Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC

ncheiat i nregistrat sub nr._____/___________ n registrul general de eviden a salariailor


A. Prile contractului: Angajator, persoan jurdic / fizic ________________________________________________ cu sediul/domiciliul n ________________, strada ________________________ nr.____, bloc ____ scara ____ ap. ___ judeul/sectorul ______________, nregistrat la registrul comerului/autoritile administraiei publice din _______________ sub nr. ______________ cod fiscal _____________, telefon __________, reprezentat legal prin ___________________ n calitate de _____________________ i Salariatul/salariata dl/dna _________________________________________________ domiciliat/ domiciliat n localitatea ________________, str. __________________, nr. _______, bloc _____ scara ___ ap. ____ judeul ____________ posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria ________, nr. __________, eliberat/eliberat de _________________, la data de ___________, CNP________________________, autorizaie de munc/permis de edere n scop de munc seria ________, nr. ___________ din data __________________ Am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am convenit:

Obiectul contractului: _________________________________________ A. Durata contractului: a) nedeterminata, salariatul/salariata __________________________________ urmnd s nceap activitatea la data de ________________; b) determinat, de __________ luni pe perioada cuprins ntre data de _______________ i data de ________________/ pe perioada suspendrii contractului individual de munca al titularului de post. B. Locul de munca: 1. Activitatea se desfoara la (secie /atelier /birou /serviciu /compartiment etc) ______________________ din sediul social/ punct de lucru/ alt loc de munc organizat al angajatorului _____________________________________________________ 2. n lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfura activitatea astfel: __________________ ___________________________________________________________________ C. Felul muncii: Funcia/meseria _________________________ conform Clasificrii ocupaiilor din Romnia D. Atribuiile postului: Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc F1.Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului: ____________________________________________________________________ E. Condiii de munc: 1. Activitatea se desfoar n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. 2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/ deosebite/ speciale de munc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare. F. Durata muncii: 1. O norma ntreaga, durata timpului de lucru fiind de ___ ore/zi, _____ore/sptmna. c) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaza: ______(ore zi / ore noapte) d) Programul de lucru se poate modifica n conditiile regulamentului intern / contractului colectiv de munca aplicabil. 2. O fraciune de norm de _____ ore/zi, _____ ore/sptmn_____________. a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ______ (ore zi/noapte) 1
A.

b) Programul de lucru se poate modifica n conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil. e) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora. G. Concediul: Durata concediului anual de odihn este de _______ zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm ntreag, fraciune de norm). De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de ________________. H. Salariul: 1. Salariul de baza lunar brut este de _______________lei. 2. Alte elemente constitutive: a) sporuri __________________ b) indemnizaii ______________ b1)prestaii suplimentare n bani________________________________________ b2)modalitatea prestaiilor suplimentare n natur__________________________ c) alte adaosuri ______________ 3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de srbatori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ________________ K. Drepturi i obligaii ale prilor privind securitatea i sntatea n munc: a) echipament individual de protecie ______________________ b) echipament individual de lucru _________________________ c) materiale igienico-sanitare ____________________________ d) alimentatie de protecie ______________________________ e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ___________ L. Alte clauze: f) perioada de prob este de _______ zile calendaristice; g) perioada de preaviz n cazul concedierii este de ______ zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003, republicat, sau contractului colectiv de munc aplicabil. h) perioada de preaviz n cazul demisiei este de ______ zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003, republicat, sau contractului colectiv de munc aplicabil. i) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfasoare activitatea n strinatate, informaiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicat, se vor regasi si n contractul individual de munca. j) alte clauze M. Drepturi si obligatii generale ale partilor: 1. Salariatul are n principal urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depus; b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal; c) dreptul la concediu de odihn anual; d) dreptul la egalitate de anse i de tratament; e) dreptul la securitate i sntate n munc; f) dreptul la acces la formare profesional. 2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii: a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dupa caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului; b) obligaia de a respecta disciplina muncii; c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu; d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate; e) obligaia de respecta secretul de serviciu. 2

a) b) e)

3. Angajatorul are, n principal, urmatoarele drepturi: s dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor; s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare; d) potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern; s stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului; 4. Angajatorului ii revin, n principal, urmatoarele obligaii: a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii activitii; a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege; b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc; c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea relaiilor de munc; d) s elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfurat de acesta, durata activitii, salariul, vechimea n munc, n meserie i specialitate. e) s asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. N. Dispoziii finale: Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, i al contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/national, nregistrat sub nr. _____/________ la Inspectoratul teritorial de munc, .................... / Ministerul Muncii i Solidritii Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor n care o asemenea modificare este prevzut n mod expres de lege. Prezentul contract individual de munca sa ncheiat n doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material si teritorial, potrivit legii. Angajator, _____________________ Semntura____________ Data____________________ Reprezentant legal, ______________________ Pe data de ________________ prezentul contract nceteaz n temeiul art. _______ din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, n urma ndeplinirii procedurii legale. Angajator, ________________________ Salariat,

S-ar putea să vă placă și