RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR DIN CLASA …….

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Numele şi prenumele elevului Responsabilitatea

ORARUL CLASEI …..
Ora 1. 2. 3. 4. 5. 6. Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

PLANIFICAREA ANUALĂ A LECŢIILOR EDUCATIVE LA CLASA ……
Nr. crt. 1. 2. Module tematice Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Număr de ore pe semestrul I Număr de ore pe semestrul II Total ore/module

4. Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore/semestru /an şcolar . 5.3.