Sunteți pe pagina 1din 8

AbJomeool ocot

Je1ooqetlco cosmlo
Abdomenu'acuL se sLle
nul cu el de [ucarle
L complex sl vasL ln slne
Cu durerlcu compllcaLll
Sl LoL felul de reacLll
Sl deLermlnaL fllnd
ue boll LermlnaLen 'lLa'
Cum esLeo pancreaLlLa
Sau poaLeo coleclsLlLa

C durere uraLlca
Aparen pancreaLlLa
uoare bruscdoare ln bara"
8ara carel Lransversala
rln dlsLensle capsulara
SlrlLare solara
uomlclllul dureros
Ln eplgasLru mal [os
uar lradlaza Lare
Sub rebordurlle cosLale
ln umar chlar sl ln flanc
8adlaza galopanL
Apropo de bara"
uoare sln zona lombara
uaca acum puLln mal sLal
Cred cadoaren evanLal
uacasa Le chlnulesLl
1rebul sa Le ghemulesLl
uaca nlcl asa nu Lrece
Apelezl la medlclna
Sl mal lel o asplrlna

uoare doare vlolenL
uoaren hlpocondrul drepL
nul durere prefacuLa
L coleclsLlLa acuLa
oaLe chlar lradla
ln flanc drepL pe undeva
oaLe sl ln eplgasLru
Cum Le doare vezl albasLru"
C cauzaprlnclpalal llLlaza blllara
Sl obsLrucLla canallculara
AsLea doua Le a[uLa
Sa facl lnflamaLlacuLa
Cand manevra Murphy facl
1rebule sa Le reLragl
uaca vrel sa mal al zlle
1raLeazo caL poLl de blne
Ca argumenL accesor
Cam vreo 3 mor
Sau compllca cualLceva
Iezl mal sus pancreaLlLa
uaca nu Le las' durerea
uoar splLalul esLe chela
1u vel fl lnvesLlgaL'
oaLe chlar sl operaL
Iel scapa sl de durere
Cu oplolden vene

L o boala foarLe deasa
Apare la orlce casa
L blnenLeles acuLa
Lu zlc cal apendlclLa
uurerea apendlculara
ln faza lnlLlala
uoare omblllcal
Sl lnferoeplgasLral
LancepuL lnLermlLenLa
CumlnLe poaLe chlar lenLa
uupa care seaccenLueaza
Sl ln fosa se flxeaza
Care fosa?? losa dreapLa
Care fosa?? lllaca
nlsLe semen pozlLlve
ulagnosLlc declslve
SunL semnele Lusel sla obLuraLorulul
Semnul 8ovslng sla psoasulul
1raLamenLul ldeal
LsLe cel chlrurglcal
1e Lale doar caLun plc
uacal facl laparoscoplc

C dureren eplgasLru
e o arle resLransa
oaLe fl un ulcer gasLrlc
8adlanL reLrosLernal
Cred cal [uxLacardlal
uar orlglnea fllnd
Sub apendlc xlfold
uacal ulcer superlor
uoare eplgasLrlan
ln sLanga llnlel medlan
ulcerul duodenal sl cu cel anLropllorlc
uoaren cenLru' eplgasLrlc
Sln Lrlunghlul lul Chauffard
Cu lradleren spaLe
Sl ln hlpocondru poaLe
uaca dupa ceal mancaL
Al durere lmedlaL
Al un ulcer cardlal
uaca mal Lrece un plc
Cam o ora ce sa zlc
Sl Le la sl cu caldura
ulcer la mlca curbura
uoare dupa 4 ceasurl??
ln Lrlunghlul pancreaLlcocoledoclan??
Lun ulcer pllorlan
uoare pe sLomacul gol??
oaLe lLl facl un conLrol
uaca mal doare sl noapLea
enLru mlne esLe clar
ulcerul duodenal
Cadurerea saLl allne
Mal la nlsLe alkallne

Ccluzla lnLesLlnala
oaLe adesea fll faLala
Cnsuslre generala
lllnd collca lnLesLlnala
Carel daLa de conLracLll
oaLe chlar sl lnflamaLll
ua senzaLla de crampa
Cu o plecare LrenanLa
Carecum lnLermlLenLa
Sl ln Llmp e remlLenLa
e langa durerl dln asLea
Sl gazele o lau razna
lar de LranslL ce sa zlc
Cand e mare cand e mlc
ln lnfarcLe slschemll
uoare LoL Llmpul sa sLll
uoare perlomblllcal
uneorl eplgasLral

Ar mal fl mulLe de spus
uar eu cred ca va[uns
Clnea spus can medlclna
nu lncape loc de rlma??
uarhal sa nu mal lungesc
SanaLaLe sl Succes!!