SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT PROGRAMA ANALITICA Modul 3 saptamani 32 ore curs si 32 ore lucrări practice OBIECTIVE PEDAGOGICE GENERALE

La sfârşitul cursului studenţii vor fi capabili: Să descrie sistemul curent de informaţii socio-demografice şi sanitare privind starea de sănătate şi serviciile de sănătate  Să utilizeze date cantitative şi calitative pentru descrierea, analiza şi supravegherea sănătăţii publice  Să se familiarizeze cu principalele metode utilizate în identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate  Sǎ cunoascǎ caracteristicile epidemiologice ale bolilor cronice şi transmisibile ca probleme de sǎnǎtate publicǎ  Să aleagă strategii pertinente de prevenire şi combatere a bolilor, folosind criterii epidemiologice şi economice  Să cunoască natura, finanţarea, organizarea şi modul de operare a sistemului serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu principalele metode de evaluare medicală şi economică a programelor şi serviciilor de sănătate.  Să se familiarizeze cu funcţiile, principiile şi specificul managementului serviciilor de sănătate  Sǎ cunoascǎ principalele strategii de reformǎ a sistemelor de sǎnǎtate

METODE PEDAGOGICE Curs magistral Lucrări practice  Lucrări practice asistate de calculator  Lucrări practice în teren – identificare şi evaluare de probleme  Rezumate articole, referate, recenzii de literatură de specialitate, dezbateri, studii de caz, etc.
 

METODE DE EVALUARE Evaluarea formativă: întrebări de control, studii de caz,  Evaluarea finală: examen practic scris (rezolvare de exerciţii) + examen oral

1

proiectarea şi utilizarea examenelor medicale de masă pentru măsurarea acesteia. Starea de sănătate  Bazele etice ale sănătăţii publice. 10. 8. Servicii de sănătate şi management  Rolul şi principiile managementului aplicate la serviciile de sănătate  Finanţarea serviciilor de sănătate  Economie sanitară şi metode de evaluare economică a serviciilor de sănătate  Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate – principii şi aplicabilitate  Sisteme de sănătate şi reforma lor SUITA CURSURILOR 1. 11. analiză. planificarea familială. Starea de sănătate a populaţiei din România 4. anchetele epidemiologice analitice şi de intervenţie în sănătatea publică şi medicina clinicǎ.TEMATICA CURSULUI 1. familia: tipuri. Strategii preventive Bolile cronice . identificarea şi stabilirea priorităţilor în sănătatea publică. Anchetele epidemiologice descriptive în sănătatea publică. Mortalitatea generală şi specifică. Morbiditatea. Măsurare.problema de sănătate publică Bolile transmisibile – problemă de sănătate publică Populaţii la risc 2. 2. 9. tendinţe ale principalelor fenomene demografice Epidemiologia bolii şi a sănătăţii. Anchetele epidemiologice observaţionale Examene medicale de masă-screening Promovarea sănătăţii. fertilitatea. 6. Natalitatea. Bazele managementului sanitar 2 . Caracteristicile epidemiologice ale principalelor boli cronice şi transmisibile. 3. comparare. caracteristici. calitatea vieţii. Promovarea sănătăţii şi medicina preventivă  Strategii preventive  Educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii  Screening-ul şi examenele de prevalenţă  Problematica medico-socială a unor grupe de populaţie particulare 3. Anchete epidemiologice experimentale 7. Starea de sănătate. 5. 12. concepte. Definirea domeniilor de aplicare şi a caracteristicilor diferitelor tipuri de anchete epidemiologice. factorii care o influenţează si indicatori de măsurare a stării de sănătate Demografia: cadru.

Sănătate Publică şi Management Sanitar – note de curs pentru învăţământul postuniversitar. Elaborarea unei acţiuni de educaţie pentru sănătate. 9. Notificarea naşterilor. Finanţarea serviciilor de sǎnǎtate.ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management 4.Sănătate Publica si Management Sanitar. 16. univermedcdgm. univermed-cdgm. Comunicarea ştiinţificǎ. circuitul informaţional. 5. M. 14. D.poate fi accesat pe site-ul: http://www. 8.cadrul legislativ Strategia OMS pentru secolul XXI SUITA LUCRARILOR PRACTICE Metodologia cercetǎrii. Partea I : Metode si practici – Ed. 315-337356-369) . Epidemiologie clinicǎ-anchete experimentale.M .Sănătate Publica si Management Sanitar – Ed. 3. Metode de comparare a mortalitǎţii. 7. 4. Marcu Gr. 13 – 16. Management spitalicesc (instrumente în evaluarea calităţii) 12. Editura Universitara “Carol Davila”. Aplicarea metodelor medico-sociale – proiect de microgrup 1. asociaţiei şi impactului. Mǎsurarea şi analiza natalitǎţii şi fertilitǎţii. Marcu .ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management Mihai Marcu – Sănătate publica si management. ALL 1998 . Mincă . Validitatea şi predicţia probelor de screening. 2005 poate fi accesat pe site-ul http://www. Notificarea deceselor. Elemente de economie sanitară şi evaluare economică Sisteme de sănătate – finanţare. Elemente de epidemiometrie – mǎsurarea riscurilor. Proiectarea anchetelor epidemiologice. 10. comunicarea 11. RISOPRINT Cluj Napoca 2000 2. Enachescu.ro /Medicina/Discipline/Sănătate Publica si Management D. 2. Grafic LEXIS. organizare Reforma serviciilor de sănătate în Europa şi România . Mincă Dana.poate fi accesat pe site-ul: http://www. 3. Mǎsurarea şi analiza mortalitǎţii generale şi infantile. 15. Măsurarea şi evaluarea calităţii vieţii 6. univermed-cdgm. circuitul informaţional. BIBLIOGRAFIE 1.Ed. Universitară “Carol Davila” 2005 ( Pag: 198-209. 3 .13.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful