LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
(la (la (la (la (la data data data data data 23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1: Domeniul de reglementare
(1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.

Art. 2: Definitii
În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante; 6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului

si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si a transporturilor de bunuri si valori, respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

61.arme si dispozitive de agrement - arme si dispozitive neletale, construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât si în cadrul competitiilor sportive; sunt incluse în aceasta categorie si arcurile; 62.replici de arme tip airsoft - replici dupa arme si dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe baza de gaz neiritant, construite pe principii asemanatoare armelor, care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice; 63.dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic, care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 6. din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Legea 117/2011 )

7.arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificarii ulterioare; 8.arme cu destinatie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate; 9.arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat; 10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare, atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 10. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica, documentara sau sentimentala deosebita; 11.arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele, aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica ori documentara;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 11. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

12.arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii; 12.arme vechi - arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate în colectii;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 12. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

13.arme de recuzita - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat, necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic. IV.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2.arme de foc scurte - arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm; 3.arme de foc lungi - arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte; 4.arme de foc automate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 5.arme de foc semiautomate - arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reîncarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci; 6.arme de foc cu repetitie - arme de foc care, dupa fiecare foc tras, se reîncarca manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism; 7.arme de foc cu o singura lovitura - arma de foc fara încarcator, care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava. 8.arme albe cu lama - arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul, fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau; b)are tais dublu pe toata lungimea sa; c)lungimea este mai mare de 15 cm; d)latimea este mai mare sau egala cu 0,4 cm; e)are un mâner prevazut cu garda.
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul IV.. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 235/2007 )

V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila, în conditiile legii, privind fondul cinegetic si protectia vânatului; 2.colectionar de arme - persoana care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie; 3.sportivi si antrenori de tir - sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 4.armurier - orice persoana juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii; 5.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat. V.Categorii de persoane 1.vânator - persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea, în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 2.colectionar de arme - persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar; 3.federatiile sportive nationale de specialitate - structuri sportive de interes national, constituite în conditiile legii, prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, care pentru desfasurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinatia tir; 4.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Autoritatea Nationala pentru

Sport si Tineret, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate; 5.sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate; 6.antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor; 7.instructor în poligonul de tragere - persoana care desfasoara activitati de instruire, îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere; 8.armurier - orice persoana fizica sau juridica autorizata, în conditiile prezentei legi, sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme, piese si munitii; 9.intermediar - orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia armurierilor, autorizata, în conditiile prezentei legi, a carei activitate consta, integral ori partial, în achizitionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme; 10.rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru, precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul V.. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 117/2011 )

VI.Tipuri de documente 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta; 1.permis de arma - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii, ale caror tip, marca, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferenta;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta; 2.pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competenta, care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document, numai în masura în care detinerea, portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau, dupa caz, daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 117/2011 )

3.carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul National al Armelor, prin organele de politie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevazute toate datele de identificare ale armei, provenienta acesteia, precum si datele de identitate ale proprietarului;

pieselor si munitiilor pe teritoriul sau. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii.certificat de detinator .ordin de serviciu . punctul 7. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. (la data 17-mar-2008 Art.autorizatie de transfer fara acord prealabil .. în conditiile prezentei legi. pentru o anumita perioada de timp. de autoritatea competenta. . pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene. punctul 9. 7. Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. din capitolul I completat de Art. I. 9.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie.. din Legea 117/2011 ) 4. 4. punctul 11.documentul emis. subpunctul VI.. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene.document emis. operatiuni de transfer al armelor. I.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme. din capitolul I modificat de Art. cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare. subpunctul VI.documentul eliberat de autoritatile române competente. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie. prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca.documentul eliberat de autoritatile competente române.(la data 27-iul-2011 Art.document eliberat de autoritatile române competente. (la data 27-iul-2011 Art. 6. pentru o anumita perioada de timp. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. 7.. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. din capitolul I abrogat de Art. pieselor si munitiilor. 2. subpunctul VI. prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze. 2. înscrise în acest document..permis de transfer al armelor . punctul 4. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.acord prealabil .. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. de autoritatea competenta.. din Legea 117/2011 ) 8. 2. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene.autorizatie de transfer fara acord prealabil . I. 2.certificat de detinator . punctul 7.. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prezentei legi.aviz de import/export . punctul 2. I. punctul 3.document eliberat de autoritatile române competente. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau. în conditiile legii. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. subpunctul VI. dupa caz. în conditiile legii. punctul 10. portul si folosirea armelor. din capitolul I modificat de Art. portul si folosirea armelor si munitiilor. prin care se permite unui armurier sa efectueze.

(2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. în conditiile prevazute de prezenta lege. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. dupa caz. în conditiile prevazute de prezenta lege. (2)Organizarea. pentru armele de aparare si paza. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. punctul 3. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. la/de catre autoritatile competente. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. (la data 17-mar-2008 Art. (3) din capitolul I modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. care au eliberat aceste documente. I. (3)Armele neletale pot fi detinute si. punctul 13. I. ordinii publice si sigurantei nationale. iar. dupa caz. 4 din capitolul I abrogat de Art. 5. dupa caz. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. I. în conditiile prevazute de prezenta lege. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. purta si folosi se tine. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 3 din capitolul I modificat de Art.(la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. dupa caz. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. la nivel local. dupa caz. dupa caz. ordinii publice si sigurantei nationale. la/de catre autoritatile competente. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. în subordinea Guvernului. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. cu personalitate juridica. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. (3)Armele neletale pot fi detinute si. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. a armelor detinute de acestia. punctul 12. (2)Armele letale pot fi detinute sau. dupa caz. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. alin. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. la nivel central. .

piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. sa foloseasca sau. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. Art. punctul 4. care au eliberat aceste documente. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. din Legea 117/2011 ) Art. C si D din anexa. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. utilizarea. dupa caz. sa poarte. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. în baza documentelor prevazute de lege. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 7 din capitolul I modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . (2)Este interzisa procurarea. sa comercializeze sau. I. portului. punctul 15. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. resedinta. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. pieselor si munitiilor detinute. C si D din anexa. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. resedinta sau sediul sau arme si munitii. 5 din capitolul I modificat de Art. I. (la data 27-iul-2011 Art. ordinii publice si sigurantei nationale. (la data 27-iul-2011 Art. la solicitarea organelor de politie. detinerea. 8 din capitolul I modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. importul. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. a armelor detinute de acestia. (3)Armele detinute la domiciliul. sa poarte. si sa asigure securitatea acestora.(6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. sa foloseasca. punctul 14. portul.

(1) din capitolul I modificat de Art. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. 9. 9. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. alin. sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. dupa caz. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. alin. de îndata ce este posibil. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. 10: Dreptul de procurare. (la data 27-iul-2011 Art. a unei arme letale. pierdute sau abandonate. I. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 27-iul-2011 Art. I. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 16. (1) din capitolul I modificat de Art. punctul 5. pierderea sau furtul acestor arme. dar nu mai târziu de 24 de ore. dar nu mai târziu de 24 de ore. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. (la data 17-mar-2008 Art. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. 9.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. (2) din capitolul I modificat de Art. alin. pierderea sau furtul acestor arme. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. punctul 16. alin. I. în termen de 15 zile de la data decesului sau. în termen de 15 zile de la data decesului ori. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. de îndata ce este posibil. detinerea. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. 8. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. I. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. detinere. a certificatului de detinator si a permisului de arma. 9. (2)Persoana care gaseste o arma militara. punctul 5. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. o arma letala. (3) din capitolul I modificat de Art. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. o arma letala. înstrainarea. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. alin. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. Art. port si folosire a armelor si munitiei . punctul 4. I. dupa caz. pierdute sau abandonate. (2) din capitolul I modificat de Art. dar nu mai târziu de 24 de ore. dar nu mai târziu de 24 de ore.

autorizatia temporara de transport si folosire a armei. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. I. I. a permisului de arma. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. (la data 27-iul-2011 Art. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. de detinere sau. I. de detinere sau. sectiunea 1 modificat de Art. sectiunea 1 modificat de Art. (1)Dreptul de procurare. (3) din capitolul II. precum si munitia corespunzatoare acestora. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prezentei legi. a permisului de arma. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. alin. dupa caz. în conditiile prezentei legi. a autorizatiei de procurare a armei sau. dupa caz. sectiunea 1 modificat de Art. alin. dupa caz. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. (1) din capitolul II. de catre autoritatile competente. 12. punctul 6. (la data 17-mar-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. (2)Armele neletale pot fi detinute. Art. respectiv detinere. dupa caz. (2). permisul de arma. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. (la data 27-iul-2011 Art. atestatul de colectionar. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. 11 din capitolul II. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. 11. Art. punctul 18. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. pot fi detinute. altele decât cele prevazute la alin. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. permisul de arma. a permisului de arma. (3)Armele neletale. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. atestatul de colectionar.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (1)Autorizatia de procurare a armei. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. punctul 17. în conditiile prezentei legi. purta si folosi arme letale si arme neletale. dupa caz. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. de detinere sau. (2)Dreptul de procurare. dupa caz. respectiv detinere. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: . detine.

mostenire. la cerere. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. pe perioada cât sunt în activitate. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. la cerere. donatie. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. sa procure arme letale. pe perioada în care au aceasta calitate. proiectate dupa anul 1945. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. magistratii. diplomatii. (5)Armele de colectie letale. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. trecerea în rezerva sau retragere. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. . aflate în stare de functionare. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. (1) pot fi autorizate. dupa caz. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. închiriere sau comodat. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. pe perioada în care au aceasta calitate. militarii si politistii. militarii si politistii. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. magistratii. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. pe perioada în care au aceasta calitate. 15 alin. dupa caz. b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. b)persoanele prevazute de lege. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. diplomatii. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. trecerea în rezerva sau retragere. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza.a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. 7 din anexa. pe perioada în care au aceasta calitate. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. (1) pot fi autorizate. dupa caz. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. sa procure arme letale. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. pensionare. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir.

în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. titlurile I-III. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 266. 14 din capitolul II. cumulativ. Partea speciala. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. din motive imputabile lor. (la data 21-iul-2008 Art. (2)-(5). procurate în conditiile prezentei legi. 264. b)detin calitatea impusa de lege. în functie de destinatia acestora. punctul 1. în functie de destinatia armelor. din capitolul II. pentru infractiuni comise cu intentie. daca îndeplinesc. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. 243/2002. din Legea 117/2011 ) Art. cu modificarile si completarile ulterioare. 14 alin. litera G. (la data 21-iul-2008 Art. I. c)nu au fost condamnate. 15. prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. i)nu au pierdut. c)nu au fost condamnate. alin. dupa caz. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cumulativ. sectiunea 2 modificat de Art. detinere sau. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. anterior. sectiunea 2 modificat de Art. litera D.(la data 27-iul-2011 Art. 279-281. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. de Legea nr. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. aprobata cu modificari prin Legea nr. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. titlurile X si XI si la art. 105/2001 privind frontiera de stat a României. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. 239. viata si integritatea corporala a persoanelor.272. (1). conform datelor si informatiilor existente la organele competente. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. port si folosire a armelor. punctul 19. din capitolul II. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. prevazute în Codul penal. daca îndeplinesc. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. siguranta nationala. arme letale. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. cu modificarile si completarile ulterioare. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. (2)-(5). alin. . de prezenta lege. I. 312 si 317-322. 14 alin. (1). care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. 15.

29/1990. I. alin. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. (2)-(5). port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. din motive imputabile lor. 15. . în cazul autorizarilor ulterioare. dintre cele prevazute la art. alin. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. 15. (3)-(5). (1). (2) din capitolul II. în cazul primei autorizari. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. din Legea 117/2011 ) Art. 15 alin. (2)-(5). 14 alin. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. sectiunea 2 modificat de Art. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. detinere sau. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. (2). solutia adoptata. e) se publica în Monitorul Oficial al României. dupa caz. procurate în conditiile prezentei legi. (1). e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. sectiunea 2 modificat de Art. b)un numar nelimitat de arme. precum si motivele care au stat la baza acesteia. (la data 27-iul-2011 Art. potrivit legislatiei în vigoare. I. alin. punctul 20.d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. cu modificarile ulterioare. (3) este supusa controlului judecatoresc. care îndeplinesc conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. (1) lit. (4)Solutia prevazuta la alin. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. în scris. h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. siguranta nationala. sectiunea 2 abrogat de Art. pot fi autorizate sa procure arme. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. I. Partea I. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. punctul 20. în termenul prevazut la alin. 15. 14 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 14 alin. (1) din capitolul II. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. punctul 21. viata si integritatea corporala a persoanelor. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. (5) din capitolul II. si în termen de maximum 30 de zile. (la data 27-iul-2011 Art.

în termenul de valabilitate a acesteia. precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor Art. (1) lit. alin. precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele . tipul de arma si cantitatea înscrise în document. mostenire. care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dintre cele prevazute la art. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. din capitolul II. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. precum si de la orice persoana din strainatate autorizata. (1) lit. sectiunea 2 modificat de Art. (2) din capitolul II. (1). (2)Procurarea armelor prevazute la art. care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. prevazute la alin. închiriere sau comodat. în termenul de valabilitate a acesteia. 15 alin. (1). (1). (la data 27-iul-2011 Art. sponsorizare. care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (3)-(5). care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o. g) si i). 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura. acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor. donatie. b). alin. (1) lit. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale. (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate. (1). numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme. b). 14 alin. punctul 23. tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme. litera B. poate solicita. (2)Persoanele prevazute la art. 16. autorizati sa comercializeze arme. 14 alin. acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat. în scris. Art. (la data 27-iul-2011 Art. a). I. fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. pentru motive temeinice. punctul 22. (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele prevazute la art. 16. I. 14 alin. pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. sectiunea 2 modificat de Art. numai prin intermediul armurierilor din România. din Legea 117/2011 ) (1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile.b)un numar nelimitat de arme. 14 alin. pentru fiecare calatorie a solicitantului. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României.

Art. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor Dreptul de procurare a armelor se pierde. din Legea 117/2011 ) (2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor. din Legea 117/2011 ) de aplicare a prezentei legi. punctul 27. sectiunea 2 modificat de Art. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna . din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea. Dreptul de procurare a armelor se pierde. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. Art. (1)Persoanele prevazute la art. (1). (2) lit. 14 alin. 19 din capitolul II. (1) lit. dupa caz. punctul 25. 23 din capitolul II. în termen de 5 zile de la data schimbarii. (la data 27-iul-2011 Art.metodologice (la data 27-iul-2011 Art. le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii. sectiunea 2 modificat de Art. care îsi schimba domiciliul sau resedinta În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca. 22. în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 20 din capitolul II. 15 lit. le pot primi în dar sau ca recompensa. alin. I. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori. I. sectiunea 2 abrogat de Art. I. h). 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor Art. din Legea 117/2011 ) Art. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. autorizati sa comercializeze astfel de arme. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. din Legea 117/2011 ) Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o. punctul 26. dupa caz. 23: Înstrainarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România. 23: Vânzarea armelor letale Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor. b)-f) si i). (1) din capitolul II. sectiunea 2 modificat de Art. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane (1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau. Art. Art. 15 alin. portul si utilizarea armelor letale. punctul 24. I. (la data 27-iul-2011 Art. noua resedinta. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. (la data 27-iul-2011 Art. c)-f) si lit. dupa caz. I. punctul 28. 18 din capitolul II. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective.

dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. termenul prevazut la alin. alin. subsectiunea 1 modificat de Art. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare.SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma. subsectiunea 1 modificat de Art. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. sectiunea 3. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României. dovedita prin actul de provenienta. sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau. titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. punctul 29. de tir. autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau. (la data 27-iul-2011 Art. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. în termen de 3 zile de la data procurarii. sectiunea 3. I. arme letale are obligatia ca. dupa caz. 25: Acordarea dreptului de detinere sau. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma (1)Persoana care a procurat. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) din capitolul II. în termen de 10 zile de la data procurarii. dupa caz. în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. 24. dupa caz. facând mentiune. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. în conditiile legii. sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare. . (la data 30-mai-2010 Art. (1) curge de la data introducerii acesteia în România. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. în mod expres. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. de port sau folosire a armei procurate. 24 din capitolul II. (1)Persoana care a procurat. certificata prin documentele vamale. dupa caz. termenul prevazut la alin. în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii. de port si folosire a armei (1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei. în conditiile legii. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme. de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate. arme letale are obligatia ca. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei. resedinta acestuia. (1). 1 din Legea 99/2010 ) (2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate. arme letale are obligatia ca. (1)Persoana care a procurat. dupa caz. resedinta acestuia. în conditiile legii. în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau. despre aceasta în continutul permisului de arma.

în conditiile prezentei legi. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. de tir sau de colectie. (1) lit. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. h) si i). c)-f). 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. cel mult 2 de acelasi calibru. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. dupa caz. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. 15 alin. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. Art. închiriere sau comodat. c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate.(3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza. (la data 27-iul-2011 Art. 27: Vizarea permisului de arma (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. 27 din capitolul II. dupa caz. donatie. 26 din capitolul II. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. . (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. 15 alin. pâna la expirarea termenului de valabilitate. c)-f) si lit. termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. de la data ultimei prelungiri. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. Art. de tir sau de colectie. de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia. dupa caz. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. h). precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 27: Valabilitatea permisului de arma (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. (1). (1) lit. subsectiunea 1 modificat de Art. sectiunea 3. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b)pentru armele de vânatoare. I. de Inspectoratul General al Politiei Române. (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. cu armele înscrise în permise. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. în conditiile prezentei legi. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prezentei legi. punctul 30.

din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale Art. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. în conditiile legii. la cerere. în caz de legitima aparare. armele de vânatoare. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. de tir ori de colectie. . 28. motivul pentru care acestea se transporta. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. subsectiunea 2 modificat de Art. numai în locul unde se afla colectia. în conditiile legii. alin. sectiunea 3. punctul 32. subsectiunea 2 modificat de Art. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (4) din capitolul II. dupa caz. (2). (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. din Legea 117/2011 ) Art. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei.(la data 27-iul-2011 Art. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. punctul 31. I. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. (1) si (2). are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. mentionata în mod expres în permisul de arma. (1) din capitolul II. armele de vânatoare. la cerere. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. la cerere. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. sectiunea 3. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. 35 alin. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. (la data 27-iul-2011 Art. 28. (la data 27-iul-2011 Art. 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. (2)Autorizarea prevazuta la alin. punctul 32. traseul utilizat. locul unde urmeaza a fi folosita arma. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. de tir sau de colectie. din Legea 117/2011 ) (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. subsectiunea 1 modificat de Art. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. (3)În autorizatia prevazuta la alin. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. 27 din capitolul II. sectiunea 3. I. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. alin. (2). (1) se stabileste prin norme metodologice.

(1) si (2) se refera la scopul pentru care sa solicitat aceasta. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. fara motive întemeiate. punctul 33. 14 alin. e). cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat. b)nu se prezinta. b) si e). c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. mentionata în mod expres în permisul de arma. 35 alin. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. la viza permisului de arma. cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. 29 din capitolul II. (3)-(5). 15 alin. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.(2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. din Legea 117/2011 ) Art. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. 15 alin. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. (1) lit. subsectiunea 2 modificat de Art. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. (1). 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. 27 alin. facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor . (1) lit. artistice sau istorice. 15 alin. i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. în caz de legitima aparare. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. d). c). înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. (1) sau (2). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. (1) si (2). organul de politie competent retrage permisul de arma. (la data 27-iul-2011 Art. în permisul de arma. în conditiile legii. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. traseul utilizat pentru transportul armelor. e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. sectiunea 3. (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. locul unde urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. b). în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. dupa caz. (3)Autorizarea prevazuta la alin. I. Art. daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. de port si folosire a armelor. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. 29 alin. (1) lit. (1) si (4). (1) lit. (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. f) si h).

iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. (1) lit. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. la data acordarii permisului de arma. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. dupa caz. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. 27 alin. 14 alin. (1) lit. în situatia prevazuta la art. anularii permisului de arma. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. (1) se comunica.(1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. c). 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. c). care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. de port si folosire a armelor. (5). 12 alin. 30 alin. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. potrivit Legii nr. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. care iau masura suspendarii sau. (1). (2)Masura prevazuta la alin. (1) sau (2). (2)Masurile prevazute la alin. 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. (1). 29 alin. (1) este supusa controlului judecatoresc. g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. 15 alin. din Legea 117/2011 ) Art. e) si f). 30 se face de catre organele de politie competente. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. 30 din capitolul II. dupa caz. 29/1990. (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. (3) sau (4). 14 alin. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. (2) si (4). dupa caz. . d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. care iau masura suspendarii sau. h)se constata ca. în scris. 15 alin. sectiunea 3. d). I. f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. organul de politie competent retrage permisul de arma. dupa caz. cu modificarile ulterioare. subsectiunea 2 modificat de Art. titularului dreptului de detinere sau. punctul 34. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor.

de natura sa genereze o stare de pericol. sa o utilizeze. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. în conditiile în care poarta arma asupra sa. sub nici o forma. 30 alin. potrivit legii. . produselor sau substantelor stupefiante. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. se face în locuri special destinate. 31 alin. (1). precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. 31 din capitolul II. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. (1). sa o utilizeze. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. sa depuna armele la un armurier autorizat. subsectiunea 2 modificat de Art. (3)Arma prevazuta la alin. de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. organelor de politie competente. punctul 35. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. (1). a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. b)sa nu prezinte defectiuni. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. (la data 27-iul-2011 Art. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. la intrarea în institutiile publice. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. în vederea înstrainarii sau depozitarii. potrivit legii. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. 554/2004. (1) este supusa controlului judecatoresc. cu exceptia armurierilor. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin.(3)Masura prevazuta la alin. la domiciliul sau resedinta detinatorului. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. I. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. în mijloacele de transport naval sau aerian. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. altor persoane. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) Art. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata.

. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. 34 alin. legal constituite. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. republicata. subsectiunea 3 modificat de Art. în mijloacele de transport naval sau aerian. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. 29 alin. (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. de natura sa genereze o stare de pericol. produselor sau substantelor stupefiante. organelor de politie competente. Art. în conditiile prezentei legi. indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. 33 din capitolul II. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. au rezultat victime umane. sub nicio forma. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. 33-35. punctul 36. 36: Pastrarea. Art. (4). (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. altor persoane. 103/1996. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. sectiunea 3. I. intermediarilor. (2). purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. (3)În situatia prevazuta la alin. (2). din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile în care poarta arma asupra sa.d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. în urma folosirii armei. în conditiile prevazute la art. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. pâna la încheierea acesteia. în conditiile prezentei legi. la intrarea în institutiile publice. pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. (la data 27-iul-2011 Art. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. (4)Prevederile alin. cu modificarile ulterioare. cu exceptia situatiei în care. 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. cu exceptia armurierilor. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. Art. precum si în cea prevazuta la art. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul.

punctul 39. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. în limitele prevazute de lege. I. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. (3) lit. punctul 38. (1) din capitolul II. 37 din capitolul II. b). cu modificarile si completarile ulterioare. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. cu conditia ca. I. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. 39 din capitolul II. în poligoanele autorizate în conditiile legii. d) si e). (1). 39 din capitolul II. I. . 407/2006. punctul 2. (3) lit. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. litera A. 40. precum si pentru antrenament. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 3 modificat de Art. cu exceptia vânatorilor. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. (la data 27-iul-2011 Art. din capitolul II. alin. cu modificarile ulterioare. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prezentei legi. 38: Transportul si portul armelor de vânatoare (1)Transportul armelor de vânatoare. în poligoanele autorizate în conditiile legii. sectiunea 3. 33 alin. subsectiunea 3 completat de Art. Art. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. sportivilor si antrenorilor de tir. subsectiunea 3 modificat de Art. precum si munitia aferenta. alin. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. stare de necesitate ori caz fortuit. sectiunea 3. (1). 38. în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. (1) si (2). o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. dupa încarcare. 103/1996. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. subsectiunea 3 modificat de Art. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. asigurate si neîncarcate cu munitie.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. în vederea utilizarii la vânatoare. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 37. Art. sectiunea 3. precum si pentru antrenament. în conditiile prezentei legi. (la data 21-iul-2008 Art. neîncarcate cu munitie. 33 alin. sectiunea 3. subsectiunea 3 modificat de Art. b) si e). din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. 33 alin. republicata. I. armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare.

pe perioada cât sunt în activitate. I. (3) lit. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. b)pentru armele de vânatoare. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. 42. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. (1). a)armele trebuie tinute în husa sau. 42. în exercitarea atributiilor de serviciu. din Legea 117/2011 ) Art. alin. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. d) si e). din capitolul II. 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. c)pentru armele de tir. . în cutie. în conditiile prezentei legi. 33 alin. b). cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. litera C. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. punctul 40. sectiunea 3. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. punctul 42. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. portul si folosirea armelor de tir (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. Art. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. sectiunea 3. în functie de proba de concurs. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. litera A. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. (2)Sportivii de tir prevazuti la alin. alin. neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii.(2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. 42: Transportul. I. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. I. subsectiunea 3 modificat de Art. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. dupa caz. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 3. punctul 41. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. neîncarcate cu munitie. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. din capitolul II. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. (1). (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 3 modificat de Art. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. (la data 27-iul-2011 Art. 41 din capitolul II. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. subsectiunea 3 abrogat de Art.

în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. punctul 44. (2). 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (1) din capitolul II. d). din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. litera C. 15 alin. 15 alin. (1) lit. (1) se face de catre organul de politie competent. la cererea colectionarului. sectiunea 3. (1) lit. alin. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. alin. 46. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. (la data 27-iul-2011 Art. (2)-(4). d). revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. punctul 43. sectiunea 3. (4) din capitolul II. cel mult 12 cartuse. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. pentru arma prevazuta la art. I. 29 alin. (4). (4). c)a savârsit una sau mai multe contraventii. 44. SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. sectiunea 3. prin pastrare sau folosire. (2) de catre persoana care a procurat-o. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. 14 alin. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. subsectiunea 4 modificat de Art. I. 15 alin. alin. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. 44. punctul 46. 29 alin. alin. (la data 27-iul-2011 Art. numai la locul unde se afla colectia de arme. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. iar armele si întreaga . subsectiunea 4 modificat de Art. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. (4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. 45. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. subsectiunea 5 modificat de Art. subsectiunea 4 abrogat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. numai la locul unde se afla colectia de arme. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. (1) din capitolul II.c)pentru armele de tir. I. din capitolul II. e). I. punctul 45. (la data 27-iul-2011 Art. 7 din anexa. din Legea 117/2011 ) Art. (1). sectiunea 3. în conditiile prevazute la art. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine.

e) si f). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 15 alin. alin. c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. în urmatoarele situatii: a)se constata ca. (3) si (4). fara motive întemeiate. pe baza unor documente sau informatii false. succesorilor acestuia. 27 alin. h). la un armurier autorizat în acest sens. 27 alin. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. 15 alin. (1) lit. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. 14 alin. b). (2) lit. titularului dreptului sau. 14 alin. dupa caz. b). (1) lit. a)-c). 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. de îndata. b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. Art. de port si folosire a armelor. la data acordarii permisului de arma. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. armele si munitia se restituie acestuia. dupa caz. iar permisul de arma. c) si f). atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. (2)-(4). i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. (1). Art. (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. (3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. de port si folosire a armelor letale se comunica. e)a decedat sau a fost declarat disparut. (1). cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. în situatia prevazuta la alin.cantitate de munitie detinute se depun. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. în scris. d)pleaca definitiv din tara. e)pierde cetatenia româna. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale . c). g)nu se prezinta. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. h)a decedat sau a fost declarat disparut. (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (1) lit.

f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. de port si folosire a armelor. punctul 49. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. armele . 43. punctul 47. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. dupa caz. e). la data acordarii permisului de arma. la întoarcerea în România. din Legea 117/2011 ) Art. 47 din capitolul II. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. pe care le-au detinut la iesirea din tara. I. în scris. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. sectiunea 3. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. pe perioada sederii în strainatate. (la data 27-iul-2011 Art. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. 47 din capitolul II. (1) si art. din Legea 117/2011 ) Art. I. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. în conditiile prezentei legi. subsectiunea 5 completat de Art. În cazul în care. în conditiile prevazute la art. subsectiunea 6 modificat de Art. titularului dreptului ori. (3)Persoanele prevazute la alin. I. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. 50. 47 alin. dupa caz. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. 46 alin. sectiunea 3. la un armurier autorizat în acest sens. g)se constata ca. (1) lit. în situatia prevazuta la art. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. 47 alin. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. (1) au obligatia ca. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. subsectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 3. de îndata. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. punctul 48.

are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. punctul 50. dupa caz. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. furate sau distruse. sectiunea 3. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. furate sau distruse. distrugerea armei. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. (1) au obligatia ca. la întoarcere. furtul sau. pe perioada sederii în state terte. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. Art. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. titularul trebuie sa prezinte. (4)În situatia în care. la întoarcerea în România. furate sau distruse. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. furtul sau. în conditiile prevazute la art. titularul are obligatia ca. subsectiunea 6 modificat de Art. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie.înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. titularul are obligatia ca. 48 din capitolul II. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. În cazul în care. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. denumite în continuare state terte. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. 48 alin. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. (3)Persoanele prevazute la alin. furate sau distruse. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. (4)În situatia în care. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. I. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. pe perioada sederii în state terte. 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. dupa caz. în conditiile prezentei legi. documente autentice. distrugerea armei. (la data 27-iul-2011 Art. pe perioada sederii în strainatate. . armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. din Legea 117/2011 ) Art. documente autentice. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. 50. 43.

(2)Adeverinta prevazuta la alin. . 48 alin. în exercitarea atributiilor de serviciu.(2)Autorizatia prevazuta la art. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. înscrierea acestor arme. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. 43 care. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. (2)Autorizatia prevazuta la art. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 48 alin. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. subsectiunea 6 modificat de Art. 48 alin. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. (2). precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. din Legea 117/2011 ) Art. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. (2). I. 49 din capitolul II. (1) au obligatia sa informeze. Art. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. (1). în scris. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. punctul 51. 48 alin. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. 48 alin. sectiunea 3. Inspectoratul General al Politiei Române. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. (1).

precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. pierderii sau distrugerii. sectiunea 3. 50 din capitolul II. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. care. 51: Furtul. pierderea. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. 52: Furtul. în exercitarea atributiilor de serviciu. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. Art. înscrierea acestor arme. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. în scris. (la data 27-iul-2011 Art. I. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane.(4)Prevederile art. subsectiunea 6 modificat de Art. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. 43 au obligatia sa informeze. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. (2)Adeverinta prevazuta la alin. iar pierderea. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. (4)Prevederile art. 48 alin. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române . punctul 52. 43. 43. în afara teritoriului României. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 43 care. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. pierderea. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. pierderea. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. în strainatate. Art. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. 48 alin. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane.

din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. tipul si seriile armelor. (1)În cazul declararii furtului. precum si marca. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. (1). personal. pierderii sau distrugerii. (1) pot fi autorizate sa scoata. art. Art. de catre persoanele fizice straine Art. (1) din capitolul II. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. subsectiunea 7 modificat de Art. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. sectiunea 3. 17-21. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. punctul 53. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. precum si marca. (3)Prevederile art. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. potrivit legii. art. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. 26 alin. (1) lit. care. (la data 27-iul-2011 Art. b) si c). 44 alin. 23-25. 15 persoanelor prevazute la alin. art. 16 alin. art. art. 52. tipul si seriile armelor. subsectiunea 7 modificat de Art. (2) din capitolul II. autorizati sa comercializeze aceste arme. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. detinerea. sectiunea 3. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (2)Persoanele prevazute la alin. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. portul si folosirea armelor letale. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. de pe teritoriul României. 51 si. 53 alin. art. punctul 53. art. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. art. (2)Adeverinta prevazuta la alin. (1). înstrainarea. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. permanenta. de tir sau de colectie. (2). a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. (la data 27-iul-2011 Art. (1) care poseda permis de sedere valabil. I. dupa caz. 45-47. 52. (1) si (2) lit. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. în state terte. de tir sau de colectie. 37-42. I. dupa caz. În sensul prezentei legi. 27-32. alin. precum si cei prevazuti la art.situatia legala a acestor arme. la intrarea în tara. art. alin. în vederea scoaterii acestora din România. . precum si a munitiei aferente. b) si alin.

(1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. (1) lit. detinerea. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. I. (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. b)fac dovada intrarii legale în România. vor fi exportate sau. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. autorizatia de procurare a armelor. dupa caz. 55: Introducerea. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. la cerere. în conditiile prevazute la alin. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. potrivit legii. dupa caz. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie.(3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. de tir sau de colectie. (1). cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. la cerere. 54 din capitolul II. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. (1). în vederea scoaterii acestora din România. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. în conditiile legii. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. sectiunea 4 modificat de Art. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. pe teritoriul României. (1). potrivit legii. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. în statul de unde provin. autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. . c). pot fi autorizati sa detina si. d)fac dovada. 15 alin. d) si f). (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. punctul 54. portul si folosirea armelor letale.

cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. din Legea 117/2011 ) Art. legal constituita. 55 din capitolul II. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 407/2006. ori. pot. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. avizul prevazut la alin. (2) si (3). (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. d)în cazul armelor de tir. 55: Introducerea.Romsilva. punctul 55. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini . daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. legal constituita. în baza avizului de introducere a armelor în tara. dupa caz. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. detinerea. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. ori. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. republicata. potrivit legii. legal constituita. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. c)în cazul armelor de tir. ori a unei institutii muzeistice din România. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. d)în cazul armelor de colectie. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. avizul prevazut la alin. (1).c)în cazul armelor de vânatoare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) si (3). 103/1996. sa detina si. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. dupa caz. în conditiile legii. sectiunea 4 modificat de Art. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. Art. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. pentru a participa la o vânatoare organizata. cu modificarile ulterioare. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. cu modificarile si completarile ulterioare. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. I. (1). sau de la Regia Nationala a Padurilor . portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. b)în cazul armelor de vânatoare.

în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. pe teritoriul României. care au împlinit vârsta de 18 ani. 44. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. care au împlinit vârsta de 18 ani. (3)Persoanele prevazute la alin. arme de aparare si paza. daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. 56. punctul 1. (1). alin. respectiv al portului si folosirii. (1)Însotitorii delegatiilor straine. punctul 56. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. arme de aparare si paza. (1) din capitolul II. din Legea 268/2008 ) Art. (2)Armele prevazute la alin. pot sa procure arme neletale. pot sa procure arme neletale. (la data 17-nov-2008 Art. SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea. în conditiile stabilite la art. la intrarea în institutiile publice. detinerea. în mijloacele de transport naval ori aerian. I. precum si militarii straini pot introduce. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. (1). ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. precum si munitia aferenta. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale . Art. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. I. (1) din capitolul II. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. sectiunea 5 completat de Art. sectiunea 4 modificat de Art. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. pe teritoriul României. (2) pot procura din România arme de aparare si paza. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. purta si folosi. (2). b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. pe baza de reciprocitate. 58. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. 12 alin. înstrainarea. 12 alin. respectiv. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. pentru armele prevazute la categoria E din anexa. în vederea depozitarii sau înstrainarii. alin. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. precum si munitia aferenta. purta si folosi.(1)Însotitorii delegatiilor straine. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. în scopul detinerii. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. precum si militarii straini pot introduce. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. (1) pot procura.

(2). (4). (2) lit. în scopul detinerii. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. cumulativ. (2) lit. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. în conditiile prevazute de art.(4) si ale art. 12 alin. (6)Armele prevazute la alin. a). punctul 7. dupa caz. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. (2)Persoanele fizice prevazute la alin. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. la intrarea în institutiile publice. 22 din anexa pot fi procurate.(2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. locul de rezidenta în România. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. precum si strainii cu sedere legala în România. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. în vederea depozitarii ori înstrainarii. . 15 alin. care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. (3)Prevederile art. dupa caz. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii. care au împlinit vârsta de 18 ani. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. I. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. (2) . (1) lit. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. (1). a) se pierde. dupa caz. în scopul detinerii. (2). b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. în mijloacele de transport naval ori aerian. (1). cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. (1) pot procura. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. respectiv al portului si folosirii. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. respectiv al portului si folosirii. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. sectiunea 5 modificat de Art. pentru armele prevazute în categoria D din anexa. (1) nu pot fi înstrainate. 58 din capitolul II. (la data 17-mar-2008 Art. 58 3 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. daca îndeplinesc. resedinta sau.

(2)-(4). în mijloacele de transport naval ori aerian. . c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. (1)-(3). daca îndeplinesc. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. 58 din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. potrivit legii. (1) si (2). 24 alin.(4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. procurate în conditiile prezentei legi. (4). b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. a) se pierde. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. 14 alin. (8)Fac exceptie de la prevederile alin. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. prevazute la art. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. din Legea 117/2011 ) Art. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. la înscrierea armei în permisul de arma. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. art. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. art. 25 alin. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. la intrarea în institutiile publice. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. 54 alin. 28 si 51. (2)-(5). iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. (7) armele prevazute în categoria C pct. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (1) lit. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. dupa caz. 15 alin. (7)Armele prevazute la alin. se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. în vederea utilizarii în poligon. (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. siguranta nationala. 22 din anexa. I. cumulativ. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. în conditiile prevazute la art. punctul 57. detinere sau. 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. în vederea scoaterii acestora din România. în vederea depozitarii ori înstrainarii. (5)Prevederile art. (1). (1) nu pot fi înstrainate. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din motive imputabile lor. potrivit legislatiei în vigoare. art. (1). pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. (4). viata si integritatea corporala a persoanelor. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea.

(3) din capitolul II. 29 alin. (2) lit. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. alin. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat.(2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. b) si c). (2) lit. h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. sectiunea 5 modificat de Art. 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. destinate pentru colectie. 29 se aplica în mod corespunzator. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. I. 58^1. Prevederile art. a). c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. locul de rezidenta titularul dreptului. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. din Legea 117/2011 ) Art. la viza permisului de arma. Prevederile art. 58^1. 29 se aplica în mod corespunzator. b)nu se prezinta. (4). resedinta sau. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. 58 alin. 27 alin. (2). (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. (2) din capitolul II. dupa caz. (1) si (4). alin. 58 alin. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: . sectiunea 5 modificat de Art. (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. 23 din anexa. 27 alin. Prevederile art. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. destinate pentru colectie. Prevederile art. (la data 27-iul-2011 Art. (1). cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 58. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 58 alin. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. 27 alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. Art. Prevederile art. punctul 58. (1) sau (2). fara motive întemeiate. I. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. organul de politie competent retrage permisul de arma.

(1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. a). b). (1) si (4).a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (2) lit. 583: Suspendarea. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. g)se constata ca. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. c) si d). pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. dupa caz. (4) lit. punctul 59. d)pierde cetatenia româna. de port si folosire a armelor. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. (2) lit. (1) lit. . respectiv de port si folosire. e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. în situatia prevazuta la alin. titularului dreptului ori. (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. 58 alin. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. Prevederile art. 58 alin. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. la data acordarii permisului de arma. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. organul competent retrage permisul de arma. în scris. (2)Dreptul de detinere. b) si c). b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. h)dreptul de detinere. 58^2 din capitolul II. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 471 alin. (2)-(4). sectiunea 5 modificat de Art. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. succesorilor acestuia. (1) sau (2). cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. c)pleaca definitiv din tara. Prevederile art. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. I. 46 alin. 27 alin. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. 58 alin. 29 alin. (la data 27-iul-2011 Art. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (4) lit. c). b)a savârsit una sau mai multe contraventii. b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. a). b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. din Legea 117/2011 ) Art.

I. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. 12 alin. 58 alin. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 5 modificat de Art. succesorilor acestuia. din Legea 117/2011 ) Art. în vederea eliberarii certificatului de detinator. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. 58^3 din capitolul II. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. 60 din capitolul II. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. sectiunea 5 abrogat de Art. în vederea eliberarii certificatului de detinator. 58 din capitolul II. punctul 60. f). astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. Prevederile art. f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. 12 alin. punctul 61. în termen de 5 zile de la data procurarii. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. 27 alin. . în termen de 5 zile de la data procurarii. (1). (2) lit. punctul 8. 59. (4) si (5) se aplica în mod corespunzator. (4)Procedura notificarii prelabile. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. I. în situatia prevazuta la alin. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. (1) din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art. la locul de rezidenta. sectiunea 5 modificat de Art. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. în scris. mentionata la art. (2). precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. port si folosire a armelor înscrise în acest document. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. dupa caz. 47 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. în situatiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. (1). resedinta sau. sectiunea 5 completat de Art.e)nu se prezinta. titularului dreptului sau. 47 alin. (1). (la data 17-mar-2008 Art. I. (1). b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. alin. punctul 9. 60: Pastrarea armelor neletale Art. I. fara motive întemeiate.

(1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. punctul 62. 58 alin. dintre cele procurate în mod legal. (la data 17-mar-2008 Art. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. 61 din capitolul II. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. în scris. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. stadioane. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare (1)Persoanele prevazute la art. b)motiveaza. . cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. în scris. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. I. sali de spectacol si adunari publice. sectiunea 5 modificat de Art. (2)Este interzis portul armelor neletale. din categoria celor supuse notificarii prealabile. ori a unei institutii muzeistice din România. b)motiveaza. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. sectiunea 5 modificat de Art. punctul 10. legal constituita.c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. destinate pentru autoaparare. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. (la data 27-iul-2011 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. I. din categoria celor supuse notificarii prealabile. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. 61 din capitolul II. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute.

harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. . (2)Folosirea armelor prevazute la alin. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. 62. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. destinate pentru autoaparare. destinate colectiei. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. punctul 3. iar armele cu destinatie industriala. 29. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. 63 din capitolul II. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. punctul 11. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. folosite în competitiile sportive. destinate pentru autoaparare. numai în scopul pentru care sunt destinate. I. punctul 63. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. I. (2) în locuri publice. produselor sau substantelor stupefiante. (la data 21-iul-2008 Art. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. destinate pentru autoaparare. 63: Uzul de arma neletala Art. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. (2) din capitolul II. Art. sectiunea 5 modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. 64: Folosirea armelor utilitare Armele cu tranchilizante. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale.b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. 63 din capitolul II. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. (3)Arbaletele. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. destinate colectiei. sectiunea 5 completat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. arcurile. 29. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. I. în conditiile legii. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement (1)Armele cu tranchilizante. numai în scopul pentru care sunt destinate. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. sectiunea 5 modificat de Art. alin.

I. (2)Persoanele juridice de drept public. (2) din capitolul II. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. dupa caz. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. alin. 64 din capitolul II. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. (la data 17-mar-2008 Art. (2)Persoanele juridice de drept public. punctul 64. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. 65. punctul 65. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. sa înstraineze. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. în conditiile stabilite prin legi speciale. precum si . sectiunea 5 modificat de Art. 65. sectiunea 5 modificat de Art. (1). alin. a certificatului de detinator. ordinii publice si sigurantei nationale. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. punctul 12. I. resedinta sau. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. I. sectiunea 5 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (4) în locuri publice. precum si munitia corespunzatoare. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. (la data 17-nov-2008 Art. dupa caz. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. în conditiile prezentei legi. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. punctul 2.(3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. (2) din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. 65 din capitolul II. precum si munitia corespunzatoare. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. altele decât cele prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. I. pentru înarmarea personalului propriu. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii.

în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. bunurilor. (3)Persoanele juridice de drept privat. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. pe teritoriul României. c)desfasurarea activitatilor artistice. (2) din capitolul III. (3) din capitolul III. precum si munitia corespunzatoare acestora. sa procure si sa detina arme de colectie. 15 alin. dupa caz. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. bunurilor. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. sa procure. precum si a pazei persoanelor. (5) din capitolul III. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. alin. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. (1) lit. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. în conditiile prezentei legi. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. precum si arme neletale. în centrele de productie cinematografica si televiziune. din Legea 117/2011 ) . b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. sectiunea 1 modificat de Art. 66. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. artistice. în functie de obiectul lor de activitate. g). 66. sectiunea 1 modificat de Art. c)desfasurarea activitatilor sportive. pe teritoriul României. precum si munitia corespunzatoare. punctul 66. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. alin. precum si munitia corespunzatoare. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. punctul 66. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. în functie de obiectul lor de activitate. (la data 27-iul-2011 Art. g). pentru antrenament sau divertisment. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. 15 alin. în conditiile legii. I. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. (la data 27-iul-2011 Art. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. în conditiile legii. alin. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. precum si munitia corespunzatoare. punctul 66. 66. I. (la data 27-iul-2011 Art.persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. sa procure. (1) lit. arme militare si arme letale. în centrele de productie cinematografica si televiziune. pentru antrenament sau divertisment. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. sectiunea 1 modificat de Art. I. precum si a pazei persoanelor. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. în conditiile prezentei legi.

care. sectiunea 2 modificat de Art. asigurate în permanenta cu paza înarmata. I. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. alin. dupa caz. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. înstraina asemenea arme si munitie. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. (1) sau. (la data 27-iul-2011 Art. 68. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în conditiile prezentei legi. I. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. (1) din capitolul III.Art. (1). personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. în conditiile prezentei legi. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. 66 alin. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. detinerii. în conditiile legii. 67. (3) din capitolul III. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. dupa caz. alin. în conditiile legii. altele decât cele prevazute la art. punctul 68. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. 68. dupa caz. prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. punctul 67. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. cu avizul autoritatilor prevazute la art. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. 68: Conditiile procurarii. 66 alin. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. 66 alin. I. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. 67 din capitolul III. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. prin armurierii autorizati în acest sens. ordinii publice si sigurantei nationale. pot procura si. precum si cu munitia corespunzatoare. asigurate în permanenta cu paza înarmata. (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. (1)Persoanele juridice de drept public. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. (la data 27-iul-2011 Art. în care se . (1). precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. în conditiile prezentei legi. înstraina asemenea arme si munitie. punctul 68. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. Autorizarile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege.

sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. sectiunea 2 completat de Art. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. art. 33 alin. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. sectiunea 2 modificat de Art. sectiunea 2 modificat de Art. prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. litera A. alin. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. art.mentioneaza datele de identificare ale armei. (2)Continutul instructajului prevazut la alin. 68 alin. persoanele care:(1) Pot fi dotate. (1). c)-f). dupa caz. (1) lit. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. punctul 69. locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. 68. si timp de 10 ani. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. 69. I. (1) din capitolul III. 68 alin. 67. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. I. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. 62 alin. în cazul armelor neletale. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 37-39. (la data 27-iul-2011 Art. 69. sectiunea 2 modificat de Art. alin. (la data 27-iul-2011 Art. 69. art. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. 67. (1) lit. I. punctul 68. 68 alin. (5) se pastreaza timp de 20 ani. I. (1) au obligatia de a prezenta registrele. 64. 67. (1) au obligatia sa constituie. (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. (2). . în cazul armelor letale. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. (1) lit. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. punctul 69. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. precum si a personalului care este dotat cu acestea. în baza unui contract individual de munca. 67. 67. (2) din capitolul III. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 71. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. datele de identificare ale detinatorului. punctul 70. 69 din capitolul III. cu ocazia constituirii acestora. sectiunea 2 modificat de Art. 34. din Legea 117/2011 ) (7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. (5) se pastreaza timp de 15 ani. în vederea înregistrarii. (3). în conditiile prevazute la art. la nivel central. e)urmeaza un instructaj. punctul 69. Evidenta registrelor prevazute la alin. I. (4). (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. la autoritatile prevazute la art. detinute si înstrainate. din capitolul III. c)sunt angajate. h) si i). 68 alin. cu arme letale. (1). ori de câte ori se solicita aceasta. (6)Evidenta prevazuta la alin. în conditiile prevazute la art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. I. sectiunea 2 abrogat de Art. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. (6) din capitolul III. alin. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. Art. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. desfasurat de angajator. precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. art. a munitiei consumate. (6)Evidenta prevazuta la alin. alin. (1). (4). (2) din capitolul III. (la data 27-iul-2011 Art. 63 si art. 15 alin. (2). 69. alin.

care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. în conformitate cu atributiile prevazute la art. (3). b). 68 alin. în conditiile prevazute la art. portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. (1) lit. precum si sportivii si antrenorii de tir. (8) din capitolul III. armele se depun în locurile prevazute la art. 69. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. 68 alin. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. (1) au obligatia sa desfasoare. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. 69 alin. (1). punctul 69. (1) lit. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. 68 alin. (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. 67 sau ori de câte ori acestea solicita. cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. sectiunea 2 modificat de Art. 67. 68 alin. (2)Conditiile prevazute la alin. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. 68 alin. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. (4). care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. (6)În vederea dotarii cu arme. prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. La sfârsitul acestui interval de timp. I. cu avizul autoritatilor prevazute la art. 68 alin. I. 69. alin. 15 alin. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. g). (1) lit. urmatoarele activitati: . (8). în care persoanele prevazute la alin. în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. c) si e). în conformitate cu art. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. Art. prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. alin. periodic. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. 67. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. punctul 69. (la data 27-iul-2011 Art. angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. 69 alin. 67. Sunt interzise detinerea. pentru testarea integritatii lor profesionale si morale.(3)Prevederile alin. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. (1). administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. (2). 67. (1). d). (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. (3) din capitolul III. 66 alin. sectiunea 2 modificat de Art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art.

e). republicata. (1) sau pot participa. Art. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. e). în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 68 alin. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. (4). b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. pentru paza fondurilor de vânatoare. 69 alin. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. legal constituite. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. 69 alin. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. sectiunea 2 modificat de Art. (2)Autoritatile prevazute la art. alin. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. acordat de autoritatile prevazute la art. dupa caz. I. în mod efectiv. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. prin armurierii autorizati în acest sens. 67. 15 alin. 72. în conditiile prevazute de prezenta lege. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. 68-72. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. legal constituite. prin personalul anume desemnat. (2)Personalul desemnat cu administrarea. (1) lit. (1) si alin. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. prin Regia Nationala a Padurilor. pot detine si folosi. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. cu modificarile ulterioare. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. (1) lit. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. ori de câte ori considera necesar. 103/1996. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control. 67. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. punctul 72. ce îsi desfasoara activitatea . a cunoasterii instructajului prevazut la art. (3) din capitolul III. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. autoritatea sau. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. la efectuarea acestor verificari. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art.a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. Art.

teatrele si alte asemenea institutii de cultura. punctul 74. e). sectiunea 2 modificat de Art. 73. (1) lit. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). (la data 27-iul-2011 Art. g)Federatia Româna de Tir Sportiv. prin personalul anume desemnat. g). punctul 73. alin. pot detine si folosi. a)-d). din capitolul III. cu modificarile si completarile ulterioare. din capitolul III. (1) lit. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. în functie de necesitati. alin. (la data 27-iul-2011 Art. I. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. alin. i)centrele de productie cinematografica. sectiunea 2 modificat de Art. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. (1). circurile. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. 407/2006. pentru paza fondurilor de vânatoare. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. în functie de necesitati. 69 alin. (1) lit. din capitolul III. I. sectiunea 2 modificat de Art. pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. precum si munitia corespunzatoare. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. pentru exercitarea activitatii didactice. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) . (1) lit. pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. i)centrele de productie cinematografica. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. (2) din capitolul III. litera B. punctul 73. (la data 27-iul-2011 Art. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara.conform Legii nr. 73. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. circurile. sectiunea 2 modificat de Art. 73. alin. (la data 27-iul-2011 Art. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. litera I. e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. (1). în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. I. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. litera G. b)-d). 69 alin. 73.

(1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. 74. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. preschimbare. 74: Autorizatiile pentru procurarea. . vizeaza o data la 2 ani. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. 68 alin. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. persoanele juridice prevazute la art. (1) lit. 74 alin. a) si b). f) si g). (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. iar în cazul armelor de panoplie. preschimba. furata. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. alin. sectiunea 3. distrusa sau deteriorata. 67. b)când autorizatia a fost pierduta. (1) lit. în acest sens. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. (3)Procedura de eliberare. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. (la data 27-iul-2011 Art. Art. e) si f). punctul 75. subsectiunea 1 modificat de Art. I. a)-d). din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. 67 elibereaza. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 67. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art.(3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. b)-d). (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. 66 alin. (1) lit. persoanele juridice prevazute la art. 69 alin. 74 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiilor. Art. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 73. (1) lit. vizare. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. o cerere la autoritatile prevazute la art. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. 69 alin. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. punctul 74. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1) din capitolul III. sectiunea 2 modificat de Art. (4). în vederea desfasurarii activitatilor specifice. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. 66 alin. 68 alin. 67. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. (3) din capitolul III. alin. (4). I. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. persoana juridica este obligata sa depuna.

67. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. I. furtul sau distrugerea autorizatiei. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. pentru vizarea autorizatiei. la autoritatile prevazute la art. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. conditiile privind construirea. 74 alin. valorilor si protectia persoanelor. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. Art. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. din capitolul III. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. dupa caz. 68 alin. b)sa anunte schimbarea sediului. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. 67 în termen de 10 zile de la acea data. dupa caz. la cerere. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. la autoritatile prevazute la art. constituite potrivit Legii nr. constituite potrivit Legii nr. înstrainare. e)sa prezinte. pot fi autorizate. b). trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest . 333/2003 privind paza obiectivelor. Art. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. 333/2003 privind paza obiectivelor. litera B. 67. la cerere. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. punctul 76. (3) si ale art. 67.b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. bunurilor. subsectiunea 1 modificat de Art. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. sectiunea 3. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. la data acordarii autorizatiei. cu modificarile si completarile ulterioare. valorilor si protectia persoanelor. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. în termen de 10 zile de la procurare sau. bunurilor. c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. 77. (la data 27-iul-2011 Art. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie Persoanele juridice autorizate sa procure. detinere si folosire a armelor. altele decât cele prevazute la lit. amenajarea si functionarea poligonului. pot fi autorizate.

substante toxice. I. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. I. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . metale pretioase si pietre pretioase. bunuri si valori. alin. santierelor arheologice. din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . arme neletale. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. metale pretioase si pietre pretioase. (1) din capitolul III. cecuri. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor.pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . sectiunea 3. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. sectiunea 3. punctul 78. b)sub orice forma prevazuta de lege. munitii. substante toxice. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. 80: Acordarea autorizatiei de procurare. alin. 79. munitii. metale pretioase si pietre pretioase. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. înscrisuri de valoare. substante toxice. partidelor parlamentare. materii explozive. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. desfasurate potrivit legii. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale.numai pentru paza transporturilor cu arme. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. iar arme neletale cu destinatie utilitara . materii explozive. depozitelor de arme. subsectiunea 2 modificat de Art. (2). (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii . 14 alin. arme letale. santierelor arheologice. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare.numai pentru paza sediilor bancilor. desfasurate potrivit legii. 79. litera B. iar arme neletale cu destinatie utilitara . bunuri si valori.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. depozitelor de arme. societatile prevazute la alin. precum si munitia corespunzatoare. (2). munitii. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara .numai pentru paza sediilor bancilor. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. sume de bani. partidelor parlamentare. punctul 77. a sediilor armurierilor. materii explozive. subsectiunea 2 modificat de Art. sediilor armurierilor si intermediarilor. (la data 27-iul-2011 Art. iar arme neletale cu destinatie utilitara . Art.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare. precum si cu alte valori prevazute de lege. sa detina si sa foloseasca arme si munitie. titluri de credit.sens: (la data 27-iul-2011 Art. (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. din capitolul III.

(1) din capitolul III. 84: Procurarea. (3) si ale art. de recuzita. punctul 79. 82: Autorizarea procurarii. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. (2)(4) si ale art. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. (1) lit. 67 sa procure arme de panoplie si. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. Art. dupa caz. h) si i). (3) si alin. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. . e) si alin. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. alin. I. Art. utilitare sau de recuzita. de catre autoritatile prevazute la art. la cerere. 333/2003. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. 68 alin. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. 333/2003 pot fi autorizate. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. (1) lit. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. ale art. (1) lit. f) si g). 73 alin. (la data 27-iul-2011 Art.încheiat de acestea potrivit Legii nr. (5)-(7). subsectiunea 4 modificat de Art. la cerere. de catre autoritatile prevazute la art. dupa caz. pentru paza proprie Art. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. 68 alin. 69 alin. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. 67. 84. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. 73 alin. SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. sa procure arme de panoplie si. le este interzis ca. care sunt dotate cu arme. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. la cerere. sa procure.

dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . litera A. (1) lit. punctul 80. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. 85. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. (2) din capitolul III. 85. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. (la data 27-iul-2011 Art. (1) si (4). alin. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. dupa caz. . d)sa existe personal specializat. sectiunea 3. precum si munitia corespunzatoare. punctul 81. (la data 27-iul-2011 Art. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . punctul 80. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. angajat permanent. întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. la cerere. antrenamente de tragere sau. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. 67.în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. I. a) si c) pot fi autorizate. sectiunea 3. 72 alin. subsectiunea 5 modificat de Art. arme letale.în cazul societatilor specializate de paza. din capitolul III. 85. (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. (2)Autorizatia prevazuta la alin. (1) lit. sectiunea 3.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme. (2). I. alin. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 15 alin. 69 alin. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor . (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. (3) din capitolul III. pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. 67 sa functioneze. subsectiunea 5 completat de Art. desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. I. 85 alin. care. din Legea 117/2011 ) Art. la cerere.SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. (3). alin. subsectiunea 5 modificat de Art.

I. (1) lit. (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. 85 alin. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. a) . sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. precum si munitia corespunzatoare. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. 333/2003. pentru poligoanele prevazute la art. arme neletale. (1) lit. 15 alin. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia. b)sub orice forma prevazuta de lege. 85 alin. exclusiv pentru folosirea în poligon. 85 alin. c). 67. . persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art.numai titularii unui permis de arma sau. sectiunea 3. arme letale si arme neletale. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. pentru poligoanele prevazute la art. persoanele juridice prevazute la art. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea.numai personalul angajat la societatea specializata de paza.b)sub orice forma prevazuta de lege. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. 85 alin. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. cu modificarile si completarile ulterioare. punctul 82. a) si c) pot fi autorizate. b) . arme letale. (1) lit. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. 85 alin. g). la cerere. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. precum si munitia corespunzatoare. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege. (1) lit. 67. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. c) . b)în cazul poligoanelor prevazute la art.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. a). (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. 86 din capitolul III. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. (1) lit. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. subsectiunea 5 modificat de Art. 85 alin. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. (1) lit. 85 alin. 85 alin. arme neletale. (2). din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. precum si munitia corespunzatoare. (1) lit. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. persoanele juridice prevazute la art. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata.

cu conditia ca. 85 alin. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. (1) lit. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. 35 alin. 85 alin. 35 alin. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. (1) lit. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. I. a). 15 alin. dupa caz. (1) si (2). din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale . 85 alin. (1) lit. 15 alin. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. (1) lit. în cazul minorilor sub 18 ani. (la data 27-iul-2011 Art. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. 87 din capitolul III. în permisul de arma al carui titular este. a) si c). (1) lit. dupa caz. personalul angajat la societatea specializata de paza. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. g). accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme.pentru activitati de tragere de divertisment. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. în permisul de arma al carui titular este. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. în cazul minorilor sub 18 ani. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. b). respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (1) lit. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. (1) lit. (1) lit. punctul 83.(2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. a) si c). accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. (1) lit. 29. 85 alin. subsectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 3. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. 29. (1) si (2). precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . acestia sa fie însotiti de o persoana majora. g). (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art. (2)În situatiile prevazute la alin. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. (3)În situatiile prevazute la alin. cu conditia ca.

c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. fabricate pe teritoriul României. în conditiile legii. (2) armele si munitiile care tranziteaza. sectiunea 1 modificat de Art. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. 2529 din anexa. 89: Marcarea armelor si munitiilor . b)indicativul armurierului care le produce. pot fi comercializate sau. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. teritoriul României. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. (2)Marcajele prevazute la alin. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. detinute de persoane fizice sau juridice din România. munitia pe care se aplica. în conditiile legii.Art. pot fi comercializate sau. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. I. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. dupa caz. fabricate în afara teritoriului României. 88 din capitolul IV. b) armele si munitiile care tranziteaza. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. dupa caz. c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. (2) lit. Art. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 84. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. dupa caz. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. în procesul de fabricatie a acestora. introduse pe teritoriul României. teritoriul României. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. pentru conformitate cu normele de omologare. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. introduse pe teritoriul României. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 2529 din anexa. detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator.

(2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. a armelor neletale. sectiunea 2 completat de Art. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. 89 alin. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. anul de fabricatie. c)calibrul.(1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. punctul 87. a). punctul 85. alin. punctul 86. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. 89 alin. a armelor de aparare si paza. ordinii publice si sigurantei nationale. c)seria si. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. din Legea 117/2011 ) Art. b)-d). ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. Prin pachet de munitie. b)numarul de identificare a lotului. sectiunea 2 modificat de Art. precum si a munitiilor corespunzatoare. (la data 27-iul-2011 Art. I. Art. constituie informatii secrete de serviciu. (la data 27-iul-2011 Art. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate . daca acesta nu face parte din numarul de serie. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. iar evidenta celorlalte arme letale. 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. (2). în sensul prezentului articol. se tine în registre separate constituite potrivit legii. (2) lit. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. d)tipul de munitie. (2)Marcarea armelor potrivit alin. (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. sectiunea 2 modificat de Art. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. sa aplice pe arme. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. 89 din capitolul IV. I. 25-29 din anexa au obligatia ca. 90. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. (la data 27-iul-2011 Art. 89 din capitolul IV. I. c) si d). (3)Marcajul prevazut la alin. b)tara sau locul fabricarii. în procesul de fabricatie a acestora. (4) lit. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (3) din capitolul IV.

respectiv punctele de lucru. la Inspectoratul General al Politiei Române. 88 alin. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii Art. precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. timp de 10 ani. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. dupa care se depun. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. precum si spatiile în care acestea functioneaza. 91 din capitolul IV. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. (2). (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. sanatatea. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. registrele prevazute la art. 90 alin. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. e)poligoanele de tragere cu arme. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Registrele prevazute la art. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. sectiunea 2 modificat de Art. 90 alin. b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. punctul 89. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. pentru arhivare. (2). 90 alin. pentru arhivare. dupa care se depun. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor . c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. punctul 88. f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. respectiv punctele de lucru. munitiile si componentele acestora. din Legea 117/2011 ) (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. I. I.(1)Registrele prevazute la art. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. registrele prevazute la art. în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. sectiunea 3 modificat de Art. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. 90 alin.

ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. (1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. prin structurile sale specializate. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. cu exceptia celor referitoare la armele militare. (1). 92 alin. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. din Legea 117/2011 ) Art. a)d). (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. sectiunea 3 abrogat de Art. I. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. 92 alin. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) care le apartin. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. punctul 90. sectiunea 3 abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. I. 93: Regimul normelor si certificatelor de omologare (1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. (3). precum si a munitiilor corespunzatoare. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. 92 alin. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. punctul 90. 92 alin. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. (4)Armurierii prevazuti la alin. cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. (2)În cazul în care se constata. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Armurierii prevazuti la alin. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (2)În cazul în care se constata. (3) lit. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. Art. 93 din capitolul IV.conditiilor de omologare. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. 94: Inspectia tehnica periodica . (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. (2). 92 din capitolul IV. armurierii prevazuti la alin.

I. sectiunea 3 modificat de Art. 94 din capitolul IV. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. Art. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta . punctul 92. 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 96 din capitolul IV. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. care. dupa ce le valorifica. Art. I. 95 din capitolul IV. sectiunea 3 modificat de Art. iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. punctul 91. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. 97 din capitolul IV. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. (1). punctul 93. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. (la data 27-iul-2011 Art. I. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.(la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3 modificat de Art. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin.

pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. (1) si (2). (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. . 97 din capitolul IV. dupa caz. 88 alin. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii.armelor. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. din Legea 117/2011 ) Art. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. piese si munitii. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani. introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. punctul 94. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. (1). e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. 90 alin. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. preschimba si. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. a detinatorilor de arme. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. a detinatorilor de arme. I. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. sectiunea 4 modificat de Art. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. piese si munitii. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. 88 alin. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. (la data 27-iul-2011 Art. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. precum si a certificatelor de omologare. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor.

88 alin. a furtului. din Legea 117/2011 ) Art. 101 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. sectiunea 4 abrogat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau. CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. sa le detina. 100: Pierderea. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei (la data 27-iul-2011 Art. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. I. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. din Legea 117/2011 ) (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. punctul 95. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. a elementelor de marcare aplicate pe arme. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. din Legea 117/2011 ) Art. sa le detina. furtul. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. furtul. 99: Regimul cartii de identitate a armei Art. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 96. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. sectiunea 4 abrogat de Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. sectiunea 4 abrogat de Art. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 95. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. I. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. la autoritatea care le-a eliberat. I. dupa caz. punctul 95. sa le foloseasca si sa le înstraineze. punctul 97. punctul 95. din Legea 117/2011 ) Procedurile de aplicare a prevederilor art. 100 din capitolul IV. 99 din capitolul IV. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. I. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. 88 alin. 94-98 armele militare. 102 din capitolul IV. procurata. sectiunea 4 modificat de Art. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. indiferent de detinatorul legal al acesteia. în Monitorul Oficial al României. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. sa le foloseasca si sa le înstraineze. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. 98 din capitolul IV. I.(2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. I. Sunt exceptate de la prevederile art. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. sectiunea 4 abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) .

în conditiile stabilite prin prezenta lege. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. confectionarea. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 13. . experimentarea. (2)Producerea. în conditiile legii. în conditiile legii. în conditiile legii. (4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. prelucrarii. în conditiile stabilite prin prezenta lege. casarii si distrugerii. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. dupa caz. confectionarii. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. cu exceptia persoanelor fizice care. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. I.SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. arme letale si neletale. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. sigurantei nationale si ordinii publice. arme letale si neletale. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. sectiunea 1 modificat de Art. casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. (3)Operatiunile cu arme. cu exceptia persoanelor fizice care. arme letale si neletale. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. în conditiile stabilite prin prezenta lege. 104 alin. cu exceptia producerii. piese si munitii. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. dupa caz. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme (1)Operatiunile cu arme. modificarii. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii. modificarea. 104 alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile prezentei legi. 103 din capitolul V. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. prelucrarea. în baza autorizatiei de procurare. experimentarii. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. cu exceptia persoanelor fizice care.

c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. I. precum si persoanele juridice aflate. sectiunea 1 modificat de Art. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. pentru operatiuni de procurare. (2)Se pot constitui în armurieri. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. sectiunea 1 completat de Art. 104 alin. reparare si depozitare. 104. în subordonarea sau coordonarea acestora. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. în conditiile prezentei legi. potrivit legii. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. a). 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. 104: Armurierii (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. piese si munitii. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. persoanele fizice si juridice. 105. prin competentele conferite de lege. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. alin. piese si munitii. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. (1) lit. care. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 14. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 27-iul-2011 Art. 104 din capitolul V. la cerere. a). potrivit legii. cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. prin competentele conferite de lege. precum si Federatia Româna de Tir Sportiv. (la data 17-mar-2008 Art. ordinii publice si sigurantei nationale. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). care. (1) din capitolul V. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. punctul 99. altele decât cele prevazute la alin. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. sectiunea 1 completat de Art. alin. la cerere. înstrainare în scop necomercial. punctul 98. I. Federatia Româna de Schi si Biatlon. din Legea 117/2011 ) Art. în subordonarea sau coordonarea acestora. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. punctul 15. ordinii publice si sigurantei nationale. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . (1) din capitolul V. I. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. sectiunea 1 modificat de Art.(4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. I. 103 din capitolul V. precum si persoanele juridice aflate.

104 alin. exportul. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. ordinii publice si sigurantei nationale. punctul 100. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. (2) pot fi autorizate. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice. (2)Persoanele juridice prevazute la art. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. pentru operatiuni de procurare. (1)Societatile comerciale prevazute la art. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. reparare si depozitare. 105. dupa caz. 105. transfer. (1) lit. . în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. precum si federatiile sportive nationale de specialitate. la cerere. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. potrivit legii. transbordare si depozitare. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. alin. (2)Avizul prevazut la alin. (la data 17-mar-2008 Art. (1) lit. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. sectiunea 1 modificat de Art. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. (la data 17-mar-2008 Art. precum si cu munitia corespunzatoare. 104 alin. I. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. (2) pot fi autorizate. (3) din capitolul V. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. I. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor Art. înstrainare în scop necomercial. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme. cumparare. transport. 104 alin. I. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. (3)Importul. (2) se pot constitui ca armurieri. la cerere. 104 alin. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. la cerere. export. schimb. e)-g). vânzare. (3)Avizul prevazut la alin. 15 alin. punctul 16. 105 din capitolul V. prin competentele conferite de lege. piesele acestora. punctul 16. (la data 27-iul-2011 Art. import. (2) pot fi autorizate. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. 104 alin. închiriere. a) si lit. donatie. alin. sectiunea 1 modificat de Art. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. piese si munitii. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. c) si d). 106: Constituirea armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art.(2)Persoanele juridice prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art. 104 alin. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. 15 alin. cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. (2) se pot constitui ca armurieri. (2) din capitolul V. C si D din anexa.

15 alin. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. 106 alin. sectiunea 2 modificat de Art. (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (2)Avizul prevazut la art. din Legea 117/2011 ) Art. 106 din capitolul V. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. (1) lit. (1) lit. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art.(2)Autorizatia prevazuta la alin. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. 15 alin. piese si munitii. 104 alin. 106 alin. I. (2). Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. a) si lit. 107 din capitolul V. 15 alin. 15 alin. 15 alin. (1) lit. a) si c)-g). (la data 27-iul-2011 Art. I. 106 alin. (1) lit. I. (la data 27-iul-2011 Art. I. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. (3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. (2)Autorizatia prevazuta la alin. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art. (2) se pot constitui ca armurieri. 106 alin. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. 107. sectiunea 2 modificat de Art. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 101. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 102. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. a) si c)-g). (1) lit. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. alin. (1) lit. punctul 18. 106 din capitolul V. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. I. e)-g). din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii . sectiunea 2 completat de Art. punctul 17. a) si c)-g). punctul 18. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. 15 alin. 107 din capitolul V. 106 alin. (3). (2)Autorizatia prevazuta la art. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. (2) din capitolul V. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. precum si cu ocazia schimbarii sediului social.

dupa caz. capselor sau pulberilor pentru munitie. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. a). dupa caz. c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. dupa caz. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. sectiunea 3 modificat de Art. cu modificarile si completarile ulterioare. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. . numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. capselor sau pulberilor pentru munitie. I. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. punctul 19. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. omologate în conditiile prezentei legi. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (3) lit. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. b)detine spatii corespunzatoare. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. a). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. precum si Inspectoratul General al Politiei Române. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. omologate în conditiile prezentei legi. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. (7)În autorizatia prevazuta la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. destinate depozitarii armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. a). 108 din capitolul V. destinate depozitarii armelor. a). b)detine. dupa caz. capselor sau pulberilor pentru munitie. spatii corespunzatoare. d)detine. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. poligoane pentru verificarea armelor. destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art.Art. (3) lit. (3) lit. (3).

autorizate de inspectoratul teritorial de munca. (3) lit. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. (3) lit. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. capselor sau pulberilor pentru munitie. destinate depozitarii armelor. c)detine. dupa caz. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre . spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. dupa caz. a). a). numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. dupa caz. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. b)detine spatii corespunzatoare. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. destinate depozitarii armelor. b)detine. b)detine. capselor sau pulberilor pentru munitie. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. dupa caz. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. dupa caz. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. poligoane pentru verificarea armelor. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. (3)-(6). precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin.(1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. capselor sau pulberilor pentru munitie. capselor sau pulberilor pentru munitie. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. b)detine spatii corespunzatoare. destinate depozitarii armelor. spatii corespunzatoare. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. dupa caz. destinate depozitarii armelor. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. autorizate în conditiile prezentei legi. (8)În autorizatia prevazuta la alin.

numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. c)detin. a). dupa caz. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. spatii corespunzatoare. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. dupa caz. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. destinate depozitarii armelor si pieselor. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. avizate de organele de politie. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. b)detin spatii corespunzatoare. piese si munitii. avizate de organele de politie. conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca.armurier. I. b)detine. b)detine. 108 din capitolul V. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: . dupa caz. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. dupa caz. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (3)-(6). depozitare a armelor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. (la data 17-mar-2008 Art. pieselor si munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. pieselor si munitiilor. destinate depozitarii armelor si pieselor. dupa caz. avizate de organele de politie. autorizate în conditiile prezentei legi. (3) lit. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. punctul 19. 106 pot efectua operatiuni cu arme. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. capselor sau pulberilor pentru munitie. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. capselor sau pulberilor pentru munitie. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. sectiunea 3 modificat de Art. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. poligoane pentru verificarea armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. dupa caz. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. destinate depozitarii armelor si pieselor.

108 din capitolul V. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. 109. precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. (la data 17-mar-2008 Art. asamblarea. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. export si transfer de arme si munitii. pieselor si munitiilor: cumparare. în conditiile prevazute la art. modificarea. prelucrarea. prelucrarea. litera B. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. (la data 27-iul-2011 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. schimb. 67. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. I. efectuarea inspectiilor tehnice. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. pieselor si munitiilor: producerea. experimentarea. (8)În autorizatia prevazuta la alin. litera B. Armurierii autorizati în conditiile art. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. vânzare. din capitolul V. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. I. import. casarea si distrugerea de arme si. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 20. sectiunea 3 completat de Art. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. omologate în conditiile legii. (la data 17-mar-2008 Art. casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. din capitolul V. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. destinate depozitarii armelor si pieselor. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. experimentarea. (3) lit. în si din strainatate. punctul 103. dupa caz. sectiunea 3 modificat de Art. import. 94 alin. asamblarea. modificarea. 67. vânzare. închiriere. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. export si transfer de arme si munitii. b)detine spatii corespunzatoare. I. 109. punctul 21. sectiunea 3 modificat de Art. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. . închiriere. schimb.a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. munitii. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (3). capselor sau pulberilor pentru munitie. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. a). avizate de organele de politie.

sectiunea 3 modificat de Art. litera F. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. (2)Registrele prevazute la alin. o copie de pe factura. 108 alin. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. 110. din capitolul V. calibrul. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. în termen de 15 zile de la data procurarii. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. (2) si sa le prezinte. 108 alin. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. respectiv: tipul.d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. iar dupa vânzare. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. continutul marcajului. 108 alin. în si din strainatate. (1) lit. punctul 104. lista persoanelor juridice care au procurat sau. I. (1) si (2). care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. I. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. (2). 110. de la care au procurat arme si munitii. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. politistilor anume desemnati. 109 din capitolul V. Dupa împlinirea termenului de 5 ani. d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. omologate în conditiile legii. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. registrele se depun. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. 108 alin. c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. (1). alin. la autoritatile prevazute la art. sa nu expuna în vitrina arme autentice. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (la data 17-mar-2008 Art. (1) din capitolul V. datele necesare identificarii armei vândute. (2). alin. punctul 22. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. pentru control. de la care au procurat arme si munitii. 88 alin. piese si munitii în tara. precum si documentele în baza carora au vândut armele. dupa caz. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. pentru arhivare. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. sectiunea 3 modificat de Art. . e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. dupa caz. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. marca. modelul. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme.

sectiunea 3 modificat de Art. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. indiferent de motiv. lista persoanelor juridice care au procurat sau. si sa le prezinte pentru control organelor competente. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. (1) si (2). Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care sa acordat avizul. I. sectiunea 3 modificat de Art. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. piese si munitii. (4) din capitolul V. punctul 24. . armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. (2). de la care au procurat arme. I. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. 108 alin. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. 110. 108 alin. duce la anularea acestuia. 110. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. duce la pierderea licentei respective. (3) din capitolul V. punctul 23. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. 88 alin. alin. 110 din capitolul V. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. I. sectiunea 3 completat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. precum si documentele în baza carora au vândut armele. (la data 17-mar-2008 Art. în conditiile prezentei legi. potrivit legii. pe aceasta licenta. piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. 67. în conditiile prezentei legi. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (2). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. 108 alin. în termen de 15 zile de la data procurarii. punctul 23. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. dupa caz. piese si munitii. care sunt conditionate.(3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. piese si munitii. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. alin. (la data 17-mar-2008 Art. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. indiferent de motiv. b)sa comercializeze armele. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. c)sa procure arme.

i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. respectiv: tipul. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. piese si munitii. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. . o copie de pe factura. punctul 105. în conditiile prezentei legi. duce la anularea acestuia. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 67. indiferent de motiv. (1) lit. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. la autoritatile prevazute la art. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. (2). registrele se depun. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. pieselor si munitiilor. (1) lit. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. sectiunea 3 modificat de Art. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. în conditiile prezentei legi. pentru arhivare. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de import-export eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. (la data 27-iul-2011 Art. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. 108 alin. marca. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri.g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. I. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. 110 din capitolul V. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. iar dupa vânzare. sa nu expuna în vitrina arme autentice. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. (2)Registrele prevazute la alin. 110 alin. precum si a posesorilor acestor arme. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. din Legea 117/2011 ) Art. continutul marcajului. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. calibrul. 108 alin. piese si munitii. marca si cantitatile de arme. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. datele necesare identificarii armei vândute. modelul. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române.

organelor competente. 90. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. calibrul. la autoritatile prevazute la art. (2)Registrele prevazute la alin. modelul. componentele esentiale ale acestora. capselor sau pulberilor pentru munitie. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. respectiv: tipul. avizate de organele de politie. marca. 111 din capitolul V. dezactivare. 110 alin. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. casare si distrugere a armelor letale si neletale. prelucrare. piese si munitii. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. în care sa fie evidentiate atât armele. (1) lit. la solicitarea acestora. din Legea 117/2011 ) Art. registrele se depun. 111 din capitolul V. I. Art. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. (la data 27-iul-2011 Art. e)sa detina spatii corespunzatoare. 108 alin. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. punctul 106. pieselor si munitiilor. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. cât si rebuturile. (1) lit. (2). pentru control. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: . asamblare. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. modificare. în conditiile prevazute la art. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. din Legea 117/2011 ) Art.d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. (la data 27-iul-2011 Art. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. I. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. pentru arhivare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. destinate depozitarii armelor si pieselor. sectiunea 3 modificat de Art. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. experimentare. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. sectiunea 3 completat de Art. continutul marcajului. punctul 107. si sa le prezinte. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal.

precum si de provenienta legala a armelor transportate. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 3 completat de Art. 108 alin. (2). Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe . a rutelor urmate. 112 din capitolul V. Art. marca. precum si conditiile de siguranta ale acestora. continutul marcajului. piese si munitii transportate. (3)Prevederile art. I. I. d). 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. 108 alin. (4) si art. punctul 108. a rutelor urmate. precum si conditiile de siguranta ale acestora. art. din Legea 117/2011 ) Art. (1) lit. d) si sa le prezinte. a cantitatilor de arme. detinerii. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. 113 din capitolul V. sectiunea 3 modificat de Art.a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. (2)Se pot constitui în intermediari. la autoritatile prevazute la art. (1) lit. în registre constituite potrivit art. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. 110 alin. 110 alin. pentru control. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. 1131: Intermediarii (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. piese si munitii pe care le efectueaza. (1) lit. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. modelul. calibrul. precum si de provenienta legala a armelor transportate. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. respectiv: tipul. (la data 27-iul-2011 Art. organelor competente. a cantitatilor de arme si munitii transportate. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. 106 si 107. o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. Art. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. registrele se depun. pentru arhivare. punctul 109. (2)Registrele prevazute la alin. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. la cerere. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. (la data 27-iul-2011 Art.

în conditiile prezentei legi. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. 56 si art. (1)Procurarea unei arme letale.teritoriile statelor membre. locul de rezidenta în România. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. în scopul scoaterii acesteia din tara. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. de pe teritoriul României. 129 alin. în conditiile prevazute la alin. numai în baza permisului de transfer al armei sau. viata si integritatea corporala a persoanelor. (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. Art. dupa caz. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. de pe teritoriul României. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. de catre rezidentii statelor membre. dupa caz. în scopul scoaterii acesteia din tara. (2). precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. dupa caz. (2)Autorizatia prevazuta la alin. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. (1) se elibereaza la cerere. (1). (1). cu exceptia cazurilor prevazute la art. al munitiei. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. a munitiei. a munitiei. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre (1)Procurarea unei arme letale. persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. În termen de 3 zile de la procurarea armei. precum si a munitiilor corespunzatoare. resedinta sau. nu pot fi folosite pe teritoriul României. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. siguranta nationala. despre fiecare achizitie efectuata. dupa caz. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României . numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. precum si a munitiilor corespunzatoare. în conditiile prezentei legi. (1). se poate face. se poate face. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma.

cu exceptia situatiilor prevazute la lit. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. c)în cazul armelor de vânatoare. 56 si art. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. siguranta nationala. locul de rezidenta în România. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. locul de rezidenta în România. de tir sau al armelor de colectie functionale. în conditiile prezentei legi. (1). (2). precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. (6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. I. punctul 110. d)în cazul armelor de vânatoare. (1) despre fiecare achizitie efectuata. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. . conform datelor si informatiilor existente la organele competente. viata si integritatea corporala a persoanelor. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. (7)Procurarea. resedinta sau. (la data 27-iul-2011 Art. 114 din capitolul VI modificat de Art. portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. dupa caz. (3)Sunt interzise detinerea. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. pe teritoriul României. dupa caz. c). daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. detinerea. iar în cazul armelor de tir. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare.(2)Permisul de transfer prevazut la alin. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. dupa caz. de Federatia Româna de Schi si Biatlon. resedinta sau. (1) se elibereaza la cerere. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. din Legea 117/2011 ) Art. cu exceptia cazurilor prevazute la art. 129 alin. e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. în conditiile prevazute la alin. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani.

fara plata vreunei taxe sau redevente. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir. în conditiile legii. (2) lit. în conditiile prezentei legi. (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. dupa caz. (2) lit. b)în cazul armelor neletale. (6)În situatia în care. b)motiveaza organelor politiei de frontiera. (2) si (4). pe timpul sederii în România. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. în scris. rezidentii statelor europene înstraineaza. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. de tir sau al armelor de colectie functionale. c). acestia au obligatia sa anunte. (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. d). cu exceptia situatiilor prevazute la lit. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. iar în cazul armelor de tir.(3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. d). d)în cazul armelor de vânatoare. . c)în cazul armelor de vânatoare. (2) si (4). în conditiile prevazute la alin. pierd. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. resedinta sau. respectiv a iesirii cu aceste arme. din cele prevazute în anexa. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. iar la iesire retin aceasta adeverinta. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin.

cu posibilitatea prelungirii acesteia. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. la solicitarea acestora. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. acestia au obligatia sa anunte. si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. în scris. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. în prealabil. b)motiveaza. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. Art. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. 115 alin. dupa caz. din categoria celor supuse notificarii prealabile. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. pot detine sau.dupa caz. (8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. legal constituita. (5). (2) lit. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. domiciliul în România. punctul 111. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. în scopul detinerii sau. 115 din capitolul VI modificat de Art. dupa caz. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. 115 alin. 115 alin. se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. (2) si (4). dupa caz. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. dupa caz. Art. (2) si(4). (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. valabila pentru una sau mai multe calatorii. Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. ori a unei institutii muzeistice din România. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. prevazuta la alin. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. I. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. (9)În situatia în care. numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al . portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. 118: Regimul detinerii. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. pe timpul sederii în România. în conditiile legii. rezidentii statelor membre pierd. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. (2) lit. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. c). dupa caz.

44. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. (1) din capitolul VI modificat de Art. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. resedinta sau. locul de rezidenta în România care detin. (2)Persoanele prevazute la alin. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau.autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. I. c). dupa caz. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. dupa caz. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. dupa caz. în conditiile prezentei legi. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. (la data 27-iul-2011 Art. dreptul de detinere sau. I. în conditiile prezentei legi. 119. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. în cantitatile prevazute la art. 118 din capitolul VI modificat de Art. . (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. dupa caz. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. punctul 113. I. domiciliul în România li se poate acorda. resedinta sau dupa caz. munitia aferenta înscrise în acest document. (2) lit. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. (2). alin. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. (la data 27-iul-2011 Art. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. punctul 113. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. din Legea 117/2011 ) Art. 119 din capitolul VI modificat de Art. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. dupa caz. 115 alin. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. pot detine sau. punctul 112. înstrainarea este permisa numai daca. 115 alin. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. locul de rezidenta în România. atunci când este cazul. dupa caz.

(3)În pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare, referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document, precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective, numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state.

Art. 120: Conditiile acordarii, prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc
(1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc; b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului, se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere, port si folosire a armelor de foc. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc, pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.
(la data 27-iul-2011 Art. 120, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 114. din Legea 117/2011 )

(4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca si pierderea, furtul sau înstrainarea acestora, sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau, dupa caz, este retinut de acestea.

Art. 121: Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc
(1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. (3)În strainatate, cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul.

(4)În cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate, în conditiile prevazute la alin. (3), titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor. (5)Adeverinta prevazuta la alin. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate

(1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite, în prealabil, organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate, document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele, Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. (2).

Art. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre

(1)Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate; c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate; d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e)mijloacele de transfer; f)data plecarii si data estimativa a sosirii; g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar.

(3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 115. din Legea 117/2011 )

Art. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre

(1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. 122. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an, perioada care poate fi prelungita cu înca un an. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara, sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 122 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 116. din Legea 117/2011 )

Art. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru

(1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru, cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul, în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), precum si scopul transferului; b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului, pâna la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor, pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 123 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 117. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie.

Art. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil

d)perioada de valabilitate a autorizatiei. dupa caz. (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului.(2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. 122 alin. cu privire la datele prevazute la art. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. la cerere. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. 122 alin. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. cu privire la datele prevazute la art. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre. (2). . pe toata perioada de valabilitate a documentului. viata si integritatea corporala a persoanelor. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. lit. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. (6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. (4). (4). pentru o perioada de 3 ani. a)-f). suspendate de catre organele de politie competente. la cerere. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. prin decizie motivata. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. pentru o perioada de 3 ani. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul. numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. siguranta nationala. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. (2).

munitie în România trebuie sa obtina. (3). potrivit legii. I. punctul 118. piese si munitii pe teritoriul României. Art. 124 din capitolul VI modificat de Art. potrivit legii. 125: Permisul de transfer al armelor Art. cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. (4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer.(la data 27-iul-2011 Art. la cerere. (la data 27-iul-2011 Art. din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (2) lit. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. dupa caz. în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si. b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera. b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului. punctul 119. (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si. dupa caz. 125: Acordul prealabil (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme. d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate. în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si. al munitiilor respective. dupa caz. 124 alin. (3)Permisul de transfer al armelor. munitii din statele membre. la cerere. (2)Acordul prealabil se acorda. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de . un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme. (2)Permisul de transfer se acorda. în prealabil. 125 din capitolul VI modificat de Art. resedinta sau. precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. a)-d). din Legea 117/2011 ) Art. c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare. dupa caz. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. respectiv al munitiilor. 122 alin. I.

dupa caz. (2) lit. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. pieselor si munitiilor pe teritoriul României (1)Tranzitul armelor. pentru persoanele prevazute la art. punctul 121. din Legea 117/2011 ) Art. pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora Art. (la data 27-iul-2011 Art. suspendate de catre organele de politie competente. în conditiile stabilite de prezenta lege. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României. punctul 122. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil. punctul 120. din Legea 117/2011 ) Art. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România (1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si. pâna la destinatie. (2)Autorizatia prevazuta la alin. precum si alte arme si munitii. (la data 27-iul-2011 Art. viata si integritatea corporala a persoanelor. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (1) pot fi autorizate sa procure. 127 din capitolul VI abrogat de Art. persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. 126 din capitolul VI modificat de Art. I. 14 alin. (2)Persoanele prevazute la alin. în prealabil. punctul 122. munitie în România trebuie sa obtina. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. I. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se acorda. 129: Procurarea. sa detina si. din Legea 117/2011 ) Art. o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române. ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica. cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului. 1261: Tranzitul armelor. I. siguranta nationala. precum si de catre membrii de familie ai acestora (1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. a). detinerea. sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza. dupa caz. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii. . (3)Persoanele prevazute la alin. prin decizie motivata. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit. dupa caz. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau.transfer. 126 din capitolul VI completat de Art. la cerere. 128 din capitolul VI abrogat de Art. I.

4. pot fi autorizati sa procure. sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine. cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi. CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii juridica pentru Art. (1) si (2). (1). precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau.neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art. care au resedinta sau domiciliul în România.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. 48 alin.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). 16. (1). 17. cât si a membrilor de familie.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 2. (1) si (2). 8. 13 si art. (1). (2).neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat. (2). alin. .nerespectarea interdictiilor prevazute la art. în termenul prevazut la art. (2). în termenul prevazut la ari. 42 alin. 35 alin. 13. (3). 11. 9 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 10.nedeclararea informatiilor prevazute la art. 132: Contraventii încalcarea dispozitiilor Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage. (1). (3).nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii.neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. 19 în termenul stabilit. 38 alin. (2) sau. raspunderea penala. persoanele prevazute la art. 6. 3. (3). furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. 14.(4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. prevazuta la aii. 5.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 44 alin. 38 alin. 9 alin. 40 alin. 8 alin. dupa caz. 33 alin.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. (2)La solicitarea organelor de politie române. (4) în termenul stabilit. (2). 129 alin. (1). civila. 24 alin. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora (1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. (2). (4) si (5). 28 alin. de port si folosire a acestor arme si munitii. dupa caz. 48 alin. 12. 7. 9. 15. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. în termenul prevazut la art.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. Art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 131: Raspunderea prezentei legi Art.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. 129 alin. 27 alin. dupa caz. (1).

59 alin. 23. 1 lit. în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (5).nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. 26. d. (1).neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 121 alin. (5). 68 alin. 31. 58 alin. I. stabilite la art. sectiunea 1 modificat de Art. punctul 24.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 23. 12 alin. (la data 17-mar-2008 Art. 1 lit.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. în termenul prevazut la art. 29. 221. munitiei si personalului dotat cu acestea.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 22. (1). 107 alin. (3). 37. I. din capitolul VIII. (5)-(7).încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. furtului. din Legea 268/2008 ) (2). 7 alin. 65 alin. 25. f) si g). . punctul 23. 8 alin. din capitolul VIII.folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. la solicitarea organelor de politie. 62 cu privire la portul de arma. I. 341.nerespectarea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 111. (2) si art. piesele si munitiile detinute. 32. (1).nerespectarea obligatiei prevazute la art. unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. 91. 132. 21. în alte situatii decât cele prevazute la art. (1). 132. respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. respectiv la art. sectiunea 1 completat de Art.nerespectarea prevederilor art. în termenul prevazut la art. 1 lit.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. a -c)si k). din capitolul VIII. 8 alin.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 28. 110 alin. 63. 132.uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile. punctul 34. (4). 30.nerespectarea obligatiei prevazute la art. conform art.neprezentarea la autoritatile competente.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 132. (2) de a prezenta pentru control armele.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale.18. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. punctul 26. I. 77. h)-j). (1) lit. 120 alin. (la data 17-nov-2008 Art. 100 alin. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. e. (la data 17-mar-2008 Art. 27.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nedeclararea furtului. (2). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (1). 33. pentru care sa obtinut dreptul de detinere. (1). 110 alin. 20. 64. 112 alin. punctul 4. pierderii. 110 alin. 19. sectiunea 1 completat de Art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. punctul 22.pierderea armelor letale. din Legea 268/2008 ) 35.nerespectarea prevederilor art. punctul 3. sectiunea 1 completat de Art. 3.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 39. 54 alin. 2. 63. 38. 36. (1).uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art. 51 alin. (1).nedeclararea pierderii. b). 4. 110 alin.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 34. punctul 25. (3). (la data 17-nov-2008 Art. 110 alin. 71 alin. din capitolul VIII. 241. 68 alin.

(3). în termenul prevazut la art. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art. (1). 35 alin. (2). b).nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 51 alin. 29 alin. alin. 37. 10. 33 alin. 59 alin. în termenul prevazut la art. 29. 8. 23.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 44 alin. 62 alin. (1). 12. (1). (6). a) si b) cu privire la portul de arma. (1) si alin. 59 alin. 17.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 28 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1).nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 31. 48 alin. (3). 64. (1). 36. (2) lit. 48 alin. (2) si (4).transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 alin. 7. respectiv la art. 16. munitiei si personalului dotat cu acestea. prevazuta la art.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (1) si (2). (1). 38 alin. (1).neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. în termenul prevazut la art. 28.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 35. 6. 68 alin.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.portul. 58 alin. (1) lit. 24 alin.nedeclararea furtului. (5). 27. (2).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (2) lit. 11. (5)-(7). (2) sau. 19.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 34. (4). 18. (1). (1).neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. 65 alin. (3). 68 alin. (3).înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. (3). 42 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (4) în termenul stabilit. (3).5.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 38 alin. (10).nedeclararea informatiilor prevazute la art. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 25. 9. 26. (1). pierderii. 21.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 40 alin. (1) si (2). stabilite la art. 62 alin. (7). (1). conform art. 13. 18 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 121 alin. 32. resedinta sau rezidenta. 15. 20. c). 22. 12 alin. (2) si art.neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 69 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. . (3).nerespectarea obligatiei prevazute la art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. dupa caz.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 în termenul stabilit. 58 alin. 29 alin. 71 alin. 30. 9 alin. 24. 77. 58 alin.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 18 alin. 14.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 33. 23. 38.

d)cu amenda de la 20.000 lei la 2. cele prevazute la punctele 3. g)cu amenda de la 150. (1) lit. 112 alin. 10. 107 alin. (1). 1111 lit. (1). 20 si 21. alin.000. cele prevazute la punctele 3. 34.000 lei la 50.000 lei. 110 alin. 17. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 35.000. 38 si 39. 42. (1)Contraventiile prevazute la art.000. I. 10. e)cu amenda de la 5. litera E. 24. 43. (2). 35. 34.000 lei la 10. c). cele prevazute la punctele 1.000 lei.000. 7. 124 alin.000 lei la 10. 44. 9. 13.000.000. 36 si 37. 5.000. 133: Sanctiuni . punctul 5.000.000 lei la 100. 110 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (6).pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art.000 lei. sectiunea 1 modificat de Art. 110 alin. d) si e). 132 din capitolul VIII. 15. 110 alin. 52.000. 34.000.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. cele prevazute la punctele 9. (2).nerespectarea obligatiei prevazute la art. 5. 28.nerespectarea obligatiei prevazute la art. b)cu amenda de la 500 lei la 1. 18 si 30.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 133.nerespectarea obligatiei prevazute la art.000 lei. 4. 4. cele prevazute la punctele 8.000.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.39. 24.000 lei la 5. 12. 7. I. 6. 16. f)cu amenda de la 100. (3).000 lei. 48.000 lei la 20. punctul 123.000 lei. 35.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii. din capitolul VIII.000. f) si g) si alin. 111 alin. d)cu amenda de la 2.000 lei. d). 81. (4). a)-c) si k). 10. 20 si 21. 1221 alin.000.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (2). 23. 12.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 16. 28. cele prevazute la punctele 2. (la data 27-iul-2011 Art. 47. 14. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1. 13. cele prevazute la pct. (1) lit. 19.nerespectarea prevederilor art.000 lei la 150.000 lei la 500. 241. 19. 17.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. h)cu amenda de la 300. 1111 lit. 53. cele prevazute la punctele 8. e)cu amenda de la 5. (la data 17-nov-2008 Art. 29 si 31.000 lei. (5). b) si art. 18 si 30. 110 alin. cele prevazute la punctele 32.000. 46. cele prevazute la punctele 1. 41. b). 112 alin (1) lit. din Legea 268/2008 ) Art. 38 si 39. 22 si 221. 91. cele prevazute la punctul 33. c)cu amenda de la 10. cele prevazute la punctele 2527. 51.nerespectarea prevederilor art. a). 14. 49. 38 si 39.000 lei. 40.000 lei la 300. art. 6. 29 si 31. (3). 341.000 lei. c)cu amenda de la 1. cele prevazute la punctele 9. 110 alin.000. b)cu amenda de la 5. 28.000. 11. 45. 11.000 lei.000 lei la 5. 15 si 22.000 lei. (1) lit. cele prevazute la punctele 2.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 111 si art. 23. art. 50.000 lei la 10. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei. e) si h)-j). e)cu amenda de la 50.

5. I.000 lei. e)cu amenda de la 5.000 lei. cele prevazute la punctele 25-27. c)confiscarea armelor sau. 44-47. 25. pentru contraventiile prevazute la pct. celor prevazute la pct. 43-49 si 51.000 lei.000 iei la 30. 11-13. 25 si 30-33. 29 si 39.000 lei. 40. (2). 8. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. 36 si 37. alin.001 lei la 2. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 41 si 50. 13. h)cu amenda de la 30. respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. dupa caz. cele prevazute la pct. 39 si 53. 42. 26 si 28. 133. 10. 10. punctul 27.000 lei.000 lei. din capitolul VIII. cele prevazute la punctul 33. 7. 43. 14. 16-19. 11. (la data 17-nov-2008 Art. d)cu amenda de la 2. 108 alin. celei prevazute la punctul 23. d)confiscarea armei. celor prevazute la pct. a munitiilor prevazute la pct. g)cu amenda de la 15. 133 din capitolul VIII.000 lei la 15. 48. 12. b)anularea dreptului de detinere. 2. celor prevazute la punctele 32-37. cele prevazute la pct. (1)Contraventiile prevazute la art. celor prevazute la punctele 12 si 39. 32.000 lei la 50. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor. cele prevazute la pct. celor prevazute la punctele 9. 6 si 21-23. h)cu amenda de la 30. 1. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 1. celor prevazute la pct. 8. 20. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. (1). f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art. d)confiscarea armei. cele prevazute la punctele 32.001 lei la 50. 3. cele prevazute la pct. litera D.000 lei. celei prevazute la punctul 8. (1). 4. sectiunea 1 modificat de Art. (1) din capitolul VIII. 3.f)cu amenda de la 10. 49 si 51. cele prevazute la pct.000 lei. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere. 8.001 lei la 15. cele prevazute la pct. 20. de port si folosire a armelor.001 lei la 30. 3. punctul 124. g)cu amenda de la 15. 9. 17. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor. (la data 27-iul-2011 Art. cele prevazute la pct. 24.000 lei. 27. 24. 18. f)cu amenda de la 10. alin. punctul 6. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. 133. celor prevazute la punctele 11 si 14. 38. sectiunea 1 modificat de Art. 52 si 53. 106 alin. cele prevazute la pct. 221 si 23. 15. 134: Constatarea contraventiilor . Art. I.000 lei. b)cu amenda de la 501 lei la 1. 14-16. I. 10 si 38.001 lei la 5.001 lei la 10. c)cu amenda de la 1. 19 si 52. 34-37. 33. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 132 li se aplica sanctiuni complementare. 29. sectiunea 1 modificat de Art. 31. 132 li se aplica sanctiuni complementare. (la data 17-mar-2008 Art. 30-32.

Art. fara drept Uzul de arma letala. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi. fara drept. cu modificarile si completarile ulterioare. (la data 17-nov-2008 Art. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. . livrarea. Art. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. Art. 135: Regimul contraventiilor SECTIUNEA 2: Infractiuni Art. sectiunea 2 modificat de Art. 1372: Fabricarea ilicita (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. fara drept. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. punctul 6. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 268/2008 ) Art. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. cu modificarile ulterioare. sectiunea 2 completat de Art. punctul 125. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. fara drept. 1371: Traficul ilicit Art. vânzarea. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. Art. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. fara drept. fara drept (la data 17-mar-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. 136: Uzul de arma letala. 180/2002. fara drept. mutarea. 137: Stergerea sau modificarea. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. punctul 28. 137 din capitolul VIII. I. I. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. sectiunea 1 modificat de Art. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. din Legea 117/2011 ) (1)Achizitionarea. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea.Contraventiilor prevazute la art. transferul sau tranzitul armelor de foc. Contraventiilor prevazute la art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. I. 180/2002. 135 din capitolul VIII. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. 136 din capitolul VIII. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Art. (2)Tentativa se pedepseste. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit.

sectiunea 2 modificat de Art. fara drept. (la data 27-iul-2011 Art. 139 din capitolul IX abrogat de Art. I. (1) din Codul penal. 98 alin. fara drept. punctul 127. dupa caz. sediul. în conformitate cu prevederile prezentei legi. 279 alin. cu ocazia avizarii permisului de arma. resedinta sau. cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. Art. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. Art. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. sectiunea 2 completat de Art. punctul 126. 96. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. (1) din Codul penal. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. în conditiile prevazute de lege. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. punctul 128. portul. din Legea 117/2011 ) Art. 92 alin. 137 din capitolul VIII. I. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. (2)Tentativa se pedepseste. importul. procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme.c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. (1) referitoare la certificatele de omologare. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. portul si folosirea armelor respective. utilizarea. (la data 27-iul-2011 Art. 1371 si 1372. altele decât cele prevazute la art. 6 alin. (2)Tentativa se pedepseste. sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. din Legea 117/2011 ) (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. (2). sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. 138: Efectuarea. 96. 279 alin. dupa caz. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor . (la data 27-iul-2011 Art. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. detinerea. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 138 din capitolul VIII. (1). a operatiunilor cu arme sau munitii Art. I.

în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. 92 alin. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. se înstraineaza sau se depun. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. 92 alin. punctul 128. spre pastrare. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege (1)Prevederile art. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. (la data 06-mar-2005 Art. Art. 145. Partea I. în conditiile prezentei legi. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. (1). Partea I. nr. Art. pâna la stabilirea în legile prevazute la art. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 74 din 11 aprilie 1996. prevederile art. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 46-52. punctul 1. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. (1) din capitolul IX modificat de Art. (3)Armele cu privire la care. (1) din capitolul IX modificat de Art. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art.(2)Armele care. I. 1. în functie de destinatia acestora. publicata în Monitorul Oficial al României. Partea I. 140 din capitolul IX abrogat de Art. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. Art. (5). 145. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. 145 alin. 108 alin. 145 alin. *) Termenul prevazut de art. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. dupa caz. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. ori. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. alin. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art. alin. -****- . înarmate cu arme de aparare si paza. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. (la data 30-dec-2004 Art. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. se depun la armurieri autorizati. Art. cu exceptia prevederilor art. la armurieri autorizati în acest scop. 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. (6). pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. (1) si (2).

semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. ARME INTERZISE Categoria A 1. Caracteristicile armei/munitiei 8. 1. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse.agresi paza toare natie ment utilitara I. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. militare aparare vâna. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. dupa caz. precum si munitia corespunzatoare 9. auto2. L 256 din 13 septembrie 1991. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. tir 4. 7. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. republicata. (1) din Constitutia României. precum si munitia corespunzatoare 2.Prezenta lege transpune Directiva nr. 75 si ale art. munitiile cu proiectile perforante. precum si munitia corespunzatoare 10. 76 alin. precum si munitia corespunzatoare 3. dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.arme supuse autorizarii Categoria B 8. ARME SI MUNITII LETALE . ca si aceste proiectile. cu respectarea prevederilor art. 5. explozive sau incendiare. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - .sportiv colectie aparare desti. 3. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. armele de foc automate. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. 6. arme de foc scurte. crt. ale armelor neletale.

precum si munitia corespunzatoare 21. cu o lungime totala sub 28 cm. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare 28. cu percutie centrala. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - - - - - - - X X X - . armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare 20. arme cu destinatie industriala. precum si munitia corespunzatoare 22. precum si munitia corespunzatoare 13. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare X X - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - - X X - - - - - X - X X X X X X - X - - Categoria C X X - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. arme de asomare. precum si munitia corespunzatoare 24. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate.utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare 16. precum si munitia corespunzatoare 11. precum si munitia corespunzatoare 18. arme de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 12. cu tragere foc cu foc. precum si munitia corespunzatoare 25. altele decât cele mentionate la categoria B. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. precum si munitia corespunzatoare 15. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. arme de foc scurte. cu tragere foc cu foc. arme cu tranchilizante. precum si munitia corespunzatoare 23. care nu depaseste 60 cm. precum si munitia corespunzatoare 26. altele decât cele cuprinse în categoria B. arme de foc lungi cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 19. precum si munitia corespunzatoare 17. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. ARME SI MUNITII NELETALE . arme scurte (pistol sau revolver) . arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. precum si munitia corespunzatoare 14. precum si munitia corespunzatoare 27. arme de foc lungi semiautomate. arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie.

punctul 29. arme de recuzita. arme cu destinatie industriala. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia x x x - - - x x - - - Categoria F . arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 32. precum si munitia corespunzatoare X - - - X - X X X X - X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. I. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A 6. precum si munitia corespunzatoare 33. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. harpoane destinate pescuitului. iritante sau de neutralizare. precum si munitia corespunzatoare 31. precum si munitia corespunzatoare 30.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I.29.arme supuse autorizarii 24. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 26. arme de asomare. arme vechi.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare 25. precum si munitia corespunzatoare 28. precum si munitia corespunzatoare 34. *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare 35. respectiv mecanismul închizatorului.arme supuse notificarii x x x - - - - - - x x - . din Ordonanta urgenta 26/2008 ) - *) În anexa. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 27. pistoale de start folosite în competitiile sportive. arme de panoplie. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. camera cartusului si teava. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E .

4. dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. cu efect exploziv sau incendiar. 3. tir 4. 5. precum si munitia corespunzatoare 35. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. precum si munitia corespunzatoare 34. precum si munitia corespunzatoare 30. precum si munitia corespunzatoare x x x x x x x x x x x x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. Arme si munitii letale supuse autorizarii . precum si munitia corespunzatoare 31. 7. arme de panoplie. dupa caz. I. ale armelor neletale. Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. explozive sau incendiare. precum si munitia corespunzatoare 36. priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. ca si aceste proiectile. pistoale de start folosite în competitiile sportive. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. 6. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. 1. harpoane destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare 2. Armele de foc automate. precum si munitia corespunzatoare 32. punctul 30. pistoale de alarma si semnalizare. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare 33. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. arme cu tranchilizante. mai putin în ceea ce 5. 2.corespunzatoare 29. 3. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. arme de recuzita. arme vechi.

cu percutie centrala. lovitura. precum si munitia - - - X X - - - - - X X X - - - . decât cele mentionate la pct. automate. cu percutie pe rama. cu o 13. cu percutie pe rama. altele 16. cu percutie pe rama. care nu 10. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi.Categoria B 7. depaseste 60 cm. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - 8. cu o singura lovitura. cu o singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. cu 17. cu o singura lovitura. sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. percutie centrala. lungime totala sub 28 cm. Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 20. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). precum si munitia corespunzatoare 18. 811. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. cu percutie centrala. lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. Armele de foc lungi semiautomate. X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava ghintuita. 10. de o 19. cu o singura lovitura. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. Armele de foc lungi cu teava lisa. cu o singura 12. altele decât cele mentionate la pct. cu o singura 15. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc 11. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - - - - - X X X - - - - - X X - X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - - - X X X - X - Armele de foc scurte.

precum si munitia corespunzatoare Categoria D . precum si proiectilele corespunzatoare 36. 31. 34. precum si munitia corespunzatoare 28. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23. împrastia gaze nocive. 30. Armele de panoplie. iritante sau de neutralizare. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului. precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi. munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27.Arme supuse notificarii 25.corespunzatoare III. Arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - X - - - X - X X X X X X X - X X X X - X X - Categoria E . precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. 29. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. competitiile sportive. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce zgomot sau pentru a 24. Replicile de arme tip airsoft 37. Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare. Dispozitivele paintball .Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32. precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc.Arme supuse autorizarii 21. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala. Arme si munitii neletale Categoria C . precum si munitia corespunzatoare X X X - Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22. precum si 26. precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. 33.

precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. punctul 129. I. din Legea 117/2011 ) . Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art.* ) Munitiile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful