Sunteți pe pagina 1din 22

Bio-Oss Bio-Gide

Informa!ii profesionale Implantologie / Periodontologie

Sistem de regenerare natural" a osului #i !esutului

Terapii regenerative n domeniul implantologiei


n cazul implanturilor, att punctele de vedere func!ionale ct #i cele estetice sunt importante n egal" m"sur". Astfel, m"surile luate n vederea regener"rii osoase au devenit necesare n aprox. 40% din totalitatea implantelor. Ast"zi, utilizarea grefelor osoase #i a membranelor face parte din terapiile standard n tratamentul defectelor osoase. Os uman

Morfologia Bio-Oss similar! osului uman Substan!a mineral" osoas" natural" Bio-Oss #i-a dovedit eficien!a n practic" timp de mul!i ani #i beneficiaz" de abord"ri vaste n literatura #tiin!ific". Gradul s"u ridicat de osteoconductivitate este atribuit morfologiei sale similare cu osul uman. Structura mineral" a substan!ei Bio-Oss este foarte poroas", prezint" o suprafa!" intern" ntins" #i func!ioneaz" ca suport pentru osul neoformat. Datorit" compozi!iei sale chimice naturale #i a structurii cristaline fine, Bio-Oss poate fi resorbit ncet de celulele osteoclaste n cadrul procesului de remodelare natural" a osului.

Structura #i porozitatea osului spongios uman (50xSEM)

Stabilitatea de durat! a volumului prin matricea stabil! Volumul de augmentare trebuie men!inut ct mai mult timp, pentru a oferi pacientului un rezultat func!ional #i estetic optim. O resorb!ie prematur", care poate avea loc n cazul transplanturilor pe baz" de os autogen sau grefelor osoase resorbite rapid, poate pune n pericol rezultatele clinice. Bio-Oss are rolul de a stabiliza volumul m"rit al osului pe o perioad" lung" de timp datorit" resorb!iei sale lente.

Structura #i porozitatea prezint" asem"n"ri mari cu osul uman (50 x SEM)

Procesul de regenerare osoas! natural! Bio-Oss

Augmentarea osului numai n baza transplantului de bloc autogen (caz: C. Maiorana, Milan)

1. 2. 3. 4.

Structura matrice pentru stabilizarea cheagului de snge Revascularizare Depunerea osului neoformat pe structura conductoare de minerale Remodelarea osului #i Bio-Oss prin celule osteoclaste #i osteoblaste

La 5 luni postoperator, f"r" conturare cu BioOss, a avut loc resorb!ia distinct" a osului

autogen.

Criterii de selec!ie ale metodelor regenerative Conceptul terapeutic este determinat de dimensiunea defectului #i de morfologia sa.

Regenerarea defectelor simple - 3-4 nt"rituri - calitate osoas" bun"

Complexitatea defectului

Augment area defectelor osoase complexe - 1-2 nt"rituri - orizontal #i/sau vertical - calitate osoas" slab"

Bio-Gide - Siguran!" terapeutic" #i promovarea vindec"rii pl"gii Membranele sunt indispensabile n optimizarea rezultatului augment"rii osoase #i n asigurarea siguran!ei terapeutice. Ele protejeaz" regiunea defectului de cre#terea n interior a !esutului moale nedorit. n acela#i timp ele stabilizeaz" regiunea m"rit" #i previn pierderea materialului de augmentare. Membrana de colagen Bio-Gide s-a dovedit a ac!iona ca o barier" efectiv" n regenerarea osoas" stimulat". Structura sa natural" de colagen sprijin" procesul de vindecare a pl"gii #i este destinat" a juca un rol de matrice pentru !esutul moale. n morfologia defectelor simple, regenerarea osoas" optim" poate fi asigurat" doar cu Bio-Oss #i Bio-Gide. n cazul augmenta!iilor complexe cu componente orizontale sau verticale se recomand" inser!ia de os autogen #i stabilizarea membranei. Rezultate clinice de durat": rata supravie!uirii implantelor dup" 5 ani $ 97.3% $ 95.4%
% 100 80 60 40 20

Controlul implantelor f"r" defecte osoase

Tratamentul defectelor cu BioOss #i Bio-Gide.

Rata de supravie!uire a 112 implanturi dup" 5 ani, determinat" radiografic. Rata de supravie!uire a

implantelor n regiunile regenerate este comparabil" cu cea din zonele osoase normale (Zitzmann et al., 2001)

Indica!ii n domeniul implantologiei

Regenerarea osoas" n cazul implantului imediat


Prof. Ch. Hmmerle, Universitatea din Zurich

1 Defect osos asociat cu implantul

2 Umplere defect cu Bio-Oss

3 Acoperire cu Bio-Gide

Augmentare stria!ii pentru implantul ulterior


Prof. C. Maiorana, Universitatea din Milano

1 Ocluzie a defectului

2 Augmentare cu Bio-Oss

3 Acoperire cu Bio-Gide

Augmentare sinus n cazul implantului imediat


Dr. P. Valentini, Universitatea din Corsica

1 Deschiderea unei ferestre laterale spre cavitatea sinusului

2 Eliberarea pl"cii osoase. Elevarea atent" a mucoasei sinusului

3 Placa osoas" este l"sat" n zona de augmentare

4 Aplicare Bio-Oss n regiunea de augmentare (cu o sering" pentru insulin")

5 Dup" inser!ia cu succes a implantului, sinusul va fi augmentat cu Bio-Oss #i apoi

6 Rezultatele razelor X preoperator #i imediat postoperator dup" augmentare #i implant

acoperit cu o membran" Bio-Gide

Indica"ii pentru sistemul GBR: Bio-Oss #i Bio-Gide


- Regenerarea defectului n jurul implantului: - Augmenta!ie n jurul implantului imediat n alveola de extrac!ie - Augmenta!ie 4 - 6 s"pt"mni dup" extrac!ia dintelui - Augmenta!ie osoas" localizat" n jurul implantului - Augmenta!ie stria!ii orizontale #i/sau verticale pentru implantul ulterior - Reconstruc!ie stria!ii ca tratament pre-protetic - Umplerea defectelor osoase dup" rezec!ia r"d"cinii, cistectomie, ndep"rtarea din!ilor p"stra!i - Augmenta!ia sinusului - Cu implant imediat - Pentru preg"tirea zonei implantului

4 Redeschidere dup" 8 luni

4 Inser!ia unui implant 6 luni postoperator

Utilizarea membranelor n augmenta"ia sinusului:


Selec"ia procedurii chirurgicale n augmenta"ia sinusului
Se poate ntocmi urm"toarea clasificare dup" Zitzmann et al. 1998: - n"l!imea osoas" rezidual" sub 4-5 mm: procedur" n dou" etape - n"l!imea osoas" rezidual" peste 5 mm #i stabilitate primar" adecvat" a implantului: procedur" simultan" - Tehnica osteotomic" poate fi implementat" ca alternativ"

Bio-Gide spore#te rata de supravie!uire a implantului n cazul n care peretele lateral al sinusului este acoperit cu o membran", rata de supravie!uire a implantului cre#te semnificativ (meta-analiz": Wallace S, Froum S, 2003). Acoperirea perfora!iilor Perfora!iile membranei Schneideriene nu poate fi exclus" mereu n opera!iile de eleva!ie a sinusului. Acoperirea cu o membran" BioGide este recomandat" n cazul perfora!iilor mici. Partea fin" a Bio-Gide va fi situat" spre membran" Schneiderian".

Indica!ii de utilizare n domeniul implantologiei


Proceduri chirurgicale cu utilizarea Bio-Oss #i Bio-Gide
Cazul Dr. N. Zitzmann, Universitatea din Basel

1 Situa!ie clinic" ini!ial": 4 s"pt"mni dup" extrac!ia din!ilor 34/35. M"suri regenerative pot fi luate doar n zonele neinfectate.

2 Dup" expunerea defectului, se procedeaz" la ndep"rtarea atent" a !esutului granulat.

3 Vascularizarea zonei implantului constituie o condi!ie esen!ial" pentru regenerare, de aceea se recomand" perforarea adi!ional" a osului cortical.

Membrana trebuie s" acopere pere!ii defectului cu cel pu!in 3 mm pentru a asigura acoperirea complet" a osului #i prevenirea cre#terii n interior a !esutului gingival.

8 Cavitatea defectului este apoi umplut" lejer cu Bio-Oss. La nevoie pot fi inserate buc"!ele de os autogen, recoltate din p"r!ile intra-orale ale donatorului.

9 Bio-Gide va fi aplicat peste defect cu partea fin" n sus #i va fi pozi!ionat prin presiune moderat". Durata de men!inere a presiunii variaz" n func!ie de gradul de sngerare. Gradul complet de satura!ie al membranei cu snge #i exsudat permite adaptarea perfect" la suprafa!a osoas". Stabilizarea suplimentar" prin intermediul unui strat secundar sau a unei prinderi adi!ionale de membran" poate fi indicat" n cazul unor defecte complexe.

Durata procesului de vindecare cu Bio-Oss Trebuie planificat" o perioad" de vindecare suficient de lung" pentru osul augmentat pentru a facilita procesul de maturare al noului !esut osos. - n cazul procedurii n dou! etape, implantul preparat cu Bio-Oss ar trebui s" aib" loc cel devreme la 4-6 s"pt"mni dup" umplerea defectului. - n cazul procedurii ntr-o singur! etap! (inser!ia implantului simultan cu augmentarea), implantul va fi inserat cel devreme dup" 4 luni n maxilarul inferior #i nu nainte de 6 luni n maxilarul superior. - n cazul augment!rii sinusului, regenerarea osoas" dureaz" 6-9 luni.

4 n cazul inser!iei simultane a implantelor, stabilitatea primar" a implantului constituie condi!ia esen!ial".

5 Membrana Bio-Gide va fi ndep"rtat" din ambalajul dublu sterilizat.

6 Bio-Gide va fi adus la dimensiunile necesare utiliznd foarfecele. Folosirea unui #ablon (de exemplu din folie steril" de aluminiu sau din folia steril" din interiorul ambalajului) poate fi de ajutor.

10 Marginile vor fi suturate peste membran" lejer #i f"r" a le tensiona (de exemplu folosind suturi singulare, suturi multiple). Rana va fi, pe ct posibil, nchis" complet (vezi mai jos). n cazul adapt"rii marginilor pl"gii f"r" a fi tensionate, pot fi f"cute incizii periostale.

11 n timpul perioadei de vindecare, trebui evitat" orice presiune protetic" sau palpare n zona pl"gii. Igiena oral" intensiv mecanic" trebuie nlocuit" cu cl"tiri antibacteriene (de exemplu cu chlorhexidin") n primele 4 s"pt"mni. Terapia cu antibiotice va fi administrat" conform prescrip!iilor dentistului responsabil pentru tratament.

Vindecarea pl!gii deschise cu Bio-Gide De regul" marginile trebuie nchise mereu peste membran", f"r" a produce ns" nici o tensiune. Totu#i caracteristicile excelente de vindecare a pl"cii cu BioGide au condus la discu!ii ntre practicieni referitoare la vindecarea deschis" a acestor membrane n situa!ii dificile de !esut moale quasi (o vindecare expus" controlat"). Experien!a practic" cu Bio-Gide a dat rezultate pozitive n cazuri individuale: plaga deschis" deasupra membranei se vindec" complet n timp de cteva s"pt"mni. O resorb!ie accelerat" a membranei expuse Bio-Gide poate fi mpiedicat" de chirurg prin aplicarea unuia sau a dou" straturi suplimentare de membran" (de exemplu formate din resturi t"iate din membran"). Chirurgul dentar responsabil cu tratamentul trebuie s" aplice m"suri adecvate post-operative nc" de la nceput. Recomand"rile generale n situa!iile dificile de !esut moale sunt totu#i necesar a fi supuse unor studii #tiin!ifice viitoare.

Bio-Gide nu este acoperit de margini. Plaga este cur"!it" cu o solu!ie dezinfectant" de cl"tire. (P. Valentini, Dentale Implantologie, 2003)

Tratamente regenerative n periodontologie


Tratamentul regenerativ al din!ilor afecta!i periodontal reprezint" o procedur" dificil". n plus fa!" de tehnica potrivit" #i aplicarea materialului regenerativ, e necesar controlul asupra infec!iei bacteriene care a dat na#tere periodontitei. O faz" pre- #i postoperativ" de igien" #i motivarea pacientului constituie astfel condi!iile esen!iale pentru succesul terapeutic. Obiectivele tratamentului regenerativ - restaurarea aparatului complet ata#at dintelui cu os, ciment #i ligament - prevenirea cre#terii n jos a epitelului lung de jonc!iune ca factor de risc pentru reapari!ia periodontitei - reten!ia de durat" a dintelui - nf"!i#are estetic" pozitiv" Criterii de selec"ia ale metodelor regenerative Conceptul terapeutic se supune dimensiunii defectului #i morfologiei sale, n timp ce valoarea #i prognoza diferitelor forme de tratament depind de gradul de severitate al defectului.

Defect simplu
- adncime superficial" - morfologie favorabil" - unghi ascu!it

Defect sever
- adncime profund" - morfologie defavorabil" - unghi larg

Conceptul de tratament Cu ct e - mai mare defectul - mai nefavorabil" morfologia sa cu att mai importante sunt: - prezervarea volumului #i a osteoconductivit"!ii prin intermediul unei matrice naturale stabile - func!ia de protec!ie a unei membrane - stimularea vindec"rii pl"gii - protec!ia mpotriva pierderii de particule - func!ia de mpiedicare a cre#terii !esutului moale #i a epitelului lung de jonc!iune

Bio-Oss Collagen #i Bio-Gide Perio au fost ambele adaptate pentru a corespunde cerin!elor speciale n aplica!iile periodontale. Mnuirea lor este facilitat" prin modific"rile produsului, n timp ce propriet"!ile #i func!iile biologice ale lui BioOss #i Bio-Gide au fost p"strate.

Diferite metode sunt acum tot mai des combinate n cadrul tratamentului regenerativ al defectelor periodontale severe. Oricare ar fi metoda de regenerare aleas", o matrice osteoconductiv" stabil" cum ar fi Bio-Oss este de mare importan!" n practica clinic". Reten!ia volumului prin matrice stabil" Restaurarea aparatului de ata#ament dentar are nevoie de p"strarea unui spa!iu adecvat n zona defectului n vederea unei regener"ri complete a cimentului, ligamentului #i osului. Utiliznd Bio-Oss, stabilitatea volumetric" este p"strat" n cadrul defectului #i se stimuleaz" formarea unui !esut durabil tare. Acest lucru confer" aparatului dentar o stabilitate de durat" #i pune bazele unei estetici bune a !esutului moale !esutul moale se muleaz" dup" !esutul tare. Sec!iune histologic" a unui defect intraosos uman
7 luni dup" tratamentul cu Bio-Oss #i BioGide (Camelo, Nevins et al. 1998)

Dovezi histologice clinice #i umane Pentru ca o metod" regenerativ" s" fie terapeutic sigur" #i eficient", eficacitatea sa trebuie s" se bazeze pe dovezi #tiin!ifice. (Doar prin intermediul histologiilor umane poate s" se demonstreze regenerarea !esuturilor periodontale). Regenerarea periodontal" a cimentului, ligamentului #i osului utiliznd grefele osoase naturale Bio-Oss a fost demonstrat" clinic #i histologic n cadrul diferitelor centre de studii asupra animalelor #i oamenilor.

Neoformarea semnificativ" osoas" (vezi s"geata) n jurul particulelor de Bio-Oss (*).

Regenerarea aparatului periodontal (s"geata neagr": ligament; s"geata alb": ciment neoformat)

Indica!ii n domeniul periodontologiei


Defectul intraosos cu 3 pere!i
Dr. St. Hgewald, Prof. J-P. Bernimoulin, Charit, Berlin

1 Expunere palatal" cu prob" de 15 mm in situ. E vizibil defectul osos imens.

2 Aplicare de Bio-Oss Collagen cu penseta.

3 Se aplic" Bio-Gide Perio pentru a acoperi defectul. Din cauza adeziunii bune a membranei, fixarea prin sutur" nu mai este necesar".

Defectul intraosos cu 2 pere!i


Dr. St. Hgewald, Prof. J-P. Bernimoulin, Charit, Berlin

1 Situa!ia clinic" pre-operativ": adncimea probei la dintele 42 m"soar" 12 mm.

2 Expunere intra-operativ" a defectului osos. Cu ajutorul probei poate fi v"zut" dimensiunea vertical" de aprox. 9 mm la marginea osului.

3 Umplerea defectului osos cu Bio-Oss Collagen. Particulele ader" bine cu defectul.

Defectul intraosos cu 2 pere!i cu fenestra!ie


Dr. M. Marxer, Lucerne

1 Expunerea defectului.

2 Aplicare de Bio-Oss spongiosa granule.

3 Acoperirea defectului cu Bio-Gide Perio f"r" fixare prin sutur".

Furca!ii
Dr. H. Wachtel, PD Dr. M.B. Hrzeler, Munich

1 Expunerea unei leziuni de furca!ie de gradul II.

2 Umplerea defectului cu Bio-Oss spongiosa granule.

3 Aplicare de Bio-Gide Perio #i fixare apical" cu

10

Resor-Pin.

4 Imagine din cavitatea bucal" dup" sutur". O sutur" prin nnodare este aplicat" ntre din!ii 12 #i 11, n rest se aplic" doar sutura ntrerupt".

5 Imagine din cavitatea bucal" dup" 3 luni. Arhitectura !esutului a fost prezervat" #i gingiile nu sunt inflamate.

6 Radiografie pre-operativ". Defectul osos foarte mare se extinde n jos c"tre regiunea apical". Radiografia dup" 8 luni arat" structuri osoase pline #i mai dense. Regenerarea osoas" nu este totu#i nc" total".

4 Bio-Gide Perio se aplic" peste defect. Prin presare u#oar" membrana se fixeaz" bine pe osul de sus!inere.

5 Situa!ie clinic" dup" un an. %esuturile s-au stabilizat #i pacientul nu mai prezint" simptome.

6 A - Radiografia pre-operativ" arat" pierderea masiv" de os.. B - Radiografie post-operativ" la un an. E vizibil" umplerea craterului osos.

4 nchiderea pl"gii.

5 Vindecare excelent" la 2 s"pt"mni dup" opera!ie n momentul ndep"rt"rii firelor de sutur".

6 Situa!ie stabil" la 6 luni post-operativ.

Remarc! Defectele de furca!ie de gradul II sunt considerate a fi tratabile. Totu#i, condi!iile de eliminare a infec!iei bacteriene #i de tratament igienic prezint" mai multe dificult"!i. Furca!iile de gradul III sunt considerate a fi netratabile.
4 nchiderea pl"gii.

11

Indica!ii de utilizare n domeniul implantologiei


Studiu de caz n demonstrarea procedurilor chirurgicale

1 Condi!ii esen!iale n tratamentul regenerativ - Eliminarea infec!iei bacteriene prin: - Faza de igien" pre-operativ" (4-6 s"pt"mni) - motivarea pacientului n privin!a igienei dentare - tratament antibiotic local sau sistemic, dup" caz - igien" profesional" regulat" - Tehnica potrivit" cu nchidere f"r" tensiune (separare periostal", dup" caz) - Chiuretaj minu!ios al defectului - Posibil blocaj dentar temporar, dup" caz, stabilizarea dintelui

2 Cur"!irea defectului Dup" mobilizarea muco-periostal", defectul va fi cur"!at cu aten!ie pentru a asigura ndep"rtarea complet" a !esutului granulat.

3 Preparare Bio-Oss Collagen #i Bio-Gide Perio sunt ambalate individual n blistere dublu sterilizate sau mpreun" n pachete combinate. Ambalajul exterior al Bio-Gide Perio con!ine de asemenea patru #abloane sterile. Aceste #abloane pot fi aplicate n mod repetat n regiunea defectului #i pot fi dimensionate cu precizie.

7a Prepararea substan!elor Bio-Oss Collagen sau Bio-Oss Blocul de Bio-Oss Collagen poate fi divizat cu pensete sau foarfeci sterile, att n stare uscat" ct #i umed" pentru a atinge dimensiunile necesare.

7b Bio-Oss Collagen sau Bio-Oss ar trebui umezite cu ser fiziologic sau snge.

7c Bio-Oss Collagen poate fi aplicat simplu pe defect cu ajutorul pensetei. Se poate umfla u#or n stare umed". Granulele Bio-Oss vor fi aplicate cu o linguri!" sau o spatul".

11 nchiderea pl"gii Marginea muco-periostal" va fi nchis" strns, dar f"r" a fi tensionat" deasupra membranei (de exemplu suturi cu un fir sau suturi adnci prin nnodare). Poate fi executat" o incizie periostal". (Fig. Situa!ia la 1 s"pt"mn" post-operativ).

12 Precau!ii post-operative Interven!iile mecanice cum ar fi sondele vor fi evitate n perioada de vindecare. O igien" intensiv" mecanic" va fi nlocuit" n primele patru s"pt"mni cu cl"tiri antimicrobiene (de exemplu cu chlorhexidin"). Tratamentul antibiotic va fi prescris de medicul responsabil (Fig. Imagine din zona lingual" 1 s"pt"mn" post-operativ).

13 Situa!ia post-operativ" ndep"rtarea membrane, care se poate resorbi, nu este necesar". Propriet"!ile colagenice ale lui Bio-Gide Perio ajut" la vindecarea pl"gii. (Fig. Situa!ie stabil" la 9 luni post-operativ, zona lingual").

12

4 &abloane &abloanele sterile sunt perforate pentru a le distinge de c"tre membrane. Exist" patru tipuri: - forma H pentru defecte interdentare - forma U pentru defecte intraosoase - forma #or! pentru defecte dehiscente #i de recul - forma rectangular" ca tip universal de baz".

5 T"ierea conturului membranei Membrana este conturat" cu ajutorul #ablonului preg"tit. Marginile defectului trebuie acoperite cu cel pu!in 3 mm pentru a sigila defectul cu membrana.

6 Suprafa!a fin" Suprafa!a aspr" Suprafa!a fin" a membranei Bio-Gide Perio se distinge cu u#urin!" de cea aspr". Suprafa!a fin" va fi aplicat" direct pe !esutul moale, suprafa!a aspr" pe defect.

8 Aplicarea de Bio-Gide Perio O membran" poate fi aplicat" nainte sau dup" inser!ia grefei osoase. O fixare suplimentar" a membranei cu material de sutur" #i / sau #tift este posibil" n cazul defectelor ce prezint" o morfologie dificil".

9 Aplicarea de Bio-Oss Collagen, sau Bio-Oss Materialul grefei trebuie s" fie introdus lejer n defect pentru a p"stra gradul mare de porozitate al materialului. Totu#i trebuie garantat contactul direct ntre particule #i pere!ii nconjur"tori ai osului pentru a asigura func!ia de ghidare #i suport al materialului.

10 Acoperire cu Bio-Gide Perio Defectul va fi acoperit complet cu Bio-Gide Perio. Datorit" propriet"!ilor sale hidrofilice, Bio-Gide Perio ader" bine cu defectul #i cu dintele.

14a Situa!ie pre-operativ" (A)

14b Situa!ie la 9 luni post-operativ (B). Caz: Prof. Ch. Hmmerle, Universitatea din Zurich

13

Designul materialului
Bio-Oss
Bio-Oss este un substitut osos natural din minerale de provenien!" osoas" bovin". Arhitectura trabecular" #i poroas" precum #i structura sa fin-cristalin" sunt p"strate n mare m"sur". Bio-Oss ajut" oasele proprii datorit" func!iilor sale de ghidare #i suport #i se integreaz" n procesul natural de remodelare. Propriet!"i Bio-Oss n implantologie - Stabilizarea cheagului de snge - Stimularea regener"rii osoase prin structura sa mineral" natural" #i osteoconductiv" - Suportul estetic al !esutului moale prin formarea unei baze din !esut tare - Mentenan!" de durat" a volumului regenerat prin protec!ie mpotriva resorb!iei Bio-Oss #i Bio-Oss Collagen n periodontologie - Stabilitatea optim" a volumului, chiar #i n defectele severe, cu stabilizare de durat" a aparatului dentar ata#at - Stimularea regener"ri osoase prin structura sa mineral" natural" ca baz" rezistent" de !esut tare pentru estetica !esutului moale - mbun"t"!irea clinic" semnificativ" a adncimii pungilor #i nivelul clinic de ata#are - Dovad" histologic" uman" de regenerare a aparatului periodontal dentar (os, ligament, ciment)

Structura poroas" Bio-Oss

Similitudine Bio-Oss cu osul uman

Osul uman cristale apatite naturale mici #i compacte (TEM 100,000x)

Dimensiunea porului #i dimensiunea suprafe!ei grefei osoase influen!eaz" comportamentul lor in-vivo.
(Weibrich, Wagner et al, Mund Kiefer Gesichts Chir, 2000)

Bio-Oss - nanocristale mici #i compacte ca osul uman, datorit" lipsei sinteriz"rii n procesul de produc!ie (TEM 100,000x).

14

Bio-Gide
Bio-Gide este format din colagen purificat de tipul I #i III (de origine porcin"). Membrana este biocompatibil" n mare m"sur" #i stimuleaz" vindecarea pl"gii. Structura sa tridimensional" din fibre naturale stimuleaz" aderen!a celulei #i serve#te ca matrice !esutului moale. Experien!a arat" c" riscul expunerii post-operative a membranei este mic. Chiar #i n cazul dezvolt"rii dehiscente a pl"gii, rana se vindec" de obicei f"r" inflama!ii #i f"r" alte interven!ii. Bio-Gide joac" rolul de barier" timp de mai multe luni #i astfel faciliteaz" regenerarea armonioas" a osului. Resorb!ia are loc la nivel enzimatic, f"r" a irita !esutul prin formarea acidului, cum se ntmpl" n cazul materialelor sintetice bazate pe polilactide. Fibrele naturale de colagen Bio-Gide sunt puternic hidrofilice. n consecin!", membrana se adapteaz" foarte bine osului n stare umed". Caracteristici Bio-Gide - Barier" eficient" n cre#terea n interior a !esutului moale n direc!ia defectului - O vindecare bun" a pl"gii prin structura sa natural conductiv" pentru !esutul moale - Management simplificat al !esutului moale prin vindecare f"r" complica!ii, chiar #i n cazuri de dehiscen!" post-operativ" a pl"gii sau de vindecare deschis" Bio-Gide #i Bio-Gide Perio n periodontologie Regenerarea optimizat" a !esutului periodontal prin: - Barier" eficient" mpotriva cre#terii n interior a !esutului moale #i a epitelului de jonc!iune - O vindecare bun" a pl"gii datorit" structurii sale naturale tridimensionale fibroase ca ghid #i suport pentru !esutul moale - Influen!" pozitiv" a rezultatului estetic - Siguran!" terapeutic" crescut" n caz de dehiscen!" post-operativ" a pl"gii - Func!ie stabilizatoare a !esutului regenerativ. Protec!ie mpotriva pierderii particulelor grefei. Factor de succes: membrana ca barier" Bio-Gide stabilizeaz" zona augmentat" #i protejeaz" osul tn"r. Membrana: - Optimizeaz" regenerarea osului, conform cerin!elor func!ionale #i estetice - Asigur" volumul #i n"l!imea augmenta!iei - Spore#te siguran!a terapeutic", n m"sur" ce regenerarea este protejat" n caz de dehiscen!"

Designul Bio-Gide cu strat dublu, sec!iune transversal" (SEM 100x) - Stratul compact oclusiv joac" un rol de barier" #i are func!ie de ghidare #i suport al !esutului moale (s"ge!ile albastre). Celulele granulate ader" cu suprafa!a de colagen natural. - Partea poroas" a membranei este o matrice tridimensional" de colagen, care stimuleaz" integrarea celulei (s"ge!ile albe)

Similitudine Bio-Gide cu membranele umane de colagen

Membrana uman" Schneiderian" dizolvat" pe partea osoas". SEM imagine 2000x (Prof. K. Benner, Anatomy Institute, Universitatea din Mnchen)

15

Bio-Gide - structura de colagen natural (SEM 2000x)

post-operativ" a pl"gii

Manipulare
Bio-Oss #i Bio-Gide sunt puternic hidrofilice. Acest lucru faciliteaz" manipularea lor #i tehnica chirurgical". Bio-Oss poate fi adaptat u#or

Bio-Oss Spongiosa granule Granulele vor fi introduse n defect prin presiune moderat", astfel nct totul se afl" n contact direct cu osul. Se va evita presiunea excesiv", pentru a l"sa un spa!iu liber adecvat pentru cre#terea n interior a osului nou. Numai n acest fel se exploateaz" propriet"!ile unice de porozitate ridicat" #i de suprafe!e ntinse ale lui Bio-Oss.

Umplerea defectelor osoase cu Bio-Oss, urmat" de acoperirea cu o membran" (nu este ilustrat")

Bio-Oss Spongiosa granule

Bio-Oss este umezit cu snge sau ser fiziologic

Datorit" acestei umeziri, BioOss ader" cu linguri!a sau spatula #i astfel este u#or de aplicat.

Situa!ie clinic" la 8 luni post-operativ urmat" de inser!ia implantului (Caz dr. Mathias Plger, Detmold)

Caracteristici Bio-Oss Collagen Bio-Oss Collagen este format din Bio-Oss Spongiosa granule (0.251 mm) cu ad"ugare de 10% colagen porcin purificat. Acest supliment de colagen permite aplicarea foarte simpl" cu penseta. Totu#i, colagen nu are o func!ie de barier". n plus fa!" de defectele implanto-logice mai mici, Bio-Oss Collagen este deosebit de potrivit n cazul cavit"!ilor dup" extrac!ie #i n cazul indica!iilor periodontale. Caracteristici speciale ale lui Bio-Oss Collagen - Aplicare simpl" fibrele de colagen unesc particulele spongioase - Adaptare simpl" dup" umezire, consisten!a seam"n" unui burete - Aderen!" foarte bun" a particulelor n defect datorit" adi!iei de colagen - Utilizarea f"r" membran" este posibil" n cazul defectelor mici cu morfologie pozitiv" (defecte cu 3 pere!i)

Bio-Oss Collagen (100mg = 0,2-0,3cm3

Bio-Oss Collagen poate fi m"run!it la dimensiunile dorite cu ajutorul pensetei

Bio-Oss Collagen este umezit cu ser fiziologic sau snge.

Bio-Oss Collagen va fi apoi aplicat pe defect.

Situa!ie final" dup" augmentarea cu Bio-Oss Collagen.

16

Fixarea membranei Fixarea suplimentar" a Bio-Gide nu este necesar" n multe cazuri, datorit" adeziunii sale bune cu pere!ii osului. n cazul defectelor mari f"r" pere!i adecva!i de sus!inere, urm"toarele m"suri de stabilizare a membranei sunt posibile. - Tehnica strat dublu: aplicarea unui strat dublu de membran" duce la stabilizarea zonei augmentate n compara!ie cu simpla pozi!ionare a membranei, #i astfel spore#te efectul de protec!ie mpotriva micromi#c"rilor. Tehnica stratului dublu va fi aplicat" n cazul defectelor cu 1-2 alveole n zone estetice preten!ioase (de exemplu n zona frontal") - Membrana poate fi fixat" prin #tifturi (de exemplu Resor-Pin) sau prin sutur".

Bio-Gide Datorit" dezvolt"rii membranei resorbabile de colagen, tehnica chirurgical" a devenit mai simpl" #i mai rapid" dect n cazul foliilor sintetice. Membranele de colagen permit o adaptare rapid" la defect datorit" propriet"!ilor sale flexibile #i adezive. Pentru a conserva cavitatea defectului, ele trebuie combinate mereu cu o gref" osoas".

Bio-Gide n stare uscat"

Design n strat dublu: partea fin" <UP) (A) #i cea aspr" (B). Pozi!ionarea p"r!ii aspre spre defect.

Bio-Gide devine adeziv cnd este saturat complet cu fluid.

Stabilitate foarte mare mpotriva trac!iunii #i ruperii chiar #i n stare umed".

Bio-Gide Perio Bio-Gide Perio are o suprafa!" fin" #i oclusiv" pentru celule. Datorit" suprafe!ei sale modificate, membrana este oarecum mai ferm" n stare uscat", ceea ce faciliteaz" dimensionarea sa n cazul aplica!iilor periodontale. &abloanele sterile pre-formate pentru Bio-Gide Perio sunt impermeabile #i simplific" t"ierea membranei la dimensiunile dorite.
Diagrama tehnicii strat dublu

Caracteristici n ce m"sur" Bio-Gide Perio difer" de Bio-Gide - Absorb!ia umezelii este mai lent" n compara!ie cu BioGide: - Timpul de lucru este prelungit - Se simplific" pozi!ionarea exact" a #ablonului steril - Dimensiunile membranei (16x22mm, 22x28mm) sunt proiectate pentru a se mula defectelor periodontale - &abloane sterile disponibile pentru conturarea facil" a membranei

17

Produse #i indica!ii
Produse Indica!ii
n cazul defectelor mari se recomand" amestecul de Bio-Oss cu substan!" spongioas" autogen". Bio-Oss Spongiosa Granule 0 . 2 5 -1 mm Flacoane de 0.25 g (0.5 3 cm ), 0.5g (1.0 cm 2 g (4.1 3 cm ) Bio-Oss Spongiosa Granule 1-2 mm Flacoane de of 0.5 g (1.6 3 cm ), 2 g (6.3 cm Micile granule duc la contactul strns cu pere!ii osului, ceea ce favorizeaz" cre#terea osoas" la defectele mici. Propriet"!ile hidrofilice ale granulelor faciliteaz" aplicarea u#oar".

Granulele mari au mai mult spa!iu ntre particule dect cele mici. Acest lucru duce la suprafa!a mare de ata#are a celulelor #i la un spa!iu mai generos de cre#tere n interior a osului neoformat. Propriet"!ile hidrofilice ale granulelor faciliteaz" aplicarea u#oar". Datorit" suplimentului de colagen, Bio-Oss Collagen poate fi aplicat #i modelat cu u#urin!". Se preteaz" n special indica!iilor periodontale, cavit"!ilor dup" extrac!ie #i resec!ion"rii r"d"cinilor.

Bio-Oss Collagen 100 mg spongiosa granule + 10 % colagen (bloc aprox. 0.3 cm3)

Bio-Gide Membran" resorbabil" n strat dublu 25 x 25 mm or 30 x 40 mm

Bio-Gide este u#or de manevrat. Datorit" propriet"!ilor sale hidrofilice ader" bine cu defectul. Se adapteaz" u#or #i nu se rupe. Func!ia de barier" a Bio-Gide dureaz" timp de mai multe luni #i prezint" calit"!i excelente de vindecare a pl"gii. Att resorb!ia lent" a umidit"!ii datorit" suprafe!ei fine a membranei ct #i #abloanele simplific" manipularea n cazul defectelor periodontale. Func!ia de barier" a Bio-Gide dureaz" timp de mai multe luni #i prezint" calit"!i excelente de vindecare a pl"gii.

Bio-Gide Perio
Membran" resorbabil" n strat dublu

16 x 22 mm, #abloane sterile

Perio-System CombiPack
Bio-Oss Collagen 70 mg +Bio-Gide Perio 16 x 22 mm, #abloane sterile

Aplicarea combinat" a celor dou" produse ca sistem ofer" caracteristici optime n utilizarea periodontal".

Aceast" list" se limiteaz" la principalele produse pentru indica!iile dentare.

18

! Tratamentul

! Tratamentul

! Indica"ii

! Defecte mici

defectelor pn! la 2 alveole

defectelor mai mari de 2 alveole


! Eleva"iile

sinusului

maxilofaciale (de exemplu augmenta"ia mare a marginii)

periodontale (de exemplu defecte singulare)

Defecte periodontale mai mari (de exemplu defectele molarului)

19

Dovezi #tiin!ifice n implantologie


Timp de mai mult de zece ani, Geistlich Biomaterials au promovat cercetarea intensiv" n domeniul regener"rii osului #i a !esutului. Datorit" acestei experien!" vaste, Bio-Oss #i Bio-Gide au atins standarde nalte de siguran!" #i eficien!".

Bio-Oss previne resorb!ia osului neoformat

Rezultatele studiilor Bio-Oss


Osteoconductivitate #i integrare excelent" a implanturilor
Scarano et al. (J Periodontol 2004, 75) John, Wenz (Int J Oral Maxillofac Implants 2004, 19) Nemcovsky et al. (Implantologie 2003, 11) Norton et al. (Clin J Oral Impl Res 2003, 4) Valentini et al. (Int J Oral Maxillofac Implants 2003, 18) Maiorana et al. (Int J Periodontics Restorative Dent 2003, 23) Sartori et al. (Clin Oral Impl Res 2003, 14) Tadjoedin et al. (J Clin Periodontol 2003, 30) Zitzmann et al. (Int J Oral Maxillofac Implants 2001, 16) Araujo et al. (J Clin Periodontol 2001, 28) Piattelli et al. (Int J Oral Maxillofac Implants 1999, 14) McAllister et al. ( I nt J Oral Maxillofac Implants 1999, 14) Hrzeler et al. (Int J Oral Maxillofac Surg. 1998, 27) Hmmerle et al. (Clin Oral Impl Res 1998, 9) Dup" augmentarea sinusului cu un amestec de Bio-Oss #i os autogen, volumul osos de durat" a fost men!inut ntr-un studiu asupra animalelor, n timp ce n"l!imea transplantului de os pur autogen s-a diminuat sim!itor. (Kloss, Schlegel, Neukam et al, Z Zahnrztl Implantol, 2003)

Resorb!ia lent" n procesul natural de remodelare


Sartori et al. (Clin Oral Impl Res 2003,14) Fugazzotto et al. (Int J Periodontics Restorative Dent 2003, 23) Maiorana et al. (Int J Oral Maxillofac Implants 2001, 16) Zitzmann et al. (Int J Periodontics Restorative Dent 2001, 21) Valentini et al. (Int J Periodontics Restorative Dent 2000, 20) Hrzeler et al. (Int J Oral Maxillofac Surg 1998, 27) Berglundh, Lindhe (Clin Oral Impl Res 1997, 8) Jensen et al. (J Oral Maxillofac Implants 1996,11)

Func!ia eficient" de barier" a lui Bio-Gide

Prevenirea resorb!iei prematura a osului neoformat


- Schlegel et al. ( I nt J Oral Maxillofac Implants 2003, 18) - Proussaefs et al. (IntJ Periodontics Restorative Dent 2003, 23) - Hallmann et al. (J Oral Maxillofac Surg 2002, 60) - McAllister et al. (Int J Oral Maxillofac Implants 1999, 14) - Boyne P. (In: Osseous Reconstruction of the Maxilla and the Mandible, Quintesssenz 1997)

Rezultatele studiilor Bio-Gide


Regenerare osoas" reu#it" n combina!ie cu BioOss
Nemcovsky et al. (Implantologie 2003, 11) Norton et al. (Clin Oral Impl Res 2003, 14) Nemcovsky et al. (J Periodontol 2002, 73) Hmmerle C, Lang N (Clin Oral Impl Res 2001, 12) Tawil et al. (Int J Oral Maxillofac Implants 2001, 16) Carpio et al. (J Periodontol 2000, 71) Hockers et al. (Clin Oral Impl Res 1999, 10)

Func!ie de barier" mai multe luni, resorb!ie lent"


- Yamada et al. (Int J Periodontics Restorative Dent, 2002, 22) - Camelo, Nevins et al. (Int J Periodontics Restorative Dent 1998, 18) - Hrzeler et al. (Clin Oral Impl Res 1997, 8)

Caracteristici excelente de vindecare a pl"gii


- Rothamel et al. (Clin Oral Impl Res 2004, in press) - Hockers et al. (Clin Oral Impl Res 1999, 10) - Hrzeler et al. (J Oral Maxillofac Surg 1998, 27) - Schlegel et al. (Biomaterials 1997, 18) Zitzmann et al. (Int J Oral Maxillofac Implants 1997, 12)

Defecte periodontale tratate cu Bio-Oss #i Bio-Gide. Regiunea augmentat" este penetrat" aproape complet de cre#terea noului os dup" 2 luni. Particulele de Bio-Oss (*) arat" integrarea osoas" a osului neoformat. Bio-Gide () este nc" prezent. (studiu asupra cinelui, Yamada et al., 2002)

20

Dovezi #tiin!ifice n periodontologie


Regenerare histologic! demonstrat! a "esutului periodontal utiliznd Bio-Oss #i Bio-Gide la pacien"i umani
* Sculean et al., Clin Oral Investig. 2004 Nevins et al., Int J Periodontics Rest. Dent. 2003 * Sculean et al., Int J Periodontics Rest. Dent. 2003 Camelo, Nevins et al., Int J Periodontics Rest. Dent. 2001 Mellonig, Int J Periodontics Rest. Dent. 2001 Camelo, Nevins et al., Pteriodontics Rest. Dent. 1998 Bio-Oss Collagen

Bio-Oss + BioGide

Opera!ia marginilor

Studii umane controlate cu reapari"ia defectului #i mbun!t!"ire demonstrat! cu ajutorul parametrilor clinici #i radiografici
- Houser et al., Int J Periodontics Rest. Dent. 2001 - Camargo et al., J Clin Periodontol 2000 - Richardson et al., J Clin Periodontol 1999

n cazul tratamentului combinat (Bio-Oss, Bio-Gide), probabilitatea unui rezultat clinic mbun"t"!it este de dou" ori mai mare. Procentajul pacien!ilor, la care ata#amentul a crescut cu cel pu!in 4 mm ntr-un an (Studie Tonetti et al., 2004).

mbun!t!"ire clinic! demonstrat! n adncimea sondat! a pungilor #i la nivelul clinic al ata#amentului


Tonetti et al., J Clin Periodontol 2004 Nevins et al., Int J Periodontics Rest. Dent. 2003 * Sculean et al., J Clin Periodontol 2003 Camelo, Nevins et al., Int J Periodontics Rest. Dent. 1998 Hgewald, Bernimoulin, Parodontologie 1999 Camelo, Nevins et al., Int J Periodontics Rest. Dent. 2001

Regenerare histologic! periodontal! demonstrat! cu Bio-Oss #i Bio-Gide n studii asupra animalelor


- Yamada et al., Int J Periodontics Rest. Dent. 2002

Modific"rile adncimii pungilor (PPD) #i ale ata#amentului clinic (CAL) la 1 an dup" tratamentul defectelor intraosoase cu Bio-Oss sau cu Bio-Oss + protein" smal!-matrice, Sculean et al., 2002

Proteina smal"-matrice n compara"ie cu Bio-Oss Comparat" cu aplicarea exclusiv" a proteinei smal!-matrice (EMP) n cazul defectelor periodontale mari, diverse studii au demonstrat faptul c" rezultatele clinice perfec!ionate au fost atinse dup" combinarea Bio-Oss cu EMP. BioOss asigur" men!inerea unui spa!iu adecvat n cadrul defectului #i stimuleaz" regenerarea osoas". n cazul n care EMP a fost ad"ugat lui Bio-Oss, nu s-au putut constata mbun"t"!iri ale rezultatelor clinice ale lui Bio-Oss:
* Scheyer et al., J Periodontol 2002 Sculean et al., Int J Periodontics Rest. Dent. 2002 Velasquez-Plata et. al., J Periodontol 2002 Lekovic et al., J Periodontol 2001 * Lekovic et al., J Periodontol 2000 grup de test: EMP + Bio-Oss + membran"

protein" smal!-matrice Bio-Oss + EMP Modific"rile adncimii pungilor (PPD) #i ale ata#amentului clinic (CAL) la 6 luni dup" tratamentul defectelor intraosoase cu protein" smal!matrice (EMP)or Bio-Oss + EMP, Lekovic et al., 2000

21

Standarde ridicate de siguran!"


Propriet"!ile unice ale lui Bio-Oss #i Bio-Gide se bazeaz" pe originea lor natural". Procesul de produc!ie aflat sub supraveghere strict" asigur" standardul lor ridicat de calitate #i siguran!".
Produc"ia de Bio-Oss

Oasele din extremit"!ile vitelor sunt folosite ca surs" de material pentru Bio-Oss. n contrast cu creierul, intestinele sau m"duva spin"rii, aceste oase sunt clasificate de c"tre speciali#ti #i autorit"!i a fi !esut lipsit de prion. Materialul brut este ob!inut de la m"cel"rii controlate oficial. Animalele au fost catalogate de veterinari ca s"n"toase. n cadrul procesului patentat de produc!ie, Bio-Oss este supus unui tratament la temperaturi nalte timp de mai mult de 15 ore #i mai multor ore de cur"!are cu solu!ii puternic alcaline. Acest lucru duce la un mineral osos natural purificat.
Produc"ia de Bio-Gide

Bio-Gide este format din colagen purificat de origine porcin". Procesele specifice de purificare asigur" ndep"rtarea constituen!ilor non-colageni. Structura nativ" de colagen este similar" celei umane. Studii imunologice (experimental animale #i umane) confirm" gradul ridicat de biocompatibilitate al lui BioGide. Controale oficiale Bio-Oss #i Bio-Gide corespund cerin!elor oficiale strice de siguran!" a produselor medicinale #i sunt supuse unui sistem de asigurare a calit"!ii conform normelor interna!ionale (ISO 9001:2000 / ISO 13485: 2000). Acest lucru este verificat regulat n cadrul institutelor recunoscute de testare #i de c"tre autorit"!ile interna!ionale. Bio-Oss #i Bio-Gide sunt certificate CE #i de!in autorit"!ile medicale ale autorit"!ilor de s"n"tate FDA din SUA.

22