Sunteți pe pagina 1din 25

Cuprins

1. Târgul Na ional de Carte LIBREX 2007

2

2. Târgul de carte Gaudeamus 2008

3

3. Târgul Na ional de Carte LIBREX 2008

7

4. Salonul cercet rii 2009

10

5. Salonul de Carte i Pres Bucure ti 2009

11

6. Târgul Interna ional de Carte LIBREX 2009

12

7. Târgul Na ional de Carte Muzic i Film CAMUFI 2009

13

8. Târgul Interna ional de Carte i Muzic Bra ov 2009

14

9. Târgul Interna ional de Carte LIBREX 2010

15

10. Târgul Interna ional de Carte LIBREX 2011

16

12. Târgul International de Carte Stiintifica si Didactica, Editia I-a, Republica Moldova

22

Târgul Interna ional de Carte LIBREX,

edi ia a XIX-a, 11 – 15 mai 2011, Ia i, Sala Polivalent

PROGRAMUL EVENIMENTELOR CULTURALE

LUNI, 9 MAI 2011

Muzeul Literaturii Române, Galeriile „Pod – Pogor“ CONFERIN DE PRES prilejuit de cea de-a XIX-a
Muzeul Literaturii
Române,
Galeriile
„Pod – Pogor“
CONFERIN DE PRES prilejuit de cea de-a XIX-a edi ie
Ora 12.00
a
Târgului Interna ional de Carte LIBREX.
Particip : organizatori, colaboratori, expozan i, parteneri media
MIERCURI, 11 MAI 2011
Sala Polivalent
Ora 10.00. Accesul publicului la TÂRGUL INTERNA IONAL DE CARTE LIBREX
Sala Polivalent ,
Spa iul de lans ri
Ora 10.30 –
Teatrul
Moment poetic: „Diminea a Învierii“
11.00
„Luceaf rul“
din Ia i
Sala Polivalent ,
Spa iul de lans ri
Ora 11.00 –
DESCHIDEREA OFICIAL A TÂRGULUI INTERNA IONAL
11.30
DE CARTE LIBREX. Acces: pres , invita i, public
Ora 11.30 –
Sala Polivalent ,
Spa iul de lans ri
Colegiul Na ional
de Arte „Octav
Recital canto – Clasa profesor Daniela Ciocoiu
12.00
B
ncil “ Ia i
Scriitori români din Diaspora. Teme i c r i
Ora 12.00 –
Sala Polivalent ,
Spa iul de lans ri
12.20
Invita i: Ion Hadârc , poet i traduc tor din Republica Moldova
i prozatorul Paul Leibovici din Israel. Moderator: Ioan Holban
Sala Polivalent ,
Spa iul de lans ri
Ora 12.20 –
Editura
Lansare de carte:
12.40
24 Ore Ia i
Valea piersicilor de Paul Leibovici.
Moderator: Ioan Holban
Sala Polivalent ,
Spa iul de lans ri
Ora 12.40 –
MUZEUL
Lansarea revistei „Dacia literar “.
13.00
LITERATURII
Moderator: Lucian Vasiliu
ROMÂNE Ia i
Sala Polivalent ,
Spa iul de lans ri
Ora 13.00 –
Editura
Lansarea albumului
13.30
PRINCEPS EDIT
Masca – univers antropologic
Ia
i
de Emilia Pavel.
Prezint : Petru Ursache,
Grigore Ilisei, Daniel Corbu
Sala Polivalent ,
Spa iul de lans ri
Ora 13.30 –
Editura
Lansare de carte:
14.00
PRINCEPS EDIT
Eminescu sau dincolo
Ia
i
de absolut de George Popa.
Prezint :
Prof. univ. dr. Leonida Maniu
i Daniel Corbu
 

Ora 17.30 –

Editura

Lansarea c r ii: Sfântul Ioan Iacob

  Ora 17.30 – Editura Lansarea c r ii: Sfântul Ioan Iacob

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri

18.00

DOXOLOGIA Ia i

de la Neam – Hozevitul. Pentru cei cu sufletul nevoia ca mine… – Opere complete

Sala Polivalent

Ora 19.30

Închiderea celei de-a treia zile a TÂRGULUI

 
 

SÂMB T , 14 MAI 2011

 

Sala Polivalent

Ora 10.00

Accesul publicului la TÂRGUL INTERNA IONAL DE CARTE LIBREX

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri

Ora 10.10 –

Editura

Lansare de carte:

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri Ora 10.10 – Editura Lansare de carte:

10.30

SEDCOM LIBRIS Ia i

Formula succesului i a prosperit ii. Cum s realizezi ceea ce vrei s fii, s ai ori s devii de Elena Wimmer

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri

Ora 10.30 –

Editura

Lansarea volumului

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri Ora 10.30 – Editura Lansarea volumului

10.50

UNIVERSIT II „AL. I. CUZAIa i

O

anumit idee despre Fran a.

 

Autor: Alexandru C linescu

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri

Ora 10.50 –

11.15

Editura

Lansarea volumului

Tratat de asisten social .

, Spa iul de lans ri Ora 10.50 – 11.15 Editura Lansarea volumului Tratat de asisten

LUMEN Ia i

Protec ia

popula iilor specifice

 

automarginalizate. Invita i:

Prof. univ. dr. Vasile Miftode, Conf. univ. dr. tefan Cojocaru, dr. Antonio Sandu. Moderator: Elena Unguru

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri

Ora 11.15 –

Editura

Mas rotund : Excelen a editorial

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri Ora 11.15 – Editura Mas rotund : Excelen

11.45

LUMEN Ia i

în

domeniul academic. Jurnalul

 

de studii juridice al Universit ii „Petre Andrei“ din Ia i. Invita i:

Prof. univ. dr. Cristian Bocancea, Conf. univ. dr. Nadia Ani ei,

dr. Antonio Sandu. Moderator: Nadia Ani ei

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri

Ora 12.00 –

Daniela

Recital: „ tii ce frumoas -i via a?“

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri Ora 12.00 – Daniela Recital: „ tii ce

12.45

Cojocaru Band

 

Ora 13.00 –

FESTIVITATEA DE PREMIERE

 

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri

14.00

Decernarea premiilor LIBREX, a diplomelor de participare i a celor de fidelitate

 

Ora 14.00 –

Editura

Lansare de carte:

  Ora 14.00 – Editura Lansare de carte:

Sala Polivalent , Spa iul de lans ri

14.30

ALL Bucure ti

Nepovestitele tr iri ale templierilor romani de Adrian Voicu. Particip : Ioan Holban i Adrian Voicu

Academia de Ştiinţe a Moldovei Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan“

Bun venit la Târgul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică

Ediţia I-a

10 - 13 octombrie
10 - 13
octombrie

PROGRAM

2011

Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei Str. Academiei 5a
Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei Str. Academiei 5a
Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan”
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Str. Academiei 5a
Informaţii la telefoanele: 738 939, 739 829
www.amlib.info
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei Str. Academiei 5a Informaţii la telefoanele: 738 939, 739 829

Târgul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică

PARTENERI

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Institutul de Studii Enciclopedice Biblioteca Academiei Române Editura „ŞTIINŢA” SRL „SANRADO” SC „MOBIVAD PRIM” SRL

PARTENERI MEDIA IPNA Compania „Teleradio-Moldova” Radio Moldova • Academia Radio • Radiomagazin socio-cultural
PARTENERI MEDIA
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Radio Moldova
• Academia Radio
• Radiomagazin socio-cultural
TV Moldova 1
Centrul Media al AŞM
Revista „Akademos”
Jurnal de Chişinău
3
• Radiomagazin socio-cultural TV Moldova 1 Centrul Media al AŞM Revista „Akademos” Jurnal de Chişinău 3

Târgul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică

Moderator: dr. în istorie, conf. univ. Gheorghe COJOCARU, directorul IISD al AŞM

Participă:

• Dr. hab. în istorie, conf. univ. Nicolae ENCIU, IISD al AŞM

• Conf. univ. Anatol ŢARANU, cercetător ştiinţific, IISD al AŞM

• Acad., dr. hab. în istorie, prof. cercet. Andrei EŞANU

11 10 –12 00 Sala de şedinţe AGEPI Prezentare de carte. Bazele de date în domeniul Proprietăţii Intelectuale Prezentare multimedia: Invenţii protejate în Republica Moldova 1993-2010 Moderator: Tudor JOVMIR, expert principal, Departamentul „Invenţii, Soiuri de Plante”, AGEPI

12 15 –13 00 PREZENTAREA STANDURILOR • Editura Ştiinţa • Educational Centre Oxford University Press
12 15 –13 00 PREZENTAREA STANDURILOR
• Editura Ştiinţa
• Educational Centre Oxford University Press
• Editura Tehnica-Info
• Editura Civitas
• Editura Lumen
• Editura Pontos
Lansare de carte. URSU Valentina, SAMOILENCO
Valentina.
Mitologie
generală.
Chişinău,
2011.
7
• Editura Pontos Lansare de carte. URSU Valentina, SAMOILENCO Valentina. Mitologie generală. Chişinău, 2011. 7