Sunteți pe pagina 1din 2

Unitate Mod de Tipuri de Altitudinea Tipuri de relief Climă

de relief formare roci maxima/me


die
Grupa - Prin - trei şiruri M. Rodnei - relief vulcanic - etaj
Nordică a încreţire (sediment 2303 m - relief glaciar climatic
Orientalil - Prin are, şisturi - relief carstic montan şi
or erupţii cristaline, alpin
vulcanice vulcanice) - influenţe
baltice
Grupa - Prin - trei şiruri Pietrosu - relief vulcanic - climat
Centrală încreţire (sediment Călimani - relief carstic montan şi
a - Prin are, şisturi 2100 m alpin
Orientalil erupţii cristaline, - influenţe
or vulcanice vulcanice) oceanice în
vest şi
continentale
în est.
Grupa - Prin - Ciucaş - relief pe - climat
Sudică a încreţire sedimenta 1954 m calcare şi montan
Orientalil re conglomerate şi - influenţe
or relief carstic continentală
Grupa - Prin - şisturi Omu 2505 -relief pe - climat
Bucegi încreţire cristaline m calcare şi montan şi
şi roci conglomerate(b alpin
sedimenta abe)
re -relief carstic
-suprafeţe de
eroziune
Grupa - Prin - şisturi Vf. Omul - relief glaciar - climat
Făgăraş încreţire cristaline 2544 m - suprafeţe de montan şi
nivelare alpin
Grupa - Prin - şisturi Parângu - relief glaciar - climat
Parâng încreţire cristaline Mare 2519 - suprafeţe de montan şi
m eroziune alpin
Grupa - Prin - şisturi Vf. Peleaga - relief glaiar - climat
Retezat - încreţire cristaline 2509 m - relief carstic montan şi
Godeanu şi roci - suprafeţe de alpin
sedimenta eroziune - influenţe
re mediterane
ene
Munţii - Prin - mozaic Vf. Semenic - relief carstic - climat
Banatului încreţire de roci 1446 m - suprafeţe de montan
eroziune - influenţe
mediterane
ene
Munţii - Prin - şisturi Vf. Padeş - relief de roci - climat
Poiana încreţire cristaline 1374 m dure montan
Ruscă - influenţe
oceanice
Munţii - Prin - mozaic Vf. Bihor - relief carstic - climat
Apuseni încreţire de roci 1849 m - relief vulcanic montan
- Prin dure - influenţe
erupţii (petrografi oceanice
vulcanice c)
Depresiu - Prin - Între 500- - domuri (gaz, - climat de
nea sediment sedimenta 800 m petrol) deal şi
Colinară a are re (nisip, - cute diapire podiş
Transilvan pietriş) - cueste - influenţe
iei climatice