P. 1
Raport de Activitate_comisie Umanista_anual

Raport de Activitate_comisie Umanista_anual

|Views: 1,314|Likes:
Published by bimc

More info:

Published by: bimc on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2015

pdf

text

original

COMISIA METODICA UMANISTA Scoala cu clasele I-VIII Patroaia-Vale RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI UMANISTE ANUL SCOLAR 2010

-2011 Comisia metodica a claselor V-VIII, anul şcolar 2010-2011 şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la teze pentru clasele terminale. Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe :

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări

3. 4. 5. 6.

formative şi sumative cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didacticcadru didactic şi elev- cadru didactic; Motivatie si interes pentru adaptarea si dezvolatrea prestigiului organizatiei noastre furnizoare de educaţie; Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme.

Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul umanist a fost corelat cu : • MISIUNEA ŞI POLITICA educativă a organizaţiei noastre de a furniza un program de invatare eficient care să asigure evolutii individuale şi de grup bazate pe calitate si durabilitate;

1

Serban Catalina 3.  Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare. sustinut de catre domnul profesor Cristian Ovidiu. 24 Ianuarie. 1.la clasa a VIII-a. Cristian Ovidiu 2 .DOMENII/ MONITORIZARE Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv. Cojocaru Claudia în colaborare cu prof. conform procedurilor de implementare a programei scolare. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE cu impact pozitiv in rândul elevilor: (participarea susţinută la viaţa şcolii) CONCURSURI ŞCOLARE: -concursul Sarbatorim Halloween-ul organizat de prof. Ion Ionela-Marina şi prof. -inscrierea la Masterat in primul an : prof. PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-educative concretizate in : ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC SUŢINEREA DE REFERATE: . avand ca tema Formarea poporului roman si a limbii romane (Etnogeneza romaneasca) 2. Ion IonelaMarina CERC PEDAGOGIC DE ISTORIE: . Cojocaru Claudia si prof. Ion Ionela-Marina. Ziua Eroilor: prof. dar şi in functie de standardele de referinţă s-a concretizat în:  Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare.olimpiada de limba şi literatura română “Nastasescu”: prof. Cristian Ovidiu OLIMPIADE: . Simescu Daniela .PERFECŢIONAREA continuă : -inspectie speciala pentru obtinerea garadului II: prof. Pastele: prof . Tiganila Liviu .Craciunul.1 Decembrie.olimpiada de limba şi literatura română „ George Călinescu” și ”Ionel Teodoreanu”: prof.

Paste si sfarsit de an scolar : organizate de prof. capacitati si atitudini care sa stimuleze raportarea efectiva si creativa la mediul social si cultural si sa permita continuarea educatiei. Serban Catalina. patru dintre ei fiind titulari.concursul” Dragobetele la romani . . Ion Ionela-Marina . întreaga activitate a profesorilor de limba română și limbi moderne.Jocuri . Cojocaru Claudia . precum şi crearea unor valori şi atitudini. Ion Ionela-Marina în colaborare cu prof. In anul scolar 2010/2011 am condus activitatea Comisiei Metodice Umaniste dupa un plan stabilit in prima sedinta de toti membrii prezenti ai comisiei. Toti profesorii sunt calificati. iar trei suplinitori calificati. Simescu Daniela si prof. considerată o artă a cuvântului. 1-8 Martie . se dezvoltă sensibilitatea estetică a elevilor şi se realizează conştientizarea propriei identităţi culturale a acestora. organizat de prof. Ion Ionela-Marina SERBARI SCOLARE: .. Comisia Metodica Umanista a fost alcatuita in anul scolar 2010/2011 din sapte profesori cuprinzand scolile Patroaia-Vale si structura Badulesti. respectandu-se nivelul si ritmul de dezvoltare al acestora si sa se inzestreze elevii cu acele cunostinte. Ion Ionela-Marina în colaborare cu prof. s-a urmarit ca fiecare profesor sa asigure educatia tuturor copiilor. In cadrul activitatilor derulate. La începutul anului şcolar. s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din catedră. Serban Catalina . Aceştia au participat la examenele de corigenţă . de comunicare şi de exprimare corectă în limba română. Cojocaru Claudia.Valentindays organizat de prof. Astfel. Ion Ionela-Marina în colaborare cu prof. In luna 0ctombrie 2010 profesorii au participat la consfătuirile 3 . Simescu Daniela si prof. în clasele a VII-a şi a VIII-a se dezvoltă competenţe de sintetizare şi de argumentare. Simescu Daniela . prin raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi.cu ocazia sarbatorilor de Craciun . precum si a celorlalti membri ai comisiei a fost focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului gimnazial.Geniul poeziei romanesti. Totodată prin literatură.Saptamana francofoniei : organizat de prof. prof.concurs de recitare Eminescu .concursuri cu prilejul zilei de 1 Iunie: prof. Dacă în clasele a V-a şi a VI-a obiectivele generale urmăresc în mod deosebit capacitatea elevilor de lecturare şi de înţelegere a textelor studiate.Saptamana Martisorului: prof.

Elevii claselor a VIII-a au achiziţionat culegerea „Evaluare Nationala 2011”. cat şi planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare. Săptămânal. lucrul cu harta. Au fost prezentate diverse culegeri de exerciţii şi eseuri necesare pregătirii elevilor pentru examenul de Evaluare Naționala. De remarcat este lectia sustinuta in cadrul Cercului pedagogic de Istorie. pentru eficientizarea pregătirii acestora pentru examen. capacitati si atitudini care sa stimuleze raportarea efectiva si creativa la mediul social si cultural si sa permita continuarea educatiei. pe legaturile interdisciplinare si daca se introduc si se utilizeaza metode moderne de predare/invatare ( lucru pe grupe. la clasa a VIII-a. La sfarsitul lectilor demostrative toate cadrele didactice au plecat cu ceva nou sau mai bine inteles si cu dorinta de a-l aplica si ei la lectii. S-au întocmit atât planul managerial. iar pe semestrul al II-lea o alta lectie demonstrativa la structura Badulestide catre domnisoara profesoara Serban Catalina. În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive. teste de progres şi mai multe modele de subiecte de teză semestrială. dar nu a omis nici metodele clasice. fise de evaluare si autoevaluare.Aceasta cuprinde modele de subiecte foarte apropiaate de strucura celor de la examen. s-a asigurat procurarea manualelor şcolare. respectandu-se nivelul si ritmul de dezvoltare al acestora si sa se inzestreze elevii cu acele cunostinte. s-au organizat ore de consultaţii pentru elevii claselor a VIII-a. In cadrul activitatilor derulate.Prin lectiile sustinute am cautat sa-i obişnuim pe copiii cu o mai mare participare a cadrelor didactice si a felului cum se pregateste cadrul didactic pentru lectie. 4 . s-a urmarit ca fiecare profesor sa asigure educatia tuturor copiilor. de catre domnul profesor Cristian Ovidiu. lucru pe grupe etc. au fost realizate scheme grafice referitoare la probleme ortogafice şi morfologice.cadrelor didactice. fie la prezentarea sau dezbaterea unei teme. fisa de lucru etc. Totodată au fost elaborate teste iniţialepentru elevii claselor a Va şi a VIII-a. În primele două săptămâni ale anului şcolar. aplicate până la 1 octombrie 2010. Astfel a fost sustinuta o lectie demonstrativa la Scoala Patroaia-Vale de catre doamna profesoara Simescu Dana.). Am constatat ca fiecare cadru didactic s-a straduit sa introduca modernul in lectie.). Toate cadrele didactice au participat fie la sustinerea de lectii demonstrative. In desfasurarea lectiilor am urmarit daca se pune accent deosebit pe calitatea invatarii. avand ca teme Formarea poporului roman si a limbii romane (Etnogeneza romaneasca) in care s-au folosit metode moderne de păredare / invatare / evaluare ( invatarea prin descoperire.

Sper ca si in viitor sa reusim sa asiguram elevilor nostri conditiile ideale pentru un invatamant de calitate. bazate pe:  Creativitate  Conştiinciozitate  Respect  Toleranţă  Comunicare bilaterală eficientă  Spirit de echipă  profesionalism 5 . AM SPORT COMISIA METODICĂ UMANISTĂ demostrează implicare în promovarea valorilor şcolii şi militează permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei.faza pe localitate. În al doilea semestru 13 elevi. faza pe localitate ca profesor corector. manifestand fiecare dintre noi disponibilitate si deschidere catre nou. conversaţia). Elevii au fost evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: portofolii. In acest an scolar consider ca este remarcabil modul in care fiecare profesor se preocupa de propria perfectionare. În catedră au fost aplicate subiecte de teză. problematizarea). de la structura Badulesti s-au calificat si au participat la Concursul ”Nastasescu” . sa se utilizeze metode alternative de predare / invatare / evaluare . studii de caz. sub indrumarea doamnei profesoare Ion Ionela-Marina Activitatea de predare-învăţare a profesorilor s-a realizat prin folosirea unor metode tradiţionale (prelegerea. intra si trans disciplinar.În primul semestru doamna prof. alături de cele moderne (investigaţia de text literar. lectura. Pe tot parcursul anului școlar s-au realizat forme diverse de evaluare. încearcă să promoveze VALORI ale unei echipe adevărate. cautand de fiecare data sa adapteze noutatile pedagogice la stilul propriu si la conditiile materiale si umane de care dispune. prin colaborare. seriozitate. precum si modalitati de organizare a lectiilor pe grupe sau echipe. referate. iata ca este posibil ca si in astfel de conditii sa se lucreze inter. Desi invatamantul pare mai greu decat in trecut. dezbaterea. Simescu Daniela a participat la olimpiada de limba şi literatura română „ George Călinescu” și ”Ionel Teodoreanu”. studiu si munca .

dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate. creativitatea în adoptarea stilurilor de predare.performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant. durabile. varietatea metodelor folosite. stimulative pentru învăţarea elevilor. . .punctate de performanţe. . .metode şi strategii moderne. demersuri didactice centrate pe elev.REFLECŢIE asupra NEÎMPLINIRILOR: • există loc de mai mult şi mai bine asupra iniţiativelor comune şi hotărâte. în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente. fiind interesaţi de inovaţii. .calitatea evaluării elevilor. • munca de educare a familiei in spiritul deschiderii şi increderii spre scoala trebuie sa promoveze noi strategii.utilizând atât metode sumative cât şi formative. • mai avem încă de studiat “partea goala a paharului”in ceea ce priveste managementul calităţii. • Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala. poate promova si consolida coordonatele unei învăţări formative. 6 . între cadre didactice. • vorbim prea timid despre “Noi” si popularizam la fel de timid rezultatele muncii. OPORTUNITĂŢI: • S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai hotărâţi spre reuşită. activităţi eficiente. • există încă potenţial creativ neprelucrat şi neimplicat în problema soluţionării şi gestionării calitative a unor situaţii.climat favorabil . Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific. activ-participative. bune relaţii între elevi şi profesori.eficacitatea strategiilor didactice. ANALIZA SWOT Puncte tari: . care stăpânesc conţinuturile predate.

aplicarea metodelor moderne de evaluare. ilustrată prin diverse proiecte de echipă.lipsa unei motivaţii interioare a învăţării. Puncte slabe: . Ion Ionela-Marina 7 . Ioneci Cornel Stefan Responsabil comisie.rezultate bune la concursurile școlare. .colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei. .inexistenţa unei legături permanente a elevilor cu biblioteca şcolii.realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor. . . Prof.goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a VIII-a.superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise. . Prof.activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate.deschiderea spre comunicare. Director. . ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->