Adresă redacţie: Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2, bl. V1, sc. F, et. 3, ap. 2 Adresă depozit de carte: Iaşi, Nicolae Iorga, nr. 55B, bl. R2, sc. A, et. 8, ap.

33 Adresă corespondenţă: OP 3, CP 780 Email edituralumen@gmail.com Portaluri internet www.edituralumen.ro www.edituralumen.com Portaluri internet partenere www.antoniosandu.info www.librariavirtuala.com www.asociatialumen.ro Editura Lumen este editură ştiinţifică recunoscută CNCSIS cu numărul 003. Eventualele comenzi vă rugăm să le transmiteţi prin e-mail pe adresa edituralumen@gmail.com sau prin intermediul Librăriei noastre virtuale. În cazul în care sunteţi distribuitor de carte vă rugăm să specificaţi acest lucru pentru a putea negocia eventuale discounturi si comisioane. Ne cerem scuze pentru situaţiile în care una sau mai multe cărţi solicitate din comanda Dvs. lipsesc temporar din depozitul Editurii Lumen. Vă asigurăm că vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a onora toate comenzile primite. Pentru autorii care doresc să publice la Editura Lumen vă rugăm să trimiteţi un e-mail pe adresa edituralumen@gmail.com cu specificaţia “Vreau să public”, însoţit de materialul propus pentru publicare si un scurt CV al autorului. Un redactor al Editurii Lumen vă va contacta în cel mai scurt timp posibil. Editura Lumen

1

LOGOS - UNIVERSALITATE - MENTALITATE - EDUCAŢIE NOUTATE : CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ : IAŞI, 2011 VOL. 3. : SECŢIUNEA ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................... 13 GRUPUL DE SOCIALIZARE APRECIATIV. UN MODEL DE CREATIVITATE SOCIALĂ COLABORATIVĂ............................................................ 13 MIGRATIE SI DEZVOLTARE. ASPECTE SOCIOECONOMICE SI TENDINTE........................................................................................................................... 14 FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR: ACREDITAREA, IMPLEMENTAREA, EVALUAREA ŞI IMPACTUL PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ ...................................... 14 CAPITAL SOCIAL ÎN ROMÂNIA ÎNCEPUTULUI DE MILENIU: DRUMEŢ ÎN ŢARA CELOR FĂRĂ DE PRIETENI ...................................................... 15 TRATAT DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ. PROTECŢIA POPULAŢIILOR SPECIFICE ŞI AUTOMARGINALIZATE ...................................................................... 15 VALORI SOCIALE ALE TRANZIŢIEI POST-COMUNISTE ....................... 16 STILURI DE VIAŢĂ ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ. CE MODELE COMPORTAMENTALE ADOPTĂM ŞI DE CE ............................................................ 16 LIMBAJ GESTUAL. COMUNICARE ŞI INTERPRETARE .......................... 17 TERAPIA PRIN JOC LA COPILUL CU ADHD............................................... 17 MODELE CONTEMPORANE ÎN PSIHOLOGIA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI A MUNCII. PERSPECTIVE PSIHOSOCIALE ............................................................... 18 IMPACTUL PROGRAMELOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN PENITENCIAR.................................................................................................................... 18 PREVENIREA ŞI SANCŢIONAREA VIOLENŢEI DOMESTICE PRIN NORMELE DREPTULUI PENAL .................................................................................... 19 UNIFORMA VESTIMENTARĂ. IPOSTAZĂ A CONFORMĂRII ASTĂZI. 19 SEMINARII APRECIATIVE .............................................................................. 20 MIGRAŢIA DE REVENIRE ............................................................................... 20 DESCHIDERI POSTMODERNE ÎN SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ ............................................................................................................................. 21 TEHNICI AFIRMATIV - APRECIATIVE ÎN DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIONALĂ. O SOCIO-PEDAGOGIE A SUCCESULUI ............................ 21 FLAGELUL HIV-SIDA, O BĂTĂLIE PIERDUTĂ? ANALIZA FLAGELULUI LA NIVEL GLOBAL. STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA ........................ 22 TEORIA FERICIRII ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ. DE LA MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRII LA MANAGEMENTUL FERICIRII...................... 22 REMEMORĂRI ALE VIEŢII COTIDIENEDIN TIMPUL COMUNISMULUI ÎNTR-UN ORAŞ PROVINCIAL........................................................................................ 23

2

O LUME DIFERITĂ, O LUME LA FEL. INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI LOCOMOTORII .............................................. 23 ROLUL FAMILIEI, COMUNITĂŢII ŞI A MEDIATORULUI ŞCOLAR ÎN COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR, A ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI A DELINCVENŢEI JUVENILE LA COPII DE ETNIE ROMĂ ....................................... 24 ORIENTĂRI METODOLOGICE PRIVIND DEZVOLTAREA COMUNITĂŢILOR ETNICE (COMUNITATEA ITALIANĂ)..................................... 24 O SOCIOANTROPOLOGIE A DEZASTRELOR NATURAL........................ 25 INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ŞI STILURILE DE CONDUCERE............ 25 DESCHIDERI POSTMODERNE ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI..................... 26 L’INTERNET, ESPACE DE L’ÉDUCATION INTERCULTURELLE DANS L’UNION EUROPÉENNE.................................................................................................. 26 GENERAŢII ÎN SCHIMBARE ........................................................................... 27 PERCEPŢIA PERSOANELOR CU DEFICIENŢĂ DE VEDERE .................. 27 CONDIŢIILE DEŢINUŢILOR DIN ROMÂNIA ÎNAINTEA ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ................................................................................................... 28 ROZ VS ALBASTRU, BARBIE VS BIONICLE. DESPRE ŞI DINCOLO DE DICOTOMII: ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI GENDER CONFORTABIL ................... 28 LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. DESPRE CONDIŢIILE IMIGRANŢILOR ROMÂNI ÎN EUROPA DUPĂ ADERARE ............................................................................................................................................... 29 IMPLICAREA COMUNITĂŢII ÎN EDUCAŢIA PENTRU PREVENIREA FACTORILOR DE RISC.................................................................................................... 29 CONCEPTUALIZAREA ABUZULUI ŞI NEGLIJĂRII COPILULUI ÎN FAMILIE .............................................................................................................................. 30 GENERAŢII ÎN SCHIMBARE. MODELE DE EDUCAŢIE FAMILIALĂ ÎN BANATUL SECOLULUI XX............................................................................................. 30 SISTEMUL ROMÂNESC PRIVATIV DE LIBERTATE. PERSPECTIVA ASISTENŢEI SOCIALE ASUPRA SĂNĂTĂŢII MENTALE ÎN PENITENCIAR ŞI ASUPRA MINORILOR DIN CENTRELE DE REEDUCARE ...................................... 31 TEHNICI ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ ................................................................ 31 DESPRE VREMURI FĂRĂ TIMP...................................................................... 32 UNE INSTITUTION EN QUATRE LECTURES À TRAVERS UNE ACTIVITÉ DE GROUPE: L’HYGIÈNE MENTALE. APPROCHE PSYCHOSOCIOLOGIQUE CLINIQUE .......................................................................... 32 DEZVOLTAREA COMUNITARĂ STRATEGIE DE REDUCERE A SĂRĂCIEI ............................................................................................................................ 33 PSIHOLOGIA JOCURILOR VIDEO................................................................. 33 STRATEGII DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ........................................... 34

3

TIPURILE DE PERSONALITATE ŞI SATISFACŢIA PROFESIONALĂ.... 34 SĂRĂCIA ÎN COMUNITĂŢILE DE ROMI DIN ROMÂNIA......................... 35 COSTURI SOCIALE ALE MIGRAŢIEI EXTERNE DIN ROMÂNIA .......... 35 IMAGINILE PUBLICITARE CU COPII / LES PUBLICITES AVEC DES ENFANTS............................................................................................................................. 36 TEXT BILINGV ROMAN - FRANCEZ ............................................................. 36 ETNOPSIHOLOGII MINORITARE ÎN SPAŢIUL DOBROGEAN ............... 36 STRESUL ORGANIZAŢIONAL. MODALITĂŢI DE IDENTIFICARE, STUDIERE, PREVENIRE ŞI COMBATERE .................................................................. 37 THE SOCIAL UNIVERSE OF ADOLESCENCE IN THE CONTEXT OF PHYSICAL DISABILITY................................................................................................... 37 CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE ÎN ŞTIINŢELE SOCIO- UMANE ... 38 EUL ŞI RELIGIA. CERCETĂRI DE PSIHOLOGIE ŞI FILOSOFIE ............ 38 STIMA DE SINE ŞI ANXIETATEA PROFESORULUI - ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI DE MASĂ ...................................................................................................... 39 CRIZA VÂRSTEI DE MIJLOC ŞI SPECIFICUL EI LA FEMEILE DIN ROMÂNIA............................................................................................................................ 39 DE LA FEMEIA OBIECT LA IMAGINEA-IDENTITATE. REPREZENTĂRI ALE FEMINITĂŢII ÎN CULTURA DE MASĂ ............................................................... 40 REALITĂŢI ORGANIZAŢIONALE VÂRSTA ŞI STRESUL. STUDII COMPARATIVE ÎN ORGANIZAŢII MILITARE ŞI CIVILE...................................... 40 ABORDAREA SIMBOLISTICII ARBORELUI ÎN PSIHOLOGIA ANALITICĂ JUNGHIANĂ................................................................................................ 41 PENITENCIARUL. PSIHOLOGIE SOCIALĂ APLICATĂ............................ 41 MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ ŞI POLITICILE SOCIALE...................... 42 IDENTITATE NAŢIONALĂ ŞI IDENTITATE EUROPEANĂ. DINTR-O PERSPECTIVĂ PSIHOSOCIOLOGICĂ ......................................................................... 42 EFECTELE MIGRAŢIEI. STUDIU LA NIVELUL COMUNITĂŢII VULTURU, VRANCEA ...................................................................................................... 43 FACILITAREA COMUNITARĂ ÎN COMUNITĂŢILE INTERETNICE DIN MEDIUL RURAL................................................................................................................ 43 FAMILIA MONOPARENTALĂ DE LA VULNERABILITATE LA AUTOCONTROL................................................................................................................ 44 FUGA DE ACASĂ A ADOLESCENŢILOR : EVALUĂRI, IMPLICAŢII, ATITUDINI .......................................................................................................................... 44 DREPTATEA RECTIFICATIVĂ ÎN CONTEXT INTERGENERAŢIONAL45 FENOMENUL MIGRAŢIEI ŞI CRIZA FAMILIALĂ ..................................... 45 DREPTURILE VICTIMEI. RECUPERAREA DIN UITARE.......................... 46

4

CRIMINALITATEA JUVENILĂ........................................................................ 46 COLECTIVISM DUPĂ COLECTIVISM? FORME ASOCIATIVE DE ORGANIZARE ÎN AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ DE TRANZIŢIE: 1990 -200247 METROSEXUALUL. UN MIT URBAN CONTEMPORAN............................ 47 ASISTAREA (ACOMPANIEREA) BOLNAVULUI TERMINAL ÎN CONTEXT FAMILIAL. SITUAŢIA DIN ROMÂNIA .................................................... 48 PAROHIALISM ŞI REGIONALISM LA STUDENŢII ROMÂNI .................. 48 CERCETĂRI, STUDII ŞI ABORDĂRI ÎN ŞTIINŢELE UMANISTE. FILOSOFIE- STIINŢE SOCIALE .................................................................................... 49 VIOLENŢA ÎN FAMILIE PREZENTATĂ ÎN PRESA DIN ROMÂNIA ....... 49 VAGABONDAJUL AUTENTIC.......................................................................... 50 NEW APPROACHES IN HUMANISTIC SCIENCES...................................... 50 LEADERSHIP. TEORII, MODELE ŞI APLICAŢII......................................... 51 IMPACTUL LEADERSHIP- ULUI TRANSFORMAŢIONAL ŞI TRANZACŢIONAL. ASUPRA PERFORMANŢEI DE GRUP PERCEPUTE............. 51 STRESUL OCUPAŢIONAL : TEORII, MODELE, APLICAŢII .................... 52 FUNDAMENTĂRI METODOLOGICE ÎN ETNOPSIHOLOGIE .................. 52 STUDII DE SOCIO-PSIHOLOGIA TRANSPORTULUI ÎN COMUN ........... 53 CONSILIEREA GRAVIDEI ŞI A TINERELOR MAME................................. 53 STOP VIOLENŢA ÎN FAMILIE......................................................................... 54 SOCIAL POLICY FOR SINGLE MOTHER FAMILIES ................................ 54 TERAPII FAMILIALE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A FAMILIEI.................. 55 DESIGNUL PROPUNERILOR DE FINANŢARE ............................................ 55 COPILUL INSTITUŢIONALIZAT ÎNTRE PROTECŢIE ŞI ABUZ.............. 56 ASISTENŢA SOCIALĂ A MAMELOR ADOLESCENTE .............................. 56 ŞOMAJUL. ANXIETATEA ŞI FRUSTRAŢIA LA PERSOANELE ŞOMERE ............................................................................................................................................... 57 MALTRATAREA COPILULUI ÎNTRE CUNOAŞTERE ŞI INTERVENŢIE ............................................................................................................................................... 57 IMAGINEA PERSOANEI CU HANDICAP ÎN PRESA SCRISĂ.................... 58 SECTE SINUCIGAŞE .......................................................................................... 58 DEZVOLTAREA COMUNITĂŢILOR ETNO-CULTURALE. INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI INTERCULTURALITATE ................................................................. 59 REPERE SOCIO-PEDAGOGICE ALE SCHIMBĂRII ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL.................................................................................................................. 59

5

ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ PRIN CERCETARE ACŢIUNE COMUNITATEA ITALIANĂ DIN ROMÂNIA............................................................... 60 ACŢIUNE SOCIALĂ PRIN STRATEGII EDUCAŢIONALE......................... 60 ASISTENŢA MATERNALĂ PENTRU COPILUL SEROPOZITIV HIV ...... 61 ELABORAREA PROIECTELOR....................................................................... 61 TRATAT DE METODOLOGIE SOCIOLOGICĂ TEHNICI DE INVESTIGAŢIE DE TEREN ELABORAREA PROIECTEOR DE INTERVENŢIE . 62 CAIETUL EDUCATORULUI SPECIALIZAT ................................................. 62 GHIDURI DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ A COPILULUI ŞI FAMILIEI........................................................................................................................ 63 POPULAŢII VULNERABILE ŞI FENOMENE DE AUTOMARGINALIZARE. STRATEGII DE INTERVENŢIE ŞI EFECTE PERVERSE .......................................................................................................................... 63 GHIDUL TINERELOR MAME .......................................................................... 64 ASISTENŢĂ ŞI INTERVENŢIE SOCIALĂ ...................................................... 64 ASISTENŢA MATERNALĂ PENTRU COPILUL DE VÂRSTĂ MICĂ. METODOLOGIE, STANDARDE, PROCEDURI............................................................ 65 ADOPŢIA NAŢIONALĂ. METODOLOGIE, STANDARDE, PROCEDURI 65 LOGOS - UNIVERSALITATE - MENTALITATE - EDUCAŢIE - NOUTATE : CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ : IAŞI, 2011 VOL. 5. : SECŢIUNEA ŞTIINŢE POLITICE ŞI STUDII EUROPENE.................................................................................. 67 BRITISHNESS AND MULTICULTURALISM. AN ESSAY ON POSTIMPERIAL NOSTALGIA .................................................................................................. 67 PRIMELE 100 DE ZILE CA PRIMAR ÎN ROMÂNIA .................................... 68 HOW FREE IS THE FREEDOM OF MOVEMENT?TRANSITIONAL ARRANGEMENTS AND BEYOND.................................................................................. 68 GENOCIDUL DIN ARMENIA. IDEOLOGIE ŞI NEGARE ............................ 69 DEMOCRATIE VIRTUALĂ ............................................................................... 69 PERSPECTIVE CULTURALE ŞI POLITICE ASUPRA EVENIMENTELOR DIN 1968 ............................................................................................................................... 70 ASPECTE GEOPOLITICE ŞI GEOECONOMICE ALE FORMĂRII ŞI DESTRĂMĂRII SISTEMULUI COLONIAL ENLGEZ................................................. 70 DESCHIDERI POSTMODERNE ÎN ŞTIINŢELE POLITICE........................ 71 ÎNTRE MIT ŞI REALITATE. LUPTA PENTRU ŢARA SFÂNTĂ................. 71 LIBERALISM ŞI DEZVOLTARE. PRINCIPII PENTRU E EDUCAŢIE LIBERALĂ........................................................................................................................... 72 FAMILY BACKGROUND INFLUNECE ON ROMANINAN’S YOUTH VOTING BEHAVIOUR...................................................................................................... 72

6

MACHIAVELLI AND THE LEGITIMIZATION OF THE REALISM IN INTERNATIONAL RELATIONS ..................................................................................... 73 INTERESAT DE „CITY BRANDING?” DESPRE BRANDING DE ORAŞ ÎN CONTEXTUL EVENIMENTULUI „CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ”..... 73 IDENTITATE EUROPEANĂ. REPREZENTĂRI SOCIALE.......................... 74 CERCETAREA POLITICILOR SOCIALE....................................................... 74 STUDII EUROPENE. ANALIZE MULTIDIMENSIONALE .......................... 75 L’AVIS CONFORME DU PARLEMENT EUROPÉEN POUR L’ADHÉSION DE LA ROUMANIE À L’UNION EUROPÉENNE ......................................................... 75 DIMENSIUNI PSIHO-SOCIALE ALE INTEGRĂRII EUROPENE: O ANALIZĂ A REPREZENTĂRILOR STEREOTIPE DINAMICE ÎN RELAŢIILE INTER-GRUP ...................................................................................................................... 76 UNIUNEA EUROPEANĂ, IMPERIILE ANTICE ŞI IMPERIILE MEDIEVALE....................................................................................................................... 76 FORME DE PARTICIPARE POLITICĂ A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL UNIUNII EUROPENE................................................ 77 MUSLIMS IN EUROPE. THE EUROPEAN UNION SOLVING SOCIAL CONFLICTS ........................................................................................................................ 77 TEORIA COMPLEXULUI REGIONAL DE SECURITATE: COMPLEXUL DE SECURITATE EUROPEAN........................................................................................ 78 FEMEILE SUNT DE VINĂ.................................................................................. 78 URĂSC REALISMUL POLITIC! ....................................................................... 79 DECENTRALIZATION AND STATE CAPACITY. PATHWAYS FOR STATE IN REFORM IN POST- COMMUNIST SOCIETIES ....................................... 79 PROBLEMA KURDĂ ÎN CONTEXTUL CRIZELOR IRAKIENE................ 80 TRANZIŢIA POSTCOMUNISTĂ CA DISCURS ............................................. 80 THE IMAGE OF NEW YORK AS QUINTESSENCE AND UNIQUE REFLECTION OF URBAN AMERICA -AN ANALYSIS OF THE CITY’S EMERGENCE IN THE POST WORLD WAR II PERIOD............................................ 81 DELIBERATIVE DEMOCRACY IN A DIVERSE EUROPE - FROM THEORY TO PRACTICE.................................................................................................. 81 NEGOCIERI ÎN KOSOVO. ACORDUL DE LA RAMBOUILLET (19981999) ...................................................................................................................................... 82 ROMÂNIA ŞI CONFLICTUL ISRAELIANO-PALESTINIAN ...................... 82 INSTITUTIONAL DESIGN AND PARTY DEVELOPMENT IN POST COMMUNIST STATES. THE KEY- ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS......... 83 THE ECONOMIC DIMENSION OF RUSSIAN FOREIGN POLICY IN CENTRAL ASIA AFTER 9/11. PURSUING AND PROMOTING ENERGY DIPLOMACY ......................................................................................................................83

7

EVOLUŢIA RELAŢIILOR RUSO-AMERICANE DIN PERSPECTIVA DEZBATERII MULTILATERALISM/ UNILATERALISM ......................................... 84 CONSECINŢELE EXTINDERII NATO ASUPRA EUROPEI DE SUD- EST ............................................................................................................................................... 84 IMPACTUL PROCESULUI DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA ............................................ 85 GLOBALIZARE ŞI SECURITATE ECONOMICĂ ......................................... 85 PUTEREA STATELOR UNITE ALE AMERICII ÎN PLAN GLOBAL ......... 86 PROTECŢIONISMUL ŞI LIBERALISMUL - DOUĂ MEGATENDINŢE ÎN GÂNDIREA ECONOMICĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ................................. 86 RESEARCH IN POLITICAL SCIENCES AND ADMINISTRATION........... 87 ÎNTRE CONFLICT ŞI ECONOMIE .................................................................. 87 DESPRE EUROPA................................................................................................ 88 INTEGRARE, NAŢIUNE, IDENTITATE.......................................................... 88 INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ŞI RESTRUCTURAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE.............. 89 PERSPECTIVES ON THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF THE FUTURE EU ENLARGEMENT TOWARDS CEEC....................................................... 89 CREARE ŞI DETURNARE DE COMERŢ DATORITĂ EXTINDERII UNIUNII EUROPENE. ANALIZĂ ECONOMETRICĂ ................................................. 90 CERCETĂRI MULTIDIMENSIONALE ÎN ŞTIINŢELE UMANISTE ......... 90 MULTIDIMENSIONAL RESEARCH IN HUMANISTIC SCIENCES .......... 91 RELAŢIA NATO PESC CONFRUNTARE PENTRU SECURITATEA COLECTIVĂ? ..................................................................................................................... 91 PARTIDUL DEMOCRAT EVOLUŢIA PARTIDULUI DEMOCRAT ÎN PERIOADA 2000-2004 ........................................................................................................ 92 CERCETĂRI, STUDII ŞI ABORDĂRI ÎN ŞTIINŢELE UMANISTE. POLITOLOGIE................................................................................................................... 92 THE WEIGHT OF HISTORICAL PATTERNS, COLLECTIVE MEMORY AND HISTORICAL LEGACIES OVER THE EVOLUTION OF THE ROMANIAN DEMOCRATIZATION PROCESS ................................................................................... 93 CONFLICTUL DIN ORIENTUL APROPIAT ÎN PERIOADA 1948-2000..... 93 RELAŢIILE SUA-UE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI: NOILE RAPORTURI TRANSATLANTICE ................................................................................. 94 PROVOCĂRI ŞI DILEME ALE INTERVENŢIEI UMANITARE DUPĂ RĂZBOIUL RECE. STUDIU DE CAZ: BOSNIA-HERŢEGOVINA ............................ 94 CREŞTIN –DEMOCRAŢIA EUROPEANĂ ŞI CREŞTIN DEMOCRAŢIA ROMÂNEASCĂ .................................................................................................................. 95 ALIANŢE ŞI COOPERĂRI. NOI FORME DE INTERNAŢIONALIZARE.. 95

8

PARTY BEHAVIOR IN THE EUROPEAN PARLIAMENT........................... 96 PARTICIPAREA CETĂŢENILOR ÎN ROMÂNIA. IMPLICAREA FACTORILOR ECONOMIEI ........................................................................................... 96 THE MEDIA COVERAGE OF THE ROMANIAN REVOLUTION .............. 97 TONY BLAIR ŞI NOUL DISCURS LABURIST ............................................... 97 EXTREMA DREAPTĂ AZI. IDEOLOGIE, DISCURS, ELECTORAT. ANALIZĂ ECONOMETRICĂ .......................................................................................... 98 SECRETUL PREŞEDINŢILOR.......................................................................... 98 DOCTRINA NEOMACHIAVELISTĂ ÎN CONTEXTUAL PROVOCĂRILOR GLOBALISTE ..................................................................................................................... 99 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ. DIN PERSPECTIVA RECENTELOR PROPUNERI DE REFORMĂ ŞI A NEGOCIERILOR PURTATE ÎN CADRUL OMC ............................................................................................................................................... 99 INTEGRARE EUROPEANĂ PRIN EDUCAŢIE MULTICULTURALĂ..... 100 LOGOS - UNIVERSALITATE - MENTALITATE - EDUCAŢIE - NOUTATE : CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ : IAŞI, 2011 VOL. 2. : SECŢIUNEA DREPT ............................................................................................................................................. 102 LOGOS - UNIVERSALITATE - MENTALITATE - EDUCAŢIE - NOUTATE : CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ : IAŞI, 2011 VOL. 4. : SECŢIUNEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE........................................................................... 102 INSTITUŢII FINANCIARE INTERNAŢIONALE ......................................... 103 DREPTURILE MINORULUI ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU FAPTELE SALE ................................................................................................................................... 103 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA VIEŢII................................................................................................................................. 104 PRUNCUCIDERE............................................................................................... 104 THE ACTIVATION OF XENOPHOBIA AS A RESULT OF IMMIGRATION IN EUROPE CASE STUDY: SPAIN ............................................................................... 105 INFRACŢIUNEA COMPLEXĂ ........................................................................ 105 PASAJELE INSTITUŢIILOR INTERMEDIARE .......................................... 106 DREPTURILE OMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ............................... 106 ASPECTE JURIDICO- ISTORICE ALE SUCCESIUNII STATELOR ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC ....................................................................... 107 PROTECŢIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN JURISPRIDENŢA CEDO................................................................................................. 107 REPRODUCEREA UMANĂ MEDICAL ASISTATĂ. ETICA INCRIMINĂRII VS. ETICA BIOLOGICĂ. STUDIU DE DREPT COMPARAT ..... 108

9

CONŢINUTUL ŞI DERULAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARECUMPĂRARE INTERNAŢIONALĂ. STUDIU DE CAZ PE EXEMPLUL UNEI OPERAŢIUNI DE IMPORT DIRECT............................................................................ 108 PREFECTUL ŞI INSTITUŢIA PREFECTULUI ÎN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA ........................................................... 109 UNIUNEA EUROPEANA SI ORGANIZATIA INTERNATIONALA.STUDIU COMPARATIV DE DREPT INTERNATIONAL.......................................................... 109 DREPT PROCEDURAL FISCAL ..................................................................... 110 DIDACTICA PREDĂRII ŞTIINŢELOR JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE ............................................................................................................................................. 110 INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA POST NISA. O PERSPECTIVĂ DE DREPT CONSTITUŢIONAL ....................................................... 111 REGLEMENTAREA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE TRANZACŢIE ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA................................................................. 111 DECIZIA FINANCIARĂ PRIVIND INVESTIŢIILE ÎNTREPRINDERII SUB IMPACTUL POLITICILOR BUGETARE..................................................................... 112 RAPORTURILE PATRIMONIALE DINTRE SOŢII ROMÂNI AVÂND ACEEAŞI CETĂŢENIE DOMICILIAŢI ÎN STRĂINĂTATE .................................... 112 INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA POST NISA. O PERSPECTIVĂ DE DREPT CONSTITUŢIONAL ....................................................... 113 SISTEME ELECTORALE ÎN SOCIETĂŢI DIVIZATE ETNIC .................. 113 CONVENŢIA MATRIMONIALĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN.............................................................................................................. 114 ROMANIAN INTEREST REPRESENTATION IN BRUSSELS: AN INITIAL ASSESSMENT OF ROMANIA S LOBBYNG POTENTIAL IN THE VIEW OF EU MEMBERSHIP.................................................................................................................. 114 CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENE ............................................................ 115 EFECTELE JURIDICE ALE TRATATELOR INTERNAŢIONALE .......... 115 CERCETAREA INTERDISCIPLINARĂ CA METODOLOGIE A ŞTIINŢELOR (CAZUL FILOSOFIEI DREPTULUI)................................................... 116 TITULARII DREPTULUI DE APEL ÎN CAUZELE PENALE..................... 116 POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE. CAZUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI AL UCRAINEI........................................................................................ 117 RAPORTURILE PATRIMONIALE DINTRE SOŢII STRĂINI AVÂND ACEEAŞI CETĂŢENIE ŞI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA ................................... 117 CONSIDERATII TEORETICE SI PRACTICE ASUPRA CADUCITĂŢII CONTRACTULUI............................................................................................................. 118 REZERVA SUCCESORALĂ. CU COMENTARII PRIVIND PROIECTUL CODULUI CIVIL .............................................................................................................. 118

10

INCURSIUNE ÎN CONTRACTELE ALEATORII. RENTA VIAGERĂ ŞI ÎNTREŢINEREA............................................................................................................... 119 DREPTUL DE ASOCIERE ÎN JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI .............................................................................................. 119 ELEMENTE DE ECONOMIE APLICATĂ. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND ELABORAREA CONTURILOR CONSOLIDATE LA GRUPURILE DE SOCIETĂŢI- CONTRACTUL DE LEASING ................................ 120 GHID AL COMUNICATORULUI DIN INSTITUŢIILE PUBLICE............. 122 MARKETING ŞI COMUNICARE PE INTERNET ....................................... 122 DOCUMENTARUL ÎNTRE JURNALISM ŞI CINEMATOGRAFIE........... 123 PREZENTARE EDITURA LUMEN................................................................. 124

11

Ştiinţe Sociale

1. Asistenţă Socială, Sociologie, Psihologie 2. Ştiinţe Politice şi Studii Europene 3. Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice 4. Ştiinţele Comunicării

12

Asistenţă Socială, Sociologie, Psihologie

13

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Logos - Universalitate Mentalitate - Educaţie - Noutate : conferinţă internaţională : Iaşi, 2011 Vol. 3. : Secţiunea Ştiinţe Sociale
Autor: Asociaţia Lumen Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2011 Nr. pag. 410 ISBN 978-973-166-258-9 Din cuprins: Gratificatii ale new media in contextul decalajului digital; Bune Practici in Economia Sociala – Metode şi Indicatori de Evaluare; the recurrence of maltreatment of children - an indicator of the effectiveness of social services?; Autoevaluarea Versus Heteroevaluarea Stilului de Leadership în Organizaţie – O Abordare Calitativă.

Grupul de socializare apreciativ. Un model de creativitate socială colaborativă
Autori: Simona PONEA, Antonio SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2011 Nr. pag. 220 ISBN 978-973-166-233-6 Lucrarea de faţă îşi propune a realiza o analiză a unei posibile metodologii apreciative de intervenţie la nivelul grupurilor pe care am intitulat-o Grupul de socializare apreciativ.

14

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Migratie si dezvoltare. Aspecte socioeconomice si tendinte
Autor: Daniela Petronela FERARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2011 Nr. pag. 278 ISBN 978-973-166-248-0 Migraţia reprezintă procesul social care are o influenţă din ce în ce mai mare în societatea românească actuală deşi migraţia românească în lume este una tânără. Paradoxul este dat de interesul în creştere pentru migraţia internaţională deşi precizia termenului este în scădere.

Formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar: acreditarea, implementarea, evaluarea şi impactul programelor de formare continuă
Autor: Felix Godeanu, Dorin Roşcan Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 124 ISBN 978- 973-166-243-5 Alături de formarea iniţială a personalului didactic formarea continuă constituie elementul cheie al profesionalismului, eficienţei şi performanţei educaţionale, deoarece un sistem de învăţământ este reprezentat de calitatea şi profesionalismul resurselor umane implicate.

15

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Capital social în România începutului de Mileniu: Drumeţ în ţara celor fără de prieteni
Autori: Bogdan VOICU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 172 ISBN 978-973-166-240-4 Hai să ne imaginăm un om oarecare. Dacă s-ar fi născut pe la 1550, în Europa, omul cu pricina ar fi avut probabil cel puţin 3-4 fraţi şi o puzderie de veri. Să zicem că nu ar fi avut nici un rang nobiliar. Ar fi locuit cu părinţii săi o vreme, apoi, cel mai probabil între 17 şi 22 de ani, s-ar fi căsătorit.

Tratat de asistenţă socială. Protecţia populaţiilor specifice şi automarginalizate
Autor: Vasile MIFTODE Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 554 ISBN 973-85922-9-1 Există opinia că asistenţa socială în România ar fi fost „lansată” după Revoluţia din ´89; până atunci s-ar fi practicat doar „politici ideologice” de sprijinire a populaţiilor defavorizate sau vulnerabile! Nimic mai fals, îndeosebi dacă ne raportăm la epoca tradiţiilor pre-comuniste, la valorile şi la „mecanismele comunitare” care funcţionau în spaţiul social românesc!

16

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Valori sociale ale tranziţiei postcomuniste
Autori: Mălina VOICU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 147 ISBN 978-973-166-239-8 Ultimii douăzeci de ani au fost marcaţi de profunde schimbări sociale, economice şi politice survenite în societăţile post-comuniste. Aceste transformări au vizat atât schimbarea instituţională, cât şi cea culturalvalorică. Pretutindeni în Europa Centrală şi de Est s-a trecut de la totalitarismul comunist la democraţia pluralistă, de la economia planificată la cea de piaţă.

Stiluri de viaţă în România Postcomunistă. Ce modele comportamentale adoptăm şi de ce
Autori: Marian VASILE Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 231 ISBN 978-973-166-238-1 Ce este un stil de viaţă? Cum putem spune că persoana A are stilul de viaţă X, iar persoana B are stilul de viaţă Y? Ce stiluri de viaţă au românii astăzi? Care sunt factorii care îi determină pe aceştia să opteze pentru stilul de viaţă respectiv?

17

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Limbaj gestual. Comunicare şi interpretare
Autor: Barbu Florea Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 382 ISBN 978-973-166-244-2 Aşa cum urechea nu poate fi abordată ca sistem independent de organismul uman nici individul cu pierdere auditivă, hipoacuzie sau surditate, nu mai poate fi abordat în afara contextului social în care trăieşte. În această perspectivă, deficienţa de auz poate fi considerată ca o problemă abordabilă în context social, cu atât mai mult cu cât incidenţa acestei afecţiuni creşte odată cu creşterea speranţei de viaţă.

Terapia prin joc la copilul cu ADHD
Autor: Oana Moţiu- Socaciu Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 106 ISBN 978-973-166-215-2 Tema lucrării de faţă se intitulează: “Terapia prin joc la copilul cu ADHD. Scopul lucrării este de a sesiza impactul pe care-l au jocurile terapeutice asupra copilului care prezintă un puternic deficit atenţional, hiperactivitate şi comportamente agresive.

18

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Modele contemporane în psihologia organizaţională şi a muncii. Perspective psihosociale
Autor: Raluca Iordache Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 114 ISBN 978-973-166-219-0 Mediul organizaţional reprezintă un subiect foarte larg de analiză, cu atât mai mult cu cât integrează atât aspectele de ordin economic, tehnologic, cultural, juridic, natural, cât şi perspectivele psihologice şi sociale. Am încercat, prin această lucrare, să subscriu parţial primei abordări şi, mai mult, celei de-a doua.

Impactul programelor de asistenţă socială în penitenciar
Autor: Adina RACHIERU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 132 ISBN 978-973-166-189-6 Pentru cei mai mulţi dintre noi, fie şi numai ideea privării de libertate – chiar legitim realizată – este în măsură să ne crispeze. Precum altă dată locurile considerate bântuite, împrejurimile închisorilor par să împrumute ceva din distorsiunea prezentă în jur. Închisoarea este un spaţiu care în imaginarul social aparţine deopotrivă celor care săvârşesc grave fapte antisociale precum şi celor care trebuie să ne asigure că încarceraţii nu vor părăsi perimetrul mai devreme decât s-a stabilit prin judecată.

19

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Prevenirea şi sancţionarea violenţei domestice prin normele dreptului penal
Autor: Diana Loredana HOGAŞ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 228 ISBN 978-973-166-218-3 Violenţa domestică este un fenomen universal fiind prezent pretutindeni, de la cele mai mici aşezări umane până la cele mai mari oraşe, de la ţările în curs de dezvoltare până la cele mai dezvoltate. Violenţa domestică nu este un mit şi nici un fenomen de dimensiuni nesemnificative.

Uniforma vestimentară. Ipostază a conformării astăzi
Autor: Adrian STANCIU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi. 2010 Nr. pag. 110 ISBN 978-973-166-199-5 Interesul pentru fenomenul conformării sociale a apărut odată cu experimentele lui Solomon E. Asch (1951, 1956) care a propus un design experimental bazat pe rezultatele altui studiu clasic, cel asupra proceslui de aderare la norma de grup (Muzafer Sherif, 1936).

20

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Seminarii Apreciative
Autor: Antonio SANDU (coord.) Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 144 ISBN 978-973-166-213-8 Volumul realizat de studenţii masteratului de „Supervizare şi Planificare Socială" şi coordonat de Domnul Dr. Antonio SANDU reprezintă o încercare apreciabilă, după părea noastră, de a transpune metodele apreciative în parctica socială aşa cum ea se regăseşte în experienţa cotidiană a studenţilor noştri.

Migraţia de revenire
Autor: Camelia Virginia BADEA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 180 ISBN 978-973-166-145-2 Dată fiind noutatea temei şi mai ales a modului la care s-a ajuns la tratarea acesteia, am considerat că publicarea ei ar aduce în prim plan în discuţiile publice despre migraţie atât efectele ei cât şi acest fenomen al migraţiei de revenire în vederea studierii şi descoperirii în timp util a unor mijloace de (re)integrare a migranţilor în comunităţile de origine, de adaptare a acestora la realitatea românească, în special a celor care au lăsat să treacă o perioadă mare de la plecare la prima revenire.

21

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Deschideri postmoderne în sociologie şi asistenţa socială
Autori: Simona PONEA, Ecaterina – Maria PORUMB, Andreea RACLEŞ, Cătălin ROGOJANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. Pag. 138 ISBN 978-973-166-142-1 Din cuprins: Supervizarea şi managementul de caz; Incluziunea socială a tinerilor care au crescut în centrele de plasament; Familie şi locuinţe ale romilor bogaţi din strehaia; Tranziţia în Ungaria.

Tehnici afirmativ - apreciative în dezvoltarea organizaţională. O sociopedagogie a succesului
Autor: Antonio Ştefan SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 139 pagini ISBN 978-973-166-141-4 Volumul „Tehnici afirmativ - apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului”, publicată de Antonio Sandu, prezintă un model de dezvoltare organizaţională dintr-o perspectivă inedită centrată pe succes şi aprecierea pozitivului, şi anume modelul anchetei apreciative aşa cum a fost el propus de Cooperrider şi Bushe.

22

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Flagelul HIV-SIDA, o bătălie pierdută? Analiza flagelului la nivel global. Studiu de caz: România
Autor: Daniel - Alin RĂSPOP Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, Mai 2009 Nr. pag. 183 ISBN 978-973-166-133-9 Lucrarea de faţă, în care este prezentată evoluţia epidemiei HIV/SIDA la nivel global, regional şi naţional, se doreşte a fi o analiză a factorilor care contribuie la ecsaladarea epidemiei HIV/SIDA, urmată de o evaluare a măsurilor de prevenire HIV/SIDA din România şi, la sfârşit, o recomandare în vederea creşterii capacităţii de protecţie şi luptă a României împotriva acestui flagel.

Teoria fericirii în asistenţa socială. De la managementul îngrijirii la managementul fericirii
Autor: Petru ŞTEFĂROI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, Aprilie 2009 Nr. pag. 190 ISBN 978-973-166-131-5 Cartea de faţă reuneşte aspecte din trei mari domenii socio-umane: asistenţa socială, management şi psihologie. Această din urmă componentă o vom aborda, cu precădere, în acest cuvânt înainte deoarece pe parcursul lucrării vom prezenta o serie de paradigme, concepte şi teorii cu privire la ontogeneza şi rolul sufletului, respectiv onto-formaţiunii fericirii în construcţia .

23

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Rememorări ale vieţii cotidienedin timpul comunismului într-un oraş provincial
Autor: Corneliu DRAGOMIR Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 294 ISBN 978-973-166-080-6 Cartea semnată de Corneliu DRAGOMIR nu şi-a propus să fie nici o lucrare de istorie a comunismului, nici să pună un regim totalitar la 2id, ci doar să reconstituie aspecte ale vieţii cotidiene din perioada comunismului dintr-un oraş românesc provincial prin cei care au trăit-o şi, totodată, să descopere legăturile dintre „experienţe individuale şi mizele colective"(Blanchet & Gotman, 1988:127).

O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii
Autor: Simona PONEA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 183 ISBN 978-973-166-181-0 Volumul “O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii”, pornind de la dimensiunea ştiinţifică asupra problematicii dizabilităţii şi valorificând teoriile sociologice de ultimă oră, scoate în evidenţă o lume, care privită deseori prin ochii compasiunii şi a milei, pare a fi inferioară “lumii majorităţii”.

24

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Rolul familiei, comunităţii şi a mediatorului şcolar în combaterea absenteismului şcolar, a abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile la copii de etnie romă
Autor: Mircea ZIDĂRESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2009 Nr. pag. 265 ISBN 978-973-166-163-6 Au existat în istoria învăţământului românesc mai multe iniţiative concrete destinate şcolarizării rromilor. Aşa, de pildă, în perioada 1949-1951, la Siria, în judeţul Arad, inimosul învăţător Vasile Homescu a organizat o şcoală pentru rromi.

Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităţilor etnice (comunitatea italiană)
Autor: Antonio SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 200 ISBN 978-973-166-177-3 Cadrul conceptual al analizei instituţionale şi analizei de programe realizate în acest studiu are în vedere o dublă dimensiune, pe de o parte criteriul semnificaţiei programului faţă de obiectivele organizaţiei, pe de altă parte criteriul eficienţei programelor, sub aspectul modului de implementare, şi impactului asupra grupului ţintă.

25

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

O socioantropologie a dezastrelor natural
Autor: Corneliu DRAGOMIR Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 291 ISBN 978-973-166-174-2 Prin lucrarea de faţă, O socioantropologie a dezastrelor naturale, având subtitlul Oameni înecaţi în lacrimi, case prăbuşite, a autorului Corneliu Dragomir, Editura Lumen nu propune un compendiu; cartea de faţă nici măcar nu are pretenţia de a fi etalon pentru analiza socioantropologică şi psihosocială a dezastrelor naturale, ci este, mai degrabă, un demers incipient al unui drum spre maturitate într-un domeniu al socialului.

Inteligenţa emoţională şi stilurile de conducere
Autor: Iulia FODOR Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 152 ISBN 978-973-166-147-6 Stilul de conducere reprezintă unul dintre factorii care condiţionează în mod esenţial activităţile, procesele şi fenomenele psihosociale din cadrul organizaţiei exprimând sintetic modul relativ stabil şi specific al unui lider de a-şi exercita atribuţiile.

26

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Deschideri postmoderne în ştiinţele educaţiei
Autori: Antonio SANDU, Cristina SPIRIDON, Laura SOMEŞAN, Elena STAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 112 ISBN 978-973-166-138-4 Din cuprins: Metoda „trainingului” în educaţia adulţilor; Aplicaţii ale logicii erotetice în cercetarea românească; Legătura religiozitate – empatie; Ideologia, concept utopic, fundament al civilizaţiei umane; Libertatea umană; Managementul eficient al instinctivităţii umane – o viaţă socială armonioasă; Imitaţia atrofiază creativitatea

L’Internet, espace de l’éducation interculturelle dans l’Union Européenne
Autor: Mihaela CAPRIŞ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 68 ISBN 978-973-166-081-3 Cet ouvrage trouve son point d’origine dans un rapport de stage intitulé Le management de l’éducation interculturelle élaboré à la suite de mon activité didactique à l’Ecole Nicolae Bălcescu de Tecuci.

27

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Generaţii în schimbare
Autor: Simona BRANC Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 299 ISBN 978-973-166-029-5 Simona Branc abordează problema educaţiei familiale în Banat dintro perspectivă generaţională. Aşa cum era de aşteptat, ea simte nevoia să definească şi să precizeze cadrul teoretic şi metodologic al lucrării.

Percepţia persoanelor cu deficienţă de vedere
Autor: Filip GUTTMAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 101 ISBN 978-973-166-108-7 Această lucrare a urmărit identificarea percepţiei pe care o au persoanele cu deficienţe de vedere asupra accesibilităţii fizice şi informaţionale precum şi asupra integrării sociale a acestora, prin comparaţie cu percepţia persoanelor fără dizabilităţi asupra aceloraşi aspecte.

28

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Condiţiile deţinuţilor din România înaintea aderării la Uniunea Europeană
Autor: Daniela Petronela FERARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 156 ISBN 978-973-166-050-9 Lucrarea de faţă conţine trei proiecte grupate în trei mari secţiuni (după numele proiectelor respective), proiecte ce dau lucrării o întreagă reflecţie sociologică care poate fi pusă cu succes într-o perspectivă epistemologică. O primă observaţie metodologică ţine de contextul generativ al metodelor utilizate, astfel că, dacă într-o primă fază se insistă asupra temei comune, şi anume, condiţia deţinutului în România, ipotezele de lucru sunt diferite.

Roz vs Albastru, Barbie vs Bionicle. Despre şi dincolo de dicotomii: în căutarea spaţiului gender confortabil
Autor: Silvia COBUSNEANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 151 ISBN 978-973-166-101-8 Subiectul principal abordat în această cercetare, şi anume genul social (gender), se referă la diferenţele psihologice, sociale şi culturale dintre femei şi bărbaţi, la ceea ce este feminitate şi masculinitate. Logica acestei cercetări calitative a fost aceea de a descrie universul/universurile preşcolarilor români, în construcţia conceptelor legate de gen la nivelul grupului de egali, dar cu o permanentă filtrare prin perspectiva respectării drepturilor copilului.

29

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană. Despre condiţiile imigranţilor români în Europa după aderare
Autor: Daniela Petronela FERARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 225 ISBN 978-973-166-051-6 Lucrarea analizează fenomenul migraţiei externe din Europa celor 27 de state membre pornind de la principiul liberei circulaţii şi al stabilirii cetăţenilor europeni. Fenomenul este important nu doar pentru individ şi societatea de origine/societatea de adopţie, cât mai ales pentru economia europeană.

Implicarea comunităţii în educaţia pentru prevenirea factorilor de risc
Autori:Nicoleta-Adriana FLOREA, CosminaFlorentina SURLEA, Mihaela -Andreea URSU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 164 ISBN 978-973-166-096-7 Lucrarea abordează aspectele teoretice privind educaţia pentru prevenirea factorilor de risc, prezintă cele mai importante tehnici de consiliere folosite în consilierea pentru prevenirea factorilor de risc, oferă informaţii despre programele de consiliere pe această temă şi înfăţişează rezultatele unui studiu ce vizează eduacţia comunitară pentru prevenirea factorilor de risc.

30

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Conceptualizarea abuzului şi neglijării copilului în familie
Autor: Mihai-Bogdan IOVU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 117 ISBN 978-973-166-086-8 Cu toate că 192 de state (excepţie făcând Somalia şi SUA) sunt semnatare ale Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile copiilor, milioane de copii rămân încă în pericol din cauza condiţiilor economice, sociale sau psihologice. Violenţa asupra copiilor ramâne în mare măsură ascunsă, din diferite motive.

Generaţii în schimbare. Modele de educaţie familială în Banatul secolului XX
Autor: Simona BRANC Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, septembrie 2008 Nr. pag. 300 ISBN 978-973-166-078-3 Simona Branc abordează problema educaţiei familiale în Banat dintro perspectivă generaţională. Aşa cum era de aşteptat, ea simte nevoia să definească şi să precizeze cadrul teoretic şi metodologic al lucrării.

31

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Sistemul românesc privativ de libertate. Perspectiva asistenţei sociale asupra sănătăţii mentale în penitenciar şi asupra minorilor din Centrele de Reeducare
Autor: Cecilia POPA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 217 ISBN 978-973-166-082-0 Motivaţia personală, care a stat la baza acestui demers ştiinţific a constat într-un cumul al experienţei de voluntariat de peste 2 ani de zile la două organizaţii neguvernamentale (ONG), una pentru livrarea de servicii sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală, Fundaţia Estuar şi o alta, pentru reintegrarea minorilor care prezintă un risc infracţional, Centrul de zi al Prison Fellowship Romania.

Tehnici în Asistenţa Socială
Autor: Antonio SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 129 ISBN 973-77-66-33-4 Volumul de faţă işi propune o incursiune în câteva tehnici de bază ale practicii asistenţei sociale. Folosind argumente ale epistemologiei sociale, autorul introduce o prezentare a lucrului de caz şi aduce în atenţie aspecte importante ale consilierii în asistenţa socială.

32

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Despre vremuri fără timp
Autor: Manuela RUSU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 103 ISBN 978-973-166-089-9 În tumultul prezentului şi alergărilor zilnice, între o întâlnire de afaceri şi una personală, oamenii se “ciocnesc” generic şi conjunctural, iar relaţiile dintre ei se consolidează sau se pulverizează. Sunt atât de mulţi factori care influenţează relaţiile dintre oameni şi atât de puţine relaţii care realmente supravieţuiesc timpului şi lipsei de timp, încât capitalul afectiv al fiecăruia are de suferit.

Une institution en quatre lectures à travers une activité de groupe: l’Hygiène Mentale. Approche psychosociologique clinique
Autor: Camelia SOPONARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 153 ISBN 978-973-166-085-1 Instituţia are forţa de a stabili şi întări legăturile dintre indivizi, are puterea de a crea o comunitate, de a susţine şi dezvolta dorinţa de schimbare a actorilor sociali. Dacă instituţia de tip azil, creînd o comunitate în manieră carcerală, care nu încurajează legăturile şi schimburile, a fost denunţată pentru caracterul său patogen, noua orientare pune accentul pe capacitatea terapeutică a instituţiei moderne.(…)

33

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Dezvoltarea comunitară strategie de reducere a sărăciei
Autor: Georgiana PĂUN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 100 ISBN 978-973-1704-38-8 „Dezvoltarea Comunitară- strategie de reducere a sărăciei” reprezintă o temă importantă pentru orice viitor specialist ce doreşte să cunoască şi să implementeze soluţii viabile în vederea reducerii amplorii fenomenului de sărăcie la nivel local.

Psihologia jocurilor video
Autor: Alexandru TARASOV Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 165 ISBN 978-973-1704-36-4 Preocupări legate de efectele utilizării calculatorului au fost consemnate încă din anul 1996 când în USA apar primele cercetări asupra comportamentelor patologice legate de utilizarea Internetului. În ultimul timp din ce în ce mai mulţi cercetători se investesc în înţelegerea mecanismelor psihologice legate de influenţa acestor tehnologii asupra utilizatorilor săi.

34

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Strategii de dezvoltare comunitară
Autor: Iuliana PRECUPEŢU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 203 ISBN 978-973-1703-60-2 Dezvoltarea comunitară a fost considerată de multe ori o inovaţie socială în context de după 1989, fiind privită ca o abordare ce ţine mai ales de practica organizaţiilor internaţionale. În realitate, ideea este extrem de veche iar practica nu este străină în contextul românesc.

Tipurile de personalitate şi satisfacţia profesională
Autor: Gabriela Loredana TRĂISTARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 101 ISBN 978-973-1703-43-5 Importanţa acestei cercetări este observabilă la trei niveluri diferite: teoretic, metodologic şi practic. În plan teoretic, este primul studiu corelaţional care încearcă determinarea surselor de satisfacţie pentru diferite tipuri psihologice în cadrul unei organizaţii private cu profil industrial.

35

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Sărăcia în comunităţile de romi din România
Autor: Mircea ZIDĂRESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 373 ISBN 978-973-1703-83-1 După 1990 oraşele mari au început să urmeze modelul oraşelor mari occidentale, devenind din ce în ce mai vizibilă segmentarea acestora în zone distincte, cu profil contrastant. În „zonele bune”, casele şi blocurile arată mai bine, mai îngrijite, cu geamuri termopan, şi aparate de aer condiţionat, maşinile din faţa clădirilor sunt mai bune şi mai multe, oamenii sunt mai bine îmbrăcaţi şi au un comportament mai apropiat de „clasa de mijloc” occidentală.

Costuri sociale ale migraţiei externe din România
Autor: Daniela Petronela FERARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 221 ISBN 978-973-1703-92-3 Cercetarea de faţă îşi propune abordarea în manieră explicativă a fenomenului migraţiei, în primul rând să testeze care sunt costurile sociale ale migraţiei externe din România.

36

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Imaginile publicitare cu copii / Les publicites avec des enfants Text bilingv roman - francez
Autor: Georgeta- Mădălina MEGHIŞAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 128 ISBN 973-1703-48-0 Femei, bărbaţi, copii sunt aleşi pentru a anima paginile de publicitate ale revistelor. Reprezentarea lor se vrea originală pentru a capta atenţia publicului vizat. Studii privind aceste reprezentări arată specificul fiecărei categorii. Obiectivul acestei lucrări este acela de a face o analiză a diverselor aspecte ale reprezentării copilului în imaginile publicitare, pentru a înţelege modul în care această reprezentare suscită nevoia sau dorinţa de consum, asupra cititorilor celor două tipuri de reviste.

Etnopsihologii minoritare în spaţiul dobrogean
Autor: Mictat A GÂRLAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 237 ISBN 978-973-166-000-4 Cartea de faţă este al doilea volum al autorului, consacrat unor probleme de factură etnopsihologică, domeniu cu caracter interdisciplinar prin contribuţii solicitate din sociologie, psihologie, ştiinţele juridice, politice, ştiinţele educaţiei ş.a.

37

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Stresul organizaţional. Modalităţi de identificare, studiere, prevenire şi combatere
Autor: Mihaela Andreea URSU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 123 ISBN 978-973-1703-96-1 Din cuprins: Partea I Aspecte teoretice privind stresul ocupaţional Partea II Investigarea stresului ocupaţional la personalul din cadrul serviciului de ambulanţă Partea III Aplicaţii practice în mediul organizaţional

The Social Universe of Adolescence in the Context of Physical Disability
Autor: Mihai Bogdan IOVU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 77 ISBN 978-973-1703-93-0 Statement of problem: The scientific problem which is the object of this paper is the social universe in the case of physical disabled and nondisabled adolescents. The aspects taken in consideration are structure and motivation that stay at the base of such a construction.

38

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Cercetări multidisciplinare în ştiinţele socio- umane
Autori: Edi APOSTU et all. Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 220 ISBN 978-973-1703-61-9 Din cuprins: Artă şi sacralitate, excurs istoric; Dezbaterea unilateralismmultilateralism în organizarea intervenţiilor în forţă. S.U.A. opunându-se lumii pentru ca lumea să aibă dreptul să li se opună; Paradigma cunoaşterii ştiinţifice în Grecia Antică; Bilingvism şi biculturalism la Tîrgu Mureş. Atitudini lingvistice- perspectiva limbii maghiare; Evoluţia principalelor forme ale economiei subterane mondiale.

Eul şi religia. Cercetări de psihologie şi filosofie
Autor: Bianca Bogdana ARCHIP Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 117 ISBN 978-973-1703-87-9 „Cogito, ergo sum”: o perspectivă de reconstrucţie Eul (ca „ego”) este primordial în filosofia lui Descartes, remarcabil fiind faptul că certitudinea existenţei lui este cu necesitate anterioară certitudinii existenţei lui Dumnezeu. Pornind de la remarcile lui Wittgenstein, s-a sugerat, însă, o reconstrucţie a Cogito-ului în care se propune înlocuirea formulei „(eu) gândesc” cu „există un gând”.

39

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Stima de sine şi anxietatea profesorului - învăţământ special şi de masă
Autor: Nicoleta CRAMARUC Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 138 ISBN 978-973-1703-56-5 Fiind permanent sub impactul relaţionării m-a incitat conceptul stimă de sine şi modul în care influenţează concepţia şi comportamentul unui individ şi prin urmare mi-a surâs idea de a realiza o mică cercetare experimentală prin care să-l investighez pe un eşantion de profesori.

Criza vârstei de mijloc şi specificul ei la femeile din România
Autor : Mihaela PETREA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 116 ISBN 973-1703-14-4 Lucrarea «Criza vârstei de mijloc şi specificul ei la femeile din România» tratează o temă de o importanţă particulară în cadrul psihologiei. Problematica vârstei de mijloc este un subiect complex, cu semnificaţii pe multiple planuri, cu valenţe atât pentru psihologia dezvoltării, cât şi pentru psihoterapie şi consiliere.

40

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

De la femeia obiect la imagineaidentitate. Reprezentări ale feminităţii în cultura de masă
Autor: Diana DĂMEAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 118 ISBN 978-973-7766-93-9 Dacă obiectul pe care ni-l propunem să-l cunoaştem este tocmai identitatea feminină, iar aceasta este construită prin intermediul produselor culturii de masă, reprezentările media ale identităţii feminine trebuie analizate din mai multe perspective. Pentru cercetarea noastră am ales să studiem identităţile feminine propuse de mass-media, din perspectiva de gen.

Realităţi organizaţionale vârsta şi stresul. Studii comparative în organizaţii militare şi civile
Autor: Ana MOISE Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 82 ISBN 973-7766-46-6 În Europa, se arată în diferite studii mai mult de 40 de milioane de locuitori sunt afectaţi de stresul datorat locului de muncă. Stresul la locul de muncă este vinovat de milioane de zile de muncă neutilizate în fiecare an, de milioane de concedii medicale. Volumul a urmărit să surprindă o relaţie între 2 factori cu efecte considerabile atât asupra fiinţei umane, cât si asupra organizaţiei: vârsta adultă organizaţională şi reacţia la eustres-distres.

41

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Abordarea simbolisticii arborelui în psihologia analitică junghiană
Autor: Corina Nicoleta OGREZEANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 85 ISBN 978-973-1703-19-0 Arborele este una dintre cele mai bogate şi mai răspândite teme simbolice, simpla ei bibliografie poate alcătui o carte. Simbol al vieţii în continuă evoluţie, în ascensiune spre cer, arborele evocă întreg simbolismul verticalităţii, ca arborele lui Leonardo da Vinci.

Penitenciarul. Psihologie socială aplicată
Autor: Anamaria LEAUA Editura Lumen Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 184 ISBN 978-973-7766-60-1 Din cuprinsul volumului: Devianţa şi mediul carceral, definire şi abordări, teorii explicative, personalitatea infractorului, integrarea deţinuţilor în sistemul relaţiilor interpersonale din penitenciar, reintegrarea socială a infractorilor; Stereotipurile, categorizarea stereotipurilor, grupuri şi procesele de grup.

42

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Migraţia internaţională şi politicile sociale
Autor: Camelia TOANCHINĂ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 98 ISBN 978-973-1703-21-3 Studiul de faţă ne arată foarte limpede că, pe termen lung, situaţia migranţilor trebuie reglementată, legalizată, instituţionalizată deopotrivă în statele de origine cât şi în ţările de destinaţie. Autoarea ne atrage atenţia asupra protecţiei sociale. În volumul de faţă această dimensiune instituţională a vieţii sociale este atent, migălos şi cu temei analizată.

Identitate naţională şi identitate europeană. Dintr-o perspectivă psihosociologică
Autor: Anca ŞERBĂNESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 145 ISBN 978-973-7766-41-0 Tema identităţii europene în raport cu identitatea naţională se înscrie în actualitatea socială românească. Interesul faţă de aspectul identitar creşte şi el (autoarea citează aici euro barometrul). Din cuprins: Paradigma reprezentărilor sociale, Identitatea naţională şi identitatea europeană obiecte de reprezentare socială, aspecte metodologice, tipuri de identitate socială.

43

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Efectele migraţiei. Studiu la nivelul comunităţii Vulturu, Vrancea
Autori: Romelia CĂLIN, Radu Gabriel UMBREŞ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 240 ISBN 978-973-1703-11-4 Migraţia temporară în străinătate reprezintă una dintre strategiile de viaţă inovatoare adoptate de indivizi în perioada postcomunistă (Sandu, 2000) pentru a rezista schimbărilor structurale ce se derulau cu repeziciune la începutul anilor 90. În momentul de faţă, însă, în urma difuziunii şi a efectului de contagiune socială, aceasta a ajuns să fie strategia dominantă la nivelul anumitor comunităţi rurale.

Facilitarea comunitară în comunităţile interetnice din mediul rural
Autor: Mircea ZIDĂRESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 192 ISBN 978-973-7766-96-0 Dezvoltarea capacităţilor, atât a indivizilor, cât şi a grupurilor comunitare, este un aspect central al procesului de reînnoire a societăţii civile, proces care le permite membrilor comunităţilor locale să îşi găsească propriile soluţii pentru problemele care le afectează existenţa.

44

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Familia monoparentală de la vulnerabilitate la autocontrol
Autor: Anca SCUTARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 314 ISBN 973-1703-20-9 Prezenta lucrare constituie un demers ştiinţific comprehensiv de explorare şi analiză a efectelor aplicării politicilor sociale pasive asupra beneficiarilor de asistenţă socială. Analiza este fundamentată pe o metodologie riguroasă şi o largă documentare bibliografică.

Fuga de acasă a adolescenţilor : evaluări, implicaţii, atitudini
Autor: Simona SÎNZIANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 156 ISBN 978-973-1703-13-8 În condiţiile societăţii moderne adolescenţii crează mai multe probleme decât în epocile trecute. Aglomeraţia urbană, creşterea continuă a tentaţiilor, pătrunderea tehnicii moderne în toate sferele vieţii, prelungirea stagiului şcolarizării, confundarea termenului de «democraţie» cu «libertate» sunt doar câţiva factori care justifică creşterea interesului pentru cercetarea fenomenului « fugii de acasă ».

45

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Dreptatea rectificativă în context intergeneraţional
Autor: Monica Maria BUCURENCIU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 126 ISBN 978-973-1703-15-2 Tema lucrării de faţă o va constitui chiar dreptatea rectificativă, adică acel tip de dreptate preocupat, în primul rând, de repararea nedreptăţilor trecute. Voi analiza problemele pe care le ridică acest tip de dreptate (discutând argumentele şi contraargumentele care se aduc rectificării în genere) şi voi încerca să arăt că are sens să se vorbească despre dreptatea rectificativă ca un tip de dreptate de sine stătător, care nu poate fi redus la alte tipuri de dreptate (cum ar fi cea distributivă) şi care nu îndeplineşte doar un rol auxiliar, de susţinere a dreptăţii distributive sau a dreptăţii în transferuri.

Fenomenul migraţiei şi criza familială
Autor: Tereza BULAI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 120 ISBN 978-973-1703-22-0 Plecarea unuia sau ambilor părinţi este în strânsă relaţie cu găsirea şi ocuparea unui loc de muncă pe piaţa forţei de muncă externă, cu restabilirea echilibrului financiar şi material din mediul familial, cu creşterea nivelului de trai, manifestându-se ca un fenomen social (Irimescu, Gabriela, 2006).

46

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Drepturile victimei. Recuperarea din uitare
Autor: Dalina GROZA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 333 ISBN 978-973-7766-67-0 Lucrarea de faţă îşi propune o manieră de abordare a drepturilor victimei, prin prisma conexiunilor. Acestea se vor face, pe de o parte, între o procedură penală şi psihologie (incluzând aici, trăiri ale victimei, atitudini ale celor puşi sau dispuşi să intervină şi percepţii ale publicului larg) iar pe de altă parte, între norma internaţională ca „adresă de domiciliu” şi normele particulare ale diverselor sisteme legale ca „adrese de reşedinţă” ale drepturilor victimei.

Criminalitatea juvenilă
Autor: Adriana Rodica BERINDEI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 183 ISBN 978-973-7766-86-1 Lucrarea autoarei Berindei Adriana Rodica, este foarte folositoare celor care cred că ceea ce se întâmplă în timpul nostru cu tânăra generaţie e rodul tinereţii, că va trece odată cu tinereţea. Nu este adevărat, norii alungă seninul, ruşinea naşte minciuna... şi toate înăbuşe în tineri frumuseţea isihiei chipului după care au fost zidiţi.

47

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Colectivism după colectivism? Forme asociative de organizare în agricultura românească de tranziţie: 1990 -2002
Autor: Adrian HATOS Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 368 ISBN 978-973-7766-88-5 Lucrarea urmăreşte să teoretizeze asociaţiile agricole dintr-o perspectivă sociologică, uneori transdisciplinară, depăşind reducţionismele economice sau cele antropologice. Vom îndeplini acest ţel prin soluţionarea câtorva sarcini de cercetare pe care ni le-am impus voluntar.

Metrosexualul. Un mit urban contemporan
Autor: Raluca IONESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 150 ISBN 978-973-7766-84-7 Citind cartea Ralucăi Ionescu, am avut sentimentul că în spatele unui discurs inteligent şi riguros documentat se ascunde în fapt o echipă întreagă de analişti, istorici, filologi, psihologi şi stilişti vestimentari. O scriitură atât de complexă, documentată savant şi mai important aplicată realităţii contemporane, nu poate fi decât produsul unei echipe extrem de diversificate şi specific formată.

48

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Asistarea (acompanierea) bolnavului terminal în context familial. Situaţia din România
Autor: Ruxandra Maria CRĂCIUN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 287 ISBN 973-7766-50-4 În momentul în care un copil se naşte, el poartă deja finalitatea în trupul său mic, finalitate pe care noi o numim moarte. Paradoxal, este ca şi cum acesta ar fi sensul vieţii sale, deznodământul vieţii sale, care este acelaşi pentru toţi oamenii. Oare unde ne ducem? Oare unde vom fi toţi împreună? Cu toate acestea, moartea ne apare ca ceva înspăimântător, ceva de care trebuie să fugim, împotriva căreia trebuie să luptăm.

Parohialism şi regionalism la studenţii români
Autor: Dana Bălaş TIMAR Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 113 ISBN 973-7766-70-9 A devenit oare parohialismul o trăsătură de caracter a românului? În ce regiune istorică se manifestă caracteristicile parohialiste mai pregnant şi care sunt factorii ce declanşează aceste atitudini? Acestea sunt întrebări la care vom încerca un răspuns, bazându-ne pe studiul corelaţiei între anumiţi indicatori statistici, economici şi demografici la nivel regional, pe de o parte şi trăsături de personalitate ale locuitorilor acestor zone.

49

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Cercetări, studii şi abordări în ştiinţele umaniste. Filosofie- Stiinţe Sociale
Autori: Delia POPA, Mihai Bogdan IOVU, Gim GRECU, Silvia FĂT, Diana DĂMEAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 209 ISBN 978-973-7766-72-4 Din cuprins: Imaginaţie şi realitate; Celălalt şi dezvrăjirea Eului; Impactul abuzului psihoemoţional din mediul familial şi şcolar asupra raţionalităţii adolescenţilor; Construcţia socială a interacţiunilor educaţionale; Imaginea femeii în tranziţia postcomunistă .

Violenţa în familie prezentată în presa din România
Autor: Simona SÎNZIANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 107 ISBN 973-7766-53-9 Amploarea violenţei domestice constituie în prezent una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă societatea contemporană, inclusiv cea din România. Presa scrisă cât şi cea audiovizuală informează în permanenţă cu privire la manifestări diverse ale acestui fenomen.

50

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Vagabondajul autentic
Autor: Cătălin IONETE Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 137 ISBN 978-973-7766-40-7 Vagabondul nu e infractor, nu e nici cerşetor, şi nu e nici măcar homeless. Vagabondul este..altceva. În general în discuţiile despre vagabondaj, vagabondul este identificat cu una dintre ipostazele identificate mai sus şi cu asta, de obicei, se crede că s-a clarificat problema: vagabondul e acea persoană fără adăpost care pentru a supravieţui practică cerşetoria, şi recurge chiar şi la fapte penale, fiind, iată, un infractor.

New Approaches In Humanistic Sciences
Autori: Sebastian BUHAI, Simona VIERU, Alexandra MIHAI, Raluca MAIEREAN, Costică VIERU, Ruxandra RAŢIU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 258 ISBN 978-973-7766-74-8 Din cuprins: Customary Law Assessment and Applications: Capital Punishment for Juvenile Offenders; Issues in the American Film; Romania s foreign policy at its Eastern border; Anti- Communist Uprisings and the Media; Freedom of Trade over Freedom of Movement a Paradox; Multicultural Education.

51

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Leadership. Teorii, modele şi aplicaţii
Autor: Veronica RÎLEA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 104 ISBN 973-1703-10-1 Odată cu transformarea economiei globale de la cea de tip industrial manufacturieră la cea de tip postindustrială şi informaţională, s-a făcut resimţită necesitatea unei revizuiri a modelelor pe leadership. Munca leaderului în organizaţii devine din ce în ce mai complexă.

Impactul Leadership- ului Transformaţional şi Tranzacţional. Asupra performanţei de grup percepute
Autor: Elena LEVINŢA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 72 ISBN 978-973-7766-99-1 Rolul major în diferenţierea organizaţiilor de succes de cele ce manifestă insuccese, reprezintă prezenţa unui leadership dinamic, flexibil şi eficient. Din acest considerent, foarte multe lucrări de specialitate au studiat fenomenul de leadership şi stilul de conducere, precum şi influenţa acestora asupra organizaţiilor din care oamenii fac parte, în termeni de eficacitate, eficienţă şi durabilitate.

52

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Stresul ocupaţional : teorii, modele, aplicaţii
Autor: Roxana CAPOTESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 118 ISBN 978-973-1704-33-3 Rezultatele cercetărilor recente desfăşurate în SUA. au demonstrat că o consecinţă a stresului ocupaţional, depresia la locul de muncă, prin absenteismul pe care îl provoacă şi reducerea productivităţii, prejudiciază afacerile cu 70 bilioane dolari anual (Byrne, Kacmar, Stoner, Hochwarter, 2005).

Fundamentări metodologice în etnopsihologie
Autor: Mictat A. GÂRLAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 208 ISBN 973-7766-22-9 Această carte în 4 capitole are ca obiect tematica etnopsihologiei ca ştiinţă a identificării, evaluării şi individualizării unor trăsături psihologice la nivel unui întreg popor sau comunităţi etnice, la care autorul o adaugă în completare şi pe cea a interetnicităţii, ca domenii de cercetare de larg interes european.

53

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Studii de socio-psihologia transportului în comun
Autor: Manuela RUSU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 123 ISBN 973-7766-38-5 Din cele mai vechi timpuri transporturile au avut un rol deosebit de important în viaţa oamenilor. Pe lângă faptul că reprezintă o verigă importantă a sistemului socioeconomic, transporturile constituie factori de influenţare şi optimizare a activităţii umane. În reţeaua generală a transporturilor o pondere importantă revine transporturilor auto, care, după unanima apreciere a specialiştilor, vor cunoaşte o dezvoltare rapidă în deceniile următoare.

Consilierea gravidei şi a tinerelor mame
Autor: Ştefan Cojocaru (coord.) Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 66 ISBN 973-7766-21-0 Consilierea gravidei şi a tinerelor mame este un ghid inspirat de experienţa organizaţiei Holt România din cadrul programului de consiliere a gravidei şi a tinerelor mame şi abordează o serie de teme utile asistenţilor sociali.

54

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Stop Violenţa în familie
Autori: Monica ANCUŢA, Andreea CĂNILĂ, Mădălina CONSTANTIN, Gabriela MOISII, Marinela TĂTĂRĂŞANU, Cristina TOMA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 60 ISBN 973-7766-42-3 Din cuprins: Definiţii şi clarificări conceptuale, Profilul familiei afectate de violenţa, Abuzul asupra copilului forma particulară a violenţei în familie, Reţeaua profesională şi echipa multidimensinală de intervenţie, Intervenţie în situaţii de criză - Centrul pentru Ocrotirea Femeilor victime ale violenţei în familie.

Social Policy for Single Mother Families
Autor: Daniel HRISTODORESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 54 ISBN 973-7766-19-9 Volumul analizează sistemele de politici sociale destinate să îmbunătăţească calitatea vieţii în familiile monoparentale.

55

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Terapii familiale şi asistenţa socială a familiei
Autori: Monica ZAPODEANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 184 ISBN 973-978-166-072-1 Volumul de faţă îşi propune să analizeze schimbarea ca proces fundamental în practica de asistenţă socială, pornind de la concepţia că, indiferent în ce situaţie se află clientul (fie el individul, familia sau o comunitate), schimbarea, cel puţin a punctului de referinţă, poate duce la ameliorarea dacă nu rezolvarea problemei.

Designul propunerilor de finanţare
Autor: Ştefan COJOCARU (coord.) Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 516 ISBN 973-7766-16-4 Din Cuprins: Forme ale proiectării sociale Stabilirea tipurilor de intervenţie Rezolvarea problemelor sociale prin intermediul proiectelor de intervenţie Delimitări conceptuale: proiect de intervenţie, propunere de finanţare, program, paşi în elaborarea propunerilor de finanţare, viziunea şi scopul, stabilirea grupului ţintă şi beneficiarilor, elaborarea titlului proiectului, criterii pentru stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor.

56

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Copilul instituţionalizat între protecţie şi abuz
Autori: Ionel BRĂTIANU, Cristinel ROŞCA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 400 ISBN 973-7766-30-x Volumul Copilul instituţionalizat între protecţie şi abuz realizează o analiză comparativă a sistemului de protecţie socială a copilului instituţionalizat din România, cu toate rezultatele, implicaţiile şi urmările ce au decurs de-a lungul celor aproape 15 ani de reformă în domeniu.

Asistenţa socială a mamelor adolescente
Autor: Petronela ŞERBAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 316 ISBN 973-7766-29-6 Volumul „Asistenţa socială a mamelor adolescente” este structurat în două părţi: una teoretică şi alta practică În primele două capitole autoarea a definit conceptul de familie, teoriile cu privire la monoparentalitate, a analizat diversele tipuri de familie. În cel de-al treilea capitol a fost definit fenomenul de monoparentalitate şi au fost descrise tipurile de familii monoparentale. Cel de al patrulea capitol şi-a îndreptat atenţia asupra părinţilor adolescenţi şi implicaţiile pe care le poate avea o sarcină timpurie.

57

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Şomajul. Anxietatea şi frustraţia la persoanele şomere
Autor: Corina COCHINESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 150 ISBN 973-7766-28-8 Volumul prezintă o abordare teoretică asupra problematicii psihosociale a şomajului, cu accent pe fenomenele de anxietate şi frustraţie. În cuprinsul cărţii se regăseşte o cercetare practică cu privire la corelaţia dintre şomaj şi incidenţa anxietăţii şi frustrării la persoanele şomere.

Maltratarea copilului între cunoaştere şi intervenţie
Autor: Mădălina CONSTANTIN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 300 ISBN 978-973-166-074-5 Volumul prezintă un set de teorii socio-psihologice asupra fenomenului abuzului fizic şi a neglijării copilului, ca forme de maltratare. Volumul de faţă îşi propune delimitarea abuzului fizic asupra copilului de celelalte forme de abuz, începând cu încadrarea acestei forme de abuz în sfera mai largă a conceptului de maltratare, şi terminând cu specificul intervenţiei în astfel de cazuri.

58

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Imaginea persoanei cu handicap în presa scrisă
Autor: Daniela DUMITRESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 124 ISBN 973-7766-25-3 Lucrarea de faţă poate să trezească interesul pentru o problemă care are la nivel social o reprezentare negativă, aşa cum se va vedea din analiza chestionarelor şi articolelor de ziar. Autoarea îşi doreşte ca lucrarea să aducă o nouă viziune mai apropiată de realitate şi să reprezinte un punct de plecare către alte studii din acelaşi domeniu.

Secte sinucigaşe
Autor: Iulian DAMIAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2005 Nr. pag. 160 ISBN 978-973-7766-36-9 Cercetarea sociologică a fenomenului se impunea ca atare pentru a sublinia dimensiunea reală a acestuia, implicaţiile sale, faţă de siguranţa cetăţenilor pe de o parte, şi faţă de libertatea de exprimare a convingerilor religioase pe de altă parte.

59

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Dezvoltarea comunităţilor etnoculturale. Integrare europeană şi interculturalitate
Autori: Vasile MIFTODE, Daniela NACU, Ştefan COJOCARU, Antonio SANDU Editura Expert Projects (coediţie) Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2004 Nr. pag. 128 ISBN 973-86263-1-5 Volumul prezintă aspecte teoretice şi metodologice cu privire la protecţia minorităţilor naţionale, considerând dezvoltarea comunitară şi dezvoltarea durabilă ca principal factor de realizare a unei protecţii eficiente a grupurilor minoritare.

Repere socio-pedagogice ale schimbării în sistemul educaţional
Autori: Daniela COJOCARU (coord.) Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2004 Nr. pag. 108 ISBN 973-7766-10-5 Volumul prezintă modalităţi şi strategii de implementare a schimbării în domeniul instituţiilor educaţionale. Investigarea vieţii organizaţionale şi aici şcoala nu face exceptie, trebuie să înceapă cu APRECIEREA. Acest principiu asumă faptul că prima sarcină a cercetătorului este aceea de a descoperi, descrie şi explica acele inovaţii sociale.

60

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Analiză instituţională prin cercetare acţiune Comunitatea Italiană din România
Autori: Antonio SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2004 Nr. pag. 168 ISBN 973-7766-12-1 Problematica relaţiilor interetnice pune în faţa sociologului o problemă de conţinut , cât şi o dimensiune metodologică identificarea celor mai precise tehnici şi instrumente de analiză a relaţiilor inter-etnice. În ţara noastră există peste 23 de minorităţi etnice, dintre care 18 sunt recunoscute ca minorităţi tradiţionale, şi ca atare reprezentate în Parlamentul României, printr-o organizaţie reprezentativă.

Acţiune socială prin strategii educaţionale
Autori: Ştefan COJOCARU (coord.), Stela COMAN (coord.), Antonio SANDU (coord.) Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2003 Nr. pag. 242 ISBN 973-85922-6-7 Complexitatea problemelor sociale relevă necesitatea intervenţiilor de natură educaţională. Autorii volumului “Acţiune socială prin strategii educaţionale”, îşi propun prezentarea aspectelor teoretice, metodologice, dar şi pragmatice de derulare a intervenţiei sociale în domenii precum educaţia parentală, reintegrarea socială a persoanelor cu risc delincvenţional.

61

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Asistenţa maternală pentru copilul seropozitiv HIV
Autori: Fundaţia Alături de voi Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2003 Nr. pag. 164 ISBN 973-86187-1-1 Dincolo de toate prejudecăţile legate de contactele cu persoane seropozitive, realitatea a demonstrat că acestea sunt de multe ori neîntemeiate. Răspunsul familiilor care doresc să îngrijască şi să educe copii cu astfel de probleme demonstrează interesul pe care comunitatea îl manifestă pentru această problemă socială, dorinţa de a veni în sprijinul semenilor. Asistenţa maternală încearcă o reconstrucţie a sistemului social în care să se dezvolte copilul în dificultate.

Elaborarea proiectelor
Autor: Ştefan COJOCARU Editura Expert Projects Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2003 Nr. pag. 130 ISBN 973-86263-0-7 Volumul „Elaborarea Proiectelor” este un real sprijin atât pentru studenţii secţiilor de sociologie şi asistenţă socială, cât şi pentru practicienii din domeniul social antrenaţi în această activitate. El reprezintă o resursă de informare şi documentare pentru toţi cei care doresc să schimbe ceva, pentru cei care speră să atragă fonduri pentru derularea unor programe, pentru cei care intenţionează să dezvolte strategii pe termen lung în diferite arii de intervenţie.

62

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Tratat de metodologie sociologică Tehnici de investigaţie de teren Elaborarea proiecteor de intervenţie
Autor: Vasile MIFTODE Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2003 Nr. pag. 500 ISBN 973-85922-9-1 Volumul prezintă sistematizat şi organizat metodele şi tehnicile investigaţiei sociologice, de la cele tradiţionale precum observaţia, interviul, documentarea, împreună cu tehnicile de investigare a opiniilor despre fapte, chestionar, scale etc, precum şi tehnici moderne specifice: metoda reţelelor, metoda proiectului de intervenţie, metoda Cercetare-Acţiune, împreună cu o serie de tehnici de cercetare calitativă a socialului.

Caietul educatorului specializat
Autori: Ştefan COJOCARU, Pintilie PENCIUC, Ion SERBINA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2002 Nr. pag. 430 ISBN 973-85922-5-9 “Caietul educatorului specializat” reprezintă un instrument de lucru pentru personalul care lucrează în centrele de plasament. Totodată, acest caiet, mergând pe linia trasată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, se constituie ca un sprijin acordat celor care se ocupă de educaţia copiilor şi tinerilor din aceste centre.

63

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Ghiduri de bună practică în asistenţa socială a copilului şi familiei
Autor: Holt România, Ştefan COJOCARU (coord.) Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2002 Nr. pag. 377 ISBN 973-85194-8-9 Bazată pe experienţa Organizaţiei Holt România de dezvoltare de programe sociale în domeniul protecţiei şi bunăstării copilului volumul conţine informaţii cu caracter teoretic, metodologic şi practic în domenii precum: Intervenţii în situaţie de criză, Consilierea familiilor cu copii seropozitivi, Asistenţa maternală, Adopţia naţională.

Populaţii vulnerabile şi fenomene de automarginalizare. Strategii de intervenţie şi efecte perverse
Autori: Vasile MIFTODE (coord.), Maria COJOCARU, Ştefan COJOCARU, Daniela GÎRLEANU, Gabriela IRIMESCU, Conţiu ŞOITU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2002 Nr. pag. 410 ISBN 973-85194-4-6 Solidaritatea socială sau comunitară prezintă mai multe sensuri apărute odată cu evoluţia societăţii şi cu stabilizarea unor valori şi standarde colective. În primul rând este vorba despre sensul comun al solidarităţii, manifestat la nivel general prin sentimentul de apartenenţă la un grup şi prin datoria conştientizată astfel de a apăra cauzele comune cu ceilalţi membri, de a- i ajuta la nevoie şi de a promova valori aspiraţii cu aceştia.

64

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Ghidul tinerelor mame
Autori: Holt-Romania, Irina ANGHELESCU, Luminiţa COSTACHE, Lăcrămioara GANEA, Felicia GURGHIAN, Sidonia MAXIM, Cristina MUREŞAN, Cristina VAMEŞU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2002 Nr. pag. 58 ISBN 973-85194-5-4 Venirea pe lume a unui copil – o nouă viaţă care aduce cu sine multe bucurii, încununarea unor aşteptări, dar şi multiple responsabilităţi faţă de noul rol pe care-l vor îndeplini părinţii copilului.

Asistenţă şi intervenţie socială
Autori: Antonio SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2002 Nr. pag. 139 ISBN 973-85922-8-3 Volumul prezintă o serie de teorii şi modele ale Asistenţei Sociale, insistând asupra elementelor de ordin metodologic. Ca tehnici de intervenţie ne sunt prezentate modelele “casework” – al “lucrului de caz” cum traduce autorul acest termen, consilierea nondirectivă şi ca macropractică Asistenţa Socială prin programe.

65

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Asistenţa maternală pentru copilul de vârstă mică. Metodologie, standarde, proceduri
Autor: Holt-Romania Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2002 Nr. pag. 136 ISBN 973-85922-3-2 Lucrarea are aplicaţii practice în domeniul asistenţei sociale şi se adresează specialiştilor care lucrează în domeniul protecţiei copilului şi a familiei, factorilor de decizie, asistenţilor maternali, celor care sunt cuprinşi în diferite programe de formare profesională.

Adopţia naţională. Metodologie, standarde, proceduri
Autori: Holt România, Cristina ANDREICA, Ştefan COJOCARU, Luminiţa COSTACHE, Dana ISAC, Ruxandra POLYSU, Daniela STAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2002 Nr. pag. 102 ISBN 973-85922-2-4 România este o ţară în care adopţia a fost cunoscută ca o practică de ocrotire a copiilor. Încă din societatea românească tradiţională găsim ideea existenţei unor copii de suflet alături de cei de sânge. În regimul comunist, ca urmare a schimbărilor socio-economice şi culturale, adopţia devenise o soluţie pentru cuplurile fără copii, scopul adopţiei fiind acela de a găsi un copil pentru o familie.

66

Ştiinţe Politice şi Studii Europene

67

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Logos - Universalitate - Mentalitate - Educaţie - Noutate : conferinţă internaţională : Iaşi, 2011 Vol. 5. : Secţiunea Ştiinţe politice şi Studii europene
Autor: Asociaţia Lumen Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2011 Nr. pag. 184 ISBN 978-973-166-260-2 Din cuprins: Cultura europeană sau identitatea diversităţii; Litispendenţa Comunitară; Propagandă şi manipulare, seducţie sau convingere?; Locurile memoriei. Intelectualii şi rolul lor în definirea identităţii europene; Valori în procesul politicilor publice; EU Africa Joint Action Plan 2011-2013. A WinWin game?

Britishness and multiculturalism. An essay on post-Imperial Nostalgia
Autor: Gabriel ROMAN - BARBUTI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2011 Nr. pag. 104 ISBN 978-973-166-249-7 The present paper has as its main theme the attempt of trying to define the concept of Britishness, both from its national and imperial perspective, and to analyze its complex relationship to such issues as ethnicity and culture, especially in the post-war period.

68

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Primele 100 de zile ca primar în România
Autor: Cristina CATANĂ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 278 ISBN 978-973-166-183-4 Istoria reglementărilor referitoare la statutul primarului este elocventă pentru starea de permanentă căutare a unei soluţii mai bune. Nevoia de avea o administrare locală eficientă şi în consonanţă cu reglementările privind autorităţile centrale, pe de o parte, dar şi cu particularităţile comunităţii au făcut ca acest domeniu să fie unul cu schimbări frecvente de organizare şi de poziţionare în raport cu puterea centrală.

How Free is the Freedom of Movement?Transitional Arrangements and Beyond
Autor: Mădălina COŢIU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 118 ISBN 978-973-166-200-8 The founding fathers created the European Union as a space of freedom and justice, which by bringing peace and economic prosperity was meant to prevent Europe from ever facing the destruction caused by the two World Wars. At first the emphasis was placed on the economic integration and one of its key elements was represented by the freedom of movement.

69

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Genocidul din Armenia. Ideologie şi negare
Autor: Alexandra COŢOFANĂ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr.pag. 154 ISBN 978-973-166-196-4 Genocidul armenesc se diferenţiază de toate celelalte din istorie prin faptul că a rămas nerecunoscut. Aceasta este caracteristica de care este urmărit de 94 de ani, indiferent cât de mari sunt eforturile comunităţii armeneşti de pretutindeni de a termina procesul negaţionist pe care Turcia l-a ridicat la rangul de politică naţională şi pe care îl foloseşte în relaţiile cu orice stat sau entitate care aduce în discuţie evenimentele declanşate în 1915.

Democratie Virtuală
Autor: Gabriela CRETU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 170 ISBN 978-973-166-212-1 Pusă sub semnul unui pragmatism care este doar forma deghizată a unor interese oligarhice, politica nu-i mai atrage pe cetăţeni; mai rău; îi alungă. Rata participării la vot a scăzut în douăzeci de ani de la optzeci şi cinci la mai puţin de treizeci de procente. Încrederea în instituţiile democraţiei s-a deteriorat şi mai puternic.

70

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Perspective culturale şi politice asupra evenimentelor din 1968
Autor: Bogdan Alexandru CHELARIU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi. 2009 Nr. pag. 110 ISBN 978-973-166-157-5 “Şi în artă apare această mişcare ce exaltă şi neagă în acelaşi timp”, va spune Albert Camus despre revoltă. Citându-l pe Nietzsche, care spune că artistul nu tolerează realul, Camus va adauga că, în acelaşi timp, nici un artist nu se va putea dispensa de real, fiindcă tocmai creaţia artistică reprezintă „exigenţa unitaţii şi refuzul lumii”. Camus remarcă ostilitatea faţă de artă manifestată în decursul istoriei de mulţi partizani ai revoluţiilor.

Aspecte geopolitice şi geoeconomice ale formării şi destrămării sistemului colonial enlgez
Autor: Vadim CUJBĂ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 141 ISBN 978-973-166-158-2 Scopul lucrării este de a reda prin aspectele economice şi geopolitice ale sistemului colonial britanic mecanismul de funcţionare a unui organism politic complex prin structura sa, care a reflectat etapele de dezvoltare ale imperiului din punct de vedere politic şi economic şi inclusiv al relaţiilor cu alte puteri coloniale.

71

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Deschideri postmoderne în ştiinţele politice
Autori: Camelia ENACHE, Lorand GERGELY, Alexandra PETRESCU, Cătălin ROGOJANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 108 ISBN 978-973-166-139-1 Din cuprins: Analiza războiului din Bosnia Herţegovina; Negocieri privind statutul transnistriei; Procesul de „nation building” şi asociaţionismul universitar din europa est – centrală; Women and fascism in Romania; „Relaţia specială” dintre biserica romano – catolică poloneză şi serviciile secrete comuniste.

Între mit şi realitate. Lupta pentru Ţara Sfântă
Autor: Raluca RUS Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 250 ISBN 978-973-166-160-5 Cartea de faţă reprezintă o încercare curajoasă de abordare a unei problematici de mare complexitate a scenei politice internaţionale actuale – cea a conflictului arabo-israelian din Orientul Mijlociu– prin oglinda reflectoare, nelipsită de un inevitabil grad de refracţie a realităţii, reprezentată de o opinie publică – cea românească a anilor ’90 – puternic marcată de o deloc uşoară perioadă de tranziţie, care îşi pune amprenta asupra percepţiei evenimentelor din domeniul relaţiilor internaţionale contemporane.

72

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Liberalism şi dezvoltare. Principii pentru e educaţie liberală
Autor: Elena FILIP Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 142 ISBN 978-973-166-151-3 Liberalismul a fost şi a rămas un subiect generos, de dispută teoreticodoctrinară. In plus, sugerând o politică şi un sistem de dezvoltare, a fost, de departe, concurentul redutabil al celuilalt sistem cu anvergură-comunismul. Privind retrospectiv, reuşita aparţine pe de-a întregul liberalismului.

Family Background Influnece on Romaninan’s Youth Voting Behaviour
Autor: Corina MORUŢAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2009 Nr. pag. 134 ISBN 978-973-166-159-9 In nowadays society, politics represent a matter of great concern for people all over the world. There is a tremendous variety of attitudes, options, opinions and beliefs with regard to politics, across different cultures, which shape the similarities and differences among individuals, and implicitly the society in which they live.

73

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Machiavelli and the Legitimization of the Realism in International Relations
Autor: Ioana PETRE Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2009 Nr. pag. 99 ISBN 978-973-166-165-0 The conceptual delineation between the sphere of political ideas and political activity has never represented a strong borderline for the continuous processes and influences that were exerted from one part to the other. In numerous occasions, political ideas were practically transformed into genuine guidelines that were intended to facilitate the art of statecraft for those that were in the ruling position.

Interesat de „City Branding?” Despre branding de oraş în contextul evenimentului „Capitala Culturală Europeană”
Autor: Andra Cristina BOTNARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 233 ISBN 978-973-166-156-8 De ce „branding de oraş" şi de ce „în contextul CCE"? întrucât, în societatea contemporană, tendinţa de „a brandui" orice a devenit din ce în ce mai frecventă, considerând drept „branduri" chiar anumite locuri- ţări, regiuni sau oraşe. Brandingul de oraş este un subiect pe cât de nou, pe atât de controversat şi dificil.

74

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Identitate europeană. Reprezentări sociale
Autor: Andreea ENACHE Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 279 ISBN 978-973-7766-79-3 Departe de a fi un concept finit sau măcar unul relativ epuizabil printr-o descriere sistematică, identitatea europeană este un concept în plin proces de construcţie , un proces care este activ atât pe dimensiunea topdown, cât şi pe cea bottom-up.

Cercetarea politicilor sociale
Autor: Ana-Maria PREOTEASA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 207 ISBN 978-973-166-150-6 Conceptul de politică socială este unul foarte larg, iar experienţa mea de cercetător în domeniul politicilor sociale m-a făcut să mă întreb adesea dacă nu există posibilitatea includerii într-un cadru sistematizat a principalelor abordări ştiinţifice ale domeniului.

75

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Studii europene. Analize multidimensionale
Autori: Octavian ARON, Lidia MÂNDRU, Elena STAN, Antonio SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 91 ISBN 978-973-166-031-8 Din cuprins: Scopul terapeutic al devianţei în literatura română; Uniunea europeană- diversitate cultural- artistică şi manifestări politice identice; Societatea, teatru al convenienţelor; Bureaucracy and the role of law: a comparative perspective; Countries in Mirror: Reflections of Lustrationin the Cyech Republic and Romania Rolul Comisiei.

L’avis conforme du Parlement Européen pour l’adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne
Autor: Camelia ENACHE Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 105 ISBN 978-973-166-066-0 Le discours politique sur l’idée de l’Europe est aujourd’hui massivement pénétré d’un besoin de réflexion critique loin des seules discussions techniques concernant la construction européenne. Par exemple, Jacques Delors constate que la construction de l’Europe relève d’une « vision à long terme » consistant a conduire les peuples dans la direction d’un horizon.

76

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Dimensiuni psiho-sociale ale integrării europene: o analiză a reprezentărilor stereotipe dinamice în relaţiile inter-grup
Autor: Vlad - Petre GLĂVEANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 221 ISBN 978-973-166-063-9 Tema diferenţelor dintre indivizi este una dintre preocupările majore ale psihologiei clinice. Diferenţele dintre culturi şi contexte sociale, factori de prim rang în modelarea personalităţii umane, constituie o arie fundamentală a psihologiei sociale şi culturale. Fiecare dintre noi este unic dar nu avem toţi aceeaşi capacitate de a accepta această diversitate, nu suntem în aceeaşi măsură toleranţi face de cei care „nu sunt ca noi”.

Uniunea Europeană, Imperiile Antice şi Imperiile Medievale
Autor: Mădălina Virginia ANTONESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 567 ISBN 978-973-166-090-5 Lucrarea de faţă, în varianta sa îmbogăţită, reactualizată, care ţine cont de evoluţia UE din 1993 până la momentul actual, în 2007, este prima parte dintr-un set de cărţi având la bază o teorie personală referitoare la natura imperială a UE.

77

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Forme de participare politică a minorităţilor naţionale în contextul Uniunii Europene
Autor: Sanda FĂRCAŞ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 302 ISBN 978-973-166-091-2 Parcursul urmat de această lucrare transgresează tiparul majorităţii analizelor în domeniu (studii, rapoarte de ţară) care se concentrează aproape exclusiv asupra celor mai proeminente minorităţi naţionale din punct de vedere cantitativ: maghiarii şi rromii.

Muslims in Europe. The European Union Solving Social Conflicts
Autor: Alexandru BALAŞ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 187 ISBN 978-973-166-058-5 European Union’s conflict transformation approaches are best known in the framework of the Europeanization process of Central and Eastern Europe. Little is known about the European Union’s 3rd party structural transformation intervention into the social conflicts taking place inside the European Union. Many Member-States of the European Union experienced over the last decade an increase in the social conflict involving Muslim communities. The E.U.’s bodies and institutions are the most suited to address such an European-wide conflict.

78

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Teoria complexului regional de securitate: complexul de securitate european
Autor: Dumitru- Cătălin ROGOJANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 160 ISBN 978-973-166-030-1 Aproape că nu mai stârneşte controversa să spui că abordările tradiţionale despre securitate au avut (şi în mintea multora încă mai au) o fundamentare îngustă. Această ipoteză nu înseamnă totuşi că există un consens asupra felului în care ar trebui să arate o concepţie cu o bază mai largă. Totuşi, trecerea în revistă a terenului pe care trebuie construită orice viziune mai nuanţată este un exerciţiu folositor şi antrenant, pe care am încercat să îl realizăm pe parcursul acestui demers ştiinţific.

Femeile sunt de vină
Autor: Gabriela CREŢU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 181 ISBN 978-973-166-120-9 Trei femei Astăzi m-am ciocnit de existenţele a trei femei. 9 am - Ileana; 18 ani; căsătorită; însărcinată în şase luni; urâtă de soacră; bătută crunt de soţ; copilul omorât; ajunge la spital în stare gravă; el e luat în evidenţă(!) de Serviciul de Combatere a Violenţei în Familie; ea ar vrea să divorţeze, dar nu vrea ca el să ajungă la închisoare. Abia a început viaţa şi a suferit pentru două......

79

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Urăsc realismul politic!
Autor: Gabriela CREŢU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 181 ISBN 978-973-166-121-6 Am trăit un moment de profundă revoltă la începutul acestui an. Au fost multe dezbateri dificile în Grupul socialist; niciuna care să-mi creeze insatisfacţia şi tristeţea pe care mi le-au generat dezbaterea despre recunoaşterea Kosovo. Nu dezbaterea în sine. Ea a fost, aş putea spune, excelentă; intervenţii multe; argumente şi mai multe; concluzii individuale bazate pe valori şi principii, în majoritatea lor.

Decentralization And State Capacity. Pathways for State in reform in Postcommunist societies
Autor: Todor ARPAD Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2008 Nr. pag. 93 ISBN 978-973-166-010-3 The scope of the present approach is twofold. First, it will try to analyze whether the post- communist transitions were very different from other transitions from autocratic rule (see Schneider and Schmitter 2003 for a debate on the subject) by attempting to adjust a theoretical apparatus developed for other uses and to apply it irrespective of the degree of democratization.

80

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Problema kurdă în contextul crizelor irakiene
Autor: Valentina-Tania SECHEŞAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2008 Nr. pag. 137 ISBN 978-973-166-106-3 Problema kurdă în contextul crizelor irakiene este o lucrare care merită să fie lecturată de oricine doreşte să încerce să descrifreze complexitatea relaţiilor internaţionale din Orientul Mijlociu şi nu numai. În Orientul Mijlociu, trecutul şi prezentul se întrepătrund, neliniştitor, cu viitorul, în tonuri gri, cu raze de speranţă venind din angajamentul comunităţii internaţionale.

Tranziţia postcomunistă ca discurs
Autor: Bogdan DRAGOŞ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2008 Nr. pag. 140 ISBN 978-973-166-065-3 După cum notează şi autorul studiului de faţă, miezul metodologic al întregului proiect este reprezentat de arheologia lui Michel Foucault. Dar cum putem defini acest vast spaţiu al travaliului foucaldian, care sunt reperele la care ne putem referi atunci cand facem apel la ceea ce vom numi arheologie?

81

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

The image of New York as quintessence and unique reflection of urban America -An analysis of the city’s emergence in the post World War II period
Autor: Ioana IACOB Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2008 Nr. pag. 153 ISBN 978-973-166-099-8 In its unremitting quest for the elusive destination of an ‘allencompassing’ locus, the American city forges a panoramic view dominated by a history of diversity and cosmopolitan specificity.

Deliberative Democracy in a Diverse Europe - From Theory to Practice
Autor: Carmen Gabriela GREAB Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2008 Nr. pag. 106 ISBN 978-973-166-048-6 The nature of democracy has been debated for several millennia as philosophers and other thinkers have speculated about what it is, what might become, and what is supposed to be. Compared to competing forms of government and methods of organizing society, democracy worked rather well by the values most theorists and idealists have held to be important. Consequently, democracy produced societies that have been humane, flexible, productive, and vigorous.

82

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Negocieri în Kosovo. Acordul de la Rambouillet (1998- 1999)
Autori: Camelia ENACHE, Ion Tudor COMAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2008 Nr. pag. 108 ISBN 978-973-166-084-4 Problema unei istorii comune a balcanilor, una care transcede ideea naţională ce precede modernitatea, presupune o mare atenţie şi o bună înţelegere a lucrurilor. Aceasta cu atât mai mult cu cât statele spaţiului despre care vorbim nu sunt întotdeauna descriptibile printr-o singură cultură sai identificabile doar prin practicile şi moştenirile derivate dintr-o singură doctrină religioasă.

România şi conflictul israelianopalestinian
Autor: Raluca RUS Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2008 Nr. pag. 230 ISBN 978-973-166-046-2 Cercetarea de faţă îşi propune o analiză a relaţiilor statului român cu Israelul şi Organizaţia de Eliberare Palestiniană (OEP) desfăşurate în perioada 1948-2000. Studiul tratează originea raporturilor, evoluţia şi domeniile în care cooperarea româno-israeliană şi româno-palestiniană a luat amploare, atitudinea Statelor Unite, a Rusiei şi a ţărilor membre ale blocului sovietic, reflectarea acestor evenimente în media românească şi în cea străină, precum şi atitudinea opiniei publice româneşti.

83

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Institutional Design And Party Development in Post Communist States. The Key- Role of National Parliaments
Autor: Sergiu GHERGHINA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2007 Nr. pag. 161 ISBN 978-973-1703-45-9 The topic approached in this book was inspired by a course on Central European Politics in the fall semester of the academic year 2005- 2006, attended at Central European University, Budapest.

The Economic Dimension of Russian Foreign Policy in Central Asia After 9/11. Pursuing and Promoting Energy Diplomacy
Autor: Andreea MOCANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2007 Nr. pag. 84 ISBN 978-973-1703-81-7 Since he become president, Vladimir Putin had two important points on his policy agenda, which he has tried to fully maximize. Firstly, he intented to pursue a foreign economic policy and secondly to preserve Russia s economic interests, aiming therefore to achieve WTO membership.

84

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Evoluţia relaţiilor ruso-americane din perspectiva dezbaterii multilateralism/ unilateralism
Autor: Angela GRĂMADĂ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2007 Nr. pag. 86 ISBN 978-973-166-014-1 În discursurile despre relaţiile internaţionale, ne-am obişnuit să folosim mai multe clişee: atunci când vorbim despre sistemul internaţional întrebuinţăm, chiar şi după terminarea războiului rece, termenii de unipolaritate, bipolaritate, multipolaritate. Este doar o deprindere sau o realitate?

Consecinţele extinderii NATO asupra Europei de Sud- Est
Autor: Natalia RUSU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2007 Nr. pag. 105 ISBN 978-973-1703-90-9 Originalitatea ştiinţifică a lucrării. Lucrarea de faţă reprezintă o abordare a unei probleme care poate fi dezbătută la infinit şi să se ajungă la multiple şi diverse rezultate şi concluzii. Nu este una dintre primele încercări de analiză a securităţii Republicii Moldova şi a extinderii NATO ce şi reprezintă obiectul de cercetare.

85

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Impactul procesului de aderare la Uniunea Europeană asupra administraţiei publice din România
Autor: Mădălina IVĂNICĂ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2007 Nr. pag. 344 ISBN 978-973-1704-39-5 Literatura de specialitate din România duce o lipsă acută de lucrări care să trateze un asemenea subiect. Lucrările de referinţă în domeniu tratează fie aspecte de ordin general privind integrarea României în structurile Uniunii Europene, fie doar aspecte secvenţiale care acoperă şi adâncesc cercetarea unei anumite teme.

Globalizare şi securitate economică
Autor: Lavinia FLOREA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 183 ISBN 978-973-1703-41-1 Globalizarea este un subiect la modă, omniprezent în discursul mediatic, în literatura de specialitate, dar şi în conversaţiile cotidiene. Opiniile exprimate despre acest set de procese care marchează toate aspectele vieţii noastre sunt adesea antagonice, de aceea, pentru o mai bună înţelegere a globalizării, am simţit nevoia unei analize personale şi obiective.

86

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Puterea Statelor Unite ale Americii în plan global
Autor: Adriana VASILE Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 107 ISBN 978-973-1703-40-4 Se spune că poţi să-i invidiezi pe americani, să-i admiri, să-i combaţi, dar nu poţi să-i ignori. În ciuda erodării puterii americane, SUA rămân în continuare singura superputere pe plan global, în termeni de putere fizică, politică, economică, militară şi culturală.

Protecţionismul şi liberalismul - două megatendinţe în gândirea economică modernă şi contemporană
Autor: Eugenia LOZINSCHI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 61 ISBN 978-973-1703-95-4 Protecţionismul a constituit şi constituie un fenome prezent al economiei mondiale, una din ideile pe care este fundamentată viziunea economică dată fiind concretizată în concepţia potrivit căreia în schimburile economice internaţionale, pentru cei ce nu deţin o parte importantă pe plan internaţional, singura cale de a se ridica la valoarea „adversarilor” săi este protejarea temporară, cel puţin, a acelor sectoare economice naţionale care au şanse reale de a progresa şi de a deveni imune faţă de o concurenţă directă din exterior.

87

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Research in Political Sciences and Administration
Autor: Cristina Elena RĂDULEA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 106 ISBN 973-166-057-7 Both researchers and politicians are more and more discussing the desirable institutional shape of the Union in terms of parliamentarism and presidentialism. That is, should the EU be a parliamentary or a presidential political system? However, little research has clearly established what kind of political system the EU is, and specific criteria for assessing the European polity in terms of parliamentarism – presidentialism have never been applied.

Între conflict şi economie
Autor: Zsuzsanna KACSO Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 132 ISBN 978-973-1703-80-0 La momentul actual există numeroase conflicte şi crize pe plan internaţional care necesită intervenţie. Pentru acestea, comunitatea internaţională a format nenumărate mecanisme de rezolvare, unele eficiente altele mai puţin, unele care au ca scop încetarea ostilităţilor prin semnarea unor documente.

88

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Despre Europa
Autori: Mădălina Virginia ANTONESCU, Anamaria BOBOC, Tomiţă CIULEI, Mădălina CONSTANTIN, Paula-Daniela GÂNGĂ, Victor IONESCU, Cristina-Maria LADARU, Cătălina LOMOŞ, Ioana MANOLESCU, Daniel MĂCIUCĂ, Iulia Elena NANU, Antonio Ştefan SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 474 ISBN 978-973-1703-09-1 Procesul de integrare europeană devenit ireversibil pentru România este pe de o parte o deschidere firească, o adevărată schimbare la faţă a României, pe de o parte o provocare pentru o schimbare profundă la nivelul noutăţilor şi reperelor pe care România îşi bazează dezvoltarea viitoare.

Integrare, naţiune, identitate
Autor: Corina Nicoleta GUGULUŞ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 133 ISBN 978-973-1703-23-7 Prezenta lucrare conţine studiul relaţiei dintre integrare, naţiune şi identitate. Aceasta este o temă de actualitate în condiţiile procesului de integrare europeană când se vorbeşte din ce în ce mai mult despre identitate naţională şi europeană.

89

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Investiţiile străine directe şi restructurarea economiei româneşti în contextul integrării europene
Autor: Raluca PRELIPCEANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 193 ISBN 973-7766-57-1 Volumul de faţă, cu titlul Investiţiile străine directe şi restructurarea economiei româneşti în contextul integrării europene, abordează un subiect intens dezbătut în lumea academică din ţară şi din străinătate, ca urmare a manifestării sale explozive de la mijlocul anilor 80.

Perspectives on the challenges and opportunities of the future EU enlargement towards CEEC
Autor: Salomeea ROMANESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 128 ISBN 978-973-7766-78-6 The hypothesis: for all the progress in the construction of the new identity of European Union, the European Civil Society (resistance against the coercive European Political Society) cannot accept “the embedded neoliberalism” (the EU s actual hegemonic Project) without finding real solutions for so- called “social fracture” of globalization and this represents a big threat to the soft security model of Europe. This research is based on the neo- Gramscian integrative theoretical perspective.

90

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Creare şi deturnare de comerţ datorită extinderii Uniunii Europene. Analiză econometrică
Autor: Florentina PARASCHIV Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 110 ISBN 973-7766-45-8 Tendinţele actuale ale economiei mondiale se caracterizează prin instituţionalizarea reglementărilor de politică comercială, ca urmare a formării unor blocuri comerciale ce stabilesc direcţiile principale ale comerţului mondial. În elaborarea politicilor comerciale, statele suverane, ţin cont de starea generală a economiei şi de tendinţele ce se manifestă în relaţiile economice internaţionale.

Cercetări multidimensionale în ştiinţele umaniste
Autori: Cristina COSTANDACHE, Costel DUMBRAVĂ, Antonio SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 169 ISBN 973-7766-47-4 Din cuprins: Liberalism şi dezvoltare, modele de univers – analiză a filosofiei ştiinţei, ”Eşti pe internet deci exişti”. In acest volum regăsim analizate teme precum: modernitatea liberală, raţionalismul modern, politica diferenţei, contestarea indiferenţei liberale, multiculturalism, dimensiuni ale Universului etc.

91

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Multidimensional Research in Humanistic Sciences
Autori: Eva GHEŢU, Mihai LUCACIU, Anamaria STROIA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 250 ISBN 973-7766-48-2 Table of contents: 1. Brave New world and Nineteen Eighty-Four from Text to Context Eva Gheţu 2. Women and the Romanian Greek Catholic Church - Mihai Lucaciu 3. Enviromental Policies Against Water Pollution in Romania Anamaria Stroia

Relaţia NATO PESC Confruntare pentru securitatea colectivă?
Autor: Zsuzsanna KACSO Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 130 ISBN 978-973-7766-82-3 La acest moment putem vorbi despre două paradigme, care conturează politica de securitate al fiecărui stat: dilema tradiţională a securităţii şi noua dilemă a securităţii. Potrivit dilemei tradiţionale a securităţii, actorii internaţionali, caută de obicei, securitatea unilaterală. În acest context, noţiunea de securitate unilaterală desemnează faptul că statele sunt interesate în mod exclusiv de propria securitate, fără a ţine cont de mijloacele cu care se poate atinge acest obiectiv.

92

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Partidul Democrat Evoluţia Partidului Democrat în perioada 2000-2004
Autor: Răzvan Victor PANTELIMON Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 188 ISBN 973-7766-52-0 Volumul urmăreşte în ce măsură concepte larg dezbătute în ştiinţa politică contemporană, şi care sunt utilizate tot mai mult pentru a analiza şi a înţelege realităţile politice prezente în societăţile dezvoltate, pot fi aplicate şi cazului românesc.

Cercetări, studii şi abordări în ştiinţele umaniste. Politologie
Autori: Manuela PARAIPAN, Simona Gabriela SÎNZIANU Costică DUMBRAVĂ, Salomeea ROMANESCU, Timea CSETNEK Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 177 ISBN 978-973-7766-73-1 Manuela Paraipan: Perspectivă asupra Drepturilor Omului; Simona Gabriela Sînzianu: Conflictul politic modern; Costică Dumbravă: Naţiuni şi naţionalisme; Salomeea Romanescu: Raporturile Comunităţii Europene cu ţările din Europa Centrală şi de Răsărit; Timea Csetnek: Rolul cooperărilor transfrontaliere din prisma integrării României în Uniunea Europeană

93

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

The weight of historical patterns, collective memory and historical legacies over the evolution of the Romanian democratization process
Autor: Cristina BUCUR Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 259 ISBN 978-973-1704-32-6 The subject approached by author Cristina Bucur is as fascinating, as it is anfractuous. The overthrow of the Communist regime in Romania in December 1989 had raised a countless number of questions regarding the existence or non-existence of democratic traditions in Romania, about the anti- Communist or anti-Ceausist character of the December 89 events. Cezar STANCIU

Conflictul din Orientul Apropiat în perioada 1948-2000
Autor: Raluca RUS Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 183 ISBN 973-7766-98-9 Studiul de faţă consacrat conflictului din Orientul Apropiat în perioada 1948-2000, reprezintă o panoramă a acestor cincizeci şi doi de ani caracterizaţi prin multiple conflicte şi tentative de instaurare a păcii. Dacă evoluţia evenimentelor din Orientul Apropiat a cunoscut, în special în ultimii ani, o hipermediatizare în România, numărul publicaţiilor care acoperă acest subiect rămâne extrem de redus.

94

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Relaţiile SUA-UE la începutul secolului XXI: noile raporturi transatlantice
Autor: Ana Maria STOIAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 183 ISBN 978-973-1703-04-6 Această lucrare, intitulată «Relaţiile SUA-UE la începutul secolului XXI: noile raporturi transatlantice», urmăreşte realizarea unei analize a relaţiilor dintre SUA şi UE la începutul secolului XXI. Cercetarea se concentrează, în principal, asupra dimensiunii politice, economice şi de securitate, relevante, în opinia noastră, în analiza relaţiilor transatlantice.

Provocări şi dileme ale intervenţiei umanitare după Războiul Rece. Studiu de caz: Bosnia-Herţegovina
Autor: Elena Lorena POPESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 163 ISBN 978-973-1703-18-3 Demersul ştiinţific al lucrării porneşte de la ipoteza conform căreia proliferarea noilor tipuri de conflicte în perioada post Război Rece a determinat o reconceptualizare a doctrinei intervenţiei în direcţia legitimării intervenţiei umanitare, în baza a două argumente: modificările conceptuale produse în planul suveranităţii- se produce un transfer treptat de la « suveranitatea ca autoritate» la « suveranitatea ca responsabilitate» şi extinderea conţinutului noţiunii de «ameninţare la adresa păcii şi a securităţii internaţionale ».

95

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Creştin –democraţia europeană şi creştin democraţia românească
Autor: Victor IONESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 144 ISBN 978-973-7766-75-5 Lucrarea d-lui Victor Ionescu “Creştin Democraţia Europeană şi Creştin Democraţia Românească” reprezintă o încununare în plan editorial a unei bogate experienţe profesionale, manageriale şi politice pe care domnul Victor Ionescu a acumulat-o în cei 5 ani de activitate profesională atât în administraţia publică cât şi ca preşedinte în Asociaţia Mişcarea tinerilor Europei ca membru al altor organizaţii, participant la seminarii naţionale şi internaţionale, cursuri, şcoli de vară etc.

Alianţe şi cooperări. Noi forme de internaţionalizare
Autor: Alexandra CĂLUGĂR Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 117 ISBN 978-973-7766-89-2 Aşa cum deschiderea lumilor noi a schimbat presupunerile vechii lumi, tot aşa „noul continent” a început să schimbe atitudinile cu privire la creare avuţiei naţiunilor şi la eforturile umane. Impulsul pentru explorare a venit tot din dorinţa de a înfăptui noi afaceri. Încă o dată, oameni curajoşi şi curioşi au descoperit noi modalităţi de viaţă, care schimbă radical modul de viaţă pe vechiul continent.

96

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Party Behavior in The European Parliament
Autor: Carmen Gabriela GREAB Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 105 ISBN 973-7766-58-x Volumul de faţă prezintă modalităţile pragmatice de acţiune ale partidelor în cadrul Parlamentului European. Sunt tratate probleme precum importanţa partidelor politice, constituirea partidelor şi a grupurilor parlamentare în Parlamentul European, impactul alegerilor europene asupra acţiunii partidelor în parlamentul European.

Participarea cetăţenilor în România. Implicarea factorilor economiei
Autor: Cristina NICOLESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 121 ISBN 978-973-7766-76-2 Prezentul studiu avansează ipoteza principală potrivit căreia statusul socio-economic individual influenţează decizia de a participa activ la viaţa socială şi politică şi alegerea actului participativ ce urmează a fi înfăptuit.

97

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

The Media Coverage of The Romanian Revolution
Autor: Andreea Raluca MAIEREAN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 95 ISBN 973-7766-56-3 This thesis focuses on the December 1989 Revolution that ended the dictatorship of Nicolae Ceauşescu in Romania. The research question explores the specificity and the consequences of the live coverage of the Revolution. In order to test, whether the television informed and mobilised people and, at the same time, legitimate the uprising, an empirical examination of the broadcast is conducted.

Tony Blair şi noul discurs laburist
Autor: Marina ROTARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2006 Nr. pag. 161 ISBN 973-7766-52-0 Scopul pe care şi-l propune autoarea acestui volum este de a identifica felul în care partidul New Labour (Partidul Laburist din Marea Britanie) a reuşit cel puţin din punct de vedere lingvistic, să-şi creeze propriul discurs politic cunoscut sub numele de A treia Cale. Autoarea a abordat discursul lui Tony Blair din perspectiva Analizei critice a discursului, prin urmare una axata pe analiza limbajului politic.

98

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Extrema dreaptă azi. Ideologie, discurs, electorat. Analiză econometrică
Autor: Lavinia FLOREA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2005 Nr. pag. 181 Calificarea lui Corneliu Vadim Tudor în turul 2 al alegerilor prezidenţiale din 2000 şi câştigarea de către formaţiunea sa politică, Partidul România Mare (PRM), a unei cincimi din locurile din Parlament a şocat opinia publică din România şi din străinătate, trăgând un semnal de alarmă privind pericolul extremist în ţara noastră.

Secretul preşedinţilor
Autor: Ana Maria POPA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2005 Nr. pag. 230 ISBN 973-7766-48-2

O analiză comparativă a discursurilor electorale ale candidaţilor la preşidenţia României comparativ cu cea a candidaţilor la preşidenţia Statelor Unite ale Americii, în cadrul confruntării electorale finale între candidaţi.

99

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Doctrina neomachiavelistă în contextual provocărilor globaliste
Autor: Mădălina Virginia ANTONESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2011, 2005 Nr. pag. 124 ISBN 973-7766-35-0 Volumul tratează într-o primă parte, o amplă problematică cu privire la noul concept american de securitate după 11 septembrie 2001. Sunt analizate germenii şi evoluţia noului concept american de securitate, noi ameninţări şi riscuri la adresa superputerii americane, evenimentele majore ale scenei istorice postbipolare, terorismul global şi "axa răului", statele rebele şi ameninţarea cu arme de distrugere în masă etc.

Politica agricolă comună. Din perspectiva recentelor propuneri de reformă şi a negocierilor purtate în cadrul OMC
Autor: Oana Mihaela SALOMIA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2005 Nr. pag. 77 ISBN 978-973-7766-41-5 Politica agricolă comună prezintă elementele semnificative cu privire la principalele măsuri de reformă adoptate, printre care iniţierea sistemului de plăţi unice, reforma celor mai importante organizaţii comune din piaţă, modificări aduse Politicilor Agricole Comune din perspectiva aderării celor noi 10 state.

100

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Integrare europeană prin educaţie multiculturală
Autori: Tudor GHIDEANU (coord.) Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2003 Nr. pag. 150 ISBN 973-86187-7-0 Postmodernismul apare ca o imputaţie şi ca dorinţă de depăşire valorică a modernismului, rămânând însă- nolens volens în sfera de comprehensiune a acestuia din urmă, Jean –Francois Lyotard, unul dintre campionii ideii despre dialectica acestei tentaţii înnoitoare, scrie despre Postmodernism :”El face parte în mod sigur din modern (...).

101

Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice

102

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Logos - Universalitate - Mentalitate - Educaţie - Noutate : conferinţă internaţională : Iaşi, 2011 Vol. 2. : Secţiunea Drept
Autor: Asociaţia Lumen Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2011 Nr. pag. 302 ISBN 978-973-166-257-2 Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în Materie de Imixtiune în Înfăptuirea Justiţiei; Considerations Regarding the Absence of Impediments to the Contracting of Marriage According to the Stipulations in the Family Code and Civil Code.

Logos - Universalitate - Mentalitate - Educaţie - Noutate : conferinţă internaţională : Iaşi, 2011 Vol. 4. : Secţiunea Ştiinţe economice şi administrative
Autor: Asociaţia Lumen Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2011 Nr. pag. 208 ISBN 978-973-166-259-6 Din cuprins: Competente economice în domeniul antreprenoriatului rural abordări si perspective actuale; Impactul Noilor Tehnologii Informaţionale Asupra Societăţilor Comerciale; Impactul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în transformarea organizaţiilor din sectorul serviciilor; Model pentru utilizarea optimă a resurselor materiale în sistemul de sănătate.

103

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Instituţii financiare internaţionale
Autor: Nadia Cerasela Aniţei Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2011 Nr. pag. 186 ISBN 978-973-166-262-6 Existenţa unui sistem monetar internaţional nu are sens doar în raport cu nevoia de asigura buna funcţionare a comerţului internaţional. Dacă toate ţările ar avea aceeaşi monedă, problema determinării cursului de schimb, adică operaţiunea care permite convertirea unei monede în alta, nu s-ar pune.

Drepturile minorului şi răspunderea pentru faptele sale
Autor: Daniel VASILE, Ionuţ Ciprian DASCĂLU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 139 ISBN 978-973-166-136-0 Publicarea lucrării de faţă urmăreşte acoperirea necesităţii minorului, acela de a avea drepturi, indiferent de etnie, naţionalitate, sex, vârstă, religie, boală, handicap şi alte criterii. Pe lângă dreturi, minorul trebuie să aibă şi obligaţii pe care trebuie să le respecte indiferent de etnie, naţionalitate, sex, vârstă, religie, boală, handicap şi alte criterii.

104

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Consideraţii generale privind infracţiunile contra vieţii
Autori: Daniel VASILE, Ionuţ Ciprian DASCĂLU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 91 ISBN 978-973-166-040-0 Infracţiunile contra vieţii se caracterizează, în principal, prin elementul lor material ce constă în atingerea valorilor sociale ocrotite de lege. Această atingere poate avea consecinţa cea mai gravă, adică stingerea vieţii şi desfiinţarea fizică a persoanei. Gradul de pericol social pe care îl reprezintă faptele incriminate sub denumirea generică de „omucidere” este deosebit de ridicat, ele punând în primejdie nu numai securitatea fiecărei persoane, ci implicit, a întregii colectivităţi.

Pruncucidere
Autori: Daniel VASILE, Ionuţ Ciprian DASCĂLU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 111 ISBN 978-973-166-056-1 Pruncuciderea ca şi celelalte infracţiuni contra vieţii constă într-o faptă de pericol social deosebit de grav prin care se cauzează moartea unei fiinţe umane şi anume a copilului nou-născut din cauza unei situaţii de natură neuro-psihică (tulburare pricinuită de naştere).

105

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

The Activation of Xenophobia as a Result of Immigration in Europe Case Study: Spain
Autor: Doru Petrişor FRANŢESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 103 ISBN 978-973-1703-51-0 At the time of the writing of this thesis the European Union is at a crossroads. Hardly have the member states got over the crisis that divided them during the Iraqi war in 2003, that other problems emerged to the European construction. In late May and early June 2005, France and respectively the Netherlands have rejecte through referendum the Constitutional Treaty.

Infracţiunea complexă
Autor: Ioana Florina COSTIN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 173 ISBN 978-973-1703-97-8 Delimitarea între unitate si pluralitate infracţională depăseste cu mult cadrul discuţiilor doctrinare, consecinţele acestui demers se răsfrâng asupra unor numeroase instituţii de drept penal material si procesual, după cum s-a arătat în doctrină..

106

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Pasajele instituţiilor intermediare
Autor: Marian BADEA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 112 ISBN 978-973-1703-88-6 Mergând pe Calea Victoriei, dinspre Splaiul dâmboviţean, întâlnesti, pe partea dreaptă, trei pasaje. Doar dacă esti atent, si nu te lasi condus de însiruirea clădirilor cu pereţi comuni, care te-ar putea face să crezi că dincolo de ele nu se poate trece decât prin intersecţiile largi, doar dacă esti curios să cunosti altfel de trasee, doar dacă esti suficient de curajos să pătrunzi în intimităţi fragile care se înfăţisează, uneori, ca abandonate.

Drepturile omului în Uniunea Europeană
Autor: Alice Mariana APETREI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 432 ISBN 978-973-166-222-0 Lucrarea de faţă oferă o analiză notabilă a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, urmărind istoria acesteia şi prezentând drepturile fundamentale conţinute de acest document emblematic pentru Uniunea Europeană. Lucrarea debutează cu o trecere în revistă a emergenţei drepturilor fundamentale la nivelul Uniunii Europene, începând cu prezentarea deciziilor revoluţionare pronunţate de Curtea de Justiţie în cauze.

107

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Aspecte juridico- istorice ale succesiunii statelor în dreptul internaţional public
Autor: Anca FILIPOVICI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 126 ISBN 978-973-166-231-2 Studiul de faţă prezintă în primă fază o trecere în revistă a reglementărilor în materie, susţinând cu exemple concrete, diferitele situaţii de succesiune şi regulile aplicabile acestora. Partea a doua a lucrării analizează situaţia de dezmembrare a Uniunii Sovietice în 1991, cu accent pe modul în care fostele state constituente au abordat şi soluţionat problemele ce au apărut în legătură cu succesiunea.

Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în jurispridenţa CEDO
Autor: Roxana Alina PETRARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 136 ISBN 978-973-166-194-0 Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă pentru semnare la Roma la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în septembrie 1953. De la intrarea în vigoare a Convenţiei, dezvoltări importante au intervenit ca urmare a adoptării unui număr de treisprezece protocoale adiţionale.

108

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării vs. Etica biologică. Studiu de drept comparat
Autor: Alexandra HUIDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 446 ISBN 978-973-166-198-8 Ieşită de sub condeiul unui tânăr jurist, lucrarea Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării vs. etica biologică. Studiu de drept comparat invită la actul lecturii ca un act provocator care va surprinde (garantat, în mod plăcut).

Conţinutul şi derularea contractului de vânzare-cumpărare internaţională. Studiu de caz pe exemplul unei operaţiuni de import direct
Autor: Ana MIHEI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 191 ISBN 978-973-166-202-2 Lucrarea de faţă tratează tema elementară şi în acelaşi timp complexă „Contractul internaţional de vânzare – cumpărare de mărfuri”. În ceea ce priveşte elementaritatea, aceasta se explică prin rolul pe care îl are contractul în activitatea comercială.

109

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Prefectul şi instituţia prefectului în sistemul administraţiei publice din România
Autor: Paul Romeo POSTELNICU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2010 Nr. pag. 170 ISBN 978-973-166-192-6 Unii specialişti din domeniul dreptului administrativ susţin că originea instituţiei prefectului se regăseşte în Roma antică unde noţiunea de prefect desemna fie funcţii oficial civile, militare sau economice, fie unităţi administrative. Prefectul oraşului Roma era denumit „prefectus urbis”. Alţii consideră că termenul în discuţie aparţine epocii napoleoniene.

Uniunea europeana si organizatia internationala.Studiu comparativ de drept international
Autor: Virginia Mădălina ANTONESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 550 ISBN 978-973-166-146-9 Uniunea Europeana, inclusiv asa cum apare in forma stabilita prin tratatul de la Lisabona, presupune o combinatie inedita de elemente institutionale, unele specifice institutiilor de tip statal, altele preluate din structura institutionala a organizatiilor internationale interguvernamentale si altele originale. Astfel, ni se pare hazardat sa calificam UE ca fiind integral un sistem de tip federal sau unul confederal, un sistem suprastatal ori unul apartinand integral unei organizatii internationale interguvernamentale.

110

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Drept procedural fiscal
Autor: Nadia Cerasela DARIESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 233 ISBN 978-973-166-143-8 Sistemul finanţelor publice este strâns legat de concepţia politică, economico-financiară şi de modul de organizare a unei ţări. De aceea vom încerca să descriem contextul în care au apărut şi a evoluat legislaţia fiscală în România.

Didactica predării ştiinţelor juridice şi administrative
Autori: Nadia Cerasela DARIESCU, Roxana Alina PETRARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 193 ISBN 978-973-166-140-7 La nivelul anilor 90, problematica didacticii disciplinei este abordată în contextul teoriei generale a Curriculumului. Cercetătoarea Viviane de Landsheere plasează problematica didacticii disciplinei ca un capitol distinct dezvoltat, după ce analizează conceptul de curriculum (cu accent pe trunchiul comun), construcţia de curriculum (cu definirea obiectivelor), problematica didacticii generale (caracteristicile procesului de învăţare, tehnologia instruirii, modelele de instruire).

111

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Instituţiile Uniunii Europene în perioada Post Nisa. O perspectivă de drept constituţional
Autor: Mădălina Virginia ANTONESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 727 ISBN 978-973-166-170-4 Premisa de la care plecăm în lucrarea de faţă are în vedere faptul că instituţiile UE au o natură juridico-politică originală, deoarece nu pot fi încadrate cu titlu definitiv şi exclusiv într-unul din tiparele juridice şi politice existente, premisă stând la baza teoriei noastre conform căreia însăşi Uniunea Europeană are o natură originală pe plan juridic şi politic, fiind o structură complexă, dinamică, evolutivă, însă mai ales, înzestrată cu numeroase elemente inovative ce o disting de alte structuri politice.

Reglementarea juridică a contractului de tranzacţie în legislaţia Republicii Moldova
Autor: Ion DĂNOI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 92 ISBN 978-973-166-031-8 Legile de drept material recunosc persoanelor fizice şi juridice drepturi subiective civile, cărora le corespund obligaţii corelative. Cel mai adesea, regulile de drept sunt respectate şi astfel drepturile subiective satisfăcute, iar obligaţiile îndeplinite fără a fi nevoie să se recurgă la constrângere. În acest fel există, din fericire un domeniu imens al aplicării necontencioase a dreptului.

112

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Decizia financiară privind investiţiile întreprinderii sub impactul politicilor bugetare
Autor: Mihaela DIACONU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag. 329 ISBN 978-973-166-064-6 Lucrarea de faţă propune o temă de real interes şi permanentă actualitate în lumea modernă, având în vedere rolul determinant al investiţiilor în economie şi al problematicii financiare aferente acestora, aflată sub incidenţa politicii bugetar-fiscale promovate de stat.

Raporturile patrimoniale dintre soţii români având aceeaşi cetăţenie domiciliaţi în străinătate
Autor: Nadia Cerasela DARIESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 120 ISBN 978-973-1703-46-6 Orice raport juridic care îndeplineşte aceste trăsături poate fi încadrat de către autoritatea română în categoria relaţiilor patrimoniale dintre soţi, pentru a-i determina legea aplicabilă, conform normei conflictuale din art. 20 al Legiinr. 105/1992 şi aceasta chiar dacă raportul juridic, ca atare este necunoscut Codului familiei românesc.

113

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Instituţiile Uniunii Europene în perioada Post Nisa. O perspectivă de drept constituţional
Autor: Mădălina Virginia ANTONESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 721 ISBN 978-973-166-013-4 Mădălina Virginia Antonescu este absolventă a Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti şi a Colegiului Juridic Româno- Francez de Studii Europene. În 2003 a absolvit masteratul SNSPA cu specializarea „Relaţii internaţionale şi integrare europeană”. În prezent este doctorand în drept european în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti.

Sisteme electorale în societăţi divizate etnic
Autor: George JIGLĂU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 131 ISBN 978-973-1703-78-7 Din Cuprins: Capitolul 1. Introducere Capitolul 2. Fundamentare teoretică; Clasificarea sistemelor electorale; Concepte şi elemente ajutătoare; Vot ordinal şi vot categoric; Vot strategic şi vot sincer.

114

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Convenţia matrimonială în dreptul internaţional privat român
Autor: Nadia Cerasela DARIESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 60 ISBN 978-973-1703-57-2 Din cuprins: Calificarea primară a noţiunii de regim matrimonial; Calificarea primară a noţiunii de convenţie matrimonială; Legea care guvernează condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale; Regimul şi efectele convenţiei matrimoniale; Modificarea convenţiei matrimoniale; Concluzii; Bibliografie.

Romanian Interest Representation in Brussels: an Initial Assessment of Romania s Lobbyng Potential in the View of Eu Membership
Autor: Zoe ONUŢU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 132 ISBN 978-973-1703-59-6 The paradigm shifts induced by the consecutive enlargements on the Eu polity reshape the questions regarding the influence of various interestson the sophisticated patterns of EU governance. Strongly motivated by the new focus of interest group research, this study aims to provide a tentative assessment of the potential of a future member state, Romania, to influence the European policy process.

115

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Cadrul general de organizare si functionare a Curtii de Justitie a comunitatilor europene
Autor: Valentina BĂRBĂŢEANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 120 ISBN 978-973-1703-82-4 Din cuprins: Consideraţii introductive; Înfiinţarea –scurt istoric; Tribunalul de Primă Instanţă; Tribunalul funcţiei publice; Compunerea Curţii de Justiţie; Competenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor europene.

Efectele juridice ale tratatelor internaţionale
Autor: Cristina Elena RĂDULEA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 156 ISBN 973-1703-77-2 Din cuprins: Consideraţii introductive asupra dreptului internaţional public şi a societăţii internaţionale. Capitolul I Obligativitatea tratatelor internaţionale Capitolul II Efectele juridice ale tratatelor internaţionale faţă de părţi Capitolul III Efectele juridice ale tratatelor internaţionale faţă de statele terţe

116

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Cercetarea interdisciplinară ca metodologie a ştiinţelor (Cazul filosofiei dreptului)
Autor: Rodica Ion ROŞCA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 185 ISBN 978-973-1703-66-4 Contemporaneitatea denotă un interes din ce în ce mai mare faţă de probleme de metodologie şi filosofie a ştiinţei. Aceasta are o semnificaţie deosebită în tratarea şi dezvăluirea modificărilor ce se produc în interiorul ştiinţelor. Fenomenul de integrare a ştiinţelor printr-o sinteză la nivel ontologic şi gnoseologic contribuie la analize şi elaborări constructive în cercetarea multilaterală. Situaţia dată antrenează schimbări esenţiale a coraportului între ştiinţe, între ştiinţă, tehnică şi societate.

Titularii dreptului de apel în cauzele penale
Autor: Mihaela Laura PAMFIL Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 85 ISBN 978-973-1703-58-9 Modificările legislative intervenite în procedura penală prin Legea nr. 356/2006 au vizat şi întinderea dreptului de apel al unora dintre titularii acestui drept. Astfel, dreptul procurorului de a declara apel în latura civilă a cauzei a fost condiţionat în cauzele în care acţiunea civilă a cauzei a fost condiţionat în cauzele în care acţiunea civilă a fost pusă în mişcare de către partea civilă, de apelul acestei părţi.

117

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Politica europeană de vecinătate. Cazul Republicii Moldova şi al Ucrainei
Autor: Doina BORDEIANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 113 ISBN 978-973-1703-76-3 Din Cuprins: Moldova şi Ucraina în apropiata vecinătate a Uniunii Europene; Apropierea Uniunii Europene de cele două ţări prin prisma extinderilor din 2004 şi 2007. Consecinţele immediate; Aşteptările Moldovei şi a Ucrainei vizavi de Uniunea Europeană; Politica Europeană de Vecinătate ca alternativă a extinderii Uniunii Europene.

Raporturile patrimoniale dintre soţii străini având aceeaşi cetăţenie şi cu domiciliul în România
Autor: Nadia Cerasela DARIESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 112 ISBN 978-973-1703-26-8 Din punct de vedere ştiinţific, conflictele de legi în materia relaţiilor patrimoniale dintre soţi prezintă însemnătate din mai multe motive. În primul rând, acest domeniu se remarcă printr-o uimitoare diversitate de soluţii legale, contrabalansată de inexistenţa noţiunii de « regim patrimonial » în statele de drept musulman sau în common law-ul tradiţional.

118

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Consideratii teoretice si practice asupra caducităţii contractului
Autor: Mihaela NICOLA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 69 ISBN 973-7766-59-8 Volumul Consideraţii teoretice şi practice asupra caducităţii contractului, analizează din punctul de vedere al dreptului civil atât cel românesc, cât şi dreptului comparat caducitatea contractului. Volumul priveşte aspectele de doctrina şi jurisprudenţa ale caducităţii, cazurile de caducitate nefondată, realizând delimitări faţă de alte cauze de ineficacitate a contractului.

Rezerva succesorală. Cu comentarii privind proiectul Codului civil
Autor: Mădălina Ioana MORARU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 292 ISBN 978-973-1703-17-6 Demersul autoarei vizează cu suficientă maturitate, seriozitate şi eleganţă un domeniu în care se resimţea nevoia unei abordări monografice. Lucrarea se evidenţiază prin temeinicul examen critic al punctelor de vedere exprimate în literatura de specialitate privitoare la problemele suscitate de instituţia rezervei succesorale.

119

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Incursiune în contractele aleatorii. Renta viageră şi întreţinerea
Autor: Alexandra HUIDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 290 ISBN 978-973-1703-16-9 Monografia de faţă consacrată contractului de rentă viageră şi contractului de întreţinere reprezintă o lucrare ştiinţifică valoroasă, de certă originalitate, consacrată unor instituţii de mare importanţă în dreptul civil.

Dreptul de asociere în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului
Autor: Valentina BĂRBĂŢEANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 78 ISBN 978-973-7766-95-3 Dreptul de asociere constituie un element fundamental al societăţii democratice, în care concentrarea şi interacţiunea dintre diferitele grupuri sociale este necesară pentru a permite articularea şi conturarea diferitelor puncte de vedere ale cetăţenilor. Este de observat că libertatea de asociere vizează constituirea unei organizaţii dotate cu o anumită personalitate, cu urmărirea unui scop determinat şi cu o anumită durată temporală.

120

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Elemente de economie aplicată. Aspecte teoretice şi practice privind elaborarea conturilor consolidate la grupurile de societăţi- Contractul de leasing
Autori: Loriana ZAMFIR, Mihaela LUCACI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 145 ISBN 978-973-1703-12-1 Pionierii consolidării conturilor sunt (şi în acest caz) anglo-saxonii, în practica americană anumite societăţi procedau la consolidarea conturilor încă de la începutul secolului XX. În 1933, printr-o lege numită„Security Act”, se impunea obligativitatea întocmirii conturilor consolidate.

121

Ştiinţele Comunicării

122

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Ghid al comunicatorului din instituţiile publice
Autor: Ana Dinescu Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 404 ISBN 978-973-166-226-8 Ideea realizării acestui Ghid a apărut ca urmare a experienţelor instituţionale personale din perioada 2004- 2008 care care mi-au arătat că, deşi în mediul privat şi, din ce în ce mai frecvent – deşi nu întotdeauna în mod constant şi profesionist - în cel politic, modul în care se comunică este foarte aproape de standardele occidentale, mediul instituţional, în special la nivelul organismelor centrale cu care am avut o directă experienţă, nu a finalizat încă procesul însuşirii completă a alfabetului dialogului de bază cu opinia publică.

Marketing şi comunicare pe internet
Autor: Gabriela GROSSECK Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 490 ISBN 978-973-7766-87-8 O lucrare care îşi propune investigarea comunicării de marketing pe Internet se bazează, de la bun început, pe trei componente extrem de dinamice: comunicarea, marketingul şi internetul. Nu este aici locul pentru a face o analiză a comunicării, a marketingului sau a Internetului. Consideraţiile de natură teoretică, care tratează distinct cele trei domenii, sunt redate într-o literatură de specialitate impresionantă: cărţi, capitole din cărţi, reviste, studii şi cercetări, resurse Web etc, atât străină cât şi românească.

123

Catalog Editorial Lumen - Ştiinţe Sociale 2011

Documentarul între jurnalism şi cinematografie
Autor: Oana IACOB Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 128 ISBN 978-973-7766-61-8 Încercarea de construire a unei imagini complete asupra genului în cauză a fost asemănătoare muncii de documentarist, care, din bucăţele face un întreg. Pentru că nu se vinde la fel de bine ca o ştire bombă sau ca un show, documentarului i s-au alocat capitole mici, în cărţi mari, pe teme de televiziune. Aceste capitole mici au fost bucăţelele cu ajutorul cărora s-a construit întregul de faţă.

124

Editura Lumen a fost înfiinţată în 2001 şi funcţionează în baza Art.6, alineatul J al Actului Constitutiv al Asociaţiei Lumen care prevede elaborarea şi publicarea de materiale documentare, editarea de cărţi, reviste, materiale informative, cursuri, afişe, broşuri, pliante, albume etc. şi Art.8 alineatul J cu acelaşi conţinut din Statutul Asociaţiei Lumen. Promovarea calităţii ştiinţifice a cărţilor publicate la Editura Lumen se realizează prin prezenţa cărţilor în biblioteci şi reţele de distribuţie din ţară şi din străinătate, în Baze de Date Internaţionale sub formă de rezumat, prin traducerea de carte ştiinţifică în edituri din străinătate, prin realizarea de co-ediţii cu edituri din străinătate, prin publicarea de carte cu autori din străinătate, prin publicarea de volume colective cu autori străini, prin site-ul Editurii Lumen (www.edituralumen.ro) şi prin intermediul librăriei virtuale proprii (www.librariavirtuala.com). În vederea promovării cărţilor ştiinţifice apărute în cadrul editurii, Editura Lumen participă la cel puţin 4 târguri de carte pe an, organizează manifestări ştiinţifice şi culturale, lansări de carte, conferinţe, întâlniri cu cititorii etc.

Cărţile Editurii Lumen în Google Books
Cărţile ştiinţifice apărute la Editura Lumen sunt prezente în Programul Google Books. Toate cărţile Editurii Lumen, pentru care s-a obţinut acordul autorilor, sunt introduse în motorul de căutare Google Books unde pot fi citite online fragmente semnificative din acestea în urma căutărilor efectuate de utilizatorii Google Books.

125

Publicaţiile Editurii Lumen în Baze de Date Internaţionale
Bazele de Date Internaţionale în care se pot găsi indexate cărţile şi revistele apărute la Editura Lumen: Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Econpapers, Ulrich Pro Quest, Appreciative Inquery Commons, Ebsco. Cabbel, SSRN,

Jurnale Ştiinţifice apărute în cadrul Editurii Lumen
Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială este publicată de Editura Lumen în numele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială şi Holt România. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială este cotată ISI, indexată în Social Sciences Citation Index, Domeniile Sociologie şi Asistenţă Socială. Revista este categoria A (CNCSIS). Factorul de impact pe 2010 al Revistei de Cercetare şi Interveţie Socială este 0.789, conform clasificării în Thomson Reuters Journal Citation Reports. Jurnalul de Studii Juridice Jurnalul de Studii Juridice este publicat în numele Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept cu o frecvenţă de 2 apariţii pe an. Revista este inclusă în următoarele baze de date internaţionale: Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers şi Socionet.

126

Jurnalul de Studii Juridice se doreşte a fi un forum de dezbateri şi cercetări academice pe următoarele domenii de interes: drept internaţional, drept european, drept comparat, drept intern, practică judiciară comentată, recenzii de carte de specialitate, dar şi din domenii conexe dreptului. Recenzarea articolelor este realizată de un număr de 33 specialişti şi practicieni din diferite domenii ale dreptului şi ştiinţelor conexe din 8 ţări. http://jls.upa.ro/ Anuarul Universităţii Petre Andrei Este indexat în următoarele baze de date: Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers şi Socionet. Buletin Ştiinţific UMK Editura Lumen administrează revista în parteneriat cu Editura Cugetarea. Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu îşi propune să prezinte şi să disemineze rezultatele cercetării ştiinţifice din diverse domenii ca Drept, Istorie, Ştiinţe politice, Relaţii Internaţionale, Studii europene, Ştiinţele comunicării, Relaţii publice, Geografie. Baze de Date Internaţionale în care este indexat: Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers şi Socionet, CEEOL, SSRN, Journal Seek de la Questia. Buletinul Ştiinţific este acreditat CNCSIS Categoria B+. http://www.umk.ro/ro/buletin-stiintific-cercetare.html Postmodern Openings Revista este publicată în numele Centrului de Cercetări Lumen în Ştiinţele Umaniste. Este indexată în următoarele Baze de

127

Date Internaţionale: Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Ebsco. Revista are o frecvenţă de apariţie de 4 numere pe an. http://postmodernopenings.com/ Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională este o revistă ştiinţifică în domeniul educaţiei multidimensionale incluzând articole în ştiinţele educaţiei, sociologie, asistenţă socială, educaţia adulţilor şi în domeniul învăţării continue. Revista este indexată în următoarele Baze de Date Internaţionale: Index Copernicus, Ideas Repec, Econ Papers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquery Commons şi are o frecvenţă de apariţie de 3 numere pe an. http://revistaromaneasca.ro/ Ekpirosis Revista Ekpirosis este o revistă ştiinţifică, care include articole din domeniile: filosofie, cultură şi literatură şi are ca scop promovarea noilor perspective în aceste domenii. Revista este indexată în următoarele Baze de Date Internaţionale: Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Econ Papers şi are o frecvenţă de apariţie de 2 numere pe an. Revista de Asistenta şi Mediere Socială Revista de Asistenţă şi Mediere Socială include articole în domeniile: ştiinţe sociale şi mediere socială. Revista este indexată în următoarele Baze de Date Internaţionale: Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Econpapers şi are o frecvenţă de apariţie de 2 numere pe an.

128

Revista Centrul de Training Revista Centrul de Training include articole în domeniile training şi educaţia adulţilor şi are ca scop publicarea de materiale de sprijin pentru programe de instruire, instrumente, metode şi tehnici inovatoare, studii teoretice şi practice în domeniul formării profesionale a adulţilor şi punerea în aplicare a modelelor de formare. Revista este indexată în următoarele Baze de Date Internaţionale: Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Econ Papers, Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquery Commons şi are o frecvenţă de apariţie de 4 numere pe an. http://journal.centruldetraining.ro/

Cărţile Editurii Lumen în cea mai mare librărie virtuală din lume - Amazon
Editura Lumen difuzează cărţi şi publicaţii prin intermediul librăriei virtuale Amazon în urma unui parteneriat cu Indra Verlag, editura şi difuzor de carte şi produse culturale din Munchen. În prezent sunt difuzate 50 de titluri ale Editurii Lumen, dintre care peste 40% în limba engleză în domenii precum: asistenţă socială, sociologie, psihologie, ştiinţe politice, studii europene, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţele comunicării, studii culturale, istorie, filosofie, filologie, filosofie creştină şi studii religioase. Începând cu luna septembrie vor fi introduse în librăria virtuală Amazon încă 50 de titluri ale Editurii Lumen. http://edituralumen.ro/2011/08/cartile-editurii-lumendistribuite-in-intreaga-lume-prin-amazon/

129

Magazin virtual pe Ebay Editura Lumen are propriul magazin virtual pe Ebay. Prin intermediul acestui magazin online, Editura Lumen doreşte să difuzeze cărţile şi publicaţiile sale în întreaga lume pentru a participa la promovarea internaţională a autorilor precum şi pentru a promova calitatea ştiinţifică. Cărţile Editurii Lumen în Biblioteci Internaţionale Editura Lumen face eforturi constante pentru promovarea cărţilor ştiinţifice apărute, iar în acest sens, ele se pot regăsi în Biblioteci Internaţionale.

Biblioteci internaţionale în care Editura Lumen este prezentă cu publicaţii şi cărţi
1. University of Pittsburgh 25. University of Chicago

Library Angeles 27. Harvard University 28. Bayerische Staatsbibliothek 29. Indiana University St. 30. Yale University 31. Bibliothèque et Archives nationales du Québec 32. Université de la Sorbonne nouvelle 33. Rutgers University

2. Columbia University in the 26. University of California, Los City of New York 3. Library of Congress 4. Stanford University Library 5. Zentralbibliothek Zürich 6. The British Library, Pancras Reading Rooms 7. Cornell University Library 8. University of Cambridge 9. The University of Iowa

130

10. Universidad de Salamanca 11. University of California, San Diego 12. Universität Zürich 13.Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 14. University of Kansas 15. Biblioteca Nacional Espana 16. Universiteit Leiden

34. University of Illinois 35. Universität Zürich Nebis 36. Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena 37. Hathitrust Digital Library 38. Deutsche Nationalbibliothek De 39. Universitätsbibliothek Augsburg 40. Universiteit van Amsterdam, Centrale Bibliotheek nationale de France de

17. Central European University 41.Bibliothèque Library 18.Bibliothèque documentation contemporaine 19. Bibliothèque nationale et universitaire de la Sorbonne 21. Biblioteca Digitale Italiana 22. The National Library of Ireland Biblioteka Centralna 24. National Library of Finland internationale

42.Bibliothèque interuniversitaire Sainte-Geneviève 43. Rijksuniversiteit Groningen

20.Bibliothèque interuniversitaire 44. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 45. Instituto centrale per il catalogo unico ICCU 46. Biblioteca centrala a Olandei

23.Polski Związek Niewidomych 47. The National Library of Hungary 48. Ireland Wood Library

131

Biblioteci Central Universitare în care se pot găsi cărţile Editurii Lumen
Cărţile şi publicaţiile Editurii Lumen se pot regăsi în următoarele Biblioteci Central Universitare precum şi în bibliotecile marilor universiţăţi acreditate din România care au participat la programul de clasificare a universităţilor iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: 1.Biblioteca României 2. BCU Bucureşti 3. BCU “Mihai Eminescu” Iaşi 4. BCU „Lucian Blaga” Cluj 5.BCU Timişoara 6. BCU "Cornelia Bodea” Arad „Eugen Naţională a

31. Biblioteca UVT Târgovişte 32. Biblioteca UMF Craiova 33. Biblioteca Universităţii din Piteşti 34.Biblioteca Universitatii Transilvania din Brasov Maior" din Târgu-Mures 36. Biblioteca Universităţii "Petre Andrei" din Iaşi 37. Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Todoran” 35.Biblioteca Universitătii "Petru

7. Biblioteca SNSPA 8.Biblioteca Mincu" 9. Biblioteca Centrală A.S.E Universitatii

Veterinară Cluj-Napoca de 38.Biblioteca Centrală a Sibiu 39.Biblioteca Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi Arhitectura si Urbanism "Ion Universităţii "Lucian Blaga" din

132

40. Targu-Mures

Biblioteca "Aurel

Centrală Vlaicu" Centrală

10. Biblioteca Centrala UMF Universitară "Cornelia Bodea", Universitatea Arad 11.Biblioteca Universităţii 41.Biblioteca Universitară Arad USAMVB Universitatii Bucureşti “Danubius” Galaţi a 44. Biblioteca Universităţii din Craiova "Tudor Arghezi"

Naţionale de Arte din Bucureşti 12.Biblioteca 13.Biblioteca 14.Biblioteca Bucureşti 15.Biblioteca Timişoara 16.Biblioteca Universităţii Maritime din Constanta UMF

"Iuliu 42.Biblioteca

Hatieganu" din Cluj-Napoca „Tibiscus” din Timişoara Centrală Universităţii „Politehnica” din

Universităţii 43.Biblioteca

USAMVB 45. Biblioteca Universitatii din Petrosani 46. Biblioteca UBV Cluj Napoca centrală a

17. Biblioteca Academiei de 47.Biblioteca Cluj-Napoca Oradea – Gaze din Ploieşti 20.Biblioteca Bucureşti U.N.E.F.S. Enescu" din Iasi

Muzică "Gheorghe Dima" din Universităţii de Arte "George 18. Biblioteca Universităţii din 48.Biblioteca Tehnice Cluj Napoca Decembrie 1918 din Alba Iulia 50. Biblioteca "Avram Filipaş" a Universităţii Bucureşti Titu Maiorescu Universitatii

19. Biblioteca Universităţii Petrol 49. Biblioteca Universitatii 1

133

21.Biblioteca

Universităţii

51.Biblioteca Bucuresti Biblioteca

Universităţii

Tehnice de Construcţii Bucureşti 22.Biblioteca Universitatii Bucuresti 23. Iasi 24. Biblioteca Universitatii Spiru Haret 25.Biblioteca 26. 27. Biblioteca Biblioteca Universitatii Biblioteca de centrală Medicina a

Naţionale de Aparare "Carol I"

si 52.

Universitatii

Farmacie "Carol Davila" din Mihail Kogalniceanu Universitatii 53.Biblioteca Constanta 54. Biblioteca Universitara a Academiei Sibiu 55. Biblioteca USAMV Iaşi Universităţii Fortelor Terestre Universitara Eugeniu Botez"

Tehnice "Gheorghe Asachi" din "Comandor

"Stefan Cel Mare" din Suceava "Vasile Alecsandri" din Bacau "Ovidius" din Constanţa 28.Biblioteca Universităţii Timisoara 29.Biblioteca universitară centrală "Tudor Arghezi" 30. Biblioteca Universităţii de Nord Baia Mare centrală a Politehnica

Universitatii 56.Biblioteca ARTIFEX Bucuresti Bacau

Universităţii 57. Biblioteca Mihai Todosia

58. Biblioteca Universitatii de Arta si Design Cluj Napoca 59.Biblioteca Emanuel Oradea 60.Biblioteca Universitatii Agora Universităţii

134

Biblioteci judeţene în care se regăsesc cărţile şi publicaţiile Editurii Lumen
1. Alba “Lucian Blaga” 2. Arad “A.D. Xenopol” 3. Argeş “Dinicu Golescu” 4. Bacău „Costache Sturdza” 5. Bihor „Gheorghe Şincai” 6. Bistriţa-Năsăud 7. Botoşani “Mihai Eminescu” 8. Braşov “George Bariţiu” 9. Brăila “Panait Istrati” 10. Buzău “Vasile Voiculescu” 11.Caraş-Severin “Paul Iorgovici” 12.Călăraşi “Alexandru Odobescu” 13. Cluj „Octavian Goga” 14. Constanţa “Ioan N. Roman” 15. Covasna ”Bod Peter” 16. Dâmboviţa “I.H. Rădulescu” Aman” 18. Galaţi „V.A. Urechia” 19. Giurgiu „I.A. Basarabescu” 20. Gorj „Christian Tell” 21. Harghita 22. Hunedoara „Ovid Densusianu” 23. Ialomiţa „Ştefan Bănulescu” 24. Iaşi “Gheorghe Asachi” 25. Maramureş “Petre Dulfu” 26. Mehedinţi “I.GH. Bibicescu” 27. Mureş 28. Neamţ “G.T. Kirileanu” 29. Olt „Ion Minulescu” 30. Prahova „Nicolae Iorga” 31. Satu-Mare 32.Sălaj “Ioniţă Scipione Bădescu” 33. Sibiu „Astra” 34. Suceava „I.G. Sbiera” 35. Teleorman „Marin Preda” 36. Timiş 37. Tulcea “Panait Cerna” Spătarul” 39. Vâlcea “Antim Ivireanul” 40. Vrancea „Duiliu Zamfirescu” 41. Bucureşti Biblioteca Metropolitană

17. Dolj „Alexandru şi Aristia 38. Vaslui „Nicolae Milescu

135

Editura Lumen beneficiază de o reţea naţională de distribuţie, fiind prezentă în librării din judeţele: Bucureşti, Braşov, Constanţa, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Iaşi, Sibiu, Timişoara, în Depozite de carte, Agenţii de difuzare a cărţii precum şi în principalele librării virtuale existente.

Librării virtuale în care se regăsesc cărţile Editurii Lumen
1. www.biblos.ro 2. www.librarie.net 3. www.supercarti.ro 4. www.librariaeminescu.ro 5. www.depozituldecarti.ro 6. www.cartea-mea.ro 7. www.scribd.com 8. www.librariavirtuala.com 9. www.filosofie.eu 10. www.depozituldecarti.ro 11. http://cartistiintifice.ro 12. http://www.cartejuridica.net 13. www.asistentasociala.ro 14. www.piata-romaneasca.ro 15. www.kaboo.ro 16. www.oferta9.ro 17. www.xmag.ro 18. www.cartea-ta.ro 19. www.piata-cartii.ro 20www.iguana.ro 21. www.carti.info 22. www.jovis.ro 23. www.piticipecreier.ro 24. www.cauti.ro 25. www.price.ro 26.www.romanianphilosophy.ro 27. www.phenomenology.ro 28. www.cartespirituala.ro 29. scolare.ro 30. http://de.willyfogg.com 31. http://www.emag.ro/ www.manuale-

136

Referenţii Editurii Lumen sunt personalităţi ale vieţii ştiinţifice sau culturale recunoscute la nivel naţional şi internaţional având titlul ştiinţific de doctor în specialitate, sau în cazuri excepţionale având calitatea de doctorand. Nr. crt. Afiliere instituţională Instituţia 1. Xenofontov Ion Moldovei, Republica Moldova Institutul 2. Condraticova Liliana Patrimoniului Cultural al A.S.M. 3. Merlan Vicu Muzeul University 4. Cynarski Wojciech Wzchowani Universitatea Mihail Kogalniceanu Iaşi Universitatea 6. 7. Cojanu Daniel Kiriakidis Peter Valahia Târgovişte University of Ph. D. din Lect. Univ. Dr. Conf. univ. Dr. Huşi, of a Judeţul Vaslui Ryeszow Wzdyial fizycznego, Poland 5. Sandache Cristian Dr. cerc. şt. publică Dr. cerc. şt. Enciclopedia Titlu ştiinţific/didactic

Nume şi prenume

superior

Superior Arheolog Dr.

137

Toronto ON 8. Sandu Antonio Hulban Horia Gavriluţă Nicu Ştefan Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi Universitatea Al. I. Cuza Iaşi Universitatea Al. I. Cuza Iaşi Universitatea 11. Mareş Petre Valahia Târgovişte 12. 13. Dumitrescu Marius Fedor George Dumitrescu Petre Universitatea Al. I. Cuza Iaşi Filiala Iaşi Universitatea 14. Mihail Kogălniceanu Iaşi 15. 16. 17. 18. 19. Dima Tudorel Academia Română Filiala Iaşi Cuza Iaşi Universitatea Al. I. Cuza Iaşi Nadia Universitatea Petre Andrei Iaşi Prof. univ. Dr. Conf. Univ. Dr. Prof. Univ. Dr. Conf. Univ. Dr. Prof. Univ. Dr. Cercet. Stiint. Dr. din Prof. Univ. Dr. Prof. Univ. Dr. Prof. Univ. Dr. Lect. Univ. Dr.

9. 10.

Cătălin– Academia Română

Şoitu Conţiu Tiberiu Universitatea Al. I. Cristi Miftode Vasile Dariescu Cerasela Pamfil

Mihaela Universitatea Petre Lect. Univ. Dr.

138

Laura 20. Asea Timus

Andrei Iaşi Agricultural State of University of Moldova Universitatea

21.

Ciucă Aurora

Mihail Kogălniceanu Iaşi Universitatea

Prof. Univ. Dr.

22.

Prisăcariu Roxana

Mihail Kogălniceanu Iaşi Tavria State Agrotechnological University Ukraine/Melitopol Tavria State Agrotechnological University Ukraine/Melitopol

Lect. Dr.

23.

Valentinova Lilia

Senior lecturer

The head of the departament of foreign languages

24.

Svitlana Muntyan

În Editura Lumen şi-au manifestat increderea 36 de autori străini care au publicat un număr de 27 de volume, dintre care amintim: 1. Arthur DAVIES 2. Peter KIRIAKIDIS 3. N.A.J. TAYLOR 4. Mehmet ZIREK 5. Beatrice DÉRER 19. Liliana CONDRATICOVA 20. Ion XENOFONTOV 21. Alexandru TARASOV 22. Alexandru BALAŞ 23. Mac Linscott RICKETTS

139

6. Naail Mohammed KAMIL 7. Prasidh Raj SINGH 8. 9. Florentina Natalia RUSU, Taylor Elena (CIOLOCA) LEVINŢA 10. Mădălina IVĂNICĂ 11. Lidia PRISAC 12. Doina BORDEIANU 13. Ion DĂNOI 14. Andreea Raluca MAIEREAN 15. Sebastian BUHAI 16. Ala VECHIU 17. Vadim CUJBĂ 18. Asea TIMUŞ

24. Marcello De MARTINO 25. Giovanni CASADIO 26. Bogdan IOVU 27. Snejana SULIMA 28. Krystian COMPLAK 29. Arnold RAINER 30. Iolanda BOŢI 31. Victor BOŢI 32. Paul BARBER 33. James William DECOSTA 34. Suzane HECK 35. Jan GOES 36. Brigitte Saint GEORGES

Editura Lumen editează 2 cataloage anual atât în limba română cât şi în limba engleză şi începând cu anul 2009 informează cu privire la noile apariţii editoriale toate bibliotecile central universitare, bibliotecile judeţene, librăriile cât şi catedrele de specialitate ale Universităţilor din ţară. Dacă nu aţi primit până în acest moment catalogul editurii noastre, îl puteţi downloada de pe site-ul editurii www.edituralumen.ro sau ne puteţi contacta la adresa de e-mail prlumen@gmail.com

140