Sunteți pe pagina 1din 11

Proiectarea fundatiilor continue de beton armat sub stalpi

Arhitectura constructii

Proiectarea fundatiilor continue de beton armat sub stlpi


8.1. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentului capitol se aplica la proiectarea fundatiilor continue ale stlpilor de beton armat monolit. Prin adaptarea sistemelor de fixare ale stlpilor (pahar, suruburi de ancorare), fundatiile continue pot fi utilizate si pentru stlpii de beton armat prefabricat sau la structurile cu stlpi metalici.

ALTE DOCUMENTE
ZONA DE LOCUIT HIDROIZOLRI Instructiuni de proiectare AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL EXPERTIZ PRIVIND PROTECIA TERMIC INFRASTRUCTURA LUCRARI DE FUNDATII Stabilirea dimensiunilor bazei fundatiei Proiectarea fundatiilor continue de beton armat sub stalpi

Solutia de fundatii continue sub stlpi poate fi impusa, n general, n cazul urmatoarelor conditii:
a) fundatii independente care nu pot fi extinse suficient n plan (constructii cu travei sau deschideri mici care determina suprapunerea fundatiilor independente, stlpi lnga un rost de tasare sau la limita proprietatii etc. (fig. 8.1));

Cautare

b) fundatii izolate care nu pot fi centrate sub stlpi (fig. 8.2) etc;

Fig. 8.1

Fig. 8.2

c) alcatuirea generala a constructiei n care stlpii structurii n cadre au legaturi (la nivelul subsolului) cu peretii de beton armat rezemati pe teren prin fundatii continue (fig. 8.3); d) terenuri de fundare susceptibile de deformatii diferentiale importante si unde nu se poate realiza o crestere a rigiditatii n plan a ansamblului structural.

Fig. 8.3

8.2. Alcatuirea fundatiilor 8.2.1. Sectiunea de beton


La proiectarea fundatiilor continue sub stlpi (cazurile a si b, pct. 8.1) avnd alcatuirea de grinda se recomanda respectarea urm& 747s1812h #259;toarelor conditii: - fundatiile continue se dispun pe o directie sau pe doua directii; - deschiderile marginale ale fundatiilor continue pe o directie se prelungesc n consola pe lungimi cuprinse ntre 0.200.25L0; - latimea grinzii, B, se determina pe baza conditiilor descrise n capitolul 6. Se recomanda majorarea valorii latimii obtinute prin calcul cu cca. 20%; aceasta majorare este necesara pentru ca, datorita interactiunii dintre grinda static nedeterminata si terenul de fundare, diagrama presiunilor de contact are o distributie neliniara, cu concentrari de eforturi n zonele de rigiditate mai mare, de obicei sub stlpi; - naltimea sectiunii grinzii de fundatie, Hc (fig. 8.4a) se alege cu valori cuprinse ntre 1/31/6 din distanta maxima (L0) dintre doi stlpi succesivi; naltimea talpii, Ht, se determina n functie de valorile indicate n tabelul 7.1 pentru raportul Ht/B;

- n cazul grinzilor cu vute (fig. 8.4b), lungimea vutei,

, iar naltimea vutei,

Hv, rezulta din conditiile:

(8.1)

- conditii constructive: Ht 300 mm H 200 mm (pentru grinzile cu vute) b = bs+50100 mm. - clasa betonului si tipul de ciment se stabilesc functie de nivelul de solicitare a fundatiei si conditiile de expunere a elementelor de beton armat. Clasa minima de beton este C12/15.

Fig. 8.4

8.2.2. Armarea fundatiilor


Armatura de rezistenta din grinda de fundare rezulta din verificarea sectiunilor caracteristice la moment ncovoietor, forta taietoare si, daca este cazul, moment de torsiune. Eforturile sectionale n lungul grinzii de fundare (M, T, Mt) se determina conform pct. 8.3. Daca structura rezemata pe grinda de fundare este rigida (de exemplu cadre cu zidarie de umplutura etc.) se pot utiliza metode aproximative de calcul; n cazul structurilor flexibile (cadre) se recomanda aplicarea metodelor exacte. Prin calibrarea eforturilor capabile se urmareste evitarea dezvoltarii deformatiilor plastice n grinzile de fundare continue n cazul actiunilor seismice. Armatura longitudinala dispusa la partea inferioara a grinzii se poate distribui pe toata latimea talpii. Se recomanda dispunerea de armaturi drepte si nclinate. Procentul minim de armare n toate sectiunile (sus si jos) este de 0.2%. Diametrul minim al armaturilor longitudinale este 14 mm. Pe fetele laterale ale grinzii se dispun armaturi minim 10/300 mm OB37. Etrierii rezulta din verificarea la forta taietoare si moment de torsiune. Procentul minim de armarea transversala este de 0.1%. Diametrul minim al etrierilor este 8 mm. Daca latimea grinzii (b) este 400 mm sau mai mult se dispun etrieri dubli (cu 4 ramuri). Armatura de rezistenta a talpii fundatiei n sectiune transversala rezulta din verificarea consolelor la moment ncovoietor. Daca se respecta conditiile privind sectiunea de beton date la pct. 8.2.1. nu este necesara verificarea consolelor la forta taietoare. Armatura minima trebuie sa corespunda unui procent de 0.1% dar nu mai putin dect bare de 8 mm diametru la distante de 250 mm. Longitudinal grinzii, n console se dispune armatura de repartitie (procent minim 0.1% si 1/5 din armatura transversala a consolei). Daca grinda de fundare este solicitata la momente de torsiune consolele se armeaza pe directie transversala cu etrieri iar longitudinal se dispune armatura dimensionata corespunzator starii de solicitare. Armaturile pentru stlpi (mustati) rezulta din dimensionarea cadrelor de beton armat. Mustatile pentru stlpi se prevad cu etrieri care asigura pozitia acestora n timpul turnarii betronului. Nu se admite nnadirea armaturilor londitudinale ale stlpilor n sectiunile potential plastice de la baza constructiei.

8.3. Calculul grinzilor continue 8.3.1. Calculul cu metode simplificate


Metodele simplificate sunt cele n care conlucrarea ntre fundatie si teren nu este luata n considerare iar diagrama de presiuni pe talpa se admite a fi cunoscuta. 8.3.1.1. Metoda grinzii continue cu reazeme fixe Fundatia se asimileaza cu o grinda continua avnd reazeme fixe n dreptul stlpilor (fig. 8.5). Se accepta ipoteza distributiei liniare a presiunilor pe talpa, rezultata din aplicarea relatiei: (8.2) unde: (8.3) (8.4) unde: Ni - forta axiala n stlpul i; Mi - moment ncovoietor n stlpul i; di distanta de la centrul de greutate al talpii la axul stlpului i.

Fig. 8.5 Metoda grinzii continue cu reazeme fixe Pentru o latime B constanta a grinzii, ncarcarea pe unitatea de lungime este: (8.5)

Fundatia se trateaza ca o grinda continua cu reazeme fixe, actionata de jos n sus cu ncarcarea variabila liniar ntre p1 si p2 si rezemata pe stlpi. Prin calcul static se determina reactiunile Ri n reazeme adica n stlpi. Daca: (8.6) utilizarea metodei este acceptabila. Se trece la determinarea n sectiunile semnificative a eforturilor sectionale (M, T). n cazul n care conditia (8.6) nu este ndeplinita, pentru a reduce diferenta ntre ncarcarile n stlpi si reactiunile n reazeme se poate adopta o diagrama de presiuni pe talpa obtinuta prin repartizarea ncarcarilor (N, M) fiecarui stlp pe aria aferenta de grinda (fig. 8.6).

Fig. 8.6 8.3.1.2. Metoda grinzii continue static determinate Grinda este ncarcata de jos n sus cu reactiunile terenului si de sus n jos cu ncarcarile din stlpi. Se considera ca ncarcarile n stlpi si reactiunile n reazeme coincid. n grinda static determinata astfel rezultata, momentul ncovoietor ntr-o sectiune x (fig. 8.7) se calculeaza considernd momentul tuturor fortelor de la stnga sectiunii.

Fig. 8.7

8.3.2. Calculul cu metode care iau n considerare conlucrarea ntre fundatie si teren

Metodele care iau n considerare conlucrarea ntre fundatie si teren se diferentiaza n functie de modelul adoptat pentru teren. 8.3.2.1. Metode care asimileaza terenul cu un mediu elastic discret reprezentat prin resoarte independente (modelul Winkler) Relatia caracteristica pentru modelul Winkler este: (8.7) unde: p este presiunea ntr-un punct al suprafetei de contact ntre fundatie si mediul Winkler iar z este deformatia n acel punct; ks este un factor de proportionalitate ntre presiune si deformatie, care caracterizeaza rigiditatea resortului, denumit coeficient de pat. n figura 8.8a se considera o fundatie foarte rigida solicitata centric de o forta concentrata sau de o ncarcare uniform distribuita, asezata pe un mediu Winkler. Deformatia terenului modelat prin resoarte independente se produce numai sub grinda ncarcata, ceea ce contravine observatiilor din realitate care arata ca deformatiile se extind si n afara zonei ncarcate (fig. 8.8b)

Fig. 8.8 n figura 8.9a se considera o fundatie foarte flexibila supusa la o ncarcare uniform distribuita si asezata pe un mediu Winkler. si n acest caz, n realitate, deformatia terenului se extinde si n afara fundatiei, fapt care nu este evidentiat de modelul Winkler (fig. 8.9b).

Fig. 8.9 n ciuda acestor limitari, avantajele care decurg din simplitatea modelului si a solutiilor matematice prevaleaza astfel nct metodele bazate pe modelul Winkler sunt utilizate pe larg n proiectare. O problema esentiala este alegerea coeficientului de pat, ks, de utilizat n calcul.

8.3.2.1.1. Stabilirea valorii coeficientului de pat ks Coeficientul de pat ks nu este o caracteristica intrinseca a terenului de fundare ca de pilda modulul de deformatie liniara Es. Coeficientul de pat ks reprezinta un parametru al metodelor de calcul bazate pe modelul Winkler. Acest fapt este pus n evidenta printr-o ncercare cu placa pe teren (fig. 8.10).

Fig. 8.10 Pentru un punct de coordonate (p,z) apartinnd diagramei de ncarcare tasare, n zona de comportare cvasi-liniara, coeficientul de pat se obtine: (8.8) Pentru un acelasi teren, diagrama de ncarcare tasare depinde de dimensiunile si rigiditatea placii. Trecerea de la coeficientul de pat ks obtinut printr-o ncercare cu placa de latura Bp la coeficientul de pat ks de utilizat n cazul unei fundatii de latura B, impune introducerea unui coeficient de corelare : (8.9) Terzaghi a recomandat urmatoarele expresii pentru : (8.10) - pentru pamnturi coezive : pentru pamnturi necoezive

(8.11)

n relatia (8.11) B se exprima n metri. Relatiile (8.10) si (8.11) sunt valabile numai n cazul ncercarii cu placa de forma patrata avnd latura de 0.30 m. n lipsa unor date obtinute prin ncercari pe teren cu placa, pentru valorile ks corespunzatoare unei placi cu latura de 0.30 m se pot utiliza valorile date n tabelele 8.1 si 8.2. Tabelul 8.1 Pamnt ndesat 0.671.00 72000130000 Tabelul 8.2 Pamnt plastic vrtos 0.751.00 63000100000

Pamnt Pamnturi necoezive ID ks (kN/m3) afnat 00.33 1400025000 Pamnt Pamnturi coezive IC ks (kN/m3) plastic curgator 00.25 Pamnt plastic moale 0.250.50 700034000

Pamnt de ndesare medie 0.340.66 2500072000 Pamnt plastic consistent 0.500.75 3400063000

Estimarea valorii coeficientului de pat ks n functie de: modulul de deformatie liniara Es si de coeficientul lui Poisson s ale pamntului: (8.12) unde: km este un coeficient functie de raportul dintre lungimea si latimea suprafetei de contact a fundatiei (conform tabelului 8.3.); Es este modulul de deformatie liniara a terenului; s este coeficientul de deformatie transversala a terenului;

unde a este semilatimea iar b semilungimea suprafetei de contact a fundatiei. Tabelul 8.3. km 1.00 1.25 1.50 1.75 0.5283 0.4740 0.4357 0.4070 6.00 7.00 8.00 9.00 km 0.2584 0.2465 0.2370 0.2292

2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

0.3845 0.3663 0.3512 0.3385 0.3275 0.3093 0.2953 0.2836 0.2739

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

0.2226 0.1868 0.1705 0.1606 0.1537 0.1481 0.1442 0.1407 0.1378 0.1353

modulul de deformatie edometric M: (8.13) 8.3.2.1.2. Metode de calcul bazate pe modelul Winkler n anexa B sunt prezentate metode pentru calculul grinzii de fundatie n cazul utilizarii modelului Winkler. 8.3.2.2. Metode care asimileaza terenul cu un semispatiu elastic (modelul Boussinesq) Mediul Boussinesq este un semispatiu elastic caracterizat prin modulul de deformatie liniara Es si coeficientul lui Poisson s. 8.3.2.2.1. Stabilirea caracteristicilor Es si s pentru solicitari statice a) Metode de obtinere a modulului de deformatie liniara Es - prin ncercari pe teren cu placa, definite n reglementarea tehnica de referinta STAS 8942/3-80; - n functie de modulul edometric M, definit n reglementarea tehnica de referinta STAS 8942/189; - n functie de datele din ncercarea de penetrare statica cu con, definite n reglementarea tehnica de referinta C 159/89; -n functie de datele din ncercarea de penetrare dinamica standard, definite n reglementarea tehnica de referinta STAS 1242/5-88. b) Determinarea modulului de deformatie liniara, Es med, n cazul terenului stratificat

[kPa]

(8.14)

unde: m- coeficient de corectie prin care se tine seama de adncimea zonei active z0 (Anexa A); pnet- presiunea neta pe talpa fundatiei, (Anexa A) , n kilopascali; B- latimea talpii fundatiei dreptunghiulare sau diametrul fundatiei circulare, n metri; K1, K0- coeficienti adimensionali indicati n Anexa A, stabiliti pentru adncimile z=z0 si z=0, unde z se masoara de la nivelul talpii fundatiei; s- tasarea absoluta probabila a fundatiei, n metri; - coeficientul mediu de deformatie transversala (Poisson) determinat ca medie ponderata n functie de valorile ale diferitelor straturi de pamnt din cuprinsul zonei active :

; hi grosimea stratului i c) n Limitele de variatie ale coeficientului tabelul 8.4. lui Poisson, , sunt prezentate

Tabelul 8.4 Pamntul Argila saturata Argila nesaturata Argila nisipoasa Praf Nisip s 0.40.5 0.10.3 0.20.3 0.30.35 0.30.4

8.3.2.2.2. Stabilirea caracteristicilor Es* si s* pentru solicitari dinamice Stabilirea caracteristicilor Es* si s* n conditii dinamice impune determinarea pe teren a vitezelor de propagare ale undelor primare (vp) si ale undelor secundare (vs) utiliznd metode indicate n reglementarea tehnica de referinta C241-92. Coeficientul lui Poisson pentru conditii dinamice, s*, se calculeaza cu relatia:

(8.15)

Modulul de deformatie liniara n conditii dinamice, Es*, se calculeaza cu relatia:

sau , simplificat: unde: reprezinta densitatea pamntului. 8.3.2.2.3. Metode de calcul bazate pe modelul Boussinesq n anexa C sunt prezentate metode pentru calculul grinzii de fundare bazate pe modelul Boussinesq. (8.16)