. – Екатеринбург.bestreferat.ru 9. В. Зотова З. Политический дискурс: многопараметральная модель.166 Irina CONDREA REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Политики показывают язык.ru 5. с. studiu introductiv şi index de Maria Cristina Andrieş. 2005. № 52. П. Editura IRI. – 248. – М. Traducere. А. П. Издательства: АСТ.. Язык политики как социолингвистический феномен. – Bucureşti. Чудинов А. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. З.narod. Плакаты войны.с. 2. Демьянков В. Université de Paris 13 3. Note şi comentarii de Ştefan-Sebastian Maftei. Кульжанова Г. 8. . Шейнов В.. 2007. 74-78. Переверзев Е.ru 6. 2008. Aristotel. Вестник ВГУ. Технология скрытого управления людьми. Ediţie bilingvă. Пиар «белый» и «черный».narod. № 2.nk-art. 11. 2004. 4. – www. 7. Retorica.policy03. Кожемякин Е. Огонек. Политический дискурс как предмет политологической филологии. Charaudeau Patrick. Centre d’Analyse du discours.

urările către superiori. condoleanţele. [3]. p. 35]. Urmează intenţii pragmatice de convingere a interlocutorului în sinceritatea atitudinii lui faţă de faptul relatat etc. egali sau inferiori. p. jucăm câte un rol. semantic şi stilistic. intenţia noastră întotdeauna „găseşte un cuvânt deja îmbrăcat”. dimpotrivă. postulatul. Universul discursului este creat. Astfel. Astfel încât. p. Prima intenţie în iniţierea conversaţiei este atragerea atenţiei participanţilor la comunicare care se face. 34]. 3) procedeu/ posibilitate de exprimare a afectivităţii. Acestea. p. situaţiile în care se realizează enunţarea şi instrumentele realizării sale. cauze şi efecte comunicaţionale la nivel real sau ontic [4. mi se par. precum: intenţia de a exprima corect enunţul din punct de vedere fonetic. nivelul pragmatic al limbajului este constituit de ansamblul relaţiilor stabilite între vorbitori şi limbaj [2. 81-82]. aserţiunea. Uneori mă tem de ele. 2) mod de selectare a interlocutorului individual sau colectiv. Urmează alte intenţii. la rândul lor „reclamă anumite comportamente gestuale si/ori verbale pe care societatea tinde să le instituţionalizeze: felicitările de Anul Nou. avându-se în vedere că există. prin urmare. În orice enunţ se caută efectele enunţării. Funcţiile formulelor de adresare în organizarea comunicării sunt următoarele: 1) mijloc de a atrage atenţia sau de a menţine contactul. participanţii îşi exprimă intenţiile lor de comunicare. În orice ipostază de enunţare ne-am identifica prin limbaj şi stil funcţional. Bahtin. În aceste şi în alte acte de vorbire apare înainte de toate adresarea ca mijloc de atragere a atenţiei şi de menţinere a contactului. cadrul figurativ al enunţării). „limba ca sistem” şi o necontenită activitate de comunicare. pe de o parte.167 ROLUL FORMULELOR DE ADRESARE ÎN ORGANIZAREA COMUNICĂRII ELENA CONSTANTINOVICI Academia de Ştiinţe a Moldovei. Anume în procesul comunicării se atestă limba în acţiune. după cum menţionează M. este unanim recunoscut faptul că la baza oricărei comunicări se află o situaţie de comunicare concretă. alteori. spunea Toma Pavel încă în anul 1967 [1. prin mijloacele de adresare de care dispune comunicarea verbală şi nonverbală într-o anumită limbă. astfel încât. directiva. dar şi cuvintele depind de mine. 412-414]. Pentru a constata şi a discuta faptul înglobat de situaţie. 108-109]. adresarea către o autoritate. Ori de câte ori vorbim. persuadarea. adresarea stabileşte statutul interlocutorilor şi relaţiile dintre ei. importante rămân: actul de enunţare (realizat prin locutor. intenţia de a redacta corect comunicarea din punct de vedere gramatical. „Depind de cuvinte. Fiind o forma de recunoaştere a statutului social. pe de altă parte. alocutor. [5. interogaţia. neputincioase fără răsuflarea mea” [ibidem. de obicei. p. . [ibidem]. Institutul de Filologie În realitatea comunicativă „toate cuvintele sunt îmbrăcate în intenţii”. promisiunea”. din intenţii.

Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. 66]. tineri. Vom încerca în continuare să identificăm mijloacele de adresare proprii limbii române. Totuşi. şi e drept să fie aşa. diversitatea de mijloace. Astfel. Selectarea formulelor de adresare se face în funcţie de intenţia de comunicare şi de atitudinea emiţătorului faţă de mesaj şi faţă de receptor. vizitatori etc. chir. ascultători. colegi. dacă emiţătorul îşi manifestă atitudinea şi sentimentele de respect. deschidere. menţionează dna Rodica Zafiu. De altfel. încredere. iar arhicunoscuta formulă dragi tovarăşi şi prieteni trezeşte amintiri dintre cele mai variate. masteranzi. la telefon. musiu…). (…) O categorie importantă este cea a termenilor evaluativi şi afectivi.” [6] Iorgu Iordan. de la marca atitudinii pozitive până la lista infinită de epitete injurioase [ibidem]. ostilitate. prieteni. elevi. dacă transmite mesaje de sinceritate. ironie. aceştia se pot combina într-un număr limitat de tipare între ei şi cu numele proprii. p. cititori. chişinăuieni. Ioana Vintilă Rădulescu sunt doar câteva contribuţii româneşti în domeniu. cum ar fi Anenii Noi. se atestă: bucureşteni. Andra Vasilescu. Nu întotdeauna se pot forma cuvinte de adresare de la nume de localităţi compuse. adresarea cu tovarăşi era rigidă. Există mai multe tipuri de adresări: adresare formală şi informală. Pentru adresarea formală se atestă o bogată gamă de formule de adresare care a parcurs calea de la tovărăşi la domni. le spunea concitadinilor râmnicieri săraţi. [7] ♦ Adresarea directă (iniţială) poate fi formală şi informală. în chat-uri) etc. Revenirea la „domni” este un prilej de recunoaştere a unor statusuri diferite. de tipare şi de unităţi lexicale şi frazeologice ale adresării e foarte mare în română. care ca într-o anecdotă. după funcţie sau profesie. dominanţă. Poezia lui Grigore Vieru Iese tata la balcon este o o vie mărturie a acestui adevăr: Iese tata la balcon/ Şi mă strigă «Măi Ion!». arata Alexandru Iordan.168 Elena CONSTANTINOVICI S-a menţionat în literatura de specialitate că „formulele de adresare au fost studiate din punct de vedere pragmatic şi sociolingvistic mai mult decât alte fenomene al limbii vorbite. compatrioţi. orheieni. Magdalena Vulpe. soroceni. Există termenii de adresare stabili (generici./ Dacă m-a strigat aşa…/ Dacă nu făceam nimică. concetăţeni. consăteni. politeţe şi curtoazie faţă de interlocutor. Este însă adevărat că „inegalitatea dintre oameni a continuat să existe (…) aşa că între «tovarăş» sau «tovărăşică» şi «tovarăşul prim-secretar» diferenţa era ca de la cer la pământ”. Asta ca să sublinieze importanţa funcţiei de partid. nume de rudenie)./ Cred că am făcut ceva. pentru că importanţa lor este foarte mare. [citat după 10]. putere. linguşire. floreşteni etc. prietenie. teamă. Multe cuvinte de adresare sunt . formulele de adresare pot fi marcate prin mijloace gramaticale (terminaţiile specifice de vocativ) şi lexico-pragmatice. [8. seducţie şi multe altele. Astfel. atestate în diverse situaţii de comunicare./ Mă striga «Măi Ionică!». Foarte multe cuvinte de adresare sunt formate de la numele de localităţi. studenţi. adresare directă şi indirectă (în corespondenţă. nesiguranţă. [citat după 9]. dacă îl excludem pe tovarăşi. Gura Bâcului etc. cocoane. şirul cuvintelor de adresare formală continuă cu: cetăţeni. concitadini. siguranţă. supunere. el va alege de fiecare dată alte formule de adresare. domni. precum şi câteva formule arhaice (jupâne. adresare iniţială şi finală. Apelativul universal tovarăşi era menit sa niveleze societatea. pentru a nu semăna cu primarul oraşului Râmnicul Sărat. tudoreni. Astăzi. Sărata Galbenă.

Adică se va spune: domnule preşedinte. doamnă Vasilescu. Ileano etc. doamnă. Maică sau Soră. Un sistem bine structurat de formule de adresare există în Biserica Ortodoxă: Sanctitatea Sa/ Voastră şi Preafericirea Sa pentru Patriarhi şi Primaţi de Biserici autocefale. [sursa: 11]. doctor. Pentru clerul inferior – subdiaconi. Cucernicue Părinte. precum şi de la profesii: profesor. Pacientul va spune domnule doctor.. Preasfinţitul [Părinte] Preasfinţia Sa + titulatura (limbaj indirect). Pe lângă termenii generici. – nu există formule de adresare specifice: mirenii li se pot adresa cu Domnule sau Frate. dacă se ia în considerare funcţia. la care se adaugă după caz denumirea funcţiei sau distincţiei. mai noi: manager. funcţie sau distincţie.C. Părinte sau Frate. dacă se preferă profesia. pentru a se constitui în formule de adresare. Vocativ + titlul/ profesia: domnule preşedinte. Mario. [Prea]Cucernicia Voastră sau. elevul sau părintele va spune domnule director şi nu domnule Ionescu”. Preacucernice Părinte’. În uzul curent. domnişoară sau de afectivele: dragă. cinstită. înaltă adunare etc. ♦ Adresarea informală cunoaşte mijloace mai variate dată fiind libertatea mai mare de exprimare a diverselor atitudini şi sentimente. Ioneasco. distins public/ juriu. domnule inginer. Părinte (în adresarea directă) pentru preoţii de orice rang. ziarişti etc. director. episcopii-vicari şi arhiereii-vicari. de exemplu: Preacucernice Părinte Protopop/Consilier/Inspector/Profesor (în limbajul indirect) şi Preacucernice Părinte. şi mai rău dacă e vorba de nume de familie sau prenumele femeilor: Popeasco. şef. Cea mai frecventă formulă este onorată asistenţă (nu audienţă. sau domnule doctor. Preacuvioase Părinte. pentru episcopii titulari. domnişoarelor şi domnilor. domnule director. iar pentru o monahie. Cucernice Părinte Diacon sau Părinte Diacon pentru diaconi. consilier. urmate eventual de rang sau funcţie (limbaj indirect). Nu sună bine: Popescule. doamnă director. stimate domn. cu prescurtarea P. [Prea]cucernicia Sa. Preasfinţia Voastră sau Preasfinţite Părinte (în adresarea directă). şi nu domnule Vasilescu. domnilor profesori. Faţă de un monah. după funcţie sau profesie. stimate doamne etc. informal. Tatiano. medic. (Prea) cuvioşia Sa. informal. cum se atestă deseori). Însă dacă pe scara ierarhiei ne aflăm pe o treaptă inferioară. atunci „titlul este absolut obligatoriu. Cuvintele de adresare care provin de la nume de familie nu trebuie folosite în adresarea formală la vocativ. Preferabilă este şi adresarea cu numele de familie: domnule Ionescu. bossule. structura: Vocativ: doamnelor. adjectiv + apelativul respectiv: stimată doamnă. citeţi. Vasilescule. patron. Formulele de adresare formală au. în adresarea directă – pentru monahi. Părinte (urmate sau nu de titlu). Nu e bine să te adresezi nici cu şefule! sau doctore. în adresarea informală se folosesc numele . scumpule (ă). Adresarea către un public în luări de cuvânt de diferite tipuri are formule de adresare specifice. cu atât mai mult cu: patroane. stimaţi domni. Pot fi folosite şi formulele: select. domnişoară secretară. inginer. secretar. Înaltpreasfinţitul [Părinte] sau Înaltpreasfinţia Sa pentru mitropoliţii titulari şi pentru arhiepiscopi. doamnă profesoară. iubite preşedinte. onorat public/ auditoriu. cântăreţi etc. [Prea]cuvioşia Voastră sau. aceste cuvinte de adresare sunt însoţite de neutrele: domnule. Faţă de o maică stareţă: Preacuvioasă Maică [Stareţă]. boss. Preacuviosul Părinte. [8. de obicei. 67].Rolul formulelor de adresare în organizarea comunicării 169 formate de la denumirile de funcţii: preşedinte. p. director etc.

mami. iubiţii mei copii/ fraţi/ părinţi/ prieteni. Domnule Ministru. mătuşă. În adresarea informală se folosesc şi termeni de tipul băiete. Cele mai frecvente formule de adresare formală la finele . bărbate. nea etc. iubitule. tată. Când destinatarul este persoana fizica. În corespondenţa personală există formule de adresare intime. Domnule rector şi stimate coleg etc. mămică. fato. Doamnă judecător etc. tâmpitule. ♦ Adresarea finală în corespondenţă este. muiere. Adresarea informală cunoaşte şi mijloace lexicopragmatice. iubito. şi o listă infinită de epitete injurioase. unchi. Dacă destinatarul exercită o funcţie de mare responsabilitate aceasta se adaugă: Domnule primar. păpuşică. boşorogule. iubite frate. cumnată. nemernicule. dragele mele surori. surioară. bre Ioane. neuitat prieten. Doamnă Ministru. Nu este bine să se spună Domnule primar Ionescu. [6]. cretinule. de două feluri: formală şi informală. dragul meu frate. Mario. formulele vor fi: Stimate domn – pentru un bărbat. Scumpii. În corespondenţa oficială formulele de adresare formale coincid. adorată fiinţă. soră. taicule. Dragi/ Dragii mei fraţi. îngeraşule. analfabetule etc. îngeraşul meu drag. mama-soacră. Scumpa.. ci doar Domnule primar. ♦ Adresarea indirectă (iniţială) este caracteristică scrisorilor oficiale şi personale. iubita mea doamnă/ prietenă/ mamă/ fiică etc. nene. netrebnico. printre care cele mai frecvente sunt cele însoţite de interjecţii: măi băiete. Dragă domnule/ dragă doamnă Ionescu. precum: boule. (prescurtat: iubi). scumpule prieten. Elisaveto! Se mai pot folosi diverse diminutive de tipul lui buni. Pot fi folosite şi formulele Domnilor/ Doamnelor fără alte compliniri. moşule. neisprăvitule. Într-o corespondenţă între două persoane egale din punct de vedere ierarhic şi care se cunosc bine se pot folosi formulele: Stimate coleg. nea Mărine. duduie. cu cele din cadrul unei comunicări directe. dulceaţă. scumpule. Când destinatarul este o instituţie. bunic. Inventarul formulelor de adresare informale se măreşte pe contul combinării între ele şi cu numele proprii. Scumpele. Dragă. precum şi diverse formule evaluative şi afective. bunică. precum şi adresări cu numele persoanei la vocativ Ioane. Astfel sunt foarte frecvente formule de tipul: dragă mamă/ soră/ frate/ cumnată etc. În formula de adresare se folosesc şi nume proprii Stimate domnule Ionescu. tată-socru. Domnule director. mă îngâmfatule. idiotule. fudulule. ca de exemplu: Scumpul/ iubitul meu domn/ prieten/ tată/ fiu. mîrlanule. cumnat. tanti. Există funcţii care cer un alt apelativ. tanti Vera etc. de exemplu Sire sau Majestate. păpuşă. iubitele mele prietene/ surori etc. folosite în corespondenţă sunt de tipul: Dragă. Formulele de salut informale. Stimată doamnă – pentru o femeie. frate.170 Elena CONSTANTINOVICI de rudenie: mamă. tăticu etc. Dragi. nepoate.. atunci ea nu trebuie urmată de nume. de asemenea. se încadrează între marca atitudinii pozitive. scorpie. cumetre. în mare parte. tati. puiule etc. presupunându-se că numele primarului trebuie să fie bine cunoscut. viespe. însă acestea crează o atmosferă de răceală şi de distanţă între parteneri. frăţioare. care. fa Ioană etc. Dan etc. Însă dacă formula de politeţe conţine titlul funcţiei. formulele vor fi: Stimaţi domni sau Stimate doamne (pentru firme care se ştie ca sunt conduse de femei). duduiţă. precum: dragă. Draga mea soră/ Dana etc. conform Rodicăi Zafiu.

„A spune tu în loc de dumneavoastră poate fi trecerea de la o simplă cunoştinţă la o caldă prietenie – sau o iubire. te/ vă pup. Cu mult. daca acest fel de adresare ne face să ne simţim în largul nostru. Cu cele mai bune gânduri/ sentimente/ amintiri./ dragoste. superiorului ierarhic sau doamnei” [8. ne-am adresa unul altuia cu tu în loc de dumneavoastră. o formă de recunoaştere a statutului social. Primiţi. înainte de toate. facem imprudenţe. Te/ vă iubesc etc. . Psihologul Alexandru Iordan crede că stilul informal. Însă nu trebuie să uităm de regulile de etichetă. [9] Părerile în această privinţă sunt împărţite. dacă. Alexandra Bădicioiu opinează că adresarea este. În articolul Tutuiala ţine de dumneavoastră. atunci nu e nicio problemă. importat pe filiera occidentală. Dintotdeauna codul bunelor maniere a pus o graniţă între tu şi dumneavoastră” [8. riscăm o comunicare eşuată. Cu toată dragostea. în ultimul timp se constată tendinţa de a imita modelul englez. Noi. Te/ vă îmbrăţişez cu drag. sporeşte coeziunea de grup. Te/ vă sărut. vă rog. 70]. 70]. Cu multă/ sinceră prietenie. numeşte această obişnuinţă „pronumele de (im) politeţe”. Trebuie să se ţină cont de particularităţile. De aceea este necesar ca inventarul de formule de adresare proprii limbii române să fie revizuit de câte ori este nevoie. mai ales. Cu toate că româna se distinge de alte limbi prin faptul că posedă mai multe grade de adresare: tu. dacă ni se permite să ne adresăm lui Dumnezeu cu tu. întrucât un sistem funcţional de relaţii informale sporeşte coeziunea grupului” [citat după 9]. trebuie respectate normele limbii române. „În mod normal. conform cărora „hotărârea de a tutui pe cineva se ia doar când eşti sigur că este binevenită” şi că „iniţiativa de a spune tu trebuie să aparţină persoanei mai în vârstă. de uzanţele fiecărei naţii [citat după 9]. şi de politeţe. Cu toată stima. şi de persoana a II-a plural. în general. „Vrând să fim moderni şi în ton cu lumea. dumneata (din Domnia Ta). Simona Miculescu. deosebită stimă. p. făcându-se confuzie între tu-ul românesc şi you-ul englezesc şi înlocuind pronumele dumneavoastră cu pronumele tu. în anumite situaţii. se poate considera că acest stil mai informal de adresare facilitează comunicarea şi colaborarea între indivizi. Părerea mea în această chestiune este că.Rolul formulelor de adresare în organizarea comunicării 171 unei scrisori oficiale sunt următoarele: Vă rog să primiţi salutările noastre cordiale. românii. uităm acest detaliu şi folosim. deosebit respect. mata şi dumneavoastră. mai ales în cadrul organizaţiilor. pentru a fi completat. în emisiuni televizate. ceea ce este inadmisibil. iar dumneavoastră şi tu sunt primele grade ale superiorităţii şi ale inferiorităţii. de ritualurile. Dacă nu ştim să respectăm protocolul. adresarea la per tu când dialogam cu persoane mai în vârstă decât noi. de exemplu. Cu multă consideraţie. Diferenţa enormă la ei este că YOU este şi pronume personal de persoana a II-a singular. Cu tot respectul. dar totuşi. Cu tot dragul. p. Cu toată consideraţia. cele mai cordiale salutări. O problemă aparte care ţine de formulele de adresare este folosirea pronumelor personale tu şi dumneavoastră. nu ştim să alegem formulele de adresare potrivite pentru fiecare caz în parte. În încheiere ar fi de remarcat că modul cum se adresează oamenii unii altora este foarte important pentru ca o comunicare să fie agreabilă. În situaţii neformale se folosesc formule de tipul: Cu mult drag. specialist în relaţii internaţionale. Abilitatea de a ne arăta interesaţi faţă de persoanele cu care iniţiem o conversaţie are un rol decisiv pentru desfăşurarea comunicării. Cu multă.

php/essay/239851/index. 2002. Politici lingvistice. Site-ul www. Bucureşti.bogdanulmu. Ed. nr.poezie. 8.ro 7. 9. 2000. Introducere în teoria textului. Tutuiala ţine de dumneavoastră// Cotidianul. Cornea Paul – Introducere în teoria lecturii.romlit. 2002. Cârâc Ioan S.html 4. Zafiu Rodica. 2.ortodoxiwiki. Pavel Toma. www.org . 5. 25// www. Codul bunelor maniere astăzi. 2004. – Teoria şi practica semnului. Vasiliu Emanuel. Moldovanu Victoria. Fragmente despre cuvinte. Alexandra Bădicioiu. 6. Elemente de pragmatica şi poetica enunţării// www. Nivel Prag. Uricaru Lucia.172 Elena CONSTANTINOVICI REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Polirom. Ana Maria Zlăvog.ro/index. 04 ianuarie 2006. Ed. Bogdan Ulmu. Intenţionalitatea discursului. Pop Liana.eu 11.ro 10. Marinescu Aurelia. 1998. Editura Paralela 45. Polirom. 2002. Bucureşti. 3. 1990.cotidianul. Păcatele Limbii: Dragii moşului…în România literară. Codul manierelor elegante: Cum şi cui te adresezi?// www. Srasbourg.

maică. reprezentând o exondare a dimensiunii anima. Perspectiva calmă a vieţii şi a morţii. Energia mamei este magică: catalizează înţelesuri axiale şi moderează ordinea cosmică. Institutul de Filologie Întoarcerea permanentă la arhetip. al principiilor matriciale. ea pluteşte între cer şi pământ. „Grigore Vieru este./ Steaua ştie ce gândeşti” (Fiinţa mamei). Mama este o realia. Principalul nucleu configurator de semnificaţii arhetipale este principiul matern. adică al Marelui Timp”. arhetipul matern iradiază metafizic energie lumii fenomenologice. Imaginarul poetului revendică starea paradisiacă (androginitatea primară) în fiinţa celei care i-a dat viaţă. susţine cu pertinenţă Mihai Cimpoi. echilibrului şi armoniei spiritului românesc. Ca şi aedul Orfeu. dedicând un întreg studiu acestei dimensiuni a creaţiei vierene [1. Vaporoasă. toate fuzionând în acelaşi releu compoziţional. uşoară. poetul vădeşte har ordonator. dar şi o nomina. 9]. care readuc fiinţa la echilibrul ontologic. mama. o proiecţie mitică amplificatoare: „Uşoară. Conceput ca imanenţă. Versul eliptic esenţializează făptura mamei şi o smulge din contingent. dar şi o suprarealitate. Ca realitate spirituală a conştiinţei. în care fermentează o complexă filozofie şi religie existenţială. structurează întreaga viziune artistică a poetului. al originilor. confraternitatea cu Totul. un arhetip atât ontologic. mularea eului pe imaginea mamei e o tehnică compensatorie. sistemul de imagini ale poeziei sale e grefat pe o reţea de arhetipuri metafizice./ Fericită totuşi eşti –/ Iarba ştie cum te cheamă. este cod genetic. Transgresând realul. un poet al arhetipurilor. al timpului mitic. feminitatea în genere. stare la care se referea Constantin Noica. La nivel inconştient. poetul resuscitează energiile matriciale. Mama este o realitate palpabilă. încordându-şi lira pentru a capta acel întreg românesc. În priviri c-un fel de teamă. adică conştiinţa echilibrului „cumpenei cu două ciuturi” (Mihai Cimpoi). Prezenţa mamei este imanenţă. Temele general-umane îşi regăsesc în profunzimile limbajului poetic al lui Grigore Vieru statutul arhetipal şi se sublimează în imagini inefabile. ea însăşi reprezentând un fenomen originar. Întreaga fiinţă maternă emană dragostea şi căldura care reinstalează timpuri şi lumi în superioritate metafizică. la pre-conştiinţa determinării fatice înseamnă pentru Grigore Vieru devenire întru fiinţă./ C-ai putea să mergi călcând/ Pe seminţele ce zboară/ Între ceruri şi pământ. devenind aproape intraductibile. din care homo loci îşi alimentează fiinţa. cât şi antropologic. este un continuum ce leagă şi structurează . asigură poziţionarea românului „întru”. p. Într-adevăr. esenţialmente.173 POEZIA LUI GRIGORE VIERU: DEVENIRE ÎNTRU FIINŢĂ NINA CORCINSCHI Academia de Ştiinţe a Moldovei. Poetul se retrage în prototipalitatea mitică din care extrage coordonatele fiinţiale restabilizatoare ale plinătăţii. psihologice şi culturale. realizând cu beatitudine paradisiacă echilibrul fundamental între sacru şi profan.

Din reţeaua de simboluri care incifrează structura imaginarului artistic vierean se configurează modelul paradigmatic al fiinţei româneşti. Păstrând proporţiile. Diminutivul „maică” sacralizează făptura mamei. protoistorice. În psihanaliza freudiană. Resorturile acţiunilor conştiente pot fi descoperite în procesele inconştiente subliminale. spre elementaritate este deschiderea fiinţei spre ea însăşi. Colapsul certitudinilor existenţiale guvernează (sub)conştientul omului de astăzi. graiul. În studiul Influenţe modelatoare şi catalitice filozoful afirma despre poezia lui Eminescu că aceasta „e plină de complexe. „Complotul” ei cu iarba. poetul se adânceşte în sensibilitatea originară a unei spiritualităţi organice. vatră străbună. Transgresând materia. devine clar cum poate fuziona sufletul arhaic al autohtonismului cu cel universal. 10]. Cartea poetului basarabean e un traseu de regressus ad . 188]. Mama. dar şi cea a lui C. Iung. Deschiderea spre hrubele inconştientului. G. unitare. dătătoare de repere. organicismul şi concepţia întregului sunt de sorginte eminesciană. ieşirile în luminiş” [2. Anume întoarcerea către esenţele primordiale face permisiv contactul cu universalitatea. În spiritul maternităţii de structură a universului poetic este şi explorarea elementelor primordiale (grai. dăruindu-i sentimentul integrităţii. fertilizatoare. refulată a eului şi alteritatea (reprezentările non-identităţii sale) pentru restabilirea unităţii sinelui. p. „personanţe” ale unor structuri inconştiente (…). descătuşate şi deschise spre diversitate. le-a dinamizat semnificaţiile fundamentale. p. În Eminescu matricea stilistică românească. o asociere între aceşti doi poeţi este inevitabilă. Teama de golul prin care îşi concepe propria fiinţă îndreaptă subconştientul colectiv românesc către matricea complinitoare. Lucian Blaga susţinea că integrarea orizontului mioritic în spiritualitatea europeană reclamă şi categoriile apriorismului românesc. Efectul lecturii nu se lasă dorit. Ca un corolar. transformând-o în chiar arhetipul Sfintei Fecioare. arhetipurile sunt prefigurate drept o achiziţie genetică a aparatului psihic inconştient şi sunt principii ordonatoare ale vieţii mentale. energizate prin latenţele unei lumi străvechi. vatra părintească sunt imago-uri care introduc eul în sfera de energie a sinelui originar. or. Prin ele. găsindu-şi în fondul ei rezidual iluminările. transmiţând această logolatrie cititorului. cu apriorismul ei profund inconştient. p. aflat sub epiderma friabilă a unei identităţi confuze. Versul lui Vieru face incizii în acel „complex al sfâşierii lăuntrice” (Theodor Codreanu). chtoniene sugerează întruparea maternă a cosmosului. dătătoare de fiinţă. „centru nuclear” (Mihai Cimpoi) care asigură comunicarea superioară dintre cer şi pământ. Steaua certifică pre-conştiinţa ritualului ordonator. devine creator pe un plan major…” [4. eul liric îşi restabileşte dimensiunea paradisiacă şi se împlineşte valoric într-o coerenţă fără fisură. Vieru a surprins categoriile apriorice în însăşi mecanismul lor de funcţionare. „toate operele în care artistul reuşeşte să surprindă intuiţii abisale exercită o putere de fascinaţie numinoasă” [3. Mama devine acea „osie a lumii” (Adrian-Dinu Rachieru). cea care exprimă perfecţiunea maternităţii. Resuscitând arhetipurile psihologice (conştiente sau inconştiente). În acest demers „fiinţa românească îşi este suficientă sieşi.174 Nina CORCINSCHI materia. încearcă să refacă clivajul dintre substanţa originală. element al continuităţii germinative. copilărie). 252-253]. El caută repere ajustabile la noile realităţi care-i invadează existenţa. La Grigore Vieru.

/ Strig:/ Sunt cel mai fără de noroc!/ Deşi înţeleg. Moartea care nu a avut niciodată mamă. La Vieru. p. ca parte a Totului). indicând superioritatea celui care se ridică deasupra istoriei. con-fraternitatea cu existenţe cosmice focalizează conduita simţirii naţionale terorizate de istorie – „solidarizarea geniului românesc cu acele realităţi vii pe care istoria nu le putea atinge: Cosmosul şi ritmurile cosmice” [5. comuniunea cu Universul fiind preferată căderii în istorie. 146].Grigore Vieru: devenire întru fiinţă 175 uterum în vederea coagulării sinelui. Sentimentul de plenitudine pe care-l oferă caracterul revelator al lumii de aici şi de dincolo defineşte relaţia asumată a părţii cu întregul. ancorat într-un timp al genezei. 44]. prefigurând fenomenul morţii drept transcendere spre o altă formă existenţială. Spiritul românesc evită. p. Cumpăna fiinţei îşi restabileşte energiile primordiale prin osmoza eului cu matricea sa. deasupra efemerului. disjuncţia şi categoricul în favoarea optativului şi a potenţialului. Poezia lui Grigore Vieru se lasă cutreierată de anamnezele inconştientului colectiv. combustia afectivă fiind . În acest regim al concilierilor „şi-şi”. Înrudirea cu plaiul traduce algoritmul mioritic regăsit în abisalitatea sufletului românesc. Sentimentul thanatic devine devastator în golul instaurat de pierderea fiinţei iubite. „a alcătuit unul din temeiurile spirituale ale poporului român” [5. spiritul latin a valorificat esenţele creştinismului arhaic. dar şi iniţiere programatică: „Şi nu există moarte!/ Pur şi simplu cad frunzele/ Spre a ne vedea mai bine/ Când suntem departe” (Metafora). prin dăruire şi creaţie. curgere în natură. Plonjând în sinele organic. Vatra e ca şi la Blaga axis mundi. adică neputinţei în plan creator. moarte. incandescenţa trăirii vierene se temperează într-o resemnare apolinică. eul liric vierean decelează fatalismul funciar românesc. asigurând astfel perpetuarea actului cosmogonic. prefigurează supremaţia binelui) predestinării ontice i-a dominat constant pe români. Moartea este şi la Grigore Vieru devenire. în general. integrare în ordinea cosmică rânduită de providenţă. cu ploaia. alunecând spre rădăcinile neamului. dând un vot de blam morţii. acesta armonizează implacabil cu matricea istorică: „Şi sânt dat şi locului/ Ca lumina – focului” (Doina). cu tunetul. după modelul elen. printr-un instinct de autoprotejare. a refacerii organicităţii şi unităţii sale. Astfel devin posibile deschiderile către alte lumi. cum ar fi sanctificarea Cosmosului. În toate ipostazele. înţeleg/ Că toţi suntem un lemn/ de foc” (Litanii pentru orgă). după cum constată Mircea Eliade. Atitudinea insolvabilă faţă de moarte s-a păstrat de-a lungul timpului şi. Baladele Meşterul Manole şi Mioriţa ilustrează poate cel mai bine exerciţiul fatalităţii existenţiale în confruntare cu potenţialul uman. generând „tragicul fără lacrimă” (Mihai Cimpoi) al românului. adică distrugerii. deoarece. Percepându-se drept pandant al Întregului. aprioric. cu tine nimic! exclamă Grigore Vieru şi invocă nu angoasa ci mila. Această adecvare superioară la Univers parodiază (în folclor) imaginea fioroasă a celei cu coasă sau pur şi simplu o goleşte de consistenţă. Nu am. copii este vidă şi stearpă şi nu poate înfricoşa spiritul manolesc al poetului. El îşi percepe apartenenţa la Tot (inclusiv la nefiinţă. Percepţia elegiacă a perenităţii vieţii vine ca o terapie de consolare. Gândul se zbate atunci între revoltă şi resemnare: „Întregul nu mai e întreg. Concepţia (calmă. eul liric se identifică proteic cu pasărea cerului. a Naturii. Racordarea eului liric la pulsul naturii.

În zbuciumul Meşterului Manole. adică arta poetică se află între tentaţia orfică şi cea mesianică. se dăruieşte întregului: „şi sunt dat cuvântului/ Ca grâul pământului/ Lângă ram ce s-a-nvelit/ în strai alb de fericit./ Ca să ai dreptul a săruta/ acest pământ/ îndurerat/ de-atâta rod” (Dar mai întâi…). o face familiară. istoricizată. eul liric resimte dialectica sufletului arhaic: contemplarea mioritică şi zbaterea manolescă. Tresaltă/ Întinderi cereşti. demitizand şi remitizand valori.176 Nina CORCINSCHI direcţionată în reflecţia gnomică./ Şi sânt dat şi dorului/ Ca frunza – izvorului/ Lângă stea ce-a răsărit/ În trenă de nesfârşit. neam. Eliberarea cathartică de contingent se produce sub semnul Erosului şi este trasată la limita hipersensibilităţii sale. Dimpotrivă./ Şi sânt dat şi locului/ Ca lumina focului/ Lângă mac ce-a înflorit/ în cămaşă de rănit” (Doină). ordonează haosul./ Să fii os/ de-al fratelui tău/ retezat de sabia duşmană. caracterul dialectic al acestor relaţii face poezia lui Grigore Vieru animată de finalităţi etice şi estetice. mamă. iubirea pentru mamă domesticeşte incompatibilităţile. sugerând unirea./ Lumină să fii. patrie. Starea de graţie superioară suferă un declin în această luptă inegală. pe versuri despre limba română. Exlamând./ Brăzdar să fii. conturează un profil unic al creatorului care. prin creaţie./ Doină să fii. Această ambivalenţă marchează relaţiile contingent-transcendent. p. În mişcări spiralate. impunând capacitatea de jertfire a fiinţei umane: „Dar mai întâi/ să fii sămânţă. Într-un efort recuperator. eul. a cerului cu pământul./ Există lumea cealaltă / Cât timp. interogând. Simbolurile conţin substanţă epifanică şi umană. Imaginea ipostaziată a ciobănaşului e întruchiparea melosului pur „nici nu sunt om. spirit-materie coexistente în fiinţa umană. Stefan cel Mare se regăsesc într-o matrice stilistică actualizata. Identificările proteice cu elemente fertilizatoare. Înrudirea sufletească dintre mamă şi fiu este pecetluire divină şi nici moartea nu o poate aboli. vociferând. Dezlănţuirea bacantelor resuscitează energiile umanităţii poetului. La nivel de artă poetică. nu departe”. intonând o muzică patriotică. simptomatice unei comunităţi care se simte clivată de matrice istorică. poetul îşi relevă ./ Duminică să fii. eul de-ontologizează timpul cariat. Ipostazierea mesianică exprimă suferinţa telurică a cântăreţului într-un spaţiu unde bacantele furioase atentează la esenţa lui metafizică. diminuând tirania contrariilor viaţă-moarte. umplându-l cu sens. „Cel mai adesea poetul în concepţia lui Vieru e un nou Orfeu sau un Mesia. „Plecată eşti în moarte/ Ci-aproape. tenebrele se lumesc. Aceste două dimensiuni sunt fundamentale în caracterizarea poetului şi cetăţeanului Grigore Vieru” [6./ Ploaie să fii. Vocea poetului îşi pierde unicitatea într-un cor al istoriei ocultate. Contemplaţia calmă apropie moartea. chiar dacă desemnează cealaltă lume. prin melos şi logos. 187]. eul se vrea element al pro-creării materiei./ ci pur şi simplu/ poezie”./ Tunet să fii. catalizând fluidul participativ al neamului pentru a asigura magmei culturale consistenţă geometrică şi specificitate. „Doine se-aud. Cu cellalt gând./ În noi vieţuieşti” (Litanii pentru orgă). eufonia orfică se pierde în vaier prelung. Sfâşierea sufletească a eului încordează acordurile melopeice în strigăte. eul îşi racordează lira la undele sensibile ale realului. Comparaţia semnalează deliberarea dăruirii: la fel cum grâul valorifică potenţialul fertilizator al pământului. poetul o aşteaptă resemnat pe mama să se întoarcă ca dintr-un tărâm învecinat. Eminescu. Forţei transformatoare a cântecului orfic poetul îi asociază şi puterea logosului însufleţit prin sacrificiul uman. Adâncindu-se în arhetipalitate. blagianizat.

Constantin Noica. Istoricitate şi eternitate. 1999. Poetul arhetipurilor. . O reţea de nuanţe şi tonuri cromatizează afectiv spectacolul de limbaj. Editura Dacia. Înfrânt în esenţa sa umană de bacante. 2008. Grigore Vieru. 55]. Tipografia Centrală. Alexandru Burlacu. esenţa divină a cântăreţului se reculege prin puterea Logosului şi a Cântecului. Editura Junimea. Mircea Eliade. Meşterul Manole. Iaşi. Editura Ştiinţa şi Arc. Bucureşti. Cluj-Napoca.Grigore Vieru: devenire întru fiinţă 177 structura sa dialogală. Regăsirea fiinţei se realizează fie în rostirea inefabilă a aedului orfic. Critică literară. Editura Prut internaţional. 5. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 1. 1992. în ipostaza umanizată. iar „adevărul şi fiinţa sunt acolo unde înfrângerea poate fi prefăcută în biruinţă” [7. fie dialogal. Editura pentru literatură Universală. Chişinău. Lucian Blaga. localizată istoric a eului liric. în Eseuri. Bucureşti. Chişinău. 1996. 2004. 10 studii de Arhetipologie. Ars poetica lui Grigore Vieru. Mihai Cimpoi. Corin Braga. 4. în Texistenţe. 6. 3. Chişinău. Cumpăna. Editura Capricorn. 7. 1989. simbol al centrării. 2005. p. 2. Mihai Cimpoi. Influenţe modelatoare şi catalitice. În Trilogia culturii.

formulează în mod ştiinţific această definiţie intuitivă. Pe parcurs. În acest caz. la ideea că tema oricărui text liric – indiferent de conţinut – este. Drept formulare preliminară a acestui concept mi-a servit varianta propusă de semantica textuală franceză. adică a unui sem. Institutul de Filologie Unul dintre cele mai importante aspecte pentru analiza de discurs este analiza coerenţei acestuia. putem face destul de uşor o listă de teme tratate în diferite moduri – ceea ce ar fi mai complicat e să stabilim care e legătura dintre aceste teme. p. aşa cum apare ea deja nu la nivel de frază. tema excentricităţii ar putea fi pusă în . de exemplu. am putea ajunge. printre ele. am luat ca ipoteză de pornire ideea că. În plus. p. Astfel. iar al unei propoziţii – valoarea ei de adevăr. cel de sursă sau punct de origine al gândirii. afirmă autoarea. de exemplu. În acest sens. care defineşte entităţile descriptibile logic în plan intensional. în prima parte a articolului ei. 17] şi că studiul semantic al textelor depinde de obiectivul vizat [1. stabileşte un câmp para-sinonimic care poate ajuta la o conceptualizare mai bună a temei. 13] porneşte de la ideea de temă aşa cum este ea conceptualizată la nivelul lingvisticii frazei. Pentru o asemenea analiză. coerenţa se manifestă printr-o serie de teme recurente. p. iar un asemenea nivel de analiză nu ne-ar putea ajuta cu nimic). unde se stabileşte diferenţa între temă (lucrul la care ne referim) şi remă (ceea ce spunem despre el). Dacă percepem referinţa într-un sens riguros fregean. afirmând că analiza tematică presupune determinarea unui denominator comun al mai multor concepte prezente în text. autoarea stabileşte un raport între temă şi motiv – termenul din teoria literară ce denumeşte un element narativ sau tematic ireductibil. ci doar sens – pentru că referentul unui termen e un obiect sau o stare de lucruri aparţinând lumii reale. conform autoarei. textul literar nu are referent. cea referitor la gradul de generalitate. autoarea răspunde că ar putea exista teme cu grad diferit de generalitate – arhi-teme. ci de discurs/text. sau care ar fi gradul de abstractizare suficient pentru a determina tema unei secvenţe textuale sau a unui text. Semul dominant în toate aceste expresii este. însă fără a-i pierde specificul (dacă ne-am abstractiza prea tare. Astfel. Primul termen pe care îl analizează autoarea sub acest aspect este cel de concept. „relaţia dintre eu şi lume”. 18]. Apoi. în cazul în care vrem să stabilim o relaţie dintre teme. p. Ulterior. un alt aspect problematic este conceperea laxă a referinţei. 14]. oferă următoarea definiţie conceptului de temă: „grosier vorbind. Eveline Martin în contextul a ceea ce ea numeşte analiză tematică a datului textual. tema unui text este acel ceva cu referinţă la care a fost compus textul” [1. trebuie clarificat în primul rând conceptul de temă. sub-teme generice şi specifice [1. în cazul unui discurs.178 COERENŢA ŞI ANALIZA DE DISCURS: ANALIZA TEMATICĂ ALEXANDRU COSMESCU Academia de Ştiinţe a Moldovei. autoarea [1. hiper-teme şi. La prima obiecţie.

la enervare etc. în evidenţierea anumitor aspecte lexicale ale unei teme. în cazul în care tema e definită cu ajutorul conceptului de referinţă. se urmăresc structurile temă-remă. pentru care referentul unei expresii e o stare de lucruri. Astfel. van Dijk [2. p. un prim aspect al analizei semantice de discurs e investigarea modului în care succesiunile de propoziţii dintr-un discurs sunt legate cu succesiuni de judecăţi ce stau la baza lor şi cum sensul acestor succesiuni este o funcţie a sensului propoziţiilor sau judecăţilor constituente. pentru formularea preliminară a unei practici de analiză a coerenţei la nivel de discurs. expresiile pot avea un referent. apoi în construirea unei reţele asociative din mai multe teme puse în relaţie. În acest sens. p. dacă pentru Frege referentul unei expresii este valoarea ei de adevăr. la oboseală. definiţia respectivă devine problematică şi solicită clarificarea sensului în care e utilizat termenul în cauză. datum-novum. autoarea identifică suficient de clar scopul unei analize tematice – evidenţierea reţelei asociative de teme – dar nu şi modalitatea practică de a o realiza. 22]. Conform lui. . ci de o lume posibilă. proprietăţile sau stările de lucruri care îi constituie referenţii într-un model formal al unei lumi posibile.) şi totul depinde de subiectivitatea interpretului şi de obiectivele cercetării lui. La acest nivel. cât şi cu cea a originalităţii. Acest nivel de analiză presupune urmărirea a ceea ce van Dijk numeşte coerenţă locală. discursul/textul interpretat este un „model formal al unei lumi posibile” şi. întâi de toate. van Dijk distinge interpretările lingvistice. „locul” temei nu este în text. 105] propune următoarele: Presupunem […] (1) că expresiile dintr-un discurs pot fi analizate ca succesiuni de propoziţii şi (2) că unităţile de sens atribuite propoziţiilor sunt judecăţi. intensionale (prin care unei expresii i se atribuie un sens) de cele extensionale.Coerenţa şi analiza de discurs: analiza tematică 179 relaţie atât cu cea a nebuniei. aceeaşi secvenţă textuală poate să se refere la acţiunea de a te trezi. van Dijk pare a susţine teoria referinţei propusă de Russell sau Wittgenstein. 104]. practica unei analize tematice ar consta. În principiu. Generalizând. specifice logicii şi filosofiei limbajului. Oricum. O altă abordare. care rezolvă parţial aceste probleme. Teun. ci în competenţa textuală a lectoruluisemantician – care poate inventa pe cont propriu teme pe care să le „descopere” ulterior în text. Demersul lui van Dijk este orientat spre formularea unei teorii care să poată sta la baza unei metode de analiză de discurs – analiza semantică de discurs – aplicabile la diferite tipuri de discurs. Astfel. în cazul căreia ar putea funcţiona o semantică vericondiţională. care constau dintr-un predicat şi un număr de argumente care ar putea avea diferite roluri (cazuale). pentru că o asemenea concepere a temei acceptă diferite interpretări ale secvenţei textuale analizate (de exemplu. în cazul în care este conceptualizat în acest mod. p. a oferi o interpretare extensională înseamnă a specifica despre ce e un anumit discurs – indivizii. şi. Astfel. În acest sens. este cea a lui Teun van Dijk. în termenii lui van Dijk. prin care expresiei i se atribuie un referent/ denotat. pe care o defineşte ca „atribuirea de sens(uri) expresiilor discursului” [2. Autorul porneşte de la noţiunea de interpretare a discursului. o practică de acest tip ar funcţiona mai mult la nivel intuitiv. 17]. în funcţie de obiectivul cercetării efectuate [1. p. pentru că nu este neapărat vorba de lumea aşa cum o percepem cu toţii. care ne pot ajuta să evidenţiem „locul temei în economia semantică a textului” [1.

674] atrage o atenţie deosebită asupra temei. Înţelegerea discursului. Chafe afirmă că discursul e o combinaţie a două fluxuri: un flux de sunete şi un flux de gânduri. de exemplu. Interpretată în acest mod. şi poate fi analizat.. Conform lui. Menţionând „forţele” care dau o direcţie fluxului de gânduri. a unei secţiuni sau a unui text. Analizând conceptul de flux al discursului. conform căruia una dintre funcţiile de bază ale limbajului este „explicitarea a ceva drept ceva”. după cum o demonstrează pe baza a 4 exemple. care apar în fraze diferite. atunci când conectăm secvenţele textuale la un nivel mai abstract şi general – reducându-le la ceea ce van Dijk numeşte macropropoziţii sau la titluri pentru o secvenţă textuală. Noţiunile precum temă sau subiect sunt reconstituite ca macrostructuri semantice care formează coerenţa globală a discursului. apoi încheiat în mod explicit sau lăsat să se estompeze. dezvoltat fie de acel participant. p. luat în parte. în funcţie de contextul în care apare această expresie. Chafe [3. 1 . în acest sens. Astfel. van Dijk propune şi noţiunea de coerenţă globală – la nivelul unei secvenţe discursive mai ample sau al unui text întreg. În acelaşi timp. discursul nu poate fi redus doar la o succesiune de fraze şi la sensul acestora. în acest caz. discursul e perceput atât ca serie de acte de vorbire. co-referinţa. Pentru van Dijk. nu se poate reduce la înţelegerea sensului fiecărei expresii. deşi sensul discursului este o funcţie a sensului fiecărei expresii pe care o conţine. a schimbului de teme în cadrul unei conversaţii sau al unui text fragmentat. pe care o defineşte ca agregat coerent de gânduri introdus de un participant la conversaţie. Tema este percepută aici mai mult ca secvenţă de discurs în care se vorbeşte despre acelaşi lucru. despre tema unui paragraf. Un alt demers teoretic util în acest sens e cel al lui Wallace Chafe [3. textele pot fi rezumate doar datorită acestei capacităţi de a fi reduse la macrostructuri.180 Alexandru COSMESCu temă-comentariu. pentru van Dijk. Avantajul aplicării lui Heidegger la analiza coerenţei locale ar fi faptul că. Concepţia lui van Dijk poate servi la determinarea mai exactă a temei unui text sau a unei secvenţe textuale şi poate fi pusă la baza unei practici de analiză semantică de discurs. cu ajutorul unei metode ce presupune combinarea teoriei actelor de vorbire. cât şi „frica”. iar celălalt – ca „explicitant”. anafora. tema discursului poate fi diferenţiată mai uşor de tema unei fraze. fie de câţiva participanţi împreună. desigur. cât şi în explicitarea „fricii” drept „senzaţie care apare atunci când ies în oraş”. cât şi ca act de vorbire global. care apoi este explicitată drept „ceva care îmi provoacă frică”. fie de altul. Introducerea unei o altă teorie care poate sta la baza analizei coerenţei locale e cea propusă de Martin Heidegger. facilitând astfel urmărirea coerenţei globale şi. „explicitatul” fiind analog temei în relaţia temă-remă. funcţionând ca umbrelă pentru ele. Unul dintre aceşti termeni ai relaţiei de explicitare poate fi interpretat ca „explicitat”. lingvisticii funcţional-sistemice etc. Un alt concept util lansat de Chafe este cel de supratemă – supratema fiind acea temă cu un grad sporit de generalitate care organizează câteva teme în cadrul unui discurs. 2001]. tema poate fi atât „ieşirea în oraş”. Putem vorbi. la acest nivel trans-frastic. inclusiv un text poetic. pragmaticii lui Grice. Astfel. explicând ce este relevant şi important în informaţia semantică din discurs. pronumele posesive etc. o descriere a agorafobiei ca „de fiecare dată când ies în oraş îmi e frică” ar putea fi descompusă atât în descriere a unei situaţii a „ieşirii în oraş”.1.

Thème d’étude. The Handbook of Discourse Analysis. 1995.org/OldArticles/Semantic%20discourse%20analysis. Semantic Discourse Analysis. Hamilton (coord.Coerenţa şi analiza de discurs: analiza tematică 181 teme în discurs se poate produce fie în cadrul supratemei deja propuse. étude de thème în Rastier. 1985. în Schiffrin. cele trei abordări pe care le-am analizat permit formularea unui scop clar pentru o analiză tematică/ semantică – evidenţierea reţelelor asociative stabilite între teme în cadrul unui discurs – şi. Chafe Wallace. . van Dijk Teun.). van Dijk şi Chafe oferă o serie de instrumente utile pentru realizarea practică a acestei analize. Deborah Tannen şi Heidi E. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. în acelaşi timp. fie este dublată de introducerea unei suprateme noi. The Analysis of Discourse Flow. 1995.). 2001. Practica analizei de discurs în varianta lui Chafe presupune urmărirea modului în care se succed şi se constituie reciproc temele şi supratemele în cadrul unui discurs. François (coord. Chafe evidenţiază şi mecanismele prin care este constituită tema unei secvenţe discursive şi modul în care tema se integrează unei suprateme. Consultat pe www. Paris : Didier. Martin Éveline. Astfel. Oxford: Blackwell. (Collection Études de sémantique lexicale) 2.pdf 3.discourses. l’Analyse thématique des données textuelles: l’exemple des sentiments. Deborah.

scris şi Rusea.182 ORIGINEA NUMELOR RUSU ŞI ROSSO MARIA COSNICEANU Academia de Ştiinţe a Moldovei. Petco. Rusa. sârbă). rusŭ” – nu din latinescul rŭssus. 584. 1. identificaţi prin numele sârbul: Pascal. numele etnice au devenit nume de familie: Armeanu. rŭssus. Institutul de Filologie Numele Rusu a provenit din două surse. după 1775. tatăl Greacăi (1471). dăruieşte loc de sat Rusi. 1608. Mihai. Parcani. când numele de familie s-a impus pe cale oficială. Maftei. din s. p. 584]. rusul. Rus este atestat şi ca patronim: Ion Rus. Astfel. În perioada articulării numelor de persoane Rusul a fost foarte frecvent atestat. devenit nume de familie Roux. 530. sec. biv pârcălab [7. Tutova. p. mama lui Ion Ruse. Din adjectivul românesc rus. atestat şi în antroponimele Rus. p. 466]. Sămăşcani. nume etnic. 467]. Ruşi. Ruso cu o serie de derivate [3. p. precum şi latinescul russus. ţin. ţin. sens pe care îl are şi vechiul slav rus. numele etnic Rusu(l) s-a suprapus pe numele vechi provenite din adjectivul rus . p. denotă forme bulgăreşti. roşcovan”. Rous. La răscrucea sec. p. cu sensul „roux de cheveux” – „roşcat la păr” şi cu o serie de derivate: Rousseau (Jean Jacques Rousseau). numele rus a devenit numele poporului. 1495) [6. p. boier. Roussin etc. prenumele feminine Rusa (bunica lui Lupul din ţin. Roussel. bunic lui Vlad din Rusi pe Bârlad. Astfel. sonder slav. „cap roşcat” [4. Rusi (mama Neacşăi. Orhei-Lăpuşna [9. ca prenume şi ca patronim. când persoanele erau identificate prin numele de origine. sârbul. Drept dovadă serveşte şi mulţimea de atestări din Recensământul Moldovei de la 1774. Rousselet. Sunt atestate prenumele masculine Rus.. în franceză roux. sârbul. După cum relatează cercetătorii. Vasile. Din numele etnic rus. rusul. rusu din limbile sud-slave (bulgară. fiul lui Rus (1617). Rousse. atestat în dicţionarele mai vechi ale limbii române [1 şi 2]. Grecu. blond”.. 1604). Iaşi. rousse „roşcat. Ruse. 531]. popă (1456). Tătaru etc. Leahu. rusul. 2. etc. cu sensul „roşcat. 585]. Între anii 1456 şi 1624 sunt atestate 48 de persoane cu numele Rusul: Rusul. rusul etc. 432-433]. 1347]. Rusca (între anii 1483 şi 1624 sunt atestate 28 de persoane). p. 53-154]. 1617). al XIX-lea. Dumitru. ci din slavul rusŭ [1. De ex. În sec. de etnicii sârbi. XV-XVIII. slugă domnească (1564). Rusul. spre deosebire. cu acelaşi sens. atestat şi în numele de familie italiene Caporosso şi Caporusso „Caproşu”. Tiktin scrie: „Nicht lat. Ion Rusul (1603) [6. Rusa (fiica lui Toader. Bulgaru. numele cu tema rus sunt vechi şi frecvent atestate atât în limbile romanice. 105]. Despre etimologia adjectivului românesc rus H. VIII-IX. cât şi în cele slave. 364).. Stoian. Ivan. Cazacu. devenit în italiană rosso şi russo. din s. [5. p. numele Rusu(l) indică numai originea etnică [8. Orhei-Lăpuşna [9. de ex. 586]. sârbul etc. Sârbu. Ruse (Ruse Mitescul. Rusul. p. când s-a constituit statul feudal Kievskaia Rusi. p. ţin. sârbul. cu pârâu pe Tutova. Rusu. Numele cu tema rus din documentele moldoveneşti. Apostolachi Rusul. rusă. lui Dragoş Urlat [6. la români. De la persoane cu prenumele sau patronimul Rus au apărut şi numiri de localităţi: Toader Rus. Suceava).

Briceni – 184 (Tabani – 40. Ivan. dar foarte multe persoane sunt scrise şi cu forma Russu. Borceag – 38. Russo. În spiţa neamului Rusu sunt indicaţi următorii descendenţi: Ionaşcu Russul. al XIX-lea aceleaşi persoane sunt atestate cu numele Rusu: Ionaşcu Rusul. Aşadar. forma actuală a numelui este Rusu. Foma. 12]. 275 (Cahul – 124. al XIX-lea. a avut un fiu Iancu. Iordachii. după cum am arătat. înainte de toate. Alecu. Cantemir – 164 (Goteşti – 36. Apostolachi Rusul. În formă rusificată au fost scrise toate numele boierilor respectivi: Dimitrii. Tufesco etc. dar să fie însoţite. 282]. 8]. 281]. Azi în republică este foarte frecvent numele cu forma Rusu. născut la 1819. a fost înscris cu numele Russo – Alecu Russo. 281]. conform pronunţiei numelui francez Rousseau. Basarabeasca – 19 etc. p. după 1812.. etc. medelnicer. 1756 [12. tatăl scriitorului Alecu Russo. roşcovan”. p. Bezviconi. Matvei. 9].). de certificate ale Consulatului Imperial Rus [10. Formele rusificate Russ. Comisia cerea ca actele moldoveneşti nu numai să fie traduse în limba rusă de un traducător jurat. Russul). p. actualii doveditori ai nobleţei [10. feciorul lui Ionaşcu Rusul. vel logofăt. biv pârcălab. După cum descendenţii lui Ilie Russul au fost înscrişi la un moment dat cu numele Russo. vel logofăt. 20. 10. Dar atestările documentare.Originea numelor Rusu şi Russo 183 şi în epoca contemporană ele pot fi delimitate numai prin stabilirea perioadei de atestare şi circulaţie a numelui respectiv. În câteva raioane este atestată şi forma Russo. [10. Cantemir – 28 etc. sau că ar proveni din greacă. Ioan.). p. Ruschin au apărut în Basarabia în sec. denotă faptul că din vechime numele respective au provenit de la porecla rus „blond. Carp Rusul. 1669 [7. În aceeaşi spiţă este indicat şi Ilie Russul. 105]. Bălţi – 489. 276]. pârcălabul Apostolache Russul. Corjeuţi – 36. Cobusca Veche – 59. biv logofăt. care şi-au pus semnăturile. Caplesco.). la 17 martie 1821. Cotiujeni – 15 etc. Constandachii. unde Russo înseamnă tot „roşcovan” [13. G. atestările documentare infirmă părerea că numele Russo i-ar fi fost atribuit scriitorului nostru în Elveţia. Printre participanţii la această adunare. Bezviconi relatează că la 1821 a funcţionat o comisie specială pentru cercetarea documentelor nobililor din Basarabia. p. scris în această listă Ianco Russu. aşa şi Iancu Rusu (scris şi Russu. Alexandru şi Scarlat. în aceste acte şi certificate fluctuaţia numelor a continuat. roşcat. Basarabeasca – 86 (Iordanovca – 37. p.). Originea nobilă a lui Iancu Russo se urcă la peste 200 ani. pentru Ţinutul Orhei” [10. cu scopul de a trimite la Sankt-Petersburg o delegaţie de boieri. Astfel. 28]. De aceea şi G. referindu-se la numele Rusu. În documentele basarabene de până la sec. Fie că a provenit din porecla rus „roşcat” sau din etnonimul rus. Russu. Russul) a devenit Iancu Russo: „Iacovache Russul. şi un Dino Russu. .). jitnicer. a hotărât ca Iancu Russo să fie trecut în partea a VI-a a cărţii genealogice a nobililor. jitnicerul Carp Russul etc. Anenii Noi – 29 etc. Russo. de unde provine şi numele Rusu” [10. 8. Baurci-Moldoveni – 28 etc. 86]. Rusu: Anenii Noi – 222 de persoane (Şerpeni – 115. 1654 [12. p. Cahul. acesta având pe Manolache. în scopul confirmării lor în rangul de nobleţe ereditară de către Departamentul Heraldic al Senatului Rus [10. p. Filactachii. [11. 47). Darie. Camenca – 5. care să exprime credinţă şi supuşenie împăratului rus Alexandru I. aşezaţi din vechime în Moldova. au fost Iancu Rusu. p. Miclesco. spune: „Probabil Ruşi. Bender – 54. La 1814 a avut loc o adunare a boierilor din Basarabia. p. boier de viţă veche. p. Comisiunea. Russu. feciorul lui Iancu Russo (< Rusu(l).

respectiv în aceleaşi localităţi.).). Teleneşti – 626 (Nucăreni – 152. Săseni – 33.).).). este atestat şi numele cu forma Russu. Ciorna – 37 etc. Rumänisch deutsches Wörtebuch.). Rezina – 523 (Rezina – 175. – Bukarest. Russu: În toate raioanele. Rogojeni – 30 etc. Leova – 23 etc.).). Râşcani – 547. 55 cu numele Russu. Ocniţa – 31 etc. Crihana Veche – 1). 3. Hânceşti – 1188 (Hânceşti – 202. Meseni – 52. 4. Scriban A. Речник на личните и фамилни имена у Българите.). Cimişlia – 66 etc. Ochiul Alb – 134. Floreşti – 1032 (Ciutuleşti – 113.).). satul Şerpeni sunt înregistrate 115 persoane cu numele Rusu. Târnova – 77. Cahul – 14 (Cahul – 9. Străşeni – 78 etc. 1939. Ciuciuleni – 126 etc. – Paris.. Ungheni – 1182 (Ungheni – 311. Niscani – 34 etc. De ex. Căuşeni – 260 (Căinări – 78. Tiraspol – 43. Costuleni – 57 etc. în Hânceşti – 202 persoane cu numele Rusu. Criuleni – 58.).. Buiucani – 387 etc. Ştefan Vodă – 296 (Ştefăneşti – 84. Grigoriopol – 17. Furceni – 30 etc. în Cahul cu numele Rusu – 124 de persoane. Călăraşi – 276 (Sadova – 64. Baraboi – 63. Dicţionarul limbii româneşti. Cărpineni – 180. Orhei – 576 (Orhei – 161. Ţarigrad – 76 etc. dar numărul purtătorilor este mai mic faţă de cei cu forma corectă Rusu. Luceşti – 4. 1951. 5. Râbniţa – 56 (Râbniţa – 45 etc.).). Glodeni – 231 (Ciuciulea -31. satul Nucăreni – 152 de persoane cu numele Rusu. Bursuceni – 54. Feteşti – 62 etc.). Glodeni – 41. Drochia – 1121 (Drochia – 295. Râşcani – 48 etc. Donduşeni – 617 (Donduşeni – 129. Edineţ – 636 (Cupcini – 109. Taraclia – 9. Scăieni – 61. Ialoveni – 321 (Costeşti – 95. Dauzat A. Căuşeni – 50 etc. 8 persoane cu Russu. Cristeşti – 35. 1911. 16 cu numele Russu. Ruseştii Noi – 41 etc. Илчев Ст. Lipoveni – 74.). Făleşti – 477 (Făleşti – 77. Vol.).). 2 cu numele Russu etc. Cimişlia – 1. Ialoveni (Văsieni) – 1. în Anenii Noi.. Burlăneşti – 79. iar cu numele Russu 44 de persoane.). în Soroca – 130 cu numele Rusu.). Vărvăreuca – 78 etc. Chişinău 14. Edineţ – 88. Camenca – 28 etc. Brânzenii Vechi – 61 etc. Şoldăneşti – 419 (Şoldăneşti – 87. Ialoveni – 49..).).). În câteva raioane este atestat şi numele cu forma Russo: Basarabeasca – 3 persoane. Ştefan Vodă – 50 etc. Leova – 152 (Beştemac – 62. Coropceni – 97. 2004. – Sofia. Frasin – 48 etc. Tiktin H. Sângerei – 539 (Bilicenii Vechi – 61. Lăpuşna – 141. Bălţi – 3 persoane. Coşniţa – 24 etc. Soroca – 386 (Soroca – 130. Dubăsari – 301 (Oxentea – 163. – Iaşi. Dictionnaire des noms de famille et prénoms de France. Străşeni – 473 (Lozova – 69. etc. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Slobozia – 17. Bobuleşti – 102. Cantemir (Goteşti) – 1. Râşcani – 365 (Zăicani – 63. . Pietrosu – 43 etc. – Tübingen. Cuşmirca – 48. Risipeni – 69..). Floreşti – 191. II/1.). Bădiceni – 27 etc. Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane. Ciocana – 461.184 Maria COSNICEANU Chişinău – 2874 (Botanica – 553. în Teleneşti. Găgăuzia – 21.. 2.). Nisporeni – 274 (Nisporeni – 39. Rădeni – 68. Grozeşti – 34 etc. Volintiri – 64. Ocniţa – 179 (Sauca – 47. Criuleni – 325 (Boşcana – 77. Izbişte – 20 etc. 1969. iar cu Russu 46. Petreşti – 90. Cimişlia – 415 (Grădişte – 114.).). în Floreşti – 191 de persoane cu numele Rusu. Max Niemeyer Verlag. Semeni – 99. Sângerei – 54 etc.

Молдова ын епока феудализмулуй. 1975. 9. 7. A. – Bucureşti. Полный список лиц избранныхъ бессарабскимъ дворянствомъ на областныя. I.. 11. – Bucureşti. 1940. Nume de persoane. . 8. 1912. Constantinescu N. I-XX. 10. Bezviconi-Bezviconi G. p. V. v. – Bucureşti. V. 1928-1938. Gonţa. 1990. – Bucureşti.. 1965. II: Реченсэминтеле популацией Молдовей дин аний 1772-1773 ши 1774.. губернскıя и уездныя должности со времени присоединенıя Бессарабıи къ Россıйской Имперıи по 1912 годъ.Originea numelor Rusu şi Russo 185 6. Boga L. I. Moldova. 12. VII. – Sankt-Petersburg. A. Dicţionar onomastic românesc.. – Chişinău. – Bucureşti. T. 1937.. I.. Documente basarabene. Documente privind Istoria României. A. – Chişinău. XIV-XVII (1384-1625). 13. Graur Al. Sava A. Indicele numelor de persoane. Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru (la 1821). 1963. Documente privitoare la târgul şi ţinutul Lăpuşnei.

Este de semnalat că rarisime sunt fenomenele când un creator – poet devine. ocupându-şi un loc modest. De la primele dialoguri cu cititorii săi şi până la sărbătorile de neuitat ale poeziei. prin modul său de a fi şi prin felul de a-şi comunica ascultătorilor săi textele. p. Deci. ce-şi dobândesc semnele corespondente ale energiei sale creatoare. dar foarte important ca privire-perspectivă: marginea. Grigore Vieru şi-a construit din aceste realităţi dure (ca sihaştrii ce au săpat în stînci de munte) propriul spaţiu poetic în sens heideggerian: „abia creaţia poetică este cea care face ca locuirea să fie o locuire. speranţa. îmbietor prin comuniunea sentimentelor umane şi foarte generos ca diversitate a trăirilor poetice. care este punctul de sprijin al spaţiului şi al stării poetice a creatorului. Căci. în timpul vieţii.” Caracterul acestei priviri – perspective îi asigură poetului focalizarea pe esenţă – mijlocul. cum s-a impus Grigore Vieru în literatura română. …locuiesc la marginea/ Unui cântec.186 GRIGORE VIERU: UN MODEL DE LECTURĂ POETICĂ TAMARA CRISTEI Universitatea de Stat din Moldova „Poetul adevărat este cel care. ce vizează existenţa umană. …locuiesc la marginea/ Unei pâini. Contemporanii noştri au fost martori oculari şi au beneficiat de pe urma unui astfel de fenomen. Relevanţa semnelor acestui spaţiu existenţial asumat ţine de ordinul spiritualului şi culturalului românesc: iubire. cu sălile mari neîncăpătoare. cântec. p. Poetul însuşi se retrage la marginea spaţiului poetic locuibil. nu se satură de ea”. un model sensibilizator de rostire afectivă şi de mediator eficient al procesului de receptare şi interpretare a poeziei sale de către cititor. întrucât însuşi textul se construieşte şi se oferă ca spaţiu deschis. locuirea într-un mod esenţial. „locuiesc la marginea/ Unei iubiri. trăind profund. faţă de semeni. ale „izvorârii”. nici pâinea nu e pâine. 342]. fără dimensiunea ascensională a speranţei. pâine. Descindem în reflecţiile noastre din această afirmaţie nu pentru sintagma „poet adevărat”. reprezentat de regretatul poet Grigore Vieru. ci pentru segmentul determinativ al frazei: „nesăturându-se din poezie. Acest fapt se produce firesc în procesul lecturii poeziei vierene. . şi al Patriei” [6. În codul filosofiei noastre culturale este înscris adevărul că fără credinţă nu există iubire adevărată (în orice ipostază am concepe-o). nu se satură de ea” [6. nesăturându-se din poezie. mai ales pâinea spirituală ce o plămădeşte Grigore Vieru – poezia sa. ale trăirilor insolite ce nasc poezia sa inconfundabilă: credinţa. p. 336]. în sensul unui creator de autentică valoare. 201]. dragostea. cântecul adevărat n-are aripele sufletului şi fără dragoste adevărată pentru destinatarii unei opere. ceea ce susţine ideea de stare plenară a nesaţiului de viaţă totală şi a nesaţiului de creaţie. Creaţia poetică lasă locuirea să survină în mod autentic” [5. spaţiu locuibil permanent al poetului – „lacrima a Basarabiei”. Cu atât mai mult că poetul investeşte lexemul dragostei cu sensuri general umane de o stringentă actualitate: „dragostea este un sinonim moral al păcii. re-trăind multiplu şi co-trăind în cele mai pure ape ale sincerităţii realităţile durute ale poporului său.

ne-a impus. aflat „pe muche”. 25-26]. cât şi în fiecare rostire a aceluiaşi text în faţa unui auditoriu. căci poetul. prin care admiratorii ei. 86-87].) sau lector implicit (W. căci toţi ascultătorii erau lăsaţi. se convingeau. circumstanţe” [4. deseori. co-participând la (sau. Cu siguranţă (şi acest lucru l-am verificat în cazul mai multor chestionare administrate liceenilor şi studenţilor). p. receptând) trăirea poetului. Vieru se angaja simultan în. erau receptate credibil. cunoscute astăzi. Ştim însă. Vieru. după ce audiezi lectura bacoviană. căci varianta lui de lectură era cea mai comprehensivă şi relevantă pentru determinarea valorii acestora pentru publicarea în revista Convorbiri literare. a entităţii sale creatoare. un mod deosebit de lectură a poeziei. Dintre modelele de rostire auctorială. „să intre” pentru câteva clipe în spaţiul purgatoriu al procesului de creaţie. vorba fratelui său congenital Mihai Eminescu. de dragul ascultătorilor şi în scopul realizării triplei intenţii: intenţio auctoris. cu atenţie. atât în fiecare poezie creată. intenţio operis şi intenţio lectoris în scopul transmiterii mesajului prin care să se asigure comunicarea sensului textului poetic [3. pe viu. în timpul rostirii. Acelaşi lucru se confirmă. Din păcate. mesajul ajungând până la inima şi gândul celor ce-i savurau textul. p. ascultând vibraţia şi inflexiunile melodice ale vocii lui Gr. să asiste la actul de „ardere” (de atâtea ori!) a poetului „pe propriul său rug”. „celulă cu celulă”. te asociezi altfel trăirii eului liric şi percepi cu adevărat atmosfera interioară a textului. p. cel mai aproape de Gr. este modelul lui George Bacovia. cel puţin. care se abandona total stării sale interioare. Eminescu era rugat să citească textele. că replicile din operele dramatice sau versurile disparate. producându-se astfel confuzii. catifelat). ca exprimare a nervului interior al poeziei. pe care-l avea nemijlocit în faţă şi care trebuia să fie un foarte bun auditor. Vieru. cea de lector model (Um. nu prin textura lexematică. Mai mult.Grigore Vieru: un model de lectură poetică 187 poetul ne-a propus şi. ce se . cel puţin. Eco. nu putem audia astăzi felul cum îşi citea operele Eminescu (cercetătorii presupun că avea un bariton melodic foarte plăcut. sau doar cei interesaţi s-o asculte. cunoştinţe. În acest proces Gr. treptat. trei ipostaze: cea de autor-emitent al textului. spectacolul rostirii sale poetice. ci prin expresia insolită a ţesăturii melodice – manifestare a „re-înfiinţării” poeziei prin lectura autorului sau a „re-zidirii” autorului în textul său. în procesul rostirii textului său. interese. o rostire ce adeverea prezenţa în faţa publicului a unui Autor – Liminar (M. că autorul şi poezia sa se contopesc magic. şi concomitent. Iser). cu generozitate. care susţinea intenţia auctorială şi cea de lector empiric (destinatarul). 61-62]. care să-şi pună în valoare „identitatea sa culturală. urmărindu-i. şi căutând să-i sesizeze resorturile umane şi estetice. ca enunţări reale. care revarsă în inimile ascultătorilor sentimentele şi stările unei fiinţe omeneşti (autorul empiric). care rămânea cea scrisă. Felul acesta de manifestare a lecturii auctoriale vierene surprindea şi provoca auditoriul. îl „re-crea”. Rezultanta era. benevolente. pe care le rostea poetul în situaţii instantanee de comunicare. Ferraresi). predispoziţii. ca un adevărat Meşter Manole. în cazurile mai dificile de receptare a poeziilor de discutat în cadrul şedinţelor societăţii „Junimea”. evidenţiază „strategia textuală explicită” [apud 3. Auditoriul dobândea condiţia de destinatar vizat. Se întâmpla întotdeauna un fenomen fascinant şi copleşitor. din notele contemporanilor săi. Acest fenomen reprezintă o redimensionare a mitului personal al autorului prin realizarea continuă a procesului de în-fiinţare.

şi un semn calitativ al spiritului uman. îţi bucură inima. formula sa de trăire/ re-trăire a textului. lumea încăpătoare şi plină de viaţă a cuvintelor. totodată. dar şi prin sinceritate pură. glia. Fiind un dat existenţial al omului. ea devenindu-i cel mai autentic spaţiu locuibil. poezia lui Gr. Or.188 Tamara CRISTEI înfiripa chiar din rostirea titlului sau a primelor slove ale incipitului. căci poezia Domniei Sale de-acolo porneşte. sau mama. menţionăm că fericit este acel cititor de poezie. al libertăţii de creaţie. care îi era ploaia curată. precum s-ar încredinţa un copil vorbelor pe care le rosteşte. Poetul îi propune cititorului său. către receptorii săi. unde poetul şi copiii se ascund şi-şi spun poveşti. astfel are loc totala fuziune a autorului cu atmosfera. 503]. graţie autorului. Atunci. îi comunică fiinţa. poezia sa îşi îndeplinea sine ira. întrucât este. în liniştea ei neantină. formula de rostire necesită fuziunea dintre simţire şi gândire. Cu atât mai mult. În felul acesta. îl ascultau fără să-i ceară în schimb niciun compromis. dar şi continuându-i gândul. ceea ce personifică “delirul” simţirii şi judecata profundă . Cu alte cuvinte. Vieru a început să cânte aievea în lăuntricul său. când de frică şi de singurătate. Cea mai relevantă în acest sens este metafora căsuţei de melc. în special prin crearea poeziei pentru copii. Adevărul acestor afirmaţii este susţinut şi de consideraţiile lui Gr. căci acei. Melcul – poetul se abandonează. Astfel. p. melodia fiindu-i starea superioară de transsubstanţiere a realului. cu cea mai firească credinţă. ci liber de-atâtea ori îl face. în opinia lui. se formează la cititor un gust estetic. Cântecul ce uneşte spiritul cu simţirea e ca un măr sănătos: din care parte nu-l muşti. din copilărie. că poezia se bucură. probabil. Atunci. tot prin consacrare. pe care o râvneai întru trăirea unei stări intelectuale de satisfacţie. în primul rând. a comunicării. Parafrazându-l pe autor. o re-creează – rosteşte. căci. libertatea sufletului fiind calificată de Gr. Autorul ţine să precizeze: Fericit este poetul a cărui cântare nu bogat. cărora le vorbea prin versurile sale. de a fi chiar el însuşi. cu substanţa verbului poeziei sale. Poetul consideră. copilul descoperea. Vieru (sic!) drept minunea cea mai desăvârşită: nimic nu i se mai poate adăuga. adică a cunoaşterii şi trăirii intuitive. graţie redimensionării tainei liniştii şi singurătăţii. şi. Astfel percepea poetul liantul autor-rostitor. funcţia consacrată: declanşarea emoţiei estetice datorită căreia. sau patria… Efectul purificator al cuvântului l-a trăit poetul în permanenţă. de două daruri fără de preţ: vinul Inimii şi pâinea Spiritului. starea cea mai adecvată de receptare a textului poetic este cea de plăcere. „sinceritatea ţine de firescul fiinţei umane”. ascultându-i infinitele ecouri ce răsună – vibrează. îi re-dă libertatea spiritului şi-l ajută să se fortifice în scopul realizării potenţialului propriei sale personalităţi. Vieru misterul cuvintelor de a-i fi ceea ce dorea să fie. vorbea cu umbra uscată a zarzărului din faţa geamului sub liniştea aurie a lunii [7. în adâncul acelei linişti şi în lumina feerică a lunii (asemeni viziunii lui Blaga). Poate de aceea. în acest sens. în procesul plăsmuirii sale. sau casa. izvorul. comunicând într-un limbaj al cărui cod ei îl înţeleg perfect. cea care te „umple” de propria-ţi sevă umană de care aveai nevoie. în acel moment. Vieru menite să contureze o definiţie a poeziei: Poezia ar fi secretul creierului scăpat de gura inimii. poetul se lăsa cuprins de discursul propriei poezii. fiind sigur că acestea. de care-ţi era dor. pe aripile melodiei versului. care înţelege că fiece text poetic îi lărgeşte orizontul. imprimându-se pe timbrul vocii sale şi transmiţându-se. i se relevă copilului Gr. al sufletului. sinceritatea trebuie să devină şi o condiţie a celui care rosteşte/ interpretează textul poetic. căsuţei sale – poeziei.

rostind-o pentru cititor/ ascultător. p. într-un prim moment. care. p. fapt definit de Jean Bollack drept „cazul-limită”. Vieru facilita. mai ales. suflet – libertate. Vieru intră în categoria textelor de referinţă ale Curricumul-ui la disciplina Limba şi literatura română se datorează probei de . Cele expuse ne permit să rezumăm că în prima dimensiune a rostirii traiectoria melodică a textului imprima tonul puternic interiorizat al unei credinţe vibrante în semnificaţia textului magic al poeziei. Prin modelul său de rostire poetică. În discursul său poetic Gr. cititor). Autor-Liminar. Gr. readresează aceste întrebări publicului. provocându-i stări şi sentimente autentice. Vieru. reuşea să-şi păstreze statutul de creator – re-creator al textului său. Gr. o făcea să trăiască aievea. În felul acesta. încât am putea afirma că. 83]. la un fond productiv comun. în sens heideggerian. în vreme ce de fapt. pâine – dragoste. reprezintă condiţia pentru efectul suscitat de operă” [4. Gr. care produceau un efect estetic scontat asupra ascultătorului. De aceea. şi stările fundamentale ale poetului în momentele de graţie ale Domniei Sale şi în cele privilegiate pentru auditoriul său . de opera sa. Faptul că activitatea creatoare asigură esenţial survenirea/ devenirea/ construirea privilegiului locuirii presupune. în aparenţă. transpunându-l într-un flux dinamic al rostirii însoţit de diversitatea implicaţiilor intonaţionale şi gestuale. care răspundea. Gr. Aceste însemne constituie.momentele rostirii/ „citirii poemelor” (precum remarca însuşi) cu un sentiment de adevărată pietate şi religiozitate. dintr-o perspectivă ontologică. la rândul său. sine qua non. ci. dacă nu ca pe construirea privilegiată însăşi” [5. Gr. autorul se elibera. dar şi în timpul spunerii lui în faţa auditoriului. urmând apoi valuri de aplauze – seismograf al stărilor emotive trăite. sugerând o comprehensivitate semiotică a textelor sale poetice. nu numai în textul poetic îşi răspunde unor întrebări pe care şi le pune sieşi. dobândită cu preţul arderii şi jertfirii de sine întru poezie. acest loc având „în mod inevitabil un caracter virtual” şi „din această virtualitate izvorăşte dinamica sa. 201-202]. trecându-le printr-o diversitate impunătoare ale limbajului poetic discursiv. nu numai scriindu-şi şi re-citindu-şi poezia. Vieru îşi dorea cu tot dinadinsul: Dacă aş avea două inimi. desfăşurându-l şi reprezentându-l în faţa ascultătorilor şi obţinând să deplaseze gândirea poetică a emiţătorului înspre publicul receptor (în acelaşi cadru. Iser drept indiciu al prezenţei „locului operei literare”. Aşadar. comunicându-şi marea dragoste faţă de oameni. Aceste segmente sonore ale inflexiunii vibrante a vocii poetului configurează un autentic model de rostire poetică auctorială viereană. îşi anunţa apartenenţa. una aş vrea să gândească. în aceste momente. Or. prin varianta sa de rostire „o anumită convergenţă dintre textul său şi ascultător”. printr-o tăcere totală de câteva clipe. Autorul. cea a momentelor de vârf. cântec – speranţă. Într-o a treia dimensiune. condiţia libertăţii fără de care nu poate avea loc survenirea locuirii omului într-un spaţiu poetic: din toate aceste măreţe sfinte ale lumii libertatea sufletului este minunea cea mai desăvârşită. A doua dimensiune îi revenea tonului fundamental ce se desfăşura într-un zbor melodic al cântecului-speranţă. Vieru gândeşte „esenţa creaţiei poetice ca pe o activitate care lasă să survină locuirea ca pe o construire privilegiată. Vieru reuşea să declanşeze caracterul virtual al textului său poetic. Vieru pledează pentru aceste însemne definitorii ale existenţei umane: iubire – credinţă.Grigore Vieru: un model de lectură poetică 189 a gândului. fenomen interpretat de W. Faptul că poezia lui Gr. se declanşa un ton exaltat al libertăţii sale sufleteşti. în opinia noastră.

încrederea în propriul său potenţial. din resorturile perene ale limbii române. nu rupe cu ea” [1. copilăria. fiind un limbaj care să individualizeze fiecare poem. ci în cel al relevării aurei spirituale ale existenţei umane.190 Tamara CRISTEI calitate a acesteia în procesul receptării ei de către cititorii de diferite vârste şi niveluri de pregătire. graţie nivelului spiritual pe . natura din sânul căreia este uneori smuls”. în codul unui limbaj care. care păstrează simţirea şi gândirea artistică a poporului nostru. dovadă fiind motivele sau alte structuri poetice (mama. discipolul şi străjerul căreia se considera. creând ambiguităţi ce pot satisface/ insatisface categoriile de cititori. Este evident că poezia e considerată de către poet. răul. un cod universal al comunicării interumane. reiese că una dintre marile sale griji a fost anume limbajul poetic. să creadă sincer în propriul rost al vieţii şi. „M-am amestecat cu viaţa/ Ca noaptea cu dimineaţa”. abjectul). edifică anumite atitudini fundamentale. mai încrezut în forţele sale”. asemenea unui demiurg. moartea. în primul rând. căci vine „din cultură. 15]. bunătatea ca dat fiinţiabil asigurându-i omului. dă euforie”. în mişcare evolutivă. de re-edificare a unor sentimente fundamentale proprii poporului nostru. Important este că majoritatea textelor lui Gr. Aşadar. în zona semnificaţiilor existenţiale de profunzime (viaţa. ne dispune. limba română trebuie să-şi trăiască o altă/ nouă în-fiinţare prin comunicare poetică. umple./ Curajul de-a muri-/ Iată cele două aripi/ Care pot/ În ceruri să te ridice”. Textul poetic vierean intră în categoria textului de plăcere. care l-au fortificat în depăşirea oricăror greutăţi şi obstacole. să se angajeze. cu alte cuvinte. „M-am amestecat cu dorul/ Ca sângele cu izvorul”. în permanenţă. arta. precum au atestat sondajele efectuate. între popoare… pentru cauza păcii”. interpretativă) pune diverse obstacole în calea denotaţiei. în fenomenul cosmic al continuităţii perene a existenţei umane. dar care să derive. prin aceasta. fără excesul de efort voit. întrucât el „mulţumeşte. Din cele destăinuite cu înfrigurare de către poet în ultimul său interviu. pe care îl dorea dinamic. în sens simbolic (Spiritului şi Inimii. „Curajul de-a trăi. din miracolul ei. • „Să-l facă să-i fie dragă viaţa. ne provoacă la lectură. următoarele: • „Să-i facă omului clipa mai uşoară şi mai frumoasă” – nu în sensul idealizării existenţei. dintre care Gr. al convieţuirii eficiente. dar să nu des-fiinţeze limba română. despre care mărturiseşte şi literatura lui orală: jovialitatea şi comuniunea cu natura fiind resursele puternice. • „Să întindă punţi între oameni. plaiul). Anume graţie formulei elevate a unei atare rostiri. frumosul. Or. pe prima dimensiune a receptării. binele. precum am constatat) aparţinându-i esenţa. dar şi re-întemeiază anumite credinţe şi convingeri. iubirea. Vieru edictează. poezia îşi materializează celelalte funcţii formative. poezia deţine resursele empatice de re-vigorare. iar pe ulterioarele dimensiuni de lectură (explicativă. • „Să încurajeze… soarele să răsară şi femeia să nască”. şi în rostirea textului poetic. făcându-l pe om să înţeleagă faptul că trebuie şi poate să-şi pună în valoare viaţa prin transferarea cotidianului în calitate spirituală. drept primordiale. un mesager al comuniunii culturale. Vieru se plasează în zona de interferenţă generalumană a culturii poporului nostru cu cea a altor popoare. prin limbajul ei auroral. p. • „Să-l facă pe om mai bun.

care pot fi tot atâtea „minuni”. din neantul unei stări de spirit ce trebuie întreţinută într-o continuă mişcare spre des-mărginirea orizontului său de aşteptare./ Ochiul meu a murit. limitele interpretării./ Vei găsi drumul spre casă. să nu/ Laşi ochiul să-ţi ruginească. solicită ca poeziile sale să fie lecturate ca entităţi co-existente cu fiinţa cititorului. În fond. Cititorului actual al poeziei vierene. 5. Editura Paralela 45. Pentru că a văzut./ Biruind. Vieru./ Stinge-mi-s-or ochii mie tot de-asupra cărţii Sale. . Un fenomen de esenţă profetică incontestabilă. care dobândesc valenţele unor adevărate minuni fundamentale ce le conţine. sonorizat de melodia interioară a versurilor. Junimea. Editura Pontica. Plăcerea textului. oferite cu generozitatea unui sfânt. O teorie a efectului estetic. Editura Univers. Heidegger Martin. cea divin-cosmică. care să-i asigure şi condiţia unei trăiri autentice a mesajului de comunicat. Cornea Paul. Citindu-i opera. Ştiu: cândva. vei fi iubit. trăim în unda filosofică a unei autentice stări poetice. în special. Constanţa. prin rostire. Eco Umberto. 6./ Iubind. Gr. ori la răsărit de soare. avem certitudinea că în spaţiul poeziei vierene. spre propriul său spaţiu locuibil./ În altă lume se va deschide/ Ochiul meu. Asumarea acestor „minuni fundamentale” de către fiecare cititor interpret. Fiule. căci „în chip poetic locuieşte omul”. Rădăcina de foc. Bucureşti. sarcini ale poeziei de azi şi dintotdeauna. implicită doar poeziei lui Gr. ca stare de spirit creatoare. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. ce pot crea liantul dintre motivaţia intrinsecă şi extrinsecă a cititorului avizat. Barther Roland. 3. 1998. Actul lecturii./ Cunoscând. 7. în opinia lui Gr. dând piatra la o parte. la miez de noapte. Humanitas. 2006. Editura Cartier. considerat un izvor esenţial al destinului său poetic: Suntem un dor de noi înşine („cunoaşte-te pe tine însuţi”). Vieru. Iser Wolfgang. Poate de aceea poetul ridică poezia. şi al textului poetic. vei birui. în general. Bucureşti. 2006./ Va veni alt cer. de care era capabil doar Grigore Vieru./ Lacrima: piatră funerară pe mormântul ochiului meu. îi este recomandat să-şi însuşească aceste judecăţi de estimare a poeziei. ca versuri izvorâte. Toate aceste deziderate sunt. Vieru a consfinţit un model eficient de lectură poetică demn de valorificat. în nemoarte. în neantul cosmic. 2009. 2. 1996. Piteşti. 1995. Chişinău. prin „lacrima” poeziei asigurându-se permanenţa existenţei umane a poetului. Vieru Grigore. „Dragostea este un sinonim moral al păcii”. Vieru Grigore. Taina care mă apără. suntem un dor al Universului. Iaşi. care să ofere preaplinul existenţei./ Văzând. Originea operei de artă. 4. descoperiri poetice şi emoţii vibrante. este însă forţa de a crea con-substanţialiatea spirituală cu textul eminescian. Această comuniune congenitală vine din înţelegerea spirituală superioară a valorii existenţei umane. 1988. Iaşi. Introducere în teoria lecturii. vei cunoaşte.Grigore Vieru: un model de lectură poetică 191 care îl conţine poezia şi pe care îl solicită şi de la cititor. Polirom.

În fine. Mai multe dintre definiţiile societăţii umane o prezintă drept totalitate de oameni. precum o arată numeroase studii. p. 2 august) schimbă oarecum profilul autorului: este. nr. fără plenitudinea informaţională necesară. 1-2). dezamăgit de munca întregii sale vieţi (?). 42). vom constata şi următoarea afirmaţie a savantului: „Titlul acestui interviu … este «Lingvistica m-a făcut fericit»” (??) (revista „Semn”. 1-2. precum ne-o spune în acelaşi interviu: „– Ştim că drumul D-voastră spre poezia gramaticii a început cu matematica… . valenţa formativă de căpătâi a d-lui academician S. 4-6. un element esenţial al socializării şi convieţuirii umane [2] 1. am analizat mai multe interviuri ale d-lui S. apărut iniţial în („Momentul”. o limba literară şi în felul acesta făcându-i şi pe alţii să se gândească la asta” („Semn”. Acestea evidenţiază anumite trăsături ale personalităţii reputatului savant care.192 VALENŢE FORMATIVE ALE DIALOGULUI BEREJANIAN PETRU DERESCU Academia de Ştiinţe a Moldovei. 2000. nr. etic şi estetic posedă marea artă pedagogică – ARTA DE A NE OMENI-sentimentul de a te bucura de succesele semenilor. care vroia să demonstreze „adevărul pe cale concretă. între care are loc un permanent proces de educare reciprocă. o persoană ce constată cu amărăciune un anumit lucru. Comunicarea constituie. Încercând a ne lămuri în această privinţă.Precum afirmă academicianul Ion Borşevici. de astă dată. 2000. prin urmare.3. 4-6) a titlului interviului – „Lingvistica nu m-a făcut fericit” – un titlu oarecum obscur. credem. S. O serie de considerente probează faptul că titlul are implicaţii strict pedagogice doar la prima vedere. Berejan în plan educaţional. 54). Institutul de Filologie 1. acest titlu conturează chipul unui autor deziluzionat. Căci avea experienţa de elev în acest sens. nr. Punctele de suspensie din titlul interviului. prin exemplul personal – or. Aceasta ar şi fi. nr. Rămânând în cadrul categorii etico-morale respective. „Dl. p. detectând particularităţile structural-compoziţionale ale replicilor din cadrul dialogurilor. 2002. Or. arătând invidioşilor calea de a ieşi din prizonieratul acestui cancer spiritual” (Limba Română. cultivând şi promovând o limbă elevată. studiul comunicării are un pronunţat impact social. 1997. 1.2. Berejan. ţinem să consemnăm faptul că unul dintre imboldurile acestor constatări a fost şi nedumerirea provocată de lectura în revista „Limba Română” (2002. 1. exemplul personal este prima şi cea mai nobilă emblemă a Dascălului – le transmitea şi celor din jurul său.1. Berejan. acelaşi semn grafic mai presupune şi schimbarea de mai departe a preocupărilor autorului.

. ar fi îndrăznit să spună public că limba pe care o vorbim este româna? Numiţi-mi-l! Şi atunci. Obiectivitatea expunerii. că pot spune adevărul fără a mă teme că aş putea fi pus la zid… Cine e temerarul luptător pentru dreptate care atunci. Şi cum ar putea să fie altfel. 53-54). adică distanţarea autorului de realitatea analizată şi examinarea realităţilor existente prin prisma unor categorii sistemice. alege cu grijă nuanţa. un evreu cu studii româneşti. aţi spus una pe vremea regimului comunist (că limba e „moldovenească”) şi alta acum.1. afirmă că Dvs. pentru că deţineau puterea. Astfel. În acest sens semnificative sunt constatările cercetătorului I. strict academic. care transpare din întreaga activitate a d-lui academician S. rareori devenea. Aveam o satisfacţie deosebită să-l ascult” („Semn”. în perioada democraţiei (că ea e română). dacă îşi trece ideea prin nenumărate fibre cerebrale până ce aceasta îşi găseşte haina verbală potrivită şi abia atunci o aşterne definitiv pe hîrtie” (RLŞL. omul de ştiinţă Berejan nu s-a angajat niciodată în polemici agresive. ocoleşte detaliul nesemnificativ. întreabă ei? – Atunci „au avut dreptate ei”. 2000. – Aş face aici o remarcă: cu discipolii pe care mi-i apropii („Semn”. Eţcu: „S. în cadrul comunicării libere. şi exprimarea francă a atitudinii personale faţă de anumite fenomene. exploziv. Respectul pentru interlocutor. 2000. gradual în funcţie de interlocutorul respectiv: „… Vă cunoaştem ca pe un om căruia îi place să discute la „tu” cu discipolii. ca în fragmentul de mai jos: „– Presa oficială a partidului de guvernământ prin gura unor persoane cu vederi nedisimulat antiromâneşti. savantul ce profesa un ton moderat. Vorbea o limbă românească aleasă.Valenţe formative ale dialogului berejanian 193 – Matematica a fost o atitudine sentimentală faţă de profesorul de matematică Mihail Reznic. autorii făcându-se a uita de contextul istoric şi sociocultural în care am fost siliţi să trăim şi să acţionăm până nu demult. În această ordine de idei ar putea fi amintite nenumărate atacuri la persoana Domniei Sale. era. 2. p. 2. nr. 7).2. iar acum – eu. Când aţi avut dreptate. tonul moderat. De multe ori l-am auzit că scrie greu. strict academic dominînd tot ce a scris dumnealui până în prezent. care distrug obiectivitatea şi ucid spiritul ştiinţific. înainte de 1989. 1997. 3. în cadrul dialogului spontan. atunci când era copleşit de atacuri nedrepte şi îşi revărsa mânia prin şiruri de exclamaţii-interogaţii violente. Spre exemplu. Berejan. p. o făcea în situaţii deosebite. fiind o fire temperamentală. echilibrat. atacuri rămase fără replică… O altă caracteristică demnă de reţinut a omagiatului este aceea că în scris nu-şi îngăduie decât esenţialul. dar. Vădeşte preferinţa pentru verbul dinamic şi adjectivul plastic. Vom remarca. p. Dintre alte valenţe formative ale dialogului berejanian le vom releva aici pe cele de mai jos: 2. pe ce bază mi se încriminează mie că n-am făcut acest lucru? . 53). Berejan manifestă o dorinţă nepotolită pentru activitatea spirituală. tot aici.

de ce aţi ales anume lingvistica?” (Momentul. Cunoscător al subtilităţilor unităţilor de limbaj. Dar dacă prezintă un oarecare interes şi acest lucru.4. acad. necinstiţi în acţiuni nu are niciun rost” 2. p. cum ziceţi Dvs. 48). pur şi simplu. dar învăţători de şcoală românească. acad. aş putea să spun câteva cuvinte. . S. nu vroiam nici eu să-mi fie învăţători…” („Am căutat să fac din lingvistică un fel de matematică”// „Semn”. 52). Unde şi cum v-aţi format ca personalitate? Cine v-a influenţat destinul? Şi. Modestia caracteristică omului S. a trebuit să mă fi afirmat cât de cât în domeniu. rău intenţionaţi sau. limba noastră limbă româna” (LR. pe un teren gol. Dar să se ia la harţă meschină cu oameni neştiutori. Specialist remarcabil în domeniul limbii. nr. pentru că dacă faci în fiecare sat liceu înseamnă că nu-i liceu şi nu-i ceea ce trebuie pentru fundamentare („Semn”. Vă mulţumim pentru răspunsuri şi.3. Spre exemplu. ca întotdeauna. 1-2.5. 2. 1-2.194 Petru DERESCu Oare nu tot cei ce-mi încriminează acum că numeam pe vremea lor limba „moldovenească” ne impuneau această aberaţie. la urma urmei. Berejan ştia să folosească subtextul expresiei pentru a reda esenţialul unui anume mesaj: „Părinţii mei erau învăţători. S. Berejan?” răspunsul este cel care urmează: „– Rog cititorii să nu considere drept lipsă de modestie din parte-mi afirmaţia că cercetătorul ştiinţific Berejan şi-a făcut datoria civică până la capăt. la următoarea întrebare a reporterului: „– Dle academician. insuflându-ne frica de a fi consideraţi duşmani ai puterii şi poporului? Iar acum tot aceşti inşi cu mină de mieluşei inocenţi fac pe fariseii! Ei. 2000. 52). … părinţii mai fiind învăţători. S. p. 2002. nu erau învăţători cum am văzut eu mai târziu… Eu consider că liceele de atunci erau licee.. Echilibrul moral al unei personalităţi integre iese în evidenţă atunci când face anumite totaluri. sunteţi autoritate apreciată în ţară şi peste hotare şi cred că această recunoaştere unanimă nu a apărut. astfel. Berejan începe a răspunde în felul următor: „– Vreau să inversez ordinea întrebărilor ce mi le adresaţi. nu vroiau nici ei. 4-6. 1997. 2000. nr. care în luările de cuvânt din 1993-1994 numeau. ca să aibă lumea ce recunoaşte… Deci. să zicem. Berejan îi era o calitate înnăscută: „– N-am fost înclinat spre popularizarea persoanei mele. la întrebarea: „– Ce datorii neachitate are academicianul S. ne cerem scuze pentru cazna acestui interviu cu numeroase probleme de ordin tehnic. 2. Berejan ştia să ordoneze lucrurile expuse pentru a le scoate în relief coerenţa şi esenţialul. nu există autoritate fără rezultate”. întrucât înainte de a ajunge a fi recunoscut «în ţară şi peste hotare». p. în acelaşi timp. nr. Aceeaşi atenţie pentru valenţele contextuale ale unităţilor lexicale este ilustrată şi prin următorul schimb de replici: „– D-le profesor. ca şi mine. 2 august).

obiectivelor şi scopurilor personale. ce trebuie copiate şi însuşite tacit Caracteristicile stilului dialogal al comunicării Egalitate a interlocutorilor. 2000. Bălţi. centrarea doar asupra necesităţilor. de luptă şi de dezvoltare a societăţii” [1. cu. ci şi asupra celor ale interlocutorilor. precum că „Academicianul S. făcându-mi ucenicia la profesori pe care Domnia Sa i-a format. care necesită a fi interpretată prin experienţă personală ” [3. 134]. 3. cel puţin. Din această perspectivă analiza particularităţilor dialogului berejanian ne permite a completa tabelul prezentat de către cercetătoarea E.Valenţe formative ale dialogului berejanian 195 – Eu n-o consider caznă. p. p. Deşi nu i-am fost discipol decât indirect. Din cele de mai sus am putea trage câteva concluzii: 3. Berejan este. Conferinţa Naţională de omagiere. 41) poate fi. neîndoios. Soluţionarea nedumeririi de la începutul constatărilor noastre (referitoare la fericirea în lingvistică) o găsim în următoarele cuvinte: . Relaţii „subiect-obiect” Egocentrismul emiţătorului. Leahu. 2002. 10]. Mie totdeauna mi-a părut că oamenii îşi pierd timpul cu mine” („Semn”. Relaţii „subiect-subiect” Centrarea nu doar asupra necesităţilor. Din această convingere a savantului reiese cu evidenţă faptul că activitatea de lingvist implică şi ipostaza de generator al unei anumite energii spirituale. Pentru S. Bogdanova (preocupată în deosebi de funcţiile pedagogice ale dialogului): Caracteristicile stilului monologal al comunicării Dominare totală a emiţătorului. Leahu. transmiterea normelor şi cunoştinţelor drept experienţă personal retrăită. considerăm. mi-l asum pe dl S. încă două particularităţi deosebitoare: Astimulativă nonenergetică Stimulativă energetică 3. obiectivelor şi scopurilor personale Impunerea interlocutorilor a anumitor idei prin manipulare ascunsă sau agresivitate directă Dogmatism. dar deopotrivă şi pentru acel element sadobenian-matein care îi pigmentează poetic vieţuirea între şi întru oameni „(N.2. nr. să-şi poată înfăptui menirea de armă de comunicare. înţeleasă de toată societatea şi comună tuturor membrilor acesteia. Concluzii.1. Berejan dintotdeauna activitatea în domeniul lingvisticii urmărea scopul ca „limba. 1-2. Şi tot din acest motiv aprecierea d-lui N. Berejan ca profesor de suflet pentru remarcabila-i cumpătare şi onestitate de slujitor al Limbii Române. completată şi cu determinativul de „focar de energie”. translare extrapersonală a normelor şi cunoştinţelor. convergenţa lor Acumularea potenţialului de colaborare Discuţii libere. cel mai important produs al şcolii lingvistice româneşti din Basarabia. 54).

acolo unde aveam de a face exclusiv cu ştiinţa. Rotaru// „Momentul”. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. 1977. trebuie s-o recunosc. când mă cufundam în lingvistică pură. fără cenzura celor fricoşi de care eşti dependent şi mai ales fără reticenţele pe care ţi le impui singur.. nu cu politica.. 3. Universităţii „Aurel Vlaicu”.. Comunicarea în educaţie. Томск. tot din laşitate în primul rând şi care sunt şi ele extrem de împovărătoare) ” („Lingvistica nu m-a făcut fericit…”. 1997.196 Petru DERESCu „…Lingvistica. Л. n. 2 august). ca să zic aşa. am simţit adevărata atracţie pentru munca ştiinţifică. Ilica A. D. cu ideologia (evid. Ed. 1997. Numai atunci când m-am ocupat de lingvistica teoretică. Câteva considerente privind folosirea cuvântului în context. interviu cu T. 9-16. 2. 2006. Cultivarea limbii. Богданова Е. de cercetare (fără comandă de sus. nu m-a făcut fericit decât în puţinele cazuri când făceam abstraţie de obiectul direct al preocupărilor mele – limba din Republica Moldova. Grofu M. Arad. Berejan S. de lingvistcica generală. p.). . Педагогические функции диалога. – P..

istorică şi socială. vizibile în limbaj (scriitură) şi explicabile prin larga cuprindere şi argumentare şi prin gradul de implicare a scriitorului. invenţia „melodică” a scriitorului se situează între centru şi periferie. Nimic nu-l doare mai rău pe ticălos ca râsul. înţelept. Analiza critică a fenomenelor economice şi sociale de către cei doi clasici şi soluţiile oferite în dezbaterile timpului îi apropie de filosofia socială şi de examinarea mai largă a drepturilor individuale şi colective. Caragiale. scria I. proletar etc. istorice şi cotidiene şi direcţiile argumentelor fundamentează analiza gazetarului. cât şi catilinarii. alături de geniu. sunt rolul personalităţilor în istorie şi legăturile acestora cu ceilalţi. atitudini şi exemple din viaţa politică. apelând la criteriul istoric. de la algoritmii publici ai discursurilor lui Cicero. istorie şi meteorologie. deschise perspectivei catilinare. Catilinarii înseamnă un anumit mod de valorizare a existenţei. ori deschiderea spre mit şi vis. Pentru reprezentarea secvenţei de viaţă (a momentului). dar şi de la destinul tragic al acestuia. Serie vizibilă. dar şi cu ceilalţi. corespondentul la ironia caragialiană… Naturile catilinare eminesciene sunt prezentate în raporturile lor cu statul şi cu instituţiile acestuia. omul ca animal politic şi social. geografie. de un mod de înţelegere catilinară a existenţei/ istoriei. cezar. interesantă şi atractivă din punct de vedere creator. biografice şi bibliografice. STUDIU DESPRE EMINESCU ŞI CARAGIALE IOAN DERŞIDAN Facultatea de Litere din Oradea I. între viaţa publică şi viaţa de familie etc. Pe trunchiul istoric şi social. În prezentarea catilinarilor există o componentă polemică şi un radicalism atitudinar. autorul folosind în creaţia sa termeni. locuri şi împrejurări conflictuale. Perspectiva istorică şi socială îi oferă scriitorului numeroase exemple legate de timpuri. Reacţia polemică şi satira eminesciană sunt. L. imaginarul eminescian înregistrează atât bătrânii. raportul amplu dintre individ şi colectivitate. varietatea exemplelor social-economice. Se poate vorbi. în acest exemplu. tipologic şi istoric. exploatate de „catilinari”. trădările şi trădătorii. demon. voievod. căutarea stelei fiinţei. socială. O valorizare a existenţei asemănătoare catilinarilor o reprezintă temperatorii caragialieni. între major şi minor. soarta dramatică a omului înzestrat.197 CATILINARI ŞI TEMPERATORI. Democraţia şi descentrarea din creaţia caragialiană situează eroii/ . în cea mai mare parte. Încărcătura acesteia este amplă. Teme importante ale creaţiei eminesciene. se pare. filosofică şi culturală. frânt în faţa forţei şi a modului de proliferare a abuzurilor şi crimei. întâlnit în unele secvenţe din creaţia autorului român. pe baza acestora. din care reţine experienţa/ înţelesul/ câştigul individual pe seama celui colectiv şi a tradiţiei. Aria referinţelor livreşti. catilinarii eminescieni pornesc.

Mihai Eminescu scria: „Astfel lupta acestei mase de nulităţi în viaţa statului nu era. ironia şi criticismul junimist îi caracterizează pe cei doi mari scriitori români şi orientarea lor conservatoare. Catilinarii privesc în mare şi de sus.). În „Timpul” din 6 iulie 1880. a grupurilor adaptate şi indivizilor interesaţi. Se ştie că Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale au reacţionat adesea violent şi polemic împotriva relei alcătuiri sociale. fără avere. pentru pâinea de toate zilele ce le-o poate procura bugetul în socoteala tuturor claselor pozitive ale societăţii întregi”. ca în alte ţări. Catilinarii şi temperatorii sunt produsul epocilor de tranziţie. Ca roman scrierea îi părea „completă” („scenele de sentiment”. orgoliu şi oxigen. Este un raport amplu. la dezorganizare şi la moarte. Răul veacului. pe care le apropiem de temperatori. desconsiderarea interesului public şi naturile catilinare reprezintă asocierea scriitorului. îndepărtare de idealurile naţionale şi de interesele celor mulţi. n. în care îşi găsesc ilustrarea de-a lungul timpului şi epocilor literare şi înstrăinarea şi angoasa (Cf. Catilinare…). ale coliziunii de interese. Sinteza generală în atac. Statul creează şi el naturile catilinare. publicistică şi literară (creatoare) a celor doi scriitori şi ilustrarea prin numeroase exemple şi argumente. Publicistica lor şi opera literară cuprind numeroase asemenea creaţii şi exemple. periferie şi în capitala unui judeţ de munte „în zilele noastre”. din Viena. Aceleaşi moravuri şi procedee (temperatoare) se aplică de către personaje la centru. în (re)cunoscutele forme fără fond.). dar ca studiu era „necomplectă”.198 Ioan DERŞIDAN personajele între pământ şi cer. înfrânt şi ucis în luptă de armata senatorială. al unora dintre straturile acestora. în specificul celor doi scriitori. Accepţia temperatorilor. . organe a căror ochi să fie numai pentru unicul de care sunt legate”. demascat de Cicero (în celebrele Catilinare). fixată de Mihai Eminescu. în algoritmii temperatorilor vechi şi noi (nu lipsesc oximoronii „vechituri nouă”). Catilinarii eminescieni şi temperatorii caragialieni documentează astfel. fără talent. naturile catilinare de straturile catilinare. – I. lui Iacob Negruzzi. despre viaţa publică şi privată românească din a doua jumătate a sec. împotriva politicii şi politicienilor. revoltă şi desconsiderare a interesului. ale căror geneze şi izvoare se află în stările de lucruri de la noi. „descrierile locurilor” etc. Aspectele colective. de altfel. Catilina a fost iniţiatorul unei conspiraţii împotriva Senatului. al XIX-lea. se produce şi se explică molipsirea de răul veacului şi crearea straturilor catilinare. Straturile catilinare. cu o încărcătură apreciabilă de vanitate. straturile catilinare şi starea de nemulţumire. D. ies la suprafaţa vieţii sociale. „Dacă privirea e folositoare ca centru într-un organism. stabilită de Ion Luca Caragiale. Mihai Eminescu arată că el scrie încercând „a veni cu mine însumi în clar asupra fenomenelor epocilor de tranziţiune în genere şi asupra mizeriilor generaţiunii prezente în parte” (s. în cea mai mare parte (în această privinţă). poate fi apropiată de cea a straturilor catilinare (catilinarilor). ea trebuie să dispuie însă şi de organe sigure şi precise în funcţiunea lor. Când aceste naturi catilinare. Eminescu deosebeşte. Romanul Geniu pustiu va uni cugetările şi experienţele scriitorului cu naturile catilinare. fructifică social catilinarul şi duc la „coliziune”. o luptă între grupuri sociale cu interese bine definite. Noţiunile au acoperirea teoretică. ci stăruinţa unor straturi catilinare. precum şi cele individuale îi preocupă pe cei doi scriitori. Amélie Nothomb. În scrisoarea ce i-o trimite în 6 februarie 1871. prin „coliziune de interese”. cugetătoare.

. fără o meserie hotărâtă”. Metafora îşi are prestigiul său. indiferent de partidele care sunt la conducere. „Straturi catilinare” vor constitui pentru poet cei angajaţi în „infinita şi nefasta luptă sistematică” din viaţa publică a ţării. 40-45). pentru pâinea de toate zilele ce le-o poate procura bugetul din socoteala tuturor claselor pozitive ale societăţii întregi”. câte ştiam şi vedeam şi noi ca tot târgul” (Vezi Ion Luca Caragiale. Ion Luca Caragiale atrage atenţia asupra riscurilor „eclesiei intelectuale”. dreptul pe pământ”. Ce este Centrul?. Fundaţia pentru Literatură „Regele Carol II”. Bucureşti. Temperatorii caragialieni aparţin unui „grupuleţ”. Ediţie îngrijită de Şerban Cioculescu. pe care scriitorul l-a voit sâmburele consistent (pivotul) apropiat Geniului pustiu şi care n-a mai fost terminat. în ceea ce priveşte naturile catilinare. trebuitori oricăror potentaţi: „nucă de jucărie cu coada umflată şi lustruită. cei „fără o meserie hotărâtă. susţinuţi politic. pe cel ce ţi-a ars în foc pe străbunii tăi. indiferent de partida ce deţine puterea. din mai multe motive. În articolul Politică şi cultură Ion Luca Caragiale . prozatorul scrie: „E o lege în natură. Altă accepţie este aceea de byronian. fără avere. Opere V. mare la sfat. pentru că numai aşa se poate restitui echilibrul. „Răsucitorii de vorbe”. Asemeni catilinarilor eminescieni. roman eroic şi erotic. arată Caragiale în alt articol. pe cel ce umple fântânile şi râurile cu copilul sufletului tău? Legile care compun fundamentul eticei chiar te îndreptăţesc de-a face cât ţi s-a făcut. rămân oricum „în slujbele statului”. L. dar fără miez şi aşa mai departe. Caragiale. temperatorii caragialieni „stau în slujbele statului”. de putere şi decizie întâlnim la I. Studiu despre Eminescu şi Caragiale 199 Este vorba de romanul Naturi catilinare. în niciun caz însă nu se poate numi un partid politic”. Mihai Eminescu nota: „în timpi mari. consorţerie în scopuri individuale. Articole politice şi cronici dramatice. privitoare la individ şi la centrele de interes. Scriitorul înregistrează aici legea de nestăvilit a vieţii. fără talent. 1938. Pe de altă parte. art. dar şi sacrificiul înfăptuitorilor. Dar Centrul îl constituie temperatorii. a prădărilor şi a uciderilor. Aprecieri asemănătoare. cei care pot spune de la obraz că „la nămiez e noapte”. Aceştia stau în slujbele statului „şi când o partidă şi când cealaltă este la putere”. Articolul a apărut iniţial în „Timpul” din 14 noiembrie 1879). în care găsim informaţii în legătură cu naturile catilinare din Geniu pustiu. p. „Această strânsură de temperatori se poate numi asociaţie. faustian. e o laşitate de-a nu fi de nicio partidă”… Studiul său nu era complet şi nici nu va fi completat. ori „pâinea de la buget” şi „coliziunea de interese”. cum am citat deja. examinarea vieţii politice şi sociale româneşti (şi nu numai) arată pregnanţa unor asemenea constatări şi gradul în care viaţa bate literatura/ închipuirea şi exemplele de catilinari şi temperatori devin reguli şi instituie proceduri. Într-un manuscris. de cuprins uneori în cercurile catilinarului şi temperatorului şi ale relaţiilor individului cu statul şi cu ceilalţi. chiar dacă aceşti timpi nu i-ar aparţine lui. care să nu acuze? E o lege în natură. fără să aleagă între conservatori şi radicali etc. de obicei administrative. care stă în posturi fixe. cu timpul. în evocarea revoluţiei. care să nu-ţi dea drept când tu ucizi pe cel ce ţi-a biciuit secol pe părinţii tăi.. „fără avere”’ şi hrăniţi de la contribuabili. „fără talent”. a legii talionului. mai mare daraua decât ocaua”. De nu devin potentaţi politici. „mic la stat. Tot în Geniu pustiu.Catilinari şi temperatori. vor/ pot vedea Centrul ca un mare partid.

1885) că la 1877 au fost probate şi recunoscute. pătura superpusă şi căutarea stelei fiinţei. căci noi nu avem decât „strânsură de năvală”. Caragiale în Prostia în viaţa noastră publică. ceea ce ne reaminteşte de reacţia polemică a lui Titu Maiorescu faţă de problemele culturii şi civilizaţiei timpului său (În contra direcţiei de astăzi în cultura română. ci monologul. promovarea deşănţată a politicii în instituţii. Catilinarii constituie o constantă a interesului individual. dar prostia este nemuritoare”. aşa cum se susţine adesea. de instituţiile sale şi de cei care le alcătuiesc. exemplele şi argumentele. statul cuprinde corpul (statului) şi capul (statului). literară şi istorică. dialog şi mai multe constelaţii. L. „Organism viu”. fondul şi edificarea. după condiţiile pământului şi după energia cu care au putut conserva şi apăra câştigurile lor de orice fel”. noţiunile. Caragiale. . atitudine şi înfăptuire (literară şi gazetărească) asemănătoare. 1868). care presupun/ reclamă complementarităti. Scriitorul subliniază (în articolul Revoltă în sec. proprietari şi ţărani. scrie I. Bugetarul. Cunoscutele şi discutatele forme fără fond (în accepţie junimistă) cuprind aceşti/ asemenea iconi (catilinarul şi temperatorul) – perspectiva este politică şi satirică. munca şi învăţătura. ideile. care presupune complementaritatea. Relevanţa celor două noţiuni este. Pledoaria scriitorului este pentru clasele pozitive. Ei sunt cuprinşi de spiritul critic şi de căutarea fundamentelor adânci ale formelor fără fond. Statul ar trebui să fie „rezultatul natural al societăţii”. progresul. rămâne acelaşi scriitor şi gazetar preocupat de stat. Catilinarii şi temperatorii sunt doi iconi ai creaţiei eminesciene şi caragialiene. pentru producţia naţională şi învăţătură. polemică şi neliniştită. în acest caz. mai împestriţată şi mai eterogenă”. în dezbaterile cu privire la forme şi fond şi de propunerile/ soluţiile privind adevărul. Mai târziu însă disputele politice şi gazetăreşti alunecă adesea în excese şi se creează decalaje între instituţii şi angajaţi. Idealul este ca „românul să se nască bursier. spaţiul geografic (toposul naţional).200 Ioan DERŞIDAN prezintă legătura dintre stat şi societate şi improvizaţia românească. Articolul Politică şi cultură prezintă starea vieţii noastre publice şi dezvoltarea noastră morală şi intelectuală „după aptitudinile şi apucăturile de rasă. în ţară şi în străinătate. o „strânsură de lume din ce în ce mai mare. „cum iese de la ţâţa mamei. posibil catilinar sau temperator. înregistrând pretenţiile mari şi puţinele/ slabele mijloace. nemulţumită. ci şi prin concepţie. „om al timpului modern” (Titu Maiorescu).L. Ca dovadă că nimic nu e nou sub soare. toate tranziţiile au aceiaşi artizani: tehnicieni temperatori şi catilinari. biografică. gazetărie şi literatură. Pendularea lor interesată între centru şi circumferinţă şi între grupări de tot felul este unul din indiciile decăderii semnificaţiilor şi moravurilor în partea aceasta de lume. Aceştia se situează la întâlnirea dintre istorie/ societate. Catilinarii şi temperatorii arată clar (sper) că cei doi mari clasici nu se explică doar antitetic (sau oximoronic). meritele guvernului şi ale statului şi măsurile cumpătate adoptate. dar la noi nu este aşa. în partea ei tranzitivă. a adevărului. poporul şi domnul. să treacă la ţâţa şcoalei şi pe urmă de la ţâţa şcoalei la ţâţa bugetulu. dar şi privitoare la acţiune şi istorie a mentalităţilor. Nu doar antiteza prevalează la Eminescu. Mihai Eminescu. „Proştii mor. precum naturile catilinare. să trăiască funcţionar şi să moară pensionar” scrie I. „de bâlci”.

ci iarăşi în muncă”. nici în bani. Conservatorismul său ilustrează algoritmul revoluţie – progres – reacţiune. scria Mihai Eminescu (Icoane vechi şi icoane nouă. Similitudinea rezultă. al necesităţii şi societăţii. alteritatea este percepută ca „agent disolutiv” (Ioan Stanomir. Caragiale subliniază că „o sumă de oameni lucrează în viaţa publică cu o disciplină convenită spre scopul de a căpăta şi păstra puterea. evoluţie. Oricum. mare la sfat. Statul este rezultatul dezvoltării. Paginilor critice consacrate de Mihai Eminescu. „infamă”. frapaţi de „coliziunea de interese” din viaţa politică şi social-economică autohtonă. Eminescu: tradiţia ca profeţie politică. 1877 şi Opere X). junimiştii şi conservatorii. contribuie la conturarea unei efigii. Editura Bastion. iar a doua îl arată pe socotitor/ avocat. ţinând cont de legile acestora. pornind de la hotărârile Adunării ad-hoc din Moldova şi de la rolul boierilor care o alcătuiesc. L. o înţelegere. alogenii. I. ale cărui profeţii politice şi mitologii radicale. Într-o asemenea prezentare. active. a creat şarlatani şi a sprijinit alogeni. în „Timpul”. cum susţin liberalii. Articolele lui Ion Luca Caragiale. „Temeiul unui stat e munca şi nu legile” şi „bogăţia unui popor stă. nu o convenţie. colectivitare = partid. ori Conul Leonica faţă cu reacţiunea. La Eminescu. pe dezvoltarea organică a statului şi a societăţii. L.Catilinari şi temperatori. Studiu despre Eminescu şi Caragiale 201 Caragiale se întreabă „ce este Centrul”? Una din premise deosebeşte dreptatea de adevăr. catilinarilor. Revenind asupra termenului (Cuvântul „colectivitate”. o nucă de jucărie cu coada umflată şi lustruită. biserică şi legi. pătura superpusă şi proletarii condeiului cumulează caracteristici catilinare. Această idee poate fi argumentată şi cu numeroase exemple ale publicisticii caragialiene şi prin edificiul social vizibil/ dedus din creaţia literară. Rezeşul de la Golăşel şi moşneanul de la Florica. Caragiale la adresa temperatorilor şi liberalilor colectivişti. Prostia în viaţa noastră publică şi Liberalii şi conservatorii au un conţinut . a unui spirit tradiţional. din O scrisoare pierdută. armată. iar tradiţia prezentată apare ca un palimpsest pentru modernitate. L. Nepotismul. justiţie. un grupuşor. de exemplu. O Noapte furtunoasă. mic la stat. bănci. mai mare daraua decât ocaua. Indiferent de calificativele gazetăreşti („tiranică”. Timişoara. Este atitudinea unui conservator. obiceiuri. un produs al naturii. şcoală. li se alătură paginile publicistice ale lui I. argumentează Eminescu. Situat pe poziţiile Partidului conservator. în condiţiile moştenirii moldovenismului şi antisemitismului. administraţie etc. Comparativ. conservatorii pun accent pe istorie. 2008). un grupuleţ. Din argumentele articolelor sale rezultă rolul partidului conservator în organizarea României moderne. gazetarul. rasă. Eminescu scrie că politicianismul liberal a distrus datini. dar fără miez şi aşa mai departe câte ştiam şi vedeam şi noi ca tot târgul” (un grup mic. adică cu alte cuvinte: orice colectivitate de acest fel este un partid politic şi orice partid politic nu poate fi decât o colectivitate”. scrie I. Camăta şi negustoria sunt blamate de gazetar. Caragiale. 1885) şi aplicându-l politicii. „Disciplina convenită” de către „suma de oameni” va stârni adesea reacţia polemică a celor doi scriitori. „vitregă”). nu un mare Partid). Mihai Eminescu pledează pentru tradiţie şi vizează alcătuirea ideală a statului şi instituţiilor sale: biserică. inseparabilă de „avatarul vocilor sale politice”. Centrul rămâne/ este „o nimica toată.

în această privinţă. copiate din gazete străine.202 Ioan DERŞIDAN asemănător. L. cultura fără învăţătură. scrie poetul. răsărite din alte stări de lucruri. Prin forme goale s-au înmulţit trebuinţele „fără a se înmulţi producţia”. din scriitori de a doua mână. care e facultatea de a dispune de sine însuşi prin muncă şi prin capitalizarea muncii. Este vorba de o epocă de tranziţiune (1860-1880). cunoaşterea şi legăturile individului cu societatea. I. care e cultura adevărată. Politică şi cultură. cum încep să înţeleagă şi liberalii. „Golul nostru intelectual. Soluţia ar fi „împrospătarea continuă a fondului şi păstrarea formelor”: forme vechi şi spirit nou. Nu o utopie. în muncă şi în raportul dintre câştig/ venit şi cheltuială – este „ilustraţia administrativă” eminesciană. Caradale şi Budalale. că niciodată fraza libertăţii nu e echivalentă cu libertatea adevărată. ba naţiunea întreagă. copiindu-i. Gazetarul Mihai Eminescu a dorit sa elaboreze un dicţionar de economie politica. din discursurile unor politici trăiţi şi crescuţi în alte ţări. nu vedea că niciodată o vorbă nu poate înlocui o realitate. istorie şi gândire/ raţiune. a primit fără control. pozitiviste şi idealiste. cu prea puţine excepţii. I. nu „meritata-i glorie”. şi potrivite şi nepotrivite. Reformele civilizaţiei româneşti sunt disproporţionate faţă de „puterea de producţiune a poporului şi cultura lui intelectuală”. O serie de fraze ieftine. în care haosul de idei trebuie stăvilit prin muncă. Culisele chestiunii naţionale). câteva consideraţii eminesciene privitoare la cultură. producţie şi proprietate. că niciodată fraza culturii nu e echivalentă cu munca reală a inteligenţei şi mai ales cu întărirea propriei judecăţi. Caragiale distinge în familia colectivistă două mari varietăţi „prea bine caracterizate – caradalele şi budalalele”. dar şi „corcitura celor două”. În trecutul acestui program conservator. organizaţia modernă fără o dezvoltare economică analoagă. pe conservatori. Caragiale îl citează pe Dimitrie Sturdza care a declarat în Academia Română că vrea o „discretă uitare”. cu ceilalţi. englezii (prin liberalul lord Macaulay) vedeau în literatură „cea mai curată şi mai trainică dintre toate gloriile unei ţări”. Liberalii şi literatura. idei şi bune şi rele. raţionamente străine. depărtându-i de munca aducătoare de bunuri. Crezul patriotic liberal – naţional. Alte exemple ale publicisticii caragialiene confirmă aceste aprecieri (Art. scrie gazetarul. esenţiale în înţelegerea şi explicarea demersurilor sale privind creaţia. dar legându-i de stat şi de partid. Bogăţia e în braţe. roşii şi temperatori. care-şi închipuia libertatea fără muncă. Opţiunea scriitorului este pentru temeinicie şi pentru „controlul” formelor noi de cultură şi folosirea ca moderator a „tradiţiilor trecutului”. axat pe producţiune. L. o mie de utopii populau capetele generaţiei trecute. alături de aprecierile politice şi istorice. setos de civilizaţie. fără cântărire. Mihai Eminescu va cuprinde numeroase exemple de domni români care au luptat pentru independenţă şi . Descentralizarea şi electivitatea funcţionarilor publici i-a făcut pe mulţi „roată la carul statului”. Comparativ. la 1846. înlocuiesc exerciţiul propriei judecăţi”. 1880 şi în ediţia Opere XI). Incultura şi vechiul spirit bizantin nu pot intra în formele civilizaţiei apusene. funcţionari liberali. Există în Programul Partidului Conservator (publicat în „Timpul”. a înlocuit şi înlocuieşte încă în mare parte silinţa de-a învăţa singuri. Lascăr Catargiu. Liberalii sunt numiţi de cei doi scriitori colectivişti.

la spartul târgului. la aşezarea istorică. Pherekydis. au devenit o ficţiune. De aici până la adjectivările lui Eminescu era distanţa cerută de lupta politică. Guvernul liberal şi responsabilităţile sale. greu de clasat în regnul animal”. nemulţumirea şi exasperarea sunt asociate cu diverse nume obscure prin care se explică naturile catilinare. catilinarii şi temperatorii sunt databili şi recognoscibili. Moldova. C. Iluzia. Eminescu aparţine falangăi junimiste şi prin acest mod de a prezenta formele fără fond şi direcţiile greşite ale culturii române. o „farsă constituţională”. o realitate. În pornire. arată gazetarul. Art. 67. „un element etnic cu totul nou şi hibrid. nu este un copil găsit fără căpătâi şi fără antecedente. viciul. rasă cu aceleaşi închinări şi aptitudini. vol. prezintă „panglicăria liberală şi vertebratele din sfatul ţării”. S-a ivit însă. „naturile catilinare” şi strânsura parlamentară. „În toate unghiurile României se formează grupuri de nemulţumiţi cu mersul actual al lucrurilor. Ei apar ca două embleme ale acestui timp. Vatamaniuc explică termenii proprii şi figuraţi folosiţi aici de Mihai Eminescu: „Eminescu foloseşte expresia «naturi catilinare». novisimi.A. Nu este însă mai puţin adevărat că guvernarea liberală aduce în prim-plan destui oameni noi. 24 martie 1879 şi în ediţia Opere X. Aceşti „fanarioţi”. Modul de „plăsmuire a bugetului” îi arată ca pe nişte iresponsabili. din cea mai considerabilă parte a Ardealului şi a Ţării Ungureşti”. nr. de o moralitate îndoielnică. Sunt deosebite numirile ce aceste grupuri adoptă. Cariagdi. D. Serurie ş. parvenirea socială şi flotanţa atitudinală. „Totul trebuie dacizat oarecum de acuma-nainte”. biserică. vechea vânătoare de tron/ domnie va fi multiplicată de vânătoarea de funcţii şi arenzi ale stratului. scrie Mihai Eminescu. prin negustorie de fraze şi făgăduinţi mincinoase de partid. În condiţiile tranziţiei şi descentralizării. Publicistica. în Bucureşti şi în oraşele de pe marginea Dunării. XII şi porneşte de la constatarea/ părerea că nu există „nicio deosebire între rasa română din Muntenia. 210-211. „bagajul literaţilor lucrativi de mâna a treia” şi „sforăitoare nimicuri”. mulţi fără experienţă politică. un lucru însă le e comun tuturor: sentimentul de indignare şi de exasperare de cele ce se petrec zilnic”. neapărat.Catilinari şi temperatori. precum Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare… „Aşadar independenţa. Organele mediatoare între Coroană şi popor sunt false. a. precum o numim astăzi. Din expresivitatea acestor formulări le evidenţiem acum pe cele privitoare la „populaţia flotantă”. De aceea lupta de recâştigare a bunurilor naţionale (limbă. „producte de baltă”. şcoală) este contra acestor elemente neistorice. Carada. Articolul Pătura superpusă a apărut în „Timpul” din 1881 şi în ediţia Opere. Studiu despre Eminescu şi Caragiale 203 neatârnare. Recursul este la arhaic şi temeinicie. Deputaţii (liberali) sunt comparaţi cu o „menajerie de curiozităţi etnologice şi zoologice. scrie Mihai Eminescu. formează „demagogia României” şi elementul de disoluţie. ci un prinţ care dormea cu sceptrul şi coroana alături”. jucând grăbiţi. organizare socială. Rosetti. publicat în „Timpul”. cu oameni ca Giani. În acest spaţiu catilinarul eminescian şi temperatorul caragialian se mişcă şi se exprimă asemănător. mare parte arivişti. care ne-a furnizat generaţia actuală de guvernanţi”. întâlnită şi în alte articole ale sale şi cum intenţiona să-şi intituleze şi romanul Geniu pustiu elaborat în epoca preuniversitară. Caracterizarea nu reprezintă. vizând puterea şi câştigul. p. pe atunci la începuturile statuării normelor sale .

dezvoltarea organică şi mediul „mlăştinos şi bolnav”. meseriaşii şi muncitorii. personaje factice şi „sentimente neadevărate sau simulate”. „producătoare”. după „Presa” lui V. Caragiale şi cum îi aşează în jurul lui pe „temperatori”. Naturile catilinare adiţionează alte ipostaze şi exemple politice (liberale. n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus formele de civilizaţie străină introduse cu grămada în ţara noastră”. Componenta polemică este vizibilă în atitudinea celor doi scriitori faţă de catilinari şi temperatori.204 Ioan DERŞIDAN şi de talentul polemic al unui ziarist cu adevărat de excepţie”… Ne preocupă desigur înregistrarea catilinarilor şi temperatorilor şi nu ne interesează (în ultimă instanţă) detaliul ilustrării politice/ exemplului partinic şi nici modul de „pisare a apei în piuă”. în care valorifică ştirea creării. în unele articole consacrate vieţii artistice şi literare româneşti. sentimentul adevărului şi bunul simţ”. Catilinarul eminescian face parte din viaţă şi literatură şi explicarea lui are în vedere rădăcinile creşterii (sănătoase) şi ale pieirii. „fineţea unui cunoscător al naturii omeneşti”. O legiune de scriitori scorneşte însă „cai verzi”. Frapează. iar gazetarul/ scriitorul Mihai Eminescu îl înregistrează în starea lui naturală. se va orienta spre liberali. explicându-l/ arătându-l şi combătându-l. Mihai Eminescu evidenţiază concepţia sănătoasă a nuvelistului. între liberali şi conservatori şi care. Dar sunt şi trimiteri/ sugestii sociale. electorale şi culturale. a Partidului – Centru. Apreciind meritele „claselor pozitive”. vechi şi noi. fără o bază solidă. catilinarul e prezent şi în disputele dintre vechi şi nou. parlamentare etc. în corpul uman. Parabola lui Eminescu. Registrul catilinar este/ devine la Eminescu o măsură moştenită sau împrumutată şi asumată. prezenţa unor secvenţe/ episoade/ caracteristici catilinare şi în gazetăria culturală. stricându-le alcătuirea şi rostul. pervertindu-le şi îndepărtându-le de tradiţie şi de adevăr. social şi naţional. La Slavici actul intelectual al observaţiei şi viziunea sunt asociate cu „resumţiunea unor elemente preexistente din viaţa poporului”. Mihai Eminescu publică în „Timpul” din 1878 (vol. Boerescu. distinge între centrul italian şi cel românesc şi vede alunecarea (la noi) spre dreapta şi liberali. aşa cum prevăzuse gazetarul şi cum îi conturase parcursul şi-i făcuse necrologul. din care făceau parte ţăranii. pornind de aici. Catilinarul seamănă nestatornicie şi culege interes. „Naturile catilinare” eminesciene pot fi explicate mai bine dacă le asociem viziunea/ interpretarea scriitorului asupra „claselor pozitive”. la Eminescu. economice şi politice în publicistica scriitorului. Mihai Eminescu compară trecutul cu prezentul folosind criterii economice şi condamnând formele fără fond în care era plasată clientela politică. L. felul în care conturează Centrul I. problemele psihologice pe care le pune şi „fondul sufletesc al poporului”. istorice. Partidul – centru. istorice. Cu oprelişti de tot felul. de către Vasile Boerescu. Prezentând volumul Novele din popor de Ioan Slavici (456 pagini). dintre tradiţie . politice şi culturale româneşti ale secolului al XIX-lea. În accepţia eminesciană catilinarul pătrunde în diferite straturi sociale.). Rezultă importanţa aspectelor sociale. din 1881. pentru scriitor. la modă. stringente. „Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi îndestul că puterea productivă a vieţii româneşti n-a crescut. Important este însă. primejduind „gustul public. Opere X) un interesant articol de informare. etnice. Perspectiva polemică şi pamfletară corespunde realităţilor sociale.

Caragiale. stârnind reacţia scriitorului şi gazetarului Mihai Eminescu. Mihai Eminescu publică în „Timpul”. din 1879) are şi alte ilustrări complementare. scriitorul Ion Luca Caragiale. în aceeaşi perioadă. ci fac politică”. vituperând temperatorii şi denunţându-le procedeele parvenirii. catilinarii şi temperatorii atacă şi strică tradiţia şi organizarea socială. din 1879. două studii. în care intră adesea catilinarul. în 1876. din 1877 şi în „Convorbiri literare”. arată gazetarul. scrie Eminescu. catilinarii îşi lasă urma în prefacerile şi disputele cu privire la formarea civilizaţiei române moderne.Catilinari şi temperatori. apropiind-o de istorie. „Căci omul are pe atâta libertate şi egalitate pe câtă avere are. ca temei al dezvoltării şi consolidării economice şi al administrării. Iar cel sărac e totdeauna sclav şi totdeauna neegal cu cel ce stă deasupra lui” (Icoane vechi şi icoane nouă). cum sunt cele din Alexandru Ioan Cuza şi „sila de temporizare” din 1882 şi Partidul – Centru. Ce este Centrul (scris la un an după articolul lui Mihai Eminescu despre centru). 1876 şi în Opere) a avut şi varianta unei prelecţiuni populare. tinereţea etnică. în muncă”. Ca emanaţie a unei pături/ categorii sociale interesate. „Credem că nicio literatură puternică şi sănătoasă. la omul politic”. de Mihai Eminescu şi Ce este Centrul de I. curăţia de moravuri şi seninul neamului românesc” şi sunt opuse literaturii „de spital” a „catârilor intelectuali”. care trebuie „să codifice datina ţării lui” şi să dea soluţii pentru trebuinţele şi aspiraţiile poporului. Ca palimpseste. nu poate exista decât determinată ea însăşi la rândul ei de spiritul acelui popor. din 1879. Situându-se în spaţiul catilinarului şi al catilinarelor. O civilizaţie autentică are un corelativ economic îndestulător. capabilă să determine spiritul unui popor. la istoric. dereglându-le şi impunându-le interesele proprii. Farmecul adevărului şi al reprezentării naţionale constituie astfel obiectul artei. întemeiată adecă pe baza largă a geniului naţional”. din 1878. Exemplele din scrierile lui Slavici. Studiu despre Eminescu şi Caragiale 205 şi modernitate. Mihai Eminescu lărgeşte dezbaterea culturală. pot măsura influenţa austriacă asupra românilor din Principate şi . L. Vastele poeme lirico-dramatice/ marile compoziţii teatrale imaginate de Mihai Eminescu cuprind nuclee literare de mare forţă. ci iarăşi. Ilustraţiunea administrativă folosită de scriitor se referă la muncă: „bogăţia unui neam stă nici în bani. Ca idei şi termeni. o componentă conflictuală care deschide textul şi-l aşează sub specia devenirii. Preotul şi beamterul austriac. considerate definitorii pentru înţelegerea ideologiei sale. ele pot fi apropiate de articolul lui Ion Luca Caragiale. Avocaţii. pe baza accepţiilor stabilite de cei doi scriitori (prin articole precum Icoane vechi şi icoane nouă. Creangă şi Nicu Gane arată „sănătatea sufletească. a concepţiei social-politice şi a rolului statului şi al organismelor acestuia în viaţa publică. sunt inteligenţe „stricate” şi elemente „nesănătoase” (Icoane vechi şi icoane nouă). periclitate de răul universal. Seria astfel constituită a catilinarilor şi temperatorilor. aşa cum va proceda. Influenţa austriacă asupra românilor din Principate (în „Convorbiri literare”. sub genericul Înrâuriri asupra poporului român. din 1877 şi Guvernul liberal şi responsabilităţile sale. politică şi viaţă naţională. de Mihai Eminescu. depărtaţi de terenul vieţii naţionale şi de popor şi pescuind „în promiscuitatea San Franciscului din America dunăreană”. Aceasta se aplică tot atât de bine la „legiuitor. „Trântorii netrebnici” din învăţământ şi justiţie sunt criticaţi pentru că „nu învaţă nimic.

temperatură. Unul dintre cele mai importante articole politice ale lui I. Bucureşti. studiul cuprinde însă şi accente polemice şi parodice şi episoade teatrale. mentalităţi. Holberg şi Fr. indivizi/ cetăţeni şi activitatea economică pot fi apropiate de aprecierile lui Ioan Slavici făcute în această perioadă. aceasta atât în economia generală a statului cât şi cea individuală” … […]… Catilinarul individual şi colectiv e prezent astfel în corpul social. plătind dări. cât şi prin elemente de durată (apă. Intitulat simplu reportaj. Repertoriul şi actorii constituie direcţiile în care se poate acţiona pentru dezvoltarea teatrului românesc. rolul breslelor şi al ţăranilor etc. Autorul apare ca un „analist” politic. Victor Hugo. El a apărut în 1896. . În 1876. vanitate. Publicistică şi corespondenţă. ci pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni.206 Ioan DERŞIDAN compara soluţiile cu privire la acest raport/ această influenţă. armonia intereselor în cadrul statului. oamenii nimănui. iar ţăranul român reprezintă singura clasă pozitivă. scene carnavaleşti. precum Shakespeare. viscole. Caragiale este Culisele chestiunii naţionale. L. Repertoriul nostru teatral. Björnsen. L. situaţia românilor din Transilvania şi din Bucovina. de viaţă. mediu. populaţie nepomenit de veche. etnie. politică. adică guvern monarhic. iar ca dorobanţ „moare pe câmpul de război”. Ediţie îngrijită de Marcel Duţă. Prioritatea este a muncii. suntem români şi punctum” (Biserica şi şcoala românească sub dualism). căldură excesivă). De aceea. adică dreapta cumpănire între foloasele aduse de cutare cheltuială şi sacrificiile făcute pentru ea. „Constatăm mai înainte cu toate că românii nu sunt nicăieri colonişti. de tragi-comicul lumii de la noi (Studiu introductiv la vol. Daci sau romani. În art. el se speteşte. argumentând ideea vechimii şi unităţii noastre culturale./ … /. Eminescu susţine campania de presă a tinerilor şi (le) recomandă autori care prezintă poporul. Editura „Grai şi Suflet – Cultura Naţională”. Caragiale. ereditar. B. scrie autorul. Elogiul muncii şi al ţăranului caracterizează concepţia eminesciană cu privire la dezvoltarea societăţii şi rolul activităţii economice în această privinţă. Dan C. abstrăgând de la împrejurarea că o asemenea interesantă chestiune nu este de nicio importanţă. adică excluderea proletarilor condeiului de la viaţa publică a statului şi prin asta silirea lor la o muncă productivă. instituţii. Unele din părerile lui Eminescu cu privire la stat. I. dramaturgii spanioli. romani sau daci: e indiferent. mai veche decât toţi conlocuitorii lor. prin referinţele textului. secvenţe de viaţă şi definire climatică pronunţată a unor personaje. Mihăilescu scrie că în Estul european „politicul domină copleşitor mentalul colectiv” şi că scriitorul I. asigurarea stabilităţii şi autorităţii acestuia. stă acest interes faţă de meteorologie. 1999). Nici mai este astăzi chestiunea originei noastre. Hebbel. Alături de preocuparea lui Caragiale de social (prin temperatori) şi de lumea organică. „jucate cu artă şi ştiinţă”. Muncă. L. din 1870. scrie Eminescu. atât prin manifestări accidentale (precipitaţii. parveniţi. Caragiale a fost preocupat „divergent” de putere. Mărcile subiective şi expresive sunt pregnante. Avem în vedere mai ales rolul statului. ne trebuie trei lucruri: „Stabilitatea. Economia. în „Ziua” şi într-o broşură şi poate fi citit ca un „studiu” politic. în operă şi în documentele de însoţire a acesteia. Mihai Eminescu prezintă. mai mult ori mai puţin absolut. presiune atmosferică şi influenţă a soarelui). venituri. L. în „Curierul de Iaşi”. iluzii şi relativisme.

Personalitatea statului şi organele puterii. Catilinarii eminescieni fac parte din amplele construcţii mitice şi sociale. Transcrieri. I-II. Ediţie critică de D. Eminescu M. în condiţiile falangei junimiste. I. Editura Saeculum I. Antologie.. 2. Opere. 1999. Note de lectură. Note de curs. prefaţă de Eugen Simion. deşi străbat/ ilustrează acelaşi algoritm al interesului personal în dauna celui colectiv. ale scriitorului şi aparţin dezbaterilor din epocă printr-o calibrare a voinţei şi a instinctului de refacere a lumii şi de înţelegere a întregului. 1977. a catilinarilor. I-V. Antologie.. Opere. Eminescu M. Bucureşti. Literatură populară (II). vol.. II. Statul. Editura Univers Enciclopedic. atât proiecţia istorico-socială eminesciană. Publicistică (IV şi V). Studiu despre Eminescu şi Caragiale 207 Înregistrarea catilinarilor pornind de la „aparatul greoi şi netrebnic al semicivilizaţiunii”. 1952. 1980. Editura Vestala. Modernismul românesc îşi anexează. 1985. 1999. Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale. ca motor al istoriei (uns bine). note şi comentarii de D. catilinarii şi temperatorii ca dimensionări politice.O. Imaginarului caragialian îi aparţin temperatorii. Frapează. Poezii. în cazul celor doi clasici. Eminescu M. dar exemplele sunt altele.. Editura Cartea Românească. Bucureşti. al angrenajului politic şi social din care fac parte. Ediţie îngrijită de D. Bucureşti. prefaţă. Bucureşti. gazetăreşti şi lirico-dramatice. cu numeroase achiziţii şi exemple referitoare la tradiţie şi imaginar. Poezii (I). Vatamaniuc. vol. Dicţionar de rime. 1999. note şi comentarii de D.. I-VII. 1943. 5. Eminescu M. Vatamaniuc. Ediţie. Editura Saeculum. 7. Bucureşti..Catilinari şi temperatori. Corespondenţă. Eminescu M. Ediţia Grai şi Suflet – Cultura Naţională. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II” (apoi Academia Română). Teatru. 6. 1963. 1958. Transcrieri. 3. Editura Univers Enciclopedic. ale căror instincte şi manifestări îi diferenţiază în angrenajul social şi-i justifică tipologic. Eminescu M.O. Eminescu M. 1983. I-XVII. de la personalul însărcinat cu „pisarea apei în piuă” şi de la „formele goale” se aseamănă cu cea a temperatorilor. Bucureşti. Note de lectură. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. 1993. 2002). Ediţia Perspessicius (continuată de Dimitrie Vatamaniuc şi Petru Creţia). I. Proză literară. Poezii. 1999. 1989. Viaţa culturală românească (1870-1889). reactualizaţi/ reinventaţi printr-o identificare şi livrare contemporană. în epoca marilor clasici. 1995.. Note de curs. 1987. Nordul caragialian. Vatamaniuc. Fragmentarium (III).. prefaţă. 2003. Excerpte. . Funcţiile şi misiunea sa. Proză. Excerpte (VII). texte şi comentarii de D. meteorologic şi temperamental (pentru nivelul lingvistic şi atitudinal al temperatorilor vezi şi Ioan Derşidan. pregnantă. Bucureşti. Traduceri. Vatamaniuc. Traduceri. Bucureşti. prefaţă. Murăraşu. 1939. cât şi modul de funcţionare diferit al temperatorilor caragialieni. vol. Statul. 4. 1984. Publicistică. Ediţie de Petru Creţia. vol. Corespondenţă (VI).. istorice şi culturale ale acestui proces şi embleme ale celor doi scriitori.

1963. I-VII). 1998. Editura Humanitas. Despre lume. note şi comentarii de D. 1997. Caragiale I. Scrisori şi acte. L. VI. Caragiale I. 9. Ediţie îngrijită de Paul Zarifopol. IV. Nuvele şi schiţe... Bucureşti. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”.. Ediţie îngrijită de Şerban Cioculescu.. 1938. Caragiale I. Bucureşti. L. coordonator Marin Bucur. 12. prefaţă şi note de Şerban Cioculescu. Ediţie îngrijită. Mihăilescu.. I-II. Vatamaniuc. Bucureşti. Bucureşti. L. Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională. prefaţă. Opere (vol. Bucureşti. Mihăilescu. literatură şi versuri.. Eminescu M.L. Corespondenţă... Editura Grai şi Suflet . 1939. Nimic fără Dumnezeu. artă şi neamul românesc. Caragiale I. 1931. Editura Saeculum I. 14. L. prefaţă şi note de D. Cu o prefaţă de Alexandru Paleologu. Ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu. V.. 1930. 1932. 10. 11. Basarabia – pământ românesc samavolnic răpit. Bucureşti. Antologie. 1942. I. Bibliografie Caragiale I. III. 1999. Eminescu M. Vatamaniuc. Editura Anastasia. Articole politice şi cronici dramatice. II.. Editura „Cultura Naţională”.O. 1997. L. 13.. L. 1999.Cultura Naţională. Selecţia textelor şi Cuvânt înainte de Dan C. Ediţie îngrijită de Marcel Duţă. Studiu introductiv de Dan C. Publicistică şi corespondenţă. VII.O.P. 15. 1938. . 1997. Bucureşti. Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională. Teatru. Antologie. Caragiale I. Bucureşti. E.208 Ioan DERŞIDAN 8. vol. Opere. Reminiscenţe şi notiţe critice. Notiţe critice. Editura Saeculum I.

Grebla moşneagului. atunci apare întrebarea. Moşneagul are greblă. Sau. de ce prin structuri formal-identice. Cu alte cuvinte. e vorba de perechile de enunţuri de tipul Ioana dă cu var – Ioana văruieşte.209 SUGESTII PRIVIND ACTUALIZAREA NUMELUI ÎN COMPONENŢA UNITĂŢILOR SINTACTICE ALEXANDRU DÎRUL Academia de Ştiinţe a Moldovei. de exemplu. de exemplu. de ce prin grupuri (/îmbinări) de cuvinte ce reproduc acelaşi tipar (/model) structural cu acelaşi indice gramatical (tip: căldare de lemn – căldare de vin – căldare de muls) se exprimă lucruri diferite: prin prima se indică materia din care este fabricată căldarea prin a doua – conţinutul căldării. Numărul problemelor privind structura limbii care nu-şi găseşte soluţie în gramatica tradiţională poate fi continuat. În parte aici (în gramatica tradiţională) noi nu aflăm răspuns la întrebarea. Ion prinde peşte – Ion pescuieşte. Institutul de Filologie Taximonia bazată pe gramatica tradiţională nu vine să propună soluţii rezonabile pentru elucidarea unor probleme privind structura limbii. În parte. În gramatica tradiţională nu găsim răspuns nici la întrebarea de ce prin enunţuri cu structuri diferite se exprimă acelaşi conţinut. Moşneagul . pe lângă semnificaţia lor referenţială mai exprimă ceva suplimentar ce nu se conţine în înţelesul acestora. utilizând în acest scop unii indici gramaticali. vom obţine o informaţie mult mai bogată decât sensul referenţial al celor două substantive: Un moşneag cu greblă. dacă se consideră că semnificaţia cuvântului cu valoare de substanţialitate. primele enunţuri din fiecare pereche au structura gramaticală „subiect-predicat-complement direct”. cărui fapt datorăm situaţia că două sau mai multe cuvinte. tip Ion mănâncă toată plăcinta. de exemplu. se exprimă sensuri diferite. În parte. în gramatica tradiţională nu se răspunde la întrebarea. nu explică faptul. cu toate că în conformitate cu gramatica tradiţională. prin a treia – destinarea recipientului dat. Moşneagul repară grebla. iar cele de a doua – structura „subiect-predicat”. prin care se exprimă acelaşi înţeles în fiecare pereche. îmbinate prin subordonare. gramatica tradiţională. Vorba e că îmbinând. se prezintă drept o reflectare a denotatului (adică drept relaţie a semnificatului cu un obiect anumit din realitatea ambiantă). iar în unele situaţii chiar şi anumite forme verbale personale. Dar ceea ce urmează a fi subliniat în mod deosebit este faptul că în gramatica tradiţională nu aflăm răspuns clar la întrebarea. Moşneagul a mai făcut o greblă. în diverse moduri substantivele moşneag şi greblă. printre care şi unităţi lexicale legate în mod mediat cu denotatul. şi Ion mănâncă toată ziua. de ce prin structuri formale similare se exprimă stări de lucru diferite. Petrea face praf – Petrea prăfuieşte. ce trebuie să reflecte o unitate sintactică care conţine două sau mai multe unităţi lexicale. care porneşte în analiza structurii limbii de la aspectul ei formal. Moşneagul adună cu grebla.

adică tot ce nu ţine de esenţele de sine stătătoare) determină modul de existenţă sau de manifestare a obiectelor (Сусов. caietul elevului. 15). 6-7). Susov. El poartă caracter generalizant: cuvinte de aceeaşi clasă categorial-semantică.210 Alexandru DÎRul vede grebla.. Dacă s-ar încerca să se formuleze în două cuvinte ce este general pentru construcţiile sintactice înşirate. dintre care primul numeşte un obiect fabricat (/confecţionat) şi cel de al doilea – materia (casă de bîrne. E ceea ce-i face pe cercetători să afirme că printr-o unitate sintactică se redă mai mult decât se exprimă prin unităţile lexicale îmbinate.). îmbinîndu-se. Totodată urmează a relata că un raport sau altul dintre două elemente referenţiale nu este strict individual doar pentru cazul concret dat.). p. raportul de apartenenţă se va exprima nu numai prin îmbinarea grebla moşneagului. cărţile lui Ion etc. Vorba e că obiectele din lumea ambiantă. Totodată se va ţine seama de faptul că relaţiile dintre obiecte sunt tot atât de reale. Faptul că cele două substantive fac parte dintr-un însemnat număr de diverse îmbinări (/grupuri) de cuvinte şi de enunţuri se datoreşte împrejurării că între obiectele numite de cele două substantive. capra vecinului. la nivel de suprafaţă (/în planul expresiei) prin diferite moduri de îmbinare ale acestora. Lemnarul ciopleşte cu barda. numeroasele raporturi ce se pot stabili între cele două substantive referenţiale se obţin. Pescarul pescuieşte cu undiţa. De exemplu.) + verb tranzitiv + prepoziţie + substantiv (Acuz. Eleva scrie cu creionul etc. După cum se poate uşor constata. raporturi. după cum subliniază Iv. utilizându-se în acest scop diverse mijloace suplimentare. (Сусов. prin îmbinarea Grebla moşneagului pe lângă semnificaţia referenţială a celor două substantive (fiinţă umană şi obiect) se mai arată că fiinţa (moşneagul) este posesorul obiectului (greblei). reproduc acelaşi tipar (/model) structural şi exprimă acelaşi raport situaţional-semantic. De exemplu. Căci unul este raportul dintre obiectele respective reprezentat prin îmbinarea Grebla moşneagului (raport de apartenenţă). sania unui prieten.Moşneagul ţine grebla. raporturile instrumentale se vor exprima nu numai prin enunţul Moşneagul adună cu grebla ci şi prin numeroase structuri constând din „substantiv (Nom. ca şi obiectele (/lucrurile) legate prin ele şi că „dezvăluirea” caracterului relaţiilor respective se poate obţine prin analiza obiectelor (/lucrurilor) corelate. acţiuni. ci prin anumite situaţii (sau stări de lucru) în care acestea apar drept elemente de sprijin (/temelie). Calităţile (proprietăţi. caracteristici etc.. în realitatea ambiantă se pot stabili numeroase şi diverse tipuri de relaţii. deosebirea dintre ele fiind marcată prin diferite modalităţi de îmbinare ale lor. inclusiv forme finite ale diverselor verbe. ci şi prin numeroase grupări constând din „substantiv (la nominativ) + substantiv (la genitiv)”: găina babei. Moşneagul vinde grebla etc. altul – reprezentat prin anunţul Moşneagul a făcut o greblă (raport actanţial-obiectual) şi al treilea – obţinut prin enunţul Moşneagul adună cu grebla (raport instrumental) etc. p.)” (Meşterul bate cu ciocanul. ne sunt date nu ca ceva în sine. va trebui să se constate că avem comun aici diverse relaţii (raporturi) dintre o persoană (moşneag) şi un obiect (greblă). Raporturile de materie se vor exprima prin îmbinări substantivale constând din două substantive („substantiv (N-A) + de + substantiv [Acuz]”). . stări. etc.

– raporturi partitive etc. o garafă de vin. dar prin substantive de altă factură semantică se exprimă o serie de alte raporturi (a se compara: o cană de lapte. nu depăşeşte 35-40 de unităţi). Această reflectare schematică apare drept rezultat al transformării de către conştiinţă a multiplelor imagini senzorial-individuale şi al sustragerii din ele a unor trăsături invariante (Сусов. În determinarea tipului de raporturi semiologice situaţionale dintre cuvintele îmbinate un rol deosebit revine semnificaţiei conţinutale a cuvintelor îmbinate. la fel precum din mulţimea de imagini concret-senzoriale ale obiectelor empirice concrete (de ex. în principiu. limba se sprijină pe combinatorie. sub aspectul structurii sale. deşi îmbinările cană de alamă. care se manifestă la toate nivelele. În ordinea aceasta de idei I. este fondat pe conceptul de combinare. în cel de al doilea – între cele două substantive ce numesc un recipient (cană) şi un lichid (apă) se pot stabili doar raporturi de conţinut etc. capacitatea de formare a unităţilor lexicale este inepuizabilă). un sac de grâu. au la temelie principiul de actualizare a numelui. – raporturi de conţinut. prin combinarea lor se obţine o cantitate infinită de cuvinte (cantitatea de cuvinte dintr-o limbă naturală la o anumită etapă de evoluţie poate fi finită. dispunând de o cantitate relativ neînsemnată de foneme (numărul acestora într-o limbă. o căldare de apă. La fel prin combinarea unei cantităţi chiar limitate de cuvinte . mijloc de sat. virtual. ouă de struţ. Susov relatează că în conştiinţa vorbitorului se reproduce fiecare situaţie empirică în totalitatea sa cu toate particularităţile sale mai importante şi mai puţin importante în întregul aspect concret al său. oală de lut. picior de masă etc. noţiunea de masă în genere). întrucât în primul grup de cuvinte între substantivul cană prin care este numit un recipient şi substantivul alamă prin care este numită materia din care poate fi confecţionat un vas se pot exprima doar raporturi de materie. pe care-l vom numi convenţional semiologic în continuare. obţinându-se pe calea aceasta o vădită economie de mijloace glotice. p. fecior de boier. Noţiunea de raport semantic.Sugestii privind actualizarea numelui în componenţa unităţilor sintactice 211 gard de nuiele. De bună seamă. acoperiş de casă. este legat de situaţie (Susov) – ca fapt al conştiinţei. De bună seamă. Prin acelaşi model de îmbinare. – raporturi generative. 22-23). adesea. de percepţie şi imagini ale unor mese aparte) se construieşte o imagine a obiectului (de exemplu. cană de băut reproduc acelaşi tipar structural. având chiar două elemente comune (cană de). ciorapi de lână. la rândul său.). cât şi multe altele nemenţionate. Cazurile menţionate. o canistră de benzină etc.). precum şi tipurile şi funcţiile acestor elemente. De exemplu. Aceasta se („proiectează”) „imprimă” în conştiinţă. căpşune de munte. ea se prezintă drept o reflectare schematică care reproduce doar segmentarea faptului obiectiv într-o anumită cantitate de elemente separate. dar. ele exprimă totuşi raporturi diferite. Spre deosebire de imaginea senzorial-concretă a unei anumite situaţii empirice. care. cană de apă. Mulţimea unor asemenea imagini concrete senzoriale „se însumă” într-o imagine globală totalizatoare astfel că numeroaselor imagini ce corespund viziunilor senzitive li se opune la treapta logică o singură situaţie abstractă. vârf de munte. vin de Cotnari etc. făină de grâu etc..

Mai cu seamă acest specific se manifestă la nivelul sintactic. construcţii prepoziţionale. o cantitate infinită de propoziţii concrete (poate fi limitată doar cantitatea de tiparuri ale construcţiilor sintactice) etc. p. De altfel. p. 88). iedul zburdă. călător obosit. în special prin subordonare. Între determinanţii propriu-zişi şi determinantele atributive.. p. ciubote de iuft. final. subliniindu-se că „Distribuţionaliştii <…> consideră că descoperirea relaţiilor sintagmatice constituie obiectul fundamental al investigaţiei lingvistice. posesivă. deoarece limba este înainte de orice o combinatorie (Ducrot et. o proprietate. mod bazat în fond pe principiul subordonării. o trăsătură. Şi în continuare: „Suntem pe deplin îndreptăţiţi să presupunem că <…> în însuşirea de a-şi construi semnele dintr-un număr limitat de figuri – am găsit una dintre caracteristicile esenţiale ale structurii fiecărei limbi” (o. cauzal etc. Susov. ceea ce pare important. p. Determinările cu ajutorul cărora se actualizează un obiect. relatând că „limba e alcătuită în aşa fel. numit de substantiv sunt multiple şi variate. După cum subliniază I. 89) „pentru a fi capabilă să-şi formeze oricând semne noi. modal. prin calităţi. este determinarea obţinută prin corelarea obiectului dat cu alt obiect (sau cu alte obiecte) din realitatea ambiantă.. în primul rând. în felul acesta se determină modul de existenţă sau de manifestare a obiectelor (Сусов. Prin mijlocirea acestora se notează o calitate. copil alintat etc.. 176). un obiect poate fi actualizat de asemenea printr-o caracteristică dinamică. după anumite modele. o determinare cantitativă. demonstrativă. acesta constituind esenţa structurii sintactice a limbii. Odată ce se afirmă că din sarcina cercetării şi descrierii faptelor de limbă fac parte descrierea (exprimarea) obiectelor din lumea ambiantă şi a relaţiilor dintre acestea. articolele de tot felul) constituie un . realizându-se în modul de îmbinare a cuvintelor. dar adesea trecut cu vederea. Determinanţii propriu-zişi (dintre aceştia fac parte. 89). prin aplicarea determinărilor. încât într-un mănunchi de figuri aranjate în nenumărate feluri îşi poate construi o mulţime nesfârşită de semne. rană sângerândă. Asupra faptului dat se atrage atenţia în „Noul dicţionar enciclopedic a ştiinţelor limbajului”. Or. drept actualizator al substantivului şi deci drept integrator al acestuia într-un enunţ. care. la rândul său. dimensională etc. (băiat cuminte. p. ea n-ar fi putut servi ca instrument utilizabil pentru atingerea scopului” (Hjelmslev. c. Vorba e că actualizarea obiectelor desenate de cuvintele denominative se obţine. poate fi corelat cu diverse circumstanţe de ordin temporal. Combinarea în cadrul limbii are un specific al său. în cercetările de gramatică esenţa trebuie să o constituie anume raporturile dintre obiectele numite de cuvintele îmbinate. verbe la forme finite ş. se obţine actualizarea numelui. procedeu care se află la baza transformării unităţilor denominative în unităţi comunicative. dat fiind că sensul propriu-zis al cuvintelor în forma lor denominativă şi diversele clasificări ale acestora sunt puse pe seama lexicologiei. spaţial. inclusiv cele dinamice. există deosebiri vădite. Dacă limba n-ar fi fost alcătuită astfel. un semn. 16). etc. cuvinte noi sau rădăcini noi” (o.. c. forme cazuale de substantive. Asupra acestei proprietăţi a limbii atrăgea atenţia Luis Hjelmslev. al. a.. de regulă.). Prin îmbinarea cuvintelor.212 Alexandru DÎRul se pot construi. poate fi considerat orice element cu funcţie determinant-atributivă (adjective de tot felul.

fiind definită drept relaţie (/raport) dintre două elemente lexicale. De altfel. suferinţă adâncă. 19).: respiraţie adâncă. В. făcând totodată legătură cu denotatele respective. după cum am relatat în câteva materiale publicate anterior. dintre care utilizarea determinantului este solicitată (/impusă) de semantica elementului determinat (e vorba de fapt de compatibilitatea semantică-combinatorică a două unităţi lexicale). un copil sprinten. făcându-se dependente de acestea. întrucât numai în felul acesta îşi precizează propriul sens (cf. fiind utilizate pentru actualizarea obiectelor numite de diverse substantive. casele celea înalte etc. iar cel de al doilea se alătură adjectivului determinant. în îmbinarea băiatul cel înalt. Actualizarea (/identificarea) cuvântului. Vasile merge [cu noi]. pot „conlucra” cu determinantele atributive (bărbatul acela balcâz. obiectual. p. fenomene. caracterizându-se printr-o anumită autosuficienţă semantică şi funcţională. circumstanţiale). purtând caracter determinant. lui Vasile îi merge. Vorba e că limba îşi organizează astfel lexicul pentru ca să dispună. În linii mari. Din perspectivă referenţială numai cuvintele din prima categorie reflectă nemijlocit denotatul. De exemplu în îmbinarea trăsura lui popa prin determinantul lui este marcată forma cazuală de genitiv a substantivului popa. În lingvistica contemporană. câmp verde.). De exemplu. dinamice. au o funcţie deosebită de aceea a cuvântului determinat. râpă adâncă.. obţin legătura cu denotatul numai prin mijlocirea cuvintelor ce au legătură nemijlocită cu denotatul. trebuie căutat în modul de stratificare categorială a vocabularului limbii. trenurile merg [astăzi]. d. îndeplinind.). lucruri (acestea constituie marea majoritate) şi pe de alta. complementativă. coniacul merge cu lămâie etc. se mai deosebesc relaţii de dependenţă complementative . în fond. circumstanţial etc. Or. rană adâncă. rolul de integrator al substantivului în enunţ. după cum s-a menţionat supra. e. caracteristici de diferită natură (imanent-statice. somn adânc etc. copil deştept etc. marcându-se funcţia atributivă a acestuia. cuvintelecaracteristice adânc şi merge. devin dependente de ele. Spre deosebire de determinanţi care se prezintă drept nişte auxiliare utilizate numai împreună cu substantivul (mai larg – cu numele). De exemplu. Celelalte. ceasul merge. pe de o parte. – unul din determinanţi (-l) face corp comun cu substantivul determinat. fie la determinant. odată ce legătura de dependenţă (/de subordonare) care stă de fapt la baza organizării structurale a limbii. dacă determinativul de tipul adjectivelor.. după cum s-a putut observa. predicativă (a se vedea: Долгова О. de unităţi lexicale prin care denumeşte obiecte. Determinanţii. fiind corelate cu substantivul printr-un anumit tip de legătură: atributivă. este legată de îmbinarea cuvintelor.. copilul merge. determinările caracterizatoare dispun de un anumit conţinut semantico-sintactic: calificativ procesual. atunci trebuie să se admită că relaţia de dependenţă nu se reduce doar la relaţii atributive de tipul: munte înalt. determinanţii propriu-zişi nu sunt în stare să exprime asemenea funcţii: ele se alătură fie la determinat. mecanismul de îmbinare a cuvintelor. afară de relaţiile de dependenţă atributive propriu-zise caracteristice pentru îmbinările nominale.Sugestii privind actualizarea numelui în componenţa unităţilor sintactice 213 tot cu substantivul şi servesc drept indici ai funcţiilor sintactice ale acestora în cadrul unităţii sintactice. am putea spune că acest mecanism se sprijină pe principiul corelării cuvântului cu referentul. Or..

autobuz nemţesc. El păstrează într-un anumit grad funcţia pe care o are în situaţia empirică ce a servit drept bază pentru apariţia unei noi situaţii (Сусов. şatră ţigănească. şi caracter predicativ. p. Iv.214 Alexandru DÎRul şi relaţii de dependenţă predicative (o asemenea clasificare întâlnim de acum la Smirniţky Al. 1957. prin îmbinarea de cuvinte manta soldăţească se exprimă raportul dintre manta şi soldat. În lucrările de lingvistică întâlnim însă şi alte clasificări ale relaţiilor (raporturilor). raporturi temporale (яровой ячмень) etc. ci şi prin corelarea lui cu alte obiecte. inclusiv prin adjective formate de la nume proprii (васин кафтан. Prin grupul de cuvinte stîncă pietroasă este notat un raport de materie dintre stîncă şi piatră. 28). În limba română exprimarea caracteristicilor raportuale dintre două obiecte prin mijlocirea adjectivelor relative determinante este limitată la un număr neînsemnat de tipuri structurale de felul: glugă ciobănească. la stabilirea cărora se iau în consideraţie şi o serie de alţi parametri (despre tipurile de relaţii în lingvistica românească a se vedea: Mihaela Secrieru. lui Vasile i s-a dăruit un cal. fiind destinată acestuia.. harnaşament . I. în lucrarea lui Синтаксис английского языка. raporturi de destinaţie (конская сбруя). prin grupul de cuvinte ciorbă sărată se exprimă un raport dintre obiectele ciorbă şi sare. acesta prezentându-se drept o caracteristică a stîncii. drept echivalent în GALR este folosită locuţiunea terminologică adjective categoriale). Susov subliniază că în cazuri ca acestea adjectivul format de la substantiv nu pierde definitiv sensul de substanţialitate (de obiect). specificându-se că mantaua face parte din echipamentul soldatului. şi caracter complementativ. După cum s-a relatat de acum. În cele ce urmează atenţia se va concentra asupra raporturilor situaţionalsemiologice care vin să refragmenteze clasificările formal-sintactice. Majoritatea îmbinărilor construite în limba rusă cu adjective categoriale sunt redate în limba română prin îmbinări de cuvinte în care elementul determinant prin care se exprimă caracteristica raportuală dintre două obiecte este reprezentat prin substantive la formă cazuală sau substantive precedate de prepoziţii (cf. mai detaliate. p. de exemplu. Totodată raportul respectiv se prezintă drept o caracteristică a mantalei. costum bărbătesc. Vasile are un cal). În limba rusă prin adjective categoriale se exprimă raporturi de posesie.: Calul vecinului. De exemplu. actualizarea unui obiect reprezentat prin substantiv se obţine nu numai prin caracteristici exterioare sau interioare ale sale.: uşă de sticlă. E vorba de raporturile actanţiale şi circumstanţiale care din perspectivă formal-sintactică pot purta şi caracter atributiv. Prin acestea în limba rusă este redată o serie de caracteristici raportuale dintre două obiecte. анютины ботики). raporturi de posesie se exprimă în mod diferit (cf. corelare care se simte chiar şi într-o structură unde determinantul este prezentat prin adjectiv. patinele lui Petrea. 164). Nivelul sintactic al limbii române. M. Sau. 1998). În vocabularul acesteia un loc special ocupă aşa-numitele adjective relative (относительные прилагательные. ca de exemplu: raporturi de materie (стеклянная дверь). relatându-se că ciorba se caracterizează printr-o concentrare ridicată de sare. De exemplu. Modul de a reda (/a nota) prin adjective diferite raporturi dintre două obiecte este caracteristic mai cu seamă pentru limba rusă.

Că prin verb se exprimă o caracteristică individualizatoare a obiectului determinat de acesta. fiind un determinant al numelui-subiect exprimă totodată un raport de „sustragere” la care sunt implicate trei obiecte (Ion. Bere de Chişinău. Complementele în asemenea situaţii sunt organic legate de verb. a se da în vânt. – Bocancii sunt destinaţi soldatului/soldaţilor. verbul este acela care prin semantica sa determină tipul raportului semiologic dintre obiectele numite de substantive. a da o palmă etc.). pe de o parte. Susov tratează verbul (având în vedere în fond verbele tranzitive prin care se exprimă relaţiile dintre obiectul-agent şi obiectul-pacient) drept semnraport (признак-отношение) (Сусов. la fel cum se face aceasta printr-un adjectiv. iar pe de alta. – Ion locuieşte în Frumuşica. . verbul a da în funcţie de sensul elementului extensor sau complementativ exprimă diverse raporturi semantice în componenţa construcţiei din care face parte (de ex. se confirmă şi de faptul că de la un verb determinant al substantivului poate fi derivat un substantiv tot aşa cum se poate forma un substantiv de la un adjectiv determinant. În primul enunţ verbul-predicat. Susov socoate că acesta conţine în sine. 60). Considerând verbul-predicat o categorie complexă cu două etaje (двухэтажная категория). a da dovadă. a da din mână. În construcţiile cu substantive în funcţie de determinante este mai bine sesizat caracterul raportual al adjunctului (al atributului). astfel încât unele îmbinări constituite din verb şi compliniri se univerbalizează.Sugestii privind actualizarea numelui în componenţa unităţilor sintactice 215 pentru cai. 27). un munte înalt – muntele este înalt). se arată totodată o relaţie dintre trei „figuranţi” (bunică – nepoţei – bomboane). bocanci de soldat. un copil bolnav → bolnavul). Aceasta se vede din compararea îmbinărilor nominale cu enunţurile ce conţin substantivele îmbinărilor date. obiectul numit de acesta conţinând implicit şi o caracteristică (cf. Vorba e că actualizarea numelui (în fond a substantivului) se face atât prin determinări (/caracteristici) statice (imanente). fapt ce-l face să între în corelaţie cu o serie de substantive la o formă sintactică sau alta. Bunica împarte bomboane nepoţeilor. Iv. S-ar putea presupune că determinanţii reprezentaţi prin anumite forme sintactice ale substantivului (forme cazuale cu sau fără prepoziţie) au putut lua naştere în construcţii predicative (enunţuri). De altfel. Ion din Frumuşica. o poziţie pentru denumirea semnului (atribut). figurând aici drept compliniri ale sensului verbului-predicat. Astfel că fiind un determinant al unui subiect verbul-predicat este totodată şi mijlocul prin care acesta este corelat cu alte obiecte. p. De exemplu. formând împreună un fel de frazeologism. – un semnificat (означающее) prin care este redat sensul de existenţialitate (predicator) (Сусов. orz de vară). A se compara: Casă din bârne. cât şi prin determinări (/caracteristici) dinamice (a se compara: ied zburdalnic – iedul zburdă. devenind verbe în care implicit se conţin şi unele compliniri şi deci un anumit raport.: sportivul aleargă → alergătorul. – Casa a fost construită din bârne. – Berea este fabricată la Chişinău. La baza univerbului se află.: a da cu var. De altfel. Vorba e că verbul determinant al substantivului la rândul său. p. călător obosit – călătorul obosise. a da cu piciorul. De exemplu: Ion scoase pupăză din scorbură. În cel de al doilea enunţ prin verbul determinant (împarte) exprimându-se un raport de distribuţie. I. pupăza şi scorbura). a da de lut. are nevoie de anumite precizări pentru a concretiza un sens al său sau altul.

verbul prin semantica sa determină tipul de raporturi.216 Alexandru DÎRul fie rădăcina verbului-predicat. în enunţul Vecinul afânează stăruitor cu grebla în fiecare zi terenul după casa sa verbul a afâna este elementul pe care „se sprijină” toate raporturile din enunţ: un . reprezentate prin nume la diferite forme sintactice. sunt extrem de numeroase şi foarte variate sub aspect semantic. Vasile a prefăcut cocioaba într-un palat etc. În parte. fie aceea a substantivului-complinire (cf. unde prin verbul a ciopli se exprimă nu numai acţiunea de [a tăia aşchii] realizată de un agent (în cazul nostru de dulgher) ci şi raportul acestuia cu un obiect [doagă] şi totodată cu un instrument [bardă]. Vasile cântă o melodie → Vasile cântă. pe lângă acţiunea de [a afâna solul] se mai arată că agentul acţiunii foloseşte drept instrument grebla. Mai mult. a transforma. a preface. a schimba. E vorba de situaţii ca în enunţul: Dulgherul ciopleşte o doagă cu barda. Băiatul cere un toc) şi terminând cu raporturi spaţiale şi temporale. a. exprimarea raporturilor transgresive se obţine prin structurile predicative ce conţin verbe care fac parte din grupul verbelor transformării (a preschimba. Trebuie relatat. Primarul s-a întors după adunare. Două momente pare să ne poată ajuta la explicarea caracteristicilor raportuale privind actualizarea obiectelor prin structuri predicative. În cazul nostru ne vor interesa nu toate verbele existente în limbă ci doar acelea care prin semantica lor stabilesc relaţii între obiecte. şi de rolurile semantice ale substantivelor cerute de capacitatea valenţială a verbului. De exemplu. inclusiv în situaţiile când acestea din urmă fac parte din structuri predicative.). pe de alta. Clasificările semantice ale verbelor sunt destul de variate. Bunica povesteşte nepoţeilor o poveste etc. E vorba de tipurile semiologice ale verbelor predicative. a modifica. dar în cazul acesta actualizarea se obţine prin corelarea obiectului determinat cu alte obiecte. Se trezeşte în zori. S-ar putea afirma. De exemplu. adică din enunţuri. fenomene. Aceasta o dovedeşte şi faptul că acelaşi verb-predicat. Denumirea generală a subclasei de verbe respective este adesea şi denumirea raportului generalizant obţinut. evenimente (vecina cheamă câinele. prin care sunt denumite diverse obiecte şi lucruri din realitatea ambiantă serveşte pentru redarea mai multor caracteristici raportuale în vederea actualizării numelui-subiect. astfel. putând avea mai multe compliniri şi extensiuni. prin care se indică rama desfăşurării acţiunii în spaţiu şi timp (tip: Doarme pe prismă.: Ion prinde peşte → Ion pescuieşte. printre altele. începând cu raporturile obiectuale. Dar nu totdeauna sensul verbului predicativ este decisiv în determinarea (/fixarea) tipului de raport al obiectului agent (respectiv a subiectului) cu alte obiecte din realitate în vederea actualizării primului. fiind un factor definitoriu în privinţa aceasta. Lebăda se preschimbă într-o fată. De exemplu: Apa s-a transformat în gheaţă. Vecinul dă cu grebla → Vecinul greblează etc. că prin verbele tranzitive se actualizează un nume. fapte. Atenţia se va concentra asupra verbelor predicative care exprimând o acţiune. varietatea în cauză fiind determinată de parametrii aflaţi la baza clasificării. că raporturile exprimate de îmbinările verbale. pe de o parte. Petre bea vin → Petre bea. mai implică şi semnificaţia de relaţie dintre două sau mai multe obiecte. Lucrează în câmp).).). organic legate cu semantica verbului (tip: Vasile strică nuci. prin univerbul a grebla. a metamorfoza ş. Popa se duce la biserică.

4. И. Cele de mai sus vin să confirme teza că mijloacele de actualizare a numelui (în fond. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Stabilirea şi descrierea tipurilor de determinări raportuale drept actualizatori ai numelui pare a fi o sarcină actuală a lingvisticii contemporane. 7. a substantivului) în enunţ sunt destul de numeroase şi variate. . Printre acestea un loc special ocupă raporturile obiectului determinat (acesta îndeplineşte de regulă rol de subiect al enunţului) cu alte obiecte din realitate. raporturi transgresive sau translative (Vasile prefăcu cocioaba sa într-un palat). 1998. destul de variate sub aspect semantic. Смирницкий А. 2005. – Тула. – Moscova. Prolegomena… 3. Семантическая структура предложения. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. – Iaşi. 5. raporturi distributive (Bunica împarte colivă nepoţeilor). 2. Синтаксис как наука о построении речи.Sugestii privind actualizarea numelui în componenţa unităţilor sintactice 217 raport obiectual (Vecinul afânează terenul). – Bucureşti. Nivelul sintactic al limbii române. raporturi ilative (Vasile pătrunde în încăpere). Hjelmslev Louis.] în casă. Schajefer Jean-Marie. Situaţia s-ar putea explica prin faptul că în enunţul dat majoritatea raporturilor o constituie raporturile circumstanţiale. 1998. circumstanţa în casă prin care se exprimă un raport spaţial se poate îmbina cu un număr însemnat de verbe. I. 1980. 1973.. 6.: Vasile se află [/doarme /citeşte /cântă/mănâncă /plânge/scrie/învaţă etc. De exemplu. raporturi ablative (Vasile cade de pe acoperiş) etc.. Înţelesul concret al verbului este important la exprimarea unor raporturi necircumstanţiale actanţiale ca.. de exemplu. Синтаксис английского языка. – Bucureşti. Semanticii verbului predicativ îi revine sarcina de a diferenţia sub aspect semnificativ tipurile de raporturi necircumstanţiale între ele. raporturi deliberative (Vasile povesteşte despre război). Сусов И. reprezentate de regulă prin substantive cu funcţie de compliniri şi / sau de extensori ai verbului predicativ. un raport instrumental (Vecinul afânează cu grebla). Ducrot Oswald. important fiind aici semnificaţia de existenţă (cf. В. un raport temporal (Vecinul afânează în fiecare zi) şi un raport modal (Vecinul afânează stăruitor). Gramatica limbii române. iar pentru acestea importă sensul de acţiune în genere şi nu înţelesul concret al verbului. – Moscova. Долгова О. П. Secrieru Mihaela. un raport spaţial (Vecinul afânează după casă). 1957.

în recenta sa lucrare Traducerea şi lexicul fără echivalent român-englez. relevate de experienţa de traducere a autoarei [1]. Traducerile realizate pentru un anumit . Judith Moise. exactă şi eficientă şi pentru ca omul să participe la circuitul valorilor culturale. De exemplu. filosoful şi eseistul Mihai Şora afirmă întrun interviu că. care este traducerea. Unul dintre efectele paradoxale ale dezvoltării explozive în domeniul comunicării interculturale este acela că. Astăzi. distanţa ce se deschide acolo unde nu există un corespondent identic sau acolo unde traducerea pare imposibilă din cauza „lacunelor lingvistice”. este nevoie în mod imperios de „traducerea intraductibilului”. e singurul fel în care se poate institui comunicarea pe mapamond. în primul rând. un act de „traducere” în adevăratul sens al cuvântului. Există diverse opinii privind echivalenţa lingvistică drept mijloc de accedere la o traducere cât mai apropiată de original. „traducerea chiar şi în eventualitatea că ar fi de-a dreptul imposibilă. pentru că […] la această implicare universală a orizonturilor umane în începutul acesta de mileniu. la marele roman englez sau sud-american – într-un fel oarecare şi într-un anumit grad – chiar dacă imperfect” [apud 1. […] tot ar trebui încercată. în momentul în care este recepţionat. [Ea are nevoie] inclusiv […] de traducerea intraductibilului. deoarece un adevăr unanim acceptat este acela conform căruia orice act de comunicare reprezintă. Omenirea nu se mai poate dispensa de traduceri.218 TRADUCTIBIL VS INTRADUCTIBIL DIN PERSPECTIVA COMUNICĂRII INTERCULTURALE INGA DRUŢĂ. ea devine totuşi cumva posibilă. chiar dacă imperfect. Chiar în cazurile excepţionale. ale Irinei Mavrodin şi ale altor traductologi/traducători. IRINA TERGUŢĂ Academia de Ştiinţe a Moldovei. De fapt. să micşoreze. Institutul de Filologie În cele ce urmează. când traducerea este cvasiimposibilă. altfel spus. atunci când intervine obstacolul „traducerii intraductibilului”. Această concluzie se desprinde. care trebuie într-un anumit mod comunicat. Ea are nevoie vitală de acest basic al comunicării. introduce în discuţie noţiunea de „grade de echivalenţă”. intenţionăm să abordăm unele puncte de vedere referitoare la conceptul de traductibilitate/intraductibilitate în contextul comunicării interculturale. din postulatele teoretice ale lui Eugene Nida. se constată o scădere a interesului pentru echivalenţă în traducere. pentru o intercomunicare rapidă. în prezent. aceasta nu înseamnă că interesul pentru echivalenţă va dispărea. Problemele pe care le ridică traducerea trebuie tratate adecvat din perspectiva mai largă a comunicării. Specialiştii încearcă să găsească diverse soluţii care să reducă dificultăţile transpunerii dintr-o limbă în alta a termenilor consideraţi „intraductibili”. p. şi e minunat să participi la universul lui Dostoievski. dacă lucrul este dus conştiincios până la capăt. 14]. ci că prioritatea modernă s-a schimbat în funcţie de criteriul „potrivirii cu ţinta”. care trebuie într-un fel oarecare comunicat.

apple-pie. ceea ce a fost produs la nivelul de traducere este esenţial pentru menţinerea actelor de comunicare interculturală. Mary Snell-Hornby [3] nuanţează discuţia privind „iluzia echivalenţei”. echivalenţa devine ceea ce se regăseşte în orizontul de aşteptare al publicului-ţintă şi în funcţie de acesta se va realiza traducerea. etice. gramaticală sau fonetică. p. dacă este tradus la intervale de timp mari sau cu scopuri diferite.Traductibil vs. echivalarea la nivel conotativ (semnificaţii metaforice şi simbolice) a textelor poetice „rezistente la traducere” poate fi un obstacol de netrecut. spiritul şi litera textului original. Pentru a fi echivalent. spre exemplu. Astfel. Cea mai importantă dintre ele este. În nenumărate situaţii. doină. stilistică. textul tradus trebuie să aibă nu numai acelaşi conţinut informativ. în general. estetice etc. cât şi sensuri care nu coincid total. În cazul operelor literare. Problema echivalenţei sau cea a corespondenţei şi a adecvării în traducere poate fi discutată la diferite niveluri ale limbii. deoarece acestea sunt mărci specifice culturii unei comunităţi. o traducere ar putea fi evaluată în următorii termeni: cea mai bună traducere este cea care răspunde cel mai bine nevoilor publicului-ţintă şi perioadei în care a fost realizată. deoarece cuvântul este principalul purtător al informaţiei denotative şi al celei conotative în procesul transferului interlingvistic. Se afirmă că echivalenţa este o formă de manifestare a sinonimiei bilingve. intraductibil din perspectiva comunicării interculturale 219 public-ţintă sugerat de Guadec [2. care poate fi văzut. fictivă. iar găsirea echivalenţelor este problema centrală a traducerii. Misiunea traducătorului devine astfel nu numai o problemă de competenţă lingvistică. autoarea propune termenul aproximare. Cuvintele care dezvoltă conotaţii etnogeografice în interiorul unei limbi. care reprezintă atât alte forme. într-o traducere. de obicei. sensibilitate. ci şi de competenţă biculturală. ceea ce înseamnă că definiţia echivalenţei va suferi schimbări în funcţie de fiecare text şi chiar în cazul aceluiaşi text. traducerea înseamnă şi recurgerea la resursele conotative ale termenilor. Conotaţiile pot fi social-politice. de răbdare. fiind explicate la subsolul paginii sau în glosare speciale. lingvistul englez Roger Bell [5. 22-29] ar trebui să fie o reprezentare a acelei părţi a textului-sursă ce are valoare în situaţia care interesează. având în vedere componenta semantică. desigur. Referindu-se la traducerea din limba-sursă în limba-ţintă. De aceea. . custard. horă. imaginaţie. transcrise în forma lor originală. Aşa cum nu există sinonimie perfectă nici în interiorul unei limbi (sinonime absolute există numai în nomenclatura tehnică). ci şi să funcţioneze la fel cu originalul. Astfel. Chiar dacă echivalenţa este uneori artificială. kilt în engleză ş. dar nu şi atins.). 23] precizează că e vorba de un transfer al unui conţinut cu obligaţia de a găsi echivalenţe care să păstreze trăsăturile originalului. etnogeografice. sunt necesare mereu alte versiuni ale Bibliei care să răspundă cât mai bine nevoilor fiecărei epoci [4]. a. dor în română. având un pronunţat specific naţional (cf. asemenea unităţi lexicale sunt. componenta lexicală. vor fi sacrificate unele aspecte în favoarea altora. porridge. comparând-o cu Sfântul Graal. O altă categorie de cuvinte cu conotaţii etnogeografice sunt exotismele. e cu atât mai dificilă sarcina traducătorului de a pune în relaţie de sinonimie echivalentele din două limbi diferite. Acest lucru explică de ce. Dacă echivalarea la nivel denotativ în general nu pune probleme. nu au echivalent în alte limbi. p. Însă pentru a respecta.

astfel. Sinteza acestei idei a fost exprimată de Nida astfel: „Ceea ce uneşte omenirea este mai important şi de dimensiuni mai mari decât ceea ce o separă” [4]. a fost introdus conceptul de traductibilitate potenţială. de dată mai recentă. adică punte de legătură între comunităţi lingvistice distincte. Adepţii celei de-a doua abordări susţin că fiecare comunitate lingvistică interpretează realitatea în modul ei particular şi că acest fapt poate avea consecinţe în planul traductibilităţii. traducătorii trebuie să fie conştienţi de existenţa acestor lacune. orice este exprimat într-o limbă. fără a respinge însă conceptul de traductibilitate. Alţi teoreticieni nu aderă la teoria traductibilităţii universale (André Martinet. Adepţii noţiunii de traductibilitate universală a literaturii au folosit teoria lui Chomsky pentru a-şi fundamenta ştiinţific punctul de vedere. Astfel. care pot transforma traducerea într-un proces foarte dificil. Convingerea existenţei unor universalii lingvistice a devenit baza gramaticii generativ-transformaţionale a lui Noam Chomsky.). Nida. Schlegel ş. a. un studiu al traducerii este un studiu al limbii. existenţa unor concepte comune pentru două sau mai multe comunităţi lingvistice. iar în cadrul limbilor sau între limbi. Unii dintre cei mai importanţi lingvişti ai secolului al XX-lea (Jakobson. Pentru a realiza un text-ţintă satisfăcător. Existenţa incompatibilităţilor între limbi este în general acceptată. au considerat limba ca pe un instrument imposibil de măsurat în propria ei individualitate. fiecare comunitate lingvistică structurează realitatea într-un mod diferit. În secolul al XIX-lea. existenţa unor termeni specifici fiecărei comunităţi lingvistice. a. Acest fapt presupune următoarele accepţii: a. în principiu. dar ei nu implică intraductibilitate. variabilă la nivelele comunicării pe care o atinge” [8. a. Irina TERGUţă În opinia cercetătorului Steiner. Hugo Friedrich ş. ale căror cauze pot fi explicate admiţând ipoteza conform căreia fiecare limbă condiţionează modul în care vorbitorii ei percep şi interpretează lumea. care pun sub semnul întrebării noţiunea de traducere ca transfer al sensurilor [7]. Totuşi. Incongruenţele de natură lingvistică propriu-zisă şi cele extralingvistice au generat dezbateri aprinse între teoreticienii traductologiei referitoare la posibilitatea sau imposibilitatea traducerii. Există şi al treilea punct de vedere. cu posibilitatea exprimării conceptelor experienţei umane în orice limbă omenească. lingvişti şi filosofi precum Humboldt. b.220 Inga DRUţă. 19].) acceptă teoria conform căreia. dar cu conotaţii diferite în fiecare din ele. Oettinger. p. Steiner ş. poate fi exprimat şi în alta. iar unii cercetători din domeniu presupun . propria experienţă de traducător a lui Humboldt l-a făcut să avanseze ipoteza conform căreia diferenţele structurale dintre limbi nu ar fi obstacole în calea traducerii: fiecare comunitate lingvistică are un potenţial de expresie ce poate genera resurse de verbalizare a fiecărei zone extralingvistice. traducerea este „o operaţie cu un succes discutabil. Aceşti factori trebuie luaţi în vedere la traducerea unui text. Există două puncte de vedere din care traductibilitatea a fost abordată în mod tradiţional: cel universalist şi cel monadist. corespunzător propriului cod lingvistic. Percepţia şi organizarea mentală a realităţii diferite poate explica existenţa unor anumite lacune lexicale. comunicarea înseamnă traducere [6]. Susţinătorii primei abordări afirmă că numai existenţa universaliilor lingvistice face posibilă traducerea. cel al deconstrucţioniştilor. c.

11]. noţiunea de intraductibilitate este relativă. fără pierderi faţă de original. Derrida respinge noţiunea nucleelor sau a structurilor de adâncime. de obicei. Constatarea duce la concluzia că problema traductibilităţii este acum considerată şi evaluată prin prisma culturii căreia îi aparţine textul original şi că textul trebuie echivalat „dinamic”. între intraductibilitatea lingvistică (diferenţă mare între limba-sursă şi limba-ţintă) şi intraductibilitatea culturală (diferenţe între cultura-sursă şi cultura-ţintă). Originalitatea devine o problemă de calitate a traducerii. se poate conchide că nu există intraductibilitate absolută. prin note de subsol sau prin transliterarea unor termeni în textul-ţintă. oricât de diferită ar fi înţelegerea naturii traducerii de către lingvişti. Pe de altă parte. ceea ce înseamnă că comunicarea este. se impune în discuţie şi problema pierderilor şi a câştigurilor în procesul traducerii. Astfel. cu un succes discutabil. Aceste cazuri se rezolvă. ca urmare. traducerea fiind posibilă până la o limită datorită identităţii spiritului uman. este o rescriere a originalului prin traducere. pentru a realiza comprehensiunea din limba-ţintă. jocurile de cuvinte. universalităţii formelor de cunoaştere şi a gândirii. în Franţa apare un nou curent de gândire. controversele dintre lingvişti referitoare la traductibilitate–intraductibilitate îşi pierd o parte din valabilitate. La sfârşitul anilor ’60. ci numai explicată sau interpretată în manifestările ei specifice. deoarece traducătorii pot apela la diverse strategii şi „valori compensatorii ale limbii” pentru a rezolva disensiunile generate de diferenţele dintre două limbi sau două culturi. Ideea de a ţine seama de elementul cultural este esenţială. cultura nu poate fi tradusă. intraductibil din perspectiva comunicării interculturale 221 existenţa unui dezacord cu privire la intraductibilitate. Ceva se pierde în transferul din limba-sursă în limba-ţintă. Niciuna dintre teoriile propuse cu privire la traducere până acum nu este pe deplin satisfăcătoare. care va revoluţiona teoria traducerii. 312]. zicătorile etc. nu se poate realiza nicio traducere perfectă. totuşi. mai ales în cazul unei traduceri literare. limba dobândeşte o nouă identitate proprie. dar uneori se . se accentuează latura pragmatică a traducerii. al căror sens poate fi dedus din context. în accepţia terminologiei lui Chomsky. p. Conştient de pierderile survenite în transformarea textului-sursă în text-ţintă cu fiecare semn. Exemple de intraductibilitate lingvistică ar fi ambiguităţile. fie lingvistică. Pentru Georges Mounin. Aşa cum nu există simetrie între două limbi [cf. Astăzi. aceasta este o idee fundamentală pentru literatura postmodernistă. p. publicaţii. susţinând că traducerea unui text afectează modul în care acesta este perceput şi. Trecând în revistă dezbaterile în jurul acestei dispute. articole de îmbrăcăminte. Începând cu anii ’70. se pare că tendinţa generală este de a accepta că toate textele pot fi traduse. proverbele. deconstrucţionismul. note marginale sau o prefaţă care să ofere explicaţiile necesare pentru a recupera pierderile. 98]. Cu toate acestea. Elemente ale intraductibilităţii culturale sunt numele unor instituţii. definită prin autonomia şi autoreflexivitatea limbajului. Andrew Benjamin şi Jacques Derrida au propus o nouă abordare a traducerii. posibilă [10.Traductibil vs. sărbători. mâncăruri naţionale. După Derrida. fie culturală. dezbatere iniţiată de Catford [9. noţiuni abstracte etc. Odată cu expansiunea conceptului de traducere în secolul al XX-lea. Derrida sugerează note de subsol.

6. în opinia cercetătoarei Judith Moise [1. Aceste asimetrii de sensuri pot confrunta traducătorul cu problema imposibilităţii de a traduce sau cu aceea a redării exacte a semnificaţiilor parţiale şi generale din textul-sursă. Editura Univers. acestea sunt uneori obstacole greu de rezolvat în traducere. „o operă literară nu este o tălmăcire. în cele din urmă. Traducerea este o căutare necontenită. ci modul în care reuşim să realizăm o comunicare cât mai fidelă a intenţiilor iniţiale din textul-sursă. Păstrarea şi redarea integrală a valorilor conotative nu este posibilă. 68]. la traduction et l’entreprise. iar. Teoria şi practica traducerii. John Benjamins. Exemplele oferite de Nida sunt o sursă valoroasă cu privire la pierderile inerente procesului de traducere. mai ales atunci când traducătorul se confruntă cu termeni sau concepte în limba-sursă care nu există în limba-ţintă. furtul de la un membru al familiei. Prin urmare. în Integrated Approach. în cazul căreia este dificilă găsirea unui echivalent pentru crimă. Amsterdam. Considerentele prezentate susţin două atitudini extreme: traductibilitatea absolută şi intraductibilitatea totală. Steiner George. fiind în esenţă inteligibile şi traductibile. Traducerea şi lexicul fără echivalent român-englez. orice obiect deteriorat. rău – fructe stricate. Autorul citează cazul limbii guaica. Problema esenţială e. uciderea unui apropiat.222 Inga DRUţă. Timişoara. nu posibilitatea sau imposibilitatea traducerii. Brill. vorbită în sudul Venezuelei. folosirea moderată a frunzelor de coca. 4. mai ales în cazul valorilor specifice legate de contextul cultural şi. furt. uciderea duşmanilor. Editura Universităţii de Vest. Leiden. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. 2. Moise Judith. mai ales în cazul poeziei. Bucureşti. Universaliile lingvistice. ci un drum spre operă. Translations Studies. „o traducere nu este opera însăşi. traductibilitatea este posibilă datorită factorilor care ţin de natura universală a omenirii şi de limbaj. Irina TERGUţă poate câştiga ceva – traducătorul poate clarifica unele confuzii din text sau poate îmbogăţi unele semnificaţii [cf. prin virtuţile compensatorii ale limbii în care se traduce. Polirom. chinuirea soţiei pentru ca aceasta să fie supusă. ci o nouă creaţie” [1. minciună. 3. Toward a Science of Translating. 12. 10. iar termenii pentru bun sau rău au semnificaţii diferite în comparaţie cu cele din idiomurile europene: bun – mâncare bună. 1983. Bell Roger.J. în consecinţă. În ultimă instanţă. 1964. 5. p. 2006. 2000. Conform acestei teze. Paris. sunt dovezi de netăgăduit în favoarea traductibilităţii. 68]. 1988. 6. Iaşi. Snell-Hornby Mary. E. de aceea. adică trăsăturile generale comune ale tuturor limbilor. se încearcă redarea spiritului şi reconstituirea originalului”. orice mesaj este traductibil la nivel denotativ. la care ulterior s-a alăturat şi teza traductibilităţii relative. . Gouadec Daniel. AFNOR Gestion. Toate limbile naturale se caracterizează prin universalitate. 13]. fără o echivalare deplină la nivel conotativ. p. le traducteur. Nida Eugene. furtul de la străini. După Babel.

Translations Studies. Principles of Translating as exemplified by Bible Translating. Didactica traducerii. Paris. London/Oxford. Gallimard. 1999. în Meta. 13. intraductibil din perspectiva comunicării interculturale 223 7. Routledge.). Bassnett Susann. Nida Eugene. Stanford University Press. Bantaş Andrei şi Croitoru Elena. 1963. în Secolul 20. Mounin Georges. Language Structure and Thought. 117-127. 1959. p. Mizeria şi splendoarea traducerii..Traductibil vs. les problemes théoriques de la traduction. London & New York. 2000. în Anwar S. Catford J. 10. Linguistic Theory of Translation. 8. Ortega y Gasset Jose. 11. 4. . Dil (ed. XLIV. 9. The Translatability of Texts: A Historical Overview. nr. Pedro Raquel de. 8/1972. Oxford University Press. Essays by Eugene A. 12. Nida. Stanford. 1965. K. 1999.

Mai târziu. Ioan Cuza” din Iaşi Toată baza informaţională istorico-geografică despre comunităţile romano-catolice este de dată recentă. În anul 1418 s-a înfiinţat Episcopia catolică de la Baia. nume precum Faraoani. Aspecte istorico-geografice ale comunităţilor romano-catolicile din Moldova Prezenţa catolicilor în Moldova este atestată încă de timpuriu. putem constata că. Satele catolice cu o vechime considerabilă sunt relativ puţine. existau şi valahi de credinţă romană” [1]. 139 de parohii. pe vremea lui Laţcu-Vodă. serviciile religioase fiind asigurate de 810 preoţi. episcop al cumanilor. s-a remarcat printr-o activitate neobosită pe linia propăşirii acestei confesiuni. printre altele. Soţia sa. În primele decenii ale veacului al XIII-lea. acolo unde avea să-şi redacteze celebrul Codice arhiepiscopul italian Marcus Bandinus [3]. NADIA ELENA VACARU. verişoara lui Vladislav al Poloniei. la sfârşitul anul 2008. Episcopia de Milcov (1227) îl avea în fruntea sa pe Teodoric. în 1371. IOSIF TAMAŞ Universitatea „Al. existenţa a 243 411 credincioşi romano-catolici. Două secole mai târziu (1607) lua fiinţă Episcopia de la Bacău. sunt multe sate în care aceştia au convieţuit cu fraţii ortodocşi. prima soţie a lui Alexandru cel Bun. acţiunea de ocrotire a catolicilor fiind continuată. ridicase biserica lângă care va fi înmormântată. oraşul în care Margareta. Lespezi. întemeietoarea dinastiei muşatinilor [2]. Cleja. dacă ne raportăm la numărul total al aşezărilor din întreaga dieceză. Trebeş şi Valea Seacă . cu şi mai mare grijă. Gioseni.224 „MIREASA GREŞITĂ” – TRADIŢII ŞI FOLCLOR CREŞTIN CATOLIC ÎN MOLDOVA IOSIF ENĂŞOAE. 1. în afara aşezărilor locuite în exclusivitate sau în proporţie majoritară de credincioşii romano-catolici. ceea ce „înseamnă că pe teritoriul acestei episcopii. avea să se înfiinţeze Episcopia catolică de la Siret. La o cercetare amănunţită. Gherăieşti. De aici s-a născut ulterior expresia minoritari. pe care oficialii Bisericii Ortodoxe o foloseau cu plăcere la adresa romanocatolicilor. Documentele anterioare primei jumătăţi a secolului al XVII-lea reţin. Trimiterile numeroase din bibliografia de specialitate pentru localizarea ariei de răspândire a catolicilor crează o imagine restrictivă asupra spaţiului antopogeografic în care aceştia pot fi întâlniţi. de sora acestuia. care depindea direct de Roma. adesea fiind chiar mai puţin numeroşi decât confraţii lor. Documentele administraţiei bisericeşti consemnează. Ringala. toţi aparţinând Episcopiei de Iaşi. Ei sunt organizaţi în 10 decanate. Interesele catolicismului au continuat să fie apărate şi sub domnia lui Alexandru cel Bun. Margareta-Muşata. Acesta era trimis de papa Grigore al IX-lea să numească un episcop-vicar de naţiune valahă.

reamintim că din satul Cleja (judeţul Bacău) a fost culeasă prima variantă a Mioriţei. călăuzite de ospitalitate şi frăţietate. Curba ascendentă a mişcărilor demografice a populaţiei romano-catolice a continuat şi în secolul al XIX-lea. au fost publicate toate drept variante maghiare ale capodoperei folclorului nostru. Cotnari din părţile Iaşilor. tradiţiile şi folclorul bucurându-se şi astăzi de o preţuire unanimă. tot din împrejurimile Clejei. Ulterior s-au adunat şi alte versiuni ale baladei. având aceleaşi drepturi şi îndatoriri. dar sunt suficiente indicii că populaţia catolică a dezvoltat folclorul străvechi localizându-l în spaţiul moldovenesc. după care a trimis manuscrisul la Budapesta în anul 1843. 2. fără ca cei care se aflau în postură de „gazde” să încerce a-şi impune supremaţia în vreo formă sau alta. dar şi de familiile nou întemeiate. polonezi. Corni-Huşi din actualul judeţ Vaslui. În satele catolicilor din Moldova s-au păstrat foarte bine şi riturile de trecere sau obiceiurile ciclului familial. catolicii de pe aceste străvechi meleaguri româneşti au convieţuit cu maghiari. pentru că nimeni nu se gândea atunci că cineva ar putea să le conteste apartenenţa etnică românească sau dreptul asupra locurilor de obârşie [4]. în urma măcelului de la Madefalău (1764). Este identică până şi modalitatea de interpretare a acestor „cântece . Conservarea şi transmiterea lor din generaţie în generaţie s-a făcut întotdeauna cu o grijă sporită. iar după un timp ceva mai îndelungat. Acestea se remarcă prin asemănările cu creaţiile folclorice întâlnite în satele din zona Năsăudului. Nu vom intra în detalii. veniţi din ţinuturile Ciuc şi Trei Scaune. Acest lucru îl menţionează Dimitrie Cantemir.„Mireasa greşită" – tradiţii şi folclor creştin catolic în Moldova 225 din zona Bacăului. O hartă întocmită de inginerul italian Josef Anton de Bayardi. care ne reţine atenţia prin enumerarea multor practici familiale integrate în cele mai semnificative momente ale marii treceri [7]. ceremonialul nupţial se revendică din spaţiul transilvănean. Referitor la creaţia folclorică. satul Lucăceşti de pe valea Tazlăului. precum şi în câteva localităţi situate în vestul Transilvaniei. Prin urmare. Sub multe aspecte. Multe dintre satele noi s-au format prin fenomenul „roirii”. Eroarea avea să fie corectată de specialiştii români şi recunoscută de cercetătorii unguri. descoperită şi publicată de istoricul ieşean Mihai-Răzvan Ungureanu. Un interes cu totul aparte îl constituie obiceiurile funebre. saşi. împroprietărite de stat [5]. între acestea figurând şi Mioriţa. atestă prezenţa catolicilor într-un număr de 178 de localităţi din Moldova. Tămăşeni şi Săbăoani din preajma Romanului. Observaţii etnologice Satele cu populaţie catolică din Moldova ilustrează prin identitatea românească toate datinile şi obiceiurile străbune păstrate în spaţiul cultural românesc. caracteristici autohtone. Catolicii moldoveni i-au primit cu generozitate şi pe coloniştii secui. Vorbim despre reacţii fireşti ale vremurilor. aceştia din urmă văzându-se nevoiţi să admită că „folclorul românesc a dăruit poeziei populare maghiare o baladă care-i face cinste” [6]. timp de mai multe sute de ani. acestea fiind întemeiate de familiile care şi-au cumpărat pământ în acest scop la distanţe apropiate de aşezările-matcă. Preotul paroh Incze Petras a alcătuit o colecţie de cântece populare locale. Adjudeni. ajungând la un moment dat la o amploare deosebită.

Dimitrie Cantemir prezintă această modalitate de a pedepsi miresele greşite în Moldova secolului al XVIII-lea. 3. relaţiile matrimoniale erau compromise încă de la început. Nadia VACARU. . o serie de factori care. Astfel de caiete au fost identificate la Cleja. Cultura materială şi spirituală a catolicilor din Moldova se integrează firesc civilizaţiei noastre rurale. fiinţele stihiale. să-şi suie fata într-însa şi să şi-o ducă acasă. efectul benefic resimţindu-se însă într-un plan mult mai larg al vieţii de familie. Pare greu de crezut că după mulţi ani. Cu totul remarcabile sunt şi documentele etnologice pe care le conservă satele catolicilor din Moldova în sfera obiceiurilor calendaristice. ne aflăm în faţa unei astfel de situaţii. Somuşca şi Valea Mică din judeţul Bacău. Nu putem decât să constatăm că despre cultura populară a catolicilor din Moldova au scris mai ales cercetători unguri. bătându-i. atârnă de îndurarea lui Dumnezeu” [9]. Ample spectacole folclorice sunt scoase în evidenţă prin intermediul formelor arhaice de colindat. se precizează că în multe regiuni ale ţării era obiceiul ca la sosirea miresei în casa părinţilor viitorului ei soţ. apoi prin multe sate brăilene. Iosif TAMAŞ morţăşti”. soacra cea mare să o întâmpine „cu un căpăstru (frâu) cu care o trăgea după ea în casă”. Şi totuşi. Ialomiţa şi Muscel. încât adevărul greu de identificat se regăseşte firesc în ideea că toţi catolicii din Moldova formează un grup etnic distinct. să apară o variantă de colindat necunoscută încă. în care alaiurile colindătorilor şi ale jocurilor cu măşti s-au bucurat de cea mai mare atenţie din partea specialiştilor. prunci nevinovaţi [8]. din păcate.226 Iosif ENăSOAE. El spune că rudele mirelui „pregătesc o căruţă foarte proastă. de-a lungul istoriei. Fecioria fetelor aflate în pragul căsătoriei asigura cele mai bune perspective cuplurilor ce se constituiau. păstrate cu grijă din generaţie în generaţie. nedrept. Dacă această stare nu se îndeplinea. Există. în Dobrogea. în mod inevitabil. asupra identităţii obârşiei populaţiei catolice din Moldova. Cheia acestei certitudini o găsim la Mircea Vulcănescu. Desfăşurarea etică a ceremonialului nupţial era echivalentă cu un act de magie albă ce putea influenţa prosperitatea gospodăriilor din comunitatea rurală. care vorbeşte despre puritatea românului ancorată în veşnicie: „Exigenţele mărunte impuse de condiţiile de fapt. ca pe o femeie stricată” [10]. puritatea miresei constituia o garanţie pentru trăinicia căsătoriei ce se înfăptuia. În unele din aceste zone obiceiul era cunoscut sub numele de „robirea ginerilor” [11]. Caraş-Severin. vedenia de slavă a esenţei tuturor lucrurilor. au alimentat şi continuă să întreţină starea de ambiguitate ce se răsfrânge. Pentru a înţelege semnificaţia hamurilor rupte ce se folosesc în secvenţa nupţială amintită. acestea au fost înscrise în caiete înnegrite de vreme. mai ales în mediile ţărăneşti. cu hamurile rupte şi când vin părinţii îi înhamă pe ei în locul vitelor şi-i silesc. Obiceiul este atestat într-un număr impresionant de localităţi (aproape în toată dieceza) şi se numeşte Prunci mărunţi. Mireasa greşită Potrivit mentalităţii tradiţionale. Obiceiul trecerii miresei şi uneori chiar a ambilor miri peste prag cu un frâu pe cap era înrădăcinat în toată partea centrală şi sudică a Moldovei.

de dăruite totală în iubire castă. dar cu un efect educaţional sporit. plenar deschisă şi deplin generoasă. Legile tradiţionale acţionează spontan şi adesea necruţător în apărarea familiei. Ecou al unor etape cutumiare. pentru că tinerele fete care asistau. se află concepţia arhaică. puritatea apelor. Or. Întrucât iubirea umană. care trebuie să fie fundamentul solid şi statornic al familie. în virtutea necesităţii de a se limita cât mai mult cu putinţă asemenea abateri comportamentale. privită ca un sâmbure de viaţă cu multiple resorturi personale şi colective. biserica intervenea cu acţiuni punitive mai puţin ofensatoare decât cele amintite. cel de agape – iubire conştientă şi responsabilă. În situaţiile în care se constata că mireasa nu şi-a păstrat castitatea. la o pasiune oarbă sau la un pur sentiment efemer. a viitorului soţ. ori în genunchi la uşa de la intrarea în biserică. dar nu oricum. sănătatea copiilor etc. Afirmând necesitatea purităţii totale a miresei. spirituală şi fizică. a viitoarei soţii? Desigur. Adam şi Eva.„Mireasa greşită" – tradiţii şi folclor creştin catolic în Moldova 227 La originea unor astfel de reacţii violente din partea familiei mirelui şi adesea a întregului sat. specifică tuturor comunităţilor tradiţionale. de castitatea miresei. ci cu spirit de angajare responsabilă. măcar o dată. la spectacolul degradant al punerii pe cap al hamurilor rupte sau al purtatului pe grapa întoarsă cu cuiele în sus. supusă dezaprobării întregului sat. a înţeles minunata sa menire de a transmite viaţa şi de a o multiplica. în primul rând. ţinând în mână crucea (majoritatea localităţilor). iubirea umană şi creştină este o iubire exigentă. din partea mirelui. cerute pentru realizarea autentică a familiei ce se constituie. cel de philia – prietenie profundă interpersonală. nucleul şi sămânţa marii familii a umanităţii. De ce se pune accent pe această puritate totală a miresei. în misterul ei. Lipsa purităţii spirituale şi fizice a miresei devine un pericol grav ce ameninţă fundamentul şi stabilitatea familie creştine. sentiment. este o realitate atât de complexă şi de enigmatică. mai multe aspecte: aspectul de eros . Bacău). încât include. Or.instinct. pasiune. binevoitoare şi disponibilă. Efectul nu întârzia să apară. ca o garanţie solidă a unei familii trainice şi fericite. pedepsirea miresei greşite s-a mai păstrat pe alocuri. Familia creştină Prima familie umană edenică. Mireasa greşită era obligată să asculte Liturghia cea mare stând în genunchi şi „cu o cunună de urzici pe cap” (Prăjeşti şi Valea Seacă. cere dăruire plenară necondiţionată şi fidelă [12]. în viziunea învăţăturii şi a experienţei bimilenare creştine. Căsătoria este prea importantă pentru împlinirea destinului individual. ca să fie abordată cu uşurinţă şi lipsă de maturitate. nu înseamnă că excludem. a viitoarei soţii. purtătoarea binecuvântării divine primordiale. cere puritate totală. potrivit căreia lipsa de moralitate ori conduita sexuală necuviincioasă periclitează recoltele. aceea . evitau cu orice preţ să repete o astfel de experienţă. Adulterul şi imoralitatea fetelor erau deosebit de sever pedepsite la toate popoarele lumii. datorită vocaţiei şi misiunii sale minunate şi specifice. necesitatea purităţii şi a integrităţii morale şi fizice. o asemenea iubire atât de exigentă şi angajantă pentru realizarea unei familii fericite este asigurată. întrucât ea nu poate fi redusă la o simplă atracţie senzuală. 4.

delicateţea şi gingăşia propriei sale persoane. Această realitate s-a observat. atitudinea corectă a tinerelor care intră în căsătorie cu aureola purităţii spirituale şi fizice. jud. izvorul şi „templul sacru” al vieţii. cât şi în corpul ei. Lipsa de respect a femeii faţă de propria sa demnitate precum şi neconştientizarea nobilei sale misiunii. prin semne evidente. înainte de căsătorie. Dacă în fiinţa şi mâinile ei de femeie este încredinţată cea mai mare comoară. poate s-o ocrotească în propriul ei trup. Iar în cazul în care valoarea purităţii este neglijată ori. exprimată prin zicala din folclorul românesc: „Ieri o fluiera băiatul. în care s-a înrădăcinat profund respectul pentru valoarea castităţii şi a fecioriei tinerilor ce se îndreaptă spre căsătorie. să o nască. stabile şi realizate. a viitoarei mirese şi soţii. şi promovează cu responsabilitate această valoare inestimabilă. trebuie să fie pură şi nealterată. ca şi pedepsirea tinerilor care au greşit înainte de căsătorie. Recompensarea de către comunitatea bisericească a tinerilor care şi-au păstrat fecioria şi castitatea. în cele mai multe cazuri. Ea este constituită şi capacitată psihic şi fizic în aşa fel încât poate accepta zămislirea unei noi vieţi umane. apreciază şi recompensează. înseamnă că pe drept se aşteaptă de la ea un atât de mare respect faţă de puritatea. prin aceea că i se aduce la altar steagul alb al comunităţii locale parohiale (Siret. prin acceptarea de către autoritatea bisericească a îmbrăcării de către mireasa curată a rochiei albe. Familiile bine închegate. denotă înalta conştiinţă şi .228 Iosif ENăSOAE. cea a maternităţii. care se lasă prea uşor sedusă şi cucerită de un flăcău. prin ruşinea pe care o îndură. păcatul lor. fecioară curată atât în sufletul. este ca un „izvor” al vieţii. fie la intrarea în biserică fie în faţa altarului. îi acordă o onoare suplimentară. băiat şi fată. terfelită comunitatea nu rămâne indiferentă şi insensibilă. în vederea întemeierii unei familii creştine solide. aceştia trebuiau să se prezinte la biserică şi să stea cu o lumânare aprinsă în mănă. în cazul nostru mireasa. viaţa umană. să o crească şi să o ducă spre maturitate. Nadia VACARU. prin educaţie. este observată şi stigmatizată de opinia publică. Dacă viaţa umană este văzută de creştini ca o realitate sacră şi intangibilă înseamnă că şi femeia. mireasa greşită îmbrăcată în rochie albă. Comunitatea eclezială locală. mai rău. este observată şi sancţionată prompt şi sever de comunitatea umană şi de cea creştină. Oamenii au considerat şi continuă să considere că femeia este cea care are cea mai strânsă relaţie cu viaţa umană. înrădăcinate în creaţia folclorică. ispăşind astfel. pun mare preţ pe curăţenia spirituală şi fizică a tinerei femei. care au greşit. pentru a fi văzuţi de toţi credincioşii veniţi la biserică. În cazul unei tinere greşite sau a doi tineri. Suceava). pe lângă faptul că permit miresei feciorelnice şi caste să se prezinte în faţa altarului îmbrăcată în rochie albă. ci intervine sancţionând această atitudine prin dezaprobare şi prin exprimări plastice. Atitudinea uşuratică de care dă dovadă o domnişoară. şi prin refuzul de a primi. şi devenind o atenţionare pentru ceilalţi tineri pentru a nu ajunge în situaţia lor (În comunităţile compact catolice din zonele Roman şi Bacău). până aproape de zilele noastre. Iosif TAMAŞ a maternităţii. Unele comunităţi creştine. azi o fluieră tot satul!”. în faţa altarului.

10. 441. p. Sibiu. I. Emil Dumea. 1944. p. . 9. anul XXXI. 369. 1985. p. 6. Dumitru Mărtinaş. Trecute vieţi de doamne şi domniţe. Dimitrie Cantemir. p. Originea ceangăilor din Moldova. 1. 28). I. 11. 250. Deus caritas est 3-6. 5. 7. 44. I. 4. cuvânt introductiv de I. Descrierea Moldovei. ediţie îngrijită de Marin Diaconu. Ovidiu Bârlea. p. studiu introductiv. zicând: «Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi!»” (Gen. 124. nunta din comunităţile catolicilor moldoveni păstrează şi astăzi funcţia şi intenţionalitatea rituală. p. Catolicii din Moldova – Universul culturii populare. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. p. p. 325-327. 1970. ediţie îngrijită de Ionel Maftei. Petre V. 2. „Şi Dumnezeu i-a binecuvântat. bibliografie. 10. Chişinău. 5. 12. Metamorfoza din finalul ceremonialului marital pregăteşte mereu un nou cuplu de gospodari pentru lumea angajată în lupta vieţii. Ion Muşlea. Papa Benedict al XVI-lea. Cf.„Mireasa greşită" – tradiţii şi folclor creştin catolic în Moldova 229 convingere creştină cu privire la valorile castităţii şi ale fecioriei pentru realizarea unor familii creştine autentice. Folclor şi tradiţii populare. nr. Ibidem. 1991. Gane. Cf.M. 15-24. vol. Ion H. Editura Ştiinţa. Iaşi 2006. Iaşi. 1961. Ciubotaru. Ştefan Pascu. Editura Minerva. Iaşi. 19-20. Editura Presa Bună. Tipologia folclorului. 8-13. . revistă de cultură. Catolicii din Moldova în „Cronica”. alcătuire. Destinul fiecăruia se împlineşte în această trecere ceremonială. 1996. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1991. vol. Scrisoarea enciclică. Bucureşti. fertilizatoare şi augurale. Chişinău. Editura Sapientia. Editura Universitas. ediţie îngrijită de Ion Coja şi V. 5. Contribuţiuni documentare la istoria românilor în secolele XIII şi XIV. comentarii şi note de Grigore Botezatu şi Andrei Hâncu. Ciubotaru. 1998. chiar dacă o seamă de secvenţe acordă o atenţie sporită laturii spectaculare. Bucureşti. 3. 16-17. p. Editura Presa Bună. Dumitriu-Snagov. vol. p. 2006. Încheiere Ca pretutindeni în satele româneşti tradiţionale. „Limbă şi literatură”. 8. Ibidem. Dimensiunea românească a existenţei. Ştefănucă. 147. 1991. nr. Ungureanu. Bucureşti. p. Istoria Bisericii Catolice din Moldoiva. Mircea Vulcănescu.. Editura Fundaţiei Culturale Române. Ion H. Bucureşti. C. prin gesturi apotropaice.

O simplă analiză auditivă demonstrează că structura conţine 7 elemente vocalice. Institutul de Filologie Sunetele vocalice formate dintr-un complex armonios de tonuri şi obertonuri constituie baza intonaţională. Bazându-ne pe un bogat material faptic. cât şi pentru triftongii ascendenţi (doar 2 în limba română). formaţi din două semivocale constitutive şi o vocală [1]. cvadrinare. (Z. intonograf şi spectograf am stabilit trăsăturile acustice ale structurii. formează un segment ritmomelodic. Sunetele vocalice existente în limbă formează structuri evidente: grupuri de diftongi (ascendenţi. sporesc. descendenţi). unităţi fonologice compuse din două semivocale şi o vocală rostite într-o singură silabă. triftongi. . am căutat şi excerptat un enunţ din romanul scriitoarei Zully Mustafa Strugurii s-au copt în lipsa ei. în mod incontestabil. Aceste argumente sunt valabile atât pentru triftongii echilibraţi care au o structură echilibrată Sv + V + Sv (în număr de 12 în limba română). Triftongii. aceste trei elemente fonice rostite corect. spectrograf) au demonstrat că în timpul rostirii forţa maximă a organelor articulatorii este concentrată pe vocala din cadrul triftongului. literar. La oscilograf. 14 la număr în limba română. Mustafa. cantabilă a limbii. propunem analiza câtorva structuri. adică înregistrările efectuate la aparate de înaltă precizie (sonagraf. iar la [a] este compact. ternare. sonoritatea şi muzicalitatea limbii. intonograf. 38). p. pentru a stabili în mod obiectiv existenţa acestei structuri. În procesul rostirii triftongii interacţionează cu aceste grupuri vocalice existente în vecinătatea lor. Cercetările experimentale. triftongul echilibrat [iau] şi diftongul ascendent [ie]. Videograma triftongului [iau] demonstrează că energia fonică a elementelor triftongului este distribuită în trei spectre: două difuze şi unul compact. Semivocalele şi vocala.230 INTERACŢIUNEA TRIFTONGILOR ŞI ALE ALTOR SUCCESIVITĂŢI VOCALICE ÎN ROSTIREA LIMBII ROMÂNE GABRIELA FRUNZĂ Academia de Ştiinţe a Moldovei. Structura [ei i-au ieşit] este formată din diftongul descendent [ei]. Cu timpul Adei i-au ieşit din cap gărgăunii de măritiş cu Gelu. hiaturi binare. De ce natură sunt aceste interacţiuni? Ce caracter au? Şi care sunt consecinţele lor? Pentru a le determina specificul. cvintinare. Strugurii s-au copt în lipsa ei. La [i] şi [u] spectrul e difuz. iar forţa minimă pe semivocale.

F2 – 2100. F2 – 840. F1 – 40 Hz. e] şi patru semivocale [i. F3 – 2110. durata – 40 ms. Şi diftongul ascendent [ie]: [i] – F1 – 40Hz. la alterarea diftongilor şi triftongului din componenţa ei. F2 – 1800. F2 – 2100. F3 – 2800. iar vocala [a] printr-un nivel maxim. durata -116 ms. tonul – 90 Hz. a. Formantul 1 al vocalei [e] din cadrul diftongului descendent [ei] are valoarea de 110 Hz. F3 – 3100. tonul -101Hz. F3 – 2100. tonul – 96 Hz. durata – 95ms. La rostirea structurii o parte din aerul expirat se scurge prin narine şi alta prin cavitatea bucală. F3 – 2200. tonul – 80Hz. Formantul 1 al mediolingualei [a] are 900 Hz. intensitatea -111db. F2 – 1600. F3 – 1600. Pentru a examina interacţiunea dintre triftongi şi hiaturi am selectat o structură mai specială: nu o iei ionizată. Semivocala [i] – F1 – 40Hz. tonul – 80Hz. durata – 110 db. intensitatea – 70db. intensitatea – 70 db. intensitatea şi formanţii acestei structuri. intensitatea – 70 db. intensitatea – 70db. F3 – 2800. semivocala [i] are valoarea formanţilor cuprinsă între 40 şi 2100 Hz. durata – 40 ms. durata – 110ms. tonul – 80Hz. Semivocalele [i] şi [u] se caracterizează printr-un nivel minim de energie fonică. tonul – 96Hz. F2 – 1100. Aici triftongul este intercalat de hiaturi binare. u. Componenţii structurii sunt hiatul binar [uo] format din posterolinguale. i. în structura [ei iau ie] se percep 3 vocale [e. . durata – 40ms. F2 – 1800. intensitatea – 90 db. F3 – 1650. La aparatele destinate analizei acustice am primit informaţii exacte privind trăsăturile fiecărei unităţi fonice: [u] – F1–110Hz. Aşadar. F2 – 1800. [e] – F1 – 110Hz. vocala [e] se închide în [i]. intensitatea 90 db. F3 – 2050. durata – 95ms. durata – 120ms. tonul – 90Hz. Primul element al triftongului [iau]. triftongul [iau] se diftonghează în ascendentul [io]. Tendinţa de a simplifica duce la denaturarea structurii. F3 – 2100. intensitatea – 70db.Interacţiunea triftongilor şi ale succesivităţii vocalice în rostirea limbii române 231 Pe spectrogramele triftongului [iau] apare un contrast vădit la distribuirea energiei fonice. tonul. F2 – 1200. F2 – 950. tonul – 70Hz. F2 – 1300. tonul – 70Hz. În aceste condiţii intensitatea diftongului descendent [ei] descreşte. [e] – F1 – 180Hz. triftongul [iei] şi hiatul binar [io] realizat din anterolinguala [i] şi posterolinguala [a]. Constatăm o altă situaţie în rostirea accelerată. intensitatea – 140db. intensitatea – 70db. i]. [i] – F1 – 70Hz. intensitatea – 70 db. iar diftongul ascendent [ie] se monoftonghează: ii i-o işît. F3 – 3050. durata – 40ms. Probele obiective obţinute prin intermediul aparatelor electroacustice au stabilit durata. [e] – F1 – 200Hz. când elementele prezentei structuri sunt supuse unor modificări fonetice negative. [u] – F1 – 40Hz. tonul – 110Hz. durata – 40ms.

F3 – 2600. Barbu Principele: – Nu o iei. intensitatea – 110db. durata – 80ms. Ion? – întrebase monarhul. Aducem un exemplu elocvent din romanul lui C. La analiza perceptivă informatorii (studenţi şi profesori ce posedă o pronunţie corectă) au distins 3 vocale [i. După examinarea interacţiunii dintre triftongul [iei] şi hiaturile binare. se constată denaturarea formei fonetice a cuvântului. F3 – 2000. tonul – 80Hz. Structura pierde din cantitate prin dispariţia unor elemente constitutive şi calitate prin diftongarea hiatului. F2 – 1300. intonaţia – 60db. 196). intensitatea – 90db. tonul – 110Hz. Pentru primul element al triftongului. durata – 100ms. şi iau urma-i etc. Drept consecinţă hiatul se monoftonghează. se menţine: n-o iei ionizată. tonul – 70Hz. cinci vocale şi două semivocale. tonul – 89Hz.232 Gabriela FRUNZă [i] – F1 – 60Hz. F2 – 1200. F2 – 1600. F2 – 2200Hz. [i] – F1 – 200 Hz. F2 – 1100. u] şi două semivocale [i. durata – 86ms. Patul lui Procust. valorile medii ale formanţilor se prezintă astfel:[u] – F1 – 90Hz. F3 – 2100. intensitatea – 70db. u]. F2 – 2300. tonul – 60Hz. Timbrul vocalelor se modifică şi se reduce numărul de silabe în detrimentul aspectului normat al limbii române. Al doilea hiat binar se diftonghează în ascendentul [io] şi triftongul [iei]. mai rezistent. vocala posterolinguală [u] cade. pentru [a] – F1 – 1800Hz. ce păreau oase vii. vocala posterolinguală [u]. intensitatea – 70db. În rostire are loc un proces activ de demelodizare a limbii literare. Primul element al hiatului binar. a. durata – 60ms. Petrescu. p. F2 – 1800. şi pentru posterolinguala [u] [u] – F1 – 140Hz. F2 – 140. Ultimul element al structurii. Petrescu Patul lui Procust: Sting ţigara şi iau un scurt bilet. tonul – 80Hz. [i] – F1 – 130Hz. durata – 40ms. mişcându-şi mătăniile de la Athos. Energia fonică a sunetelor din structura <iau u> este distribuită în trei formanţi cu următoarele particularităţi acustice: Pentru [i] – F1 – 140Hz. tonul – 70Hz. . F3 – 3200. (C. Analizăm altă structură în care triftongul [iau] este precedat de vocala anterolinguală [i] şi urmat de posterolinguala [u] şi iau un bilet. tonul – 70Hz. intensitatea – 70db. Aceste fenomene fonetice negative falsifică substanţial pronunţia. durata – 95ms. F3 – 3300. În sprijinul acestei afirmaţii am extras un exemplu convingător din romanul lui E. La analiza perceptivă au fost sesizate şapte elemente fonice. Asemenea structuri sunt frecvente în limba română literară. durata – 238ms. anterolinguala [i]. F3 – 3000. F3 – 2200. intensitatea – 60db. reducerea cantităţii şi modificarea calităţii unităţilor fonice care alcătuiesc logoforma. În limba vorbită calitatea sunetelor structurii se denaturează. F3 – 1600. intensitatea – 40db. durata – 80ms. [o] – F1 – 110Hz.

îşi menţin particularităţile. disociabile. monoftongi. care denaturează unul sau două componente din cadrul triftongului. se rostesc în cadrul unui cuvânt fonetic. Bucureşti. Gogin G. toate structurile. La prononciation du roumain. Limba română literară este bogată în structuri vocalice care. la alterarea lui prin diftongare. Strugurii s-au copt în lipsa ei. Prin păstrarea timbrului fiecărui element fonic din cadrul logoformei se respectă modelul literar. vocala [i] cade. . Editura Gramar. monoftongare. Prin urmare. Barbu E. vocala mediolinguală [a] din cadrul triftongului [iau]. Bucureşti. 2001. se pierde structura melodică şi intonaţională. rezistă: ş’ieu un bilet. Bucureşti.. Petrescu C. Patul lui Procust. Chişinău. iar vocala [u] aflată sub accente şi bogată în energie buică. Fenomenele fonetice negative frecvente în rostire au fost numite printr-un termen comun devocalizare. eliziune. literare se menţine cantitatea şi calitatea fiecărui element fonic din cadrul cuvântului fonetic. 1936. 5. Ortoepia. ş’ieu urma. 2008. limba română pierde din esteticul. în rostire tabloul e cu totul altul: grupurile vocalice sunt supuse unor modificări care duc la simplificarea triftongului. Rostirea corectă menţine latura estetică. 2007. deşi cea mai bogată în energie fizică îşi schimbă locul de articulaţie. termen lansat de lingvistul suedez Alf. În rostirea care cadrează cu normele limbii române literare (avem în vedere persoanele care vorbesc o limbă impecabilă). Lombard A. Principele. Mustafa Z. Ştiinţa. normele limbii române. toate vocalele din componenţa triftongilor. În condiţiile de rostire clară şi răspicată a grupurilor vocalice se respectă tradiţia literară. structura intonaţională şi ritmomelodică a frazei. se închide în anterolinguala [e]. în cuvinte. contracţie. În procesul comunicării corecte. Primul element al structurii.. hiaturi. Toţi vorbitorii limbii române trebuie să adopte un model normat de rostire. 3. 2.. fraze. Ca rezultat al modificărilor.Interacţiunea triftongilor şi ale succesivităţii vocalice în rostirea limbii române 233 În rostire structura <i iau u> se denaturează. Editura Minerva. Uppsala.. 1977. a tendinţei de simplificare a vocalelor din cadrul structurilor formate din triftongi şi alte succesivităţi vocalice: diftongi. îmbinări de cuvinte. ele existând ca entităţi integrale. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. 4. autenticul rostirii. Lombard [2].. Editura Tritonic.

. chiar admiţând că presupunerea noastră poate să nu se coroboreze. Arvat(u). socotim că presupunerea aceasta. Şi totuşi faptele care ne-au îndemnat să scriem prezentul articol sunt. Naço. familia Arbnori. Grameno.234 UNELE ANTROPONIME DEMNE DE ATENŢIA LINGVIŞTILOR (alb. 68-70]. rom. 1968. Aşadar. Hăbăşescu ş. potrivit unora mai puţin însemnat. Dino. e admisibilă presupunerea că şi alb. analog al primului ca formă şi ca sens. Turcu. chiar ca atare. Meto. În sprijinul acestei presupuneri ar veni. Qano. de ex. cf. Moldove(a)nu. Zoto ş. până la o eventuală găsire a lor. articol semnat de compozitorul albanez Kostandin Trako („Fan Noli. face ca cele două presupuneri împreună să se susţină reciproc. la nivel de presupunere. Sako. Cipo. a. găsirea celui de-al doilea din ele. Kambo. Dado. cel puţin la prima vedere.. a. Vesho. Pasko. În schimb. omul de stat. p. ca formă. de aceea. deci să provoace mai puţine îndoieli. De notat şi faptul că dacă relevarea unuia din cele două cuvinte în cauză ar provoca un anumit scepticism. Arnăutu. Melo. incluzând cele mai uşor de etimologizat nume de către oricine (cum sunt. Vreto.). Institutul de Filologie Ideea promovată mai jos o prezentăm. are drept la existenţă. Muntean(u). numai din cele întâlnite de noi până acum Bedo. Totuşi aici dăm şi de factorul contrar: în albaneză. Fan Noli. p. Ndër bashkëkohasit”. dar şi cele ce nu se lasă identificate ca foste etnonime chiar la prima vedere (ca. Antroponimul Trako n-a putut decât să ne atragă atenţia ca un posibil reflex al denumirii tracilor. Marko. popor ce a jucat şi el un rol în (pre)istoria albanezilor. Dobrogeanu ş. Ardeleanu. numele de familie de acest fel nu sunt răspîndite. Sârbu. dar nu le-am găsit.. Zaporojean(u). bine-cunoscută existenţă a unui strat de nume de familie româneşti postetnonimice (le-am fixat în număr de mai mult de douăzeci). Tăutu. Prishtinë. (poate de atâta. Trako şi Dako) MARCU GABINSCHI Academia de Ştiinţe a Moldovei. reflex al vechiului autoetnonim. rol. Trako ar fi un reflex al etnonimului tracilor. Rusu. familia Trako se include într-o serie lungă (imposibil de adus aici în întregime) de nume de familie sfârşite în -o: cf. Cunoaştem totuşi. Lako. Armanu. Geço. că amintirea originii străine nu e prestigioasă între albanezi). citind cartea consacrată renumitei figuri din istoria nouă a Albaniei. prea bătătoare la ochi ca să nu le acordăm atenţie. după cum ne dăm bine seama.). a. Sejko. kristo. Neamţu etc. Mitko. aromână ş. deja am căutat în sfera de care e vorba fapte ce ar putea contrazice ideea noastră. păstrat acum ca denumire a unor grupuri regionale ale albanezilor [1. Grecu. de ex. potrivit altora mai însemnat (vezi mai jos despre relaţiile dintre (stră) albanezi şi traci). a. Ungureanu. în ciuda asimilării de către albanezi a diferitor grupuri etnice de origine slavă. scriitorul ş. 227). Deci. ca o posibilă paralelă. Cazacu. Coman. Lazu. de exemplu. Ce e drept. am citit şi articolul despre activitatea lui ca muzicolog şi compozitor. deoarece există (deocamdată?) puţine date care ar confirma-o. a.

Tharsa. deoarece „Cazurile numeroase de redare a lui t prin th (Athrys. p. -centhos. cele mai ilustrative. după cum ştim. Weigand. denumirile de plante thrashegër şi thrumbe > thrumbishtë). Thyni) au aceeaşi semnificaţie ca şi k – ch. sau ca cea a lui N. toponimele aduse încă de J. Trako şi Dako) 235 Tot odată. gr. părere susţinută şi de F. la redarea numelor proprii trace în latină şi greacă [8. gr. contrar altor păreri (de exemplu [7. . susţinută de A. Oricum. ca cea a lui N. 27-30]..] a predominat până la cunoscuta ipoteză a lui G. ъ. Ni s-ar putea obiecta că în redarea greacă şi latină a etnonimului tracilor e prezentă aspirata θ. a. bulg. a limbii albaneze. 148]. lat. daco-moesiană. resp. th (cf. Deci. 124]. p. în funcţie de originea limbii albaneze) din tracă sau dacă direct. p. Thunmann şi relevate nu odată după el: e vorba de numele de oraşe Thermidava de lângă Şcodra din Albania de astăzi şi Quimedava din Dardania (aproximativ corespunzând Macedoniei de nord contemporane). Nu lipsesc nici teorii. Patsch a găsit urme trace pe malul Mării Adriatice (pe baza cărora a ajuns la concluzia existenţei superstratului ilir de pe substratul trac. p. deci putea să-l imite. M. alb. p. pe care albaneza tot îl are. plac – a plăcea sau sat – sătuc. Acest -dava era.. admite că Decebalus ar fi însemnat ceva ca „Fruntea dacilor” [4. α şi ε. despre albanezi ca iliri tracizaţi. care pentru cazul în care dacicul* bal ar fi fost înrudit cu alb. inclusiv în poziţie iniţială înainte de r (cf. Bithyni. car – a căra. resp.Unele antroponime demne de atenţia lingviştilor (alb. frecvent pe teritoriul fostei Dacii şi prezent (deşi în varianta mai rară -deva sau -deba) şi pe cel al Traciei [5.a putut să fie preluat (împrumutat sau moştenit. fără mijlocirea greacă sau latină. resp. Thunmann [2. antroponimul Trako conţine un t. radicalul trak. Aici se porneşte de la premiza că şi în traco-dacă a aton trecea în ceva ca rom. mare – mărişor. dar nu a făcut-o. ă. Θρāξ şi var. t). în sprijinul presupunerii noastre vorbesc următoarele fapte (ne referim la cele strict necesare fără să ne adâncim în lunga discuţie despre originea iliră sau tracă. ballë „frunte” (şi în sensul direct şi cel figurat). 114. p. deci nu τ. ë. 114]. Dar după cum reiese din restabilirea foneticii traco-dace. amândouă de pe teritoriul vechi ilir. acolo consoanele „tenues” surde aspirate ale strălimbii trecuseră în „tenues” simple. 33-37]. admiţînd eventual o uşoară pronunţare ca spirantă postdentală a lui t(h). Weigand (1927). Dintre faptele concrete în cazul nostru sunt. 27]. 30]. Deja în 1907 K. 240 urm. p. discuţie în care nici până în prezent nu s-a ajuns la un rezultat univoc). Totuşi şi în aceste împrejurări ne putem bizui cel puţin pe următoarele fapte sigure. [4. Thraex şi var. unde nu ar fi cazul unei simple grecizări a grafiei sau pronunţării numelor trace” [8. resp. p. Părerea despre originea iliră a albanezei. Jokl şi a altora despre situaţia aproximativ echidistantă a albanezei dintre iliră şi tracă ş. motivată deja în 1774 de către J. p – ph(f). 63-65]. a şi e. credem. Dată fiind sărăcia faptelor păstrate din ambele limbi antice în discuţie se prea poate că vechea problemă a originii limbii albaneze nu-şi va găsi niciodată soluţia. sunet a cărui existenţă în tracă a fost presupusă pe baza oscilaţiei dintre lat. nu th. ar fi vorba de alternanţa de tipul rom. Mai e de relevat conjectura lui G. Adică. Selişcev (1931) şi alţii despre presupusul tracism al albanezei [3. în care fonologia „daco-moesiană” e prezentată fără aspirate). Nopcsa) [4. Iorga. p.

e greu de închipuit. sunt confirmate prin cele referitoare la Trako. trak (articulat traku. atâta timp cât nu vor fi aduse fapte mai sigure în sens contrar. Nu ne închipuim cum un asemenea cuvânt ar putea sta la baza unui nume de familie. Cele spuse mai sus. amândouă dicţionarele caracterizând cuvântul ca regionalism. Citind ziarul albanez „Mësuesi” („Învăţătorul”) din 16 mai 2009. vezi mai sus sau rus. în care se dă alb. ai căror urmaşi au devenit ulterior albanezi. ca cea mai probabilă. mutatis mutandis. E. Mann. Adică. răspunsul pare a fi negativ. următorul pasaj: andej kalojnë në Bashki. 4. ele privind şi următorul fapt. Totodată. un caz de paralelism cu rom. 521]. Aici. ku i pret kryetari Vangjush Dako „acolo trec [ei] în Primărie. Arnăutu ş. mark”. Волошин.236 Marcu GABILSCHI La întrebarea dacă nu cumva Trako ar proveni de la un apelativ albanez nelegat cu vechii traci. butucul măcelarului”. E. Grecu. ceea ce s-a spus mai sus despre Trako. semn” [9. adică „urmă. Astfel. Çabej). Meyer. argument important în apărarea autohtoniei albanezilor în locurile lor actuale de trai. există însă unele fapte ale lexicului albanez ce se cer examinate ca o eventuală bază a obiecţiilor contra presupunerii noastre. Mann. 174] şi explicat ca având acelaşi sens de bază [11. p. Turcu. nelipsite de verosimilitate şi singure. col. Jokl. N. ca un posibil reflex al etnonimului dacilor. Rămâne. Литвинов ş. Trako e un reflex al etnonimului tracilor. 284]. De data aceasta nu apare problema lui th şi t. deci. deoarece în Albania predomină (independent de provenirea limbii ei) ideea tocmai a originii ilire a poporului albanez. însemnând „tocător. se confirmă prin datele următoare ce ni s-au făcut cunoscute recent de tot. p. Am dat de el recent. deoarece lipseşte până şi în cele mai mari dicţionare ale albanezei). despre care se cere spus. a. Ar fi taman. nu avem niciun temei pentru a presupune că Trako ar fi împrumutat pe cale savantă. la rândul său. Pe baza acestor date. N-am găsit nicio informaţie etimologică despre acest apelativ în niciuna din operele fundamentale privind etimologia şi istoria lexicului albanez (cele ale lui G. bilingv sau etimologic (spre deosebire de Dako. Татарский. când cele referitoare la Trako erau deja scrise. am întâlnit pe p. греков. vezi mai jos). cuvânt rar. cum un cuvânt însemnând „tocător. ne-a atras atenţia numele de familie Dako. Турчанинов. butucul măcelarului” ar fi devenit un nume de familie. 3. se înţelege. referitor la albanezi şi limba lor în genere. însemnând „track. S. Поляков. p. date ce. în albaneză există apelativul dako de gen feminin. a. Немцов. Dintre cuvintele posibil omorizice cu dako (şi ele de etimologie necunoscută nouă) . Oricum. ca o eventuală obiecţie s-ar putea pune întrebarea. cu excepţia dicţionarului lui S. Credem că din cauza aceasta el lipseşte în primul dicţionar explicativ al albanezei [12] şi în mai multe alte dicţionare ale ei. Un asemenea apelativ nu l-am găsit în niciun dicţionar albanez explicativ. Sârbu. Rămâne în vigoare tot ce s-a menţionat mai sus referitor la relaţiile tracodaco-albaneze în genere. Nicio etimologie a lui nu ne este cunoscută. presupunerea moştenirii sau a împrumutului vechi pe cale orală a etnonimului denotând odată persoane de etnie respectivă. unde îi aşteaptă preşedintele Vangjush Dako”. avem temeiuri să presupunem că alb. tradus aşa în româneşte [10. dacă nu cumva acest Dako provine dintr-un apelativ albanez ce n-are nimic comun cu etnonimul în discuţie. E.

viteaz” cu etnonimul dacilor. 39-40]. cunoscut din antichitate. viteazul mamei”). „Vino încoace. Leake pentru regiunea limitrofă albano-greacă Çamëria. p. Über die Geschichte und Sprache der Albaner und der Wlachen. Aşadar. noi aducând acest fapt ca un precedent pentru rom. a cărui sens primar ar fi demult uitat. Dar pentru albaneză n-am găsit analogii. şi Balşa – alb. că până la prezentarea argumentelor mai sigure în sens contrar presupunerea noastră despre numele de familie alb. a cărui provenire din bulg. că unui sens uitat i s-ar fi putut suprapune în acelaşi fonocomplex. p. Emrat nacionale të shqiptarëve // E. V. E. dar şi dakol ca „erou. constatându-se în cel din 1980 şi întrebuinţarea dezmierdătoare („Eja dakoli i nënës. cele două fapte descrise sunt de aşa natură că un lingvist balcanolog n-ar putea să treacă indiferent pe lângă ele. p. 2. Balshi şi Balsha [14. 105]. În lumina acestor date considerăm. ci nume de familie. Dako (< давид sau / şi Йордан) e bine cunoscută. 50]. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. care. Mann dă (p. În sfârşit. Balş. spre deosebire de rom. 1976). dar care în realitate este o reinterpretare. Thyamis). acelaşi dicţionar dă tot acolo cuvântul dakol „erou” şi „viteaz. cf. la rândul lor. Ceva cert în acest caz nu se poate spune în prezent. un argument în favoarea ipotezei noastre este apariţia lor ca elemente analoge dintr-o serie onomastică. Çabej. tot ca o presupunere. Borş. legăturile dintre toate cuvintele ce încep cu dak nefiind clare. Acesta e dat în acelaşi sens şi în dicţionarele citate mai sus. S.. putem conjectura doar o eventuală legătură a lui dakol „erou. Leipzig. Ar mai fi de adăugat. Borş şi Borşa. Trako şi Dako) 237 putem aduce doar din dicţionarul albanez-sârbocroat dakë „ticăloşie. Ce e drept. Θύαμιs (> lat. 1975. un sens cu totul nou (în cazul dat cel al lui dako ca „tocător”). Şi. Ni s-ar putea obiecta că în româneşte avem Dacu. Studime gjuhësore. viteaz”. perfidie” [13. dar şi Trache. altfel spus susţinerea lor reciprocă. Çabej E. 1774 (reprodus: Hamburg. deci. oricare ar fi rezultatele unei eventuale cercetări ulterioare în această problemă. De aceea le-am şi relevat ca obiect al unei posibile viitoare discuţii. . îndrăzneţ”. În afară de cele spuse despre Trako şi Dako aparte.. Trako şi Dako ca foste etnonime ai căror purtători s-ar fi asimilat odată în mediul albanez. nu sunt personale. Thunmann J. Numele Trako şi Dako nu sunt acolo ipocoristice ale formelor pline şi. ipocoristic românesc propriu al lui Dumitrache [15. ca etimologie populară. şi traducerea românească (2003) „voinicel”. se corelează cu rom. Un fapt de acest fel a fost fixat încă în 1814 de către M. Prishtinë. dar probabil suprapus numelor proprii mai vechi rom. 65) regionalul dak ca „viţel” (în sensul direct şi în cel figurat dezmierdător). cu paralele albaneze Borshi şi Borsha. Trache şi Dacu.Unele antroponime demne de atenţia lingviştilor (alb. poate să suscite un anumit interes. a vechiului gr. denumire ce acum pare a fi un derivat al turcismului albanez çam „brad”. dedus acum din borş ca denumire a unui fel de mâncare. ceea ce se exclude ca baza unui nume de familie.

Москва. Russu I. 1995.. 1976. Dicţionar onomastic românesc. . Topciu R.. Bucureşti.238 Marcu GABILSCHI 1954. 9. 1967. Mann S. 6. 2. София... 10.. 7. Tiranë.. p. Ndreca M. Bucureşti. Bucureşti. I.. Georgiev V. Prishtinë. Введение в романское языкознание. 15. 5. Сергиевский М. Fjalor i gjuhës së sotme shqipe. III (1961). Tiranë. Albansko-srpskohrvatski rečnik. 33-37.. 2. Fjalor i gjuhës shqipe. Hyrje në historinë e gjuhës shqipe. Bucureşti. Fjalor shqiprumanisht. 1976. Numele propriu Borş // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. Melonashi A. Gabinschi M. 12. 1981. Дуриданов И. London – New York – Toronto. I. Fjalor shqip-serbokroatisht. 1960.. Dicţionar albanez-român. La valeur phonétique de l’oscillation graphique thrace a/e à la lumière des donnés des langues balkaniques modernes // Studii clasice.. 1948. 14. 8. 2003. Tiranë.. 1. Fonetika historike e shqipes. Limba traco-dacilor. A. E. 1963. 1954. В.. 11. Езикът на траките. 3. Çabej E. Poghirc C.. Constantinescu N. An historical Albanian-English dictionary. 13. Topciu L. Introduction to the history of the Indo-European languages. Sofia. 1980. 4.

construcţia sintactică specifică exprimării orale. un povestitor. în majoritatea cazurilor. Eihenbaun. de fapt. Anume definiţia acestuia este luată de Bahtin ca punct de plecare pentru redefinirea termenului în consens cu concepţia sa dialogică despre om. logic. Institutul de Filologie Prin sintagma stilul oralităţii traducem termenul rusesc skaz lansat în anii ’20 de formaliştii ruşi I. cum şi-a definit el însuşi domeniul său principal de cercetare interdisciplinară. cronotop ş. provenind în majoritatea cazurilor din păturile sociale de jos. Or. p. psihologic. în consens cu concepţia formalistă despre „artă ca procedeu” (V. 266]. Bahtin îl redefineşte integrându-l în contextul conceptelor sale cuvânt-voce. o voce determinată sub raport social. B. autor. cuvânt străin. noţiunea generală fiind identificată cu conceptul. Tîneanov. Şklovski). „Noi vedem că în majoritatea cazurilor. Eihenbaum ignoră cu desăvârşire faptul că. care aduce cu ea o serie de puncte de vedere şi de aprecieri necesare autorului. Eihenbaum a definit skazul ca un procedeu. ca o consecinţă. noţiune şi concept este mai complexă şi contradictorie decât cum este prezentată în dicţionarele de terminologie literară. Această modalitate stilistică are o semnificaţie socială şi umanistă. subiect al vorbirii. şi dialogismul concepţiei bahtiniene despre „estetica creaţiei verbale”. ea fiind creată în mişcarea de democratizare a literaturii. acesta este un element al unei concepţii. M. dialog. Este introdus. p. metafizic). în tendinţa de a da glas viziunii omului din popor. „El consideră că skazul are drept caracteristică exclusivă faptul că se bazează pe forma orală de povestire. comunicarea existenţială şi creaţia verbală. 266-267]. Vinogradov. În noţiunea desemnată prin skaz se întâlneşte şi se confruntă nu doar două opinii personale. cuvânt propriu. Relaţia dintre termen. Sklovski.).239 STILUL ORALITĂŢII ÎN REINTERPRETAREA DIALOGICĂ A LUI BAHTIN ANATOL GAVRILOV Academia de Ştiinţe a Moldovei. p. subsumabile aceleiaşi noţiuni generale [3. V. adică al unui ansamblu individual de concepte. V. ca şi oricărui formalism (lingvistic. Noţiunea şi-a găsit o definiţie mai completă în cartea lui B. iar povestitorul – un om fără legătură cu lumea literelor. pe limbajul vorbit şi pe particularităţile de limbă corespunzătoare acestuia (intonaţia orală. ci două concepţii polar opuse. V. skazul se bazează în primul rând pe vorbirea altcuiva şi abia după aceea. sociologic. domeniu în care a avut contribuţii originale la dezvoltarea filosofiei dialogului [3]. cuvânt bivoc. . skazul este introdus mai cu seamă de dragul vocii străine. a. din popor (lucrul cel mai important pentru autor) – aduce cu el limbajul vorbit” [1. elaborate după modelul dicţionarului lexicografic. Skazul nu este în concepţia lui Bahtin doar un procedeu compoziţional al artei narative. 185-186]. pe limbajul vorbit” [1. conţinutul semantic al termenului căpătând o structură bipolară: monologismul propriu formalismului rus. lexicul corespunzător etc. Eihenbaum „Literatura” (1927).

el fiind o formă monologică a vorbirii indirecte* a autorului. Nu oralitatea ca atare a povestirii. Ultima instanţă semantică. Alături de relaţia cuvântului direct al autorului despre obiectul său apare o relaţie nouă dintre cuvinte. Etapele acestui proces şi-au găsit expresia artistică în varietăţile celui de-al doilea tip de cuvânt. Cuvântul lui nu este încă un cuvânt cu valoare semantică plenară („полнозначное слово”). Skazul este doar o formă concretă a stilului oralităţii – un fenomen literar mult mai larg care cuprinde şi alte forme stilistice de interacţiune dintre cuvântul propriu şi cuvântul străin. ci o relaţie dintre cuvântul propriu. dar limbajul lui nu este încă individualizat. ci percepţia ei ca vorbirea altcuiva defineşte sensul skazului. În text apar „zone ale cuvântului autorului” şi „zone ale cuvântului eroului” care aduc o diferenţiere stilistică în construirea fiecărui cuvânt. nu este „cuvântul ce exprimă adevărul” (M. noi funcţii artistice ale cuvântului românesc.240 Anatol GAVRILOV astfel încât să se facă auzită vocea lui străină în raport cu limbajul literaturizat al autorului. nu una lingvistică sau una logică. Această percepţie a străinătăţii vorbirii nu se poate realiza printr-o reproducere a particularităţilor ei. Eminescu). Acest cuvânt auctorial nu cunoaşte sau nu recunoaşte încă existenţa cuvântului străin despre obiect. Cuvântul direct al autorului despre obiect. cu alt sens. În funcţie de evoluţia istorică în roman a modului de reprezentare artistică a raporturilor dintre cuvântul propriu şi cuvântul străin Bahtin distinge trei tipuri principale de cuvânt. de reflectare a unuia în altul. arată el. ci vorbeşte în acelaşi limbaj lipsit de individualitate cu autorul – limbajul retoric. Personajul reprezentat prin cuvântul obiectual nu este un subiectpersonalitate. el nu are un limbaj propriu. pluralitatea limbajelor neliteraturizate. ca şi primul tip. Însă. altfel spus. ci printr-o structură stilistică care să facă evidentă distanţarea ei alienantă de stilul autorului. şi cuvântul străin. adevărul despre obiect îl exprimă. De exemplu. plasticizant. Textul în care domină acest tip de cuvânt se caracterizează printr-o omogenitate stilistică totală. figurat. în romanele antice. II. Cuvântul obiectual se deosebeşte totuşi de cuvântul direct al autorului despre obiect. ca şi în cazul primului tip. . Pe măsură ce se dezvoltă diferenţierea stilistică a limbii literare. neoficializate pătrund în roman ca rezultat al creşterii interesului autorului faţă de limbajul străin al personajului. plasticizat. drept cuvânt omofon (monologic). Individualizarea socială şi caracterologică a limbajului eroului se produce treptat. dar nu exprimă o altă conştiinţă de sine. figurant. şi acest tip de cuvânt este definit. este cuvântul întruchipat al personajului caracterizat prin vorbirea lui. personajul este reprezentat deja ca o persoană privată. Stilul oralităţii este o formă de interacţiune a două limbaje. O caracteristică esenţială a monologismului este tocmai aceea că el „neagă existenţa în afara sa a altei conştiinţe egale în drepturi şi cu răspunsurile ei proprii. cuvântul autorului. Cuvântul obiectual este cuvântul străin care a devenit obiect al figurării artistice al cuvântului auctorial. I. deoarece manifestă numai subiectivitatea personajului (structura lui tipologică sau caracterologică). Odată cu creşterea interesului scriitorului faţă de particularizarea cuvântului străin al eroului şi nuanţarea atitudinii autorului faţă de limbajul străin se produce şi individualizarea stilului auctorial.

bipolară. În viziunea monologică (în puritatea ei extremă) altul este numai obiectul conştiinţei [autorului].Stilul oralităţii în reinterpretarea dialogică a lui Bahtin 241 existenţa altui eu egal în drepturi (tu). la nivelul inferior. 257]. cu o singură voce („одноголосое слово”) sau monologic. „Skazul poate avea uneori doar o singură orientare – după obiect” [1. 257]. a conţinutului semantic al cuvântului artistic. fiindcă el. replica dialogului compoziţional ş. Comunicarea dialogică dintre subiecţii vorbirii prin cuvânt se realizează la nivelul semantic superior. El cuprinde întrun cerc închis lumea reprezentată şi oamenii reprezentaţi” [4. Relaţia dialogică dintre cuvântul propriu şi cuvântul străin îşi găseşte expresia artistică (plenară) în romanul polifonic odată cu schimbarea calitativă a atitudinii creatoare a autorului faţă de eroul reprezentat. două răspunsuri diferite la aceeaşi întrebare privind o valoare existenţială fundamentală) a rezultat o nouă „structură intraatomică”. în prozele . p. devenind cuvânt omofon. este o formă nouă ireductibilă la cele anterioare. dacă sunt tratate ca simple procedee generale şi convenţionale.). poziţie axiologică. Această structură nu poate fi înţeleasă şi definită adecvat numai în planul relaţiilor dintre semnificaţiile obiectuale ale cuvântului. interpretări axiologice ale semnificaţiei obiectului comunicării. III. cu propria lui conştiinţă de sine. îl tratează ca o formă stilistică a cuvântului bivoc care este o sinteză o experienţei cognitiv-artistice milenare acumulate în formele artistice ale primelor două tipuri de cuvânt. ca orice cuvânt obişnuit şi după cuvântul altuia. Icherzählung (forma egonorativă). Skazul nu poate fi definit ca procedeu. ci nu altă conştiinţă. Prin analize comparate ale conţinutului diferit (monologic sau dialogic) pe care îl are forma skazului. idee. Bahtin include skazul în „grupul de fenomene artistice ale vorbirii” care „toate au o trăsătură comună: cuvântul are aici o dublă orientare – după obiectul vorbirii. după vorbirea celuilalt [1. Din relaţia dialogică între două cuvinte cu valoare semantică plenară (care exprimă două idei diferite despre obiect. În varietăţile acestuia se produce progresiv activizarea semantică-axiologică a cuvântului străin şi pogorârea cuvântului autoritar al autorului stilizat sau parodiat la statutul „cuvântului între cuvinte”. 318]. acela al confruntării dintre două sensuri-evaluări. ca manifestări ale unei alte existenţe individuale obiective. De la el nu se aşteaptă un răspuns care ar putea să producă o schimbare în lumea conştiinţei mele. ca alt eu. Între tipurile de cuvânt şi varietăţile lor nu există graniţe tranşante. dar şi toate celelalte modalităţi stilistice. a. Cu alte cuvinte. poate avea un conţinut diferit în funcţie de caracterul relaţiei dintre cuvântul propriu şi cuvântul străin pe care o exprimă în contextul concret. acesta fiind conceput ca subiect-personalitate. p. dar lesne confundabilă cu acestea din urmă. ci au loc mutaţii funcţionale. fiecare categorie de cuvânt şi varietate stilistică putând să treacă în alta. a comunicării lor dintre doi subiecţi autonomi ai vorbirii. îşi găseşte expresia artistică tot mai plenară în varietăţile celui de-al treilea tip de cuvânt. Cuvântul bivoc (difon). de bază al câmpului semantic. ale discursului auctorial monologic. <…> Monologul pretinde a fi ultimul cuvânt. cea a scriitorului monologist sau cea a „cititorului ideal” (sau model) ca o dublare a autorului. ca oricare altă formă stilistică a naraţiunii (stilizarea. Acest aspect semiotic nou ale cuvântului bivoc care implică şi un aspect hermeneutic corespunzător l-am tratat mai concret în alt loc [5]. parodierea. p. voce. Reprezentarea artistică a relaţiei dialogice dintre autor şi erou. adică poate trece de la tipul III la tipul I. indizolvabilă într-o „conştiinţă umană generală” atotcuprinzătoare.

cum relevă el însuşi într-o notă din ultimul său manuscris: „Atitudinea mea faţă de formalism: înţelegerea diferită a specificităţii. Atribuirea unui conţinut estetic imanent cuvântului ca material al creaţiei literare are o tradiţie metafizică veche – „metafizica cuvântului”. în primul rând al formei de reprezentare artistică a vorbirii mai exact a „omului vorbitor în român”. ignorarea conţinutului conduce la «estetica materială» <…>” [6. Adepţii nedeclaraţi ai acesteia. cum este întitulat capitolul-cheie din studiul Discursul în roman. „consideră elementul estetic ca aparţinând esenţei cuvântului însuşi şi prin aceasta îl transformă într-o entitate mitică ori metafizică. cu filosofia limbii. mult mai largă. o problemă mai complexă. La temelia teoriei formaliste despre limbajul artistic stă „estetica materială” ce ascunde o filosofie a cuvântului – „metafizica cuvântului”. Tolstoi. Leskov şi Dostoievski. formaliştii ruşi. care pune de fapt două probleme indisolubile şi totuşi neidentice: 1) raportarea . înţelegerea şi explicarea tuturor calităţilor estetico-artistice ale formei literare. Atribuind cuvântului tot ceea ce e propriu culturii. În polemica sa cu Eihenbaum în problema concretă a skazului iese la iveală o divergenţă principială.242 Anatol GAVRILOV lui Puşkin. adică toate semnificaţiile culturale – cognitive. p. etice şi estetice – foarte lesne se ajunge la concluzia că în general în cultură nu există nimic în afară de cuvânt. izolat de conţinutul specific al operei de artă – obiectul estetic care poate fi definit şi evaluat adecvat doar printr-o analiză estetică a operei literare în întregul ei. Acesta este punctul de plecare şi de continuă reîntoarcere a lui Bahtin în demersul său privind definirea contribuţiilor revoluţionare ale lui Dostoievski la dezvoltarea istorică a romanului şi umanismului european. cu formalismul în ceea ce priveşte modul de a concepe limbajul. stilistica. Bahtin demonstrează insuficienţa metodei formale de tratare a problemelor concrete de poetică şi stilistică. Această polemică este axa principală a cărţilor şi manuscriselor lui postume. semiotica. Or. cuprinzând o vastă arie problematică privind raporturile poeticii. ca partener egal al comunicării intersubiectuale. 372]. în toate activităţile umane creatoare. hermeneutica etc. Un aspect concret al polemicii îl constituie modul diferit de a concepe determinarea specificităţii literaturii ca artă a cuvântului de către natura verbală a limbajului ei artistic. Structura imaginii artistice a „omului din om”. forma lui reală de existenţă şi rolul lui în viaţa omului. Păcatul originar al poeticii formale constă în modul de a concepe forma artistică ca un procedeu de sine stătător. 79]. relevă Bahtin. Nucleul generator al acestui întreg îl constituie caracterul poziţiei autorului faţă de erou. estetica creaţiei verbale. ştiinţei literare în general. Prin „estetică materială” Bahtin defineşte acele concepţii estetice care reduc creaţia artistică la tehnica prelucrării materialului specific propriu fiecărei arte şi identifică forma materială exterioară a operei de artă cu forma ei artistică deducând calităţile estetice ale formei artistice direct din calităţile fizice ale materialului modelat artistic. Toate aceste aspecte problematice converg ca într-un focar în controversa asupra modului de a concepe specificul literaturii. este cheia principală pentru dezvăluirea. modul de a concepe şi reprezenta artistic imaginea omului în literatură: ca obiect al cunoaşterii autorului sau ca subiect-personalitate. Turghenev. specificitatea literaturii este. că savantul şi poetul au de a face în egală măsură numai cu cuvântul” [7. că întreaga cultură nu este altceva decât un fenomen de limbă. care conţine ca o componentă indispensabilă atitudinea autorului faţă de personalitatea umană a eroului. p. lingvistica. împreună cu alţi reprezentanţi ai ei.

ca şi celelalte ştiinţe concrete despre limbaj. care utilizează limba unilateral. deşi este un material diferit de materialul fizic al artelor neverbale. şi a specificului obiectului estetic. să se autodepăşească. p. ci prin desăvârşirea lui imanentă: artistul învinge limbajul chiar cu propria lui armă lingvistică [în original: языковое – n. ca şi în oricare altă creaţie artistică. în determinarea sa lingvistică. poezia stoarce toate sucurile din limbaj. De aici iluzia că analiza fonetică sau fonologică a cuvântului. ajungând la limita extremă. a. care aici se întrece pe sine” [7. nu este decât materialul creaţiei estetico-artistice a scriitorului. Cuvântul. ca obiect lingvistic. ar putea oferi poeticii o temelie ştiinţifică sigură pentru cercetarea limbajului poetic. adică sistemul de mijloace de comunicare. nu intră în obiectul estetic al artei literare” [7. nu poate fi pentru estetica creaţiei literare decât o disciplină auxiliară.]. 83]. care este forma estetic creatoare a artistului. pornind de la înţelegerea justă a locului materialului în creaţia artistică. limbajul uman. Or. pe de o parte. constituie depăşirea acestuia. ci şi în toate celelalte arte” [Ibidem]. Formaliştii. Spre deosebire de toate celelalte limbaje verbale. În creaţia literară. Poezia nu constituie o excepţie de la principiul comun pentru toate artele: creaţia artistică. obligă limbajul. nici corelaţia dintre forma materială exterioară a operei literare şi forma ei artistică internă. p. n-au reflectat teoretic nici corelaţia dintre conţinutul estetic şi forma artistică. „are un caracter imanent: artistul se eliberează de limbaj în determinarea lui lingvistică nu prin negare. fiindcă aici cerinţele faţă de el sunt maxime: toate aspectele lui sunt intensificate la culme. depăşire a lui ca material: „poezia îl depăşeşte ca limbaj. Izolând forma literară de conţinutul ei estetic imanent şi tratând-o în calitate de obiect aparte de cercetare. definită prin raportare la material. De aceea lingvistica. ci nu formele înseşi ale actelor de comunicare în domenii concrete de activitate creatoare. cea de-a doua – anumite legităţi estetice ale modelării artistice a materialului comune creaţiei artistice în general. se precizează. Această depăşire. ca şi toţi reprezentanţii „esteticii materiale” de dinaintea lor şi de după. are loc o triplă relaţie dintre conţinut. analiza lexicală şi gramaticală a particularităţilor limbajului vorbit. numai anumite funcţii ale ei. este supus de asemenea unui proces creator de învingere. necesară „pentru a înţelege tehnica creaţiei poetice. de fiziologia producerii şi perceperii sunetelor ş. n. Cu toate acestea cuvântul. <…> Depăşirea imanentă înseamnă definirea formală a atitudinii faţă de material nu numai în poezie. limbajul artistic ia cuvântul în toată plenitudinea lui: „Poezia are nevoie de limbaj în întregimea lui. 82]. multilateral şi în toate elementele sale <…> Numai în poezie limbajul îşi dezvăluie toate posibilităţile. ei au confundat-o cu materialitatea sonoră a cuvântului cercetată de fonetica experimentală. ci doar aspectul lui lingvistic. Limbajul. pe de altă parte. ştiinţa lingvistică nu are ca obiect limbajul în toată complexitatea lui funcţională. forma artistică şi forma materială. perfecţionându-l din punct de vedere lingvistic. .Stilul oralităţii în reinterpretarea dialogică a lui Bahtin 243 limbajului poetic la celelalte limbaje verbale ale limbii şi 2) raportarea lui la alte limbaje artistice nonverbale. Prima vizează modul specific de folosire a limbii în creaţia literară. de acustică.

auzit. dacă el nu comunică un sens. extraestetice” [7. orale sau scrise. acustice ale sunetelor. chiar şi atunci când cuvântul auctorial nu se manifestă explicit în text. ca o rostire fără noimă. Cuvântul se deosebeşte de alte semne (semnelucruri sau semne artistice nonverbale) prin calitatea sa specifică de a fi „semn pur”. 95]. atât în sensul că limbajul în opera literară se manifestă în totalitatea potenţelor expresive ale cuvântului întreg. într-adevăr. însăşi existenţa sa semiotică fiind determinată de ceea ce semnifică: el nu poate fiinţa decât ca semn. apreciind „caracterul pur narativ” al talentului lui Brătescu Voineşti. Nici în muzică. gesturile lor. realitatea ei…” [7. conţinutul estetico-artistic al imaginii muzicale nu derivă direct din însuşirile fizice. trebuie să facem din ceea ce e văzut. în scris le traduce printr-un echivalent stilistic al intonaţiei şi gestului” [8. forma lui materialsonoră nu are nicio valoare proprie şi nu mai este percepută. 241]. Limbajul artistic este. Exagerarea importanţei laturii sonore a vorbirii echivalează cu identificarea degradantă a cuvântului cu semnalul. cât şi în sensul că el este un spaţiu în care se întâlnesc şi comunică între ele toate limbajele unei limbi. Nici în pictură imaginea plastică nu poate fi percepută pur vizual ca o combinare de culori. Atitudinea autorului faţă de cuvântul personajului este o componentă indispensabilă a imaginii artistice a vorbirii lui. auzit. Cu atât mai puţin forma artistică a imaginii literare. este respinsă ca o formă goală. Bahtin însă a dezvăluit conţinutul dialogic al imaginii artistice a vorbirii personajului. reînvie în opera literară. trebuie să intri ca creator în ceea ce e văzut. nu sunt pur şi simplu incorporate în opera literară. Această calitate a limbajului artistic de a crea imaginea vie a vorbirii în limbajul scris a fost observată şi mai înainte. un „limbaj absolut” (E. Percepţia de către cititor a formei estetice trebuie să reproducă actul de creare a obiectului estetic prin depăşirea imanentă a materialului şi să pătrundă dincolo de suprafaţa materială exterioară a imaginii artistice: „A vedea sau a auzi ceva pur şi simplu încă nu înseamnă a percepe forma artistică. explica „farmecul deosebit al nuvelelor şi schiţelor sale” prin faptul că „artistul reuşeşte să rămână <…> povestitorul prin viu grai. imaginea fiind o rezultantă a interacţiunii dintre autoexprimarea personajului prin cuvântul propriu şi fundalul dialogizant creat de cuvântul auctorial. îşi recapătă şi îşi revigorează toate potenţele expresive ale graiului viu. Coşeriu). p. Intonaţia personajelor. desigur nici de psihologie şi nici de lingvistică: aceasta este o existenţă estetică originală ce apare la frontierele operei prin depăşirea determinării ei materialconcrete. Cuvântul amuţit în celelalte limbaje scrise. Ibrăileanu. care nu ţine de ştiinţele naturii. pronunţat expresia atitudinii noastre axiologice. în . Orice limbaj utilizat de scriitor pentru crearea imaginii artistice a omului capătă o funcţie nouă de comunicare estetică artistică. ticurile lor. artă care are ca material nemijlocit sunetul. Ea nu este produsul unei reproduceri naturaliste cât mai exacte a materialităţii sonore a vorbirii orale.244 Anatol GAVRILOV <…> Obiectul estetic în calitate de conţinut şi arhitectonică a viziunii artistice este o formaţie existenţială cu totul nouă. p. textualizate a vorbirii poate fi percepută pur senzorial. De exemplu. pronunţat şi prin aceasta să depăşeşti materialitatea. Însă aceste limbaje. p. determinarea extraestetică a formei. 86]. G. aici ele îşi pierd autonomia lor funcţională devenind elemente ale unui nou ansamblu funcţional – limbajul artistic prin care opera literară îşi găseşte forma ei artistică de existenţă ca obiect estetic.

În acest context mai larg al criticii noţiunii formaliste de skaz devine clar de ce Bahtin considera „absolut necesară diferenţierea riguroasă în skaz dintre axarea pe cuvântul altuia şi axarea pe limbajul vorbit. Editura Universităţii „Al. centrată pe analiza elementelor lui materiale. i-a împedicat pe cercetătorii poeticii lui Dostoievski să observe în operele lui cuvântul bivoc. 268]. 1994.. 3.СПб. deşi povestitorii săi vădesc o tendinţă mai puternică pentru limbajul vorbit decât povestitorii lui Dostoievski” [Ibidem]. Această tendinţă de reproducere cât mai realist-naturalistă a limbajului vorbit. Я и другой (истоки философии «диалога») . Л. lăuntric dialogizat. ca expresie a atitudinii intonaţional-evaluative a vorbitorului faţă de obiect. Relaţiile dialogismului bahtinian cu „filosofia dialogului” abia în ultimul timp au început să fie cercetate: Махлин В.. Iaşi. 1970. Chişinău. Cuza”. 11 şi 12. Această monologizare s-a produs şi în tratarea skazului. bipolară. Goncearov. Criterii de ştiinţificitate a terminologiei literare. Л. pe care l-au supus unei interpretări monologizate. Uspenski ş. Concepţia fonetică despre cuvânt. împlicit şi a conştiinţei umane. a personalităţii lui integrale şi a concepţiei lui despre lume. pentru că el nu poate fi reprodus prin rostirea lui orală: aceasta ar privilegia o voce în detrimentul celei de-a doua. Coordonator Val. a. Gavrilov A... adică prin suprapunere a unui ton nou pe tonul primei voci. Махлин В. М. Problemele poeticii lui Dostoievski. Gavrilov A. 2007. şi anume vocea autorului care este o voce redusă.. . o lectură în regim mut. bunăoară. când două voci-conştiinţe se confruntă în acelaşi cuvânt (identic numai din punct de vedere lingvistic) cea de-a doua voce. lăuntric dialogizat. de intonaţie. 1995.. vădită şi la Tolsoi. Cuvântul bivoc presupune. Bucureşti. fizice şi fiziologice. În formele stilistice ale cuvântului bivoc. În româneşte de S. Univers. Bahtin a înarmat percepţia estetică a cuvântului artistic cu un concept-microscop care permite observarea mutaţiilor de sensuri în „structura intraatomică”. se soldează cu obiectualizarea cuvântului naratorului şi al personajului vorbitor. ce nu poate fi percepută ca în dialogul în forma compoziţională a schimbului de replici rostite cu voce plină de ambii parteneri. 1997. redusă. a câmpului semantic al cuvântului. Recevski. I. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Panaitescu. îşi găseşte expresie doar prin schimbări de accent axiologic. 2005. prin „obertonuri” (armonice). A vedea în skaz doar limbajul vorbit înseamnă a nu vedea esenţialul” [1.. Я и другой: k истории диалогического принципа в философии ХХ в. Terminologie poetică şi retorică. 2.Stilul oralităţii în reinterpretarea dialogică a lui Bahtin 245 spiritul teoriei fiziologice reflexologice asumate de psihologia sau lingvistica behaviouristă (comportamentalistă). Subtextul filosofico-estetic al conceptului bahtinian de dialog // Metaliteratură. Bahtin M. dimpotrivă. p. Prin conceptul său de cuvânt-voce. vol. Concepţia dialogică a comunicării intersubiectuale // Idem. Esenţialul este profunzimea cu care îşi găseşte expresie artistică în vorbirea naratorului „încrucişarea a două voci şi a două accente care îi este proprie <…> Nu găsim asemenea fenomene la Turghenev.

Chişinău. Prefaţă de Marian Vasile // Bahtin M. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. Verebceanu. Ediţie critică de Rodica Rotaru şi Al. Opere. formă epistolară. memoria involuntară.. sens şi valoare în dialogismul lui Bahtin // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Structura semantică bipolară a cuvântului în dialogismul lui Bahtin // Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european. Gavrilov.. Probleme de literatură şi estetică.. G. De Nicolae Iliescu. 1979. Эстетика словесного творчества. Berejan.. Vol. dialog narativizat ş. 8. Piru. Inga Druţă. Popa. In memoriam acad. Semiotica şi hermeneutica textului. Piru – Bucureşti: Minerva. К переработке книги о достоевском // Бахтин М. Bucureşti. 1975. a materialului şi a formei în creaţia literară. Problema conţinutului. Coordonatori: Gh. 7. 6.. 2009. М. 5.246 Anatol GAVRILOV * Nu e vorba de noţiunea lingvistică „vorbirea indirectă”. fluxul conştiinţei. a. Semnificaţie. A. Coordonatori: Aliona Grati. Эстетика словесного творчества – Москова: Искусство. Univers. . Vorbirea indirectă a autorului proprie cuvântului obiectual capătă expresie artistică tocmai prin vorbirea directă a personajului şi prin toate formele stilistice ale acesteia: monologul inferior. М. S. 4. Gavrilov Anatol. 2. 1982. Trad. Ibrăileanu G. jurnal. Prefaţă de Al.

şi anume noua structură a imaginarului artistic ce se constituie în procesul de emancipare de stringenţele impuse de fantezia religioasă. în general. Istoria literaturii greceşti ne demonstrează cel mai clar şi. a neoumanismului european. determinate de situarea cronotopică a autorului şi cititorului la graniţa dintre „lumea reprezentată” (creată) şi „lumea reflectată” (creatoare) în opera literară (Bahtin). Institutul de Filologie Omul trăieşte din totdeauna în zona de interacţiune a două lumi: una reală. când începe laicizarea ştiinţei. dar poate fi implică exigenţe specifice de creare şi receptare a operei literare. În imaginea artistică nu domină un raport de identitate. care caută să îngrădească libertatea imaginaţiei artistice în limitele credinţei canonizate în produsele fanteziei religioase. Heidegger). Conflicte dintre biserică şi artist reizbucnesc şi astăzi. şi a mitului literaturizat. nici nu se exclud. ci unul de unitate dialectică a contrariilor real şi imaginar. Axa principală a problematicii acestui . plenar provenirea genurilor şi speciilor literare din anumite forme folclorice sincretice ale creaţiilor mitice. adică „putinţa-de-a-fi” a fiinţei (M. Obiectul comunicării noastre este raportul dintre aceste două din urmă. Ce schimbări calitative au intervenit în structura internă a imaginarului uman. în special. Imaginaţia participă la toate activităţile creatoare ale omului: practică. Miturile greceşti şi romane. islamică etc. Înainte de a intra în subiect trebuie să precizăm o distincţie pe care o vom face între fantezia religioasă şi fantezia artistică. creată de propria lui imaginaţie creatoare. apoi şi creaţiile folclorice medievale ale unor popoare europene (de exemplu legenda despre Faust) au continuat să fie o bogată sursă de inspiraţie pentru creaţia literară propriu-zisă. teoretică. Acest raport dual între ceea ce este şi ceea ce încă nu este. empirică şi alta fictivă. Adevărul artistic instituie un alt raport dintre ceea ce este (realitatea empirică dată) şi ceea ce este necesar şi posibil (Aristotel). ci cel literar. creştină. ci se reflectă şi se completează reciproc. Aici ne interesează însă nu aspectul istorico-cultural. literaturii şi artelor: miturile antice (păgâne) care invadează literatura şi artele îşi pierd caracterul lor religios şi devin forme simbolico-fantastice de ample generalizări artistice ale unor experienţe şi destine umane de mare valoare general-umană. raport în care aceşti termeni nici nu se identifică. fapt ce trezeşte proteste şi acţiuni punitive din partea capilor bisericilor creştine. mai ales în societăţile tradiţionale neliberale.) la cea artistică? Metamorfoza a demarat în epoca Renaşterii.247 MIT ŞI FICŢIUNE ARTISTICĂ (DUALITATEA IMAGINII ARTISTICE) OLESEA GÎRLEA Academia de Ştiinţe a Moldovei. Acest proces de ficţionalizare şi convenţionalizare simbolizantă se extinde apoi şi asupra legendelor şi personajelor biblice. în procesul de tranziţie multiseculară de la fantezia religioasă (mitică. religioasă artistică etc.

textul său fiind un dialog continuu cu alte texte anterioare operei sale. dar şi cele posterioare. H. pentru că prin creaţiile lor tulbură sufletele ascultătorilor şi slăbesc sentimentul religios. Multă vreme cărţile profane (adică literare) erau considerate o formă de erezie faţă de adevărurile Scripturii. relevă Bahtin. Punctul de plecare în tratarea problematicii propuse îl constituie delimitarea făcută de Feuerbach. o listă cărţilor interzise. p. 102]. Această contemporaneitate include nu numai domeniul literaturii contemporane. Un text sacru nu-i poate permite autorului prea multe licenţe pentru că relevă U. Arhanghelii care nu mor de Anca Maria Moşora. Operele definite metaforic „sacre” au intensificat necesitatea abordării acestei probleme: Versetele satanice de Salman Rushdie. Bărbatul din Nazareth de Anthony Burgess. care spunea că produsele (operele) imaginaţiei artistice nu pretind a fi luate drept realitate obiectivă. între gândirea colectivă şi cea individuală. Cel dat morţii de D. Lawrence. ele nu impun cititorului credinţa în identitatea imagine-real. p. Eco „există în genere o autoritate şi o tradiţie religioasă care-şi revendică cheile propriei interpretări” [2. Disputa asupra sensului sau a pluralităţii sensurilor rămâne mereu deschisă dialogului. Ele au fost trecute mai mult sau mai puţin printr-un filtru de inhibare a ficţiunii artistice. cât şi cele din prezent) are un caracter dialogic. 332]. Nikolai Hartmann este unul dintre esteticienii care a surprins acest raport specific al artelor faţă de religie: „artele au luat naştere în viaţa religioasă. totuşi ele şi-au atins înflorirea cea mai mare când aceasta se afla deja la începutul . Codul lui Da Vinci de Dan Brown. Această diversitate a preluării temelor sacre dovedeşte actualitatea lor. care înregistrează o luptă acerbă între textele canonice religioase şi cele literare (fictive). Interogaţia asupra normelor religioase şi interpretarea miturilor sacre din perspectiva contemporaneităţii cititorului se impune tot mai frecvent în literatura contemporană. priveşte evenimentele pe care le prezintă din contemporaneitatea sa. aflându-se pe tangenta realităţii pe care o înfăţişează. având astfel un raport dialogic cu textele anterioare. şi anume acest caracter dialogic accentuează activismul scriitorului. declarate nocive pentru gândirea unui bun creştin. Hristos răstignit a doua oară de Kazantzakis.248 Olesea GÎRLEA articol este corelaţia „adevăr”/„ficţiune”. Atitudinea aceasta tendenţioasă împotriva textelor literare are o istorie multiseculară. Creştinismul timpuriu şi cel al Evului Mediu condamna literatura pentru caracterul ei profan. Evanghelia după Isus Cristos de José Samarago. Această libertate a interpretării textelor sacre a devenit posibilă prin literaturizarea lor. cel puţin câteva texte literare au pus pe jar majoritatea confesiunilor religioase de pe glob. Este necesar ca orice discuţie despre libertatea interpretării temelor sacre să facă referire inclusiv la situaţia conflictuală a istoriei contemporane. biserica alcătuia un Index librorum prohibitorum. Mesi@ de Andrei Codrescu. Atitudinea autorului faţă de evenimentele pe care le reprezintă (atât cele din trecut. dar şi al celei din trecut care continuă să trăiască şi să se reînnoiască în contemporaneitate. Evangheliştii de Alina Mungiu-Pippi. prezentând zeităţile cu toate viciile şi slăbiciunile omeneşti. Periodic. Textul este pentru Bahtin „o monadă în care se reflectă toate textele” [1. aceste două forme ale imaginarului (cel religios şi cel literar). Încă din Antichitate Platon îi „expulza” pe poeţi din cetatea ideală. Autorul. Evanghelia după fiul de Norman Mailer. distanţându-se de anumite filoane tematice ale textelor canonice religioase. Această tendinţă persistă şi în epoca contemporană.

cea a identificării textului sacru cu realitatea absolută. textul religios este un „document” univoc. Sfânt. ea necorespunzând imaginii religioase a lumii. Termenul „euhemerizare” vine de la numele lui Euhemeros. mit naţional. el nu aparţine propriu-zis sferei divine. Conceput pentru a lămuri evenimentele sacre. f) desprinderea mitului de semnificaţiile religioase. inaccesibilă cunoaşterii raţionale. ci este însuşi responsabil de faptele sale. personajele n. prin care acesta nu mai este privit ca o simplă marionetă pe care Dumnezeu se complace s-o manipuleze. Este necesar să avem în vedere o transformare semnificativă a relaţiilor mitului cu realitatea şi a relaţiei . În aceste împrejurări orice altă formă de imaginar. teza euhemeristă a fost mai târziu adoptată şi intens propagată de către apologeţii creştini spre a demonstra nerealitatea zeilor greci. năzuinţele.) din viaţa religioasă. un exemplu în acest sens ar putea fi cazul imaginii domnitorului Ştefan cel Mare devenit succesiv legendă populară. subiectele. supusă unor regularităţi care nu pot fi ignorate. nu mai putem face acelaşi lucru în epoca noastră. d) problematizarea situaţiei mitice – marchează punerea sub semnul întrebării a logicii mitului. supranumit părintele viziunii istoriste a mitului. climatul social şi politic. transcendentă. de-idealizată. 407]. un sicilian care a trăit în secolul IV î. De-a lungul evoluţiei literare flexibilitatea miturilor. tendinţele estetice dominante. Ele şi-au primit ideile (temele.. ci este sanctificat. Totuşi interpretul textului religios nu se poate distanţa de conţinutul sacru. curentul dominant. Autoritarismul discursului religios se manifestă prin supravegherea respectării anumitor teze doctrinare şi canonice. derealizarea şi transformarea lui în alegorie şi simbol. deoarece concepţia imaginarului religios este bine structurată. este sortită respingerii ei. Respinsă iniţial.n. e) înzestrarea mitului cu semnificaţii noi în funcţie de idealurile unor epoci. Această umanizare poate atinge inclusiv cotele divinizării omului. b) demistificarea miraculosului sau a sacrului – prezentarea acestuia dintr-o perspectivă pur-raţională a prezentului pentru a înţelege o istorie în timpuri şi vremuri aproape inaccesibile. personal. Dacă mitul originar era considerat în societăţile tradiţionale drept o realitate divină (supranaturală şi supraomenească) adevărată. îşi manifestă libera voinţă şi gândire. Imaginarul religiilor pretinde a fi mai adevărat decât lumea terestră. concepţiile şi personalitatea scriitorului sau artistului. adică la ficţionalizarea ei. au rămas însă autonome în forţa lor sensibilă de modelare şi au prefăcut idealurile religioase în idealuri intuitive” [3. care nu admite citirea sau interpretarea acestuia în mai multe moduri. p. în special cea care privilegiază diversitatea şi schimbarea textului sacru. c) umanizarea zeilor sau euhemerizarea lor – prezentarea zeilor dintr-o perspectivă pur-umană. pentru a-l face inteligibil. care corespund unei singure imagini a lumii. capacitatea lor de a genera variante a dus la descreşterea aderenţei societăţii la veridicitatea şi la ficţionalizarea lor lucru care a fost posibil în câteva etape: a) individualizarea personajului – prezentarea lui dintr-o perspectivă strict personală. Acesta atribuia originea divină vechilor regi.Mit şi ficţiune artistică (Dualitatea imaginii artistice) 249 declinului. condiţiile istorice. Hartmann relevă faptul că arta a devenit o formă de sine stătătoare a fanteziei creatoare când a „purces la derealizarea produselor acesteia”.e. ca fiinţe tentate şi de ispitele trupeşti. n.

250 Olesea GÎRLEA noastre cu mitul. iar nu ca „expresie a unei experienţe religioase solidară cu un rit” [5. Chiar ai crezut că nu îmi voi da seama? Să-ţi pui propriile cuvinte împotriva cuvintelor lui Dumnezeu?” [7. Miturile se apropie astfel de simboluri şi alegorii. ne antrenează dincolo de religia islamică. Enunţurile ficţionale presupun o anumită detaşare . p. p. ta. la ordinul lui Mahound. p. p. Ele devin cunoscute sub formă de „document” literar şi artistic. ca fiind unul care militează în favoarea pluralităţii opiniilor. Acesta îşi găseşte adăpost în bordelul hijab (termen care semnifică în limba arabă „vălul purtat de femeile musulmane”). 224]. nu de adevărul acestora”. este urmărit de oamenii profetului Mahound pentru a fi ucis. mai în glumă. preşedintele confederaţiei episcopilor din Franţa ş. care modifică versetele sacre. cardinalul Decourtay. pentru a pune capăt desfrâului. care au mers mult prea departe până la condamnarea la moarte a autorului şi editorului. scriitorul Baal. În literatură contemporană fenomenul cenzurării libertăţii scriitorului în problemele de natură religioasă începe cu romanul lui Salman Rushdie Versetele satanice (1988) care a fost calificat ca fiind „cartea ucigaşă” a secolului XXI. care s-au comportat ca nişte politicieni „care nu vroiau să-şi înstrăineze populaţia musulmană a Franţei. prin acţiunea personajului Salman. păgân. rezervându-şi clandestin dreptul de autor. de către marile personalităţi ale Franţei (primarul Parisului de atunci Jaques Chirac. Îngrădirea dreptului la libera exprimare este reflectată şi în interiorul romanului lui Rushdie. inclusiv. dar şi a dreptului individului de a-şi pune întrebări cu privire la tradiţii. Scriitorul prin ficţiunea sa artistică este angajat şi el într-o căutare de adevăr chiar dacă e de natură diferită. Evoluţia mitului trece prin ruperea sa de conţinutul lui religios. Profanarea liberei exprimări este redată. p. scribul oficial al profetului Mahound. a.). Soseşte momentul când locul de incontinenţă sexuală este închis. evident ei „n-au deschis niciodată cartea lui Rushdie” [6. obligaţia romancierului este de a prezenta în loc să afirme sau să infirme. Faptul că acest roman este o operă literară şi nu una apologetică. Realitatea originară este înălţată la rangul de simbol: „Mitul tinde să devină o imagine a realului care se oferă într-o manieră ambiguă. unde. El este capturat în cele din urmă de către slujitorii profetului pronunţându-i-se sentinţa morţii: „– Blasfemia. Cele douăsprezece metrese sunt judecate şi ucise prin lapidare împreună cu mentorul lor spiritual. mai în serios. 470]. Todorov apreciază romanul lui Rushdie. în acelaşi timp ca expresie a realităţii şi ca ficţiune conţinându-şi propria sa realitate” [4. Iată de ce mitul literar nu mai este aşa cum îl explicitează textele sacre. ci aşa cum îl vede şi îl construieşte scriitorul din perspectiva contemporaneităţii sale. 451]. fiind preocupaţi de efectul vorbelor lor. în primul rând. Salman nu poate fi iertată. 146]. Cartea a atras atenţia întregii lumi occidentale anume prin imixtiunea autorităţilor religioase în ficţiunea literară. simulează împreună cu cele douăsprezece curtezane viaţa profetului Mahound. unul dintre personajele romanului Versetele satanice. Tzvetan Todorov în eseul său Omul dezrădăcinat analizează procesul condamnării cărţii sus-menţionate. Scriitorul Baal. Baal le dedică „muzelor” spirituale şi trupeşti o întreagă activitate literară. care recunoaşte deschis faptul că nimeni nu-l poate lipsi de dreptul moral al liberei exprimări: „Nu cunosc nici o altă jurisdicţie în afară de aceea a muzei mele” [7. 148].

Romanul Versetele satanice surprinde. conduce spre o apologie a conflictului ca orizont inevitabil al desfăşurării argumentelor . 96]. iar noi vom păşi pe fundul oceanului până la Mecca” [7. pe care acesta o iubeşte în taină. dimpotrivă ea ancorează cititorul în maşinăria validării fenomenelor mistice: dialogul dintre Maria şi Înger. tratează bolnavii. îi ajută pe pescari să prindă cât mai mult peşte. Conflictul dintre adevărurile sacre şi cele lumeşti este celebrat prin confruntarea celor două personaje Mirza Saeed. în această problemă. traducătoarea romanului în limba română şi postfaţatoarea cărţii. p. Diverşi recenzenţi au criticat cartea.Mit şi ficţiune artistică (Dualitatea imaginii artistice) 251 de enunţurile autentice. vom intra cu picioarele în spuma valurilor. întrucât: „A intra în ficţiune înseamnă a ieşi din câmpul obişnuit al exercitării limbajului. Dacă scriem în aşa fel încât să condamnăm din start o astfel de credinţă ca fiind amăgitoare şi chiar falsă nu ne facem vinovaţi de elitism. iar apele se vor da la o parte în faţa noastră. p. afirmând că acest roman: „nu a fost scris pentru a întemeia o erezie sau pentru a-i îndepărta pe credincioşi de la ortodoxie: o credinţă autentică şi sinceră nu are a se teme de o ficţiune literară” [9. Talazurile se vor despărţi. Mirza îi urmăreşte pe pelerini din mercedesul său. Vom merge pe jos trei sute de kilometri şi când ajungem la ţărmul mării. de încercarea de a le impune maselor propria noastră viziune asupra lumii?” [7. p. Rămâne la discreţia fiecăruia să decidă dacă şi până la ce punct aceste ficţiuni literare îi par acceptabile. însă decizionismul între permisivitate şi represiune. neagă recunoaşterea unei stări de beligeranţă între ficţiunea religioasă şi cea literară. 447]. magnatul oraşului Titlipur (cuvânt care în hindi înseamnă „oraşul fluturilor”) şi clarvăzătoarea Ayesha. Autorul explorează mitul biblic al exodului. marcat de preocupările de adevăr sau de convingere” [8. conversaţia dintre Isus şi Dumnezeu. cum e şi firesc. Ficţiunea lui Saramago nu demistifică miracolele şi nu-l elimină pe Dumnezeu. Mioara Caragea. Ayesha fiind o reactualizare a figurii lui Moise care-i scoate pe izraeliţi din Egipt (aici din oraşul Titlipur cu scopul pelerinajului spre Mecca) prin aceiaşi tactică asupra puterii apelor mării. idee conturată prin afirmaţiile personajului Bhupen Ghandhi: „– Nu putem nega ubicuitatea religiei. Există anumite tangenţe între evenimentele reprezentate în Versetele satanice şi Islamul istoric. 283]. a spus ea încet. minunile pe care le face Isus: opreşte furtuna pe mare. dar acest fapt nu confirmă şi dreptul de a fi tratată pe picior de egalitate ficţiunea artistică (care este o interpretare a istoriei Islamului de către Salman Rushdie) cu adevărul istoric. poziţia atacatorilor contramitului care condamnă libertatea totală a imaginaţiei în problemele de natură religioasă. La apariţia sa acest roman a stârnit manifestări de protest în mediile catolice şi o uriaşă polemică peste graniţele Portugaliei. încercând să-i abată de la credinţa Ayeshei. transformă apa în vin. care se dau în lături spre a mijloci traversarea ei: „Îngerul mi-a explicat toate acestea. Într-un final prorocirea ei se confirmă adevăraţii credincioşi trec marea. Romanul Evanghelia după Isus Cristos de José Saramago (1991) reconstituie viaţa lui Isus dintr-o perspectivă pur umană. a spectatorului autor cu autorul real a distrus perceperea estetică a operei literare. p. 638]. Această suprapunere a lumi creatoare cu cea reprezentată. iar cei care au dezertat în tabăra lui Mirza îşi consemnează dezamăgirea şi înfrângerea. autorul fiind invitat la dezbateri publice cu teologi dominicani şi iezuiţi pentru a-şi „explica” şi „justifica” viziunea asupra vieţii lui Hristos.

inclusiv. Biserica. aici contează doar adevărurile imaginarului” [11. 138-139) Este firesc ca în aceste condiţii să apară întrebarea referitoare la veridicitatea ficţiunii literare. Opera literară este în primul rând un produs al gândirii umane. Umanizarea textului sacru (desacralizarea lui) prin afirmaţiile personajului Teabing Leigth. Dialogul continuu al scriitorilor cu mitul biblic a generat multiple disocieri de la simpatia (copia fidelă a mitului). Prin aceasta se explică inerţia şi negarea de către religie a oricărei alte forme de imaginar. Grecia. proteste ample în stradă (în Rusia. Umanizarea divinităţii: coborârea lui Isus la rangul unui simplu muritor de rând.” [12. Singapore ş. Această temă a conflictului dintre cele două ficţiuni (religioasă/literară) tinde în anumite cazuri să devină un război deschis dintre diverse sisteme imaginare. monoteismul creştin a ridicat o barieră ontologică de netrecut între creatură şi creator. care creează senzaţia . p. 3]. cel puţin 3 momente ale ipostazei actualizante a contramitului Codului… au dat fiinţă „mărului discordiei”: 1. noutatea postmodernă a lui).). în opinia personajului Teabing Leight. Înclinarea balanţei în favoarea realităţii factice într-o operă literară se datorează pătrunderii masive a materialului extraliterar. Polonia. 37]. Ameninţată de proliferarea sectelor şi de destrămarea esenţei religiei creştine. până la negarea totală a mitului.252 Olesea GÎRLEA şi contraargumentelor. Mitul antic (biblic) îşi continuă şi confirmă vitalitatea în contramit (contramitul nefiind decât receptarea prin negare a mitului care aduce. responsabilă de realizarea filmului. Oamenii tind să îşi conceapă existenţa după dezastruoasa paradigmă prieten/ duşman. a. Romanul a fost ţintuit de la bun început la stâlpul infamiei. ca strategii defensive ale unei forţe care-şi simte ameninţate poziţiile. p. de la rezerve critice (în România. Iordania. îl transformă pe autor în adversar. Romanul Codul lui Da Vinci (2006) de Dan Brown şi filmul după acelaşi text realizat de regizorul Ron Howard au fost apreciate de către reprezentanţii bisericii ortodoxe şi catolice ca un atentat împotriva bisericii creştine şi au stârnit reacţii diferite. Dacă religiile politeiste antice admiteau posibilitatea divinizării regilor şi eroilor. p. până la metodele inchiziţiei medievale: interzicerea filmului şi a publicării cărţii. idee mediatizată cel mai mult de către presă: căsătoria dintre Isus şi Maria Magdalena şi rezultatul acestei relaţii: fetiţa Sarah. De cealaltă parte se află demolarea imaginarului. care-i ameninţă existenţa şi esenţa doctrinară. a precizat în repetate rânduri că acesta este „o poveste fictivă şi nu are un caracter religios” [10. formată din două componente: realitatea similară celei înconjurătoare şi imaginaţie (ficţiune). atacurile dure în ceea ce priveşte derularea filmului Codul lui Da Vinci au fost privite de către apărătorii contramitului. om şi Dumnezeu: „Trăirile mitice religioase reflectă o structură schizoidă adică o rupere de lumea concretă. prin convingerile personajului Teabing Leight şi Robert Langdon. p. 248]. un istoric al religiilor. 2. recompunearea acestuia sub alte forme. 3. care consideră că: „Biblia nu a venit prin fax direct din rai. ar fi ascuns această taină timp de 2000 de ani. deşi compania Sony Pictures. de fapt. Republica Moldova). Biblia e un produs al omului. Prezentarea religiei creştine ca un agent al discriminării sexelor: în special discriminarea femeii de către biserică (pentru detalii vezi 12. iar recunoaşterea unui contramit.

Sfâşierea aurei intangibile a mitului prin respingerea şi negarea lui şi crearea unei variante proprii. 618. discreţie. vehicule blindate. el este o interpretare proprie a concepţiei şi a viziunii scriitorului. computer. legenda despre Graal. ceasul Big Ben. banca elveţiană din Paris.Mit şi ficţiune artistică (Dualitatea imaginii artistice) 253 unui sentiment al veridicităţii absolute. şi că libertatea cuvântului artistic este un drept care trebuie mereu recucerit. acumulatori fotoelectronici. nanodiscuri etc. cheie cu matriţă laser. degradând în noi forme de a-religioase. 2. c) Încifrarea simbolică (mistică) care menţine cititorul în suspans: Pentagrama (1. Cina cea de taină). criptex. surprinde reacţia tensionantă a atacatorilor lui care-şi manifestă rezervele cu privire la validarea estetică a acestei noi forme fictive. inclusiv instituirea unui vast sistem articulat pe opoziţia dintre ficţiunea religioasă şi cea artistică. Se neagă. Ficţiunea artistică respinge orientarea unilaterală şi impune textului o atitudine axiologică proprie. Chapter House). avion. Totuşi textul de ficţiune. James Park. ea poate fi şi o armă împotriva judecăţilor comune. 138]. „nu conduce la nici o realitate extratextuală. Cazurile prezentate dovedesc încă o dată faptul că mitul literar nu e făcut ca să renască din cenuşă şi să redevină la nesfârşit ceea ce a fost. Mona Lisa. cipuri cu memorie RAM. afirmă G. Trandafirul cu cinci petale (1. Miturile masive de pe vremuri au tendinţa de erodare. dispozitiv cu localizare GPS. simbol sacru al zeităţii Venus). inclusiv faptul că aceste opere cu subiect de inspiraţie mitologică (creştină. gara…). satelit. simbolul feminităţii). St. Ne raliem opiniei lui Tzvetan Todorov: „Eu nu sunt totuşi pentru cenzurarea acestor publicaţii. În concluzie putem spune că ficţiunea artistică câştigă credibilitate în situaţia când destinatarul nu percepe ficţionalizarea actului de ficţiune quod erat demonstrandum. 180]. proporţia divină: 1. se pare că el a şi început” [8. Genette. deci bun). Scriitorul evaluează mitul. d) Pictura şi biografia reală a lui Leonardo Da Vinci (în special lucrările Omul Vitruvian. Forma artistică de imaginar – contramitul – „se hrăneşte” din confruntarea cu textul sacru. turnul Eifel. microfoane miniaturale. fiindcă mă tem să nu se producă încă odată «efectul Baudelaire» (interzis. personalitatea autorului şi dreptul lui la atitudinea axiologică faţă de conţinutul miturilor.. p. Cine va câştiga această luptă de idei ficţiunea artistică sau textul sacru este greu de spus. pune în funcţiune mecanismul atroce al cenzurii. Numărul de aur. musulmană etc. Or. Amintim câteva elemente extraartistice ale romanului Codul lui Da Vinci de Dan Brown: a) Amplasarea într-un spaţiu geografic concret (real): Franţa (muzeul Luvru din Paris. 2. p. simbol religios păgân. . Şirul Fobinaci: 13-21-1-1-8-5. Hors Gards Parade. trecându-l prin filtrele gândirii sale critice. în ultimă instanţă. staţia King’s College.) nu ar trebui cenzurate şi nici autorii lor târâţi prin justiţie. Jocul anagramelor. b) Apelul la tehnologiile de ultimă performanţă: fax. în simbolistica Prioriei şi la romani semnifica tăinuire. Marea Britanie (Temple Church. În aceste condiţii scriitorul trebuie să fie conştient de faptul că orice formă de survolare a spaţiului religios. un text narativ are ontologia sa proprie care trebuie respectată. fiecare împrumut pe care îl face (mereu) (…) se transformă în element de ficţiune” [8. celebra progresie matematică: 1-1-2-3-5-8-13-21. Susţinem ideea că mitul artistic nu trebuie luat ca parametru al validităţii mitului religios. Cert rămâne faptul că la nivelul subliminal al interpretării funcţionează continuu un mecanism insidios de cenzură.

17 mai. 11. Bucureşti. 2006. Ficţiune şi dicţiune. 1978. traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. Москва. Hartmann Nikolai. Iaşi. Rushdie Salman. . Bucureşti. traducere din limba engleză de Crăciun Dana. Bucureşti. p. 1994. Estetica. 8. traducere şi postfaţă de Caragea Mioara. Mucchielli Alex. Pentru o istorie a imaginarului. 2. 9. Bucureşti. p. în Omul dezrădăcinat. Todorov Tzvetan. Introducere în arhitext. Genette Gerard. 6. Bucureşti. Bogatu Petru. 2006. Codul lui Da Vinci. Evanghelia după Isus Cristos. 145-151. 1974. 4. Aspecte ale mitului. 10. Boia Lucian. Эстетика словесного творчества. 1999. 2007. Versetele satanice. Chişinău. 7. Bucureşti. 2007. 2001. în Flux. Suntem liberi să decodăm „Codul lui Da Vinci”. Afacerea Rushdie: duşmanii şi prietenii. 2006. Brown Dan. Umberto Eco. Eliade Mircea. Бахтин Михаил. 1982. 3. Bucureşti. 12. Bucureşti. Samarago José. 5. limitele interpretării. 3. Versetele satanice. 2003.254 Olesea GÎRLEA REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Dicţionar al „metodelor calitative” în ştiinţele umane. Iaşi.

examinată de Umberto Eco în studiul său În căutarea limbii perfecte. Institutul de Filologie Am ales arhetipala poveste a Turnului Babel. În acest sens trebuie înţeles.şi nici ca dincolo. loc unde domneşte o mare confuzie. trei conotaţii: „1) Oamenii timpurilor protoarhaice au dispus de un limbaj unic .255 ROMANUL CA LUME POSTBABELICĂ. mitice. implicit. Potrivit cercetătorului Traian D. în cele din urmă. postmodernismul nu a intrat în logica modernă a depăşirii. Fiind un proiect esenţial dialogic. corelată cu pedepsirea de către divinitate a unui orgoliu uman excesiv. În dorinţa de a depăşi consecinţele „pedepsei”. a dialogismului ca structură a lumii artistice. dar şi restabilirea unor valori respinse. povestea Turnului Babel sugerează cu claritate cercetătorului modern al limbajului trei ipoteze şi. ci ca un alter. dar rămas neexplorat. de altfel. unde lumea vorbeşte fără a se înţelege”). p. Semioticianul italian propune o răsturnare de semn în lectura mitului babelic. conţinut.semnifică temporal „ceea ce s-a întâmplat după Babel”. care permite interpretarea „socialmente pozitivă” a fenomenului de înmulţire şi diferenţiere a limbilor. cu semnificaţia de alter. confirmată în DEX („babelic” înseamnă „de o confuzie extremă”) şi în Larousse (spaţiul „babelic” este „locul unde se vorbeşte un număr mare de limbi diferite. acel post. Gabriel Troc defineşte postmodernismul ca având o altă raţiune decât modernismul: „…consecvent cu sine. romanul este cel mai abilitat a figura această lume. Totodată. după simbolicul eveniment soldat cu babelica confusio linguarum. 342]. POLIFONIE. semnificaţie. De menţionat că modernul a dezvoltat în linii generale conotaţia negativă a ceea ce s-a întâmplat după catastrofa babelică. o deplasare nu înainte. acest prefix are rolul de a indica „reevaluarea fenomenului Babel”. Acest prefix are aproximativ nuanţele de semnificaţie acordate în ultimul timp prefixului post. revizuind modernul pentru a experimenta o altă faţă a lui. exilate de modernism. implicit. HETEROGLOSIE ŞI CARNAVALESC ALIONA GRATI Academia de Ştiinţe a Moldovei. în modernul însuşi” [1. Spiritul nou se vrea în acelaşi timp continuitate. DESPRE DIALOGISM. ci a reprezentat un «punct de întoarcere». pentru a trimite la un conţinut pe care modernul l-a lăsat neexplorat: necesitatea plurilingvismului şi. care explică simbolic trecerea de la unicitatea limbajului la diversitatea lui. Stănciulescu.din «postmodernism»: nici ca anti. Şi eu am optat pentru acest post-. ci «lateral». în sens matematic. pentru a desemna evoluţia limbajului romanesc în secolul al XX-lea. pre-adamice. care a îngrozit şi a fascinat spiritele de-a lungul secolelor. În studiul Postmodernismul în antropologia culturală.în noţiunea de postmodernism. unitare şi universale. Prefixul post. operele artistice imaginau itinerare orfice regresive în spaţiul pre-babelic şi de reconstituire a unei limbi originare.

verbal). se află într-un permanent dialog cu schimbările în atitudinile generale ale unei . limbajul creator a parcurs câteva etape de la unitatea iniţială a limbajului la marea varietate de limbi ale pământului: „1. Opera literară. p. După Traian D. care la rândul ei este o „copie/reflectare a realităţii gândite” [2. Limbajul este o „copie a gândirii”. 3. 9-15]. Limbajul uman „răspunde nevoii de a da nume prim lucrurilor şi lumii. Dumnezeu a decis „încurcarea limbii” ca un act profilactic necesar. ei sunt un singur popor. Resursele creatoare ale limbajului uman sunt enorme. O asemenea idee este adânc implantată în subconştientul fiinţei umane. 11: 6]. Efectul benefic pe care această „încurcătură a limbii şi a sensurilor” l-a generat a fost acela al apariţiei unei culturi umane nuanţate în nenumărate chipuri. 2. Pentru definirea unei atari culturi. contribuind la transformarea «creatoare» a acesteia (nu întotdeauna benefică. să se opună tendinţelor entropice (de dezorganizare şi uniformizare) ale naturii. care se dezvoltă în timpul şi în istoria umană. de prevenire a unor posibile catastrofe. permite omului ca. generat de rezonanţa omului cu «limbajul cosmic».256 Aliona GRATI (…). Domnul a zis: «Iată. Deţinând limbajul „unic”. stadiul „limbajului pre-Babel. ele în primul rând „asigură trecerea de la imagine la imaginar. Trecerea de la un stadiu la altul. limbajul modern. acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând»” [Geneza. stadiul limbajului Babel. 9-15]. „aflată într-o fază de corespondenţă mai apropiată sau mai depărtată de natură”. şi toţi au aceeaşi limbă. a stocării şi transmiterii valorilor spirituale (culturale) realizate de omenire de-a lungul timpului. absolvit de necesitatea „dreptei sale potriviri cu lucrul numit”. de la unitate la diversitatea lingvistică este o trecere de la geneza naturală a cuvintelor (faza pre-Babel) la cea convenţională (faza post-Babel) [ibidem]. prin forţa cunoscătoare a limbajului. Constatând efectele profanatoare pe care înzestrarea cu „puterea cuvântului” (aparţinând unui „limbaj perfect”) le-ar putea avea asupra evoluţiei spirituale a speciei umane. de la natură la semnificarea ei. de la biologic la psihic. comun tuturor oamenilor şi care constituie primele manifestări semantice ale comunicării umane (trecerea de la limbajul «fără cuvinte» (limbaj interior) la cel articulat. Graţia divină constă în acordarea omului a liberei utilizări a limbajului. în calitate de instrument esenţial al culturii. stadiul limbajului post-Babel. p. 2) Limbajul arhetipal al fiinţei umane este încărcat de o specială putere acţională a cuvântului (…). resursele creatoare ale limbajului uman au fost absolut indispensabile. Această evoluţie ne face să înţelegem o dată în plus că limbajul constituie modelul unei reprezentări a lumii de către o anumită colectivitate umană. satisface nevoia socială a comunicării lingvistice. de la conştiinţa reprezentării la conştiinţa resemnificării”. Pogorându-se pentru a le vedea fapta. omul deţinea „puterea cuvântului” într-o manieră similară cu cea a creatorului divin. specific fiinţei umane deja diferenţiate cultural şi caracterizat prin trăsături etnolingvistice specifice”. şi iată de ce s-au apucat. care a activat-o permanent prin miturile sale arhetipale. „perfect”. Şi a treia ipoteză: „3) Unicitatea şi puterea cuvântului s-au pierdut treptat în urma unui proces de diferenţiere a limbajului”. Stănciulescu. trebuie să recunoaştem) şi a lui însuşi” [2.

dar mai arbitrar şi deci mai convenţional decât cel fundamental. în continuă efervescenţă. George Bălăiţă. spre halucinant. Regresiunea spre arhetip. socialul rămânând un cadru aproape abstract. Literatura începe să abandoneze treptat reprezentarea realului şi să ia parte. preocupată fiind de propria sa natură. să anticipeze chiar crizele şi contradicţiile realului prin tehnicile de limbaj. care presupune o abandonare a categoriilor ce marchează gândirea logică şi înălţarea judecăţii la altitudinea unei gândiri paralogice. Are loc o deplasare a centrului de gravitaţie al romanului de la social la psihologic. Fănuş Neagu.a. Romanul în secolul al XX-lea este. simbolică. mitice. spre fantastic. Până la fantastic transfigurează realul Ştefan Bănulescu. Vasile Vasilache. Trecerea de la dimensiunea pre. Alexandru Ivasiuc. revoluţia sovietică. afirmând un principiu al totalizării. Nicolae Breban. Vasile Vasilache ş. unilingv şi monostilistic. fantastică. Augustin Buzura. respectiv. radioul. a fost critica ordinii sociale burgheze din secolul al XIX-lea şi viziunea acesteia asupra lumii. automobilul. protoarhaic. alegorică. cele două războaie mondiale. onirică. despre dialogism. Aureliu Busuioc). Sorin Titel. puritate originară. . de o criză a sa care marchează şi un impas al artelor. Laurenţiu Fulga. Faptul că limbajul romanului contemporan românesc reprezintă o lume „postbabelică” este evident. parabolică. de la realismul canonic spre straniu. credinţa în progres înlocuiesc pe nesimţite aproape vechiul ritm istoric.Romanul ca lume postbabelică. Se poate vorbi astfel de o eroziune bruscă a realului. Ceea ce începe să se profileze în romanul modernist interbelic şi se conturează mai ales în romanul care a evoluat după „obsedantul deceniu” proletcultist. Revoluţia industrială. Fănuş Neagu. cinematografia şi. supranumit „tardo-” sau „neomodernist” (Dumitru Radu Popescu. Radu Cosaşu. Alexandru Ivasiuc. avionul. Romanul tinde să fie poetic. Freud şi Einstein. constituie în secolul al XX-lea un vast ansamblu.şi babelică la cea postbabelică se face resimţită şi în morfologia romanului secolului al XX-lea prin afirmarea tot mai pregnantă a cronotopului oraşului. mit. probând de fiecare dată capacitatea sa dialogică cu operele precedente şi cele viitoare. Vladimir Beşleagă. care îşi asumă actul critic. el este un limbaj propriu culturii moderne. matrice etalează interesul pentru ceea ce se ascunde dincolo de suprafeţele aparente ale lumii. spre sfârşitul deceniului şapte scriitorii scot romane de factură psihologică. început. La noi. prin care devine posibilă o integrare a diferenţei şi a contradicţiilor realităţii. în plin roman psihologic şi experienţialist. de mijloacele prin care se constituie ca atare şi cu deosebire de posibilităţile şi limitele limbajului. iar Mallarmé o duce până la marginea tăcerii. polifonie. în general. alături de cel european modern. Romulus Guga. mult mai nuanţat. heteroglosie şi carnavalesc 257 culturi. revoluţia sexuală. Romanul românesc. Constantin Ţoiu. al unor structuri capabile a exprima diverse posibilităţi existenţiale umane. Oamenii se trezesc deodată în lumi mecanice care le destramă rapid concepţiile tradiţionale. prefigurând un spaţiu uman de fierbere şi dislocare. o coordonată neutră. Dumitru Radu Popescu.. Urmuz cu ingenioasele sale miniconstrucţii din „prefabricate” pare să anticipeze trecerea de la o proză auctorială la una autoreflexivă. Flaubert eliberează literatura de lanţurile mimetice. inspirat şi reflectă schimbările generale de viziune asupra lumii moderniste şi postmoderniste. Începând prin a introduce în realism varii modalităţi artistice. urbanizarea. increat.

având o bizară măreţie. strategii dialogice. Norman Manea etc. Pe lângă parabolă şi aluzie esopică. polifonia stilurilor. căci ascund forţele centrifugale. tehnica şi procesul literaturii. Nicolae Breban. revolta camuflată împotriva Puterii. obiectiv. Dumitru Radu Popescu (ciclul F). proliferarea limbajelor. fragmentarism.258 Aliona GRATI Deşi preiau formula romanului modernist. chiar dincolo de clovnescul pitoresc şi masca grotescă. Modelul carnavalului devine de la un autor la altul tot mai expresiv. La George Bălăiţă (Lumea în două zile). Paul Goma (Din calidor) sau Vasile Vasilache (Povestea cu cocoşul roşu). Proliferarea tehnicilor menţin însă distanţa mare între persona şi persoana autorilor menţionaţi În evoluţia sa de la perioada interbelică la cea postbelică. romanele din perioada postbelică nu mai sunt aceleaşi. cât şi în planul metanaraţiunilor legitimatoare şi unificatoare moderniste (autonomia artei. în detrimentul „conţinutului” tradiţional. germenii „crizei”. Paul Goma. Augustin Buzura (Drumul cenuşii. George Bălăiţă. Refugii). Carnavalescul prin puterea lui de re-haotizare. În literatura română. Afirmaţiile notorii ale lui Flaubert din 1852 („…ceea ce mi-ar plăcea să fac ar fi să scriu o carte despre nimic…”). atât a celei manifestate în planul istoriei (dictatura socialistă). Artistul marginalizat îşi exprimă faţă de puterea-centru primele semne de nonconformism. Alain Robbe-Grillet din 1957 („…artistul adevărat nu are nimic de spus (…). Vasile Vasilache. re-cosmicizare. promitea soluţii pentru escaladarea crizei şi exorcizarea demonilor puterii. Ei sunt totodată şi cavalerii utopiei. Nicolae Breban (Don juan). Avangarda occidentală a anilor ’60 pune întreaga literatură sub obedienţa lingvisticii şi elimină din discuţie tot ce ţine de semnificatul operei. tendinţa de a arăta permanenta distorsiune subiectivă a faptelor spre a sublinia astfel caracterul efemer al lumii sociale obiective. culturî care aducea cu sine şi construcţia utopică. figuri carnavaleşti din subterana marginalizaţilor a căror ţintă este Centrul. Personajele inadaptate şi nonconformiste din romanele lui Dumitru Radu Popescu. recursul la juxtapuneri ironice şi ambigue care să pună sub semnul întrebării „semnificaţia” morală şi filosofică a activităţii literare. adoptarea perspectivismului şi a simultaneităţii. această linie a estetismului şi a autoreferenţialismului se . Ceea ce fac scriitorii modernismului târziu este tocmai reactivarea. a „reprezentării” conştiente de sine şi autoreflexive a moderniştilor. aceşti scriitori afirmă în abundenţă strategii şi tehnici artistice menite a răsturna convenţiile realismului „burghez”: întreruperea bruscă a fluxului narativ linear. Se poate vorbi despre existenţa unei culturi subversive a carnavalului în romanul anilor ’60-’70. opoziţia între conştiinţa interioară şi discursul raţional. creând o ficţiune care se preocupă din ce în ce mai mult de sine şi de procesele ei interne. frustrarea aşteptărilor în ceea ce priveşte unitatea şi coerenţa intrigii şi personajului. romanul etalează tendinţa tot mai nuanţată a moderniştilor de a pune în prim-plan limbajul. spre exemplu). diacronic şi secvenţial. public. sunt profeţii viitorului. anunţând o perioadă de tranziţie la un alt tip de literatură. într-un climat de subversivitate. adoptarea unui ton de autoironie epistemologică ce vizează pretenţiile naive ale raţionalităţii burgheze. carnavalescul se realizează prin relativizarea radicală a perspectivelor narative. El are doar un fel de a spune”) şi Roland Barthes în Gradul zero al scriiturii rezumă pierderea „inocenţei” şi a „conţinutului” tradiţional în romanul modernist.

Se poate vorbi. 1968). cărora li se alătură basarabenii Vasile Gârneţ. 287-289]. Orbitor. prin faptul că autentifică orice lectură. Bedros Horasangian (Sala de aşteptare. Mircea Nedelciu (Zmeură de câmpie. 1970). o nouă deschidere către real. în romanul românesc se relevă o tendinţă de recâştigare a valorilor umane. această literatură face din cititor „personajul principal”. Odată cu acceptarea ideii de artificiu şi simulacru şi cu interesul faţă de „ingineria textuală”. Vitalie Ciobanu. Matei Vişniec (Cafeneaua Pas-Parol. ţara îndepărtată. În planul atitudinii auctoriale. Ioan Groşan. consemnând şi emanciparea romanului de sub tutela comandamentelor „realismului socialist” şi a propagandei de partid [3. Radu Ţurculescu. căci. 1993. Emilian Galaicu-Păun. Bedros Horasangian. Dumitru Ţepeneag. autorul îşi poate expune părerile şi concepţiile de pe poziţii egale cu cele ale personajelor sale. heteroglosie şi carnavalesc 259 afirmă în romanele scriitorilor din Şcoala de la Târgovişte şi ale celor din grupul oniric: Radu Petrescu. Mircea Horia Simionescu (Ingeniosul bine temperat. către autenticitatea lumii. la noi Vitalie Ciobanu (Schimbarea din . Tratament fabulatoriu. opera literară reprezintă un „dialog natural” între toţi participanţii – autor. transpunându-se în text (metalepsa). ale scriitorilor din generaţia anilor ’80: Mircea Nedelciu. Mircea Cărtărescu (Nostalgia. 1986). deci. „scrisul literar devine consubstanţial cu numeroase alte activităţi sociale din societatea în care el se produce şi. Gheorghe Crăciun (Compunere cu paralele inegale. polifonie. Modificările de atitudine şi de mentalitate în conceperea raporturilor text-realitate. heterogenitatea limbajelor. Drept consecinţă. 1969-1983) şi mai ales scriitori ca Mircea Ciobanu (Martorii. 1976). Ştefan Agopian (Tache de catifea. „personaliste”. autor-personaj determină dialogismul noii literaturi. care trebuie să „renaturalizeze dialogul” şi să restabilească „funcţiile sociale ale artei literare” prin „transmisiunea directă a unui eveniment petrecut în realitate”. George Cuşnarencu (Tangoul Memoriei. 1983). Mircea Horia Simionescu. este angajant” [4. reciclarea tolerantă a trecutului cultural şi reluarea stilurilor anterioare. 1988). Tobit. Aceste reflecţii sunt dovada faptului că scriitorul regândeşte proza în alţi termeni decât aceia de proză exclusiv autoreferenţială. Cu o poetică antimimetică care îndreaptă atenţia noastră mai degrabă spre modul de funcţionale a mai multor limbaje literare şi nonliterare se afirmă romancieri ca Radu Petrescu (Matei Iliescu. 2007). 1977). Sorin Titel (Lunga călătorie a prizonierului. evaziunile fanteziste şi experimentele estetizante în literatura ţărilor Europei de Est şi respectiv în cea română au avut semnificaţia unei veritabile fronde politice. 1984. 1983). Pasărea şi umbra. Frumoasa fără corp. 1987). 33-68]. p. despre dialogism. 1993). cititor – şi nu admite „simpli asistenţi”. p. 1974. 1996. Costache Olăreanu. personaje. Potrivit cercetătoarei Carmen Muşat. În plus. Gheorghe Crăciun. 1988. Mircea Nedelciu vorbeşte şi despre un „nou realism”. Constantin Ţoiu (Galeria cu viaţă sălbatică. acestui tip de literatură îi este caracteristică o conştiinţă a pluralităţii manifestată în impuritatea genurilor. Gabriela Adameşteanu. Mircea Cărtărescu.Romanul ca lume postbabelică. 1981. În acelaşi timp. despre o certă diferenţiere a romancierilor români opzecişti de textualismul ortodox francez. 2002. Se întrevede la ei o anumită polemică faţă de spiritul formalizant şi o nedorinţă de copiere docilă a procedeelor telqueliste. 1971. Ceea ce încearcă să evite scriitorul este acea „autenticitate globală”.

lărgind şi noţiunea de lume a romanului. ci al unei intersubiectualităţi interactive creatoare. Acest umanism e „pe potriva stadiului actual – postindustrial – de evoluţie a societăţii. ostracizând tendinţele abstractizante şi utopice ale modernismului. După câteva decenii de fascinaţie manifestată faţă de resursele estetizante. al cărui complex metodologic era orientat spre un univers lingvistic exclusivist. autogeneratoare şi autoreferenţiale ale limbajului şi de experimentare a reprezentării lumii ca text. 1996). Faţă de această stare de lucruri artistul actual simte de câţiva ani încoace nevoia să reacţioneze. Premisa noii paradigme constituie poziţia critică faţă de obiectivismul şi empirismul logic. Experimentul textualist nu se reduce la simple tehnicisme şi gratuite lucidităţi formale. Schimbarea de accent se datorează viziunii social-culturale şi antropologice pe care postmodernitatea o aduce în câmpul ştiinţei literare. a devenirii” [6. romanul generaţiei anilor ’80 consacră postulatul autenticităţii şi al prezenţei nedisimulate în text a autorului. ambii dornici de a-l cunoaşte pe celălalt în alteritatea sa. fragmentarul: toate ca alternative ale depăşirii unor limite formaliste pe cât de securizante în plan ontologic. redescoperă în cele din urmă forţa de iradiere creativă a subiectivităţii umane. subiectivitatea. 15]. un umanism care deschide perspectiva unei contopiri a omului cu viaţa şi care nu este în esenţă decât proiectul pentru o filosofie a Forţei. spre deosebire de cel modernist. ca societate a comunicării generale. postmoderniştii revin la resursele conştientului. Se vorbeşte tot mai mult despre întemeierea unui nou umanism. fizic senzoriale. 1991). revine la problematica fiinţei umane concrete. sub semnul dionisiacului. declanşate în perioada modernismului. nici în haos. interpretarea. ci propune o mai puternică polifonizare a celor două lumi: textuală şi existenţială. pornită dintr-un impuls vital de reaşezare în normalitatea omenescului. Societatea postmodernă. A devenit evident că „Revoluţia tehnică i-a oferit civilizaţiei mari înlesniri. atât romancierii. a Marelui Text. se situează din nou în spaţiul ei şi învaţă s-o perceapă în relaţie cu propria sa fiinţă” [5. p. pe atât de restrictive în spaţiul de exprimare a eului. a Vieţii. dar i-a şi creat o tot atât de mare primejdie. Emilian Galaicu-Păun (Gesturi. El nu se mai simte bine nici în vid. ci a întregii memorii culturale. . p. În acelaşi timp. Această viziune generează experimente romaneşti în care perspectiva narativă ar aparţine în exclusivitate textului însuşi ca instanţă „impersonală”. întoarcerii exclusiviste către sine îi ia locul deschiderea către lume. După cultul inconştientului întreţinut de moderni. opunându-i o teorie a comunicării literare ce presupune din start relaţia dialogică dintre cel puţin doi parteneri. care nu mai este considerată rezultat al unei obiectivităţi ontologice riguroase. propune dialogul. 132]. deci nu unei conştiinţe individuale. De aceea. primejdia ruperii omului de ceea ce se află dincolo de minunatele mecanisme moarte create de el. cât şi poeticienii. al apolinicului. cât şi ca o reacţie vehement polemică la adresa acestuia. se întoarce din nou către natură. reflectând „enunţarea”. Se atestă la aceşti scriitori o insistentă punere în abis a enunţării. ruperea de realul însuşi.260 Aliona GRATI strajă. Astfel că paradigma postmodernistă este văzută în general atât ca încoronare a unor evoluţii pe linie estetică. o încercare a deplasării accentului de pe locutorul uman pe realitatea producătoare a textului. Noile posibilităţi de existenţă.

şi anume: „disputa dintre realism şi irealism. arătând ca un oraş globalizat. După experienţa textualistă. Deşi resuscită interesul pentru banalitatea cotidiană. tangibile: alături de nebuloase. despre dialogism. un picior în imaginaţie. al metalimbajului. Spre sfârşitul secolului al XX-lea. naraţiunea tradiţională italiană a lui Boccaccio. Adrian Oţoiu. consonanţa şi complementaritatea estetică. altul în realitatea obiectivă” [7. romanul postmodernist caută să depăşească opoziţiile tranşante din trecut. Astfel că realul „va fi supus unor acţiuni textuale. vrea să depăşească ruptura milenară – justificată teoretic şi canonizată de Curtius sau de Bahtin – între creaţia aulică şi cea carnavalescă. insistă în a de-textualiza realitatea. iar nu – ca în romanul realist – reprezentat” [5. literatura nu se mai poate întoarce la realism. 167-168]. de bambini şi de femei fascinante zărite o clipă şi apoi pierdute pentru totdeauna.a. găuri negre şi lirism. pasiune politică şi artă pură neangajată. efectul ei se răsfrânge asupra referinţei. în care se dialoghează lejer în stiluri şi maniere diferite. 22]. Conform imaginii-robot făcute de John Barth. a perceperii lumii reale. Radu Aldulescu. romanul se vrea unul relaxat şi dialogic. Ambiţia scriitorilor este să simultaneizeze şi să pună în dialog fragmente diferite din care e compusă realitatea. Caius Dobrescu. în structuralismul parizian de azi. fragmentat. de apropierea de lume cu viaţa şi cu limbajul propriu. Florin Sicoie. Romanul românesc nouăzecist renunţă tocmai la caracterul autoreflexiv şi metaficţional al romanului optzecist. al cărui autor. Un model ideal de un astfel de roman este Cosmicomics (1965). p. ficţiune de elită şi ficţiune de serie”. am putea spune. cu multe reţele de comunicare simultană între exprimarea directă şi artificiu. înlăturând de pe ea „pelicula de livresc ce o acoperă”.Romanul ca lume postbabelică. «noua sensibilitate». întâlnim o bună cantitate de pasta. dintre formă şi conţinut. Locul corului de anonimi este luat de polifonia vocilor distincte. polifonie. Pluralismul perspectivei postmoderne postulează carnavalescul bahtinian alături de hibridizarea care se referă în mod specific la amestecarea culturii înalte cu cea joasă. p. al discursului narcisist care se contemplă şi se comunică pe sine. Această paradigmă propune confluenţa. transformându-le în subiect de conversaţie – filosofică sau/şi funcţională – le aşază «între ghilimele» (vorba lui Eco). între realism. şi rezultatul este o artă «duminicală» şi «gravă»” [8. Calvino păstrează întotdeauna un picior în naraţiunea tradiţională – în general. plurivocitatea. Scriitorul nu mai poate cerceta legile realului în spirit balzacian. 15]. heteroglosie şi carnavalesc 261 variante ale mereu posibilului se manifestă acut surprinzând necesitatea găsirii noilor posibilităţi de expresie nu doar la nivelul scriiturii. creaţie şi caricatura ei. înalt şi cel umil. . trivial. plurilingvă. literatură pură şi angajată. romancierii optzecişti nu au renunţat cu totul la autoreferinţă. Ca şi un adevărat postmodernist. el va fi „interesat de propria sa inserţie în concretul lumii”. Italo Calvino. comentat. „Post-dichotomică şi post-reducţionistă. Postmodernismul nu trece numai peste orice opoziţii ci le pune în discuţie. Daniel Bănulescu. între registrul grav. Ovidiu Verdeş ş. Marco Polo sau a basmelor italiene – şi celălalt. «de piaţă». umor şi teroare etc. încorporat. el tinde să reprezinte o lume postbabelică. p. „îşi agrementează opera cu detalii locale. magie şi mit. susţine Monica Spiridon.

1986. autori. 1-2. Bucureşti. 1986. Strategiile subversiunii.. 8. Piteşti. Piteşti. în revista „Caiete critice”. . Mitul ieşirii din criză. Nedelciu M. 2. Ipostaze semio-logice ale limbajului creator (II). 2006. Autenticitate. vol. p. Cluj: Paralela 45. 1994... De la intuiţia religioasă la raţionalitatea ştiinţifică. traducere de Mihaela Simion Constantinescu. traducere de Mihaela Simion Constantinescu. personaj.. 1-2.. Dialogul în proza scurtă (III). 9-15. în volumul Competiţia continuă: generaţia ’80 în texte teoretice. nr. Barth J. Troc Gabriel. în revista „Inventics Review”. 4. Cluj-Napoca: Paralela 45. Postmodernismul în antropologia culturală. 7. 5. în revista „Caiete critice”. Bucureşti. 180.262 Aliona GRATI REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. 6. VI. Bucureşti.. în revista „Caiete critice”. 11th year 2001. Stănciulescu Traian D. Bucureşti. nr. Literatura Reînnoirii: Ficţiunea postmodernistă. Petrescu L. Ciocârlie L. Descriere şi naraţiune în proza postmodernă românească. Vlasie. 1986.. Presupuneri despre postmodernism. nr. nr. p. 1-2. Polirom. Iaşi. 35. Muşat C. 2002. Poetica postmodernismului. Spiridon M. 3.

la fel ca şi cele trei grupuri de factori ce determină selecţia actantului pentru diferite roluri sintactice. acesta totdeauna va fi legat de structura semantică a enunţului. dat fiind că toate aceste trei aspecte sunt strâns legate între ele. atunci se poate trage concluzia că generalul. chiar dacă relaţionează cu componentul structural. şi de aceea stabil.263 FACTORII SEMANTICI CARE DETERMINĂ SELECŢIA ACTANTULUI ÎN ROLUL DE SUBIECT AURELIA HANGANU Academia de Ştiinţe a Moldovei. fiecare se va caracteriza în parte prin general şi prin creativ. iar creativul va fi manifestat de aspectele pragmatic şi semantic. va fi reprezentat prin/ de structură. Aspectul pragmatic. Însă. este logică identificarea grupului de factori pragmasemantici. se caracterizează printr-un grad diferit de dependenţă faţă de standardul sistemului limbii. care este nu numai cel ce păstrează normele fixate în limbă. în particular. mai exact. De aceea. de reprezentarea componenţei acestuia (cu repartizarea rolurilor semantice în cadrul lui) şi. independenţă faţă de semantică şi pragmatică. pe care el intenţionează să-l realizeze în enunţ. în unitatea lor alcătuind baza oricărei formaţiuni verbale/ oricărui act verbal. deosebindu-se numai prin gradul de exprimare a acestora. relativ stabil în limbă. În pofida gradului înalt de interdependenţă/ interdeterminare a semanticii şi pragmaticii. a cărui natură schimbătoare este un izvor de variere şi de modificare a particularităţilor semantice şi pragmatice ale unităţilor glotice fixate în limbă. aspecte care se axează pe un accent anume al vorbitorului. corectarea acestor norme. respectiv. Astfel. dacă e să examinăm caracterul distribuţiei generalului şi a creativului între aspectele enunţului. dar şi cel care participă activ la schimbarea. Libertatea relativă a aspectului structural al subiectului faţă de aspectele semantic şi pragmatic permite examinarea grupului de factori structurali într-o relativă. Această caracteristică a componentului pragmatic al enunţului se explică prin particularitatea distinctă a izvorului accentului pragmatic – omul. structura se defineşte printr-o dependenţă de standardul limbii mai mare şi. în componenţa structurii semantice a enunţului se evidenţiază elemente legate de alegerea actantului în rolul de subiect care manifestă un grad înalt de independenţă faţă de accentul pragmatic al vorbitorului din cauza legăturii lor strânse cu standardul lingvistic suficient. sintactic şi pragmatic –. Pornind de la legătura strânsă dintre aceste două aspecte – semantic şi pragmatic – care participă în egală măsură în procesul de deplasare a rolurilor semantice. Institutul de Filologie Cele trei aspecte ale propoziţiei – semantic. de selecţia unui actant sau a altuia în rolul de subiect al enunţului. respectiv. este mai puţin independentă în comparaţie cu semantica şi pragmatica. legat nemijlocit de manifestarea potenţialului creativ al vorbitorului. antrenează în cea mai mare măsură aspectul semantic: oricare ar fi accentul pragmatic al vorbitorului. La aceste .

264 Aurelina HANGANU elemente ale structurii semantice ale enunţului se referă caracteristicile semantice ale subiectului şi predicatului care reprezintă per se caracteristici de esenţă ale unităţilor limbii ce nu se lasă influenţate de accentul pragmatic al vorbitorului. fiind centrul grupului verbal. se va începe de la grupul de factori semantici dat fiind că anume structura semantică a enunţului. Alegerea vorbitorului. p. de subiect al enunţului. De aceea. adică să se alinieze şi la caracteristicile structurale ale subiectului enunţului. Respectiv. Ele există în afara şi independent de vorbitor dat fiind faptul că nu sunt determinate de el. şi sfera substantivului. în al doilea rând. în continuă modificare. În acest caz. reprezentând reflectarea situaţiei din realitatea obiectivă. determinată de factori semantici şi pragmasemantici. 118]. 114]. apare. reprezintă acel standard de la care porneşte vorbitorul în alegerea actantului pentru rolul. este elementul central care dictează caracterul distribuţiei rolurilor semantice între alte componente ale propoziţiei. Teniere. Probe ale poziţiei centrale a verbului (predicat) în enunţ servesc. în opinia autorului. este primul element care se formează în conştiinţa vorbitorului la receptarea situaţiei – este un fel de fundament al construirii enunţului. în calitate de element care dirijează întreaga propoziţie verbală [1. selectează actantul pentru rolul de subiect al enunţului. care cuprinde obiecte. calităţi şi evenimente. Mulţi lingvişti fac trimitere la această proprietate a verbului-predicat: astfel. Astfel. în care rolul primordial în organizarea structurii enunţului este acordat verbului. anume predicatul. trebuie să fie în acord cu sistemul de cerinţe structurale faţă de reprezentarea subiectului. semantica predicatului şi a subiectului. Astfel. în cazul nostru. două lucruri: în primul rând este vorba de prezenţa semantică a verbului în aproape toate enunţurile marginale în fiecare limbă şi. înţelegând întreaga lume noţională a omului ca pe o lume împărţită iniţial în două sfere: sfera verbului. caracteristicile lor semantice prototipice. se poate delimita o grupă aparte de factori semantici reprezentată de caracteristicile semantice ale predicatului şi subiectului prototipic. după grupul de factori semantici urmează să fie examinat grupul de factori pragmasemantici. situaţii. conform lui Teniere. Verbul. iar sfera substantivului – ca fiind una periferică [2. determinarea de către verb a caracterului substantivelor . Cheif. care cuprinde stări. şi nu subiectul în calitatea sa de component al structurii semantice a propoziţiei. Particularităţile de structură reprezintă astfel baza în care se „toarnă” preferinţele semantice şi pragmatice ale vorbitorului – acesta este etapa finală în construirea enunţului. – descrie sfera verbului ca fiind una centrală. fixate în limbă. vorbitorul ordonează/ distribuie rolurile semantice în cadrul structurii semantice a enunţului şi. În investigaţia noastră privind factorii semantici care determină selecţia actantului pentru rolul de subiect pornim de la concepţia verbocentrică a lui L. p. care dictează condiţiile lui. W. În baza acestor raţionamente. În baza acestor caracteristici semantice şi în corespundere cu accentul pragmatic pe care îl pune vorbitorul pe anume componente ale situaţiei din realitatea obiectivă. vorbitorul nu este în stare să excludă sau să modifice ceea ce este deja fixat în sistem şi este protejat prin această fixare faţă de schimbări. Consecutivitatea examinării acestor grupuri de factori reflectă consecutivitatea etapelor pe care le trece vorbitorul în construirea enunţului. De aceea grupul de factori structurali se examinează în ultima instanţă. mai exact. ci de sistemul limbii. în particular.

a visa. sau structura de roluri a verbului – garnitura de roluri semantice care permit a reflecta adecvat situaţia –. se deosebesc predicate monoactanţiale. a vrea. a sări. a încânta. care specifică faptul că caracterul distribuţiei rolurilor semantice în cadrul lui actanţial reflectă specificul semanticii lui proprii. Există o sumedenie de clasificări semantice ale verbelor. 95]. delimitate în mod tradiţional: verbele stării sau verbe statale (statice) şi verbele de acţiune. a depinde. 96]. care reflectă marea parte a nuanţelor de sens ce pot fi redate de către verb.). a muri. a lovi) şi verbele influenţei (a aminti. Verbul este. p. a bea etc. verbele percepţiilor fizice (a durea). Grupul al doilea de verbe (statale) cuprinde verbele stării (a fi. În prima grupă de verbe (acţionale) intră. în funcţie de care se construieşte activitatea verbală a omului la nivelul sintactic. Langaker. a conţine. triactanţiale etc. iar predicatul – dirijor al sintaxei [4. 459]. În funcţie de numărul de locuri / poziţii care urmează să fie completate în structura lui. 284]. a calma. a cădea. a costa. verbele care desemnează procese (a schima. verbele capacităţii nonactive de cunoaştere şi de percepţie senzorială (a crede. Dat fiind faptul că criteriul de clasificare a acestor verbe îl constituie caracteristicile lor semantice. a creşte). Norman. a avea). 95-96]. care se opun celor din prima clasă (termenii aparţin lui N. p. p. 598]. în terminologia lui Quirk [8. a privi) [idem. care se transferă asupra caracteristicilor predicatului ca un component . astăzi este general acceptată ideea că ocurenţa semantică a verbului. a chema. p. Mai importante sunt aşa-numitele caracteristici „de activitate” a verbelor. Stepanov numeşte verbul dirijor al orchestrei gramaticale. după Quirk. la moment. Nikitin consideră predicatul centru constructiv al unităţilor sintactice şi element purtător al structurii propoziţiei [5. 102-103]). 115]. p. Distribuţia actanţilor în poziţiile destinate lor este direct dependentă de caracteristicile semantice ale predicatului pe care îl definesc drept reprezentant al unei clase semantice de verbe sau al alteia.Factorii semantici care determină selecţia actantului în rolul de subiect 265 care îl însoţesc şi care formează cadrul lui actanţial sau semantic [idem. Pentru noi nu este principială. a trăi). Boldârev [7. 122]. a înfricoşa. central a verbului în structura propoziţiei. sunt determinate de însăşi semantica verbului sau a predicatului semantic. Potebnea apud 6. B. a ruga. Anume caracteristicile de esenţă ale verbelor (capacitatea lor de a descrie stări statice sau acţiuni dinamice) conferă întreg spectrul de roluri semantice care pot fi cuprinse în structura lor de roluri/actanţială în genere şi întreg spectrul de roluri capabile să ocupe poziţia de subiect în particular. p. a înţelege. Iu. verbele care desemnează o acţiune dinamică (a lucra. M. verbele evenimenţiale (a ajunge. p. Aşadar. caracterizând tendinţa centrifugă ca pe una dintre tendinţele de bază intralingvistice. o leagă pe aceasta cu rolul de bază. a dori. care determină ceea ce A. Această particularitate a verbului este menţionată şi de către Pr. a bucura) [8. diferenţierea verbelor de acţiune şi ale procesului. a ajuta. care le împart în două grupuri: acţionale şi statale sau dinamice şi statice. biactanţiale. Potebnea numea perspectivă sintactică [A. după părerea autorului un vârf organizatoric al enunţului. a deteriora. verbele existenţei şi ale posesiei (a aparţine. p. [3. Acestea sunt reprezentate respectiv de două grupe de verbe – ale acţiunii şi ale procesului. a cere. Drept bază pentru investigarea noastră vom lua două clase semantice de verbe. p. a urî.

în poziţie de subiect. de aceea unicul mod ideal de reflectare a acestui proces de deţinere este reprezentarea unei cunoaşteri anume. anumite stări statice. Subiect-temporal: Primavara a venit pe neaşteptate. pacientul (în cazul verbelor receptării – al doilea actant în terminologia lui L. 20]. Aşa-numitele predicate mentale au. temporal etc. Teniere). adică.266 Aurelina HANGANU al structurii semantice a enunţului. Zolotova atunci când este vorba despre descrierea semantică a verbelor. Funcţie semantică prototipică au. O dovadă în acest sens o constituie utilizarea termenului predicat în expunerea cercetătoarei G. 243]. ci şi celor neînsufleţite. este punctul de pornire în examinarea grupurilor de factori semantici. De exemplu: Subiect-experimentator: El era de statură medie. Teniere). reprezentat prin persoană (primul actant în terminologia lui L. ci şi roluri secundare care sunt determinate anume de particularităţile semantice ale acestei clase de predicate. temporal etc. în limba engleză sau franceză locul subiectului este ocupat de „viduităţile” there sau it. care denumesc omul.)”. Dahl. în primul rând. Totul despre ce gândeşte omul sau ceea ce trăieşte el emoţional. care. de regulă. informaţii sau emoţii/sentiment ca aparţinând unui om anume. simte. Astfel. periferice (locativ. Astfel. [10. cel mai mare grad de egocentrism. [9. pe care o putem determina drept o stare statică. în cadrul actanţial al verbelor statale intră: rolul semantic prototipic al experimentatorului. Pentru desemnarea stării adesea se poate întâmpla să lipsească orice rol semantic – acest lucru se urmăreşte în enunţurile existenţiale în care lipseşte orice agent. subiectele care se combină cu predicatele activităţii mentale şi ale receptării emoţionale. Această particularitate a predicatelor mentale decurge din particularităţile procesului de gândire. proprietate. la rândul lui. pornind de la caracteristica semantică definitorie a predicatelor statale. p. este. după cum stabileşte O. schema generalizatoare a situaţiei din realitate descrise în enunţ cu participarea unui asemenea predicat poate fi reprezentată în felul următor: „cineva sau ceva (rolul semantic al experimentatorului animat şi rolurile semantice secundare) experimentează ceva (pacient) sau se află într-o anume stare în anume circumstanţe (locativ. faptul devine posibil prin amplasarea substantivului sau a pronumelui. de aceea. Subiectul de pe lângă un predicat statal poate să îndeplinească nu numai un rol semantic prototipic. Astfel. circumstanţialele – roluri semantice secundare. vom studia caracteristicile semantice ale două clase de predicate: statale şi acţionale.) care de asemenea sunt capabile să ocupe poziţia de subiect. . mai des decât altele se asociază cu subiectele „egocentrice” reprezentate de om. sau il. or. care formează baza caracteristicilor lor esenţiale. sau caracteristici. Fiecare dintre aceste două grupuri de predicate se caracterizează printr-un anume set de actanţi care intră în cadrul lor actanţial. este întemeiată opţiunea de a înlocui termenul verb cu termenul predicat în continuarea expunerii. În astfel de enunţuri accentul se pune pe reprezentarea unei stări sau ocurenţe. tezaurul lui propriu. p. Subiect-locativ: Italia este o peninsulă în sudul Europei. pot fi atribuite nu numai obiectelor însufleţite. Anume din această cauză predicatele activităţii mentale şi a percepţiei emoţionale cer pe lângă sine un subiect care îndeplineşte rolul semantic prototipic de experimentator.

atunci subiectul acestei activităţi închide lumea sa şi nu permite penetrarea ei de către alte sfere de subiect. sau metaforă gramaticală. Predicatele acţionale au. subiectul în acţiune este capabil să penetreze sferele de subiect ale altor verbe. temporativ etc. de regulă. determinată de caracteristicile semantice ale predicatelor statale. care. spre deosebire de subiectul care simte. inactiv al existenţei sale. calificat de lingvişti ca animism. se poate reduce în funcţie de particularităţile structurii situaţiei redate): „cineva (rolul prototipic agent – primul actant în terminologia lui Teniere) realizează o acţiune îndreptată asupra cuiva/ceva (rolul prototipic pacient – al doilea actant în terminologia lui Teniere) cu ajutorul a ceva (instrument) în folosul cuiva (beneficiar – al treilea actant în terminologia lui Teniere) în anumite condiţii (circumstanţialele – locativ. Se cere de menţionat că sunt posibile cazuri de utilizare atipică a subiectelor în rolurile semantice secundare pe lângă predicatele în cauză. imposibilitatea de a selecta un reprezentant al unei alte sfere de subiect/personale pentru rolul de subiect în asemenea enunţuri. capabil să realizeze acţiuni dinamice. fapt prestabilit de însăşi semantica verbelor din grupul dat. după cum se vede din această schemă. o structură de roluri mai bogată care presupune. raportate de G. [9. este un element restrictiv decisiv în reprezentarea structurii de roluri a predicatelor în discuţii în genere şi în alegerea componentului acestei structuri pentru rolul de subiect în particular. se studiază în cadrul grupului de factori pragmasemantici. descrie activitatea orientată spre interior. De aceea o consecinţă a sferei de subiect închise a verbelor statice mentale şi ale emoţiei este natura deosebită funcţională a subiectului de pe lângă astfel de predicate. schema generală a situaţiei descrise în enunţ prin participarea unui asemenea predicat poate fi reprezentată astfel (această schemă reflectă toate componentele posibile ale situaţiei. mai multe posibilităţi . Zolotova la sufletul omului ca „element” al fiecărui individ. bineînţeles. Dat fiind faptul că predicatul static nu presupune trecerea de la o stare la alta. Subiectele de pe lângă alte predicate statale se caracterizează prin absenţa rolurilor semantice exact prestabilite. Din contul activismului său. care presupune prezenţa unui subiect orientat spre un anumit scop şi a cărui activitate este garantul deschiderii sferei lui. care. p. În consecinţă. faptul că sfera de subiect este una închisă. Zolotova caracterizează sfera subiectului amplasat pe lângă astfel de verbe statice ca pe o sferă personală închisă. care formează aşa-numitul component inert. aceste verbe se caracterizează printr-o structură de roluri mult mai bogată în comparaţie cu verbele statice. respectiv. dar dimpotrivă. adică nu presupune mişcarea orientată spre viitor. 280]. Rezultatul acestui fapt este. p. care este inactiv. comparate cu corpul. Predicatele acţionale au o sferă a subiectului deschisă. Gândurile şi emoţiile exprimate de om se află pe un „teritoriu” apărat ale cărui hotare se interzice de trecut. [9. reprezentate de comuniunea elementelor acţiune şi proces. adică aşa-numita variantă ideală/plină.)”. 247].Factorii semantici care determină selecţia actantului în rolul de subiect 267 G. se contrapun predicatelor acţionale. Ele pot varia în măsură esenţială în funcţie de caracterul subiectului descris şi de starea în care acesta se află. Astfel. Ţinând cont de particularităţile semantice esenţiale ale verbelor acţiunii. în opinia noastră. La etapa dată e de menţionat că subiectul verbelor activităţii mentale şi ale receptării emoţionale sunt subiecte prototipice. are rolul semantic prototipic de experimentator. Predicatele statale. Acest fenomen.

Коммуникативная грамматика русского языка. în particular. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Aşadar.. Онипенко Н. el poate fi folosit pentru o subliniere pragmatică. 2000. Langaker R. astfel situându-l în poziţia de subiect. Svartvik J... semantica predicatului...ling. are un rol important în alegerea subiectului pentru îndeplinirea rolului semantic necesar în enunţ. 4. reflectând caracterul stării. Теньер Л. 1996. de cele mai multe ori. periferic şi să-l înzestreze cu particularităţi prototipice. a focusului de conştiinţă. Totodată. Greenbaum S. extinde spectrul de roluri semantice îndeplinite de subiect. Москва. 1991. 3.. London. Quirk R. Значение и структура языка.. A Grammar of Contemporary English.. Rolul prototipic de subiect pe lângă un predicat acţional este exercitat de agent – fiinţă animată sau participantă la proces. 9. Курс лингвистической семантики..268 Aurelina HANGANU de înlocuire reciprocă a elementelor ei în genere şi care. 1998. Сидорова М. Тамбов. 5. Норман Б. 8. Болдырев Н. Синтаксис речевой деятельности. 1998.. 1986. Минск. Stockholm University. astfel. 10. Москва. department of linguistics. în situaţia ideală. Чейф У. Когнитивная семантика. trebuie să fie o entitate personalizată şi însufleţită. Степанов Ю. dar şi servesc drept punct de pornire în alegerea de căre vorbitor a actantului necesar pentru realizarea intenţiilor lui comunicative. Stanford. caracteristicile semantice ale subiectului prototipic nu numai că determină posibilitatea/imposibilitatea combinării lui cu un tip de predicat sau altul. Основы структурного синтаксиса.. 1997 pe <http://www. De aceea locul subiectului pe lângă un predicat acţional nu este „rezervat” doar pentru rolul semantic de agent. 1972. reprezentată.su. Dahl O. 7. 1975. Egocentricity în Discourse and Syntax. Никитин М. Москва. К современной философии языка. Москва. 2. Москва. Золотова Г. cu un rol important în transmiterea schimbului de accent al vorbitorului. Uneori însă semantica predicatului acţional este neputincioasă în faţa influenţei accentului pragmatic variabil al vorbitorului capabil să accentueze într-o situaţie reală un component secundar. 6. acţiunii sau procesului descrise. pentru deplasarea rolurilor semantice periferice.. 14 may. Foundation of Kognitive Grammar. de om. 1978..se/staff/osten/ egocentric> . Язык и метод... Aceasta este o consecinţă directă a esenţei acţionale a predicatului care presupune realizarea unei acţiuni a cărui izvor. Leech G.

relaţia hipertextuală ne interesează în mod deosebit. pe care sa îl ordoneze. p.toate cărţile vorbesc mereu despre alte cărţi şi orice întâmplare povesteşte o întâmplare deja povestită” [2. p.. este pus în gardă chiar de pe prima pagina. propune un sistem de cinci categorii ale trascendenţei textuale intertextualitatea în sens restrîns.. p. de analiza propriu-zisă a romanului indicat. Încadrându-se în această direcţie. ci doar cerul de deasupra lui”. Gerard Genette. spune că .269 . Julia Kristeva duce mai departe termenul bahtian de dialogism şi propune conceptul de i n t e r t e x t u a l i t a t e (în sens larg) definită ca .trilogia academică”. odată cu citirea celor trei motouri: . cel care are acces la palierele superioare de lectură. Bucureşti Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalităţile de manifestare a ironiei postmoderne în cartea Ce mică-i lumea!1 O poveste din mediul universitar (apărut în 1984.Caelum. [1.Iorgu Iordan – Al. Dintre aceste categorii. 468-470]. 226]. Se postulează astfel ideea că autorul contemporan şi-a pierdut capacitatea de a reprezenta realitatea într-un mod mimetic (discutabil dacă a avut-o vreodată) şi calitatea de demiurg. fie la nivel formal..interacţiunea textuală care se produce în interiorl unui singur text” [4.Cine traversează marea. nu îşi schimbă şi sufletul. tehnica hipertextuală devine parodie sau metaficţiune [5. p. fie la nivel teoretic. Horaţiu.. pe lângă intertextualitate. însă. Înainte.3]. p. hipertextualitatea şi arhitextualitatea. Un citat celebru – celebru în lumea literară. non animum mutant. paratextualitatea. Opera postmodernă nu se mai poate raporta la viaţa reală. 1 2 Titlul complet în engleză Small World: An Academic Romance. .CE MICĂ-I LUMEA! O POVESTE DIN MEDIUL UNIVERSITAR”: ASPECTE ALE IRONIEI POSTMODERNE ÎN ROMANUL LUI DAVID LODGE CLAUDIA IONESCU Institutul de Lingvistică . se-nţelege –. 42]. Cel mai adesea.. Acest tip de referenţialitate mediată devine o strategie predilectă de producere de sens şi un concept esenţial pentru discursul literar ironic postmodernă [3. la editura Secker & Warburg). Rosetti”. . 91]. Lectorul avizat al cărţilor lui David Lodge. qui trans mare currunt2”. împreună cu Schimb de dame (1975) şi de Meserie (1988) formează ceea ce critica literară numeşte . se cuvine să trasăm unele repere teoretice ale demersului nostru critic.. Ea presupune existenţa unui model numit hipotext (declarat sau nu) şi a unui text posterior acestuia. metatextualitatea.. roman care. ci se autoreprezintă sau îşi găseşte reperele în alte texte.

Citatul horaţian. se simte de la o poştă că prin acest gest el doreşte să-şi asume o anumită libertate. Dacă pelerinii Angliei medievale se reuneau pentru a face schimb de idei şi de poveşti..rochester. iar soarele-l petrece în ultima lui goană pe Berbece. cât şi modul de tratare ale acesteia. deliberately alluding to the genre of romance. nu se modifică pe parcursul cărţii.edu/camelot/intrvws/lodge. 3].”1 Nathaniel Hawthorne. Paşti şînd tradiţia clasică. atât în ceea ce priveşte materialul. în zilele noastre. Dar naratorul zâmbeşte ironic. Nimeni nu învaţă nimic pentru ca nu mai există nimic ce merită învăţat. Într-un interviu. mai aproape de înţelesul acesteia. aşadar.LAVREMEA când Prier. după cum a remarcat şi poetul Geoffrey Chaucer cu mulţi ani în urmă. both as to its fashion and material. iar noaptea dorm cu ochii mari deschişi (de-atât fior li-i inima năucă). 2 „Şşşt! Păzea! Tărâmul zvonurilor. la rândul ei. de data aceasta în cheie postmodernă. să purceadă în pelerinaje. când şi Zefir. îi prinde pe oameni un dor de ducă. Traducătorul versiunii romîneşti a preferat. “Hush! Caution! Echoland!”2 James Joyce. p. nu se încruntă . cu-nmiresmata-i boare. Aşa cum . it need hardly be observed that he wishes to claim a certain latitude. Numai că.270 Claudia IONESCU “When a writer calls his work a Romance. Identitatea textuală are aici rolul de a ilustra 1 „Când un scriitor îşi intitulează scrierea poveste.” [6. p. 11].tragicul nu poate exista într-o lume în care totul este luat à la légère. 3 http://www. p. which would licence me to contrive all kinds of coincidences and twists in the story that might otherwise be too hard to swallow”3.” [6. mai degrabă. luat în contextual cărţii. mai precis conferinţele. în cazul citatului din Hawthorne. O altă cheie de lectură este dată de citatul din Joyce . Eroii romanului rămân neschimbaţi de la început până la sfârşit. sintagma roman cavaleresc. pare să facă trimitere la caracterul de anti-Bildungsroman al întregului text.htm . . libertate pe care nu s-ar fi simţit îndreptăţit să şi-o aroge dacă ar fi pretins că scrie un roman. când păsări ‘nalţă cântec în desiş. Aluzia la Poveştirile din Canteburry este transparentă. cu scopul final de a obţine iluminarea. cu dulci şiroaie. Cheia de lectură. permisivitatea picarescă a acestui tip de naraţiune care permite istorisirea unor peripeţii extraordinare şi situarea lectorului într-un alt orizont de aşteptare. 3]. în ciuda aventurilor prin care trec. specialiştii le-au botezat conferinţe. este.lib. which he would not have felt himself entitled to assume had he professed to be writing a Novel. Paşti şă devine imitaţie. deşi nu acoperă în totalitate sensurile din terminologia englezească.Ulise” reprezintă refacerea în cheie modernă a unui mit antic. a-nsufleţit prin crânguri şi ponoare mlădiţe noi.. sunt pelerinajele lumii moderne. tot aşa Lodge reia un mit clasic al medievalităţii. după cum se observă cu uşurinţă prin punerea în oglindă a celor două expoziţiuni. cam pe-atunci. termenul poveste ca substitutul al englezescului romance. pelerinii moderni caută adevărul final despre literatură (fără a neglija aspectele mai plăcute ale întreprinderilor lor).” [6. Propunem. Motivul ar fi. totuşi. sintagma care. până-n rărunchi pământul îl înmoaie şi scaldă tot ce-i lujer în licoarea din care prinde vlagă nouă floarea. autorul însuşi explica alegerea acestui citat: “I thought about writing a novel. naratorul deschide povestea cu un incipit-sinteză a ideilor pe care se bazează cartea: întâlnirile ştiinţifice.

catedra UNESCO de critică literară. a-nsufleţit prin crânguri şi ponoare mlădiţe noi. Pentru celelalte personaje ale cărţii. Graal. when the zephyr. Un altul. and bathed every vein of earth with that liquid by whose power the flowers are engendered. rostită de unul dintre personajele principale nu este. inocenta sau întâmplătoare. iar noaptea dorm cu ochii mari deschişi (de-atât fior li-i inima năucă) îi prinde pe oameni un dor de ducă. cu dulci şiroaie. la celebrul poem The Waste Land al lui T. Prima propoziţie a primului capitol. has breathed life into the tender new shoots in every copse and on every heath. then people long to go on pilgrimages to renowned shrines in various distant lands. eroul negativ. Această nouă trimitere.”1 [1. Personajul care invocă acest vers poartă numele de Persee McGarrigle. castă şi idealistă pe care o poartă Angelicăi Pabst. profesoara marxistă Fulvia Morgana este un avatar al lui Morgan Fay. professional people call them conferences. and the young sun has run half his course in the sign of the Ram. iar soarele-l petrece în ultima lui goană pe Berbece. 1 .” [8. neamţul Von Tupitz nu-şi scoate niciodată mănuşa pe care o poartă pe mâna stângă. too. “When the sweet showers of April have pierced to the root the dryness of March and bathed every vein in moisture by which strength are the flowers brought forth. fără pagină]. Eliot. folk long to go on pilgrimages. (nume Joycean din Finnegans Wake).47]. . când şi Zefir. Sybil Maiden. Only. masa rotundă a profesorilor (termen folosit chiar de autor în interviul citat). 1]. p. and the young sun has run half his course through Aries the Ram. dar si tuturor legendelor arturiene. până-n rărunchi pământul îl înmoaie şi scaldă tot ce-i lujer în licoarea din care prinde vlagă nouă floarea. trimitere la mâna neagră dintr-o versiune a legendelor arturiene.„Ce mică-i lumea! O poveste din mediul universitar”: aspecte ale ironiei postmoderne în romanul lui David Lodge 271 conceptul postmodern al necesarei referenţialităţi a unei opere faţă de un text deja existent: “When April with its sweet showers has pierced the drought of March to the root. cu-nmiresmata-i boare. o profesoară americană specializată în legendele arturiene. with its dulcet breath. însumând în acelaşi timp şi alte rezonanţe culturale – Perceival/Perseus. are calităţile la care prenumele ei face aluzie. Această intuiţie nu va fi dezminţită de restul cărţii al cărei hipotext principal este consituit de legenda Sf. and the little birds that sleep all night with their eyes open give song (so Nature prompts them in their hearts). so nature pricks them in their hearts. when Zephyr also with his sweet breath has given spirit to the tender new shoots in the grove and field. Trimiterile medievale sunt uşor de reperat unul dintre personaje. când păsări nalţă cântec în desiş..” [7. as the poet Geoffrey Chaucer observed many years ago. să purceadă în pelerinaje. these days. and palmers to seek foreign shores. atât de prezent în literatura britanică şi motivul Sf. central poemului The Waste Land. p. se dezvoltă pe două paliere: motivul lunii aprilie. and little birds make melody and sleep all night with an open eye. Pentru tânărul Persee aceasta reprezintă dragostea. nici ea. aluzie dublă la legendele arturiene şi la legenda regelui pescar.LAVREMEA când Prier. profundă. cel care va şi obţine postul poartă numele de Arthur Kingfisher. Pocal (Holy Graal). ”April is the cruellest month” este un vers esenţial literaturii engleze moderniste. S. then.

streaptease – Lily. Acesta ridică o problemă esenţială criticilor literari prezenţi. a cincia. este cea în care fertilitatea este reinstaurată cu prilejul conferinţei Asociaţiei de limbi moderne de la New Zork.272 Claudia IONESCU Angelica. fie fizică. întocmai ca modelul ei renascentist din Orlando Furioso. She is tied to a stake. Intriga romanului. majoritatea referitoare la sex. Northop Frye atrăsese atenţia asupra frecvenţei acestei teme în literatura medievală tânăra domniţe pare vinovată de un păcat carnal.edu/camelot/intrvws/lodge. interesul amoros al lui Persee Perceival pare că lucrează într-un club de striptease unde pune în scena in regim erotic. acest mit antic. când în postură academica – Angelica. capătă calităţile unui erou picaresc în călătoriile pe care le face în jurul lumii cu scopul unic de a o regăsi pe aleasa sa.lib. George and the Dragon. Traducătorul japoney Akira Sakazaki lucrează la cartea lui Ronald Frobisher “Could Try Harder” şi îi scrie constant autorului pentru a-i cere acestuia lămuriri în legătură cu unele expresii colocviale englezeşti. a cărei acţiune are loc în Amsterdam. naratorul folosind tehnica circularităţii (romanul se deschisese cu o altă conferinţă. cea de la Universitatea din Rummidge). That was an image I wanted to use and it appears in travesty form in the striptease club. fie creativă. în buna tradiţie pastişată a romanelor cavalereşti si a legendelor arturiene abundă în răsturnări de situaţie. Angelica dispare întotdeauna în momentele cheie. se specializează în literatură cavalerească subiect pe care îl priveşte cu multă detaşare. Arthur Kingfisher suferă de impotenţă la nivel fizic şi creativ. interesul amoros al lui Persee. Lodge vorbeşte despre folosirea ironică a acestui motiv. the girl is usually naked or very flimsily dressed.Criza semnului”. Ultima parte a cărţii. proces sortit eşecului prin însăşi natura lui. “The classical legend also had in it the element of striptease. Angelica pare a fi sterilă din punct de vedere emoţional. Toate personajele principale sunt prezente. Fulvia prezintă la congresul de la Noul Ierusalim o lucrare intitulată . Cele două apar succesiv în faţa lui Persee. În interviul amintit. creând o confuzie sporită. Cel care îndepărtează sterilitatea este chiar Persee. Naratorul foloseşte această idee prin introducerea cuplului de gemene Angelica/Lily. de altfel classic.rochester. la sfârşitul anului 1979.”1 În partea a patra a romanului. Toate personajele suferă de un soi de incapacitate. ce dezbăteau problema superiorităţii unei şcoli de critică asupra celorlalte: “What follows if eveyone 1 http://www.htm . când în ipoteze explicit erotice: filme. dar îşi dovedeşte inocenţa la final. sub o formă sau alta în literatura europeană. because in iconographic representations of Perseus and Andromeda. iar Persee nu are capacitatea de a obţine ceea ce doreşte.. sub ochii deziluzionaţi ai tânărului îndrăgostit. Leitmotivele se învârt în jurul antinomiei fertilitate sterilitate. însă. Morris Zapp foloseşte dansul erotic comparându-l cu nevoia criticului de a dezgoli de înţelesuri orice operă. Un rol esenţial în această dualitate fertilitate/sterilitate îl are motivul striptease-ului. and the dragon is coming for her. and of St. which is also cognate. Peţitorul ei.

Nu înregistrează un singur climax. De pildă. p. is not structured in this way. lui Persse îi apărură chipul şi silueta lui Cheryl. No sooner is one crisis in the fortunes of the hero averted than a new one presents itself. aşa cum capacitatea femeii de a avea orgasm este îngrădită doar de vigoarea ei fizică. like the contractions of the vaginal muscles in intercourse. open and close. Aceasta este. lecuit de amorul pentru Angelica îşi dă seama ca este indragostit de Cheryl Summerbee. The greatest and most characteristic romances are often unfinished they end only with the author’s exhaustion. o tânăra amatoare de romane de dragoste ce joaca rolul unei peţitoare cu ajutorul meseriei pe care o are la Aeroportul Heathrow. p. reluă Persse. Un ultim punct pe care am vrea să îl atingem în această scurtă lucrare ţine de deconstrucţia ideii de roman şi de romancier explicitată în text. The narrative questions open and close. 339].. Suspiciunea este confirmată de sfârşitul carţii – Persee. romanul cavaleresc este altfel structurat. p. Cele mai importante şi cele mai reprezentative romane cavalereşti sunt adesea neterminate . narrow world he should begin to look for her. in contrast.the blonde. p. în principiu. . proaspăt concediată de la postul pe care îl ocupa şi nimeni nu ştie unde se află. cu privirea puţin saşie a ochilor ei albaştri. nici nu a fost dezlegat un mister. Nici nu se stinge bine o criză cu care s-a confruntat eroul. as on to a cinema screen. Morris Zapp declara. la nesfârşit.Prin contrast.”2 [1. 445]. la un moment dat. se redeschid şi se reînchid.” [6. Angelica Pabst. the highstepping gait. dar si punctul culminant al unei opere). and this process is in principle endless. ce o să urmeze după ce toată lumea o să fie de acord cu domniile voastre [6. strălucitori – si se întrebă de unde să-si înceapă căutările în lumea asta mică şi strâmtă. Romanul cavaleresc este un orgasm multiplu. no sooner has one mystery been solved than another is raised. Romance is a multiple orgasm.. 473].” [6. unul dintre personajele recurente lucrează ca hostess la o agenţie de escorte numite Climax. Problemele naraţiunii se deschid şi se închid. aşa cum îi rămăseseră întipărite în minte . cu mersul săltăreţ. 323].„Ce mică-i lumea! O poveste din mediul universitar”: aspecte ale ironiei postmoderne în romanul lui David Lodge 273 agrees with you?” [1. nu se va termina niciodată cu un deznodământ ci cu un final aperto şi cu incipitul unor noi aventuri.ele se încheie doar când autorul şi-a epuizat resursele. 2 . It has not one climax but many. unfocused look of her blue eyes – and he wondered where in all the small. Iar punctul culminant al romanului nu este niciodată unic sau finit – fiind o parodie a romanelor cavalereşti. ci mai multe. Noi peripeţii se prefigurează: On to the surface of the board. când este prins cu garda jos: 1 Aş dori să-i întreb pe toţi vorbitorii. no sooner has one adventure been concluded than another begins. Naratorul se joacă şi cu noţiunea de climax (orgasm in engleză. p. 450].Pe suprafaţa panoului. in cadrul unei lecturi expune aceste idei: “Romance. că s-a şi conturat altul. 319]. asemenea contracţiilor muşchilor vaginali în timpul actului sexual. the starry. plăcerea provocată de acest gen de text renaşte iar şi iar.cu părul blond. 3 . iar acest proces ţine. the pleasure of this text comes and comes and comes again. shoulder-length hair.3 [1. ca pe ecranul unui cinematograf. p. he projected his memory of Cheryl’s face and figure . însă.1 Este momentul în care Persee capătă pentru un moment calitaţi eroice reale. că a şi început alta. nu s-a terminat bine o aventură. că la orizont a şi apărut una nouă. lung pînă la umeri. as a woman’s capacity for orgasm is limited only by her physical stamina.

Numele Rozei”. Dutton. Structuri şi strategii ale ironiei în proza postmodernă românească. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Black becomes white.. 1 .. 8.” “Lies. 1983. astea-s toate minciuni! strigă Morris deznădăjduit. 4. 6. Kristeva Julia. în ..” [6. Marginalii şi glose la .L. Lodge David. 36. 1995. Hoinărescu Liliana. Acestea sunt doar câteva dintre observaţiile pe care am dorit să le expunem în legătură cu formele intertextualităţii în romanul Ce mică-i lumea!. Editura Univers. 2. 194]. London: Dent & Sons. New York. în . 1978. Bucureşti. Povestirile din Canterbury. “Novelists are terrible liars. Inventează. 8-9-10. Denaturează. They make things up. E. Small World! An Academic Romance. Problemele structurării textului Pentru o teorie a textului. 5. 1958. Iaşi.. 2006.274 Claudia IONESCU “Novelists exaggerate. Hutcheon Linda.Secolul 20”. 7. 135]. Duţescu Dan. C. The Canterbury Tales.. antologie de Adriana Babeţi şi Delia Şepeţean-Vasiliu. Bucureşti. Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă.– Minciuni. cu precizarea că ele constituie mai degrabă repere de lectură decât o analiză exhaustivă din motive ce ţin de restricţii textuale. 3. Lodge David. p. all lies!” said Morris desperately”. They are totally unethical beings”1 [1. They change things around. Romancierii sunt nişte mincinoşi.. Fac din negru alb şi din alb negru. 2003. 1964. Chaucer Geoffrey. Crawley A. 1980. Eco Umberto. Sunt nişte creaturi lipsite de orice etică. . Ironie et parodie: stratégie et structure. Ce mica-i lumea! O poveste din mediul universitar. Penguin Publishing House. white black. Bucureşti. (…) – E adevărul adevărat. Editura Polirom.Poétique”.U. p. Chaucer Geoffrey.

Astfel se explică influenţa acestei cărţi. p. şi la Cracovia. 321]. anulând o bună parte a povestirilor religioase apusene şi lăsând ceea ce. în contextul acestei popularităţi. Tălmăcirea. în Evul mediu. din totalul de 153 de capitole ale versiunii latineşti au fost traduse 85. Panoramă cu largi implicaţii în istoria filozofiei morale a vechilor greci. şi în epoca ulterioară. element component în procesul de constituire a unei etici naţionale. Ceasornicul domnilor descrie viaţa romanţată a principelui Marcus Aurelius. şi au rămas netraduse 68 de capitole. graţie viziunii moderne. adică ceva mai mult de jumătate. cu vaste lecturi în slavonă. ca şi Istoria. se fructifică într-o traducere-adaptare [1] singulară în spaţiul sud-estic european. autorul ediţiei critice [4]. în timp. Costin. pune ea însăşi necontenit întrebări şi provoacă mereu la chestionarea domeniului investigat. în 1612. îşi află în opera scriitorului spaniol o realizare consistentă. Institutul de Filologie Literatura. N. fapt absolut remarcabil pentru acea dată. în 1615 şi 1636). după alţii [2. O va da Johan Wanckelius – Horologium principum sive de vita M. după Dimitrie Cantemir. ar fi fost mai aproape de tradiţiile şi mentalitatea semenilor săi. integrând-o în spaţiul cultural autohton. Foarte explorat. Demersul analitic îi este propriu lui Nicolae Costin (1660-1712). se naşte din interogaţie. a procedat la o rearanjare. realizată pe la 1684-1685. în care Guevara vedea un model de înaltă moralitate. „Aproape toate culturile Europei de Apus au ţinut să-şi aproprieze cartea. dar şi în Polonia (la Piotrkow. Libro aureo del gran emperador Marco Aurelio con el Relox de principes) este un volum de succes. Ştrempel. tălmăcirile aglomerându-se în veacul al XVI-lea. p. reproiectează această operă într-o viziune proprie. numit „oglinda principilor”. după unii cercetători [3. polonă). p. Nu putea să lipsească. dar pătrunsă de . Cartea se va retipări de încă nouă ori. după părerea sa. în cele mai multe rânduri în Germania. erudit scriitor şi om de cultură din secolul al XVIII-lea (s-a bucurat. VALENŢE DISCURSIVE SVETLANA KOROLEVSKI Academia de Ştiinţe a Moldovei. care e acela al vieţii umane în ansamblul ei. larga ei utilizare în viaţa publică şi particulară devenind. Bogatele sale lecturi merg mai departe şi. acest gen. ale cărei numeroase ediţii au fost concurate doar de cele ale Bibliei. ţară în care Nicolae Costin a petrecut destulă vreme” [2. Aurelii imperatoris – şi o va tipări la Torgau în anul 1601. După informaţia lui G. N. în epocă. 318]. o versiune în limba cărturarilor europeni.275 „CEASORNICUL DOMNILOR” DE NICOLAE COSTIN. Costin intervenind substanţial în corpusul lucrării. detaşate de scolastica medievală. Ceasornicul domnilor (traducere a cărţii scriitorului spaniol Antonio de Guevara. LXX] sau abia înainte de 1709. latină. de faima celui mai învăţat bărbat.

documentul în cauză a fost redescoperit în 1986 de cercetătorul Ion Dumitru Snagov. În cultura română. exercitând influenţe considerabile asupra contemporanilor. Biblioteca Universitară Iaşi). a autorităţii principelui în raport cu aristocraţia. menite a educa vlăstarele voievodale. În raport cu operele tradiţionale bizantine. Adevărată „enciclopedie” a antichităţii. că este mai util să desăvârşeşti persoana guvernantului vorbindu-i despre virtus. prin abordările privind administrarea dreptăţii. acest gen de literatură a fost „gustat” până târziu în secolul al XVIII-lea. prima scriere parenetică în cultura română. într-o scrisoare adresată lui Ion Bianu. însă. actualmente cota VI-I. În baza lor a şi fost alcătuită ediţia critică. din cărţi streine scos pre limba moldoveniască de răpăosatul Neculai Costin. traducerea atinge o efuziune a cererii pe timpul domniei lui Grigore al II-lea Ghica. când demnitarii se complăceau în societatea oamenilor învăţaţi şi instruiţi. de Dumnealui răposatul Neculaiu Costin Biv Vel Logofăt. la acea oră circulând deja celebrele Învăţături ale lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie. găsea în paginile acestei cărţi o amplă descriere a timpurilor antice. la îndemnul lui Nicolae Mavrocordat (Carte ce să chiamă Ceasornicul domnilor. în al treile an de a doua domnie a mării sale. Un interes aparte îl suscită manuscrisul românesc din Biblioteca Apostolică a Vaticanului. 204. p.276 Svetlana KOROLEVSKI cunoaşterea profundă a lumii antice greco-romane şi a ideilor ei. în luna lui oct [omvrie] dzi I. cu un titlu mai mult decât sugestiv: Carte românească ce se cheamă Ceasornicul domnilor. prin sublinierea rolului pe care-l au în societate învăţaţii şi filosofii [5. Ceasornicul domnilor a devenit foarte populară în epocă. extindea considerabil tematica genului. preluată din lumea romanică. din aceste scrieri cititorii şi ascultătorii desprinzând multe elemente pentru a-şi forma ideea de om şi imaginea omului exemplar. scrisă şi aleasă cuvinte frumoasă din multe cărţi a filosofilor. Semnalat pentru întâia dată de către Vasile Lucaciu în primăvara anului 1899. p. Copiată imediat după moartea traducătorului (1712). această scriere. Nu era. textul căreia îl reproducem şi noi [7]. ca şi în cultura română. decât să reformezi tot timpul organele puterii. 82]. fost nr. Un fenomen similar este remarcat de către Alexandru Duţu şi în cultura germană: „mulţi cărturari au crezut acolo. izvodit întâiu den vechile a Râmului istorii. încorporând o multitudine de elemente pedagogice. patru dintre care sunt cópii ale aceluiaşi original. iar de la naştéria lui Hristos 1700. ms. care. după patru ani de căutări intense. în anul de la zidirea lumiei 7222 [1713]. discutând despre potestas” [6. Iar acum de iznoavă cu porunca şi cu cheltuiala mârii-sale luminat domnului nostru Io Nicolae Alexandru voevod şi oblăduitoriu ţărâi Moldovei s-au scris în oraş în Iaş. 75]. în anul 7240 [1732] fev. care acum au izvodit cu cheltuiala Dumnealui Ion Neculce. Până în prezent se cunosc doar cinci manuscrise ale Ceasornicului. ce-au fost vel-log [ofăt]. în zilele Măriei sale Luminatului Domn Io Grigore Ghica Voievod. 29 cu mâna iubitorului de . îl va afla catalogat în Vatican Rumeno I. Vel Vornic de ţara de Sus. care moştenise de la tatăl său admiraţia pentru antichitatea cea plină de spirit. Se număra printre lucrările ce răspundeau aplecării atât de vădite spre „cartea de înţelepciune” pe care o cunoaşte lumea românească la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului următor. Nicolae Costin.

şi N. la antologica O samă de cuvinte ce sânt auzite din om în om de oameni vechi şi bătrâni. intitulat O samă de cuvinte ce sânt culese dintr-acest Ceasornic al Domnilor care s-au scris aice.Ceasornicul domnilor de Nicolae Costin. Dumitru Snagov. în cele mai largi pături de cititori. o carte de educaţie. De altfel. Ceasornicul Domnilor. mult să va îndulci şi să va înştiinţa de învăţătura aceştii cărţi. ca să ne limităm doar la un singur exemplu. cartea ajunge. Costin nu a adăugat nimic de la sine. spaniolul Guevara îl ajută pe moldoveanul de la începutul secolului al XVIII-lea să-şi înnobileze momentele de cugetare asupra desfăşurărilor omeneşti şi a mersului treburilor politice”. au ajuns la concluzia că N. a timpului său”. cu privire la actul traducerii. la care cercetătorii încă urmează să răspundă. Iorga. „Fidelitatea traducătorului faţă de operă trebuie înţeleasă şi ca o fidelitate faţă de timpul său. p. care lărgeşte sfera literaturii parenetice româneşti. remarca. iar cine a lua-o fără voia dumisale sau e-a fura-o. sau a fost preluat textul manuscrisului original al lui N. a-l ajuta să-şi facă educaţia cetăţenească. a-i atrage atenţia asupra limitelor puterii sale. de curând.. pe care în 1732 Neculce îl avea încă în lucru. datate istoric şi exprimate într-o limbă aflată într-o anume etapă a istoriei sale” [9. 159]. acest capitol a fost realizat la sugestia lui Neculce şi. pentru letopiseţ” [8. Samă de cuvinte. 54]. digresiuni. indicând că „traducerea nu fixează numai o lectură posibilă făcută de o individualitate. cu excepţia celei din 1750). alăturându-se înţeleptului din Divanul lui Dimitrie Cantemir. moment marcat de o mentalitate. Este o carte cu destinaţie exactă: a-l învăţa pe domnitor. Reflecţii personale. fără îndoială. Şi N. cu mulţimea elementelor pedagogice incluse în paginile sale. Surpriza cea mare a acestui manuscris o constituie însă un capitol separat (lipsă în celelalte cópii. Cartojan. consemnând în studiul introductiv la ediţia critică: „Prezenţa marginaliilor. a lui. pentru că cine va citi. Valenţe Discursive 277 osteneală Pavel Grămăticul de Vamă. Să fi fost Neculce novatorul. O samă de cuvinte din Ceasornic îşi demonstrează anterioritatea şi constituie arhetipul din care şi-a contaminat cea de-a doua. ce s-au scris aice…. scrisă şi vorbită. consideră Dan Horia Mazilu [2. treptat. a citatelor. faţă de limba. caracterul gnomic al textului a şi determinat alăturarea lui „cărţilor de înţelepciune”. p. Irina Mavrodin. punând la dispoziţia acestora norme de comportare. ci şi un moment anume al acestei lecturi. traducătorul vădindu-se şi un ingenios strateg al receptării operei pe care o pune în circulaţie. „faţă de letopiseţ. Costin (neatestat până astăzi)? O întrebare. este. care i-au analizat adaptarea cu toată competenţa. Gabriel Ştrempel stăruie asupra unui detaliu nelipsit de importanţă. după cum remarcă I. cât şi detalii despre stări de lucruri din Moldova. să fie afurisit de Domnul Isus Cristos. Cercetări mai recente atestă însă că traducerea cuprinde o serie de completări în spiritul limbii române şi al concepţiei de viaţă autohtone. p. Gândul aleargă imediat la Letopiseţul lui Ion Neculce. aforisme. asigurându-i o circulaţie de certă vitalitate. şi în letopiseţu nu sânt scrise. „Prin mijlocirea lui Nicolae Costin. 132]. osăbi. glosarelor inundă textul românesc şi stabilesc fără . de o sensibilitate colective. maximelor. Pornită din mediul curţii. Fără îndoială. Lucrarea poartă un titlu deosebit de celelalte cópii. se desprind din aceste pagini.

îi va zice Costin. p. care şi aceĭa carii fac de-ntreg [ă] grădina care o samănă şi o răsădeşte cu trandafiri. cărturarul. Ochiul naratorului este îndreptat către posteritate. p. anunţă autorul. aceşti depozitari ai înţelepciunii. Chiar în prefaţă. pe care îi vrea puternici.278 Svetlana KOROLEVSKI echivoc dependenţa traducerii lui N. ca întru trebile lor să aibă coapte sfaturi şi liacuri. Sunt. ele rezumând. continuând să călăuzească politica secolului al XVIII-lea şi sfetnicii acelui timp. dar cele tălmăcite de el nu le consideră adevăruri absolute. către dómnii ce vor veni. iar aceştia. tema păcii.” [7. p. XXXVIII]. Aceste marginalii au un rost aparte în contextul lucrării. În cultura română. gĭudeţe înţălepte şi sporĭu prea bun. scrisă de un zugrav. Iară acésta arată lucrurile. cu tot deadinsul. mai ales decât altor ceasuri. 36]. cu atâta le trebuie lângă dânşii buni sfetnici. această voroavă au fostu. ce pace vă las vouă. 16]. cesornicile. şi aceasta nu numai pre vremi fericite. sfaturi strâns legate de viaţa şi condiţiile istorice ale societăţii. cu cât sintu mai puternici. concis şi plastic. dar şi pacea „lăuntrică” – spre ele suntem îndemnaţi. 38]. filosoful cunoaşte o evoluţie. Ceasornicul domnilor. p. Că. adică ceasornicul vieţii. şi cărţi de cetit să aibă. oameni mari. „…care cesornic ĭaste a domnilor. lăsând deschisă libertatea de opţiune: „Măcar că şi noaă într-această carte a noastră. poate fi să greşăscu ca un om şi să nu scriu spre voĭa scoposul oamenilor. să mărturisescu adevărat. 37-38]. „Cine va citi această carte va afla învăţături înţelepte”. dzic şi voĭu dzice. îndreptată. va afla sfaturi de folos. carii să dea cuvios miros nărilor. Pacea ca victorie a raţiunii. la rândul lor. spre încercarea de a perfecţiona relaţiile dintre oameni. fapte mari şi istorii prea vechi. pentru să fie învăţătura veche am făcut nevoinţă feciorului tânăr cu voroava: pentru ce am dzis. Aceste marginalii sunt rezultatul muncii fastidioase a învăţatului neamţ şi ele nu figurează decât în ediţiile latineşti şi în traducerile efectuate după textul latinesc” [4. Costin de textul latinesc al lui Wanckelius. după cum s-a observat [10. pacia mea dau vouă”. p. Costin: „Oricine va ceti cartea aceasta. Iară că sintem oameni şi că oamenilor scriem. în Ceasornic. aflăm anunţată una din marile teme ale cărţii. căci cesornicul de ceasuri arată cursul soarelui în dzi şi a lunii de noapté. dar valoarea lui umană rămâne nealterată cât timp nu neagă prioritatea înţelepciunii şi exprimă voinţa unui popor . nu vor avea decât de câştigat. A păcii în genere şi a „păcii cu megiaşii”. de aceea opera şi-a prelungit prezenţa în viaţa culturală. socotele foarte alese. asupra direptăţii” [7. vrând să să ducă dentr-această lume (să să suie la ceriu). pe urmele lui Guevara. care nu o ar putea tocmi altu zugrav…” [7. susţine Costin. o condiţie inerentă acestui deziderat fiind însă sfetnicii cu care să vorovească şi cărţile din care să înveţe. tot mai accentuat. Căci „Mântuitorul lumii Hristos. războiu dau. ocârmuirĭa şi adétiurile şi cătră dânşii şi altor ispravnici şi diregători. Cărturarii. Că nu-i nice o zugrăvitură în lume. trebuie să-i îndrume pe principi. mai avuţi şi mai aleşi la inimă. ce şi împotrivnice să facă. n-au dzis războiu las vouă. cu carii să vorovească. unde ĭaste verdiaţa cărĭa să o pască ochii şi poame care să se apuce cu mânule. viaţa. înţeleptul. Că domnilor şi oamenilor celor mari. ideile şi sugestiile pe care a ţinut să ni le indice cărturarul N.

pe atât de multă răbdare: O babă săracă s-au rugat lui Filip. în orice societate. Filipe . Darie pre Ploten. Tit pre Plinius. ai agonisit nume mare. pe lângă demnitarii care doresc să formeze într-un anume fel mentalitatea societăţii pe care o guvernează. Iară baba să fie dzis lui Filip: dară. lasă-mă că n-am vreme să dau ascultare jalobei tale. Efigia exemplarităţii.Ceasornicul domnilor de Nicolae Costin. socotiĭam a fi un dobitoc cu chip de om. dintre multele. p. 57]. este doar un exemplu. să fie un cumpănit administrator al dreptăţii. autoritatea stăpânitorului fiind oglinda pe pământ a unicităţii împărăţiei cereşti. adică nedreptatea. Antonie pre Apolonie. Siver pre Fabat…” [7. p. desprindem încă din Predoslovie. Că nemică altă. şi cei ce o împart nu trebuie să uite acest lucru. tatăl lui Alexandru. Voroava ţăranului venit la Roma „să să jăluiască” (la fel de elocventă ca şi portretul acestuia. 57]. voi romanilor. cănd se deştepta. Portretele prind viaţă. de Cesar). Alexandru cu sine avea pe Aristotel. p. de pururi în sân o purta. căci spre ea suntem îndemnaţi continuu. Avgustu pre Fist. de ar fi îmblat dumnedzăi între oameni”). artificiul se îmbină cu autenticul. pre cei lini a-i învrăjbi. fugind de ea. În mâna monarhului trebuie să se adune întreaga autoritate. sublimul cu grotescul. muĭare. pe care ţine să le accentueze: „Şi mulţi domni. Iar dacă audziĭu voroava lui. dimpotrivă. monarhul trebuie să păzească rădăcina cea adevărată a vieţii. o „secvenţă de rezistenţă a Ceasornicului” [2. de altfel. 324]. tot odată. în mână o avea şi. din Epistola lui Seneca şi De bello gallico. memorabil (primul îi spune celuilalt: tu. Iară mai dreptu aţi dzice: a romanilor datoriĭa ĭaste. Dreptatea este de la Dumnezeu. Cartea lui Homer. anume lipsa acesteia. pentru că nimic pe lume nu este mai de preţ decât volnicia. despre justiţie şi abuz. citea. p. concluzie pe care autorul o întăreşte. Andriĭan pre Secundu. La care împăratul i-ar fi răspuns: de ţi-i dragă viiaţa. patetic. când mergea Alexandru la odihnă. Or. convieţuiesc şi alte modele. Theodosie pre Clavdie. nu sinteţi fără numai a năroadelor odihnitoare turburători şi apucători sudorilor şi ostenélilor streine” [7. demersul ne face. de ataşament şi respect pentru înţelepţi. 142]. să-i asculte jaloba ei. despre război şi pace. eu. lumea supunând. pré stiagurile şi sĭamnele voastre în loc de simvol aveţi acéste cuvinte: a romanilor datorie ĭaste a erta pre cei supuşi şi a supune pre cei mândri. den vacul cel vechĭu. 322]: „Şi dacă l-am văzut întrând în divan. au avut prietenie şi dragoste cătră vreun filosof vestit. grandilocvenţa cu firescul. să înţelegem că modelul de umanitate propus nu presupune numai elemente lipsite de conflict. pre cei nevinovaţi a-i jecui. este tema în jurul căreia îşi construieşte discursul acel rusticus de la apa Dunării. Valenţe Discursive 279 Dialogul lui Diogenes cu Alexandru Macedon. tensiunea dintre real şi ideal. prin citatele. construită pe un ton înalt. considerat. pe cât de multe virtuţi. marcat de contradicţii şi slăbiciuni. de multe ori sub cap o punea [7. dispuse marginal. despre lege şi fără de lege: „Voi. În această ipostază. socotiĭam a fi unul den dumnedzăi. Omul apare în întreaga sa complexitate. p. căreia nu-i lipseşte însă luciditatea – un discurs superb despre „direptate” şi „nedireptate”. Dar prefer această soartă. Traian pre Plutarh. este o clasică acuzare. ascunde. romanilor. cu imprecaţii profetice. Concentrând în sine problematica omului. ceea ce îl face pe marele împărat să exclame: „De n-aş fi Alexandru. aş vrea a fi Dioghen” [7. mi-am agonisit nume de bun filosof. Pompiĭu pre Plavtu.

ca nice pentru céle multe desfătări ce le petrec în viaţă să nu părăsască a cugetare de céle ce s-ari face după moarte. p. vrăjmaşul nostru cel de cap. 233]. 94]. care acelor morţi numele îl fură şi a celor vii numele şi viaţa pradă… O. care de pururĭa a ne osteni ne supără şi odihna noastră o turbură. săracă lume! Vai. de vréme ce i-ai făcut pre dânşii vrăjmaşi… Care fiind aşea. hicliană lume! Vai. deloc întâmplător. în câteva rânduri. Te vădzu pre tine că nu ai pace. că te vădzu pre tine neavând dreptate. subiectul de meditaţie pe tema „deşertăciunii” efortului omenesc. de nu ai vreme să mă asculţi pre mine şi să-mi faci dreptate. Nicolae Costin şi-l construieşte pe niveluri ascendente. în pământu. Alexandre. nestătătoare lume! Că aşĭa nice noi de dânsa a ne jălui nu facem hotar. viaţa să hotărăşte… În fulminaţia acestor mistuitoare metafore. cu mare nevoinţă îi asculta [7. ce rău şi mincĭunos. nice lipsă. De mincĭunoasă materie s-ari lega acela ce ar dzice că nice un lucru într-această lume nu-i scornit. pre cei streini cu desfătări amăgéşte. în apă. cine ar fi acela de care să jăluĭaşte? Şi trebue să ne învăţăm ce ar fi lumĭa aceasta. unde s-ari afla. Nicolae Costin reia. ce sănătos şi adevărat ca când ar dzice că în cerĭu nice un lucru nu-i stătătorĭu. piatra să zideşte. de vréme ce urmedzi ostenélii şi turburărilor. Te vădzu pre tine că nu eşti bogat. pândza să tae. ce şi pre alţii. priĭatenul viclian şi fără credinţă. Că câţi de puţini ar fi de aceiĭa carii a lumii să jăluescu. nice răutate… Aşeadară această ĭaste limĭa. [7. care pre ai săi cu blândéţe şi cu mincĭuni agĭutoriadză. deşertarea deşertărilor. 490]. cine ar putĭa să tălmăcească. 222-224] – esenţializată. nu fii împărat. nu numai pre dânsa.280 Svetlana KOROLEVSKI împărate. nu să pot înţălége de lumĭa ceastă făcută den materie. Patosul tiradelor despre instabilitatea şi efemerul existenţei. alteori pe segmente juxtapuse. de vréme ce cu calea defăimării alergi la dânsa. sună. dar şi al încheierii pilduitoare: „Vai. Te vădzu părăsit de priĭateni. somnul să deştiaptă. aflător tuturor răutăţilor şi a tuturor bunătăţilor calo. mincinoasă şi réle. de unde ar fi. care de vistĭarĭul nostru ne pradă pre noi. pentru care ĭaste să se poftiască viaţa?” [7. p. nenărocită lume! Vai. în caré toate deşarte mirosăscu. Discursul. sintetizate pe o mică tăblie („piatră scumpă”) descoperită de împăratul . p. culminează în cuvântul rostit de înţeleptul garamanţilor în faţa lui Alexandru Macedon: „Şi mie îmi ĭaste milă de tine. ca titlu de capitol (20): Datori sântu domnii şi cei mari a-ş aduce aminte că sintu muritori. Şi acĭastĭa ce dzic. în planete. nice ĭa spre noi a ne vicleni niceodată nu părăsĭaşte. aţa să rupe. nestătătoare. tălmăcitorul îşi încheie amalgamul de sfaturi („ştiinţa vieţii aceştiĭa”). alternând nuanţe care iradiază pe toată suprafaţa temei atinse. De care cuvântu a muĭarii. nice ĭaste tristire. în pietre.” [7. cine ar fi stăpânul ei. dince ar fi. Soseşte ceasul în care spiţa să frânge. căci îţi ĭaste drag războiul. de vréme ce lumea o ai sărăcit. pentru ce petreci în lume părăsit de acéle bunătăţi. p. nice vicleşug. că să par? Ce încă şi în lucrul sângur deşărtaré sânt. în lumină.care celor buni groaznic şi celor răi drag să arată. de vréme că toate câte-s într-însa toate sintu întrestăcĭuni. Te vădzu pre tine că nu ai odihnă. de cele mai multe ori. Te vădzu pre tine că nu ai laudă. în lémne. al deşertăciunii lumii. căci ĭubeşti tirăniia. în care toate să par deşarte! Ce dzic. Arăta-să-vor într-acest cap socotéle foarte de ţinut minte. socotescu. mirându-să Filip. precum nu trebue domnilor să se tiamă de moarte. că în foc în văzduh. săraci. de altfel. „prieten viclean şi fără de credinţă”. răsipitorĭu bunurilor străine şi celor alor sale foarte bun şi blându.

. ce rămân încă în aşteptarea cercetătorilor. Pavel Balmuş. p. Ştiinţa. înglobând o mărturie a unei mentalităţi şi a unei stări de civilitate. Un cititor scrupulos i-ar depista. pe care o stăpânea în chip desăvârşit. individualizând-o.Ceasornicul domnilor de Nicolae Costin. Nice am apărat gĭudeţul săracului. este rezultatul unui efort lingvistic absolut conştient. Prelucrarea lui N. Partea a II-a: Genurile literare. în ultima perioadă a vieţii (1700-1712). – Chişinău-Bucureşti: Î. Coordonator principal: Virgil Cândea. Recitind literatura română veche. şi întorsăturile forţate. ceea ce imprimă un farmec personal operei. Creează o suită de neologisme. 9-24. Sergiu Pavlicencu. care. Letopiseţul ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601. 1990. Prin Ceasornicul domnilor Nicolae Costin se înscrie în dialogul cultural al secolelor trecute. reia. acest scriitor – care n-a vrut să spună viitorimii cum îl cheamă – s-a simţit îndemnat să-şi „împodobească” scrierea cu numeroase extrase din impunătorul op tălmăcit de fiul lui Miron Costin. autorul caută şi găseşte echivalentul acelei armonii speciale. cu atâta de răutăţi să se lase şi înşiră tacticos câteva pagini de „învăţături”. elaborat. Bucureşti: Editura Universităţii. însă. nota reflexiv-discursivă a Ceasornicului. Traducerea cunoscând o extraordinară popularitate în epocă (aminteam mai sus cazul lui Ion Neculce). încâtu-i bogat [7. 609]. Contribuţii la studiul culturii şi literaturii române vechi. în multe rânduri. Şi „era acel ţăran la faţă micşor…” (Ceasornicul domnilor de Antonio de Guevara în tălmăcirea lui Nicolae Costin) // Ca două gemene surori… „Episoade” spaniole în literatura moldovenească. Studii şi materiale.E. 158]. îndrăzneaţă sub raportul sintaxei şi topicii. Ceasornicul Domnilor de Nicolae Costin: traducere sau prelucrare-adaptare? // Un veac de aur în Moldova (1643-1743). ca şi cel al Letopiseţului de la 1709-1711. pune în lumină aspecte ale preocupărilor şi aspiraţiilor generaţiilor ce ne-au precedat. stilul Ceasornicului. desigur. care caracteriza originalul. poate chiar obscurităţile. cercetătorii înclină să vadă şi în Pseudo-Muste (de care se va arăta foarte interesat acelaşi Neculce) pasaje cu caracter etico-moral extrem de apropiate de prelucrarea lui Nicolae Costin: „Citind Ceasornicul Domnilor. se caracterizează prin claritate. p. Nice am dat ertare bogatului. Presat de inflexibila sintaxă a limbii latine. crezându-le o completare ulterioară” [2. încâtu-i sărac.… Extrage din cartea lui Guevara un adevărat (şi foarte nimerit) „Cod de comportare a voievozilor bătrâni”. expresie neaoşă. 2.P. 1996. suficient de individualizate ca să-l facă pe Mihail Kogălniceanu să le editeze separat. sună pilduitor şi în limba română: Nice pre bogatul tiran nu l-am înălţat săvai în căftan. Nice pre cel sărac am urât săvai în sucman. Chişinău: Hyperion. Selecţie: Pavel Balmuş. Dan Horia Mazilu. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Valenţe Discursive 281 Aureliu în casele călugărilor egipteni şi lăsată moştenire fiului. Erau stihuri cu slove greceşti. Costin. 142-151. Îi dă un titlu lung: Aici învaţă pre domni şi oamenii cei mari cu cât îmbătrânesc de ani. p. 1998. pag. în genere. după mai mulţi cercetători. iată.

În două volume. Chişinău: Hyperion. 7. 1972. . 9. 2006. Scrieri. Craiova. Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel. Bucureşti. 6. Nicolae Costin. Dimensiunea umană a istoriei. 4. 1986. nr. 1986.282 Svetlana KOROLEVSKI 3. Bucureşti. Alexandru Duţu. 8. Constantin A. Opere. 5. 10. Bucureşti. Manuscriptum. vol. Scrisul românesc. 1984. Nicolae Costin. Alexandru Duţu. Iaşi: Junimea. Despre traducere: literal şi în toate sensurile. Ceasornicul domnilor de Antonio de Guevara. 2. Cărţile de înţelepciune în cultura română. Irina Mavrodin. Cărţi populare şi cultură românească. Bucureşti. Traducere din limba latină de Nicolae Costin. Minerva. Editura Academiei. Lăzărescu. vol. 4. Stoide şi I. 1991. Meridiane. I. Bucureşti. 1976. 1976. Cătălina Velculescu.

în this case the linguistic . Besides.283 UNIVERSALS AND TYPOLOGY (ON THE MATERIAL OF THE PASSIVE VOICE) IURIE KRIVOTUROV. Passiv. the understanding of this phenomenon is essential for the more successful teaching of the native and foreign languages as well as for the creating of the possibilities of the deep semantic level of the machine translation. It is also necessary to understand whether the universal is a part of the sphere of the typological features. the problem of universals get more and more significance în the researches dedicated to the problems of language and speech because they are connected with the necessity of understanding of such a phenomenon as the human language (the human speech).psycholinguistischen Mechanismen des Redensproduzierens. die viele Sprachforscher von Platon und Aristoteles bis heute berühren. die damit eng verbunden sind. Taking into consideration that the above – mentioned languages are ontologically different all the same they have similar linguistic characteristics. as the hypothetic universal that can be recognized as a real or unreal universal only after the most complete description of this language event on the basis of different cognate and unrelated language materials. Geistesanlagen. Romance (Romanian) and Slavonic (Russian). e. ZINAIDA CAMENEV Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Im vorliegenden Artikel werden solche Probleme betrachtet.European groups of languages: Germanic (English. almost all the scientists.h. In our work Passive is taken as the hypothetic brain unit of typology. i. Schlüsselwörter: Typologie. analytische und synthetische Besonderheiten der vier indoeuropäischen Sprachen. They are also connected with the understanding of the human thought as it is situated beyond the frames of the pure linguistic phenomena. Universalien. The typological description of the language phenomena. Universalien und andere Fragen. Suppose that the universals are evidentiated from the linguistic facts of real languages which are raised to the abstract category. Typologie. d. als auch von den neuro. at least. The linguists are being guided by their linguistic intuition and their empirical knowledge. Die Untersuchung von diesen Problemen ist sehr wichtig für unsere Kenntnisse sowohl von der Sprache als menschlichen Phänomens. Von großer Bedeutung sind diese Probleme auch für eine maschinelle Übersetzung auf dem tiefen semantischen und syntaktischen Niveau. because there is no clearly determined definition of “linguistic universals” satisfying. is a unit of typology or it is beyond the set of the typological characteristics of the languages. The above stated fact (Passive) în the given work is performed on the material of three Indo. Maugly-Phänomen. German).

their functions. The linguistic universal cannot be acquired în such a (purely abstract) state until their “lowest” levels – the purely linguistic parameters – would not be completely investigated: the lexical units proper [3. 65]: Present Past Future Absolute Only a few letters will be written tomorrow (a simple fact în the future) Future Relative I said that …only a few letters would be written (a simple fact în the future as viewed from the past) (is not used) S i m p l e Letters are generally written în ink (a simple fact în the present) Many letters were written by the secretary that day (a simple fact în the past) Some important letters were being written at the time (the action continuing at a given moment în the past) C o n t i n. 200] or the set of lexical units which represent the unique semantic integrity. 3]. As it has an existential status it must reveal its connection with the logics. Lakoff “understands the images as the deep language units of the contents constituting the basis of the perceived by the man activity (this is as if the essence of the universal images of the deep layers of the human psychics as a whole is behind the categorical frames of the human language and is itself the expression of the transcendental experience)” [2. p. To our mind. The system of the Passive Voice în the English language [4. the relation to other lexical units and lexical complexes and to the utterance itself as a whole (to the sentence). the significance of the lexical units. emotions and în general with the human mentality [1. Zinaida CAMENEV universal as the highest abstract unit cannot limit itself only to the linguistic sphere. p. The theory of John Lakoff`s language images (German: Gestalt) is interesting for us because J. p. it is necessary to find out also those relations that appear among the linguistic units. Important are also the problems about: 1) the correlation of some universals with the others and the correlation of universals with non-universals. 26]. (is not used) . bigger units than the sentence as the investigated lexical unit and lexical complex directly or indirectly influence the subsequent text development.284 Iurie KRIVOTUROV. Some important letters are being written by the secretary (the action continuing at a given moment în the present). the correlation of the lexical units within the lexical complex. “dead” and artificial languages. p. and 2) whether the “boundaries” of the investigated language phenomena are closed în different languages or they can be extended due to the new given languages that are investigated very poorly.

Будущее время Дом будет строиться нашей бригадой. Thus. Explicaţia se dă de (către) profesor (Explicaţia este dată de profesor) Trecut El (ea) a fost laudat(ă). Explicaţia se va da de (către) profesor (Explicaţia va fi dată de către profesor) The system of the Passive Voice în the Russian language [8.Universals and typology (on the material of the passive voice) 285 P e r f e k t Some letters have been written today. . Explicaţia s-a dat de (către) profesor Viitor El (ea) va fi lăudat(ă). suffers the action which comes from the performer of the action acting în the function of an object. Passive Voice în all the four languages concerned expresses such a relation between the agent of the action and the object of the action. 115-118]: The Passive Voice of the “Zustandspassiv” Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperf. All the letters had been written by the end of the week All the letters will have been written by the end of this week. Дом был построен нашей бригадой. Futurum I Futurum II Das Fenster Das Fenster ist geöffnet war geöffnet Das Fenster Das Fenster Das Fenster Das Fenster ist geöffnet war geöffnet wird geöffnet wird geöff net gewesen gewesen sein. gewesen sein The system of the Passive Voice în the Rumanian language [7. p. p. 414]: Настоящее время Дом строится нашей бригадой. p. The system of the Passive Voice în the German language [5. p. Futurum I Der Brief war von mir geschrieben worden Der Brief wird von mir geschrieben werden Futurum II Der Brief wird von mir geschrieben worden sein Der Brief Der Brief wird von mir wurde von geschrieben mir geschrieben The system of the Passive Voice în the German language [6. etc. 243]: Prezent El (ea) este lăudat(ă). when the person or object that acts în the function of the subject. … only a few letters would have been written by that time. 220-221]: Präsens Präteritum Perfekt Der Brief ist von mir geschrieben worden Plusquamperf. Дом построен нашей бригадой Прошедшее время Дом строился нашей бригадой. Дом будет построен нашей бригадой.

Similar means are used în the above-mentioned languages to form the Passive Voice of state (in English – das Zustandspassiv în German): the auxiliary verb (the link verb) în the necessary tense plus Partciple II (Partizip II)./ Such type of Passive obligatorily implies the action that the person or object suffered but the very process of action remains “ behind the frame”.English. Aerul este răcoros. If we suppose that the adjectives “known”. Этот музей нам известен – Russian. a cunoaşte . Ion este chemat de Gheorghe. the distant parts of which create some psychological tension în the German language connected with the solution of the culmination semantic tension of the German frame construction (Rahmenkonstruktion). The resultative Passive according to its lexical and grammatical semantics is close (different grade of closeness) to the nominal predicate consisting of the linking verb “to be. Письмо написано. în the mentioned above Germanic languages such a property is missing. The differences concerning the structural organizing of the sentences with the Passive do not influence the voice (passive) of the predication. the adjectives do not come from the verbs and there is no Passive în such structures. But the signs./ The letter is written. быть + the predicative expressed by the adjective: This museum is known to us . Acest museu ne este cunoscut – Romanian./ I am asked to come în time. în order to express this idea we use both similar and diverse lexical means în different languages. în the form of the Past and Future tense such a structure of the predicate is preserved correspondingly to the norms of the mentioned above languages (see the table). The sky is blue. p. then în the sentences:/ The air is cool. Воздух прохладен. în German such a similar final point of action is called “Zustandspassiv” – “state Passive”: în which the person or the object that suffered the action appeared. (in the given article we do not consider the fact that during the movement from the verb to the adjective and vice versa the lexical meaning may be changed). Auf den Flügeln sind… Antonius und Sebastian dargestellt [9. a fi. “cunoscut” and “известный” may be of the “verb” origin: to know . 22]. Therefore în different languages there are different symbols that appear according to the laws of the given language. Zinaida CAMENEV Passive as a category is ideal. Der Himmel ist blau.known. The closely situated parts of the predicate în the other mentioned languages either eliminate such a tension or reduce it to the minimum. Such a variety of the Passive can be named “the resultative Passive” because în this case the final point of action is expressed to which the person and the object is a subject. that the personal forms of the verb “to be” – «быть» are not used în the Present tense în Russian although they are implicitly present în such utterances. The given variety of the Passive shows în what state the subject of the utterance at the present moment is.286 Iurie KRIVOTUROV. The result of the action is namely the state în which the person or the object is during the moment of utterance at the level of the plane of expression. Музей открыт с 10 часов утра. . Der Brief ist geschrieben. Die Luft ist kühl.cunoscut. Cerul este albastru. sein./ Note. “bekannt”. bekennen – bekannt. Dieses Museum ist uns bekannt – German. известить – извещенный – известный. symbols that represent it are material. Scrisoarea este scrisă. As to the divergences it is necessary to pay attention to the generic relativity of the Participle în the structure of the predicate în the Romanian and Russian languages. Небо голубое/.

If there are no such features în the sentence then the resultative Passive (with werden) is confirmed by the context. Both components forming the Passive of the process are equal în the creating of the grammatical “sense” of Passive. The category of person is present în both the components forming the Passive (the reflexive pronoun “se” and the verb). Ты приглашаешься нашими коллегами…. and so on. In the Romanian language the Passive of the process is formed by means of the reflexive pro-noun “se”. However we ought to note that Passive with the verb werden în the Past tense can designate the result of the action. Оно (письмо) писалось … The verb paradigm în this case în the present tense both the Singular and Plural numbers is accompanied by the changing of the variants of the suffix – „ся/ сь”. Она (история) пишется …. This type of the Passive în English is organized by means of continuous forms of the predicate: I am being surprised by the news. Оно (письмо) пишется… As for the form of the Past tense then the category of gender is present here: Он (манифест) писался….e. It is necessary to note that the suffix „ся” goes out of the frames of the category of person and number.e. f. As to the gender correlation. în this case different lexical means may be used în order to express the result of the action în the sentence. /This shifting depends on the final sound of the conjugated form: if the root of the conjugated form ends în a vowel then the variant „сь” is used . în this case the resultative Passive is supported by the contextual background of a bigger text than the sentence. Она (история) писалась …. although each component has its function: the verb werden shows the person. then the verb expressing the Passive of the process în the present (and Future) tenses în the Russion language does not express the gender: Он (манифест) пишется …. The paradigms of the components of the Passive of the process în the Romanian language do not influence the expression of the Passive. The forms of the suffix „-cя” – „-cь” are only a variant of the mentioned above suffix. The verb is also used în the corresponding form of the person. the reflexive pronoun “se” as a rule precedes the verb. they have only a précising function: i. Thus. the morpho-syntactical picture of the Passive în the Romanian language significantly differs from the similar Passive în the mentioned above German languages (Cartea se citeşte greu). every personal pronoun has its reflexive pronoun form. number and tense and also the continuity of the performed action and the Participle II shows the action suffered by the person or object.Universals and typology (on the material of the passive voice) 287 The organization of the Passive of the process în the mentioned-above languages takes place în another way (Vorgangspassiv). în this case the sense of the expression is deteriorated. they show the person and number of the subject (El se orientează bine în limba germană). The Passive of the process în German is formed by means of the auxiliary verb werden and the Participle II.: Я приглашаюсь нашими коллегами…. The reflexive pronoun “se” has the main role în creating the Passive because without it the verb expresses the Active Voice. the result of this long-lasting action is not always known. The Passive of the process differs from the resultative Passive by the duration of action în time. In the Russian language the grammatical meaning of the Passive Voice showing the process is connected with the morphological construction of the verb: these are the transitive verbs with the suffix „ся”.

Zinaida CAMENEV (Я приглашаюсь нашими коллегами …). der Baum wurde mit einer Säge zersägt). morphological and syntactical elements are present. the analysis shows that the Passive as a grammatical category (also as other language phenomena) has two main features: structurality and functionality. în German the prepositions mit. German and Romanian the lexical.e.: Cartea este citită de studenti acum). în the German language the Passive is formed by means of two different auxiliary verbs: sein for Zustandspassiv and . Another type of Passive în the German language is the Impersonal Passive. Thus. în such sentences the subject is expressed by the impersonal pronoun es: Es wird în jedem Auditorium gearbeitet. în Russian the elements of the Passive are morphological. (Besides. without structurality the functionality gets a chaotic character and. if it ends în a consonant then the variant „ся” is used (Он приглашается нашими коллегами … and so on)/. that doesn’t eliminate Passive as such. further on. The forming of the Passive by the lexico-grammatical means is important în the designation of the source of action which acts în the sentence as an object: în English the preposition by: (f. The peculiarities of such Passive consist în the fact.: Die Stadt wurde von den Feinden zerstört. von. We see the variety of language means for the expression of one language phenomenon – the Passive – on the basis of examples from four languages of three language groups. 2) The other peculiarity consists în the fact that such sentences may be also without a subject if the sentence begins with an adverbial modifier: Im Nebenzimmer wurde gelacht. And if there is no such a form în the English language then the Romanian has such variants: Es wird heute abend getanzt – va fi astă seară dansat (se va dansa în seara aceasta).: The exercise is done by the students at once). The absence of the subject în the sentence places such sentences beyond the frame of the normative rule: sentence = subject + predicate. Здесь громко смеются – în Romanian and Russian correspondingly are not în the Passive Voice.288 Iurie KRIVOTUROV. It is natural that the sentences of the types: . în both the sentences the contents may be expressed în the Romanian language în the following way: Se va dansa în seara aceasta. Thus. Die Stadt wurde durch ein Erdbeben zerstört.Se va dansa în seara aceasta.e. The absence of one of these global components makes impossible the speech communication: the language structure remains dead without functionality.e. în Romanian the preposition de (către): (f. also makes impossible the understanding of the speech expression. thus. în Russian by the Instrumental case of the noun and pronoun: (Книга пишется известным автором). în order to form the Passive în English. that doesn’t confirm the axiom of the given definition. în this Russian sentence we also used the reflexive form (with “ся”). The structural components must be necessary and sufficient for the expression of language and. that: 1) this type of Passive may be formed from intransitive verbs. speech idea. But în the last sentence the contents is expressed not în the Passive but with the help of the reflexive pronoun “se” and the infinitive – a dansa. în Russian the analogical forms may be expressed în the following form: “Здесь дышится легко”. durch: (f. The senteces with the impersonal Passive în the German and Romanian languages may differ by the absence of oppositional confronting: ACTIVE – PASSIVE.

the languages being learned by the child can belong to completely different language groups. from the physiological point of view. the prepositions and the Instrumental case în the above-mentioned languages as the characteristics of Passive express one and the same idea: instrumentality. în order to understand the given phenomenon the following concept is interesting: “The natural bilingualism is organically inscribed în the communicative hierarchy of the individual`s values forming în the structure of the human brain a specialized “limbical” structure” [10. 23]. that the child can master at once to the same degree some languages present în the given society. that în the process of child’s becoming a grown up are able to develop în structures under the influence of the language environment. further development of the inborn features under the influence of external factors (of the real language environment) begins its perfection immediately after the birth when pronouncing the first sounds heard by the newly born child. physics. tool. 3]. Every normal person is able to learn any language namely due to the universals which are laid în the people’s genotype. for example în wolf groups “Maugli phenomenon” [12. p.The object în the English. în other words. în the Russian language such an object is în the Instrumental case. p. The ability of mastering a language (languages) so to say. According to the observations data over the children taken from the community of wild animals and introduced into the human society it appeared that these children . “… if the second language is mastered through the conscious learning then în the cortex of the human brain such mechanisms are implied as those which are used during the learning of such subjects as mathematics.Universals and typology (on the material of the passive voice) 289 werden for Vorgangspassiv). Namely în these frames the most time active forming of neuron micro sets of the cortex of the human brain takes place. Language universals are deep structures and. corresponding to those structures that exist în the given language environment. are. Passive represents (the opposition: Active-Passive) the constant. This certifies that besides the differences în the formatin and expression of instrumentality. chemistry when the cortex structures of the human brain are included” [11. în other words. p. inborn features have a universal character as they can develop into the semanticalgrammatical structures depending on the language medium characteristic to that language (or those languages) that act în the given language community. This development continues some years and by the school age (6-7 years) the child possesses practically all the lexical-grammatical phenomena inherent to the language (languages) of that language environment where the development of the man as a personality takes place. 23]. based în certain sets of neurons of the human brain – (matrices). families. And we observe quite another result at those children that from the early childhood developed în the society of wild animals. This is also characteristic to the grown-up persons. Namely the potential of such sets of neurons – matrices or. German and Rumanian languages as a source of action has a preposition. universal from the point of view of the language and the (oppositional) constant (universal) of the potentioal development from the psycholingvistical point of view. While mastering another language the learner must correct those lexical-grammatical phenomena of the already learned language (languages) that are observed during the real contacts of the people. Nevertheless. probably. It is known. biology. the type and group of the language playing no role for this development. representing the reflection of the semantic – grammatical structures.

Camenev Zinaida. 3. 1988.. Наука. BIBLIOGRAPHY 1. http://waukongress. due to its deep universality and potential possibilities to development it can be transformed into a lexical-grammatical structure of another language not losing its essence.. Zinaida CAMENEV couldn’t survive to a full extent among the people.narod. http://www. Chişinău. DUDEN. Энтелехия и герменевтика мультилингвизма: пролегомены к истории проблемы. Editura Orizonturi. 2006. Bibliographisches Institut Leipzig. 2. В: Языковые универсалии и лингвистическая типология. Leipzig. for the transformation of linguistic universals into full language systems was completely lost for these human beings. Tulei Angela. Мoscova. Храковский В. 12. 1995. 1982. Щедровицкий Г.290 Iurie KRIVOTUROV. 7. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 1962. Там же..htm . Феномен Маугли.). Хотинская Г. exact sciences.ru/Entelechie2. С. Том 1. Why is the period for the genetic development of the human features so short? The answer to this question can be given by the results of the research works of those scientific trends that are engaged în the investigations of the human being. Jung Walter. 8. Фонетика и морфология. 1969.htm. Мoscova. besides they couldn’t master the human behavior to the full. Stoian Otilia. 11. http://showlive. Grammatik der deutschen Sprache..ru/mauglicomm. Albrecht Dürer. The time of development for the “unvailing” of the inborn features (this also concerns the domain of art. 9. Leipzig. Bucureşti. etc. Passive (in its semantic and grammatical integrity) în its essence is a mental element (alongside with other elements) of the harmonious language system. Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий. Popescu Ştefania.fondgp. П. 10. Ullmann Ernst. Проблема доминации членов предложения и система абстрактных синтаксических структур. 1960. Difficulties în Teaching/ Learning English Grammar. Gramatică practică a limbii române cu o culegere de exerciţii.ru/gp/biblio/rus/65. 4. 6. 5. грамматика русского языка. Хотинская Г. Besides. Там же.

respectiv ea „are particularităţi similare sau chiar identice” [4. când se vorbea koine. Intenţionăm să urmărim în prezentul articol influenţa limbii greceşti asupra limbii române în perioada fanariotă. Nu există popoare şi limbi izolate. Dimpotrivă. 322]. р. 3. Influenţă greacă medie (bizantină) (sec. 15] cu ale acestor limbi. prin traduceri şi prin contacte directe cu cărturarii greci. numit direct de sultan. de asemenea. epoca fanariotă este numită perioada din istoria Moldovei (1711–1821) şi a Ţării Româneşti (1716–1821). Galdi. prin şcoală. prin cancelaria domnească. p. până la sosirea slavilor” [2. Corlăteanu afirmă că nu este un fapt întâmplător: „… el nu trebuie considerat. împrumutul de cuvinte se prezintă ca un element esenţial în viaţa oricărei limbi. Aşadar. drept un fenomen patologic. sunt atestate cele mai multe împrumuturi din limba greacă. Iniţial. fapt care a generat evidenţierea a trei etape: 1. Influenţă greacă veche (sec. termenul fanariot va fi utilizat pentru a denumi „demnitarul Porţii Otomane. neogreaca [3. р. În etapa fanariotă. din păturile orăşenilor înstăriţi. 120]. în special după 1770. р. p. acesta fiind mai flexibil şi mai uşor penetrabil în comparaţie cu celelalte compartimente ale limbii (fonetica. Cuvintele greceşti ajung în lexicul limbii române pe diferite căi: prin biserică. în lexic. 23]. Ulterior. mai ales că româna este o limbă balcanică.291 ELEMENTE GRECEŞTI PĂTRUNSE ÎN LExICUL ROMÂNESC ÎN PERIOADA FANARIOTĂ ADELA MANOLII. de obicei. Universitatea de Stat din Moldova Unul dintre factorii importanţi care contribuie la îmbogăţirea lexicului unei limbi îl constituie împrumutul lexical. care „a fost un adstrat pentru limba latină vorbită în regiunile dunărene din epoca augustiniană. influenţă atestată. sintaxa). dregător sau domn în Ţările Române care provenea din această pătură înstărită” [5. VII-XV). ci numai limbi în interacţiune” [1. Influenţa limbii greceşti asupra limbii române s-a manifestat pe o durată lungă de timp. morfologia. de regulă. când cultura greacă pătrunde masiv în Ţările Române. ca şi bulgara. albaneza. 104]. Cuvintele care datează din perioada fanariotă. fanarioţi erau numiţi grecii care locuiau în cartierul Fanar din Constantinopol. când la conducerea lor s-au aflat mai mulţi domni fanarioţi. prin cărţile greceşti copiate sau chiar tipărite aici. XVI-XIX). în special. 2. Un rol important în formarea limbii române îi revine limbii greceşti. respectând împrumuturi din greacă în română au contribuit la îmbogăţirea lexicului românesc din diferite domenii: . fiind rezultatul legăturii reciproce între popoare. despre care academicianul N. cercetată mai ales de L. I-VI). Influenţă greacă modernă (neogreacă) (sec.

Termenul protipendadă este un împrumut din limba neogreacă având la bază expresia πρώτη πεντάδα „prima cincime” (utilizată în greacă mai ales la cazul genitiv: της πρώτης πεντάδας „al (a) primei cincimi”). guvernator” şi λόγος „cuvânt. are la bază acelaşi cuvânt grecesc (σκήπτρον). Cuvântul călimară denumeşte un „vas mic de sticlă. tot de origine greacă: analfabet (< αναλφάβητος). cetate. – călimară < καλαμάρι. Acesta. este un împrumut din limba greacă (< κατάστιχον) şi înseamnă „registru. – protipendadă < πρώτη πεντάδα. armată. c) viaţa intelectuală: includem în această categorie termenii ce ţin de şcoală. p. În limba neogreacă termenul αναφορά înseamnă „raport. p. Acesta şi-a extins aria de întrebuinţare. sens preluat din limba de origine. 41]. p. pentru lexemul agramat. devenind arhaism. în care se ţine cerneala” [5. la rândul lui. p. pătrunzând în limba română prin filiera limbii franceze. – schiptru < σκήπτρον. care cu timpul s-a arhaizat. În limba română. – catastih < κατάστιχον. 27]. catastiv. protipendadă înseamnă „elită (socială)”. ştiinţă. καλαμαριά ş. iar prin extensiune semantică. XVIII-XIX)” [5. . 746]. Astfel. cerere”. fiind înlocuită cu termenul sceptru.292 Adela MANOLII a) politico-administrativ: în această categorie includem lexemele care se referă la viaţa de stat. De exemplu: – anafora < αναφορά. Termenul politie a dispărut din limbajul vorbitorilor de limbă română contemporană. p. ştiinţă”. administraţie. 144] şi este un împrumut din limba greacă. 61]. p. – politie < πολιτεία. Termenul a pătruns în română prin filiera limbii latine. biblioteconomie. a. De exemplu: – agramat < αγράμματος. instituţii juridice. Totuşi el a circulat fiind utilizat de către români cu sensul de „oraş”. Acest termen este compus din substantivele άρχοντας „arhonte. în care lexemul πολιτεία înseamnă „oraş. numai că este un împrumut european. având la bază grecescul αγράμματος „care nu ştie literele. p. condică” [5. În limba română există şi un sinonim. În epoca modernă termenul se utilizează pentru a denumi „vârfurile clasei privilegiate” [5. stat”. 41]. care a pătruns în română prin intermediul limbii franceze. atestat şi cu formele catastif. unde denumeşte „partea centrală a liturghiei ortodoxe în timpul căreia se săvârşeşte prefacerea sfintelor daruri în Sfânta Taină a împărtăşaniei” [5. tipografie. În perioada fanariotă. Agramat este numită persoana care „face greşeli elementare de limbă. Substantivul catastih. substantivul protipendadă se referă la aristocraţii din orânduirea feudală care se bucurau de anumite privilegii. iar derivatul agramatism este considerat un împrumut european de origine greacă. baston” forma scheptru. ajungând să fie utilizat şi în limbajul religios. de metal etc. în special medicină. b) social: – arhondologie < αρχοντολογία. καλαμαράς. limba română împrumută de la grecescul σκήπτρον „toiag. în care substantivul καλαμάρι are mai multe derivate: καλαμαράκι. politică. incultă” [5. iar în română anafora este numit „genul de act emis sau primit de domnitor (în sec. diplomaţie. cancelarie. care nu ştie să citească şi să scrie” (< α „fără” + γράμμα „literă”). arhondologia este ştiinţa care se ocupă de istoria nobilimii sau poate denumi o „carte cuprinzând repertoriul familiilor nobile dintr-o ţară” [5. 141].

548]. Şi în cazul substantivului fundă. p. care numesc condei prăjina ce formează cârma unei plute împreună cu lopata fixată la capătul său. hrisov era numit un „act emis de cancelaria domnească. făcut dintr-o fâşie de mătase. În Evul Mediu. o atitudine” [5. având două sensuri: „veniturile domniei” şi „monetărie”. Acest cuvânt şi-a extins aria de întrebuinţare. a silabisi îşi extinde sensul însemnând „a pronunţa. Substantivul fidea denumeşte „pasta făinoasă cu aspect de fire lungi şi subţiri” [5. un text etc. derivat din condei. κεραμίδωμα. În româna contemporană. substantivul cămară are sinonimul odaie. – fidea < φιδές. κεραμιδώνω. Verbul a (se) molipsi are la bază forma de aorist (μόλεψα) a verbului μολεύω „a murdări”. 863]. 354]. 413]. 818]. Cuvântul hrisov este un împrumut din limba greacă. 548].Elemente greceşti pătrunse în lexicul românesc în perioada fanariotă 293 – condei < κονδύλιον. 144]. p. p. – hrisov < χρυσόβουλον. care denumeşte o „unealtă de scris compusă dintr-un beţişor şi o peniţă” [5. Românescul condei este un împrumut din grecescul κονδύλιον „pană. – a silabisi < συλλαβίζω. Treptat. Cuvântul fundă este un împrumut din limba greacă (< φούντα). astfel fiind numită orice persoană care face parte din branşa scriitorilor. care înseamnă „coarde ale unui instrument muzical”. p. fiind atestat şi în limbajul pescarilor. p. creion de ardezie”. şi sensul: „nod în forma aripilor unui fluture. În vorbirea curentă este utilizat cu sens direct „a (se) îmbolnăvi prin contaminare” [5. – cărămidă < κεραμίδα. 863]. şi servind ca podoabă” [5. 193]. În vocabularul limbii române există şi substantivul condeier. În limba greacă lexemul are la bază latinescul fides. de unde a preluat şi forma. κεραμευτική. Verbul a silabisi (influenţat de substantivul silabă) a pătruns în lexicul limbii române direct din limba greacă.. κεραμιδαριό. în care termenul poate fi atestat şi cu forma de feminin: η κεραμίδα. În anumite contexte acest verb poate fi utilizat şi cu sensul figurat „a descifra cu greutate o inscripţie. limba neogreacă este cea care .” [5. a. p. d) comerţ şi meserii: – cămară < κάμαρα. a căpăta sau a transmite o deprindere. – a (se) molipsi < μολεύω. κεραμιδόχωμα. în limba greacă numărul derivatelor de la κεραμίδα (κεραμίδι) fiind mult mai mare: κεραμέας. – fundă < φούντα. în Ţările Române a fost cunoscută expresia cămară domnească. p. κεραμιδάδικο. sinonim cu a (se) contamina. κεραμιδής. p. Lexicul limbii române cunoaşte câteva derivate de la substantivul cărămidă: cărămidărie. dar şi de genul neutru: το κεραμίδι. p. prin care se acordau sau se confirmau cuiva anumite privilegii sau drepturi” [5. p. cărămiziu ş. în care χρυσόβουλον „bulă de aur” este un substantiv compus din adjectivul χρυσός „de aur” şi substantivul βούλλα „bulă”. în Ţările Române. 330] şi este un împrumut direct din grecescul φιδές „λεπτό νηματόδες ζυμάρικο για παρασκευή σούπας” [6. κεραμίδωση ş. a citi rar”. κεραμιδάς. dar şi cu sens figurat: „a fi influenţat de cineva sau a influenţa pe cineva (în rău). κεραμείο. Sensul primar al acestui cuvânt în limba română este „încăpere în care se păstrează alimente” [5. În Evul Mediu. Cuvântul cărămidă face parte din lexicul ce se referă la construcţii şi este un împrumut din limba greacă (< κεραμίδα). a. de pânză etc. Substantivul cămară este un împrumut direct din grecescul κάμαρα „cameră”. însemnând „a pronunţa sau a citi cuvintele despărţindu-le în silabe” [5.

În limba greacă termenul πρόνοια este utilizat şi ca termen religios. denumind. p. gustos”. roz”. de cele mai dese ori schimbându-şi sensul faţă de cel original.294 Adela MANOLII a intermediat trecerea termenului dintr-o limbă în alta. Cuvântul alandala nu face parte din lexicul activ al limbii române literare. culegerea de texte reprezentative. 963]. Adjectivul nostim este un împrumut direct din neogrecescul νόστιμος. crestomaţie” [5. Termenul religios antologhion denumeşte o culegere de texte cu caracter religios şi astăzi are valoare arhaică. descendent. – nostim < νόστιμος. însemnând „plăcut la gust. p. ambele însemnând „ramură tînără care se dezvoltă dintr-un mugure aflat pe rădăcina sau pe tulpina unei plante” [5. mai ales în expresia Θεία Πρόνοια „η μέριμνα του Θεού για τον κόσμο και ιδ. la întâmplare. – vlăstar < βλαστάρι. coborâtor al unei familii” [5. Această denumire de arbore este împrumutată din limba greacă (< κάστανον). Termenul s-a adaptat atât de bine în lexicul limbii române. 1020]. plăcut mirositoare. p. p. precauţie. dar şi în calitate de cuvânt comun „φροντίδα. 63]). p. σύνεση” [6. 49]. 489]. sensul figurat al lexemului lăstar fiind „copil”. Acest împrumut poate fi atestat în română şi cu varianta lăstar. p. Fructul arborelui este numit castană. cumpătare). nostim însemnând „plin de haz. în limbajul familiar. În limba română substantivul pronie are sensul de „providenţă. senin. în care expresia άλλ’ αντ’ άλλα semnifică „unul în locul altuia”. 641] (grijă. g) limbajul curent: cuvintele care fac parte din această categorie au pătruns în limba română pe cale orală. 641] (grija lui Dumnezeu pentru lume şi în special pentru om). p. περίσκεψη. de diferite culori. iar părul de culoarea castanie se mai numeşte păr castaniu. De exemplu: – alandala < άλλ’ αντ’ άλλα. fără sens. În limba română însă are loc modificarea sensului faţă de limba de origine. cu lăstari spinoşi. – pronie < πρόνοια. încât este utilizat şi în onomastica românească în calitate de nume (Trandafir). De altfel. însemnând „luminos. e) viaţa religioasă: – antologhion < ανθολόγιον. situaţie în care capătă sensul de „urmaş. f) floră şi faună: – castan < κάστανον. . Substantivul vlăstar se utilizează şi cu sens figurat. căci greaca bizantină a împrumutat cuvântul φούνδα din latinescul funda. για τον άνθρωπο” [6. În limbajul curent se utilizează termenul antologie care are un sens mai larg. florilegiu. acesta se utilizează în calitate de adverb şi înseamnă „în dezordine. De la substantivul trandafir în română s-a format adjectivul trandafiriu „care are culoarea trandafirului. 28]. – trandafir < τριαντάφυλλον. optimist” [5. foaie”. Limba română a împrumutat lexemul alandala din neogreacă. p. În limba greacă lexemul νόστιμος se referă la simţul gustului. dumnezeire. selectate din operele unuia sau ale mai multor autori. p. limba română a preluat din limba de origine şi forma şi sensul („συλλογή που περιέχει εκλεκτά λογοτεχνικά κείμενα ή αποσπάσματα κειμένων” [6. Totuşi. Grecescul τριαντάφυλλον este un compus din τριάντα „treizeci” + φύλλον „filă. Dumnezeu” [5. astfel fiind numită specia de plante perene din familia rozaceelor. pe dos” [5. 742] şi este un împrumut direct din limba neogreacă (< πρόνοια). Cuvântul trandafiriu poate fi utilizat şi cu sens figurat.

în primele decenii ale secolului al XIX-lea. franţuzit ş. ajungându-se chiar la aspecte mixte. în comportări etc. filotimie „dărnicie”. p. – sindrofie < συντροφία. graţios. parigorie „mângâiere”. atrăgător. denumite după elementele lexicale străine utilizate. Această situaţie poate fi explicată şi prin autoritatea limbii greceşti. unele elemente fiind viabile până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. a se nelinişti. Substantivul sindrofie este un împrumut care se utilizează mai ales în limbajul familiar. Atunci când se referă la oameni. cuvintele greceşti erau la modă. însemnând „petrecere.. Astfel. a căzut în dizgraţie. 613]). 704]. adjectivul nostim poate fi utilizat şi cu sensul de „caraghios. necaz”. 868]. se utilizează mai ales în construcţii negative şi înseamnă „a-i păsa cuiva de cineva. paparon „tânguire. a oferit limbajului familiar al limbii române verbul a se sinchisi. are sensul de „a deranja. de exemplu. care are o atitudine binevoitoare. iar în unele regiuni sindrofie este sinonim cu prietenie. deşi a avut un pronunţat caracter de clasă. respectuos. Prin extensiune. p. la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. amabilă. Limba română a împrumutat acest cuvânt din aoristul verbului πλήκτω (πλήκτησα). iar ca verb tranzitiv. 319]. a. jargon turcizant. fos mu „lumina mea”. plictisit. De exemplu: adiafor „indiferent”. p. cu aoristul σύγχυσα. simpatic” [5. utilizat îndeosebi în locuţiunea adjectivală de toată nostimada. cu valoare de superlativ pentru adjectivul nostim. a supăra. 589]. delicat cu cei din jur. cât şi sensul. Uneori jargoanele au coexistat. . p. folosit mai rar. dar şi în timpul domniilor regulamentare.Elemente greceşti pătrunse în lexicul românesc în perioada fanariotă 295 amuzant. Este interesant faptul că multe cuvinte din jargonul grecizant au pătruns şi în limba scrisă. folosită de aproape toţi reprezentanţii protipendadei. a se îngrijora” [5. p. Se cunoaşte şi derivatul nostimadă (< νοστιμάδα) „întâmplare caraghioasă. adjectivul politicos înseamnă „care se poartă cuviincios. spiritual”. Astfel. locuitorii Ţărilor Româneşti foloseau şi un jargon mixt greco-turc [7. p. 319]. fiind substituit treptat de jargonul franţuzit. 691] a împrumutat din limba de origine atât forma. p. ridicol” sau „plăcut (la aspect. agasant” [5. που προκαλεί πλήξη” [6. 869]. p. – a plictisi < πλήκτω. adică „foarte nostim”. adjectivul πληκτικός (sau πληχτικός) în greacă însemnând „care provoacă plictiseală” (. supărător. a rândui”. grecizant. Grecescul συνχύζω „a încurca. În calitate de verb reflexiv. În anumite contexte. a irita”. evghenie „nobleţe”. psihimu „sufletul meu”. Ba chiar a existat şi un jargon grecizant (în evoluţia lexicului limbii române s-au conturat mai multe jargoane. – plicticos < πληκτικός.). Cu timpul însă jargonul grecizant. pătrunzând în şcoală şi în biserică. acest cuvânt denumeşte şi totalitatea invitaţilor la o petrecere de familie. a incomoda” [5. [7. a metahirisi „a folosi. fiind atestate mai ales în lucrările primilor scriitori români moderni. a face pe cineva să se sfiască. 868]. îndatoritoare faţă de cineva” [5. – a se sinchisi < συνχύζω. demonstrează politeţe” [5. plictisitor. Verbul a plictisi este productiv şi contribuie la crearea unui şir de derivate: plictis. latinizant. oriste „poftim”. care a cunoscut o deosebită înflorire sub domniile fanariote. enervant. plictiseală. a. p. Românescul plicticos „care plictiseşte. – politicos < πολιτικός. p. iar atunci când califică gesturi sau manifestări ale oamenilor. 704].). reuniune de invitaţi (în familie)” [5. glumă plină de haz”. atestat şi cu forma a se sinhisi. schepsis „deliberare” ş. are sensul „care arată.

1982. totuşi. 7.. Αθήνα. p. aceste grecisme s-au bucurat de popularitate în păturile înalte ale societăţii. Ορθογραφικό. 3.296 Adela MANOLII Deşi numărul grecismelor în limba română este destul de mare. 1960. 1. în cea mai mare măsură. Шишмарьов В. în „Проблеме де лингвистикэ”. Кишинэу.. Dicţionar enciclopedic. Limba română contemporană. Лимбиле романиче дин суд-естул Еуропей ши лимба националэ а РСС Молдовенешть. prosop. Кишинэу. fiind utilizate de protipendadă. 5. αντιθέτων. 1973. ερμηνευτικό. tiran etc. 6. Robu Vl. В. costisitor... Проблеме привинд интерференца лексикалэ. Ф. în „SCL”. Iordan I.. se reduce la circa 100 (agale. anapoda. 120-126. 103-112. Кишинэу. Лимба молдовеняскэ контемпоранэ. Chişinău. Корлэтяну Н. Г. συνωνύμων. Cele mai multe cuvinte greceşti însă au dispărut din limba română după anul 1821. 1993. Ελληνικό λεξικό. fiind înlocuite de neologisme romanice sau ruseşti.. 4. Лексиколоўия. 1997. Bucureşti.). Τεγόπουλος Φυτράκης. Individualitatea limbii române întemeiată pe influenţa morfosintactică a limbii greceşti vechi şi bizantine asupra latinei vulgare balcanice. . p. κυρίων ονομάτων. 1988. influenţa grecească din perioada fanariotă are un caracter cultural. Aşadar. 2. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Недов А. Numărul cuvintelor cunoscute şi utilizate şi de oamenii de rând. ετυμολογικό. Wolf D. nr. 2003. de popor. politicos.

la aceeaşi editură (ARC). De aceea. Pavel Balmuş. ca instrument de cultură. spoliată de averea moştenită de acelaşi unchi îndepărtat care a transferat-o de la Iaşi la Chişinău. este de a discuta valoarea romanului menţionat ca document lingvistic. introduse în noua variantă editorială. firesc este ca limba 1 Ion Varta. 3 Romanul prezintă cazul unei tinere. în principal. putem ajunge la o reprezentare a limbii române vorbite într-o regiune desprinsă din ansamblul comun de aproape o jumătate de secol. scris de un autor de la Iaşi sau de la Bucureşti. întrucât. la data de elaborare a lucrării. Structurat în 18 „capuri”. fondul Consulatului Rusiei la Bucureşti. îi adăugăm unul decisiv: cunoaşterea limbii ruse. în acelaşi timp. istoric basarabean este descoperitorul romanului în discuţie. În acelaşi timp. Rosetti”. atribuirea fermă a acesteia unui scriitor basarabean. din perspectiva mijlocului de comunicare. pe la bariera mormintelor intra în Chişinău …”3 Conform acestor indicaţii. pe chestiuni privind paternitatea. ne bazăm pe argumente de ordin lingvistic care scot în afara discuţiei potenţiala paternitate a unui autor exterior provinciei amintite2. 1. tot la Chişinău. dar şi de la comentariile în jurul acestuia.297 VALOAREA DOCUMENTAR-LINGVISTICĂ A ROMANULUI ANONIM AGLAIA IULIA MĂRGĂRIT Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. plecând de la textul propriu-zis. în raport cu dezvăluirea numelui corespunzător. la Chişinău (cf. 162). fără pagina cu titlul acestuia şi numele autorului. mijlocindu-i o căsătorie dezastruoasă. ni se pare prioritară. cu profesorul particular angajat la domiciliu. el rămâne reprezentantul provinciei de origine în istoria limbii şi literaturii române. Bucureşti 1. Dan Mănucă. pentru imposibilitatea de a explica necesitatea publicării romanului. şi sub îngrijirea aceluiaşi editor. lăsând chestiunea paternităţii pe seama specialiştilor în istorie literară. în Arhiva de Politică Externă a Imperiului Rus. axate. fie şi necunoscut. urmărind particularităţile lingvistice proprii unui scriitor originar din. 3. după ce eroina trăise un episod sentimental autentic. romanul indică de la prima pagină locul şi timpul de desfăşurare a acţiunii „la anul 185… iulie/ 7 zile. în orice condiţii. criteriu diagnostic pentru apartenenţa teritorială a romancierului anonim. În acest sens. 2. Comunicarea de faţă se datorează reeditării recente a romanului anonim Aglaia. De la început. dar şi trăitor în Basarabia. prin includerea intervenţiilor ocazionate de eveniment. ştiut sau neştiut. dar şi importanţa lucrării recent descoperite1 pentru literatura română. ne afiliem poziţiei cvasiunanime care consideră Aglaia opera unui autor basarabean. episod încheiat tragic prin moartea neaşteptată a acestuia. s-a realizat o formulă mai extinsă. 2 Ipotezei avansate şi retrase. rămasă de timpuriu orfană. după prima apariţie din 1996. precizăm faptul că. De această dată. într-un fel înscriindu-l în problematica însemnătăţii unei astfel de opere. Intenţia noastră. . fie el şi necunoscut în momentul de faţă. în prezentul demers. p.

ca formă specifică din paradigmă: Mia îmi este jele de d-ta şi n-oi lăsa ca să te dezbrace un tălgari [1. ale cărei ecouri persistau în limbă (v. i-au dat a înţelege că timpul culcării a sosit de-acuma [1. restrictiv în contexte negative: Nu ne vom despărţi mai mult [1. 68]. cortège apare în varianta locală cortej: Se înşiră un lung cortej funerar spre ţintirimul oraşului [1. p. DLR înv. s. s. 39]. Organizând expunerea pe compartimente. unul dintre sunete [ĝ] (celălalt fiind evitat.298 Iulia MăRGăRIT naraţiunii să corespundă momentului şi teritoriului. 67]. p. p. 1. p. prin pierderea elementului oclusiv” (7. p. pentru început. – pronumele personal. înv. regularisi „aranja” (DLR înv. DA s. câteva elemente specifice fiecăruia dintre ele. Lexic 4. de care s-a vorbit de-acuma (1. curgere. 4. dativ sg. mia. tot în chip firesc. Alături de arhaisme lexicale de felul destrămat „destrăbălat” (v. v. fr. rolă. [n]. p. 48]. „îndată. p.v. 1. p. 107]. în topica pronumelui relativ. În domeniul morfologiei semnalăm următoarele: – la categoria substantivului. costisi „costa”: Ştiinţa aceasta a costisit viaţa mea [1. în scurt timp”: Mă voi mântui degrabă de copila aceasta [1. gest (< fr. DLR. fapt ce atestă anvergura fenomenului. 30). 135]. animală: Omul nu-i decât o animală [1. a intrat Aglaia. v. ca învechite şi regionale. p. 213). sistemă. gestum) > jest: A făcut un deosebit jest cu mâna dreaptă [1. mătuşică.2. 1): Datoria mea este a te regularisi în viaţă [1. postpoziţia acestuia: nişte ochi căprii colorul cărora … [1. geste. 103]. p. niciodată”. În domeniul foneticii amintim „una dintre caracteristicile consonantismului. mai ales. v. 42]. hotarul cărora se poate însemna ca haos [1. 61]. în provinţiile acelea. nedeclinabilă: Eu nu pot. 122]. p.3. selectiv. 4. 18]. injuria în adaptarea hipercorectă ingiurie: A nu uita greşalele cuiva e o ingiurie [1. 4. de elemente legate de epoca fanariotă. degrabă 1. 96]. frecvent în varianta dumeta. p. p. a pus mânule cruciş [1. în Psaltirea Scheiană: Aglaia a îngenuncheat lângă aşternutul său [1. în [ĝ]. 32]. exclusiv. s. imediat”: Gătiţi copila de drum. pronumele de politeţe 2 sg. p. corteggio. al reacţiei de hipercorectitudine declanşate. 33]. p. – pluralul arhaic mânule: Viitorescu a slobozit mânule în gios [1. genul diferit al unor împrumuturi neologice. p. faţa căreia a primit un color rumen [1. p. „în curând. siguripsi „asigura”. 99]. – locuţiuni adverbiale specifice prin distribuţie: numai ce „abia”: A început iarăşi numai ce curmata vorba [1. 32]. p. „repede”: Degrabă vom vedea noi pe papa şi pe mama? 2. lat. foarte „foarte mult”: Nişte bagabonzi care acuma s-a-nmulţit . în ambele laturi.. p. la fel de firesc este ca textul să exceleze în elemente caracteristice epocii şi locului de apartenenţă a scriitorului.): clironomisi „moşteni”: Boalele care le clironomisim [1 p. p. 1. curge): în curgere de vreo trei luni [1. 35]. de aici înainte. trecerea africatelor [ĉ] şi [ĝ] la [ŝ]. apar foarte mulţi termeni cu semantism arhaic: aşternut „pat” atestat. În acest proces. În cazul de faţă ne interesează. 4. 72]. p. în ~ „în decursul” (v. etimologice.3.1. să mistui cuvintele dumeta [1. la pers. Prin urmare. din motive lesne de înţeles). sub aspectul rezultatului [n] şi. prin raportare la etapa contemporană a limbii: color.1. mai mult „de acum încolo. p. 55]. 118]. iar injurie < lat. sunt atrase şi neologismele. p. astăzi percepute. considerată ca cea mai importantă pentru graiurile moldoveneşti. 47]. şi reg.): Tu ai citit o lecţie despre un destrămat [1. 3. Astfel cortegiu < it. menţionăm. 111]. constând în modificarea fricativei palato-alveolare sonore [j]. căci degrabă am să plec la Chişinău [1. de acuma „deja”: De epitropii Aglaiei. minută.

p. p. vecinică/ definitivă: La Arhivele Statului spre vecinică păstrare [1. 92]. ocârmui/ dirija.3. p. 3.+ greutate + suf. opintire/ efort: Orişicare opintire în cazul acesta este de prisos [1. favorable şi simpatizant . p. 33). 87]. 78]. 36]. absente din dicţionarele limbii române: atenţios „cu atenţie” (poate prin analogie. p. elemente neologice de facturi diferite: împrumuturi din franceză şi din rusă sau creaţii de autor din fondul limbii române. a suferi”: Se scârbea de omenirea cei săracă şi nenorocită. p. 81]. învoi/ permite: Învoiţi-mă. p. 63]. favorabil < fr. Autorul creează cuvinte noi. suferinţă”: Cei mai mare parte dintr-înşii era [u] adânciţi într-o adâncă scârbă despre moartea amicului lor [1. neatârnat nici de un princip [1. 119]. pot să zic. Necesitatea stringentă a neologismului rezultă. va fi. 59]. scârbi (refl. rezon „argument” < fr. 59]. fără a constitui un reproş la adresa autorului. p. p. îndeplini/ completa: Voi vă veţi îndeplini unul pe altul [1. Prezenţa acestora în text atestă. mă rog. prin analogie cu verbe de conj. foarte slab”: spinarea cam săcoasă … [1.)/ respira: Nu-i da voie să se răsufle slobod [1.): Asprimea se înmulţea prin repegiune bărbătească [1.Valoarea documentar lingvistică a romanului anonim Aglaia 299 foarte 88. p. 100]. foarte uscat. Între elementele învechite întâlnim şi foste împrumuturi neologice. ambele substitute pentru neologismele impuse ulterior. 100]. să văd cum mişcă pulsul la omul cel bolnav [1. Creaţiile auctoriale reflectă aceeaşi necesitate lexicală pe care vocabularul din epocă nu o putea satisface. p. decide: Moşul dumitale nu ocârmuieşte alegerea cărţilor? [1. 98]. culesătură „culegere”: Puteţi întâlni numai o culesătură de idei … clădite la un loc şi această neregulată clăditură … [1. deverbale de la bazele derivative favoriza. din perspectiva actuală. p. din prezenţa copleşitoare a arhaismului. după DEX: „ieşit din uz”: Acesta era un biet nenorocit amploaiat [1.2. când în alta [1. La impactul cu termenul vechi. 17]. simpatiza. -i poate după înrăutăţi: Toate aceste idei îngreutăţise [ră] capul Aglaiei [1.3. respectiv. employé. p. după DA „cuvânt întrebuinţat tot mai rar” (1913 – anul de apariţie a dicţionarului). curajos „cu. 4. p. 60]. 93]. pipăitor/ concret: Iubirea mea către tine. p. v. răsufla (refl. neatârnat/ nedependent: autorul vorbeşte de un bine absolut. nevoia de terminologii noi. nelegiuit/ ilegal: Să intervină nelegiuit [1. îngreutăţi „îngreuna” < în. pe care dicţionarele le înregistrează cu menţiunea corespunzătoare: amploaiat „funcţionar” < fr. în aceeaşi situaţie.) „a se întrista. slobozi. a spori” (cf. 106].3. Pe lângă lexemele arhaice se întâlnesc. p. I încerca > încercătoriu. 53]. scârbă „necaz. 4. pipăitoare [1. cf. indirect. pentru secolul al XIX-lea. p. favorizatoriu. p. în raport cu baza: „uscat. p. secos < sec.4. „a accentua. timpuri/ momente: Erau timpuri când Aglaia era gata să-şi mărturisească inima [măcar] pereţilor [1. pune. p. slobod/ curent: Cetea d-acuma destul de slobod în limba română (1. gata chiar să verse pâraie de lacrimi [1. simpatizatoriu. slab. îndestulare/ satisfacere: Spre îndestularea curiozităţii! [1. ~ într-o parte. 4. DA s. 51] (model probabil chiar deverbalul din text: clăditură). cititorul contemporan este tentat să-l substituie cu termenul neologic actual: fiinţa/ exista: Părea că sara trecută nici nu fiinţase [1. Asachi: Alt feliu de rezoane n-aş vrea să mai ascult niciodată [1. a ~ la cale/ a programa: Aţi pus la cale despre lecţiunile viitoare [1. caracteristică stadiului de evoluţie a limbii. p. care scrie în conformitate cu epoca sa.)/ înclina: Cumpenele dreptăţii se slobozeau când într-o parte. 71]. înmulţi [fig. având curaj”: Observând mai atenţios [1.]. raison. în egală măsură. 99].3. atestat cel dintâi la Gh. (refl. derivatul corespunzând unui grad de comparaţie. p. deopotrivă. 33]. 57]. 36]. p. p.

p. pentru sintagme astăzi fixate în limbă. p. p. 96]. în sintagma aproapele meu (tău). va veni timpul oportun [1. introdusă în limbă prin Biblia de la Bucureşti (Să iubeşti pre aproapele tău ca pe tine). împrumutat ca atare. amicii copilăriei mele [1. nu ştia ce pretext să găsască [1.5. p. verbul prosterna apare receptat prin corelare cu aşterne. atunci când este vorba de substantive defective. tăi etc.2. un tânăr adâncit în meditaţii. autorul recurge la calc. 73]. iar cazurile surprinse aici ilustrează regula: enumăra a fost adoptat prin raportare la număra. prin semicalc de structură [5. Multe dintre neologismele neoromanice apar în combinaţii cu fonetisme sau lexeme dialectale. În acelaşi scop. apare pluralul aproapii mei: Mă intereseşte a şti de aproapii mei [1. 100]. inevitabil. la autorul anonim. p. evident. 4. Doreşti la toţi aproapii dumitale binele (ibid. p. p. pălăria sta-ntr-o poziţie mizerabilă gios [1. asimilate specificului limbii noastre. 73]. p. p. corespunzând exprimării actuale absolut remarcabile pentru un nativ român din afara ţării. prin raportare la prototipul impus: geniul păzitoriu [1. 81]. calc de structură [5. greşeli nepregândite [1. 4. p. 63]. p. Uneori. 34]. 71]. p. care fără nicio jele zătrea lemnele şi le prefăcea în cenuşă [1.1. ce întrebare bizară! [1.). 32] pentru învierea morţilor. pregândi după fr. după fr.5. e o încălcare flagrantă [1. fapt evident în formă: Se proşternea în genunchi înaintea .3. p. niciodată n-a întâlnit de la o fiinţă slabă un protest aşa de energic [1. înger mic al inocenţei [1.5. Aşa. 161]. iertaţi-mă că vorbesc aşa de franc! [1. p. p. décomposer: procesul discompoziţiei [1. 159-162]: discompoziţie pentru descompunere < descompune. 52]: A crede el că înmânarea aceea a decurs dintr-un sentiment simplu nu cu pregândire? [1. 137]. şcolit într-o altă limbă: creatură exaltată [1. la diferite modalităţi ale procedeului: parţial [5. déranger. Alteori. 108]. 18]. un val fatal l-a acufundat în adâncul mării [1. pentru adverbul aproape. p. adaptat într-o variantă personală. p. 42].3.). 66]. subînţelegând. limba standard foloseşte fie construcţia cu articolul adjectival cei de aproape (mie. fără să creeze termeni noi. deranja. Frecvent. iubitele mele cărţi. din franceză în limba română: Simţea ceva ce dezaranjează nervele [1. într-o anumită structură. sympathisant. autorul. p. fie participiul corespunzător apropiaţii (mei. p.300 Iulia MăRGăRIT < fr. în parte ezitante ca formă (perfecsiona: firea trebuie să se perfecsioneze [1. învierea generală [1.). p. 25]. o acţiune de mare anvergură. 158]: dezaranjează după fr. prémediter. 68]. p. 61] în loc de înger ~. 51]. având în vedere numărul de morţi înregistraţi de omenire de la începuturile ei. acel sentiment îl voi nutri etern pentru tine [1. pentru împrumutul ulterior deranjament < dérangement. p. p. p. 44]. proces firesc pentru epocă. cu valoare de substantiv. 44]. p. ordiner: fizionomie nu prea ordineră [1. Se impune să menţionăm şi numeroasele situaţii în care neologismele. 38]. perceput ca sinonim în raport cu acesta din urmă: Nu mă pot enumera în rândul celor care … [1. 54]. cunosc şi variante adaptate. se limitează la completarea categoriei numerice. 4. Pătrunderea neologismului generează. de pildă. 70]. întâlnim organizări proprii. 45]. Alăturarea acestora pune în evidenţă incompatibilitatea dintre elemente eterogene ca provenienţă şi registru stilistic: îmboldirea de a se perfecsiona [1. p. p. etimologia populară. ideea mizerabilei creaturi [1. capriz: capriz prea ordiner [1. p. 77]. p.3. originale. de exprimare a pluralului. Din aceeaşi limbă a fost transpus şi dezaranjament. ţie etc.

p. de origine slavă se reîncarcă semantic după rusă: jertfă < v. 56]. p. 90]. pentru citi. iar {g}oropsitoriu reproduce horopsitoriu. în procesul acesta. ochii ~ de ochelari [1. p. în text se întâlneşte cu înţelesul inedit „împiedica”. conform verbului corespunzător din limba rusă. În pofida acestui detaliu. înregistrată la Gh. 19]. i-aş face curte [1.4. *ammisticare. Unele dintre neologismele de provenienţă franceză au fost preluate prin mijlocirea limbii ruse. formula consacrată în limba română. însemna < lat. astfel. După toate probabilităţile. însă poziţia aceasta nu i-a amestecat ca să feliciteze pe stăpânul său [1. având corespondente distincte în cele două limbi: română şi rusă. 50]. prin opera sa. p. explicabil prin calchierea rus. 5. 69) reproducând sintagma rusească дом умалишённых. 39]. situaţie. aşa cum apare în poezia lui M. 46]. sfinţi.2. 37]. 4. p. sl. ca rezultat” după в результате: În rezultat rămâne numai oboseala [1. însignare „a face un semn. s-a îmbogăţit cu un nou sens: Timpul sfinţit învăţăturii [1. 88). fapt evident în corpul fonetic al acestora: avtomat. посвятить „a sfinţi”. p.4.Valoarea documentar lingvistică a romanului anonim Aglaia 301 chivotului [1. de altfel. p. reproduce mot à mot aceeaşi expresie din rusă до свидания. atestat la C. de origine veche slavă). De asemenea. p. pentru limba română. înţelesul „victimă” după жертва: Era făcut d-a privi cum jertfa lui se zbuciumă [1. conform modelului din limba rusă: mijloace de viaţă la dânsu nicidecum nu era [1. galiuţinaţii. limba română a încetăţenit construcţia casa de nebuni. el . p. de unde rezultă că însuşi autorul avea uzanţa terminologiei ruseşti: în rezultat „în consecinţă. Astfel verbul a avea. „a consacra”. p. verbul susţine în var. da. 91]. Alături de termenii împrumutaţi din rusă. 53]. o cunoscută expresie românească apărând în variantă gârleţul şi lopata [1.4. indulgenţie. şi de o putere străină [1. himie. zău. Asachi. O altă serie reprezintă calcuri semantice după termenii corespunzători din limba rusă: amesteca < lat. a zis Mărşăvescu. generalizată: îngămaţi. a reţine” apare cu accepţia „a remarca. cu [h] a acestuia: {g}orizontal reproduce var. æåðòâà dobândeşte. 205]. p. p. 99]. a ~ ştiinţi „a preda o disciplină şcolară”: Dumneata eşti poftit la noi spre a ceti câteva ştiinţi [1. iliuzie. Negruzzi. 67]. laboratorie (Natura nu-i alta decât o laboratorie 1. 4. p. în persoana autorului se ascunde un intelectual basarabean de acum mai bine de un secol. p. subţine reflectă potenţiala relaţie cu prepoziţia sub: Mârşăvescu mai era subţinut. jele că după жаль что „păcat că”: jele că-i la biserică. însemnând venirea guvernantei [1. în loc de „la revedere”. preluată din franceză şi atestată mai întâi la C. Varianta rusească a împrumutului se recunoaşte după anumite fonetisme. p. a nota. Scene istorice [1. p. 133] „sapa şi lopata”. şcaf „dulap”: Şcaful acela plin de cărţi [1. a observa” după rus. 43]. Eminescu. în textul romanului constatăm unele construcţii străi