Sunteți pe pagina 1din 218

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAIONAL
A
MOLDOVEI

Nr 11
2010

CNCM
Chiinu 2010

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2010
Nr 11

NBCM
Chiinu 2011

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naional a
Moldovei
Cri. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste i ziare
Se editeaz din anul 1958
Apare lunar

2010
Nr 11

CNCM
Chiinu 2011

Alctuitori : Valentina CHITOROAG


Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BGU
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Redactor responsabil i coordonator : Valentina CHITOROAG
Design, tehnoredactare computerizat: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare: Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep. Moldova ;
alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.]
; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2010 (Valinex SA). ISSN 18570550. ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 11, 2010. 2011. 218 p. Texte : lb. rom., rus, alte lb.
strine. 50 ex. ISBN 978-9975-49-046-7.
015(478)

Camera Naional a Crii


din Republica Moldova, 2011

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CRII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958


2010
NR 11
(1921-2170)

NOIEMBRIE

NOVEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1921. Enachi, Viorel Nicolae
Computere cuantice : [pentru uzul studenilor] / Viorel Nicolae Enache ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Fizic, Catedra Fizic Teoretic. Ch. : CEP USM, 2010. 21 cm. ISBN
978-9975-70-969-9.
Pt. 1 : Introducere teoretic. 2010. 95, [1] p. : fig. Bibliogr.: p. 93-94 (15 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-999-6. [2010-2027].
- - 1. Computere cuantice.
004.38(075.8)

1922. Golovco, Vasile


Utilizarea pachetului SPSS n Cercetrile de marketing : Indicaii metodice : (pentru studenii spec. "Marketing i Logistic") / Vasile Golovco, Ada Sajin, Olga Chicu ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova, Fac. "Business i Administrarea Afacerilor", Catedra "Marketing i Logistic". Ch. : ASEM, 2010. 120 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 118 (8 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-75-518-4.
[2010-1970].
004.4:339.138(076.5)

1923. Sudacevschi, Viorica


Testarea circuitelor numerice. Testarea sistemelor de calcul : Prezentare teoretic i aplicaii / Viorica Sudacevschi ; red. resp.: Valentin Negur ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatic i Microelectronic, Catedra Calculatoare. Ch. : UTM, 2010. 73, [3] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. Bibliogr.: p. 72 (12 tit.). 100 ex.
[2010-2014].
- - 1. Circuite numerice i logice.
004.31(076.5)

008 Civilizaie. Cultur. Progres


1924. Anischievici, Maria

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

Cultura i civilizaia anglofon : ndrumar metodic : Texts for discussion / Maria


Anischievici ; chief ed.: Stela Tara ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatic i
Microelectronic, Catedra Informatic Aplicat. Ch. : UTM, 2010. 50, [2] p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Text : lb. engl. Bibliogr.: p. 50 (8 tit.). 100 ex.
[2010-2010].
- - 1. Cultur anglofon (engl.).
008(410)(076.5)=111

1925. Parmentier, Florent


Moldova : atuutile francofoniei / Florent Patmentier ; trad.: Adrian Ciubotaru ; cop.: Mihai
Bacinschi. Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 135, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 115-116. 800 ex.
ISBN 978-9975-61-586-0.
[2010-2034].
008(44+478)

, . . (XIX-XX .). Vezi Nr


2150.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1926. Teodor iianu profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent al
Academiei de tiine a Republicii Moldova : [inginer moldovean, specialist n construcia de
aparate] : Biobibliografie. Memorii / Acad. de tiine a Rep. Moldova, Univ. Tehn. a Moldovei ;
coord. t.: Ion Bostan, Ion Tighineanu. Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2010. 337 p. : fot., fot.
color, tab. ; 25 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. 300 ex.
ISBN 978-9975-63-312-3 (n cop. tare).
[2010-2077].
- - 1. Inginerie Indici bibliografici (rom., engl., rus). 2. iianu, Teodor, 22 mai 1933-,
inginer Biobibliografie (rom., engl., rus).
016:[621.31+929 iianu]=135.1=111=161.1

1927. Tudor Maleca : rectorul Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova


(UCCM), doctor n tiine tehnice, confereniar universitar, Om Emerit : la cea de-a 70-a aniversare : [biobibliografie] / coord. ed.: Larisa avga ; red. t.: Svetlana Guu, Valentina Pslaru ;
red. bibliogr.: Stela Chicu, Maria Burcovschi. Ch. : UCCM, 2010. 221, [1] p. : fot., fot. color ;
21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4128-0-3.
[2010-2020].
- - 1. Merceologie Indici bibliografici. 2. Maleca, Tudor, 1940-, merceolog Biobibliografie.
016:[620.2+929 Maleca]

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
1928. Accesul la informaie i dreptul de autor / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova ;
col. red.: Belei Olga, Ludmila Costin, Goian Natalia [et al.] ; ed. ngrijit Ludmila Costin, Mariana
Harjevschi. Ch. : ABRNM, 2010 (Centrul Ed. al UASM). 130 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Soros
Moldova, Ageniei Suedeze de Dezvoltare i Coop. Intern. 100 ex.
ISBN 978-9975-64-197-5.
[2010-1993].
- - 1. Accesul la informaie. 2 Dreptul de autor.
02(082)

070 Ziaristic. Pres


1929. Jurnalitii contra corupiei : [n Rep. Moldova] / Transparency Intern. Moldova ;
pict.: Ion Mu. Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 20
cm. ISBN 978-9975-80-108-9.
[Pt.] a 7-a. 2010. 328 p. Texte: lb. rom., rus. Apare cu sprijinul financiar al Oxfam
NOVIB. 500 ex. ISBN 978-9975-80-401-1. Gratuit. [2010-1900].
- - 1. Jurnaliti Corupie Republica Moldova Combatere (rom., rus).
070:343.352(082)=135.1=161.1

1930. 30 de ntrebri de-acas : [culeg. de interviuri a ziaritilor de la "Cuvntul" (Rezina)] / "Cuvntul" Sptmnal regional independent. Rezina : S. n., 2010 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). 306 p. : fot. ; 25 cm.
n cop. tare.
[2010-2090].
- - 1. "Cuvntul" Sptmnal regional independent Raionul Rezina Republica Moldova
Interviuri.
070(047.53)

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


1931. "Dezvoltarea cercetrii tiinifice, promovarea i cultivarea creativitii i a
inovrii n procesul instruirii academice", conf. t. (2010 ; Chiinu). Conferina tiinific
"Dezvoltarea cercetrii tiinifice, promovarea i cultivarea creativitii i a inovrii n procesul
instruirii academice": dedicat aniversrii 64 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova : t. sociale : Rez. comunicrilor, 5 mai 2010 / com. org. : Mihail Revenco, Gheorghe Avornic, Maria
Bulgaru [et al.] ; resp. ed.: Leonid Gorceac, Tatiana Bulimaga. Ch. : CEP USM, 2010. 223,
[1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art.
100 ex.
ISBN 978-9975-71-020-6.
[2010-2023].
- - 1. "Dezvoltarea cercetrii tiinifice, promovarea i cultivarea creativitii i inovrii n
procesul instruirii academice" Conferin tiinific (rom., engl., rus).
082:[378+001.891](478)=135.1=111=161.1

1932. "Dezvoltarea cercetrii tiinifice, promovarea i cultivarea creativitii i a


inovrii n procesul instruirii academice", conf. t. (2010 ; Chiinu). Conferina tiinific
7

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

"Dezvoltarea cercetrii tiinifice, promovarea i cultivarea creativitii i a inovrii n procesul


instruirii academice" : dedicat aniversrii 64 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova : t.
reale i exacte : Rez. comunicrilor, 5 mai 2010 / com. org. : Mihail Revenco, Gheorghe
Avornic, Maria Bulgaru [et al.] ; resp. ed.: Leonid Gorceac, Tatiana Bulimaga. Ch. : CEP USM,
2010. 147, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art.
150 ex.
ISBN 978-9975-71-021-3.
[2010-2024].
- - 1. "Dezvoltarea cercetrii tiinifice, promovarea i cultivarea creativitii i inovrii n
procesul instruirii academice" Conferin tiinific (rom., engl., rus).
082:[378+001.891](478)=135.1=111=161.1

1933. " : . ",


. . (2009 ; ). :
" : . . . , , , .-. 2009-2010 . /
.-. : . ., . ., . . [ .]. . : "Valinex" SRL, 2009.
21 cm. ISBN 978-9975-9915-7-5. 2000 .
. 9. 2010. 112 p. : fit., tab. Antetit.: . -. Texte: lb. rom., engl., fr., rus. Bibliogr. la sfritul art. 50 ex. ISBN 978-9975-68-150-6. [2010-2000].
- - 1. " : "
(rom., engl., fr., rus).
082:378.6(478)=00

087.5 Publicaii pentru tinerii cititori


1934. Rsakova, Irina Vladimirovna
Dinozaurii / Irina Vladimirovna Rsakova ; trad. din lb. rus : Vsevolod Cernei. Ch. :
"Biblion" SRL ; Pereslavi (Rusia) : "Integral" SRL, 2010 (Combinatul Poligraf or. Tveri. Rusia).
95, [1] p. : il. color ; 22 cm. (Enciclopedia pentru copii "Micul Erudit")(Billion).
Tit. orig.: . Indice: p. 94-95. 4000 ex.
ISBN 978-9975-112-30-7 (n cop. tare).
[2010-2085].
- - 1. Dinozauri Enciclopedii pentru copii.
087.5(031)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1935. Ababii, Petru
Decodificarea logigramei n iconicul filozofic a lui Petre uea / Petru Ababii. Ch. :
"Prag-3" SRL, 2010. 214 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-77-144-3.
[2010-2066].
- - 1. Filologie.
1/14
8

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1936. Ghimpu, Gheorghe


Contiina naional a romnilor moldoveni : (Lucrare de sintez cu texte antologice) /
Gheorghe Ghimpu. Ed. a 3-a. [Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central")]. 482, [2] p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 474-482 (151 tit.) i n note la sfritul cap.
ISBN 9975-933-06-8 (eronat).
[2010-2089].
- - 1. Contiin naional Romni.
130.3(=135.1)

159.9 Psihologie
1937. Cucu, Mihai
Psihomotricitatea. Abordri psihofiziologice i psihopedagogice / Mihai Cucu ; pref.: Vasile
Marcu. Ch. : CEP "Medicina", 2010. 123, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 100 ex.
ISBN 978-9975-4134-8-0.
[2010-1962].
- - 1. Psihomotricitate.
159.922+612.821(076.5)

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


1938. "Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane", conf. t. intern. (16 ; 2010 ; Chiinu). Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : cu desfurarea n cadrul acesteia a Mesei Rotunde "Fundamentele
bioetice ale cercetrilor biomedicale i genetice" : Materialele Conf. a 16-a t. Intern., 12-13
noiemb. 2010 / red. resp. Teodor N. rdea. Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010. 279, [1] p. : tab. ;
21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din Rep. Moldova,
Catedra Filozofie i Bioetic, Centrul Na. de Bioetic din Rep. Moldova, Asoc. de Bioetic din
Rep. Moldova [et al.]. Texte: lb. rom., engl., fr., rus. Bibliogr. la sfritul art. 120 ex.
ISBN 978-9975-4152-8-6.
[2010-1994].
- - 1. "Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane" Conferin tiinific internaional (rom., engl., fr., rus).
17+61(082)=00

2 RELIGIE. TEOLOGIE
25 RELIGII ALE ANTICHITII. RELIGII NECRETINE
, . . Vezi Nr 2012.

27 CRETINISM
1939. Rugciuni pentru copii : Pentru credin ortodox / sel.: preot Vasile Petrov. Ch.
: "Cu drag" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 44 p. ; 17 cm.
300 ex.
9

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

ISBN 978-9975-80-390-8.
[2010-1894].
- - 1. Rugciuni pentru copii.
27-282.5

3 TIINE SOCIALE
31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
1940. Burian, Cristina
Fenomenul migraiei i statutul juridic al strinului n dreptul internaional public : [manual] /
Cristina Burian. Ch. : CEP USM, 2010. 191, [1] p. : fig. ; 21 cm. (Alma Mater).
Bibliogr.: p. 161-176 (276 tit.) i n notele de subsol. 250 ex.
ISBN 978-9975-71-006-0.
[2010-1939].
- - 1. Migraiune internaional. 2. Drept internaional public.
314.7+341.1/.8(075)

1941. Guu, Daniela


ABC-ul migrantului / Daniela Guu ; Asoc. Femeilor de Carier juridic, Centrul pentru
Prevenirea Traficului de Femei. [Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. 91 p. ; 10 x
15 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Norvegiei la Bucureti.
[2010-1932].
- - 1. Migrani. 2. Migraie internaional.
314.74

316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1942. Culegere de Studii de Politici Publice / Parlamentul Tinerilor, Legislatura a II ; Inst.
Tineretului Guvernator din Moldova. Ch. : "Vite-Jesc" SRL, 2010. 50 p. : tab. ; 23 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Ageniei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID) i
Ambasadei Olandei la Kiev. 600 ex.
ISBN 978-9975-9921-9-0.
[2010-1865].
- - 1. Parlamentul Tinerilor.
316.3/.4

32 POLITIC
1943. Prac, Grigore
Politologie : [pentru uzul studenilor] / Grigore Prac, Ludmila Oleinic, Eduard Tuceacov ;
Univ. de Studii Europene din Moldova. Ch. : "Vizual Design" SRL, 2010. 216 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 100 ex.
ISBN 978-9975-4164-0-5.
10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-2017].
- - 1. Politologie.
32(075.8)

1944. "Republica Moldova n contextul geopolitic contemporan i perspectivele integrrii europene", conf. t. intern. (2010 ; Chiinu). Republica Moldova n contextul geopolitic contemporan i perspectivele integrrii europene : Materialele Conf. t. intern. anuale a
tinerilor cercettori, Ed. a 4-a, 16 apr. 2010, Chiinu / red.-ef: Alexandru Buruian. Ch. :
Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 411 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm. Supl. la "Revista de
cercetri juridice", nr. 1, 210 ; ISSN 1857-2014.
Antetit.: Inst. de Istorie, Stat i Drept al Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Cercet. Juridice "Acad. Andrei Rdulescu" al Acad. Romne. Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. engl.
Cuprins paral.: lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-51-184-1.
[2010-2079].
- - 1. Republica Moldova n contextul geopolitic contemporan i perspectivele integrrii
europene Conferin tiinific internaional (rom., engl., rus).
32(082)=135.1=111=161.1

323 Politic intern


323(478) Politica intern a Republicii Moldova
1945. Revoluia Twitter. Episodul nti: Republica Moldova : [evenimentele din 7 apr.
2009] / aut.: Nicolae Negru, Wim van Meurs, Florent Parmentier [et al.] ; coord.: Adrian
Ciubotaru ; trad. din lb. engl.: Nina Iordache ; fot.: Mircea Bobn, Iurie Foca, Constantin
Grigori [et al.]. Ch. : Arc : .E.-P. "tiina", 2010 (Combinatul Poligr.). 131 p. : fot., fot. color
; 27 cm.
Bibliogr.: p. 106-107 (28 tit.) la sfritul art. i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-61-592-1 (Arc). ISBN 978-9975-67-731-8 (.E.-P. "tiina").
[2010-2005].
- - 1. Politic intern Republica Moldova. 2. Evenimentele din 7 aprilie 2009 Republica
Moldova.
323(478)(082)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


1946. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova : Ed. a 8-a / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col. red. : Grigore
Belostecinic (pre.), Ion Petrescu, Vitalie Macarov [et al.]. Ch. : ASEM, 2010. 391, [1] p. :
fig., scheme, tab. ; 29 cm. ISSN 1857-1433.
Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. 30 ex.
ISBN 978-9975-75-534-4.
[2010-1979].
- - 1. Economie (rom., rus). 2. Academia de Studii Economice din Moldova Anale (rom.,
rus).
33+378.633(478)(082)=135.1=161.1

1947. Rusu, D.

11

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

Introduction au Franais Economique : [pentru uzul studenilor] / D. Rusu, I. Corduneanu ;


Acad. d'tudes con. de Moldavie, Chaire de Langues Modernes Appliques. Ch. : ASEM,
2010. 183 p. : fig., tab. ; 28 cm.
n red. aut. Bibliogr.: p. 172 (22 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-75-533-7.
[2010-1984].
- - 1. Economie (fr.). 2. Limba francez (fr.).
33+811.133.1(075.8)

1948. Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri tiinifice : [n vol.] / Univ.
Agrar de Stat din Moldova ; red.-ef: Gh. Cimpoie. Ch. : Centrul ed. al UASM, 2010. 25
cm. ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 25 (1) : Economie / col. red.: P. Movileanu, A. Litvin, S. Gangan [et al.]. 2010. 341
p. : fig., graf., tab. Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul art.
50 ex. ISBN 978-9975-64-193-7. [2010-1987].
- - 1. Universitatea Agrar de Stat din Moldova Lucrri tiinifice (rom., engl., rus).
33:378.663(478)(082)=135.1=111=161.1

1949. Vol. 25 (2) : Economie / col. red.: P. Movileanu, A. Litvin, S. Gangan [et al.].
2010. 273 p. : fig., tab. Texte: lb. rom., engl., fr., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul
art. 50 ex. ISBN 978-9975-64-194-4. [2010-1988].
- - 1. Universitatea Agrar de Stat din Moldova Lucrri tiinifice (rom., engl., fr., rus).
33:378.663(478)(082)=135.1=111=161.1

330 Economie n general. Economie politic


1950. , . .
: . : [pentru uzul studenilor] /
. ., . . ; . . ., . "", . "
". [. 2-]. . : , 2010. 185 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 179-185 (85 tit.) i la sfritul temelor. 50 ex.
ISBN 978-9975-75-523-8.
[2010-1973].
- - 1. Investiii Concepte (rus).
330.322.5(075.8)

334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic


1951. Dezvoltarea cooperativelor : Istorii de succes / Federaia Na. a Agricultorilor din
Moldova AGROinform. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 14, [1] p. : fot. color ; 21 cm.
F. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al Federaiei Naionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform. 300 ex.
ISBN 978-9975-80-402-8.
[2010-1897].
334.73

1952. Ghidul companiilor / Junior Achievement Moldova ; resp. ed.: Valentina Olaru,
Adela Scutaru-Guu, Iurie Melinte. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 16 p. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei LED (Liechtenstein Development Service) din
Liechtenstein. 100 ex.
ISBN 978-9975-80-404-2.
12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-2074].
334

1953. Serduni, Sergiu


Management : (note de curs) / Sergiu Serduni ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch.
: ASEM, 2010. 151 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 150-151 (18 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-75-527-6.
[2010-1975].
- - 1. Management.
334.7:005(075.8)

336 Finane
1954. Codul fiscal al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i compl. : MO nr. 206209/685 din 22.10. 2010. Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2010 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL). 207 p. ;
20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4151-3-2.
[2010-1871].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)

1955. Finane : (manual) / col. aut.: Baurciulu Angela, Cernit Rodica, Ciobanu Natalia [et
al.] ; coord.: Botnari N., Baurciulu A. ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Finane". Ch. :
ASEM, 2010. 423 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 417 (9 tit.) la sfritul cap. i n notele de subsol. 250 ex.
ISBN 978-9975-75-537-5.
[2010-1986].
- - 1. Finane.
336(075.8)

1956. Finanele mele : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ; adapt.: Adela
Scutaru-Guu, Iurie Melinte ; trad.: Marina Sclifos. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 20 p. :
fot., tab. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei LED (Liechtenstein Development Service) din
Liechtenstein. 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-396-0.
[2010-1903].
336(075.3)

1957. , . .
: [pentru uzul studenilor] / . . ; . . ., . " ". . : , 2010. 90 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 89-90 (22 tit.) i la sfritul temelor. 60 ex.
ISBN 978-9975-75-521-4.
[2010-1972].
- - 1. Piaa de capital.
336.76(076.5)

13

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
Transport: economie, inginerie i management. Vezi Nr 2051.
338.48 Turism. Economia turismului
1958. Noni, Ludmila
Potenialul turistic al raionului Cahul / Ludmila Noni. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010.
116 p. : fig., fot. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 94-99 (77 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA n Rep. Moldova. 150 ex.
ISBN 978-9975-80-398-4.
[2010-2071].
- - 1. Turism Raionul Cahul Republica Moldova.
338.48

339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial


339.7 Finane internaionale
1959. Stuart, Eugene
Legislaia i politica cu privire la ajutorul de stat. Armonizarea legislaiei Republicii Moldova cu standardele UE = State aid law and policy. Law approximation to EU standards in the
Republic of Moldova : Suport pentru implementarea acordurilor dintre Rep. Moldova i Uniunea
European / Eugene Stuart ; trad.: Elena Dolghii ; IBF Intern. Consulting n consoriu cu DMI,
IRZ, Monisma, INCOM i Inst. de Politici Publice. Ch. : ["Sinectica-Com" SRL], 2010. 230 ;
218 p. : fig., tab. ; 21 cm. (Seria de ghiduri pentru armonizarea legislaiei sectoriale).
Tit., text paral.: lb. rom., engl. Paginaie paral. Carte-valet ("").
Bibliogr.: p. 213-218, 225-230 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii
Europene. 500 ex.
ISBN 978-9975-4099-4-0.
[2010-2001].
- - 1. Ajutoare de stat Legislaie. 2. Subvenii Legislaie.
339.7:364(094.73)=135.1=111

34 DREPT. JURISPRUDEN
341 Drept internaional
Burian, Cristina. Fenomenul migraiei i statutul juridic al strinului n dreptul internaional
public. Vezi Nr 1940.
1960. Comitetul Consultativ privind Convenia-cadru pentru protecia minoritilor naionale. Opinia III asupra Moldova : Adoptat la 26 iun. 2009. Rezoluia ResCMN (2010)6 privind
implementarea prevederilor Conveniei-cadru pentru protecia minoritilor naionale de ctre
Moldova : Adoptat de ctre Comitetul de Minitri la 5 mai 2010 n cadrul celei de-a 1084-a
reuniuni a Minitrilor-reprezentani : Trad. n lb. de stat / Consiliul Europei, Biroul Relaii Interetnice al Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). 44 p. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol.
14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-2094].
- - 1. Minoriti naionale Republica Moldova Protecie.
341.231:323.1(478)

1961. Komitetu sfatosco palai konvenia kadro kai lel ando brk le minoriteturen
taneske. O trin-to konkluzia pai Moldova : Lini po 26 iun. 2009 (ACFC/III (2009)003). Rezolucia
Res CMN (2010)6 Andai buki la Konveniak Kadro pala protekcia le minoriteturen ancionalo
Andi Moldova / O Consilo Evropako, O Birovo Macar Etnico Pandimata andi Resp. Moldova.
K. : S. n., 2010 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). 40 p. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol.
[2010-2099].
- - 1. Minoriti etnice Romi Republica Moldova Protecie (igneasc).
341.231:323.1(478)(=214.58)

1962. Mili azinnklari korumak iin erev Konveniyasnn uurunda iyn ayn dokuzunda 2009-da kablediln Danma Komitetin Moldovaya iliik nc sonucu. Rezoliya
CM/ResCMN (2010)6 : Mili aznnklar korumak erev Konveniyasn Moldova Repusblikas
tarafndan uygulamak iin : Kabledildi Ministrular Komiteti tarafundan 2010-uncu yln mayn 5ind vie-ministrularn 1084-nc karlamas erevesind : Gagauz dilin eviri / Evropa
Soveti, Moldova Resp. milletlraras ilikileri Brosu. K. : S. n., 2010 (Tipogr. "Primex-Com"
SRL). 54 p. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol.
[2010-2097]
- - 1. Minoriti etnice Gguzi Republica Moldova Protecie (gguz).
341.231:323.1(478)(=512.165)

Protecia juridic a proprietii, libertii i siguranei persoanei n dreptul naional i internaional. Vezi Nr 1969.
1963.
. : 26 2009 .
CM/ResCMN (2010)6 . : 5
2010 1084- : . / , . . . . : . .,
2010 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). 50 p. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol.
[2010-2098].
- - 1. Minoriti etnice Bulgari Republica Moldova Protecie (bulg.).
341.231:323.1(478)(=163.2)

1964.
. : 26 2009 . CM/ResCMN
(2010)6 : iii 5 2010 1084-
iii : . / , . . . .
: . ., 2010 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). 44 p. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol.
[2010-2096].
15

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

- - 1. Minoriti etnice Ucrainei Republica Moldova Protecie (ucr.).


341.231:323.1(478)(=161.2)

1965.
. : 26 2009. CM/ResCMN
(2010)6 : . 5 . 2010 . 1084- : . . . / , . . . :
. ., 2010 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). 48 p. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol.
[2010-2095].
- - 1. Minoriti etnice Rui Republica Moldova Protecie (rus).
341.231:323.1(478)(=161.1)

342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ


1966. Codul contravenional al Republicii Moldova =
: cu ultimele modificri i compl. : MO nr. 141-144/517 din 10.08.2010. Ch.
: "Lavilat-Info" SRL, 2010 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 108 ; 119 p. ; 20 cm.
Tit., text paral: lb. rom., rus. Paginaie paral. Carte-valet (""). 500 ex.
ISBN 978-9975-4151-0-1.
[2010-1868].
- - 1. Codul contravenional al Republicii Moldova (rom., rus).
342.92(478)(094.4)=135.1=161.1

1967. Dastic, Angela


Contenciosul administrativ : Note de curs : [pentru uzul studenilor] / Angela Dastic ;
Acad. de Administrare Public de pe lng Preedintele Rep. Moldova. Ch. : AAP, 2010.
100 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 87-99. 55 ex.
ISBN 978-9975-4107-3-1.
[2010-1968].
- - 1. Contenciosul administrativ.
342.9(075.8)

1968. Electorala 2010, 5 septembrie 2010 : Doc. i cifre cu privire la referendumul republican constituional / Comisia Electoral Central. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 509, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
1600 ex.
ISBN 978-9975-78-942-4.
[2010-2045].
- - 1. Electorala, 2010 Republica Moldova Documente. 2. Alegeri parlamentare Republica Moldova Documente.
342.8(478)(094)

1969. "Protecia juridic a proprietii, libertii i siguranei persoanei n dreptul


naional i internaional", conf. t-practic intern. (2009 ; Chiinu). Protecia juridic a
proprietii, libertii i siguranei persoanei n dreptul naional i internaional = Judicial
protection of property, liberty and personal security within the national and international low

16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

international : Materialele Conf. t.-practice intern., 22 dec. 2009, Chiinu / col. red.: Valentin
Beniuc (preedinte), Mihail Brgu. Ch. : IRIM, 2010 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). 395 p.
Antet.: Inst. de Relaii Intern. din Moldova. Texte: lb. rom., ucr., rus. Bibliogr. la sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-9764-9-7.
[2010-1995].
- - 1. "Protecia juridic a proprietii, libertii i siguranei persoanei n dreptul naional i
internaional" Conferin tiinifico-practic internaional (rom., ucr., rus).
342.7+341.231.14(082)=135.1=161.1=161.2

343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic


1970. Brgu, Mihail
Criminologie : (curs universitar) / Mihail Brgu ; Inst. de Relaii Intern. din Moldova. Ed.
a 2-a, rev. i compl. Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010. 686 p. : diagr. color, scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 661-681 (207 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-4098-9-6.
[2010-1990].
- - 1. Criminologie.
343.9(075.8)

1971. Codul de procedur penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i compl.


: MO nr. 155-158/551 din 03.09.2010. Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2010 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL).
179 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4151-2-5.
[2010-1870].
- - 1. Codul de procedur penal al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)

1972. Codul penal al Republicii Moldova = :


cu ultimele modificri i compl. : MO nr. 191-193/634 din 01.10.2010. Ch. : "Lavilat-Info" SRL,
2010 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 113 ; 122 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Paginaie paral. Carte-valet (""). 500 ex.
ISBN 978-9975-4151-1-8.
[2010-1869].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova (rom., rus).
343(478)(094.4)=135.1=161.1

1973. Sli, Vitalie


Terorismul i unele particulariti de contracarare a acestuia : Monografie / Vitalie Sli,
Ruslana Pleca. Ch. : "Garomond-Studio" SRL, 2010. 186 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 157-164 (134 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-4104-2-7.
[2010-2018].
- - 1. Terorism Contracarare.
343.326

1974. Sunt martor la judecat / Centrul Na. de Prevenire a Abuzului fa de Copii


(CNPAC), Min. Justiiei i Procuratura Gen. a Rep. Moldova ; elab.: Aurelia Guzun ; pict.: Lic
17

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

Sainciuc. Ch. : "Urma Ta" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 20, [1] p. : il. color ; 21 x
21 cm.
F. f. de tit.
[2010-1927].
- - 1. Mrturie Msuri educative.
343.14

1975. Zaharia, Victor


Ghid juridic i de bune practici pentru personalul care lucreaz cu copiii aflai n detenie /
Victor Zaharia, Vadim Pistrinciuc, Alexandru Tarasov ; coord.: Sorin Hanganu, Ana Racu. Ch.
: "Bons Offices" SRL, 2010. 96 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Ageniei Suedeze pentru
Dezvoltare Intern. (SIDA). 300 ex.
ISBN 978-9975-80-385-4.
[2010-2070].
343.811

1976. , . .
: [. .] / . . ; .
. : . . (.) [ .] ; .: . . , . . . . : "Cunir & Co" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 756 p.
30000 (prima tran 3000) ex.
ISBN 978-9975-9946-6-8 (n cop. tare).
[2010-1872].
- - 1. Corupie (rus).
343.35

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


1977. Dona, Massimilliano
Legislaia i politicele de protecie a consumatorilor. Armonizarea legislaiei la standardele
UE n Republica Moldova = Consumer protection law and policy. Law approximation to EU
standards in the Republic of Moldova : Suport pentru Implementarea Acordurilor dintre Rep.
Moldova i Uniunea European / Massimilliano Dona, Eugene Stuart ; IBF Intern. Consulting n
conlucrare cu DMI, IRZ, Nomisma, INCOM i Inst. de Politici Publice. Ch. : "Elan Inc" SRL,
2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 222 ; 216 p. : tab. ; 21 cm. (Seria de ghiduri privind armonizarea legislaiei pe domenii / ed.: Eugene Stuart).
Tit., text paral.: lb. rom., engl. Bibliogr. n notele de subsol. Paginaie paral. Cartevalet (""). Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 500 ex.
ISBN 978-9975-66-204-8.
[2010-1954].
- - 1. Protecia consumatorilor Legislaie (rom., engl.).
346.548(036)=135.1=111

347 Drept civil


1978. , . .
: : / . . , . . ;
. . . . ; . , - , - . . : . .,
2010 ("" ). 413, [2] p. ; 21 CM.
18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 396-409 (159 tit.) i n notele de subsol. 1000 ex.


ISBN 978-9975-4150-0-2 (n cop. tare).
[2010-1907].
- - 1. Codul civil (rus).
347(075.8)

347.1 Generaliti
1979. Ciocrlan, Aliona
Drept civil : Partea general I : (note de curs) / Aliona Ciocrlan ; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Ch. : ASEM, 2010. 205, [1] p. : tab. ; 20 cm. ISBN 978-9975-75-516-0.
n red. aut. Bibliogr.: p. 202-205 i n notele de subsol. 80 ex.
ISBN 978-9975-75-517-7. [2010-1969].
- - 1. Drept civil Partea general I.
347.1(075.8)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1980. Codul muncii al Republicii Moldova = ;
cu ultimele modificri i compl. : MO nr. 160-162/586 din 07.09.2010. Ch. : "Lavilat-Info" SRL,
2010 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 88 ; 101 p. ; 20 cm.
Tit., text paral: lb. rom., rus. Paginaie paral. Carte-valet (""). 500 ex.
ISBN 978-9975-4113-9-4.
[2010-1867].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova (rom., rus).
349.2(478)(094.4)=135.1=161.1

1981. Negru, Teodor


Dreptul muncii : Curs universitar / Teodor Negru, Ctlina Scorescu. Ch. : "LabirintCutasevici" I, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 317, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 1000 ex.
ISBN 978-9975-943-19-7 (eronat).
[2010-2059].
- - 1. Codul muncii.
349.2(075.8)

349.7 Drept atomic


1982. Acta nuclear & Radiologic : [ed. anual de acte normative : n vol.] / Min. Mediului, Agenia Na. de Reglementare a Activitilor Nucleare i Radiologice ; red.-ef Artur Buzdugan ; resp. de ed. Maria Corfanenco. Ch. : Tipogr. AM, 2010. 24 cm. ISBN 978-99759690-8-6. Apare din ian. 2009.
Vol. 2. 2010. 180 p. : fig., tab. Text paral.: lb. rom., rus. 120 ex. ISBN 9789975-9690-9-3. [2010-1944].
- - 1. Energie nuclear Acte normative.
349.7(094)=135.1=161.1

19

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
1983. Inspecia muncii: ce este i cu ce se ocup inspecia muncii : [Organizaia Intern.
a Muncii (ILO)] : Brour pentru angajai / Biroul Intern. al Muncii. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). 36 p. ; 21 cm.
[2010-1935].
- - 1. Inspecia muncii. 2. Organizaia Internaional a Muncii. 3. Legislaia muncii.
351.83.072.6:331.1
1984. Inspecia muncii: ce este i cu ce se ocup inspecia muncii : [Organizaia Intern.
a Muncii (ILO)] : Brour pentru patroni / Biroul Intern. al Muncii. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). 39 p. ; 21 cm.
[2010-1934].
- - 1. Inspecia muncii. 2. Organizaia Internaional a Muncii. 3. Legislaia muncii.
351.83.072.6:331.1
355/359 tiin militar. Fore armate
1985. Securitate prin cooperare : Asociaia "George C. Marshall" din Republica Moldova
la zece ani / Asoc. "George C. Marshall" din Rep. Moldova ; alct. i resp. de ed.: Andrei Covrig
; col. red.: Ghenadie Gore, Vitalie Ciobanu, Ion Vulpe. Ch. : "Cu Drag" SRL, 2010 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). 144 p. : fot. ; 25 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. n note la sfritul art. i n notele de subsol. 50
ex.
ISBN 978-9975-4145-4-8 (n cop. tare).
[2010-2069].
355(478)(091)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
1986. Centru de Reabilitare al Victimelor Torturii "Memoria": Primul deceniu al RCTV
"Memoria", ncununat de realizrile i eforturile echipei : 10 ani de activitate / Instrumentul European pentru Democraie i Drepturile Omului (EIDHR). [Ch. : S. n., 2010] (Tipogr. "Prag-3"
SRL). 15 p. : fot. color ; 20 x 21 cm.
F. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al Delegaiei UE n Rep. Moldova.
[2010-2092].
- - 1. Centru de Reabilitare al Victimelor Torturii "Memoria" Republica Moldova.
364.262:061.2(478)

1987. Idem n lb. engl. : Rehabilitation Centre for Torture Victims "Memoria" : First decade of the RCTV "Memoria" crowned by the achievements and efforts of its team : 10 years of
activity. [Ch. : S, n., 2010] (Tipogr. "Prag-3" SRL). 15 p. : fot. color ; 20 x 21 cm.
F. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al Delegaiei UE n Rep. Moldova.
[2010-2093].
- - 1. Centru de Reabilitare al Victimelor Torturii "Memoria" Republica Moldova (engl.).
364.262:061.2(478)

20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Pistrinciuc, Vadim. Asistena social a persoanelor afectate de HIV i SIDA. Vezi Nr


2042.
. Vezi Nr 2004.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
1988. Callo, Tatiana
coala tiinific a pedagogiei transprezente / Tatiana Callo. Ch. : Pontos, 2010
("Tipogr. Reclama" SA). 320 p. ; 26 cm. (tiinele educaiei).
Bibliogr. la sfritul cap. Ind. noiunilor de baz ale pedagogiei transprezente: p. 315319. 500 ex.
ISBN 978-9975-51-194-0 (n cop. tare).
[2010-2086].
- - 1. Pedagogie.
37.02

1989. Educaie european a adulilor n afara UE = European Adult Education outside


the EU / Inst. pentru Coop. Intern. a Asoc. Germane a Univ. Populare ; coord. ed.: Uwe
Gartenschlaeger ; trad.: Gherasim Alexandra. Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 188, [3] p. : fot. ; 22 cm. (Perspective internaionale n educaia adulilor).
Tit. paral.: lb. rom., engl. Text: lb. rom. Bibliogr.: p. 188 (11 tit.) i n notele de subsol.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Federal German pentru Cooperare Econ. i Dezvoltare
(BMZ). 1500 ex.
ISBN 978-9975-109-38-3.
[2010-1885].
- - 1. Educaie european a adulilor.
37.018(082)

1990. Tempus, (2009/2010) / European


Commission Tempus. . 02. [Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. 69 p. : h.
color ; 30 cm. (Tempus: ).
Bibliogr. n notele de subsol.
[2010-2100].
- - 1. Procesul de Bolognia (rus).
37.0

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale


1991. Finanele mele : Ghid pentru profesori i consultani / Junior Achievement Moldova ; adapt.: Adela Scutaru-Guu, Iurie Melinte ; trad.: Marina Sclifos. Ch. : "Bons Offices" SRL,
2010. 28 p. : fig. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei LED (Liechtenstein Development Service) din
Liechtenstein. 300 ex.
ISBN 978-9975-80-397-7.
[2010-1904].

21

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

- - 1. Finane Metodica predrii.


37.016.046:336

1992. Iuracu, Mihai


Probleme ale societii umane : Culegere de probleme la istorie : [n vol.] / Mihai Iuracu.
Ch. : "Cartdidact" SRL, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 24 cm. ISBN 978-9975-4158-3-5.
Vol. 1 : Timp geologic. Preistorie. Antichitate. 2010. 272 p. Bibliogr.: p. 260-272.
1000 ex. ISBN 978-9975-4158-4-2. [2010-2078].
- - 1. Istorie Metodica predrii.
37.016.046:94

1993. Kudricaia, Svetlana


Chimie : cl. a 9-a : Ghidul profesorului / Svetlana Kudricaia, Nadejda Velico ; comisia de
evaluare: Maria Brc, Aliona Gandrabur, Vera Moroan ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. [Ed.
a 2-a, rev.]. Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 99, [4] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 97 (6 tit.). 2100 ex.
ISBN 978-9975-61-587-7.
[2010-2031].
- - 1. Chimie Metodica predrii.
37.016.046:54

1994. Raischi, Victor


Caiet pentru Proiecte didactice / Victor Raischi. Ed. rev. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 12, [164] p. : tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-926-4.
[2010-2035].
37.016.046:51

1995. Sochirc, Vitalie


Geografia uman a Republicii Moldova : Cl. a 9-a : Ghidul profesorului / Vitalie Sochirc,
Tatiana Baciu, Matei Mtcu ; comisia de evaluare: Adrian Delinschi, Camelia Marin, Larisa Ungurean ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. [Ed. a 2-a, rev.]. Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 94, [2] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 96 (18 tit.). 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-585-3.
[2010-1887].
- - 1. Geografia uman a Republicii Moldova Metodica predrii.
37.016.046:913(478)

37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar


1996. Agenda elevului / Junior Achievement Moldova ; resp. ed.: Valentina Olaru, Adela
Scutaru-Guu, Iurie Melinte. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 20 p. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei LED (Liechtenstein Development Service) din
Liechtenstein. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-405-9.
[2010-2075].
37.091

22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1997. O competen-cheie: a nva s nvei : Ghid metodologic / aut.: Lia Sclifos, Viorica Gora-Postic, Olga Cosovan [et al.] ; Centrul Educaional "Pro Didactica". Ch. : Centrul
Educaional "Pro Didactica", 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 136 p. : fig., tab. ; 26 cm.
(Colecia Biblioteca Pro Didactica) (Seria: Aici i Acum).
Bibliogr.: p. 34, 134-135 (27 tit.) i n notele de subsol. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4125-0-6.
[2010-1882].
- - 1. nvare.
37.091

1998. / - . , "" ;
.: . ., . . (. .), . . [ .]. . : . -
. , 2010 (Tipogr. "Valinex" SRL). 20 cm. ISSN 1857-4238. ISBN 978-99759628-0-3.
. 2. 2010. 233 p. : fot., tab. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr.: p. 86 (12 tit.). 100
ex. ISBN 978-9975-4020-4-0. [2010-1997].
- - 1. "".
37.091(082)

373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general


1999. Educaie pentru toi i pentru fiecare : Proiectul "Educaie pentru Toi Iniiativ
de Aciune Rapid" n Republica Moldova / Min. Educaiei al Rep. Moldova ; ed.: Aurelia Guzun
; contribuie: Lia Sclifos. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 32 p. : fot. color ; 24
x 24 cm. (Ajut-l s creasc om mare).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova, UNICEF, Bncii Mondiale.
[2010-1926].
- - 1. Educaie precolar.
373.2

2000. Ia-m cu Tine, Copilrie! : Serbri, curioziti, poezii, ngndurri, cntece, divertis
: pentru prini i copii / aut. proiectului i coord. gen.: Ana Manole ; coord.: Tamara Fetco, Ana
Guu ; red.: Lidia Colesnic-Codreanca (doctor n filologie) ; il.: Timotei Btrnu ; cop.: Nicolae
Srbu ; Dir. Educaie, Tineret i Sport, sectorul Rcani, municipiul Chiinu, Instituia Prec. nr.
108 "Mrior". Ch. : S. n., 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 159, [1] p. : il., n. muz. ; 24 cm.
(Biblioteca "Meterul Manole").
Bibliogr.: p. 158. Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Obteti-Educaionale "Mrior".
1000 ex.
ISBN 978-9975-105-43-9.
[2010-2002].
- - 1. Educaie precolar.
373.2

2001. : "
" . / - ; . : , , [ .]. . : . ., 2010 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). 32 p. : fot. color ; 24 x 24 cm. (Ajut-l s creasc om mare).

23

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova, UNICEF, Bncii Mondiale.
[2010-2091].
- - 1. Educaie precolar (rus).
373.2

2002. 1001 idei pentru educaie timpurie de calitate : Ghid pentru educatori / aut.: Maria
Vrnceanu (coord. t.), Daniela Terzi-Barbaroie, Tatiana Turchin [et al.] ; Centrul Educaional
"Pro Didactica", Centrul Na. de Educaie Timpurie i Informare a Familiei. Ch. : Centrul Educaional "Pro Didactica", 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 216 p. : fig., tab. ; 26 cm. (Seria
Auxilia)(Ajut-l s creasc mare).
Bibliogr.: p. 214-216 (94 tit.). 2500 ex.
ISBN 978-9975-4125-1-3.
[2010-1883].
- - 1. Educaie precolar.
373.2

2003. Idem n lb. rus : 1001 :


/ .: , , [ .].
. : Centrul Educaional "Pro Didactica", 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 230 p. : il., tab. ;
26 cm. ( Auxilia).
Bibliogr.: p. 226-228 (94 tit.) i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-4125-2-0.
[2010-2057].
- - 1. Educaie precolar (rus).
373.2

376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special


2004.
: ( ) / " .
"", Reprezentana AO Hilfswerk Austria n RM, PNUD Moldova. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2010. 94 p. : tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. n notele de subsol. . .
. 400 ex.
ISBN 978-9975-80-400-4.
[2010-1899].
- - 1. Educaie special (rom., rus).
376+364.26(082)=135.1=161.1

378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare


2005. Absolveni : [catalog] / Acad. de Muz., Teatru i Arte Plastice din Rep. Moldova ;
coord.: Iurie Matei. Ed. 1-a. Ch. : S. n., 2010 (Combinatul Poligr.). 47, [1] p. : imagini color
; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Partidului Social Democrat din Rep. Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-4100-7-6.
[2010-2008].
- - 1. Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice din Republica Moldova Absolveni.
378.67(092)
24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Vezi Nr 1946.


2006. "Experiena de cercetare component indispensabil a formrii de specialitate", conf. t. (5 ; 2010 ; Bli). Experiena de cercetare component indispensabil a
formrii de specialitate : Materialele Conf. t. a studenilor i masteranzilor, 4-5 noiemb. 2009,
Bli : Ed. a 5-a / col. red. : Ion Gagim ; com. org.: Ina Minciuna, Sorina Rusu, Irina Zeablicaia
[et al.]. Bli : Presa univ. blean, 2010. 317, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli. Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb.
rom., engl., fr., alte lb. strine. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-50-038-8.
[2010-2028].
- - 1. Experiena de cercetare component indispensabil a formrii de specialitate
Conferin tiinific (rom., engl., rus).
378(082)=135.1=111=161.1

2007. Foca-Semionov, Svetlana


nvarea autoreglat : Teorie. Strategii de nvare / Svetlana Foca-Semionov ; coord.
t.: Vladimir Guu ; consultant t.: Carolina Platon. Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 359 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 341-359. 500 ex.
ISBN 978-9975-109-21-5 (eronat) (n cop. tare).
[2010-2080].
- - 1. nvare autoreglat.
378

2008. Ghid n ajutorul doctoranzilor / Nicolae Stratan, Larisa Vatamanu, Lucia Ursan ;
Acad. de tiine a Moldovei, Centrul de Instruire Univ., Postuniv. i Perfecionare. Ch. :
"Valinex" SRL, 2010. 28 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 200 ex.
ISBN 978-9975-68-154-4.
[2010-1999]
- - 1. nvmnt postuniversitar.
378

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor
2009. Folcloristul Efim Junghietu : (Din comunicrile participanilor la simpoz. t. n
memoria lui E. Junghietu) / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie, Sectorul Folcloristic
[et al.] ; coord.: Tudor Colac. Petreti : "Grafema Libris" SRL, 2010. 80 p. : il., fot. ; 21 cm.
(Personaliti ale etnologiei din Republica Moldova).
Lista selectiv a publ. folcloristului Efim V. Junghietu: p. 70-72 (73 tit.). Bibliogr. n notele de subsol. 1000 ex.
ISBN 978-9975-52-082-9.
[2010-1965].
- - 1. Junghietu, Efim, folclorist, 1939-1993.
398+929(082)

25

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

2010. Legende strmoeti / ed.: Silvia Ursache. Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL),
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 160 p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-107-19-8.
[2010-2050].
- - 1. Legende.
398.22

2011. Leru-i ler, florile dalbe / ed.: Silvia Ursache ; pict.: I. cobari, V. Movileanu, A.
Gurskii ; cop.: Iurii Palcov. Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2010 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 48 p. : il., n. muz. ; 24 cm.
3000 ex.
ISMN 979-0-3480-0104-3.
ISBN 978-9975-103-60-2.
[2010-2049].
- - 1. Colinde.
398:783.65

2012. ,
: . / ; .
- " ". : "Business-Elita" SRL, 2010. 206 p. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 201-206 i n note la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-4002-8-2.
[2010-1912].
- - 1. Folclor bulgresc (bulg.).
398(=163.2)+25(075.8)

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
2013. Bacal, Petru
Gestiunea proteciei mediului nconjurtor n Republica Moldova : (Aspecte teoretice i
aplicative) / Petru Bacal ; coord.: Constantin Matei ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra
Geografie i Econ. Mediului. Ch. : ASEM, 2010. 240 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 157-170 (274 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-75-536-8.
[2010-1985].
- - 1. Mediul nconjurtor Republica Moldova Protecie.
504.05(478)

2014. " : . . .
", . .-. . (2010 ; ). :
: . .-. ., 15-16 . 2010 . / .: . . (.), . ., . . [ .] ; . .: . . , . . , . . .
: - . -, 2010. 303, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm. 80-
.

26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Antetit.: . - . . . , .. . - . . .
, - . . [ .]. Texte: lb. rom., engl.,
rus. n regia aut. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. 304 ex.
ISBN 978-9975-4062-2-2 (n cop. tare).
[2010-1916].
- - 1. " : " -
(rom., engl., rus).
504.453(282.247.314)(082)=135.1=111=161.1

51 MATEMATIC
2015. Antohi, Natalia
Matematic : ndrumar de buzunar pentru cl. a 2-a / Natalia Antohi, Tatiana Rasscazova ;
resp. ed.: Elena Stati. Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 40 p. : il. color ; 11 x
15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-939-38-6.
[2010-2052].
- - 1. Matematic.
51(075.2)

2016. Goian, I.
Rezumate la matematic : 5-9 : Pregtire pentru examenul de capacitate / I. Goian, I. Marin, V. Marin. Ed. rev. i ntregit. Ch. : "Teo-Educaional" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). 103 p. : fig. ; 10 x 13 cm. (Ediie nou).
3000 ex.
ISBN 978-9975-9686-8-3 (eronat).
[2010-1933].
- - 1. Matematic.
51(075.3)

2017. Goian, I.
Rezumate la Matematic : 10-12 : Pregtire ctre examenul de bacalaureat / I. Goian, I.
Marin, V. Marin. Ed. a 3-a, rev. i compl. Ch. : "Teo-Educaional" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). 263 p. : fig., tab. ; 10 x 13 cm. (Ediie nou).
2000 ex.
ISBN 978-9975-80-323-6.
[2010-1889].
- - 1. Matematic.
51(075.3)

2018. Iavorschi, Victor


Matematica : culegere de exerciii i probleme pentru cl. a 5-a / Victor Iavorschi. Ch. : S.
n., 2010 (Tipogr. din Orhei). 230, [2] p. ; 26 cm.
2000 ex.
[2010-2087].
- - 1. Matematic.
51(076.5)

27

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

2019. ,
: . / ; . .:
. . : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 40 p. : il. color ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-939-34-8.
[2010-2051].
- - 1. Matematica (rus).
51(075.2)

515.1 Topologie
2020. , . .
: [pentru uzul studenilor] / . . , . . ; Univ. de
Stat din Moldova, Centrul de Educaie i Cercetare n Matematic i Informatic al USM. Ch. :
CEP USM, 2009. 108 p. : tab. ; 25 cm. ( , 6).
Bibliogr.: p. 104 (5 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-70-893-7.
[2010-2061].
515.12(075.8)

517 Analiz
2021. , . .
/ . . , . . ; Univ. de
Stat din Moldova, Centrul de Educaie i Cercetare n Matematic i Informatic al USM. Ch. :
CEP USM, 2010. 76 p. ; 25 cm. ( ; 9).
Bibliogr.: p. 71 (3 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-70-997-2.
[2010-2062].
517.518.2

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie
2022. Cadocinicov, Anatolie
Topografie : curs universitar / Anatolie Cadocinicov ; red. resp.: Anatolie Cadocinicov ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism i Arhitectur, Catedra Ci Ferate, Drumuri i Poduri.
Ch. : UTM, 2010. 191, [5] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 191 (5 tit.). 200 ex.
[2010-2012].
- - 1. Topografie.
528.425(075.8)
53 FIZIC
539 Structura fizic a materiei
2023. Ursachi, Veaceslav
AIIBIII2CVI4 compounds under high pressure / Veaceaslav Ursachi, Ion Tighineanu, Francisco Javier Manjn ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Fizic Aplicat. Ch. : Inst. de Fizic
Aplicat, 2010 (Tipogr. AM). 165 p. : fig., tab. ; 25 cm.
28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 148-165 (287 tit.). 200 ex.


ISBN 978-9975-9690-7-9 (n cop. tare).
[2010-1943].
- - 1. Fizica corpului solid. 2. Presiune.
539.092

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


2024. Chimie : ntrebri. Exerciii. Probleme : pentru cl. 7-9 / Svetlana Kudricaia,
Nadejda Velico, Tatiana Litvinova [et al.]. [Ed. a 2-a]. Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 179, [5] p. : fig., tab. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-590-7.
[2010-2029]
- - 1. Chimie.
54(075.3)

2025. Idem n lb. rus : : . . : 7-9 . . : Arc,


2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 187, [5] p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-591-4.
[2010-2030].
- - 1. Chimie (rus).
54(075.3)

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


551 Geologie general. Climatologie. Geologie istoric. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2026. Heinonen, Saija
Stratul de ozon : Ghid pentru profesorii c. medii : Ghid pentru studeni : [trad. din lb. engl.]
/ Saija Heinonen ; coord.: Rajendra M. Shende ; coord. inform.: James Curlin. Ch. : "Ericon"
SRL, 2010. 34 p. des. color ; 30 cm.
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4114-0-0.
[2010-1947].
- - 1. Protecia mediului nconjurtor. 2. Stratul de ozon Protecie.
551.510.534(036)

556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie


2027.
: [ . -, 28-29 2010 .,
-- / . , "-", "Ecotox" [et al.] ; . .
; . . -- : . ., 2010 ("Imona Grup"
SRL). 80 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul art. 380 ex.
ISBN 978-9975-4135-0-3.
[2010-1951].
29

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

- - 1. Rul Nistru Resurse acvatice Alimentare (rus).


556.53(282.247.314):628.1(478)(082)

57 TIINE BIOLOGIC
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie
2028. "Chimia ecologic i estimarea riscului chimic", conf. t. rep. (2010 ; Chiinu). Conferina tiinific republican a tinerilor cercettori "Chimia ecologic i estimarea
riscului chimic", Ed. 11-a : Rez. comunic., 25 noiemb. 2010 / com. t.: Gheorghe Duca, Mihail
Revenco, Viorica Gladchi [et al.] ; com. org.: Elena Bunduchi, Olga urghina, Diana Gaz [et al.]
; resp. ed.: Maria Gona. Ch. : CEP USM, 2010. 111, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie i Tehnologie Chimic, Catedra Chimie
Industrial i Ecologic. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul art. Apare cu sprijinul
financiar al Comisiei Uniunii Europene. 100 ex.
ISBN 978-9975-71-022-0.
[2010-2025].
- - 1. "Chimia ecologic i estimarea riscului chimic" Conferin tiinific republican
(rom., rus).
574(082)=135.1=161.1

575 Genetic general. Evoluie. Filogenie


2029. Congresul Geneticienilor i Amelioratorilor (9 ; 2010 ; Chiinu). Congresul al
IX-lea Naional cu participare internaional al Geneticienilor i Amelioratorilor, 21-22 oct. 2010,
Chiinu, Rep. Moldova : Teze / com. t. Furdui Teodor, Micu Vasile, Palii Andrei [et al.] ; com.
org.: Cotenco Eugenia, Todera Lidia, Foca Valentin [et al.]. Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 211 p. : tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de tiine a Moldovei, Secia tiine ale Naturii i Vieii, Soc. t. a Geneticienilor i Amelioratorilor [et al.]. Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. 1000
ex.
ISBN 978-9975-4126-1-2.
[2010-1878].
- - 1. Congresul al IX-lea al Geneticienilor i Amelioratorilor (rom., engl., rus).
575(082)=135.1=111=161.1

577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic


2030. Bioinformatica : Ghid practic pentru analiza genelor i proteinelor / Maria Duca,
Alexei Levichi, Viorel Munteanu [et al.] ; Univ. Acad. de tiine din Moldova, Centrul de Cercet.
i Formare Profesional Biologie Molecular. Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 139 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 500 ex.
ISBN 978-9975-9803-9-5.
[2010-1874].
- - 1. Bioinformatica.
577.21(036)

30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


60 BIOTEHNOLOGIE
2031. Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri tiinifice / Univ. Agrar de
Stat din Moldova ; red.-ef: Gh. Cimpoie. Ch. : Centrul ed. al UASM, 2010. 25 cm. ISBN
978-9975-64-125-8.
Vol. 26 : Zootehnie i biotehnologii / col. red.: V. Vrancean, S. Chilimar, t. urcanu [et
al.]. 2010. 362 p. : diagr., fig., tab. Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la
sfritul art. 50 ex. ISBN 978-9975-64-195-1. [2010-1989].
- - 1. Universitatea Agrar de Stat din Moldova Lucrri tiinifice (rom., engl., rus).
60(082)=135.1=111=161.1

61 MEDICIN
Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane. Vezi Nr
1938.
2032. Biofizica medical : Prelegeri. Exerciii : [pentru uzul studenilor] / Dumitru
Croitoru, Victor Vovc, Roman Croitor [et al.]. Ch. : "Digital Hardware" SRL, 2010. 222 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 221 (16 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-4022-1 (eronat).
[2010-1936].
- - 1. Biofizica medical.
61:577.3(075.8)

2033. , . .

(/ ) :
. / . . ; . - . . ,
. . . . . : . ., 2010 (Tipogr. "Primex Com"
SRL). 226, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 224-226 (50 tit.). 30 ex.
ISBN 978-9975-4147-1-5.
[2010-1942].
- - 1. nottori (rus).
61:797.2(076.5)

612 Fiziologie. Fiziologie comparat


Cucu, Mihai. Psihomotricitatea. Abordri psihofiziologice i psihopedagogice. Vezi Nr
1937.
613 Igien. Sntate i igien personal
613.9 Sntate i igien n legtur cu rasa, vrsta, sexul
2034. Iubete protejat = / Centrul de Informaii "Genderdoc-M". Ch. :
S. n., 2010 (Combinatul Poligr.). 10 ; 10 p. : il. color ; 15 cm.
31

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

Tit., text paral.: lb. rom., rus. F. f. de tit. Paginaie paral. Carte-valet
(""). Apare cu sprijinul financ. al org. COC (Olanda).
[2010-2009].
- - 1. Educaie sexual (rom., rus).
613.96=135.1=161.1

615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie


2035. Ghicavi, V.
Farmacologie : [pentru uzul studenilor] / V. Ghicavi, N. Bacinschi, Gh. Guil. Ed. a 2a (rev. i compl.). Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 993 p. : scheme, tab., [16] p.
fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 993 (20 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-939-4 (n cop. tare).
[2010-2044].
- - 1. Farmacologie.
615(075.8)

2036. Legasi, Nadejda


Standarde/protocoale ale deprinderilor practice : (pentru laborani farmaciti) / Nadejda
Legasi, Elena Eni ; grupul de experi: Nadejda Ceban, Ala Manolache, Svetlana Cobleanschi
[et al.] ; coord. de ed. Mariana Negrean ; Colegiul Na. de Medicin i Farmacie. Ch. : S. n.,
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 196 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicai pe p. a 6-a. 141 ex.
ISBN 978-9975-78-929-5.
[2010-2038].
615:339.166.84

616 Patologie. Medicin clinic


2037. Protocoale clinice standardizate n urgene pediatrice / Min. Sntii al Rep.
Moldova, Centrul pentru Politici i Servicii de Sntate ; coord.: Maria Cumpn ; red. t.: Petru
Stratulat, Lidia Dolghier. Ch. : "Nova Imprim" SRL, 2010. 223 p. : fig., fig. color, tab. ; 31 cm.
Bibliogr.: p. 216-223. Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Confederaiei Elveiene
prin intermediul Ageniei Elveiene pentru Dezvoltare i Cooperare. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4131-1-4 (n cop. tare).
[2010-1964].
- - 1. Prim ajutor pediatric. 2. Pediatrie Prim ajutor.
616-053.2-083.98(083.74)

2038. Srbu, Ana


Semiologia proceselor psihice : (Compendiu) / Ana Srbu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Psihologie i tiine ale Educaiei, Catedra Psihologie General. Ch. : CEP USM, 2010.
157, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 155-156 (33 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-954-5.
[2010-2026].
- - 1. Semiologie. 2. Psihopatologie.
616-07:159.95(075.8)

616.1/.9 Patologie special


32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie


2039. , . .
: [pentru uzul studenilor] / . . , . . , . . ; . - . . , . . . : .-. "Medicina", 2010. 227 p. : fig., tab., [8] p. fig. color ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 221-227 (95 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-9912-3-0 (n cop. tare).
[2010-1876].
- - 1. Micoze n otorinolaringologie (rus).
616.21-002.828(075.8)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2040. Suveic, Luminia
Ce trebuie s cunoasc pacientul cu diabet zaharat / Luminia Suveic. Ch. : "SibisGrafica" SRL, 2010. 88 p. ; 21 cm. (coala diabeticului "SAN DIAB").
Bibliogr.: p. 85-86 (20 tit.). Apare cu sprijinul financiar al reprezentanelor Berlin-Chemie
i Novo Nordisk n Rep. Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4146-1-6.
[2010-1938].
- - 1. Diabet zaharat.
616.379-008.64

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2041. ciuca, Svetlana
Esenialul n neurologia copilului : [monografie] / Svetlana ciuca ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 351,
[1] p., [16] p. fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 352 (10 tit.). 1300 ex.
ISBN 978-9975-78-936-3 (n cop. tare).
[2010-2042].
616.8-053.2(075)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase


2042. Pistrinciuc, Vadim
Asistena social a persoanelor afectate de HIV i SIDA : Suport de curs / Vadim
Pistrinciuc, Alexandru Tarasov ; Min. Muncii, Proteciei Sociale i Familiei. Ch. : S. n., 2010
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 51, [1] p. : tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei i malariei, Runda 8, Centrul pentru
Politici i Analize n Sntate (Centrul PAS) [et al.].
[2010-1959].
- - 1. HIV/SIDA.
616.98:578.828HIV+364.26

2043. / : / . ; .:
33

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

, , [ .]. . : "Bons Offices" SRL, 2010. 154 p. : fig.,


tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 154 (12 tit.). . .
, . 100 ex.
ISBN 978-9975-80-408-0 (broat).
[2010-2068].
- - 1. Infecii HIV/SIDA Msuri de profilactic (rus).
616.98:578.828HIV-053.6

618 Ginecologie. Obstetric


2044. "Actualiti i controverse n obstetric i ginecologie", congr. (5 ; 2010 ;
Chiinu). Al V-lea congres de obstetric i ginecologie cu participare internaional "Actualiti
i controverse n obstetric i ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010, Chiinu / com. t.
Friptu V., Paladi Gh., Cernechi Olga [et al.] ; com. na. org. Savin V., temberg M., Bologan I.
[et al.]. Ch. : "Ericon" SRL, 2010. 325, [2] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Asoc. Medicilor Obstetricieni-ginecologi din Rep. Moldova. Texte: lb. rom., engl.,
rus. Bibliogr. la sfritul art. 400 ex.
ISBN 978-9975-9805-8-6.
[2010-1948].
- - 1. "Actualiti i controverse n obstetric i ginecologie" Congres (rom., engl., rus).
618(082)=135.1=111=161.1

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


621 Construcia de maini n general. Tehnic nuclear. Electrotehnic. Tehnologie mecanic
621.3 Electrotehnic
621.38 Electronic. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare
de particule. Tuburi cu raze X
2045. Armencea, N.
Msurri electronice : ndrumar de laborator / N. Armencea ; red. resp. V. ontea ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatic i Microelectronic, Catedra Microelectronic
i Dispozitive Semiconductoare. Ch. : UTM, 2010. 124, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 124 (7 tit.). 150 ex.
[2010-2015].
- - 1. Msurri electronice.
621.38.08(076.5)

2046. Tolerane i control dimensional : Ghid pentru efectuarea lucrrilor de lab. / Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie i Management n Construcia de Maini, Catedra Tehnologia
Construciei de Maini ; elab.: Leonid Paraschivoi, Andrei Pendus ; resp. ed.: Andrei Pendus.
Ch. : UTM, 2010. 74, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74 (7 tit.). 100 ex.
[2010-2013].
- - 1. Control dimensional.

34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

621.384.688(076.5)

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
631/638 Agricultur
633/635 Horticultur

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizri industriale
2047. ,
/ , ; . , - , . . - . . : "Bons Offices"
SRL, 2010. 432 p. : des., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 384-432 (1124 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-80-370-0.
[2010-1902].
- - 1. Cultura plantelor medicinale (rus).
633.88

636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor, a eptelului. nmulirea animalelor domestice
2048. ,
: ( ) :
[pentru uzul studenilor] / . . : "Print-Caro" SRL, 2010. 432 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 426-427 (26 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4152-3-1.
[2010-1992].
- - 1. Furaj (rus). 2. Hrana animalelor (rus).
636.085(075.8)

636.2 Rumegtoare mari, taurine. Vite, boi


2049. : [. ,
1900-2008 : ] / . . , . . , . . [ .] ;
. . , - . - - . , .. - . . : "Print-Caro"
SRL, 2010. 326 p. : fig., fot., fot. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 295-306 (156 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4152-0-0.
[2010-1996].
- - 1. Vite cornute mari (rus).
636.2

656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei


2050. Aizentadt, Constantin
35

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

700 de ntrebri i teste (tematice) pentru pregtirea de examenul teoretic i obinerea


permisului de conducere = 700 ()
/ aut.: Constantin
Aizentadt, Vasile Onceanu ; elab.: Gh. Ermurache, V. Oblucinschi, Iu. Palamarciuc [et al.] ;
design, graf.: Serghei Arhanghelschi. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL). 144 p. : fig.
color ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4155-0-7.
[2010-2019].
- - 1. Examene pentru obinerea permisului de conducere.
656.091.1(079)=135.1=161.1

2051. "Transport: economie, inginerie i management", conf. t. intern. (2010 ;


Chiinu). Transport: economie, inginerie i management : Conf. t. Intern., 29-30 oct. : [ed. a
4-a] / com. org.: Valentin Amariei, Alexandru Grebincea, Vasile Cartofeanu [et al.]. Ch. : UTM,
2010. 186 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie i Management n Mecanic, Catedrele:
Inginerie i Management n Transport, Transport Auto. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la
sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-45-145-1.
[2010-2016].
- - 1. "Transport: economie, inginerie i management" Conferin tiinific
Internaional (rom., rus).
[656+338.47]:005(082)=135.1=161.1

656.1 Transport rutier


2052. Regulamentul i securitatea circulaiei rutiere : Manualul conductorului auto /
alct.: D. Ududovici, V. Plmdeal. Ed. a 3-a, rev. i compl. Ch. : "Epigraf" SRL, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 285, [3] p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-109-22-2.
[2010-1873].
- - 1. Regulamentul circulaiei rutiere.
656.11.05:351.811

657 Contabilitate
2053. Maleca, Ina
Standardele contabilitii : Note de curs / Ina Maleca ; MOLDCOOP, Univ. CooperatistComercial din Moldova (UCCM). Ch. : UCCM, 2010. 167, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 165-167 (40 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4128-1-0.
[2010-1949].
657(083.74)(075.8)

2054. Sistem informatic financiar-contabil pe baza platformei 1C: 7.7 :


Ghid metodic / Carolina Pdure, Viorica Grigoria, Claudia Gaidu [et al.] ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. tiine Econ., Catedra Contabilitate i Informatic Econ. Ch. : CEP USM, 2010.
117, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 117 (4 tit.). 50 ex.


ISBN 978-9975-70-986-6.
[2010-2022].
- - 1. Sisteme informatice Contabilitate. 2. Contabilitate.
657:004(076.5)

658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial


2055. "Managementul funcionrii ntreprinderilor n condiiile economiei concureniale", conf. t. intern. (2010 ; Chiinu). Managementul funcionrii ntreprinderilor n
condiiile economiei concureniale : Conf. t. Intern. (25 febr. 2010) / coord.: Marina
Belostecinic. Ch. : ASEM, 2010. 314, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova, Catedra "Management". Texte: lb.
rom., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 50 ex.
ISBN 978-9975-75-544-3.
[2010-1980].
- - 1. "Managementul funcionrii ntreprinderilor n condiiile economiei concureniale"
Conferina tiinific Internaional (rom., rus).
658.15(082)=135.1=161.1

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 ART N GENERAL
2056. - : (2 XX XXI .) : . -. 2- . / .-.:
, ; . . . . ; . .: . . . . : . .
"", 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 25 cm.
[] 2-. 2010. 975, [1] p. : fot. . . / . . . Bibliogr.: p.
928-960 (744 tit.) i la sfritul fiierelor biogr. . . :
, . . , . [
.]. ISBN 9975-9741-0-4 (eronat) (n cop. tare). [2010-1937].
- - 1. Art, sec. XX-XXI Republica Moldova Rusia Personaliti (rus). 2. Personaliti
Art, sec. XX-XXI Republica Moldova Rusia (rus).
7.0(478+470)(038)(01)+929"19/20"

71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRDINI
2057. "Probleme actuale ale urbanismului i amenajrii teritoriului", conf. tehn.-t.
intern. (2010 ; Chiinu). Conferina tehnico-tiinific internaional "Probleme actuale ale
urbanismului i amenajrii teritoriului" : 11-12 noiemb. 2010, Chiinu : Culeg. de art. : [n 2 vol.]
/ com. org.: Sergiu Calos (preedinte), Petru Dumitracu, Valeriu Lungu [et al.]. Ch. : CEP
USM, 2010. 25 cm. ISBN 978-9975-71-007-7. Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism i Arhitectura, Inst. de Inginerie i Management Urban [et al.].
Vol. 1 : Seciile : Teoria i practica arhitecturii i urbanismului. Proiectarea, reabilitarea i
consolidarea construciilor. Drumuri, materiale, i mecanizarea construciilor. 2010. 259, [1]

37

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

p. : fig., tab. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl., fr. Bibliogr. la sfritul art. 300 ex.
ISBN 978-9975-71-011-4. [2010-1940].
- - 1. "Probleme actuale ale urbanismului i amenajrii teritoriului" Conferina tehnicotiinific internaional (rom., rus).
71(082)=135.1=161.1

2058. Vol. 2 : Seciile : Alimentri cu ap i canalizare. Protecia mediului. Alimentri cu


cldur i gaze, ventilare i protecia aerului. 2010. 279 p. : fig., tab. Texte: lb. rom., engl.,
rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. 300 ex. ISBN 978-9975-71-014-5. [20101941].
- - 1. "Probleme actuale ale urbanismului i amenajrii teritoriului" Conferina tehnicotiinific internaional (rom., engl., rus).
71:628(082)=135.1=111=161.1

741/744 Desen
2059. Broderii n punct de cruciuli i goblen : Broderie-Art, 2010-2011 : Catalog / Firma "Broderie-Art". [Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. 56 p. : fig. color ; 24 cm.
F. f. de tit.
[2010-1925].
- - 1. Broderie Catalog. 2. Goblen.
746.3(084.1)

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


2060. Andrei Srbu : pictur = painting / Muzeul Na. de Art al Moldovei, Uniunea Artitilor Plastici din Moldova, Dep. Cultur al Primriei mun. Chiinu ; trad. n engl.: Varvara
Colibaba, Veronica Galcenco, Iulian Robu ; imagini: Iurie Foca, Nicolae Rileanu, Iurie
Horovsky. Ch. : S. n., 2010 (Combinatul Poligr.). 67, [1] p. : imagini color ; 28 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4100-8-3.
[2010-2081].
- - 1. Andrei Srbu, 1950-2000, pictor. 2. Pictur.
75(084)

78 MUZIC
2061. Ciuhrii, Serghei
ase piese pentru cvartetul de camer / Serghei Ciuhrii ; notogr.: Cristian arban. Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2010. 24 p. : n. muz. ; 29 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0089-3.
ISBN 978-9975-52-079-9.
[2010-1908].
- - 1. Muzic de camer.
787

2062. 125 de cntece pentru suflet / red. muz.: Victor Ghila ; il. graf.: Natalia Bugan ;
cop.: tefan Eanu. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
206, [1] p. : il., n. muz. ; 20 cm.
38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Tit. pe cop.: Cntece pentru suflet. 2000 ex.


ISMN 979-0-3480-0105-0.
ISBN 978-9975-109-40-6.
[2010-2056].
- - 1. Cntece pentru suflet.
784

2063. Radu, Daria


A venit toamna : [cntece pe versurile scriitorilor romni, scenete povestiri pentru copii] /
Daria Radu ; notogr.: Cristian arban ; il.: Daria Radu. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2010.
132 p. : il., n. muz. ; 24 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0101-2.
ISBN 978-9975-52-091-1.
[2010-1909].
- - 1. Cntece pe versurile scriitorilor romni, scenete povestiri pentru copii.
784.4+821.135.1(478)-1/3 Radu

2064. ,
/ ; . . ; . ,
. . . : "Grafema Libris" SRL, 2010. 196 p. : n. muz. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 161-166 (159 tit.). Notogr.: p. 167 (10 tit.). 70 ex.
ISMN 979-0-3480-0106-7.
ISBN 978-9975-52-095-9.
[2010-1967].
- - 1. Fortepian (rus). 2. Lucrrile compozitorilor din Republica Moldova la fortepian (rus).
786.2

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic
Grama, Steliana. Dramaturgia autohton din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova. Vezi Nr 2139.
2065. Hacu-Ghimpu, Dina
Amintiri n alb i negru : [eseuri, cronici teatrale, dialoguri] / Dina Hacu-Ghimpu ; realizarea fot.: Denis Chicu. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 323, [1] p. : fot., fot. color,
[1] f. portr. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 280-321 (506 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Teatrului Republican "Luceafrul". 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-928-8 (n cop. tare).
[2010-2037].
792.07

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic


2066. Budevici-Puiu, Anatolie
39

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

Evoluia managerial a tiinei handbalului din Republica Moldova : [compendiu] / Anatolie


Budevici-Puiu, Ruslan Verejan, Alexei Grabco. Ch. : "Valinex" SRL, 2010. 191 p. : fig. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 187-190 (43 tit.) i n text. 70 ex.
ISBN 978-9975-68-153-7 (n cop. tare).
[2010-1998].
- - 1. Handbal Republica Moldova Cercetri tiinifice.
796.322(478):001.891

2067. Crciun, Grigore


Jocurile de micare : (iniiere i perfecionare n baschet) / Grigore Crciun, Iurie
Berlinschii, Andrei Talmazan ; Federaia Sportului colar din Rep. Moldova, Univ. CooperatistComercial din Moldova. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2010. 72 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 72 (16 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-52-084-3.
[2010-1910].
- - 1. Baschet.
796.323.2(036)

2068. "Federaia Moldoveneasc de Fotbal", congr. ordinar (9 ; 2010 ; Chiinu). Al


IX-lea congres ordinar : [al FMF], 9 aug. 2010, Chiinu / aut.: Victor Daghi ; fot.: Boris
Harcenco, Vadim Caftanat, Vladislav Adjem [et al.]. Ch. : "Elan INC" SRL, 2010 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). 82, [1] p. : tab., fot. color ; 30 cm.
Antetit.: Federaia Moldoveneasc de Fotbal. F. F. de tit. 300 ex.
[2010-1960].
- - 1. Federaia Moldoveneasc de Fotbal.
796.332(478)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba englez
2069. Calina, Olga
English for economic studies : [pentru uzul studenilor] / Olga Calina, Nadejda Gsca ;
Acad. of Econ. Studies of Moldova, Chair of Applied Modern Languages. Ch. : ASEM, 2010.
120 p. : tab. ; 29 cm.
n red. aut. Bibliogr.: p. 120 (14 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-75-528-3.
[2010-1976].
- - 1. Limba englez (engl.). 2. Economie (engl.).
811.111:338(075.8)

40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2070. English for economic studies II : [pentru uzul studenilor] / Aliona Ixari, Nadejda
Gsca, Anastasia Romanova [et al.] ; The Acad. of Econ. Studies, The Chair of Applied Modern
Languages. Ch. : ASEM, 2010. 85 p. : fig., tab. 29 cm. ISBN 978-9975-75-530-6.
n red. aut. Bibliogr.: p. 84-85 (30 tit.). 250 ex. ISBN 978-9975-75-531-3. [20101978].
- - 1. Limba englez (engl.). 2. Economie (engl.).
811.111:338(075.8)

2071. Ixari, Aliona


A set of Self-Assessment Tests in Business English / Aliona Ixari ; The Acad. of Econ.
Studies, The Chair of Applied Modern Languages. Ch. : ASEM, 2010. 112 p. : tab. ; 29 cm.
n red. aut. Bibliogr.: p. 112 (28 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-75-529-0.
[2010-1977].
- - 1. Limba englez (engl.). 2. Finane (engl.).
811.111'243:336

2072. Onofreiciuc, Elizaveta


English : Sample Tests for the 9th form pupils to excel at the English exam / Elizaveta
Onofreiciuc, Angela Cazacu, Lilia Burag ; coord.: Brnz Eugenia. [Ch. : S. n.], 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 44 p. : tab. ; 24 cm. (Absolvire).
6000 ex.
ISBN 978-9975-78-938-7.
[2010-2043].
- - 1. Limba englez Teste (engl.).
811.111(079)

2073. Onofreiciuc, Elizaveta


English : sample tests for the 12th form pupils to excel at the Bacalaureate / Elizaveta
Onofreiciuc, Angela Cazacu, Lilia Burag ; coord.: Brnz Eugenia. [Ch. : S. n.], 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 52 p. : tab. ; 24 cm. (Absolvire).
6000 ex.
ISBN 978-9975-78-946-2.
[2010-2046].
- - 1. Limba englez Teste (engl.).
811.111(079)

2074. Plcintar, Emilia


Dicionar englez-romn, romn-englez / Emilia Plcintar, Mircea Bertea ; coord.: tefan
Oltean. Ed. rev. i compl. (cu minighid de conversaie). Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Combinatul Poligr.). 699, [2] p. ; 20 cm. (Colecia "Dicionare colare").
Bibliogr.: p. 700-701 (26 tit.). 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-733-2 (broat).
[2010-2006].
- - 1. Limba englez Dicionare. 2. Limba romn Dicionare. 3. Dicionar englezromn, romn-englez.
811.111'374.822=135.1+811.135.1'374.822=111

2075. Plcintar, Emilia

41

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

Dicionar englez-romn, romn-englez / Emilia Plcintar, Mircea Bertea ; coord.: tefan


Oltean. Ed. rev. i compl. (cu minighid de conversaie). Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Combinatul Poligr.). 699, [2] p. ; 20 cm. (Colecia "Dicionare colare").
Bibliogr.: p. 700-701 (26 tit.). 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-734-9 (n cop. tare).
[2010-2007].
- - 1. Limba englez Dicionare. 2. Limba romn Dicionare. 3. Dicionar englezromn, romn-englez.
811.111'374.822=135.1+811.135.1'374.822=111

811.133.1 Limba francez


2076. Grosu, Feonia
Le franais : Cahier d'activits pour la 1-premire anne d'tudes / Feonia Grosu, Tatiana
Petcu. Ch. : Lyceum, 2010 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 40 p. : il., tab. ; 28 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-939-35-5.
[2010-1866].
- - 1. Limba francez (fr.).
811.133.1(075.2)

2077. Olaru, Viorica


Rezumate la Limba francez : Pentru cl. 5-9 : Pregtire pentru examenul de absolvire a
gimnaziului : (gramatica, creativitatea, comunicarea) / Viorica Olaru. Ed. rev. Ch. : "TeoEducaional" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 120 p. : tab. ; 10 x 13 cm. (Ediie
nou).
1500 ex.
ISBN 978-9975-4112-2-6.
[2010-1891].
- - 1. Limba francez (fr.).
811.133.1(075.3)

Rusu, D. Introduction au Franais Economique. Vezi Nr 1947.


811.135.1 Limba romn
2078. Bahnaru, Vasile
Dicionar de antonime / Vasile Bahnaru. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Combinatul Poligr.).
[Ed. a 2-a]. 390, [1] p. ; 20 cm. (Colecia "Dicionare colare").
Bibliogr.: p. 391 (11 tit.). 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-735-6 (broat).
[2010-2082].
- - 1. Limba romn Antonime Dicionare. 2. Dicionar de antonime Limba romn.
811.135.1'374.2'373.422

2079. Bahnaru, Vasile


Dicionar de antonime / Vasile Bahnaru. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Combinatul Poligr.).
[Ed. a 2-a]. 390, [1] p. ; 21 cm. (Colecia "Dicionare colare").
Bibliogr.: p. 391 (11 tit.). 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-736-3 (n cop. tare).
42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-2083].
- - 1. Limba romn Antonime Dicionare. 2. Dicionar de antonime Limba romn.
811.135.1'374.2'373.422

Plcintar, Emilia. Dicionar englez-romn, romn-englez. Vezi Nr 2074-75.


2080. Vicol, Liliana
Atribuiile formative ale universaliilor textului n nvmntului n nvarea limbii romne
de ctre studenii alolingvi : [pentru uzul studenilor] / Liliana Vicol ; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Ch. : ASEM, 2010. 172 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 160-172 (151 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-75-520-7.
[2010-1971].
- - 1. Limba romn pentru alolingvi.
811.135.1'243(075.8)

811.161.1 Limba rus


2081. , .
: : 4 . / . , .
. . : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 74 p. : tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-939-44-7.
[2010-2055].
- - 1. Limba rus Teste (rus).
811.161.1(079)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821(100) Literatur universal
2082. Din proverbele lumii / sel., concepie: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. Ch. : Ruxanda, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 246, [2] p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 245-246. 2000 ex.
ISBN 978-9975-72-297-1.
[2010-1930].
- - 1. Literatur universal Proverbe.
821(100)-84

821.135.1(477.85) Literatur romn din Bucovina de Nord


2083. Basme din Bucovina / culese i adaptate de Ion Bejenaru ; ed.: Silvia Ursache ;
prez. graf.: Maria Bazarina. Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 159, [1] p. : des. color ; 29 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-103-53-4 (n cop. tare).
[2010-2048].
- - 1. Literatur romn din Bucovina de Nord Basme.
43

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010


821.135.1(477.85)-343:398.21

821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova


2084. Andriu, Constantin
Pastile antimaladii infecioase, parazitare i tropicale : Versuri / Constantin Andriu ;
Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2010.
253 p., [1] f. port. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4134-4-2.
[2010-1914].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Andriu

2085. Anton, Ion


Cdere sentimental pe gnduri : scrieri alese / Ion Anton ; cop.: Natalia Tighinean. Ch. :
Lumina, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 351, [1] p. : fot. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-153-0.
[2010-1880].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezii Proz.
821.135.1(478) Anton3

2086. Boldescu-Smerea, Liuba


Lsai-m s cred : [versuri] / Liuba Boldescu-Smerea ; cop.: Victor Drago. Ch. : Fundaia "Draghitea", 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 78 p. ; 29 cm. (ncercarea zborului ; 5).
150 ex.
ISBN 978-9975-9895-5-8.
[2010-1931].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478) Boldescu-Smerea

2087. Bulat, Eugenia


n debara = Nello Sgabuzzino : Al doilea jurnal al unui evadat din Est : O naraiune poetic
/ Eugenia Bulat ; versiune it. i nsemnri de Geo Vasile ; postf. de Matilde Caponi. Ch. :
"Gunivas" SRL, 2010. 188 p. : fot. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., it. Note: p. 158-167 (46 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-4070-3-8.
[2010-1952].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova (rom., it.).
821.135.1(478)-1=135.1=131.1

2088. Cpi, Ionel


Lsai-mi dragostea : [versuri] / Ionel Cpi ; ed.: Raisa Sochirc. Ch. : "EdituraPrometeu" SRL, 2010 (Combinatul Poligr.). 320 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-919-79-1 (n cop. tare).
[2010-2084].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-14 Cpi

44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2089. Cemrtan-Spnu, Margareta


Salvarea sufletului meu : (Subiecte pentru meditaie) / Margareta Cemrtan-Spnu. Ch. :
S. n., 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 192 p. : fot. ; 20 cm.
Text parial: lb. rus. 1000 ex.
ISBN 978-9975-105-44-6.
[2010-2003].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Reflecii.
821.135.1(478)-84 Cemrtan-Spnu

2090. Cojocaru, Ion


Pe altarul credinei : versuri : pentru cei care-i iubesc ara, pmntul i neamul / Ion
Cojocaru. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Ed. "Universul"). 224 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-47-046-9.
[2010-1946].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Cojocaru

2091. Cocodan, Ion


Zmbete cu dini : [versuri] / Ion Cocodan. Ch. : "Moldpres" AIS, 2010. 74, [1] p. : il. ;
11 x 15 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4076-8-7.
[2010-2064].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Cocodan

2092. Dru, Boris


Pandurii tristeii : Versuri, proz i traduceri / Boris Dru ; pref.: Anatol Ciocanu ; cop.,
graf.: Veronica Dru. Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010 (Tiprit n or. Padova, Italia). 388 p. ; 21
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4159-1-0.
[2010-1991].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie Proz Traduceri.
821.135.1(478)-9 Dru

2093. Filip, Iulian


Care-s slbaticii? : Teatru iulian / Iulian Filip. Ch. : "Cartdidact" SRL ; Trgovite :
Bibliotheca, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 232, [2] p. ; 20 cm. (Colecia "Biblioteca
Societii Scriitorilor Trgoviteni" Thalia ; 13 / coord. Mihai Stan, Dan opa).
Cu semn de carte. 500 ex.
ISBN 978-973-712-538-5 (Bibliotheca, Trgovite).
[2010-1892].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-1 Filip

2094. Filip, Iulian


Puinul (m)eu : (antologie poetic de autor). Urmele frumoase : [versuri] / Iulian Filip. Ch.
: "Cartdidact" SRL ; Trgovite : Bibliotheca, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 103 ; 35 p. :
45

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

fot., il. ; 20 cm. (Colecia "Biblioteca Societii Scriitorilor Trgoviteni" ; 17 / coord. Mihai Stan)
(Cartea cea mai a mea).
Carte-valet (""). 500 ex.
ISBN 978-9975-9847-3-7 ("Cartdidact" SRL). ISBN 978-973-712-553-8 (Bibliotheca,
Trgovite).
[2010-1893].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip

2095. Gavrilov, Nadejda


Cuvntul i cntecul meu : Versuri, proz / Nadejda Gavrilov ; prez. graf.: Tatiana Holban.
Ch. : Labirint, 2010. 48 p. : des., [1] f. portr. ; 19 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-948-20-3.
[2010-1982].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Gavrilov

2096. Gorgan, Ion


Viespea : Povestiri / Ion Gorgan ; pict.: Ion Hultoan. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2010.
92 p. : des. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-093-5.
[2010-1966].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri.
821.135.1(478)-32 Gorgan

2097. Istrati, Diana


GnDe gnd : [versuri, povestiri] / Diana Istrati. Ch. : CEP USM, 2010. 123 p. : il. ; 20
cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-71-023-7.
[2010-2063].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie Povestire.
821.135.1(478)-1 Istrati

2098. Mardare, Marcela


Trandafirul din grdina Semiramidei : Nuvele / Marcela Mardare ; cop., des.: Ruxanda
Romanciuc. Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 113, [3] p. : il. ; 22 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-51-163-6.
[2010-1929].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Nuvele.
821.135.1(478)-32 Mardare

2099. Mateevici, Alexei


Poezii / Alexei Mateevici ; resp. ed.: Lucia urcanu. Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 44 p. ; 22 cm. (Biblioteca elevului).
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-589-1.
46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-2033].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Mateevici

2100. Postolache, Ghenadie


Foc grecesc : roman / Ghenadie Postolache. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2010. 209 p.
; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-090-4.
[2010-1911].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
821.135.1(478)-31 Postolache

Radu, Daria. A venit toamna. Vezi Nr 2063.


2101. Schico, Nina
La ua Poeziei / Nina Schico ; graf., cop.: Romeo Schico. Ch. : Fundaia "Draghitea",
2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 108, [1] p. : il. ; 20 cm. (ncercarea zborului ; 4).
500 ex.
ISBN 978-9975-80-403-5.
[2010-1896].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Schico

2102. Tnase, Elizaveta


Dragoste trzie : [versuri] / Elizaveta Tnase. Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2010 (Tipogr. din
or. Iai). 150 p. : des. color, [1] f. portr. ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-63-311-6 (n cop. tare).
[2010-2076].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-14 Tnase

2103. Tkacenko-Nagnibeda, Alexandra


Cu ochii plini de ceruri : Versuri / Alexandra Tkacenko-Nagnibeda ; pref.: Ion Proca ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 152, [4] p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-185-8.
[2010-1928].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Tkacenko-Nagnibeda

2104. urcan, Dinu


Dor : [versuri] / Dinu urcan. Ch. : "Florile dalbe" S, 2010. 60 p. : il. ; 21 cm. (Debut).
200 ex.
ISBN 978-9975-9806-6-1.
[2010-2065].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 urcan
47

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

2105. urcanu, Iano


Cea mai frumoas var a iubirii : [versuri] / Iano urcanu. Ch. : "Cartdidact" SRL ; Trgovite : Bibliotheca, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 387, [1] p. : il. ; 20 cm. (Colecia
"Biblioteca Societii Scriitorilor Trgoviteni" ; 16 / coord. Mihai Stan).
500 ex.
ISBN 978-9975-9847-2-0.
[2010-1905].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 urcanu

2106. urcanu, Nicolae


Din vinerea patimilor : Versuri / Nicolae urcanu ; sel. de Tudor urcanu ; cop.: Vladimir
Zmeev. Ch. : Lumina, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 272 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-154-7.
[2010-2053].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 urcanu

821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova


2107. Evstratiev, Serghei
Profiluri din fa : [povestiri, nuvele, schie, eseuri, fabule : trad. din lb. rus] / Serghei
Evstratiev ; trad.: V. Cernei ; trad. parial: M. Baculea ; pict. A. Smleaev. Ch. : "Elan Inc"
SRL, 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 292 p. : des. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-203-1 (n cop. tare).
[2010-1958].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova (rom.).
821.161.1(478)-9 Evstratiev=135.1

2108. ,
: [] / . . : . ., 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). 346 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-207-9.
[2010-1956].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Romane (rus).
821.161.1(478)-31

2109. ,
: [] / ; .: . . : . .,
2008 (Tipogr. "Prospectint" SRL). 67, [3] p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9608-4-7.
[2010-1906].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

2110. ,
48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, : [maxime, aforisme ale oamenilor ilutri comentate de aut.] / ; .: . . . : "Elan Inc" SRL, 2010 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). 152 p. : il. ; 11 x 15 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-206-2.
[2010-1955].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova (rus).
821.161.1(478)-84

2111. ,
, M / ; .: .
. . : "Elan Inc" SRL, 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 167 p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-202-4.
[2010-1957].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova (rus).
821.161.1(478)-32

2112. ,
: / ; cop. Natalia Tighinean. Ch. :
Lumina, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 295 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-152-3.
[2010-1877].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie Proz (rus).
821.161.1(478)-1

2113. ,
: ( ) : [] / ; .
. . : "Cu drag" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 79, [1] p. : il. ; 11 x 17 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4145-2-4.
[2010-1898].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova (rus).
821.161.1(478)-1

2114. ,
: [] / ; .: . . : . .,
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 237, [3] p. : il. ; 21 cm.
: , , . 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-935-6 (n cop. tare).
[2010-2041].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

82/821-93 LITERATUR ARTISTIC PENTRU COPII


821-93 Literatur pentru copii
2115. Colorm iarna : [carte de colorat]. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. [20] p. : il.,
il. color ; 24 cm.
49

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

F. f. de tit. 3000 ex.


ISBN 978-9975-80-407-3.
[2010-2073].
- - 1. Literatur pentru copii. 2. Cri de colorat.
821-93

821.133.1-93 Literatur francez


2116. Perrault, Charles
Motanul nclat : [poveste fr.] / Charles Perault ; red., pict.: Vladimir Bejuc. [Ed. a 2-a].
Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2010. [16] p. : des. color ; 20 cm. (BVL).
F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-9921-6-9.
[2010-1862]
- - 1. Literatur francez pentru copii (rom.).
821.133.1-93 Perrault

821.135.1-93 Literatur romn


2117. Creang, Ion
Amintiri din copilrie : [povestiri] / Ion Creang ; concepie graf.: Mihai Bacinschi ; resp.
ed.: Lucia urcanu. Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 85, [2] p. ; 24 cm. (Biblioteca elevului / col. coord. de Lucia urcanu).
Glosar: p. 70-86. 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-588-4.
[2010-2032].
- - 1. Literatur romn pentru copii Povestiri.
821.135.1-93 Creang

2118. Creang, Ion


Amintiri din copilrie : [povestiri] / Ion Creang ; ed.: Silvia Ursache ; prez. graf.: Domnia
Maria Vieru. [Ed. a 2-a]. Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 64 p., [16] p. il. color ; 23 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-103-51-0.
[2010-2047].
- - 1. Literatur romn pentru copii Povestiri.
821.135.1-93 Creang

821.135.1(478)-93 Literatur romn din Republica Moldova


2119. Brldeanu, Lucreia
Dealul Drguei : Amintiri din alt copilrie : [pentru copii] / Lucreia Brldeanu ; ed.: Silvia
Ursache ; prez. graf.: Iurie Palcov. Ch. : "Silvius Libris" SRL ("Sica & V" SRL), 2010 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 57, [3] p. : des. color ; 29 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-103-54-1 (n cop. tare).
[2010-1875].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Brldeanu

50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2120. Bucurii pentru copii : poei contemporani din Basarabia / sel.: Vasile Romanciuc ;
pref.: Mihai Cimpoi ; postf.: Diana Vrabie ; graf.: Iulian Filip. Ch. : "Cartdidact" SRL ; Trgovite : Bibliotheca, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 239, [1] p. : il. ; 20 cm. (Colecia "Biblioteca Societii Scriitorilor Trgoviteni" ; 15 / coord. Mihai Stan). Cuprins: Ninge ; Vine iarna ;
Primvara ; Se-ntorc cocostrcii ; Zpcil ; Batista / Liviu Deleanu. La balul coofenei ; Vulpea
istea / George Meniuc. Cocostrcul ; Lebedele ; Prepelia ; Ciocrlia ; Vrbiuele ; Licuriciul ;
Bondarul ; Crbuul ; Girafa ; Calul-de-mare / Valentin Roca. Vizavi de vizavarz ; Iarna ;
Viteazul ; Ceasornicarul ; Peste drum de vizavarz : Ala-Bala-Portocala ; Plngreaa ; ntrecerea ; Houl ; Pescarul ; Mgruul ; Ariciul ; Ursuleul ; Celul ; eful / Aureliu Busuioc. Buna
dimineaa! ; Toamna trzie ; La revedere! ; Concert nocturn ; Vine iarna ; Fulg de nea ; De ce
soarele e rou? ; Mrul ; Iepuraul curajos ; Un motan citea o carte ; Arici-pognici / Petru Crare. Frumoas-i limba noastr ; Mama ; Tata ; Sora ; Fratele ; Bunica ; Bunicul ; Telefonul psruicii ; Albina ; Cntecul puiorului de melc ; Iese tata la balcon ; Troleibuzul ; Cntecul lui Clin
; Rndunic-rndunea ; Curcanul ; Pomul ; Pisicul la coal ; La menajerie ; La coala iepurailor ; Greieraul ; Puiorii ; Tu, iarb, tot ai mam? ; Limba noastr cea romn ; Bat vntul /
Grigore Vieru. ntia zi de coal ; Dragoste de mam ; La tine, ar ; Radu i bradu' ; Ideal ;
Cocoul ; Toderic nainte de somn ; Toamn ; Ploaia ; Ctre zborul psrii / Ion Vatamanu.
Brad de munte ; Bun dimineaa, soare! ; Fluture negru n-am vzut ; Raa la pia ; Cocostrcul
; Elefantul trece prin urechea acului ; mpratul verde / Ion Gheorghi. Clopoel ; Furnica ; Melcii ; Cntec de leagn pentru ppua Drina ; Cntec de jale pentru Martinel ; Greieraul Puiu ;
Frunzele ; Vin urtorii / Dumitru Matcovschi. Limba mamei ; Hai, ploi! ; Hai, ploi! Rud-rudpaparud ; Puiorii ; Rul ; Copcei cu rmurele ; Cntec de leagn ; Noapte bun! / Anatol
Ciocanu. Mama ; Diminea ; Cltorul ; La plimbare ; Priaul ; Umbrela ; Fricosul / tefan
Tudor (Melnic). Ploaie ; Pic ; Psrile-n codru ; Unchiul meu Pcal ; N-ai auzit? A btut un urs
la geam ; Ghinda ; Ct s mai atept? ; Pe o frunz : Proverbe / Aurel Ciocanu. Cocorul ; Trntorul i ciocrlia ; Vrbiua ; Raele ; Caz ; Bobocelul ; Ca s vezi ce s-a-ntmplat ; Ghicitori /
Efim Tarlapan. Cteva lucruri tiute despre carte i cri : O furnic n bibliotec ; Doi iezi ; Scaiul ; O-ntmplare la serbare ; Iedul i iedera ; Hipopotamul ; Racul ; Melcul ; Despre ce-am vorbit
cu melcul ; Muzica nopii ; Ciuperca ; Salb ; ara iernii ; Cerbul ; Iarba / Vasile Romanciuc.
Plcinele cu mrar ; Au vrut melcii s se bat ; Rochia lene ; Doi dini i dou ntrebri ;
Copcel, copcel ; Floare n mna mamei ; Floare pentru mama ; Cntecul lui Ft-Frumos ;
Hua, hua! ; Cine i ce vrea ; Dialog cu dealul ; Dialog cu izvorul ; Struna greieraului ; Ce-i cu
nasul lui Dnu? ; Paznicul ; Acas ; Cu semnatul / Iulian Filip. Fata tatei ; Irina ; Ioni-colarul
; Sndel ; Tndal ; Melcul ; Ilie ; Motnache ; Lenoel ; Ilie ; Cuu ; Vrbiua ; Piciu ; Un copil
neastmprat ; Racii la rzboi ; Ntflea / Nicolae Dabija. Omul harnic ; Eu n codru m-am
nscut ; O carte ; Veveria-trengria ; Crocodilul ; Zilele sptmnii ; Orchestra minunat ;
Cocoul ; Floarea din farfurie ; Cum vii de la coal? / Constantin Dragomir. Cruul cu ngeri ;
Cntec de leagn ; Puiuul de cmil ; Biblioteca ; Un telefon de la Munchhausen ; Un ciot i
jumtate ; Ileana Cosnzeana ; Dactilografa ; Floarea ; oarecele englez ; Venii la noi, dragi
scriitori ; Ce este-o ghicitoare? ; Rvaul ; Papucei cu felinare / Leo Butnaru. Este-un nger
pzitor ; Noiele ; Ionu cel Nou-Nou ; Gur-casc ; Purceluul ; Ce-a cntat cocoul ; Alte gusturi ; Ria-veveria ; Cartea-Om i Omul-Carte ; Nimeni-nimeni singur nu-i ; Cloca cea cu pui de
aur ; Capricii de trompet ; La csua cu zorele ; Trei prieteni ; Greieraul ; ara dorului tricolor /
Ion Hadrc. Greierul i ursul ; Nenea Lup ; Un delfin vistor ; Buburuza ; Un gndac ; Vrbiua
; O broscu ; Nucul grijuliu ; Albstria / Leonida Lari. oricelul educat : Cine e de vin ? ; O
giraf suprat ; Necaz ; La concert ; Licurici cu lantern ; Marea Neagr ; Un oricel detept ;
51

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

Despre ghete i noroi ; n livad ; Voi ai tiut? ; Mo Ciuperc / Iano urcanu. Oglinzi fermecate ; Cartea lui Mo Creang ; ara ; Filmul copilriei : (Desene animate) ; Minuni ale tehnicii ;
Celuul Coad-Crea ; Ora cireelor : Pentru Daniela ; coala vacanei ; Colind pentru Eminescu ; Culorile preferate ; Vulturul ; Raa i Arhimede / Arcadie Suceveanu. De ce fugi ;
Rud, rud, paparud ; Leul la menajerie ; Telefonul ; Necazul ariciului ; Iezii : Telegrama ;
Umbra ; Casa lui Ion Creang ; Rndunica / Iurie Colesnic.
500 ex.
ISBN 978-9975-9847-5-1 ("Cartdidact" SRL). ISBN 978-973-712-550-7 (Bibliotheca,
Trgovite).
[2010-1901].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldove pentru copii.
821.135.1(478)-192-93 Romanciuc

2121. Chiciuc, L.
Celuul cel fricos / L. Chiciuc, C. Dragomir. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010 (Tipogr.
"Prof-Press" SRL, or. Rostov). [12] p., inclusiv cop. : des. color ; 21 cm. (Poezii pentru micui).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-358-8 (cartonat).
[2010-1920].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 [Chiciuc+Dragomir]

2122. Chiciuc, L.
Ce-am nvat la bunica? : Cntecul vesel / L. Chiciuc, C. Dragomir. Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2010 (Tipogr. "Prof-Press" SRL, or. Rostov). [12] p., inclusiv cop. : des. color ; 21 cm.
(Poezii pentru micui).
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-360-1 (cartonat).
[2010-1922].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 [Chiciuc+Dragomir]

2123. Chiciuc, L.
Ce-am vzut n poieni ? / L. Chiciuc, C. Dragomir. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010
(Tipogr. "Prof-Press" SRL, or. Rostov). [12] p., inclusiv cop. : des. color ; 22 cm. (Poezii
pentru micui).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-356-4 (cartonat).
[2010-1918].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 [Chiciuc+Dragomir]

2124. Chiciuc, L.
Ghici ghicitoarea mea / L. Chiciuc, C. Dragomir. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010 (Tipogr.
"Prof-Press" SRL, or. Rostov). [12] p., inclusiv cop. : des. color ; 21 cm. (Poezii pentru micui).
F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-361-8 (cartonat).
52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-1923].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Ghicitori.
821.135.1(478)-93:398.6 [Chiciuc+Dragomir]

2125. Chiciuc, L.
Mijloacele de transport / L. Chiciuc, C. Dragomir. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010 (Tipogr.
"Prof-Press" SRL, or. Rostov). [12] p., inclusiv cop. : des. color ; 21 cm. (Poezii pentru micui).
F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-362-5 (cartonat).
[2010-1924].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93:656 [Chiciuc+Dragomir]

2126. Chiciuc, L.
Nu e cas mai frumoas ! / L. Chiciuc, C. Dragomir. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010
(Tipogr. "Prof-Press" SRL, or. Rostov). [12] p., inclusiv cop. : des. color ; 21 cm. (Poezii
pentru micui).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-357-1 (cartonat).
[2010-1919].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 [Chiciuc+Dragomir]

2127. Chiciuc, L.
Poezii mici pentru pici voinici / L. Chiciuc, C. Dragomir. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010
(Tipogr. "Prof-Press" SRL, or. Rostov). [12] p., inclusiv cop. : des. color ; 22 cm. (Poezii
pentru micui).
F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-355-7 (cartonat).
[2010-1917].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 [Chiciuc +Dragomir]

2128. Chiciuc, L.
Tpuele, tpuele / L. Chiciuc, C. Dragomir. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010 (Tipogr.
"Prof-Press" SRL, or. Rostov). [12] p., inclusiv cop. : des. color ; 21 cm. (Poezii pentru micui).
F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-359-5 (cartonat).
[2010-1921].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 [Chiciuc+Dragomir]

2129. Codreanca, Lidia


Sania cu zurgli : [povestiri] / Lidia Codreanca ; cop.: Cezara Colesnik. Ed. a 2-a. Ch.
: "Epigraf" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 68 p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-109-36-9.
[2010-1884].
53

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Povestiri.


821.135.1(478)-93 Codreanca

2130. Dragomir, Constantin


Alfabet n poezii / Constantin Dragomir ; des. i il.: Simion Coad. Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2010. [12] p. : il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-406-6.
[2010-2072].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Dragomir

2131. Zaporojanu, Ada


Prin buntate spre dinuire : [poezii, povestiri, jocuri i scenete] / Ada Zaporojan (Ala
Belenco) ; notogr.: Maria Munteanu, Valentina Amihalachioaie ; cop.: Petru Gheoi. Ch. : S. n.,
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 119, [1] p. : fig. color, n. muz. ; 24 cm.
2020 ex.
ISBN 978-9975-78-925-7.
[2010-2039].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Zaporojan

821.161.1-93 Literatur rus


2132. Foiorul : [poveste popular rus] / ed., pict.: Vladimir Bejuc. [Ed. a 2-a]. Ch. :
"Vite-jesc" SRL, 2010. [16] p. : des. color ; 20 cm. (BVL).
F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-9921-5-2.
[2010-1861].
- - 1. Literatur rus pentru copii.
821.161.1-93

2133. Motanul i vulpea : [poveste popular rus : pentru cl. primare] / red., pict.: Vladimir Bejuc. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2010. [16] p. : des. color ; 20 cm. (BVL).
F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-9921-7-6.
[2010-1863].
- - 1. Literatur rus pentru copii.
821.161.1-93

2134. ranul i ursul : [poveste popular : pentru cl. primare] / red., pict.: Vladimir
Bejuc. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2010. [16] p. : des. color ; 20 cm. (BVL).
F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-9921-8-3.
[2010-1864].
- - 1. Literatur rus pentru copii (rom.).
821.161.1-93=135.1

82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii


2135. ,
54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

XX : .
/ . . : "Elan Inc" SRL, 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 130
p. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-66-208-6.
[2010-1953].
- - 1. Literatur Critic i interpretare (rus). 2. Evrei n literatur (rus).
821.09

821.135.1.0 Literatur romn


2136. Ciobanu, Maria
Dicionar de motive i simboluri literare / Maria Ciobanu, Dorina Negriu. Ch. : S. n., 2010
(Tipogr. "Prag-3" SRL). 170, [2] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 170 (9 tit.). Index: p. 166-169. 3000 ex.
ISBN 978-9975-77-149-8.
[2010-2067].
- - 1. Motive Dicionare. 2. Simboluri literare Dicionare. 3. Dicionar de motive i simboluri literare.
821.135.1.09'373'374.2

821.135.1(478).09 Literatur romn din Republica Moldova


2137. Cimpoi, Mihai
Vasile Crlova. Poetul "sufletului mhnit" : [st. monogr.] / Mihai Cimpoi. Ch. : "Cartdidact"
SRL ; Trgovite : Bibliotheca, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL) 221, [1] p. ; 20 cm. (Colecia "Biblioteca Societii Scriitorilor Trgoviteni" ; 14 / coord. Mihai Stan).
Bibliogr.: p. 196-206. Ind. de nume: p. 207-220. 500 ex.
ISBN 978-9975-9847-6-8 ("Cartdidact" SRL). ISBN 978-973-712-551-4 (Bibliotheca,
Trgovite).
[2010-1895].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare. 2. Crlova, Vasile,
poet romn, 1809-1831.
821.135.1(478).0

2138. Dicionarul scriitorilor romni din Basarabia, 1812-2010 / aut.: Anatol Ciocanu,
Valeriu Nazar, Sergiu Nuc [et al.] ; coord. Valeriu Nazar ; fot.: Nicolae Rileanu ; cop.: Iulia
cobari-Grdinar ; Muz. Lit. Rom. "Mihail Koglniceanu". Ed. a 2-a rev. i compl. Ch. : Prut
Internaional, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 599, [1] p. : fot. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-563-3 (n cop. tare).
[2010-1888].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478).09'374.2

2139. Grama, Steliana


Dramaturgia autohton din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova : St. monogr. /
Steliana Grama ; ed. ngrijit de Claudia Slutu-Grama ; cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Lumina,
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 291, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 150-158 (186 tit.) i n note la sfritul cap. 1000 ex.
55

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

ISBN 978-9975-65-155-4.
[2010-2054].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Dramaturgie. 2. Literatur romn din
Republica Moldova Critic i interpretare.
821.135.1(478).09+792

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII
2140. Topor, Radu
Rezumate la Geografie : pentru cl. 10-12 : pregtire pentru examenele de Bacalaureat /
Radu Topor. Ed. a 3-a. Ch. : "Teo-Educaional" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
128 p. : tab. ; 10 x 13 cm. (Ediie nou).
3000 ex.
ISBN 978-9975-9715-9-1.
[2010-1890].
- - 1. Geografie.
91(075.3)

929 tiine biografice i nrudite


2141. "Cantemiretii o celebr dinastie din secolele XVII-XVIII", conf. t. intern.
(2010 ; Chiinu). Conferina tiinific internaional "Cantemiretii o celebr dinastie din
secolele XVII-XVIII", 28-29 noiemb., Chiinu : Invitaie Program / com. org. lapac Mariana,
Roca Alexandru, Zabolotnaia Lilia ; coord. ed.: Zabolotnaia Lilia. Ch. : S. n., 2008 (CEP
USM). 28 p. ; 21 cm. (2008 Anul Cantemir).
Antetit.: Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept al AM. Texte: lb.
rom., engl., gguz, alte lb. strine. 300 ex.
ISBN 978-9975-70-765-7.
[2010-2060].
929.52+94(478)"16/17"(082)

Folcloristul Efim Junghietu. Vezi Nr 2009.


Teodor iianu profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent al Academiei de tiine a Republicii Moldova. Vezi 1926.
Tudor Maleca. Vezi Nr 1927.
- . Vezi Nr 2056.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
94(477) Istoria Ucrainei

56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2142. ,
-. 100 : [sat fondat n
1809-1812, pn n 1930 cu num. Arsa, n componena judeului Bender, Basarabia] / ..: ; .: . . : "Business-Elita"
SRL, 2010. 388 p. : fot., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 285-286 (40 tit.) i n text. 300 ex.
ISBN 978-9975-4002-7-5.
[2010-1913].
- - 1. Evgenovka Sate Raionul Tarutino, regiunea Odesa Ucraina (rus).
94(477.74-22)+94(478-22):94(=163.2)

94(478) Istoria Republicii Moldova


2143. Baciu, Gheorghe
Oraul Bli i oamenii lui : [istoria or. Bli] / Gheorghe Baciu ; cop.: Vitalie Leca. Ch. : S.
n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 495 p. : fot., fot. color, tab. ; 23 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. Cronica principalelor evenimente: p. 476-491. 600 ex.
ISBN 978-9975-78-931-8 (n cop. tare).
[2010-2040].
- - 1. Bli Orae Republica Moldova Istorie.
94(478-21)

2144. Buzdugan, Nicolae


Mrturii : din istoria satului Funduri Vechi / Nicolae Buzdugan. Ch. : S. n., 2010
("Tipogr. Reclama" SA). 186, [2] p. : fot. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 182-184 (48 tit.). Apare cu sprijinul Primriei
satului Funduri Vechi, primar Emilia Vieru i dir. firmei de producere i comer FPS "FrapexAgro" SRL Nicolae Rotaru. 500 ex.
ISBN 978-9975-105-45-3.
[2010-2004].
- - 1. Funduri Vechi Sate Raionul Glodeni Republica Moldova Istorie.
94(478-22)

Conferina tiinific internaional "Cantemiretii o celebr dinastie din secolele XVIIXVIII", 28-29 noiemb., Chiinu. Vezi Nr 2141.
2145. Hnceti : 510 [ani de istorie : album] / Primria or. Hnceti ; ., ., .
. ; . . . . .
Ch. : Proart, 2010 ("Sibis-Grafica" SRL). 71, [1] p. : fot. color ; 20 x 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei pentru Dezvoltarea Rep. Moldova "EDELWEISS". 1000 ex.
ISBN 978-9975-4116-1-5.
[2010-1945].
- - 1. Hnceti Orae Republica Moldova Istorie (rom., engl., rus).
94(478-21)

2146. Moraru, Anton

57

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

Istoria satului Pistruieni : [raionul Teleneti : monografie] / Anton Moraru ; col red.: Maria
Mihalcenco, Maria Bargan, Vladimir Carau [et al.] Ch. : Labirint, 2010. 249 p. : fot., tab. ; 20
cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-948-05-0.
[2010-1981].
- - 1. Pistruieni Sate Raionul Teleneti Republica Moldova Istorie.
94(478-22)

2147. Stavil, Veaceslav


Rdulenii Vechi : [raionul Floreti] / Veaceslav Stavil. Ch. : "Cunir & Co" SRL, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 278 p. : il., fot. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9946-7-5.
[2010-2058].
- - 1. Rdulenii Vechi Sate Raionul Floreti Istorie.
94(478-22)

2148. urcanu, Ion


n cutarea originii numelui Basarabia / Ion urcanu. Ch. : Labirint, 2010. 191 p. ; 20
cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-948-21-0.
[2010-1983].
- - 1. Istoria Republicii Moldova. 2. Basarabia Istorie.
94(478)

2149. 20 , 1990-2010 . : =
(Gagauz Yeri) : .- / ( ) ; [.]:
, ; . . .
, . : "Proart" SRL, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 328 p. : fot. color ; 31 cm.
n cop. tare.
[2010-2088].
94(478-29)

, . -. 100
. Vezi Nr 2142.
94(=163.2) Istoria bulgarilor
2150. , . .
(XIX-XX .) : / . . ; Acad. de tiine a Rep. Moldova, Inst. Patrimoniului Cultural. Ch. : S.
n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 213 p. ; 25 cm.
Texte: lb. gguz, rus. Bibliogr. n note la sfritul temelor. :
( ), ( ),
( . ) [ .]. 300 ex.
ISBN 978-9975-78-927-1 (n cop. tare).

58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-2036].
94(=163.2)(478+477)"18/19"+008(=163.2)(478+477)

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2151. Calalb, Tatiana
Structura i compoziia biochimic a fructelor de aronia melanocarpa (michx.) elliot in vivo
i n vitro : 03.00.05 Botanica : Autoref. tz. de doct. habilitat n biologie / Calalb Tatiana ; Acad.
de tiine a Moldovei, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr.
"Elena-V.I." SRL). 52, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42-49 (98 tit.). 100 ex.
[2010-183 Teze].
581.145.2:576.311(043.2)

Pentru titlul doctor


2152. Brdan, Veaceslav
Transporturile internaionale ca factor al dezvoltrii comerului exterior : Spec. 08.00.14
Econ. mondial ; Relaii econ. intern. : Autoref. tz. de doct. n econ. / Brdan Veaceslav ; Univ.
Liber Intern. din Moldova. Ch. : CEP USM, 2010. 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (26 tit.). 50 ex.
[2010-185 Teze].
339.5:656(043.2)

2153. Bivol, Cezara


Particularitile fiziologo-biochimice i de cultivare ale microalgei verzi dunaliella salina
surs valoroas de substane bioactive : 03.00.07 Microbiologie : Autoref. tz. de doct. n biologie / Bivol Cezara ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Biologie i Pedologie, Catedra Biologie
Vegetal. Ch. : CEP USM, 2010. 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (54 tit.). 60 ex.
[2010-188 Teze].
582.264.1:579.695(043.2)

2154. Bordei, Lilia


Principiile democraiei pluraliste n organizarea i funcionarea parlamentului Republicii
Moldova : Spec.: 12.00.02 Drept public (constituional) ; Organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Autoref. tz. de doct. n drept / Bordei Lilia ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de
Istorie, Stat i Drept. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. ULIM). 31, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (16 tit.). 60 ex.
[2010-186 Teze].
342.53(478):321.72(043.2)

2155. Boroi, Tudor


Obinerea compoziiei rezistente la uzare n baza fierului cu microparticule dure : 02.00.05
Electrochimie : Autoref. tz. de doct. n tehn. / Boroi Tudor ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst.
de Fizic Aplicat. Ch. : CEP USM, 2010. 31, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (40 tit.). 50 ex.
[2010-179 Teze].
620.197.3:669.14(043.2)
59

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

2156. Botnariuc, Natalia


Factorii de pronostic n tratamentul cancerului glandei mamare stadiul I : 14.00.14 oncologie i radioterapie : Autoref. tz. de doct. n medicin / Botnariuc Natalia ; IMSP Inst. Oncologic.
Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 15-18 (42 tit.). 100 ex.
[2010-178 Teze].
618.19-006.6-089-037(043.2)

2157. Chiselia, Oleg


Caracterele fiziologo-biochimice ale unor drojdii vinicole i procedee de obinere a
bioproduselor valoroase : 03.00.07 Microbiologie : Autoref. tz. de doct. n biologie / Chiselia
Oleg ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Microbiologie i Biotehnologie. Ch. : S. n., 2010
(Tipogr. "Elena-VI" SRL). 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (55 tit.). 100 ex.
[2010-190 Teze].
579.22+664.872(043.2)

2158. Cotelea, Ludmila


Evaluarea i utilizarea materialului iniial de ameliorare n crearea hibrizilor, soiurilor de saliva sclarea L. cu perioada de vegetaie diferit : 06.01.05. Ameliorarea i producerea seminelor
: Autoref. tz. de doct. n agricultur / Cotelea Ludmila ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de
Genetic i Fiziologie a Plantelor. Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010. 25, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-22 (46 tit.). 70 ex.
[2010-177 Teze].
633.8:631.527(043.2)

2159. Croitor, Petru


Tratamentul chirurgical al facturilor acetabulare : 14.00.22 - Ortopedie i traumatologie :
Autoref. tz. de doct. n medicin / Croitor Petru ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu". Ch. : S. n., 2010. 30 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (25 tit.).
[2010-195 Teze].
616.718.16-089(043.2)

2160. Cunir, Nicolae


Creterea competitivitii ntreprinderii prin implementarea managementului performant :
(n baza materialelor industriei uoare din Rep. Moldova) : Spec. 08.00.05 Econ. i management : (n industria uoar) : Autoref. al tz. de doct. n econ. / Cunir Nicolae ; Univ. Tehn. a
Moldovei. Ch. : UTM, 2010. 26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (9 tit.). 50 ex.
[2010-192 Teze].
67/68(478):005(043.2)

2161. Dolghi, Adrian


Politica statului sovietic n domeniul nvmntului istoric superior n perioada anilor 19441965 : (n baza materialelor din RSSM) : Spec.: 07.00.03. Istoria universal : Autoref. al tz. de
doct. n istorie / Adrian Dolghi ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : CEP USM, 29, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25, 28-29 (66 tit.). 50 ex.
[2010-189 Teze].
[94(45+57)+94(478)]:378"1944/1965"(043.2)
60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2162. Elisovecaia, Dina


Extractele vegetale ca mijloc de diminuare a densitii populaiei gndacului din colorado
(leptinotarsa decemlineata say.) : 06.01.11 Protecia plantelor : Autoref. tz. de doct n biologie
/ Elisovecaia Dina ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Protecie a Plantelor i Agricultur
Ecologic. Ch. : CE al UASM, 2010. 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-26 (62 tit.). 50 ex.
[2010-181 Teze].
632.937:632.76(043.2)

2163. Erhan, Nicolae


Chirurgia artroscopic n tratamentul fracturilor intraarticulare ale genunchiului : 14.00.22
Ortopedie i traumatologie : Autoref. tz. de doct. n medicin / Erhan Nicolae ; Univ. de Stat de
Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : S. n., 2010. 29 p. : fig., fig. color, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (36 tit.).
[2010-187 Teze].
617.583-001.5-08(043.2)

2164. Foca, Marian


Reglementarea juridic a dreptului constituional de ntemeia i de a se afilia la un sindicat
: Spec.: 12.00.02 Drept public (constituional); organizarea i funcionarea instituiilor de drept :
Autoref. al tz. de doct. n drept / Foca Marian ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat
i Drept. Ch. : CEP USM, 2010. 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (35 tit.). 50 ex.
[2010-193 Teze].
342.4:346.25(478)(043.2)

2165. Malcoci, Galina


Leasingul ca oportunitate investiional n industria Republicii Moldova : Spec. 08.00.05
Econ. i management (n industrie) : Autoref. tz. de doct. / Malcoci Galina ; Univ. Tehn. a Moldovei. Ch. : UTM, 2010. 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (12 tit.). 50 ex.
[2010-176 Teze].
339.187.6:658.012.4(043.2)

2166. Mrzac (Mititelu), Didina


Principiile rspunderii juridice : Spec.: 12.00.01 Teoria gen. a dreptului; Istoria statului i
dreptului; Istoria doctrinelor politice i de drept : Autoref. tz. de doct. n drept / Mrzac (Mititelu)
Didina ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept. Ch. : CEP USM, 2010. 36,
[1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 32-33 (28 tit.). 50 ex.
[2010-180 Teze].
340.12(043.2)

2167. Pnzaru, Rodica


Metafora i textualitatea: probleme de interpretare i traducere : 10.02.04 Lb. germanice
(lb. engl.) : Autoref. tz. de doct. n filologie / Pnzaru Rodica ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. :
CEP USM, 2010. 27, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (25 tit.). 50 ex.
[2010-194 Teze].
61

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010


811.111'1(043.2)

2168. Popescu, Nicolae


Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalitii : Spec.:
12.00.01 Teoria gen. a dreptului ; Istoria statului i dreptului ; Istoria doctrinelor politice i de
drept : Autoref. tz. de doct. n drept / Popescu Nicolae ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de
Istorie, Stat i Drept. Ch. : CEP USM, 2010. 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (35 tit.). 50 ex.
[2010-182 Teze].
342.72(043.2)

2169. Stoica, Iulian Dan


Strategia de reform a legislaiei naionale n contextul integraionist european : Spec.
12.00.01 Teoria gen. a dreptului ; Istoria statului i dreptului ; Istoria doctrinelor politice i de
drept : Autoref. tz. de doct. n drept / Stoica Iulian Dan ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de
Istorie, Stat i Drept. Ch. : CEP USM, 2010. 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (38 tit.). 50 ex.
[2010-184 Teze].
340.134(043.2)

2170. Vegh, Eva Maria


Impactul stresului educaional la elevi n corelaie cu ritmurile biologice : 03.00.13 Fiziologia omului i animalelor : Autoref. tz. de doct. n biologie / Vegh Eva Maria ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. Biologie i Pedologie, Catedra Biologie Uman i Animal. Ch. : CEP USM,
2010. 29, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (36 tit.). 50 ex.
[2010-191 Teze].
577.171.6(043.2)

62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica crii" Nr 11-2010


Botnariuc, Natalia 2156
Brnz, Eugenia 2072
Brnz, Eugenia 2073
Budevici-Puiu, Anatolie 2066
Bugan, Natalia 2062
Bulat, Eugenia 2087
Bulgaru, Maria 1931-32
Bulimaga, Tatiana 1931-32
Bunduchi, Elena 2028
Burag, Lilia 2072-73
Burcovschi, Maria 1927
Burian, Cristina 1940
Buruian, Alexandru 1944
Busuioc, Aureliu 2120
Butnaru, Leo 2120
Buzdugan, Artur 1982
Buzdugan, Nicolae 2144

A
Ababii, Petru 1935
Adjem, Vladislav 2068
Aizentadt, Constantin 2050
Amariei, Valentin 2051
Amihalachioaie, Valentina 2131
Andriu, Constantin 2084
Anischievici, Maria 1924
Antohi, Natalia 2015
Anton, Ion 2085
Arhanghelschi, Serghei 2050
Armencea, N. 2045
Avornic, Gheorghe 1931-32
B
Bacal, Petru 2013
Bacinschi, Mihai 1925, 2117
Bacinschi, N. 2035
Baciu, Gheorghe 2143
Baciu, Tatiana 1995
Baculea, M. 2107
Bahnaru, Vasile 2078-79
Bargan, Maria 2146
Baurciulu, A. 1955
Baurciulu, Anjela 1955
Bazarina, Maria 2083
Btrnu, Timotei 2000
Brdan, Veaceslav 2152
Brgu, Mihail 1969
Brldeanu, Lucreia 2119
Bejenaru, Ion 2083
Bejuc, Vladimir 2116, 2132-34
Belei, Olga 1928
Belenco, Ala Zaporojan, Ada
Belostecinic, Grigore 1946
Belostecinic, Marina 2055
Beniuc, Valentin 1969
Berlinschii, Iurie 2067
Bertea, Mircea 2074-75
Bivol, Cezara 2153
Brc, Maria 1993
Brgu, Mihail 1970
Bobn, Mircea 1945
Boldescu-Smerea, Liuba 2086
Bologan, I. 2044
Bordei, Lilia 2154
Boroi, Tudor 2155
Bostan, Ion 1926
Botnari, N. 1955

C
Cadocinicov, Anatolie 2022
Caftanat, Vadim 2068
Calalb, Tatiana 2151
Calina, Olga 2069
Callo, Tatiana 1988
Calos, Sergiu 2057-58
Caponi, Matilde 2087
Carau, Vladimir 2146
Cartofeanu, Vasile 2051
Cazacu, Angela 2072-73
Cpi, Ionel 2088
Crare, Petru 2120
Ceban, Nadejda 2036
Cemrtan-Spnu, Margareta 2089
Cernei, V. 2107
Cernei, Vsevolod 1934
Cernechi, Olga 2044
Cernit, Rodica 1955
Chiciuc, L. 2121-28
Chicu, Denis 2065
Chicu, Olga 1922
Chicu, Stela 1927
Chilimar, S. 2031
Chiselia, Oleg 2157
Cimpoi, Mihai 2120, 2137
Cimpoie, Gh. 1948-49, 2031
Ciobanu, Maria 2136
Ciobanu, Natalia 1955
Ciobanu, Vitalie 1985
Ciocanu, Anatol 2092, 2120, 2138
Ciocanu, Aurel 2120
63

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010


Ciocrlan, Aliona 1979
Ciubotaru, Adrian 1925, 1945
Ciuhrii, Serghei 2061
Coad, Simion 2130
Cobleanschi, Svetlana 2036
Codreanca, Lidia 2129
Cojocaru, Ion 2090
Colac, Tudor 2009
Colesnic, Iurie 2120
Colesnic-Codreanca, Lidia 2000
Colesnik, Cezara 2129
Colibaba, Varvara 2060
Corduneanu, I. 1947
Corfanenco, Maria 1982
Corghenci, Ludmila 4
Cosovan, Olga 1997
Costin, Ludmila 1928
Cocodan, Ion 2091
Cotelea, Ludmila 2158
Cotenco, Eugenia 2029
Covrig, Andrei 1985
Crciun, Grigore 2067
Creang, Ion 2117-18
Croitor, Petru 2159
Croitor, Roman 2032
Croitoru, Dumitru 2032
Cucu, Mihai 1937
Cumpn, Maria 2037
Curlin, James 2026
Cunir, Nicolae 2160

E
Elisovecaia, Dina 2162
Enachi, Viorel Nicolae 1921
Eni, Elena 2036
Erhan, Nicolae 2163
Ermurache, Gh. 2050
Eanu, tefan 2062
Evstratiev, Serghei 2107
F
Fetco, Tamara 2000
Filip, Iulian 2093-94, 2120
Foca, Iurie 1945, 2060
Foca, Marian 2164
Foca, Valentin 2029
Foca-Semionov, Svetlana 2007
Friptu, V. 2044
Furdui, Teodor 2029
G
Gagim, Ion 2006
Gaidu, Claudia 2054
Galcenco, Veronica 2060
Gandrabur, Aliona 1993
Gangan, S. 1948-49
Gartenschlaeger, Uwe 1989
Gavrilov, Nadejda 2095
Gaz, Diana 2028
Geo, Vasile 2087
Gheorghi, Ion 2120
Gherasim, Alexandra 1989
Gheoi, Petru 2131
Ghicavi, V. 2035
Ghila, Victor 2062
Ghimpu, Gheorghe 1936
Gsca, Nadejda 2069-70
Gladchi, Viorica 2028
Goian, I. 2016-17
Goian, Natalia 1928
Golovco, Vasile 1922
Gona, Maria 2028
Gora-Postic, Viorica 1997
Gorceac, Leonid 1931-32
Gore, Ghenadie 1985
Gorgan, Ion 2096
Grabco, Alexei 2066
Grama, Steliana 2139
Grebincea, Alexandru 2051
Grigoria, Viorica 2054
Grigori, Constantin 1945
Grosu, Feonia 2076

D
Dabija, Nicolae 2120
Daghi, Victor 2068
Dastic, Angela 1967
Deleanu, Liviu 2120
Delinschi, Adrian 1995
Dolghi, Adrian 2161
Dolghier, Lidia 2037
Dolghii, Elena 1959
Dona, Massimilliano 1977
Dragomir, C. 2121-28
Dragomir, Constantin 2120, 2130
Drago, Victor 2086
Dru, Boris 2092
Dru, Veronica 2092
Duca, Gheorghe 26
Duca, Maria 2028, 2030
Dumitracu, Petru 2057-58

64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Gurskii, A. 2011
Guuil, Gh. 2035
Guu, Ana 2000
Guu, Daniela 1941
Guu, Svetlana 1927
Guu, Vladimir 2007
Guzun, Aurelia 1974, 1999

Mardare, Marcela 2082, 2098


Marin, Camelia 1995
Marin, I. 2016-17
Marin, V. 2016-17
Matcovschi, Dumitru 2120
Mateevici, Alexei 2099
Matei, Constantin 2013
Matei, Iurie 2005
Mtcu, Matei 1995
Mu, Ion 1929
Melinte, Iurie 1952, 1956, 1991, 1996
Meniuc, George 2120
Meurs, Wim van 1945
Micu, Vasile 2029
Mihalcenco, Maria 2146
Minciuna, Ina 2006
Mrzac (Mititelu), Didina 2166
Moraru, Anton 2146
Moroan, Vera 1993
Movileanu, P. 1948-49
Movileanu, V. 2011
Munteanu, Maria 2131
Munteanu, Viorel 2030

H
Hadrc, Ion 2120
Hanganu, Sorin 1975
Harcenco, Boris 2068
Harjevschi, Mariana 1928
Hacu-Ghimpu, Dina 2065
Heinonen, Saija 2026
Holban, Tatiana 2095
Horovsky, Iurie 2060
Hultoan, Ion 2096
I
Iavorschi, Victor 2018
Iordache, Nina 1945
Istrati, Diana 2097
Iuracu, Mihai 1992
Ixari, Aliona 2070-71

N
Nazar, Valeriu 2138
Negrean, Mariana 2036
Negriu, Dorina 2136
Negru, Nicolae 1945
Negru, Teodor 1981
Negur, Valentin 1923
Noni, Ludmila 1958
Nuc, Sergiu 2138

J
Junghietu, Efim (2009)
K
Kudricaia, Svetlana 1993, 2024-25
L

Lari, Leonida 2120


Leca, Vitalie 2143
Legasi, Nadejda 2036
Levichi, Alexei 2030
Litvin, A. 1948-49
Litvinova, Tatiana 2024-25
Lungu, Valeriu 2057-58

Oblucinschi, V. 2050
Olaru, Valentina 1952, 1996
Olaru, Viorica 2077
Oleinic, Ludmila 1943
Oltean, tefan 2074-75
Onceanu, Vasile 2050
Onofreiciuc, Elizaveta 2072-73

Macarov, Vitalie 1946


Malcoci, Galina 2165
Maleca, Ina 2053
Maleca, Tudor (1927)
Manjn, Francisco Javier 2023
Manolache, Ala 2036
Manole, Ana 2000
Marcu, Vasile 1937

Paladi, Gh. 2044


Palamarciuc, Iu. 2050
Palcov, Iurie 2119
Palcov, Iurii 2011
Palii, Andrei 2029
Paraschivoi, Leonid 2046
Parmentier, Florent 1925, 1945

65

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010


Pdure, Carolina 2054
Pnzaru, Rodica 2167
Pslaru, Valentina 1927
Pendus, Andrei 2046
Perrault, Charles 2116
Petcu, Tatiana 2076
Petrescu, Ion 1946
Petrov, Vasile 1939
Pistrinciuc, Vadim 1975, 2042
Prac, Grigore 1943
Platon, Carolina 2007
Plcintar, Emilia 2074-75
Plmdeal, V. 2052
Pleca, Ruslana 1973
Popescu, Nicolae 2168
Postolache, Ghenadie 2100
Proca, Ion 2103

Slutu-Grama, Claudia 2139


Smleaev, A. 2107
Sochirc, Raisa 2088
Sochirc, Vitalie 1995
Stan, Mihai 2093-94, 2105, 2120, 2137
Stati, Elena 2015
Stavil, Veaceslav 2147
Stoica, Iulian Dan 2169
Stratan, Nicolae 2008
Stratulat, Petru 2037
Stuart, Eugene 1959, 1977
Suceveanu, Arcadie 2120
Sudacevschi, Viorica 1923
Suveic, Luminia 2040

arban, Cristian 2061, 2063


avga, Larisa 1927
ciuca, Svetlana 2041
cobari, I. 2011
cobari-Grdinar, Iulia 2138
iianu, Teodor (1926)
lapac, Mariana 2141
ontea, V. 2045
temberg, M. 2044
urghina, Olga 2028

R
Racu, Ana 1975
Radu, Daria 2063
Raischi, Victor 1994
Rasscazova, Tatiana 2015
Rileanu, Nicolae 2060
Rsakova, Irina Vladimirovna 1934
Revenco, Mihail 1931-32, 2028
Robu, Iulian 2060
Romanciuc, Ruxanda 2082, 2098, 2103
Romanciuc, Vasile 2120
Romanova, Anastasia 2070
Roca, Alexandru 2141
Roca, Valentin 2120
Rusu, D. 1947
Rusu, Sorina 2006

T
Talmazan, Andrei 2067
Tarasov, Alexandru 1975, 2042
Tara, Stela 1924
Tarlapan, Efim 2120
Tnase, Elizaveta 2102
Terzi-Barbaroie, Daniela 2002-03
Tighinean, Natalia 2085, 2112
Tighineanu, Ion 1926, 2023
Tkacenko-Nagnibeda, Alexandra 2103
Todera, Lidia 2029
Topor, Radu 2140
Tuceacov, Eduard 1943
Tudor (Melnic), tefan 2120
Turchin, Tatiana 2002-03

S
Sainciuc, Lic 1974
Sajin, Ada 1922
Savin, V. 2044
Srbu, Andrei 2060
Srbu, Nicolae 2000
Schico, Nina 2101
Schico, Romeo 2101
Sclifos, Lia 1997, 1999
Sclifos, Marina 1956, 1991
Scorescu, Ctlina 1981
Scutaru-Guu, Adela 1952, 1956, 1991, 1996
Serduni, Sergiu 1953
Shende, Rajendra M. 2026
Sli, Vitalie 1973
Srbu, Ana 2038

rdea, Teodor N. 1938


opa, Dan 2093
urcan, Dinu 2104
urcanu, Iano 2105, 2120
urcanu, Ion 2148
urcanu, Lucia 2099, 2117
urcanu, Nicolae 2106

66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


urcanu, t. 2031
urcanu, Tudor 2106
uea, Petre 1935

, 2109

U
Ududovici, D. 2052
Ungurean, Larisa 1995
Ursache, Silvia 2010-11, 2083, 2118-19
Ursachi, Veaceslav 2023
Ursan, Lucia 2008

, 2043
, . 2081
, 2047
, . . 1976
, . 2081
, 2027
, 2142

Vatamanu, Ion 2120


Vatamanu, Larisa 2008
Vegh, Eva Maria 2170
Velico, Nadejda 1993, 2024-25
Verejan, Ruslan 2066
Vicol, Liliana 2080
Vieru, Domnia Maria 2118
Vieru, Grigore 2120
Vovc, Victor 2032
Vrabie, Diana 2120
Vrancean, V. 2031
Vrnceanu, Maria 2002-03
Vulpe, Ion 1985

, 2110
, . . 2021

, . . 1957

, 2142
, 2003

, . . 1978
, . . 2014

Zabolotnaia, Lilia 2141


Zaharia, Victor 1975
Zaporojanu, Ada 2131
Zeablicaia, Irina 2006
Zmeev, Vladimir 2106, 2139

, 2048
, . . 2014
, 2003
, 2003
, . . 2056
, . . 2049
, 2145
, 2149
, 2145
, 2149
, 2145
, 2135

, . . 2039
, 2108
, 2109
, . . 2020-21

, . . 1933, 1998
, 2043
, . . 1998
, . . 1976
, . . 2014
, 2149

, 2111

, . . 2020
, 2113
, 2112
, . . 1933
, . . 2033

, 2043
, . . 1976

67

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

, . . 2150

, 2019
, 2114

, 2001
, 2114
, 2113

, . . 2039
, 2012
, . . 1998
, 2001
, . 2110
, 2001
, 2019
, 2149
, . . 1950
, . . 2049

, 2056
, . . 1976
, 2027
, . . 2039
, . . 1978

, . . 2014

, . . 2014
, 2047
, . . 2014

, 2064
, . . 1950

, 2064

, . . 1933

, 2056
, . . 2056
, . . 2049

, . . 2056

68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica crii" Nr 9-2010


1001 idei pentru educaie timpurie de calitate
2002
1001 2003
20 , 1990-2010 . 2149
30 de ntrebri de-acas 1930
Absolveni 2005
Accesul la informaie i dreptul de autor 1928
Acta nuclear & Radiologic 1982
Agenda elevului 1996
Al IX-lea congres ordinar 2068
Al V-lea congres de obstetric i ginecologie cu
participare internaional "Actualiti i controverse n obstetric i ginecologie" 2044
Analele Academiei de Studii Economice din
Moldvoa 1946
Andrei Srbu 2060
Basme din Bucovina 2083
Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de
asigurare a securitii umane : cu desfurarea n cadrul acesteia a Mesei Rotunde
"Fundamentele bioetice ale cercetrilor biomedicale i genetice" 1938
Biofizica medical 2032
Bioinformatica 2030
Broderii n punct de cruciuli i gobelen 2059
Bucurii pentru copii 2120
Centru de Reabilitare al Victimelor Torturii
"Memoria": Primul deceniu al RCTV "Memoria", ncununat de realizrile i eforturile
echipei 1986
Chimie 2024
Codul contravenional al Republicii Moldova
1966
Codul de procedur penal al Republicii Moldova 1971
Codul fiscal al Republicii Moldova 1954
Codul muncii al Republicii Moldova 1980
Codul penal al Republicii Moldova 1972
Colorm iarna 2115
Comitetul Consultativ privind Convenia-cadru
pentru protecia minoritilor naionale. Opinia III asupra Moldova 1960
Conferina tiinific "Dezvoltarea cercetrii
tiinifice, promovarea i cultivarea creativitii i a inovrii n procesul instruirii academice" 1931-32
Conferina tiinific internaional
"Cantemiretii o celebr dinastie din seco-

lele XVII-XVIII", 28-29 noiemb., Chiinu


2141
Conferina tiinific republican a tinerilor
cercettori "Chimia ecologic i estimarea
riscului chimic", Ed. 11-a 2028
Conferina tehnico-tiinific internaional
"Probleme actuale ale urbanismului i amenajrii teritoriului" 2057-58
Congresul al IX-lea Naional cu participare
internaional al Geneticienilor i Amelioratorilor, 21-22 oct. 2010, Chiinu, Rep. Moldova 2029
Culegere de Studii de Politici Publici 1942
Dezvoltarea cooperativelor 1951
Dicionarul scriitorilor romni din Basarabia,
1812-2010 2138
Educaie eruopean a adulilor n afara UE
1989
Educaie pentru toi i pentru fiecare 1999
Electorala 2010, septembrie 2010 1968
English for economic studies II 2070
European Adult Education outside the EU 1989
Experiena de cercetare component indispensabil formrii de specialitate 2006
Finane 1955
Finanele mele 1956
Finanele mele 1991
Foiorul 2132
Folcloristul Efim Junghietu 2009
Ghidu companiilor 1952
Hnceti 2145
Ia-m cu Tine, Copilrie! 2000
Inspecia muncii: ce este i cu ce se ocup
inspecia muncii 1983-84
Iubeti protejat 2034
Judicial protection of property, liberty and personal security within the national and
international low international 1969
Jurnalitii contra corupiei 1929
Komitetu sfatosco palai konvenia kadro kai lel
ando brk le minoriteturen taneske. O trin-to
konkluzia pai Moldova 1961
Legende strmoeti 2010
Leru-i ler, florile dalbe 2011
Lucrri tiinifice 1948-49
Lucrri tiinifice 2031
Managementul funcionrii ntreprinderilor n
condiiile economiei concureniale 2055

69

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010


Mili azinnklari korumak iin erev
Konveniyasnn uurunda iyn ayn dokuzunda 2009-da kablediln Danma
Komitetin Moldovaya iliik nc sonucu.
Rezoliya CM/ResCMN (2010)6 1962
Motanul i vulpea 2133
O competen-cheie: a nva s nvei 1997
Protecia juridic a proprietii, libertii i siguranei perosanei n dreptul naional internaional 1969
Protocoale clinice standardizate n urgene
pediatrice 2037
Regulamentul i securitatea circulaiei rutier
2052
Rehabilitation Centre for Torture Victims "Memoria" : Fierst dedade of the RCTV "Memoria" crowned by the achievements and
efforts of its team 1987
Republica Moldova n contextul geopolitic
contemporan i perspectivele integrrii europene 1944
Revoluia Twitter. Episodul nti: Republica
Moldova 1945
Rugciuni pentru copii 1939
Securitate prin cooperare : Asociaia "Gheorghe
C. Marshall" din Republica Moldova la zece
ani 1985
Sin proverbele lumii 2082
Sistem informatic financiar-contabil pe baza
platformei 1C: 7.7 2054
Sunt martor la judecat 1974
Teodor iianu profesor universitar, doctor
habilitat, membru corespondent al Academiei de tiine a republicii Moldova 1926
Tolerane i control dimensional 2046
Transport: economie, inginerie i management
2051
Tudor Maleca 1927

ranul i ursul 2134


:
1933
:
2014

2027
1966
. 1963
.
1964


.
1965
1998
2034
-
2056
/ 2043
2001

Tempus, (2009/2010) 1990
2004
1980
1972
2025
2049

70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index subiecte
Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice din
Republica Moldova Absolveni 2005
Academia de Studii Economice din Moldova
Anale (rom., rus) 1946
Accesul la informaie 1928
Actualiti i controverse n obstetric i ginecologie" Congres (rom., engl., rus) 2044
Ajutoare de stat Legislaie 1959
Alegeri parlamentare Republica Moldova
Documente 1968
Andrei Srbu, 1950-2000, pictor 2060
Art, sec. XX-XXI Republica Moldova Rusia
Personaliti (rus) 2056
Basarabia Istorie 2148
Baschet 2067
Bli Orae Republica Moldova Istorie
2143
Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de
asigurare a securitii umane" Conferin
tiinific internaional (rom., engl., fr., rus)
1938
Biofizica medical 2032
Bioinformatica 2030
Broderie Catalog 2059
Cntece pe versurile scriitorilor romni, scenete
povestiri pentru copii 2063
Cntece pentru suflet 2062
Crlova, Vasile, poet romn, 1809-1831 2137
Cri de colorat 2115
Centru de Reabilitare al Victimelor Torturii
"Memoria" Republica Moldova 1986
Centru de Reabilitare al Victimelor Torturii
"Memoria" Republica Moldova (engl.) 1987
Chimia ecologic i estimarea riscului chimic"
Conferin tiinific republican (rom., rus)
2028
Chimie Metodica predrii 1993
Chimie (rus) 2025
Chimie 2024
Circuite numerice i logice 1923
Codul civil (rus) 1978
Codul contravenional al Republicii Moldova
(rom., rus) 1966
Codul de procedur penal al Republicii Moldova 1971
Codul fiscal al Republicii Moldova 1954
Codul muncii 1981
Codul muncii al Republicii Moldova (rom., rus)
1980

Codul penal al Republicii Moldova (rom., rus)


1972
Colinde 2011
Computere cuantice 1921
Congresul al IX-lea al Geneticienilor i Amelioratorilor (rom., engl., rus) 2029
Contiin naional Romni 1936
Contabilitate 2054
Contenciosul administrativ 1967
Control dimensional 2046
Corupie (rus) 1976
Criminologie 1970
Cultura plantelor medicinale (rus) 2047
Cultur anglofon (engl.) 1924
Cuvntul" Sptmnal regional independent
Raionul Rezina Republica Moldova Interviuri 1930
Dezvoltarea cercetrii tiinifice, promovarea i
cultivarea creativitii i inovrii n procesul
instruirii academice" Conferin tiinific
(rom., engl., rus) 1931-32
Diabet zaharat 2040
Dicionar de antonime Limba romn 2078-79
Dicionar de motive i simboluri literare 2136
Dicionar englez-romn, romn-englez 2074-75
Dinozauri Enciclopedii pentru copii 1934
Drept civil Partea general I 1979
Drept internaional public 1940
Dreptul de autor 1928
Economie (engl.) 2069-70
Economie (fr.) 1947
Economie (rom., rus) 1946
Educaie european a adulilor 1989
Educaie precolar (rus) 2001, 2003
Educaie precolar 1999-2000, 2002
Educaie sexual (rom., rus) 2034
Educaie special (rom., rus) 2004
Electorala, 2010 Republica Moldova Documente 1968
Energie nuclear Acte normative 1982
Evenimentele din 7 aprilie 2009 Republica
Moldova 1945
Evgenovka Sate Raionul Tarutino, regiunea
Odes Ucraina (rus) 2142
Evrei n literatur (rus) 2135
Examene pentru obinerea permisului de conducere 2050
Experiena de cercetare component indispensabil a formrii de specialitate Conferin tiinific (rom., engl., rus) 2006

71

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010


Farmacologie 2035
Federaia Moldoveneasc de Fotbal 2068
Filologie 1935
Finane Metodica predrii 1991
Finane (engl.) 2071
Finane 1955
Fizica corpului solid 2023
Folclor bulgresc (bulg.) 2012
Fortepian (rus) 2064
Funduri Vechi Sate Raionul Glodeni
Republica Moldova Istorie 2144
Furaj (rus) 2048
Geografia uman a Republicii Moldova Metodica predrii 1995
Geografie 2140
Goblen 2059
Hnceti Orae Republica Moldova Istorie
(rom., engl., rus) 2145
Handbal Republica Moldova Cercetri
tiinifice 2066
HIV/SIDA 2042
Hrana animalelor (rus) 2048
Infecii HIV/SIDA Msuri de profilactic (rus)
2043
Inginerie Indici bibliografici (rom., engl., rus)
1926
Inspecia muncii 1983-84
Investiii Concepte (rus) 1950
Istoria Republicii Moldova 2148
Istorie Metodica predrii 1992
notri (rus) 2033
nvare 1997
nvare autoreglat 2007
nvmnt postuniversitar 2008
Junghietu, Efim, folclorist, 1939-1993 2009
Jurnaliti Corupie Republica Moldova
Combatere (rom., rus) 1929
Legende 2010
Legislaia muncii 1983-84
Limba englez Dicionare 2074-75
Limba englez Teste (engl.) 2072-73
Limba englez (engl.) 2069-71
Limba francez (fr.) 1947
Limba francez (fr.) 2076-77
Limba romn Antonime Dicionare 207879
Limba romn Dicionare 2074-75
Limba romn pentru alolingvi 2080
Limba rus Teste (rus) 2081
Literatur Critic i interpretare (rus) 2135
Literatur francez pentru copii (rom.) 2116
Literatur pentru copii 2115

Literatur romb din Republica Moldova


pentru copii Povestiri 2129
Literatur romn din Bucovina de Nord
Basme 2083
Literatur romn din Republica Moldova
Critic i interpretare 2137, 2139
Literatur romn din Republica Moldova
Dramaturgie 2139
Literatur romn din Republica Moldova
Nuvele 2098
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie Povestiri 2097
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie Proz Traduceri 2092
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie 2084, 2086, 2088, 2090-91, 2101-06
Literatur romn din Republica Moldova
Poezii Proz 2085, 2094-95, 2099
Literatur romn din Republica Moldova
Povestiri 2096
Literatur romn din Republica Moldova
Reflecii 2089
Literatur romn din Republica Moldova
Romane 2100
Literatur romn din Republica Moldova (rom.,
it.) 2087
Literatur romn din Republica Moldova 2093
Literatur romn din Republica Moldova 2138
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii Ghicitori 2124
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii Poezie 2121-23, 2125-28,
2130
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii 2119-20
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii 2131
Literatur romn pentru copii Povestiri 211718
Literatur rus din Republica Moldova Poezie
Proz (rus) 2112
Literatur rus din Republica Moldova Poezie
(rus) 2109, 2114
Literatur rus din Republica Moldova Romane (rus) 2108
Literatur rus din Republica Moldova (rom.)
2107
Literatur rus din Republica Moldova (rus)
2110-11, 2113
Literatur rus pentru copii (rom.) 2134
Literatur rus pentru copii 2132-33
Literatur universal Proverbe 2082
72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Lucrrile compozitorilor din Republica Moldova
la fortepian (rus) 2064
Maleca, Tudor, 1940-, merceolog Biobibliografie 1927
Management 1953
Managementul funcionrii ntreprinderilor n
condiiile economiei concureniale Conferina tiinific Internaional (rom., rus)
2055
Matematic (rus) 2019
Matematic 2015-18
Mrturie Msuri educative 1974
Msurri electronice 2045
Mediul nconjurtor Republica Moldova
Protecie 2013
Merceologie Indici bibliografici 1927
Micoze n otorinolaringologie (rus) 2039
Migrani 1941
Migraiune internaional 1940
Migraiune internaional 1941
Minoriti etnice Bulgari Republica Moldova
Protecie (bulg.) 1963
Minoriti etnice Gguzi Republica Moldova
Protecie (gguz) 1962
Minoriti etnice Romi Republica Moldova
Protecie (igneasc) 1961
Minoriti etnice Rui Republica Moldova
Protecie (rus) 1965
Minoriti etnice Ucraineni Republica Moldova Protecie (ucr.) 1964
Minoriti naionale Republica Moldova
Protecie 1960
Motive Dicionare 2136
Muzic de camer 2061
Organizaia Internaional a Muncii 1983-84
Parlamentul Tinerilor 1942
Pedagogie 1988
Pediatrie Prim ajutor 2037
Personaliti Art, sec. XX-XXI Republica
Moldova Rusia (rus) 2056
Piaa de capital 1957
Pictur 2060
Pistruieni Sate Raionul Teleneti Republica Moldova Istorie 2146
Politic intern Republica Moldova 1945
Politologie 1943
Presiune 2023
Prim ajutor pediatric 2037
Probleme actuale ale urbanismului i amenajrii
teritoriului" Conferina tehnico-tiinific internaional (rom., rus) 2057

Probleme actuale ale urbanismului i amenajrii


teritoriului" Conferina tehnico-tiinific internaional (rom., engl., rus) 2058
Procesul de Bologna (rus) 1990
Protecia consumatorilor Legislaie (rom.,
engl.) 1977
Protecia juridic a proprietii, libertii i siguranei persoanei n dreptul naional i internaional" Conferin tiinifico-practic internaional (rtom., ucr., rus) 1969
Protecia mediului nconjurtor 2026
Psihomotricitate 1937
Psihopatologie 2038
Rul Nistru Resurse acvatice Alimentare
(rus) 2027
Rdulenii Vechi Sate Raionul Floreti
Istorie 2147
Regulamentul circulaiei rutiere 2052
Republica Moldova n contextul geopolitic
contemporan i perspectivele integrrii europene Conferin tiinific internaional
(rom., engl., rus) 1944
Rugciuni pentru copii 1939
Semiologie 2038
Simboluri literare Dicionare 2136
Sisteme informatice Contabilitate 2054
Stratul de ozon Protecie 2026
Subvenii Legislaie 1959
iianu, Teodor, 22 mai 1933-, inginer
Biobibliografie (rom., engl., rus) 1926
Terorism Contracarare 1973
Topografie 2022
Transport: economie, inginerie i management"
Conferin tiinific Internaional (rom.,
rus) 2051
Turism Raionul Cahul Republica Moldova
1958
Universitatea Agrar de Stat din Moldova
Lucrri tiinifice (rom., engl., rus) 1948-49
Universitatea Agrar de Stat din Moldova
Lucrri tiinifice (rom., engl., rus) 2031
Vite cornute mari (rus) 2049
:
"
(rom., engl., fr., rus) 1933
:
" -
(rom., engl., rus) 2014
"" 1998

73

Cronica crii Nr 11-2010 Book annals Nr 11-2010

Index editorilor
AAP 1967
ABRNM 1928
Arc 1925, 1945, 1993, 1995, 2024-25, 2099, 2117
ASEM 1922, 1946-57, 1953, 1955, 1979, 2013,
2055, 2069-71, 2080
Biblion SRL 1934
Bons Offices SRL 1951-52, 1956, 1958, 1975,
1991, 1996, 2004, 2043, 2047, 2114-15, 212128, 2130
Business-Elita SRL 2012, 2142
Cartdidact SRL 1992, 2093-94, 2105, 2120, 2137
Centrul Ed. al UASM 1948-49, 2031, 2162
Centrul Educaional "Pro Didactica" 1997, 2002-03
CEP "Medicina" 1937, 2084
CEP USM 1921, 1931-32, 1940, 2020-21, 2028,
2038, 2054, 2057-58, 2097, 2152-53, 2155,
2161, 2164, 2166-70
Cu drag SRL 1939, 1985, 2113
Cunir & Co SRL 1976, 2147
Digital Hardware SRL 2032
Editerra Prim SRL 2029-30
Editura-Prometeu SRL 2088
Elan Inc SRL 1977, 2068, 2107, 2110-11, 2135
Epigraf SRL 1989, 2007, 2052, 2062, 2129
Ericon SRL 2026, 2044
Florile dalbe S 2104
Fundaia "Deaghitea" 2086, 2101
Garomond-Studio SRL 1973
Grafema Libris SRL 2009, 2061, 2063-64, 2067,
2096, 2100
Gunivas SRL 2087
Inst. de Fizic Aplicat 2023
IRIM 1969
Labirint-Cutasevici I 1981, 2095, 2146, 2148

Lavilat-Info SRL 1954, 1966, 1971-72, 1980


Lumina 2085, 2106, 2112, 2139
Lyceum 2015, 2019, 2076, 2081
Nova-Imprim SRL 2037
Pontos 1944, 1988, 2098, 2103
Prag-3 SRL 1935
Presa univ. blean 2006
Print-Caro SRL 1938, 1970, 2048-49, 2092,
2158
Proart SRL 2145, 2149
Prut Internaional 2138
Ruxanda 2082
Sibis-Grafica SRL 2040
Silvius Libris ("Sica & V" SRL) 2010-11,
2083, 2118-19
Sinectica-Com SRL 1959
tiina .E.-P. 1945, 2074-75, 2078-79
Tehnica-Info SRL 1926, 2102
Teo-Educaional SRL 2016-17, 2077, 2140
Tipogr. AM 1982
Transparency Intern. Moldova 1929
UCCM 1927, 2053
Urma Ta SRL 1974
UTM 1923-24, 2022, 2045-46, 2051, 2160,
2165
Valinex SRL 1933, 2008, 2066
Vite-jesc SRL 1942, 2116, 2132-34
Vizual Design SRL 1943
... "Medicina" 2039
. . - 2014
. . 2056
1950, 1957
. - . 1998

Index ISBN eronate


ISBN 9975-933-06-8
ISBN 978-9975-943-19-7
ISBN 978-9975-109-21-5
ISBN 978-9975-9686-8-3
ISBN 978-9975-4022-1
ISBN 9975-9741-0-4

1936
1981
2007
2016
2032
2056

74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

NOIEMBRIE

2010
NR 11
(4093-4707)

NOVEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
4093. Ganea, Victoria. Finanarea businessului inovaional : experiena internaional i
perspectivele dezvoltrii n Republica Moldova / Victoria Ganea // Economie i sociologie.
2010. Nr 4. P. 236-243. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
4094. Iliadi, Gheorghe. Metodele financiare de reglementare a businessului inovaional /
Gheorghe Iliadi, Victoria Ganea, Anatol Bucatnschi // Economie i sociologie. 2010. Nr 4.
P. 251-255. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
4095. Mndru, Valeriu. Reforma n sfera tiinei i inovrii : aprecieri, opinii, propuneri / Valeriu Mndru // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2. P. 110-117 : fig.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
4096. Potaru, Elvira. Rolul clusterilor n facilitarea inovrii / Elvira Potaru, Petru Roca //
Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 169-175 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12
tit.
4097. Sanduleac, Sergiu. Abordri ale gndirii tiinifice i importana formrii centralizate
a acesteia la tinerii cercettori / Sergiu Sanduleac // Psihologie. 2010. Nr 4. P. 66-74 : fig.,
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 16 tit.
4098. , . /
, // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 66-71.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 2 tit.
4099. -, .
/ - // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 243-250 : fig. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4140, 4164, 4229, 4231, 4427, 4433, 4435-38)

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 4227, 4293, 4308-09, 4332-33, 4392, 4587, 4596)
75

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

006 Standardizare i standarde


(Vezi Nr 4258, 4457, 4462)
008 Civilizaie. Cultur. Progres
4100. Pohil, Vlad. O aspiraie mai veche a omenirii ntru totul realizabil n prezent : [pe
marginea declarrii ONU i UNESCO a anului 2010 drept Anul Internaional al apropierilor culturale la nivel local, naional i internaional] / Vlad Pohil // Didactica Pro 2010. Nr 4/5.
P. 3-6 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4168, 4603)

02 BIBLIOTECONOMIE
4101. Ambroci, Tatiana. Codul etic al bibliotecarului din Republica Moldova : 10 ani de
existen / Tatiana Ambroci // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 43-48. Bibliogr. n note, p. 48 (7
tit.).
4102. Arnaut, Lucia. Tradiie, continuitate i tendine n dezvoltarea schimbului internaional de publicaii / Lucia Arnaut, Rodica Costa // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 7779 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
4103. Asociaia Bibliotecarilor din Rep. Moldova. Regulament de organizare a Concursului Naional "Cele mai reuite lucrri ale anului n domeniului biblioteconomiei i tiina informrii" // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 8-9.
4104. Bordian, Elena. Responsabilitile etico-profesionale ale personalului bibliotecii /
Elena Bordian // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 37-39. Bibliogr. n note : 5 tit.
4105. Borodati, Tatiana. Evaluarea serviciilor on-line ale bibliotecilor publice : cazul Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" / Tatiana Borodati // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 54-56.
4106. Cheradi, Natalia. Cum va evolua profesia noastr mai departe? : [reformarea, modernizarea i informatizarea bibliotecilor : din practica Bibl. t. ASEM] / Natalia Cheradi // Bul.
ABRM. 2010. Nr 1. P. 11-12.
4107. Cheradi, Natalia. Implementarea Sistemului de Management al Calitii n Biblioteca
tiinific ASEM : aspecte metodologice / Natalia Cheradi // Magazin bibliologic. 2010. Nr
1/2. P. 83-91 : fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
4108. Corghenci, Ludmila. Cultura informaional n contextul promovrii nvrii permanente i a incluziunii sociale / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P.
59-61 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.

76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4109. Corghenci, Ludmila. Etica comunicrii n spaiul profesional : [a comunitii biblioteconomice din Moldova] / Ludmila Corghenci // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 39-41.
Bibliogr. n note, p. 41 (5 tit.).
4110. Corghenci, Ludmila. Evaluarea organizrii i funcionrii colii de var : (n baza
chestionarului de evaluare) : [pentru bibliotecari, 27-29 mai 2010, ed. a 10-a : Sadova, Clrai]
/ Ludmila Corghenci // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 29.
4111. Corghenci, Ludmila. Gnduri pe marginea rezultatelor Concursului Naional "Cel
mai bun bibliotecar al anului 2009" : [ed. a 19-a] / Ludmila Corghenci // Bul. ABRM. 2010. Nr
1. P. 5-6.
4112. Coeri, Tatiana. Calitatea formrii i dezvoltrii specialistului n informare i documentare : repere privind elaborarea i aplicarea standardelor ocupaionale / Tatiana Coeri //
Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 48-50 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
4113. Coeri, Tatiana. Specialistul n informare i documentare model de comportament
: un punct de vedere conceptual / Tatiana Coeri // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 49.
4114. Goian, Natalia. Formarea specialitilor n catalogare-indexare n contextul nvmntului universitar / Natalia Goian // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 41-44 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4115. Gore, Lilia. Formarea culturii informaionale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii din Chiinu / Lilia Gore, Tatiana Coeri // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 14-21.
Bibliogr. n note, p. 20-21 (20 tit.).
4116. Gribincea, Zinaida. Chintesena tehnologiilor lingvistice de prelucrare a informaiei
n condiiile realitii informaionale actuale / Zinaida Gribincea // Magazin bibliologic. 2010.
Nr 1/2. P. 45-47 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4117. Harjevschi, Mariana. Advocacy pentru bibliotecari : coninut i comportamente :
(coala de var pentru bibliotecari, 27-29 mai 2010) / Mariana Harjevschi // Bul. ABRM. 2010.
Nr 1. P. 28.
4118. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Kilometru Zero al Societii Cunoaterii / Lidia
Kulikovski // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 18-23 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
8 tit.
4119. Lupu, Viorica. Transferul tehnologic inovativ condiie a asigurrii performanei bibliotecii / Viorica Lupu // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 75-76 : fot. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit.
4120. Mustea, Victoria. Unele consideraii privind resursele informaionale ale bibliotecii
universitare la etapa actual / Victoria Mustea // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 9699 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
77

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4121. Negur, Adela. Informatizarea proceselor de bibliotec. Practici Biblioteca 2.0 la


UPS "Ion Creang" / Adela Negur // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 69-74 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4122. Nikolaeva, Janna. Baza de date INIS suport informaional al cercetrilor tiinifice
: [din experiena Bibl. t. Central "Andrei Lupan" a AM] / Janna Nikolaeva // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 80-82 : fig., fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 2 tit.
4123. Osoianu, Vera. Bibliotecarul 2.0 ntr-o lume 2.0 : [din experiena Bibl. Na. a Moldovei] / Vera Osoianu // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 10.
4124. Osoianu, Vera. Statistica bibliotecar ca vector de imagine / Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 21-27 : tab. Bibliogr. n note, p. 27 (5 tit.).
4125. Pnzaru, Ludmila. Implementarea practicilor Biblioteca 2.0 la Biblioteca Municipal
"B. P. Hasdeu" / Ludmila Pnzaru // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 67-68 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
4126. Pdure, Nadejda. Un gnd despre Bibliotecarul 2.0 / Nadejda Pdure // Bul. ABRM.
2010. Nr 1. P. 13-14.
4127. Ru, Alexe. Despre jocul potenial al paradigmelor n cmpul biblioteconomiei /
Alexe Ru // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 3-8 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
14 tit.
4128. Scherlet, Ecaterina. Asigurarea informaional a instruirii i cercetrii tiinifice la
Biblioteca tiinific a UPS "Ion Creang" / Ecaterina Scherlet, Irina Ciornaia // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 32-40 : fig., fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4129. Scherlet, Ecaterina. Etica comunicrii n spaiul profesional : [din experiena Bibl.
t. a U P S "Ion Creang" din Chiinu] / Ecaterina Scherlet // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P.
41-42. Bibliogr. n note, p. 42 (5 tit.).
4130. Scobioal, Genoveva. Descoper Biblioteca Municipal "B. P. Hasdeu" : [din Chiinu] / Genoveva Scobioal // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 51-53.
4131. Tcaci, Lilia. "Cultura informaional" brandul anului 2010 n bibliotecile din Republica Moldova / Lilia Tcaci // Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 4-5.
4132. urcan, Nelly. Schimbarea paradigmei sistemului comunicrii tiinifice : evoluie
sau revoluie pentru bibliotecile din Republica Moldova / Nelly urcan // Magazin bibliologic.
2010. Nr 1/2. P. 9-17 : fig., fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 26 tit.

78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4133. Vtmanu, Maria. Cultura informaional n contextul Programului UNESCO "Informaia pentru toi" / Maria Vtmanu // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 62-66 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
4134. Zasmenco, Ecaterina. Formarea cadrelor i instruirea bibliotecarilor n domeniul
culturii informaionale / Ecaterina Zasmenco // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 56-58 :
fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
4135. Zavtur, Natalia. Aspectele teoretic i metodologic ale Codului etic al Bibliotecarului /
Natalia Zavtur // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 51-55 : fot. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 11 tit.
4136. Zavtur, Natalia. Deontologia comunicrii cu utilizatorii bibliotecii / Natalia Zavtur //
Bul. ABRM. 2010. Nr 1. P. 31-37. Bibliogr. n note, p. 36-37 (10 tit.).
4137. , .
: [ . - .
. .] / // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 92-95 : fot. Rez. n
lb. engl.

06 ORGANIZAII (N GENERAL)
061 Organizaii. Asociaii (n general)
4138. Hllu, Florin. 20 de ani de societate civil n Romnia / Florin Hllu // Revista
la Plic. 2010. Nr 6. P. 39.
4139. Modiga, Iulia. Hran, nu bombe. Anarhismul, ncotro? = Food, Not Bombs.
Anarchism, where to? : [micare intern., care militeaz pentru schimbarea social nonviolent] /
Iulia Modiga // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 13-14, 34-35. Text paral. : rom., engl.
4140. Sali, Nicolae. Cercetrile tiinifice contemporane referitoare la asociaiile voluntare
/ Nicolae Sali // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern.,
1-2 oct. 2009. Ch., 2010. P. 454-464. Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4192)

070 Ziaristic. Pres


(Vezi Nr 4170, 4690, 4707)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
4141. Juc, Victor. Fundamentarea tiinelor socio-umane prin intermediul paradigmelor /
Victor Juc // Respectarea drepturilor omuluicondiie principal n edificarea statului de drept n

79

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 176187. Bibliogr. : 14 tit.
4142. Marina, Vasile. Societatea unidimensional i consecinele ei / Vasile Marina // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 9-20. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4143. Perciun, Andrei. Recursul asemnrii asupra conceptului de identitate : (khra i
fundamentarea identitii) : [st. filozofic] / Andrei Perciun // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine
Politice. 2010. Nr 2. P. 31-38. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4690)
159.9 Psihologie
4144. Jelescu, Petru. Remedierea psihologic a dificultilor de relaionare interpersonal
la preadolescenii contemporani / Petru Jelescu, Diana Beleaga // Psihologie. Pedagogie spec.
Asisten soc. 2010. Nr 3. P. 27-39 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 43 tit.
4145. Jelescu, P.
/ P. Jelescu, A. Cimpoieu // Probleme ale tiinelor socio-umane i
modernizrii nvmntului : Conf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang"
la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol. Ch., 2010. Vol. 1. P. 89-96. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit.
4146. Jelescu, P.
/ P. Jelescu // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2010. Nr
3. P. 51-58. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
4147. Nicule, Ana. Clasificarea strategiilor de coping n perioada copilriei i adolesceni / Ana Nicule // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2010. Nr 3. P. 46-50 :
fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
4148. Racu, Igor. Psihologie. Psihogeneza contiinei de sine / Igor Racu // Probleme ale
tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului : Conf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol. Ch., 2010. Vol. 1. P. 7-17.
Bibliogr. : 3 tit.
4149. , .
/ , // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane
: Materialele Conf. Intern., 1-2 oct. 2009. Ch., 2010. P. 141-146 : tab. Bibliogr. : 6 tit.
4150. , . /
, // Personalitatea integral un deziderat al educaiei
moderne : Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 49-52. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 51-52 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4307, 4354, 4359, 4363, 4370-71, 4376-77, 4404, 4414, 4420,
4525)

80

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


(Vezi Nr 4186, 4241)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN
4151. Paloan, Florin. Valenele valorilor cretine ntr-o lume n schimbare / Florin
Paloan // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2. P. 188-195.
Bibliogr. : 34 tit.

3 TIINE SOCIALE
31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistic
4152. Iurcu, Natalia. Perfecionarea profesional ca mecanism de eficientizare a activitii
n cadrul Biroului Naional de Statistic : [al Rep. Moldova] / Natalia Iurcu // Administrarea Publ.
2010. Nr 4. P. 86-91. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
4153. Dulschi, Silvia. Securitatea demografic a RM n condiiile globalizrii : probleme i
prioriti / Silvia Dulschi // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 336-339. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
4154. Gagauz, Olga. Natalitatea extraconjugal n contextul tendinelor demografice europene / Olga Gagauz // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2. P. 87-96
: fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
4155. Grozav, Adrian. Tranziia epidemiologic i cauzele mortalitii n Republica Moldova / Adrian Grozav // Mediul Ambiant. 2010. Nr 5. P. 31-34 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 9 tit.
4156. Poalelungi, Olga. Abordarea demografic a migraiei temporare a populaiei n scop
de munc : (dup 1989) / Olga Poalelungi // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice.
2010. Nr 2. P. 74-86 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
4157. Sochirc, Vitalie. Aspecte geodemografice privind bilanul natural al populaiei Republicii Moldova / Vitalie Sochirc // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani
: Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme actuale ale tiinelor biologice, chimice i geografice. P. 204-209 : fig., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 5 tit.

81

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4158. Mndru, Valeriu. Formarea societii civile n Republica Moldova : aspecte cantitative i calitative / Valeriu Mndru // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2.
P. 56-62. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4159. Mocanu, Victor. Erori n sondaje, sau Manipularea opiniei publice : [cauzele absenteismului la Referendumul din 5 sept. 2010 : sondaj sociologic] / Victor Mocanu, Ion Mocanu //
Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2. P. 39-49 : diagr., tab. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
4160. Mocanu,Victor. Motivele neparticiprii populaiei din Republica Moldova n cadrul
Referendumului constituional din 5 septembrie 2010 : [sondaj sociologic] / Victor Mocanu, Ion
Mocanu // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 263-269 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 3 tit.
4161. , . - : ( . . .
. ) / , // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine
Politice. 2010. Nr 2. P. 50-55. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
4162. , . /
// Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 256-263 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
: 2 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4172, 4220, 4286, 4377)
316.6 Psihologie social
4163. Losi, Elena. Inteligena emoional i succesul profesional al lucrtorilor bancari :
[psihologie ocupaional : teste] / Elena Losi // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc.
2010. Nr 3. P. 1-12 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.
4164. Sanduleac, S. Trsturile de personalitate ale unui bun gnditor tiinific / S.
Sanduleac // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2010. Nr 3. P. 40-45 : fig. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4165. leahtichi, Mihai. Emergena reprezentrilor sociale cu referire la lideri : condiii i
surse / Mihai leahtichi // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane : Materialele
Conf. Intern., 1-2 oct. 2009. Ch., 2010. P. 180-192. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
4166. leahtichi, Mihai. Omul modular, un deziderat al educaiei moderne : [n contextul
remodelrilor societale] / Mihai leahtichi // Personalitatea integral un deziderat al educaiei
moderne : Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 13-17 : scheme.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 16-17 (14 tit.).
82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4167. , . : [.-. ] /
, // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 30-36. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieii sociale
4168. Caraman, Iurie. Diversitatea cultural i modificarea componentelor vieii sociale /
Iurie Caraman // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2. P. 63-73 : fig.,
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 24 tit.
4169. , .
/ , . // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2. P. 128-141. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 24 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4169, 4357)

32 POLITIC
321 Forme de organizare politic. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 4139, 4142, 4170, 4176)
323 Politic intern
4170. Grosu, Lucia. Relaiile publice, mass-media i procesele democratice / Lucia Grosu
// Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2. P. 179-187. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 10 tit.
4171. Speteanu, Adriana. Secvene dintr-o comunitate industrial Uzinele 23 August n
anii 80 = Pictures from an industrial community the 23 August plants during the 1980s / Adriana
Speteanu // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 28-29, 38-40 : fot. Tit., text paral. : rom., engl.
4172. Stafie, Eugen. Trezirea la via a Romniei / Eugen Stafie // Revista la Plic. 2010.
Nr 6. P. 47.
4173. brigan, Nicu. Apartheid-ul sovietic : noua ordine social : [procesul de asimilare a
minoritilor n URSS] / Nicu brigan // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 23-24 : fig.
Bibliogr. n notele de subsol.
4174. , . / //
Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n Republica
Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 164-169. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4167, 4315)

83

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

323(478) Politica intern a Republicii Moldova


4175. Andronic, Nicolae. Clasei politice i lipsete continuitatea : [interviu cu N. Andronic,
liderul Partidului Popular Republican (PPR)] / interlocutor : Margareta Tabuncic // Profit. 2010.
Nr 11. P. 62-66 : fot.
4176. Chicu, Nicolae. Cu privire la intensificarea procesului de rusificare a populaiei Basarabiei n a doua jumtate a secolului XIX / Nicolae Chicu // Probleme ale tiinelor socioumane i modernizrii nvmntului : onf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion
Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol. Ch., 2010. Vol. 2. P. 378-387 : scheme.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
4177. Covalschi, Stanislav. Falsul care dezbin, sau Unele reflecii pe marginea "Crii
albe a Transnistriei" : [de Vlad urghin, Denis Tukmanov, Iurii Nersesov [et al.], Tiraspol, 2006]
/ Stanislav Covalschi // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 146-151. Rez. n lb. engl.
4178. Juc, Victor. Aspecte ale consolidrii securitii politice a Republicii Moldova
:[reglementarea transnistrean] / Victor Juc, Veaceslav Ungureanu // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 324-327.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.
4179. Pasat, Valeriu. Valeriu Pasat : Vntul oceanic al schimbrilor este necesar mlatinii
politice moldoveneti : [interviu cu liderul Partidului Umanist din Moldova] / a dialogat : rep. rev.
// Profit. 2010. Nr 11. P. 52-55 ; 84-87 : fot. Text paral. : lb. rom., rus. (77 de ntrebri
n 20 de minute).
4180. Solomon, Constantin. Aspecte ale managementului politic n Republica Moldova /
Constantin Solomon // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 39-42. Bibliogr. : 9 tit.
4181. aran, Vladislav. Activitatea Republicii Moldova privind contracararea terorismului :
metode preventive i colaborare internaional / Vladislav aran // Administrarea Publ. 2010.
Nr 4. P. 131-137. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit. i n note, p. 136-137 (11 tit.).
4182. Zbrciog, Valeriu. Perceperea guvernrii ca proces de eficientizare a aciunilor prin
prisma managementului valorilor : [din Moldova] / Valeriu Zbrciog // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 168-171.
Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 6 tit.
4183. , . : [ ] /
// Profit. 2010. Nr 11. P. 3-5 : fot.
4184. , . : : [. ] / . // Preocupri contemporane
ale tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern., 1-2 oct. 2009. Ch., 2010. P. 317-325.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 16 tit.

84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4185. , . : , : [ . . ] / // Aquarelle.
2010. Nr 11. P. 14-16 : fot.
4186. , . : , , : [ . ] / // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice.
2010. Nr 2. P. 142-151. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4159)
324 Alegeri
(Vezi Nr 4161)
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
4187. Daudel, Christian. Gopolitique des drogues. Quelle cartographie? / Christian
Daudel // Rev. Militar. 2010. Nr 1. P. 33-50 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit. i n
note, p. 45 (20 tit.).
4188. Josanu, Iurie. Procesul de instituionalizare a sistemului multipartit n Europa postcomunist / Iurie Josanu // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern.
t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 328-331. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
331 (9 tit.).
4189. Juc, Victor. Dimensiunea confesional a politicii internaionale : istorie i actualitate
/ Victor Juc // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 93-108. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 26
tit.
4190. Mtcu, Silvia. Activitatea nemilitar NATO : preliminarii conceptuale / Silvia Mtcu //
Rev. Militar. 2010. Nr 1. P. 93-96. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 96 (8 tit.).
4191. Saca, Victor. Corelaia cooperrii transfrontaliere cu procesul de integrare european : abordri conceptuale / Victor Saca, Nicolae Dandi // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine
Politice. 2010. Nr 2. P. 166-178. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 34 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4178, 4181, 4193, 4254, 4337, 4345, 4696)
327(478) Politica extern a Republicii Moldova
4192. Roman, Alexandru. Considerente privind colaborarea Republicii Moldova cu Organizaia Internaional a Francofoniei / Alexandru Roman // Teoria i practica administrrii publice
: Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 315-317. Bibliogr. n
note, p. 317(3 tit.).
4193. Rotaru, Mihail Tudor. Integrarea european i relaiile Republicii Moldova cu Uniunea European / Mihail Tudor Rotaru // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale
conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 42-46 : fig. Bibliogr. : 11 tit.

85

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4194. Saca, Victor. Relaia interes naionalpolitic extern n condiiile Republicii Moldova / Victor Saca // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice,
21 mai 2010. Ch., 2010. P. 310-314. Bibliogr. n note, p. 314 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4178, 4183, 4242)
329 Partide i micri politice
(Vezi Nr 4188)
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
(Vezi Nr 4175, 4179, 4185, 4235)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general
4195. Blanovschi, Andrei. Legile economice obiective i deosebirile lor de legile naturii i
legile economice subiective / Andrei Blanovschi // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 191-194.
(Vezi de asemenea Nr 4187)
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
4196. Ciobanu, Eleonora. Particularitile ocuprii forei de munc n Moldova / Eleonora
Ciobanu // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 275-281 : fig., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit.
4197. Cojocaru, Svetlana. Importana planificrii strategice a resurselor umane n eficientizarea activitii organizaiei / Svetlana Cojocaru // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 165-168. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 7 tit.
4198. Vinogradova, Valentina. Rolul pregtirii profesionale n creterea competitivitii pe
piaa muncii a Moldovei / Valentina Vinogradova // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P.
269-275 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4097, 4152, 4156, 4163, 4320-22, 4328, 4346-47, 4403)
331.105.44 Sindicate
4199. Losi, Elena. Studierea climatului psihologic i coeziunii grupurilor cu profil diferit al
liderilor sindicali / Elena Losi // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern., 1-2 oct. 2009. Ch., 2010. P. 214-225 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
: 11 tit.

86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de


locuine
4200. Guu, Vladimir Gh. Vnzareacumprarea terenurilor cu destinaie agricol persoanelor fizice i juridice strine n viziunea experilor / Vladimir Gh. Guu, Dumitru Guu // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 61-70 : tab. Rez. n lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4217)
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
4201. Anastase, Ileana. Potenialul economic al firmei : un algoritm de repartiie a investiiilor ntre ntreprinderile sale / Ileana Anastase // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P.
105-115 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
4202. Barbaro, Ecaterina. Importana managementului n afacerile ntreprinderilor mici i
mijlocii / Ecaterina Barbaro, Ion Barbaro // Teoria i practica administrrii publice : Materiale
ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 197-199. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 5 tit.
4203. Filip, Iurie. Comportamentul economic al fermierilor / Iurie Filip, Silvestru Maximilian
// Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 213-218. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 2 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4093, 4096, 4098, 4589, 4597)
336 Finane
4204. Certan, Ion. Investiiile i adaptarea economiei naionale la cerinele Uniunii Europene / Ion Certan // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 71-78 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit.
4205. Cunir, Valeriu. Evaziunea fiscal legal i evaziunea fiscal ilegal ca procedee
de evazionare fiscal. Alte forme de evazionare fiscal / Valeriu Cunir, Viorel Berliba // Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova
: Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 39-53. Bibliogr. n notele
de subsol.
4206. Doina, Aurica. Potenial de cretere exist : [dialog cu A. Doina, vicepreedintele
Comisiei Na. a Pieei Financiare] / a dialogat : Alexandra Marin // Profit. 2010. Nr 11. P.
79-81 : fot.
4207. Manole, Tatiana. Conceptul privind elaborarea bugetului bazat pe performan / Tatiana Manole // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21
mai 2010. Ch., 2010. P. 171-175. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 6 tit.
4208. Parvan, Tatiana. Impactul fenomenelor sociale asupra formrii i proteciei investitorului individual pe piaa de capital a Republicii Moldova / Tatiana Parvan // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 188-195 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.

87

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4209. Rudenco, Svetlana. Depozitelor "Da!". Purceluului de porelan "Nu!" : [economiile i dinamica banilor lichizi aflai n circulaie n afara sistemului bancar din Moldova] /
Svetlana Rudenco // Profit. 2010. Nr 11. P. 12-15, 72-73, 98-99 : fig., tab. Text paral. : lb.
rom., engl., rus.
4210. Starina, Ludmila. Abordri metodologice privind regulile econometrice ale politicii
monetare : principii de elaborare i clasificri / Ludmila Starina, Gheorghe Costandachi // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 32-39 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
4211. Timu, Angela. Atractivitatea investiional ca condiie de dezvoltare o abordare
tridimensional / Angela Timu, Ivan Luchian // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P.
229-236 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit. i n notele de subsol.
4212. Ursu, Dumitru. Necesitatea fondrii BNM a fost evident : [interviu cu D. Ursu, Preedintele Asoc. Bncilor din Moldova] / a dialogat Svetlana Toropei // Profit. 2010. Nr 11.
P. 40-41, 74-75 : fot. Text paral. : lb. rom., rus.
4213. Vragaleva, Veronica. Oportunitatea introducerii cotei unice la impozitul pe venit din
salariu / Veronica Vragaleva // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 183-187 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
4214. , .
/ //
Contabilitate i audit. 2010. Nr 11. P. 12-14 : fot., tab.
4215. , . 2010
. / // Profit. 2010. Nr 11. P. 25-27 : fot., tab.
4216. , .
/ // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale
conf. intern. t-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 180-184.
4217. , . , . 2010 / ,
// Contabilitate i audit. 2010. Nr 11. P. 18-19 : fot., tab.
4218. 2010 // Contabilitate i audit.
2010. Nr 11. P. 88-89 : tab.
4219. , . : [ ] / . // . 2010. Nr 11. P. 5358. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
4220. , .
/ // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 224-229. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 5 tit.
88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4221. , . 2010 : [
. ] / // Profit. 2010. Nr 11. P. 33-35. ( &
).
4222. , . /
// Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 154-158. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 4 tit.
4223. : [. . Nr 1024 01 . 2010 .] // Contabilitate i audit.
2010. Nr 11. P. 94-101 : tab.
4224. : ( 2010 .) // Profit.
2010. Nr 11. P. 28-32 : tab.
4225. , . /
// Contabilitate i audit. 2010. Nr 11. P. 9-11 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 4163, 4236, 4250, 4363-64, 4292, 4626)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
4226. Lsi, Dorin. Selectarea proiectelor inovaionale n vederea realizrii lor n parcurile
industriale / Dorin Lsi // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 146-153 : tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
4227. Maximilian, Silvestru. Computerization of economic growth : methodological
aspects / Silvestru Maximilian, Natalia Melniciuc, Iurie Filip // Economie i sociologie. 2010.
Nr 4. P. 209-213. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
4228. Mocanu, Natalia. Rolul statului i organizaiilor internaionale privind restructurarea
economiilor rurale n curs de tranziie / Natalia Mocanu // Economie i sociologie. 2010. Nr 4.
P. 40-46. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
4229. , . . : [] : (. ) / .
. , . . // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 11-17. Rez. n
lb. engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4216)
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
4230. Bordeianu, Diana. Analiza posibilitilor de dezvoltare ale industriei prelucrtoare n
condiiile crizei recente din Republica Moldova / Diana Bordeianu // Economie i sociologie.
2010. Nr 4. P. 175-182 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.

89

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4231. Bucatinschi, A. Parcurile tiinifico-tehnologice ca promotori ai tehnologiilor moderne n sectorul agrar / A. Bucatinschi // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 9/10. P. 8-13 : tab.
4232. Chistruga, Marcel. Estimri cu ajutorul macro-modelului a economiei naionale a
Republicii Moldova pentru perioada 2011-2013 / Marcel Chistruga, Zaharia Olrescu, Zinovia
Toac // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 78-82 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 5 tit.
4233. Petrova, Tatiana. Mecanismele de asigurare a creterii economice n Republica
Moldova / Tatiana Petrova // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 130-138 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
4234. Platon, Mihail. Modernizarea economiei rii este imposibil doar pe baza creditelor
i a investiiilor strine / Mihail Platon // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 46-53. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 9 tit. i n note, p. 53 (3 tit.).
4235. Rducan, Marcel. Avem nevoie de o strategie naional de dezvoltare : [interviu cu
M. Rducan, ministru al Construciilor i Dezvoltrii Regionale n Guvernul AIE, membru al
Biroului politic executiv al Partidului Democrat din Moldova] / interlocutor : Mariana Tabuncic //
Profit. 2010. Nr 11. P. 68-71 : fot.
4236. Stratan, Alexandru. Impactul politicii de subvenionare asupra indicatorilor cheie de
performan a agriculturii moldoveneti / Alexandru Stratan, Dumitru Stratan // Economie i
sociologie. 2010. Nr 4. P. 18-23. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
4237. oimu, Oxana. Mistakesand perspectives during the transition : (Republic of Moldova case) / Oxana oimu // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 218-223 : fig. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 12 tit.
4238. , .
/ // Economie i sociologie. 2010.
Nr 4. P. 59-65. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 5 tit.
4239. , . : [ . . ( "") : . ] /
. . // Vama. 2010. Nr 5. P. 28-31 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4204, 4222, 4245, 4259, 4265, 4369, 4593)
338.48 Turism. Economia turismului
(Vezi Nr 4310)

90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial


339.1 Probleme generale. Pia
4240. Doga, Valeriu. Estimarea dimensiunilor pieei agroalementare cu aplicarea metodelor economico-matematice : [n baza materialelor ntreprinderilor "Moldcoop" din localitile
rurale] / Valeriu Doga, Oleg Ioncu, Svetlana Mutuc // Economie i sociologie. 2010. Nr 4.
P. 23-31 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
4241. Rusnac, Svetlana. Manipulri i actualizare n negociere / Svetlana Rusnac, Ruslan
Russu // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern., 1-2 oct.
2009. Ch., 2010. P. 192-206. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4293, 4309)
339.5 Comer exterior. Comer internaional
4242. Blanovschi, Andrei. Comerul exterior al Republicii Moldova : realizri i probleme /
Andrei Blanovschi // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 54-60 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 6 tit.
4243. Bogdan, Tatiana. La Cricova a fost deschis un nou terminal vamal / Tatiana Bogdan
// Vama. 2010. Nr 5. P. 44 : fot.
4244. Cadrul juridic ce reglementeaz activitatea Laboratorului vamal / Direcia cercetarea
i expertiza mrfurilor : [a Serviciului Vamal] // Vama. 2010. Nr 5. P. 4-5 : fot.
4245. Cainarean, Emilia. Rolul Laboratorului vamal n asigurarea securitii economice a
Republicii Moldova / Emilia Cainarean // Vama. 2010. Nr 5. P. 2-3 : fot.
4246. Crna, Teodor. Locul i rolul organelor vamale n cadrul sistemului de organe statale / Teodor Crna, Ianu Erhan // Rev. na. de drept. 2010. Nr 11. P. 11-17. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 17 (8 tit.).
4247. Crna, Tudor. Protecia drepturilor de proprietate intelectual de ctre organele
vamale i lupta cu mrfurile contrafcute / Tudor Crna, Ianu Erhan // Respectarea drepturilor
omului condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele
conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 188-208. Bibliogr. n notele de subsol.
4248. Experiena european n domeniul controlului la frontier a exportului / importului //
Vama. 2010. Nr 5. P. 6-5 : fot.
4249. Glucenco, Eugeniu. Modificrile legislaiei din domeniul vamal / Eugeniu
Glucenco // Vama. 2010. Nr 5. P. 18-21 : fot.
4250. Litvin, Aurelia. Analiza cadrului regulatoriu al reglementrii exportului de produse
agroalimentare / Aurelia Litvin // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 87-92. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 7 tit.

91

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4251. Maimescu, Sava. Atribuiile organelor vamale din Republica Moldova la prevenirea
i combaterea infraciunilor cu caracter internaional / Sava Maimescu // Probleme de prevenire
i combatere a criminalitii de ctre organele afacerilor interne n perioada recesiunii economice : Materialele conf. t.-practice intern., 15 oct. 2009. Ch., 2010. P. 47-54. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 15 tit.
4252. Munteanu, Alexandru. Tranzitul coridoare de transportare a mrfurilor / Alexandru
Munteanu // Vama. 2010. Nr 5. P. 15-17 : fot.
4253. Tofan, Tatiana. Integrarea Republicii Moldova n spaiul comercial european / Tatiana Tofan // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t. -practice, 21
mai 2010. Ch., 2010. P. 199-202 : tab. Bibliogr. : 4 tit.
4254. , .
/ // Vama. 2010. Nr 5. P. 22-23 : fot.
4255. , . : /
// Vama. 2010. Nr 5. P. 34-37 : fig., fot., tab.
4256. , . : . / // Vama. 2010. Nr 5. P. 8-14 : fot.
4257. , . "2000" / // Vama. 2010. Nr 5. P. 24-27 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4191, 4598)
339.7 Finane internaionale
4258. Ciobu, Stela. Revenirea la standardul de aur ca msur de perfecionare a sistemului monetar internaional / Stela Ciobu, Ivan Luchian // Teoria i practica administrrii publice :
Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 317-321 : fig. Bibliogr. :
20 tit.
4259. Guan, Valentina. Aportul organismelor internaionale financiare n redresarea economic a Republicii Moldova / Valentina Guan // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 71-74.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
4260. Mazilu, Gabriela. Fondurile structurale de preaderare la UE precursori ai fondurilor structurale ale UE / Gabriela Mazilu // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 196-203.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
4261. Mihescu, Ana-Maria. CFI este deschis pentru toi : [interviu cu A.-M. Mihescu,
efa Misiunii Corporaiei Financiar-Internaionale (CFI) n Romnia i Rep. Moldova] / interlocutor : Margareta Mocreac // Profit. 2010. Nr 11. P. 76-78, 94-96 : fig., fot., tab. Text paral. :
lb. rom., engl.
4262. // Profit. 2010. Nr 11. P. 48-49 : fot.
92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4263. , . : [
Fribourg Green Light . ] / // Profit. 2010.
Nr 11. P. 36-36 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4210-11, 4222, 4234, 4239, 4600)
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
4264. Capaina, Grigori. Realizri ale integrrii economice n Comunitatea Statelor Independente / Grigori Capaina // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern.
t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 176-179.
4265. Strechii, Maria. Rolul politicilor macroeconomice de ajustare n procesul de integrare economic a Republicii Moldova n Uniunea European / Maria Strechii // Teoria i practica
administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 195197.

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare
4266. , . -
() / . // . 2010. Nr 11. P. 15-17. Bibliogr. : 7 tit.
341 Drept internaional
4267. Balan, Oleg. Principiile generale ale extrdrii n lumina reglementrilor internaionale i a opiniilor doctrinare / Oleg Balan, Ioan Huanu // Teoria i practica administrrii publice :
Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 31-37. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 36-37 (36 tit.).
4268. Bantu, Anatolie. Descentralizarea ca form prielnic pentru apariia elementelor
democraiei locale n rile Uniunii Europene / Anatolie Bantu // Respectarea drepturilor omului
condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 439-462. Bibliogr. : 45 tit.
4269. Bantu, Natalia. Dreptul minoritilor naionale la dezvoltare i identitate etnic pe
un anumit teritoriu / Natalia Bantu // Respectarea drepturilor omului condiie principal n
edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010,
Bli. Ch., 2010. P. 390-395. Bibliogr. n notele de subsol.
4270. Bantu, Natalia. Unele consideraiuni privind apariia dreptului suveran asupra teritoriului / Natalia Bantu // Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch.,
2010. P. 463-469. Bibliogr. : 10 tit.

93

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4271. Gamurari, Vitalie. Studiu asupra directivelor Uniunii Europene privind stabilirea unor
norme minime europene cu referire la procedura de acordare i de retragere a statutului de
refugiat / Vitalie Gamurari // Avocatul poporului. 2010. Nr 7/8. P. 16-17 : fot. Rez. n lb. fr.
Bibliogr. n notele de subsol. Contin. nceputul : Nr 1/2.
4272. aptefrai, Tatiana. Funcia public europeananaliz comparat / Tatiana
aptefrai // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21
mai 2010. Ch., 2010. P. 70-73. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4251)
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
4273. Corj, Mihai. Statul de drept un concept virtual pentru Republica Moldova / Mihai
Corj // Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n
Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 209236.
4274. Costachi, Gheorghe. Locul i valoarea drepturilor omului n concepia statului de
drept i practica edificrii acestuia n Republica Moldova / Gheorghe Costachi // Respectarea
drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova :
Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 9-31. Bibliogr. : 35 tit. i n
notele de subsol.
4275. Cumir, Toma. Garantarea drepturilor omului condiie indispensabil a unui stat
de drept democratic / Toma Cumir // Respectarea drepturilor omului condiie principal n
edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010,
Bli. Ch., 2010. P. 32-39. Bibliogr. n notele de subsol.
4276. Grama, Dumitru C. Impedimentele funcionrii instituiilor constituionale ale Republicii Moldova n Transnistria n procesul de integrare european / Dumitru C. Grama // Teoria i
practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010.
P. 53-56. Bibliogr. : 7 tit.
4277. Guceac, Ion. Cteva considerente despre libertatea juridic ca model al libertii sociale / Ion Guceac, Ghenadie Morozan // Respectarea drepturilor omului condiie principal n
edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010,
Bli. Ch., 2010. P. 54-63. Bibliogr. n notele de subsol.
4278. Muruianu, Ion. Argumente n favoarea unei teorii a constrngerii constituionale /
Ion Muruianu // Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de
drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010.
P. 64-73. Bibliogr. : 11 tit.
4279. Pogone, Galina. Principiul respectrii drepturilor omului esena statului de drept /
Galina Pogone // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice,
21 mai 2010. Ch., 2010. P. 75-79. Bibliogr. n note, p. 78-79 (6 tit.).

94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4280. Popescu, Teodor. Puterea i democraia la nceput de secol / Teodor Popescu //


Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010.
Ch., 2010. P. 37-39.
4281. Pulbere, Dumitru. Drepturile i libertile fundamentale n sistemul constituional al
Republicii Moldova / Dumitru Pulbere // Justiia Constituional n Rep. Moldova. 2010. Nr 3.
P. 10-14. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note de subsol.
4282. Varzari, Pantelimon. Calitatea guvernrii Republicii Moldova i tendinele modernizrii elitei politice / Pantelimon Varzari // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale
conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 56-59. Bibliogr. : 6 tit.
4283. , . .
/ . . // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 46-50.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 49-50 (12 tit.).
4284. , .
/ ,
// Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n
Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 352358.
4285. , . /
. // . 2010. Nr 11. P. 18-23. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. :
12 tit.
4286. , .
/
// Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n
Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 297305. Bibliogr. : 6 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4174, 4247, 4269-71, 4287, 4296, 4311, 4315-16, 4319, 4335,
4338, 4349)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i funcii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
4287. Puca, Victor. Curtea Constituional unicul subiect de interpretare oficial a Constituiei / Victor Puca // Justiia Constituional n Rep. Moldova. 2010. Nr 3. P. 15-17.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note de subsol.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
4288. Alecu, Gheorghe. Unele consideraii privind vinovia fptuitorului n cazul constrngerii fizice i constrngerii morale / Gheorghe Alecu, Nela Manole // Legea i viaa. 2010.
Nr 11. P. 10-13. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.

95

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4289. Botezatu, Igor. Aciunea adiacent n cadrul faptei prejudiciabile de escrocherie :


(Partea 2) / Igor Botezatu // Rev. na. de drept. 2010. Nr 11. P. 61-70 : fot. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 69-70 (50 tit.).
4290. Brnza, Sergiu. Omorul svrit asupra a dou sau mai multor persoane (lit. g)
alin.(2) art. 145 C. pen. RM) : analiz de drept penal / Sergiu Brnza // Rev. na. de drept.
2010. Nr 11. P. 2-10 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 9-10 (38 tit.).
4291. Bugua, Elena. Reflectarea i aplicarea principiilor medierii penale condiie primordial n procedura soluionrii alternative a conflictului dintre pri / Elena Bugua // Avocatul
poporului. 2010. Nr 7/8. P. 1-3 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 3 (13 tit.).
4292. Carp, Simion. Probleme de prevenire i combatere a manifestrilor infracionale care atenteaz la activitatea comercial-bancar / Simion Carp, Viorel Chetraru // Probleme de
prevenire i combatere a criminalitii de ctre organele afacerilor interne n perioada recesiunii
economice : Materialele conf. t.-practice intern., 15 oct. 2009. Ch., 2010. P. 8-12.
Bibliogr. : 4 tit.
4293. Cojocaru, Radion. Escrocherii informaionale : forme i clarificri conceptuale ale
cadrului normativ-penal de incriminare / Radion Cojocaru // Probleme de prevenire i combatere
a criminalitii de ctre organele afacerilor interne n perioada recesiunii economice : Materialele
conf. t.-practice intern., 15 oct. 2009. Ch., 2010. P. 17-22. Bibliogr. : 11 tit.
4294. Crudu, Cristina. Factorii declanatori ai violenei familiare n mediul rural / Cristina
Crudu // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 281-286. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4
tit.
4295. Frangulea, Sandu. Aspectul comparat al problematicii traficului de fiine umane /
Sandu Frangulea // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 110-115. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 9 tit.
4296. Furdui, Sergiu. Opinie cu privire la sesizarea Colegiului penal al Curii Supreme de
Justiie n probleme de drept contravenional / Sergiu Furdui // Avocatul poporului. 2010. Nr
7/8. P. 8-12 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 12 (12 tit.) ; Legea i viaa. 2010.
Nr 11. P. 4-9.
4297. Ionu, Rodica-Gabriela. Consimmntul victimei circumstan de atenuare a pedepsei penale / Rodica-Gabriela Ionu // Rev. na. de drept. 2010. Nr 11. P. 38-41 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 41(11 tit.).
4298. Larii, Iurie. Unele aspecte privind sectorul criminal al economiei subterane / Iurie
Larii, Mihail David // Probleme de prevenire i combatere a criminalitii de ctre organele afacerilor interne n perioada recesiunii economice : Materialele conf. t.-practice intern., 15 oct. 2009.
Ch., 2010. P. 43-46. Bibliogr. n notele de subsol.

96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4299. Mrgineanu, Iurie. Noiunea i semnificaia documentelor ca mijloace de prob n


procesul penal / Iurie Mrgineanu, Natalia Podlisnic // Avocatul poporului. 2010. Nr 7/8. P.
3-7. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
4300. Oancea, Iurie. Particularitile rspunderii penale pentru proxenetism n legislaia
Republicii Moldova / Iurie Oancea // Legea i viaa. 2010. Nr 11. P. 18-37. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 42 tit.
4301. Tnase, Alexandru. Latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane : (art.
165 C. pen. RM) / Alexandru Tnase // Rev. na. de drept. 2010. Nr 11. P. 18-33 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 32-33 (85 tit.).
4302. Timofei, Sorin. Latura subiectiv a infraciunilor n domeniul concurenei / Sorin
Timofei // Rev. na. de drept. 2010. Nr 11. P. 53-60 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 60 (41 tit.).
4303. urcan, Ion. Cu privire la coninutul unor obiecte predestinate coruperii / Ion urcan
// Rev. na. de drept. 2010. Nr 11. P. 34-37. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 37 (21
tit.).
4304. urcan, Ion. Cu privire la latura subiectiv a infraciunii prevzute la art. 324 C. pen.
RM / Ion urcan // Rev. na. de drept. 2010. Nr 11. P. 79-80. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
n note, p. 80 (7 tit.).
4305. Vcaru, Ion. Expertiza criminalistic grafoscopic mijloc eficient de administrare a
probelor, inclusiv n cauzele cu delicven juvenil / Ion Vcaru // Legea i viaa. 2010. Nr
11. P. 14-18. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
4306. Zosim, Alexandru. Influena particularitilor subiectului pasiv asupra calificrii infraciunilor de escrocherie / Alexandru Zosim // Probleme de prevenire i combatere a criminalitii de ctre organele afacerilor interne n perioada recesiunii economice : Materialele conf. t.practice intern., 15 oct. 2009. Ch., 2010. P. 59-64. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.
4307. , . : [ . ] / , , // Avocatul poporului. 2010. Nr 7/8.
P. 18-22. Bibliogr. : 23 tit. P. 22 (23 tit.). Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 4205)
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
(Vezi Nr 4350)

347 Drept civil


347.1 Generaliti

4308. onova, Irina. Noiunea i clasificarea raporturilor civile n Internet conform normelor
Codului civil al Republicii Moldova / Irina onova // Rev. na. de drept. 2010. Nr 11. P. 7178. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 78 (48 tit.).
97

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general


4309. Cojocari, Eugenia. Garantarea drepturilor economice ale omului prin realizarea
dreptului la patrimoniu / Eugenia Cojocari, Alexei Curti // Respectarea drepturilor omului
condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 402-410. Bibliogr. : 11 tit. i n notele de subsol.
347.4 Obligaii. Contracte. Convenii
4310. Chibac, Natalia. Contractul de servicii turistice : definiia, evoluia i perspectivele /
Natalia Chibac // Rev. na. de drept. 2010. Nr 11. P. 48-52 : fot. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 52 (36 tit.).
4311. Dastic, Angela. Contractul administrativ act asimilat actului administrativ n contenciosul administrativ / Angela Dastic // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale
conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 79-82. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n
note, p. 82 (23 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4200, 4219)
347.7 Drept comercial
4312. Chec, Vasile. Politicele reglementrii normative de liberti ale mrii libere / Vasile
Chec // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 286-291 : fig. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 5 tit.
4313. Dinc, Mihai. Conceptul, definirea dreptului de proprietate intelectual i creaiei intelectuale n lumina Conveniei pentru instituirea "OMPI" : (Organizaia Mondial a Proprietii
Intelectuale) / Mihai Dinc // Legea i viaa. 2010. Nr 11. P. 46-48. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 18 tit.
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
4314. Cojocari, Eugenia. Dovedirea vinoviei condiie necesar ce contribuie la garantarea drepturilor omului : [n procedura civil] / Eugenia Cojocari, Tatiana Ivancova // Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova :
Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 270-277. Bibliogr. : 16 tit.
i n notele de subsol.
4315. Frunz, Iurie. Avocatura (concept) i viaa politic a societii civile / Iurie Frunz //
Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n Republica
Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 368-376.
Bibliogr. n notele de subsol.
4316. Furdui, Sergiu. Respectarea drepturilor omului un obiectiv principal n activitatea
Colegiului de calificare i atestare a judectorilor / Sergiu Furdui // Respectarea drepturilor omu-

98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

lui condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele conf.
t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 120-137. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 18 tit.
4317. Giurgu, Adrian. Repararea prejudiciului principiu al rspunderii materiale (patrimoniale) / Adrian Giurcu // Legea i viaa. 2010. Nr 11. P. 41-45. Rez. n lb. rom., fr.
Bibliogr. : 9 tit.
4318. Potng, Alexei. Rolul avocatului parlamentar n procesul garantrii drepturilor i libertilor constituionale / Alexei Potng, Maia Bnrescu // Respectarea drepturilor omului
condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 384-389. Bibliogr. : 6 tit. i n notele de subsol.
4319. Railean, Petru. Puterea judectoreasc factor de echilibrare a puterii n stat i de
garantare a drepturilor omului / Petru Railean // Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept.
2010, Bli. Ch., 2010. P. 74-83. Bibliogr. : 14 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4291, 4352)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
4320. Romanda, Nicolae. Unele reflecii juridice privind modelarea deciziilor angajatorului n segmentul resurselor umane n vederea optimizrii cheltuielilor pentru personalul angajat /
Nicolae Romanda, Eduard Boiteanu // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale
conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 62-65. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 9 tit.
4321. , . / . , .
, . // . 2010. Nr 11. P. 8-15. Rez. n lb. engl.,
rus.
4322. , . (. .) . 82 / .
// . 2010. Nr 11. P. 4-7. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.
349.3 Drept social
4323. , .
/ . // . 2010. Nr 11. P. 49-52. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4277)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor
4324. Nicolau, Ingrid. Aspecte privind responsabilitatea pentru daune ecologice n legislaia francez / Ingrid Nicolau // Legea i viaa. 2010. Nr 11. P. 38-40. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit.

99

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
4325. Albu, Natalia. Conceptele de securitate i securitate naional : teorii i politici /
Natalia Albu // Rev. Militar. 2010. Nr 1. P. 4-13. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 17 tit.
4326. Carciga, Drago. Comunitatea funcionarilor : Lustruind pisica din bugetul de stat :
[reflecii] / Drago Carciga // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 25-26.
4327. Cerba, Valeriu. Modernizarea instituional a Ministerului Afacerilor Interne obiectiv
prioritar al Programului de guvernare "Integrare european : Libertate, Democraie, Bunstare" /
Valeriu Cerba // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice,
21 mai 2010. Ch., 2010. P. 90-93. Bibliogr. : 4 tit.
4328. Cojocaru, Svetlana. Formarea i perfecionarea resurselor umane n administraia
public : [din Rep. Moldova] / Svetlana Cojocaru, Marcelina Lipcanu // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 226-229.
Bibliogr. n note, p. 228-229 (6 tit.).
4329. Crciun, Claudia. Oportunitatea modelelor de comportament comunicativ pentru
eficiena activitii funcionarului public / Claudia Crciun // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 385-387.
4330. Dulschi, Ion. Pragmatism i funcionalitate : criterii de baz n estimarea activitii
administraiei publice / Ion Dulschi // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf.
intern. t.-practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 73-75. Bibliogr.: 4 tit.
4331. Dulschi, Silvia. Reflecii asupra procesului europenizrii administraiei publice / Silvia Dulschi // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21
mai 2010. Ch., 2010. P. 83-86. Bibliogr. : 7 tit.
4332. Gherman, Teodora. Metode de realizare ale soft-ului educaional (e-learning) : [implementarea tehnologiilor inform. n sistemul administraiei publ. din Moldova] / Teodora
Gherman // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21
mai 2010. Ch., 2010. P. 235-241. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 240-241(14 tit.).
4333. Gherman, Teodora. Programare paralel i distribuit pentru evaluare online : [instruirea continu a funcionarilor publ. din Rep. Moldova] / Teodora Gherman, tefan Fulea //
Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t. - practice, 21 mai 2010.
Ch., 2010. P. 274-279 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
4334. Juc, Victor. Fundamentarea i instituionalizarea securitii naionale a Republicii
Moldova : aspecte istoriografice i teoretico-metodologice / Victor Juc, Veaceslav Ungureanu //
Rev. Militar. 2010. Nr 1. P. 14-32. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 31-32 (31 tit.).

100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4335. Mardare, Galina. Acces la informaie, transparen i participare dimensiuni-cheie


n consolidarea instituional a administraiei publice / Galina Mardare // Administrarea Publ.
2010. Nr 4. P. 116-130. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 17 tit.
4336. Patracu, Dumitru. Mentalitatea economic a funcionarului public / Dumitru
Patracu // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai
2010. Ch., 2010. P. 162-165. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
4337. Rusandu, Ion. Asigurarea securitii umanitare durabile : probleme i perspective /
Ion Rusandu, Victor Juc // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2. P.
118-127. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 17 tit.
4338. aptefrai, Tatiana. Clasicii teoriei administraiei. coala american / Tatiana
aptefrai // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 21-28. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
4339. Tatarov, Sergiu. Unele aspecte comparative privind sorgintea descentralizrii n sistemul administraiei publice n Republica Moldova i din Statele Unite ale Americii / Sergiu
Tatarov // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai
2010. Ch., 2010. P. 148-153. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 22 tit. i n note, p. 153 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4272, 4276, 4280, 4282, 4311)
355/359 tiin militar. Fore armate
4340. Condraticova, Liliana. Influena mediului militar asupra vieii civile din interfluviul
Pruto-Nistrean : [istorie militar n baza portului vestimentar i al accesoriilor din sec. XX-XXI] /
Liliana Condraticova // Rev. Militar. 2010. Nr 1. P. 51-56. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7
tit.
4341. Delighioz, Valeriu. Eliberarea localitilor. Factorii care influeneaz aciunile de lupt. Procedee de ofensiv / Valeriu Delighioz // Rev. Militar. 2010. Nr 1. P. 74-77 : fig.
Bibliogr. : 4 tit.
4342. Grne, Iurie. Rzboiul viitorului. Consideraii teoretice / Iurie Grne // Rev. Militar.
2010. Nr 1. P. 78-87. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit. i n notele de subsol.
4343. Negru, Valentina. Termeni i terminologie militar : abordare teoretico-metodologic
/ Valentina Negru, Constantin Manolache // Rev. Militar. 2010. Nr 1. P. 88-92. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 91-92 (28 tit.).
4344. Pelin, Valeriu. Serviciul civil (de alternativ) o modalitate de nlocuire a serviciului
militar / Valeriu Pelin, Dorin Botnarenco // Avocatul poporului. 2010. Nr 7/8. P. 12-16.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
4345. Xenofontov, Ion. The Afghanistan war (1979-1989) to the combatants memory.
The case of the participants from the Republic of Moldova / Ion Xenofontov // Rev. Militar.
2010. Nr 1. P. 57-73. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 58 tit.

101

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
4346. Dulschi, Ion. Aspecte de drept ale asistenei sociale a omerilor / Ion Dulschi // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern., 1-2 oct. 2009.
Ch., 2010. P. 464-470.
4347. Gribincea, Tatiana. Conceptul de management al carierei profesionale n asistena
social / Tatiana Gribincea // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 138-145 : fig. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 6 tit.
4348. Onica, Vitalii. On walls of creating and developing the modern national insurance
system in the Republic of Moldova / Vitalii Onica // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P.
83-87. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
4349. Cojocari, Eugenia. Rspunderea contravenional pentru nclcarea regulilor de
comer modalitate de garantare a drepturilor omului : [sub aspectul drepturilor consumatorilor]
/ Eugenia Cojocari // Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de
drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010.
P. 105-119. Bibliogr. n note, p. 116-119 (31 tit.) i n notele de subsol.
4350. Plotnic, Olesea. Mecanismul de protecie a consumatorilor n Republica Moldova :
aspecte de drept comparat / Olesea Plotnic // Rev. na. de drept. 2010. Nr 11. P. 42-47.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 46-47 (20 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4461)
368 Asigurri
4351. Ciobanu, Natalia. Evaluarea fluxurilor financiare ale bugetului asigurrilor sociale de
stat / Natalia Ciobanu // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 92-98 : fig., tab. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
4352. , . / // Contabilitate i audit. 2010. Nr 11. P.
49-51 : fot.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
4353. Bulat, Galina. Piaa serviciilor educaionale : delimitri conceptuale, caracteristici i
tendine actuale / Galina Bulat // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 23-27 : fot. Bibliogr. : 8
tit.
4354. Buruian, Lucia. Influena empatiei asupra refigurrii cmpului relaional din familie
: [psihopedagogie] / Lucia Buruian, Valentina Botnari // nvmntul universitar din Republica
102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010.
Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P.
31-38 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
4355. Ceban, Elena. Impactul educaiei familiale asupra personalitii copilului / Elena
Ceban // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 97-99 : fig. Bibliogr. : 4 tit.
4356. Chiric, Galina. Problema continuitii n formarea culturii ecologice la copii / Galina
Chiric // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t.
Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice . P. 48-52 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11
tit.
4357. Cristea, Sorin. Dialogul culturilor din perspectiv pedagogic / Sorin Cristea // Didactica Pro . 2010. Nr 4/5. P. 102-104.
4358. Hadrc, Maria. Idealul educaiei moderne : personalitatea competent sau personalitatea integr(al)? : [reforma nvmntului n Moldova] / Maria Hadrc // Personalitatea
integral un deziderat al educaiei moderne : Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010.
Ch., 2010. P. 143-146. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 9 tit.
4359. Olrescu, Valentina. Mediul familial i conjunctura motivaional a personalitii :
[copilului] / Valentina Olrescu // Personalitatea integral un deziderat al educaiei moderne :
Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 107-111 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit.
4360. Moga, Ecaterina. Valoarea formrii caracterului la copii : [relaiile printe/ cadrul didactic : din experiena Liceului Teoretic Elimul Nou, mun. Chiinu] / Ecaterina Moga // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 94-97 : fig.
4361. Morari, Marina. Raportul cunotine-aptitudini-atitudini n conceptul de cultur muzical a elevilor / Marina Morari // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani :
Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale
ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 190-197. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 33 tit.
4362. Musta, Sergiu. Crearea sistemului educaional n RSSM dup modelul sovietic /
Sergiu Musta // Probleme ale tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului : Conf. t.
intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol.
Ch., 2010. Vol. 2. P. 485-491. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n notele de subsol.
4363. Oleinic, Viorica. coala vzut din perspectiva piramidei lui Maslow : [teoria ierarhiei valorilor, elaborat de psihologul american Abraham Maslow (1908-1970)] / Viorica Oleinic
// Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 48-50 : fot.

103

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4364. Preda, Gheorghe. Managementul asigurrii calitii educaiei / Gheorghe Preda //


Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 98-104. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
4365. Puzur, Elena. De la familie armonioas la societate sntoas / Elena Puzur // Didactica Pro . 2010. Nr 4/5. P. 100-101 : fig. Bibliogr. : 3 tit. (coala prinilor).
4366. Racu, Iulia. Diminuarea anxietii colare la preadolesceni / Iulia Racu // Psihologie.
Pedagogie spec. Asisten soc. 2010. Nr 3. P.13-26 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 13
tit.
4367. Robu, Viorel. Valena i faetele atitudinii fa de coal a elevilor / Viorel Robu //
Psihologie. 2010. Nr 4. P. 17-27 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 2 tit.
4368. Rusnac, Svetlana. Orientarea profesional la adolescenii din instituiile rezideniale
: dificulti i rezolvri / Svetlana Rusnac, Tatiana Ceban // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern., 1-2 oct. 2009. Ch., 2010. P. 42-56. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 40 tit.
4369. Sima, Gheorghe. Finanarea sistemului de nvmnt i problemele asociate procesului de tranziie la economia de pia / Gheorghe Sima // Economie i sociologie. 2010.
Nr 4. P. 115-124. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
4370. Stamatin, Otilia. Caracteristica sferei cognitive i adaptrii colare a preadolescenilor inferiori din familii temporar dezintegrate / Otilia Stamatin // Psihologie. Pedagogie spec.
Asisten soc. 2010. Nr 3. P. 59-71 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4371. Tacu, Mariana. Adolescentul contemporan versus violena i agresivitatea social /
Mariana Tacu, Vlad Pslaru // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 18-22 : fot. Bibliogr. : 21
tit.
4372. Terzi-Barbaroie, Daniela. Inter(di)ferene culturale i di(inter)ferene de gen : singurele care conteaz : [n educaia copiilor] / Daniela Terzi-Barbaroie // Didactica Pro 2010.
Nr 4/5. P. 38-47 : fot.
4373. Vacarciuc, Mariana. Aspecte specifice educaiei muzicale n cadrul nvmntului
general / Mariana Vacarciuc, Mariana Morari // nvmntul universitar din Republica Moldova
la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 :
Probleme actuale ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 393-402
: tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 25 tit.
4374. , . :
/ // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern., 1-2 oct. 2009. Ch., 2010. P. 306-317 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 7 tit.

104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4375. , .
" " / // Probleme ale tiinelor socio-umane i
modernizrii nvmntului : onf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang"
la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol. Ch., 2010. Vol. 1. P. 385-399. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit. i n notele de subsol.
4376. , .
/ , // Preocupri contemporane ale
tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern., 1-2 oct. 2009. Ch., 2010. P. 383-393 : tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
4377. , .
: /
// Psihologie. 2010. Nr 4. P. 3-16 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6
tit.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
4378. Apreutesei, Larisa. Pedagogia proiectului : o alternativ n studiul limbii franceze :
[la Liceul Spiru Haret din Chiinu] / Larisa Apreutesei // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P.
69-71 : fot., tab. Bibliogr. : 2 tit.
4379. Apreutesei, Larisa. Utilizarea documentelor autentice n cadrul leciilor de limb
francez banda desenat / Larisa Apreutesei // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 71-74 :
fig., tab.
4380. Botgros, Ion. Jocul didactic metod de eficientizare a procesului de cunoatere la
leciile de fizic : [pentru elevii cl. a 8-a] / Ion Botgros, Ludmila Franuzan, Dumitru Guuleac //
Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 83-88 : fig., tab. Bibliogr. : 3 tit.
4381. Cecelnichi, Angela. Sprache und Bewegung gehen Hand in Hand : [studierea lb.
germ. : din experiena Liceului Teoretic Mihail Koglniceanu, mun. Chiinu] / Angela
Cecelnichi, Ana Caraivan // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 75-77 : fot., tab.
4382. Cecelnichi, Angela. Verstehen braucht Sehen : Lesen im zusammenhang mit
Spielfilm im Deutschunterricht : [studierea lb. germ. : din experiena Liceului Teoretic Mihail
Koglniceanu, mun. Chiinu] / Angela Cecelnichi, Ana Caraivan // Didactica Pro 2010.
Nr 4/5. P. 78-80 : tab.
4383. Condrea, Lilia. Metoda Notie paralele ca mijloc de predare nvare-evaluare :
[din experiena Liceul Teoretic Elimul Nou, mun. Chiinu] / Lilia Condrea // Didactica Pro
2010. Nr 4/5. P. 91-93 : fot., tab.
4384. Gora-Postic, Viorica. Cultura ecologic : curriculumul la decizia colii Educaia
pentru mediu, turism i servicii hoteliere : [pentru elevii cl. a 5-a 12-a de la Liceul Teoretic
Petru Zadnipru din Chiinu] / Viorica Gora-Postic, Iraida Zagnat // Didactica Pro 2010.
Nr 4/5. P. 58-62 : fig. Bibliogr. : 7 tit.
105

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4385. Lupu, Ilie. Metodologia rezolvrii problemelor de matematic cu un grad sporit de


dificultate / Ilie Lupu // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele
Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 2 : Probleme actuale ale didacticii matematicii, informaticii i fizicii. P. 24-31 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
4386. Negru, Eugenia. Valorificarea jocului de rol n nvarea-predarea istoriei n clasa a
IV-a / Eugenia Negru // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 89-91 : fot. Bibliogr. n note de
subsol.
4387. Plngu, V. Rezolvarea problemelor matematice care admit mai multe soluii / V.
Plngu // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t.
Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 2 : Probleme actuale ale didacticii matematicii, informaticii i fizicii. P. 66-70. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4413, 4415, 4423, 4477, 4604)
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar
4388. Beleaeva, Svetlana. Formare de competene : de la concepie la tehnologii : [organizarea procesului educaional la Liceul Teoretic Gaudeamus, Chiinu] / Svetlana Beleaeva,
Tatiana Ponomari // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 28-31 : fot.
4389. Botnari, Valentina. Comunicativitatea versus competena profesional a pedagogului / Valentina Botnari // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale
tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 15-20. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 6 tit.
4390. Briceag, Silvia. Stresul psihic un factor modulator complex al sntii cadrelor
didactice / Silvia Briceag // Personalitatea integral un deziderat al educaiei moderne : Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 54-56 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit.
4391. Cartaleanu, Tatiana. Creativitatea didactic versus designul educaional / Tatiana
Cartaleanu // Probleme ale tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului : onf. t.
intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol.
Ch., 2010. Vol. 2. P. 65-74. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
4392. Deinego, Nona. Tehnologia elaborrii bncii de itemi : [teste de evaluare a calitii
cunotinelor i examenul asistat de calculator n nvmntul superior] / Nona Deinego,
Teodora Gherman // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.practice, 21 mai 2010. Ch., 2010. P. 289-292 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit. i n
note, p. 292-293 (9 tit.).
4393. Gartea, Nina. Valenele competenei profesionale n activitatea cadrului didactic /
Nina Gartea // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf.
t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor
106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 82-87. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7


tit.
4394. Gherasimov, Lilia. Comunicarea din perspectiva eficientizrii conducerii unitii colare : [managementul educaional : din experiena Liceului Teoretic Mihail Koglniceanu, mun.
Chiinu] / Lilia Gherasimov // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 62-63 : fot. Bibliogr. : 8
tit.
4395. Golubichi, Silvia. Rolul competenei pedagogice n formarea cadrului didactic / Silvia Golubichi // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf.
t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor
filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 102-106. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
4 tit.
4396. Granaci, Lidia. Impactul insuccesului colar asupra personalitii elevilor / Lidia
Granaci // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t.
Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 109-115 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6
tit.
4397. Guzgan, Valentin. Aspecte materializate ale culturii colare : vestimentaia elevului :
[din experiena Liceului Teoretic "Ion Creang", mun. Chiinu] / Valentin Guzgan // Didactica
Pro 2010. Nr 4/5. P. 50-54 : fot., tab. Bibliogr. : 7 tit.
4398. Nahaba, Lilia. Formarea cadrelor didactice n implementarea curriculumului modernizat de liceu : [pe marginea materialelor Proiectului Educaie de calitate n mediul rural din
Moldova, Chiinu, iul.-sept. 2010] / Lilia Nahaba // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 13-14
: fot.
4399. Pogola, Lilia. Ponderea managementului schimbrii curriculumului colar n dezvoltarea personalitii integrale / Lilia Pogola // Personalitatea integral un deziderat al educaiei moderne : Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 3-6. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4400. Precup, Galina. Cultura socializrii : [procesele educative aplicate n Suedia :
schimb de experien] / Galina Precup // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 32-35 : fot.
4401. Sclifos, Lia. Laturi ale formrii culturii informaionale prin educaie : [activitatea de
cercetare a elevilor] / Lia Sclifos // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 54-58 : fig.
4402. Silistraru, Nicolae. Evaluri inovative n nvmntul universitar(ciclul II) de determinare a competenelor cadrului didactic / Nicolae Silistraru // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch.,
2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i socialpolitice. P. 302-307. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.

107

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4403. Srbu, Maria. Atitudinea pedagogilor fa de munca prestat / Maria Srbu // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2010. Nr 3. P. 72-76 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 13 tit.
4404. Srbu, Svetlana. Dezvoltarea relaiilor prin competiie i cooperare : [eficiena activitii didactice] / Svetlana Srbu // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani :
Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale
ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 314-321. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 4 tit.
4405. Strtil, Silvia. Cultur i normalitate : [pedagogul monitorizeaz cultura intelectual
a discipolilor : din experien Liceului Teoretic Vasile Alecsandri din Chiinu] / Silvia Strtil //
Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 6-7.
4406. Zastnceanu, Liubov. Metoda proiectului ca metod de formare a competenei pedagogice a viitorilor profesori de clasele primare / Liubov Zastnceanu // nvmntul universitar
din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol.
Ch., 2010. Vol. 2 : Probleme actuale ale didacticii matematicii, informaticii i fizicii. P. 85-93.
Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 5 tit.
4407. , .
" " / . // Probleme ale tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului : Conf. t. intern. "Universitatea
Pedagogic de Stat "Ion Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol. Ch., 2010. Vol. 1.
P. 104-114. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4425)
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
4408. Cemortan, Stela. Reflecii cu referire la necesitatea dezvoltrii personalitii copilului
n baza curriculumului precolar / Stela Cemortan // Personalitatea integral un deziderat al
educaiei moderne : Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 9-12 :
scheme. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4409. Golovei, Lilia. Program de adaptare colar pentru elevii clasei nti / Lilia Golovei //
Psihologie. 2010. Nr 4. P. 46-55. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
4410. Lungu, Tatiana. Cultura jocului : [ca form de nvare i disciplinare a copilului mic]
/ Tatiana Lungu // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 35-37 : fot.
4411. Panico, Vasile. Formarea atitudinilor de nvare creativ la elevii de vrst colar
mic / Vasile Panico, Tamara Munteanu // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80
de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 218-224.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 20 tit.

108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4412. Pascari, Valentina. Sensul metodei proiectului n contextul formrii unei personaliti active la vrsta precolar / Valentina Pascari // Personalitatea integral un deziderat al
educaiei moderne : Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 105-107.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
4413. Racu, Jana. Educaia lingvistic a precolarului din medii comunicative mixte n contextul formrii personalitii integrale / Jana Racu // Personalitatea integral un deziderat al
educaiei moderne : Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 91-92.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 92 (4 tit.)
4414. Trofil, Lidia. Comparaia i concretizarea ca operaii ale gndirii i implicarea lor
la dezvluirea coninutului disciplinelor colare la vrsta colar mic / Lidia Trofil // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept.
2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor filologice, psihologice,
pedagogice i social-politice. P. 382-387. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
4415. , . - /
// Personalitatea integral un deziderat al educaiei moderne : Materialele
Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 100-102. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
4416. , .
/ // Psihologie. 2010. Nr 4. P. 56-65 : fig. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4144-46)
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special
4417. Bucun, Nicolae Caracteristica reglrii volitive la copiii cu reinere n dezvoltarea psihic / Nicolae Bucun, Victoria Maximciuc // Personalitatea integral un deziderat al educaiei
moderne : Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 56-59 : tab. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4418. Olrescu, Valentina. nsuirea comunicrii de ctre copilul cu paralizie cerebral infantil / Valentina Olrescu // Personalitatea integral un deziderat al educaiei moderne :
Materialele Conf. t. Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010. P. 67-69 : tab. Rez. n lb. engl.
4419. Plenghei, Ala. Educaia pentru toi : [la Liceul cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slab, mun. Chiinu] / Ala Plenghei // Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 81-82 : fot.
4420. Racu, Aurelia. Starea actual i perspectivele sistemului naional al nvmntului
special / Aurelia Racu // Probleme ale tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului :
onf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n
2 vol. Ch., 2010. Vol. 1. P. 225-233. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.

109

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4421. Rusnac, Virginia. Educaia incluziv provocare modern n educaie / Virginia


Rusnac // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern., 1-2
oct. 2009. Ch., 2010. P. 432-441. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
4422. , . - / // Psihologie.
2010. Nr 4. P. 36-45 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
4423. Buzu, Gheorghe. Elevilor notri le revine viitorul : [din experiena Colegiului Agricol
din aul, raionul Dondueni] / Gheorghe Buzu // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 9/10. P.
35-36.
4424. Mopan, Valentina. Programul-cadru Sntatea sau coninuturi de formare a stilului
sntos de via : [la Colegiul FinanciarBancar A. Diordi, mun. Chiinu] / Valentina Mopan
// Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 64-68 : fot., tab. Bibliogr. : 3 tit.
4425. Sima, Gheorghe. Managementul nvmntul secundar profesional i mediu de
specialitate / Gheorghe Sima // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 159-169 : fig., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4479)
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
4426. Balan, Valerian. La un moment aniversar : Facultatea de Horticultur [a Universitii
Agrare de Stat din Moldova], la 70 de ani / Valerian Balan // Agricultura Moldovei. 2010. Nr
9/10. P. 37-38.
4427. Balmu, Victor. Sinergia ntre nvmntul superior i cercetare. Controverse n
administrarea educaiei i a tiinei din Republica Moldova / Victor Balmu // Respectarea drepturilor omului condiie principal n edificarea statului de drept n Republica Moldova : Materialele conf. t.-practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch., 2010. P. 150-163. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n notele de subsol.
4428. Eco, Constantin. Dreptatea a triumfat : [Profesorul Nicolae Testemianu, exministru, doctor habilitat, rector, savant n domeniul sntii a fost decorat post-mortem cu
Ordinul Republicii] / Constantin Eco // Sntate publ., economie i management n medicin.
2010. Nr 4 . P. 54-55.
4429. Handrabura, Loretta. 5 ani de la aderarea Republicii Moldova la Procesul de la
Bologna : realizri i perspective : [reforma nvmntului superior] / Loretta Handrabura //
Didactica Pro 2010. Nr 4/5. P. 8-11 : fig.

110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4430. Jelescu, Petru. Psihologia umanist i practicarea muncii de ctre studenii de la


nvmntul cu frecven la zi / Petru Jelescu // Preocupri contemporane ale tiinelor socioumane : Materialele Conf. Intern., 1-2 oct. 2009. Ch., 2010. P. 424-428. Rez. n lb. engl.
4431. Raevschi, Mihai. Istoria Muzeului Universitii de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" : [din Chiinu] / Mihai Raevschi, Elena Raevschi // Sntate publ., economie i management n medicin. 2010. Nr 4. P. 18-19. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. :
7 tit.
4432. Rusnac, Svetlana. 10 ani de ascensiune : realizri i perspective ale dezvoltrii Facultii de Psihologie i Asisten Social : [ULIM] / Svetlana Rusnac // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern., 1-2 oct. 2009. Ch., 2010. P. 8-11.
Bibliogr. n notele de subsol.
4433. Silistraru, Nicolae. Elemente de integrare a tiinei i instruirii n nvmntul superior / Nicolae Silistraru // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale
tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 299-301. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 9 tit.
4434. , . . ,
() () /
. . // Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice,
21 mai 2010. Ch., 2010. P. 297-303 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4149, 4402, 4406-07, 4490, 4557)
65 de ani de la fondarea catedrei "Sntate Public i Management Sanitar "Nicolae
Testemianu"
4435. Etapele de dezvoltare a cercetrilor tiinifice n cadrul catedrei "Sntate Public i
Management Sanitar "Nicolae Testemianu" / Dumitru Tintiuc, Tudor Grejdeanu, Alexandru
Lavric [et al.] // Sntate publ., economie i management n medicin. 2010. Nr 4 . P. 1417. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
4436. Tintiuc, Dumitru. Catedra "Sntate Public i Management Sanitar " Nicolae
Testemianu" / Dumitru Tintiuc, Iulian Grosu // Sntate publ., economie i management n
medicin. 2010. Nr 4 . P. 4-10. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
4437. Tintiuc, Dumitru. Personaliti notorii n retrospectiv. Nicolae Testemianu / Dumitru Tintiuc, Iulian Grossu // Sntate publ., economie i management n medicin. 2010. Nr
4. P. 20-24. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
4438. Tintiuc, Dumitru. Rolul Catedrei "Sntate Public i Management Sanitar "Nicolae
Testemianu" / Dumitru Tintiuc, Mihai Raevschi, Elena Raevschi // Sntate publ., economie i
management n medicin. 2010. Nr 4. P. 11-13. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.

111

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
(Vezi Nr 4602, 4625)
398(=135.1) Folclor romnesc
4439. Rusnac, Eugen. Motive mitologice n teatrul folcloric romnesc. Jocul Ursului / Eugen Rusnac // Probleme ale tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului : onf. t.
intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol.
Ch., 2010. Vol. 2. P. 323-330. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
4440. Pslari, R. Analiza normativelor i standardelor de mediu n Republica Moldova / R.
Pslari // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al Acad. de tiine a Moldovei. 2010. Nr 1.
P. 81-88. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4356, 4453, 4547)
51 MATEMATIC
512 Algebr
4441. Bordan, Valentina. Construirea graficelor unor funcii legate de funcia exponenial
i funcia logaritmic / Valentina Bordan, Valeriu Bordan // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010.
Vol. 2 : Probleme actuale ale didacticii matematicii, informaticii i fizicii. P. 62-66 : fig. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
514 Geometrie
4442. Cioban, Mitrofan. Consideraii asupra cvadraturii i descompunerii poligoanelor /
Mitrofan Cioban // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele
Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 2 : Probleme actuale ale didacticii matematicii, informaticii i fizicii. P. 31-46 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.
4443. Cioban, Mitrofan. Consideraii asupra mrimilor geometrice / Mitrofan Cioban // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29
sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 2 : Probleme actuale ale didacticii matematicii, informaticii i fizicii. P. 46-62 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.

53 FIZIC
(Vezi Nr 4380)

112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


550.3 Geofizic
4444. Sandu, I. Azimutul, distana epicentral i eroarea acestor parametri n contextul
mecanismului focal / I. Sandu, A. Zaicenco // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al Acad. de
tiine a Moldovei. 2010. Nr 1. P. 89-93 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr.
: 3 tit.
4445. Sandu, I. Sintez asupra dinamicii i dimensionalitii modelului tectonic al pmntului / I. Sandu // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al Acad. de tiine a Moldovei. 2010. Nr
1. P. 66-80 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 35 tit.
4446. , . .
. / . . , . . , . . // Bul. Inst. de Geologie
i Seismologie al Acad. de tiine a Moldovei. 2010. Nr 1. P. 16-31 : fig., tab. Rez. n lb.
rom., engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
4447. . . : [- , , . . -
(19302010)] // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al Acad.
de tiine a Moldovei. 2010. Nr 1. P. 103-104 : fot. Semnat : . , .
4448. , . .
/ . . // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al Acad. de tiine a
Moldovei. 2010. Nr 1. P. 5-15 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 18 tit.
4449. 2009 / .
. , . . , . . [et al.] // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al
Acad. de tiine a Moldovei. 2010. Nr 1. P. 32-40 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 4 tit.
4450. / . . , . . , . . [et al.] // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al Acad. de tiine a Moldovei. 2010. Nr 1. P. 52-60 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 18 tit.
551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeei Pmntului
4451. Mogorici, C. Analiza morfostructural a unui sector din partea de nord a Republicii
Moldova / C. Mogorici // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al Acad. de tiine a Moldovei.
2010. Nr 1. P. 94-102 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
551.5 Meteorologie. Climatologie
4452. Volontir, N. Impactul fluctuaiilor climatice asupra vegetaiei n limitele interfluviului
Nistru-Prut n Holocen / N. Volontir // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al Acad. de tiine a
Moldovei. 2010. Nr 1. P. 61-65 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
113

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

(Vezi de asemenea Nr 4458)


552 Petrografie
(Vezi Nr 4450)

556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie

4453. Calmuchi, Lidia. Studiul compoziiei chimice i estimarea gradului de poluare a


apelor r. Bc, seciunea mun. Chiinu / Lidia Calmuchi, Lidia Cozari, Eugenia Melentiev //
nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29
sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme actuale ale tiinelor biologice, chimice i
geografice. P. 3-10 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
4454. Codreanu, I. Caracteristicile morfometrice ale bazinului rului Rut i rolul acestora
n evidena modificrilor de mediu n secolul XX / I. Codreanu // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al Acad. de tiine a Moldovei. 2010. Nr 1. P. 41-51 : fig., tab. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 7 tit.
4455. Codreanu, Igor. Caracterizarea suprafeelor nsumate (F) i a suprafeelor medii (f)
din baz. Rutului (a. 1913) / Igor Codreanu // nvmntul universitar din Republica Moldova la
80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme actuale ale tiinelor biologice, chimice i geografice. P. 113-122 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit.
4456. Codreanu, Igor. Caracterizarea suprafeelor nsumate (F), a suprafeelor medii (f)
din baz. Rutului (a. 1986) i modelarea modificrilor din secolul XX / Igor Codreanu // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept.
2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme actuale ale tiinelor biologice, chimice i geografice. P. 122-133 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
4457. Sofroni, Valentin. Standarde europene privind managementul riscului la inundaii /
Valentin Sofroni // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele
Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme actuale ale tiinelor biologice, chimice i geografice. P. 200-204 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4452, 4460)
556.1 Inundaii
4458. Evaluarea inundaiilor catastrofale din vara anului 2010 pe teritoriul Republicii Moldova / Gheorghe alaru, Ilie Boian, Ludmila Serenco [et al.] // Mediul Ambiant. 2010. Nr 5.
P. 1-6 : fig., fot., tab.
56 Paleontologie
4459. David, A. Rezervaia paleontologic "Ravenele de la Cimilia" monument al naturii
din Republica Moldova de semnificaie mondial / A. David, Viorica Pascaru // Mediul Ambiant.
2010. Nr 5. P. 46-48 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 19 tit.

114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

57 TIINE BIOLOGICE
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie
4460. Ungureanu, Laurenia. Calitatea apei ecosistemelor acvatice principale ale bazinului fluviului Nistru / Laurenia Ungureanu, Daria Tumanova // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 101-110 : fig., tab. Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4455)
577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic
4461. Calmuchi, Lidia. Aditivii alimentari substane nocive pentru organismul uman /
Lidia Calmuchi, Eugenia Melentiev // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de
ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme
actuale ale tiinelor biologice, chimice i geografice. P. 10-19 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 11 tit.
579 Microbiologie
4462. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de actinomicete pstrate n Colecia Naional de Microorganisme Nepatogene. 2. Influena unor metode de conservare asupra meninerii caracterelor culturale i proprietilor antimicrobiene pentru tulpinile de
streptomicete din colecie / Vitalie Stepanov, Svetlana Bureva, Olga Postolachi [et al.] // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 120-128 : fig., tab. Bibliogr. :
23 tit.
4463. Stratan, Maria. Stabilirea parametrilor optimi de separare a complexului enzimatic
amilolitic din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A / Maria Stratan,
Alexandru Ciloci // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 136-142 :
fig., tab. Bibliogr. : 9 tit.

58 BOTANIC
4464. Ciocrlan, Nina. Specii de Basella L. cultivate n Grdina Botanic a AM / Nina
Ciocrlan // Mediul Ambiant. 2010. Nr 5. P. 15-18 : fig., fot., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 18 tit.
4465. Grdina Botanic (Institut) a Academiei de tiine a Moldovei la 60 de ani realizri
i perspective / A. Teleu, A. Ciubotaru, E. Alexandrov [et al.] // Conservarea diversitii plantelor : Materialele Simpoz. t. intern., consacrat aniversrii a 60-a de la fondarea Grdinii Botanice
(Institut) a AM, 7-9 oct. 2010. Ch., 2010. P. 15-22. Rez. n lb. engl.
4466. Reabcov, Leonid. Grdina Botanic din Chiinu = Chisinau Botanical Garden =
: [istoria crerii] / Leonid Reabcov // Open Skies. 2010. Nr 11/12. P.
144 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
4467. tefra, Ana. Familia Cistaceae Jussieu n flora Basarabiei / Ana tefra // Conservarea diversitii plantelor : Materialele Simpoz. t. intern., consacrat aniversrii a 60-a de la
115

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

fondarea Grdinii Botanice (Institut) a AM, 7-9 oct. 2010. Ch., 2010. P. 250-255. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4558, 4703)

59 ZOOLOGIE
4468. Bacalov, Iurie. Manifestrile clinice ale diabetului experimental la obolanii albi de
laborator pe fondul administrrii Spirulinei crescute pe ape reziduale / Iurie Bacalov, Sergiu
Dobrojan // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 51-56 : fig., tab.
Bibliogr. : 16 tit.
4469. Bogdea, Larisa. Fenologia, distribuia spaial i comportamentul reproductiv a
speciilor genului Sylvia (Sylviidae) n ecosistemele naturale i antropizate / Larisa Bogdea, A.
Munteanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 177-187 : fig.,
tab. Bibliogr. : 16 tit.
4470. Plop, Larisa. Particularitile ecologice de reproducere a speciei Triturus Vulgaris n
ecosistemele Rezervaiei "Codrii" / Larisa Plop // Mediul Ambiant. 2010. Nr 5. P. 35-41 :
fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 13 tit.
4471. Ursu, A. Activitatea pedogenetice a Cicadelor / A. Ursu, A. Overcenco, I. Marcov //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 111-113 : fot. Bibliogr. : 6
tit.
4472. - / . , . , .
[et al.] // Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 65-71 : fig., tab. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4474, 4494, 4572, 4703)

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


60 BIOTEHNOLOGIE
4473. Aprecierea activitii antioxidante i antiradicalice a extractelor din Porphyridium
cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice / L. Rudi, L. Cepoi, V. Miscu [et al.] // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 114-120 : fig., tab. Bibliogr. :
14 tit.
4474. Iaco, Iulia. Influena ocului hiperosmotic indus asupra sintezei lipidelor la
microalga Dunaliella salina CNM-AV-02 / Iulia Iaco // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele
vieii. 2010. Nr 3. P. 129-135 : fig., tab. Bibliogr. : 14 tit.

116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

61 MEDICIN
611 Anatomie. Anatomie comparat
(Vezi Nr 4520)

612 Fiziologie. Fiziologie comparat

(Vezi Nr 4154-55, 4489)


613 Igien. Sntate i igien personal
613.2 Dietetic
(Vezi Nr 4495-96)

613.3 Buturi. Buturi curative

4475. Particularitile calitii apei potabile i starea de sntate a copiilor n aspectul


modificrilor sezoniere / Gr. Friptuleac, V. Bernic, I. Suruceanu [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 87-92 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8
tit.
(Vezi de asemenea Nr 4548)
613.6 Riscuri i ntmplri profesionale privind sntatea. Igiena i sntatea muncii
(Vezi Nr 4482)
613.8 Sntatea i igiena sistemului nervos. Sntate i etic
4476. Savca, Lucia. Perspective psihologice n abordarea terapeutic a depresiei la preadolesceni / Lucia Savca // Psihologie. 2010. Nr 4. P. 28-35. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
5 tit.
613.9 Sntate i igien n legtur cu rasa, vrsta, sexul
4477. Corcodel, Diana. Studiu de evaluare a cunotinelor, atitudinilor i practicilor tineretului studios privind sntatea proprie / Diana Corcodel, Mariana Buciuceanu-Vrabie, Ludmila
Rustanovici // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2. P. 97-109 : fig.,
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
4478. Friptuleac, Grigore. Evaluarea dezvoltrii fizice a copiilor n relaie cu factorii de
mediu / Grigore Friptuleac, Brigitha Vlaicu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2010. Nr 5. P. 31-35 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
4479. Tutunaru, Mariana. Evaluarea igienic a strii de sntate a adolescenilor ncadrai
n colile profesionale la aciunea factorilor ocupaionali / Mariana Tutunaru // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 39-43 : fig. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4524)

117

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor


4480. Baltaga, Sergiu. Marketingul serviciilor medicale private. Strategii de promovare /
Sergiu Baltaga, Leonid Margine // Sntate publ., economie i management n medicin.
2010. Nr 4. P. 32-33. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
4481. Bucov, Victoria. Principiile medicinii bazate pe dovezi n realizarea programelor de
imunizare : [a populaiei Rep. Moldova] / Victoria Bucov // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 26-30 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 12 tit.
4482. Caracteristica efectelor stocastice la participanii la diminuarea consecinelor accidentului nuclear de la Cernobl / Liubov Corechi, Ion Bahnarel, Eugenia Samotia [et al.] // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 75-82 : fig., tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
4483. Ostrofe, Gheorghe. Unele aspecte igienico-epidemiologice ale morbiditii populaiei Republicii Moldova n relaie cu factorii de mediu / Gheorghe Ostrofe, Elena Ciobanu //
Sntate publ., economie i management n medicin. 2010. Nr 4 . P. 30-31. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.
4484. Pantea, Valeriu. Monitorizarea la nivel naional a strii de sntate n raport cu factorii de mediu n contextul Declaraiei de la Parma : [Italia, 10-12 mart. 2010] / Valeriu Pantea,
Alla Overcenco // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 58-65 :
tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 14 tit.
4485. Rezultatele i perspectivele realizrii Programului Naional de Imunizare (PNI) n
Republica Moldova / Anatolie Melnic, Victoria Bucov, Nicolae Furtun [et al.] // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 82-87 : tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 17 tit.
4486. Savin, Victor. Unele aspecte ale managementului calitii n condiii de spital / Victor
Savin, Iurie Dondiuc, Ion Arteni // Sntate publ., economie i management n medicin.
2010. Nr 4. P. 34-37 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
4487. Tintiuc, Dumitru. Direciile prioritare de modernizare a serviciilor spitaliceti din Republica Moldova / Dumitru Tintiuc, Corina Vicol, Oleg Hncu // Sntate publ., economie i
management n medicin. 2010. Nr 4. P. 25-29. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 19 tit.
4488.
/ , ,
[et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 5-11.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 15 tit.
4489. , . 2007 / // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 43-50 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 25 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4424, 4431, 4478, 4527-28, 4530)
118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie


4490. Valica, V. Boris Parii personalitate marcant n comunitatea medical i farmaceutic a Republicii Moldova : [dir.-fondator al Inst. Na. de Farmacie, savant, profesor : In memoriam] // Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 84-86. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale
4491. Eficacitatea clinic i tolerana preparatului Clomezol ovule vaginale : (Farmaprim
SRL, Rep. Moldova) / Corina Iliadi-Tulbure, Zinaida Sococol, Nicolae Paladii [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 87-91 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 15 tit.
4492.
/ . , . , . [et al.] // Curierul medical.
2010. Nr 5. P. 35-38. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
4493.
/ . , . , . [et al.] // Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 15-19 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4512, 4514)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
4494. Pelin, Ana. Dinamica parametrilor sangvini la aciunea fermenilor glandelor salivare
ale lipitorii medicinale (Hirudo medicinalis) / Ana Pelin, Diana Cocodan, Viorica Coad //
nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29
sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme actuale ale tiinelor biologice, chimice i
geografice. P. 87-91 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
4495. . 1.
/ . . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5.
P. 119-134. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 33 tit.
4496.
. / . . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 4-22. Bibliogr. : 33 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4502)
616 Patologie. Medicin clinic
(Vezi Nr 4492)

119

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


4497. Balica, Ion. Sepsisul chirurgical aspecte clinice contemporane / Ion Balica // Arta
Medica. 2010. Nr 3. P. 52-57 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4493, 4523)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie
4498. , . .
/ . . ,
. . , . . // Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 10-13 : fig., tab. Rez. n
lb. engl., rus. Bibliogr. : 12 tit.
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
4499. Actualiti n tratamentul cancerului mucoasei cavitii bucale / Gheorghe brn,
Adrian Clipca, Valentina Darii [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2010. Nr 5. P. 154-173. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 105 tit.
4500. Aspecte epidemiologice ale infeciei HIV asociate cu hepatitele virale B i C n dependen de stadiile clinice HIV / Constantin Spnu, Vladimir Guriev, Valeria Dmitrienco [et al.]
// Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 35-39 : fig., tab. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr. : 17 tit.
4501. Cazacov, Vladimir. Opiuni terapeutice actuale n sindromul hipertensiv portal i
hipersplenism / Vladimir Cazacov // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 83-87. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 60 tit.
4502. Ciutac, I. Metoda laparoscopic de prognozare a pancreonecrozei / I. Ciutac // Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 47-50 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 13 tit.
4503. Dificulti de diagnostic i tratament chirurgical n diverticulul Meckel la copii / Eva
Gudumac, Gheorghe urcanu, Jana Bernic [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2010. Nr 5. P. 144-148 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
4504. Granciuc, Gheorghe. Realizri constructive privind implantele dentare i regenerarea esuturilor parodontale / Gheorghe Granciuc // Sntate publ., economie i management n
medicin. 2010. Nr 4. P. 45-53 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 51 tit.
4505. Gravitatea leziunilor hepatocitare i importana lor prognostic la pacienii cirotici
operai pentru hipertensiune portal i nipersplinism sever / Vladimir Cazacov, Vladimir
Hotineanu, Marius Raica [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 58-61 : fig. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 15 tit.
4506. Hepatita cronic viral C i steatoza hepatic / V. T. Dumbrava, Iu. Lupuco, S.
urcan [et al.] // Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 7-9 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 10 tit.

120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4507. Hotineanu, V. Diagnosticul genetic la pacienii cu neoplazie colorectal / V.


Hotineanu, L. Palii, N. Barbacar // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 77-80 : fig., tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 12 tit.
4508. Iarovoi, P. Semnificaia epidemiologic a unor factori de mediu n procesul epidemic
al hepatitei virale A n Republica Moldova / P. Iarovoi, M. Isac, C. Rmi // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 102-119 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 4 tit.
4509. Importana metodelor imagistice moderne n diagnosticul hipertensiunii portale i
splenopatiei portal hipertensive cirogene / Vladimir Hotineanu, Vladimir Cazacov, Carolina
mbala [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 37-40 : fig. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 20 tit.
4510. Maev, S. Indicii homeostaziei fierului la pacienii cu hepatit cronic viral C / S.
Maev // Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 27-30 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. :
12 tit.
4511. Marcu, D. Unele aspecte ale tratamentului candidozei cavitii bucale / D. Marcu //
Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 71-74. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
4512. Pantea, V. The Combined Treatment of Chronic Viral Hepatitis B, C and Mixed B
and C with Cytomix + Guna liver + Interferon Gamma / V. Pantea, V. Cebotarencu, V. Smesnoi
// Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 31-35 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
4513. Patologia cii biliare principale n malrotaia duodenal asociat cu duodenostaz /
Vladimir Hotineanu, Artur Hurmuzache, Adrian Hotineanu [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 3.
P. 40-48 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 30 tit.
4514. Starea funcional a pancreasului endocrin la administrarea fitopreparatelor pe fondalul diabetului experimental / Aurelia Crivoi, Iurie Bacalov, Tatiana Chitic [et. al.] // nvmntul
universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 :
n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme actuale ale tiinelor biologice, chimice i geografice.
P. 43-47 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 20 tit.
4515. Starea morfo-funcional a duodenului i impactul ei n patologia gastro-duodenobilio-pancreatic / V. Hotineanu, A. Hotineanu, E. Bort [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 3.
P. 69-77 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
4516. , . . 2
- / . . // Curierul medical.
2010. Nr 5. P. 59-62 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4533, 4540)

121

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare i sexuale, genitale


4517. Bernic, Jana. Infeciile chirurgicale n uropatiile malformative la copii. Contribuii la
tratamentul medico-chirurgical / Jana Bernic // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2010. Nr 5. P. 138-143. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 3 tit.
4518. Hotineanu, V. Adrenanalectomia laparoscopic versus adrenanalectomia deschis /
V. Hotineanu, A. Hotineanu, Mariana Bujac // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 81-83 : tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular
4519. Croitor, P. Osteosinteza intern n tratamentul fracturilor acetabulare / P. Croitor //
Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 19-27 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.
616.8 Neuropatologie. Neurologie
4520. Darii, Alexei. Unele aspecte morfologice ale plexurilor coroide din ventriculele trei i
patru ale creierului uman / Alexei Darii // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2010. Nr 5. P. 149-154 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
4521. Lacusta, Victor. Dereglarea memoriei i EEG- tridimensional la copiii cu tumori cerebelare / Victor Lacusta, Anatolii Litovcenco // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii.
2010. Nr 3. P. 44-51 : fig., tab. Bibliogr. : 22 tit.
4522. Litovcenco, Anatolii. Cerebelul i funciile psihoemoionale / Anatolii Litovcenco //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 57-62. Bibliogr. : 39 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4390)
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologic, psihopatologie. Psihoze
4523. Cocodan, Diana. Variabilitatea indicilor cardiovasculari i cognitivi la copii cu grad
diferit al anxietii / Diana Cocodan // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de
ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme
actuale ale tiinelor biologice, chimice i geografice. P. 37-43 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 6 tit.
4524. Gona, Victoria. Tulburri de stres posttrautatic la adolescenii victime ale violenei :
metode psihometrice i de recuperare psihologic / Victoria Gona, Tarabeih Mahdi // Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane : Materialele Conf. Intern., 1-2 oct. 2009. Ch.,
2010. P. 326-338 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
4525. Moanu-upac, Lora. Dependena formrii i pstrrii vestigiului mnezic la copiii de
5-6 ani de nivelul stresrii : [psihoneurologie] / Lora Moanu-upac // nvmntul universitar
din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol.
Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme actuale ale tiinelor biologice, chimice i geografice. P. 72-79 :
fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4417-18)
122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase


4526. Bucov, Victoria. Rezultatele serosupravegherii la tetanos, difterie i rugeol n Republica Moldova / Victoria Bucov, Galina Hodreva, Nicolae Furtun // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 21-26 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
11 tit.
4527. Caterinciuc, Natalia. Analiza comparativ a epidemiilor de oreion n Rep. Moldova /
Natalia Caterinciuc, Victoria Bucov, Anatolie Melnic // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2010. Nr 5. P. 11-16 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 13 tit.
4528. Dinamica morbiditii prin infecia enteroviral n Republica Moldova / Victoria
Ghidirim, Mariana Apostol, I. Spnu [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2010. Nr 5. P. 17-21 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
4529. Infecia cu Cytomegalovirus congenital aspecte clinico-epidemiologice moderne,
diagnostic, tratament, pronostic / Ludmila Brca, Constantin Spnu, Galina Rusu [et al.] // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 5-11. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 51 tit.
4530. Tularemiaparticulariti actuale ce asigur persistena focarelor n Republica Moldova / Valeriu Chicu, Stela Gheorghi, Victoria Burlacu [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 51-58 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4481, 4500, 4544)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
4531. . .
: [ 200- -] / . . , . . , . . [et al.] // Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 78-83 : fot. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.
617.3 Ortopedie
4532. avga, Nicolae. Displazii lombosacrale ale coloanei vertebrale la copil. Aspect clinico-paraclinic i management ortopedo-chirurgical / Nicolae avga // Sntate publ., economie i
management n medicin. 2010. Nr 4 . P. 38-44 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. :
7 tit.
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
4533. Dinamica indicilor clinico-imunologici n endotoxicoza peritonitelor postoperatorii /
Vladimir Hotineanu, Alexandru Iliadi, Valeriu Bogdan [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 3. P.
28-31 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.

123

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4534. Hotineanu, Vladimir. Atitudinea medico-chirurgical contemporan n colita ulceroas nespecific / Vladimir Hotineanu, Tudor Timi // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 22-28 :
fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 14 tit.
4535. Hotineanu, Vladimir. Consideraiuni asupra trei cazuri de limfom non Hodgkin cu
localizare colonic / Vladimir Hotineanu, Vasile Tiron // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 92-95 :
fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
4536. Hotineanu, Vladimir. Eradicarea chirurgical a focarului de peritonit postoperatorie
n funcie de localizarea compartimental abdominal / Vladimir Hotineanu, Valeriu Bogdan,
Alexandru Iliadi // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 32-36 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 11 tit.
4537. Hotineanu, Vladimir. Evaluarea calitii vieii bolnavilor operai pentru ocluzia tumoral a colonului / Vladimir Hotineanu, Aurel Gona // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 49-51 :
tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
4538. Hotineanu, Vladimir. Experiena de 20 de ani n tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice i complicaiilor ei / Vladimir Hotineanu, Anatol Cazac, Adrian Hotineanu // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 3-17 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 47 tit.
4539. Hotineanu, Vladimir. Pregtirea preoperatorie i conduita postoperatorie a pacienilor cu miastenia gravis sau sindrom miastenic / Vladimir Hotineanu, Maxim Stasiuc // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 61-65 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
4540. Hotineanu, Vladimir. Tactica chirurgical n stricturile benigne ale cilor biliare
extrahepatice / Vladimir Hotineanu, Alexandru Ferdohleb // Arta Medica. 2010. Nr 3. P. 1722 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 24 tit.
4541. Vertebroplastia transoral n tratamentul chirurgical al angiosarcomului metastatic
de corp vertebral C2 : aspecte tehnice / A. Bodiu, I. Gherman, I. Dacin [et al.] // Curierul medical.
2010. Nr 5. P. 74-77 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4503, 4513, 4515, 4517-18, 4543)
617.7 Oftalmologie. Tulburri i tratamente la ochi
4542. / . .
, . . , . . [et al.] // Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 5658 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
618 Ginecologie. Obstetric
4543. Cartinom papilar de suprafa a ovarului stng / Eva Gudumac, Mihai Seu, Virgil
Petrovici [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 134138 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.

124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4544. Spnu, Constantin. Infecia cu virusul Papilloma Uman : sinteze i abordri : [cancerul de col uterin] / Constantin Spnu, Valentina Vorojbit, Elena Romancenco // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5. P. 93-101. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 5 tit.
4545. / . .
, . . , . . [et al.] / // Curierul medical. 2010. Nr 5. P. 38-40 :
fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4491, 4529, 4532)

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale
energetice. Economie energetic
4546. Micu, Vasile. Unele msuri de asigurare a securitii energetice : [a Rep. Moldova] /
Vasile Micu // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 9/10. P. 5-7. Bibliogr. : 5 tit.
628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat
4547. Bulimaga, Constantin. Legiti i dependene ale impactului staiei de epurare biologic a apelor reziduale asupra componentelor mediului / Constantin Bulimaga // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 160-167 : fig., tab. Bibliogr. : 7 tit.
4548. :
- / . . , . . , . . [et al.] //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 22-44. Bibliogr. : 117 tit.

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
630 Silvicultur
4549. Braoveanu, V. Particularitile acumulrii metalelor grele n componentele Rezervaiei Naturale Silvice "Cabac" / V. Braoveanu, V. Brega, A. Begu // nvmntul universitar din
Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch.,
2010. Vol. 3 : Probleme actuale ale tiinelor biologice, chimice i geografice. P. 109-113 :
fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
4550. Cuza, Petru. Evidenierea structurii populaiilor de Quercus Robur dup caracterele
trunchiului / Petru Cuza // Conservarea diversitii plantelor : Materialele Simpoz. t. intern.,
consacrat aniversrii a 60-a de la fondarea Grdinii Botanice (Institut) a AM, 7-9 oct. 2010.
Ch., 2010. P. 153-157 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4551. Cuza, Petru. Variabilitatea frunzelor stejarului pufos (Quercus pubescens Wild.) n
Republica Moldova / Petru Cuza // Mediul Ambiant. 2010. Nr 5. P. 7-14 : fig., fot., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 24 tit.
125

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4552. , . . / . .
// Agricultura Moldovei. 2010. Nr 9/10. P. 29-30. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. :
13 tit.
631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
(Vezi Nr 4423)

631.1 Conducerea i organizarea fermelor

(Vezi Nr 4203, 4228, 4231, 4236, 4250)


631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice
4553. Andrie, Serafim. Problema fosforului n agricultura Moldovei / Serafim Andrie //
Agricultura Moldovei. 2010. Nr 9/10. P. 17-20 : tab. Bibliogr. : 18 tit.
4554. Calitatea solurilor i potenialul pedologic al unitilor pedogeografice : [a Rep. Moldova] / A. Ursu, P. Vladimir, I. Marcov [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii.
2010. Nr 3. P. 148-152 : fig., tab. Bibliogr. : 12 tit.
4555. Caracteristica potenialului pedoecologic al landafturilor zonei Cmpiei de Sud / A.
Ursu, P. Vladimir, I. Marcov [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010.
Nr 3. P. 152-159 : tab. Bibliogr. : 11 tit.
4556. Compoziia structural a comunitilor de microorganisme edafice : [din sol] / N.
Frunze, V. Darie, Gr. Voinu [et al.] // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 9/10. P. 20-23 : fig.,
tab. Bibliogr. : 11 tit.
631.5 Lucrri agricole
4557. Jacot, Anatol. Petru Buicli, omul pinii, la 80 : [cerc. t. principal la Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor al AM, profesor] / Anatol Jacot // Agricultura Moldovei. 2010.
Nr 9/10. P. 39 : fot.
4558. Romanciuc, Gabriela. Iniierea sistemului de documentare privind conservarea on
farm a resurselor genetice vegetale n Republica Moldova / Gabriela Romanciuc, Anatol Ganea
// Conservarea diversitii plantelor : Materialele Simpoz. t. intern., consacrat aniversrii a 60-a
de la fondarea Grdinii Botanice (Institut) a AM, 7-9 oct. 2010. Ch., 2010. P. 226-233 : tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4559, 4561)
631.9 Alte ntrebri
(Vezi Nr 4488)

126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia plantelor
4559. , . Buxus sempervirens Leptinotarsa
desemlineata Say / // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii.
2010. Nr 3. P. 143-147 : fig., tab. Bibliogr. : 13 tit.
633/635 Horticultur
633 Cultura plantelor de cmp
633.1 Cereale. Recolte de grne
4560. Todera, Lidia. Genomul i instabilitatea meiotic la Triticale / Lidia Todera // Conservarea diversitii plantelor : Materialele Simpoz. t. intern., consacrat aniversrii a 60-a de la
fondarea Grdinii Botanice (Institut) a AM, 7-9 oct. 2010. Ch., 2010. P. 110-117 : fig., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 35 tit.
4561. Tolerana la secet i oxidarea peroxidic a lipidelor n frunzele plantelor de Zea
mays L / Anastasia tefr, N. Aluchi, M. Melenciuc [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 62-70 : fig., tab. Bibliogr. : 29 tit.
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizri industriale
4562. Creterea, dezvoltarea i productivitatea cimbrului de munte (Satureja Montana L.)
n funcie de calitatea materialului sditor / G. Mustea, Nina Roca, C. Timciuc [et al.] // Mediul
Ambiant. 2010. Nr 5. P. 27-30 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
4563. Onica, Elisabeta. Biologia nmulirii speciei Actinidia kolomikta (Rupr.) Maxim. n
Republica Moldova / Elisabeta Onica, Nina Ciorchin, Gabriela Romanciuc // Conservarea diversitii plantelor : Materialele Simpoz. t. intern., consacrat aniversrii a 60-a de la fondarea
Grdinii Botanice (Institut) a AM, 7-9 oct. 2010. Ch., 2010. P. 92-99 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 7 tit.
4564. ei, Victor. Particularitile biologice, chimico-tehnologice i gustative la introducerea n condiiile Moldovei a cultivrilor de tutun a varietii Virginia / Victor ei // Conservarea
diversitii plantelor : Materialele Simpoz. t. intern., consacrat aniversrii a 60-a de la fondarea
Grdinii Botanice (Institut) a AM, 7-9 oct. 2010. Ch., 2010. P. 470-480 : tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 7 tit.
634 Horticultur n general
4565. Donica, Andrei. Indicatorii biometrici ai pomilor de cire, viin i cais n dependen
de variantele de tiere / Andrei Donica, Nicolai Donica // Agricultura Moldovei. 2010. Nr
9/10. P. 26-28 : tab. Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4426, 4552)
127

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

634.8 Viticultur
4566. Alexandrov, E. Secvene istorice i recente ce in de cultura viei de vie (Vitis vinifera L.) / E. Alexandrov, . Topal, B. Gaina // Conservarea diversitii plantelor : Materialele
Simpoz. t. intern., consacrat aniversrii a 60-a de la fondarea Grdinii Botanice (Institut) a
AM, 7-9 oct. 2010. Ch., 2010. P. 327-334. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 38 tit.
4567. Codreanu, V. Anatomia cantitativ a laminei frunzei la unele specii i soiuri ale genului Vitis L. / V. Codreanu, G. Savin, V. Cornea // Conservarea diversitii plantelor : Materialele Simpoz. t. intern., consacrat aniversrii a 60-a de la fondarea Grdinii Botanice (Institut) a
AM, 7-9 oct. 2010. Ch., 2010. P. 43-49. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 13 tit.
4568. , . / .
// Agricultura Moldovei. 2010. Nr 9/10. P. 20 : fot.
635 Plante de grdin. Grdinrit
635.1/.8 Legume. Grdini culinare i de zarzavat
4569. Iliev, Petru. Cultivarea cartofului n funcie de factori agroclimatici / Petru Iliev, Irina
Ilieva // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 9/10. P. 24-26 : tab.
4570. Polimorfismul imunologic i molecular al unor genotipi i populaii perspective de
tomate / Ludmila Rotaru, Ecaterina Bondarenco, Nicolae Barbacar [et al.] // Bul. Acad. de tiine
a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 80-87 : fig., tab. Bibliogr. : 12 tit.
4571. , . .
/ . . // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 70-80 : fig., tab. Bibliogr. : 9 tit.
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor,a eptelului. nmulirea animalelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. tiin i medicin veterinar
4572.
/ . . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 88-101 : tab. Bibliogr. : 21 tit.
636.2 Rumegtoare mari, taurine. Vite, boi
4573. Chilimar, Serghei. Tehnologia creterii vielelor pentru reproducere / Serghei
Chilimar // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 9/10. P. 31-34 : tab.

128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

636.7 Cini
4574. , . . : [ . . . ] / . //
. 2010. Nr 11. P. 4-5 : fot.
4575. // . 2010. Nr 11.
P. 6-7 : fot.
639.1 Vntoare
4576. , . : [ ] / .
// . 2010. Nr 11. P. 8-10 : fot.
4577. , . / . //
. 2010. Nr 11. P. 14-15 : fot.
4578. , . / . //
. 2010. Nr 11. P. 11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4574-75)
639.2/.6 Pescuit. Piscicultur
4579. Influena construciilor hidrotehnice n repartizarea spaial a ihtiofaunei de albie a
rurilor mici din Republica Moldova : (dup exemplul rului Cubolta) / Denis Bulat, Dumitru
Bulat, Marin Usati [et al.] // Mediul Ambiant. 2010. Nr 5. P. 19-26 : fig., fot., tab. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4580. Variabilitatea fenotipic la unele specii de peti din lacul de acumulare Ghidighici i
factorii determinani / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Marin Usati [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3. P. 168-177 : fig., tab. Bibliogr. : 5 tit.
4581. , . : [ ] / . // . 2010. Nr 11. P. 26 : fig.
4582. : [ ] // .
2010. Nr 11. P. 22-24 : fot. Va urma.
4583. , . : [ ] / . // . 2010. Nr 11. P. 24-25 : fig., fot.
4584. , . : [ ] / . //
. 2010. Nr 11. P. 3 : fot.

129

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere i administrare casnic
4585. Calughin, Serghei. Abordarea practic a marketingul relaional n organizaiile hoteliere ale oraului Chiinu / Serghei Calughin // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P.
203-209 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese
4586. Sineavscaia, Natalia. Buctria Irlandei de Nord. Adunrile parlamentare cu
"scrumbie" = Northern Ireland's cuisine. Parliamentary session with "herring" = K
. "" / Natalia Sineavscaia ; fot. : Ewa Rejmer
[et al.] // Open Skies. 2010. Nr 11/12. P. 68-76 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 4496, 4592)
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
4587. Grecico, Andrei. Techno-NEWS = - : [prezentarea iPhone 4 de la
Apple] / Andrei Grecico // Open Skies. 2010. Nr 11/12. P. 16-20 : fot. Tit., text paral. : lb.
rom., engl., rus.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii
4588. Chitoroag, Valentina. Procesul editorial n Republica Moldova n anul 2009 n cifre
/ Valentina Chitoroag // Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2. P. 24-31 : fig., fot., tab. Rez.
n lb. engl.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.1 Transport rutier
4589. , . ?! : [ .
. Auto-Rapid . ] / //
Profit. 2010. Nr 11. P. 19-21 : fot.
656.7 Transport aerian
4590. Aviaia civil naional la a 66-a aniversare = National Civil Aviation celebrates 66
years = 66- // Open Skies.
2010. Nr 11/12. P. 122-124 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
657 Contabilitate
4591. Nederia, Alexandru. Contabilitatea mijloacelor cu destinaie special n organizaiile necomerciale / Alexandru Nederia, Tatiana Prisacar // Contabilitate i audit. 2010. Nr 11.
P. 57-66 : fot., tab.
4592. , . " " / ,
// Contabilitate i audit. 2010. Nr 11. P. 67-75 : fot., tab.
130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4257, 4340)


658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial
4593. Buciucan, Silvia. Tendine majore n dezvoltarea rapoartelor sociale ale ntreprinderilor din Republica Moldova / Silvia Buciucan // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P.
124-129 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
4594. Duhlicher, Aliona. Rentabilitatea indicator cheie de msurare a performanei ntreprinderii / Aliona Duhlicher // Economie i sociologie. 2010. Nr 4. P. 138-146. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
4595. Gherman, Marian. Aspecte conceptuale privind finanele publice, rolul i nsemntatea controlului financiar n activitatea gestionar de analiz i evaluare economic-financiar a
ntreprinderilor / Marian Gherman, Valeria Grosu // Probleme de prevenire i combatere a criminalitii de ctre organele afacerilor interne n perioada recesiunii economice : Materialele conf.
t.-practice intern., 15 oct. 2009. Ch., 2010. P. 23-37 : tab. Bibliogr. n notele de subsol.
659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul
4596. Gherman, Doina. Impactul Internetului asupra propagandei / Doina Gherman,
Teodora Gherman // Administrarea Publ. 2010. Nr 4. P. 76-85. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 13 tit. i n note, p. 84-85 (16 tit.).

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
(Vezi Nr 4230)

663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

4597. Borets, Serghei Victorovici. n religia vinului = Wine Religion = :


[interviu cu vinificatorul i conductorul "Acorex Wine"] / pentru conformitate : Ina Jeltova //
Open Skies. 2010. Nr 11/12. P. 84-92 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
4598. , . Horst Seitz : [
] / // Profit. 2010. Nr 11. P. 44-45 :
fot., tab.
663.9 Ciocolat. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun
4599. Deliu, Angela. Analiza statistic a evoluiei i tendinei de dezvoltare a produciei
fabricate din industria tutunului / Angela Deliu, Iulita Brc // Economie i sociologie. 2010.
Nr 4. P. 47-59 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
664.1/.2 Zahr. Melas. Glucoz etc. Amidon

131

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4600. , . .
? : [ Krajowa Spolka Cukrowa SA, ] / // Profit.
2010. Nr 11. P. 16-18 : fot.

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea
general
(Vezi Nr 4397)
688 Galanterie i articole mrunte de mod. Jucrii. Articole decorative
4601. Cegarovscaia, Daria. De la abadan la "Lous Vuitton" = From "ZAMEDAN" to
"LOUIS VUITTON" = "Lous Vuitton" : [istoria confecionrii valizelor] / Daria
Cegarovscaia ; fot. : Vladimir Georgievsky [et al.] // Open Skies. 2010. Nr 11/12. P. 54-60 :
fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
4602. Pogodina, Ecaterina. Jocul cu ppuile = Doll-playing = : [confecionarea tradiional a ppuilor] / Ecaterina Pogodina ; fot. : D. Mikitenko // Open Skies. 2010.
Nr 11/12. P. 62-66 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT.


SPORT
7.0 Art n general
4603. Ursu, Valentina. Elementul ideologic n art i literatur : [din Rep. Moldova] /
Valentina Ursu // Probleme ale tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului : Conf. t.
intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol.
Ch., 2010. Vol. 2. P. 417-422. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.

72 ARHITECTUR
4604. Sineavscaia, Natalia. Capela are 115 ani = 115th anniversary of Chapella =
115 : [monumentul de arhitectur de pe str. Pukin 20-A, n prezent Catedrala
"Sf. Teodora de la Sihla", de arhitectorul A. Bernardazzi,] / Natalia Sineavscaia ; fot. : Dan Topal
// Open Skies. 2010. Nr 11/12. P. 46-50 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


4605. Rocaciuc, Victoria. Oleg Gherasimenko designer, pictor i grafician : [din
Tiraspol] / Victoria Rocaciuc // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 69-72 : fot., il. Bibliogr. : 12
tit.

132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4606. Tara, Sorin. Show recent messages : [schimb de mesaje on linne ntre pictorul rom.
S. Tara i scriitoarea Moni Stnil] / Sorin Tara, Moni Stnil // Revista la Plic. 2010. Nr 6.
P. 52-55.
4607. ru, Mihai. Mihai ru : Unde va duce curba lui Sterligov = Where Sterligov's
curve leads us = : [interviu cu pictorul] / consemnare : Svetlana
Vinogradova // Open Skies. 2010. Nr 11/12. P. 78- 82 : fot. Tit., text paral. : lb. rom.,
engl., rus.

78 MUZIC
4608. Ciobanu, Ian. Un nou nume = New name = : [interviu cu I. Ciobanu, interpret de muzic uoar] / consemnare : rep. rev. // Open Skies. 2010. Nr 11/12. P. 116118 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
4609. Ciuperc, Bogdan. Electro Art : [evoluia fenomenului muzicii "electro" n contextul
postmodernitii] / Bogdan Ciuperc // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 16-19 : fot.
4610. Jeltova, Ina. "Porile culturii" i tot ETNO JAZZ-ul = "Culture Gates" and all ETNO
JAZZ = " " ETNO JAZZ : [ed. a 9-a a Festivalului cu acelai tit., desfurat
n incinta Teatrului Dramatic Na. "M. Eminescu", Chiinu, sept. 2010] / Ina Jeltova ; fot. : Ioana
Macari // Open Skies. 2010. Nr 11/12. P. 28-32 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl.,
rus.
4611. Kun, Ana. Amintindu-ne de "Orizont" = Recollection of "Orizont" =
"" : [istoria ansamblului de muzic uoar din Chiinu] / Ana Kun // Open Skies.
2010. Nr 11/12. P. 94-98 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 4380)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
4612. Vakulovski, Mihail. Nunt n Basarabia : [film-comedie de regizorul i scenaristul
Nap Helmis] / Mihail Vakulovski // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 73 : fot.
4613. Vasiliu, Vadim. Karamazov Reloaded n varianta lui Petr Zelenka : [film dup Fraii
Karamazov de F. M. Dostoevski, versiune de regizorul de teatru ceh] // Revista la Plic. 2010.
Nr 6. P. 74-75 : fot.
792 Teatru. Art scenic
4614. Fusu, Mihai. Ungureanu : [din discursul rostit n cadrul serii de omagiere a lui Ion
Ungureanu, regizor de teatru, ex-ministrul Culturii, cu ocazia mplinirii a 75 de ani] / Mihai Fusu //
Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 104-105.

133

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4615. Ghimpu, Dina. 10 lucruri despre Dina Ghimpu : [interviu cu criticul de teatru, funcionar la Ministerul Culturi] / interlocutor : Natalia Ciubarov // Profit. 2010. Nr 11. P. 88-90 :
fot.
4616. Nechit, Irina. Un megafestival pentru UE : [Festivalul Na. de Teatru de la Bucureti,
30 oct. 7 noiem. 2010] / Irina Nechit // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 112-113.
4617. Nikaki, Bouboulina. Bouboulina Nikaki : "n Grecia, oamenii merg la teatru ca la biserica" : [interviu cu criticul de teatru grec, traductor] / interlocutor : Irina Nechit // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 114-117.
4618. Tzluanu, Valentina. Frumuseea ca o scuz : [arta teatral contemporan : pe
marginea organizrii Festivalului Na. de Teatru de la Bucureti, 30 oct. 7 noiem. 2010 /
Valentina Tzluanu // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 3-5.
4619. Turea, Larisa. Libertatea dup Esop : Mihai Volontir i vieile sale : [despre creaia
actorului mold.] / Larisa Turea // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 105-111.
4620. Vlas, Daria. O comedie neagr, ntre exuberan i simplitate : [premiera spectacolului "Veghe"n versiune regizoral a lui Veaceslav Sambri de la Teatrul "Eugene Ionesco" din
Chiinu] / Daria Vlas // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 77-78.
(Vezi de asemenea Nr 4439)
794 Jocuri pe tabl de joc i jocuri de mas(jocuri de gndire, perspicacitate i noroc).
4621. , . 7 : [
] / : . . // Profit. 2010. Nr 11. P. 56-57 : fot.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
4622. Nechifor, Constantin. Modele explicative ale motivaiei sportive din perspectiva performanei / Constantin Nechifor // Psihologie. 2010. Nr 4. P. 86-94 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 13 tit.
4623. Orlov, Evghenii. A Bronx tale = : [interviu cu E. Orlov, dir. companiei Niagara Orange Fitness] / consemnare : Alexander Lebedev ; fot. : V. Cernat // Open
Skies. 2010. Nr 11/12. P. 100-106 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
4624. Iona, Anatol. Managementul concurenei lingvistice / Anatol Iona // nvmntul
universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 :
n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice
i social-politice. P. 128-132 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4625. , . . " " : ( XVIII


XIX .) / . . // Stratum plus. 2010. Nr 6 : . P. 289-340 :
tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 37 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4692)
811 Limbi individuale
811.111 Limba englez
4626. Camenev, Zinaida. Difficulties in translation of english banking nominal groups into
romanian / Zinaida Camenev, Olga Pascari // Probleme ale tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului : onf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang" la 70 de
ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol. Ch., 2010. Vol. 2. P. 275-282. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 7
tit.
811.112.2 Limba german
(Vezi Nr 4381-82)
811.133.1 Limba francez
(Vezi Nr 4378-79)

811.135.1 Limba romn

4627. Procopii, Liuba. Posibiliti de traducere n limba romn a frazeologismelor emotive ruseti / Liuba Procopii // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale
tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 242-250. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4192, 4626)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.112.6 Literatur n afrikaans
4628. De ce astzi cerul e departe : [poveste african] / des. de Aurel Guu // Alunelul.
2010. Nr 11. P. 3.
821.133.1 Literatur francez
4629. Mgarul fermierului : [poveste fr.] / des. de Alex Dimitrov // Alunelul. 2010. Nr 11.
P. 11.
4630. Vernant, Jean-Pierre. Rzboiul zeilor, domnia lui Zeus : [fragm. din cartea Universul. Zeii. Oamenii n curs de apariie Ch., Cartier] / Jean-Pierre Vernant ; trad. din lb. fr. de Dorin
Onofrei // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 1128-133.
821.134.2(82) Literatur argentinian
135

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4631. Sessarego, Myrta. Borges i labirintul : [eseu : fragm. din vol. cu acelai tit.] / Myrta
Sessarego ; trad. din lb. span. de Valentina Buzil // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 118127.
821.135.1 Literatur romn
4632. Dinulescu, Luca. Provincia, o comunitate? : [eseu] / Luca Dinulescu // Revista la
Plic. 2010. Nr 6. P. 20 : fot.
4633. Eftimiu, Victor. Scene bucuretene ; Vulturul de argint : [nuvele] / Victor Eftimiu ; il.
de Adrian Moraru // Noi. 2010. Nr 11. Supl. : P. 1-8 : fot.
4634. Nimigean, Ovidiu. Interval : [versuri] / Ovidiu Nimigean ; cuv. introd. de Em.
Galaicu-Pun // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 63-64. (Bibl. de filde).
4635. Sandu, Octavia. Fric ; Io i mtile ; Epilog : [versuri] / Octavia Sandu // Revista la
Plic. 2010. Nr 6. P. 59.
4636. Serediuc, Beatrice. Three day therapy session : [fragm. din Varza, zise Decebal] / Beatrice Serediuc // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 8-9 : fot.
4637. Stnil, Moni. O lecie bine nvat te poate scuti de dureri de cap : [eseu] / Moni
Stnil // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 10
4638. Tocilescu, Alex. Comunitarea necunoscuilor = The Community of Strangers :
[eseu] / Alex Tocilescu // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 15, 36. Tit., text paral. : rom.,
engl.
4639. Tsugua, Anomar. Glitch lipovenesc : [eseu] / Anomar Tsugua // Revista la Plic.
2010. Nr 6. P. 27 : fot.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
4640. Bargan, Ecaterina. i-am zis c vreau s vd Green Hills-ul drmat : [povestire] /
Ecaterina Bargan // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 65-66.
4641. Blan, Ctlina. Mnnc prjituri virtuale : [versuri] / Ctlina Blan // Revista la
Plic. 2010. Nr 6. P. 14 : fot.
4642. Blan, Ctlina. Micii comunitari = Community of Little People : [eseu] / Ctlina
Blan // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 11, 32-33. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
4643. Beleag, Vladimir. Un deceniu de acumulare, cutri, catastrofe i luminri :
1956-1965 : [jurnal] / Vladimir Beleag // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 65-80. Va
urma.

136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4644. Butnaru, Leo. Memoria perlei : [versuri] / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. 2010.
Nr 4. P. 81-90. Cuprins : La toate pretimpurile, timpurile i absena acestora ; Prin cea ;
Oarecum dup Yvan Goll ; Semigest ; Deznodmnt naiv ; nct ; Iari despre inspiraie ; Memoria perlei ; Diptic ; Zeia ; Osp cu pepene rou ; Nodul ; Triptic ; Copacul dintre ghilimele ;
Asistentul asistenei ; Vou, poeilor ; Yang i Yin : necurmatul suspans ; Metric ; Replay ;
Antologii ; Parlamentul a dat o lege ; n palma lui Dumnezeu.
4645. Buzu, Ion. Trezindu-ne din comarul istoriei : [meditaii] / Ion Buzu // Revista la Plic.
2010. Nr 6. P. 50-51.
4646. Dabija, Ion. Help-box : [versuri] / Ion Dabija // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P.
64.
4647. Darie, Pavel. Mama sun ; Un copac ; Nu m duc ; Prietenii ; Cine-i venic ; nelept
e : [versuri] / Pavel Darie ; pref. de Victor Prohin ; des. de Olga Cazacu // Alunelul. 2010. Nr
11. P. 4-5 : fot.
4648. Diordiev, Ion. nvminte : [povestire] / Ion Diordiev ; des. de Aurel Guu // Alunelul.
2010. Nr 11. P. 2.
4649. Dumbrav, Tania. Ci papuci face o amend : [eseu] / Tania Dumbrav // Revista
la Plic. 2010. Nr 6. P. 66-68.
4650. Grmad, Angela. Pluralism de poziii ruseti = Various Russian positions : [reflecii] / Angela Grmad // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 21-22, 37 : fot. Tit., text paral. :
rom., engl.
4651. Perciun, Mihaela. Mama s-a mritat!? : [povestire] / Mihaela Perciun // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 91-103.
4652. Proca, Ion. Ulmul ; Plopul ; Nucul : [povestiri] / Ion Proca ; des. de Alexei Colbneac
// Alunelul. 2010. Nr 11. P. 12-13 : fot..
4653. Suceveanu, Arcadie. Noua Danemarc ; Dup-amiaz arhaic ; nc o noapte cu
Hamlet ; Cavalerul Dada : [versuri] / Arcadie Suceveanu ; des. de Violeta Zabulic // Noi.
2010. Nr 11. P. 8-9 : fot.
4654. Unde-s muli, puterea crete : [scenet] / des. de Evtuenco // Alunelul. 2010. Nr
11. P. 7-10.
4655. Vranu, Mihail. Telegram : [versuri] / Mihail Vranu // Alunelul. 2010. Nr 11.
P. 3.
4656. , . : [] / ; . : .
// . 2010. Nr 11. P. a 4-a a cop.

137

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova


4657. , . " " ; " " ;
" " ; " " ; "
" ; " " ; " " ; "
" ; " " ; " " ;
" " ; " " ; " " ; " " : [] / // . 2010. Nr 11. P. 79-81 : fot.
4658. , . : [] / //
. 2010. Nr 11. P. 27-28 : fig.
4659. , . - : [] / // .
2010. Nr 11. P. 10-28 : fot. Sfrit. nceputul : Nr 7.
4660. -, . : [] /
- // . 2010. Nr 11. P. 48-68 : fot. Contin. nceputul :
Nr 10.
4661. , . , ? : [] / //
. 2010. Nr 11. P. 29-39 : fot.
4662. , . : [] / . //
. 2010. Nr 11. P. 18-19 : fot.
4663. , . : [] / . // . 2010. Nr 11. P. 20-21 : fot.
821.161.1(477) Literatur rus din Ucraina
4664. , . ; ; : [] /
// . 2010. Nr 11. P. 75-78 : fot.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
4665. , . ; : [] /
// . 2010. Nr 11. P. 16-17 : fot.
4666. , . , : [] / //
. 2010. Nr 11. P. 69-74 : fot.
4667. , . "" , ;
: [] / ; . : . // . 2010. Nr 11. P. 40-47 : fot.
4668. , . : [] / // .
2010. Nr 11. P. 82-83 : fot.
138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4669. , . : [] / // "a" MIC". 2010.


Nr 11. P. 19.
4670. C, . : [. : . . "
." 1974. 10 ] / // . 2010. Nr 11. P. 79. ( ).
4671. , . ; ; : [] /
// "a" MIC". 2010. Nr 11. P. 19.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
4672. Stnil, Moni. Ordu, poezie, raki = Ordu, poetry, raki : [pe marginea materialelor
Festivalului Intern. de Literatur, oct. 2010, Ordu, Turcia] / Moni Stnil // Revista la Plic.
2010. Nr 6. P. 44-46,79, P. a 4-a a cop. : fot. Tit., text paral. : rom., engl.
4673. Vakulovski, Alexandru. Luna de miere la Ordu = Honeymoon in Ordu : [pe marginea materialelor Festivalului Intern. de Literatur, oct. 2010, Ordu, Turcia] / Alexandru
Vakulovski // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 42-43, 78-79 : fot. Tit., text paral. : rom., engl.
821.133.1.0 Literatur francez
4674. Cernopolc, Cristina. Ct m intrig femeia asta! : [analiza critic a piesei India
Song de Marguerite Duras, aprut la Bucureti, RAO International Publishing Company, 2007]
/ Cristina Cernopolc // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 76-77.
821.134.2(85).0 Literatur spaniol din Peru
4675. Crudu, Dumitru. Llosa i tinerii scriitori moldoveni = Llosa and the young Moldavian
writers : [scriitorul Mario Vargas Llosa din Peru, premiul Nobel pentru lit., 2010] / Dumitru Crudu
// Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 41, 56 : fot. Tit., text paral. : rom., engl.
821.135.1.0 Literatur romn
4676. Caraman, Viorica-Ela. Alexandru Lungu, poezie i timp : [analiza creaiei] / VioricaEla Caraman // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 23-32. Bibliogr. n note, p. 32 (3 tit.).
4677. Ernu, Vasile. "Cei de la putere nu sunt niciodat ai notri": [interviu cu scriitorul V.
Ernu] / interviu realizat de Ion Buzu // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 61-63.
4678. Gheo, Radu Pavel. Radu Pavel Gheo : "La ora actual fac i nu fac parte dintr-o
comunitate literar" : [la ancheta rev. rspunde scriitorul rom.] / anchet realizat de Natalia
Graur // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 5.

139

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

4679. Lungu, Eugen. Viaa la perfectul compus : [pe marginea vol. Viaa unui om singur
de Adrian Marino, Iai, Polirom, 2010] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 618. Va urma.
4680. , . . : (1633-1691) / . . // Stratum
plus. 2010. Nr 6 : . P. 61-71. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. n
note, p. 71 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4693)
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
4681. Bargan, Ecaterina. Despre comuniti literare : [ale tinerilor scriitori din Moldova] /
Ecaterina Bargan // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 3-4 : fot.
4682. Ciobanu, Mircea V. Noua proz basarabean : ntre profesionalism i amatorism /
Mircea V. Ciobanu // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 33-46.
4683. Ciobanu, Vitalie. Cciula pe care ne-o furm singuri : [pe marginea vol. Hronicul
Ginarilor de Aureliu Busuioc, Ch., Prut Internaional, 2006] / Vitalie Ciobanu // Sud-Est cultural.
2010. Nr 4. P. 19-22.
4684. Ciobanu, Vitalie. O literatur de arhipelag : [pe marginea apariiei almanahului Arhipelag, Ch., Cartier, 2010] / Vitalie Ciobanu // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. a 4-a a cop.
4685. Ghila, Ana. Latinitatea ca element al identitii naionale n poezia lui Grigore Vieru
/ Ana Ghila // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : Materialele Conf.
t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor
filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 94-98. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5
tit.
4686. Grati, Aliona. Despre imaginarul antropologic al romanului basarabean actual (3) /
Aliona Grati // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 47-55. Art. 1 : Nr 2.
4687. Graur, Natalia. "La nceput m-au iubit tcerile ei" : [pe marginea apariiei vol. de versuri Aia de Nicolae Leahu, Ch., Cartier, 2010] / Natalia Graur // Revista la Plic. 2010. Nr 6.
P. 60 : fot.
4688. Negur, Petru. Erotismul ermetic la Em. Galaicu-Pun : [pe marginea vol. aut. Arme
gritoare, aprut la Ch., Cartier, 2009] / Petru Negur // Revista la Plic. 2010. Nr 6. P. 58 :
fot. Bibliogr. n notele de subsol.
4689. Pop, Ion. "Armele gritoare" ale lui Emilian Galaicu-Pun : [pe marginea vol. aprut
la Ch., Cartier, 2009] / Ion Pop // Sud-Est cultural. 2010. Nr 4. P. 56-62.

140

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4690. Troianowski, Lidia. Constantin Stere : Redutabile preocupri n Evenimentul literar


: [preocuprile publicistice ale scriitorului, juristului, omului politic] / Lidia Troianowski // Rev. de
Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 2. P. 9-17. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
17 tit.
4691. , . : (
) / // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80 de ani :
Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale
ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 87-94. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4603, 4675, 4680)
821.161.1.0 Literatur rus
4692. , . .
/ . . // nvmntul universitar din Republica Moldova la 80
de ani : Materialele Conf. t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol. Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. P. 321-327.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
4693. , . . . /
// Probleme ale tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului : onf. t. intern.
"Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol. Ch.,
2010. Vol. 2. P. 3-12. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4691)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4694. , . . X-XIV . / . .
// Stratum plus. 2010. Nr 6 : . P. 41-57 : fig., fot., tab. Rez. n lb.
rom., engl., rus. Bibliogr. : 89 tit.
4695. , . .
/ . . , . . // Stratum plus. 2010. Nr 6 : .
P. 201-209 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 23 tit.
4696. , . .
XVI . / . . // Stratum plus. 2010. Nr 6 :
. P. 211-216 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 24 tit.
4697. , . " " . . :
: [. , ] / , , [et al.] // Stratum plus.
2010. Nr 6 : . P. 17-24.
141

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

908 Monografii ale localitilor


4698. Horis, Liuba. Havuzurile Peterhofului = Fountains of Peterhof =
: [note de cltorie] / Liuba Horis ; fot. : Vladimir Sazonov [et al.] // Open Skies.
2010. Nr 11/12. P. 22-26 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
4699. Jeltova, Ina. Prin Oslo, sub ploaie i soare = Walking in Oslo under rainfall and in
sunshine = : [capitala Norvegiei : note de cltorie] / Ina
Jeltova ; fot. : Elena Zarubina [et al.] // Open Skies. 2010. Nr 11/12. P. 34-44 : fot. Tit.,
text paral. : lb. rom., engl., rus.
4700. , . : [ : ]
/ // . 2010. Nr 11. P. 3-5 : fot.
4701. , . . : [ ] /
// Aquarelle. 2010. Nr 11. P. 140-143 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4705)

913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne


913(478) Geografia Republicii Moldova
4702. Dragnev, D. Dimitrie Cantemir autor al primei descrieri a zonelor economicogeografice a Moldovei / D. Dragnev // Probleme ale tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului : Conf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang" la 70 de ani", 28
oct. 2010 : n 2 vol. Ch., 2010. Vol. 2. P. 492-503. Rez. n lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4554-55)

929 tiine biografice i nrudite


Jacot, Anatol. Petru Buicli, omul pinii, la 80 : [cerc. t. principal la Inst. de Genetic i
Fiziologie a Plantelor al AM, profesor]. Vezi Nr 4557.
Valica, V. Boris Parii personalitate marcant n comunitatea medical i farmaceutic a
Republicii Moldova : [dir.-fondator al Inst. Na. de Farmacie, savant, profesor : In memoriam].
Vezi Nr 4490.
. . : [ 200- -]. Vezi Nr 4531.
, . " " . . :
: [. , ]. Vezi Nr 4697.

142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

929.6 Heraldic. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


4703. Timu, Asea. Despre unele simboluri de pe stema Republicii Moldova. Comentarii
zoologice i botanice / Asea Timu // Mediul Ambiant. 2010. Nr 5. P. 42-45 : fot.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(100) Istorie universal
(Vezi Nr 4704, 4707)
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
(Vezi Nr 4706)

94(478) Istoria Republicii Moldova

4704. Gona, Gheorghe. Noi documente privind statutul rii Moldovei fa de nalta Poart n primele decenii ale sec. XVI / Gheorghe Gona // Probleme ale tiinelor socio-umane i
modernizrii nvmntului : Conf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang"
la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol.. Ch., 2010. Vol. 2. P. 503-512. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n notele de subsol.
4705. Sineavscaia, Natalia. Misterul Conacului din aul = Mystery of Taul Estate =
: [raionul Dondueni : file de istorie] / Natalia Sineavscaia ; fot. : A. Dziuba
// Open Skies. 2010. Nr 11/12. P. 108-114 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
4706. , . . " " : : [.
XIV XV .] / . . // Stratum plus. 2010. Nr 6
: . P. 27-39 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 61 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4176, 4696, 4702)
94(498) Istoria Romniei
(Vezi Nr 4704, 4706)

94(=135.1) Istoria romnilor

4707. Vitcu, Dumitru. Iluzia neutralitii i avatarurile cobeligeranei n reflecii jurnalistice :


Romnii i Rzboiul ruso-turc din anii 1877-1877 / Dumitru Vitcu // Probleme ale tiinelor socioumane i modernizrii nvmntului : Conf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat "Ion
Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010 : n 2 vol. Ch., 2010. Vol. 2. P. 388-417. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4386)

143

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010

Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 11-2010


Bordan, Valentina 4441
Bordan, Valeriu 4441
Bordeianu, Diana 4230
Bordian, Elena 4104
Borets, Serghei Victorovici 4597
Borodati, Tatiana 4105
Bort, E. 4515
Botezatu, Igor 4289
Botgros, Ion 4380
Botnarenco, Dorin 4344
Botnari, Valentina 4354, 4389
Braoveanu, V. 4549
Brega,V. 4549
Briceag, Silvia 4390
Brnza, Sergiu 4290
Bucatinschi, A. 4231
Bucatnschi, Anatol 4094
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 4477
Buciucan, Silviu 4593
Bucov, Victoria 4481, 4485, 4526
Bucun, Nicolae 4417
Bugua, Elena 4291
Buicli, Petru 4557
Bujac, Mariana 4518
Bulat, Denis 4579-80
Bulat, Dumitru 4579-80
Bulat, Galina 4353
Bulimaga, Constantin 4547
Burlacu, Victoria 4530
Bureva, Svetlana 4462
Buruian, Lucia 4354
Busuioc, Aureliu 4683
Butnaru, Leo 4644
Buzil, Valentina 4631
Buzu, Gheorghe 4423
Buzu, Ion 4645, 4677

A
Albu, Natalia 4325
Alecu, Gheorghe 4288
Alexandru, E. 4465, 4566
Aluchi, N. 4561
Ambroci, Tatiana 4101
Anastase, Ileana 4201
Andrie, Serafim 4553
Andronic, Nicolae 4175
Apostol, Mariana 4528
Apreutesei, Larisa 4378-79
Arnaut, Lucia 4102
Arteni, Ion 4486
B
Bacalov, Iurie 4468, 4514
Bahnarel, Ion 4482
Balan, Oleg 4267
Balan, Valerian 4426
Balica, Ion 4496
Baltaga, Sergiu 4480
Balmu, Victor 4427
Bantu, Anatolie 4268
Bantu, Natalia 4269-70
Barbacar, N. 4507
Barbacar, Nicolae 4570
Barbaro, Ecaterina 4202
Barbaro, Ion 4202
Bargan, Ecaterina 4640, 4681
Blan, Ctlina 4641-42
Bnrescu, Maria 4318
Begu, A. 4549
Beleaeva, Svetlana 4388
Bernic, Jana 4503, 4517
Bernic,V. 4475
Berliba, Viorel 4205
Beleaga, Diana 4144
Beleag, Vladimir 4643
Brca, Ludmila 4529
Brc, Iulita 4529, 4599
Blanovschi, Andrei 4195, 4242
Bodiu, A. 4541
Bogdan, Tatiana 4243
Bogdan, Valeriu 4533, 4536
Bogdea, Larisa 4469
Boian, Ilie 4458
Boiteanu, Eduard 4320
Bondarenco, Ecaterina 4570

C
Cainarean, Emilia 4245
Calmuchi, Lidia. 4453, 4461
Calughin, Serghei 4585
Camenev, Zinaida 4626
Capaina, Grigori 4264
Caraivan, Ana 4381-82
Caraman, Iurie 4168
Caraman, Viorica-Ela 4676
Carciga, Drago 4326
Carp, Simion 4292
Cartaleanu, Tatiana 4391
144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Caterinciuc, Natalia 4527
Cazac, Anatol 4538
Cazacov, Vladimir 4501, 4505, 4509
Cazacu, Olga 4647
Crna, Teodor 4246-47
Ceban, Elena 4355, 4368
Cebotarencu,V. 4512
Cecelnichi, Angela 4381-82
Cegarovscaia, Daria 4601
Cemortan, Stela 4408
Cepoi, L. 4473
Cerba, Valeriu 4327
Cernat,V 4623
Cernopolc, Cristina 4674
Certan, Ion 4204
Chetraru, Viorel 4292
Cheradi, Natalia 4106-07
Chec, Vasile 4312
Chibac, Natalia 4310
Chicu, Nicolae 4176
Chicu,Valeriu 4530
Chilimar, Serghei 4573
Chiric, Galina 4356
Chistruga, Marcel 4232
Chitic, Tatiana 4514
Chitoroag, Valentina 4588
Ciloci, Alexandru 4463
Cimpoieu, A. 4145
Cioban, Mitrofan 4442-43
Ciobanu, Elena 4483
Ciobanu, Eleonora 4196
Ciobanu, Ian 4608
Ciobanu, Mircea V. 4682
Ciobanu, Natalia 4351
Ciobanu, Vitalie 4683, 4684
Ciobu, Stela 4258
Ciocrlan, Nina 4464
Ciorchin, Nina 4563
Ciornaia, Irina 4128
Ciubarov, Natalia 4615
Ciubotaru, A. 4465
Ciuperc, Bogdan 4609
Ciutac, I. 4502
Crne, Iurie 4342
Clipca, Adrian 4499
Coad, Viorica 4494
Codreanu, I. 4454
Codreanu, Igor 4455, 4456
Codreanu,V. 4567
Corj, Mihai 4273
Cojocaru, Radion 4293
Cojocaru, Svetlana 4197, 4328

Cojocaru, Eugenia 4309, 4314, 4349


Colbneac, Alexei 4652
Condraticova, Liliana 4340
Condrea, Lilia 4383
Corcodel, Diana 4477
Corghenci, Ludmila 4108-11
Corechi, Liubov 4482
Cornea, V. 4567
Costandachi, Gheorghe 4210, 4274
Costa, Rodica 4102
Cocodan, Diana 4494, 4523
Coeri, Tatiana 4112-13, 4115
Covalschi, Stanislav 4177
Cozari, Lidia 4453
Crciun, Claudia 4329
Cristea, Sorin 4357
Crivoi, Aurelia 4514
Croitor, P. 4519
Crudu, Cristina 4294
Crudu, Dumitru 4675
Cuza, Petru 4550-51
Cunir, Valeriu 4205
Cunir, Toma 4275
D
Dabija, Ion 4646
Dacin, I. 4541
Dandi, Nicolae 4191
Darie, Pavel 4647
Darie,V. 4556
Darii, Alexei 4520
Darii, Valentina 4499
Dastic, Angela 4311
Daudel, Christian 4187
David, A. 4298, 4459
Deinego, Nona 4392
Delighioz, Valeriu 4341
Deliu, Angela 4599
Dimitrov, Alex 4629
Dinc, Mihai 4313
Dinulescu, Luca 4632
Diordiev, Ion 4648
Dmitrienco, Valeria 4500
Dobrojan, Sergiu 4468
Doga, Valeriu 4240
Doina, Aurica 4206
Dondiuc,Iurie 4486
Donica, Andrei 4565
Donica, Nicolai 4565
Dragnev, D. 4702
Duhlicher, Aliona 4594
Dulschi, Ion 4330, 4346
145

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010


Dulschi, Silvia 4153, 4331
Dumbrava, V. T. 4506
Dumbrav, Tania 4649
Duras, Marguerite 4675
Dziuba, A. 4705

Gona, Gheorghe 4704


Gora-Postic, Viorica 4384
Gore, Lilia 4115
Grama, Dumitru C. 4276
Granaci, Lidia 4396
Granciuc, Gheorghe 4504
Grati, Aliona 4686
Graur, Natalia 4678, 4687
Grmad, Angela 4650
Grecico, Andrei 4587
Grejdeanu,Tudor 4435
Gribincea, Tatiana 4116, 4347
Gribincea, Zinaida 4116
Grosu, Iulian 4436-37
Grosu, Lucia 4170
Grosu, Valeria 4595
Grozav, Adrian 4155
Gudumac, Eva 4503, 4543
Guceac, Ion 4277
Guriev,Vladimir 4500
Guan, Valentina 4259
Guu, Aurel 4628, 4648
Guu, Dumitru 4200
Guu, Vladimir Gh. 4200
Guuleac, Dumitru 4380
Guzgan, Valentin 4397

E
Eftimiu, Victor 4633
Erhan, Ianu 4246-47
Ernu, Vasile 4677
Eco, Constantin 4428
F
Ferdohleb, Alexandru 4540
Filip, Iurie 4203, 4227
Frangulea, Sandu 4295
Franuzan, Ludmila 4380
Friptuleac, Grigore 4475, 4478
Frunz, Iurie 4315
Frunze, N. 4556
Fulea, tefan 4333
Furdui, Sergiu 4296, 4316
Furtun, Nicolae 4485, 4526
Fusu, Mihai 4614
G

Gagauz, Olga 4154


Galaicu-Pun, Em. 4689
Gamurari, Vitalie 4271
Ganea, Anatol 4558
Ganea, Victoria 4093, 4094
Gartea, Nina 4393
Georgievsky, Vladimir 4601
Gheo, Radu Pavel 4678
Gheorghi, Stela 4530
Gherasimenko, Oleg 4605
Gherasimov, Lilia 4394
Gherman, Doina 4596
Gherman, I. 4541
Gherman, Marian 4595
Gherman, Teodora 4332, 4333, 4392, 4596
Ghidirim,Victoria 4528
Ghila, Ana 4685
Ghimpu, Dina 4615
Giurgu, Adrian 4317
Grne, Iurie 4342
Glucenco, Eugeniu 4249
Goian, Natalia 4114
Golovei, Lilia 4409
Golubichi, Silvia 4395
Gona, Aurel 4537

Hadrc, Maria 4358


Handrabura, Loretta 4429
Harjevschi, Mariana 4117
Hllu, Florin 4138
Hncu, Oleg 4487
Helmis, Nap 4612
Hodreva, Galina 4526
Horis, Liuba 4698
Hotineanu, A. 4515, 4518
Hotineanu, Adrian 4538
Hotineanu, Vladimir 4505,4507, 4509, 4513,
4515, 4518, 4533, 4534-40
Hurmuzache, Artur 4513
Huanu, Ioan 4267
I
Iarovoi, P. 4508
Iaco, Iulia. 4474
Iliadi, Alexandru 4533, 4536
Iliadi, Gheorghe 4094
Iliadi-Tulbure,Corina 4491
Iliev, Petru 4569
Ilieva, Irina 4569
146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Iona, Anatol 4624
Ioncu, Oleg 4240
Ionu, Rodica-Gabriela 4297
Isac, M. 4508
Iurcu, Natalia 4152
Ivancova, Tatiana 4314

Marino, Adrian 4679


Maximciuc, Victoria 4417
Maximilian, Silvestru 4203, 4227
Mazilu, Gabriela 4260
Mrgineanu, Iurie 4299
Melenciuc, M. 4561
Melentiev, Eugenia 4453, 4461
Melnic, Anatolie 4485, 4527
Melniciuc, Natalia 4227
Micu, Vasile 4546
Mihescu, Ana-Maria 4261
Mikitenko, D. 4602
Miscu, V. 4473
Mndru, Valeriu 4095, 4158
Mtcu, Silvia 4190
Mocanu, Ion 4159, 4160
Mocanu, Natalia 4228
Mocanu,Victor 4159, 4160
Mocreac, Margareta 4261
Modiga, Iulia 4139
Moga, Ecaterina 4360
Mogorici, C. 4451
Morari, Marina 4361, 4373
Moraru, Adrian 4633
Morozan, Ghenadie 4277
Moanu-upac, Lora 4525
Mopan, Valentina 4424
Munteanu, A. 4469
Munteanu, Alexandru 4252
Munteanu, Tamara 4411
Muruianu, Ion 4278
Mustea,G. 4362, 4562
Mustea, Victoria 4120
Mutuc, Svetlana 4240

J
Jacot, Anatol 4557
Jelescu, Petru 4144-46, 4430
Jeltova, Ina 4610 4699
Josanu, Iurie 4188
Juc, Victor 4141, 4178, 4189,4334, 4337
K
Kulikovski, Lidia 4118
Kun, Ana 4611
L
Lacusta, Victor 4520
Larii, Iurie 4298
Lavric, Alexandru 4435
Lebedev, Alexander 4623
Lipcanu, Marcelina 4328
Litovcenco, Anatolii 4521-22
Litvin, Aurelia 4250
Lsi, Dorin 4226
Llosa, Mario Vargas 4675
Losi, Elena 4163, 4199
Luchian, Ivan 4211, 4258
Lungu, Alexandru 4410
Lungu, Eugen 4679
Lungu, Tatiana 4410
Lupu, Ilie 4385
Lupu, Viorica 4119
Lupuco, Iu. 4506

N
Nahaba, Lilia 4397
Nechifor, Constantin 4622
Nechit, Irina 4616-17
Nederia, Alexandru 4591
Negru, Eugenia 4386
Negru, Valentina 4343
Negur, Adela 4121
Negur, Petru 4688
Nersesov, Iurii 4177
Nicolau, Ingrid 4324
Nicule, Ana 4147
Nikaki, Bouboulina 4617
Nikolaeva, Janna 4122
Nimigean, Ovidiu 4634

M
Macari, Ioana 4610
Maev, S. 4510
Maimescu, Sava 4251
Manolache, Constantin 4343
Manole, Nela 4288
Manole, Tatiana 4207
Marcov, I. 4554-55, 4471
Marcu, D. 4511
Mardare, Galina 4335
Maslow, Abraham 4363
Margine, Leonid 4480
Marin, Alexandra 4206
Marina, Vasile 4142
147

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010


Postolachi, Olga 4462
Potaru, Elvira 4096
Potng, Alexei 4318
Precup, Galina 4400
Preda, Gheorghe 4364
Prisacar, Tatiana 4591
Proca, Ion 4652
Procopii, Liuba 4627
Prohin, Victor 4647
Pulbere, Dumitru 4281
Puca, Victor 4287
Puzur, Elena 4365

O
Oancea, Iurie 4300
Olrescu, Valentina 4418
Olrescu, Zaharia 4232, 4359
Oleinic, Viorica 4363
Onica, Vitalii 4348, 4563
Onofrei, Dorin 4630
Orlov, Evghenii 4623
Osoianu, Vera 4123-24
Ostrofe, Gheorghe 4483
Overcenco, A. 4470
Overcenco, Alla 4484

Racu, Aurelia 4420


Racu, Igor 4148
Racu, Iulia 4366
Racu, Jana 4413
Raevschi, Elena 4431, 4438
Raevschi, Mihai 4431, 4438
Raica, Marius 4505
Railean, Petru 4319
Rducan, Marcel 4235
Ru, Alexe 4127
Reabcov, Leonid 4466
Rejmer, Ewa 4586
Rmi, C. 4508
Robu, Viorel 4367
Rocaciuc, Victoria 4605
Roman, Alexandru 4192
Romancenco, Elena 4544
Romanciuc, Gabriela 4558, 4563
Romanda, Nicolae 4320
Roca, Nina 4562
Roca, Petru 4096
Rotaru, Ludmila 4570
Rotaru, Mihail Tudor 4193
Rudenco,Svetlana 4209
Rudi, L. 4473
Rusandu, Ion 4337
Rusnac, Eugen 4439
Rusnac, Svetlana 4241, 4368, 4432
Rusnac, Virginia 4421
Rustanovici, Ludmila 4477
Rusu, Galina 4529

Paladii, Nicolae 4491


Palii, L. 4507
Paloan, Florin 4151
Panico, Vasile 4411
Pantea, V. 4512
Pantea, Valeriu 4484
Parii, Boris 4490
Parvan, Tatiana 4208
Pasat, Valeriu 4179
Pascari, Olga 4626
Pascari, Valentina 4412
Pascaru, Viorica 4459
Patracu, Dumitru 4336
Pdure, Nadejda 4126
Pnzaru, Ludmila 4125
Pslaru, Vlad 4371
Pelin, Ana 4494
Pelin, Valeriu 4344
Perciun, Andrei 4143
Perciun, Mihaela 4651
Petrova, Tatiana 4233
Petrovici, Virgil 4543
Pslari, R. 4440
Platon, Mihail 4234
Plngu, V. 4387
Plenghei, Ala 4419
Plop, Larisa 4470
Plotnic, Olesea 4350
Poalelungi, Olga 4156
Podlisnic, Natalia 4299
Pogodina, Ecaterina 4602
Pogola, Lilia 4399
Pogone, Galina 4279
Pohil, Vlad 4100
Ponomari, Tatiana 4388
Pop, Ion 4689
Popescu, Teodor 4280

S
Saca, Victor 4191, 4194
Sali, Nicolae 4140
Samotia, Eugenia 4482
Sandu, I. 4444
148

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Sandu, Octavia 4635
Sanduleac, S. 4164
Sanduleac, Sergiu 4097
Savca, Lucia 4476
Savin, Victor 4486, 4567
Sazonov, Vladimir 4698
Scherlet, Ecaterina 4128-29
Sclifos, Lia 4401
Scobioal, Genoveva 4130
Serediuc, Beatrice 4636
Serenco, Ludmila 4458
Sessarego, Myrta 4631
Seu, Mihai 4543
Silistraru, Nicolae 4402, 4433
Sima, Gheorghe 4369, 4425
Sineavscaia, Natalia 4586, 4604, 4604, 4705
Srbu, Maria 4403
Srbu, Svetlana 4404
Smesnoi, V. 4512
Sochirc, Vitalie 4157
Sococol, Zinaida 4491
Sofroni, Valentin 4457
Solomon, Constantin 4180
Spnu, Constantin 4500, 4529, 4544
Spnu, I. 4528
Speteanu, Adriana 4171
Stafie, Eugen 4172
Stamatin, Otilia 4370
Starina, Ludmila 4210
Stasiuc, Maxim 4539
Stnil, Moni 4606, 4637, 4672
Stepanov,Vitalie 4462
Stere, Constantin 4690
Stratan, Alexandru 4236
Stratan, Dumitru 4236
Stratan, Maria 4463
Strtil, Silvia 4405
Strechii, Maria 4265
Suceveanu, Arcadie 4653
Suruceanu, I. 4475

T
Tabuncic, Margareta 4178
Tabunciuc, Mariana 4235
Tacu, Mariana 4371
Tara, Sorin 4606
Tatarov, Sergiu 4339
Tnase, Alexandru 4301
Tzluanu, Valentina 4618
Tcaci, Lilia 4131
Teleu, A. 4465
Terzi-Barbaroie, Daniela 4372
Testemianu, Nicolae 4428
Timi, Tudor 4534
Timciuc, C. 4562
Timofei, Sorin 4302
Timu, Angela 4211
Timu, Asea 4703
Tintiuc, Dumitru 4435, 4436-38, 4487
Tiron, Vasile 4535
Toac, Zinovia 4232
Tocilescu, Alex 4638
Todera, Lidia 4560
Tofan, Tatiana 4253
Topal, Dan 4604
Topal, . 4566
Toropei, Svetlana 4212
Trofil, Lidia 4414
Troianowski, Lidia 4690
Tsugua, Anomar 4639
Tukmanov, Denis 4177
Tumanova, Daria 4460
Turea, Larisa 4619
Tutunaru, Mariana 4479

mbala, Carolina 4509


ru, Mihai 4607
iei, Victor 4564
brn, Gheorghe 4499
brigan, Nicu 4173
onova, Irina 4308
urcan, Ion 4303-04
urcan, Nelly 4132
urcan, S. 4506
urcanu, Gheorghe 4503

alaru, Gheorghe 4458


aptefrai, Tatiana 4272, 4338
aran, Vladislav 4181
avga, Nicolae 4532
leahtichi, Mihai 4165-66
oimu, Oxana 4237
tefr, Ana 4467
tefr, Anastasia 4561
urghin, Vlad 4177

U
Ungureanu, Ion 4614
Ungureanu, Laurenia 4460
Ungureanu, Veaceslav 4178, 4334
Ursu, A. 4471, 4554-55
149

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010


Ursu, Dumitru 4212
Ursu, Valentina 4603
Usati, Marin 4579, 4580

, . 4492
, 4215
, . 4169
, . . 4706
, 4216
, 4161
, 4621
, 4657
, . . 4571
, 4169
, . . 4450
, 4665
, . . 4448
, . 4493
, . . 4498
, . . 4434

V
Vacarciuc, Mariana 4373
Vakulovski, Alexandru 4673
Vakulovski, Mihail 4612
Valica, V. 4490
Varzari, Pantelimon 4282
Vasiliu, Vadim 4613
Vcaru, Ion 4305
Vtmanu, Maria 4133
Vranu, Mihail 4655
Vernant, Jean-Pierre 4630
Vicol, Corina 4487
Vinogradova, Svetlana 4607
Vinogradova, Valentina 4198
Vitcu, Dumitru 4707
Vladimir, P. 4554-55
Vlas, Daria 4620
Vlaicu, Brigitha 4478
Voinu, Gr. 4556
Volontir, Mihai 4619
Volontir, N. 4452
Vorojbit,Valentina 4544
Vragaleva, Veronica 4213

,. . 4531
, 4658
, 4174
, . . 4694
, 4488

, . . 4542
, 4691
, . . 4446
, 4183
, . 4493
, 4666
, . . 4625
, 4592
, 4217
, 4217
, . . 4283

X
Xenofontov, Ion 4345
Z
Zabulic, Violeta 4653
Zagnat, Iraida 4384
Zaicenco, A. 4444-45
Zarubina, Elena 4699
Zasmenco, Ecaterina 4134
Zastnceanu, Liubov 4406
Zavtur, Natalia 4135-36
Zbrciog, Valeriu 4182
Zelenka, Petr 4613
Zosim, Alexandru 4306

, . 4472
, . . 4552
, . 4568
, 4656
, . . 4447

, 4098
, 4415
, 4214
, . . 4450
, . . 4446-47
, . 4581

, 4321, 4559
, . 4321

150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, . 4472
, 4659
, 4284
, . 4492
, . 4492

, . . 4498
, 4220
, . . 4229
, 4161
, 4697
, . . 4531
, 4375

,. . 4449
, . . 4446
-, 4660
4696

, . . 4498
, . 4662
, . 4472

, 4489
, . . 4545
, 4664
, 4221
,. . 4548

, . . 4694
, 4254
, . . 4531
,. . 4542
, 4374
, . 4184
, 4150
, 4661
, 4149
, . . 4572
, 4667
, 4263
, . 4656
, . 4323
, . 4576
, 4255
, 4574
, . 4577
, 4700
, 4668
, 4284
, 4680
, . . 4695
, . 4219
, 4185 4701
, 4669
, . . 4545

, 4307
, . . 4229
, 4167
, 4150, 4167
, 4222
, . 4663
, 4307
, . 4321
, . .4531
, 4238

, 4137
, . 4285
, 4149, 4407
, . 4583
, 4186
, 4162
, 4600
, . . 4696

, 4670
, . . 4545
, 4185

C, 4670
, 4598
, 4598
, 4376
, 4589
, 4589
, 4671

, . 4667
, 4691
151

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010


, . . 4449
, 4376, 4422
, . 4321
, 4377
, . . 4680
, . . 4692
, . 4322
, 4225
, . . 4449
, 4098
, 4488
, . . 4542
, 4256
, 4488

, 4307

, 4574

, 4263
, 4697
,. . 4548, 4572
, 4693
, . 4493

, 4416
, . . 4548
, . . 4572

, . 4266
, 4286
, . . 4495-96
, . . 4495-96

, . . 4516
, 4592

, 4352
, . . 4450
, 4697
, 4239
, . . 4495, 4496
, . 4584

, 4257
, . 4578
-, 4099

152

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror articole


sunt fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 11-2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

"a" MIC. 2010. Nr 11 (lb. rom., rus).


Administrarea Public. 2010. Nr 4.
Agricultura Moldovei. 2010. Nr 9/10.
Alunelul. 2010. Nr 11.
Aquarelle. 2010. Nr 11.
Arta Medica. 2010. Nr 3.
Avocatul poporului. 2010. Nr 7/8.
Buletinul ABRM. 2010. Nr 1.
Buletinul Academiei de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2010. Nr 5.
Buletinul Academiei de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2010. Nr 3.
Buletinul Institutului de Geologie i Seismologie al Academiei de tiine a Moldovei. 2010. Nr 1.
Conservarea diversitii plantelor : Materialele Simpoz. t. intern., consacrat aniversrii a 60-a de la fondarea Grdinii
Botanice (Institut) a AM, 7-9 oct. 2010.
Ch., 2010. [2010-1684].
Contabilitate i audit. 2010. Nr 11.
Curierul medical. 2010. Nr 5.
Didactica Pro 2010. Nr 4/5.
Economie i Sociologie. 2010. Nr 4.
nvmntul universitar din Republica
Moldova la 80 de ani : Materialele Conf.
t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol.
Ch., 2010. Vol. 1 : Probleme actuale ale
tiinelor filologice, psihologice, pedagogice i social-politice. [2010-1583].
nvmntul universitar din Republica
Moldova la 80 de ani : Materialele Conf.
t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol.
Ch., 2010. Vol. 2 : Probleme actuale ale
didacticii matematicii, informaticii i fizicii.
[2010-1584].
nvmntul universitar din Republica
Moldova la 80 de ani : Materialele Conf.
t. Intern., 28-29 sept. 2010 : n 3 vol.
Ch., 2010. Vol. 3 : Probleme actuale ale
tiinelor biologice, chimice i geografice.
[2010-1585].
Justiia Constituional n Republica
Moldova. 2010. Nr 3.
Legea i viaa. 2010. Nr 11.
Magazin bibliologic. 2010. Nr 1/2.

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
153

Mediul Ambiant. 2010. Nr 5.


Noi. 2010. Nr 11.
Open Skies. 2010. Nr 11/12.
Personalitatea integral un deziderat al
educaiei moderne : Materialele Conf. t.
Intern., 29-30 oct. 2010. Ch., 2010.
[2010-1811].
Preocupri contemporane ale tiinelor
socio-umane : Materialele Conf. Intern.,
1-2 oct. 2009. Ch., 2010. [20101686].
Profit. 2010. Nr 11.
Probleme ale tiinelor socio-umane i
modernizrii nvmntului : conf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat
"Ion Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010
: n 2 vol. Ch., 2010. Vol. 1. [20101821].
Probleme ale tiinelor socio-umane i
modernizrii nvmntului : conf. t. intern. "Universitatea Pedagogic de Stat
"Ion Creang" la 70 de ani", 28 oct. 2010
: n 2 vol. Ch., 2010. Vol. 2. [20101822].
Probleme de prevenire i combatere a
criminalitii de ctre organele afacerilor
interne n perioada recesiunii economice :
Materialele conf. t.-practice intern., 15
oct. 2009. Ch., 2010. [2010-1765].
Psihologie. 2010. Nr 4.
Psihologie. Pedagogie special. Asisten social. 2010. Nr 3.
Respectarea drepturilor omului-condiie
principal n edificarea statului de drept n
Republica Moldova : Materialele conf. t.practice, 17 sept. 2010, Bli. Ch.,
2010. [2010-1842].
Revista de Filozofie, Sociologie i tiine
Politice. 2010. Nr 2.
Revista la Plic. 2010. Nr 6.
Revista Militar. 2010. Nr 1.
Revista Naional de Drept. 2010. Nr
11.
Sntate public, economie i management n medicin. 2010. Nr 4.
Stratum plus. 2010. Nr 6.

Cronica articolelor de revist Nr 11-2010 Magazine article annals Nr 11-2010


41.
42.
43.

Sud-Est cultural. 2010. Nr 4.


Teoria i practica administrrii publice :
Materiale ale conf. intern. t. - practice,
21 mai 2010. Ch., 2010. [2010-1501].
Vama. 2010. Nr 5.

44.
45.
46.

154

. 2010. Nr 11.
. 2010.
Nr 11.
. 2010. Nr 11.

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZET
SE EDITEAZ DIN ANUL 1958
NOIEMBRIE

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS
NR 11
2010
(5664-6214)

PUBLISHED FROM 1958


NOVEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
5664. Oleinic, Alexandru. Corporaia transnaional IBM va deschide n Republica Moldova un laborator de cercetare : [interviu cu A. Oleinic, ministru al Tehnologiilor Informaionale i
Comunicaiilor al Rep. Moldova] / consemnare : Alexandru Draganiuc // Economist. 2010. 3
noiem. P. 5 ; Timpul de diminea. 2010. 5 noiem. P. 32.
5665. Oleinic, Alexandru. IBM are ncredere n Moldova : [despre colaborri n domeniul
cercetrii: interviu cu A. Oleinic, ministrul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor al Rep.
Moldova] / consemnare : Adriana Iepure // Flux european : ed. de vineri. 2010. 5 noiem. P.
9.
5666. Oleinic, Alexandru. IBM va disloca capaciti n Moldova : [despre colaborri n
domeniul cercetrii: interviu cu A. Oleinic, ministrul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor
al Rep. Moldova] / consemnare : Mariana Ioni // Sptmna. 2010. 5 noiem. P. 7.
5667. , . IBM : [ . . . ] / // . . 2010. 3 .
5668. , . IBM
: [ . .
] // . . 2010. 4 . . 15.

008 Civilizaie. Cultur. Progres


5669. Ivnu, Mariana. Politica cultural a liberalilor / Mariana Ivnu // Moldova suveran. 2010. 4 noiem.

070 Ziaristic. Pres


5670. Cheianu, Constantin. Jurnaliti-pokeriti : [despre corectitudine n jurnalism] / Constantin Cheianu // Timpul de diminea. 2010. 5 noiem. P. 10.
155

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5671. Colun, Gh. Ampla panoram a presei romneti de pretutindeni : [pe marginea vol.
1 a lucrrii "Presa romneasc de la nceputuri pn n prezent : dicionar cronol. (1790-2007)"
de Ion Hangiu, Bucureti, 2008] / Gh. Colun // Lit. i arta. 2010. 18 noiem. P. 5.
5672. Cozonac, Cornelia. Cornelia Cozonac : "Presa a dezvluit multe scheme de corupie, cu probe i nume ale unor demnitari, dar nu s-a ntmplat nimic dup asta" : [interviu cu
preedintele Centrului de Investigaii Jurnalistice] / pentru conformitate: Liliana Proca // Evenimentul zilei. 2010. 5 noiem. P. 8.
5673. Negur, Lilian. Principiul aikido n politic : [despre piaa media i manipularea n
campania electoral] / Lilian Negur // Jurnal de Chiinu. 2010. 2 noiem. P. 5.
5674. , . :
: [ . ] / // .
2010. 12 . . 15.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
5675. Eminescu, Mihai. Cugetri (32-35) / Mihai Eminescu // Florile dalbe. 2010. 4,
11, 18, 25 noiem. P. 3. Art. 1 : 1 ian.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM
5676. Futei, Nicolae. Argumente n favoarea cretinismului / Nicolae Futei // Curierul ortodox. 2010. 15 noiem. P. 7. (Lecii de catehizare ; Lecia 61). Va urma. Cuprins : 1.
Asemnarea dintre cretinism i alte religii ; 2. Naturalismul pgn i supranaturalismul cretin ;
Caracterul moral al cretinismului i imoralitatea cretinismului ; 4. Zeitatea feminin n pgnism i lipsa ei n cretinism.
5677. Kuraev, Andrei. Protodiaconul Andrei Kuraev : "n Moldova tradiiile ortodoxe sunt
mai puternice dect n Rusia" : [interviu cu protodiaconul n Patriarhia Moscovei] / consemnare :
Ion Surdu // Timpul de diminea. 2010. 15 noiem. P. 8.
5678. Munteanu, Ioan. "Iat vin zile, zice Domnul Dumnezeu, n care voi trimite foamete
pe pmnt, nu foamete de pine i nu sete de ap, ci de auzit cuvintele Domnului" : [interviu cu
protodiaconul I. Munteanu, cleric la catedrala Schimbarea la Fa a Mntuitorului din mun. Chiinu] / interviu realizat de Octavian Moin // Altarul credinei. 2010. 24 noiem. P. 5.
5679. Preotul Mihail Berezovschi : (70 de ani de la trecerea la Domnul) / pag. realizat de
Maxim Melinti // Altarul credinei. 2010. 24 noiem. P. 6.

156

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3 TIINE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE
303 Metode ale tiinelor sociale
5680. Ce mai vor minoritile naionale de la moldoveni? : [sondaj cu : Vladimir Beleag,
scriitor, Ion Varta, istoric, Mihai Cernenco, politolog [et al.] / sondaj realizat de Irina Papuc, Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2010. 16 noiem. P. 7.
5681. , . : [ "
. " . . ] / // plus. 2010. 19 . . 3.

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
5682. Pduraru, Pavel. Marile taine ale "fugriilor" din Moldova : [despre fenomenul migraiei] / Pavel Pduraru // Timpul de diminea. 2010. 19 noiem. P. 14, 30.
5683. , . : , : [
. . . . ] / // . 2010. 5 . . 15.

32 POLITIC
5684. Bogatu, Petru. George Friedman i amintirile sale despre viitor : [aspecte geopolitice] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2010. 16 noiem. P. 7.
323 Politic intern
5685. Michelis, Gianni de. Problema Italiei cu Nordul : [interviu cu Gianni de Michelis, fost
ministru de Externe al Italiei] // Sptmna. 2010. 5 noiem. P. 3.
5686. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Scutul Romnismului / Vitalie Pastuh-Cubolteanu //
Fclia. 2010. 6 noiem. P. 14.
5687. Pleu, Andrei. O scrisoare despre autenticitate : [art. omului politic romn : reluat
din "Dilema Veche"] / Andrei Pleu // Timpul de diminea. 2010. 25 noiem. P. 8.
5688. Teodorescu, George. George Teodorescu : "Dac alegi s stai pe margine n ziua
alegerilor, acolo rmi!" : [aspecte soc.-pol.: interviu cu avocatul romn] / consemnare : Sorina
tefr // Timpul de diminea. 2010. 26 noiem. P. 18.

157

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

323(378) Politic intern a Republicii Moldova


5689. Adauge, Mihai. Mihai Adauge : Numai o formaiune ca PPCD, care nu se subordoneaz oligarhilor, poate servi ara i binele comun : [despre campania electoral : interviu cu
istoricul] / a consemnat Nicolae Federiuc // Flux european : ed. de vineri. 2010. 12 noiem.
P. 2.
5690. Aliana Moldova Noastr. Eurointegrare cu AMN la guvernare! : [platform electoral] // Aliana Moldova Noastr. 2010. 26 noiem. P. 10 ; Moldova Noastr.
2010. 26 . P. 10;
5691. Andreev, Valeriu. De ce se teme Voronin de o confruntare public cu Filat, sau Generalul care i-a pierdut onoarea : [aspecte electorale] / Valeriu Andreev // Sptmna. 2010.
12 noiem. P. 9 ; Timpul de diminea. 2010. 12 noiem. P. 6.
5692. Andreev, Valeriu. Minciuna nu va trece! : [despre programele electorale ale Partidului comunitilor din Republica Moldova din anii 2001 i 2005] / Valeriu Andreev // Jurnal de Chiinu. 2010. 5 noiem. P. 8 ; Sptmna. 2010. 5 noiem. P. 6.
5693. Andronic, Ludmila. Alegtorii i aleii : [despre campania electoral pentru alegerile parlamentare anticipate : interviu cu L. Andronic, specialist n relaii publ.] / consemnare :
Gheorghe Ciurea // Vocea poporului. 2010. 26 noiem. P. 6. Idem n lb. rus.
5694. Asarov, Boris. "Proiectul Moldovenesc": 8 ani de aflare la guvernare a PCRM i a
lui Vladimir Voronin : [art. preedintelui Asoc. "Pro Europa"] / Boris Asarov // Aliana Moldova
Noastr. 2010. 5 noiem. P. 13 ; 12 noiem. P. 12-13 ; 19 noiem. P. 10-11 ;
Moldova Noastr. 2010. 5 . P. 10 ; 12 . . 12-13 ; 19 . . 10-11.
5695. Belicov, Serafim. La doi pai de mplinire : [aspecte preelectorale] / Serafim Belicov
// Lit. i arta. 2010. 25 noiem. P. 2.
5696. Bogatu, Petru. Alegtori cu ochii scoi : [despre cursa pentru alegerile parlamentare
anticipate] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2010. 9 noiem. P. 7.
5697. Boan, Igor. Experii independeni constat: "Vlad Filat, politicianul care a avut grij
de populaia rii, a soluionat problemele de frontier cu Romnia i a relansat parteneriatul
strategic cu Federaia Rus" / Igor Boan // Sptmna. 2010. 26 noiem. P. 11.
5698. Boan, Igor. Igor Boan : "Voronin i Ghimpu sunt populari, fiindc ei sunt adecvai
nivelului culturii politice din ara noastr" : interviu acordat de ctre dir. Asoc. pentru Democraie
Participativ / pentru conformitate : Liliana Proca // Evenimentul zilei. 2010. 26 noiem. P.
8.
5699. Chifiac, Tudor. Dac eti patriot al Moldovei : [aspecte soc.-pol.] / Tudor Chifiac //
Moldova suveran. 2010. 18 noiem.

158

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5700. Chifiac, Tudor. S alegem statalitatea moldoveneasc : [aspecte soc.-pol.] / Tudor


Chifiac // Comunistul. 2010. 19 noiem. P. 10.
5701. Ciornei, Vsevolod. Alegerea organelor : [despre campania electoral pentru alegerile parlamentare anticipate, 28 noiem. 2010] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2010. 26
noiem. P. 2.
5702. Ciornei, Vsevolod. Cine minte mintea? : [despre campania electoral pentru alegerile parlamentare anticipate, 28 noiem. 2010] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2010. 19
noiem. P. 2.
5703. Ciornei, Vsevolod. Mituri de lemn : [despre campania electoral pentru alegerile
parlamentare anticipate, 28 noiem. 2010] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2010. 5 noiem.
P. 2.
5704. Ciubaenco, Dumitru. Cu ncredere, vom avea totul : [despre platforma electoral a
Partidului Umanist din Moldova] / Dumitru Ciubaenco // Jurnal de Chiinu. 2010. 12
noiem. P. 8.
5705. Ciurea, Cornel. Totul este manipulare : [despre manipularea politic n Rep. Moldova] / Cornel Ciurea // Timpul de diminea. 2010. 5 noiem. P. 13.
5706. Ciuru, Igor. Igor Ciuru : Oamenii i doresc linite i bunstare, de aceea vor alege
PPCD : interviu cu consilierul municipal Bli / pentru conformitate : Nicolae Federiuc // Flux
european : ed. de vineri. 2010. 5 noiem. P. 2.
5707. Colesnic, Iurie. Intelectualii i alegerile / Iurie Colesnic // Lit. i arta. 2010. 4
noiem. P. 3.
5708. Cozer, Alexandru. Iar mizm pe Lupu? : [aspecte ale campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare] / Alexandru Cozer // Jurnal de Chiinu. 2010. 2 noiem. P. 8.
5709. Dabija, Nicolae. Un nengenuncheat : [despre Gheorghe Ghimpu, lupttor al micrii de eliberare na.] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2010. 18 noiem. P. 1.
5710. Damian, George. Republica Moldova i Coreea de Nord. Asemnri i deosebiri /
George Damian // Timpul de diminea. 2010. 26 noiem. P. 10.
5711. Damian, George. Sfrit de campanie. Sfrit de minciun? : [despre cursa electoral pentru alegerile parlamentare anticipate] / George Damian // Timpul de diminea. 2010.
29 noiem. P. 4.
5712. Damian, George. STRATFOR: Republica Moldova o ar fr naiune : [pe marginea analizei, semnat de dir. ageniei americane, George Friedman, efectuat n ajunul alegerilor din 28 noiem. a. c. : reluat din "Ziua"] / George Damian // Timpul de diminea. 2010. 23
noiem. P. 7.
159

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5713. Darie, Mihai. Pericolul revenirii PCRM la putere este real / Mihai Darie // Lit. i arta.
2010. 11 noiem. P. 3.
5714. Dou viei ntr-un dosar kgb-ist cu 4 volume / pentru conformitate : Aneta Grosu //
Ziarul de agrd. 2010. 25 noiem. P. 10, 15. Cuprins : Lilia Neagu: Am fost compensat
cu 6000 de lei : [interviu cu fosta deinut politic] ; Asea Andruh-Scorpan : Romnii basarabeni
aveau puine anse s-i fac o carier : [interviu cu fosta deinut politic].
5715. Drago, Nicolae. Nicolae Drago : "Susinnd comunitii, nu vei obine nimic" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu fostul deinut politic] / consemnare : Mihai Tac // Timpul de diminea. 2010. 10 noiem. P. 8-9.
5716. Duca, Gheorghe. Campania electoral indicator al maturitii politice : [art. preedintelui Acad. de tiine a Moldovei] / Gheorghe Duca // Timpul de diminea. 2010. 17
noiem. P. 10.
5717. Dulgheru, Valeriu. "S piar acest popor, care triete la sine acas cu chirie"? :
[aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P. 3.
5718. Dulgheru, Valeriu. De ce nu trebuie votai comunitii (4-5) / Valeriu Dulgheru // Lit.
i arta. 2010. 18 noiem. P. 7 ; 25 noiem. P. 3. Art. 1 : 21 oct.
5719. Fabian, Nicolae. Soarele contiinei de noi : [aspecte preelectorale] / Nicolae Fabian
// Lit. i arta. 2010. 25 noiem. P.7.
5720. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Dup alegeri vom continua s construim o Moldov fr srcie!" : [despre alegerile parlamentare anticipate : interviu cu preedintele Partidului Liberal
Democrat din Moldova] // Sptmna. 2010. 26 noiem. P. 9 ; Timpul de diminea. 2010.
26 noiem. P. 6; Jurnal de Chiinu. 2010. 26 noiem. P. 12.
5721. Gabanyi, Anneli Ute. Anneli Ute Gabanyi: "Aceste alegeri sunt foarte importante" :
[despre campania electoral pentru alegerile parlamentare anticipate : interviu cu cercettoarea
de la Berlin] / consemnare : Valentina Ursu // Integrarea european, pas cu pas. 2010.
Noiem. (Nr 11). P. 26.
5722. Garaba, Elena. "Sunt convins c votul meu va pune capt perioadei de stagnare n
toate domeniile" : interviu cu E. Garaba, prof. de istorie la Liceul "Mihai Eminescu", mun. Chiinu / interviu realizat de Sofia Cazacu // Obiectiv. 2010. Noiem. (Nr 40).
5723. Gheorghi, Eugen. ngeri i demoni : [aspecte preelectorale] / Eugen Gheorghi //
Lit. i arta. 2010. 25 noiem. P. 6.
5724. Greceani, Zinaida. Un nou program de furire i deloc promisiuni dearte : [despre
programul electoral al Partidului comunitilor al Rep. Moldova : interviu cu Z. Greceani, candi-

160

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

dat la funcia de deputat n parlament] / consemnare : Dmitri Cavruc // Comunistul. 2010. 5


noiem. P. 9.
5725. Grosu, Lidia. n haosul vocilor s desluim claritatea : [aspecte soc.-pol.] / Lidia
Grosu // Lit. i arta. 2010. 25 noiem. P. 6.
5726. Hurmuzachi, Anatolie. Gnduri ce ne frmnt : [aspecte soc.-pol.] / Anatolie
Hurmuzachi // Lit. i arta. 2010. 25 noiem. P. 7.
5727. Ilia, Eugeniu. Problemele Republicii Moldova i programele electorale ale partidelor / Eugeniu Ilia // Timpul de diminea. 2010. 23 noiem. P. 6.
5728. Lazr, Valeriu. Acest Guvern nu a fost o echip consolidat : [aspecte soc.-pol. :
fragm. din interviul acordat de ctre V. Lazr, vicepreedinte al Partidului Democrat] // Evenimentul zilei. 2010. 19 noiem. P. 4.
5729. Lazr, Valeriu. Valeriu Lazr : "Politicile de stnga nseamn bunstare pentru toi" :
[aspecte ale platformei electorale : interviu cu vicepreedintele Partidului Democrat] // Timpul de
diminea. 2010. 17 noiem. P. 4.
5730. Lupu, Marian. Politicienii moldoveni nu au reuit s depeasc ambiiile personale
sau de grup : interviu acordat de ctre liderul Partidului Democrat, M. Lupu, ageniei romneti
Agerpres // Evenimentul zilei. 2010. 26 noiem. P. 3.
5731. Mardarovici, Ecaterina. Principiul egalitii de gen n listele electorale, ntre mod i
subapreciere : [art. preedintei Clubului Politic pentru femei 50/50] / Ecaterina Mardarovici //
Ziarul de gard. 2010. 4 noiem. P. 2. (Supl."Obiectiv" ; Nr 38).
5732. Moldovenii sub teroarea bolevic : [rap. analitic al Comis. pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar din Rep. Moldova] // Timpul de diminea. 2010. 12
noiem. P. 4-16. Cuprins: 8. Impunerea alfabetului rusesc i a "limbii moldoveneti" ; II. Rezistena antisovietic i anticomunist ; 1. Aciuni de rezisten armat n anii postbelici ; 2.
Procese judiciare intentate protestatarilor mpotriva regimului. Tricolorul lui Gheorghe Muruziuc.
(Ed. cpec.).
5733. Moraru, Haralambie. Partidele i interesele vor suprapopula curnd un pustiu : [aspecte soc.-pol.] / Haralambie Moraru // Lit. i arta. 2010. 4 noiem. P. 3.
5734. Nfram, Igor. De ce-i votai pe cei care v ursc? : [aspecte ale electoralei-2010] /
Igor Nfram // Sptmna. 2010. 5 noiem. P. 9.
5735. Negru, Nicolae. Btlia pentru RM. Apel ctre cei dezamgii : [despre campania
electoral pentru alegerile parlamentare anticipate] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu.
2010. 26 noiem. P. 6.

161

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5736. Negru, Nicolae. Eu pentru cine votez? AIE i mafia (1-2) / Nicolae Negru // Jurnal
de Chiinu. 2010. 5, 9 noiem. P. 6.
5737. Oprunenco, Alex. n cutarea configuraiei corecte a "puzzle-ului" moldovenesc: cu
mna pe pulsul societii ... / Alex Oprunenco // Flux european : ed. de vineri. 2010. 12
noiem. P. 4.
5738. Papuc, Irina. Am rmas n continuare o patriot : [despre evenimentele din 7 apr.
2009: coment. al martorului ocular] / Irina Papuc // Timpul de diminea. 2010. 19 noiem.
P. 31.
5739. Prnu, Ion. Un electorat cu trei fee ngemnate ... / Ion Prnu // Lit. i arta.
2010. 25 noiem. P. 6.
5740. Petrencu, Anatol. Subiecte dureroase pentru Basarabia : [despre evenimentele din
7 apr. 2009 : interviu cu A. Petrencu, prim-vicepreedinte al Partidului Micarea Aciunea European] / pentru conformitate : Haralambie Moraru // Lit. i arta. 2010. 18 noiem. P. 3.
5741. Pleca, Valeriu. Valeriu Pleca: "Moldova are nevoie de o resetare" : [interviu cu
candidatul independent pentru alegerile parlamentare] / consemnare : Victoria Moraru // Jurnal
de Chiinu. 2010. 19 noiem. P. 4.
5742. Saharneanu, Valeriu. Statul i prostituia (politic) : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu
Saharneanu // Timpul de diminea. 2010. 12 noiem. P. 2.
5743. Soltan, Petru. Cugetare asupra celor cugetate : [aspecte soc.-pol. : interviu cu academicianul P. Soltan] / a consemnat : Erica Dru // Ziarul de gard. 2010. 18 noiem. P.
19.
5744. Stepaniuc, Victor. Victor Stepaniuc : "Experiena m ndeamn s contribui plenar
la dezvoltarea rii. Moldova are viitor!" : [interviu cu politicianul] / consemnare : Olga Alergu //
Sptmna. 2010. 5 noiem. P. 10.
5745. Surdu, Ion. Barometru optimist pentru AIE : [despre rezultatele Barometrului Opiniei
Publ., noiem. 2010] / Ion Surdu // Timpul de diminea. 2010. 19 noiem. P. 12.
5746. Tac, Mihai. Am nfruntat SIS-ul n patru procese : interviu cu M. Tac, cercettor
t. superior n cadrul Inst. de Istorie, Stat i Drept al Acad. de tiine a Moldovei / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gard. 2010. 18 noiem. P. 10, 15.
5747. Tac, Mihai. Iacob Odobescu un anticomunist care, la 1967, pleda pentru unirea
Basarabiei cu Romnia / Mihai Tac // Timpul de diminea. 2010. 26 noiem. P. 38-39.
5748. Tnase, Constantin. Apropo de partidele mici i fr anse : [aspecte electorale] /
Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2010. 8 noiem. P. 6.

162

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5749. Tnase, Constantin. Borcanul cu taracani i doamna cu sacoa : (eseu liricofantastic, cu elemente electorale) / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2010. 24
noiem. P. 6.
5750. Tnase, Constantin. Cine incit minoritile mpotriva moldovenilor? / Tnase Constantin // Timpul de diminea. 2010. 16 noiem. P. 3, 6.
5751. Tnase, Constantin. Cine i pentru cine a lucrat n actuala campanie electoral :
[pentru alegerile parlamentare anticipate] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2010.
25 noiem. P. 6 ; 26 noiem. P. 8.
5752. Tnase, Constantin. Comunitii se pregtesc s repete 7 aprilie 2009 : [aspecte
electorale] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2010. 17 noiem. P. 6.
5753. Tnase, Constantin. Cu cine vor vota btrnii pe 28 noiembrie? : [despre campania
pentru alegerile parlamentare anticipate] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2010.
10 noiem. P. 6.
5754. Tudor, tefan. Strict secret : (crime ale regimului sovietic de ocupaie) / tefan Tudor // Lit. i arta. 2010. 18 noiem. P. 7.
5755. rdea, Bogdan. Planul de distrugere a Moldovei e n desfurare : [aspecte soc.pol.] / Bogdan rdea // Comunistul. 2010. 19 noiem. P. 11. Contin. nceputul : 8 oct.
5756. Until, Veaceslav. Este momentul adevratei reforme politice, prin introducerea votului uninominal i micorarea numrului de deputai : [interviu cu V. Until, preedinte al Micrii Aciunea European] / pentru conformitate : Haralambie Moraru // Lit. i arta. 2010. 4
noiem. P. 3.
5757. Until, Veaceslav. Veaceslav Until : "Un vot pentru MAE un vot acordat inteligent, pentru stabilitate politic" : [despre alegerile parlamentare anticipate : interviu cu preedintele Partidului Micarea Aciunea European] / interviu realizat de Haralambie Moraru // Lit. i
arta. 2010. 25 noiem. P. 3.
5758. Vasilic, Valeriu. Cultura politic n contextul aspiraiilor europene ale RM (1-2) /
Valeriu Vasilic // Vocea poporului. 2010. 12 noiem. P. 5 ; 19 noiem. P. 7. Idem n lb.
rus.
5759. Voronin, Vladimir. Populaia i dorete un stat unit i n plin dezvoltare : cuv.
introd. al preedintelui PCRM la conf. de pres, 25 noiem. 2010 / Vladimir Voronin // Comunistul. 2010. 26 noiem. P. 2 ; . 2010. 26 . . 2.
5760. Voronin, Vladimir. Victoria PCRM victoria Statului Moldovenesc : [despre situaia
politic: interviu cu V. Voronin, preedinte al Partidului Comunitilor din Rep. Moldova] / consemnare : Elena Danu // Comunistul. 2010. 19 noiem. P. 2-3.

163

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5761. , . : ,
: [ .
] // . 2010. 4 .
5762. , . : [.-. ] /
// plus. 2010. 5 . . 15.
5763. , . : " " : [.-. ] / // . 2010. 30 .
5764. , . ,
/ // plus. 2010. 19 . . 4.
5765. , . : [.-. : . . ] /
// . 2010. 26 . . 6.
5766. , . : [.-. : . ] // . . 2010. 26
. . 1, 15.
5767. , . : "
" : [ .
: . ] /
// . . 2010. 5 . . 3.
5768. . : . // . 2010. 5 . . 4.
5769. , . : [.-. ] /
// . 2010. 10 .
5770. , . ? : [.-.
] / // plus. 2010. 26 . . 3.
5771. , . : " " :
. . . - . . / // . . 2010. 26 . . 18. +327(478)
5772. , . : "
" : [
. .-. "" . "-"] // plus. 2010. 12 . . 6.
5773. , . : " ,
" : [.-. : 164

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

. . . ] // plus. 2010. 26 .
. 7.
5774. , . : [ . . . ] / // plus. 2010. 12 . . 4.
5775. , . : [ .
. ] / // . 2010. 10 .
5776. , . ? : [ . . ] / // . 2010. 26
. . 8.
5777. , . : . .-. "" / // plus. 2010.
5 . . 5.
5778. , . : [ . .
: . " .
-2010" . ] / // . 2010.
24 .
5779. , . : [.-. :
. . ] / //
. 2010. 18 .
5780. , . : [ .
. . , 28 . 2010] / // . 2010. 5
. . 5.
5781. , . : : [ . . ] // . .
2010. 26 . . 19.
5782. , . " " : [ .
. . ] // . . 2010. 12 . . 4.
5783. , . " ,
, " : [ . . . ] // . . 2010. 5 . . 2.
5784. , . :
: [ .
. . ] // . . 2010. 11 . . 10.
165

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5785. , . : " 28
" : [ . ] // plus.
2010. 19 . . 5.
5786. , . : [.
. 2001 2010 .] / // . 2010.
12 . . 5.
5787. , . ? : [.-. ] / // . 2010. 23 .
5788. , . : " " : " . ." / //
plus. 2010. 5 . . 6-7.
5789. , . : [ .
. 28 . 2010 : . . . "", 25 . 2010] /
// . 2010. 25 . . 10.
5790. , . : [ . :
. . ] / // . 2010. 25 . . 7.
5791. , . : [.-. : . , .
, . " "] / // . 2010. 19
. . 4, 7.
5792. , . 28 : : [ . .
] / // . 2010. 12 . . 3.
5793. , . : [ . , 12
. 2010 .] / // . 2010. 19 . . 5.
5794. , . : [ . . . ] / // . 2010. 10 .
5795. , . : [-. ] / // . 2010. 26 . . 5.
5796. , . ? : [.-. ] / //
. 2010. 5 . . 5.

166

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5797. , . ? / ; . . : , // . 2010.
19 . . 5
5798. , . " " :
[ . -. . ] // plus.
2010. 26 . . 6.
5799. , . . O
/ // plus. 2010. 5 . . 10.
5800. , . "" ,
: [. . -. - ] / //
. 2010. 3, 4 .
5801. , . : [.-. ] /
// . 2010. 5 . . 8.
5802. , . : / // . 2010. 5 . . 5.
5803. , . . .
: [ . . ] / // .
2010. 12 . . 5.
5804. , . : [ . . ] / // . . 2010. 19
. . 3.
(Vezi de asemenea Nr 5673, 5680-81, 5934)
324 Alegeri
5805. Damian, George. Matematica alegerilor : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate, 29 noiem. 2010] / George Damian // Timpul de diminea. 2010. 30
noiem. P. 5.
5806. Gherasim, Arcadie. Alternativa : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare
anticipate, 28 noiem. 2010] / Arcadie Gherasim // Timpul de diminea. 2010. 29 noiem. P.
4.
5807. Negru, Nicolae. Se va alia Voronin cu Ghimpu? : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate, 28 noiem. 2010] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2010. 30
noiem. P. 6.
5808. Surdu, Ion. Un nou impas politic? : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare
antiicpate, 28 noiem. 2010] / Ion Surdu // Timpul de diminea. 2010. 30 noiem. P. 1,3.
167

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5809. Tnase, Constantin. Moldova, rupt n dou: cum s-o unim la loc? : [aspecte geopolitice ale alegerilor parlamentare anticipate] / Constantin Tnase // Timpul de diminea.
2010. 30 noiem. P. 5.
5810. , . : [. . , 28 .
2010] / // . . 2010. 30 .
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
5811. Bogatu, Petru. Atenie la Rusia dup alegeri : [aspecte geopolitice] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chiinu. 2010. 19 noiem. P. 7.
5812. Bogatu, Petru. Rzboiul sfritului lumii / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu.
2010. 5 noiem. P. 7. Cuprins : Un detector de minciuni pentru Medvedev ; Tratatul de
frontier moldo-romn va fi semnat n curnd ; Machoul Rusiei i biatul su de mingi.
5813. Cubreacov, Vlad. Frontiera Uniunii Sovietice a czut! Triasc frontiera Uniunii Europene! : [despre Tratatul privind regimul frontierei moldo-romne] / Vlad Cubreacov // Flux
european : ed. de vineri. 2010. 12 noiem. P. 3.
5814. Negru, Nicolae. George Friedman: Unirea este o soluie : [despre rolul geostrat. al
Rep. Moldova : analiza coment. lui G. Friedman, dir. al companiei de analize geostrategice
Stratfor] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 noiem. P. 6.
5815. , . : , : . . . . / // . 2010. 19 . . 5.
5816. , . : [
. . : . . .
. . ] / // . 2010. 25 . . 9.
5817. , . : [ .
-. ] / // . . 2010. 23
.
5818. , . . : [ . . .
5- .-. . " : ",
15 . 2010, ] / . // plus. 2010. 19 . . 15.
5819. , .
: [ . . ] /
// . 2010. 26 . . 15.

168

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

327(478) Politica extern a Republicii Moldova


5820. Boan, Igor. Igor Boan : "Moldova are anse, dar de votul nostru depinde ct de repede aceste anse vor fi valorificate" : [aspecte geopolitice : interviu cu analistul politic] / consemnare : Sorina tefr // Integrarea european, pas cu pas. 2010. Noiem. (Nr 11). P.
23-24.
5821. Chiril, Victor. Ce fel de politic extern va avea Moldova dup 28 noeimbrie? :
[art. dir. executiv al Asoc. pentru Politic Extern] / Victor Chiril // Integrarea european, pas cu
pas. 2010. Noiem. (Nr 11). P. 25.
5822. Damian, George. NATO i Republica Moldova / George Damian // Timpul de diminea. 2010. 25 noiem. P. 8.
5823. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu : "Dac R. Moldova nu spune i nu cere lucrurile
acestea, cine ne ateptm s o fac n locul nostru?" : [despre scrisoarea preedintelui interimar
al Rep. Moldova, Mihai Ghimpu ctre Secretarul Gen. al Alianei Nord-Atlantice : interviu cu
consilierul prezidenial pe probleme de integrare european] / consemnare : Tatiana Corai //
Timpul de diminea. 2010. 16 noiem. P. 9.
5824. Fruntau, Iulian. Avem nevoie de Europa? / Iulian Fruntau // Integrarea european, pas cu pas. 2010. Noiem. (Nr 11). P. 21, 25.
5825. Guzun, Victor. Un intelectual venit n cutarea unui loc de munc : interviu cu V.
Guzun, ambasador al Rep. Moldova n Estonia / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de
gard. 2010. 4 noiem. P. 10, 15.
5826. Negru, Nicolae. Un tratat dedicat Alianei : [despre tratatul moldo-romn privind regimul frontierei de stat] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2010. 12 noiem. P. 6.
5827. Negru, Nicolae. Vizele UE, Romnia i Rusia : [despre integrarea europ. a Rep.
Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2010. 2 noiem. P. 6.
5828. Petrenco, Grigore. Actualul guvern, n relaiile cu Bucuretiul, amintete de guvernul Druc : [despre integrarea european a Rep. Moldova : interviu cu ex-preedintele Comis.
parlamentare pentru politic extern] / consemnare : Irina Cumpn // Comunistul. 2010. 12
noiem. P. 11.
5829. Surdu, Ion. Moldova, ncotro? : cum vd partidele noastre politica extern a Rep.
Moldova / Ion Surdu // Integrarea european, pas cu pas. 2010. Noiem. (Nr 11). P. 21-22.
5830. , . "
" : [ . . ] / // . 2010. 12 . . 2.

169

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5831. , . " " : [ -. : . .


". ", 9 . 2010] // . 2010. 12 . . 3.
5832. , . .
: [. . . ] / // . 2010. 11 .; . . 2010. 12 . . 3.
5833. , . : ? : [ .
. . . "" : . . "", 2010,
18 .] / // . 2010. 23 .
5834. , . : [
. . ] / // . . 2010. 11 . . 1, 6.
5835. , . :
? : [ . . ] /
// . . 2010. 5 . . 20.
5836. , . : [ .
] / // . 2010. 17 .
5837. , . : [
-. : - . .
"-"] // plus. 2010. 26 . . 4.
5838. , . , : [ . ] / // . 2010. 25
. . 1-3.
(Vezi de asemenea Nr 5758, 5771)
329 Partide i micri politice
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
5839. Tnase, Constantin. PCRM: un partid mincinos i periculos / Constantin Tnase //
Timpul de diminea. 2010. 19 noiem. P. 8.
5840. mbaliuc, Valentin. Patru ani de guvernare liberal-democratic vor avea ca finalitate o justiie de tip european pentru R. Moldova : (interviu cu V. mbaliuc, jurist) // Timpul de
diminea. 2010. 11 noiem. P. 7.
5841. , . : : [ . .-.
. . ] / // plus. 2010. 12
. . 5.

170

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5842. , . ,
: [ . ] // .
2010. 25 . . 3-4.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
5843. Agachi, Elena. Dispunem de un instrument viabil de protejare a salariailor : [despre
contractul colectiv de munc : art. preedintelui com. sindical al Liceului Teoretic Corlteni,
raionul Rcani] / Elena Agachi // Vocea poporului. 2010. 19 noiem. P. 3. (Supl. "Lumina" ; Nr 9). Idem n lb. rus.
5844. Alexei, Anatol. Un univers aparte, junimea : interviu cu A. Alexei, preedinte al com.
sindical al Univ. Tehn. a Moldovei] / consemnare : Tamara Lupuor // Vocea poporului. 2010.
19 noiem. P. 4. (Supl. "Lumina" ; Nr 9). Idem n lb. rus.
5845. Budza, Oleg. Oleg Budza : Un dialog social eficient este posibil doar n condiiile
unei stabiliti politice : [interviu cu preedintele Confederaiei Na. a Sindicatelor din Moldova] /
consemnare : Gheorghe Copo // Vocea poporului. 2010. 5 noiem. P. 1, 3. Idem n lb.
rus.
5846. Dandara, Viorel. Atitudinea formal nu poate fi tolerat : [despre importana i necesitate contractelor colective de munc : art. dir. Dir. Gen. nvmnt, Tineret i Sport, raionul
Rcani] / Viorel Dandara // Vocea poporului.2010. 19 noiem. P. 3. (Supl. "Lumina" ; Nr
9). Idem n lb. rus.
5847. "Negocierea, semnarea i realizarea Contractului colectiv de munc n cadrul instituiilor de nvmnt din raionul Rcani!" : program-pilot // Vocea poporului. 2010. 19
noiem. P. 2. (Supl. "Lumina" ; Nr 9). Idem n lb. rus.
5848. Pavliuc, Victor. Modernizarea micrii sindicale : [despre colaborarea Confederaiei
Na. a Sindicatelor din Moldova cu Confederaia Intern. a Sindicatelor] / Victor Pavliuc // Vocea
poporului.2010. 19 noiem. P. 4. Idem n lb. rus. Cuprins : Integrarea n economia de
pia ; Instituionalizarea parteneriatului social ; Perfecionarea procesului de comunicare.
5849. Romanciuc, Diana. Eu sindicatului, Sindicatul mie, mpreun pentru o via
demn : interviu cu D. Romanciuc, preedinte al com. sindical al SA Centrul 3/triplu, Chiinu /
consemnare : Tamara Lupuor // Vocea poporului. 2010. 12 noiem. P. 3. Idem n lb.
rus.
5850. Tafuni, Tatiana. Federaia "SIBA": 15 ani de la fondare : [art. efei Dep. organizare
al Federaiei Sindicatelor Lucrtorilor din Inst. Bancare i de Asigurri] / Tatiana Tafuni // Vocea
poporului. 2010. 19 noiem. P. 3. Idem n lb. rus.

171

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5851. Vasilacu, Natalia. Cu omenie pentru oameni : [art. vicepreedintelui Consiliului


sindical al Acad. de tiine a Moldovei] / Natalia Vasilacu // Vocea poporului. 2010. 19
noiem. P. 1. (Supl. "Lumina" ; Nr 9). Idem n lb. rus.
5852. Zamurdac, Ghenadie. Lipsesc mecanismele de finanare : [despre importana i
necesitatea contractelor colective de munc : art. preedintelui Consiliului raion. Rcani al
Sindicatului Educaiei i tiinei] / Ghenadie Zamurdac // Vocea poporului. 2010. 19 noiem.
P. 3. (Supl. "Lumina" ; Nr 9). Idem n lb. rus.
(Vezi de asemenea Nr 5868)
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
5853. Candu, Andrian. Andrian Candu : "Mereu trebuie s nvm, pentru c lumea se
afl ntr-o micare i dezvoltare permanent" : [interviu cu dir. gen. al Asoc. Oamenilor de Afaceri din Moldova] / consemnare : Elena Munteanu // Timpul de diminea. 2010. 16 noiem.
P. 4.
336 Finane
5854. Ursu, Victor. Bncile se feresc de creditarea tinerilor / Victor Ursu // Economist.
2010. 3 noiem. P. 4.
5855. Ursu, Victor. Creditul agricol, cenureasa portofoliului bancar? / Victor Ursu //
Economist. 2010. 24 noiem. P. 6.
5856. , . : [ .
Comertbank . ] / // . . 2010.
19 . . 7.
5857. , . : [ " - ", . . : . . .-.
. ] / // . . 2010. 5 . . 4.
5858. , . : [ . :
. . . -] / . // . . 2010. 19 .
. 29.
5859. , . : [31 : . . . ] / // . .
2010. 5 . . 18.
5860. , . : [ . " "] / // . . 2010. 4 . . 7.

172

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
338(100-87) Situaia economic a rilor de peste hotare
5861. Nye, Joseph S. Opiunile Japoniei : [aspecte economice : art. prof. la coala de
Administrare Kennedy din cadrul Univ. Harvard] / Joseph S. Nye // Sptmna. 2010. 26
noiem. P. 3.
5862. , . : [.
. 2001 .] / // . . 2010. 19
. . 29.
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
5863. Dodon, Igor. Agricultura Moldovei cum este i cum ar trebui s fie : [art. exministrului economiei Rep. Moldova] / Igor Dodon // Moldova suveran. 2010. 3 noiem.
5864. Duca, Gheorghe. Republica Moldova are nevoie de un nou model economic : [art.
preedintelui Acad. de tiine a Moldovei] / Gheorghe Duca // Timpul de diminea. 2010. 5
noiem. P. 8.
5865. Gotian, Iurie. Datoria extern: moft sau necesitate? / Iurie Gotian // Timpul de diminea. 2010. 19 noiem. P. 13.
5866. Loghin, Vlad. La anul o vom duce i mai ru ne-o promite Fondul Monetar Internaional / Vlad Loghin // Moldova suveran. 2010. 2 noiem.
5867. Rducanu, Marcel. Marcel Rducanu : "Sectorul construciilor revine la normal" :
(interviu cu ministrul degrevat al Construciilor i Dezvoltrii Regionale) // Timpul de diminea.
2010. 19 noiem. P. 10.
5868. elari, Galina. n ara paradoxurilor : [despre paradoxurile econ. i implicaiile sindicatelor] / Galina elari // Vocea poporului. 2010. 5 noiem. P. 4. Idem n lb. rus.
5869. , . : [. . ] / // . 2010. 9 .
5870. , . Doing Business-2011: : [
. . Doing Business-2011, . . . . ] / // . . 2010. 5 . . 8.
5871. , . " , " : [. . . : . . . ] //
. . 2010. 17 .

173

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5872. , . : [
. .-. ] / // . 2010. 25 . . 2.
5873. , . : [ .
2011 .] / // . . 2010. 11 . . 7.
5874. . : [. . ] // . 2010. 3 .
5875. , . : [ .
. - , . .
] / // . 2010. 19 . . 6.
5876. , . : [o . . ] / // . 2010. 19 . .
4.
5877. , . : : [
. ] // . . 2010. 26 . . 20.
5878. , . : [ . -] /
// plus. 2010. 12 . . 8.
5879. , . : [ . ] / //
. . 2010. 5 . . 2.
(Vezi de asemenea Nr 5853, 5885, 6052)
338.48 Turism. Economia turismului
5880. Miron, Viorel. "Orice ar este interesant pentru turiti dac tii cum s o promovezi" : interviu cu V. Miron, managerul proiectului "Dezvoltarea traseelor turistice n zona transfrontalier Nisporeni-Prut" // Economist. 2010. 3 noiem. P. 10.
5881. , . : "" : [ . .
] / // . . 2010. 5 . . 24.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
5882. Bezer, Iurie. Iurie Bezer : Evoluia pieei farmaceutice depinde de capacitatea de
cumprare a populaiei : [interviu cu dir. gen. al companiei "Becor"] / interviu realizat de Tatiana
Marcu // Economist. 2010. 17 noiem. P. 8.

174

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5883. , . :
[ "
", ] / // . . 2010. 26 . . 16.
339.5 Comer exterior. Comer internaional
5884. Acordul de Liber Schimb cu UE: prima ans // Economist. 2010. 17 noiem. P.
4. Cuprins : Perioada implementrii va depinde n mare msur de Moldova / Alex Oprunenco
; n Plan sunt incluse aciuni pe anumite domenii n care avem probleme / Viorel Chivriga ; Calitatea i standardele vor di "clciul lui Ahile" n aceste negocieri / Iurie Gotian.
339.7 Finane internaionale
5885. Forestier, Paul-Henri. "n ultimii trei ani BERD a fcut investiii fr precedent n
Republica Moldova" : interviu cu P.-H-Forestier, dir. Bncii Europ. pentru Reconstrucie i Dezvoltare pentru Caucaz, Moldova i Belarus / interviu realizat de Vlad Bercu // Economist. 2010.
3 noiem. P. 6.
5886. Peled, Osnat. "Banii plutesc peste tot, e nevoie doar de proiecte viabile pentru a-i
atrage" : [despre climatul investiional din Rep. Moldova : interviu cu O. Peled, dir. gen. Mentor
Finance] // Economist. 2010. 10 noiem. P. 12.
5887. Preac, Ion. Ce efecte poate avea decizia SUA de a tipri 600 miliarde USD / Ion
Preac // Economist. 2010. 10 noiem. P. 5.
5888. , . " " : [ .
. : . . . . .] / // . .
2010. 19 . . 28.
5889. , . - " " : [.
. . . . . - .
. . . ] / , // . . 2010. 19 . . 28.
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
5890. Coer, Cornel. Uniunea European entitate n procesul globalizrii : [a relaiilor
comerciale] / Cornel Coer // Economist. 2010. 24 noiem. P. 14.
5891. Rotaru, Tatiana. Reforma economic prin prisma unui expert polonez : [sintez a
vizitei prof. Leszek Balcerowicz, economist i reformator, n Rep. Moldova, noiem. 2010] / Tatiana Rotaru // Lit. i arta. 2010. 18 noiem. P. 2.
5892. , . : [.
. ". . " .
175

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

. ] / // . . 2010.
12 . . 18.
5893. , . : [ . : .
. . ] / // . . 2010. 5 . . 29.
5894. , . " , ,
" : [ . . , "
"] // . 2010. 19 . . 6.
5895. , . ? : [ . : . . . ] / // . . 2010. 5 . . 29.
5896. , .
: [. . - . -] / . // . .
2010. 5 . . 28.
34 DREPT. JURISPRUDEN
341 Drept internaional
5897. , . : "
" : [ . c ] /
// . 2010. 5 . . 1, 4.
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
5898. , . : [ ] / // . 2010. 26 . . 6.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
5899. Duminica, Lilia. Violena n familie un fenomen persistent n Moldova : [despre
lucr. conf. "Violena n familie: o problem privat sau un flagel social?"] / Lilia Duminica // Dreptul. 2010. 12 noiem. P. 5.
5900. Istrate, Liliana. Femeile moldovene, forate s bea din cupa umilinei : [despre rap.
Centrului Intern. "La Strada" i "Promo Lex" priivnd violena n familie] / Liliana Istrate // Evenimentul zilei. 2010. 12 noiem. P. 13.
5901. , . : [ ] / // . . 2010. 5 . . 4.
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
5902. Duminica, Lilia. Respectarea drepturilor de proprietate intelectual n Republica
Moldova: un pas spre Uniunea European : [despre proiectul Twinning "Suport pentru imple-

176

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

mentarea i respectarea drepturilor de proprietate intelectual n Rep. Moldova"] / Lilia Duminica


// Dreptul. 2010. 26 noiem. P. 5.
5903. Palamarciuc, Vladimir. Efectele juridice ale obligaiilor pecuniare / Vladimir
Palamarciuc // Dreptul. 2010. 12 noiem. P. 4.
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
5904. Jalb, Marin. ntreruperea termenului necesar invocrii uzucapiunii / Marin Jalb //
Dreptul. 2010. 26 noiem. P. 4.
5905. Popa, Igor. Piaa de consultan juridic din Moldova estimat la 30 milioane euro :
[interviu cu I. Popa, managing partner Popa & Asociaii i Gelu-Titus Maravela, coord. Birourilor
teritoriale Musat & Asociaii] // Economist. 2010. 17 noiem. P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 5840)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
5906. Until, Natalia. Calificarea accidentelor de munc / Natalia Until // Dreptul. 2010.
19 noiem. P.4.
5907. , . " " - : [ .
] / // . . 2010. 18 . . 4.

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
5908. Cujba, Victoria. Apropiem decizia de cetean : [despre reforma de descentralizare
: interviu cu V. Cujba, ef adjunct al Dir. Politici de Descentralizare din cadrul Cancelariei de
Stat] // Ziarul de gard. 2010. 4 noiem. P. 19.
5909. Volontir, Anatolie. Nu uit c legea e n capul mesei : [art. primarului de Vratic, raionul Rcani] / Anatolie Volontir // Vocea poporului. 2010. 19 noiem. P. 3. (Supl. "Lumina" ; Nr 9). Idem n lb. rus.
5910. , . : [ . . . 2011-2013 .] / // . . 2010. 19
. . 1, 8.
5911. , . : [ . .
. . . ] /
// . . 2010. 19 . . 20.
5912. , . :
[ 4- . . . . , , 16
. 2010 .] / // . . 2010. 19 . . 18.
177

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
5913. Buliga, Valentina. Valentina Buliga : "Ne-a mobilizat dorina de a crea un sistem de
protecie social echitabil" : (interviu cu ministrul degrevat al Muncii i Proteciei Sociale) // Timpul de diminea. 2010. 12 noiem. P. 8 ; Flux european : ed. de vineri. 2010. 12 noiem.
P. 9 ; Economist. 2010. 17 noiem. P. 12.
5914. , . : "
" : . ,
. . . // .
. 2010. 11 . . 11 ; . . 2010. 16 . ; .
. 2010. 12 . . 21.
5915. , . : [ .
] / // . . 2010. 10 .
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
5916. Cuzmuc, Alexandru. Pn a procura un produs, preteniile consumatorului sunt justificate n proporie de 100% : [interviu cu A. Cuzmuc, inspector de stat] / consemnare : Carina
Buila // Capitala. 2010. 24 noiem. P. 6 ; =Capitala. 2010. 17 . . 6.
368 Asigurri
5917. Gherasim, Dinu. Dinu Gherasim : Companiile de asigurri trebuie s-i diversifice
portofoliul de produse : [despre introducerea clauzei legale privind obligativitatea asigurrilor de
locuine : interviu cu preedintele Soc. de asigurri "Donaris-Grup"] / interviu realizat de Tatiana
Marcu // Economist. 2010. 10 noiem. P. 8.
5918. , . : [
. 3-. . 2010 .] / // . . 2010.
12 . . 16.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
5919. Celac, Virgilia. Tipologia relaiilor profesor-elev/student / Virgilia Celac // Univers
pedagogic pro. 2010. 4 noiem. P. 4.
5920. Cibotaru, Anatolie. Religia n coal: ne bate vntul dar i ... gndul / Anatolie
Cibotaru // Fclia. 2010. 13 noiem. P. 10.
5921. Ciubotaru, Nelea. Educaia ecologic la orele de biologie : [despre experiena prof.
de la Liceul Teoretic "C. Negruzzi", mun. Chiinu] / Nelea Ciubotaru // Fclia. 2010. 6
noiem. P. 12.
178

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5922. Coliban, Maria. Calitatea vieii de familie i rolul ei n interaciunea prini-copii / Maria Coliban // Univers pedagogic pro. 2010. 11 noiem. P. 8.
5923. Coseac, Lorina. Strategia educaional a creativitii / Lorina Coseac // Univers pedagogic pro. 2010. 11 noiem. P. 2.
5924. Covali, Eugenia. Educaia ecologic: interesant i util / Eugenia Covali // Natura.
2010. Noiem. (Nr 11). P. 5.
5925. Cujb, Valentina. Sistemul educaional turc formeaz, mai presus de toate, patrioi :
[despre vizita de documentare la Istanbul : art. dir. gen. adjunct al Dir. Gen. Educaie, Tineret i
Sport, mun. Chiinu] / Valentina Cujb // Univers pedagogic pro. 2010. 11 noiem. P. 5.
5926. Demerji, Sergiu. Educaia religioas calea spre desvrire / Sergiu Dermenji //
Curierul ortodox. 2010. 15 noiem. P. 3.
5927. Iachim, Ion. Srguina : [n activitatea didactic a lui Ion Creang] / Ion Iachim //
Univers pedagogic pro. 2010. 11 noiem. P. 2.
5928. Lupu, Marian. O mare ans pentru educaie cu un Preedinte nelept : [dialog cu
M. Lupu, preedinte al Partidului Democrat din Moldova] / interlocutor : Virgil Mndcanu //
Fclia. 2010. 13 noiem. P. 5.
5929. Mndcanu, Virgil. Pedagogia nvtorului Universal cui i este dat s o propage? / Virgil Mndcanu // Fclia. 2010. 6 noiem. P. 2.
5930. Mndcanu, Virgil. Profesorul de religie cu misiune i har / Virgil Mndcanu // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 2.
5931. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. coala i comunitatea n perspectiva integrrii europene : [despre conf. t.-practic municipal "coala i comunitatea. Formarea competenelor
n perspectiva integrrii europene" : art. dir. gen. al Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport, mun.
Chiinu] / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic pro. 2010. 11 noiem. P. 4.
5932. Oleinic, Viorica. Dixi et animam levavi : [despre rolul educaional al celor "apte ani
de acas"] / Viorica Oleinic // Univers pedagogic pro. 2010. 18 noiem. P. 7.
5933. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Mijloacele apropierii de idealul educaional / Vitalie
Pastuh-Cubolteanu // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 13.
5934. Pslaru, Vlad. 3. nvtorul, dac-i nvtor, nu-i poate vota pe comuniti / Vlad
Pslaru // Timpul de diminea. 2010. 5 noiem. P. 30. Art. 1 : 22 oct.
5935. Pslaru, Vlad. Starea de normalitate a nvmntului / Vlad Pslaru // Timpul de
diminea. 2010. 26 noiem. P. 36.
179

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5936. Pslaru, Vlad. Oprii "reforma"! : [despre temeliile na-europene ale nvmntului] /
Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2010. 19 noiem. P. 34.
5937. Popa, Maria. Educaia tehnologic i formarea caracterului / Maria Popa // Univers
pedagogic pro. 2010. 18 noiem. P. 5.
5938. Rusu, Tudor. Didactica, pedagogia, psihologia: competenele profesorului practician
/ Tudor Rusu // Fclia. 2010. 6 noiem. P. 10.
5939. Strcea, Eugenia. Ghidarea n carier problem pe ct de complex, pe att i de
actual : [despre masa rotund asupra orientrii i ghidrii n carier a elevilor] / Eugenia Strcea // Fclia. 2010. 6 noiem. P. 8.
5940. Voleanschii, Mihai. Rolul i locul antrenorului colii de sport / Mihai Voleanschii //
Fclia. 2010. 6 noiem. P. 12.
5941. , . : [ .
: . . ] / // . .
2010. 5 . . 28.
5942. , . "" : [ : . . . ] / // . . 2010. 19 . . 4.
5943. , . " " /
// . 2010. 19 . . 5.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
5944. Bejenari, Ludmila. Descoper Uniunea European : [activitate extracurricular la
educaia civic la Liceul Teoretic Trinca, raionul Edine] / Ludmila Bejenari // Fclia. 2010. 27
noiem. P. 10.
5945. Bosii, Ludmila. Situaii de aplicare a metodelor euristice n predarea literaturii romne: problematizarea : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Mircea Eliade", mun. Chiinu] / Ludmila Bosii // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 4.
5946. Braila, Lidia. Transformarea expresiilor algebrice : [din experiena prof. de la Gimnaziul Todireti, raionul Anenii Noi] / Lidia Braila // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 7.
5947. Braila, Lidia. TVC matematic "Fraciile" : [cl. a 5-a : din experiena prof. de la Gimnaziul Todireti, raionul Anenii Noi] / Lidia Braila // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 13.
5948. Braovean, Anna. Evaluarea cheia n dezvoltarea succesului colar : [din experiena prof. de biologie de la Liceul Teoretic "Ginta Latin", mun. Chiinu] / Anna Braovean //
Univers pedagogic pro. 2010. 4 noiem. P. 4.
180

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5949. Braovean, Anna. Igiena sistemului osos i muscular : [din experiena prof. de biologie de la Liceul Teoretic "Ginta Latin", mun. Chiinu] / Anna Braovean // Univers pedagogic
pro. 2010. 11 noiem. P. 8.
5950. Calmc, Larisa. Cele patru piersici : [lecie mixt n cl. a 4-a : din experiena nvtoarei de la coala Primar Hrbov, raionul Anenii Noi] / Larisa Calmc // Fclia. 2010. 27
noiem. P. 11.
5951. Cioban, Galina. "Stelele se aprind i pe pmnt" : [activitate lit., cl. a 12-a : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "H. Botev", satul Valea-Perjei, Taraclia] / Galina Cioban //
Fclia. 2010. 13 noiem. P. 13.
5952. Colesnicenco, Eugenia. Transpunerea form de organizare a activitii de nvare a fizicii : [din experiena prof. de la Colegiul de Industrie din Bli] / Eugenia Colesnicenco //
Fclia. 2010. 6, 13, 20 noiem. P. 6.
5953. Colpajiu, Mircea. Lucrri practice la fizic : [lucrarea practic nr. 10 : din experiena
prof. de la Liceul Acad. de tiine a Moldovei] / Mircea Colpajiu, Veronica Cazac, Ana David //
Fclia. 2010. 6 noiem. P. 6.
5954. Colpajiu, Mircea. Lucrri practice la fizic : [lucrarea practic nr. 11 : din experiena
prof. de la Liceul Acad. de tiine a Moldovei] / Mircea Colpajiu, tefan Grjdieru, Ion Perju //
Fclia. 2010. 13 noiem. P. 6.
5955. Colpajiu, Mircea. Lucrri practice la fizic : [lucrarea practic nr. 12 : din experiena
prof. de la Liceul Acad. de tiine a Moldovei] / Mircea Colpajiu, Carolina Dodon, Nicoleta
Domnicu // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 6.
5956. Colpajiu, Mircea. Lucrri practice la fizic : [lucrarea practic nr. 13 : din experiena
prof. de la Liceul Academiei de tiine a Moldovei] / Mircea Colpajiu, tefan Sochirc, Tudor
tubei // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 6.
5957. Covaliov, Eufrosinia. Specificul i particularitile instrumentului muzical vioara :
[din experiena prof. de la Liceul Teoretic "G. Meniuc", mun. Chiinu] / Eufrosinia Covaliov //
Univers pedagogic pro. 2010. 18 noiem. P. 4.
5958. Creu, Mihai. Ascendene posibile sau nlimea pe care nc n-am luat-o : [din experiena prof. de tiine socio-umane de la Liceul Teoretic "Gh. Asachi", mun. Chiinu] / Mihai
Creu // Univers pedagogic pro. 2010. 18 noiem. P. 7.
5959. Cuciuc, Eugenia. Dezvoltarea gustului estetic la leciile de educaie artisticoplastic : [din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", oraul Cueni] /
Eugenia Cuciuc // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 11.

181

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5960. Darcaci, Galina. Matematica aplicat : [proiect didactic de lung durat la cursul opional "Matematica aplicat", cl. a 9-a : din experiena prof. de la Gimnaziul Todireti, raionul
Ungheni] / Galina Darcaci // Univers pedagogic pro. 2010. 4 noiem. P. 6.
5961. Frumusachi, Svetlana. Alcool, droguri, tutun, cafea factori de autodistrugere : [activitate extracurs : din experiena prof. de biologie de la Colegiul Politehnic, mun. Chiinu] /
Svetlana Frumusachi // Univers pedagogic pro. 2010. 11 noiem. P. 7.
5962. Grbu, Radmila. Ora de literatur formarea cititorului avizat : [despre studierea n
coal a romanului "Ciocoii vechi i noi Sau ce se nate din pisic oareci mnnc" de N.
Filimon] / Radmila Grbu // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 5.
5963. Grosu, Andrei. Sugestii pentru evaluare la informatic : [tema: Algoritmi : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Academia copiilor", mun. Chiinu] / Andrei Grosu // Univers
pedagogic pro. 2010. 18 noiem. P. 6.
5964. Grosu, Nadejda. Proiectarea leciei exerciiu de creativitate pentru profesor : [din
experiena prof. de la Liceul Teoretic "O. Ghibu", mun. Chiinu] / Nadejda Grosu // Fclia.
2010. 6 noiem. P. 13.
5965. Guriev, Liliana. Thanksgiving Day : [an extra-cl. activity : din experiena prof. de la
coala primar Gordineti, raionul Edine] / Liliana Guriev // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 7.
5966. Ichim, Ion. Elemente de creaie la educaia tehnologic : [din experiena prof. de la
Liceul Teoretic "Ginta Latin", mun. Chiinu] / Ion Ichim // Univers pedagogic pro. 2010. 11
noiem. P. 7.
5967. Liman, Angela. Aufgaben anhand des Jugendbuches "Die Welle" von Morton
Rhue : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "M. Koglniceanu", mun. Chiinu] / Angela
Liman // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 6. Va urma.
5968. Lupu, Alexandru. Structuri algebrice : [proiect didactic de lung durat, curs opional, cl. a 8-a : din experiena prof. de la Gimnaziul Drochia i Liceului Teoretic "tefan cel Mare",
oraul Drochia] / Alexandru Lupu, Iulia Pucau // Univers pedagogic pro. 2010. 18 noiem.
P. 6.
5969. Malachi, Lilia. Drama "Psrile tinereii noastre" de I. Dru : [caracterizarea personajelor : proiect didactic al prof. de la Liceul Teoretic "Diomid Gherman", comuna Risipeni, raionul Fleti] / Lilia Malachi // Univers pedagogic pro. 2010. 4 noiem. P. 5.
5970. Mantalua, Aurelia. Prob de evaluare sumativ : [disciplina "tiine", cl. a 4-a, sfritul semestrului 1 : din experiena nvtoarei colii Primare Criuleni] / Aurelia Mantalua //
Fclia. 2010. 13 noiem. P. 14.

182

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5971. Mantalua, Aurelia. Tehnici de lucru utilizate n rezolvarea problemelor : [din experiena nvtoarei de la coala Primar, Criuleni] / Aurelia Mantalua // Fclia. 2010. 6 noiem.
P. 7.
5972. Moraru, Violeta. De la lectur la scriere : [proiect de lecie cu subiectul "Cititorul
un recreator pasionat al operei" ; cl. a 10-a: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Petru
Zadnipru", mun. Chiinu] / Violeta Moraru // Univers pedagogic pro. 2010. 18 noiem. P. 4.
5973. Moscal, Ludmila. Pledez pentru dezbatere : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Pantelimon Halippa", Cubolta, Sngerei] / Ludmila Moscal // Fclia. 2010. 27 noiem. P.
6.
5974. Onua, Valentina. Tehnica Cubului : [despre implementarea metodei: din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "S. Rahmaninov", Cahul] / Valentina Onua // Fclia. 2010. 6
noiem. P. 12.
5975. Procopciuc, Ludmila. Motivaia nvrii la biologie : [din experiena prof. de la Colegiul Politehnic din Bli] / Ludmila Procopciuc // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 12.
5976. Rusu, Eugenia. Lecie netradiional : [din experiena prof. de chimie de la Liceul
Teoretic "V. Ciobanu", satul uri, raionul Drochia] / Eugenia Rusu // Univers pedagogic pro.
2010. 18 noiem. P. 7.
5977. Stratan, Parascovia. Formarea i dezvoltarea unor deprinderi de gndire critic la
orele de matematic : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Ginta Latin" , mun. Chiinu] /
Parascovia Stratan // Univers pedagogic pro. 2010. 4 noiem. P. 4.
5978. uleac, Elena. Tehnici interactive de stimulare a creativitii : [despre experiena
prof. de la Liceul Teoretic "S. Kovalevskaia", orelul Cupcini, Edine] / Elena uleac // Fclia.
2010. 20 noiem. P. 13.
5979. Voleanschii, Mihai. Aciuni tehnice de atac la antrenamentele de volei : [din experiena antrenorului de la coala de Sport din Briceni] / Mihai Voleanschii // Fclia. 2010. 27
noiem. P. 10.
5980. , . "- " : [.
: . "" : . . . , . ] / // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 7.
5981. , . :
. . , . / // Fclia. 2010. 6 noiem. P. 7.
5982. , . " " : [ . .
, . ] / // Fclia. 2010. 6 noiem. P. 11.

183

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

5983. , . : [ . . . , ] / // Fclia. 2010. 20


noiem. P. 14.
5984. , . : [.
10-12 . : . "", ] / // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 14.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar
5985. Bendas, Mihai. 70 de ani de ncredere, devotament i profesionalism : [70 de ani de
la fondarea Liceului Teoretic "Alecu Russo", Orhei] / Mihai Bendas // Fclia. 2010. 27 noiem.
P. 8-9.
5986. Bendas, Mihai. Gimnaziul Sadova la ceas aniversar 35 de ani de perseveren :
[raionul Clrai] / Mihai Bendas // Fclia. 2010. 13 noiem. P. 8-9.
5987. Bendas, Mihai. Pasiunea i fora de concentrare la Liceul Teoretic Cotova : [din raionul Drochia] / Mihai Bendas // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 8-9.
5988. Bosii, Ludmila. Personalitatea pedagogului, relaia profesor-cercettor : [despre
experiena Liceului Teoretic "Mircea Eliade", mun. Chiinu] / Ludmila Bosii // Fclia. 2010.
27 noiem. P. 4.
5989. Ceban, Ana. Sugestii pentru evaluarea competenelor digitale la sfritul ciclului liceal : [la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Orhei] / Ana Ceban // Fclia. 2010. 6 noiem. P.
12.
5990. Ciuciu, Svetlana. Criza de identitate i anxietatea : [proiect didactic la dirigenie, cl.
a 12-a : de la Liceul Teoretic "Mihail Koglniceanu", mun. Chiinu] / Svetlana Ciuciu // Fclia.
2010. 27 noiem. P. 7.
5991. Dandara, Viorel. nvmnt de calitate n raionul Rcani : [despre proiectul "Educaie de calitate n mediul rural din Rep. Moldova" : interviu cu V. Dandara, ef al Dir. Gen. nvmnt, Tineret i Sport, Rcani] / consemnare : Elena Dandara // Fclia. 2010. 27 noiem.
P. 12-13.
5992. Fediuc, Larisa. Care e situaia de facto? : [despre proiectul "Educaie de calitate n
mediul rural din Rep. Moldova" : interviu cu L. Fediuc, dir.-interimar la Liceul Teoretic Recea,
raionul Rcani] / consemnare : Elena Dandara // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 13.
5993. Grecu, Margareta. Importana culorilor n procesul de predare-nvare / Margareta
Grecu // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 5.
5994. Iavi, Mihai. Statutul i semnificaia conceptului de metod / Mihai Iavi // Univers
pedagogic pro. 2010. 18 noiem. P. 4.

184

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5995. Ivanov, Ecaterina. "O ar, o cas, un grai..." : [show intelectual : din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "H. Botev", satul Valea-Perjei, Taraclia] / Ecaterina Ivanov, Galina
Cioban // Fclia. 2010. 13 noiem. P. 13.
5996. Ivanova, Ecaterina. Concursul de inteligen "Mit i realitate" : [pentru cl. a 5-a de la
Liceul Teoretic "Hristo Botev", Valea Perjei, Taraclia] / Ecaterina Ivanova // Fclia. 2010. 6
noiem. P. 7.
5997. Motenitori de gnd i frumusee : [despre Gimnaziul "Bunescu Dumitru" din satul
Chetrosu, raionul Drochia] // Fclia. 2010. 13 noiem. P. 7. Cuprins : Un director trebuie
s-i rectige zilnic dreptul la exigen : [interviu cu Emilia Surlaru, dir.] ; Concursul o form
de autoevaluare / Ecaterina Porcescu ; O ans mileniului III / Vladimir Rusu ; Curajul de a
persevera / Zinaida Pascaru ; Semne de rboj / Rodica Furtun ; A fi sntos e la mod / Maria
Darii.
5998. Pslaru, Natalia. Un bilan al succeselor la 15 ani de activitate : [despre Liceul "D.
Cantemir" din oraul Cantemir] / Natalia Pslaru // Univers pedagogic pro. 2010. 4 noiem.
P. 2.
5999. Pslaru, Natalia. Un gimnaziu igienizat : [despre activitatea Gimnaziului "Mihai Eminescu" din orelul Cantemir] / Natalia Pslaru // Univers pedagogic pro. 2010. 18 noiem.
P. 1-2.
6000. Primul ntre egali : [20 de ani de la fondarea Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri",
mun. Chiinu] / S. Axnti, N. Gru, M. Chise [et al.] // Univers pedagogic pro. 2010. 11
noiem. P. 2.
6001. Rusu, Tudor. Deschiztor de drumuri manageriale : [despre Valentin Guzgan, dir.
Liceului Teoretic "Ion Creang", mun. Chiinu] / Tudor Rusu // Fclia. 2010. 13 noiem. P.
3.
6002. Vacarciuc, Daniela. Daniela Vacarciuc pedagog cu verticalitate : [interviu cu dir.
adjunct pentru activitate metodic i t. la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", mun. Chiinu] /
consemnare : Elena Vorotneac // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 10-11.
6003. , . , : [. . . " " . ] /
// . 2010. 11 .
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
6004. Callo, Tatiana. Cuvnt despre "Abecedarul precolarului" : [punctul de vedere al
prof. univ., Tatiana Callo despre lucr. S. Cemortan, aut. al abecedarului, ef al sectorului Educaiei Precolar la Inst. de tiine ale Educaiei] // Fclia. 2010. 13 noiem. P. 10.

185

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

6005. Cemortan, Stela. "Abecedarul precolarului "Plaiul meu natal" : [interviu cu aut.
abecedarului, ef al sectorului Educaiei Precolar la Inst. de tiine ale Educaiei] / consemnare : Tudor Rusu // Fclia. 2010. 6 noiem. P. 8.
6006. Cojuneanu, Elizaveta. Iepurele, vulpea i cocoul : [poveste popular rus : din
experiena educatoarei de la Grdinia nr. 71, mun. Chiinu] / Elizaveta Cojuneanu // Fclia.
2010. 13 noiem. P. 14.
6007. Cojuneanu, Elizaveta. Proiect didactic "n lumea povetilor" : [din experiena educatoarei de la Grdinia nr. 71, mun. Chiinu] / Elizaveta Cojuneanu // Fclia. 2010. 6
noiem. P. 11.
6008. Cotovici, Ana. Mozart copil minune : [scenariu de poveste la grdinia nr. 150 "Izvora", mun. Chiinu] / Ana Cotovici // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 6.
6009. Nacu, Eudochia. Jocul didactic mbogete vocabularul precolarului : [din experiena educatoarei de la Inst. Precolar nr. 1, oraul Drochia] / Eudochia Nacu // Fclia. 2010.
20 noiem. P. 12.
6010. Postu-Zazuc, Olga. Evaluarea axat pe competene : [n procesul de studiu primar]
/ Olga Postu-Zazuc // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 4-5.
6011. Potng, Ecaterina. Ne jucm, matematic nvm : [din experiena educatoarei de
la Inst. Precolar nr. 57, mun. Chiinu] / Ecaterina Potng // Fclia. 2010. 27 noiem. P.
11.
6012. Ra, Ana. Evaluarea competenelor : [la lecia de matematic, cl. 1] / Ana Ra //
Fclia. 2010. 27 noiem. P. 5.
6013. migon, Ludmila. Organizarea edinelor interactive cu familia : [despre experiena
Grdiniei nr. 1, Drochia] / Ludmila migon // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 10.
6014. Tamazlcaru, Mariana. Formarea competenelor de comunicare n clasele primare :
[din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "Ginta Latin", mun. Chiinu] / Mariana
Tamazlcaru // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 5.
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
6015. Arta frumuseii umane la Colegiul "Mondostud-Art" / pag. realizat de Natalia Pslaru
// Univers pedagogic pro. 2010. 11 noiem. P. 3.
6016. Coseac, Lorina. Eficientizarea leciei prin folosirea activitii didactice n grup : [la
Colegiul Financiar-Bancar, mun. Chiinu] / Lorina Coseac // Univers pedagogic pro. 2010.
18 noiem. P. 5.

186

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6017. Frumusachi, Svetlana. Aptitudinile i importana lor n activitatea profesorului de


biologie : [de la Colegiul Politehnic, mun. Chiinu] / Svetlana Frumusachi // Univers pedagogic
pro. 2010. 4 noiem. P. 7.
6018. Grebeniuc, Ecaterina. Lecia ca form de organizare a predrii dreptului : [la Colegiul de Transporturi, mun. Chiinu] / Ecaterina Grebeniuc // Fclia. 2010. 27 noiem. P.
14.
6019. Liceul Profesional nr. 2 din Chiinu : [despre realizri i perspective de dezvoltare]
/ pag. realizat de Natalia Pslaru // Univers pedagogic pro. 2010. 4 noiem. P. 3.
6020. Procopciuc, Ludmila. Ora de dirigenie: "Spune NU fumatului" : [despre experiena
prof. de la Colegiul Politehnic, Bli] / Ludmila Procopciuc // Fclia. 2010. 6 noiem. P. 11.
6021. Raileanu, A. Rezultatul aplicrii unui management de calitate : [n coala Profesional nr. 4, mun. Chiinu] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. 2010. 11 noiem. P. 6.
6022. Raileanu, Anatol. coala Profesional din Alexndreni contribui important la
prosperarea comunitii : [raionul Sngerei] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. 2010.
18 noiem. P. 3.
6023. Rusu, Tudor. Liceul Profesional nr. 1 din mun. Chiinu a mplinit 70 de ani : relatare de la eveniment / Tudor Rusu // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 3.
6024. Staver, Vasile. Didactica actual i perspectiva ei de dezvoltare n coli profesionale
/ Vasile Staver // Fclia. 2010. 20 noiem. P. 11.
6025. arai, Maria. Receptarea muzicii: evocarea unei experiene formative : [despre
Alexandra Stici, efa catedrei Educaia Muzical i Metodic de la Colegiul Ped. "Vasile Lupu",
Orhei] / Maria arai // Univers pedagogic pro. 2010. 4 noiem. P. 2.
6026. urcan, Galina. Educaia moral ntre concept i rezultat : [din experiena Colegiului
Ped. "Mihai Eminescu", Soroca] / Galina urcan // Univers pedagogic pro. 2010. 18 noiem.
P. 2.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
6027. Bostan, Ion. S nu simii nc mult timp povara anilor! : [75 de ani de la naterea lui
Anatolie Casian, ef al Catedrei mecanic teoretic la Univ. Tehn. a Moldovei] / Ion Bostan // Lit.
i arta. 2010. 11 noiem. P. 8.
6028. Capcelea, Valeriu. Andrei Marga, nvrednicit de titlul onorific de Doctor Honoris
Causa a USB "Alecu Russo" : [rector al Univ. "Babe-Bolyai" din Cluj-Napoca] / Valeriu
Capcelea // Fclia. 2010. 6 noiem. P. 9.
6029. Ciubucciu, Vlad. Omnia mea ... : [in memoriam prof. Natan Grinbaum de la Univ. de
Stat din Moldova] / Vlad Ciubucciu // Fclia. 2010. 27 noiem. P. 14.

187

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

6030. Declaraia Consiliului Rectorilor din Republica Moldova : [privind defimarea rectorilor i profesorilor universitari de ctre ziarul "Moldova Suveran" din 03.11.2010] // Lit. i arta.
2010. 11 noiem. P. 7 ; Fclia. 2010. 13 noiem. P. 1. Semnat : I. Ababii, V. Amariei,
G. Belostecinic [et. al].
6031. Facultatea de Psihologie i Psihopedagogie Special la cea de-a 40-a aniversare :
[de la Univ. Ped. De Stat "Ion Creang"] // Fclia. 2010. 6 noiem. P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 6085)

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
6032. [Micarea Ecologist din Moldova : 20 de ani de la fondare] // Natura. 2010.
Noiem. (Nr 11). P. 8-9. Cuprins : Stimai colegi : adresarea ministrului mediului Gheorghe
alaru ; Dragi prieteni ntru dragoste pentru natura-mam! / Claudia Partole ; V sunt alturi ... /
Ninela Caranfil ; Impact naional i internaional / Valentin Bobeic ; Chemarea orizonturilor /
Ioana Bobn ; Micarea i trandafirul / Lilia Curchi ; Ecologitii basarabeni au fost primii ... /
Vasile oimaru ; Scrisoare din Bucovina / Cezar Straton ; Dragi prieteni / Dan Hazaparu ; Un
adevrat "vaccin" de dragoste pentru mediu / Ludmila Fiodotova ; Urme verzi i curate / Tatiana
Marin ; Curentul care d via / Vlad Garaba ; Zbucium i victorii / Valeriu arigradschi.
6033. Garaba, Vladimir. De ce politica vrea s domine tehnologia, sau Ce au politicienii
cu Geotube-ul? : [despre calitatea tehnologiilor de deshidratare a nmolului: interviu cu V.
Garaba, preedinte al Org. Teritoriale Chiinu a Micrii Ecol. din Moldova] / consemnare : Ion
Anton // Timpul de diminea. 2010. 19 noiem. P. 28.
6034. Rotari, Oleg. i rurile mici au anse de a fi mai curate! : [despre reeaua ecol. de
pe rul Cubolta] / Oleg Rotari // Natura. 2010. Noiem. (Nr 11). P. 4.

53 FIZIC
(Vezi Nr 6201)
531 Mecanic teoretic. Mecanica solidului i a corpurilor rigide
6035. Bostan, Ion. Promotor al tiinei performante : [75 de ani de la naterea lui Anatolie
Casian, cercettor i prof. univ. la Univ. Tehn. a Moldovei] / Ion Bostan // Timpul de diminea.
2010. 12 noiem. P. 26.
556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie
6036. , . " , , " : [ .
. . ., 5-6 . 2010 . ] / // . . 2010. 19 . . 26.

188

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

57 TIINE BIOLOGICE
572 Antropologie
6037. Bogatu, Petru. Singuri n Univers : [despre originea vieii] / Petru Bogatu // Curierul
ortodox. 2010. 15 noiem. P. 5.
6038. Rusu, Tudor. Globalizarea, o sugestie pentru clonare? / Tudor Rusu // Fclia.
2010. 13 noiem. P. 4.
579 Microbiologie
6039. O pierdere regretabil pentru medicina moldav : [necrolog: in memoriam lui tefan
Plugaru, savant microbiolog (1938-2010)] // Timpul de diminea. 2010. 29 noiem. P. 6.
Semnat : Ministerul Sntii al Rep. Moldova, USMF "Nicolae Testemianu", Colegiul Na. de
Medicin i Farmacie .

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
6040. Buga, Mircea. Combaterea srciei o obligaie profesional i moral a medicilor :
(interviu cu medicul M. Buga) // Timpul de diminea. 2010. 11 noiem. P. 7.
6041. Suruceanu, Vasile. Milostenia ca sens al vieii : interviu cu V. Suruceanu, dir. al
Centrului de sntate Zubreti, raionul Streni / consemnare : Tamara Lupuor // Vocea poporului. 2010. 5 noiem. P. 5. Idem n lb. rus.
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
(Vezi Nr 5882)
616 Patologie. Medicin clinic
6042. ciuca, Svetlana. Boala copiilor "srai", cea mai frecvent maladie genetic din
Moldova : [interviu cu Sv. ciuca, efa Clinicii Pneumologie din cadrul Inst. de Cercetri t. n
domeniul Ocrotirii Mamei i a Copilului] // Evenimentul zilei. 2010. 26 noiem. P. 13.
6043. , . : [
. . : . .
. . ] / // . . 2010. 12
. . 7.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
6044. , . : [ .
"Sancos" . ] / // . . 2010. 11
. . 17.
189

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

618 Ginecologie. Obstetric


6045. , . : [
. nr. 2, . , . ] / // . 2010. 26 . . 16.

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
634 Horticultur n general
634.8 Viticultur
6046. , . : [ . ] / // . . 2010. 26 . . 23.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
6047. Mustea, Victoria. Victoria Mustea : "Condimentate cu pasiune, sufletul i businessul se mpac de minune" : [interviu cu efa PR i Sponsoring la compania Orange Moldova]
/ consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2010. 5 noiem. P. 19. (Supl.
"Femeia" ; Nr 5).
6048. , . "-" : [ . "-" . ] / // . 2010. 26 .
. 7.
6049. , . - : [ . .
: . . . ] /
// . 2010. 3 .
6050. , . : [ : .
NIT . ] / //
. 2010. 5 . . 6.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.8 Pot. servicii potale i administrarea lor
6051. Popa, Iuluis. Amintiri filatelice despre Iuri Grekov / Iulius Popa // Lit. i arta. 2010.
4 noiem. P. 8.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Indusrtrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

190

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6052. Bodiul, Valentin. Valentin Bodiul : Tradiional n noiembrie "Cricova" lanseaz un


vin Beaujolais : [interviu cu dir. gen. al Combinatului de Vinuri "Cricova"] / interviu realizat de
Tatiana Marcu // Economist. 2010. 24 noiem. P. 8.
663.9 Ciocolat. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun
6053. Filip, Pavel. Pavel Filip : La o politic de stat corect am putea obine la buget cel
puin 800 milioane lei doar din industria tutunului : [interviu cu dir. gen. al S.A. "Tutun-CTC"] //
Economist. 2010. 17 noiem. P. 10.
6054. , . : ,
800 : [
. . . . Tutun-CTC] // . . 2010. 19 . .
25.

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textil
6055. Sunt clusterele o soluie pentru industria textil? : [materiale prez. la seminarul n
cadrul expoziiei intern. Black Sea Letex de ctre: Tamara Luchian, dir. Ionel SA, Irina
Cursacova, dir. executiv Steaua Reds SA, Olga Badanova, ef al Dir. dezvoltare tehnologic i
competitivitate, Min. Economiei [et al.] / consemnare : Ion Chilea // Economist. 2010. 24
noiem. P. 7.
687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea
general
6056. elegan a industriei confeciilor : [65 de ani de la fondarea Fabricii de Confecii
"Ionel" SA] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. 2010. 19 noiem. P. 5. Idem
n lb. rus. Cuprins : Criza economic o depim ncet, dar sigur : [interviu cu Tamara
Luchian, dir. fabricii] ; Pstrm tradiiile colectivului / Ala Sncu.
6057. , . "": : [65
- : . . ] / //
. 2010. 19 . . 6-7.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT.


SPORT
75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR
6058. Colesnic, Iurie. Un artist ce trebuie redescoperit : [despre Mihail Larionov, pictor i
scenograf (1881-1964)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. 2010. 25 noiem. P. 7.

191

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

78 MUZIC
6059. Aura. Aura : "M strduiesc s fac muzic potrivit timpului" : [interviu cu interpreta]
/ consemnare : Natalia Hadrc // Timpul de diminea. 2010. 19 noiem. P. 19. (Supl.
"Femeia" ; Nr 6).
6060. Ciobanu, Nelly. Nelly Ciobanu : "M-am nscut pe lumea asta cu o imens dragoste
pentru cntec" : interviu acordat de interpreta de muzic uoar / pentru conformitate : Liliana
Proca // Evenimentul zilei. 2010. 12 noiem. P. 8.
6061. Tira, Olia. Olia Tira : "Artistul, fiind o persoan public, este obligat s foloseasc
acest statut n scopuri nobile" : [interviu cu cntreaa] // Timpul de diminea. 2010. 17
noiem. P. 8; Flux european: ed. de vineri. 2010. 19 noiem. P. 12.
6062. , . : [ . ] //
. . 2010. 12 . . 6.
6063. , . : "
" : [ . ] / // .
. 2010. 26 . . 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic
6064. [Domnica Darienco : actri (1919-2010) : necrolog] // Jurnal de Chiinu. 2010.
9 noiem. P. 10 ; Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P. 8. Semnat : Boris Foca, Alexandru
Grecu, Valentina Savichi [et al.]
6065. Chistol, Igor. Igor Chistol : "Dac nu ai ceva de spus, mai bine renun" : [interviu
acordat de actorul de teatru i cinema] / pentru conformitate : Liliana Proca // Evenimentul zilei.
2010. 19 noiem. P. 6-7.
6066. Popovici, Iulia. "E nevoie de un soi de lmurire a relaiei dintre teatrul romnesc i
cel din R. Moldova" : interviu cu Iu. Popovici, critic de teatru, Bucureti / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 noiem. P. 10.
6067. Rusu, Grigore. Evocri : [fragm.] / Grigore Rusu // Lit. i arta. 2010. 4 noiem.
P. 6.
6068. Tamazlcaru, Elena. Grigore Rusu i ale sale "Evocri" : [pe marginea vol. "Evocri" de Grigore Rusu, Chiinu, 2010] / Elena Tamazlcaru // Lit. i arta. 2010. 4 noiem.
P. 6.
6069. Ungureanu, Larisa. Actorii i regizorii moldoveni, abseni la Festivalul Naional de
Teatru de la Bucureti : [30 oct. 7 noiem. 2010, Bucureti] / Larisa Ungureanu // Flux european : ed. de vineri. 2010. 12 noiem. P. 9.
192

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6070. , . 2 : [ . . ". . ", , 23 . 1 . 2010] / // . . 2010. 2 .


6071. , . : [ ""] / // .
. 2010. 2 .
6072. , . : [ .
. ] / // . . 2010. 5
. . 7.
6073. , . : : [ . . . . . . ] /
// . 2010. 19 . . 15.
6074. , . : "
" : [ 2- . .
". . ", 23 . 1 . 2010, : .
. " "] / // . . 2010. 12
. . 8.
6075. , . : " " : [ - Coliseum "-"] / // . 2010. 16 .
6076. , . : " . !" : [ . . . " "] /
// . . 2010. 19 . . 7.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
6077. Arma, Igor. Igor Arma este apreciat la Kuban : [interviu cu fundaul naionalei
Moldovei] / consemnare : Vitalie Hadei // Jurnal de Chiinu. 2010. 26 noiem. P. 28.
6078. Cotei, Nicolae. Voleiul revine n actualitate : [interviu cu N. Cotei, secretarul gen.
al Federaiei Mold. de Volei] / consemnare : Traian Mustea // Sport plus. 2010. 16 noiem.
P. 5.
6079. Funk, Iosif. Noi alegem, pe noi ne aleg : [despre exodul sportivilor din Rep. Moldova] / Iosif Funk // Timpul de diminea. 2010. 12 noiem. P. 31.
6080. Iuti, Vadim. 4 medalii de aur, 3 recorduri mondiale i o performan european! :
[despre evoluarea sportivilor moldoveni la Campionatele Mondiale de triatlon for, oraul
Castleblyney, Irlanda] / Vadim Iuti // Sport plus. 2010. 23 noiem. P. 7.

193

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

6081. Rilean, Mihai. Mihai Rilean : "Elevii i profesorii notri alctuiau o adevrat familie" : [interviu cu specialistul n problemele tineret i sport la primria Ialoveni] / consemnare :
Anatol Ivanov // Sport plus. 2010. 2 noiem. P. 4-5.
6082. , . : [ . ] / // . .
2010. 26 . . 5.
6083. , . "" ! : [ . . ] / // .
. 2010. 12 . . 5.
6084. , . ? / // . . 2010. 12 . . 5.
6085. , . : ? / //
. . 2010. 19 . . 5.
6086. , . / // . . 2010. 19 . . 5.
(Vezi de asemenea Nr 5940)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn
6087. Condrea, Irina. Abrevieri curente : [n lb. rom.] / Irina Condrea // Timpul de diminea. 2010. 12 noiem. P. 24.
6088. Condrea, Irina. Ce "primim" i ce nu : [despre calchieri din lb. rus] / Irina Condrea //
Timpul de diminea. 2010. 26 noiem. P. 36.
6089. Condrea, Irina. Problema ntrebrii : [despre limbajul administrativ] / Irina Condrea //
Timpul de diminea. 2010. 5 noiem. P. 30.
6090. Condrea, Irina. Tiparul rusesc al unor exprimri : "se primete" [n lb. rom.] / Irina
Condrea // Timpul de diminea. 2010. 19 noiem. P. 34.
6091. Darie, Teodor. Ticuri verbale : [pentru cultivarea lb. rom.] / Teodor Darie // Univers
pedagogic pro. 2010. 18 noiem. P. 4.

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.135.1 Literatur romn
194

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6092. Ciurunga, Andrei. Belugul rii : [versuri] / Andrei Ciurunga // Florile dalbe. 2010.
25 noiem. P. 4.
6093. Crevedia, N. Cntecul crilor : [versuri] / N. Crevedia // Florile dalbe. 2010. 4
noiem. P. 1.
6094. Dinescu, Lucilia. Hor a Unirii : [versuri] / Lucilia Dinescu // Lit. i arta. 2010. 25
noiem. P. 1.
6095. Militaru, Vasile. ase pui ... : [versuri] / Vasile Militaru // Florile dalbe. 2010. 4
noiem. P. 4.
6096. Nanea, Vasile. Liuba : [povestire] / Vasile Nanea // Lit. i arta. 2010. 4 noiem.
P. 6.
6097. Nanea, Vasile. Spectacol unic cu Marele tefan : [jurnal] / Vasile Nanea // Lit. i arta. 2010. 25 noiem. P. 4.
6098. Nanea, Vasile. Un ora eminescian : [eseu] / Vasile Nanea // Lit. i arta. 2010.
18 noiem. P. 4.
6099. Oltean, Alexandru. O flacr s-a stins : [versuri] / Alexandru Oltean // Lit. i arta.
2010. 11 noiem. P. 6.
6100. Punescu, Adrian. Basarabia pe cruce : [versuri] / Adrian Punescu // Lit. i arta.
2010. 4 noiem. P. 1.
6101. Punescu, Adrian. De la un cardiac, cordial : [versuri] / Adrian Punescu // Timpul
de diminea. 2010. 8 noiem. P. 5; 12 noiem. P. 23 ; Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P.
1.
6102. Punescu, Adrian. n veci ortodoci : [versuri] / Adrian Punescu // Florile dalbe.
2010. 18 noiem. P. 7; Altarul credinei. 2010. 24 noiem. P. 8.
6103. Punescu, Adrian. Repetabila povar : [versuri] / Adrian Punescu // Jurnal de Chiinu. 2010. 9 noiem. P. 9.
6104. Punescu, Adrian. Rug pentru neam ; Rug pentru prini ; De la un cardiac, cordial : [versuri] / Adrian Punescu // Florile dalbe. 2010. 11 noiem. P. 1, 8.
6105. Punescu, Adrian. Rug pentru prini : [versuri] / Adrian Punescu // Aliana Moldova Noastr. 2010. 12 noiem. P. 10.
6106. Petrea, George. Se duc anii ... : [versuri] / George Petrea // Lit. i arta. 2010. 11
noiem. P. 4.

195

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

6107. Teodoreanu, Al. O. Lied : [versuri] / Al. O. Teodoreanu // Florile dalbe. 2010. 25
noiem. P. 1.
6108. Tomozei, Gheorghe. Sfrit de toamn : [versuri] / Gheorghe Tomozei // Florile dalbe. 2010. 18 noiem. P. 4.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
6109. Anton, Ion. Teama de toamn : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2010. 25
noiem. P. 5.
6110. Anton, Ion. Tir : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2010. 11 noiem. P. 5.
6111. Blici, Gheorghe. Bilan ; Sub balconul dragostei pierdute : [epigrame] / Gheorghe
Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 30 noiem. P. 15.
6112. Blici, Gheorghe. Printelui Sava Bogasiu din Buzu cu prilejul lansrii crii "Abecedarul istoric al Basarabiei" la Soroca ; Alt sfat pentru fiul meu ; Efortul muncii ; Unui amic :
[epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 19 noiem. P. 23 ; 23 noiem. P.
15.
6113. Blici, Gheorghe. Punescu : (acrostih) / Gheorghe Blici // Lit. i arta. 2010. 11
noiem. P. 4.
6114. Blici, Gheorghe. Siguran n afaceri ; Grija Guvernului ; Unui ef tnr, proaspt
absolvent de facultate ; Preelectoral: [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu.
2010. 2 noiem. P. 15 ; 5 noiem. P. 23.
6115. Blici, Gheorghe. Unui donjuan pe timp de criz ; Matrimonial ; Unei domnioare
care nu se mai cstorete ; Unui ef pensionar : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 9 noiem. P. 15 ; 12 noiem. P. 23; 16 noiem. P. 15.
6116. Bezru, Ana. Dor de neam : [versuri] / Ana Bezru // Lit. i arta. 2010. 4
noiem. P. 5.
6117. Bivol, Zina. Patria : [versuri] / Zina Bivol // Lit. i arta. 2010. 4 noiem. P. 5.
6118. Bostan, Ana. In memoriam Grigore Vieru : [versuri] / Ana Bostan // Lit. i arta.
2010. 4 noiem. P. 5.
6119. Chesov, Elena. Slav-n veci iubiilor eroi! / Elena Chesov // Lit. i arta. 2010. 4
noiem. P. 5.
6120. Dabija, Doina. Ceasul bate... : [versuri] / Doina Dabija // Lit. i arta. 2010. 11
noiem. P. 4.

196

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6121. Damian, Liviu. Spini i lumini : [versuri] / Liviu Damian // Florile dalbe. 2010. 18
noiem. P. 1.
6122. Diviza, Ion. Bumerang la cei cu rang : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea.
2010. 5 noiem. P. 35.
6123. Diviza, Ion. Chefliul i OZN-ul ; Paranormal la Constana ; Karl Marx ; Constatare
tardiv : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 22 noiem. P. 8, 23, 24, 25
noiem. P. 12.
6124. Diviza, Ion. Eliberare ; Favoriii sorii ; Cariera unuia n partidul comunitilor ; Pescuit
romantic : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 8, 9 noiem. P. 8, 10, 11
noiem. P. 12.
6125. Diviza, Ion. Ghinion ; Prost s fii... ; Schimbare ; Aventur la mare : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de diminea. 2010. 1, 2 noiem. P. 8, 3, 4 noiem. P. 12.
6126. Diviza, Ion. In vino veritas ; Alesul inimii : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 15, 16 noiem. P. 12.
6127. Diviza, Ion. Sfatul unui politician ; Tnguiala unui greier : [epigrame] / Ion Diviza //
Timpul de diminea. 2010. 29, 30 noiem. P. 8.
6128. Diviza, Ion. Unui candidat independent ; Fapt divers: [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 17 noiem. P. 12; 18 noiem. P. 8.
6129. Dru, Ion. Clopotnia : [fragm. din povestirea cu acelai tit.] / Ion Dru // Florile dalbe. 2010. 11 noiem. P. 8.
6130. Grama, Steliana. Din ar, Poetul total : [versuri] / Steliana Grama // Lit. i arta.
2010. 11 noiem. P. 5.
6131. Grosu, Lidia. In memoriam : [versuri] / Lidia Grosu // Lit. i arta. 2010. 11 noiem.
P. 6.
6132. Grosu, Lidia. Maestrului Adrian Punescu ; De veghe, timpul... : [versuri] / Lidia
Grosu // Fclia. 2010. 13 noiem. P. 16.
6133. Josan, Mihaela. Limba romn : [versuri] / Mihaela Josan // Lit. i arta. 2010. 4
noiem. P. 5.
6134. Mustea, Ana. Od istoriei : [versuri] / Ana Mustea // Lit. i arta. 2010. 4
noiem. P. 5.
6135. Nstase, Vasile. Inimi de toamn... [versuri] / Vasile Nstase // Sptmna. 2010.
12 noiem. P. 20.
197

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

6136. Palladi, Tudor. Dumitru Psat captivul clipelor : [despre creaia poetic] / Tudor
Palladi // Univers pedagogic pro. 2010. 18 noiem. P. 8.
6137. Psat, Dumitru. Doar clipa ; Nopile oarbe ; Ppua ; Metabolism ; mbriarea
toamnei : [versuri] / Dumitru Psat // Univers pedagogic pro. 2010. 18 noiem. P. 8.
6138. Prlea, Gheorghe. Reconciliere cu Domnul : [versuri] / Gheorghe Prlea // Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P. 7.
6139. Plieu-Dvornic, Cristian. Braul stng : [versuri] / Cristian Plieu-Dvornic // Lit. i
arta. 2010. 4 noiem. P. 5.
6140. Popescu, Crina. Noi suntem : [versuri] / Crina Popescu // Lit. i arta. 2010. 4
noiem. P. 5.
6141. Popovici, Teodor. Epigrame pentru 28 noiembrie 2010 / Teodor Popovici // Lit. i
arta. 2010. 25 noiem. P. 8. Cuprins : Soarta celor fr anse ; Molia comunist ; Lui M.
L. ; (Iosif Stalin) ; Sondajul mincinos ; Tandemul PPCD + PCRM.
6142. Proca, Ion. Toamn grea la Copceni : [versuri] / Ion Proca // Lit. i arta. 2010.
11 noiem. P. 4.
6143. Proca, Ion. Zburtori n adncuri : [versuri] / Ion Proca // Lit. i arta. 2010. 25
noiem. P. 5. Cuprins : Acte noi gravate-n piatr ; Orfan cas, trist ca un post ; oapta
asfinit a maicii ; Oglind stins ; Ecou din forul intern ; Os cntnd ; Pod cu basme ; Un soare
pentru doi ; De s-ar face Prutul punte.
6144. Rotaru, Elena. Sunt romnc : [versuri] / Elena Rotaru // Lit. i arta. 2010. 4
noiem. P. 5.
6145. Rotaru, Nicoleta. Istorie vie : [versuri] / Nicoleta Rotaru // Lit. i arta. 2010. 4
noiem. P. 5.
6146. Silvestru, Aurelian. Iubirea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta. 2010. 4
noiem. P. 1.
6147. Strmbeanu, Andrei. Romnia : [versuri] / Andrei Strmbeanu // Lit. i arta. 2010.
18 noiem. P. 1.
6148. erban, Grigore. Am un tic de-o vreme ; Primvara a venit ; N-am s te ntreb ;
Cntec ; O alt hain : [versuri] / Grigore erban // Univers pedagogic pro. 2010. 4 noiem.
P. 8.
6149. Traianus. Visul ca motenire : [versuri] / Traianus // Lit. i arta. 2010. 11 noiem.
P. 6.
198

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6150. urcan, Gheorghe. Tu pleci, copilrie... ; Maic, dorurile-i cnt ; Rug : [versuri] /
Gheorghe urcan // Florile dalbe. 2010. 18 noiem. P. 8.
6151. Urschi, Gheorghe. Dumnie n van : [versuri] / Gheorghe Urschi // Florile dalbe.
2010. 25 noiem. P. 8.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
6152. , . , : [] /
// plus. 2010. 19 . . 16.
821.17 Literatur n limbi baltice
6153. Prostul cu cap : poveste leton // Florile dalbe. 2010. 18 noiem. P. 4.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
821.113.6.0 Literatur suedez
6154. Espmark, Kjell. 1-2. "Premiul Nobel are efect politic, dar nu i intenie politic" : [interviu cu K. Espmark, scriitor suedez] // Sptmna. 2010. 12, 19 noiem. P. 3.
821.131.1.0 Literatur italian
6155. Molodoi, Galina. Vrjitorul din Roma : 90 de ani de la naterea scriitorului ital.
Gianni Rodari / Galina Molodoi // Fclia. 2010. 6 noiem. P. 16.
821.135.1.0 Literatur romn
6156. Buzea, Constana. "l acuz pe Adrian Punescu de meschinrie" : [fragm. din lucrarea "Cretetul ghearului: jurnal 1969-1971"] / Constana Buzea // Moldova suveran. 2010.
24 noiem. Cuprins : "Mine mi voi cumpra nite flori, ca s nu fiu singur" ; "Se iluzioneaz
c absolut orice scrie e desvrit" ; "Au trebuit cteva zile de tratament pentru ca rnile s mi
se usuce".
6157. Crtrescu, Mircea. Senatul EVZ: De partea ntunecat a forei : [despre creaia
poetului Adrian Punescu] / Mircea Crtrescu // Moldova suveran. 2010. 25 noiem.
6158. Dabija, Nicolae. "Srac-i ara cnd i mor poeii..." : (discurs rostit la nmormntarea poetului Adrian Punescu) / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P. 1.
6159. Iachim, Ion. Cu Scutierul, prin Ardeal : [pe marginea romanului "Scutierul" de Constantin Mlina] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. 2010. 4 noiem. P. 7.
6160. Josanu, Lucia. Drumurile basarabene ale lui Mihail Sadoveanu : [despre creaia
prozatorului] / Lucia Josanu // Timpul de diminea. 2010. 19 noiem. P. 33.

199

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

6161. Punescu, Adrian. Adrian Punescu : "Pstrai-v credina i rmnei voi niv" :
[ultimul interviu, acordat ziarului "Ring" de ctre poetul romn] // Timpul de diminea. 2010.
12 noiem. P. 22-23.
6162. Punescu, Ana-Maria. Scrisoare tatei : [poetului Adrian Punescu] / Ana-Maria
Punescu // Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P. 5.
6163. Rusu, Nicolae. Caractere sub vremuri : [pe marginea vol. "Destine din spaiul
saharo-siberian" de Doru Ciucescu, Iai, ed. "Junimea", 2009] / Nicolae Rusu // Lit. i arta.
2010. 4 noiem. P. 5.
In memoriam poetului Adrian Punescu(1943-2010)
6164. Adio, iubite frate, Adrian Punescu // Fclia. 2010. 13 noiem. P. 16. Semnat
: Gheorghe Duca, Mihai Cimpoi, Ion Dru [et al. ]
6165. Anton, Ion. ...Mai arde nc / Ion Anton // Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P. 6.
6166. Burov, tefan. Neam de vi veche / tefan Burov // Lit. i arta. 2010. 18 noiem.
P. 5.
6167. Calamanciuc, Gheorghe. Ai plecat la prietenul tu Grig / Gheorghe Calamanciuc //
Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P. 6.
6168. Caraman, A. l aplaudau i cazacii / A. Caraman // Lit. i arta. 2010. 11 noiem.
P. 7.
6169. Cimpoi, Mihai. Leciile lui Adrian Punescu / Mihai Cimpoi // Timpul de diminea.
2010. 12 noiem. P. 23.
6170. Cimpoi, Mihai. Leciile poetului / Mihai Cimpoi // Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P.
4.
6171. Cimpoi, Mihai. Un mare gol n sufletele noastre / Mihai Cimpoi // Lit. i arta. 2010.
11 noiem. P. 1.
6172. Ciobanu, Nicolae. Adio, drag poete! / Nicolae Ciobanu // Lit. i arta. 2010. 11
noiem. P. 4.
6173. Ciobanu, Raisa. Omul care rostea cuvntul cu fora unui vulcan / Raisa Ciobanu //
Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P. 5.
6174. Codreanca, Lidia. Intrm n lumea cealalt prin lacrimi... / Lidia Codreanca // Lit. i
arta. 2010. 11 noiem. P. 7.
6175. Codreanu, Theodor. Trecerea marelui incomod / Theodor Codreanu // Lit. i arta.
2010. 11 noiem. P. 4.
200

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6176. Colesnic, Iurie. Lumina care nu va apune niciodat / Iurie Colesnic // Lit. i arta.
2010. 11 noiem. P. 5.
6177. Corbu, Daniel. ...unul dintre ultimii zei al culturii romne / Daniel Corbu // Lit. i arta.
2010. 11 noiem. P. 6.
6178. Deaconescu, Ion. A murit faraonul poeziei romneti / Ion Deaconescu // Lit. i arta.
2010. 11 noiem. P. 6.
6179. Dinescu, Viorel. Nemuritoarea povar / Viorel Dinescu // Lit. i arta. 2010. 18
noiem. P. 4.
6180. Duca, Gheorghe. "D, Doamne, rii mele minim dreptate..." : cuvnt rostit la desprirea de Adrian Punescu / Gheorghe Duca // Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P. 1.
6181. Grosu, Lidia. A urcat la Cer... / Lidia Grosu // Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P. 6.
6182. Grosu, Lidia. Adio marelui poet / Lidia Grosu // Fclia. 2010. 13 noiem. P. 12.
6183. Grozavu, Vasile. Un frate de snge / Vasile Grozavu // Lit. i arta. 2010. 11
noiem. P. 5.
6184. Nanea, Vasile. Basarabeanul Romniei / Vasile Nanea // Lit. i arta. 2010. 11
noiem. P. 4.
6185. Psat, Dumitru. Poetul-Flacr / Dumitru Psat // Lit. i arta. 2010. 18 noiem.
P. 5.
6186. Popa, tefan D. ndeprtate maestre / tefan D. Popa // Lit. i arta. 2010. 11
noiem. P. 7.
6187. Puslojic, Adam. Cntri pe rug / Adam Puslojic // Lit. i arta. 2010. 11 noiem.
P. 4.
6188. Soltan, Petru. S-l plngem cu lacrimi de snge / Petru Soltan // Lit. i arta. 2010.
11 noiem. P. 7.
6189. Strmbeanu, Andrei. Lecia veniciei / Andrei Strmbeanu // Lit. i arta. 2010.
11 noiem. P. 5.
6190. Tamazlcaru, Elena. "Doamne, ocrotete-i pe romni..." / Elena Tamazlcaru // Lit.
i arta. 2010. 11 noiem. P. 6.
6191. Tnase, Constantin. Cel mai iubit i cel mai huiduit dintre pmnteni / Constantin
Tnase // Timpul de diminea. 2010. 8 noeim. P. 1, 4 ; 12 noiem. P. 23.
201

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova


6192. Adunarea general a Uniunii Scriitorilor: ecouri // Lit. i arta. 2010. 4 noiem. P.
4. Cuprins : Colosul nfrnt?! / Eugen Gheorghi ; Comunicat de pres : din 30 oct. 2010 ;
Adunarea General a Uniunii Scriitorilor n-a ales nici preedintele, nici Consiliul : comunicat de
pres din 3 noiem. 2010 ; Nu e cazul s schimbm macazul : scrisoare deschis adresat scriitorului Arcadie Suceveanu / Mihai Morra ; Puci la Uniunea Scriitorilor / Mihai Sultana Vicol ; E
unul care poate mai bine dect mine? : (raiunea cochiliei, castelului, foiorului de filde, a terasei, a gtii, a grupului ... i celelalte raiuni ...) / Iulian Filip.
6193. Ciocanu, Ion. Amintiri de neuitat : [pe marginea crii "Dealul Drguei" de Lucreia
Brldeanu, Chiinu, ed. Silvius Libris, 2010] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. 2010. 25 noiem.
P. 7.
6194. Ciocanu, Ion. Povee plcute : [despre cartea "Un biat cu dou fee i o sut de
povee" de Titus tirbu, Chiinu, ed. Pontos, 2010] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. 2010. 4
noiem. P. 7.
6195. Codreanu, Theodor. Poezia cotidianului : [65 de ani de la naterea lui Ion Proca,
scriitor i publicist] / Theodor Codreanu // Lit. i arta. 2010. 25 noiem. P. 5.
6196. Colesnic, Iurie. Sergiu Grossu un nume din Pantheonul nostru : [90 de ani de la
naterea scriitorului de origine basarabean] / Iurie Colesnic // Lit. i arta. 2010. 18 noiem.
P. 3.
6197. Hadrc, Ion. Publicistica lui Gheorghe Ghimpu, sau Martirologiul libertii / Ion
Hadrc // Lit. i arta. 2010. 18 noiem. P.4.
6198. Iachim, Ion. Un cow-boy pe patru cai : [pe marginea crii "Patru cai" de Grigore
erban] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. 2010. 4 noiem. P. 8.
6199. Rogac, Raia. O via druit naturii i poeziei : [in memoriam poetului Mihail Garaz]
/ Raia Rogac // Natura. 2010. Noiem. (Nr 11). P. 7.
6200. Suceveanu, Arcadie. "Cei mai muli dintre scriitori doresc schimbarea" : interviu cu
A. Suceveanu, candidat pentru funcia de preedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova / interviu
de Nicolae Popa // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 noiem. P. 11.
821.161.1.0 Literatur rus
6201. , . : [
. ] / // plus. 2010. 19 .
. 16.

202

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor
6202. Curtescu-Marinciuc, Tamara. Cltorie n cutare de sine : (cteva notie despre
Israel i nu numai) / Tamara Curtescu-Marinciuc // Fclia. 2010. 6, 13 noiem. P. 10.
Contin. nceputul : 30 oct.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
6203. , . ! : [:
. " . " :
. . . . .
". " . ] / // . . 2010. 19
. . 4.
94(478) Istoria Republicii Moldova
6204. Ciobanu, tefan. Chiinul de odinioar : [despre originea numelui] / tefan
Ciobanu // Capitala. 2010. 5, 12 noiem. P. 6 ; =Capitala. 2010. 5, 12 .
P. 6.
6205. Ciobanu, tefan. Cum oraul nostru a devenit capitala Basarabiei : [din lucrarea
"Chiinul", 1925] / tefan Ciobanu // Capitala. 2010. 26 noiem. P. 6.; =Capitala.
2010. 5, 12, 26 . P. 6.
6206. Damian, George. Rezistena anticomunist din Basarabia. Dosarul "LES" / George
Damian // Timpul de diminea. 2010. 24 noiem. P. 7.
6207. Moraru, Alexandru. Comportamentul ocupanilor sovietici (1-2) : [context ist.] / Alexandru Moraru // Lit. i arta. 2010. 18, 25 noiem. P. 7.
6208. Moraru, Anton. Comunismul este o teorie fals i antiuman : [comunicare prez. la
conf. t. intern. "Ecologia spiritual. Condamnarea crimelor comunismului, ca lecie a neuitrii",
14 oct. 2010, Chiinu] / Anton Moraru // Lit. i arta. 2010. 18 noiem. P. 6.
6209. Pelivan, Ion. n numele adevrului istoric. Din amintirile lui I. Pelivan, membru al
Sfatului rii : [93 de ani de la deschiderea lucr. Sfatului rii] / consemnare : Mihai Tac //
Timpul de diminea. 2010. 19 noiem. P. 27.
6210. Tac, Mihai. tefan Balamez, deputatul care a votat mpotriva Unirii Basarabiei cu
Romnia : [art. secretarului Comis. prezideniale pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar din Rep. Moldova] / Mihai Tac // Timpul de diminea. 2010. 5 noiem. P. 33.

203

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

6211. , . : [ . " : XIV . XVII ." . ] /


// . . 2010. 12 . . 8.
6212. , . . VI ;
VII. III ; VIII. III IV : [ . ] / // plus. 2010. 5, 12, 19 . . 14. . .: 24 .
(Vezi de asemenea Nr 5746)
94(498) Istoria Romniei
6213. Caragiale, I. L. 1907. Din primvar pn-n toamn : cteva note / I. L. Caragiale //
Timpul de diminea. 2010. 5 noiem. P. 34 ; 12 noiem. P. 26. Contin. nceputul : 29
oct.
6214. Psat, Dumitru. Basarabia: mioritic plai romnesc... : (680 de ani de la nfptuirea
prim. act unificator din istoria Romniei) / Dumitru Psat // Lit. i arta. 2010. 11 noiem. P.
8.

204

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 11-2010


A

Ababii, I. 6030
Adauge, Mihai 5689
Agachi, Elena 5843
Alergu, Olga 5744
Alexei, Anatol 5844
Amariei,V. 6030
Andreev, Valeriu 5691-92
Andronic, Ludmila 5693
Andruh-Scorpan, Asea 5714
Anton, Ion 6033, 6109-10, 6165
Arma, Igor 6077
Asarov, Boris 5694
Axnti, S. 6000

Calamanciuc, Gheorghe 6167


Callo, Tatiana 6004
Calmc, Larisa 5950
Candu, Andrian 5853
Capcelea, Valeriu 6028
Caragiale, I. L. 6213
Caraman, A. 6168
Caranfil, Ninela 6032
Casian, Anatolie 6027
Cavruc, Dmitri 5724, 5724
Cazac, Veronica 5953
Cazacu, Sofia 5722
Crtrescu, Mircea 6157
Ceban, Ana 5989
Celac, Virgilia 5919
Cemortan, Stela 6004-05
Cernenco, Mihai 5680
Cheianu, Constantin 5670
Chesov, Elena 6119
Chifiac, Tudor 5699-00
Chiril, Victor 5821
Chise, M. 6000
Chistol, Igor 6065
Chilea, Ion 6055
Chivriga, Viorel 5884
Cibotaru, Anatolie 5920
Cimpoi, Mihai 6164, 6169-71
Cioban, Galina 5951, 5995
Ciobanu, Nelly 6060
Ciobanu, Nicolae 6172
Ciobanu, Raisa 6173
Ciobanu, tefan 6204-05
Ciocanu, Ion 6193-94
Ciocoi,Valeriu 6056
Ciornei, Vsevolod 5701-02-03
Ciubaenco, Dumitru 5704
Ciubotaru, Nelea 5921
Ciubucciu, Vlad 6029
Ciucescu, Doru 6463
Ciuciu, Svetlana 5990
Ciurea, Cornel 5705
Ciurea, Gheorghe 5693
Ciuru, Igor 5706
Ciurunga, Andrei 6092
Codreanca, Lidia 6174
Codreanu, Theodor 6175, 6195
Cojuneanu, Elizaveta 6006-07

B
Badanova, Olga 6055
Balamez, tefan 6210
Blici, Gheorghe 6111-15
Brldeanu, Lucreia 6193
Bejenari, Ludmila 5944
Belicov, Serafim 5695
Belostecinic, G. 6030
Bendas, Mihai 5985-88
Bercu, Vlad 5885
Berezovschi, Mihail 5679
Beleag, Vladimir 5680
Bezru, Ana 5882, 6116
Bezer, Iurie 5882
Bivol, Zina 6117
Bobeic,Valentin 6032
Bobn, Ioana 6032
Bodiul, Valentin 6052
Bogatu, Petru 5684, 5696, 5811-12, 6037
Bosii, Ludmila 5945, 5988
Bostan, Ana 6118
Bostan, Ion 6027, 6035
Boan, Igor 5697-98, 5820
Braila, Lidia 5946-47
Braovean, Anna 5948-49
Budza, Oleg 5845
Buga, Mircea 6040
Buliga, Valentina 5913
Burov, tefan 6166
Buila, Carina 5916
Buzea, Constana 6156

205

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010


Colesnic, Iurie 5707, 6058, 6176, 6196
Colesnicenco, Eugenia 5952
Coliban, Maria 5922
Colpajiu, Mircea 5953-56
Colun, Gh. 5671
Condrea, Irina 6087-90
Copo, Gheorghe 5845
Corai, Tatiana 5823
Corbu, Daniel 6177
Coseac, Lorina 5923, 6016
Coer, Cornel 5890
Cotei, Nicolae 6078
Cotovici, Ana 6008
Covali, Eugenia 5924
Covaliov, Eufrosinia 5957
Cozer, Alexandru 5708
Cozonac, Cornelia 5672
Creu, Mihai 5958
Crevedia, N. 6093
Cubreacov, Vlad 5813
Cuciuc, Eugenia 5959
Cujba, Victoria 5908
Cujb, Valentina 5925
Cumpn, Irina 5828
Curchi, Lilia 6032
Cursacova, Irina 6055
Curtescu-Marinciuc, Tamara 6202
Cuzmuc, Alexandru 5916

Drago, Nicolae 5715


Dru, Erica 5743
Dru, Ion 6129
Duca, Gheorghe 5716, 5863, 6164, 6180
Dulgheru, Valeriu 5717-18
Duminica, Lilia 5899, 5902
Dungaciu, Dan 5823
E
Eminescu, Mihai 5675
Espmark, Kjell 6454
F
Fabian, Nicolae 5719
Federiuc, Nicolae 5689, 5706
Fediuc, Larisa 5992
Filat, Vlad 5697, 5720
Filip, Iulian 6192
Filip, Pavel 6053
Fiodotova, Ludmila 6032
Foca, Boris 6064
Forestier, Paul-Henri 5885
Friedman,George 5712, 5814
Frumusachi, Svetlana 5961, 6017
Fruntau, Iulian 5824
Funk, Iosif 6079
Furtun, Rodica 5997
Futei, Nicolae 5676

Dabija, Doina 6120


Dabija, Nicolae 5709, 6158
Damian, George 5710-12, 5805, 5822, 6206
Damian, Liviu 6021
Dandara, Elena 5991, 5992
Dandara, Viorel 5846, 5991
Danu, Elena 5760
Darcaci, Galina 5960
Darie, Mihai 5713
Darie, Teodor 6091
Darienco, Domnica 6064
Darii, Maria 5997
David, Ana 5953
Deaconescu, Ion 6178
Demerji, Sergiu 5926
Dinescu, Lucilia 6094
Dinescu, Viorel 6179
Diviza, Ion 6122-28
Dodon, Carolina 5955
Dodon, Igor 5863
Domnicu, Nicoleta 5955
Draganiuc, Alexandru 5664

Gabanyi, Anneli Ute 5721


Garaba, Elena 5722, 6033
Garaba, Vladimir 6032-33
Garaz, Mihail 6199
Grbu, Radmila 5962
Gheorghi, Eugen 5723,6192
Gherasim, Arcadie 5806
Gherasim, Dinu 5917
Ghimpu, Gheorghe 5709, 6197
Ghimpu, Mihai 5823
Gotian, Iurie 5865, 5884
Grama, Steliana 6030
Grjdieru, tefan 5954
Gru, N. 6000
Grebeniuc, Ecaterina 6018
Greceani, Zinaida 5724
Grecu, Alexandru 6064
Grecu, Margareta 5993
Grekov, Iuri 6051
Grinbaum, Natan 6029
Grosu, Andrei 5963
206

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Grosu, Aneta 5714, 5725, 5746, 5825
Grosu, Lidia 6031-32, 6181-82
Grosu, Nadejda 5964
Grossu, Sergiu 6196
Grozavu, Vasile 6183
Guriev, Liliana 5965
Guzun, Victor 5825

Mantalua, Aurelia 5970-71


Maravela,Gelu-Titus 5905
Marcu,Tatiana 5882, 5917, 6052
Mardarovici, Ecaterina 5731
Marga, Andrei 6028
Marin,Tatiana 6032
Mlina,Constantin 6159
Mndcanu, Virgil 5928-30
Melinti, Maxim 5679
Michelis, Gianni de 5685
Militaru, Vasile 6095
Miron, Viorel 5880
Molodoi, Galina 6155
Moraru, Alexandru 6207
Moraru, Anton 6208
Moraru, Haralambie 5733, 5740, 5756-57
Moraru,Victoria 5741
Moraru, Violeta 5972
Morra, Mihai 6192
Moscal, Ludmila 5973
Moin, Octavian 5678
Munteanu, Elena 5853
Munteanu, Ioan 5678
Muruziuc, Gheorghe 5732
Mustea, Ana 6134
Mustea,Traian 6078
Mustea, Victoria 6047

H
Hadrc, Ion 6197
Hadrc, Natalia 6058
Hadei,Vitalie 6077
Hangiu, Ion 5671
Hazaparu, Dan 6032
Hurmuzachi, Anatolie 5726
I
Iachim, Ion 5966, 6159, 6198
Iavi, Mihai 5994
Ichim, Ion 5927
Iepure, Adriana 5665
Ilia, Eugeniu 5727
Ioni, Mariana 5666
Istrate, Liliana 5900
Iuti, Vadim 6080
Ivanov, Anatol 6081
Ivanov, Ecaterina 5995
Ivanova, Ecaterina 5996
Ivnu, Mariana 5669

N
Nacu, Eudochia 6009
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 5931
Nanea, Vasile 6096-98, 6184
Nfram, Igor 5734
Nstase, Vasile 6135
Neagu, Lilia 5714
Nechit, Irina 6066
Negru, Nicolae 5735-36, 5807, 5814, 5826-27
Negur, Lilian 5673, 5714
Nye, Joseph S. 5861

J
Jalb, Marin 5904
Josan, Mihaela 6133
Josanu, Lucia 6160
K
Kuraev, Andrei 5677
L

Larionov, Mihail 6058


Lazr, Valeriu 5728-29
Liman, Angela 5967
Loghin, Vlad 5866
Luchian, Tamara 6055, 6056
Lupu, Alexandru 5968
Lupu, Marian 5730, 5928
Lupuor, Tamara 5844, 5849, 6041

Oleinic, Alexandru 5664-66


Oleinic, Viorica 5932
Oltean, Alexandru 6099
Onua, Valentina 5974
Oprunenco, Alex 5737, 5884
P
Palamarciuc, Vladimir 5903
Palladi, Tudor 6136
Papuc, Irina 5680, 5738

M
Malachi, Lilia 5969
207

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010


Partole, Claudia 6032
Pascaru, Zinaida 5997
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 5686, 5933
Pavliuc, Victor 5848
Pduraru, Pavel 5682
Psat, Dumitru 6136, 6137, 6185, 6214
Punescu, Adrian 6100-05, 6132, 6157, 6161,
6164, 6180
Punescu, Ana-Maria 6162
Prlea, Gheorghe 6138
Prnu, Ion 5739
Pslaru, Vlad 5934-36
Peled, Osnat 5886
Pelivan, Ion 6209
Perju, Ion 5954
Petrea, George 6106
Petrenco, Grigore 5828
Petrencu, Anatol 5740
Pslaru, Natalia 5998-99, 6015, 6019
Plieu-Dvornic, Cristian 6139
Pleca, Valeriu 5741
Pleu, Andrei 5687
Plugaru, tefan 6039, 6186
Popa, Igor 5905, 5905
Popa, Iuluis 6051
Popa, Maria 5937
Popa, Nicolae 6200
Popa, tefan D. 6186
Popescu, Crina 6140
Popovici, Iulia 6066
Popovici, Teodor 6141
Porcescu, Ecaterina 5997
Postu-Zazuc, Olga 6010
Potng, Ecaterina 6011
Preac, Ion 5887
Proca, Ion 6142-43, 6195
Proca, Liliana 5672, 5698, 6060, 6065
Procopciuc, Ludmila 5975, 6020
Puslojic, Adam 6187
Pucau, Iulia 5968

Rotaru, Elena 6144


Rotaru, Nicoleta 6145
Rotaru, Tatiana 5891
Rusu, Eugenia 5976
Rusu, Grigore 6067-68
Rusu, Nicolae 6163
Rusu, Tudor 5938, 6001, 6005, 6023, 6038
Rusu, Vladimir 5997
S
Sadoveanu, Mihail 6160
Saharneanu, Valeriu 5742
Savichi, Valentina 6064
Silvestru, Aurelian 6146
Sncu, Ala 6056
Sochirc, tefan 5956
Soltan, Petru 5743, 6188
Stalin, Iosif 6141
Staver, Vasile 6024
Strcea, Eugenia 5939
Stepaniuc, Victor 5744
Stici, Alexandra 6025
Strmbeanu, Andrei 6147, 6189
Stratan, Parascovia 5977
Straton, Cezar 6032
Suceveanu, Arcadie 6192, 6200
Surdu, Ion 5677, 5745, 5808, 5829
Surlaru, Emilia 5997
Suruceanu, Vasile 6041

alaru, Gheorghe 6032


arai, Maria 6025
ciuca, Svetlana 6042
elari, Galina 5868
erban, Grigore 6148,6199
migon, Ludmila 6013
oimaru,Vasile 6032
tefr, Sorina 5688, 5820, 6047
tirbu, Titus 6194
tubei, Tudor 5956
uleac, Elena 5978

R
Raileanu, A. 6021
Raileanu, Anatol 6022
Ra, Ana 6012
Rducanu, Marcel 5867
Rilean, Mihai 6081
Rodari, Gianni 6155
Rogac, Raia 6199
Roibu, Nicolae 5680
Romanciuc, Diana 5849
Rotari, Oleg 6034

T
Tafuni, Tatiana 5850
Tamazlcaru, Elena 6068, 6190
Tamazlcaru, Mariana 6014
Tac, Mihai 5715, 5746, 5747, 6209-10, 6210
Tnase, Constantin 5748-53, 5809,5839, 6191
Teodoreanu, Al. O. 6107
Teodorescu, George 5688
208

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Tira, Olia 6061
Tomozei, Gheorghe 6108
Traianus 6149
Tudor, tefan 5754

, 5764
, 5835
, 5833
, 5791
, 5667
, 5941
, 5765, 5831-32
, 5766

arigradschi, Valeriu 6032


mbaliuc, Valentin 5840
rdea, Bogdan 5755
urcan, Galina 6026
urcan, Gheorghe 6150

, 5674
, 5767
, 5888
, 6045

U
Ungureanu, Larisa 6069
Until, Natalia 5756, 5906
Until, Veaceslav 5756-57
Urschi, Gheorghe 6151
Ursu, Valentina 5721
Ursu, Victor 5854-55

, 5765
, 6063, 6071
, 5894
, 6070
, 5889
, 6049
, 5869
, 5815

V
Vacarciuc, Daniela 6002
Varta, Ion 5680
Vasilacu, Natalia 5851
Vasilic, Valeriu 5758
Vicol, Mihai Sultana 6192
Voleanschii, Mihai 5940, 5979
Volontir, Anatolie 5909
Voronin, Vladimir 5759-60
Vorotneac,Elena 6002

, 5769

, 6074, 6076
, 6212
, 5816

Zamurdac, Ghenadie 5852

, 5797
, 6011
, 6043
, 6036
, 5761

, 6071
, 5681, 5770, 5788

, 5942

, 5779
, 5797
, 5892
, 5810
, 5762-63, 5830
, 5914
, 6062
, 5893

, 5767, 5790, 6050


, 5870, 5910
, 5856
, 5771
, 5772
, 5883, 5918
, 5773
209

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010


, 6072
, 6044
, 5774
, 5911
, 5775
, 5911
, 5817
, . . 5818
, 5778
, 5857
, 5941

, 5897
, 5856
, 6048
, 5819

, 6003
, 6083
, 5786-87
, 6049
, 5834
, 5875
, 6043, 6203
, 5841
, 6050

, 5871
, 5776
, 5901
, 6057
, 5872
, 5775

, 5942
, 5777
, 6075
, 5873
, 5897
, 6073
, 6201
, 5881
, 5778
, 5683
, 5779, 5833

, 6152
, . 5896
, 5841
, 6057
, 5683, 5815, 5875
, 6203
, 6211
, 5771, 5859, 5892, 5912
, 5788
, 5789
, 5862
, . 5858
, 5835
, 6084-85
, 5790

, 5780

, 5857
, 6046
, 5791
, 5792-96, 5836
, 6072
, 5876
, 5797

, 5667-68

, 6074
, 5943
, 5776
, 5895
, 6082
, 5980-81
, 5907
, 5674
, 5781-84
, 5785

, 5859
, 6003

, 5798, 5837
, 6054
210

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, 5898

, 6048

, 5799
, 5819, 6045, 6073
, 5915
, 6075
, 5800, 5838

, 5982-83
, 5842
, 6063
, 6082, 6083, 6086
, 5801
, 5802
, 5803

, 5984
, 5877, 5878
, 5860
, 6044
, 6076

, 5879
, 5804

211

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2010 Newspaper article annals Nr 11-2010

Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n " Cronica articolelor de gazet" Nr
11-2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Aliana Moldova Noastr


Altarul credinei
Capitala
Comunistul
Curierul orto
Dreptul
Economist
Evenimentul zilei
Fclia
Florile dalbe
Flux european : ed. de vineri
Integrarea european : pas cu pas
Jurnal de Chiinu
Literatura i arta
Moldova suveran
Natura Nr 11
Obiectiv
Sptmna
Sport plus
Timpul de diminea
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gard
Moldova Noastrplus

= Capitala

212

Cuprins
CRONICA CRII................................ ................................ ................................ ............ 5
0 GENERALITI................................ ................................ ................................ ........ 5
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ..................... 5
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ........................ 5
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ .... 5
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ .................. 6
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ............................. 7
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ....................... 7
08 Poligrafii. Lucrri colective................................ ................................ ........... 7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .......................... 8
1/14 Filozofie ................................ ................................ ................................ ...... 8
17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic ................................ .................... 9
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ . 9
25 Religii ale antichitii. Religii necretine ................................ ....................... 9
27 cretinism ................................ ................................ ................................ ....... 9
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ... 10
31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................ ............................... 10
32 Politic................................ ................................ ................................ ......... 10
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ ....... 11
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ .................... 14
35 Administraie public. Art militar ................................ ............................ 20
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ............................. 20
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ................. 21
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor .......................... 25
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ ..... 26
51 Matematic ................................ ................................ ................................ .. 27
52 Astronomie. Geodezie ................................ ................................ .................. 28
53 Fizic ................................ ................................ ................................ ........... 28
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................ ............................ 29
213

55 Geologie. tiine geologice i geofizice................................ ........................ 29


57 tiine biologic ................................ ................................ ............................. 30
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ............................... 31
60 Biotehnologie ................................ ................................ ............................... 31
61 Medicin ................................ ................................ ................................ ...... 31
62 Inginerie. Tehnic n general................................ ................................ ....... 34
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole i
ale vieii slbatice ................................ ................................ ........................ 35
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ............................. 37
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grdini ................................ ................................ ............. 37
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur................................ .................. 38
78 Muzic................................ ................................ ................................ .......... 38
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ .......................... 39
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ................................ . 40
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ........ 40
82 Literatur ................................ ................................ ................................ ..... 43
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ........... 56
91 Geografie. Explorarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii................ 56
929 tiine biografice i nrudite................................ ................................ .. 56
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ ...... 56
94 Istorie general. Istorie universal ................................ .............................. 56
Autoreferate ................................ ................................ ................................ . 59
Index de nume ................................ ................................ ............................. 63
Index de titluri ................................ ................................ ............................. 69
Index subiecte ................................ ................................ .............................. 71
Index editori................................ ................................ ................................ . 74
Index ISBN eronate ................................ ................................ ..................... 74
CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST................................ ................................ ......... 75
0 GENERALITI ................................ ................................ ................................ 75
214

00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ................... 75


001 tiin i cunoatere n general ................................ ............................. 75
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ...................... 75
006 Standardizare i standarde................................ ................................ ..... 76
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ .. 76
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ........................... 76
06 Organizaii (n general) ................................ ................................ ............... 79
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ......................... 79
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ..................... 79
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ........................ 79
1/14 Filozofie................................ ................................ ............................... 79
17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic ................................ .................. 81
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ............................... 81
27 Cretinism. Religie cretin ................................ ................................ ......... 81
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ... 81
31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................ ............................... 81
32 Politic................................ ................................ ................................ ......... 83
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ ....... 86
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ .................... 93
35 Administraie public. Art militar ................................ .......................... 100
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ........................... 102
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ............... 102
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ........................ 112
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ ... 112
51 Matematic ................................ ................................ ................................ 112
53 Fizic ................................ ................................ ................................ ......... 112
55 Geologie. tiine geologice i geofizice................................ ...................... 113
57 tiine biologice ................................ ................................ ......................... 115
58 Botanic ................................ ................................ ................................ ..... 115
59 Zoologie ................................ ................................ ................................ ..... 116
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ............................. 116
215

60 Biotehnologie ................................ ................................ ............................. 116


61 Medicin ................................ ................................ ................................ .... 117
62 Inginerie. Tehnic n general ................................ ................................ ..... 125
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole i
ale vieii slbatice ................................ ................................ ...................... 125
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei............................ 130
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................ ...... 131
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale ................... 132
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......................... 132
72 Arhitectur ................................ ................................ ................................ . 132
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur................................ ................ 132
78 Muzic................................ ................................ ................................ ........ 133
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ........................ 133
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ............................... 134
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie...... 134
82 Literatur ................................ ................................ ................................ ... 135
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ......... 141
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ .................... 141
908 Monografii ale localitilor ................................ ................................ . 142
913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne .... 142
913(478) Geografia Republicii Moldova ................................ ................... 142
929 tiine biografice i nrudite................................ ................................ 142
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ ........ 143
94 Istorie general. Istorie Universal ................................ ........................... 143
94(100) Istorie universal ................................ ................................ .......... 143
Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 11-2010 .................. 144
Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror
articole sunt fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 11-2010 .... 153
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ................................ ......................... 155
0 GENERALITI ................................ ................................ .............................. 155
216

00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ................. 155


001 tiin i cunoatere n general ................................ ........................... 155
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 155
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ 155
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ................... 155
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ...................... 156
1/14 Filozofie................................ ................................ ............................. 156
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ............................. 156
27 CRETINISM ................................ ................................ ................................ ...... 156
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ . 157
30 teorii, metodologie i metode n tiinele sociale ................................ ....... 157
31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................ ............................. 157
32 Politic................................ ................................ ................................ ....... 157
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ ..... 171
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ .................. 176
35 Administraie public. Art militar ................................ .......................... 177
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ........................... 178
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ............... 178
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ ... 188
53 Fizic ................................ ................................ ................................ ......... 188
57 tiine biologice ................................ ................................ ......................... 189
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ............................. 189
61 Medicin ................................ ................................ ................................ .... 189
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole i
ale vieii slbatice ................................ ................................ ...................... 190
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................ ...... 190
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale ................... 191
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......................... 191
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur................................ ................ 191
78 Muzic................................ ................................ ................................ ........ 192
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ........................ 192
217

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ............................... 194


82 Literatur ................................ ................................ ................................ ... 194
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ......... 203
908 Monografii ale localitilor ................................ ................................ . 203
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ ........ 203
94 Istorie general. Istorie Universal ................................ ........................... 203
Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 11-2010................... 205
Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n " Cronica articolelor de gazet"
Nr 11-2010................................ ................................ ......................... 212

Bibliografia Naional a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,67
Coli ed. 11,85
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 11/2010
Camera Naional a Crii din Republica Moldova
bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

218