Sunteți pe pagina 1din 28

FUZIUNE teorie

1.intocmim Bilantul economic pentru ambele societati, cu ajustarile fiecaruia 3.calculam nr. de actiuni
de emis de catre A Raportul de schimb (0.1234 ) x nr. de actiuni = ..

2.determinam raportul de schimb 4.Cresterea de capital social

al celor doua actiuni : Valoarea. Intriseca actiune B ( absorbita) = 0.1234 zecimale Valoarea Intrinseca actiune A ( absorbanta) a lui A 1 actiune x valoarea nominala a lui A = _________lei

se rotunjeste la un nr intreg.

5.Prima de fuziune : Activul Net Corijat B val. unei actiuni = prima de fuziune

6.Contabilizarea la A
Inregistrarea majorarii de capital social 456 = % 1012 ( val actiunilor ) si 1042 ( prima de fuziune) Preluarea elem de activ ale lui B % (toate ct de activ din bilantul contabil ) = 456 Preluarea elem de pasiv ale lui B 456 = % ( toate elementele din pasiv)

ACTIV Imobilizari totale - necorporale - financiare - corporale Stocuri Creante Disponibilitati si alte valori Total TotaL Bil. Dupa fuziune

BC

AJUSTARI

Bilant soc. A dupa fuziune BF PASIV Capital social Rezerve Profit Provizioane Oblig.nefinanciare Oblig Financiare DIFERENTE DE REEVALUARE Total Total Bil.dupa fuziune

BC

AJUSTARI

BF

-------

FUZIUNE PROBLEME REZOLVATE Problema nr.1 Fuziune prin absortie (societati independente) Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel:
Elemente Imobilizri necorporale (concesiuni la valoare brut) Amortizarea imobilizrilor necorprale Imobilizri corporale la valoare brut Amortizarea imobilizrilor corporale Mrfuri Clieni Ajustarea valorii creanelor clieni Debitori diveri Conturi la bnci Total activ Credite pe termen lung Furnizori Datorii fiscale Creditori diveri Total Datorii Capital social A B 5.000 (1.000) 20.000 (5.000) 15.000 15.000 (7.000) 1.000 8.000 51.000 15.000 5.000 3.000 1.000 24.000 21.000 (21.000 aciuni) 6.000 27.000 60.000 (15.000) 200.000 (20.000) 50.000 125.000 (25.000) 7.000 40.000 422.000 100.000 30.000 10.000 2.000 142.000 230.000 (230.000 aciuni) Rezerve 50.000 Total Capitaluri proprii 280.000 Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut): -imobilizrile corporale ale societii A 230.000 lei; -imobilizrile corporale ale societii B 45.000 lei. S se contabilizeze fuziunea prin absorbie ntre societile A i B, independente.

Rezolvare:
1) Tabloul de evaluarea a aporturilor la capital: elemente K.proprii active fictive active fictive ANC (bilant ctb) +/- corectii de reevaluare: imobilizari corporale ANC corijat (bilant econom.) Numar actiuni Val. matematica intrinseca (contabila) VMi A absorbanta calcule
ANC = total activ total datorii = 422.000 142.000 = 280.000 imobiliz corp evaluate la val bruta la 230.000, in bilant 200.000 280.000 + 30.000 = 310.000 310.000/230.000 actiuni = 1,3478

aport 280.000 280.000 + 30.000 310.000 230.000 act 1,3478

B absorbita calcule ANC = total activ total datorii = 51.000 24.000 = 27.000 imobiliz corp evaluate la val bruta 45.000, in bilant 20.000 27.000 + 25.000 = 52.000 52.000/21.000 actiuni = 2,4761

aport 27.000 27.000 +25.000 52.000 21.000 act 2,4761

2) calculul raportului de paritate Rp Rp = VmiB/VmiA = 2,4761 / 1,3478 = 1,8371

3) calculul actiunilor detinute de A in B Nr.actiuni AB = ANC corijat B / VMiA = 52.000 / 1,3478 = 38.581 actiuni A ANC corijat B = nr.actiuni B x VMiB ; adica 52.000 = 21.000 actiuni x 2,4761 SAU Nr.actiuni AB = nr. actiuni B + VMiB = nr. actiuni B x Rp = 21.000 actiuni x 1,8371 = 38.581 actiuni VMiA 4) determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea CS A = nr.actiuni AB x val.nominala a unei actiuni A = 38.581 x 1 leu/actiune = 38.581 lei 5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social) Prima de fuziune = nr.actiuni AB x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 38.581 (1,3478 1) = 13.419 lei Registrul jurnal de fuziune A absorbanta etape Majorarea CS Primirea aporturilor de la societatea B, la valoare reevaluata calcule Inregistrari contabile 456 % 52.000 ANC B 1011 38.581 1042 13.419 76.000 % = % 76.000 4.000 gr.20 162 15.000 40.000 gr.21 401 5.000 15.000 371 gr.44 3.000 8.000 4111 462 1.000 1.000 461 456 52.000 8.000 5121 1011 = 1012 38.581 etape Transferul activelor; Totalul activelor trsf de B +/eventualele corectii din reeval Scoaterea din gestiune a activelor transferate calcule 51.000 + 25.000 = 76.000 B absorbita inregistrari contabile 461.01 = 7583 76.000 64.000 % = 1.000 281x 5.000 281x % 64.000 gr.20 5.000 gr.21 20.000 371 15.000 7.000 491 4111 15.000 461 1.000 51.000 6583 5121 8.000 7583 = 121x 76.000 121x = 6853 51.000 rezulta SfC 121x = 25.000 % 461.01 24.000 162 15.000 401 5.000 gr.44 3.000 462 1.000 % 456 52.000 1012 21.000 106 6.000 121x 25.000 456 = 461.01 52.000

45.000 5.000 amortizarea = 40.000

Regularizarea CS

Calculul rezultatului din fuziune Transferul datoriilor

Venit 76.000 chelt.51.000 = 25.000

Transferul capitalurilor proprii

Regularizarea soldurilor ct.456 si 461.01

Problema nr.2 Absorbantul detine titluri la absorbit


Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: Elemente A B Imobilizri necorporale (la valoare brut): 260.000 -cheltuieli de constituire 60.000 -concesiuni 200.000 Amortizarea imobilizrilor necorporale: (156.000) -cheltuieli de constituire (36.000) -concesiuni (120.000) Imobilizri corporale la valoare brut 715.000 340.000 Amortizarea imobilizrilor corporale (280.000) (130.000) Imobilizri corporale (valoare nt) 435.000 210.000 Imobilizri financiare (titluri de participare B 60%) 72.000 Stocuri 380.000 220.000 Clieni 140.000 90.000 Ajustarea valorii creanelor clieni (10.000) (20.000) Clieni la valoare net 130.000 70.000 Debitori diveri 15.000 8.000 Conturi la bnci 195.000 78.000 Total activ 1.331.000 586.000 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 25.000 Credite pe termen lung 90.000 184.000 Furnizori 70.000 28.000 Datorii fiscale 216.000 112.000 Datorii salariale 170.000 80.000 Datorii sociale 20.000 32.000 Creditori diveri 10.000 Total Datorii 601.000 436.000 Capital social 640.000 120.000 (32.000 aciuni x 20 lei) (12.000 aciuni x 10 lei) Rezerve 90.000 30.000 Total Capitaluri proprii 730.000 150.000 Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut): -imobilizrile corporale ale societii A 798.800 lei; -imobilizrile corporale ale societii B 335.000 lei; -stocuri ale societii A 429.000 lei; -stocuri ale societii B 237.000 lei. S se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia de mai sus (absorbantul deine titluri la absorbit).

Rezolvare:
Elemente calcule aport K proprii 150.000 (-) active fictive - 24.000 cheltuieli de constituire (=) ANC 730.000 24.000 = 706.000 706.000 150.000 +/- corectii de valoare 798.800 715.000 = 83.800 + 83.800 335.000 340.000 = - 5.000 -5.000 imob.corporale 429.000 380.000 = 49.000 + 49.000 237.000 220.000 = + 17.000 + 17.000 stocuri 7.200 actiuni B x 10 = + de valoare de 25.200 + 25.200 titluri de participare (=) ANC corijat 706.000 + 83.800 + 49.000 + 25.200 = 864.000 864.000 150.000 + (-5.000) + 17.000 = 162.000 162.000 / nr.actiuni 32.000 actiuni 12.000 actiuni (=) VMi 864.000 / 32.000 actiuni 27 lei/actiune 13,50 lei/actiune 2) calculul raportului de paritate Rp Rp = VMiB / VMiA = 27 / 13,50 = 1/2 3) calculul actiunilor detinute de A in B Nr.actiuni AB = ANC corijat B x 40% / VMiA = 162.000 x 40% / 27 = 2.400 actiuni A (din totalul de 100% B preluam 60%) SAU: Nr.actiuni AB = (nr.actiuni B nr.actiuni detinut deja de A) x Rp = (12.000 7.200) x = 2.400 actiuni A 4) determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea CS A = 2.400 actiuni x val.nominala a unei actiuni A = 2.400 x 20 = 48.000 lei 5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social) Prima de fuziune propriu-zisa = 2.400 actiuni A x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 2.400 x (27-20) = 16.800 6) calculul primei de fuziune complementare (rezulta din diferenta de valoare a actiunilor de la data fuziunii, fata de valoarea rezultata dupa fuziune) Prima de fuziune complementara = nr.actiuni B detinut de A x (VMiB valoarea de piata a unei actiuni B) = 7.200 x (13,50-10) = 25.200 7) Prima de fuziune totala = 16.800 + 25.200 = 41.000 1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital A absorbanta aport calcule 730.000 B absorbita

Registrul jurnal de fuziune A absorbanta etape Cresterea de CS Anularea titlurilor de participare, nu mai au obiect prin fuziune calcule Inregistrari contabile 456 % 90.000 1011 48.000 1042 42.000 1042 = 263 72.000 etape Transferul activelor Descarcarea din gestiune B absorbita calcule 586.000 + 17.000 + 5.000 = 598.000 inregistrari contabile 461.01 = 7583 598.000 736.000 % = % 736.000 130.000 281x gr.21 340.000 3xx 220.000 20.000 491 4111 90.000 461 8.000 586.000 6583 5121 78.000

daca nu aveam 1042, sau daca nu era suficient, luam din 106 sau 117 si inregistrarea ar fi fost: % 263 1042

106; 117 Preluarea aporturilor de la soc.B, la valoare reevaluata 335.000 amortizarea 130.000 = 205.000 pe 456 inreg diferenta pana la 598.000; este ANC B Pt diferenta pana la 90.000, vezi T 456 598.000 205.000 237.000 70.000 8.000 78.000 % = gr.21 3xx 4111 461 5121 % 598.000 162 184.000 40x 28.000 44x 112.000 42x 80.000 43x 32.000 456 162.000 72.000 60.000 36.000 24.000 Transferul datoriilor 162 40x gr.44 42x 43x Inchiderea ct de chelt si venituri Transferul K proprii % 461.01 436.000 184.000 28.000 112.000 80.000 32.000

Regularizarea ct.456 Anularea ch.constituire

456 = 117 % 2801 6583 201

Soldarea ct. 461.01 si 456

121x = 6583 586.000 7583 = 121x 598.000 rezulta SfC 121x = 12.000 % 456 162.000 1012 120.000 106 30.000 121x 12.000 456 = 461.01 162.000

Problema nr.3 Fuziune prin absorbie (absorbitul deine titluri la absorbant).


Societatea B (absorbit) deine 2.000 aciuni ale societii A (absorbant), achiziionate la un cost de 25 lei/aciune. n cadrul restructurrii activitii celor ou societi, managerii decid realizarea unei operaii de fuziune, prin absorbia lui B de ctre A. Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: Elemente A B Imobilizri necorporale (la valoare brut): 260.000 -cheltuieli de constituire 60.000 -concesiuni 200.000 Amortizarea imobilizrilor necorporale: (156.000) -cheltuieli de constituire (36.000) -concesiuni (120.000) Imobilizri corporale la valoare brut 715.000 340.000 Amortizarea imobilizrilor corporale (280.000) (130.000) Imobilizri corporale (valoare nt) 435.000 210.000 Imobilizri financiare (titluri de participare A 2.000 aciuni la 50.000 25 lei/aciune) Stocuri 380.000 220.000 Clieni 140.000 90.000 Ajustarea valorii creanelor clieni (10.000) (20.000) Clieni la valoare net 130.000 70.000 Debitori diveri 15.000 8.000 Conturi la bnci 195.000 28.000 Total activ 1.259.000 586.000 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 100.000 Credite pe termen lung 90.000 184.000 Furnizori 70.000 28.000 Datorii fiscale 69.000 112.000 Datorii salariale 170.000 80.000 Datorii sociale 20.000 32.000 Creditori diveri 10.000 Total Datorii 529.000 436.000 Capital social 640.000 120.000 (32.000 aciuni x 20 lei) (12.000 aciuni x 10 lei) Rezerve 90.000 30.000 Total Capitaluri proprii 730.000 150.000 Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut): -imobilizrile corporale ale societii A 1.126.800 lei; -imobilizrile corporale ale societii B 304.000 lei; -stocuri ale societii A 558.200 lei; -stocuri ale societii B 237.000 lei. S se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia de mai sus (absorbitul deine titluri la absorbant).

Rezolvare:
Elemente calcule K proprii (-) active fictive cheltuieli de constituire (=) ANC +/- corectii de valoare imob.corporale stocuri titluri de participare 1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital A absorbanta aport calcule 730.000 - 24.000 706.000 + 411.800 + 178.200 304.000 340.000 = - 36.000 237.000 220.000 = + 17.000 pt titluri calculam mai intai VMiA, apoi: 2.000 actiuni A (VMiA-val.nominala a unei actiuni achizitionate) = 2.000 x (40,50-25) = 31.000 150.000 + (-36.000) + 17.000 = 162.000 B absorbita aport 150.000 150.000 -36.000 + 17.000 + 31.000 162.000 12.000 actiuni 13,50 lei/actiune

730.000 24.000 = 706.000 1.126.800 715.000 = 411.800 558.200 380.000 = 178.200

(=) ANC corijat 706.000 + 411.800 + 178.200 = 1.296.000 1.296.000 / nr.actiuni 32.000 actiuni (=) VMi 1.296.000 / 32.000 actiuni 40,50 lei/actiune 2) calculul raportului de paritate Rp Rp = VMiB / VMiA = 40,50 / 13,50 = 1/3 3) calculul actiunilor detinute de A in B Nr.actiuni AB = ANC corijat B / VMiA = 162.000 / 40,50 = 4.000 actiuni A (A trebuie sa le emita pt a remunera aportul lui B) A trebuie sa remunereze intregul ANC al lui B si apoi sa-si anuleze actiunile proprii. 4) determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea CS A = nr.de actiuni de emis de A x val.nominala a unei actiuni A = 4.000 x 20 = 80.000 lei 5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social) Prima de fuziune propriu-zisa = 4.000 actiuni A x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 4.000 x (40,50-20) = 82.000 lei

Registrul jurnal de fuziune A absorbanta etape Cresterea de CS Preluarea aporturilor de la soc.B, la valoare reevaluata calcule Inregistrari contabile 456 % 162.000 1011 80.000 1042 82.000 598.000 % = % 174.000 gr.21 162 81.000 109 40x 237.000 3xx 44x 70.000 4111 42x 8.000 461 43x 28.000 5121 456 etape Transferul activelor 598.000 184.000 28.000 112.000 80.000 32.000 162.000 Descarcarea din gestiune B absorbita calcule 586.000 + 17.000 + 31.000 36.000 = 598.000 inregistrari contabile 461.01 = 7583 598.000 736.000 % = % 736.000 130.000 281x gr.21 340.000 263 50.000 3xx 220.000 20.000 491 4111 90.000 461 8.000 586.000 6583 5121 28.000

304.000 130.000 = 174.000 2.000 x 40,50 = 81.000

Regularizarea CS Anularea actiunilor proprii

1011 = 1012

80.000

Rezultatul din fuziune Transferul datoriilor

12.000 este valoarea neta a corectiilor; rezultatul din fuziune este afectat doar cu aceasta dif

1042 = 109 81.000

Transferul K proprii

Regularizarea ct 461.01 si 456

121x = 7583 586.000 7583 = 121x 598.000 rezulta SfC 121x = 12.000 % 461.01 436.000 162 184.000 40x 28.000 gr.44 112.000 42x 80.000 43x 32.000 % 456 162.000 1012 120.000 106 30.000 121x 12.000 456 = 461.01 162.000

Problema nr.4 Fuziunea prin absorbie n situaia existenei participaiilor reciproce


Societatea A (absorbant) deine 20% din capitalul societii B (absorbit), iar B deine 2.000 de aciuni A. Conducerile celor dou societi au decis fuzinea prin absorbia societii B de ctre A. Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: Elemente A B Cheltuieli de constituire 10.000 Imobilizri corporale 1.248.000 788.000 Imobilizri financiare 160.000 22.000 Stocuri 160.000 330.000 Clieni 138.000 280.000 Investiii financiare pe termen scurt 56.000 Conturi la bnci 28.000 8.000 Total activ 1.800.000 1.428.000 Credite pe termen lung 162.000 mprumut obligatar 288.000 Furnizori 46.000 256.000 Datorii fiscale 70.000 44.000 Total Datorii 278.000 588.000 Capital social 1.000.000 800.000 (100.000 aciuni) (80.000 aciuni) Rezerve 402.000 238.000 Rezultat 120.000 (198.000) Total Capitaluri proprii 1.522.000 840.000 Informaii suplimentare: Pentru societatea A: -existena unui plus de valoare la fondul comercial de 800.000 lei; -existena unui plus de valoare la imobilizrile corporale de 56.000 lei; -cele 16.000 aciuni B au fost achiziionate la valoarea lor nominal;

Pentru sociatatea B: -un fond comercial necontabilizat de 88.000 lei; -plus de valoare la imobilizrile corporale 26.000 lei; -pierderile din deprecierea creanelor clieni sunt estimate la 13.500 lei; - pierderile din deprecierea stocurilor sunt estimate la 6.500 lei; -cele 2.000 aciuni A au fost achiziionate la valoarea total de 22.000 lei.

S se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia existenei participaiilor reciproce.

Rezolvare:
Elemente calcule K proprii (-) active fictive cheltuieli de constituire (=) ANC +/- corectii de valoare fd comercial rezultat din regrupari de intreprinderi IFRS3 imobilizari corporale creante stocuri titluri de participare: B detinute de A (20% din CS A) A detinute de B (=) ANC corijat / nr.actiuni (=) VMi 1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital A absorbanta aport calcule 1.522.000 - 10.000 1.512.000 + 800.000 + 56.000 16.000 actiuni B x VMiB val.nominala (la care au fost cumparate titlurile) = 16.000 x X 10 X 2.208.000 + 16.000 X A = 100.000 actiuni 2.000 actiuni A x Y 11 Y = VMiA B absorbita aport 840.000 840.000 + 88.000 + 26.000 - 13.500 - 6.500 Y 912.000 + 2.000 Y B = 80.000 actiuni

1.522.000 - 10.000 = 1.512.000

VMiA = Y VMiB = X Rezulta (Y x nr.actiuni) = 2.208.000 24 lei/actiune Rezulta (X x nr.actiuni) = 912.000 12 lei/actiune Rezulta 2.208.000 + 16.000 X = 100.000 Y Rezulta 912.000 + 2.000 Y = 80.000 X Rezulta X = 12 lei; Y = 24 lei 2) calculul raportului de paritate Rp Rp = VMiB / VMiA = 12 / 24 = (0.50) 3) calculul actiunilor detinute de A in B Nr.actiuni AB = ANC corijat B x 80% / VMiA = 960.000 x 80% / 24 = 32.000 actiuni A (A trebuie sa le emita pt a remunera aportul lui B) ANC corijat B = 912.000 + 2.000 x 24 = 960.000 SAU: Nr.actiuni AB = (nr.actiuni B nr.actiuni B detinute de A) x Rp = 80.000 16.000 x = 32.000 actiuni A 4) determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea CS A = nr.de actiuni de emis de A x val.nominala a unei actiuni A = 32.000 x 10 = 320.000 lei 5) calculul primei de fuziune propriu-zise (determinata de evaluarea valorii intrinseci pt actiunile lui A) Prima de fuziune propriu-zisa = 32.000 actiuni A x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 32.000 x ( 24-10) = 448.000 lei 6) calculul primei de fuziune complementare (rezulta din diferenta de valoare a actiunilor de la data fuziunii, fata de valoarea rezultata dupa fuziune); apare doar daca A detine actiuni la B Prima de fuziune complementara = nr.actiuni B detinut de A x (VMiB valoarea de piata a unei actiuni B) = 16.000 x ( 12-10) = 32.000 lei

10

7) Prima de fuziune totala = 448.000 + 32.000 = 480.000 lei Registrul jurnal de fuziune A absorbanta etape Cresterea de CS calcule Inregistrari contabile 456 % 800.000 1011 320.000 1042 480.000 etape Transferul activelor B absorbita calcule 1.428.000 total activ B +/- corectii + (960.000 840.000) = 1.548.000 inregistrari contabile 461.01 = 7583 1.548.000 6583 % 1.428.000 21x 788.000 263 22.000 3xx 330.000 4111 280.000 5121 8.000 7583 = 121x 1.548.000 121x = 6583 1.428.000 rezulta SfC 121x = 120.000

Anularea titlurilor de participare, nu mai au obiect prin fuziune

daca nu aveam 1042, sau daca nu era suficient, luam din 106 sau 117 si inregistrarea ar fi fost: % 263 1042 106; 117 788.000 + 26.000 = 814.000 2.000 actiuni x 24 = 48.000 280.000 13.500 = 266.500 330.000 6.500 = 323.500

Rezultatul din fuziune 1042 = 263 160.000

Preluarea aporturilor de la soc.B, la valoare reevaluata (de fuziune)

1.548.000 % 88.000 207 814.000 gr.21 48.000 266.500 323.500 8.000 456 109 4111 3xx 5121 = 117

% 161 40x 44x 456

1.548.000 288.000 256.000 44.000 960.000

Transferul datoriilor 161 40x 44x

461.01 436.000 288.000 256.000 44.000

Regularizarea ct.456

960.000 800.000 = 160.000 chiar titlurile Vezi T 1042 nu are amortiz.se da val neta

160.000

Transferul K proprii

198.000 = pierdere

Anularea actiunilor proprii Anularea ch.constituire

1042 = 109 6583 =

48.000

Soldarea ct. 461.01 si 456

% = % 800.000 1012 121x 198.000 238.000 106 456 960.000 120.000 121x 456 = 461.01 960.000

201 10.000

11

Problema nr.5 Fuziunea prin reuniune (A si B se dizolva si apare C)


Despre societile A i B se cunosc urmtoarele informaii: Elemente Cheltuieli de constituire (valoare brut) Amortizarea cheltuielilor de constituire Cheltuieli de constituire (valoare net) Imobilizri corporale (valoare brut) Amortizarea imobilizrilor corporale Imobilizri corporale (valoare net) Imobilizri financiare Stocuri Clieni (valoare brut) Ajustarea valorii creanei clieni Clieni (valoare net) Debitori diveri Conturi la bnci Total activ Credite pe termen lung Furnizori Datorii fiscale Creditori diveri Total Datorii Capital social B 45.000 65.000 (15.000) (25.000) 30.000 40.000 5.770.000 2.435.000 (1.230.000) (1.125.000) 4.540.000 1.310.000 150.000 340.000 210.000 500.000 1.000.000 990.000 (90.000) 1.000.000 900.000 10.000 50.000 120.000 75.000 6.060.000 3.215.000 2.060.000 421.000 930.000 154.000 1.240.000 630.000 570.000 20.000 4.800.000 1.225.000 800.000 1.000.000 (80.000 aciuni) (100.000 aciuni) Rezerve 300.000 750.000 Rezultat reportat 160.000 240.000 Total Capitaluri proprii+Datorii 6.060.000 3.215.000 Societatea A i B fuzioneaz prin reuniune. Acionarii societii A dein 42% din capitalurile noii societi C iar acionarii societii B, restul de 58%. Activele societilor A i B au fost evaluate astfel (la valoarea brut): A B Imobilizri corporale 6.120.000 2.540.000 Imobilizri financiare 170.000 305.000 Mrfuri 150.000 517.000 Clieni 950.000 958.000 Fond comercial 110.000 195.000 S se contabilizeze fuziunea prin reuniune. A

12

Rezolvare:
Elemente calcule K proprii (-) active fictive cheltuieli de constituire (=) ANC +/- corectii de valoare imobilizari corporale imobilizari financiare creante - clienti stocuri - marfuri fd comercial (nu exista in bilant, trebuie sa-l recunoastem) (=) ANC corijat / nr.actiuni (=) Vmi 1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capitalul societatii C A absorbanta aport calcule 1.260.000 - 30.000 1.230.000 + 350.000 + 20.000 - 50.000 - 60.000 + 110.000 B absorbita aport 1.990.000 - 40.000 1.950.000 + 105.000 - 35.000 + 17.000 - 32.000 + 195.000

1.260.000 30.000 = 1.230.000

1.990.000 40.000 = 1.950.000

1.600.000 80.000 actiuni 20 lei/actiune

2.200.000 100.000 actiuni 22 lei/actiune

2) calculul raportului de paritate Rp nu ni se spune care e valoarea nominala a actiunilor lui C (daca se dadea, foloseam acea valoare) numarul de actiuni C pt remunerarea aporturilor lui A = 1.600.000 / 10 lei = 160.000 actiuni numarul de actiuni C pt remunerarea aporturilor lui B = 2.200.000 / 10 lei = 220.000 actiuni Rp A/C = nr.actiuni A / nr.actiuni C pt remunerarea aporturilor lui A = 80.000 / 160.000 = Rp B/C = nr.actiuni B / nr.actiuni C pt remunerarea aporturilor lui B = 100.000 / 220.000 = 5/11 Nu rezulta prima de fuziune, pt ca este momentul constituirii , momentul initial, pt ca val.nominala a actiunilor C = val.nominala a actiunilor B = val.nominala a actiunilor A

13

elemente Trsf de active Desc.gestiune

calcul 6030000 + 370000 = 6.400.000 Ct.201 anulare activ fictiv, diferenta in 6583

A inregistrari ctb 461.01 = 7583 6.400.000 7.305.000 % = % 7.305.000 1.230.000 281 21x 5.770.000 15.000 280 201 45.000 26x 150.000 371 210.000 4111 1.000.00 0 6060000 6583 461 10.000 5121 120.000 7583 = 121x 6.400.000 121x = 7583 6.060.000 rezulta SfC 121x = 340.000 % 162 40x 44x 462 461.01 4.800.000 2.060.000 930.000 1.240.000 570.000

elemente Trsf de active Desc. gestiune

Registru jurnal de fuziune B calcul inregistrari ctb 3.175.000 461.01 = 7583 3.425.000 + 250.000 = 3425000 Ct.201 4.396.500 % = % 4.396.500 anulare 1.125.000 281 21x 2.435.000 activ 25.000 280 201 65.000 fictiv, 26x 340.000 diferenta 371 500.000 in 6583 90.000 409 4111 990.000 3.156.500 6583 461 50.000 5121 75.000 121x rezultat din lichidare 7583 = 121x 3.425.000 121x = 7583 3.215.000 rezulta SfC 121x = 210.000 % 162 40x 44x 462 461.01 1.225.000 421.000 154.000 630.000 20.000

elemente Constituirea CS Preluarea aporturilor lui A (ANC A)

calcul

207 = fd comercial

456 cu dif

C inregistrari ctb 456 = 1011 3.800.000 A A 1.600.000 B B 2.200.000 7630000 % = % 7630000 110.000 207 162 2060000 6120000 21x 401 930000 170.000 26x 44x 1240000 150.000 3xx 462 570000 950.000 4111 456 2830000 10.000 461 120.000 5121 1011 = 1012 1.600.000

Inchiderea ct chelt si ven Trsf. datorii

121x rezultat din lichidare

Inch ct chelt si ven Trsf. datorii

Regularizare CS Similar, preluarea aporturilor lui B

Trsf K proprii

Soldarea ct 456 si 461.01

1.600.000 e ANC al lui A

% 456 1.600.000 1012 800.000 106 300.000 117 160.000 121x 340.000 456 = 461.01 1.600.000

Trsf K proprii

Soldarea ct 456 si 461.01

2.200.000 e ANC al lui B

% 456 2.200.000 1012 1.000.000 106 750.000 117 240.000 121x 210.000 456 = 461.01 2.200.000

Regularizare CS

4640000 195000 2540000 305000 517000 958000 50000 75000 1011 =

% = % 4640000 207 162 461000 21x 401 154000 26x 44x 630000 371 462 20000 4111 456 3375000 461 5121 1012 2.200.000

14

Probl.1. O societate A cu un capital de 20.000.000 lei format din 5.000 de aciuni absoarbe societatea B cu un capital de 40.000.000 lei format din 10.000 aciuni. Societatea A a fost
evaluat la 30.000.000 lei iar B la 48.000.000 lei. Care este numrul de aciuni ce trebuie emis pentru remunerarea aportului i prima de fuziune: Rezolvare: A Activ net contabil Nr. aciuni VMCA = 30.000.000 lei 5.000 actiuni 30.000.000 lei 5.000 aciuni 6.000 lei / aciune Activ net contabil B 48.000.000 lei

Numr de aciuni ce trebuie emise = =

48.000 000 lei . = 8.000 aciuni 6.000 lei/actiune


48.000.000 lei 32.000.000 lei 16.000.000 lei

La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu Capitalul social crete cu 8.000 aciuni emise x 4.000 lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) Prima de fuziune

Probl.2. Dou societi comerciale care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Situaia celor dou societi se prezint astfel:
Societatea A: valoarea net de aport 48.000.000 lei, numr de aciuni 6.000, valoarea nominal 6.000 lei/aciune. Societatea B: valoarea net de aport 40.000.000 lei, numr de aciuni 5.000, valoarea nominal 5.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emise: I. De societatea A dac ea absoarbe societatea B; II. De societatea B dac ea absoarbe A: Rezolvare: Cazul I. A Activ net contabil Nr. aciuni VMCA = 48.000.000 lei 6.000 actiun i 48.000.000 lei 6.000 aciuni 8.000 lei / aciune Activ net contabil B 40.000.000 lei

Numr de aciuni ce trebuie emise = Cazul II: B

40.000 000 lei . = 5.000 aciuni 8.000 lei/actiune


A

15

Activ net contabil Nr. aciuni VMCB = 40.000.000 lei 5.000 actiuni

40.000.000 lei 5.000 aciuni 8.000 lei / aciune

Activ net contabil

48.000.000 lei

Numr de aciuni ce trebuie emise =

48.000 000 lei . = 6.000 aciuni 8.000 lei/actiune

Probl.3. Dou societi comerciale A i B care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Se cunosc urmtoarele date:
Societatea A (absorbant): active diverse 60.000.000 lei, datorii 10.000.000 lei, numr de aciuni 10.000 titluri, valoarea nominal a unei aciuni 3.500 lei/aciune. Societatea B (absorbit): capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 15.000.000 lei. Care este numrul de aciunii ce trebuie emis i prima de fuziune: Rezolvare: A Active diverse - Datorii = Activ net contabil 60.000.000 lei -10.000.000 lei 50.000.000 lei Capital social + Rezerve + Plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor = Activ net contabil B 30.000.000 lei + 10.000.000 lei + 15.000.000 lei 55.000.000 lei

Nr. aciuni VMCA = 50.000.000 lei 10.000 actiuni

10.000 aciuni 5.000 lei / aciune

Numr de aciuni ce trebuie emise = =

55.000 000 lei . = 11.000 aciuni 5.000 lei/actiune


55.000.000 lei 38.500.000 lei 16.500.000 lei

La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu Capitalul social crete cu 11.000 aciuni emise x 3.500 lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) Prima de fuziune

Probl.4. Dou societi comerciale A i B care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Situaia celor dou societi este.
Societatea A: capital social 30.000.000 lei mprit n 3.000 de aciuni, rezerve 20.000.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 10.000.000 lei. Societatea B: active diverse 40.000.000 lei, datorii 15.000.000 lei, numr de aciuni 4.000 de titluri. Care este numrul de aciuni ce trebuie emis. I. De societatea A dac ea absoarbe pe B II. De societatea B dac ea absoarbe societatea A Rezolvare: Cazul I:

16

A Capital social +Rezerve + Plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor = Activ net contabil Nr. aciuni 60.0 .0 00 00 lei VMCA = 3.000 actiuni Numr de aciuni ce trebuie emise = Cazul II: B Activ net contabil Nr. aciuni VMCB = 25.000.000 lei 4.000 actiuni 25.000.000 lei 4.000 aciuni 6.250 lei / aciune

B 30.000.000 lei +20.000.000 lei + 10.000.000 lei 60.000.000 lei 3.000 aciuni 20.000 lei / aciune Active diverse - Datorii = Activ netcontabil 40.000.000 lei - 15.000.000 lei 25.000.000 lei

25.000 000 lei . = 1.250 aciuni 20.000 lei/actiune


A Activ net contabil 60.000.000 lei

Numr de aciuni ce trebuie emise =

60.000 000 lei . = 9.600 aciuni 6.250 lei/actiune

Probl.5 Dispunei de urmtoarele informaii despre dou societi comerciale care fuzioneaz: Societatea A: active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; numr de aciuni 150 titluri.
Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numr de aciuni 90 titluri. Determinai cte aciuni trebuie s primeasc un acionar care deine 30 de aciuni n cazul n care: I. Societatea A absoarbe societatea B II. Societatea B absoarbe societatea A Rezolvare: Cazul I: A B Active diverse 57.000 lei Active diverse 31.500 lei - Datorii - 30.000 lei - Datorii - 18.000 lei = Activ net contabil 27.000 lei = Activ net contabil 13.500 lei Nr. aciuni 150 aciuni VMCA = 180 lei / aciune 27.000 lei 150 actiuni 13.500 lei Numr de aciuni ce trebuie emise = = 75 aciuni 180 lei/actiun e Pentru cele 90 aciuni ale lui B.. A emite 75 aciuni Un acionar ce deine 30 aciuni. primete x aciuni 75 actiuni x 30 actiuni x= = 25 aciuni 90 actiuni Cazul B:

17

B Activ net contabil Nr. aciuni VMCB = 13.500 lei 90 actiuni 13.500 lei 90 aciuni 150 lei / aciune Activ net contabil

A 27.000 lei

27.000 lei = 180 aciuni 150 lei/actiun e Pentru cele 150 aciuni ale lui A.. B emite 180 aciuni Un acionar ce deine 30 aciuni. primete x aciuni 180 actiuni x 30 actiuni x= = 36 aciuni 150 actiuni
Numr de aciuni ce trebuie emise =

Probl.6 Dou societi comerciale A (absorbant) i B (absorbit) care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Se cunosc urmtoarele date: prima de fuziune 5.600.000 lei; societatea B:
active diverse 40.000.000 lei; datorii 12.000.000 lei; Societatea A: numrul de aciuni 10.000 titluri, valoarea nominal 8.000 lei/aciune, plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 10.000.000 lei. Care este mrimea rezervelor societii A: Rezolvare: A B Capital social 80.000.000 lei Active diverse 40.000.000 lei + Rezerve x - Datorii - 12.000.000 lei +Plusvaloare din 10.000.000 lei Activ net contabil 28.000.000 lei reevaluarea imobilizrilor Activ net contabil 90.000.000 lei + x lei Nr. aciuni 10.000 aciuni VMCA (1) 10.000 lei / aciune (1) La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu 28.000.000 lei Capitalul social crete cu nr. aciuni emise (y) x 8.000 y aciuni 8.000 lei/aciune lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) lei = Prima de fuziune 5.600.000 lei Prin rezolvarea ecuaiei: 28.000.000 lei y aciuni 8.000 lei/aciune = 5.600.000 lei se obine numrul de aciuni ce trebuie emise, respectiv 2.800 aciuni 28.000.000 lei Numr de aciuni ce trebuie emise = = 2.800 aciuni, deci VMCA = 10.000 lei/aciune VM A C VMCA =

ANC A Nr . actiuni A
90.000.000 lei +x , de unde x = 10.000.000 lei 10.000 actiuni

10.000 lei/aciune=

18

Probl.7 Dou societi comerciale A (absorbant) i B (absorbit) care nu au participaii reciproce de capital fuzioneaz. Se cunosc urmtoarele date: numrul de aciuni emise de
societatea A pentru remunerarea aportului 8.000 titluri; Societatea A: capital social format din 10.000 titluri, valoarea nominal a aciunilor 3.000 lei/aciune, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor 20.000.000 lei; Societatea B: active diverse 59.000.000 lei. Care este mrimea datoriilor societii B: Rezolvare: A B Capital social 30.000.000 lei Active diverse 59.000.000 lei + Rezerve 10.000.000 lei - Datorii - x lei +Plusvaloare din 20.000.000 lei Activ net contabil 59.000.000 lei x lei reevaluarea imobilizrilor Activ net contabil 60.000.000 lei Nr. aciuni 10.000 aciuni VMCA= 6.000 lei / aciune 60.000.000 lei 10.00 actiun 0 i 59.000.000 lei - x lei Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.000 aciuni = , de unde x = 11.000.000 lei 6.000 lei/actiune

Probl.8 Dispunei de urmtoarele date: I. Societatea A absoarbe societatea B; II. Societatea B absoarbe societatea A; numrul de aciuni emise de A n cazul I este 8.000 titluri; valoarea
matematic a unei aciuni A este 6.000 lei/aciune; numrul de aciuni A 10.000 titluri; numrul de aciuni emise de B n cazul II este 15.000 titluri. Care este numrul de aciuni din care este format capitalul societii B: Rezolvare: Cazul I: A B (2) = Activ net contabil 60.000.000 lei Activ net contabil X lei (1) Nr. aciuni 10.000 aciuni VMCA 6.000 lei / aciune
(1)

Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.000 aciuni = VMCA =

ANC B , de unde ANCB = 48.000.000 lei 6.000 lei/actiun e

ANC A Nr . actiuni ANC A 6.000 lei/aciune = , de unde ANCA = 60.000.000 lei 10 000 actiuni .
(2)

Cazul II: B = Activ net contabil 48.000.000 lei = Activ net contabil A 60.000.000 lei

19

VMCB
(3)

4.000 lei/aciune (3) Numr de aciuni ce trebuie emise =15.000 aciuni =

60.000.000 lei VM B C

, de unde VMCB = 4.000 lei/aciune

VMCB = 4.000 lei/aciune =

48.000.000 lei , de unde numrul de aciuni din care este format capitalul lui B = 12.000 aciuni Nr . actiuni

Probl.9 Din bilanul celor dou societi intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 32.000.000 lei, datorii 3.080.000 lei, numr de aciuni 2.500, valoare
nominal 2.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 61.000.000 lei, datorii 10.600.000 lei, numr de aciuni 5.000, valoare nominal 2.000 lei/aciune. Absorbantul deine la absorbit 1.000 de aciuni achiziionate cu 9.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emis i mrimea primei de fuziune: Rezolvare: 1.000 aciuni x 9.000 lei/aciune = 9.000.000 lei A B Active diverse 32.000.000 lei Active diverse 61.000.000 lei - Datorii 3.080.000 lei - Datorii 10.600.000 lei = 28.920.000 lei Activ net contabil 50.400.000 lei Numr aciuni 5.000 aciuni 10.080 lei/aciune 50.400.000 lei VMCB= 5.000 actiuni +Plusvaloare din deinere titluri 1.080.000 lei 1.000 aciuni (10.080 lei/aciune 9.000 lei/aciune) Activ net contabil 30.000.000 lei Numr aciuni 2.500 aciuni 12.000 lei/aciune 30.000.000 lei VMCA= 2.500 actiuni

50 400 000 lei . .


4.200

Numr de aciuni ce trebuie emise: 12 000 lei/actiun = 3.360 aciuni . e 12.000 e lei/actiun
840

- 1.000actiuni x

10.080 lei/actiun e

ANCB = 50.400.000 lei = 4.200 aciuni x 12.000 lei/aciune

3.360 aciuni emise

Capitalul propriu crete cu 3.360 aciuni emise x 12.000 lei/aciune = 40.320.000 lei - Capitalul social crete cu 3.360 aciuni emise x 2.000 lei/aciune valoarea nominal A= 6.720.000 lei = Prima de fuziune 1 = 33.600.000 lei

840 aciuni anulate x 12.000 lei/aciune= 10.080.000 lei - Costul de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 9.000 lei/aciune = 9.000.000 lei = Prima de fuziune 2 = 1.080.000 lei Prima de fuziune = 33.600.000 lei + 1.080.000 lei = 34.680.000 lei

840 aciuni anulate

20

Probl.10 Din contabilitatea celor dou societi A i B intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 90.000.000 lei exclusiv 1.000 aciuni achiziionate cu 6.000
lei/aciune deinute la B; datorii 17.020.000 lei; numr de aciuni 16.000 titluri cu valoarea nominal 2.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 70.000.000 lei; datorii 13.840.000 lei; numr de aciuni 8.000 titluri cu valoarea nominal 2.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emise i prima de fuziune:

Rezolvare: 1.000 aciuni x 6.000 lei/aciune = 6.000.000 lei A Active diverse 90.000.000 lei + Titluri deinute neincluse n activ 6.000.000 lei = Total activ 96.000.000 lei - Datorii 17.020.000 lei = 78.980.000 lei B Active diverse - Datorii Activ net contabil Numr aciuni VMCB= 56.160.000 lei 8.000 actiuni 70.000.000 lei 13.840.000 lei 56.160.000 lei 8.000 aciuni 7.020 lei/aciune

+Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (7.020 lei/aciune 6.000 lei/aciune) Activ net contabil Numr aciuni 80.000.000 lei VMCA= 16.000 actiuni

1.020.000 lei 80.000.000 lei 16.000 aciuni 5.000 lei/aciune

56 160 000 lei . . 7.020 lei/actiun e - 1.000actiuni x Numr de aciuni ce trebuie emise: 5.000 lei/actiun = 9.828 aciuni e 5.000e lei/actiun
11.232 1.404

ANCB = 56.160.000 lei = 11.232 aciuni x 5.000 lei/aciune

9.828 aciuni emise

Capitalul propriu crete cu 9.828 aciuni emise x 5.000 lei/aciune = 49.140.000 lei - Capitalul social crete cu 9.828 aciuni emise x 2.000 lei/aciune valoarea nominal A = 19.656.000 lei = Prima de fuziune 1 = 29.484.000 lei

1.404 aciuni

1.404 aciuni anulate x 5.000 lei/aciune = 7.020.000 lei - Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 6.000

21

lei/aciune = 6.000.000 lei = Prima de fuziune 2 = 1.020.000 lei Prima de fuziune = 29.484.000 lei + 1.020.000 lei = 30.504.000 lei

anulate

Probl.11 Societatea A absoarbe societatea B, situaia lor prezentndu-se astfel: Societatea A: active diverse 348.000 lei, exclusiv 1.000 de aciuni B achiziionate la preul total de 9.500
lei; datorii 150.000 lei; numr de aciuni 13.000 titluri; valoarea nominal a unei aciuni 9,5 lei/bucat. Societatea B: active diverse 110.000 lei; datorii 60.000 lei; numr de aciuni 5.000 titluri ; valoarea nominal a unei aciuni 8 lei /bucat. Determinai creterea de capital social la absorbant i prima de fuziune n urma fuziunii:

Rezolvare: 1.000 aciuni x 9,5 lei/aciune = 9.500 lei A Active diverse 348.000 lei + Titluri deinute neincluse n activ 9.500 lei = Total activ 357.500 lei - Datorii 150.000 lei = 207.500 lei B Active diverse - Datorii Activ net contabil Numr aciuni VMCB= 50.000 lei 5.000 actiuni 110.000 lei 60.000 lei 50.000 lei 5.000 aciuni 10 lei/aciune

+Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (10 lei/aciune 9,5 lei/aciune) Activ net contabil Numr aciuni 208.000 lei VMCA= 13.000 actiuni

500 lei 208.000 lei 13.000 aciuni 16 lei/aciune

50 000 lei . 10 lei/actiun e - 1.000actiuni x Numr de aciuni ce trebuie emise: 16 lei/actiun = 2.500 aciuni e 16 e lei/actiun
3.125 625

Capitalul propriu crete cu 2.500 aciuni emise x 16 ANCB = lei/aciune = 40.000 lei 50.000 lei = - Capitalul social crete cu 2.500 aciuni emise x 9,5 3.125 aciuni lei/aciune valoarea nominal A = 23.750 lei x 16 = Prima de fuziune 1 = 16.250 lei lei/aciune 625 aciuni anulate x 16 lei/aciune = 10.000 lei 625 - Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 9,5 aciuni lei/aciune = 9.500 lei anulate = Prima de fuziune 2 = 500.000 lei Prima de fuziune = 16.250 lei + 500 lei = 16.750 lei

2.500 aciuni emise

22

Probl.12 Societatea A absoarbe societatea B, situaia lor prezentndu-se astfel:

Societatea A: active diverse 575.000 lei, exclusiv 1.000 de aciuni B achiziionate la preul total de 15.000 lei; datorii 200.000 lei; numr de aciuni 8.000 titluri; valoarea nominal a unei aciuni 40 lei/bucat. Societatea B: active diverse 150.000 lei; datorii 50.000 lei; numr de aciuni 4.000 titluri ; valoarea nominal a unei aciuni 50 lei/ bucat. Care este nregistrarea contabil privind creterea capitalului social la societatea absorbant:

Rezolvare: 1.000 aciuni x 15 lei/aciune = 15.000 lei A Active diverse + Titluri deinute neincluse n activ = Total activ - Datorii = 575.000 lei 15.000 lei 590.000 lei 200.000 lei 390.000 lei Active diverse - Datorii Activ net contabil Numr aciuni VMCB= 100.000 lei 4.000 actiuni B 150.000 lei 50.000 lei 100.000 lei 4.000 aciuni 25 lei/aciune

+Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (25 lei/aciune 15 lei/aciune) Activ net contabil Numr aciuni VMCA= 400.000 lei 8.000 actiuni

10.000 lei

400.000 lei 8.000 aciuni 50 lei/aciune

100000 lei .
2.000

Numr de aciuni ce trebuie emise: 500 lei/actiun = 1.500 aciuni e 50 e lei/actiun


500

- 1.000actiuni x

25 lei/actiun e

ANCB = 100.000 lei = 2.000 aciuni x 50 lei/aciune

1.500 aciuni emise

500 aciuni

Capitalul propriu crete cu 1.500 aciuni emise x 50 lei/aciune = 75.000 lei - Capitalul social crete cu 1.500 aciuni emise x 40 lei/aciune valoarea nominal A = 60.000 lei = Prima de fuziune 1 = 15.000 lei 500 aciuni anulate x 50 lei/aciune = 25.000 lei - Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 15

23

lei/aciune = 15.000 lei = Prima de fuziune 2 = 10.000 lei Prima de fuziune = 15.000 lei + 10.000 lei = 25.000 lei Formula contabil privind majorarea capitalului social: 100 000 lei 456 =

anulate

1012 1042 261

60 000 lei 25 000 lei 15 000 lei

Probl.13 Din contabilitatea celor dou societi A i B intrate n fuziune rezult: Societatea A: capital social 30.000.000 lei mprit n 10.000 aciuni; rezerve 10.000.000 lei;
plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 9.800.000 lei. Societatea B: active diverse 60.000.000 lei; datorii 12.000.000 lei; numr de aciuni 12.000 titluri. Cunoscnd c absorbantul A deine la absorbitul B 1.000 de aciuni i c numrul de aciuni emise de A n urma fuziunii este 8.800 titluri, s se calculeze costul de achiziie iniial al unei aciuni deinute de A la B: Rezolvare: 1.000 aciuni x y lei/aciune A B Capital social 30.000.000 lei Active diverse 60.000.000 lei + Rezerve 10.000.000 lei - Datorii 12.000.000 lei + Plusvaloare din reevaluarea 9.800.000 lei Activ net contabil 48.000.000 lei imobilizrilor = 49.800.000 lei Numr aciuni 12.000 aciuni 4.000 lei/aciune 48.000.000 lei VMCB= 12.000 actiu ni +Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (4.000 lei/aciune y lei/aciune) 1.000 aciuni (4.000 lei/aciune y lei/aciune) Activ net contabil 53.800.000 lei 1.000 aciuni y lei/aciune Numr aciuni 10.000 aciuni 53.800.000lei - 1.000 actiuni x y lei/actiun e VMCA = 10.000 actiuni 48.000.000 lei 4.000 lei/actiune - 1.000 actiuni x Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.800 aciuni = , de unde VMCA = 5.000 lei / aciune VM A C VMC A VMCA = 5.000 lei/aciune =

53.800.000lei - 1.000 actiuni x y lei/actiun e , de unde y = 3.800 lei/aciune 10 000 actiuni .

Probl.14 Din contabilitatea celor dou societi A i B intrate n fuziune rezult datele: numrul de aciuni emise de A pentru remunerarea aportului 15.200 titluri; prima de fuziune
15.600.000 lei. Societatea B: active diverse 60.000.000 lei; datorii 20.000.000 lei numr de aciuni 20.000 titluri. Cunoscnd c absorbantul A deine la absorbitul B 1.000 titluri i c valoarea nominal a unei aciuni A este 1.500 lei/aciune s se calculeze costul iniial de achiziie al unei aciuni A deinute de B: Rezolvare: 1.000 aciuni x y lei/aciune A B Active diverse 60.000.000 lei - Datorii 20.000.000 lei

24

Activ net contabil 40.000.000 lei Numr aciuni 20.000 aciuni VMCB= 2.000 lei/aciune 40.000.000 lei 20.000 actiuni 40.000 000 lei . 2.000 lei/actiun i (1) - 1.000 actiuni x Numr de aciuni ce trebuie emise = 15.200 aciuni = de unde VMCA = 2.500 lei / aciune VMC A VMC A

Capitalul propriu crete cu 15.200 aciuni emise x 2.500 lei/aciune = 38.000.000 lei - Capitalul social crete cu ANCB = 15.200 aciuni emise x 1.500 lei/aciune valoarea 40.000.000 lei = nominal A = 22.800.000 lei 16.000 aciuni x = Prima de fuziune 1 = 15.200.000 lei 2.500 lei/aciune 800 800 aciuni anulate x 2.500 lei/aciune = 2.000.000 lei aciuni - Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x y anulate lei/aciune = 1.000 y = Prima de fuziune 2 Prima de fuziune = 15.200.000 lei + 2.000.000 lei - 1.000 aciuni y lei/aciune = 15.600.000 lei, de unde y = 1.600 lei/aciune

15.200 aciuni emise

Probl.15 Din contabilitatea celor dou societi A (absorbant) i B (absorbit) intrate n fuziune rezult: Societatea A: active diverse 70.000.000 lei inclusiv 2.000 de aciuni achiziionate
cu 2.000 lei/aciune deinute la B; datorii 20.000.000 lei; numr de aciuni 10.000 titluri cu valoarea nominal 4.500 lei/aciune. Societatea B: active diverse 85.000.000 lei; datorii 15.000.000 lei; numr de aciuni 20.000 titluri cu valoarea nominal 2.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emise i prima de fuziune. Rezolvare: 2.000 aciuni x 2.000 lei/aciune = 4.000.000 lei A B Active diverse 70.000.000 lei Active diverse 85.000.000 lei - Datorii 20.000.000 lei - Datorii 15.000.000 lei = Activ net contabil 50.000.000 lei = Activ net contabil 70.000.000 lei Numr aciuni 10.000 aciuni Numr aciuni 20.000 aciuni VMCA= 5.000 lei/aciune VMCB= 3.500 lei/aciune 50.000.000 lei 70.000.000 lei 10.000 actiuni 20.000 actiuni

70 000 000 lei . .


14.000

Numr de aciuni ce trebuie emise: 5.000 lei/actiun = 12.600 aciuni e lei/actiun 5.000 e
1.400

- 2.000actiuni x

3.500 lei/actiun e

12.600 aciuni

Capitalul propriu crete cu 12.600 aciuni emise x 5.000 lei/aciune = 63.000.000 lei

25

ANCB = 70.000.000 lei = 14.000 aciuni x 5.000 lei/aciune

emise

- Capitalul social crete cu 12.600 aciuni emise x 4.500 lei/aciune valoarea nominal A = 56.700.000 lei = Prima de fuziune 1 = 6.300.000 lei

1.400 aciuni anulate x 5.000 lei/aciune = 7.000.000 lei - Cost de achiziie aciuni deinute 2.000 aciuni x 2.000 lei/aciune = 4.000.000 lei = Prima de fuziune 2 = 3.000.000 lei Prima de fuziune = 6.300.000 lei + 3.000.000 lei = 9.300.000 lei

1.400 aciuni anulate

Probl.16 Din bilanul celor dou societi intrate n fuziune rezult:


Societatea A (absorbant): active diverse 41.600.000 lei, datorii 9.100.000 lei, numr de aciuni 5.200, valoare nominal 6.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 30.000.000 lei, datorii 8.625.000 lei, numr de aciuni 2.500, valoare nominal 6.000 lei/aciune. Absorbitul deine la absorbant 1.000 de aciuni achiziionate cu 5.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emis i mrimea primei de fuziune: Rezolvare: 1.000 aciuni x 5.000 lei/aciune = 5.000.000 lei A B Active diverse 41.600.000 lei Active diverse - Datorii 9.100.000 lei - Datorii Activ net contabil 32.500.000 lei = Numr aciuni 5.200 aciuni VMCA= 6.250 lei/aciune 32.500.000 lei 5.200 actiuni +Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (6.250 lei/aciune 5.000 lei/aciune) = Activ net contabil 22.625 000 lei . Numr de aciuni ce trebuie emise = = 3.620 aciuni 6.250 lei/actiune La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu 22.625.000 lei Capitalul social crete cu 3.620 aciuni emise x 6.000 21.720.000 lei lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) = Prima de fuziune 905.000 lei

30.000.000 lei 8.625.000 lei 21.375.000 lei

1.250.000 lei 22.625.000 lei

Probl.17 Din contabilitatea celor dou societi intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 50.000.000 lei; datorii 10.000.000 lei; numrul de aciuni 10.000
titluri, valoarea nominal a unei aciuni 2.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 42.000.000 exclusiv 1.000 aciuni 3.500 lei/aciune deinute la A; datorii 23.500.000 lei; numr de aciuni 10.000 titluri cu valoarea nominal 3.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni care trebuie emise i prima de fuziune. Rezolvare: 1.000 aciuni x 3.500 lei/aciune = 3.500.000 lei

26

A Active diverse - Datorii = Activ net contabil Numr aciuni VMCA= 40.000.000 lei 10.000 actiuni 50.000.000 lei 10.000.000 lei 40.000.000 lei 10.000 aciuni 4.000 lei/aciune Active diverse + Titluri de participare neincluse n activ = - Datorii =

B 42.000.000 lei 3.500.000 lei 45.500.000 lei 23.500.000 lei 22.000.000 lei

+Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (4.000 lei/aciune 3.500 lei/aciune) = Activ net contabil 22.500 000 lei . Numr de aciuni ce trebuie emise = = 5.625 aciuni 4.000 lei/actiun e

500.000 lei 22.500.000 lei

La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu 22.500.000 lei Capitalul social crete cu 5.625 aciuni emise x 2.000 lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) 11.250.000 lei = Prima de fuziune 11.250.000 lei Probl.18 Din bilanul celor dou societi A (absorbant) i B (absorbit) intrate n fuziune rezult: Societatea A: active diverse 60.000.000 lei; datorii 15.000.000 lei; numr de aciuni 9.000 titluri, cu valoarea nominal 4.000 lei/aciune Societatea B: active diverse 75.000.000 lei inclusiv 1.000 aciuni deinute la A achiziionate cu 5.600 lei/aciune; datorii 15.000.000 lei; numr de aciuni 10.000. titluri cu valoarea nominal 3.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emise i prima de fuziune: Rezolvare: 1.000 aciuni x 5.600 lei/aciune = 5.600.000 lei A B Active diverse 60.000.000 lei Active diverse 75.000.000 lei - Datorii 15.000.000 lei - Datorii 15.000.000 lei = Activ net contabil 45.000.000 lei = Activ net contabil 60.000.000 lei Numr aciuni 9.000 aciuni Numr aciuni 10.000 aciuni 5.000 lei/aciune 45.000.000 lei VMCA= 9.000 actiuni 60 000 000 lei . . Numr de aciuni ce trebuie emise = = 12.000 aciuni 5.000 lei/actiun e La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu 60.000.000 lei Capitalul social crete cu 12.000 aciuni emise x 4.000 lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) 48.000.000 lei = Prima de fuziune 12.000.000 lei

Probl.19 Din contabilitatea celor dou societi A (absorbant) i B (absorbit) intrate n fuziune rezult datele:
Societatea A: active diverse 80.000.000 lei; datorii 35.000.000 lei; numr de aciuni 9.000 titluri cu valoarea nominal 1.000 lei/aciune.

27

Societatea B: capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor 2.600.000 lei. Cunoscnd c absorbitul B deine la absorbant A 1.000 de titluri i c n urma fuziunii A a emis pentru remunerarea aportului 8.600 de aciuni, care este costul de achiziie iniial al unei aciuni deinute de B la A: Rezolvare: 1.000 aciuni x y lei/aciune A B Active diverse 80.000.000 lei Capital social 30.000.000 lei - Datorii 35.000.000 lei + Rezerve 10.000.000 lei = Activ net contabil 45.000.000 lei + Plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor 2.600.000 lei Numr aciuni 9.000 aciuni = 42.600.000 lei 5.000 lei/aciune +Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (5.000 1.000 aciuni (5.000 lei/aciune y lei/aciune) 45.000.000 lei VMCA= lei/aciune y lei/aciune) 9.000 actiuni = Activ net contabil
(1) (1)

43.000.000 lei

Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.600 aciuni =

ANC B , de unde ANCB = 43.000.000 lei 5.000lei/actiun e

Din rezolvarea ecuaiei: 42.600.000 lei + 1.000 aciuni (5.000 lei/aciune y lei/aciune) = 43.000.000 lei, rezult y = 4.600 lei/aciune

28