Sunteți pe pagina 1din 39

CMYK 39/21/19/0

2010
1
25 lideri \n afaceri
E
EDITORIAL
Dup` un an greu
Dragi prieteni,
Edi}ia 25 dE LidEri pEntru 2008 EstE una
spEciaL~, pentru un an special: n paginile acestei
reviste ve]i putea vedea cum a reac]ionat fiecare
dintre managerii intervieva]i n fa]a unor situa]ii
dificile, noi, grele. Ne-am dorit s` vedem ce au
utilizat absolven]ii no[tri din ceea ce au nv`]at
la MBA pentru a face fa]` crizei, cum au gestionat
oamenii de afaceri pe care i-am avut drept studen]i.
situa]iile limit` ntlnite n ultimul trimestru al anului 2008.
Suntem pe deplin mul]umi]i de ceea ce am v`zut, a[a cum
suntem siguri c` ve]i vedea [i dvs n paginile care urmeaz`.
Ace[ti oameni se bucur` de succes n business, [i \n via]a personal`,
dou` planuri pe care ncearc` [i pe care reu[esc s` le mbine
armonios. De cele mai multe ori, la ntrebarea care este cea mai
mare realizare? r`spunsul ce urmeaz` este: familia.
Despre succes de business [i personale ntr-un an greu, dar [i multe
alte pove[ti din care avem ce nv`]a cu to]ii, n edi]ia 2010 a anuarului,
deja consacrat.
Cu prietenie,
Adriana Du]escu,
Director Bucharest School of Management
Programul MBA Romno - Canadian
25 lideri \n afaceri
2 3
sumar
ECHIPA REDAC}IONAL~
Editor general
Radu Ionescu
Kinecto
www.kinecto.ro
Coordonator editorial
Andreea Groenendijk
Editor
Silviu Nicolescu
Manager proiect
Ionela Buta
Kinecto
www.kinecto.ro
Coordonatori proiect
Daniel Micu
Adriana Du]escu
Oana Bucur
Bucharest School of Management
www.bsm-mba.ro
Concept grafic [i editorial
Bogdan Teodorescu
Kinecto
www.kinecto.ro
Redactor
Cristina {om`nescu
Foto
Alexandra Sandu
www.alexunu.ro
DTP
Claudiu Ciofiac
Procreative
www.procreative.ro
Research
Andreea Toma
Kinecto
www.kinecto.ro
Revista
25 Lideri \n afaceri
este editat` de
Bucharest School of Management,
gazda programului
MBA Romano-Canadian.
Toate drepturile asupra revistei 25 Lideri \n afaceri apar]in
Bucharest School of Management. Reproducerea integral`
sau par]ial` a textelor sau a ilustra]iilor din orice pagin`
a revistei este posibil` numai cu acordul prealabil scris
al Bucharest School of Management. Pirateria intelectual`
se pedepse[te conform legii.
Copyright 2009
Bucharest School of Management
25 lideri \n afaceri 2010
Cum ne-am
petreCut
nCeputul Crizei
Se vorbea despre criz` cu mult nainte
ca marile b`nci ale lumii s` nceap` s`
se prabu[easc`. n 2007 ne ntre-
bam: vine sau nu vine criza? Nimeni
nu credea c` va veni. {i apoi a urmat
15 septembrie. Probabil c` ar fi fost o
zi ca oricare alta. Prima zi de [coala,
cineva ar fi primit o ofert` de job cu
plus 50% la salariu, sau nc` o tran-
zac]ie la un pre] incredibil. Dar a venit
ziua L. De la Lehman Brothers...
ROBERT LuKE
Juriul Care a seleCtat Cele 25 pove{ti de suCCes
Pove[tile de succes din anuar au fost selectate de c`tre un juriu independent care a evaluat toate ches-
tionarele completate de absolven]i. Membrii juriului sunt reprezentan]i de marc` ai mediului de afaceri
romnesc cu experien]` \n business, resurse umane, consultan]`, educa]ie [i jurnalism de afaceri.
M~D~LINA uCEANu ROBERT MAXIM ADRIANA Du}ESCu CRISTIAN HO{TIuC
1 EDiToRiaL
adriana du]escu, director program
Bucharest School of Management
Gazda programului MBA Romno-
Canadian
4 MaKiNG oF
succesul n business are acum
o dimensiune: 25 de lideri.
{i anul acesta am continuat
selectarea pove[tilor care servesc
drept inspira]ie.
6 25 LiDERi |N aFaCERi
intro
O introducere \n lumea [i spiritul
celor 25 de pove[ti de succes din
anuar.
8 GEoRGE aGaFi}Ei
proprietar, agafi]ei & partners
A intrat \n pia]a de coaching pentru
schimba via]a oamenilor.
10 iRiNa aRSENE
General manager,
Computaris
La 30 de ani [i este foarte mndr`
de ceea ce a realizat.
12 oLTEa BELCiuGaNu
director marketing,
CeC BanK
Omul responsabil cu procesul de
rebranding al CEC.
14 DiaNa CERN~iaNu
Hr director,
saint-Gobain romania - rgips
Planul de HR \n timpul anului definit
de fluctua]ia angaja]ilor.
16 aLEXaNDRu CioBaNu
pre[edinte, BCr -
Banca pentru locuin]e
130.000 de contracte \nchieate \n
primele 18 luni pentru BCR.
18 C~T~LiN C|RCu
director vnz`ri, Forza rossa
De la o afacere de 10.000 de dolari
la 10 milioane de euro.
20 DaN EMiLiaN CRoiToRu
director regional Corporate,
unicredit }iriac Bank
A g`sit solu]ii pentru sistemul bancar
foarte afectat de criz`.
24 CRiSTiNa D~NiL~
manager Capacity & Footprint
planning, philip morris international
management s.a., switzerland
De la o organiza]ie cu o mie de
angaja]i la una cu peste 75.000.
26 CRiSTiaN DaviD
director regional romnia [i
Bulgaria, romastru trading -
Wyeth pharma division
2008 a \nsemnat o cre[tere de 45%
fa]` de anul precedent.
28 DaNiEL GRoSS
Finance & operations director,
minimaX discount
A urcat cifra de afaceri a companiei cu
aproape 60% n 2008.
30 aDiN ioNESCu
director General / administrator
managing partner, Greenweee
international adinvest s.r.l.
A pus bazele celui mai modern centru
de reciclare din ]ar`.
34 aNa ioRGa
managing partner, lemon studio
Anul 2008 a adus dublarea cifrei de
afaceri a agen]iei sale.
36 FELiX LuCu}aR
project manager & managing
partner, agriculture Capital &
engineering
A identificat re]eta succesului \n
afaceri: evaluarea corect`.
38 aLEXaNDRa MNZa
director vnz`ri,
Chello Central europe
|n 2008 a lansat doua canale: unul de
sport [i unul de lifestyle.
42 CRiSTiNa Mihai
senior Consulting director,
vector Consultants
Medicul care a pariat totul pe cartea
carierei \n consultan]`.
46 LuCiaN NEGRoiu
retail manager,
daas impex
un business de 20 de milioane de
euro \n industria HoReCa.
48 CRiSTiaN NiCa
it operations director
for Central europe,
inBev nv
A consilidat afacerea prin eficientizare
[i reduceri de costuri.
50 aLiNa MaRia PaPa
director divizia marketing [i
Comunicare, libra Bank
Anul 2009 a determinat o noua
abordare a business-ului.
54 aLEXaNDRu PoPESCu
director Comercial, Centrul medical
unirea
A pus bazele primei maternitati private
din Romania: Regina Maria.
56 CRiSTiNa PoPESCu
development manager, media/
televiziune
In doar noua luni a lansat sapte posturi
locale de televiziune.
58 MuGuR PoPoviCi
administrator [i unic ac]ionar,
Business energizer
In 2008 a pus pe picioare propria
companie, Business Energizer.
60 viCToR PoPoviCi
General manager,
rominserv/rompetrol
Printre recorduri: locul nti n topul
firmelor din Bucure[ti.
62 FLoRiN RiZEa
General manager,
meda prod 98
Decizii de business fericite \n context
economic nefavorabil.
64 DuMiTRu RuSu
partener,
voicu & Filipescu sCa
|n cre[te cu un procentaj format din
dou` cifre fa]` de 2007.
66 DaN voiCu
Ceo,
rompetrol Georgia ltd.
Convertirea profilului companiei de la
wholesale la retail.
f
o
t
o
: z
f.ro
25 lideri \n afaceri
4 5
U
MAKING OF
Cum a nceput totul
Oamenii de afaceri din Romnia au aflat pentru prima dat`, cu adev`rat, ce nseamn`
criza. Dup` ani de c[tiguri fabuloase, de spirale salariale ame]itoare pentru angaja]i,
de bani pentru toat` lumea, a venit momentul pentru a trage linia [i a vedea cine [tie s`
fac` management n situa]ii extreme. 2008: un an de cump`n`.
ltimul trimestru al lui 2008 a
nsemnat a n]elege c` Romnia
este integrat` n economia
mondial`.. [i c` urc` sau coboar`
al`turi de ea. n acest num`r
al anuarului am ncercat s`
surprindem exact cum au f`cut
absolven]ii de MBA interviva]i
aici trecerea de la boom n
toate industriile la nghe] [i
apoi descre[tere. Cu siguran]a,
o experien]a nou` pentru ei,
dar [i pentru noi, cei care am
dorit s` red`m pove[tile lor.
Cel mai greu este, au r`spuns ei
aproape unanim, s` mpace via]a
de familie cu jobul. Mai ales n
acest moment, cnd business-ul
acapareaz` mult timp. Majoritatea
spun c` au f`cut un adev`rat
slalom, dar au reu[it s`
[i creasc` [i copiii, s` nu uite nici
de prieteni [i s` [i practice
[i hobby-urile n continuare.
Este u[or s` poveste[ti despre
momentele pl`cute. Chiar dac`
munce[ti mult, dac` mediul
economic este favorabil, lucrurile
]i merg bine. Este interesant s`
vedem cum au [tiu managerii
romni s` fac` fa]` crizei, mai
ales f`cnd o compara]ie cu felul
n care au ac]ionat colegii lor din
str`in`tate. Este uimitor s` vezi
c`, de[i suntem ntr-o economie
mic` [i avem pu]in` experien]`
n ceea ce prive[te capitalismul,
exist` oameni care au ajuns la
maturitate din punct de vedere al
CINE A FOST |N JURIU?
CINE A CONSTRUIT ANUARUL 25 - LIDERI |N AFACERI?
RObERT LUkE
GED
Este Managing Director al
GED Capital Development.
Totodat`, este pre[edinte
al Asocia]iei de Investi]ii
Private [i Capital de Risc
din Sud Estul Europei.
A fost numit membru BERD
n cadrul Comitetului de
Investi]ii al Fondului Bulgar
Post Privatizare. Robert
Luke este licen]iat n drept
al Universit`]ii Exeter [i
este absolvent de MBA al
Universita]ii Harvard.
M~D~LINA UCEANU
AIMS
M`d`lina Uceanu conduce
activitatea companiei de
consultan]` \n resurse
umane AIMS, activ` pe pia]a
romneasc` de 15 ani
cu servicii de Executive
Search, Consultan]` HR,
Outsourcing HR [i Con
sultan]` \n Management.
Cariera sa de 13 ani \n
cadrul AIMS este corelat`
cu o educa]ie temeinic` \n
programe legate de dome
niul resurselor umane.
RObERT MAxIM
ENSIGHT
Cu o experien]` de 12 ani \n
consultan]` \n management,
Robert Maxim a fondat [i
conduce \n prezent compa
nia Ensight, pe care a
transformato dintrun start
up \ndr`zne] \n liderul local
pe pia]a de profil, cu 50
de consultan]i [i o cifr` de
afaceri de aproape trei mi
lioane de dolari. Cariera sa
a \nceput al`turi de KPMG,
continund \n cadrul Cit
ibank ca eBusiness Head.
ADRIANA DU}ESCU
BSM
Cu o experien]` vast` \n
domeniul financiarcontabil,
Adriana Du]escu a \mbinat
cu succes \n ultimii 15 ani
cariera didactic` cu cea
profesional`. A \nceput ca
profesor universitar la ASE,
iar din 1999 a \nceput [i
cariera privat`, deschiznd
un cabinet de contabilitate,
expertiz` contabil` [i audit.
n prezent, Adriana este
directorul Bucharest
School of Management.
CRISTIAN HO{TIUC
ZIARUL FINANCIAR
Dup` o carier` de 15 ani
de pres` economic`,
Cristian Ho[tiuc este \n
prezent director editorial
al Publimedia, divizia de
publishing a grupului Media
Pro, a doua companie de
publishing ca m`rime din
Romania. Din anul 2000,
este coordonator editorial al
Ziarului Financiar, trecnd
succesiv prin pozi]iile de
redactor [ef adjunct, redac
tor [ef [i director editorial.
RADU IONESCU, KINECTO
Cu o experien]` semnificativ` \n
publishing [i marketing, Radu a
dezvoltat [i supervizat strategia
proiectului [i a asigurat coordonarea
editorial`. Dupa ce [ia \nceput cariera
\n presa de business, al`turi de Ziarul
Financiar [i revista Biz, Radu a fondat
[i conduce \n continuare Kinecto,
o agen]ie fullservice de relationship
marketing, \n paralel cu alte proiecte
antreprenoriale legate \n special de
internet.
IONELA bUTA, KINECTO
Ionela a asigurat managementul
\ntregului proiect, coordonnd eforturile,
dar [i timpul tuturor oamenilor [i al
companiilor implicate. n prezent, Client
Service Director la Kinecto, Ionela [ia
\nceput cariera \n domeniul vnz`rilor.
ANDREEA GROENENDJIk
Andreea a lucrat mai mul]i ani \n
presa de business. |n ultimii doi ani,
a de]inut concomitent pozi]iile de
redactor [ef adjunct al cotidianului
economic Business Standard, precum
[i pe cea de redactor[ef al portalului
MONEY.ro. La \nceputul lui 2010,
Andreea a decis s` devin` antreprenor,
punnd bazele propriei firme de
management de imagine.
CLAUDIU CIOFIAC,
PROCREATIVE
Cu o experien]` de aproape 10 ani \n
desktop publishing, Claudiu conduce
ast`zi shopul de crea]ie [i print Procreative.
Anterior, Claudiu a fost implicat la nivel
creativ \n dezvoltarea [i implementarea
unor reviste din domenii variate:
corporate, auto, lifestyle, business.
ALExANDRA SANDU
Alexandra Sandu are 25 de ani,
a absolvit Comunicare Audiovizual`
n cadrul Universit`]ii de Art` Teatral`
[i Cinematografic`, Bucure[ti.
Pasiunea pentru fotografie i conduce
via]a zi de zi fie lucrnd la proiecte
personale n studio, fie ndeplinind
misiunile fotografice cei sunt puse
la dispozi]ie.
DANIEL MICU, BSM
Daniel a fost n mod evident omul
de la client care a lucrat la definirea
conceptului [i punerea lui n practic`.
Business Development Manager al
Bucharest School of Management
[i profesor de marketing n cadrul
programului MBA RomnoCanadian,
Daniel are o carier` relevant` n
marketing [i comunicare.
conducerii unui business [i care
[tiu cum s` [i ajute [i compania
[i colegii s` treac` prin situa]ii
grele.
Cnd s-au pr`bu[it b`ncile n
Vest, n Romnia nc` era lini[te
[i se spunea c` nu vom fi afecta]i.
Apoi, au nceput ve[tile proaste.
Ceea ce au pus pe primul loc
managerii cu care am discutat a
fost echipa. [i-au dorit s` p`streze
al`turi de ei, cu aproape orice
pre], echipa ce le fusese al`turi
la bine. Acum urma... la r`u.
Mul]i dintre ei au [i reu[it
numai ei [tiu cu ce eforturi.
De fapt, citind acest anuar ve]i
vedea [i dumneavoastr` ce
nseamn` munca n echip` pentru
ace[ti oameni care servesc drept
exemplu [i pentru ceilal]i. Merit`
s` li se calce pe urme.
Cum s-a f`cut business n
Romnia n anul n care a izbucnit
criza? Mai greu, dar cei puternici
vor ie[i din criz` [i mai puternici.
Sunt lec]ii de nv`]at n aceast`
perioad`, exemple care vor servi
la reconstruc]ia business-urilor n
momentul n care economia [i va
reveni. Mai mult, perioada dificil`
sudeaz` echipele [i decanteaz`
valorile. Managerii nva]` acum
ceea ce vor putea aplica [i n
cazul unor probleme la o scar`
mai mic`, n viitor. Managerii
buni nu pierd n criz`, ci nva]`
[i chiar c[tig`. Ve]i vedea n
pove[tile noastre chiar [i astfel
de exemple.
|NS~...
Ce faci n momentul n care banca
nu ]i mai acord` credite? Ce faci
cnd trebuie s` reduci drastic
costuile? De unde tai? C]i
oameni dai afar` cnd nu mai
ai absolut nicio solu]ie? Cum i
motivezi pe cei r`ma[i? i mai
po]i motiva pe cei c`rora le-ai
sc`zut salariile? Aceste ntreb`ri
[i probabil multe altele au fost n
agenda managerilor romni anul
trecut.
R`spunsurile la cteva dintre
ele, dar [i la altele, le ve]i g`si n
paginile care urmeaz`. n
ADMINISTRARE
CHESTIONAR
Chestionarul a fost realizat
\n format electronic [i trans
mis tuturor absolvent]ilor, att
\n mod direct prin email, ct
[i prin intermediul celorlalte
comunic`ri existente deja:
newsletter, intranet, alerte
speciale. Chestionarul a fost
disponibil pentru comple
tare timp de dou` luni, iar
majoritatea celor care nu au
completat \n timp util au fost
contacta]i [i telefonic.
SELEC}IA
FINAL~
Toate chestionarele
complete au fost trimise
celor cinci membri ai juriului,
care leau acordat note dup`
trei criterii: impactul asupra
evolu]iei personale (06 puncte),
impac tul asupra mediului
(03 puncte) [i impactul social
(01 puncte). Pe baza mediilor
acestor note a fost realizat`
o sortare care a dat cele
25 de pove[ti de succes
care au intrat \n anuar.
CUM S-A DESF~{URAT SELEC}IA?
REALIzARE
CHESTIONAR
Pe baza informa]iilor strnse
de la participan]ii la focus
grupuri a fost creat setul de
\ntreb`ri care urmau a fi trimise
tuturor absolven]ilor. Pu]in
impropriu spus \ntreb`ri, pentru
c` partea cea mai importanta
a chestionarului era descrierea
liber` de c`tre ei a punctelor
majore din activitatea lor \n 2008,
legate de reu[ite de afaceri,
personale sau de implic`ri
sociale.
f
o
t
o
: z
f.ro

LIDERI |N AFACERI
Ce faci cnd te confrun]i cu o criz`
care nimice[te gigan]i mondiali,
dup` ce ani de zile ai nv`]at s` faci doar
management de cre[teri de tip double digit?
Managerii au avut de nfruntat un an greu,
un 2008 n care b`ncii interna]ionale
au c`zut, multina]ionale au r`mas f`r`
cashflow [i mii de oameni au fost concedia]i.
Afla]i aici ce solu]ii au avut pentru
a minimiza efectele crizei.
DE ANDREEA GRoENENDIjk
25 lideri \n afaceri
8 9
L
Cnd s-a gndit la propria afacere, George a pornit de la premisa c` poate face ceva
pentru semeni [i din pozi]ia n care nu este angajat \ntr-o firm`.
a nceput nu [tia c` acest lucru
se nume[te coaching. Mai mult,
prietenii [i fo[tii colegi [tiau c`
este foarte bun n identificarea [i
propunerea de oameni n pozi]ii
manageriale. Astfel c`, dup` un
nceput n aria de executive search,
George a mutat u[or u[or att
activitatea, ct [i percep]ia pie]ei,
asupra sa nspre coaching [i
training.
Prin 2007 a auzit de o abordare
simpl`, foarte practic`, numit`
Solution Focused. A citit
multe articole [i c`r]i, dar marea
descoperire a aplicabilit`]ii metodei
a fost atunci cnd a practicat-o n
Elve]ia, la Basel, mpreun` cu cel
pe care l nume[te mentorul s`u,
Peter Szabo. Cu Peter a avut [i un
interviu pe care l-a publicat n martie
2009 pe business-edu.ro, sub titlul
Coach-ii chiar influen]eaz` via]a
oamenilor?
George a sim]it c` acest tip de
activitate i se potrive[te m`nu[`,
att din perspectiva experien]elor
sale manageriale n Romnia ct
[i din perspectiva valorilor pe
care le-a pus n slujba dezvolt`rii
oamenilor.
Criza economic` a determinat
unii clien]i s` amne proiectele
din toamn` pentru primavara
anului 2010. Costurile necesare
particip`rii la unele conferin]e
interna]ionale au fost reduse.
Perioada tulbure l-a facut s` se
gandeasc` la revenirea la statutul
de angajat, \ns` a strns din din]i
[i a preferat s` [i onoreze
promisiunea f`cut` lui \nsu[i, de
a r`mne propriul navigator,
indiferent de vremuri.
Momentul cel mai dificil a fost
atunci cnd, ntr-o perioad` de
cteva luni, am primit mai multe
amn`ri de programe de training
sau coaching din partea clien]ilor.
M-am gndit c` poate ar fi mai
bine s` redevin angajat. Mi-am
adus ns` aminte de promisiunea
pe care am f`cut-o atunci cnd am
nceput propria afacere: aceea de a
fi propriul navigator, indiferent de
vremuri. {i am continuat s` simt
ploaia n fa]` [i vntul n p`r,
spune un om determinat s` [i
treac` business-ul propriu cu bine
peste perioada economic` instabil`.
George vrea s` continue ni[area
[i men]inerea unor rela]ii foarte
apropiate cu clien]ii existen]i,
precum [i lansarea de workshopuri
tip cursuri open. Deocamdat`
supravie]uiesc, abia n cteva luni
voi putea spune dac` m` bucur [i
financiar de via]a de freelancer.
Acest statut i face modelul de
business s` fie bazat mai mult pe
colaborare de tip networking, ns`
omul de afaceri spune c`, n cazul
conducerii unei echipe de proiect,
prefer` leadershipul situa]ional.
De aceea a fost [i simplu s` [i
asocieze numele celor care sunt
de]in`torii drepturilor n Romnia
pentru traingurile de tip Leadership
Situational Ken Blanchard.
Printre principalele realiz`ri
profesionale, George a finalizat
a doua etap` din procesul de
certificare interna]ional` n
coaching, sus]inut` al`turi de Peter
Szabo, Master Certified Coach [i
International Coaching Federation
supervisor. Programul, desf`[urat
n Elve]ia, a nceput n februarie
2008 [i mai con]ine o etap` de
supervizare interna]ional`. George
a sus]inut [i un workshop despre
team coaching la nivel managerial
n cadrul conferin]ei J-SOL din
Japonia, unde au fost peste 100
de participan]i. La nivel personal,
a reu[it s` aib` trei apari]ii
editoriale pe site-ul de specialitate
business-edu.ro [i este mndru de
integritatea sa [i de momentele
n care a decis s` mearg` contra
curentului.
George nu regret` niciuna dintre
deciziile pe care le-a luat pn`
acum n business, iar la nivel de
realiz`ri spune c` \ntr-o mic`
propor]ie, m` gndesc uneori c`
gradul de confort [i libertate pe
care le am se pot combina cu un
efort mai sus]inut de marketing.
Ca nivel al exigen]ei fa]`
de propria persoan`, omul de
afaceri consider` c` [i-a c[tigat
credibilitatea prin livrarea
promisiunilor. De aceea \mi
place s` mi se r`spund` la fel.
Iar dac` apar modific`ri, s` fie
comunicate n timp. Sunt exigent,
dar nu absurd.
George consider` c` e[ecurile
sunt o lec]ie bun` de nv`]at.
Uneori, lec]iile pot costa scump.
Dar ct` vreme nseamn` numai
bani, nu m` simt afectat n nici
un fel. Acum un an [i jum`tate,
PROFIL GeorGe AGAfi}ei
Vrst`: 39
Func]ia: Proprietar
Compania: Agafi]ei & Partners
Domeniul de activitate: Coaching
[i Training
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2000
e[ecurile [i
succesele
nu exist` ca
atare. ele
sunt doar
percep]ii
ale oame
nilor, iar
oameni diferi]i
pot avea
per cep]ii
diferite.
GeorGe AGAfi}ei
Un naviGator
n pia}a de CoaChinG
dup` finalizarea unui proiect de
executive search pentru un job
dificil care presupunea mutarea
din Bucure[ti ntr-un or`[el mediu
din provincie, clientul a vrut s`
njum`t`]easc` comisionul dup`
succesul proiectului. Putea face
acest lucru pentru c` nu semnasem
contractul nc`. Am refuzat, nu am
mai ncasat nici un comision [i i-am
mul]umit pentru lec]ia de a semna
ntotdeauna contractele nainte de a
le executa, explic` George.
Cel mai mare e[ec \l duce cu
gndul la ceea ce i spunea un coach
din Anglia. E[ecurile [i succesele
nu exist` ca atare. Ele sunt doar
percep]ii ale oamenilor, iar oameni
diferi]i pot avea percep]ii diferite,
sau acela[i om poate avea percep]ii
diferite n momente diferite. A[a
c`, dac` a existat un cel mai
mare, la ora actual` sunt fericit
cu toate experien]ele mai reu[ite,
sau mai putin reu[ite, prin care am
trecut.Valorile de la care George nu
s-a ab`tut n parcursul profesional
sunt integritatea, determinarea,
educa]ia continu`, respectul pentru
semeni [i univers, omenia [i familia.
De altfel, ca metod` preferat` de
petrecere a timpului liber, familia
conduce deta[at, mai ales c` micu]a
Teodora-Maria tocmai s-a al`tu rat
familiei formate din Roxana [i
George. |[i ascult` prietenii, cite[te
mult [i, din ce n ce mai pu]in n
ultima vreme, urm`re[te filmele sau
[tirile la televizor. n
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
25 lideri \n afaceri
10 11
G
A mplinit 30 de ani [i este foarte mndr` de ceea ce a realizat pn` acum.
Este ns`rcinat` [i n curnd va na[te un b`ie]el.
GENERAL MANAGER LA COMPUTARIS,
Irina Arsene consider` c` important
n business este ca rezultatul final
s` fie cel mai bun, nu orgoliile
personale. Rezultatele muncii n
2008 au fost cre[terea biroului din
Bucure[ti, deschiderea unui nou
centru n Gala]i [i cre[terea cifrei
de afaceri cu fiecare dintre cei
doi clien]i importan]i. mi place
foarte tare ceea ce fac, pun suflet
[i pasiune n proiectele pe care le
ntreprind. Rezultatele bune s-au
datorat n egal` m`sur` oamenilor
cu care am lucrat. Am norocul s`
am al`turi colegi deosebi]i, de o
mare valoare profesional`, dar [i
uman`, spune aceasta.
Recent a devenit General
Manager Computaris Romnia, Key
Account Director pentru doi dintre
cei mai importan]i clien]i [i acting
COO, pe perioada concediului
de maternitate al unei colege.
mpreun` cu colegii s`i a reu[it nu
numai s` supravie]uiasc` acestui
context dificil, resim]it la nivel
interna]ional, dar chiar s` creasc`.
Sunt o persoan` foarte rela]io-
nal`, stilul de management care
mi se potrive[te cel mai bine este
cel participativ. Cred n oameni,
cred c` cele mai bune rezultate
se ob]in n echip` [i lucrul acesta
se reflect` n abordarea mea.
Colegii cu care lucrez [tiu c` pot
veni ntotdeauna la mine cu idei,
argumente, p`reri, [i c` ncerc
s` g`sesc cea mai bun` solu]ie
mpreun` cu ei. Nu mi-e team` s`
fiu deschis`, pentru c` eu cred n
ceea ce fac, iau deciziile pe baza
unor argumente [i sunt bucuroas` s`
aud [i alte p`reri care sa nt`reasc`
sau, de ce nu, s` schimbe decizia,
afirm` Irina Arsene.
AfAcerile computAris
Au crescut de lA An lA An
Criza ne-a influen]at n mod
pozitiv cre[terea cifrei de afaceri.
Cred c` explica]ia vine din
calitatea serviciilor oferite,
care ne-a f`cut un partener de
ncredere, mai ales n aceste
momente dificile. Lucr`m cu un
num`r relativ redus de clien]i, cu
care construim parteneriate de
lung` durat` pe servicii de ni[`
astfel am devenit prima alegere
atunci cnd s-a pus problema
de externalizare, datorit`
nghe]`rii angaj`rilor, explic`
Arsene evolu]ia business-ului
Computaris.
Aceasta consider` c` un moment
dificil n carier` este cel n care
trebuie s` ncheie colaborarea cu
cineva, indiferent de durata n care
au lucrat mpreun`.
M` consider norocoas` c` nu
am fost n situa]ia de a reduce
num`rul de angaja]i din cauza
crizei. Singurele concedieri pe
care le-am facut n cariera mea
au fost pe motive de performan]`,
[i chiar [i acelea au fost foarte
dificile pentru mine, deoarece
practic un management rela]ional.
Pe timp de criz`, ca [i to]i ceilal]i,
ne-am uitat la costuri [i am
decis s` aplic`m politica de cost
control, nu cost cutting, care este
o atitudine s`n`toas` vis-a-vis de
business, chiar [i nainte sau dup`
criz`, a declarat reprezentanta
Computaris.
Alte momente dificile pentru
Arsene sunt cele n care ziua nu
este suficient de lung` pentru a
aloca timp att profesiei, ct si
vie]ii personale, mai ales cnd
decizia este de a urma [i cursurile
MBA n acelea[i 24 de ore zilnice,
timp de doi ani de zile.
Nu am luat ntotdeauna cele
mai bune decizii, dar m` bucur
atunci cnd, privind napoi, v`d
c` gre[elile au venit doar din lipsa
experien]ei, n timp ce inten]iile au
fost ntotdeauna bune, corecte. n
profesie, ca [i n via]`, c[tig`m [i
pierdem n urma deciziilor luate,
dar suma lor ne duce n momentul
de fa]` - a[a c` eu nu regret nimic,
spune aceasta.
Ca exigen]`, Arsene cere foarte
mult de la sine, pentru a putea cere
acela[i lucru [i de la cei cu care
lucreaz`.
Am nv`]at un lucru: oamenii
au obliga]ia de a face gre[eli atunci
cnd ncearc` s` fac` lucruri noi,
s` evolueze. Trebuie s` recunosc
c` mi-e greu s` accept cu u[urin]`
aceast` axiom` [i tendin]a mea
natural` este s` ncerc s` controlez
situa]ia. n acela[i timp cred foarte
tare c` diferen]a ntre cei ce reu[esc
[i cei ce nu reu[esc este c` primii
nva]` din gre[elile f`cute.
Pentru Irina Arsene, c`l`toriile sunt
cea mai placut` metod` de a petrece
timpul liber, n timp ce integritatea
este cea mai important` valoare. n
profil IrIna arsene
Vrst`: 30
func]ia: General Manager
compania: Computaris
domeniul de activitate:
Consultan]` Telecom
Anul absolvirii mBA-ului
romno-canadian: 2008
am nv`]at
un lucru:
oamenii
au obliga]ia
de a face
gre[eli
atunci cnd
ncearc`
s` fac`
lucruri
noi, s`
evolueze.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
IrIna arsene
REzultAtul finAl EstE
cEl mAi impoRtAnt
25 lideri \n afaceri
12 13
E
Ascult` cu o mare pl`cere ritmurile muzicii arti[tilor latini Cesaria Evora [i Compay
Segundo [i se consider` a fi o persoan` \ndr`gostit` profund de Portugalia.
ste Oltea Belciuganu, Omul
responsabil cu procesul de
rebranding al celei mai vechi
b`nci din Romnia. Ea a lansat [i
a coordonat procesul de schimbare
de imagine a entit`]ii, n calitate
de project manager.
Sunt foarte mndr` c` am
reu[it s` schimb`m mentalitatea
intern`. Cnd au v`zut spotul
pe care l f`cusem, altfel destul
de controversat, foarte mul]
i angaja]i s-au reg`sit n el: da,
asta e pozi]ia noastr` [i suntem
mndri c` ne ridic`m. A fost
destul de [ocant pentru o banc`.
De obicei, un spot de imagine
se face cu oameni veseli, care
alearg`, care-[i dau mna. La noi
era un boxer n genunchi [i pn`
la final ar`tam c` el se ridic`,
nu c` l bate pe adversar. {i
mesajul era: nu se termin` acum,
acum ncepe, explic` Oltea
Belciuganu.
Decizia de reconstruc]ie a
bran dului CEC a fost asumat` n
con textul stop`rii procesului de
privatizare a entit`]ii, la finele lui
2006, explic` aceasta.
CEC urma s` apar]in` cuiva,
unui alt brand. Si a[teptam s` ni se
spun` cum o s` fie. S-a oprit pro-
cesul de privatizare, deci a trebuit
s` ne construim noi brandul. Nu
mai puteai s` tr`ie[ti n ziua de azi,
ar`tnd precum CEC. Am v`zut
sedii care ne-au t`iat zmbetul de
pe fa]`. A fost nevoie s` lu`m noi
decizia asta, dup` ce s-a zis c` nu
vine banca X s`-]i dea brandul ei
[i s`-]i spun` cum s` te compor]i,
poveste[te Oltea Belciuganu.
Repozi]ionarea a brandului CEC
a nceput nc` din 2007, ]intind
patru direc]ii im por tante: oamenii,
sediile, produsele [i campania de
comunicare a entit`]ii.
CEC avea carduri, avea produse
pentru firme, ns` nimeni nu [tia,
nu fuseser` nici comunicate [i nu
te asocia lumea cu a[a ceva.
{i oricum nici oamenii, nici
sediile CEC nu erau de banc`.
n oameni nu se mai investise de
foarte mult timp. Sigur, mul]i
dintre ei sunt profesioni[ti
veritabili, la un moment dat era
o mndrie s` lucrezi la CEC, [i
ace[ti profesioni[ti tnjeau dup`
revenirea la acest statut. Al]ii, de
bun` seam` ca [i n alte b`nci,
nu con[tientizau c` lucreaz`
pentru o banc`. E de prisos s` mai
amintesc de sediile CEC cu gratii,
perdelu]e, pr`fuite, explic` Oltea
Belciuganu.
Investi]ia n oamenii CEC Bank
s-a concretizat ntr-un proces
elabo rat de brand engagement,
care a ]in tit schimbarea raport`rii
angaja]ilor la propriul statut n
cadrul b`ncii, dar [i asumarea
unui set specific de abilit`]i soft,
conforme cu pozi]ia [i declara]ia
noii entit`]i.
S-a investit n oameni, [i sunt
foarte mndr` de acest lucru,
pentru c` nu [tiu n Romnia
s` mai fi f`cut cineva brand
engagement pentru 6.000 de
oameni. Multe sesiuni au fost
]inute chiar de Aneta Bogdan,
Managing Partner al Brandient,
iar restul au fost ]inute de trainerii
no[tri. Am vrut s` le explic`m
exact de ce i intereseaz` [i pe
ei, nu numai pe noi cei din
departamentul de marketing, ce pot
ei s` fac` pentru brandul acesta, c`
este brand de servicii [i c` depinde
de oameni. Am vrut s` facem ca
misiunea, viziunea, valorile, s`
nu fie false. S` fie reale. Au fost
extrase din auditul de brand, deci
nu au fost inventate, explic` Oltea
Belciuganu.
Traseul profesional al acesteia n
cadrul CEC a nceput n 2006, cu
pozi]ia de consilier al pre[edintelui
b`ncii. Acum sunt director de
marketing. La un moment dat,
au fost mpreun` departamentele
de marketing [i de comunicare,
iar dup` aceea s-au separat. Am
ncercat s` construiesc ceea ce am
v`zut c` nu exist`, spune ea.
Oltea Belciuganu a absolvit
Facultatea de Rela]ii Economice
Interna]ionale din cadrul Acade-
miei de Studii Economice din
Capi tal`, a lucrat pentru o vreme n
comer] exterior, [i ulterior ca PR al
companiei Flamingo, nainte de a
se al`tura echipei CEC.
Eu, dup` ce fac un proiect, simt
nevoia s` m` apuc s` nv`] ceva,
sa-mi reg`sesc energia [i ideile,
[i a[a am ajuns ca dup` facultate
s` fac un master la ASE, [i apoi
MBA-ul. {i anul trecut, dup`
proiectul acesta, m-am apucat de
ni[te cursuri ale Chartered Institute
of Marketing din Marea Britanie,
anul acesta devenind chiar membru
PROFIL Oltea Belciuganu
Vrst`: 30
Func]ia: Director Marketing
Compania: cec BanK
Domeniul de activitate: Banking
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2005
mi doresc
sa fiu parte
din proiecte
care fac
diferen]a,
n care s`
folosesc ce
am nv`]at
pn` acum [i
s` acu mu lez
experien]e
noi.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
Oltea Belciuganu
CEC: UriA{Ul Adormit
rEvinE lA viA}~
25 lideri \n afaceri
14 15
B
Anul 2008 a fost cel \n care era loc [i existau bani pentru orice fel de proiecte,
inclusiv cele de HR. A fost anul angajatului, cu mut`ri, cre[teri salariale [i preten]ii.
ALANTA NTRE CARIER sI FAMILIE
ESTE mereu dificil de echilibrat,
\nsa Diana Cern`ianu a reu[it.
Momentele mele dificile au fost
legate \ntotdeauna de p`strarea
bunului balans \ntre via]a
profe sional` [i cea personal`.
Fiind binecuvantat` cu o familie
frumoas` am trei copii, acum to]i
trei de [coal` mi-a fost greu s`
cump`nesc care este limita mea
de implicare \n via]a de business,
emo]io nal` [i de timp, dincolo de
care i-a[ fi afectat pe cei de acas`.
Am f`cut gre[eli, dar din fericire
nu s-a pus niciodat` problema s`
aleg \ntre carier` [i familie.
|ns`, atunci cnd ai reu[it ce ]i-ai
propus, cum mergi mai departe?
Cum te autoconvingi s` faci mereu
pa[i \nainte, s` nu renun]i?
|n general, nu sunt mul]umit`
niciodat` de nivelul la care am
ajuns, asa reu[esc \ntotdeauna
s` m` automotivez pentru a-mi
asigura dinamica interioar`.
Este exigent` cu ea \ns`[i, dar
[i cu cei din jur nu cere de la
ceilal]i ce nu poate face ea \ns`[i.
Pentru mine, auto-exigen]a a
devenit o regul` de supravie]uire
\mi d` ordinea [i structura care m`
ajut` s` merg mai departe.
Ceea ce mi mai amintesc
acum despre anul 2008 este
c` a fost anul angaja]ilor [i al
expansiunii. Pentru noi a fost
un all-times-best, adic` lideri
de pia]`, cifr` de afaceri de 85
milioane de euro consolidat, un
an de excep]ie pentru business-
ul de construc]ii al Grupului
Saint-Gobain n Romnia, [i
ncepe povestea Diana Cern`ianu,
director de resurse umane al
Saint-Gobain Construction
Products Romania. i plac pictura,
arhitectura [i gr`din`ritul dar
este, n acela[i timp, un manager
exigent, care [i dore[te s` lucreze
cu oameni care cer mereu mai
mult de la ei n[i[i.
Anul 2008 a fost, a[a cum mul]i
[efi de companii [tiu, o perioaod`
nebun` n ceea ce prive[te
fluctua]ia angaja]ilor [i cre[terile
salariale.
Pentru activitatea mea, orice tip
de program de HR a[ fi imaginat
era automat aprobat, important
era s` men]inem motivarea [i s`
reducem fluctua]ia angaja]ilor.
|n una din companii am avut zece
manageri care au plecat n trei luni
de zile, erau cifre de neimaginat,
oamenilor li se oferea orice pentru
a se muta n alte companii, chiar [i
triplul salariului avut n momentul
acela! Anul urm`tor ns`, a devenit
brusc, anul angajatorului, spune
Diana Cern`ianu.
Echipa sa num`r` n prezent [ase
oameni, care gestioneaz` din punct
de vedere al resurselor umane cinci
fabrici, n trei site-uri de produc]ie.
Lucrnd n domeniul resurselor
umane, cele mai grele decizii
sunt ntotdeauna cele legate
de restructur`ri. Este greu s`
restructurezi n condi]iile n care
pia]a nu poate absorbi disponibilul
de munc` r`mas redundant, cu
toate programele pe care le po]i
avea n vedere pentru ajutorarea
celor afecta]i de [omaj. n spatele
fiec`rui angajat disponibilizat
se poate ascunde o mic` dram`
familial`, astfel c`, n ciuda tuturor
pachetelor [i asigur`rilor date, este
greu s` ai un somn lini[tit acas`,
explic` managerul.
Cea mai mare reu[it`? Dac` e
s` fi nv`]at [i experimentat ceva
cu adev`rat pn` acum, este c`
totul este efemer. Tr`im cu to]ii n
epoca senza]ionalului. Dac` ar fi
s` m` raportez la lucrurile care n
urm` cu doi-trei ani mi se p`reau
mari realiz`ri personale, acum mi
par de domeniul banalului. De[i
poate sun` patetic, dar cu siguran]`
este firesc s` fie adev`rat, cea mai
mare realizare a mea sunt copiii
mei, familia mea.
Face haz de necaz, astfel c` n
ceea ce prive[te e[ecurile, trece
u[or peste ele.
Cred c` important` nu
este dimensiunea e[ecului, ci
umorul, sau demnitatea cu care
e[ti capabil s` te raportezi la
aceast` situa]ie care te vizeaz` n
mod direct. Un e[ec personal a
fost acela n care am ie[it din zona
resurselor umane c`tre business,
dar am revenit ulterior n aceea[i
specialitate. Nu cred ca a fost
un e[ec profesional, ci doar c`
momentul [i compania n care m`
aflam nu erau potrivite a[tept`rilor
[i poten]ialului meu. Cel mai mare
e[ec ar fi ns` dac` mi-a[ pierde
sim]ul umorului. n
PROFIL DIANA CERN~IANU
Vrst`: 38
Func]ia: HR Director
Compania: Saint-Gobain
Romania - Rigips
Domeniul de activitate:
Construction Products
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2002
Pentru mine,
auto-exigen]a
a devenit o
regul` de
supravie]uire
\mi d`
ordinea [i
structura
care m`
ajut` s`
merg mai
departe.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
DIANA CERN~IANU
SucceS n Anul
AngAjAtului
25 lideri \n afaceri
16 17
de cel pu]in 18 luni, n cadrul
c`reia clientul trebuie s`
economiseasc` cel pu]in 40%
din suma contractat`, dup` care
urmeaz` faza de creditare. Astfel,
creditarea propriu-zis` va ncepe
n trimestrul I al anului 2010.
Cine ncheie contracte cu BCR
Banca pentru Locuin]e?
Marea majoritate a clien -
]i lor BCR Banca pentru Locuin]e
ncheie contractele de econo-
misire-creditare n vederea
reamenaj`rii [i moderniz`rii
viitoare a locuin]ei lor. Am
constatat, ns`, n portofoliul
nostru, [i o cre[tere a contrac-
telor de economisire-creditare
ncheiate de c`tre p`rin]i pentru
copiii lor minori. Avem cazuri
de p`rin]i care au ncheiat,
pentru copiii lor chiar de
cnd s-au n`scut contracte
de economisire-creditare, pe
termen lung, de peste 5 ani,
tocmai pentru a le oferi acestora
un puternic punct de sprijin la
cump`rarea unei locuin]e.
BANI ALBI
PENTRU ZILE NEGRE
Criza economic` a determinat
din ce n ce mai multe persoane
s` se ndrepte c`tre economisire.
Este vorba despre vechea sintag m`
bani albi pentru zile negre.
n ceea ce prive[te stilul de
conducere, Alexandru Ciobanu
merge pe colaborare.
Personal am fost ntotdeauna
adeptul unui stil de conducere
participativ, bazndu-m` n
luarea deciziilor pe opiniile
argumentate ale colaboratorilor
mei [i prefernd s` men]in un
mediu deschis pentru discu]ii
[i decizii.
mpreun` cu echipa pe care o
coordonez, construim de fiecare
dat` planul coerent [i potrivit
pentru a ne atinge obiectivele.
Sistemul financiar-bancar a
fost cel mai afectat domeniu de
criza economic`, \n contextul \n
care colapsul, a pornit exact din
aceast` zon`.
Astfel, pe 15 septembrie 2008,
pie]ele interna]ionale au fost
zguduite de falimentul b`ncii
de investi]ii Lehman Brothers,
aceasta fiind prima dintr-un val
de pr`bu[iri la nivel interna]
ional. |ns`, Europa de Est, a
fost mai ferit` de aceaste
cutremure.
Din aceast` cauz`, \n Romnia
nu s-a \nregistrat niciun faliment.
Cel mai important efect, din
acest punct de vedere, a fost
stoparea tranzac]iilor, falimentul
entit`]ilor care nu au putut s`
se descurce cu propriul cash-
flow. B`ncile au pus accent
pe depozite, dup` ani de focus
pe creditare, [i au \ncercat s`
determine ct mai mul]i clien]i
s` economiseasc`. |n paralel,
dup` mul]i ani de extindere,
cteva entit`]i au \nchis din
sucursale.
Desi criza \nc` nu s-a terminat
[i anali[tii vorbesc \n termeni
mai optimi[ti doar despre a doua
jum`tate a anului 2010, programul
Prima Cas`, de exemplu, a \nceput
s` mai dezmor]easc` pia]a de
creditare. |nsa, este greu de estimat
dac` va mai exista o re\ntoarcere la
nivelul anului 2007.
Care sunt cele mai dificile
decizii pe care le-a luat n
contextul crizei? nc` nu a fost
cazul de a[a ceva. ns` consider
c` ntotdeauna va fi dificil, n
orice domeniu de activitate,
s` implementezi politicile de
reducere a costurilor [i, implicit,
a reducerilor de personal.
Nu regret` nicio decizie luat`
pn` acum. Poate doar acordarea
cteodat`, de mai mult timp
pentru solu]io narea unor probleme
de serviciu obi[nuite, de rutin`,
dect pentru a scrie o scrisoare
sau un mesaj unui prieten drag. n
P
Pentru a putea fi catalogat drept un
profesionist bun, orice persoan`,
fie angajat sau manager, trebuie
mai \nti de toate s` fie un om bun.
REFER S AM N JURUL MEU SI S
colaborez cu oameni seriosi,
de caracter, spune Alexandru
Ciobanu, pre[edintele BCR
Banca pentru Locuin]e. Stilul de
management pe care l descrie
mai sus [i pe care l-a adoptat n
carier` l-a propulsat n fruntea
unei b`nci, subsidiar` a celui mai
mare grup financiar din Romnia.
Care au fost cele mai mari
realiz`ri profesionale din 2008?
Anul 2008 a fost un an
deosebit de important pentru
parcursul meu profesional.
Ajungnd n pozi]ia executiv` de
top n cadrul Raiffeisen Banca
pentru Locuinte, am condus
activitatea acesteia c`tre punctul
n care a nregistrat pentru
prima oar` profit, poveste[te
managerul.
Printre factorii cei mai
importan]i care au dus la
ob]i nerea acestui rezultat,
spune el, au fost att implicarea
personal`, ct [i cunoa[terea
n am`nunt a tuturor aspectelor
activit`]ii b`ncii.
PESTE 130.000
DE CONTRACTE
|n prezent, Alexandru Ciobanu
este Pre[edinte al BCR Banca
pentru Locuin]e, care, n primele
18 luni de activitate, a ncheiat
peste 130.000 de contracte de
economisire-creditare. Cifra este
foarte important`, dac` lu`m
\n considerare c`, \n ultimii ani,
clien]ii au mers pe consum [i nu
pe economisire.
Acest tip de produs bancar are
dou` faze: cea de economisire,
PROFIL ALEXANDRU CIOBANU
Vrst`: 40
Func]ia: Pre[edinte
Compania: BCR -
Banca pentru Locuin]e
Domeniul de activitate: financiar-
bancar
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 1995
Am fost
ntotdeauna
adeptul
unui stil de
conducere
participativ,
bazndu-m`
n luarea
deciziilor
pe opiniile
argumentate
ale colabo-
ratorilor mei.
ALEXANDRU CIOBANU
Primul
Profit
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
25 lideri \n afaceri
18 19
{
A crescut, odat` cu afacerea Newpac, de la un business de
10.000 de dolari la o cifr` de afaceri de 10 milioane de euro.
I-A TRECUT N PORTOFOLIU O COLECTIE
de branduri pe care le-a admi ni-
strat la nivel local, n apele line
ale perioadei de cre[tere,
[i n furtuna declan[at` de criza
economic`. Acum [i regrupeaz`
for]ele [i se preg`te[te s` dea
un nou atac. Miza lui Cat`lin
Crcu? Pia]a energiei solare, s`rit`
sistematic de investitori pn` n
prezent.
Ne gndim, al`turi de c]iva
parteneri din Ungaria, s` intr`m
pe pia]a energiei solare. Urm`m
un model patentat n Cehia,
pe care va trebui s` \l adapt`m
la pia]a local`. Ceea ce ne opre[te
pentru moment este faptul c`
la noi pre]ul unui kilowatt nu
este foarte bine reglementat,
spune Crcu.
nainte de nceputul crizei,
marii giganti ai lumii anun]a -
ser` pentru Romnia proiecte
de miliarde de euro n energia
alternativ`, mai ales \n cea
eolian`. De[i o parte dintre ei
vizeaz` continuarea planurilor,
ritmul de desf`[urare al lucrurilor
este acum mult mai lent.
Omul de afaceri spune c` mo-
men tul cel mai dificil al carierei
a fost renun]area la Newpac,
firma al`turi de care crescuse n
business. n cei 12 ani petrecu]i
acolo, cel mai greu a fost s` fiu
consecvent. Aveam prie teni la
multina]io nale care c[ ti gau bine
[i aveau provoc`ri mai mari, iar
eu eram implicat ntr-un business
mic, a declarat Crcu.
Acesta spune c` se simte
dator, att ca persoan`, ct [i ca
om de afaceri, Romniei. Tot
ce reprezint s-a format aici.
Am pornit ceva aici, trebuie
s` duc lucrurile pn` la cap`t,
spune absolventul facult`]ii de
Aeronautic`, care a finalizat
MBA-ul n finan]e n anul 2008
[i n marketing n 2009.
CU PICIORUL
PE ACCELERA}IE
n ultima perioad`, Crcu a fost
solicitat de c`tre oficialii Forza
Rossa, importator oficial
al brandului Ferrari n Romnia,
s` devin` director comercial.
A acceptat preluarea unui mandat
cu o durat` limitat`, ns` s-a retras
din aceast` pozi]ie nainte de
expirarea contractului.
Aveam o pozi]ie sub preg`tirea
mea, iar de cnd a venit criza,
mediul nu mai era unul dinamic.
n primele luni am recrutat
dealeri, iar apoi am stat nchis n
showroom. Din aceste motive, am
decis s` mi termin mandatul mai
repede, explic` acesta.
Pachetul majoritar de ac]iuni n
cadrul business-ului Forza Rossa
este de]inut de Ion Bazac, fostul
ministru al s`n`t`]ii, [i de so]ia
acestuia. Compania a adus Ferrari
n Romnia dup` aproximativ
trei ani de negocieri, deschiznd
dealershipul din Otopeni n urma
PROFIL C~T~LIN C|RCU
Vrst`: 42
Func]ia: Director Vnz`ri
Compania: Forza Rossa
Domeniul de activitate: Auto
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2008
Ferrari [i
Whirlpool
mi-au
completat
portofoliul
de branduri.
Tr`im
ntr-o lume
gestionat`
de branduri.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
C~T~LIN C|RCU
MizA pe
eNergie solAr~
unei investi]ii de cinci milioane
de euro. Entitatea are o suprafa]`
de 2.800 de metri p`tra]i [i este
dedicat` exclusiv brandului
Ferrari, activnd pe pia]` din mai
2008.
Forza Rossa a vndut toate
cele 15 unit`]i Ferrari alocate
Romniei n 2008, avnd deja
comenzi pentru anii urm`tori.
Principalii competitori ai Ferrari
pe pia]a local` sunt brandurile
Maserati, Bentley, Aston Martin,
Maybach, Lamborghini sau Rolls
Royce. Astfel de ma[ini sunt
achizi]ionate att din showroom-
uri sau comandate la produc`tori,
ct [i pe pia]a second-hand, iar
achitarea lor se face de multe
ori [i prin leasing sau credit,
contrar a[tept`rilor. Dintre toate
brandurile listate, Ferrari pare
s` fie de departe cea mai rvnit`
ma[in` de lux.
NAVIgND
|N APE LIMPEzI
Episodul urm`tor l are ca
protagonist pe Crcu al`turi
de o serie de investitori, n
postura de importator exclusiv al
purificatoarelor de ap` Whirlpool.
Am intrat n momentul n care
pia]a electrocasnicelor sc`dea
cu peste 60%, de la cele 700 de
milioane de euro de anul trecut.
A fost un business gndit pe
boom, iar contextul economic
din acest an ne-a facut s` l
nchidem, spune Crcu.
Whirlpool a intrat n for]`
pe pia]a din Romnia, produc`-
torul semnnd n 2001 un parte-
ne riat cu Arctic G`e[ti pentru
produc]ia de frigidere. n fiecare
dintre urm`torii ani, compania a
nregistrat cre[tere pe pia]a din
Romnia, anul 2008 fiind primul
de sc`dere. Principalii juc`tori pe
pia]a local` de profil sunt Arctic,
Indesit, Electrolux [i Whirlpool.
Firmele, ca [i al]i produc`tori de
electrocasnice, s-au bucurat de un
succes enorm, nceput mai ales
n perioada 2003-2004, odat` cu
explozia creditelor de consum.
Deocamdat`, consumul a frnat
puternic. Dar nu se [tie cnd
clien]ii vor ap`sa din nou pedala
de accelera]ie... n
25 lideri \n afaceri
20 21
P
Sistemul bancar a fost foarte afectat de criz`, dar solu]ii exist`. O arat` bancherii
care g`sesc metode de management ale situa]iilor dificile.
ETRECE MULT TIMP N NATUR, UNDE
face sport [i se joac`, al`turi de cei
doi b`ie]i ai s`i. Merge pe mun]i, pe
drumuri unde ma[inile nu au acces,
schiaz` [i face snowboarding. |ns`,
bancherul Emilian Croitoru, este un
manager puternic. Are puterea de a
lua deciziile bune n situa]ii grele:
cea mai mare reu[it` a anului 2008
a fost men]inerea unei sucursale a
b`ncii n cadrul c`reia lucra atunci,
Unicredit }iriac Bank, n contextul
n care mai mul]i
ma nageri [i d`duser` demisia. De
fapt, ultimul trimestru al lui 2008 a
fost foarte dificil pentru institu]iile
bancare [i nu doar n Romnia
dar, n ciuda turbulen]elor, Emilian
Croitru [i echipa sa au reu[it s`
dep`[easc` ]intele de vnz`ri
[i venituri, ceea ce a rezultat n
cre[terea cotei de pia]`.
Dup` un traseu montan pe
creasta mun]ilor Rodnei, Emilian
Croitoru se ntoarce la pozi]ia pe care
o ocup` azi n Banca Comercial`
Roman` (BCR), n echipa c`reia a
intrat la nceputul toamnei.
n contextul unei pie]e bancare
afectate tot mai puternic de lipsa
cererii n multe industrii, reperele
unui client finan]abil fiind puse
sub semnul ntreb`rii, nu a trecut
nicio lun` n care s` nu oferim
ser vi cii de toate felurile (inclusiv
finan ]are), att clien]ilor existen]i,
ct [i n mod se lec tiv, celor poten-
]i ali. Toate acestea, n condi]iile n
care provi zi oanele constituite erau
men]i nute la un nivel mai mult
dect rezonabil. Am reu[it aceast`
performan]` mul]umit` ac]iu ni lor
colegilor mei din regiune, o echip`
deja consolidat`, care a n]e les
repede att schimb`rile prin care
treceam, ct [i oportunit`]ile oferite
de pia]` n acea perioad`, a declarat
Croitoru. Acesta a reu[it deja s`
implementeze n BCR o serie de noi
concepte [i metode de lucru care [i
arat` rezultatele.
Oficialul spune c` business-ul
bancar este afectat n principal
de sc`derea cererii de credite n
multe industrii [i de incertitudini n
previzionarea fluxului de numerar
al mprumuta]ilor, n special a
nca s`rilor. Astfel, companiile
nregistreaz` reducerea volumelor
de vnz`ri, renun]` sau amn`
unele proiecte de investi]ii [i se
confrunt` cu cre[terea restan]elor sau
a creditelor neperformante. Toate
acestea au impact direct fie asupra
veniturilor, fie asupra provi zi oanelor,
dou` din elementele cheie ale
formulei de profitabilitate a b`ncilor.
Orict de optimi[ti am fi, nu
vedem o revenire nainte de toamna
2010, [i asta n condi]iile n care
vor fi luate m`suri pentru reducerea
deficitelor [i pentru deblocarea
fluxurilor de numerar din sectorul
public, spune Croitoru.
Dincolo de activitatea curent`,
precum cre[terea veniturilor ge ne rate
de portofoliul existent, identificarea
oportunit`]ilor generate de clien]i,
redimensionarea cheltuielilor n
noua conjunctur` [i optimizarea
portofoliului senzitiv, Croitoru [i
va consolida echipa [i va regndi
procesele din segmentul s`u de
business.
Adaptez stilul de conducere
n func]ie de persoane sau de
gradul de urgen]` de la momentul
respectiv. Respect p`rerile colegilor
[i ncurajez ini]iativa. n general,
sunt apropiat de oameni, pentru
c` sunt convins c` permanenta
comunicare [i feedbackul ne
moti veaz` s` avem cele mai bune
rezultate, [i descrie Croitoru stilul
de conducere.
Acesta ofer` [i un exemplu
recent: fo[tii colegi din echipa
regional`, al`turi de care am lucrat
ndea proape trei ani, au avut ini]ia-
tiva s` organizeze [i s` m` invite la
o petrecere surpriz` la dou` luni de
la momentul n care eu am schimbat
angajatorul. A fost un moment
emo ]ionant, una din cele mai mari
reali z`ri la nivel rela]ional, n condi-
] iile n care n cei trei ani, mpreun`,
am dep`[it mereu toate ]in tele,
explic` acesta.
Croitoru consider` c` deciziile
dificile n contextul crizei au
]inut att de redimensionarea
structurii organiza]ionale, ct [i de
accelerarea ramburs`rii sau ie[irea
din anumite rela]ii de finan]are mai
ndelungate.
Am avut parte de cteva mo-
men te dificile n carier`: deschi-
de rea greenfield a sucursalei din
Timi[oara, cnd trebuia s` con stru im
un portofoliu de la zero, venirea
n Bucure[ti din ora[ul natal,
Timi[oara, cnd a trebuit s` m`
acomodez cu ritmul [i complexi-
tatea noului ora[, cele dou` fuziuni
PROFIL Dan Emilian Croitoru
Vrst`: 35
Func]ia: Director regional
Corporate
Compania: unicredit }iriac Bank
Domeniul de activitate: Banking
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2004
la toate
momentele
de r`scruce
din via]`,
principiul
c`l`uzitor
a fost s`
aleg calea
cea mai
complex`,
proiectul cel
mai ambi]ios.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
Dan Emilian Croitoru
O u{~ Se |nchide,
dar alta Se deSchide
22
adaptez stilul
de con du cere
n func]ie de
persoane sau
de gradul de
urgen]` de la
momentul
res pectiv.
res pect
p`rerile
cole gilor [i
ncurajez
ini]iativa.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
la care am participat, cnd am
nv`]at [i alte abord`ri bancare sau
recenta schimbare, cnd, dup` nou`
ani de activitate ntr-un grup bancar
de renume, am decis s` urmez
un nou drum plin de provoc`ri
ntr-un proiect ambi]ios, n care
preocuparea mea principal` va fi
cre[terea nivelurilor de performan]`
[i de calitate a serviciilor oferite
clien]ilor [i consolidarea pozi]iei
B`ncii Comerciale Romne,
membr` a grupului Erste Bank,
n topul preferin]elor clien]ilor de
produse bancare din Romnia,
spune oficialul BCR.
Croitoru se declar` foarte
mul]umit de realiz`rile sale. n
momentul n care am luat decizia,
fac tot ce mi st` mie n putere s` o
implementez, f`r` s` m` ntreb cum
ar fi fost dac` a[ fi decis diferit,
declar` acesta.
Este foarte exigent cu sine pentru
c` vrea mereu s` fie superior celui
care a fost nainte.
E[ecurile m` ambi]ioneaz`
la dou` lucruri: s` m` preg`tesc
mai temeinic [i s` caut momentul
propice s` reu[esc. Chiar [i
durerea poate fi un nv`]`tor
minunat. Via]a m-a nv`]at c`
ntotdeauna cnd o u[` se nchide,
o alta se deschide. Nu am avut
e[ecuri profesionale majore.
Am avut unele nempliniri, pe care
le-am considerat experien]e de
via]`. E[ecul are un rol important
n orice ncercare pentru c` ne
testeaz` [i ne permite s` cre[tem.
Am continuat mereu s` plasez
[tacheta din ce n ce mai sus [i
s`-mi ridic continuu standardele,
explic` acesta.
Criteriile dup` care se ghideaz`
n experien]a profesional` sunt
corectitudinea, ac]iunea conform
con[tiin]ei [i inimii. n
U[i \ncuiate
sau provoc`ri?
Cunoa[terea e cheia cu care deschizi u[i
\n afaceri. Pentru pia]a romneasc`, cheia
potrivit` este MBA-ul Romno Canadian. Aici,
profesori romni cu o solid` experien]` \n
afaceri locale [i profesori de la Universitatea din
Ottawa \[i pun la dispozi]ie toate instrumentele
necesare pentru reu[ita \n mediul de afaceri
romnesc, ad`ugng know-how-ul interna]ional
pentru a nu sc`pa din vedere perspective global.
Bucharest School of Management
Blvd. M`r`[ti nr. 59, sector 1, Bucure[ti, Romnia
Email: office@bsm-mba.ro; www.bsm-mba.ro
Tel.efon: (021) 312 97 24
25 lideri \n afaceri
24 25
P
Stilul s`u de lucru cu oamenii baleiaz` \ntre dou` repere fundamentale: coordonata
efortului individual [i punctul cardinal al valorii ad`ugate a lucrului \n echip`.
E DE O PARTE, ESTE CONVINS C
exemplul individual prin ie[irea
din zona de confort [i asumarea
responsabilit`]i lor [i a efectelor,
sunt un vector, foarte puternic,
pentru orice organiza]ie.
Pe de alta parte ns`, o echip`
aduce sinergii extraordinare n
m`sura n care rela]iile inter
personale fundamenteaz` coerent
activitatea. Cristina D`nil` a trecut,
prin intermediul grupului Philip
Morris International (PMI), de la
nivelul unei fabrici la unul cu mai
mult de 50 de puncte de produc]
ie, de la o organiza]ie cu o mie de
angaja]i la una cu peste 75.000 [i de
la o ]ar` dintro regiune, la un nivel
global, cu 160 de state n care se
vnd produsele PMI, toate acestea
ntrun birou din Elve]ia.
n situa]ii normale, opera]io
nale, valoarea echipei dep`[e[te
sistematic suma valorilor indi vi
duale a membrilor, a[a c` personal
aloc tot timpul necesar pentru a
asculta, n]elege, internaliza [i
integra pozi]iile celorlal]i, pentru
ca apoi s` ajungem la o viziune
comun` [i numai dup` aceea s`
trecem la ac]iune. n echip` se
produce mai u[or dezvoltarea
personal`, se stabilesc modele de
lucru, se transfer` cuno[tin]ele [i
se construie[te cultura organiza]io
nal`, spune aceasta.
ns` sunt [i situa]ii cnd se
impune s` lucrezi individual, pentru
a prelucra [i fundamenta o ini]ia tiv`
ca un poten]ial demers, pn` la
etapa prezent`rii [i numai dup`
validare s` fie dezvoltat` ca
strategie sau proiect de echipe
multidisciplinare, de exemplu.
Se poate ntampla ca atunci
cnd termenele sunt strnse [i
rezisten]a la schimbare este mare,
dac` efectele anticipate pot fi
nepl`cute s` fie nevoie de mai
mult` determinare personal` [i mai
pu]in group thinking, de exemplu,
detaliaz` Cristina modelul de lucru.
Industria tutunului [i FMCG, au
fost influen]ate de criz` deopotriv`
prin impactul general asupra
nivelului total al consumului [i prin
impactul asupra priorit`]ilor de
cheltuire a venitului disponibil al
fiec`rui cet`]ean mai redus pentru
FMCG dect pentru altele.
Evolu]ia profesional` din ultimii
trei ani mia oferit oportunit`]i
de a practica n mod informat,
func]ie de situa]ie, att stilul
direct handson, ct [i stiluri
parti ci pativcolaborative, cu
componenta imperios necesar` a
unei comunic`ri sus]inute n orice
situa]ie [i stil abordat. Prin cele
spuse mai sus, miar pl`cea s` cred
c` angaja]ii m` privesc mai degrab`
ca pe un facilitator [i un partener,
dect ca pe un [ef. Urmeaz` s` trec
printro evaluare de 360, din care
voi afla care este aceast` percep]ie
[i n ce zone mai am de dezvoltat,
spune D`nil`.
Aceasta este de p`rere c` cele
mai dificile decizii sunt ntotdeauna
cele legate de stabilirea gradului
[i ordinii de prioritate, n alocarea
resurselor, fie acestea legate de
timp, financiare sau umane. Nu este
\ntotdeauna u[or de estimat costul
de oportunitate al fiec`rei op]iuni
[i nu este ntotdeauna facil de trecut
peste factorul subiectiv al acestuia.
n carier` am avut mai multe
momente pe care lea[ numi
delicate, nu dificile. Au fost
momente n care miam dat seama
c` a fi femeie poate nsemna c`
trebuie s` demonstrezi de dou`
ori acelea[i calit`]i [i cuno[tin]e
care se cer o singur` dat` unui
b`rbat. Un exemplu elocvent a fost
atunci cnd am avut de dep`[it
prejude c`]ile celorlal]i cnd am
acceptat un post rezervat b`rba]ilor,
care implic` conducerea unei zone
de produc]ie cu program continuu,
cu o organiza]ie de peste 200
persoane. Au fost [i momente
cnd mam ndoit de capacitatea
mea de a dep`[i presiunile, ns`
ncrederea n mine, sus]inerea
familiei [i a prietenilor, precum
[i dorin]a de a merge mai departe
au f`cut ca aceste momente s` fie
pasagere, spune D`nil`.
Cristina dore[te s` fie ceea
ce se nume[te un profesionist,
s` urm`reasc` att atingerea
rezultatelor, ct [i modul n care
se ajunge la ele. Valorile pe
care le pre]uiesc sunt integritatea,
respectul, anticiparea [i spiritul
critic constructiv, valori pe care
leam reg`sit la cursurile
BSMMBA, [i care sunt mai
ales apreciate n situa]iile de
business. n
PROFIL Cristina D~nil~
Vrst`: 37
Func]ia: Capacity Manager &
Footprint Planning
Compania: Philip Morris
international Management s.a.,
switzerland
Domeniul de activitate: FMCG
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2007
n echip`
se produce
mai u[or
dez voltarea
personal`,
se stabilesc
modele de
lucru, se
transfer`
cuno[tin]ele
[i se constru
ie[te cultura
organiza]io
nal`.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
Cristina D~nil~
efortUL individUaL
{i vaLoarea eCHiPei
25 lideri \n afaceri
26 27
D
Compania activ` \n domeniul farmaceutic Romastru [i-a propus, [i mai mult dect att,
a reu[it \ntotdeauna s` aib` un avans peste ritmul pie]ei \n fiecare dintre ultimii ani.
DESI MAJORITATEA FIRMELOR SE FERESC
s` dea estim`ri pentru viitor [i v`d
stagnare sau sc`dere n contextul
crizei economice interna]io
nale, Cristian David, Director
Regional Romnia [i Bulgaria al
Romastru , spune avans [i se uit`
n regiune, la subsidiarele deschise
anul trecut. Ce vede acolo? Profit.
Cea mai important` realizare
profesional` n 2008 a fost
schimbarea total` a strategiei
companiei, prin decizia de
extindere geografic` materializat`
prin deschiderea reprezentan]ei
din Bulgaria. n prezent, compania
preg`te[te deschiderea reprezen
tan]elor din Ucraina, Letonia,
Estonia [i Lituania, poveste[te
Cristian David, mndru de
reu[itele nregistrate n 2008. Dar
povestea succesului s`u n business
nu se opre[te aici.
Tot n 2008 am luat decizia
de a nt`ri compania n ceea ce
prive[te contractele cu furnizorii,
astfel nct, pentru a evita
dependen]a total` a companiei
fa]` de ace[tia, am investit
aproximativ trei milioane de euro
n cump`rarea a peste 40 de licen]e
a unor molecule interna]ionale ce
vor fi promovate sub denumirea
companiei, explic` el.
Compania Romastru reali zeaz`
marketingul [i distribu]ia
anu mi tor produse din portofoliile
produc`torilor sau ale impor tato
rilor de medicamente.
Anul 2008 a fost unul nfloritor
pentru firm`: avans semnificativ
al businessului, iar planurile pn`
n 2012 vizeaz` atingerea sutei
de milioane de euro \n ceea ce
prive[te cifra de afaceri.
n 2008 am avut o cre[tere de
45% fa]` de anul precedent, cu
o cifr` de afaceri de 35 milioane
de euro. Unul dintre obiectivele
companiei este de a cre[te cu cel
pu]in 10% mai mult dect cre[terea
pie]ei. n 2009 vom atinge
aproximativ 45 milioane euro,
nre gistrnd o cre[tere de 30%
fa]` de 2008 [i estim`m c` vom
atinge cifra de 100 milioane de
euro n 2012.
Ceea ce afecteaz` businessul
Romastru n 2009, anul crizei, este
situa]ia cashflowului, problema
urmnd s` fie rezolvat` prin
contractarea unui credit bancar.
De unde vine profitul? Din cota
de pia]`, spune Cristian David.
Segment la care se [i lucreaz` n
acest moment.
Fiind un teamplayer, acesta
consider` c` varianta optim`
pentru rezol varea unei probleme
este implicarea personal`. Acolo
unde v`d o direc]ie gre[it` , m`
implic personal al`turi de colegul
meu, pentru a redresa situa]ia [i
de a o aduce pe direc]ia bun`.
ncerc s` trag echipa dup` mine n
direc]ia, ritmul [i timpul pe care
le propun, ca s` atingem mpreun`
obiectivul propus. Adaptez
modalit`]ile de comunicare n
func]ie de interlocutor, momentul
[i situa]ia n care ne g`sim.
Cele mai grele deCizii?
Cele legate de eChip~.
n aceast` perioad` a trebuit
s` restructur`m anumite divizii,
practic ncercnd s` anul`m
posturile angaja]ilor cu rezultate
slabe. Punctul meu de vedere este
acela c`, ntro perioad` dificil`,
oamenii n care am investit
ani de zile [i care au evoluat
n acela[i ritm cu compania
ocup` un loc foarte important
n cadrul ei [i orice reducere a
costurilor sar efectua, aceasta
nu trebuie s`i afecteze, a mai
ad`ugat reprezentantul companiei
farmaceutice.
Pia]a farma a avansat cu 17,7%
n 2008 versus 2007 n ceea ce
prive[te valoarea n lei, conform
Cegedim, pn` la nivelul de 7,1
miliarde de lei. n euro, avansul
pie]ei a fost de 6,6%. n ansamblu,
industria farma a ncetinit ritmul
de cre[tere, ns` pe anumite ni[e
cre[ terea a fost sus]inut`. Profitu
rile n industria de profil sunt
strns legate de cursul leueuro,
astfel c` n contextul unei devalo
riz`ri a leului, importatorii [i
v`d c[tigurile erodate pn` la
limita profitabilit`]ii. Pre]urile la
medicamente au, pe de alt` parte,
un plafon impus de Ministerul
S`n`t`]ii, astfel c` firmele nu pot
recupera nici din acest indicator.
Liderii pie]ei au fost, n aceea[i
perioad`, compania elve]ian`
Hoffman La Roche, urmat` de
SanofiAventis [i GSK. n
ncerc s`
trag echipa
dup` mine
n direc]ia,
ritmul [i
timpul pe
care le
propun, ca
s` atingem
mpreun`
obiectivul
propus.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
CRISTIAN DAVID
Cum s~ faCi pRofit
n timp de CRiz~
prOFil CRISTIAN DAVID
Vrst`: 41
Func]ia: Director Regional Romnia
[i Bulgaria
Compania: Romastru Trading -
Wyeth Pharma division
domeniul de activitate: Business
farmaceutice
anul absolvirii mBa-ului
romno-Canadian: 2007
25 lideri \n afaceri
28 29
T
Este omul care are acas`, pe un \ntreg perete al biroului, o tabel` care cuprinde toate
]`rile lumii, cu toate capitalele [i cu \nsemn`ri locurile \n care deja a fost.
REBUIE S AJUNG PESTE TOT.
Totdeauna m` duc undeva unde
nu am mai fost. Iubesc geografia
[i mai mult dect geografia iubesc
h`r]ile. Am o camer` ntreag`
acoperit` complet numai cu h`r]i,
spune Daniel Gross.
Managerul colec]ioneaz` h`r]i
[i tablouri miniaturale din fiecare
ora[ vizitat [i vrea s` vad` toate
capitalele lumii.
Pe plan profesional, coordoneaz`
mai bine de 400 de angaja]i, ceea ce
nseamn` aproape toat` compania
miniMAX Discount, cu excep]ia
departamentului de achizi]ie
[i a celui de expansiune. A urcat
cifra de afaceri a companiei cu
aproape 60% n 2008, comparativ
cu anul precedent, a deschis nc`
opt magazine [i a ob]inut toate
certific`rile pe partea de logistic`.
Este Daniel Gross, Finance &
Operations Director al companiei
miniMAX Discount.
Tot ce nseamn` contabilitate,
personal, IT, logistic`, vnz`ri,
absolut toate magazinele sunt n
subordinea mea, spune el.
Managerul a absolvit Liceul
Bruckental din Sibiu, [i Facultatea
de Studii Economice n Limbi
Str`ine (SELS), la ASE Bucure[ti.
La mijlocul ultimului semestru din
anul 4 de facultate, Daniel Gross
a fost selectat s` lucreze pe postul
de coordonator de baz` de date, la
compania Rewe Romnia.
Aveau nevoie de cineva care
s` vorbeasc` german`. Trei luni
am f`cut traininguri n Austria [i
n Germania, pe partea de baz`
de date, dup` trei luni am nv`]at
ce poate s` fac` tot sistemul, iar
dup` [ase luni deja nu mai aveam
ce face. Atunci am fost numit
controller. Nu exista un director
financiar [i, pn` am plecat de
acolo, nu am avut pe nimeni
deasupra mea n Rewe Romnia,
pe partea financiar` [i
organizatoric`, spune el.
La 23 de ani, Daniel Gross
deja angajase prima echip` n
departamentele financiar contabil
[i resurse umane de la Rewe
Romnia [i era cel mai tn`r
manager care sus]inea bugetele
companiei la Kln, n fa]a board-
ului Rewe.
Cert este c` am tot primit
task-uri, iar firma a crescut ntre
timp. Cnd am plecat de acolo,
Rewe avea n jur de 50 de milioane
de euro cifr` de afaceri [i atunci
nc` se dezvolta. Era n construc]ie
sediul de la {tef`ne[ti, iar eu m`
ocupam de toat` planificarea [i
sus]i neam bugetele companiei.
Pentru anii 2002 [i 2003, le-am
f`cut eu global, [i au fost sus]inute
la Kln n fa]a board-ului Rewe.
Eram eu, iar urm`torul cel mai
tn`r manager era cu vreo
15 mai b`trn dect mine,
mai spune Daniel Gross.
Gross, un pariu
c{tiGat pentru rewe
Managerul spune c` ascensiunea sa
profesional` se datoreaz` n parte
[efului de la Rewe Romnia, care
l-a sus]inut, pentru c` a crezut n
poten]ialul s`u.
Am avut ntotdeauna ncrederea
[efului. Nu numai sus]inerea lui.
Dac` faci mult, faci [i gre[eli.
Important este s` nu fi executat
pentru gre[elile pe care le faci.
Trebuie s` te ajute s` le nve]i
[i s` te sus]in`. [i mai este nc`
ceva important - s` te nve]e. S` nu
considere c` reprezin]i un pericol
pentru el, explic` Daniel Gross.
Aruncat pe ghea]`, n lumina
reflectoarelor. Outcome-ul?
Performan]` prin nv`]are adaptativ`.
Am primit o groaz` de informa]ii
n perioada aceea, nu numai aici n
Romnia. Erau o groaz` de oameni
n Kln, la Viena, care aveau intere-
sul s` m` nve]e ct mai mult, ca
s` preiau din joburi. Dar cel mai
important a fost [eful de aici, din
Romnia, pentru c` f`r` s` fiu expus
la astfel de responsabilit`]i, nu a[ fi
f`cut pa[ii ace[tia, explica Gross.
Alegerea miniMax Discount a fost o
mutare c[tig`toare, explic` tn`rul
manager pasul urm`tor din cariera sa.
Am plecat n 2003, tocmai
terminasem business plan-ul
pentru Penny Market [i mi s-a
f`cut propunerea s` fac business
plan-ul pentru miniMax. Era foarte
asem`n`tor. Decizia de a pleca de
la Rewe nu a fost n niciun caz un
e[ec, pentru c` la miniMax am
avut ocazia s` m` port ca [i cum ar
fi fost firma mea [i sigur la Rewe
nu aveam atta libertate. Sunt
mul

]u mit cu decizia de atunci,
explic` Daniel Gross. n
proFiL DANIEL GROSS
Vrst`: 30
Func]ia: Finance & Operations
Director
compania: miniMAX Discount
Domeniul de activitate: Retail,
segmentul discount
anul absolvirii MBa-ului
romno-canadian: 2007
De la
nce put
mi-am
dorit s` fiu
manager.
Sunt un
tip relativ
prudent,
nu risc
mult [i sunt
foarte bine
organizat.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
DANIEL GROSS
Cum gEstionEZi
50 milioanE Euro
25 lideri \n afaceri
30 31
A
cel mai modern
centru de reciclare
lucreaz` \n mediul privat \nc` din anul 1995, este pasionat de fotografie
[i iube[te via]a al`turi de familia sa.
NUL 2008 I-A ADUS CEA MAI MARE
realizare profesional`. A nceput
un proiect greenfield pentru care
a militat timp de mai mul]i ani
[i care s-a concretizat n cel mai
modern centru de colectare [i
reciclare a de[eurilor provenite
din echipamentele electrice [i
electronice. Omul care a pus pe
picioare Greenweee International,
pentru care a fost Director
General [i Administrator Unic din
momentul na[terii ideii [i pn` la
probele tehnologice, cu o investi]ie
de 10 milioane de euro, este Adin
Ionescu, n prezent consultant n
management la Adinvest.
Pot spune c` 2008 a fost Anul
Greenweee cea mai mare
realizare profesional` din 2008 [i
chiar din ntreaga mea activitate,
declar` Ionescu.
Omul care a gndit bugetul
anului 2009 astfel nct Greenweee
s` nu depa[easc` cinci ani ca
timp de recuperare a investi]iei,
spune c` de la nceputul anului,
conducerea executiv` a companiei
a fost preluat` de o echip` tn`r`,
competent` [i entuziast`, care i-a
fost al`turi pe toata perioada na[-
terii acestui proiect. De altfel,
Iones cu spune c`, potrivit planului de
business, start-up-ul din 2008 are toate
[ansele, n ciuda sc`derii cota]i ilor
materiilor prime regenerate, s` nu
nchid` anul pe pierdere.
Dac` vorbim de business-ul
Greenweee, putem aprecia c`
efectul crizei s-a f`cut sim]it
n dou` direc]ii. n primul rnd,
oamenii [i-au ajustat comportamen-
tul de consumatori de aparatur`
electric` [i electrocasnic`, n
sensul amn`rii unor decizii de
schimbare a unor echipamente
vechi cu unele noi - [i implicit
debarasarea de cele vechi - dar am
asistat [i la o fluctua]ie important`
a pre]urilor materiilor prime - n
special cupru [i aluminiu, spune
Ionescu. Acesta estimeaz` c`
urm`torii doi ani vor marca o
cre[tere a con[tientiz`rii avantajelor
schimb`rii echipamentelor
electrice [i electrocasnice vechi
cu unele noi care au consumuri
energetice mult mai mici, precum
[i o revenire a economiei globale,
care va cre[te valoarea materiilor
prime regenerate rezultate din
tratarea de[eurilor, n special
cupru, aluminiu, dar [i metale rare
[i materiale plastice, [i militeaz`
pentru o mai mare deschidere a
romnilor fa]` de reciclare.
n prezent, rolul s`u este acela
de consultant n management,
compania Adinvest lucrnd la
cteva proiecte care n contextul
crizei economice actuale au ca
obiectiv central supravie]uirea f`r`
compromisuri. n perioada n care
am avut rolul de a coordona echipe
de management, stilul meu a fost
consultativ [i participativ, bazat pe
valori mp`rt`[ite, iar rezultatele
nu au dezam`git. Acest stil a dat
[ansa unor manageri tineri s` capete
ncredere n ei [i n ceilal]i membri
ai echipei, iar mie mi-a confirmat
ncrederea pe care am avut-o n
valorile care mi-au luminat calea,
[i explic` stilul managerial Ionescu.
Dac` timp de 20 de ani adev`-
ratul obiectiv central a fost acela de
a capitaliza la maxim oportunit`]ile
oferite de o pia]` care cre[tea,
iar deciziile manageriale urmau
paradigma unui an viitor mai bun
dect cel actual, Ionescu este de
p`rere c` n 2009 balan]a risc-
oportunitate este pentru prima oar`
echilibrat`. Cea mai dificil` a fost
acceptarea acestei schimb`ri de
paradigm`, care implic` decizii ce
pondereaz` semnificativ riscul de
e[ec major. Cea mai dificil` decizie
a fost tocmai aceea de a-mi schimba
modul de a lua decizii [i nca
[i mai greu, de a-i convinge pe
ceilal]i c` aceast` schimbare este
necesar`, descrie Ionescu situa]ia
nou` adus` de primul an de criz`.
Acesta se declar` un inamic
declarat al auto-mul]umirii, care,
potrivit spuselor sale, mpreun`
cu un grad sporit de comoditate,
pot avea un pre] scump n via]a
profesional`. Cele mai dificile
momente din cariera mea au
fost ntotdeauna acelea n care
entuziasmul mi-a fost zdruncinat
de nencrederea [i autosuficien]a cu
care, cred eu, ne ntalnim cu to]ii
PROFIL Adin ionescu
Vrst`: 39
Func]ia: director General /
Administrator Managing Partner
Compania: Greenweee
international AdinVesT s.R.L.
(mandatul meu s-a terminat la
sfr[itul anului trecut [i nu vreau
si l`s`m posibilitatea unei confuzii;
n prezent activitatea mea nu are
legatur` cu GReenWeee)
Domeniul de activitate: Reciclare
echipamente electrice [i electronice
consultan]` pentru Afaceri
[i Management
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2001
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
Adin ionescu
cu fiecare zi
n care des-
cop`r ct de
mult am nc`
de
\nv`]at [i de
f`cut; sunt
mul]umit c`
realiz`rile
mele sunt un
sprijin [i o
certitudine.
32
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
n rela]iile profesionale din cnd
n cnd. Am avut [i nfrngeri, [i
renun]`ri, dar compensate de mari
satisfac]ii profesionale. Am reu[it
s` depa[esc ntotdeauna momentele
dificile l`sndu-m` condus de
valori [i principii n care cred [i
care nu mi s-au schimbat n timp,
declar` Ionescu.
Consultantul spune c` a luat
[i decizii profesionale pe care le
regret`, aproape f`r` excep]ie legate
de timing. Nu sunt multe [i nu
sunt mari, dar au fost cteva, ns`
de cele mai multe ori am ncercat
s` transform o decizie gre[it` luat`
cndva ntr-o anecdot` din care s`
poat` nv`]a [i al]ii.
Acesta consider` c`, de-a lungul
carierei, munca n echip` a facut
ca att succesele, ct [i perioadele
dificile, s` fie mp`r]ite n echip`,
spiritul de grup pondernd efec-
tele acestor momente. Nu am avut
niciun succes profesional major care
s` fie exclusiv al meu, [i plecnd de
aici, mi-am asumat implicit [i o parte
(uneori consistent`) din e[ecurile
celor cu care am colaborat. Cred c`
n busi ness e[ecurile solitare
sunt acci dente, majoritatea aface-
rilor din ziua de ast`zi presu pun
munc` n echip`, iar e[ecul ca
[i succesul nu poate fi dect
rezultatul unui efort colectiv, cu
bune [i rele. n
cred c`
exigen]a
este
vitamina
succesului;
doza optim`,
ns`, difer`
de la caz la
caz.
mBa 2009
Cea mai
bun`
mutare
este cea
pregatit`
din timp.
mBa 2009
www.bsm-mba.ro
25 lideri \n afaceri
34 35
A
|n anul cinci de medicin`, cnd al]i studen]i au planuri de
reziden]iat, s-a gndit s` dea testul GMAT, pentru MBA.
AJUNS S CONDUC O AGENTIE DE
publicitate [i se define[te, c` stil
de management, o balan]a ntre
democratic [i autoritar.
Anul 2008 a adus dublarea cifrei
de afaceri a business-ului pe care
l conduce, de la 400.000 de euro
la 850.000 de euro. Totodat`, n
cadrul firmei au fost \nfiin]ate
departamentele de BTL [i PR iar, pe
plan personal, Ana Iorga a absolvit
MBA-ul Romno-Canadian, echipa
din care f`cea parte avnd cel mai
bun proiect de absolvire. Ceea ce
le-a adus o bursa pentru cea de-a
dou` specializare.
Am nceput s` m` preg`tesc
pentru GMAT (examen necesar
pentru admiterea la un MBA) [i
mi-am setat ca benchmark nota de
la examen. Am sus]inut examenul
n anul 5 de facultate, cu un an
nainte de a termina facultatea [i
de a aplic` la MBA, pentru c` nu
eram sigur` c` voi reu[i, avnd n
vedere c` 5 ani m` concentrasem
pe o direc]ie complet diferit`. Cnd
am v`zut punctajul - scorul de 710
m` plasa n primii 6% candida]i din
lume - mi-am dat seam` c` acesta
este un drum f`r` ntoarcere. Not`
de la GMAT mi-a asigurat intrarea
la MBA, n ciuda experien]ei mele
reduse. Uitndu-m` n urm`, m`
bucur c` am avut curajul s` fac
aceast` schimbare radical` [i mi
dau seam` c` am f`cut cea mai
bun` alegere, explic` Ana Iorga.
Anul 2009 a nsemnat, ns`,
concentrarea eforturilor pe
business-ul principal. n traducere,
compania a renun]at la planurile
de extindere, pentru a minimiza
efectele crizei.
Managerul se lupt` acum s` [i
p`streze angaja]ii [i s` [i m`reasc`
baza de clien]i, ntr-un context n
care criz` economic` a t`iat pn` la
40% din pia]` local` de publicitate,
estimat` n 2009 optimist la 370
milioane de euro.
Dac` anul trecut aveam planuri
de diversificare a businessului,
la nceputul acestui an ne-am dat
seam` c` cea mai bun` strategie
este s` ne concentr`m pe core-
business-ul nostru [i s` ne l`rgim
portofoliul de clien]i pe acest
segment. n acela[i timp, doream
s` ne p`str`m echipa, pentru c`
n domeniul nostru oamenii chiar
fac diferen]` creativitatea este
o abilitate pe care trebuie s` o ai,
e mai greu de \nv`]at. Acum, la
sfr[itul anului, pot s` spun c` am
reu[it ceea ce ne-am propus: suntem
to]i [i am c[tigat c]iva clien]i noi
pe parcurs.
Criza a adus sc`derea pie]ei, dar
[i disponibilizarea unui mare num`r
de angaja]i din domeniu.
Efectele acestei sc`deri a pie]ei
s-au manifestat att la nivelul
businessurilor de la nceputul
anului s-au nregistrat zeci de cereri
de insolven]` ale companiilor rele-
vante n domeniu ct [i la nivelul
oamenilor. Media de concedieri
Uitndu-m`
n urm`, m`
bucur c` am
avut curajul
s` fac o
schimbare
radical` [i mi
dau seama
c` am f`cut
cea mai
bun`
alegere.
ANA IORGA
DocTorul
De puBliciTATe
PROFIL ANA IORGA
Vrst`: 28
Func]ia: Managing Partner
Compania: Lemon Studio
Domeniul de activitate:
Publicitate
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2007
este de 50%, spune Ana Iorga. Cei
mai mul]i anali[ti, spune ea, sunt de
p`rere c` pia]a de publicitate a fost
aruncat` cu 3-5 ani n urm`.
Dupa p`rerea mea, va trece mai
mult pn` cnd vom atinge nivelul
din 2008, deoarece consumatorii
vor fi reticen]i n a cheltui la fel de
mult ca nainte, iar companiile vor
avea o mare iner]ie n a arunca pe
pia]` bugete impresionante, a[a cum
f`ceau pn` anul trecut. Exist` [i
un aspect pozitiv n aceast` situa]ie,
[i anume faptul c` publicitatea
va deveni mai targetat`, mesajul
va fi croit pe specificul [i nevoile
clientului, astfel nct eficien]a
banilor investi]i va fi maximizat`.
StRAtegIA n 2009?
APROAPe De CLIen}I.
Eu cred c` am reu[it, pentru c`
ne-am p`strat to]i clien]ii [i sunt
convins` c` nu vor uita acest lucru,
n momentul n care situa]ia se va
\mbun`t`]i.
n ceea ce prive[te echipa, Ana
Iorga spune c` angaja]ii trebuie s` fie
ncuraja]i s` ia decizii, dar [i respon-
sabiliza]i n acela[i timp. Aceast`
libertate trebuie oferit` ns` treptat,
pe m`sur` ce angajatul dovede[te c`
face fa]` situa]iilor anterioare.
Una dintre cele mai grele decizii
a fost s` men]in echipa ntreag`,
de[i la prima vedere cea mai
simpl` solu]ie era s` renun] la c]
iva oameni. Am renegociat toate
contractele cu furnizorii, pentru
a reduce costurile [i, n ultim`
instan]`, am sc`zut salariile, dar am
reu[it s` p`strez oamenii. Am f`cut
acest lucru pentru c` mi-am dat
seam` c` riscul cel mai mare pentru
o agen]ie este s` piard` calitatea
produsului [i spontaneitatea ideilor,
de aici pn` la a fi scos de pe
pia]` fiind un singur pas. Este un
manager exigent pe o scar` de
la 0 la 10, [i da not` 8 dar mai
ales cu sine. Celorlal]i le g`se[te
circumstan]e atenuante.
Cel mai dificil moment
profesional a fost cnd s-a hot`rt
s` renun]e la cariera medical`.
Prietenii o priveau cu nencredere,
creznd c` din prea greu, nu n]ele-
geau de ce nu vrea urmeze visul pe
care \l avea din tinere]e; singurul
care a sus]inut-o a fost so]ul. n
25 lideri \n afaceri
36 37
P
Este foarte simplu: evalueaz` corect fiecare client [i fiecare solicitare, pentru a vedea
ct din expertiza companiei acoper` necesit`]ile proiectului de investi]ii.
REFER S ACOPERE INTEGRAL TOATE
etapele proiectului de investi]ie,
pn` la finalizarea acestuia, chiar
dac` trebuie s` externalizeze unele
dintre servicii; gnde[te proiectul
investi]ional din punct de vedere
tehnic [i financiar, ca [i cum ar fi
proiectul n care ar investi el.
Felix Lucu]ar este un manager
care nc` [i caut` stilul de condu
cere, ns`, din punct de vedere
al realiz`rilor, anul 2008 a fost
unul plin.
Condimentul secret este acela
c` ne place ceea ce facem [i
dezvolt`m cu clien]ii no[tri o rela]ie
foarte deschis` [i prietenoas`.
n perioada derul`rii investi]iei
ne integr`m ca un departament
externalizat al clientului [i lucr`m
ca atare, spune managerul unui
business specializat n consultan]`
n domeniul agroindustrial.
Ce a facut n 2008? A devenit
promotorul [i consultantul celei
mai mari investi]ii n procesarea
ecologic` a lemnului [i construirea
de case ECO cu amprent` redus`
de CO
2
, primele 4 comunit`]i
CO
2
neutre urmnd a se construi
n Marea Britanie, utiliznd case
romne[ti; promotorul celei mai
mari exploata]ii agricole ecologice
din Romnia (peste 5000 de ha)
[i a primului complex de ferme
ecologice de vaci pentru
lapte; consultant pentru realizarea
celui mai mare terminal de cere ale
din portul Constan]a; pro mo tor
al investi]iilor n producerea de
energie regenerabil` utiliznd
de[euri din activitatea agroin
dustrial` (3 proiecte n curs
de implementare); ac]ionar
al unei moderne fabrici de
procesare carne cu o capacitate
de 20 to/zi, finalizat` n prezent
n propor]ie de 90%.
Lista de reu[ite n business este
lung`, Felix Lucu]ar fiind un om
de afaceri care a nregistrat succes
dup` succes. Nu se sfie[te, totu[i,
s` recunoasc` faptul c` pot exista
[i e[ecuri, erori, calcule gre[ite.
[i admite gre[elile, dar acest lucru
nu nseamn` c` ele nu au un efect
asupra sa.
E[ecurile l demoralizeaz`, nu au
acel efect mobilizator, valabil n
cazul unora.
Cel mai recent e[ec profesional
a fost generat de estimarea eronat`
a cre[terii capacit`]ii investi]io
nale a clien]ilor. Astfel, n 2008,
n dorin]a de a g`si solu]ii ct mai
eficiente de structurare financiar` a
investi]i ilor, am creat un departa
ment de brokeraj de credite,
recrutnd persoane din mediul
bancar. Ideea sa dovedit una
foarte p`guboas`. Nu [tiu cum s`
dimensionez e[ecul cel mai mare.
Fiecare e[ec este mare pentru
o anumit` etap` de dezvoltare,
dup` aceea pare unul mic fa]`
de solicit`rile etapei urm`toare,
explic` Felix Lucu]ar.
CUM S~ AI CRE{TERE
|N CRIZ~
Criza lea afectat numai planul de
cre[tere, ns` ia mpins c`tre
adoptarea unor m`suri de reorga
nizare. Astfel, planul pentru 2009
era o cre[tere att a cifrei de afaceri,
ct [i a profitului net, cu 50%.
Criza nea ajutat s` \n]elegem
c`, de[i nu este posibil` o cre[tere
a cifrei de afaceri, am putea s`
specul`m pe reducerea costurilor,
]inta noastr` pentru 2010, cnd,
consider`m noi c` businessul va
avea suficient` mas` critic` ca
s` realiz`m economii de scar`.
Astfel, cel pu]in din punct de
vedere al profitabilit`]ii, am reu[it
printro abordare nou` s` realiz`m
economii de scar`, chiar la o
dimensiune mai mic` a afacerii.
De fapt criza nea ajutat s` n]ele
gem c` suntem risipitori ntrun
climat n care toate companiile au
avut acest comportament.
{i nu, nu au mers pe celebra
restructurare romneasc`, n care
se reduc telefoanele mobile,
femeile de serviciu [i costurile
papet`riei.
Au renun]at, n schimb, la unele
activit`]i, cum ar fi brokerajul
de credite sau proiectele de
infrastructur`, mpreun` cu acele
resurse umane n cazul c`rora
conversia nu a fost posibil`.
ntotdeauna am preferat o
structur` simpl`, cu pu]ini oameni,
dar foarte buni [i multe activit`]i
externalizate. Din cei 14 oameni
pe care i avem, patru sunt
absolven]i MBA. n
PROFIL Felix lucu}ar
Vrst`: 40
Func]ia: Project manager &
Managing partner
Compania: agriculture capital &
engineering
Domeniul de activitate:
consultanta, proiectare,
management de proiect pentru
investitii agroindustriale
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2000
criza ne-a
ajutat s` in]e -
legem c`
de[i nu este
posibil` o
cre[tere
a cifrei de
afaceri, am
putea s`
specul`m pe
reducerea
costurilor.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
Felix lucu}ar
RE}Eta succEsului
|N aFacERi
25 lideri \n afaceri
38 39
A
Este femeia care conduce, din pozi]ia de director de vnz`ri, activitatea comercial`
a companiei Chello Central Europe, \ntr-o pia]a plin` de provocari.
NUL 2008 A NSEMNAT PENTRU EA,
din punct de vedere profesional,
lansarea pe pia]` a dou` noi canale
- unul de sport [i altul de lifestyle
& cooking (Sport1 [i Paprika),
al`turi de pozi]ionarea rezultatelor
financiare ale entit`]ii pe un trend
ascendent.
S` reu[e[ti s` lansezi dou`
canale [i s` aduci destui abona]i
e o mare realizare. Pentru c`
abona]ii nseamn` bani, nseamn`
profit, [i nseamn` c` ]i-ai atins
obiectivele, cu att mai mult cu
ct Romtelecom a impus pre]uri
foarte mici, pre]urile mici
nsemnnd cheltuieli reduse, pe
care mai ales operatorii de cablu
mici nu [i le pot permite, explic`
Alexandra Mnza.
Kappa, primul pas
al unui vizionar
Absolvent` de Electrotehnic`,
n cadrul Politehnicii Bucure[ti,
Alexandra Mnza a lucrat mai
nti ca inspector de asigurare a
calit`]ii pentru Centrala Nuclear`
de la Cernavod`. Prima mi[care
curajoas` a venit dup` c`derea
comunismului, [i a constat ntr-un
switch profesional, prin trecerea
la o companie din mediul privat.
Momentul a nsemnat abandonarea
definitiv` a plasei de siguran]`
fragile, dar confortabile, pe care
munca n sectorul de stat o asigur`.
La nceput m-am ocupat de
multe lucruri, de tot ce era nevoie,
de organizare, a[a era atunci,
dar ntr-un an de zile m-am
cristalizat [i m-am orientat spre
partea comercial` [i marketing.
n 1993. Era ce mi-am dorit eu
ntotdeauna, spune Alexandra
Mnza.
Prima oportunitate major`
n cadrul companiei Kappa a fost
recomandarea pentru o burs` VIP a
Guvernului American, pe teme de
marketing n televiziune prin cablu.
La nici opt luni de la recomandare,
Alexandra Mnza a fost selectat`
pentru una din cele patru burse
pentru care se luptau 1.200 de
candida]i.
Faptul c` am reu[it la aceast`
burs`, nesperat, mi-a schimbat
total optica asupra vie]ii. Din
acel moment am zis c` totul este
posibil. n momen tul n care un om
[i propune ceva, [i dore[te ceva,
reu[e[te. {i ntr-adev`r, via]a mi-a
dovedit c` absolut tot ce mi-am
dorit, am realizat n timp, spune
Alexandra Mnza.
Au urmat nc` trei burse, sponso-
rizate de Uniunea European`, prin
programul Leonardo da Vinci,
precum [i un stagiu de preg`tire
n telemedicin`, la Massachusetts
General Hospital.
Prima burs` a fost de fapt n
Olanda, n 1999, n marketing pe
internet. Era ceva inedit pentru
timpurile acelea, [i a fost ceva teribil,
pentru c` ini]ial voiau s` ne nve]e
s` d`m email-uri. Eu reprezentam
Kappa, care e internet service provider.
Cum s` m` nve]i tu pe mine s` dau
emailuri? Pentru c` asta credeau ei
despre Romnia, spune Alexandra.
Training-ul olandez i-a validat
percep]ia distorsionat` a europe-
nilor despre romni ca fiind defaza]i
n privin]a conect`rii la pulsul
tehnologiei specifice industriei de
profil. Dar, n aceea[i m`sur`, i-a
dat oportunitatea de a o schimba
\n bine.
Cnd a venit rndul meu,
aveam prezentarea firmei, eram
om de marketing, [i am nceput
s` le vorbesc despre telemedicin`,
despre second opinion over
internet, despre ntreprinderile
virtuale. Eu tocmai venisem din
Boston [i oamenii cnd m-au
v`zut au fost [oca]i. Cum adic`,
n Romnia se vorbe[te despre
telemedicin` [i ntreprindere
virtual`, n 1999? Da, [i despre
internet pe televiziune prin cablu.
{i n momentul acela au p`lit,
pentru c` a doua zi au trebuit s` ne
schimbe total programa. {i ne-au
nv`]at despre cum se face comer]
electronic, vorbeste aceasta
despre experien]a olandez`.
Via]a este o negociere
permanent` a limitelor, cu noi
n[ine, [i cu ceilal]i, din care e
important s` nv`]`m unde s` ne
oprim, pentru a p`stra echilibrul
ntre toate compartimentele ce
ne alc`tuiesc ca oameni [i ca
profesioni[ti.
A fost un moment cnd am
plecat din Kappa [i m-am dus n
TVR. Dar nu mi-au dat drumul de
tot. Lucram de la 8.30 la 4.30 n
TVR, n marketing [i n vnz`ri,
dup` care m` duceam la Kappa
pn` la 9.30 seara, iar n weekend
proFil ALEXANDRA MNZA
vrst`: 53
Func]ia: Director Vnz`ri
Compania: Chello Central Europe
Domeniul de activitate: Content
media pentru companiile de media
anul absolvirii mBa-ului
romno-Canadian: 2005
Dup` at]ia
ani, toat`
lumea se
gnde[te
c` nu mai
exist` un
challenge.
C` ]i-ai atins
maximul.
Eu niciodat`
nu am
gndit a[a.
SuCCESul: un Salt far~
plaS~ dE Siguran}~
ALEXANDRA MNZA
colaboram la doua agen]ii de
publicitate. Trei ani de zile am
f`cut asta. Trebuie s` [tii unde
s` te opre[ti ca s` ]i p`strezi un
echilibru. Niciodat` nu trebuie
s` sacrifici familia ca s` atingi
alte obiective., spune Alexandra
Mnza.
n portofoliul profesional al
acesteia au mai urmat pozi]ii de
management n cadrul companiilor
Astral Telecom (director
marketing&vnz`ri), UPC, UTV
[i Digital Cable Systems.
Am acceptat postul acesta
(director de vnzari n cadrul
Chello Central Europe - n.red.),
ca s` demonstrez c` nu am gre[it.
Pentru c` a[ vrea s` mi termin
cariera, cnd va fi s` o termin, n
ideea c` o s` am numai succese
n spate, din punctul de vedere al
firmelor la care am lucrat, spune
Alexandra Mnza.
urm~torul salt, mBa-ul
romno-CanaDian
Experien]a MBA-ului este relevant`
prin cel pu]in trei direc]ii pe care le
urm`re[te Alexandra Mnza: modul
de raportare la business, din pers-
pectiva unei companii multina]io-
nale, modul n care livrezi mesajul
juc`torilor din industria de profil [i
percep]ia unui manager de multina]io -
nal`. Am aflat ce st` la baza
business-ului, cum marile companii
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
40
Niciodat` nu
am lucrat
ntr-o firm`
care s` aib`
buget. Astfel,
a trebuit s`
mi exacer bez
latura
intuitiv` [i
pasiunea
pentru
marketing.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
interna]io nale percep un bun
manager. Chiar dac` ai rezultate
foarte bune, dac` nu [tii s` spui
ceea ce ei vor s` afle de la tine,
este irelevant. Chiar dac` ]i-ai
atins target-urile respective, prin
cunoa[terea pie]ei, dac` tu nu le
vorbe[ti pe limbajul lor, prin care
ei s` n]e lea g` c` tu ai acelea[i
obiective cu ei [i c` [tii s` urmezi
pa[ii pe care ei i cer de la tine,
nu ai nicio [ans`, explic`
Alexandra Mnza.
Mai mult, MBA-ul te nva]` s`
opera]ionalizezi succesul business-
ul t`u mult mai focalizat [i orientat
spre rezultat, spune ea. MBA-ul ]i
spune: de ce se nfiin]eaz` o firm`?
Pentru profit. Nicio firm` nu se
nfiin]eaz` ca s` fie lider de pia]`.
Orice firm` se nfiin]eaz` ca s` fac`
profit, [i profit din ce n ce mai
mult. Ajungnd lider de pia]`,
prin strategii de marketing, tu
m`re[ti profitul. Scopul t`u este s`
m`re[ti profitul, explic` Alexandra
Mnza.
Potrivit acesteia, MBA-ul te mai
nva]` c` respectul ntre angaja]i
[i manageri nu se traduce printr-
un discurs formal [i reveren]ios,
ci prin transparen]` informal`,
fundamentat` pe competen]e
relevante.
Noi, romnii, n]elegem prin a
fi manager, a fi foarte popular. Ori
e[ti foarte nfumurat, ori e[ti foarte
popular, ca s` te iubeasc` toat`
lumea. Ei, MBA-ul te nva]` s` fii
foarte popular, ntr-un mod cu totul
deosebit. Adic` ]i impune o ]inut`,
dar popularitatea o ai prin cuno[tin]ele
pe care le oferi. Nu trebuie neaparat
s` te tragi de [ireturi cu oamenii.
C` ]i spun Bill, John, Anda, nu
conteaz` asta. Ci modul n care ]i
se adreseaz`, conchide Alexandra
Mnza. n
Programul MBA
cel mai apreciat
de antreprenori.
www.bsm-mba.ro
MBa 2009
25 lideri \n afaceri
42 43
G
Este un medic curajos, care a spus nu cu fermitate unui parcurs profesional conven]ional
[i a pariat totul, surprinz`tor, pe cartea inedit` a unei cariere \n consultan]`.
ESTIONEZ SITUATIILE-LIMIT CAM CA
Scarlett OHara. O s` m` gndesc
mine la problem`, spune Cristina
Mihai, un medic curajos care a
spus nu cu fermitate unui parcurs
profesional conven]ional [i a pariat
totul pe o carier` n consultan]`.
Cristina Mihai este senior
consulting director n cadrul
companiei Vector Consultants.
Printre cele mai mari reu[ite
profesionale din 2008 ale acesteia,
n vrful listei se situeaz` intrarea
pe pia]a de consultan]` din Dubai.
Deschiderea unui business
nou, ntr-o pia]` nou`, a fost cea
mai mare realizare. n 2008 am
deschis, pentru compania cu care
am colaborat, afacerile din Dubai,
o pia]` foarte grea, o pia]` plin`
de McKenzie, PriceWaterhouse
[i alte firme de genul acesta, n
care o companie independent`
de consultan]`, de implementare
de strategie te-ai fi gndit c`
intr` foarte greu. {i faptul c` am
deschis biroul din pia]a aceea a fost
probabil cea mai mare realizare din
2008, explic` Cristina Mihai.
De profesie medic, spune acum
c` traseul s`u profesional a fost
definit de cteva decizii importante,
printre care se num`r` studiile
postuniversitare n managementul
serviciilor sociale [i de s`n`tate,
apoi intrarea n industria financiar-
bancar` [i programul de MBA
Romno-Canadian.
Am luat cteva cotituri
profesionale ntr-o carier` de doar
12 ani. Sunt medic ca profesie.
Prima cotitur` a fost f`cut` n
momentul n care am f`cut un
master n Managementul Serviciilor
Sociale [i de S`n`tate [i am intrat
n consultan]` pe industria de s`n`-
tate. A doua mare cotitur` a fost
n momentul n care am intrat n
industria financiar-bancar` ca trainer
[i consultant, iar a treia mare coti-
tur` a fost programul de MBA, care
mi-a consolidat background-ul [i
cuno[tin]ele, permi]ndu-mi s` m`
duc n absolut orice direc]ie voiam
s` merg, spune Cristina Mihai.
Cnd mediCul
alege Consultan}a
Cristina Mihai nu s-a ab`tut de
la ]inta sa, pe care a mizat, de-a
lungul parcursului s`u profesional
derulat de-a lungul celor 12 ani
de carier`, abandonnd medicina
[i mai departe, o pozi]ie de top
management ntr-o companie.
Iar decizia de a schimba substan -
]ial direc]ia profesional` s-a
nscris ntr-o strategie coerent`
[i consistent`, care a justificat
deciziile curajoase asumate pe
parcurs.
Au existat dou` momente-cheie,
a[ spune. Unul a fost acela n
care m-am desprins de o industrie
pentru care m` formasem, deci de
domeniul s`n`t`]ii, [i am decis c`
vreau s` intru n business. Vreau s`
fac business ntr-un mod civilizat,
etic, responsabil, dar vreau s` fac
business.Vreau s` fac bani. Al
doilea moment decisiv a fost acela
n care am decis c` pentru mine
consultan]a e un mediu mai bun [i o
solu]ie de carier` mai bun` dect o
pozi]ie de top management dintr-o
companie. {i aceste dou` decizii
m-au definit [i cred c` nu o s` revin
asupra lor n urm`torii ani, spune
Cristina Mihai.
Printre proiectele pentru anul
viitor, Cristina Mihai enumer`
consolidarea celor trei branduri
lansate anul acesta.
Am lansat Pharmatune, un brand
specializat pe industria pharma,
care reune[te consultan]`, training,
callcenter, toata gama de servicii,
cu oameni care [tiu industrie
pharma, [i acesta trebuie consolidat.
Am lansat un brand pentru IMM-uri;
via]a unui IMM, managementul
unui IMM, leadership-ul lui,
cre[terea de business se face cu
totul altfel dect cu o multina]io-
nal`. {i am lansat BizNovate, un
brand specializat pe asta, care
iar`[i trebuie consolidat, deci e o
problem` de focusare, explic`
Cristina Mihai.
Lansarea celor trei branduri
vine ca o solu]ie pentru a acoperi
o ni[` de pia]`, care nu a fost nc`
explorat` exhaustiv.
Din cte [tiu, nu exist` n mo-
men tul acesta companie speciali zat`
pe industria pharma, care s` dea
consultan]`, s` dea training strict,
relevant pentru ei, [i la fel pentru
IMM-uri. Sunt solu]ii de training, de
consultan]`, pentru IMM-uri, dar nu
exist` un one stop shop n care un
patron care are 20 de oameni s` [tie
c` [i g`se[te solu]iile la ndemn`,
create pentru el, spune aceasta.
Am gestio
nat situa]iile
limit`
pragmatic,
gndindum`
c` exist`
ntotdeauna
o cale de
ie[ire, de
negociere
[i de c[tig
mutual.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
CRISTINA MIHAI
RE}EtElE mEdicului
dEvEnit consultant
PRoFil CRISTINA MIHAI
Vrst`: 40
Func]ia: Senior Consulting Director
Compania: Vector Consultants
domeniul de activitate:
Management Consulting
anul absolvirii mBa-ului
Romno-Canadian: 2006
44
Nu am trecut
niciodat`
dintro
companie
n alta pentru
un salariu
mai mare.
Sunt un caz
atipic. Am
trecut la un
salariu cu
25%, pn`
la 50%
mai mic.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
Sesiznd poten]ialul industriei
farmaceutice, inclusiv case de
avocatur` de la nivel local [i-au
lansat firme de consultan]` n
acest domeniu. n contextul n care
pia]a farmaceutic` [i-a ncetinit
ritmul n 2008, dar a nregistrat un
avansat de 6,6% n euro, loc pentru
dezvoltare nc` exist`. Pia]a local`
de farmaceutice este dominat` de
importatori.
Absolvirea programului de MBA
Romno-Canadian a fost relevant`
pentru Cristina Mihai, n m`sura n
care i-a l`rgit nivelul de expunere
pe industrii noi [i i-a completat
cuno[tin]ele tehnice din domeniu.
Experien]ele diverse pe care le-am
acumulat lund contact cu colegii
mei din diverse industrii au fost
decisive. Nu aveam expunere dect
pe dou` industrii. Doi ani mai trziu
aveam expunere pe 15. Deci a fost
clar decisiv, spune Cristina Mihai. n
Programul MBA
cu cea mai mare
credibilitate n
rndurile angajatorilor.
www.bsm-mba.ro
mBa 2009
25 lideri \n afaceri
46 47
F
Realizarea [i dep`[irea bugetelor \n cadrul departamentelor pe care le conduce, dar [i
absolvirea MBA-ului Romno-Canadian sunt dou` dintre marile sale realiz`ri din 2008.
IRMA DAAS, UNUL DINTRE PRINCIPALII
furnizori de echipamente din
indus tria HoReCa si retail a
nre gistrat un business de 20 de
milioane de euro n perioad`
men]io nat`.
|ns`, ca ntr-un efect de domino,
actual` criz` economic` nu i-a
ocolit pe niciunii dintre juc`torii
activi n domeniul acesta, fie
ei hoteluri, restaurante sau...
furnizori. Ace[tia primiser`
previziuni nefaste nc` de la
nceputul anului, cei mai mul]i
estimnd o sc`dere a cifrei de
afaceri de pn` la 20%.
SC~DERE
PE LINIE
n cazul companiei DAAS
Romnia, c`derea a fost de 30%
comparativ cu 2008. n 2008
am nregistrat o cifr` de afaceri
de 20 de milioane de euro,
iar n 2009 am suferit o sc`dere
de la pn` 30%, ajungnd la
14 milioane de euro, a declarat
Lucian Negroiu.
n ciuda crizei, strategia
companiei este de a realiza o
cre[tere organic`, ce va duce la
dezvoltarea afacerii, [i o extindere
bazat` pe achizi]ii [i deschiderea
de noi linii de business.
C`utam s` cre[tem cota de
pia]` n urm`torii 3 ani [i apoi
s` o consolid`m, a explicat el.
Efectele crizei au ajuns n sectorul
respectiv odat` cu diminuarea
investi]iilor din domeniu, cu
sc`derea general` a consumului,
cu diminuarea gradului de
ocupare a hotelurilor [i amnarea
sau abandonarea proiectelor de
construc]ie a unor noi obiective
specifice.
DAAS a decis s` renun]e la
unele conturi pe care le avea
n portofoliu [i care, n ciuda
plusului de imagine pe care l
aduceau, nu mai erau profitabile.
n momentul de fa]`, DAAS
Romnia are contracte cu unele
dintre cele mai importante
companii romne[ti [i interna]io-
nale, precum Real, Auchan, Cora,
Kaufland, MegaImage, Unicarm,
Radisson SAS Bucure[ti, Conti-
nental, Rin Grand Bucure[ti,
Novotel, sau restaurantul Hard
Rock Cafe.
CND |{I REVINE
INDUSTRIA?
Industria de hoteluri, restaurante
[i catering - HoReCa - a avut o
dezvoltare exploziv`, dar haotic`
n ultimii ani. Astfel, Capitala
a nregistrat o cre[tere mare a
num`rului de hoteluri, inclusiv
pe palierul de lux (cinci stele), n
contextul n care Bucure[tiul nu
este o destina]ie turistic`, ci una
de business.
Propriu-zis, aici nu vin turi[ti,
ci oameni de afaceri. Acest
fenomen se reflect` n faptul c`
hotelurile au un grad de ocupare
mare spre foarte mare n timpul
s`pt`mnii, indicator care scade
dramatic n week-end.
Cu toate c` marile hoteluri au
oferit tot felul de pachete turistice
[i au f`cut chair [i parteneriate
cu touroperatori, str`inii nu s-au
nghesuit s` viziteze Romnia.
Pe segmentul de business,
unit`]ile au fost obligate, de
asemenea, s` ofere clien]
ilor condi]ii avantajoase, mai
ales pe palierul superior, n
contextul n care companiile au
t`iat semnificativ din bugetele
destinate deplas`rilor.
Pe de alt` parte, restaurantele
au crescut [i ele. Lan]urile
s-au extins [i n Capital`,
dar [i n provincie, ns` nu
lipsesc [i investitorii n loca]ii
independente.
Pentru a contracara efectele
crizei, entit`]ile de profil au
realizat meniuri speciale, pe
diferite clase de buget, precum [i
oferte de toate felurile, pentru a
atrage clien]ii. {i, dac` hotelurile
sufer` [i au fost obligate s` lase
mult la tarife, unele restaurante
chiar au g`sit lozul c[tig`tor.
{i le merge din plin.
Ct despre semnele de recu pe-
rare ale pie]ei de echipamente,
Negroiu preco nizeaz` o redresare
par]ial` n 2010 [i una complet`
pentru 2011. ntre timp, [i va
dedica eforturile pentru realizarea
obiectivelor depar tamentelor pe
care le conduce.
Ce l-a ajutat s` ajung` pn`
aici? Mult` munc`, mult sprijin
din partea familiei [i colegilor [i
mult, mult noroc. n
PROFIL Lucian negroiu
Vrst`: 37
Func]ia: retail Manager
Compania: DaaS impex
Domeniul de activitate: importul,
distribu]ia, montajul [i \ntre]inerea
echipamentelor profesionale \n
domeniul Horeca
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2008
ce m-a
ajutat
s` ajung
pn` aici?
Mult`
munc`, mult
sprijin din
partea
familiei [i
al colegilor
mei [i mult
noroc.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
Lucian negroiu
CRe{teRe Continu~
pRin extindeRe
25 lideri \n afaceri
48 49
A
Coordoneaz` o echip` IT care este interfa]a proceselor din cadrul companiei, iar
aceasta pozitie \i permite s` ia contact cu toate diviziile importante ale firmei.
sA sI APLIC N CEL MAI BUN MOD
conceptul n business, c` ideile
bune pot veni, de la orice angajat,
nu doar de la o echip` tehnica
de coordonare. Cristian Nica, IT
operations director for Central
Europe al Inbev, desf`[oar` toate
procesele prin filtrul strategiei, n
cadrul c`reia fiecare angajat este
un pilon. C`l`tore[te de dou` ori
pe luna la Moscova, sau n oricare
alt` capital` din regiune, pentru
a-[i coordona echipa
Avem ni[te situa]ii la un
moment dat, care sunt statice, [i
trebuie s` n]elegem cum putem s`
le facem altfel, astfel nct s` fim
mai eficien]i, s` r`spundem mai
rapid, s` aib` costuri mai mici.
Iar pentru asta m-am gndit c`
ideile pot veni nu numai de la
speciali[ti IT, ci [i direct din
business, de la o echip` mixt`, cu
persoane din companie. Selec]ia
ideilor se face att prin interac]i -
unea direct`, ct si prin alte
canale de comunica]ie. Este
uimitor s` vezi c` odat` deschis
acest canal este mult mai simplu
s` prive[ti din punct de vedere al
clientului, spune Cristian Nica.
Managerul este reponsabil de
[apte ]`ri din Europa Central` [i
de Est: Ungaria, Cehia, Croa]ia,
Serbia, Muntenegru, Bulgaria [i
Romnia.
Cea mai mare realizare din
2008, potrivit acestuia, a fost
finalizarea la nivel regional al
proiectului de IT outsourcing
dezvoltat pe plan global
ncepnd cu 2005, pe fondul
nevoii de a asigura aten]ia [i
resursele importante pe core
business, urmnd externalizarea
departamentelor de servicii.
Astfel, acest program s-a
finalizat n 2008, cu succes,
[i a adus primele reduceri
semnificative de costuri IT.
Sc`derea total` a costurilor cu
serviciile IT, la nivel global, a
fost de aproximativ 15 milioane
de euro.
Era clar nc` de la nceput
c` va fi un drum foarte greu [i
anevoios. Programul cuprindea 25
proiecte distincte de transformare
a infrastructurii IT, viznd
consolidarea opera]iunilor de
suport IT pe trei arii majore:
comunica]ii, servicii centralizate
IT (hosting, monitorizare [i
service desk) [i suport de aplica]ii,
acestea efectundu-se n jurul a 3
parteneri strategici. n 2008 pot
spune c` implementarea a fost una
de succes. Aceasta a produs pe o
perioad` de aproape trei ani.
Ce a fost foarte important
este c` dincolo de rezultatele
financiare importante, aceast`
schimbare a dus la o mai bun`
standardizare a proceselor de
suport, a modului cum sunt
gestionate si rezolvate problemele
de zi cu zi, astfel c` numarul
incidentelor s-a redus de 10-15 ori
comparabil cu 2005.
De asemenea, un alt
proiect foarte important a fost
implementarea de SAP, proiect
la nivel pan-european ca single-
instance, extins ulterior la nivel
Global. n regiunea noastr`
Romnia [i Bulgaria au migrat
cu success imediat dup` Rusia [i
Ucraina (ca ]`ri pilot).
Are o echip` de cinci colegi:
trei dintre ei sunt responsabili
pe partea de infrastructur` [i
service management, respectiv
coordonarea furnizorilor de
servicii IT [i comunica]ii de date.
Fiecare dintre ace[tia acopera cte
un cluster de dou` ]`ri din cele
sapte.
Celelalte dou` pozi]ii sunt
de responsabil de proiecte de
infrastructur` IT [i respectiv de
rela]ia cu providerul de suport de
aplica]ii pentru toate cele [apte
]`ri.
Pe lng` rolul operativ de a
asigura nivelul de servicii de la
provideri, de a n]elege foarte bine
ce este necesar n business [i de
a preg`ti specifica]iile pe baza
cerintelor, ei trebuie s` asigure
interfa]a cu ]`rile pe care le au n
subordine [i s` asigure un canal
rapid de escaladare a problemelor
Reu[e[te, cu o echip` de cinci
persoane cheie n rela]ia cu furni-
zorii de servicii IT, s` asigure
absolut tot ce nseamn` servicii IT
n companie, la costuri opera-
]io nale reduse. De fapt, spune el,
nu reducerea de costuri ntr-o
arie este cea mai important`,
ci eficientizarea activit`]ii,
astfel nct n ansamblu, s`
asigure nt`rirea business-ului
pe termen lung. n
PROFIL CRISTIAN NICA
Vrst`: 38
Func]ia: IT Operations Director
for Central Europe
Compania: InBev NV
Domeniul de activitate: FMCG
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2008
Ideile pot
veni nu
numai de la
speciali[ti
IT, ci [i
direct din
business de
la o echip`
mixt`, cu
persoane
din compa
nie
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
CRISTIAN NICA
OrICe angajaT pOaTe
da IdeI busIness-uluI
25 lideri \n afaceri
50 51
E
Crede c` stilurile de conducere sunt mai degraba modele teoretice pure, pentru c`
\n practic` se combin` aproape tot timpul una sau mai multe maniere de coordonare.
STE CARACTERIZAT DE ORIENTAREA
spre oameni, grija fa]` de cei cu
care lucreaz` [i orientarea spre
eficien]`, cu rezultate concrete.
Este Alina Maria Papa, director al
diviziei de marketing [i comunicare
n cadrul Libra Bank.
De cele mai multe ori, n
activitatea de zi cu zi, se realizeaz`
o convergen]` c`tre stilul demo
cratic, prin stabilirea unor rela]ii
de bun` colaborare [i a unui
climat pl`cut la locul de munc` [i
stilul consultativ, prin ncurajarea
oamenilor s`[i prezinte ideile, ini]ia
tivele [i s` le discut`m. Pn` la
urm`, stilul de conducere reprezint`
o chestiune de adaptabilitate pentru
c`, spre exemplu, reac]ionezi ntr
un fel cnd lucrezi cu un junior [i
n alt mod atunci cnd te adresezi
unui angajat cu o vast` experien]`,
afirm` Papa.
n contextul unui an 2009
dificil, toate deciziile luate de
aceasta au \ncercat s` r`spund`
provoc`rilor majore pe care lea
adus criza, urm`rind n acela[i timp
continuarea direc]iilor asumate.
Anul 2009 nea obligat ca,
n paralel cu reducerea costurilor,
s` devenim mai inventivi n
toate aspectele de marketing [i
nu numai: am ncercat o nou`
abordare a businessului, am
lansat produse adaptate acestui
context economic (Libra Bank
fiind prima banc` ce a venit cu un
pachet de produse bancare anti
criz` la nceputul anului 2009).
De asemenea, am pus foarte mult
accent pe zona de customercare
[i cred cu t`rie c` postcriz` se
vor diferen]ia clar companiile care
vor pune accentul pe client [i vor
face toate eforturile pentru a avea
clien]i foarte mul]umi]i. n plus,
n zona de comunicare a trebuit
s` decidem cum aloc`m bugetul
aferent astfel nct s` ob]inem
maxim de eficien]`, iar pentru noi
comunicarea pe internet a fost o
solu]ie foarte bun` n acest sens.
Criza nu]i permite nicio resurs`
risipit`, ci ]i solicit` eficien]a [i
inventivitatea la maxim, explic` ea.
Aceasta consider` c` n 2009 se
poate vorbi mai pu]in de o cre[tere
de buget n zona de marketing
[i comunicare [i, n cel mai
bun caz, de o stagnare, dac` nu
chiar de sc`deri de buget. Astfel,
strategiile ultimilor ani au fost
reconsiderate, fiind adaptate la
contextul economic actual. n criz`,
prioritatea num`rul unu este s`
rezi[ti. Se vorbe[te mult mai pu]in
de strategii de extindere, [i mai
degrab` de strategii de rezisten]`.
Chiar [i n acest climat economic
dificil, Libra Bank a reu[it s`[i
consolideze pozi]ia pe sectorul
s`u cheie profesiile liberale
reu[ind n anul 2009 s`[i creasc`
cota de pia]` pe acest segment cu
aproape 2%.
Cu siguran]` au fost momente
dificile [i momente n care am
avut impulsul de a renun]a. [i cu
siguran]` o s`l mai am [i pe viitor.
Dar sunt doar reac]ii de moment,
nu bazate pe decizii sau revolte
fundamentale. Nu renun] pentru
simplul motiv c` mi place ceea
ce fac. Voi renun]a ns` f`r` nicio
problem`, n momentul n care
numi va mai pl`cea, dac` acel mo
ment va veni vreodat`. Nu regret
niciuna dintre deciziile asumate
pn` acum. Probabil c`, privind
n urm` cu experien]a actual`,
sunt anumite momente n care a[
proceda altfel dar cred c` fiecare
lucru [i fiecare experien]` [i au
timpul s`u. n fiecare zi din cei
aproape 13 ani de cnd muncesc
am nv`]at ceva nou, am cunoscut
oameni deosebi]i, [i cred c` aceas
tea sunt cele mai mari realiz`ri ale
experien]ei mele profesionale,
[i descrie experien]a profesional`
Alina Maria Papa.
Aceasta [i define[te exigen]a n
m`sura n care urm`re[te permanent
calitatea lucrului, a proiectului la
care lucreaz`. Nu tolerez abor
darea merge [i a[a prefer s`
nu fac deloc un lucru dect s`l fac
prost, pentru c` oricum va trebui
s` m` ntorc asupra lui pentru al
repara, ceea ce nseamn` timp dublu
alocat. Este un principiu pe care
mil aplic mie [i celor din jur. n
plus, am nv`]at din experien]` c`
atunci cnd le ceri oamenilor 100 %
au tendin]a s` dea mai pu]in. Prin
urmare, le cer 150 % pentru a m`
asigura c` primesc spre 100 %,
spune Papa.
Po]i lua orice insucces ca fiind
un e[ec pe care l po]i dramatiza la
nesfr[it, sau po]i trata o nereu[it`
ca pe o experien]`. ncearc` s` nve]e
din orice lucru care nu a ie[it a[a
PROFIL AlinA MAriA PAPA (VAsile)
Vrst`: 30
Func]ia: Director Divizia Marketing
[i Comunicare
Compania: libra Bank
Domeniul de activitate: Banking
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2008
Po]i
lua orice
insucces ca
pe un e[ec
pe care l po]i
dramatiza
la nesfr[it,
sau po]i
trata o
nereu[it`
ca pe o
experien]`.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
AlinA MAriA PAPA (VAsile)
ConduCerea este o
Chestiune de adaptare
52
Anul 2009
ne-a obligat
ca, n pa-
ralel cu
reducerea
costurilor,
s` devenim
mai inventivi
n toate
aspectele de
marketing [i
nu numai.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
cum [iar fi dorit s` n]eleag` n
primul rnd de ce, unde ar fi putut
schimba ceva [i apoi s` foloseasc`
acest lucru pe viitor. La fel tratez
[i insuccesele celor din jur. Nu pot
vorbi de e[ecuri r`sun`toare
ci doar de problemele aferente
muncii de zi cu zi.
Aceasta are un set de valori de la
care nu sa ab`tut, pentru c` n primul
rnd le consider` valori personale.
Cred foarte mult n puterea echipei,
pentru c` orict de multe experien]e
[i cuno[tin]e ar avea cineva, nu poate
exista individual, are nevoie de al]i
oameni s`[i pun` n practic` ideile.
Iar dac` ncepi un lucru, demarezi un
proiect, atunci ncerci s`l faci ct de
bine po]i. Pentru c` ini]iem proiecte
pentru a ob]ine rezultatele dorite, nu
doar pentru a le bifa.
n timpul liber, Papa cite[te mult`
beletristic`, merge la spectacole, con
certe, face sport [i iese cu prietenii.
n plus, de aproape un an de zile
mam implicat n sprijinirea unei
funda]ii care ofer` ajutor copiilor
ce provin din familii cu probleme
Mias Children [i mi petrec
o mare parte din timpul liber fie
n diverse programe organizate
pentru copii, fie ncercnd s` ob]in
sponsoriz`ri pentru ca ace[ti copii
s`[i poat` continua studiile. A[a c`,
profit de aceast` ocazie [i adresez
un apel celor care consider` c` pot
da o mn` de ajutor acestei funda]ii
sunt ni[te copii minuna]i, care au
dreptul la o existen]` normal`. n
Adev`ra]ii lideri
sunt mereu preg`ti]i
pentru provoc`ri.
Vino la programul MBA
Romano-Canadian
pentru a te pregati
pentru leadership.
MBa 2009
www.bsm-mba.ro
25 lideri \n afaceri
54 55
P
Petrece cte o or` diminea]a [i \nc` o or` seara cu cele dou` feti]e, iar \n timpul
nop]ii, cnd nu cite[te o carte sau urm`re[te un film, \[i continu` munca de peste zi.
RIMA MATERNITATE PRIVAT DIN
Romnia, numit` Regina Maria,
i-a avut ca oaspe]i pe Alte]a Sa
Principesa Margareta [i, mai
trziu, pe Majestatea Sa Regele
Mihai al Romniei. n spatele
realiz`rii st` Alexandru Popescu,
mai nti director de dezvoltare [i
apoi director comercial la Centrul
Medical Unirea.
AU FOST PRIMII
DIN INDUSTRIE
A fost important, pentru c`
era prima unitate privat` din
Romnia, de sine st`t`toare,
pentru c` am vrut s` fie [i
am reu[it cea mai frumoas`
maternitate de la Viena la
Vladivostock, [i pentru c` a avut
o poveste foarte interesant` n
ceea ce prive[te numele. Pentru c`
Regina Maria a Romniei este un
personaj foarte drag ac]ionarului
nostru majoritar, domnul Wargha
Enayati, datorit` sprijinului
acordat religiei baha religia lui
Wargha [i a str`mo[ilor lui.
A contactat Casa Regal`, [i
a primit acceptul Majest`]ii
Sale Regele Mihai am [i acum
acas` scrisoarea care mi era
adresat` personal [i am reu[it s`
aducem la deschidere pe Alte]a Sa
Principesa Margareta [i pe Alte]a
Sa Principele Radu [i mai apoi, n
decurs de trei luni, [i pe Majestatea
Sa Regele Mihai al Romniei. {i
toat` aceast` poveste formidabil`
care a avut nop]i nedormite,
s`pt`mni petrecute pe [antier,
negocieri [i discu]ii interminabile a
culminat cu na[terea primului copil
n Maternitatea Regina Maria, pe
26 Noiembrie 2008, poveste[te
Popescu.
n anul 2008, Popescu ncepea
colaboararea cu Centrul Medical
Unirea n pozi]ia de director de
dezvoltare. Cariera anterioar`
fusese derulat` pe partea
comercial`, la Medicover [i
Euromedic.
NEGOCIERI
DE 18 ORE
A doua mare realizare a fost
negocierea [i semnarea primului
contract de achizi]ie a unui
juc`tor din afara Bucure[tiului -
Avamedica din Constan]a. A fost
o experien]` senza]ional`, pentru
c`, mai repede dect m` a[teptam,
am putut pune n practic` o
mul]ime de cuno[tin]e dobndite
n timpul programului MBA -
company value, NPV. Au fost
zile [i nop]i ntregi de negociere
cteodat` negociam [i 18 ore
f`r` ntrerupere - [i un sentiment
absolut special c` n minile
mele st`tea realizarea unui deal
n premier` n Romnia. De
multe ori ne-am ridicat de la
mas` [i am crezut c` afacerea
a picat, pentru ca a doua zi s`
relu`m discu]iile [i negocierile.
A fost o experien]` de-a dreptul
special`, [i continu` Popescu
descrierea carierei la Centrul
Medical Unirea. Este foarte fericit
pentru c` la un moment dat cnd
negocierile intraser` ntr-un
impas, Board of Directors i-a
cerut o pozi]ie radical` mergem
mai departe sau abandon`m. {i
atunci a decis ca merit` s` mearg`
mai departe [i este foarte fericit c`
a luat aceast` decizie.
Compania a ncheiat anul
trecut cu o cifra de afaceri de
11,5 milioane de euro, n timp
ce estim`rile de business pentru
anul curent sunt de 16 milioane
de euro.
Anul acesta vom avea o
cre[tere de 45%, care este un nivel
foarte mare chiar [i n vremuri
de prosperitate economic`, ceea
ce m` face s` fiu foarte mndru
mai ales n contextul n care
la nceputul anului 2009, mi-a
fost propus postul de Director
Comercial. Cred c` la jum`tatea
anului 2010 vom asista la o
revenire a situa]iei economice
[i concomitent, la recl`direa
ncrederii, care e o component`
important` a pie]elor. Industria
serviciilor medicale este una
aciclic` [i, prin urmare, nu vom fi
afecta]i. Cu siguran]` la sfr[itul
acestei perioade vom fi mai
performan]i [i mai profesioni[ti,
spune Popescu.
Colegii s`i spun c` este un frate
mai mare. Lucrul n care crede
este c` oamenii sunt fundamental
buni, c` ei au nevoie de ncredere
[i suport [i c` pot cre[te foarte
mult dac` i la[i s` gndeasc`
[i s` ia decizii. Iar r`splata pentru
\ncrederea [i suportul t`u va fi
pe m`sur`. n
PROFIL ALEXANDRU POPESCU
Vrst`: 36
Func]ia: Director Comercial
Compania: Centrul Medical Unirea
Domeniul de activitate: Medicin`
[i s`n`tate
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2008
A fost
important
pentru c`
era prima
unitate de
sine st` t`
toa re pri
va t` din
Romnia,
pentru c`
am vrut s`
fie, [i am
reu[it.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
ALEXANDRU POPESCU
NoP}i Nedormite PeNtru
o materNitate regal~
25 lideri \n afaceri
56 57
P
Din februarie 2008, Media Mall a \nceput dezvoltarea re]elei de sta]ii locale ale
Realitatea TV, reu[ind \n doar nou` luni s` lanseze [apte posturi locale de televiziune.
IARE SIMPLU? MAI GNDITI-V!
Pentru pia]a local` de media
acest lucru a fost o premier`, att
din punct de vedere al rapidit`]ii
cu care am crescut dar [i al
standardelor profesionale
impuse. Dac` n februarie 2008
Media Mall avea aproximativ
25 de angaja]i n luna decembrie
a aceluia[i an ajunsese la
aproximativ 250 de angaja]i,
poveste[te Cristina Popescu,
development manager al com
paniei Media Mall Inter national.
PLUS LA ECHIP~
{I LA RETEA
Echipa de lansare a crescut [i ea,
de la trei la zece oameni, astfel c`
deadlineurile impuse de strategia
de dezvoltare a celei mai mari
televiziuni de [tiri din Romnia au
fost respectate.
Toat` echipa a fost dedicat`
trup [i suflet proiectului [i
nimeni nu sa plns, n ciuda
faptului c` to]i am fost departe
de familii cinci zile din [apte, c`
am muncit peste 12 ore pe zi sau
c` am parcurs peste 40.000 de
kilometri.
Pe parcursul dezvolt`rii re]elei,
Cristina Popescu a coordonat
echipa de lansare [i personalul
administrativ [i de vnz`ri din
sta]iile locale. Num`rul de
oameni pe care i avea n
subordine a crescut progresiv,
de la cinci, la Cluj, pn` la 40
la Bac`u.
n acest moment, spune ea,
exist` o echip` la Bucure[ti,
echip` ce coordoneaz` sta]iile
locale pe fiecare segment n parte:
financiar, marketing&vnz`ri,
editorial [i tehnic. Acestei echipe
i se subordoneaz` ntreaga re]ea
de sta]ii locale prin managerii
sta]iei [i [efi de departamente.
Criza economica a topit
aproximativ 40% din pia]a de
publicitate din Romnia, astfel
c` massmedia a sim]it crunt
efectele. ns`...
Cea mai afectat` a fost ramura
de print, unde multe titluri au
disp`rut sau [iau mic[orat
semnificativ num`rul de pagini.
Televiziunea a r`mas n topul
preferin]elor spenderilor din
Romnia astfel nct criza a suflat
mai blnd [i efectele sau sim]it
mai trziu, explic` managerul.
n luna mai 2009 a fost
lansat` sta]ia de la Bac`u, iar de
atunci dezvoltarea re]elei a fost
suspendat` din cauza crizei, n
acela[i timp focusul fiind centrat
pe eficientizare. n planul ini]ial
de dezvoltare re]eaua trebuia s`
acopere toate ora[ele mari pn`
n 2011.
SoLU}IA?
InovA}IE.
Am ncercat s` ie[im cu produse
noi n pia]a local` [i anume am
ncercat s` le oferim clien]ilor
altceva dect campaniile clasice
de advertising compuse din
simple spoturi. nc` de la nceputul
anului 2009 am dezvoltat mai
multe proiecte speciale cu diverse
teme ce sau bucurat de un real
succes printre clien]i: Produs de
, Turist n, Vreau s` merg
la [coal`!, Tradi]ii [i obiceiuri
de iarn`, Realitatea din jude],
nving`torii crizei, Zidul Realit`]ii.
Odat` cu situa]ia economic`
nefa vorabil`, au urmat [i deciziile
grele.
n septembrie 2009, 5 din cele
9 sta]ii locale [iau redus timpul
de emisie [i num`rul de angaja]i,
pentru a reduce costurile. A fost
o perioada tensionat` pentru
ntreaga echip`.
{i totu[i, Cristina Popescu,
pasionat` de aikido [i dedicat`
prietenilor s`i, este o lupt`toare.
ntotdeauna am considerat c`
via]a este o lupt` continu` [i ea nu
se termin` dect n momentul n
care la[i armele deoparte.
Realitatea TV este cea mai
important` televiziune de [tiri
din Romnia, fiind [i prima
entitate de profil de pe pia]a
local`. Postul sa remarcat [i a
\nceput s` creasc` \n top mai
ales \n perioada alegerilor
preziden]iale din 2004, pe
fondul dezbaterilor [i a [tirilor
impar]iale pe care lea oferit
telespectatorilor. RTV face
parte din unul dintre cele mai
mari trusturi de pres` din tara,
entitate care de]ine [i The Money
Channel, revista de business
MONEY Express, dar [i o
important` divizie de online. n
PRoFIL CRISTINA POPESCU
vrst`: 26
Func]ia: Development
Manager
Compania: Media Mall
International
Domeniul de activitate: Media/
Televiziune
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2007
Am ncercat
s` ie[im cu
produse
noi n pia]a
local`;
am ncercat
s` le oferim
clien]ilor
altceva dect
cam pa niile
clasice de
advertising.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
CRISTINA POPESCU
CuM se RefleCT~
un lupT~ToR pe sTiCl~
25 lideri \n afaceri
58 59
L
Prima lun` de antreprenoriat a reprezentat perioada cea mai dificil` a carierei sale,
a fost luna incertitudinilor, a \ntreb`rilor care-[i aflau cu greu r`spunsul.
UNA N CARE DIN OBIsNUINT SE TREZEA
diminea]a [i se mbr`ca, pentru a
pleca la serviciu. Chiar dac` pasul
c`tre antreprenoriat a fost unul
asumat, impactul psihologic a fost
nea[teptat pentru Mugur Popovici,
omul care a renun]at la un job sigur
n top management pentru a deveni
business energizer.
Cea mai dificil` decizie a fost
una de natur` psihologic` [i anume
renun]area la confortul unei pozi]ii
de top management - cu beneficiile
aferente - [i intrarea n incertitudinea
adus` de antreprenoriat. A[ men]io na
apoi decizia privind alegerea
partenerului pentru dezvoltarea
platformei AD!DEA. Spun acest
lucru deoarece chiar dac` ini]ial
am convins un poten]ial partener s`
investeasc` n proiect asumndu-[i
o pozi]ie minoritar` ntr-un final,
analiznd the critical success factors,
am decis c` pentru succesul proiec-
tului este oportun` asocierea cu un
alt profil de partener - trust media -
chiar dac` aceast` asociere a implicat
din partea mea asumarea unei pozi]ii
minoritare n cadrul business-ului, a
declarat Mugur Popovici.
Cu o traiectorie profesional` de la
internship pn` la top management
n companii mai mult sau mai pu]in
corporatiste - Graffiti BBDO,
Tempo, DHL, Holcim, Spicul - care
i-au adus peste 10 ani de experien]`
n marketing [i publicitate, ntr-o zi
de ianuarie a spus stop.
Am o idee, hai s` fac un business
din ea. {i a[a am pus pe picioare
propria companie, Business Energizer,
cu care am urmarit dou` direc]ii
majore. Primul obiectiv a fost ca n
maxim un an s` mi pun n aplicare
ideea [i s` dezvolt singur sau
n parte neriat prima platform`
romaneasc` de idei creative pentru
campanii publicitare. Am ales op]i -
u nea parteneriatului, am c`utat parte-
nerii potrivi]i, i-am g`sit la Blue Idea
- companie ce de]ine n portofoliu
IQads [i SMARK - / F5, divizia new
media a Realitatea Ca]a vencu, care au
apreciat proiectul [i au considerat c`
se ncadreaz` perfect n strategia lor
de dezvoltare. A[a a ap`rut AD!DEA,
un produs de ni[` pentru industria
marcomm, spune acesta.
|n paralel, Popovici a c`utat s`
activeze ca un business energizer
pe proiecte de consultan]` business,
marketing, comunicare. A[a s-au
dezvoltat parteneriate [i proiecte
cu companii [i branduri din farma,
financiar, FMCG, distribu]ie, printre
care [i Veteco Interservices (Royal
Canin), Mediplus (Urgo, Humex
etc), DHL, Provident sau Rai 88.
Pentru c` am fost one[ti [i reali[ti
n strategia noastr`, criza ne-a afectat
mai pu]in. Astfel, ne-am p`strat
forma, tonusul [i nu am fost nevoi]i
s` apelam la solu]ii drastice. Cum
vom proceda cu criza n 2010?
P`strndu-ne realismul [i statutul
nostru de companie mic`, prompt` [i
eficient`, afirm` omul de afaceri.
Dac` n 2008 cifra de afaceri a
fost de 83.000 euro, pentru 2009
acesta ]inte[te o cre[tere de 100%.
n ceea ce prive[te strategia de
dezvoltare, a ac]ionat conform
zicalei ne ntindem att ct ne este
plapuma. Nici mai mult, nici mai
pu]in. Suntem o companie mic` [i
ne mndrim cu asta. ns` am cultivat
permanent sentimentul de ncredere
n rela]ia cu clien]ii [i furnizorii
no[tri, pe care noi l-am tradus n
livr`m exact ceea ce promitem c`
livr`m. Apoi am urm`rit dimensio-
narea resurselor interne - att la nivel
uman, ct [i material - n perfect
acord cu necesit`]ile [i exigen]ele
formulate de partenerii no[tri. {i n
final am f`cut o selec]ie realist` a
proiectelor pe care s` le dezvolt`m.
Puteam mai mult? Probabil. Ne-am
dorit acest lucru? Nu, explic`
Popovici modelul de business.
Acesta prefer` managementul bazat
pe obiective clare [i asumate, att la
nivelul individual, ct [i al echipei.
Popovici spune c` este foarte
exigent, att cu el nsu[i ct [i cu
cei cu care colaboreaz`. Privesc
e[ecul ca pe o u[` nchis` brusc n
nas. ns` o u[` care se nchide [i
ofer` oportunitatea de a deschide
alte por]i. Conteaz` numai s` nu
r`mi ncremenit n fa]a u[ii nchise.
E[ti omul potrivit, la locul potrivit
atunci cnd diminea]a nu ]i-e greu s`
te ridici din pat ca s` ]i ndepline[ti
ndatoririle profesionale.
Pentru c` am fost one[ti [i reali[ti
\n strategia noastr`, criza ne-a afectat
mai pu]in. Astfel, ne-am p`strat
forma, tonusul [i nu am fost nevoi]
i s` apel`m la solu]ii drastice. Cum
vom proceda cu criza \n 2010?
P`strndu-ne realismul [i statutul
nostru de companie mic`, prompt` [i
eficient`, afirma omul de afaceri. n
PROFIL Mugur PoPovici
Vrst`: 35
Func]ia: Administrator [i unic Ac]ionar
Compania: Business Energizer
Domeniul de activitate:
consultan]` de afaceri
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2008
cea mai
dificil` de cizie
a fost una
de natur`
psihologic`
[i anume
renun]area
la confortul
unei pozi]ii
de top
mana ge
ment.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
Mugur PoPovici
Am o idee. HAi s~ fAc
un business din eA
25 lideri \n afaceri
60 61
C
C`t`lin este acum \n clasa a treia, scrie \n fiecare lun` ca merge zilnic la [coala
cu ghiozdanul [i paltonul de la el, c` mai are nevoie de uniforma [i de caiete.
ITESC, M UIT LA DESENELE LUI sI M
gndesc la micu]ii mei, spune
Victor Popovici din biroul s`u
din Pia]a Victoriei. Aceasta este
una dintre reu[itele omului care
conduce business-ul Rominserv,
parte a grupului Rompetrol. Din
punct de vedere uman, Victor are
o mas` pe care lucreaz` multe ore
pe zi [i o poz` 3D cu fiul s`u de
doi ani, sub care scrie te iubesc,
tati. Al doilea copil s-a n`scut [i el
recent. Ace[tia sunt micu]ii s`i.
n ceea ce prive[te realiz`rile ca
manager, Victor vorbe[te despre
recorduri.
O s` enum`r cteva: cifra de
afaceri, num`rul de proiecte finalizate
cu succes, volumul produc]iei [i
profitabilitatea unit`]ii de produc]ie,
construc]ia [i punerea n func]iune
a unor facilit`]i industriale unice n
sud-estul Europei, deschiderea unei
sucursale n Asia Central`, [i cirea[a
de pe tort: locul nti din bran[` n
topul firmelor din Bucure[ti, acordat
de Camera de Comer] [i Industrie.
Acestea erau, ns`, n 2008.
Primul an al crizei, din p`cate, nu a
iertat pe nimeni.
Cu ceva mai mult` grij` la costuri
[i mai mult` aten]ie la pia]`, r`zba tem.
{i tragem [i nv` ]`turile de rigoa re.
n primul rnd, diver sific`m activit` -
]ile [i produc]ia, apoi cre[tem pro-
duc tivitatea, n paralel cu reducerea
costurilor. Automatiz`m, totodat`,
procesele de business, n vederea
optimiz`rii pe termen mediu [i lung,
[i dezv`luie managerul planul
pentru ie[ire din perioada economic`
extrem de nefavorabil`. Compania
pe care o conduce a avut afaceri de
185 milioane de dolari \n 2008.
Cele mai grele momente ]in,
desigur, de concedierea unui angajat
sau a mai multora. Secretul pentru a
trece cu bine de aceste situa]ii este
s` ncerci s` aju]i acei oameni s` [i
g`seasc` de munc` n alt` parte, n
condi]ii similiare. Cel pu]in aceasta
este varianta pe care merge Victor.
Cnd apare factorul uman n
ecu a]ie, orice decizie devine mult
mai greu de luat, pentru mine cel pu]
in. A renun]a nu a fost o op]iune,
nu mi se permite acest lux. Mai ales
acum, cnd am doi copii, [i, deci, dou`
motive n plus s` lupt, n orice situa]ie.
Recunoa[te c` are uneori tendin]a
de a aluneca spre perfec]ionism. {tie
c` nu e bine, dar aplic` [i celorlal]i
aceea[i exigen]` pe care o folose[te
pentru sine. A n]eles, ns`, c`
fiecare angajat are ritmul s`u.
Nu po]i for]a un geniu creativ,
de exemplu, s` produc` la norm`.
La fel de gre[it e s` la[i un
ncep`tor s`-[i g`seasc` singur
drumul, lipsindu-l de ndrumare [i
ntelegere. Am o echip` eterogen`,
sunt personalit`]i puternice,
caractere diferite, ns` eu cred c`
varietatea aduce beneficii. Avem
n comun cteva tr`s`turi, totu[i,
pe care le [i consider eliminatorii:
integritatea [i dedica]ia. Nu a[ putea
ierta nim`nui dezinteresul fa]` de
obiectivele comune, [i cu att mai
pu]in lipsa de integritate.
Nu e un politician [i nu [tie
s` fac` lobby, cu att mai pu]in
pentru sine. Prefer` s` arate prin
ceea ce face care este valoarea sa
profesional`. E[ecurile le-a luat ca
pe un pas nainte: s-a scuturat de
praf [i a mers nainte sau a luat-o
de la cap`t.
Mi-a luat foarte mult timp
s` v`d - nu s` [i nteleg de ce e
a[a - faptul c` n unele corpora]
ii, cel pu]in, politicul primeaz`
n fa]a realiz`rilor concrete. A [ti
s` te vinzi a ajuns substitut al
competen]ei. Re]eaua de rela]ii e
singura important`, [i de multe ori e
singura sabie capabil` s` taie nodul
gordian al birocra]iei interne. Mi-a
fost greu s` accept aceste realit`]i
[i n continuare nu n]eleg de ce
trebuie s` risipesc energia pentru
a face lobby - adic` antecamera la
[efi - n loc s`-mi aduc contribu]ia
cu ceva concret [i benefic
Timp liber? Care timp liber?
Pu]inele ore libere le petrece
cu familia, merge la concerte,
cite[te. Are o saco[` de bilete de
la concerte, pe care le strnge din
studen]ie. {i i plac motoarele.
Singurul hobby ce m-a preocupat
n mod constant e motociclismul.
Am avut relativ multe motociclete
n ultimii 15 ani, le-am modificat
dup` gust [i posibilit`]i, am c`l`torit
foarte mult - practic cam toate
concediile din ultimii ani s-au
derulat c`lare, avnd destina]
ii foarte diverse, de la Norvegia [i
pna n Grecia sau Italia.
De c]iva ani l atrag din ce n
ce mai mult aventurile off-road.
Pe lng` touring. Cu sau f`r`
motociclet` n
PROFIL VICTOR POPOVICI
Vrst`: 36
Func]ia: General Manager
Compania: Rominserv/Rompetrol
Domeniul de activitate: servicii
industriale
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2007
Nu po]i for]a
un geniu
creativ, de
exemplu, s`
produc` la
norm`. La
fel de gre[it
e s` la[i un
ncep`tor s`-[i
g` seas c`
singur
drumul.
F
O
T
O

s
u
r
s
a

f
o
t
o
VICTOR POPOVICI
De la motoCiClete la
reCorDuri n business
25 lideri \n afaceri
62 63
D
Este criz`, dar consumatorul trebuie n continuare s` m`nnce.
Prin urmare, cum [i alege brandul de mezeluri n aceste vremuri grele?
UP RAPORTUL CALITATE-PRET,
ar spune Florin Rizea, directorul
general al procesatorului de
mezeluri MEDA PROD 98.
Entitatea a crescut semnificativ
chiar [i n contextul economic
nefavorabil, prin deciziile de
business fericite.
PRE}UL
D~ TONUL
Cel mai mare challenge al anului
2008 a fost pre]ul mezelurilor:
toat` lumea le-a crescut, noi am
decis s` le p`str`m aproximativ
la acela[i nivel. S-a dovedit a fi
o strategie bun`, clientul ne-a
confirmat-o. A primit aceea[i
calitate la acela[i pre], poveste[te
Florin Rizea. Entitatea pe care o
conduce a ncheiat anul pe locul
patru la nivel na]io nal [i pe doi
n Bucure[ti.
Tot n 2008, managerul a decis
cre[terea echipei, de la 370 de
persoane la 430, oameni care
se afl` al`turi de el [i ast`zi. n
aceea[i perioad`, compania a
avut un avans de 47% al cifrei
de afaceri, \n contextul sc`derii
u[oare a profitabilit`]ii.
Una dintre marile probleme
s-a dovedit a fi fluctua]ia de
curs valutar. Pentru a o elimina,
compania a ncercat un hedging
care s-a dovedit, ns`, foarte
scump.
B`ncile locale ne cereau de
patru ori mai mult dect ne-ar
fi luat o firma de profil din
Germania, spune Rizea. A[a c`
au decis s` mizeze pe leu, dar
a fost un pariu pierdut. Profitul
firmei s-a erodat.
n acela[i timp, ns`, capacitatea
de produc]ie a crescut, fiind
finalizat` o unitate nou`. Firma a
ncheiat o investi]ie de peste cinci
milioane de euro ntr-o fabric`
de mezeluri. Din aceasta sum`, o
parte au fost fonduri europene, iar
restul, credite bancare.
Nu a fost u[or.
|NCEP {I
PROBLEMELE
Din cauza lipsei de lichidit`]i,
furnizorii au schimbat condi]iile
de la plata la 45 de zile de la data
livrarii, la plata n avans pentru
materia prim`.
Aveam o rela]ie bun` cu unul
dintre furnizori [i am reu[it s`
reglez lucrurile, poveste[te
Rizea.
|n aceast` perioad`, managerul
a decis s` lucreze la imaginea
companiei. A urmat o campanie
\n care mezelurile erau a[ezate ca
forme de relief. Publicul a
reac]ionat pozitiv, ceea ce a
\nsemnat \nc` o reu[it` pentru
Florin Rizea.
|n ceea ce prive[te m`surile de
gestionare a crizei, managerul
spune c` redus cheltuielile doar
unde acestea dep`[eau bugetul.
Este autoritar, dar [tie s` [i
asculte.
MANAGERUL
DE MANAGERI
Lucreaz` \n mod direct cu 12
directori, dintre care 10 pentru
fabric` [i 2 pentru lan]urile de
magazine. Nu se vede ca un lider,
de[i se reg`se[te de multe ori \n
aceast` ipostaz`.
Sunt un manager al c`rui stil
de conducere a fost, ini]ial, cel
autocratic. Am nv`]at, n timp, s`
l aplic [i pe cel participativ.
Mi-am p`strat dreptul de veto,
dar ascult p`rerile colegilor mei
[i m` sf`tuiesc cu ei.
A luat, ns`, [i decizii gre[ite.
Am nfiin]at o firm` de
leasing pentru care am avut
ini]ial finan]are, dup` care nu
am mai f`cut rost de bani.
A[ fi prins valul de cre[tere
din pia]a auto [i acum a[ fi fost
bogat. Dar a trebuit s` vnd
[i s` renun].
|n plus, spune Florin Rizea,
exist` [i alte decizii pe care le
regret`. De exemplu, a f`cut
disponibiliz`ri atunci cnd, poate,
ar fi putut g`si o solu]ie s` nu le
fac`. Dar \[i asum` [i erorile.
Compania MEDA PROD 98
are distribu]ie proprie [i mizeaz`
n special pe segmentul de retail.
Enitatea a fost nfiin]at`, dup`
cum i spune [i numele, n anul
1998. Concuren]ii la nivel local
sunt companii precum Cristim,
Aldis, Caroli sau Ifantis.
Pia]a de mezeluri s-a contrac -
tat mai pu]in dect alte industrii,
\n contextul \n care romnii
au renun]at la alte cheltuieli,
dar au p`strat bugetele pentru
alimente. n
PROFIL FLORIN RIZEA
Vrst`: 40
Func]ia: General manager
Compania: MEDA PROD 98
Domeniul de activitate: FMCG
alimentar
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2001
Cel mai mare
challenge al
anului 2008
a fost pre]ul
mezelurilor; noi
am decis s`
le p`str`m la
acela[i nivel.
S-a dovedit o
strategie bun`,
clientul ne-a
confirmat-o.
FLORIN RIZEA
ManagErul
dE criz~
25 lideri \n afaceri
64 65
{
|i place s` c`l`toreasc` \n ]ar` sau \n afara ei, de altfel are o pasiune deosebit`
pentru geografie [i, prin leg`tur` implicit`, pentru tot ceea ce \nseamn` istorie.
TIU CAM TOT CE SE POATE AFLA DESPRE
fiecare loc unde merg, despre
cultura [i istoria poporului [i locului
respectiv. Sunt un fan al Google
Earth, al National Geographic [i
al Wikipedia. Citesc mult de la
c`r]i istorice, autobiografice la
beletristic`. mi place s` \mi petrec
timpul cu familia [i prietenii
familia largit`, pe drept cuvnt. Am
o cas` [i o gradin` frumoas` n care
mi place s` mbun`t`]esc lucrurile
permanent. Schiez, merg cu
bicicleta, ascult muzica [i g`tesc,
se descrie Dumitru Rusu, omul.
Cum este, ns`, managerul?
Dumitru Rusu, avocat partener [i
coordonator al practicii financiar-
bancare n cadrul casei de avocatur`
Voicu&Filipescu, crede c` puterea
exemplului este relevant` pentru
coordonarea unei echipe.
M` implic n mod direct n
proiectele importante [i n rela]ia
cu clien]ii - specific industriei
serviciilor juridice [i situa]iei de
criz`. n aceea[i m`sur`, delegarea
c`tre membrii echipei a unor sarcini
ori proiecte punctuale este de
natur` s` le dezvolte experien]a [i
ncrederea n propriile for]e.
Din punct de vedere al business-
ului, unul dintre proiectele
importante ale anului 2008 a fost cel
referitor la finalizarea unui turn-
around [i a vnz`rii unor societ`]
i de asigur`ri de c`tre un fond de
investi]ii ce achizi]ionase companiile
la nceputul anului 2007. La finalul
proiectului a reu[it s`-[i men]in`
statutul de consultant juridic al
acestor companii [i chiar extinderea
serviciilor la ntregul grup din care
entit`]ile fac \n prezent parte, al`turi
de societatea de avocatur` care
asistase cump`r`torul n tranzac]ie.
Cifra de afaceri a casei de
avocatur` Voicu&Filipescu a fost
de 4,7 mil. euro n 2008, n cre[tere
cu un procentaj format din dou`
cifre fa]` de anul anterior.
Anul 2009, ns`, a venit cu
schim b`ri nepl`cute pentru avoca]i.
n timp ce n trecut fuziunile [i
achizi]iile, vnz`rile de imobiliare
sau finan]`rile aduceau un business
de milioane de euro, n acest
moment, chiar dac` criza nu a
spus stop-joc acestor arii, s-a
mic[orat semnfi cativ num`rul
tranzac]iilor [i cererea corelativ`
de servicii juridice.
A avut loc, totu[i, o cre[tere a
solicit`rilor de asisten]` general`
aferente lu`rii unor decizii strategice
de business ori implement`rii unor
chestiuni curente, clien]ii solicitnd
implicarea avoca]ilor cu un nivel de
senioritate ct mai ridicat [i n]ele-
gere ct mai bun` a chestiunilor de
business [i a industriilor respective.
Putem spune c` acum nu mai este
momentul pentru supermarketuri
cu avoca]i, ci a unor boutique-uri
de avoca]i experimenta]i, sofistica]i,
care pot acorda asisten]` juridic` ct
mai aproape de limita consultan]ei
de afaceri, explic` Dumitru Rusu
contextul economic. Clien]ii ausolicitat,
totu[i, reduceri de onorarii, iar
firma a acceptat cnd a fost posibil,
considernd mi[carea una util` pe
termen lung, n cadrul colabor`rii.
Un proiect semnificativ derulat
de Voicu&Filipescu n 2009, sub
supravegherea lui Dumitru Rusu,
a fost asistarea unui grup de 13
asiguratori [i a CSA n procesul
de nfiin]are a PAID Pool-ul de
Asigurare Impotriva Dezastrelor
Naturale, compania care va emite
[i gestiona asigur`rile obligatorii
a locuin]elor din Romnia. n
cadrul acestui proiect, implicarea
ca mediator activ ntre ac]ionari
(ntr-o pia]` n care exerci]iul
dialogului ntre juc`tori este adesea
greoi), respectiv ntre ac]ionari [i
autoritatea pie]ei asigur`rilor, a fost
unul dintre factorii esen]iali pentru
asigurarea reu[itei demersului.
Un pas dificil n acela[i an a fost,
n schimb, restructurarea echipei,
n contextul n care lucrul mpreun`
n domeniul consultan]ei n general,
[i cel al avocaturii de business
n special, creeaz` leg`turi foarte
strnse ntre membrii echipei. Prin
urmare, astfel de decizii sunt grele
pentru fiecare parte implicat`
[i asum`, ns`, deciziile de acest
tip, a[a cum [i cunoa[te capacit`]ile.
Sunt corect [i exigent cu mine.
mi cunosc e[ecurile, asa cum mi
cunosc [i reu[itele. n plus, sunt
convins c` cele mai importante lec]ii
le nv`]`m din e[ecuri, atunci
cnd nu mai exist` nimic care s`
mascheze adev`rul [i trebuie clar
s` prive[ti lucrurile n fa]`, a[a cum
sunt. Este important s` nve]i din
asta. E cel mai bun moment pentru
acumulare [i pentru un nou impuls
n ceea ce faci. n
PROFIL Dumitru Rusu
Vrst`: 37
Func]ia: Partener
Compania: Voicu & Filipescu SCA
Domeniul de activitate:
Consultanta juridica de afaceri
Anul absolvirii MBA-ului
Romno-Canadian: 2006
Sunt convins
c` cele mai
importante
lec]ii
le nv`]`m
din e[ecuri,
atunci cnd
nu mai
exist` nimic
care s`
mascheze
adev`rul.
F
O
T
O

A
le
x
a
n
d
r
a

S
a
n
d
u
DUMITRU RUSU
AvocAt, pledez pentru
muncA n echip~
25 lideri \n afaceri
66 67
A
A avut ca obiectiv strategic convertirea companiei,
dintr-un profil de wholesaler, \ntr-o companie focusat`
pe opera]iunile de retail. A reu[it? Da.
NUL 2008 A FOST UN AN BUN, IAR
anul 2009 a fost un an excep]
io nal. A[a [i ncepe povestea
Dan Voicu, [eful opera]iunilor
Rompetrol n Georgia.
Obiectivul strategic, a fost
(n acel an) convertirea
companiei, dintr-un profil de
wholesaler, ntr-o companie
focusat` pe opera]iunile de retail.
A reu[it? Da.
Tot n aceea[i perioad`, a
restruc turat compania din toate
punctele de vedere, focusul fiind
axat pe echipele de management
[i pe cele opera]ionale.
Am nlocuit liniile 1 [i 2 de
management [i, ]innd cont de
constrngerile locale, au ap`rut
manageri tineri [i dinamici, poate
nu foarte experimenta]i, dar foarte
dedica]i. Prin suportul meu activ,
ncet, dar sigur, au devenit ni[te
persoane foarte responsabile,
iar compania putea fi foarte u[or
administrat` de oricare dintre
noii manageri din linia \ntai,
precizeaz` managerul.
ManageMent
|n razboi
Cel mai greu moment n 2008?
Luna august \n care s-a de cretat
starea de r`zboi [i Federa]ia
Rus` a intrat n conflict cu
Georgia. Evident, era panic`
social` [i civil`, nimic nu a mai
func]ionat cum trebuia, am o
gr`mad` de amintiri din acea
perioad`. Foarte mul]i expa]i
p`r`seau ]ara n valuri, dar eu
am ales s` r`mn [i, n final,
m` deplas`m cu ma[ina printre
tancuri. Am fost al`turi de colegii
mei, n special de cei din teren,
din depozite [i din sta]iile de
distribu]ie.
V`zndu-m` al`turi de ei,
dimi nea]a [i seara, zi de zi, i-a
determinat s` fie mai hot`r]i
[i pot spune c` acel moment a
reprezentat lansarea companiei
spre performan]`.
Cifra de afaceri a Rompetrol
Georgia a fost de circa 90 de
milioane de dolari n 2008, iar n
anul urm`tor indicatorul a crescut
la 120 de milioane de dolari.
Extin derea business-ului pe pia]`
georgian` s-a ncheiat la finele
anului trecut, dup` un efort de
18 luni.
Verig~
dupa Verig~
Din punct de vedere logistic,
fiecare verig` din supply chain
a fost dimensionat` corespunz`tor,
ncepnd de la num`rul de tankere
recep]ionate pe lun` [i terminnd
cu num`rul de livr`ri zilnice c`tre
re]eaua de retail. Din punct de
vedere al vnz`rilor, s-a construit
[i dimensionat o echip` care,
ntr-un timp relativ record, a ajuns
la un market share de aproximativ
45% din segmentul B2B.
Mai mult, n 2009, anul n
care toate business-urile au
suferit, Dan Voicu sus]ine c` la
Rompetrol Georgia nu a existat
criz`. Cum?
Am profitat de faptul c`, la
nceput de drum, compania era
pozi]ionat` foarte jos fa]` de
ceilal]i juc`tori din pia]`, [i am
putut s` ne desf`[uram planurile
de dezvoltare f`r` prea mult`
aten]ie din partea competitorilor.
Toate obiectivele au fost dep`[ite
[i, astfel, la sfr[it de 2009, am
devenit juc`torul num`rul doi din
pia]a local` [i primul juc`tor n
ceea ce prive[te importurile de
origine vestic`. Primul juc`tor
proFiL DAN VOICU
Vrst`: 30
Func]ia: CEO
Compania: Rompetrol
Georgia Ltd.
domeniul de activitate: Energy
Sector - Oil & Gas Industry
anul absolvirii Mba-ului
romno-Canadian: 2006
nainte de a
le fi [ef sunt
un bun coleg,
gata oricnd
s` g`seasc`
ceva pozitiv
n orice
proble m`
[i pentru
mul]i dintre
ei chiar un
prieten.
DAN VOICU
Cu oChii
pe GeorGiA
n pia]` a r`mas Socar, din
Azerbaidjan. Cred c` ntrebarea
pe care ar trebui s` ne-o punem n
acest moment este urm`toarea:
ar fi putut cre[terea s` fie mult
mai mare?
CoLeg,
|nainte de {eF
Dan Voicu este un manager
ambi]ios, conduce prin puterea
exemplului. A lucrat uneori
[i 15-16 ore pe zi, adaptndu-[i
stilul [i deciziile n func]ie de
specificul pie]ei.
n final avem o ma[in`rie
excep]ional`, foarte bine uns`,
n care fiecare coleg din linia nti
de management m` poate nlocui
imediat [i administra business-ul
poate mult mai bine dect mine.
nainte de a le fi [ef, sunt un bun
coleg, gata oricnd s` g`seasc`
ceva pozitiv n orice problem`
[i pentru mul]i dintre ei, poate
chiar un prieten. Poate m` repet,
dar lucrul de care sunt cel mai
mndru este faptul c` am reu[it
s` formez o echip` de manageri
buni, care au un viitor foarte
promi]`tor n fa]`
n ultima perioad` a avut prea
pu]in timp liber [i recunoa[te c`
n acele luni intense de business,
n timpul liber nu f`cea altceva
dect s` se gndeasc` tot la
business. La ce viseaz` cnd este
n capital` Georgian`, n afar`
de familie? La filme n limb`
englez`...
Pachetul majoritar al companiei
Rompetrol a fost achizi]ionat \n
anul 2007 de catre gigantul de stat
al Kazahstanului, KazMunaiGaz,
de la omul de afaceri Dinu
Patriciu. |n urma tranzac]iei,
acesta a devenit cel mai bogat
romn.
Georgia a \nsemnat, pentru
Rompetrol, una dintre cele mai
importante pie]e, \n contextul
ascensiunii rapide \n aceast`
zon`. Compania Rompetrol
a intrat pe pia]a georgian` \n
anul 2005. Din punct de vedere
strategic, Georgia face parte
din arcul dezvoltat de grupul
Rompetrol \ntre resursele
Estului [i pie]ele de desfacere
din Vest. n
25 lideri \n afaceri
68 69
NUME NUME
ABSOLVEN}II MBA-uLuI
rOMNO-cANAdIAN
de 15 ani, programul MBA romno-canadian preg`te[te lideri pentru mediul de
afaceri. cei peste 800 de absolven]i ai [colii ocup` ast`zi pozi]ii cheie, lund decizii
care afecteaz` evolu]ia pie]ei, de la finan]e la telecom, de la farma la juridic.
AlupoAicei GrA}ielA
BlindA diAnA cristinA
Bojinc~ AlexAndru Miron
Botofei cristiAn
BuiA MihAi GABriel
Burtoiu MihAelA elenA
cABAt drAGo{
c~lin GABrielA
cioBAnu AlexAndru ioAn
cioBoteA MihAelA
ciocrlie Alin theodor
csorBA floriAn lAdislAu
deAconu c~t~lin
diAconu pene{ BoGdAn
doleA florin
enescu dAniel
enescu rAdu VAlentin
feher GABriel
GAVril~ ruxAndrA
GeoAn~ MihAelA
GherGhin~ MArius
Ghinescu BoGdAnA
horVAth ZoltAn
ioAn ileAnA AncA
ionescu AdriAn euGen
leonescu dAlilA
M~nescu cArMen
MArin MAriucA
MilitAru GildA diAnA
Mitroi AdriAn tudor
MoMAnu rAdu
MorAru dAnA
MuntAnu ruxAndrA
MunteAnu sorin
neAc{u drAGo{ VAlentin
neAGu AdriAn
perl luciAn
petrescu prAhoVA iuliAn
petrilA dAn
popescu sorin MihAi
reteGAn cArMen
roGoBete nicoletA
ruGin~ elenA
secAr~ BoGdAn
{erBAn AdriAn
serGhi dAniel
st~nel rAdu
{tef~nescu oAnceA VAleriu
t~nAse MihAelA
tudorAn cristiAn
BeBi ion
Boniu AlexAndru VirGiliu
Bucoi stAVre AlexAndru
Butu cristinA AnAMAriA
c~tuneAnu dAnielA cristinA
c~tuneAnu MihAi BoGdAn
chiorAn drAGo{ dorel
ciornei silViA
coBAschi VAleriu duMitru
coZMA dAn
cre}u iuliAn luciAn
cuculescu cristinA corinA
cudric VAlentin
cu{ut~ MAriA euGeniA
dAsc~lu VioletA
enuic~ MihAi
florescu cristinA
G~l~}eAnu teodor
ilie liViA puiA
ionescu cristiAn
KAMenitZer AdriAn
luicAn MihAi ion florin
lunGu dAnielA florinA
lunGu lAuriAn
MAior dAMiAn
MAndA drAGo{ horiA
MArinescu MAnuelA roxAnA
MiKlos {tefAn
MineA MirceA
MireA ruxAndrA diAnA
nedeleA feliciA codru}A
neGulescu iuliAnA GABrielA
niculAie fArAnGA siMonA
nour MihAi AlexAndru
oAc~ nicolAe
oAnceA ioAn MihAi
oni}A d~nu} AlexAndru
pAMfil sAndu
pslAru liViu c~t~lin
p~troi tudor nicolAe
p~un BoGdAn MihAil
petre VirGiliu
pituleA horiA
pop (crihAnA) MihAelA
pop AncA cristinA
popescu AnGelA silViA
popoVici VioletA
postolAche VAlentin ioAn
predA ruxAndrA
rAdu GheorGhe
roMAn nicoletA
{erBAn ioAn rAdu
storceAnu oVidiu rAdu
str~uleA dAiAnA ioAnA
suMAn cristinel constAntin
t~t~rAnu dAniel
techerA GABriel Andrei
turMAc constAntin
ulKusAl YliMAZ
VAsilic~ florin
VitAn roxAnA
Ap~teAnu euGen
Apostol cAMil
Aron rAlucA
AVrAMu}~ ceZAr
B~lAn BoGdAn
Boconcios r~ZVAn
BoteZ AndreiA
BoteZ cArMen
c~linoV iuliAn
chi{leAG rAdu
dinu petru
di}escu cristiAn
doBri{An AdriAn
dr~Gu{in AndreeA
ernst iuliAn
fuioAG~ corinA
GeorGescu MAriAn
GherGhelA{ dAn
GoreA nArcis
GreAcA florin
hAlAc Andrei
hodeA cristinA
ilie corinA
ionescu dAnA
ionescu {erBAn
iosif oVidiu
isAiA costin
jones rotundu rAdA
lupu dAn
MAneA corinA
Mitu steliAn
MnohoGhitnei AlexAndru
MoGoroA{e cristinA
neAGoe AlexAndru
oAnceA dAniel
pArAschiV drAGo{
pA}ileA cristiAn
p~trA{cu roxAnA
petre-Melinte oVidiu
petrescu prAhoVA MirceA
petriA florin
prVu r~ZVAn
prVulescu horA}iu
popescu doinA
r~ducAnu c~t~lin
sAndu neculAi
sAndu oVidiu
silV~{An GABrielA
soneA AlexAndru
stAnciu liViA
st~nescu euGen
tABus VAlentin
trifu d~nu}
troscolAn ionel
udMA Viorel
VAsilescu rAlucA
VerZeA VAlentin
Voicu rAlucA
VoineA AndreeA
Alexe dAn
An~st~sescu olGA
BAdeA BoGdAn
BAlMu{ florentinA
BAltAc octAViAn
Beldescu AlinA
BidiVAnu stericA
Boju AlidA
Budei drAGo{
chireA erich
cMpiAnu BoGdAn
cristeA AlexAndrA
cutA{ sABin GeorGe
d~BoVeAnu VlAdiMir
diMitriu ionu}
doicu MirelA
donoAic~ cristinA
drAGoMir cArlA
duMitrA{cu oVidiu
duMitru cristiAn
filip Andrei
GoGoAn}~ GABrielA
GriGore VirGiniA
iliescu cristiAn
ion dAn
ionescu AncA
iriMiA VictoriA cristinA
KAlAMAr Andor
lunGu r~ZVAn
MAcoVei silViu
MAlAcopol dinu
MAneA elenA
MAtAcA VeronicA
MAY pAulA
MunteAnu siMion MirelA
n~stAse MonicA
neGulescu MihAi
nichifor elisABetA
niculAie dAn
pAsAt AncA
pAscAriu dolores
petrescu euGen
pop {tefAn
popA rAdu
popescu siMion floriAn
popoVici siMonA
rotAriu GABrielA
ruiu AdriAn
sere{ codru}
srBu luMini}A
st~nescu elenA
steGAru VirGiniA
stoicA r~ZVAn
stoicAn ArinA
stoichi}~ tiBeriu
toprceAnu dAnielA
tr~istAru Victor
tudor dAnielA
Vi{inescu drAGo{
AGAfi}ei GeorGe dAniel
Andrei AlinA AntoniA
Antonesi irinA
Arsene oAnA
BAnGheorGhe dAnA MonicA
BArBu drAGo{ nicolAe
B~rBule}iu tiBeriu
Budei roxAnA eliss
constAntin {tefAn VAlentin
corpAci AnitA oAnA
cri{An rAdu cornel
cutA{ feliciA liliAnA
d~n~n~u cristiAn florin
d~n~n~u ileAnA stefAniA
di}escu AdinA
drAGoMir roBertA lilicA
ducu cAMeliA
duMitru MihAi
GABrielescu eduArd cristiAn
ilie AdriAn
iliescu cArMen AndreeA
ionescu AlinA
ionescu VirGil VAsile
iosif AndA
iosif MAriA
lucu}Ar tudor felix
MAndre{ cristinA
MArin ioAnA
Mih~lcu} GenA
Mitric~ Viorel
nAVrot Andrei
neGoi}~ dAnielA
nicolAe r~ZVAn Alin
nistoroiu GheorGhe
oBritenschi MArius dAniel
pApuc ionel
pAscu BoGdAn
p~unescu AureliA
pituleA GinA
popA dAn
popA ioAnA MAriA
popescu GildA cristinA
popescu serGiu cristiAn
pu{cA{u pAul VAlentin
r~dulescu GABriel luciAn
rA}~ dorinA iuliAnA
ropot~ rAdu
st~nculescu rodicA
stoicA MAnuelA ileAnA
surdu euGeniA irinel
tiru cArMen
tudor MihAelA
uhr GeorGe niKi
VeseloVschi ruxAndrA
MirelA
VideA eMil MAtei
Voicu AndreeA iuliAnA
ZAhAriA dAniel {tefAn
ZAhArie GAVril MArius
promo]ia
1995
promo]ia
1996
promo]ia
1997
promo]ia
1999
promo]ia
2000
Absolven]ii MBA Romano-Canadian conduc din pozi]ii de top [i middle management afaceri de toate dimensiunile. Fiecare are o poveste de spus,
fiecare a crescut ntr-un fel sau altul datorit` absolvirii programului [i rela]iilor create aici.
70 71
25 lideri \n afaceri
AdAM ioAnA
AldeA BiAncA GeorGiAnA
Apostu cristiAn
BAGeAc AdriAn BoGdAn
BAnGheorGhe iAncu
BArBu lAurA cristiAn
Beju MilenA MAriA
BertiAnu c~t~lin MihAi
Boito{ MihAelA
BoleA MirunA MioArA
Br~ileAnu BoGdAn silViu
Buhociu felix
ButA luMini}A
cioB~nA{u GeorGe roMeo
cionGA AureliA
cochin~ elenA clAudiA
codrl~ oAnA
cojocAru AnA MAriA
cristeA constAntin
dAllu ceZAr AlexAndru
drAcopol ioAn c~t~lin
duMitru dAn constAntin
duMitru MihAelA AncA
floricel AdriAn
G~l~}eAnu horiA Andrei
GeorGescu ruxAndrA
GheorGhe leon Vicen}iu
Gu}~ clAudiu MihAil
hristu VirGiniA ileAnA
iAcentiuc ioAn MArius
ionescu Adin dAniel
istrAte AlexAndru
lAZ~r jiAnu duMitru
lupu rAlucA florinA
MAndAche rAlucA
MArin MAriAnA
Melnic dAnA
MirceA liViu c~t~lin
Mitnei AncA
neAc{u Viorel
nicolescu ionelA
pArAschiV luciAn
pAVelescu dAn
popA AlexAndru octAViAn
popescu {tefAn
riZeA florin
ro{escu luMini}A pAulA
serGhei clAVA
silAGhi rAdu
siMion iuliAn liViu
slujitoru BoGdAn cristiAn
spAn}oVeAnu MihAil
stAnciu oAnA
{tef~nescu AdriAn
tAMA{ cArlA iuliAnA
toMA AlinA MAriA
toMA AnA MAriA MihAelA
trif luciAn
trifAn niculinA
ZAhArie codru}A MAriA
ZoMBoreAn VlAd ioAn
BArBu AncA
B~rBulescu AdA
Boldi{or olteA
Busuioc GABrielA
cinc~ luMini}A
cojocAru cristiAn
cojociA luciAn
diAconu drAGo{
dodu BoGdAn
doG~roiu doinA
doMni{An constAntin
dorneAnu roxAnA
fi}A edMond GABriel
Geru c~lin drAGos
GlAdwell jeBii
Gldner dAn AlBert
ichiM costel
iordAche GABriel
lAsc~u eMil
liceA corinA
MAiorescu lucre}iA
MnZA AndA
MAtei duMitru
Mihu} Alice
Mintici dAn
orlescu steliAn
o}eleA MArinA
p~trA{cu tonY
petre ruxAndrA
popescu GeorGe
purc~reA AdriAn
roGojinAru cArMinA
spi}A florentin
{tefAn rAMonA
stroe MonA
suciu oliViA
topAl~ dAn
unGureAnu MihAelA
ZArchieVici cristinA
AlhAKiM fAteen
AsAduriAn elenA AriAdnA
AtAnAsiu silViA
B~ndoi coMAn roxAnA
Bodo roxAnA dAnA
cAlAnGiu r~ZVAn
celescu dAn
cioBotAru c~t~lin
ciriMpei nAtAliA
cojoAc~ BorcAn luisA
constAntin M~d~linA irinA
cu{ut~ MihAi
dAtcu MAriAn
dediu Victor
deMe roBert
diAconu cAMeliA
dinu orlAndo luciAn
fodor oAnA
furnic~ BoGdAn
Gld~u dAniel
GeorGescu irinA AnA MAriA
GiuMAli roMin
GreenBerG nicolescu dAn
hAiduc AlinA
iordAche GheorGhe
MAtei lAurA
MurAfA Andrei
noVAc AdA
oAn~ rAMonA
oBritenschi AdriAnA
p~scu} denisA
rAdu Andrei cristiAn
r~ducAnu AlexAndru
stAnciu iuliAn
st~nciulescu AndreeA
ZAhiu oAnA
ZoticA GrA}ielA
Andrei rAdu
AnGhelescu MirA elisABetA
Apostol BrZu dAniel
Arhire MArius
BAdeA florin
BAn elenA
B~nic~ GABriel MihAil
BoBoceA dAnielA siMonA
BorZA florin
BotA cristiAn
BrenceA constAntin
ButnAru loredAnA
cAZAcu (GhindA) AntonelA
chiVu denisA
ciocrlAn r~ZVAn
constAntineAnu cipriAn
contAnu clAudiu MihAi
creAnG~ iuliA
cristescu pAul octAViAn
criV~} drAGo{
cu{ut~ cristiAn
d~nil~ AlexAndru
dilAZZAro AddA eVeline
dinescu ion
dondA{ sorin
enescu felix
fornAde cristiAn
GeorGescu BoGdAn
GheorGhiu AlexAndru
GhineA cosMin
Go}iA MihAelA
Gr~jdAn BoGdAn
Gu{~ corneliA
hArABAGiu oAnA denisA
iAncu sorin
iGnAt MelAniA
iordAche GeorGetA GinA
iriMiA lAuren}iu
iVAn eMAnuel deceniu
iVAn nicoletA
iVA{cu AuGustin
iV~nescu BoGdAn
jernoiu AndreeA
l~Z~rescu dAniel
lucu}Ar theodorA
lupAn dAnA
Mndru dAnielA
MihAi cristinA
MocAnu drAGo{
n~stAse soniA
ni{coVeAnu dAnielA
olAriu teiA
oros elenA rAMonA
osiceAnu elenA
pere{ ionu} ceZAr
periAnu rAdu
petrescu AdriAnA
piticA{ constAntin AdriAn
poclitAru ioAn
poseA florin
rAdosloVescu rodicA
rAdu c~t~linA
rAdu GABrielA
roMAn deiAnirA
rusu duMitru
sAndu AdriAn
sl~Voiu oVidiu
sMArAndAche c~t~linA
spiridon AndreeA
str~jAn ilincA
{erBAn AlinA
teMirBeKoVA MAdinA
tofAn euGen
tru}~ silViA lAViniA
tudor deliA
tu{A eriKA
VAsilescu irinA
VelceA florin roMulus
Andrie{ ioAnA
Arsulescu dAn seVer
BAdiu theodor ion
BAltAG tincu}A nicoletA
BrdAn ioAnA florinA AnA
B~lAn luissiAnA florinA
B~ndil~ BoGdAn
BulAi {tefAn sorin
ButuruG~ iuliAn MArius
crsteA ionu} drAGo{
cAtrinA cArMen ecAterinA
ciocoiu siMonA
ciuhureAnu AndreeA
crlAn AlexAndru
constAntinescu MAriAn ion
corBAn AdriAnA lAViniA
corl~nescu iuliA
croitoru dAnielA
dAVid cristiAn florin
d~nil~ BoGdAn MihAi
d~nil~ cristinA MAriA
deAconescu MArio
diculescu dAnielA dAVid
dinescu GABriel
doBre dAniel
dodu c~t~linA
dornescu Alin
dr~Ghescu florin
duMitru pAul
firic~ cristinA
frnGu florentinA
GAnceA duMitru cristiAn
G~Mulescu ceZAr
GeorGescu corinA oAnA
GheorGhe oliMpiA elenA
GhicA Aureliu MArius
Gross dAniel eduArd
h~lM~jAn cristiAn
ifriM AdinA luiZA
iliescu AlinA siMonA
iorGA AnA MAriA
lAnG~ clAudiA AdriAnA
lAZ~r M~d~linA MihAelA
MAnolescu GABriel
MArtin AdriAnA
Mitroi MirceA MAriAn
ModiGA octAViAn nucu
MunteAnu petronel
MurAru cristiAn florin
neAc{u roxAnA {tefAniA
nicA lAuren}iu GeorGe
niGA duMitru dAniel
ni}~ ileAnA
nu}~ eMil
oBrejA MArius octAViAn
ochinciuc cristinA
MAGdAlenA
opreA florin
pAnteliMon GABriel
penciulescu MihAi
petrescu GeorGe MihAi
poenAru elenA
popA BoGdAn iuliAn
popA BoGdAn
popA drAGo{
popescu cristinA
popoVici Victor
r~doi BoGdAn c~t~lin
rus dAn AlexAndru
s~Vulescu liAnA MirelA
sinoV c~t~lin MihAil
sMArAndA elisABetA lAurA
tArArAche Mitic~
treleA cristinA
VArGA siMonA
VAsilescu cAMeliA
ViA{u BoGdAn VirGil
Z~h~r~chescu MonicA ioAnA
Zelincu BoGdAn
Andrei pAulA diAnA
AndronAche pAulA nicoletA
AnGhel c~t~lin
Bonciu cristiAn
BuGic~ cAMeliA MAriA
cehAn liliAnA
cern~iAnu {tefAniA diAnA
ciurel {tef~ni}~ MAriAn
cojocAru dorin
cote AntoAnetA
diMofte c~t~lin
dinescu rAdu
efteMie BoGdAn
ferde{ serGiu Alin
filip AdriAnA MAriA
flu{ Antonio MihAi
GArdu dAnA rodicA
GAtej AncA cristinA
GoiA neliA
GorduZA lupu rAdu
h~r~t~u consuelA hAnelore
iAcoBu}~ clAudiA
iAnAche AnA siMinA
ilie MirceA
ion elisABetA
iordAche cristiAn
juc MihAil AuGustin
Micu denise AndA
Mihu} liViu c~lin
Mircescu AncA
MorAru MihAi octAViAn
MoruZoV AncA nicoletA
neAc{u roxAnA Alice
olteAn oAnA MAriA
pAn~ ioAnA
pAn~ luiZA
p~tr~{coiu silViu florin
petreA crisAndA VeronicA
popi{teAnu GheorGhe
prun~ silViu cosMin
riZeA VioletA
rusu ionelA otiliA
schirGer VioletA rAlucA
serGhie lAuren}iu
siMionescu ilenu}A
siMiuc MihAi drAGo{
slis~reAnu petre
socoBeAnu ionel puiu
steleA lArA
t~nAse dAn AlexAndru
toMescu roxAnA MAriA
tonescu florin
tr~istAru pAulA
ursu iuliAn nicolAe
VArlAM VlAd
VlAd ionel
AlexAndru GeorGe-GiAnY
AtAnAsiu cristinA
AtAnAsiu drAGos
Aur corinA siMonA
BAdeA ioAnA
B~l~oi AdelA elenA
BAneA AntonelA dAnielA
BrZu BoGdAnA
crcioG clAudiA Brndu{A
chiricioiu lAuren}iu
constAntin M~d~linA
copilu r~ZVAn
corBeAnu MArA
corp~cescu-dr~Gu} rAlucA
diAconescu rAdu
dodi}~ GeorGiAnA
droGeAnu pAul
duMitrA{cu oVidiu AndY
encic~ AdriAn
fArcA{ florin AlexAndru
floreA florentinA
GheorGhe AdriAn cornel
GoZu Victor
iVAn AndreeA cristinA
MArcoVici rAdu
MArcu cristiAn
MAre{ VAleriu-cosMin
MA}enco AncA ioAnA
MihAi GABriel rAdu
Miule} feliciA
MlAdin MArilenA
nAn cristiAn
nichitA dAnielA
oAc~ cristinA
olteAnu rAlucA
p~curAru corinA
popteAn MAriA
r~doi liletA
rAdu AureliA cArMen
siGMund corneliA nArcisA
stoicA AdriAn
t~n~sescu AndreeA
tudor r~ZVAn
ZAMfirescu clAudiA
Andrei AnA cristinA
AnGhel irinA
BABo{ stefAn
Bciu rAul cosMin
BoBoc dorin
cArAVAnieZ AlexAndru
cernAt elenA
chiripuci MonicA
chi}Ac BoGdAn
cioBotAru dAniel
ciociAnu AlinA
cojocAru trAiAn
coVAlcic rodicA dAciAnA
creo{teAnu ileAnA
cristeA AlexAndru
croitoru dAn eMiliAn
dAn c~t~linA MAriA
d~nil~ c~t~lin ionel
defreiGe MoussA
dinA MAriA AnGelicA
dr~GAn ilie
drileA AndA MihAelA
duMitrAche cArMen
duMitrA{cu AdriAn MirceA
duMitru liAnA
fArAon cipriAn
fechete roBert pAul
florescu {tefAn M~d~lin
GheorGhe lAurA petronelA
GheorGhiu euGeniu
GherGhescu luliA AdriAnA
Ghicu}~ rAlucA
Ghi}ulescu AurorA
ilie euGeniA GABrielA
jAeGer Keren
iAcoB siMonA
iAVorschi BoGdAn
ionescu MihAelA
ionescu MirelA ruxAndrA
lucA AdriAn
lupu GABrielA
MAneA AncA dAnielA
MArinescu GABriel {tefAn
MArinescu sorin MihAi
MAssAci AlexAndru
Miu cornel
MociofAn sorin MAriAn
MunteAnu lAurA
opri{ AdinA nicoletA
poidA AndreeA
popA MihAelA
popA MihAi doru
popescu cristinA
popescu rAlucA MAriA
proinoV frAncisc
rAdu cristiAn
r~doi rodicA clArA
r~ducAnu roxAnA MihAelA
ro{ulescu rAdu cristiAn
shAfrAn nAtAliA
siMion AlinA
siMion florin
siMion GeorGe
st~nic~ GeorGetA
stoiAn Viorel drAGo{
{eitAn MAriAn
{erBAn MonicA
tudose cristinA
udreA cArMen
VAsilescu constAntin
V~leAnu oVidiu
ZAM~ ruxAndrA
promo]ia
2001
promo]ia
2005
promo]ia
2006
promo]ia
2007
promo]ia
2002
promo]ia
2003
promo]ia
2004
25 lideri \n afaceri
72 73
AGAficioAiA MihAi sorin
ArGhirescu Andrei
Arsene irinA
Asproiu BoGdAn filip
A{tef~noAie AndreeA BeAtrice
BArBu MArius Alin
BrA{oVeAnu rAdu {tefAn
BurdeA Gndil~ M~d~linA
cAnGe dAnielA elenA
cArAiVAn rAdu constAntin
crcu c~t~lin
chinA BirtA AdinA ioAnA
chiril~ c~t~linA elenA
ciceu corneliA
dAtcu ionu} cosMin
doroBAn}u M~d~linA
drAicA florin
duY KhAnh do
GriGorA{ nArcisA MiAnA
horlescu Viorel
ion Andrei liViu
ionescu dAniel
irinA BoGdAn
MilitAru MArius AdriAn
Mo{escu cosMin
neGroiu luciAn
nicA nicu{or cristiAn
niculAe silViu c~t~lin
olteAnu Brndu{A
pAchiu cosMin MAriAn
petrescu elenA AndreiA
pop lAViniA enlYA
popescu AlexAndru
popescu GildA rAMonA
popescuGoGleA rAlucAMihAelA
popoVici nicolAe MuGurel
puiu {tefAnA
siMion GiAni MAriAn
stereA AdriAn constAntin
stoicA MAriAn costin
t~nAse eduArd ArVA
todA inA
tr~istAru MihAi
tudorAche pitt codru}
ureche GeorGe cristiAn
VAsile AlinA MAriA
VAsile c~t~lin
Vi{An GeorGe lAuren}iu
Vl~d~r~u AlexAndru
trAndAfir BoGdAn
promo]ia
2008
25 lideri \n afaceri
2
CMYK 39/21/19/0
2010