LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
(la (la (la (la (la data data data data data 23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1: Domeniul de reglementare
(1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.

Art. 2: Definitii
În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante; 6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului

si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si a transporturilor de bunuri si valori, respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

61.arme si dispozitive de agrement - arme si dispozitive neletale, construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât si în cadrul competitiilor sportive; sunt incluse în aceasta categorie si arcurile; 62.replici de arme tip airsoft - replici dupa arme si dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe baza de gaz neiritant, construite pe principii asemanatoare armelor, care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice; 63.dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic, care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Legea 117/2011 )

7.arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificarii ulterioare; 8.arme cu destinatie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate; 9.arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare, atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 10. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica, documentara sau sentimentala deosebita; 11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele, aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica ori documentara;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 11. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

12.arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii; 12.arme vechi - arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 12. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

13.arme de recuzita - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat, necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic. IV.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2.arme de foc scurte - arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm; 3.arme de foc lungi - arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte; 4.arme de foc automate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 5.arme de foc semiautomate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 6.arme de foc cu repetitie - arme de foc care, dupa fiecare foc tras, se reîncarca manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism; 7.arme de foc cu o singura lovitura - arma de foc fara încarcator, care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava. 8.arme albe cu lama - arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul, fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau; b)are tais dublu pe toata lungimea sa; c)lungimea este mai mare de 15 cm; d)latimea este mai mare sau egala cu 0,4 cm; e)are un mâner prevazut cu garda.
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul IV.. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 235/2007 )

V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila, în conditiile legii, privind fondul cinegetic si protectia vânatului; 2.colectionar de arme - persoana care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie; 3.sportivi si antrenori de tir - sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 4.armurier - orice persoana juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii; 5.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat. V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea, în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 2.colectionar de arme - persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar; 3.federatiile sportive nationale de specialitate - structuri sportive de interes national, constituite în conditiile legii, prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, care pentru desfasurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinatia tir; 4.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Autoritatea Nationala pentru

Sport si Tineret, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 5.sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate; 6.antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor; 7.instructor în poligonul de tragere - persoana care desfasoara activitati de instruire, îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere; 8.armurier - orice persoana fizica sau juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme, piese si munitii; 9.intermediar - orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia armurierilor, autorizata, în conditiile prezentei legi, a carei activitate consta, integral ori partial, în achizitionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme; 10.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru, precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul V.. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 117/2011 )

VI.Tipuri de documente 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta; 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii, ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta; 2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document, numai în masura în care detinerea, portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau, dupa caz, daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 117/2011 )

3.carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul National al Armelor, prin organele de politie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevazute toate datele de identificare ale armei, provenienta acesteia, precum si datele de identitate ale proprietarului;

punctul 9. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României. în conditiile prezentei legi... de autoritatea competenta. din capitolul I modificat de Art. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. subpunctul VI. pentru o anumita perioada de timp.document eliberat de autoritatile române competente. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. 2.. subpunctul VI. 7. pentru o anumita perioada de timp. 2.autorizatie de transfer fara acord prealabil . ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie. din capitolul I abrogat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 7.documentul emis. înscrise în acest document.. din capitolul I completat de Art. punctul 4. 2. prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca.certificat de detinator . pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene. punctul 2. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. (la data 27-iul-2011 Art. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. în conditiile legii. portul si folosirea armelor si munitiilor. din capitolul I modificat de Art. dupa caz. punctul 7. pieselor si munitiilor.. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare. punctul 11.autorizatie de transfer fara acord prealabil . subpunctul VI.certificat de detinator . I.permis de transfer al armelor . cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii. I. I. . prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. (la data 27-iul-2011 Art.documentul eliberat de autoritatile competente române. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene. 2. prin care se permite unui armurier sa efectueze. pieselor si munitiilor pe teritoriul sau. subpunctul VI.ordin de serviciu .documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme. 9. 4. în conditiile legii. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau. punctul 10. din Legea 117/2011 ) 8... pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5.documentul eliberat de autoritatile române competente. 7. portul si folosirea armelor.document emis. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze.acord prealabil .aviz de import/export .(la data 27-iul-2011 Art.document eliberat de autoritatile române competente. din Legea 117/2011 ) 4. operatiuni de transfer al armelor. de autoritatea competenta. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. punctul 3.. 6. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate.

cu personalitate juridica. ordinii publice si sigurantei nationale. 3 din capitolul I modificat de Art. (2)Organizarea. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 5. I. punctul 12. dupa caz. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. iar. la/de catre autoritatile competente. dupa caz. dupa caz. (3)Armele neletale pot fi detinute si. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. la/de catre autoritatile competente. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. dupa caz. în conditiile prevazute de prezenta lege. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. la nivel local. dupa caz. ordinii publice si sigurantei nationale. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. din Legea 117/2011 ) Art. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. (3)Armele neletale pot fi detinute si.(la data 27-iul-2011 Art. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. (3) din capitolul I modificat de Art. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. punctul 3. (la data 17-mar-2008 Art. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. în conditiile prevazute de prezenta lege. a armelor detinute de acestia. din Legea 117/2011 ) (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. purta si folosi se tine. dupa caz. dupa caz. la nivel central. 4 din capitolul I abrogat de Art. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Armele letale pot fi detinute sau. . pentru armele de aparare si paza. (la data 27-iul-2011 Art. I. I. alin. punctul 13. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. în subordinea Guvernului. în conditiile prevazute de prezenta lege. care au eliberat aceste documente.

(la data 27-iul-2011 Art. C si D din anexa. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. si sa asigure securitatea acestora. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. resedinta sau sediul sau arme si munitii. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. punctul 14. din Legea 117/2011 ) Art. C si D din anexa. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. utilizarea. (la data 27-iul-2011 Art. sa foloseasca sau. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. (3)Armele detinute la domiciliul. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. la solicitarea organelor de politie. 8 din capitolul I modificat de Art. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. din Legea 117/2011 ) Art. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. dupa caz. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. I. punctul 4. 7 din capitolul I modificat de Art. dupa caz. Art. care au eliberat aceste documente. punctul 15. (2)Este interzisa procurarea. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. I.(6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pieselor si munitiilor detinute. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. sa poarte. sa foloseasca. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. importul. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. detinerea. ordinii publice si sigurantei nationale. portului. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în baza documentelor prevazute de lege. 5 din capitolul I modificat de Art. resedinta. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. portul. I. a armelor detinute de acestia. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. sa poarte. sa comercializeze sau.

cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. alin. detinere. dupa caz. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. alin. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. detinerea. (la data 17-mar-2008 Art. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. înstrainarea. dar nu mai târziu de 24 de ore. I. pierderea sau furtul acestor arme. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. în termen de 15 zile de la data decesului sau. 9. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. punctul 16. dar nu mai târziu de 24 de ore. 9. (3) din capitolul I modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. Art. I. port si folosire a armelor si munitiei . (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. (2) din capitolul I modificat de Art. punctul 5. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. pierdute sau abandonate. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. (la data 27-iul-2011 Art. I. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. punctul 16. o arma letala. (1) din capitolul I modificat de Art. alin. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. 9. 8. punctul 5. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 17-mar-2008 Art. 9. dar nu mai târziu de 24 de ore. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. de îndata ce este posibil. dupa caz. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. dar nu mai târziu de 24 de ore. punctul 4. (la data 17-mar-2008 Art. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. 10: Dreptul de procurare. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. alin. o arma letala. de îndata ce este posibil. (2) din capitolul I modificat de Art. (1) din capitolul I modificat de Art.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. (2)Persoana care gaseste o arma militara. a certificatului de detinator si a permisului de arma. alin. pierderea sau furtul acestor arme. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. pierdute sau abandonate. a unei arme letale. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. în termen de 15 zile de la data decesului ori. I. I.

precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. alin. în conditiile prezentei legi. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. a permisului de arma. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. (3)Armele neletale. dupa caz. de detinere sau. Art. 11. de detinere sau. respectiv detinere. permisul de arma. 11 din capitolul II. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. punctul 18. permisul de arma. detine. (3) din capitolul II. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. (1)Autorizatia de procurare a armei. a permisului de arma. sectiunea 1 modificat de Art. a autorizatiei de procurare a armei sau. dupa caz. Art. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. în conditiile prezentei legi. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. sectiunea 1 modificat de Art. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. în conditiile prezentei legi. punctul 17. (2)Armele neletale pot fi detinute. punctul 6. sectiunea 1 modificat de Art. dupa caz. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. atestatul de colectionar. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. a permisului de arma. (1) din capitolul II. 12. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. alin. atestatul de colectionar. pot fi detinute. I. purta si folosi arme letale si arme neletale. altele decât cele prevazute la alin.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. din Legea 117/2011 ) Art. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. respectiv detinere. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. de detinere sau. de catre autoritatile competente. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. (la data 27-iul-2011 Art. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (1)Dreptul de procurare. dupa caz. I. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: . de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. I. (2). dupa caz. (2)Dreptul de procurare. precum si munitia corespunzatoare acestora.

precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi.a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. închiriere sau comodat. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. 7 din anexa. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. la cerere. magistratii. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. (1) pot fi autorizate. magistratii. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. 15 alin. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. (1) pot fi autorizate. b)persoanele prevazute de lege. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. proiectate dupa anul 1945. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. diplomatii. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. . 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. sa procure arme letale. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. dupa caz. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. pe perioada în care au aceasta calitate. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. aflate în stare de functionare. la cerere. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. trecerea în rezerva sau retragere. sa procure arme letale. diplomatii. pe perioada cât sunt în activitate. pe perioada în care au aceasta calitate. dupa caz. militarii si politistii. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (5)Armele de colectie letale. pensionare. trecerea în rezerva sau retragere. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. donatie. b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. pe perioada în care au aceasta calitate. militarii si politistii. 15 alin. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. pe perioada în care au aceasta calitate. dupa caz. mostenire.

cu modificarile si completarile ulterioare. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. viata si integritatea corporala a persoanelor. din motive imputabile lor. daca îndeplinesc. daca îndeplinesc. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. . cumulativ. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. I. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. în functie de destinatia acestora. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. pentru infractiuni comise cu intentie. 243/2002. din Legea 117/2011 ) Art. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. port si folosire a armelor. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. (2)-(5). (2)-(5). urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. titlurile I-III. Partea speciala. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. i)nu au pierdut. 14 alin. 279-281. din capitolul II. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. procurate în conditiile prezentei legi. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. alin. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. sectiunea 2 modificat de Art. din capitolul II. aprobata cu modificari prin Legea nr. titlurile X si XI si la art. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. c)nu au fost condamnate. cu modificarile si completarile ulterioare. 15. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 266. alin. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. 264. (1). 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. anterior. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. litera D.272. (la data 21-iul-2008 Art. de prezenta lege. prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). dupa caz. b)detin calitatea impusa de lege. 14 alin. punctul 19. siguranta nationala. prevazute în Codul penal. 14 din capitolul II. sectiunea 2 modificat de Art. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. 105/2001 privind frontiera de stat a României. cumulativ.(la data 27-iul-2011 Art. 312 si 317-322. I. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (la data 21-iul-2008 Art. în functie de destinatia armelor. arme letale. de Legea nr. detinere sau. 15. litera G. c)nu au fost condamnate. punctul 1. 239.

15. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. în cazul autorizarilor ulterioare. pot fi autorizate sa procure arme. (4)Solutia prevazuta la alin. în scris. în cazul primei autorizari. sectiunea 2 modificat de Art. precum si motivele care au stat la baza acesteia. (5) din capitolul II. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. sectiunea 2 abrogat de Art. detinere sau. (2) din capitolul II. care îndeplinesc conditiile prevazute la art. e) se publica în Monitorul Oficial al României. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. alin. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. 29/1990. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. alin. siguranta nationala. (3) este supusa controlului judecatoresc. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. dintre cele prevazute la art. 14 alin. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. punctul 21. 15. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. (2). (1) din capitolul II. 14 alin. 15 alin. b)un numar nelimitat de arme. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. (1). din motive imputabile lor. port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. (2)-(5). punctul 20. Partea I. procurate în conditiile prezentei legi. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. 15. (la data 27-iul-2011 Art.d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. . din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. (2)-(5). (3)-(5). I. si în termen de maximum 30 de zile. 14 alin. (1). dupa caz. cu modificarile ulterioare. alin. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1) lit. viata si integritatea corporala a persoanelor. (la data 27-iul-2011 Art. potrivit legislatiei în vigoare. în termenul prevazut la alin. punctul 20. I. din Legea 117/2011 ) Art. solutia adoptata. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art.

I. fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. închiriere sau comodat. poate solicita. 14 alin. 16. 16. litera B. alin. punctul 23. pentru fiecare calatorie a solicitantului. de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale. b). (1). tipul de arma si cantitatea înscrise în document. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. I. alin. b). tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. autorizati sa comercializeze arme. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor Art. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele prevazute la art. Art. acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor. din capitolul II. (2)Procurarea armelor prevazute la art. precum si de la orice persoana din strainatate autorizata. în termenul de valabilitate a acesteia. din Legea 117/2011 ) (1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile. (1) lit. care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. donatie. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. sponsorizare. pentru motive temeinice. 14 alin. numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme. 14 alin. mostenire. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile. (1). prevazute la alin. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. a). g) si i). (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. (1).b)un numar nelimitat de arme. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. 15 alin. (1). care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o. punctul 22. (2) din capitolul II. (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate. precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele . precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României. numai prin intermediul armurierilor din România. 14 alin. (1) lit. în termenul de valabilitate a acesteia. în scris. acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat. (3)-(5). (2)Persoanele prevazute la art. dintre cele prevazute la art.

(la data 27-iul-2011 Art. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori. dupa caz. 15 alin. (2) lit. alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. punctul 26. (1)Persoanele prevazute la art. (1). Art. Dreptul de procurare a armelor se pierde. în termen de 5 zile de la data schimbarii. punctul 25. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor Art. 22. le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii. I. autorizati sa comercializeze astfel de arme. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective.metodologice (la data 27-iul-2011 Art. b)-f) si i). punctul 24. dupa caz. (1) lit. 23: Vânzarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme. din Legea 117/2011 ) Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 23 din capitolul II. 19 din capitolul II. sectiunea 2 modificat de Art. sectiunea 2 modificat de Art. 18 din capitolul II. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna . Art. sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau. 14 alin. din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 117/2011 ) de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. I. portul si utilizarea armelor letale. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. care îsi schimba domiciliul sau resedinta În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca. (1) din capitolul II. punctul 28. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor Dreptul de procurare a armelor se pierde. 15 lit. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea. I. sectiunea 2 modificat de Art. 20 din capitolul II. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. c)-f) si lit. dupa caz. Art. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o. h). I. le pot primi în dar sau ca recompensa. noua resedinta. I. punctul 27. în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Art. sectiunea 2 abrogat de Art. 15 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane (1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau. sectiunea 2 modificat de Art. 23: Înstrainarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România.

în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 1 din Legea 99/2010 ) (2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate. sectiunea 3. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. dupa caz. subsectiunea 1 modificat de Art. de port si folosire a armei (1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei. (la data 30-mai-2010 Art. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita. despre aceasta în continutul permisului de arma. (1) curge de la data introducerii acesteia în România. 24. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României. în conditiile legii. arme letale are obligatia ca. dupa caz. resedinta acestuia. resedinta acestuia. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. 25: Acordarea dreptului de detinere sau. în conditiile legii. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. . 24 din capitolul II. termenul prevazut la alin. în termen de 3 zile de la data procurarii. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma (1)Persoana care a procurat. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare. (1)Persoana care a procurat. arme letale are obligatia ca. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. în mod expres. (1)Persoana care a procurat. în conditiile legii. facând mentiune. certificata prin documentele vamale. dupa caz. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. dupa caz. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma. alin. termenul prevazut la alin. punctul 29. subsectiunea 1 modificat de Art. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. dovedita prin actul de provenienta. (la data 27-iul-2011 Art.SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. I. în termen de 10 zile de la data procurarii. de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate. precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. dupa caz. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. de port sau folosire a armei procurate. (1). pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. de tir. autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau. arme letale are obligatia ca. sectiunea 3. în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii. (1) din capitolul II.

donatie. închiriere sau comodat. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia. 26 din capitolul II. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. cel mult 2 de acelasi calibru. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. b)pentru armele de vânatoare. pâna la expirarea termenului de valabilitate. de la data ultimei prelungiri. punctul 30. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. 27 din capitolul II. 15 alin. h) si i). termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. dupa caz. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) Art. Art. de tir sau de colectie. 27: Vizarea permisului de arma (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial.(3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza. (1). (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. sectiunea 3. de tir sau de colectie. . (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. Art. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. c)-f) si lit. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. 15 alin. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. dupa caz. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prezentei legi. c)-f). 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. dupa caz. sectiunea 3. (1) lit. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. 27: Valabilitatea permisului de arma (la data 27-iul-2011 Art. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. h). în conditiile prezentei legi. de Inspectoratul General al Politiei Române. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. subsectiunea 1 modificat de Art. în conditiile prezentei legi. cu armele înscrise în permise.

35 alin. (la data 27-iul-2011 Art. (2). din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale Art. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. alin. (1) din capitolul II. 28. punctul 31. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. (2)Autorizarea prevazuta la alin. de tir ori de colectie. (4) din capitolul II. I. mentionata în mod expres în permisul de arma. subsectiunea 2 modificat de Art. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. de tir sau de colectie. (1) se stabileste prin norme metodologice. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei.(la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. (2). (1) si (2). I. punctul 32. armele de vânatoare. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. I. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma. sectiunea 3. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. subsectiunea 1 modificat de Art. în caz de legitima aparare. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. 27 din capitolul II. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. sectiunea 3. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. alin. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. numai în locul unde se afla colectia. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. la cerere. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. în conditiile legii. în conditiile legii. (3)În autorizatia prevazuta la alin. la cerere. 28. din Legea 117/2011 ) Art. . în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. (la data 27-iul-2011 Art. locul unde urmeaza a fi folosita arma. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. punctul 32. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. sectiunea 3. la cerere. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. armele de vânatoare. din Legea 117/2011 ) (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. traseul utilizat. subsectiunea 2 modificat de Art. motivul pentru care acestea se transporta. 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma.

(2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. 29 alin. (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. (la data 27-iul-2011 Art. daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. 15 alin. 35 alin. traseul utilizat pentru transportul armelor. de port si folosire a armelor. 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. d). organul de politie competent retrage permisul de arma. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. 15 alin. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. I. h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. (1) lit. punctul 33. e). d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. mentionata în mod expres în permisul de arma. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. (1) sau (2). b)nu se prezinta. 15 alin. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. fara motive întemeiate. (1) si (4). înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. b) si e). 29 din capitolul II. (1) lit. (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. b). (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. sectiunea 3. (3)Autorizarea prevazuta la alin. în permisul de arma. c). (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. (1). cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat. 14 alin. 27 alin. f) si h). locul unde urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. (1) si (2). care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. Art. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor . la viza permisului de arma. e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. subsectiunea 2 modificat de Art. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. (1) lit. artistice sau istorice. facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. în conditiile legii. dupa caz.(2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. în caz de legitima aparare. (1) lit. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. (1) si (2) se refera la scopul pentru care sa solicitat aceasta. (3)-(5).

b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. 29 alin. (1). e) si f). subsectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) sau (2). titularului dreptului de detinere sau. dupa caz. 15 alin. (1) lit. 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. (2)Masura prevazuta la alin. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. care iau masura suspendarii sau. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. organul de politie competent retrage permisul de arma. 30 din capitolul II. 30 se face de catre organele de politie competente. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. (2)Masurile prevazute la alin. de port si folosire a armelor. potrivit Legii nr. dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. (1) se comunica. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. c). (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si (4). 14 alin. 14 alin. (1) este supusa controlului judecatoresc. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. c). (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. 29/1990. cu modificarile ulterioare. (3) sau (4). 30 alin. care iau masura suspendarii sau. 15 alin. . h)se constata ca. f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. (1) lit. care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. dupa caz. 27 alin. d).(1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. dupa caz. în scris. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. la data acordarii permisului de arma. (1). I. sectiunea 3. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. în situatia prevazuta la art. dupa caz. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 14 alin. (1) lit. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. punctul 34. anularii permisului de arma. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (5).

(1) este supusa controlului judecatoresc. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. (3)Arma prevazuta la alin. (1). b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. b)sa nu prezinte defectiuni. de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. sa o utilizeze. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. 554/2004. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. în vederea înstrainarii sau depozitarii. la domiciliul sau resedinta detinatorului. din Legea 117/2011 ) Art. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. în conditiile în care poarta arma asupra sa. sa o utilizeze. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. sectiunea 3. în mijloacele de transport naval sau aerian. altor persoane. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. la intrarea în institutiile publice. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. produselor sau substantelor stupefiante. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. I. subsectiunea 2 modificat de Art. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. se face în locuri special destinate. sub nici o forma.(3)Masura prevazuta la alin. organelor de politie competente. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. 31 din capitolul II. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. (1). cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. 31 alin. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. punctul 35. cu exceptia armurierilor. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. (1). 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. potrivit legii. de natura sa genereze o stare de pericol. sa depuna armele la un armurier autorizat. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. cu modificarile si completarile ulterioare. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. potrivit legii. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. 30 alin. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. .

sectiunea 3. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. subsectiunea 3 modificat de Art. 33-35. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. cu exceptia armurierilor. de natura sa genereze o stare de pericol. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. (3)În situatia prevazuta la alin. 103/1996. din Legea 117/2011 ) Art. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. în conditiile în care poarta arma asupra sa. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. Art. 36: Pastrarea. Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. I. Art. (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. (2). 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. republicata. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. . ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. în conditiile prezentei legi. au rezultat victime umane. precum si în cea prevazuta la art. în urma folosirii armei. pâna la încheierea acesteia. intermediarilor. sub nicio forma. cu exceptia situatiei în care. la intrarea în institutiile publice. (la data 27-iul-2011 Art. produselor sau substantelor stupefiante. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. 29 alin. (2).d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. (4). în mijloacele de transport naval sau aerian. în conditiile prevazute la art. în conditiile prezentei legi. legal constituite. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. punctul 36. 34 alin. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. 33 din capitolul II. cu modificarile ulterioare. Art. organelor de politie competente. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. (4)Prevederile alin. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. altor persoane.

(1) din capitolul II.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. d) si e). în vederea utilizarii la vânatoare. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. în conditiile prezentei legi. alin. sectiunea 3. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. în conditiile prezentei legi. cu conditia ca. subsectiunea 3 modificat de Art. precum si pentru antrenament. 39 din capitolul II. 38. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. (1) si (2). cu modificarile ulterioare. subsectiunea 3 modificat de Art. dupa încarcare. precum si pentru antrenament. 40. Art. subsectiunea 3 modificat de Art. (3) lit. sectiunea 3. punctul 2. 33 alin. asigurate si neîncarcate cu munitie. sectiunea 3. în poligoanele autorizate în conditiile legii. . (3) lit. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. în poligoanele autorizate în conditiile legii. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. (la data 27-iul-2011 Art. 103/1996. sectiunea 3. 33 alin. subsectiunea 3 modificat de Art. stare de necesitate ori caz fortuit. Art. b). subsectiunea 3 completat de Art. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. în limitele prevazute de lege. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. din Legea 117/2011 ) Art. precum si munitia aferenta. I. (la data 27-iul-2011 Art. (1). I. cu exceptia vânatorilor. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. (la data 21-iul-2008 Art. (la data 27-iul-2011 Art. 33 alin. I. 38: Transportul si portul armelor de vânatoare (1)Transportul armelor de vânatoare. litera A. republicata. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. sportivilor si antrenorilor de tir. punctul 37. alin. neîncarcate cu munitie. armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. 407/2006. din capitolul II. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 3. 39 din capitolul II. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. I. punctul 38. (1). a)armele trebuie tinute în toc sau husa. punctul 39. 37 din capitolul II. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile legii. cu modificarile si completarile ulterioare. b) si e).

numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. a)armele trebuie tinute în husa sau. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. b). de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. în cutie. 42. punctul 42. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. (2)Sportivii de tir prevazuti la alin. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. 41 din capitolul II. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. sectiunea 3. (1). . litera A. alin. din capitolul II. 42. (3) lit. c)pentru armele de tir. punctul 40. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. subsectiunea 3 abrogat de Art. litera C. pe perioada cât sunt în activitate. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. sectiunea 3. d) si e). punctul 41. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. subsectiunea 3 modificat de Art. I. în conditiile prezentei legi. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. portul si folosirea armelor de tir (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. neîncarcate cu munitie. alin. subsectiunea 3 modificat de Art. Art. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. 42: Transportul. 33 alin. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. I. (1). cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. în exercitarea atributiilor de serviciu. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. b)pentru armele de vânatoare. în functie de proba de concurs. din capitolul II.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma.

punctul 44. prin pastrare sau folosire. cel mult 12 cartuse. SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept.c)pentru armele de tir. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. 29 alin. din capitolul II. d). iar armele si întreaga . d). 46. în conditiile prevazute la art. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. punctul 43. (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. alin. (4). în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. 7 din anexa. (2) de catre persoana care a procurat-o. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. (1) lit. (4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. 15 alin. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. sectiunea 3. (2). (4) din capitolul II. 45. (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. sectiunea 3. alin. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. 44. I. I. (1) lit. din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. la cererea colectionarului. 44. b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. 29 alin. (1) din capitolul II. litera C. I. e). (la data 27-iul-2011 Art. (1). (1) lit. (4). subsectiunea 4 abrogat de Art. alin. (2)-(4). 14 alin. (1) se face de catre organul de politie competent. (la data 27-iul-2011 Art. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. alin. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. (la data 27-iul-2011 Art. 15 alin. subsectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 3. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. punctul 45. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. punctul 46. subsectiunea 4 modificat de Art. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) Art. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. numai la locul unde se afla colectia de arme. (1) din capitolul II. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. 15 alin. 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. subsectiunea 4 modificat de Art. pentru arma prevazuta la art. I. ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. numai la locul unde se afla colectia de arme.

cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. Art. d)pleaca definitiv din tara. e) si f). c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 15 alin. fara motive întemeiate. de port si folosire a armelor letale se comunica. 14 alin. (2) lit. (2)-(4). atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. (1). (1). titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. dupa caz. Art. (3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. în urmatoarele situatii: a)se constata ca. de îndata. (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. (3) si (4). i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. alin. dupa caz. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. c). 27 alin. 15 alin. a)-c). e)a decedat sau a fost declarat disparut. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. b). h)a decedat sau a fost declarat disparut. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale . iar permisul de arma. armele si munitia se restituie acestuia. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. 27 alin. în scris. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. succesorilor acestuia. g)nu se prezinta. (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. de port si folosire a armelor.cantitate de munitie detinute se depun. h). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (1) lit. 14 alin. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. e)pierde cetatenia româna. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. c) si f). în situatia prevazuta la alin. b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. la data acordarii permisului de arma. b). (1) lit. la un armurier autorizat în acest sens. (1) lit. titularului dreptului sau. pe baza unor documente sau informatii false.

la un armurier autorizat în acest sens. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. pe perioada sederii în strainatate. de port si folosire a armelor. subsectiunea 6 modificat de Art. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. (3)Persoanele prevazute la alin. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. pe care le-au detinut la iesirea din tara. (la data 27-iul-2011 Art. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. 47 din capitolul II. de îndata. (1) au obligatia ca. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. punctul 49. g)se constata ca. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. 47 alin. în situatia prevazuta la art. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. 43. subsectiunea 5 completat de Art. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. 50. I. (1) si art. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. 47 din capitolul II. în conditiile prevazute la art. 46 alin. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. în conditiile prezentei legi. subsectiunea 5 modificat de Art. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (1) lit. armele . (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. la data acordarii permisului de arma. din Legea 117/2011 ) Art. În cazul în care. I. sectiunea 3. I. punctul 47. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. titularului dreptului ori. punctul 48. 47 alin. dupa caz. e). dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. la întoarcerea în România. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 3. în scris. sectiunea 3.

organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. furtul sau. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. I. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. distrugerea armei. titularul are obligatia ca. 50. dupa caz. documente autentice. distrugerea armei. (4)În situatia în care. (la data 27-iul-2011 Art. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. Art. furate sau distruse. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. dupa caz. . în conditiile prezentei legi. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. în conditiile prevazute la art. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. denumite în continuare state terte. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. furate sau distruse. punctul 50. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. titularul trebuie sa prezinte. pe perioada sederii în strainatate. 48 din capitolul II.înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. documente autentice. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. furtul sau. la întoarcere. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. furate sau distruse. la întoarcerea în România. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. titularul are obligatia ca. sectiunea 3. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. (4)În situatia în care. pe perioada sederii în state terte. subsectiunea 6 modificat de Art. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. 43. pe perioada sederii în state terte. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. furate sau distruse. (1) au obligatia ca. 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. din Legea 117/2011 ) Art. În cazul în care. 48 alin. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. (3)Persoanele prevazute la alin. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. în termen de 3 zile de la intrarea în tara.

. 48 alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. Inspectoratul General al Politiei Române. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. punctul 51. (1). precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Adeverinta prevazuta la alin. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. (la data 27-iul-2011 Art. 48 alin. (2). subsectiunea 6 modificat de Art. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. în scris. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. 43 care. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. (2)Autorizatia prevazuta la art. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu.(2)Autorizatia prevazuta la art. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. Art. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. sectiunea 3. (1) au obligatia sa informeze. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. (2). (1). 48 alin. în exercitarea atributiilor de serviciu. urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. înscrierea acestor arme. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. 49 din capitolul II. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. 48 alin. 48 alin.

52: Furtul. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. I. 43 care. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. subsectiunea 6 modificat de Art. pierderea. Art. 43 au obligatia sa informeze.(4)Prevederile art. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. 50 din capitolul II. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. în exercitarea atributiilor de serviciu. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 43. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. 48 alin. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. în afara teritoriului României. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. care. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. înscrierea acestor arme. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. 51: Furtul. iar pierderea. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române . (2)Adeverinta prevazuta la alin. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. pierderii sau distrugerii. în strainatate. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. 48 alin. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. (4)Prevederile art. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. Art. punctul 52. în scris. pierderea. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. sectiunea 3. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (la data 27-iul-2011 Art. 43. pierderea. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane.

45-47. în state terte. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. (2)Adeverinta prevazuta la alin. care. . 53 alin. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. sectiunea 3. Art. art. (1). b) si alin. (1)În cazul declararii furtului. punctul 53. punctul 53. (2) din capitolul II. dupa caz. tipul si seriile armelor. subsectiunea 7 modificat de Art. 16 alin. I. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. art. alin. 23-25. (1) care poseda permis de sedere valabil. 26 alin. art. (1) din capitolul II. precum si marca. 15 persoanelor prevazute la alin. art. 17-21. din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. b) si c). (1) si (2) lit. autorizati sa comercializeze aceste arme. precum si a munitiei aferente. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. potrivit legii. (2). I. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. (2)Persoanele prevazute la alin. înstrainarea. art. precum si cei prevazuti la art. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. alin. sectiunea 3. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. de tir sau de colectie. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. (la data 27-iul-2011 Art. detinerea. subsectiunea 7 modificat de Art. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. tipul si seriile armelor. de catre persoanele fizice straine Art. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. 27-32. 52. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. art. 52. (1). art. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (la data 27-iul-2011 Art. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. pierderii sau distrugerii. de pe teritoriul României. dupa caz. art. (3)Prevederile art. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. personal. În sensul prezentei legi.situatia legala a acestor arme. precum si marca. (1) pot fi autorizate sa scoata. 37-42. de tir sau de colectie. în vederea scoaterii acestora din România. (1) lit. permanenta. art. la intrarea în tara. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. portul si folosirea armelor letale. 44 alin. 51 si.

ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. sectiunea 4 modificat de Art. (1). la cerere. 15 alin. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. d) si f). b)fac dovada intrarii legale în România. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (1). a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. dupa caz. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. 55: Introducerea. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. vor fi exportate sau. dupa caz. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. în conditiile legii. . (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. I. potrivit legii. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. punctul 54. în vederea scoaterii acestora din România. în conditiile prevazute la alin.(3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. pot fi autorizati sa detina si. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. pe teritoriul României. prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. autorizatia de procurare a armelor. 54 din capitolul II. de tir sau de colectie. (1) lit. (1). portul si folosirea armelor letale. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. d)fac dovada. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. în statul de unde provin. c). potrivit legii. (la data 27-iul-2011 Art. la cerere. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. detinerea. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani.

ori a unei institutii muzeistice din România. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. legal constituita. în baza avizului de introducere a armelor în tara. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) si (3). cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. d)în cazul armelor de colectie.Romsilva. 407/2006. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. d)în cazul armelor de tir. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. 103/1996. (la data 27-iul-2011 Art. (1). (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. 55: Introducerea. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. în conditiile legii. dupa caz. avizul prevazut la alin. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. dupa caz. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. (1). cu respectarea prevederilor legale în vigoare. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. pentru a participa la o vânatoare organizata. avizul prevazut la alin. 55 din capitolul II. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. potrivit legii. dupa caz. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini .c)în cazul armelor de vânatoare. ori. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. legal constituita. punctul 55. legal constituita. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. b)în cazul armelor de vânatoare. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. (2) si (3). din Legea 117/2011 ) Art. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. pot. sectiunea 4 modificat de Art. republicata. Art. sa detina si. ori. sau de la Regia Nationala a Padurilor . c)în cazul armelor de tir. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. cu modificarile ulterioare. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. detinerea. I. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. cu modificarile si completarile ulterioare.

în vederea depozitarii sau înstrainarii. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. (1) din capitolul II. punctul 56. sectiunea 5 completat de Art. care au împlinit vârsta de 18 ani. respectiv al portului si folosirii. pe teritoriul României. alin. (2). la intrarea în institutiile publice. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. (1)Însotitorii delegatiilor straine. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. purta si folosi. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. din Legea 268/2008 ) Art. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. (1). I. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. 56. înstrainarea. cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. purta si folosi. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. care au împlinit vârsta de 18 ani. (1) pot procura. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. detinerea. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale . pot sa procure arme neletale. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. 58. arme de aparare si paza. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. arme de aparare si paza. precum si militarii straini pot introduce. pot sa procure arme neletale. pe teritoriul României. în scopul detinerii. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. (2) pot procura din România arme de aparare si paza. Art. SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea.(1)Însotitorii delegatiilor straine. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. 12 alin. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. în conditiile stabilite la art. (la data 27-iul-2011 Art. 12 alin. I. precum si munitia aferenta. sectiunea 4 modificat de Art. pentru armele prevazute la categoria E din anexa. (1) din capitolul II. punctul 1. respectiv. precum si militarii straini pot introduce. precum si munitia aferenta. (3)Persoanele prevazute la alin. 44. în mijloacele de transport naval ori aerian. (2)Armele prevazute la alin. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. (1). daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. pe baza de reciprocitate. alin. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (la data 17-nov-2008 Art. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale.

(3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. 12 alin. care au împlinit vârsta de 18 ani. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. 15 alin. (2)Persoanele fizice prevazute la alin. intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. I. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 58 din capitolul II. (la data 17-mar-2008 Art. (2) . (6)Armele prevazute la alin. dupa caz. (2) lit. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. în mijloacele de transport naval ori aerian. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. în scopul detinerii. (1) nu pot fi înstrainate. dupa caz. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. daca îndeplinesc. a) se pierde. (4). în scopul detinerii. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. respectiv al portului si folosirii. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. sectiunea 5 modificat de Art. (1). încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii. 22 din anexa pot fi procurate. punctul 7.(2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. în vederea depozitarii ori înstrainarii. (1) lit. . (3)Prevederile art. 58 3 alin. resedinta sau. precum si strainii cu sedere legala în România. dupa caz. a). la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. pentru armele prevazute în categoria D din anexa. (2) lit. (1). urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. (2). cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. (2).(4) si ale art. respectiv al portului si folosirii. cumulativ. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. la intrarea în institutiile publice. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. în conditiile prevazute de art. locul de rezidenta în România. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. (1) pot procura.

în conditiile prevazute la art. (1). (4). daca îndeplinesc. cumulativ. art. în vederea depozitarii ori înstrainarii. (7)Armele prevazute la alin. 54 alin. 58 din capitolul II. se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. art. prevazute la art. (5)Prevederile art. din Legea 117/2011 ) Art. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. în vederea scoaterii acestora din România. 24 alin. 14 alin. art. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. (1)-(3). (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (8)Fac exceptie de la prevederile alin. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) si (2). sectiunea 5 modificat de Art. procurate în conditiile prezentei legi. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. (4). (1) lit. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. I. dupa caz.(4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. 25 alin. (2)-(5). conform datelor si informatiilor existente la organele competente. potrivit legii. detinere sau. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. . la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. la înscrierea armei în permisul de arma. 28 si 51. în mijloacele de transport naval ori aerian. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. (7) armele prevazute în categoria C pct. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. 22 din anexa. 15 alin. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. în vederea utilizarii în poligon. punctul 57. a) se pierde. (1). potrivit legislatiei în vigoare. (la data 27-iul-2011 Art. din motive imputabile lor. (2)-(4). siguranta nationala. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. (1) nu pot fi înstrainate. pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. viata si integritatea corporala a persoanelor. la intrarea în institutiile publice. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani.

la viza permisului de arma. 23 din anexa. locul de rezidenta titularul dreptului. 58 alin. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. 58^1. organul de politie competent retrage permisul de arma. destinate pentru colectie. 58 alin. Prevederile art. a). 29 se aplica în mod corespunzator. 27 alin. resedinta sau. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. Art. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. Prevederile art. Prevederile art. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. (4). din Legea 117/2011 ) Art. 58^1. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (2). g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. fara motive întemeiate. I. b)nu se prezinta. b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor.(2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. sectiunea 5 modificat de Art. 27 alin. I. destinate pentru colectie. (2) din capitolul II. (2) lit. 27 alin. 29 alin. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. 29 se aplica în mod corespunzator. 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 5 modificat de Art. 58 alin. punctul 58. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. Prevederile art. (1) si (4). b) si c). (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. (3) din capitolul II. alin. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (2) lit. Prevederile art. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. (la data 27-iul-2011 Art. (1) sau (2). alin. 58 alin. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. dupa caz. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. punctul 58. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. (1). c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: . h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia.

29 alin. 58 alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. 58 alin. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. . c)pleaca definitiv din tara. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. 27 alin. 46 alin. (2)-(4). (1) lit. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. a). 583: Suspendarea. c) si d). 471 alin. (1) sau (2). f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (2)Dreptul de detinere. sectiunea 5 modificat de Art. în scris. respectiv de port si folosire. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. b) si c). h)dreptul de detinere. Prevederile art. (4) lit. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (2) lit. 58^2 din capitolul II. de port si folosire a armelor. (2) lit. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. d)pierde cetatenia româna. (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. c). b). succesorilor acestuia.a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. titularului dreptului ori. I. g)se constata ca. (4) lit. (1) si (4). la data acordarii permisului de arma. e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. punctul 59. organul competent retrage permisul de arma. b)a savârsit una sau mai multe contraventii. 58 alin. Prevederile art. a). dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. în situatia prevazuta la alin. 58 alin. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin.

e)nu se prezinta. 27 alin. (1) din capitolul II. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. f). sectiunea 5 modificat de Art. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. (1). astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. sectiunea 5 abrogat de Art. în situatiile prevazute la art. 12 alin. sectiunea 5 modificat de Art. alin. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. mentionata la art. resedinta sau. 12 alin. (1). punctul 9. fara motive întemeiate. la locul de rezidenta. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. punctul 60. în termen de 5 zile de la data procurarii. în situatia prevazuta la alin. port si folosire a armelor înscrise în acest document. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 47 alin. din Legea 117/2011 ) Art. 58^3 din capitolul II. punctul 8. (1). f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. în termen de 5 zile de la data procurarii. în vederea eliberarii certificatului de detinator. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. I. (2) lit. 47 alin. (la data 17-mar-2008 Art. 58 alin. (la data 17-mar-2008 Art. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. 60: Pastrarea armelor neletale Art. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. succesorilor acestuia. (la data 27-iul-2011 Art. Prevederile art. 58 din capitolul II. (1). I. 59. (4)Procedura notificarii prelabile. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. I. I. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. punctul 61. în scris. titularului dreptului sau. (2). dupa caz. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. 60 din capitolul II. . în vederea eliberarii certificatului de detinator. sectiunea 5 completat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. (4) si (5) se aplica în mod corespunzator.

numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. în scris. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. punctul 62. I. (la data 17-mar-2008 Art. dintre cele procurate în mod legal. în scris. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. punctul 10. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. legal constituita. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin.c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. ori a unei institutii muzeistice din România. 61 din capitolul II. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. . dupa caz. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. sectiunea 5 modificat de Art. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. stadioane. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. din categoria celor supuse notificarii prealabile. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare (1)Persoanele prevazute la art. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. 58 alin. din categoria celor supuse notificarii prealabile. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Este interzis portul armelor neletale. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. b)motiveaza. cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. sectiunea 5 modificat de Art. destinate pentru autoaparare. (la data 27-iul-2011 Art. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. sali de spectacol si adunari publice. b)motiveaza. 61 din capitolul II. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori.

a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare. (2) în locuri publice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. 63 din capitolul II. destinate pentru autoaparare. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. 63 din capitolul II. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. punctul 63. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. 64: Folosirea armelor utilitare Armele cu tranchilizante. pot fi folosite în conditiile prevazute la art.b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. 29. (la data 27-iul-2011 Art. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. alin. din Legea 117/2011 ) Art. (2) din capitolul II. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. destinate colectiei. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 3. produselor sau substantelor stupefiante. folosite în competitiile sportive. I. I. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. numai în scopul pentru care sunt destinate. iar armele cu destinatie industriala. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. 62. sectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 5 modificat de Art. 29. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. (la data 21-iul-2008 Art. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. (3)Arbaletele. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. 63: Uzul de arma neletala Art. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. . Art. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. numai în scopul pentru care sunt destinate. punctul 11. destinate colectiei. în conditiile legii. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement (1)Armele cu tranchilizante. I. precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. destinate pentru autoaparare. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. arcurile. (2)Folosirea armelor prevazute la alin. destinate pentru autoaparare. sectiunea 5 completat de Art.

sa înstraineze. a certificatului de detinator. (2) din capitolul II. alin. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. 65. sectiunea 5 modificat de Art. punctul 64. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. sectiunea 5 modificat de Art. în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. I. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. (2) din capitolul II. punctul 2. (la data 27-iul-2011 Art. I. I. precum si . (2)Persoanele juridice de drept public. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. sectiunea 5 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. alin. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. resedinta sau. sectiunea 5 modificat de Art. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. 65 din capitolul II. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. punctul 65. altele decât cele prevazute la alin. (1). punctul 12.(3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. precum si munitia corespunzatoare. (la data 17-mar-2008 Art. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. I. 65. (2)Persoanele juridice de drept public. ordinii publice si sigurantei nationale. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. (4) în locuri publice. în conditiile prezentei legi. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. precum si munitia corespunzatoare. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. în conditiile stabilite prin legi speciale. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. 64 din capitolul II. dupa caz. (la data 17-nov-2008 Art. pentru înarmarea personalului propriu. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art.

alin. precum si munitia corespunzatoare. precum si munitia corespunzatoare. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. punctul 66. în functie de obiectul lor de activitate. sa procure. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. alin. 66. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. sectiunea 1 modificat de Art. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. punctul 66. arme militare si arme letale. pentru antrenament sau divertisment. pe teritoriul României. precum si munitia corespunzatoare. g). (3)Persoanele juridice de drept privat. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. 15 alin. sectiunea 1 modificat de Art. bunurilor. dupa caz.persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. precum si arme neletale. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. în centrele de productie cinematografica si televiziune. sa procure. (3) din capitolul III. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. în centrele de productie cinematografica si televiziune. (5) din capitolul III. c)desfasurarea activitatilor artistice. bunurilor. precum si a pazei persoanelor. (1) lit. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. punctul 66. în conditiile legii. pe teritoriul României. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. I. în conditiile legii. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. artistice. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. în functie de obiectul lor de activitate. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. (1) lit. sa procure si sa detina arme de colectie. (2) din capitolul III. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. sectiunea 1 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) . pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. alin. 66. precum si a pazei persoanelor. I. (la data 27-iul-2011 Art. g). în conditiile prezentei legi. I. 66. precum si munitia corespunzatoare acestora. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. c)desfasurarea activitatilor sportive. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. 15 alin. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. pentru antrenament sau divertisment. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora.

(1). în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. în conditiile legii. 66 alin. (la data 27-iul-2011 Art. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. în conditiile prezentei legi. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. sectiunea 1 modificat de Art. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. 67. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. în conditiile prezentei legi. în conditiile prezentei legi. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. înstraina asemenea arme si munitie. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. detinerii. 66 alin. 67 din capitolul III. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. (1)Persoanele juridice de drept public. precum si cu munitia corespunzatoare. 68: Conditiile procurarii. I. prin armurierii autorizati în acest sens. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. (3) din capitolul III. 68. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. dupa caz. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. (1) sau. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. alin. I. în conditiile legii. alin. 68. Autorizarile prevazute la art. în care se . desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale.Art. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens. ordinii publice si sigurantei nationale. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. (1). (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. 66 alin. înstraina asemenea arme si munitie. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 68. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (1) din capitolul III. dupa caz. altele decât cele prevazute la art. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. pot procura si. punctul 67. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. cu avizul autoritatilor prevazute la art. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. sectiunea 2 modificat de Art. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. asigurate în permanenta cu paza înarmata. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. I. asigurate în permanenta cu paza înarmata. punctul 68. sectiunea 2 modificat de Art. care.

(4). (la data 27-iul-2011 Art. 67. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. punctul 69. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. 62 alin. (1). 68 alin. sectiunea 2 modificat de Art. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. I. e)urmeaza un instructaj. (1) au obligatia de a prezenta registrele. (1) lit. I. (1) lit. sectiunea 2 modificat de Art. (2) din capitolul III. detinute si înstrainate. (5) se pastreaza timp de 20 ani. I. sectiunea 2 abrogat de Art. sectiunea 2 modificat de Art. la autoritatile prevazute la art. cu ocazia constituirii acestora.mentioneaza datele de identificare ale armei. I. (1) au obligatia sa constituie. persoanele care:(1) Pot fi dotate. alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prevazute la art. (2). 69. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. (1). 67. dupa caz. cu arme letale. art. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. alin. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. 69. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. c)-f). locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. (5) se pastreaza timp de 15 ani. în conditiile prevazute la art. 67. în baza unui contract individual de munca. 69. alin. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. alin. art. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. (2)Continutul instructajului prevazut la alin. art. 68 alin. 69 din capitolul III. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. si timp de 10 ani. 69. (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. desfasurat de angajator. litera A. sectiunea 2 completat de Art. datele de identificare ale detinatorului. Evidenta registrelor prevazute la alin. (1) lit. punctul 70. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. 68 alin. (4). 68 alin. 37-39. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. art. c)sunt angajate. prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. 34. 67. h) si i). 68. precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. din capitolul III. punctul 71. (6) din capitolul III. 63 si art. 33 alin. precum si a personalului care este dotat cu acestea. (1) din capitolul III. din Legea 117/2011 ) (7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. punctul 69. ori de câte ori se solicita aceasta. (2). punctul 69. 67. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. a munitiei consumate. 64. la nivel central. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. alin. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. . la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. Art. punctul 68. I. (1). (6)Evidenta prevazuta la alin. I. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. în cazul armelor letale. 15 alin. (6)Evidenta prevazuta la alin. în cazul armelor neletale. (2) din capitolul III. în vederea înregistrarii. (3).

La sfârsitul acestui interval de timp. b). 66 alin. care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c) si e). cu avizul autoritatilor prevazute la art. 69. în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. I. (8). în conformitate cu art. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. 67 sau ori de câte ori acestea solicita. urmatoarele activitati: . administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. Sunt interzise detinerea. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. periodic. (2)Conditiile prevazute la alin. în care persoanele prevazute la alin. 68 alin. din Legea 117/2011 ) Art. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. în conditiile prevazute la art. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. (1). (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. (la data 27-iul-2011 Art. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. 67. precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. d). (3). 67. 69 alin. (1). 67. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. 68 alin. prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. (8) din capitolul III. armele se depun în locurile prevazute la art. 68 alin. (4). (1) au obligatia sa desfasoare. (3) din capitolul III. (6)În vederea dotarii cu arme. (1). administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. (1) lit. prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. 68 alin. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. (1) lit. g). din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. în conformitate cu atributiile prevazute la art. portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. punctul 69. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. 69. (2). precum si sportivii si antrenorii de tir. alin. 68 alin. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. I. 15 alin. 69 alin. sectiunea 2 modificat de Art. (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. punctul 69. alin.(3)Prevederile alin. 68 alin. sectiunea 2 modificat de Art. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (1) lit. 67. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. Art.

67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. punctul 72. Art.a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. 103/1996. legal constituite. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. (1) lit. ce îsi desfasoara activitatea . prin armurierii autorizati în acest sens. pentru paza fondurilor de vânatoare. alin. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. 69 alin. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. 68-72. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. 68 alin. prin Regia Nationala a Padurilor. în mod efectiv. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control. e). care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. autoritatea sau. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. 72. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. la efectuarea acestor verificari. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. 67. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. Art. I. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. legal constituite. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. (2)Autoritatile prevazute la art. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. (2)Personalul desemnat cu administrarea. acordat de autoritatile prevazute la art. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. (1) lit. 69 alin. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. republicata. (3) din capitolul III. prin personalul anume desemnat. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pot detine si folosi. e). (la data 27-iul-2011 Art. (1) sau pot participa. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. 67. cu modificarile ulterioare. 15 alin. (1) si alin. a cunoasterii instructajului prevazut la art. (4). sectiunea 2 modificat de Art. ori de câte ori considera necesar.

a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. precum si munitia corespunzatoare. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. în functie de necesitati. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. alin. (1) lit. din Legea 117/2011 ) . (la data 27-iul-2011 Art. litera I. pot detine si folosi. 69 alin. din capitolul III. 73. litera G. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. (1) lit. i)centrele de productie cinematografica. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. (1) lit. circurile. din capitolul III. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. punctul 74. (1). cu modificarile si completarile ulterioare. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. sectiunea 2 modificat de Art. 73. alin. e). precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. pentru paza fondurilor de vânatoare. I. alin. litera B. I. sectiunea 2 modificat de Art. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. 73. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. b)-d). (la data 27-iul-2011 Art. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. I. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. 407/2006.conform Legii nr. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. g)Federatia Româna de Tir Sportiv. i)centrele de productie cinematografica. alin. (2) din capitolul III. în functie de necesitati. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. 73. (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. g). pentru exercitarea activitatii didactice. prin personalul anume desemnat. din capitolul III. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. a)-d). circurile. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. 69 alin. (1) lit. pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. punctul 73. punctul 73.

73. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. sectiunea 3. (4). o cerere la autoritatile prevazute la art. 68 alin. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. (4). 66 alin. (1) lit. alin. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. preschimba. a) si b). preschimbare. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. în acest sens. punctul 74. 69 alin. 74. b)-d). în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare.(3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. (1) lit. (1) lit. (3) din capitolul III. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. 67. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. 69 alin. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. furata. persoana juridica este obligata sa depuna. f) si g). subsectiunea 1 modificat de Art. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. 74 alin. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. 67. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. detinerea si folosirea armelor si munitiilor. 74: Autorizatiile pentru procurarea. 67 elibereaza. (1) lit. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. e) si f). (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. (3)Procedura de eliberare. vizare. a)-d). . c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. Art. (1) lit. persoanele juridice prevazute la art. Art. vizeaza o data la 2 ani. distrusa sau deteriorata. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. iar în cazul armelor de panoplie. 66 alin. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. 68 alin. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. I. 67. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. persoanele juridice prevazute la art. 74 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 75. alin. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. I. (la data 27-iul-2011 Art. b)când autorizatia a fost pierduta. (1) din capitolul III. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca.

dupa caz. la cerere. la autoritatile prevazute la art. (3) si ale art. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest . (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. 67. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. altele decât cele prevazute la lit. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. constituite potrivit Legii nr. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. I. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. furtul sau distrugerea autorizatiei. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. detinere si folosire a armelor. constituite potrivit Legii nr. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. dupa caz. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. bunurilor. din capitolul III. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. Art. (la data 27-iul-2011 Art. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. la cerere. bunurilor. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. conditiile privind construirea. 74 alin. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie Persoanele juridice autorizate sa procure. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. cu modificarile si completarile ulterioare.b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. Art. 67 în termen de 10 zile de la acea data. b)sa anunte schimbarea sediului. punctul 76. 333/2003 privind paza obiectivelor. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. sectiunea 3. pot fi autorizate. 68 alin. 77. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. pot fi autorizate. subsectiunea 1 modificat de Art. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. b). 333/2003 privind paza obiectivelor. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. valorilor si protectia persoanelor. litera B. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. e)sa prezinte. la autoritatile prevazute la art. 67. înstrainare. în termen de 10 zile de la procurare sau. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. 67. valorilor si protectia persoanelor. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. la data acordarii autorizatiei. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. pentru vizarea autorizatiei. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. amenajarea si functionarea poligonului.

desfasurate potrivit legii. titluri de credit. b)sub orice forma prevazuta de lege. alin. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. munitii. alin. detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii . bunuri si valori. sediilor armurierilor si intermediarilor. subsectiunea 2 modificat de Art. a sediilor armurierilor. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. arme neletale.numai pentru paza sediilor bancilor. I. subsectiunea 2 modificat de Art. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. metale pretioase si pietre pretioase. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. punctul 78. iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane.numai pentru paza sediilor bancilor. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. partidelor parlamentare.sens: (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. santierelor arheologice. din capitolul III. din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . arme letale. Art.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. metale pretioase si pietre pretioase. materii explozive. precum si munitia corespunzatoare. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. 79. sume de bani. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . substante toxice. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. iar arme neletale cu destinatie utilitara . (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. sectiunea 3. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. depozitelor de arme. metale pretioase si pietre pretioase. (la data 27-iul-2011 Art. precum si munitia corespunzatoare. cecuri. substante toxice. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art.pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . iar arme neletale cu destinatie utilitara . munitii. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare. iar arme neletale cu destinatie utilitara . substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. (2). desfasurate potrivit legii. (2).numai pentru paza transporturilor cu arme. sa detina si sa foloseasca arme si munitie. depozitelor de arme. substante toxice. precum si cu alte valori prevazute de lege. partidelor parlamentare. santierelor arheologice. 80: Acordarea autorizatiei de procurare. litera B. materii explozive.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. 14 alin. societatile prevazute la alin. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. înscrisuri de valoare. (1) din capitolul III. punctul 77. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. munitii. 79. bunuri si valori. materii explozive. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. I.

care sunt dotate cu arme. 333/2003. la cerere. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. 67 sa procure arme de panoplie si. 73 alin. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. 82: Autorizarea procurarii. 67. f) si g). detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. h) si i). de catre autoritatile prevazute la art. . 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. Art. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. 68 alin. le este interzis ca. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. dupa caz. utilitare sau de recuzita. (3) si ale art. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. (1) lit. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. I. alin. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. sa procure arme de panoplie si. sa procure. (1) lit. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. la cerere.încheiat de acestea potrivit Legii nr. (3) si alin. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. punctul 79. (2)(4) si ale art. Art. 73 alin. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. de catre autoritatile prevazute la art. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. 333/2003 pot fi autorizate. e) si alin. de recuzita. ale art. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. 69 alin. 84. subsectiunea 4 modificat de Art. (1) lit. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. pentru paza proprie Art. (1) din capitolul III. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. dupa caz. 84: Procurarea. la cerere. 68 alin. valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. (5)-(7).

I. (3) din capitolul III. din capitolul III. (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. care. d)sa existe personal specializat. subsectiunea 5 modificat de Art. 67. 15 alin. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. 85. sectiunea 3. litera A. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit.în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment.SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. 69 alin. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. . desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. antrenamente de tragere sau. pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu .în cazul societatilor specializate de paza. la cerere. (2). I. (2)Autorizatia prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) Art. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. arme letale. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. (la data 27-iul-2011 Art. I. sectiunea 3. a) si c) pot fi autorizate. (3). precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. precum si munitia corespunzatoare. punctul 80. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor . persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. 85. punctul 81. (2) din capitolul III. 85. alin. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. punctul 80. (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 85 alin. dupa caz. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. angajat permanent. alin. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (1) si (4). întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. subsectiunea 5 modificat de Art. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . (1) lit. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. alin. subsectiunea 5 completat de Art. la cerere.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme. 72 alin. sectiunea 3. 67 sa functioneze.

persoanele juridice prevazute la art. (1) lit. g). 85 alin. (1) lit. arme letale si arme neletale. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. (la data 27-iul-2011 Art. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. a). exclusiv pentru folosirea în poligon. (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. 85 alin. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. pentru poligoanele prevazute la art. la cerere. arme neletale. 86 din capitolul III. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. . spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. 85 alin. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. 333/2003. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. I.b)sub orice forma prevazuta de lege. (1) lit. 15 alin. 85 alin. 85 alin. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. sectiunea 3. punctul 82. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata. arme neletale. c) . precum si munitia corespunzatoare. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia. persoanele juridice prevazute la art. (1) lit. 85 alin.numai personalul angajat la societatea specializata de paza.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. cu modificarile si completarile ulterioare. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. b)sub orice forma prevazuta de lege. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. precum si munitia corespunzatoare. 67. a) si c) pot fi autorizate. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. 85 alin. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. b) . (1) lit. 85 alin. (1) lit. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. a) . (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. din Legea 117/2011 ) Art. arme letale. (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. (2). detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. dupa caz. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. precum si munitia corespunzatoare.numai titularii unui permis de arma sau. pentru poligoanele prevazute la art. 67. c). subsectiunea 5 modificat de Art.

personalul angajat la societatea specializata de paza. punctul 83. (1) lit. 85 alin. cu conditia ca. 87 din capitolul III. (1) lit. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. g). (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme.pentru activitati de tragere de divertisment. b). numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. 85 alin. 35 alin. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. dupa caz. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. a) si c). (1) si (2). În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate.(2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. subsectiunea 5 modificat de Art. în cazul minorilor sub 18 ani. (1) lit. (1) lit. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. 29. (la data 27-iul-2011 Art. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale . numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. în cazul minorilor sub 18 ani. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. (1) lit. în permisul de arma al carui titular este. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. cu conditia ca. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. dupa caz. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. 15 alin. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. a). c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. (1) lit. (1) lit. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. sectiunea 3. a) si c). în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. 29. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. (1) lit. g). acestia sa fie însotiti de o persoana majora. I. în permisul de arma al carui titular este. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (3)În situatiile prevazute la alin. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. (1) si (2). persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (2)În situatiile prevazute la alin. 15 alin. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. 85 alin. 85 alin. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. (1) lit. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. 35 alin.

(2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. (la data 27-iul-2011 Art. (2) armele si munitiile care tranziteaza. I. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. în conditiile legii. fabricate în afara teritoriului României. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. (2) lit. pot fi comercializate sau. 88 din capitolul IV. 2529 din anexa. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. Art. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. (2)Marcajele prevazute la alin. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. detinute de persoane fizice sau juridice din România. 2529 din anexa. punctul 84. introduse pe teritoriul României. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. introduse pe teritoriul României. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. dupa caz. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. dupa caz. în procesul de fabricatie a acestora. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. în conditiile legii. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. pentru conformitate cu normele de omologare. munitia pe care se aplica. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. pot fi comercializate sau. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. sectiunea 1 modificat de Art. teritoriul României. c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. dupa caz. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. 89: Marcarea armelor si munitiilor . b)indicativul armurierului care le produce.Art. teritoriul României. fabricate pe teritoriul României. b) armele si munitiile care tranziteaza. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin.

(3) din capitolul IV. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate . (4) lit. 89 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. constituie informatii secrete de serviciu. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. (3)Marcajul prevazut la alin. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. sectiunea 2 modificat de Art. 89 din capitolul IV.(1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. 90. dupa caz. I. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 85. Prin pachet de munitie. b)numarul de identificare a lotului. anul de fabricatie. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. a armelor neletale. a). (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. c)seria si. I. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. sa aplice pe arme. ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. a armelor de aparare si paza. iar evidenta celorlalte arme letale. b)tara sau locul fabricarii. precum si a munitiilor corespunzatoare. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. c) si d). Art. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. punctul 87. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (2). (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. c)calibrul. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. punctul 86. ordinii publice si sigurantei nationale. b)-d). (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. în sensul prezentului articol. se tine în registre separate constituite potrivit legii. daca acesta nu face parte din numarul de serie. (2)Marcarea armelor potrivit alin. sectiunea 2 completat de Art. 89 alin. 89 alin. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. I. d)tipul de munitie. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (2) lit. 25-29 din anexa au obligatia ca. în procesul de fabricatie a acestora. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. alin.

din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. munitiile si componentele acestora. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. punctul 88. timp de 10 ani. b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. dupa care se depun. 90 alin. sectiunea 3 modificat de Art. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. I. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. din Legea 117/2011 ) (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. 90 alin. (2). 91 din capitolul IV. (1)Registrele prevazute la art. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. sanatatea. sectiunea 2 modificat de Art. 88 alin.(1)Registrele prevazute la art. 90 alin. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii Art. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor . registrele prevazute la art. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. respectiv punctele de lucru. b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. I. respectiv punctele de lucru. dupa care se depun. 90 alin. e)poligoanele de tragere cu arme. pentru arhivare. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (2). registrele prevazute la art. precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. punctul 89. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. la Inspectoratul General al Politiei Române. f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. pentru arhivare. precum si spatiile în care acestea functioneaza.

prin structurile sale specializate. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. 92 din capitolul IV. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (1). structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. (4)Armurierii prevazuti la alin. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. (3)Armurierii prevazuti la alin. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. 93 din capitolul IV. a)d). 94: Inspectia tehnica periodica . precum si a munitiilor corespunzatoare. I. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. cu exceptia celor referitoare la armele militare. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. (2)În cazul în care se constata. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. (3). punctul 90. armurierii prevazuti la alin. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) Art. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. I. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. 93: Regimul normelor si certificatelor de omologare (1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. 92 alin. sectiunea 3 abrogat de Art. (2). 92 alin. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (3) lit. Art.conditiilor de omologare. (1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. (2)În cazul în care se constata. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. (3) care le apartin. cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. sectiunea 3 abrogat de Art. punctul 90. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. 92 alin. 92 alin. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin.

Art. 94 din capitolul IV. dupa ce le valorifica. I. din Legea 117/2011 ) Art. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. care. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. 96 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. punctul 92. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. sectiunea 3 modificat de Art. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta . precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. I. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 97 din capitolul IV. I. 95 din capitolul IV. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. sectiunea 3 modificat de Art. punctul 91. ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. Art. sectiunea 3 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 93. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (1).(la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art.

prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani. e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. preschimba si. (la data 27-iul-2011 Art. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. precum si a certificatelor de omologare. (1) si (2). pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. punctul 94. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. I. 88 alin. 97 din capitolul IV. introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni.armelor. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. 90 alin. piese si munitii. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. dupa caz. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. 88 alin. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. a detinatorilor de arme. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. sectiunea 4 modificat de Art. piese si munitii. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. a detinatorilor de arme. . ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. (1). prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. punctul 95. I. 99: Regimul cartii de identitate a armei Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. la autoritatea care le-a eliberat. 88 alin.(2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 88 alin. 102 din capitolul IV. furtul. din Legea 117/2011 ) Art. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. sectiunea 4 abrogat de Art. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. Sunt exceptate de la prevederile art. (la data 27-iul-2011 Art. 98 din capitolul IV. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. a elementelor de marcare aplicate pe arme. dupa caz. 94-98 armele militare. (la data 27-iul-2011 Art. sa le detina. sectiunea 4 abrogat de Art. dupa caz. 100 din capitolul IV. 100: Pierderea. din Legea 117/2011 ) . procurata. I. sectiunea 4 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. punctul 95. în Monitorul Oficial al României. sectiunea 4 abrogat de Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. I. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei (la data 27-iul-2011 Art. a furtului. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. punctul 96. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. sectiunea 4 abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. sa le detina. indiferent de detinatorul legal al acesteia. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. din Legea 117/2011 ) Procedurile de aplicare a prevederilor art. 101 din capitolul IV. sa le foloseasca si sa le înstraineze. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. din Legea 117/2011 ) (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. 99 din capitolul IV. punctul 95. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. furtul. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau. CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. I. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. I. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. punctul 95. sa le foloseasca si sa le înstraineze. punctul 97. I. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau.

arme letale si neletale. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. 104 alin. piese si munitii. experimentarii. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. casarii si distrugerii. în baza autorizatiei de procurare. sectiunea 1 modificat de Art. (4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. confectionarii. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. experimentarea. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. I. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. dupa caz. prelucrarii. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. (2)Producerea. confectionarea. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile stabilite prin prezenta lege. cu exceptia persoanelor fizice care. prelucrarea. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii.SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. cu exceptia producerii. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sigurantei nationale si ordinii publice. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. cu exceptia persoanelor fizice care. (3)Operatiunile cu arme. în conditiile legii. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. 104 alin. arme letale si neletale. cu exceptia persoanelor fizice care. casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. 103 din capitolul V. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. în conditiile prezentei legi. în conditiile legii. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. modificarea. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme (1)Operatiunile cu arme. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. în conditiile legii. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. modificarii. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. . în conditiile stabilite prin prezenta lege. punctul 13. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. în conditiile stabilite prin prezenta lege. arme letale si neletale.

punctul 14. 104 alin. precum si Federatia Româna de Tir Sportiv. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. (la data 27-iul-2011 Art. care. (1) din capitolul V. 104. la cerere. persoanele fizice si juridice. (2)Se pot constitui în armurieri. (la data 17-mar-2008 Art. alin. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. 103 din capitolul V. piese si munitii. prin competentele conferite de lege. 104: Armurierii (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. în conditiile prezentei legi. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. I. I. pentru operatiuni de procurare. din Legea 117/2011 ) Art. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. ordinii publice si sigurantei nationale. altele decât cele prevazute la alin. care. piese si munitii. (1) din capitolul V. potrivit legii. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. reparare si depozitare. punctul 99. sectiunea 1 completat de Art. în subordonarea sau coordonarea acestora. la cerere. ordinii publice si sigurantei nationale. 105. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. prin competentele conferite de lege. precum si persoanele juridice aflate. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . a). c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. precum si persoanele juridice aflate. sectiunea 1 modificat de Art. (1) lit. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. I. potrivit legii. alin. în subordonarea sau coordonarea acestora. punctul 98. I. a). sectiunea 1 completat de Art. înstrainare în scop necomercial. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. Federatia Româna de Schi si Biatlon. punctul 15.(4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. (1). b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 27-iul-2011 Art. 104 din capitolul V.

I. piese si munitii. 106: Constituirea armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art.(2)Persoanele juridice prevazute la art. (2) pot fi autorizate. precum si cu munitia corespunzatoare. (2)Persoanele juridice prevazute la art. C si D din anexa. . (1) lit. alin. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. 104 alin. la cerere. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. I. transfer. vânzare. (2) din capitolul V. export. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. închiriere. la cerere. piesele acestora. 104 alin. 104 alin. 15 alin. (2) pot fi autorizate. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. (3)Importul. punctul 16. transport. 15 alin. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. reparare si depozitare. e)-g). alin. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. cumparare. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. (2) pot fi autorizate. prin competentele conferite de lege. (2)Avizul prevazut la alin. 104 alin. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor Art. donatie. înstrainare în scop necomercial. schimb. la cerere. sectiunea 1 modificat de Art. precum si federatiile sportive nationale de specialitate. 105. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. pentru operatiuni de procurare. (3) din capitolul V. import. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. (2) se pot constitui ca armurieri. a) si lit. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. punctul 100. cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. (1) lit. sectiunea 1 modificat de Art. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. 105 din capitolul V. (la data 27-iul-2011 Art. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. transbordare si depozitare. c) si d). 105. exportul. ordinii publice si sigurantei nationale. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. 104 alin. punctul 16. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. I. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. potrivit legii. cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice. (2) se pot constitui ca armurieri. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. (1)Societatile comerciale prevazute la art. (3)Avizul prevazut la alin. 104 alin. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. dupa caz.

107 din capitolul V. (3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. sectiunea 2 modificat de Art. sectiunea 2 modificat de Art. (2). 104 alin. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. alin. piese si munitii. sectiunea 2 completat de Art. I. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art. punctul 18. (1) lit. 107 din capitolul V. 106 din capitolul V. (la data 17-mar-2008 Art. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal.(2)Autorizatia prevazuta la alin. (2)Autorizatia prevazuta la alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. sectiunea 2 modificat de Art. I. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. punctul 17. (1) lit. 15 alin. sectiunea 2 modificat de Art. 106 alin. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. I. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. (2)Avizul prevazut la art. (3). 106 alin. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. 15 alin. (la data 17-mar-2008 Art. I. 15 alin. din Legea 117/2011 ) Art. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. (2)Autorizatia prevazuta la art. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. a) si lit. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (2) din capitolul V. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. punctul 101. (1) lit. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. e)-g). Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. 15 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. a) si c)-g). (la data 27-iul-2011 Art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. I. 106 alin. a) si c)-g). în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii . (1) lit. 106 din capitolul V. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. punctul 102. a) si c)-g). (2) se pot constitui ca armurieri. (1) lit. 15 alin. (1) lit. 107. 106 alin. 106 alin. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. punctul 18. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin.

depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. (3) lit. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. spatii corespunzatoare. omologate în conditiile prezentei legi. . 108 din capitolul V. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. poligoane pentru verificarea armelor. punctul 19. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. destinate depozitarii armelor. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. sectiunea 3 modificat de Art. dupa caz. b)detine spatii corespunzatoare. destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. (7)În autorizatia prevazuta la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. precum si Inspectoratul General al Politiei Române. care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. destinate depozitarii armelor. c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. cu modificarile si completarile ulterioare. omologate în conditiile prezentei legi. (3) lit. a). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. dupa caz. (3). dupa caz. a). d)detine. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. a). (3) lit. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit.Art. capselor sau pulberilor pentru munitie. a). I. b)detine. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. dupa caz.

poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. dupa caz. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. dupa caz. dupa caz. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. destinate depozitarii armelor. dupa caz. b)detine spatii corespunzatoare. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. spatii corespunzatoare. (8)În autorizatia prevazuta la alin. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. b)detine. a). c)detine. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. b)detine spatii corespunzatoare. (3) lit. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. autorizate în conditiile prezentei legi. capselor sau pulberilor pentru munitie. b)detine. capselor sau pulberilor pentru munitie. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. destinate depozitarii armelor. destinate depozitarii armelor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. a). autorizate de inspectoratul teritorial de munca. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre . precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. dupa caz. dupa caz. capselor sau pulberilor pentru munitie. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. poligoane pentru verificarea armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii.(1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. (3) lit. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. (3)-(6). destinate depozitarii armelor.

avizate de organele de politie. (3)-(6). acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. dupa caz. poligoane pentru verificarea armelor. pieselor si munitiilor. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. I. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. avizate de organele de politie. avizate de organele de politie. sectiunea 3 modificat de Art. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. destinate depozitarii armelor si pieselor. dupa caz. c)detin. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. punctul 19. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. depozitare a armelor. 108 din capitolul V. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. destinate depozitarii armelor si pieselor. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. dupa caz. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: . cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. dupa caz. piese si munitii. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. pieselor si munitiilor. dupa caz. b)detin spatii corespunzatoare. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. dupa caz. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea.armurier. b)detine. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. spatii corespunzatoare. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. (3) lit. b)detine. 106 pot efectua operatiuni cu arme. autorizate în conditiile prezentei legi. destinate depozitarii armelor si pieselor. a). precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. (la data 17-mar-2008 Art. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. capselor sau pulberilor pentru munitie.

casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. prelucrarea. 108 din capitolul V. asamblarea. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. 109. efectuarea inspectiilor tehnice. capselor sau pulberilor pentru munitie. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. schimb. (la data 17-mar-2008 Art. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. (8)În autorizatia prevazuta la alin. 94 alin. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. în si din strainatate. schimb. punctul 103. punctul 20. în conditiile prevazute la art. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. 67. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. pieselor si munitiilor: producerea. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. dupa caz.a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. experimentarea. omologate în conditiile legii. pieselor si munitiilor: cumparare. litera B. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. 67. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. avizate de organele de politie. prelucrarea. (la data 27-iul-2011 Art. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. sectiunea 3 modificat de Art. experimentarea. vânzare. (3). precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. din capitolul V. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. I. destinate depozitarii armelor si pieselor. (la data 17-mar-2008 Art. a). precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. . export si transfer de arme si munitii. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. închiriere. import. sectiunea 3 completat de Art. munitii. din Legea 117/2011 ) Art. modificarea. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. casarea si distrugerea de arme si. import. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. I. modificarea. sectiunea 3 modificat de Art. litera B. 109. punctul 21. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. Armurierii autorizati în conditiile art. b)detine spatii corespunzatoare. export si transfer de arme si munitii. vânzare. I. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. (3) lit. asamblarea. din capitolul V. închiriere.

registrele se depun. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. 110. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3 modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. de la care au procurat arme si munitii. 109 din capitolul V. 108 alin. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. litera F. d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. . punctul 22. lista persoanelor juridice care au procurat sau. I. 108 alin. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. 88 alin.d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. (1). Dupa împlinirea termenului de 5 ani. punctul 104. dupa caz. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. sa nu expuna în vitrina arme autentice. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. I. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. omologate în conditiile legii. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. de la care au procurat arme si munitii. (2). precum si documentele în baza carora au vândut armele. modelul. 108 alin. în si din strainatate. (2) si sa le prezinte. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. 110. în termen de 15 zile de la data procurarii. c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. datele necesare identificarii armei vândute. respectiv: tipul. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. (1) din capitolul V. marca. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. la autoritatile prevazute la art. piese si munitii în tara. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. continutul marcajului. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. alin. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. pentru control. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. sectiunea 3 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. politistilor anume desemnati. o copie de pe factura. calibrul. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. alin. din capitolul V. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. pentru arhivare. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. 108 alin. (1) lit. dupa caz. (1) si (2). iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. (2)Registrele prevazute la alin. iar dupa vânzare. (2).

punctul 23. lista persoanelor juridice care au procurat sau. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. (la data 17-mar-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. piese si munitii. (3) din capitolul V. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. în termen de 15 zile de la data procurarii. 110 din capitolul V. 108 alin. si sa le prezinte pentru control organelor competente. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. dupa caz. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. indiferent de motiv. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care sa acordat avizul. I. (la data 17-mar-2008 Art. piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. punctul 23. (la data 17-mar-2008 Art. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. care sunt conditionate. piese si munitii. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. duce la anularea acestuia. 108 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. de la care au procurat arme. armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. . 110. b)sa comercializeze armele. 67. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme.(3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. I. (1) si (2). piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. indiferent de motiv. precum si documentele în baza carora au vândut armele. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. 110. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. (2). alin. 108 alin. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. 88 alin. c)sa procure arme. piese si munitii. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. punctul 24. în conditiile prezentei legi. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. alin. sectiunea 3 modificat de Art. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. în conditiile prezentei legi. duce la pierderea licentei respective. potrivit legii. (4) din capitolul V. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. sectiunea 3 modificat de Art. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. I. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. pe aceasta licenta. (2). sectiunea 3 completat de Art.

b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. I. în conditiile prezentei legi. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. marca. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 3 modificat de Art. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. 110 alin. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. pieselor si munitiilor. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. respectiv: tipul. precum si a posesorilor acestor arme. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. . duce la anularea acestuia. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. marca si cantitatile de arme. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. sa nu expuna în vitrina arme autentice. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de import-export eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. piese si munitii. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. indiferent de motiv. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. la autoritatile prevazute la art. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 108 alin. iar dupa vânzare. continutul marcajului. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. registrele se depun. datele necesare identificarii armei vândute. calibrul. pentru arhivare. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. o copie de pe factura. (2). modelul. 110 din capitolul V. (1) lit. 67. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri.g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. 108 alin. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. (1) lit. piese si munitii. punctul 105. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. (2)Registrele prevazute la alin.

108 alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. modelul. 90. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. prelucrare. pentru arhivare. din Legea 117/2011 ) Art. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. 111 din capitolul V. Art. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: . punctul 107. destinate depozitarii armelor si pieselor. calibrul. experimentare. în care sa fie evidentiate atât armele.d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. componentele esentiale ale acestora. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. modificare. 110 alin. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. la autoritatile prevazute la art. asamblare. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. organelor competente. e)sa detina spatii corespunzatoare. în conditiile prevazute la art. sectiunea 3 modificat de Art. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. piese si munitii. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. (la data 27-iul-2011 Art. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. pentru control. capselor sau pulberilor pentru munitie. (2). (2)Registrele prevazute la alin. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. dezactivare. I. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. sectiunea 3 completat de Art. avizate de organele de politie. I. pieselor si munitiilor. 111 din capitolul V. la solicitarea acestora. (1) lit. cât si rebuturile. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. registrele se depun. si sa le prezinte. punctul 106. casare si distrugere a armelor letale si neletale. din Legea 117/2011 ) Art. continutul marcajului. (la data 27-iul-2011 Art. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. marca. (1) lit. respectiv: tipul.

o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. precum si de provenienta legala a armelor transportate.a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. a cantitatilor de arme. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. (2)Se pot constitui în intermediari. (2). sectiunea 3 completat de Art. în registre constituite potrivit art. modelul. (1) lit. 110 alin. piese si munitii pe care le efectueaza. marca. precum si de provenienta legala a armelor transportate. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. 110 alin. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. Art. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si conditiile de siguranta ale acestora. 112 din capitolul V. (2)Registrele prevazute la alin. (1) lit. la autoritatile prevazute la art. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. respectiv: tipul. I. a rutelor urmate. calibrul. piese si munitii transportate. continutul marcajului. (3)Prevederile art. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. 113 din capitolul V. a rutelor urmate. Art. punctul 108. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. 1131: Intermediarii (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. 106 si 107. punctul 109. detinerii. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. I. (la data 27-iul-2011 Art. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. art. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. organelor competente. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. (1) lit. registrele se depun. sectiunea 3 modificat de Art. pentru control. la cerere. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe . 108 alin. precum si conditiile de siguranta ale acestora. d). d) si sa le prezinte. 108 alin. a cantitatilor de arme si munitii transportate. din Legea 117/2011 ) Art. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. (la data 27-iul-2011 Art. pentru arhivare. (4) si art.

dupa caz. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. (1). de pe teritoriul României. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României . de catre rezidentii statelor membre. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. 56 si art. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. se poate face. resedinta sau. al munitiei. precum si a munitiilor corespunzatoare. (2)Autorizatia prevazuta la alin. 129 alin. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. (1)Procurarea unei arme letale. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. nu pot fi folosite pe teritoriul României. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. se poate face. a munitiei. viata si integritatea corporala a persoanelor. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. (1) se elibereaza la cerere. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. în conditiile prezentei legi. locul de rezidenta în România. siguranta nationala. precum si a munitiilor corespunzatoare. în conditiile prevazute la alin. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre (1)Procurarea unei arme letale. în conditiile prezentei legi. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. dupa caz. (2). numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. (1). în scopul scoaterii acesteia din tara. numai în baza permisului de transfer al armei sau. cu exceptia cazurilor prevazute la art. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. dupa caz. (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. în scopul scoaterii acesteia din tara. persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. a munitiei.teritoriile statelor membre. Art. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (1). cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. despre fiecare achizitie efectuata. de pe teritoriul României. dupa caz. nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. În termen de 3 zile de la procurarea armei.

situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. cu exceptia cazurilor prevazute la art. dupa caz. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. c). sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. (6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. locul de rezidenta în România. în conditiile prezentei legi. dupa caz. de tir sau al armelor de colectie functionale. (1) despre fiecare achizitie efectuata. 56 si art. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. resedinta sau. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. viata si integritatea corporala a persoanelor. (3)Sunt interzise detinerea. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. iar în cazul armelor de tir. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. (la data 27-iul-2011 Art.(2)Permisul de transfer prevazut la alin. dupa caz. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. 129 alin. d)în cazul armelor de vânatoare. (7)Procurarea. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. din Legea 117/2011 ) Art. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. de Federatia Româna de Schi si Biatlon. locul de rezidenta în România. I. (1). (2). pe teritoriul României. (1) se elibereaza la cerere. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. detinerea. . resedinta sau. 114 din capitolul VI modificat de Art. c)în cazul armelor de vânatoare. portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. siguranta nationala. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. punctul 110. în conditiile prevazute la alin. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români.

titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. . (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. (2) si (4). cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. c)în cazul armelor de vânatoare. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir. fara plata vreunei taxe sau redevente. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. (2) si (4). d)în cazul armelor de vânatoare.(3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. în scris. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. c). organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. (6)În situatia în care. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. pe timpul sederii în România. (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. iar în cazul armelor de tir. iar la iesire retin aceasta adeverinta. de tir sau al armelor de colectie functionale. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. dupa caz. (2) lit. rezidentii statelor europene înstraineaza. respectiv a iesirii cu aceste arme. în conditiile legii. acestia au obligatia sa anunte. d). numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. b)motiveaza organelor politiei de frontiera. din cele prevazute în anexa. pierd. în conditiile prezentei legi. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. b)în cazul armelor neletale. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. resedinta sau. (2) lit. în conditiile prevazute la alin. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. d).

purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. Art.dupa caz. pot detine sau. în scris. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. (la data 27-iul-2011 Art. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. (8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. ori a unei institutii muzeistice din România. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. dupa caz. (2) si(4). prevazuta la alin. în prealabil. acestia au obligatia sa anunte. Art. din categoria celor supuse notificarii prealabile. dupa caz. 115 alin. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al . se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. dupa caz. la solicitarea acestora. 115 alin. (2) lit. portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. (2) lit. dupa caz. (5). Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. b)motiveaza. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. pe timpul sederii în România. domiciliul în România. (2) si (4). cu posibilitatea prelungirii acesteia. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. rezidentii statelor membre pierd. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. punctul 111. c). valabila pentru una sau mai multe calatorii. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. 115 alin. 115 din capitolul VI modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. 118: Regimul detinerii. în scopul detinerii sau. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. I. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. legal constituita. (9)În situatia în care. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. în conditiile legii. dupa caz. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau.

în conditiile prezentei legi. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. 119 din capitolul VI modificat de Art. I. resedinta sau dupa caz. dreptul de detinere sau. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. dupa caz. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. I. locul de rezidenta în România care detin. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. (2)Persoanele prevazute la alin. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. din Legea 117/2011 ) Art. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României.autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. 44. atunci când este cazul. în conditiile prezentei legi. pot detine sau. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. domiciliul în România li se poate acorda. punctul 113. 118 din capitolul VI modificat de Art. dupa caz. (1) din capitolul VI modificat de Art. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. 115 alin. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. dupa caz. 119. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. munitia aferenta înscrise în acest document. punctul 113. dupa caz. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. c). (2). alin. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. locul de rezidenta în România. dupa caz. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. I. resedinta sau. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. (la data 27-iul-2011 Art. (2) lit. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. dupa caz. punctul 112. 115 alin. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. . în cantitatile prevazute la art. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. înstrainarea este permisa numai daca. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin.

(3)În pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare, referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document, precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective, numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state.

Art. 120: Conditiile acordarii, prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc
(1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc; b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului, se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere, port si folosire a armelor de foc. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc, pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca si pierderea, furtul sau înstrainarea acestora, sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau, dupa caz, este retinut de acestea.

Art. 121: Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc
(1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. (3)În strainatate, cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul.

(4)În cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate, în conditiile prevazute la alin. (3), titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor. (5)Adeverinta prevazuta la alin. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate

(1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite, în prealabil, organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate, document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele, Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. (2).

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre

(1)Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii; g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar.

(3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 115. din Legea 117/2011 )

Art. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre

(1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. 122. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an, perioada care poate fi prelungita cu înca un an. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara, sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 116. din Legea 117/2011 )

Art. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru

(1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru, cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul, în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), precum si scopul transferului; b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 123 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 117. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie.

Art. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil

a)-f). la cerere. (6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul. (4). siguranta nationala. pentru o perioada de 3 ani. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. lit. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. (2). viata si integritatea corporala a persoanelor. la cerere. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. suspendate de catre organele de politie competente. cu privire la datele prevazute la art. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. cu privire la datele prevazute la art. prin decizie motivata. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului. (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. 122 alin. dupa caz. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin.(2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. pentru o perioada de 3 ani. (2). numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. pe toata perioada de valabilitate a documentului. (4). (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. . 122 alin. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil.

punctul 119. b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. potrivit legii. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. la cerere. în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si. la cerere. un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme. al munitiilor respective. dupa caz. b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. (3)Permisul de transfer al armelor. d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. 125 din capitolul VI modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si. I. precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul. 122 alin. dupa caz. a)-d). c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare. (2)Acordul prealabil se acorda. în prealabil. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Permisul de transfer se acorda. munitii din statele membre. numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de . 124 alin. 124 din capitolul VI modificat de Art. (2) lit. munitie în România trebuie sa obtina. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera. piese si munitii pe teritoriul României. respectiv al munitiilor. 125: Acordul prealabil (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme. se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. dupa caz. (3). punctul 118. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. dupa caz. Art. potrivit legii. resedinta sau. (la data 27-iul-2011 Art. locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si. (4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. 125: Permisul de transfer al armelor Art. din partea Inspectoratului General al Politiei Române. I.(la data 27-iul-2011 Art.

dupa caz. I. persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. a). pieselor si munitiilor pe teritoriul României (1)Tranzitul armelor. (la data 27-iul-2011 Art. precum si de catre membrii de familie ai acestora (1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. 126 din capitolul VI modificat de Art. 127 din capitolul VI abrogat de Art. siguranta nationala. sa detina si. 129: Procurarea. I. punctul 122. pentru persoanele prevazute la art. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. dupa caz. la cerere. punctul 122. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. I. (3)Persoanele prevazute la alin. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si. viata si integritatea corporala a persoanelor. 126 din capitolul VI completat de Art. (1) se acorda. munitie în România trebuie sa obtina. 128 din capitolul VI abrogat de Art. punctul 121. o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române. prin decizie motivata. (2) lit. I.transfer. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. . în prealabil. detinerea. 1261: Tranzitul armelor. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. (1) pot fi autorizate sa procure. suspendate de catre organele de politie competente. sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Persoanele prevazute la alin. cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului. precum si alte arme si munitii. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile stabilite de prezenta lege. din Legea 117/2011 ) Art. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora Art. 14 alin. (2)Autorizatia prevazuta la alin. pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. punctul 120. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României. pâna la destinatie. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit.

cât si a membrilor de familie.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau. civila. 10.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. dupa caz. 38 alin. (2). (2). (1). (3). 17. cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi. (1).(4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. 7. Art. (1). 28 alin. 40 alin. 38 alin. în termenul prevazut la art. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1.nedeclararea informatiilor prevazute la art. 9.nerespectarea obligatiei prevazute la art. care au resedinta sau domiciliul în România.neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art. 48 alin.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (3). (2). 35 alin. 19 în termenul stabilit. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. raspunderea penala. (3).neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat. 8. sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine. 42 alin.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 129 alin. 27 alin. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora (1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. 13 si art. în termenul prevazut la ari. alin. dupa caz. precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. 129 alin.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. în termenul prevazut la art. 9 alin. 2. persoanele prevazute la art. de port si folosire a acestor arme si munitii. 132: Contraventii încalcarea dispozitiilor Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage.neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. (4) si (5). (1). 3.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. (2). 16. (4) în termenul stabilit. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. (2) sau. pot fi autorizati sa procure. 5. 12. 11. (1). contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. 8 alin. (1) si (2). 131: Raspunderea prezentei legi Art. (1) si (2). (2)La solicitarea organelor de politie române. 6. 14.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 15. (1). 48 alin. prevazuta la aii. 9 alin. (2).transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. 4. 24 alin. (1).neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. . (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. dupa caz. CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii juridica pentru Art. 33 alin. 44 alin. 13.

(1).nedeclararea furtului. 65 alin.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. din Legea 268/2008 ) 35. 3. 21. 54 alin.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. punctul 23. (5). 121 alin. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1.pierderea armelor letale.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). 91. punctul 4. 34. 68 alin. punctul 22. 20. la solicitarea organelor de politie. 132. 30. stabilite la art. punctul 26. punctul 34. 241. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. a -c)si k). punctul 24. 8 alin. sectiunea 1 modificat de Art.neprezentarea la autoritatile competente. (1). 27. sectiunea 1 completat de Art. (4). 110 alin. 100 alin. 120 alin. 25. I.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. (1) lit. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24. (1). d.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. munitiei si personalului dotat cu acestea. 38. 132. respectiv la art. I. 64. (la data 17-nov-2008 Art. 19. 4. 112 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1). (5)-(7). punctul 25. 71 alin. în termenul prevazut la art. b). (la data 17-nov-2008 Art. (3). h)-j).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. sectiunea 1 completat de Art. conform art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 23. 63. 23. în termenul prevazut la art. respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora.nedeclararea pierderii.uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art. (1). (la data 17-mar-2008 Art. 111. 132. 37. (2) si art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 28. pentru care sa obtinut dreptul de detinere. (5). 77. din capitolul VIII. (la data 17-mar-2008 Art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 32.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. în alte situatii decât cele prevazute la art.nerespectarea prevederilor art. 33. (2) de a prezenta pentru control armele. 107 alin. (1). punctul 3.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale.folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. 68 alin. sectiunea 1 completat de Art. 7 alin. 110 alin. 341.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 62 cu privire la portul de arma. 63. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 22. unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. . 26. 2. 132. 58 alin. (1). 39. 51 alin.18. 221. 31. 12 alin. 8 alin. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. furtului. f) si g).nerespectarea prevederilor art. 29.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 59 alin. 1 lit. 110 alin. (2).uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile.încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. în termenul prevazut la art. 36. 1 lit. (3).nerespectarea obligatiei prevazute la art. pierderii. 110 alin. e. I.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. din Legea 268/2008 ) (2). din capitolul VIII.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. I. 1 lit. piesele si munitiile detinute.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. din capitolul VIII.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. din capitolul VIII. distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art.

6. în termenul prevazut la art. (2) si (4). 38. 25.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 30. 62 alin.nedeclararea furtului. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. (2) lit.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (3). (7). 17. (2) sau. 29 alin. (1).nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (3). (1). (1). 22. 38 alin.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art.portul. (5)-(7). 58 alin. 28 alin.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 64. (1) lit. 48 alin. stabilite la art. 20.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. 24 alin. (1). (1) si (2). (1). 11.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nedeclararea informatiilor prevazute la art. 13. 58 alin. 59 alin. conform art. (3). 38 alin. 7.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 71 alin. (1). 36.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. 33 alin. 44 alin. (6). 27. 59 alin. 24 alin. 13 în termenul stabilit.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 9. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. (2). (4) în termenul stabilit. (3).înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 26. 10. 37. în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 62 alin. respectiv la art. 42 alin. (3). 35 alin. 65 alin. 9 alin. 12 alin. (1). (2) si art. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art. 121 alin. 14. 69 alin. 15. (4). b). în termenul prevazut la art. 21. 51 alin. (2). c). prevazuta la art. 68 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 77. 33. 16.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 23. (1) si alin. dupa caz. (5).pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (10). resedinta sau rezidenta. (1) si (2).nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 35.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (3). 19. 34.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 29 alin. 40 alin. 18 alin. 58 alin. (1). 12. (3). a) si b) cu privire la portul de arma.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1). munitiei si personalului dotat cu acestea. 23. pierderii. 18.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. alin. (2) lit. (1). 32. 29. 31. 28. . (1).nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 24.5. 8. 68 alin.neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. 48 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.

12. din capitolul VIII. sectiunea 1 modificat de Art.000.000 lei. (6). 34.000 lei la 500.000. 15 si 22. cele prevazute la punctele 9. 44.000 lei. e) si h)-j). 43. 38 si 39. b)cu amenda de la 5. cele prevazute la punctele 2.000.nerespectarea prevederilor art. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1.000 lei.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.000 lei la 2.000. (2). c)cu amenda de la 1.000 lei.000 lei.000 lei.000.000 lei la 10.000 lei.000. 112 alin (1) lit. 28. 13. 111 si art. 4. f) si g) si alin. 110 alin. 10. 28. 13. I. 9. (5). 34. e)cu amenda de la 5. 41. 23.000. 47.000 lei la 150.000. 15. cele prevazute la punctele 32. cele prevazute la punctele 8. cele prevazute la punctele 2527. 24. 14. (1). g)cu amenda de la 150. 50. 38 si 39. 46. 132 din capitolul VIII.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art. b). b) si art.000.000.000. b)cu amenda de la 500 lei la 1. cele prevazute la punctele 3. 5. 51.000. 241. sectiunea 1 modificat de Art. d). 53. d)cu amenda de la 20. din Legea 268/2008 ) Art. 341. cele prevazute la punctele 1. 35.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 110 alin. (2).nerespectarea obligatiilor prevazute la art.39. 1111 lit. f)cu amenda de la 100. (1) lit. 5. I.000 lei la 10. 112 alin. (4). 20 si 21. (1) lit. 49. h)cu amenda de la 300. 16. (1)Contraventiile prevazute la art.000.000 lei la 50. cele prevazute la punctele 1. c)cu amenda de la 10. 22 si 221. 48. cele prevazute la punctele 8. 7.000 lei la 10. (1) lit. 14. alin. 45. cele prevazute la punctele 3. 23. 16.000 lei. 35. e)cu amenda de la 50. 133: Sanctiuni . 52. 1221 alin. art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 111 alin. 29 si 31. cele prevazute la punctele 2.000 lei. 81. 91. 29 si 31. 18 si 30. 34.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. e)cu amenda de la 5. d)cu amenda de la 2. 19. 133.000 lei la 5. 7.000 lei.000. (3). 17. punctul 123.000 lei. 17.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. art. 4. 12.000.000 lei la 20. a)-c) si k). cele prevazute la pct. (1).nerespectarea obligatiei prevazute la art. 11. 19. 38 si 39. 110 alin. c).pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii.000. 6. litera E.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 35. 6.000 lei.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (2). 124 alin. (la data 17-nov-2008 Art. 110 alin. 28.000 lei la 100.000 lei.nerespectarea prevederilor art. 10. 20 si 21. (3).nerespectarea obligatiei prevazute la art. 11. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. d) si e). 10. cele prevazute la punctul 33. 1111 lit. cele prevazute la punctele 9.000 lei la 300. 110 alin. 36 si 37. 42. 107 alin. 110 alin. punctul 5. 40. a).000 lei la 5. 18 si 30. 24.

8. c)confiscarea armelor sau. 42. b)cu amenda de la 501 lei la 1.000 lei. celor prevazute la pct.000 iei la 30. 41 si 50.001 lei la 2. litera D. 133. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 27-iul-2011 Art. celor prevazute la punctele 11 si 14. 36 si 37.000 lei. (la data 17-nov-2008 Art. 38.000 lei. 108 alin. 10 si 38. din capitolul VIII.000 lei la 15. 34-37. celor prevazute la pct. f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. (2). 16-19. cele prevazute la pct. 9. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. 14. 39 si 53. 8. 10. celei prevazute la punctul 23. I. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. sectiunea 1 modificat de Art. 32. 15.000 lei. 132 li se aplica sanctiuni complementare. 29. cele prevazute la pct. 27. sectiunea 1 modificat de Art. 25 si 30-33. 19 si 52.000 lei la 50. 40. cele prevazute la punctele 25-27. alin. e)cu amenda de la 5. 30-32. 7. 48. 2. 18. celor prevazute la punctele 12 si 39. 12.000 lei. 6 si 21-23. 24. 25. sectiunea 1 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere. 134: Constatarea contraventiilor . 44-47. 24. 33. dupa caz.001 lei la 15.001 lei la 50.f)cu amenda de la 10.001 lei la 30. 43. a munitiilor prevazute la pct. 133 din capitolul VIII. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. cele prevazute la pct.000 lei. (1) din capitolul VIII. 52 si 53. punctul 6. pentru contraventiile prevazute la pct. cele prevazute la pct. 1. b)anularea dreptului de detinere. celor prevazute la punctele 9. 31. d)cu amenda de la 2. celor prevazute la pct. de port si folosire a armelor.001 lei la 5. 3. c)cu amenda de la 1. cele prevazute la punctele 32. 133. cele prevazute la pct. I. 26 si 28. 43-49 si 51. 4. d)confiscarea armei. 3. I. (1). punctul 124. 20. g)cu amenda de la 15. 8. (1). respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. punctul 27. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 11. 132 li se aplica sanctiuni complementare. 221 si 23. cele prevazute la punctul 33. celor prevazute la punctele 32-37. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor. 17. 29 si 39.000 lei. 20.000 lei. 1.000 lei. celei prevazute la punctul 8. h)cu amenda de la 30. f)cu amenda de la 10. 49 si 51. cele prevazute la pct.001 lei la 10. alin. 10. 13. g)cu amenda de la 15. 106 alin. Art. 14-16. d)confiscarea armei. h)cu amenda de la 30. 5. (1)Contraventiile prevazute la art. 11-13. cele prevazute la pct. 3. cele prevazute la pct.000 lei.

sectiunea 2 modificat de Art. fara drept. 1372: Fabricarea ilicita (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. mutarea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. fara drept. fara drept. (2)Tentativa se pedepseste. Art. 136: Uzul de arma letala. 137: Stergerea sau modificarea. sectiunea 2 completat de Art. I. fara drept (la data 17-mar-2008 Art. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani.Contraventiilor prevazute la art. 135 din capitolul VIII. cu modificarile ulterioare. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. fara drept. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. I. (la data 17-nov-2008 Art. 180/2002. punctul 125. din Legea 268/2008 ) Art. vânzarea. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi. 180/2002. 135: Regimul contraventiilor SECTIUNEA 2: Infractiuni Art. sectiunea 1 modificat de Art. livrarea. (la data 27-iul-2011 Art. Art. fara drept Uzul de arma letala. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. transferul sau tranzitul armelor de foc. Art. 137 din capitolul VIII. I. Contraventiilor prevazute la art. . 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit. punctul 28. Art. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. fara drept. din Legea 117/2011 ) (1)Achizitionarea. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea. 1371: Traficul ilicit Art. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. punctul 6. 136 din capitolul VIII. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. Art. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. cu modificarile si completarile ulterioare.

din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. în conditiile prevazute de lege. I. 92 alin. sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. 279 alin. sectiunea 2 completat de Art. 137 din capitolul VIII. I. (1) referitoare la certificatele de omologare. 138 din capitolul VIII. utilizarea. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 138: Efectuarea. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. resedinta sau. precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. cu ocazia avizarii permisului de arma. 6 alin. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. 279 alin. Art. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. (1) din Codul penal. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. (1). 1371 si 1372. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. (2)Tentativa se pedepseste. fara drept. punctul 126. 139 din capitolul IX abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. 96. sectiunea 2 modificat de Art. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. fara drept. (2)Tentativa se pedepseste. sediul. inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. punctul 128. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. în conformitate cu prevederile prezentei legi. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. din Legea 117/2011 ) (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. (1) din Codul penal. I. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. portul si folosirea armelor respective. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. Art. cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. detinerea. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. (2). sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor . altele decât cele prevazute la art. Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept.c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. dupa caz. punctul 127. (la data 27-iul-2011 Art. 96. dupa caz. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. importul. portul. procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme. 98 alin.

43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. alin. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. I. (1) si (2). Partea I. 92 alin. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. -****- . 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege (1)Prevederile art. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. spre pastrare. alin. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. dupa caz. (1). Art. (la data 06-mar-2005 Art. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. înarmate cu arme de aparare si paza. punctul 1. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. 145. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. cu exceptia prevederilor art. (3)Armele cu privire la care.(2)Armele care. nr. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie. pâna la stabilirea în legile prevazute la art. Partea I. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. 140 din capitolul IX abrogat de Art. se înstraineaza sau se depun. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. Art. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. Art. punctul 128. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. (6). în functie de destinatia acestora. 145 alin. (la data 30-dec-2004 Art. în conditiile prezentei legi. 92 alin. din Legea 117/2011 ) Art. 1. *) Termenul prevazut de art. Art. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. prevederile art. 145 alin. se depun la armurieri autorizati. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. 46-52. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. Partea I. 108 alin. 74 din 11 aprilie 1996. la armurieri autorizati în acest scop. 145. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. (1) din capitolul IX modificat de Art. (5). (1) din capitolul IX modificat de Art. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. ori. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. publicata în Monitorul Oficial al României. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art.

cu respectarea prevederilor art. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. dupa caz. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar.Prezenta lege transpune Directiva nr. 5. republicata. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor.sportiv colectie aparare desti. crt. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. armele de foc automate. 6. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). militare aparare vâna. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - . dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II. tir 4. ARME SI MUNITII LETALE . 76 alin. precum si munitia corespunzatoare 9. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. 3.agresi paza toare natie ment utilitara I. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. munitiile cu proiectile perforante. ARME INTERZISE Categoria A 1. 1.arme supuse autorizarii Categoria B 8. precum si munitia corespunzatoare 3. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. precum si munitia corespunzatoare 10. arme de foc scurte. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. explozive sau incendiare. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. (1) din Constitutia României. auto2. Caracteristicile armei/munitiei 8. 7. ale armelor neletale. ca si aceste proiectile. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. 75 si ale art. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. precum si munitia corespunzatoare 2.

cu o lungime totala sub 28 cm. precum si munitia corespunzatoare 17. precum si munitia corespunzatoare 18. precum si munitia corespunzatoare 27. armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. arme de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 14. arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - - - - - - - X X X - . care nu depaseste 60 cm. precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 20.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare 16. arme de foc lungi semiautomate. precum si munitia corespunzatoare 11. precum si munitia corespunzatoare 12. arme de foc lungi cu repetitie. arme cu destinatie industriala. cu tragere foc cu foc. precum si munitia corespunzatoare 28. precum si munitia corespunzatoare 13. cu percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare 21. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana. precum si munitia corespunzatoare 22. precum si munitia corespunzatoare 23. cu tragere foc cu foc. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 25. altele decât cele cuprinse în categoria B. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa.utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 24. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. arme de foc scurte. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare 19. precum si munitia corespunzatoare X X - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - - X X - - - - - X - X X X X X X - X - - Categoria C X X - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. cu percutie pe rama. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate. precum si munitia corespunzatoare 15. ARME SI MUNITII NELETALE . altele decât cele mentionate la categoria B. arme cu tranchilizante. arme scurte (pistol sau revolver) . arme de asomare. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm.

confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. pistoale de alarma si semnalizare. arme scurte (pistol sau revolver) . arme scurte (pistol sau revolver) . punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III.arme supuse notificarii x x x - - - - - - x x - . precum si munitia corespunzatoare 31. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. arme cu destinatie industriala. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. precum si munitia corespunzatoare 30. arme de recuzita. harpoane destinate pescuitului. arme de asomare. arme de panoplie. camera cartusului si teava. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A 6. ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E . arme vechi. respectiv mecanismul închizatorului. precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. *) În anexa. I.arme supuse autorizarii 24. precum si munitia corespunzatoare X - - - X - X X X X - X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. punctul 29. precum si munitia corespunzatoare 33. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) - *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare 34. precum si munitia x x x - - - x x - - - Categoria F . precum si munitia corespunzatoare 28. precum si munitia corespunzatoare 35. precum si munitia corespunzatoare 25. pistoale de start folosite în competitiile sportive. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I.29. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. precum si munitia corespunzatoare 32. precum si munitia corespunzatoare 27.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. iritante sau de neutralizare.

corespunzatoare 29. explozive sau incendiare. precum si munitia corespunzatoare 36. precum si munitia corespunzatoare x x x x x x x x x x x x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare 35. priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. ale armelor neletale. 4. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. 3. punctul 30. arme de panoplie. dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. 1. precum si munitia corespunzatoare 33. 2. 7. precum si munitia corespunzatoare 2. harpoane destinate pescuitului. pistoale de start folosite în competitiile sportive. Arme si munitii letale supuse autorizarii . la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. arme de recuzita. precum si munitia corespunzatoare 31. precum si munitia corespunzatoare 32. pistoale de alarma si semnalizare. Armele de foc automate. 5. ca si aceste proiectile. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. arme vechi. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. mai putin în ceea ce 5. 3. Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. tir 4. I. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. cu efect exploziv sau incendiar. arme cu tranchilizante. dupa caz. precum si munitia corespunzatoare 34. 6. precum si munitia corespunzatoare 30.

semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). cu percutie pe rama. cu o singura lovitura. cu o singura lovitura. care nu 10. depaseste 60 cm. percutie centrala. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - 8. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. lungime totala sub 28 cm. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. altele 16. precum si munitia corespunzatoare 20. sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. cu percutie centrala. lovitura. Armele de foc scurte. cu o singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. Armele de foc lungi semiautomate. de o 19. cu o singura lovitura. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. lovitura. automate. precum si munitia - - - X X - - - - - X X X - - - . decât cele mentionate la pct. cu percutie pe rama. 10. altele decât cele mentionate la pct. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - - - - - X X X - - - - - X X - X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - - - X X X - X - Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. cu percutie centrala. cu o singura 15. cu percutie pe rama. Armele de foc lungi cu teava lisa. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. cu o singura 12. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. 811. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. cu o 13. cu 17.Categoria B 7. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava ghintuita. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc 11. precum si munitia corespunzatoare 18.

Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare. 29. precum si munitia corespunzatoare Categoria D . 30. împrastia gaze nocive. precum si munitia corespunzatoare X X X - Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22. Replicile de arme tip airsoft 37. competitiile sportive. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce zgomot sau pentru a 24. precum si munitia corespunzatoare - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - X - - - X - X X X X X X X - X X X X - X X - Categoria E . Arme si munitii neletale Categoria C . iritante sau de neutralizare. 34. precum si munitia corespunzatoare 28.Arme supuse notificarii 25. precum si proiectilele corespunzatoare 36. 31. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27. precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. precum si 26. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32.Arme supuse autorizarii 21. Armele de panoplie. Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. Arcurile destinate tirului sportiv. 33. Dispozitivele paintball . precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23.corespunzatoare III. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala.

punctul 129. I.* ) Munitiile. precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful