1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Biblia; Petre Anghel, Stiluri şi metode de comunicare, Ed. Aramis; Constantin Rădulescu Motru, Psihologia poporului român; Gary Chapman, Cele cinci limbaje ale iubirii, Ed. Curtea veche; Cristian Bădiliţă, Cu degetul pe rană, Ed. Curtea veche; Garry Smalley, ADN-ul relaţiilor; Larry Crabb, Înţelegând oamenii; Larry Crabb, Bărbaţi şi femei. Diferenţele pot fi o sursă de bucurie, Ed. Kerigma; 9. Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Ed. Evanghelismos; 10. Gabriel Liiceanu, Declaraţie de iubire, Ed. Humanitas; 11. Gabriel Liiceanu, Despre seducţie, Ed. Humanitas; 12. Gabriel Liiceanu, Apel către lichele, Ed. Humanitas; 13. Gabriel Liiceanu, Despre ură, Ed. Humanitas; 14. Gabriel Liiceanu, Despre minciună, Ed. Humanitas; 15. Andrei Pleşu, Jurnalul de la Tescani, Ed. Humanitas; 16. C. S. Lewis, Cele patru iubiri; 17. Robert Turcescu, Dans de Bragadiru, Ed. Polirom; 18. Cristian Tudor Popescu, Luxul morţii, Ed. Polirom; 19. Gary Thomas, Căsătorie sfântă, Ed. Kerigma; 20. Vladimir Pustan, Dulcele sărut al singurătăţii, Ed. Fabrica de vise; 21. Vladimir Pustan, Trădată iubirea trecea, Ed. Fabrica de vise; 22. Vladimir Pustan, Scrisorile lui Belorofon, Ed. Fabrica de vise; 23. Cedric Mims, Enciclopedia morţii; 24. Mihail sadoveanu, Baltagul; 25. Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război; 26. Jean Luc Marion, Fenomenul erosului, Ed. Deisis; 27. John Gray, Bărbaţii sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus; 28. Radu Paraschivescu, Cu inima smulsă din piept, Ed. Humanitas, 2008; 29. Jonatan Hill, Istoria gândirii creştine; 30. Earle Cairns, Creştinismul de-a lungul secolelor, Ed. Cartea Creştină; 31. Dr. Ed. Wheat, Viaţa intimă în căsnicia creştină, Ed. Cartea creştină; 32. Ştiinţa şi credinţa creştină, Ed. Cartea creştină; 33. John Waine, Demisia lui Darwin; 34. Allan Pease, Limbajul trupului; 35. Nicolae Berdiaev, Sensul creaţiei; 36. Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit; 37. John Bunyan, Călătoria creştinului; 38. Leland Ryken, Sfinţi în lume – puritanii în adevărata lor lumină; 39. Petre Ţuţea, 322 vorbe memorabile; 40. Septimiu Chlcea, Cum să redactăm; 41. Ion Luca Caragiale, Conu Leonida faţă cu reacţiunea; 42. A. E. Baconscki, Fluxul memoriei; 43. Vasile Voiculescu, Sonete; 44. William Shakespeare, Romeo şi Julieta;

Cartea creştină. Eu cu cine mă căsătoresc?. Ed. James Dobson. 83. Mary Bater. Cartea creştină. Cu cine să mă căsătoresc. 72. 71. Imitatio Christi. Ghidul familiei creştine. Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloaie. W. Andrei Pleşu. 81. 56. 66. Teologie creştină. Universul de lângă noi. Căsătoria: împlinire sau frustrare. Secretul artei de a iubi. Nancy L. Manual de consiliere a tinerilor. Adio amoruri. Ed. Francis Schaeffer. Secretele comunicării. Josh McDowell. Lupta fiecărui bărbat. cărţi. 53. 3 volume. Kerigma. Pasiune şi puritate. 64. James W. Cartea creştină. Ed. 59. Nu iubiţi lumea. Gabriel Liiceanu. 49. 47. Elisabeth Ellioth. Joshua Harris. Creştinismul redus la esenţe. Ed. Gene Edwatrds. Curtenie completă. Fred Stoeker. Lupta fiecărui tânăr. Ed. Harriet Lummis Smith. Millard Erickson. 50. 48. Ed. O descoperire uluitoare. Despre bucurie în est şi vest. 70. 80. Divina iubire. 62. Francis Schaeffer. 46. Josh McDowell. Thomas Kempis. Comunicarea cheia căsniciei tale. Van Pelt. 78. 52. Yoneko. Viaţa de familie.45. John Montgomery. Lewis. Cartea bărbatului matur. Yoneko Tahara. 79. 63. Bibliografie. Cristian Badilita. C. Cartea creştină. Trilogia. S. Gândeşte cutezător. Ed. Lewis. Emil Bartoş. Humanitas. Nancy L. 76. S. Secretul mulţumirii. Ben Carson. 77. Deci. Mai mult decât un simplu tâmplar. Emil Bartoş. Biblia. David DeWitt. 75. Înainte de a spune „Da”. Ortega Y Gasset. John Dobson. Watchman Nee. Drepturile omului şi demnitatea umană. Luis palau. Elisabeta si Iosuif Ţon. 68. 69. Cartea creştină. Când povestea de dragoste ţi-o scrie Dumnezeu. Constantin Rădulescu Motru. 73. Când sarea îşi pierde gustul. Ed. MacArthur. Mâini înzestrate. Norman Wright. Kerigma. Fred Stoeker. Viaţa pe marginea prăpastiei. Stephen Arteburn. C. Iosif Ton. Etichete Andrei Pleşu. Cornel Filip. Betty şi D. 61. Eric şi Leslye Ludy. 58. 67. Sire. Codul bunelor maniere. John F. Cărarea singurătăţii. . Sire. Stephen Arteburn. Cartea creştină. Ed. Norman Wright. Ligia Mănăstireanu. Daniel Brânzei. Josh McDowell. Humanitas. Cartea creştină. te căsătoreşti. 57. James W. Ben Carson. 84. Holbrook. Elisabeth Elliot. 51. 54. 60. 82. 74. Studii despre iubire. 65. Ion Luca Caragiale. Păgânizarea creştinismului apostolic. Van Pelt. 55. Cristian Tudor Popescu.

Virgiliu Gheorghe. Polirom. Robert Turcescu. Vladimir Pustan . Petre Anghel. Larry Crabb.Jean Luc Marion.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful