LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
(la (la (la (la (la data data data data data 23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1: Domeniul de reglementare
(1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.

Art. 2: Definitii
În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante; 6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului

si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si a transporturilor de bunuri si valori, respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

61.arme si dispozitive de agrement - arme si dispozitive neletale, construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât si în cadrul competitiilor sportive; sunt incluse în aceasta categorie si arcurile; 62.replici de arme tip airsoft - replici dupa arme si dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe baza de gaz neiritant, construite pe principii asemanatoare armelor, care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice; 63.dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic, care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Legea 117/2011 )

7.arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificarii ulterioare; 8.arme cu destinatie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate; 9.arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare, atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 10. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica, documentara sau sentimentala deosebita; 11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele, aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica ori documentara;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 11. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

12.arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii; 12.arme vechi - arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 12. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

13.arme de recuzita - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat, necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic. IV.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2.arme de foc scurte - arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm; 3.arme de foc lungi - arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte; 4.arme de foc automate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 5.arme de foc semiautomate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 6.arme de foc cu repetitie - arme de foc care, dupa fiecare foc tras, se reîncarca manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism; 7.arme de foc cu o singura lovitura - arma de foc fara încarcator, care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava. 8.arme albe cu lama - arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul, fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau; b)are tais dublu pe toata lungimea sa; c)lungimea este mai mare de 15 cm; d)latimea este mai mare sau egala cu 0,4 cm; e)are un mâner prevazut cu garda.
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul IV.. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 235/2007 )

V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila, în conditiile legii, privind fondul cinegetic si protectia vânatului; 2.colectionar de arme - persoana care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie; 3.sportivi si antrenori de tir - sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 4.armurier - orice persoana juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii; 5.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat. V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea, în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 2.colectionar de arme - persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar; 3.federatiile sportive nationale de specialitate - structuri sportive de interes national, constituite în conditiile legii, prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, care pentru desfasurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinatia tir; 4.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Autoritatea Nationala pentru

Sport si Tineret, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 5.sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate; 6.antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor; 7.instructor în poligonul de tragere - persoana care desfasoara activitati de instruire, îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere; 8.armurier - orice persoana fizica sau juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme, piese si munitii; 9.intermediar - orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia armurierilor, autorizata, în conditiile prezentei legi, a carei activitate consta, integral ori partial, în achizitionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme; 10.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru, precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul V.. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 117/2011 )

VI.Tipuri de documente 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta; 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii, ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta; 2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document, numai în masura în care detinerea, portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau, dupa caz, daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 117/2011 )

3.carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul National al Armelor, prin organele de politie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevazute toate datele de identificare ale armei, provenienta acesteia, precum si datele de identitate ale proprietarului;

din capitolul I completat de Art. cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii..ordin de serviciu . punctul 11. punctul 3.documentul emis. subpunctul VI. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.autorizatie de transfer fara acord prealabil . în conditiile legii. punctul 9. (la data 27-iul-2011 Art.certificat de detinator . de autoritatea competenta. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene. din Legea 117/2011 ) 4. I. 7. 2. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. 2.. dupa caz. pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene. 7. subpunctul VI.documentul eliberat de autoritatile competente române.. Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea.. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României. I. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. pentru o anumita perioada de timp. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. operatiuni de transfer al armelor. din capitolul I abrogat de Art. portul si folosirea armelor si munitiilor. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau. din Legea 117/2011 ) 8. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. dupa caz.documentul eliberat de autoritatile române competente. ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 2. pentru o anumita perioada de timp. 9. punctul 7. pieselor si munitiilor.document eliberat de autoritatile române competente. (la data 27-iul-2011 Art.(la data 27-iul-2011 Art. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare. punctul 4.. din capitolul I modificat de Art. de autoritatea competenta.. 4. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu. din capitolul I modificat de Art. în conditiile prezentei legi.document emis. portul si folosirea armelor. punctul 10.permis de transfer al armelor . I. prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme. din Legea 117/2011 ) Art. înscrise în acest document. 2. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. subpunctul VI. în conditiile prezentei legi. 6.document eliberat de autoritatile române competente.certificat de detinator . din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5. pieselor si munitiilor pe teritoriul sau.autorizatie de transfer fara acord prealabil . precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. 2.aviz de import/export . subpunctul VI. I. punctul 7. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. .. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor..acord prealabil . prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze. prin care se permite unui armurier sa efectueze. în conditiile legii.

purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. (2)Organizarea. în conditiile prevazute de prezenta lege. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (3)Armele neletale pot fi detinute si. punctul 3. a armelor detinute de acestia. purta si folosi se tine. alin. iar. la nivel central. (3) din capitolul I modificat de Art.(la data 27-iul-2011 Art. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. dupa caz. la/de catre autoritatile competente. 3 din capitolul I modificat de Art. la nivel local. în subordinea Guvernului. cu personalitate juridica. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. . punctul 12. I. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. la/de catre autoritatile competente. care au eliberat aceste documente. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. (5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. ordinii publice si sigurantei nationale. I. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. dupa caz. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. în conditiile prevazute de prezenta lege. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. (3)Armele neletale pot fi detinute si. din Legea 117/2011 ) (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. 4 din capitolul I abrogat de Art. dupa caz. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. ordinii publice si sigurantei nationale. (la data 27-iul-2011 Art. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. (2)Armele letale pot fi detinute sau. dupa caz. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. I. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. dupa caz. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 5. pentru armele de aparare si paza. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prevazute de prezenta lege. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. punctul 13. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine.

7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. sa foloseasca sau. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. în baza documentelor prevazute de lege. si sa asigure securitatea acestora. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. sa foloseasca. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sa comercializeze sau. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. (2)Este interzisa procurarea. ordinii publice si sigurantei nationale. (la data 27-iul-2011 Art. a armelor detinute de acestia. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. 7 din capitolul I modificat de Art. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. I. detinerea. (la data 27-iul-2011 Art. resedinta sau sediul sau arme si munitii. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. utilizarea. I. pieselor si munitiilor detinute. din Legea 117/2011 ) Art. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. punctul 4. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . 5 din capitolul I modificat de Art. portului. C si D din anexa. (3)Armele detinute la domiciliul. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser.(6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. punctul 15. 8 din capitolul I modificat de Art. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. Art. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. portul. resedinta. sa poarte. importul. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. sa poarte. C si D din anexa. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. I. care au eliberat aceste documente. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. la solicitarea organelor de politie. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. punctul 14. dupa caz.

a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. alin. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. 9. pierderea sau furtul acestor arme. pierdute sau abandonate. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. de îndata ce este posibil. (la data 17-mar-2008 Art. dar nu mai târziu de 24 de ore. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. (2)Persoana care gaseste o arma militara. sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. 8.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. de îndata ce este posibil. 9. (la data 17-mar-2008 Art. (2) din capitolul I modificat de Art. pierdute sau abandonate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. în termen de 15 zile de la data decesului sau. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. o arma letala. dupa caz. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. alin. pierderea sau furtul acestor arme. dar nu mai târziu de 24 de ore. punctul 16. punctul 5. punctul 4. detinerea. detinere. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. a certificatului de detinator si a permisului de arma. alin. alin. înstrainarea. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. I. 9. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. port si folosire a armelor si munitiei . (3) din capitolul I modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. alin. (la data 27-iul-2011 Art. Art. (1) din capitolul I modificat de Art. o arma letala. (1) din capitolul I modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. dar nu mai târziu de 24 de ore. a unei arme letale. I. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. dar nu mai târziu de 24 de ore. 10: Dreptul de procurare. punctul 16. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. punctul 5. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. în termen de 15 zile de la data decesului ori. dupa caz. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. I. 9. (2) din capitolul I modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. I. I.

purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. de detinere sau. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. (3)Armele neletale. (la data 27-iul-2011 Art. a autorizatiei de procurare a armei sau. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. sectiunea 1 modificat de Art. Art. (1)Dreptul de procurare. de detinere sau. punctul 18. în conditiile prezentei legi.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) Art. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. precum si munitia corespunzatoare acestora. sectiunea 1 modificat de Art. sectiunea 1 modificat de Art. respectiv detinere. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. (3) din capitolul II. (la data 27-iul-2011 Art. pot fi detinute. altele decât cele prevazute la alin. (2)Dreptul de procurare. 11. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. detine. dupa caz. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. permisul de arma. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. în conditiile prezentei legi. a permisului de arma. punctul 17. 12. a permisului de arma. I. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. dupa caz. (2). dupa caz. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. permisul de arma. a permisului de arma. dupa caz. I. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. dupa caz. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. atestatul de colectionar. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. purta si folosi arme letale si arme neletale. (la data 17-mar-2008 Art. alin. punctul 6. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. dupa caz. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. (2)Armele neletale pot fi detinute. I. de detinere sau. alin. atestatul de colectionar. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. respectiv detinere. de catre autoritatile competente. dupa caz. în conditiile prezentei legi. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: . 11 din capitolul II. (1) din capitolul II. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. (1)Autorizatia de procurare a armei. Art.

a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. proiectate dupa anul 1945. închiriere sau comodat. (1) pot fi autorizate. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. pe perioada în care au aceasta calitate. pe perioada în care au aceasta calitate. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. 15 alin. pensionare. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. magistratii. diplomatii. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. b)persoanele prevazute de lege. mostenire. pe perioada în care au aceasta calitate. diplomatii. trecerea în rezerva sau retragere. magistratii. sa procure arme letale. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. . trecerea în rezerva sau retragere. pe perioada cât sunt în activitate. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. aflate în stare de functionare. la cerere. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. militarii si politistii. (1) pot fi autorizate. dupa caz. donatie. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. la cerere. dupa caz. sa procure arme letale. dupa caz. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. militarii si politistii. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. 7 din anexa. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. (5)Armele de colectie letale. pe perioada în care au aceasta calitate. 15 alin.

în functie de destinatia acestora. dupa caz. Partea speciala. (2)-(5). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. din capitolul II. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. anterior. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. în functie de destinatia armelor. i)nu au pierdut. (1). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (1). I. 266. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. siguranta nationala. sectiunea 2 modificat de Art. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. litera D. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. b)detin calitatea impusa de lege. 279-281. viata si integritatea corporala a persoanelor. port si folosire a armelor. 14 alin. 15. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. (la data 21-iul-2008 Art. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. conform datelor si informatiilor existente la organele competente.272. pentru infractiuni comise cu intentie. (2)-(5). litera G. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. de prezenta lege. procurate în conditiile prezentei legi. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. 264. punctul 19. punctul 1. cumulativ. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. 312 si 317-322. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. sectiunea 2 modificat de Art. daca îndeplinesc. 105/2001 privind frontiera de stat a României. cumulativ. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. din Legea 117/2011 ) Art. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. titlurile I-III. daca îndeplinesc. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. 15. 239. c)nu au fost condamnate. aprobata cu modificari prin Legea nr. . c)nu au fost condamnate. 14 alin. detinere sau. din motive imputabile lor. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. arme letale. alin. 243/2002. alin. din capitolul II.(la data 27-iul-2011 Art. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. I. (la data 21-iul-2008 Art. 14 din capitolul II. de Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. titlurile X si XI si la art. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. prevazute în Codul penal. cu modificarile si completarile ulterioare.

15 alin. (2)-(5). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. siguranta nationala. alin. (2)-(5). (4)Solutia prevazuta la alin. în cazul autorizarilor ulterioare. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. alin. (1) lit. pot fi autorizate sa procure arme. care îndeplinesc conditiile prevazute la art. solutia adoptata. e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. potrivit legislatiei în vigoare. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. e) se publica în Monitorul Oficial al României. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. din motive imputabile lor. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Partea I. I. 14 alin. sectiunea 2 modificat de Art. viata si integritatea corporala a persoanelor. (1). din Legea 117/2011 ) Art. 29/1990. 15. b)un numar nelimitat de arme. 15. cu modificarile ulterioare. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. (2). (3) este supusa controlului judecatoresc. (2) din capitolul II. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. 14 alin. (la data 27-iul-2011 Art. (3)-(5). (la data 27-iul-2011 Art. precum si motivele care au stat la baza acesteia. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. în cazul primei autorizari. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. în scris. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. punctul 20. alin. dupa caz. h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. sectiunea 2 abrogat de Art. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. 15. în termenul prevazut la alin. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. . (5) din capitolul II.d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. procurate în conditiile prezentei legi. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. 14 alin. port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. dintre cele prevazute la art. si în termen de maximum 30 de zile. (1) din capitolul II. I. (la data 27-iul-2011 Art. detinere sau. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1). punctul 21. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. I. punctul 20.

alin. pentru motive temeinice. de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale. acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat. 14 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 15 alin. prevazute la alin.b)un numar nelimitat de arme. (la data 27-iul-2011 Art. a). (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor. în scris. (1). închiriere sau comodat. care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sponsorizare. (1) lit. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. mostenire. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. 16. care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele . punctul 23. (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii. în termenul de valabilitate a acesteia. precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României. pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. 14 alin. (3)-(5). 14 alin. din capitolul II. (1). sectiunea 2 modificat de Art. (2)Persoanele prevazute la art. (2)Procurarea armelor prevazute la art. (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate. g) si i). (2) din capitolul II. Art. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. dintre cele prevazute la art. (1) lit. I. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor Art. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. I. pentru fiecare calatorie a solicitantului. precum si de la orice persoana din strainatate autorizata. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme. autorizati sa comercializeze arme. în termenul de valabilitate a acesteia. (1). 14 alin. tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. poate solicita. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile. donatie. fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. b). (1) lit. punctul 22. tipul de arma si cantitatea înscrise în document. b). care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (1). (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. numai prin intermediul armurierilor din România. alin. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) (1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile. care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o. 16. litera B.

dupa caz. b)-f) si i). Art. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor. sectiunea 2 modificat de Art. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. I. (la data 27-iul-2011 Art. 15 alin. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane (1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau. le pot primi în dar sau ca recompensa. sectiunea 2 abrogat de Art. 18 din capitolul II. 15 lit. (2) lit. (1). punctul 24. din Legea 117/2011 ) Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 28. c)-f) si lit. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. 20 din capitolul II. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea. 23 din capitolul II. care îsi schimba domiciliul sau resedinta În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca. 23: Înstrainarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România. dupa caz. 19 din capitolul II. portul si utilizarea armelor letale. punctul 27. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor. Dreptul de procurare a armelor se pierde. (1) lit. Art. (la data 27-iul-2011 Art. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor Dreptul de procurare a armelor se pierde. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna . h). I. din Legea 117/2011 ) de aplicare a prezentei legi. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. (la data 27-iul-2011 Art. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori. (1) din capitolul II. autorizati sa comercializeze astfel de arme. le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii. noua resedinta.metodologice (la data 27-iul-2011 Art. Art. I. punctul 25. în termen de 5 zile de la data schimbarii. (1)Persoanele prevazute la art. sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 26. 23: Vânzarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme. 22. sectiunea 2 modificat de Art. I. 15 alin. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor Art. din Legea 117/2011 ) Art. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o. în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 14 alin. I. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. Art. dupa caz. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. alin.

de port si folosire a armei (1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei. termenul prevazut la alin. punctul 29. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma (1)Persoana care a procurat. certificata prin documentele vamale. dupa caz. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. . împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii. dupa caz. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare. (1) din capitolul II. subsectiunea 1 modificat de Art. sectiunea 3. 24 din capitolul II. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. (1)Persoana care a procurat. resedinta acestuia. în conditiile legii. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. sectiunea 3. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. despre aceasta în continutul permisului de arma. dupa caz. de tir. de port sau folosire a armei procurate. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. arme letale are obligatia ca. în termen de 3 zile de la data procurarii. 24. 25: Acordarea dreptului de detinere sau. dupa caz. 1 din Legea 99/2010 ) (2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate. subsectiunea 1 modificat de Art. (1) curge de la data introducerii acesteia în România. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita. în mod expres. I. autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau. de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate. resedinta acestuia. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei. dupa caz. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). (1)Persoana care a procurat. dovedita prin actul de provenienta. în termen de 10 zile de la data procurarii. arme letale are obligatia ca. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. alin. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile legii. dupa caz. arme letale are obligatia ca. (la data 27-iul-2011 Art. precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma. în conditiile legii. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. termenul prevazut la alin. facând mentiune. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma. (la data 30-mai-2010 Art.

precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile prezentei legi. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. 26 din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate. (1) lit. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. punctul 30. 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. 15 alin. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. în conditiile prezentei legi. cel mult 2 de acelasi calibru. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. 27: Valabilitatea permisului de arma (la data 27-iul-2011 Art. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. dupa caz. Art. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. de la data ultimei prelungiri. cu armele înscrise în permise. (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. în conditiile prezentei legi. sectiunea 3. închiriere sau comodat. de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia. c)-f). daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. pâna la expirarea termenului de valabilitate. dupa caz. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. b)pentru armele de vânatoare. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. subsectiunea 1 modificat de Art. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. sectiunea 3. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. Art. de tir sau de colectie. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. 27 din capitolul II. dupa caz. I. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. . de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. 15 alin. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. donatie. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma.(3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. c)-f) si lit. (la data 27-iul-2011 Art. de tir sau de colectie. (1) lit. 27: Vizarea permisului de arma (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. h) si i). (1). h). de Inspectoratul General al Politiei Române.

alin. I. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 32. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. (2). mentionata în mod expres în permisul de arma. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) din capitolul II. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma. sectiunea 3. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. armele de vânatoare. punctul 31. în conditiile legii. (1) si (2). subsectiunea 1 modificat de Art. în conditiile legii. la cerere. sectiunea 3. 28. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (2). asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. în caz de legitima aparare. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. armele de vânatoare. subsectiunea 2 modificat de Art. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. (1) se stabileste prin norme metodologice.(la data 27-iul-2011 Art. la cerere. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. la cerere. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. (3)În autorizatia prevazuta la alin. 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. (la data 27-iul-2011 Art. 35 alin. sectiunea 3. (1) din capitolul II. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. . I. din Legea 117/2011 ) Art. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. numai în locul unde se afla colectia. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. alin. (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. traseul utilizat. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale Art. de tir ori de colectie. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. 27 din capitolul II. de tir sau de colectie. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. punctul 32. (la data 27-iul-2011 Art. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. subsectiunea 2 modificat de Art. locul unde urmeaza a fi folosita arma. (2)Autorizarea prevazuta la alin. I. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. din Legea 117/2011 ) (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. 28. motivul pentru care acestea se transporta. dupa caz.

e). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. (1) si (2). 15 alin. în permisul de arma. la viza permisului de arma. (la data 27-iul-2011 Art. 29 din capitolul II. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. 15 alin. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (1) si (2) se refera la scopul pentru care sa solicitat aceasta. (1) lit. 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. dupa caz. organul de politie competent retrage permisul de arma. (3)-(5). c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. Art. 14 alin. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. artistice sau istorice. e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. de port si folosire a armelor. cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat. (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. c). 27 alin. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. subsectiunea 2 modificat de Art. (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. I. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) si (4). h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. în conditiile legii. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. punctul 33. 29 alin. din Legea 117/2011 ) Art. locul unde urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. mentionata în mod expres în permisul de arma. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. d). în caz de legitima aparare. b)nu se prezinta. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor . (1) lit. 35 alin. fara motive întemeiate. b). (1). În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma.(2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. sectiunea 3. în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. traseul utilizat pentru transportul armelor. (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (3)Autorizarea prevazuta la alin. (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. 15 alin. daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. (1) lit. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. (1) lit. f) si h). (1) sau (2). are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. b) si e).

dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. (1) sau (2). c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. (2)Masurile prevazute la alin. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. 14 alin. subsectiunea 2 modificat de Art. (2) si (4). c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art.(1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (2)Masura prevazuta la alin. care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. în situatia prevazuta la art. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. (1). dupa caz. punctul 34. (1). la data acordarii permisului de arma. potrivit Legii nr. (5). titularului dreptului de detinere sau. anularii permisului de arma. c). cu modificarile ulterioare. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. (1) se comunica. din Legea 117/2011 ) Art. (1) lit. 30 se face de catre organele de politie competente. d). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. 30 din capitolul II. în scris. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. sectiunea 3. h)se constata ca. 29 alin. 14 alin. f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. (1) lit. dupa caz. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. 14 alin. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. 30 alin. care iau masura suspendarii sau. I. 27 alin. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. de port si folosire a armelor. 15 alin. 15 alin. 12 alin. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. (1) lit. care iau masura suspendarii sau. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. e) si f). 29/1990. . (la data 27-iul-2011 Art. (3) sau (4). c). (1) este supusa controlului judecatoresc. dupa caz. dupa caz. organul de politie competent retrage permisul de arma. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia.

organelor de politie competente. cu exceptia armurierilor. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. din Legea 117/2011 ) Art. (1) este supusa controlului judecatoresc. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. (la data 27-iul-2011 Art. b)sa nu prezinte defectiuni. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. de natura sa genereze o stare de pericol. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. sa o utilizeze. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. (1). 554/2004. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. în vederea înstrainarii sau depozitarii. în conditiile în care poarta arma asupra sa. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. I. sub nici o forma. la domiciliul sau resedinta detinatorului. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. punctul 35. 30 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. . subsectiunea 2 modificat de Art. sa depuna armele la un armurier autorizat. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. potrivit legii. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. (3)Arma prevazuta la alin. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. la intrarea în institutiile publice. 31 din capitolul II. în mijloacele de transport naval sau aerian. (1). cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. produselor sau substantelor stupefiante. sectiunea 3. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. potrivit legii. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. potrivit Legii contenciosului administrativ nr.(3)Masura prevazuta la alin. se face în locuri special destinate. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. (1). b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. sa o utilizeze. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. 31 alin. de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. altor persoane.

în conditiile în care poarta arma asupra sa. 34 alin. subsectiunea 3 modificat de Art. 103/1996. în conditiile prezentei legi. organelor de politie competente. indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. în conditiile prezentei legi. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. (4). punctul 36.d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. 33-35. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. (3)În situatia prevazuta la alin. intermediarilor. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. precum si în cea prevazuta la art. (2). (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. (la data 27-iul-2011 Art. produselor sau substantelor stupefiante. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 33 din capitolul II. au rezultat victime umane. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. Art. Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. I. în conditiile prevazute la art. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. cu exceptia situatiei în care. Art. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. Art. 29 alin. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) Art. de natura sa genereze o stare de pericol. altor persoane. 36: Pastrarea. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. cu modificarile ulterioare. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. în mijloacele de transport naval sau aerian. cu exceptia armurierilor. . sub nicio forma. la intrarea în institutiile publice. pâna la încheierea acesteia. republicata. în urma folosirii armei. (2). pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. legal constituite. (4)Prevederile alin.

I. asigurate si neîncarcate cu munitie. în vederea utilizarii la vânatoare. subsectiunea 3 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. în poligoanele autorizate în conditiile legii. 37 din capitolul II. cu exceptia vânatorilor. 38. în poligoanele autorizate în conditiile legii. în conditiile prezentei legi. sectiunea 3. armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. (la data 27-iul-2011 Art. (3) lit. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. în conditiile legii. subsectiunea 3 completat de Art. sportivilor si antrenorilor de tir. (1). (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 2. sectiunea 3. cu conditia ca. punctul 37. punctul 38. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. 38: Transportul si portul armelor de vânatoare (1)Transportul armelor de vânatoare. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. Art. 407/2006. sectiunea 3. I. subsectiunea 3 modificat de Art. 33 alin. subsectiunea 3 modificat de Art. precum si pentru antrenament. cu modificarile ulterioare.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. precum si munitia aferenta. (1) din capitolul II. subsectiunea 3 modificat de Art. neîncarcate cu munitie. 39 din capitolul II. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. 40. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. I. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. (3) lit. stare de necesitate ori caz fortuit. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. în limitele prevazute de lege. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. din Legea 117/2011 ) Art. din capitolul II. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. alin. punctul 39. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. I. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. alin. d) si e). din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. dupa încarcare. republicata. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. (1). (la data 21-iul-2008 Art. în conditiile prezentei legi. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. b). 33 alin. . precum si pentru antrenament. 103/1996. 33 alin. (1) si (2). sectiunea 3. b) si e). Art. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. 39 din capitolul II. litera A.

alin. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. 42: Transportul. b)pentru armele de vânatoare. numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. în functie de proba de concurs. sectiunea 3. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. I. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. . în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pe perioada cât sunt în activitate. (1). 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. alin. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. subsectiunea 3 modificat de Art. 42. 33 alin. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. (la data 27-iul-2011 Art. litera A. în cutie. subsectiunea 3 abrogat de Art. din capitolul II. neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. în exercitarea atributiilor de serviciu. punctul 40. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. I. litera C. dupa caz. d) si e). din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. (2)Sportivii de tir prevazuti la alin. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. portul si folosirea armelor de tir (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. sectiunea 3. 42. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. din capitolul II. (3) lit. neîncarcate cu munitie. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. (1). a)armele trebuie tinute în husa sau. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. c)pentru armele de tir. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. Art. I. punctul 42. (la data 27-iul-2011 Art. cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. b). (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. 41 din capitolul II. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. subsectiunea 3 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. punctul 41.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. sectiunea 3.

e). din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. numai la locul unde se afla colectia de arme. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (4). (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. numai la locul unde se afla colectia de arme. d). b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. 44. 15 alin. punctul 46. ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. (la data 27-iul-2011 Art. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care.c)pentru armele de tir. sectiunea 3. 46. (2) de catre persoana care a procurat-o. 44. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. d). SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. subsectiunea 4 abrogat de Art. (4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. alin. pentru arma prevazuta la art. sectiunea 3. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. 29 alin. (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. subsectiunea 5 modificat de Art. 7 din anexa. (1) din capitolul II. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. (1) se face de catre organul de politie competent. 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. (2)-(4). (4). sectiunea 3. cel mult 12 cartuse. litera C. punctul 44. din capitolul II. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. 45. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (1) din capitolul II. 15 alin. 15 alin. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. (1) lit. prin pastrare sau folosire. alin. b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. I. subsectiunea 4 modificat de Art. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prevazute la art. punctul 43. I. (1). cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. (2). (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. 14 alin. I. 29 alin. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 45. la cererea colectionarului. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. I. (4) din capitolul II. alin. cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. alin. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. (1) lit. subsectiunea 4 modificat de Art. (1) lit. iar armele si întreaga .

e)pierde cetatenia româna. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. b). 14 alin. de port si folosire a armelor letale se comunica. Art. 27 alin. (3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. e) si f). g)nu se prezinta. d)pleaca definitiv din tara. (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. h)a decedat sau a fost declarat disparut. b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. titularului dreptului sau. de îndata. titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. pe baza unor documente sau informatii false. i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. alin. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. 27 alin. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. la data acordarii permisului de arma. armele si munitia se restituie acestuia. (1) lit. (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. 14 alin. (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. dupa caz. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. la un armurier autorizat în acest sens. dupa caz. c). (3) si (4). b). în situatia prevazuta la alin. iar permisul de arma. de port si folosire a armelor.cantitate de munitie detinute se depun. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. 15 alin. Art. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. (2) lit. (1) lit. (1). atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale . (2)-(4). fara motive întemeiate. e)a decedat sau a fost declarat disparut. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. în urmatoarele situatii: a)se constata ca. (1). 15 alin. succesorilor acestuia. c) si f). c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. (1) lit. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. a)-c). în scris. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. h). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva.

46 alin. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. 47 alin. la un armurier autorizat în acest sens. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. I. din Legea 117/2011 ) Art. în situatia prevazuta la art. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. de îndata. 47 din capitolul II. (1) au obligatia ca. sectiunea 3. 47 alin. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. titularului dreptului ori. subsectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 3. I. I. 50. de port si folosire a armelor. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. punctul 48. subsectiunea 6 modificat de Art. (1) si art. în scris. (la data 27-iul-2011 Art. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. subsectiunea 5 completat de Art. punctul 49. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. în conditiile prezentei legi. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. punctul 47. dupa caz. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. 47 din capitolul II. în conditiile prevazute la art. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. 43. (1) lit. la întoarcerea în România. g)se constata ca.f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (3)Persoanele prevazute la alin. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. pe care le-au detinut la iesirea din tara. la data acordarii permisului de arma. din Legea 117/2011 ) Art. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. e). În cazul în care. dupa caz. armele . pe perioada sederii în strainatate.

înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. la întoarcerea în România. (la data 27-iul-2011 Art. titularul are obligatia ca. . 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. 50. Art. în conditiile prezentei legi. denumite în continuare state terte. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. (1) au obligatia ca. dupa caz. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. dupa caz. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. (4)În situatia în care. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. la întoarcere. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. I. 43. (4)În situatia în care. furtul sau. distrugerea armei. titularul are obligatia ca. pe perioada sederii în strainatate. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. subsectiunea 6 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. pe perioada sederii în state terte. punctul 50. furate sau distruse. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. titularul trebuie sa prezinte. (3)Persoanele prevazute la alin. furate sau distruse. sectiunea 3. pe perioada sederii în state terte. furate sau distruse. documente autentice. 48 din capitolul II. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. distrugerea armei. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. furate sau distruse. În cazul în care. 48 alin. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. furtul sau. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. documente autentice. în conditiile prevazute la art. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art.

(1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. în scris. înscrierea acestor arme. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. din Legea 117/2011 ) Art. 43 care. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. . urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. 48 alin. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. (1).(2)Autorizatia prevazuta la art. (2). precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 49 din capitolul II. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. 48 alin. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Adeverinta prevazuta la alin. (2)Autorizatia prevazuta la art. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. Art. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. punctul 51. Inspectoratul General al Politiei Române. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. (2). (1). cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. în exercitarea atributiilor de serviciu. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. 48 alin. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (1) au obligatia sa informeze. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. subsectiunea 6 modificat de Art. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. 48 alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 48 alin. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. sectiunea 3.

înscrierea acestor arme. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. (2)Adeverinta prevazuta la alin. 48 alin. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. 48 alin. pierderea. în afara teritoriului României. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. pierderea. subsectiunea 6 modificat de Art. pierderii sau distrugerii. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. 43. care. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. 52: Furtul. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. în strainatate. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. sectiunea 3. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. 43 au obligatia sa informeze. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. în scris. (la data 27-iul-2011 Art. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. iar pierderea. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia.(4)Prevederile art. 50 din capitolul II. punctul 52. în exercitarea atributiilor de serviciu. 43 care. I. Art. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. Art. pierderea. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. (4)Prevederile art. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române . 51: Furtul. 43.

Art. În sensul prezentei legi. dupa caz. (2)Adeverinta prevazuta la alin. (1) pot fi autorizate sa scoata. care. (2)Persoanele prevazute la alin. b) si c). 52. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea.situatia legala a acestor arme. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. personal. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. potrivit legii. art. 23-25. dupa caz. art. subsectiunea 7 modificat de Art. subsectiunea 7 modificat de Art. sectiunea 3. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. înstrainarea. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. . pierderii sau distrugerii. 15 persoanelor prevazute la alin. autorizati sa comercializeze aceste arme. tipul si seriile armelor. în vederea scoaterii acestora din România. precum si marca. (1) si (2) lit. (1). 44 alin. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. detinerea. art. 37-42. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. (la data 27-iul-2011 Art. permanenta. b) si alin. I. 26 alin. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. I. (la data 27-iul-2011 Art. art. alin. (1) lit. portul si folosirea armelor letale. precum si cei prevazuti la art. (3)Prevederile art. tipul si seriile armelor. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. punctul 53. 51 si. de tir sau de colectie. art. (1) care poseda permis de sedere valabil. (2). (1) din capitolul II. 16 alin. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. de pe teritoriul României. 17-21. de catre persoanele fizice straine Art. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. art. (1)În cazul declararii furtului. precum si a munitiei aferente. (1). din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. precum si marca. punctul 53. art. (2) din capitolul II. în state terte. 53 alin. la intrarea în tara. 52. alin. art. sectiunea 3. 45-47. 27-32. de tir sau de colectie. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. art.

pe teritoriul României. sectiunea 4 modificat de Art. 55: Introducerea. autorizatia de procurare a armelor. pot fi autorizati sa detina si. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. 15 alin. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. (1). potrivit legii. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. în conditiile legii.(3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. în statul de unde provin. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. d)fac dovada. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. 54 din capitolul II. în conditiile prevazute la alin. dupa caz. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. punctul 54. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. la cerere. detinerea. prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. potrivit legii. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. b)fac dovada intrarii legale în România. (1). portul si folosirea armelor letale. în vederea scoaterii acestora din România. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. d) si f). (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. c). dupa caz. I. vor fi exportate sau. (1). (1) lit. la cerere. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. dupa caz. . din Legea 117/2011 ) Art. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. de tir sau de colectie.

fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 103/1996. pot.Romsilva. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. dupa caz. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. pentru a participa la o vânatoare organizata. Art. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. legal constituita. dupa caz. (1). c)în cazul armelor de tir. punctul 55. din Legea 117/2011 ) Art. 55: Introducerea. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. d)în cazul armelor de colectie. ori a unei institutii muzeistice din România. avizul prevazut la alin. republicata. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. sau de la Regia Nationala a Padurilor . ori. b)în cazul armelor de vânatoare. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini . ori. (2) si (3). prezinta invitatia unui colectionar de arme român. (2) si (3). cu modificarile si completarile ulterioare. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. în conditiile legii. potrivit legii. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. 407/2006. 55 din capitolul II. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. sa detina si. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. d)în cazul armelor de tir. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. dupa caz. I. cu modificarile ulterioare. în baza avizului de introducere a armelor în tara. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. sectiunea 4 modificat de Art. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. legal constituita. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. (1). avizul prevazut la alin. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala.c)în cazul armelor de vânatoare. detinerea. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. legal constituita. (la data 27-iul-2011 Art. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin.

pe teritoriul României. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. (la data 17-nov-2008 Art. precum si munitia aferenta. SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (2) pot procura din România arme de aparare si paza. respectiv. 58. precum si militarii straini pot introduce. punctul 56. precum si munitia aferenta. respectiv al portului si folosirii. pe baza de reciprocitate. în conditiile stabilite la art. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. (la data 27-iul-2011 Art. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. (2)Armele prevazute la alin. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. (1) pot procura. (1) din capitolul II. (2). 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. în mijloacele de transport naval ori aerian. (1). daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. I. înstrainarea. I. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. arme de aparare si paza. la intrarea în institutiile publice. pot sa procure arme neletale. pot sa procure arme neletale. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale . (1) din capitolul II. (1). care au împlinit vârsta de 18 ani. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. alin. cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. detinerea. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. Art. 12 alin.(1)Însotitorii delegatiilor straine. alin. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. precum si militarii straini pot introduce. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. punctul 1. (1)Însotitorii delegatiilor straine. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. sectiunea 5 completat de Art. daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. 12 alin. în vederea depozitarii sau înstrainarii. 56. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. arme de aparare si paza. sectiunea 4 modificat de Art. pe teritoriul României. 44. în scopul detinerii. purta si folosi. care au împlinit vârsta de 18 ani. purta si folosi. din Legea 268/2008 ) Art. pentru armele prevazute la categoria E din anexa. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (3)Persoanele prevazute la alin.

58 din capitolul II. cumulativ. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. pentru armele prevazute în categoria D din anexa. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. a) se pierde. (2). daca îndeplinesc. (2). (4). (1). c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. I. dupa caz. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. la intrarea în institutiile publice. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. (2) . b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. (la data 17-mar-2008 Art. dupa caz. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. respectiv al portului si folosirii. precum si strainii cu sedere legala în România. în conditiile prevazute de art. locul de rezidenta în România. 22 din anexa pot fi procurate. 58 3 alin. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (2)Persoanele fizice prevazute la alin.(4) si ale art. în scopul detinerii. 12 alin. (6)Armele prevazute la alin. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în vederea depozitarii ori înstrainarii. care au împlinit vârsta de 18 ani. 15 alin. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. . (1) pot procura. (2) lit. punctul 7. a). în mijloacele de transport naval ori aerian. (2) lit. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii. intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. respectiv al portului si folosirii. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false.(2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. (1) nu pot fi înstrainate. în scopul detinerii. dupa caz. (3)Prevederile art. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. (1) lit. (1). b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. resedinta sau. sectiunea 5 modificat de Art.

(1)-(3). (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. în vederea scoaterii acestora din România. (1). pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. art. 58 din capitolul II. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. 15 alin. art. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. din Legea 117/2011 ) Art. se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. viata si integritatea corporala a persoanelor. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. 14 alin. (2)-(4). (4).(4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. (8)Fac exceptie de la prevederile alin. prevazute la art. (2)-(5). (7) armele prevazute în categoria C pct. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. în conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (7)Armele prevazute la alin. cumulativ. I. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. punctul 57. în vederea depozitarii ori înstrainarii. 54 alin. 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. procurate în conditiile prezentei legi. (1) si (2). din motive imputabile lor. în vederea utilizarii în poligon. detinere sau. potrivit legii. în mijloacele de transport naval ori aerian. siguranta nationala. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. sectiunea 5 modificat de Art. la intrarea în institutiile publice. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. art. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. (1) nu pot fi înstrainate. dupa caz. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. 22 din anexa. daca îndeplinesc. 24 alin. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 25 alin. (4). de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. (1) lit. (1). potrivit legislatiei în vigoare. . la înscrierea armei în permisul de arma. 28 si 51. (5)Prevederile art. a) se pierde.

582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. punctul 58. (4). (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 29 alin. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. I. Art. Prevederile art. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. 58 alin. sectiunea 5 modificat de Art. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. Prevederile art. (3) din capitolul II. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 27 alin. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. b)nu se prezinta. 58 alin. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. punctul 58. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. 27 alin. fara motive întemeiate. a). g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. destinate pentru colectie. destinate pentru colectie. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: . 27 alin. (2) lit. resedinta sau. 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. 29 se aplica în mod corespunzator. din Legea 117/2011 ) Art. 58^1. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. sectiunea 5 modificat de Art. organul de politie competent retrage permisul de arma. (2). (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. (1) sau (2). (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. 29 se aplica în mod corespunzator. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. 58 alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. dupa caz. locul de rezidenta titularul dreptului. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. 58^1. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. alin. Prevederile art. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art.(2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (la data 27-iul-2011 Art. I. Prevederile art. (2) din capitolul II. Prevederile art. (1). alin. b) si c). 58 alin. (2) lit. la viza permisului de arma. 23 din anexa. (1) si (4).

58 alin. 29 alin. a). (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. din Legea 117/2011 ) Art. 46 alin. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. Prevederile art. a). în situatia prevazuta la alin. c)pleaca definitiv din tara. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. sectiunea 5 modificat de Art. 58 alin. e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 58 alin. (2) lit. la data acordarii permisului de arma. respectiv de port si folosire. organul competent retrage permisul de arma. (4) lit. b). I. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art.a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 27 alin. succesorilor acestuia. 583: Suspendarea. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (4) lit. g)se constata ca. (2)-(4). punctul 59. (2) lit. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. h)dreptul de detinere. (2)Dreptul de detinere. 471 alin. b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. d)pierde cetatenia româna. (1) sau (2). dupa caz. (1) si (4). titularului dreptului ori. c) si d). b)a savârsit una sau mai multe contraventii. (la data 27-iul-2011 Art. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. Prevederile art. . c). (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. 58^2 din capitolul II. 58 alin. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. în scris. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. b) si c). de port si folosire a armelor. (1) lit.

sectiunea 5 abrogat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. (2) lit. resedinta sau. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. din Legea 117/2011 ) Art. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. alin. I. în vederea eliberarii certificatului de detinator. în situatia prevazuta la alin. 58^3 din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art. 27 alin. f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. punctul 8. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. 47 alin. în vederea eliberarii certificatului de detinator. (la data 17-mar-2008 Art. în termen de 5 zile de la data procurarii. Prevederile art. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. sectiunea 5 modificat de Art. 12 alin. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. în scris. b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. în termen de 5 zile de la data procurarii. la locul de rezidenta. fara motive întemeiate. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. (1). 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. (4)Procedura notificarii prelabile. (4) si (5) se aplica în mod corespunzator. (1) din capitolul II. 60 din capitolul II. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. (la data 17-mar-2008 Art. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. I. mentionata la art. . 58 din capitolul II. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. punctul 9. titularului dreptului sau. (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. I. (1). sectiunea 5 completat de Art. sectiunea 5 modificat de Art. punctul 61. 58 alin. punctul 60. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. 60: Pastrarea armelor neletale Art. (la data 27-iul-2011 Art. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 59. I. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. în situatiile prevazute la art.e)nu se prezinta. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. 12 alin. succesorilor acestuia. (2). dupa caz. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. port si folosire a armelor înscrise în acest document. f). (1). (1). 47 alin.

necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. sali de spectacol si adunari publice. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate.c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori. sectiunea 5 modificat de Art. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. I. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare (1)Persoanele prevazute la art. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. b)motiveaza. (2)Este interzis portul armelor neletale. 58 alin. în scris. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. în scris. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. ori a unei institutii muzeistice din România. legal constituita. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. din Legea 117/2011 ) Art. . cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. 61 din capitolul II. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. I. punctul 10. punctul 62. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. din categoria celor supuse notificarii prealabile. (la data 27-iul-2011 Art. dintre cele procurate în mod legal. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. stadioane. (la data 17-mar-2008 Art. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. b)motiveaza. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. destinate pentru autoaparare. din categoria celor supuse notificarii prealabile. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. dupa caz. 61 din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art.

în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. (2) din capitolul II. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. din Legea 117/2011 ) Art. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement (1)Armele cu tranchilizante. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. în conditiile legii. punctul 3. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. I.b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. . 29. 64: Folosirea armelor utilitare Armele cu tranchilizante. sectiunea 5 modificat de Art. numai în scopul pentru care sunt destinate. arcurile. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. 62. destinate pentru autoaparare. iar armele cu destinatie industriala. precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. 63 din capitolul II. (2)Folosirea armelor prevazute la alin. (la data 17-mar-2008 Art. destinate colectiei. (la data 21-iul-2008 Art. destinate colectiei. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. 29. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. produselor sau substantelor stupefiante. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Arbaletele. 63 din capitolul II. I. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. sectiunea 5 completat de Art. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. I. destinate pentru autoaparare. alin. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. Art. punctul 11. numai în scopul pentru care sunt destinate. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. 63: Uzul de arma neletala Art. sectiunea 5 modificat de Art. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. (2) în locuri publice. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. destinate pentru autoaparare. punctul 63. folosite în competitiile sportive. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare.

(la data 17-mar-2008 Art. resedinta sau. precum si . (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. punctul 64. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau.(3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. I. alin. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. alin. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. 65. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. pentru înarmarea personalului propriu. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. a certificatului de detinator. (4) în locuri publice. (la data 17-nov-2008 Art. dupa caz. 64 din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. punctul 2. (la data 27-iul-2011 Art. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. sectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 5 modificat de Art. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. în conditiile prezentei legi. punctul 65. precum si munitia corespunzatoare. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. I. în conditiile stabilite prin legi speciale. (2)Persoanele juridice de drept public. punctul 12. I. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. (2) din capitolul II. I. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. 65 din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. (2)Persoanele juridice de drept public. (1). 65. dupa caz. sa înstraineze. altele decât cele prevazute la alin. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. precum si munitia corespunzatoare. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. (2) din capitolul II. ordinii publice si sigurantei nationale. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire.

daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. în conditiile prezentei legi. (5) din capitolul III. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. în functie de obiectul lor de activitate. din Legea 117/2011 ) . imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. precum si munitia corespunzatoare.persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. 66. precum si a pazei persoanelor. 66. sectiunea 1 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. bunurilor. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. g). sectiunea 1 modificat de Art. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. alin. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. alin. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. (la data 27-iul-2011 Art. precum si munitia corespunzatoare. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. precum si a pazei persoanelor. c)desfasurarea activitatilor sportive. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. (2) din capitolul III. I. c)desfasurarea activitatilor artistice. sa procure. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. 15 alin. sa procure si sa detina arme de colectie. în conditiile legii. (3)Persoanele juridice de drept privat. bunurilor. precum si munitia corespunzatoare acestora. în functie de obiectul lor de activitate. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. pe teritoriul României. pentru antrenament sau divertisment. I. 15 alin. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. dupa caz. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. precum si munitia corespunzatoare. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. 66. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. punctul 66. alin. punctul 66. pentru antrenament sau divertisment. sa procure. g). precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. în conditiile prezentei legi. (3) din capitolul III. (1) lit. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. în conditiile legii. precum si arme neletale. I. sectiunea 1 modificat de Art. punctul 66. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. pe teritoriul României. (la data 27-iul-2011 Art. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. în centrele de productie cinematografica si televiziune. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. în centrele de productie cinematografica si televiziune. arme militare si arme letale. artistice.

altele decât cele prevazute la art.Art. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. în care se . prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens. sectiunea 2 modificat de Art. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. în conditiile legii. 68. prin armurierii autorizati în acest sens. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. 66 alin. asigurate în permanenta cu paza înarmata. dupa caz. 66 alin. care. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. 68: Conditiile procurarii. în conditiile prezentei legi. (1). 66 alin. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. 68. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. punctul 67. (3) din capitolul III. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. asigurate în permanenta cu paza înarmata. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. înstraina asemenea arme si munitie. în conditiile prezentei legi. detinerii. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. I. cu avizul autoritatilor prevazute la art. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. punctul 68. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. alin. dupa caz. I. precum si cu munitia corespunzatoare. (1)Persoanele juridice de drept public. (la data 27-iul-2011 Art. pot procura si. Autorizarile prevazute la art. în conditiile legii. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. alin. înstraina asemenea arme si munitie. ordinii publice si sigurantei nationale. 67. (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. în conditiile prezentei legi. sectiunea 2 modificat de Art. (1). respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. 67 din capitolul III. sectiunea 1 modificat de Art. punctul 68. dupa caz. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. (1) sau. I. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. (la data 27-iul-2011 Art. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. (1) din capitolul III.

datele de identificare ale detinatorului. locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. (la data 27-iul-2011 Art. 68. I. art. detinute si înstrainate. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art.mentioneaza datele de identificare ale armei. (6)Evidenta prevazuta la alin. 69 din capitolul III. la autoritatile prevazute la art. sectiunea 2 completat de Art. alin. (1) au obligatia sa constituie. punctul 69. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. (1) lit. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. dupa caz. alin. ori de câte ori se solicita aceasta. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. (3). 34. desfasurat de angajator. e)urmeaza un instructaj. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. punctul 71. din capitolul III. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. 69. (4). (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. cu ocazia constituirii acestora. 33 alin. sectiunea 2 modificat de Art. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. la nivel central. h) si i). (5) se pastreaza timp de 20 ani. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. (2) din capitolul III. sectiunea 2 abrogat de Art. alin. (1) din capitolul III. litera A. c)sunt angajate. (2). 67. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. (2)Continutul instructajului prevazut la alin. I. cu arme letale. (la data 27-iul-2011 Art. c)-f). Art. 68 alin. 64. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. . (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. (2). sectiunea 2 modificat de Art. art. 69. art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. (6) din capitolul III. în conditiile prevazute la art. 15 alin. persoanele care:(1) Pot fi dotate. în conditiile prevazute la art. punctul 68. a munitiei consumate. în cazul armelor neletale. 69. (la data 27-iul-2011 Art. 63 si art. I. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. I. (4). 67. 68 alin. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. 69. (1) lit. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. punctul 69. (1). prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. sectiunea 2 modificat de Art. în vederea înregistrarii. din Legea 117/2011 ) (7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. punctul 70. I. 67. (6)Evidenta prevazuta la alin. 68 alin. punctul 69. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. alin. I. (1). 67. si timp de 10 ani. precum si a personalului care este dotat cu acestea. 67. art. alin. (1) au obligatia de a prezenta registrele. (5) se pastreaza timp de 15 ani. (2) din capitolul III. 37-39. 62 alin. în baza unui contract individual de munca. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. (1) lit. 68 alin. (1). cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. în cazul armelor letale. Evidenta registrelor prevazute la alin.

I. (2)Conditiile prevazute la alin. c) si e). din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. precum si sportivii si antrenorii de tir. cu avizul autoritatilor prevazute la art. b). (3). urmatoarele activitati: . (4). 67. (6)În vederea dotarii cu arme. sectiunea 2 modificat de Art. 66 alin. 68 alin. La sfârsitul acestui interval de timp. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art.(3)Prevederile alin. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. g). (1) lit. în conformitate cu art. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. (1) lit. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. 69. (3) din capitolul III. (1). 67 sau ori de câte ori acestea solicita. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. (8) din capitolul III. 68 alin. alin. (8). precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. Art. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. (la data 27-iul-2011 Art. armele se depun în locurile prevazute la art. (2). (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. 68 alin. (1) lit. 15 alin. (1). iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. 68 alin. 69. (1). 69 alin. 67. în conformitate cu atributiile prevazute la art. prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. alin. 69 alin. punctul 69. pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. I. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. în conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. punctul 69. 68 alin. sectiunea 2 modificat de Art. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. 68 alin. 67. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. d). Sunt interzise detinerea. periodic. (1) au obligatia sa desfasoare. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 67. în care persoanele prevazute la alin.

precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. (1) lit. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. (la data 27-iul-2011 Art. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. legal constituite. 68 alin.a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. prin armurierii autorizati în acest sens. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. I. Art. dupa caz. ori de câte ori considera necesar. 67. 15 alin. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. (1) lit. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. ce îsi desfasoara activitatea . la efectuarea acestor verificari. (2)Autoritatile prevazute la art. 103/1996. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. e). si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. (2)Personalul desemnat cu administrarea. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. e). (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. prin personalul anume desemnat. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. pot detine si folosi. 68-72. (1) si alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 72. în conditiile prevazute de prezenta lege. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. (3) din capitolul III. (1) sau pot participa. 69 alin. autoritatea sau. alin. a cunoasterii instructajului prevazut la art. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. Art. prin Regia Nationala a Padurilor. 69 alin. legal constituite. pentru paza fondurilor de vânatoare. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. (4). coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. acordat de autoritatile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. în mod efectiv. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. cu modificarile ulterioare. republicata. 67. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. punctul 72.

în functie de necesitati. I. (la data 27-iul-2011 Art. pentru paza fondurilor de vânatoare. 407/2006. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. litera B. (1) lit. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. i)centrele de productie cinematografica. alin. litera G. Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 73. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. 69 alin. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara.conform Legii nr. litera I. 69 alin. punctul 74. pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. (1) lit. alin. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. e). a)-d). g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. punctul 73. (1) lit. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. (la data 27-iul-2011 Art. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. I. din capitolul III. pot detine si folosi. (1). b)-d). teatrele si alte asemenea institutii de cultura. 73. (la data 27-iul-2011 Art. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. g)Federatia Româna de Tir Sportiv. pentru exercitarea activitatii didactice. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. (la data 27-iul-2011 Art. circurile. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si munitia corespunzatoare. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. în functie de necesitati. g). prin personalul anume desemnat. 73. din capitolul III. (1). din capitolul III. 73. (1) lit. I. sectiunea 2 modificat de Art. alin. sectiunea 2 modificat de Art. (2) din capitolul III. 73. circurile. (1). necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. i)centrele de productie cinematografica. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. alin. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) .

67 elibereaza. a) si b). 66 alin. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. I. (1) lit. (1) lit. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. f) si g). o cerere la autoritatile prevazute la art. 74. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. sectiunea 2 modificat de Art. (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. . b)când autorizatia a fost pierduta. (3)Procedura de eliberare. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. persoanele juridice prevazute la art. (4). dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. e) si f). detinerea si folosirea armelor si munitiilor. iar în cazul armelor de panoplie. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. a)-d). se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. furata. I. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. sectiunea 3. persoana juridica este obligata sa depuna. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. Art. punctul 74. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. vizare. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. distrusa sau deteriorata. (3) din capitolul III. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. 69 alin. persoanele juridice prevazute la art. alin. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. 68 alin. subsectiunea 1 modificat de Art. alin. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. (1) lit. 68 alin. 69 alin. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. (1) lit. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. (1) lit. 66 alin. 74 alin. 74: Autorizatiile pentru procurarea. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. punctul 75. în acest sens. (4). b)-d). vizeaza o data la 2 ani. 67. 67. preschimba. 67. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. 73. preschimbare. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. Art. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. (la data 27-iul-2011 Art.(3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. 74 alin. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. (1) din capitolul III.

care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. în termen de 10 zile de la procurare sau. bunurilor. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie Persoanele juridice autorizate sa procure. furtul sau distrugerea autorizatiei. detinere si folosire a armelor. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. constituite potrivit Legii nr. constituite potrivit Legii nr. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. 68 alin. dupa caz. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. la cerere. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. la autoritatile prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. pot fi autorizate. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. (3) si ale art. la cerere. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest . c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. litera B. bunurilor. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. b)sa anunte schimbarea sediului. 67. la data acordarii autorizatiei. pot fi autorizate. punctul 76. dupa caz.b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. 67. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. altele decât cele prevazute la lit. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. Art. b). sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. 74 alin. (la data 27-iul-2011 Art. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. conditiile privind construirea. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. 67. e)sa prezinte. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. valorilor si protectia persoanelor. subsectiunea 1 modificat de Art. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. 67 în termen de 10 zile de la acea data. din capitolul III. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. valorilor si protectia persoanelor. înstrainare. 333/2003 privind paza obiectivelor. I. 77. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. sectiunea 3. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. 333/2003 privind paza obiectivelor. amenajarea si functionarea poligonului. pentru vizarea autorizatiei. la autoritatile prevazute la art. Art. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca.

metale pretioase si pietre pretioase. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. 80: Acordarea autorizatiei de procurare. societatile prevazute la alin. desfasurate potrivit legii. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. b)sub orice forma prevazuta de lege. Art. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . titluri de credit. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. precum si munitia corespunzatoare. iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. (la data 27-iul-2011 Art.numai pentru paza sediilor bancilor. înscrisuri de valoare. (2). materii explozive. (2). substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. partidelor parlamentare. subsectiunea 2 modificat de Art. depozitelor de arme. din capitolul III. metale pretioase si pietre pretioase. sectiunea 3. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara .pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. materii explozive.sens: (la data 27-iul-2011 Art. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . 79.pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. (1) din capitolul III. precum si munitia corespunzatoare.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. punctul 78. bunuri si valori. santierelor arheologice. desfasurate potrivit legii. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. precum si cu alte valori prevazute de lege. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare. iar arme neletale cu destinatie utilitara . materii explozive. sume de bani. santierelor arheologice. partidelor parlamentare. sediilor armurierilor si intermediarilor.numai pentru paza sediilor bancilor. iar arme neletale cu destinatie utilitara . alin. munitii. arme letale. 14 alin. sectiunea 3. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. metale pretioase si pietre pretioase. (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. a sediilor armurierilor. munitii. alin. substante toxice. sa detina si sa foloseasca arme si munitie.numai pentru paza transporturilor cu arme. bunuri si valori. I.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. subsectiunea 2 modificat de Art. depozitelor de arme. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii . (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. punctul 77. cecuri. iar arme neletale cu destinatie utilitara . substante toxice. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. I. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. munitii. substante toxice. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. litera B. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. arme neletale. 79.

(1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. 68 alin. dupa caz. (1) lit. 69 alin. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. la cerere. 84: Procurarea. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. la cerere. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. (1) lit. la cerere. utilitare sau de recuzita. de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. ale art. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. 73 alin. care sunt dotate cu arme. sa procure arme de panoplie si. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. (1) din capitolul III. de recuzita. punctul 79. . sectiunea 3. e) si alin. 84.încheiat de acestea potrivit Legii nr. (5)-(7). valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. 333/2003 pot fi autorizate. (3) si ale art. dupa caz. 67 sa procure arme de panoplie si. le este interzis ca. sa procure. (3) si alin. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. 68 alin. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. de catre autoritatile prevazute la art. I. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. 82: Autorizarea procurarii. 333/2003. alin. SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. f) si g). 73 alin. 67. Art. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. subsectiunea 4 modificat de Art. Art. pentru paza proprie Art. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. (la data 27-iul-2011 Art. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. (2)(4) si ale art. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. h) si i).

(1) lit. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. a) si c) pot fi autorizate. (2) din capitolul III.SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. (la data 27-iul-2011 Art. I. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. 67 sa functioneze. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. (2)Autorizatia prevazuta la alin. punctul 80. subsectiunea 5 modificat de Art. . (3). (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. I. angajat permanent. punctul 81. din Legea 117/2011 ) Art. 67. (1) si (4). sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. subsectiunea 5 modificat de Art. litera A. d)sa existe personal specializat. 85 alin. 72 alin. (1) lit. alin. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. din capitolul III. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. arme letale. punctul 80. 85. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor . desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. sectiunea 3. (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . (2). pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . la cerere. sectiunea 3. 85. I. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. 15 alin. (3) din capitolul III. sectiunea 3. la cerere. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. antrenamente de tragere sau. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. 85. alin. din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. care. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme. alin. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române.în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art.în cazul societatilor specializate de paza. subsectiunea 5 completat de Art. dupa caz. precum si munitia corespunzatoare. 69 alin.

detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (2). c)în cazul poligoanelor prevazute la art. arme neletale. precum si munitia corespunzatoare. arme letale. persoanele juridice prevazute la art. (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. la cerere. 67. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. pentru poligoanele prevazute la art. b)în cazul poligoanelor prevazute la art.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. 85 alin. 85 alin. (la data 27-iul-2011 Art. arme neletale. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. I. g). 85 alin. din Legea 117/2011 ) Art. 333/2003. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. a) si c) pot fi autorizate. dupa caz. 85 alin. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. sectiunea 3.numai titularii unui permis de arma sau. cu modificarile si completarile ulterioare. arme letale si arme neletale. persoanele juridice prevazute la art. (1) lit. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia.b)sub orice forma prevazuta de lege. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. (1) lit. . 85 alin. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. precum si munitia corespunzatoare. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. 67. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. a). 86 din capitolul III. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege. a) . pentru poligoanele prevazute la art. 85 alin. (1) lit. punctul 82. precum si munitia corespunzatoare. 85 alin. (1) lit. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. 15 alin. c). (1) lit. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare.numai personalul angajat la societatea specializata de paza. exclusiv pentru folosirea în poligon. subsectiunea 5 modificat de Art. c) . (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. b) . detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. b)sub orice forma prevazuta de lege. (1) lit. 85 alin. (1) lit.

din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale . (1) si (2). persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. cu conditia ca. g). accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. 87 din capitolul III. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. b). (1) lit. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. (1) lit. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art.(2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. sectiunea 3. (1) lit. (1) lit.pentru activitati de tragere de divertisment. (1) lit. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. subsectiunea 5 modificat de Art. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. I. în permisul de arma al carui titular este. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. 85 alin. 85 alin. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. (1) lit. (2)În situatiile prevazute la alin. 29. 29. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. dupa caz. dupa caz. punctul 83. g). a) si c). 35 alin. (1) lit. a). a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. în permisul de arma al carui titular este. (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (3)În situatiile prevazute la alin. 15 alin. (1) lit. în cazul minorilor sub 18 ani. în cazul minorilor sub 18 ani. a) si c). 15 alin. cu conditia ca. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. personalul angajat la societatea specializata de paza. numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. 35 alin. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. 85 alin. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. (1) si (2). desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. 85 alin. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. (1) lit.

munitia pe care se aplica. introduse pe teritoriul României. b)indicativul armurierului care le produce. 89: Marcarea armelor si munitiilor . (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. 88 din capitolul IV. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. I. (2) lit. b) armele si munitiile care tranziteaza. fabricate pe teritoriul României. teritoriul României. c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. dupa caz. introduse pe teritoriul României. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (2) armele si munitiile care tranziteaza. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. (2)Marcajele prevazute la alin. teritoriul României. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. în conditiile legii. Art. dupa caz. punctul 84. sectiunea 1 modificat de Art.Art. 2529 din anexa. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. detinute de persoane fizice sau juridice din România. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. (la data 27-iul-2011 Art. pot fi comercializate sau. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. pot fi comercializate sau. fabricate în afara teritoriului României. pentru conformitate cu normele de omologare. c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. în conditiile legii. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. dupa caz. în procesul de fabricatie a acestora. 2529 din anexa.

(1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. Prin pachet de munitie.(1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. a armelor neletale. daca acesta nu face parte din numarul de serie. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. 25-29 din anexa au obligatia ca. (3)Marcajul prevazut la alin. constituie informatii secrete de serviciu. (2)Marcarea armelor potrivit alin. 89 din capitolul IV. 89 alin. (2). a armelor de aparare si paza. alin. (3) din capitolul IV. (2) lit. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (la data 27-iul-2011 Art. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. d)tipul de munitie. (4) lit. c) si d). (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. c)calibrul. din Legea 117/2011 ) Art. se tine în registre separate constituite potrivit legii. 89 din capitolul IV. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. b)numarul de identificare a lotului. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. sectiunea 2 modificat de Art. b)-d). în sensul prezentului articol. I. I. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. Art. sa aplice pe arme. b)tara sau locul fabricarii. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. 90. a). componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. (la data 27-iul-2011 Art. ordinii publice si sigurantei nationale. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. în procesul de fabricatie a acestora. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. anul de fabricatie. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. punctul 87. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. I. punctul 86. sectiunea 2 completat de Art. precum si a munitiilor corespunzatoare. dupa caz. iar evidenta celorlalte arme letale. punctul 85. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate . (la data 27-iul-2011 Art. c)seria si. 89 alin.

(2). respectiv punctele de lucru. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. registrele prevazute la art. dupa care se depun. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. 88 alin. sanatatea. punctul 88. în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. 90 alin. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. 90 alin. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii Art. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. pentru arhivare. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. I. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor . dupa care se depun. sectiunea 3 modificat de Art. 91 din capitolul IV. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. (1)Registrele prevazute la art. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. registrele prevazute la art. munitiile si componentele acestora. precum si spatiile în care acestea functioneaza. din Legea 117/2011 ) (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. respectiv punctele de lucru. b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. pentru arhivare. sectiunea 2 modificat de Art. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin.(1)Registrele prevazute la art. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. I. la Inspectoratul General al Politiei Române. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. 90 alin. (2). timp de 10 ani. punctul 89. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. 90 alin. e)poligoanele de tragere cu arme. (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta.

I. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. a)d). (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. 92 alin. prin structurile sale specializate. (3). Art. 92 alin. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. (la data 27-iul-2011 Art. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. sectiunea 3 abrogat de Art. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si a munitiilor corespunzatoare. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 92 din capitolul IV. 93 din capitolul IV. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (2). inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. punctul 90. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. I. (3)Armurierii prevazuti la alin. (3) care le apartin. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. 93: Regimul normelor si certificatelor de omologare (1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. sectiunea 3 abrogat de Art. (2)În cazul în care se constata. (3) lit. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. armurierii prevazuti la alin. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. (4)Armurierii prevazuti la alin. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. punctul 90. din Legea 117/2011 ) Art. (1).conditiilor de omologare. ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. (2)În cazul în care se constata. cu exceptia celor referitoare la armele militare. 94: Inspectia tehnica periodica . (la data 27-iul-2011 Art. 92 alin. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. 92 alin. (1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii.

sectiunea 3 modificat de Art. punctul 93. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. 95 din capitolul IV. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art. 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii.(la data 27-iul-2011 Art. punctul 91. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. I. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. sectiunea 3 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. care. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. 97 din capitolul IV. I. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta . iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. Art. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. I. ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii. (1). sectiunea 3 modificat de Art. Art. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. dupa ce le valorifica. 94 din capitolul IV. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. punctul 92. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. 96 din capitolul IV. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor.

b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. punctul 94. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. sectiunea 4 modificat de Art. (1) si (2). precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani. din Legea 117/2011 ) Art.armelor. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. 88 alin. . 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. preschimba si. introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. (1). pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. precum si a certificatelor de omologare. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. I. piese si munitii. piese si munitii. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. a detinatorilor de arme. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 90 alin. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. a detinatorilor de arme. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (la data 27-iul-2011 Art. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. dupa caz. 88 alin. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. 97 din capitolul IV. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi.

(4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. procurata. I. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. sa le detina. 99 din capitolul IV. punctul 95. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. sectiunea 4 abrogat de Art. punctul 95. sectiunea 4 abrogat de Art. în Monitorul Oficial al României. CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. 88 alin. sa le detina. 98 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. din Legea 117/2011 ) . sa le foloseasca si sa le înstraineze. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. la autoritatea care le-a eliberat. punctul 95. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. I. Sunt exceptate de la prevederile art. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 96. sectiunea 4 abrogat de Art. I. din Legea 117/2011 ) (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. furtul. a elementelor de marcare aplicate pe arme. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. 94-98 armele militare. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. I. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. (la data 27-iul-2011 Art. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. dupa caz. 100: Pierderea. I. punctul 97. dupa caz. 101 din capitolul IV. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. I. 99: Regimul cartii de identitate a armei Art. indiferent de detinatorul legal al acesteia. 88 alin. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei (la data 27-iul-2011 Art. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 4 modificat de Art. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. furtul.(2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. sectiunea 4 abrogat de Art. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. punctul 95. 102 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) Procedurile de aplicare a prevederilor art. 100 din capitolul IV. a furtului. sa le foloseasca si sa le înstraineze.

(2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 103 din capitolul V. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara.SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. dupa caz. 104 alin. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii. modificarea. piese si munitii. prelucrarea. punctul 13. sectiunea 1 modificat de Art. (4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. casarii si distrugerii. cu exceptia persoanelor fizice care. cu exceptia persoanelor fizice care. arme letale si neletale. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. în conditiile stabilite prin prezenta lege. în conditiile legii. casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. confectionarea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. cu exceptia persoanelor fizice care. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. confectionarii. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. în conditiile prezentei legi. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. cu exceptia producerii. experimentarii. în conditiile stabilite prin prezenta lege. (3)Operatiunile cu arme. sigurantei nationale si ordinii publice. modificarii. 104 alin. (la data 17-mar-2008 Art. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. în conditiile legii. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. prelucrarii. în conditiile stabilite prin prezenta lege. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. (2)Producerea. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. în baza autorizatiei de procurare. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme (1)Operatiunile cu arme. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. arme letale si neletale. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. arme letale si neletale. I. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. în conditiile legii. experimentarea. . dupa caz.

I. 103 din capitolul V. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. 104 din capitolul V. reparare si depozitare. în subordonarea sau coordonarea acestora. (la data 17-mar-2008 Art. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. a). b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. 105. potrivit legii. 104. alin. cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. I. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite.(4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. piese si munitii. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. (1) din capitolul V. ordinii publice si sigurantei nationale. precum si Federatia Româna de Tir Sportiv. (la data 17-mar-2008 Art. a). care. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. I. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Federatia Româna de Schi si Biatlon. piese si munitii. la cerere. punctul 14. (2)Se pot constitui în armurieri. (la data 27-iul-2011 Art. (1). prin competentele conferite de lege. sectiunea 1 completat de Art. alin. punctul 15. precum si persoanele juridice aflate. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. sectiunea 1 completat de Art. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. punctul 99. sectiunea 1 modificat de Art. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. I. pentru operatiuni de procurare. 104: Armurierii (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. 104 alin. la cerere. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. în conditiile prezentei legi. (1) lit. altele decât cele prevazute la alin. în subordonarea sau coordonarea acestora. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. persoanele fizice si juridice. sectiunea 1 modificat de Art. înstrainare în scop necomercial. (la data 27-iul-2011 Art. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. care. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . punctul 98. din Legea 117/2011 ) Art. ordinii publice si sigurantei nationale. potrivit legii. (1) din capitolul V. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. precum si persoanele juridice aflate. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. prin competentele conferite de lege.

transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. (2)Avizul prevazut la alin. 105. ordinii publice si sigurantei nationale. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. cumparare. (2) se pot constitui ca armurieri. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. închiriere. la cerere. I. I. (2) se pot constitui ca armurieri. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice. vânzare. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. (2) pot fi autorizate. 104 alin. precum si cu munitia corespunzatoare. la cerere. pentru operatiuni de procurare. (2) pot fi autorizate. potrivit legii. prin competentele conferite de lege. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor Art. precum si federatiile sportive nationale de specialitate. (la data 17-mar-2008 Art. schimb. la cerere. I. (3)Avizul prevazut la alin. C si D din anexa. reparare si depozitare. (2) pot fi autorizate. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. 106: Constituirea armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art. . desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. e)-g). transbordare si depozitare. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. 104 alin. transport. transfer. (2) din capitolul V. alin. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art.(2)Persoanele juridice prevazute la art. export. (1) lit. (1) lit. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. import. (3) din capitolul V. înstrainare în scop necomercial. 15 alin. 104 alin. c) si d). (la data 27-iul-2011 Art. donatie. 15 alin. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. exportul. alin. (3)Importul. sectiunea 1 modificat de Art. cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. 105 din capitolul V. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. 104 alin. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. punctul 100. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. piese si munitii. punctul 16. punctul 16. dupa caz. 105. sectiunea 1 modificat de Art. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. a) si lit. (2)Persoanele juridice prevazute la art. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. piesele acestora. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. 104 alin. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. sectiunea 1 modificat de Art. 104 alin. (1)Societatile comerciale prevazute la art.

(3). 106 alin. 15 alin. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. (2) din capitolul V. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. 15 alin. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. 15 alin. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. (1) lit. (1) lit. 107. 106 alin. (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. I. (2)Autorizatia prevazuta la art. punctul 102. punctul 17. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 18. 107 din capitolul V.(2)Autorizatia prevazuta la alin. 106 din capitolul V. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. (2)Autorizatia prevazuta la alin. 106 din capitolul V. sectiunea 2 modificat de Art. sectiunea 2 modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. (la data 27-iul-2011 Art. a) si lit. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. a) si c)-g). din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii . a) si c)-g). a) si c)-g). sectiunea 2 modificat de Art. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. (1) lit. e)-g). 15 alin. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. (2). 106 alin. 15 alin. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. piese si munitii. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. 106 alin. (1) lit. I. 107 din capitolul V. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. 104 alin. I. 15 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. (2)Avizul prevazut la art. punctul 101. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (1) lit. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. sectiunea 2 completat de Art. I. (2) se pot constitui ca armurieri. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 17-mar-2008 Art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. punctul 18. alin. 106 alin.

(3) lit. a). depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. capselor sau pulberilor pentru munitie. care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. poligoane pentru verificarea armelor. cu modificarile si completarile ulterioare. spatii corespunzatoare. a). punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (3). destinate depozitarii armelor. punctul 19. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art.Art. omologate în conditiile prezentei legi. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. precum si Inspectoratul General al Politiei Române. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. dupa caz. b)detine spatii corespunzatoare. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. . precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. I. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. destinate depozitarii armelor. dupa caz. (3) lit. omologate în conditiile prezentei legi. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. dupa caz. d)detine. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. b)detine. a). dupa caz. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. (7)În autorizatia prevazuta la alin. a). (3) lit. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. sectiunea 3 modificat de Art. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. capselor sau pulberilor pentru munitie. 108 din capitolul V.

(1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. dupa caz. dupa caz. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. c)detine. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. destinate depozitarii armelor. (8)În autorizatia prevazuta la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. poligoane pentru verificarea armelor. autorizate în conditiile prezentei legi. b)detine. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. dupa caz. spatii corespunzatoare. a). destinate depozitarii armelor. b)detine spatii corespunzatoare. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. destinate depozitarii armelor. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. capselor sau pulberilor pentru munitie. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. (3) lit. b)detine spatii corespunzatoare.(1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. capselor sau pulberilor pentru munitie. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre . asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. destinate depozitarii armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. dupa caz. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. dupa caz. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. (3)-(6). autorizate de inspectoratul teritorial de munca. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. dupa caz. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. (3) lit. b)detine. a). avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin.

106 pot efectua operatiuni cu arme. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. sectiunea 3 modificat de Art. punctul 19. I. avizate de organele de politie. dupa caz. c)detin. pieselor si munitiilor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. pieselor si munitiilor. dupa caz. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. depozitare a armelor. dupa caz. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. piese si munitii. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. avizate de organele de politie. capselor sau pulberilor pentru munitie. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. (la data 17-mar-2008 Art. capselor sau pulberilor pentru munitie. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. b)detine. destinate depozitarii armelor si pieselor.armurier. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: . b)detine. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. poligoane pentru verificarea armelor. autorizate în conditiile prezentei legi. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. b)detin spatii corespunzatoare. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. destinate depozitarii armelor si pieselor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. dupa caz. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (3) lit. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. destinate depozitarii armelor si pieselor. spatii corespunzatoare. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. a). spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. 108 din capitolul V. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (3)-(6). avizate de organele de politie. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. dupa caz. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca.

b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. import. prelucrarea. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. punctul 20. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. schimb. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. b)detine spatii corespunzatoare. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. în si din strainatate. export si transfer de arme si munitii. a). închiriere. destinate depozitarii armelor si pieselor. pieselor si munitiilor: cumparare. (la data 27-iul-2011 Art. vânzare. sectiunea 3 modificat de Art. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. vânzare. munitii. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. din capitolul V. schimb. litera B. I. efectuarea inspectiilor tehnice. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. asamblarea. dupa caz. I. (la data 17-mar-2008 Art. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (8)În autorizatia prevazuta la alin. (3). pieselor si munitiilor: producerea. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. 108 din capitolul V. punctul 103. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. (la data 17-mar-2008 Art. asamblarea. experimentarea. prelucrarea. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. din capitolul V. omologate în conditiile legii. închiriere. sectiunea 3 modificat de Art. 67. sectiunea 3 completat de Art. (3) lit. modificarea. precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. litera B. capselor sau pulberilor pentru munitie. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. I. 109. avizate de organele de politie. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. casarea si distrugerea de arme si. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. punctul 21. import. . cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. din Legea 117/2011 ) Art. 67. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. Armurierii autorizati în conditiile art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. 94 alin. modificarea. 109. export si transfer de arme si munitii. experimentarea.a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. în conditiile prevazute la art.

din capitolul V. 88 alin. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. respectiv: tipul. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. 108 alin. (1) lit. piese si munitii în tara. 110. alin. 109 din capitolul V. punctul 104. (la data 27-iul-2011 Art. 108 alin. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. (1) din capitolul V. calibrul. (2). cu mijloace de transport proprii sau închiriate. la autoritatile prevazute la art. pentru arhivare. d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. iar dupa vânzare. pentru control. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. de la care au procurat arme si munitii. dupa caz. (2). Dupa împlinirea termenului de 5 ani. alin. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. politistilor anume desemnati.d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. marca. omologate în conditiile legii. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. I. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. registrele se depun. sa nu expuna în vitrina arme autentice. în si din strainatate. precum si documentele în baza carora au vândut armele. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. litera F. (1) si (2). precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (1). c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. (2)Registrele prevazute la alin. I. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. . f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. în termen de 15 zile de la data procurarii. dupa caz. modelul. 108 alin. datele necesare identificarii armei vândute. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. 108 alin. 110. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. de la care au procurat arme si munitii. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. o copie de pe factura. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 3 modificat de Art. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. punctul 22. (la data 17-mar-2008 Art. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. lista persoanelor juridice care au procurat sau. continutul marcajului. (2) si sa le prezinte. sectiunea 3 modificat de Art.

care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. si sa le prezinte pentru control organelor competente. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. de la care au procurat arme. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. (3) din capitolul V. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 23. piese si munitii. c)sa procure arme. indiferent de motiv. (1) si (2). alin. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. I. alin. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. sectiunea 3 modificat de Art. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care sa acordat avizul. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. precum si documentele în baza carora au vândut armele. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. 67. 88 alin. sectiunea 3 completat de Art. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. . (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. 108 alin. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. piese si munitii. sectiunea 3 modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine.(3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. dupa caz. I. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. potrivit legii. piese si munitii. care sunt conditionate. duce la anularea acestuia. duce la pierderea licentei respective. armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. 110. pe aceasta licenta. în termen de 15 zile de la data procurarii. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. indiferent de motiv. I. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. (2). punctul 24. piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. punctul 23. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. 110. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. b)sa comercializeze armele. lista persoanelor juridice care au procurat sau. în conditiile prezentei legi. (2). precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. 108 alin. 108 alin. în conditiile prezentei legi. (4) din capitolul V. 110 din capitolul V. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme.

respectiv: tipul. iar dupa vânzare. 108 alin. la autoritatile prevazute la art. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. datele necesare identificarii armei vândute. registrele se depun. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de import-export eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. (2)Registrele prevazute la alin. precum si a posesorilor acestor arme. duce la anularea acestuia. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. . i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. marca si cantitatile de arme.g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 108 alin. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. sa nu expuna în vitrina arme autentice. 110 alin. pentru arhivare. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. (2). pieselor si munitiilor. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. calibrul. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. o copie de pe factura. în conditiile prezentei legi. 67. (la data 27-iul-2011 Art. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. indiferent de motiv. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. piese si munitii. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. modelul. 110 din capitolul V. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. sectiunea 3 modificat de Art. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. marca. (1) lit. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. I. (1) lit. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. continutul marcajului. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. piese si munitii. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. punctul 105.

lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. (la data 27-iul-2011 Art. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. modificare. si sa le prezinte. e)sa detina spatii corespunzatoare. punctul 107. la autoritatile prevazute la art. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal.d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. sectiunea 3 modificat de Art. pieselor si munitiilor. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. respectiv: tipul. I. în care sa fie evidentiate atât armele. 90. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: . avizate de organele de politie. experimentare. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. I. (1) lit. capselor sau pulberilor pentru munitie. destinate depozitarii armelor si pieselor. asamblare. calibrul. 108 alin. componentele esentiale ale acestora. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. cât si rebuturile. prelucrare. dezactivare. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. în conditiile prevazute la art. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. din Legea 117/2011 ) Art. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. modelul. (2)Registrele prevazute la alin. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. (1) lit. marca. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. (la data 27-iul-2011 Art. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. organelor competente. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. sectiunea 3 completat de Art. piese si munitii. pentru arhivare. 110 alin. la solicitarea acestora. registrele se depun. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. (2). casare si distrugere a armelor letale si neletale. din Legea 117/2011 ) Art. pentru control. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. 111 din capitolul V. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. continutul marcajului. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. Art. 111 din capitolul V. punctul 106.

precum si de provenienta legala a armelor transportate. a cantitatilor de arme. (la data 27-iul-2011 Art. a cantitatilor de arme si munitii transportate. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. (4) si art. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. (1) lit. I. Art. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. la autoritatile prevazute la art. registrele se depun. 112 din capitolul V. punctul 108. 1131: Intermediarii (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. 108 alin. 113 din capitolul V. (2)Se pot constitui în intermediari. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. 108 alin. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. piese si munitii transportate. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. 110 alin. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si conditiile de siguranta ale acestora. Art. (2)Registrele prevazute la alin. detinerii. continutul marcajului. marca. precum si de provenienta legala a armelor transportate. 106 si 107. a rutelor urmate. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate.a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. (1) lit. art. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. respectiv: tipul. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. calibrul. precum si conditiile de siguranta ale acestora. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. organelor competente. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. 110 alin. din Legea 117/2011 ) Art. în registre constituite potrivit art. d). piese si munitii pe care le efectueaza. sectiunea 3 modificat de Art. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. (2). modelul. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. d) si sa le prezinte. punctul 109. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe . pentru control. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. la cerere. I. (3)Prevederile art. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. sectiunea 3 completat de Art. a rutelor urmate. pentru arhivare. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. (1) lit.

precum si a munitiilor corespunzatoare. în conditiile prezentei legi. (2)Autorizatia prevazuta la alin. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României .teritoriile statelor membre. (1). despre fiecare achizitie efectuata. în scopul scoaterii acesteia din tara. al munitiei. (1). c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. (1) se elibereaza la cerere. 129 alin. de pe teritoriul României. se poate face. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. nu pot fi folosite pe teritoriul României. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. (2). (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. se poate face. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. 56 si art. numai în baza permisului de transfer al armei sau. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. de catre rezidentii statelor membre. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. siguranta nationala. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. În termen de 3 zile de la procurarea armei. precum si a munitiilor corespunzatoare. dupa caz. locul de rezidenta în România. cu exceptia cazurilor prevazute la art. numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. în conditiile prevazute la alin. (1). dupa caz. de pe teritoriul României. în conditiile prezentei legi. a munitiei. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. a munitiei. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. dupa caz. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. resedinta sau. Art. în scopul scoaterii acesteia din tara. (1)Procurarea unei arme letale. viata si integritatea corporala a persoanelor. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. dupa caz. nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre (1)Procurarea unei arme letale.

punctul 110. (2). . locul de rezidenta în România. (7)Procurarea. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. c). Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. de tir sau al armelor de colectie functionale. iar în cazul armelor de tir. siguranta nationala. (6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. resedinta sau. resedinta sau. (1) despre fiecare achizitie efectuata. I.(2)Permisul de transfer prevazut la alin. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. locul de rezidenta în România. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. în conditiile prevazute la alin. de Federatia Româna de Schi si Biatlon. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. în conditiile prezentei legi. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. viata si integritatea corporala a persoanelor. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. (3)Sunt interzise detinerea. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. (1) se elibereaza la cerere. detinerea. e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. d)în cazul armelor de vânatoare. c)în cazul armelor de vânatoare. (1). (la data 27-iul-2011 Art. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. dupa caz. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. cu exceptia cazurilor prevazute la art. pe teritoriul României. 114 din capitolul VI modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. dupa caz. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. 129 alin. 56 si art. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt.

titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. c). organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. (6)În situatia în care.(3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. în scris. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. din cele prevazute în anexa. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. resedinta sau. pierd. . cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. în conditiile prezentei legi. numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. în conditiile legii. dupa caz. rezidentii statelor europene înstraineaza. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. de tir sau al armelor de colectie functionale. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. d). fara plata vreunei taxe sau redevente. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. b)în cazul armelor neletale. (2) lit. iar la iesire retin aceasta adeverinta. în conditiile prevazute la alin. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. iar în cazul armelor de tir. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. d). b)motiveaza organelor politiei de frontiera. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. acestia au obligatia sa anunte. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. d)în cazul armelor de vânatoare. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. pe timpul sederii în România. (2) lit. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (2) si (4). respectiv a iesirii cu aceste arme. c)în cazul armelor de vânatoare. (2) si (4).

(5). (2) lit. ori a unei institutii muzeistice din România. prevazuta la alin. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. (9)În situatia în care. pot detine sau. (la data 27-iul-2011 Art. 115 din capitolul VI modificat de Art. acestia au obligatia sa anunte. din Legea 117/2011 ) Art. 118: Regimul detinerii. legal constituita. pe timpul sederii în România. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (2) lit. dupa caz. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. în scopul detinerii sau. rezidentii statelor membre pierd. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. punctul 111. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. I. (2) si (4). dupa caz. Art. dupa caz. numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al . si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. 115 alin. cu posibilitatea prelungirii acesteia. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. în prealabil. 115 alin. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. în conditiile legii. (2) si(4). valabila pentru una sau mai multe calatorii.dupa caz. dupa caz. la solicitarea acestora. (8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. domiciliul în România. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. în scris. Art. se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. 115 alin. din categoria celor supuse notificarii prealabile. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. c). dupa caz. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. b)motiveaza. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

118 din capitolul VI modificat de Art. punctul 113. 115 alin. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. c). (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. înstrainarea este permisa numai daca. (1) din capitolul VI modificat de Art. (2) lit. . cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. 119 din capitolul VI modificat de Art. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. alin. pot detine sau. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. dupa caz.autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. dupa caz. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. (la data 27-iul-2011 Art. în cantitatile prevazute la art. (2). locul de rezidenta în România care detin. I. în conditiile prezentei legi. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. (la data 27-iul-2011 Art. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. 44. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. din Legea 117/2011 ) Art. 119. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. domiciliul în România li se poate acorda. dupa caz. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. locul de rezidenta în România. 115 alin. resedinta sau. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. munitia aferenta înscrise în acest document. punctul 112. resedinta sau dupa caz. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. dupa caz. dupa caz. punctul 113. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. atunci când este cazul. dupa caz. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. în conditiile prezentei legi. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. I. (2)Persoanele prevazute la alin. I. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin. dreptul de detinere sau.

(3)În pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare, referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document, precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective, numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state.

Art. 120: Conditiile acordarii, prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc
(1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc; b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului, se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere, port si folosire a armelor de foc. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc, pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca si pierderea, furtul sau înstrainarea acestora, sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau, dupa caz, este retinut de acestea.

Art. 121: Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc
(1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. (3)În strainatate, cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul.

(4)În cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate, în conditiile prevazute la alin. (3), titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor. (5)Adeverinta prevazuta la alin. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate

(1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite, în prealabil, organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate, document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele, Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. (2).

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre

(1)Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii; g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar.

(3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 115. din Legea 117/2011 )

Art. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre

(1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. 122. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an, perioada care poate fi prelungita cu înca un an. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara, sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 116. din Legea 117/2011 )

Art. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru

(1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru, cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul, în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), precum si scopul transferului; b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 123 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 117. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie.

Art. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil

d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (2). cu privire la datele prevazute la art. (4).(2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. a)-f). siguranta nationala. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. 122 alin. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. (4). numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent. (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. la cerere. lit. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. pe toata perioada de valabilitate a documentului. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. dupa caz. numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. prin decizie motivata. viata si integritatea corporala a persoanelor. . (6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (2). suspendate de catre organele de politie competente. la cerere. 122 alin. pentru o perioada de 3 ani. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. pentru o perioada de 3 ani. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului. cu privire la datele prevazute la art. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.

în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. potrivit legii. 125 din capitolul VI modificat de Art. se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. la cerere. b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si. precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul. 124 alin. munitii din statele membre. (2)Acordul prealabil se acorda. 125: Acordul prealabil (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme. a)-d). b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. (2) lit. (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. în prealabil. din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (3)Permisul de transfer al armelor. (3). d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. (la data 27-iul-2011 Art.(la data 27-iul-2011 Art. la cerere. 122 alin. cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera. I. Art. dupa caz. 124 din capitolul VI modificat de Art. resedinta sau. dupa caz. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de . (2)Permisul de transfer se acorda. potrivit legii. din Legea 117/2011 ) Art. în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si. 125: Permisul de transfer al armelor Art. locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. respectiv al munitiilor. punctul 118. piese si munitii pe teritoriul României. dupa caz. c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare. I. punctul 119. (4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme. munitie în România trebuie sa obtina. dupa caz. al munitiilor respective.

I. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României. precum si de catre membrii de familie ai acestora (1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. pieselor si munitiilor pe teritoriul României (1)Tranzitul armelor. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora Art. 14 alin. detinerea. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (2) lit. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si. prin decizie motivata. dupa caz. . (2)Autorizatia prevazuta la alin. dupa caz. pentru persoanele prevazute la art. munitie în România trebuie sa obtina. (2)Persoanele prevazute la alin. siguranta nationala. 127 din capitolul VI abrogat de Art. viata si integritatea corporala a persoanelor. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. 129: Procurarea. I. 126 din capitolul VI modificat de Art. persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. din Legea 117/2011 ) Art. suspendate de catre organele de politie competente. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 126 din capitolul VI completat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna.transfer. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii. (1) pot fi autorizate sa procure. punctul 122. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. I. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. în prealabil. cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului. sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza. sa detina si. a). la cerere. o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (1) se acorda. punctul 122. I. 1261: Tranzitul armelor. pâna la destinatie. (3)Persoanele prevazute la alin. punctul 121. dupa caz. precum si alte arme si munitii. în conditiile stabilite de prezenta lege. punctul 120. 128 din capitolul VI abrogat de Art. pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române.

(3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. (1). care au resedinta sau domiciliul în România. 48 alin. dupa caz. persoanele prevazute la art. raspunderea penala. 13 si art. 14. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. civila. 3. 27 alin. 38 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. în termenul prevazut la art. (1). (1). 15. 13.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. (4) si (5). 24 alin. 40 alin. Art. 131: Raspunderea prezentei legi Art. 35 alin. 42 alin. 11. 9.(4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. (1). dupa caz. 12. (2)La solicitarea organelor de politie române. alin. dupa caz. (2) sau.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 6. (1).transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (3). de port si folosire a acestor arme si munitii. 5. sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 alin. pot fi autorizati sa procure. 132: Contraventii încalcarea dispozitiilor Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage. CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii juridica pentru Art. (2). 4. în termenul prevazut la art.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 129 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi. 9 alin.neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (2). 8 alin. 28 alin. 17.neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. (2). (3). cât si a membrilor de familie. (1). contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. 7. 19 în termenul stabilit.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art. 129 alin. în termenul prevazut la ari. 8 alin.nedeclararea informatiilor prevazute la art. 8. 33 alin. 44 alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2). 2.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau. 38 alin.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. (4) în termenul stabilit. (1) si (2). Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. prevazuta la aii. 48 alin. (3). 16. (1). 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora (1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. (1) si (2). . (2). 10. precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art.

uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile. 27. 63. 54 alin. (1) lit. 51 alin. punctul 23. din Legea 268/2008 ) (2). (la data 17-nov-2008 Art. h)-j). 110 alin. unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. 110 alin.nerespectarea prevederilor art. 110 alin. stabilite la art. 25.nerespectarea prevederilor art.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. (4). 241. distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. 26.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (1). 21. respectiv la art. punctul 22. 132.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 1 lit. d. I. 65 alin. b).neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. 120 alin. (1). (2). 132. 8 alin. 64. (la data 17-nov-2008 Art. din capitolul VIII. 121 alin. 31. (la data 17-mar-2008 Art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 71 alin. (1). . (5). 1 lit.nerespectarea obligatiei prevazute la art.neprezentarea la autoritatile competente. 12 alin. din Legea 268/2008 ) 35. piesele si munitiile detinute. 110 alin. (2) si art. la solicitarea organelor de politie.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24. 36. 91.nerespectarea obligatiei prevazute la art. punctul 4.nedeclararea furtului. 77. 63. I.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. punctul 24. 221. 68 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 132. 33.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 32.pierderea armelor letale. munitiei si personalului dotat cu acestea.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. I. (5)-(7). 37. sectiunea 1 completat de Art. 58 alin. 132. 7 alin. 100 alin. pentru care sa obtinut dreptul de detinere. 2. 38. (la data 17-mar-2008 Art. conform art. (1). în termenul prevazut la art. 59 alin.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). punctul 34. 112 alin. 3. (1). 111.folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. 23. 39. 1 lit. în termenul prevazut la art. punctul 25.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 68 alin.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 62 cu privire la portul de arma. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 23. (3). 28. e.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. în alte situatii decât cele prevazute la art. (3).uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art. sectiunea 1 completat de Art. 110 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1). 19. din capitolul VIII. sectiunea 1 completat de Art.nedeclararea pierderii. din capitolul VIII. punctul 3. (2) de a prezenta pentru control armele. 4. 34. 107 alin. furtului.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. 8 alin. 29. respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 341. I. f) si g). sectiunea 1 modificat de Art. 30. punctul 26. a -c)si k). (1). 22. pierderii. (5).18. din capitolul VIII. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art.încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 20.

20. (4) în termenul stabilit. (1).pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. prevazuta la art. (1). 21. 11. (5). 48 alin. respectiv la art.5.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 24 alin. alin. 59 alin. 33. 62 alin. 7. 18 alin. (10). 38. 28 alin. 32.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. 38 alin. 12. 13 în termenul stabilit. 12 alin. în termenul prevazut la art. 15. (1) si (2).pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 19. 37. 24. (1). 9. 58 alin. 16. 30. (7). (2) lit. b).neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1). 34. (3). 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 26. 38 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 31. (2). (1). 69 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (1). în termenul prevazut la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 27. (2) si art.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. (3). (1) si alin. 48 alin. 71 alin. 62 alin. (1) si (2). (3). 35 alin. munitiei si personalului dotat cu acestea. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art. 68 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 121 alin. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 33 alin.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 77. 58 alin. 29.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor.portul.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (3).neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. (1).nedeclararea informatiilor prevazute la art. 35. 29 alin.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 10. 18. 22.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1). (2) lit. 23. (1). (1). . în termenul prevazut la art. 64. (2). (3). pierderii. 25. 9 alin. (5)-(7). stabilite la art.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. a) si b) cu privire la portul de arma. c). (3). (3). (2) sau. 13.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 51 alin. 68 alin. resedinta sau rezidenta.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 alin. 40 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 58 alin. (1).nerespectarea obligatiilor prevazute la art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 29 alin. (6). conform art. 59 alin. 23. 65 alin.înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. dupa caz. 44 alin. (4).nerespectarea obligatiei prevazute la art. 36. 8. 42 alin. 6. (2) si (4). 18 alin. 17. (1) lit.nedeclararea furtului. 28. 14.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.

b).000. 51. 41. cele prevazute la punctele 1. (1) lit. d)cu amenda de la 20. 40.000. 28. 15. c). 133. 107 alin. litera E. 35. e)cu amenda de la 50. 34.nerespectarea prevederilor art.000. 15 si 22.000. (la data 17-nov-2008 Art. c)cu amenda de la 1. 112 alin. punctul 5. cele prevazute la punctele 9. 110 alin. 42.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. 18 si 30.000 lei.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1. 17. e)cu amenda de la 5. 6. 28. 49. 19. sectiunea 1 modificat de Art. 9. 10. h)cu amenda de la 300. e)cu amenda de la 5. 110 alin. 111 si art.000 lei la 5. 4. 38 si 39.nerespectarea obligatiei prevazute la art. d)cu amenda de la 2. din Legea 268/2008 ) Art. (2). cele prevazute la punctele 8.000 lei. punctul 123. cele prevazute la punctele 2527. 23. a)-c) si k). I. cele prevazute la punctele 3. 34. 50. 14. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei la 20. 47. 10.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. c)cu amenda de la 10. din capitolul VIII. b)cu amenda de la 5. 341.nerespectarea obligatiei prevazute la art.000 lei. b) si art. 45.000 lei. 11.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 48.000 lei la 2. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. cele prevazute la punctele 32. cele prevazute la punctele 2.nerespectarea obligatiei prevazute la art.000. 18 si 30. 16. (2). cele prevazute la punctele 1. g)cu amenda de la 150. 13.000. 13. art. 241. 35. (6).000. 7.000 lei. 29 si 31. 34. 35. 6. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art. d) si e). 110 alin.000 lei la 50. 132 din capitolul VIII. cele prevazute la punctele 2. (2). 20 si 21. 4.000 lei. (1). 110 alin. (1) lit.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. 24. f) si g) si alin. 81. 23. cele prevazute la punctele 3. 43. 1111 lit. 38 si 39. (1)Contraventiile prevazute la art. 1221 alin. (3). 17. d). 22 si 221.000 lei. b)cu amenda de la 500 lei la 1. 5. (1) lit.000.000 lei. I.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. cele prevazute la punctele 8.000. 91. 44. cele prevazute la pct. 24.000 lei. 5. (5).000 lei.000 lei la 150. art.000 lei la 300. (3).000.000 lei la 500.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 133: Sanctiuni . f)cu amenda de la 100. e) si h)-j). 124 alin. 7. 53.000 lei la 10. 38 si 39. 10. 46.000 lei.000.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 112 alin (1) lit.000. 14. a).nerespectarea prevederilor art. (4). (1). (la data 27-iul-2011 Art.000. 111 alin. alin. 1111 lit. 16.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.39.000 lei la 10.000 lei la 10.000 lei. 36 si 37. 19. 12.000 lei la 100.000 lei la 5.000. cele prevazute la punctele 9. cele prevazute la punctul 33. 20 si 21. 28.000. 52.pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 12. 29 si 31.000.000 lei. 11.

001 lei la 10. (1). 8. I. 8. 31. 13. d)cu amenda de la 2. cele prevazute la pct. 10. 2. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. cele prevazute la pct. 44-47. cele prevazute la pct. 12. cele prevazute la pct. c)confiscarea armelor sau. 26 si 28. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere. I. punctul 6. h)cu amenda de la 30. 10.000 lei. 108 alin. 16-19. a munitiilor prevazute la pct. (la data 27-iul-2011 Art. 52 si 53. alin.000 lei. (1). respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. 34-37. celor prevazute la punctele 12 si 39. sectiunea 1 modificat de Art. 10 si 38. 7. 1. b)anularea dreptului de detinere. celor prevazute la pct. cele prevazute la pct. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. celor prevazute la punctele 11 si 14. celor prevazute la punctele 32-37. f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art. 17. 30-32. f)cu amenda de la 10. 5.001 lei la 30.000 lei. 48. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. (1)Contraventiile prevazute la art. (la data 17-nov-2008 Art. alin. 11-13. cele prevazute la pct. 133. 132 li se aplica sanctiuni complementare. 24. 18. 14. 20. 29.000 lei. (la data 17-mar-2008 Art.000 lei. 41 si 50. cele prevazute la punctul 33. punctul 124.001 lei la 5. 25.001 lei la 15. I. 43. 42. cele prevazute la punctele 25-27. celor prevazute la pct. (2). d)confiscarea armei. punctul 27. c)cu amenda de la 1. litera D. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 36 si 37. dupa caz.001 lei la 2. din capitolul VIII. cele prevazute la punctele 32. 11. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. 106 alin. 43-49 si 51. 8.000 lei la 15. 134: Constatarea contraventiilor . 38.000 lei. 24.000 lei la 50. 27. 3. 25 si 30-33. sectiunea 1 modificat de Art. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor. 32. 132 li se aplica sanctiuni complementare.000 lei.000 lei. 33. 1. 14-16. 19 si 52. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor.000 lei. pentru contraventiile prevazute la pct. 6 si 21-23. de port si folosire a armelor. g)cu amenda de la 15. 133 din capitolul VIII. 20. (1) din capitolul VIII.001 lei la 50. g)cu amenda de la 15. 15. cele prevazute la pct. 133. 3. 221 si 23.000 lei.f)cu amenda de la 10. 9. 29 si 39. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. b)cu amenda de la 501 lei la 1. celei prevazute la punctul 8. e)cu amenda de la 5. sectiunea 1 modificat de Art. cele prevazute la pct. 4. Art. celor prevazute la punctele 9. celor prevazute la pct. h)cu amenda de la 30. 40. 49 si 51. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. 39 si 53. celei prevazute la punctul 23.000 iei la 30. 3. d)confiscarea armei.

de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit. I. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. fara drept. sectiunea 1 modificat de Art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 135 din capitolul VIII. mutarea. Art. 137 din capitolul VIII. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 180/2002. cu modificarile ulterioare. (2)Tentativa se pedepseste. vânzarea. punctul 6. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 125. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. 136: Uzul de arma letala. 136 din capitolul VIII. fara drept. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea. sectiunea 2 modificat de Art. 180/2002. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. livrarea. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. fara drept (la data 17-mar-2008 Art. din Legea 117/2011 ) (1)Achizitionarea.Contraventiilor prevazute la art. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Art. fara drept Uzul de arma letala. sectiunea 2 completat de Art. I. Art. fara drept. Art. 1372: Fabricarea ilicita (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. din Legea 268/2008 ) Art. 135: Regimul contraventiilor SECTIUNEA 2: Infractiuni Art. cu modificarile si completarile ulterioare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. 1371: Traficul ilicit Art. (la data 17-nov-2008 Art. . punctul 28. fara drept. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. Art. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. 1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. transferul sau tranzitul armelor de foc. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. I. 137: Stergerea sau modificarea. fara drept. Contraventiilor prevazute la art. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

din Legea 117/2011 ) Art. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor . (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. (1) din Codul penal. 279 alin. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. (2)Tentativa se pedepseste. 139 din capitolul IX abrogat de Art. sediul. fara drept. punctul 128. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. 96. (la data 27-iul-2011 Art. Art. 98 alin. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. portul. (1) referitoare la certificatele de omologare. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 127. Art. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. 92 alin. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. portul si folosirea armelor respective. punctul 126. în conditiile prevazute de lege. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. fara drept. 138 din capitolul VIII. utilizarea. 138: Efectuarea. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. altele decât cele prevazute la art. (1). sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. 137 din capitolul VIII. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. importul. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. în conformitate cu prevederile prezentei legi. 96. cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept. I. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 279 alin. I. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. (1) din Codul penal. 1371 si 1372. (2). inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2)Tentativa se pedepseste. I. precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme. resedinta sau.c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. detinerea. sectiunea 2 completat de Art. 6 alin. cu ocazia avizarii permisului de arma. dupa caz. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art.

la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. spre pastrare. pâna la stabilirea în legile prevazute la art. în conditiile prezentei legi. alin. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. (3)Armele cu privire la care. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. (5). Art. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. Partea I. înarmate cu arme de aparare si paza. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. 92 alin. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. dupa caz. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege (1)Prevederile art. -****- . (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 145 alin. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. 1. din Legea 117/2011 ) Art. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. 92 alin. ori. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. 145. Partea I. nr. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. Art. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. punctul 1. (la data 30-dec-2004 Art. se înstraineaza sau se depun. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. Art. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. 108 alin. (1). la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. (la data 06-mar-2005 Art. (1) si (2). 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. Partea I. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. alin. se depun la armurieri autorizati.(2)Armele care. cu exceptia prevederilor art. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art. I. (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. (1) din capitolul IX modificat de Art. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. publicata în Monitorul Oficial al României. 46-52. Art. în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. prevederile art. în functie de destinatia acestora. *) Termenul prevazut de art. 140 din capitolul IX abrogat de Art. (1) din capitolul IX modificat de Art. la armurieri autorizati în acest scop. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. punctul 128. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. 145. (6). 145 alin. 74 din 11 aprilie 1996.

armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse. tir 4. 1. cu respectarea prevederilor art. 5. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. dupa caz. precum si munitia corespunzatoare 10. militare aparare vâna. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. ale armelor neletale. precum si munitia corespunzatoare 9. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. republicata. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II. precum si munitia corespunzatoare 2. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - . 75 si ale art. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. crt. explozive sau incendiare.sportiv colectie aparare desti. 7. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. armele de foc automate.agresi paza toare natie ment utilitara I. 76 alin. 3. auto2. 6. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. precum si munitia corespunzatoare 3.arme supuse autorizarii Categoria B 8. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. ARME INTERZISE Categoria A 1. (1) din Constitutia României. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. Caracteristicile armei/munitiei 8. arme de foc scurte.Prezenta lege transpune Directiva nr. L 256 din 13 septembrie 1991. ARME SI MUNITII LETALE . 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor. ca si aceste proiectile. munitiile cu proiectile perforante.

armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - - - - - - - X X X - . precum si munitia corespunzatoare 13. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. cu percutie pe rama. ARME SI MUNITII NELETALE . arme de foc lungi semiautomate. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. cu percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare 17. precum si munitia corespunzatoare 22. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 28. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate.utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse. arme de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 24. cu tragere foc cu foc. arme cu destinatie industriala. altele decât cele cuprinse în categoria B. precum si munitia corespunzatoare 19.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. precum si munitia corespunzatoare 14. precum si munitia corespunzatoare 25. arme de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 12. precum si munitia corespunzatoare 11. care nu depaseste 60 cm. precum si munitia corespunzatoare 23. arme de foc lungi cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 27. precum si munitia corespunzatoare 20. precum si munitia corespunzatoare X X - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - - X X - - - - - X - X X X X X X - X - - Categoria C X X - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. cu o lungime totala sub 28 cm. cu tragere foc cu foc. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare 16. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. altele decât cele mentionate la categoria B. precum si munitia corespunzatoare 21. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. arme de asomare. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana. precum si munitia corespunzatoare 15. arme cu tranchilizante. arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare 18. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm.

punctul 29. pistoale de start folosite în competitiile sportive. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. respectiv mecanismul închizatorului.arme supuse autorizarii 24. arme vechi. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III. precum si munitia corespunzatoare 26. arme cu destinatie industriala. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I. precum si munitia corespunzatoare 25.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc.arme supuse notificarii x x x - - - - - - x x - . precum si munitia corespunzatoare 34. precum si munitia x x x - - - x x - - - Categoria F . harpoane destinate pescuitului. pistoale de alarma si semnalizare. arme de asomare. iritante sau de neutralizare. ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E . din Ordonanta urgenta 26/2008 ) - *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare 35. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 30. arme scurte (pistol sau revolver) . I. arme de recuzita. precum si munitia corespunzatoare 31. *) În anexa.29. arme de panoplie. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. precum si munitia corespunzatoare 28. precum si munitia corespunzatoare 33. precum si munitia corespunzatoare X - - - X - X X X X - X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A 6. precum si munitia corespunzatoare 27.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. camera cartusului si teava. precum si munitia corespunzatoare 32.

precum si munitia corespunzatoare 33. arme de recuzita. precum si munitia corespunzatoare x x x x x x x x x x x x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. 5. 3. 2. punctul 30. precum si munitia corespunzatoare 32. precum si munitia corespunzatoare 2. ca si aceste proiectile. precum si munitia corespunzatoare 31. arme cu tranchilizante. 4. Arme si munitii letale supuse autorizarii . dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. cu efect exploziv sau incendiar. pistoale de start folosite în competitiile sportive. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 36. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare 35. mai putin în ceea ce 5. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. ale armelor neletale. precum si munitia corespunzatoare 34. tir 4. explozive sau incendiare. harpoane destinate pescuitului. arme de panoplie. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. 6. Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. Armele de foc automate. 7.corespunzatoare 29. 1. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. dupa caz. 3. arme vechi. precum si munitia corespunzatoare 30. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. I.

altele decât cele mentionate la pct. cu o 13. 811. X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. cu percutie pe rama. cu percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc 11. cu o singura lovitura. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava ghintuita. cu 17. cu o singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - 8. cu o singura lovitura. 10. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). cu o singura 15. Armele de foc lungi cu teava lisa. precum si munitia corespunzatoare 18. decât cele mentionate la pct. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. percutie centrala. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. cu percutie centrala. lungime totala sub 28 cm. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. de o 19. cu percutie pe rama. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa.Categoria B 7. lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. precum si munitia - - - X X - - - - - X X X - - - . care nu 10. precum si munitia corespunzatoare 20. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - - - - - X X X - - - - - X X - X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - - - X X X - X - Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. cu o singura 12. Armele de foc scurte. depaseste 60 cm. automate. Armele de foc lungi semiautomate. cu o singura lovitura. lovitura. altele 16. sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte.

precum si proiectilele corespunzatoare 36. Armele de panoplie.Arme supuse autorizarii 21. Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare. Arcurile destinate tirului sportiv. 30. 34. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce zgomot sau pentru a 24. Replicile de arme tip airsoft 37. competitiile sportive. Arme si munitii neletale Categoria C . 31.corespunzatoare III. precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. iritante sau de neutralizare. munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27. precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23. precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. precum si munitia corespunzatoare X X X - Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22. 33. Dispozitivele paintball . precum si munitia corespunzatoare 28. 29. împrastia gaze nocive. precum si 26. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32.Arme supuse notificarii 25. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala. precum si munitia corespunzatoare Categoria D . precum si munitia corespunzatoare - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - X - - - X - X X X X X X X - X X X X - X X - Categoria E . precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art.* ) Munitiile. punctul 129. I. precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. din Legea 117/2011 ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful