LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
(la (la (la (la (la data data data data data 23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1: Domeniul de reglementare
(1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.

Art. 2: Definitii
În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante; 6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului

si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si a transporturilor de bunuri si valori, respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

61.arme si dispozitive de agrement - arme si dispozitive neletale, construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât si în cadrul competitiilor sportive; sunt incluse în aceasta categorie si arcurile; 62.replici de arme tip airsoft - replici dupa arme si dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe baza de gaz neiritant, construite pe principii asemanatoare armelor, care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice; 63.dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic, care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Legea 117/2011 )

7.arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificarii ulterioare; 8.arme cu destinatie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate; 9.arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare, atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 10. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica, documentara sau sentimentala deosebita; 11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele, aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica ori documentara;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 11. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

12.arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii; 12.arme vechi - arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 12. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

13.arme de recuzita - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat, necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic. IV.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2.arme de foc scurte - arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm; 3.arme de foc lungi - arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte; 4.arme de foc automate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 5.arme de foc semiautomate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 6.arme de foc cu repetitie - arme de foc care, dupa fiecare foc tras, se reîncarca manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism; 7.arme de foc cu o singura lovitura - arma de foc fara încarcator, care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava. 8.arme albe cu lama - arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul, fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau; b)are tais dublu pe toata lungimea sa; c)lungimea este mai mare de 15 cm; d)latimea este mai mare sau egala cu 0,4 cm; e)are un mâner prevazut cu garda.
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul IV.. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 235/2007 )

V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila, în conditiile legii, privind fondul cinegetic si protectia vânatului; 2.colectionar de arme - persoana care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie; 3.sportivi si antrenori de tir - sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 4.armurier - orice persoana juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii; 5.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat. V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea, în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 2.colectionar de arme - persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar; 3.federatiile sportive nationale de specialitate - structuri sportive de interes national, constituite în conditiile legii, prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, care pentru desfasurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinatia tir; 4.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Autoritatea Nationala pentru

Sport si Tineret, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 5.sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate; 6.antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor; 7.instructor în poligonul de tragere - persoana care desfasoara activitati de instruire, îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere; 8.armurier - orice persoana fizica sau juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme, piese si munitii; 9.intermediar - orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia armurierilor, autorizata, în conditiile prezentei legi, a carei activitate consta, integral ori partial, în achizitionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme; 10.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru, precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul V.. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 117/2011 )

VI.Tipuri de documente 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta; 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii, ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta; 2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document, numai în masura în care detinerea, portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau, dupa caz, daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 117/2011 )

3.carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul National al Armelor, prin organele de politie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevazute toate datele de identificare ale armei, provenienta acesteia, precum si datele de identitate ale proprietarului;

.aviz de import/export . prin care se permite unui armurier sa efectueze. în conditiile legii. 4. I. I..document emis. subpunctul VI. în conditiile prezentei legi.. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 3. dupa caz. 9. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. portul si folosirea armelor. . din capitolul I completat de Art. pieselor si munitiilor. pentru o anumita perioada de timp.document eliberat de autoritatile române competente. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie. Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 2. din Legea 117/2011 ) 8. cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii. punctul 7.certificat de detinator .document eliberat de autoritatile române competente. pentru o anumita perioada de timp. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. 2. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate.acord prealabil . I. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. pieselor si munitiilor pe teritoriul sau. 7. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României.documentul eliberat de autoritatile române competente. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene.autorizatie de transfer fara acord prealabil . în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu. subpunctul VI..documentul emis. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. de autoritatea competenta. pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene. prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare. punctul 4.certificat de detinator . 7. punctul 7. 6. din Legea 117/2011 ) 4. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene. subpunctul VI. în conditiile legii.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme. 2..documentul eliberat de autoritatile competente române. I. dupa caz. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor.permis de transfer al armelor . subpunctul VI. operatiuni de transfer al armelor. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 9. din capitolul I modificat de Art. din capitolul I abrogat de Art. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. în conditiile prezentei legi.. punctul 11. prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca. înscrise în acest document. portul si folosirea armelor si munitiilor. 2.. (la data 27-iul-2011 Art. ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. punctul 10.autorizatie de transfer fara acord prealabil .. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor.ordin de serviciu .(la data 27-iul-2011 Art. de autoritatea competenta.

din Legea 117/2011 ) (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. ordinii publice si sigurantei nationale. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. 4 din capitolul I abrogat de Art. dupa caz. (3)Armele neletale pot fi detinute si. (3)Armele neletale pot fi detinute si. la/de catre autoritatile competente. I. . dupa caz. dupa caz. (3) din capitolul I modificat de Art. în conditiile prevazute de prezenta lege. punctul 12. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. (2)Armele letale pot fi detinute sau. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. 5. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în conditiile prevazute de prezenta lege. punctul 3. I. dupa caz. la/de catre autoritatile competente. în conditiile prevazute de prezenta lege. I. dupa caz.(la data 27-iul-2011 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. punctul 13. (la data 17-mar-2008 Art. cu personalitate juridica. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. pentru armele de aparare si paza. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. care au eliberat aceste documente. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. iar. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Organizarea. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. la nivel local. ordinii publice si sigurantei nationale. dupa caz. purta si folosi se tine. (5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. dupa caz. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. 3 din capitolul I modificat de Art. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. a armelor detinute de acestia. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. alin. la nivel central. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. din Legea 117/2011 ) Art. în subordinea Guvernului. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.

8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. C si D din anexa. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. 5 din capitolul I modificat de Art. utilizarea. si sa asigure securitatea acestora. sa foloseasca. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. care au eliberat aceste documente. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. C si D din anexa. portului. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ordinii publice si sigurantei nationale. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. resedinta. sa poarte. 7 din capitolul I modificat de Art. I. I. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. sa poarte. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. sa comercializeze sau. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. importul. punctul 15. punctul 4. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. Art. dupa caz. punctul 14. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . portul. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. în baza documentelor prevazute de lege. pieselor si munitiilor detinute. 8 din capitolul I modificat de Art. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. la solicitarea organelor de politie. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. dupa caz. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. detinerea. resedinta sau sediul sau arme si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. (3)Armele detinute la domiciliul. sa foloseasca sau. a armelor detinute de acestia.(6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. (2)Este interzisa procurarea. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice.

pierderea sau furtul acestor arme. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. I. pierdute sau abandonate. alin. a certificatului de detinator si a permisului de arma. o arma letala. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. 10: Dreptul de procurare. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. punctul 16. I. (la data 17-mar-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. în termen de 15 zile de la data decesului ori. pierderea sau furtul acestor arme. detinere. 9. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. de îndata ce este posibil. dupa caz. a unei arme letale. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. 8. punctul 16.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. detinerea. 9. (la data 27-iul-2011 Art. alin. Art. (2)Persoana care gaseste o arma militara. dar nu mai târziu de 24 de ore. (la data 27-iul-2011 Art. (2) din capitolul I modificat de Art. punctul 5. în termen de 15 zile de la data decesului sau. înstrainarea. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. de îndata ce este posibil. dupa caz. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. (2) din capitolul I modificat de Art. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. 9. (1) din capitolul I modificat de Art. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. punctul 5. alin. dar nu mai târziu de 24 de ore. I. I. (3) din capitolul I modificat de Art. 9. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. punctul 4. (la data 17-mar-2008 Art. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. I. port si folosire a armelor si munitiei . alin. sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. o arma letala. (1) din capitolul I modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. alin. dar nu mai târziu de 24 de ore. pierdute sau abandonate. dar nu mai târziu de 24 de ore.

11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. în conditiile prezentei legi. (la data 17-mar-2008 Art. de detinere sau. de catre autoritatile competente. I. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. de detinere sau. dupa caz. Art. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. precum si munitia corespunzatoare acestora. în conditiile prezentei legi. I. (2). autorizatia temporara de transport si folosire a armei. punctul 17. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. sectiunea 1 modificat de Art. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. I. respectiv detinere. (la data 27-iul-2011 Art. purta si folosi arme letale si arme neletale. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. pot fi detinute. alin. (2)Dreptul de procurare. sectiunea 1 modificat de Art. dupa caz. a permisului de arma. detine. atestatul de colectionar. 11. (3) din capitolul II. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. în conditiile prezentei legi. dupa caz. punctul 18. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. alin. respectiv detinere. dupa caz. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Autorizatia de procurare a armei. a permisului de arma.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. (2)Armele neletale pot fi detinute. (1)Dreptul de procurare. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. dupa caz. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. sectiunea 1 modificat de Art. permisul de arma. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 6. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. (3)Armele neletale. din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. a permisului de arma. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. a autorizatiei de procurare a armei sau. Art. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: . precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. 11 din capitolul II. 12. de detinere sau. dupa caz. atestatul de colectionar. permisul de arma. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. altele decât cele prevazute la alin. (1) din capitolul II. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

proiectate dupa anul 1945. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. mostenire. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. sa procure arme letale. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. donatie. (5)Armele de colectie letale. diplomatii. pe perioada în care au aceasta calitate. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. închiriere sau comodat. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. militarii si politistii. magistratii. militarii si politistii. pe perioada în care au aceasta calitate. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. sa procure arme letale. . în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. (1) pot fi autorizate. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. la cerere. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. pe perioada cât sunt în activitate. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. pe perioada în care au aceasta calitate. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. pe perioada în care au aceasta calitate. aflate în stare de functionare. 15 alin. dupa caz. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. trecerea în rezerva sau retragere. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. la cerere. diplomatii. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. magistratii. 15 alin. pensionare. dupa caz. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. b)persoanele prevazute de lege. 7 din anexa. trecerea în rezerva sau retragere. (1) pot fi autorizate. dupa caz. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir.

urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cumulativ. (2)-(5). d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. alin.(la data 27-iul-2011 Art. b)detin calitatea impusa de lege. 264. 312 si 317-322. (1). cumulativ. cu modificarile si completarile ulterioare. 266. siguranta nationala. litera D. 243/2002. c)nu au fost condamnate. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. daca îndeplinesc. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. (1). punctul 1. de prezenta lege. pentru infractiuni comise cu intentie. prevazute în Codul penal. arme letale. i)nu au pierdut. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. cu modificarile si completarile ulterioare. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.272. 14 din capitolul II. din motive imputabile lor. 15. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. (la data 21-iul-2008 Art. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. c)nu au fost condamnate. de Legea nr. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. titlurile I-III. sectiunea 2 modificat de Art. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. punctul 19. litera G. 14 alin. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. 15. 239. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. viata si integritatea corporala a persoanelor. Partea speciala. (la data 21-iul-2008 Art. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)-(5). 279-281. alin. I. aprobata cu modificari prin Legea nr. port si folosire a armelor. I. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. sectiunea 2 modificat de Art. 14 alin. anterior. 105/2001 privind frontiera de stat a României. titlurile X si XI si la art. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. în functie de destinatia acestora. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. . procurate în conditiile prezentei legi. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. dupa caz. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. din capitolul II. detinere sau. în functie de destinatia armelor. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. daca îndeplinesc. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. din capitolul II.

cu modificarile ulterioare. precum si motivele care au stat la baza acesteia. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. (1) lit. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. (la data 27-iul-2011 Art. b)un numar nelimitat de arme. sectiunea 2 modificat de Art. (1). (5) din capitolul II. detinere sau. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. alin. din motive imputabile lor. 15. I. h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. (3)-(5).d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. dintre cele prevazute la art. port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. alin. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. pot fi autorizate sa procure arme. I. 15 alin. (2)-(5). în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. si în termen de maximum 30 de zile. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. 29/1990. (2). e) se publica în Monitorul Oficial al României. (3) este supusa controlului judecatoresc. 15. dupa caz. (4)Solutia prevazuta la alin. 14 alin. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. procurate în conditiile prezentei legi. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. sectiunea 2 abrogat de Art. solutia adoptata. (la data 27-iul-2011 Art. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. . punctul 20. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 21. (la data 27-iul-2011 Art. potrivit legislatiei în vigoare. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. 15. I. viata si integritatea corporala a persoanelor. în cazul autorizarilor ulterioare. (2)-(5). Partea I. (1). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. din Legea 117/2011 ) Art. în scris. în termenul prevazut la alin. (2) din capitolul II. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. în cazul primei autorizari. siguranta nationala. punctul 20. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) din capitolul II. 14 alin. alin.

(la data 27-iul-2011 Art. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele . (1). (2)Procurarea armelor prevazute la art. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile. alin. închiriere sau comodat. acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor. b). alin. care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (1) lit. litera B. (1). poate solicita. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. 16. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. 15 alin. punctul 22. (la data 27-iul-2011 Art. în scris. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. sponsorizare. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. precum si de la orice persoana din strainatate autorizata. (1) lit. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. donatie. autorizati sa comercializeze arme. precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate. fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor Art. 14 alin. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. pentru motive temeinice. sectiunea 2 modificat de Art. care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b). pentru fiecare calatorie a solicitantului. numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme. tipul de arma si cantitatea înscrise în document. (1). sectiunea 2 modificat de Art. punctul 23. I. din Legea 117/2011 ) (1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile. (1) lit. 16. în termenul de valabilitate a acesteia. I. (2) din capitolul II. (3)-(5). (2)Persoanele prevazute la art. de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale. Art.b)un numar nelimitat de arme. a). 14 alin. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. (1). numai prin intermediul armurierilor din România. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele prevazute la art. g) si i). din capitolul II. mostenire. acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat. pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. 14 alin. care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o. dintre cele prevazute la art. tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. în termenul de valabilitate a acesteia. prevazute la alin. (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii. 14 alin.

19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor. 14 alin. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane (1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau. Art. 19 din capitolul II. c)-f) si lit. din Legea 117/2011 ) de aplicare a prezentei legi. portul si utilizarea armelor letale. punctul 26. dupa caz. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea. le pot primi în dar sau ca recompensa. (1). autorizati sa comercializeze astfel de arme. h). b)-f) si i). (la data 27-iul-2011 Art. punctul 25. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna . dupa caz. punctul 24. I. Dreptul de procurare a armelor se pierde. I. (2) lit. I. (1)Persoanele prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. Art. le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii. 15 lit. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. 15 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor Art. punctul 27. sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau. 22. 23 din capitolul II. alin. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 18 din capitolul II. sectiunea 2 modificat de Art. în termen de 5 zile de la data schimbarii. 23: Vânzarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme. 23: Înstrainarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România. noua resedinta. Art. care îsi schimba domiciliul sau resedinta În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor Dreptul de procurare a armelor se pierde. 20 din capitolul II. (1) lit.metodologice (la data 27-iul-2011 Art. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori. din Legea 117/2011 ) Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor. dupa caz. în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Art. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) din capitolul II. sectiunea 2 abrogat de Art. punctul 28. (la data 27-iul-2011 Art. I. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. I. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 15 alin. din Legea 117/2011 ) Art.

(2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare. despre aceasta în continutul permisului de arma. dupa caz. punctul 29. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) curge de la data introducerii acesteia în România. în conditiile legii. termenul prevazut la alin. dovedita prin actul de provenienta. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare. arme letale are obligatia ca. arme letale are obligatia ca. titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma. sectiunea 3. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. dupa caz. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. alin. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. (la data 30-mai-2010 Art. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. dupa caz. subsectiunea 1 modificat de Art. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. de port si folosire a armei (1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. în conditiile legii. în termen de 3 zile de la data procurarii. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. 25: Acordarea dreptului de detinere sau. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. în conditiile legii. arme letale are obligatia ca. de port sau folosire a armei procurate. I. autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. facând mentiune. resedinta acestuia. în termen de 10 zile de la data procurarii. resedinta acestuia. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. termenul prevazut la alin. 24. subsectiunea 1 modificat de Art. dupa caz. . (la data 27-iul-2011 Art. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României. (1) din capitolul II. de tir. (1).SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma (1)Persoana care a procurat. 24 din capitolul II. certificata prin documentele vamale. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita. (1)Persoana care a procurat. dupa caz. precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma. sectiunea 3. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (1)Persoana care a procurat. în mod expres. de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate. în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii. dupa caz. 1 din Legea 99/2010 ) (2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei.

(2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. b)pentru armele de vânatoare. 15 alin. donatie. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. (1) lit. h) si i). de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia. punctul 30. (1). în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. I. 15 alin. . dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. de tir sau de colectie. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. în conditiile prezentei legi. h). dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. Art. sectiunea 3. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. 27 din capitolul II. dupa caz. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. (1) lit. 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. c)-f) si lit. închiriere sau comodat. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. Art. 27: Valabilitatea permisului de arma (la data 27-iul-2011 Art. c)-f). dupa caz. c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. sectiunea 3. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. în conditiile prezentei legi. 26 din capitolul II. cel mult 2 de acelasi calibru. pâna la expirarea termenului de valabilitate. 27: Vizarea permisului de arma (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. în conditiile prezentei legi. subsectiunea 1 modificat de Art.(3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza. cu armele înscrise în permise. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. de Inspectoratul General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) Art. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de tir sau de colectie. de la data ultimei prelungiri.

în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(la data 27-iul-2011 Art. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. în conditiile legii. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. numai în locul unde se afla colectia. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. din Legea 117/2011 ) Art. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. (1) din capitolul II. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. sectiunea 3. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. sectiunea 3. subsectiunea 1 modificat de Art. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. alin. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. la cerere. armele de vânatoare. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. (3)În autorizatia prevazuta la alin. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. subsectiunea 2 modificat de Art. (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. subsectiunea 2 modificat de Art. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. I. la cerere. (1) si (2). (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. (2). I. de tir sau de colectie. 35 alin. . 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. în conditiile legii. (2)Autorizarea prevazuta la alin. motivul pentru care acestea se transporta. din Legea 117/2011 ) (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. 28. 27 din capitolul II. punctul 31. locul unde urmeaza a fi folosita arma. (la data 27-iul-2011 Art. în caz de legitima aparare. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. punctul 32. punctul 32. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. (2). alin. traseul utilizat. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale Art. mentionata în mod expres în permisul de arma. (4) din capitolul II. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. dupa caz. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. de tir ori de colectie. (1) se stabileste prin norme metodologice. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. I. 28. armele de vânatoare. la cerere.

15 alin. dupa caz. în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. la viza permisului de arma. daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. artistice sau istorice. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. 27 alin. înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. (1) si (4). (3)Autorizarea prevazuta la alin. cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat. (1) lit. I. în permisul de arma. în caz de legitima aparare. i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. c). facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. fara motive întemeiate. (1) lit. punctul 33. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor . (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se refera la scopul pentru care sa solicitat aceasta. (1) sau (2). (1) lit. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. organul de politie competent retrage permisul de arma. (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. f) si h). f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. b). (1). în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. (1) si (2). (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. b)nu se prezinta. traseul utilizat pentru transportul armelor. (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 29 din capitolul II. d). 14 alin. sectiunea 3. de port si folosire a armelor. c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. locul unde urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. 35 alin. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. subsectiunea 2 modificat de Art. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. b) si e). (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit.(2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. (3)-(5). În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. din Legea 117/2011 ) Art. e). c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. Art. g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. 15 alin. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. mentionata în mod expres în permisul de arma. 15 alin.

f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. dupa caz.(1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (2) si (4). dupa caz. h)se constata ca. (5). care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. 30 din capitolul II. sectiunea 3. (1) lit. 14 alin. d). (2)Masura prevazuta la alin. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. dupa caz. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 12 alin. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. 15 alin. 14 alin. subsectiunea 2 modificat de Art. 14 alin. 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. c). de port si folosire a armelor. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (1) lit. (1). . în scris. titularului dreptului de detinere sau. (2)Masurile prevazute la alin. 27 alin. la data acordarii permisului de arma. (1) se comunica. (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. care iau masura suspendarii sau. (1). anularii permisului de arma. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. potrivit Legii nr. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. organul de politie competent retrage permisul de arma. (1) sau (2). 30 alin. e) si f). (3) sau (4). c). cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. care iau masura suspendarii sau. în situatia prevazuta la art. 30 se face de catre organele de politie competente. dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. dupa caz. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. cu modificarile ulterioare. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. I. (1) lit. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 34. (la data 27-iul-2011 Art. 29 alin. (1) este supusa controlului judecatoresc. 29/1990. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. 15 alin.

.(3)Masura prevazuta la alin. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. (1). b)sa nu prezinte defectiuni. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. potrivit legii. (la data 27-iul-2011 Art. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. organelor de politie competente. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. se face în locuri special destinate. 554/2004. 31 alin. potrivit legii. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. 31 din capitolul II. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. subsectiunea 2 modificat de Art. de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. (3)Arma prevazuta la alin. la domiciliul sau resedinta detinatorului. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. la intrarea în institutiile publice. în mijloacele de transport naval sau aerian. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. sa o utilizeze. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. punctul 35. b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. (1). Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. de natura sa genereze o stare de pericol. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. sa o utilizeze. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. cu modificarile si completarile ulterioare. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. (1) este supusa controlului judecatoresc. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. cu exceptia armurierilor. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în vederea înstrainarii sau depozitarii. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. 30 alin. sub nici o forma. altor persoane. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) Art. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. produselor sau substantelor stupefiante. I. sa depuna armele la un armurier autorizat. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. (1). (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. în conditiile în care poarta arma asupra sa.

precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. precum si în cea prevazuta la art. în urma folosirii armei. (4). au rezultat victime umane. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. (2). (3)În situatia prevazuta la alin. (4)Prevederile alin. 29 alin. altor persoane. (la data 27-iul-2011 Art. legal constituite. organelor de politie competente. (2). cu modificarile ulterioare. . la intrarea în institutiile publice. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. pâna la încheierea acesteia. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. 36: Pastrarea. sub nicio forma. cu exceptia situatiei în care. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. punctul 36. de natura sa genereze o stare de pericol. pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite.d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. cu exceptia armurierilor. intermediarilor. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. produselor sau substantelor stupefiante. în conditiile prezentei legi. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. Art. I. din Legea 117/2011 ) Art. republicata. Art. în mijloacele de transport naval sau aerian. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. 34 alin. subsectiunea 3 modificat de Art. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. în conditiile prezentei legi. Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. 103/1996. 33-35. în conditiile prevazute la art. sectiunea 3. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. în conditiile în care poarta arma asupra sa. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. 33 din capitolul II. Art. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie.

(1). precum si pentru antrenament. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. subsectiunea 3 modificat de Art. subsectiunea 3 modificat de Art. în conditiile prezentei legi. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. I. 407/2006. (1) si (2). în conditiile legii. punctul 38. 33 alin. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. în conditiile prezentei legi. (3) lit. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. (1) din capitolul II. cu exceptia vânatorilor. 103/1996. (la data 27-iul-2011 Art. b) si e). punctul 37. subsectiunea 3 completat de Art. I. sectiunea 3. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. precum si munitia aferenta. din Legea 117/2011 ) Art. 39 din capitolul II. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. cu modificarile si completarile ulterioare. (1). din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 3. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. I. sectiunea 3. d) si e). 33 alin. republicata. 37 din capitolul II. alin. cu modificarile ulterioare. din capitolul II. cu conditia ca. asigurate si neîncarcate cu munitie. litera A. punctul 39. 39 din capitolul II. subsectiunea 3 modificat de Art. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. precum si pentru antrenament. 38. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. dupa încarcare. 40. . armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. I. 33 alin. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. în limitele prevazute de lege. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. în poligoanele autorizate în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. sportivilor si antrenorilor de tir. (la data 21-iul-2008 Art. stare de necesitate ori caz fortuit. 38: Transportul si portul armelor de vânatoare (1)Transportul armelor de vânatoare. Art. b). subsectiunea 3 modificat de Art. în poligoanele autorizate în conditiile legii. (3) lit. în vederea utilizarii la vânatoare. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. punctul 2. neîncarcate cu munitie. sectiunea 3. Art. alin. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art.

I. subsectiunea 3 abrogat de Art. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. din capitolul II. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. dupa caz. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. Art. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Sportivii de tir prevazuti la alin. 41 din capitolul II. subsectiunea 3 modificat de Art. 42. cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. din capitolul II. a)armele trebuie tinute în husa sau. litera C. în functie de proba de concurs. (1). neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. (la data 27-iul-2011 Art. c)pentru armele de tir. punctul 41. alin. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. 42. pe perioada cât sunt în activitate. portul si folosirea armelor de tir (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. (3) lit. d) si e). subsectiunea 3 modificat de Art. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. I. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. (la data 27-iul-2011 Art. litera A. 33 alin. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. în exercitarea atributiilor de serviciu. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. sectiunea 3. numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. în conditiile prezentei legi. alin. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. b). . neîncarcate cu munitie. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. 42: Transportul. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. I. sectiunea 3. sectiunea 3. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. din Legea 117/2011 ) Art. în cutie. b)pentru armele de vânatoare. (1). din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. punctul 40. punctul 42. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme.

(3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. subsectiunea 5 modificat de Art. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. 15 alin. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. (1) din capitolul II. iar armele si întreaga . 15 alin. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. pentru arma prevazuta la art. 44. din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. 29 alin. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. d). (1) se face de catre organul de politie competent. (la data 27-iul-2011 Art. I. punctul 43. punctul 44. (2) de catre persoana care a procurat-o. din capitolul II. (la data 27-iul-2011 Art. la cererea colectionarului. (4). sectiunea 3. alin. numai la locul unde se afla colectia de arme. (la data 27-iul-2011 Art. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. (1) lit.c)pentru armele de tir. 7 din anexa. (4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. I. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. 45. sectiunea 3. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. sectiunea 3. punctul 46. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. litera C. alin. I. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. (1) lit. d). prin pastrare sau folosire. (4) din capitolul II. 15 alin. (4). b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. punctul 45. alin. 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) Art. subsectiunea 4 abrogat de Art. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. e). 14 alin. cel mult 12 cartuse. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. 29 alin. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (la data 27-iul-2011 Art. alin. (2). 46. (1) lit. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. (2)-(4). în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. 44. I. în conditiile prevazute la art. subsectiunea 4 modificat de Art. ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. (1) din capitolul II. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. numai la locul unde se afla colectia de arme. (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (1). sectiunea 3. subsectiunea 4 modificat de Art.

(4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. dupa caz. c) si f). c). e)a decedat sau a fost declarat disparut. fara motive întemeiate. titularului dreptului sau. (1) lit. a)-c). pe baza unor documente sau informatii false. i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. (3) si (4). armele si munitia se restituie acestuia. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. (1). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. 27 alin. b). titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. la un armurier autorizat în acest sens. g)nu se prezinta. (1).cantitate de munitie detinute se depun. b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. în scris. dupa caz. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. de port si folosire a armelor letale se comunica. b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. de îndata. iar permisul de arma. (2) lit. (1) lit. succesorilor acestuia. (3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. d)pleaca definitiv din tara. h). alin. 27 alin. atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. (2)-(4). 15 alin. Art. de port si folosire a armelor. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. b). c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale . în urmatoarele situatii: a)se constata ca. 15 alin. Art. 14 alin. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. (1) lit. în situatia prevazuta la alin. 14 alin. h)a decedat sau a fost declarat disparut. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. e) si f). e)pierde cetatenia româna. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. la data acordarii permisului de arma.

(1) lit. la data acordarii permisului de arma. sectiunea 3. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. (1) au obligatia ca. I. 47 din capitolul II. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. 50. 47 alin. pe care le-au detinut la iesirea din tara. sectiunea 3. I. pe perioada sederii în strainatate. la întoarcerea în România. 43. la un armurier autorizat în acest sens. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. în situatia prevazuta la art. punctul 48. 47 alin. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. dupa caz. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. (1) si art. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. subsectiunea 6 modificat de Art. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. e). de port si folosire a armelor. în conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. 46 alin. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. armele . (la data 27-iul-2011 Art. g)se constata ca. punctul 47. punctul 49. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. dupa caz. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. de îndata. I. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie.f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. în conditiile prezentei legi. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. titularului dreptului ori. (3)Persoanele prevazute la alin. în scris. În cazul în care. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. 47 din capitolul II. subsectiunea 5 completat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. subsectiunea 5 modificat de Art.

Art. la întoarcere. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. documente autentice. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. în conditiile prezentei legi. (1) au obligatia ca. în conditiile prevazute la art. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. furtul sau. furate sau distruse. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. În cazul în care. punctul 50. furate sau distruse. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. dupa caz. titularul trebuie sa prezinte. furate sau distruse. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. titularul are obligatia ca. . pe perioada sederii în state terte. distrugerea armei. subsectiunea 6 modificat de Art. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. (4)În situatia în care. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. 48 alin. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute.înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. pe perioada sederii în strainatate. 48 din capitolul II. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. 43. pe perioada sederii în state terte. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. titularul are obligatia ca. dupa caz. 50. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. distrugerea armei. furtul sau. din Legea 117/2011 ) Art. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. furate sau distruse. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. documente autentice. (4)În situatia în care. sectiunea 3. (3)Persoanele prevazute la alin. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. denumite în continuare state terte. I. la întoarcerea în România. (la data 27-iul-2011 Art. 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. în termen de 3 zile de la intrarea în tara.

Art. 48 alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. subsectiunea 6 modificat de Art. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. Inspectoratul General al Politiei Române. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. înscrierea acestor arme. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 48 alin. (2). procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. sectiunea 3. (1) au obligatia sa informeze. 48 alin. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. 49 din capitolul II. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. (2)Adeverinta prevazuta la alin. (1). (2). data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. 48 alin. (1). (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. în scris. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane.(2)Autorizatia prevazuta la art. (2)Autorizatia prevazuta la art. punctul 51. urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. (la data 27-iul-2011 Art. 43 care. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. din Legea 117/2011 ) Art. în exercitarea atributiilor de serviciu. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. 48 alin. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. I. . 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. I. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. pierderea. pierderea. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. sectiunea 3. (2)Adeverinta prevazuta la alin. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. înscrierea acestor arme. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. pierderea. 51: Furtul. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. (4)Prevederile art. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. în exercitarea atributiilor de serviciu. 43. subsectiunea 6 modificat de Art. Art. 43 au obligatia sa informeze. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. 50 din capitolul II. 43 care. (la data 27-iul-2011 Art. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. pierderii sau distrugerii. iar pierderea. 52: Furtul. 43. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. 48 alin. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române . cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art.(4)Prevederile art. în scris. punctul 52. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. în strainatate. în afara teritoriului României. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. care. 48 alin. Art. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art.

a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. portul si folosirea armelor letale. (1) si (2) lit. de tir sau de colectie. subsectiunea 7 modificat de Art. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (la data 27-iul-2011 Art. precum si marca. (2) din capitolul II. 51 si. potrivit legii. (1) pot fi autorizate sa scoata. 52. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. autorizati sa comercializeze aceste arme. art. din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. (1). .situatia legala a acestor arme. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. (la data 27-iul-2011 Art. (2). art. înstrainarea. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. punctul 53. (1)În cazul declararii furtului. (1) din capitolul II. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. În sensul prezentei legi. dupa caz. 23-25. în vederea scoaterii acestora din România. alin. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. precum si a munitiei aferente. alin. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. tipul si seriile armelor. 16 alin. 17-21. 27-32. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. art. de catre persoanele fizice straine Art. (2)Persoanele prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. pierderii sau distrugerii. subsectiunea 7 modificat de Art. art. art. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. de tir sau de colectie. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. 52. precum si marca. 53 alin. b) si c). permanenta. detinerea. Art. 37-42. de pe teritoriul României. (1). dupa caz. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. personal. b) si alin. (3)Prevederile art. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. (2)Adeverinta prevazuta la alin. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. art. art. sectiunea 3. (1) care poseda permis de sedere valabil. I. la intrarea în tara. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. sectiunea 3. art. tipul si seriile armelor. 44 alin. precum si cei prevazuti la art. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. I. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. în state terte. 26 alin. punctul 53. 45-47. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. 15 persoanelor prevazute la alin. care. art. (1) lit.

(1) lit. d)fac dovada. potrivit legii. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. dupa caz. în conditiile legii. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. (1). I. în conditiile prevazute la alin. vor fi exportate sau. punctul 54. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. portul si folosirea armelor letale. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. d) si f). pot fi autorizati sa detina si. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. 54 din capitolul II. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. potrivit legii. detinerea. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. în statul de unde provin. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. c). prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. din Legea 117/2011 ) Art. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. la cerere. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. dupa caz.(3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. . sectiunea 4 modificat de Art. autorizatia de procurare a armelor. pe teritoriul României. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. în vederea scoaterii acestora din România. la cerere. (1). ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (1). (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. b)fac dovada intrarii legale în România. 55: Introducerea. 15 alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de tir sau de colectie. dupa caz.

legal constituita. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. dupa caz. (1). b)în cazul armelor de vânatoare. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. sectiunea 4 modificat de Art. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (la data 27-iul-2011 Art. sau de la Regia Nationala a Padurilor . prezinta invitatia unui colectionar de arme român. dupa caz.c)în cazul armelor de vânatoare. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. legal constituita. cu modificarile si completarile ulterioare. detinerea. ori. Art. pentru a participa la o vânatoare organizata. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini . I. din Legea 117/2011 ) Art. ori a unei institutii muzeistice din România. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. avizul prevazut la alin. ori. sa detina si. în baza avizului de introducere a armelor în tara. în conditiile legii. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. punctul 55. d)în cazul armelor de tir. pot. (2) si (3). (1). d)în cazul armelor de colectie. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. potrivit legii. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. c)în cazul armelor de tir. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România.Romsilva. 407/2006. cu modificarile ulterioare. 55 din capitolul II. (2) si (3). republicata. 103/1996. 55: Introducerea. avizul prevazut la alin. legal constituita. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. dupa caz. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin.

12 alin. (3)Persoanele prevazute la alin. care au împlinit vârsta de 18 ani. (2) pot procura din România arme de aparare si paza.(1)Însotitorii delegatiilor straine. (2)Armele prevazute la alin. pe teritoriul României. 12 alin. în vederea depozitarii sau înstrainarii. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. 44. pot sa procure arme neletale. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. 56. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. alin. pot sa procure arme neletale. (1) din capitolul II. 58. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile stabilite la art. arme de aparare si paza. în scopul detinerii. care au împlinit vârsta de 18 ani. precum si munitia aferenta. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. pe teritoriul României. Art. pentru armele prevazute la categoria E din anexa. (1). precum si militarii straini pot introduce. respectiv al portului si folosirii. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. înstrainarea. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. I. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. (la data 17-nov-2008 Art. arme de aparare si paza. daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. (2). purta si folosi. la intrarea în institutiile publice. precum si militarii straini pot introduce. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. (1)Însotitorii delegatiilor straine. (1). (1) din capitolul II. detinerea. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. punctul 1. sectiunea 5 completat de Art. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. I. sectiunea 4 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. din Legea 268/2008 ) Art. punctul 56. în mijloacele de transport naval ori aerian. (1) pot procura. precum si munitia aferenta. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale . alin. daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. pe baza de reciprocitate. purta si folosi. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. respectiv.

daca îndeplinesc. (1) lit. dupa caz. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. (2). în scopul detinerii. locul de rezidenta în România. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. (2) lit. a). intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. respectiv al portului si folosirii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. precum si strainii cu sedere legala în România. 22 din anexa pot fi procurate. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii.(2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (2) lit. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. în conditiile prevazute de art. (6)Armele prevazute la alin. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. dupa caz. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. I. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. pentru armele prevazute în categoria D din anexa.(4) si ale art. respectiv al portului si folosirii. în scopul detinerii. (2). cumulativ. punctul 7. (la data 17-mar-2008 Art. 12 alin. (1) pot procura. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (1). (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). a) se pierde. (3)Prevederile art. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. resedinta sau. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. sectiunea 5 modificat de Art. 15 alin. 58 3 alin. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. (1) nu pot fi înstrainate. 58 din capitolul II. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. (4). care au împlinit vârsta de 18 ani. la intrarea în institutiile publice. (2)Persoanele fizice prevazute la alin. dupa caz. . în vederea depozitarii ori înstrainarii. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. în mijloacele de transport naval ori aerian. (2) . urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie.

detinere sau. 24 alin. în mijloacele de transport naval ori aerian. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (1)-(3). 22 din anexa. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. în vederea depozitarii ori înstrainarii. (5)Prevederile art. 25 alin. art. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. (7) armele prevazute în categoria C pct. 14 alin. din Legea 117/2011 ) Art. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. (7)Armele prevazute la alin. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. a) se pierde. daca îndeplinesc. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. în conditiile prevazute la art. viata si integritatea corporala a persoanelor. la înscrierea armei în permisul de arma. art. (4). 28 si 51. de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. (4). (1) lit. (2)-(5). la intrarea în institutiile publice. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. potrivit legislatiei în vigoare. în vederea scoaterii acestora din România. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. siguranta nationala. (1) nu pot fi înstrainate. 54 alin. 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. procurate în conditiile prezentei legi. art. . punctul 57. cumulativ. I. (1) si (2). cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. (8)Fac exceptie de la prevederile alin. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. în vederea utilizarii în poligon. dupa caz. sectiunea 5 modificat de Art.(4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. (1). (la data 27-iul-2011 Art. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. (2)-(4). 58 din capitolul II. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. prevazute la art. din motive imputabile lor. 15 alin. potrivit legii. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile.

(3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. 58^1. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. punctul 58. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. dupa caz. 23 din anexa. destinate pentru colectie. (1) sau (2). din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 58 alin. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. (3) din capitolul II. I. fara motive întemeiate. organul de politie competent retrage permisul de arma. Prevederile art. 58 alin. la viza permisului de arma. 27 alin. 27 alin. (1) si (4). Prevederile art. punctul 58. locul de rezidenta titularul dreptului. sectiunea 5 modificat de Art. 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. sectiunea 5 modificat de Art. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: . resedinta sau. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. (4). 58 alin. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. I. Prevederile art. 58 alin. alin. 27 alin. 29 se aplica în mod corespunzator. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. Prevederile art.(2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. alin. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. b) si c). (2) din capitolul II. a). 29 alin. b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. Prevederile art. (1). b)nu se prezinta. h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. destinate pentru colectie. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (2). 58^1. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. (la data 27-iul-2011 Art. (2) lit. 29 se aplica în mod corespunzator. 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. (2) lit. Art.

(2)-(4) se aplica în mod corespunzator. b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. c)pleaca definitiv din tara. 58 alin. I. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. c). (4) lit. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. din Legea 117/2011 ) Art. b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. b)a savârsit una sau mai multe contraventii. (2) lit. (1) sau (2). punctul 59. de port si folosire a armelor. a). (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. 58 alin. (4) lit. la data acordarii permisului de arma. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. în scris. respectiv de port si folosire. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. . (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. 471 alin. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. g)se constata ca. succesorilor acestuia. 583: Suspendarea. sectiunea 5 modificat de Art. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. b). (2)Dreptul de detinere. d)pierde cetatenia româna. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. b) si c). 46 alin. titularului dreptului ori. 58 alin. (2) lit. 58^2 din capitolul II. 29 alin. Prevederile art. h)dreptul de detinere.a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. organul competent retrage permisul de arma. (1) si (4). a). 27 alin. c) si d). în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (1) lit. în situatia prevazuta la alin. Prevederile art. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. (2)-(4).

sectiunea 5 completat de Art. (1). 47 alin. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. port si folosire a armelor înscrise în acest document. I. 47 alin. resedinta sau. (1) din capitolul II. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 12 alin. 59. sectiunea 5 modificat de Art. punctul 61. 58 din capitolul II. în scris. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. titularului dreptului sau. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. (2). 12 alin. (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. în situatia prevazuta la alin. dupa caz. la locul de rezidenta. din Legea 117/2011 ) Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. în situatiile prevazute la art. Prevederile art. (1). sectiunea 5 abrogat de Art. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. punctul 9. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. mentionata la art. I. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. din Legea 117/2011 ) Art. fara motive întemeiate. sectiunea 5 modificat de Art. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. 58^3 din capitolul II. (2) lit. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. (la data 17-mar-2008 Art. 60 din capitolul II. f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. punctul 60. (1). f). 60: Pastrarea armelor neletale Art.e)nu se prezinta. I. (4) si (5) se aplica în mod corespunzator. în termen de 5 zile de la data procurarii. I. . în vederea eliberarii certificatului de detinator. 58 alin. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. în vederea eliberarii certificatului de detinator. succesorilor acestuia. (4)Procedura notificarii prelabile. alin. în termen de 5 zile de la data procurarii. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. 27 alin. punctul 8. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 17-mar-2008 Art. (1).

(2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. 58 alin. în scris. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. din categoria celor supuse notificarii prealabile. sectiunea 5 modificat de Art. destinate pentru autoaparare. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. punctul 62. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. legal constituita. în scris.c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. (2)Este interzis portul armelor neletale. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare (1)Persoanele prevazute la art. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. I. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. sali de spectacol si adunari publice. dintre cele procurate în mod legal. (la data 27-iul-2011 Art. 61 din capitolul II. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. b)motiveaza. b)motiveaza. sectiunea 5 modificat de Art. ori a unei institutii muzeistice din România. I. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 10. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din categoria celor supuse notificarii prealabile. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. stadioane. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 61 din capitolul II. . numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori.

I. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare. numai în scopul pentru care sunt destinate. 64: Folosirea armelor utilitare Armele cu tranchilizante. arcurile. I. produselor sau substantelor stupefiante. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. 63: Uzul de arma neletala Art. (la data 21-iul-2008 Art. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. sectiunea 5 completat de Art. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. 29. (la data 17-mar-2008 Art. 63 din capitolul II. destinate pentru autoaparare. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. punctul 3. sectiunea 5 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. numai în scopul pentru care sunt destinate. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. destinate pentru autoaparare. (2) în locuri publice. alin. (2) din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. I. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. destinate pentru autoaparare. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. punctul 11. iar armele cu destinatie industriala. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. destinate colectiei. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. 63 din capitolul II. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement (1)Armele cu tranchilizante. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. . 62. (2)Folosirea armelor prevazute la alin. punctul 63. (3)Arbaletele. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. sectiunea 5 modificat de Art. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. 29. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. Art. folosite în competitiile sportive. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. destinate colectiei. în conditiile legii. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.

sectiunea 5 modificat de Art. 64 din capitolul II. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. punctul 65. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. resedinta sau. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. precum si . precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. în conditiile stabilite prin legi speciale. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. 65. 65. dupa caz. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. precum si munitia corespunzatoare. alin. alin. (1). în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. (2)Persoanele juridice de drept public. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. (la data 27-iul-2011 Art. pentru înarmarea personalului propriu. dupa caz. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (la data 27-iul-2011 Art. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. I. ordinii publice si sigurantei nationale. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. I. în conditiile prezentei legi. (2) din capitolul II. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. I. punctul 64. a certificatului de detinator. punctul 12. sectiunea 5 modificat de Art. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. (4) în locuri publice. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 17-nov-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. altele decât cele prevazute la alin. 65 din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (2)Persoanele juridice de drept public. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. sectiunea 5 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare. punctul 2. I. (2) din capitolul II. sa înstraineze. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art.(3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate.

I. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. punctul 66. dupa caz. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. punctul 66. (1) lit. în conditiile legii.persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. I. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. din Legea 117/2011 ) . sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. precum si a pazei persoanelor. arme militare si arme letale. (3) din capitolul III. bunurilor. sa procure si sa detina arme de colectie. punctul 66. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (la data 27-iul-2011 Art. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. 15 alin. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. precum si a pazei persoanelor. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. 15 alin. precum si arme neletale. bunurilor. alin. precum si munitia corespunzatoare. (la data 27-iul-2011 Art. artistice. 66. c)desfasurarea activitatilor artistice. I. precum si munitia corespunzatoare. g). în centrele de productie cinematografica si televiziune. alin. în conditiile prezentei legi. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. pentru antrenament sau divertisment. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. g). pe teritoriul României. precum si munitia corespunzatoare acestora. 66. în centrele de productie cinematografica si televiziune. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. în functie de obiectul lor de activitate. 66. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. (2) din capitolul III. sectiunea 1 modificat de Art. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. pe teritoriul României. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. sa procure. (3)Persoanele juridice de drept privat. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. pentru antrenament sau divertisment. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. precum si munitia corespunzatoare. în conditiile legii. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. (5) din capitolul III. alin. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. în conditiile prezentei legi. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. c)desfasurarea activitatilor sportive. sa procure. sectiunea 1 modificat de Art. în functie de obiectul lor de activitate. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru.

68: Conditiile procurarii. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. 67. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. (la data 27-iul-2011 Art. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art.Art. în conditiile prezentei legi. sectiunea 2 modificat de Art. precum si cu munitia corespunzatoare. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. 66 alin. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. detinerii. ordinii publice si sigurantei nationale. punctul 68. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. asigurate în permanenta cu paza înarmata. (1) sau. I. 66 alin. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. dupa caz. în conditiile prezentei legi. punctul 68. pot procura si. (1)Persoanele juridice de drept public. în conditiile prezentei legi. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. 68. asigurate în permanenta cu paza înarmata. 67 din capitolul III. I. prin armurierii autorizati în acest sens. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. alin. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. (1). (la data 27-iul-2011 Art. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. sectiunea 1 modificat de Art. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. în conditiile legii. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. I. în conditiile prezentei legi. prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. alin. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. punctul 67. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. în care se . precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. înstraina asemenea arme si munitie. 66 alin. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. dupa caz. dupa caz. înstraina asemenea arme si munitie. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. cu avizul autoritatilor prevazute la art. (1) din capitolul III. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. Autorizarile prevazute la art. altele decât cele prevazute la art. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. 68. care. (1). (3) din capitolul III.

. alin. a munitiei consumate. (2). punctul 69. (1). art. din Legea 117/2011 ) (7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. (3). la nivel central. sectiunea 2 modificat de Art. precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. sectiunea 2 modificat de Art. c)-f). 67. punctul 69. art. 68. sectiunea 2 modificat de Art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 67. (5) se pastreaza timp de 15 ani. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. punctul 68. (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. c)sunt angajate. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. e)urmeaza un instructaj. 37-39. I. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. I. locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. 33 alin. 34. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. precum si a personalului care este dotat cu acestea. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. din capitolul III. cu ocazia constituirii acestora. (la data 27-iul-2011 Art. art. sectiunea 2 completat de Art. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. I. (1) lit. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. (1). e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. (6) din capitolul III. cu arme letale. la autoritatile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. 68 alin. alin. 69. 67. I. în conditiile prevazute la art. datele de identificare ale detinatorului. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. (1) lit. alin. desfasurat de angajator. în cazul armelor letale. (2) din capitolul III. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. sectiunea 2 abrogat de Art. (6)Evidenta prevazuta la alin. 67. (2) din capitolul III. 69. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. I. (1). ori de câte ori se solicita aceasta. în cazul armelor neletale. (2). punctul 71. (1) lit. art. (5) se pastreaza timp de 20 ani. 69 din capitolul III. punctul 70. detinute si înstrainate. în vederea înregistrarii. Art. 68 alin. dupa caz. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. (1) din capitolul III. alin. în baza unui contract individual de munca. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. (4). 67. si timp de 10 ani. (6)Evidenta prevazuta la alin. 69. Evidenta registrelor prevazute la alin. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. alin. punctul 69. 69. (1) au obligatia sa constituie. 64. litera A. h) si i). (4). (2)Continutul instructajului prevazut la alin. (la data 27-iul-2011 Art. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. (la data 27-iul-2011 Art. 62 alin. 68 alin. 68 alin. (1) au obligatia de a prezenta registrele. în conditiile prevazute la art. 63 si art. 15 alin. I.mentioneaza datele de identificare ale armei. persoanele care:(1) Pot fi dotate. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin.

precum si sportivii si antrenorii de tir. 69 alin. 69. (1). (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. (3). (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. 67. cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. (1). d). 68 alin. portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. 67. (8). angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. b). precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. 68 alin. în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. 69. din Legea 117/2011 ) Art. în conformitate cu art. urmatoarele activitati: . în care persoanele prevazute la alin. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. periodic. 68 alin. sectiunea 2 modificat de Art. 67 sau ori de câte ori acestea solicita. La sfârsitul acestui interval de timp. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. (1) lit. (2). prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. (4). punctul 69. 69 alin. (6)În vederea dotarii cu arme. I. 68 alin. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. Art. cu avizul autoritatilor prevazute la art. Sunt interzise detinerea. (3) din capitolul III. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. armele se depun în locurile prevazute la art. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) au obligatia sa desfasoare. 66 alin. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art.(3)Prevederile alin. 68 alin. prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. (8) din capitolul III. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. 68 alin. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. c) si e). care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. g). (1). precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. 67. 67. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. (2)Conditiile prevazute la alin. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. alin. punctul 69. alin. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. I. sectiunea 2 modificat de Art. în conformitate cu atributiile prevazute la art. (1) lit. în conditiile prevazute la art. (1) lit. 15 alin. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza.

în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ce îsi desfasoara activitatea . acordat de autoritatile prevazute la art. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. ori de câte ori considera necesar. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. (2)Personalul desemnat cu administrarea. pot detine si folosi. 103/1996. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. la efectuarea acestor verificari. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. republicata. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. (la data 27-iul-2011 Art. autoritatea sau. Art. prin Regia Nationala a Padurilor. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. 69 alin. (1) si alin. I. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. 67. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. (4). (1) lit. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. alin. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. legal constituite. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. sectiunea 2 modificat de Art. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. legal constituite. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control. e). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. în mod efectiv. prin personalul anume desemnat. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. (3) din capitolul III. (1) sau pot participa. (2)Autoritatile prevazute la art. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. a cunoasterii instructajului prevazut la art. 67. punctul 72. pentru paza fondurilor de vânatoare. cu modificarile ulterioare. prin armurierii autorizati în acest sens. 15 alin. 69 alin. în conditiile prevazute de prezenta lege. 72. e). dupa caz. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. Art. 68 alin. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. 68-72.a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art.

alin. sectiunea 2 modificat de Art. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. în functie de necesitati. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. prin personalul anume desemnat. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. I. pentru exercitarea activitatii didactice. sectiunea 2 modificat de Art. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. (2) din capitolul III. (1) lit. i)centrele de productie cinematografica. circurile. b)-d). pentru paza fondurilor de vânatoare. 73. a)-d). circurile. i)centrele de productie cinematografica. 69 alin. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. 73. (la data 27-iul-2011 Art. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. pot detine si folosi. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. (1). dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. litera B. (1) lit. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. e). în functie de necesitati. cu modificarile si completarile ulterioare. 69 alin. punctul 73.conform Legii nr. (1). (1). alin. pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. alin. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. din capitolul III. punctul 73. pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. (la data 27-iul-2011 Art. litera I. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. din capitolul III. (1) lit. 407/2006. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. alin. 73. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. litera G. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. I. sectiunea 2 modificat de Art. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) . punctul 74. precum si munitia corespunzatoare. g)Federatia Româna de Tir Sportiv. g). 73. I. din capitolul III. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1) lit.

(3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. . (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. (3) din capitolul III. în acest sens. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. (la data 27-iul-2011 Art. Art. alin. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. (1) din capitolul III. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. punctul 75. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. Art. 74. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. detinerea si folosirea armelor si munitiilor. 67. 67. 67. iar în cazul armelor de panoplie. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. b)-d). (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. persoanele juridice prevazute la art. persoana juridica este obligata sa depuna. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. sectiunea 3. a)-d). 74 alin. (1) lit. furata. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. I. subsectiunea 1 modificat de Art. a) si b). (1) lit. f) si g). 74 alin. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. 69 alin. e) si f). detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 67 elibereaza. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. (4). si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. (1) lit. sectiunea 2 modificat de Art. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. persoanele juridice prevazute la art. I. (1) lit. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. vizare. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor.(3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. 66 alin. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. 68 alin. preschimba. 74: Autorizatiile pentru procurarea. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. 69 alin. alin. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. (4). vizeaza o data la 2 ani. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. 68 alin. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. preschimbare. b)când autorizatia a fost pierduta. 66 alin. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. punctul 74. (3)Procedura de eliberare. 73. o cerere la autoritatile prevazute la art. distrusa sau deteriorata.

litera B. la cerere. valorilor si protectia persoanelor. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. 67 în termen de 10 zile de la acea data. dupa caz. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. 67. bunurilor. valorilor si protectia persoanelor. I. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. 74 alin. din capitolul III. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. pentru vizarea autorizatiei. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. 77. dupa caz. Art. 67. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. 333/2003 privind paza obiectivelor. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. conditiile privind construirea. constituite potrivit Legii nr. punctul 76. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. la cerere.b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. subsectiunea 1 modificat de Art. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. 68 alin. în termen de 10 zile de la procurare sau. înstrainare. b)sa anunte schimbarea sediului. detinere si folosire a armelor. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. bunurilor. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. (3) si ale art. sectiunea 3. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie Persoanele juridice autorizate sa procure. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. constituite potrivit Legii nr. b). 67. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest . e)sa prezinte. pot fi autorizate. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. la autoritatile prevazute la art. 333/2003 privind paza obiectivelor. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. la data acordarii autorizatiei. pot fi autorizate. Art. furtul sau distrugerea autorizatiei. altele decât cele prevazute la lit. amenajarea si functionarea poligonului. la autoritatile prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare.

arme neletale. Art. cecuri. materii explozive. partidelor parlamentare. substante toxice. partidelor parlamentare. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii . I. iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. munitii. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . munitii. titluri de credit. 79. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. b)sub orice forma prevazuta de lege. din capitolul III. precum si cu alte valori prevazute de lege. santierelor arheologice. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. (la data 27-iul-2011 Art. sa detina si sa foloseasca arme si munitie. litera B. subsectiunea 2 modificat de Art. bunuri si valori. I. substante toxice.pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. sume de bani. (1) din capitolul III. (2). santierelor arheologice. (2). metale pretioase si pietre pretioase. materii explozive. precum si munitia corespunzatoare. 80: Acordarea autorizatiei de procurare.numai pentru paza sediilor bancilor. înscrisuri de valoare. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. depozitelor de arme.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare. iar arme neletale cu destinatie utilitara . 14 alin. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat.sens: (la data 27-iul-2011 Art. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. substante toxice. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . a sediilor armurierilor.numai pentru paza sediilor bancilor. 79. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. punctul 78. sediilor armurierilor si intermediarilor. munitii. arme letale. iar arme neletale cu destinatie utilitara . din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. metale pretioase si pietre pretioase. societatile prevazute la alin. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare. iar arme neletale cu destinatie utilitara . din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . metale pretioase si pietre pretioase.numai pentru paza transporturilor cu arme.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. desfasurate potrivit legii. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. alin. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. sectiunea 3. alin. materii explozive. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. sectiunea 3. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. punctul 77. subsectiunea 2 modificat de Art. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. desfasurate potrivit legii. depozitelor de arme. bunuri si valori.

valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. 67. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. le este interzis ca. (5)-(7). la cerere. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. 333/2003. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. care sunt dotate cu arme. 68 alin. pentru paza proprie Art. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. de catre autoritatile prevazute la art. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. e) si alin. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art.încheiat de acestea potrivit Legii nr. (3) si alin. 67 sa procure arme de panoplie si. (1) lit. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. punctul 79. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. sa procure. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. 84: Procurarea. sectiunea 3. dupa caz. . 69 alin. (3) si ale art. (2)(4) si ale art. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. alin. la cerere. ale art. 333/2003 pot fi autorizate. 82: Autorizarea procurarii. (1) lit. de recuzita. I. 73 alin. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. 68 alin. f) si g). sa procure arme de panoplie si. la cerere. 73 alin. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. h) si i). (1) din capitolul III. Art. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. subsectiunea 4 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. 84. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. Art. de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. utilitare sau de recuzita. dupa caz.

din Legea 117/2011 ) Art. 72 alin. (1) lit. punctul 80. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. 15 alin. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. a) si c) pot fi autorizate. întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. (3) din capitolul III. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. subsectiunea 5 modificat de Art. (1) si (4). 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. subsectiunea 5 modificat de Art. care. d)sa existe personal specializat. litera A. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. (2). din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. punctul 81. I. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. sectiunea 3. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . din capitolul III.în cazul societatilor specializate de paza. 85. 85. precum si munitia corespunzatoare. 67 sa functioneze. alin. desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. (2)Autorizatia prevazuta la alin. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme.în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. (2) din capitolul III. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. la cerere. punctul 80. 67. dupa caz.SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. I. sectiunea 3. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. la cerere. (1) lit. (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. subsectiunea 5 completat de Art. antrenamente de tragere sau. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. alin. (la data 27-iul-2011 Art. (3). b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor . sectiunea 3. alin. 85. arme letale. (la data 27-iul-2011 Art. 69 alin. I. angajat permanent. . pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. 85 alin.

b)în cazul poligoanelor prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. a) . 85 alin. (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. b)sub orice forma prevazuta de lege. pentru poligoanele prevazute la art. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. 85 alin. (1) lit. precum si munitia corespunzatoare. sectiunea 3. arme neletale. 85 alin. 333/2003. 15 alin. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. (1) lit. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. la cerere. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. 67. precum si munitia corespunzatoare. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia. 85 alin. 85 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. 85 alin. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. precum si munitia corespunzatoare. persoanele juridice prevazute la art. (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. a). I. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. persoanele juridice prevazute la art. (1) lit. (1) lit. punctul 82. (1) lit. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. 67. arme letale si arme neletale. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. 85 alin. . (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. dupa caz. spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. arme neletale. 86 din capitolul III. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. c) . (1) lit.numai personalul angajat la societatea specializata de paza. (1) lit. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. g). a) si c) pot fi autorizate. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme.numai titularii unui permis de arma sau. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege. exclusiv pentru folosirea în poligon. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. 85 alin. arme letale. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata.b)sub orice forma prevazuta de lege. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. pentru poligoanele prevazute la art.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. c). (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 5 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. b) . (2).

g). 85 alin. (3)În situatiile prevazute la alin.pentru activitati de tragere de divertisment. (1) lit. 85 alin. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. a) si c). În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. I. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale . în cazul minorilor sub 18 ani. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. dupa caz. (1) lit. a) si c).(2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. 29. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. (1) lit. 35 alin. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. 15 alin. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. personalul angajat la societatea specializata de paza. (1) lit. dupa caz. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. în cazul minorilor sub 18 ani. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art. subsectiunea 5 modificat de Art. numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. a). în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. (2)În situatiile prevazute la alin. (1) si (2). (1) lit. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. sectiunea 3. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. cu conditia ca. 87 din capitolul III. (1) si (2). 15 alin. 35 alin. (1) lit. (1) lit. b). în permisul de arma al carui titular este. (1) lit. (1) lit. 29. punctul 83. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. în permisul de arma al carui titular este. cu conditia ca. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. 85 alin. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. 85 alin. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . g). (la data 27-iul-2011 Art. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie.

în conditiile legii. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. pot fi comercializate sau. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. Art. dupa caz. (2) armele si munitiile care tranziteaza. detinute de persoane fizice sau juridice din România. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. introduse pe teritoriul României. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. fabricate pe teritoriul României. dupa caz. 89: Marcarea armelor si munitiilor . din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. pentru conformitate cu normele de omologare. munitia pe care se aplica. sectiunea 1 modificat de Art. b)indicativul armurierului care le produce. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. introduse pe teritoriul României. pot fi comercializate sau. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 88 din capitolul IV. (2) lit. teritoriul României. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. fabricate în afara teritoriului României. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. (2)Marcajele prevazute la alin. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. teritoriul României. 2529 din anexa. punctul 84. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. b) armele si munitiile care tranziteaza.Art. în conditiile legii. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. 2529 din anexa. (la data 27-iul-2011 Art. I. c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în procesul de fabricatie a acestora. dupa caz. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare.

din Legea 117/2011 ) Art. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. I. sectiunea 2 modificat de Art. Prin pachet de munitie. punctul 85. în procesul de fabricatie a acestora. Art. alin. 25-29 din anexa au obligatia ca. în sensul prezentului articol. sectiunea 2 completat de Art. daca acesta nu face parte din numarul de serie. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. 89 alin. b)numarul de identificare a lotului. constituie informatii secrete de serviciu. (3) din capitolul IV. (2) lit. se tine în registre separate constituite potrivit legii. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate . se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. I. ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art.(1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. 89 alin. c)calibrul. (2)Marcarea armelor potrivit alin. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. (la data 27-iul-2011 Art. d)tipul de munitie. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. punctul 86. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. punctul 87. precum si a munitiilor corespunzatoare. din Legea 117/2011 ) Art. c)seria si. sa aplice pe arme. 89 din capitolul IV. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. anul de fabricatie. (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. 89 din capitolul IV. a). a armelor de aparare si paza. (2). (3)Marcajul prevazut la alin. ordinii publice si sigurantei nationale. b)tara sau locul fabricarii. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. 90. sectiunea 2 modificat de Art. dupa caz. a armelor neletale. (la data 27-iul-2011 Art. iar evidenta celorlalte arme letale. b)-d). I. (4) lit. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. c) si d).

pentru arhivare. (2). e)poligoanele de tragere cu arme. (1)Registrele prevazute la art. f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. I. 88 alin. (2). (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. din Legea 117/2011 ) (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor.(1)Registrele prevazute la art. c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. punctul 89. timp de 10 ani. registrele prevazute la art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. munitiile si componentele acestora. punctul 88. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. dupa care se depun. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. 91 din capitolul IV. respectiv punctele de lucru. sectiunea 3 modificat de Art. respectiv punctele de lucru. 90 alin. pentru arhivare. (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. 90 alin. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor . b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. sectiunea 2 modificat de Art. precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. dupa care se depun. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. 90 alin. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. sanatatea. la Inspectoratul General al Politiei Române. b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. 90 alin. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. precum si spatiile în care acestea functioneaza. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii Art. I. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. registrele prevazute la art.

Art. (3)Armurierii prevazuti la alin. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. din Legea 117/2011 ) Art. 92 alin. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 93 din capitolul IV. ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. (3) care le apartin. punctul 90. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. 92 alin. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. cu exceptia celor referitoare la armele militare. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. I. (2). cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. punctul 90. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 92 alin. 94: Inspectia tehnica periodica . (4)Armurierii prevazuti la alin. sectiunea 3 abrogat de Art. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 92 alin. I. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. 92 din capitolul IV. cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. a)d). precum si a munitiilor corespunzatoare. precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. armurierii prevazuti la alin.conditiilor de omologare. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. (2)În cazul în care se constata. (la data 27-iul-2011 Art. (1). în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. sectiunea 3 abrogat de Art. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. (3). (1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. prin structurile sale specializate. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. (2)În cazul în care se constata. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. (3) lit. 93: Regimul normelor si certificatelor de omologare (1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente.

În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. dupa ce le valorifica. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. care. sectiunea 3 modificat de Art. I. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. 94 din capitolul IV.(la data 27-iul-2011 Art. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. sectiunea 3 modificat de Art. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. punctul 91. punctul 92. ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii. sectiunea 3 modificat de Art. I. (la data 27-iul-2011 Art. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. punctul 93. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. 96 din capitolul IV. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta . (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. Art. (1). din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 95 din capitolul IV. I. 97 din capitolul IV. Art.

introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. 97 din capitolul IV. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. (1) si (2). prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. a detinatorilor de arme. precum si a certificatelor de omologare. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. . punctul 94. 88 alin. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. sectiunea 4 modificat de Art. piese si munitii. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. a detinatorilor de arme. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. (1). 88 alin. (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. I. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani. piese si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. (la data 27-iul-2011 Art. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii.armelor. preschimba si. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. dupa caz. 90 alin.

furtul. indiferent de detinatorul legal al acesteia. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei (la data 27-iul-2011 Art. sa le detina. din Legea 117/2011 ) Procedurile de aplicare a prevederilor art. sectiunea 4 abrogat de Art. punctul 95. procurata. I. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau. 94-98 armele militare. I. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. punctul 95. I. sectiunea 4 abrogat de Art. I. I. din Legea 117/2011 ) Art. sa le foloseasca si sa le înstraineze. 88 alin. punctul 95. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. a furtului. dupa caz. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. a elementelor de marcare aplicate pe arme. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. 98 din capitolul IV. sectiunea 4 abrogat de Art. punctul 97. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. I. (la data 27-iul-2011 Art. CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective.(2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) . 99: Regimul cartii de identitate a armei Art. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. la autoritatea care le-a eliberat. 102 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. dupa caz. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. sa le foloseasca si sa le înstraineze. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. din Legea 117/2011 ) (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. sectiunea 4 modificat de Art. furtul. din Legea 117/2011 ) Art. Sunt exceptate de la prevederile art. 99 din capitolul IV. 100: Pierderea. 100 din capitolul IV. sectiunea 4 abrogat de Art. în Monitorul Oficial al României. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. 88 alin. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. 101 din capitolul IV. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. sa le detina. punctul 95. punctul 96.

arme letale si neletale. 103 din capitolul V. în conditiile legii. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. sectiunea 1 modificat de Art. cu exceptia producerii. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sigurantei nationale si ordinii publice. în conditiile stabilite prin prezenta lege. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. (4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. arme letale si neletale. . dupa caz. în conditiile legii. prelucrarea. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. arme letale si neletale. dupa caz. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. experimentarea. (3)Operatiunile cu arme. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii.SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. modificarea. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. 104 alin. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. I. casarii si distrugerii. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme (1)Operatiunile cu arme. (la data 17-mar-2008 Art. în conditiile stabilite prin prezenta lege. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. modificarii. confectionarii. în conditiile prezentei legi. cu exceptia persoanelor fizice care. punctul 13. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. 104 alin. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. cu exceptia persoanelor fizice care. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. prelucrarii. experimentarii. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. confectionarea. (2)Producerea. în conditiile stabilite prin prezenta lege. piese si munitii. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. în conditiile legii. în baza autorizatiei de procurare. cu exceptia persoanelor fizice care. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme.

alin. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. 104 alin. a). (la data 27-iul-2011 Art. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si persoanele juridice aflate. (la data 27-iul-2011 Art. 103 din capitolul V. cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 15. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. I. în conditiile prezentei legi. sectiunea 1 completat de Art. în subordonarea sau coordonarea acestora. punctul 98. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. 104. (la data 17-mar-2008 Art. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. a). ordinii publice si sigurantei nationale. potrivit legii. precum si persoanele juridice aflate. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. potrivit legii. la cerere. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. (1). reparare si depozitare. prin competentele conferite de lege. (1) din capitolul V. I. din Legea 117/2011 ) Art.(4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. punctul 99. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. alin. I. care. pentru operatiuni de procurare. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. 105. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. Federatia Româna de Schi si Biatlon. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. sectiunea 1 completat de Art. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. (2)Se pot constitui în armurieri. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. în subordonarea sau coordonarea acestora. persoanele fizice si juridice. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. din Legea 117/2011 ) Art. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art. prin competentele conferite de lege. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. I. precum si Federatia Româna de Tir Sportiv. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. altele decât cele prevazute la alin. 104: Armurierii (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. sectiunea 1 modificat de Art. (1) lit. piese si munitii. la cerere. care. ordinii publice si sigurantei nationale. 104 din capitolul V. piese si munitii. (1) din capitolul V. înstrainare în scop necomercial. punctul 14.

(la data 17-mar-2008 Art. cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. 105. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. închiriere. prin competentele conferite de lege. precum si cu munitia corespunzatoare. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. piese si munitii. la cerere. import. precum si federatiile sportive nationale de specialitate. 104 alin. C si D din anexa. (3)Avizul prevazut la alin. vânzare. (2) pot fi autorizate. (1) lit. (2) se pot constitui ca armurieri. (2)Avizul prevazut la alin. (3)Importul. 104 alin. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. alin. ordinii publice si sigurantei nationale. c) si d). sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. 15 alin. schimb. I. (la data 27-iul-2011 Art. potrivit legii. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. 105 din capitolul V. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. (2) pot fi autorizate. punctul 16. pentru operatiuni de procurare. export. transport. (2) pot fi autorizate. 105. (1) lit. punctul 16. transfer. piesele acestora. a) si lit. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. dupa caz. (2)Persoanele juridice prevazute la art. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. la cerere. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor Art. (1)Societatile comerciale prevazute la art. punctul 100. înstrainare în scop necomercial. sectiunea 1 modificat de Art. 104 alin. (la data 17-mar-2008 Art. (3) din capitolul V. 106: Constituirea armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme. reparare si depozitare. 104 alin. alin. sectiunea 1 modificat de Art. transbordare si depozitare. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri. sectiunea 1 modificat de Art. e)-g). cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. . (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. I. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. la cerere. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. 104 alin.(2)Persoanele juridice prevazute la art. exportul. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. donatie. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. 15 alin. (2) din capitolul V. I. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. cumparare.

(1) lit. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. 106 alin. 104 alin. (3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. din Legea 117/2011 ) Art. alin. 107 din capitolul V. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. 106 din capitolul V. punctul 18. sectiunea 2 modificat de Art. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. a) si c)-g). 106 din capitolul V. (2). (2) se pot constitui ca armurieri. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. (3). e)-g). (1) lit. 107. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (2)Autorizatia prevazuta la art. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. (2) din capitolul V. (1) lit. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. sectiunea 2 completat de Art. a) si lit. (la data 17-mar-2008 Art. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. 106 alin. 15 alin. a) si c)-g). (1) lit. 15 alin. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. 15 alin. (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. (1) lit. 15 alin. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii . 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art. 15 alin. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. I. I. (2)Avizul prevazut la art. punctul 101. a) si c)-g). (1) lit. I. 107 din capitolul V. I. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora.(2)Autorizatia prevazuta la alin. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. punctul 18. (2)Autorizatia prevazuta la alin. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. punctul 17. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 102. 106 alin. I. sectiunea 2 modificat de Art. piese si munitii. 106 alin. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. 106 alin. 15 alin.

omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. 108 din capitolul V.Art. (3) lit. b)detine spatii corespunzatoare. (7)În autorizatia prevazuta la alin. I. (3) lit. d)detine. precum si Inspectoratul General al Politiei Române. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. destinate depozitarii armelor. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. dupa caz. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. destinate depozitarii armelor. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. dupa caz. a). capselor sau pulberilor pentru munitie. omologate în conditiile prezentei legi. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. dupa caz. capselor sau pulberilor pentru munitie. a). (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. poligoane pentru verificarea armelor. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. punctul 19. care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. spatii corespunzatoare. sectiunea 3 modificat de Art. destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. . acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. a). (3) lit. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. capselor sau pulberilor pentru munitie. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. b)detine. dupa caz. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. omologate în conditiile prezentei legi. a). c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. (3).

avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. destinate depozitarii armelor. capselor sau pulberilor pentru munitie. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat.(1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. dupa caz. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. (3) lit. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. destinate depozitarii armelor. a). (3)-(6). acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. dupa caz. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. b)detine. dupa caz. dupa caz. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. a). b)detine spatii corespunzatoare. destinate depozitarii armelor. autorizate în conditiile prezentei legi. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre . spatii corespunzatoare. destinate depozitarii armelor. dupa caz. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. c)detine. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. b)detine. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. (3) lit. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. (8)În autorizatia prevazuta la alin. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. b)detine spatii corespunzatoare. poligoane pentru verificarea armelor.

cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. b)detine. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. punctul 19. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. c)detin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. 106 pot efectua operatiuni cu arme. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. I. destinate depozitarii armelor si pieselor. pieselor si munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. sectiunea 3 modificat de Art. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. poligoane pentru verificarea armelor. pieselor si munitiilor. avizate de organele de politie. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. capselor sau pulberilor pentru munitie. conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. dupa caz. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. avizate de organele de politie. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. b)detine. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. spatii corespunzatoare. destinate depozitarii armelor si pieselor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. dupa caz. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. (3)-(6). dupa caz. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. depozitare a armelor. autorizate în conditiile prezentei legi. a). autorizate de inspectoratul teritorial de munca. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. destinate depozitarii armelor si pieselor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (3) lit. b)detin spatii corespunzatoare. dupa caz. piese si munitii. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. dupa caz. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor.armurier. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. 108 din capitolul V. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. avizate de organele de politie. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: . asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor.

închiriere. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. pieselor si munitiilor: cumparare. vânzare. 67. (3) lit. I. 109. din capitolul V. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. sectiunea 3 modificat de Art. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. Armurierii autorizati în conditiile art. . efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. pieselor si munitiilor: producerea. omologate în conditiile legii. b)detine spatii corespunzatoare. dupa caz. I. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. 109. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. 94 alin. litera B. export si transfer de arme si munitii. în conditiile prevazute la art. I. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. schimb. import. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. destinate depozitarii armelor si pieselor. a). efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. asamblarea. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. experimentarea. punctul 20. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. sectiunea 3 modificat de Art. litera B. efectuarea inspectiilor tehnice. prelucrarea. (8)În autorizatia prevazuta la alin. asamblarea. punctul 21. (la data 17-mar-2008 Art. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. 108 din capitolul V. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. în si din strainatate. (la data 17-mar-2008 Art. capselor sau pulberilor pentru munitie. modificarea. export si transfer de arme si munitii. modificarea. import. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. experimentarea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. (la data 27-iul-2011 Art. (3). avizate de organele de politie. munitii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea.a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. închiriere. casarea si distrugerea de arme si. din capitolul V. 67. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. vânzare. sectiunea 3 completat de Art. prelucrarea. din Legea 117/2011 ) Art. schimb. punctul 103.

precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. sectiunea 3 modificat de Art. 108 alin. în termen de 15 zile de la data procurarii. c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. (la data 27-iul-2011 Art. 108 alin. pentru arhivare. iar dupa vânzare. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. precum si documentele în baza carora au vândut armele. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. registrele se depun. . la autoritatile prevazute la art. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. respectiv: tipul. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. 88 alin. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. calibrul. punctul 104. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. (2)Registrele prevazute la alin. 109 din capitolul V. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 108 alin. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. sa nu expuna în vitrina arme autentice. marca. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. pentru control. lista persoanelor juridice care au procurat sau. alin. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. punctul 22. litera F. sectiunea 3 modificat de Art. 110. în si din strainatate. (1) lit. continutul marcajului. (1) si (2). precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. (1). j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. din Legea 117/2011 ) Art. (1) din capitolul V. (2). dupa caz. I. d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. (2) si sa le prezinte. (la data 17-mar-2008 Art. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. alin. Dupa împlinirea termenului de 5 ani. modelul. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. datele necesare identificarii armei vândute. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. omologate în conditiile legii.d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. dupa caz. o copie de pe factura. din capitolul V. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. politistilor anume desemnati. de la care au procurat arme si munitii. de la care au procurat arme si munitii. 108 alin. (2). piese si munitii în tara. I. 110. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme.

se face cu avizul autoritatilor prevazute la art.(3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. (la data 17-mar-2008 Art. (2). 108 alin. (1) si (2). (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. (2). 88 alin. sectiunea 3 completat de Art. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. pe aceasta licenta. indiferent de motiv. punctul 23. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. în termen de 15 zile de la data procurarii. si sa le prezinte pentru control organelor competente. punctul 24. 110 din capitolul V. alin. piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. care sunt conditionate. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. c)sa procure arme. alin. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. b)sa comercializeze armele. I. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. 108 alin. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. 67. în conditiile prezentei legi. sectiunea 3 modificat de Art. piese si munitii. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. duce la anularea acestuia. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care sa acordat avizul. punctul 23. 110. sectiunea 3 modificat de Art. în conditiile prezentei legi. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. piese si munitii. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. I. (la data 17-mar-2008 Art. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. precum si documentele în baza carora au vândut armele. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. I. lista persoanelor juridice care au procurat sau. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. dupa caz. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. indiferent de motiv. (3) din capitolul V. piese si munitii. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. 110. de la care au procurat arme. . potrivit legii. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. 108 alin. duce la pierderea licentei respective. (4) din capitolul V.

armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. (la data 27-iul-2011 Art. 108 alin. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. registrele se depun. la autoritatile prevazute la art. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. în conditiile prezentei legi. datele necesare identificarii armei vândute. 108 alin. iar dupa vânzare. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. pieselor si munitiilor. 67. (1) lit. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. respectiv: tipul. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator.g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. punctul 105. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. duce la anularea acestuia. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. continutul marcajului. piese si munitii. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. sa nu expuna în vitrina arme autentice. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. pentru arhivare. 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. sectiunea 3 modificat de Art. 110 din capitolul V. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. calibrul. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. indiferent de motiv. (2)Registrele prevazute la alin. marca si cantitatile de arme. . marca. din Legea 117/2011 ) Art. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de import-export eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. (1) lit. I. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. modelul. piese si munitii. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. o copie de pe factura. 110 alin. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. (2). în conditiile prezentei legi. precum si a posesorilor acestor arme. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art.

capselor sau pulberilor pentru munitie. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. punctul 106. continutul marcajului. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. (1) lit. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. pentru arhivare. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. 111 din capitolul V. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. componentele esentiale ale acestora. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. (la data 27-iul-2011 Art. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. prelucrare. (2)Registrele prevazute la alin. casare si distrugere a armelor letale si neletale. (la data 27-iul-2011 Art. registrele se depun. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. respectiv: tipul. 90. în conditiile prevazute la art. experimentare. I. asamblare. dezactivare. 110 alin. (2). b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. la autoritatile prevazute la art. organelor competente. (1) lit. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. I. 108 alin. modificare. pieselor si munitiilor. din Legea 117/2011 ) Art. pentru control. Art. marca. avizate de organele de politie.d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: . modelul. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. cât si rebuturile. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 107. la solicitarea acestora. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. e)sa detina spatii corespunzatoare. piese si munitii. 111 din capitolul V. în care sa fie evidentiate atât armele. si sa le prezinte. destinate depozitarii armelor si pieselor. calibrul. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. sectiunea 3 completat de Art. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. sectiunea 3 modificat de Art. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme.

(2)Se pot constitui în intermediari. organelor competente. din Legea 117/2011 ) Art. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. piese si munitii pe care le efectueaza. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. (1) lit. a rutelor urmate. respectiv: tipul. punctul 108. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 112 din capitolul V. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. a cantitatilor de arme. (1) lit. d) si sa le prezinte. Art. la cerere. (3)Prevederile art. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. 108 alin. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. 106 si 107. marca. I. 113 din capitolul V. (la data 27-iul-2011 Art. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe . pentru control. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. precum si conditiile de siguranta ale acestora. (1) lit. în registre constituite potrivit art. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. (la data 27-iul-2011 Art. 110 alin. I. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. piese si munitii transportate. calibrul. detinerii. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. art. 108 alin. precum si de provenienta legala a armelor transportate. (2). continutul marcajului. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. sectiunea 3 modificat de Art. (2)Registrele prevazute la alin. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. Art. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni.a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. 1131: Intermediarii (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. punctul 109. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. a cantitatilor de arme si munitii transportate. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. modelul. precum si de provenienta legala a armelor transportate. d). (4) si art. precum si conditiile de siguranta ale acestora. la autoritatile prevazute la art. sectiunea 3 completat de Art. a rutelor urmate. 110 alin. registrele se depun. o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. pentru arhivare.

a munitiei. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre (1)Procurarea unei arme letale. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (1). (2). în scopul scoaterii acesteia din tara. viata si integritatea corporala a persoanelor. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. în conditiile prezentei legi. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. precum si a munitiilor corespunzatoare. în scopul scoaterii acesteia din tara. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. (1). c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. se poate face. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. precum si a munitiilor corespunzatoare. de pe teritoriul României. Art. dupa caz. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. nu pot fi folosite pe teritoriul României. în conditiile prevazute la alin. cu exceptia cazurilor prevazute la art. numai în baza permisului de transfer al armei sau. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României . în conditiile prezentei legi. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma.teritoriile statelor membre. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. se poate face. locul de rezidenta în România. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. al munitiei. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. resedinta sau. (1). numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. (1)Procurarea unei arme letale. eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. de pe teritoriul României. 129 alin. dupa caz. 56 si art. siguranta nationala. despre fiecare achizitie efectuata. a munitiei. dupa caz. (2)Autorizatia prevazuta la alin. În termen de 3 zile de la procurarea armei. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. (1) se elibereaza la cerere. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. dupa caz. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. de catre rezidentii statelor membre. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României.

(la data 27-iul-2011 Art. viata si integritatea corporala a persoanelor. I. pe teritoriul României. din Legea 117/2011 ) Art. resedinta sau. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. 56 si art. dupa caz. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. (6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile prevazute la alin. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. 129 alin. punctul 110. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. în conditiile prezentei legi. cu exceptia cazurilor prevazute la art. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. siguranta nationala. dupa caz. 114 din capitolul VI modificat de Art. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. locul de rezidenta în România. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. d)în cazul armelor de vânatoare. e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. c). detinerea. (3)Sunt interzise detinerea. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. (7)Procurarea. . portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. resedinta sau. (2). de Federatia Româna de Schi si Biatlon. locul de rezidenta în România. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. (1) despre fiecare achizitie efectuata. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. iar în cazul armelor de tir. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. c)în cazul armelor de vânatoare. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. dupa caz. (1). de tir sau al armelor de colectie functionale. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. (1) se elibereaza la cerere.(2)Permisul de transfer prevazut la alin.

(5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. d). (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. iar în cazul armelor de tir. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. în conditiile prevazute la alin. de tir sau al armelor de colectie functionale. pierd. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. . cu exceptia situatiilor prevazute la lit. b)în cazul armelor neletale. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. c)în cazul armelor de vânatoare. în scris. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. b)motiveaza organelor politiei de frontiera. c). titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. fara plata vreunei taxe sau redevente. d). în conditiile prezentei legi. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir. d)în cazul armelor de vânatoare. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. (2) si (4). numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. din cele prevazute în anexa. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. respectiv a iesirii cu aceste arme. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. dupa caz. acestia au obligatia sa anunte. iar la iesire retin aceasta adeverinta. (2) si (4). în conditiile legii. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul.(3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. (6)În situatia în care. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. (2) lit. pe timpul sederii în România. rezidentii statelor europene înstraineaza. resedinta sau. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. (2) lit.

115 alin. în prealabil. dupa caz. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. 115 din capitolul VI modificat de Art. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. b)motiveaza. cu posibilitatea prelungirii acesteia. (8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. pe timpul sederii în România. Art. în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. în scris. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. (5). aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. (9)În situatia în care. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. I. pot detine sau. (2) lit. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. dupa caz. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. (2) si(4). valabila pentru una sau mai multe calatorii. la solicitarea acestora. si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. dupa caz. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. ori a unei institutii muzeistice din România. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. c). punctul 111. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. 115 alin.dupa caz. din categoria celor supuse notificarii prealabile. (2) lit. 115 alin. 118: Regimul detinerii. (2) si (4). acestia au obligatia sa anunte. legal constituita. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. rezidentii statelor membre pierd. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. prevazuta la alin. domiciliul în România. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. dupa caz. în scopul detinerii sau. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al . Art.

I. dupa caz. resedinta sau. (la data 27-iul-2011 Art. (2). alin. I. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. resedinta sau dupa caz. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. dupa caz. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. (la data 27-iul-2011 Art. (1) din capitolul VI modificat de Art. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. dupa caz.autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. locul de rezidenta în România. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. (2)Persoanele prevazute la alin. 44. c). în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. pot detine sau. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. dupa caz. 115 alin. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. 119 din capitolul VI modificat de Art. atunci când este cazul. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. 115 alin. 119. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. dupa caz. (2) lit. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. înstrainarea este permisa numai daca. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. punctul 113. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. punctul 112. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. munitia aferenta înscrise în acest document. domiciliul în România li se poate acorda. punctul 113. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. în cantitatile prevazute la art. dreptul de detinere sau. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. în conditiile prezentei legi. I. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. locul de rezidenta în România care detin. 118 din capitolul VI modificat de Art. în conditiile prezentei legi. .

(3)În pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare, referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document, precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective, numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state.

Art. 120: Conditiile acordarii, prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc
(1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc; b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului, se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere, port si folosire a armelor de foc. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc, pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca si pierderea, furtul sau înstrainarea acestora, sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau, dupa caz, este retinut de acestea.

Art. 121: Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc
(1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. (3)În strainatate, cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul.

(4)În cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate, în conditiile prevazute la alin. (3), titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor. (5)Adeverinta prevazuta la alin. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate

(1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite, în prealabil, organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate, document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele, Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. (2).

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre

(1)Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii; g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar.

(3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 115. din Legea 117/2011 )

Art. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre

(1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. 122. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an, perioada care poate fi prelungita cu înca un an. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara, sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 116. din Legea 117/2011 )

Art. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru

(1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru, cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul, în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), precum si scopul transferului; b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 123 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 117. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie.

Art. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil

în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre. . cel târziu pâna la data începerii operatiunii. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. 122 alin. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. (4). lit. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer.(2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. (4). de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. dupa caz. (2). cel târziu pâna la data începerii operatiunii. prin decizie motivata. suspendate de catre organele de politie competente. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. (2). (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. 122 alin. a)-f). b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. la cerere. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. cu privire la datele prevazute la art. pe toata perioada de valabilitate a documentului. pentru o perioada de 3 ani. numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. cu privire la datele prevazute la art. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. la cerere. pentru o perioada de 3 ani. (6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. viata si integritatea corporala a persoanelor. siguranta nationala. d)perioada de valabilitate a autorizatiei.

respectiv al munitiilor. piese si munitii pe teritoriul României. la cerere. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. (3). din partea Inspectoratului General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si. c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare. b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. 124 alin. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. resedinta sau. dupa caz. la cerere. cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si. munitie în România trebuie sa obtina. 125: Acordul prealabil (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme. precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul. locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si. 124 din capitolul VI modificat de Art. a)-d). punctul 119. (3)Permisul de transfer al armelor. b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. munitii din statele membre. (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. (4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera. numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de . 122 alin. d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. punctul 118. potrivit legii. în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. Art. al munitiilor respective. (2)Acordul prealabil se acorda. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. I. (la data 27-iul-2011 Art. potrivit legii. dupa caz. un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme. I. dupa caz. 125 din capitolul VI modificat de Art. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. (2)Permisul de transfer se acorda. 125: Permisul de transfer al armelor Art. (2) lit. în prealabil.(la data 27-iul-2011 Art.

din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României. detinerea. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. în conditiile stabilite de prezenta lege. viata si integritatea corporala a persoanelor. I. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora Art. I. punctul 120. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. punctul 121. a).transfer. (la data 27-iul-2011 Art. suspendate de catre organele de politie competente. 129: Procurarea. prin decizie motivata. (3)Persoanele prevazute la alin. I. munitie în România trebuie sa obtina. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 122. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. pentru persoanele prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. 127 din capitolul VI abrogat de Art. (1) se acorda. sa detina si. cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. punctul 122. 1261: Tranzitul armelor. sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza. 14 alin. o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. (1) pot fi autorizate sa procure. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si. (2) lit. pâna la destinatie. pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. . pieselor si munitiilor pe teritoriul României (1)Tranzitul armelor. (2)Persoanele prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. precum si alte arme si munitii. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit. la cerere. siguranta nationala. persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. 126 din capitolul VI completat de Art. 128 din capitolul VI abrogat de Art. (2)Autorizatia prevazuta la alin. I. 126 din capitolul VI modificat de Art. în prealabil. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. precum si de catre membrii de familie ai acestora (1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. dupa caz.

(4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. 16. 4. (4) în termenul stabilit. în termenul prevazut la ari.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau. dupa caz. 9 alin. 13 si art. (1) si (2). 44 alin. CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii juridica pentru Art. (1) si (2). Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. 42 alin. (2). 19 în termenul stabilit. 27 alin. 9 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1). 3. prevazuta la aii. dupa caz. 38 alin. 33 alin.neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. de port si folosire a acestor arme si munitii. care au resedinta sau domiciliul în România. (3). (2).nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine. alin. persoanele prevazute la art. (2). 8 alin.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 12.neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. 129 alin. 40 alin. 5.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 8. cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art.nedeclararea informatiilor prevazute la art. (2). raspunderea penala. 14. 129 alin. 132: Contraventii încalcarea dispozitiilor Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage. 131: Raspunderea prezentei legi Art. dupa caz. (1). (2)La solicitarea organelor de politie române. (1). 35 alin. (2).neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. în termenul prevazut la art. 2. (2) sau. 7. 10. 17. 6. precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. 48 alin. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora (1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. (3).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (3). 15. 13. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 28 alin. 24 alin.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 48 alin. (1). 9.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. civila. în termenul prevazut la art.neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat. 11. cât si a membrilor de familie. (4) si (5).pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1).transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. . (1). Art. pot fi autorizati sa procure. (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. 38 alin. (1).

27. 132.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. punctul 22. d. în alte situatii decât cele prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 32. distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. (la data 17-nov-2008 Art. (5). h)-j). 12 alin. 64.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. (la data 17-mar-2008 Art. 1 lit.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.18. din capitolul VIII. (3). 8 alin. 33. (la data 17-nov-2008 Art. 63. . punctul 26. 132. 51 alin. 68 alin. 110 alin. 25. din capitolul VIII.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. (5)-(7). 30. 77.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. furtului. 29. în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 107 alin. 241.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 111.nerespectarea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1). (1). conform art. punctul 34.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale. 132. 221. e. din capitolul VIII.uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art. 1 lit. I. (2) si art. 7 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 58 alin. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. sectiunea 1 completat de Art. (1) lit. (1).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 19. 26. (1). în termenul prevazut la art.nerespectarea prevederilor art. (2) de a prezenta pentru control armele. b).pierderea armelor letale. 8 alin. 132. 68 alin. 21. punctul 23.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. punctul 4. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. 22. (4). punctul 25. 3. 37. I.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 23. 4. a -c)si k). unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. piesele si munitiile detinute. f) si g). 62 cu privire la portul de arma. I. (1). 110 alin. 121 alin. punctul 3. 110 alin.neprezentarea la autoritatile competente. 65 alin. 63. 110 alin. (1).nerespectarea obligatiei prevazute la art. (3). 34.folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. 71 alin. (2). sectiunea 1 completat de Art. 120 alin. sectiunea 1 modificat de Art.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 36. respectiv la art. (1). 28. 38.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 112 alin.încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. sectiunea 1 completat de Art. 20. 23. la solicitarea organelor de politie.nerespectarea obligatiei prevazute la art. punctul 24. din capitolul VIII. 110 alin. 91. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu.nedeclararea pierderii. munitiei si personalului dotat cu acestea. I. 39. (5). 59 alin.nerespectarea prevederilor art. stabilite la art. 2. din Legea 268/2008 ) 35. din Legea 268/2008 ) (2).uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile. (1). deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24. 1 lit. 100 alin. 54 alin. 31. în termenul prevazut la art. (la data 17-mar-2008 Art.nedeclararea furtului. pierderii. pentru care sa obtinut dreptul de detinere. 341.

5. (3). (2).nerespectarea obligatiei prevazute la art. 59 alin. 121 alin.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 alin.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 62 alin. (3). 14. 35. (1). 29 alin. (2) lit. 24. în termenul prevazut la art.portul. 62 alin. c). 48 alin. 29 alin. stabilite la art.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 18 alin. 38. 28 alin. (5)-(7). 42 alin. (1). 34. (1). alin. prevazuta la art. 13. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art. 6. 59 alin. 69 alin.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 77. 38 alin. 58 alin. 8. 31. 30. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 19. 44 alin. (1). (3).nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. (2) lit. 21. 22. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. 27.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (3).neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 64. (6). (3). (1). (4).nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 23. 13 în termenul stabilit.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 32. 16. 24 alin. (1). (1) lit. (2). (3). (2) si art. 33 alin. 51 alin. (10). (5). resedinta sau rezidenta. (1). 9. 26. munitiei si personalului dotat cu acestea. 12 alin.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. 9 alin. (1). 48 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nedeclararea furtului. 15. . pierderii. (7). 38 alin. 18. 28. 58 alin. conform art. (3). 20. 24 alin. 17.neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 12.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. în termenul prevazut la art. (1). (1).neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 35 alin. 65 alin.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 71 alin. (1) si alin. (1) si (2). 58 alin. 68 alin.înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. dupa caz. 33.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 37.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 40 alin. 29. (1) si (2).nerespectarea obligatiilor prevazute la art.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (4) în termenul stabilit. b).pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). (2) si (4).nedeclararea informatiilor prevazute la art. 7. (2) sau. 25. 11. 10. respectiv la art. în termenul prevazut la art. 36. a) si b) cu privire la portul de arma. 23.

cele prevazute la punctele 8. (1). (la data 27-iul-2011 Art. 133. (la data 17-nov-2008 Art. 124 alin. 14. 50. f) si g) si alin. 23. e)cu amenda de la 5.nerespectarea prevederilor art.000. 40. 11.000 lei la 50. litera E. 5. b)cu amenda de la 500 lei la 1. 17.000. e)cu amenda de la 50.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii.nerespectarea obligatiei prevazute la art.000 lei. 44. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art. 10.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 1221 alin.000 lei. 34. 24. 45. 91. 28. 110 alin. (4). 4. 38 si 39. 132 din capitolul VIII. 81.000 lei la 20. (3). 29 si 31. d).000. 13.000 lei. din capitolul VIII. 1111 lit.000 lei la 100. (1) lit. 7. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 341. e)cu amenda de la 5. 18 si 30. (2). I. 34. cele prevazute la pct.000. 5. 35. cele prevazute la punctele 3. g)cu amenda de la 150. 10. 48. 1111 lit.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. 16.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. din Legea 268/2008 ) Art. 241. cele prevazute la punctele 1.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (2). (1). e) si h)-j).000 lei la 5. b). 9.000 lei. sectiunea 1 modificat de Art.000. 42. I. b)cu amenda de la 5. sectiunea 1 modificat de Art. 133: Sanctiuni . 46. (1) lit. c). 35.000. c)cu amenda de la 1.nerespectarea prevederilor art. 15.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 28. 111 alin. 22 si 221. 47. 11. 38 si 39. cele prevazute la punctele 2. 19.000.000 lei la 5. 43. punctul 123.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. cele prevazute la punctele 32. art. art. f)cu amenda de la 100.000.000 lei. d)cu amenda de la 2. (1)Contraventiile prevazute la art. 18 si 30.000 lei la 150. 53.000 lei la 10. (6). 28.000 lei. 41. 110 alin. 112 alin (1) lit. cele prevazute la punctele 9. d)cu amenda de la 20.000. 19.000 lei.pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 110 alin.000 lei. cele prevazute la punctele 9. b) si art. 111 si art.000 lei.000 lei.000 lei. 52. 15 si 22. cele prevazute la punctele 1. cele prevazute la punctul 33. 16.000 lei la 500. punctul 5. cele prevazute la punctele 8. 34.39. (3). 107 alin.000. 13. 36 si 37. 20 si 21. 49. 17. 20 si 21. 7. 6. alin. 14. 38 si 39. 29 si 31. d) si e). 10. h)cu amenda de la 300.000 lei. cele prevazute la punctele 2527.nerespectarea obligatiei prevazute la art.000. 6. 12. cele prevazute la punctele 3. a).nerespectarea obligatiilor prevazute la art.000.000 lei la 2. c)cu amenda de la 10. 35.000.000 lei la 10. 24.000. cele prevazute la punctele 2. (5). 23. (1) lit. (2). 110 alin. 112 alin. 51.000. 12.000 lei.000 lei la 300. 4.000. a)-c) si k).000 lei la 10.

43-49 si 51. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. pentru contraventiile prevazute la pct. cele prevazute la pct. celor prevazute la punctele 12 si 39. cele prevazute la pct. 133 din capitolul VIII. 133.000 lei la 50. cele prevazute la punctul 33. (la data 27-iul-2011 Art. f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art. cele prevazute la pct. 11. punctul 124. h)cu amenda de la 30. 41 si 50. 10.000 lei. 33. cele prevazute la pct.000 lei. d)confiscarea armei. 6 si 21-23.f)cu amenda de la 10. 108 alin. celor prevazute la punctele 9. 20. 2. punctul 27. 12. 133. (1). cele prevazute la pct. 5.000 lei. 13. 17. alin. celor prevazute la pct.001 lei la 5. 30-32. 8. 42. (2). din capitolul VIII. I. 27. 26 si 28. cele prevazute la punctele 25-27.000 lei. cele prevazute la pct. 24. b)cu amenda de la 501 lei la 1. 19 si 52. respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. 38. 14-16. 16-19. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. celor prevazute la pct. sectiunea 1 modificat de Art. 3.000 lei. 10. I. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 11-13. 29.000 lei. 49 si 51.000 lei. 15.000 lei. Art. 132 li se aplica sanctiuni complementare. 29 si 39. h)cu amenda de la 30. 3. celei prevazute la punctul 23. 43. e)cu amenda de la 5. alin. g)cu amenda de la 15. 25 si 30-33. celor prevazute la punctele 32-37.000 lei. celor prevazute la punctele 11 si 14. sectiunea 1 modificat de Art. cele prevazute la pct. b)anularea dreptului de detinere. cele prevazute la pct. 31. 44-47. I. 20. c)confiscarea armelor sau. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor. 4. 40. f)cu amenda de la 10. 39 si 53. (la data 17-mar-2008 Art. 52 si 53. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. (1) din capitolul VIII. d)cu amenda de la 2. 106 alin.001 lei la 15. d)confiscarea armei. a munitiilor prevazute la pct. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. 132 li se aplica sanctiuni complementare.001 lei la 2. 9. punctul 6. (1).000 lei la 15. g)cu amenda de la 15. 134: Constatarea contraventiilor .001 lei la 30. c)cu amenda de la 1. 36 si 37. dupa caz. 8.001 lei la 10. 18.000 iei la 30. cele prevazute la punctele 32. celor prevazute la pct. 32. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. sectiunea 1 modificat de Art. de port si folosire a armelor. 1. 25. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere. 34-37.001 lei la 50. 48. 24. 1. 221 si 23. 7. 10 si 38. 14. 8. (la data 17-nov-2008 Art. (1)Contraventiile prevazute la art.000 lei. litera D. 3. celei prevazute la punctul 8. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei.

cu modificarile ulterioare. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 180/2002. 137 din capitolul VIII. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. cu modificarile si completarile ulterioare. 1371: Traficul ilicit Art. 180/2002. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. livrarea. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. Contraventiilor prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art. 137: Stergerea sau modificarea. Art. I. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. punctul 125. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. fara drept Uzul de arma letala. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. sectiunea 2 modificat de Art. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. mutarea. fara drept (la data 17-mar-2008 Art. fara drept. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 1372: Fabricarea ilicita (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. 135 din capitolul VIII. (la data 27-iul-2011 Art. Art. vânzarea. I. 1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. Art.Contraventiilor prevazute la art. punctul 6. I. fara drept. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit. (la data 17-nov-2008 Art. sectiunea 2 completat de Art. din Legea 117/2011 ) (1)Achizitionarea. 136: Uzul de arma letala. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. din Legea 268/2008 ) Art. transferul sau tranzitul armelor de foc. fara drept. Art. (2)Tentativa se pedepseste. 135: Regimul contraventiilor SECTIUNEA 2: Infractiuni Art. fara drept. fara drept. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi. punctul 28. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 136 din capitolul VIII. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. . constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. Art.

fara drept. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. punctul 127. (2)Tentativa se pedepseste. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. Art. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. I. altele decât cele prevazute la art. punctul 128. sectiunea 2 modificat de Art. portul si folosirea armelor respective. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 96. sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. (la data 27-iul-2011 Art.c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. (1) din Codul penal. fara drept. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (1) referitoare la certificatele de omologare. sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. portul. 6 alin. 139 din capitolul IX abrogat de Art. 279 alin. sectiunea 2 completat de Art. punctul 126. 1371 si 1372. Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept. (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. 279 alin. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. 137 din capitolul VIII. 96. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. (la data 27-iul-2011 Art. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. utilizarea. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. I. (2). eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. (2)Tentativa se pedepseste. I. din Legea 117/2011 ) Art. inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor . din Legea 117/2011 ) (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. dupa caz. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. importul. 98 alin. cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. detinerea. Art. cu ocazia avizarii permisului de arma. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. (1) din Codul penal. 138: Efectuarea. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. resedinta sau. 92 alin. în conformitate cu prevederile prezentei legi. procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. sediul. 138 din capitolul VIII. (1). dupa caz. în conditiile prevazute de lege. (la data 27-iul-2011 Art.

(la data 06-mar-2005 Art. 145 alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. alin. Partea I. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. cu exceptia prevederilor art. 145. la armurieri autorizati în acest scop. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. 1. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. 74 din 11 aprilie 1996. punctul 1. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. alin. dupa caz. 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. 140 din capitolul IX abrogat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege (1)Prevederile art. I. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. -****- . spre pastrare. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. (1) si (2). (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. Art. (5). nr. *) Termenul prevazut de art. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. 92 alin. în functie de destinatia acestora. prevederile art. Art. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. (1) din capitolul IX modificat de Art. (1). (la data 27-iul-2011 Art. Partea I. Partea I. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. 108 alin. în conditiile prezentei legi. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 145 alin. se depun la armurieri autorizati. Art. ori. 145. (6). publicata în Monitorul Oficial al României. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie.(2)Armele care. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. (la data 30-dec-2004 Art. se înstraineaza sau se depun. punctul 128. (3)Armele cu privire la care. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. Art. pâna la stabilirea în legile prevazute la art. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. 46-52. din Legea 117/2011 ) Art. 92 alin. înarmate cu arme de aparare si paza.

precum si munitia corespunzatoare 3. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II.agresi paza toare natie ment utilitara I. tir 4.Prezenta lege transpune Directiva nr. 76 alin. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. Caracteristicile armei/munitiei 8. 3. auto2. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. republicata. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - . explozive sau incendiare. cu respectarea prevederilor art. crt. precum si munitia corespunzatoare 10. precum si munitia corespunzatoare 9. precum si munitia corespunzatoare 2. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. dupa caz.arme supuse autorizarii Categoria B 8. munitiile cu proiectile perforante. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor. ARME INTERZISE Categoria A 1. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. 75 si ale art. arme de foc scurte.sportiv colectie aparare desti. ARME SI MUNITII LETALE . armele de foc automate. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. (1) din Constitutia României. 6. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse. militare aparare vâna. 7. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. L 256 din 13 septembrie 1991. 1. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. ca si aceste proiectile. 5. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. ale armelor neletale. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.

precum si munitia corespunzatoare 24. precum si munitia corespunzatoare 22. cu percutie pe rama. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - - - - - - - X X X - . arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. precum si munitia corespunzatoare 14. arme de foc lungi semiautomate. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate. precum si munitia corespunzatoare 11. precum si munitia corespunzatoare 19. arme de asomare. altele decât cele mentionate la categoria B. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 23. precum si munitia corespunzatoare 18. arme de foc scurte. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana. arme de foc scurte. cu tragere foc cu foc. precum si munitia corespunzatoare 20. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 12. cu percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare 16. cu o lungime totala sub 28 cm. arme cu destinatie industriala. precum si munitia corespunzatoare 28. precum si munitia corespunzatoare 21. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. care nu depaseste 60 cm. precum si munitia corespunzatoare 25. altele decât cele cuprinse în categoria B. precum si munitia corespunzatoare 15. arme cu tranchilizante. ARME SI MUNITII NELETALE . arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. cu tragere foc cu foc. arme de foc lungi cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 27. precum si munitia corespunzatoare 13. precum si munitia corespunzatoare 17.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare 26. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare X X - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - - X X - - - - - X - X X X X X X - X - - Categoria C X X - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm.utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse.

precum si munitia corespunzatoare X - - - X - X X X X - X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. precum si munitia corespunzatoare 30. precum si munitia corespunzatoare 34.29. ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E . precum si munitia corespunzatoare 28. harpoane destinate pescuitului. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I. precum si munitia x x x - - - x x - - - Categoria F . camera cartusului si teava. arme de panoplie. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. precum si munitia corespunzatoare x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. arme de recuzita. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. arme cu destinatie industriala.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. pistoale de start folosite în competitiile sportive. arme de asomare. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 35. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A 6. precum si munitia corespunzatoare 25. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. *) În anexa. arme scurte (pistol sau revolver) .arme supuse notificarii x x x - - - - - - x x - . respectiv mecanismul închizatorului. I. arme vechi. punctul 29. precum si munitia corespunzatoare 32.arme supuse autorizarii 24. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III. precum si munitia corespunzatoare 26. iritante sau de neutralizare. precum si munitia corespunzatoare 33. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) - *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare 31. precum si munitia corespunzatoare 27. pistoale de alarma si semnalizare.

Arme si munitii letale supuse autorizarii . Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. punctul 30. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 35. I. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. arme de recuzita. ale armelor neletale. pistoale de start folosite în competitiile sportive. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare 2. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. 3. precum si munitia corespunzatoare 31. harpoane destinate pescuitului. dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. precum si munitia corespunzatoare x x x x x x x x x x x x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. cu efect exploziv sau incendiar. priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. 2. mai putin în ceea ce 5. precum si munitia corespunzatoare 32. 6. precum si munitia corespunzatoare 33. dupa caz. 1. arme cu tranchilizante.corespunzatoare 29. tir 4. ca si aceste proiectile. arme de panoplie. precum si munitia corespunzatoare 34. 7. arme vechi. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. 3. Armele de foc automate. precum si munitia corespunzatoare 36. precum si munitia corespunzatoare 30. explozive sau incendiare. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. 4. 5.

lovitura. cu o singura 15. precum si munitia corespunzatoare 20. precum si munitia - - - X X - - - - - X X X - - - . precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - 8. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - - - - - X X X - - - - - X X - X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - - - X X X - X - Armele de foc scurte. percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. cu percutie centrala. cu o singura lovitura. decât cele mentionate la pct. depaseste 60 cm. automate. cu 17. cu percutie centrala. cu percutie pe rama. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). care nu 10. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. lungime totala sub 28 cm. altele 16. de o 19. cu o singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. cu o singura lovitura. Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. sau cu repetitie. 811. lovitura. 10. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. cu percutie pe rama. X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. Armele de foc lungi cu teava lisa.Categoria B 7. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. altele decât cele mentionate la pct. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc 11. cu o singura 12. precum si munitia corespunzatoare 18. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava ghintuita. cu o singura lovitura. cu o 13. Armele de foc lungi semiautomate. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm.

expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce zgomot sau pentru a 24. 29. Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. 30. munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27. competitiile sportive. precum si munitia corespunzatoare X X X - Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22. Arme si munitii neletale Categoria C . Armele de panoplie. 34. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23. precum si munitia corespunzatoare 28.Arme supuse notificarii 25. precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32. precum si munitia corespunzatoare Categoria D . precum si munitia corespunzatoare - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - X - - - X - X X X X X X X - X X X X - X X - Categoria E . 31. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului.Arme supuse autorizarii 21. 33. precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi. Dispozitivele paintball . precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. precum si 26.corespunzatoare III. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala. împrastia gaze nocive. precum si proiectilele corespunzatoare 36. Replicile de arme tip airsoft 37. precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. iritante sau de neutralizare. Arcurile destinate tirului sportiv.

precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) . I.* ) Munitiile. punctul 129.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful