Sunteți pe pagina 1din 118

PLANULURBANISTICGENERAL ALMUNICIPIULUITIMIOARA

REGULAMENTLOCALDEURBANISM

34233/010Kc P.U.G.

COLECTIVDEELABORARE

efproiect:

arh.DANPOPA

ProiectanispecialitateUrbanism:

arh. DANPOPA pr.pr.GEORGETAMRCU arh.ALINAANASTASESCU teh.ECATERINASTAN teh.EVAGROZESCU arh.OANAHERMAN arh.LOREDANABRIHAC arh.GRAIELAMRCULESCU mat.FRAGAKLEIN teh.CECILIAGHEORGHI

Proiectareasistat

Verificat: Colectivcalculator Tehnoredactarecomputerizat:

NOT:
Aceastdocumentaie,piesescriseidesenate,esteproprietateaS.C. IPROTIMS.A.ipoatefifolositnexclusivitatepentruscopuln careestenmodspecificfurnizat,conformprevederilor contractuale.Eanupoatefireprodus,copiat,mprumutat,
1

ntrebuinatintegralsauparial,directsauindirect,naltscopfr aprobareaprealabilasocietiiS.C.IPROTIMS.A.acordatlegalnscris.

CUPRINS

FOAIEDECAPT COLECTIVDEELABORARE pag.1 CUPRINS pag.2 CONINUTULREGULAMENTULUIAFERENTP.U.G. pag.4 CONSIDERAIIPRIVINDAPLICAREA PREVEDERILORP.U.G. pag.5 REGULAMENTLOCALDEURBANISM I.Dispoziiigenerale 1.Rolulregulamentuluilocaldeurbanism 2.Bazalegal 3.Domeniuldeaplicare

pag.8 pag.8 pag.9 pag.9

II.Regulidebazprivindmoduldeocupareaterenurilor lanivelulmunicipiuluiTimioara pag.10 4.A.Regulicuprivirelapstrareaintegritiimediuluinaturalpag.10 4.B.Reguligeneralecuprivirelapstrareaintegritiii protejareapatrimoniuluiconstruit pag.11 5.Regulicuprivirelasiguranaconstruciilorilaaprarea interesuluipublic pag.29 6.Regulideamplasareiretrageriminimeobligatorii pag.30 7.Regulicuprivirelaasigurareaacceselorobligatorii pag.33 8.Regulicuprivirelaechipareatehnicoedilitar pag.34 9.Regulicuprivirelaformaidimensiunileterenurilor pentruconstrucii pag.35 10.Regulicuprivirelaamplasareadespaiiverzi imprejmuiri. pag.37 11.ntreinereaconstruciilor pag.40 12.Executarealucrrilordeconstrucii pag.40
2

III.Zonificareateritoriului 13.Zoneisubzonefuncionale IV.PrevederileRegulamentuluiLocaldeUrbanismla niveldezoneisubzonefuncionale ConinutulRegulamentului Prevederilanivelulzonelorfuncionaledinintravilan IV.1.CZonacentral IV.2.LZonarezidenial IV.3.ISZonapentruinstituiipubliceiserviciide interesgeneral IV.4.MZonamixt IV.5.IZonaunitilorindustriale IV.6.AZonaunitiloragricole IV.7.PZonadeparcuri,complexesportive,recreere turism,perdeledeprotecie IV.8.GCZonadegospodrirecomunal 81 IV.9.TEZonapentruechiparetehnicoedilitarei construciiaferente IV.10.CCZonapentrucidecomunicaiei construciiaferente IV.11.SZonacudestinaiespecial IV.12.TAZonaterenuriloraflatesubape

pag.42 pag.42

pag.45 pag.45 pag.47 pag.56 pag.63 pag.67 pag.70 pag.75 pag.78 pag. pag.84 pag.87 pag.92 pag.93 pag.94 pag.94 pag.94 pag.94 pag.95

V.Prevederiprivindmoduldeocupareaterenurilordinextravilan V.1.TAgTerenuriagricole V.2.TFTerenuriforestiere V.3.THTerenuriaflatepermanentsubape V.4.TCTerenuriocupatedecidecomunicaie Anexa1Condiiideprotecieareelelortehnicoedilitare iservituiileimpusedectreacestevecinti Anexa2Normelocaleprivinddeterminareanumruluilocurilor deparcare

CONINUTULREGULAMENTULUIAFERENT PLANULURBANISTICGENERAL Regulamentuldeurbanismseelaboreazodatcuplanulurbanisticgeneral,explicnd aplicareaprevederiloracestuia. PlanulUrbanisticgeneralmpreuncuRegulamentuldeurbanismaferentdevinodatcu aprobarealor,actedeautoritatealeadministraieipublicelocale,pebazacroraseelibereaz certificatuldeurbanismiautorizaiideconstruciepeteritoriullocalitii. Regulamentulsestructureazastfel: 1. Prescripiigeneralelanivelullocalitii 2. Prescripiispecificelanivelulzonelorfuncionale 1.Prescripiigeneralelanivelullocalitii Regulamentul aferent Planului Urbanistic General cuprinde urmtoarele precizri, condiiiimsuriurbanisticeprivindamenajareacomplexalocalitii: - promovarea lucrrilor, operaiunilor urbanistice care contribuie la organizarea structuriiurbanealocalitii - respectarea zonificrii teritoriului localitii innd seama de funciunile dominantestabiliteiarelaiilorntrediversezonefuncionale - precizarea limitelor intravilanului, reglementarea condiiilor pentru folosirea raionalateritoriilor Activitateadeconstruirencadrullocalitiipotrivitpropunerilordin P.U.G.urmeazssedesfoaredupcumurmeaz: - peterenurilibere - prinrestructurareafonduluiexistentdeterioratfizicsaumoral - prinrevizuireafonduluiconstruitexistent - prinschimbareadestinaiilor Autorizareaacestorcategoriideconstruciivarespectaprevederile
4

P.U.G.iprescripiileRegulamentuluideUrbanism. n cazul cnd Planul Urbanistic General i Regulamentul aferent conin elemente suficientecarespermitrealizareaobiectivuluisolicitat,certificatuldeurbanismiautorizaia deconstruciesepoteliberapebazaprevederilorP.U.G. n ipoteza solicitrii unor obiective n zone care necesit amenajri speciale, zone protejate,parcelripentrulocuine,spaiiverzi,etc,estenecesaraseeliberaplanuriurbanistice zonalesaudedetaliunfunciedecomplexitateaproblemelor. 2.Prescripiispecificezonelorfuncionale Autorizarearealizriiconstruciilorsevafacenumaicurespectareafuncionriizonelor cuprinsenlimiteleintravilanuluiprinP.U.G.nurmtoarelecondiii: - construciileiamenajrilecualtdestinaie,complementaresaudiferitenraport cufunciuneadominantazonelorrespective,nutrebuiescreeze incomodri sau disfuncionaliti, asigurnduse msuri de protecie i integrarea lor n structuralocalitii. - se vor interzice realizarea construciilor sau a amenajrilor avnd funciuni incompatibilecuzonificareapropusprinP.U.G. - amplasarea construciilor fa de arterele principale de circulaie se va face conformprofilelortransversalestabilite,vorfievideniateexcepiiledelaregul; reglementri suplimentare privind unele instituii i servicii publice sau alte prescripii prevzute n scopul armonizrii arhitecturalurbanistice cu fondul construitexistent. Seevideniazreglementrileprivind: - terenurilerezervaterezolvriiprincipalelorinterseciidecirculaiencondiiile asigurrii fluienei i garaniei traficului, rezolvrii disconfortului circulaiei pietonale - acceselelaconstruciidinreeauaprincipaldecirculaie - moduldeorganizareaspaiilordeparcaregaraje Prescripiilereferitoarelaamenajareaintreinereaspaiuluipublicia mobilieruluiurban: - realizareaacestorapebazadocumentaiilordespecialitate - interzicerea amplasrii i realizrii de mobilier urban (standuri comerciale, chiocuri, amenajri diverse) care stnjenesc circulaia pietonal i afecteaz esteticalocalitii Prescripiiprivindmeninereaiprotejareacalitiimediului: - protejareacentruluisauaaltorzoneimportantecufunciuniimportantencadrul localitii fa de disfunciunile produse de circulaia auto, prin asigurarea devieriicirculaieidetranzitiamplasareaperifericaparcajelor - completareanecesaruluidespaiiverzi - nlturarea surselor de poluare existente i modernizarea unor obiective industrialeamplasatenapropiereazoneidelocuit. n funcie de mrimea i complexitatea localitii, teritoriului, se mpart n uniti teritorialedereferin(U.T.R.)delimitatedestrziexistentesaulimitecadastrale. Principalelecriteriidemprirealocalitiisunturmtoarele: - funcionareapredominantazonelor - zonepentrucaresauelaboratsausevorelaboraplanuriurbanisticezonale - limitefiziceexistententeren(strziimportante,limitedeproprietate,ape,etc)

CONSIDERAIIPRIVINDAPLICAREAPREVEDERILOR P.U.G.IAREGULAMENTULUILOCALDEURBANISM NZONELEPROTEJATEDINPUNCTDEVEDERE ISTORICIARHITECTURAL

nmomentulactual,nlegturcuaplicareaP.U.G.iRegulamentuluideUrbanism,se manifestoseriedeatitudininfunciedepoziiagruprilorraportatelaproblemagestiuniii politicaurbanderevitalizare.Elesuntcomentatedinpunctdevederealurbanismului. a. Arhitectul,autordeproiecticeredreptuldeexprimareiestevditjenatde oricerelaiedesubordonaredictatdecontext.Deci,elvaaderafrconvingere launregulamentdeconstrucieipentrualocoli,vainvocaobligaiileluifade client. Pentru al ctiga pe arhitect de partea urbanistului, Regulamentul de urbanismvatrebuisoperezenmodhotrtormaialeslaniveldemorfologiei tipologieurbanfraindicadireciistilistice. b. DeintoruldespaiubeneficiaruldefolosinestederanjatdeRegulamentulde Urbanismcciactivitatealuipresupunecretere,dezvoltare,extindere,acumulare, etc. El acioneaz n mai multe moduri, n funcie de puterea economic i conjunctur: 1. Temporizri bine calculate n scopul recuperrii de teren pentru construciinoi 2. Aciunigrbite(nfor)fcutecubanipuini 3. Aciunipripitencarepromisiunilefadeadministraiesuntnumaipn laprimireaavizeloriapoilucrareaestereduslaminimum 4. Aciuni echilibrate n care ntlnirea cu profesionistul de specialitate asigurunrezultatbun 5. Aciunimegalomanencarebeneficiarulirevarsc ornulabundenei strivindiceestenjur,cusprijinullargalprofesionistului. Pentru ca aceste categorii de beneficiari de folosin s adere la aplicarea Regulamentului, el va trebui s fie flexibil structurat, permind extensii n anumitelimite(extinderei,mansardri)darfermiconsonantcuideiledirectoare cecaracterizeazstatutulistandardulzonei(zonaistoricreprezentativsauzona istoricrezidenial). c. Administratorulpubliclocal,ncalitateasadearbitruntreinteresulgeneralde grupalorauluiiintereseleindividualeparticulareesteinteresatsgseasco modalitate ct mai simpl i uor de controlat pentru gestiunea localitii. Interesuladministratoruluipublicesteimagineapublicaorauluiirentabilitatea maxim a teritoriului. Administratorul public va dori un regulament de construciiivafiinteresatnaplicarealui.Regulamentulvatrebuisfieuor aplicabilifrsdeanaterelainterpretri.nipotezacadministratorulpublic nureuetesmeninunechilibruntreinteresulcomunitiiicelindividual, efectulsefacenscurttimpsimitprinpierdereaidentitiilocalitii. nanumitecazurirespectareaRegulamentuluideconstrucieimplic costuri suplimentare din partea beneficiarului (restaurarea i ntreinerea decoraiei, pstrarea unuianumitsistemconstructiv,lucrrideconsolidareiconservare,etc.).
6

PentruaipretindesrespecteRegulamentuldeconstrucieeltrebuieajutat.naceast ideepotfisugeratecaposibile,urmtoarelemodaliti: - creareadefacilitiprivindechipareatehnicedilitarprioritarazoneloristorice - reducereataxelorlocalenfavoareabeneficiarilorcareinve4stescdirectnlucrri deconstrucieprivindconservareairespectareafonduluiexistent - creareaunuibugetderevitalizaregestionatdePrimriedestinatexclusivlucrrilor specificezonelorprotejateproveninddin: procentdinchiriapespaiulcomercialdeinut taxepereclame taxapeparcajeistaionriautonanumiteporiunidinzonaistoric - concesionareasaunchiriereapeoperioaddetimpmaindelungatncorelarecu amploareacosturilornecesarepentrulucrrideconservareirestaurarepermind amortizarealoriprofit Altdireciedeaciunecubtaielungnscopulsprijiniriiaciunilorde revitalizareestemodelareamentalitiiactuale: - nmassmedia - expoziiideistorieurban - reeditridecripotalecuimaginivechi - reeditridestampeivedute - aciuni culturaledesfurate nspaii libere(piee,curi interioare),festivaluri, carnavaluri - graficpublicitarideobiect(delapungipnlaerveelesauvignietepevesela derestaurantenzonaistoric,vestimentaie) - ncurajarea apariiei unei grupri de tip asociaie care s sprijine interesul beneficiaruluidefolosindinzonadeinteres. nceeaceprivetezoneleprotejatedinpunctdevedereistorici arhitecturalsedesprindprintrealtele,urmtoareleidei: A.Nusepoatevorbinumaideoprotecieamonumentelorapreciatesingularcide zona protejat a unui perimetru, luat n ansamblu, coerent i omogen, care se aplic asupra siturilorcecuprindielementealespaiuluinaturalneconstruit,vizndpunereanvaloarea zoneiurbanevaloroase B. Delimitareazoneloristoricesepoatefacenumaidupoinvestigareatenta existentuluipebazaunorstudiidespecialitateviznd: a. analizamorfologicitipologicdespaiu,deocupareaspaiului,precumioanaliz stilistic b. investigarea multidisciplinar antrennd n afara urbanitilor i geografi, chimiti, biologi,istorici,arheologi,sociologi,etc. c. criteriiledeanalizsfiemainuanateidifereniate d. analizavafimulticriterial,limitndsubiectivismulprinatentacunoatere,gradulde culturprecumiconsultareaidezbatereacolectiv C.Gestionareavafiunitarisevamanifestaprin: a. ncurajarea asociaiilor gen fundaii, ce sprijin iniiativa individual n interesul public b. urbanismul are un rol de intermediere ntre interesele diverselor categorii sociale implicate c. adoptareaunorpoliticiadiacenteconceputeelasticitransparent d. concentrareaatenieiasupraprogramelorlocaleadoptatempreuncuputerea e. elaborareaunorproiecteeconomicepentrufundamentareaprimelorporniri f. stabilireatipurilordeinterveniiiierarhizarealor
7

D.Legislaiaesteoconstrucientimp,reglementareanaional trebuindsfiecompletatdereglementarearegional. a. regulamentul local va trebui s aib un caracter deschis, restricia nsoit de promovare, cooperarea de cointeresare, concurenionalitatea un scop clar vznd valabilitateaactivapatrimoniuluiinudoarconservarealui. b. Gsireaformelorcelormaiadecvatedefinanareaoperaiunilor c. Proteciaprotectorilorstabilitprintrunstatutclar E.Roluleducaieinpoliticaderevitalizareestemajor a. estetotalduntoareabsenamunciideeducaieiacomunicriintreceicarenu tiu,prinpopularizarepecele3paliere: alnelegeriipopulaiei alnelegeriiproiectanilor alnelegeriicelorcaredauaprobri b. estenecesaroluptdeschimbareamentalitiiprintoatemetodele, visvisde problemeledeprotejareisalvareapatrimoniuluidearhitecturcuvaloareistoric.

34233/010K c P.U.G

PLANURBANISTICGENERALMUNICIPIULTIMIOARA REGULAMENTLOCALDEURBANISM
I.
1.

DISPOZIIIGENERALE
RolulRegulamentuluilocaldeurbanism Regulamentullocaldeurbanismesteodocumentaiecucaracterdereglementarecare cuprindeprevederireferitoarelamoduldeutilizareaterenurilor,derealizareiutilizarea construciilor pe ntreg teritoriul municipiului TIMIOARA. Normele cuprinse n prezentulRegulament,suntobligatoriilaautorizareaexecutriiconstruciilornlimitele teritoriuluiadministrativallocalitii. Prezentulregulamentlocaldeurbanismexpliciteazidetaliazprevederilecucaracter dereglementarealePlanuluiurbanisticgeneralalmunicipiuluiTIMIOARA. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraiei publice localeiafostaprobatpebazaavizelorobinutenconformitatecuprevederileLegiinr. 50, republicat n 1996, de ctre Consiliul Local municipiului TIMIOARA cu nr.......................din................................. ModificareaRegulamentuluiLocaldeUrbanismaprobatsevafacenumaincondiiilen care modificrile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobareaunormodificrialePlanuluiUrbanisticGeneraliimplicitaleRegulamentului localdeurbanismsepoatefacenumaicurespectareafiliereideavizareaprobarepecare aurmatoidocumentaiainiial. Dac prin prevederile unor documentaii pentru pri componente ale teritoriului localitiiseschimbconcepiageneralcareastatlabazaPlanuluiUrbanisticGenerali RegulamentuluiLocaldeUrbanismaprobat,estenecesarelaborareadinnouaacestei documentaii,conformprevederilorlegale. PrevederileprezentuluiRegulamentvorfipermanentcorelatecuevoluialegislaieicu caracter general i cu cea a legislaiei de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanismiamenajareateritoriului.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

AplicareaprevederilorprezentuluiRegulamentdeurbanismtrebuiesasigurecorelarea intereselorceteanuluicucelealecolectivitii,respectivproteciaproprietiiprivatei aprareainteresuluipublic.

2.Bazalegal 2.1. La baza elaborrii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului TIMIOARA st : Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor (republicat), OrdinulMLPATnr.91/1991privindFormularele,proceduradeautorizareiconinutul documentelor,precumialteactelegislative,RegulamentulGeneraldeUrbanismaprobat cu H.G. 525/27 iunie 1996. Regulamentul Local de Urbanism detaliaz prevederile Regulamentului General de Urbanism n conformitate cu condiiile specifice municipiuluiTIMIOARA. ncadrulRegulamentuluiLocaldeUrbanismalmunicipiului TIMIOARAsepreiau toate prevederile cuprinse n documentaiile de urbanism sau amenajarea teritoriului elaborateanterioriaprobateconformLegii: - PLANULDEAMENAJAREATERITORIULUINAIONAL - PLANULDEAMENAJAREATERITORIULUIJUDEULUITIMIncursde elaboraredeS.C.IPROTIMS.A. - PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI MUNICIPIULUI TIMIOARA. - PLANURI URBANISTICE DE DETALIU SAU ZONALE aprobate de Consiliul LocalalMunicipiuluiTIMIOARA,ianume: - P.U.D.St r.CmpuluiaprobatprinH.C.L.nr.94/27.05.1997 - P.U.Z.P aHistria aprobatprinH.C.L.nr.126/03.07.1997 - P.U.Z.C.To rontalinelIV aprobatprinH.C.L.nr.145/15.07.1997 - P.U.D.A nsamblulDacia c.AraduluiaprobatprinH.C.L.nr.172/30.09.1997i variantasuplimentarprinprinH.C.Lnr.51/23.02.1999 - P.U.D.C entruReformatPaSarmisegetuzaaprobatprinH.CLnr.13/29.01.1998 - P.U.Z. Zona LidiaMuzicescuMartirilorUrseni aprobat prin H.C.L.nr. 91/28.04.1998 - P.U.Z.Z onaSoareluiaprobatprinH.C.L.nr.92/28.04.1998 - P.U.Z.Z onaCampusUniversitaraprobatprinH.C.Lnr.93/28.04.1998 - P.U.Z.Z onaCanalBegaaprobatprinH.C.L.nr.94/28.04.1998 - P.U.Z.Z onaFabric aprobatprinH.C.L.nr.95/28.04.1998 - P.U.Z.Z onaOdobescuaprobatprinH.C.L.nr.96/28.04.1998 - P.U.D.P aBlcescu ielementedeP.U.Z. ZonaBlcescu aprobatprinH.C.L. nr.97/28.04.1998 - P.U.Z.Z onaCentral aprobatprinH.C.L.nr.98/28.04.1998 - P.U.Z.Z onaAntenelor aprobatprinH.C.L.nr.100/28.04.1998 - P.U.Z.Z onaIonIonescudelaBradaprobatprinH.C.L.nr.101/28.04.1998 - P.U.Z.Z onastr.MuzicescuaprobatprinH.C.L.nr.223/22.09.1998 - P.U.Z.Z onac.Martirilor aprobatprinH.C.L.nr.49/23.02.1999
10

2.2.

P.U.Z.Z onac.Ursenic.Buziaului aprobatprinH.C.Lnr.50/23.02.1999 P.U.Z.Z onaOvidiuBalea P.U.Z.F reidorfParcindustrial

3.Domeniuldeaplicare 3.1. Planul Urbanistic General mpreun cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprindenormeobligatoriipentruautorizareaexecutriiconstruciilorpeoricecategorie de teren, att n intravilan, ct i n extravilan, n limitele teritoriului administrativ aprobatprinlegeallocalitii. IntravilanulaprobatconformlegiiifiguratnplanacuREGLEMENTRIaPlanului Urbanistic General, va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii cadastrului i publicitiiimobiliarenr.7/1996. Suprafaa intravilanului existent al municipiului TIMIOARA la data nceperii elaborrii PUGului era de 6944,16 ha. Suprafaaintravilanuluipropusestede6870,21ha. Zonificarea funcional a municipiului TIMIOARA, sa stabilit, n funcie de categoriiledeactivitipecarelecuprindelocalitateaidepondereaacestoranteritoriu, n conformitate cu prevederile art. 14 din R.G.U. i este evideniat n plana de REGLEMENTRI,pebazaacesteizonificrisaustabilitcondiiiledeamplasareide conformarealeconstruciilorcesevoraplicancadrulfiecreizonefuncionale. mprirea teritoriului n uniti teritoriale de referin sa fcut conform planei cuprinznd delimitarea UTR urilor, care face parte integrant din prezentul Regulament.Unitateateritorialdereferin(U.T.R.)esteoreprezentareconvenional aunuiteritoriuavndofunciunepredominant,omogenitatefuncional,caracteristici morfologice unitaresaupentrucaresuntnecesare planuriurbanisticezonalesau de detaliu,fiinddelimitatprinlimitelefiziceexistententeren(limitedeproprietate,ape, strzi,etc.).U.T.R.ulpoatecuprindeontreagzonfuncional,maimultesubzone dincadrulaceleaizonefuncionalesaudinzonefuncionalediferiteiestesuportul grafic pentru exprimarea prescripiilor corelate cu propunerile pieselor desenate. Teritoriul municipiului TIMIOARA,samprit n73U.T.R.uri,ncepnd cu U.T.R.1ZONACENTRALiterminndcuUTR73UNITATEECONOMIC SC.SOLECTRON. Limitele U.T.R. urilor i zonificarea funcional din cadrul acestora se regsesc n planeledesenatecarefacparteintegrantdinprezentulRegulament.

3.2.

3.3.

3.4.

II.

REGULIDEBAZPRIVINDMODULDEOCUPAREA TERENURILORLANIVELULMUNICIPIULUITIMIOARA

4.A.Regulicuprivirelapstrareaintegritiimediuluinatural 1. TerenurileagricoledinextravilansaudelimitatconformplaneicuNCADRAREAN TERITORIUL ADMINISTRATIV a PUG i se supun prevederilor art. 3 din R.G.U. (RegulamentulGeneraldeUrbanism).Dinsuprafaatotalde13003,87ha,carereprezint
11

teritoriuladministrativalmunicipiului TIMIOARA,8229,51hasuntterenuriagricole. Utilizarea pentru construcii a terenurilor din extravilan, n limitele teritoriului administrativ al municipiului TIMIOARA, se poate face numai cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicat) i a Legii 18/1991 (republicat). Amplasareaconstruciilordeoricefelpeterenuriagricoledecl.IiIIdecalitate,pecele amenajatecumbuntirifunciare,precumipeceleplantatecuviiilivezi,esteinterzis. Autorizarea oricrui fel de construcie n extravilan, va avea n vedere prevederile Ordinului nr. 34/N/M30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MApN, MI, SRI, pentru aprobarea Precizrilor privind avizarea documentaiilor de urbanism i amenajarea teritoriului. 2. Terenurile agricole din intravilan i schimb funciunea conform planei REGLEMENTRIisesupunprevederilorart.4dinR.G.U. 3. Suprafaa mpdurit din extravilanul municipiului TIMIOARA a fost delimitat n plana I.T. NCADRAREA N TERITORIUL ADMINISTRATIV i se supune prevederilorart.5dinR.G.U. Reducerea fondului forestier proprietate public sau privat este interzis, cu excepiautilizrilorpermisedeLegea26/1996CodulSilvic. La amplasarea la distane mai mici de 1Km de liziera Pdurii Verzi a unor obiectiveindustriale,uniticomercialesaudealtnaturcareprinfuncionarepotaduce prejudiciipdurii,beneficiariiacestoravorobinenprealabilavizulRegieiNaionalea Pdurilor. Ocupareadefinitivaunorterenuridinfondulforestiersevafacenumaipebaz deschimb. Terenurilepreluatetrebuiesfieapteafimpduriteiechivalentecasuprafai bonitate. Prinschimburileefectuate,fiecareterendobndetesituaiajuridic aceluipe carelnlocuiete. 4. Autorizarea executrii construciilor definitive pe terenurile cu resurse ale subsolului sistemhidrogeotermalsesupuneprevederilorart.6dinR.G.U. 5. Autorizareaexecutriiconstruciilordeoricefelnalbiileminorealecursurilordeapi n zona de protecie a staiei meteorologiceserealizeazncondiiilerespectrii prevederilorart.7dinR.G.U. n scopul asigurrii proteciei albiilor, malurilor construciilor hidrotehnice i mbuntiriiregimuluidecurgereaapelor,seinstituiezonadeproteciepentrualbia minoracursurilordeap(CanalulBega),suprafaa,suprafaaocupatdeconsolidrile demaluri,lucrriledeaprarempotrivainundaiilorconformLegiiapelornr.107/1996 anexa2. Moduldefolosireaterenuluivaficomunicatdeintorilordeterenuri,nscris,n evidenacadastraliregimfunciar,constituindservitute. Resurseledeapdesuprafaisubteraniplatformametereologicsuntpusen evidenncadrulplanelordeNCADRARENTERITORIUADMINISTRATIVide REGLEMENTRIalePUG. njurulplatformeimetereologice,seinstituieozondeproteciesever,cuo limede30m,zonncareesteinterzisexecutareaoricrorconstruciiiinstalaii. Pnlaodistande500mnjurulzoneideproteciesever,sepotautoriza construciicuonlimemaimicdectoesimedindistanadintreconstrucieilimita
12

zoneideprotecie.Oriceconstruciesauamenajarecarenurespectcondiiademaisus, sepoateamplasanumaicuacorduldemediualAgenieideProteciaMediuluiTimioara, conformLegiiApelornr.107/1996. 6. Autorizareaexecutriiconstruciiloriamenajrilor cuvaloarepeisagisticinzonele naturaleprotejateserealizeazncondiiilerespectriiart.8dinR.G.U.;zonacuvaloare peisagisticinaturalprotejatestepusnevidenancadrulplaneideNCADRARE NTERITORIU. Autorizarea executrii construciilor se face cu avizul conform al Ministerului ApelorPduriloriProteciaMediuluiialMinisteruluiLucrrilorPubliceiAmenajrii Teritoriului. Autorizarea i executarea construciilor va avea n vedere pstrarea calitii mediuluinaturalialechilibruluiecologic. 4.B.Reguligeneralecuprivirelapstrareaintegritiiiprotejareapatrimoniului construit 4.B.I.Dispoziiigenerale: 1) MonumenteleistoricedinmunicipiulTimioarasuntbunuriimobile,construciiiterenuri semnificativepentruistorie,cultiricivilizaie. 2) Pentru conservarea i reabilitarea monumentelor istorice se va apela la toate tiinele i tehnicilecarepotcontribuilacercetareaisalvareapatrimoniuluimonumental. 3) Conservareaireabilitareamonumenteloristoricevaurmrinudoarsalvarealorcaoperede artciicadocumenteistorice. 4) Pentruconservareamonumenteloristoricesevaurmrintreinerealorpermanent. 5) Restaurareaesteooperaiecucaracterexcepional.Scopuleiestepstrareaipunerean valoareavaloriloresteticeiistoricealemonumentuluiistoriciarelabazarespectulpentru substanaoriginaridocumenteleautentice.Limiteleeisuntimpusedemomentulncare ncepeipoteza,iarnacestcazoricecompletarenecesardinmotiveesteticesautehnice trebuie s se disting net din punctul de vedere al compoziiei arhitecturale i s poarte amprentavremurilorcontemporane. 4.B.II.Monumente 1) Monumentelesuntconstruciisauprideconstrucii,mpreuncuinstalaiile,componentele artistice,elementeledemobilareinterioarsauexterioarcarefacparteintegrantdinacestea precumilucrriartisticecomemorative,funerare,deforpublic,mpreuncuterenulaferent delimitat topografic, care constituie mrturii cultural istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, tiinific sau tehnic. 2) Esteinterzismutareaintegralamonumentuluisauaunorpricomponentealeacestuiacu exceptiacazurilorcndacestlucruesteabsolutnecesarpentrusalvareasaupunereanvaloare aacestora. 3) nscopulconservriimonumentelorsevaurmrialocareauneifunciunioptimefraaltera structura,formaidecorulcldirilor.

13

4) nvedereaconservriiunuimonumentsevarespectacadrulambientalalacestuia.Nuseva accepta nici oconstrucie nou, nici odemolaresau transformare n cadrul ambiental al monumentelor,carevaproduceoalterarearaportuluidevolumeiculori. 5) Opereledesculptur,pictursaudecoraiecarefacparteintegrantdinmonumentnupotfi separatedeacestadectncazulncareinterveniarespectivestesingurasoluiepentru salvarealor.

4.B.II.1Utilizarefuncional 1) Sevaasiguracompatibilitateautilizriiprinadaptareafunciuniilaexigeneleconservrii. 2) Suntagreateinterveniilecareasigur: - Continuareafunciuniiiniiale,nmsuraposibilitiloractuale; - Desfurarea activitilor tradiionale i promovarea activitilor contemporane compatibilecuacestea; - Valorificarea potenialului monumentului: potenialul spaial (valori constructive), potenialcultural(valoriistoriceiestetice); - Integritateaidurabilitateamonumentului; - Adaptarea noilor funciuni la caracteristicile structurale, tipologice i formale ale monumentuluiistoric. 3) Aliniatele privind utilizarea funcional prevzute la acest subcapitol (4.B.III.1.) se vor completacufunciuniledelacapitolulIV.PREVEDERILEREGULAMENTULUILOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE I SUBZONE FUNCIONALE din prezentul regulamentpentrufiecareamplasamentnparte.

4.B.II.2Interveniiasupraparceleloraferentemonumentelor 1) Parceleleexistentevorfimeninutecaform.Acesteapotfimodificatenumaipebazaunui PlanUrbanisticdeDetaliuinumaicuavizulorganismelordespecialitatealeMinisterului CulturiiiCultelor. 4.B.II.3Interveniiasupracldirilorexistente 1) Indiferentdenaturaeiinterveniavafifcutnspiritularhitecturiicldiriiiantregiizone nscopuldeapunelamaximnvaloarepotenialul,personalitatea,identitateaisubstana originar.Inacestscopsevorfolositehniciiprocedeereversibilespecificestructurilordin zidrie,lemnsaumetal.Vorfievitatepectposibiltehnologiilebetonuluiarmat. 2) Nu se admite montarea agregatelor exterioare pentru climatizare pe faadele sau pe acoperiulcldirilormonument. 3) Laimobilelecumaimulteapartamentedeservitedeocasascriinuseadmiteconstruirea descrisuplimentare. 4) Sevaasigurareversibilitateainterveniilorcerutedeadaptareabunuluiimobillafunciune, prinsoluiitehnicecaresnuproducmodificridefinitivealeacelorcomponentececonfer valoaremonumentului. 5) Sevorpstracouriledefum.
14

6) Confeciilemetalicealecldirilorseconserviserestaureaz.
Problemaumiditii

7) Traseulapelorpluvialevafiurmritdelacontactulcunvelitoareapnlacanalizare.Toate traseelevorfiuordentreinut.Sevorfolosimaterialeitehnologiitradiionale. 8) Curile interioarevorficanalizateseparat.Sevaoptapentrutraseedecanalizarect mai scurte. 9) Se interzice folosirea de tencuieli i zugrveli impermeabile.Este obligatorie folosirea de tencuieliivopsitoriiporoasecarepermiteliminareavaporilordeap.Materialelefolositela astfeldelucrrivoraveaagrementetehnicecorespunztoare. 10) Se interzice placarea soclurilor sau a faadelor cu gresie, faiana, roci sau alte materiale impermeabile. 11) Lacuriitrotuaresevorfolosimaterialecarepermitapeidinsolsseevapore.
Subsoluri

12) ncazulinterveniilorampleserecomandsoluionareaproblemelordefizicaconstruciilor pebazaunorexpertizetehnicespecifice. 13) Subsolurile cldirilor existente vor fi introduse n circuitul funcional specific fiecrei construciiprinoperaiiderecuperarestructuralarhitectural. 14) Subsolurilevorfirecuperateprinoperaiideconsolidareastructuriiiprinndeprtaresau ineresubcontrolaumiditii. 15) Pectposibilsevorpstramaterialeleoriginaledepardoseal.ncazulncareesteiminent nlocuirealorsevorfolosimaterialeporoase. 16) Sevormeninetoateguriledeaerisirenaturalasubsolurilor. 17) Se admit n mod excepional curi de lumin i ventilaie, cu acordul organismelor de specialitatealeMinisteruluiCulturiiiCultelor.Acesteanutrebuiesantrenezemodificrin nivelultrotuaruluisaualpieeipublice,crenddenivelricarearputeaprovocaaccidente pietonilor.
Partere

18) Orice operaie de renovare sau reamenajare la parterul cldirii presupune o operaie de cercetareprealabilatavanelorparterului,pardoselilor,etc.,pentrudepistareaeventualelor detaliidearhitecturoriginare.ncazulncarevorfigsite,vorfipusenvaloare(integrate nsoluiadeamenajare).Sevaaveanvederepstrareamaterialelororiginare. 19) Pentrulucrriledeconsolidareastructuriiserecomandfolosireasoluiilorreversibile.Se accept injectrile sau mpnarile bolilor i arcelor de crmid numai cu acordul organismelordespecialitatealeMinisteruluiCulturiiiCultelor. 20) Propunerile de consolidare se vor face pe baza unei expertize tehnice conform recomandrilordinnormativulP100/92,elaboratedectreunexperttehnicatestatMLPTL. 21) Nuseadmiteacoperireaintegralasitemuluideboltireiniialcusitemedemascarenscop decorativ.
Nivelepesteparter

22) Lareamenajareaspaiuluiserecomandpstrarealogiciiconstructiveiascriiarhitecturale iniiale,folosindusepereidecompartimentareuori.


15

23) Nu se admit liuri orizontale i verticale la structura de zidrie portant pentru pozarea instalaiilor.ncazuribinejustificatepotfifolositenumaitraseeleverticaleexistente,cu lucrriledeconsolidareaferente.
Mansarde

24) Nuseadmitemansardarea.
Acoperiuri

25) Se vor respecta cu strictee detaliile arhitecturale i materialele din care sunt executate acoperiurile,acestafcndpartedinsiluetazonei. 26) Nuseadmiteeliminareatabacherelordintablpentruventilareapodurilor.
Faade

27) Esteinterzisamplasareaaparentpefaadeafiridelordebranamentelectricsaudegaz,a conductelordeinstalaii,acablurilorelectrice,ainstalaiilordetelefoniesaudeteleviziune,a instalaiilordesemafoareetc. 28) Nuseacceptmodificareadegolurilafaade,acesteasepotconservairestaura. 29) Tmplriileoriginaresevorpstrairecondiiona.Esteinterzisnlocuireatmplriilorde lemncucutmplriidinmetalsauplastic.ncazuribinejustificate,seacceptnlocuirea tmplriilororiginarecualteledinacelaimaterialcucondiiapreluriiconformaiilor i culorilorcelororiginaleicuavizulorganismelorspecializatealeMinisteruluiCulturiii Cultelor. 30) n cazulncareestenecesar nlocuirea,geamulferestrelori vitrinelorsevarealiza n conformitatecuceloriginar.
Paramentulfaadelor

31) Seinterziceindeprtareanejustificatatencuieliloristorice. 32)Seinterzicefolosireamaterialelordefinisajimpermeabile. 33) Laoricerefacereafaadeisevarealizarestaurareaeipebazdematerialiconograficde epoc, n sensul rentregirii ei cu detaliile de arhitectur i decoraie disprute odat cu lucrrileanterioarederefacere.Toatedocumentaiiledeavizarepentruacestelucrrivorfi nsoitedefotografiicoloralesituaieiexistente. 34) Soclulcldirilorvafirealizatdinmaterialerezistentedarpermeabilelavapori.
Curiinterioare,gangurideacces,scri,cursive

35) Curileinterioarempreuncuganguriledeacces,scrilespreetajeicursiveleexterioarede distribuie,formeazunansamblucaracteristicallocuiriiivafipstratcaatare.Eleau valoare cultural i documentar i structureaz morfologic fiecare parcel, pstrndui identitatea.
Curiinterioare

36) Curileinterioaresuntentitivaloroasecarenecesitoperaiidepunerenvaloare.
16

37) Punctelecomunedeapsituatencurileinterioarevorfipstratesaurefcutencazuln careeleaudisprutodatcuinterveniileanterioare. 38) Pavajulcurilorinterioaresevamenine,recondiionasaureparancazulncareestevaloros (deexemplu:calupuridedimensiunimaimari,daledepiatrsaulemn).


Scrideaccesicursive

39) Accesoriile(cutiidecoresponden,cameredeserviciu,cameredegunoi,interfon,afiajetc.) vorfirealizatenacordcuarhitecturaganguluideaccesiacuriiinterioare. 40) Nu se admiteschimbareafinisajelorlascri(chiardacsuntdelemn) saulapardoseala cursivelor.ncazurijustificate,priledistrusesepotnlocuicumaterialesimilare. 41) Se interzice desfiinarea elementelor utilitare cu valoare documentar (tergtoare de picioare,mnere,niepentruiluminatulcufelinar,etc.). 42) Confeciilemetalicesaudinlemntradiionalelabalustrade,consoleetc.sevorconservai restaura. 4.B.III.Zoneprotejate(rezervaiidearhitecturiurbanism) Prezentulcapitolserefer numailacldirileaflatenzoneleprotejateexcluznd cldirile sauopereledeart declaratemonumenteistoricesingulareinscrisecaatarenLista monumenteloristorice. 1) Zonele protejate,ale crorrelementrisunt prevzutelaacestcapitol,sunt monumentele istoricenscrisenListamonumenteloristoricedin19911992lacapitolulE.Zoneistorice urbaneiruraleivorfidenumitencontinuareZ.P. 2) Z.P.trebuiesfieintegrateintropoliticcoerentdedezvoltareeconomicisocialattla nivellocalctiregionalsaunaional. 3) ValorilecetrebuieconservatesuntcaracterulistoricalZ.P.itoateaceleelementemateriale ispiritualecareexprimacestcaracter,nspecialurmtoarele: - formaurbandefinitprintramaparcelarului; - relaiadintrediferitelespaiiurbanespaiiconstruite,spaiilibere,spaiiplantate; - formaiaspectuledificiilor(interioariexterioar)definitedestructura,volumul,stilul, moduldeconstruire,materialele,culoareaidecoraialor; - relaiadintreZ.P.imprejurimilelorartificialesaunaturale; - funciunilediversepecareZ.P.leaachiziionatntimp. 4) ParticipareaiimplicarearezidenilordinZ.P.suntesenialepentrusuccesulconservriii reabilitrii.ConservareaZ.P.trebuiesincontnprimulrnddelocuitoriiacestora. 5) IntreinereacontinuesteobligatorieipentruconservareaZ.P. 6) NoilefunciuniiactivititrebuiesfiecompatibilecucaracterulistoricalZ.P.Adaptarea acestorzonelaviaacontemporan,nclusivnceeacepriveteinfrastructuraiutilitile trebuiesincontdespecificulistoric. 7) CndestenecesarsseconstruiascnZ.P.onoucldiresausseadaptezeunamaiveche estenecesarsserespecteorganizareaspaialexistentinspecialscaraiimrimea lotului,impusedecalitateaivaloareaansambluluideconstruciiexistente.Introducereade elementecucaracteristicicontemporanenarmoniecumprejurimilenuestedescurajatatt timpctacesteacontribuielaarmoniaansamblului. 8) TraficuldininteriorulZ.P.trebuiesfiestrictreglementat,iarzoneledeparcarenutrebuies degradezeaspectulistoricsaucadrulinconjurtor.
17

9) EsteinterzisnchidereaunorunghiuridevederedeinteresmajordinZ.P.prinamplasareade construciinoisauprinpoziionareaelementelordesignalistic. 4.B.III.1.UtilizareFuncional 1) Activitipermise,generaliti: - Sevormenineneschimbateaceleutilizriiniialealecldirilorcarecorespundcerinelor actuale sau se admite revenirea la acestea . Se admit conversii ale funciunilor n condiiilencareoriceschimbarededestinaieacldirilordinZ.P.seavizeazconform legii. - Seadmitconversiifuncionalecompatibilecucaracterulzoneiicustatutuldeproteciea cldirilor. - Se recomand o nota de specializare a strzilor, mai ales a celor pietonale, prin predominaafieaunuicomerdeart,debijuteriisauconsignaii,fieaunorcafenele, ceainrii, mici restaurante specializate, mici hoteluri, pensiuni, cluburi, sedii ale unor asociaii,etc.; - Se admite utilizarea de funciuni atractive pentru turism n curile, subsolurile i mansardelecldirilor. - Se vor menine activitile productive compatibile cu statutul Z.P. i se va ncerca desfsurarea n paralel de activiti care s atrag turismul cultural. Activitile incompatibilevorfaceobiectulunorprogramedeconversiesaurelocarepebazaunui P.U.Z. - Seadmite,ncazulconversieifunciunilordincladirileactualecarenusuntmonumente conform capitolului precedent i n cazul reconstructiei unor cladiri fara valoare, introducerea unor functiuni publice si functiuni de interes general care s permit i accesulliberallocuitorilorsituristilorlaparterulcladiriloravndpreponderentcaracter decomertsiserviciicustandardridicat:magazinedelux,restaurante,cofetarii,cafenele, baruri,agentii,hoteluri,birouridiverse,serviciicolectivesipersonale,serviciipentru recreere,atelieremanufacturiere,locuintecupartiuadecvatprofesiunilorliberaleetc; - Se admit restaurante de orice tip care comercializeaz buturi alcoolice numai la o distandeminim100demetridelcaeledecult. 2) Activitiinterzise: - activitiproductivepoluante,curisctehnologicsauincomodeprintraficul generat; - construciiprovizoriideoricenaturcuexcepiaceloraprobatedeConsiliul LocalalMunicipiuluiTimioaraiavizatenprealabildectreorganismelede specialitatealeMinisteruluiCulturiiiCultelor; - depozitareapentruvnzareaunorcantitimaridesubstaneinflamabilesau toxice; - activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil din circulaiilepublicesaudininstituiilepublice; - platformedeprecolectareadeeurilorurbane; - lucrrideterasamentdenatursafectezeamenajriledinspaiilepublicei construciiledepeparceleleadiacete; - oricelucrrideterasamentcarepotsprovoacescurgereaapelorpeparcelele vecinesaucarempiedicevacuareaicolectareaapelormeteorice. - activitidedepozitareidecomerengros; - garareaautovehiculelornspaiisituatealaparterul,demisolulsausubsolul cldirilorexistentecufrontctrestrziipieerealizndusenacestscop
18

accese noi, altele dect cele tradiionale sau folosind spaii care pot avea funciunecomercialsaudeservicii; - tranzitarea zonelor protejate cu autovehicule de tonaj mare, dac nu sunt autorizatedeConsiliulLocalsauPrimrie; - deschiderea sau exploatarea de cariere sau gropi, cu excepia spturilor arheologicesaupentrulucrrideconstruciiiinstalaiilegalautorizate; - eliminareacompletalocuiriipentindereaadouparcelenvecinatenafara cazurilortradiionaleexistente; 3) Aliniateleprivindutilizareafuncionalprevzutelaacestsubcapitol(4.B.III.1.)sevor completa cu funciunile de la capitolul IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCALDEURBANISMLANIVELDEZONEISUBZONEFUNCIONALEdin prezentulregulamentpentrufiecareamplasamentnparte. 4.B.III.2.Interveniiasupracvartalelor 1) Interveniileasupraunuicvartalsepotfacenumairespectndurmtoareleprincipii: - sevorapreciaglobalproblemelelegatedeumiditateadinconstruciimpreuncuceaa eliminrii apelor pluviale i a coerenei de rezolvare a reelelor edilitare cutnduse soluiilecelemaisimpludegestionat. - se vor evalua eventualele relaii de cooperare ntre parcele (prin capilare pietonale circulaii publice i semipublice) fr a distruge coerena, morfologia parcelelor, identitateaiconfortullocuirii). 2) Cvartalelecareconinmaimulteparcelevorfiabordatenfunciedespecificulfiecreia,dar inndcontdeurmtoareleaspectegenerale: - parcelacareesteocupatdeocldiredecultestemaiimportantdectparcelelevecine; - parcelasauparceleleorientatespreopiasuntmaiimportantedectceleorientatespreo strad; - parcela care adpostete pe teritoriul ei o curte interioar reprezentativ este mai importantdectceacareareocurtecucaractersemipublicsauprivat. Acesteierahiialespaiuluiurbandincadrulzonei,vorfirespectatencadruloricrorlucrri deinterveniesaurestaurare. 4.B.III.3.Interveniiasupraparcelelorexistente 1) Parceleleexistentevorfimeninutecaformfraserecurgelaunificrisausubparcelrii apoimodificrialeconstruciilorcedecurgdinacesteoperaiuni(faade,acoperiuri,curi interioareetc.).ncazuriexcepionalesepotrealizaoperaiunilemenionatelaacestaliniat pe bazaunui studiu icuavizul organismelor despecialitatealeMinisterului Culturii i Cultelor. 2) Indiferentdepoziiaunorcorpuridecldire,dedimensiuneasaufunciunealor,elevorfi realizatenaceeaiparametricalitativicaiconstruciadinsprestrad. 3) IndiciiP.O.T.iC.U.T.sevorconformaprevederilorzonificriifuncionaledinPlanulului Urbanistic General al Municipiului Timioara i din Regulamentul Local de Urbanism aferent. n cazurile tradiionale existente n care sunt depii aceti indici P.O.T.ul i C.U.T.ulmaximadmisestecelexistentpeproprietatearespectivlamomentulinterveniei dorite. 4.B.III.4.InterveniiasupracldirilorexistentenZ.P.
19

1) Indiferentdenaturainterveniei(structural,tehnicoedilitar,spaialsaudeimagine)eava fi fcut n spiritul cldirii i ntregii zone n scopul de a pune la maxim n valoare potenialul, personalitatea, identitatea i substana originar.n acest scop vor fi folosite tehniciiprocedeereversibile.Vorfievitatepectposibiltehnologiilebetonuluiarmat. 2) nlimeamaximacldirilorcepoaterezultadininterveniilenoinzonaprotejatvafi egalcuceaaceleimainaltecldiridincadrulfrontuluistradalncareseintervine.

Problemaumiditii

3) Traseulapelorpluvialevafiurmrit delacontactulcunvelitoareaipnlacanalizare pentrufiecareparcelnparte.Toatetraseelevorfiuordentreinut.Sevorfolosimateriale itehnologiitradiionale. 4) Curileinterioarevorficanalizateseparat.Sevaoptapentrutraseedecanalizarectmai scurte. 5) Pentrureducereaumiditiilainteriorulsauexteriorulconstruciiloresteobligatoriefolosirea tencuielilor i vopsitoriilor poroase care permit eliminarea apei i a vaporilor de ap. Materialelefolositelaastfeldelucrrivoraveaagrementetehnicecorespunztoare. 6) Seinterziceplacareasoclurilorcumaterialeimpermeabilencazulncareconstruciiledin Z.P.nuaufostconceputeprinproiectuliniialcumaterialedeacesttip. 7) Serecomandlacuriitrotuarefolosireapardoselilorpermeabilepentruapermiteapeicare aptrunsnsolsseevapore. 8) Se recomand ca n cazul unei intervenii ample la cldiri existente s se realizeze hidroizolaiiorizontale,drenuriipunctedecolectarepompareaapeisubterane.
Subsoluri

9) Subsolurilevorfiintrodusencircuitulfuncionalspecificfiecreiconstrucii. 10) Subsolurilevorfirecuperateprinoperaiideconsolidareastructuriiindeprtaresauinere subcontrolaumiditii. 11) Pardoselilesubsoluluivorfipermeabilepentrueliminareaumiditii. 12) Sevormeninetoatesistemeledeaerisireasubsolurilor.ncazulpracticriidegolurideu nloculferestrelorsituatelaparterulcldirilorsevagsiorezolvareoptimaaerisirilor subsolurilor,ncazulncareacesteaexist. 13) Seadmitnmodexcepionalcurideluminiventilaie.Acesteanutrebuiesantreneze modificrilanivelultrotuaruluisaualpieeipublicecrenddenivelricarearputeaprovoca accidentepietonilorinicis nugenerezeimpedimentepentrurealizareasauntreinerea reelelorsubterane. 14) Suntadmiseaccesedirectensubsolurisaudemisoluridepestrzisaupieepublicenumain cazuribinejustificateinumaidacamenajareapresupuneieireacumaximumotreapt(30 cm)sprepiaasautrotuarullimitrofecldirii.
Partere

15) Practicarea de noi goluri de ui la parterul cldirilor pentru realizarea de spaii cu alt destinaiedectceadelocuinsevafacenumainurmauneianalizelegatedecapacitatea curilorinterioaredeadeservispaiideacestgen.
20

16) Se admite practicarea de noi goluri de ui la parterul cldirii numai dac intervenia nu afecteazcoerenacompoziionalafaadei,logicacomercialsaupotenialuldeorganizare funcionalantreguluiimobilistabilitateastructuriiderezistenacldirii. 17) n ipoteza avizrii i autorizrii soluiei de realizare a unui gol de acces nou la parter, urmtoarele goluri care vor fi practicate n acelai scop dea lungul timpului vor prelua detaliileconstructive,dearhitecturetc.aleprimuluigolavizat.Acestprocedeuvatrebuis psterzetratareaunitarafaadei. 18) Treptelescrilordeacceslapartersaudemisoldincilepublicenuvortrebuisdepeasc maimultde30cmmsuraiperpendicularpeplanulfaadeicldirii. 19) Oriceoperaiederenovaresaureamenajarelaparterulcldirilorpresupuneooperaiede cercetareprealabil atavanelor, pardoselilor etc.pentru depistareaeventualelordetalii de arhitecturoriginare.ncazulcndvorfigsite,vorfipusenvaloare,integratensoluiade amenajare.Sevaaveanvederepstrareameterialelororiginare. 20) Suntadmiselegturifuncionalentrepartereisubsoluridoaratuncicndacesteaincontde logicaconstructivacldiriiinumaicuavizulorganismelordespecialitatealeMinisterului CulturiiiCultelor. 21) Pentru lucrrile de consolidare a structurii se recomand adoptarea soluiilor cu caracter reversibil. Se accept injectrile sau mpnrile arcelor de crmid numai cu avizul organismelordespecialitatealeMinisteruluiCulturiiiCultelor.
Nivelepesteparter

22) La reamenajareaspaiuluiinterioralnivelelorpesteparterserecomandpstrarealogicii constructiveiascriiarhitecturaleiniiale,folosindusepereidecompartimentareuori. 23) Nu se admit n interiorul cldirilor liuri orizontale i verticale n structura de zidrie portantpentrupozareainstalaiilor.ncazuribinejustificate,potfifolositenumaitraseele verticaleexistenteculucrriledeconsolidareaferente.
Mansarde

24) Serecomandmansardareaspaiuluidesubacoperinscopullocuiriisaudesfurriialtor activiti. 25) Mansardareava fi admis numai n cazul pstrrii geometriei exterioareanvelitorii. Se admite revenirea, pe baz documentar, la o geometrie anterioar situaiei actuale a acoperiului,cuavizulorganismelordespecialitatealeMinisterulCulturiiiCultelor. 26) Spaiiledelamansardepotfilegatedeetajulinferiorprinscriinterioarenumaicuacordul organismelordespecialitatealeMinisteruluiCulturiiiCultelor. 27) Sevorpstracouriledefum.
Acoperiuri

28) Lainterveniilelaacoperiuri,detaliilearhitecturaleimaterialeledincaresuntexecutate acesteavorfirespectatecustrictee. 29) Se admitemontarean planul acoperiurilor aferestrelor detipVELUX cuo retragere minimdelastreainde0,5m. 30) Se interzicemontareaagregatelor pentruclimatizarepefaadele spre strad saupe panta dinsprestrad aacoperiului cldirilor. Se admitemontareaagregatelordeclimatizare n restulcldiriinumainurmaunuistudiudeamplasamentinumaicuavizulorganismelorde specialitatealeMinisteruluiCulturiiiCultelor.
21

31) Nuse admiteeliminareatabacherelordintablpentruventilareapodurilordectncazul nlocuiriiacestoracuferestredetipVELUX. 32) ncazulnvelitorilordiniglsevafolosimaterialuliniial,deculoareroie.Seinterzice folosireamacestcazamaterialelorcareimitigla.Pentrunvelitoriledintablrealizate conformproiectuluiiniialalcldiriiseacceptidetaliileimaterialeletradiionale. 33) Oriceintervenielaacoperiulcldirilorsevafacerespectndusepartiuldeacoperiiniial. ncazulconstruciilornoisevarespectatipologiaacoperiuluidinvecinti.

Faade

34) InterveniilelafaadelecldirilordinZ.P.vorfiexecutateunitarrespectnduseattcoerena faadelorcldirilorcticoerenaansamblului. 35) Nuseadmitemontareaagregatelorexterioarepentruclimatizarepefaadelesau pepanta dinsprestradaacoperiuluicldiriloraflatencadrulZ.P. 36) Tmplriileoriginaresevorpstrairecondiiona.Incazuribinejustificateinzonelen carenuexistregulamentespeciale,seacceptnlocuireatmplriilororiginarecualteledin acelaimaterialsaudinmatrialediferite(metal,plastic)numaicuavizulorganismelorde specialitatealeMinisteruluiCulturiiiCultelor. 37) ncazulcldirilordinZ.P.seadmitemodificareapeverticaldoaragolurilordefereastr pentrurealizareadegolurideucucondiiacaraportulplin/golsnudepeasc2/3din plinicagolulnoucreatssencadrezebeneficisrespectestilularhitecturalalcldirii. Toatefaadelecldiriisevortrataunitar. 38) Seacceptmrireapeverticalagolurilorexistente.Sedescurajeazrealizareadegolurinoi npriledefaadundenuauexistatgolurideferestreauui. 39) ncazulunorconstruciinoipeamplasamentelibereundeauexistatsaunuconstruciivechi, sepotrealizafaadecuexpresiemodern,darinndcontdescaraarhitecturalafronturilor existente,caden,ritm,raportrulplin/golnfavoareaplinului,studiinduseiposibilitatea reluriiunorelementedelafaadacldiriiceaexistatpeamplasamentulrespectiv. 40) ncazulunorconstruciinoiceurmeazafirealizatepeamplasamentulunorconstrucii vechiceauavutvaloarearhitecturalambientalidocumentaricareaudisprutseva puteareconstruifaadatradiionaldupmaterialdocumentar. 41) Portaluldeaccesnganguldeintrarevafiprotejatstructuralivizualprinndeprtarea elementelorperturbatoare(firidedebranamentelectricsaupentrugazetc.). 42) Toateelementelededetaliiarhitecturalevaloroase,inclusivaccesoriiexistente(mnerede u, tergtor, sonerii, chiuvet etc.) vor fi restaurate sau refcute identic pe baz documentar.
Paramentulfaadelor

43) Pefaadelecldirilordinzonaprotejatnusevorpoziionafirideledebranamentelectric saudegaz,instalaiidesemafoare,conductedeinstalaiietc.,celeexistentetrebuindsfie eliminate odat cu reabilitarea faadei sau cu activitatea de modernizare i ntreinere a lucrrilordeinstalaii. 44) Seinterzicefolosireafinisajelorcutexturputernicpezonelecudecoraiisauasize(tehnica stropiriicumturasa ualteprocedurisimilareeindiferentdetehnologie). 45) Sedescurajeazndeprtareanejustificatatencuieliloristorice. 46) Se interzice folosirea materialelor de finisaj impermeabile n afara cazurilor tradiionale existente.
22

47) Laoricerefacereafaadeisevarealizarestaurareaeipebazdematerialdocumentar,n sensul rentregirii ei cu detaliile de arhitectur i decoraie disprute odat cu lucrri anterioarederefacere.Toatedocumentaiiledeavizareiautorizarepentruacestelucrrivor finsoitedefotografiicoloralesituaieiexistente.
Curiinterioare

48) Dincurileinterioarevorfindeprtatevolumeleparazitare,curilesuportndoperaiunide punerenvaloare. 49) Nu se admite modificarea curilor interioare dect pe baza unui studiu de specialitate (eventual P.U.D.) i numai n cazuri bine justificate, cu condiia pstrrii detaliilor caracteristice. 50) Punctelecomunedeapsituatencurileinterioarevorfipstratesaurefcutencazuln careeleaudisprutodatcuinterveniileanterioare. 51) Pavajulcurilorinterioaresevamenine,recondiionasaureparancazulncareestevaloros (deexemplu:calupuridedimensiunimaimari,daledepiatrsaupaveledelemnetc.)Orice modificaresaunlocuireamaterialelorexistentevafifcutpebazdeproiectinumaicu avizulorganismelordespecialitatealeMinisteruluiCulturiiiCultelor. 52) n curile interioare se vor menine conserva i restaura toate elementele de feronerie existente. 53) Curileinterioareacoperitevorficonservateintreinutecaunitiarhitecturaledistinctei reprezentative.Amenajarealorsevafacepebazdeproiect,nspiritularhitecturiicldirii, completatcutoatedetaliiledeexecuienecesare. 54) Acoperireaunorcuriinterioareesteadmisnumaincazuljustificriisoluieiinndcontde problematicantregiicldiri.

Ganguri

55) Portaluldeintrarencldireigangulreprezintelementeimportantealeunuiimobilului, fiindnecesarpstrareairefacereadecoraieiiniiale.ncadrullorsevorreordonatraseele edilitareinesteticedejaexecutate. 56) Accesoriile(cutiidecoresponden,cameredeserviciu,cameredegunoi,interfonafiaj)vor firealizatenacordcuarhitecturadeintrareagangului.


Scrideaccesicursive

57) Nuseadmiteschimbareafinisajelorlascri(chiardacsuntdinlemn)saulapardoseala cursivelor.ncazurijustificate,priledistrusesevornlocuicumaterialesimilare. 58) Se interzice desfiinarea elementelor utilitare sau cu valoare documentar (tergtoare de picioare,mnere,niepentruiluminatulcufelinar,etc.). 59) Confeciilemetalicesaudinlemntradiionaledelabalustrade,consoleetc.sevormenine, conservairestaura. 4.B.III.5.Spaiipublice
Strzi

23

1) Strzile formeaz o tram care asigur coeren n perceperea global a ansamblului urbanistic.Ambientullorvafirelaionatnmoddirectcucelalfaadelor,algangurilorial curilorinterioare. 2) Circulaia auto va avea n general un caracter ocazional destinat deservirii riveranilor i turitilor. Ea va fi corelat cu circulaia pietonal i cu transportul n comun (care va compensalimitriledecirculaieautoimpus). 3) Strzilepotfifolositepentrumijloacelededeplasareneconvenionale(trsurcucaipentru turiti,biciclet,patineetc.),nlimiteleimpusedeadministraialocal.Acestfaptpoateduce lapersonalizareaspaiuluiurban. 4) Finisajele(mbrcmintea) strzii iatrotuarului vor fiabordatecuaceeaiatenieca i faadele cldirilor. Ele vor fi tratate, n msura posibilitilor, cu tehnologii reversibile (desfacerefrdistrugereamaterialelor)pentruaasiguraontreinereuoarainstalaiilor pozateninfrastructur. 5) Proiectelededrumuri,parcri,seciuniletransversaleceprivescmbcminteadrumurilori atrotuarelorrealizatedeatelieredespecialitatevorfiavizatedeorganismeledespecialitate aleMinisteruluiCulturiiiCultelor.Acesteavorinecontdeproblemeleprivindreducerea umiditiidinfondulconstruitisevorsubordonaambianeiurbanisticegenerale.
Trotuare

6) SeacceptfolosireamaterialelormodernedepavajnZ.P(elementeprefabricatedinbeton natursaucolorat,plcimozaicateetc.).Sevadescurajafolosireaasfaltuluipentrutrotuare.n zona central se ncureajeaz folosirea pietrei naturale cu condiia ca trotuarele s aib proprietiantiderapante. 7) Se va studia aspectul tratrii difereniate a trotuarelor n funcie de gradul de reprezentabilitate al zonei, confortul pietonilor, frecvena circulaiei sau pentru marcarea diferitelorfunciuni(ex.staiipentrutransportulncomun,locurideodihnetc.). 8) Inmbrcminteatrotuaruluisevaputeamarcaparcelarulexistentprinaezareadiferita pietrelornzonadespritoaredintredoucldiri.Detaliilevorfirelaionatecuburlanelede scurgereaapeipluviale.

Strzipietonale

9) Strzile pietonalevor facepartedintrun sistem coerent mpreuncupieelepietonale i anumitespaiipubliceinterioarereprezentative.Elevorfitratatecaatareivorfidifereniate delacazlacazpentrualepstraidentitatea. 10) Toate strzile pietonale vor avea infrastructuri dimensionate i pentru circulaie auto de serviciu. 11) Se ncurajeaz folosirea pietrelor naturale pentru pavarea strzilor pietonale. Se accept folosireamaterialelormodernedepavaj(elementeprefabricatedinbetonnatursaucolorat, plcimozaicateetc.) 12) Desenulpentrumontareafinisajuluivaficorelatcupuncteledescurgereaapelorpluvialei, acoloundeestecazul,vaficondiionatderaiunicompoziionalurbanistice(marcareaunor elementedereperreprezentative,aunorlocuridestaionare,odihn,fntnietc.). 13) Nu se admite obturarea dect n scop promoional a vizibilitii de ansamblu dealungul strzilorpietonalecubannere,elementedenaturtehnic(cabluri,reele)peoperioadde
24

maximum15zilecuavizulPrimrieiTimioarapeamplasamenteaprobateprinhotrriale ConsiliuluiLocal.Seexcepteazdelaacestaliniatsituaiilencareseexecutreparaiisau lucrricuacordulPrimrieiTimioara. Pieepietonale 14) Amenajareapieelorpietonale,avnduncaracteristoriciotradiieproprievafirealizatn corelaie cu aceasta pe baz documentar i subordonnd funciunile unor elemente de compoziie urban (relaii urbanistice, luminozitatea spaiilor i orientarea lor fa de punctelecardinale)sauunorelementenotabilevaloroasecareauintratdejancontiina colectiv. 15) Moduldeamenajarealfiecreipieeistoricevafiadaptatcondiiilorspecificeaccentundu sepersonalitateafiecreiadintreele. 16) Oricelucraresubterandeamenajare(pasajepietonalesauauto,parcaje,zonecomerciale)va fiexecutatnrelaiedirectcuesteticaimaginiiurbaneincondiiidebunconservarei ntreinereafonduluiconstruitexistent. 17) Nici o amenajare temporar (scen, aren, mprejmuire, chioc, etc.) nu are voie s fie ancoratnfinisajulpardoselilorpieelorafectnduicalitilemecaniceiestetice. 4.B.IV.Zonedeprotecie 1) n conformitatecuprevederileLegii422/2001pn laclasareamonumenteloristorice din listamonumenteloristoricenvigoarengrupevaloriceipnlapublicareanMonitorul OficialalRomnieiaproceduriidedelimitareiinstituireazonelordeprotecieirealizarea studiiloraferenteseinstituiecazondeproteciesuprafaadelimitatdeorazde100de metrimsuratdelalimitaexterioar,dejurmprejurulmonumentuluiistoric. 2) Zoneledeproteciesuntspaiinconjurtoaresubstanei(parcelei)caretrebuieprotejatce joacroldetamponntrereceptorisursadeagresiune. 3) nzoneledeprotecieesteinterzisnchidereaunorunghiuridevederedeinteresmajorspre monumenteleistoriceprinamplasareadeconstruciinoisauprinpoziionareadebannere, reclame,elementedesignalecticetc. 4.B.IV.1.Utilizarefuncional 1) Seadmiturmtoareletipuridefunciuni: - cult; - administraiepublic; - servicii:birouri,hoteluri,prestriservicii,ngrijiremedical; - comerendetail,alimentaiepublic; - nvmnt,cultur; - locuireiactiviticomplementaredesfuratelaoricenivel,iclusivmansard; - agrementipetrecereatimpuluiliber; - comerstradal numainconstruciidemontabiledup ora23.oonafaracazurilor aprobateprinhotrrialeConsiliuluiLocalTimioaraiavizatedectreorganismele despecialitatealeMinisteruluiCulturiiiCultelor; - staionareaiparcareaautovehiculelornconstruciisauspaiispecialamenajate; - deschidereadegropipentrucercetareaarheologicsaurealizareadereeleedilitare; - ambientarea cu caracter reversibil (nu pentru publicitate) a unor perei calcan n scopulmbuntiriiimaginiiurbane;
25

activitidepot; seadmitrestaurantedeoricetipcarecomercializeazpentruconsumbuturialcoolice numai dac sunt situate la o distan de minim 100 m de instituiile publice reprezentativeidelcaeledecult: - sepotmenineunitileproductiveactualecucondiiaasigurriicompatibilitiica funcionareiaspectcumonumenteleizoneleprotejatelimitrofe. 2) Activitiinterzise: - activitiproductivepoluante,curisctehnologicsauincomodeprintraficulgenerat; - construcii provizorii de orice natur cu excepia celor aprobate prin hotrri ale Consiliului Local Timioara i avizate de ctre organismele de specialitate ale MinisteruluiCulturiiiCultelor; - activitidedepozitareicomerenengrosnafaracelortradiionaledejaexistente; - depozitareapentruvnzareaaunorcantitimaridesubstaneinflamabilesautoxice; - activiticareutilizeazpentrudepozitareiterenulvizibildincirculaiilepublicesau dininstituiilepublice; - staiidentreinereauto; - lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice i construciiledepeparcelelevecinesaucarempiedicevacuareaicolectareaapelor pluviale; - garareaautovehiculelornspaiisituatelaparterulsausubsolulcldirilorexistente existentecufrontctrestrziipieeiavndaccesenourealizatealteledectcele tradiionalesaufolosindspaiicarepotaveafunciunecomercialsaudeservicii; - tranzitareazoneicuautovehiculedetonajmare,dacnusuntautorizatedeConsiliul LocalTimioarasaudePrimriaTimioarasaunusuntjustificatedecazuridefor major. - eliminarea complet a locuirii pe ntinderea a dou parcele nvecinate n afara cazurilortradiionaleexistente; - staionareasauparcareaautovehiculelornspaiipietonale(strzi,piee,parcuri). - Extindereaaceleiaifunciunipedousaumaimulteparcelenvecinateeposibil numai n cazuri justificate i numai cu condiia pstrrii individualitii fiecrei parcele,afaadei,asistemuluistructuraliaexpresieiarhitecturale. 3) Aliniatele privind utilizarea funcional prevzute la acest subcapitol (4.B.III.1.) se vor completacufunciuniledelacapitolulIV.PREVEDERILEREGULAMENTULUILOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE I SUBZONE FUNCIONALE din prezentul regulamentpentrufiecareamplasamentnparte. 4.B.V.2.Parceleleexistente 1) Sevorevaluaeventualelerelaiidecooperarentreparcele(princapilarepietonale,circulaii publice i semipublice) fr a distruge coerena, morfologia parcelelor, identitatea i confortullocuirii. 2) Parceleleexistentevorfimeninutecaformfrarecurgelaunificrisausubparcelriapoi modificrialeconstruciilorcedecurgdeaici(faade,acoperiuri,curiinterioareetc.); 3) IndiciiP.O.T.iC.U.T.sevorconformaprevederilorzonificriifuncionaledinPlanulului Urbanistic General al Municipiului Timioara i din Regulamentul Local de Urbanism aferent. 4) nlimea cldirilor din zona de protecie nu va afecta imaginea obiectivelor protejate. Documentaiile n care intervine acest element vor prezenta i relaia obiectiv protejat obiectivdinzonadeprotecie.
26

4.B.IV.3.Interveniilacldiri 1) Indiferentdenaturaintervenieistructural,tehnicoedilitar,spaialsaudeimagineeava fifcutnspiritulcldiriidinzonadeprotecieiantregiizoneurbanelimitrofe,nscopul de apune la maximum n valoare potenialul, personalitatea i identitatea obiectivului de protejat. 2) ncazulconstruciilornoisevarespectatipologiaacoperiuluidinvecinti. 3) Se vor aprecia globalproblemele legatedeumiditateadinconstrucii mpreun cu cea a eliminriiapelorpluvialeiacoereneiderezolvareareeleloredilitarecutndusesoluiile celemaisimpludegestionat. 4) Construciile noi ce se vor realiza pe parcelele eliberate de construcii vor fi structurate conformtipologieifolositenzonaurbanlimitrof. 4.B.V.Elementedesignalisticpentrumonumenteicldirileaflatenzonaprotejat 18) Elementeledesignalistic(firmecomerciale,reclame,plcicomemorative,panourisauplci de informaie, indicatoare de circulaie etc.) vor fi proiectate de persoane competente. Proiectelevorconinetoateelementeleprivindpoziionarea,dimensiunile,forma,culoarea, materiale folosite, probleme legate de iluminat, caracterul literei, detaliile de execuie importante. 19) Niciunsistemdeafiajsaufirmnuvadepinlimeaparteruluicuexcepiacazurilorn careimobilulaavutspaiioriginarepentrusignalisticpesteaceastcot. 20) Elementeledesignalisticvorocupazonelefrdecoraiiarhitecturalealefaadelorivor aveadimensiuniproporionatecufaadacldiriiicunscrisurilepecarelecuprind. 21) Elementeledesignalisticpentrupersoanelejuridiceipersoanelefiziceautorizatecarei desfoar activitatea la etajele superioare ale cldirilor istorice vor fi montate n planul faadeicldiriinimediatavecintateaporiideaccesnimobil,realiznduseunsistem unitardeafiarepentrufiecareimobilnparte. 22) Materialeleiformaelementelordesignalisticvorfinacordcuarhitecturacldirii.Este descurajatfolosireafirmelorsaureclamelorpesuportdeplasticiluminatdinspate. 23) Firmelesaureclamele,indiferentdepoziialor,nuvordepi90cmmsuraiperpendicular peplanulfaadei. 24) Detaliiledeexecuiepentrufixareaelementelordesignalisticvorafectactmaipuinfaada cldirilor. 25) La amplasarea elementelor de signalistic destinate circulaiei (semafoare, semne de circulaie, tabele indicatoare) se va ine cont de condiiile cerute de funcionalitate, dar corelatecuelementeledearhitectur.Imagineadeansambluvafignditpentruadeveni fotogenic. 26) Elementeledesignalisticamplasatepevitrine(foliiadezive,caractereiornamentevopsite saupictate)nuvordepi1/3dinsuprafaageamuluivitrinei. 27) Este interzis nchiderea unor unghiuri de vedere de interes major spre monumentele i rezervaiile de arhitectur prin poziionarea elementelor de signalistic cu excepia bannerelorsauaaltorelementepromoionaleamplasatepeoperioaddemaximum15zile cuavizulPrimrieiTimioarapeamplasamenteaprobateprinhotrrialeConsiliuluiLocal.

4.B.VI.Reguliprivindvegetaiaispaiileverzi
27

1) Vegetaia din ariile urbane protejate este un element important ce contribuie la calitatea aerului,ntreinereaunuiclimatbuni,bineadministrat,poatepunenvaloareunanumit ambientistoric. 2) Spaiileverzitrebuiesseintegrezearmoniosnansamblulistoricurban. 3) Este ncurajat folosirea vegetaiei n spaiile urbane deschise cu condiia ca acestea s reflectecaracteristicilelocaleistoriceinaturale. 4) Esteacceptatfolosireavegetaieipeparceleleparticularedinzoneleistoricecucondiiaca ntreinereasaudezvoltareanaturalaacesteiasnudeteriorezefizicsauvizualobiectivul protejat. 5) ntreinerea sau modificarea spaiilor verzi din ariile istorice care ca aparin domeniului publicvorfifcutepebazaunorplanurfiaprobatedectreConsiliulLocalsaudectre Primrieiavizateconformnormelorlegalenvigoare. 6) ncazulinterveniilorlamonumenteleistoricesaunzoneleprotejatesevorprezentapentru avizaresauaprobareiamenajrilevegetaleexistentei/saupropusepentruimobilelecare ausaupentrucaresedoreteoasemeneaambientare. 7) Vegetaianutrebuiesobstrucionezevizibilitateadealungulariilortranzitatedevehicole sausmaschezesemneledecirculaie. 8) Materialulvegetaltrebuiesfientreinuttottimpuldeproprietarulparceleipecareacesta existnafaracazuriloraprobatedectreConsiliulLocalTimioara. 9) Totmaterialulvegetalaflatpedomeniulpublictrebuiesfieprotejatcugrtare,bordurietc., astfelnctsseasigureosuficientcirculaieaapeiiaeruluidelanivelultrotuaruluisaual carosabiluluilardcinilematerialuluivegetalviuioproteciefadetraficulpietonalsau deacroareaautovehiculelor. 10) Toatespaiileverzitrebuiesfieprevzutecuocantitateadecvatdeapprindiferitemetode deirigare.

4.B.VI.Amplasareamonumenteloristoricenfunciedeunit ileteritorialedereferin
B.Monumenteiansambluridearhitectur Indicati v 36 B 001 36 B 002 36 B 003 Adres? Str.AlbaIulianr.2 Str.VasileAlecsandri nr.3 BdulVictorBabe nr.16 Str.Andreiagunanr.12 (Belinschi) Str.E.Savoyanr.2 (Ceahlu) Str.E.Savoyanr.14 (Ceahlu) Str.E.Savoyanr.24 (Ceahlu) Str.GeorgeCobucnr.3 Str.IonCreangnr.16 Str.Dacilornr.4 28 Denumire Teatrulnaional, 1874,arh.FellneriHelmer;19231928refcut parialdeDuiliuMarcu Cas,sec.XVIII InstitutuldeIgien, 19291937, arh.AdrianSuciu Bisericaortodox Sf.Ilie,1911, Arh.IonNiga,1913pictatdeIonZaicu PalatulDicasterial, 18551860 Cas,sec.XVIII CasaprinuluiEugendeSavoia,1817 Cas,sec.XVIII SinagogadinFabric, sec.XVIII Cas,secXIII U.T.R. 1 1 46

36 B 004 36 B 005 36 B 006 36 B 007 36 B 008 36 B 009 36 B 010

39 1 1 1 1 41 41

36 B 011 36 B 012 36 B 013 36 B 014 36 B 015 36 B 016 36 B 017 36 B018 36 B 019

Str.Dacilornr.13 Str.V.V.Delamarinanr.1 PaepeVodnr.1 (Doiceti) Str.ProclamaiadelaTimioaranr.3 (MihaiEminescu) Str.ProclamaiadelaTimioaranr.5 (MihaiEminescu) Str.ProclamaiadelaTimioaranr.7 (MihaiEminescu) BdulEroilordelaTisanr.24 Str.F.Mercynr.4 (F.Engels) PaIancudeHunedoaranr.1 (PaHuniade)

Cas,sec.XVIII Cascuatlani,sec.XIII Cas,sec.XVIII,transformatnsec.XIX Cascupom,sec.XIX PalatulDejan,1735,1802 CasaconteluiMercy,sec.XVIII Abator,19041905, Arh.LaszloSzekely Cas,sec.XVIII CastelulHuniazilor, 14431447, refaceriulterioare(aziMuzeudeistorie) BisericaSrbeasc Sf.Nicolae, 17921796, 18191820, PictatdeNicolaeAlexici Spitalmilitar, 17641766, 18171818modificri (aziSpitalMilitar) PrimriaVeche, 17311766, 1782,sec.XIX,sec.XXrefaceri Cazinoulmilitar,1788 (aziCasaArmatei) Turndeap 19121914 Spital 17441757,sec.XIX (aziSpitalulclinicnr.2) SinagogadinCetate, 18631865, arh.IgnazSchumann Cas,secXVIII Cas,secXVIII Cas,secXVIII Casturceasc, secXVIII BisericaRomanCatolic Sf.Ecaterina,17521755, Arh.JohannLechner CatedralaSf.TreiIerarhi, 19361946, arh.I.Traianescu, constructorTiberiuEremie, pictatdeAtanasieDemian Fabricadetutun,1846 PalatulEpiscopalRomanoCatolic,17431752 Casacuaxadefier,sec.XVIII Cas,sec.XVIII (proprietarParohiaevanghelic) 29

41 1 1 1 1 1 43 1 1

36 B 020

PaAvramIancunr.13

11

36 B 021

Str.Gh.Lazrnr.7

36 B 022 36 B 023 36 B 024 36 B 025

PaLibertiinr.1 PaLibertiinr.6 Str.Lorenanr.18 Str.Mretinr.5 Str.Mretinr.6 Str.Griselininr.2 (Palanca) Str.PaulChinezunr.1 (PavelChinezul) Str.PaulChinezunr.4 (PavelChinezul) Str.EvliaCelebinr.2 (Pltini) Str.IanoBolyainr.4 (Pietrosu) BdulRegeleFerdinandnr.1 (Politehnicii) Str.Gh.PopdeBsetinr.2 Str.EpiscopAugustinPachanr.4 (Rodnei) PaIonelI.C.Brtianu(Russel)nr.1 PaIonelI.C.Brtianu(Russel)nr.2

1 1 29 1

36 B 026 36 B 027 36 B 028 36 B 029 36 B 030 36 B 031

1 1 1 1 46 1

36 B 032 K 159 36 B 033 36 B 034 36 B 035 36 B 036

3 1 1 1

36 B 037 36 B 038 36 B 039 36 B 040 36 B 041 36 B 042 36 B 043 36 B 044 36 B 045 K 158 36 B 046 36 B 047 36 B 048 36 B 049

Str.tefancelMare nr.28 SplaiulNicolaeTitulescu nr.5 PaTraiannr.1 PaTraiannr.7 Str.Ungureanunr.1 Str.Ungureanunr.12 PaUniriinr.1 PaUniriinr.10 PaUniriinr.12 BdulC.D.Loganr.1 (Victoriei) BdulC.D.Loganr.7 (Victoriei) BdulC.D.Loganr.37 (Victoriei) BdulC.D.Loganr.44 (Victoriei) BdulC.D.Loganr.45 (Victoriei) PaMitropolitAlex.StercaSuluiu

FabricadeBere:haladembuteliat,magazie, pivnia, Mijloculsec.XVIII,1890refacere CorpulAdministrativalFabriciideplrii,nc.sec. XX BisericaSrbeascSf.Gheorghe 17451755 Cassec.XVIII ClaustrulMnstiriiFrancicanilor,17331736 (azisediulcoliiPopularedeArt) BisericaOrtodoxSrb,17441784,1791 1792refaceri,iconostaspictatdeCtinDaniel PrefecturaVeche, 1754,1774,1885, arh.J.Klein(azimuzeudeart) Cas,sec.XVIII Domulromanocatolic, 17361774, atribuitluiJ.E.FishervonErlachfiulsauluiJ.J. Schelblauer coalasuperioardeComer,1914(aziprimrie) BisericadelemnSf.Dimitrie,1774,strmutatdin satulHodo LiceulC.D.Loga,19021903, Arh.IgnaCAlpar (aziLiceuldematematicfizic) Vil,19111912, arh.JosefKremer LiceulEftimieMurgu, 19031904, arh.LipotBaumhorn (aziLiceupedagogic) Bisericagrecocatolic NatereaMaiciiDomnului,1763 Spitalul17481753i BisericaMizericordienilor, 17351737; 1851refaceri CazarmapompierilordinIosefin,nceputulsec.XX (azicazarmdepompieri) Podmetalic,1871(aduspeactualulamplasament n1914) BisericaromanocatolicIosefin,1774 BisericadelemnSf.Arhangheli,2/2sec.XVIII, strmutatdinsatulTopla Centralahidroelectric,19071910,arh.Laszlo Szekely

40 3 41 41 1 1 1 1 1

1 1 1 1

36 B 050

36 B 051

nr.1 (VrfulcuDor)

40

36 B 052

Str.Sf.Ionnr.3 (1Mai) Bdul16Decembrie1989nr.50 (6Martie) Str.A.Endre (7Noiembrie) Str.Dragalinanr.13 (13Decembrie) Rezervaiadearhitecturitehnic popular Pdureaverde PecanalulBega

36 B 053 36 B 054 36 B 055 36 B 056 36 B 057

49 3 49 31 32,35

D.Monumenteiansamblurideartplasticicuvaloarememorial Indicat iv 36 D 001 Adres? BdulVictorBabe nr.16 30 Denumire BustulluiVictorBabe, sculptorRomulLadea U.T.R. 46

36 D 002 36 D 003 36 D 004 36 D 005 36 D 006 36 D 007 36 D 008 36 D 009 36 D 010 36 D 011 36 D 012 36 D 013 36 D 014 36 D 015 36 D 016 36 D 017 36 D 018 36 D 019

Str.Cosminuluinr.13 CimitirulElisabetin Str.Cosminuluinr.13 CimitirulElisabetin Str.Cosminuluinr.13 CimitirulElisabetin BdulVictorBabe,(Eroilor) nfaaSpitaluluinr.2 Str.Ghirodanr.12 PaReginaMaria (Horaiu) PaIancudeHunedoara (Huniade) PaLibertii CaleaLipovei, Cimitiruleroilor BdulMihaiViteazul, ncurteaInstitutuluipolitehnic PaUnirii BdulRevoluiei (23August) BdulDragalinanr.13 (13Decembrie) PiaaVictoriei (30Decembrie) Parculcentral Parculcentral ParculcinematografuluiCapitol ParculClinicilorNoi

MormntulluiIoachimMiloia Mormntulmedicului PaulVasilici,1881 MormntulpictoruluiIoanZaicu MonumentulDr.A.Cndea,sculptorRomulLadea ObeliscCmormntalcelorczuila1848 MonumentulluiAntonSailer,sculptorN.Lighetti Monumentullui EmanoilUngureanu, SculptorGh.Groza StatuiaSf.MariaiSf.IoanNepomuk,1756, SculptorBlimiWasserburger Monumentulmilitaraustriacdedicatevenimentelor dela 18481849,1851 MonumentulluiTraianLalescu,sculptorCornel Medrea MonumentulSf.Treime,1740 MonumentulluiEftimieMurgu,sculptorArtur Vetro StatuiaSf.IoanNepomuk,1722 Monumentullupoaica,1926 MonumentulluiVicentiuBabe,1934sculptor AurelPop BustulluiBarbutefnescuDelavrancea, sculptorCornelMedrea BustulluiMihaiEminescu,sculptorOscarHan BustulluiEremiaGrigorescu,sculptorOscar Spthe

45 45 45 46 33 1 1

1 23

42 1 1 49 1 2 2 1 1

E.Zoneistoriceurbaneirurale Indicat iv 36 E 001 (g 18) 36 E 002 36 E 003 36 E 004 36 E 005 36 E 006 Denumire CetateaTimioara,formaactual17231730,tipVauban(fragmentedinfortificaiebine pstratepeCaleaAraduluiistr.BrediceanuiPopaapcnr.4):PaVictoriei(Operei) PaIancudeHunedoara(Huniade)Str.CarolTelbisz(Boca)PaIonC.Brtianu (Russel)str.Dimastr.Oituzstr.Sf.Ion(1Mai) Zonacuprinsntrestr.Timoculuistr.Dacilor(ambelefronturi)str.tefancelMare (ambelefronturi)str.coliistr.ComnetiPaMitropolitAlex.StercaSuluiu(Vrful cuDor)PaAurelVlaicustr.Th.Neculustr.C.Negruzzistr.P.Ispirescu ZonacuprinsntrePodulNeptunstr.Galaistr.D.Lintiastr.3August1919(12 Aprilie)(nr.133)str.Mirceti(pnlainterseciacustr.Abrud)PaRomanilorstr. Coloniei Zonacuprinsntrestr.T.Vladimirescustr.Dragalina(13Decembrie)str.16Decembrie 1989(6Martie)str.Odobescustr.Romulus str.Gh.Dojastr.Braov Zonastr.Memorandului(nr.1114) PaHunedoara ZonacuprinsntrePaHuniadestr.SvinetiBdulC.D.Loga(Victoriei)str.Asneti U.T.R. 1

41

41

48,49

45,46 1

31

36 E 007 36 E 008 36 E 009 36 E 010 36 E 011 36 E 012 36 E 013 36 E 014 36 E 015 36 E 016 36 E 017 36 E 018 36 E 019 36 E 020 36 E 021 36 E 022 36 E 023

Ansamblulliceuluipiarist:PaReginaMaria(Horaiu)BdulRegeleFerdinand (Politehnicii)str.PiatraCraiului Cminemuncitoretiinterbelice:BdulT.Ionescu(Sljan)str.Baaderstr.nfririi Str.Virtuii(nr.4)str.MKoglniceanu (nr.19,21) InterseciaBdulTinereiicustr.Vcrescu InterseciaBdulTinereiicustr.I.Maniu(Reia) Str.1Decembrie(nr.210)istr.Feldioara (nr.26) Str.Dr.GaborLiviu(7Aprilie)(nr.1,4)i str.Paris(nr.1) PaBadeaCran(frontulvestic) Str.Gh.Doja(delaPaBlcesculastr.oimo) AnsamblulFacultiideMecanic(facultate,cmin,cantin)nc.sec.XX,arh.DuiliuMarcu MihaiViteazu(nr.3,26,28) Str.Pestalozzi(nr.1416) Str.AntonSailer(nr.111) Str.N.Titulescu(delaparculCentrallastr.A.Mureanu) BdulRevoluiei(23August)iPaEftimieMurgu(nr.17,1517,Pota,Banca Naional,Inst.Demedicin,2cminestudeneti) Ansamblulinterbelic CorsoP iaaVictoriei(Bdul30Decembrie) Rezervaiadearhitecturitehnicpopular

1 28 29 49 49 46 1 29 46 42 46 42 3 3 1 1 31

5.Regulicuprivirelasiguranaconstruciilorilaaprareainteresuluipublic 5.1. Autorizareaexecutriiconstruciilornzoneleexpuselariscuritehnologice,precumin zonele de servitute i de protecie ale sistemelor de alimentare cu energie electric, conductelor de gaze, ap, canalizare, , cilor de comunicaie i a altor lucrri de infrastructurserealizeazncondiiilerespectriiprevederilorart.11dinR.G.U. DelimitareazonelordeservituteideproteciesevafaceinndcontideCONDIIILE DEPROTECIEAREELELORTEHNICOEDILITAREISERVITUILEIMPUSE DECTREACESTEAVECINTILOR,prezentatenANEX(cap.V). ZoneledeservituteideproteciealeCILORDECOMUNICAIERUTIERE, vorineseamadeprevederileH.G.36/1996administrareadrumurilorpublice;Ordonana 43/1997republicat avizndregimuljuridical drumurilor, precumi decondiiile de amplasarefadedrumurilepubliceprevzutenart.18dinR.G.U. Zoneledeproteciealedrumurilornafaralocalitiisuntstabilitenfunciede categorieastfel: - autostrziidrumuriexprese50mdinax - drumurinaionale22mdinax - drumurijudeene20mdinax - drumuricomunale18mdinax.

32

Distanadintregardurilesauconstruciilesituatedeoparteidealtaadrumurilor vafideminimum26mpentrudrumurilenaionale,24mpentrudrumurilejudeene,i20m pentrudrumurilecomunale. AvizulpentruautorizareaconstruciilorncazuldrumurilorseemitentemeiulORD. 158/1996alMinisteruluiTransporturilor.Pentrulucrrinzonadrumurilorpublicein vecintateazoneideprotecieaacestora,solicitantulautorizaieideconstruiretrebuies obinavizulorganelorpublicespecializate. Amplasareaconstruciilornoicufunciunidelocuiresevafacecurespectarea distanelorminimeobligatoriifadedrumulpublic,funciedeintensitateatraficuluii categoriastrzii(conformSTAS1000988referitorlalimiteadmisibilealeniveluluide zgomot). Clasificarea strzilor existente i propuse din intravilanul municipiului TIMIOARAsuntprezentatentabelulcentralizatordinP.U.G.iplana3/2C IDE COMUNICAIEITRANSPORT. Amplasarea fa de CILE NAVIGABILE canalul Bega se va face respectnd condiiileprevzutenart.8dinR.G.U.. Construciiledestinatealtorfunciunidectceleaferentecilornavigabilesevor amplasa n afara zonei fluviale, respectiv la o distan de minimum 20,0 m fa de aceasta.Zonafluvialestefiadeterensituatnlungulrmuluipeolimede20,0m. Construciiledestinatealtorfunciuninupotfiamplasatenincinteleportuare. ZonadeprotecieaINFRASTRUCTURIIFEROVIAREvarespectaprevederile art. 20 din R.G.U. Delimitarea cadastral a infrastructurii feroviare este n sarcina MinisteruluiTransporturilor. 5.2. Autorizarealucrrilordeutilitatepubliciaconstruciilordeoricefelpeterenurilepe caresainstituitservitutedeutilitatepublic,sefacencondiiilerespectriiprevederilor art.16dinR.G.U.(dezvoltareaiextindereareeleistradale;dezvoltareaiextinderea alimentriicuapicanalizare;instituiipubliceisocialenecesare;zoneledeprotecie sanitarasurselor,reelelor,astaieideepurare). Lucrriledeutilitatepublicsauprevzutnpl.OBIECTIVEDEUTILITATE PUBLICdinP.U.G.Suntindicatezonelencareurmeazsseamplasezeobiectivele propuse.Parcelelecevorfiocupatedeobiectiveiasupracroraseinstituieservituide utilitate public cu suprafeele necesare sau disponibile se vor stabili prin Planuri UrbanisticeZonalesaudedetaliu,sauStudiidespecialitate. Asigurarea echiprii edilitare, sa realizat conform planelor. Alimentarea cu ap i canalizare; pl. Alimentarea cu energie electric, telefonie; pl. Alimentare cu cldur, AlimentarecugazenaturaledincadrulP.U.G.ului. n vederea asigurrii echiprii tehnico edilitare , autorizarea executrii construciilorsefacenconformitatecuprevederileart.13dinR.G.U. Proprietatea asupra reelelor tehnicoedilitare respect prevederile art. 29 din R.G.U.

5.3.

6.Regulideamplasareiretrageriminimeobligatorii
6.1.

Igiena iconfortulurbanserealizeazprinrespectareanormelordensorireiiluminat natural,ctiprinevitareaamplasriiladistanenecorespunztoareaconstruciilorunele nraportcualtele.


33

Autorizareaexecutriiconstruciilorsefacencondiiilerespectriiart.17dinRGU anexa3.SevorrespectanormativelecuprinsenOrdinulnr.536/1997pentruaprobarea Normelordeigieniarecomandrilorprivindmediuldeviaalpopulaiei. 6.2. Condiiiledeamplasareaconstruciilorcufunciuneadelocuirefadedrumurilepublice se stabilescrespectndprevederileart.18RGUcorelatcuprevederileHG36/19996 administrarea drumurilor publice; ordonana 43/1997 republicat aviznd regimul juridicaldrumurilor. Amplasareafadecilenavigabileexistenteseautorizeazncondiiilerespectriiart. 19R.G.U.corelatcuLegeanr.17/1990privindregimuljuridicalapelor;Legeaapelor nr.107/1995;Legeanr.137/1995privindproteciamediului;O.G.R.nr.47/1994privind aprarea mpotriva dezastrelor; Ordinul nr. 34/N/M/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MAPN.MIiSRI. DealungulciinavigabilecanalulBega,diguriloriprizelorprecumicelorlaltelucrri hidrotehniceseinstituiezonadeprotecieconformLegiiApelornr.107/1996.

6.3.

Amplasareafadealini ament,ieiridingabarit,socluri,balcoane,reclame 6.4. Aliniamentulestelimitadintredomeniulpublicidomeniulprivat. Amplasareafadealiniamentsefacerespectndart.23RGU. Retragereaconstruciilorfadealiniamentulstradalsepoatefacepnlamaximum6m, numaidacserespectcoerenaicaracterulfronturilorstradale. Se numete gabarit suprafaa teoretic ce acoper volumul admis a se utiliza pentru cldiri. Gabaritulsedeterminprinplanuriverticale,perpendicularepetoatealinierileprevzute pentrucldiriiplanurinclinatefadeorizontal,pentruacoperiuri Oricecldirevaintracutoateelementele,anexeleei,ngabaritulastfeldeterminat. n mod excepional se admit ieiri din gabaritul reglementar al cldirii numai pentru priledeconstrucieprevzutelaarticoleleurmtoare. Tlpilefundaiilorpotieidinaliniereaconstruciilorsauaprilordeconstrucie,care suntnretragerefadestrad,noricedimensiune. Soclurile cldirilor, vor fiaezate pealinierileprevzute de Regulament i planul de alinierefrniciodepire. Luminatoareledinsticlamenajatentrotuarelecldirilorpubliceilanivelulacestora, potfiadmisepnla0,60m(1/3trotuar)limecuautorizaiaPrimriei. Primriavapercepetaxecuveniteaezriiluminatoarelorpetrotuarnfiecarean,pentru folosireaterenuluipublic,oricndarfifostelenfiinate. Gurideintroducereamaterialelornsubsolsaupivni,potfiadmisenaceleaicondiii. (Primriavaputeandeprtaoricndacesteconstruciisituatepeterenuripublice,fr despgubiriincontulproprietarului,restabilindstareaanterioar.) Treptelescrilordeacceslasubsoluri,demisolurisauparter,dincilepublice,sevor ncadraculimitaaliniamentuluistradalpropus. Seexcepteazcazulcndacesteanureducdingabaritultrotuarului. Prinderogaredelaaliniamentulprecedentseseadmiteieireadinaliniamentcuotreapt demax.30cm.
34

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9. 6.10. 6.11.

Curiledelumin(curiengleze)vorrespectacondiiilearticoluluiprecedent. Esteinterziscauilespaiilorsituatelaparterulcldirilorsreducgabaritultrotuarului prindeschidereanexterior. Ciubucurile treptelor exterioare, ancadramentele de ui i ferestre, pilatrii, panouri, elementedecorative,burlane,etc.potdepialiniereacumaximum0,15m. Elementeleorizontale,bruriicorniedeferestreetc.potdepialinierilecumaximum 0,15m,cucondiiacaelesfieaezatelaminim2,50mnlimedeasupranivelului definitivaltrotuarului.

6.12.

Balcoanelesuntadmisenumailaconstruciilecuetaj.Elevorfiaezatelaonlimede celpuin4,0mpentrucldirilesituatepealiniereastrziiipentrucldirileretrasedin aliniere.Aceastnlimesesocotetedelaniveluldefinitivaltrotuaruluisauaterenului desubbalcon. Seaprobconstruireadeteraselaparterulblocurilordelocuinencondiiilerespectrii formei, gabaritului, finisajelor balcoanelor de la etaj. Se recomand amplasarea i realizareabalcoanelordelaparternlimiteleconturuluiproiecieinplanabalconuluide laetaj. 6.13. Teraselesuntpermisenumaipeterenulcurilor,grdinilorsaudeasupraconstruciilor,n loculacoperiurilor. Sunt considerate ca terase, cele descoperite la nivelul parterului i cele acoperite i nconjuratecustlpi.Teraselevorfisocotitedreptconstruciiivorintradecincalculul suprafeei cldite.Partea din teras acoperit, situat deasupra cldirii la fel intr n calcululsuprafeeiconstruite. Teraselesituatepeterenulgrdinilordefaad,sunttoleratensprestrad.Elenupot depicumaimultde2,0maliniereacldiriloripotfidesfiinatedePrimrie,ncazde lrgireastrziiprinsuprimareagrdinilordefaad. 6.14. 6.15. Scrileexterioaresuntsupuseacelorairegulicaiterasele. Umbrareledinpnzpentrumagazine,vorfiexecutatenmodesteticinusevorputea extindepestelimeatrotuarului avndnivelulinferiorlamaximum2,50mdeasupra trotuarului. Umbrarelenupotfifixatedetrotuarsaucarosabil. Cornielepotieidinaliniereastrzii,cumaximum1/10dinlimeastrzii,fradepi 1,20msau2/3dinlimeatrotuarului. Firmele construite transversal pe aliniament, sunt supuse condiiilor stabilite pentru cornie.Grosimealorcndsuntpoziionateparalelcufaada,nupoatesfiemaimarede 0,25 m. Firmele poziionate transversal pe faada cldirilor din zona central, de pe artereleprincipale,strzipietonale,cticeledinstrzileperpendicularepeacesteapn laprimainterseciecucelelaltestrzi,vorficonstruitetransparenteideregulluminate petimpulnopii. Primriavaputeapercepetaxespecialepentrufirmeleieitedinaliniereastrzilororicnd arfifostmontateacestefirme.

6.16. 6.17.

35

6.18. Primria va putea ndeprta oricnd reclamele sau firmele de orice fel, situate pe terenurilepublice,cndvagsinecesar,frdespgubire,restabilindstareaanterioar,n contulproprietarului. 6.19. Firmelevorfiaezatelaonlimeliberminimde2,50mdeasupraniveluluidefinitiv altrotuaruluiivorfiretrasedelalimitadeproprietatevecincuminimum2,0m. 6.20. Motivele de decoraii ale acoperiului, lucarnele, reclamele aezate pe acoperi, etc. trebuiesfienscrisentrungabaritparalelcucelalpriisuperioarealcldirii,situatla 1,50mdepartaredeprilesuperioare. 6.21. Reclameleaezatepecoameleacoperiuluipotfiautorizatedupcaz,dupaprecierea situaieilocului,stabilindusecondiiile. Lungimeatotalaacestoranuvatrecede1/3dinlungimeafaadeisituatelastrad. 6.22. Firmele construite transversal pot iei din alinierea strzilor cu maximum 1/10 din limeastrzii,fradepi2/3dintrotuar. 6.23. Firmele pot fi luminoase, de regul n zonele centrale i pe arterele principale de circulaie. 6.24. Firmelecarearacoperiperspectivedecirculaiesaupunctedevederedeosebitepotfi interzisecomplet. 6.25. nzonelederezervaiedearhitectursaunperimetruldeinfluenalmonumentelor, proiectul de construcie al firmelor trebuie s aib avizul Comisiei Zonale a Monumentelor,AnsambluriloriSiturilorIstorice. 6.26. Soclurilecldirilorvorfiaezatepeimobilulproprietarului,frniciodepire,dinlinia dealiniereastrzii.Uileorizontalesuntstrictinterzisentrotuare. Grilajelepentruferestrenipotieimaimultde0,15mspretrotuar. 6.27. Vitrinelepentrumagazine,cuieiredeasupratrotuarului,seadmitnumailatrotuarecare depesclimeade1,80m.Ele nupotaveaoieire maimarede 0,15mafar din aliniereastrziiinupotaveaolimemaimaredectnlimeaplaneuluimagazinului. 6.28. nzonacentralprecuminzonelederezervaiidearhitectursuntinterzisegratiile exterioarelavitrine.
6.29.

Amplasareaninteriorulparceleisefacerespectndart.24RGU.

Amplasareaconstruciilornraportculimiteledintreparcele 6.30. Moduldeamplasareaconstruciilornraportculimiteledintreparcelepoatefi: - niruit - cuplat - izolat Construcileretrasenraportculimiteleseparatoaredintreparcelesevoramplasalao distanminimde1.90mfadeacestea.


36

7. 7.1.

Regulicuprivirelacirculaiiiasigurareaacceselorobligatorii Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcii la reeaua de circulaie i transport reprezint o condiie major de configurare, amplasarea i autorizareaacestora. Autorizareaexecutriiconstruciilorsevafacecurespectareaprevederilorart.25RGU. Acceselepietonaletrebuieprevzutepentrutoateconstruciileiamenajriledeoricefel. Zonarea funcional a teritoriului trebuie s asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale i parcaje, corespunztor funciilor i caracterului urbanisticalzonei. Autorizareaexecutriiconstruciiloriamenajrilordeoricefelestepermisncondiiile respectriiprevederilorart.26RGU.

7.2.

7.3. Pentruexecutareadelucrrinparteacarosabilsevaobinenprealabilavizelenecesare. Cererile de avizare trebuie s fie nsoite de documentaii privind natura lucrrilor, semnalizarea rutier de avertizare, rutele de ocolire n cazul blocrii totale a arterei rutiere,termenuldeexecuieallucrrii,termenulderefacereambrcminiidrumului. 7.4. Ladimensionareastrzilornoisevaineseamadelegislaianvigoareprivindprofilul stradalnfunciedecategoriastrzii.Strzicuolimede10,5mseacceptncazuri excepionale. Un teren pentru a fi construibil trebuie s fie accesibil printrun drum public sau privat,avndcaracteristicilenecesarepentruasatisfaceexigeneledesecuritate,aprare contraincendiiloriproteciecivil. Toatedrumuriledinorasuntpublice,cuexcepiadrumurilordeincint aleagenilor economici. Ladrumurileceseterminnfundtur,estenecesaramenajareaacestora,naafel nctspermitntoarcereavehiculelorcedeservesczona,inclusivaautospecialelorde interveniepentrustingereaincendiilor Asigurarea accesului autospecialelor de intervenie pentru stingerea incendiilor este obligatoriulacurileinterioarenchisepetoatelaturiledecldiri,dacauariamaimare dect600mpidiferenadenivelfadedrumulpublicmaimicde0,5m.Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenie sunt de 3,80 m lime i 4,20 m nlime. nzonacentralicelederezervaie dearhitectursevastudiaposibilitatearealizrii pietonizriiacestora.Cndacestlucrunuesteposibiltehnicsevorluamsuriprinproiect dedescurajareatraficuluiautoprinrestricionridevitez, interdiciide opriresau staionare,prevedereaunorbordurinlatecaresnupermitcoborreadinautovehicule sauurcareapetrotuar,sauprevedereaunorbornedecorativecuacelaiscop,etc. .Autorizareanceperiilucrrilorseacordnumaiduprefacereairecepionarealucrrilor caresedesfiineaz.Pentruconstruireanzoneleprotejate(monumenteisituriistorice)se
37

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10

va obine n mod obligatoriu avizul Comisiei Zonale Monumentelor Ansamblurilor i SiturilorIstorice 7.11. n zonele parcelate cu construcii cuprinznd un numr mare de apartamente se vor respecta prevederile prezentului Regulament, precum i principiul inviolabilitii proprietiiparcelelornvecinateinclusivprevederileCoduluiCivil. 7.12.Cndexistcondiii,prinproiect,sevorprevedeapistepentrubiciclete.Sepermiteaccesul bicicleteloripepietonalesaupealeileparcurilor. 7.13.La proiectareadedrumurisevaacordaodeosebit atenie problemelordeprotecie a mediuluiprivindpoluareafonicichimic,efectundusestudiiledeimpactnecesare.n acestsenssevorluamsuridedeviereacirculaiilorautodetranzitiamplasriiperiferice aspaiilordeparcare,precumicompletareanecesaruluidespaiiverzi,adoptareaunor soluiidembrcminielastice,etc. 7.14.ncazulexecutriiunorlucrriderefacereambrcminilorlaparteacarosabil,ctila trotuarsaupistpentrubiciclete,esteinterzisfolosireaaltormaterialeicoloritdectcele existenteiniial. Schimbareadematerialiculoareestepermisnumaincazulncare lucrrile rutiere au ca obiect refacerea integral a acestora, pe baza documentaiilor elaborateiavizatenacestsens. 7.15.n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a persoanelor handicapatesaucudificultidedeplasare. 7.16.nzonainterseciilorstradaletrotuarelevorfiamenajatespermitcirculaiapersoanelor handicapate.
8.

Regulicuprivirelaechipareatehnicoedilitar PrevederileRegulamentuluiGeneraldeUrbanism,elaboratnconformitatecunormelen vigoareaucascop,prinobligaiaasigurriiechipriitehnicoedilitareanoilorconstrucii cretereaconfortuluiurbannlocalitate. Autorizarea executrii construciilor este condiionat de prevederile art. 27 R.G.U., consultatcucelelalteart.R.G.U.,conformcruiasevoraveanvedereposibilitilede racordaredenoiconsumatorilareeleleexistente. Extinderea de reele sau mrire de capacitate a reelelor publice, se face conform prevederilorart.28R.G.U.corelatecucelelaltearticolealeR.G.U. Conform legislaiei n vigoare, reelele edilitare publice aparin domeniului public, naionalsaulocal,dupcaz. Art.29R.G.U.impunecondiiileproprietiipubliceasuprareeleloredilitarecesevor corelacuprevederileurmtoarelorarticolealeR.G.U.:art.4;art.13;art.16;art.1821; art.23;art.25;art.26;art.27;art.28;art.30. Lucrrile de echipare a cldirilor (ap, canal termoficare, gaze naturale,T.V. cablu, alimentarecuenergieelectric,telefonie,etc)sevorproiectaiexecutaevitndtraseele aparente,fiindderegulngropate.
38

8.1.

8.2. 8.3.

8.4.

Seadmitncazurifoartebinejustificate,nmodexcepionalinumaipebazaunuistudiu deimpact,pentruzonpozareasuprateranareelelordeechipareacldirilor. 8.5. 8.6. Firideledebranamentvorfinzidite,fiindevitatamplasarealorpefaadeleprincipale alecldirilor. Prinproiect,sevaacordaoateniedeosebitlapozareainstalaiilorattlasubsolurile funcionalectilapodurilesusceptibiledeafimansardate,soluiaadaptaturmnds permitoamenajareulterioaraacestorspaii. Lucrrile de echipare cu reele tehnicoedilitare n zonele protejate i rezervaii de arhitectur,sevorfacenumaicuavizulComisieiZonaleaMonumentelor. Esteobligatoriebranarealareeauadealiemntarecuapatuturorconstruciilorceprin specificulloropretind. Branareaconstruciilorlareeauadeapeuzate,nzonelencareaceastaexist, este obligazorie. ncazulabseneireeleidecanalizareaapeloruzate,esteobligatorierealizareauneifose septicevidanjabile,cuavizulInspeciaSanitardeStat.Fosasepticpoatefirealizatcu condiiasaibasiguratunaccesautodinstrad. Oriceamenajarerealizatpeunteren,trebuierezolvatnaafelnctsnureprezinteun obstacolpentruscurgereaapelorpluvialelacanalulexistent. Instalaiiledealimentarecuenergieelectricipunctelederacordvorficonceputenaa fel nct s nu aduc prejudicii aspectului arhitectural al construciei sau zonei nconjurtoare. Acesteavortrebuispermitderegulracordulsubteran. Instalaiadetelefonievarespectaprevederiledearticolulprecedent. Toatereeleledetermoficarevorfirealizatensubteran. Centraleleipunteletermice vor ficonceputenaafelnct s nuaducprejudicii aspectuluiarhitecturalalzoneinconjurtoare.Accesulautovehicolelorlaacesteaeste obligatoriu. RezervoareledecombustibilivorfirealizatecurespectareanormelorP.S.I. Reeleledealimentarecugazeiracordullaacestesevorrealizasubteran. Firideledebranamentvorfiamplasatenaa felnctsnuaducprejudiciiasupra aspectuluiarhitecturalalconstruciilorimprejmuirilor. Captriledeapdinstraturiledeapsubteransevorfacelaoadncimeminimde60m. Autorizaiile de construire pentru unitile de producie se vor acorda dup obinerea avizuluidegospodrieaapelor.

8.7. 8.8. 8.9.

8.10. 8.11.

8.12. 8.13.

8.14. 8.15. 8.16.

9.

Regulicuprivirelaformaidimensiunileterenurilorpentruconstrucii

Parcelri

39

9.1.

nfunciedeterenuldisponibilideconfiguraiaesutuluiurbanspecificlocalitiisau zoneincarevaavealocoperaiuneadeparcelarevorfistabilitedimensiunea,formai suprafaaloturilorcevorrezultanurmaparcelrii. Autorizareaexecutriiparcelrilorserealizeazncondiiilerespectriiprevederilorart. 30R.G.U.Zonelerezervatepentruparcelarenvedereaconstruiriidelocuinesuntpuse nevidenncadrulplaneideReglementriurbanisticezonificare. Parcelareaesteoperaiuneadedivizareauneisuprafeedeterennminimum4loturi alturate,nvederearealizriidenoiconstrucii.Prinparcelsenelegeoricesuprafa deteren,constituindosingurproprietatepublicsauprivat. Pentru un numr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelrii i executareaconstruciilorcucondiiaadoptrii desoluiideechiparecolectiv care s respectenormelelegaledeigienideprotecieamediului. Proprietariiterenurilorpeacrorsuprafasepotcldidousaumaimulteconstruciide oricenatur,audreptulsleparceleze. Dreptuldeparcelareestesupus,nafardeprevederilenscrisenlegislaianvigoare, dispoziiilorPlanuluiUrbanisticGeneralialeprezentuluiRegulament. Primria poate s autorizeze parcelrile de ctre deintorii de terenuri la solicitarea acestora,n baza documentaiilor de urbanism (PUZ sau PUD) elaborate i aprobate, stabilindtermenuldevalabilitatealavizului. Parcelareaterenurilorsevaadmitenurmtoarelecondiii: - calitateaterenurilorpermiterealizareaobiectivelorpropuse - serespectdimensiunileminimealeparceleispecificatenprezentulRegulament - fiecareparcelsaiblegturcustrzisaupieepublice - serespectprevederilePUG Documentaiiledeurbanism(PUDsauPUZ)privindparcelareaterenurilorpotfiaprobate dePrimrienumaidacsuntrespectatetoatecondiiilemenionate. nfunciedeformeledeproprietatealeterenurilorparcelatesepotvinde,concesionasau oferispreschimb. Sepotntlniurmtoarelesituaii: a. concesionareadeterenunuipromotorpedurataexecutriilucrrilordeechipareia realizriicldirilor,apoivnzareaterenuluiiacldirilorsauvnzareacldirilori concesionareaterenuluipedurataexisteneiacestora b. concesionareadeterenunuipromotorpedurataexecutriilucrrilordeechiparei oferireasprelicitareaterenuluiechipatpentruconstruire,vnzaresauconcesionarea terenuluiiconstruciei c. Primriasaualtproprietarpromotorpentrulucrriledeechipareilicitareaconstruirii cldirilor d. Primriapromotorpentrutoatelucrrile e. Vnzarea de teren promotorului n vederea executrii lucrrilor de echipare, preluarea prin cumprare de un nou promotor a terenului echipat i construirea cldirilordupcareurmeazvnzareaterenuluiicldirii
40

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6. 9.7.

f. Schimbulpunerealadispoziiedeterenunui promotoripstrareadreptului de proprietateasupraunuiprocentdinsuprafaadeterenechipaticonstruit 9.8. nsituaiileenunatenarticolulprecedent,proprietariiterenuluisupusparcelriivorceda frdespgubireisarcini deoricenatur,suprafeelenecesarepentrudeschideri de strzi,piee,alei,fundturiiparcuri. La parcelrile unor terenuri cu suprafaa mai mare de 10.000 mp, pe lng terenul necesardeschideriidestrzi,piee,alei,fundturiiparcuriesteobligatorierezervarea uneisuprafeedeterende5%nscopurideutilitatepublic(coal,biseric,terenuride sport,etc)potrivitzonificriifuncionaledinPUG,ctidinPUZaprobat. Pentruaputeaficonstruibiloriceterenvafinprealabilechipat. Proprietarulvafiobligatsexecutetoatelucrrileedilitarenecesare,pentruamenajarea strzilornfiinate(ap,canal,electricitate,plantaii,gaz,telefon,etc),lucrricesevor racordalareelelepubliceexistente. Costullucrriloredilitareprecumiracordurilenecesarelareelelepublice,cadeexclusiv nsarcinaproprietarului,careparceleazindiferentdedistanaderacordare.

9.9.

9.10. Suprafeeleneconstruibile dintrunterensuntceledestinatepentruscopuldeutilitate public. PeterenurilecareiesdinaliniereaprevzutnplanuldealiniereaprobatdeConsiliul Local,nusevaputeaconstrui,dectpeporiuneapnlalimitaalinierii,curetragerile stabilitenprezentulRegulament. 9.11. Dimensiunileminimealeparcelelor nfiinatepentruconstruciadecldirivorficele stabiliteprinprezentulRegulament,laprescripiilespecificezonelorfuncionaleiUTR. DimensiunilenumvorfimaimicidectceleprevzutenR.G.U.. 9.12. Oparcelconstruitpoatefisubdivizatndousaumaimulteparceledacparcelelenou nfiinaterespectcondiiiledemaisus,iarparcelaconstruitrmasdupdivizarese ncadreaznprescripiilespecificeUTRuluiexistent,privindrespectareaPOT,CUT,i limiteseparative. 9.13. n cazulncareafostautorizatparcelareaprinaprobareadocumentaieideurbanism (PUDsauPUZ),proprietarulesteobligatsrespecteisasigureexecutarealucrrilor prevzute. Pentruncepereaoricrorlucrriestenecesarobinerea autorizaieideconstrucien bazadocumentaiei. Construciacldirilorpoatencepenumaidupexecutarealucrriloraprobatedeechipare aterenului. nli meaconstruciilor 9.14. Stabilireanlimiiconstruciilorsefacepebazaanalizeisituaiilordistinctencorelare cuceilaliparametriicaredefinesccondiiiledeconstruibilitateaterenurilorpecarese voramplasaianume: - protejareaipunereanvaloareamediuluinaturaliconstruitexistent; - respectarearegulilordecompoziiearhitecturalurbanisticeazonei; - asigurareacompatibilitiifuncionaleaconstruciilordominanteazonei.
41

Autorizareaexecutriiconstruciilorsefacecurespectareaprevederilorart.31R.G.U. Aspectulexterior 9.15. Aspectulgeneralestedeterminatdeconformareaconstruciilor,volumetrieicompoziie urban. Autorizareaexecutriiconstruciilorestepermisncondiiilerespectriiart.32R.G.U. aspectulexteriroralconstruciilor,precumiprescripiilorspecificezonelorisubzonelor funcionale,cuprinsenprezentulregulament.

10.

Regulicuprivirelaamplasareadeparcaje,garaje,spaiiverziimprejmuiri.

Parcaje,garaje. 10.1.Parcajele i garajele sunt spaii amenajate la sol sau n construcii pentru staionarea, respectivpentruadpostireaautovehiculelorpediferiteperioadedetimp. Autorizarea executrii construciilor se emite n conformitate cu prevederile art. 33 R.G.U.ianexanr.2R.L.U. 10.2.Suprafaa spaiilor verzi i plantate se va stabili n corelare cu normele de igien i proteciamediului.Sevaineseamademrimea,funciuneadominantalocalitii,cadrul geograficncareesteamplasat. Autorizaiadeconstruiresevaemitenconformitatecuprevederileart.34R.G.U.i anexanr.6R.G.U. 10.3. Latoatetipuriledeconstruciisautransformridefunciunivatrebuisserealizeze suprafeele necesare de staionri (parcaje), caracteristice fiecrei funciuni. La determinareanumruluilocurilordeparcaresevorrespectanormelelocaledinanex. 10.4.Autorizaia de construire poate fi refuzat n cazul imposibilitii rezolvrii staionrii autovehiculelornecesarepentrufunciunearespectivpeparcelaceurmeazaficonstruit. nmodexceptionalseacceptautorizareaamenajriiparcajelorcarelipsesc,peunalt teren,cuacceptulproprietaruluiacestuia,terensituatlacelmult100mdeprimul. 10.5. Staionareavehiculelorcorespunztoareutilizriiconstruciilortrebuiesfieasiguratn afaraspaiilorpublice. 10.6. Parcajelecesevorcreanspaiileverzidealiniamrent,ntrestraditrotuar,sevor executaobligatoriudindalepepatdebalast.Serecomanddalelenierbate. 10.7. Esteinterzisstaionareaiparcareapetrotuare,pistedebicicletesauspaiilorverzide aliniament. 10.8. Amplasareaparcajelorigarajelorfadecldirilenvecinatesevafaceavndusen vedere asigurarea distanelor necesare securitii depline n caz de incendiu, n conformitatecuprevederilelegalenvigoare.
42

10.9. Parcajeleigarajelenuvorfiamplasateladistanemaimicide25,0m,deinterseciile dintre arterele principale, coli, spitale, grdinie de copii sau alte locuri n care autovehicolelepotperturbalinitea,stnjenicirculaiaiprovocaaccidente. 10.10. Intrrileiieirilelaparcajeigarajevorfiastfeldispusenctsasigureocirculaie fluentisnuprezintepericolpentrutraficuldepearterelecucareseintersecteaz.Pe ctposibilintrrilevorfiasiguratedinstrzilelaterale,cutraficredus. n zonele aglomerate(zoneindustriale,etc.)parkingurileigarajelecolectivevoraveaobligatoriu 2accese,undeesteposibil,dinstrzidiferite. 10.11. Rampeledeacceslagarajenutrebuiesantrenezemodificrinnivelultrotuaruluisaua pieeipublice,crenddenivelricarearputeaprovocaaccidentepietonilor. 10.12. Pe teritoriul municipiului n zonele cu densiti mari de construcie sau locuine colectivesevorconstruigarajecolectivesuprateranepemaimultenivelengropatesau semingropate,cuacoperincurbatsauamenajatpentrusportirecreere.nsituaiide excepieseadmitigarajeindividuale,izolatesauniruite. 10.13. ntoatecazurilencareseaducmodificrialeregimuluideconvieuiredinzon,prin proiect se va rezolva continuitatea tuturor activitilor vieii locatarilor cvartalului n cauz (spaii verzi amenajate, locuri de odihn, joac i sport, depozitarea gunoiului menajer,etc). Documentaiileincompletesaunesatisfctoarevorfirespinselaneautorizare. 10.14. Pentru construirea de locuine individuale sunt necesare cel puin dou locuri de staionareninteriorulparcelei,fiindasiguratcelpuinunlocngaraj.Pentrulocuinele colectiveestenecesarunlocdestaionare/locuin. 10.15. Amplasareagarajelorlaaliniamentulstradalestepermisnumaincazulncareacestea suntnglobatesaualipiteconstrucieiprincipale.Garajeleizolatevorfiretrasefade aliniamentcuminimum3,0m. 10.16. Deregullucrrilerutierevorfinsoiteidelucrrideplantare.Plantaiilerutierefac parteintegrantdinansamblullucrrilordedrumuri,permindintegrareadrumuluin peisajulpecarelstrbateipunereanevidenaunorobiectivedeosebite,asigurnd reducereapoluriisonoreidenoxe. 10.17. Plantaiile rutiere se execut pe baz de documentaie tehnic de specialitate, care trebuie s cuprind pe lng proiectul drumului propriu zis i date biologice, dendrologice, pedoclimatice i de peisagistic, fiind obligatorie prevederea fondurilor necesarepentruacestelucrri. 10.18. Plantaiilelalocuriledeparcareseexecutlaodistandeminim1,50mdelamarginea exterioaraborduriicarencadreaz loculde parcare,avndncompoziiespeciide arboriiarbuti,planteanualeiperene,precumigazon.

43

10.19. Laintrareaiieireadinlocuriledeparcareseplanteazderegul,arboricucoroanade form sferic, la distan de minim 2,25 m de la marginea platformei drumului, cu condiiasnumpiedicevizibilitatea. Spaiiverzi 10.20. Arboriiexistenivorfipstrailamaximum. Construciiletrebuiesfieimplantatenaafelnctsrespecteplantaiilevaloroase existente. 10.21, Fiecaredocumentaiedepuspentruautorizaiadeconstruirevafinsoitdeunplande situaie ce va indica plantaia ce se intenioneaz s se desfiineze pentru realizarea construcieiiceacareseintenioneazssecreeze. Proiectele de construcii vor fi studiate n spiritul pstrrii la maximum a plantaiei existente. 10.22. Orice proiect de construire atrage dup sine obligaia de a trata cel puin 30% din suprafaaterenuluicaspaiiverziideaplantaminimumunarborelafiecare200mpde spaiulibernjurulconstruciei. 10.23. ncazulparcelrilorpentrulocuinecedepescosuprafade5000mp,celpuin5% dinaceastsuprafavafirezervatpentruamenajareacuspaiiverzicolective,plantate cuarboricutulpinnalt. 10.24. ncazulncareseacceptafiamplasatepedomeniulpublicterasepentrualimentaie publiccucaractersezonier,nspaiileverzidealiniament,ntrecarosabilitrotuar,se voradoptasoluiiecologicedetipulpodindinlemn,carespermitcirculaialibera aeruluiiapeinzonanierbat. nvederearealizriiacestorteraseseinterzicetiereaarborilorexistentictiturnareade platformedinbetonncmpcontinuu. mprejmuiri 10.25. Toateproprietiledepecuprinsulmunicipiuluivorfimprejmuite,potrivitdispoziiilor prezentuluiRegulament,chiardacnusuntconstruite. Sepotexceptadelaprevederilealiniatuluiprecedent,terenurileunordotrideinteres public. 10.26. mprejmuireasprestradsevapoziionapeliniadealiniereastrzii. 10.27. nzonacentraliderezervaiedearhitectur,mprejmuireasprestradvaficonstruit dinzidrie,nstilulcldirilorexistente. naceastzonmprejmuireapoateficonstruiticuungrilajdefierpesocluzidit,cu stlpidefier,deziddebeton.nloculgrilajuluiseadmiteiplasdesrm. Proiectelepentruautorizaiedeconstruirevorcuprindestudiulmprejmuiriinrelaiecu cadrularhitecturaldecareseleag. AutorizaiadeconstruiresevaacordacucondiiaobineriiprealabileaavizuluiComisiei Monumentelorlanivelteritorial,conformlegislaieinvigoare.
44

10.28.Porilemprejmuirilorsituatepealiniamentulstradalsevordeschidenumaispreinterior. 10.29. nlimeaadmisamprejmuirilorladrumurilepubliceestedemaximum1,80mdela nivelul(terenului)trotuarului,iarstlpiimprejmuiriinuvordepi2,40m. nlimeamaximasocluluiuneimprejmuirivafide4560cmdelanivelultrotuarului (terenului),iarparteasuperioaramprejmuiriivafiobligatoriutransparent. ncazuribinejustificate,seacceptgarduriplinedinzidrie,cucondiiadeacontinua arhitecturacasei .n acest caz, proiectul pentru autorizaia de construire va cuprinde studiulasupramoduluideintegrarealmprejmuiriintruncadruarhitecturalmailarg (existentsauproiectat). 10.30. Serecomandmprejmuirivegetalesaumprejmuiritransparentembrcatenvegetaie. I. 11. ntreinereaconstruciilor

11.1. Toate cldirile mprejmuite i orice fel de construcii vor fi ntreinute n stare corespunztoarescopurilorexistente. naceastprivin,fadePrimrieesterspunztorproprietarulsaupersoanansrcinat cuadministrareaimobilului. nconsecin,dacoconstruciearajungentrostarecearprimejduiviaasausigurana publiccenarmaicorespundescopului,pentrucareafostnfiinat,proprietarulsau mandatarulluivorluaimediatmsurilenecesare,pentruaexecutareconstruciilesau reparaiilenecesarecerndnprealabilautorizaiedeconstruire. 11.2. Primriavaputeainvitapeproprietarulimobilului,sirepare,tencuiascdinnousau siaducnstareireproabilconstruciilesaumprejmuirileneglijate. Primria,nbazaserviciuluitehnic,vaacordauntermenpentruexecutarealucrrilordup importanalor,termencarevafiaduslacunotinacelorncauzodatcupublicareai ntiinarea. 11.3. Primria, n baza serviciului tehnic, dup importana lor, termen care va fi adus la cunotinacelorncauzodatcupublicareaintiinarea. Pentruneexecutarealucrrilorprevzute,proprietarulvasuportaprevederilelegislaiein vigoareialeprezentuluiregulament. 11.4. Primriavaputeaimpunecapriledeconstruciesaumprejmuiri,careseaflntro starenctnumaipotfireparateimeninerealorameninviaasausiguranapublic, evacuateidemolate. 12. Executarealucrrilordeconstrucii 12.1. Constructorulsauproprietarulnuauvoiesnceapolucraredeconstruciesaudemolare frautorizaiaprealabildedemolaredinparteaPrimriei,ncazcontrarurmnd s suporteprevederilelegilornvigoareiaprezentuluiRegulament. 12.2. Determinarea teritoriului din suprafaa unei strzi, fundtur, pia, au parc, de care proprietarul are neaprat nevoie, pentru construirea de schele sau depozitare de materiale,pentruconstruire,cadencompetenaserviciuluitehnic. Ocupareauneisuprafeemaimaredectaceastabilitpotrivitaliniatuluiprecedent,este interzissubsanciuneasistriilucrrilor.
45

Serviciul tehnic va desemna terenul necesar pentru aezarea schelelor i depunerea materialelor,nprincipiunumainfaaproprietiipecaresevaconstrui. 12.3. Executarea construciei se va efectua astfel ca sub durata de construire, s se aib o deosebit grij de a nu periclita viaa i integritatea corporal a publicului i a muncitorilorsaudeanusepunenpericolstabilitateaisiguranacldirilornvecinate. 12.4. Schelelepentruconstruirevorfiaezatedeasupratrotuarelornaafel,cacirculaiasfie asiguratsubele. Dinacestmotiv,pardosealaschelelorvafiaezatminimla2,50mnlimedeasupra trotuaruluiivaficonfecionatdindournduridescnduri,spreaevitaastfelscurgerea materialelordeconstrucieiaprafuluidetrotuar. Schelkele vor fi prevzute la partea lor exterioar cu un parapet i o protecie corespunztoarecerinelorsiguraneipublice. 12.5. Antreprenorulnsrcinatcureparareafaadelor,vafiresponsabilipentruconsolidarea ornamentaiilor,izolatoarelordeconducte,afirmeloriaoricroralteobiectecesuntsunt fixatepefaad. 12.6. Responsabilitatea pentru pagubele pricinuite lucrrilor edilitare, aflate pe terenurile publice,sauparticulare,camonumentepublice,fntni,copaci,plantaiuni,lmpi,repere, cabluri electrice sau telefon, pavajele trotuarelor i carosabilelor, poduri, etc, cade n sarcinaantreprenorului,proprietarilorsaumandatarilor,ncasndusecheltuielilepecale administrativ.Responsabilitateapentrulucrrileedilitaregreitexecutate,careproduc degradri,deteriorri,avariisauprbuirincazulmonumenteloristoricenvecinate,cade nsarcinaconstructoruluincazulncarelucrrileexecutatenusuntexecutateconform proiectuluiavizat. 12.7. n cazul cnd executarea lucrrilor ar necesita desfiinarea sau devierea unor obiecte edilitare,chiaripeuntimpprovizoriu,antreprenorullucrrilorvaintervenilaserviciul tehnic,carevadispunenconsecinncontulproprietaruluiexecutareaacestorlucrri,pe bazaautorizaieiprealabileaacestorlucrri. 12.8. Antreprenorulesterspunztor,solidarcuproprietarulpentrutoatepagubelelucrrilor edilitaredinvinalor,cuexcepiauzajuluinormal,dincaremotivesteobligatadepuneo garaniennumerarlacasieriaPrimrieipentrurefacereatuturorstricciunilor,garanie cevafifixatdePrimrie. 12.9. Oricelucraredeconstruiresevaexecutafrasefolositerenulicldireavecinului, antreprenorulneputndusentindedectnumaipnlalimitatrotuarului. 12.10. Proprietarul vecin poate accepta ca eventualele schele necesare s fie instalate i pe terenulsu,ncaz,cndlucrrilenarfiexecutatedectfolosinduseterenulvecinului. 12.11. Stricciunile cauzate proprietii vecinului, vor fi reparate de ctre antreprenor sau proprietarullucrrilor.

46

III.

ZONIFICAREATERITORIULUI

13. Zoneisubzonefuncionale 13.1Zonelefuncionaleale municipiului TIMIOARAsaustabilit conformpunct.3.3 din R.L.U. sunt puse n eviden n plana de REGLEMENTRI din P.U.G. i n planele desenatelacap.Vcecuprindeunitileteritorialedereferin. 13.2.n vederea asigurrii compatibilitii funciunilor, autorizarea executrii construciilor se facepebazaanalizeiraportuluintreconstruciapropusistructurafuncionalazonei,n cadruldocumentaiilordeurbanism. Pentruintegrareanzonaconstruciilor noisevaineseamadeNormeledeIgien aprobatecuordinulMinisteruluiSntiinr.536/1997art.35.Art.711,art.1315. Avndnvedereart.11,distaneleminimedeproteciesanitarntreoseriedeuniti careproducdisconfortiuneleactivitidinteritoriulorauluisunt: - staiadeepurareaapeloruzate 300m - cimitire 50m - rampedegunoi 1000m - bazedeutilajealentreprinderiidetransport 50m Aceste distane pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate. 13.3.Subzonelefuncionalesuntsubdiviziunialezonelorfuncionalecufunciunispecializate. Elesuntmarcatencadrulunitilorteritorialedereferinanexatelapieseledesenate.. 13.4. Municipiul TIMIOARA care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are urmtoarelezoneisubzonefuncionale,fiecarezonfiindreprezentatprintroculoare attnplanadeReglementrictinplaneleUTRuriloranexate:

47

48

49

50

IV.PREVEDERILEREGULAMENTULUILOCALDEURBANISMLANIVELDE ZONEISUBZONEFUNCIONALE

14.ConinutulRegulamentului

14.1.PentrufiecarezonfuncionalprevederileRegulamentuluicuprindreglementrispecifice, pearticole,grupatentreicapitole: cap.1generaliti cap.2utilizareafuncional cap.3condiiideamplasareiconformareaconstruciilor 14.2.ncap.1Generalitisedetaliaz: art.1tipuriledesubzonefuncionale art.2funciuneadominantazonei art.3funciilecomplementareadmisealezonei. 14.3.ncap.2Utilizareafuncionalaterenurilordincadrulzoneiisubzonei,se punneviden: art.4utilizripermise art.5utilizripermisecucondiii art.6interdiciitemporare art.7interdiciidefinitive(permanente). 14.4.ncap.3Condiiideamplasareiconformareaconstruciilor: 3.1.Reguliledeamplasareiretrageriminimeobligatorii,ncompletarea art.17...24dinR.G.U.cureferirela: art.8orientareafadepunctelecardinale art.9amplasareafadedrumurilepublice art.10amplasareafadecinavigabileexistente art.11amplasareafadeC.F. art.12retragerifadefiadeprotecieafrontiereidestat art.13amplasareafadealiniament art.15amplasareaninteriorulparcelei. 3.2.Regulicuprivirelaasigurareaacceselorobligatoriincompletareaart. 25i26dinR.G.U.cureferirela: art.16accesecarosabile art.17accesepietonale

51

3.3.

Regulicuprivirelaechipareatehnicoedilitarncompletareaart.27,28i29din R.G.U.cureferirela:

art.18racordarealareeleletehnicoedilitareexistente art.19realizareadereeletehnicoedilitare art.20proprietateapublicasuprareeleloredilitare 3.4. Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completareaart.30,3132i15dinR.G.U.cureferirela:

art.21parcelare art.22nlimeaconstruciilor art.23aspectulexterior art.24procentuldeocuparealterenului


3.5.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri n completareaart.33,34i35dinR.G.U.cureferirela:

art.25parcaje art.26spaiiverzi art.27mprejmuiri. 14.5.Abrevieriutilizatencadrulregulamentului. Pentrusimplificaresaufcuturmtoareleabrevieri: R.G.U.: reprezint REGULAMENTUL GENERALDEURBANISM aprobat cu H.G.R. nr. 525 din 27. iunie 1996,i publicat n M.O. nr.149/16.07.1996, completat cu GHIDUL CUPRINZND PRECIZRI , DETALIERI I EXEMPLIFICRI PENTRU ELABORAREA I APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM DE CTRE AONSILIILE LOCALE,aprobatcuOrdinulMLPATnr.80/N/18.11.1996

R.L.U. : reprezint REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUITIMIOARA,proiectnr.34233/010/Kc.

52

IV.1.CZONACENTRAL
CAPITOLUL1GENERALITI Zonacentralcuprindeurmtoarelespaiiurbane: U.T.R.nr.1: subzona central cuesuturbanconstituit ceface parte dinzonaistoric protejat,cufunciuni complexe specifice( instituiipubliceadministrative,culturale, de nvmnt superior, instituii financiarbancare, reprezentane state strine, uniti comerciale,serviciidiversificate,locuire,parcuri,etc.). ZonadinU.T.R.nr.2situatlanorddecanalulBega,zoncufunciuneadespaiiverzi: parcuri,agrement,sport. U.T.R. nr. 13: zon propus pentru reconversie funcional, conform PUZ Z ona AnteneloraprobatcuH.C.L.nr.100/28,04,1998. U.T.R.nr.27:zonpropuspentrureconversiefuncionaldinzonspecialnzonpentru instituiipublice,serviciiilocuire. Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale Zonacentralestecompusdinurmtoarelezoneisubzonefuncionale: CZonacentralexistent. ISSubzonpropuspentrureconversieninstituiilepubliceiservicii deinteresorenesc. Pentruaceastsubzonsevaconsultairegulamentullanivelulzoneifuncionale IScap.IV.3.alRLU. PSubzondeparcuri,grdinipublice,agrementisport,cuprinsnzonacentral. PentrusubzonaPsevaconsultairegulamentullanivelulzoneifuncionaleP cap.IV.7.alRLU. LISubzondelocuinenalteP+4P+10. Pentruaceastsubzonsevaconsultairegulamentullanivelulzoneifuncionale L,respectivsubzonaLIcap.IV.2.alRLU. SSubzonspecial:penitenciar. SevaconsultairegulamentullanivelulzoneifuncionaleS:cap.IV.11.alRLU. ISubzonindustrial:Tipografia HELICON.
53

n ZONA CENTRAL se gsesc urmtoarele monumente i zone protejate conformListeiMonumentelorIstoricedin1992lacareseaplic iprevederilecapitolului 4.B.dinprezentulRegulament: MONUMENTE UTR 1B001,B002,B005,B006,B007,B008,B012,B013,B014, B015,B016,B018,B018,B019,B021,B022,B023,B025, B026,B027,B028,B029,B031,B032,B034,B035,B036, B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049, B050,B052,B058 UTR 1D008,D009,D012,D013,D015,D018,D019 UTR 2D016,D017 ZONEPROTEJATE UTR 1E001,E006,E007,E013,E021,E022

Art.2. Funciuneadominant azoneiestedatdeinstituiilepubliceiserviciileexistente: administraiepublic,comer,nvmnt,cultur,spaiiverzi,etc. Art. 3. Funciunile complementare admise ale zonei sunt reelele tehnico edilitare ce deservesczonaiconstruciileaferente,precumiciledecomunicaieexistente. CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise. nsubzonaC2suntadmise: - instituiiserviciiiechipamentepublice - lcauridecult - sediifirme,serviciipentruntreprinderi,activitideproiectare,consultanndiferite domeniiialteserviciiprofesionale(notariat,birouavocatur,etc.) - bncifinane,credit - serviciisociale,colectiveipersonale - sediipartide,O.N.G. - comercuamnuntul - alimentaiepublic:restaurante,cafenele,cofetrii,patiserii,baruri,etc. - hotel,pensiuni,ageniideturism - nvmnt,cultur,informaii - locuire - parcaje,parkinguri,garajecolective - spaiipubliceplantate nsubzonaISdinUTR.nr.13,lasuddeBdulGh.Lazr,suntadmise: - instituiiserviciiiechipamentepublice - sediifirme,serviciipentruntreprinderi,activitideproiectare,consultanndiferite domeniiialteserviciiprofesionale(notariat,birouavocatur,etc.)
54

bncifinane,credit servicii comercuamnuntul,comerdetipsupermarket alimentaiepublic:restaurante,cafenele,cofetrii,patiserii,baruri,etc. unitihoteliere nvmnt,cultur,informaii parcaje,parkinguri,garajecolective spaiipubliceplantate construciiiinstalaiitehnicoedilitarecedeservesczona

nsubzonaISdinUTR.nr.13,lanorddeBdulGh.Lazr,suntadmise: - instituiiserviciiiechipamentepublice - sediifirme,serviciipentruntreprinderi,activitideproiectare,consultanndiferite domeniiialteserviciiprofesionale(notariat,birouavocatur,etc.) - bncifinane,credit - prestriservicii - comercuamnuntul,comerdetipsupermarket - alimentaiepublic:restaurante,cafenele,cofetrii,patiserii,baruri,etc. - unitihoteliere - locuire - nvmnt,cultur,informaii - parcaje,parkinguri,garajecolective - spaiipubliceplantate,dotrisport,agrement - construciiiinstalaiitehnicoedilitarecedeservesczona nsubzonaLIdinUTR.nr.13: - locuirecolectivifunciunicomplementare - construciiiinstalaiitehnicoedilitarecedeservesczona nsubzonaIdinUTR.nr.13: - construciiiinstalaiitehnicoedilitarecedeservesczona - comercuamnuntul - prestriservicii - alimentaiepublic:restaurante,cafenele,cofetrii,patiserii,baruri,etc. - parcaje - spaiiverzi nsubzonelePsuntpermiseamenajrispecificespaiilorverzipentru agrement,odihnisport: parcuri,grdinipublice,cuamenajrilespecific:aleipietonale,pergolemonumentede artplastic,mobilierurban,fntni. amenajripentrusporturinautice alimentaiepublic Art.5.Utilizripermisecucondiii. - Localurilecarecomercializeazbuturialcoolice,discotecilesuntadmisecucondiia deafiamplasatelaodistanmaimarede100mfadeserviciilepublice(primare, policlinici,spitale,coli,etc.)ifadebiserici.
55

Construciilepentruechipareacuinstalaiisepotamplasacucondiiascorespund necesitiloriconfortuluipopulaieidinzonacentral,snudunezerelaiilorcu vecintile i s fie puse n practic toate msurile pentru integrarea n mediul nconjurtor. Autorizaiile de construire pentru obiectivele ce se intenioneaz a se construi n zoneleprotejatedinpunctdevedereistoriciarhitectural,saupentruoriceintervenie asupracldirilorexistentenacestezone,sevoracordadupobinereaprealabila avizuluiComisieiteritorialeaMonumentelorIstoriceconformlegislaieinvigoare. Oriceintervenieasupramonumentelordearhitectursaudeartplasticdinzona centralsevaefectuacucondiiaobineriiavizuluiComisieiMonumentelorIstorice lanivelteritorial,conformlegislaieinvigoare.. ToateproiectelePUDiPUZcesevorrealizapeterenuriledinzoneleprotejatedin punct devedereistoriciarhitectural,vor fiaprobatedup obinerea prealabil a avizuluiComisieiMonumentelorIstorice. Autorizaiiledeconstruirepeterenurilesituatenzonadeprotecieainfrastructurii feroviare(100mdeoparteidealtaaciiferate)potfiacordatecucondiiaobinerii prealabileaavizuluiRegionaleiCFRTimioara. Localurilecarecomercializeazbuturialcoolice,discotecilesuntadmisecucondiia deafiamplasatelaodistanmaimarede100mfadeserviciilepublice(primare, policlinici,coli,etc.)ifadebiserici. nsubzoneleextindereaaceleiaifunciunipe2saumaimulteparcelenvecinaten cldiriexistenteseadmitenumaincondiiibinejustificateicucondiiapstrrii individualitiifiecreicldiridepefiecareparcelnparte,afaadei,asistemului structuralialexpresieiarhitecturale. nzoneleistoriceprotejateautorizaiilededemolarealecldirilorexistentesituatela stradsevoreliberacucondiiaobineriiprealabileaavizuluiComisieiteritorialea MonumentelorIstorice.

Art.6.Interdiciitemporaredeconstruire Oriceintervenienzonelepropusepentruschimbaredefunciunesepotrealizanumai pebazunordocumentaiiPUZaprobate.Pnlaaprobareaacestorazonelerespectiveseafln interdiciatemporardeconstruire. Art.7.Interdiciidefinitivedeconstruire Suntinterziseurmtoareleactiviti: - activitiindustrialesaualtetipurideactiviticaregenereaznoxe,vibraii,zgomot, fum,mirossaucaresuntincomodeprintraficulgenerat; - activitidedepozitare,comerengros,antrepozite; - staiidentreinereauto; - fermeagrozootehnice,abatoare; - anexegospodretipentrucretereasuinelor,bovinelor,cabalinelor - panourimaripublicitarepecldiriexistentenzonaC1iC2,precuminspaiile verzidealiniamentsauparcuri - construcii nespecifice funciunii de parc sau parcaje pentru staionarea autovehiculelornparcurile,scuarurileigrdinilepubliceexistente,ndetrimentul spaiuluiverdeamenajat; - depozitededeeuri;
56

esteinterzisamplasareaoricreiconstruciininteriorulperimetruluide proteciealforajelordeap.

CAPITOLUL 3 CONDIII DE AMPLASARE I CONFORMARE A CONSTRUCIILOR 3.1.REGULIDEAMPLASAREIRETRAGERIMINIMEOBLIGATORII. Art.8.Orientareafadepunctelecardinale. Conformart.17RGUiAnexanr.3RGU.SevorrespectaprevederileOrdinuluinr. 536/1997alMinisteruluiSntii. Art.9.Amplasareafadedrumurilepublice. Conformart.18RGU. Nici o construcie definitiv nu se va realiza ntre drumurile publice i aliniamentul existent. Art.10.Amplasareafad ecilenavigabile. ConformArt.19dinRGU. Art.11.Amplasareafad ecileferatedinadministrareaS.N.C.F.R.. ConformArt.19dinRGU. Art.12.Amplasareafadeaeroporturi. Nuestecazul. Art.13.Retragerifadefiadeprotecieafrontierei. Nuestecazul. Art.14.Amplasareafadealiniament. Toateconstruciileceurmeazaseconstruilastradvorrespectangeneralregulade aliniereaconstruciilorexistente,astfel: - se vor amplasa la aliniament n cazul strzilor cu construciile existente situate la aliniamentulstradal,cucondiiacanlimeamaximlacornisnudepeascdistana dintreacestaialiniamentuldepelaturaopusastrzii se vor amplasa obligatoriu retras de la aliniament, pstrnd distana de amplasare a cldirilorexistente,ncazulstrzilorcuconstruciiretrasedelaaliniamentulstradal. dacnlimea cldirii n planul aliniamentului depetedistana dintre aliniamente, cldireasevaretragedelaaliniamentcuodistanminimegalcuplusuldenlimeal cldirii fa de distana dintre aliniamentele strzii dar nu mai puin de 4,0 metri; fac excepiedelaaceastregulnumaisituaiiledemarcareprinplusdenlimeainterseciilor intoarcerileiracordriledenlimeacldirilorpestrzilelateraleconformArt.22. Nuseadmitscri,trepteinicioaltieiredinlimitadealiniere,cumaimultde0,30m,cu excepiastreiniloriparasolarelor.Nuseadmitieiridinaliniamentcuconsollaetajele superioare.
57

Firmeleieiteperpendiculardinalinierenuvordepi2/3dinlimeatrotuarului. Art.15.Amplasareaninteriorulparcelei. Serespecttoateprevederileart.24R.G.U. a) Amplasarea construciilor fa de limitele laterale ale parcelei se va face respectndcondiiile: - cldirilevorputeafirealizatenregimniruit(atingndambelelimitelateraleale parcelei)cucondiiadeaaveaobligatoriuasiguratunaccesautonparcellaparterul cldirii,avndminimum3mlime - cldirilesevorputearealizanregimcuplatsauindependentcucondiiacadistanele cldirilor fa de limitele laterale pe care nu le ating, s fie cel puin egal cu jumtateanlimiicldirii,darnumaimicde3m - Amplasareaconstruciilorsevafacecurespectareanormelorde nsorireconform normelordeigiencuprinsenOrdinulnr.536din1997. b) Amplasarea construciilor fa de limitele de fund ale parcelelor va respecta urmtoarelecondiii: - cldirileprincipalesevoramplasalaodistandecelpuin10mfadelimit,sau pe limit n situaia n care se alipete unei alte construcii existente din parcela vecin; - construciileanexe sevoramplasalacelpuin4mfadelinitsaupelimitcu condiiasnudepeascnlimeade3m,sausepotamplasapelimitnsituaian caresealipescaltorconstruciianexedinparcelavecin. c) Amplasareauneiconstruciiprincipalenspateleuneialteconstrucii existente aflatelastradsevafacedoarcucondiiacaprinnlimeaivolumetriaeisnu aducprejudiciiaspectuluiarhitecturalalcldiriiexistentesaualstrzii. Proiectul pentru autorizaia de construire n acest caz va cuprinde obligatoriu o desfurareafrontuluistradalpeolungimede100mdeoparteidealtaaparcelei, precumiunprofiltransversal(casiluet)alcldirilorexistenteiceleipropuse.

3.2.REGULICUPRIVIRELAASIGURAREAACCESELOROBLIGATORII. Art.16.Accesecarosabile. ConformArt.25iAnexa4dinR.G.U. Toateparcelelevoraveaobligatoriuunaccesautonparcel,avndolimeminimde 3m.nsituaiaparcelelorcuosuprafadepeste600mp,cuconstruciilastradceocupfrontul stradalnntregime(construciiniruite),icualteconstruciininteriorulparcelei(avndo nlimelacornimaimarede12m,estenecesaraseprevedeaobligatoriuunaccesauton interiorulparceleiprintrungangncldireadelastrad,cevaaveagabaritulnecesarpentru accesulmainiidepompieri.Acceselevorfitratatecaaleicarosabile,dispusenaafelncts nufiesituatedeasupraunorconstruciinsubsol. ncadruldocumentaiilorPUZcesevorntocmipentruUTRnr.13,sevaurmrisse realizezecreareaanumeroaselegturirutiereipietonalentrezoneledinUTRnr.1iUTRnr.13. Art.17.Accesepietonale. ConformArt.26R.G.U. ncadruldocumentaiilorPUZcesevorntocmipentruUTRnr.13,sevaurmrisse realizezecreareaanumeroaselegturipietonalentrezoneledinUTRnr.1iUTRnr.13.
58

3.3.REGULICUPRIVIRELAECHIPAREATEHNICOEDILITAR. Art.18.Racordarealareelepublicedeechipareedilitarexistent. Conformart.27dinR.G.U. Racordurile la toate reelele tehnico edilitare se va face subteran. Sunt interzise racorduripefaade,mprejmuiri,etc. Art.19.Realizareadereeletehnicoedilitare. Conformart.28dinR.G.U. Toatereelelevorfipozatesubteran. Se recomand ca hidranii din zonele intens circulate s fie marcai volumetric sau cromatic,pentruafivizibiliisseinterzicstaionareaautovehiculelordeasupralor,cuscopul deapermiteaccesuldetaamentelordepompierilaacestea,ncazdeincendiu. Art.20.Proprietateapublicasuprareelelortehnicoedilitare. Conformart.29dinR.G.U. 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENULUI I ALE CONSTRUCIILOR. Art.21.Parcelarea. Parcelareaesteoperaiuneadedivizareauneisuprafeedeterennminimum4loturi alturate,nvederearealizriidenoiconstrucii. ParcelrilepotfiaprobatedoarnbazaunuiproiectPUDsauPUZ. ParcelrileconformArt.30dinRGU. Art.22.nl imeaconstruciilor SevarespectaArt.31dinRGU. Lastabilireanlimiiconstruciilorsevaaveanvedere: - protejareaipunereanvaloareafonduluiconstruitexistent,curespectarearegulilor decompoziiearhitecturalurbanisticazoneiistorice; - respectarea normativelor legate de asigurarea nsoririi construciilor (conform Ordinului nr. 536 pentru aprobarea Normelor de igien i recomandrilor privind moduldeviaalpopulaiei,etc.)pentruanuaduceprejudiciicldirilornvecinate subaspectulnsoririiacestora. - nlimeacldirilornuvadepidistanadintrealiniamente: - ncazulcldirilordecolsituatelaracordareadintrestrziavndregimdiferitde nlime,dacdiferenaestedeunsingurnivel,sevaprelungiregimulcelmainalt sprestradasecundarpentreagaparcel;dacregimuldifercudouniveluriseva realiza odescreteren trepte,primul tronson prelungindnlimea cldirii de pe stradaprincipalpeolungimeminimegalcudistanadintrealiniamente. - dacnlimeacldiriidepetedistanadintrealiniamente,cldireasevaretragede laaliniamentcuodistanminimegalcuplusuldenlimealcldiriifa de distanadintrealiniamentelestrzii,darnucumaipuinde4,0metri;facexcepiede

59

laaceastaregulnumaintoarcerileiracordriledenlimeacldirilorpestrzile lateraleconformaliniamentulanterior. - nzonaprotejatsevarespectaaliniereacornielorexistente. Art.23.Aspectulexterioralconstruciilor. Conformart.32dinR.G.U. A. Dispoziiigenerale a) Autorizarea executrii construciilor care prin conformare, volumetrie i aspect exteriorintrncontradiciecuaspectulgeneralalzoneiidepreciazvalorilegeneral acceptatealeurbanismuluiiarhitecturii,esteinterzis. b) Construciiletrebuiesseapropieprinvolumetrieiproporiidetipuldominantal construciilordinzonanconjurtoare. c) Extinderilecldirilortradiionalesevorfacenspiritulconstrucieiiniiale. d) Faadelelateraleiposterioarealecldirilortrebuietratatelaacelainivelcalitativcu celeprincipaleinarmoniecuacestea. e) Lucrrile tehnice (reele, conducte, cutii de branament, etc.) trebuie integrate n volumul construciilor sau al mprejmuirilor. Instalaiile de alimentare cu gaze naturale,energieelectriciCATV,precumipunctelederacordvorficonceputen aafelnctsnuaducprejudiciiaspectuluiarhitecturalalconstruciilorsaualzonei nconjurtoare f) Instalaiileexterioarepentruclimatizarenusevormontapefaade.Elepotfimontate peacoperiurinumaipeversantulinterioriretraseobligatoriucuminimum3msau npodurilenemansardabile. B. Faade a)ncazulcldirilorcuvaloarearhitecturalambientalseinterzicefolosireatencuielilor modernecutexturputernic(terasit,tehnics tropiriicumtura ,etc.) Esteinterzisplacareafaadelorcareiniialauavutfinisajerealizatedintencuial. b) Lamonumenteleistoriceilaconstruciilevechicuvaloarearhitecturalcuprinsen zonaprotejat,esteinterzisnlocuireatmplriilordinlemncutmplriidinmetal sauplastic.Sevorfolosigeamuritransparentelaexterior. c) Seinterziceeliminareasauacoperireadecoraiilordepefaadelemonumentelorde arhitectur sau caselor vechi cu valoare arhitectural ambiental. Este obligatorie refacereaornamentelordistrusesaudeteriorate,utilizndaceleaimaterialecacele iniiale,pebazdematerialiconograficdeepoc. d) Toate documentaiile de avizare pentru lucrrile de refacere sau restaurare ale faadelorcldirilorvechivorfinsoitedefotografiicoloralesituaieiexistente. e) Este interzis folosirea pe faadele cldirilor tradiionale a materialelor scumpe (marmur,travertin,etc.)lacldiricarenuaufolositastfeldematerialeinainte. Nobleeafaadelorvarezultadinclaritateaconcepieigenerale,acurateeadetaliilor, etc. f) Este interzis utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit gratiile montatelainterior. g) Este interzis modificarea faadelor prin realizarea de balcoane franuzeti la monumentele de arhitectur sau la cldirile existente cu valoare arhitectural ambienal.
60

h) Nuseadmitemodificareafaadelormonumentelordearhitecturprinrealizareade balcoane,cuexcepiabalcoaneloractuale.Acesteavorpstraelementeledeferonerie originale.Oriceintervenieasupraacestorasevafacecurespectareadetaliiloriniiale. i) Seinterziceamplasareacaselordelemn. j) Interveniile asupra cldirilor valoroase existente ( monumente de arhitectur sau cldiri cuprinsenzona protejat)vor fifcutecupstrareagolurilor existente n faad.ncazuribineargumentate(ex.:deschideridegoluripentruaccesnspaiul parterului) este posibil practicarea unui gol de u numai dac intervenia nu afecteazcoerenacompoziionalafaadeisaupotenialuldeorganizarefuncional antreguluiimobil.PentruoricedeschideredegoluriestenecesaravizulInspeciein Construcii,LucrriPublice,UrbanismiAmenajareaTeritoriuluiJud.Timi. k) Cldirilenoivorfirealizateavndfaadecuoexpresiemoderncuobligaiadeaine seamadescaraarhitecturalafaadelorifronturilornvecinateexistente,decadena, ritmul,raportulplingolnfavoareaplinului,caracteristicecldirilorexistente. l) Cromaticafaadelorcldirilormonumentsauacelorcuprinsenzoneleprotejateva pstracaracterultradiional. C. Firme,reclame,elementedesignalistic a) Nuseadmitemontareapefaadelevechiafirmelorireclamelordeasupracornielor pesteparter.Esteposibilmontarealordoarsubliniadedemarciedintreparteri etaj. b) Nuseadmiteacoperireaelementelordecorativesaudearhitectur(cornie,balustrade debalcon,frontoane,etc.)cuelementedesignalistic,reclame,firme. c) Nu se admite montarea de reclame, benere elemente de semnalizare auto care s obturezeimaginivaloroaseasupramonumentelordearhitectursaumonumentelorde artplastic,capetedeperspectiv. D. Acoperiuri a) Lastabilireapantelordeacoperisevaurmricaacesteasfierealizatenarmoniecu celecaracteristicezoneinconjurtoare. b) Laacoperiurilefrruperedepantseacceptpantdemaximum400450. c) nvelitorile cldirilor (principale) vor fi realizate din materiale ceramice specifice zonei. nvelitorile din tabl se pot folosi la cldirile care au folosit iniial acest materialcuobligaiadeafolosiacelaitipdetablilaconstruciianexesituate dincolodelimitade20mdelaaliniament. d) nvelitorile extinderilor construciilor sau ale garajelor va fi realizate din acelai materialcaiconstruciaprincipal,utilizndaceeaitipologiedeacoperi. e) n cazul mansardrii construciilor cu valoare arhitectural ambienal din zona protejatnuseadmitmodificrialegeometrieiacoperiului.Iluminareamansardeise vafaceprinferestredetipV ELLUX, poziionatelaminimum2,0mmsuraipe orizontaldelastreain. f) Nuseadmiterealizareadecldiricuacoperiurinteraspeodistande20,0mde laaliniamentulstradal,ncazulcldirilordinzonaprotejat. Art.24.Procentuldeocupareaterenului. ConformArt.15dinR.G.U.iAnexeinr.2.

61

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAII VERZI I MPREJMUIRI. Art.25.Parcaje ConformArt.33iAnexa5dinR.G.U. Parcajelecesevorrealizanspaiicuprinsentrecarosabilitrotuarsevorexecutadin dale,pepatdebalast. Serecomandcaparcajelepentrunecesitilezoneicentralesfieconstruitesubteran, acoloundeesteposibil. Sevorefectuastudiicomplexe privindamplasareaunuiparcajcolectivpemaimulte nivelurilngmagazinulBeganzonaCaruso,caresdeserveasczonacentraldesud. Art.26.Spaiiverzi. Conformart.34iAnexa6dinR.G.U. parcurileexistente nUTR. Nr.1seafl ntrunregim deinterdiciede construire pentru construcii noi. Sunt admise reparri, renovri ale construciilor i amenajrilorexistente,precumiplantridenoiarbori. SpaiulverdecuprinsntrehotelulContinental,iBdulI.C.Brtianuvafiplantati dotat cu toate amenajrile specifice funciunii de parc. Este interzis execuia de construciinoi,nespecificeacesteifunciuni. Este interzis construirea de cldiri noi n Parcul Botanic, nespecifice acestei funciuni,precumitiereaplantaieivaloroase. SeinterzicediminuareaspaiilorverzidinUTR.Nr.2,precumitiereaplantaiei valoroase. Sevamenineplantaianspaiileverzidealiniament. Art.27.mprejmuiri. Conformart.35R.G.U. n cazul parcelelor cu cldiri valoroase din punct de vedere arhitectural (monumente de arhitectur, cldiri din zona protejat ), mprejmuirile tradiionale vor fi meninute,renovate,restaurate,cuutilizareamaterialelortradiionale. ncazulunorreparcelriirealizriiunorconstruciinoi,mprejmuirilevorfirealizaten spiritul celor existente. Ele nu vor depi n nlime mprejmuirile de pe frontul stradal respectiv. mprejmuirilenoivorpreluaelementelecaracteristicealemprejmuirilorvechidecarese alipesc ( ex: nlimea parapetului opac, nlimea total, montani, etc.). n afara zonelor protejate,ncazulncaremprejmuirilenoinusealipesclamprejmuirivechivaloroase,se recomand ca soclul opac s aib o nlime maxima de 45 60 cm, iar partea superioar transparentsnudepeasconlimetotalde1,80mmsuraidelanivelultrotuarului. Serecomandmprejmuirivegetale.

62

IV.2.LZONAREZIDENIAL

CAPITOLUL1GENERALITI
Art.1.Zoneisubzonefuncionale.nfunciederegimuldenlime,nmunicipiulTimioara sentlnescdoutipuridesubzonerezideniale: LMasubzonarezidenialexistentculocuinemici:cldiriP,P+1iP+2, LMbsubzonarezidenialpropusculocuinemici:cldiriP,P+1iP+2, LIasubzonarezidenialculocuinenalte:cldiricumaimultde3niveluri, LMmsubzonarezidenialmixtpropus,culocuinenalte:cldiriPP+2 nZONAREZIDENIALsegsescurmtoarelemonumenteizoneprotejateconform ListeiMonumentelorIstoricedin1992lacareseaplic iprevederilecapitolului4.B.din prezentulRegulament: MONUMENTE UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR 3B038 11B020 29B024 39B004 40B051 41B010,B011,B039,B040 46B003,B030 49B053,B055 46D001,D005 49D014

ZONEPROTEJATE UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR


63

3E019,E020 28E008 29E009,E014 41E002,E003 45E005 46E005,E012,E015,E017 48E004 49E004,E010,E011

Tipuriledesubzonefuncionale: Art.2.Funciuneadominant Estecearezidenial,zonafiindcompusdin: - locuinecucaracterurbanisemiruralcuregimdenlimeP,P+1iP+2,n cadrulzoneifuncionaleLM - locuinedetipurbancuregimdenlimepreponderentP+4icuaccenteP+8 P+10.

Art.3.Funciunilecomplementareadmisealezonei: - instituiipubliceiservicii - spaiiverziamenajate - accesecarosabile,pietonale,pistecicliti,parcaje,garaje - reeletehnicoedilitateiconstruciiaferente

CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise. - locuineindividualecucaracterurban nsubzonelefuncionale LMa, LMb i LMm - locuinepentrumaximum2familiinsubzoneleLMa,LMb,iLMm - locuinecolectivenzoneleLIa - conversialocuinelornaltefunciunicenuderanjeazzonadelocuit. - Funciuni complementare zonei de locuit: comer, alimentaie public, servicii, administraie,cultur,culte,nvmnt,sntate,spaiiverzi,locuridejoacpentru copii,staionareautovehicule,instalaiitehnicoedilitarenecesarezonei; - birouri,sediifinanciarbancare,etc. Art.5.Utilizripermisecucondiii. - Localurile care comercializeaz buturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiiadeafiamplasatelaodistanmaimarede100mfadeserviciilepublice (policlinici,grdinie,coli,etc.)ifadebiserici. - Construciilepentruechipareacuinstalaiisepotamplasacucondiiascorespund necesitiloriconfortuluipopulaieidinzonacentral,snudunezerelaiilorcu vecintile i s fie puse n practic toate msurile pentru integrarea n mediul nconjurtor. - Autorizaiiledeconstruirepentruobiectiveleceseintenioneaz aseconstruin zonele protejate din punct de vedere istoric i arhitectural,sau pentru orice intervenieasupracldirilorexistentenacestezone,sevoracordadupobinerea prealabil a avizului Comisiei teritoriale a Monumentelor Istorice conform legislaieinvigoare. - Oriceintervenieasupramonumentelordearhitectursaudeartplasticdinzona centralsevaefectuacucondiiaobineriiavizuluiComisieiMonumentelorIstorice lanivelteritorial,conformlegislaieinvigoare.. - ToateproiectelePUDiPUZcesevorrealizapeterenuriledinzoneleprotejatedin punctdevedereistoriciarhitectural,vorfiaprobatedupobinereaprealabila avizuluiComisieiZonaleaMonumentelorIstorice.
64

Autorizaiiledeconstruirepeterenurilesituatenzonadeprotecieainfrastructurii feroviare ( 100m deo parte i de alta a cii ferate) pot fi acordate cu condiia obineriiprealabileaavizuluiRegionaleiCFRTimioara. n subzonele protejate extinderea aceleiai funciuni pe 2 sau mai multe parcele nvecinate n cldiri existente se admite numai n condiii bine justificate i cu condiia pstrrii individualitii fiecrei cldiri de pe fiecare parcel n parte, a faadei,asistemuluistructuralialexpresieiarhitecturale. nzoneleistoriceprotejateautorizaiilededemolarealecldirilorexistentesituatela stradsevoreliberacucondiiaobineriiprealabileaavizuluiComisieiteritorialea MonumentelorIstorice. Construcii pentru activiti productive de mic capacitate, cu condiia de a fi nepoluante, fr riscuri tehnologice, de a nu genera trafic greu, de ai rezolva staionarea autovehiculelor n parcela proprie. fr incomodri datorate utilizrii incinteipentrudepozitaredeeuri,etc Abatoaredemiccapacitate,cucondiiadeanuefectuasacrificrideanimaleicu condiiacastudiuldeimpactsdemonstrezecnusuntpoluante. Anexe pentru creterea animalelor n gospodriile populaiei, cu condiia d a fi amplasatelamin.20mfadealiniamenticurespectareaH.C.L.iaart.16din cap.IalOrdinuluinr.536/1997Normedeigienirecomandriprivindmediulde viaalpopulaiei.

Art.6.Interdiciitemporaredeconstruire Orice intervenienzonele LMb i LMm, propusepentrulocuire,sepoaterealiza numaipebazunordocumentaiiPUZsauPUDaprobate.Pnlaaprobareaacestorazonele respectiveseaflninterdiciatemporardeconstruire(veziplana Reglementri,zonificare funcional) . Art.7.Interdiciidefinitivedeconstruire Suntinterziseurmtoareleactiviti: - activitiindustrialesaualtetipurideactiviticaregenereaznoxe,vibraii,zgomot, fum,mirossaucaresuntincomodeprintraficulgenerat; - activitidedepozitare,comerengros,antrepozite; - staiidentreinereauto; - fermeagrozootehnice,abatoare; - anexegospodretipentrucretereasuinelor,bovinelor,cabalinelor - panourimaripublicitarenspaiileverzidealiniamentsauparcurisaupecldirile dinzoneleprotejate - depozitededeeuri; - esteinterzisamplasareaoricreiconstruciininteriorulperimetruluide proteciealforajelordeap.

CAPITOLUL3CONDIIIDEAMPLASAREICONFORMAREA CONSTRUCIILOR 3.1.REGULIDEAMPLASAREIRETRAGERIMINIMEOBLIGATORII. Art.8.Orientareafadepunctelecardinale. Conformart.17RGUiAnexeinr.3dinRGU.


65

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilorprivindmoduldeviaalpopulaiei:Ordinulnr.536/1997. Art.9.Amplasareafadedrumurilepublice. ConformArt.18R.G.U.icap.II.6alR.L.U. Autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuit (locuine i dotri complementare)estepermiscurespectareazonelordeprotecieadrumurilor. Art. 10. Amplasarea fa de cile navigabile existente i cursuri de ap cu potenial navigabil ConformArt.19R.G.U. Art.11.Amplasareafad ecileferatedinadministrareaS.N.C.F.R.. Amplasareaobiectivelorsevafaceconformart.20dinR.G.U. Art.12.Amplasareafadeaeroporturi. Nuestecazul. Art.13.Retragerifadefiadeprotecieafrontierei. Nuestecazul. Art.14.Amplasareafadealiniament. SevorrespectaprevederileArt.23R.G.U.icap.II.6alR.L.U. a) cldiriledinsubzonele LMb i LMm sevoramplasaconformprevederilorcese stabilescndocumentaiileP.U.Z. b) construciileanexepentrucretereaanimalelorsevaamplasalaminimum20mfa dealiniament. Art.15.Amplasareaninteriorulparcelei. SevorrespectatoateprevederileArt.24R.G.U.icap.II.6alR.L.U. A. PentrusubzoneleLMa,LIa: a) Amplasareaconstruciilorfadelimitelelateralealeparceleisevafacerespectnd condiiile: - cldirilevorputeafirealizatenregimniruit(atingndambelelimitelateraleale parcelei)cucondiiadeaaveaobligatoriuasiguratunaccesautonparcellaparterul cldirii,avndminimum3mlime,respectiv3,80mncazulparcelelormaimaride 600mp. cldirilesevorputearealizanregimcuplatsauindependentcucondiiacadistanele cldirilorfadelimitelelateralepecarenuleating,sfiede1,9misaibunacces autoasiguratnparcel. Amplasareaconstruciilorsevafacecurespectareanormelordeigien cuprinsen Ordinulnr.536din1997alMinisteruluiSntii,Art.2,3,4,5i16 b) Amplasarea construciilor fa de limitele de fund ale parcelelor va respecta urmtoarelecondiii: - cldirileprincipalesevoramplasalaodistandecelpuin10mfadelimit,cu cundiiasnustnjeneascnsorireapeparcelavecin;ncondiiibinejustificatese accept odistan minim de6m.Cldirilesepot amplasapelimit, ncondiiile alipiriideuncalcanexistent.
66

anexelegospodretisevoramplasalacelpuin4mfadelimitsaupelimitcu condiiasnudepeascnlimeade3m. c) Amplasarea unei construcii principale n spatele unei alte construcii existente aflatelastradsevafacedoarcucondiiacaprinnlimeaivolumetriaeisnu aducprejudiciiaspectuluiarhitecturalalcldiriiexistentesaualstrziiisnufie perceptibildinstrad. Proiectul pentru autorizaia de construire n acest caz va cuprinde obligatoriu o perspectivdinstradaansamblului. Amplasarea cldirilor pe o parcel n raport cu alte construcii se va face cu respectareareglementrilorcuprinsenOrdinulnr.536/1997,art.2,3,4,516i17. B.PentrusubzoneleLMbiLMm Amplasareacldirilorninteriorulparceleisevafaceconformregulamentelorcevor fiprevzutendocumentaiilePUZ,curespectareaobligatorieanormelordensorirei igiensanitardinOrdinulnr.536/1997alMinisteruluiSntiiiprevederilorart.24 RGU.

3.2.REGULICUPRIVIRELAASIGURAREAACCESELOROBLIGATORII. Art.16.Accesecarosabile. ConformArt.25,Anexei4dinR.G.U.iCap.II.7dinR.L.U. Art.17.Accesepietonale. ConformArt.26R.G.U.iCap.II.7dinR.L.U.

3.3.REGULICUPRIVIRELAECHIPAREATEHNICOEDILITAR. Art.18.Racordarealareelepublicedeechipareedilitarexistent. Conformart.27dinR.G.U.iCap.II.8dinR.L.U. Art.19.Realizareadereeletehnicoedilitare. Conformart.28dinR.G.U.iCap.II.8dinR.L.U. Art.20.Proprietateapublicasuprareelelortehnicoedilitare. Conformart.29dinR.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENULUI I ALE CONSTRUCIILOR. Art.21.Parcelarea. Parcelareaesteoperaiuneadedivizareauneisuprafeedeturnminimum 4loturi alturate,nvederearealizriidenoiconstrucii. ParcelrilepotfiaprobatedoarnbazaunuiproiectPUDsauPUZ.
67

Parcelrile vor respecta prescripiile Art. 30 din Hotrrea nr. 525/1996, Art.30 din R.G.U.iCap.II.9dinR.L.U. Art.22.nl imeaconstruciilor Lastabilireanlimiiconstruciilorsevaaveanvedere: protejareaipunereanvaloareafonduluiconstruitexistent,curespectarearegulilor decompoziiearhitecturalurbanisticazonei; respectarea normativelor legate de asigurarea nsoririi construciilor (conform Ordinului nr. 536 pentru aprobarea Normelor de igien i recomandrilor privind moduldeviaalpopulaiei,etc.)pentruanuaduceprejudiciicldirilornvecinatesub aspectulnsoririiacestora. NiciocldirenuvadepiP+2nivelurinsubzoneleLMa,LMbiLMm. Este interzis supraetajarea cldirilor cu valoare arhitectural ambiental din zonele protejatesauamonumentelordearhitectur.Acesteasevorputeaputeamansardacucondiia menineriigeometrieiactualeaacoperiurilor.Celelalteconstruciivorrespectaprevederileart. 31dinRGU. Modificarearegimuluimaxim denlimepoatefifcutn situaii justificate, cu condiia elaborrii unei documentaii PUZ care s cuprind un studiu referitor la impactul creteriinlimiiasuprasilueteiurbane. Art.23.Aspectulexterioralconstruciilor. Sevorrespectaprevederileart.32dinR.G.U. A.Dispoziiigenerale a) Autorizarea executrii construciilor care prin conformare, volumetrie i aspect exteriorintrncontradiciecuaspectulgeneralalzoneiidepreciazvalorilegeneral acceptatealeurbanismuluiiarhitecturii,esteinterzis. b) Construciiletrebuiesseapropieprinvolumetrieiproporiidetipuldominantal construciilordinzonanconjurtoare. c) Extinderilecldirilortradiionalesevorfacenspiritulconstrucieiiniiale. d) Faadelelateraleiposterioarealecldirilortrebuietratatelaacelainivelcalitativcu celeprincipaleinarmoniecuacestea. e) Lucrrile tehnice (reele, conducte, cutii de branament, etc.) trebuie integrate n volumul construciilor sau al mprejmuirilor. Instalaiile de alimentare cu gaze naturale,energieelectriciCATV,precumipunctelederacordvorficonceputen aafelnctsnuaducprejudiciiaspectuluiarhitecturalalconstruciilorsaualzonei nconjurtoare f)Instalaiileexterioarepentruclimatizarenusevormontapefaade.Elepotfimontate peacoperiurinumaipeversantulinterioriretraseobligatoriucuminimum3msau npodurilenemansardabile. B.Faade a)ncazulcldirilorcuvaloarearhitecturalambientaldinzoneleprotejateseinterzice folosirea tencuielilor moderne cu textur puternic (terasit, tehnic stropirii cu mtura,e tc.) b)Esteinterzisplacareafaadelorcareiniialauavutfinisajerealizatedintencuial. d) La construciile vechi cu valoare arhitectural din zona protejat este interzis nlocuirea tmplriilor din lemn cu tmplrii din metal sau plastic. Se vor folosi geamuritransparentelaexterior.
68

e) Seinterziceeliminareasauacoperireadecoraiilordepefaadelecaselorvechi.Este obligatorie refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate, utiliznd aceleai materialecaceleiniiale,pebazdematerialiconograficdeepoc. f)Toatedocumentaiiledeavizarepentrulucrrilederefaceresaurestaurarealefaadelor cldirilorvechivorfinsoitedefotografiicoloralesituaieiexistente. g) Este interzis folosirea pe faadele cldirilor tradiionale a materialelor scumpe (marmur,travertin,etc.)lacldiricarenuaufolositastfeldematerialeinainte. Nobleeafaadelorvarezultadinclaritateaconcepieigenerale,acurateeadetaliilor, etc. h) Este interzis utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit gratiile montatelainterior. i)Esteinterzisexecutareadelocuinedinmaterialenedurabile. j)Interveniileasupracldirilorvaloroaseexistentenzoneleprotejatevorfifcutecu pstrareagolurilorexistentenfaad.ncazuribinejustificate(ex.:deschideride goluripentruaccesnspaiulparterului)esteposibilpracticareaunuigoldeu numaidacintervenianuafecteazcoerenacompoziionalafaadeisaupotenialul deorganizarefuncionalantreguluiimobil. PentruoricedeschideredegoluriestenecesaravizulInspecieinConstrucii,Lucrri Publice,UrbanismiAmenajareaTeritoriuluijud.Timis. m)nzoneleprotejatecldirilenoivorfirealizateavndfaadecuoexpresiemoderncu obligaiadeaineseamadescaraarhitecturalafaadelorifronturilornvecinate existente,decadena,ritmul,raportulplingolnfavoareaplinului,caracteristice cldirilorexistente. C.Firme,reclame,elementedesignalistic a) Nuseadmitemontareapefaadelevechiafirmelorireclamelordeasupracornielor pesteparter.Esteposibilmontarealordoarsubliniadedemarcaiedintreparteri etaj. b) Nuseadmiteacoperireaelementelordecorativesaudearhitectur(cornie,balustrade debalcon,frontoane,etc.)cuelementedesignalistic,reclame,firme. D.Acoperiuri a)Lastabilireapantelordeacoperisevaurmricaacesteasfierealizatenarmoniecu celecaracteristicezonei. b)Laacoperiurilefrruperedepantseacceptpantdemaximum400450. c)nvelitorilecldirilor(principale)dinzoneleprotejatevorfirealizatedinmateriale ceramicespecificezonei.nvelitoriledintablsepotfolosilacldirilecareaufolosit iniialacestmaterialcuobligaiadeafolosiacelaitipdetablilaconstruciianexe situatedincolodelimitade20mdelaaliniament. d) nvelitorile extinderilor construciilor sau ale garajelor va fi realizate din acelai materialcaiconstruciaprincipal,utilizndaceeaitipologiedeacoperi. e) ncazul mansardrii construciilor cu valoare arhitectural ambienal din zonele protejatesaualmonumentelordearhitecturnuseadmitmodificrialegeometriei acoperiului. Iluminarea mansardei se va face prin ferestre de tip V ELLUX, poziionatelaminimum2,0mmsuraipeorizontaldelastreain. f) Nuseadmiterealizareadecldiricuacoperiurinteraspeodistande20,0mde laaliniamentulstradalnzoneleprotejate. Art.24.Procentuldeocupareaterenului. Conformart.15iAnexa2dinR.G.U.
69

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAII VERZI I MPREJMUIRI. Art.25.Parcaje ConformArt.33iAnexa5dinR.G.U.iCap.II.10dinR.L.U. Art.26.Spaiiverzi. Conformart.34,Anexei6dinR.G.U.iCap.II.10dinR.L.U. Sevormeninespaiileverzidealiniamentdealungulstrzilorundeacesteaexist. Serecomandrealizareadespaiiverziplantate dealiniamentnzonelencareseva realizaPUZ. Art.27.mprejmuiri. Conformart.35R.G.U.iCap.II.10dinR.L.U. n cazul parcelelor cu cldiri valoroase, mprejmuirile tradiionale vor fi meninute, renovate,respectate,cuutilizareamaterialelortradiionale. nUTR2i3,ncazulunorreparcelriiirealizriiunorconstruciinoi,mprejmuirile vor fi realizatenspiritulcelorexistente.Elenuvordepi nnlimemprejmuirilede pe frontulstradalrespectiv.

IV.3.ISZONAPENTRUINSTITUIIPUBLICE ISERVICIIDEINTERESGENERAL
70

CAPITOLUL1GENERALITI Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale ZonaIScuprindeinstituiilepublice,serviciile,unitilecomercialeexistenteipropuse carenusuntcuprinsenzonacentral. Zonacuprindeurmtoarelesubzone: ISa:subzonadeinstituiipubliceiserviciideinteresgeneralexistent ISb:subzonadeinstituiipubliceiserviciideinteresgeneralpropus ISc:subzonadeinstituiipubliceiserviciideinteresgeneralpropuse prinreconversiafuncionalazonelorindustrialesaudedepozitareexistente - ISp:subzonadeinstituiiiserviciinspaiulplantat

n ZONA PENTRU INSTITUII PUBLICE I SERVICII DE INTERES se gsesc urmtoarelemonumenteizoneprotejateconformListeiMonumentelorIstoricedin1992 lacareseapliciprevederilecapitolului4.B.dinprezentulRegulament: MONUMENTE UTR 43B017 UTR 42D011 ZONEPROTEJATE UTR 42E016,E018

Art.2.Funciuneadominantazonei Instituiipubliceiserviciideinteresgeneral Art.3.Funciunilecomplementareadmisealezonei: Locuine Spaiiverziamenajate Accesepietonale,carosabile,parcaje Reeleiinstalaiitehnicoedilitare. CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise. - instituiipublice,servicii,comer,alimentaiepublic,cultur,cult,centredeafaceri, sediifirme,instituiifinanciarbancare,reprezentanestatestrine,sediiO.N.G.uri, fundaii,sediipartidepolitice,trgexpoziional,spaiipolifuncionale; - locuine - spaiiverziamenajate - accesepietonale,carosabile,spaiistaionareauto,parkinguri - construciiiinstalaiitehnicoedilitarenecesarezonei
71

depozitecomercialesub50mparieconstruitdesfurat.

Art.5.Utilizripermisecucondiii.
-

Oriceintervenieasupracldirilorexistentesauinvestiienounzoneleprotejate, precum i interveniile asupra monumentelor se va realiza cu condiia obinerii prealabileaavizuluiComisieiMonumentelorIstoricelanivelteritorial. Oriceintervenienzonadeprotecieainfrastructuriiferoviaresevafacecucondiia obineriiavizuluiRegionaleiCFRTimioara.

Art.6.Interdiciitemporare. - Se instituie interdicie temporar de construire pentru subzonele pentru care sa stebilit obligativitatea ntocmirii unor documentaii PUZ sau PUD (vezi plana REGLEMENTRI). Interdiciile se stabilesc pn la elaborarea i aprobarea documentaieiPUZ,respectivP.U.D. Art.7.Interdiciidefinitive. Seinterziceamplasareaconstruciiloriamenajrilorcareprinnaturalor,volumuli aspectullorsuntincompatibilecusecuritatea,salubritateaiconfortulzonei Construciipentruactivitideproducie Construciipentrucretereaanimalelor nsubzonaISadinUTRnr.29seinstituieozondeprotecieseverde30mnjurul platformeimeteorologice.naceastzonesteinterzisexecutareaoricreiconstruciii instalaiisupraterane.Amplasarealaodistandepnla500mnjurulinafarazonei deprotecie,acostruciilormainaltedectoesimedindistanadintreconstruciei limita zonei de protecie , se face numai cu avizul Ageniei de Protecia Mediului Timioara.

CAPITOLUL3CONDIIIDEAMPLASAREICONFORMAREA CONSTRUCIILOR
3.1.REGULIDEAMPLASAREIRETRAGERIMINIMEOBLIGATORII. Art.8.Orientareafadepunctelecardinale. Conformart.17RGU Art.9.Amplasareafadedrumurilepublice. Conformart.18RGU Art.10.Amplasareafad ecilenavigabile. Conformart.19RGU Art.11.Amplasareafad ecileferatedinadministrareaS.N.C.F.R.. Conformart.20RGU Amplasareaoricreilucrrideinvestiiipezonadesiguranideprotecieaciiferate sefacenumaidupobinereaprealabilaacordurilorRCFTimioara,aCNC iFerateCFR SAiaMinisteruluiTransporturilor.
72

Art.12.Amplasareafadeaeroporturi. Nuestecazul. Art.13.Retragerifadefiadeprotecieafrontierei. Nuestecazul

Art.14.Amplasareafadealiniament. ConformArt.23R.G.U.iCap.II.6alRLU. Art.15.Amplasareaninteriorulparcelei. ConformArt.24R.G.U.iCap.II.6alRLU. Esteobligatorierespectareadistanelorminimeobligatoriifadelimitelelateralei posterioarealeparceleiconformCoduluiCivil,iCap.II.6alR.L.U.ctidistaneleminime necesareinterveniilorncazdeincendiu. - nraportculimitelelateralealeparcelei,locuinelepotfiamplasate: niruit(cuplatepeambelelaturilacalcancuconstruciiledepeparcelele nvecinate) nregimcuplat(alipitelacalcanpeunadinlimitelelateralealeparcelei) nregimizolat(curetragerifadevecinti) Retragerilefadelimitelelateralealeterenuluisebazeaznprincipalpeprevederile Codului Civil i pe cele cuprinse n Normele de protecia contra incendiilor.Se va respecta obligatoriu odistanminimde1,90m fadelimiteleseparatoaredintreparcelencazul construciilorcenuatingacestelimite. - Sevorrespectanormeledensorireiiluminatnatural. - Seadmiteca distan minim ntreconstruciiledepeaceeaiparceljumtateanlimii construcieiceleimainalte,darnumaimicde3,00. 3.2.REGULICUPRIVIRELAASIGURAREAACCESELOR OBLIGATORII. Art.16.Accesecarosabile. ConformArt.25iAnexa4R.G.U.iCap.II.7alRLU. Art.17.Accesepietonale. ConformArt.26R.G.U.ICap.II.7alR.L.U. 3.3.REGULICUPRIVIRELAECHIPAREATEHNICOEDILITAR. Art.18.Racordarealareelepublicedeechipareedilitarexistent. Conformart.27dinR.G.U.iCap.II.8.alR.L.U. Racordurilelareeleleelectrice,degazenaturale,energietermic,televiziuneprincablu sevoramplasasubteran. Art.19.Realizareadereeletehnicoedilitare. Conformart.28dinR.G.U.iCap.II.8.alR.L.U.
73

Reeleledealimentarecugazenaturale,energietermicicabluTVvorfiamplasate subteran. Art.20.Proprietateapublicasuprareelelortehnicoedilitare. Conformart.29dinR.G.U.iCap.II.8.alR.L.U. 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENULUI I ALE CONSTRUCIILOR. Art.21.Parcelarea. ConformArt.30R.G.U.iCap.II.9.alR.L.U. Art.22.nl imeaconstruciilor ConformArt.31R.G.U. Art.23.Aspectulexterioralconstruciilor. Conformart.32dinR.G.U. a. Autorizareaconstruciilorestepermisnumaidacaspectullorexteriornucontravine funciuniiacestorainudepreciazaspectulgeneralalzonei. b. Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile generalacceptatealeurbanismuluiiarhitecturii,esteinterzis. c. Faadelelateraleiposterioarealecldirilortrebuietratatelaacelainivelcalitativca iceleprincipaleinarmoniecuacestea. d. Construciiletrebuiesseapropieprinvolumetrieiproporiedetipuldominantal construciilordinzonanconjurtoare. e. Lucrrile tehnice (reele, conducte, cutii de branament, etc.) trebuie integrate n volumulconstruciilorsaualelementelordemprejmuire.Instalaiiledealimentarecu gaze naturale, energie electric i CATV, precum i punctele de racord vor fi conceputenaafelnctsnuaducprejudiciiaspectuluiarhitecturalalconstruciei sauzoneinconjurtoare. f. Toateconstruciiledinzoneleprotejatevorrespectacondiiileimpuselacap.II.4al RLU. Art.24.Procentuldeocupareaterenului. Conformart.15iAnexei2dinR.G.U. 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAII VERZI I MPREJMUIRI. Art.25.Parcaje ConformArt.33,Anexei5dinR.G.U.iCap.II.10.alRLU. Parcajele,parkingurileigarajelecolectiveaferenteunorzoneintenspopulate(zone comerciale, instituii financiarbancare, costrucii sportive, construcii hoteliere, locuine colective,etc.)vorfiprevzuteobligatoriucudouaccesedistincte.Celesituatelaintersecia unorcirutiere,voraveaacceseledinstrzidiferite. Art.26.Spaiiverzi. Conformart.34iAnexeinr.6dinR.G.U.iCap.II.10.alRLU
74

PondereaspaiilorverziamenajatedinsubzoneleISp,cecuprindeinstituiiiserviciin spaiuplantat,vafinfavoareaspaiilorverzi. Art.27.mprejmuiri. Conformart.35R.G.U.iCap.II.10.alRLU Serecomandmprejmuirivegetale.

75

IV.4.ZONAMIXT
CAPITOLUL1GENERALITI Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale Zona M cuprinde servicii, mici uniti productive nepoluante i unitile comerciale inseratenzonadelocuit. Art.2.Funciuneadominantazonei Servicii,micproducie. Art.3.Funciunilecomplementareadmisealezonei: Locuine Spaiiverziamenajate Accesepietonale,carosabile,parcaje Reeleiinstalaiitehnicoedilitare. CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise. - servicii,comer,alimentaiepublic,cult,,sediifirme,instituiifinanciarbancare - locuine - spaiiverziamenajate - accesepietonale,carosabile,spaiistaionareauto,parkinguri - construciiiinstalaiitehnicoedilitarenecesarezonei - depozitesub50mparieconstruitdesfurat. Art.5.Utilizripermisecucondiii. Oriceintervenienzonadeprotecieainfrastructuriiferoviaresevafacecucondiia obineriiavizuluiRegionaleiCFRTimioara.

Art.6.Interdiciitemporare. - Seinstituieinterdicietemporardeconstruirepentruzonelepentrucaresastebilit obligativitatea ntocmirii unor documentaii PUZ sau PUD (vezi plana REGLEMENTRI). Interdiciile se stabilesc pn la elaborarea i aprobarea documentaieiPUZ,respectivP.U.D. Art.7.Interdiciidefinitive. Seinterziceamplasareaconstruciiloriamenajrilorcareprinnaturalor,volumuli aspectullorsuntincompatibilecusecuritatea,salubritateaiconfortulzonei Construciipentruactivitideproduciepoluante

CAPITOLUL 3 CONDIII DE AMPLASARE I CONFORMARE A CONSTRUCIILOR


76

3.1.REGULIDEAMPLASAREIRETRAGERIMINIMEOBLIGATORII. Art.8.Orientareafadepunctelecardinale. Conformart.17RGU Art.9.Amplasareafadedrumurilepublice. Conformart.18RGU Art.10.Amplasareafad ecilenavigabile. Nuestecazul. Art.11.Amplasareafad ecileferatedinadministrareaS.N.C.F.R.. Conformart.20RGU Amplasareaoricreilucrrideinvestiiipezonadesiguranideprotecieaciiferate sefacenumaidupobinereaprealabilaacorduluiRCFTimioara. Art.12.Amplasareafadeaeroporturi. Nuestecazul. Art.13.Retragerifadefiadeprotecieafrontierei. Nuestecazul Art.14.Amplasareafadealiniament. ConformArt.23R.G.U.iCap.II.6alRLU. Art.15.Amplasareaninteriorulparcelei. ConformArt.24R.G.U.iCap.II.6alRLU. Esteobligatorierespectareadistanelorminimeobligatoriifadelimitelelateralei posterioarealeparceleiconformCoduluiCivil,iCap.II.6alR.L.U.ctidistaneleminime necesareinterveniilorncazdeincendiu. - nraportculimitelelateralealeparcelei,locuinelepotfiamplasate: niruit(cuplatepeambelelaturilacalcancuconstruciiledepeparcelele nvecinate) nregimcuplat(alipitelacalcanpeunadinlimitelelateralealeparcelei) nregimizolat(curetragerifadevecinti) Retragerilefadelimitelelateralealeterenuluisebazeaznprincipalpeprevederile Codului Civil i pe cele cuprinse n Normele de protecia contra incendiilor.Se va respecta obligatoriu odistanminimde1,90m fadelimiteleseparatoaredintreparcelencazul construciilorcenuatingacestelimite. - Sevorrespectanormeledensorireiiluminatnatural. - Seadmiteca distan minim ntreconstruciiledepeaceeaiparceljumtateanlimii construcieiceleimainalte,darnumaimicde3,00. Construciilepentruunitiproductivesevoramplasalaodistandeminimum10mfa decldiriledelocuit. 3.2.REGULICUPRIVIRELAASIGURAREAACCESELOR OBLIGATORII. Art.16.Accesecarosabile.
77

ConformArt.25iAnexa4R.G.U.iCap.II.7alRLU. Art.17.Accesepietonale. ConformArt.26R.G.U.ICap.II.7alR.L.U. 3.3.REGULICUPRIVIRELAECHIPAREATEHNICOEDILITAR. Art.18.Racordarealareelepublicedeechipareedilitarexistent. Conformart.27dinR.G.U.iCap.II.8.alR.L.U. Racordurilelareeleleelectrice,degazenaturale,energietermic,televiziuneprincablu sevoramplasasubteran. Art.19.Realizareadereeletehnicoedilitare. Conformart.28dinR.G.U.iCap.II.8.alR.L.U. Reeleledealimentarecugazenaturale,energietermicicabluTVvorfiamplasate subteran. Art.20.Proprietateapublicasuprareelelortehnicoedilitare. Conformart.29dinR.G.U.iCap.II.8.alR.L.U. 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENULUI I ALE CONSTRUCIILOR. Art.21.Parcelarea. ConformArt.30R.G.U.iCap.II.9.alR.L.U. Art.22.nl imeaconstruciilor ConformArt.31R.G.U. Art.23.Aspectulexterioralconstruciilor. Conformart.32dinR.G.U. a. Autorizareaconstruciilorestepermisnumaidacaspectullorexteriornucontravine funciuniiacestorainudepreciazaspectulgeneralalzonei. b. Autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intr n contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile generalacceptatealeurbanismuluiiarhitecturii,esteinterzis. c. Faadelelateraleiposterioarealecldirilortrebuietratatelaacelainivelcalitativca iceleprincipaleinarmoniecuacestea. d. Construciiletrebuiesseapropieprinvolumetrieiproporiedetipuldominantal construciilordinzonanconjurtoare. e. Lucrrile tehnice (reele, conducte, cutii de branament, etc.) trebuie integrate n volumulconstruciilorsaualelementelordemprejmuire.Instalaiiledealimentarecu gaze naturale, energie electric i CATV, precum i punctele de racord vor fi conceputenaafelnctsnuaducprejudiciiaspectuluiarhitecturalalconstruciei sauzoneinconjurtoare. Art.24.Procentuldeocupareaterenului. Conformart.15iAnexei2dinR.G.U.
78

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAII VERZI I MPREJMUIRI. Art.25.Parcaje ConformArt.33,Anexei5dinR.G.U.iCap.II.10.alRLU. Parcajele,parkingurileigarajelecolectiveaferenteunorzoneintenspopulate(zone comerciale, instituii financiarbancare, costrucii sportive, construcii hoteliere, locuine colective,etc.)vorfiprevzuteobligatoriucudouaccesedistincte.Celesituatelaintersecia unorcirutiere,voraveaacceseledinstrzidiferite. Art.26.Spaiiverzi. Conformart.34iAnexeinr.6dinR.G.U.iCap.II.10.alRLU Sevorrealizaplantaiideprotecientreunitileproductiveilocuine. Art.27.mprejmuiri. Conformart.35R.G.U.iCap.II.10.alRLU Serecomandmprejmuirivegetale.

79

IV.5.I.ZONAUNITILORINDUSTRIALE
CAPITOLUL1GENERALITI Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale ZonaindustrialamunicipiuluiTIMIOARAcuprindesubzonele: Iasubzonaunitilorindustrialeidedepozitareexistente Ibsubzonaunitilorindustrialeidedepozitarepropuse ncadrulzoneiindustrialepropusesedistingparcurileindustrialecaregrupeazunitide producie industrial nepoluante i depozite situate n spaiu plantat. Acestea au fost propusenU.T.` R.nr.56,60i73. nsituaiasubzonelorindustrialedinU.T.R.nr.26,41,56,60,i73,pentrucareaufost elaborate i aprobate documentaii P.U.Z.,se va ine seama de prevederile regulamenteloraferenteacestordocumentaii. n ZONA UNITILOR INDUSTRIALE se gsesc urmtoarele monumente conform ListeiMonumentelorIstoricedin1992lacareseaplic iprevederilecapitolului4.B.din prezentulRegulament: MONUMENTE UTR 3B033 UTR 40B037 Art.2.Funciuneadominantazonei:unitiindustriale. Zona este compus din terenuri pentru uniti industriale i depozite, parc industrial existentesaupropusencadrulsubzonelorIaiIb. Art.3.Funciunicomplementareadmisealezonei: - servicii - accesepietonaleicarosabile - spaiiverziamenajate - reeletehnicoedilitare - racorduridecaleferat CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise: dispoziiigenerale: - construcii cu funciune de regul industrial, administrativ, de depozitare, comer,servicii,precumiechipamentelegatedefuncionareazonei - spaiiverziamenajate,perdeledeprotecie - construciipentrugospodriecomunal
80

staionriauto

dispoziiispecificeU.T.R.nr.55ZonaLiberapropus: - spaiipentruadministraiacoordonatoareazonei - unitideproducieindustrialidepozitare - servicii - centredeafaceri,instituiifinanciarbancare - spaiidecazare - spaiiverzi - staionriauto,parkinguri dispoziiispecificeU.T.R.nr.56Parculindustrialpropusstr.Polon: - unitideproducieindustrialidedepozitare - spaiiverziamenajate,plantaiideprotecie,sport dispoziiispecificeU.T.R.nr.60ParculindustrialpropusCaleaagului: - unitideindustriemiciserviciidiversificate,nepoluante - unitideproducieidedepozitarespecializatepediverseprofile,nepoluante - spaiipentruadministraiacoordonatoareazonei - spaiipolifuncionale - complexecomercialecuvnzriengros,endetail - alimentaiepublic,spaiicazare - spaiiverzi,sport - staionriauto,parkinguri dispoziii specifice U.T.R. nr. 73Parcul industrial propusCalea Torontalului Solectron: - unitideindustriemiciserviciidiversificate,nepoluante - unitideproducieidedepozitarespecializatepediverseprofiledeactivitate, nepoluante - spaiipentruadministraiacoordonatoareazonei,sediipentrufirme,spaiide prezentare i expunere, spaii comerciale i de alimentaie public, spaii de cazare - centrucomercialspaiipolifuncionale - centruafaceri - trgexpoziional - spaiiverziamenajate,plantaiideprotecie,amenajrisportive - staionriauto,parkinguri

Art.5.Utilizripermisecucondiii: - funciunile mai sus menionate sunt permise n zona de protecie a infrastructurii feroviareinzonadeprotecieadrumurilorpublice,cucondiiaobineriiavizului RegionaleiCFTimioara,iCN CiFerateCFR SArespectivavizulD.R.D.P. Timioara - peterenurilesituatenzoneleistoriceurbanesuntpermisefunciunileprecizatelaArt. 4,cucondiiaobineriiavizuluiComisieiMonumentelorIstorice lanivelteritorial, conformlegislaieinvigoare.Deasemenea,oriceintervenieasupraconstruciilor clasificatecamonumenteistoriceestecondiionatdeobinereaaceluiaiaviz.
81

Autorizaia de construire pe terenurile situate n zona de protecie a drumurilor publice poate fi acordat cu condiia obinerii prealabile a avizelor instituiilor abilitateconformlegii. unitile de producie propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat prinstudiuldeimpactsevastabilidacexistpericolesauinconvenientecaresle facincompatibilecuzonaindustrialsauvecintileeiicucondiiasfieluate toatemsurilepentruevitareapoluriimediuluiiaaltorpericole amplasareaoricreiconstruciifadecanalelededesecaresevafaceavndusen vedere H.G. 611/1997 Hotrrea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a LegiimbuntiriiFunciarenr.84/1996, carereglementeazafectareaamenajriide mbuntirifunciarenfunciunedectreinvestitori.Lantocmireadocumentaiilor tehnicedeexecuiesevasolicitaavizulR.A.I.F.pentrustabilireacondiiilornecesare afirespectate.

Art.6.Interdiciitemporare. - Sau stabilit interdicii temporare pentru extinderea zonei industriale, pn la ntocmireaiaprobareadocumentaiilordeurbanismP.U.Z.respectivP.U.D. - Pn la elaborarea studiului de fezabilitate pentru inelul V n noua variant, se instituieunregimdeinterdicietemporardeconstruirepeorazdecca200mdela interseciaacestuiacuDN6. Art.7.Interdiciidefinitive - uniticeprezintriscuritehnologice - uniti deproducie nzonele industrialeidedepozitarencareP.U.G.propune reconversiefuncional - construciidelocuine - depozitededeeuri - construciinperimetreledeproteciealeforajelordeappotabil. CAPITOLUL 3 CONDIII DE AMPLASARE I CONFORMARE A CONSTRUCIILOR 3.1.REGULIDEAMPLASAREIRETRAGERIMINIMEOBLIGATORII. Art.8.Orientareafadepunctelecardinale. Conformart.17R.G.U. Art.9.Amplasareafad edrumurilepublice. Sevainecontdezonadrumurilorpropuse. Sevarespectaart.18dinR.G.U. ncazulterenurilorsituatedealungularterelordepenetraienora(DN59,DN6)se vor respecta retragerile construciilor fa de drumuri stabilite n documentaiilor P.U.Z. aprobate. Art.10.Amplasareafad ecinavigabileexistenteicursurideapcupotenialnavigabil. Conformart.19R.G.U.
82

Art.11.Amplasareafad ecileferatedinadministrareaS.N.C.F.R.. Conformart.20RGU Amplasareaoricreilucrrideinvestiiipezonadesiguranideprotecieaciiferate sefacenumaidupobinereaprealabilaacordurilorRCFTimioara,aCNC iFerateCFR SAiaMinisteruluiTransporturilor. Zonadesiguranaciiferate:20mdeoparteidealtaaciiferate. Zonadeprotecieainfrastructuriiferoviare:fiadeterenculimeade100mmsurat delalimitazoneicadastraleCFRsituatdeoparteidealtaaciiferate. Art.12.Amplasareafadeaeroporturi. Autorizareaexecutriiconstruciilornzonadeprotecieaaeroportuluiutilitarsevaface conformlegii,cuavizulconformalMinisteruluiTransporturilor Art.13.Retragerifadefiadeprotecieafrontierei. Nuestecazul

83

Art.14.Amplasareafadealiniament. ConformArt.23R.G.U. Unitiledeproducienepoluantedinzonelerezidenialesaudinpreajmalorvorrespecta distaneleminimeobligatoriialezoneirespective. La fiecare situaie n parte se vor asigura coerena fronturilor stradale, lund n consideraresituaiavecinilorimediaiicaracterulgeneralalstrzii. Pentru unitile poluante amplasate n zonele industriale, se recomand un regim de aliniere retras cu cel puin 6,0 m fa de aliniament, n vederea realizrii unei plantaii de proteciespreciledecomunicaie. Art.15.Amplasareaninteriorulparcelei. ConformArt.24R.G.U. Seinterzicecuplareacldirilordeproduciecucldiridelocuit. 3.2.REGULICUPRIVIRELAASIGURAREAACCESELOROBLIGATORII. Art.16.Accesecarosabile. ConformArt.25iAnexa4R.G.U. Art.17.Accesepietonale. ConformArt.26R.G.U. 3.3.REGULICUPRIVIRELAECHIPAREATEHNICOEDILITAR Art.18.Racordarealareelepublicedeechipareedilitarexistent. Conformart.27dinR.G.U. Art.19.Realizareadereeletehnicoedilitare. Conformart.28dinR.G.U. Art.20.Proprietateapublicasuprareelelortehnicoedilitare. Conformart.29dinR.G.U. 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENULUI I ALE CONSTRUCIILOR. Art.21.Parcelarea. ConformArt.30R.G.U. n zonele de extensie a zonelor industriale parcurile vor fi efectuate respectnd urmtoarelecondiii: - suprafaaminimaparcelei:1000mp - frontlastradminimalparcelei:20m,urmndcaacoloundeestecazulsse realizezeocomasaredeparceleireparcelare. Art.22.nl imeaconstruciilor ConformArt.31R.G.U. Art.23.Aspectulexterioralconstruciilor.
84

Conformart.32dinR.G.U. Art.24.Procentuldeocupareaterenului. Conformart.15dinR.G.U.iAnexa2dinR.G.U. 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAII VERZI I MPREJMUIRI. Art.25.Parcaje ConformArt.33iAnexa5dinR.G.U. Art.26.Spaiiverzi. Conformart.34iAnexa6dinR.G.U. Art.27.mprejmuiri. Conformart.35R.G.U.

85

86

IV.6.AZONAUNITILORAGRICOLE
CAPITOLUL1GENERALITI Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale Zonaactivitiloragricoleesteprezentatattnteritoriulintravilanctinteritoriul extravilanalmunicipiuluiTimioara. Zoneisubzonefuncionale: A:zonaunitiloragricoleexistente Art.2.Funciuneadominantazonei Unitiagricole Art.3.Funciunilecomplementareadmisealezonei: - unitidedepozitare - servicii - construciiireeletehnicoedilitare CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise. - unitiagricole - unitidedepozitare - construciitehnicoedilitareireele - servicii,comer - drumurideacces,parcaje,garaje Art.5.Utilizripermisecucondiii. - Unitilede producienoise vor amplasanumaipebazadocumentaiilor PUZ sauPUD aprobate. Art.6.Interdiciitemporare. Terenurileliberedinincinteleunitiloragricoledestinateconstruiriisuntsupuseunui regim de interdicie temporar de construire pn la elaborarea i aprobarea documentaiilor P.U.D. Art.7.Interdiciidefinitive. Seinterziceconstruireadelocuinenincinteleunitiloragricole. Se interzice construirea de uniti de producie industrial poluante sau care prezint riscuritehnologice. CAPITOLUL 3 CONDIII DE AMPLASARE I CONFORMARE A CONSTRUCIILOR
87

3.1.REGULIDEAMPLASAREIRETRAGERIMINIME OBLIGATORII. Art.8.Orientareafadepunctelecardinale. Nuseimpuneoregul. Art.9.Amplasareafadedrumurilepublice. Conformart.18RGU. Art.10.Amplasareafad ecilenavigabile. Nuestecazul. Art.11.Amplasareafad ecileferatedinadministrareaS.N.C.F.R.. Conformart.20dinRGU. Art.12.Amplasareafadeaeroporturi. ConformArt.21dinR.G.U.. Art.13.Retragerifadefiadeprotecieafrontierei. Nuestecazul. Art.14.Amplasareafadealiniament. ConformArt.23R.G.U. Construciile agrozootehnice precum i staiile de epurare aferente fermelor vor fi retrase de laaliniamentcuminimum 10m.naceastfiedeterensituat ntrecldiri i aliniamentsevaprevedeaoplantaiedeprotecie. Art.15.Amplasareaninteriorulparcelei. ConformArt.24R.G.U. 3.2.REGULICUPRIVIRELAASIGURAREAACCESELOR OBLIGATORII. Art.16.Accesecarosabile. ConformArt.25iAnexa4R.G.U. Art.17.Accesepietonale. ConformArt.26R.G.U. 3.3.REGULICUPRIVIRELAECHIPAREATEHNICOEDILITAR. Art.18.Racordarealareelepublicedeechipareedilitarexistent. Conformart.27dinR.G.U. Art.19.Realizareadereeletehnicoedilitare. Conformart.28dinR.G.U. Art.20.Proprietateapublicasuprareelelortehnicoedilitare.
88

Conformart.29dinR.G.U. 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENULUI I ALE CONSTRUCIILOR. Art.21.Parcelarea. ConformArt.30R.G.U. Art.22.nl imeaconstruciilor ConformArt.31R.G.U.

Art.23.Aspectulexterioralconstruciilor. Conformart.32dinR.G.U. Art.24.Procentuldeocuparealterenului. ConformAnexei2aR.G.U. 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAII VERZI I MPREJMUIRI. Art.25.Parcaje ConformArt.33iAnexa5dinR.G.U. Art.26.Spaiiverzi. Fermeleagrozootehnicevorfiseparatededrumurilepubliceidecelelaltefunciuni (locuire,servicii,etc.)prinperdeledeprotecie. Art.27.mprejmuiri. Conformart.35R.G.U.

89

VI.7.PZONADEPARCURI,COMPLEXESPORTIVE, RECREERE,PERDELEDEPROTECIE
CAPITOLUL1GENERALITI Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale Ppasubzondeparcuri,grdinipublice,scuaruri,spaiiverzidealiniamentexistente Ppbsubzondeparcuri,grdinipublice,scuaruri,spaiiverzidealiniamentpropuse Psasubzondotridesport,agrement,recreereexistent Psbsubzondotridesport,agrement,recreerepropus Pdbsubzonpdurepropuscapdureparc Pprbsubzonplantaiideproteciepropus Pmbsubzonmixtpropus:parcuri,sport,agrement Art.2.Funciuneadominantazonei: parcuri,spaiiverzipentruagrementirecreere,tranduri,terenuriiconstruciipentru activitisportive,plantaiideprotecie. Art.3.Funciunilecomplementareadmisealezonei PentrusubzonelePsa,Psb,PbdiPmb: construcii specificefunciunii deagrement i sport indispensabileexploatrii zonei (ex.:birouadministraie,vestiare,depozitunelte) reeletehnicoedilitare staionareautovehicule CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise subzonelePsaiPsb:

construciispecificeactivitilorsportive
90

(terenuridesport,stadion,patinoar,slidenot,sli degimnastic,slipolivalente,etc.) construciiiamenajrispecificefunciuniidetrand (administraie,vestiare,bazinedenot,spaiialimentaie public) parcdedistracii,alimentaiepublic - instalaii tehnico edilitare pentru necesitile dotrilordesportiagrement - plantaii,amenajrispaiiverzi - parcaje subzonelePpa,PpbiPdb:amenajrispecificeparcurilor,grdinilorpublice, scuarurilor(aleipietonale,obiectedemobilierurban, fntniarteziene,oglinzideapamenajate,pergole, obiectedecorative,locuridejoacpentrucopii,etc.) pentruspaiileverzidealiniamentstradal: plantaii,obiectedemobilierurban(stlpide iluminat,semnalizatoareauto,suporturibiciclete, bnci,suporturireclame) subzonelePprb: plantaiideprotecie

subzonelePmb:construciipentruactivitisportive,deagrementi terenuriplantate,ncondiiilencareplantaiaeste preponderent Art.5.Utilizripermisecucondiii. Suporturilepentrureclamesuntpermisenspaiileverzidealiniament,cucondiiadea nu opturaimaginideperspectivasupraunorobiectedearhitectur sauansambluri urbanisticevaloroasesauanuaduceprejudiciipeisajuluiurban. Art.6.Interdiciitemporare. Se instituie interdicii temporare de construire pn la elaborarea i aprobarea documentaiilorPUZsauPUDpentruterenurilecudestinaiedespaiiverzidinU.T.R. nr.9,36,38,52,53,56i72. Art.7.Interdiciidefinitive. Seinterziceconstruireaoricrorobiectivealteledectcelemaisusmenionatelaart.4al acestuiregulament. CAPITOLUL 3 CONDIII DE AMPLASARE I CONFORMARE A CONSTRUCIILOR 3.1.REGULIDEAMPLASAREIRETRAGERIMINIMEOBLIGATORII. Art.8.Orientareafadepunctelecardinale. ConformAnexeinr.3RGU Art.9.Amplasareafadedrumurilepublice. Conformart.18RGU
91

Art.10.Amplasareafad ecilenavigabile. Conformart.19RGU Art.11.Amplasareafad ecileferatedinadministrareaS.N.C.F.R.. Conformart.20RGUAmplasareaoricruiobiectivdeinvestiiinzonadesiguranide protecieaciiferatesevafacedupobinereaacordurilorprealabilealeRCFTimioara,CN C iFerateCFR ialeMinisteruluiTransporturilor. Art.12.Amplasareafadeaeroporturi. Nuestecazul. Art.13.Retragerifadefiadeprotecieafrontierei. Nuestecazul Art.14.Amplasareafadealiniament. ConformArt.23R.G.U. Art.15.Amplasareaninteriorulparcelei. ConformArt.24R.G.U. 3.2.REGULICUPRIVIRELAASIGURAREAACCESELOROBLIGATORII. Art.16.Accesecarosabile. ConformArt.25iAnexa4R.G.U. Art.17.Accesepietonale. ConformArt.26R.G.U. 3.3.REGULICUPRIVIRELAECHIPAREATEHNICOEDILITAR. Art.18.Racordarealareelepublicedeechipareedilitarexistent. Conformart.27dinR.G.U. Art.19.Realizareadereeletehnicoedilitare. Conformart.28dinR.G.U. Toatereeleletehnicoedilitarevorfipozatesubteran. Art.20.Proprietateapublicasuprareelelortehnicoedilitare. Conformart.29dinR.G.U. 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENULUI I ALE CONSTRUCIILOR. Art.21.Parcelarea. ConformArt.30R.G.U. Art.22.nl imeaconstruciilor ConformArt.31R.G.U.
92

Art.23.Aspectulexterioralconstruciilor. Conformart.32dinR.G.U. Art.24.Procentuldeocupareaterenului. ConformAnexei2dinR.G.U. 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAII VERZI I MPREJMUIRI. Art.25.Parcaje ConformArt.33iAnexa5dinR.G.U. Art.26.Spaiiverzi. Conformart.34iAnexa6dinR.G.U. Art.27.mprejmuiri. Conformart.35R.G.U. Serecomandmprejmuirivegetale.

IV.8.GCZONADEGOSPODRIECOMUNAL
CAPITOLUL1GENERALITI Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale: GCa : Zona de gospodrie comunal existent cuprinde: cimitire, pepiniera municipal; GCb:Zonadegospodriecomunalpropuscuprinde:cimitirepropuse

93

n ZONADEGOSPODRIECOMUNALsegsescurmtoarelemonumenteconform ListeiMonumentelorIstoricedin1992lacareseaplic iprevederilecapitolului4.B.din prezentulRegulament: MONUMENTE UTR 23D010 UTR 45D002,D003,D004 Art.2.Funciuneadominantazonei gospodriacomunal:pepinieramunicipal,cimitire,crematoriu Art.3.Funciunilecomplementareadmisealezonei: - Reeletehnicoedilitare - Accesecarosabileipietonale - parcaje CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise. - cimitire (capele, monumente funerare, cldire administrativ, alei pietonale i carosabile,spaiiverzi) - construciiiinstalaiinecesarebuneigospodririalocalitii - accesecarosabile,aleipietonale,parcaj - crematoriu - spaiiverzi. Art.5.Utilizripermisecucondiii. - cimitirulpropussevafacenumaicucondiiaelaborriidocumentaieiPUZpentru terenulrespectiviaprobriiacestuiaicucondiiarealizriiunorperdeledeprotecie nsprezonadelocuitlimitrof - laautorizareaexecutriiconstruciilor nsubzoneleaflatenimediatavecintate a cimitirului trebuiessein seamadedistanaminim de proteciesanitar ntre cimitirilocuine:50m. - oriceintervenieasupramonumentelordeartplasticsauarhitecturdincimitirele existentesevafacecuavizulComisieiMonumentelorIstoricelanivelteritorial. Art.6.Interdiciitemporare. Subzona GCb din UTR nr.9 este supus unui regim de interdicie temporar de construire,pnlaelaborareaiaprobareadocumentaieiPUZpentruacestteren. Art.7.Interdiciidefinitive. EsteinterzisconstruireaoricreialtefunciunifadeceleenunatelaArt.4.

CAPITOLUL 3 CONDIII DE AMPLASARE I CONFORMARE A CONSTRUCIILOR


94

3.1.REGULIDEAMPLASAREIRETRAGERIMINIMEOBLIGATORII. Art.8.Orientareafadepunctelecardinale. Serecomandorientareaconstruciilordecultdincimitircualtarulspreest. Art.9.Amplasareafadedrumurilepublice. ConformArt.18R.G.U. Art.10.Amplasareafad ecilenavigabile. ConformArt.19R.G.U. Art.11.Amplasareafad ecileferatedinadministrareaS.N.C.F.R.. Conformart.20R.G.U. Art.12.Amplasareafadeaeroporturi. Nuestecazul. Art.13.Retragerifadefiadeprotecieafrontierei. Nuestecazul. Art.14.Amplasareafadealiniament. ConformArt.23R.G.U. Art.15.Amplasareaninteriorulparcelei. ConformArt.24R.G.U. 3.2.REGULICUPRIVIRELAASIGURAREAACCESELOR OBLIGATORII. Art.16.Accesecarosabile. ConformArt.25R.G.U.Acceselecarosabileiparcajelenecesarevorfistabiliteprin studiulP.U.Z. Art.17.Accesepietonale. ConformArt.26R.G.U. AmplasareaidimensionareaacceselorpietonalencazulsubzoneiGCbdinUTRnr.9 vorfistabiliteprinstudiulP.U.Z. 3.3.REGULICUPRIVIRELAECHIPAREATEHNICOEDILITAR. Art.18.Racordarealareelepublicedeechipareedilitarexistent. Conformart.27dinR.G.U. Cimitirulexistentesteobligatoriusfieracordatlareeauadealimentarecuapi canalizare. Art.19.Realizareadereeletehnicoedilitare. Conformart.28dinR.G.U.
95

Cimitireleexistentevorfiobligatoriuracordatelareeauadealimentarecuapiceade canalizareaorauluiaoraului. Art.20.Proprietateapublicasuprareelelortehnicoedilitare. Conformart.29dinR.G.U. 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENULUI I ALE CONSTRUCIILOR. Art.21.Parcelarea. Nuestecazul Art.22.nl imeaconstruciilor ConformArt.31R.G.U. Art.23.Aspectulexterioralconstruciilor. Conformart.32dinR.G.U. Art.24.Procentuldeocupareaterenului. NuseinstituieP.O.T.maxim. 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAII VERZI I MPREJMUIRI. Art.25.Parcaje AmplasareaidimensionarealocurilordeparcarenecesarecimitiruluipropusdinUTR nr.9vorfistabilitencadruldocumentaieiP.U.Z.,respectndart.33R.G.U. Art.26.Spaiiverzi. Spaiileverzi dininteriorulcimitirului propusdinUTR nr. 9vor fiamplasate i dimensionatencadruldocumentaieiP.U.Z.pentruzonarespectiv,respectndart.34R.G.U. Art.27.mprejmuiri. mprejmuirileladrumurilepublicealecimitiruluisuntobligatoriiinutrebuies depeasc2mmsuraidelanivelultrotuarului,iarstlpiimprejmuiriinuvordepi2,5m. Parteaopacamprejmuiriivaaveanlimeamaximde1,00msuratdelanivelultrotuarului. Aspectulmprejmuiriisevasupuneaceleiaiexigenecaincazulaspectuluiexterioral cldirilor. Serecomandmprejmuirivegetalesaudinsuporturiuoare(exemplu:plasdesrm) mbrcateintegralnverdea.

96

IV.9.TEZONAPENTRUECHIPARE TEHNICOEDILITAR
CAPITOLUL1GENERALITI Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale TEa:subzonpentruechiparetehnicoedilitarexistent TEb:subzonpentruechiparetehnicoedilitarpropus Reeleletehnicoedilitareexistenteipropusesuntevideniatenplanele: 1+2/3aAlimentareacuap 1+2/3bCanalizarea 1+2/3cTermice - 1+2/3dGazenaturale - 1+2/3eAlimentarecuenergieelectric - 1+2/3fCoordonarereele n ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICOEDILITAR se gsesc urmtoarele monumenteconformListeiMonumentelorIstoricedin1992lacareseapliciprevederile capitolului4.B.dinprezentulRegulament: MONUMENTE UTR 3B054 UTR 38B057 UTR 32B057 Art.2.Funciuneadominantazonei Construciiiamenajriaferentelucrrilortehnicoedilitare Art.3.Funciunilecomplementare Nusuntrecomandate CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise. construciiiinstalaiitehnicoedilitare
97

instituiicarecoordoneazactivitateandomeniu terenulliberdinU.T.R.nr.54estedestinatuneiviitoareextinderiastaieideepurare oreneti. spaiiverzi,plantaiideprotecie staionriauto Art.5.Utilizripermisecucondiii. Sevorrespectazoneledeproteciepentru: foraje pentru alimentare cu ap i uzina de ap (conform documentaiei) S.F. R eabilitareasistemuluicentralizatdealimentarecuapaorauluiJimbolia proiectnr. 18/1998 staiadeepurare:300mrazdeproteciesanitarmsuratdelalimitaincintei reelelemagistraledealimentarecuenergieelectric,gazenaturale,telefonie. Art.6.Interdiciitemporare. SeinstituieointerdicietemporardeconstruirensubzonaTEbdinU.T.Rnr.54,pn laelaborarea,avizareaiaprobareastudiuluideprefezabilitatepentruextindereastaieide epurare. Art.7.Interdiciidefinitive. SeinterziceconstruireaoricroralteconstruciidectcelemenionatelaArt.4. CAPITOLUL 3 CONDIII DE AMPLASARE I CONFORMARE A CONSTRUCIILOR 3.1.REGULIDEAMPLASAREIRETRAGERIMINIMEOBLIGATORII. Art.8.Orientareafadepunctelecardinale. Nuseimpuneoregul Art.9.Amplasareafadedrumurilepublice. ConformArt.18R.G.U. Art.10.Amplasareafad ecilenavigabile. ConformArt.19R.G.U Art.11.Amplasareafad ecileferatedinadministrareaS.N.C.F.R.. Conformart.20R.G.U. Art.12.Amplasareafadeaeroporturi. Nuestecazul. Art.13.Retragerifadefiadeprotecieafrontierei. Nuestecazul. Art.14.Amplasareafadealiniament. ConformArt.23R.G.U. Art.15.Amplasareaninteriorulparcelei.
98

ConformArt.24R.G.U. 3.2.REGULICUPRIVIRELAASIGURAREAACCESELOR OBLIGATORII. Art.16.Accesecarosabile. ConformArt.25R.G.U. Art.17.Accesepietonale. ConformArt.26R.G.U. 3.3.REGULICUPRIVIRELAECHIPAREATEHNICOEDILITAR. Art.18.Racordarealareelepublicedeechipareedilitarexistent. Conformart.27dinR.G.U. Art.19.Realizareadereeletehnicoedilitare. Conformart.28dinR.G.U. Art.20.Proprietateapublicasuprareelelortehnicoedilitare. Conformart.29dinR.G.U. 3.4.REGULICUPRIVIRELAFORMAIDIMENSIUNILE TERENULUIIALECONSTRUCIILOR. Art.21.Parcelarea. ConformArt.30R.G.U. Art.22.nl imeaconstruciilor ConformArt.31R.G.U. Art.23.Aspectulexterioralconstruciilor. Conformart.32dinR.G.U.Sevaasiguramascareacuperdeledeprotecieaincintelor vizibiledindrumurilepublice. Art.24.Procentuldeocuparealterenului. NuseinstituieP.O.T.maxim. 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAII VERZI I MPREJMUIRI. Art.25.Parcaje Conformart.33R.G.U. Art.26.Spaiiverzi. Conformart.34iAnexanr.6R.G.U. Serecomandamplasareaunorperdeledeprotecientrestaiadeepurareilocalitate.
99

Art.27.mprejmuiri Conformart.35RGU.

100

IV.10.CCZONAPENTRUCIDECOMUNICAIE ICONSTRUCIIAFERENTE
CAPITOLUL1GENERALITI Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale nmunicipiulTimioarancadrulzoneiCCCidecomunicaiiiconstruciiaferentese gsescurmtoareletipuridesubzonefuncionale: - CCra:subzonacidecomunicaierutiereexistente - CCrb:subzonacidecomunicaierutierepropuse - CCfa: subzona ci de comunicaie feroviare i construcii aferente ce se menin - CCfi: subzona ci de comunicaie feroviare i construcii aferente ce se convertetensubzoninstituiipubliceiservicii - CCn:subzonacidecomunicaienavaleiportpropuse Pentru cile de comunicaie existente i propuse se va consulta plana: C i de comunicaiiitransport. Drumurile publice sunt drumuri destinate transportului rutier de toate categoriile, clasificatetehnicnstrzidecategoriaI,aIIa,aIIIa,aIVainautostrzi,drumuri expres,drumurinaionale,judeeneicomunale. Amprizadrumuluiestefiadeterenocupatdeelementeleconstructivealedrumului,n seciuneatransversalmsuratnproiecieorizontal. Fiiledesiguran suntzoneleamplasatedeoparteidealtaaamenajriidrumului (destinate amplasrii semnalizrii rutiere,aplantaiilor sau alteactiviti i amenajri legatedeexploatareadrumului). Zonadrumului publiceste,suprafaadeterenocupatdedrumidelucrrileaferente, constituitdinamprizicele2fiilateraledeoparteidealtaaei,denumitezonede siguran,lacareseadaugizoneledeproteciecorespunztoarefiecreicategoriide drumuri publice n intravilan. Zona drumurilor publice este alctuit din: carosabil, trotuareisuprafeedelucrunecesareamplasriilucrriloranexe(rigole,spaiiverzi, semnalizri rutiere, iluminat i reele publice) se stabilete prin documentaiile de urbanism,nconcordancucaracteristiciletraficuluiactualideperspectiv. Art.2.Funciuneadominantazonei Cidecomunicaieiconstruciiaferente. Zonaestecompusdinterenuripentru: ci de comunicaie rutiere i construcii aferente existente sau propuse n cadrul subzonelorCCr - cidecomunicaieferoviareiconstruciiaferentencadrulsubzonelorCCf - cidecomunicaienavaliportpropus Art.3.Funciunilecomplementareadmise serviciicompatibilefunciuniidebazazonei
101

reeletehnicoedilitare construciiiamenajrispecificefunciuniideport. CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.UtilizripermisenzonaCCsunt: cidecomunicaie parcajepublice,parkinguri platformesaualveolecarosabilepentrutransportulncomun trotuare,aleipentrucicliti spaiiverzi refugiiitreceripentrupietoni spaiidedepozitareaferenteactivitilordetransportferoviar construciiiamenajri,instalaiinecesareispecificeactivitilorferoviare lucrrideart lucrrideterasament lucrripentruproteciampotrivapoluriivizualeifonice:parapeideprotecie,plantaii deprotecie,etc. gri,autogriifunciunicomplementarepentrudeservireapopulaiei - portlacanalulBega.AmenajrinecesarereluriinavigabilitiipecanalulBega spaiidedepozitarepentruproduseletransportatepeciferateinavigabile. Art.5.Utilizripermisecucondiii. CCf Autorizaiiledeconstruirepentruobiectiveleceseintenioneazaseconstruinincinta CFsaunzonadeprotecieainfrastructuriiferoviare(100mdeoparteidealtaalimitei carosabileainfrastructuriiferoviare)vorfiacordatecucondiiaobineriiprealabile a avizului REGIONALEI C.F.R. Timioara i Ministerul Transporturilor. n zona de protecie a infrastructurii feroviare se poate construi sau planta arbori cu condiia ca aceste construcii sau plantaii s nu mpiedice vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare. Construciile permise pot fi realizate cu condiia s se ia toate msurile pentru a nu provocaalunecrideteren,surprisauanumodificaechilibrulpnzeifreatice. Sevorrespectatoatecondiiileimpusedeart.20dinR.G.U. CCr Autorizaiiledeconstruirepentruobiectiveleceseintenioneazaseconstruinzona drumului public se vor elibera cu condiia obinerii prealabile a avizului Direciei RegionaledeDrumuriiPoduriTimioara. Oriceconstrucievarespectatoatecondiiileimpusedeart.18dinR.G.U.

Art.6.Interdiciitemporare. Indicaiiletemporaredeconstruiresaustabilitpentrurealizareauneitramestradalenoi, pentru terenurile pe care sunt propuse noi artere de circulaie major, sau pasaje denivelate peste calea ferat. Aceste interdicii sunt valabile pn la realizarea i aprobareastudiilordespecialitatepentruacesteobiective. Interdiciitemporare:
102

Tramastradalpropusnzoneledeextensieurban,pnlaelaborareaiaprobarea PUZpeterenurilerespective; TraseelestrzilorpropusencadruldocumentaiilorPUZsauPUDaprobate; Terenurilepecaresepropunaltetraseenoidestrziiinterseciincadrulurmtoarelor proiecte: - Studiu de circulaie zona Soarelui Stadion faza SPF, pr. IPROTIM nr. 41156/030. - StudiuInelIIdecirculaieMunicipiuTimioarafazaSPF,pr.IPROTIMnr. 41155/030,pentrutronsonuldintreCaleaAraduluistr.Demetriadeintersecia cuBdulTakeIonescustr.BrileipodnouBega. - Studiudemodelareisoluiidecompoziiearhitecturalpeisagisticpentrucentur inelIVTimioarafazaS.T.proiectIPROTIMnr.35175/001. - ArterdelegturntreCaleaLipoveiAleeaCFR;FazaSTE;ProiectIPROTIM nr.34524/080,090. - AmenajareintersecieC.AraduluiCaleaCircumvalaiuniiCaleaTorontalului; P.T.;proiectIPROTIMnr.34115/090. - Amenajareinterseciestr.IuliuManiuBdul16Decembrie1989;fazaP.T.; - pr.IPROTIMnr.40171/090. - InelulVdecirculaieCenturamun.Timioara;fazaS.P.F.;proiectIPROTIM nr.38173/030D. Aceste terenuri se afl ntrun regim de interdicie temporar pn la aprobarea proiectelormenionateirealizareaobiectivelor. Terenurile din teritoriul extravilan al municipiului pe care sunt propuse trasee de circulaiemajorrutieriferoviar,precumiinterseciiledintreacestea: - InelulVdecirculaie,iinterseciileacestuiacuDN69(lakm6+430),cuDN6 spreSnnicolauMare(lakm564+730)icaleaferat,cuDN59A(lakm3+170)i caleaferatTimioaraJimbolia,culiniaCFTimioaraCruceni. - TraseulcenturiidecaleferatpropusnparalelcutraseulineluluiV(culoar50 m). Acesteterenuriseaflninterdicietemporardeconstruirepnlaelaborarea i aprobareastudiilorSPF(veziplanaPUGnr.1I.T.: ncadrareanteritoriu ). SeinstituieinterdicietemporardeconstruirepnlaobinereaavizelorD.R.D.P.ia MinisteruluiTransporturilor,nextravilan,dealungul DN6TimioaraSnnicolauMare(50m), DN69(36mdinax), DN59(36mdinax), DN59A(22mdinax). Art.7.Interdiciidefinitive: Se interzice amplasarea oricrei construcii n zona de siguran a infrastructurii feroviare(20mdeoparteidealtaaciiferate).

CAPITOLUL 3 CONDIII DE AMPLASARE I CONFORMARE A CONSTRUCIILOR 3.1.REGULIDEAMPLASAREIRETRAGERIMINIME OBLIGATORII.


103

Art.8.Orientareafadepunctelecardinale. ConformArt.17R.G.U. Art.9.Amplasareafadedrumurilepublice. ConformArt.18dinR.G.U.Sevoraveanvedererespectareapropunerilordinplanele: C idecomunicaiiitransport i ncadrareanteritoriu. Distanelecesevorrespectantreparcajeidiferitetipuridecldirivorfistabiliten conformitatecu Normativulpentruproiectareaparcajelordeautoturismnlocalitiurbane indicativP13293ivorfiurmtoarele: parcajepecarosabilsaupetrotuarfadefrontuldecomersau ntreprinderiproductiveiservicii:5m; parcajesaugarajepentrumaipuinde50autovehiculefadefrontul delocuine,birouri:15m; parcajecumaipuinde50vehiculefadegrdinie,coli,aziluri, spitale:25m; parcajecupeste50vehiculefadegrdinie,coli,aziluri,spitale: 75m; parcajesituateparalelcucalcanulcldirilor:5m. Art.10.Amplasareafad ecilenavigabile. ConformArt.19R.G.U. Art.11.Amplasareafad ecileferatedinadministrareaS.N.C.F.R.. AmplasareaconstruciilorsevafaceconformArt.20R.G.U. Art.12.Amplasareafadeaeroporturi. ConformArt.21R.G.U. Art.13.Retragerifadefiadeprotecieafrontierei. Nuestecazul. Art.14.Amplasareafadealiniament. ConformArt.23R.G.U. Art.15.Amplasareaninteriorulparcelei. ConformArt.24R.G.U. 3.2.REGULICUPRIVIRELAASIGURAREAACCESELOR OBLIGATORII. Art.16.Accesecarosabile. ConformArt.25ianexa4R.G.U. Art.17.Accesepietonale. ConformArt.26R.G.U.
104

3.3.REGULICUPRIVIRELAECHIPAREATEHNICOEDILITAR. Art.18.Racordarealareelepublicedeechipareedilitarexistent. ConformArt.27dinR.G.U. Seinterziceamplasareasuprateranareelelordealimentarecugazesaucuenergie termic. Art.19.Realizareadereeletehnicoedilitare. ConformArt.28dinR.G.U. Toatereeleleibranamenteledegazsevoramplasasubteran. Art.20.Proprietateapublicasuprareelelortehnicoedilitare. ConformArt.29dinR.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENULUI I ALE CONSTRUCIILOR. Art.21.Parcelarea. Pentru construciile aferente cilor de comunicaie se recomand ntocmirea unor documentaiideurbanismavndnvederecomplexitateafuncionalaacestorconstrucii. Art.22.nl imeaconstruciilor nlimeamaximaconstruciilornUTR4vafimaimicdectcldireagrii. Art.23.Aspectulexterioralconstruciilor. ConformArt.32dinR.G.U. Organizareaincintelorvainecontdeimagineaprezentatsprecilerutiere,feroviarei navale. Art.24.Procentuldeocuparealterenului. ConformArt.15dinR.G.U.iAnexeinr.2dinR.G.U. 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAII VERZI I MPREJMUIRI. Art.25.Parcaje ConformArt.33iAnexa5dinR.G.U. Art.26.Spaiiverzi. Conformart.34iAnexa6dinR.G.U. Art.27.mprejmuiri. Conformart.35R.G.U.

105

106

IV.11.SZONACUDESTINAIESPECIAL

CAPITOLUL1GENERALITI Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale zone i subzone existente cu terenuri pentru activiti cu caracter militar i special, situatenintravilanullocalitii Art.2.Funciuneadominantazonei: activiticuprofilspecial Art.3.Funciunilecomplementareadmisealezonei: locuinedeserviciu comeriservicii reeletehnicoedilitare accesepietonaleicarosabile,staionriauto CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise Activiticucaractermilitarispecialifunciunilecomplementareale acestora: locuiredeserviciu comer,serviciilapunctuldefrontier accesepietonaleicarosabile,parcaj reeletehnicoedilitareiconstruciiaferente Art.5.Utilizripermisecucondiii. nconformitatecuart.2dinRGU,construciileiamenajrilecucaracter militar i special se autorizeaz i se execut n condiiile stabilite prin Ordinul nr. 3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D821din1996alMLPAT,MApNi MI,MinistrulJustiiei,SRI,SIE,STSiSPPpentruaprobareacondiiilordeautorizarea construciilorcucaractermilitar.

107

IV.12.TAZONATERENURILORAFLATE SUBAPE

CAPITOLUL1GENERALITI Art.1.Tipuriledesubzonefuncionale ZonaHcuprindecanalulBega nZONATERENURILORAFLATESUBAPEsegsescurmtoarelemonumente conformListeiMonumentelorIstoricedin1992lacareseaplic iprevederilecapitolului 4.B.dinprezentulRegulament: MONUMENTE UTR 32B057 Art.2.Funciuneadominantazonei turnuriaflatepermanentsubape Art.3.Funciunilecomplementare spaiiverzi CAPITOLUL2UTILIZAREAFUNCIONAL Art.4.Utilizripermise. utilizarepentruactivitisportiveideagrement:pescuitsportiv,sporturinautice, etc.Estepermisconstruireadedebarcadere. suntpermiseamenajrilehidrotehnicenecesareredeschideriinavigaieipecanalulBega malurilecanaluluipotfireamenajate,modificate(lrgite),iadaptateactivitilorde agrement. - intervenii posibile n scopul ridicrii calitii peisajului: reamenajri de maluri, lrgirisaungustrialeoglinziideap,creareadepoduri,pasarele,etc. - lucrridecombatereasauprevenireaaciunilordistructiveaapelor. Art.5.Utilizripermisecucondiii. Zonele de protecie sanitar se delimiteaz de ctre autoritile administraiei publice,pebazaavizuluiorganelordespecialitatealeadministraieipublice. Reamenajrilemalurilor,modificareaformeioglinziideapacanaluluiBegasepotface cu condiia respectrii tuturor msurilor legate de prevenirea i combatereaaciunilor distructiveaapelor.
108

Art.6.Interdiciitemporare. SeinterziceoriceintervenieasupracanaluluiBegapnlaaprobareastudiilor referitoarelaredeschidereanavigaieipecanal,dectreorganismelecompetente. Art.7.Interdiciidefinitive. Se interzice deversarea apelor uzate neepurate provenite de la agenii economici n canalulBega.

109

V.

PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILORDINEXTRAVILAN

V.1.

TAgTERENURILEAGRICOLEdinextravilancuprind:
suprafeearabile,vii,livezi,puniifnee. autorizareaexecutriiconstruciilorsefaceconf.art.3R.G.U.

V.2.

TF TERENURILE FORESTIERE din teritoriul administrativ al


municipiuluisuntreprezentateprinPdureaVerde. Autorizarea executrii construciilor i amenajrilor pe terenurile cu destinaie forestieresteinterzis(articolul5R.G.U.)

Utilizripermise: LucrrideutilitatepublicdeinteresnaionalilocalprevzutedeLegea26/1996 CodulSilvic. Utilizripermisecucondiii: Construcii i amenajri specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri, fznerii,etc.) SepropuneamenajareaPduriiVerzicapdureparc,cucondiiaefecturiiunorstudii: PUZistudiidespecialitatesilvic. InelulIVdecirculaiealmunicipiului,cucondiiadeaseluatoatemsurilemptriva poluriiiadegradriipduriinzonarespectiv. Utilizriinterzise: Oricefeldeconstruciiiamenajriceexcepiacelorprevzutedelege.

V.3.

THTERENURIAFLATEPERMANENTSUBAPE.
Autorizareaexecutriiconstruciilordeoricefelnalbiileminorealecursurilordeap (articolul7R.G.U.).

Utilizripermise: - Captrideap - Lucrripentruprevenireaicombatereaaciunilordistructiveaapelor. - Lucrrispecificepentrupescriaexistent. Utilizripermisecucondiii: - Lucrridepoduri,lucrrinecesarecilorferateidrumurilordetraversareacursurilor deap,cucondiiaasigurriimsurilordeaprarempotrivainundaiilor,amsurilor de prevenire a deteriorrii calitii apelor i cu respectarea zonelor de protecie a
110

lucrrilordegospodrireaapelor,avndavizulConsiliuluiLocalialautoritilor competentengospodriaapelor.

Utilizriinterzise: Oricefeldeconstrucienzoneledeprotecieseveracaptrilordeap.

V.4.

TCTERENURIOCUPATEDECIDECOMUNICAIE.
Condiiile de amplasare a construciilor fa de drumurile publice i infrastructura feroviar nextravilanse vor respectaconformart.18din R.G.U.iCap.IV.10 al R.L.U. Amplasareaconstruciilornvecintateaaeroportuluiutilitariaculoarelordesiguran stabiliteconformlegiisevorrespectaconformart.21dinRGU.iconformschemei anexate,cuavizulconformalMinisteruluiTransporturilor.

Utilizripermise: Cidecomunicaierutier Cidecomunicaieferoviar - Construciiiamenajrispecificeactivitilorferoviare. - Construcii i amenajri specifice activitilor de decolare aterizare n zona aeroportului Lucrripentruproteciampotrivapolurii Spaiiverzi - Orice construcie sau amenajri adiacente drumurilor publice care se fac pe baza planurilorurbanisticeideamenajareateritoriuluicuavizulorganelorspecializateale administraieipublicepentrulucrriledinzoneledeprotecie. Utilizriadmisecucondiii: Toate construciile i amenajrile amplasate n zonele de protecie ale drumurilor publice care respect prescripiile tehnice i reglementrile urbanistice privind funcionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetriciestetic,asigurareaacceselorcarosabile,pietonaleirezolvarea parcajeloraferente, precumievitareariscurilor ecologicedeconstrucii i exploatare. Prinamplasareifuncionareelenuvorafectabunadesfurareacirculaiei pedrumurilepublicesauciferatencondiiioptimedecapacitate,flueni siguran. Accesele carosabile i pietonale la aceste construcii vor fi amenajateisemnalizatecorespunztornormativeloristandardelortehnice specifice. Autorizaiadeconstruirepentruoriceconstruciesauamenajarepermisn zoneledeproteciealecilorrutiereiferoviareexistenteipropuse seva acorda cu condiia obinerii prealabile a avizului D.R.D.P., respectiv RegionaleiCFRTimioara. Construciileiinstalaiiledestinateactivitiloraeronautice,curespectarea normelor tehnice stabilite de organele administraiei publice specializate. Construciileiamenajrilecualtedestinaiidectceleaeronauticenzona aeroportului sau n zona culoarelor de acces se pot amplasa cu condiia respectriinormelordeprotecieacustic,precumialimitelordenlimei
111

aretragerilorfadediverselecomponentealezoneidesiguranaterenului deaeronautic,nscrisenavizulconformemisdeautoritateacompetent. Utilizriinterzise. - Oriceconstruciecareprinamplasare,configuraiesauexploatarempieteazasupra bunei desfurri, organizri i dirijri a traficului de pe drumurile publice sau prezint riscuri de accidente vor fi interzise n zonele de siguran i protecie a drumurilorsaucilorferate. - Amplasareanzonaaeroportuluiutilitaripeculoareledeaccesaconstruciilora crordestinaieesteincompatibilcuvecintateaaeroportului.

112

ANEXA1

CONDIIIDEPROTECIEAREELELORTEHNICOEDILITAREI SERVITUILEIMPUSEDECTREACESTEAVECINTILOR
Reelealimentarecuapicanalizare STAS8591/191 Amplasareanlocalitiareeleloredilitaresubteraneexecutate n sptur stabilete distanele minime ntre reele, de la reele la fundaiile construciilor i drumuri, funcie de asigurarea execuiei lucrrilor, exploatrii lor eficiente,precumipentruasigurareaprotecieisanitare.

DinprescripiileacestuiSTASmenionm: Conducteledeapsevorpozasubteran,laadncimeaminimdenghe; Conductele de ap se vor amplasa la o distan de min. 3 m de fundaiile construciilor, iar n punctele de intersecii la min. 40 cm i totdeauna deasupra canalizrii; Decretul nr. 1059/1967 emis de Ministerul Sntii impuse asigurarea zonei de proteciesanitar(10m)pentrusursadeapipuuridemedieadncime; Dinprescripiile Normelordeigien privindmediuldeviaalpopulaieiaprobate prinOrdinulMinisteruluiSntiinr.536/1997menionmc: Staiiledeepurarealeapeloruzatemenajeresevoramplasalao distanminimde300mdezonadelocuit.

Reelelealimentarecuenergieelectric Dealungulliniilorelectriceaerieneestenecesaraserespectaunculoardeproteciede: -

20mpentruLEA20kv 30mpentruLEA> 20kv

Pentruamplasareaunornoiobiectiveenergetice,deviereaunorliniielectrice existentesauexecutareaoricrorlucrrinapropiereaobiectivelorenergeticeexistente(staiii posturidetransformareliniiicablurielectrices.a.)sevaconsultaproiectantuldespecialitate CONEL. ReeleleelectriceexistenteipropusenlocalitateastudiatrespectnormeleCONEL precumiceledindomeniileconexe. nprincipalsefacereferinala: PE 101/85 + PE 101a/85 Normativ pentru construirea instalaiilor electrice de conexiuniitransformare,cutensiunipeste1kv.
113

PE 104/93 Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electric, cu tensiunipeste1kv. PE106/95Normativpentruconstruirealiniilordejoastensiune. PE107/89Normativpentruproiectareaiexecuiareelelordecablurielectrice. PE125/89Instruciuniprivindcoordonareacoexistenei instalaiilorelectrice cu liniiledetelecomunicaii. Ili lp 5 ICEMENERG 89 Instruciuni de proiectare a ncrucirilor i apropierilorLEAm.t.iLEAj.t.fadealtelinii,instalaiiiobiective. STAS8591/191Amplasareanlocalitiareeleloredilitaresubteraneexecutaten sptur. ID 1786 Ministerul Chimiei i Petrochimiei Normativ pentru proiectarea, execuia, verificarea i recepionarea de instalaii electrice n zone cu pericol de explozie. PE12282Instruciuniprivindreglementareacoexisteneiliniilorelectriceaeriene cutensiunipeste1kvcusistemeledembuntirifunciare. PE12378Normativprivindsistematizarea,amplasareaconstruireairepararea liniilorelectricecaretrecprinpduriiterenuriagricole.

Reeledegazenaturale n conformitate cu Normativul Departamental nr. 391594 privind proiectarea i construireaconductelorcolectoareidetransportgazenaturale intratnvigoarela01.01.1996, distaneledintreconductelemagistraledegazenaturaleidiverseleobiectivesunturmtoarele: depozitecarburaniistaiibenzin - instalaiielectricedetipexteriorcutensiune nominalde110KVsaumaimare,inclusivstaiile - instalaiielectricedetipinterioridetipexterior, cutensiuneanominalmaimicde110kvposturi detransformare centrepopulateilocuineindividuale paralelismculiniileCF,ecartamentnormal - paralelismcudrumuri: naionale judeene comunale balastierenruri depozitedegunoaie 60m 55m 50m 65m 80m 52m 50m 48m 530m 80m

n ceeaceprivetedistaneleminimedintreconducteledegazedepresiunemediei presiuneredusialteinstalaii,construciisauobstacolesubterane,acesteasuntnormatede normativulI686iSTAS8591/91,dincareseanexeazunextras. Distaneledesigurandelastaiiledereglaremsurare(cudebitpnla6000mc/hi presiunealaintrarepeste6bari): lacldirilecivilecugradIIIderezistenlafoc lacldirilecivilecugradIIIIVderezistenlafoc fademargineadrumurilorcarosabile


114

12m 15m 8m

ncazulamplasriiunorconstruciinzonaconductelordegazesevorcereavizedela ROMGAZSeciadeexploatareconductemagistralegazenaturale. Distane minime ntre conductele de gaze i alte instalaii , construcii sau obstacole subteranenormativI686iSTAS8591/191 Instalaia,construciasauobstacolul subteran Cldiricusubsolurisauterenuripropusepentruconstrucii Cldirifrsubsoluri Canalepentrureeletermice,canalepentruinstalaiitelefonice Conductedecanalizare Conducta de ap, cabluri defor, telefonice icmineleacestor instalaii Cminepentrureeletermice,canalizare,telefonice Copaci Stlpi Liniidecaleferat:rambeu debleu 3,0 1,5 1,5 1,0 0,6 1,0 1,5 0,5 5,5 3,0 2,0 2,0 1,5 0,6 1,0 1,5 0,5 5,5 Distanaminim/m presiune presiune redus medie

115

116

117

118