Sunteți pe pagina 1din 47

drept civil, an 1, partea generala 2007/2008

MULTIPLE CHOICE

1. Spre deosebire de nulitatea relativa, nulitatea absoluta:


a. intervine numai in cazurile expres prevazute de lege
b. este intotdeauna imprescriptibila extinctiv
c. poate fi invocata intotdeauna si de instanta din oficiu
d. poate fi invocata numai de o singura parte
2. Nulitatea relativa, spre deosebire de nulitatea absoluta:
a. desfiinteaza in parte efectele actului juridic civil
b. este expresa
c. este prescriptibila pe cale de actiune
d. este intotdeauna imprescriptibila
3. Se poate invoca nulitatea relativa:
a. daca actul este incheiat in frauda creditorilor
b. daca actul a fost facut de un alienat sau debil mintal, chiar daca nu a fost pus sub
interdictie judecatoreasca
c. daca obiectul contractului nu exista la data incheierii lui
d. daca s-a incalcat ordinea publica
4. Sunt exceptii de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens:
a. principiul conversiunii actului juridic civil
b. cazul actelor subsecvente cu executare succesiva
c. cazul actelor de dispozitie cu titlu oneros asupra unui imobil inscris in cartea funciara
d. cazul actelor de dispozitie
5. Reprezinta cauze de nulitate absoluta:
a. nevalabilitatea obiectului actului juridic civil
b. lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil
c. dolul
d. violenta
6. Reprezinta cauze de nulitate absoluta:
a. leziunea
b. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol
c. lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei judiciare
d. nerespectarea dreptului de preemptiune
7. Reprezinta cauze de nulitate relativa:
a. nesocotirea normelor privind capacitatea de exercitiu cand actul este incheiat de
persoana lipsita de capacitate de exercitiu
b. incalcarea ordinii publice
c. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol
d. nevalabilitatea obiectului actului juridic civil
8. Nulitatea absoluta:
a. poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la
incheierea actului
b. poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila
c. este prescriptibila
d. poate fi confirmata expres sau tacit de catre partea interesata

1
9. Sunt cauze de nulitate absoluta:
a. incalcarea oricarei reguli privitiare la incapacitatile speciale de folosinta
b. lipsa pretului la vanzarile de drepturi litigioase
c. eroarea asupra motivului determinant al actului juridic civil
d. lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil
10. Nulitatea relativa:
a. poate fi invocata de oricine are interes
b. poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila
c. nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita
d. este prescriptibila
11. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A.nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita
B.nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit
la incheierea actului
C.nulitatea absoluta poate fi confirmata expres sau tacit de catre partea interesata
D.nulitatea relativa este imprescriptibila
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+D
12. Principiile efectelor nulitatii sunt:
A. principiul retroactivitatii nulitatii
B. principiul neretroactivitatii nulitatii
C. principiul restabilirii situatiei anetrioare
D. principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a desfiintarii actului initial

a. B+C+D
b. A+C+D
c. A+B+D
d. A+B+C
13. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil este:
a. acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru
trecut, adica pana in momentul incheierii actului juridic civil
b. acea regula potrivit careia nulitatea produce efecte numai pentru viitor
c. acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte pentru trecut
d. acea regula potrivit careia anularea actului initial atrage dupa sine si anularea actului
subsecvent
14. Dupa modul de incheiere valabila, actele juridice se clasifica in:
a. acte strict personale si acte care pot fi incheiate si prin reprezentare
b. acte consensuale, solemne, reale
c. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
d. acte subiective si acte conditie
15. Dupa legatura cu modalitatile, actele juridice se clasifica in:
a. acte pure si simple si acte afectate de modalitati
b. acte subiective si acte conditie
c. unilaterale, bilaterale, multilaterale
d. acte consensuale, solemne, reale

2
16. Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice se clasifica in:
a. acte consensuale, solemne, reale
b. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
c. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
d. acte subiective si acte conditie
17. Dupa numarul partilor, actele juridice se clasifica in:
a. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
b. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
c. acte subiective si acte conditie
d. acte pure si simple si acte afectate de modalitati
18. Dupa momentul producerii efectelor, actele juridice se clasifica in:
a. acte principale si accesorii
b. acte intre vii si acte pentru cauza de moarte
c. acte pure si simple si acte afectate de modalitati
d. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
19. Dupa reglementarea si denumirea lor, actele juridice se clasifica in:
a. acte declarative, constitutive si translative
b. acte pure si simple si acte afectate de modalitati
c. acte numite si nenumite
d. acte subiective si acte conditie
20. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A.capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia
B.capacitatea de a incheia actul reprezinta exceptia, incapacitatea reprezinta regula
C.regula capacitatii persoanei juridice este subordonata principiului specialitatii capacitatii
D.minorul care nu a implinit 14 ani nu are capacitate de exercitiu
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+C+D
d. A+B+D
21. Nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele juridice se
sanctioneaza cu:
a. caducitatea
b. nulitatea relativa
c. nulitatea absoluta
d. rezilierea
22. Dolul reprezinta:
a. acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu
ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit
act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii
b. acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau de natura
sa-i insufle o temere care o determina sa incheie un act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat
c. acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua
prestatii
d. falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic civil

3
23. Conditia, modalitate a actului juridic civil, reprezinta:
a. un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv
civil si a obligatiei corelative
b. acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele
cu titlu gratuit
c. acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui
asemenea act
d. acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua
prestatii
24. Sarcina, modalitate a actului juridic civil, reprezinta:
a. un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv
civil si a obligatiei corelative
b. acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele
cu titlu gratuit-liberalitati
c. acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui
asemenea act
d. acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua
prestatii
25. Sarcina:
a. afecteaza valabilitatea actului juridic civil
b. afecteaza eficacitatea actului juridic civil
c. poate afecta un act cu titlu oneros
d. opreaza de drept
26. Sarcina:
a. este admisibila numai in cazul liberalitatilor
b. este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros
c. opreaza de drept
d. afecteaza valabilitatea actului juridic civil

27. Sarcina:
a. opreaza de drept
b. opreaza in temeiul unei hotarari judecatoresti
c. afecteaza valabilitatea actului juridic civil
d. este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros
28. Conditia:
a. opereaza de drept
b. opreaza in temeiul unei hotarari judecatoresti
c. afecteaza numai actele cu titlu gratuit
d. afecteaza numai liberalitatile
29. Termenul:
a. este un eveniment nesigur ca realizare
b. este un eveniment sigur ca realizare
c. produce efecte ex tunc
d. nu consta intr-o imprejurare viitoare
30. Pacta sunt servanda este expresia:
a. principiului realativitatii
b. principiul fortei obligatorii
c. principiul irevocabilitatii
d. principiul egalitatii

4
31. Regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a putea sa
profite sau sa dauneze altor persoane reprezinta:
a. principiul egalitatii
b. principiul fortei obligatorii
c. principiului realativitatii
d. principiul irevocabilitatii

32. Persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita sau tinuta,
dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei sale juridice
cu una dintre partile lui poarta denumirea de:
a. avand-cauza
b. tert
c. parte
d. donator
33. Acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca
element al unui patrimoniu poarta denumirea de:
a. tert
b. succesor universal
c. succesor cu titlu particular
d. succesor cu titlu universal
34. Acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu poarta denumirea de:
a. succesor cu titlu particular
b. succesor universal
c. succesor cu titlu universal
d. creditor chirografar
35. Persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate este:
a. succesor cu titlu universal
b. succesor universal
c. succesor cu titlu particular
d. creditor chirografar
36. Persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii este:
a. succesor cu titlu universal
b. succesor universal
c. succesor cu titlu particular
d. creditor chirografar
37. Persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element
al unui patrimoniu, poarta denumirea de:
a. succesor cu titlu universal
b. succesor universal
c. succesor cu titlu particular
d. creditor chirografar
38. Cumparatorul unui bun este un:
a. succesor cu titlu universal
b. succesor universal
c. succesor cu titlu particular
d. creditor chirografar

5
39. Acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de gaj general
asupra tuturor bunurilor debitorilor lor poarta denumirea de:
a. succesor cu titlu universal
b. succesor universal
c. succesor cu titlu particular
d. creditor chirografar
40. Creditorii chirografari:
a. au garantie reala pentru creanta lor
b. sunt avanzi-cauza
c. succesor universal
d. succesor cu titlu particular
41. Singura exceptie reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic este:
a. reprezentarea
b. actiunea directa
c. stipulatia pentru altul
d. situatia avanzilor-cauza

42. Consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile survenite in cazul desfiintarii
in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate, reprezinta:
a. efectele nulitatii
b. principiul restabilirii situatiei anterioare
c. principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a desfiintarii actului initial
d. pacta sunt servanda
43. Constituie exceptie reala de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil:
A. fructele culese, pana la data intentarii cererii in anulare, de posesorii de buna-credinta, raman
definitiv dobandite, in temeiul art.485 C.civ; in acest caz, neretroactivitatea efectelor nulitatii se
intemeiaza pe ideea de protectie a posesorului de buna-credinta
B. contractele cu executare succesiva executate, in tot sau in parte, inainte de anularea acestora; in
aces caz, inlaturarea efectului retroactiv al nulitatii este explicat prin imposibilitatea obiectiva de
restabilire in natura a situatiei anterioare
C. cazul aplicarii art.22 C.fam.:”In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a
recasatorit, si, dupa aceasta, hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua
ramane valabila”.
D. cazul aplicarii art.23 C.fam – casatoria putativa

a. A+B
b. A+C
c. B+C
d. C+D
44. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa se deosebesc prin:
a. natura normelor juridice incalcate
b. sfera persoanelor care le pot invoca
c. efectele produse prin declararea lor
d. toate raspunsurile sunt corecte
45. Conversiunea actului juridic lovit de nulitate:
a. poate interveni indiferent de intinderea nulitatii
b. presupune renuntarea partii interesate la dreptul de a solicita anularea actului
c. nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat
d. este inadmisibila in cazul nulitatilor de ordine publica

6
46. Conversiunea actului juridic civil nul:
a. inlatura aplicarea principiului quod nullum est, nullum producit efectum
b. presupune refacerea actului juridic nul
c. este inadmisibila in cazul nulitatilor de ordine publica
d. presupune renuntarea partii interesate la dreptul de a solicita anularea actului
47. Este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute:
a. in cazul absentei totale a consimtamantului
b. in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei
c. in cazul fraudei la lege
d. nerespectarii formei cerute ad probationem
48. Este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute:
a. atunci cand obiectul este ilicit sau imoral
b. in cazul nerespectarii formei cerute ad probationem
c. in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei
d. in cazul absentei totale a consimtamantului
49. Conversiunea actului juridic nul:
a. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie
b. este posibila si in cazul nulitatii absolute
c. nu este admisibila in cazul nulitatii relative
d. presupune refacerea actului juridic nul

50. Donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege este:
a. anulabila
b. lipsita de orice efecte juridice
c. nula, insa va putea produce, in anumite cazuri, efecte juridice
d. caduca
51. Actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de exercitiu deplina:
a. sunt anulabile, caz in care partile vor fi puse intotdeauna in situatia anterioara prin
restituirea prestatiilor
b. sunt lovite de nulitate, instanta pronuntand anularea chiar daca minorul a declarat la
incheierea actului ca este major
c. pot fi anulate pentru leziune, in cazurile in care minorul a suferit un prejudiciu important
d. sunt revocate

52. Elementele raportului juridic sunt:


a. ipoteza, dispoziþia, sancþiunea
b. conþinutul, obiectul, subiectele
c. dreptul subiectiv, obligatia corelativã
d. subiectele, dreptul subiectiv, obligatia corelativã
53. Regula în raporturile juridice obligaþionale este
a. solidaritatea
b. divizibilitatea
c. indivizibilitatea
d. solidaritatea activa
54. Pot forma obiectul unui contract de vânzare - cumpãrare :
a. drumurile naþionale
b. aerul
c. apartamentele proprietate privatã.
d. teritoriul României

7
55. Constituie cerinþa generala a valabilitãþii obiectului actului juridic civil:
a. sa fie in circuitul civil
b. existenþa autorizaþiei administrative sau judiciare
c. sa fie imoral
d. sa fie illicit
56.
Constituie cerinþa generala a valabilitãþii obiectului actului juridic civil:
a. sa fie imoral
b. sa fie ilicit
c. existenþa autorizaþiei administrative sau judiciare
d. sa fie determinat sau determinabil
57. Termenul, ca modalitate a actului juridic, poate fi definit ca fiind:
a. poate fi definit ca fiind un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este
amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii
obligatiilor civile
b. poate fi definit ca fiind un eveniment, viitor si nesigur, de care depinde existenta
(nasterea ori desfiintarea) actului juridic
c. produce efecte ex tunc
d. nu consta intr-o imprejurare viitoare
58.
Spre deosebire de nulitate, caducitatea:
a. se intalneste numai in sfera actelor uniltarale
b. presupune un act valabil incheiat
c. intervine intotdeauna pentru cauze ulteriore incheierii lui
d. toate raspunsurile sunt corecte
59.
Spre deosebire de nulitate, caducitatea:
a. produce efecte ex tunc
b. produce efecte numai pentru viitor
c. intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic
d. presupune un act nevalabil incheiat
60. Spre deosebire de nulitate, caducitatea:
a. intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic
b. presupune un act nevalabil incheiat
c. intervine intotdeauna pentru cauze ulterioare incheierii lui
d. priveste orice act juridic
61. Spre deosebire de nulitate, revocarea:
a. se aplica, in principiu, numai liberalitatilor
b. este determinata de cauze de nevalabilitate
c. intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic
d. intervine pentru cauze concomitente momentului incheierii actului juridic
62. Spre deosebire de nulitate, inopozabilitatea:
a. priveste orice act juridic
b. se aplica actelor incheiate prin reprezentare
c. presupune un act juridic nevalabil incheiat
d. este judiciarã

8
63. Spre deosebire de nulitate, inopozabilitatea:
a. opreaza de drept
b. este judiciara
c. presupune un act juridic nevalabil incheiat
d. priveste orice act juridic
64. Spre deosebire de nulitate, inopozabilitatea:
a. presupune un act juridic nevalabil incheiat
b. presupune un act juridic valabil incheiat
c. priveste orice act juridic
d. este judiciara
65. Spre deosebire de nulitate, inopozabilitatea:
a. presupune un act juridic nevalabil incheiat
b. priveste orice act juridic
c. este judiciara
d. priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti
66. Dupa intinderea efectelor sale, nulitatea poate fi:
a. absoluta si relativa
b. partiala si totala
c. expresa si virtuala
d. de fond si de forma
67. Dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic,
nulitatea poate fi:
a. absoluta si relativa
b. partiala si totala
c. expresa si virtuala
d. de fond si de forma
68. Actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice pretentii
derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii
tutelare necesara instrainarii:
a. are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi)
b. poate fi opus tertilor care, ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, au dobandit in mod
valabil vreun drept real in legatura cu acelasi imobil
c. nu poate fi opus tertilor care au dobandit ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, vreun
drept personal in legatura cu acelasi imobil
d. nu are caracter confirmativ
69. Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca, in caz de predeces
al donatarului si descendentilor sai, bunul donat se va reintoarce de drept in patrimoniul
descendentilor donatorului aflati in viata, aceasta clauza:
a. este valabila si opozabila tertilor, chiar daca clauza de intoarcere nu a fost inscrisa in
cartea funciara
b. este lovita de nulitate absoluta
c. nu poate fi opusa in niciun caz tertilor subachizitori cu titlu oneros si de buna-credinta
d. este valabila in anumite cazuri
70. Nulitatea absoluta:
a. opereazã de drept, in principiu
b. este expres prevazuta de lege
c. este aparenta
d. intervine in cazul dolului principal

9
71. Nulitatea relativa:
a. poate fi invocata de oricine face dovada unui interes serios si legitim
b. este oricand prescriptibila pe cale de actiune sau exceptiune
c. nu este aplicabila in toate cazurile de eroare la incheierea actului juridic civil
d. opereaza de drept
72. Obiectul actului juridic civil:
a. consta in drepturile si obligatiile partilor
b. trebuie sa fie determinat
c. consta in scopul urmarit la incheierea actului
d. depinde de existenþa autorizaþiei administrative sau judiciare
73. Clasificarea nulitãþilor în nulitãþi absolute ºi nulitãþi relative se face dupã :
a. cum sunt sau nu expres prevãzute de lege
b. natura interesului ocrotit
c. întinderea efectelor
d. felul conditiei de valabilitate
74. Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se clasifica in:
a. diviziblie ºi indivizibile
b. fungiblie si nefungibile
c. sesizabile si insesizabile
d. principale si accesorii
75.
In functie de natura lor si de calificarea data de lege, bunurile se impart in:
a. bunuri care se afla in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil
b. bunuri mobile si bunuri imobile
c. bunuri principale si bunuri accesorii
d. bunuri divizibile si bunuri indivizibile
76. Potrivit Codului Civil, bunurile pot fi imobile:
A. prin natura lor
B. prin determinarea legii
C. prin obiectul la care se aplica
D. prin destinatie
a. A+B+C
b. A+C+D
c. B+C+D
d. A+B+D
77.
Potrivit Codului Civil, bunurile pot fi mobile:
A. prin destinatie
B. prin natura lor
C. prin determinarea legii
D. prin obiectul la care se aplica
a. B+C
b. A+C
c. C+D
d. A+D
78. Fondurile de pamant si cladirile sunt bunuri imobile:
a. prin obiectul la care se aplica
b. prin destinatie
c. prin natura lor
d. prin determinarea legii

10
79. Recoltele care inca se tin de radacini si fructele neculese de pe arbori sunt:
a. bunuri imobile prin obiectul la care se aplica
b. bunuri mobile prin determinarea legii
c. bunuri imobile prin natura lor
d. bunuri imobile prin destinatie
80. Servitutile sunt bunuri:
a. imobile prin obiectul la care se aplica
b. imobile prin destinatia lor
c. mobile prin determinarea legii
d. mobile prin natura lor
81.
Statuile sunt bunuri:
A. mobile prin natura lor, daca sunt depozitate temporar si provizoriu de proprietarul lor
intr-un apartament
B. mobile prin natura lor, daca proprietarul le-a asezat „inadins” in locuinta sa, putandu-se
scoate fara a se strica sau deteriora partea fondului catre care au fost asezate
C. imobile prin destinatie, daca proprietarul le-a asezat „inadins” in locuinta sa
D. imobile prin obiectul la care se aplica

a. A+D
b. A+C
c. B+C
d. B+D
82. Autoturismele de teren sunt bunuri:
a. consumptibile
b. insesizabile
c. indivizibile
d. imobile
83.
Fructele de pe arbori, neculese inca, constituie bunuri:
A. mobile
B. imobile
C. consumptibile
D. mobile prin natura lor
a. B+C
b. A+C
c. B+D
d. A+D
84.
Reprezintã caractere ale raportului juridic civil:
A. în orice raport juridic civil partile au un numar egal de drepturi subiective civile si de
obligatii
B. raportul juridic civil are caracter social
C. raportul juridic civil are caracter volitional
D. raportul juridic se caracterizeaza prin pozita de egalitate juridica a partilor
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+C+D
d. A+B+D

11
85.
În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului pasiv poate avea loc prin:
A. poprire, novatie prin schimbare de debitor
B. delegatie
C. subrogatie personala
D. novatie prin schimbare de creditor

a. A+C
b. B+C
c. A+B
d. A+C+D
86. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului activ poate avea loc prin:
a. cesiunea de creanta
b. stipulatia pentru altul
c. delegatia
d. poprirea
87. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului pasiv poate avea loc prin:
a. novatie prin schimbare de creditor
b. stipulatia pentru altul
c. cesiunea de creanta
d. subrogatia personala
88. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului activ poate avea loc prin:
a. stipulatie pentru altul
b. subrogatia personala
c. poprire
d. delegatie
89. In functie de natura continutului lor, drepturile subiective se impart in:
a. absolute si relative
b. principale si accesorii
c. patrimoniale si nepatrimoniale
d. pure si simple si afectate de modalitati
90. Au caracter absolut:
A. drepturile personal nepatrimoniale
B. drepturile de creanta
C. drepturile reale
D. drepturile patrimoniale
a. A+C
b. A+D
c. B+C
d. C+D
91. Dreptul subiectiv civil absolut este acel drept:
a. in virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita, fara a face apel la altcineva
pentru a si-l realiza
b. in virtutea caruia titularul poate pretinde subiectului pasiv o conduita determinata, fara
de care dreptul nu se poate realiza
c. care are o existenta de sine statatoare, soarta sa nedepinzand de vreun drept
d. a carui soarta juridica depinde de existenta altui drept subiectiv civil, cu rol de drept
principal

12
92. Este naturala sau imperfecta acea obligatie civila:
a. a carei executare este asigurata in caz de neexecutare de catre debitor, printr-o actiune in
justitie
b. a carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, odata executata de bunavoie de
catre debitor, nu se mai poate cere restituirea ei
c. care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui
anumit rezultat, fara a se obliga la insusi rezultat
d. care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat
93. Acea obligatie care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat este o
obligatie:
a. de diligenta
b. de mijloace
c. de rezultat sau determinata
d. pozitiva
94. Acea obligatie care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea
unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat, este o obligatie:
a. de diligenta
b. de rezultat
c. determinata
d. obisnuita
95. Obligatia detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva este o obligatie:
a. reala
b. imperfecta
c. de a nu face
d. de a da
96. Sunt principii ale dreptului civil român:
A. principiul egalitatii in fata legii civile
B. principiul consensualismului
C. principiul ocrotirii drepturilor subiective civile
D. principiul ocrotirii bunei-credinte
a. A+C
b. B+C
c. A+D
d. B+D
97. Principiile care guverneaza aplicarea legii civile in timp sunt:
A. principiul retroactivitatii
B. principiul aplicarii immediate a legii civile noi
C. principiul neretroactivitatii
D. principiul ultraactivitatii
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. B+D

13
98. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care indeplinesc si urmatoarele conditii:
A. sunt acte de dispozitie
B. sunt incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal
C. sunt lezionare pentru minor
D. sunt aleatorii.
a. A+B
b. B+C
c. B+D
d. B+C+D
99. Sunt acte juridice solemne:
A. revocarea expresa a unui legat
B. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar
C. renuntarea expresa la succesiune
D. donatia
a. A+B+D
b. A+B+C
c. A+B+C+D
d. B+C+D
100. Constituie cauze de nulitate absoluta a unui act juridic civil:
a. error in corpore si error in personam
b. error in corpore si error in substantiam
c. nerespectarea unei incapacitati de folosinta a unei persoane fizice, impusa pentru
ocrotirea unui interes privat
d. nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice
101. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A. Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta
B. Lipseste intentia de a produce efecte juridice cand declaratia de vointa a fost facuta jocandi
causa
C. Este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului
D. Vanzarea cumpararea unui teren este un act juridic consensual
a. A+B+D
b. A+B+C
c. A+C+D
d. B+C+D
102. Constituie exceptii de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale:
A. legatul
B. donatia
C. retractarea renuntarii la mostenire
D. oferta de a contracta, inainte de a ajunge la destinatar
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
d. B+D
103. Comodatul constituie:
A. un act juridic aleatoriu
B. un act juridic dezinteresat
C. o liberalitate
D. un act juridic bilateral
a. A+B+C
b. B+D
c. B+C
d. B+C+D

14
104. Ipoteca constituie:
a. un act juridic translativ
b. un act juridic declarativ
c. un act juridic constitutiv
d. un act cu titlu gratuit
105. Vanzarea-cumpararea unui teren este un act juridic:
a. translativ, unilateral, consensual
b. consensual, inter vivos
c. solemn, numit
d. consensual, numit
106. Produce efecte numai pentru viitor:
A. nulitatea relativa
B. caducitatea
C. nulitatea absoluta
D. rezilierea
a. B+D
b. A+C
c. C+D
d. A+D
107. Dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor, bunurile sunt:
a. fungibile si nefungibile
b. consumptibile si neconsumptibile
c. frugifere si nefrugifere
d. corporale si necorporale
108. Dupa modul de percepere, bunurile se impart in:
a. fungibile si nefungibile
b. consumptibile si neconsumptibile
c. frugifere si nefrugifere
d. corporale si necorporale
109. Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se impart in:
a. fungibile si nefungibile
b. consumptibile si neconsumptibile
c. frugifere si nefrugifere
d. corporale si necorporale
110. Dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor, bunurile se impart in:
a. fungibile si nefungibile
b. consumptibile si neconsumptibile
c. divizibile si indivizibile
d. corporale si necorporale
111. Uzufructul lucrurilor imobile este:
a. imobil prin natura lui
b. imobil prin obiectul la care se aplica
c. imobil prin destinatie
d. mobil prin anticipatie

15
112. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A. Ipoteca are ca obiect un imobil, pe când gajul priveste un mobil
B. Pentru imobile posesia poate conduce la uzucapiune, pentru mobile posesia de buna credinta
valoreaza titlu de proprietate.
C. Gajul are ca obiect un imobil, pe când ipoteca priveste un mobil
D. Pentru mobile posesia poate conduce la uzucapiune, pentru imobile posesia de buna credinta
valoreaza titlu de proprietate.
a. A+D
b. B+C
c. A+B
d. B+D
113. Bunul ce nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu este liberat
decat prin predarea bunului datorat, este:
a. consumptibil
b. nefungibil
c. fungibil
d. neconsumptibil
114. Acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice consumarea
substantei ori instrainarea lui este:
a. fungibil
b. nefungibil
c. consumptibil
d. neconsumptibil
115. Acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte bunuri ori produse
numite fructe este:
a. consumptibil
b. fungibil
c. frugifer
d. nefungibil
116. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A. Capacitatea este regula, incapacitatea reprezinta exceptia
B. Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit in tot sau in parte de
capacitatea de exercitiu decat in cazurile si conditiile stabilite de lege
C. O persoana fizica poate fi lipsita de capacitate de folosinta
D. Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de exercitiu si nici lipsit in tot sau in parte de
capacitatea de folosinta decat in cazurile si conditiile stabilite de lege
a. A+D
b. A+B
c. C+D
d. A+C
117. Conditiile de valabilitate ale consimtamantului sunt:
A. sa provina de la o persoana cu discernamant
B. sa fie exteriorizat
C. intentia de a produce efecte juridice poate lipsi in anumite cazuri
D. sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant
a. A+B+C+D
b. A+C+D
c. A+B+D
d. B+C+D

16
118. Capacitatea de a incheia acte juridice civile:
A. este o stare de drept
B. este o stare de fapt
C. constituie o conditie necesara si suficienta pentru existenta discernamantului
D. izvoraste numai din lege
a. A+D
b. B+D
c. B+C
d. A+B
119. Sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte juridice civile:
a. persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu
b. persoanele fizice cu varsta intre 14 si 18 ani
c. persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu
d. persoanele fizice cu varsta intre 14 si 16 ani
120. Actiunea in declararea simultiei:
a. este prescriptibila in termenul general de 3 ani
b. este imprescriptibila
c. este prescriptiblia in termenul de 30 de ani
d. este prescriptibila
121. Actiunile reale:
a. sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv
b. se prescriu, in principiu, in termenul general de 3 ani
c. se prescriu, in principiu, in termenul general de 6 luni
d. se prescriu, in principiu, in termenul general de 6 luni
122. Pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul intreruptiv:
a. actiunea in justitie trebuie sa fie efectiva
b. actiunea in justitie poate fi perimata
c. actiunea in justitie poate fi anulata
d. actiunea in justitie poate fi retrasa
123. Pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul intreruptiv:
a. actiunea in justitie trebuie sa fie admisa
b. actiunea in justitie poate fi perimata
c. actiunea in justitie poate fi anulata
d. actiunea in justitie poate fi retrasa
124. Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte:
a. introducerea cererii de chemare in judecata opreste de drept cursul prescriptiei extinctive
b. introducerea cererii de chemare in judecata intrerupe prescriptia dreptului la actiune,
chiar daca a fost introdusa la un organ fara activitate jurisdictionala
c. introducerea cererii de chemare in judecata sterge provizoriu si conditionat prescriptia
scursa pana la data inregistrarii cererii introductive de instanta
d. Actiunea in tagada paternitatii formulata de copil sau de mama acestuia este
prescriptibila

17
125. Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte:
a. prescriptia stinge dreptul subiectiv civil
b. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva are, in principiu, caracter judiciar
c. prescriptia implinita nu poate fi invocata de instanta din oficiu
d. nu constituie cauza temeinice pentru repunerea in termenul de prescriptie extinctiva:
parasirea minorului de catre reprezentantul sau ocrotitorul legal

126. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:


A. Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o
B. Suspendarea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o
C. Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se ºi timpul scurs inainte de
suspendare.
D. Dupa incetarea intreruperii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se ºi timpul scurs inainte de
suspendare.

a. A+C
b. A+D
c. B+C
d. B+D
127. Prescriptia se intrerupe:
a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale
Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
b. in raporturile intre soti
c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia
curge prescriptia
d. intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate
128. Prescriptia se intrerupe:

a. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, cu conditia ca


cererea sa nu fie respinsa, anulata, perimata sau cel care a facut-o sa nu fi renuntat la ea
b. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale
Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
c. in raporturile intre soti
d. intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate

129. Cursul prescriptiei se suspenda:

a. in raporturile intre soti


b. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia
curge prescriptia
d. prin introducerea unei cereri de arbitrare

18
130. Cursul prescriptiei se suspenda:

a. intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate


b. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia
curge prescriptia
d. prin introducerea unei cereri de arbitrare

131. Cursul prescriptiei se suspenda:

a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale
Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
b. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia
curge prescriptia
d. prin introducerea unei cereri de arbitrare

132. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:


A. Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei
lucrari executate, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la
implinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrarii.
B. Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile unei constructii, incepe sa curga de la data
descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea a trei ani de la predare.
C. Pentru dreptul pur si simplu, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data
implinirii termenului ori realizarii conditiei
D. Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic pentru violenta incepe sa curga de la
data cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze
actele, a cunoscut cauza anularii, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii
actului.

a. A+B+D
b. A+B+C
c. A+B
d. C+D
133. Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic, pentru violenta, incepe sa curga de la
data:
a. cand aceasta a incetat
b. cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i
incuviinteze actele, a cunoscut cauza anularii, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni
de la data incheierii actului
c. cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea
d. când s-a nãscut raportul juridic
134. Pentru dreptul pur si simplu, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data:
a. nasterii raportului juridic
b. implinirii ori realizarii conditiei
c. descoperirii viciilor
d. cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea

19
135. Sunt actiuni nepatrimoniale prescriptibile extinctiv:
A. actiunea in anulabilitate
B. actiunea in stabilirea paternitatii
C. actiunea in tagada paternitatii
D. actiunea in nulitate relativa a casatoriei

a. B+C+D
b. A+B+C+D
c. A+C+D
d. A+B+C
136. Constituie actiuni reale imprescriptibile extinctiv:

a. actiunea in partaj
b. actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata
c. actiunea proprietarului care revendica suprafata de teren smulsa de un rau si alipita de
suprafata de teren a paratului
d. actiunea confesorie prin care se urmareste apararea dreptului de uzufruct
137. Sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv:

a. drepturile de creanta
b. actiunile in revendicare imobiliara
c. actiunea in partaj
d. actiunea negatorie
138. Prescriptia dreptului la actiune:

a. stinge dreptul subiectiv


b. stinge obligatia corelativa
c. are ca efect nasterea in patrimoniul debitorului a unei obligatii facultative
d. stinge doar drepturile principale, fara a le stinge pe cele accesorii
139. Debitorul care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris:

a. are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei in temeiul platii nedatorate, daca nu a stiut ca
dreptul era prescris
b. are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei in temeiul imbogatirii fara just temei
c. nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei.
d. are dreptul sa ceara inapoierea prestatie si daca a stiut ca dreptul era prescris.
140. Obiectele de cult religios sunt bunuri:
A. aflate în circuitul civil;
B. mobile;
C. fungibile;
D. incorporale

a. A+B+C
b. B+C+D
c. B+C
d. A+B+D

20
141. Sunt dezmembrãminte ale dreptului de proprietate:
A. dreptul de uz, dreptul de uzufruct;
B. privilegiile;
C. dreptul de superficie;
D. dreptul de abitaþie.

a. A+C
b. A+B+C
c. A+C+D
d. B+C+D
142. Sunt drepturi reale principale:

a. dreptul de retenþie
b. privilegiile
c. dreptul concesiune
d. dreptul de gaj
143. Vanzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete este anulabila pentru:

a. leziune, daca pretul este derizoriu


b. lipsa incuviintarii instantei (autoritatii) tutelare
c. incapacitatea de exercitiu a minorului
d. lipsa capacitatii de folosinta
144. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A. Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei, chiar
pentru depozit voluntar, nu se poate face decat prin act autentic, sau prin act sub semnatura privata
B. Sanctiunea nerspectarii formei cerute ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului, ci in
imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba.
C. Actul aflat in interdependenta cu actul solemn trebuie sa imbrace si el forma solemna.
D. Testamentul este un act consensual

a. A+C+D
b. A+B+C
c. B+C+D
d. A+B+D
145. Sunt acte solemne:
A. donatia
B. ipoteca conventionala
C. Subrogarea in drepturile creditorului consimtita de debitor
D. Vanzarea-cumpararea unui teren

a. A+B+D
b. A+B+C+D
c. A+B+C
d. B+C+D
146. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt:

a. acte de dispozitie
b. cu titlu gratuit
c. aleatorii
d. incheiate de minorul intre 14-18 ani singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal

21
147. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt:
a. de administrare
b. de dispozitie
c. aleatorii
d. cu titlu gratuit

a. a
b. b
c. c
d. d
148. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt:
a. acte de dispozitie
b. comutative
c. cu titlu gratuit
d. aleatorii

a. a
b. b
c. c
d. d
149. Donatia intre soti este:
a. interzisa, sub sanctiunea nulitatii relative
b. inopozabila creditorilor personali
c revocabila
d. irevocabila

a. a
b. b
c. c
d. d
150. Asigurarea de viata este un act:

a. comutativ
b. nenumit
c. de administrare
d. de conservare

151. In delimitarea dreptului familiei fata de dreptul civil sunt de mentionat urmatoarele
deosebiri:
a. in dreptul familiei sunt dominante raporturile patrimoniale;
b. normele majoritare in dreptul familiei sunt cele dispozitive;
c. in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale.
d. in dreptul familiei sunt reglementate doar raporturi nepatrimoniale.
a. a
b. b
c. c
d. d

22
152.
In delimitarea dreptului muncii fata de dreptul civil sunt de mentionat urmatoarele
deosebiri:
a. pe parcursul raporturilor de munca, subiectele se afla in pozitie de subordonare;
b. in dreptul muncii sunt majoritare raporturile nepatrimoniale;
c. dominante in dreptul muncii sunt normele imperative
d. in dreptul muncii exista fie subordonare, fie pozitie de egalitate, dupa caz.
a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. a+d
153.
In categoria izvoarelor dreptului civil trebuie incadrate si:
a. reglementarile internationale (conventii, pacte, acorduri);
b. actele normative adoptate de un ministru (ordin, instructiune, regulament etc.)
c. jurisprudenta
d. doctrina.
a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. c+d
154.
Iesirea din vigoare a legii civile se produce prin:
a. abrogarea ei implicita;
b. abrogarea ei expresa;
c. desuetudine.
d. abrogare prin orice act normativ, chiar de o mai mica importanta.
a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. a+b+d
155.
Egalitatea partilor (subiectilor) raportului juridic civil reprezinta:
a. egalitatea acestora in fata legii civile;
b. egalitatea juridica a vointelor partilor raportului juridic civil;
c. egalitatea reala, materiala intre partile raportului juridic civil.
d. un principiu de drept, in general.
a. b
b. c
c. a
d. d

23
156.
Categoria drepturilor reale accesorii include, printre altele:
a. dreptul de servitute;
b. dreptul de ipoteca;
c. posesia
d. superficia.
a. a
b. b
c. c
d. d
157.
Dreptul real si dreptul de creanta se aseamana, printre altele, prin aceea ca:
a. au determinate atat subiectul activ, cat si subiectul pasiv;
b. sunt evaluabile pecuniar;
c. sunt insotite de prerogativa preferintei.
d. izvorasc din acelasi act juridic intotdeauna.
a. b
b. c
c. a
d. d
158.
Abuzul de drept subiectiv civil:
a. inseamna depasirea limitelor externe, de ordin material sau juridic, ale dreptului
respectiv;
b. constituie o exceptie de la principiul pacta sunt servanda;
c. presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta
d. nu poate fi invocat in fata instantei.
a. a
b. b
c. c
d. d
159.
Prin obligati de „a da” se intelege indatorirea:
a. de a preda un lucru;
b. de a transmite un drept de creanta;
c. de a transmite sau a constitui un drept real
d. de a presta un serviciu in mod gratuit, conform contractului.
a. a
b. b
c. c
d. d

24
160.
Constituie o obligatie de mijloace:
a. obligatia pe care si-o asuma medicul de a depune toata priceperea sa in tratarea
pacientului;
b. obligatia de a castiga un anumit proces, asumata de avocat fata de clientul sau;
c. obligatia de a preda un anumit lucru.
d. obligatia izvorata din natura bunului.
a. a
b. b
c. c
d. d
161.
14. Obligatiile naturale:
a. nu se bucura de vreo sanctiune (protectie) juridica;
b. pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (aparare);
c. sunt indatoriri care decurg din regulile de convietuire sociala
d. izvorasc din dreptul natural.
a. a
b. b
c. c
d. d
162.
Este un imobil prin obiectul la care se aplica:
a. fondul de comert;
b. dreptul de creanta corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;
c. dreptul de proprietate asupra unui teren.
d. un bun imobil incorporat intr-unul imobil.
a. a
b. b
c. c
d. d
163.
Dupa cum pot fi inlocuire sau nu in executarea unei obligatii, fara a afecta valabilitatea
platii, bunurile se clasifica in:
a. divizibile si indivizibile;
b. frugifere si nefrugifere;
c. fungibile si nefungibile.
d. consumptibile si neconsumptibile.
a. a
b. b
c. c
d. d

25
164.
Nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului:
a. bunurile incorporale;
b. obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
c. bunurile insesizabile:
d. niciun fel de bunuri, daca debitorul nu este de acord cu executarea lor.
a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. a+d
165.
Categoria bunurilor incorporale include:
a. dreptul de proprietate asupra unui bun mobil prin natura lui;
b. titlurile de valoare;
c. toate drepturile subiective
d. drepturile nepatrimoniale.
a. a
b. b
c. c
d. d
166.
Pentru a fi incuviintata de instanta, proba trebuie sa indeplineasca, printre altele,
urmatoarele conditii:
a. sa fie utila;
b. sa aiba legatura cu pricina;
c. sa fie de natura sa conduca la rezolvarea cauzei;
d. sã nu mai fi fost folositã în alte pricini.

a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. c+d
167.
Faptele care trebuie sa fie dovedite sunt:
a. faptele materiale exteriorizate;
b. faptele cunoscute personal de judecator;
c. faptele constante,
d. faptele negative.
a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. c+d

26
168.
In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic, fac dovada pana la proba
contrarie:
a. mentiunile ce reprezinta constatarile personale ale agentului instrumentator;
b. mentiunile ce privesc declaratiile partilor facute in fata organului instrumentator;
c. mentiunile straine de obiectul inscrisului;
d. toate mentiunile.
a. a
b. b
c. c
d. d
169.
Prezumtiile simple, judecatoresti:
a. sunt nelimitate ca numar;
b. sunt relative;
c. nu sunt susceptibile de rasturnare prin alte mijloace de probatiune admise de lege;
d. sunt absolute.
a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. c+d
170.
Constituie prezumtii legale absolute (jure et de jure):
a. prezumtia legala de plata;
b. prezumtia timpului legal al conceptiei;
c. prezumtia puterii lucrului judecat;
d. prezumtia de paternitate.

a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. c+d
171.
Constituie prezumtii legale relative (juris tantum):
a. prezumtia puterii lucrului judecat;
b. prezumtia de paternitate;
c. prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei
d. prezumtia puterii lucrului judecat.
a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. a+d

27
172.
Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice se clasifica in:
a. actele juridice cauzale si acte juridice abstracte;
b. acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit;
c. patrimoniale si nepatrimoniale;
d. consensuale, formale si reale.
a. a
b. b
c. c
d. d
173.
In cazul actelor juridice intre vii translative, dreptul de proprietate asupra bunurilor
determinate generic se transmite in momentul:
a. predarii, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;
b. realizarii acordului de vointa;
c. semnarii inscrisului ce constata contractul.
d. plãtii pretului.
a. a
b. b
c. c
d. d
174.
Este vorba de un act juridic declarativ in cazul:
a. conventiei de partaj;
b. cesiunii de creanta;
c. conventiei de ipoteca;
d. contractul de vânzare cumpãrare.
a. a
b. b
c. c
d. d
175.
Actul juridic de confirmare:
a. este o conventie prin care se ratifica un act juridic anulabil;
b. valideaza retroactiv actul juridic anulabil;
c. presupune refacerea actului juridic anulabil
d. este obligatoriu la actele translative de drepturi.
a. a
b. b
c. c
d. d

28
176.
Sunt acte juridice civile solemne:
a. revocarea expresa a unui legat;
b. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;
c. renuntarea expresa la succesiune;
d. împrumutul.
a. a+b
b. b+c
c. a+b+c
d. a+d
177.
Capacitatea de a incheia actul juridic civil este o conditie:
a. de fond;
b. de forma;
c. neesentiala si speciala;
d. de eficacitate

a. a
b. b
c. c
d. d
178.
Constituie cerinte ale valabilitatii consimtamantului:
a. sa provina de la o persoana cu capacitate de exercitiu;
b. sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;
c. sa nu fie exteriorizat;
d. sã fie determinabil;

a. a
b. b
c. c
d. d
179.
Tacerea valoreaza consimtamant:
a. cand legea prevede expres aceasta;
b. cand prin vointa expresa a partilor se atribuie tacerii valoare de consimtamant;
c. cand, potrivit obiceiului, tacerii i se atribuie valoare de consimtamant;
d. în cazul surdo-mutilor.

a. a+b
b. a+c
c. a+b+c
d. d

29
180.
Lipseste intentia de a produce efecte juridice:
a. cand declaratia de vointa a fost facuta iocandi causa;
b. cand declaratia de vointa s-a facut sub conditie simpla potestativa din partea celui ce
se obliga;
c. cand manifestarea de vointa s-a facut cu o rezervatio mentalis, chiar daca nu a fost
cunoscuta de contractant;
d. când manifestarea de vointã nu a fost fãcutã în scris.

a. a
b. b
c. c
d. d
181.
Constituie viciu de consimtamant:
a. eroarea;
b. dolul ;
c. violenta;
d. leziunea.
a. a+c
b. b+d
c. c+d
d. a+b+c+d
182.
Falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a
acestuia in cazul in care priveste:
a. calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic;
b. natura actului juridic;
c. identitatea fizica a obiectului acelui act juridic;
d. persoanei cocontractante.
a. a+d
b. b+c
c. c+d
d. b+d
183.
Atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie este
vorba de:
a. error in negotium;
b. error in corpore;
c. error in substantiam.
d. error in personam.
a. a
b. b
c. c
d. d

30
184.
Este vorba de un viciu de consimtamant in cazul in care:
a. lipseste discernamantul;
b. manifestarea de vointa este prea vaga;
c. partea a avut, la incheierea actului juridic, o falsa reprezentare a calitatilor
substantiale ale obiectului acestuia.
d. partea nu avea capacitatea de a încheia actul.
a. a
b. b
c. c
d. d
185.
Eroarea asupra persoanei cu care s-a contractat:
a. atrage nulitatea absoluta a actului juridic;
b. este, in toate cazurile, viciu de consimtamant;
c. poate atrage anularea actului juridic, in conditiile legii.
d. nu produce efecte juridice.
a. a
b. b
c. c
d. d
186.
Dolul:
a. este o eroare provocata;
b. atrage întotdeauna nulitatea absolutã;
c. se prezuma;
d. nu are efecte asupra valabilitãtii actului.

a. a
b. b
c. c
d. d
187.
Dolul:
a. este aplicabil si actelor juridice unilaterale;
b. nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand provine de la reprezentantul
cocontractantului;
c. incident (secundar) atrage nulitatea relativa.
d. poate fi probat prin orice mijloace juridice.
a. a+d
b. b+c
c. c+d
d. d

31
188.
Dolul:
a. se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului juridic;
b. nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand imprejurarea ascunsa de una din
parti era cunoscuta de cocontractant;
c. este aplicabil numai actelor juridice bilaterale;
d. se presupune la actele unilaterale (testament).
a. a
b. b
c. c
d. d
189.
Violenta constituie viciu de consimtamant daca:
a. amenintarea nu este justa;
b. provine numai de la persoana cu care s-a contractat;
c. este indiferenta.
d. partea este amenintatã cu exercitarea unei cãi legale.
a. a
b. b
c. c
d. d
190.
In materia violentei, ca viciu de consimtamant:
a. amenintarea trebuie sa provina de la cocontractant;
b. temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala;
c. sanctiunea care intervine este nulitatea absoluta
d. rãul priveste numai integritatea fizicã a persoanei.
a. a
b. b
c. c
d. d
191.
Nu exista un element obiectiv in structura:
a. erorii;
b. dolului;
c. violentei;
d. leziunii.
a. a
b. b
c. c

32
192.
Ca regula, viciile de consimtamant:
a. atrag nulitatea absoluta;
b. atrag nulitatea relativa;
c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic;
d. nu produc efecte juridice.
a. a
b. b
c. c
d. d
193.
Obiectul actului juridic civil consta in:
a. clauzele stabilite de parti;
b. conduita partilor;
c. drepturile si obligatiile partilor;
d. actiunile ori inactiunile la care pãrtile sunt îndreptãtite.

a. a
b. b+d
c. c
d. a+d
194.
Constituie cerinte generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil:
a. existenta autorizatiei administrative sau judiciare;
b. obiectul sa fie real;
c. obiectul sa fie determinat sau determinabil;
d. obiectul sã fie corporal.

a. a
b. b
c. c
d. d
195.
Obiectul actului juridic civil:
a. consta in drepturile si obligatiile partilor;
b. trebuie, printre altele, sa fie licit;
c. consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic.
d. se referã la bunul material.
a. a
b. b
c. c
d. d

33
196.
Se pot transmite prin acte intre vii:
a. patrimoniul unei persoane fizice;
b. obligatiile unei persoane fizice;
c. drepturile unei persoane fizice;
d. bunurile care fac parte dintr-o mostenire nedeschisã.

a. a+b
b. a+c
c. b+c
d. d
197.
Obiectul actului juridic civil:
a. poate sa priveasca si un bun viitor;
b. consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic;
c.este o conditie de fond si esentiala;
d. este o conditie de eficacitate si generala a actului juridic.

a. a
b. b
c. c
d. d
198.
Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa fie:
a. determinata sau cel putin determinabila;
b. reala;
c. explicita;
d. posibilã.
a. a
b. b
c. c
d. d
199.
Cauza actului juridic civil este falsa:
a. daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat);
b. daca lipseste scopul imediat intr-un act juridic nenumit;
c. in cazul lipsei discernamantului;
d. când discernãmântul este viciat.
a. a
b. b
c. c
d. d

34
200.
Pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil trebuie sa fie printre altele:
a. licita si morala;
b. probata;
c. posibila;
d. sã fie realã.
a. a+d
b. b
c. c +b
d. d
201.
Conversiunea actului juridic:
a. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie, intre cele doua obligatii
existand un element de diferenta;
b. este posibila si in cazul nulitatii absolute;
c. poate interveni indiferent de intinderea nulitatii;
d. intervine si în cazul novatiei.

a. a
b. b
c. c
d. d
202.
Forma ceruta „ad validitatem”:
a. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic;
b. consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic;
c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea absoluta a actului juridic,
d. poate consta în manifestarea tacitã a vointei.

a. a
b. b
c. c
d. d
203.
Forma ceruta ad validitatem:
a. consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic;
b. este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa;
c. reprezinta o aplicatie a principiului consensualismului;
d. este diferitã de forma solemnã.

a. a
b. b
c. c
d. d

35
204.
Nerespectarea formei actului juridic cerute ad validitatem:
a. nu afecteaza valabilitatea actului juridic, ci doar posibilitatea dovedirii acestuia;
b. atrage nulitatea relativa;
c. atrage nulitatea absoluta;
d. poate fi complinitã ulterior.

a. a
b. b
c. c
d. d
205.
Forma este ceruta ad validitatem in cazul:
a. depozitului voluntar;
b. contractului de inchiriere a locuintei;
c.actelor constitutive ale asociatiilor si fundatiilor fara scop patrimonial;
d. contractelor de vînzare cumpãrare de bunuri mobile.
a. a
b. b
c. c
d. d
206.
Conversiunea unui act juridic opereaza daca sunt indeplinite si conditiile:
a. unele clauze ale actului nul sunt desfiintate iar altele mentinute;
b. sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil;
c. actul socotit valabil sa indeplineasca toate conditiile de valabilitate iar acestea sa se
regaseasca in actul desfiintat;
d. dacã actul este autentic.

a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. d+c
207.
Forma ad probationem:
a. presupune intocmirea unui inscris autentic;
b. este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare;
c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic;
d. nerespectarea ei atrage sanctiunea nulitãtii actului.

a. a
b. b
c. c
d. d

36
208.
Nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem:
a. atrage nulitatea relativa a actului juridic;
b. atrage nulitatea partiala a actului juridic;
c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic;
d. atrage inadmisibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de probã.
a. a
b. b
c. c+d
d. d
209.
Nu constituie o modalitate a actului juridic civil:
a. termenul;
b. capacitatea;
c. cauza (scopul) actului juridic civil;
d. conditia.
a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. a+d
210.
Obligatia asumata sub conditie:
a. rezolutorie cauzala- este nula;
b. pur potestativa din partea creditorului - este valabila;
c. suspensiva pur potestativa din partea debitorului- este valabilã.
d. mixtã - depinde de vointa uneia din pãrti si de hazard.
a. a
b. b
c. c
d. d
211.
Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de vointa
uneia din parti este:
a. mixta;
b. potestativa simpla;
c. pur potestativa;
d. cauzalã.
a. a
b. b
c. c
d. d

37
212.
In cazul conditiei suspensive, pendente conditione:
a. creditorul este indreptatit sa solicite executarea obligatiei;
b. riscul pieirii fortuite a lucrului individual determinat care face obiectul obligatiei de a
da va fi suportat de catre dobanditor
c. dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea
funciara;
d. debitorul, la cererea creditorului, este obligat sã-si execute obligatia.

a. a
b. b
c. c
d. d
213.
In cazul in care s-a realizat (implinit) conditia rezolutorie:
a. actul juridic se consolideaza retroactiv, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;
b. partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate;
c. fructele care au fost culese de dobanditor trebuie restituite;
d. se pãstreazã actele de dispozitie.

a. a
b. b
c. c
d. d
214.
Este lovita de nulitate obligatia asumata sub conditie:
a. suspensiva pur potestativa din partea creditorului,
b. rezolutorie pur potestativa din partea donatorului;
c. suspensiva potestativa simpla din partea promitentului;
d. ilicitã ori imoralã.
a. a
b. b+d
c. c+d
d. d
215.
Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa uneia din
parti si de vointa unei persoane nedeterminate este:
a. mixta;
b. pur potestativa;
c. potestativa simpla;
d. cauzalã.
a. a
b. b
c. c
d. d

38
216.
Constituie conditie mixta conditia a carei realizare depinde de:
a. exclusiv vointa unei parti sau de hazard;
b. vointa unei parti si de vointa unei persoane nedeterminate;
c. vointa unei parti si de vointa unei persoane determinate.
d. vointa unei parti si de un fapt exterior.
a. a
b. b
c. c
d. d
217.
Principiul pacta sunt servanda:
a. este un principiu general al dreptului civil;
b. este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte), nu si pentru actele
juridice unilaterale;
c. este un principiu care guverneaza efectele nulitatii actului juridic;
d. nu mai are aplicare în prezent.

a. a
b. b
c. c
d. d
218.
Pacta sunt servanta :
a. principiul fortei obligatorii;
b.o regula generala, aplicabila in cadrul diferitelor institutii de drept civil;
c. se aplicã numai actelor bilaterale;
d. se aplicã numai actelor unilaterale.
a. a+b
b. b+c
c. a+c
d. c+d
219.
Este vorba de o restrângere a efectelor principiului pacta sunt servanda in cazul:
a. incetarii imprumutului de folosinta din cauza mortii comodantului;
b. incetarea locatiunii datorita mortii locatarului;
c. prelungirii, prin lege, a efectelor anumitor acte juridice;
d. prelungirea efectelor actului cu executare succesivã datoritã suspendãrii temporare a
executãrii lui.

a. a+b
b. b
c. c
d. c+d

39
220.
Se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva in cazul:
a. culpei sub forma neglijentei;
b. parasirii incapabilului de catre reprezentantul legal;
c. erorii de drept.
d. nu se poate dispune niciodata.
a. a
b. b
c. c
d. d
221.
Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva de drept comun:
a. trebuie ceruta numai de cel impotriva caruia s-a implinit prescriptia;
b. poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie;
c. opereaza de drept si automat
d. opereaza fara interventia instantei, intre parti.
a. a
b. b
c. c
d. d
222.
In sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de prescriptie
extinctiva:
a. se dispune numai pentru cauzele enumerate limitativ de lege;
b. nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului
de prescriptie extinctiva;
c. opereaza de drept.
d. nu este permisa.
a. a
b. b
c. c
d. d
223.
Conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul recunoaste datoria
pretinsa de creditor si declara ca o va plati:
a. intrerupe cursul prescriptiei extinctive;
b. nu are nici o consecinta juridica in privinta cursului prescriptiei extinctive;
c. constituie o novatie.
d. este inadmisibila.
a. a
b. b
c. c
d. d

40
224.
Argumentul apreciativ formal ”per a contrario” este specific:
a. metodei sistematice de interpretare a legii;
b. interpretãrii restrictive;
c. metodei logice.
d. metodei teleologice.

a. a
b. b
c. c
d. d
225.
Faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a. sa fie verosimil;
b. sa fie pertinent;
c. sa fie concludent;
d. toate aceste conditii.

a. a
b. b
c. c
d. d
226.
Nu pot avea calitatea de martor:
a. rudele si afinii pânã la gradul al treilea;
b. interzisii judecãtoresti;
c. cei condamnati pentru mãrturie mincinoasã;
d. toti cei de mai sus.

a. a
b. b
c. c
d. d
227.
Termenul drept desemneazã:
a. prerogativa unei persoane de a avea un anumit comportament social si de a pretinde
celorlalti o anumitã conduiã;
b. totalitatea normelor juridice aflate în vigoare
c. inseamnã stiintã si are ca obiect cercetarea si studierea normelor juridice;
d. toate aceste acceptiuni.

a. a
b. b
c. c
d. d

41
228.
Care sunt condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã un bun pentru a dobândi semnificaþie
juridicã:
a. sã aibã valoare economicã;
b. sã-i fie util omului;
c. sã poatã fi însuºit;
d. toate aceste conditii.

a. a
b. b
c. c
d. d
229.
Mãrturia are urmãtoarele trãsãturi:
a. caracter oral;
b. este personalã;
c. priveste acte sau fapte comise anterior;
d. toate aceste trãsãturi.

a. a
b. b
c. c
d. d
230.
Nu pot face obiectul actelor juridice civile:
a. aerul, lumina, marea;
b. bunurile care prin destinatia lor sunt in folosul comunitatii;
c. bunurile care constituie monopol de stat;
d. toate aceste bunuri.

a. a
b. b
c. c
d. d
231.
Dupa criteriul partii careia ii profita, termenul poate fi:
a. in favoarea debitorului;
b. in favoarea creditorului;
c. in favoarea ambelor parti.
d. toate aceste forme

a. a
b. b
c. c
d. d

42
232.
Sunt modalitati ale actului juridic civil:
a. termenul;
b. conditia;
c. sarcina;
d. toate aceste variante.

a. a
b. b
c. c
d. d
233.
Faptele notorii sunt:
a. fapte cunoscute de toti locuitorii unui stat sau tinut si nu trebuie dovedite;
b. fapte care au o existenta prezumata de lege;
c. fapte cunoscute de judecator cu alt prilej;
d. fapte ce nu pot face obiectul probatiunii decat in anumite conditii.

a. a
b. b
c. c
d. d
234.
Sunt izvoare ale dreptului civil:
a. legile;
b. decretele-lege;
c. contractul colrctiv de muncã;
d. toate aceste izvoare.

a. a
b. b
c. c
d. d
235.
Interpretarea legii poate fi:
a. legala;
b. concreta;
c. ambele forme;
d. nici una din aceste forme.

a. a
b. b
c. c
d. d

43
236.
Drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia generala de a
se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor sunt:
a. drepturi relative;
b. drepturi absolute;
c. drepturi patrimoniale;
d. drepturi nepatrimoniale;

a. a
b. b
c. c
d. d
237.
Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor:
a. criteriul circulatiei juridice;
b. gradul de determinare;
c. modul de folosire;
d. toate aceste criterii.

a. a
b. b
c. c
d. d
238.
Alimentele sunt bunuri:
a. generice;
b. bunuri individuale determinate;
c. bunuri comsumptibile;
d. bunuri imobile.

a. a
b. b
c. c
d. d
239.
Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil, in materia actelor juridice:
a. cel al solemnitatii (formalismului);
b. cel al consensualismului;
c. cel al remiterii bunului.
d. toate aceste principii.

a. a
b. b
c. c
d. d

44
240.
Dreptul administrativ face parte din:
a. dreptul intern public;
b. dreptul international public;
c. dreptul international privat;
d. dreptul intern privat.

a. a
b. b
c. c
d. d
241.
Dupa criteriu timpului juridic legile se clasifica in:
a. legi abrogative;
b. legi interpretative;
c. legi tranzitorii;
d. toate aceste categorii de legi.

a. a
b. b
c. c
d. d
242.
Apatrizii sunt:
a. persoane cu dubla cetatenie;
b. straini;
c. cetateni romani;
d. persoane fara nici o cetatenie.

a. a
b. b
c. c
d. d
243.
Violenta se poate dovedi:
a. prin inscrisuri;
b. prin marturii;
c. prin toate mijloacele de proba;
d. prin prezumtii.

a. a
b. b
c. c
d. d

45
244.
Copilul are capacitate de folosinta:
a. de la momentul nasterii;
b. de la momentul conceptiei, insa cu conditia de a se naste viu;
c. de la varsta de 14 ani;
d. de la varsta de 18 ani.

a. a
b. b
c. c
d. d
245.
In raport de efectele produse, termenul ca modalitate a actului juridic civil se clasifica in:
a. termen cert si incert;
b. termen suspensiv si extinctiv;
c. termen expres si implicit.
d. toate aceste forme

a. a
b. b
c. c
d. d
246.
In raport valabilitatea lor sarcinile se clasifica:
a. sarcini imposibile;
b. sarcini ilicite;
c. sarcini imorale;
d. toate aceste forme

a. a
b. b
c. c
d. d
247.
Sunt exceptii, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiu irevocabilitatii:
a. testamentul;
b. retractarea renuntarii la mostenire;
c. oferta.
d. toate aceste acte.

a. a
b. b
c. c
d. d

46
248.
Drepturile reale sunt:
a. drepturi relative;
b. drepturi absolute;
c. drepturi patrimoniale;
d. drepturi nepatrimoniale.

a. a
b. b
c. c
d. d
249.
Drepturile personale sunt:
a. drepturi relative;
b. drepturi absolute;
c. drepturi patrimoniale;
d. drepturi nepatrimoniale;

a. a
b. b
c. c
d. d
250.
Dupa criteriul cauzei conditia se clasifica in:
a. cauzala;
b. potestativa;
c. mixta;
d. toate aceste forme.

a. a
b. b
c. c
d. d

47

S-ar putea să vă placă și