Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si Prenumele: TEST Pentru verificara cunostintelor lucratorilor la instruirea introductiv generala

1. Ce acte normative reglementeaza activitatea de protectia muncii ? a) Constitutia Romaniei , Codul Muncii , Legea nr. 319 / 2006 , Norme Metodologice la Legea nr. 319 / 2006; b) Ordonanta Guvernului nr. 60 / 1997 privind apararea impotriva incendiilor aprobata prin Legea nr. 212/97 modificata prin O.G.nr.114/00; c) Norme Metodologice la Legea nr.319/06,Codul Muncii,Legea nr.90/96 2. Exploatarea instalatiilor electrice este permisa ? a) cu defectiuni, improvizatii si fara protectia corespunzatoare fata de materiale si substante combustibile; b) numai cu respectarea instructiunilor de functionare , folosire si intretinere; c) cu respectarea normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; 3. Fumatul este permis ? a) in sectia de productie; b) in vestiar,baie,etc; c) in locuri special amenajate , marcate si dotate cu scrumiere si vase cu apa; 4. Locul de munca este dotat cu ? a) hidranti interiori de incendiu; b) instalatie de stingere tip sprinkler; c) stingatoare portabile cu pulbere si spuma; 5. Cate faze cuprinde instruirea lucratorilor , precum si durata fiecarei faze ?

6. Depozitarea materiilor prime si a produselor finite , este permisa in sectie ? a) pana la capacitatea maxima a spatiului; b) numai in cantitatile necesare unui schimb de lucru (productie); c) cat mai aproape de corpurile de incalzit , instalatii electrice si utilaje; 7. Cum trebuie pastrate caile de evacuare a personalului ?

a) libere in permanenta pentru a asigura evacuarea persoanelor si bunurilor; b) cu usile de acces blocate si cu materiale depozitate pe scarii; c) marcate conform STAS 297-80; 8. In cate zile se va incheia cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca ? a) 10 zile; b) 7 zile; c) 5 zile; 9. Orice lucrator care observa un incendiu are obligatia de-a ? a) continua activitatea pe care o desfasoara; b) anunta prin orice mijloace pompierii,politia si primarul; c) lua masuri pentru limitarea si stingerea incendiului; 10. Cauze de incendiu specifice instalatiei , utilajului , masinii la care lucrati? a) un scurtcircuit la motorul masinii de cusut; b) un scurtcircuit la motorul masinii de taiere fixa si mobile; c) un scurtcircuit la bazinul de apa de la fierul de calcat.

Semnatura