LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
(la (la (la (la (la data data data data data 23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1: Domeniul de reglementare
(1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.

Art. 2: Definitii
În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante; 6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului

si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si a transporturilor de bunuri si valori, respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

61.arme si dispozitive de agrement - arme si dispozitive neletale, construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât si în cadrul competitiilor sportive; sunt incluse în aceasta categorie si arcurile; 62.replici de arme tip airsoft - replici dupa arme si dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe baza de gaz neiritant, construite pe principii asemanatoare armelor, care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice; 63.dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic, care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Legea 117/2011 )

7.arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificarii ulterioare; 8.arme cu destinatie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate; 9.arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare, atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 10. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica, documentara sau sentimentala deosebita; 11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele, aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica ori documentara;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 11. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

12.arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii; 12.arme vechi - arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 12. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

13.arme de recuzita - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat, necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic. IV.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2.arme de foc scurte - arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm; 3.arme de foc lungi - arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte; 4.arme de foc automate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 5.arme de foc semiautomate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 6.arme de foc cu repetitie - arme de foc care, dupa fiecare foc tras, se reîncarca manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism; 7.arme de foc cu o singura lovitura - arma de foc fara încarcator, care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava. 8.arme albe cu lama - arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul, fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau; b)are tais dublu pe toata lungimea sa; c)lungimea este mai mare de 15 cm; d)latimea este mai mare sau egala cu 0,4 cm; e)are un mâner prevazut cu garda.
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul IV.. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 235/2007 )

V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila, în conditiile legii, privind fondul cinegetic si protectia vânatului; 2.colectionar de arme - persoana care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie; 3.sportivi si antrenori de tir - sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 4.armurier - orice persoana juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii; 5.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat. V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea, în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 2.colectionar de arme - persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar; 3.federatiile sportive nationale de specialitate - structuri sportive de interes national, constituite în conditiile legii, prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, care pentru desfasurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinatia tir; 4.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Autoritatea Nationala pentru

Sport si Tineret, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 5.sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate; 6.antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor; 7.instructor în poligonul de tragere - persoana care desfasoara activitati de instruire, îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere; 8.armurier - orice persoana fizica sau juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme, piese si munitii; 9.intermediar - orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia armurierilor, autorizata, în conditiile prezentei legi, a carei activitate consta, integral ori partial, în achizitionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme; 10.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru, precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul V.. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 117/2011 )

VI.Tipuri de documente 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta; 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii, ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta; 2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document, numai în masura în care detinerea, portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau, dupa caz, daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 117/2011 )

3.carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul National al Armelor, prin organele de politie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevazute toate datele de identificare ale armei, provenienta acesteia, precum si datele de identitate ale proprietarului;

în conditiile prezentei legi. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului... subpunctul VI. 2. portul si folosirea armelor. prin care se permite unui armurier sa efectueze.ordin de serviciu . subpunctul VI. prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. de autoritatea competenta. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. dupa caz.(la data 27-iul-2011 Art. 2. pieselor si munitiilor pe teritoriul sau.. I. Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. punctul 3.certificat de detinator . 7. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. subpunctul VI. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 17-mar-2008 Art. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu.document emis. punctul 11. în conditiile legii. 4.. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene. de autoritatea competenta.documentul emis. .permis de transfer al armelor . punctul 7. pieselor si munitiilor.. I. înscrise în acest document. pentru o anumita perioada de timp. punctul 7. dupa caz. punctul 2. din capitolul I completat de Art. în conditiile legii.document eliberat de autoritatile române competente. 2. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. din capitolul I modificat de Art.document eliberat de autoritatile române competente. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. (la data 27-iul-2011 Art.autorizatie de transfer fara acord prealabil .autorizatie de transfer fara acord prealabil . din Legea 117/2011 ) 4. din Legea 117/2011 ) 8.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie. din capitolul I abrogat de Art.certificat de detinator . prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca. 2.. subpunctul VI. I. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene. portul si folosirea armelor si munitiilor. I. punctul 4..acord prealabil . punctul 9. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. 7. (la data 27-iul-2011 Art. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea..aviz de import/export . în conditiile prezentei legi. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare. 6.documentul eliberat de autoritatile române competente. din capitolul I modificat de Art. ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie. cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5. pentru o anumita perioada de timp.documentul eliberat de autoritatile competente române. punctul 10.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme. 9. operatiuni de transfer al armelor.

purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. dupa caz. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. punctul 12. la/de catre autoritatile competente. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. dupa caz. (2)Armele letale pot fi detinute sau. a armelor detinute de acestia. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. în conditiile prevazute de prezenta lege. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prevazute de prezenta lege. punctul 13. (5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. (3) din capitolul I modificat de Art. ordinii publice si sigurantei nationale. alin. dupa caz. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. 4 din capitolul I abrogat de Art. la/de catre autoritatile competente. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. care au eliberat aceste documente. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. la nivel central. la nivel local. purta si folosi se tine. dupa caz. I. (3)Armele neletale pot fi detinute si. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. 5. (3)Armele neletale pot fi detinute si. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. dupa caz. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. . dupa caz. (2)Organizarea. cu personalitate juridica. I. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. (la data 17-mar-2008 Art. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. ordinii publice si sigurantei nationale. în conditiile prevazute de prezenta lege. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. punctul 3. în subordinea Guvernului. din Legea 117/2011 ) (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. pentru armele de aparare si paza. I. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. 3 din capitolul I modificat de Art. iar. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.(la data 27-iul-2011 Art.

sa poarte. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. punctul 4. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. 5 din capitolul I modificat de Art. ordinii publice si sigurantei nationale. sa foloseasca sau. portului. detinerea. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. Art. din Legea 117/2011 ) Art. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. portul. I. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. C si D din anexa. la solicitarea organelor de politie. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . utilizarea. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (la data 27-iul-2011 Art. resedinta. dupa caz. dupa caz. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. sa poarte. resedinta sau sediul sau arme si munitii. a armelor detinute de acestia. 8 din capitolul I modificat de Art. sa comercializeze sau. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. (2)Este interzisa procurarea. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. importul. punctul 15. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. (3)Armele detinute la domiciliul. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. din Legea 117/2011 ) Art. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. I. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. sa foloseasca. si sa asigure securitatea acestora. în baza documentelor prevazute de lege. I. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. punctul 14. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. 7 din capitolul I modificat de Art. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. C si D din anexa. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. care au eliberat aceste documente. pieselor si munitiilor detinute.

(la data 27-iul-2011 Art. a certificatului de detinator si a permisului de arma. în termen de 15 zile de la data decesului ori. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. pierderea sau furtul acestor arme. I. o arma letala. (2)Persoana care gaseste o arma militara. port si folosire a armelor si munitiei . o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. (1) din capitolul I modificat de Art. punctul 5. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. dar nu mai târziu de 24 de ore. 10: Dreptul de procurare. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 5. Art. I. dar nu mai târziu de 24 de ore. (2) din capitolul I modificat de Art. pierderea sau furtul acestor arme. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. înstrainarea. pierdute sau abandonate. 8. alin. (1) din capitolul I modificat de Art. dar nu mai târziu de 24 de ore. 9. punctul 4. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 16. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. I. 9. (3) din capitolul I modificat de Art. detinerea. alin. alin. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. I. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. a unei arme letale.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. (la data 17-mar-2008 Art. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. pierdute sau abandonate. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. de îndata ce este posibil. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. detinere. alin. 9. dar nu mai târziu de 24 de ore. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. dupa caz. (2) din capitolul I modificat de Art. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. în termen de 15 zile de la data decesului sau. de îndata ce este posibil. alin. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. punctul 16. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. o arma letala. 9. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz.

autorizatia temporara de transport si folosire a armei. dupa caz. atestatul de colectionar. punctul 17. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. dupa caz. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în conditiile prezentei legi. permisul de arma. sectiunea 1 modificat de Art. altele decât cele prevazute la alin. dupa caz. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. alin. în conditiile prezentei legi. dupa caz. sectiunea 1 modificat de Art. (1)Dreptul de procurare. respectiv detinere. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. din Legea 117/2011 ) Art. precum si munitia corespunzatoare acestora. în conditiile prezentei legi. (2). dupa caz. dupa caz. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. 11 din capitolul II. de detinere sau. atestatul de colectionar. a permisului de arma. a permisului de arma. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. (3)Armele neletale. pot fi detinute. (2)Armele neletale pot fi detinute. punctul 6. de catre autoritatile competente. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. dupa caz. 11. alin. purta si folosi arme letale si arme neletale. I. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. a autorizatiei de procurare a armei sau. Art. (1) din capitolul II. de detinere sau. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. (la data 27-iul-2011 Art. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. 12. (1)Autorizatia de procurare a armei. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. de detinere sau. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. I. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 17-mar-2008 Art. I. detine. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. (3) din capitolul II. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. sectiunea 1 modificat de Art. respectiv detinere. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: . (2)Dreptul de procurare. Art.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. permisul de arma. a permisului de arma. punctul 18.

dupa caz. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. sa procure arme letale. pe perioada în care au aceasta calitate. închiriere sau comodat. la cerere. pe perioada cât sunt în activitate. b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. dupa caz. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. mostenire. pe perioada în care au aceasta calitate. pe perioada în care au aceasta calitate. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. . (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. diplomatii. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. trecerea în rezerva sau retragere. 15 alin. trecerea în rezerva sau retragere.a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. aflate în stare de functionare. proiectate dupa anul 1945. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. pe perioada în care au aceasta calitate. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. (1) pot fi autorizate. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. sa procure arme letale. (5)Armele de colectie letale. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. pensionare. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. militarii si politistii. dupa caz. (1) pot fi autorizate. magistratii. militarii si politistii. 15 alin. la cerere. 7 din anexa. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. diplomatii. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b)persoanele prevazute de lege. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. magistratii. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. donatie. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art.

prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. sectiunea 2 modificat de Art. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)nu au fost condamnate. 15. (la data 21-iul-2008 Art. 239. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. cu modificarile si completarile ulterioare. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. 14 alin. cumulativ. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. 105/2001 privind frontiera de stat a României. pentru infractiuni comise cu intentie. 264. cumulativ. litera D. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. daca îndeplinesc. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. c)nu au fost condamnate. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. detinere sau. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare.272. titlurile X si XI si la art. i)nu au pierdut. I. 279-281. Partea speciala. . 266. punctul 1. 243/2002. din capitolul II. 312 si 317-322. din capitolul II. prevazute în Codul penal. (la data 21-iul-2008 Art. titlurile I-III. daca îndeplinesc. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. în functie de destinatia acestora. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. de Legea nr. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. alin. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. 14 din capitolul II. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (2)-(5). prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. anterior. cu modificarile si completarile ulterioare. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. 15. dupa caz. (2)-(5). procurate în conditiile prezentei legi. (1). arme letale.(la data 27-iul-2011 Art. b)detin calitatea impusa de lege. din motive imputabile lor. litera G. port si folosire a armelor. viata si integritatea corporala a persoanelor. 14 alin. siguranta nationala. de prezenta lege. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. I. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 19. aprobata cu modificari prin Legea nr. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 2 modificat de Art. alin. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. (1). în functie de destinatia armelor.

14 alin. din motive imputabile lor. port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. 15. (2)-(5). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 20. 15. punctul 21. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. I. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. (1) din capitolul II. e) se publica în Monitorul Oficial al României. solutia adoptata.d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. alin. Partea I. procurate în conditiile prezentei legi. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. dupa caz. (2) din capitolul II. în cazul autorizarilor ulterioare. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. (1) lit. (5) din capitolul II. 15. (1). . 29/1990. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. (la data 27-iul-2011 Art. (2)-(5). cu modificarile ulterioare. potrivit legislatiei în vigoare. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. (1). e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. 14 alin. în cazul primei autorizari. detinere sau. (2). (la data 27-iul-2011 Art. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. în scris. viata si integritatea corporala a persoanelor. pot fi autorizate sa procure arme. precum si motivele care au stat la baza acesteia. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. 14 alin. alin. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. si în termen de maximum 30 de zile. (3) este supusa controlului judecatoresc. 15 alin. alin. b)un numar nelimitat de arme. (4)Solutia prevazuta la alin. dintre cele prevazute la art. care îndeplinesc conditiile prevazute la art. siguranta nationala. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. sectiunea 2 modificat de Art. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. în termenul prevazut la alin. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. sectiunea 2 abrogat de Art. (3)-(5). si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. punctul 20. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. I. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art.

din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. b). din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele prevazute la art. dintre cele prevazute la art. (1) lit. tipul de arma si cantitatea înscrise în document. (1) lit. (2)Persoanele prevazute la art. precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României. (1) lit. numai prin intermediul armurierilor din România. precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele . care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (1). sectiunea 2 modificat de Art. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor Art. Art. închiriere sau comodat. pentru motive temeinice. 14 alin. în scris. I. punctul 22. (1). pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii. din Legea 117/2011 ) (1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile. prevazute la alin. (1). punctul 23. 15 alin. 16. care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. precum si de la orice persoana din strainatate autorizata. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile. alin. alin. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. (la data 27-iul-2011 Art. litera B. care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o. care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 16. 14 alin. (la data 27-iul-2011 Art. în termenul de valabilitate a acesteia. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. I. din capitolul II.b)un numar nelimitat de arme. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. (2) din capitolul II. (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate. acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat. g) si i). b). sectiunea 2 modificat de Art. (3)-(5). într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. pentru fiecare calatorie a solicitantului. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. donatie. a). poate solicita. (1). tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme. autorizati sa comercializeze arme. fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale. sponsorizare. numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme. mostenire. (2)Procurarea armelor prevazute la art. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. 14 alin. în termenul de valabilitate a acesteia. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin.

23: Înstrainarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România. 19 din capitolul II. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o. b)-f) si i). Art. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane (1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor Dreptul de procurare a armelor se pierde. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. (la data 27-iul-2011 Art. 20 din capitolul II. I. sectiunea 2 modificat de Art. 18 din capitolul II. 15 lit. punctul 26. I. în termen de 5 zile de la data schimbarii. sectiunea 2 modificat de Art. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. care îsi schimba domiciliul sau resedinta În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca. punctul 25. c)-f) si lit. din Legea 117/2011 ) Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor. I. Dreptul de procurare a armelor se pierde. alin. portul si utilizarea armelor letale. sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau. din Legea 117/2011 ) de aplicare a prezentei legi.metodologice (la data 27-iul-2011 Art. Art. noua resedinta. (la data 27-iul-2011 Art. I. (1)Persoanele prevazute la art. (1). dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. le pot primi în dar sau ca recompensa. 15 alin. (1) din capitolul II. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. punctul 28. 23 din capitolul II. Art. sectiunea 2 modificat de Art. (2) lit. 15 alin. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor Art. 14 alin. în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor. I. autorizati sa comercializeze astfel de arme. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna . 22. punctul 27. dupa caz. le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii. sectiunea 2 abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. 23: Vânzarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme. Art. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor. dupa caz. punctul 24. h).

termenul prevazut la alin. termenul prevazut la alin. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. arme letale are obligatia ca. despre aceasta în continutul permisului de arma. dupa caz. 24. autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau. 24 din capitolul II. arme letale are obligatia ca. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de port si folosire a armei (1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei. dupa caz. în mod expres. punctul 29. 1 din Legea 99/2010 ) (2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. în termen de 3 zile de la data procurarii. dupa caz. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. . de tir. dupa caz. dupa caz. (1). dupa caz. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare. arme letale are obligatia ca. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile legii. I. subsectiunea 1 modificat de Art. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. din Legea 117/2011 ) Art. (1) curge de la data introducerii acesteia în România. sectiunea 3. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma (1)Persoana care a procurat. titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma. în conditiile legii. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. resedinta acestuia. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. dupa caz. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita. precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma. (la data 30-mai-2010 Art. în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii. sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare. dovedita prin actul de provenienta. facând mentiune. (1)Persoana care a procurat. de port sau folosire a armei procurate. resedinta acestuia. certificata prin documentele vamale. (1) din capitolul II. subsectiunea 1 modificat de Art. alin. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. sectiunea 3. (1)Persoana care a procurat. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. 25: Acordarea dreptului de detinere sau. în conditiile legii. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei. de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate. (la data 27-iul-2011 Art. în termen de 10 zile de la data procurarii.

c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. b)pentru armele de vânatoare. de la data ultimei prelungiri. cu armele înscrise în permise. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia. de tir sau de colectie. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. sectiunea 3. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. în conditiile prezentei legi. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. din Legea 117/2011 ) Art. . I. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. Art. (la data 27-iul-2011 Art. de Inspectoratul General al Politiei Române. h). 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si.(3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. h) si i). (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. sectiunea 3. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. dupa caz. c)-f) si lit. în conditiile prezentei legi. Art. dupa caz. 15 alin. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. subsectiunea 1 modificat de Art. (1) lit. (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. 15 alin. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. de tir sau de colectie. 27: Vizarea permisului de arma (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. 27: Valabilitatea permisului de arma (la data 27-iul-2011 Art. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate. (1) lit. donatie. închiriere sau comodat. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. punctul 30. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. 27 din capitolul II. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. în conditiile prezentei legi. 26 din capitolul II. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. pâna la expirarea termenului de valabilitate. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. dupa caz. cel mult 2 de acelasi calibru. c)-f). (1).

termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. de tir ori de colectie. subsectiunea 2 modificat de Art. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. I. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 32. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. subsectiunea 2 modificat de Art. la cerere. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. mentionata în mod expres în permisul de arma. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. la cerere. armele de vânatoare. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. 28. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. (2). din Legea 117/2011 ) (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. 28. (2). din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale Art. (1) din capitolul II. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. subsectiunea 1 modificat de Art. motivul pentru care acestea se transporta. (1) se stabileste prin norme metodologice. numai în locul unde se afla colectia. sectiunea 3. (4) din capitolul II. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. în caz de legitima aparare. sectiunea 3. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. . 35 alin. în conditiile legii. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial.(la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. I. de tir sau de colectie. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. locul unde urmeaza a fi folosita arma. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. I. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. sectiunea 3. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. traseul utilizat. punctul 32. (2)Autorizarea prevazuta la alin. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma. dupa caz. în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. alin. 27 din capitolul II. (3)În autorizatia prevazuta la alin. armele de vânatoare. la cerere. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. alin. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. punctul 31. (1) si (2).

înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. dupa caz. (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor . facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. I. mentionata în mod expres în permisul de arma. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. e). în caz de legitima aparare. d). 15 alin. în permisul de arma. 27 alin. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. b) si e). g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 29 alin. organul de politie competent retrage permisul de arma. 29 din capitolul II. în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. subsectiunea 2 modificat de Art. Art. b). fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1) lit. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. 14 alin. (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. (1) sau (2). cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat. (3)-(5). de port si folosire a armelor. (1) lit. f) si h). (la data 27-iul-2011 Art. b)nu se prezinta. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. (1) lit. sectiunea 3. la viza permisului de arma. (1) lit. 15 alin. (1). 15 alin. punctul 33. (1) si (2) se refera la scopul pentru care sa solicitat aceasta. 35 alin. locul unde urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. în conditiile legii. 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. (1) si (2). cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. din Legea 117/2011 ) Art. fara motive întemeiate. (3)Autorizarea prevazuta la alin. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. c). h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale.(2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. artistice sau istorice. traseul utilizat pentru transportul armelor. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. (1) si (4).

(1) lit. 14 alin. în scris. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. c). dupa caz. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. dupa caz. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. dupa caz. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. 15 alin. d). subsectiunea 2 modificat de Art. (2)Masurile prevazute la alin. (1) lit. 30 alin. e) si f). b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. la data acordarii permisului de arma. 12 alin. (1). care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. în situatia prevazuta la art. I. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. potrivit Legii nr. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 14 alin. (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. (3) sau (4). (1) lit. organul de politie competent retrage permisul de arma. de port si folosire a armelor.(1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 27 alin. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. 29 alin. care iau masura suspendarii sau. punctul 34. (5). cu modificarile ulterioare. (2) si (4). . rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. (1) se comunica. h)se constata ca. dupa caz. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. titularului dreptului de detinere sau. (2)Masura prevazuta la alin. sectiunea 3. 30 din capitolul II. 30 se face de catre organele de politie competente. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. 29/1990. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. (1) sau (2). (la data 27-iul-2011 Art. care iau masura suspendarii sau. anularii permisului de arma. c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. c). d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. 14 alin. (1). 15 alin. din Legea 117/2011 ) Art. dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. (1) este supusa controlului judecatoresc. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau.

din Legea 117/2011 ) Art. cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. altor persoane. (1). b)sa nu prezinte defectiuni. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. în vederea înstrainarii sau depozitarii. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. se face în locuri special destinate. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. potrivit legii.(3)Masura prevazuta la alin. (1) este supusa controlului judecatoresc. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. 31 alin. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. produselor sau substantelor stupefiante. 30 alin. la intrarea în institutiile publice. la domiciliul sau resedinta detinatorului. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. 554/2004. potrivit legii. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (3)Arma prevazuta la alin. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. organelor de politie competente. sub nici o forma. . (2)Pastrarea armei prevazute la alin. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. I. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. de natura sa genereze o stare de pericol. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. (1). în mijloacele de transport naval sau aerian. sa depuna armele la un armurier autorizat. punctul 35. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. sectiunea 3. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. sa o utilizeze. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. subsectiunea 2 modificat de Art. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. cu exceptia armurierilor. de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 31 din capitolul II. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. (1). împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. în conditiile în care poarta arma asupra sa. sa o utilizeze. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. (la data 27-iul-2011 Art. cu modificarile si completarile ulterioare. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art.

organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (3)În situatia prevazuta la alin. I. 33-35. cu exceptia armurierilor. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. în urma folosirii armei. sectiunea 3. precum si în cea prevazuta la art. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. . (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. cu exceptia situatiei în care. pâna la încheierea acesteia. (4)Prevederile alin. Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. de natura sa genereze o stare de pericol. (2). 103/1996. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. 34 alin. 29 alin. pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. intermediarilor. (2). e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. în conditiile prezentei legi. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. Art. în mijloacele de transport naval sau aerian. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. subsectiunea 3 modificat de Art. cu modificarile ulterioare. altor persoane. republicata. (4). vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. produselor sau substantelor stupefiante. 33 din capitolul II. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. Art. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. din Legea 117/2011 ) Art.d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. 36: Pastrarea. au rezultat victime umane. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. la intrarea în institutiile publice. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. legal constituite. sub nicio forma. organelor de politie competente. în conditiile prezentei legi. Art. punctul 36. în conditiile în care poarta arma asupra sa. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prevazute la art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art.

37 din capitolul II. alin. sectiunea 3. precum si pentru antrenament. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. 40. sectiunea 3. asigurate si neîncarcate cu munitie. 39 din capitolul II. (1) si (2). în poligoanele autorizate în conditiile legii. punctul 2. armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. (la data 27-iul-2011 Art. alin. I. subsectiunea 3 completat de Art. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. stare de necesitate ori caz fortuit. (3) lit. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. punctul 37. 33 alin. I. subsectiunea 3 modificat de Art. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. (la data 21-iul-2008 Art. 39 din capitolul II. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. cu exceptia vânatorilor. în limitele prevazute de lege. 407/2006. subsectiunea 3 modificat de Art. 33 alin. Art. I. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. 38: Transportul si portul armelor de vânatoare (1)Transportul armelor de vânatoare. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. neîncarcate cu munitie. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. sectiunea 3. subsectiunea 3 modificat de Art. (1). I. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. Art. b). (la data 27-iul-2011 Art. republicata. precum si munitia aferenta. litera A.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. sportivilor si antrenorilor de tir. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. cu conditia ca. în conditiile prezentei legi. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. în vederea utilizarii la vânatoare. 38. d) si e). din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prezentei legi. subsectiunea 3 modificat de Art. cu modificarile ulterioare. 33 alin. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. sectiunea 3. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. (3) lit. b) si e). punctul 38. (1). în poligoanele autorizate în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. (1) din capitolul II. . 103/1996. sectiunea 3. dupa încarcare. în conditiile legii. din capitolul II. precum si pentru antrenament. punctul 39. cu modificarile si completarile ulterioare.

44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. din capitolul II. pe perioada cât sunt în activitate. subsectiunea 3 modificat de Art. din capitolul II. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. I. 42: Transportul. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. litera C. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. neîncarcate cu munitie. sectiunea 3. 42. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. subsectiunea 3 abrogat de Art. punctul 42. sectiunea 3. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. b)pentru armele de vânatoare. alin. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. 42. Art. punctul 40. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. I. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. 33 alin. a)armele trebuie tinute în husa sau. alin. din Legea 117/2011 ) Art. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. (la data 27-iul-2011 Art. portul si folosirea armelor de tir (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. (3) lit. punctul 41. c)pentru armele de tir. b). d) si e). dupa caz. I. (2)Sportivii de tir prevazuti la alin. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. în exercitarea atributiilor de serviciu. litera A. (1). (la data 27-iul-2011 Art. . (la data 27-iul-2011 Art.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. în functie de proba de concurs. subsectiunea 3 modificat de Art. (1). 41 din capitolul II. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. sectiunea 3. în cutie. neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. în conditiile prezentei legi.

(1) lit. sectiunea 3. pentru arma prevazuta la art. 15 alin. punctul 45. numai la locul unde se afla colectia de arme. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. 14 alin. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente.c)pentru armele de tir. punctul 43. (2)-(4). (la data 27-iul-2011 Art. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. (1) lit. subsectiunea 4 abrogat de Art. b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. în conditiile prevazute la art. 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 46. I. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. litera C. ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. la cererea colectionarului. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. 15 alin. punctul 44. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. I. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. numai la locul unde se afla colectia de arme. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. iar armele si întreaga . (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. (2) de catre persoana care a procurat-o. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. 29 alin. subsectiunea 4 modificat de Art. d). (2). (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. (la data 27-iul-2011 Art. 15 alin. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. (4) din capitolul II. 7 din anexa. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. alin. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (4). 29 alin. sectiunea 3. d). (4). (la data 27-iul-2011 Art. (1) din capitolul II. I. subsectiunea 5 modificat de Art. (1). prin pastrare sau folosire. sectiunea 3. (1) din capitolul II. (1) se face de catre organul de politie competent. alin. (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. cel mult 12 cartuse. 44. e). (la data 27-iul-2011 Art. punctul 46. alin. (1) lit. 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. 45. I. (4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. 44. subsectiunea 4 modificat de Art. alin. sectiunea 3.

(3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. d)pleaca definitiv din tara. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. 14 alin. (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. 15 alin. e)a decedat sau a fost declarat disparut. dupa caz. (1) lit. la data acordarii permisului de arma. (3) si (4). (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. g)nu se prezinta. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. Art. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. Art. c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. fara motive întemeiate. 15 alin. (2) lit. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (1). h). (1). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. b). b). în urmatoarele situatii: a)se constata ca. (1) lit. de port si folosire a armelor. în scris. c). f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. 27 alin. în situatia prevazuta la alin. titularului dreptului sau. c) si f). b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. de port si folosire a armelor letale se comunica. alin. e)pierde cetatenia româna.cantitate de munitie detinute se depun. de îndata. (2)-(4). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. pe baza unor documente sau informatii false. 14 alin. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. (1) lit. a)-c). 27 alin. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale . h)a decedat sau a fost declarat disparut. la un armurier autorizat în acest sens. i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. dupa caz. iar permisul de arma. e) si f). armele si munitia se restituie acestuia. succesorilor acestuia.

(1) si art. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. punctul 47. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. În cazul în care. armele . din Legea 117/2011 ) Art. punctul 49. în conditiile prevazute la art. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. subsectiunea 5 completat de Art. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. 43. 46 alin. sectiunea 3. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. din Legea 117/2011 ) Art. (1) au obligatia ca. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. g)se constata ca. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. 47 alin. pe care le-au detinut la iesirea din tara. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. subsectiunea 6 modificat de Art. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. 47 din capitolul II. în conditiile prezentei legi. în situatia prevazuta la art. la data acordarii permisului de arma. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. pe perioada sederii în strainatate. (1) lit. de port si folosire a armelor. dupa caz. I. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine.f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. punctul 48. e). (3)Persoanele prevazute la alin. dupa caz. în scris. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. 47 alin. la un armurier autorizat în acest sens. 47 din capitolul II. subsectiunea 5 modificat de Art. I. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. 50. I. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. de îndata. sectiunea 3. la întoarcerea în România. (la data 27-iul-2011 Art. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. titularului dreptului ori.

titularul are obligatia ca. denumite în continuare state terte. 50. subsectiunea 6 modificat de Art. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. în conditiile prezentei legi. I. la întoarcere. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. (4)În situatia în care. distrugerea armei. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. furate sau distruse. documente autentice. pe perioada sederii în state terte. furate sau distruse. 48 alin. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. la întoarcerea în România. titularul trebuie sa prezinte. dupa caz. titularul are obligatia ca. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. (4)În situatia în care.înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. documente autentice. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. În cazul în care. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. (1) au obligatia ca. (la data 27-iul-2011 Art. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. . 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. în conditiile prevazute la art. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. 48 din capitolul II. 43. pe perioada sederii în strainatate. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. furtul sau. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. punctul 50. pe perioada sederii în state terte. (3)Persoanele prevazute la alin. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. furate sau distruse. furate sau distruse. Art. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. sectiunea 3. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. distrugerea armei. furtul sau.

(2). organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (2). 48 alin. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. în scris. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. (1) au obligatia sa informeze. 48 alin. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. în exercitarea atributiilor de serviciu. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. înscrierea acestor arme. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. 48 alin. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 48 alin. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. (1). precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. (2)Adeverinta prevazuta la alin. Art. sectiunea 3. 48 alin. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. . cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. Inspectoratul General al Politiei Române. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. subsectiunea 6 modificat de Art. (1).(2)Autorizatia prevazuta la art. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. punctul 51. din Legea 117/2011 ) Art. 43 care. (2)Autorizatia prevazuta la art. I. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. 49 din capitolul II. urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (la data 27-iul-2011 Art.

(3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. 48 alin. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. 43. pierderea. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. 52: Furtul. pierderea. pierderii sau distrugerii. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. în strainatate. 43. înscrierea acestor arme. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. iar pierderea. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (2)Adeverinta prevazuta la alin. Art. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. I. 51: Furtul. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române . 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. în afara teritoriului României.(4)Prevederile art. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. 43 care. în scris. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. 48 alin. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. 50 din capitolul II. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. (4)Prevederile art. subsectiunea 6 modificat de Art. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. în exercitarea atributiilor de serviciu. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. pierderea. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. punctul 52. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. care. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 43 au obligatia sa informeze. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. Art. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu.

53 alin. (1)În cazul declararii furtului. (1) care poseda permis de sedere valabil. înstrainarea. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. subsectiunea 7 modificat de Art. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. în state terte. de catre persoanele fizice straine Art. art. (la data 27-iul-2011 Art. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. art. art. de pe teritoriul României. . alin. (1). art. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. I. art. 51 si. (3)Prevederile art. 44 alin. 15 persoanelor prevazute la alin. alin. (1) lit. autorizati sa comercializeze aceste arme. 23-25. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. punctul 53. tipul si seriile armelor. art. 17-21. punctul 53. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare.situatia legala a acestor arme. b) si alin. 26 alin. personal. art. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. 37-42. detinerea. tipul si seriile armelor. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. potrivit legii. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. portul si folosirea armelor letale. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. care. precum si marca. Art. b) si c). din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. în vederea scoaterii acestora din România. (2) din capitolul II. de tir sau de colectie. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. 16 alin. (1) din capitolul II. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. 27-32. sectiunea 3. sectiunea 3. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. precum si cei prevazuti la art. permanenta. dupa caz. (2). subsectiunea 7 modificat de Art. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. În sensul prezentei legi. la intrarea în tara. (1) pot fi autorizate sa scoata. art. 52. precum si marca. (2)Persoanele prevazute la alin. art. 52. I. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. (2)Adeverinta prevazuta la alin. de tir sau de colectie. 45-47. precum si a munitiei aferente. (1) si (2) lit. (1). dupa caz. pierderii sau distrugerii.

(1). situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. potrivit legii. b)fac dovada intrarii legale în România. în statul de unde provin. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. vor fi exportate sau. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. sectiunea 4 modificat de Art. la cerere. dupa caz. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. punctul 54. 15 alin. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. 55: Introducerea. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. dupa caz. detinerea. (1). I. (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. din Legea 117/2011 ) Art. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. d) si f). (1). c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. . (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. în vederea scoaterii acestora din România. d)fac dovada. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. dupa caz. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. 54 din capitolul II. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. în conditiile prevazute la alin. pe teritoriul României. pot fi autorizati sa detina si. de tir sau de colectie. ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. potrivit legii. (1) lit. la cerere. în conditiile legii. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. autorizatia de procurare a armelor. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.(3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. portul si folosirea armelor letale. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. c).

legal constituita. c)în cazul armelor de tir. d)în cazul armelor de tir. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. legal constituita. cu modificarile si completarile ulterioare. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. b)în cazul armelor de vânatoare. potrivit legii. 55 din capitolul II. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. detinerea. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. (1). pot. (2) si (3). cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. 103/1996. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. cu modificarile ulterioare. în baza avizului de introducere a armelor în tara. legal constituita. pentru a participa la o vânatoare organizata. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini . sau de la Regia Nationala a Padurilor .c)în cazul armelor de vânatoare. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. 407/2006. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. I. punctul 55. dupa caz. republicata. avizul prevazut la alin. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. dupa caz. dupa caz. (1). cu respectarea prevederilor legale în vigoare. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. ori. d)în cazul armelor de colectie. ori a unei institutii muzeistice din România. sectiunea 4 modificat de Art. avizul prevazut la alin. (2) si (3).Romsilva. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. 55: Introducerea. ori. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Art. sa detina si. (la data 27-iul-2011 Art. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. în conditiile legii. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) Art.

(1) din capitolul II. alin. (2)Armele prevazute la alin. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. precum si munitia aferenta. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. în mijloacele de transport naval ori aerian. cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. pe baza de reciprocitate. daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. purta si folosi. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. (1) pot procura. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. arme de aparare si paza. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. (la data 17-nov-2008 Art. (2) pot procura din România arme de aparare si paza. sectiunea 4 modificat de Art. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. în vederea depozitarii sau înstrainarii. care au împlinit vârsta de 18 ani. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. (3)Persoanele prevazute la alin. alin. precum si militarii straini pot introduce. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. precum si munitia aferenta. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. pot sa procure arme neletale. pe teritoriul României. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. punctul 56. la intrarea în institutiile publice. Art. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale . pentru armele prevazute la categoria E din anexa. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. 44. 12 alin. daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. I. pot sa procure arme neletale. 58. 56. (1)Însotitorii delegatiilor straine. (1) din capitolul II. I. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. respectiv. (la data 27-iul-2011 Art. respectiv al portului si folosirii. detinerea. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. înstrainarea. sectiunea 5 completat de Art. (1). din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. punctul 1.(1)Însotitorii delegatiilor straine. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. 12 alin. în scopul detinerii. (2). SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea. purta si folosi. care au împlinit vârsta de 18 ani. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. (1). arme de aparare si paza. precum si militarii straini pot introduce. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. din Legea 268/2008 ) Art. pe teritoriul României. în conditiile stabilite la art. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent.

22 din anexa pot fi procurate. precum si strainii cu sedere legala în România. (4). care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. în scopul detinerii. dupa caz. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. (2) lit. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. a) se pierde. (1). (2). (1). 58 3 alin. (1) lit. 15 alin. pentru armele prevazute în categoria D din anexa. în conditiile prevazute de art.(4) si ale art. în mijloacele de transport naval ori aerian. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. (3)Prevederile art. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. sectiunea 5 modificat de Art. în vederea depozitarii ori înstrainarii. resedinta sau. . c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. (2)Persoanele fizice prevazute la alin. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. daca îndeplinesc. punctul 7. (1) pot procura. care au împlinit vârsta de 18 ani. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. locul de rezidenta în România. în scopul detinerii. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii. (2) . (2) lit. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. 58 din capitolul II. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. dupa caz. a). 12 alin. intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. cumulativ. la intrarea în institutiile publice. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (6)Armele prevazute la alin. (la data 17-mar-2008 Art. dupa caz. (2). urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. respectiv al portului si folosirii.(2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. respectiv al portului si folosirii. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. I. (1) nu pot fi înstrainate. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa.

22 din anexa. potrivit legislatiei în vigoare. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (7) armele prevazute în categoria C pct. în vederea utilizarii în poligon. (1)-(3). în vederea scoaterii acestora din România. 24 alin. în conditiile prevazute la art. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. 28 si 51. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. daca îndeplinesc. siguranta nationala. 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. (1). se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. cumulativ. a) se pierde. (8)Fac exceptie de la prevederile alin. 54 alin. (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. prevazute la art. (1) nu pot fi înstrainate. în vederea depozitarii ori înstrainarii. . procurate în conditiile prezentei legi. pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. punctul 57. în mijloacele de transport naval ori aerian. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din motive imputabile lor. dupa caz. (2)-(4). la înscrierea armei în permisul de arma. viata si integritatea corporala a persoanelor. potrivit legii. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. (1) si (2). conform datelor si informatiilor existente la organele competente. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. (4). (2)-(5). d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. art. la intrarea în institutiile publice. sectiunea 5 modificat de Art. (1). art. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. detinere sau. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (7)Armele prevazute la alin. 58 din capitolul II. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize.(4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. art. I. 25 alin. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (4). 14 alin. (1) lit. (5)Prevederile art. 15 alin.

Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator.(2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. I. 29 se aplica în mod corespunzator. 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. (2). (3) din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. 27 alin. g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. 27 alin. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. din Legea 117/2011 ) Art. (2) din capitolul II. 29 alin. h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (4). autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. Art. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. destinate pentru colectie. Prevederile art. fara motive întemeiate. I. dupa caz. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. b) si c). (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. 29 se aplica în mod corespunzator. 58 alin. a). 58^1. (1) sau (2). (1) si (4). 58 alin. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. alin. punctul 58. (la data 27-iul-2011 Art. organul de politie competent retrage permisul de arma. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: . b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. Prevederile art. (1). Prevederile art. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. la viza permisului de arma. (la data 27-iul-2011 Art. Prevederile art. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. 58 alin. 23 din anexa. locul de rezidenta titularul dreptului. punctul 58. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. alin. 27 alin. resedinta sau. b)nu se prezinta. (2) lit. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. (2) lit. 58 alin. sectiunea 5 modificat de Art. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. destinate pentru colectie. Prevederile art. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. 58^1. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere.

din Legea 117/2011 ) Art. de port si folosire a armelor. (4) lit. b)a savârsit una sau mai multe contraventii. c) si d).a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. în scris. b). c)pleaca definitiv din tara. organul competent retrage permisul de arma. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. Prevederile art. titularului dreptului ori. 58 alin. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. (1) si (4). . g)se constata ca. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. (2) lit. respectiv de port si folosire. I. b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. dupa caz. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. succesorilor acestuia. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. c). sectiunea 5 modificat de Art. (1) lit. b) si c). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. 58 alin. punctul 59. (1) sau (2). în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 58 alin. e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. 471 alin. (2) lit. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. Prevederile art. în situatia prevazuta la alin. a). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. la data acordarii permisului de arma. (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. a). 58^2 din capitolul II. (2)-(4). b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. h)dreptul de detinere. 29 alin. (2)Dreptul de detinere. (4) lit. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. 58 alin. 46 alin. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (la data 27-iul-2011 Art. 27 alin. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. d)pierde cetatenia româna. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 583: Suspendarea.

sectiunea 5 modificat de Art. 27 alin. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2). 47 alin. la locul de rezidenta. . din Legea 117/2011 ) Art. în vederea eliberarii certificatului de detinator. în scris. titularului dreptului sau. succesorilor acestuia. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. (4) si (5) se aplica în mod corespunzator. punctul 61.e)nu se prezinta. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. I. (la data 17-mar-2008 Art. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. 58 alin. 60 din capitolul II. f). b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. I. (4)Procedura notificarii prelabile. 58 din capitolul II. (1). I. mentionata la art. în situatia prevazuta la alin. 47 alin. 12 alin. (1) din capitolul II. în vederea eliberarii certificatului de detinator. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. 59. (2) lit. sectiunea 5 modificat de Art. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. punctul 9. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. (1). port si folosire a armelor înscrise în acest document. 60: Pastrarea armelor neletale Art. din Legea 117/2011 ) Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. sectiunea 5 completat de Art. în termen de 5 zile de la data procurarii. 12 alin. I. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. (1). dupa caz. f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. punctul 60. punctul 8. (la data 17-mar-2008 Art. Prevederile art. resedinta sau. 58^3 din capitolul II. alin. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. în situatiile prevazute la art. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. fara motive întemeiate. (1). astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. (la data 27-iul-2011 Art. în termen de 5 zile de la data procurarii. sectiunea 5 abrogat de Art.

stadioane. cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. punctul 10. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. destinate pentru autoaparare. b)motiveaza. I. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. 58 alin. b)motiveaza. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. din categoria celor supuse notificarii prealabile. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. I. sectiunea 5 modificat de Art. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. dintre cele procurate în mod legal. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. dupa caz. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 5 modificat de Art. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. în scris. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. (2)Este interzis portul armelor neletale. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. (la data 17-mar-2008 Art. în scris. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 61 din capitolul II. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. punctul 62. sali de spectacol si adunari publice. din Legea 117/2011 ) Art. . numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. din categoria celor supuse notificarii prealabile. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare (1)Persoanele prevazute la art.c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. ori a unei institutii muzeistice din România. legal constituita. 61 din capitolul II.

(la data 27-iul-2011 Art. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. punctul 11. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement (1)Armele cu tranchilizante. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. alin. 63 din capitolul II. 62. în conditiile legii. punctul 3. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. (2) în locuri publice. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. . I. I. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. sectiunea 5 modificat de Art. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. 63: Uzul de arma neletala Art. (2) din capitolul II. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. numai în scopul pentru care sunt destinate. destinate colectiei. (2)Folosirea armelor prevazute la alin. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (3)Arbaletele. destinate pentru autoaparare. produselor sau substantelor stupefiante. din Legea 117/2011 ) Art. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. I. (la data 17-mar-2008 Art. precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. 29. 29. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. folosite în competitiile sportive. (la data 21-iul-2008 Art. sectiunea 5 completat de Art. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. destinate colectiei. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. Art. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. punctul 63. 63 din capitolul II. arcurile. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. sectiunea 5 modificat de Art. iar armele cu destinatie industriala. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. 64: Folosirea armelor utilitare Armele cu tranchilizante. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. destinate pentru autoaparare.b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. destinate pentru autoaparare. numai în scopul pentru care sunt destinate. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv.

locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. sa înstraineze. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. 65 din capitolul II. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. sectiunea 5 modificat de Art. punctul 12. alin. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. a certificatului de detinator. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. I. în conditiile prezentei legi. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. (4) în locuri publice. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 2.(3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. dupa caz. sectiunea 5 modificat de Art. pentru înarmarea personalului propriu. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. (1). din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. resedinta sau. altele decât cele prevazute la alin. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. (2) din capitolul II. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. 65. (2)Persoanele juridice de drept public. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. în conditiile stabilite prin legi speciale. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. precum si munitia corespunzatoare. I. (2) din capitolul II. punctul 64. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. I. precum si munitia corespunzatoare. în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. ordinii publice si sigurantei nationale. dupa caz. precum si . sectiunea 5 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. (2)Persoanele juridice de drept public. 65. alin. I. (la data 17-nov-2008 Art. 64 din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 65.

în conditiile prezentei legi. punctul 66. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. I. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. în conditiile legii. (5) din capitolul III. precum si arme neletale. sa procure si sa detina arme de colectie. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. pe teritoriul României. (1) lit. sa procure. în conditiile prezentei legi. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. punctul 66. în centrele de productie cinematografica si televiziune. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. sectiunea 1 modificat de Art. bunurilor. precum si a pazei persoanelor. alin. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. c)desfasurarea activitatilor sportive. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. I. alin. în functie de obiectul lor de activitate. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. bunurilor. 66. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. (3)Persoanele juridice de drept privat. (la data 27-iul-2011 Art. alin. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. în conditiile legii. precum si a pazei persoanelor. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. c)desfasurarea activitatilor artistice. artistice. sa procure. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. punctul 66. 66.persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. precum si munitia corespunzatoare. (3) din capitolul III. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. în centrele de productie cinematografica si televiziune. pentru antrenament sau divertisment. pe teritoriul României. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. 15 alin. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. în functie de obiectul lor de activitate. g). precum si munitia corespunzatoare. pentru antrenament sau divertisment. precum si munitia corespunzatoare acestora. arme militare si arme letale. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. (2) din capitolul III. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. g). pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. din Legea 117/2011 ) . pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. 66. precum si munitia corespunzatoare. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. sectiunea 1 modificat de Art. 15 alin. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. I. sectiunea 1 modificat de Art.

în conditiile prezentei legi. cu avizul autoritatilor prevazute la art. dupa caz. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. pot procura si. asigurate în permanenta cu paza înarmata. 66 alin. (la data 27-iul-2011 Art. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. (1). precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. (1)Persoanele juridice de drept public. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. 66 alin. 67. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. 68. în conditiile prezentei legi. ordinii publice si sigurantei nationale. sectiunea 2 modificat de Art. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. 68. 66 alin. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. 68: Conditiile procurarii. dupa caz. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în conditiile legii. înstraina asemenea arme si munitie. detinerii. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. sectiunea 1 modificat de Art. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. dupa caz. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. I. în care se . (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. alin. (3) din capitolul III. punctul 67. (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. precum si cu munitia corespunzatoare. în conditiile prezentei legi. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. în conditiile legii. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. alin. I. (1) din capitolul III. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. 67 din capitolul III. (1) sau. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. asigurate în permanenta cu paza înarmata. Autorizarile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. care. (la data 27-iul-2011 Art.Art. prin armurierii autorizati în acest sens. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. (1). precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. I. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens. punctul 68. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. în conditiile prezentei legi. punctul 68. înstraina asemenea arme si munitie. altele decât cele prevazute la art.

(5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. (6)Evidenta prevazuta la alin. (2) din capitolul III. (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. 67. dupa caz. 34. (2) din capitolul III. I. 69. ori de câte ori se solicita aceasta. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art.mentioneaza datele de identificare ale armei. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. litera A. (2)Continutul instructajului prevazut la alin. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. alin. art. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. Evidenta registrelor prevazute la alin. (1) au obligatia de a prezenta registrele. cu ocazia constituirii acestora. (4). (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. sectiunea 2 abrogat de Art. 68 alin. I. 69 din capitolul III. în conditiile prevazute la art. alin. 68 alin. 15 alin. alin. în baza unui contract individual de munca. (1) din capitolul III. h) si i). precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. persoanele care:(1) Pot fi dotate. 68 alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. punctul 69. a munitiei consumate. sectiunea 2 modificat de Art. 67. (6)Evidenta prevazuta la alin. (1). din capitolul III. c)-f). (la data 27-iul-2011 Art. 64. si timp de 10 ani. I. prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. 67. I. sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. (1). 68. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. la nivel central. Art. 67. punctul 69. (1) au obligatia sa constituie. locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. alin. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. c)sunt angajate. (1) lit. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. art. 67. punctul 68. punctul 71. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. datele de identificare ale detinatorului. (1). (3). art. I. 69. (6) din capitolul III. 37-39. (2). în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. din Legea 117/2011 ) (7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. precum si a personalului care este dotat cu acestea. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prevazute la art. (5) se pastreaza timp de 20 ani. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. în cazul armelor neletale. la autoritatile prevazute la art. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. 68 alin. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. 69. sectiunea 2 modificat de Art. cu arme letale. (1) lit. în vederea înregistrarii. punctul 70. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. 63 si art. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. I. (2). (1) lit. în cazul armelor letale. e)urmeaza un instructaj. desfasurat de angajator. (4). sectiunea 2 completat de Art. punctul 69. 62 alin. . din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. alin. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. detinute si înstrainate. 69. art. 33 alin. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. (5) se pastreaza timp de 15 ani.

(la data 27-iul-2011 Art. (8) din capitolul III. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. alin. I. 68 alin. (2). 69. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. (1) lit. în conditiile prevazute la art. (1) lit. (8). la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. în care persoanele prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. 69 alin. c) si e). cu avizul autoritatilor prevazute la art. (1) lit. (1) au obligatia sa desfasoare. 67 sau ori de câte ori acestea solicita. 69 alin. 69. în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 66 alin. (1). d). (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. periodic.(3)Prevederile alin. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. 68 alin. b). cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. 67. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. alin. în conformitate cu atributiile prevazute la art. (6)În vederea dotarii cu arme. prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. 67. urmatoarele activitati: . precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. (2)Conditiile prevazute la alin. angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. I. punctul 69. 15 alin. 68 alin. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. (1). (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. 67. (1). în conformitate cu art. din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. 68 alin. portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. Art. (3) din capitolul III. precum si sportivii si antrenorii de tir. La sfârsitul acestui interval de timp. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. punctul 69. Sunt interzise detinerea. armele se depun în locurile prevazute la art. 68 alin. (3). 68 alin. pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. (4). g). sectiunea 2 modificat de Art. 67. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. la efectuarea acestor verificari. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. (1) lit. punctul 72. a cunoasterii instructajului prevazut la art. 69 alin. prin personalul anume desemnat. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. 68 alin. 67. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. (1) lit. prin armurierii autorizati în acest sens. 15 alin. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. republicata. 103/1996. pentru paza fondurilor de vânatoare. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. (2)Autoritatile prevazute la art. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. 68-72. în conditiile prevazute de prezenta lege. pot detine si folosi.a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. acordat de autoritatile prevazute la art. legal constituite. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. Art. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. (1) si alin. ori de câte ori considera necesar. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 67. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. sectiunea 2 modificat de Art. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. e). 72. (2)Personalul desemnat cu administrarea. în mod efectiv. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. autoritatea sau. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. 69 alin. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. alin. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. (4). dupa caz. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. cu modificarile ulterioare. (3) din capitolul III. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. e). prin Regia Nationala a Padurilor. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. ce îsi desfasoara activitatea . (1) sau pot participa. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. legal constituite. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control. Art. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin.

în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. 73. I. (1). g). Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. punctul 74. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. litera I. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. din capitolul III. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. 407/2006. (la data 27-iul-2011 Art. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. i)centrele de productie cinematografica. pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. sectiunea 2 modificat de Art. (1) lit. circurile. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. litera B. (1) lit. (1). din capitolul III. (2) din capitolul III. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. 73. pentru paza fondurilor de vânatoare. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. b)-d). circurile. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. sectiunea 2 modificat de Art. g)Federatia Româna de Tir Sportiv. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. alin. (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. e). prin personalul anume desemnat. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. alin. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. precum si munitia corespunzatoare. pot detine si folosi.conform Legii nr. (1). în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. (1) lit. I. punctul 73. I. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. în functie de necesitati. (1) lit. 73. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. din capitolul III. pentru exercitarea activitatii didactice. alin. 69 alin. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. a)-d). alin. 69 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. în functie de necesitati. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. litera G. i)centrele de productie cinematografica. e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. punctul 73. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) . 73.

în vederea desfasurarii activitatilor specifice. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. 66 alin. furata. alin. (3) din capitolul III. (4). 67. 67. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. (1) lit. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. o cerere la autoritatile prevazute la art. e) si f). detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. (3)Procedura de eliberare. 68 alin. alin. b)când autorizatia a fost pierduta. (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. în acest sens. I. 67. a) si b). 69 alin. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. (1) lit. preschimba. vizare. persoanele juridice prevazute la art. punctul 74. preschimbare. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. (1) lit. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. sectiunea 2 modificat de Art. (1) lit. punctul 75. persoana juridica este obligata sa depuna. f) si g). precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. 67 elibereaza. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii.(3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. 74 alin. (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. vizeaza o data la 2 ani. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. iar în cazul armelor de panoplie. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. a)-d). detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. 69 alin. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. 73. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. (1) din capitolul III. 68 alin. distrusa sau deteriorata. b)-d). în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. subsectiunea 1 modificat de Art. (4). dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. persoanele juridice prevazute la art. sectiunea 3. 74. I. Art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. 74 alin. 66 alin. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. . (la data 27-iul-2011 Art. 74: Autorizatiile pentru procurarea. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. Art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane.

altele decât cele prevazute la lit. conditiile privind construirea. subsectiunea 1 modificat de Art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie Persoanele juridice autorizate sa procure. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest . 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. valorilor si protectia persoanelor. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. dupa caz. sectiunea 3. c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. furtul sau distrugerea autorizatiei. Art. 67 în termen de 10 zile de la acea data. bunurilor. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. I. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. amenajarea si functionarea poligonului. 333/2003 privind paza obiectivelor. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. e)sa prezinte. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. pot fi autorizate. pot fi autorizate. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. bunurilor. detinere si folosire a armelor. valorilor si protectia persoanelor. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. pentru vizarea autorizatiei. 333/2003 privind paza obiectivelor. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza.b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. din capitolul III. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. 77. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. la autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. la autoritatile prevazute la art. 67. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. la data acordarii autorizatiei. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. la cerere. punctul 76. la cerere. litera B. Art. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. 68 alin. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. 67. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. 74 alin. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. b)sa anunte schimbarea sediului. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. înstrainare. b). în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. cu modificarile si completarile ulterioare. constituite potrivit Legii nr. în termen de 10 zile de la procurare sau. (3) si ale art. 67. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. constituite potrivit Legii nr. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare.

iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. partidelor parlamentare. bunuri si valori. (1) din capitolul III. punctul 77. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. punctul 78. b)sub orice forma prevazuta de lege. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . santierelor arheologice. arme neletale. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. materii explozive. (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. metale pretioase si pietre pretioase. munitii. sume de bani. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii . 79. Art. 79. materii explozive. precum si cu alte valori prevazute de lege. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. desfasurate potrivit legii.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . sa detina si sa foloseasca arme si munitie. I. iar arme neletale cu destinatie utilitara . obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. partidelor parlamentare. substante toxice. sectiunea 3. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. sectiunea 3. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie.pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. alin. din capitolul III. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . alin. cecuri. substante toxice. depozitelor de arme. desfasurate potrivit legii.numai pentru paza sediilor bancilor.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. subsectiunea 2 modificat de Art. iar arme neletale cu destinatie utilitara . munitii. din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. a sediilor armurierilor. 80: Acordarea autorizatiei de procurare. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. titluri de credit. sediilor armurierilor si intermediarilor.sens: (la data 27-iul-2011 Art. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare.numai pentru paza sediilor bancilor. metale pretioase si pietre pretioase. arme letale. depozitelor de arme. 14 alin. precum si munitia corespunzatoare. I.numai pentru paza transporturilor cu arme. (2). bunuri si valori. (2). sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. metale pretioase si pietre pretioase. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . materii explozive. subsectiunea 2 modificat de Art. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. iar arme neletale cu destinatie utilitara . înscrisuri de valoare. litera B. societatile prevazute la alin. substante toxice. munitii. (la data 27-iul-2011 Art. santierelor arheologice. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. precum si munitia corespunzatoare.

dupa caz. la cerere. (1) din capitolul III. (2)(4) si ale art. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. la cerere. le este interzis ca. valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. f) si g). pentru paza proprie Art. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. punctul 79. 67 sa procure arme de panoplie si. Art. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. (5)-(7). în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. sectiunea 3. ale art. 67. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. sa procure arme de panoplie si. e) si alin. (1) lit. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. de catre autoritatile prevazute la art. . 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. h) si i). sa procure. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. (3) si ale art. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. de recuzita. 333/2003. 73 alin. SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. de catre autoritatile prevazute la art.încheiat de acestea potrivit Legii nr. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. utilitare sau de recuzita. 84: Procurarea. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. 82: Autorizarea procurarii. la cerere. 333/2003 pot fi autorizate. (3) si alin. 69 alin. (1) lit. 73 alin. I. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. 68 alin. 84. (1) lit. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. dupa caz. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. 68 alin. care sunt dotate cu arme. alin. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. (la data 27-iul-2011 Art. Art. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. subsectiunea 4 modificat de Art.

g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art.în cazul societatilor specializate de paza. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. litera A. 85. subsectiunea 5 modificat de Art. (1) si (4).în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. alin. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. sectiunea 3. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. sectiunea 3. 67 sa functioneze.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme. (2) din capitolul III. desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. angajat permanent. (2). I. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . punctul 80. la cerere. punctul 81. (3). I. (3) din capitolul III. din capitolul III. din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. subsectiunea 5 completat de Art. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. alin. pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. I. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. 72 alin. (la data 27-iul-2011 Art. d)sa existe personal specializat. 85. 85.SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. . antrenamente de tragere sau. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor . (1) lit. care. întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 69 alin. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. arme letale. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. precum si munitia corespunzatoare. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. a) si c) pot fi autorizate. la cerere. subsectiunea 5 modificat de Art. (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 67. 15 alin. punctul 80. (2)Autorizatia prevazuta la alin. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. alin. (1) lit. din Legea 117/2011 ) Art. (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . 85 alin. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. dupa caz. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale.

(1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. 85 alin. (1) lit. a) .numai personalul angajat la societatea specializata de paza. (1) lit. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. 85 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. (1) lit. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. (la data 27-iul-2011 Art. exclusiv pentru folosirea în poligon. (2). (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. din Legea 117/2011 ) Art. spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. (1) lit. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. sectiunea 3. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. c). (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. precum si munitia corespunzatoare. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia. I. 85 alin. 15 alin. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. persoanele juridice prevazute la art. a). .numai titularii unui permis de arma sau.b)sub orice forma prevazuta de lege. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. arme neletale. 85 alin. 67. pentru poligoanele prevazute la art. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. b) . precum si munitia corespunzatoare. arme letale. dupa caz.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. (1) lit. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. arme neletale. pentru poligoanele prevazute la art. g). subsectiunea 5 modificat de Art. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. persoanele juridice prevazute la art. 85 alin. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. (1) lit. 86 din capitolul III. b)sub orice forma prevazuta de lege. 67. 85 alin. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. (1) lit. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. 85 alin. c) . a) si c) pot fi autorizate. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. 333/2003. precum si munitia corespunzatoare. 85 alin. punctul 82. cu modificarile si completarile ulterioare. arme letale si arme neletale. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. la cerere.

(1) lit. (1) lit. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. I. subsectiunea 5 modificat de Art. g). persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. 35 alin. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. 15 alin. sectiunea 3. în cazul minorilor sub 18 ani. (1) lit. a). (1) lit. în permisul de arma al carui titular este. (1) lit. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. dupa caz. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. dupa caz. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art. g). (2)În situatiile prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. a) si c). în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. (1) lit. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . 85 alin. (1) lit. 35 alin.pentru activitati de tragere de divertisment. (3)În situatiile prevazute la alin. b). în permisul de arma al carui titular este. 85 alin. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale . c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. (1) si (2). (1) lit. 87 din capitolul III. 85 alin. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. 85 alin. (1) lit. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. cu conditia ca. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. 29.(2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. cu conditia ca. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. 15 alin. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. punctul 83. numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. personalul angajat la societatea specializata de paza. 29. a) si c). desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. în cazul minorilor sub 18 ani. (1) si (2).

I. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. (2) armele si munitiile care tranziteaza. punctul 84. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. 88 din capitolul IV. detinute de persoane fizice sau juridice din România. 2529 din anexa. 2529 din anexa. b) armele si munitiile care tranziteaza. fabricate pe teritoriul României. în conditiile legii. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. teritoriul României. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. Art. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. dupa caz. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. sectiunea 1 modificat de Art. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca.Art. munitia pe care se aplica. (2) lit. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. introduse pe teritoriul României. pentru conformitate cu normele de omologare. dupa caz. în conditiile legii. c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. introduse pe teritoriul României. teritoriul României. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. pot fi comercializate sau. dupa caz. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. pot fi comercializate sau. (2)Marcajele prevazute la alin. b)indicativul armurierului care le produce. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. fabricate în afara teritoriului României. în procesul de fabricatie a acestora. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. 89: Marcarea armelor si munitiilor .

b)tara sau locul fabricarii. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. c) si d). (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. în sensul prezentului articol. c)calibrul. I. (2). dupa caz. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. a armelor de aparare si paza. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. 90. (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. daca acesta nu face parte din numarul de serie. (2) lit. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate . din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. sa aplice pe arme. (2)Marcarea armelor potrivit alin. sectiunea 2 modificat de Art. (4) lit. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. se tine în registre separate constituite potrivit legii. (3) din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) Art. a armelor neletale. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. sectiunea 2 completat de Art. ordinii publice si sigurantei nationale. 89 alin. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. 89 alin. I. b)-d). d)tipul de munitie. alin. b)numarul de identificare a lotului. 89 din capitolul IV. Prin pachet de munitie. punctul 85. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (3)Marcajul prevazut la alin. ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. punctul 86. punctul 87. a). iar evidenta celorlalte arme letale. I. c)seria si. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art.(1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. 89 din capitolul IV. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. Art. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. precum si a munitiilor corespunzatoare. 25-29 din anexa au obligatia ca. constituie informatii secrete de serviciu. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. în procesul de fabricatie a acestora. anul de fabricatie.

c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. precum si spatiile în care acestea functioneaza. (1)Registrele prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. dupa care se depun.(1)Registrele prevazute la art. precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. 88 alin. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. 90 alin. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. pentru arhivare. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. respectiv punctele de lucru. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor . sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. registrele prevazute la art. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. respectiv punctele de lucru. b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. I. 91 din capitolul IV. dupa care se depun. în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. sanatatea. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. sectiunea 3 modificat de Art. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. (2). (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. 90 alin. c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. 90 alin. (la data 27-iul-2011 Art. e)poligoanele de tragere cu arme. munitiile si componentele acestora. la Inspectoratul General al Politiei Române. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. punctul 88. pentru arhivare. I. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. timp de 10 ani. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii Art. (2). registrele prevazute la art. 90 alin. punctul 89.

93: Regimul normelor si certificatelor de omologare (1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. 92 din capitolul IV. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. (la data 27-iul-2011 Art. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. (la data 27-iul-2011 Art. (1). precum si a munitiilor corespunzatoare. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. sectiunea 3 abrogat de Art. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. 92 alin. (2). (3) care le apartin. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. I. 94: Inspectia tehnica periodica . (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. cu exceptia celor referitoare la armele militare. punctul 90. (2)În cazul în care se constata. sectiunea 3 abrogat de Art. armurierii prevazuti la alin. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. 92 alin. Art. (3)Armurierii prevazuti la alin. 92 alin. punctul 90. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. (3) lit. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. a)d). cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. (1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. (4)Armurierii prevazuti la alin. (2)În cazul în care se constata. 93 din capitolul IV. (3). I. precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. din Legea 117/2011 ) Art.conditiilor de omologare. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. prin structurile sale specializate. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. 92 alin.

dupa ce le valorifica. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. sectiunea 3 modificat de Art. I. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. Art. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. punctul 91.(la data 27-iul-2011 Art. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art. 94 din capitolul IV. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. 97 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 92. (1). precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 3 modificat de Art. I. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. Art. ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta . din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. (la data 27-iul-2011 Art. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. I. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. punctul 93. 95 din capitolul IV. sectiunea 3 modificat de Art. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. din Legea 117/2011 ) Art. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. care. 96 din capitolul IV. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora.

d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. dupa caz. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. 88 alin. a detinatorilor de arme. 90 alin. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. 97 din capitolul IV. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. (1). necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. precum si a certificatelor de omologare. (1) si (2). (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. .armelor. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. a detinatorilor de arme. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. piese si munitii. sectiunea 4 modificat de Art. I. 88 alin. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. (la data 27-iul-2011 Art. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. preschimba si. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. piese si munitii. e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. punctul 94. introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni.

din Legea 117/2011 ) (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. I. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. a elementelor de marcare aplicate pe arme. sectiunea 4 abrogat de Art. punctul 95. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. procurata. punctul 95. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. 98 din capitolul IV. indiferent de detinatorul legal al acesteia. dupa caz. furtul. 100 din capitolul IV. 101 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. sa le foloseasca si sa le înstraineze. sa le detina. 99: Regimul cartii de identitate a armei Art. sa le foloseasca si sa le înstraineze. 99 din capitolul IV. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. la autoritatea care le-a eliberat. sectiunea 4 abrogat de Art. 94-98 armele militare. a furtului. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. sa le detina. I. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 4 abrogat de Art. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. sectiunea 4 modificat de Art. I. I. 88 alin. furtul. în Monitorul Oficial al României. punctul 97. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. punctul 95. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. din Legea 117/2011 ) Procedurile de aplicare a prevederilor art. I. punctul 96. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. din Legea 117/2011 ) . în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. dupa caz. I. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau.(2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 102 din capitolul IV. 88 alin. sectiunea 4 abrogat de Art. 100: Pierderea. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. (la data 27-iul-2011 Art. CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 95. Sunt exceptate de la prevederile art.

punctul 13. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. modificarea. 103 din capitolul V. sigurantei nationale si ordinii publice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. sectiunea 1 modificat de Art. arme letale si neletale. casarii si distrugerii. (2)Producerea. 104 alin. . casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. (la data 17-mar-2008 Art.SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. arme letale si neletale. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii. (3)Operatiunile cu arme. confectionarea. în conditiile legii. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. 104 alin. experimentarea. (4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. arme letale si neletale. dupa caz. cu exceptia persoanelor fizice care. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. modificarii. în conditiile stabilite prin prezenta lege. prelucrarea. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme (1)Operatiunile cu arme. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. în conditiile legii. în conditiile stabilite prin prezenta lege. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. cu exceptia producerii. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. dupa caz. prelucrarii. cu exceptia persoanelor fizice care. în conditiile stabilite prin prezenta lege. I. în baza autorizatiei de procurare. experimentarii. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. în conditiile legii. confectionarii. în conditiile prezentei legi. cu exceptia persoanelor fizice care. piese si munitii. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice.

din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. 104 din capitolul V. (1). în subordonarea sau coordonarea acestora. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. alin. altele decât cele prevazute la alin. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. punctul 14.(4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. la cerere. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. (2)Se pot constitui în armurieri. prin competentele conferite de lege. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. ordinii publice si sigurantei nationale. în conditiile prezentei legi. precum si persoanele juridice aflate. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. sectiunea 1 modificat de Art. piese si munitii. piese si munitii. (la data 27-iul-2011 Art. 105. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. a). (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. punctul 15. a). (la data 17-mar-2008 Art. persoanele fizice si juridice. la cerere. (la data 17-mar-2008 Art. reparare si depozitare. potrivit legii. punctul 99. care. sectiunea 1 completat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. alin. precum si Federatia Româna de Tir Sportiv. (1) lit. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. înstrainare în scop necomercial. în subordonarea sau coordonarea acestora. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. prin competentele conferite de lege. I. cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. 104: Armurierii (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. din Legea 117/2011 ) Art. 104 alin. I. din Legea 117/2011 ) Art. I. ordinii publice si sigurantei nationale. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. 103 din capitolul V. precum si persoanele juridice aflate. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. Federatia Româna de Schi si Biatlon. sectiunea 1 modificat de Art. potrivit legii. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. (1) din capitolul V. care. 104. pentru operatiuni de procurare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. sectiunea 1 completat de Art. (1) din capitolul V. punctul 98. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. I. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate.

pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. (3)Avizul prevazut la alin. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. reparare si depozitare. (1)Societatile comerciale prevazute la art. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor Art. I. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. transfer. 15 alin. transport. sectiunea 1 modificat de Art. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. (2) pot fi autorizate. înstrainare în scop necomercial. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme.(2)Persoanele juridice prevazute la art. vânzare. (2)Persoanele juridice prevazute la art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. e)-g). 104 alin. dupa caz. ordinii publice si sigurantei nationale. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. transbordare si depozitare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. 105. 104 alin. (la data 17-mar-2008 Art. C si D din anexa. precum si cu munitia corespunzatoare. (2) pot fi autorizate. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. (3)Importul. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. pentru operatiuni de procurare. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. piese si munitii. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. piesele acestora. 105 din capitolul V. 104 alin. (2)Avizul prevazut la alin. (2) din capitolul V. (3) din capitolul V. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice. 15 alin. precum si federatiile sportive nationale de specialitate. punctul 100. punctul 16. (1) lit. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri. punctul 16. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. la cerere. import. cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. . sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. (2) pot fi autorizate. potrivit legii. 106: Constituirea armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art. c) si d). la cerere. prin competentele conferite de lege. 104 alin. alin. la cerere. 105. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. donatie. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. exportul. alin. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. 104 alin. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. (la data 17-mar-2008 Art. (2) se pot constitui ca armurieri. închiriere. I. cumparare. sectiunea 1 modificat de Art. (1) lit. export. a) si lit. (la data 27-iul-2011 Art. schimb. I.

I. alin. I. sectiunea 2 completat de Art. 106 din capitolul V. punctul 18. 15 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. 106 alin. I. (1) lit. (2)Autorizatia prevazuta la art. punctul 17. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 102. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. (2)Autorizatia prevazuta la alin. a) si lit. a) si c)-g). (3). 107 din capitolul V. 107 din capitolul V. 106 alin. 106 alin. (1) lit. 106 alin. 15 alin. I. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii . 15 alin. punctul 18. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. (la data 27-iul-2011 Art. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. I. (2)Avizul prevazut la art. din Legea 117/2011 ) Art. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. punctul 101. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. 106 din capitolul V. (2) se pot constitui ca armurieri. (1) lit. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. (1) lit. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. 106 alin. sectiunea 2 modificat de Art. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. a) si c)-g). în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (1) lit. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. (3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. piese si munitii. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal.(2)Autorizatia prevazuta la alin. e)-g). 104 alin. (2) din capitolul V. (2). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. 107. 15 alin. a) si c)-g). (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. (la data 27-iul-2011 Art. 15 alin. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 2 modificat de Art. (1) lit.

(3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. sectiunea 3 modificat de Art. dupa caz. destinate depozitarii armelor. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. dupa caz. dupa caz. (3). (3) lit. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. omologate în conditiile prezentei legi. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. cu modificarile si completarile ulterioare. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. spatii corespunzatoare. I. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. 108 din capitolul V. . punctul 19. a). (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. precum si Inspectoratul General al Politiei Române. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. (7)În autorizatia prevazuta la alin. destinate depozitarii armelor. a). (3) lit. (3) lit. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. a). iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. d)detine. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. a). (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. b)detine.Art. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. b)detine spatii corespunzatoare. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. capselor sau pulberilor pentru munitie. omologate în conditiile prezentei legi. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. poligoane pentru verificarea armelor. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art.

b)detine spatii corespunzatoare. b)detine. destinate depozitarii armelor. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. dupa caz. (3) lit. destinate depozitarii armelor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. a). (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. poligoane pentru verificarea armelor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. dupa caz. autorizate în conditiile prezentei legi. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. dupa caz. (3)-(6). (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. (3) lit. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. a). b)detine. spatii corespunzatoare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. capselor sau pulberilor pentru munitie. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. capselor sau pulberilor pentru munitie. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. b)detine spatii corespunzatoare. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. dupa caz. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. dupa caz. capselor sau pulberilor pentru munitie. capselor sau pulberilor pentru munitie. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. dupa caz. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. c)detine. (8)În autorizatia prevazuta la alin. destinate depozitarii armelor. destinate depozitarii armelor.(1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre .

punctul 19. avizate de organele de politie. (3) lit. spatii corespunzatoare. capselor sau pulberilor pentru munitie. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. pieselor si munitiilor. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. destinate depozitarii armelor si pieselor. destinate depozitarii armelor si pieselor. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. 106 pot efectua operatiuni cu arme. poligoane pentru verificarea armelor. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. c)detin. (3)-(6). capselor sau pulberilor pentru munitie. b)detin spatii corespunzatoare. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: . numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. I. conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca. avizate de organele de politie. dupa caz. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. b)detine. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. piese si munitii. dupa caz. avizate de organele de politie. dupa caz. a). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. capselor sau pulberilor pentru munitie. sectiunea 3 modificat de Art. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. autorizate în conditiile prezentei legi. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. dupa caz. dupa caz. depozitare a armelor. destinate depozitarii armelor si pieselor. (la data 17-mar-2008 Art. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. dupa caz. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. 108 din capitolul V. b)detine.armurier. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. pieselor si munitiilor. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin.

(1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. I. prelucrarea. pieselor si munitiilor: cumparare. omologate în conditiile legii. destinate depozitarii armelor si pieselor. în conditiile prevazute la art. 108 din capitolul V. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. import. sectiunea 3 modificat de Art. vânzare. punctul 103. (la data 17-mar-2008 Art. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. (8)În autorizatia prevazuta la alin.a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. din capitolul V. modificarea. (la data 27-iul-2011 Art. schimb. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. închiriere. litera B. modificarea. export si transfer de arme si munitii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. I. capselor sau pulberilor pentru munitie. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. punctul 21. asamblarea. punctul 20. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. prelucrarea. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. b)detine spatii corespunzatoare. litera B. asamblarea. export si transfer de arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. 67. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. casarea si distrugerea de arme si. avizate de organele de politie. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. experimentarea. din capitolul V. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. sectiunea 3 completat de Art. vânzare. 109. . casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. închiriere. sectiunea 3 modificat de Art. (3). 109. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. 94 alin. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. import. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. (3) lit. schimb. experimentarea. pieselor si munitiilor: producerea. 67. în si din strainatate. Armurierii autorizati în conditiile art. munitii. I. efectuarea inspectiilor tehnice. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. a). efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.

precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. . 108 alin. la autoritatile prevazute la art. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. continutul marcajului. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. din Legea 117/2011 ) Art. (1). de la care au procurat arme si munitii. datele necesare identificarii armei vândute. precum si documentele în baza carora au vândut armele. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. 110. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. 88 alin. dupa caz. modelul. dupa caz. punctul 22. c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. (1) lit. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. Dupa împlinirea termenului de 5 ani. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. alin. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. I. 110. respectiv: tipul. marca. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. omologate în conditiile legii. din capitolul V. de la care au procurat arme si munitii. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. pentru control. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. (1) si (2). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. (2). 108 alin. calibrul. în termen de 15 zile de la data procurarii. punctul 104. piese si munitii în tara. alin. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. (2). 108 alin. (1) din capitolul V. d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. 109 din capitolul V. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3 modificat de Art. sectiunea 3 modificat de Art. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. pentru arhivare. în si din strainatate. 108 alin. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. registrele se depun. lista persoanelor juridice care au procurat sau. sa nu expuna în vitrina arme autentice. o copie de pe factura. I. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. litera F. (la data 17-mar-2008 Art. (2)Registrele prevazute la alin.d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. politistilor anume desemnati. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. iar dupa vânzare. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. (2) si sa le prezinte.

în conditiile prezentei legi. b)sa comercializeze armele. armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. piese si munitii. piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. indiferent de motiv. în termen de 15 zile de la data procurarii. indiferent de motiv. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. duce la anularea acestuia. pe aceasta licenta. sectiunea 3 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. pentru fiecare transport si numai pentru tipul.(3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. 110. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. 67. alin. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. sectiunea 3 completat de Art. de la care au procurat arme. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. alin. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. si sa le prezinte pentru control organelor competente. (1) si (2). piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. I. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. I. potrivit legii. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. sectiunea 3 modificat de Art. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. (la data 17-mar-2008 Art. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. precum si documentele în baza carora au vândut armele. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. care sunt conditionate. 88 alin. I. (3) din capitolul V. 108 alin. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. 108 alin. 110 din capitolul V. c)sa procure arme. piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. punctul 23. (2). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. lista persoanelor juridice care au procurat sau. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. piese si munitii. 110. (2). (la data 17-mar-2008 Art. . piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. punctul 24. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care sa acordat avizul. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. duce la pierderea licentei respective. 108 alin. piese si munitii. în conditiile prezentei legi. punctul 23. (4) din capitolul V. dupa caz. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române.

sectiunea 3 modificat de Art. modelul. (2). o copie de pe factura. 110 din capitolul V. în conditiile prezentei legi. precum si a posesorilor acestor arme. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de import-export eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. I. . registrele se depun. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art.g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. piese si munitii. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. pentru arhivare. piese si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. 108 alin. marca. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. 108 alin. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. în conditiile prezentei legi. indiferent de motiv. duce la anularea acestuia. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. continutul marcajului. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. marca si cantitatile de arme. la autoritatile prevazute la art. respectiv: tipul. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. iar dupa vânzare. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. datele necesare identificarii armei vândute. 110 alin. sa nu expuna în vitrina arme autentice. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. (2)Registrele prevazute la alin. (1) lit. calibrul. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. punctul 105. 67. pieselor si munitiilor. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea.

avizate de organele de politie. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. punctul 107. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. (2)Registrele prevazute la alin. 90. casare si distrugere a armelor letale si neletale. organelor competente. cât si rebuturile. experimentare. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. I. din Legea 117/2011 ) Art. modelul. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. pentru control. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: . la solicitarea acestora. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. e)sa detina spatii corespunzatoare. la autoritatile prevazute la art. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. dezactivare. capselor sau pulberilor pentru munitie. în conditiile prevazute la art. în care sa fie evidentiate atât armele. (1) lit. continutul marcajului. calibrul. (1) lit. sectiunea 3 modificat de Art. prelucrare. din Legea 117/2011 ) Art. destinate depozitarii armelor si pieselor. 108 alin. punctul 106. pieselor si munitiilor. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. pentru arhivare. Art. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. registrele se depun. (la data 27-iul-2011 Art. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. respectiv: tipul. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. sectiunea 3 completat de Art. asamblare. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. 111 din capitolul V. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. 111 din capitolul V.d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. (la data 27-iul-2011 Art. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. componentele esentiale ale acestora. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. marca. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. piese si munitii. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. 110 alin. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. modificare. (2). I. si sa le prezinte.

a rutelor urmate. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. I. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. la cerere. a cantitatilor de arme si munitii transportate. 108 alin. piese si munitii pe care le efectueaza. din Legea 117/2011 ) Art. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. d). art. sectiunea 3 completat de Art. Art. precum si conditiile de siguranta ale acestora. în registre constituite potrivit art. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Prevederile art. 110 alin. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. piese si munitii transportate. (la data 27-iul-2011 Art. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. precum si de provenienta legala a armelor transportate. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. 110 alin. (1) lit. punctul 109. a cantitatilor de arme. precum si conditiile de siguranta ale acestora. continutul marcajului. (1) lit. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. (2)Registrele prevazute la alin. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 113 din capitolul V. modelul. (1) lit. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. la autoritatile prevazute la art. 108 alin. pentru arhivare. registrele se depun. 1131: Intermediarii (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. organelor competente. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. Art. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. marca. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. detinerii. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 112 din capitolul V. calibrul. (2)Se pot constitui în intermediari. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe . respectiv: tipul. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. sectiunea 3 modificat de Art. punctul 108. precum si de provenienta legala a armelor transportate. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. (4) si art. 106 si 107. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. pentru control. a rutelor urmate.a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. d) si sa le prezinte. (2).

(1). precum si a munitiilor corespunzatoare. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României . conform datelor si informatiilor existente la organele competente. a munitiei. (2). precum si a munitiilor corespunzatoare. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. (1). în conditiile prezentei legi. (1)Procurarea unei arme letale. în conditiile prezentei legi. de pe teritoriul României. în scopul scoaterii acesteia din tara. de pe teritoriul României. dupa caz. în scopul scoaterii acesteia din tara. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. locul de rezidenta în România. siguranta nationala. se poate face. nu pot fi folosite pe teritoriul României. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. viata si integritatea corporala a persoanelor. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. despre fiecare achizitie efectuata. în conditiile prevazute la alin. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. dupa caz. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. se poate face. (1). eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. dupa caz. numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. cu exceptia cazurilor prevazute la art. a munitiei. persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.teritoriile statelor membre. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. resedinta sau. dupa caz. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre (1)Procurarea unei arme letale. 56 si art. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. (2)Autorizatia prevazuta la alin. al munitiei. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. În termen de 3 zile de la procurarea armei. Art. (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. numai în baza permisului de transfer al armei sau. de catre rezidentii statelor membre. (1) se elibereaza la cerere. 129 alin.

b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. siguranta nationala. pe teritoriul României. resedinta sau. în conditiile prezentei legi. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. (1) se elibereaza la cerere. (3)Sunt interzise detinerea. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. locul de rezidenta în România. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. I. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. locul de rezidenta în România. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. iar în cazul armelor de tir. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. resedinta sau. de Federatia Româna de Schi si Biatlon. punctul 110. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. de tir sau al armelor de colectie functionale. portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. dupa caz. în conditiile prevazute la alin. d)în cazul armelor de vânatoare. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. 129 alin. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. c)în cazul armelor de vânatoare. 114 din capitolul VI modificat de Art. (7)Procurarea. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. (1). titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. (6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. detinerea. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani.(2)Permisul de transfer prevazut la alin. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. dupa caz. dupa caz. (1) despre fiecare achizitie efectuata. 56 si art. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. (la data 27-iul-2011 Art. c). vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. . e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. (2). cu exceptia cazurilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. viata si integritatea corporala a persoanelor.

în conditiile legii. din cele prevazute în anexa. pierd. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. fara plata vreunei taxe sau redevente. (2) si (4). necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. (2) si (4). de tir sau al armelor de colectie functionale. respectiv a iesirii cu aceste arme. iar în cazul armelor de tir. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc.(3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. c). d)în cazul armelor de vânatoare. dupa caz. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. d). (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. b)în cazul armelor neletale. în conditiile prevazute la alin. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. resedinta sau. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. pe timpul sederii în România. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. . numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. rezidentii statelor europene înstraineaza. (6)În situatia în care. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir. d). acestia au obligatia sa anunte. (2) lit. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. b)motiveaza organelor politiei de frontiera. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. iar la iesire retin aceasta adeverinta. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. (2) lit. c)în cazul armelor de vânatoare. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. în conditiile prezentei legi. în scris.

dupa caz. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. din Legea 117/2011 ) Art. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. ori a unei institutii muzeistice din România. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. în prealabil. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. (2) lit. cu posibilitatea prelungirii acesteia. acestia au obligatia sa anunte. numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al . 115 alin. punctul 111. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. b)motiveaza. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. 115 din capitolul VI modificat de Art. Art. (5). I. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. prevazuta la alin. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (2) si (4). legal constituita. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. dupa caz. 115 alin. 115 alin. valabila pentru una sau mai multe calatorii. 118: Regimul detinerii. (2) lit. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în scris. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. în scopul detinerii sau. rezidentii statelor membre pierd.dupa caz. (2) si(4). la solicitarea acestora. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. domiciliul în România. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. Art. (8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. din categoria celor supuse notificarii prealabile. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. dupa caz. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (la data 27-iul-2011 Art. pe timpul sederii în România. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. dupa caz. dupa caz. c). pot detine sau. (9)În situatia în care. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. în conditiile legii.

este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. în conditiile prezentei legi. alin. c). (2). cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. pot detine sau. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. dupa caz. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. 118 din capitolul VI modificat de Art. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. din Legea 117/2011 ) Art. I. dupa caz. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. domiciliul în România li se poate acorda. 44. punctul 112. I. resedinta sau dupa caz. munitia aferenta înscrise în acest document. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. dupa caz. I. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. dupa caz. atunci când este cazul. (1) din capitolul VI modificat de Art. resedinta sau. locul de rezidenta în România care detin. dupa caz. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. 115 alin. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. 119. (2)Persoanele prevazute la alin. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. punctul 113. (2) lit. 115 alin. (la data 27-iul-2011 Art. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. . cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. în cantitatile prevazute la art. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. dupa caz. punctul 113. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. dreptul de detinere sau. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. locul de rezidenta în România. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin.autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. (la data 27-iul-2011 Art. înstrainarea este permisa numai daca. în conditiile prezentei legi. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. 119 din capitolul VI modificat de Art. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul.

(3)În pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare, referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document, precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective, numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state.

Art. 120: Conditiile acordarii, prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc
(1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc; b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului, se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere, port si folosire a armelor de foc. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc, pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca si pierderea, furtul sau înstrainarea acestora, sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau, dupa caz, este retinut de acestea.

Art. 121: Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc
(1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. (3)În strainatate, cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul.

(4)În cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate, în conditiile prevazute la alin. (3), titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor. (5)Adeverinta prevazuta la alin. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate

(1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite, în prealabil, organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate, document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele, Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. (2).

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre

(1)Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii; g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar.

(3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 115. din Legea 117/2011 )

Art. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre

(1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. 122. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an, perioada care poate fi prelungita cu înca un an. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara, sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 116. din Legea 117/2011 )

Art. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru

(1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru, cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul, în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), precum si scopul transferului; b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 123 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 117. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie.

Art. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil

(4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. . 122 alin. (2). numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. suspendate de catre organele de politie competente. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. la cerere. siguranta nationala. pe toata perioada de valabilitate a documentului. (4). cel târziu pâna la data începerii operatiunii. a)-f). în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile.(2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. cu privire la datele prevazute la art. viata si integritatea corporala a persoanelor. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (4). (2). dupa caz. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. lit. (6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent. pentru o perioada de 3 ani. (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. prin decizie motivata. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. 122 alin. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. la cerere. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. cu privire la datele prevazute la art. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. pentru o perioada de 3 ani.

dupa caz. cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. în prealabil. dupa caz. (3)Permisul de transfer al armelor. potrivit legii. 125: Permisul de transfer al armelor Art. (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. (3). d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera. (2)Permisul de transfer se acorda. piese si munitii pe teritoriul României. la cerere. respectiv al munitiilor. din partea Inspectoratului General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. 125 din capitolul VI modificat de Art. un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de . I. din Legea 117/2011 ) Art.(la data 27-iul-2011 Art. în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 125: Acordul prealabil (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme. (2)Acordul prealabil se acorda. precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul. (4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. munitii din statele membre. 124 din capitolul VI modificat de Art. numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. potrivit legii. c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare. dupa caz. 122 alin. (2) lit. Art. 124 alin. I. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. (la data 27-iul-2011 Art. resedinta sau. b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. la cerere. a)-d). punctul 119. munitie în România trebuie sa obtina. al munitiilor respective. în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si. locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si. b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. punctul 118. dupa caz.

(1) se acorda. punctul 121. a). 126 din capitolul VI completat de Art. punctul 122. 14 alin. pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. din Legea 117/2011 ) Art. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii. (2) lit. pieselor si munitiilor pe teritoriul României (1)Tranzitul armelor. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 120. pentru persoanele prevazute la art. cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si. în conditiile stabilite de prezenta lege. precum si alte arme si munitii. I. 129: Procurarea. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora Art. (la data 27-iul-2011 Art. I. punctul 122. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. precum si de catre membrii de familie ai acestora (1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. din Legea 117/2011 ) Art. prin decizie motivata. 1261: Tranzitul armelor. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. (3)Persoanele prevazute la alin. (2)Autorizatia prevazuta la alin. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. siguranta nationala. munitie în România trebuie sa obtina. la cerere. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. sa detina si. . (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit. în prealabil. viata si integritatea corporala a persoanelor. sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. (1) pot fi autorizate sa procure. dupa caz. (2)Persoanele prevazute la alin. I. 126 din capitolul VI modificat de Art. detinerea. I. pâna la destinatie. dupa caz. suspendate de catre organele de politie competente. 127 din capitolul VI abrogat de Art.transfer. o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române. 128 din capitolul VI abrogat de Art.

Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 3. precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. 48 alin. 14. 11. 16. (1). 12. (1) si (2). precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi. persoanele prevazute la art. 13. 44 alin.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. dupa caz. 8. 2. (3). (2) sau. (2)La solicitarea organelor de politie române. 8 alin. 9 alin. în termenul prevazut la art. 40 alin.neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art. 33 alin. pot fi autorizati sa procure. în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. 35 alin. 129 alin.neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat. 24 alin. (3). (2). raspunderea penala. (1). 4. dupa caz. 9 alin. (1). (2). 38 alin.neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. 27 alin. (1). CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii juridica pentru Art. 38 alin. 15. de port si folosire a acestor arme si munitii. 7. 132: Contraventii încalcarea dispozitiilor Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage. (1). 6. civila.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 10. 5.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora (1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. 13 si art. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 9. în termenul prevazut la ari.nerespectarea obligatiei prevazute la art. alin. cât si a membrilor de familie. 131: Raspunderea prezentei legi Art. (1) si (2). 19 în termenul stabilit. 48 alin. (3). prevazuta la aii. dupa caz. contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. care au resedinta sau domiciliul în România. 28 alin. (4) si (5).(4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. . (1). (2).neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 42 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nedeclararea informatiilor prevazute la art. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. 129 alin. 8 alin. (2).neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. (1). (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine. Art. (4) în termenul stabilit. (2). 17.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie.

36. sectiunea 1 completat de Art. 120 alin. 65 alin. (3). în alte situatii decât cele prevazute la art.nedeclararea pierderii. distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. din capitolul VIII. 33. 241. f) si g).pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale. sectiunea 1 completat de Art. din capitolul VIII. . 30.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. punctul 24. 132. 132. 110 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 34. din Legea 268/2008 ) 35. 1 lit. (1). punctul 34. (1). 110 alin. e. punctul 23.nerespectarea obligatiei prevazute la art.18. 26. I. punctul 25. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. (1). 28. 59 alin. (la data 17-mar-2008 Art. pierderii. 110 alin.nedeclararea furtului.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. (5). din capitolul VIII. 39.uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 8 alin. 63. 25. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. (5)-(7). I. 1 lit. 37.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 38. (1). 4. (1).încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 23. d. 1 lit. în termenul prevazut la art. (2) si art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 341. 63. a -c)si k). 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 91. (2). în termenul prevazut la art. 31. la solicitarea organelor de politie. 27. 132. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. sectiunea 1 modificat de Art.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (la data 17-nov-2008 Art. 68 alin. I. I. din capitolul VIII. b). (1). sectiunea 1 completat de Art. 132. (1). 29. 8 alin. punctul 26.pierderea armelor letale. 22.neprezentarea la autoritatile competente. 62 cu privire la portul de arma. 12 alin. 71 alin. punctul 4. respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. 32. 68 alin. stabilite la art. (2) de a prezenta pentru control armele.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1) lit. (5). din Legea 268/2008 ) (2). munitiei si personalului dotat cu acestea. 221. 64.nerespectarea prevederilor art. 7 alin. 107 alin. 51 alin. respectiv la art. în termenul prevazut la art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 23. 121 alin. 19.folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. 111. 21. (la data 17-nov-2008 Art. furtului. (3). (4). furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. 110 alin. h)-j).nerespectarea obligatiei prevazute la art. conform art. piesele si munitiile detinute. 100 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 58 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 2.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor.nerespectarea obligatiei prevazute la art.nerespectarea prevederilor art. (la data 17-mar-2008 Art. pentru care sa obtinut dreptul de detinere. 77. 3.uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile. (1). 54 alin. punctul 3. 112 alin. punctul 22. 20.

.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. (3). 12. (1) lit. în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 37. conform art. (3). 24. respectiv la art. (1). (2).înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. 16. (6). 28. 24 alin.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 10.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (2) sau.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (2) si art. stabilite la art. a) si b) cu privire la portul de arma. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. 27. (1). 40 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1). 42 alin. (3). 18 alin. (3). resedinta sau rezidenta. 17. 19.neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 32. 58 alin. (3). 18. 22. c). prevazuta la art.5.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (1). 8. 38 alin. în termenul prevazut la art. (1) si (2). 15. b).transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 26. (1). 31. 33 alin. 34.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. (1) si (2). 121 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (5).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. dupa caz. (1) si alin. (7). (3). 51 alin. 30. (4). 77. 59 alin. 18 alin. 24 alin. 7.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 13. 71 alin. (3). 35. 48 alin. (1). (1).neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 29 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (1). (5)-(7).transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 48 alin. 68 alin. 38. (2).portul. 59 alin.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. 14. 62 alin. 35 alin. 13 în termenul stabilit. 58 alin. (4) în termenul stabilit. (2) si (4).nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. (2) lit. 20. (1). 58 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 62 alin. alin. (1). 65 alin.nedeclararea informatiilor prevazute la art. 25.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 44 alin. munitiei si personalului dotat cu acestea. 6.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 29. 68 alin. 12 alin. 9.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 64. 69 alin. în termenul prevazut la art. 38 alin. (1).nedeclararea furtului. 36. (10).nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 21.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 29 alin. 33. 9 alin. 23.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (2) lit. pierderii. 11. 23.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 28 alin.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art.

nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 111 si art.000 lei la 10. 20 si 21. 19. 14. f)cu amenda de la 100. b). c)cu amenda de la 10. 341. g)cu amenda de la 150. 110 alin. 107 alin.000 lei. 110 alin.000. cele prevazute la punctele 3.000 lei. 28. punctul 123. 10.000 lei la 10. 43. 40. 5. 5. 16.000 lei la 500. 241. 10. 11. sectiunea 1 modificat de Art.39.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 50.nerespectarea obligatiei prevazute la art.000 lei la 5. cele prevazute la punctele 32.000 lei la 10. (2). 18 si 30. 36 si 37. a). 38 si 39.000 lei.000 lei la 150.000 lei. art.000 lei la 5. 34. 110 alin. 6.000 lei. 10.000 lei la 2. 12. din Legea 268/2008 ) Art. 52.nerespectarea obligatiei prevazute la art.000. 111 alin. punctul 5. 47. litera E. e)cu amenda de la 50. b)cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.000. 45. a)-c) si k). c)cu amenda de la 1. 124 alin. 1111 lit. 17. 35. din capitolul VIII.000 lei. cele prevazute la punctul 33. 19. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art. 15. cele prevazute la punctele 8. 81. 1111 lit. cele prevazute la punctele 9. (1). e)cu amenda de la 5. 28. 29 si 31. 7.000.000 lei. f) si g) si alin. 23. 24. 35. 110 alin. 38 si 39. e)cu amenda de la 5.000. 23. (la data 27-iul-2011 Art.000.000.000. 44. 34. 11. 29 si 31.000 lei la 20. d)cu amenda de la 20. 7.nerespectarea obligatiei prevazute la art.000 lei.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (3). b)cu amenda de la 5. (6). b) si art. 34.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 41. cele prevazute la punctele 8. 38 si 39.000 lei la 100. cele prevazute la punctele 2527. 42.000 lei la 50. cele prevazute la punctele 3. (3). 9. cele prevazute la punctele 9. 14. cele prevazute la pct. art. h)cu amenda de la 300. (1) lit. 1221 alin. 12.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1) lit. 35. 91. (2).nerespectarea obligatiei prevazute la art. 18 si 30.000 lei. d)cu amenda de la 2.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. cele prevazute la punctele 2. alin. (1)Contraventiile prevazute la art. 110 alin. cele prevazute la punctele 1. d) si e).000.000. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1. cele prevazute la punctele 1.000. (1). 22 si 221. 51. (2). (1) lit.000 lei. 48. sectiunea 1 modificat de Art. e) si h)-j). 24. 110 alin. 20 si 21.000.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 15 si 22.000 lei.pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. d). 133: Sanctiuni . 53. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei.000.nerespectarea prevederilor art. I. 4.000 lei la 300. (5). 46.000 lei. (la data 17-nov-2008 Art. 28. 13. 133. (4). 4. 6. 112 alin. 112 alin (1) lit.000. c). 16. I. cele prevazute la punctele 2. 13.000.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.000. 17.nerespectarea prevederilor art. 49. 132 din capitolul VIII.

Art. celor prevazute la pct.000 lei. 11-13. 38. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. cele prevazute la punctele 32.000 lei. 43-49 si 51. 132 li se aplica sanctiuni complementare. I. (1).001 lei la 10. (1). celor prevazute la punctele 32-37. 20.000 iei la 30. celei prevazute la punctul 8. celor prevazute la pct. din capitolul VIII. h)cu amenda de la 30. 221 si 23.001 lei la 50. cele prevazute la pct. b)cu amenda de la 501 lei la 1. 39 si 53.000 lei la 50. (la data 17-mar-2008 Art. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 40. 133.000 lei.001 lei la 2. c)cu amenda de la 1. de port si folosire a armelor. 15. d)confiscarea armei. punctul 6. 25 si 30-33. 32. 8. 9. 6 si 21-23. h)cu amenda de la 30. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art.000 lei la 15. pentru contraventiile prevazute la pct. 17. 48. 10 si 38. 3. d)confiscarea armei. 11. 13. sectiunea 1 modificat de Art. I. c)confiscarea armelor sau. (1)Contraventiile prevazute la art. (1) din capitolul VIII. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. punctul 27. 42. g)cu amenda de la 15. 18. celei prevazute la punctul 23.f)cu amenda de la 10.000 lei.000 lei. celor prevazute la punctele 11 si 14. 134: Constatarea contraventiilor . e)cu amenda de la 5. 12. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor. dupa caz. 1. 7. 24. 10. sectiunea 1 modificat de Art. 8. litera D. cele prevazute la punctele 25-27. 43. f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art. 132 li se aplica sanctiuni complementare.001 lei la 15. cele prevazute la pct. 36 si 37. cele prevazute la pct. (la data 27-iul-2011 Art. f)cu amenda de la 10. a munitiilor prevazute la pct. cele prevazute la pct. cele prevazute la pct. 29.000 lei. celor prevazute la punctele 12 si 39. 16-19. 3. cele prevazute la pct. 27. 1. 2. cele prevazute la pct. 10. 4. b)anularea dreptului de detinere. celor prevazute la pct. 29 si 39. 14-16. 31.000 lei. 3. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere.001 lei la 5. punctul 124. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor. celor prevazute la punctele 9.000 lei. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. 24. g)cu amenda de la 15. 106 alin.001 lei la 30. 30-32. sectiunea 1 modificat de Art. 52 si 53. (2). 26 si 28. 108 alin.000 lei. alin. d)cu amenda de la 2. 14. 20. 44-47. I. 49 si 51. cele prevazute la pct. 19 si 52. alin. 133. 25. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. (la data 17-nov-2008 Art. 34-37. 8. cele prevazute la punctul 33. 41 si 50. 33. 5.000 lei. 133 din capitolul VIII.

cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. fara drept. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. punctul 6. livrarea. fara drept. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (la data 17-nov-2008 Art. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. mutarea. Art. I. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit. 1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. I. Art. (2)Tentativa se pedepseste. Art. din Legea 268/2008 ) Art. 1372: Fabricarea ilicita (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. fara drept. (la data 27-iul-2011 Art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. 135 din capitolul VIII. fara drept (la data 17-mar-2008 Art.Contraventiilor prevazute la art. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. cu modificarile si completarile ulterioare. 137: Stergerea sau modificarea. cu modificarile ulterioare. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. punctul 125. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea. Art. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. 1371: Traficul ilicit Art. fara drept. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi. 180/2002. 136 din capitolul VIII. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. Art. sectiunea 2 completat de Art. sectiunea 2 modificat de Art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137 din capitolul VIII. din Legea 117/2011 ) (1)Achizitionarea. sectiunea 1 modificat de Art. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. I. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. transferul sau tranzitul armelor de foc. fara drept Uzul de arma letala. punctul 28. vânzarea. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 136: Uzul de arma letala. 135: Regimul contraventiilor SECTIUNEA 2: Infractiuni Art. 180/2002. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. fara drept. Contraventiilor prevazute la art. .

6 alin. fara drept. I. 137 din capitolul VIII. I. 138: Efectuarea. (la data 27-iul-2011 Art. portul si folosirea armelor respective. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. (2)Tentativa se pedepseste. sectiunea 2 completat de Art. (1) din Codul penal. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. în conformitate cu prevederile prezentei legi. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. dupa caz. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. utilizarea. cu ocazia avizarii permisului de arma. importul. dupa caz. punctul 128. (2). cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. (2)Tentativa se pedepseste. Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept. 92 alin. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. (1). punctul 126. 279 alin. fara drept. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. în conditiile prevazute de lege. din Legea 117/2011 ) (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. 138 din capitolul VIII. 96. 279 alin. portul. (1) referitoare la certificatele de omologare. I. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 127. (la data 27-iul-2011 Art. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. resedinta sau. 139 din capitolul IX abrogat de Art. 98 alin. (1) din Codul penal. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. sediul. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor . sectiunea 2 modificat de Art. detinerea. 96. Art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. 1371 si 1372. altele decât cele prevazute la art. Art.

(1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. (3)Armele cu privire la care. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. (la data 27-iul-2011 Art. 145. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. (1) si (2). 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. dupa caz. punctul 1. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. în functie de destinatia acestora. pâna la stabilirea în legile prevazute la art. Partea I. *) Termenul prevazut de art. 145. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. publicata în Monitorul Oficial al României. cu exceptia prevederilor art. în conditiile prezentei legi. nr. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. ori. 145 alin. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. alin. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. la armurieri autorizati în acest scop. 108 alin. înarmate cu arme de aparare si paza. 46-52. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege (1)Prevederile art. se înstraineaza sau se depun. 1. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. se depun la armurieri autorizati. spre pastrare. 92 alin. (la data 30-dec-2004 Art. Partea I. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. I. (1) din capitolul IX modificat de Art. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. (1) din capitolul IX modificat de Art. Partea I. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. Art. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. -****- . (6). 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. (1). 145 alin. alin. Art. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. punctul 128. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. Art. 92 alin.(2)Armele care. 140 din capitolul IX abrogat de Art. (5). în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. 74 din 11 aprilie 1996. (la data 06-mar-2005 Art. prevederile art. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. Art. în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie.

91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor. 5. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. arme de foc scurte. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. 6. armele de foc automate. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4.arme supuse autorizarii Categoria B 8. 75 si ale art. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. crt. militare aparare vâna. explozive sau incendiare. 3. precum si munitia corespunzatoare 2. dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II.sportiv colectie aparare desti.Prezenta lege transpune Directiva nr. Caracteristicile armei/munitiei 8. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. munitiile cu proiectile perforante. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. 76 alin. 1. cu respectarea prevederilor art.agresi paza toare natie ment utilitara I. L 256 din 13 septembrie 1991. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - . republicata. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. precum si munitia corespunzatoare 9. ale armelor neletale. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. ca si aceste proiectile. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse. ARME INTERZISE Categoria A 1. ARME SI MUNITII LETALE . armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. auto2. tir 4. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. precum si munitia corespunzatoare 10. precum si munitia corespunzatoare 3. 7. dupa caz. (1) din Constitutia României. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere).

precum si munitia corespunzatoare 23. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate. precum si munitia corespunzatoare 12. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 25. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare 24. cu percutie centrala. arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 27. precum si munitia corespunzatoare 17. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. arme de foc scurte. cu percutie pe rama. altele decât cele mentionate la categoria B. cu tragere foc cu foc.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - - - - - - - X X X - . armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. precum si munitia corespunzatoare 18. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 20. precum si munitia corespunzatoare 15. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana. precum si munitia corespunzatoare 16. cu tragere foc cu foc. precum si munitia corespunzatoare 13. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. cu percutie pe rama. arme de foc lungi semiautomate. precum si munitia corespunzatoare 19. arme de asomare. precum si munitia corespunzatoare 22. precum si munitia corespunzatoare X X - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - - X X - - - - - X - X X X X X X - X - - Categoria C X X - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. precum si munitia corespunzatoare 28. arme de foc lungi cu repetitie. care nu depaseste 60 cm. precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 14.utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse. arme cu destinatie industriala. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. arme cu tranchilizante. altele decât cele cuprinse în categoria B. precum si munitia corespunzatoare 11.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. arme de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 21. ARME SI MUNITII NELETALE . cu o lungime totala sub 28 cm.

ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A 6. arme cu destinatie industriala. camera cartusului si teava. precum si munitia corespunzatoare 35. precum si munitia corespunzatoare 27. iritante sau de neutralizare. precum si munitia corespunzatoare 33. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I. precum si munitia x x x - - - x x - - - Categoria F . precum si munitia corespunzatoare 25. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare X - - - X - X X X X - X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale.arme supuse notificarii x x x - - - - - - x x - . precum si munitia corespunzatoare 26. *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. arme de panoplie. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 32. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. respectiv mecanismul închizatorului. arme scurte (pistol sau revolver) . punctul 29. arme de asomare.arme supuse autorizarii 24. precum si munitia corespunzatoare 30. arme de recuzita. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) - *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare 34. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare 28. I. arme vechi. pistoale de start folosite în competitiile sportive. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s.29.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare 31. ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E . harpoane destinate pescuitului.

1. cu efect exploziv sau incendiar. ale armelor neletale. dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. arme cu tranchilizante. precum si munitia corespunzatoare x x x x x x x x x x x x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. ca si aceste proiectile. precum si munitia corespunzatoare 35. harpoane destinate pescuitului. 4. precum si munitia corespunzatoare 30. precum si munitia corespunzatoare 33. pistoale de alarma si semnalizare. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. Armele de foc automate. I. 3. arme vechi. tir 4. precum si munitia corespunzatoare 32. 5. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. dupa caz. arme de recuzita. punctul 30. mai putin în ceea ce 5. explozive sau incendiare. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. pistoale de start folosite în competitiile sportive. 6. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. arme de panoplie. 3. 2. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. precum si munitia corespunzatoare 2. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. precum si munitia corespunzatoare 36. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. 7. Arme si munitii letale supuse autorizarii . precum si munitia corespunzatoare 34. precum si munitia corespunzatoare 31.corespunzatoare 29. priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta.

altele decât cele mentionate la pct. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa.Categoria B 7. cu o singura lovitura. automate. Armele de foc lungi semiautomate. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - 8. cu percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc 11. cu 17. de o 19. 10. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. cu o singura lovitura. cu percutie pe rama. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. lovitura. precum si munitia corespunzatoare 18. precum si munitia corespunzatoare 20. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava ghintuita. lovitura. cu o singura 12. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). lungime totala sub 28 cm. cu o singura 15. depaseste 60 cm. cu percutie pe rama. precum si munitia - - - X X - - - - - X X X - - - . care nu 10. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. cu percutie centrala. Armele de foc scurte. cu o singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. sau cu repetitie. cu percutie pe rama. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. altele 16. percutie centrala. cu o singura lovitura. 811. cu o 13. X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - - - - - X X X - - - - - X X - X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - - - X X X - X - Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. decât cele mentionate la pct. Armele de foc lungi cu teava lisa.

munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27. precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. 29. 31. precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala. Arme si munitii neletale Categoria C . expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23. Armele de panoplie.corespunzatoare III. precum si munitia corespunzatoare 28. Replicile de arme tip airsoft 37. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32. împrastia gaze nocive. precum si proiectilele corespunzatoare 36. Arcurile destinate tirului sportiv. precum si 26. competitiile sportive. Dispozitivele paintball . iritante sau de neutralizare. precum si munitia corespunzatoare - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - X - - - X - X X X X X X X - X X X X - X X - Categoria E . 30. precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce zgomot sau pentru a 24. 34.Arme supuse autorizarii 21. precum si munitia corespunzatoare X X X - Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22.Arme supuse notificarii 25. 33. precum si munitia corespunzatoare Categoria D . Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc.

* ) Munitiile. precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. din Legea 117/2011 ) . I. Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art. punctul 129.