LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
(la (la (la (la (la data data data data data 23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1: Domeniul de reglementare
(1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.

Art. 2: Definitii
În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante; 6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului

si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si a transporturilor de bunuri si valori, respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

61.arme si dispozitive de agrement - arme si dispozitive neletale, construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât si în cadrul competitiilor sportive; sunt incluse în aceasta categorie si arcurile; 62.replici de arme tip airsoft - replici dupa arme si dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe baza de gaz neiritant, construite pe principii asemanatoare armelor, care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice; 63.dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic, care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Legea 117/2011 )

7.arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificarii ulterioare; 8.arme cu destinatie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate; 9.arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare, atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 10. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica, documentara sau sentimentala deosebita; 11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele, aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica ori documentara;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 11. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

12.arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii; 12.arme vechi - arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 12. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

13.arme de recuzita - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat, necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic. IV.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2.arme de foc scurte - arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm; 3.arme de foc lungi - arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte; 4.arme de foc automate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 5.arme de foc semiautomate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 6.arme de foc cu repetitie - arme de foc care, dupa fiecare foc tras, se reîncarca manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism; 7.arme de foc cu o singura lovitura - arma de foc fara încarcator, care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava. 8.arme albe cu lama - arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul, fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau; b)are tais dublu pe toata lungimea sa; c)lungimea este mai mare de 15 cm; d)latimea este mai mare sau egala cu 0,4 cm; e)are un mâner prevazut cu garda.
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul IV.. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 235/2007 )

V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila, în conditiile legii, privind fondul cinegetic si protectia vânatului; 2.colectionar de arme - persoana care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie; 3.sportivi si antrenori de tir - sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 4.armurier - orice persoana juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii; 5.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat. V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea, în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 2.colectionar de arme - persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar; 3.federatiile sportive nationale de specialitate - structuri sportive de interes national, constituite în conditiile legii, prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, care pentru desfasurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinatia tir; 4.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Autoritatea Nationala pentru

Sport si Tineret, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 5.sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate; 6.antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor; 7.instructor în poligonul de tragere - persoana care desfasoara activitati de instruire, îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere; 8.armurier - orice persoana fizica sau juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme, piese si munitii; 9.intermediar - orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia armurierilor, autorizata, în conditiile prezentei legi, a carei activitate consta, integral ori partial, în achizitionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme; 10.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru, precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul V.. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 117/2011 )

VI.Tipuri de documente 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta; 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii, ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta; 2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document, numai în masura în care detinerea, portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau, dupa caz, daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 117/2011 )

3.carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul National al Armelor, prin organele de politie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevazute toate datele de identificare ale armei, provenienta acesteia, precum si datele de identitate ale proprietarului;

documentul eliberat de autoritatile române competente. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate.document eliberat de autoritatile române competente. din capitolul I modificat de Art. 2. 7.(la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prezentei legi. pentru o anumita perioada de timp... portul si folosirea armelor si munitiilor. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu.certificat de detinator . pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. prin care se permite unui armurier sa efectueze. în conditiile legii. subpunctul VI. de autoritatea competenta. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. de autoritatea competenta.document eliberat de autoritatile române competente. I. subpunctul VI. pentru o anumita perioada de timp. Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5. prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze.. prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca. punctul 7.autorizatie de transfer fara acord prealabil . precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. 9.documentul eliberat de autoritatile competente române. portul si folosirea armelor. I.. I. 4. cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii. pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene. înscrise în acest document.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie. din Legea 117/2011 ) Art. .. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României. punctul 3. punctul 10.permis de transfer al armelor .certificat de detinator . subpunctul VI..autorizatie de transfer fara acord prealabil . punctul 4. (la data 27-iul-2011 Art. I. în conditiile legii. 6. 2.ordin de serviciu . (la data 27-iul-2011 Art.acord prealabil . prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene.. din Legea 117/2011 ) 8. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. 2. punctul 9.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme.aviz de import/export . 7. operatiuni de transfer al armelor. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate.documentul emis. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau. pieselor si munitiilor. 2.document emis. (la data 17-mar-2008 Art. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. din capitolul I completat de Art. punctul 11. dupa caz. din capitolul I abrogat de Art. punctul 2. pieselor si munitiilor pe teritoriul sau. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare. punctul 7. în conditiile prezentei legi. dupa caz. din capitolul I modificat de Art. din Legea 117/2011 ) 4. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. subpunctul VI. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea.. ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie.

punctul 3. iar. din Legea 117/2011 ) (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. în conditiile prevazute de prezenta lege. 4 din capitolul I abrogat de Art. (5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. a armelor detinute de acestia. dupa caz. la/de catre autoritatile competente. 3 din capitolul I modificat de Art. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. . dupa caz. în conditiile prevazute de prezenta lege. pentru armele de aparare si paza. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. (2)Organizarea. dupa caz. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. (3)Armele neletale pot fi detinute si. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. la nivel local. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. la/de catre autoritatile competente. dupa caz. la nivel central. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. I. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. 5. în conditiile prevazute de prezenta lege. ordinii publice si sigurantei nationale. I. ordinii publice si sigurantei nationale. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. (3)Armele neletale pot fi detinute si. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. I. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. alin. dupa caz.(la data 27-iul-2011 Art. cu personalitate juridica. punctul 12. în subordinea Guvernului. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. purta si folosi se tine. (3) din capitolul I modificat de Art. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Armele letale pot fi detinute sau. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. dupa caz. care au eliberat aceste documente. dupa caz. punctul 13.

precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. sa foloseasca sau.(6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. sa foloseasca. a armelor detinute de acestia. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sa comercializeze sau. sa poarte. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. C si D din anexa. I. sa poarte. la solicitarea organelor de politie. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. pieselor si munitiilor detinute. din Legea 117/2011 ) Art. Art. care au eliberat aceste documente. dupa caz. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. 7 din capitolul I modificat de Art. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. portului. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. punctul 14. (3)Armele detinute la domiciliul. portul. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. si sa asigure securitatea acestora. dupa caz. resedinta sau sediul sau arme si munitii. (la data 27-iul-2011 Art. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. resedinta. 5 din capitolul I modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. ordinii publice si sigurantei nationale. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. punctul 15. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. punctul 4. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. 8 din capitolul I modificat de Art. utilizarea. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. (2)Este interzisa procurarea. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. din Legea 117/2011 ) Art. detinerea. I. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. importul. în baza documentelor prevazute de lege. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. C si D din anexa.

înstrainarea. (2)Persoana care gaseste o arma militara. alin. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. de îndata ce este posibil. punctul 5. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. punctul 4. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. dar nu mai târziu de 24 de ore. port si folosire a armelor si munitiei . dar nu mai târziu de 24 de ore. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. dar nu mai târziu de 24 de ore. dupa caz. 10: Dreptul de procurare. alin. I. (1) din capitolul I modificat de Art. alin. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. alin. pierdute sau abandonate. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. o arma letala. (2) din capitolul I modificat de Art. alin. detinere. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. (2) din capitolul I modificat de Art. sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. 9. punctul 5. de îndata ce este posibil. I. (1) din capitolul I modificat de Art. în termen de 15 zile de la data decesului ori. a unei arme letale. pierdute sau abandonate. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. Art. pierderea sau furtul acestor arme. I. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. I. dupa caz. 9. I. în termen de 15 zile de la data decesului sau. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 27-iul-2011 Art. 9. (la data 17-mar-2008 Art.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. detinerea. dar nu mai târziu de 24 de ore. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. o arma letala. pierderea sau furtul acestor arme. punctul 16. 9. (la data 17-mar-2008 Art. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. a certificatului de detinator si a permisului de arma. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. 8. punctul 16. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. (3) din capitolul I modificat de Art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea.

(la data 27-iul-2011 Art. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în conditiile prezentei legi. dupa caz. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. permisul de arma. punctul 18. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. respectiv detinere. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. Art. dupa caz. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. dupa caz.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. (1) din capitolul II. a autorizatiei de procurare a armei sau. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. atestatul de colectionar. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. punctul 17. în conditiile prezentei legi. punctul 6. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. (2). (1)Dreptul de procurare. de detinere sau. precum si munitia corespunzatoare acestora. I. (3)Armele neletale. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. 11 din capitolul II. I. dupa caz. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. atestatul de colectionar. a permisului de arma. I. respectiv detinere. (3) din capitolul II. pot fi detinute. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. dupa caz. a permisului de arma. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. 12. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. altele decât cele prevazute la alin. (2)Dreptul de procurare. în conditiile prezentei legi. alin. a permisului de arma. alin. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: . din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. permisul de arma. (2)Armele neletale pot fi detinute. sectiunea 1 modificat de Art. Art. de detinere sau. purta si folosi arme letale si arme neletale. (la data 27-iul-2011 Art. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. detine. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. de detinere sau. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. dupa caz. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. (1)Autorizatia de procurare a armei. sectiunea 1 modificat de Art. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. 11. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. de catre autoritatile competente.

(5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. dupa caz. b)persoanele prevazute de lege. militarii si politistii. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. 15 alin. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. mostenire. b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. dupa caz. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. pe perioada în care au aceasta calitate. sa procure arme letale. pensionare. trecerea în rezerva sau retragere. . dupa caz. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. pe perioada în care au aceasta calitate. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. (1) pot fi autorizate. magistratii. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. pe perioada în care au aceasta calitate. militarii si politistii. (5)Armele de colectie letale. trecerea în rezerva sau retragere. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. magistratii. diplomatii. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. pe perioada cât sunt în activitate. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. la cerere. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. aflate în stare de functionare. la cerere. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. sa procure arme letale. donatie. (1) pot fi autorizate. diplomatii. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. închiriere sau comodat. 7 din anexa. proiectate dupa anul 1945. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. (6)Procurarea armelor prevazute la alin.a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. pe perioada în care au aceasta calitate. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. 15 alin.

din capitolul II. 15. anterior. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. daca îndeplinesc. (2)-(5). dupa caz. c)nu au fost condamnate. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. din capitolul II. cumulativ. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. I. în functie de destinatia armelor. i)nu au pierdut. cu modificarile si completarile ulterioare. titlurile I-III. c)nu au fost condamnate. arme letale. (la data 21-iul-2008 Art. 243/2002. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. 14 alin. alin. I. pentru infractiuni comise cu intentie. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. litera D. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. 14 alin. 266. 15. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. b)detin calitatea impusa de lege. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 105/2001 privind frontiera de stat a României. sectiunea 2 modificat de Art. daca îndeplinesc. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (1). organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. detinere sau.272. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. . 264. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. litera G. de prezenta lege. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. de Legea nr. din Legea 117/2011 ) Art. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva.(la data 27-iul-2011 Art. Partea speciala. prevazute în Codul penal. cumulativ. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. procurate în conditiile prezentei legi. 239. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. din motive imputabile lor. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. port si folosire a armelor. siguranta nationala. alin. 14 din capitolul II. punctul 1. aprobata cu modificari prin Legea nr. (1). (2)-(5). sectiunea 2 modificat de Art. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. viata si integritatea corporala a persoanelor. punctul 19. titlurile X si XI si la art. în functie de destinatia acestora. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. cu modificarile si completarile ulterioare. (la data 21-iul-2008 Art. 279-281. 312 si 317-322.

solutia adoptata. (1). (2)-(5). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. care îndeplinesc conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. . cu modificarile ulterioare. (5) din capitolul II. punctul 21. 14 alin. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. în scris. dintre cele prevazute la art. dupa caz. (3) este supusa controlului judecatoresc. siguranta nationala. (la data 27-iul-2011 Art. (2) din capitolul II. sectiunea 2 modificat de Art. e) se publica în Monitorul Oficial al României. si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. Partea I.d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. si în termen de maximum 30 de zile. din motive imputabile lor. pot fi autorizate sa procure arme. (la data 27-iul-2011 Art. port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. 14 alin. 15. 15. punctul 20. procurate în conditiile prezentei legi. b)un numar nelimitat de arme. alin. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. (3)-(5). din Legea 117/2011 ) Art. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. I. (2)-(5). în termenul prevazut la alin. 14 alin. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. alin. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. 15. e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. 29/1990. viata si integritatea corporala a persoanelor. (4)Solutia prevazuta la alin. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. sectiunea 2 abrogat de Art. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. detinere sau. I. (1). 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. alin. potrivit legislatiei în vigoare. punctul 20. I. precum si motivele care au stat la baza acesteia. (2). (1) lit. (1) din capitolul II. în cazul primei autorizari. 15 alin. în cazul autorizarilor ulterioare. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin.

dintre cele prevazute la art. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. numai prin intermediul armurierilor din România. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. pentru fiecare calatorie a solicitantului. (1). care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. din Legea 117/2011 ) (1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile. (la data 27-iul-2011 Art. 16. care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. în scris. g) si i). I. (1). din capitolul II. autorizati sa comercializeze arme. b). alin. care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate. precum si de la orice persoana din strainatate autorizata. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale. 14 alin. tipul de arma si cantitatea înscrise în document. (1). (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. pentru motive temeinice. fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. poate solicita. în termenul de valabilitate a acesteia. închiriere sau comodat. 15 alin. alin. 14 alin. donatie. punctul 22. (1) lit. (1) lit. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. I. (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii.b)un numar nelimitat de arme. tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme. 14 alin. numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme. pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. (1). precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României. mostenire. sponsorizare. a). (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. (2)Persoanele prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor. (3)-(5). (2)Procurarea armelor prevazute la art. punctul 23. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor Art. Art. 16. prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele . care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. (2) din capitolul II. în termenul de valabilitate a acesteia. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele prevazute la art. b). (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile. litera B. (1) lit. sectiunea 2 modificat de Art. 14 alin.

h).metodologice (la data 27-iul-2011 Art. Dreptul de procurare a armelor se pierde. care îsi schimba domiciliul sau resedinta În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o. dupa caz. I. le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor Art. sectiunea 2 modificat de Art. portul si utilizarea armelor letale. Art. sectiunea 2 abrogat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. alin. (2) lit. Art. I. 15 alin. dupa caz. Art. noua resedinta. (la data 27-iul-2011 Art. 18 din capitolul II. c)-f) si lit. (1) din capitolul II. sectiunea 2 modificat de Art. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna . punctul 24. sectiunea 2 modificat de Art. 22. I. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (1)Persoanele prevazute la art. (1) lit. în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 20 din capitolul II. în termen de 5 zile de la data schimbarii. le pot primi în dar sau ca recompensa. I. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori. sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau. dupa caz. (1). 23: Înstrainarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. b)-f) si i). din Legea 117/2011 ) de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. I. 19 din capitolul II. 23: Vânzarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor Dreptul de procurare a armelor se pierde. punctul 27. (la data 27-iul-2011 Art. 15 lit. 14 alin. autorizati sa comercializeze astfel de arme. punctul 28. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 26. Art. din Legea 117/2011 ) Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane (1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor. punctul 25. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. 23 din capitolul II.

sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. dupa caz. în mod expres. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. punctul 29. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. 25: Acordarea dreptului de detinere sau. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României. certificata prin documentele vamale. resedinta acestuia. de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate. sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare. în conditiile legii. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. alin. termenul prevazut la alin. sectiunea 3. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma. resedinta acestuia. . dupa caz. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. I. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. arme letale are obligatia ca. sectiunea 3.SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 24 din capitolul II. în conditiile legii. (1) curge de la data introducerii acesteia în România. termenul prevazut la alin. (1). în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. arme letale are obligatia ca. (la data 30-mai-2010 Art. dupa caz. titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma. dupa caz. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. (1)Persoana care a procurat. în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii. 1 din Legea 99/2010 ) (2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate. subsectiunea 1 modificat de Art. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (1) din capitolul II. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita. dupa caz. 24. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile legii. despre aceasta în continutul permisului de arma. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. facând mentiune. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. în termen de 3 zile de la data procurarii. arme letale are obligatia ca. autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau. dupa caz. (1)Persoana care a procurat. de port si folosire a armei (1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei. dovedita prin actul de provenienta. în termen de 10 zile de la data procurarii. dupa caz. de tir. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma (1)Persoana care a procurat. subsectiunea 1 modificat de Art. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. de port sau folosire a armei procurate.

în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. Art. 26 din capitolul II. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. punctul 30. de la data ultimei prelungiri. Art. închiriere sau comodat. (1) lit. (1) lit. 27 din capitolul II. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. b)pentru armele de vânatoare. pâna la expirarea termenului de valabilitate. dupa caz. subsectiunea 1 modificat de Art. c)-f) si lit. 15 alin. dupa caz. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin.(3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza. cu armele înscrise în permise. în conditiile prezentei legi. h). de Inspectoratul General al Politiei Române. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. 27: Valabilitatea permisului de arma (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate. 15 alin. donatie. în conditiile prezentei legi. sectiunea 3. în conditiile prezentei legi. dupa caz. (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. (la data 27-iul-2011 Art. I. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. sectiunea 3. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. cel mult 2 de acelasi calibru. de tir sau de colectie. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. h) si i). . titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. c)-f). 27: Vizarea permisului de arma (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. de tir sau de colectie. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. (1).

subsectiunea 2 modificat de Art. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. I. sectiunea 3. 27 din capitolul II. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. la cerere. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. sectiunea 3. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. (la data 27-iul-2011 Art. în caz de legitima aparare. locul unde urmeaza a fi folosita arma. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. punctul 31. alin. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. punctul 32. sectiunea 3. 35 alin. (1) se stabileste prin norme metodologice. armele de vânatoare. I. mentionata în mod expres în permisul de arma. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. (1) din capitolul II. dupa caz. (3)În autorizatia prevazuta la alin. traseul utilizat. 28. (2)Autorizarea prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale Art. alin. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. punctul 32. 28. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. motivul pentru care acestea se transporta. la cerere.(la data 27-iul-2011 Art. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. (2). I. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. armele de vânatoare. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. de tir sau de colectie. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. . subsectiunea 1 modificat de Art. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. numai în locul unde se afla colectia. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile legii. (4) din capitolul II. (1) si (2). (2). de tir ori de colectie. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. la cerere. subsectiunea 2 modificat de Art. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. din Legea 117/2011 ) (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate.

(2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. 35 alin. (3)-(5). 15 alin. b)nu se prezinta. punctul 33. (1) si (4). Art. (1) lit. cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. 27 alin. b) si e). 29 alin. (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. subsectiunea 2 modificat de Art. (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. (1). g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. dupa caz. (1) lit. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. din Legea 117/2011 ) Art. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. artistice sau istorice. i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. b). 15 alin. locul unde urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. organul de politie competent retrage permisul de arma. înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. traseul utilizat pentru transportul armelor. 15 alin. în conditiile legii. (3)Autorizarea prevazuta la alin. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. mentionata în mod expres în permisul de arma. În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor . d). facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 29 din capitolul II. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. la viza permisului de arma. de port si folosire a armelor. în caz de legitima aparare. (la data 27-iul-2011 Art. fara motive întemeiate. (1) si (2) se refera la scopul pentru care sa solicitat aceasta. daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. e). în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. sectiunea 3. c). în permisul de arma. (1) sau (2). I. f) si h). cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. (1) lit. 14 alin. (1) si (2). (1) lit.

(1) lit. h)se constata ca. anularii permisului de arma. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. c). care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. (2) si (4). dupa caz. organul de politie competent retrage permisul de arma. dupa caz. e) si f). la data acordarii permisului de arma. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. care iau masura suspendarii sau. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. în situatia prevazuta la art. c).(1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. dupa caz. punctul 34. (5). (1) sau (2). (la data 27-iul-2011 Art. (1) este supusa controlului judecatoresc. (1). din Legea 117/2011 ) Art. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. (1). (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. . anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. (1) lit. 14 alin. 30 se face de catre organele de politie competente. 30 alin. 15 alin. (2)Masurile prevazute la alin. 29/1990. de port si folosire a armelor. 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. în scris. 30 din capitolul II. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. 15 alin. potrivit Legii nr. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. (1) se comunica. d). I. titularului dreptului de detinere sau. 12 alin. (2)Masura prevazuta la alin. cu modificarile ulterioare. care iau masura suspendarii sau. subsectiunea 2 modificat de Art. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. sectiunea 3. 14 alin. g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. (3) sau (4). 29 alin. 14 alin. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. 27 alin. dupa caz.

sa o utilizeze. în mijloacele de transport naval sau aerian. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 30 alin. 31 din capitolul II. (1). omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. produselor sau substantelor stupefiante. la intrarea în institutiile publice. cu modificarile si completarile ulterioare. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. potrivit legii. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. (la data 27-iul-2011 Art. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. subsectiunea 2 modificat de Art. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. sa o utilizeze. 554/2004. (1). în vederea înstrainarii sau depozitarii. la domiciliul sau resedinta detinatorului. punctul 35. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. se face în locuri special destinate. sectiunea 3. (1). b)sa nu prezinte defectiuni. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. (3)Arma prevazuta la alin. potrivit legii. sa depuna armele la un armurier autorizat. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. cu exceptia armurierilor. cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. în conditiile în care poarta arma asupra sa. din Legea 117/2011 ) Art. sub nici o forma.(3)Masura prevazuta la alin. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. organelor de politie competente. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. altor persoane. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. 31 alin. I. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. (1) este supusa controlului judecatoresc. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. de natura sa genereze o stare de pericol. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. .

sectiunea 3. pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. punctul 36. Art. 36: Pastrarea. I. (2). Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. . de natura sa genereze o stare de pericol. 103/1996. în urma folosirii armei. 33-35. 33 din capitolul II. în conditiile prezentei legi. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. (la data 27-iul-2011 Art. legal constituite. în conditiile prezentei legi. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. cu exceptia situatiei în care. la intrarea în institutiile publice. republicata. 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. intermediarilor. precum si în cea prevazuta la art. sub nicio forma. (4). 34 alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. produselor sau substantelor stupefiante. din Legea 117/2011 ) Art. Art. au rezultat victime umane. cu modificarile ulterioare. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. în conditiile prevazute la art. cu exceptia armurierilor. în conditiile în care poarta arma asupra sa. (2). indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. altor persoane. pâna la încheierea acesteia.d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. (4)Prevederile alin. în mijloacele de transport naval sau aerian. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. organelor de politie competente. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. subsectiunea 3 modificat de Art. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. Art. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. (3)În situatia prevazuta la alin. 29 alin.

(3) lit. I. asigurate si neîncarcate cu munitie. 39 din capitolul II. b) si e). sportivilor si antrenorilor de tir. (1). (la data 27-iul-2011 Art. (la data 21-iul-2008 Art. sectiunea 3. Art. punctul 2. în limitele prevazute de lege. sectiunea 3. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. subsectiunea 3 modificat de Art. cu conditia ca. alin. 407/2006. 33 alin. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. 38: Transportul si portul armelor de vânatoare (1)Transportul armelor de vânatoare. I. subsectiunea 3 completat de Art. punctul 39. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. precum si pentru antrenament. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. subsectiunea 3 modificat de Art. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. subsectiunea 3 modificat de Art.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. în conditiile legii. stare de necesitate ori caz fortuit. I. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. sectiunea 3. 33 alin. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 3. . litera A. punctul 38. 39 din capitolul II. 38. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. 40. 33 alin. din Legea 117/2011 ) Art. alin. 103/1996. d) si e). precum si munitia aferenta. în poligoanele autorizate în conditiile legii. în poligoanele autorizate în conditiile legii. în vederea utilizarii la vânatoare. cu exceptia vânatorilor. (1) si (2). cu modificarile si completarile ulterioare. b). punctul 37. (1) din capitolul II. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. din capitolul II. în conditiile prezentei legi. precum si pentru antrenament. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. 37 din capitolul II. Art. subsectiunea 3 modificat de Art. cu modificarile ulterioare. I. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. (la data 27-iul-2011 Art. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. (3) lit. neîncarcate cu munitie. în conditiile prezentei legi. dupa încarcare. (1). (la data 27-iul-2011 Art. republicata.

(3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. 42. alin. (1).(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. I. subsectiunea 3 modificat de Art. numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. în functie de proba de concurs. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. . neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 3 modificat de Art. litera A. în conditiile prezentei legi. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. b)pentru armele de vânatoare. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. (la data 27-iul-2011 Art. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. alin. sectiunea 3. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. pe perioada cât sunt în activitate. a)armele trebuie tinute în husa sau. (2)Sportivii de tir prevazuti la alin. 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. în cutie. 42. cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. (3) lit. punctul 42. litera C. I. 42: Transportul. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. neîncarcate cu munitie. în exercitarea atributiilor de serviciu. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 3. punctul 41. sectiunea 3. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. I. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. 41 din capitolul II. din capitolul II. subsectiunea 3 abrogat de Art. (1). din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. b). c)pentru armele de tir. (la data 27-iul-2011 Art. din capitolul II. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. punctul 40. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. d) si e). portul si folosirea armelor de tir (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. 33 alin. Art. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. dupa caz.

subsectiunea 4 modificat de Art. (1) se face de catre organul de politie competent. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. litera C. alin. 15 alin. sectiunea 3. în conditiile prevazute la art. iar armele si întreaga . ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. (1) lit. (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. pentru arma prevazuta la art. (2) de catre persoana care a procurat-o. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. d). 14 alin. I. din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. punctul 44. 7 din anexa. alin. 29 alin. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. (1) din capitolul II. (2). 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. (1) lit. alin. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. (1) din capitolul II. I. sectiunea 3. (2)-(4). pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. 15 alin. sectiunea 3. alin. (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. 46. (4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. punctul 46. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. (1) lit. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. subsectiunea 4 modificat de Art. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. (4). 15 alin. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. 44.c)pentru armele de tir. 29 alin. (la data 27-iul-2011 Art. SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. din capitolul II. I. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. e). (la data 27-iul-2011 Art. numai la locul unde se afla colectia de arme. 44. sectiunea 3. subsectiunea 5 modificat de Art. cel mult 12 cartuse. I. numai la locul unde se afla colectia de arme. (1). revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. (la data 27-iul-2011 Art. cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. punctul 43. (4). b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. prin pastrare sau folosire. subsectiunea 4 abrogat de Art. (4) din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 45. la cererea colectionarului. punctul 45. d). în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia.

(3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. în scris. c). (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (1) lit. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. b). b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. c) si f). în situatia prevazuta la alin. de îndata. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. dupa caz. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. (1). 27 alin. 14 alin. i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. succesorilor acestuia. iar permisul de arma. Art. b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. titularului dreptului sau. b). (2)-(4). dupa caz. e)pierde cetatenia româna. e)a decedat sau a fost declarat disparut. 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale . c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. Art. de port si folosire a armelor. armele si munitia se restituie acestuia. 15 alin. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. g)nu se prezinta. d)pleaca definitiv din tara. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. fara motive întemeiate.cantitate de munitie detinute se depun. (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. h)a decedat sau a fost declarat disparut. titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. (1) lit. 27 alin. pe baza unor documente sau informatii false. 15 alin. la data acordarii permisului de arma. la un armurier autorizat în acest sens. de port si folosire a armelor letale se comunica. atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. (1) lit. alin. h). în urmatoarele situatii: a)se constata ca. (2) lit. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. (3) si (4). a)-c). (1). cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. e) si f). 14 alin.

43. 50. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. 46 alin. I. 47 din capitolul II. la întoarcerea în România. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. I. (la data 27-iul-2011 Art. pe perioada sederii în strainatate. (1) lit. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) Art. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. 47 alin. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. sectiunea 3. subsectiunea 5 modificat de Art. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. subsectiunea 5 completat de Art. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. dupa caz. în scris. punctul 49. în situatia prevazuta la art. subsectiunea 6 modificat de Art. titularului dreptului ori. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. de îndata. În cazul în care. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. armele . (1) si art. în conditiile prevazute la art. (1) au obligatia ca. sectiunea 3. punctul 47. I. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. 47 din capitolul II. g)se constata ca. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. de port si folosire a armelor. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. pe care le-au detinut la iesirea din tara. e). (3)Persoanele prevazute la alin. 47 alin. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor.f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. la un armurier autorizat în acest sens. din Legea 117/2011 ) Art. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. la data acordarii permisului de arma. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. punctul 48. în conditiile prezentei legi.

punctul 50. (3)Persoanele prevazute la alin. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. Art. documente autentice. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. În cazul în care. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. dupa caz. distrugerea armei. pe perioada sederii în state terte. denumite în continuare state terte. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. dupa caz. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. (4)În situatia în care. din Legea 117/2011 ) Art. titularul are obligatia ca. (4)În situatia în care. subsectiunea 6 modificat de Art. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. distrugerea armei.înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. titularul are obligatia ca. documente autentice. pe perioada sederii în state terte. furtul sau. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. (1) au obligatia ca. la întoarcerea în România. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. furate sau distruse. furate sau distruse. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. 43. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. . (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. 50. furate sau distruse. furate sau distruse. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. (la data 27-iul-2011 Art. 48 alin. sectiunea 3. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. în conditiile prezentei legi. în conditiile prevazute la art. pe perioada sederii în strainatate. titularul trebuie sa prezinte. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. la întoarcere. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. I. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. 48 din capitolul II. furtul sau.

49 din capitolul II. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. 43 care. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. Inspectoratul General al Politiei Române. în exercitarea atributiilor de serviciu. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. în scris. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. I. (1). (2)Adeverinta prevazuta la alin. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. sectiunea 3. punctul 51. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. (la data 27-iul-2011 Art. (1) au obligatia sa informeze. (2)Autorizatia prevazuta la art. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. . subsectiunea 6 modificat de Art. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. (2). (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. din Legea 117/2011 ) Art. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). înscrierea acestor arme. 48 alin. (2). precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document.(2)Autorizatia prevazuta la art. 48 alin. 48 alin. Art. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. 48 alin. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. 48 alin. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document.

distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. (4)Prevederile art. 51: Furtul. pierderea. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. înscrierea acestor arme. 48 alin. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. 48 alin. 50 din capitolul II. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. I. în afara teritoriului României. pierderii sau distrugerii. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. punctul 52.(4)Prevederile art. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. iar pierderea. 43. (la data 27-iul-2011 Art. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. 43 au obligatia sa informeze. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. pierderea. 52: Furtul. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. 43. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. Art. 43 care. subsectiunea 6 modificat de Art. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. pierderea. în scris. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. sectiunea 3. în exercitarea atributiilor de serviciu. Art. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române . în strainatate. care. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. (2)Adeverinta prevazuta la alin. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art.

(1) din capitolul II. dupa caz. de pe teritoriul României. alin. 52. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. 45-47. subsectiunea 7 modificat de Art. (1) si (2) lit. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. b) si alin. art. (1) lit. pierderii sau distrugerii. (la data 27-iul-2011 Art. portul si folosirea armelor letale. în state terte. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. 27-32. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. Art. (1). art. de catre persoanele fizice straine Art. (1) pot fi autorizate sa scoata. 52. punctul 53. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. precum si marca. (2). (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. potrivit legii. permanenta. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. alin. de tir sau de colectie. (2)Adeverinta prevazuta la alin. art. art. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. 44 alin. (1). (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 7 modificat de Art. 37-42. tipul si seriile armelor. 51 si. detinerea. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. înstrainarea. precum si marca. În sensul prezentei legi. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. art. art. tipul si seriile armelor. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. 53 alin. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (1) care poseda permis de sedere valabil. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. . (1)În cazul declararii furtului.situatia legala a acestor arme. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. autorizati sa comercializeze aceste arme. de tir sau de colectie. 23-25. în vederea scoaterii acestora din România. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. punctul 53. care. 16 alin. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. 15 persoanelor prevazute la alin. (2)Persoanele prevazute la alin. sectiunea 3. (2) din capitolul II. precum si cei prevazuti la art. precum si a munitiei aferente. art. art. 26 alin. art. sectiunea 3. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. 17-21. (3)Prevederile art. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. dupa caz. la intrarea în tara. personal. I. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. b) si c). I.

I. potrivit legii. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. punctul 54. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. potrivit legii. din Legea 117/2011 ) Art. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. autorizatia de procurare a armelor. (1). în statul de unde provin. 15 alin. autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin.(3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. în vederea scoaterii acestora din România. 54 din capitolul II. ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. în conditiile legii. dupa caz. în conditiile prevazute la alin. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. 55: Introducerea. detinerea. vor fi exportate sau. pe teritoriul României. d) si f). de tir sau de colectie. dupa caz. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. d)fac dovada. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. la cerere. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. pot fi autorizati sa detina si. b)fac dovada intrarii legale în România. c). situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. dupa caz. portul si folosirea armelor letale. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. (1) lit. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. sectiunea 4 modificat de Art. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. (1). în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. (la data 27-iul-2011 Art. (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. la cerere. (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. . (1).

cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. republicata. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. (la data 27-iul-2011 Art. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. potrivit legii.Romsilva. pot. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. 55 din capitolul II. 407/2006. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. legal constituita. (1). 103/1996. detinerea. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România.c)în cazul armelor de vânatoare. în conditiile legii. în baza avizului de introducere a armelor în tara. din Legea 117/2011 ) Art. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. dupa caz. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. sau de la Regia Nationala a Padurilor . 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini . 55: Introducerea. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. d)în cazul armelor de tir. legal constituita. I. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. dupa caz. ori. avizul prevazut la alin. b)în cazul armelor de vânatoare. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. (1). prezinta invitatia unui colectionar de arme român. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. (2) si (3). cu modificarile ulterioare. pentru a participa la o vânatoare organizata. ori. d)în cazul armelor de colectie. avizul prevazut la alin. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. c)în cazul armelor de tir. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. (2) si (3). (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. sectiunea 4 modificat de Art. Art. ori a unei institutii muzeistice din România. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. sa detina si. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. cu modificarile si completarile ulterioare. legal constituita. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. punctul 55.

alin. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. respectiv. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. în vederea depozitarii sau înstrainarii. purta si folosi. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (la data 17-nov-2008 Art. înstrainarea. în mijloacele de transport naval ori aerian. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. la intrarea în institutiile publice. punctul 56. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. I. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. pot sa procure arme neletale. arme de aparare si paza. în conditiile stabilite la art. 44. precum si munitia aferenta. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. precum si militarii straini pot introduce. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. (1). fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. pe teritoriul României. (1) pot procura. Art. care au împlinit vârsta de 18 ani. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale . cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. (1)Însotitorii delegatiilor straine. (3)Persoanele prevazute la alin. (1) din capitolul II. din Legea 268/2008 ) Art. detinerea. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. sectiunea 4 modificat de Art. pe teritoriul României. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. alin. pot sa procure arme neletale. 58. (1). respectiv al portului si folosirii. (la data 27-iul-2011 Art. (2) pot procura din România arme de aparare si paza.(1)Însotitorii delegatiilor straine. (2). precum si munitia aferenta. arme de aparare si paza. (2)Armele prevazute la alin. 12 alin. pe baza de reciprocitate. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. 56. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. (1) din capitolul II. SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. care au împlinit vârsta de 18 ani. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. purta si folosi. în scopul detinerii. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. I. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. 12 alin. precum si militarii straini pot introduce. din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. pentru armele prevazute la categoria E din anexa. punctul 1. sectiunea 5 completat de Art.

precum si strainii cu sedere legala în România. la intrarea în institutiile publice. pentru armele prevazute în categoria D din anexa.(2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. punctul 7. dupa caz. în mijloacele de transport naval ori aerian. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. (1) pot procura. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. daca îndeplinesc. (2). a). 58 3 alin. (2) lit. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii. locul de rezidenta în România. intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (1). dupa caz. resedinta sau. sectiunea 5 modificat de Art. respectiv al portului si folosirii. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. (1) lit. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. în scopul detinerii. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct.(4) si ale art. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. dupa caz. 58 din capitolul II. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. care au împlinit vârsta de 18 ani. a) se pierde. (2) . b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. (4). în vederea depozitarii ori înstrainarii. (2) lit. cumulativ. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. . care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. (2)Persoanele fizice prevazute la alin. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. (la data 17-mar-2008 Art. 22 din anexa pot fi procurate. în scopul detinerii. (1). (6)Armele prevazute la alin. în conditiile prevazute de art. respectiv al portului si folosirii. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. 15 alin. I. (2). (3)Prevederile art. 12 alin. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. (1) nu pot fi înstrainate.

încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. a) se pierde. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. daca îndeplinesc. din Legea 117/2011 ) Art. cumulativ. 28 si 51. prevazute la art. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. în mijloacele de transport naval ori aerian. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. I. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. (1) lit. (1) si (2). cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. la intrarea în institutiile publice. (7) armele prevazute în categoria C pct. (1)-(3). (1) nu pot fi înstrainate. (2)-(5). . la înscrierea armei în permisul de arma. (2)-(4). precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. 24 alin. dupa caz. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. sectiunea 5 modificat de Art. se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. viata si integritatea corporala a persoanelor. de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. 54 alin. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. (1). (la data 27-iul-2011 Art. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. potrivit legislatiei în vigoare. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 22 din anexa. în vederea depozitarii ori înstrainarii. art. 14 alin. art. pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. 25 alin. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. (8)Fac exceptie de la prevederile alin.(4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. punctul 57. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. (4). în conditiile prevazute la art. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (7)Armele prevazute la alin. 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. 58 din capitolul II. art. detinere sau. din motive imputabile lor. (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. potrivit legii. în vederea scoaterii acestora din România. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. (4). c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. 15 alin. (5)Prevederile art. procurate în conditiile prezentei legi. în vederea utilizarii în poligon. siguranta nationala. (1).

fara motive întemeiate. alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: . h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (1) si (4). 58 alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. (la data 27-iul-2011 Art. destinate pentru colectie. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (la data 27-iul-2011 Art. (2) din capitolul II. 27 alin. (2). din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. punctul 58. (4). din Legea 117/2011 ) Art. Prevederile art. 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. destinate pentru colectie. 58 alin. (2) lit.(2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. Prevederile art. alin. dupa caz. locul de rezidenta titularul dreptului. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 27 alin. Prevederile art. 58^1. sectiunea 5 modificat de Art. Prevederile art. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. (1) sau (2). b) si c). 58^1. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. (3) din capitolul II. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. Prevederile art. 29 se aplica în mod corespunzator. 29 se aplica în mod corespunzator. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. sectiunea 5 modificat de Art. organul de politie competent retrage permisul de arma. la viza permisului de arma. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. 58 alin. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. punctul 58. 27 alin. Art. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. resedinta sau. (2) lit. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. 58 alin. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. a). 23 din anexa. I. I. (1). 29 alin. g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. b)nu se prezinta. 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale.

d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. g)se constata ca. Prevederile art. c)pleaca definitiv din tara. a). la data acordarii permisului de arma. b)a savârsit una sau mai multe contraventii. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. (2)-(4). (2) lit. I. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. titularului dreptului ori. organul competent retrage permisul de arma. h)dreptul de detinere.a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. respectiv de port si folosire. de port si folosire a armelor. 58 alin. succesorilor acestuia. din Legea 117/2011 ) Art. 58^2 din capitolul II. d)pierde cetatenia româna. c). în scris. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. . (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. b). b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. b) si c). (2)Dreptul de detinere. (1) si (4). sectiunea 5 modificat de Art. e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. 58 alin. (1) lit. Prevederile art. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (1) sau (2). 471 alin. 583: Suspendarea. (la data 27-iul-2011 Art. în situatia prevazuta la alin. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 27 alin. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. (4) lit. 46 alin. (2) lit. c) si d). (4) lit. (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. 29 alin. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. 58 alin. 58 alin. dupa caz. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. a). punctul 59. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin.

60: Pastrarea armelor neletale Art. I. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 17-mar-2008 Art. 12 alin. (1). (la data 27-iul-2011 Art. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. I. (1). (4)Procedura notificarii prelabile. dupa caz. 47 alin. (1). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. punctul 9. f). I. I. la locul de rezidenta. în situatia prevazuta la alin. în vederea eliberarii certificatului de detinator. 27 alin. din Legea 117/2011 ) Art. succesorilor acestuia. sectiunea 5 modificat de Art. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. punctul 8. sectiunea 5 modificat de Art. în vederea eliberarii certificatului de detinator. 12 alin. titularului dreptului sau. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. (2). alin. în situatiile prevazute la art. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara.e)nu se prezinta. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. . b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. în scris. 58^3 din capitolul II. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în termen de 5 zile de la data procurarii. f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. sectiunea 5 abrogat de Art. 58 din capitolul II. punctul 61. port si folosire a armelor înscrise în acest document. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. mentionata la art. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. (4) si (5) se aplica în mod corespunzator. 58 alin. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. (la data 17-mar-2008 Art. fara motive întemeiate. (2) lit. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. Prevederile art. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. (1) din capitolul II. în termen de 5 zile de la data procurarii. 59. 60 din capitolul II. (1). 47 alin. resedinta sau. punctul 60. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. sectiunea 5 completat de Art. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art.

artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori. din Legea 117/2011 ) Art. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. ori a unei institutii muzeistice din România. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. (2)Este interzis portul armelor neletale. 61 din capitolul II. punctul 10. din categoria celor supuse notificarii prealabile. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. . (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. legal constituita. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. în scris. sectiunea 5 modificat de Art. b)motiveaza. b)motiveaza. I. cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. 58 alin. dupa caz. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. sali de spectacol si adunari publice. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. dintre cele procurate în mod legal. din categoria celor supuse notificarii prealabile. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. destinate pentru autoaparare. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. stadioane. I. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare (1)Persoanele prevazute la art. în scris.c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. (la data 17-mar-2008 Art. 61 din capitolul II. punctul 62. sectiunea 5 modificat de Art. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin.

(la data 17-mar-2008 Art. destinate pentru autoaparare. punctul 63. sectiunea 5 modificat de Art. (2)Folosirea armelor prevazute la alin. produselor sau substantelor stupefiante. iar armele cu destinatie industriala. Art. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. 64: Folosirea armelor utilitare Armele cu tranchilizante. numai în scopul pentru care sunt destinate. sectiunea 5 completat de Art. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. I. punctul 11. 62. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. sectiunea 5 modificat de Art. 29. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (2) din capitolul II. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. destinate colectiei. (la data 27-iul-2011 Art. numai în scopul pentru care sunt destinate. destinate pentru autoaparare. (la data 21-iul-2008 Art. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement (1)Armele cu tranchilizante. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. I. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. 63: Uzul de arma neletala Art. din Legea 117/2011 ) Art. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora.b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. alin. (3)Arbaletele. punctul 3. în conditiile legii. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare. folosite în competitiile sportive. (2) în locuri publice. arcurile. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. destinate colectiei. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. . precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. destinate pentru autoaparare. 63 din capitolul II. 29. 63 din capitolul II. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. I.

66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. ordinii publice si sigurantei nationale. punctul 64. I. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. punctul 12. precum si munitia corespunzatoare. 65. resedinta sau. (la data 27-iul-2011 Art. 65 din capitolul II. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. pentru înarmarea personalului propriu. I. în conditiile stabilite prin legi speciale. alin. (la data 17-mar-2008 Art. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. (2) din capitolul II. I. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. (1). dupa caz. sectiunea 5 modificat de Art. (la data 17-nov-2008 Art. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. a certificatului de detinator. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. precum si munitia corespunzatoare.(3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. (2)Persoanele juridice de drept public. punctul 65. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. în conditiile prezentei legi. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. sa înstraineze. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. punctul 2. sectiunea 5 modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. dupa caz. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. 65. sectiunea 5 modificat de Art. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. 64 din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. precum si . sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. (2)Persoanele juridice de drept public. (4) în locuri publice. I. (la data 27-iul-2011 Art. în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. alin. altele decât cele prevazute la alin. (2) din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art.

bunurilor. pe teritoriul României. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. 66. I. alin. bunurilor. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. 15 alin. artistice. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. alin. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. 66. în centrele de productie cinematografica si televiziune. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. (1) lit. punctul 66. precum si munitia corespunzatoare acestora. (la data 27-iul-2011 Art. alin. 15 alin. pentru antrenament sau divertisment. în conditiile legii. (1) lit.persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (3)Persoanele juridice de drept privat. precum si a pazei persoanelor. I. în conditiile prezentei legi. (3) din capitolul III. punctul 66. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. pe teritoriul României. sectiunea 1 modificat de Art. arme militare si arme letale. (la data 27-iul-2011 Art. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. din Legea 117/2011 ) . c)desfasurarea activitatilor sportive. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. în functie de obiectul lor de activitate. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. precum si arme neletale. sa procure. g). sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (5) din capitolul III. precum si munitia corespunzatoare. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. g). precum si munitia corespunzatoare. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. I. sa procure si sa detina arme de colectie. în centrele de productie cinematografica si televiziune. sectiunea 1 modificat de Art. 66. în functie de obiectul lor de activitate. sectiunea 1 modificat de Art. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. sa procure. în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. precum si a pazei persoanelor. în conditiile prezentei legi. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. c)desfasurarea activitatilor artistice. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. pentru antrenament sau divertisment. precum si munitia corespunzatoare. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. (2) din capitolul III. dupa caz. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. punctul 66. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca.

precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. 68. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. asigurate în permanenta cu paza înarmata. în conditiile legii. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. în conditiile prezentei legi. altele decât cele prevazute la art. alin. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. sectiunea 1 modificat de Art. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. punctul 68. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. pot procura si. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. înstraina asemenea arme si munitie. prin armurierii autorizati în acest sens. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (la data 27-iul-2011 Art. (1) sau. asigurate în permanenta cu paza înarmata. I. 68. (la data 27-iul-2011 Art. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin.Art. 67 din capitolul III. (1)Persoanele juridice de drept public. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. în conditiile prezentei legi. (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. punctul 67. 66 alin. 67. (1). în care se . precum si cu munitia corespunzatoare. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. sectiunea 2 modificat de Art. I. în conditiile prezentei legi. I. alin. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. sectiunea 2 modificat de Art. în conditiile prezentei legi. punctul 68. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. (3) din capitolul III. (1). (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens. cu avizul autoritatilor prevazute la art. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. care. ordinii publice si sigurantei nationale. dupa caz. 68: Conditiile procurarii. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. Autorizarile prevazute la art. 66 alin. 66 alin. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. dupa caz. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. detinerii. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. (1) din capitolul III. înstraina asemenea arme si munitie. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. în conditiile legii. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin.

(5) se pastreaza timp de 15 ani. punctul 68. 69. I. în baza unui contract individual de munca. (1). (la data 27-iul-2011 Art. Art. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. e)urmeaza un instructaj. sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. I. dupa caz. 68. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. din capitolul III. punctul 71. cu ocazia constituirii acestora. 67. sectiunea 2 abrogat de Art. 63 si art. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. . (4). alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. (1) lit. (5) se pastreaza timp de 20 ani. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. (2) din capitolul III. (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. (1). (3). administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 67. 67. din Legea 117/2011 ) (7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. punctul 69. (1) din capitolul III. în conditiile prevazute la art. punctul 69. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. si timp de 10 ani. c)sunt angajate. (6) din capitolul III. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. 69. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. 68 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 64. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. ori de câte ori se solicita aceasta. 33 alin. (la data 27-iul-2011 Art. a munitiei consumate. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. în cazul armelor letale. c)-f). (6)Evidenta prevazuta la alin. (6)Evidenta prevazuta la alin. (1) au obligatia de a prezenta registrele. (1) lit. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. 62 alin. datele de identificare ale detinatorului. 34. cu arme letale. punctul 70. la autoritatile prevazute la art.mentioneaza datele de identificare ale armei. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. 69. I. 67. art. I. 15 alin. h) si i). locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. alin. 37-39. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. sectiunea 2 modificat de Art. art. (la data 27-iul-2011 Art. precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. persoanele care:(1) Pot fi dotate. I. detinute si înstrainate. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. desfasurat de angajator. (1). (2) din capitolul III. precum si a personalului care este dotat cu acestea. 68 alin. în vederea înregistrarii. 68 alin. la nivel central. punctul 69. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. (2)Continutul instructajului prevazut la alin. art. 67. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. (4). 69. litera A. 69 din capitolul III. (2). I. alin. (1) lit. în cazul armelor neletale. în conditiile prevazute la art. sectiunea 2 completat de Art. (2). cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. alin. art. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. Evidenta registrelor prevazute la alin. 68 alin. alin. (1) au obligatia sa constituie.

I. 68 alin. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. (2)Conditiile prevazute la alin. alin. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. (1) lit. punctul 69. (1). în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. urmatoarele activitati: . prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. 67. 68 alin. sectiunea 2 modificat de Art. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. (8). în conditiile prevazute la art. alin. 69. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. (la data 27-iul-2011 Art. 68 alin. Sunt interzise detinerea. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. (2). d). în conformitate cu atributiile prevazute la art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. 66 alin. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. 69 alin. (4). (1). care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. (3). La sfârsitul acestui interval de timp. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. I. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. în care persoanele prevazute la alin. cu avizul autoritatilor prevazute la art. 68 alin. 67. 67. c) si e). 15 alin.(3)Prevederile alin. (6)În vederea dotarii cu arme. g). pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. precum si sportivii si antrenorii de tir. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. 69 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 69. (8) din capitolul III. 67 sau ori de câte ori acestea solicita. (1) au obligatia sa desfasoare. sectiunea 2 modificat de Art. (3) din capitolul III. portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. din Legea 117/2011 ) Art. periodic. (1). armele se depun în locurile prevazute la art. care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b). cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. 68 alin. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. 68 alin. în conformitate cu art. punctul 69. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. 67. Art. precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. (1) lit. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art.

precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. (1) si alin. în conditiile prevazute de prezenta lege. 15 alin. sectiunea 2 modificat de Art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. e). Art. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. 68-72. (1) sau pot participa. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. ori de câte ori considera necesar. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. 68 alin. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. în mod efectiv. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. (3) din capitolul III. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. prin Regia Nationala a Padurilor. autoritatea sau. (2)Autoritatile prevazute la art. pot detine si folosi. prin personalul anume desemnat. pentru paza fondurilor de vânatoare. 67. alin. (4). (1) lit. cu modificarile ulterioare. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. acordat de autoritatile prevazute la art. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. prin armurierii autorizati în acest sens. (la data 27-iul-2011 Art. legal constituite. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. 69 alin. I. dupa caz. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 72. (1) lit. (2)Personalul desemnat cu administrarea. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. 72. la efectuarea acestor verificari. 103/1996. e). întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. a cunoasterii instructajului prevazut la art. 67. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. republicata.a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. 69 alin. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. Art. ce îsi desfasoara activitatea . legal constituite. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control.

arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. (la data 27-iul-2011 Art. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 73. (1) lit. din capitolul III. (1) lit. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. a)-d). b)-d). 73. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. punctul 73. alin. pentru paza fondurilor de vânatoare. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. în functie de necesitati. pentru exercitarea activitatii didactice.conform Legii nr. sectiunea 2 modificat de Art. 407/2006. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. alin. 69 alin. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. din capitolul III. punctul 74. Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. 69 alin. (1). dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. litera B. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) . alin. (1). (la data 27-iul-2011 Art. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. 73. I. I. în functie de necesitati. pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. litera G. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. i)centrele de productie cinematografica. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. g)Federatia Româna de Tir Sportiv. alin. i)centrele de productie cinematografica. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. e). g). cu modificarile si completarile ulterioare. circurile. din capitolul III. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. 73. I. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. litera I. (1). pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. (1) lit. 73. (la data 27-iul-2011 Art. circurile. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. sectiunea 2 modificat de Art. (1) lit. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. precum si munitia corespunzatoare. pot detine si folosi. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. prin personalul anume desemnat. (2) din capitolul III.

74 alin. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1) din capitolul III. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. b)când autorizatia a fost pierduta. (1) lit. persoanele juridice prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. 69 alin. subsectiunea 1 modificat de Art. 66 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. distrusa sau deteriorata. 67. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. detinerea si folosirea armelor si munitiilor. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 67. (4). 68 alin. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. 66 alin. e) si f). o cerere la autoritatile prevazute la art. sectiunea 3. (1) lit. (1) lit. 67. punctul 74. vizeaza o data la 2 ani. I. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. (la data 27-iul-2011 Art. b)-d). . (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. 74. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. (la data 27-iul-2011 Art. persoanele juridice prevazute la art. vizare. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. punctul 75. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. preschimba. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. 67 elibereaza. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. preschimbare. (3)Procedura de eliberare. a) si b). în vederea desfasurarii activitatilor specifice. f) si g). (3) din capitolul III. a)-d). din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. furata. Art. 69 alin. (1) lit. (4). în acest sens. persoana juridica este obligata sa depuna. I. iar în cazul armelor de panoplie.(3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. 74: Autorizatiile pentru procurarea. (1) lit. sectiunea 2 modificat de Art. alin. 73. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. 68 alin. 74 alin. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. alin. Art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României.

dupa caz. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie Persoanele juridice autorizate sa procure. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. dupa caz. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. amenajarea si functionarea poligonului. sectiunea 3. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. 68 alin. valorilor si protectia persoanelor. în termen de 10 zile de la procurare sau. la autoritatile prevazute la art. 74 alin. 333/2003 privind paza obiectivelor. 67 în termen de 10 zile de la acea data. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. pot fi autorizate. valorilor si protectia persoanelor. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. punctul 76. 67. 67. detinere si folosire a armelor. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. b)sa anunte schimbarea sediului. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. conditiile privind construirea. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. 333/2003 privind paza obiectivelor. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest . bunurilor. Art. 67. subsectiunea 1 modificat de Art. c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. b). pot fi autorizate. furtul sau distrugerea autorizatiei. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. litera B. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. la data acordarii autorizatiei.b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. la cerere. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. 77. la cerere. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. e)sa prezinte. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. constituite potrivit Legii nr. pentru vizarea autorizatiei. Art. altele decât cele prevazute la lit. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. înstrainare. la autoritatile prevazute la art. (3) si ale art. din capitolul III. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. bunurilor. I. constituite potrivit Legii nr.

obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. b)sub orice forma prevazuta de lege. (la data 27-iul-2011 Art. bunuri si valori. precum si munitia corespunzatoare. metale pretioase si pietre pretioase. arme letale. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. metale pretioase si pietre pretioase. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. iar arme neletale cu destinatie utilitara . sume de bani. santierelor arheologice. înscrisuri de valoare. sectiunea 3. precum si munitia corespunzatoare. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. munitii. din capitolul III. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. bunuri si valori.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. munitii. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. materii explozive. substante toxice. subsectiunea 2 modificat de Art. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. 79. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. iar arme neletale cu destinatie utilitara .numai pentru paza sediilor bancilor. sectiunea 3. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. depozitelor de arme. iar arme neletale cu destinatie utilitara . I. depozitelor de arme. 14 alin. sediilor armurierilor si intermediarilor.numai pentru paza sediilor bancilor.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. titluri de credit. arme neletale.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. substante toxice. I. a sediilor armurierilor. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. partidelor parlamentare. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. desfasurate potrivit legii.sens: (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . partidelor parlamentare. Art. desfasurate potrivit legii. 80: Acordarea autorizatiei de procurare.numai pentru paza transporturilor cu arme. munitii. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. litera B. subsectiunea 2 modificat de Art. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii .pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. societatile prevazute la alin. (2). bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . cecuri. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. (1) din capitolul III. sa detina si sa foloseasca arme si munitie. santierelor arheologice. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. substante toxice. punctul 78. alin. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. (2). cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. materii explozive. din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. alin. punctul 77. (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. 79. materii explozive. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare. precum si cu alte valori prevazute de lege. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . metale pretioase si pietre pretioase. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor.

I. (3) si alin. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. 333/2003 pot fi autorizate. dupa caz. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. 67 sa procure arme de panoplie si. (1) lit. SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. sa procure. 69 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. dupa caz. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. 82: Autorizarea procurarii. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. 67. h) si i). e) si alin. ale art. utilitare sau de recuzita. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. de catre autoritatile prevazute la art. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. 333/2003. (5)-(7). (1) lit. la cerere. sectiunea 3.încheiat de acestea potrivit Legii nr. SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. 73 alin. (1) lit. 84: Procurarea. alin. 68 alin. (3) si ale art. la cerere. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. . de catre autoritatile prevazute la art. Art. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 79. pentru paza proprie Art. (1) din capitolul III. care sunt dotate cu arme. 73 alin. (2)(4) si ale art. de recuzita. Art. 68 alin. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. sa procure arme de panoplie si. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. 84. la cerere. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. le este interzis ca. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. f) si g). valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. subsectiunea 4 modificat de Art.

sectiunea 3. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. . 85. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. (1) lit. 85 alin. dupa caz.în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 3. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. (1) lit. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. subsectiunea 5 modificat de Art. 85. punctul 80. din capitolul III. 15 alin. precum si munitia corespunzatoare. a) si c) pot fi autorizate. (la data 27-iul-2011 Art.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. subsectiunea 5 completat de Art. (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. sectiunea 3. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. antrenamente de tragere sau. punctul 81. arme letale. I. (2)Autorizatia prevazuta la alin. la cerere. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . d)sa existe personal specializat. 72 alin. litera A. (2) din capitolul III. angajat permanent. (1) si (4). subsectiunea 5 modificat de Art. I. din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. 85. care. alin. (3) din capitolul III. I. pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art.în cazul societatilor specializate de paza. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor . desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. din Legea 117/2011 ) Art.SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. (3). la cerere. 67. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. 67 sa functioneze. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. alin. alin. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . punctul 80. 69 alin. (2).

(4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. arme letale. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. I. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. . (1) lit. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare. arme neletale. 67. persoanele juridice prevazute la art. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. 85 alin. punctul 82.numai titularii unui permis de arma sau. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. a) si c) pot fi autorizate. din Legea 117/2011 ) Art. g). 85 alin. 15 alin. b) . arme letale si arme neletale. cu modificarile si completarile ulterioare.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. 85 alin. 85 alin. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. b)sub orice forma prevazuta de lege. 86 din capitolul III. 85 alin. (1) lit. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. (la data 27-iul-2011 Art. pentru poligoanele prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia.b)sub orice forma prevazuta de lege. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. c). a) . (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. 85 alin. 67. c) . 85 alin. (1) lit. 85 alin. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. sectiunea 3. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. exclusiv pentru folosirea în poligon. (1) lit. precum si munitia corespunzatoare. 333/2003. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata.numai personalul angajat la societatea specializata de paza. (1) lit. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. (1) lit. arme neletale. subsectiunea 5 modificat de Art. dupa caz. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. (2). (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. a). persoanele juridice prevazute la art. pentru poligoanele prevazute la art. la cerere.

cu conditia ca. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. a) si c). accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. (2)În situatiile prevazute la alin. a) si c). în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. (1) lit. 29. cu conditia ca. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. sectiunea 3. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art.(2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. dupa caz. 29. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. (3)În situatiile prevazute la alin. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor.pentru activitati de tragere de divertisment. (1) lit. în cazul minorilor sub 18 ani. (1) lit. (1) si (2). în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. (1) lit. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. în permisul de arma al carui titular este. (1) lit. (1) lit. punctul 83. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. 85 alin. 15 alin. b). (la data 27-iul-2011 Art. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. (1) lit. numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. subsectiunea 5 modificat de Art. I. în permisul de arma al carui titular este. dupa caz. g). din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale . c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. (1) si (2). 35 alin. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . 35 alin. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. a). administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. personalul angajat la societatea specializata de paza. 15 alin. în cazul minorilor sub 18 ani. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. 85 alin. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. 85 alin. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (1) lit. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art. (1) lit. 87 din capitolul III. g). 85 alin.

c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. pot fi comercializate sau. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. 89: Marcarea armelor si munitiilor . detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. dupa caz. b) armele si munitiile care tranziteaza. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. introduse pe teritoriul României. fabricate în afara teritoriului României. punctul 84. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. în conditiile legii. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. sectiunea 1 modificat de Art. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. b)indicativul armurierului care le produce. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. dupa caz. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. munitia pe care se aplica. (2)Marcajele prevazute la alin. în conditiile legii. teritoriul României. 2529 din anexa. introduse pe teritoriul României. fabricate pe teritoriul României.Art. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. detinute de persoane fizice sau juridice din România. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. I. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. Art. teritoriul României. pentru conformitate cu normele de omologare. dupa caz. 2529 din anexa. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. pot fi comercializate sau. în procesul de fabricatie a acestora. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. (2) lit. (2) armele si munitiile care tranziteaza. 88 din capitolul IV. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca.

(1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. Art. daca acesta nu face parte din numarul de serie. (3)Marcajul prevazut la alin. I. punctul 85. punctul 87. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. c)calibrul. c) si d). (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (4) lit. 89 alin. (3) din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) Art. a armelor de aparare si paza. sectiunea 2 completat de Art. (2). c)seria si.(1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. alin. în procesul de fabricatie a acestora. dupa caz. 89 din capitolul IV. anul de fabricatie. în sensul prezentului articol. ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. I. sectiunea 2 modificat de Art. (2)Marcarea armelor potrivit alin. 90. se tine în registre separate constituite potrivit legii. ordinii publice si sigurantei nationale. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. d)tipul de munitie. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. 89 alin. b)numarul de identificare a lotului. precum si a munitiilor corespunzatoare. constituie informatii secrete de serviciu. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. (la data 27-iul-2011 Art. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate . punctul 86. din Legea 117/2011 ) Art. b)-d). (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. b)tara sau locul fabricarii. sa aplice pe arme. I. iar evidenta celorlalte arme letale. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. (2) lit. a armelor neletale. Prin pachet de munitie. a). 25-29 din anexa au obligatia ca. (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. 89 din capitolul IV.

b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. e)poligoanele de tragere cu arme. (2). (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. 90 alin. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. punctul 89. registrele prevazute la art. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. dupa care se depun. la Inspectoratul General al Politiei Române. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor . pentru arhivare. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. (la data 27-iul-2011 Art. f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. 90 alin. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. respectiv punctele de lucru. în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. munitiile si componentele acestora. sectiunea 2 modificat de Art. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. I.(1)Registrele prevazute la art. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. sectiunea 3 modificat de Art. precum si spatiile în care acestea functioneaza. (2). (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. registrele prevazute la art. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. dupa care se depun. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii Art. 88 alin. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. pentru arhivare. 90 alin. precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. I. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. respectiv punctele de lucru. din Legea 117/2011 ) (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. 91 din capitolul IV. punctul 88. 90 alin. sanatatea. (1)Registrele prevazute la art. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. timp de 10 ani. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin.

a)d). (la data 27-iul-2011 Art. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. sectiunea 3 abrogat de Art. 92 alin. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. armurierii prevazuti la alin. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. 92 din capitolul IV. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. (4)Armurierii prevazuti la alin. I. (2). în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. I. (3)Armurierii prevazuti la alin. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. 92 alin. (1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. (2)În cazul în care se constata. (3) lit. prin structurile sale specializate. cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. din Legea 117/2011 ) Art. 92 alin. 93 din capitolul IV. (2)În cazul în care se constata. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. punctul 90. 94: Inspectia tehnica periodica . (3). corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. punctul 90. sectiunea 3 abrogat de Art. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. (la data 27-iul-2011 Art.conditiilor de omologare. 93: Regimul normelor si certificatelor de omologare (1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) care le apartin. precum si a munitiilor corespunzatoare. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. (1). cu exceptia celor referitoare la armele militare. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. 92 alin. Art. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice.

97 din capitolul IV. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art. punctul 92. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. punctul 91. 94 din capitolul IV. 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. sectiunea 3 modificat de Art. I. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta . sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. sectiunea 3 modificat de Art. Art. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. Art. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art. dupa ce le valorifica. care. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. punctul 93.(la data 27-iul-2011 Art. I. I. din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 95 din capitolul IV. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. (1). ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3 modificat de Art. 96 din capitolul IV. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri.

prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. a detinatorilor de arme. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni. (la data 27-iul-2011 Art. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. . (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. precum si a certificatelor de omologare. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. sectiunea 4 modificat de Art. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. piese si munitii. (1) si (2). piese si munitii. dupa caz. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. I. 97 din capitolul IV. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani.armelor. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 88 alin. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. a detinatorilor de arme. 90 alin. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. preschimba si. punctul 94. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. 88 alin. (1). (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor.

din Legea 117/2011 ) (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. 98 din capitolul IV. I. din Legea 117/2011 ) Art. a elementelor de marcare aplicate pe arme. 101 din capitolul IV. indiferent de detinatorul legal al acesteia. din Legea 117/2011 ) Art. la autoritatea care le-a eliberat. I. furtul. furtul. I. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. punctul 95. 99 din capitolul IV. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. din Legea 117/2011 ) Procedurile de aplicare a prevederilor art.(2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 94-98 armele militare. 100: Pierderea. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 95. procurata. punctul 95. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. sectiunea 4 modificat de Art. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. 99: Regimul cartii de identitate a armei Art. punctul 96. dupa caz. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. sa le foloseasca si sa le înstraineze. sectiunea 4 abrogat de Art. sa le foloseasca si sa le înstraineze. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. 88 alin. sectiunea 4 abrogat de Art. I. a furtului. sectiunea 4 abrogat de Art. sa le detina. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. sectiunea 4 abrogat de Art. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. dupa caz. punctul 97. (la data 27-iul-2011 Art. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. 88 alin. în Monitorul Oficial al României. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. (la data 27-iul-2011 Art. I. I. 100 din capitolul IV. Sunt exceptate de la prevederile art. (la data 27-iul-2011 Art. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. 102 din capitolul IV. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. punctul 95. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) . (la data 27-iul-2011 Art. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. sa le detina.

în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. în conditiile legii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. cu exceptia persoanelor fizice care. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. cu exceptia persoanelor fizice care. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. confectionarii. modificarii. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. în conditiile prezentei legi. 104 alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. arme letale si neletale. confectionarea. arme letale si neletale. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. dupa caz. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. în conditiile stabilite prin prezenta lege. în conditiile legii. casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. pot cumpara din strainatate si introduce în tara.SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. în conditiile legii. sectiunea 1 modificat de Art. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. 103 din capitolul V. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme (1)Operatiunile cu arme. (2)Producerea. 104 alin. . sigurantei nationale si ordinii publice. prelucrarii. în conditiile stabilite prin prezenta lege. cu exceptia producerii. prelucrarea. punctul 13. (la data 17-mar-2008 Art. experimentarea. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. în baza autorizatiei de procurare. modificarea. (3)Operatiunile cu arme. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. piese si munitii. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. arme letale si neletale. I. (4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. în conditiile stabilite prin prezenta lege. dupa caz. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. experimentarii. cu exceptia persoanelor fizice care. casarii si distrugerii. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. pot cumpara din strainatate si introduce în tara.

desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. reparare si depozitare. I. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. alin. 104. din Legea 117/2011 ) Art. potrivit legii. (1) lit. (1) din capitolul V. 104 din capitolul V. piese si munitii. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. sectiunea 1 completat de Art. punctul 14. care. 103 din capitolul V. în subordonarea sau coordonarea acestora. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. Federatia Româna de Schi si Biatlon. sectiunea 1 modificat de Art. punctul 98.(4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ordinii publice si sigurantei nationale. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. înstrainare în scop necomercial. 105. la cerere. (1). care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. (la data 27-iul-2011 Art. precum si persoanele juridice aflate. persoanele fizice si juridice. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. precum si Federatia Româna de Tir Sportiv. (1) din capitolul V. a). b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. în conditiile prezentei legi. 104 alin. I. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. I. la cerere. sectiunea 1 completat de Art. piese si munitii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. punctul 99. în subordonarea sau coordonarea acestora. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. ordinii publice si sigurantei nationale. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. (la data 17-mar-2008 Art. (2)Se pot constitui în armurieri. prin competentele conferite de lege. 104: Armurierii (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. care. (la data 17-mar-2008 Art. pentru operatiuni de procurare. altele decât cele prevazute la alin. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. precum si persoanele juridice aflate. prin competentele conferite de lege. punctul 15. din Legea 117/2011 ) Art. potrivit legii. a). I. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. alin.

104 alin. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. 104 alin. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. (3)Importul. cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. la cerere. . (3) din capitolul V. piese si munitii. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor Art. 105. înstrainare în scop necomercial. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. 104 alin. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. (2)Persoanele juridice prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme. la cerere. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. (2) pot fi autorizate. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art.(2)Persoanele juridice prevazute la art. (1) lit. prin competentele conferite de lege. C si D din anexa. 105. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. I. închiriere. transfer. 104 alin. import. (2) pot fi autorizate. exportul. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice. (2)Avizul prevazut la alin. (2) se pot constitui ca armurieri. precum si cu munitia corespunzatoare. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. (2) se pot constitui ca armurieri. I. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. (2) din capitolul V. punctul 100. (la data 27-iul-2011 Art. vânzare. cumparare. (3)Avizul prevazut la alin. piesele acestora. cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. c) si d). (1)Societatile comerciale prevazute la art. e)-g). (1) lit. export. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. ordinii publice si sigurantei nationale. 15 alin. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. transbordare si depozitare. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. schimb. sectiunea 1 modificat de Art. I. (2) pot fi autorizate. 106: Constituirea armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art. transport. potrivit legii. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. 15 alin. reparare si depozitare. precum si federatiile sportive nationale de specialitate. la cerere. pentru operatiuni de procurare. 104 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. 104 alin. sectiunea 1 modificat de Art. punctul 16. alin. donatie. a) si lit. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. 105 din capitolul V. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. (la data 17-mar-2008 Art. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. punctul 16. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. dupa caz. alin.

în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (1) lit. a) si c)-g). (1) lit. 15 alin. piese si munitii. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. I. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. 106 alin. a) si c)-g). în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. 106 alin. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. (2) se pot constitui ca armurieri. 106 din capitolul V. a) si lit. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. 15 alin. sectiunea 2 modificat de Art. (2)Autorizatia prevazuta la alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. 106 alin. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 17-mar-2008 Art. (2). din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii . (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. I. (1) lit. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. 15 alin. 15 alin. (2) din capitolul V. 106 din capitolul V. a) si c)-g). precum si cu ocazia schimbarii sediului social. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. e)-g). c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. I. sectiunea 2 modificat de Art. 107. (3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. (1) lit. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. (3).(2)Autorizatia prevazuta la alin. 106 alin. 107 din capitolul V. punctul 18. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. (1) lit. 107 din capitolul V. 104 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. punctul 17. punctul 18. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. punctul 101. 106 alin. (2)Autorizatia prevazuta la art. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. (2)Avizul prevazut la art. I. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. alin. I. punctul 102. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. sectiunea 2 completat de Art.

cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. . acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. a). spatii corespunzatoare. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. destinate depozitarii armelor. (3). punctul 19. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. b)detine. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. dupa caz. (7)În autorizatia prevazuta la alin. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. a). destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. (3) lit. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. dupa caz. (3) lit. omologate în conditiile prezentei legi. precum si Inspectoratul General al Politiei Române. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. a). I. dupa caz. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. a). precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. cu modificarile si completarile ulterioare. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. poligoane pentru verificarea armelor. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. capselor sau pulberilor pentru munitie.Art. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. 108 din capitolul V. dupa caz. d)detine. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. omologate în conditiile prezentei legi. sectiunea 3 modificat de Art. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. b)detine spatii corespunzatoare. c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. destinate depozitarii armelor. capselor sau pulberilor pentru munitie. (3) lit.

autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. poligoane pentru verificarea armelor. autorizate în conditiile prezentei legi. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. b)detine. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. dupa caz. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. capselor sau pulberilor pentru munitie. b)detine spatii corespunzatoare. capselor sau pulberilor pentru munitie. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre . precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. (3) lit. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. destinate depozitarii armelor. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. capselor sau pulberilor pentru munitie. (3) lit. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. dupa caz. dupa caz. (8)În autorizatia prevazuta la alin. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. a). c)detine. a). avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. (3)-(6). dupa caz. spatii corespunzatoare. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. b)detine. dupa caz. capselor sau pulberilor pentru munitie. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. dupa caz. destinate depozitarii armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. destinate depozitarii armelor. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor.(1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. b)detine spatii corespunzatoare. destinate depozitarii armelor.

(3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. b)detin spatii corespunzatoare. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. dupa caz. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. capselor sau pulberilor pentru munitie. I. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. poligoane pentru verificarea armelor. 108 din capitolul V. depozitare a armelor. pieselor si munitiilor. dupa caz. dupa caz. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. 106 pot efectua operatiuni cu arme. destinate depozitarii armelor si pieselor. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. avizate de organele de politie. (3)-(6). pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: . punctul 19. sectiunea 3 modificat de Art. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. autorizate în conditiile prezentei legi. dupa caz. conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca. pieselor si munitiilor. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. (la data 17-mar-2008 Art. (3) lit. a). destinate depozitarii armelor si pieselor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. capselor sau pulberilor pentru munitie. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin.armurier. b)detine. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. piese si munitii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. spatii corespunzatoare. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. c)detin. destinate depozitarii armelor si pieselor. b)detine. dupa caz. dupa caz. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. avizate de organele de politie. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. avizate de organele de politie. capselor sau pulberilor pentru munitie. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate.

67. (3) lit. din capitolul V. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. b)detine spatii corespunzatoare. . cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. 109. punctul 21. sectiunea 3 modificat de Art. asamblarea. 108 din capitolul V. închiriere. din capitolul V. precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. omologate în conditiile legii. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. asamblarea. destinate depozitarii armelor si pieselor. (8)În autorizatia prevazuta la alin. import. sectiunea 3 completat de Art. litera B. a). cu mijloace de transport proprii sau închiriate. vânzare. schimb. (la data 17-mar-2008 Art. litera B. import. export si transfer de arme si munitii. (3). schimb. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. în conditiile prevazute la art. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. modificarea. capselor sau pulberilor pentru munitie. prelucrarea. I. sectiunea 3 modificat de Art. modificarea. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. (la data 17-mar-2008 Art. pieselor si munitiilor: producerea. 94 alin. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. pieselor si munitiilor: cumparare. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art. vânzare. munitii. experimentarea. experimentarea. punctul 20. casarea si distrugerea de arme si. prelucrarea. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. I. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. avizate de organele de politie. în si din strainatate. închiriere. I. 109. din Legea 117/2011 ) Art. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor.a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. export si transfer de arme si munitii. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. Armurierii autorizati în conditiile art. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. 67. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. efectuarea inspectiilor tehnice. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. dupa caz. punctul 103. casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale.

e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. sectiunea 3 modificat de Art. dupa caz. continutul marcajului. (1) din capitolul V. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. (2). (2)Registrele prevazute la alin. I. . omologate în conditiile legii. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. o copie de pe factura. Dupa împlinirea termenului de 5 ani. la autoritatile prevazute la art. piese si munitii în tara. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. respectiv: tipul. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. 110. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. precum si documentele în baza carora au vândut armele. marca. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. 110. d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. (1) si (2). 108 alin. din capitolul V. iar dupa vânzare. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. sa nu expuna în vitrina arme autentice. litera F. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. în termen de 15 zile de la data procurarii. (la data 17-mar-2008 Art. politistilor anume desemnati. în si din strainatate. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. 108 alin. (1) lit. pentru arhivare. I. 108 alin. de la care au procurat arme si munitii. registrele se depun. modelul. punctul 104. (2). alin. c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. lista persoanelor juridice care au procurat sau. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. sectiunea 3 modificat de Art. 109 din capitolul V. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. (2) si sa le prezinte. de la care au procurat arme si munitii. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. 108 alin. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. alin. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. (1).d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. 88 alin. punctul 22. datele necesare identificarii armei vândute. calibrul. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. pentru control.

(3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. (3) din capitolul V. 110 din capitolul V. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. piese si munitii. precum si documentele în baza carora au vândut armele. duce la anularea acestuia. punctul 23. dupa caz. (4) din capitolul V. 110. I. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. indiferent de motiv. duce la pierderea licentei respective. armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. 108 alin. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. care sunt conditionate. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. în conditiile prezentei legi. de la care au procurat arme. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. alin. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. pe aceasta licenta. b)sa comercializeze armele. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. potrivit legii. în conditiile prezentei legi. în termen de 15 zile de la data procurarii. piese si munitii. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. lista persoanelor juridice care au procurat sau. piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. sectiunea 3 completat de Art. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. (1) si (2). (2). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. alin. 67. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. . (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. I. (la data 17-mar-2008 Art. si sa le prezinte pentru control organelor competente. piese si munitii. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. sectiunea 3 modificat de Art. I. (2). piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. 108 alin. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 23. (la data 17-mar-2008 Art. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care sa acordat avizul. 108 alin. punctul 24. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. 110. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. c)sa procure arme. indiferent de motiv. 88 alin. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. sectiunea 3 modificat de Art.

armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. respectiv: tipul. I. în conditiile prezentei legi. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri.g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. marca. (1) lit. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. precum si a posesorilor acestor arme. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. pieselor si munitiilor. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 108 alin. (la data 27-iul-2011 Art. piese si munitii. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. 110 alin. sectiunea 3 modificat de Art. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. la autoritatile prevazute la art. 67. continutul marcajului. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. pentru arhivare. 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. . d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. indiferent de motiv. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. calibrul. o copie de pe factura. (2)Registrele prevazute la alin. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. în conditiile prezentei legi. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. piese si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. modelul. 110 din capitolul V. duce la anularea acestuia. 108 alin. marca si cantitatile de arme. punctul 105. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. (2). iar dupa vânzare. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de import-export eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. datele necesare identificarii armei vândute. sa nu expuna în vitrina arme autentice. (1) lit. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. registrele se depun. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul.

precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. prelucrare. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: . componentele esentiale ale acestora. organelor competente. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 107. 111 din capitolul V. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. calibrul. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. punctul 106. din Legea 117/2011 ) Art. asamblare. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. sectiunea 3 completat de Art. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. pentru control. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. (2)Registrele prevazute la alin. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. la solicitarea acestora. respectiv: tipul. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. sectiunea 3 modificat de Art. 108 alin. 111 din capitolul V. pentru arhivare. si sa le prezinte. modificare. continutul marcajului. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. în conditiile prevazute la art. 90. (1) lit. I. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. destinate depozitarii armelor si pieselor. capselor sau pulberilor pentru munitie. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. din Legea 117/2011 ) Art. avizate de organele de politie. cât si rebuturile. (1) lit. 110 alin. în care sa fie evidentiate atât armele. e)sa detina spatii corespunzatoare. pieselor si munitiilor. piese si munitii. marca. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. (2). Art. (la data 27-iul-2011 Art. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate.d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. casare si distrugere a armelor letale si neletale. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. experimentare. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. modelul. dezactivare. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. registrele se depun. I. la autoritatile prevazute la art.

cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. modelul. a rutelor urmate. din Legea 117/2011 ) Art. I. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. 1131: Intermediarii (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. 112 din capitolul V. 108 alin. punctul 109. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. (4) si art. (2)Se pot constitui în intermediari.a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. (2)Registrele prevazute la alin. art. d) si sa le prezinte. în registre constituite potrivit art. registrele se depun. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. pentru control. sectiunea 3 completat de Art. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. Art. a cantitatilor de arme si munitii transportate. marca. 113 din capitolul V. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. 106 si 107. organelor competente. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. precum si conditiile de siguranta ale acestora. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. detinerii. continutul marcajului. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 108 alin. (1) lit. d). respectiv: tipul. punctul 108. pentru arhivare. 110 alin. (3)Prevederile art. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. 110 alin. o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) lit. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. precum si de provenienta legala a armelor transportate. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. sectiunea 3 modificat de Art. precum si conditiile de siguranta ale acestora. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. piese si munitii pe care le efectueaza. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. piese si munitii transportate. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. (2). Art. a cantitatilor de arme. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe . b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. la cerere. a rutelor urmate. precum si de provenienta legala a armelor transportate. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. la autoritatile prevazute la art. I. calibrul.

dupa caz. viata si integritatea corporala a persoanelor. a munitiei. al munitiei. (1). locul de rezidenta în România.teritoriile statelor membre. (2). dupa caz. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. (1). eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. se poate face. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României . daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. în conditiile prezentei legi. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. cu exceptia cazurilor prevazute la art. nu pot fi folosite pe teritoriul României. resedinta sau. (1). Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. (1)Procurarea unei arme letale. în conditiile prezentei legi. siguranta nationala. (1) se elibereaza la cerere. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. dupa caz. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. numai în baza permisului de transfer al armei sau. precum si a munitiilor corespunzatoare. (2)Autorizatia prevazuta la alin. de catre rezidentii statelor membre. în scopul scoaterii acesteia din tara. 129 alin. În termen de 3 zile de la procurarea armei. 56 si art. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre (1)Procurarea unei arme letale. Art. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. a munitiei. nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. precum si a munitiilor corespunzatoare. de pe teritoriul României. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. dupa caz. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. în conditiile prevazute la alin. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. despre fiecare achizitie efectuata. de pe teritoriul României. în scopul scoaterii acesteia din tara. se poate face.

Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. dupa caz. dupa caz. dupa caz. 114 din capitolul VI modificat de Art. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. I. punctul 110. (6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (7)Procurarea. detinerea. c).(2)Permisul de transfer prevazut la alin. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. c)în cazul armelor de vânatoare. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. resedinta sau. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. (2). în conditiile prezentei legi. (1) despre fiecare achizitie efectuata. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. d)în cazul armelor de vânatoare. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. viata si integritatea corporala a persoanelor. (1). situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. siguranta nationala. 56 si art. locul de rezidenta în România. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. (3)Sunt interzise detinerea. de tir sau al armelor de colectie functionale. pe teritoriul României. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. iar în cazul armelor de tir. portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. locul de rezidenta în România. 129 alin. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. cu exceptia cazurilor prevazute la art. . din Legea 117/2011 ) Art. de Federatia Româna de Schi si Biatlon. resedinta sau. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. (1) se elibereaza la cerere. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. (la data 27-iul-2011 Art. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. în conditiile prevazute la alin.

(2) lit. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. c)în cazul armelor de vânatoare. în scris. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir. c). organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. de tir sau al armelor de colectie functionale. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. (2) si (4). respectiv a iesirii cu aceste arme. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. b)motiveaza organelor politiei de frontiera. din cele prevazute în anexa. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. d). (2) si (4). li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. . pierd. b)în cazul armelor neletale. iar la iesire retin aceasta adeverinta. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. resedinta sau. acestia au obligatia sa anunte. d). (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. în conditiile prezentei legi. pe timpul sederii în România.(3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. (6)În situatia în care. (2) lit. fara plata vreunei taxe sau redevente. iar în cazul armelor de tir. (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. în conditiile legii. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. în conditiile prevazute la alin. rezidentii statelor europene înstraineaza. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. dupa caz. d)în cazul armelor de vânatoare.

punctul 111. în scris. Art. în scopul detinerii sau. cu posibilitatea prelungirii acesteia. 115 alin. si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. pot detine sau. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. (2) lit. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (la data 27-iul-2011 Art. (9)În situatia în care. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. domiciliul în România. (2) si (4). I. dupa caz. (2) lit. legal constituita. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. în prealabil. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. b)motiveaza. în conditiile legii. c). (8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. valabila pentru una sau mai multe calatorii. dupa caz. Art. la solicitarea acestora. portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. 118: Regimul detinerii. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. din categoria celor supuse notificarii prealabile. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. rezidentii statelor membre pierd.dupa caz. prevazuta la alin. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. (5). necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. 115 alin. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. dupa caz. pe timpul sederii în România. 115 din capitolul VI modificat de Art. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. (2) si(4). numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al . artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. ori a unei institutii muzeistice din România. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. acestia au obligatia sa anunte. din Legea 117/2011 ) Art. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. dupa caz. 115 alin. se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. dupa caz. Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau.

punctul 112. I. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. (2). (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. (2) lit. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. 44. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. 119 din capitolul VI modificat de Art. (1) din capitolul VI modificat de Art. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin. atunci când este cazul. (2)Persoanele prevazute la alin. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. dupa caz. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. . I. în cantitatile prevazute la art. alin. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate.autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. în conditiile prezentei legi. 119. 118 din capitolul VI modificat de Art. dupa caz. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. 115 alin. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. I. dupa caz. c). a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. locul de rezidenta în România. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. domiciliul în România li se poate acorda. munitia aferenta înscrise în acest document. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. resedinta sau. locul de rezidenta în România care detin. punctul 113. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. resedinta sau dupa caz. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. dreptul de detinere sau. punctul 113. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. înstrainarea este permisa numai daca. în conditiile prezentei legi. dupa caz. pot detine sau. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. 115 alin.

(3)În pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare, referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document, precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective, numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state.

Art. 120: Conditiile acordarii, prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc
(1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc; b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului, se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere, port si folosire a armelor de foc. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc, pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca si pierderea, furtul sau înstrainarea acestora, sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau, dupa caz, este retinut de acestea.

Art. 121: Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc
(1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. (3)În strainatate, cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul.

(4)În cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate, în conditiile prevazute la alin. (3), titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor. (5)Adeverinta prevazuta la alin. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate

(1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite, în prealabil, organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate, document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele, Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. (2).

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre

(1)Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii; g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar.

(3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 115. din Legea 117/2011 )

Art. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre

(1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. 122. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an, perioada care poate fi prelungita cu înca un an. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara, sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 116. din Legea 117/2011 )

Art. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru

(1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru, cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul, în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), precum si scopul transferului; b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 123 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 117. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie.

Art. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil

pe toata perioada de valabilitate a documentului. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (2). (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent. la cerere. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (2). numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. la cerere. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. prin decizie motivata. cu privire la datele prevazute la art. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. (6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. viata si integritatea corporala a persoanelor. în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre. (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. 122 alin. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. (4). d)perioada de valabilitate a autorizatiei. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer.(2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. . dupa caz. suspendate de catre organele de politie competente. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. a)-f). siguranta nationala. 122 alin. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. pentru o perioada de 3 ani. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. lit. (4). pentru o perioada de 3 ani. cu privire la datele prevazute la art.

se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. 122 alin. precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul. respectiv al munitiilor. în prealabil. al munitiilor respective. în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. potrivit legii. din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Acordul prealabil se acorda. în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si. a)-d). dupa caz. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. 124 alin. d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de . Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. (4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. (2)Permisul de transfer se acorda. (3)Permisul de transfer al armelor. piese si munitii pe teritoriul României.(la data 27-iul-2011 Art. numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. 125: Acordul prealabil (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme. punctul 119. b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. 125 din capitolul VI modificat de Art. 124 din capitolul VI modificat de Art. la cerere. (3). 125: Permisul de transfer al armelor Art. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera. un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si. dupa caz. la cerere. (2) lit. cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. dupa caz. punctul 118. resedinta sau. I. Art. munitie în România trebuie sa obtina. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si. munitii din statele membre. (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare. I. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. potrivit legii.

(la data 27-iul-2011 Art. 129: Procurarea. pentru persoanele prevazute la art. siguranta nationala. punctul 120. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 122. o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României.transfer. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. 126 din capitolul VI modificat de Art. (3)Persoanele prevazute la alin. 128 din capitolul VI abrogat de Art. 14 alin. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. (1) se acorda. . precum si alte arme si munitii. (2)Persoanele prevazute la alin. pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. (la data 27-iul-2011 Art. 1261: Tranzitul armelor. din Legea 117/2011 ) Art. pieselor si munitiilor pe teritoriul României (1)Tranzitul armelor. I. sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI completat de Art. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. viata si integritatea corporala a persoanelor. (1) pot fi autorizate sa procure. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii. persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. dupa caz. dupa caz. I. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. I. suspendate de catre organele de politie competente. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si. punctul 121. munitie în România trebuie sa obtina. prin decizie motivata. a). (2) lit. precum si de catre membrii de familie ai acestora (1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. la cerere. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. I. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit. (la data 27-iul-2011 Art. 127 din capitolul VI abrogat de Art. sa detina si. în prealabil. cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului. detinerea. (2)Autorizatia prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) Art. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora Art. punctul 122. în conditiile stabilite de prezenta lege. pâna la destinatie. dupa caz.

(1).neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. (2)La solicitarea organelor de politie române. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 8 alin.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.(4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. (1).neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. 8 alin.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. (1).neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. alin. 6. precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. (2). (1) si (2). 12. în termenul prevazut la art. 9 alin. (3).nerespectarea obligatiei prevazute la art. 9 alin. (1). dupa caz. 17. contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. (4) în termenul stabilit.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. în termenul prevazut la art. (2). 3. 14. (2). cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi. 38 alin. CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii juridica pentru Art. 44 alin. .nerespectarea obligatiilor prevazute la art. dupa caz. (1). Art. (3).neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art. dupa caz. 38 alin. pot fi autorizati sa procure. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. care au resedinta sau domiciliul în România. 48 alin.neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat. 131: Raspunderea prezentei legi Art. (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. 13. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora (1)Autorizarea persoanelor prevazute la art.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 129 alin. 19 în termenul stabilit.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. prevazuta la aii. 11. precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 33 alin. de port si folosire a acestor arme si munitii. (2). (2) sau. sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine. 16. (3).transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. cât si a membrilor de familie. (1). 2. 5. 129 alin. 42 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nedeclararea informatiilor prevazute la art. 9. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. (1) si (2). 28 alin. persoanele prevazute la art. (4) si (5). 27 alin. 24 alin. 8. 132: Contraventii încalcarea dispozitiilor Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage. (1). 15. 4. în termenul prevazut la ari. 13 si art. 35 alin. civila. 7. raspunderea penala. (2).neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. 40 alin. 48 alin. 10.

furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. d. 107 alin. 100 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). 37. 8 alin. 59 alin. 58 alin. 27. 68 alin. sectiunea 1 modificat de Art. din Legea 268/2008 ) (2). punctul 24.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (4). 132. (2). 63. 21. (la data 17-mar-2008 Art. (1). 23.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. I.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. piesele si munitiile detinute. 1 lit. 19. (1). furtului. 2. . (la data 17-nov-2008 Art. 1 lit. punctul 26. 22. 132. f) si g). (1). (5).nerespectarea obligatiei prevazute la art. punctul 25. 62 cu privire la portul de arma. în termenul prevazut la art. 110 alin. 7 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 26. 36. 34.nerespectarea prevederilor art. 241. respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. (5)-(7). în termenul prevazut la art. (1). punctul 22.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. a -c)si k). 132.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 68 alin.nerespectarea prevederilor art. din capitolul VIII.nerespectarea obligatiei prevazute la art. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. munitiei si personalului dotat cu acestea. 54 alin. 91. 120 alin.pierderea armelor letale. 30. pentru care sa obtinut dreptul de detinere. 64. (2) de a prezenta pentru control armele. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 23. 51 alin. 110 alin. 12 alin. 1 lit.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. (la data 17-nov-2008 Art. 38. 3. în termenul prevazut la art.nedeclararea furtului. 31. (3). 29. e.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. punctul 23. punctul 34. sectiunea 1 completat de Art. pierderii.folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. 33. punctul 4. 63. 341. 32.neprezentarea la autoritatile competente. (5). 110 alin. b). 8 alin. 110 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. din capitolul VIII. (1) lit. sectiunea 1 completat de Art. 121 alin. din Legea 268/2008 ) 35. h)-j).18. 4. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. (1).nedeclararea pierderii. conform art. din capitolul VIII. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. (la data 17-mar-2008 Art.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile. în alte situatii decât cele prevazute la art. punctul 3. (1). 111. 110 alin. unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. I. 39. 112 alin. (3). distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. 71 alin. 20. (2) si art. 28.nerespectarea obligatiei prevazute la art. la solicitarea organelor de politie.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale. 65 alin. stabilite la art. I. 77.încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. respectiv la art. 132.nerespectarea obligatiei prevazute la art. din capitolul VIII. 25. (1). sectiunea 1 completat de Art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art. 221.

(1). 40 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (2) lit. 121 alin. 58 alin. 25. în termenul prevazut la art. 29 alin. 16. (1).nedeclararea informatiilor prevazute la art. în termenul prevazut la art.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 alin. 13 în termenul stabilit. 18 alin. 68 alin. munitiei si personalului dotat cu acestea. (6).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (10).neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma.neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. c). . 22. (1) si (2).nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. (3). deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. 62 alin. în termenul prevazut la art. (7). (2) si (4).nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 62 alin. 19. 12 alin. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 64. 20. (1). (1) lit. 18 alin.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. 29 alin.5. 51 alin.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 35.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. stabilite la art. 12. (4) în termenul stabilit. (1). (1). 48 alin. 38 alin. (1). (3). 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. (2) si art. (1).nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 44 alin. alin. 71 alin.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. 28 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 77. 38 alin. 58 alin. pierderii. 38. 32.nedeclararea furtului. 18. (3). prevazuta la art. 29.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1) si alin. (3). respectiv la art. 69 alin. (1).portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 42 alin. conform art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 9 alin. resedinta sau rezidenta. 9. (2). (3). 11. b).transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (5). 27. 26. dupa caz. (4). 17.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 65 alin. 13. 33 alin. 34. a) si b) cu privire la portul de arma. 21. 23. (1).portul. 28. 59 alin. 24 alin. 31. 23. 30. 24. (3). 68 alin. (5)-(7).neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 8. 37. 10. 48 alin. 15. 58 alin. (1). 33. 6. (1). 7.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (2). (2) lit. (3). (2) sau. 36. 35 alin. 14.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1) si (2). 59 alin.

19. 124 alin. 110 alin. d)cu amenda de la 20. sectiunea 1 modificat de Art.000. 6. cele prevazute la punctul 33.000 lei.000 lei. (1) lit. 110 alin.000 lei la 20. 81. 12. 10. 1111 lit. e) si h)-j). 44.000 lei. punctul 123. 28.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 14. cele prevazute la punctele 8. 50. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art.000.000. 38 si 39.000 lei. b) si art. 11.000.000 lei.000 lei la 500.000 lei. cele prevazute la punctele 2. 16. 43. (la data 17-nov-2008 Art.000. d)cu amenda de la 2.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii.000 lei la 5. 23. 22 si 221. 13.000 lei la 5. 53. 24. 41. 133. 45.pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 20 si 21. 51. 15 si 22. art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 5. 341. 110 alin.000. f)cu amenda de la 100. 91. 6. (2).000. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 48. f) si g) si alin. g)cu amenda de la 150. 24.000.000 lei la 150. (2). 9. b). I. (4). 36 si 37. 110 alin. 23. e)cu amenda de la 50. alin. a).000 lei. 42.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea prevederilor art.000 lei. 133: Sanctiuni . (3). litera E. 132 din capitolul VIII.000 lei la 10.nerespectarea prevederilor art.nerespectarea obligatiei prevazute la art.000.000 lei. cele prevazute la punctele 2.000. 10. 29 si 31.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (5). punctul 5. (1)Contraventiile prevazute la art. 40. 7. cele prevazute la pct. 46. 35.000 lei la 100. sectiunea 1 modificat de Art. (2).000. 12.000 lei la 50.000 lei. (1) lit. 47. cele prevazute la punctele 8. d) si e).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. art. 29 si 31. 4. c)cu amenda de la 1. cele prevazute la punctele 9.nerespectarea obligatiei prevazute la art. din Legea 268/2008 ) Art. 28. e)cu amenda de la 5. 18 si 30. a)-c) si k). 107 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 34. cele prevazute la punctele 1. (1).000 lei.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 112 alin (1) lit. cele prevazute la punctele 1. 111 alin. 35.000. (1). h)cu amenda de la 300.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 35. 49.000 lei la 2.nerespectarea obligatiei prevazute la art.000 lei. (1) lit. 14. cele prevazute la punctele 32. 10. 28.39. 20 si 21. 1221 alin. 19. e)cu amenda de la 5. 11. (6). 16. b)cu amenda de la 500 lei la 1. 17.000 lei la 10. 1111 lit.000 lei la 10. 110 alin. 7. d). cele prevazute la punctele 3.000 lei la 300. 15. c)cu amenda de la 10. 241. 13. cele prevazute la punctele 9.000. cele prevazute la punctele 3. cele prevazute la punctele 2527. 4. 5. 18 si 30. 34. b)cu amenda de la 5.000 lei. 38 si 39. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1. 110 alin. din capitolul VIII. 17.000. 111 si art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 34. c).000. (3). I. 52. 112 alin. 38 si 39.000.

(1). punctul 6. 16-19. celor prevazute la pct. 7. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere. 133. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. 3. celor prevazute la punctele 9. cele prevazute la pct. (la data 17-mar-2008 Art. (1) din capitolul VIII. 38. 30-32.000 lei. celei prevazute la punctul 8.000 lei. pentru contraventiile prevazute la pct. cele prevazute la pct. cele prevazute la pct. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. celor prevazute la punctele 32-37. 20. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor. 18.001 lei la 50.000 lei. 5. 133. 17. b)anularea dreptului de detinere. 52 si 53. 13. 221 si 23. 11. cele prevazute la pct. litera D. 8. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor. 4.000 lei. 26 si 28. dupa caz. 3. 3. celor prevazute la punctele 11 si 14. 132 li se aplica sanctiuni complementare. sectiunea 1 modificat de Art. 43. 29 si 39. punctul 124.000 lei la 15. g)cu amenda de la 15.000 lei. 10. (la data 27-iul-2011 Art.001 lei la 30. 41 si 50. cele prevazute la pct.000 lei la 50. e)cu amenda de la 5. I.001 lei la 10.f)cu amenda de la 10. 43-49 si 51. 44-47. cele prevazute la pct. 33. 31. 108 alin. 49 si 51. d)confiscarea armei. g)cu amenda de la 15. 133 din capitolul VIII.000 lei. 42. d)cu amenda de la 2. c)cu amenda de la 1. 12. h)cu amenda de la 30. respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. 19 si 52. f)cu amenda de la 10. din capitolul VIII. 25 si 30-33. I. 32. (1). sectiunea 1 modificat de Art. 27.000 iei la 30. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. cele prevazute la punctele 32. de port si folosire a armelor. cele prevazute la punctul 33. 134: Constatarea contraventiilor .001 lei la 2.000 lei. sectiunea 1 modificat de Art. 14. 1. I. 36 si 37. 24. a munitiilor prevazute la pct. alin. cele prevazute la pct. 20. 40. 14-16. 48. 1.000 lei. 34-37. b)cu amenda de la 501 lei la 1. (2). b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. 24. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 25. cele prevazute la punctele 25-27. punctul 27. f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art.001 lei la 15. cele prevazute la pct. 29. alin. 6 si 21-23. 8. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. celor prevazute la punctele 12 si 39.000 lei. 9. celei prevazute la punctul 23. h)cu amenda de la 30. 15. 132 li se aplica sanctiuni complementare. d)confiscarea armei. (1)Contraventiile prevazute la art. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. 106 alin. 39 si 53. celor prevazute la pct.000 lei. 10 si 38. 8. 10. celor prevazute la pct. c)confiscarea armelor sau. (la data 17-nov-2008 Art. Art. 11-13. 2.001 lei la 5.

constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. sectiunea 2 modificat de Art. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. din Legea 117/2011 ) (1)Achizitionarea. 1372: Fabricarea ilicita (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. 135: Regimul contraventiilor SECTIUNEA 2: Infractiuni Art. din Legea 268/2008 ) Art. I. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 137: Stergerea sau modificarea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. 136 din capitolul VIII. 136: Uzul de arma letala. . a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. 137 din capitolul VIII. (la data 27-iul-2011 Art. livrarea. fara drept. (2)Tentativa se pedepseste. fara drept. Art. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. 180/2002. Art. fara drept Uzul de arma letala. fara drept (la data 17-mar-2008 Art. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. punctul 6. mutarea. I. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea. Contraventiilor prevazute la art. transferul sau tranzitul armelor de foc. cu modificarile si completarile ulterioare. vânzarea. 1371: Traficul ilicit Art. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. sectiunea 2 completat de Art. (la data 17-nov-2008 Art. Art. 1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. fara drept. fara drept. sectiunea 1 modificat de Art. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. punctul 28. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.Contraventiilor prevazute la art. 135 din capitolul VIII. cu modificarile ulterioare. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. Art. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi. fara drept. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. I. 180/2002. punctul 125. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.

procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. detinerea. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. 139 din capitolul IX abrogat de Art. cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. utilizarea. (2)Tentativa se pedepseste. 98 alin. punctul 127. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 96. (2)Tentativa se pedepseste. (1) din Codul penal. 96. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2). fara drept. 138: Efectuarea. 137 din capitolul VIII. (la data 27-iul-2011 Art. (1) referitoare la certificatele de omologare. punctul 126. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. sediul. I. fara drept. (la data 27-iul-2011 Art. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor .c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. din Legea 117/2011 ) Art. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. (1) din Codul penal. resedinta sau. (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. dupa caz. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. importul. din Legea 117/2011 ) (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. cu ocazia avizarii permisului de arma. sectiunea 2 modificat de Art. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. 92 alin. inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. sectiunea 2 completat de Art. dupa caz. Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept. punctul 128. 138 din capitolul VIII. Art. (1). 279 alin. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. 1371 si 1372. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. portul. altele decât cele prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. în conformitate cu prevederile prezentei legi. Art. 279 alin. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. 6 alin. I. în conditiile prevazute de lege. I. portul si folosirea armelor respective.

(3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. 108 alin. în functie de destinatia acestora. (1) si (2). 92 alin. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. 46-52.(2)Armele care. Partea I. nr. (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 06-mar-2005 Art. (6). 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. (1) din capitolul IX modificat de Art. -****- . 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. în conditiile prezentei legi. alin. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (1) din capitolul IX modificat de Art. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. Art. în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie. (1). pâna la stabilirea în legile prevazute la art. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. 145. punctul 1. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. punctul 128. alin. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. (la data 30-dec-2004 Art. 74 din 11 aprilie 1996. publicata în Monitorul Oficial al României. ori. la armurieri autorizati în acest scop. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. Partea I. 145 alin. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art. I. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege (1)Prevederile art. se înstraineaza sau se depun. 1. cu exceptia prevederilor art. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. spre pastrare. Art. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. se depun la armurieri autorizati. *) Termenul prevazut de art. Partea I. 92 alin. prevederile art. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. 140 din capitolul IX abrogat de Art. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. (5). Art. 145. înarmate cu arme de aparare si paza. Art. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. (3)Armele cu privire la care. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. 145 alin.

sportiv colectie aparare desti. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 1. 5. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). precum si munitia corespunzatoare 3. (1) din Constitutia României. precum si munitia corespunzatoare 9. cu respectarea prevederilor art. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. armele de foc automate. arme de foc scurte. ARME SI MUNITII LETALE . 75 si ale art. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II. munitiile cu proiectile perforante. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. crt. ale armelor neletale.agresi paza toare natie ment utilitara I. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. precum si munitia corespunzatoare 2. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. tir 4. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. auto2. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse. dupa caz. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. ca si aceste proiectile. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - . armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. 76 alin. precum si munitia corespunzatoare 10. ARME INTERZISE Categoria A 1. explozive sau incendiare. militare aparare vâna. L 256 din 13 septembrie 1991. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor. 3.Prezenta lege transpune Directiva nr.arme supuse autorizarii Categoria B 8. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. republicata. 7. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. Caracteristicile armei/munitiei 8. 6.

precum si munitia corespunzatoare 16. precum si munitia corespunzatoare 25. arme de asomare. armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare 22. precum si munitia corespunzatoare 26. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare X X - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - - X X - - - - - X - X X X X X X - X - - Categoria C X X - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. precum si munitia corespunzatoare 13. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. precum si munitia corespunzatoare 23. precum si munitia corespunzatoare 11. arme de foc lungi semiautomate. precum si munitia corespunzatoare 21. arme de foc scurte. care nu depaseste 60 cm.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - - - - - - - X X X - . precum si munitia corespunzatoare 14. arme de foc lungi cu repetitie. cu percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare 15. cu percutie pe rama. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana. precum si munitia corespunzatoare 12. arme cu tranchilizante. precum si munitia corespunzatoare 20. precum si munitia corespunzatoare 19. precum si munitia corespunzatoare 28.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. cu o lungime totala sub 28 cm. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 18. altele decât cele mentionate la categoria B. cu tragere foc cu foc. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. precum si munitia corespunzatoare 24. precum si munitia corespunzatoare 27. arme de foc scurte. cu percutie pe rama. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate. arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. altele decât cele cuprinse în categoria B. arme cu destinatie industriala.utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse. cu tragere foc cu foc. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. ARME SI MUNITII NELETALE . precum si munitia corespunzatoare 17. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie.

arme vechi. precum si munitia corespunzatoare x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 26. arme de panoplie. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 33. arme cu destinatie industriala. camera cartusului si teava. respectiv mecanismul închizatorului. precum si munitia corespunzatoare X - - - X - X X X X - X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I. punctul 29.29. precum si munitia corespunzatoare 28. arme de asomare. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. harpoane destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare 32. precum si munitia corespunzatoare 27. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A 6. precum si munitia corespunzatoare 35. I. arme de recuzita.arme supuse notificarii x x x - - - - - - x x - . precum si munitia corespunzatoare 25. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III. precum si munitia corespunzatoare 34. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare 30.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive.arme supuse autorizarii 24. iritante sau de neutralizare. pistoale de alarma si semnalizare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) - *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare 31. ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E . *) În anexa. precum si munitia x x x - - - x x - - - Categoria F . pistoale de start folosite în competitiile sportive.

Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. precum si munitia corespunzatoare 2. precum si munitia corespunzatoare 36. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. precum si munitia corespunzatoare 33. 3. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. cu efect exploziv sau incendiar. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. ca si aceste proiectile. punctul 30. 1. pistoale de start folosite în competitiile sportive. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. Arme si munitii letale supuse autorizarii . 6. arme vechi. priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. precum si munitia corespunzatoare 30. 7. Armele de foc automate. arme cu tranchilizante. precum si munitia corespunzatoare 35. 4. arme de recuzita. explozive sau incendiare. ale armelor neletale. 3. 5. dupa caz. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. precum si munitia corespunzatoare 34. Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. tir 4. precum si munitia corespunzatoare x x x x x x x x x x x x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare 32.corespunzatoare 29. mai putin în ceea ce 5. I. harpoane destinate pescuitului. 2. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 31. arme de panoplie.

cu o singura lovitura. cu o singura 12. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. cu o singura lovitura. 811. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. Armele de foc lungi cu teava lisa. lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. decât cele mentionate la pct. precum si munitia corespunzatoare 20. cu o singura 15. cu percutie centrala. cu o singura lovitura. Armele de foc scurte. cu o 13. cu o singura lovitura. Armele de foc lungi semiautomate. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. percutie centrala. sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - 8.Categoria B 7. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. cu percutie pe rama. cu percutie pe rama. cu 17. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava ghintuita. automate. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. lovitura. cu percutie centrala. de o 19. care nu 10. altele 16. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - - - - - X X X - - - - - X X - X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - - - X X X - X - Armele de foc scurte. precum si munitia - - - X X - - - - - X X X - - - . depaseste 60 cm. precum si munitia corespunzatoare 18. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. altele decât cele mentionate la pct. 10. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc 11. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. lungime totala sub 28 cm. cu percutie pe rama.

Arme supuse notificarii 25. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce zgomot sau pentru a 24.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32. 34. Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. împrastia gaze nocive. precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi. precum si munitia corespunzatoare X X X - Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22. 29.Arme supuse autorizarii 21. 30. precum si 26. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23. Replicile de arme tip airsoft 37. Dispozitivele paintball . Armele de panoplie. precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 28. 33.corespunzatoare III. iritante sau de neutralizare. precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27. competitiile sportive. precum si munitia corespunzatoare - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - X - - - X - X X X X X X X - X X X X - X X - Categoria E . precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala. 31. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. precum si munitia corespunzatoare Categoria D . Arme si munitii neletale Categoria C . X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului. Arcurile destinate tirului sportiv. precum si proiectilele corespunzatoare 36.

precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art. I. punctul 129.* ) Munitiile. din Legea 117/2011 ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful