Sunteți pe pagina 1din 52

SUMAR

Religie - tradi]ii S\rb\toarea ~nvierii Domnului `n tradi]iile romnilor . . . . . . pag. 2-3 Reflec]ii de prim\var\ S\ travers\m prim\vara... cu echilibru [i optimism!. . . . . . pag. 4 De la disconfort la confort `n anotimpul florilor . . . . . . . . . pag. 5 Sfaturi de sezon ~n pas cu anotimpul - produse cosmetice pentru nevoia [i stilul unei femei moderne . . . pag. 6-7 Rolul [i sursa vitaminelor prim\vara. . . . . . . . . . . . . . . pag. 8-11 Sfaturi pentru vrsta a III-a Somnul, apa [i alimentele. . . pag. 12-14 Nout\]i terapeutice ORIGAVIR . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15 Hof Estronat. . . . . . . . . . . . pag. 16-17 ~n sprijinul medicului practician Ghid fitoterapeutic (I) . . . . pag. 18-21 Din miracolele naturii Usturoiul, medicamentul universal din gr\dina casei. . . pag. 22-25 Recenzie De-ai mei str\mo[i cu drag mi-aduc aminte . . . pag. 26-27 Centre medicale HOFIMED . . . . . . . . . . . . . . pag. 28-29 Literatura de specialitate Enzimoterapia, o nou\ frontier\ a vindec\rii . . . . . . . pag. 30 Calea pe care omenirea trebuie s-o aleag\ . . . . . . . . . . pag. 31 Centre medicale Complexul de Terapie Natural\ Alexandra Breaza . . . . . . pag. 32-33 Eveniment Aur [i argint pentru produsele HOFIGAL la Geneva. . . . . . . . . pag. 34 Un nou trend romnesc pentru estetic\ [i frumuse]e. . . . . . . . pag. 35 HOFIGAL, din nou pe podiumul PROINVENT 2008 . . . . . . . . . pag. 35 Parteneri Clubul de Golf Lac de Verde . . pag. 36 R\spundem cititorilor Dereglarea hormonal\, sindromul vertiginos [i atacul de panic\ . . . . . . . . . pag. 37-39 Restituiri Restituiri cu {tefan Manea. . pag. 40-41 Pagina cititorului - Apari]ii editoriale Investe[te inteligent!. . . . . pag. 42-43 Re]ete culinare de sezon . . . . pag. 46 Adrese utile. . . . . . . . . . . . . . . pag. 48 Sponsori: Parteneri:

Editorial

TERAPIA CU ENZIME, terapia revolu]ionar\ a secolului XXI


Enzimele sunt catalizatorii vie]ii. Din punct de vedere chimic sunt proteine cu structuri diferite [i cu aminoacizi marginali `n diverse forme de reactivitate. Studiul enzimelor este relativ nou, de[i empiric se folosesc din antichitate. Prima enzim\ pur\ a fost izolat\ `n 1926 de dr. Sumner, pentru care prime[te premiul Nobel pentru Chimie `n 1946. Cercet\rile au pus apoi `n eviden]\ multe altele; ast\zi se vorbe[te de peste 3.000 enzime `n organismul uman, fiecare avnd o func]ie specific\. Toate activeaz\ drept catalizatori, fiind capabile s\ conduc\ la reac]ii cu consum energetic minim. Pentru mine personal [i pentru cercet\torii firmei Hofigal, enzimele au constituit de la `nceput - adic\ din 1990 - atrac]ia de baz\, de[i nici ast\zi nu mult\ lume p\trunde tainele cu adev\rat miraculoase ale enzimelor. Acum 16 ani, la `nregistrarea produsului "REDIGEST" scriam `n bro[ura "C\tina [i uleiul de c\tin\". "Produs nou exclusiv natural, con]innd concentrat de silimarin\ (din armurariu) [i cuticul\ de pipot\, cu puternic\ ac]iune complementar alimentar\ la hrana noastr\ zilnic\, ca supliment polienzimatic, care este indicat `n prevenirea [i reglarea diverselor tulbur\ri digestive (secretorii, inflamatorii, ulceroase), protec]ie hepatic\, precum [i `n combaterea litiazei renale.
Aprilie 2008

Ing. chim. {TEFAN MANEA Director General HOFIGAL

Compozi]ie chimic\: proteaze acide, aminoacizi liberi [i lega]i. Produsul REDIGEST con]ine to]i aminoacizii esen]iali [i neesen]iali necesari sintezei proteice `n organism (anaboliz\). Produsul mai con]ine flavone cu rol `n activitatea enzimelor microzomale [i `n procesele antioxidative la nivel celular". Era pentru prima dat\ cnd, colabornd cu mai multe institute de cercetare, ajungeam s\ demonstr\m c\ "obiceiul" trat\rii cu ajutorul cuticulei de pui (uscat\ `ntr-un anume fel), att a constipa]iei ct [i a diareei, pe care o f\ceau ]\ranii ardeleni, avea la baz\ lipsa unor enzime.
continuare `n pagina 44

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Religie - tradi]ii
Se [tie c\ Pa[tele la romni, ca [i Cr\ciunul, este o s\rbatoare care une[te familia [i este un prilej de bucurie [i veselie, pentru c\ pe de-o parte Iisus Hristos a `nviat, pe de alt\ parte pentru c\ p\catele noastre au fost iertate [i `ncepe, odat\ cu Prim\vara, un nou ciclu al vie]ii.
~n Duminica ~nvierii, obiceiul este ca oamenii s\ se `mbrace cu haine noi, semnifica]ie a primenirii trupului [i a sufletului, pentru a merge la slujba de Pa[te, iar diminea]a se pun intr-un ibric ap\ rece, un ou si un ban de argint [i se spal\ cu aceast\ ap\ pe fa]\ pentru a fi ro[u `n obraji ca oul, pentru a fi tare ca banul [i pentru a avea bel[ug. Tot acum vine [i iepura[ul, mult a[teptat de copii, care, potrivit datinei, aduce cadouri [i voie bun\.

Ritualuri [i practici magico-spirituale


Cei care se duc la biseric\ `n ziua de Pa[te trebuie s\ duc\ pentru sfin]it: pasc\,

ou\ ro[ii, o sticl\ de vin (din care va bea dup\ sfin]ire toat\ familia, la masa de Pa[ti, iar unii `l ]in tot anul), o bucat\ de miel fript sau drob, ca[ sau brnz\, sare [i un colac cu lumnare pentru biseric\. ~n Maramure[ acest obicei este ]inut [i `n ziua de ast\zi, alimentele sunt puse `ntr-o co[ din nuiele, care este `nvelit cu cel mai frumos [tergar din cas\, `mpodobit cu flori [i dus\ de gospodina casei, `nso]it\ de toat\ familia, la biseric\.

Dup\ ce se vine de la biseric\ cu mnc\rurile sfin]ite, se a[eaz\ masa [i `ntreaga familie se strnge pentru a lua Sfintele Pa[ti - anafura sfin]it\ [i pentru a ciocni ou\ ro[ii, pentru a mnca drob [i pasc\, cozonac [i alte preparate preg\tite pentru acest\ zi [i pentru a bea un pahar de vin sfin]it. Este un fapt statornicit prin tradi]ie ca romnii s\ s\rb\toreasc\ Pa[tele `n familie, al\turi de cei dragi [i prieteni, pentru a vizita rudele [i, poate dup\ luarea tradi]ionalei mese, s\ ias\ la iarb\ verde, dac\ timpul este favorabil. Ca [i alte mari s\rb\tori religioase de peste ani [i ~nvierea Domnului este precedat\ [i `nso]it\ de numeroase ritualuri [i practici magico-spirituale Tradi]iile str\vechi au asociat acest\ s\rb\toare `n unele zone cu practica de a vopsi ou\le `n nuan]e vii, pentru a sugera razele soarelui de prim\var\. ~n Bucovina, fetele se duc `n noaptea de ~nviere `n clopotni]\ [i spal\ limba clopotului cu ap\ ne`nceput\. Cu apa r\mas\ se spal\ pe fa]\ `n zorii zilei de Pa[ti, ca s\ fie frumoase tot anul [i a[a cum alearg\ oamenii la slujba religios\ cnd se trage clopotul, a[a s\ alerge [i feciorii dup\ ele. ~n zona Cmpulung Moldovenesc `n zorii zilei de duminic\, credincio[ii ies `n curtea bisericii, se a[eaz\ `n form\ de cerc, purtnd lumn\rile aprinse `n mn\, `n a[teptarea preotului care s\ sfin]easc\ [i s\ binecuvnteze bucatele din co[ul pascal. ~n fa]a fiec\rui godpodar este preg\tit un astfel de co[, dup\ ornduiala str\mo[easc\. ~n co[ul acoperit cu

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Religie - tradi]ii
un [ervet ]esut cu motivele na]ionale ale zonei sunt a[ezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: semin]e de mac (ce vor fi aruncate `ntr-un ru pentru a alunga seceta), sare (ce va fi p\strat\ pentru a aduce bel[ug), zah\r (pentru a alunga bolile vitelor), f\in\ (pentru ca rodul grului s\ fie bogat), ceap\ [i usturoi (cu rol de protec]ie `mpotriva blestemelor [i a insectelor). Deasupra acestei farfurii se a[az\ pasca, [unca, brnza, ou\le ro[ii, dar [i ou\le `ncondeiate, bani, flori, pe[tele afumat, sfecla ro[ie cu hrean [i pr\jituri. Pe lng\ datina co[ului pascal se mai p\streaz\ cteva obiceiuri deosebite semnificative, care vestesc `ntmpinarea Pa[telui cu bucurie [i dragoste fa]\ de credin]a str\mo[esc\ [i fa]\ de semeni. ~n p\r]ile Sibiului exist\ obiceiul ca [i la aceast\ s\rb\toare s\ fie `mpodobit un pom (un arbust) asemeni celui de Cr\ciun, singura deosebire fiind aceea c\ `n locul globurilor se prind de ramuri ou\ ro[ii sau de alte culori. El este de regul\ a[ezat la vedere `ntr-o vaz\ de lut. O alt\ datin\ care se mai p\streaz\ `n Maramure[, zona L\pu[ului, presupune ca `n diminea]a primei zile de Pa[ti copiii s\ mearg\ la prieteni [i la vecini s\ le anun]e ~nvierea Domnului. Gazda d\ruie[te fiec\rui ur\tor un ou `nro[it. La plecare fiecare copil salut\ gazda cu urarea de "S\rb\tori fericite!". La acest ritual, pragul casei trebuie trecut mai `nti de un b\iat, pentru ca `n acea gospod\rie s\ nu fie discordie de-a lungul anului. ~n Arge[, printre dulciurile preg\tite se num\r\ covrigii cu ou, numi]i a[a deorece la preg\tirea lor gospodinele folosesc foarte multe ou\ (10-15 la 1 Kg. de f\in\). Ace[ti covrigi sunt un simbol al bel[ugului [i prosperit\]ii fiec\rei familii. ~n Banat, la micul dejun din prima zi de Pa[ti se practic\ tradi]ia t\mierii bucatelor, iar din meniul mesei nu trebuie s\ lipseasc\ ciolanul de porc fiert, ou\le albe [i alte mnc\ruei tradi]ionale din zon\. ~n ]ara Mo]ilor, `n noaptea de ~nviere se ia toaca de la biseric\ [i se duce `n cimitir, unde este p\zit\ de feciori. ~n cazul `n care nu a fost bine p\zit\, deci furat\, ofer\ poman\ pentru sufletele mor]ilor. Se crede c\, `ncepnd din Joia Mare [i pn\ la Rusalii, raiul [i iadul sunt deschise, iar sufletele mor]ilor pot circula libere. Dup\ datin\, se fac focuri, anume pentru mor]i, `n curtea gospod\riei; lng\ acestea se pun scaune [i p\turi, iar pentru hrana celor r\posa]i se las\ o pine, un cu]it [i o caraf\ cu ap\. Pentru a da de "[tire" acestora c\ totul este preg\tit se aprind lumn\ri la morminte. Potrivit vechii tradi]ii, cei care merg la Denia celor 12 Evanghelii ar trebui s\ aibe la ei o sfoar\, pe care se face un nod dup\ citirea fiec\rei Evanghelii. Se crede c\ aceast\ sfoar\ cu 12 noduri este folositoare `n combaterea febrei sau a durerilor reumatismale. Bolnavul nu trebuie dect s\ se `ncing\ cu sfoara respectiv\, iar fetele s\ doarm\ cu sfoara sub cap `n noaptea de Snziene, cnd vor putea s\-[i vad\ `n vis viitorul so]. ~n multe zone din ]ar\ este obiceiul ca de Pa[ti tinerii s\ stropeasc\ fetele, iar acestea s\ le dea de b\ut [i s\ le ofere daruri. ~nainte stropitul se f\cea cu ap\ din fntn\, ast\zi acesta se face cu ap\ de colonie. Una dintre legendele care explic\ acest obicei spune c\ a doua zi de Pa[ti o fat\ cre[tin\ vindea ou\. La ea a venit s\ cumpere o fat\ p\gn\. Cre[tina `i explic\ acesteia din urm\ c\ ou\le trebuie `nro[ite. Nu a apucat s\ termine vorba c\ acestea s-au `nro[it de la sine. V\znd minunea, amndou\ au le[inat. Doi fl\c\i trecnd prin zon\ le-au stropit [i ele [i-au revenit. Legenda mai spune c\ p\gna a devenit credincioas\, iar cei doi fl\c\i au fost osp\ta]i si cinsti]i cum se cuvine la o asemenea mare s\rb\toare.
MIHAI CHIREA

paznicii sunt pedepsi]i s\ dea un osp\] `nbel[ugat "ho]ilor". Dac\ au `ncercat s\ fure toaca [i nu au reu[it, ace[tia din urm\ vor fi cei care vor trebui s\ pl\teasc\ osp\]ul. ~n ajunul s\rb\torii, fetele mari din Banat [i Transilvania obi[nuiesc s\ pun\ o oglind\ [i o c\ma[\ curat\ sub un p\r. Dup\ r\s\ritul soarelui sunt luate [i folosite apoi `n farmecele de dragoste [i m\riti[. ~n majoritatea vetrelor folclorice, `nc\ de la Joia Mare se aprind lum`n\ri [i se

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Reflec]ii de prim\var\

Frumos slogan, nimic de zis, deoarece numai citindu-i mesajul, mai c\-]i vine s\ te autosugestionezi: "Trebuie s\ v\d musai partea plin\ a paharului vie]ii! {ti]i care: cea d\t\toare de tonus, speran]\, voie bun\ [i calm. Mai ales calm, doamnelor, domni[oarelor [i domnilor!" Dar cum s\ ignori acel prea-plin al cotidianului acestui `nceput de anotimp al miracolului re`nvierii, cnd natura din jur, mai ales din zonele urbane este jalnic\, deoarece nu prea mai este... Adic\ nu prea mai este a[a cum era acum un deceniu, un an, o lun\, o s\pt\mn\, ba chiar alalt\ieri, cum s-ar spune! Totu[i, [ugub\]ul optimism ne `mboln\ve[te pe la coaste, ne gdil\ la sim]ul umorului [i ne [opte[te insinuant: las'c\ nu-i a[a de r\u! {i-atunci optimistul (m\car conjunctural, oportunist [i grijuliu cu starea lui) `[i spune de mai multe ori pe zi: "toate trec [i va fi mai bine!" Virusul neastmp\rat [i fitilist al pesimismului se vr\ [i el, s\ strice armonia [i `ntreab\ retoric: "ce ne facem cu valurile de cald - frig, soare-z\pad\, secet\-ploi, din acest anotimp plin de capricii [i r\zmeri]e climaterice?" Optimistul `l pune la punct repede, ca s\ se [tie cine conduce `n acest dialog [i ca s\ nu apese sufletul prea fr\mntat de nelini[te, incertitudine, angoas\ [i nevroz\. {i spune clar [i r\spicat: "cam peste tot `n lume se petrec asemenea fenomene instabile. {i-atunci de ce s\ ne tot plngem?"

s\rmanelor noastre drumuri, [osele, artere rutiere [i str\zi [i `i rde-n fa]\. "De undeatta optimism cnd peste tot dai de construc]ii neterminate, de mormane de gunoaie [i alte mizerii fa]\ de care noi, euroromni de vi]\ nou\, nu ne prea sinchisim?" Eh, optimistul `i d\ `nainte [i spune cu convingerea c\ nu minte, nu inventeaz\, nu hiperbolizeaz\ adev\rul gol-golu]. "Totu[i, exist\ oameni responsabili, uneori [i primari serio[i, ba chiar [i comunit\]i ambi]ioase [i harnice. {i culmea, exist\ indivizi c\rora le pas\ s\ fie frumos, curat, "gigea", `n spa]iul de locuit, `n fa]a blocului, `n spatele lui, `n parcul unde se plimb\ [i pune de-un gr\tar cu mici, bine stropi]i cu bere sau cu vin. Iarna nu se putea ie[i la iarb\ verde, dar acum... Acum iarba a crescut frumos, florile te umplu de bucurie prin cromatic\ [i miresme. Iar zefirul `]i strecoar\ `n suflet zvon de tinere]e." Vin s\rb\torile pascale, cu petreceri ca-n pove[ti, a[a c\ de ce s\ ne batem cuie-n talp\ [i s\ ne deprim\m? Pesimistul nu se las\; `i d\ `nainte, cu prciunile, cu ironiile [i cu r\ut\]ile, la care este foarte expert. "S\ nu-mi spui mie c\ to]i romnii no[tri dorm bu[tean [i c\ nu-i colind\ insomniile rebele, depresiile, nervozitatea sau crizele de personalitate!" {i uite-a[a, trec zilele cele imprevizibile ale acestui anotimp cu bunele [i cu relele lui, dar parc\-parc\, din ce `n ce mai mult balan]a dintre optimism [i pesimism se `nclin\ covr[itor c\tre primul.

pe ct de autentic, pe-att de subtil. Trebuie doar s-o abord\m, ca preocupare d\t\toare de vigoare [i de sentimentul tonic al unui nou `nceput. Care `nceput? mai schimb\m ceva `n locuin]\ (mobil\, perdele, flori, obiecte de decor) ne `nnoim garderoba cu haine mai moderne (sau le transform\m pe cele u[or demodate) ne schimb\m look-ul printr-o alt\ coafur\, tunsoare, machiaj, culoare de p\r ne facem planuri de s\rb\tori, de vacan]\, c\ nu-i departe sezonul estival ne revizuim sentimentele tr\ite, emo]iile, acumul\rile spirituale, mentale, financiare, cu realism [i cu luciditate. Detoxifierea fizic\, mental\, emo]ional\, inclusiv cea a spiritului ne poate g\si preg\ti]i pentru o schimbare a ceva, cu altceva (un hobby mai interesant, noi prietenii, concilieri sau `mp\c\ri cu cei care ne-au creat probleme sau le-am creat noi, lor). Niciodat\ n-ar fi prea trziu s\ renun]\m la unele obi[nuin]e riscante pentru echilibrul psihic, dac\ [tim cum s\ ne evalu\m etapele [lefuirii propriei personalit\]i. {i uite-a[a, `ncet, `ncet, ne pomenim inunda]i de m\re]ia [i frumuse]ea solar\ a sfr[itului unui anotimp renumit prin capricii vremelnice. Iar seva de optimism pe care orice om `n]elept trebuie s\ [i-o g\seasc\ `n cutele sufletului se poate conjuga cu un strop de umor, toleran]\ [i `n]elegere. ~n]elegerea adev\rului c\ via]a, a[a cum este ea, dincolo de petele-i imprevizibile, `nseamn\, `nainte de toate, [ansa de a ne bucura de tot ceea ce o define[te! S\ ne bucur\m a[adar oameni buni, de via]\, de lumina ei, azi, mine [i ct ne este dat s\-i sorbim nectarul divin.
psiholog MARIA {ERBAN

Oare de ce?
P\i, s-a m\rit ziua, ceea ce `nseamn\ mai mult soare, mai pu]in `ntuneric, `n favoarea luminii care, dup\ cum se [tie, este mare me[ter\ `n favorizarea st\rii de optimism. Cur\]enia de prim\var\ are `n ea `ns\[i un simbolism autoterapeutic

Care-ar fi solu]ia de adaptare?


Ideea ar fi s\ g\sim... solu]ii inteligente. Cu lament\ri nu progres\m nici un pic, dimpotriv\, ne `nglod\m `n noroaiele neputin]ei [i c\dem `n gropile dezn\dejdii. Pesimistul prinde din zbor chestia cu noroaiele [i cu gropile "pe bune" ale

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Reflec]ii de prim\var\
incolo de micile sau marile "seisme" psihologice, care marcheaz\ debutul prim\verii, organismul multora dintre noi se simte afectat de frig, umezeal\, curen]i de aer, sedentarism [i virozele, gripele sau bolile (acute ori cronice) de care aproape nimeni nu scap\. De cele mai multe ori, interferen]a dintre fizic [i psihic este sinergic\ [i-att de subtil\, `nct nici nu se [tie `ntotdeauna care este cauza [i care sunt efectele care conduc la o suferin]\, la o boal\ sau, dimpotriv\, la o stare de bine. Adev\rul este de cele mai multe ori, la mijloc, deoarece "cutia neagr\" (blackbox-ul) organismului recep]ioneaz\ mesaje din interior [i din exterior. Apoi le prelucreaz\ `n mod strict individual.

De la disconfort la confort `n anotimpul florilor


~n acest domeniu, nu mai este loc de tri[at, de m\sluit, de oferit ciubucuri, [p\gi, comisioane, ca s\ ie[im cura]i, "usca]i", s\n\to[i [i ferici]i! Bilan]urile propriei noastre s\n\t\]i sau boli (uneori crd de boli) ofer\ [ansa transparen]ei adev\rului despre noi `n[ine. Unele afec]iuni sunt fire[ti, inevitabile [i trebuiesc `n]elese ca atare. Sensibilitatea la astm, viroz\, artroz\, reumatism, migren\, gastrit\, constipa]ie, hipertensiune arterial\, colici biliare sau renale, migrene, balon\ri, sinuzite, laringite, nu trece aproape niciodat\ definitiv, de vreme ce s-a declan[at (fie datorit\ unui echipament ereditar deficitar sau unor condi]ii de locuit, de munc\, epidemii, poluare atmosferic\ ori de mediu). Alte afec]iuni sunt `ns\ generate de lipsa de cump\tare, de ne[ans\, `ntmpl\ri nefericite, traume [i-aici este necesar un mare efort de ajustare la realitate. De exemplu, un genunchi traumatizat accidental, devine vulnerabil ani la rnd, la grani]a dintre anotimpuri. Iar pentru evitarea crizelor dureroase, sunt necesare curele de tratament preventiv. Care tratament se cere efectuat `n episoade bine gndite, cu ceva mai mult timp `nainte s\ se `ntmple acutizarea suferin]ei sau a croniciz\rii ei. Unii oameni nu accept\ ideea c\ o anumit\ boal\, cum ar fi s\ zicem colonul iritabil este engramat\ (`ntip\rit\ cu fidelitate [i "`nc\p\]nare" `n organism). Colonul iritabil fiind o boal\ sistemic\, psihosomatic\. Ea va fi declan[at\ ori de cte ori sunt activate cauzele sau condi]iile care o genereaz\. O parte din aceste cauze pot ap\rea ritmic, cu ocazia crizelor sezoniere, cnd se trece la tipul nou de alimenta]ie (`n cazul de fa]\, la crudit\]i sau la exagerarea postului alimentar dinaintea s\rb\torilor pascale). Aceast\ situa]ie este asociat\ cu stresul psihic, insomniile sau anumite circumstan]e emo]ionale (conflicte la locul de munc\, divor], pierderea slujbei). Traversarea a dou\ anotimpuri poate fi asem\nat\ cu trecerea pe un pod `ngust, incomod, plin de riscuri. Acest fapt necesit\ precau]ii, temperan]\ [i anticiparea pa[ilor gre[i]i. Cine se avnt\ orbe[te pe acest "pod", ca [i cum ar p\[i pe un teren stabil, obi[nuit, o poate p\]i: se dezechilibreaz\ [i cade. Echilibrul acestei travers\ri const\ `n repetarea [i consolidarea unui model ("pattern") de succes. Cu ocazia tranzi]iei `ntre anotimpuri este bine s\ `nv\]\m din gre[elile noastre anterioare. Mereu, tot mereu, deoarece "podul" va trebui traversat an de an. Iar noi, fiecare dintre noi, `l vom traversa din ce `n ce mai marca]i de erodare bio-psihic\, ce este fireasc\. Dac\ vom fi discret eroda]i este un fapt pozitiv, complet diferit de uzura grav\, de care au parte cei care nesocotesc regulile vie]ii s\n\toase. Ecua]ia pare extrem de simplu `n a o `n]elege... Greu este `ns\ ca ea s\ fie tradus\ `n fapte concrete, nu-i a[a? Concluzia fireasc\ poate fi astfel rezumat\: `n]elegerea (ca act de gndire bazat pe o minim\ intui]ie, adaptare [i inteligen]\) ne poate ajuta s\ g\sim solu]ii salutare. Care se potrivesc fiec\ruia dintre noi. F\r\ s\ a[tept\m minuni, miracole, vr\ji, scamatorii sau alte naivit\]i. Ajutorul, ca [i norocul, ni-l putem construi cu migal\, cu motiva]ie, cu tenacitate [i cu o bun\ cunoa[tere, izvort\ din informa]ie [i educa]ie. Nimeni nu ne poate oferi acel "diamant" numit s\n\tate, mai bine dect fiecare dintre noi, dac\ [tim cu adev\rat s\ ne orient\m pe marea hart\ a vie]ii, cu anotimpurile ei minunate dar [i imprevizibile.

Totul depinde de stilul nostru de via]\!


De uz sau de abuz `n ceea ce prive[te raportul dintre odihn\ / repaos; mi[care / sedentarism; imunitate bun\ sau slab\; cum gestion\m stresul / sau ne domin\ el pe noi. [i lista lor ar mai putea continua. De ce `ns\, traversarea anotimpului iarn\ / prim\var\, reactiveaz\ de cele mai multe ori disconfortul nostru fizic? De ce reapar bolile sezoniere ale acestui anotimp? De ce se cronicizeaz\ unele suferin]e care acum parc\ "mu[c\", `n vreme ce pn\ nu demult doar ne `n]epau pe ici pe colo? De ce apar noi boli, cu noi dureri, l\sndu-ne r\v\[i]i, nelini[ti]i [i m\cina]i de team\ `n fa]a viitorului?

R\spunsul poate fi intuit [i explicat!


Nimeni nu este imun 100% `n fa]a uzurii biologice pe care timpul (rece [i inexorabil) trece peste noi. C\ el poate trece lin, elegant, silen]ios sau dureros [i traumatizant este o alt\ poveste. Care ]ine de o filozofie a bunului sim] existen]ial, ce seam\n\ cu bilan]urile (s\ zicem financiare, ca o metafor\), `n care este evaluat drept [i f\r\ ascunzi[uri, raportul dintre c[tiguri [i pierderi `n dimensiunile fiin]ei noastre.

Prim\var\ `mplinit\!
psiholog MARIA {ERBAN

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Sfaturi de sezon
via officinalis) cu efectul s\u antisudoripar, astringent, dermoregenerator, extractul de [ovrv (Origanum vulgare) cu ac]iune antiseptic\, bactericid\ [i miros aromat [i extractul de cimbru (Thymus vulgaris), cu puternice proprieta]i antimicrobiene, antioxidante. Laptele de corp HOF.VIODANA prezentat `n flacon de 200 ml [i monodoze a 2 ml., se caracterizeaz\ prin asocierea unor produse naturale vegetale care hidrateaz\ `n profunzime, regleaz\ pH-ul pielii, men]in echilibrul lipo-hidric, previn `mb\trnirea pielii. Se absoarbe rapid, permitnd utilizarea imediat\ a lenjeriei de corp. Uleiul de c\tin\ (Hippophae rhamnoides), uleiul de portocale (Aurantii aetheroleum) [i Coenzima Q10 catifeleaz\ pielea, o tonific\, redndu-i suple]ea. Se aplic\ diminea]a [i seara dup\ du[, masnd u[or pielea.

In pas cu anotimpul produse cosmetice pentru nevoia [i stilul unei femei moderne
F\r\ E-uri [i conservan]i
Prim\vara este asociat\ cu un nou `nceput, pentru c\ natura revine la via]\, vremea se `nc\lze[te, soarele ne umple de lumin\ [i bucurie, ne `mbie la plimb\ri `n aer liber. Acesta este anotimplul ideal pentru `ngrijirea atent\ a corpului; intr\m `n prim\var\ cu o piele uscat\, mai `mb\trnit\, lipsit\ de prospe]ime [i luminozitate. Neajunsurile la care a fost supus\ pielea se datoreaz\ `n mare parte [i faptului c\ `n timpul iernii, organismul a fost lipsit de o alimenta]ie bogat\ `n vitamine [i minerale, expus `n permanen]\ varia]iilor de temperatur\, ger [i vnt. O piele str\lucitoare, neted\ [i catifelat\ este un vis pentru fiecare. Nu doar fa]a noastr\ are nevoie de o `ngrijire special\ ci [i `ntregul corp. Hidratare, Remineralizare, Fermitate [i Contur. La fel ca produsele destinate `ngrijirii faciale [i cele de `ngrijire corporal\ sunt create `n func]ie de nevoile [i stilul de via]\ al femeii. Pentru ca aceste efecte s\ fie vizibile v\ recomand\m: PLANTHIGEN, s\pun lichid prezentat `n flacon de 200 ml [i monodoze de 25 ml. Pe lng\ substan]ele active cu efect de cur\]are blnd\ a pielii, con]ine extracte bioactive naturale cu multiple efecte benefice asupra ]esutului cutanat. Coenzima Q10 este un excelent furnizor de energie pentru metabolismul celular, protejnd ]esutul cutanat `mpotriva `mb\trnirii, rid\rii [i degrad\rii acestuia. Extractul de busuioc (Basilicum ocinum) este binecunoscut pentru proprieta]ile sale cu spectru larg antimicrobian precum [i pentru proprieta]ile imuno-stimulatoare; extractul de salvie (Sal-

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Sfaturi de sezon

ULEIUL DE MASAJ prezentat `n flacon de 200 ml., este un ulei aromatic decontractant, cu uleiuri esen]iale relaxante 100% naturale: Uleiurile esen]iale de ment\ (Mentha piperita), salvie (Salvia officinalis), pin (Pinus silvestris), lavand\ (Lavandula angustifolia), m\ce[ (Rosa galica) purific\ spiritul [i corpul, alung\ stresul. Pielea se relaxeaz\, tensiunile dispar, o senza]ie de calm v\ `nv\luie `ntregul corp. SUPLIFORM, gel pentru `ntre]inere corporal\, prezentat `n tub de 75 ml. Produs natural cu extracte de ieder\ (Hedera helix), castan (Aesculus hippocastanum), ardei iute (Capsicum annum), uleiuri esen]iale. Datorit\ complexit\]ii substan]elor

bioactive, produsul accelereaz\ microcircula]ia la nivelul articula]iilor, previne [i amelioreaz\ fenomenele de celulit\, vergeturi, depuneri adipoase nedorite. Are ac]iune relaxant\, decongestiv\, tonic muscular\, conferind pielii un aspect pl\cut catifelat [i un tonus pozitiv al `ntregului organism. Se aplic\ `n strat sub]ire, pe zonele afectate, prin masaj,10-15 minute.. O dat\ cu venirea anotimpului verde, p\rul t\u `ncepe s\-[i cear\ drepturile. Dup\ o iarn\ lung\, p\rul este sl\bit, lipsit de vlag\ [i tern. Diferen]ele de temperatur\ de la rece la cald, purtarea c\ciulilor sau p\l\riilor, stresul prelungit, au ca efect oxigenarea insuficient\ a ]esutului capilar, intensificarea c\derii p\rului [i sl\birea rezisten]ei r\d\cinilor firului de p\r. Str\lucirea, elasticitatea [i culoarea sunt indicii clare ale unei `ngrijiri adecvate. V\ recomand\m urm\toarele categorii de produse cosmetice Hofigal, cu un con]inut bogat `n ingrediente naturale vegetale atent selec]ionate : CHELSTOP - Lo]iune pentru `ngrijirea p\rului, prezentat `n flacon 200 ml [i monodoz\ 25 ml. Con]ine,extracte vegetale din g\lbenele (Calendula officinalis), lavand\ (Lavandula angustifolia), mesteac\n (Betula pubescens), curpen (Clematis vitalba), iarb\ mare (Inula helenium); stimuleaz\, regenereaz\, tonific\ [i hr\ne[te firul da p\r. Dup\ sp\lare, se maseaz\ pielea capului cu lo]iune Chelstop, dup\ care se acoper\ capul cu un prosop pn\ la dispari]ia efectului revulsiv. Se usuc\ p\rul [i se coafeaz\ normal. {AMPON 5R: prezentat `n flacon de 200 ml. Prezint\ o putere mare de cur\]are, eliminnd de pe pielea capului [i de pe firele

de p\r toate impurit\]ile, sebumul, praful, precum [i urmele produselor hair-styling. Con]inutul bogat `n extracte naturale vegetale: urzica (Urticae dioca), mu[etelul (Matricaria recutita), brusturele (Arctium lappa), mesteac\nul (Betula pubescens), asociate cu coenzima Q10 (ubiquinona) hr\nesc, hidrateaz\ [i revigoreaz\ firele de p\r [i pielea capului. BALSAM DE P|R cu coenzima Q10 [i gemoderivate, prezentat `n flacon de 200 ml. Asociaz\ `n formul\ coenzima Q10 cu extracte glicerohidroalcoolice ob]inute din plante tinere (muguri, ml\di]e): muguri proaspe]i de plop negru (Populus nigra), muguri de mesteac\n pufos (Betula pubescens), muguri de ulm (Ulmus campestris), castan s\lbatic (Aesculus hippocastanum), ml\di]e de rozmarin (Rosmarinus officinalis). Se aplic\ dup\ sp\larea cu [ampon [i cl\tirea p\rului. Se las\ s\ ac]ioneze timp de aproximativ 10 minute [i apoi se cl\tesc , rezolvnd problema `ncurc\rii p\rului. Dup\ uscare, p\rul r\mne moale, elastic, u[or de piept\nat [i mai str\lucitor. P\rul va fi protejat pna la urm\toarea sp\lare. Solu]ia optim\ pentru uscarea p\rului, f\r\ ca acesta s\ aib\ de suferit, const\ `n `nf\[urarea lui `ntr-un prosop mare, suficient de gros pentru a absorbi apa. Dup\ 15 minute pute]i s\-l usca]i cu usc\torul de p\r la o distant\ nu mai mic\ de 15 cm [i la temperaturi moderate.Uscarea se face de sus `n jos, dinspre r\d\cin\ spre vrfuri Urmnd recomand\rile noastre ve]i avea o primav\r\ plin\ de frumuse]e [i prospe]ime.
Ing. Chim. V. CARABELA Ing. Chim. G. ALEXANDRU

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Sfaturi de sezon

ROLUL {I SURSA VITAMINELOR PRIM|VARA


- Partea a II-a Nu `ntmpl\tor, `n aceast\ perioad\ a anului, organismul uman are nevoie mai mult ca oricnd de vitamine pentru a-[i asigura cantit\]ile necesare pentru buna func]ionare [i reglare a metabolismului intern prin intermediul sistemelor enzimatice. ~n acest mod putem compara rolul vitaminelor cu cel al sistemelor de aprindere ale motoarelor cu combustie intern\. Clarificnd rolul exact al vitaminelor, acela de catalizator, reglator enzimatic [i metabolic, putem explica de ce deficitul de vitamine poate conduce la dereglarea organismului [i crearea de premize pentru declan[area unor afec]iuni organice. Vitaminele nu pot `nlocui necesarul de nutrien]i (gr\simi, carbohidra]i, proteine, minerale etc). De aceea alimenta]ia trebuie s\ fie variat\, bogat\ `n minerale, vitamine, ap\ [i nutrien]i specifici pentru a fi asigurate condi]iile optime de men]inere [i stimulare a lan]urilor enzimatice [i metabolice, cu alte cuvinte, pentru a fi p\strat\ starea optim\ de s\n\tate. Comparnd necesarul de vitamine [i de minerale, proteine, gr\simi, carbohidrati, observ\m cantitatea infim\ de vitamine care asigur\ fiziologia organismului. rea sensibilit\]ii organismului [i sc\derea capacit\]ii de ap\rare contra infec]iilor. Iat\ de ce un aport vitaminic optim este benefic, att pentru men]inerea unei st\ri bune de s\n\tate, ct [i pentru combaterea unor boli cronice, deja instalate sau pentru profilaxia unei game mari de afec]iuni. Este momentul s\ d\m Cezarului ce-i al Cezarului [i s\ preciz\m `n acest mod c\ adev\ratul arhitect al organismului omenesc este Natura, care de-a lungul evolu]iei, prin legi specifice de selec]ie, a intervenit la nivelul milioanelor de reac]ii chimice specifice organismelor vii. Acestea nu se desf\[oar\ fortuit ci sunt organizate `n lan]uri [i secven]e strict legate `ntre ele. ~ntregul acestora formeaz\ procesele metabolice specifice, de importan]\ deosebit\, primordial\, deoarece ele stau la baza sintezei unor substan]e organice, a celor de ardere, oxidare, catabolizare. Fundamentul acestor reactii chimice sunt vitaminele [i mineralele, care au rolul de declan[atori, catalizatori, asigurnd buna desf\[urare a acestora. Far\ acestea, organismele nu pot cunoa[te dezvoltarea, cresterea [i nu pot supravie]ui condi]iilor vitrege de mediu. Ace[ti biocatalizatori, din p\cate nu sunt sintetiza]i `n organismul uman, ci au ca surse de provenien]\ alimentele. De aici [i necesitatea unei alimenta]ii variate, bogate `n minerale [i vitamine. ~n acest mod se poate demonstra

NATURA - arhitectul organismului uman


De aici [i importan]a major\ a acestora: un deficit aparent minor poate declan[a un dezastru `n anumite lan]uri enzimatice, ceea ce conduce implicit la deregl\ri metabolice, cauza tuturor `mboln\virilor organice. Lunile de `nceput ale anului sunt `ntotdeauna `nso]ite de manifest\ri ale unor deficien]e vitaminice, datorate unei alimenta]ii bogate `n proteine, lipide, carbohidra]i. Acestei situa]ii i se adaug\ uneori [i consecin]ele unor obiceiuri "rele" ca: fumatul, consumul de alcool, cafea, b\uturi carbogazoase, excesul de alimente procesate, bogate `n aditivi [i coloran]i alimentari, arome artificiale. De asemenea, stresul legat de profesie, locul de munc\, rela]iile parteneriale sau familiale tensionate, mediul intens poluat, expunerea la surse de radia]ie termic\, substan]e volatile chimice, excesul de telefonie mobil\, st\rile de convalescen]\ dup\ boli infec]ioase sau traumatisme fizice sau psihice. Toate acestea conduc `n cazul unor deficien]e vitaminice, la agravarea unor dezechilibre enzimatice metabolice, care cronicizndu-se, pot favoriza cre[te-

clar leg\tura intrinsec\ dintre nivelul de s\n\tate [i calitatea alimentelor, bogate `n minerale [i vitamine. Sunt binecunoscute serii `ntregi de afec]iuni care apar din cauza deficitului unor vitamine (de ex. rahitismul, apare din deficitul de vitamina D [i calciu, anemia feripriv\ apare din lipsa vitaminei B12 [i fier, scorbutul are ca [i cauz\ lipsa vitaminei C si flavonoizi, gu[a endemic\ apare din cauza lipsei de iod etc). ~n ultimile decenii industria farmaceutic\ a oferit o gam\ din ce `n ce mai larg\ de produse de sintez\ care se adreseaz\ acestor hipovitaminoze. ~n paralel au ap\rut companii produc\toare de suplimente alimentare care ofer\ produse apifitoterapeutice cu concentra]ii [i formule optime de minerale [i vitamine, care se adreseaz\ necesit\]ilor omului modern `n ceea ce prive[te men]inerea unui echilibru al st\rii de s\n\tate. Printre aceste companii, `n top se afl\ SC HOFIGAL SA, care ofer\ o gam\ larg\ de produse de acest gen. Pentru `nceput, vom vorbi despre vitaminele necesare organismului uman, dezvoltnd ulterior gama de produse Hofigal, specifice acestei categorii. ~n general, vitaminele sunt acele substan]e care ac]ioneaz\ ca ni[te catalizatori, `n mod direct sau prin intermediul unor compu[i enzimatici, asigurnd `n acest mod

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Sfaturi de sezon
buna desf\[urare a multiplelor lan]uri metabolice. Exist\ dou\ mari categorii, anume: vitaminele liposolubile (active `n mediul gras) [i vitaminele hidrosolubile (active `n mediul apos). taminoza D (diaree, vomismente, senza]ie de sete, inapeten]\, cefalee, vertij, conjunctivit\, fotofobie). Sursele naturale de vitamina D sunt: produsele lactate, laptele, pe[tele oceanic (ton, hering, sardin\), untura de pe[te. ~n cazul zonelor aglomerate, intens poluate, invers\rii ritmului de activitate `n ture de noapte prelungite, persoanele care urmeaz\ tratamente `ndelungate cu medicamente anticonvulsivante, cei cu expunere sc\zut\ la lumina soarelui, to]i au nevoie de suplimentarea dozei de vitamina D. Eficien]a vitaminei D cre[te odat\ cu administrarea de calciu, fosfor, vitaminele A [i C. De aceea, orice profilaxie a rahitismuischemice, a hipertensiunii arteriale, scade libidoul. Surse naturale sunt: verde]urile, spanacul, germenii de gru, cerealele integrale, ou\le, nucile, soia, uleiul vegetal [i varza de Bruxelles. Aten]ie la prelucrarea prelungit\ a hranei, deoarece scade eficacitatea vitaminei E. Deasemenea apa clorurat\ consumat\ de publicul larg cre[te necesarul de vitamina E. Suplimentarea cantit\]ii zilnice de vitamina E este necesar\ [i `n cazul femeilor gravide, a l\uzelor [i `n cazul femeilor cu vrste de peste 48 ani. VITAMINA K Denumit\ [i menadion\, se g\se[te sub trei forme, dintre care K1 [i K2 pot fi pro-

Vitaminele liposolubile
VITAMINA A [i carotenii Vitamina A (retinolul) este o vitamin\ solubil\ `n gr\simi. Pentru buna absorb]ie la nivelul intestinului trebuie `nso]it\ de prezen]a mineralelor. Sursa natural\ de vitamina A, sub forma activ\ - retinol, o constituie ficatul, pe[tele, produsele lactate, ou\le. Sub form\ de precursori de vitamina A carotenii, se g\se[te [i `n vegetale, cum ar fi: spanacul, sfecla, morcovii, varza ro[ie, fructele galbene. Deci, exist\ dou\ surse, animale [i vegetale, de vitamina A. Rolul acesteia este foarte important, intervenind `n procesele de cre[tere, dezvoltare, asigurnd integritatea [i buna func]ionare a organelor reproduc\toare, a tubului digestiv, ac]ioneaz\ benefic asupra integrit\]ii pielii [i mucoaselor [i particip\ `mpotriva ac]iunilor nocive ale unor substan]e toxice, cancerigene. Deasemenea, m\re[te acuitatea vizual\ pe timp de noapte, cre[te rezisten]a organismului contra infec]iilor virale respiratorii, stimuleaz\ sistemul imunologic, contribuie la cre[terea [i consolidarea oaselor. Este folosit\ `n tratamentul adjuvant al hipertiroidismului sau al emfizemului pulmonar. Necesarul zilnic de vitamina A este de 500 U.I. Hipovitaminoza A conduce la afectarea acuit\]ii vizuale nocturne, dermatite descuamative, tulbur\ri digestive, sc\derea rezisten]ei la infec]ii. Hipervitaminoza A (peste 50.000 U.I.) poate induce cefalee, voma, disfunc]ii hepatice, alopecie (c\derea p\rului). Consumul exagerat de morcovi, boga]i `n caroten, poate determina colorarea `n galben a tegumentelor (carotenemie). Aceasta poate apare `n special la sugarii mari [i copii (1-3 ani), care sunt alimenta]i cu morcovi `n exces. Deasemenea o alimenta]ie bogat\ `n grasimi, calciu [i fosfor poate cre[te rata de absorb]ie intestinal\ a vitaminei A. VITAMINA D Vitamina D se g\se[te sub form\ de provitamina D sau derivat al colesterolului, la nivelul pielii, unde sub ac]iunea razelor solare este transformat\ `n forma sa activ\, denumit\ [tiin]ific calciferol (D 3). Rolul principal const\ `n reglarea absorb]iei [i metabolismului calciului. De asemenea, `mpreun\ cu vitamina A [i C intervine `n stimularea [i cre[terea rezisten]ei organismului contra infec]iilor virale respiratorii. Caren]a de vitamina D determin\ apari]ia rahitismului la copii [i la adul]i produce `n timp osteomalacie, osteoporoz\, gingivite [i infec]ii dentare, carii. Necesarul zilnic de vitamina D3 este de 400 U.I. Dozele mari (`n jur de 5000U.I.) produc semne clinice de hipervi-

lui care const\ `n administrarea de suplimente vitaminice, necesit\ [i asocierea unor cure periodice de calciu, vitamina A [i C. VITAMINA E Denumit\ [i tocoferol, solubil\ `n gr\simi, este depozitat\ cu predilec]ie `n ]esutul adipos, `n inim\, muschi, ficat, glanda pituitar\, glandele suprarenale, testicule, uter [i snge. Format\ din 8 compu[i denumi]i tocoferoli, dintre care cel mai important este - tocoferolul, are o ac]iune puternic antioxidant\, previne oxidarea vitaminei A, vitaminei C [i a seleniului. Are de asemenea propriet\]i vasodilatatoare [i anticoagulante. Ac]iunea vitaminei E este poten]at\ de administrarea de Seleniu. Doza zilnic\ necesar\ este de 10 U.I., foarte important\ pentru organismul uman deoarece: ac]ioneaz\ ca protector al membranei celulare, al vaselor sanguine, scade rata de depozitare intravascular\ a gr\similor peroxidate. Astfel, este foarte important\ `n profilaxia aterosclerozei [i sc\derea impactului negativ al poluan]ilor chimici, fizici asupra organismului. De re]inut c\, datorit\ ratei foarte scurte de metabolizare, nu s-au `nregistrat fenomene de supradozare cu vitamina E. Hipovitaminoza E duce la sc\derea num\rului de globule ro[ii, apari]ia crampelor musculare, crceilor, cre[te frecven]a cardiopatiilor

duse de flora saprofit\ iar K3 este ob]inut\ numai pe cale sintetic\. Sursele naturale de vitamina K sunt: spanacul, cerealele, maz\rea, legumele cu frunz\ de culoare verde, lucern\, g\lbenu[ul de ou, iaurtul, untura de pe[te, uleiul de soia, uleiul de [ofran [i unele alge marine. Rolul principal al vitaminei K este stimularea sintezei de protrombin\ (compus esen]ial al procesului de coagulare a sngelui). Hipovitaminoza K, greu de manifestat, poate totu[i produce steatoree, tulbur\ri de coagulare (prelungirea timpului de coagulare), tulbur\ri de tranzit, colite. Necesarul zilnic de vitamina K este de aproximativ 2 mg. ~n cazul administr\rilor excesive de aspirin\, expunerii la radia]ii [i raze X, zone intens poluate, este benefic\ suplimentarea necesarului de vitamina K. Deasemenea medicamentele anticoagulante nu trebuiesc administrate simultan cu vitamina K. VITAMINA F Cunoscut\ [i sub termenul de acizi gra[i polinesatura]i, care nu pot fi sintetiza]i de organismul uman; de aceea trebuiesc procura]i din alimente (uleiurile vegetale ob]inute din germeni de gru, soia, alune, semin]e de floarea soarelui, nuci, [ofran, ulei de pe[te oceanic (bogat `n acid linolenic).
continuare `n pagina 10

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Sfaturi de sezon
continuare din pagina 9

Rolul acestora se refer\ la prevenirea form\rii de ateroame [i apari]ia aterosclerozei, combaterea bolii ischemice cardiace. Dintre acizii gra[i polinesatura]i, `n special acidul arahidonic, au un rol determinant `n sinteza unor compu[i cu rol de hormoni tisulari, mesageri chimici (cum sunt prostaglandinele, tromboxanii, leucotrienele). De asemenea intervin `n reglarea metabolismului intracelular [i `n schimburile intercelulare. Deficitul de acizi gra[i polinesatura]i favorizeaz\ apari]ia de boli cardiovasculare (CICD, AVC), cronicizarea unor afec]iuni reumatismale. BIOFLAVONOIZII Includ o gam\ larg\ de substan]e con]inute `n coaja fructelor [i `n flori. Dintre acestea men]ion\m quercitina, hesperidina, citrinul, rutinul. Denumite generic vitamin\ P (de la permeabilitate) deoarece intervin `n reglarea permeabilit\]ii vaselor sanguine, bioflavonoizii poten]eaz\ ac]iunea trofic\ [i antioxidant\ a vitaminei C. Se pare c\ frecven]a bolilor cardiovasculare [i a cancerului este mai mic\ `n cazul consumului frecvent [i constant de verde]uri, soia, bogate `n bioflavonoizi. De asemenea, simptomatologia de menopauz\ poate fi diminuat\ prin consum de bioflavonoizi. Necesarul zilnic este aproximativ de 100 mg. St\rile de hipovitaminoz\, destul de frecvente, pot conduce la apari]ia unei fragilit\]i vasculare, la unele forme de hipocalcemie.

[i fizici precum cazul expunerii prelungite la fumul de ]igar\. Necesarul zilnic de vitamina C este de 300-500mg. ~n stare natural\, vitamina C se afl\ `ntr-o gam\ variat\ de alimente, dintre care men]ion\m: m\rarul, p\trunjelul, citricele, m\ce[ele, ardeiul ro[u, fructele de culoare ro[ie (c\p[uni, coac\ze). S-a observat c\ asocierea vitaminei C [i a bioflavonoizilor duce la poten]area reciproc\ a acestora [i o mai bun\ activitate `n cre[terea rezisten]ei la infec]ii, traumatisme, substan]e toxice, sc\derea ratei de agregare a trombocitelor [i cre[terea troficit\]ii ]esuturilor agresionate chimic, termic sau traumatic. Cazurile actuale de hipovitaminoz\ C se `ntlnesc mai frecvent la b\trni, fum\tori, `n regiunile nordice sau `n ]\rile s\race din Africa sau Asia. Simptomele clinice sunt caracterizate prin stare de oboseal\, astenie fizic\ [i psihic\, inapeten]\, snger\ri ale mucoasei gingivale, dureri articulare, osoase, sc\derea rezisten]ei la infec]ii. Administrarea sus]inut\ de suplimente cu vitamina C este necesar\ mai ales `n cazul grupelor de vrst\ defavorizate, cu necesar crescut (copii, b\trnii) dar [i persoanelor expuse constant unor noxe chimice, stresului profesional, stresului fizic, stresului psihic.

VITAMINA B1 (tiamina) Se absoarbe la nivelul intestinului sub]ire. Consumul de alcool, cafea, medicamente antiacide, estrogeni scad absorb]ia vitaminei B1. Este foarte important\ pentru organismul uman, deoarece intervine `n reac]iile de transformare metabolic\ a zaharurilor, aminioacizilor, acizilor organici. Necesarul zilnic este de 1,5mg. Deficitul de vitamin\ B1 duce la perturbarea proceselor metabolice [i apari]ia de crampe musculare, tulbur\ri de ritm, nervozitate, iritabilitate, tulbur\ri de memorie, insomnie. VITAMINA B2 (riboflavina) Este prezent\ mai ales `n drojdia de bere, oleaginoase, ficat. Intervine `n metabolismului zaharurilor [i aminoacizilor. Deficitul cronic produce apari]ia de leziuni la nivelul tegumentelor, tulbur\ri de percep]ie vizual\, fotofobie, apatie, iritabilitate, sc\derea capacit\]ii de ap\rare a organismului. Necesarul zilnic de Vitamina B2 este de 3 mg. VITAMINA B6 (piridoxina) Se g\se[te `n fructe, vegetale, carne de pe[te, ou\. Are un rol deosebit `n sinteza aminoacizilor, a proteinelor, `n reglarea colesterolului, `n sinteza de serotonin\ [i dopamin\. Necesarul zilnic de Vitamina B6 este de 2mg. Hipovitaminoza poate produce fenomene inflamatorii la nivelul mucoasei linguale, anemie, amor]eli, sl\biciune muscular\, sc\derea imunit\]ii. VITAMINA B12 (ciancobalamina) Sursa natural\ este ficatul de vit\, dar este sintetizat\ [i la nivelul intestinului gros, la om. Necesarul zilnic de vitamina B12 este de 5 g. Are un rol deosebit `n formarea hematiilor [i `n formarea diverselor structuri ale neuronilor. Sc\derea cantit\]ii de vitamina B12 cauzate de vegetarianism, hipoaciditate gastric\, perturb\ri ale secre]iei enzimatice pancreatice sau/[i hipocalcemie poate conduce la declan[area unei anemii, caracterizate prin pancitopenie, epigastralgii, astenie fizic\ [i psihic\, inflama]ii ale mucoasei linguale, amor]eli, sc\derea acuit\]ii vizuale. Excesul de tutun necesit\ o suplimentare drastic\ de complex vitaminic B. VITAMINA PP (acidul nicotinic) Se g\se[te `n drojdia de bere, carne, lapte, ou\, cereale, oleaginoase [i soia. Ultra necesar\ organismului, deoarece controleaz\ toate procesele de oxido-reducere din organism. Deasemenea, intervine `n

Vitaminele hidrosolubile
Aceste vitamine sunt solubile `n ap\ [i pot ac]iona fie direct sau ca p\r]i componente ale unor complexe proteice, enzimatice. Dintre acestea vom descrie am\nunte despre vitamina C [i complexul vitaminic B. VITAMINA C Cunoscut\ [i sub denumirea de acid ascorbic, este solubil\ `n ap\ [i `ndeplineste un rol principal `n formarea colagenului (factor esen]ial `n dezvoltarea, men]inerea [i refacerea celular\ de la nivelul diverselor structuri, cum ar fi: vase sanguine, oase, din]i, mucoase). De asemenea intervine `n absorb]ia [i fixarea fierului `n organism. Deficitul de vitamina C este descris `n literatur\ ca o boal\ a marinarilor de curs\ lung\ (scorbutul). Simptomele acestei boli au fost observate [i `n timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. ~n prezent este foarte rar intlnit\. Determin\ o cre[tere a ratei de vindecare a ]esuturilor agresionate chimic sau fizic, cre[te ritmul de cicatrizare postoperatorie, cre[te rezisten]a contra infec]iilor virale [i scade nivelul colesterolului din snge, `mpiedic\ formarea unor substan]e cancerigene, cum sunt nitrozaminele, precum [i cre[terea inciden]ei form\rii de ateroame. Deasemenea cre[te rezisten]a organismului la impactul agen]ilor poluan]i chimici

Complexul vitaminelor B
~n mod natural aceste vitamine sunt cele mai r\spndite `n natur\, fiind continute mai ales `n vegetale, drojdia de bere, cereale integrale, semin]e, oleaginoase, carne, ou\, pe[te, ficat de animale. Aceste vitamine ac]ioneaz\ `n cadrul unor reac]ii prezente la nivel celular, membrana celular\, la nivelul mitocondriilor, `n general la nivelul metabolismului [i respira]iei celulare.

10

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Sfaturi de sezon
recomandat `n toate disfunc]iile digestive, sindroamele de malabsorb]ie, dezechilibrele florei saprofite intestinale, ulcer, astenie fizic\ [i surmenaj; de asemenea, datorit\ propriet\]ilor moderat antiinflamatorii, calmeaz\ durerile [i inflama]iile articulare, fiind recomandat `n diverse forme de reumatism, gut\. Polivitamine naturale cu calciu si magneziu - produs mai nou al companiei HOFIGAL, care datorit\ compoz]iei sale se adreseaz\ `n special patologiei legate de dezechilibrele minerale [i vitaminice din organism. Este recomandat tuturor persoanelor care sufer\ de anemie, dezordini endocrine, hipocalcemie, hipomagneziemie, disfunc]ii metabolice, tulbur\ri de ciclu, astenie fizic\ [i psihic\, persoanelor expuse unui stres permanent Flavovit C - combin\ `n mod fericit asocierea vitaminei C [i flavonoizilor, fiind cunoscut\ ac]iune antioxidant\ foarte eficace a acestui cuplu. Este recomandat `n special copiilor cu deficien]e imunologice, care au frecvente pusee respiratorii sau digestive, care sunt predispu[i la rahitism sau osteomalacie. ~n cazul adul]ilor combat osteopenia, osteoporoza, deficien]ele imunologice datorate unor hipovitaminoze de tip B [i C. Gemoderivat din muguri de mesteac\n pufos - prezint\ o ac]iune stimulatoare a remineraliz\rii [i osteogenezei, fiind indicat `n toate tulbur\rile dismetabolice, `n caren]e minerale [i vitaminice, rahitism, osteoporoz\, tulbur\ri de cre[tere, parodontopatii Gemoderivat din ml\di]e de m\ce[ - prezint\ o ac]iune antiinflamatorie, antialergic\, osteoblastic\, fiind recomandat `n `ntrzierile de cre[tere la copii, decalcefieri osoase [i demineraliz\ri juvenile, osteoporoz\ post-menopauz\, st\ri debilitante, hipovitaminoze, cloroza fetelor tinere. Aceste suplimente alimentare fac parte dintr-o gam\ divers\ de produse apar]innd companiei HOFIGAL [i se adreseaz\ tuturor afec]iunilor care au la baz\ disfunc]ii metabolice, endocrine, deficien]e minerale [i vitaminice complexe, st\ri de covalescen]\ dup\ boli consumptive cu consecin]e asupra echilibrului hidromineral, st\ri de deficien]\ imunologic\, caren]e alimentare sau sindroame de malabsorb]ie. Folosind aceste suplimente, `n urma recomand\rii unui medic specialist apifitoterapeut, se pot ob]ine amelior\ri spectaculoase `n cazul unei patologii cronice sau `n mod profilactic, pot fi evitate situa]iile nepl\cute, caren]ele de prim\var\, ce pot apare la diverse categorii de vrst\, mai ales `n situa]ia `n care alimenta]ia din lunile de iarn\ a fost mai s\rac\ `n minerale.
Dr. TEODOR HENRI SISSEA Complex Terapie Natural\ "ALEXANDRA" - Breaza

toate procesele metabolice, coenzimele NAD [i NADP jucnd un rol determinant. Nivelul colesterolului, al lipidelor totale [i aciditatea gastric\ sunt determinate, controlate de vitamina PP. Deasemenea, un efect deosebit este acela de vasodilatare, foarte important `n unele afec]iuni cardiace. Necesarul zilnic de Vitamina PP este de 15-30 mg. ACIDUL FOLIC Se g\se[te `n carne, lapte, brnz\, ou\, fructe, cereale [i este sintetizat `ntr-o m\sur\ mai mic\ la nivelul intestinului gros. Necesarul zilnic este de 400 g. Acidul folic intervine `n sinteza unor proteine, a leucocitelor [i acizilor nucleici. Este foarte important pentru detoxifierea organismului de homocistein\, provenit\ din alimenta]ie (care are ca efect secundar favorizarea apari]iei aterosclerozei). Hipovitaminoza conduce la tulbur\ri de absorb]ie, malnutri]ie, anemie megaloblastic\, inflama]ii ale tractului digestiv, diaree. Denumit\ [i Coenzima Q10, Ubiquinona este par]ial sintetizat\ `n organism. Intervine `n procesul de respira]ie [i producere a energiei chimice la nivelul celulei. Este ultra necesar\ mu[chiului cardiac pentru men]inerea unei bune contractilit\]i [i intervine `n combaterea cre[terii valorilor colesterolului r\u (tip LDL). Calit\]ile sale de antioxidant au fost de mult dovedite. ~n mod natural se gase[te `n uleiul de sardin\ [i cod, nuci, soia. Este necesar\ `n tratamentul afec]iunilor cardio-vasculare (HTA, BIC). Compania HOFIGAL, prin produsele sale iese `n `ntmpinarea tuturor persoanelor care prezint\ caren]e de minerale [i vitamine datorate unor deficien]e alimentare, unor boli consumptive, suferinde de boli cronice, degenerative sau nu, cu tulbur\ri de metabolism [i de absorb]ie a nutrien]ilor

la nivelul tubului digestiv (patologia fiind variat\, de la banale deficien]e de aport [i terminnd cu disfunc]ii metabolice endocrine sau neoplazii). Pentru completarea necesarului de minerale [i vitamine v\ recomandam urm\toarele produse HOFIGAL, spre a fi consumate `n cure de cte 3 luni, separate de pauze de 1 lun\ (`n acest fel, 2-3 cure pe an fiind suficiente): Se-Spirulina - produs de excep]ie, imbin\ `n mod fericit ac]iunea detoxifiant\, de normalizare a metabolismului celular, eliminarea metalelor grele cu ac]iunea antioxidant\ a seleniului. Este recomandat\ cu insisten]\ pentru to]i bolnavii care sufer\ de hepatit\ cronic\ de diverse etiologii, dislipidemii, steatoz\ hepatic\ (ficat gras), astenie fizic\ marcat\, anemie, gastrite, ulcer gastric [i duodenal, hipocalcemie, stres profesional, perioada de cantonament [i competi]ie pentru sportivi. Complet antioxidant - un produs care se adreseaz\ tuturor categoriilor de vrst\ (de la copii de 3 ani [i pn\ la vrsta senectu]ii). Datorit\ compozi]iei sale asigur\ necesarul de minerale, vitamine, aminoacizi, acizi gra[i satura]i [i nesatura]i, flavonoide, lecitine, minerale (Na, K, Ca, P, Fe, Mg, Mn, Cu, I), vitamine (A, B1, B2). Este recomandat `ntr-o gam\ variat\ de afec]iuni, efectul s\u principal fiind de echilibrare complet\ a organismului, impiedicarea form\rii radicalilor liberi [i combaterea fenomenelor de `mb\trnire prematur\. Fiamarant - este un supliment alimentar cu un con]inut bogat `n minerale (Ca, Fe, P, Mg, Na, K, Cu, Mn), vitamine (A, B1, B2, C, Niacina) [i extracte naturale din pulbere de frunze de Topinambur, pulbere de frunze de }elin\ [i pulbere de Amaranthus caudatus cum herba. Datorit\ acestei compozi]ii, pe lng\ echilibrarea complet\ a organismului, determin\ [i tonifierea, energizarea [i revitalizarea organismului, fiind

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

11

Sfaturi pentru vrsta a III-a

SOMNUL, APA {I ALIMENTELE


Somnul
Persoanele care nu se odihnesc suficient au de doua ori mai multe [anse s\ moar\ de boli de inim\, afirm\ un studiu britanic. De[i nu se cunosc exact motivele, cercet\torii au declarat c\ lipsa somnului pare s\ fie legat\ de presiunea sngelui care m\re[te riscul de atac de cord [i infarct. Un studiu realizat pe 10.000 de angaja]i guvernamentali pe o perioad\ de 17 ani a ar\tat c\ persoanele care reduceau durata somnului de la [apte la cinci ore pe noapte sau mai pu]ine, [i-au m\rit de 1.7 ori [ansele de a muri din orice cauz\ [i de dou\ ori riscul de moarte cardiovascular\. Studiile anterioare au subliniat posibilul risc al serviciului `n ture [i a somnului `ntrerupt, `ns\ studiul acesta este singurul care a f\cut leg\tura `ntre durata somnului [i rata mortalit\]ii (urm\rind frecven]a somnului participan]ilor, cu vrste cuprinse `ntre 35 [i 55 de ani, `n dou\ momente din via]a lor [i apoi verificnd rata mortalit\]ii `n rndul acestora). Cercet\torii au mai luat `n considerare [i posibilele riscuri cum ar fi: vrsta, sexul, consumul de tutun [i alcool, indexul corporal, presiunea sngelui [i colesterolul. ~n mod curios, a fost descoperit\ o cre[tere a ratei mortalit\]ii `n rndul persoanelor care cre[teau perioada de somn la mai mult de nou\ ore, ajungndu-se la concluzia c\ aceasta se datora gradului crescut de oboseal\ pus pe seama apari]iei depresiei sau cancerului.
Editura For You - Infoterapii

Deshidratarea vrstnicului
Ca [i sugarul, omul vrstnic este extrem de fragil `n ceea ce prive[te dezechilibrele electrolitice [i `n mod special deshidratarea. La vrste `naintate, rinichiul este func]ional diminuat (concentrarea

renal\ sc\zut\, iar filtrarea glomerular\ redus\ cu 40%); pl\mnul ([i el implicat `n men]inerea echilibrului hidric) este deasemeni `n mod progresiv func]ional mai pu]in eficient. Controlul metabolismului apei se face prin dou\ mecanisme: ingestia lichidian\ modulat\ de senza]ia de sete; conservarea apei libere dependent\ de secre]ia hormonului antidiuretic.; Perturbarea mecanismului setei poate fi explicat prin c]iva factori: leziuni la nivelul hipotalamusului (deobicei frecvente la vrstnic); diminuarea sensibilit\]ii centrului setei; diminuarea senza]iilor de la nivelul gurii [i faringelui sau perturbarea interpretarii lor; ~n ceea ce prive[te hormonul antidiuretic, eliberarea sa prin stimuli volumetrici este redus\ sau chiar absen]\ la vrstnic. Frecvent, exist\ o diminuare a senza]iei de sete (oligodipsie) sau chiar o dispari]ie total\ a senza]iei (adipsie). Cauzele deshidr\tarii sunt multiple:

conjuncturale [i psihologice precum: idei preconcepute (regim f\r\ sare `n hipertensiune arterial\); frica de incontinen]\ urinar\ (prostatic\ la b\rbati [i perineal\ la femei); reducerea voluntar\ a lichidelor `n scopul sc\derii cantit\]ii de urina pentru persoanele imobilizate la pat (mai ales `n cazul celor `ngriji]i `n familie s\u de personal nespecializat).; patologice: bolnavi cu confuzie mental\ sau demen]\ (care uit\ sau nu simt nevoia s\ bea [i s\ m\nnce); bolnavi `n com\; bolnavi cu boli febrile,cu sindroame diareice prelungite,cu v\rs\turi repetate [i abundente; bolnavi cu diabet insipid, insuficien]a renal\ cronic\, s.a. ~n consecin]\ este de re]inut c\ la vrstnic exist\ o perturbare a mecanismului setei [i consecutiv prin necompensarea pierderilor apare deshidraterea.

12

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Sfaturi pentru vrsta a III-a


Ca simptomatologie deshidratarea se poate instala insidios, cnd devine manifest\ prin: uscarea pielii; uscarea limbii, eviden]iat\ vizual dar mai ales tactil digital; se va cerceta baza limbii deoarece vrful limbii poate fi uscat prin respira]ia cu gura deschis\; `n cazurile foarte avansate avem sc\deri marcante ale tensiunii arteriale; urina este redus\ [i intens colorat\; `n snge cre[te cantitatea de sodiu [i potasiu ca [i hematocritul; cre[te azotul sanguin si se poate vorbi de o uremie extrarenal\; apare somnolen]a, obnubilarea [i confuzia iar `n forme grave, convulsie [i com\. ~n acest sens este recomandabil\ identificarea subiec]ilor predispu[i printre care amintim cei cu leziuni cerebrovasculare, cu tulbur\ri psihice, persoane cu probleme speciale [i vrstnicii. Aten]ie mai ales `n: cazurile febrile, sezonul cald, la pacien]ii care folosesc diuretice [.a.m.d. Deshidratarea simpl\ beneficiaz\ de `nlocuirea apei pierdute. Pacien]ilor con[tien]i, cu anturajul cooperant, li se asigur\ cel pu]in 1,5l de lichid/zi iar `n cazul cnd deshidratarea s-a instalat, li se va da sa bea pn\ la dispari]ia senza]iei de sete [i pn\ va fi asigurat\ o diurez\ de cel pu]in 800ml/zi. ~n mod teoretic, cantitatea de lichid administrat\ trebuie s\ acopere suma nevoilor [i a deficitului hidric. ~n cazul deficitului hidric important cu manifest\ri clinice grave este indicat\ recuperarea `n sta]ionar cu extinderea pe 24-48 ore sub control de laborator. Vor fi preferate solu]iile de glucoz\ (5%) [i ser clorurat (9%); binen]eles vor fi `nl\turate cauzele care au generat deshidratarea. *** Am considerat de importan]\ practic\ informarea cititorilor asupra unui aspect frecvent [i cu implica]ii severe la persoanele vrstnice. Dac\ medicii geriatrici [tiu c\ deshidratarea omoar\ mul]i vrstnici, din p\cate lumea nemedical\ (familie, anturaj) [i chiar lumea medical\ (medici [i asisten]i medicali) nu este informat\ de gravitatea acestui fenomen.
Dr. FLORIAN CUIBU{ Complex Medical Hofimed

Alimentele [i starea de spirit


Speciali[tii au descoperit c\ o serie de alimente pot `mbun\t\]i starea de spirit a persoanelor care nu sufer\ de depresie, ci trec pur [i simplu printr-un moment prost al vie]ii [i simt nevoia s\ zmbeasc\, informeaz\ dailymail.co.uk. Mul]i psihiatrii [i medici generali[ti au adoptat ideea c\ dieta alimentar\ poate avea influen]\ asupra st\rii de spirit. Modificarea dietei alimentare poate `nsemna pentru multe persoane renun]area la antidepresive, care nu sunt necesare `n cazul unei proaste dispozi]ii. Problema este c\ aceste alimente au un indice glicemic (IG) ridicat, care afecteaz\ nivelul de zah\r din snge. Ele sunt repede absorbite `n fluxul sangvin, provocnd ridicarea nivelului de zah\r din snge, care la rndul lui provoac\ o cre[tere a nivelului insulinei. ~n momentul `n care nivelul insulinei cre[te, nivelul de zah\r `n snge scade rapid, provocnd ame]eli. Din acest motiv, alimentele cu indice glicemic ridicat ar trebui sa fie consumate doar ocazional. Pentru `mbun\t\]irea st\rii de spirit sunt necesare alimente care s\ p\streze un echilibru al nivelului de zah\r din snge.

MNCAREA, CA RECOMPENS|
Unele persoane care se simt deprimate intr\ intr-un cerc vicios al alimentelor, iar pinea pr\jit\, biscui]ii, ciocolata, dulciurile devin o form\ de recompens\.

FRUCTE vs BISCUI}I
~n aceast\ period\ a anului, fructele sunt delicioase.
continuare `n pagina 14

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

13

Sfaturi pentru vrsta a III-a


continuare din pagina 13

De[i cteva dintre ele au un indice glicemic ridicat, precum pepenele verde, dac\ te vei obi[nui s\ consumi zilnic mici cantit\]i de fructe din toate soiurile, starea ta de spirit va fi mult mai bun\ dect atunci cnd m\nnci un pachet de biscui]i. Fructele proaspete mai au avantajul de a con]ine vitamina C, care `nt\re[te sistemul imunitar [i ajut\ la absorb]ia altor minerale benefice pentru starea de spirit, precum fierul.

[i brnza. Aceste alimente con]in doi aminoacizi, triptofanul [i L-fenilalanina, care `ncurajeaz\ creierul s\ produc\ endorfine. O friptur\ cu salat\ sau un simplu sandvi[ cu pui ajut\ la cre[terea nivelului de aminoacizi necesar creierului, contribuind astfel la `mbun\t\]irea st\rii de spirit.

Venind `n `ntmpinarea nevoilor nutri]ionale specifice vrstnicilor, compania Hofigal ofer\ acestora posibilitatea de a-[i completa dieta cu suplimente alimentare cu rol de echilibrare a st\rii de s\n\tate pe perioada prim\verii. Recomand\rile sunt multiple: Ulei de pe[te omega 3-omega 6; Polivitamine naturale cu Ca si Mg; Echinacea; Spirulina; Se-Spirulina; Spirulina cu extract total de catina; Mag Anghinar; Protein for]\; Catinofort; Coenzima Q10 in ulei de catin\; Complet antioxidant; Complex detoxifiant; L-carnitin complex; Colerd; Origavir etc.
Farm. GABRIELA VL|SCEANU

VITAMINELE {I ACIZII GRA{I


Vitaminele B joac\ un rol important `n `mbun\t\]irea st\rii de spirit, cele mai importante fiind B6, B12 [i acidul folic. Cele mai bune surse de vitamine B sunt cerealele integrale, fructele de mare, carnea de pas\re, ou\le, produsele lactate, precum laptele [i iaurtul, legumele cu frunze verzi, fasolea, mazarea [i citricele. Acizii gra[i Omega 3 echilibreaz\ procesele chimice din creier [i previn depresia. Patru por]ii de pe[te gras (o por]ie este echivalent\ cu 140 de grame de pe[te) consumate s\pt\mnal sunt suficiente. Printre speciile de pe[te gras se numar\ somonul, tonul, sardinele, heringul [i macroul. Printre alternativele vegetariene se num\r\ nucile [i uleiul din semin]e de in.

FIERUL {I PROASTA DISPOZI}IE


Fierul este unul dintre cele mai importante minerale `n acest sens, pentru c\ deficien]a de fier sau anemia este foarte comun\ `n rndul femeilor, iar proasta dispozi]ie sau deprimarea este unul dintre principalele simptome ale acestei tulbur\ri. Mai exist\ o serie de alimente care stimuleaz\ cantitatea de endorfine, substan]e produse `n creier, care aduc cu ele senza]ia de bun\ dispozi]ie. Cele mai bune alimente `n acest sens sunt carnea de curcan, pui, carnea ro[ie slab\, ou\le

14

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Nout\]i terapeutice

ORIGAVIR
puterea naturii `mpotriva tusei
Pic\turi orale solu]ie
Suplimentul alimentar care con]ine 100 g solu]ie cu extract de [ovrv - Origani herba [i extract de r\d\cin\ de lemn dulce - Liquiritiae radix [i se prezint\ sub form\ de flacoane de sticl\, de 50 ml. Ac]iune: asocierea celor dou\ extracte face ca produsul ORIGAVIR s\ aib\ efecte favorabile, precum: ameliorarea afec]iunilor c\ilor respiratorii superioare, prin stimularea func]iilor biologice ale aparatului respirator cre[terea capacit\]ii de ap\rare local\ la infec]ii propriet\]i expectorante [i sedative ale tusei fluidific\ secre]iile bron[ice [i faringiene, este un bun antiseptic al c\ilor respiratorii (naso-faringiene [i traheo-bron[ice) imunostimulator nespecific al organismului [i de cre[tere a rezisten]ei generale a acestuia `mpotriva infec]iilor respiratorii specifice sezonului rece.
Recomand\ri

asigurarea aportului de substan]e bioactive cu propriet\]i complexe pentru echilibrarea dietei `n infec]ii acute [i cronice ale c\ilor respiratorii (grip\, guturai, angine); ameliorarea simptomelor nepl\cute `n st\rile gripale, `ndeosebi `n fazele de debut (tuse iritativ\, jen\ respiratorie, febr\, inapeten]\), `n laringite, traheite, bron[ite acute [i cronice, tuse convulsiv\. Nu au fost semnalate pn\ acum contraindica]ii la dozele [i ritmul de administrare recomandate, iar precau]ii se aplic\ `n sarcin\ [i perioada de al\ptare, precum [i la copii pn\ la vrsta de 12 ani (numai la recomandarea medicului). La apari]ia unor efecte nedorite se `ntrerupe administrarea produsului [i se recomand\ consultarea medicului sau farmacistului. Fiind un supliment alimentar, produsul nu `nlocuie[te un regim alimentar variat [i echilibrat. Se administreaz\ la adul]i: 80 pic\turi (o linguri]\ ) de 3-4 ori pe zi, diluate `n 25-30 ml ap\, dup\ mese, iar la copii peste 12 ani: 15 pic\turi de 3-4 ori pe zi, diluate `n 25-30 ml ap\, dup\ mese. Nu se administreaz\ mai mult de 6 s\pt\mni.
Biolog MIHAELA HRI}CAN Biolog IULIANA CRI{AN

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

15

Nout\]i terapeutice

Suplimentul alimentar HOF ESTRONAT este un produs natural ob]inut dintr-un amestec de plante (extract de cimbru, extract de zmeur, extract de c\tin\, extract de salvie). condi]ionat sub form\ de comprimate.
CIMBRUL (Thymus vulgaris), fam. Lamiaceae este un subarbust `n form\ de tuf\ globuloas\, originar din sudul Europei. Este cultivat din Antichitate ca plant\ medicinal\, mai trziu [i ca plant\ condimentar\. Decoctul ob]inut prin fierberea plantei se ]inea `n gur\ contra durerilor de din]i [i se bea `n bolile de stomac. Se mai folosea `n vindecarea bubelor. Decoctul din tulpinile florifere se folosea de c\tre femei `n bolile genitale, pentru sp\l\turi vaginale. Descriere plant\: Tulpina groas\, erect\, lemnoas\, `nalt\ de 10-50 cm, cu frunze mici, liniare, sau eliptice-lanceolate, opuse, cu margini r\sucite, poart\ flori mici, rozacee, inserate la subsuara frunzelor superioare, rezultnd inflorescen]e spiciforme laxe. ~nflore[te `ntre lunile mai - octombrie. Compozi]ia chimic\: Frunzele [i florile con]in ulei eteric (peste 2%) format din timol, carvacrol, hidrocarburi, compu[i oxigenati (cineol, borneol, linalol, geraniol, nerol, citronelol, pinocarveol, farnesol, alcool amilic, pinocarvona, acetat de bornil, acetat de linalil, acetat de geranil, fenchona, tujona, citronelal, acetat de neril, valerianat de linalil). Semin]ele con]in ulei gras compus din acid linoleic, acid -hidroxilinolenic, acid norlinolenic, acizi palmitic, stearic, oleic [i linolic.

Importan]a terapeutic\ `n medicina uman\. P\r]ile aeriene, nelignificate, au propriet\]i coleretice, colagoge, antihelmintice, antiseptice, stomahice, reglatoare ale func]iilor hepatice [i renale, antiseptice pulmonar. Se `ntrebuin]eaz\ `n tratamentul tusei convulsive spastice [i astmatice, dischineziei biliare, r\nilor, ulcera]iilor etc. Stimuleaz\ func]iile splinei, `nl\tur\ afec]iunile acute inflamatorii ale intestinului, activeaz\ procesele de eliminare a toxinelor din corp, stimuleaz\ cicatrizarea r\nilor, provoac\ moartea microorganismelor [i `mpiedic\ `nmul]irea lor. Zmeur (Rubus idaeus) fam. Rosaceae. Este cunoscut din timpuri preistorice. Plinius cel B\trn i-a dat zmeurului numele de Rubus idaeus. ~n Evul Mediu era cultivat prin gr\dini [i mai ales `n jurul m\n\stirilor, ca plant\ medicinal\. Zmeurul este un arbust tufos, cu l\stari trtori, `ntlnit prin p\duri , lumini[uri de p\dure, tuf\ri[uri, coaste stncoase, frecvent [i abundent `n t\ieturile de p\dure din regiunea montan\, rar la dealuri, pe soluri bogate, revene. Descriere plant\: R\d\cina este ramificat\, superficial\, tulpinile sunt erecte, arcuite la vrf, frunze imparipenate, cu 3-5-7 foliole ovat-lanceolate, adnc serate, pe dos albicioase. Florile sunt grupate `n raceme, iar fructul e o polidrup\ ro[ie, aromat\, dulce. Compozi]ie chimic\: fructele con]in zaharuri, acizi organici, pectine, proteine, potasiu, fosfor, calciu, magneziu, mangan, sodiu, zinc, cupru, fier, acid carbonic, vitaminele B1, B2, provitamina A, vitaminele D [i P, substan]e tanante. Frunzele con]in

tanin (10%), substan]e de natur\ flavonic\, vitamina C (800 mg%), substan]e minerale. Importan]a terapeutic\ `n medicina uman\. Din punct de vedere medical, frunzele [i ramurile tinere de zmeur au fost folosite `nc\ de pe vremea dacilor, la tratarea diferitelor afec]iuni. Decoctul din frunze sau ramuri tinere se lua contra tusei, r\celii [i fierbin]elii, contra durerilor de cap, de stomac [i de inim\. Fructele au ac]iune tonic\ general\ asupra organismului, favorizeaz\ digestia, favorizeaz\ eliminarea toxinelor, actioneaz\ asupra epiteliului renal m\rind cantitatea de urin\ eliminat\, favorizeaz\ sudora]ia, elimin\ spasmele intestinale. Principalele indica]ii sunt: astenie, afec]iuni cardiace, renale, urinare, colici renale, colit\ cronic\, enterit\, enterocolit\, diabet zaharat, gastrit\ hiperacid\, infec]ii ale c\ilor urinare [i genitale, cistit\, prostatit\, pielonefrit\, ulcer gastro-duodenal, dismenoree, pirozis, stari febrile infec]ioase. Frunzele au ac]iune astringent\, digestiv\, diuretic\, sudorific\. C|TINA (Hippophae rhamnoides) fam. Eleagnaceae, este un arbust tufos, `ntlnit `n plcuri sau tuf\ri[uri `ntinse, pe nisipuri [i pietri[uri, pe prundi[urile din lungul rurilor, izlazuri, stnci, din regiunea litoral\ pn\ `n etajul montan. Compozi]ie chimic\: Extractul din c\tin\ con]ine substan]e hidrosolubile, lecitine, vitamine, aminoacizi. Unul din cei mai importan]i compu[i bioactivi din c\tin\ se g\se[te legat `n structuri complexe, biocompatibile ca [i complexul caroteno-lipoproteic (din pulpa [i coaja fructului) cu rol foarte important `n mecanismele biochimice privind transferul substan]elor bioactive la nivelul membranei celulare [i `n nutri]ia normal\, func]ionnd ca pun]i de leg\tur\ `ntre mediul polar (proteine) [i nepolar (lipide).

16

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Nout\]i terapeutice
acizii cafeic, clorogenic, p-cumaric, ferulic, fumaric, glicolic, gliceric, vitamina B1, vitamina C, enzime (fenolaze, peroxidaze, oxidoreductaze), r\[in\, lipide, glucide, o saponin\, un fitoncid cu ac]iune bactericid\, substan]e minerale (K, Ca, P, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo). Uleiul eteric con]ine hidrocarburi [i compu[i oxigena]i. Se apreciaz\ c\ uleiul, procentual, este constituit din 35% hidrocarburi terpenice [i sesquiterpenice, 50% cetone, 12% alcooli, 3% esteri. Importan]a terapeutic\ `n medicina uman\. Principiile active au ac]iune antiseptic\, antispastic\, coleretic\, astringent\, antigalactagog\, u[or hipoglicemiant\, cicatrizant\. Stimuleaz\ secre]ia bilei, particip\ active la distrugerea microorganismelor, are ac]iune hemostatic\ local\ prin precipitarea proteinelor, limiteaz\ procesul de secre]ie lactat\ , regleaz\ ciclurile menstruale neregulate, scade u[or tensiunea arterial\, favorizeaz\ procesul de epitelizare [i vindecare a r\nilor. Are rol de stimulare blnd\ [i de echilibrare a nivelului hormonal estrogenic `n oricare din etapele fiziologice ale existen]ei feminine. Ac]iunea sinergic\ a tuturor compu[ilor naturali din produsul HOF ESTRONAT `l recomand\ ca pe un supliment alimentar de mare valoare pentru completarea dietei zilnice la femei cu afec]iuni endocrinoginecologice, dureri [i crampe menstruale, tulbur\ri de premenopauz\ [i menopauz\, fluctua]ii hormonale dup\ na[teri, histerectomie, ovarectomie, afec]iuni legate de senescen]\, dureri lombare [i pelvine pre [i post ovulatorii. Cre[te tonusul musculaturii uterine, `ndep\rteaz\ oboseala mental\ [i `mbun\t\]e[te capacitatea de concentrare. Este un imunostimulator natural, antiinflamator, care cre[te rezisten]a organismului la infec]ii virale [i microbiene. ~n ceea ce prive[te modul de administrare, pentru adul]i doza este de 2-3 comprimate pe zi, cu cel pu]in 2 ore `nainte de mesele principale, sau cu 2 ore dup\ administrarea de medicamente asociate. Se administreaz\ `n cure prelungite de 1-3 luni, de 2- 4 ori pe an.
Ing. chimist MARIANA V|TAFU Biolog MIHAELA HRI}CAN

Partea carotenoidic\ din complex con]ine o varietate mare de carotenoizi cu procent crescut de -caroten (cu rol esen]ial `n neutralizarea [i reducerea radicalilor liberi responsabili de multe `mboln\viri prin degenerescen]\ celular\). Partea lipidic\ are `n procent mare fosfolipide [i galactolipide, care con]in o varietate mare de acizi gra[i satura]i [i nesatura]i, `ntr-un echilibru util fiziologic [i specific fructului de c\tin\ indigen. Alt grup de produ[i interesan]i, g\sit sub form\ de esteri ai acizilor gra[i sau `n cantit\]i mici, chiar liberi, sunt acizii 17-triterpenici (, amirinici, ursolic [i oleanolic) cu rol reparator, responsabili pentru efectele cicatrizante. C\tina con]ine un procent mare de vitamina C, stabilizat\ ca [i complex mineralo-flavonic cu rol antioxidant, contribuind al\turi de carotenoizi la `mpiedicarea form\rii radicalilor liberi. Con]ine de asemenea `n concentra]ii variabile grupul de vitamine B (libere [i legate `n complec[i enzimatici) cu rol esen]ial `n biochimismul organismului uman. Uleiul extras din fructele de c\tin\ are ac]iune antiinflamatoare, fiind recomandat `n afec]iuni ginecologice, ulcere, arsuri. Alte substan]e, strict necesare pentru func]ionarea normal\ a `ntregului

biochimism al organismului, sunt numeroasele minerale, produsul fiind un adev\rat polimineralizant, prin cele peste 20 de minerale puse `n eviden]\ prin spectrometrie de absorb]ie atomic\. Prin aportul suplimentar al zaharurilor, acizilor amina]i, sterolilor, flavonelor, acizilor organici (toate `n forme naturale recunoscute [i asimilate u[or `n biochimismul organismului uman), acest produs devine nu numai un excelent energizant [i tonifiant general ci [i un trofic general [i imunomodulator, crescnd capacitatea de ap\rare a organismului. SALVIA (Salvia officinalis) fam. Lamiaceae, este un subarbust originar din bazinul mediteranean. Folosit\ ca plant\ medicinal\ din cele mai vechi timpuri, Galen o cita pentru `nsu[irile tonice, diuretice [i hemostatice ale plantei. ~n antichitate planta era considerat\ panaceu universal. Romanii `i apreciau foarte mult `nsu[irile terapeutice. ~ncepnd cu sec. XVI se cunoa[te utilizarea terapeutic\ a uleiului ob]inut din plant\. Compozi]ie chimic\: Planta con]ine ulei eteric, sitosterol, stigmasterol, compu[i parafinici, flavone reprezentate prin deriva]i de luteolin\ [i apigenin\ (liberi sau glicoza]i), taninuri care `n timpul usc\rii se transform\ `n flobafene, acid rozmarinic,

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

17

~n sprijinul medicului practician

GHID FITOTERAPEUTIC (I)


Ideea redact\rii acestui ghid s-a n\scut din necesitatea `mp\rt\[irii experien]ei acumulate de colectivul de medici [i speciali[ti ai S.C. HOFIGAL `n ceea ce priveste tratamentul fitoterapeutic [i gemoterapeutic adjuvant folosit `n diverse afec]iuni. Acest ghid fito [i gemoterapeutic se adreseaz\ nu numai medicilor cu competen]\ `n apifitoterapie ci [i celor care nu au ob]inut aceast\ specializare post-universitar\. ~n acest scop am structurat acest ghid `n mai multe capitole de patologie, prezentnd produsele fito [i gemoterapeutice folosite de noi `n grupele de afec]iuni respective,explicnd de fiecare data att modalitatea de administrare, durata [i ac]iunea acestora. ~n acest mod am `ncercat s\ transmitem o cantitate mare de informa]ii care s\ formeze o punte de legatura [i de `n]elegere a modalit\]ii de alegere [i scopul folosirii produselor Hofigal ca tratament adjuvant `n diverse patologii. Dorin]a noastr\ este att de `mp\rt\[ire a experien]ei, ct [i de extindere a num\rului de noi colaboratori [i practican]i de fito [i gemoterapie. Rezultatele pozitive ob]inute prin asocierea tratamentului fito [i gemoterapeutic celui alopat ne motiveaz\ [i ne determin\ s\ sus]inem aceast\ modalitate de `mbun\t\]ire a st\rii de s\n\tate a popula]iei, iar `n cazul bolilor declan[ate de ameliorare [i ob]inere a vindec\rii. Sper\m ca informa]iile transmise prin intermediul acestui ghid sa fie utile medicilor care au ob]inut competen]a `n apifitoterapie [i s\ trezeasc\ interesul [i dorin]a de colaborare din partea celorlal]i colegi. Acest ghid nu este redactat `ntr-o formula final\, deoarece firma Hofigal doreste s\-[i extind\ gama de produse fito [i gemo-terapeutice, rezultatul fiind o diversificare a modalit\]ilor de abordare a tratamentului adjuvant.
CAPITOLUL 1. Instruc]iuni de utilizare a ghidului Apari]ia acestui ghid determin\ existen]a urm\toarelor `ntreb\ri: Cnd s\ folosim acest ghid ? Cum s\ folosim acest ghid? Cum pot fi asociate `n mod judicios produsele fitoterapeutice cu cele gemoterapeutice `n func]ie de patologie? ~n cele ce urmeaz\ vom `ncerca sa dezvolt\m aceste teme:

CUPRINS
Prefa]\ CAPITOLUL 1. Instruc]iuni de utilizare a ghidului CAPITOLUL 2. Grupuri de afec]iuni [i combina]ii de scheme de tratament 1. Patologia nutri]ional\ - Dr. Teodor Sissea 2. Patologia ORL - Dr. Simona Andreescu 3. Boli autoimune - Dr. Simona Andreescu 4. Patologia aparatului respirator - Dr. Simona Andreescu 5. Patologia digestiv\ - Dr. Simona Andreescu 6. Patologia cardio-vascular\ - Dr. Victor Taran 7. Patologia nefrologic\ - Dr. Teodor Sissea 8. Patologia urologic\ - Dr. Teodor Sissea 9. Patologia ginecologic\ - Dr. Simona Andreescu 10. Patologia hematologic\ - Dr. Simona Andreescu 11. Patologia metabolismului lipidic - Dr. Teodor Sissea 12. Patologia metabolismului glucidic - Dr. Teodor Sissea 13. Patologia endocrinologic\ - Dr. Victor Taran 14. Patologia reumatologic\ - Dr. Teodor Sissea 15. Patologia neuro-psihiatric\ - Dr. Victor Taran 16. Patologia ORL - Dr. Simona Andreescu 17. Patologia oftalmologic\ - Dr. Victor Taran 18. Patologia dermatologic\ - Dr. Teodor Sissea 19. Patologia geriatric\ - Dr. Teodor Sissea 20. Boli infec]ioase virale [i parazitoze - Dr. Teodor Sissea CAPITOLUL 3. Prezentarea ac]iunii [i rolului produselor HOFIGAL recomandate pentru tratament complementar fitoterapeutic pacient [i mai mult dect att, poate reprezenta rezolvarea problemelor de s\n\tate ale acestuia. Pacientul posed\ cuno[tin]e solide `n domeniul fitoterapiei, deoarece face parte din e[antionul popula]ional din ce `n ce mai numeros care urm\re[te frecvent toate emisiunile radio, TV, referitoare la popularizarea virtu]ilor reale ale plantelor `n tratamentul diverselor boli. Acest pacient va prefera `ntotdeauna un tratament fitoterapeutic celui alopat. Iat\ o nou\ situa]ie `n care devine ultranecesar\ consultarea acestui ghid fitoterapeutic. ~n urma absolvirii unor cursuri postuniversitare de preg\tire medical\ continu\ (apifitoterapie, homeopatie, medicin\ tradi]ional\ indian\), medicii pot opta din proprie ini]iativ\ sau `n urma experien]ei acumulate `n acest domeniu, la formule complexe de tratament adjuvant combinnd eficient produse fitoterapeutice cu gemoderivate.

AUTORII

mul]umit de rezultatele ob]inute prin administrarea unor produse alopate. Pacientul are o experien]\ pozitiv\ recent\ `n aceast\ direc]ie, deoarece a primit un tratament fitoterapeutic complex `n urma c\ruia starea general\ s-a ameliorat sim]itor [i dore[te repetarea acestuia. ~n aceast\ postur\ el se adreseaz\ medicului curant sau medicului de familie, care `n urma corobor\rii datelor oferite de pacient cu cele ob]inute `n urma consultului medical [i analiz\rii investiga]ilor paraclinice, poate opta pentru o variant\ corespunz\toare de tratament fitoterapeutic. E[ecul repetat ob]inut `n urma unor tratamente alopate determina orientarea c\tre noi solu]ii de tratament, `ntre acestea existnd [i posibilitatea unui tratament fitoterapeutic complex, pe care pacientul `l solicit\ c\tre medicul curant sau medicul de familie. Consultarea acestui ghid ofer\ solu]ia fitoterapeutic\ dorit\ de

1. Cnd s\ folosim acest ghid?


~n practica medical\ exist\ situa]ii `n care se impune asocierea unui tratament fitoterapeutic `n completarea tratamentului alopat recomandat de medicul specialist. Aceste situa]ii pot fi `ntlnite `n urmatoarele circumstan]e: Pacientul solicit\ un tratament "cu plante", deoarece nu este

18

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

~n sprijinul medicului practician


Inciden]a din ce `n ce mai mare a reac]iilor adverse asociate `n cazul unor tratamente alopate au determinat orientarea c\tre alte tipuri de tratament, unul dintre acestea fiind cel fitoterapeutic, care printre multiplele avantaje constatate de-a lungul timpului (eficacitate, foarte bine tolerat de organism, lipsa oric\ror reac]ii adverse) [i-a dovedit valoarea [i, treptat, s-a impus ca o metod\ eficient\, optim\, necostisitoare [i cu rezultate excelente `n tratamentul adjuvant al diverselor afec]iuni ale omului. ~n acest context se constat\ o cre[tere constant\ a num\rului de medici care apeleaz\ la cursurile de preg\tire continu\ postuniversitar\ de apifitoterapie, care pun `n practic\ cuno[tin]ele acumulate, folosind cu succes diverse produse fitoterapeutice `n tratarea afec]iunilor. Iat\ de ce acest ghid fitoterapeutic devine folositor [i necesar pentru medicul de medicin\ general\ sau de alt\ specialitate pentru orientarea [i alegerea unor formule optime, eficiente, de tratament complex fitoterapeutic [i gemoterapeutic, `n func]ie de patologia prezentat\ de pacient. Aceste scheme de tratament sunt rezultatul observa]iilor clinice [i experien]ei acumulate de-a lungul anilor de c\tre colectivul de medici fitoterapeuti [i cercetatori din compania Hofigal Export- Import S.A. gie, oftalmologie, ORL, neuropsihiatrie, geriatrie, reumatologie, boli infec]ioase, boli autoimune). Capitolul 2 a fost structurat `n mai multe sec]iuni: prima sec]iune prezint\ afec]iunile incluse `n patologia respectiv\, fiind precizate denumirile. urmeaz\ o a doua sec]iune, structurat\ sub form\ de tabel, prima rubric\ con]innd prezentarea schemelor de tratament recomandate `n func]ie de afec]iunile specifice patologiei tratate `n capitolul respectiv, `n rubrica al\turat\ fiind detailate fiecare schem\ de tratament, cuprinznd denumirea fiecarui produs fitoterapeutic sau gemoterapeutic recomandat, doza zilnic\, modalitatea de administrare [i durata tratamentului. capitolul 3 este structurat tot sub forma de tabel [i cuprinde produsele Hofigal recomandate, precizndu-se `n dreptul fiec\rui produs fitoterapeutic sau gemoterapeutic ac]iunea, rolul [i efectul acestora, explicnd `n acest fel motivul pentru care au fost alese pentru tratarea afec]iunilor respective. Inten]ion\m ca prin aceast\ rubric\ s\ venim `n `ntmpinarea colegilor, apelnd la gndirea lor medical\ [i u[urndu-le g\sirea unor pun]i de leg\tur\ logice `ntre simptomele bolilor [i contracararea acestora prin folosirea produselor Hofigal. De asemenea dorim ca odat\ cu aprofundarea cuno[tin]elor referitoare la apifitoterapie [i produsele Hofigal, s\ descopere efectul profund al acestora, care se manifest\ prin influen]area favorabil\ a metabolismul celular, men]inerea [i sus]inerea liniilor metabolice [i enzimatice, sus]inerea func]iilor diverselor organe prin aportul optim de minerale, acizi gra[i, vitamine, aminoacizi esen]iali, reechilibrarea endocrin\ [i hormonal\, refacerea structurilor afectate, indiferent de natura lor (]esut miocardic, teci de mielin\, ]esut fibrocartilaginos), `n general sus]inerea func]iilor vitale ale organismului, toate acestea avnd un singur scop: promovarea [i men]inerea st\rii de s\n\tate. ~n continuare, pentru exemplificarea modalit\]ii practice de folosire a ghidului s\ ne imagin\m c\ ne afl\m `n situa]ia `n care trebuie s\ recomand\m un tratament adjuvant fitoterapeutic [i gemoterapeutic `n cazul unei persoane care prezinta anorexie nervoas\. Vom alege `n func]ie de particularit\]ile cazului respectiv una dintre variantele C+J, C+K, C+L, C+M, C+N, C+T,C+U,C+X sau C+Y. Cum facem aceast\ alegere? Foarte simplu: persoan\ respectiv\, dac\ prezint\ astenie fizic\ [i psihic\, tegumente palide, extremit\]i reci, senza]ia de ame]eal\, labilitate psihic\, nervozitate, dificultate `n controlul [i exprimarea emo]iilor, tendin]a la introvertire, anorexie, deficit de memorie, sc\derea puterii de concentrare, sensibilitate crescut\ la frig [i umezeal\, hipotensiune arterial\, vertij, somnolen]\ `n a doua jum\tate a zilei, ne vom gndi s\-i recomand\m produse fitoterapeutice [i gemoterapeutice care s\ combat\ semnele [i simptomele clinice descrise mai sus. Astfel, vom opta pentru varianta C care cuprinde: Protein for]\ (antioxidant, `mbun\t\]e[te schimburile intercelulare, detoxifiant, tonifiant regenerator), Coenzima Q12 `n ulei de c\tin\ Forte (antioxidant\, `mbun\t\]e[te metabolismul energetic celular, vasoprotectoare, antisenescent\). Omega 3-ulei de pe[te (antioxidant, antiinflamator, regenerator al tecilor de mielin\), Redigest (ac]iune hepatoprotectoare, normalizeaz\ tranzitul intestinal, protectoare a mucoasei digestive), Flavovit C (tonifiant, revigorant, energizant, regeneretiv). Extract uleios (macerat) de lev\n]ic\ (calmant, reconfortant, revigorant).
continuare `n pagina 20

2. Cum s\ folosim acest ghid?


Acest ghid a fost structurat astfel: cuprinde 3 capitole (capitolul 2 are 29 subcapitole), fiecare referindu-se la tratamentul adjuvant fitoterapeuti [i gemoterapeutic specific patologiei respective. Astfel am structurat [i `mp\r]it afec]iunile `n func]ie de sistemele [i aparatele organismului uman (aparatul respirator, digestiv, cardiovascular, osteoarticular, reno-urinar, sistem nervos); deasemenea am ]inut cont de patologia specific\ diverselor specialit\]i medicale (hematologie, boli metabolice [i de nutria]ie, cardiologie, nefrologie, urologie, endocrinolo-

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

19

~n sprijinul medicului practician


continuare din pagina 19

De asemenea, vom opta pentru varianta J: Gemoderivat din ml\di]e de rozmarin (coleretic-colagog, antispastic, antiinflamtor, antioxidant, hepatoregenerator, imbun\t\]e[te circula]ia sangvin\ la nivelul extremit\]ilor, reglator endocrin, antisenescent). Gemoderivat din mugur de nuc (antiimflamator, drenor universal, antidepresiv), Gemoderivat din mugur de tei argintiu (tranchilizant, antianxios, antispastic) sau varianta U: tinctur\ de angelic\ (antianorexic, calmant, sedativ, stimulator a secre]iei hepatopancreatice). ~n concluzie, vom opta `ntre variantele C+J sau C+U, sau se pot combina C+J+U; `n acest caz, produsele gemoderivate vor fi administrate cu un sfert de or\ `nainte de mesele principale, iar tinctur\ de angelic\ dup\ mesele principale, conform rubricii "mod de administrare [i durat\".

se doreste o cre[tere a greut\tii corporale). Se pot administra zilnic 3 g. Spirulina repartizate `n 3 prize zilnic, timp de minim trei luni. Doza zilnic\ [i durata de administrare pot fi crescute (4-6 g. Spirulin\ zilnic, 6-912 luni consecutiv) func]ie de patologie. Coenzima Q 10 `n ulei de catin\ poate fi administrat\ cu 30 de minute `nainte de mesele principale. La fel se administreaz\ [i capsulele de Redigest, Reglacid, Hofisan, Armuhep. Dup\ mesele principale pot fi administrate Extravit-M, C\tinofort, Extract uleios (macerat) de lev\n]ic\, Extract uleios (macerat) de salvie, Echinacea, Complet antioxidant, Hof.imun, Hof.imun Forte, Somn Usor, Flavovit C, Urzica capsule, Valeriana capsule, Passiflora capsule, Paducel capsule. ~n timpul meselor principale pot fi administrate urm\toarele produse Hofigal: Menolap, Neuromion, Fitodiab, Momordica Charantia. Tincturile de regul\ sunt administrate diluate `n 50-100 ml. ap\ plat\ [i b\ute `nainte de mesele principale. Aceste tincturi pot fi administrate dup\ mesele principale doar `n cazul existen]ei unei hiperacidit\]i gastrice (`n acest caz pot fi diluate `n ceai, miere, lapte) sau `n cazul asocierii acestora cu produse gemoterapeutice. Produsele gemoterapeutice, indiferent de asocierea f\cut\, vor fi administrate diluate fiecare `n 50 de ml. de ap\ plat\ [i b\ute `n 4-5 `nghi]ituri mici, cu 15 minute `nainte de mesele principale. Dac\ sunt administrate f\r\ a fi asociate, fiecare produs gemoterapeutic va fi administrat `n 2-3 doze zilnice timp de 3 luni, conform prospectului. ~n cazul asocierii mai multor produse gemoterapeutice, acestea vor fi administrate `n acela[i mod, fiind repartizate la distan]\ unele de celelalte; de exemplu, varianta J: gemoderivat din ml\di]e de rozmarin, o doz\ pe zi, diluat\ `n 50 de ml. de ap\ plat\,

b\ut\ `n 4-5 `nghi]ituri mici cu 15 minute `nainte de masa de diminea]\, Gemoderivat din muguri de nuc, o doza pe zi, diluat\ `n 50 de ml. ap\ plat\, b\ut\ `n 4-5 `nghi]ituri mici, cu 15 minute `nainte de masa de prnz, Gemoderivat din muguri de tei argintiu, o doz\ pe zi, diluat\ `n 50 ml. ap\ plat\, baut\ `n 4-5 `nghi]ituri mici, cu 15 minute `nainte de masa de sear\, durata administr\rii acestor 3 gemoderivate asociate fiind de 3 luni. Indica]ii suplimentare privind modalitatea de administrare a produselor fitoterapeutice [i gemoterapeutice pot fi g\site `n bro[urile "Spirulina, nutrientul miracol", "Gemoderivate - monodoze - scheme practice propuse de produc\tor" sau "Gemoderivate recomandate pentru unele afectiuni ORL - scheme practice propuse de produc\tor". ~n ultima sec]iune a ghidului, dup\ cel de-al 3-lea capitol, am considerat util s\ adaug\m trei lucr\ri de cercetare care cuprind observa]ii clinice asupra folosirii suplimentelor alimentare Spirulina, C\tinofort si Redigest `n tratamentul adjuvant al mai multor grupe de afec]iuni. Parcurgerea acestor lucr\ri va aduce l\muriri suplimentare asupra efectelor benefice specifice acestor produse Hofigal, folosite `n tratarea diverselor afec]iun: digestive, boli metabolice, neoplazice, cardiovasculare, reumatismale, endocrine, pediatrice. Sper\m ca acest ghid s\ fie de un real folos [i s\ determine pe ct mai mul]i dintre colegii no[tri s\ apeleze la aceste produse att `n scopul men]inerii [i `mbun\t\]irii st\rii de s\n\tate dar [i pentru administrarea unui tratament adjuvant corespunz\tor. ~n acest num\r al revistei noastre v\ vom prezenta combina]ii [i scheme de tratament pentru Patologia nutri]ional\.

3. Cum pot fi asociate `n mod judicios produsele fitoterapeutice cu cele gemoterapeutice, `n func]ie de patologie?
Este indicat s\ facem urm\toarele preciz\ri `n leg\tur\ cu modalit\]ile de administrare sau/[i asociere a produselor fitoterapeutice [i gemoterapeutice: Spirulina `n orice form\ de prezentare precum si SeSpirulina sau Protein Forta pot fi administrate zilnic `n cure de trei luni, separate de o lun\ pauz\ sau chiar `n cure prelungite (6-9-12 luni) `n func]ie de gravitatea afec]iunilor. Dac\ dorim o repartizare a acestora de-a lungul zilei, pot fi administrate cu 30 de minute `nainte de mesele principale (`n cazul `n care se dore[te men]inerea sau diminuarea greut\]ii corporale) sau pot fi administrate dup\ mesele principale (dac\

20

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

~n sprijinul medicului practician

Capitolul 2 2.1 Patologie nutri]ional\. Tratament complementar cu produse fitoterapeutice HOFIGAL


Tulbur\rile nutri]ionale malnutri]ia protein caloric\ obezitatea Manifest\ri nevrotice anorexia nervoas\ bulimia nervoas\
Produse fitoterapice Doza zilnica Mod de administrare si durata

Grupuri de afec]iuni [i combina]ii scheme recomandate


Malnutri]ia protein caloric\: A + E sau A + F sau A + G sau A + H sau A + I Obezitatea: B + N sau B + O sau B + P sau B + Q sau B + R sau B + S sau B + U Anorexia nervoas\: C + J sau C + K sau C + L sau C + M sau C+ N sau C + T sau C + U sau C + X sau C + Y Bulimia nervoas\: D + N sau D + O sau D + P sau D + Q sau D + U NB 1 Produsele enumerate `n tabel pot fi asociate diferit `n func]ie de acuze, simptomatologie [i efectul fitoterapeutic urm\rit. NB 2 O cur\ complet\ de tratament dureaz\ de regul\ 3 luni. Dup\ o pauz\ de o lun\ se poate repeta la fel 3 luni. ~n pauz\ se poate administra un produs fitoterapeutic `n scop depurativ.
Doza zilnica Mod de administrare si durata

Produse fitoterapice

VARIANTA A: Protein forta Coenzima Q-10 forte Omega 3 (ulei de peste) Redigest Catinofort Flavovit-C Echinacea VARIANTA B: Se-Spirulina Complet antioxidant Redigest Hofisil

(2+2+2), zilnic, timp de 3 luni (1+1+1), zilnic timp de 3 luni 6 capsule / zi (2+2+2), 20 zile / luna, timp de 3 luni 6 capsule /zi (2+2+2), zilnic timp de 3 luni 4 capsule/ zi (1+2+1 sau 2+0+2) 20 zile/ luna, timp de 3 luni 3 comprimate/ zi (1+1+1)dupa mese 20 zile/ luna, timp de 3 luni 6 capsule/ zi (2+2+2), 20 zile/ luna, timp de 3 luni 3 capsule / zi 6 comprimate/zi 3 comprimate/zi 6 comprimate/zi 4 comprimate/zi (2+2+2), zilnic timp de 3 luni (1+1+1), 20 zile/luna timp de 3 luni (2+2+2), zilnic timp de 3 luni (2+0+2) la greutate mai mare de 70 kg, 45 zile cu pauza de 5 zile apoi se repeta la fel 45 zile pina la greutate dorita. (2+2+2), 20 zile/ luna, timp de 3 luni (2+2+0 sau 2+2+2), zilnic 3 luni (1+0+1 sau 1+1+1), dupa mese zilnic 3 luni. (2+2+2), 20 zile/luna timp de 3 luni (2+2+2), zilnic timp de 3 luni (1+1+1), 20 zile/luna timp de 4 luni (2+2+2), 20 zile/ luna, timp de 3 luni (2+2+2), zilnic timp de 3 luni (2+2+2), 20 zile/luna timp de 3 luni (2+2+2), zilnic timp de 3 luni (2+0+2) la greutate mai mare de 70 kg, 45 zile cu pauza de 5 zile apoi se repeta la fel 45 zile pina la greutate dorita. (2+2+2), 20 zile/ luna, timp de 3 luni

6 capsule / zi

Extract uleios (macerat) de salvie VARIANTA C: Protein forta Coenzima Q-10 Forte Omega-3 (ulei peste) Redigest Flavovit-C Extract uleios (macerat) de levantica VARIANTA D: Se-Spirulina Fiamarant Redigest Hofisil

6 capsule/zi 6 comprimate/zi 6 capsule /zi 6 capsule /zi 6 comprimate/zi 3 comprimate/zi 6 capsule/zi 6 comprimate/zi 6 comprimate/zi 6 capsule /zi 4 comprimate/zi

VARIANTA J: Gemoderivat mladite de rozmarin Gemoderivat muguri de nuc Gemoderivat muguri de tei argintiu VARIANTA K: Gemoderivat mladite de rozmarin Gemoderivat muguri de nuc Gemoderivat seminte de tuia VARIANTA L: Gemoderivat muguri de coacaz negru Gemoderivat mladite de catina rosie Gemoderivat muguri de porumbar VARIANTA M: Gemoderivat muguri de coacaz negru Gemoderivat mladite de catina rosie Gemoderivat muguri de tei argintiu VARIANTA N: Gemoderivat mladite de rozmarin Gemoderivat muguri de nuc Gemoderivat radicele de orz VARIANTA O: Gemoderivat mladite de rozmarin Gemoderivat muguri de coacaz negru Gemoderivat muguri de mesteacan pufos VARIANTA P: Gemoderivat mladite de rozmarin Gemoderivat muguri de nuc Gemoderivat mladite de afin VARIANTA Q: Gemoderivat mladite de rozmarin Gemoderivat muguri de coacaz negru Gemoderivat muguri de nuc VARIANTA R: Tinctura de papadie

1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 30 pic. x 3 ori/zi in 100 ml apa plata si baute dupa mese sau cu 30 minute inaintea meselor principale in 2 serii x30 zile, separate de o luna pauza in 100 ml apa plata si baute dupa mese sau cu 30 minute inaintea meselor principale in 2 serii de 30 zile, separate de o luna pauza in 50 ml apa plata si baute dupa mese sau cu 30 minute inaintea meselor principale in 2 serii de 30 zile, sepa rate de o luna pauza in 50 ml apa plata si baute dupa mese sau cu 30 minute inaintea meselor principale in 2 serii de 30 zile, separate de o luna pauza in 50 ml apa plata si baute dupa mese sau cu 30 minute inaintea meselor principale in 2 serii de 30 zile, sepa rate de o luna pauza in 50 ml apa plata si baute dupa mese sau cu 30 minute inaintea meselor principale in 2 serii de 30 zile, separate de o luna pauza

VARIANTA S: Tinctura de soc

40 pic. x 3 ori/zi

VARIANTA T: Tinctura de melisa

15 pic. x 3 ori/zi

Extract uleios (macerat) de levantica VARIANTA E: Gemoderivat muguri de coacaz negru Gemoderivat mladite de catina rosie Gemoderivat radicele de secara VARIANTA F: Gemoderivat muguri de coacaz negru Gemoderivat ramuri de stejar Gemoderivat ramuri de porumbar VARIANTA G: Gemoderivat mladite de rozmarin Gemoderivat muguri de nuc Gemoderivat radicele de secara VARIANTA H: Gemoderivat muguri de coacaz negru Gemoderivat muguri de nuc Gemoderivat mladite de maces VARIANTA I: Gemoderivat mladite de rozmarin Gemoderivat muguri de nuc Gemoderivat mladite de maces

6 capsule/zi

VARIANTA U: Tinctura de angelica

20 pic. x 3 ori/zi

1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, dimineata, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, la pranz, timp de 3 luni 1 doza/zi diluata, seara, timp de 3 luni VARIANTA Y: Tinctura de sunatoare 30 pic. x 3 ori/zi VARIANTA X: Tinctura de orz

30 pic. x 3 ori/zi

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

21

Din miracolele naturii


Plant\ erbacee, peren\; `n condi]iile de cultivare de la noi este anual\, nu formeaz\ tulpini florale [i nu produce semin]e; legumicol\, cu valoare terapeutic\, cultivat\, originar\ din Asia Mic\, Kazahstan, Uzbekistan, Afganistan, India, bazinul M\rii Mediterane, Mun]ii Caucaz si Carpa]i; se mai nume[te ai, ai de gr\din\, ai de prim\var\, ai de toamn\, ai de var\, aniu, baib, ceap\ alb\, osturoi, pur, sc\loi, usturoi de prim\var\, usturoi de toamn\, usturoi de var\, usturoni.
Usturoiul este cunoscut din vechime. El a fost cultivat cu cca 5.000 - 6.000 ani `.Hr. Dacii `l numeau baibustron, maibustron, ustron, de unde mai trziu a derivat numele de usturoi. Pentru prima dat\ a fost luat `n cultur\ `n mai multe centre: zona mediteranean\, Asia Mic\, Iran, Afganistan, China. ~n prezent, se cultiv\ pe tot globul, pe suprafe]e mai mici `n estul [i nordul Europei. ~n Romnia, se cultiv\ `n toate jude]ele pe cca 9 000 ha, fiind o legum\ apreciat\ att de popula]ia rural\, ct [i de locuitorii de la ora[. ~nr\d\cinat din toamn\, rezist\ `n timpul iernii pn\ la -25C. ~ncepe s\ vegeteze la 3-5C. Nu suport\ apa `n exces, b\ltirea [i nici seceta. Preten]ios la lumin\ (plant\ de zi lung\), d\ rezultate bune cnd se cultiv\ `n plin soare. ~n condi]ii de umbrire sau de zi scurt\, nu formeaz\ bulbi. Preten]ios la structura [i fertilitatea solului, reu[e[te o vegeta]ie bun\ pe soluri ceva mai u[oare, suficient de adnci, pe care s-a aplicat `n anul precedent gunoi de grajd foarte bine putrezit. COMPOZI}IE CHIMIC|. Usturoiul con]ine glucide (23-27%) (glucoz\, fructoz\, zaharoz\, maltoz\, rafinoz\); protide (6-7%); lipide (0,1-0,5%), ulei eteric (0,009 g%) format din 67 compu[i, printre care disulfura de alilpropil (6%), disulfura de alil (60%), trisulfur\ de alil (cca 20%), cantit\]i mici de tetrasulfur\ de alil; acizi organici neazota]i (citric, malic, piruvic, succinic, oxalic, glu-

curonic); vitaminele C, B1, B2 [i PP (nu dep\[esc fiecare 0,5 mg% g s.p.), E ; fitohormoni (gibereline), enzime (rigonucleaz\, invertaz\, polifructozidaz\); substan]e anorganice, ap\ (61-64%), macroele-

mente reprezentate de potasiu, fosfor, magneziu, calciu, sodiu, clor, microelemente constnd din fier, mangan, cupru, siliciu, cadmiu. FITOTERAPIE. Bulbii plantei au utiliz\ri terapeutice `n medicina umana [i veterinar\, cult\ [i tradi]ional\. Din timpuri str\vechi, usturoiul a fost utilizat ca fortifiant contra ciumei. Aristofan elogiaz\ usturoiul pentru numeroasele propriet\]i terapeutice. Dioscoride [i Galen `l descriu ca un bun vermifug. Arabii `l recomandau ca antidot contra turb\rii [i mu[c\turilor de viper\. {coala din Salermo `i recunoa[te proprieta]i antiseptice. ~n timpul Rena[terii, Paracelsul [i chirurgul Ambroise Pare `l considerau un adev\rat panaceu. Timp de secole a constituit singurul mijloc de combatere a epidemiilor de cium\.

22

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Din miracolele naturii


Principiile active au propriet\]i antiseptice, bacteriostatice [i bactericide, antispastice, carminative, coleretice, diuretice, afrodiziace, emenagoge, expectorante, febrifuge, fluidifiante ale secre]iilor bronsice, hipocolesterolemiante, hipoglicemiante, hipotensoare, sedative, rezolutive, revulsive, anticatarale, aperitive, antigutoase, antiartritice, stomahice, tonice (capilar, nervos, vascular, cardiac), vermifuge, de prevenire a cancerului, vasodilatatoare, antigripale, antidiareice, antidizenterice, antifermentative, antihemoroidale, antisclerotice, bradicardizante, cardiotonice. Ac]iunea antibacterian\ se datoreaz\ alicinei, `n concentra]ie de 1:100 000, ac]ioneaz\ att asupra germenilor grampozitivi, ct [i a celor gramnegativi (stafilococi, streptococi etc.). Are [i ac]iune antifungic\. Medicii chinezi trateaz\ cu usturoi meningita produs\ de ciuperca Cryptococcus neoformans. Ac]iunea hipotensiv\, constnd `n sc\derea tensiunii arteriale, se datoreaz\ disulfurii de alil. Sucul de usturoi conservat sau stocat un timp `[i pierde acest efect. Prin consumarea usturoiului se produce o sc\dere a colesterolului din snge, o sc\dere a trigliceridelor, lipoproteinelor [i fosfolipidelor serice. Dozele mici stimuleaz\ peristaltismul intestinal. Dozele mari devin inhibitoare.

Usturoiul se recomand\ `n profilaxia [i tratamentul bolilor infec]ioase (epidemii gripale, febr\ tifoid\, difterie), `n afec]iuni ale tubului digestiv (enterocolite, diaree, dizenterie), spasme intestinale, atonie digestiv\, digestie anevoioas\, parazi]i intestinali (ascarizi, oxiuri, tenie), constipa]ie, dispepsie de fermenta]ie, fermenta]ie amibian\, ulcer gastroduodenal; `n afec]iuni renale [i ale c\ilor urinare, `n reten]ie urinar\, litiaz\ renal\ uric\, oligourie; `n afec]iuni ale sistemului cardiovascular, constnd din tahicardii, spasme vasculare, tulbur\ri circulatorii, varice, hemoroizi, arterioscleroz\, ateroscleroz\, hipertensiune arterial\, spasme vasculare; `n edem al gambelor, edem al picioarelor, gut\, reumatism, pletor\, parodontoz\, pecingine, scabie, stomatite, surditate, b\t\turi (clavus), negi, nevralgii reumatismale, antrax, tumori albe (artrite tuberculoase cronice cu inflama]ia ]esuturilor), pl\gi, pl\gi infectate, ulcere varicoase.

MEDICINA UMAN|
Uz intern. 1. Pentru tratarea hipertensiunii, `n dispepsii de fermenta]ie, balon\ri intestinale, helmintiaz\, bron[ite cronice, grip\, rinite, tuse, litiaz\ uric\, gut\, artritism, reumatism [i alte afec]iuni prezentate la fitoterapie: a) consumat ca atare, zilnic, minim 2-3 bulbi (c\]ei) zdrobi]i; b) decoct, din 2-3 bulbi zdrobi]i,

fier]i `n 200 ml ap\ sau lapte, 15 minute; cantitatea rezultat\ se bea `n cursul unei zile; c) strop, din 50 g usturoi fiert `n 200 ml ap\. Se filtreaz\. Se `ndulce[te cu 50 g zah\r. Se iau 2-3 linguri pe zi; `n cazul teniei, se bea diminea]a pe stomacul gol `ntreaga cantitate; se repet\ zilnic pn\ la expulzarea parazitului; d) tinctura, ob]inut\ din bulbi zdrobi]i [i o cantitate egala de alcool. Se las\ la macerat 5 zile. Se iau 2 linguri]e pe zi, timp de 10 zile pe lun\. 2. Pentru tratarea hipertensiunii, aterosclerozei: a) tinctura, ob]inut\ dup\ re]eta din medicina traditional\ chinez\: 350 g bulbi de usturoi se piseaz\, se amestec\ cu 200 ml alcool concentrat (70). Se las\ 10 zile la macerat, `n loc r\coros. Se strecoar\ (filtreaz\), dup\ care se las\ 3 zile la limpezire prin decantare. Se p\streaz\ `n sticlu]e brune, astupate cu dop, la temperatur\ moderata. Doza se administreaz\ prin picaturi, dup\ urmatoarea schem\: se porne[te de la 1 picatur\ `n diminea]a primei zile [i se ajunge la maxim 15 pic\turi `n seara zilei a 5-a, cnd se `ncepe descre[terea num\rului de pic\turi; se continu\ pn\ `n ziua a 10-a, cnd se ajunge iar la 1 pic\tur\. ~n ziua 11 se administreaz\ doza de atac, constituit\ din 25 pic\turi (diminea]a, prnz, seara). ~n ziua a 12-a se reia tratamentul de la ziua 1. Tratamentul se face continuu, conform schemei, timp de cteva luni pn\ la terminarea tincturii.
continuare `n pagina 24

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

23

Din miracolele naturii


continuare din pagina 23

Cantit\]ile men]ionate se iau cu 2030 minute `nainte de mese, `n 50 ml lapte sau ap\ zaharat\. Efectul `n boala hipertensiv\ [i ateroscleroza se pastreaz\ 3-5 ani; b) curd de usturoi, 4-5 c\]ei de usturoi se cur\]\ de pieli]e, se taie sub form\ de pastile [i se `nghit cu 2 ore `nainte de a mnca. Cura dureaz\ 15 zile cu 15 zile pauz\, avnd eficacitate [i asupra prevenirii gripei. 3. Pentru eliminarea viermilor intestinali (limbrici, oxiuri): a) macerat, din 3-4 bulbi, care se zdrobesc [i se pun `ntr-o can\ cu ap\ sau lapte `n clocot. Se acoper\. Se bea `ntreaga cantitate diminea]a, pe stomacul gol, [i nu se mannc\ nimic pn\ la prnz. Tratamentul se face zilnic, timp de 3 s\pt\mni; b) suc, 20 g bulbi la 200 ml lapte cald; se bea diminea]a, pe stomacul gol. 4. Pentru eliminarea teniei: decoct, din 50 g bulbi pisa]i la o can\ (200 ml) cu ap\. Se fierbe 5 minute. Se strecoar\. Se las\ la r\cit. Se `ndulce[te cu 50g miere sau zah\r. Se bea diminea]a, pe stomacul gol. Se repet\ mai multe zile, pn\ la eliminarea parazi]ilor. 5. Pentru eliminarea oxiurilor [i limbricilor (ascaroizi): decoct, din o parte bulbi de usturoi [i dou\ p\r]i ap\. Se fierbe la foc domol,

`ntr-un vas emailat acoperit, pn\ scade la jumatate. Se strecoar\. Se las\ la r\cit. Se amestec\ cu miere (o linguri]\ ras\ de miere la 1 pahar lichid). Se p\streaz\ la frigider, cel mult o s\pt\mn\, timp `n care se face tratamentul. Se administreaz\ astfel: copiilor `ntre 6-9 ani li se dau seara 2 linguri]e, celor de 9-12 ani li se dau seara 12 linguri]e; copii mai mari [i adul]ii iau 3-4 pahare, o dat\ sau de 2 ori pe s\ptamn\. Tratamentul dureaz\ 2 s\pt\mni. 6. Pentru tratarea tusei `nso]it\ de secre]ie muco-purulent\: infuzie, din 15 g bulbi pentru copii pn\ la 2 ani; 25 g bulbi pentru copii de 2-5 ani; 40 g bulbi pentru copii de 1012 ani; 60-80 bulbi pentru alt\ vrst\. Se piseaz\. Se toarn\ o can\ (250 ml) cu ap\ clocotit\. Se las\ acoperita 30 minute. Se strecoar\. Copiii pn\ la 5 ani iau 810 linguri]e pe zi; copii de 10-12 ani iau 8-10 linguri desert; pentru vrste mai mari, inclusiv adul]ii, se iau 8-10 linguri. 7. Pentru tratarea bron[ectaziei: infuzie, din 80 bulbi pisa]i peste care se toarn\ o can\ (250 ml) cu ap\ clocotit\. Se las\ acoperit\ 30 minute. Se strecoar\. Se administreaz\ copiilor 8 linguri]e pe zi, iar adul]ilor 8 linguri pe zi. 8. Pentru tratarea astmului bron[ic, hiper-tensiunii arteriale: infuzie-decoct, din 80g bulbi pisa]i peste care se toarn\ o can\ (250 ml) cu ap\ clocotit\. Se aco-

per\ [i se mai fierbe 1 minut. Vasul acoperit se las\ la r\cit. Se bea `ntr-o zi, cte o lingur\ la un sfert de or\. Cura dureaz\ 20-30 de zile. ~n crize de astm se iau cteva pic\turi pe o bucat\ de zah\r cubic. 9. Pentru tratarea sclerozei, `n astm, reumatism, hipertensiune: tinctura, din 50 g cap\]na de usturoi si 250 ml alcool de 60. Se cur\]\ bulbii de usturoi, se taie `n buc\]i mici [i se pun la macerat 10 zile, `n alcool. Periodic, sticla se agit\ pentru uniformizarea extractului. Se stoarce si se filtreaz\. Se iau cteva pic\turi `n ap\. ~n astm se iau cteva pic\turi pe o bucat\ de zah\r `n momentul crizei. 10. Homeopatic dilu]iile centezimale de la a 4-a la a 7-a ale tincturii-mam\ se administreaz\ `n ameliorarea marilor gurmanzi carnivori cu astenie digestiva, `n bron[ita cronic\ [i `n durerile de sold. dilu]iile centezimale de la a 4-a la a 5-a se administreaz\ `n traheite, bron[ectazii [i astm periodic. dilu]iile centezimale de la a 5-a la a 7-a se folosesc `n artrita [oldului, coxalgie [i psoit\ (Mihai Neagu Basarab, 1985). Uz extern. 1. Pentru tratarea oxiurazei: extract, din 80 g bulbi de usturoi pisa]i la 500 ml ap\ `n alcool. Se fac b\i anale. 2. Pentru tratarea b\t\turilor [i negilor: cataplasme, cu bulbi pisa]i sau ra[i. Se aplic\ seara [i se ]in pn\ diminea]a. Procedura dureaz\ 15 zile.

24

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Din miracolele naturii


3. Pentru dezinfectarea r\nilor, ulcera]iilor: solu]ie din 10% usturoi + 1-2% alcool. Se fac badijon\ri locale. 4. Pentru calmarea durerilor de urechi: suc de usturoi, se `mbib\ `n vat\ [i se introduce `n conductul auditiv extern. 5. Contra surdit\]ii de origine reumatismal\: suc de usturoi, ob]inut prin pisarea [i stoarcerea bulbilor, amestecat cu ulei. ~n fiecare sear\ se introduce `n ureche un tampon de vat\ `nmuiat `n acest preparat. 6. Pentru diminuarea durerilor reumatice: bulbii fier]i, se aplic\, ct se poate suporta de cald, pe zona afectat\ (unguent). Contraindica]ii: nu se administreaz\ `n tratamentul intern persoanelor cu cataruri gastrice [i intestinale, `n simptome congestive pulmonare (tuse seac\, tuse sangvinulent\, st\ri febrile), deoarece accentueaz\ starea iritant\; de asemenea, mamelor care alapteaz\, deoarece gustul [i mirosul de usturoi se transmit laptelui. de ap\. Se fierbe 30 de minute. Se strecoar\. Se las\ la r\cit. 500 ml din acest decoct se amestec\ cu 50 ml alcool. Aceasta constituie doza pe zi. Se repet\ 3 zile consecutiv (re]eta se practic\ `n jude]ul Mure[). 3. Empiric, pentru tratarea fasciolozei: decoct, din amestecul format din ardei iute pulbere (boia iute), usturoi pisat, hrean ras, funingine pisat\, o]et tare [i zeam\ de varz\. Se fierbe 2 zile. Se administreaz\ oilor, cte o linguri]\ pe zi, prin breuvaj bucal (se toarn\ pe gt). 4. Empiric, pentru tratarea constipa]iei: decoct, din frunze [i r\d\cini de p\trunjel, amestecat cu usturoi. Se administreaz\ prin breuvaj bucal.
Farm. GABRIELA VL|SCEANU Biolog GEORGETA NEGRU Asist. FLORENTINA BURCEA

MEDICIN| VETERINAR|
Uz intern. 1. Pentru tratarea animalelor cu boli pulmonare, constipa]ie, fascioloz\, anorexic, ca vasodilatator si hipotensiv: suc proasp\t, administrat prin breuvaj bucal (se toarn\ pe gt). Dozele de tratament: animale mari (cabaline, taurine), 25-75 g; animale mijlocii (ovine, caprine, porcine), 5-10-15 g; animale mici (pisici, cini, p\s\ri), 1-2g. ~n doze mari, produce hipertensiune [i tulbura ritmul cardiac. 2. Empiric, pentru tratarea bronhopneumoniilor la bovine: decoct, din ramuri de mur, ramuri de cire[, flori de mu[e]el, m\tase de porumb [i usturoi pisat la 2 l

UTILIZ|RI CASNICE
Alimenta]ie: consumat sub form\ de bulbi sau verde, cnd se utilizeaz\ frunzele [i tulpina fals\. Se adaug\ diferitelor mnc\ruri, preparatelor din carne etc. SOS DE USTUROI
1 lingur\ unt, 1 lingur\ fain\, 1 cea[c\ zeam\ de carne, 2 linguri]e o]et, 2 c\p\]ni de usturoi, sare. Se `nfierbnt\ untul, f\r\ s\-[i schimbe culoarea, se adaug\ f\in\, se amestec\, apoi se stinge cu zeam\ de carne, fierbinte; se potrive[te de sare [i de acru, apoi se adaug\ usturoiul foarte bine pisat `n piuli]a de lemn. Se las\ s\ fiarb\ timp de 15 minute, la foc mic, amestecnd mereu; la nevoie se mai sub]iaz\ cu zeam\ de carne. Se serve[te la preparate din carne fiart\. (N. Mihai, Adriana Minai, 1989)

SUP| DE USTUROI
3 capa]ni de usturoi, 3 cepe ro[ii mici, 2 linguri zeam\ de carne, 1 1/2 linguri unt, 1 lingur\ f\in\, 1 cea[c\ de lapte, 2 linguri p\trunjel verde tocat, sare, piper.

Usturoiul se zdrobe[te `n piuli]\ de lemn, se pune la fiert `n zeama de carne [i se fierbe cca 3/4 de or\ la foc mic. Separat, se prepar\ un sos de ceap\ fin tocat\, `n\bu[it\ `n unt, peste care se presar\ f\in\, se amestec\ pn\ se `ng\lbene[te u[or, apoi se stinge cu zeama din oal\; se

toarn\ laptele cald, se fierbe cteva minute, apoi se adaug\ `n oala cu sup\ [i se potrive[te de sare si piper. Se mai fierbe cteva minute. La sfr[it se presar\ cu p\trunjel verde fin tocat. Se serve[te cu crutoane sau cu ochiuri romne[ti, fierte separat.

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

25

Recenzie

De-ai mei str\mo[i cu drag mi-aduc aminte


Prezentarea acestui volum de versuri, ca de altfel [i celelalte volume de versuri, arat\ un prolific dar `n acela[i timp, profund om `ntre oamenii vremii. Petre Gigea, un om cu o carier\ impresionant\ [i cu o cultur\ de o anvergur\ rar\, dar de o modestie greu de imaginat, este pe bun\ dreptate una din acele valori romne[ti care a f\cut [i face cinste [i onoare ]\rii [i p\mntului natal. A f\cut [coala primar\ `n Comuna Goicea, apoi Liceul Comercial din Craiova, pe care l-a terminat `n 1949, apoi Facultatea de Finan]e [i Credit. Trece prin toat\ ierarhia Sec]iei Financiare a regiunii Oltenia, pn\ la func]ia de Director general al Finan]elor Publice Devine primar `n Craiova, ajunge Ministrul Finan]elor, ulterior Guvernator al Romniei la Fondul Monetar Interna]ional, apoi Ambasador al Romniei la Paris [i apoi Ambasador al Romniei la UNESCO. Dar Petre Gigea este [i un om al sportului, astfel c\ a fost ales Pre[edinte al Federa]iei Na]ionale de {ah a Romniei, iar `n perioada 1965-1970 a fost Pre[edinte al sec]iei de Fotbal a Clubului "Universitatea" Craiova. Petre Gigea public\ articole de specialitate, scrie la reviste, reprezint\ Romnia `n diferite organisme interna]ionale. Cultura profesional\, cultura general\, dragostea de oameni [i locurile natale, dragostea de ]ar\, sunt atuurile cu care Petre Gigea `[i a[terne gndurile [i se autodefine[te prin ineditul lucr\rilor sale. Biografia lui Petre Gigea este extrem de complex\, de surprinz\toare, prin ansamblul activit\]ilor desf\[urate att `n ]ar\ ct [i afar\. 26 Aprilie 2008 Eram directorul unui mare Combinat Chimic [i am mers spre avizare `n Consiliul Tehnico-[tiin]ific; dup\ o analiz\ atent\ mi-a spus: " Nu este prea `ndr\znea]\ investi]ia aceasta, ca tehnologie [i mai ales, valoric?" De[i eram cons\teni, pot spune c\ nimic [i nimeni pn\ la Petre Gigea nu-mi creaser\ attea emo]ii. A fost `ntotdeauna una din figurile complexe care m-au cople[it, ale c\rui realiz\ri erau `n admira]ia mea [i-mi d\deau curajul biruin]ei `n scopul propus.

Familia Lili [i {tefan Manea `n vizit\ la Petre Gigea -Gorun, ambii Cet\]eni de Onoare ai comunei Goicea, acas\, la Craiova (2006)

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Recenzie
Dic]ionarul limbii romne precizeaz\ c\ patriot este "persoana care `[i iube[te patria, lupt\ cu abnega]ie pentru binele poporului [i e gata s\ fac\ sacrificii pentru a-i asigura un viitor fericit", iar no]iunea de patriotism este caracterizat\ a fi " dragoste [i devotament fa]\ de popor". Eu doresc s\ reproduc un citat din Petre Gigea: "Dragostea fa]\ de patrie [i `nainta[ii no[tri, mi-a fost insuflat\ de `nv\]\toarea [i profesorii mei ce fac apostolat `n educa]ia copiilor. Eu [tiu c\ poezia se re]ine mai u[or dect un text `n proz\. Eu fac educa]ie [i nu politica timpului care este de diferite culori, `n bun\ parte [i subiectiv\. Un partid, un guvern trece dar Patria, }ara, este ve[nic\. Trebuie s\ fim recunosc\tori ]\rii care ne d\ cet\]enia, `nv\]\tura, apa de b\ut, hrana pentru trup [i suflet, familie, existen]a profesional\. P\mntul Patriei nu se poate lua pe t\lpile picioarelor [i nu se poate duce peste hotare. El a fost [i r\mne aici, din totdeauna [i pentru totdeauna, din el ne-am n\scut [i `n el ne vom odihni `n ve[nicie, atunci cnd va trebui s\ plec\m `n nemurire. Iat\ ce cred eu `ntr-o poezie din care redau prima strof\: De scurmi adnc p\mntul g\se[ti `n el str\buni Cei p\str\tori de vatr\ de dou\ mii de ani Ei sunt p\rin]ii no[tri cei scumpi [i-att de buni Din vi]\ vitejeasc\ de daci [i de romani

Cred c\ este suficient pentru oricine s\ `n]eleag\ pl\mada sufletului acestui mare Romn. Iat\ de ce recomand cu c\ldur\ citirea acestei c\r]i, ca hran\ sufleteasc\ [i izvor de autom\surare [i de ce nu, de autodep\[ire a celor ce vin dup\ noi.
{TEFAN MANEA
~n fa]a unei planta]ii de rozmarin, la serele Hofigal Bucure[ti, {tefan Manea, Floarea Avram ([ef de ferm\) [i Petre Gigea-Gorun (Bucure[ti, 12 martie 2007)

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

27

Centre medicale

28

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Centre medicale

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

29

Literatura de specialitate

ENZIMOTERAPIA, O NOU| FRONTIER| A VINDEC|RII


Am fost deosebit de `ncntat s\ constat c\ pe pia]a de carte autohton\ a ap\rut o lucrare, din punctul meu de vedere, de o valoare excep]ional\ pentru medicina contemporan\. Cu titlul destul de sugestiv "MICROMIRACOLELE - S\ descoperim puterea vindec\toare a enzimelor", cartea `l are ca autor pe Dr. Ellen W. Cutler [i coautor pe Dr. Jeremy E. Kaslow, ambii din SUA. A[a cum bine se precizeaz\ `n postfa]a acesteia, cartea este, f\r\ nici un echivoc, o lucrare de referin]\ `n ceea ce prive[te viitorul terapeutic al omenirii [i anume terapia cu enzime. Cunosc [i am urm\rit activitatea [tiin]ific\ a Dnei dr. Cutler de mai multe decenii [i i-am admirat tenacitatea de a se lupta, pe de-o parte cu concep]ii [i interese potrivnice, pe de alt\ parte cu un orizont de cercetare deosebit de coplex. Pentru a fi mai conving\tor cu cele spuse anterior, am s\ v\ prezint `n continuare, cteva fragmente, mai semnificative, din aceast\ lucrare: " Existen]a uman\ este o minune - att de complex\ [i totu[i att de eficient\, ordonat\ [i dinamic\. Ceea ce o impulsioneaz\ este o serie de proteine numite enzime. Uneori li se spune catalizatori organici, deoarece accelereaz\ reac]iile chimice din organism. De fapt, multe dintre aceste reac]ii nu ar putea avea loc dac\ nu ar ac]iona enzimele ca ni[te catalizatori. ENZIMELE SUNT ESEN}IALE PENTRU VIA}|. Studiul enzimelor este relativ nou, de[i ele se folosesc de foarte mult timp. Cuvntul enzim\ vine de la cuvntul grecesc pl\mad\, sugernd faptul c\ ac]iunea enzimelor este asem\n\toare cu cea a drojdiei, atunci cnd se face pine. De secole, enzimele joac\ un rol [i `n producerea brnzei. De[i activitatea catalitic\ a enzimelor din drojdie este cunoscut\ de veacuri, prima enzim\ `n form\ pur\ (cristalin\) a fost izolat\ de-abia `n 1926, de c\tre biochimistul American James Batcheller Sumner. Dr. Sumner a primit Premiul Nobel pentru chimie `n 1946 pencapacitatea organismului de a-[i men]ine s\n\tatea optim\ are de suferit. Insuficin]a enzimelor afecteaz\ practic toate sistemele dependente de ele, printre care se num\r\ digestia, imunitatea [i regenerarea ]esuturilor `n urma r\nirii sau inflam\rii. Din punctul nostru de vedere, controversa legat\ de enzime este, `n mare parte, alimentat\ de teorii [i convingeri care nu mai sunt de actualitate. ~ntr-adev\r, enzimoterapia pune sub semnul `ntreb\rii tocmai principiile medicinei conven]ionale, deoarece vizeaz\ cauza afec]iunilor [i nu a simptomelor. ~n tratarea pacien]ilor, medicii caut\ `n general, solu]ia rapid\, medicamentul sau procedura care aduce o ameliorare imediat\. Doar rareori sap\ mai adnc pentru a g\si cauza real\ a simptomelor (care, din experien]a noastr\, este adeseori digestia proast\ [i absorb]ia deficitar\ a substan]elor nutritive). Vestea bun\ este c\ un num\r din ce `n ce mai mare de medici adopt\ o abordare mai holistic\ `n ce prive[te `ngrijirea s\n\t\]ii, examinnd nu doar simptomele, ci `ntreaga persoan\. Dac\ aceasta va deveni practica standard, enzimoterapia va deveni avangarda prevenirii [i trat\rii bolilor. Terapia vizeaz\ corectarea caren]elor ascunse, astfel `nct sistemele s\ poat\ func]iona a[a cum se cuvine. Aceasta este temelia s\n\t\]ii optime". Aceste fragmente sunt doar cteva dintre argumentele pe care doamna dr. Cutler le aduce opiniei publice, deschiznd calea unei noi abord\ri a trat\rii suferin]elor umane. Recomand cu c\ldur\ tuturor lecturarea acestei c\r]i, dar `n mod deosebit, o recomand [i ca obiect de studiu celor care prin activitatea cotidian\ se afl\ `n slujba s\n\t\]ii noastre. C\ci, a[a cum ne aten]ioneaz\ chiar autoarea lucr\rii, St\ `n puterea noastr\ s\ fim s\n\to[i [i s\ tr\im ani mul]i [i s\ merit\m, cu to]ii, s\ cunoa[tem adev\rul simplu al medicinei naturale autentice.
{TEFAN MANEA

tru aceast\ realizare. De atunci, cercet\torii au identificat peste 3000 de tipuri de enzime `n organismul uman, fiecare `ndeplinind o func]ie anume. Exist\, literalmente, milioane de enzime care contribuie la revitalizarea [i protejarea organismului, ele `nsele re`nnoindu-se [i transformndu-se `ntr-un ritm incredibil. Enzimele sunt esen]iale pentru toate func]iunile organismului, inclusiv respira]ia, circula]ia sngelui, digestia [i reac]ia imunitar\. La scar\ mai larg\, ele `ncetinesc procesul de `mb\trnire [i sus]in starea de s\n\tate. Organismul are nevoie de enzime pentru a-[i `ndeplini func]iile fundamentale. Enzimele furnizeaz\ energia metabolic\ necesar\ aliment\rii eficiente a proceselor fiziologice [i biochimice. Tot ele diger\ mncarea, transport\ substan]ele nutritive, `ndep\rteaz\ reziduurile toxice, purific\ sngele, stimuleaz\ produc]ia hormonal\, echilibreaz\ colesterolul [i trigliceridele, hr\nesc creierul, consolideaz\ mu[chii prin aportul de proteine, hr\nesc [i fortific\ sistemul endocrin. De[i organismul are nevoie ne`ncetat de enzime, ele pot ac]iona doar `n anumite limite, dup\ care se uzeaz\ [i trebuie `nlocuite. De aceea, trebuie s\ ne `nbun\t\]im constant rezerva de enzime. Dac\ nu facem acest lucru,

30

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Literatura de specialitate

Calea pe care omenirea trebuie s\ o aleag\


O carte de referin]\ pentru prezentul, dar mai ales pentru viitorul omenirii a v\zut recent lumina tiparului sub generoasele auspicii ale Editurii Academiei Romne. Cu titlul "Biodiversitatea [i ocrotirea naturii" acest\ lucrare `i are ca autori pe: Adrian Bavaru, Gallia Butnaru, Stoica Godeanu [i Alexandru Bogdan. Abord\rile [tiin]ifice pe care le fac autorii `n paginile acestui volum acoper\ o arie vast\ de probleme [i teme despre biodiversitatea naturii [i, mai ales, despre imperiosa necesitate a conserv\rii acesteia. Este o adev\rat\ enciclopedie care trateaz\ evolu]ia [i studiul biodiversit\]ii cu referiri concrete la interac]iunea acesteia cu civiliza]ia uman\, precum [i o descriere am\nun]it\ a numeroaselor arii protejate de la noi [i din lume. Referindu-se la con]inutul acestei c\r]ii, `n postfa]\, vocea autorizat\ a Academicianului Cristian Hera, Pre[edintele Academiei de {tiin]e Agricole [i Silvice "Gheorghe Ionescu-Sine[ti" remarc\ urm\toarele: "Domeniul biodiversit\]ii se caracterizeaz\ prin vastitate, pluridisciplinaritate, acumulare de cuno[tin]e `n ritm exponen]ial, solicitnd angajare deplin\ [i perseveren]\ `n discipinele pe care le asociaz\. De cunoa[terea biodiversit\]ii depinde calea pe care omenirea a ales-o pentru viitor, dezvoltarea durabil\, a c\rei existen]\ const\ `n gestiunea concret\ a resurselor naturale vii [i respectarea legilor naturii pentru asigurarea supravie]uirii [i bun\st\rii omului de-a lungul genera]iilor, `n special a urma[ilor no[tri". La lansarea c\r]ii, Academicianul Alexandru Bogdan, unul din autori, spunea: "Preocuparea pentru biodiversitate, sub multiplele sale aspecte, apare ca un r\spuns politic la e[ecul societ\]ii umane de a gestiona real [i eficient resursele naturale, care constituie baza dezvolt\rii durabile a societ\]ii umane, acum [i `n viitor". Invitat fiind la lansare, am propus ca aceast\ carte s\ constituie un curs universitar pentru c\ Biodiversitatea trebuie cunoscut\ dar [i `n]eleas\ de toate profesiile economice sau tehnice. Biodiversitatea este baza dezvolt\rii [i men]inerii vie]ii pe p\mnt. Cartea abordeaz\ biodiversitatea, de la fenomene naturale [i sociale pn\ la nivel de biodiversitate celular\. Dac\ aprofund\m [i vedem drumul marilor descoperiri ale universului vie]ii [i legile acesteia, vom `n]elege noile [tiin]e medicale ap\rute: Gemoterapia, Enzimologia, [.a Iat\ de ce consider c\ aceast\ carte este o carte ce deschide drumuri, deschide min]i, formeaz\ caractere [i bine ar fi s\ fie prezentat\ [i celor ce conduc destinele ]\rii... sigur nivelul de `n]elepciune ar cre[te.
{TEFAN MANEA

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

31

Centre medicale

Aflat\ la cca. 110 km fa]\ de capitala ]\rii [i 74 km fa]\ de Bra[ov, sta]iunea balneoclimateric\ Breaza se deosebe[te de celelalte sta]iuni ale V\ii Prahovei prin calitatea "aerului de Breaza" care se datoreaz\ ozonului [i ionilor negativi cu efect terapeutic. Situat\ la o altitudine de 380-450 m, Breaza are un bioclimat de deal, cu veri r\coroase [i ierni blnde, cu u[oare influen]e tonicostimulente de munte. Adresndu-se deopotriv\ oamenilor cu sau f\r\ probleme de s\n\tate, Complexul de Terapie Natural\ "Alexandra", ofer\ locul ideal de conturare al unor programe de prevenire [i combatere a bolii, stresului [i `mb\trnirii. Elementele principale ale acestor programe sunt: scoaterea organismului din mediul s\u social, relaxarea, `mbun\t\]irea tonusului general prin terapii alternative, exerci]iul fizic, odihna activ\ [i alimenta]ia dietetic\.

Principiile tratamentului nostru


1. Organismul este privit ca un tot unitar, `ncadrat `n mediul ambiant. 2. Se urm\re[te echilibrarea organis-

mului `n vederea ob]inerii unui optim func]ional care s\ realizeze STAREA DE BINE. 3. Mijloacele folosite con]in elemente (moderne [i clasice) ale medicinei alopate [i complementare, realiznduse o MEDICIN| INTEGRAT|. 4. Fiecare recomandare este strict personalizat\, pornind de la premiza c\ fiecare pacient sau organism este unic. 5. Aplic\m `n mod organizat [i [tiin]ific forme de diagnostic [i tratament ale practicii medicinei complementare, cum ar fi: aplicarea de mijloace terapeutice ca: reflexoterapie, meloterapie, aromaterapie, kinetoterapie, acupunc-

tur\, aplica]ii cu spirulin\, acestea fiind `nglobate `n cadrul tratamentului integrat; utilizarea nutrien]ilor [i a produselor naturale (cu prec\dere ale firmei HOFIGAL); se utilizeaz\ forme dietetice speciale. 6. Medicina clasic\ cuprinde: diagnostic clinic, func]ional si tratament medicamentos etiologic ; balneo-fizio-kineto terapie; tratament cosmetologic; tratament dietetic; climato-terapie sport, educa]ie fizic\ specific\.

32

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Centre medicale

DIETA - principii
Vorbim despre o diet\ echilibrat\ care poate fi caracterizat\ prin: - includerea a trei mese [i dou\ gust\ri/sucuri. - con]inut echilibrat `n principii alimentare (proteine, glucide, lipide), s\ruri minerale, ap\, vitamine [i al]i factori ce intervin `n procesul de digestie [i asimilare: fructe [i legume, carne slab\ (pe[te, pui, vit\), lactate, cereale integrale. - personalizare prin recomandare sau solicitare (diet\ normocaloric\, hipocaloric\, hiposodat\, vegetarian\, ovo-lacto-vegetarian\ [i diet\ tratament - pentru ulcer, colit\, obezitate, dischinezie biliar\, etc.).

SERVICII
Evaluarea st\rii de s\n\tate (consult interdisciplinar) Tratament complet: fitoterapie [i gemoterapie dietoterapie aromaterapie Recuperare balenofizioterapeutic\: hidroterapie masaj [i reflexoterapie electroterapie `mpachet\ri cu spirulina kinetoterapie aeroterapie [i cure de teren Cosmetic\ [i estetic\ corporal\ Toate tratamentele sunt repartizate [i programate `n mod individual, conform recomand\rii medicului. ~n tot timpul tratamentului pacientul este supravegheat, `ndrumat [i asistat de c\tre personalul specializat. Datele de observa]ie se consemneaz\ `n fi[a de tratament. Tratamentul este recomandat mai ales persoanelor cu: afec]iuni de tip reumatologic care necesit\ recuperare balneofizioterapeutic\, patologia vstei a treia, afec]iuni digestive cu caracter cronic, afec]iuni respiratorii cronice, nevroze, depresii, astenii, tulbur\ri determinate de stres prelungit (sc\derea capacit\]ii de concentrare, tulbur\ri de somn, anxietate). Departe de tensiunile cotidiene, Complexul de Terapie Natural\ Alexandra este locul unei "vacan]e asistate" de personal medical specializat, cu efect miraculos pentru s\n\tatea dumneavoastr\
Dr. Natalia CHICU Cristina PARASCHIV

Se urm\re[te realizarea unei particip\ri con[tiente a pacientului `n realizarea tratamentului dietetic sau `n adoptarea unui nou stil alimentar, parte integrant\ a unui nou mod de via]\, mai pu]in stresant [i mult mai s\n\tos.

Termografie - metod\ de diagnostic bazat\ pe m\surarea temperaturii de la suprafa]a corpului, astfel putndu-se stabili un diagnostic rapid, neinvaziv al unei game `ntinse de afec]iuni.

Str. Libert\]ii, Nr. 82, Breaza, 105400, Jud. Prahova Tel: 0244/343.296; 0244/342.975 Fax: 0244/343.094
E-mail: ctn_alexandra@yahoo.com Site : www.alexandra-hofigal.ro

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

33

Eveniment

AUR {I ARGINT PENTRU PRODUSELE HOFIGAL LA GENEVA


~n perioada 2-4 mai, la Bucure[ti (Institutul Na]ional de Statistic\ - Str. Libert\]ii nr.160) se vor desf\[ura: AL III-LEA CONGRES INTERNA}IONAL DE MEDICINA ANTI-AGING PRIMUL CONGRES INTERNA}IONAL DE LASERE MEDICALE {I CHIRURGIE

PROGRAM PRELIMINAR
A. DERMATOLOGIE ESTETIC| & LASERE ~N MEDICIN| {I CHIRURGIE B. MEDICIN| ANTI-AGING (PREVEN}IE, LONGEVITATE & CALITATEA VIE}II) Hormonii de cre[tere: DHEA, melatonina, diete anti-aging, suplimente alimentare, ABC-ul medicinei anti-aging pentru `ncep\tori, XYZ- workshop pentru medicii de medicin\ anti-aging avansa]i, exerci]iile fizice, m\sur\torile vrstei biologice etc.

SEC}IUNI
GERONTOLOGIE {I GERIATRIE TERAPIA CU CELULE STEMM EFECTELE TERAPIEI HORMONALE ~N DERMATOLOGIE HORMONI & NUTRIEN}I BOLILE NEURODEGENERATIVE {I REUMATOIDE ~N MEDICINA ANTI-AGING REUMATOLOGIA {I MEDICINA DE RECUPERARE GINECOLOGIA {I CELULE STEMM HORMONII SEXUALI NOI TEHNOLOGII & TERAPII WORKSHOPS VARIA ~n baza [i tradi]ia unui parteneriat de 3 ani `ntre AMAA [i Hofigal, anul acesta firma noastr\ sus]ine manifestarea `n calitate de "Sponsor de Diamant". Ne vom implica activ `n desf\[urarea acestui eveniment-parteneriat, prin: Organizare stand Insert material promo]ional `n mapa congresului Inser]ii documenta]ie `n revista congresului Organizare simpozion Organizare workshop "Ur\m succes [tiin]ific [i profesional lucr\rilor manifest\rii!" NR: vom reveni `n num\rul urm\tor cu detalii

{i `n acest an, `n zilele de 2-6 aprilie, ora[ul Geneva (Elve]ia) a g\zduit tradi]ionala manifestare [tiin]ific\, de o larg\ notorietate, cunoscut\ sub numele de "Salonul Interna]ional al Inven]iilor" La aceast\ edi]ie au participat peste 50 de ]\ri, printre care [i Romnia. ~n desf\[urarea sa, manifestarea a oferit prilejul ca pentru una dintre medalii s\ intre `n competi]ie inven]ii apar]innd celor mai variate domenii ale [tiin]ei [i tehnicii. {i de acest\ dat\, Ministerul ~nv\]\mntului [i Cercet\rii din Romnia a selectat printre institu]iile participante la Salon [i firma Hofigal, cunoscut\ `n ]ar\ [i str\inatate ca o companie de referin]\ `n domeniul fitoterapiei, cu departament propriu de Cercetare-Dezvoltare [i cu rezultate [tiin]ifice apreciate la saloanele interna]ionale din anii anteriori.

~n acest an, firma Hofigal a participat cu trei inven]ii: Redigest - produs polienzimatic opofito-terapic de mare eficien]\; Hepastim - produs fitoterapic de preven]ie [i sus]inere tratament `n steatoz\ hepatic\ [i hepatit\ cronic\; Produs cosmetic destinat regener\rii p\rului [i `ncetinirii proceselor de `nc\run]ire. Toate produsele au fost premiate la acest salon, primele dou\ cu medalii de aur [i felicit\ri din partea juriului, iar produsul cosmetic cu medalie de argint. Mul]umim pe aceast\ cale delega]iei Romniei din partea MECT [i ANCSTI pentru efortul depus [i sprijinul acordat la rezultatele bune ob]inute att de c\tre noi, ct [i de ceilal]i expozan]i din ]ar\.

34

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Eveniment

Un nou trend romnesc pentru estetic\ [i frumuse]e


~n zilele de 8, 9 [i 10 martie, Sala Polivalent\ din Bucure[ti a fost gazda unor evenimente al c\ror numitor comun s-a numit Frumuse]e. Aici au avut loc simultan: Congresul Interna]ional de Estetic\ Aplicat\ "Les Nouvelles Esthetiques"; Expozi]ia Interna]ional\ de Produse [i Echipamente de Beauty, Hairdressing [i Wellness Les Nouvelles Estetiques [i Estetik Media; A V-a editie a Expozi]iei Interna]ionale de produse [i echipamente de beauty, hairdressing [i wellness. ~n paralel, s-au desf\[urat lucr\rile celui de-al V-lea Congres Interna]ional de Estetic\ Aplicat\. Cu acest prilej au fost programate patru concursuri at ractive care Romnia. ~n programul ESTETIKA & WELLNESS 2008 au fost incluse conferin]e, demonstra]ii, lans\ri de produse, seminarii [i mese rotunde. Invita]ii meselor rotunde au discutat despre prevenirea [i combaterea celulitei, despre Lumina Intens Pulsatila (IPL), refacerea postnatal\ [i formarea profesional\ `n domeniul esteticii. Dialogul a fost sus]inut [i de vedete care au vorbit despre serviciile de `nfrumuse]are. Printre invita]i la aceste mese rotunde s-au aflat Dr. Adina Alberts Care Zone, Dr. George Ciolacov, Dr. Stefan Neagu Sadoveanu - See Try Buy, Diana Oprea, Cristi M\rg\rit, Boglarka Hitter - Flash Beauty, Sorina Bratu - Rowe, Lumini]a Nicolescu - instructor aerobic, C\t\lina Hetel - psihoterapeut sau Carmen Gherghel - kinetoterapeut, Daniela Raiciu Departament Marketing S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A., dar [i vedete din lumea muzicii, teatrului, filmului [i show biz-ului autohton. Compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A. a fost prezent\ ca de fiecare dat\ la acest eveniment important, prin Departamentul Marketing, promovnd no]iunea de produse cosmetice f\r\ conservan]i la monodoze.
Chim. DANIELA RAICIU

i-au reunit la start pe cei mai valoro[i stili[ti din patru domenii de activitate diferite. Astfel, s-a constatat c\ `n Romnia exist\ o deschidere [i un interes v\dit pentru industria profesional\ a frumuse]ii, pentru trenduri [i produse noi, iar Congresul "Les Nouvelles Esthtiques" este o surs\ extraordinar\ `n aflarea de informa]ii [i nout\]i; aici se stabilesc contacte directe cu produc\torii [i importatorii de produse cosmetice [i nu numai, aici esteticienele pot pune `ntreb\ri la care s\ primeasc\ cele mai pertinente r\spunsuri din partea speciali[tilor din ]ar\ [i din str\in\tate. ~n cadrul expozi]iei prezen]a firmelor din str\in\tate este un plus `n accentuarea interesului pentru pia]a de beauty din

HOFIGAL, din nou pe podiumul PROINVENT 2008


~n perioada 1-4 aprilie s-a desf\[urat la Cluj cea de-a VI a edi]ie a Salonului Interna]ional de INVENTIC| PROINVENT 2008, inventatorii beneficiind de un mediu de afaceri propice, de mediatizare sus]inut\ [i de un num\r mare de vizitatori, devenind `n acest fel un loc tot mai cunoscut pentru contacte profesionale [i de afaceri. Punnd fa]\ `n fa]\ inventatorii [i cercet\torii cu reprezentan]ii unor mari firme produc\toare [i comerciale, PROINVENT 2008 a devenit mediul ideal de promovare a inteligen]ei tehnice romne[ti `n competi]ia interna]ional\ [i, `n acela[i timp, locul cel mai sigur de a g\si o sus]inere financiar\ a inven]iilor. Compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A. a primit dou\ medalii de argint [i una de aur pentru urm\toarele brevete: 1. PRODUS NATURAL FITOTERAPEUTIC DESTINAT PREVENIRII ATEROSCLEROZEI [I BOLILOR CARDIOVASCULARE [I PROCEDEU DE OB}INERE A ACESTUIA Autori: Ing. MANEA {TEFAN, Ing. RIZEA GABRIELA DENISA, Ing. V|TAFU MARIANA (medalie de argint) 2. PRODUS COSMETIC SUB FORM| DE S|PUN LICHID DESTINAT ~NGRIJIRII, CUR|}|RII {I REFACERII EPIDERMEI {I TEHNOLOGIE DE OB}INERE Autori: Ing. MANEA {TEFAN, Chim. RAICIU ANCA DANIELA, Ing. V|TAFU MARIANA (medalie de argint) 3. GAM| DE PRODUSE TRANSDERMICE PENTRU ~NGRIJIREA {I ~NTRE}INEREA PIELII {I PROCEDEU DE OB}INERE A ACESTEIA Autori: Prof. Dr. MIHELE ELISABETA DENISA (UMF "Carol Davila" Bucure[ti), Chim. RAICIU ANCA DANIELA, Ing. MANEA {TEFAN (S.C. HOFIGAL Export Import S.A. Bucure[ti) (medalie de aur) HOFIGAL a fost reprezentat\ de: Inginer Mariana V\tafu (consilier proprietate intelectual\) Compartiment Rela]ii cu Autorit\]ile Biolog Iuliana Cri[an - Departament Cercetare-Dezvoltare & Terapii Noi Chimist Anca Daniela Raiciu Departament Marketing

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

35

Parteneri
Federa]ia Romn\ de Golf, prin S.C. Lac de Verde `n calitate de membru, organizeaz\ la data de 10 mai 2008, `n Breaza, la sediul clubului, Campionatul de deschidere al sezonului competi]ional 2008. Parteneri `n organizarea competi]iei [i decernarea trofeului HOFIGAL - Lac de Verde GOLF CUP: Hofigal Export Import S.A. Clubul de Golf "Lac de verde" Centrul de Terapie Natural\ "Alexandra" Breaza

Clubul de Golf Lac de Verde


Clubul de Golf "Lac de Verde" este singurul club de golf de lux din Romnia, situat pe Valea Prahovei, la o altitudine de 650 m, `n ora[ul Breaza, zon\ renumit\ pentru avantajele climaterice vindec\toare `n afec]iuni respiratorii [i cardiovasculare. Breaza este comparat\ cu renumita sta]iune Davos din Elve]ia, aerul fiind `nc\rcat cu ozon [i ioni negativi. Clubul se adreseaz\ iubitorilor de sport, natur\, intimitate, rafinament, dispunnd de urm\toarele facilit\]i: Teren de golf de 9 cupe, fiind considerat o adevarat\ provocare pentru cunosc\torii acestui sport, datorit\ gradului ridicat de dificultate creat de relieful inedit pe care este amplasat. Centrul de Golf acoperit cu standuri de antrenament pentru `ncep\tori, unde se desf\[oar\ lec]ii de golf asistate de instructori legitima]i de Federa]ia European\ a Profesorilor de Golf - Driving Range [i Putting Green. Zone de antrenament golf outdoor (bunker, chipping, pitching) Apartamente VIP [i camere de hotel `n regim de 4 stele. Restaurant, Bar, Pizzerie. Terenuri de tenis. ~nc\ de la deschidere, Clubul a manifestat o atitudine flexibil\ fa]\ de cerin]ele clientelei. Astfel, la Club s-au desf\[urat activit\]i precum: Campionate de golf, organizate `n parteneriat cu companii interna]ionale de succes, care au ales aceast\ cale de promovare a produselor [i serviciilor lor, crend o tradi]ie pentru pasiona]ii acestui sport. Clubul ofer\ programe atractive de tabere golf pentru copii, tabere de pictur\ [i de asemenea, pachete de vacan]\ pentru familii. Club House, o cl\dire architectural impresionant\, g\zduie[te de 4 ani organiz\ri de conferin]e [i seminarii, recep]ii, cocktail-uri. Activit\]i de team-building (tir cu arcul, paintball, tirolian\, ATV-uri, raliu, darts) Lans\ri de produse, vernisaje, clip-uri muzicale, film\ri. ~n cteva cuvinte, Clubul de Golf Lac de Verde este un stil de via]\! Por]ile propriet\]ii sunt deschise! Pute]i admira `n decursul acestui an cei 6000 de trandafiri din colec]ia Profesorului Universitar Wagner din Cluj, peste 10 000 de narcise de-alungul "Drumului S\n\t\]ii", colec]ia de plante din flora subcarpatic\, bujorii adu[i din rezerva]ia natural\ din Babadag, toate acestea cultivate, `ngrijite [i supravegheate de ing. Vlad Diaconu. Ve]i fi `ncnta]i de diversitatea floral\ a colec]iei noastre naturale. ~n plus, pute]i vedea luciul lacurilor verzi care reflect\ cei peste 3000 de pini [i al]i arbu[ti de pe proprietate, care v\ vor oferi bucuria pe care o avem [i noi, cei care lucr\m aici.
ALEXANDRA POPESCU Director Executiv

36

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

R\spundem cititorilor

Dereglarea hormonal\, sindromul vertiginos [i atacul de panic\


Doamna S.M din Arad, ne solicit\ un tratament cu produse apifitoterapeutice, deoarece, dup\ cum ne scrie chiar dnsa, cit\m: "...am o feti]\ de 10 ani [i 6 luni care are probleme cu greutatea. Are 64 kg. iar pe corp prezint\ vergeturi. Pe umeri [i fa]\ i-au ap\rut co[uri, pielea capului este uscat\ [i plin\ de coji]e, indiferent de [amponul folosit. Memoria este mai slab\ [i uneori o `n]eap\ fierea. A[ dori un tratament natural [i un regim de sl\bit". Iat\ o situa]ie frecvent `ntlnit\ `n scrisorile pe care le primim la redac]ie. De aceea `ncerc\m s\ r\spundem ct mai repede solicit\rii doamnei S.M.: Din datele enun]ate de dumneavoastr\ rezult\ c\ feti]a prezint\ semne clinice de dereglare hormonal\. De aceea, v\ recomand s\ consulta]i un medic specialist endocrinolog, care, `n urma unor investiga]ii paraclinice, va decide un tratament alopat de durat\. ~n paralel cu acesta, v\ recomand urm\torul tratament fitoterapeutic (complementar unui tratament homeopat): Spirulin\ a 500 mg. - 4 capsule / zi (2+2+0), administrate cu 30 de minute `nainte de mesele de diminea]\ [i prnz, zilnic, timp de 3 luni. Redigest - 3 capsule / zi (1+1+1), administrate cu 30 de minute `nainte de mesele principale, zilnic, timp de 3 luni. Flavovit-C 200g - 3 comprimate /zi (1+1+1), administrate dup\ mesele principale, 20 zile / lun\, timp de 3 luni. Complet antioxidant - un comprimat [i jum\tate pe zi (1/2 + 1/2 + 1/2), administrate cte o jum\tate de 3 ori pe zi, dup\ mesele principale, 10 zile pe lun\ (`n pauza de 10 zile, cnd nu se administreaz\ Flavovit-C 200mg.), timp de 3 luni. Echinacea - 2 comprimate /zi (1+0+1), administrate dup\ mesele principale, 20 de zile / lun\, timp de trei luni. Tinctura de angelic\ - 20 de pic\turi /zi (10+0+10), diluate de fiecare dat\ `n 50 ml. de ap\ plat\ [i b\ute dup\ mesele principale (diminea]a [i seara), 15 zile / lun\, timp de 3 luni. Acneogel - aplica]ii locale de 2-3 ori /zi, dup\ toaleta local\ cu s\pun moale vegetal. Aplica]iile se fac `n strat sub]ire, la nivelul zonelor unde sunt acele "co[uri ro[ii" (pe umeri [i la nivelul fe]ei). Chelstop - se spal\ pielea capului cu s\pun moale vegetal, se limpeze[te [i se usuc\ p\rul; apoi se fac frec]ion\ri ale r\d\cinilor firelor de p\r [i ale pielii capului cu Chelstop. Se acoper\ capul cu un prosop, timp de 30 minute, dup\ care se las\ p\rul liber [i nu se limpeze[te dect peste 48 de ore, cnd se repet\ din nou tratamentul cosmetic. Dup\ cinci tratamente similare, repetate la 48 de ore, se continu\ `nc\ 4-5 luni de zile cu dou\ tratamente pe s\pt\man\. `n acest mod, problemele prezente la nivelul pielii capului vor deveni o amintire.
continuare `n pagina 38

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

37

R\spundem cititorilor
continuare din pagina 37

De asemenea, se poate administra [i un tratament homeopat care vizeaz\ `mbun\t\]irea performan]elor [colare, cre[terea capacit\]ii de concentrare [i a capacit\]ii de memorare `n clas\ [i acas\. Acest tratament se g\se[te numai la farmaciile care comercializeaz\ produse homeopate [i este compus din dou\ remedii homeopatice, care vor fi administrate `n dou\ dilu]ii succesive, dup\ cum urmeaz\: se `ncepe cu administrarea de Barita Carbonica, dilu]ie CH15, cte 6-8 granule `n fiecare mar]i [i smb\t\, ora 20.00, timp de 4 s\pt\mni; `n acela[i timp, se administreaza [i Calcareea Carbonica dilu]ie CH15, cte 6-8 granule, `n fiecare luni [i vineri, ora 20.00, timp de 4 s\pt\mni. Dup\ acest interval, continua]i cu administrarea de dilu]ii superioare, dup\ cum urmeaz\: Barita Carbonica dilu]ie CH30, cte 6-8 granule, `n fiecare joi, ora 20.00, s\pt\mnal, timp de 6 luni; concomitent se administreaz\ [i Calcareea Carbonica dilu]ie CH30, cte 6-8 granule `n fiecare mar]i, ora 20.00, s\pt\mnal, timp de 6 luni. ~n ceea ce prive[te modalitatea de administrare a granulelor homeopate, trebuie f\cute urmatoarele preciz\ri: granulele homeopate nu se ating cu mna sau cu linguri]a de metal, din tub se pun direct `n capacul tubului care ]ine loc de linguri]\ (este din plastic), iar din capac se pun direct pe limb\, f\r\ a fi atinse cu mna. Se vor l\sa pe limb\ s\ se topeasc\, nu se sf\rm\, nu se `nghit cu ap\.

Au gust dulce [i seam\n\ foarte mult cu ni[te bomboane. Sunt bine primite [i tolerate de c\tre copii. Pe toat\ perioada tratamentului homeopat este interzis consumul de produse cu ment\ (ceai de ment\, tic-tac cu ment\, gum\ de mestecat cu ment\), usturoi, ceaiuri aromatice artificiale. Unicul admis este ceaiul chinezesc slab (pentru copii). Pentru igiena oral\ ve]i folosi pasta de din]i cu c\tin\ [i echinacea, fabricat\ la Cluj. Este una din pu]inele m\rci de past\ de din]i agreate pe parcursul tratamentului homeopatic. Obiectivele acestui tratament sunt urm\toarele: aportul optim de vitamine, acizi gra[i [i aminoacizi esen]iali pentru `mbun\t\]irea func]iilor metabolismului celulei cerebrale [i hepatice (prin administrarea de Spirulin\, Omega -3 Ulei de pe[te, Redigest, Flavovit - C); `mbun\t\]irea caracteristicilor cognitive, `mbun\t\]irea for]ei de memorare, de p\strare a informa]iei [i prelucrarea acesteia (prin administrarea de Spirulin\, Omega-3 `n ulei de pe[te, Flavovit-C, Calcareea Carbonica, Barita Carbonica); rezolvarea, diminuarea simptomatologiei dermatologice (prin administrarea de Spirulin\, Omega-3 Ulei de pe[te, Complet antioxidant, Echinacea, Acneogel, Chelstop, S\pun moale vegetal, Barita Carbonica, Calcareea Carbonica);

reglarea apetitului (prin administrarea de Spirulin\, Tinctur\ angelic\). ~n ceea ce prive[te regimul alimentar, acesta este simplu: va trebui redus cantitativ dar se va mnca de mai multe ori pe zi. Ultima mas\ va fi cea de la orele 19.30 - 20.00. Feti]a s\ nu m\nnce uitndu-se la televizor, c\ci va trebui s\ se concentreze asupra alimentelor, asupra mastica]iei, va trebui s\ mestece de cel pu]in zece ori fiecare `mbuc\tur\, aceasta s\ fie mic\ pentru a permite o bun\ digestie. Sunt permise carnea slab\ de pe[te, pui, vit\, lactate degresate, brnz\ [i zarzavaturi, fructe la fiecare mas\, salat\, crudit\]i. Se va reduce cantitatea de pine consumat\ la o mas\, s\ fie de maxim 100 de grame la fiecare mas\. Vor fi evitate carnea gras\, mnc\rurile picante, condimentele, sosurile grele, rnta[urile, alimentele bogate `n coloran]i [i aditivi alimentari sintetici, b\uturile carbogazoase, alimentele tip fast-food (shaorma, kebab, pizza etc). Totodat\ sunt interzise conservele, carnea de porc sau vi]el, pe[tele afumat, pasta de pe[te (an[oa). Pastele f\inoase, mu[tarul, maioneza, pasta de tomate vor fi evitate, pe ct se poate. Dup\ prima lun\ de tratament, v\ rog s\ m\ contacta]i telefonic pentru reevaluare [i continuarea terapiei. Numerele de telefon sunt cele afi[ate `n caset\. Pentru informa]ii suplimentare v\ rog s\ ne contacta]i la telefon 021/334 00 26 sau mobil: 0730 087 673, zilnic de luni pn\ vineri, `ntre orele 9 - 14. Mult succes! Pn\ atunci s\ auzim de bine!

38

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

R\spundem cititorilor

"Am fost diagnosticat\ cu sindrom vertiginos [i atac de panic\. A[ dori un tratament din plante, pe care s\ `l pot lua `n paralel cu un tratament homeopat" ne scrie doamna O.P., 32 ani, din S\cele ~n paralel cu tratamentul homeopat, v\ recomand s\ consulta]i medici speciali[ti `n neurologie [i endocrinologie. De asemenea, ar fi util [i un test de biorezonan]\ sau iridodiagnostic. ~n general, una din cauzele frecvente ale tulbur\rilor relatate de d-voastr\ sunt dezechilibre energetice localizate la nivelul tractului hipotalamo-hipofizar, cu repercursiuni asupra activit\]ii glandelor: tiroid\, paratiroid\, asupra suprarenalelor, asupra ovarelor. De asemenea, apar dezechilibre hidroelectrolitice, deficien]e de calciu, magneziu, zinc, seleniu, toate determinnd aceste modific\ri la nivelul transmiterii influxului nervos, modific\ri de activitate energetic\ la nivel de membran\ celular\, modific\ri de contractare muscular\, de metabolism, sau de circula]ie sangvin\ [i limfatic\. Judecnd din acest punct de vedere, v\ recomand urmatorul tratament fitoterapeutic, format din administrarea concordant\ a urmatoarelor produse Hofigal: Se-Spirulin\ - 6 comprimate /zi (2+2+2), administrate cu 30 de minute `nainte de mesele principale, zilnic timp de 3 luni; Coenzima Q-10 `n ulei de c\tin\ 6 capsule (2+2+2), administrate cu 30 minute `nainte de mesele principale, 20 de zile; apoi, dup\ o pauz\ de 10 zile, se continu\ cu 4 capsule /zi (1+2+1), administrate cu 30 de minute `nainte de mesele principale, 20 zile / lun\, `n urm\toarele 2 luni; Fiamarant - 4 comprimate /zi (1+2+1), administrate dup\ mese

principale, 20 zile pe lun\, timp de 3 luni; Mag Anghinar - 3 comprimate /zi (1+1+1), administrate dup\ mesele principale, 20 zile /lun\, timp de 3 luni; Omega 3 - ulei de pe[te - 6 capsule/zi, administrate dup\ mesele principalele, 20 zile /lun\, timp de 3 luni; Extract uleios (macerat) de lev\n]ic\ - 6 capsule/zi (2+2+2), administrate dup\ mesele principale, 20 zile/lun\ , timp de 3 luni; Redigest - 6 capsule /zi (2+2+2), administrate cu 30 de minute `nainte de mesele principale, zilnic, timp de 3 luni ; Gemoderivat din ml\di]e de rozmarin - o monodoz\ /zi, diluat\ `n 50 ml. ap\ plat\ [i b\ut\ `n 4-5 `nghi]ituri mici, cu 15 minute `nainte de masa de diminea]\, zilnic, timp de 3 luni; Gemoderivat din muguri de nuc - o monodoz\ /zi, diluat\ `n 50 ml. ap\ plat\ [i b\ut\ `n 4-5 `nghi]ituri mici, cu 15 minute `nainte de masa de prnz, zilnic, timp de 3 luni; Gemoderivat din muguri de tei argintiu - o monodoz\ /zi, diluat\ `n 50 ml. ap\ plat\ [i b\ut\ `n 4-5 `nghi]ituri mici, cu 15 minute `nainte de masa de sear\, zilnic, timp de 3 luni; Obiectivele acestui tratament sunt urm\toarele: aportul optim de minerale, vitamine [i aminoacizi esen]iali pentru men]inerea liniilor metabolice, enzimatice, hormonale (prin administrarea de Se-Spirulin\, Mag Anghinar, Fiamarant); reechilibrarea metabolic\, normalizarea fenomenelor biochimice [i electrice la nivel de membran\, `mbun\t\]irea transmiterii influxului nervos de la nivelul axonilor [i protejarea tecilor de mielin\ (prin administrarea de Se-

Spirulin\, Coenzima Q-10 `n ulei de c\tin\, Omega - 3 ulei de pe[te, Mag Anghinar); cre[terea rezisten]ei la factorii de stres emo]ional, de mediu (prin administrarea de Se-Spiruina, Omega 3 ulei de pe[te, Mag Anghinar, Fiamarant); combaterea crizelor de panic\, modelarea reactivit\]ii emo]ionale, calmarea, sedarea emo]iilor (prin administrarea de Se-Spirulin\, Omega - 3 ulei de pe[te, Gemoderivat din muguri ml\di]e de rozmarin, muguri de nuc, muguri de tei argintiu, Extract uleios - macerat - de lev\n]ic\); `mbun\t\]irea circula]iei sangvine la nivelul extremit\]ii cefalice [i la nivelul membrelor superioare [i inferioare, combaterea sindromului vertiginos (prin administrarea de Gemoderivat din muguri de nuc, ml\di]e de rozmarin, muguri de tei argintiu, Se-Spirulin\, Mag Anghinar, Fiamarant, Omega - 3 ulei de pe[te). De asemenea, v\ recomand o alimenta]ie bogat\ `n minerale (calciu, magneziu, seleniu) pe care le pute]i ob]ine din: brnz\, ou\, sardine, somon, cereale integrale, migdale, nuci, alune, smochine, drojdie de bere, stridii, scoici, conopid\, varz\, fasole verde, morcovi, prune, cartofi, spanac, struguri, pere, pepene verde, semin]e de dovleac. Totodat\ v\ recomand un program strict de odihn\, 10-12 ore de somn zilnic, plimb\ri `n aer liber, gimnastic\ de `ntre]inere, `not, evitarea surselor de stres, a oboselii. Pentru informa]ii suplimentare v\ rog s\ ne contacta]i la telefon 021/334 00 26 sau mobil: 0730 087 673, zilnic de luni pn\ vineri, `ntre orele 9 -14. Mult\ s\n\tate!

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

39

Restituiri

~n aceste pagini vom relua, ca urmare a solicit\rilor f\cute de numero[i cititori, fragmente din emisiunile televizate [i radiofonice sus]inute de directorul general al companiei HOFIGAL, ing.chim {tefan Manea. {i `n acest num\r am selectat pentru dumneavoastr\ referiri ale domniei sale cu privire la propiet\]ile curative ale unor plante destul de cunoscute la noi.

CIMBRU
Indiferent c\ este sub form\ de frunz\, floare, planta ca atare sau semin]ele, nu trebuiesc supuse procesului de fierbere. Se toac\ m\runt, iar dac\ mirosul este mult prea tare se amestec\ cu m\rar. Amestecul are o arom\ pl\cut\ [i un gust deosebit. Este recomandat `n: enterocolite eliminarea viermilor intestinali la copii, stimularea func]iilor hepatice (toate formele de hepatit\ A, B, C, D) combaterea tusei convulsive, asmatiforme pentru copii care nu au poft\ de mncare (50 ml 2-3 ori pe zi) tratarea r\nilor tratarea ulcera]iilor tratarea infec]iilor `mbun\t\]irea circula]iei periferice (cu infuzia de cimbru se vor umezi tampoane [i le vor pune pe zonele unde circula]ia periferic\ este slab\, sau se poate face baie cu cimbru -15 g de floare de cimbru puse `ntr-un tifon, `n cada unde stai o jum\tate de or\). revigorare (cu planta `ntreag\ te po]i da pe gt, pe fa]\, pe mini) Preparare ceai de cimbru (infuzie u[oar\) se fierbe apa pentru `nl\turarea complet\ a bacteriilor se las\ apa 3-5 min pn\ `ncepe procesul de r\cire, dup\ care se adaug\ la un pahar de 200 ml o linguri]\ de cimbru (floare, plant\ `ntreag\, frunz\), dup\ care se las\ 15-20 min [i se bea c\ldu]. Obs.1: dac\ acest ceai este `ndulcit cu miere rezultatul este [i mai bun. Obs.2: se beau 2-3 ceaiuri pe zi; `n 2 zile ve]i constata c\ nu mai ave]i nevoie de medicamente Obs.3: dac\ `n acest ceai se pun 610 pic\turi de tinctur\ de cimbru, atunci efectul este mai rapid. V\ recomand s\ rupe]i frunzele de ceap\ verde [i s\ mnca]i ct pute]i (chiar [i aceea din c\mar\, crescut\ peste iarn\ este bun\, con]innd clorofil\ `ntr-o form\ perfect asimilabil\, care particip\ la sinteza multor substan]e utile organismului uman. Ceapa are o multitudine de variet\]i: de ap\, ceapa rotund\, ceapa alungit\, etc. Toate acestea difer\ din punct de vedere al compozi]iei, dar ceapa verde are aceia[i compozi]ie, indiferent de varietate: sunt prezen]i app. 40 de compu[i. De re]inut c\ ceapa se m\nnc\ foarte bine `n salat\. Un mic am\nunt: unii folosesc foarte mult\ sare la ceap\, ceea ce este gre[it; se pune ct mai pu]in\ sare [i dac\ pute]i, mnca]i ceapa cu o]et sau cu l\mie (ceva acru). Deci, ct mai pu]in\ sare, deoarece acei compu[i extrem de utili (cum sunt sulfhidrurile), formeaz\ cu sarea sulfhidrura de sodiu, care nu mai este benefic\ organismului [i este u[or toxic\. Deci dac\ la mnc\rurile pe care le face]i cu ceap\ pune]i ct mai pu]in\ sare, evita]i s\ transforma]i mnc\rurile utile `n produse toxice; Ceapa este mai bun\ crud\; prin fierbere pierde peste 80-85 % din calit\]i. Dar nici de la ceapa fiart\ nu trebuie aruncat\ zeama (acea fiertur\ este o adev\rat\ hran\ pentru organismul uman), ea trebuie folosit\. Recomand\ri: ceapa este benefic\ `ncepnd de la bolile gripale, st\rile de r\ceal\, reumatism la bolile pulmonare sau bolile sistemului nervos (ceapa, al\turi de usturoi,

CEAPA verde
Foarte mul]i oameni taie frunzele verzi [i consum\ numai partea alb\ a cepei, ceea ce este o mare gre[eal\; `ntre frunza verde [i partea alb\ a cepei diferen]a este de 10:1 ca aport nutritiv; de aici provine recomandarea utiliz\rii cepei verzi, `naintea celei uscate.

40

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Restituiri
este din ce `n ce mai mult utilizat\ `n bolile sistemului nervos); o salat\ de lavand\ cu ceap\ [i usturoi este o adev\rat\ minune pentru bolile reumatice; este greu de spus o boal\ `n care nu intervine ceapa; este o carte pe pia]\, `n care se vorbe[te de 87 de boli `n care intervine (ceapa intervine cu componentele ei `n sistemele enzimatice ale organismului, la nivelul celor 3000 mii de reac]ii chimice enzimatice din organism); ceapa crud\ este recomandat\ `n cantitate de minimum 15-20 g. att ceapa crud\ ct [i ceapa `n mncare (pr\jit\, fiart\) pot s\ se consume oricnd [i orict, orice cantitate s-ar mnca, nu are nici un fel de toxicitate. perioada cea mai bun\ a zilei de mncat ceapa crud\ este seara, pentru c\ intervine direct la nivelul sistemului nervos [i te vei odihni foarte bine. ATEN}IE `ns\ ea poate s\ genereze o hiperaciditate, atunci trebuie avut\ `n vedere administrarea concomitent\ a unei pastile de neutralizant natural, cum ar fi: Redigest, Mag Anghinar, dicarbocalm sau oricare alt produs care face o astfel de neutralizare `n organism; usturoiul, al\turi de praz, constituie adev\rat\ surs\ de tratament `mpotriva oric\rei boli (consuma]i praz [i usturoi verde, praz 100-150g pe zi [i usturoi 25-30g pe zi [i nici o femeie nu va face osteoporoz\ [i nici un b\rbat nu va mai duce lips\ de calciu;

important: usturoiul ridic\ [i p\streaz\ poten]a b\rba]ilor, fiind o important\ sursa de fitohormoli [i materie prim\ pentru hormonii din organism aten]ie: ceapa [i usturoiul smulse `ntr-o zi se utilizeaz\ a doua zi (r\d\cinile de usturoi [i r\d\cinele de ceap\, `n momentul `n care sunt scoase din p\mnt, elibereaz\ substan]e toxice, care irit\ [i provoac\ dermatite nevindecabile); deci, cei care scot usturoiul s\ fie aten]i s\ poarte mnu[i `n mn\ [i s\ `l foloseasc\ la 12-14 ore dup\ ce l-au scos.

M|RAR
`n epilepsie foarte puternic detoxifiant antiseptic depurativ stomahic carminativ u[or sedative stimulent al glandelor digestive `nl\tur\ gr\simile din snge stimuleaz\ bila cur\]\ corzile vocale (suc m\rar). Aten]ie, NU SE FIERBE!

P|TRUNJEL
depurativ stimuleaz\ secre]iile gastrice inhibitor carcinogenic (celule maligne) Aten]ie, nu se pune `n ciorbe la fiert, se pune dup\ ce s-a dat de pe foc. R\d\cina se rade prin r\z\toare mic\ [i se pune tot dup\ ce s-au f\cut supele / ciorbele

SALVIA
Este cunoscut\ din antichitate [i considerat\ a fi unul din produsele pe care dac\ `l ai `n cas\, medicul vine s\ `]i dea buna ziua ca prieten nu ca t\m\duitor. Salvia este considerat\ una din plantele cu o ac]iune incredibil\ `n foarte multe boli, `nct poate fi considerat\ chiar panaceu (o compozi]ie chimic\ de invidiat de oricare laborator de medicamente). Con]ine enzime, peroxidaze, inhibitori ai substan]elor toxice din organism. Maceratul de salvie se realizeaz\ `n felul urm\tor: se iau frunzele de salvie, se usuc\ la umbr\ (aten]ie, nu la soare, nu la lumin\ artificial\); dup\ ce s-au uscat, se pot sf\rma `n mn\. Se cnt\resc `n raport de 1 la 5 cu ulei de floarea soarelui sau, dac\ exist\ ulei de m\sline [i mai bine. Se amestec\ din cnd `n cnd, perioada de macerare fiind de minim 30 de zile, dup\ care se filtreaz\ sau nu; poate fi utilizat pentru masaje la `ncheieturi sau pe zonele dureroase. Este excep]ional [i pentru durerile musculare sau durerile provocate de gripe; efectele maceratului de salvie sunt extraordinare [i prezen]a lui `n cas\, d\ siguran]a c\ orice boal\ va fi `nl\turat\.

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

41

Pagina cititorului

INVESTE{TE INTELIGENT!
Cea mai bun\ investi]ie este `n s\n\tate, pentru a ne bucura de via]\ pn\ la adnci b\trne]e. Vrnd nevrnd, fiecare dintre noi trebuie s\ urm\m, de-a lungul `ntregii noastre vie]i, calea care ne asigur\ s\n\tatea; ca s\ realiz\m ceva `n via]\, aceasta trebuie s\ fie suficient de lung\. A fi obligat s\-]i `ntrerupi activitatea cnd ai ajuns pe treapta cea mai `nalt\ in profesia aleas\, sau s\ te bucuri de realiz\rile ob]inute este dezastruos. ~nainte de a ne pr\bu[i din cauza bolii, organismul nostru are, de obicei, o perioad\ de avertizare, suficient pentru a ne da seama c\ avem nevoie s\ ne control\m activitatea, pentru a afla unde am trecut peste legile naturii care au fost stabilite pentru organismul uman. Oboseala cronic\ este unul dintre aceste avertismente. Constat\m dintr-o dat\ c\ obosim repede, c\ odihna de peste noapte nu ne `nl\tur\ aceast\ oboseal\ [i c\ diminea]a ne trezim deja extenua]i. ~n timp ce vigoarea mental\ continu\ s\ creasc\, starea fizic\ `ncepe s\ se [ubrezeasc\. Pe la 60 de ani constat\m c\ ne afl\m `ntr-o stare de semiinvaliditate. Trebuie s\ `nv\]\m s\ ne men]inem puterea de munc\, astfel ca omul s\ poat\ continua s\ dea randament maxim `n perioada dintre 60 [i 80 de ani. Dac\ o s\ compar\m organismul uman cu motorul unui automobil, constat\m c\ grija pentru automobil este, incredibil, mult mai mare. Pe parcursul exploat\rii unui automobil se efectueaz\ mai multe opera]ii de `ntre]inere, revizii periodice, inclusiv una obligatorie prin lege, utiliz\m benzin\ [i uleiuri de bun\ calitate, schimb\m periodic o serie de subansamble, etc. Dac\ reflect\m, comparativ, asupra preocup\rilor noastre privind grija fa]\ de men]inerea bunei func]ion\ri a organismului nostru, constat\m c\ practic aceasta nu exist\, sau este total necorespunzatoare. Omul contemporan nu investe[te `n s\n\tate dect atunci cnd s-a declan[at o anumit\ boal\, sau nici atunci, ci doar cnd intervin afec]iuni grave: boli de inim\, de ficat, diabet, paralizii, diferite forme de cancer [i, `n final, frica de un sfr[it tragic. Ast\zi este unanim cunoscut, c\ principala cauz\ a `mboln\virilor o reprezint\ acumularea `n corpul uman de substan]e toxice, numite oxidan]i, provenite `n principal din factorii poluan]i din aer, alimenta]ie [i stres. Prezen]a acestor substan]e toxice `n organism se manifest\ prin apari]ia bolilor, ceea ce reprezint\ deteriorarea chimic\ a diverselor organe, pe fondul imunit\]i sc\zute, a deregl\rii metabolismului [i apari]iei unor deficien]e de nutri]ie.

compara cu o nav\ care navigheaz\ `n larg f\r\ busol\. Periodicitatea acestor controale [i administrarea de produse naturale, sunt `n func]ie de vrst\, de mediul `n care activ\m, care reclam\ mai mult sau mai pu]in prezen]a unor factori poluan]i, fizici [i psihici, ct [i de rezultatele analizelor medicale de control periodic. Ai f\cut [i pentru tine controlul periodic de s\n\tate [i cura de `ntre]inere cu produse naturale de detoxifiere [i de corectare a caren]elor de nutri]ie? Thomas Edison - inventator american (1347-1931) afirma: "Doctorul viitorului nu va da nici un medicament, dar `[i va `nv\]a pacientul s\ fie interesat de propriul corp, de alimentatie, de cauza [i prevenirea bolii". ~n Biblie la Geneza, cap. 1:29, g\sim scris: "Iat\, v\ dau toat\ iarba ce face s\mn]\ de pe fa]a p\mntului [i tot pomul ce are rod cu s\mn]a `n el. Acestea vor fi hrana voastr\". Avem convingerea c\, atunci cnd medicina alopat\ bazat\ `n principal pe produse de sintez\ [i medicin\ natural\ `[i vor da mna, se vor salva multe vie]i sau se va prelungi via]a multora, pe o period\ mai scurt\ sau mai lung\, `n condi]ii de `ns\n\to[ire major\ sau total\. Va fi o mare binecuvntare pentru omenire! Produsele naturale HOFIGAL ofer\ o cale minunat\ de men]inere [i `ntre]inere a s\n\t\]ii, oferind o gam\ complex\ de produse de dezintoxifiere (antioxidan]i), de normalizare a metabolismului, de cre[tere a imunit\]ii [i de suplimente alimentare, de corectare a caren]elor de nutri]ie necesare bunei func]ion\ri a organismului `n toate perioadele vie]ii. Hofigal are r\d\cinile `n Natur\! Revista "HOFIGAL NATUR| {I S|N|TATE" editat\ de aceast\ companie, prospectele produselor, precum [i pertinen]a sfaturilor fitoterapeutice care sunt date de c\tre un personal calificat [i de specialitate, ofer\ un material bogat de documentare `n privin]a caracteristicilor tuturor produselor [i serviciilor oferite de S.C HOFIGAL Export Import S.A.
Ing. EMANUEL OANA

Concluzia este una sigur\, c\ este necesar s\ acord\m mai mult\ aten]ie men]inerii s\n\t\]ii corpului omenesc [i s\ investim `n s\n\tate nu doar cnd ne `nboln\vim sau cnd este prea trziu. Pentru a ne proteja organismul de `mboln\viri, este necesar s\ efectu\m controale periodice de prevenire [i s\ proced\m la administrarea de produse naturale de detoxifiere (antioxidan]i) de normalizare a metabolismului, de stimulare a sistemului imunitar [i de regenerare celular\ [i de corectare a caren]elor de nutri]ie. A nu-]i face analize medicale de la o anumit\ vrst\, sau cnd sunt semnele unei afec]iuni instalate sau poten]iale, o putem

Stimate Domnule Inginer {TEFAN MANEA M-am bucurat cnd la un magazin de tip Plafar am g\sit Revista editat\ de dumneavoastr\, pentru c\ o c\utam [i abia num\rul 9 a ap\rut la noi `n Bac\u. Sunt o veche consumatoare de Spirulin\ [i Coenzima Q10 `n ulei de c\tin\ de la Hofigal, ceea ce m\ face s\ m\ simt mai bine, cu toate bolile pe care le am la vrsta de 70 de ani (fapt pentru care v-am urm\rit la emisiunea Domnului Condur\]eanu pentru a prelua informa]iile privind produsele HOFIGAL, de care avem nevoie [i `mi priesc mai bine dect medicamentele alopate). Pentru c\ edita]i aceast\ revist\, v-a[ propune dac\ e posibil, s\ forma]i un club HOFIGAL prin care s\ difuza]i revista cu produsele dumneavoastr\, materiale promo]ionale [i chiar un

card, pentru unele reduceri la anumite produse, ca oferte speciale. O alt\ propunere ar fi ca `n revist\ s\ apar\ [i unele scheme de tratament la cererea cititorilor, cum a]i f\cut `n ziarul Taifasuri. Aceasta ar fi necesar pentru c\ a[ vrea s\ ajung la Centrul Medical Hofimed din Bucure[ti, dar vrsta `[i spune cuvntul. ~n ce prive[te produsele, am observat c\ la centrul din Breaza folosi]i `n tratamente Gerovital [i Aslavital, chiar [i `n combina]ie. ~n `ncheiere, v\ rog s\ m\ scuza]i de propunerile poate prea `ndr\zne]e, iar dumneavoastr\ personal, v\ urez mult\ s\n\tate [i putere de munc\ pentru noi realiz\ri deosebite `n tot ceea ce face]i. Cu deosebit\ stim\, C.C. Bac\u, 18.02.2008

42

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Pagina cititorului - Apari]ii editoriale


STIMATE DOMNULE Inginer {tefan Manea, Ne felicit\m pentru c\ am descoperit Cabinetul Dr. Mihail Mihaela din Constan]a, strada Ci[melei [i regret\m c\ nu am reu[it performan]a mai devreme. {i ne bucur\ s\ afl\m c\ asemenea cabinete vor mai apare, dar trebuie f\cut\ un pic de reclam\ (ca s\ beneficieze ct mai mul]i oameni cu suferin]e). Trebuie s\ recunoa[tem c\ magazinul cu produse naturale al\turat spatiului de consiliere ne serve[te cu proptitudine plante de calitate, medicamente de specialitate la pre]uri - cu adev\rat - de produc\tor [i de bun\ calitate; personalul este cu adev\rat sensibil, amabil (o adev\rat\ pl\cere s\ te aprovizionezi din minile unor astfel de persoane). Sunt parc\ "f\cu]i" pentru s\n\tatea public\, iar doctori]a Mihail e `nzestrat\ cu o vorb\ blnd\, cu un zmbet care vindec\... Dumnezeu s\-i ]in\ pe cei ce reu[esc s\ fac\ atta bine `n lumea asta plin\ de ur\, r\utate [i boli! A[ vrea s\ nu fie socotit\ laud\ de[art\, dar maniera `n care slujesc astfel de oameni, este cu adev\rat o surs\ d\t\toare de s\n\tate. Am urmat re]eta doctori]ei, de care nu se poate s\ nu te `ndr\goste[ti [i s\ nu o lauzi, constatnd c\ dup\ aplicarea tratamentului descris cu precizie, am sim]it o `mbun\t\]ire (ceea ce ar dori orice pacient). Nu blamez al]i slujitori ai serviciului de s\n\tate public\ dar personalul magazinului cu produse naturale, al cabinetului Dr. Mihail, sunt lumini]e `n bezna ce a invadat via]a noastr\ contemporan\, plin\ de necazuri [i suferin]e, `n care "leacul" este tot la om [i mai ales, leacurile din GR|DINA DOMNULUI, puse la `ndemna oamenilor de personal calificat, care prin zmbet poten]eaz\ valoarea terapeutic\ a plantei. Pentru c\, adev\rat spune `n]eleptul ''Dumnezeu a f\cut s\ creasc\ o plant\ pentru fiecare boal\, cu excep]ia prostiei...'' Domnule Inginer {TEFAN MANEA, cu ct mai multe magazine [i farmacii HOFIGAL, cu att mai mul]i beneficiari de s\n\tate! Cu leacuri din Gr\dina Domnului... V\ mul]umim pentru str\duin]\ dumneavoastr\ [i tuturor celor ce slujesc pentru s\n\tatea fizic\ [i spiritual\ a neamului! Cu respect, familia I.L. Constan]a, 11.02.2008

Noile bro[uri editate de HOFIGAL sunt adresate speciali[tilor, dar [i publicului larg [i pot fi un `ndrumar util pentru profilaxia terapeuric\ natural\. Ele pot fi g\site att la farmaciile [i unit\]ile comerciale care ofer\ spre vnzare produse ale S.C.HOFIGAL, precum [i `n centrele de diagnostic [i tratament profilate pe terapie natural\.

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

43

Editorial
continuare din pagina 1

regleaz\ tranzitul intestinal, este hipocolesterolemiant [i hipoglicemiant, favorizeaz\ eliminarea toxinelor [i a metalelor grele. Bazndu-se pe aceste concluzii, medicii `l utilizau `n: hepatite cronice; ulcer gastric [i duodenal, gastrite, duodenite; colonopatii cronice [i func]ionale; dismicrobism intestinal; pancreatite; dischinezii biliare; litiaz\ biliar\ [i reno-uretral\; indigestii acute; adjuvant `n distrofii, rectocolit\ ulcerohemoragic\, parazitoze intestinale, urticarii recurente, intoxica]ii cu metale grele [i chiar intoxica]ii cu medicamente. Spuneam atunci c\ nu are contraindica]ii [i efecte adverse. Ei bine, aveam atunci oarecare re]ineri; ast\zi, dup\ 14 ani de cercet\ri putem spune acest lucru f\r\ rezerve. Cartea "Micromiracole" Dr. Ellen W. Cutler [i Dr. Jeremy E. Kaslow, ne aduce [i alte confirm\ri [tiin]ifice [i practice. Rezultatele clinice practice, ob]inute pe baz\ de studii de caz de c\tre Dr. Pa[canu, Dr. Andreescu S, Dr. Anu[ca A, Dr. Barbu Gh., Dr. Chitea C., Dr. Costinescu M., Dr. Costescu A., Dr. Costescu C., Dr. Cristea E., Dr. Hobeanu I.,

Dr. Hogea A., Dr. Ilin R., Dr. M\rgineanu G, Dr. M\rgineanu S, Dr. Mihail M., Dr. P\trugan C., Dr. Pavel I., Dr. R\duc\ A., Dr. Sissea T., Dr. Tatomirescu A, Dr.Tatomirescu L, Dr.}\ran V, Dr.Ulea A, Dr.Vasile D, Dr Weisz R, au confirmat teoria punct cu punct. Enzimele digestive permit organismului s\ digere alimentele pe care le mnc\m prin scindare (cataboliz\) a zah\rului, amidonului, gr\similor [i fibrelor, `n compu[i mai mici, care pot fi absorbi]i pn\ la nivel celular. Enzimele alimentare sunt vitale pentru men]inerea s\n\t\]ii optime. Lipsa lor poate conduce la ie[irea din normalitate = `mboln\vire. Adevarata problem\ este faptul c\ alimentele sunt lipsite aproape complet de enzime. Dup\ cum se [tie, orice form\ de prelucrare sau preparare: pasteurizare, iradiere, g\titul la microunde sau fierberea, distrug enzimele existente `n mod natural `n alimente. De asemenea, agricultura cu pesticide, fungicide, fertilizatori anorganici reduce con]inutul `n enzime al solului. Acestea conduc la s\r\cirea solului `n micro [i macroelemente necesare viitoarelor plante pentru dezvoltare. Studii numeroase arat\ c\ alimentele naturale (organice) sunt mult mai bogate `n substan]e nutritive dect cele "comerciale". Ast\zi este o certitudine c\ enzimele au rol determinant `n s\n\tatea noastr\.

Mai mult, atunci s-a l\murit problema: de ce consum\ p\s\rile piatr\ (SiO2). ~n manualele de zoologie se scrie [i ast\zi c\ p\s\rile m\nnc\ pietre cu siliciu ca s\ le "ajute la digestie". Am publicat la vremea respectiv\ cercet\rile f\cute, prin care demonstram inexactitatea. Ar\tam c\ `n g\ina]ul de pas\re nu se reg\se[te SiO2 ci SiO42- (forma silicat, care preia ionul de sodiu [i astfel pas\rea se ap\r\ de coccidioz\, o boal\ nimicitoare). O2 Reac]ia: SiO2 -----> SiO42- dac\ ar fi s\ se realizeze chimic ar necesita un H echivalent cu 150C [i peste 100 atm. Puiul de g\in\ o realizeaz\ enzimatic la temperatura corpului. Atunci am ajuns la concluzia asupra rolului micro [i macro elementelor `n sistemele enzimatice. Cercet\rile noastre au continuat, realiznd [i alte produse, `n care enzimele sunt determinante `n reglarea proceselor metabolice [i digestiei. Au urmat studii clinice [i de caz, la care au participat 25 de medici, ce au ajuns la concluzia c\ REDIGEST are ac]iune hepatoprotectoare, antiinflamatoare [i antiseptic\ la nivelul tubului digestiv, regleaz\ motilitatea tubului digestiv [i a colicistului, previne formarea calculilor biliari [i renouretrali, regleaz\ procesele de digestie [i absorb]ie, normalizeaz\ activitatea gastro-intestinal\,
44 Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Editorial
"Enzimele din hran\ nu `[i pot face datoria dac\ nu mestec\m suficient de bine pentru a rupe pere]ii celulelor [i fibrele care protejeaz\ enzimele" "...apeten]a pentru carnea plin\ de hormoni, produsele de patiserie ob]inute din f\in\ rafinat\ [i zah\r, `ndulcitorii artificiali [i gr\simile artificiale, inclusiv gr\simile trans de tipul margarinelor [i uleiurilor par]ial hidrogenate. Toate solicit\ organismul f\r\ a-i oferi partea de enzime [i substan]e nutritive. Dac\ nu avem o diet\ bogat\ `n enzime organismul `[i epuizeaz\ rezervele, nefiind capabil s\ stocheze surplusul pentru utilizare ulterioar\. A[a se explic\ recomand\rile exper]ilor de a ne fortifia enzimatic regimul alimentar". Mai mult, Dr. Elen Cutler spune: "Cu ct facem mai multe cercet\ri cu att vedem mai mul]i pacien]i, cu att suntem mai convin[i c\ tulbur\rile digestive joac\ un rol `n multe, dac\ nu `n toate bolile cronice predominante `n zilele noastre" (ad\ug\m [i faptul, sus]inut de alte studii, c\ aproape toate tulbur\rile sunt rezultatul stresului digestiv persistent). Enzimoterapia furnizeaz\ un sprijin esen]ial procesului de `ns\n\to[ire, uneori surprinz\tor pentru cei mai mul]i. Un exemplu sunt bolile de piele, care adesea sunt urmare a unor boli digestive, a procesului accentuat de `mb\trnire, sau chiar a tulbur\rilor mentale. ~n ultimul timp tot mai multe dovezi [tiintifice vorbesc despre rolul enzimelor; apar noi [tiinte zise complementare dar care de fapt sunt fundamentale `n cunoa[terea proceselor metabolice [i deci, `n buna func]ionare a organismului. De exemplu, Gemoterapia, care confirm\ existen]ialitatea ansamblului de reac]ii succesive, energetice, inclusiv enzimatice, a sute de componente participante la buna func]ionare a diverselor tipuri de celule; sau Aromaterapia, utilizat\ de altfel din antichitate, c\reia i se pun bazele [tiin]ifice `n zilele noastre [i care are un rol esen]ial `n ap\rarea organismului de "intru[i [i neaveni]i" (bacterii, microbi, viru[i etc.) Este greu de explicat cum apeleaz\ aceste [tiin]e la zestrea naturii pentru a produce vindecarea, cum substan]ele naturale pot transforma viziunea noastr\ despre boal\. Este greu s\ `ncerci a `n]elege c\ spre deosebire de tratamentele conven]ionale, care doar mascheaz\ simptomele, suplimentele cu enzime, gemoderivatele sau uleiurile volatile ac]ioneaz\ la nivel celular pentru a reface [i a preveni cauzele care genereaz\ nenum\rate probleme de s\n\tate. Dac\ `n]elegem [i c\ enzimele sunt sigure [i f\r\ nici un fel de efect secundar, ne d\m seama de
Aprilie 2008

necesitatea lor dar [i de "marele pericol" pentru oameni, reprezentat de firmele subjugate banilor. Am apreciat `n mod deosebit la dna.Cutler o clasificare a medicilor, conform c\reia medicii se `mpart `n dou\ mari categorii: a) subjuga]i banului [i b) subjuga]i con[tiin]ei. D\ Doamne ca la noi s\ d\inuie ct mai mult cea de-a doua categorie. Atunci, f\r\ doar [i poate c\ vor fi mai mul]i care vor `n]elege necesitatea `ntoarcerii la natur\ (de data aceasta, pe baze [tiin]ifice). Se va `n]elege vechea zical\: "S\ iei medicamente cnd e[ti bolnav, este ca [i cum ai s\pa un pu] numai cnd e[ti `nsetat" - nu este deja prea trziu? Sper s\ `n]elegem c\ suplimentele alimentare: ceaiurile, extractele din plante, gemoderivatele, uleiurile volatile, vitaminele, micro [i macroelementele, tincturile, pulberile enzimatice sunt o necesitate [i nu un moft pe care ]i-l satisfaci sau nu. P.S. Men]ion\m alte produse "Hofigal" cu activitate enzimatic\, pe lng\ Redigest: Extravit M, Protein for]\, C\tinofort, Coenzima Q10, Hofisan, Hofisil, Momordica, Complet antioxidant, Fiamarant, [.a. Toate aceste produse au determinat\ [i capacitatea antioxidativ\, `n vederea utiliz\rii ca produse antistres.
45

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Re]ete culinare naturale de sezon


at\ c\ semnele unui nou anotimp se fac din ce `n ce mai sim]ite [i totul pare s\ `[i revin\ din amor]eala tipic\ sezonului rece. Deja suntem preg\ti]i s\ spunem adio conservelor [i mnc\rurilor fade cu care "ne-am delectat" `n ultimul timp [i potem lua cu asalt pie]ele pline cu verde]uri proaspete. Legumele proaspete se consum\ cel mai bine sub form\ de salate, astfel `nct vitaminele s\ r\mn\ nealterate [i noi s\ le asimil\m corespunz\tor. Aceste salate pot deveni un adev\rat deliciu, atta timp ct la ele se adaug\ mirodeniile potrivite. Pres\ra]i peste salatele preferate: p\trunjel, m\rar, ment\, busuioc, rozmarin sau maghiran [i via]a... "va c\p\ta gust"!!! Dac\ prefera]i soteurile de legume, se poate apela tot la plante. Pentru a da gust mnc\rurilor este necesar s\ se c\leasc\ condimentul preferat `n pu]in ulei de m\sline [i apoi se adaug\ legumele dorite. ~n felul acesta legumele vor fi mai gustoase [i vom mnca mult mai s\n\tos. (www.iDieta.ro)

CEAPA VERDE poate fi consumat\ proasp\t\ sau g\tit\. La sosirea fiec\rei prim\veri. Bogat\ `n vitamine [i cu pu]ine calorii, ceapa verde reprezint\ o alegere s\n\toas\ pentru mesele colorate [i proaspete de prim\var\, pentru salate [i mnc\ruri aromate. Con]inutul nutritiv pentru 25 g de ceap\ verde const\ `n: Calorii-10 g., Gr\simi totale-0g, Gr\simi saturate-0g., Sodiu-0mg, Carbohidra]i-2g., Fibre-1g., Proteine - 0g., Vitamina A, Vitamina C, Calciu, Fier. P|P|DIA (`n francez\, "dintele leului") este folosit\ pentru ameliorarea digestiei [i i`n tratarea bolilor de ficat, cum ar fi hepatita. Este bogat\ `n vitamina A [i B. De curnd au fost lansate cercet\ri cu privire la tratarea cancerului cu ajutorul p\p\diei. URZICA este o plant\ cunoscut\ pentru remediile `mpotriva astmului, anemiei, artritei [i prostatei m\rite. Urzicile pot fi servite fierte, frecate cu usturoi [i zeam\ de l\mie. Sucul rezultat `n urma fierberii urzicilor con]ine mult fier, fiind foarte s\n\tos.

USTUROIUL VERDE face parte din familia cepei [i este folosit `n tratarea bolilor de inim\, fiind un aromatizant puternic. SALATA VERDE este popular\ `n toat\ lumea [i poate fi consumat\ pe toat\ perioada anului, `n zeci de variante. Salata verde este consumat\ `nc\ de acum 4500 de ani [i a fost descoperit\ `n bazinul mediteranean. Con]inutul nutritiv `ntr-o cantitate de 75g de salat\ verde asigur\: Calorii-15g., Calorii din gr\simi-0g., Gr\simi totale - 0g., Gr\simi saturate-0g., Sodiu-17mg., Carbohidra]i-3g., Fibre-2g., Proteine-1g., Vitamina A, Vitamina C, Calciu, Fier. Ad\ugnd salat\ verde `n alimenta]ia zilnic\ ve]i asigura organismului cantit\]i importante de vitamina C, beta-caroten, acid folic [i fibre. Ca regul\ general\, cu ct sunt mai verzi frunzele de salat\, cu att sunt mai bogate `n substan]e nutritive. ~n general, salata verde se consum\ ca atare, `n salate. Exist\ [i posibilitatea ca anumite specii de salat\ s\ fie preparate `nn\bu[it, sub form\ de sote sau la gr\tar. Pentru o gustare rapid\, se poate prepara o salat\ cu ulei de m\sline [i ceap\ verde.

SALAT| VERDE CU FRUCTE


Ingrediente:
m\r mare .................1 bucat\ salat\ verde.............1 bucat\ ]elin\ ........................3 tije tinere miez de nuc\ ...........4 buc\]i stafide ......................50 g ulei de m\sline........100 ml o]et de mere ...........2 linguri miere de albine .......1 lingur\ sare [i piper .............dup\ gust boabe de piper........dup\ gust

ANGHINARE GRATINAT|
Ingrediente:
anghinare ................5 buc\]i pine feliat\ ............3 felii lapte .........................pentru `nmuiat pinea ulei m\sline .............4 linguri usturoi......................1 c\]el de usturoi (sau 1 linguri]\ praf de usturoi) p\trunjel ..................proasp\t tocat l\mie ......................de stors `n apa unde l\s\m s\ stea anghinarea sare...........................dup\ gust

Preparare:
1. Se spal\ salata, frunz\ cu frunz\ sub jet de ap\, se scurge, se taie `n [uvi]e sub]iri [i se pune `ntr-un castron; 2. Se spal\ tijele de ]elin\, se cur\]\ de partea tare, se taie rondele sub]iri, se amestec\ cu salata [i se pun la rece; 3. Separat se pune uleiul `ntr-o crati]\, se `nc\lze[te pu]in [i se amestec\ cu mierea [i o]etul, pn\ se ob]ine o emulsie spumoas\; 4. Se adaug\ `n sos [i stafidele, ]inute `n prealabil 10 minute `n ap\ c\ldu]\ pentru hidratare; 5. Se scoate salata de la rece [i se asezoneaz\ cu sosul ob]inut, iar pe deasupra se adaug\ felii sub]iri de m\r [i miez de nuc\, rumenit u[or `n cuptor [i t\iat buc\]i mari.

Preparare:
1. Cur\]\m anghinarea de foile externe (dou\-trei straturi, cele mai tari [i groase). Dup\ ce am cur\]at foile externe, scobim cu un cu]it `n centru. Cum o cur\]\m, o punem `n ap\ cu l\mie (a[a nu se `negre[te) 2. Prepar\m umplutura, punem la `nmuiat `n lapte pinea feliat\, o stoarcem bine, ad\ug\m usturoiul [i p\trunjelul tocat. Adaug\m pu]in\ sare [i amestec\m bine. 3. Lu\m anghinarea, r\sfir\m foile [i le umplem, aducnd `ntre foi compozi]ia de pine, apoi strngem pu]in [i `nchidem. 4. Punem `ntr-un vas ap\, apoi anghinarea; apa trebuie s\ acopere cam un sfert din anghinare. Stropim fiecare bucat\ cu ulei, punem vasul `n cuptor, la foc potrivit, pentru circa 30 minute. 5. Urmeaz\ alte 5-10 minute la grill. 6. Se servesc cu sosul r\mas. Se pot mnca cu brnz\ sau simple.

Timp de preparare: rapid Complexitate: redus\ Specific: romnesc


Salatele sunt cel mai u[or de preparat [i a[a este [i salata verde cu fructe. Recomand\m aceast\ re]et\ de salat\ verde cu fructe, pentru a v\ delecta cu o salat\ delicioasa, care aduce un aport crescut de vitamine [i minerale. Consuma]i salata verde cu fructe ori de cte ori pute]i [i v\ ve]i sim]i `n form\ [i plini de energie. (www.ele.ro gastronomie)
Farm. GABRIELA VL|SCEANU

Timp de preparare: mediu Complexitate: redus\

46

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Adrese utile U N I TAT E


CLEOFARM 1 Colentina CLEOFARM 2 Crnga[i FARMACON Farmaciile HYM - Malcoci SEDIUL HOFIGAL TERAFARM VICTORIA Hof Natural Plant SPIRUS|N|TATEA Ploie[ti SPIRUS|N|TATEA Breaza COMPLEX Terapie Natural\ "Alexandra" CENTRU Medical "HofiMed" LIDA NATURAL FARMACON EMIN & SUN

ADRESA
{os. Colentina nr. 76, s2 Calea Crnga[i nr. 87, s6 Str. Col]ei nr. 7, s3 Str. Malcoci nr. 2B, s5 Intrarea Serelor nr. 2, s4 Bd. Lacul Tei nr. 65, s2 Bd. N. Titulescu nr. 3, s1 Str. Tineretului, bl. 206, parter, Giurgiu Str. Grigore Cantacuzino nr. 185, bl. 150A Str. Libert\]ii nr. 82, Breaza, Prahova Str. Libert\]ii nr. 82, Breaza, Prahova Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, s2 Constan]a, str. Ci[melei 19, bl. 3, sc.B, ap. 23 Constan]a, str. Mihai Viteazu nr. 51 Constan]a, str. Daliei nr. 6, str. Baba Novac nr. 1

T E L E F O N / FA X
021-240.28.53; fax: 021-241.15.41 021-220.02.87; fax: 021-220.01.93 021-314.15.45; fax: 021-315.93.11 021-424.22.69/ 021-424.22.70 021-334.51.35/ 021-334.00.26; fax: 021-334.59.05 021-221.18.94; fax: 021-212.18.93 021-311.70.43; fax: 021-312.45.30 0246-221.246 0244-51.90.24; fax: 0244-40.75.44 0244-34.32.22; fax: 0244-34.30.94 0244-34.29.75/ 0244-34.32.96; fax: 0244-34.30.94 021-240.73.40/ 031-808.89.98/ 0341-805.257 0241-515.427

MOBIL
0730.087.692 0730.087.686 0730.087.685 0730.087.687 0730.087.673 0730.087.693 0730.087.684 0730.087.698

0730.087.694

0721.750.903 0745.855.536 0745.049.234

0241-617.046

~n aceste unit\]i se acord\ consiliere gratuit\, iar `n unele dintre ele produsele Hofigal pot fi cump\rate f\r\ adaos comercial
Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editat\ de Funda]ia HERON / ISSN: 1842 - 3310
Redac]ie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com / heron_flg2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788
Foto produse [i evenimente: Adrian Ionescu Tiraj: 20.000 de exemplare

48

Aprilie 2008

HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Psalm de Pa[te
Adrian P\unescu Ce bine mi-e a-]i recunoa[te {tergarul alb de in la por]i, Te-ai preg\tit [i tu de Pa[te, Hristos a `nviat din mor]i. Pe mal de r`u mai c`nt\ broa[te {i r`ul c`nt\-n contrafor]i, Re`nviem [i noi de Pa[te, Hristos a `nviat din mor]i. A re-nvia, a te mai na[te E darul crudei tale sor]i, S\ ne privim `n ochi de Pa[te, Hristos a `nviat din mor]i. Asinul ce pe pietre pa[te Te re`nva]\ s\ supor]i, {i ani pustii, [i Zi de Pa[te, Hristos a `nviat din mor]i. {i vom muri, [i ne vom na[te, {i plini de sor]i, [i f\r\ sor]i, Dar vom avea o Zi de Pa[te, Hristos a `nviat din mor]i. M\ po]i vedea, te pot cunoa[te, Cum m\ comport, cum te compor]i, C`nd prin lumina grea de Pa[te, Hristos a `nviat din mor]i. Cre[tine, ca s\ po]i rena[te, Deschide crucii orice por]i, Rectitore[te-te de Pa[te, Hristos a `nviat din mor]i.

Sfnta s\rb\toare a ~nvierii Domnului s\ v\ aduc\ mult\ lini[te, `ncredere, echilibru [i s\n\tate!

HRISTOS A ~NVIAT!
{TEFAN MANEA