SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT PROGRAMA ANALITICA Modul 3 saptamani 32 ore curs si 32 ore lucrări practice OBIECTIVE PEDAGOGICE GENERALE

La sfârşitul cursului studenţii vor fi capabili: Să descrie sistemul curent de informaţii socio-demografice şi sanitare privind starea de sănătate şi serviciile de sănătate  Să utilizeze date cantitative şi calitative pentru descrierea, analiza şi supravegherea sănătăţii publice  Să se familiarizeze cu principalele metode utilizate în identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate  Sǎ cunoascǎ caracteristicile epidemiologice ale bolilor cronice şi transmisibile ca probleme de sǎnǎtate publicǎ  Să aleagă strategii pertinente de prevenire şi combatere a bolilor, folosind criterii epidemiologice şi economice  Să cunoască natura, finanţarea, organizarea şi modul de operare a sistemului serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu principalele metode de evaluare medicală şi economică a programelor şi serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu funcţiile, principiile şi specificul managementului serviciilor de sănătate  Sǎ cunoascǎ principalele strategii de reformǎ a sistemelor de sǎnǎtate

METODE PEDAGOGICE Curs magistral Lucrări practice  Lucrări practice asistate de calculator  Lucrări practice în teren – identificare şi evaluare de probleme  Rezumate articole, referate, recenzii de literatură de specialitate, dezbateri, studii de caz, etc.
 

METODE DE EVALUARE Evaluarea formativă: întrebări de control, studii de caz,  Evaluarea finală: examen practic scris (rezolvare de exerciţii) + examen oral

1

Anchete epidemiologice experimentale 7. Promovarea sănătăţii şi medicina preventivă  Strategii preventive  Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii  Screening-ul şi examenele de prevalenţă  Problematica medico-socială a unor grupe de populaţie particulare 3. analiză. Starea de sănătate  Bazele etice ale sănătăţii publice. familia: tipuri. fertilitatea. factorii care o influenţează si indicatori de măsurare a stării de sănătate Demografia: cadru. Starea de sănătate a populaţiei din România 4. 2. Caracteristicile epidemiologice ale principalelor boli cronice şi transmisibile. caracteristici. calitatea vieţii.problema de sănătate publică Bolile transmisibile – problemă de sănătate publică Populaţii la risc 2. Morbiditatea. 6.TEMATICA CURSULUI 1. 3. 8. planificarea familială. proiectarea şi utilizarea examenelor medicale de masă pentru măsurarea acesteia. Anchetele epidemiologice descriptive în sănătatea publică. 9. Definirea domeniilor de aplicare şi a caracteristicilor diferitelor tipuri de anchete epidemiologice. concepte. tendinţe ale principalelor fenomene demografice Epidemiologia bolii şi a sănătăţii. 12. Mortalitatea generală şi specifică. Natalitatea. 11. anchetele epidemiologice analitice şi de intervenţie în sănătatea publică şi medicina clinicǎ. Servicii de sănătate şi management  Rolul şi principiile managementului aplicate la serviciile de sănătate  Finanţarea serviciilor de sănătate  Economie sanitară şi metode de evaluare economică a serviciilor de sănătate  Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate – principii şi aplicabilitate  Sisteme de sănătate şi reforma lor SUITA CURSURILOR 1. 10. Anchetele epidemiologice observaţionale Examene medicale de masă-screening Promovarea sănătăţii. Măsurare. Bazele managementului sanitar 2 . 5. identificarea şi stabilirea priorităţilor în sănătatea publică. Starea de sănătate. comparare. Strategii preventive Bolile cronice .

univermed-cdgm. 9. 3 . Universitară “Carol Davila” 2005 ( Pag: 198-209. comunicarea 11.Sănătate Publică şi Management Sanitar – note de curs pentru învăţământul postuniversitar. Epidemiologie clinicǎ-anchete experimentale. 8. Marcu . D. organizare Reforma serviciilor de sănătate în Europa şi România . Notificarea naşterilor. Mǎsurarea şi analiza natalitǎţii şi fertilitǎţii. univermedcdgm.ro /Medicina/Discipline/Sănătate Publica si Management D. Finanţarea serviciilor de sǎnǎtate. circuitul informaţional. 10. Elemente de economie sanitară şi evaluare economică Sisteme de sănătate – finanţare. Notificarea deceselor. 2. M.Sănătate Publica si Management Sanitar. 3.ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management 4. 4.poate fi accesat pe site-ul: http://www. Elemente de epidemiometrie – mǎsurarea riscurilor. Metode de comparare a mortalitǎţii. Comunicarea ştiinţificǎ. 315-337356-369) .13. 2005 poate fi accesat pe site-ul http://www. asociaţiei şi impactului. Validitatea şi predicţia probelor de screening. 5. 15. Editura Universitara “Carol Davila”. Elaborarea unei acţiuni de educaţie pentru sănătate. RISOPRINT Cluj Napoca 2000 2. ALL 1998 . 16. 13 – 16. BIBLIOGRAFIE 1. univermed-cdgm. Marcu Gr. Management spitalicesc (instrumente în evaluarea calităţii) 12. Mincă Dana. Grafic LEXIS. Mǎsurarea şi analiza mortalitǎţii generale şi infantile.Ed. 7.cadrul legislativ Strategia OMS pentru secolul XXI SUITA LUCRARILOR PRACTICE Metodologia cercetǎrii. 3. Proiectarea anchetelor epidemiologice.Sănătate Publica si Management Sanitar – Ed. 14. Enachescu. circuitul informaţional. Mincă . Aplicarea metodelor medico-sociale – proiect de microgrup 1.poate fi accesat pe site-ul: http://www.M . Partea I : Metode si practici – Ed. Măsurarea şi evaluarea calităţii vieţii 6.ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management Mihai Marcu – Sănătate publica si management.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful