Sunteți pe pagina 1din 2

Vasile Alecsandri

A debutat în 1840, ca şi Costache Negruzzi în revista Dacia Literară. A fost


directorul teatrului naţional din Iaşi sa străduit şă creeze un repertoriu de piese
originale româneşti piesele de moravuri care alcătuiesc ciclul , Chiriţelor, dramă
romantică Descpot-Vodă, Fântâna Blânduziei şi Ovidiu.

Nuvela

Specie a genului epic, în proză, de dimensiuni relativ reduse, cu un fir narativ


central şi o construcţie epică riguroasă, cu un conflict concentrat care implică un
număr redus de personaje.
Acţiunea nuvelei, mai dezvoltată decât a schiţei are un puternic conflict. Se
acordă o importanţă mai mare caracterizări complexe a personajelor decât acţiunea
propriu-zisă.

Nuvela istorică

- este inspirată din trecutul istoric


- are ca temă evocarea artistică a unei perioade din istoria naţională, locul şi
timpul acţiuni fiind precizate
- subiectul prezintă întâmplări care au ca punct de plecare evenimente
consemnate de istorie
- personajele au numele, unele trăsături şi acţiuni ale unor personaje istorice
- reconstituirea artistică a epocii se realizează şi prin culoarea actuală
(mentalitatea, obiceiuri, vestimentaţie, limbaj)

Nuvela fantastică

- existenţa celor două planuri: real – ireal


- dispoziţia limitelor de timp şi de spaţiu la apariţia elementului misterios sau
ireal
- finalul ambiguu

Nuvela psihologică
- temă psihologică
- rolul conflictului interior (plasarea situaţiei conflictuale în conştinţa
personajului)
- prezentarea tensiuni sufleteşti
- transformarile suferite de personaje în evoluţia conflictuală
- mijloacele de investigaţie psihologice
- aspecte ale stilului