Sunteți pe pagina 1din 1

CA8A1ll C8lLn1ALl

Crupa nordlca

LlmlLele
Crupa nordlca a CarpaLllor CrlenLall se desfasoara de la hoLarul de nord al Larll pana la
allnlamenLul mal coboraL ce leaga uepreslunea uornelor cu cea a Campulungulul
MoldovenescpesLe pasul MesLecanls (1906m)la esL esLe marglnlLa de odlsul Sucevel lar la vesL
lnLra ln conLacL cu uepreslunea collnara a 1ransllvanlel
Ceneza
AceasLa grupa monLana face parLe dln lanLul CarpaLllor CrlenLall herclnlca dln a doua parLe a
aleozolculul(Carbonlfer sl ermlan) care a lndlvlduallzaL axul slsLurllor crlsLallne
CaLre sfarslLul erel Mezozolce ln CreLaclc daLorlLa preslunll scuLulul Afrlcan Condwana asupra
geoslncllnalulul