SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT PROGRAMA ANALITICA Modul 3 saptamani 32 ore curs si 32 ore lucrări practice OBIECTIVE PEDAGOGICE GENERALE

La sfârşitul cursului studenţii vor fi capabili: Să descrie sistemul curent de informaţii socio-demografice şi sanitare privind starea de sănătate şi serviciile de sănătate  Să utilizeze date cantitative şi calitative pentru descrierea, analiza şi supravegherea sănătăţii publice  Să se familiarizeze cu principalele metode utilizate în identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate  Sǎ cunoascǎ caracteristicile epidemiologice ale bolilor cronice şi transmisibile ca probleme de sǎnǎtate publicǎ  Să aleagă strategii pertinente de prevenire şi combatere a bolilor, folosind criterii epidemiologice şi economice  Să cunoască natura, finanţarea, organizarea şi modul de operare a sistemului serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu principalele metode de evaluare medicală şi economică a programelor şi serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu funcţiile, principiile şi specificul managementului serviciilor de sănătate  Sǎ cunoascǎ principalele strategii de reformǎ a sistemelor de sǎnǎtate

METODE PEDAGOGICE Curs magistral Lucrări practice  Lucrări practice asistate de calculator  Lucrări practice în teren – identificare şi evaluare de probleme  Rezumate articole, referate, recenzii de literatură de specialitate, dezbateri, studii de caz, etc.
 

METODE DE EVALUARE Evaluarea formativă: întrebări de control, studii de caz,  Evaluarea finală: examen practic scris (rezolvare de exerciţii) + examen oral

1

concepte. 10. 11. Bazele managementului sanitar 2 . 5. Starea de sănătate  Bazele etice ale sănătăţii publice. Servicii de sănătate şi management  Rolul şi principiile managementului aplicate la serviciile de sănătate  Finanţarea serviciilor de sănătate  Economie sanitară şi metode de evaluare economică a serviciilor de sănătate  Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate – principii şi aplicabilitate  Sisteme de sănătate şi reforma lor SUITA CURSURILOR 1. Anchetele epidemiologice descriptive în sănătatea publică. 12. planificarea familială. calitatea vieţii. Natalitatea. familia: tipuri. 8. Promovarea sănătăţii şi medicina preventivă  Strategii preventive  Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii  Screening-ul şi examenele de prevalenţă  Problematica medico-socială a unor grupe de populaţie particulare 3. Mortalitatea generală şi specifică. Starea de sănătate a populaţiei din România 4. analiză. Definirea domeniilor de aplicare şi a caracteristicilor diferitelor tipuri de anchete epidemiologice. Morbiditatea. Caracteristicile epidemiologice ale principalelor boli cronice şi transmisibile. proiectarea şi utilizarea examenelor medicale de masă pentru măsurarea acesteia. Anchetele epidemiologice observaţionale Examene medicale de masă-screening Promovarea sănătăţii. 9. fertilitatea.problema de sănătate publică Bolile transmisibile – problemă de sănătate publică Populaţii la risc 2. 3. Anchete epidemiologice experimentale 7.TEMATICA CURSULUI 1. comparare. tendinţe ale principalelor fenomene demografice Epidemiologia bolii şi a sănătăţii. Măsurare. Strategii preventive Bolile cronice . caracteristici. 6. Starea de sănătate. 2. identificarea şi stabilirea priorităţilor în sănătatea publică. factorii care o influenţează si indicatori de măsurare a stării de sănătate Demografia: cadru. anchetele epidemiologice analitice şi de intervenţie în sănătatea publică şi medicina clinicǎ.

13 – 16. Comunicarea ştiinţificǎ. 10. 3. univermed-cdgm. Elaborarea unei acţiuni de educaţie pentru sănătate. Epidemiologie clinicǎ-anchete experimentale.M . RISOPRINT Cluj Napoca 2000 2. Elemente de economie sanitară şi evaluare economică Sisteme de sănătate – finanţare. D. 5.Sănătate Publica si Management Sanitar – Ed. Mǎsurarea şi analiza mortalitǎţii generale şi infantile. 3.Ed. Elemente de epidemiometrie – mǎsurarea riscurilor. Metode de comparare a mortalitǎţii. 9. 15.cadrul legislativ Strategia OMS pentru secolul XXI SUITA LUCRARILOR PRACTICE Metodologia cercetǎrii. asociaţiei şi impactului.poate fi accesat pe site-ul: http://www. univermedcdgm. Proiectarea anchetelor epidemiologice.ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management Mihai Marcu – Sănătate publica si management. circuitul informaţional. Mincă Dana. Grafic LEXIS. univermed-cdgm. comunicarea 11.Sănătate Publică şi Management Sanitar – note de curs pentru învăţământul postuniversitar.poate fi accesat pe site-ul: http://www. 8. 14. BIBLIOGRAFIE 1. Notificarea naşterilor. Universitară “Carol Davila” 2005 ( Pag: 198-209. Finanţarea serviciilor de sǎnǎtate. Editura Universitara “Carol Davila”. Mincă . Marcu . Marcu Gr.ro /Medicina/Discipline/Sănătate Publica si Management D.Sănătate Publica si Management Sanitar. Enachescu. 2005 poate fi accesat pe site-ul http://www. 2. Validitatea şi predicţia probelor de screening. Management spitalicesc (instrumente în evaluarea calităţii) 12. 4. circuitul informaţional. Partea I : Metode si practici – Ed. Măsurarea şi evaluarea calităţii vieţii 6. Aplicarea metodelor medico-sociale – proiect de microgrup 1. 315-337356-369) . M. 16. 3 .ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management 4. Notificarea deceselor. Mǎsurarea şi analiza natalitǎţii şi fertilitǎţii.13. organizare Reforma serviciilor de sănătate în Europa şi România . ALL 1998 . 7.

4 .