SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT PROGRAMA ANALITICA Modul 3 saptamani 32 ore curs si 32 ore lucrări practice OBIECTIVE PEDAGOGICE GENERALE

La sfârşitul cursului studenţii vor fi capabili: Să descrie sistemul curent de informaţii socio-demografice şi sanitare privind starea de sănătate şi serviciile de sănătate  Să utilizeze date cantitative şi calitative pentru descrierea, analiza şi supravegherea sănătăţii publice  Să se familiarizeze cu principalele metode utilizate în identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate  Sǎ cunoascǎ caracteristicile epidemiologice ale bolilor cronice şi transmisibile ca probleme de sǎnǎtate publicǎ  Să aleagă strategii pertinente de prevenire şi combatere a bolilor, folosind criterii epidemiologice şi economice  Să cunoască natura, finanţarea, organizarea şi modul de operare a sistemului serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu principalele metode de evaluare medicală şi economică a programelor şi serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu funcţiile, principiile şi specificul managementului serviciilor de sănătate  Sǎ cunoascǎ principalele strategii de reformǎ a sistemelor de sǎnǎtate

METODE PEDAGOGICE Curs magistral Lucrări practice  Lucrări practice asistate de calculator  Lucrări practice în teren – identificare şi evaluare de probleme  Rezumate articole, referate, recenzii de literatură de specialitate, dezbateri, studii de caz, etc.
 

METODE DE EVALUARE Evaluarea formativă: întrebări de control, studii de caz,  Evaluarea finală: examen practic scris (rezolvare de exerciţii) + examen oral

1

anchetele epidemiologice analitice şi de intervenţie în sănătatea publică şi medicina clinicǎ. Promovarea sănătăţii şi medicina preventivă  Strategii preventive  Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii  Screening-ul şi examenele de prevalenţă  Problematica medico-socială a unor grupe de populaţie particulare 3. calitatea vieţii. 9. Starea de sănătate. 5. Starea de sănătate a populaţiei din România 4. analiză. Morbiditatea. Starea de sănătate  Bazele etice ale sănătăţii publice. 8. comparare.TEMATICA CURSULUI 1. 11. proiectarea şi utilizarea examenelor medicale de masă pentru măsurarea acesteia. Anchetele epidemiologice observaţionale Examene medicale de masă-screening Promovarea sănătăţii. factorii care o influenţează si indicatori de măsurare a stării de sănătate Demografia: cadru. Servicii de sănătate şi management  Rolul şi principiile managementului aplicate la serviciile de sănătate  Finanţarea serviciilor de sănătate  Economie sanitară şi metode de evaluare economică a serviciilor de sănătate  Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate – principii şi aplicabilitate  Sisteme de sănătate şi reforma lor SUITA CURSURILOR 1. fertilitatea. Măsurare. concepte. 2. planificarea familială. Definirea domeniilor de aplicare şi a caracteristicilor diferitelor tipuri de anchete epidemiologice. Strategii preventive Bolile cronice . Anchete epidemiologice experimentale 7. 10. Mortalitatea generală şi specifică. identificarea şi stabilirea priorităţilor în sănătatea publică. 3. tendinţe ale principalelor fenomene demografice Epidemiologia bolii şi a sănătăţii. caracteristici. Bazele managementului sanitar 2 . 12. familia: tipuri. Anchetele epidemiologice descriptive în sănătatea publică. 6. Caracteristicile epidemiologice ale principalelor boli cronice şi transmisibile. Natalitatea.problema de sănătate publică Bolile transmisibile – problemă de sănătate publică Populaţii la risc 2.

315-337356-369) . RISOPRINT Cluj Napoca 2000 2. circuitul informaţional. Mǎsurarea şi analiza mortalitǎţii generale şi infantile.Sănătate Publica si Management Sanitar – Ed. asociaţiei şi impactului. Grafic LEXIS. Măsurarea şi evaluarea calităţii vieţii 6. Partea I : Metode si practici – Ed. BIBLIOGRAFIE 1.cadrul legislativ Strategia OMS pentru secolul XXI SUITA LUCRARILOR PRACTICE Metodologia cercetǎrii. Management spitalicesc (instrumente în evaluarea calităţii) 12. 15. 3. Aplicarea metodelor medico-sociale – proiect de microgrup 1.ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management Mihai Marcu – Sănătate publica si management. 7. 8. Notificarea naşterilor. 4.ro /Medicina/Discipline/Sănătate Publica si Management D. Marcu Gr. Marcu . 3 . Epidemiologie clinicǎ-anchete experimentale. circuitul informaţional. Finanţarea serviciilor de sǎnǎtate. Editura Universitara “Carol Davila”. 3. Elemente de economie sanitară şi evaluare economică Sisteme de sănătate – finanţare. Mincă Dana. 16. Validitatea şi predicţia probelor de screening.poate fi accesat pe site-ul: http://www. Elemente de epidemiometrie – mǎsurarea riscurilor. 14. 2. 5. ALL 1998 . 13 – 16. Proiectarea anchetelor epidemiologice. univermedcdgm. Enachescu.13.poate fi accesat pe site-ul: http://www. 2005 poate fi accesat pe site-ul http://www. Mǎsurarea şi analiza natalitǎţii şi fertilitǎţii. Metode de comparare a mortalitǎţii. univermed-cdgm. Mincă . Universitară “Carol Davila” 2005 ( Pag: 198-209.Sănătate Publica si Management Sanitar.M . Comunicarea ştiinţificǎ. Notificarea deceselor. comunicarea 11. organizare Reforma serviciilor de sănătate în Europa şi România . M. univermed-cdgm. 9.Sănătate Publică şi Management Sanitar – note de curs pentru învăţământul postuniversitar. D.ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management 4. 10.Ed. Elaborarea unei acţiuni de educaţie pentru sănătate.

4 .