SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT PROGRAMA ANALITICA Modul 3 saptamani 32 ore curs si 32 ore lucrări practice OBIECTIVE PEDAGOGICE GENERALE

La sfârşitul cursului studenţii vor fi capabili: Să descrie sistemul curent de informaţii socio-demografice şi sanitare privind starea de sănătate şi serviciile de sănătate  Să utilizeze date cantitative şi calitative pentru descrierea, analiza şi supravegherea sănătăţii publice  Să se familiarizeze cu principalele metode utilizate în identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate  Sǎ cunoascǎ caracteristicile epidemiologice ale bolilor cronice şi transmisibile ca probleme de sǎnǎtate publicǎ  Să aleagă strategii pertinente de prevenire şi combatere a bolilor, folosind criterii epidemiologice şi economice  Să cunoască natura, finanţarea, organizarea şi modul de operare a sistemului serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu principalele metode de evaluare medicală şi economică a programelor şi serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu funcţiile, principiile şi specificul managementului serviciilor de sănătate  Sǎ cunoascǎ principalele strategii de reformǎ a sistemelor de sǎnǎtate

METODE PEDAGOGICE Curs magistral Lucrări practice  Lucrări practice asistate de calculator  Lucrări practice în teren – identificare şi evaluare de probleme  Rezumate articole, referate, recenzii de literatură de specialitate, dezbateri, studii de caz, etc.
 

METODE DE EVALUARE Evaluarea formativă: întrebări de control, studii de caz,  Evaluarea finală: examen practic scris (rezolvare de exerciţii) + examen oral

1

Bazele managementului sanitar 2 . Promovarea sănătăţii şi medicina preventivă  Strategii preventive  Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii  Screening-ul şi examenele de prevalenţă  Problematica medico-socială a unor grupe de populaţie particulare 3. Măsurare. Strategii preventive Bolile cronice . planificarea familială.problema de sănătate publică Bolile transmisibile – problemă de sănătate publică Populaţii la risc 2. calitatea vieţii. Starea de sănătate  Bazele etice ale sănătăţii publice. 2. Anchetele epidemiologice descriptive în sănătatea publică. 12. 11. proiectarea şi utilizarea examenelor medicale de masă pentru măsurarea acesteia. comparare.TEMATICA CURSULUI 1. anchetele epidemiologice analitice şi de intervenţie în sănătatea publică şi medicina clinicǎ. Mortalitatea generală şi specifică. Starea de sănătate. Starea de sănătate a populaţiei din România 4. caracteristici. familia: tipuri. 9. fertilitatea. analiză. 10. Definirea domeniilor de aplicare şi a caracteristicilor diferitelor tipuri de anchete epidemiologice. 8. 5. Caracteristicile epidemiologice ale principalelor boli cronice şi transmisibile. tendinţe ale principalelor fenomene demografice Epidemiologia bolii şi a sănătăţii. Anchetele epidemiologice observaţionale Examene medicale de masă-screening Promovarea sănătăţii. 6. Anchete epidemiologice experimentale 7. factorii care o influenţează si indicatori de măsurare a stării de sănătate Demografia: cadru. Natalitatea. identificarea şi stabilirea priorităţilor în sănătatea publică. Servicii de sănătate şi management  Rolul şi principiile managementului aplicate la serviciile de sănătate  Finanţarea serviciilor de sănătate  Economie sanitară şi metode de evaluare economică a serviciilor de sănătate  Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate – principii şi aplicabilitate  Sisteme de sănătate şi reforma lor SUITA CURSURILOR 1. 3. Morbiditatea. concepte.

Mincă Dana. Enachescu. 2. Mǎsurarea şi analiza mortalitǎţii generale şi infantile. Epidemiologie clinicǎ-anchete experimentale. univermed-cdgm. M. Editura Universitara “Carol Davila”.Sănătate Publica si Management Sanitar – Ed. 3.Ed. RISOPRINT Cluj Napoca 2000 2.ro /Medicina/Discipline/Sănătate Publica si Management D. Elemente de economie sanitară şi evaluare economică Sisteme de sănătate – finanţare. 10. Universitară “Carol Davila” 2005 ( Pag: 198-209. Notificarea deceselor.cadrul legislativ Strategia OMS pentru secolul XXI SUITA LUCRARILOR PRACTICE Metodologia cercetǎrii.Sănătate Publica si Management Sanitar. organizare Reforma serviciilor de sănătate în Europa şi România . 13 – 16. univermedcdgm. Marcu .ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management 4. circuitul informaţional. 14. Mǎsurarea şi analiza natalitǎţii şi fertilitǎţii. univermed-cdgm. ALL 1998 . circuitul informaţional.Sănătate Publică şi Management Sanitar – note de curs pentru învăţământul postuniversitar. 3. 8. BIBLIOGRAFIE 1. Notificarea naşterilor. comunicarea 11. Proiectarea anchetelor epidemiologice. 315-337356-369) . Grafic LEXIS. Validitatea şi predicţia probelor de screening. asociaţiei şi impactului. 3 .M .ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management Mihai Marcu – Sănătate publica si management. Partea I : Metode si practici – Ed. 16. Mincă . Aplicarea metodelor medico-sociale – proiect de microgrup 1. 15. Măsurarea şi evaluarea calităţii vieţii 6. Comunicarea ştiinţificǎ. D. Management spitalicesc (instrumente în evaluarea calităţii) 12.13. Metode de comparare a mortalitǎţii.poate fi accesat pe site-ul: http://www. Elemente de epidemiometrie – mǎsurarea riscurilor. Marcu Gr. 7. 2005 poate fi accesat pe site-ul http://www. Elaborarea unei acţiuni de educaţie pentru sănătate. 9.poate fi accesat pe site-ul: http://www. Finanţarea serviciilor de sǎnǎtate. 4. 5.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful