Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST MANAGER RESURSE UMANE

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Manager Resurse Umane

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Presedintelui organizatiei

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Supervizarea intregului departament de management al voluntarilor

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Sarcina generala:
-Creerea si mentinerea unui climat de lucru care sa Iaciliteze Iormarea unei Iorte de munca stabile si eIiciente;
-Coordonarea si conducerea tuturor activitatilor de resurse umane (planiIicare, recrutare, selectie, orientare,
instruirea).

Responsabilitati:
- PlaniIica activitatile de resurse umane;
- Organizeaza personalul departamentului de resurse umane (voluntari);
- Recruteaza, intervieveaza si selecteaza voluntari pentru posturile vacante;
- Asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale organizatiei;
- PlaniIica si coordoneaza orientarea noilor voluntari pentru a Iacilita integrarea acestora in organizatie;
- Tine evidenta documentatiei necesare activitatilor departamentului privind Iluctuatia voluntarilor;
- Investigheaza accidentele de munca si recomanda masuri corespunzatoare;
- Intermediaza raporturile dintre angajati si voluntari;
- Intocmeste bugetul pentru recrutarea voluntarilor;
- Executa si implementeaza planul de recrutare a voluntarilor;
- Redacteaza instiintarile privind terminarea contractului de voluntariat;

Activitati si termene:
Zilnic:
- Transmite sarcini generale si speciIice pentru echipa si pentru Iiecare voluntar in parte si analizeaza stadiul de
realizare a sarcinilor din ziua precedenta;
- Realizeaza supervizarea voluntarilor;
- Realizeaza motivarea voluntarilor;
- Mentine relatiile dintre voluntari si angajati.

Saptamanal:
- Analizeaza modul de indeplinire a sarcinilor de catre echipa si de catre Iiecare salariat in parte;
- Mentine dosarele de evidenta a voluntarilor.

Lunar:
- Organizeaza o intalnire operativa de lucru cu toti coordonatorilor de programe pentru a stabili necesarul de
voluntari;
- Intocmeste Iisa posturilor voluntarilor
- Realizeaza evaluarea programelor de voluntariat
- Realizeaza raportul lunar catre Directorul Executiv

Trimestrial:
-Realizeaza campania de recrutare de voluntari
-Realizeaza selectia voluntarilor
-Realizeaza intregrarea voluntarilor in mediul organizational
-Executa orientarea si instruirea voluntarilor

Instrumente de lucru:
- Ghidul voluntarilor LiIe
- Fisa postului;
- Fisa posturilor Voluntarilor
- Cronograma activitatilor si sub-activitatilor transmise de catre coordonatorii de deparatmente
- Proceduri, standarde, coduri de buna practica;
- Registrul de procese verbale;
- Manualul Operational al Organizatiei
- PlaniIicatoarele si rapoartele saptamanale
- Raportul Lunar
- Contractul de voluntariat

Aspecte organizatorice, general valabile :
- Intocmirea de planiIicatoare saptamanale, cu minim 1 obiectiv pe zi;
- Pregatirea raportului saptamanal de activitate;
- DesIasurarea de activitati in timpul programului de lucru, doar in interesul angajatorului;
- Pastrarea unei relatii proIesionale cu salariatii, beneIiciarii si colaboratorii proiectului;
- PerIectionarea proIesionala prin participarea la instruiri si studiu individual obligatoriu zilnic (carti, reviste de
spacialitate, ziare, monitoare, dictionare etc.).

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii: