SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT PROGRAMA ANALITICA Modul 3 saptamani 32 ore curs si 32 ore lucrări practice OBIECTIVE PEDAGOGICE GENERALE

La sfârşitul cursului studenţii vor fi capabili: Să descrie sistemul curent de informaţii socio-demografice şi sanitare privind starea de sănătate şi serviciile de sănătate  Să utilizeze date cantitative şi calitative pentru descrierea, analiza şi supravegherea sănătăţii publice  Să se familiarizeze cu principalele metode utilizate în identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate  Sǎ cunoascǎ caracteristicile epidemiologice ale bolilor cronice şi transmisibile ca probleme de sǎnǎtate publicǎ  Să aleagă strategii pertinente de prevenire şi combatere a bolilor, folosind criterii epidemiologice şi economice  Să cunoască natura, finanţarea, organizarea şi modul de operare a sistemului serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu principalele metode de evaluare medicală şi economică a programelor şi serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu funcţiile, principiile şi specificul managementului serviciilor de sănătate  Sǎ cunoascǎ principalele strategii de reformǎ a sistemelor de sǎnǎtate

METODE PEDAGOGICE Curs magistral Lucrări practice  Lucrări practice asistate de calculator  Lucrări practice în teren – identificare şi evaluare de probleme  Rezumate articole, referate, recenzii de literatură de specialitate, dezbateri, studii de caz, etc.
 

METODE DE EVALUARE Evaluarea formativă: întrebări de control, studii de caz,  Evaluarea finală: examen practic scris (rezolvare de exerciţii) + examen oral

1

Morbiditatea. proiectarea şi utilizarea examenelor medicale de masă pentru măsurarea acesteia. planificarea familială.problema de sănătate publică Bolile transmisibile – problemă de sănătate publică Populaţii la risc 2. Anchete epidemiologice experimentale 7. 12. Caracteristicile epidemiologice ale principalelor boli cronice şi transmisibile. Natalitatea. comparare. Starea de sănătate. 9. identificarea şi stabilirea priorităţilor în sănătatea publică. concepte. 8. tendinţe ale principalelor fenomene demografice Epidemiologia bolii şi a sănătăţii. 5. 10.TEMATICA CURSULUI 1. caracteristici. fertilitatea. Promovarea sănătăţii şi medicina preventivă  Strategii preventive  Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii  Screening-ul şi examenele de prevalenţă  Problematica medico-socială a unor grupe de populaţie particulare 3. Bazele managementului sanitar 2 . analiză. Mortalitatea generală şi specifică. 6. 11. familia: tipuri. Strategii preventive Bolile cronice . Măsurare. Starea de sănătate  Bazele etice ale sănătăţii publice. Starea de sănătate a populaţiei din România 4. 3. factorii care o influenţează si indicatori de măsurare a stării de sănătate Demografia: cadru. Anchetele epidemiologice observaţionale Examene medicale de masă-screening Promovarea sănătăţii. calitatea vieţii. anchetele epidemiologice analitice şi de intervenţie în sănătatea publică şi medicina clinicǎ. 2. Anchetele epidemiologice descriptive în sănătatea publică. Definirea domeniilor de aplicare şi a caracteristicilor diferitelor tipuri de anchete epidemiologice. Servicii de sănătate şi management  Rolul şi principiile managementului aplicate la serviciile de sănătate  Finanţarea serviciilor de sănătate  Economie sanitară şi metode de evaluare economică a serviciilor de sănătate  Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate – principii şi aplicabilitate  Sisteme de sănătate şi reforma lor SUITA CURSURILOR 1.

3 .ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management 4. 8. Marcu Gr. Marcu . Măsurarea şi evaluarea calităţii vieţii 6. 3.13. Notificarea naşterilor. RISOPRINT Cluj Napoca 2000 2. 4. BIBLIOGRAFIE 1. Mincă Dana. Management spitalicesc (instrumente în evaluarea calităţii) 12. Finanţarea serviciilor de sǎnǎtate. Comunicarea ştiinţificǎ.Ed. Enachescu. ALL 1998 .Sănătate Publică şi Management Sanitar – note de curs pentru învăţământul postuniversitar. 3. Proiectarea anchetelor epidemiologice. asociaţiei şi impactului. Mǎsurarea şi analiza natalitǎţii şi fertilitǎţii. Elemente de economie sanitară şi evaluare economică Sisteme de sănătate – finanţare. circuitul informaţional.M . 2005 poate fi accesat pe site-ul http://www. 2. Partea I : Metode si practici – Ed.poate fi accesat pe site-ul: http://www. Notificarea deceselor. 315-337356-369) . Editura Universitara “Carol Davila”.Sănătate Publica si Management Sanitar – Ed. M. Epidemiologie clinicǎ-anchete experimentale. 7. Elemente de epidemiometrie – mǎsurarea riscurilor. Mǎsurarea şi analiza mortalitǎţii generale şi infantile. Grafic LEXIS. 9. Universitară “Carol Davila” 2005 ( Pag: 198-209. 15.poate fi accesat pe site-ul: http://www. D.Sănătate Publica si Management Sanitar. 16. univermed-cdgm. Elaborarea unei acţiuni de educaţie pentru sănătate. Aplicarea metodelor medico-sociale – proiect de microgrup 1. univermed-cdgm. organizare Reforma serviciilor de sănătate în Europa şi România . Metode de comparare a mortalitǎţii. univermedcdgm. 13 – 16. 5. circuitul informaţional. 14. Mincă .ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management Mihai Marcu – Sănătate publica si management.cadrul legislativ Strategia OMS pentru secolul XXI SUITA LUCRARILOR PRACTICE Metodologia cercetǎrii.ro /Medicina/Discipline/Sănătate Publica si Management D. Validitatea şi predicţia probelor de screening. 10. comunicarea 11.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful