Sunteți pe pagina 1din 130

Rudolf Steiner POARTA INI IERII

GA 14

INTRODUCERE

Volumul de fa prezint n traducere din limba german prima dintre dramele-misterii ale lui Rudolf Steiner; ele fac parte dintr-un ciclu mai amplu, din care ns numai primele patru au fost finalizate: Poarta ini ierii (1910), ncercarea sufletului (1911), P zitorul Pragului (1912), Trezirea sufletelor (1913). Ac iunea lor este comun . Primul spectacol cu Poarta ini ierii a avut loc la Mnchen n 1910, celelalte trei drame au fost puse n scen n anii urm tori Izbucnirea . primului r zboi mondial a ntrerupt brutal munca impetuoas de crea ie i de punere n scen a lor. Dat fiind complexitatea i profunzimea celor cuprinse n drame, ele sunt nso ite de Comentarii, scrise ulterior. Nu vom face aici o prezentare a vie ii i activit ii autorului, cunoscute n parte de publicul romnesc prin publica iile ap rute. Nu putem ns omite s men ion m c opera sa, care st la baza tiin ei moderne a spiritului, a antroposofiei, s-a concretizat i n cele peste 350 de volume, al c ror con inut reprezint contribu iile sale n multiple domenii. Acestea au izvort din facultatea lui Rudolf Steiner de a percepe n stare de deplin luciditate , de a n elege i a reda ceea ce Mircea Eliade numea structurile fundamentale ale realului [1], real care cuprinde att realitatea sensibil , perceptibil prin sim urile fizice, ct i realitatea suprasensibil , spiritual , care o str bate i o transcende pe cea dinti. n acest fel, Rudolf Steiner a putut trata problema cunoa terii i a libert ii umane, a putut prezenta realit i profunde ale psihicului uman, adresndu-se n limbajul lor pedagogilor (ca fondator al pedagogiei Waldorf), medicilor, preo ilor etc. El nu s-a m rginit ns s prezinte cuno tin ele despre lumea spiritual ntr-o form care s satisfac numai dorin a intelectual de cunoa tere, simpla informare, ci a c utat s g seasc forme mai ample de expresie. Pentru aceasta a apelat la arta dramatic , n cadrul c reia a dat impulsuri nnoitoare: arta vorbirii (Sprachgestaltung), arta mi c rii (Eurythmie), arta ilumin rii scenice (Farbenlehre). Referindu-se la munca sa de crea ie i la eforturile de realizare scenic , el spune n Povestea vie ii mele [2]: Cndva arta a nit din via a spiritual primar , al c rei vis confuz era populat de imagini i viziuni. Dar mai trziu, cnd spiritul s-a retras din umanitate, arta a fost nevoit s - i caute propriile c i, a a nct ast zi, pentru a putea ac iona sub o form nou n snul omenirii, ea trebuie s se adapteze inspira iilor spirituale. Trebuie precizat c nu avem de-a face cu o oper literar n sensul obi nuit al cuvntului iar ad ugarea Misteriu rosicrucian nu indic asocierea la vreuna din feluritele organiza ii care poart actualmente n titulatur un astfel de adjectiv, ci se refer clar la rosicrucianismul esoteric, cu obr ie n secolul XV, i care, prin formele la care a ajuns mai trziu, tot mai exoterice, nu era str in nici lui Goethe. Con inutul dramelor prezint realit i spirituale pe care autorul dup cum spune el nsu i le-a perceput n lumea spiritual actual . Precum un ochi s n tos las lumina s treac spre retin prin cristalinul pur, tot astfel sufletul purificat al cercet torului spiritual, ochiul s u spiritual, a l sat s se reveleze prin el adev ruri mai nalte. n acest fel trebuie interpretat formularea de pe pagina de titlu: prin (durch) Rudolf Steiner. Este tiut c artele majore i i au obr ia n vechile Misterii. Pe atunci ns arta nu avea de-a face cu realatatea concret , imediat ; ea era de inspira ie divin . Aceast obr ie a ei este uitat n
RS - Poarta initierii 1

epoca materialismului i arta ncepe s copieze natura. Acesta este de fapt i miezul discu iei dintre Sophia i Estella (cele dou personaje ale prologului i antractului din drama Poarta ini ierii): Imperfec iunea attor opere de art provine tocmai din faptul c activitatea creatoare se ridic prin sine ns i deasupra naturii, iar artistul nu tie ce aspect are ceea ce nu cade direct sub observa ia sim urilor. Cel care cunoa te literatura antroposofic tie ct de tensionat a fost str dania lui Rudolf Steiner n a g si mijloace de expresie pentru con inuturile spirituale scoase de el direct din lumea spiritului. Aceast nevoie l-a condus la arta scenic , art care n acel nceput furtunos de secol XX avea nevoie de o nnoire pe care o putem remarca de pild i n pictur (vezi expresionismul). El tia bine c adev rata art te ap r de abstrac iune, de rigiditatea no iunilor i a schemelor intelectuale; ea antreneaz ntreaga personalitate, ntreaga fiin a celui implicat, artist sau spectator. Dealtminteri, ne-o spune chiar n primul tablou din Poarta ini ierii cnd unul dintre personaje, Capesius cercet tor ntru ale istoriei, pornit ntr-un trziu pe calea cunoa terii spirituale , atunci cnd i sim ea sufletul sterp, c uta povestile doamnei Balde: Sufletu-mi Cnd se E ca i cum Ca i Ce-ar S fie re inut, auzit. are simte n mine cum pustiu i izvorul cunoa terii n-a g si perioade sec. a secat, cuvntul merita

Imaginile pline de via ale povestirilor ei l fac s resimt ns : Cum via nou i cum e Orice paralizie sufletesc . mi izgonit se revars -n din suflet mine

Aceast neputint a intelectualismului de a duce fiin a uman spre o evolu ie care s -i ng duie ai reg si r d cinile o denun i Faust cnd i m rturise te lui Mefisto: Da, simt c-am Comoara spiritului Pn la urm v d Nici o putere Nu sunt cu-n fir de p r Nem rginirea nu mi-e-nvecinat . [3] adunat c din mai nu-mi nalt proste te tuturor! t neste interior; i, iat ,

Dac Rudolf Steiner a recurs la arta scenic , la acest spa iu privilegiat n care bog ia de nuan e ale cuvntului poate fi sus inut prin plastica vorbirii, prin gest i euritmie, prin culoare, muzic , lumini etc., a f cut-o tocmai pentru c epoca modern are nevoie, mai mult ca oricnd, de o eliberare de influen a exclusiv a intelectualismului. Dar a f cut-o i pentru c a v zut n arta scenic posibilitatea unei apropieri de misterul Cuvntului. Adev rata contemplare a spiritului spune el, n Via a mea ajunge n mod firesc la o vie uire a Cuvntului. Ea te nva s resim i profund rezonan a vocalei i spiritualitatea l untric a unei consoane, s ntrez te ti misterul dezvolt rii lingvistice. Acest mister const n faptul c odinioar fiin e divine au putut comunica prin cuvnt cu sufletul omenesc, n timp ce ast zi limbajul sluje te doar ca intermediar n raporturile specifice vie ii. Contemplarea spiritual trebuie s trezeasc un entuziasm n stare s rea eze Cuvntul n sfera ce i se cuvine. Dramele-misterii nu pot fi povestite a a cum povese ti o oper literar ; nu po i povesti intimitatea, miezul unui proces alchimic cum este cel al ini ierii moderne , att de individuale. Dac vechea ini iere avea loc n centre de Misterii, ini ierea modern nu se mai desf oar n sanctuare sacre, centrul de Misterii este ns i via a omului, neizolat de societate, adaptat la cerin ele c ii de
RS - Poarta initierii 2

cunoa tere. A a se justific i folosirea termenului de Misterii ad ugat dramelor prezente, care aduc n fa a spectatorului i a cititorului cteva traiectorii ale acestei c i de cunoa tere, adecvate timpului actual. Am putea descrie nceputul acestei c i de cunoa tere, indicat n cele patru drame-misterii, prin chiar cuvintele autorului acestora: Exist oameni care cred c o dat cu limitele percep iei senzoriale ar fi date i limitele oric rei cunoa teri. Dac ace tia ar da aten ie n modului cum s devin con tien i de aceste limite, ei ar descoperi chiar n aceast con tien i facult ile de a trece limitele. Pe tele noat pn la limita apei; el trebuie s se ntoarc pentru c i lipsesc organele fizice ca s tr iasc afar din ap . Omul ajunge la limita percep iei senzoriale; el poate recunoa te c pe drumul pn acolo i s-au dezvoltat for e ale sufletului ca s tr iasc n mod sufletese n elementul care nu este cuprins de percep ia senzorial . [4] Discipolii Johannes Thomasius, pictor, profesorul Capesius, istoric, omul de tiint Strader pornesc pe acest drum, urmnd fiecare o cale proprie, dat fiind structura sufleteasc i treptele de evolu ie diferite la care se afl fiecare. Al turi de ei se afl doamna Balde care poveste te imagini de basm ce se pl smuiesc de la sine n sufletul ei i Felix Balde, omul retras n izolarea mun ilor, care, f r s fi trecut printr-o ini iere, are parte de o dezv luire direct a tainelor naturii, omul prin ale c rui cuvinte cum spune Benedictus, ndrum torul spiritual puterile naturii ncearc s se reveleze n adev rul fiin ei lor, i care o vreme a crezut c for ele de clarvedere trebuie s r mn departe de ra iune. Cu to ii sunt ns uni i ntr-un nod al destinului creat n alte vie i prin fapte i datorii kartnice, dezv luite cu prec de n drama ncercarea re sufletului; i numai faptul c ei ajung s vad aeeste vie i trecute i s n eleag nodul de destin n care sunt cuprin i i ajut s introduc n evolu ia lor, n mod liber, achitarea, transformarea n eleapt a acestor datorii n fapte benefice evolu iei lor i a omenirii. Este ceea ce prietena lui Johannes, Maria, care a ajutat evolu ia acestuia i n alte ntrup ri, i impune drept datoria sa cea mai sfnt . Nu vom prezenta aici toate personajele.Vom spune ns c pe scen se desf oar ns i procesualitatea evolu iei lor spirituale, cu tot desenul zigzagat al traiectoriei ei; treptat, replicile cap t nc rc tura grav a pa ilor de ini iere. Adev ruri spirituale, pe care pn atunci Rudolf Steiner le f cuse cunoscute n c r i sau conferin e, prind acum chip viu pe scen ; ntreaga via sufleteasc , ceea ce omul actual define te prin termenul de facult i psihice gndire, sim ire, voin sau de impulsuri abisale temeri, dorin e, pasiuni etc. considerate a fi circumscrise n sufletul propriu sunt acum proiectate pe scen , aduse n cmpul con tien ei, devenind ceea ce i sunt de fapt: fiin e-for e suprasensibile cu obr ia n lumile spirituale i extinzndu-se pn n sufletul omului, de aceast dat ns a omului care caut s se cunoasc pe sine i s parcurg ceea ce s-ar putea numi drumul ini ierii moderne, cre tine. Sunt for e-fiin e spirituale reale, pe care discipolul le descoper n sine. n pagina de prezentare a personajelor, Rudolf Steiner nu omite s sublinieze c astfel de personaje spirituale precum Philia, Astrid, Luna, ca for e ale sufletului uman, sau Dublul lui Johannes Thomasius, P zitorul Pragului, Sufletul Theodorei, ca entit i ale elementului spiritual uman, ori Lucifer i Ahriman, ca entit i ale lumii spirituale nu sunt concepute ca alegorii sau simboluri, ci ca realit i care sunt pentru cunoa terea spiritual la fel de concrete cum sunt persoanele fizice. Desigur, fiin ele spirituale nu au forma pe care e ti obligat s le-o dai pe scen , dar dac le-am lua ca simple simboluri sau alegorii, esen a adev rat a lumii spirituale ne-ar r mne ascuns . Dac ar fi vorba de simbolism sau alegorie, nu le-a fi dat expresie. Drumul att de iudividual al discipolilor cuprinde taton ri, revel ri de datorii karmice, confrunt ri cu for e ostile evolu iei umane Lucifer (Ispititorul) i Ahriman (Potrivnicul). Dar chiar dintru nceput este prezent Fiin a lui Hristos. n tabloul nti al dramei Poarta ini ierii se vorbe te despre Hristos ca ntruchipare a Adev rului i Binelui, spre care se str duie cei afla i sub ndrumarea lui Benedictus. Maria, discipolul s u cel mai apropiat, a dus ntr-o via mterioar ca misionar mesajul cre tinismului unor popoare care nu auziser nc de Hristos. De la o dram la alta, discipolii se confrunt cu irul mereu mai rafinat al iluziilor, care urmez din aproape nivelul treptelor cucerite. Este o lupt n a te men ine continuu treaz, pentru c o dat sc pat de o iluzie
RS - Poarta initierii 3

nu nseamn c nu vei fi atacat poate chiar imediat de o alta, o dat o treapt atins , nu nseamn c drumul cuno terii spirituale, al ini ierii, este mplinit. ncerc rile continu i de cele mai multe ori abia acestea arat unde te afli. Treptat ns discipolul ajunge s - i n eleag drumul, rostul, locul, responsabilit ile. Cercul strmt al unei clipe se dilat i el i vede via a actual ca fiind vadul n care se vars att curentul avu iilor karmice datoriile i mplinirile sale din vie i trecute dar i curentul cerin elor venind dinspre viitor. Libertatea cap t pentru el alte valen e; n f ptuirile sale, el nu se ma raporteaz doar la cei cu care a mpletit, de-a lungul altor vie i, acel nod al destinului, ci se integreaz con tient evolu iei omenirii, evolu ie de care depinde ns i evolu ia Cosmosului. Ar fi gre it s credem spune Rudolf Steiner c esen a ini ierii a r mas aceea i n decursul timpurilor, c omul modern, occidentalul, ar trebui s parcurg , acelea i trepte ca n ini ierea de odinioar , cnd drumul era acela i pentru to i. mplinit n afara sanctuarelor sacre, f r ritualuri, axat n esen pe dezvoltarea direct a capacit ilor suflete ti, ini ierea modern poate pn la o anumit treapt s fie atins f r ndrum ri personale exterioare; ea comport c i diferite, corespunz tor destinelor individuale. Caracterul fundamental al vechii n elepciuni spune Rudolf Steiner n Cerin a social fundamental a epocii noastre [5] era acela de a ajunge la n elegerea, la cunoa terea omului pornind de la cunoa terea lumii. Ast zi i n viitor omul trebuie s mearg , n dezvoltarea sa, de la cunoa terea de sine spre cunoa terea lumii; cunoa terea de sine trebuie s se l rgeasc pn la cunoa terea lumii. Aceast nst pnire a noului curent ini ierea modern o vom g si n finalul dramei P zitorul pragului, cnd de in torii vechii n elepciuni vor l sa liber accesul la comorile lor. nainte de aceasta ns trebuia ca un om s fi turnat tiin a ntemeiat numai pe ra iune i sim uri n astfel de forme care pot permite n elegerea real a lumii spiritului. Este ceea ce a izbutit s fac Johannes Thomasius. El realizeaz o oper care, n limbajul tiin ei, aduce dovada realit ilor spirituale. Sosise clipa n care n elepciunea sacr trebuia s se uneasc cu gndirea uman , c ut toare a adev rului, n afara drumului mistic. Gdirii umane actuale nu i este suficient simpla credin . n totalitatea lor, dramele nu numai c ne ofer o imagine concret a problematicii existen iale a omului secolului tehnotronicii, secol n care aparaturi supertehnologizate, mult mai puternice, mult mai sensibile, mult mai inteligente par a ne pune cu intransigen a Sfinxului de la poarta Tebei ntrebarea: Omule, cine e ti tu, de fapt? Dar putem afirma c ele duc mai departe ns i problematica lui Faust, a omului ce caut cunoa terea cu orice pre chiar prin confruntarea nemijlocit cu for ele R ului. Dramele aduc i solu ii concrete, valabile pentru fiecare din noi, oameni capabili de evolu ie prin efort individual intens. Deslu im n ele cu prec dere n drama Poarta ini ierii i str dania de a oferi solu ii la problematica rela iei om-societate intens industrializat . Jucate pentru prima dat la Mnchen, tensiunea i entuziasmul ap rute n cadrul repeti iilor i al spectacolelor, ecoul pe care l-au strnit n publicul cunosc tor al antroposofiei, na te nevoia stringent a construirii unei cl diri care s slujeasc de teatru pentru aceste drame. Cl direa Johannesbau urma s poarte numele personajului principal al dramelor, Johannes Thomasius. Era nceputul drumului care avea s duc cu sinuozit ile implicite la n l area Goetheanumului din Dornach (lng Basel), cl dire considerat actualmente n Elve ia monument de arhitectur . Este demn de remarcat faptul c , de decenii, Goetheanumul este singurul loc din lume n care att Faustul lui Goethe partea I i a II-a ct i dramele-misterii sunt reprezentate integral. Este o mplinire, un r spuns la chemarea grav ce r sun din aceste drame -misterii, aceea de a ntrupa elurile lumii divine n opera con tient a oamenilor. ADRIANA ONOFREI i GHEORGHE PAXINO Michaeli, toamna 1999

RS - Poarta initierii 4

PROLOG

Camera Sophiei. Tonalitate galben-ro iatic . Sophia cu cei doi copii ai ei, un b iat i o fat , apoi Estella

COPIII (cnt , acompania i la pian de Sophia) : Lumina Al Al V zduhul Sug Din i-al Pios Spre spiritele lumilor. SOPHIA: Soarelui spa iului p s rilor plantele sn omului de suflet cnt inund larg, r sun -n nalt, haru-ncol irii p mnt, se-nal mul umind

i-acum, copii, trece i n camera voastr


(Sophia i conducc pe copii. Intr Estella.)

i gndi i-v

la cuvintele pe care le-am nv at.

ESTELLA: Bine te-am g sit, drag Sophia. Sper c nu te deranjez. SOPHIA: Nu, buna mea
i ea.)

Estella.

Fii

binevenit .

(O invit pc Estella s ia loc, apoi se a az

ESTELLA: Ai ve ti bune de la so ul t u? SOPHIA: Foarte bune. mi scrie c l intereseaz Congresul psihologilor, de i modul cum sunt tratate multe probleme importante cam las de dorit. Ca cercet tor al sufletelor, l intereseaz cum anume un fel de miopie spiritual i mpiedic pe oameni s aib o perspectiv liber asupra esen ei problemelor. ESTELLA: Inten ioneaz s vorbeasc i el despre o tem important , nu?

SOPHIA: Da, o tem care i lui i mie ne pare foarte important . E drept c nu- i face nici o iluzie privind efectul expunerilor lui, dat fiind modul cum participan ii la Congres i concep reprezent rile lor tiin ifice. ESTELLA: O dorin m-a adus la tine, drag Sophia. N-am putea petrece seara asta mpreun ? Se joac ast zi Dezmo teni ii trupului i ai sufletului i n-ai putea s -mi faci o bucurie mai mare dect s mergem mpreun . SOPHIA: Ai uitat, drag Estella, c tocmai n seara asta are loc la Societatea noastr reprezenta ia pentru care ne preg tim de mult timp. ESTELLA: O, da, am uitat. Mult mi-a fi dorit s pot petrece seara asta cu vechea mea prieten . M-a fi bucurat din toat inima s arunc m mpreun o privire n adncurile vie ii de ast zi. Dar lumea ideilor tale, att de str in mie, o s -mi distrug i ultima r m i din leg tura frumoas care ne une te sufletele nc de cnd eram pe b ncile colii. SOPHIA: Mi-ai spus de multe ori aceste lucruri i totu i, de fiecare dat , a trebuit s recuno ti c deosebirea dintre convingerile noastre n-ar trebui s ridice un zid ntre sentimentele pe care le nutrim, nc din tinere e, una pentru alta.

RS - Poarta initierii 5

ESTELLA: E adev rat c am spus-o de multe ori. Dar mereu se treze te n mine o am r ciune cnd v d cum, cu fiecare an, te nstr inezi de lucrurile care, pentru mine, reprezint o valoare n via . SOPHIA: Am putea nsemna mai mult una pentru cealalt , tocmai atunci cnd am admite situa ia la care am ajuns prin predispozi iile noastre diferite. ESTELLA: O, de cte ori nu-mi spune ra iunea c ai dreptate n aceast privin . i totu i este ceva n mine care se revolt fa de felul n care concepi tu via a. SOPHIA: Recunoa te atunci sincer c mi pretinzi s -mi reneg smburele cel mai l untric al fiin ei. ESTELLA: Da, a accepta toate n afar de un singur lucru. Pot foarte bine s -mi imaginez c oameni cu concep ii diferite despre via se pot ntlni printr-o afinitate a sentimentelor. Dar orientarea ideilor tale i impune, pur i simplu ca o necesitate interioar , s adop i o atitudine orgolioas . Sunt oameni care pot foarte bine s convie uiasc acceptnd c p rerile lor nu coincid i c provin din puncte de vedere diferite, dar c i unele i celelalte i au ra iunea lor. Concep ia ta ns se crede a fi cea mai profund din toate. Le consider pe celelalte drept expresia unei trepte inferioare a umanit ii. SOPHIA: Ar trebui totu i s tii, pentru c am discutat de multe ori acest lucru, c cei care mp rt esc ideile mele nu m soar , la urma urmelor, valoarea real a omului dup ceea ce crede sau tie omul. i chiar dac noi credem c f r n elegerea vie a ideilor noastre nu po i n elege adev ratul sens al vie ii, ne str duim totu i ct se poate s nu supraapreciem meritul celor c rora le este dat s fie n slujba concep iei noastre despre via . ESTELLA: Tot ce spui pare foarte frumos. mi r mne ns un ghimpe. Nu pot s trec peste faptul c un mod de a privi lumea, care se consider foarte profund, poate s duc , din pricina iluziei profunzimii, numai la o anumit superficialitate. mi e ti o prieten prea bun ca s m refer la prietenii t i care au aceea i concep ie ca i tine i care nu jur dect pe ideile voastre, afi nd n mo lamentabil o arogan d spiritual , de i vidul i banalitatea lor sufleteasc apar din fiecare cuvnt i din toat purtarea lor. Nu vreau s m refer nici la faptul c tocmai unii dintre adep ii vo tri se poart att de urt i sunt att de insensibili fa de semenii lor. Sufletul t u mare nu s-a dat niciodat napoi de la datoriile pe care via a de zi cu zi le pretinde fiec rui om care ar trebui s fie numit bun n adev ratul sens al cuvntului. Dar faptul c ast zi m la i s merg singur acolo unde vorbe te adev rata via artistic mi dovede te c ideile despre aceast via provoac i n tine iart -mi expresia o anumit superficialitate. SOPHIA: i n ce const aceast superficialitate?

ESTELLA: M cuno ti de atta timp i tii bine cum am luptat s m smulg dintr-o via n care, zi de zi, nu se alearg dect dup lucrurile impuse de tradi ie sau de p rerile banale. Am c utat s descop r motivul pentru care at ia oameni, n aparen nevinova i, trebuie s sufere. M -am str duit s n eleg att abisurile ct i culmile vie ii. n m sura n care mi este accesibil, am c utat n tiint s g sesc explica ii. S pornim de la un exemplu pe care ni l aduce chiar momentul de fa . Am n eles ce este arta adev rat . Am credin a c nteleg cum cuprinde ea esen a ns i a vie ii, aducnd n fa a sufletului nostru realitatea suprem , adev rat . Am impresia c simt pulsul timpului nostru cnd o las s ac ioneze asupra mea. i m ngrozesc dac acum va trebui s m gndesc: Tu, drag Sophia, preferi acestei arte, pline de via , ceva care mi se pare c nu este dect un gen didactico -alegoric nvechit, care ia marionetele drept oameni vii i care admir ntmpl rile simbolice, aflate att de departe de tot ce face zilnic apel la mila i la compasiunea noastr . SOPHIA: Draga mea Estella, tu nu vrei s n elegi faptul c via a cea mai bogat poate fi tocmai acolo unde tu nu vezi dect gnduri inventate. i nu vrei s n elegi c exist oameni care pot considera drept s rac realitatea ta plin de via , dac ea nu este raportat la lucrul din care izvor ste. O s i par dure RS - Poarta initierii 6

multe din cuvintele mele. Prietenia noastr ns cere o sinceritate deplin . Tu, ca mul i al ii, nu cuno ti din ceea ce se nume te spirit dect acea parte care este purt torul cunoa terii; t nu concepi dect u partea gnditoare din spirit. Dar spiritul viu, creator, care pl smuie te cu putere elementar oamenii, a a cum for ele germinative pl smuiesc fiin e n natur , pe el nu vrei s -l admi i. Tu, de pild , ca at ia al ii, nume ti, n materie de art , naiv i original ceva ce, de fapt, dup mine, neag spiritul. Felul nostru de a vedea lumea une te o libertate deplin con tient cu for a naiv a devenirii. Noi accept m n mod con tient ceea ce este naiv i prin asta nu i r pim prospe imea, plenitudinea i obr ia. Tu crezi c omul poate doar s gndeasc asupra caracterului omenesc; acesta ar trebui s se formeze de la sine. Tu nu vrei s vezi cum gndul se cufund n Spiritul creator, ajungnd pn la obr ia existen ei i dezv luindu-se ca nsu i germenele creator. A a cum for ele de germina ie nu nva mai nti planta cum s creasc , dar se revel ca fiin e vii n ea, nici ideile noastre nu ne nva : ele ne str bat aprinznd via , d ruind via fiin ei noastre. Acestor idei pe care mi le-am nsu it le datorez tot ce d , pentru mine, un sens vie ii. Nu le datorez numai curajul, dar chiar i ntelegerea i for a de a spera s pot face din copiii mei nu numai oameni care, n sensul tradi ional, tiu s munceasc i s fie folositori n via a exterioar , ci s fac din ei i oameni plini de pace i de mul umire n suflet. i ca s nu m las antrenat n detalii, vreau s - i mai spun ceva: c visurile pe care i le faci, mpreun cu at ia al ii, se vor putea realiza numai atunci cnd oamenii vor reu i s uneasc ceea ce ei numesc realitate de via cu experien ele mai profunde, pe care tu le-ai numit de attea ori himere i visuri. O s - i par curios poate, dac am s - i spun c attea lucruri pe care tu le iei drept art pur eu le simt ca o critic steril a vie ii. Pentru c nu se va astmp ra nici o foame, nu se va usca nici o lacrim , nu se va descoperi nici o r d cin a dec derii, atta timp ct vom nf isa numai partea exterioar a foamei, a fe elor nl crimate i a oamenilor dec zu i. A a cum sunt prezentate de obicei aceste lucruri pe scen , ele sunt foarte departe de adev ratele profunzimi ale vie ii i de leg turile care i unesc pe oameni. ESTELLA: S nu crezi cumva c nu te n eleg cnd vorbe ti a a; numai c mi dovede ti c preferi s savurezi utopiile, n loc s prive ti adev rurile vie ii. Aici drumurile noastre se despart. Trebuie s renun n seara asta la prietena mea. (se ridic .) Acum trebuie s te las; sper totu i s p str m vechea noastr prietenie. SOPHIA: Trebuie s r mnem de fapt prietenele de alt dat .
(n timp ce roste te ultimele cuvinte, Sophia i conduce pn la u prietena. Corina cade.)

TABLOUL NTI

O camer n care predomin culoarea trandafirie. La dreapta, cum prive ti dinspre spectatori, se vede u a unei s li de ntruniri; cei aduna i n sal ies pc rnd, fiecare mai z bovind pentru un timp n camer . Ei discut asupra diverselor problemc sugerate de conferin a la care au asistat n sal . Primii care intr sunt Maria i Johannes; al ii li se al tur . Conferin a s-a terminat deja de ctva timp. Discu iile care urmeaz sunt o continuare a convorbirilor avute n sal .

MARIA:

10

M fr mnt mult, prietene, Cnd v d cum se-ofile te spiritul i sufletul t u, i v d f r de roade prietenia frumoas Care de zece ani ne leag . Chiar ora asta plin , n care toate cele auzite Lumin -au aruncat peste ntunecimi n suflet, Ea, ie, doar umbre i-a adus. i inima mea a sim it Ce-adnc ai fost r nit Dup multe din cuvintele Rostite adineaori de c tre vorbitorul nostru.
RS - Poarta initierii 7

20

30

40

................................................................ Priveam cndva n ochii t i. Oglindeau numai bucurie n fa a esen ei tuturor lucrurilor, Iar sufletul t u prindea 'n-imagini de frumuse e pline Ceea ce lumina Soarelui i aerul, Inundnd corpurile i revelnd enigma existen ei, Picteaz -n clipele fugare. nc nu- i era mester mna S poat -ncorpora n splendoarea culorilor Ceea ce, plin de via , plutea n fa a sufletului t u. n inima noastr totu i tr ia Credin a frumoas c , sigur, Viitorul va aduce, aceast m iestrie a minii, Sufletului ferice, Att de intim-adnc rev rsat n temeliile faptelor. Iar ceea ce for a c ut toare a spiritului Revel att de minunat din fiin a existentei, Va rev rsa n inimile oamenilor ncnt ri suflete ti Din pl smuirile artei tale. A a gndeam noi n acele timpuri, Din talentul t u izvornd salvarea viitorului, 'n-oglinda supremei frumuse i. A a se contura n mine elul sufletului t u. Dar stins mi apare acuma ntreaga for dinl untrul t u, i moart bucuria ta de a crea; Iar bra ul t u care mnuia sigur pensula, Cuprins de prospe ime tinereasc , Pare ca de paralizie prins.

JOHANNES THOMASIUS: Doare, dar a a-i. Simt c -i stius Al sufletului foc de-odinioar . 50 Lipsit de interes prive te ochiul meu Splendoarea pe care-a Soarelui lumin O r spnde te peste lucruri. R mne inima nep s toare Cnd unduiri de aer Adie-n jurul meu. i mna nu se mi c S fixeze, ntr-un prezent care r mne, Ceea ce puterile elementelor Scot iute-n fa a sim urilor, 60 Ca prin vraj , Din temeliile existentei. O cea se ntinde peste ntreaga-mi via . MARIA: Adnc deplng C astfel i s-a ntmplat Cu ceea ce mie-mi este bunul suprem, Izvor de viat sfnt .
RS - Poarta initierii 8

70

80

90

O, prietene, n acel joc schimb tor Pe care oamenii l numesc existen E-ascuns o etern via a spiritual . i fiecare suflet ese-n ea. M simt n aceste forte spirituale Ce ac ioneaz ca-n adnc de mare, Iar vie ile umane le v d Ca unduire-a valurilor la suprafa a apei. M simt c -s una cu ntregul rost al vie ii, Spre care f r hodin oamenii tind, i care-mi apare Doar ca revela ie a fiin ei lor proprii. Acest tel l-am v zut unindu-se adesea Cu smburele sufletesc al unui om, 'n l ndu-l pe cele mai nalte culmi Pe care inima le poate dori. A a cum ns el tr ie te-n mine, Se-arat a aduce road rea, De-ndat ce fiin a mea Se-apropie de fiin a altor oameni. Acest destin al meu se-arat i-n tot ce-am vrut s i dau ie Care te apropiai de mine cu iubire. Ai vrut s mergi curajos lng mine Pe-acele c i ce urmau s te duc La o crea ie nobila. i ce s-a petrecut acum! Ce mi se reveleaz mereu ca via a cea mai pur n adev rul fiin ei sale proprii, A fost moarte pentru sufletul t u.

JOHANNES:

A a e. Aceea i for ce poart sufletul t u n luminoase nalturi de cer, 100 Dac o tr iesc mpreun cu tine, Pe mine vrea s m arunce 'n-adncurile ntunecate ale mor ii. Cnd tu, pe cnd abia mijea prietenia noastr , M-ai dus spre revela ia care Lumin r spnde te n ntunecimile n care-n fiece noapte, f r s tie, Sufletul omului trece la via Acolo unde c l tore te Fiin a r t cind a omului 110 Cnd bezna mor ii pare a- i bate joc De sensul adev rat al vie ii Cnd mi ar tai adev rul Despre repetarea vie ilor, Atunci puteam s m gndesc C voi reu i s devin Un adev rat om al spiritului. Atunci mi p rea sigur C ochiul de artist, acuitatea sa i-ntreaga siguran a crea iei artistice 120 Vor nflori ntia oar Prin for a nobil a focului t u. i am l sat s ac ioneze asupra-mi acest foc,
RS - Poarta initierii 9

Iar el mi-a r pit for ele suflete ti Ce-n mod armonios se rev rsau. ntreaga mea credin -n lume Fu stears f r mil din inima mea. i-acum am ajuns att de departe nct, n fa a revela iei lumilor spirituale, Nu-mi mai este clar 130 De trebuie s m -ndoiesc sau s cred. i nu mai am nici for a de-a iubi Ceea ce vorbe te, n tine, frumuse ea spiritului. MARIA: De ani de zile trebuie s recunosc C felul meu de-a vie ui Sinea spiritual Se transform n contrariul s u Cnd str bate firea altor oameni. i trebuie chiar s v d Ce binef c toare-i for a spiritual 140 Cnd ea ajunge-n sufletele omene ti pe alte c i.
(Intr Philia, Astrid, Luna.)

Ea se exprim n cuvnt, Cuvntul ns se transform -n for Ce-ndrum modul de-a gndi al omului Spre n l imile cosmice. Acolo unde nainte doar gnduri triste tr iau, Acolo, ea bucurii creeaz ; i este-n stare s transforme Fulgurarea spiritului n demn i grav tr ire; 150 Ea d fiin ei umane un caracter ferm. Iar eu, eu sunt cuprins cu totul De-aceast for spiritual , i sunt nevoit s v d C duce cu sine Dureri i distrugeri cnd, Din inima mea, Spre alte inimi se vars . PHILIA: P rea c r sun un adev rat cor
(Intr profesorul Capesius i doctorul Strader)

n cercu-n care am fost cu to ii 160 Adineaori strn i. Erau armonii multe, Dar multe i disonan ele aspre. MARIA: Cnd n fa a sufletului se-nf i eaz astfel Cuvintele mai multor oameni, E ca i cum ntregul chip Al omului dintru-nceputuri Ar fi prezent prin ele, tainic. l vezi mp r it n multe suflete, 170 A a precum lumina, una, Se reveleaz -n curcubeu n multele culori. i astfel, prin munc aspr , ani n ir,
RS - Poarta initierii 10

CAPESIUS:

180

190

200

210

220

S-a cercetat esen a multor epoci, C utnd tot ceea ce Tr ia n spiritele oamenilor Care voiau s explice temeiurile existen ei i s dea muncii lor Un el plin de via . S-a crezut a fi nviat n sufletul propriu nalta putere a gndirii, Precum i enigma unor destine. Se putea crede c sunt resim ite l untric Temeinice reazeme pentru orice judecat , Cnd noi tr iri ntreb toare n fa a sufletului st ruiau. Dar reazemele se clatin , Surprins fiind de mult deja, i-acum din nou, Prin ce am ascultat mirat adineaori, De modul de gtidire Cultivat aici; Se clatin cu totul cnd cuget Ce puternic se dovede te-n via Influen a acestui mod de a gndi. Atta vreme n-am avut dect un scop: Ce am descoperit din tainele timpurilor S pot exprima n cuvinte Care s poat cuprinde i zgudui inima omului. i plin de bucurie eram Cnd doar un col Din inimile celor ce m ascultau l puteam nfl c ra pe de-a-ntregul. Mi se p rea c ceva am izbutit. Nu pot de insuccese s m plng. Dar orice activitate de acest gen M putea conduce Doar la a recunoa te acea p rere, Att de pre uit i r spndit n lumea oamenilor de actiune: n via a real , gndurile Nu sunt dect palide umbre. E drept, ele pot fecunda n via a noastr puterile creatoare, Dar nu lor le e h r zit S le dea form . i eu de mult mi-am nsu it Acest cuvnt modest: Acolo unde ac ioneaz doar palid gndire, Via a i tot ce e legat de ea Ajunge a fi paralizat . Mai tare dect cele mai mature cuvinte, Cu con inutul lor artistic bogat, Se dovede te-n via Talentul ca dar al naturii, Se dovede te destinul. Povara-colos a tradi iei, Co marul prejudec ilor, Vor n bu i ntotdeauna For a celor mai bune cuvinte.
RS - Poarta initierii 11

230 Dar ceea ce aici se arat D mult de gndit celor ca mine. mi pare de-n eles atare influen Acolo unde un spirit de sect prea nfl c rat, N val dnd peste oameni, Le z p ce te numai sufletele. Aici ns nu se vede un astfel de spirit. Iar sufletului doar prin ra iune i se vorbe te. i totu i: prin cuvinte sunt create Adev rate for e de via , 240 i ele vorbesc inimii n adncuri. Chiar imperiul voin ei Este cuprins de acel ceva ciudat, Ce ar ap rea doar ca o palid gndite Acelora care, asemenea mie, Merg pe c i nvechite. Sunt cu totul neputincios S neg o astfel de nrurire. n ce m prive te ns , Eu nu m pot supune ei. 250 Att de ciudat mi vorbesc toate astea; E ca i cum n-ar depinde de mine S resping cele vie uite. mi pare aproape c acest ceva Nu poate tolera n sine Felul meu de-a fi. STRADER: Subscriu cu totul La cele ce tocmai a i rostit. A vrea chiar s subliniez C influen a pe care ideile o au 260 Asupra sufletului, care astfel nflore te, Nu trebuie s hot rasc -n nici un fel Ct valoare de cunoa tere ascund n ele. Tr ie te n gndirea noastr Adev r sau eroare, Asta o poate stabili doar Sentin a just a adev ratei cunoa teri. i nimeni n-ar trebui s nege C doctrinele expuse aici cu aparen clar , Solu ii vrnd s dea 270 Enigmelor supreme ale vie ii, Nu rezist unui examen serios. Seduc tor i se vorbe te-aici spiritului uman, i ispite te totu i doar inima credul ; Se socoate c se deschid u i ntr-un domeniu, La pragul c ruia se opre te nedumerit i umil Orice cercetare sever chibzuit . Iar cel ce se consacr fidel Acestei cercet ri, Se cade s recunoasc faptul 280 C nimeni nu poate s tie De unde curg izvoarele gndirii i unde zac temeliile existen ei. Chiar dac sufletului care, plin de rvn , Ar voi s descopere ce se afl -nd r tul ntregii cunoa teri, i va fi foarte grea o astfel de m rturisire,
RS - Poarta initierii 12

Sufletului gnditorului, fiecare privire, Fie c ea tinde spre exterior Sau e ndreptat spre nl untru, i impune s accepte limitele cunoa terii. 290 Negnd ra iunea i ceea ce ne d experien a, Ne cufund m n abis; i oricine e-n stare s vad Ct de pu in se mpac modul nostru de gndire Cu ceea ce trece aici Drept noua revela ie. Nu este nevoie de prea mult trud Pentru a demonstra ct de complet i lipse te Ceea ce d sprijin ferm oric rei gndiri 300 i un sim al siguran ei. Aceast nou revela ie poate nc lzi inimile; Gnditorul nu va vedea n ea dect un vis utopic. PHILIA: A a va vorbi-ntotdeauna tiin a dobndit n exactitate i prin intelect. De altceva ns are nevoie sufletul Care trebuie s cread n el nsu i. Desigur, el va asculta-ntotdeauna Cuvintele care-i vorbesc despre spirit. 310 Ce-a presim it deja confuz, Va c uta s n eleag . A vorbi despre necunoscut, l poate ispiti pe gnditor; Dar niciodat inimile oamenilor. Eu pot sim i Cte se afl cuprinse ntr-o atare obiec ie. Ea love te n simplii gnditori Care doar torc firul gndirii i se ntreab care sunt consecin ele, 320 Despre care i-au f cut mai nti opinia lor. Obiec ia pe mine nu m poate atinge. Eu nu m-am d ruit gndirii, Condus de cauze exterioare. Copil fiind, am crescut Printre oameni pio i i am v zut obiceiuri Care-mi mb tau sim urile Prin imaginea acelei mp r ii cere ti Ce-i poate fi zugr vit omului naiv 330 Spre o deplin consolare. n sufletul meu de b iat, Am tr it cele mai adev rate bucurii Cnd mi n l am privirea Spre cele mai nalte lumi spirituale; Iar ruga era o nevoie a inimii mele. Apoi am fost educat ntr-o mn stire, C lug rii fiindu-mi profesori; Dorul meu cel mai adnc, Precum i dorin a p rin ilor mei, 340 Era s devin eu nsumi c lug r.
RS - Poarta initierii 13

STRADER:

Eram n ajunul sfin irii mele ca preot. O ntmplare m-a-mpins afar din m n stire. Dar trebuie s -i fiu recunosc tor acestei ntmpl ri. Pentru c sufletului meu De mult i fusese r pit pacea t cut , Cnd acea ntmplare l-a salvat. Attea lucruri cunoscusem Ce nu- i au loc n lumea monahal . Cunoa terea naturii mi-a parvenit 350 Din scrieri care mi erau interzise. A a am cunoscut cercetarea nou i greu mi-a fost s m orientez n ea. Am cercetat mai multe c i. Ce-i drept, n-am n scocit Ce mi s-a ar tat ca adev r. n lupte aprige, Mi-am smuls din spirit Ce n copil rie mi adusese fericire i pace. Eu pot s -n eleg orice inim C reia i este dor de nalturi. 360 Dar recunoscnd drept un vis Ceea ce mi d ruise forma ia spiritual primit , A trebuit s -mi g sesc un sol ferm, Cum numai tiin a i cercetarea pot s -l creeze. LUNA: Fiecare poate s -n eleag -n felul lui Unde este sensul, elul vie ii. Desigur, mie-mi lipse te cu totul capacitatea De-a verifica, prin tiin a epocii noastre, nv tura spiritual ce o primesc aici. 370 Dar simt limpede n inima mea C , f r de ea, sufletul meu ar muri, Cum moarte ar fi, f r snge, m dularele mele. Dumneata, doctore drag , spui multe Pentru a ne combate pe noi. i ceea ce ne-ai spus adineaori Despre luptele domniei tale cu via a Confer greutate acestor cuvinte, Chiar i pentru acei oameni Ce nu-s n stare s - i urm reasc discursul. 380 Trebuie ns mereu s m -ntreb
(Intr Theodora)

De ce mintea dreapt -a omului Trebuie s accepte ca de la sine-n eles Cuvntul despre spirit, Pe care-l va primi ntotdeauna cu un cald interes, i de ce e cuprins de r ceal Cnd vrea s - i caute hrana sufleteasc n cuvinte ca cele pe care tocmai le-ai rostit. THEODORA: De i trebuie s m simt bine n acest cerc, 390 Discu iile pe care ast zi le aud aici mi par totu i str ine. De ce str ine?
RS - Poarta initierii 14

CAPESIUS:

THEODORA: MARIA:

Nu tiu uici eu. Maria, spune tu. Prietena noastr ne-a descris adesea ntmplarea stranie tr it de ea. ntr-o zi s-a sim it ca transformat , i n-a putut g si n elegere nic ieri. Fiin a ei isca uimire peste tot, 400 Pn ce a intrat n cercul nostru. Nu spun c noi am n elege Ceea ce nu are comun cu nici un alt om; Prin felul nostru de gndire ns C tig m interesul deplin i pentru lucrurile neobi nuite, i orice fel de a fi i are importan pentru noi. Prietena noastr a avut n via a ei un moment n care a sim it disp rnd 410 Tot ce inea de cursul vie ii sale. Trecutul era ca ters din sufletul ei. De cnd s-a produs aceast transformare, Acea stare sufleteasc se repet mereu. Dureaz , de fiecare dat , pu in. n restul timpului este asemenea celorlal i. Cnd e cuprins ns de aceast stare, i lipseste cu totul Darul de a- i aminti. i luat atunci i forta v zului. 420 Mai mult simte ce o nconjoar ; Nu vede nimic. n ochii ei Se aprinde o lumin ciudat . n schimb, i apar pl smuiri Care la-nceput sem nau cu visul, Dar care sunt acum att de clare C nu pot fi-n elese dect ca prevestire A unui viitor ndep rtat. Am fost adesea martori la aceste lucruri. 430 Tocmai asta este Ce-mi place att de pu in n cercul acesta: Se amestec supersti ia Cu logica i ra iunea. A a s-a-ntmplat pretutindeni Unde omul a mers pe astfel de c i. Pute i vorbi astfel Pentru c nc nu ti i Cum privim noi aceste lucruri. 440 n ce m prive te, V m rturisesc liber C -mi place mai mult S aud despre astfel de revela ii Dec t despre discutabilele nv turi spirituale. Pentru c , de i mi lipse te solu ia
RS - Poarta initierii 15

CAPESIUS:

MARIA:

STRADER:

n dezlegarea enigmei unor astfel de visuri, V d totu i o stare de fapt. Desigur, nu e posibil S vedem o prob 450 A acestui fel straniu de spiritualitate. MARIA: S-ar putea s apar din nou. Mi s-a p rut C faptul acela straniu Ar vrea din nou s se iveasc . M simt silit s vorbesc: n fa a spiritului un tablou mi-apare n raze de lumin . Din el aud cuvinte r sunnd: M simt n timpurile viitoare i pot vedea oameni Ce nu sunt nc -n via ; i ei v d tabloul, i ei aud cuvintele Care sun astfel: A i tr it n credin , A i fost mngia i n speran , Acum fi i consola i prin clarvedere i fi i nt ri i prin mine. Eu tr iam n sufletele Ce-n ele nsele m-au c utat Prin cuvntul trimi ilor mei, Prin for a evlaviei lor. Voi a i v zut lumina sim urilor; n mp r ia creatoare a spiritului trebuia s crede i. Acum a i cucerit O pic tur din darul sublim al clarvederii. O, sim i i-l n sufletul vostru. . O fiint omeneasc Se smulge din raza de lumin . A a mi vorbeste: Veste te tuturor celor Ce vor s te asculte, C ai v zut Ceea ce oamenii vor avea de vie uit. Hristos tr i odinioar pe P mnt i, drept urmare a acestei vie i, Plute te-n form sufleteasc n jurul devenirii omene ti. El s-a unit cu partea spiritual a P mntului. Oamenii nc nu-l puteau vedea n forma de existen n care se ar ta, Fiindc fiin ei lor i lipseau ochii spirituali Ce abia mai trziu trebuiau s apar . E-aproape viitorul Cnd omul p mntesc Va fi dotat cu noua vedere. Ce sim urile au v zut odiuioar , Cnd Hristos era pe P mnt, Va fi v zut de c tre suflete Cnd timpul se va fi mplinit.
RS - Poarta initierii 16

THEODORA:

460

470

480

490

(Theodora iese.)

MARIA:

500 E pentru prima oar Cnd se manifest de fa cu mai mul i; Avea pornirea s o fac Doar cnd doi-trei erau de fa . mi pare totu i curios C a sim it ca o porunc i ca o nevoie Impulsul de a face dezv luirea aceasta. A a s-ar p rea. Noi ns cunoa tem felul ei. Dac -n acest moment 510 A vrut ca sufletul vostru s -aud Glasul ei l untric, E doar pentru c Izvoru-acestui glas Voia s vi se adreseze. Privitor la acest dar al viitorului, Despre care ea vorbea ca-ntr-un vis, Am aflat c a vorbit adesea B rbatul care, Mi s-a spus, 520 E sufletul acestui cerc. Nu s-ar putea ca de la dnsul s parvin Con inutul celor spuse de ea, i ei doar formularea s i apar in ? De-ar fi a a, N-ar fi important pentru noi. Faptul s-a examinat cu grij . Prietena noastr nu cuno tea deloc Expunerile ndrum torului nostru, nainte de a intra n acest cerc. 530 i nimeni dintre noi Nu auzise nainte nimic despre ea. Atunci, avem de-a face cu o stare care, Contrar legilor naturii, Apare frecvent i trebuie considerat boln vicioas . Asupra enigmelor vie ii poate hot ri Numai gndirea s n toas , Izvort dintr-o sim ire treaz . 540 Dar faptul ne st totu i n fa i e important Ce ni s-a spus adineaori; Ne-ar putea sili, L snd la o parte toate celelalte, S ne gndim la transmiterea ideilor Prin for e suflete ti. O, de-a i putea p i pe t rmul De care gndirea voastr vrea s se fereasc ! Precum z pada n lumina Soarelui,
RS - Poarta initierii 17

CAPESIUS:

MARIA:

CAPESIUS:

MARIA:

CAPESIUS:

STRADER:

ASTRID:

A a s-ar topi iluzia care face s apar 550 Str in i ciudat, chiar boln vicios, Ceea ce ne reveleaz asemenea oameni. De fapt este semnificativ, dar bizar nicidecum. Nensemnat -mi apare minunea asta, Cnd privesc miile de minuni Ce zilnic m nconjoar . CAPESIUS: E totu i altceva S recuno ti ceea ce exist pretutindeni, i altceva ce ni se-arat -aici. A vorbi despre spirit 560 Este necesar numai Dac ni se arat lucruri Care nu fac parte din acel cerc Strict limitat Prin tiin a noastr . Lumina vie a Soarelui, n roua dimine ii str luciud,
(Intr Felix Balde)

STRADER:

ASTRID:

Izvorul care picur din stnc i tunetul ce bubuie din nori Vorbesc o limb spiritual : 570 Am ncercat s-o n eleg. Despre sensul i puterea ei, n cercetarea domniilor voastre Se vede doar un palid reflex. Eu mi-am g sit fericirea sufleteasc Atunci cnd mi-a p truns n inim acest fel de limbaj, Pe care cuvntul omenesc i nv tura spiritual , Doar ele, mi l-au putut d rui. FELIX BALDE: MARIA: A fost acesta un adev rat cuvnt. M gr besc s spun 580 Ce bucuroas mi-e inima
(Intr doamna Balde)

Cnd v d ntia dat printre noi Pe omul despre care tiu attea lucruri, i mi-a strnit dorin a S -l v d ct mai ades aici. FELIX BALDE: Nu sunt obi nuit S intru-n leg tur cu at ia oameni; i nu sunt numai neobi nuit. Ei da, sta e felul lui de-a fi, i care ne sile te la o total izolare. 590 Ani n ir n-auzim aproape nimic altceva Dect ce vorbim amndoi. i dac acest om iubit (Arat spre Capesius) Nu ar veni din cnd n cnd n c su a noastr , Aproape c n-am ti c mai tr iesc i al i oameni n afar de noi. Iar dac cel care
RS - Poarta initierii 18

DNA BALDE:

A vorbit adineaori n sal , i prin cuvintele lui frumoase Att de puternic ne-a st pnit, 600 Nu l-ar fi ntlnit adesea pe Felix al meu Cnd umbl dup treburile lui, N-a i fi tiut nimic despre noi, Oameni pierdu i de lume! MARIA: CAPESIUS: i profesorul vine pe la dumneavoastr ? Desigur, i chiar pot spune C datorez acestei bune doamne Recuno tinta mea cea mai adnc . Ea-mi d ruie te din bel ug Ceea ce nimeni altul nu mi poate da. 610 De ce natur sunt aceste daruri? Dac e s povestesc despre asta, Trebuie s amintesc un lucru Ce pare n adev r mai ciudat Dect multe lucruri auzite aici, Pentru c i este mai gr itor sufletului meu. Altunde n-a putea rosti Cuvintele care aici mi par att de u or de rostit. Sufletul meu are perioade 620 Cnd se simte pustiu i sec. E ca i cum n mine Izvorul cunoa terii a secat; Ca i cum n-a g si cuvntul Ce ar merita S fie re inut, auzit. Cnd golul acesta spiritual m cuprinde, M refugiez n gur tatea t cut , Reconfortant , a acestor oameni buni. i doamna Felicia poveste te, 630 n minunate imagini, Despre fiin e care, n ara viselor locuind, n lumea basmelor, Duc o via foarte felurit . Tonul povestirilor ei Evoc legendele din timpuri de demult. Eu nu o-ntreb de unde- i ia cuvntul. Gndesc atunci clar la un singur lucru Cum via nou mi se revars -n suflet i cum e izgonit din mine 640 Orice paralizie sufleteasc . Faptul de a ne spune lucruri m re e Despre arta so iei, Se potrive te de minune Cu ceea ce Benedictus spunea Privitor la izvoarele ascunse Ale prietenului s u. Cel care adineaori a vorbit,
RS - Poarta initierii 19

MARIA: CAPESIUS:

MARIA:

FELIX BALDE:

(Intr Benedictus)

De parc spiritul s u ar z bovi numai n nem rginirile lumilor i n eternitate, 650 Nu are nici un temei S vorbeasc prea mult despre naivitatea mea. BENEDICTUS: FELIX BALDE: Gre e ti, prietene, Nespus de pre ios mi este fiece cuvnt al t u. A fost numai indiscre ia mea, Pornirea de a spune vrute i nevrute, Cnd mi-a i f cut adesea cinstea S v -nso esc pe potecile noastre de munte. Am ndr znit s vorbesc Numai pentru c mi-a i ascuns 660 Ct de multe ti i dumneavoastr . Dar timpul nostru a trecut; Avem drum lung de mers Pn' la c minul nostru plin de pace. Adev rat -nviorare-i pentru mine C am fost i eu o dat printre oameni. i n-o s se repete des. Lui Felix nu i se potrive te alt via Dect aceea pe care-o duce-n mun ii lui.
(Felix i doamna Balde ies.)

DNA BALDE:

BENEDICTUS:

Femeia are-n adev r dreptate. 670 El nu va reveni curnd. Mi-a trebuit mult Ca s -l aduc aici de data asta. i totu i, Motivul pentru care nimeni nu-l cunoa te, Nu trebuie n el s -l c ut m. Mi s-a p rut a fi doar un original. n unele ceasuri Cnd m aflam la ei, l g seam vorb re . 680 mi r mneau mereu neclare vorbele lui ciudate n care dest inuia lucrurile Pe care credea c le tie. Vorbe te despre fiin e solare, Care- i au l ca ul n stnci, Despre demoni lunari, Care tulbur munca acestor fiin e, Despre legile numerelor lucrnd n plante, i cine-l ascult nu poate p stra mult timp n elesul poate cuvintelor lui.

CAPESIUS:

BENEDICTUS: 690 Se poate de asemenea sim i Ca i cum, prin cuvintele lui, puterile naturii ncearc s se reveleze n adev rul fiin ei lor.
(Benedictus iese.)

STRADER:

Presimt deja C zile rele vor veni n viata mea!


RS - Poarta initierii 20

Din vremea cnd, n izolarea mn stirii, Am aflat despre o astfel de cunoa tere Care mi-a zguduit sufletul pn -n temelii, 700 De-atunci nimic nu m-a impresionat att Precum v z toarea aceasta. CAPESIUS: Nu v d ce ar putea s v zguduie Att de puternic. Mi-e team , drag prietene, C dac -n aceast -mprejurare v pierde i siguran a, Curnd ve i fi cuprins cu totul De-o sumbr ndoial . Groaza unei astfel de-ndoieli M chinuie de multe ceasuri. 710 Despre darurile clarvederii, Eu nu cunosc nimic prin mine nsumi. Adesea ns , cnd enigmele m tortureaz cumplit, O nsp imnt toare fantom urc din adncul ntunecat spiritual, O fiin de co mar, n fa a ochiului meu spiritual, Cu toat greutatea mi se a az pe suflet i inima-mi cuprinde n ghearele ei. Apoi vorbe te din mine: De nu m birui Cu armele tale tocite de gnditor, 720 Nu e ti nimic altceva Dect o n luc trec toare a propriei tale iluzii.

STRADER:

THEODOSIUS (care intrase deja mai nainte) : A a-i destinul tuturor celor care Se apropie de lume numai gndind. Tr ie te nl untrul nostru vocea spiritului. Noi nu avem nici o putere s str pungem v lul Ce-n fa a simturilor se ridic . Gndirea d cunoa terea doar a acelor lucruri Ce dispar cu trecerea timpului. Ce este ve nic i spiritual, 730 Poate fi g sit doar nl untrul omului. STRADER: Dac rodul unei pioase credin e Trebuie s aduc sufletului lini te, El poate umbla Pe astfel de c i. Dar for a adev ratei cunoa teri Nu nflore te pe aceast cale. Dar nu exist alte c i
(Intr Romanus i German)

THEODOSIUS:

De-a na te-n inima omului adev rata cunoa tere spiritual . Trufia poate ispiti,
(Intr Helena)

740 Transformnd adev ratul sim mnt al sufletului n himere i nf i nd clarvedere acolo Unde- i are rostul doar frumuse ea credin ei. Din tot ce-am putut auzi aici
RS - Poarta initierii 21

Att de plin de spirit ca n elepciune Din lumile superioare, un singur lucru E important pentru judecata adev rat omeneasc : Doar n lumea spiritual Se simte sufletul acas . CEALALT MARIA (care a intrat cu Theudosius): 750 Atta timp ct omul simte doar Impulsul de a vorbi, l vor satisface asemenea vorbe. n via a real ns , cu n zuin ele ei, Cu dorul de fericire i cu necazuri, Alt hran trebuie S d m sufletelor. Pe mine, un impuls l untric M-a-mpins s mi consacru restul vie ii Ce mi-a mai r mas 760 Acelor oameni pe care destinul I-a dus n nevoie i n mizerie. i-adesea am fost nevoit S ostoiesc mai mult durerile suflete ti Dect pe cele trupe ti. E drept, n multe feluri Mi-am sim it neputincioas voin a; Mereu trebuie s -mi mprosp tez for a Cu bog iile ce curg aici 770 Din izvoarele spiritului. Calda for magic a cuvntului Pe care l aud aici Se revars n minile mele, i curge ca un balsam mai departe Cnd mna mea-i atinge pe cei n suferin . Pe buzele mele ea devine Cuvnt adev rat de mngiere Pentru inimile r scolite de dureri. Nu m ntreb care e obr ia acestor cuvinte. 780 Privesc adev rul lor, Cnd ele, vii fiind, via r spandesc n mine. Cu fiece zi mai limpede v d Cum ceea ce poate nf ptui for a slab a voin ei proprii Nu poate s le dea putere, i v d cum zilnic ele m reconstruiesc. CAPESIUS: Nu sunt destui oameni oare Care, f r aceast revela ie, nf ptuiesc nenum rate fapte bune? Desigur, 790 Exist peste tot. Prietena noastr altceva vrea s spun . Cnd i ve i cunoa te viata Ve i vorbi altfel. La cei la care for e proaspete nfloresc n deplin putere, Va cre te din belsug iubirea Pe solul bun al inimii lor.
RS - Poarta initierii 22

MARIA:

800

810

820

830

840

850

Prietena noastr ns i-a cheltuit, Prin munc peste m sur , cele mai bune for e de via , i tot curajul vie ii i-a fost stins Prin povara imens a destinului Care a cople it-o. i-a jertfit for ele Atentei educ ri a copiilor; Curajul l-a pierdut Cnd moartea prematur I-a r pit so ul iubit. n starea asta, p rea c doar un rest firav de via I-ar determina soarta-n viitor. Atunci, puterile destinului au adus-o n cercul nv turii noastre spirituale, i for ele ei de via Au nflorit pentru a doua oar . Cu noul ei el n via , Curajul i-a revenit din nou n suflet. n ea, spiritul a creat n adev r Fiin nou din germenele care murise. Dac ntr-o astfel de for creatoare Spiritul se dovede te roditor, Atunci i felul n care el se manifest Pare a fi dovedit. i cnd cuvntului i lipse te trufia, i-n inim tr ie te elul moral suprem al sufletului, Dac nu credem ctu i de pu in C doctrina reprezint opera proprie, Ci c doar spiritul Se arat pe sine n untrul nostru, Atunci, de fapt, nu e o ndr zneal s spui C n felul vostru de gndire Se es doar palide umbre Din adev ratul izvor al existen ei omene ti; i c spiritul care ne nsufle e te Se leag strns Cu tot ceea ce destinul omenesc Urze te n temeliile vie ii. n anii de cnd mi s-a ng duit S m consacru operei pline de via , Prin fa a ochilor mei s-au perindat Mai multe inimi r nite, Mai multe suflete pline de dor, Dect poate s b nuie vreun om. Pre uiesc avntul naltelor voastre idei i mndra siguran a tiin ei voastre; mi place cnd, la picioarele voastre, St plin de admira ie mul imea de ascult tori, i cnd, din lucr rile voastre, Pentru multe suflete se revars Claritatea nalt a gndirii. Dar mi se pare c , n gndirea aceasta, Siguran a locuie te Doar ct timp aceast gndire r mne-n ea ns i. Felul de gndire c ruia eu i apar in i trimite-n adnci realit ti
RS - Poarta initierii 23

Rodul cuvintelor lui, Deoarece vrea s - i implanteze aici R d cinile. Desigur, este str in de gndirea voastr Scrierea de pe cerul spiritual, Care prin semne puternice 860 Veste te impulsul nou Din pomul omenirii. i orict de clar i sigur pare Acest vechi fel de a gndi, El nu hr ne te dect scoar a pomului; Nu poate s -ajung La for a de via a m duvei lui. ROMANUS: Eu nu g sesc o punte Care s duc -n adev r De la idei la fapte. 870 Se supraestimeaz pe de-o parte For a ideilor; De alt parte, voi n elege i gre it Mersul realit ii. Ideile sunt ns negre it Germenii tuturor faptelor umane. Cnd aceast doamn face-attea fapte bune, Impulsul de a le s vr i E-n inima ei cald . Desigur, omul are nevoie, 880 Dup ce termin o munc , S primeasc reconfortare din idei; Dar numai educarea voin ei Unit cu iscusin a i cu for a Poate aduce progresul omenirii n orice lucrare adev rat din via . Cnd vuiet de ro i mi r sun -n urechi i cnd, mul umite, minile omului nvrt manivele, 890 Atunci simt eu puterile vie ii. Am spus adesea, n chip u uratec, C mi plac glumele, i pe ele doar le g sesc pline de spirit, Chiar dac pentru creierul meu Sunt bune doar S fac a trece timpul Dintre munc i distrac ii. Acum cuvntul sta mi se pare prostesc. Puterea nev zut m-a subjugat. 900 Am nv at s simt ce este n fiin a omeneasc Mai puternic dect castelele din c r i de joc, Cl dite de c tre noi n glum . i nic ieri dect aici v-a fost dat S afla i o astfel de fort spiritual ?
RS - Poarta initierii 24

CAPESIUS:

ROMANUS:

GERMAN:

CAPESIUS:

GERMAN:

Via a pe care am dus-o Mi-a oferit multe valori spirituale. Pe atunci ns nu m interesa S culeg astfel de roade. Dar modul de gndire de aici 910 M-a atras c tre el, Orict de pu in f ptuiesc eu nsumi. Frumoase ore-am petrecut aici i trebuie s -i mul umesc st pnei casei.
(Pleac to i. R mn numai Maria i Johannes.)

CAPESIUS:

JOHANNES: MARIA: JOHANNES:

R mi nc pu in cu mine. Sunt ap sat, att de ap sat. Ce ai? Spune! Cuvntul maestrului nostru, mai nti, Apoi discu iile toate ale acestor oameui! M simt tulburat pn -n m duva oaselor. 920 Dar cum au putut aceste discu ii Att de adnc s te tulbure? n clipele astea, Fiecare cuvnt Mi-a fost dovad -ngrozitoare A propriei mele nimicnicii. Desigur, e mult Ca-ntr-un timp att de scurt S vezi rev rsdu-se-n aceste discu ii Atta lupt pentru via 930 i-atta natur omeneasc . Dar este specificul vie ii Pe care o ducem S provoace spiritul omului la dest inuiri. i ceea ce se dezv luie n decurs de ani, Aici s-a dezl ntuit n cteva ore. O oglindire a ntregii vie i Ce-a a de clar m-a-nf i at pe mine mie nsumi. nalta revela ie spiritual M-a ajutat s simt 940 Cum at ia oameni ascund n ei Doar o parte a omului, Crezndu-se totu i fiin e ntregi. Cu ndr zneal am p it Pe calea ar tat aici, Spre a uni n Sinea proprie Multele ei laturi. i ea a f cut din mine un nimic. Ce lor le lipse te, Mie mi este cunoscut. 950 Dar tiu i c ei Stau n via Iar eu n neant. S-a rezumat cu gravitate aici, n fraze scurte,
RS - Poarta initierii 25

MARIA: JOHANNES:

MARIA:

JOHANNES:

Desf urarea unor vie i ntregi, Dar i tabloul vie ii mele proprii A prins fiin -n fa a sufletului meu. Mi s-a nf i at copil ria Apoi tinere ea, 960 Cu mndrele sale speran e, Trezite-n sufletul p rin ilor mei De aptitudinile fiului lor. Visuri de artist, pline de via 'n-acele zile frumoase; Aduceri aminte, ca o avertizare, Au ap rut toate din adncuri spirituale, Precum i acele visuri n care tu m vedeai Transpunnd n culori i n forme 970 Ceea ce tr ia n spiritul t u. .. i am v zut fl c rile n l ndu-se, Nimicind visurile tinere ii i speran ele artistului. Un alt tablou apoi s-a desprins Din ngrozitorul neant: Era o fiin care odinioar i-a legat cu devotat iubire Destinul ei de al meu. Voise s m re in cnd, 980 Cu ani n urm , M-am ntors n patrie, Chemat fiind la-nmormntarea mamei mele. M-am smuls de acolo C ci mare era puterea Ce m-a atras spre cercul t u i c tre elurile Proclamate-aici. i nici un sentiment de vin Nu mi-a r mas din zilele de-atunci 990 Cnd astfel am rupt o leg tur Care, pentru sufletul ei, nsemna via a. Chiar vestea ce mi-a parvenit, C via a ei se ve tejea ncetul cu ncetul, Stingndu-se apoi cu totul, Complet nesim itor m-a l sat pn azi. Dar ce lucruri grave a spus adineaori, n sal , ndrum torul nostru, Cum noi, dac nu n zuim drept, Putem distruge 1000 Destinul celor care prin iubire Sunt uni i cu noi. O, ct de cumplit se-auzeau din tablou Cuvintele, care apoi Din toate p rtile r sunau, Dnd na tere la un cumplit ecou: Pe ea, tu ai ucis-o! i astfel, cele att de grave spuse-n cuvntare, Au fost pentru ceilal i prilej S-arunce o privire nl untrul lor.
RS - Poarta initierii 26

1010 n mine ns ele n scur Con tien a celei mai grele vinov ii. Prin ea pot recunoa te Ct de gre it m-am str duit. MARIA: n clipa asta, prietene, P trunzi n imperii de bezn . i nimeni nu te poate ajuta Dect acela n care ne ncredem.
(Helena se ntoarce, Maria este chemat afar .)

HELENA:

Simt n mine ndemnul S mai r mn pu in cu tine. 1020 De multe s pt mni Ai o privire-att de-ndurerat . Cum poate lumina, Ce-att de m re str luce te, S -ntunece sufletul t u, Care cu toate for ele sale Tinde numai spre adev r? i ie, numai bucurie Lumina ti-a adus? Nu numai bucuria-aceea 1030 Pe care-o cunoscusem mai-nainte; Mai mult, acea bucurie Ce ncol e te din toate cuvintele Prin care spiritul Pe sine se revel . i totu i, eu i spun: Ceea ce lucreaz n mod creator Poate i s distrug . Ca lucrul sta s fie cu putint , O eroare trebuie s se fi strecurat, 1040 Prin viclenie, n sufletul t u. i dac izvoarele adev rului, n locul unei fericiri deschise, Te umplu cu nelini ti, i-n loc de bucurii ale spiritului, Mhnire i-aduc, Atunci tu caut s afli Gre elile ce- i stnjenesc drumul. De cte ori nu mi s-a spus C s n tate este rodul adev rat al nv turii noastre 1050 i for de via nflore te din ea. Cum ar putea s i te n tine tocmai contrariul! Aceste roade eu le v d la mul i care, ncrezndu-se-n mine, se adun -aici. Vechiul mod de via E tot mai str in de sufletul lor; Izvoare noi n inim t nesc i inima se rennoie te-apoi. Privirea aruncat -n temelia existen ei Nu d na tere la dorin e
RS - Poarta initierii 27

JOHANNES: HELENA:

JOHANNES:

HELENA:

1060 Care s -l chinuie pe om.


(Iese.)

JOHANNES:

Ani mul i mi-au trebuit Ca s -n eleg c sim urile Aduc r t cire numai atunci Cnd nu sunt nso ite De cunoa terea spiritului. Dar faptul c i cuvintele celei mai nalte n elepciuni Sunt doar am gire sufleteasc n fiin a ta, l arat o singur clip .

TABLOUL DOI

Un col de natur plin cu stnci i izvoare; ntregul peisaj trebuie s ni -l reprezent m ca fiind n sufletul lui Johannes Thomasius, iar cele ce urmeaz sunt con inutul medita iei sale; mai trziu Maria.
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, cunoa te-te!)

JOHANNES:

De ani ntregi aud 1070 Cuvintele acestea grave. R sun din v zduh i din ap , Se-aud din adnc de p mnt; i cum n ghinda m runt -i cuprins n mod tainic uria ul stejar, La fel se cuprinde n for a acestor cuvinte Tot ce gndirea poate-n elege Despre fiin a elementelor, Despre suflete i spirite, 1080 Despre curgerea timpului i despre eternitate. Universul i ce eu nsumi sunt Tr iesc n cuvntul: O, omule, cunoa te-te!
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, cunoa te-te!)

i-acum! nl untrul meu El prinde via nsp imnt tor. Se ese bezn -n jurul meu, Se casc -n mine ntunericul; R sun din tenebrele lumilor, Din beznele sufletului: 1090 O, omule, cunoa te-te!
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, cunoa te-te!)

R pit din mine nsumi sunt acum. M schimb cu trecerea orelor zilei i-n noapte m prefac. Urmez P mntul pe orbita lui, n tunet m rostogolesc i-n fulgere scap r. RS - Poarta initierii 28

Eu sunt. O, deja simt c am disp rut Din propria-mi fiin . Privesc nveli ul meu trupesc; 1100 mi este fiin str in , 'n-afara mea, Cu totul departe de mine. Acum un alt corp v d plutind. i trebuie s vorbesc cu gura lui: El mie mi-a adus mizerie amar . Atta-ncredere-am avut n el i singur -n durere m-a l sat; C ldura vie ii mi-a r pit-o i n rna rece m-a mpins . Chiar eu nsumi am fost acum 1110 Cea pe care am p r sit-o, biata. i trebuie chinurile ei s le suport. Cunoa terea mi-a dat puterea Ca Sinea mea n alt Sine s-o transpun. O, crud cuvnt! Lumina ta se stinge prin propria ta for . O, omule, cunoa te-te!
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, cunoa te-te!)

Tu napoi m duci n cercul Fiin ei mele proprii. Dar cum m voi cunoa te-acum! 1120 Eu forma uman am pierdut-o, Un monstru furios parc sunt, N scut din pofte i pl ceri. i clar resimt cum Imaginea ce oas a unei iluzii Mi-a ascuns pn -acum Propriul meu chip, oribil. S lb ticia propriei fiin e trebuie s m -nghit . i simt cum curg prin arterele mele, Ca foc mistuitor, acele cuvinte 1130 Ce odinioar , cu for a obr iilor, mi revelau fiin a Soarelui i a P mntului; Tr iesc n pulsul meu i bat n b t ile inimii mele. n propria-mi gndire simt Str ine lumi arznd de porniri feroce. Acestea-s roadele cuvntului: O, omule, cunoa te-te!
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, cunoa te-te!)

Acolo, din pr pastia neagr , Ce fiin se holbeaz la mine? 1140 Simt lan urile Care m leag de tine. RS - Poarta initierii 29

Nici Prometeu n-a fost legat Att de puternic de stncile Caucazului, Cum eu m simt legat de tine. Cine e ti tu, fiin fioroas ?
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, cunoa te-te!)

O, acum te cunosc! Eu nsumi sunt. Cunoa terea m -nc tu eaz de tine, monstru periculos. (Maria intr ; la nceput este neobservat de Johannes.) De mine nsumi, monstru periculos. 1150 Am vrut s fug de tine. M-au orbit lumile n care nechibzuin a mea s-a retras Ca s m liberez de mine nsumi. Orbit sunt iar i n sufletul orb: O, omule, cunoa te-te!
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, cunoa te-te!)

JOHANNES (trezindu-se, parc , o observ pe Maria. Medita ia se transform n realitate interioar ) : O, e ti aici, prieten ! MARIA: Te-am c utat prietene, De i tiu bine ct Iube ti singur tatea 1160 Acum, dup ce i-au n v lit n suflet P rerile attor oameni. i iar i tiu c ntr-un ceas ca sta Nu pot, prin prezen a mea, Prietenul s mi-l ajut; Dar impuls neclar m -mpinge-n clipa asta spre tine, De cnd cuvintele lui Benedictus, 'n-adncurile spiritului t u, au trezit, n loc de lumin , Durere-att de grea! JOHANNES: 1170 Ce drag mi-e singur tatea! Adeseori am c utat-o Ca s m reg sesc pe mine nsumi, Atunci cnd durerea i fericirea oamenilor M-au aruncat n labirinturile gndirii. Dar asta s-a sfr it, prieten . Ce mi-au strnit n suflet mai nti Cuvintele lui Benedictus, Ce a trebuit s tr iesc n urma celor spuse de-ace ti oameni, 1180 mi pare lucru m runt Cnd le m sor cu furtuna Strnit n mine apoi de singur tate, n timpul surdelor mele fr mnt ri. RS - Poarta initierii 30

O, aceast singur tate! M-a izgonit n dep rt ri de lumi. M-a smuls din mine nsumi. 'n-acea fiint c reia i-am adus durere, Eu m-am n scut ca un altul. i-a trebuit s suf r durerea 1190 Pe care eu nsumi i-o provocasem nainte. Cumplita, ntunecata singur tate, Pe mine mie m-a redat apoi, Dar numai ca s m -nsp imnte De-abisul propriei mele fiin e. . Pierdut e pentru mine ultimul refugiu-al omului, Pierdut e singur tatea pentru mine! MARIA: Ce-am spus, va trebui s i repet: Doar Benedictus poate s te-ajute; Sprijinul de care-avem nevoie, 1200 De la el trebuie s -l primim amndoi. S tii c nici eu nu mai pot ndura Enigmele vie ii mele, Dac el nu m -ndrum S pot g si dezlegarea. nalta-n elepciune cum c peste-ntreaga via Se-ntinde doar iluzie i am gire Dac gndirea noastr cuprinde numai suprafa a ei, De multe ori mi-am reamintit-o. i-ntotdeauna ea-mi spune: 1210 Tu trebuie s - i dai seama c o iluzie este, De i att de des i pare-a fi adev r, Faptul c -atunci cnd vrei s treze ti n al ii Lumina care-n tine tr ie te, Ea ar putea aduce-n ei roade rele. n cea mai bun parte-a sufletului meu, Eu tiu, prietene, c i povara grea Pe care-al turi de mine Via a i-a h r zit-o E doar o parte-a drumului spinos 1220 Ce duce la lumina adev rului. 'nainte ca fiin a adev rului s i se revele, Va fi nevoie s treci prin toate spaimele Ce pot s se nasc din iluzie. A a vorbe te steaua ta. Cuvntul astrelor mi-arat ns c uni i Noi trebuie s str batem c ile spiritului. De caut ns -aceste c i, Adnc noapte peste privirea mea se las .

RS - Poarta initierii 31

i noaptea se face mai neagr 1230 Prin tot ce trebuie s simt Ca rod al propriei mele fiin e. n lumin trebuie s c ut m limpezimea. n lumina care poate disp rea din ochi, Dar nu se stinge vreodat . JOHANNES: Maria, tii tu oare prin ce lupte A trecut adineaori sufletul meu? ntr-adev r, un greu destin i este h r zit, prieten bun . Departe-i ns de fiin a ta acea putere 1240 Ce-att de cumplit m-a strivit. Tu po i urca pe culmile cele mai clare ale adev rului, i po i ndrepta o privire ferm nspre dezordinea omenirii, i vei r mne tu ns i Att n lumin ct i n ntuneric. Pe mine ns fiece clip M poate mie nsumi r pi. A trebuit s m cufund n oamenii ce-adineaori Mi s-au dezv luit prin cuvintele lor. 1250 Pe unul l-am urmat n izolarea mn stirii, n sufletul celuilalt am auzit Pove tile Feliciei. Eram fiecare din ei, Doar pentru mine nsumi murisem. i ar trebui s pot crede C obr ia fiin ei este neantul, De a nutri speranta C din neant, n mine, S-ar putea na te vreodat un om. 1260 Din spaim n bezn m mn , M-alung prin bezne n spaim , Cuvntul-fiin al n elepciunii: O, omule, cunoa te-te!
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, cunoa.gte-te!) (Cortina cade.)

TABLOUL TREI

O camer de meditatie. Benedictus, Johannes, Maria, un copil.

MARIA

V -aduc copilul Nevoie are de un cuvnt din gura voastr .


RS - Poarta initierii 32

BENEDICTUS:

Copilul meu, s vii de-acum Sear de sear la mine i s prime ti cuvntul Ce trebuie s te umple 1270 'nainte de-a p i-n imperiul sufletesc al somnului. Vrei tu asta?

COPILUL: BENEDICTUS:

Vreau, sunt bucuros. n seara asta umple- i inima, Pn ce somnul te-o cuprinde, Cu for a acestor cuvinte: Puterile luminii m conduc n al spiritului l ca .
(Copilul este condus afar de Maria.)

MARIA:

i-acum, cnd soarta acestui copil Se va-mplini n viitor 1280 La umbra bun voin ei voastre p rinte ti, S -mi fie-ng duit s cer maestrului sfatul i eu, care am devenit mam acestui copil Nu prin leg turi de snge, Ci prin puterile destinului. Din ziua cnd l-am g sit L sat n fa a u ii mele De c tre mama sa necunoscut , Mi-a i ar tat calea Pe care s -l ndrum. 1290 i minunate s-au dovedit Aceste reguli, toate, Prin care l-am crescut pe orfan. Au ie it la lumin toate for ele Ce germinau n trupul i sufletul lui. Se vedea c ndrum rile voastre Veneau din mp r ia Care ad postise sufletul lui 'nainte de a- i forma nveli ul trupesc. Am v zut crescnd speran a omeneasc , 1300 Mai str lucitoare cu fiecare nou zi. i ti i ce greu am reu it s ob in, Treptat doar, apropierea copilului. Cre tea sub ngrijirea mea; Nimic altceva ns dect obi nuin a Lega, la-nceput, sufletul lui de-al meu. Tr ia lng mine, sim ind c i d rui Ce-avea nevoie pentru binele trupului i pentru dezvoltarea sufletului lui. Veni apoi momentul cnd 1310 n inima lui se trezi Iubire pentru protectoarea sa. O cauz din afar pricinui aceast schimbare. Intrase-n cercul nostru v z toarea. Copilul o c uta bucuros, i multe cuvinte frumoase a-nv at Fiind st pnit de farmecul ei. Veni i clipa n care buna noastr prieten
RS - Poarta initierii 33

Cuprins fu de extaz. Copilul nostru a putut s vad 1320 Lumina lic rind a ochilor ei. El s-a sim it cutremurat Pn -n m duva oaselor. n spaima lui, veni la mine. Din ceasu-acela, Cu toat c ldura iubirii mi se d rui. Primind ns acum de la mine, n mod con tient, i nu doar prin instinct, Darurile de via , De cnd inima tn r i bate mai cald 1330 Cnd cu iubire privirea lui o-ntlne te pe-a mea, Comorile voastre de-n elepciune i-au pierdut rodnicia. i multe din roadele mature deja n el Sunt ve tede-acuma. i am v zut i la aceast fiin Ceea ce la prietenul meu se dovedi att de funest. mi sunt mie ns mi enigm tot mai ntunecat . Tu nu-mi po i opri chinuitoarea-ntrebare a vie ii: De ce l vat m pe prieten i pe copil, Cnd plin de iubire-ncerc 1340 S f ptuiesc cu ei lucruri Pe care-ndrum rile spirituale, n inima mea, le recunoa te ca bune? Mi-ai spus adesea acest nalt adev r, C aparen se-ntinde la suprafa a vie ii, Dar trebuie s -mi l muresc aceste lucruri, Ca s pot purta destinul acesta crunt i care atta r u face. BENEDICTUS: n cercul acesta, ia na tere-aici, Un nod alc tuit din firele 1350 Pe care karma le ese-n devenirea cosmic . Prieten , suferin ele tale Sunt p r i dintr-un nod al destinului n care fapta zeilor cu via a oamenilor se-mplete te. Cnd n c l toria mea sufleteasc Eu am atins acea treapt Ce-mi acord demnitatea De a sluji cu sfatul meu n sfera spiritelor, Veni atunci spre mine o fiin divin Ce tocmai era pe cale-a cobor pe P mnt, 1360 S -mbrace nveli ul de carne al unui om. Karma omeneasc cerea acest fapt 'n-aceast r scruce de vremi. Un mare pas n mersul lumilor Se poate face doar cnd zeii Se leag cu destinul omenesc. Ochii spirituali ce vor ncol i n sufletele omene ti Se pot dezvolta De-abia cnd un zeu Va fi pus o s mn n fiin a unui om. 1370 Am primit deci ns rcinarea S aflu pe acel om Ce ar fi demn s primeasc n sufletul s u for a semin ei divine.
RS - Poarta initierii 34

Trebuia s unesc fapta Cerului Cu un destin omenesc. i ochiul meu spiritual cercet . Asupra ta se opri. Via a te preg tise a fi instrument al t m duirii. De-a lungul multor vie i ai dobndit 1380 nsu irea de a fi deschis La tot ce inima omului cuprinde ca m re . Esen a nobil a frumuse ii, imperativul virtu ii, Ca mo tenire a spiritului le purtai n sufletul t u ginga . i ceea ce Eul t u vesnic, Prin na tere, n existen a adus, S-a maturizat n anii tinere ii tale. Tu nu te-ai ridicat prematur 1390 Pe-abruptele-n l imi ale spiritului. i astfel n tine nclina ia Spre lumea spiritului nu a ap rut 'nainte de a fi cuprins deplin Nevinovatele bucurii ale sim urilor. Sufletul t u a cunoscut mnia i iubirea, Pe cnd gndirea era nc departe De vreun impuls spre spirit. S te bucuri de natur n toat frumuse ea ei, S culegi roadele aduse de art , 1400 i-a fost avu ia vie ii. Ai rs senin, Cum poate rde numai copilul Ce n-a-ntlnit nc Umbrele vie ii. Ai nv at s -n elegi fericirea oamenilor, S fii al turi n durerile lor, Cnd nc nici nu mijea n tine ntrebarea Privind r d cinile fericirii i ale durerii. Ca rod care s-a copt n multe vie i, 1410 A a cuprinde existen a p mnteasc sufletul Ce-arat o astfel de-nsu ire. Candoarea lui copil reasc este floarea, i nu r d cina fiin ei lui. Doar sufletul acesta l-am putut alege Ca instrument pentru spiritul care Trebuia s ob in for a de a ac iona Prin lumea noastr omeneasc . i-acum n elegi c fiin a ta Trebuie s se schimbe n contrariul ei 1420 Cnd ea se revars din tine n alt fiin . n tine spiritul ac ioneaz n tot ce, n fiin a omului, Poate coace roade pentru eternitate. El trebuie de-aceea s nimiceasc multe, Ce doar mp r iei vremelnicului se cuvin s -i apar in . Dar jertfele sale aduse mor ii Sunt semin ele nemuririi. Pentru via a superioar trebuie s creasc Ce nflore te din moartea celor inferioare.
RS - Poarta initierii 35

MARIA:

1430 A a stau lucrurile deci cu mine... Tu-mi dai lumin , Dar lumina care-mi r pe te for a clarvederii i care m smulge din mine ns mi. De sunt numai unealta unui spirit i nu fiin a mea proprie, Nu mai suport atunci Aceast form a mea, Care este o masc i nu adev rul. O, ce-i cu tine, prieten ! 1440 Lumina privirii tale piere, Ca stan de piatr i-e trupul, Ating mna ta; E-a a de rece De parc e moart . Prin multe probe ai trecut, fiul meu, Te afli-acum n fa a celei mai grele. Tu vezi nveli ul trupesc al prietenei; Privirii mele i apare ns Sinea ei, Plutind n sferele spiritelor. 1450 Iat ! Mi c buzele. Vorbe te... Mi-ai dat claritate, Da, claritatea ce m -nv luie Din toate p r ile n ntunecimi. Blestem claritatea ta. Te blestem i pe tine, Care m-ai format ca unealt A vr jitoriei s lbatice Prin care vrei s -n eli oamenii! 1460 N-am pus vreodat la-ndoial pn' acum 'n l imea ta spiritual , Dar mi-e destul acest singur moment Ca s -mi smulg din inim orice ncredere. Acele spirite c rora te supui Sunt fiin e ale Infernului. A trebuit s -n el pe al ii Fiindc tu m-ai n elat mai nti. S fug vreau din calea ta departe, Acolo unde nici sunet din glasul t u nu ajunge, 1470 Fiind totu i att de aproape nct s te ajung blestemele mele! Tu mi-ai r pit Focul propriului snge Spre-a da falsului t u Dumnezeu Ceea ce trebuia s fie al meu. O, acest foc al sngelui S te ard ! Trebuia s cred n am gire i-n n el ciune. 1480 i pentru ca asta s se ntmple, A trebuit mai nti Pe mine ns mi s m prefaci n n luc .
RS - Poarta initierii 36

JOHANNES:

BENEDICTUS:

JOHANNES: MARIA:

De multe ori a trebuit s simt Cum ac iunile fiin ei mele Au efecte contrare. Ei bine, acum, Iubirea ce-am avut-o pentru tine, n foc de ur s lbatec s se preschimbe. Voi c uta n lumile toate 1490 Focul care poate S te nghit . Te bles... vai... JOHANNES: Dar cine vorbe te aici? N-o v d pe prietena mea! V d o fiin monstruoas . Plute te-n n l imi sufletul prietenei i ne-a l sat aici doar Iluzia muritoare. Iar unde un trup omenesc 1500 E p r sit de spirit, R mne un loc liber Pe care-l caut Potrivnicul Ca s p trund -n domeniul vizibilului. G se te astfel un nveli trupesc Prin care poate s vorbeasc . Un astfel de Potrivnic a vorbit. El vrea s -mi distrug opera C reia m-un consacrat Pentru viitorul multor oameni 1510 Ct i pentru tine, fiul meu. i dac nu a ti c acele blesteme Pe care nveli ul prietenei noastre tocmai le-a rostit Sunt doar o viclenie a Ispititorului, Atunci nu ar mai trebui s m urmezi. Potrivnicul binelui a fost lng mine; Iar tu, fiul meu, Tu ai v zut pr bu indu-se-n bezn Vremelnicul din fiin a spre care ntreaga ta iubire radiaz , 1520 Fiindc spiritele i-au vorbit De-attea ori prin gura ei, N-ai fost cru at de karma lumilor Ca tot prin ea s-auzi Pe prin ul Iadului. Abia acum po i c uta i po i cunoa te smburele fiin ei ei. S - i fie ea modelul acelui om superior La care trebuie s te nal i. Plute te-n n l imi spirituale sufletul ei, 1530 Acolo unde oamenii- i g sesc forma primar a fiin ei lor, Care-n sine ns i se cl de te. Tu trebuie s o urmezi n domeniul spiritului. O vei vedea n Templul Soarelui. n cercul acesta Ia na tere-aici Un nod alc tuit din firele Pe care karma le ese
RS - Poarta initierii 37

BENEDICTUS:

n devenirea cosmic . Fiindc te-ai str duit att pn'acum, 1540 Vei merge i mai departe, fiul meu. V d steaua ta-n deplina ei str lucire. n lumea sim urilor nu este loc Pentru luptele pe care le duc oamenii Ce tind la ini iere. i orice enigm a lumii sensibile Pe care mintea o rezolv , i orice-ar isca existen a sensibil -n inima oamenilor, Prin ur sau prin iubire, i orict de ngrozitor ar izbucni n afar , 1550 Acestea toate trebuie s fie pentru cercet torul spiritual Un cmp pe care, nep rtinitor, i poate-ndrepta din afar privirea. Lui trebuie s i se dezvolte for e Ce nu pot fi g site pe acest t rm. Prin ncerc ri suflete ti A trebuit s lup i lupt dreapt , Lupt de care are parte numai acela Care este preg tit s primeasc astfel de puteri Ce apar in lumii spirituale. 1560 i dac aceste puteri Nu te-ar g si matur pentru calea cunoa terii, Ar fi trebuit s - i paralizeze sim irea Mai nainte de a cunoa te Ceea ce acum i este cunoscut. Fiin ele care privesc n temeliile cosmice i conduc, pe-acei oameni Ce tind spre n l imi, Mai nti pe acea culme Unde se poate v di 1570 Dac ei au primit puterea De a contempla con tient existen a spiritual ; Iar cei ce-au dobndit asemenea for e Sunt elibera i din lumea sensibil ; Ceilal i ns , trebuie s-a tepte. Tu i-ai p strat Sinea, fiul meu, Cnd for a nalturilor te-a zguduit i cnd puterile spiritului De groaz te-au umplut. i viguros i-a croit drumul Sinea ta; 1580 Atunci cnd pieptul i-a fost r scolit de-ndoieli Care-adncurilor ntunecate voiau s te predea. Tu e ti adev ratul meu discipol Abia din ceasul grav n care erai gata s te-ndoie ti de tine, n care te credeai tu nsu i pierdut, i cnd for a din tine te-a ajutat s birui. Am putut s - i dau comori de-n elepciune i ele i-au dat puterea S te sus ii pe tine nsu i 1590 Cnd chiar tu usu i nu mai credeai n tine. Iar n elepciunea Pe care ai dobndit-o i-a fost mai devotat dect Credin a
RS - Poarta initierii 38

Care i-a fost d ruit . Ai fost socotit matur. Po i fi eliberat. Prietena ta a plecat nainte. O vei g si n spirit. i mai pot ar ta direc ia: 1600 Aprinde- i toat puterea sufletului t u De la cuvintele acestea care, prin gura mea, i dau cheia spre n l imi. Te vor c l uzi chiar i atunci Cnd nu te va mai conduce nimic Din ceea ce ochii fizici mai pot s perceap . Prime te-le deci cu inima toat : Fiin a urzind -a luminii, ea radiaz Prin ale spa iului ntinderi, Existen lumii d ruind, 1610 i harul iubirii, el nc lze te irul vremilor, Chemnd la revelare ntregul Univers. Iar solii spiritului, ei unesc Fiin a urzind -a luminii Cu-a sufletului revela ie; i dac omul poate uni cu-aceste dou Propria-i Sine, Tr ie te atunci n n l imile spirituale. O, spirite pe care omul le poate vedea, 1620 Da i via sufletului fiului nostru. Face i s str luceasc nl untrul lui Ceea ce-i poate str lumina sufletul Cu lumina spiritual . L sa i s -i r sune l untric Ceea ce Sinea i-o poate trezi La bucuria devenirii n spirit. VOCE SPIRITUAL (n spatele scenei): Se-nal gndurile lui La temelia obr iei lumii. Ce el ca umbre a gndit, 1630 Ce el ca n lucire-a tr it, Se pierde-n lumea formelor, La a c rei bog ie, Oamenii, gndind, Viseaz n umbre; La a c rei bog ie, Oamenii, privind, Tr iesc n lucire.
(Cortina cade.)

TABLOUL PATRU

Un peisaj care, prin particularitatea sa, trebuie s exprime caracterul lumii suflete ti. Apar mai nti Lucifer i Ahriman; Johannes, deoparte, adncit n medita ie; cele ce urmeaz sunt tr ite de el n timpul medita iei.

RS - Poarta initierii 39

LUCIFER:

O, omule, cunoa te-te! O, omule, simte-m ! 1640 Te-ai smuls De sub conducerea spiritului i te-ai refugiat n libera-mp r ie a P mntului. Fiin a proprie i-ai c utat n haosul p mntesc. S te g se ti pe tine nsu i, i-a fost r splata, Ti-a fost destinul. Pe mine m-ai g sit. 1650 Au vrut spiritele S i ntind v l peste sim uri. Eu am sf iat v lul. Au vrut spiritele Doar vrerile lor s urmezi. Eu vrere proprie i-am dat. O, omule, cunoa te-te! O, omule, simte-m ! O, omule, cunoa te-m ! O, omule, resimte-te! 1660 Tu ai fugit Din ntunericul spiritual. Tu ai g sit Lumina P mntului. Soarbe for a adev rului Din duritatea mea. Eu nt resc solul ferm. Au vrut spiritele S - i r peasc frumuse ea sim urilor. Eu es aceast frumuse e 1670 n lumin dens . Eu te conduc n realitatea adev rat . O, omule, cunoa te-m ! O, omule, resimte-te! N-au fost timpuri n care s nu m fi vie uit. Te-am urmat de-a lungul vie ilor tale. Te-am nzestrat Cu puternic for personal , 1680 Cu fericirea existen ei de sine. N-au fost timpuri n care s nu m fi v zut. M-au privit ochii trupului t u n toat devenirea P mntului. i i-am str lucit n mndra frumuse e, n fericirea revela iei.

AHRIMAN:

LUCIFER:

AHRIMAN:

JOHANNES (n medita ie, c tre sine nsu i) : Acesta-i semnul de care vorbea Benedictus. n fa a lumii sufletului stau cele dou puteri.
RS - Poarta initierii 40

1690 Ca Ispititorul tr ie te una nl untrul nostru, Cealalt tulbur privirea Cnd n afar i-o ndrep i. Acum una din ele a luat forma femeii Care mi-a pus n fa a ochilor iluzia sufletului, Iar cealalt se afl -n toate lucrurile.
(Lucifer i Ahriman dispar. Apare Spiritul elementelor cu Capesius i Strader, pe care i -a adus la suprafa din adncurile P mntului. Trebuie s ne reprezent m cum ei, ca suflete, v d suprafa a P mntului.)

SPIRITUL ELEMENTELOR: Deci iat -v n locul Pe care-l dori i arz tor. Multe griji mi-a dat S v -mplinesc dorin a. 1700 S lbatic furtun s-a dezl ntuit Printre elemente i spirite, Cnd a trebuit cu fiin ele voastre S intru n domeniul lor. C ci mintea voastr se opunea Domniei for elor mele. CAPESIUS (ntinerit): Fiin plin de mister, Cine e ti tu Ce prin sferele spiritului n ast frumoas -mp r ie m-ai adus?

SPIRITUL ELEMENTELOR: 1710 M vede sufletul omului Abia cnd ia sfr it Serviciul pe care i-l fac. Dar ascult de puterea mea Prin tot irul vremilor. CAPESIUS: Doar prea pu in mi d ghes S -ntreb de spiritul Ce m-a adus aici. Pe-acest nou t rm, eu simt Cum se-nc lzesc for ele mele de via . 1720 Lumina-mi umple pieptul i simt puterea toat -a lumii Cum bate-n pulsul meu. n inim -mi zvcne te presimtirea naltelor nf ptuiri. A vrea s torn n cuvinte Revela iile mp r iei de aici, Ce-att de minunat m nt re te. Iar sufletele oamenilor vor trebui S nfloreasc n cea mai frumoas existen , 1730 Cnd voi putea deschide vie ii Entuziasmul din izvoarele Ce mi se revars aici.
(Fulgere i tunete din adncuri i din n ltimi.)

STRADER (mb trnit):

De ce se zguduie adncul, De ce vuie te 'naltul, Cnd cele mai frumoase visuri de sperant Se smulg din sufletul acesta tn r?
RS - Poarta initierii 41

(Fulgere i tunete.)

SPIRITUL ELEMENTELOR: Vou , oamenilor vis tori, V sun mndru un astfel de cuvnt-sperant ; Dar n adncurile lumilor, 1740 Iluzia gndurilor eronate Mereu treze te-un astfel de ecou. Voi l auzi i doar n momentele Ce v aduc n apropierea mea. Credea i c -i construi i adev rului Sublime temple; Urm rile muncii voastre ns Strnesc uragane 'n-adncurile lumii originare, Iar spiritele trebuie lumi s sf rme 1750 Pentru ca cele vremelnice, create de voi, S nu aduc celor eterne Pustiire i moarte. STRADER: Atunci, ceea ce celor mai bune cercet ri omene ti Le apare a fi adev r, n fa a eternit ii N-ar fi dect o am gire nebun !
(Fulgere i tunete.)

SPIRITUL ELEMENTELOR: O am gire nebun , Ct timp mintea scruteaz Doar n acel domeniu ce-i str in de spirit. STRADER: 1760 Tu po i desigur s nume ti vis tor Sufletul bucuros de tinere e al amicului meu, Ce plin de-o nobil ardoare Att de viguros i zugr ve te elul. n inima-mi b trn ns Cuvntul t u nu moare, n ciuda tunetului i-a furtunii Ce-i vin n ajutor. M-am smuls din pacea mn stirii Ca s devin o mndr minte scrut toare. 1770 De-a lungul multor ani Am nfruntat furtunile vie ii. Sunt crezut n ceea ce ncredin ez oamenilor Din cel mai adnc sim al adev rului.
(Fulgere i tunete.)

SPIRITUL ELEMENTELOR: Cuvine-se s recunoa tem C nimeni nu poate ti De unde curg izvoarele gndirii i unde zac temeliile existen ei. STRADER: O, acest cuvnt este cel care, 1780 n tinere ea plin de speran e, L-am auzit adesea r sunnd cumplit n sufletul meu, atunci cnd Se cl tinau reazemele pe care
RS - Poarta initierii 42

Le credeam trainice-n gndirea omului.


(Fulgere i tunete.)

SPIRITUL ELEMENTELOR: De nu m birui Cu armele tale tocite de gnditor, Nu esti nimic altceva Dect o n luc trec toare A propriei tale iluzii. STRADER: 1790 Din nou un astfel de cuvnt cumplit. L-am auzit deja odat r sunnd n propriul meu l untru, Atunci cnd o v z toare A rupt cercul gndirii mele sigure i m-a f cut s simt ghimpele De nenl turat al ndoielii. Dar astea au trecut cu totul. Sfidez puterea ta, B trne, care-mi nf i ezi 1800 Att de-n el tor imaginea propriei fiin e Sub masca st pnului naturii. Ra iunea te va ngenunchea, Dar altfel dect i nchipui. Abia cnd va fi dobndit n om Mndra ei n l ime, Atunci va fi de fapt st pn i nu sclav n natur .
(Fulgere i tunete.)

SPIRITUL ELEMENTELOR: A a-i ornduit lumea, Ca munca s pretind -ntotdeauna 1810 R splata ei. V-am dat Sinea, R splat deci mi datora i. CAPESIUS: Din sufletul meu vreau s scot la iveal Chipul spiritual al lucrurilor. i dac natura, transformat -n idealuri, Se na te-n faptele oamenilor, Ea este ndeajuns r spl tit Prin oglindirea ei adev rat . Iar dac tu nsu i 1820 Te simti nrudit Cu m rea a Maic a lumilor i vii din adncurile n care domnesc puterile lumii originare, Prime te drept r splat -a faptei tale Voin a care tr ie te n capul i n pieptul meu Spre-atingerea naltelor eluri. Ea m-a ridicat din sim irea tocit La o gndire mndr .
(Fulgere i tunete.)

SPIRITUL ELEMENTELOR: 1830 Pute i vedea,


RS - Poarta initierii 43

Cuvintele voastre-ndr zne e Ct valoreaz n mp r ia mea. Ele strnesc furtuna i cheam elementele 'mpotriva oric rui du man al rnduielii. CAPESIUS: S - i iei atunci r splata De unde-ai s-o g se ti. Pe-adev ratele-n l imi ale spiritului, Pornirile suflete ti ale omului 1840 Trebuie singure s - i dea m sura i rnduiala. El nu poate crea Cnd al ii vor s foloseasc Fructul crea iei lui. Cntecul p s rii, Ie ind din gtlej, i este sie i de ajuns, i tot a a i omul care creeaz E r spl tit prin fericirea Pe care o simte crend.
(Fulgere gi tunete.)

............................................................. SPIRITUL ELEMENTELOR: 1850 Nu se poate S -mi refuza i r splata; i dac nu-mi pute i pl ti, Atunci spune i-i acelei femei, Ce d ruie for sufletelor voastre, Ca-n locul vostru s pl teasc ea.
(Spiritul elementelor dispare.)

CAPESIUS:

S-a dus. Acum ncotro ne ndrept m? Trebuie s fim cu grij Cum ne orient m 1860 n lumile acestea noi. Va trebui s urm m cu ncredere Cel mai bun drum Pe care-l vom afla i s fim cu b gare de seam : Faptul sta ne va ar ta elul. Socot c ar fi mai bine S nu vorbim de el. I vom descoperi Cnd vom asculta curajo i 1870 Impulsul fiin ei noastre l untrice. i-acest impuls mi spune: S - i fie adev rul c l uz ; Dezvolt puternic for i d -i o form nobil n tot ce faci, i pa ii vor trebui s te conduc La elul adev rat. i totu i, chiar dintru-nceput,
RS - Poarta initierii 44

STRADER:

CAPESIUS:

STRADER:

Con tien a elului drept 1880 Nu trebuie s lipseasc pa ilor Ce vor folos s -aduc oamenilor i fericire s nasc . Cel care vrea doar siesi a sluji Ascult numai de imboldul inimii; Cel care ns vrea pe al ii s ajute, Va trebui s tie sigur De ce are trebuin via a lui.
(Apare Cealalt Maria, i ea tot sub form sufleteasc .)

.. Ia uite, ce ciudat fiin ! Se pare c stnca 1890 ns i a n scut-o. Din ce temelii cosmice Iau na tere atare fiin e? CEALALT MARIA: M lupt prin locuri stncoase, i vreau s mbrac n cuvinte-omene ti Voin a ns i a stncilor; Adulmec fiin a P mntului i vreau s gndesc ntr-un cap omenesc ns i gndirea P mntului. Eu aerul curat al vie ii l sorb, 1900 Puterile din aer le transform n sim minte omene ti. STRADER: Atunci tu nu ne po i ajuta. Ceea ce n natur trebuie s r mn , Este departe de n zuin ele omene ti. mi place vorbirea ta, femeie, i-a adopta bucuros Al t u fel de a fi.

CAPESIUS:

CEALALT MARIA: Att de ciudate mi par Cuvintele voastre mndre. 1910 Urechile mele nu n eleg Al vostru fel de-a vorbi. Doar dac las mai nti ca din fiin a mea Cuvintele voastre alte tonuri s capete, Atunci se r spndesc peste lucrurile toate Dimprejurul meu, i limpezesc enigmele lor. CAPESIUS: De este-adev rat ce spui, Atunci transpune-n limba ta-ntreb rile Pe care noi ni le punem 1920 Privind adev ratele valori ale vie ii, nct natura s ne dea r spunsul. Noi n ine suntem neputincio i S ntreb m pe m rea a Mama-Natura ntr-un chip n care s ne aud .

CEALALT MARIA: n mine s vede i doar pe sora cea mic A 'naltei fiin e spirituale Ce locuie te n mp r ia
RS - Poarta initierii 45

De unde tocmai a i venit. Ea mi-a ncredin at acest cmp 1930 Pentru ca s ar t sim urilor omene ti Oglindirea ei aici. CAPESIUS: Deci noi am fugit din acel domeniu Ce poate s ne-astmpere dorul?

CEALALT MARIA: Nu ve i reu i asta niciodat , De nu g si i Calea-napoi. CAPESIUS: i care-i calea dreapt ?

CEALALT MARIA: Sunt dou c i. De for a mea- i atinge apogeul, 1940 Atunci, toate fiin ele domeniului meu n frumusetea cea mai sublim vor str luci. Lumin scnteind str luce te apoi Din stnc i ap ; Bel ugul cel mai mare de culori Se r spnde te-n jur Iar voio ia fiin elor umple, Cu sunete vesele, aerul. i dac sufletul vostru se d ruie atunci Desf t rilor pure ale fiin ei mele, 1950 Voi ve i pluti pe aripile spiritului n nceputurile dinti ale lumii. STRADER: Nu-i calea asta pentru noi. Vorbirea noastr -i spune exaltare. Noi vrem s r mnem pe P mnt, Nu s ne pierdem prin nori.

CEALALT MARIA: De vre i s umbla i Pe cealalt cale, Voi trebuie s renun a i La mndrul vostru spirit. 1960 Uita i ceea ce ra iunea impune; Fiin a voastr s c tige-nti sim ul naturii; L sa i s domneasc firesc, n pieptul vostru matur, sufletul de copil, Neatins de fantomele gndurilor. A a ajunge i, ce-i drept, nu prin cunoa tere, Dar sigur, la izvoarele vie ii.
(Cealalt Maria dispare.)

CAPESIUS:

Deci iat -ne L sa i din nou n seama noastr . i am nv tat doar 1970 C se cuvine s muncim i s -a tept m r bd tori S se coac roadele muncii.

JOHANNES (ca ie ind din medita ie; aici, ca i n scenele urm tuare, st la o parte i nu particip la ac iune) : A a g sesc n domeniul sufletului, Oameni care-mi sunt cunoscu i: Cel ce vorbea despre povestirile Feliciei,
RS - Poarta initierii 46

Aici am putut s -l v d doar A a cum n tinere e a fost; Iar cel care, tn r fiind, Se consacr c lug riei, 1980 mi ap ru b trn. Era, lng ei, Spiritul elementelor.

TABLOUL CINCI

Un templu subteran din stnci, l ca ul ascuns, consacrat Misteriilor hierofan ilor. Benedictus, Theodosius, Romanus, Retardus, Felix Balde, Cealalt Maria. Johannes n medita ie, ca i n tabloul precedent.

BENEDICTUS (la R s rit): Voi, care tovar i mi-a i devenit n mp r ia ve nicului, M aflu acum n mijlocul vostru Spre a primi de la voi ajutorul De care am nevoie Pentru a toarce firul destinului unui om, Ce trebuie s primeasc lumina de-aici. El a trecut prin proba suferin ei 1990 i n amare chinuri suflete ti A pus temelia cousacr rii sale, Care trebuie s i confere Cunoa terea. Am mplinit astfel ce mi se-ncredin ase Ca sol al spiritului S -aduc oamenilor Comorile acestui Templu. Acum, voi trebuie, fra ii mei, S -mi ncheia i lucrarea. Eu lui i-am ar tat lumina 2000 Care l-a condus La-ntia contemplare-n spirit. Dar ca imaginea aceasta S i devin adev r, Cu fapta mea, unit trebuie Fapta voastr . Cuvntul meu din mine singur purcede; Prin voi, r sun Spiritele lumilor. THEODOSIUS (la Sud): Vorbe te for a Iubirii Ce lumile mpreun le leag

2010 i umple cu existen fiin ele. S curg c ldur n inima lui! El va trebui s n eleag Cum s se-apropie de Spiritul lumilor, Sacrificnd iluzia Propriei sale personalit i. Acum, vederea tu i-ai dezlegat-o RS - Poarta initierii 47

Din somnul sim urilor; C ldura va trezi spiritul Din fiin a sufletului s u. 2020 Tu, Sinea i-ai scos-o Din nveligul trupesc; Iubirea, sufletul i-l va-nt ri Spre-a deveni oglind n care s fie contemplate Cele ce-n lumea spiritual se petrec. Iubirea i va da lui for a S se simt el nsu i ca spirit, i astfel i va crea urechea Care aude cuvntul spiritelor. ROMANUS (la Vest) : 2030 Cuvintele mele nu sunt nici ele Revela ia propriei mele fiin e. Voin a cosmic vorbeste. i pentru c tu, Pe omul ce i-a fost ncredin at, L-ai ridicat la for a de a tr i n spirit, Aceast for va trebui s l conduc Prin limitele spa iului i ale timpului. El trebuie s intre n acele sfere Unde spirite ac ioneaz crend. 2040 Iar ele vor trebui s i se reveleze i s -i pretind fapte. Le va s vrsi bucuros. elurile Pl smuitorilor lumilor l vor umple de via ; i ncep toriile trebuie S -l p trund cu spirit. Puterile cosmice l vor umple cu for ; Suveranii sferelor 2050 l vor str lumina Iar Cei ce troneaz asupra lumilor l vor nv p ia. RETARDUS (la Nord) : De la-nceputul P mntului a trebuit n mijlocul vostru s m tolera i. Deci trebuie i ast zi S asculta i cuvntul meu n sfatul vostru. Pn s -mplini i ceea ce Att de frumos a i spus adineaori, 2060 Va trece totu i un timp. P mntul nsu i nc Nu ne-a anun at n vreun fel RS - Poarta initierii 48

C ar avea nevoie De noi ini ia i. Ct timp n acest loc, n care inem sfat, Nu au p truns fiin e care, neini iate, i pot libera spiritul Din realit ile sim urilor, 2070 mi este-ng duit S v potolesc zelul. Va trebui mai nti s ne aduc ei solia C P mntul are nevoie De noua revela ie. Re in deci n Templu Lumina voastr spiritual , Ca nu cumva s d uneze, n loc s -aduc folos, Atunci cnd ntlne te suflete nemature. 2080 Din mine nsumi eu i dau omului Acea parte care-l face s cread C adev rul sim urilor Este lucrul cel mai nalt, Att timp ct ntelepciunea spiritual I-ar putea orbi ochii. Credin a l poate conduce i de aici nainte la spirit, Iar elurile voirii sale Pot fi c l uzite mai departe 2090 Prin pofte nest pnite Ce dibuie n ntuneric. ROMANUS: De la-nceputul P m ntului am fost nevoi i S te r bd m n mijlocul nostru. Acum ns timpul Atribuit activit ii tale a trecut. Voin a cosmic simte n mine Cum se apropie acei oameni care,
(Felix Balde apare n forma sa p mnteasc . Cealalt Maria, n forma sa sufleteasc , iese din stnci)

F r a fi in ia i, pot desc tu a spiritul Din aparen a sensibil . 2100 Nu i mai este-ng duit S ne mpiedici pa ii. Prin liber voin ei Se-apropie de Templul nostru i i aduc solia c , Uni i de-acum cu noi, Doresc s -ajute operei spirituale. N-au fost pn -acum RS - Poarta initierii 49

Preg ti i pentru asta i ancorau n credin a 2110 C for ele clarvederii Trebuie s r mn desp r ite de ra iune. Acum au cunoscut Unde-l conduce pe om ra iunea, cnd, De clarvedere desp r it, Se r t ceste-n adncurile lumilor. Ei i vor spune Despre fructele care, pornind din for a ta, Trebuie s se coac n sufletele omene ti. RETARDUS: Dar voi, care n mod incon tient 2120 Mi-a i promovat crea ia, Voi trebuie s m ajuta i mai departe. Dac nu v amesteca i n ceea ce e rezervat doar domeniului meu, Atunci i ac iunii voastre i va r mne mereu Spa iul care l-a avut pn-acum. FELIX BALDE: O for , care din temeliile P mntului Vorbe te spiritului meu, Mi-a poruncit 2130 S vin n acest loc sacru. Prin mine, vrea s v n tiin eze Despre suferin a, despre-ngrijorarea ei. BENEDICTUS: Ne spune deci, prietene, Ce ai aflat 'n-adncul sufletului t u Despre sup r rile Din adncimile P mntului. Lumina care lumineaz -n oameni Ca rod al tiin ei, Ea trebuie s devin hran 2140 Acelor puteri care, n bezna P mntului, Slujesc mersului lumilor. De mult timp, ele au fost silite S r mn aproape fl mnde. C ci ceea ce-n zilele noastre Se na te-n creierele omene ti Sluje te suprafe ei P mntului, Dar nu p trunde-n adncimile lui. Bntuie o nou supersti ie n capetele de tepte. 2150 Ele- i ndreapt privirea spre obr ii i vor s vad n sferele spiritelor RS - Poarta initierii 50

FELIX BALDE:

Numai fantome, N scocite din iluzia sim urilor. Un negustor ar lua drept nebun Pe cump r torul care i-ar spuue: Cea a din vale se poate schimba n bani sun tori i tu vei fi pl tit Cu-aceste monede. 2160 Dar negustorul nu vrea duca ii Proveni i din cea . i totu i omul nsetat de dezlegarea Celor mai 'nalte enigme ale existen ei, Accept c Universul s-a construit Din nebuloasa originar , Atunci cnd, pentru a-i potoli nevoile spiritului, tiin a i ofer aceast moned . Profesorul, c rturarul care ar afla C un profan 2170 Ar vrea s se ridice singur, f r preg tire, Pe culmile tiin ei, L-ar osndi cu dispre . i totu i, tiin a nu pune la-ndoial C animalul erei primare, F r examene i lipsit de spirit, A putut deveni om prin proprie for . THEODOSIUS: De ce nu deschizi oamenilor Izvoarele luminii tale Ce-att de puternic radiaz 2180 Din sufletul t u? FELIX BALDE: Cei binevoitori mi spun vis tor i fantast Iar pentru ceilal i Sunt un biet nerod care, Neinstruit de ei, i vede de propria nerozie. Chiar simplismul vorbelor tale Arat ct e ti de neinstruit. Tu nu tii c un om de tiin este 2190 Destul de inteligent Ca s - i aduc singur obiec ia de care vorbe ti i dac nu i-o face, Cunoa te el de ce. FELIX BALDE: Prea bine tiu C -i destul de inteligent Obiec iunea s-o-n eleag . RS - Poarta initierii 51

RETARDUS:

Dar sigur e c nu-i att de inteligent nct s i cread n ea. THEODOSIUS: i ce e de f cut 2200 Pentru ca puterile P mntului S primeasc hrana de care au atta nevoie? FELIX BALDE: Ct timp pe P mnt Vor g si ascultare doar acei oameni Ce nu vor s - i aminteasc De obr ia spiritului lor, Vor fl mnzi-n adncul P mntului Puterile mineralelor. Desprind din spusele tale, frate Felix, Convingerea c ar fi trecut timpul 2210 Cnd trebuia s slujim existen ei p mnte ti Ca s putem aduce la via spirit i iubire Din propriile noastre temelii de via , F r a fi ini ia i prin lumina n elepciunii. n tine se manifestau Spiritele P mntului, Spre a- i da lumina lipsit de tiin , n mine a putut domni iubirea Care prin sine ns i se-afirm n existen a omeneasc , S ne unim de-acum cu acesti fra i Care-mplinesc ini ierea-n Templu, 2220 i s -ac ion m roditor n sufletele oamenilor. BENEDICTUS: De v uni i cu noi, Atunci Opera de ini iere trebuie s reu easc . ntelepciunea ce-am d ruit-o fiului meu Va nflori n el, devenind putere. De v uni i cu noi, A jertfei bucurie se va na te. Iubirea va str bate cu c ldur Via a sufleteasc a c ut torului spiritual. De v uni i cu noi, 2230 Se vor coace roadele spiritului, i faptele care purced din discipolatul sufletului Vor germina n activitatea spiritual . RETARDUS: De v uni i cu ei, Cu mine ce se va-ntmpla? Faptele mele vor deveni sterile Pentru discipolul spiritual. O alt fiin vei deveni tu, RS - Poarta initierii 52

CEALALT MARIA:

THEODOSIUS:

ROMANUS:

BENEDICTUS:

Fiindc opera ta e-mplinit . THEODOSIUS: Vei d inui mai departe n jertf , 2240 Dac te vei jertfi pe tine. ROMANUS: Vei rodi-n faptele oamenilor, Dac eu le voi cultiva fructele.

JOHANNES (ca i n tabloul precedent, ie ind din medita ie) : Ochiului meu sufletesc I se-nf i eaz Fra ii din Templu. La chip sunt asemenea oamenilor Pe care-i cunosc din aparen a sensibil . Doar Benedictus, ca spirit. Cel care st tea n stnga lui Sem na cu b rbatul 2250 Care vrea s se apropie de spirit doar prin sim ire. Al treilea se asem na cu omul care Admite existen a puterilor vie ii Numai prin manivele-nvrtite i prin mecanisme exterioare. Al patrulea mi-e necunoscut. Femeia, care dup moartea so ului ei S-a-ndreptat spre lumina spiritului, Aici am v zut-o n fiin a ei cea mai profund . i Felix Balde a ap rut A a cum este-n via .
(Cortina cade ncet.)

TABLOUL ASE

Acela i decor ca n tabloul patru. Spiritul elementelor ocup acela i toc. n fa a lui, doamna Balde; mai trziu German. Johannes n medita ie.

DNA BALDE:

2260 Tu m-ai chemat; Ce vrei s afli de la mine?

SPIRITUL ELEMENTELOR: Am d ruit P mntului doi oameni, Iar for a lor spiritual A fost f cut prin tine roditoare. G seau n cuvintele tale nviorarea pentru sufletul lor, Atunci cnd erau paraliza i de cuget ri sterile. Dar ceea ce le-ai d ruit lor, mi datorezi i mie. 2270 Nu este de ajuns spiritul lor Spre a-mi r spl ti serviciul Pe care eu l-am f cut lor.
RS - Poarta initierii 53

DNA BALDE:

Mul i ani veni-n c su a noastr Unul dintre ei, Ca s - i ia fora Ce-i nfl c ra cuvintele. Apoi, mai trziu, l-a adus i pe cel lalt. i astfel, gustau amndoi Din roadele a c ror valoare, 2280 Pe-atunci, nu-mi era cunoscut . Mi-au r spl tit ns Cu prea pu in bine. Ei i-au dat fiului nostru Felul lor de cunoa tere. Intentia lor era bun , Dar prin asta fiul nostru S-a ales cu moarte sufleteasc . Crescuse-n lumina pe care Tata Felix a primit-o din izvoare, 2290 Din stnci, din mun i, Prin ce-i vorbeau spiritele. Acestor lucruri le-am ad ugat Tot ce mi-a crescut n suflet n primii ani ai copil riei mele. Dar sim ul spiritual al fiului nostru S-a stins n umbra neagr A-ntunecatei lor tiin e. i-n locul unui copil vesel, Crescu un om 2300 Cu suflet pustiu i inim de art . i-acum, tu-mi ceri S i pl tesc Ce ei i datoreaz !

SPIRITUL ELEMENTELOR: A a trebuie s fie. Ai slujit mai nti Partea lor p mnteasc , Acum, prin mine, spiritul cere S - i des vr e ti lucrarea. DNA BALDE: 2310 Nu e-n firea mea S m mpotrivesc la ce trebuie s fac; Dar, mai nti, spune-mi Dac fapta mea de iubire Nu-mi va d una.

SPIRITUL ELEMENTELOR: Ce ai f cut pe P mnt pentru ei, I-a r pit copilului t u for a sufleteasc . Ce-acum vei da spiritului lor, Vei pierde din propria ta Sine, i pierderea n for a ta vital 2320 ti va apare-n timp Ca ur enie. DNA BALDE: Copilului meu i-au luat For ele sufletului s u, Iar eu s umblu
RS - Poarta initierii 54

Ca o sperietoare-n fa a oamenilor, Pentru ca n ei s se coac roadele Care pu ine lucruri bune-aduc! SPIRITUL ELEMENTELOR: Tu vei lucra totu i pentru salvarea oamenilor i pentru propria ta fericire. 2330 Att frumuse ea mamei ct i via a copilului Vor nflori ntr-un chip mai nalt, Dac n sufletele oamenilor Vor ncol i noile for e spirituale. DNA BALDE: Ce trebuie s fac?

SPIRITUL ELEMENTELOR: I-ai inspirat adesea pe oameni, Inspir acum spiritele stncilor; n ceasul sta trebuie s smulgi din tine Una din pl smuirile tale de basm i s-o ncredin ezi fiin elor 2340 Ce m ajut -n munca mea. DNA BALDE: Fie... A fost odat o fiin Care zbura dinspre R s rit spre Apus, Urmnd al Soarelui mers. Zbura peste ri, peste m ri, Privind din n ltimi Spre forfota oamenilor. Vedea cum se iubesc i cum se urm resc cu ur . 2350 Nimic nu o putea opri Pe-aceast fiin , din zborul ei; C ci ura i iubirea creeaz -ntotdeauna Acelasi nmiit efect. Deasupra unei case, totu i, Trebui s se opreasc . n cas era un om trudit. El cugeta la iubirea oameolor, i cugeta la ura lor. Pe fa a lui, cuget rile 2360 S paser urme adnci Iar p rul lui albise. Din pricina mhnirii lui, Fiin a i pierdu c l uza solar i r mase la acest om. Era nc -n odaia lui Cnd Soarele apuse. i cnd diu nou r s ri Soarele, Fiin a aceasta fu iar i primit De Spiritul solar. 2370 i iar v zu ea oameni Urmndu- i n iubire i ur Drumul lor p mntesc. i cnd, nso ind Soarele, Ajunse nc-odat deasupra aceleia i case, Privirea ei v zu Un om care murise.
RS - Poarta initierii 55

(De dup o stnc , r mnnd nev zut, vorbe te German.)

GERMAN:

A fost odat' un om Ce mergea din R s rit spre Apus. Era purtat de impulsul cunoa terii 2380 Peste ri, peste m ri. El privi dup legile-n elepciunii sale ndeletnicirile omenesti. Privea pe oameni cum se iubesc i cum se urm resc cu ur i-n fiece clip omul se v zu La cap tul n elepciunii sale. El nu putea cuprinde n vreo lege Felul cum Ura i Iubirea St pnesc peste lumea P mntului. 2390 i consemn mii de cazuri, Dar i lipsea privirea de ansamblu. Acest uscat om de tiin ntlni n drumul s u o fiin de lumin ; O existen grea ducea fiin a asta, Fiindc nentrerupt lupta Cu o form ntunecat . Cine sunte i voi? Le ntreb uscatul savant. Eu sunt Iubirea, 2400 R spunse prima fiin ; n mine Ura o prive ti, R spunse cea de-a doua. Omul nu mai asculta Ce spuneau aceste fiin e. i de atunci, ca un cercet tor surd, El merse mereu, mereu, din Est spre Vest. Cine e ti tu, Care-mi schimonose ti Att de nedorit 2410 Cuvintele? Sun ca o persiflare i persiflarea nu e-n firea mea. Sunt Spiritul creierului P mntuiui. Din mine tr ie te n om Doar o imagine pitic . i po i nchipui n ea multe lucruri Care nu-s dec t batjocur de sine, Dac ar fi s le ar t la m rimea Pe care o iau n creierul meu.

DNA BALDE:

GERMAN (ap rnd):

DNA BALDE: GERMAN:

2420 De-aceea i de miue i ba i joc! Adesea trebuie S practic acest me te ug; De cele mai multe ori ns nimeni nu m-ascult . De data asta, am prins prilejul S vorbesc Acolo unde-s auzit.

RS - Poarta initierii 56

JOHANNES (n medita ie): Acesta a fost b rbatul Ce sus inea C lumina spiritului 2430 Ar fi intrat de la sine n creierul s u. Iar doamna Felicia, Ca i so ul ei, A ap rut a a cum este ea n via .
(Cortina cade.)

TABLOUL APTE

Domeniul spiritului. Maria, Philia, Astrid, Luna, copilul; Johannes, mai nti n dep rtare, apoi apropiindu-se; Theodora, mai trziu Benedictus.
MARIA: Voi, surorile mele, voi, Ce de-attea ori ajutoare mi-a i fost, i-n ceasul de-acum da i-mi ajutor, Eterul cosmic n sine S -l fac s se cutremure. El trebuie armonios s r sune 2440 i, r sunnd, s p trund Un suflet cu Cunoa tere. Eu pot vedea semnele care Ne-ndrum -n munca noastr . Lucrarea voastr trebuie S fac una cu lucrarea mea. Johannes, n zuitorul, Prin munca noastr trebuie ridicat La existen a cea adev rat . n Templu, 2450 Sfat au inut Fra ii, Cum s -l conduc din adncuri Pe culmile luminoase; i-a teapt de la noi S trezim n sufletul lui For e pentru zborul nalt. Tu, Philia mea, aspir deci Fiin a clar a luminii Din ale spa iului ntinderi, Te umple cu vraja sunetelor 2460 Din puterea sufleteasc creatoare, Ca s -mi po i aduce Darurile ce le aduni Din temeliile spirituale. Le-oi ese-atunci n horele sferelor ce totul anim . i tu, Astrid, oglind drag A spiritului meu, RS - Poarta initierii 57

S na ti o for -ntunecat 'n-lumina curg toare, 2470 Spre-a str luci-n culori. Substan a sunetelor rnduie te-o; S tr iasc r sunnd Substan a Universului n esere necontenit . i astfel min ii umane c ut toare i voi putea ncredin a sim ire pentru spirit. Iar tu, puternic Luna, Care e ti nt rit l untric Precum m duva vie ii Ce cre te-nl untrul pomului, 2480 Une te cu darurile surorilor tale Oglinda propriilor virtu i, Ca s -i devin c ut torului sufletesc Siguran a cunoa terii. PHILIA: Vreau s m umplu Cu cea mai pur existen a luminii Din dep rt rile cosmice; Vreau s aspir substan a d t toare de via A sunetelor Dintr-ale eterului ntinderi, 2490 Ca ie, sor iubit , S - i poat reu i opera. ASTRTID: Eu vreau s -ntre es Lumin str lucitoare Cu ntunericul de umbr , i vreau s condensez Via a sunetelor. Ea va trebui s r sune scnteind, i va trebui s scnteieze r sunnd, Ca tu, sor iubit , 2500 S po i crmui razele sufletului. LUNA: Vreau s -nc lzesc substan a sufleteasc , S nt resc eterul vie ii. Ele trebuie s se condenseze, Trebuie s se perceap , i-n ele nse i fiin nd, S d inuie crend, Ca tu, sor iubit , S po i na te-n sufletul celui ce caut Siguran a cunoa terii. 2510 Din sferele Philiei S curg sim ul bucuriei; i for a de schimbare a Undinelor RS - Poarta initierii 58

MARIA:

S deschid Sensibilitatea sufletului, Pentru ca cel trezit S poat vie ui Bucuriile lumii, Durerile lumii. Ce ese Astrid 2520 S devin bucuria iubirii, Iar suflul de via al Silfelor S trezeasc Impulsul de jertf al sufletului, Pentru ca cel ce devine ini iat S poat -nviora Pe cei mpov ra i de suferin , Pe cei ce fericirea o implor . Din for a Lunii, Reverse-se t ria. 2530 Puterea Spiritelor focului S fac s apar Siguran a sufleteasc , nct Cunosc torul Pe sine s se reg seasc 'n-urzirea sufleteasc , n via a lumilor. PHILIA: Eu Spiritelor cosmice vreau s le cer S -ncnte cu lumina fiin ei lor Sim ul sufletului, 2540 Iar sunetul cuvintelor lor S fac fericit auzul spiritual; Ca cel ce trebuie trezit S urce Pe c ile sufletului n n ltimile cere ti. ASTRID: Curen ii de iubire Ce lumea o-nc lzesc, Vreau s -i ndrum Spre inima Ini iatului, 2550 Ca el s poat -aduce Bun voin a Cerului n truda P mntului i o stare sacr n copiii oamenilor. LUNA: Puterilor dintru nceputuri vreau s le cer Curaj i putere, Ca s le pun 'n-adncul inmii celui ce caut , RS - Poarta initierii 59

nct ncrederea 2560 n propria-i Sine S -l poat c l uzi n viat . El nsu i s se simt apoi Sigur n sine. Din clipe, el s culeag Roadele coapte, Semin ele lor s le smulg Pentru eternitate. MARIA: Unit cu voi, surorile mele, 2570 Pentru nobila oper , mi va reu i Ce doresc cu ardoare. R zbate strig tul Celui greu ncercat, n lumea noastr de lumin .
(Apare Johannes.)

JOHANNES:

O, Maria, tu e ti! Durerea mi-a adus mbel ugate roade. A risipit iluzia 2580 Pe care mi-o f cusem despre mine i care m inea nc tu at. i-i mul umesc durerii C am putut s-ajung la tine, Mergnd pe c i suflete ti.

MARIA:

i cum a fost calea Ce te-a condus aici? M-am sim it sc pat De c tu ele sim urilor. i liber mi-a fost apoi privirea 2590 De-acele bariere Ce-i ngr desc prezentul. Am putut s v d n via a unui om Altceva dect ne arat Cercul strmt al unei clipe. Pe Capesius, pe care v zul meu obi nuit Mi-l ar ta n anii s i maturi, Spiritul l-a dezv luit sufletului meu Ca adolescent, 2600 Cnd plin de visuri n rcate de speran ntmpina via a RS - Poarta initierii 60

JOHANNES:

Ce i-a adus Un credincios auditoriu. Pe Strader, care-i tn r nc n existen a lui de-aici, Abia sc pat de via a monahal , Pe el l-am putut vedea A a cum va trebui S-ajung ntr-o zi, 2610 Dac i-ar urm ri inta, A a cum el a conceput-o. i numai acei oameni care pe P mnt Sunt deja plini de spirit, Mi-au ap rut n lumea spiritului Neschimbati. Tata Felix i mama Felicia i p strau nf i area lor p mnteasc Atunci cnd ochiul meu spiritual i percepea. 2620 Apoi, mi-au acordat ndrum torii mei favoarea De a-mi vorbi Despre darurile pe care le voi primi De voi putea atinge Sublimele n l imi ale cunoa terii. i multe alte lucruri am v zut Cu organele spiritului. Erau lucruri pe care odinioar sim urile Mi le-au ar tat n felul lor limitat. Lumina limpede a judec ii str lucea 2630 n lumea mea cea nou . De-a fost ns un vis ce se esea Sau m nconjura deja realitatea spiritual , N-am fost n stare s discern. Dac vederea mea spiritual Era atins de-alte lucruri, Sau dac Sinea mea proprie se l rgise, Devenind o lume, N-am tiut. i-atunci, ai ap rut tu nsu i. 2640 Nu-a a cum e ti acum, Nu cum te-a cunoscut trecutul, nu, Ci te-am v zut A a cum stai ve nic n spirit. Fiin a ta nu era uman , i am putut cunoa te limpede Spiritul n sufletul t u. El nu lucra a a cum lucreaz omul n trupul sensibil.

RS - Poarta initierii 61

El ac iona ca un spirit 2650 Ce vrea s dea na tere la opere Care i au izvorul n eternitate. i-abia acum, cnd pot s stau n fa a ta n spirit, mi str luce te pe deplin lumina. n tine, ochii mei fizici Au cuprins realitatea att de precis, nct i aici, n lumea spiritelor, Am certitudinea: n fa a mea nu-i o n lucire, 2660 Ci e fiin a ta adev rat , Pe care-am ntlnit-o acolo, Pe care pot s o-ntlnesc aici. THEODORA (ap rand): Trebuie s vorbesc. Din fruntea ta, Maria, O raz de lumin se desprinde. Lumina prinde form . O-nf i are omeneasc prinde chip. E chipul unui b rbat umplut de spirit. i-n jurul lui se-adun al ii. 2670 ntr-o epoc de mult apus privesc eu. Din ochii-acelui om pios Ce s-a desprins din fruntea ta Se r spnde te cea mai pur Pace sufleteasc . i profunzime lic re te Din nobilele sale tr s turi. n fa a lui v d o femeie. Ea, plin de devo iune, Ascult cuvintele rostite 2680 De gura lui. Aud cuvintele. Ele sun a a: Cu venera ie-a i privit La zeii vo tri. i iubesc pe ace ti zei, A a cum voi n iv i iubi i. Ei au d ruit for gndirii voastre, Au cultivat curajul n inimile voastre. Dar darurile lor purced 2690 De la o fiin spiritual mai nalt . i v d cum cele spuse de el oamenilor Strnesc s lbatice strig te. Aud strig tele: Ucide i-l! Vrea s ne r peasc RS - Poarta initierii 62

Ceea ce zeii ne-au dat. Dar el vorbe te calm mai departe. Le spune despre Dumnezeul-om Care a cobort pe P mnt i a biruit moartea: 2700 Despre Hristos vorbe te el. i-n timp ce vorbe te, Treptat, sufletele se lini tesc. O singur inim p gn se mpotrive te, Jurndu-i r zbunare. Eu pot recunoaste inima aceasta: Ea bate din nou n copilul Ce s-a lipit de tine-acum. Vorbi c tre el atunci trimisul lui Hristos: Destinul t u nu vrea 2710 S te aproprii de mine n aceast via ; A tept cu r bdare ns . Drumul t u te va aduce totu i la mine. Femeia care st n fa a b rbatului i cade la picioare. Se simte transformat . Un suflet se roag Dumnezeului-om. O inim iube te pe trimisul divin.
(Johannes cade n genunchi n fa a Mariei.)

MARIA:

Johannes, ceea ce ntrez re ti, Treze te la deplin con tien . 2720 Abia acum memoria ta S-a eliberat din c tu ele sim urilor. M-ai perceput pe mine i te-ai sim it pe tine A a cum am fost uni i n via a p mnteasc trecut . Femeia despre care vorbea v z toarea Erai tu nsu i. A a te-ai prosternat la picioarele mele Cnd eu, odinioar , ca trimis al lui Hristos, Am venit la neamul t u. 2730 Ce n l ca urile sacre ale Hyberniei Mi-a fost mp rt it de c tre Dumnezeul Care-nl untrul omului s l luia, Biruitor asupra puterilor mor ii, Mi s-a ng duit s duc popoarelor 'n-a c ror suflet mai era vie Dorin a de-a aduce jertfe, cu bucurie, Puternicului Odin, Gndind cu triste e La luminosul Baldur.

RS - Poarta initierii 63

2740 Iar for a care s-a n scut n tine Prin solia mea, te-a atras c tre mine Din prima zi cnd, n via a de-acum, Ochii t i fizici m v zur . i pentru c for a aceasta lucra cu putere, R mnnd totu i ne tiut de noi, Ea ntre esu existen elor noastre Suferin ele prin care a trebuit s trecem. Dar n durerea ns i se afla puterea Care la mp r ia spiritului ne conducea, 2750 Acolo unde nv m cu-adev rat s ne cunoa tem. Durerea ta crescu peste m sur Prin prezen a acestor mul i oameni De care, prin puterea destinului, e ti legat. De-aceea a putut revelarea fiin ei lor S - i zguduie att de puternic inima. Acuma karma i-a adunat n junal t u, Ca s trezeasc -n tine-o for Prin care via a ta s avanseze. Aceast for te-a cutremurat 2760 nct, eliberat de trup, Ai putut urca n lumile spirituale. E ti cel mai aproape de sufletul meu, C ruia-n suferin i-ai r mas credincios. De-aceea sor ii m-au ales S mplinesc ini ierea, C reia tu i datorezi lumina spiritual . Fra ii care slujesc n Templu, Ei te-au trezit la clarvedere, Dar po i cunoa te 2770 C este adev r ceea ce vezi, Doar dac -n lumea spiritelor reg se ti O fiin de care-n lumile sim urilor E ti deja legat prin fiin a ta cea mai profund . Ca-aceast fiin s te poat -ntmpina aici, De-aceea m-au trimis Fra ii naintea ta. Cea mai grea prob a fost pentru tine Atunci cnd eu am fost chemat aici. L-am rugat pe Maestru, pe Benedictus, S mi dezlege 2780 Enigma vie ii mele Ce-att de cumplit -mi ap rea. i fericire izvor din cuvintele sale Cnd mi vorbi despre misiunea sa i a mea. El mi-a vorbit despre spiritul C ruia trebuie s -i consacru for a n mine. Vorbindu-mi, era ca i cum, ntr-o clip , Lumina spiritual cea mai puternic RS - Poarta initierii 64

ntregul suflet mi-l str lumina; Durerea mea se preschimb n fericire. 2790 Un singur gnd umplea atunci sufletul meu: El mi-a dat lumina Da, lumina care mi-a conferit for a clarvederii. Voin a era cea care tr ia n gndul: S m consacru-n ntregime spiritului i gata s fiu pentru jertfa Care m-ar putea apropia de el. Putere uria avea acest gnd. Ea i d du sufletului aripi i m r pi n mp r ia-n care m-ai g sit. 2800 n clipa cnd m-am sim it liber De corpul fizic, am putut S mi ndrept privirea spiritual asupra ta. Nu l aveam doar pe Johannes naintea mea; Vedeam i pe femeia care m urmase n timpurile de demult, Legndu- i strns soarta ei de a mea. Aici adev rul spiritual mi-a ap rut prin tine, De care-n lumea fizic Eram att de-adnc legat . 2810 Am dobndit certitudinea spiritului i-am fost n stare s i-o d rui. Lui Benedictus trimitnd o raz A celei mai nalte iubiri, am mers naintea ta. Iar el i-a conferit for a s m urmezi n sferele spiritului. BENEDICTUS (ap rnd):V-a i g sit voi n iv aici, n domeniul spiritului. Voi putea s fiu iar i Al turi de voi. 2820 Mi-a fost ng duit s v dau for a Ce v-a mnat aici, Dar nu puteam s v -nso esc Eu nsumi. A a vrea legea, C reia trebuie s m supun. Era nevoie-nti prin voi n iv S dobndi i ochiul spiritual, Prin care m pute i vedea i-aici. 2830 C l toria voastr spiritual Abia a-nceput. Cu for e noi ve i sta de-acum n lumea sim urilor. RS - Poarta initierii 65

i, datorit spiritului Ce s-a deschis n voi, Ve i putea sluji devenirii omene ti. Destinul v-a legat ca mpreun S v desf urati for a Ce trebuie s slujeasc o oper nalt . 2840 Mergnd pe drumul sufletului, n elepciunea ns i v va nv a C cele mai nalte lucruri pot fi nf ptuite Cnd sufletele care i-au conferit siguran spiritual Se leag sincer pentru salvarea lumilor. Conducerea spiritual v-a unit ntru cunoa tere, Uni i-v -acum singuri pentru lucrare spiritual . Prin gura mea, puterile-acestei mp r ii V d ruiesc cuvntul for ei: Fiin a urzind -a luminii, ea radiaz 2850 De la om la om, Spre-a umple cu adev r ntreaga lume. Harul iubirii, el nc lze te Suflet lng suflet, Spre a lucra ntru fericirea tuturor lumilor. Iar solii spiritului, ei cunun Lucrarea binecuvntat a oamenilor Cu elurile cosmice; i dac omul, care-n alt om se reg se te, Le poate uni pe amndou . 2860 Lumin spiritual va str luci prin c ldur sufleteasc .
(Cortina cade.)

INTERMEZZO

Se presupune c cele ar tate pn aici au constituit reprezenta ia la care a participat Sophia. A doua zi a fost iar vizitat de prietena ei, Estella. Cele ce urmeaz se petrec n aceea i camer ca i prologul.

SOPHIA:

Iart -m c te-am f cut s a tep i, drag Estella; a trebuit s ngrijesc mai nti de copii.

ESTELLA: Am venit iar. in att de mult la tine nct vreau s te v d ori de cte ori trec printr-o emo ie puternic . SOPHIA: ntotdeauna ai s g se ti n mine prietena care s ia parte cu toat inma la cele ce resim i.

ESTELLA: Dezmo teni ii trupului i ai sufletului piesa asta m-a impresionat nespus. O s - i par curios dac am s - i spun c , pentru cteva clipe, mi s-a p rut c n fa a sufletului meu s-a nf i at tot ce am putut vedea vreodat ca suferin omeneasc . Piesa asta nu numai c a prezentat cu cea mai mare for artistic loviturile exterioare ale sor ii, de care at ia oameni au parte, dar cu o mare putere de p trundere a aruncat o lumin asupra celor mai profunde dureri suflete ti.
RS - Poarta initierii 66

SOPHIA:

E sigur c nu- i po i face o imagine fidel asupra unei opere de art dac doar auzi vorbinduse despre con inutul ei. i totu i, mi-ar pl cea s -mi spui ceva din cele ce te-au emo ionat att.

ESTELLA: Reprezenta ia este o admirabil construc ie literar . Artistul a vrut s arate cum un tn r pictor pierde orice bucurie de crea ie, pentru c a nceput s se ndoiasc de dragostea unei femei. Ea i d ruise for s - i poat dezvolta talentele lui foarte promi toare. n ea s-a n scut, din cel mai pur entuziasm pentru arta lui, cel mai frumos devotament. El i datora ei faptul c resim ea n arta sa o desf urare deplin a for elor lui. A spune c el a nflorit la soarele binef c toarei sale. Din aceast recuno tin , cum n majoritatea timpului erau mpreun , s-a dezvoltat o dragoste p tima pentru aceast femeie. Pe de alt parte, el neglij tot mai mult o biat fiin care-l iubea cu tot devotamentul i care, pn la urm , moare de sup rare cnd i d seama c a pierdut inima b rbatului iubit. Cnd aude despre moartea ei, vestea nu-l tulbur prea mult pentru c sentimentele lui apar ineau exclusiv binef c toarei lui. Dar a trebuit s se conving tot mai mult c sentimentele nobile, de prietenie, ale acesteia nu s-ar fi putut transforma niciodat ntr-o iubire p tima . Faptul acesta i alung din suflet orice bucurie de crea ie i-l face s se simt tot mai pustiu l untric. n aceast situa ie, i aminte te tot mai des de fiin a s rman pe care o p r sise. i omul acesta plin de speran e ajunge acum o ruin . De nic ieri nici o lumin . Lncezea. Toate acestea au fost prezentate cu cea mai mare fort dramatic . SOPHIA: mi pot ntchipui ct a impresionat acest spectacol pe draga mea Estella care, nc din tinere ea ei, suferea cnd i se nf i a destinul unor oameni care, prin conflicte grave de via , erau mpin i spre cele mai cumplite chinuri suflete ti.

ESTELLA: Dar, draga mea Sophia, n aceast privint m n elegi gre it. Sunt n stare s fac bine deosebirea dintre o oper de art i realitate. Ar nsemna s nu judec m opera de art dup ceea ce este ea ns i, dac am amesteca n judecata noastr sentimentele cu care privim n via ntmpl rile pe care le ntlnim. Ce m-a zguduit att de profund a fost aici cu adev rat numai perfecta expresie artistic a unei probleme adnci de via . i am putut s recunosc o dat mai mult, foarte limpede, c arta nu- i poate atinge culmile dect atunci cnd ine pasul cu plenitudinea vie ii. ndat ce se ndep rteaz de ea, operele ei devin nesincere. SOPHIA: Te pot n elege perfect cnd spui acest lucru. Am admirat ntotdeauna pe arti tii care ajung la o des vr ire n interpretarea a ceea ce tu nume ti adev rul vie ii. i cred c , n vremea noastr chiar, mul i au ajuns la m iestrie n aceast privin . Totu i, cele mai mari realiz ri n acest domeniu au l sat n sufletul meu o anumit stare de nemul umire. Mult timp n-am putut s -mi explic acest lucru. ntr-o bun zi ns mi-a venit lumina care mi-a dat r spunsul. te-a ndep rtat de la pre uirea a ceea ce se

ESTELLA: Ai s -mi spui desigur cum concep ia ta de via nume te arta realist . SOPHIA:

Drag Estella, s nu vorbim acum despre concep ia mea de via . tii foarte bine c sentimentul pe care i l-am descris adineaori tr ia n mine de mult, chiar nainte de a avea cea mai mic idee despre ceea ce tu nume ti concep ia mea de via . i am acest sentiment nu numai fa de arta care se pretinde realist ; i alte tendin e mi produc un sentiment asem n tor. El apare n mine mai ales cnd observ ceea ce, ntr -un sens nalt, a numi neadev rul anumitor opere de art .

ESTELLA: n acest lucru, cu adev rat nu te mai pot urma. SOPHIA: Gnde te-te, draga mea Estella, c o n elegere vie a adev ratei realit i trebuie s dea na tere n suflet la sentimentul unei anumite s r cii a operei de art , pentru c este sigur c i cel mai mare artist va trebui s r mn n fa a plenitudinii naturii numai un crpaci. Mie, cel pu in, nici cea mai des vr it copie artistic nu-mi poate da ceea ce mi reveleaz un peisaj sau un chip omenesc.

RS - Poarta initierii 67

ESTELLA: Dar e n firea lucrurilor; n-are cum s fie altfel. SOPHIA: S-ar putea schimba dac oamenii ar vrea s se l mureasc asupr unui lucru. Ar putea s - i spun c e lipsit de sens s creezi nc o dat , cu ajutorul for elor suflete ti, ceea ce puterile superioare desf oar n fa a noastr ca cea mai autentic oper de art . Cu toate astea, acelea i puteri au introdus n sufletul omului o n zuin de a continua ntr-un anumit sens Opera de crea ie, pentru a d rui lumii ceea ce aceste puteri nu ofer nc sim urilor noastre. n tot ceea ce omul poate s produc , puterile creatoare au l sat natura neterminat . i atunci, de ce omul s imite, ntr-o form imperfect , perfec iunea naturii, tiut fiind c el ar putea transforma imperfec iunea ei n perfec iune. ncearc s transformi n tine aceast afirma ie ntr-un sentimeut elementar i ai s - i po i face o idee de ce adesea mi produce un disconfort ceea ce tu nume ti art . Faptul c i dai seama de redarea nedes vr it a unei realit i fizice, trebuie s provoace disconfort, n timp ce cea mai imperfect reprezentare a ceea ce se ascunde nd r tul unei observ ri exterioare poate fi o revela ie.

ESTELLA: De fapt, tu vorbe ti despre ceva ce nu exist nic ieri. Este tiut c nici un artist adev rat nu caut s ob in doar o simpl reproducere a naturii. SOPHIA: Dar tocmai n acest fapt const imperfec iunea attor opere de art ; n faptul c activitatea creatoare se ridic prin sine ns i deasupra naturii iar artistul nu tie ce aspect are ceea ce nu cade direct sub observa ia sim urilor.

ESTELLA: Nu v d nici o posibilitate s ajungem la o n elegere asupra acestui punct. E destul de trist s vezi c cea mai bun prieten a ta umbl , n cele mai importante probleme suflete ti, pe c i care difer att de mult de ale tale. Sper totu i n timpuri mai bune pentru prietenia noastr . SOPHIA: n aceast privin , ar trebui s putem primi ce ne va aduce via a.

ESTELLA: La revedere, drag Sophia. SOPHIA: La revedere, buna mea Estella.


(Cortina cade.)

TABLOUL OPT

Aceea i camer ca n primul tablou. Johannes, Maria, Capesius, Strader.

JOHANNES (lng evalet, n fa a c ruia stau Capesius i Maria) : Sunt ultimele tu e; mi pot considera lucrarea terminat . O mare bucurie am avut S pot aprofunda, prin arta mea, Fiin a dumneavoastr . CAPESIUS: Tabloul este pentru mine, sincer, o minune. O i mai mare minune E creatorul s u. Schimbarea petrecut -n Domnia ta 2870 Nu poate fi comparat cu nimic Din ceea ce oameni de felul meu Credeau a fi ast zi cu putin . Po i s o crezi doar cnd ochii Te constrng s-o vezi. ntia oar te-am v zut acum trei ani.
RS - Poarta initierii 68

Mi s-a-ng duit s intru n acest cerc n care te-ai ridicat pn la n l imea de acum. Un om mpov rat de griji erai pe-atunci, i chipul Domniei tale ar ta acest lucru. 2880 Ascultasem o expunere n cercul vostru i m-am sim it obligat s leg de ea cuvinte Pe care tare greu mi le smulgeam din suflet. Vorbeam a a cum o face omul Cnd nu se gnde te dect la sine. Privirea mi era mereu ndreptat Spre-acel pictor cople it de suferin , Care edea ntr-un col i t cea. T cea i gndea ns n chip cu totul aparte. 2890 Puteai s crezi C n-auzea nici un cuvnt Din cele rostite al turi de el. P rea c suferin a ce l st pnea Avea o via proprie a ei. Era ca i cum omul nu auzea nimic i doar suferinta ns i ar fi avut auz. N-ar fi poate nepotrivit s spun C era cu totul st pnit de suferin . Nu mult dup aceea te-am rentlnit 2900 i erai deja transformat. Din ochi i radia fericirea i for tr ia-n fiin a Domniei tale Un nobil foc i r suna din cuvinte. Atunci i-ai exprimat o dorin Ce mi-a p rut destul de ciudat . Doreai s devii discipolul meu. i-n adev r, trei ani ntregi, Cu rvn ai aprofundat Tot ce aveam de spus despre mersul lumii. 2910 Apropiindu-ne mai mult, Am tr it enigma artei Domniei tale, i fiecare din tablouri era o nou minune.
(ntre timp a intrat Strader.)

Gndirea mea nu tindea mai 'nainte S urce-n lumile ascunse sim urilor. Era departe de mine-ndoiala cu privire la ele. S m apropii s le cercetez, O mare ndr zneal mi p rea. i-acum trebuie s recunosc C m-ai f cut s -mi schimb p rerea. 2920 De-attea ori te-am auzit spunnd C datorezi crea ia artistic Doar darului De a percepe con tient n alte lumi, i c n opera dumitale Nu po i aduce nimic Ce s nu fi fost nti contemplat n spirit. i v d n operele Domniei tale Cum spiritul se reveleaz activ. STRADER: Niciodat nu v-am n eles att de pu in. 2930 n fiece artist
RS - Poarta initierii 69

Spiritul s-a dovedit astfel. Ce deosebire este-atunci ntre Thomasius i ceilal i mae tri? CAPESIUS: Nu m-am ndoit vreodat C spiritul se arat activ n oameni. Fiin a lui ns , Lor le r mne necunoscut . Creeaz dintr-un spirit, Dar nu-l n eleg. 2940 Thomasius ns creeaz n realitatea sensibil Ceea ce poate vedea deplin con tient n spirit. i mi-a m rturisit adesea c o altfel de crea ie Nu-i cu putin pentru felul lui. Pentru mine, Thomasius este de admirat; i recunosc deschis c , Abia-n tabloul lui, Capesius pe care credeam c -l cunosc Se reveleaz pentru prima dat -n ntregime. Credeam c -l cunosc, 2950 Dar opera aceasta de art mi arat clar Ct de pu in tiam despre el. Iubite doctore, cum po i oare S -admiri att m re ia operei i totu i s negi izvorul acestei m re ii? Ce are de-a face admira ia Pe care o datorez artistului Cu credin a-n vederea spiritual ? Desigur, po i ova iona opera Chiar cnd lipse te credin a n izvoarele ei. 2960 n cazul de fa ns n-ar fi nimic de admirat, Dac artistul n-ar fi urmat calea Ce l-a condus la spirit. N-ar trebui totu i s spunem C , dac cineva se dedic spiritului, L-a i p truns prin cunoa tere. For a spiritului creeaz -n artist A a cum creeaz -n pom sau n piatr . Dar pomul nu se cunoa te pe sine; l poate cunoa te doar cel care l contempl . 2970 Artistul tr ie te n opera sa i nu n experien a spiritual . Dar dac privirea mi se ndreapt acum C tre tabloul acesta, Uitate-s toate cte-l ispitesc pe gnditor. Din ochii ace tia care sunt, totu i, picta i, Str luce te for a sufleteasc a prieteuului meu. Pe fruntea aceasta tr ie te n elepciunea cercet torului; Iar c ldura nobil a cuvintelor sale 2980 Radiaz din toate tonurile culorilor Prin care pensula Domniei tale
RS - Poarta initierii 70

STRADER:

MARIA:

STRADER:

MARIA:

STRADER:

A rezolvat aceast enigm . O, culorile acestea! Sunt doar o suprafa plan i totu i nu sunt; E ca i cum ar fi vizibile Numai pentru a mi se ascunde iar. i formele acestea, ce apar Ca activitate a culorilor, Vorbesc despre eserea spiritului, 2990 Vorbesc despre multe lucruri Care nu sunt ele nsele. i unde este lucrul despre care ele vorbesc? Nu poate fi pe pnz ; Acolo sunt culori lipsite de spirit. Este n Capesius? Atunci de ce nu-l pot vedea n el? Thomasius, ai pictat n a a fel nct pictura Se distruge prin ea ns i 3000 De-ndat ce privirea vrea s-o prind . Nu pot n elege Unde vrea s m -nping acest tablou. Ce s -n eleg? Ce s caut? A vrea s str pung pnza, Ca s g sesc ce trebuie s caut. Unde voi afla ce radiaz din acest tablou n sufletul meu? Trebuie s ajung la asta. 3010 O, om ie it din min i E ca i cum a fi vr jit de fantome! De o fantom invizibil , i neputin a mea N-o poate vedea. Thomasius, dumneata pictezi fantome, Le-aduci prin vr ji n tablourile dumitale; Ele te ispitesc s le cau i, Dar nu se las g site. ... O, ce cumplite-s tablourile dumitale! CAPESIUS: 3020 Prietene, i-ai pierdut acum Cu totul calmul gnditorului! Gnde te-te c dac o fantom Ar vorbi din acest tablou Eu nsumi ar trebui s fiu o fantom . Iertare, prietene, A fost o sl biciune doar... O, doar de bine vorbe te Despre aceste clipe! P rea c te-ai pierdut cu totul. 3030 De fapt, te ridicase i Deasupra Sinei tale. Mi s-a-ntmplat i mie-adesea. n astfel de momente, Orict de solid i-ai sim i gudirea, Se dovede te c e ti cuprins de o putere
RS - Poarta initierii 71

STRADER: CAPESIUS:

Ce nu- i poate avea obr ia Nici n cunoa terea prin sim uri, i nici n ra iune. Cine d tabloului o astfel de putere? 3040 A numi simbol ceea ce am vie uit Lng acest tablou. El m-a-nv at s -mi cunosc sufletul Cum n-am fost n stare s-o fac nainte. i aceast cunoa tere de sine a fost conving toare. Johannes Thomasius m-a adncit Pentru c el are for a s str bat Prin aparen ele sim urilor la Sinea spiritual , Datorit capacit ii vederii lui De a se adnci n spirit. 3050 Vechea vorb n eleapt Cunoa te-te!, 'mi-apare-acum ntr-o lumin nou . Pentru a cunoa te ce e ti, Trebuie mai nti s g se ti n tine for a Care, ca un spirit adev rat, Poate s ni se ascund nou n ine. MARIA: Pentru a se g si pe sine, Omul trebuie s dezvolte mai nti for a De a p trunde-n propria fiin . Adev r vorbe te cuvntul n elepciunii: 3060 Dezvolt -te, pentru a te vedea. Dac i-am recunoa te lui Thomasius C prin nflorirea spiritului a c tigat Cunoa terea despre fiin a care Este invizibil n Domnia voastr , Am afirma prin aceasta C pe fiecare treapt a vie ii cunoa terea e alta. Chiar asta-am vrut s -afirm... De-ar fi a a, Atunci orice gndire-ar fi zadarnic , 3070 Iar tiin a doar o himer . Ar trebuie s m pierd n fiece clip . ............................................................... O, l sa i-m singur. l voi nso i.
(Ies.)

STRADER:

CAPESIUS: STRADER:

CAPESIUS: MARIA:

Capesius este mult mai aproape De cunoa terea spiritual dect i nchipuie, Iar Strader sufer crunt. Spiritul lui nu poate g si Ceea ce sufletul lui dore te fierbinte. De la primii pa i pe care i-am f cut 3080 n domeniul sufletului, Fiin a acestor doi b rba i A stat n fa a ochiului meu spiritual. l vedeam pe Capesius ca fiind tn r,
RS - Poarta initierii 72

JOHANNES:

Iar pe Strader n anii Pe care-i va atinge dup mult timp. Primul ar ta o nflorire tinereasc Ce ascundea multe din cele ce via a lui actual N-a l sat s se maturizeze n existen a sensibil . Am fost mpins c tre personalitatea lui. 3090 Prin fiin a sa sufleteasc am putut privi Pentru prima dat Cum, n smburele fiin ial ai unui om, nsu irile vie ii actuale se dovedesc a fi, prin ele nsele, Urm ri ale unei alte existen e p mnte ti. Am v zut luptele prin care a trecut i care, din alte vie i, I-au pl smuit existen a sa de acum; i chiar dac n-am putut avea n fa a sufletului Via a lui trecut , 3100 n felul lui de a fi am v zut totu i Ceea ce nu poate proveni din via a actual . i numai a a am putut s redau n tablou Ceea ce l st pne te n adncul sufletului. Mi-a fost condus pensula De for ele pe care Capesius le-a dezvoltat n alte vie i p mnte ti. i dac i-am dezv luit fiin a proprie, Atunci tabloul i-a-mplinit menirea Pe care i-am atribuit-o. 3110 Ca oper de art , nu-l pre uiesc prea mult. MARIA: El va continua s lucreze mai departe n sufletul c ruia i-a ar tat calea spre domeniul spiritului.
(Cortina cade n timp ce Maria i Johannes sunt nc n camer .)

TABLOUL NOU

Acelasi col de natur ca n tabloul doi. Johannes, apoi Maria (Din stnci i izvoare r sun : O, omule, vie uie te-te!)

JOHANNES:

O omule, vie uie te-te! Trei ani am c utat For a sufleteasc 'naripat de curaj Care-adev r i d cuvntului Prin care omul, eliberndu-se pe sine, nvinge, i nvingndu-se pe sine, poate afla libertatea: O, omule, vie uie te-te!
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, vie uie te-te!)

3120 Ea-mi d de veste l untric, Abia sim it de auzul meu spiritual. Ascunde-n ea speran a c , pe m sur ce cre te, Va c l uzi spiritul omului Din existen a m rginit , n dep rt rile cosmice, A a cum tainic se dezvolt s mna m runt , Devenind trupul mndru al uria ului stejar... Spiritul poate nsufle i n sine
RS - Poarta initierii 73

Ceea ce ese n aer i-n ap 3130 i ceea ce nt re te solul P mntului. Iar omul poate cuprinde Ceea ce-n elemente, n suflete i n spirite, A pus st pnire pe existen , n irul timpurilor i-n eternitate. ntreaga fiin cosmic tr ie te-n via a sufleteasc Atunci cnd n spirit prinde r d cini O astfel de for care i d adev r cuvutului: O, omule, vie uie te-te!
(Din stnci i izvoare r sun : O, omule, vie uie te-te!)

3140 l simt cum r sun n sufletul meu, D t tor de for . n mine tr ie te lumina, n jurul meu vorbe te limpezimea, Lumina sufleteasc ncol e te n mine, Creeaz n mine claritatea cosmic : O, omule, vie uie te-te!
(Din stnci i izvoare r sun : O, omule, vie uie te-te!)

M simt n siguran peste tot Unde m lumineaz for a acestor cuvinte. n bezna sim urilor, ea m va lumina, 3150 M va sus ine-n n l imile spiritului, M va umple de via sufleteasc Pentru tot irul timpurilor. Simt n mine fiin a lumilor i trebuie s m reg sesc n lumile toate. Fiin a mea sufleteasc o v d nsufle it -n mine prin propria mea for . M odihnesc n mine nsumi. Privesc spre stnci i izvoare; Ele vorbesc limba proprie a sufletului meu. 3160 M reg sesc n fiin a c reia O crunt suferin i-am adus. Dinl untrul ei mi spun mie nsumi: Tu trebuie s m reg se ti i s -mi alini durerile. Lumina spiritual mi va da t ria, O alt Sine-n propria mea Sine s tr iesc. O, cuvnt plin de speran , Tu m inunzi cu for din ntregul Univers: O, omule, vie uie te-te!
(Din stnci i izvoare r sun : O, omule, vie uie te-te!)

3170 Tu m faci s -mi simt sl biciunea i m -a ezi lng naltele eluri divine. i fericit simt eu Puterea creatoare a-naltelor eluri, n sl biciunea mea de om p mntesc. Din mine nsumi trebuie s se reveleze De ce-i ascuns u mine germenele. Lumii vreau s m d rui Prin via a propriei mele fiin e. S simt vreau toat puterea cuvntului 3180 Care, la nceput, r sun n mine abia auzit ; S fie ca un foc plin de via n for ele mele suflete ti,
RS - Poarta initierii 74

Pe c ile mele spirituale. Simt cum gndirea mea p trunde n temeliile adnc ascunse ale lumilor, Cum le str bate, luminndu-le. A a lucreaz for a-germene a acestui cuvnt: O, omule, vie uieste-te!
(Din stnci i izvoare r sun : O, omule, vie uie te-te!)

Din luminoase n l imi o fiin -mi str luce te 3190 i aripi simt S m nal spre ea. Pe mine nsumi vreau s m eliberez, Ca toate fiin ele care pe sine s-au nvins.
(Din stnci i izvoare r sun : O, omule, vie uie te-te!)

Privesc aceast fiin , Asemenea ei vreau s devin n timpurile viitoare. n mine spiritul se va elibera Prin tine, el sublim. Vreau s te urmez!
(Maria vine lng el.)

Fiin ele spirituale care m-au primit 3200 Mi-au trezit ochiul sufletului. i v znd n lumile spirituale, Eu simt n mine nsumi for a: O, omule, vie uie te-te!
(Din stnci i izvoare r sun : O, omule, vie uie te-te!)

Tu e ti aici, prietena mea! MAR1A: ndemnul sufletului m-a adus ncoace. Eu am putut contempla steaua ta; n toat t ria ei str luceste. i pot sim i n mine for a ei. Suntem uni i att de strns, 3210 nct via a sufletului t u n sufletul meu lumina- i str luceste. O, Maria, atunci tu tii Ce mi s-a revelat acum? Am c tigat prima certitudine a omului, Siguran a fiin ei sale. Tr iesc for a cuvntului Ce pretutindeni m poate c l uzi: O, omule, vie uie te-te!
(Din stnci i izvoare r sun : O, omule, vie uie te-te!) (Cortina cade.)

JOHANNES: MARIA:

JOHANNES:

TABLOUL ZECE

O camer de medita ie. Johannes, Theodosius, Benedictus, Lucifer i Ahriman.

THEODOSIUS: n tine-ntregul Cosmos po i s -l vie uie ti. 3220 M vie uie te astfel ca putere a iubirii cosmice. O fiin str luminat de mine i simte crescnd for a existen ei sale, Dac altor fiin e se consacr , fericindu-le.
RS - Poarta initierii 75

A a lucrez n bucuria devenirii Universului. Nu este existen f r for a mea, Nu poate tr i f r mine nici o fiin . JOHANNES: A a apari ochiului meu sufletesc, tu, binef c torul omenirii! Zore te-n mine bucuria crea iei prin for a spiritului meu; Ca rod al vie uirii de sine, te privesc! 3230 Tu ochiului meu spiritual te-ai revelat n Templu; Atunci ns nu puteam ti Dac tr iam un vis sau realitate. Acum ns mi s-a luat de pe ochi leg tura Ce-mi ascundea lumina spiritual . Pot recunoa te c exi ti cu adev rat. Fiin a ta vreau s o revelez n faptele mele Ce vor ac iona salvator prin tine. i trebuie s -i mul umesc lui Benedictus. 3240 Prin n elepciune, el mi-a dat for a S mi ndrept privirea spiritului c tre lumea ta. THEODOSIUS: Resimte-m -n adncurile tale suflete ti i poart -mi for a n tot Universul. n fapte de iubire vei tr i fericirea.

JOHANNES:

Eu simt lumina-nc lzitoare a apropierii tale. n mine simt n scndu-se puterea creatoare. (Theudosius dispare.) A plecat, Dar se va-ntoarce la mine i for mi va da din izvoarele iubirii. 3250 Lumina lui poate s dispar doar un timp; n propria-mi fiin tr ie te mai departe. M pot l sa n seama mea, n mine nsumi vie uind fiin a Spiritelor iubirii. Prin ea pot s m simt eu nsumi n l at; Ea trebuie prin mine s se reveleze. (Devine nesigur, fapt ce se exprim prin gesturile lui.) Dar a a cum m simt... mi pare c se-apropie o fiin n chip spiritual. De cnd am fost g sit demn de ochiul spiritual, Mereu simt ca i cum 3260 Puteri rele vor s m apuce. Dar orice s-ar ntmpla, Am for a s m ap r. M pot vie ui n mine nsumi; Iar for a acestui cuvnt nu poate fi nvins . Acum simt rezisten a cea mai drz ; Desigur, trebuie s fie cel mai r u du man... S vin numai, m g se te narmat. .. Tu nu po i fi dec t nsu i du manul binelui; Te simt dup puternica ta for . 3270 i tiu c vrei s distrugi Ceea ce scap st pnirii tale. Voi nt ri n mine for a De care nu po i avea deloc parte.
RS - Poarta initierii 76

(Apare Benedictus.)

JOHANNES:

O,... Benedictus, Tu, izvorul noii mele vie i. Dar asta nu e cu putin , nu!... Nu po i fi tu, nu trebuie s fii tu nsu i! E ti doar o n lucire. O, prinde i via -n mine, voi for e bune ale sufletului! 3280 Distruge i-mi iluzia Ce vrea s m n ele. ntreab - i sufletul dac poate sim i Ce-a fost prin ani, pentru el, apropierea mea. Prin mine s-a copt n tine fructul n elepciunii. Doar ea te poate ajuta s -naintezi i s izgone ti eroarea din domeniul spiritului. Vie uie te-m -n tine. Dar dac vrei s naintezi, Atunci trebuie s mergi pe acea cale 3290 Ce te conduce la Templul meu. Ca n elepciunea mea s te lumineze mai departe, Ea trebuie s izvorasc din acel loc Unde lucrez unit cu Fra ii mei. i-am dat for a adev rului. Dac n tine puterea focului ei se-aprinde de la sine, Atunci tu trebuie s g se ti calea.
(Benedictus iese.)

BENEDICTUS:

JOHANNES:

O, el m p r se te. Am alungat oare iluzia... Sau realitatea m-a p r sit... 3300 Cum pot s le discern? M simt n mine nsumi totu i nt rit. N-a fost am gire, el nsu i a fost. Pe tine, Benedictus, te vie uiesc n mine. Tu mi-ai conferit for ele care, Tr ind de-acum 'nainte-n Sinea proprie, Vor trebui s mi discearn eroarea de-adev r. i totu i... am fost prada iluziei. Sim eam cu groaz apropierea ta i te-am putut lua drept am gire 3310 Cnd ai stat n fa a mea.
(Theodosius apare din nou.)

THEODOSIUS:

Tu vei sc pa de am gire, Cnd te vei umple cu for ele mele. Benedictus a putut s te c l uzeasc la mine, De-acum propria ta n elepciune trebuie s te conduc . De vie uie ti numai ce-a s dit n tine el, Nu te po i vie ui pe tine nsu i. Te str duie-n deplin libertate spre culmile luminii; Prime te for a mea pentru str dania aceasta.
(Dispare.)

JOHANNES:

Ct de m re sun cuvintele tale; 3320 n mine nsumi trebuie s le vie uiesc. Ac iunea lor m va elibera de iluzie,
RS - Poarta initierii 77

Cnd mi vor umple ntreaga fiin . . Lucra i deci mai departe n adncul sufletului meu, Cuvinte frumoase, sublime! Voi numai din Templu pute i proveni, Acolo unde Fra ii lui Benedictus le rostesc. Simt deja cum ele se nal dinl untrul meu. .. Vor r suna din mine nsumi i astfel le voi n elege bine. 3330 Tu, spirit care tr ie ti nl untrul meu, Ridic -te din ascunzi ul t u i-arat -te-n adev rata ta fiin . Eu simt deja apropierea ta. Tu trebuie s mi te-ar i.
(Apar Lucifer i Ahriman.)

LUCIFER:

O, omule, cunoa te-m !, O, omule, resimte-te!; Cu greu te-ai smuls De conducerea spiritual i te-ai refugiat 3340 n libera-mp r ie a P mntului. Fiin a proprie i-ai c utat-o n haosul p mntesc. A te fi g sit pe tine nsu i, i-a fost r splata. Folose te-te de ea. Men ine-te tu nsu i n cutezan a spiritului. Fiin str in vei g si tu n larga-mp r ie a nalturilor; 3350 Ea te va surghiuni ntr-un destin omenesc, i te va asupri. O, omule, resimte-te!, O, omule, cunoa te-m ! O, omule, cunoa te-te! O, omule, resimte-m ! Tu ai fugit Din bezna spiritului. Tu ai g sit 3360 Lumina P mntului. Soarbe for a adev rului Din siguran a mea. Eu nt resc solul ferm. Tu po i chiar s l pierzi. n ov iala ta, Irose ti for a existen ei. Tu po i risipi n lumina nalturilor For a spiritului. 3370 Te po i n tine nimici. O, omule, resimte-m !, O, omule, cunoa te-te!
RS - Poarta initierii 78

AHRIMAN:

(Ei dispar.)

JOHANNES:

O, ce-i asta; din mine ie i Lucifer, Urmat apoi de Ahriman! Vie uiesc o nou iluzie, Cnd am invocat fierbinte adev rul? Fra ii lui Benedictus au chemat spre mine acele puteri Care-n sufletele omene ti produc numai iluzii. Gndurile tale urc 3380 n temeliile lumii dintru obr ii; Ce te-a-mpins n iluzia sufletului, Ce te-a men inut n eroare, i apare n lumina spiritului, Prin plenitudinea c reia, Oamenii, contemplnd, Se afl -n adev r cnd gndesc! Prin plenitudinea c reia, Oamenii, n zuind, Tr iesc n iubire.
(Cortina cade.)

CELE CE URMEAZ SUNT CA GLASURILE SPIRITELOR DIN N LTIMI :

TABLOUL UNSPREZECE

Templul Soarelui, suprap mntesc, l ca tainic de Misterii al hierofan ilor.

RETARDUS (n fa a lui se afl Capesius i Strader) : 3390 O mare sup rare mi-a i adus. Slujba pe care v-am ncredin at-o A i nf ptuit-o r u. Acum v chem la judecata mea. Capesius, i-am dat un mare dar spiritual nct ideile tale despre str dania oamenilor Trebuiau s devin con inutul unor discursuri fermec toare, Ce-ar fi urmat s ac ioneze conving tor. i-am ndreptat activitatea spre cercul unde Ai ntlnit pe Johannes i pe Maria. 3400 Prin for a cu care trebuia s ac ioneze cuvintele tale, Aveai de-nl turat Pornirea lor spre clarvedere. n loc de asta, te-ai l sat Tu nsu i prad influen ei lor. ie, Strader, i-am deschis drumul n c ile sigure ale tiin ei. Aveai de nimicit, prin gndirea ta riguroas , For a magic a clarvederii. Dar i lipse te siguran a sim irii. 3410 For a gndirii i-a sc pat Acolo unde- i ap reau sor i de izbnd . Destinul meu e strns legat de faptele voastre. Din pricina voastr , cei doi c ut tori ai adev rului Sunt definitiv pierdu i peutru mp r ia mea.
RS - Poarta initierii 79

Eu trebuie s predau sufletele lor Fra ilor. CAPESIUS: Nu- i pot fi niciodat un bun slujitor. Mi-ai dat for a s -nf i ez via a omeneasc . Eu pot evoca ceea ce-i entuziasmeaz pe oameni ntr-una sau alta din epoci. 3420 Dar n-am fost n stare s dau for Cuvintelor ce zugr veau trecutul, Ca sufletele s le cople esc. Sl biciunea care m-a cuprins Este numai o copie a sl biciunii tale. Mi-ai putut d rui tiin a; Dar nu i for a care potole te dorul Ce tinde, din inima omului, spre adev r. Mereu trebuia s simt i alte for e nl untrul meu. 3430 Vede i efectul sl biciunii voastre. Deja se-apropie Fra ii Cu sufletele n care m vor birui. Johannes i Maria ascult de puterea lor.
(Apare Benedictus cu Lucifer i Ahriman. n urma lor, Johannes i Maria, apoi Theodosius, Romanus, For ele sufletului, Felix i Felicia Balde, Cealalt Maria; n final, Theodora.)

STRADER:

RETARDUS:

BENEDICTUS (c tre Lucifcr) : n sufletul lui Johannes i al Mariei Nu mai este loc pentru for a oarb ; Ei s-au ridicat la existen a spiritual . LUCIFER: Ce-i drept, trebuie s p r sesc aceste suflete. n elepciunea pe care-au dobndit-o Le d puterea de a m vedea. 3440 Eu am putere-asupra sufletelor, Atta timp ct ele nu pot s m vad . R mne ns n vigoare Puterea ce mi-a fost acordat -n devenirea cosmic . i dac nu mai pot ispiti sufletele lor, Abia atuncea for a mea va izbuti S creasc -n spiritul lor cele mai frumoase roade.

BENEDICTUS (c tre Ahriman) : Sufletul lui Johannes i cel al Mariei Au strpit n ele ntunecimile erorii. Li s-a deschis ochiul spiritual. AHRIMAN: 3450 Trebuie s renun la spiritul lor. Ei se vor ndrepta spre lumin ; Sunt ns liber s le fericesc sufletul Cu bucuria aparen ei. Ei nu vor mai crede C -n ea percep adev rul. Dar vor putea vedea Cum ea l reveleaz .

THEODOSIUS (c tre Cealalt Maria) : Destinul i-a fost strns legat De via a nobilei tale surori.
RS - Poarta initierii 80

3460 Ei i-am putut d rui lumina iubirii, Dar nu i c ldura iubirii, Atta vreme ct tu ai st ruit n voin a Ca partea nobil a ta s se nasc -n tine Doar din sim iri confuze, i n-ai ncercat s-o vezi clar, n lumina deplin a n elepciunii. Puterea Templului nu p trunde n zona-ntunecat a pornirilor, Chiar dac acestea vor s fac binele. CEALALT MARIA: 3470 Eu trebuie s recunosc, doar n lumin Noble ea poate s -ac ioneze salutar, i m ndrept spre Templu. Sim irea mea nu va mai r pi de-acum Luminii iubirii efectul ei. THEODOSIUS: n elegnd asta, tu mi dai for a s deschid Luminii din sufletul Mariei drumul spre lume. Mereu urma s - i piard ea puterea Asupra sufletelor care, ca i tine mai nainte, N-au vrut iubirea cu lumina s-o uneasc .

JOHANNES (c trc Cealalt Maria) : 3480 V d n tine un fel de-a sim i Ce st pne te i l untrul meu. Eu n-am putut g si calea spre nobila ta sor , Ct timp n mine C ldura iubirii r mnea desp r it De lumina iubirii. n sufletul meu trebuie s fac o jertf La fel cu cea pe care o aduci tu Templului. n ea, c ldura iubirii s se d ruie Luminii iubirii. MARIA: 3490 Johannes, i-ai dobndit acum prin mine Cunoa terea-n mp r ia spiritului; Cunoa terii spiritului, tu i vei ad uga via sufleteasc Dac i vei afla propriul suflet A a cum l-ai aflat pe-al meu. Din devenirea tuturor lumilor Bucuria sufleteasc i se va revela. C ldura sufleteasc va putea acum S str lumineze ntreaga- i existen . Pe tine nsu i te vei putea vie ui, 3500 Cnd lumina va putea str luci n sufletul t u.

PHILIA: ASTRID: LUNA:

ROMANUS (c tre Felix Balde) : Ai stat mult timp departe de Templu. Ai vrut s recuno ti iluminarea Numai dac propriului t u suflet i se revela lumina. Oameni de felul t u mi r pesc puterea De-a d rui lumina mea sufletelor de pe P mnt.
RS - Poarta initierii 81

Ei vor s scoat numai din adncuri ntunecate Ceea ce trebuie s-aduc -n via . FELIX BALDE: ns i am girea omeneasc , din adncul ntunecat, Mi-a ar tat lumina i m-a l sat 3510 S aflu calea c tre Templu. Faptul c ai g sit drumul aici, mi d mie for a S luminez Voin a lui Johannes i a Mariei, nct s nu asculte de puterile oarbe, Ci s i crmuiasc drumul, Pornind din elurile cosmice. Johannes, acum te-ai v zut n spirit Pe tine nsu i lng Sinea mea. 3520 Vei vie ui ca spirit propria- i fiin Cnd lumina cosmic pe sine se va putea privi n tine.

ROMANUS:

MARIA:

JOHANNES (lui Felix Balde): n tine, Frate Felix, V d for a sufleteasc ce-n spiritul meu Voin a mi-o nc tu a. Ai vrut s g se ti calea spre Templu. n spiritul meu, eu vreau s ar t for ei voin ei Calea spre Templul sufletului. RETARDUS: Sufletul lui Johannes i al Mariei Se rup de-mp r ia mea. 3530 Acum, ei cum vor mai putea g si Ceea ce provine din puterea mea? Ct timp nl untrul lor Lipsea temelia tiin ei, Se bucurau de darurile mele; M v d silit A renunta la ei. i-am ar tat c omul i poate-nfl c ra gndirea i f r ajutorul t u. 3540 Din mine se revars o tiin Ce poate purta roade. S se cunune tiin a aceasta Cu lumina care, din izvorul plin al Templului, Poate lumina sufletele omene ti. Capesius, fiul meu, Tu e ti pierdut; Mi te-ai sustras 'nainte ca lumina Templului S te fi putut lumina. El a pornit pe cale. 3550 El simte lumina i va dobndi for a Ca-n propriul suflet s ntemeieze
RS - Poarta initierii 82

DNA BALDE:

JOHANNES:

RETARDUS:

BENEDICTUS:

Ceea ce, pn acum, Felicia trebuia s creeze pentru el. STRADER: Eu singur par pierdut. Nu-mi pot izgoni ndoiala i n-am s reg sesc, desigur, Calea ce duce la Templu.

THEODORA (ap rnd): Din inima ta, O raz de lumin se ridic , 3560 Un chip omenesc se desprinde din ea. i pot auzi cuvintele Ce vin de la el; R sun asa: Mi-am cucerit prin lupt For a de a veni la lumin . Prietene, ai ncredere n tine! Tu nsu i vei rosti aceste cuvinte Cnd timpul t u se va fi mplinit.
(Cortina cade.)

Comentarii ale lui Hugo Reimann pe baza notelor Mathildei Scholl


(Tablourile I, II)

TABLOUL NTI

Poarta ini ierii descrie calea de ini iere a lui Johannes Thomasius. ntreaga dram , cu excep ia prologului i antractului, relev experien ele lui Johannes Thomasius. Acestea se preg tesc chiar din primul tablou, cnd l ntlnim pe Johannes n camera Mariei, n cercul prietenilor s i. Aici totul l impresioneaz altfel dect pe ceilal i. n timp ce ace tia vorbesc, fiecare dintr-un punct de vedere personal, despre dezvoltarea lor interioar i fac un schimb de p reri n leg tur cu conferin a lui Benedictus, pe care tocmai au audiato, Johannes este profund impresionat; att de profund nct prime te n interiorul s u impulsul de a se ridica deasupra vie uirii din planul fizic. Totu i, pe parcursul acestei drame, el nu ajunge dect la prima etap a experien elor suprasensibile, cea a imaginatiei. Rudolf Steiner spune, n leg tur cu aceasta, n conferin a a aptea din ciclul Tainele Pragului: n Poarta ini ierii l vedem pe Johannes vie uind, a a-zis, lumea superioar . Dar cum o vie uie te el?... De fapt, el nu ajunge prea departe; nu dep e te ceea ce poate fi numit vie uiri suflete ti imaginative, cu toate limitele i erorile lor. Tot ce este descris aici nu reprezint dect tr iri subiective ale lui Johannes Thomasius (cu excep ia prologului i a antractului, care nu apar in ac iunii). n Poarta ini ierii, Johannes nu dep e te aceast etap . Faptul apare explicit n Poarta ini ierii prin aceea c el se afl tot timpul pe scen ceea ce constituie o dificultate pentru actor i trebuie s consider m c totul se petrece n sufletul lui Johannes drept cunoa tere imaginativ . Chiar dac n templu, la sfr itul Por ii ini ierii, Johannes roste te o seam de cuvinte care au o valoare teoretic obiectiv , putem afirma c , n diverse temple, mul i oameni rostesc cuvinte pentru care nici pe departe nu sunt maturi, pentru care urmeaz s dobndeasc maturitatea. Nu asta este hot rtor, ci faptul c recunoa tem n ntreaga reprezenta ie: aici avem de-a face cu imagina iuni subiective ale lui Johannes Thomasius. n ncercarea sufletului se merge mai departe, are loc un salt, prin faptul c Johannes Thomasius ajunge la amintiri din vie i p mnte ti anterioare. Nu este vorba aici de o simpl imagina iune, ci de o extindere n lumea obiectiv , n care avem de-a face cu fapte spirituale care exist ca atare, desprinse de sufletul lui Johannes Thomasius.
RS - Poarta initierii 83

Cu toate c prima dram nu schi eaz dect experien ele subiective ale lui Johannes, modul cum sunt descrise acestea arat c sunt trezite ns i for ele Eului omenesc, arat cum ac ioneaz ele n cei care au nceput deja s se elibereze de natura uman inferioar , n m sura n care au transformat o parte a corpului astral n Sine spiritual . n special la Maria, aceast Sine spiritual este deja foarte dezvoltat . La ea aceste for e ale Sinei spirituale sunt la nceput, deseori, chiar distrug toare pentru ceilal i. Ea este tulburat de aceast constatare, nen elegnd de ce se petrec astfel lucurile. Mai trziu Benedictus i explic faptul c for ele Sinei spirituale omoar n suflete ceea ce nc nu este purificat. Dar, de fapt, aceast distrugere i conduce pe oameni la o via mai nalt . Ceea ce se petrece n mod spontan cu ace ti oameni nu poate fi n eles dect dac ne gndim c aici se face apel la for ele superioare ale Eului, care construiesc n om Sinea spiritual . Modul cum ac ioneaz ele trebuie s aprind i s cuprind n fiecare om ceea ce este mai individual n el. Deci fiecare va fi stimulat prin aceste drame s dezvolte n sufletul s u ceea ce are mai bun n el i este mai valoros pentru lume. Pentru asta ns trebuie ca fiecare s devin con tient de nucleul cel mai intim al fiin ei sale i de raportul s u cu lumea spiritual . A a cum o scnteie aprinde un foc, tot astfel cuvintele acestor drame pot s nfl c reze n noi Eul, s -l transforme ntr-un foc n care natura inferioar va fi ars , iar fiin a cea mai intim purificat i transformat . Persoanele care, n primul tablou, discut n salonul Mariei se grupeaz suflete te n jurul lui Johannes Thomasius. Privit din afar , acesta st deoparte, ntr-un col al camerei, cufundat n el nsu i. Dar tocmai asupra lui ac ioneaz cel mai puternic discu iile. Pe drept cuvnt se poate spune c firele karmice care i unesc pe ceilal i oameni sunt esute n jurul lui Johannes, fiindc n ntreaga scen el este cel mai sensibil la tot ce se spune. n leg tur cu aceasta, Rudolf Steiner spune ntr-o conferin despre Misteriul rosicrucian, inut la 30 octombrie 1910 la Berlin*, pu in timp dup reprezentarea dramei: Firele care leag ntre ele aceste personaje sunt foarte ciudate. Pute i presim i ct sunt de ciudate n momentul n care v apropia i pe de o parte de personaje ca Felix Balde i doamna Balde i, pe de alt parte, de Capesius i Strader. Nu con inutul cuvintelor lor este cel mai important: cel mai important este cine anume le roste te. i aceste personaje sunt oameni vii, nici unul nu este imaginat. Le cunosc foarte bine. Prin cunosc vreau s spun c ele nu sunt inventate, ci exist ntr-adev r. Ele sunt reale, n mod special cel la care in att de mult, profesorul Capesius, este o figur luat din via . i ea este lumea noastr . De aceea a trebuit s apar remarcabila interven ie a Theodorei, v z toarea, care uneori poate vedea n viitor i care profe e te evenimentul prodigios ce va avea loc nainte de sfr itul secolului XX, apari ia lui Hristos. Este ceva ce poate fi explicat karmic. Apoi se arat i ciudatul raport karmic ce leag pe doamna Balde i Capesius, prin efectul pe care l au asupra acestuia basmele doamnei Balde. Se ntrez resc alte fire karmice care pornesc din inima lui Strader c tre v z toarea Theodora, fiindc vorbele ei l-au r scolit profund. Toate aceste fire karmice sunt ascunse n spatele a ceea ce se desf oar exterior, pe planul fizic. Ele sunt ca toarse de karm spre un punct, i acest punct este Johannes Thomasius. Acolo se nt lnesc ele. Ceea ce se poveste te pe planul fizic aprinde o lumin n sufletul lui Johannes, o lumin care ridic cumplite talazuri n sufletul lui, dar care declan eaz n acela i timp evolu ia sa esoteric , cu un caracter cu totul individual: ntret ierea propriei sale karme cu karma cosmic .
* Conferin a din 31.10.1910, cuprins n Wege und Ziele des geistigen Menschen (C i i eluri ale oamenilor spirituali ), GA 125

Rudolf Steiner insist aici asupra faptului c n aceast dram sunt prezenta i oameni din lumea noastr . Un astfel de om cunoa tem i n Johannes. n dezvoltarea sa artistic , el s-a bazat mult pe impulsurile tiin ei spiritului. Acum ns trebuie s recunoasc faptul c ntreaga sa for se stinge, c ochiul i se ntunec , inima i se pustie te. Prin aceasta, el ajunge la o stare sufleteasc pe care o au ast zi mul i oameni, tr ind-o n mod analog. Dat fiind c impulsurile tiin ei spiritului accelereaz dezvoltarea, ele ac ioneaz asupra lui Johannes n a a fel nct criza care era latent n el apare mai repede i este mai puternic dect n mod obi nuit. Vechiul trebuie s dispar nainte de a ncepe noul. Acest nou este sesizat de Johannes n mod deosebit prin for ele de compasiune pe care le are i care l fac s se adnceasc pe deplin n fiecare din personajele prezente. Acest fapt l duce dincolo de existen a sa limitat . Fiecare din personajele dramei poate revela doar o parte a fiin ei umane, n existenta sa limitat . Dar n momentul n care discut ntre ei se poate aprinde imaginea originar a omului n plin tatea sa. Maria o spune:
RS - Poarta initierii 84

Cnd n fa a sufletului se-nf i eaz astfel Cuvintele mai multor oameni, E ca i cum ntregul chip Al omului dintru-nceputuri Ar fi prezent prin ele, tainic. l vezi mp r it n multe suflete, A a precum lumina, una, Se reveleaz -n curcubeu n multele culori. Dup aceste cuvinte, vedem intrnd diferitele personaje care au audiat o conferin a lui Benedictus ntr-o alt nc pere. Ei se exprim a a cum o fac oamenii n care deja ac ioneaz tiin a spiritului. Acest lucru este remarcat mai trziu, atunci cnd Capesius spune c n nici o alt parte nu ar fi putut rosti cuvintele pe care aici le spune cu atta u urin . Ceea ce spun oamenii nu sunt numai ni te comunic ri interesante; sunt n acela i timp i pa i spre cunoa terea de sine. Este ca i cnd fiecare, stimulat de prezen a celorlal i, ncepe s se priveasc pe sine nsu i, pentru c via a spiritual a celorlal i ac ioneaz n a a fel nct fiecare crede c g se te deplin n elegere. Ei nu s-au gndit nainte dac se n eleg unul pe altul, dar presimt n sufletele lor c pot g si n elegere la ceilal i. De fapt, aceast n elegere a celorlal i le d for a de a contempla via a propriului lor suflet. Cu siguran , Capesius i Strader nu ar fi vorbit cu al i oameni despre dezvoltarea lor proprie a a cum o fac aici. Capesius vorbe te mai nti despre ntreaga sa cercetare, despre efectul pe care l-au avut asupra lui cuvintele lui Benedictus i despre for ele care ac ioneaz n aceste cuvinte. El arat ct este de impresionat, ad ugnd c nu l mai satisface modul n care s-a comportat pn acum fa de elevii s i, n calitate de istoric. nainte credea c simte l untric temeinice reazeme pentru orice judecat . Acum a ajuns s gndeasc cum n via a real gndurile nu sunt dect palide umbre. Cu aceasta, el i m rturise te propria concep ie, foarte r spndit n prezent, i care este justificat n m sura n care gndirea oamenilor actuali a c p tat un caracter de umbr . Cuvintele lui Benedictus l-au condus la aceast experien mai repede dect ar fi putut s-o fac pe alt cale. Dar aici este vorba de o stare pentru care au predispozi ie mul i oameni din ziua de azi. Capesius are ns i capacitatea de a dep i aceast etap a dezvolt rii, fiindc el este n stare s se uimeasc n fa a modului de gndire practicat aici i n special n fa a ac iunii acestuia n via . El este uimit de faptul c ceea ce i apare lui, ca i altora, ca fiind doar o gndire palid , poate n acest cerc s se impregneze cu atta voin nct cuvintele rostite aici creeaz o real for de via i p trund n adncurile cele mai profunde ale inimii. El este obligat s recunoasc acest lucru, dar nu poate da fru liber acestui sentiment, sim ind c pentru asta ar trebui s fie el nsu i altfel dect este. Acum intervine Strader i explic ce nume te el adev rata tiin i cum, n calitate de om de tiin , poate s judece cuvintele lui Benedictus. Ceea ce afirm el corespunde cu ce ar spune mul i oameni de tiin ast zi, ntr-o asemenea situa ie. El crede c , dac ar voi s se d ruie cunoa terii spirituale, ar trebui s nege ra iunea i experien a i se teme c atunci ar pierde ntreaga certitudine. Aceast atitudine, ca i justific rile ei, sunt descrise de Rudolf Steiner n Un drum spre cunoa terea de sine: [nainte de a p trunde n lumea suprasensibil , sufletul trebuie s - i spun ]: Prin acest Eu al meu, eu trebuie s -mi fac reprezent ri despre lume. Nu trebuie s -l pierd pentru c m-a pierde ca entitate. Cel mai puternic instinct al lui este s i apere pretutindeni Eul pentru a nu pierde p mntul de sub picioare. Dar ceea ce sufletul trebuie s resimt n mod justificat pentru via a obi nuit nu mai are voie s resimt de ndat ce a p it n lumea exterioar suprasensibil . Acolo el trebuie s treac un prag i trebuie s abandoneze nu numai unul sau altul din bunurile de pre , ci chiar ce fusese el pn aici. El trebuie s - i poat spune: Ceea ce ai crezut pn aici c este adev rul t u cel mai important trebuie s i apar de partea cealalt a pragului ca cea mai mare eroare. n fa a unei asemenea cerin e, sufletul se poate da napoi nfiorat. Poate avea sentimentul c ceea ce trebuie s fac este ca o jertfire, ca o aneantizare a propriei sale entit i i, n fa a pragului indicat, trebuie s se declare mai mult sau mai pu in neputincios n a mplini imperativul. Aceast m rturisire poate s mbrace toate formele, poate ap rea cu totul instinctiv, iar omului care gnde te i ac ioneaz n sensul ei i poate p rea total diferit de ceea ce este n realitate. De pild , el poate sim i o profund antipatie fa de toate adev rurile suprasensibile. El le poate considera
RS - Poarta initierii 85

ca ni te vis torii, ni te fantasmagorii, datorit faptului c , n adncurile suflete ti necunoscute lui nsu i, are o team ascuns . El simte c nu poate tr i dect ceea ce ne reveleaz sim urile i ra ionamentul intelectului. Aceast dispozi ie sufleteasc o afl m mai nti la Strader. El se cramponeaz att de puternic de ra iune i de tiin fiindc presimte c numai n ele este Eul s u n siguran . Strader are, desigur, o nclina ie spre adev rurile spirituale, chiar dac nu e pe deplin con tient de acest lucru. S remarc m c , n prima scen , ceea ce vie uie te incon tient n sufletul s u are de exprimat ceva total diferit fa de ceea ce Strader, omul sim urilor i al ra iunii, exprim n lumea fizic . G sim asta n ceea ce rostesc Philia, Astrid i Luna, care reprezint n lumea spiritual arhetipurile sufletului senzatiei, sufletului ra iunii i sufletului con tien ei. Aici le g sim ca reprezentante ale acestor for e suflete ti n lumea fizic ; de aceea nu apare att de clar ce sunt ele cu adev rat n lumea spiritual . Nu trebuie s le consider m numai ca oameni ai lumii fizice, ci s ne d m seama c fiecare dintre ele reprezint o an umit for a sufletului. De aceea nu trebuie s spunem c fiecare este att i nimic mai mult, ci trebuie s n elegem c n fiecare din cele trei personaje ale dramei domin un anumit element, ceea ce le pune n leg tur cu elementul corespunz tor din lumea spiritual . Ceva analog se poate observa i atunci cnd se lucreaz n comun n curente spirituale; aici, nu ntmplarea i-a adunat pe. oameni, ci o lung preg tire pe parcursul a numeroase ntrup ri. Cei care activeaz esoteric i tind s se transforme pe sine nu reprezint doar oameni pe care i cunoa tem sub diferite nume, ci sunt i for e n leg tur cu for ele cosmice. Iar ceea ce fac ei nu are nsemn tate numai pentru ei n i i, ci i pentru ntreaga evolu ie a lumii, i are o alt nsemn tate dect ce se petrece de obicei n lume. G sim, n mumite epoci, n activitatea esoteric a unor oameni, for ele care poart cu adev rat istoria, cu toate c n prezent pu in se mai cunoa te despre aceste lucruri. Ceea ce se petrece n leg turile esoterice, fie n cult, fie n activit ile n comun ale gndirii, nu are nsemn tate numai pentru individ, ci pentru ansamblu. Atunci cnd zece persoane lucreaz astfel mpreun , rezultatul activit ii lor nu este numai suma for elor lor, ci indicele de putere aritmetic . n lume pot fi trimise for e puternice dac o comunitate esoteric lucreaz ntr-o armonie interioar i n armonie cu evolu ia omenirii. n drama Trezirea sufletelor, n scena ini ierii egiptene, sacrificatorul roste te de dou ori o fraz important , n acest sens: Cnd mplinim un act de ini iere mistic El are-nsemn tate nu numai aici. Curentul de destin al evolu iei cosmice curge Prin cuvntul i fapta adnc a slujbei de jertf . Este vorba aici de un cult al Misteriilor, ceremonii care se f ptuiesc n imagini i care exprim raporturi i for e spirituale reale. Dar astfel de raporturi i for e se pot na te mereu ntr-o activitate n comun n sensul cunoa terii spirituale. Desigur, pentru aceasta este nevoie ca oamenii s se n eleag ntre ei, f cnd s domneasc acel element care n epoca egiptean a fost dat ca impuls al drept ii. Cnd acest impuls se une te cu cel al iubirii, adus n lume de Hristos, atunci de aici rezult o premis corect pentru o munc fructuoas dus n comun. n aceste drame vedem cum fiecare nu poate progresa dect prin cel lalt. ntr-o activitate spiritual comun nu trebuie s ne a tept m ca to i s fie perfec i. Fiecare r spunde nu numai de evolu ia sa personal ci, n acela i timp, i de a celorlal i. Dar acest lucru este f cut nu prin faptul c fiecare observ ce a gre it cel lalt, pentru a-i repro a i a-l mustra, ci prin aceea c fiecare i recunoa te nti propria gre eal , ncercnd s o corecteze. Numai atunci e ti n m sur s judeci corect dificult ile unui alt om, astfel nct aceast judecat s i devin un ajutor acceptat cu bun voin , care i poate facilita progresul. Dramele-misterii ne arat ntr-un mod emo ionant cum va putea ft organtizat n viitor o corect activitate n comun. Ce-i drept, oamenii pe care i ntlnim n ele nu sunt f r sl biciuni i greut i; dar ne este prezentat ca un model faptul c , ncetul cu ncetul, ei se vor uni n func ie de predispozi iile lor n grupuri suflete ti. Strader are nc mult de luptat mpotriva ndoielii. El se va ndrepta con tient spre
RS - Poarta initierii 86

Benedictus abia mai trziu, devenindu-i discipol; dar poart nc de pe acum aceast nclina ie. Philia, Astrid i Luna ne spun acest lucru. Astrid este, ntr-un sens superior, arhetipul sufletului n elegerii, care fiind la mijloc ntre celelalte dou elemente suflete ti are oarecum n sine sufletul sufletului. A a se explic de ce Philia, care reprezint sufletul senza iei, vorbe te prima, fiind urmat de Luna, care reprezint sufletul con tien ei; i abia la sfr it Astrid roste te ceea ce vrea s spun sufletul din suflet. Cele trei sunt m dulare suflete ti aflate n fiecare om, fiecare i are Philia sa, Astrid i Luna sa. n lumea spiritual ns exist numai un arhetip al fiec reia, iar ceea ce se manifest de la aceste arhetipuri n omul individual apare transformat prin for ele lui individuale. Ceea ce Philia, Astrid i Luna i spun lui Strader n tabloul nti este opusul a ceea ce spune el n mod con tient; n realitate ns prin toate trei se exprim ceea ce se afl n adncul sufletului lui. Prin ele, i vorbese Philia sa, Astrid i Luna sa. Faptul c fiecare are Philia sa, Astrid i Luna sa ca reflectare a arhetipului ne apare i mai clar n urm toarele drame. Strader este, pe de o parte, o personalitate bine definit , pe de alt parte ns el este i un reprezentant al acelor oameni care, afla i ntr-o situa ie asem n toare cu a lui, resimt l untric nevoia adev rurilor spirituale, f r a putea ajunge totu i la ele. Ceea ce spune Strader despre via a sa a fost vie uit ntr-un mod asem n tor i de filosoful Gideon Spiker. Este vorba de acele firi care au resim it probabil cu durere c trebuie s renun e la vechea lor credin pentru a se ndrepta spre cunoa terea naturii, care ns nu le-a adus nici o satisfac ie. n primul tablou al dramei, Strader i descrie via a: de fapt, el a tr it ntr-un cerc de oameni pio i, sim indu-se att de fericit printre ei nct a nutrit dorin a fierbinte de a deveni c lug r. Dar, fiind c lug r, a ajuns s cunoasc noua tiin a naturii; ea i-a mijlocit cuno tin e conving toare, care nu mai erau n acord cu ceea ce crezuse el pn atunci. Astfel, el poate s spun : Ce-i drept, n-am n scocit Ce mi s-a ar tat ca adev r. n lupte aprige, Mi-am smuls din spirit Ce n copil rie mi adusese fericire i pace. Eu pot s n eleg orice inim C reia i este dor de nalturi. Din aceste dou ultime fraze r sun ceva ca un fel de n elegere a str daniei antroposofice; Rudolf Steiner a ar tat, de fapt, c Anthropos nseamn cel care prive te sau se str duie spre nalturi. n acest context, este interesant c i filosoful Gideon Spiker, a c rui via seam n mult cu a lui Strader, a ajuns s afirme c cel mai nalt el al filosofiei ar trebui s se numeasc Anthroposophie. n ultimul capitol al operei sale, Filosofia contelul Shaftesbury, el scrie: Dac n tiin este vorba de cunoa terea lucrurilor, n filosofie ns , n ultim instan , este vorba de cunoa terea despre cunoa tere, astfel c studiul propriu-zis al omului este omul nsu i, iar elul suprem al filosofiei este cunoa tere de sine, Antroposofie. Oameni ca Strader au n adncul cel mai profund al fiin ei lor o leg tur putemic cu tiin a spiritului, f r ca n timpul st rii de veghe s fie con tien i de aceasta. A a se explic impresia puternic pe care o face asupra lui Strader viziunea spiritual a Theodorei. n timp ce Capesius i exprim ndoiala n leg tur cu autenticitatea acestei viziuni, Strader ajunge s spun : Din vremea cnd, n izolarea mn stirii, Am aflat despre o astfel de cunoa tere, Care mi-a zguduit sufletul pn -n temelii, De-atunci nimic nu m-a impresionat att Precum v z toarea aceasta. Aici ncepe ntr-un fel trezirea sufletului lui Strader pentru lumea spiritului. Este n acela i timp un exemplu al faptului c oamenii se trezesc cnd sunt laolalt . A te separa de ceilal i i a medita pentru tine
RS - Poarta initierii 87

ntr-o camer lini tit nu duce la trezire. n conferin ele pe care Rudolf Steiner le-a inut n februarie 1923 la Stuttgart, n fa a Adun rii delega ilor, el a insistat n special asupra faptului c sufletele trebuie s se trezeasc unele pe altele. Apari ia i cuvintele Theodorei au asupra lui Strader o mare influen tocmai pentru c n sufletul lui dormiteaz forte care sunt puternic atrase de ceea ce ac ioneaz prin Theodora. Aceast atrac ie este cauzat , pe de o parte, de leg turi karmice; dar, pe de alt parte, i de predispozi ia de a primi lumina lui Hristos, mijlocit de Theodora. Ea spune: M simt silit s vorbesc: n fa a spiritului un tablou mi-apare n raze de lumin i [...] Va fi v zut de c tre suflete Cnd timpul se va fi-mplinit. n cuvintele Theodorei se exprim for a care conduce la n elegerea impulsului lui Hristos. De aceea, prin ea, ntreaga dram este nv luit ntr-o lumin cu totul special . n lumea fizic , ea apare ca v z toare a viitorului; n lumea spiritual , ea are for a de a vedea n trecut. Au fost necesare anumite preg tiri pentru ca facultatea de a vedea entitatea lui Hristos s poat p trunde n sufletele umane. Ulterior, Benedictus spune despre aceasta: Un mare pas n mersul lumilor Se poate face doar cnd zeii Se leag cu destinul omenesc. Ochiul meu spiritual cercet . El se opri asupra ta. Se poate vedea de aici c Maria poart n ea for a ce poate deschide ochiul spiritual. n mod special trebuie s se deschid ochii acelor oameni care fac n prezent efortul spre spirit, dar i ai celor care sunt preg ti i din vremuri trecute s vad , f r ini iere special , entitatea Hristos. Hristos nu se va mai ntrupa niciodat ntr-un corp fizic; oamenii sunt cei care trebuie s se dezvolte n a a fel nct s -l poat contempla atunci cnd va ap rea n norii eterici. n nori a disp rut din fa a privirii discipolilor, atunci cnd s-a n l at la cer i le-a spus c va reap rea n nori. n limba Misteriilor, cuvntul nori indic substan a n care arhetipurile spirituale devin vizibile privirii spiritului. Dac oamenii vor evolua pentru a percepe aceste imagini n eteric, ei l vor percepe pe Hristos. n ciclul asupra Evangheliei lui Matei*, Rudolf Steiner spune: S se p trund cu for a lui Hristos, la nceput interior, apoi ntr-un mod tot mai exterior, iat ce vor face oamenii care vor consim i la aceasta. Astfel, viitorul nu numai c va n elege fiin a lui Hristos, dar se va i impregna cu ea. i eu am spus deja multora dintre dumneavoastr cum va ar ta mersul acestei p rt ii cu Hristos pentru evolu ia P mntului i a omenirii. Mi-am permis chiar s expun acest lucru n Misteriul rosicrucian prin v z toarea Theodora, care este gndit ca o personalitate ce a dezvoltat n ea for a de a vedea n viitorul apropiat. Ne ndrept m spre o epoc n care ntr-adev r, ntr-un viitor nu prea ndep rtat, oamenii la nceput c iva, apoi din ce n ce mai mul i l vor vedea pe Hristos, i asta nu numai gra ie unei discipline spirituale, ci datorit nivelului evolu iei pe care l va atinge omenirea, ei l vor vedea de aceast dat n lumea eteric , nu n lumea fizic ; apoi, ntr-un viitor mai ndep rtat, l vor vedea pe Hristos din nou, ntr-o form diferit . n trecut, el a putut fi v zut n form , fizic , pentru c oamenii care erau n planul fizic trebuiau s vie uiasc aceasta. Dar impulsul lui Hristos nu i-ar atinge scopul dac n-ar continua s ac ioneze i s se dezvolte. Ajungem ntr-o epoc n care i acest lucru trebuie n eles ca un mesaj for ele spirituale ale omului i vor permite acestuia s -l contemple pe Hristos. i, nc nainte de sfr itul secolului XX, un num r redus de oameni vor fi adev rate Theodora, adic ochiul lor cu adev rat deschis va avea acel eveniment pe care l-a avut Pavel n fa a Damascului, i pe care el l-a putut percepe fiindc se n scuse prematur. nainte de sfr itul secolului XX, unii oameni vor retr i evenimentul Hristos, a a cum a f cut-o Pavel n fa a Damascului i, ntocmai ca el, nu vor avea nevoie de Evanghelii i

RS - Poarta initierii 88

de documente pentru a ti c este vorba de Hristos. Ei vor ti prin vie uire interioar cum stau lucrurile cu Hristos care le va ap rea pe norii eterici (Conferin a X).
* Evanghelia dup Matei, GA 123.

Acele for e care vin din lumea spiritual trebuie s se uneasc mai nti cu un om. Dar dac un om le-a primit i le-a dezvoltat, atunci ele vor deveni accesibile i altor oameni. Cel care face acest nceput preia s mn a care va da apoi roade pentru ntreaga omenire. Ceea ce a reu it unul, este disponibil i pentru ceilal i, a a nct el nu continu s se des vr easc pentru sine, ci pentru omenire. Dup cele rostite de Theodora, Strader poate primi o comunicare de la Astrid, din care reiese c ceva s-a trezit deja n adncurile sufletului lui. Ea vorbe te despre miracolul pe care Strader l vede n Theodora, miracol care l-a uimit att de mult. Dac aceast uimire s-a trezit o dat , ea va putea s renvie mereu n fa a miilor de miracole ce ne nconjoar n lume, iar o asemenea uimire este nceputul evolu iei spirituale. Astrid conduce privirea lui Strader de la miracolul pe care el l-a v zut n Theodora c tre numeroasele minuni ale naturii; acest lucru duce la apari ia lui Felix Balde i a so iei sale. Ei reprezint acel gen de oameni care au nc n ei un puternic sentiment pentru spiritualul din lume, f r s fi trecut printr-o ini iere modern . Pentru ca evolu ia omenirii s poat continua, trebuie ca ei s i uneasc for ele lor vechi cu ceea ce ac ioneaz n con tienta actual a omenirii i este nevoie ca ei s intre n leg tur cu ini ierea con tient a epocii prezente, care ndreapt privirea n special spre viitor. Vedem aici cum sufletul doarmiei Balde este n rela ie cu Capesius care, datorit modului de a fi al tiin ei moderne, resimte adesea un gol spiritual interior i o nvrto are pe care ns le poate dep i cu ajutorul basmelor pe care le povesteste doamna Balde. El spune: i doamna Felicia poveste te, n minunate imagini, Despre fiin e care n ara viselor locuind, [ ............................. ] i cum e izgonit din mine Orice paralizie sufleteasc . Mai trziu, atunci cnd Capesius va fi ntr-o stare de trans , va spune c basmele l nso esc n ara spiritului cnd ele sunt povestite din arierplanuri spirituale. i tocmai pentru c basmele doamnei Balde vin dintr-un context spiritual, ele ac ioneaz i l ajut s biruie dificult ile sale interioare. Faptul c el poate accepta i n elege acest ajutor se explic prin leg turile create n ntrup ri anterioare. Pentru Felix, el nu are nc o n elegere corect . Capesius spune: mi r mneau mereu neclare vorbele lui ciudate n care dest inuia lucrurile Pe care credea c le tie. [................................... ] i cine-l ascult nu poate p stra mult timp n elesul cuvintelor lui. La care Benedictus r spunde: Se poate de asemenea sim i Ca i cum, prin cuvintele lui, puterile naturii ncearc s se reveleze n adev rul fiin ei lor. Cu aceste cuvinte este caracterizat succint fiin a i misiunea lui Felix Balde. n timpul discu iei cu i despre Felix i Felicia, tulburarea pe care a tr it-o Strader la interven ia Theodorei continu s ac ioneze asupra sufletului s u. Aici el revine la vorbele spuse mai sus:

RS - Poarta initierii 89

Presimt deja C zile rele vor veni n via a mea! [............................. ] De-atunci nimic nu m-a impresionat att Precum v z toarea aceasta. Capesius nu poate n elege deloc motivul pentru care Strader este att de r scolit. El spune: Mi-e team , drag prietene C dac -n aceast -mprejurare v pierde i siguran a, Curnd ve i fi cuprins cu totul De-o sumbr ndoial . Strader r spunde: Groaza unei astfel de-ndoieli M chinuie de multe ceasuri! [................................ ] Apoi vorbe te din mine: De nu m birui Cu armele tale tocite de gnditor, Nu e ti nimic altceva Dect o n luc trec toare a propriei tale iluzii. Acestea sunt cuvintele pe care le va auzi mai trziu r sunnd din nou, n lumea elementar , atunci cnd Johannes l g se te lng Spiritul elementelor. Dar aici Theodosius i d un r spuns ce aminte te de cuvintele Philiei. Theodosius reprezint for a iubirii, de aceea exist o leg tur ntre ceea ce spune el i ceea ce ne este prezentat apoi ca fiin a Celeilalte Marii, n care se exprim activitatea de iubire care izvor te din rena terea omului. Maria spune despre Cealalt Maria: n ea, spiritul a creat n adev r Fiin nou din germenul care murise. Pentru c Strader p trunde cu gndirea lui n domeniul mor ii, pentru el este important s afle ceva despre aceast fiin . Aceast fiin este important i pentru Romanus care vorbe te dup aceea fiindc el se afl din plin n via a activ i nu g se te puntea de leg tur dintre idei i fapte; or, tocmai for a de rena tere poate construi aceast punte. Dup Romanus vorbe te German. Lui i plac i glumele i vorbele cu tlc; el spune ns c aici a g sit ceva mai puternic dect castele din c r i de joc. Dup cuvintele lui German, prietenii se despart, Maria i Johannes r mnnd singuri. n tot acest timp, Johannes a r mas a ezat, adncit n sine, i a ascultat ceea ce s-a vorbit. El este st pnit de un puternic sentiment de team , a a cum se ntmpl naintea unei mari experien e spirituale, fiindc omul simte apropiindu-se de el ceva complet necunoscut, iar necunoscutul este deseori cauza acestei anxiet i. Dup ce i mp rt e te Mariei aceast team iar ea i cere motiva ia , el spune: Cuvntul maestrului nostru, mai nti, Apoi discu iile toate ale acestor oameni! M simt tulburat pn -n m duva oaselor. Maria i arat c , ntr-o via care este astfel condus nct spiritul ajunge s se exprime, se adun n cteva ore multe lucruri care, n mod obi nuit, cer mult timp. Munca spiritual este cauza unei acceler ri a karmei. Acest fapt poate duce la tr iri suflete ti greu de suportat. Astfel, prin cunoa terea spiritual via a
RS - Poarta initierii 90

nu devine mai comod , ci mai plin de dureri. Pentru oamenii care sunt prezenta i aici, evenimentele, care altfel s-ar fi extins pe lungi perioade, se petrec n pu ini ani. Johannes continu s spun cum au ac ionat asupra lui discu iile celorlal i i cum, datorit lor, el a ajuns s arunce o privire asupra trecutului propriu. i aminte te n special de o gre eal . Cuvintele lui Benedictus sunt cele care au trezit n el con tien a vinei. El spune: Dar ce lucruri grave a spus adineaori, n sal , ndrum torul nostru, Cum noi, dac nu n zuim drept, Putem distruge Destinul celor care prin iubire Sunt uni i cu noi [............................. ] n mine ns ele n scur Con tien a celei mai grele vinov ii. Prin ea pot recunoa te Ct de gre it m-am str duit Maria i r spunde: n clipa asta, prietene, P trunzi n imperii de bezn i nimeni nu te poate ajuta Dect acela n care ne ncredem. n leg tur cu aceast stare sufleteasc a lui Johannes, Rudolf Steiner spune n Misterul biblic al Genezei: A fost necesar s fie descris via a celui care face un efort spre cunoa terea spiritual ; a trebuit s fie ar tat cum el se ridic din planul fizic i l dep e te, cum, chiar n acest plan fizic, tot ceea ce pentru un altul ar p rea banal cap t un sens important. Sufletul cercet torului sufletesc trebuie s creasc din evenimentele planului fizic. i apoi a trebuit s ar t m ce trebuie s simt acest suflet n sine, atunci cnd n el intr tot ce se ntmpl n jurul lui ca destin omenesc, suferin uman , bucurie uman , str danie uman i iluzie uman ; cum sufletul poate fi zdrobit i strivit, cum for a n elepciunii poate s r zbat prin toat aceast zdrobire i cum abia atunci cnd omul crede c a devenit str in sub un anumit raport de lumea senzorial , abia atunci se apropie de el marile iluzii (Conferin a Introductiv ). Trezirea con tien ei vinei este foarte semnificativ aici; ea apare atunci cnd lumina Sinei superioare ncepe s ilumineze via a personal , iar durerea legat de con tien a vinei rezult din lupta Sinei superioare cu fiin a personal inferioar . Spre sfr itul primului act intr Elena. Este o personalitate n spatele c reia se ascunde iluzia luciferic . Ea ncearc s -l conving pe Johannes c aceast dureroas con tien a vinei, care-l r scole te, nu este dect o iluzie i c str dania corect spre spirit nu poate s aduc dect bucurie, s n tate, for de via . Cu toate c aceast idee din urm este un adev r, pe buzele Elenei ea devine fals , fiindc ea vrea, prin aceasta, s mic oreze importan a celor sim ite de Johannes i s le distrug . Con tien a vinei sale rezult tocmai dintr-o cunoa tere de sine corect i l poate duce la o viziune spiritual mai nalt . El recunoa te ce se ascunde n spatele cuvintelor Elenei i spune: Ani mul i mi-au trebuit Ca s -n eleg c sim urile Aduc r t cire numai atunci Cnd nu sunt nso ite De cunoa terea spiritului. Dar faptul c i cuvintele celei mai nalte n elepciuni Sunt doar am gire sufleteasc n fiin a ta, l arat o singur clip .

RS - Poarta initierii 91

TABLOUL DOI

Fiindc Johannes a recunoscut c iluzia luciferic este cea care vorbe te prin Elena, el este preg tit pentru un alt eveniment, descris n scena urm toare. Aici el vie uie te ceva asem n tor cu ceea ce se tr ie te n Kamaloka, domeniul pe care l traverseaz omul dup moarte. Prin ini iere, omul ajunge la experien e pe care n mod normal nu le-ar face dect dup moarte. El este transportat chiar de la nceput ntr-o lume elementar pe care o vie uie te drept Kamaloka. n conferin a privitoare la Misteriul rosicrucian, Berlin 1910, Rudolf Steiner a spus: Johannes Thomasius trebuia s treac la nceput prin ceea ce este denumit Kamaloka. Este acea lume n care ne apare, s spunem, ca ntr-o oglind ceea ce suntem noi n ine. Acolo, noi parcurgem via a noastr n sens invers, ncepnd cu moartea i p la na ere. Toate ne apar n acolo ca i cnd ar fi reflectate ntr-o oglind . n vis, vie uim ceva asem n tor. Ceea ce se ndreapt atunci spre noi a ie it de fapt din noi i ne apar ine nou . Animalele s lbatice care ne atac n vis sunt propriile noastre instincte i pasiuni care ies din noi. Dup moarte, vie uim acela i lucru, dar cu mult mai mare for ; i tot astfel l vie uie te n mod corespunz tor cel care traverseaz prin ini iere aceast sfer . A adar, ceea ce r sun pentru Johannes din exterior, la nceputul tabloului doi, este ceea ce a tr it n sufletul s u; asta r sun spre el, emannd din izvoare i stnci. Ani de zile, cuvintele O, omule, cunoa ete! au tr it n sufletul s u drept con inut al medita iei. Prin repetarea ritmic a acestor cuvinte, n suflet se nasc for e care prin concentrare creeaz o tensiune ce l poate ridica pe om n afara trupului s u. Ani de zile, Johannes a practicat aceast medita ie, f r ca prin aceasta s piard leg tura cu anturajul s u. Sentimentul leg turilor karmice a ac ionat pentru ca ini ierea lui s poat ncepe. Rudolf Steiner mai spune n conferin a citat mai sus: n adev r, cuvintele care circul att de inofensive prin teoriile cosmice, prin lucr rile filosofice i teosofice devin n acel moment puteri cutremur toare. Fiindc ele r sun din ntregul Cosmos, reflectate ncoace de pretutindeni din spa iul infinit, ancornd n diferite evenimente din natur ... A a r sun cnd le ascul i dup ce au tr it ani i ani n suflet. Sufletul este atunci n singur tatea sa, fa n fa cu el nsu i. Nu exist dect lumea. Dar aceast lume este el nsu i. i ceea ce exist n aceast lume este ceea ce este sufletul n sine, de asemenea, i ceea ce este karma sa i tot ceea ce a f cut el. Omul este condus n lumile superioare prin diferite etape de ini iere, iar experien ele care l ntmpin atunci se aseam n cu cele ce apar dup moarte. Ceea ce vedem c se petrece cu Johannes n aceast scen este un fel de experien a mor ii, cu starea de Kamaloka ce urmeaz mor ii. Acolo, ceea ce a vie uit interior se ndreapt spre el din exterior. Din exterior i r sun cuvintele asupra c rora a meditat ani de zile, prin repet ri ritmice. Trebuie s presupunem c , prin aceste medita ii repetate ritmic, Johannes a creat deja n el for e puternice, altfel nu ar fi n stare s nfrunte ncerc rile care apar acum. Faptul c este att de r v it nu este un semn de sl biciune; ceea ce simte el este cutremur tor i trebuie s fi dobndit o mare for ca s nfrun i aceast teroare, cum o face el. Cu ct omul devine mai puternic l untric, cu att mai puternice sunt i ispitele ce se apropie de el. Dar dac el urmeaz ndrum rile celui care are experien a acestui domeniu, el primeste atunci pentru fiecare treapt de dezvoltare for ele necesare spre a nfrunta ncerc rile. Vedem aici cum resimte Johannes lumea elementar . n aceast lume r sun cuvintele pe care el le-a l sat s ac ioneze asupra sufletului s u ani de-a rndul prin medita ie: O, omule, cunoa te-te! n for a acestor cuvinte este con inut tot ce poate s n eleag el despre fiin a elementelor, despre suflete i spirite, despre curgerea timpului i despre eternitate. Omul poart n el o imagine a ntregului Cosmos, a adar cunoa terea de sine trebuie s fie n acela i timp o cunoa tere a lumii. i cum n ghinda m runt -i cuprins n mod tainic uria ul stejar, tot astfel n for a acestor cuvinte sunt con inute ntreaga lume i fiin a proprie a omului. Important este s vie uie ti for a acestor cuvinte ca for a evolu iei personale.
RS - Poarta initierii 92

Modul n care se ajunge la vie uirea unei astfel de for e este descris de Rudolf Steiner n cartea Un drum spre cunoa terea de sine: For ele ce permit evolu ia Sinei s l luiesc n fiecare suflet uman; ... vie uirile ce au loc pe calea cunoa terii suprasensibile privitoare la sufletul omenesc sunt cu totul asem n toare, de pild , cu un sentiment de singur tate maxim , un sentiment al Sinei plannd deasupra unui h u. Experien a unor asemenea vie uiri d na tere for elor pe drumul cunoa terii. Ele sunt germenii pentru cunoa terea suprasensibil . Toate aceste experien e cuprind n ele, ca s spunem a a, ceva profund ascuns. Atunci cnd sunt vie uite, acest aspect ascuns ajunge la tensiune extrem ; el face s explodeze sentimentul singur t ii, care nv luie acest ceva ca ntr-o coaj i p trunde n via a sufletului ca un mijloc de cunoa tere. n aceea i carte, ntr-un pasaj anterior, Rudolf Steiner arat cum trebuie s te preg te ti pentru a putea vie ui aceast stare de singur tate n lumea elementar ca pe o stare germinativ . El scrie: Viziunea lumii suprasensibile se poate limita la faptul c i percepi particularit ile dar nu po i s te deplasezi liber de la una la alta. Te sim i strns nl n uit de detaliul particular. Nu po i dect s cau i cauza acestei limit ri, pe care o po i g si numai dac ajungi printr-o continu evolu ie interioar ce nvigoreaz i mai tare via a sufletului s remarci c n anumite cazuri aceast ngr dire nu mai exist . Atunci n elegi c motivul pentru care nu te po i deplasa de la un lucru v zut la altul se afl chiar n sufletul t u... Continund exerci iile de nt rire sufleteasc , dobndim aceast mobilitate mereu sporit pentru anumite domenii. Prin aceasta ajungi s remarci n tine ceva care nu apar ine lumii elementare, dar pe care l descoperi n tine nsu i n timpul experien ei din aceast lume. Te vezi atunci n lumea suprasensibil ca o fiin aparte, ca o c l uz a propriului corp elementar, ca st pnul acestuia, care treze te acest corp la o con tien suprasensibil . Cnd ai ajuns la acest stadiu, pe suflet pune st pnire un nfrico tor sentiment de singur tate. Te vezi ntr-o lume elementar care te nconjoar ; nu te vezi dect pe tine nsu i n aceast lume elementar f r de margini, te afli n ea ca o fiin care nu poate z ri nic ieri pe semenul s u. Dat fiind c Johannes resimte n lumea elementar germenele-for al singur t ii, el a atins deja aceast treapt de dezvoltare. La nceput se simte ca i cnd ar fi r spndit n ntreaga lume, apoi ca fiind din nou el nsu i: R pit din mine nsumi sunt acum. M schimb cu trecerea orelor zilei i-n noapte m prefac. Urmez P mntul pe orbita lui, n tunet m rostogolesc i-n fulgere scap r. Eu sunt.... Acest sentiment ritmic de a se rev rsa n lume i de a se afirma pe sine prin cuvintele eu sunt este caracteristic comport rii corecte a omului n lumea elementar . n Tainele Pragului, Rudolf Steiner spune n leg tur cu acest subiect: Voin a trebuie nvigorat , pentru c n lumea elementar nu este a a comod s i se dea cuiva sentimentul Eului prin for ele corpului fizic. Tu nsu i trebuie s vrei acest sentiment al Eului. n lumea elementar trebuie s nve i ce nseamn : a- i umple sufletul cu con inutul con tien ei eu m vreau; i trebuie s resim i c , este lucrul cel mai important ca n clipa n care nu e ti destul de putemic pentru a afirma nu gndul, ci actul voluntar real eu m vreau, s sim i c e ti cuprins ca de un le in... Dac n lumea elementar nu te sus ii tu nsuti, cazi n le in... nainte de toate, cnd ai p r sit corpul fizic i cnd, fiind n corpul eteric, ai n jurul t u lumea elementar ca lume exterioar , datorit naturii originare a corpului eteric se treze te un impuls spre metamorfoz : vrei s te cufunzi n entit i. Dar a a cum starea de veghe d na tere nevoii de somn, tot a a schimbarea din lumea elementar d na tere nevoii de a fi din nou tu nsu i, excluznd orice altceva n care te-ai putea metamorfoza. Dup aceasta ns , dup ce te-ai sim it un anumit timp n lumea elementar , dup ce ai dezvoltat un timp acest puternic sentiment voluntar: Eu m vreau, te sim i cuprins de ceea ce poate fi numit un cumplit sentiment al singur t ii, al izol rii, care
RS - Poarta initierii 93

antreneaz nostalgia de a te trezi din aceast stare, n care te vrei numai pe tine nsu i, i a reg si ntr-un fel capacitatea de metamorfozare (Conferin a III). n aceast alternan a vie uirii lumii exterioare i a vie uirii de sine se afl la nceput Johannes i prin aceasta el ajunge s resimt eu sunt-ul durabil. El este n stare s ntmpine o nou ncercare. i vede nveli ul trupesc n afara sa, ca pe o fiin str in de el. Apoi se apropie plutind de el un alt nveli trupesc, iar el se simte att de complet cufundat n acesta nct i resimte durerea ca durere proprie. Este vorba de suferin a pe care a provocat-o unei alte fiin e i pe care trebuie s o resimt el nsu i. Con tien a vinei, despre care el vorbe te n primul tablou, devine aici viziunea fiin ei care sufer i vie uirea p catului. El i vie uie te Sinea n Sinea altuia. Obi nuita afirmare de sine trebuie s amu easc aici. Numai Eul etern poate mpiedica aneantizarea, fiindc Eul obi nuit i pierde n acest moment ntreaga ncredere n sine, iar f r for a Eului etern ar r t ci ntr-o ndoial f r de sfr it. For a n scut din cuvintele: O, omule, cunoa te-te! stinge lumina proprie prin faptul c ea face ca fiin a proprie s dispar n fiin a altuia. Oricum, aceast for este destul de puternic n Johannes pentru a-l rentoarce n cercul propriei sale fiin e; de aceast dat ns el nu se mai vede sub form uman , ci sub forma unui monstru nsp imnt tor. Despre acestea, Rudolf Steiner spune n ciclul Omul n lumina ocultismului, teosofiei i filosofiei*: Dac , n ceea ce prive te aceast form uman , ocultistul ajunge s vad ceva asem n tor cu un fel de copie... i s a tepte ca aceast copie a formei umane s dispar , aspirantul ocultist vede aceast imagine a formei umane, care acum nu mai este o reproducere a formei fizice i care este vie uit n corpul eteric. ... Dac a ajuns s se vie uiasc astfel n corpul eteric, aspirantul ocultist i d seama c aceast vie uire nu este un joc de copil. Fiindc experien a sa devine imediat dubl ... iar aceste dou experien e trebuie exprimate prin dou cuvinte: se vie uie te nti moartea, iar apoi Lucifer... Vie uirea mor ii corespunde oarecum faptului de a ti c forma uman pe care tocmai ai v zut-o i din care ai ie it nu are nici o consisten n afara existen ei p mnte ti... Cel care vrea s se nal e deasupra existen ei p mnte ti... trebuie s tie clar c aceast form uman nu poate exista a a cum este dect pe P mnt, c ea trebuie distrus prin moarte, a a cum se ntmpl n clipa n care omul se ridic din existen a p mnteasc . n corpul eteric, forma uman nu poate ap rea altfel dect destinat mor ii... Este necesar ca moartea s fie ntlnit , pentru simplul motiv c atunci ai deplina certitudine c n corpul p mntesc este imposibil s resim i lumea superioar . Trebuie s ie i din el, s -l p r se ti. i iat a doua experien care, de fapt, poate fi indicat prin aceste cuvinte: faci cuno tin cu Lucifer. Lucifer se afl imediat acolo pentru a ne face s remarc m ceva ce este deosebit de ispititor... El ne face aten i asupra fragilit ii formei umane i ne spune: Prive te aceast form uman , ea este distrus ; zeii i-au dat o form pieritoare, ei care sunt du manii mei... Apoi Lucifer arat i ce a vrut s fac el din om, ce ar fi devenit omul dac ar fi putut s se ocupe singur de el, f r s fie influen at de potrivnicii lui... Cnd i este luat forma, omul vede deci dou lucruri. Mai nti vede c ceea ce i-a r mas este, de fapt, folositor lumii suprasenzoriale, pentru c acest lucru este ntr-un fel nemuritor, n timp ce corpul este muritor. Acest lucru constituie un argument puternic, o baz de ispitire pe care o de ine Lucifer. Mai nti privirea omului este condus la chipul lui Dumnezeu, pe care el l are, dar care este fragil i legat de P mnt. Prin Lucifer, i este ar tat ce este nemuritor n el. Asta este ispitirea, for a seduc toare. Cnd ns omul observ ce este nemuritor n el, cnd las la o parte forma exterioar , atunci se vede pe sine nsu i, vede cu ce pre l-a f cut Lucifer nemuritor pe om. Atunci cnd i ndreapt privirea spre sine nsu i omul nu mai este om. Omul superior pe care-l poate contempla atunci cnd se observ pe sine este diferit, nu este acela i pentru to i oamenii. Cea care i vorbe te este, astfel, o imagine mai mult sau mai pu in schimb toare, dar ea d o idee aproximativ despre ceea ce vie uie te omul ca impresie. Omul nu mai are un chip uman, el este mai curnd asem n tor taurului sau leului. A a i apare chipul, cu toate c asta nu este n ntregime exact.., pentru c femeia, dac prive te n urm , se simte mai mult ca leu, iar b rbatul ca taur. Aceast impresie trebuie dep it , dar ea a a apare. Apoi, n aceste dou imagini care se ntrep trund pentru c b rbatul nu este lipsit total de aspectul leu, iar femeia nu este lipsit n ntregime de aspectul taur , n aceste dou imagini care se contopesc se insinueaz imediat o alta, cea a unei p s ri, care a fost ntotdeauna denumit vulturul i care apar ine acestui ansamblu. Dar toate acestea nu ar fi nc lucrul cel mai r u... Asta este doar partea de sus a omului. Ceea ce se prelunge te n jos este un dragon feroce, un balaur amenin tor... Lucifer i poate promite nemurirea. E un lucru bine ntemeiat. Dar numai cu pre ul formei, al f pturii, a a nct n forma care ai devenit sub influen a lui continui s tr ie ti nemuritor. Prezen a acestor lucruri, impresia pe care ele o fac, nu este deloc ncurajatoare; la nceput este o teribil descurajare, fatal i
RS - Poarta initierii 94

nfrico toare. Din acest motiv, o mare parte din misiunea ndrum torului ocult const n a atrage aten ia oamenilor asupra faptului c atunci cnd au o asemenea vie uire, mai ales cnd au la nceput impresii suprasenzoriale, ei nu trebuie s le dea o prea mare importan , pentru simplul motiv c aceste prime impresii, indiferent c sunt mbucur toare sau dureroase, nu trebuie s fie considerate niciodat ca determinante. Atitudinea corect este s a tep i cu r bdare, pentru c se poate ntmpla, dac vei traversa aceste experiente n modul care a fost descris, s mai treci de multe ori printr-o imens disperare. Este deci nevoie de mult curaj pentru a o chema iar i iar. Dar dac vrei s progresezi practic n ocultism, este necesar s faci acest lucru i vine o dat momentul cnd te opre ti la ceva. (Conferin a VIII) Un sentiment de disperare are i Johannes n aceast vie uire i, n ntreg tabloul doi, el nu reu e te s ias din aceast stare de disperare. n continuarea acestui ciclu, Rudolf Steiner arat ce poate rezulta din aceast situa ie disperat : Nu te po i opri la ceea ce i ofer prezentul, pentru c tot ce ai dobndit n via apare fiindc nsu i corpul este pieritor ca ceva efemer i pieritor. Lucifer promite eternitatea, dar nu po i r mne nici la ea. Vine ns momentul n care te po i sprijini pe ceva, chiar dac nu pe prezent, ci pe o amintire ce i-a r mas din via a p mnteasc obi nuit . Aceast amintire trebuie s r mn ca un gnd legat de via a p mnteasc i s se strecoare n aceast ntlnire cu moartea i cu Lucifer... Dar acest gnd este, putem spune, extraordinar de slab. De aceea este nevoie de o mare energie pentru a p stra amintirea, acest gnd. Singurul lucru despre care i po i aminti cu certitudine este gndul-Eu, gndul: dincolo tu ai devenit un Eu. Dar acest gnd este extrem de greu de p strat... A transporta n con tien a n care ai intrat gndul-Eu din lumea p mnteasc este un lucru foarte greu. i se ntmpl foarte u or ca, dup ce ai intrat n lumea suprasensibil , acest gnd-Eu s apar asemenea unui vis pe care l-ai avut n lumea p mnteasc , dar de care nu- i mai aminte ti. Faptul c acest gnd este de a a natur nct Eul nu r mne o simpl imagine de vis, ci el poate lic ri dincolo ca o amintire, necesit un ajutor; f r ajutor nu merge. Dar dac trebuie s v revelez ajutorul de care are nevoie aspirantul ocultist ast zi pentru a nu- i uita gndul-Eu atunci cnd s-a n l at n lumea suprasensibil , pentru aceasta nu exist dect o singur expresie, care este: a vie ui pe P mnt n comuniune cu impulsul lui Hristos. Acesta este ajutorul. Atitudinea pe care a avut-o omul n via a sa p mnteasc fa de impulsul-Hristos, modul n care i-a dat via n sufletul s u, de aceasta depinde, n stadiul actual al evolu iei p mante ti, ca gndul-Eu s fie uitat n momentul urc rii n lumea suprasensibil sau ca gndul-Eu s r mn singurul punct de sprijin pe care omul l poate duce cu el de pe P mnt n lumea suprasensibil . n acela i ciclu, ca i n alte cicluri i conferin e, Rudolf Steiner a ar tat c omul poate s dea via impulsului lui Hristos. n ciclul Omul p mntesc i omul cosmic*, el spune: n el

Impulsul lui Hristos a tr it pe P mntul actual ca substan spiritual . El r mne i va fi primit de oameni n timpul evolu iei p mnte ti. Dar cum continu el s vie uiasc ? Cnd Hristos a umblat pe P mnt, n cei trei ani, el n-a avut pentru el corp fizic, corp eteric, nici corp astral; el luase cele trei nveli uri ale lui Iisus din Nazaret. Cnd ns P mntul va ajunge la sfr itul lui, el va fi ca i entitatea uman o entitate deplin dezvoltat , care va corespunde impulsului lui Hristos. Dar de unde ia Hristos cele trei nvelisuri ale sale? Din ceea ce nu poate fi luat dect de pe P mnt. Ceea ce a nceput n evolu ia uman cu Misteriul de pe Golgotha, ceea ce vie uie te pe P mnt din a patra epoc postatlantean sub form de uimire sau de admira ie pentru lucruri, tot ceea ce poate s tr iasc n noi ca uimire i admira ie, toate acestea se ndreapt n cele din urm spre Hristos i pl smuiesc mpreun corpul astral al impusului lui Hristos. i tot ce prinde loc n sufletul omenesc ca iubire i compasiune formeaz corpul eteric al impulsului lui Hristos; iar ceea ce vie uie te n om drept con tiin moral i nsufle e te sufletele ncepnd cu Misteriul de pe Golgotha pn n momentul cnd P mntul i va atinge scopul, aceasta formeaz corpul, fizic, sau ceea ce corespunde corpului fizic pentru impulsul lui Hristos (Conferin a V).
* Omul p mntesc i omul cosmic, GA 133

Facult ile de uimire, compasiune i con tiin moral ap ruser n oameni mai nainte ca impulsul lui Hristos s fi p truns n omenire i s se transmit for a de a face binele din interior i a recunoa te adev rul. Atunci cnd impulsul lui Hristos p trunde n facultatea de uimire, aceasta devine deschidere i ncredere n for a lui Hristos, care ac ioneaz ca for -Eu i face posibil cunoa terea eliberat de lucrurile
RS - Poarta initierii 95

p mnte ti; fiindc cunoa terea i voin a sunt eliberate de lucrurile p mnte ti dac nu sunt cauzate de ele, ci de for a lui Hristos care ac ioneaz ca for -Eu ce se ndreapt spre exterior, d ruindu-se liber. Cnd for a lui Hristos str bate compasiunea unui om, aceasta se transform n iubire care ac ioneaz liber. Cnd for a lui Hristos str bate con tiin a moral , aceasta se transform n lumin ce contureaz elul, care premerge luminnd voin ei hristificate i pl smuie te imaginea de viitor a omului nou. n aceast lumin , Eul hristificat sau adev ratul Eu posed con tien a de sine ns i i aceast con tien este cea datorit c reia omul nvinge situa ia disperat n care se afl Johannes n al doilea tablou din prima dram . n conferin a a zecea din ciclul Omul n lumina ocultismului, a teosofiei i a filosofiei, Rudolf Steiner spune: Cu toate c aceast ntlnire produce o impresie teribil , ea permite ca s spunem a a s n elegem ce anume poate fi Hristos: o consolare, o speran . Fiindc n locul mor ii, n locul corpului uman distrus intervine altceva, ceva ce ne d certitudinea c Eul nostru poate fi men inut. Acesta este nsu i Hristos. n tabloul al doilea, Johannes nu ajunge la aceast consolare total , a a cum poate fi dobndit prin contemplarea lui Hristos. Dar, n situa ia sa disperat , el nu r mne cu totul p r sit. Maria se apropie de el i, cu toate c i ea i-a pierdut siguran a de via , poate s -i limpezeasc pu in starea n care se afl , spunndu-i: 'nainte ca fiin a adev rului s i se revele Va fi nevoie s treci prin toate spaimele Ce pot s se nasc din iluzie. A a vorbe te steaua ta. n leg tur cu semnifica ia stelei unui om, Rudolf Steiner spune n conferin a a asea din ciclul privitor la Evanghelia lui Matei: Chiar n lumea exterioar , filologia arat c , ntr-adev r, cuvntul stea a fost folosit n timpurile vechi ca nume pentru individualitatea uman . Astfel, Maria i aminte te lui Johannes de individualitatea lui, de Eul s u, i spune ce anume i reveleaz acest Eu. El nsu i nu i aude Eul i crede chiar c acest Eu este mort; totu i spune: Eram fiecare din ei, Doar pentru mine nsumi murisem. i ar trebui s pot crede C obr ia fiin ei este neantul, De a nutri speran a C din neant, n mine, S-ar putea na te vreodat un om. Johannes trece aici printr-un fel de vie uire interioar a mor ii. n timpurile mai vechi, n cursul ini ierii trebuia parcurs o vie uire mai mult exterioar a mor ii. n vechiul Egipt, candidatul la ini iere era culcat ntr-un sarcofag sau mormnt i, sub influen a magic a hierofantelui, el vie uia, dac fusese preg tit corect, de-a lungul unei ntinse perioade de ncerc ri, ceva ca o stare de moarte. n acea epoc nu se degaja din corpul fizic numai corpul astral i Eul, ci, n cea mai mare parte, i corpul eteric. Astfel, neofitul putea p trunde n lumea spiritual i n aceast stare f cea experien e despre care i amintea mai trziu, la trezire. La de teptare, el primea un nume nou. Omul actual nu ar mai putea suporta acest procedeu, dar fiecare discipol trebuie s treac o dat prin moartea sufleteasc interioar , a a cum a trecut Johannes. Personalit i ca Goethe i Jakob Bhme au f cut cu siguran experien e asem n toare. Goethe spune n Maxime n proz : Omul trebuie s moar ca individ pentru a retr i iar ca personalitate superioar . El exprim ceva similar n maxima citat adeseori: i ct timp nu ai trecut Prin acest: mori i devino,

RS - Poarta initierii 96

Nu e ti pe P mntul ntunecat Dect un oaspete trist. Jakob Bhme spune: Cel care nu moare nainte de a muri, Moare cu totul atunci cnd moare.

Comentarii ale lui Hugo Reimann pe baza notelor Mathildei Scholl


(Tablourile III, IV, V)

TABLOUL TREI

Prin vie uirea interioar a mor ii, Johannes este preg tit peutru o nou ncercare, care se apropie de el n camera de medita ie, n prezen a lui Benedictus i a Mariei. n tabloul trei, ntlnim mai nti pe Maria care i aduce lui Benedictus copilul pe care ea l-a crescut i c ruia el i d cuvintele pe care trebuie s le spun nainte de a adormi. Copilul este apoi condus afar i Maria vorbe te cu Benedictus despre destinul acestui copil i despre leg tura sa personal cu el. Ea arat c acest copil s-a dezvoltat la nceput ntr-un mod remarcabil datorit intluen elor de care a avut parte, pornind de la cunoa terea spiritual . Poveste te cum s-a trezit n acest copil iubirea fa de ea; dar, ca urmare a unei mprejur ri exterioare, o mare transformare a intervenit atunci cnd a ntlnit-o pe Theodora. ntr-o zi n care Theodora a fost cuprins de o stare de extaz, iar copilul a v zut str lucirea care plpia n ochii ei, a fost profund cutremurat. n spaima sa, el s-a ndreptat spre Maria i de atunci i-a d ruit o iubire cald i con tient . Dar, ncepnd din acel moment, bog iile de n elepciune comunicate de Benedictus i-au pierdut eficacitatea i multe roade deja coapte s-au ve tejit. Acest lucru a devenit pentru Maria o adev rat enigm de ce ea ac ioneaz paralizant tocmai n acei oameni cu care este legat prin iubire, a a cum s-a ntmplat deja cu Johannes? Aceast enigm devine pentru ea o problem vital , care o umple de spaim i pe care i-o pune acum lui Benedictus. Benedictus i explic Mariei c suferin ele ei fac parte dintr-un nod de destin n care se nnoad ac iunile zeilor i via a oamenilor. El i reveleaz c , prin preg tirea n cursul multor vie i p mnte ti, ea a fost aleas ca mediator pentru o fiin divin care trebuia s ob in prin intermediul lumii noastre umane for de ac iune. El i poate da astfel r spunsul la aceast ntrebare-enigm a vie ii ei: i-acum n elegi c fiin a ta Trebuie s se schimbe n contrariul ei Cnd ea se revars din tine n alt fiin . n tine spiritul ac ioneaz n tot ce n fiin a omului Poate coace roade pentru eternitate. El trebuie de-aceea s nimiceasc multe, Ce doar mp r iei vremelnicului se cuvin s -i apar in . Dar jertfele sale aduse mor ii Sunt semin ele nemuririi. Pentru via a superioar trebuie s creasc Ce nflore te din moartea celor inferioare. Cuvintele lui Benedictus ac ioneaz n a a fel nct Maria este smuls din nveli urile ei corporale. Pentru o clip ea trece printr-un fel de experien a mor ii care apare ca atare chiar i exterior. Johannes vede cum lumina din ochii ei p le te i corpul i devine rigid. Simte cum mna ei se r ce te; el spune: este ca moart . Dar atunci buzele Mariei se redeschid i gura ei ncepe s articuleze cu violen blesteme la adresa lui Benedictus. Acum Johannes trebuie s se confrunte cu cea mai grea ncercare. Dac n acel moment el nu ar fi recunoscut c o fiin rea vorbea prin gura Mariei, n timp ce ea i p r sise corpul, ar
RS - Poarta initierii 97

fi rezultat de aici cel mai funest efect pentru dezvoltarea sa. Este ceea ce spune Rudolf Steiner n leg tur cu acest subiect n ciclul Misterul biblic al Genezei: Trebuia s se arate nu cum un om se ridic la ini iere, ci cum ntreaga f ptur individual a lui Johannes Thomasius se putea apropia din condi iile proprii de poarta cunoa terii. i ar fi o gre eal dac cineva ar crede c ar putea nf i a ntmplarea ar tat n camera de medita ie ridicarea Mariei din corpul p mntesc n Devachan , c ar putea nf i a toate acestea ca un fenomen general valabil. Acest fapt este absolut real, spiritual real; este faptul prin care chiar o personalitate ca Johannes Thomasius putea primi impulsul de a se n l a n lumile spirituale. i a dori s v atrag aten ia asupra clipei n care se arat c numai atunci cnd sufletul a g sit deja for a de a dep i iluziile obi nuite, numai atunci el se confrunt cu posibilitatea unor mari iluzii. Presupune i c Johannes Thomasius nu ar fi fost n stare s i dea seama cu toate c nu o face n deplin con tien , ci mpins de un ochi interior c f ptura uman care r mne n camera de medita ie i care l blestem pe hierofante nu mai con ine aceea i individualitate c reia el trebuie s -i urmeze; presupune i c hierofantele sau Johannes Thomasius ar fi putut avea o secund de tulburare. Atunci ar fi devenit imposibil, pentru un timp incomensurabil, ca Johannes Thomasius s continue n vreun fel calea cunoa terii. n acea clip totul ar fi fost oprit i nu numai pentru Johannes Thomasius, ci i pentru hierofantele care n-ar fi fost n stare s dezvolte n Johannes for a de a dep i aceast prob . Hierofantele ar fi trebuit s - i p r seasc func ia sa i perioade imense de timp ar fi fost pierdute pentru evolu ia lui Johannes. Pentru c Johannes a recunoscut c nu Maria este cea care vorbe te prin nveli ul corpului ei, el c tig posibilitatea s o urmeze n lumea spiritual . Atunci cnd un om vrea s tr iasc con tient n lumea spiritual , este necesar ca el s g seasc acolo ceva ce a cunoscut deja pe planul fizic. n leg tur cu aceasta, Rudolf Steiner spune n aceea i conferin : Trebuie s iei cu tine dincolo, n cealalt lume, ceva i acolo s -l contempli din nou ca s ai garan ia adev rului. Nu ai aceast garan ie pentru lumea spiritual dect dac ai dobndit deja, n lumea de aici, un puternic punct de sprijin, care i d certitudinea realit ii. Reprezentarea dramatic a trebuit s arate c , pe planul fizic, Johannes Thomasius nu s-a unit cu Maria numai prin afec iunea sa, prin pasionalitate, ei i prin adncul inimii lui, a a nct n aceast leg tur vie uie te ceva spiritual pe planul fizic. De aceea, tocmai asta putea fi acel centru de greutate prin care ob ii certitudinea pentru tot ce exist n lumea spiritual . ntr-un tablou ulterior, vedem cum Johannes se orienteaz n lumea spiritual datorit Mariei. ntre timp asist m la alte scene, pentru c Johannes mai trebuie s treac prin multe ncerc ri pn o va ntlni pe Maria n lumea spiritual . Toate acestea sunt vie uite ntr-un timp mult mai scurt dect pe scen , pentru c , n domeniile n care p trunde acum Johannes, clipa se dilat peste trecut i peste viitor. Dup scurgerea normal a timpului, scena din Devachan ar fi trebuit s se lege imediat cu vie uirea din camera de medita ie, n care Maria este r pit din corpul ei i Johannes o urmeaz n lumea spiritual . El este n stare s o urmeze pentru c a dep it ncerc rile prin care trebuia s treac , dintre care ultima a fost cea mai grea. Benedictus i spune: Tu i-ai p strat Sinea, fiul meu, Cnd for a nalturilor te-a zguduit i cnd puterile spiritului De groaz te-au umplut. i viguros i-a croit drumul Sinea ta Atunci cnd pieptul i-a fost r scolit de-ndoieli Care-adncurilor ntunecate voiau s te predea. Tu e ti adev ratul meu discipol Abia din ceasul grav n care erai gata s te-ndoie ti de tine, n care te credeai tu nsu i pierdut i cnd for a din tine te-a ajutat s birui.

RS - Poarta initierii 98

For a din Johannes, for a-Eu a sa l-a sus inut, cu toate c el nu a fost nc pe deplin con tient de Eul s u adev rat i, ca urmare, nu a putut contempla forma lui Hristos renviat atunci cnd, n momentul vie uirii interioare a mor ii, s-a v zut ca un balaur s lbatic. Dar for a interioar l-a ajutat s dep easc toate probele, nct cu ajutorul Mariei va putea tr i con tient n lumea spiritual . Aceast for interioar a dezvoltat-o datorit bog iilor de n elepciune pe care i le-a mp rt it Benedictus. Aici, credin a nu ar fi fost suficient . Benedictus spune: Am putut s - i dau comori de-n elepciune i ele i-au dat puterea S te sus ii pe tine nsu i Cnd chiar tu nsu i nu mai credeai n tine. Iar n elepciunea Pe care-ai dobndit-o i-a fost mai devotat dect credin a Care i-a fost d ruit . Dup ce i-a amintit lui Johannes prin ce for interioar a putut nvinge probele, Benedictus i d cuvintele care trebuie s -i arate direc ia spre domeniul spiritului, unde o va g si pe Maria. El spune: Aprinde- i toat puterea sufletului t u De la cuvintele-acestea care, prin gura mea, i dau cheia spre n l imi. Te vor c l uzi chiar i atunci Cnd nu te va mai conduce nimic Din ceea ce ochii fizici mai pot s perceap . Prime te-le deci cu inima toat . El i-a dat apoi cuvintele care trebuiau s constituie pentru Johannes cheia lumii spirituale: Fiin a urzind -a luminii, ea radiaz Prin ale spa iului ntinderi, Existen lumii d ruind. i harul iubirii, el nc lze te irul vremilor, Chemnd la revelare ntregul Univers. Iar solii spiritului, ei unesc Fiin a urzind -a luminii Cu-a sufletului revela ie; i dac omul poate uni cu-aceste dou Propria-i Sine, Tr ie te-atunci n n l imile spirituale. Aceast cheie a lumilor spirituale, a a cum este dat prin aceste cuvinte, are o profund semnifica ie. n timpurile str vechi, cei care urmau s fie ini ia i primeau uneori puternice simboluri, ca de pild Pecetea lui Solomon, pe care o luau cu ei pe drumul c tre lumea spiritual . n epoca noastr , n general, n-ar fi corect s se ajung la lumea spiritual prin simboluri, de i aceste simboluri mai pot fi nc un ajutor pentru mul i oameni. n cuvintele date aici este cuprins ns i cheia. n leg tur cu aceste cuvinte, Rudolf Steiner spune n conferin a privitoare la Misteriul rosicrucian: n cuvintele care v-au fost citite trebuie s vede i o tain a cuvintelor. Ce se are aici n vedere nu poate fi descris simplu ca multe altele. n aceste rnduri, for e cosmice s l luiesc pn n sonorit i. Ele nu pot fi deloc schimbate. Aceste cuvinte sunt de fapt o deschidere a por ii lumii spirituale. Dar dac cercet m care este n fiecare om cheia spre lumea spiritual , vom g si observa ii l muritoare n ciclul Minunile lumii, ncerc rile sufletului, manifest rile spiritului *, unde Rudolf Steiner spune:

RS - Poarta initierii 99

Acel lucru n care este nvelit entitatea propriu-zis a omului s-a transformat. Aceste trei nveli uri s-au schimbat complet n cursul evolu iei, ncepnd cu epoca atlantean pn n zilele noastre. i acum ne punem ntrebarea: care este factorul eare a ac ionat, care a transformat aceste nveli uri? Acest factor care a mpins, care a impulsionat spre metamorfoza nveli urilor trebuie c utat n special n corpul eteric. Corpul eteric uman este cel care nvigoreaz , cel activ propriu-zis. El a f cut corpul fizic mai dens, el a transformat i corpul astral. Aceste trei corpuri... sunt ntr-o vie interac iune, iar nveli ul cel mai important, cel mai activ n aceast devenire istoric a omului este corpul eteric... n corpul eteric trebuie c utate for ele ce ac ioneaz de fapt aici, n special cele ale lui Eros i ale Demetrei. Ele sunt trimise de corpul eteric spre partea de sus, n corpul astral, i spre partea de jos, n corpul fizic, a a nct corpul eteric poate influenta la fel de bine i corpul astral i corpul fizic... n el s l luiesc, de fapt, fortele metamorfoz rii, dar i el s-a modificat n egal m sur . La origini, el era astfel organizat nct omul nu a putut cunoa te lumea a a cum o cunoa te ast zi; cud privea n lumea spiritual , gra ie anticei clarvederi a Persefonei, el vedea acolo chiar imaginile fiin elor spirituale. El vedea n jurul lui o ntreag lume de imagini. Aceste imagini sunt n realitate provocate prin for ele corpului astral, dar corpul astral nu ar putea s le vad ct timp el nu se ndreapt dect spre sine nsu i. El nu percepe imaginile cnd este ntors numai spre sine. A a cum un om nu se vede pe sine cnd, nestingherit de vreo oglind , merge nainte, tot att de pu in ar percepe corpul astral imaginile produse de el dac activitatea corpului astral nu ar fi reflectat n natura uman prin corpul eteric. Deci corpul eteric este cel care permite perceperea imaginilor provocate de corpul astral. Ce percepe omul din ceea ce se petrece n propriul corp astral este ceea ce i oglinde te corpul s u eteric. Dac nu am avea aceast reflectare a tuturor evenimentelor astrale interioare datorit corpului eteric, atunci tot ce realizeaz corpul astral ar fi, desigur, prezent n noi, dar omul n-ar putea s perceap asta. De aceea, ntreaga imagine despre Cosmos pe care i-o poate face omul, ntregul con inut al con tien ei sale, este o oglindire din corpul s u eteric. De corpul eteric depinde, de fapt, ca omul s tie ceva despre lume. Asta depindea de corpul eteric i n epoca veche a clarvederii, iar tot ce tim ast zi despre Cosmos depinde tot de reflectarea activit ii astrale n corpul eteric al omului. Deci ce anume s l luie te n for ele cotpului eteric? n for ele corpului eteric s l luie te faptul c prin el avem ns i cheia cunoa terii lumii. Dac nu ar fi a a, tot ceea ce determin lumea n corpul nostru astral nu ar putea deschide o u spre cunoa terea lumii. Cheia cunoa terii lumii se afl n corpul eteric. i toate lucrurile despre care se vorbe te n locurile importante din dramele rosicruciene se afl , de asemenea, n corpul nostru eteric. (Conferin a II).
* Minunile lumii, ncerc rile sufletului, manifest rile spiritului , GA 129

For ele corpului eteric sunt prezentate aici ca fiind cheia ntregii cunoa teri a lumii fizice i a celei spirituale. Aceast cheie trebuie s fie f urit cu substan ele eterice active n corpul eteric. Distingem patru feluri de eter: eterul luminii, eterul c ldurii, eterul chimic i eterul vie ii. Aceste eteruri s-au format pe parcursul evolu iei i au fost date i omului. Atunci cnd Soarele s-a desp r it de P mnt, anumite for e eterice mai nalte au p r sit P mntul i au r mas pe Soare pn cnd, datorit lui Hristos, au fost din nou implantate n omenirea p mnteasc ; i astfel, ncepnd de atunci, ele ac ioneaz din nou pe P mnt i pot transforma treptat substan a eteric a P mntului. For ele eterice superioare ale lui Hristos se unesc n primul rnd cu for ele de compasiune ale omului, fiindc a a cum s-a spus mai sus din aceste for e i f ure te Hristos corpul s u eteric. Astfel, prin Hristos, Soarele spiritual a nceput s se uneasc din nou cu P mntul; i cu ct oamenii se vor uni mai mult cu for a hristic , cu att mai mult for ele eterice ale P mntului se vor uni treptat-treptat cu cele ale Soarelui. Aceste for e ale eterurilor sunt stimulate prin cuvintele pe care Benedictus i le d lui Johannes drept cheie a lumii spirituaie. Prin aceste cuvinte, fiin a discipolului spiritual este ndrumat spre fiin a eterului luminii, care ese, care radiaz prin ntinderile spa iului i umple lumea cu fiin are. El este ndrumat spre eterul c ldurii, n care se reveleaz for a activ cea mai intim a Fiin ei divine, sub forma for ei de sacrificiu iubire. Dac observ m c eterul chimic provoac nunta substan elor i c eterul vie ii supune procesului de via substan ele preg tite chimic, atunci putem recunoa te c tocmai ac iunea acestor dou feluri de eteruri este indicat n cuvintelecheie. For ele eterice sunt nf i ate aici ca ceva care este n egal m sur de esen a naturii, cat i spiritualizat i nsufle it. Vedem astfel c devenirea naturii este legat de fiin a sufleteasc spiritual a omului. Con tien a acestei leg turi s-a pierdut de mult pentru omul actual. n con tien a actual obi nuit , via a naturii pare total desp r it de ceea ce se petrece n sufletul i n spiritul omului. For ele eterice particip la aceste dou aspecte al omului i al lumii aparent separate. n om, ele mijlocesc ntre corpul fizic i
RS - Poarta initierii 100

fiin a spiritual-sufleteasc a omului care ac ioneaz prin intermediul corpului astral; n Cosmos, ele mijlocesc ntre via a naturii i sufletul i spiritul Cosmosului. n ciclul Manifest rile karmei, Rudolf Steiner a indicat astfel raporturile dintre lumin i materia r spndit n spa iu: Exist ntr-adev r o stare de disolu ie a oric rei materii, pe care investiga ia clarv z toare o poate atinge, n care toat materia se prezint asem n tor; numai c ceea ce apareaici nu mai este materie, ci este ceva ce se afl dincolo de materiile specializate care ne nconjoar . Fiecare materie distinct este o condensare, o densificare a acestei materii fundamentale (dar aceasta nu mai este materie), fie c ar fi aur, argint sau orice alt materie. Exist deci o esen fundamental a existen ei noastre p mnte ti materiale, din care a ap rut orice materie prin densificare. Dac se pune ntrebarea: ce este n fond aceast esen fundamental a existen ei noastre p mnte ti, tiin a spiritului r spunde: orice materie de pe P mnt este lumin condensat ! Nu exist nimic n lumea material care s nu fie lumin condensat sub o form oarecare (Conferin a X). n leg tur cu raportul dintre natura sufletescului i a iubirii, el spune: S abord m acum cealalt ntrebare: care este natura sufletescului? Dac am cerceta n mod asem n tor, cu mijloace ale tin ei spiritului, partea substan ial , adev rata fiin fundamental a sufletescului, atunci ni s-ar ar ta c a a cum orice este material e doar lumin condensat toate fenomenele suflete ti de pe P mnt, at t de diverse, ne apar ca modific ri, ca metamorfoz ri nenum rate a ceea ce trebuie s fie numit, dac pricepem cu adev rat semnifica ia fundamental a acestui cuv nt: iubire. i fiecare impuls cu caracter sufletesc este, oriunde ar ap rea, un fel de iubire modificat . i dac la om interiorul i exteriorul sunt oarecum mbucate, ntrep trunse, atunci corporalitatea sa exterioar este esut din lumin , iar sufletescul s u interior este esut ntr-un mod spiritual din iubire. Lumina i iubirea se reg sesc, de fapt, n toate fenomenele existen ei noastre p mnte ti, ntre esute oarecum una n alta. Cel care vrea s cunoasc lucrurile din punctul de vedere spiritual- tiin ific i pune nainte de toate aceast ntrebare: cum se ntre es ntre ele lumina i iubirea, i n ce m sur ? n leg tur cu anumite fiin e care au ntre esut lumina cu iubirea, Rudolf Steiner spune n acela i context: i tocmai acum intervine un fapt, i anume c pentru cele dou elemente lumin i iubire care altminteri ar sta, dup marele mers al existen ei cosmice, unul lng altul, trebuie s existe un mijlocitor care s ntre eas un element n cel lalt, lumina n iubire. Acesta trebuie s fie o putere care, s spunem a a, nu are un interes deosebit n ce prive te iubirea, care deci ntre ese n elementul iubirii lumina; singurul interes pe care l are este s dea luminii r spndirea maxim , care deci radiaz n elementul iubirii lumina. O putere de acest fel nu poate fi o putere p mnteasc , fiindc P mntul este tocmai Cosmosul iubirii. P mntul are ca misiune s ntre eas iubirea peste tot. Deci tot ceea ce este ntr-adev r legat de existen a p mnteasc nu are nici un interes care s nu fie ntr-un fel sau altul atins de iubire. Un astfel de interes l au ns entit ile luciferice; ele sunt cele care au r mas n urm pe Lun , pe Cosmosul n elepciunii. Ele au n mod special interesul s ntre eas lumina n iubire. De aceea fiin ele luciferice sunt la lucru oriunde interiorul nostru, care de fapt este esut din iubire, intr ntr-o leg tur oarecare cu lumina, n orice form s-ar prezenta ea; i lumina ne ntmpin n ntreaga existen material . De ndat ce intr m oarecum n raport cu lumina, entit ile luciferice apar i se infiltreaz n iubire. A a a intrat omul n cursul ntrup rilor sale n contact cu elementul luciferic: Lucifer s-a ntre esut cu elementul iubirii, nct n ceea ce este esut din elementul iubirii se ndeas elementul luciferic; doar el poate aduce ceva ce nu las iubirea s fie doar o d ruire total , ci ceva ce o p trunde cu n elepciune nct ea devine o iubire care este str b tut din adncul cel mai profund cu n elepciune. F r aceast n elepciune, iubirea ar fi o for natural pentru care omul nu ar putea fi responsabil. Astfel ns iubirea devine prin excelen for a-Eu n care se revars elementul luciferic, care nu exist n mod normal dect n materia exterioar (Conferin a X). Datorit influen ei luciferice, iubirea care era o for natural activ devine for -Eu. Iubirea se individualizeaz . Prin faptul c omul diferen iaz multiplele forme ale luminii condensate, acestea ncep s -i stimuleze iubirea ntr-un mod diferen iat. Iubirea devine condi ionat de obiectele exterioare. Ea nu mai este for a care ac ioneaz la fel n toate direc iile, ci se une te cu obiectele izolate ale lumii spa iale. Astfel for a de iubire a fiin ei suflete ti umane se poate extinde n diferite sfere, legate de diversele
RS - Poarta initierii 101

domenii ale existen ei materiale. Din acest motiv, uu om poate vedea c sferele sale de interes sunt amenin ate de interesele altor oameni, ceea ce duce la vrajb i la lupt . Iubirea oamenilor se limiteaz la sfere de interes tot mai nguste, pn cnd, n cele din urm , fiecare nu iube te dect ceea ce i-ar p rea profitabil existen ei sale individuale. Acest fapt duce la du m nia tuturor mpotriva tuturor i la r zboiul tuturor mpotriva tuturor. n cele din urm , ceea ce mpinge n aceast direc ie este totu i iubirea, care s-a frac ionat n lumea spa iului n iubire obi nuit a existen ei proprii individuale a oric rei fiin e care apare n spa iu. n existen a individual , fiin a sufleteasc a omului este nl n uit de materie. Iubirea este amestecat cu lumina condensat pn la materie. Rudolf Steiner spune n continuarea citatului de mai sus: Abia prin aceasta devine posibil ca interiorul nostru, c ruia, n existen a p mnteasc , ar trebui s -i revin caracteristica iubirii n toat amploarea sa, s fie str b tut de cu totul altceva, ceva ce putem numi ca o ac iune a lui Lucifer, care sub acest aspect duce la o p trundere a material-exteriorului, n a a fel nct iubirea nu este ntre inut numai cu lumin , ci apare un fel de iubire care este impregnat de Lucifer. Lund n el elementul luciferic, omul amestec n propria sa corporalitate existen a material cu un element sufletesc care, de i esut din iubire, este n acela i timp impregnat de elementul luciferic. Iubirea ntre esut cu elementul luciferic devine, ca egosim, for a vie ii individuale, n care fiecare om se simte nchis ca ntr-un cere. Prin faptul c nu percepe n jur dect ce este material, el se vede pe sine f r nici o leg tur cu celelalte fiin e. Prin sentimentele sale, el nu tr ie te dect n sine nsu i. Prin voin a sa se str duie doar pentru sine. Aceast existen nchis n sine poate fi sf rmat dac omul, cnd prive te n lumea exterioar , nu se rezum la percep ia comun , dac presimte, prin uimire, cauze i rela ii spirituale, dac nu se tr ie te numai pe sine nsu i n sim ire, ci resimte compasiune fa de celelalte fiin e, dac voin a sa nceteaz s se str duie pentru sine i se las condus de con tiin . Cnd cercul existen ei individuale nchis n sine nsu i este astfel sf rmat, ceva nou se poate uni cu el. Acestui nou element i se opune for a-Eu, care ac ioneaz ca egoism. Omul se teme c i pierde Eul atunci cnd se d ruie cu totul la ceea ce ncearc s p trund n el prin uimire, compasiune i con tiin . Dar el poate treptat s ajung i s resimt prin aceasta tot mai mult fiin a sa real , s nu mai permit egoismului i manifest rilor lui s domneasc drept manifestare a Eului lui adev rat, cu toate c acest lucru nu este deloc u or, Apoi se na te n el dorul de a da realitate adev ratului s u Eu, unindu-se cu ceea ce presimte prin uimire, cu ceea ce resimte prin compasiune i cu ceea ce percepe n con tiin . Atunci cnd se produce aceast unire, con tiin a nu reprezint dect elurile propriei str danii; compasiunea pasiv devine o for de iubire activ care se elibereaz de c tu ele existen ei sale limitate n spa iu, iar uimirea care se na te n contact cu lumea exterioar se transform n vedere a lumii spirituale. Pentru aceasta este ns necesar ca iubirea dezinteresat s nlocuiasc iubirea de sine i s devin for -Eu adev rat . Atunci omul poate s cunune Sinea sa proprie cu ceea ce au realizat fiin ele luciferice unind lumina cu iubirea. Toate aceste evenimente sunt n leg tur cu cuvintele pe care Benedictus i le d lui Johannes drept cheie spre lumea spiritual . Atunci cnd p trundem esen a luminii i a c ldurii nu ajungem numai la eter i la for ele eterice, ci ajungem i la arierplanurile spirituale i la entit ile creatoare. Despre modul cum ac ioneaz acestea n lumin i c ldur , Rudolf Steiner spune n ciclul Mituri i Misterii egiptene: Cu fiecare raz de Soare curge spre P mnt for a entit ilor mai nalte, care locuiesc n Soare, iar cu lumina razei de Soare coboar plutind spre P mnt ns i for a iubirii, aceea i for care aici curge de la om la om, de la inim la inim . Soarele n-ar putea niciodat s trimit spre P mnt numai lumina fizic ; sentimentul cel mai arz tor al iubirii exist , dar invizibil, n lumina solar . O dat cu el, curg spre P mnt for ele Tronurilor, Serafimilor, Heruvimilor i ale ntregii ierarhii a entit ilor superioare care locuiesc n Soare i care au nevoie de alt corp dect corpul de lumin . (Conferin a V) Astfel ac ioneaz n Cosmos fiin ele ierarhiilor, n lumina pur i n c ldura pur , iar prin toate ierarhiile ac ioneaz Hristos. Atunci cnd se une te cu fiin a intim a unui om, el ac ioneaz ca adev ratul lui Eu, att din c ldur pur , ct i din lumin pur . Elementul cosmic devine elementul general-uman. Pe acest general-uman se fundamenteaz rosicrucianismul adev rat exprimat n aceast dram . n leg tur cu raportul luminii i al c ldurii cu ceea ce este general-uman i cu rosicrucianismul, Rudolf Steiner spune n ciclul De la Iisus la Hristos*:

RS - Poarta initierii 102

Este important, pentru tot ce se fondeaz pe principiile rosicruciene, ca medita iile, concentr rile etc. s nu fie orientate spre ceva ce nu poate fi dect dogm , ci spre tot ce este general-uman... O privire n Universul mare spunem noi, admirnd revela iile luminii n Soarele de amiaz i sim ind c ceea ce vede din lumin ochiul nostru este doar v lul exterior al luminii, revela ia exterioar sau, cum se spune n esoterismul cre tin, gloria luminii i apoi o d ruire fa de gndul c n spatele luminii senzoriale exterioare trebuie s fie ascuns cu totul altceva: acesta este general-umanul. A gndi, a privi lumina r spndit prin spa iul universal i apoi fiindu- i clar c n acest element al luminii care se r spnde te trebuie s tr iasc ceva spiritual care ese aceast pnz a luminii prin spa iu , a te concentra asupra acestui gnd, a tr i n acest gnd, este ceva n ntregime general-uman care nu este introdus printr-o dogm , ci printr-un sim mnt general. Sau mai departe: a sim i c ldura naturii, a sim i cum prin Cosmos, o dat cu c ldura, unduie te ceva n care este spirit; i apoi prin anumite afinit i din propriul nostru organism cu sim mintele sentimentelor de iubire a te concentra asupra gndului: cum poate s fie c ldura spiritual , cum tr ie te ea pulsnd prin Cosmos; apoi, adncindu-ne n ce putem nv a din intui iile ce ne sunt date prin disciplina ocult modern i sf tuindu-ne mai pe urm cu cei care tiu ceva n acest domeniu cum te po i concentra n mod corect asupra gndurilor, a gndurilor lumii care sunt gnduri cosmice; i mai departe: nnobilarea, limpezirea sim mintelor morale prin care ajungem la n elegerea faptului c ceea ce sim im n domeniul moral este realitate prin care putem dep i prejudecata c sim mintele noastre morale ar fi ceva trec tor fiindu-ne deci clar: ceea ce sim im acum, asta tr ie te n continuare ca specific moral, ca entitate moral ... Atunci omul resimte responsabilitatea de a se ti implicat n lume mpreun cu ceea ce sunt sentimentele sale morale. ntreaga via esoteric este n fond oriental pe un astfel de general-uman. (Conferin a II).
* De la Iisus la Hristos, GA 131

TABLOUL PATRU
Tot ceea ce a spus Rudolf Steiner despre lumin i c ldur ne poate ajuta s n elegem mai bine for a activ con inut n cuvintele pe care Benedictus i le-a dat lui Johannes ca o cheie a lumii spirituale. Dar nainte ca Johannes s ajung n lumea spiritual , el trebuie s treac totu i prin lumea astral . Acest lucru este nf i at n tabloul patru al dramei. Cu privire la aceasta, Rudolf Steiner spune n conferin a despre Misteriul rosicrucian: n tabloul patru ave i o reprezentare a lumii astrale, a a cum trebuie s o resimt iar Johannes Thomasius, conform predispozi iei sale individuale aparte. Nu este o descriere general a lumii astrale, o zugr vire pe baz de exemple a acelei lumi, a a cum trebuie s o vie uiasc Johannes Thomasius. Aceast lume astral este altfel dect cea fizic . Acolo po i s ntlne ti un om i s -l vezi cum era el n urm cu mai multe decenii; sau s vezi un tn r a a cum va fi el n viitor. Acestea toate sunt realit i. n sufletul dumneavoastr sunte i i azi acela i copil care a i fost la vrsta de trei ani. Ceea ce vede i n lumea astral nu este deloc ceea ce arat cuiva imaginea exterioar fizic . Imaginea fizic a omului ascunde n fiecare clip ceea ce a fost ndrept it mai nainte i ceea ce va fi ndrept it dup aceea. n lumea astral , privirea trebuie nainte de toate s ac ioneze astfel nct s nvingi prima maya a lumii seuzoriale i s p trunzi cu n elegerea timpul n for a lui de iluzionare. De aceea, pe profesorul Capesius, pe care l-a cunoscut n planul fizic, Johannes l vede n lumea astral a a cum era tn r; iar pe cel pe care n planul fizic l-a cunoscut drept Strader, l vede a a cum va ar ta ca b trn. Ce semnific asta? Johannes Thomasius l cunoa te pe Strader a a cum este n lumea sensibil , cu for ele pe care le are acum n sufletul lui n planul fizic. n el este ns i predispozi ia pentru ce va deveni peste cteva decenii. Trebuie s cuno ti acest lucru cnd vrei s recuno ti un om Timpul trebuie deci s se desfac . Timpul este cu adev rat o no iune foarte elastic atunci cnd ai ajuns n lumile superioare. Johannes Thomasius i cunoa te din lumea fizic pe Capesius b trn i pe Strader tn r. n lumea astral , ei stau acum unul lng altul Capesius tn r i Strader b trn. Asta nu nseamn c timpul s-a dilatat s zicem nainte i napoi, ci c unul este ar tat la tinere ea sa, altul la b trne e. Este un fapt cu totul real. n lumea astral , Johannes ntlne te mai nti pe Lucifer i Ahriman. To i cei care vor s intre n lumea spiritual ntlnesc aceste dou fiin e. Lucifer l-a ajutat pe om s ajung la voin a proprie, voalndu-i raportul spiritual al sufletului cu lumile spiritual-divine. Ahriman ac ioneaz n lumina condensat a lumii materiale i vrea s -l retin pe om n materie, promi ndu-i un teren ferm i stabil pentru fiin a proprie. La
RS - Poarta initierii 103

acestea se refer toate cuvintele pe care le rostesc aici Lucifer i Ahriman. Johannes este destul de preg tit pentru a recunoa te n ei entit ile despre care i-a vorbit Benedictus, spunndu-i c le-ar putea ntlni la pragul lumii sufletelor. Apare apoi Spiritul elementelor, cu Capesius i Strader. n leg tur cu ceea ce vie uie te Johatmes n acest moment, Rudolf Steiner spune n ciclul Misterul biblic al Genezei: Ceea ce vede i n scenele urm toare i ceea ce am urm rit s nf i ez ntr-o form spiritual-realist reprezint ceea ce simte cel care se nal treptat n lumile superioare, ca o reflectare a sentimentelor pe care le-a vie uit la nceput n sufletul s u i care este adev rat , cu toate c cel care le vie uie te nu poate s tie nc pe deplin ct este de adev rat acest lucru. Omul este condus la nceput s vad cum timpul n care tr im noi, oamenii fizici, este n ce prive te cauzele i efectele sale mereu nvecinat cu altceva. Acolo nu mai vezi acel unic fragment pe care ni-l prezint lumea senzorial , dar nve i s n elegi c ceea ce ne apare n fa a ochilor n lumea senzorial nu este prin aceasta dect expresia a ceva spiritual. De aceea Johannes vede cu ochii lui spirituali pe omul care s-a ndreptat spre el mai nti pe planul fizic, pe Capesius; i nu l vede a a cum este el acum, ci cum era cu cteva decenii n urm , un om tn r. i l vede pe cel lalt, pe Strader, nu sub chipul s u actual, ci l vede profetic, a a cum va trebui s devin dac se dezvolt n continuare n acela i fel cum o f cea pe planul fizic. Nu n elegem n mod real importan a clipei dect dac o dilat m dincolo de prezent, n trecut i n viitor. Atunci ne apare modul cum sunt legate toate evenimentele prezentului prin leg turi spirituale; atunci se apropie de noi lumea spiritual , aceast lume spiritual cu care omul este mereu n rela ie, cu toate c nu e n stare s o n eleag cu ra iunea sa fizic-exterioar i cu sim urile sale fizic-exterioare (Conferin a Introductiv ). A adar, prin Capesius i Strader i se reveleaz lui Johannes faptul c gndirea i vorbele oamenilor ac ioneaz n lumea astral . n conferin a asupra Misteriului rosicrucian, Rudolf Steiner spune: Dar de aceasta se leag i altceva... i anume faptul c ceva r u nu este vie uit n suflet nepedepsit de pild dac gndim ceva r u sau numai nedrept, asta radiaz pn n profunzimile lumii i se reflect din nou i c n ce prive te vie uirile noastre suflete ti suntem ntr-o leg tur cu for ele elementare ale naturii. Asta nu este o imagine; n sens ocult este o realitate cnd de pild Capesius este condus n fa a Spiritului elementelor, care conduce pe fiecare om n existen a sa. Este riguros exact faptul c aici Capesius se afl i n fa a a ceea ce este legat cu acest Spirit al elementelor. Legat de aceasta este i faptul c dac vie uim ceva, asta intr n rela ie cu puterile elementare ale naturii. Aici i se arat lui Johannes Thomasius c , n adncul sufletului, att Capesius ct i Strader pot provoca for ele opuse ale elementelor. De aceea celor vie uite de ei n sufletele lor n mndrie sau orgoliu, n eroare sau n adev r ori minciun le urmeaz fulger i tunet n acea lume. n lumea fizic , ceea ce omul are n sufletul lui ca eroare sau minciun este ceva foarte ciudat. Iat de pild un om; n sufletul lui tr iesc erori i minciuni; n fa a noastr el st poate cu totul nevinovat. ns n clipa n care privirea astral se ndreapt spre el, ea vede n imagini furtunile zgomotoase ce nu se produc dect atunci cnd elementele p mntului se dezlui uie n modul cel mai violent. De aici reiese c n lumea astral legile naturale ac ioneaz n strns leg tur cu legile morale. Rudolf Steiner a explicat i mai complet acest lucru n cartea O cale spre cunoa terea de sine a omului, unde scrie: Cu ct lucrurile pe care le parcurgi sunt mai spirituale, cu att mai mult legile morale coincid cu ceea ce putem numi, pentru aceste lumi spirituale, legi naturale. n existen a senzorial e ti con tient de faptul c pentru aceast existen se vorbe te n sens figurat cnd se spune despre o ac iune rea c arde n suflet. Se tie c arsura natural este cu totul altceva. Aceast deosebire nu este valabil i n lumile suprasensibile. Ura sau invidia sunt acele for e ce ac ioneaz simultan, n a a fel nct ac iunile care rezult din ele pot fi descrise ca fenomene naturale ale acestor lumi. Ura sau invidia ac ioneaz n aceste lumi n a a fel nct fiin a urt sau invidiat ac ioneaz devastator, distrug tor asupra celui care ur te sau invidiaz ; iau astfel na tere procese de distrugere care prejudiciaz fiin a spiritual . Iubirea ac ioneaz n lumile spirituale ca o radia ie de c ldur care creeaz i ncurajeaz . Ca o fiin care ajut , care ac ioneaz din iubire, a a i apare privirii lui Johannes n lumea spiritual Cealalt Maria. Cuvintele lui Capesius i Strader, care dezl n uie tumultul elementelor, se transform n ea n lumina ce lumineaz totul n jur. Ea spune:
RS - Poarta initierii 104

Doar dac las mai nti ca din fiin a mea Cuvintele voastre alte tonuri s capete, Atunci se r spndesc peste lucrurile toate Dimprejurul meu, i limpezesc enigmele lor. Ea le indic apoi lui Capesius i Strader c ile care duc la elul pe care ei l caut din adncul fiin ei lor. Ea spune: Sunt dou c i. De for a mea- i atinge apogeul, Atunci, toate fiin ele domeniului meu n frumuse ea cea mai sublim vor str luci [............................... ] i dac sufletul vostru se d ruie atunci Desf t rilor pure ale fiin ei mele, Voi ve i pluti pe aripile spiritului n nceputurile dinti ale lumii. Cealalt Maria, a c rei fiin a ap rut n lumea astral , s-a desemnat pe ea ns i ca fiind o reflectare, vizibil sim urilor omene ti, a fiin ei superioare pe care o caut ei. Prima cale se deschide deci atunci cnd for a acestei fiin e cre te pn la plenitudine. Ce fel de for este totu i asta? n tabloul nti, Cealalt Maria spune n leg tur cu for a fiin ei sale: Pe mine, un impuls l untric M-a-mpins s mi consacru restul vie ii Ce mi-a mai r mas Acelor oameni pe care destinul I-a dus n nevoie i n mizerie. i-adesea am fost nevoit S ostoiesc mai mult durerile suflete ti Dect pe cele trupe ti. Vedem astfel c activitatea de ajutorare a iubirii vizibil pentru sim urile omene ti este o reflectare a naltei entit i spirituale care domne te la obr ia lumilor. Atunci cnd aceast for a activit ii de ajutorare provenit din iubire cre te pn la plenitudinea sa, ea poate conduce la obr ia lumilor. Ea i atinge plenitudinea cnd p trunde nu numai sentimentul i voin a, ci i gndirea. Omul poate atunci s ajung con tient la izvoarele existen ei. Prin a doua cale, el ajunge acolo necon tient, atunci cnd las s domneasc n el for ele naturale ale copil riei. Johannes nu tie nc dac ceea ce contempl el n lumea astral este iluzie sau realitate. Rudolf Steiner spune n ciclul 14*: Prima trezire la con tien a clarv z toare este de a a natur nct n primul moment nu ajungi deloc n contact cu entit i exterioare. n acest fapt exist o surs de iluzii multiple pentru cei care, s zicem, gra ie evolu iei lor esoterice, ob in darul clarvederii. Dobndirea acestor for e clarv z toare are loc n etape. Exist o prim treapt a clarvederii; aici se dezvolt n om tot felul de lucruri; el vede multe n preajma sa. Dar s-ar n ela dac ar fi imediat convins c ceea ce percepe acolo n jurul lui s spunem deci n spa iul spiritual ar fi i o realitate spiritual . Johannes Thomasius trece n Misteriul nostru rosicrucian prin acest stadiu de clarvedere astral . V amintesc acele tablouri care apar n fa a sufletului lui Johannes Thomasius n momentul n care, meditnd, se a az n prim-planul scenei i simte ridicndu-se n sufletul s u lumea spiritual . Atunci apar tablouri, iar primul este cel n care Spiritul elementelor i prezint n fa a sufletului imaginile entit ilor pe care el le cuno tea deja din via ... Acestea i apoi alte tablouri trec prin fa a sufletului lui Johannes Thomasius. Sub aspect dramatic, aceasta se poate reprezenta doar dac tablourile, care de fapt devin vii n suflet prin medita ie, se desf oar pe scen . Eroarea nu poate consta
RS - Poarta initierii 105

n faptul c Johannes Thomasius ia acestea drept o iluzie; el ar r t ci atunci cu totul drumul. Singura atitudine corect n fa a acestor experien e este s i spun c acum nu poate s tie n ce m sur sunt iluzie sau realitate. El nu tie dac ceea ce se arat n imagini este o realitate exterioar spiritual s zicem, dac este ceva nscris n Cronica Akasha sau dac sinea proprie s-a extins pn la aceast lume. Exist dou posibilit i i el trebuie s - i p streze convingerea c ambele pot fi adev rate. Ceea ce i lipse te nc este capacitatea care i-ar permite s fac distinc ia ntre realitatea spiritual i con tien a imaginilor. i abia din momentul n care se instaleaz constien a devachanic , n care Johannes vie uie te realitatea spiritual , n clipa n care, n Devachan, percepe realitatea spiritual a unei fiin e pe care o cunoa te n planul fizic Maria , numai din acel moment el va putea privi napoi, deosebind realitatea de simpla con tient de imagini (Conferin a VII).
* Misterul biblic al Genezei

TABLOUL CINCI
n tabloul cinci al dramei ajungem la un eveniment impresionant din experien ele lui Johannes Thomasius. Dar, tocmai despre acest tablou, Rudolf Steiner spune c , n mare parte, nu este o experien real ci o vie uire-maya. n conferin a privind Misteriul rosicrucian, el d aceast explica ie: n timp ce ceea ce resimte Johannes Thomasius n scena cu Capesius i Strader, cnd i vede la vrste diferite, este real, n tabloul cinci este descris o maya, o fata morgana a lumilor spirituale, care trebuie s se descarce asupra sufletului, prin care trebuie trecut. De aceea trebuie s considera i tabloul cinci ca ceva ce nu poate fi justificat dect prin faptul c n maya se amestec i realitatea. ntreag aceast scen nu ar ajuta cu nimic evolu ia lui Johannes Thomasius dac ea nu s-ar comporta fa de experien a astral precum se raporteaz no iunile i ideile lumii fizice fa de n elegerea lumii noastre. Ceea ce este tiin a pentru lumea fizic este maya templului pentru lumea astral . A a cum nu po i mnca un concept, tot a a nici maya templului nu poate fi considerat ca fiind ceva real, ceva nr d cinat n lumea spirituat . Dar no iunile trebuie s tr iasc n lume pentru ca s apar n elegerea lumii. i doar a a poate p trunde dintr-o alt lume ceea ce poate da iar i o limpezire profund pentru Johannes Thomasius, prin faptul c el recunoa te c un anumit nod se ese n karma lumilor, c Felix Balde a v zut c nu trebuie s - i ngroape bog iile sufletului ntr-un umblet solitar prin lume, ci c trebuie s le aduc la templu. Deci, cu toate c tabloul cinci trebuie s fie considerat ca maya, el are totu i o mare semnifica ie, n m sura n care u ureaz n elegerea experien elor astrale, ntocmai cum conceptele i ideile u ureaz n elegerea lumii fizice. Maya templului arat , ca s spunem a a, imaginea for elor cosmice care ac ioneaz n suflet. Cel care contempl acest tablou n lumea astral cap t certitudinea c exist o lume superioar care se reflect n lumea astral a a cum lumea astral se reflect n cea fizic . Acest tablou ne informeaz asupra realit ilor la care nu po i nc s ajungi n lumea astral , iar aceast informa ie ne sluje te la orientarea n lumea astral . n fiecare om ac ioneaz marile for e ale existen ei: n elepciune, iubire i voin , ai c ror reprezentan i i vedem acum n templu. De aceea, ceea ce se ntmpl acolo se poate ntmpla n fiecare om i exprim mersul evolu iei omenrii. Benedictus este n templu reprezentantul n elepciunii. Sub conducerea sa, Johanes Thomasius a ajuns la o anumit treapt de dezvoltare. Dac trebuie s - i continue dezvoltarea, este nevoie s colaboreze i celelalte for e ale existen ei. Dup Benedictus vorbe te Theodosius. El reprezint for a iubirii care une te lumi i umple fiin a cu existen . Aceasta este for a iubirii cosmice din care au ie it toate i prin care totul se men ine. Theodosius spune: C ldur s curg n inima lui! C ldura pe care o mijloce te reprezentantul iubirii cosmice con ine for ele cosmice ale iubirii care nu au c zut n c tu ele materiei prin condensarea luminii n materie. Aceste for e s-au retras de pe P mnt n momentul cnd Soarele s-a separat de P mnt. Datorit lui Hristos, ele s-au legat din nou cu P mntul i, ncepnd de atunci, pot curge n fiin a cea mai intim a omului. Cnd se produce acest lucru, omul ajunge s discearn c el trebuie s jertfeasc iluzia propriei personalit i, care tr ie te n iubirea de sine n egoism. Din cuvintele lui Theodosius reiese apoi cum n elepciunea i iubirea lucreaz mpreun la ini iere. Dac for a de n elepciune ar ac iona singur , nef cnd dect s elibereze viziunea din somnul sim urilor, aceast viziune ar putea antrena omul s se ndoiasc de sine dac n-ar ajunge n acela i timp s se simt pe sine nsu i ca spirit. Dar tocmai acest lucru l realizeaz for a iubirii. Cel care, prin for a
RS - Poarta initierii 106

iubirii spirituale, ajunge s sacrifice iluzia personalit tii sale bolnave, resimte, n for a de sacrificiu, adev rata sa Sine ca pe un element spiritual n fiin a sufleteasc . n acest fel, c ldura for ei de iubire care nf ptuie te acest sacrificiu treze te spiritul din fiin a sufleteasc . Chiar dac for a n elepciunii desprinde Eul de nveli urile corporale, nc nu se asigur vederea clar a lumii spiritului; o fiin sufleteasc nelini tit poate tulbura contemplarea spiritual i o poate denatura; dar iubirea fondat n spirit i d sufletului siguran a, calmul i claritatea pentru ca el s devin oglinda n care s fie contemplat ceea ce se petrece n lumea spiritului. Dac n elepciunea ajutat de iubire l-a condus astfel pe om la contemplarea spiritului, iubirea poate conduce i mai departe, dndu-i omului for a de a se sim i pe sine nsu i ca spirit i de a inspira substan de via spiritual n facultatea de inspira ie sau n auzirea cuvntului spiritual. Dup ce Theodosius a manifestat for a iubirii, Romanus las s vorbeasc prin el for a voin ei cosmice. Dac n elepciunea i iubirea l-au condus pe om s tr iasc n spirit, voin a cosmic i poate acorda for a de a ac iona n exterior din impulsuri spirituale. El prime te aceste impulsuri prin puterile creatoare spirituale, spre care l ndrum for a voin ei cosmice. Con tien a impulsurilor de voin spiritual-divine omul o are n intui ie. Astfel, ceea ce reprezint Romanus n templu duce la o Intui ie, ceea ce reprezint Theodosius duce la Inspira ie, iar ceea ce aduce Benedictus duce la Imagina ie. Ac iunea comun a celor trei for e cosmice, a n elepciunii, a iubirii i a voin ei, este ar tat aici n a a fel nct prin ea este trezit spiritul individual; prin aceasta el poate primi n fiin a sa individual ceva din for a cosmic a iubirii, devenind astfel n stare s foloseasc corect cele trei for e cosmice din impulsul cel mai interior. Germenele acestei dezvolt ri a spiritului individual a fost adus n omenire de c tre Hristos. n trecut, for ele cosmice de n elepciune, de iubire i de voin l puteau conduce pe om numai din exterior, ele se v deau n el ca un amestec, la realizarea c ruia el nu participase cu fiin a sa individual . Ac iunea acestor for e ntr-o astfel de combinare este reprezentat n dram prin Retardus. El vrea ca ceea ce era corect nainte s fie p strat i pentru prezent i pentru viitor. El nu contest posibilitatea celor spuse de Benedictus i Romanus, dar nu crede c acest lucru s-ar putea realiza acum, ci c mai nti ar trebui s se apropie de templu fiin e care, f r a fi ini ia i, pot elibera spiritul din realit ile senzoriale. Romanus i r spunde c astfel de oameni se apropie deja de templu. Ele apar n figura lui Felix Balde i Cealalt Maria. Retardus li se adreseaz ca unor fiin e ce au favorizat incon tient opera sa. Cuvintele lui Felix Balde amintesc raportul ce exist ntre lumin i materie, despre care s-a vorbit mai sus. Felix Balde vorbe te despre puteri care, n ntunericul P mntului, slujesc evolu ia, i care, pentru a se hr ni, au nevoie de lumina care lumineaz n oameni ca fruct al cunoa terii. Dar fiindc ceea ce s-a n scut n ultima vreme n om ca fructe ale tiin ei nu serve te dect suprafe ei P mntului i nu p trunde pn n adncurile lui, fiin ele care ac ioneaz n adncuri fl mnzesc. Cealalt Maria i spune lui Felix Balde: n tine se manifestau Spiritele P mntului Spre-a- i da lumina lipsit de tiin . n mine a putut domni iubirea Care prin sine-ns i se-afirm n existen a omeneasc . Prin faptul c reprezentan ii acestei lumini i ai acestei iubiri p trund n templul n care i au reprezentan ii for ele cosmice, se poate realiza o unire ntre lumina p mnteasc i lumina cosmic , ntre iubirea oamenilor P mntului i iubirea cosmic . Prin aceasta devine posibil transformarea de care a vorbit la nceput Theodosius; ea va rezulta din jertfa iluziei personalit ii i prin trezirea spiritului n fiin a sufleteasc . Am cunoscut fiin a Celeilalte Marii drept acea fiin care, prin jertf , a ajuns la o nou na tere. n primul tablou am aflat c Cealalt Maria i sacrificase toate for ele ei nainte ca puterile destinului s o fi condus spre nv turile spirituale. For ele ei de via au nflorit astfel pentru a doua oar . Maria spune: n ea, spiritul a creat n adev r Fiin nou din germenele care murise.

RS - Poarta initierii 107

n tabloul patru ni se arat apoi cum ac ioneaz fiin a Celeilalte Marii n lumea astral . Ea a ap rut acolo ca i cnd stnca ns i a n scut-o i spune: M lupt prin locuri stncoase i vreau s mbrac n cuvinte-omene ti Voin a ns i a stncilor; Adulmec fiin a P mntului i vreau s gndesc ntr-un cap omenesc ns i gndirea P mntului. Eu aerul curat al vie ii l sorb, Puterile din aer le transform n sim minte omene ti. Aici vrea s se reveleze n om fiin a cea mai intim a P mntului. Gndul ne duce la cuvintele lui Rudolf Steiner, i anume c sensul P mntului este iubirea. Fiindc aceea i fiin pe care am cunoscut-o nti n activitatea de iubire plin de jertf ne apare aici ca fiin a P mntului care vrea s se reveleze n om. Aceast fiin transform cuvintele lui Capesius i Strader ntr-o lumin care lumineaz de jur mprejur i care promite s conduc la obr iile lumii atunci cnd for a sa cre te pn la plenitudine. Aici, n tabloul cinci, aceea i fiin spune: n mine a putut domni iubirea care prin sine ns i se afirm n existen a omeneasc ; unit cu reprezentantul luminii p mnte ti, ea se hot r te ca de aici nainte s ac ioneze n unire cu for ele cosmice care i au reprezentan ii lor n templu. Este un eveniment foarte important, fiindc el permite noua ini iere, datorit c reia individualitatea n scut pe P mnt va putea folosi con tient for ele cosmice. Importan a acestei hot rri este relevat prin cuvintele celor trei reprezentan i ai for elor cosmice: BENEDICTUS: De v uni i cu noi, Atunci Opera de ini iere trebuie s reu easc . n elepciunea ce am d ruit-o fiului meu Va nflori n el, devenind putere. THEODOSIUS: De v uni i cu noi, A jertfei bucurie se va na te. Iubirea va str bate cu c ldur Via a sufleteasc a c ut torului spiritual. ROMANUS: De v uni i cu noi, Se vor coace roadele spiritului i faptele care purced din discipolatul sufletului Vor germina n activitatea spiritual .

Dac este a a, Retardus va trebui s se transforme n alt fiin . El va continua s tr iasc n sacrificiu, dac se jertfe te pe sine; n felul acesta va putea participa i la roadele faptelor omene ti.

TABLOUL ASE

Cealalt Maria i-a oferit for ele sale active naturale. Felix Balde este preg tit s - i ofere lumina cuno tintelor sale naturale. n tabloul ase afl m de un al treilea fel de sacrificiu. Vedem cum doamna Balde d ruie for ele sale de fantezie natural . Prin pove tile sale, ea umple de via sufletele celor doi savan i, Capesius i Strader, atunci cnd sunt nvrto ate i ca paralizate prin lipsa de fantezie a gndirii tiin ifice moderne. Johannes vede ce se petrece n lumea astral atunci cnd doamna Balde i deap n basmele. n leg tur cu aceasta, Rudolf Steiner spune urm toarele, n conferin a privind Misteriul rosicrucian:

RS - Poarta initierii 108

Acum, lui Johannes i este dat posibilitatea s vad n lumea spiritual , s spunem, raporturi mult mai reale, printre altele i acele raporturi care sunt de un gen mai subtil i mai intim, de pild : cum intervine lumea astral n lumea fizic atunci cnd ceva precum inspira ia unui om cum este Capesius vine prin cineva care nu tie de fapt ce multe ine n sufletul s u. n dram , doamna Balde nu o tie. La un om care este inteligent i care ac ioneaz dinl untrul inteligen ei, totul trece prin inteligen . n inteligen nu exist nimic care s dea o cunoa tere puternic asupra lumii. For a cunoa terii se afl n afara inteligen ei. La un om care este foarte inteligent, o for ce vine din lumea spiritual poate trece prin inteligen i apoi mai departe; el va putea expune atunci teorii frumoase despre lumea spiritual ... Cum arat aceast realitate o vede pe planul fizic Johannes, care se afl al turi, dar care, pentru a i-o putea explica, trebuie s priveasc mai nti lumea astral . n tabloul astral, el o vede pe doamna Balde a a cum arat ea n lumea fizic . Ea tocmai i d Spiritului elementelor unul din tablourile sale de basm, a a cum a f cut-o de sute de ori pentru Capesius. i acum apare efectul a ceea ce are loc sub pragul con tien ei. Ea i poveste te deci lui Capesius basmele i, atunci cnd i poveste te un basm pe care ea ns i nu l n elege, n sufletul lui Capesius r sar for e care i nl tur paralizia sufletului i el poate din nou s spun ceva auditorilor s i. Dar asta sun cu totul altfel dect ce a povestit doamna Balde. Acolo ac ioneaz for e tainice, dar ele ac ioneaz i n Capesius. Dac mergi pe urmele lor, le g se ti obr ia n lumea astral . Acolo se poate vedea c ele dau na tere la curen i opu i. Ecoul pe care cuvintele doamnei Felicia l fac s apar n sufletul lui Capesius, un astfel de ecou l provoac ele peste tot unde sunt puteri elementare. i pentru creierul nostru exist ceva asem n tor: n creierul nostru tr ie te un mic spirit care n scoce te probabil lucrurile cele mai minunate. Dac vom c uta cum a ap rut el din Cosmos, g sim ceva precum creierul P mntului. El gnde te gndurile ntr-o cu totul alt dimensiune dect cea care apare n micul creier uman. Uneori omul nu vede n propriul s u creier ceea ce afirm de fapt. Dar acest lucru devine grotesc cnd se reflect n creierul gigantic al P mntului, unde, de asemenea, trebuie s se reflecte. De aici acea rela ie care exist ntre German, ce apare n plan fizic i apoi ca Spiritul creierului P mntului. S-ar putea vorbi mult despre acest subiect. Dar dac ai privi cu o vedere astral ce se petrece n c su a singuratic atunci cnd doamna Felicia i poveste te basmele i dac ai putea s p trunzi pn la creierul P mntului, ai percepe multe taine de pild faptul c acest spirit al creierului P mntului este un ironic i un batjocoritor, este nclinat s persifleze fiindc are mult de rs n leg tur cu ceea ce fac oamenii. Vedem astfel n tabloul ase efectul produs n lumea astral de basmele doamnei Felicia. Urmarea lor pe P mnt este aceea de a face ca gndirea p mntean a lui Capesius i Strader s poarte roade pentru lumea spiritual . n basmul lui Goethe, luntra ul cere ca plat lumini elor r t citoare fructe ale P mntului; aurul lor nu-l satisface. Nici Spiritul elementelor nu este mul umit cu ceea ce i propune ca plat Capesius; gndurile sale nu sunt fructele P mntului, despre care s-a vorbit. F r ndoial , fructele P mntului, care au n lumile spirituale o anumit importan pentru fiecare individualitate, s-au n scut prin gndire. Dar aceast gndire trebuie s fie vie i ea nu devine astfel dect prin for ele fanteziei pe care le mijloce te doamna Balde. Gndirea spiritual vie care n elege tiin a spiritului are pentru iudividualitatea din lumea spiritual o importan cu mult mai mare dect simpla clarvedere. De aceea, ceea ce n Capesius i Strader exist ca predispozi ie poate deveni ceva foarte important, dac ei ar primi n gndirea lor for ele fanteziei i, prin gndirea vie, ar n elege tiin a spiritului. Dar pn cnd vor dobndi ei n i i aceste adev rate fructe ale P mntului, doamna Balde este cea care trebuie s pl teasc n lumea astral pentru ei. Referitor la aceste fructe ale P mntului, Rudolf Steiner spune ntr-o conferin din 13 noiembrie 1909, tip rit sub titlul tiin a spiritual , sarcinile i elurile sale*: Sunt mul i oameni care nu- i amintesc de ncarn rile lor precedente, de i au fost n trecut mai mult sau mai pu in clarv z tori, pentru c nu- i dezvoltaser aceste facult i care sunt cele ale Sinei, ale Eului... Prin faptul c ei erau nc clarv z tori, nu s-au preocupat atunci s - i dezvolte acele facult i, i anume facult ile Eului, adic facultatea gndirii, a capacit ii de discern mnt, care reprezint facult ile specifice Sinei omene ti pe P mnt; acest Eu nu era deci prezent acolo n ncarn rile anterioare; sineitatea nu era acolo. Despre ce i-ar mai putea aduce aminte atunci omul? Pentru a- i aminti de o ntrupare trecut , ar fi trebuit ca un Eu nchis n sine s fie acolo, asta e important! A a nct ast zi i pot aminti de ncarn rile trecute numai acei oameni care au lucrat n ncarn ri precedente cu mijloacele gndirii, ale logicii, ale capacit ii de discen mnt. Ace tia pot s - i aminteasc . Clarvederea poate s fie deci foarte dezvoltat la cineva dac ns n ncarn rile anterioare nu a lucrat cu mijloacele capacit ii de discern mnt, cu cele ale gndirii logice, el nu- i poate aminti nici o ncarnare anterioar ... Zeii i-au creat pe oameni pentru ca, prin ei, ceea ce posedau s se poat men ine sub forma gndurilor omene ti. Ceea ce
RS - Poarta initierii 109

coboar din lumile superioare n-ar fi c p tat deci niciodat forma de gnduri dac omul nsu i nu i-ar fi dat aceast form . Cel care pe P mnt nu vrea s gndeasc , r pe te zeilor ceva pe care ei au contat; prin urmare, el nu poate ajunge la sarcina i misiunea omului. El nu poate ajunge aici dect n ntruparea n care se decide ntr-adev r s lucreze cu gndirea.
* Conferin din ciclul Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien (Profundele mistere ale istoriei omenirii n lumina Evangheliilor), GA 117

A adar, de i omul poate s dea chiar prin gndire roadele care sunt bine primite de lumile spirituale, nu orice gndire este potrivit pentru aceasta. Gndurile lui Capesius i Strader sunt la nceput refuzate. Acela i lucru s-ar fi petrecut dac ar fi primit n felul lor de gndire vechea n elepciune pe care o st pnea Felix Balde; faptul c ei ajung la gnduri moarte care nu sunt primite de lumile spirituale nu ine de con inutul gndirii, ci de felul gndirii lor. F r o schimbare concomitent a felului lor de a gndi, ei ar primi vechea n elepciune la fel de exterior ca i lumini ele r t citoare din basmul lui Goethe, care au primit n mod exterior aurul b trnului pentru a-l arunca imediat. De i fiin a lui Felix Balde ar putea da gndirii unui Capesius sau unui Strader un alt con inut, prin asta modul lor de a gndi nu s-ar schimba de la sine. Nici fiin a Celeilalte Marii nu transform modul de gndire al celor doi savan i, cu toate c gndurile lor se metamorfozeaz n ea ns i. Dimpotriv , fiin a doamnei Balde transform felul lor de gndire, le face vie existen a, astfel nct gndurile lor se pot insera n via a lor. O astfel de gndire devine cel mai bun vas pentru revela iile din lumile superioare. n leg tur cu aceasta, Rudolf Steiner spune n aceea i conferin : Ceea ce d revela ii sau fapte reale despre lumea spiritual poate p trunde n sufletele umane n modurile cele mai variate. Desigur, este posibil i acest lucru n numeroase cazuri, omul poate s ajung ast zi la o clarvedere f r a fi prin excelen un gnditor, fiindc la clarvedere ajung mai mult oameni care nu sunt prin excelen gnditori adev ra i. Dar exist o mare diferen ntre experien ele f cute n lumea spiritual de c tre adev ra ii gnditori i de c tre cei ce nu sunt gnditori cu adev rat. Aceast diferen o pot exprima astfel: ceea ce se revel din lumile superioare se imprim cel mai bine n acele forme ale reprezent rii pe care le putem oferi ca gnduri acelor lumi superioare. Acesta este cel mai bun vas... Presupune i c avem un clarv z tor care nu gnde te i unul care gnde te. Amndoi ar face aceea i experien . S urm rim un caz precis. Clarv z torul care nu este un gnditor vede cutare sau cutare fenomen al lumii spirituale; clarv z torul care gnde te nu l vede nc sau l vede ceva mai trziu, iar n momentul n care l vede, gndirea sa l pricepe imediat, el poate s l discearn , poate ti deja dac este o realitate sau nu. El l vede pu in mai trziu; pentru c l vede pu in mai trziu, acest fenomen i vine n ntmpinare din lumea spiritual p truns deja n ntregime de gndirea sa i el poate s discearn dac este o iluzie sau realitate. Fenomenul a atins gndirea lui mai nainte ca el s vad . Fire te, el l are n acela i moment cu clarv z torul care nu este gnditor; l vede ns pu in mai trziu; atunci cnd l vede, fenomenul este deja str b tut cu judecata, cu gndirea lui i el poate ti cu exactitate dac este vorba de o n lucire, dac nu sunt de fapt obiectivate propriile dorin e sau dac este cu adev rat o realitate obiectiv . Aceasta este deosebirea n tr irea subiectiv . Clarv z torul care nu gnde te vede fenomenul imediat, cel care gnde te l vede pu in mai trziu. De aceea ns , pentru primul, fenomenul r mne a a cum l vede poate s l descrie; cel care gnde te ns l va putea lega de ceea ce este n lumea fizic obi nuit , l va putea integra ei, l va raporta la ea. Lumea fizic este i ea ca i acel fenomen o revela ie a lumii spirituale. Vede i deci c atunci cnd sunte i narma i cu instrumentul gndirii i v apropia i de lumea spiritual ave i, prin aceasta, siguran n aprecierea a ceea ce v-a fost dat. Pentru via a de dup moarte, gndirea vie, care n elege faptele spirituale, nu are aceast importan numai pentru clarv z tor, ci i pentru oricare alt om care printr-o astfel de gndire n elege corect comunic rile spirituale. Despre aceasta, Rudolf Steiner spune n aceea i conferin : S-ar putea crede foarte u or c , de fapt, clarvederea ar fi o preg tire mai bun pentru moarte dect simpla ascultare a faptelor din lumea spiritual . i totu i! Dup moarte, ceea ce omul nu a v zut dect prin simpla clarvedere nu-i folose te dect foarte pu in; n schimb, aici i apare imediat un fapt: el ncepe s devin con tient de ceea ce a primit drept comunic ri, dac le-a n eles ra ional. Dup moarte are valoare numai ceea ce a fost n eles, indiferent dac a fost sau nu v zut.

RS - Poarta initierii 110

Din toate aeestea reiese importan a gndirii vii pentru acel tip de in iere care face din individualitate fundamentul unei noi vie i. Pentru c Johannes este pe calea unei asemenea ini ieri, el contempl n lumea astral for ele ce trebuie s ac ioneze n comun pentru ca gndirea individual s devin vie. El i vede pe Capesius i pe Strader ca reprezentan i ai tiin ei moderne, ei sunt desigur gnditori, dar nu dezvolt gnduri vii, care dau via , ci gnduri care nu au n sine via i care ac ioneaz distrug tor. El afl cum doamna Balde nvie gndirea moart datorit for elor fanteziei, cum Cealalt Maria, prin for ele de jertf ale iubirii, transform gndurile individuale ntr-o via interioar luminoas i cum Felix Balde, gra ie vechii sale n elepciuni, ofer gndirii individuale o hran substan ial . For ele care l-au slujit mai nainte pe Retardus, ac ionnd n om ntr-un mod exterior, sunt acum puse n slujba individualit ii. Ele ncep s ac ioneze mai nti n gndire, fiindc gndirea este cea dinti care se elibereaz din leg tura n care a fost nc tu at prin Retardus. Desprins de vechea leg tur , gndirea se exprim la nceput f r sentiment i voin , a a cum o putem ntlni adesea n tiin a modern . Numai cnd sim irea ncepe s ac ioneze n ea cu fantezie, iar voin a ca for de sacrificiu a iubirii, numai atunci ajunge n stare s priceap faptele lumii spirituale, care pe de o parte ne sunt transmise prin vechea n elepciune i care, pe de alt parte, se reveleaz noii viziuni spirituale. Numai dup ce a f cut toate aceste experien e poate Johannes s p trund con tient n lumea spiritual .

TABLOUL APTE
n tabloul apte al dramei asist m mai nti la discu ia pe care o are Maria cu Philia, Astrid i Luna n domeniul spiritului. Ea li se adreseaz ca surorilor sufletului s u. Ele reprezint for ele sufletului, despre care Rudolf Steiner a spus c trebuie s le consider m ca elementul devachanic al sufletului senza iei, al ra iunii i al con tien ei. n acela i timp, ele sunt n leg tur cu diferitele eteruri, prezente att n Cosmos ct i n corpul eteric omenese, eterul c ldurii, eterul luminii, eterul chimic i eterul vie ii. La aceasta se refer cuvintele pe care Maria le adreseaz Philiei, Astridei i Lunii, ca i r spunsurile lor. Aceast leg tur explic ceva din con inutul cuvintelor. n leg tur cu corpul eteric, am aflat deja c el este cel care poate deveni pentru noi cheia lumii spirituale. Acest lucru este ar tat n cuvintele pe care i le adreseaz Benedictus lui Johannes drept cheie pentru lumea spiritual . Aici este vorba de acelea i for e care stimuleaz etericul din om i ajut la transformarea lui n spiritul vie ii. Asupra leg turii etericului cu cele trei for e suflete ti, exist un paragraf important n Misterul biblic al Genezei, unde Rudolf Steiner spune urm toarele: Ce anume se preg te te deci chiar la primul nceput al omului, atunci cnd Geneza ne spune c din gndirea cosmic se nasc cele dou complexe, al stimulului interior i al revela iei exterioare... Ce anume din om se preg te te acolo? Este vorba de ceea ce am putea numi sufletul senza iei n sensul expunerilor noastre de azi pe t rmul tiin ei spiritului; ceea ce privim azi drept interior, se preg te te conform Genezei n prima zi a Crea iunii, pn n momentul n care se spune: S fie lumin , i a fost lumin ! n toate acestea, n atmosfera spiritual st ca spiritual-sufletesc al omului sufletul senza iei. Vom spune deci pentru a ne l muri: sufletul senza iei l c ut m mai nti n atmosfera P mntului i l situ m n momentul care este numit n mod obi nuit prima zi a Crea iunii. Acolo, n jurul P mntului, unde se nf ptuie te lucrarea Elohimilor i a entit ilor care le slujesc, acolo unde ese o fiin spiritual-sufleteasc , acolo, n aceast atmosfer spiritual-sufleteasc trebuie s vedem precum norii de azi din atmosfer un spiritual-sufletesc din om, i anume, nainte de toate, sufletul senza iei. Apoi evolu ia continu i, dac urm rim n continuare omul, va trebui s c ut m ceea ce numim sufletul n elegerii sau afectivit ii. Sufletul senza iei evolueaz spre sufletul n elegerii sau afectivit ii. n atmosfera P mntului se produce, n a doua zi a Crea iunii, un fel de diluare sufleteasc a sufletului senza iei, devenind cumva sufletul n elegerii sau al afectivit ii. Atunci deci cnd n evolu ia P mntului intervine eterul sunetului, cnd masele materiale superioare se despart de cele inferioare, sferei superioare i apar ine un om esndu-se n ea i care, dup structur , exist nti n sufletul senza iei i sufletul ra iunii sau al n elegerii. Cu al treilea moment avem naintarea omului pn la sufletul con tien ei, a a nct ntregul proces care ne este prezentat n Genez ar trebui s ni-l nf i m astfel: n aceast a treia zi a Crea iunii, jos, pe P mnt, apare, prin interven ia eterului vie ii, verdea a, vegetalul, a a cum am ar tat, conform speciei. Pamntul mpinge afar desigur doar ntr-un mod ce poate fi sesizat suprasensibil fundamentul vie ii vegetale, iar sus, n eter, ese ceea ce am putea desemna drept sufletul con tien ei, unit cu sufletul senza iei i sufletul n elegerii sau afectivit ii. Astfel se mi c n atmosfera P mntului omul spiritual-sufletesc (Conferin a VIII).
RS - Poarta initierii 111

Vedem aici raportul Philiei, Astridei i Lunii cu diferitele eteruri. Ele pot astfel s men in corpul eteric ntr-o leg tur armonioas cu for ele eterurilor cosmice; Philia n special cu eterul luminii, Astrid cu eterul chimic sau eterul sunetului, Luna cu eterul vie ii. Privitor la rela iile dintre corpul eteric i for ele eterice cosmice, Rudotf Steiner a spus ntr-o conferin din 2 octombrie 1916* urm toarele: Corpul eteric inspir lumina i prelucreaz n el lumina, ntunecnd-o; n aceast ntunecare, el poate primi ca hran a sa sunetul cosmic, care tr ie te n armonia sferelor i poate primi impulsurile de via (vezi cuvintele Astridei). A a cum noi absorbim hrana fizic , tot astfel fiin a eteric ce tr ie te n noi inspir i expir lumina. A a cum prelucr m n noi aerul ca oxigen i l transform m n bioxid de carbon, tot a a corpul eteric prelucreaz lumina i o p trunde cu umbr , nct ea apare n culori iar corpul eteric apare pentru privirea clarv z toare v lurind n culori. Dar n timp ce corpul eteric preg te te lumina s primeasc ntunericul i f cnd asta realizeaz o respira ie interioar , el tr ie te; i n timp ce prime te n el sunetul cosmic, el transform sunetul cosmic n via cosmic ... Ceea ce primim ns astfel drept corpul nostru eteric coboar spre noi din ntinderile Cosmosului n anumite epoci... atunci cnd aceste c i ale luminii sunt dirijate de constela ii stelare ntr-un anumit fel. Acesta este misterul intr rii corpului eteric uman pe c ile luminii, a armoniei sferelor i a sunetului. n descrierile f cute Devachanului, exist n mi carea cuvintelor acel lucru care nu poate fi exprimat n nici un fel n mod obi nuit.
* Conferin inclus n Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit (Impulsuri interioare ale evolu iei omenirii), GA 171

Cele trei for e ale sufletului particip la aceast respira ie a corpului eteric; aceasta reiese din cuvintele pe care Maria le adreseaz Philiei, Astridei i Lunii. Philiei i spune: Tu, Philia mea, aspir deci Fiin a clar a luminii Din ale spa iului ntinderi, Te umple cu vraja sunetelor Din puterea sufleteasc creatoare, Ca s -mi po i aduce Darurile ce le aduni Din temeliile spirituale. Le-oi ese atunci n horele sferelor ce totul anim . Aici Maria spune c ea ns i ar dori s eas darurile adunate de Philia n horele sferelor ce anim totul. Astfel ea preia i ceea ce au nf ptuit Astrid i Luna i dirijeaz totul spre un anumit el. Ea ac ioneaz ca punct central al tuturor for elor suflete ti care tr iesc n lumea spiritual ca Eu superior. Atunci cnd ea o nume te pe Astrid oglind drag a spiritului ei, putem deduce c n Astrid se reflect ceva ca o Sine superioar . De acum nainte vom putea b nui n misiunea Astridei ceva cu totul central. Maria mbrac aceast misiune n cuvintele: S na ti o for -ntunecat 'n lumina curg toare, Spre-a str luci n culori. Substan a sunetelor rnduie te-o; S tr iasc r sunnd Substan a Universului n esere necontenit . Rudolf Steiner s-a referit la aceste cuvinte n urm torul context din ciclul 14*: Vede i deci c n evolu ia cosmic era necesar, pentru perioada noastr de somn, ca fiin ele saturniene s r mn n urm i astfel, cnd nu mai este lumin , ele s aib grij de refacerea corpului fizic deteriorat. A adar, entit ile saturniene r mase n urm trebuie s se ntre eas existen ei noastre. F r ele am fi continuu distru i. Trebuie deci s avem o alternan , o conlucrare a fiin elor solare i a celor saturniene, a fiin elor luminii i a fiin elor ntunericului. Pentru ca activitatea Spiritelor luminii s fie corect dirijat de Elohimi, a trebuit deci ca ele s ntre eas n munca lor activitatea Spiritelor ntunericului, a Spiritelor tenebrelor. n activitatea cosmic nu exist n nici un fel posibilitatea permanen ei dac n for a de lumin nu este
RS - Poarta initierii 112

ntre esut for a ntunericului. Iar n aceast ntre esere n es tura pe care o urzesc for ele de lumin i for ele ntunericului se afl unul din misterele vie ii cosmice, al alchimiei universale. n drama rosicrucian se face aluzie la acest mister atunci cnd Johannes Thomasius intr n Devachan iar una dintre nso itoarele Mariei, Astrid, prime te sarcina de a ntre ese for ei de lumin for a ntunericului; discu ia dintre Maria i cele trei nso itoare ale ei ascunde astfel nenum rate taine cosmice, care nu se vor revela dect dup ndelungate, ndelungate studii (Conferin a V).
* Misterul biblic al Genezei

Lunii i se cere s adauge darurilor Philiei i Astridei oglinda propriei personalit i. Maria dirijeaz ac iunile tuturor for elor sufletului spre un om care se str duie spre n l imi. n ea se concentreaz ntregul ajutor care este d ruit de sus cercet torului care se str duie. Dar este necesar ca, de jos, s fie oferite for ele naturale ale ac iunii, ale fanteziei i ale n elepciunii, a a cum s-a nf ptuit prin Cealalt Maria, Felicia Balde i Felix Balde. Benedictus i-a dat cercet torului cuvintele n care sunt ascunse condi iile pentru via a n n l imile spiritului. Acum, de sus, apare ajutorul care i d sufletului cercet torului for a de a se n l a. Discu ia Mariei cu Philia, Astrid i Luna este strns legat de cuvintele lui Benedictus. Acolo, se vorbe te despre lumina care iradiaz n ntinderile spatiului; aici, Philia trebuie s aspire lumina care radiaz din ntinderile spa iului. n expansiunea sa, lumina se condenseaz n materie. La aspirarea luminii exterioare prin for a de reprezentare a sufletului senza iei ia na tere negativul materiei, pe care ea o nimice te. n leg tur cu aceasta, Rudolf Steiner spune n partea a doua din Cursul de tiin natural *: Dac trec de la materia revelat prin ac iunea de compresiune la reprezentarea mea asupra formei, atunci aspectul negativ al compresiunii trebuie s fie: sup iunea (aspirarea). Asta nseamn : dac nf i m materia simbolic, prin ac iunea de comprimare, nu ne putem imagina material, ca reprezentare, ceea ce se produce n om. Trebuie s gndim c n om este ceva care se opune materiei precum negativul se opune pozitivului. Dac am simbolizat materia prin ac iunea de comprimare, acest ceva care este activ n om trebuie simbolizat prin ac iunea de sup iune. Fiindc dac trecem dincolo de materie ajungem la mai pu in dect nimic, la ceea ce suge materia, deci de la comprimare ajungem la sup iune. i aici suntem foarte aproape de ceea ce se relev n noi ca reprezentare... Suntem constrn i prin eviden a faptelor s nu ne reprezent m omul deloc material, ci s presupunem n noi, oamenii, ceva ce nu este doar absen a materiei i care n toate ac iunile sale este fa de materie ceea ce este sup iunea fa de comprimare. Dac v reprezenta i entitatea noastr uman n toat puritatea ei, trebuie s v-o reprezenta i ca cea care aneantizeaz continuu materia, o aspir .
* Impulsuri ale tiin ei spirituale pentru dezvoltarea fizicii, GA 321

Exist un raport asem n tor ntre lumina exterioar i reprezentarea uman , ntre c ldura exterioar i voin a uman . Din cuvintele lui Benedictus afl m c mesagerii spiritului cunun lumina cu c ldura. Aici afl m n misiunea Astridei de o ntre esere a luminii cu for a ntunericului, ie it din planeta c ldurii, Saturn, i care trebuie s aib loc a a nct substan a cosmic ce tr ie te r sunnd i esnd care ia na tere astfel s poat fi ncredin at sim ului cercet torului uman ca sim ire spiritual . Asta este nf ptuit aici pentru Sinea individual , n timp ce, n cuvintele lui Benedictus, leg tura cu Sinea era prezentat ca el final. Aici elul final devine realitate i este nt rit n realitate prin intermediul Lunii. n lumea spiritual unde se petrece ntreaga ac iune, for ele la care face apel Maria ac ioneaz altfel dect o fac n lumea fizic . n timp ce for a sufletului senza iei, legat de eterul luminii, d na tere n lumea fizic la reprezent ri senzoriale, n lumea spiritual ea creeaz imagina iuni spirituale. n timp ce for a sufletului ra iunii sau n elegerii, legat de eterul sunetului sau eterul chimic, une te n con tien a obi nuit reprezent rile senzoriale cu sentimentele din via a interioar subiectiv care se manifest n vorbirea zilnic , aceea i for ntre ese n lumea spiritual impulsurile de iubire spiritual cu lumina spiritual n via a spiritual ce se exprim n cuvintele interioare ale spiritului sau n inspira ie. n timp ce for a sufletului con tientei, legat de eterul vie ii, orienteaz i ndrum n con tien a obi nuit via a interioar subiectiv conform for ei formatoare a vie ii spirituale, n lumea spiritual ea poate s ordoneze via a spiritual dup forma Sinei adev rate, f cnd s str luceasc forma de lumin a Sinei adev rate n intui ia con tien ei de sine adev rate. Toate aceste for e sunt reunite prin Maria. Ea apare aici, n lumea spiritual , ca Sinea superioar a lui Johannes. n ciclul Tainele Pragului, Rudolf Steiner descrie astfel ntlnirea cu Sinea superioar :
RS - Poarta initierii 113

Aceast gndire, sim ire i voire pe care le avem n lumea fizic , toate acestea apar obiectiv, aceluia care ntlne te n lumea spiritual cealalt Sine, sub forma unei trinit i. i am ncercat s reprezint aceast trinitate pe care o ntlne ti i fa de care trebuie s ai con tien a: acestea trei sunt eu nsumi... Am ncercat s reprezint aceast trinitate prin personajele Philia, Astrid, Luna. Aceste personaje sunt absolut reale i sunt tot attea n lume cte suflete umane individuale sunt... Dar trebuie s ne fie foarte clar c ceea ce nu este n sufletul omenesc dect o umbr , o umbr palid , devine atunci c nd ntlne ti cealalt Sine a ta o trinitate vie, net diferen iat n trei fiin e. Tu nsu i e ti Philia, Astrid i Luna, dar acestea sunt n acela i timp fiin e-gnd independente. i ceea ce trebuie s ai atunci n sufletul nvigorat este con tien a: e ti unitatea acestor trei fiin e (Conferin a VII). ntlnirea lui Johannes cu Maria, Philia, Astrid i Luna n lumea spiritual corespunde deci ntlnirii omului individual cu Sinea sa superioar , ce i apare sub forma unei trint i care ac ioneaz prin unitatea sa. Philia, entitatea care ac ioneaz din lumea spiritual n sufletul senza iei, se umple cu existen a luminoas cea mai pur din dep rt rile cosmice i aspir subsan sonor d t toare de via din dep rt ri eterice pentru Sinea superioar . De i ea ac ioneaz n special n eterul luminii, intr totu i n leg tur i cu eterul sunetului i cu eterul vie ii, fiindc aspir materie sonor d t toare de via . Eterul c ldurii este deja con inut n eterul luminii, fiindc fiecare tip de eter superior nglobeaz tipurile aflate sub el. Eterul vie ii con ine celelalte trei eteruri. Astrid, fiin a care ac ioneaz din lumea spiritual n sufletul ra iunii sau n elegerii, ntre ese lumina radiant cu ntunericul i condenseaz via a sunetului pentru ca Sinea superioar a omului individual s poat ndruma razele suflete ti. n m sura n care Sinea superioar este cea care ndrum razele suflete ti ale unui om, acesta devine o fiin liber i ncepe, ca fiin liber , o transformare interioar care se poate revela n schimbarea comportamentului exterior. Luna, fiin care ac ioneaz din lumea spiritual n sufletul con tien ei, lumineaz i consolideaz certitudinea elului pe care i-l propune omul pe cale de a se transforma. Dup ce transformarea a nceput, Sinea superioar a teapt un nou ajutor de la Philia, Astrid i Luna. Philiei i se cere s r spndeasc bucuria n scut n sfera ei pentru ca, sub conducerea sa, for ele de metamorfoz ale undinelor s deschid sensibilitatea sufletului: Pentru ca cel trezit S poat vie ui Bucuriile lumii, Durerile lumii. n timp ce acest prim ajutor trebuie s -l aduc pe cercet tor n stare s ajung n lumea spiritual , cel lalt ajutor trebuie s -i dea posibilitatea, datorit sim ului bucuriei, s duc corect via a n lumea spiritului i s preg teasc , prin trezirea compasiunii, ac iunea p mnteasc generat de impulsuri spirituale. De la Astrid se a teapt acum ca, din eserea ei, s nfloreasc bucuria iubirii i, prin ea, fiin a adind a silfelor s stimuleze n om impulsul de sacrificiu: Pentru ca cel ce devine ini iat S poat -nviora Pe cei mpov ra i de suferin , Pe cei ce fericirea o implor . Prin trezirea n suflet a impulsului de sacrificiu, Astrid apare din nou ca oglind iubit a spiritului Mariei, a a cum o numise Maria mai nainte, fiindc spiritul Mariei reveleaz n dram dorin a de sacrificiu a spiritului, n timp ce Cealalt Maria reprezint sacrificiul for elor de ac iune naturale. Dar for a de sacrificiu este i for a central a Sinei adev rate, care ac ioneaz din impulsul lui Hristos. Datorit acestei for e, omul individual poate tr i n lumea spiritual i poate ac iona cu impulsuri spirituale n existen a exterioar . Ajutorul pe care l confer Luna trebuie s constea n aceea c din for a ei curge fermitatea i c , prin puterea fiin elor focului, ea d sufletului siguran : nct cunosc torul Pe sine s se reg seasc

RS - Poarta initierii 114

'n urzirea sufleteasc , n via a lumilor. Aici, ajutorul care i se cere Lunii nu mai este pentru cercet torul sufletesc ci pentru cunosc torul care are nevoie de certitudine pentru a tr i n lumea spiritului i pentru a ac iona din spirit. El ajunge la aceast certitudine atunci cnd, cu ajutorul Lunii, se g se te ca un cunosc tor n eserea sufleteasc i n via a cosmic , ajungnd astfel la cunoa terea de sine i la cunoa terea lumii. Din r spunsurile date de Philia, Astrid i Luna reiese c Philia ar vrea s suscite n special trezirea i n l area spre lumile spiritului, Astrid, nainte de toate, via a n lumea spiritului i impulsurile care tind s p trund n activitatea p mnteasc , iar Luna n special ceea ce i d omului, n via a pe P mnt, siguran spiritual , att atunci cnd tr ie te pe P mnt ca cercet tor, ct i atunci cnd d via pe p mnt impulsurilor spiritului. Philia este expus mai mult influen elor luciferice; ea le transform dac ajut nu numai ca cel ce trebuie s se trezeasc s se nal e spre n l imile cere ti, ci i ca cel care este deja trezit s poat resim i bucuria i durerea p mnteasc . Luna, n fermitatea sa, este legat mai mult de Ahriman. Ea are nevoie de for ele lui Ahriman atunci cnd l ajut pe om s culeag roadele coapte ale clipei i s desprind din ele germeni pentru eternitate. n leg tur cu aceasta, Rudolf Steiner spune n ciclul 23*: Ce ajutor d Ahriman? n lumea sim urilor ajut chiar foarte mult. El ajut fiec rui suflet. l ajut prin faptul c multe lucruri care se petrec n lumea sim urilor, i se petrec acolo i numai acolo, sunt transportate n lumile superioare. Lumea sim urilor i are un rost, ea nu este o simpl maya. Ea exist pentru ca n ea s aib loc evenimente i pentru ca fiin ele s fac n ea experien e. Aceste experien e trebuie transportate n lumea suprasensibil , iar for a necesar pentru a duce n eternitate ce are valoare n lumea sensibil , aceast for este for a lui Ahriman. A reda eternit ii clipa, asta este for a lui Ahriman (Conferin a VI).
* Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel. (Despre ini iere. Despre eternitate i moment. Despre lumina spiritului i ntunericul vie ii ), GA 138

Aceast for o pune Luna n slujba Sinei superioare care tr ie te prin for a lui Hristos. n acest fel, nu numai Philia, Astrid i Luna slujesc Sinea superioar , ci i Lucifer i Ahriman, n m sura n care for ele acestora pot fi ntoarse spre bine de c tre Philia i Luna. Prin Astrid curg curen ii de iubire care izvor sc din Sinea superioar hristificat i p trund pn n inima omului, n centrul vie ii i voin ei sale. Voin a divin devine astfel voin a omului individual, a a nct ceea ce el nf ptuie te din cel mai l untric imbold r spnde te n ac iunea p mnteasc bun tatea cereasc . Din discu ia Mariei cu Philia, Astrid i Luna reiese ce anume vrea s determine n om Sinea superioar , cu ajutorul for elor suflete ti. Maria ac ioneaz n lumea spiritual ca Sinea superioar a lui Johannes. De aici reiese clar c omul nu- i recunoa te Sinea superioar n lumea spiritual dect dac , pe planul fizic, a fost unit cu ea. Dac o recunoa te, el g se te punctul de orientare de la care se poate reg si n lumea spiritual . Pornind de aici, el poate privi nd r t spre via a sa n lumea fizic i poate contempla drumul care l-a dus pn n lumea spiritului. Din acest punct de vedere, Rudolf Steiner mai spune n ciclul 14*: Certitudinea adev rului se extinde peste tot n lumea spiritual prin faptul c Johannes Thomasius g se te acolo un punct de sprijin pe care-l cunoscuse deja n lumea fizic n alt mod dect prin imaginile n el toare ale sim urilor sau ra iunii. Datorit acestui fapt, pentru el, cele dou lumi se nnoad una de alta i prin aceasta el este n stare s - i extind n mod real memoria asupra vie ilor trecute i s se ridice suflete te peste lumea sim urilor, a a cum ne nconjoar ea. De aceea, n acel moment intervine ceva care, dac putem spune a a, cuprinde un anumit mister al lumii spirituale. Theodora, care pe planul fizic vede n viitor i este n stare s prevad evenimentul important n fa a c ruia ne afl m, noua apari ie a lui Hristos, pe plan spiritual este capabil s fac s apar n fa a sufletului sensul trecutului. O reprezentare realist a lumii spirituale trebuie s prezinte lucrurile a a cum se petrec ntr-adev r acolo. Trecutul, cu for ele i cu semnifica ia sa, devine important pentru fiin ele care tr iesc n Devachan, prin faptul c acolo se dezvolt for ele opuse, pe care aici, pe planul fizic, le percepem ca profetice. Faptul c Theodora este pe planul fizic v z toarea viitorului, iar pe plan spiritual con tiin a moral i trezitoarea memoriei pentru trecut, aducnd astfel acel moment n care Johannes contempl retrospectiv propriul s u trecut, n care el a fost deja unit cu individualitatea Mariei, este o descriere realist . El este astfel preg tit ca n via a sa
RS - Poarta initierii 115

viitoare s str bat tot ceea ce l conduce la o recunoa tere con tient a lumii spirituale (Conferin a Introductiv ).
* Misterul biblic al Genezei

Cel care se dezvolt spiritual ajunge nti la contemplarea i judecarea trecutului. Numai atunci cnd i vezi trecutul e ti n stare s elaborezi pentru viitor ceva care s aib r d cini s n toase. Memoria suscit viziunea trecutului iar con tiin a suscit aprecierea lui. Rudolf Steiner spune aici despre Theodora c , pe planul spiritual, ea este con tiin a i trezitoarea memoriei (nu ns i memoria). n ciclul 21*, Rudolf Steiner spune cu privire la importan a memoriei i a con tiin ei pentru dezvoltarea spiritual : Este deosebit de important ca orice dezvoltare esoteric s fie condus n a a fel nct dou lucruri pe care le are omul n via a obi nuit dar pe care le poate pierde cu u urin dac dezvoltarea sa nu este condus corect s nu fie pierdute. Dac aceast dezvoltare este bine ndrumat , el nu le va pierde...Primul omul nu trebuie s piard amintirea, amintirea tuturor experien elor sale din ntruparea prezent , a a cum exist ele n memoria sa. Fidelitatea memoriei nu trebuie s fie distrus . Al doilea lucru pe care nu trebuie s -l pierdem noi, oamenii actuali, este nivelul con tiin ei, a a cum o avem n lumea fizic exterioar . Aici exist iar i ceva extrem de important de remarcat..., nu trebuie s pierdem nimic din nivelul con tiin ei pe care am dobndit-o. Memoria, pentru ca s nu ne m sur m valoarea dect prin observarea a ceea ce am devenit deja i nu prin contractarea unui mprumut din viitor; con tiin a la nivelul pe care l-am cucerit pn acum n lumea fizic obi nuit ; acestea trebuie s le p str m. Dac p str m aceste dou elemente n con tien a noastr memoria noastr s n toas care nu ne am ge te, care nu ne face s credem c suntem altul dect cel din realiz rile noastre, i con tiin a noastr care nu ne las , sub aspect moral, s privim lucrurile mai superficial dect am f cut-o pn acum, ci ct se poate de serios... dac le men inem, Eul nostru nu va putea niciodat s adoarm cnd corpul nostru astral este trezit. Noi purt m atunci coeziunea Eului nostru n lumea n care ne trezim cu corpul astral, cnd, trezindu-ne oarecum, dormim, deci n momentul n care, dincolo, ne salv m con tien a, elibera i fiind cu corpul astral de corpurile fizic i eteric (Conferin a II).
* Entit ile spirituale n corpurile cere ti i n regnurile naturii , GA 136

Con tiin a i memoria sunt puse aici n leg tur cu con tien a Eului, a a cum reiese din cuvintele atunci cnd le men inem, Eul nostru nu poate adormi niciodat . Fiindc Theodora este, pe planul spiritual, trezitoarea con tiin ei i a memoriei, ea reprezint acolo con tien a Eului. Prin apari ia sa n tabloul apte al dramei apare evident c Johannes ajunge la con tien a Eului n lumea spiritual . Tot astfel, dac ne reprezent m c , pe planul fizic, Theodora ajunge la viziunea lui Hristos n forma sa eteric , putem deduce de aici c aceast con tient a Eului i con tiin moral pe care le g sim n lumea spiritual fac posibil n lumea fizic viziunea formei eterice a lui Hristos. Asupra rela iei con tiin ei morale cu contemplarea f pturii lui Hristos n eteric, Rudolf Steiner a mai f cut trimiteri i n alte conferin e, cum ar fi ciclul De la Iisus la Hristos, unde spune: ntocmai cum la nceputul erei noastre a avut loc pe planul fizic evenimentul din Palestina, tot astfel, n epoca noastr , demnitatea de judec tor al karmei este transferat lui Iisus Hristos n lumea superioar cea mai apropiat de noi. Pe planul fizic acest fapt ac ioneaz n a a fel nct omul s poat dezvolta un sentiment legat de aceasta, ca de pild sentimentul c , n tot ce nf ptuie te, el creeaz ceva ce i datoreaz lui Hristos. Acest sentiment, care se infiltreaz cu totul natural n curentul evolu iei omenirii, va interveni de acum nainte i se va transforma, astfel nct va inunda sufletul cu o lumin care, iradiind ncetul cu ncetul chiar din om, va lumina forma lui Hristos n lumea eteric . i cu ct mai mult se va dezvolta acest sentiment care va avea o importan i mai mare dect con tiin a moral abstract cu att va deveni mai vizibil , n secolele urm toare, forma eteric a lui Hristos (Conferin a III). Rudolf Steiner d o explica ie i mai ampl privitor la natura i ac iunea con tiin ei n lumea spiritual , n prima conferin din seria Omul suprasensibil n concep ia antroposofic (considera ii esoterice). Acolo, el spune: S presupunem c un om trece prin poarta mor ii. Forma fizic pe care o vedea atunci cnd se privea ntr-o oglind sau cnd i privea fotografia nu mai este acolo. Ea nici nu-l mai intereseaz . Dar el
RS - Poarta initierii 116

contempl arhetipul cosmic imprimat n eter. Da, n timpul vie ii sale p mnte ti, acest arhetip este ancorat n propriul s u corp eteric, dar el nu l-a perceput. Acest arhetip se afl n fiin a sa fizic cnd este pe P mnt dar nu l percepe. Acum vede el cum este propria sa form . Aceast imagine pe care o percepe acum str luce te; ea radiaz for e i acest fapt are efecte foarte precise, fiindc ceea ce radiaz aceast imagine ac ioneaz a a cum ar fi f cut-o un corp luminos, doar c acum vorbim n sens eteric. Soarele str luce te fizic; aceast imagine cosmic a omului str luce te spiritual i, pentru c este o imagine spiritual , ea are for a s lumineze i altceva. Aici, n via a p mnteasc , a i putea s expune i mult timp la soare pe cineva care a f cut fapte bune sau rele: p rul s u, corpul s u vor fi luminate, dar niciodat nu vor fi luminate faptele lui bune i rele, drept calit i. Ceea ce resimte ns omul n lumea spiritual , dup ce a trecut pragul mor ii, ca imagine luminoas a propriei sale forme radiaz o lumin spiritual care lumineaz acum faptele lui morale. Astfel, omul se confrunt dup moarte o dat cu imaginea cosmic cu ceva care i lumineaz propriile sale fapte. n timpul vie ii p mnte ti, acest ceva era ascuns n noi i r suna ncet, ca vocea con tiin ei; acum, dup moarte, o vedem obiectiv. Acum tim: asta suntem noi n ine, asta trebuie s avem n jurul nostru dup moarte. Acolo suntem nendur tori cu noi n ine. Fiindc acest ceva care lumineaz nu se orienteaz potrivit cu ceea ce putem invoca noi aici drept scuze pentru p catele noastre, punndu-ne n valoare faptele noastre bune; ceea ce lumineaz acolo din noi este un judec tor necru tor care proiecteaz o lumin clar asupra a ceea ce a fost valoros n fapta noastr . Con tiin a devine ea ns i un impuls cosmic care ac ioneaz dup moarte n afara noastr . Cnd un om resimte n lumea spiritual con tien a Eului s u ca pe o con tiin trezitoare de amintiri, aceast experien este greu de suportat. Este exclus ca un astfel de om s se poat desf ta n contemplarea spiritual ; fiindc el se vede judecat n lumina con tien ei Eului propriu care se une te cu lumina lui Hristos. Acestei lumini ii poate face fa numai ceea ce tr ie te ca Eu adev rat din voin spiritual de sacrificiu, pentru c acesta poate transforma karma; omul care recunoa te c adev ratul s u Eu este o fiin care tr ie te din voin a de sacrificiu nu mai este disperat de karma sa. Prin voin a spiritual de jertf , el se poate n l a n lumea spiritual . Asta reiese din cuvintele Mariei: Voin a era cea care tr ia n gndul: S m consacru-n ntregime spiritului i gata s fiu pentru jertfa Care m-ar putea apropia de el. Putere uria avea acest gnd. El i d du sufletului aripi i m r pi n mp r ia-n care m-ai g sit. n Maria, aceast for de lumin care lumineaz destinul a fost trezit de Benedictus; prin aceast for a putut elibera ea de corpul sensibil. n timp ce n lumea spiritual Maria reprezint pe de o parte fiin a Sinei superioare, care ndeosebi n discu ia cu Philia, Astrid i Luna se manifest ca Sine superioar a lui Johannes Thomasius, pe de alt parte ai impresia, n acela i tablou apte, c n lumea spiritual se reg sesc dou individualit i i c ele c tig mpreun certitudinea spiritului. Aceasta reiese din cuvintele Mariei: Aici adev rul spiritual mi-a ap rut prin tine, De care-n lumea fizic Eram att de legat . Am dobndit certitudinea spiritului i-am fost n stare s i-o d rui. Lui Benedictus trimi nd o raz A celei mai nalte iubiri, am mers naintea ta. Iar el i-a conferit for a S m urmezi n sferele spiritului. Pe lng acestea, ceea ce l-a ajutat pe Johannes s se ridice spre lumea spiritual este rostit mai nainte de Maria, care spune:
RS - Poarta initierii 117

s-

Durerea ta crescu peste m sur Prin prezen a acestor mul i oameni De care, prin puterea destinului, e ti legat. De-aceea a putut revelarea fiin ei lor S - i zguduie att de puternic inima. Acum karma i-a adunat n jurul t u Ca s trezeasc -n tine-o for Prin care via a ta s avanseze. Aceast for te-a cutremurat, nct, eliberat de trup, Ai putut urca n lumile spirituale. Maria continu apoi, ar tnd c pentru cel ce se nal n lumile spirituale este important s g seasc acolo o fiin pe care a cunoscut-o deja n lumea sensibil . Ea spune: E ti cel mai aproape de sufletul meu C ruia-n suferin i-ai r mas credincios. De-aceea sor ii m-au ales S -mplinesc ini ierea, C reia tu i datorezi lumina spiritual . Fra ii care slujesc n Templu, Ei te-au trezit la clarvedere, Dar po i cunoa te C este adev r ceea ce vezi, Doar dac -n lumea spiritelor reg se ti O fiin de care-n lumea sim urilor E ti deja legat prin fiin a ta cea mai profund . Ini ierea modern corect cere ca individualitatea omului care tinde spre nalturi s fie p strat , ea cere i ca individualit ile s se ntlneasc n lumea spiritual . Acolo unde doi sau trei oameni s-au adunat n numele lui Hristos, El este cu ei. Numai cnd individualit i unite cu Hristos se ntlnesc n lumea spiritual , pot deveni rodnice pentru activitatea p mnteasc impulsurile noii ini ieri. Felul cum ac ioneaz impulsurile noii ini ieri este rezumat n cuvintele lui Benedictus, la sfr itul acestui tablou. Aceste cuvinte sunt n strn leg tur cu cele pe care i le-a dat mai nainte lui Johannes, ca o cheie spre lumea spiritual . Am aflat din ele cum fiin a urzind a luminii radiaz prin ntinderile spa iului pentru ca fiin area s umple lumile. Acum ni se spune c fiin a urzind a luminii poate radia de la om la om, pentru a umple cu-adev r ntreaga lume. Tot ceea ce a fost necesar pentru ca acest lucru s fie posibil este nf i at n tablourile intermediare. Din discu ia Mariei cu Philia, Astrid i Luna am aflat c lumina r spndit n spa iu p trunde pn n reprezent rile i imagina iunile omului individual i, acolo, este primit de via a spiritual a individualit ii, ntre esut cu c ldur i transformat n voin de jertf . Lumina adev rului p truns de iubire nu numai c d transparen materiei opace n reprezent rile omului, dar ac ioneaz cu o for care are ntr-adev r puterea de a dizolva materia. n ciclul 6*, Rudolf Steiner spune: Fiin ele vor deveni capabile s dizolve materia, prin faptul c vor primi n sufletul lor for a iubirii.
* Apocalipsa lui Ioan, Conferin a VIII, GA 104

Este important ca, prin noua ini iere, individualit i omene ti s devin capabile s spiritualizeze materia opac i s transforme r ul n bine. Aici ncepe facultatea creatoare a omului individual. Ea ac ioneaz spre fericirea tuturor lumilor, prin iubirea care, tr ind ca for -Eu, nc lze te suflet de la suflet. Activitatea creatoare a individualit ilor separate este armonizat prin Mesagerii spiritului, care cunun opera lor de binecuvntare cu elurile cosmice. Dac adev ratul Eu poate realiza aceast armonie, lumina spiritului va radia n c ldura sufletului.

RS - Poarta initierii 118

TABLOUL OPT
Evenimentele care fac parte din dezvoltarea spiritual a lui Johannes au ajuns n tabloul apte la un punct culminant. Johannes a p truns prin clarvedere pn la izvoarele existen ei i prin aceast contemplare spiritual a recunoscut i a dobndit for a i direc ia transform rii interioare. Ceea ce se petrece n tabloul opt are loc trei ani mai trziu. ntre timp, impulsurile spirituale pe care le-a primit au ac ionat n el. n tabloul opt l vedem pe Johannes mpreun cu Capesius, Strader i Maria n fa a unui tablou al lui Capesius, pictat de Johannes Thomasius n a a fel nct n el poate fi recunoscut ceea ce st pne te profunzimile suflete ti ale lui Capesius, invizibil pentru sim urile exterioare, i care actioneaz cu for e din vie i p mnte ti anterioare. Capesius m rturiseste c acest tablou este pentru el o minune, dar c pictorul este o i mai mare minune. Transformarea pe care a observat-o n Johannes dep e te tot ceea ce crezuse el pn atunci a fi posibil. El i aminte te mhnirea cumplit n care l-a g sit pe Johannes atunci cnd l-a cunoscut; acum a ap rut ca transformat, cu ochii lumino i, plin de for i de entuziasm. n acea perioad Johannes i-a exprimat dorin a s fie ini iat de Capesius n tiin a modern i timp de trei ani a primit ceea ce Capesius a putut s -l nve e. n acest r stimp s-au apropiat tot mai mult, astfel nct Capesius a putut s cunoasc din aproape m iestria artistic ren scut n Johannes i a ajuns s se mire tot mai mult; el a recunoscut c arta lui Johannes provine dintr-o contemplare spiritual con tient . Aceast cunoa tere l-a condus la convingerea c ar trebui s existe i posibilitatea de a conduce gndirea tiin ific la viziunea spiritului. El spune: Gndirea mea nu tindea mai'naiute S urce-n lumile ascunse sim urilor. Era departe de mine-ndoiala cu privire la ele. S m apropii s le cercetez, O mare ndr zneal mi p rea. i-acum trebuie s recunosc C m-ai f cut s -mi schimb p rerea. Johannes aflase, prin viaiunea sa n lumea astral , cum pot ajunge Capesius i Strader, reprezentan i ai tiin ei moderne, la izvoarele existen ei. Dac ns el vrea s arate cum se pot n l a oamenii de la con tien a prezent la lumea spiritual , este necesar ca el nsu i s cunoasc temeinic marile realiz ri ale con tien ei actuale, pentru ca, pornind de aici, s poat ar ta o cale practicabil spre lumea spiritual . Din acest motiv a urmat lec iile lui Capesius i, prin tr irea vie ii sale transformate, i-a con tientizat deja profesorului s u direc ia n care se poate schimba tiin a actual . nainte de toate, n Capesius se treze te uimirea, care este o condi ie preliminar pentru orice cunoa tere vie. Rudolf Steiner a vorbit deseori despre importan a uimirii; n ciclul 20*, el spune: n vechea Grecie se spunea de unde trebuie s porneasc nainte de toate cugetarea uman s n toas , atunci cnd vrea s ajung la adev r. Ceea ce au spus grecii n leg tur cu aceasta i men ine valoarea i ast zi. Ei spuneau: Orice cercetare omeneasc trebuie s porneasc de la uimire! S ne d m bine seama c , realmente, n sufletul care vrea s ajung la adev r trebuie s apar o dat aceast stare, aceea de uimire n fa a Universului. Cel care ajunge s n eleag ntreaga for a acestei afirma ii a grecilor i spune c atunci cnd un om indiferent de circumstan ele care l determin s caute sensul lucrurilor porne te de la uimire, deci de la nimic altceva dect de la uimirea care apare fa de evenimentele cosmice, este ca i cnd un bob de gru ar fi fost pus n p mnt i din el ar fi ncol it o plant . ntreaga tiin trebuie s aib ca germene uimirea..., iar o gndire care se desf oar f r de uimire r mne de fapt doar un simplu joc de gnduri. Deci gndirea trebuie s i aib originea dac putem folosi aceast expresie n uimire (Conferin a I).
* Lumea sim urilor i lumea spiritului, GA 134

Uimirea nu ofer gndirii doar un fundament corect de via , ci na te un interes pentru lumea spiritului atunci cnd ne trimite dincolo de lumea sim urilor. Acestea sunt explicate de Rudolf Steiner n ciclul 36*, unde spune:
RS - Poarta initierii 119

Ct timp nu a existat materialismul, filosofii au c utat mereu, al turi de ceea ce este n lumea sim urilor, un suprasensibil. Se poate spune deci c admira ia, uimirea filosofilor trebuie pus n leg tur tocmai cu faptul c ei nu puteau n elege anumite lucruri prin ceea ce v d ochii sensibili i atunci trebuiau s - i spun : Ceea ce v d aici nu se potrive te cu ceea ce mi reprezint eu despre asta; trebuie s -mi imaginez aici for e suprasensibile. Dar, n lumea sim urilor, filosofii nu v d nici o for suprauman . Numai att i ar fi fost destui pentru un gnditor ca s vad clar c o amintire, chiar dac nu p trunde n con tient, ci r mne n subcon tient, tr ie te n om din vremurile n care sufletul a v zut altceva dect obiecte sensibile. Asta nseamn c omul i aminte te de lucruri pe care el le-a cunoscut mai nainte de a intra n existen a sensibil i de aceea spune: M minunez c v d aici lucruri ale c ror efecte m uimesc i care sunt altfel dect ceea ce am v zut mai nainte, care trebuie s fie deci explicate prin for e pe care trebuie mai nti s le extrag din lumea suprasensibil . Din aceast cauz , orice filosofare ncepe prin mirare sau uimire, fiindc de fapt omul se apropie de lucruri dar, nainte s fi p truns n lumea senzorial el era ntr-o lume suprasensibil , iar lucrurile nu corespund cu ceea ce a perceput el n lumea suprasensibil . i el este uimit pentru c lucrurile i arat efecte pe care le cunoa te doar din lumea suprasensibil . Astfel, mirarea sau uimirea ne arat leg tura omului cu lumea suprasensibil , ca ceva care apar ine unei sfere n care omul nu poate p trunule dect n momentul n care iese din lumea n care este nchis prin corpul fizic. Asta ne arat c omul resimte continuu impulsul de a se n l a deasupra lui nsu i. Cel care nu poate dect s r mn n el nsu i, cel pe care uimirea nu-l scoate din Eul obi nuit, r mne un om care nu se poate desprinde de sine, care las de pild ca Soarele s r sar i s apun f r se se preocupe n alt fel de aceset lucru. A a procedeaz popoarele necultivate. (Conferin a V).
* Omul p mntesc i omul cosmic, GA 133

n acela i context, Rudolf Steiner ne face aten i asupra faptului c , n afar de capacitatea de uimire, i compasiunea i con tiin a moral l nal pe om deasupra Eului obi nuit. El ajunge la urm toarea concluzie: Uimirea sau mirarea, compasiunea i con tiin a sunt cele trei lucruri prin care omul iese din el nsu i chiar n via a fizic , i prin care, n aceast via fizic , str lumineaz lucruri care nu pot p trunde n acest suflet uman pe calea ra iunii i a sim urilor. n dramele-misterii vedem, n tabloul opt, cum Capesius g seste prin uimire accesul la lumea spiritual . La el, uimirea are deja o influen decisiv n orientarea spre lumea spiritual . i Strader este cuprins de uimire; dar lui acest lucru i produce un sentiment de disperare i numai leg tura sa cu Theodora a c rei fiin reprezint , n lumea spiritual , con tiin a este cea care l conduce spre lumea spiritual . Pentru Johannes, compasiunea este cea care are o importan hot rtoare. Aceste trei facult i sunt n fiecare din cele trei personalit i; Capesius ns , care se ocup n special cu istoria i concep ia despre lume, g se te accesul spre lumea spiritual prin uimire, artistul Johannes Thomasius mai mult prin compasiune, omul tehnicii, Strader, mai mult prin con tiin . Uimirea este, desigur, i ea foarte important pentru oameni ca Strader, chiar dac ea na te n ei un fel de disperare. Numai trecnd prin astfel de zguduiri ajung ei n stare s primeasc impulsurile spiritului prin care s - i poat ndruma activitatea. Despre aceste realit i, ca i despre misiunea special a sufletelor de genul lui Strader, Rudolf Stainer spune n ciclul 18*: ntregul conflict ce a fost provocat n sufletul uman prin aceast divizare i n acela i timp prin dorin a de a uni cele dou contrarii, natur i spirit l vede i n drama rosicrucian ap snd sufletul lui Strader. Iar modul cum ac ioneaz un eveniment care iese din cursul natural obi nuit precum revela ia Theodorei asupra celui care este obi nuit s considere a avea valoare doar ceea ce st sub influen a legilor fizice i chimice, modul cum acesta ac ioneaz n suflet ca o ncercare, asta pute i vedea i din caracterul i din ntmpl rile sufletului lui Strader, nf i ate n Misteriul rosicrucian Poarta ini ierii. Prin aceasta ave i caracterizat doar aproximativ ceva ce se exprim ca sentiment al acestei contradic ii n nenum rate suflete moderne. Suflete precum Strader sunt foarte frecvente n lumea de azi. Astfel de suflete-Strader trebuie s priceap , pe de o parte, ciud eniile din mersul regulat, normal, al faptelor naturii, care pot fi explicate prin legi fizice, chimice, biologice; pe de alt parte este necesar i ca astfel de suflete s fie conduse la recunoa terea acelor fapte care apar i ele pe planul fizic, ca minuni, dar sunt l sate deoparte de gndirea pur materialist , respinse ca ceva imposibil i nerecunoscute. (Conferin a III)
* Minunile lumii, ncerc rile sufletului, manifest rile spiritului , GA 129

RS - Poarta initierii 120

O astfel de minune vie uie te Strader n fa a tabloului pictat de Johannes, iar ceea ce tr ie te el acolo l zguduie aproape mai mult dect ceea ce vie uise cu trei ani n urm , la ntlnirea cu Theodora. Capesius ncepe s n eleag deja calea sa de cunoa tere. El spune: Vechea vorb n eleapt : Cunoa te-te!, 'mi-apare-acum ntr-o lumin nou . Pentru a cunoa te ce e ti, Trebuie mai nti s g se ti n tine for a Care, ca un spirit adev rat, Poate s ni se ascund nou n ine. Maria adaug : Pentru a se g si pe sine, Omul trebuie s dezvolte mai nti for a De a p trunde-n propria fiin . Adev r vorbe te cuvntul n elepciunii: Dezvolt -te, pentru a te vedea. Capesius n elege aceste cuvinte. Strader ns se teme s nu se piard pe sine dac va admite c la fiecare treapt de dezvoltare cunoa terea este alta. Prin tabloul pe care l-a putut picta datorit facult ii sale de imagina ie, Johannes l face pe Capesius s g seasc drumul spre lumea spiritual . Maria spune despre tablou: El va continua s lucreze mai departe n sufletul c ruia i-a ar tat calea spre domeniul spiritului. Se vede de aici c Johannes poate deja s ac ioneze n lumea sim urilor din impulsuri spirituale. Dar pentru ca impulsurile spirituale ale noii ini ieri s poat intra tot mai eficient n organizarea lumii sensibile este necesar ca individualit i cu predispozi ii diferite s poat ajunge la ini iere, dat fiind c misiuni mai importante nu pot fi mplinite dect prin colaborarea unor individualit i diferite. De aceea este deosebit de important ca astfel de reprezentan i ai con tien ei actuale, precum Capesius i Strader, s afle drumul spre ini iere.

TABLOUL NOU

n tabloul nou Johannes tr ie te n acela i domeniu sufletesc ca n tabloul doi. Acelea i mprejurimi au acum asupra lui o cu totul alt influen . Pe atunci ele i-au provocat chinuri de nesuportat; acum simte fericire. n urm cu trei ani, ochii sufletului lui s-au deschis, nct el a putut avea o prim ntlnire cu Sinea sa adev rat n lumea spiritual . De atunci el s-a str duit s vie uiasc n el for a Sinei sale adev rate. De i aceast for la nceput se veste te abia sim it l untric de auzul spiritual, ea i treze te totu i speran a c ... pe m sur ce va cre te Va c l uzi spiritul omului Din existen a m rginit , n dep rt rile cosmice, A a cum tainic se dezvolt s mn a m runt , Devenind trupul mndru al uria ului stejar... Vestirea discret a for ei Eului n fiin a interioar i d deja speran a c spiritul va putea nsufle i n el ceea ce ac ioneaz n elemente i c omul poate n elege
RS - Poarta initierii 121

Ceea ce-n elemente, n suflete i n spirite, A pus st pnire pe existen n irul timpurilor i-n eternitate. n tabloul doi am v zut cum Johatmes a ajuns pe calea cunoa terii la o astfel de comuniune cu elementele, nct era n pericol s -i fie r pit Sinea. El a trebuit atunci s - i cheltuie ntreaga for pentru a- i ap ra aceast Sine. Acum, n el germineaz o for care i d speran a c el nsu i poate ajunge s st pneasc for ele care, n elemente, n suflete i n spirite, guverneaz cursul timpului i al eternit ii. Atunci cnd for a vie uirii Sinei se nr d cineaz n spirit, ntreaga fiin a Universului poate tr i n via a sufleteasc . Presentimentul acestei posibilit i treze te n Johannes speran a mplinirii sale. n aceast speran el simte imediat cum cuvintele O, omule, vie uie te-te! ncep s se mplineasc n sufletul s u. Simte cum n el tr ie te lumina i cum mprejurul lui vorbe te claritatea. El simte cum lumina sufleteasc ncol e te n el i cum limpezimea lumilor creeaz n el. Lumin sufleteasc i lumin cosmic se unesc n el. Aici trebuie s ne amintim de ac iunea Philiei n lumea spiritual . Urm toarele cuvinte, care exprim sentimentul de siguran , ne amintesc ac iunea Lunii; sentimentui interior al for ei Eului se intensific att de mult n Johannes nct el poate spune: Simt n mine fiin a lumilor i trebuie s m reg sesc n lumile toate. Vie uirea lumii n Eu nu r mne un sentiment general, nediferen iat, ci toate lucrurile din natur ncep s vorbeasc propriul lor limbaj n sufletul s u, iar Johannes poate vie ui n el nu numai lucrurile din natur , ci i fiin a altor oameni. El se reg se te n acea fiin c reia i-a pricinuit suferin e amare. Acest lucru s-a petrecut i n tabloul doi. Dar ct de diferit este vie uirea acolo i aici! Acolo era un chin pentru Johalmes; aici, ea treze te o nou speran care- i g se te expresia n cuvintele: Lumina spiritual mi va da t ria, O alt Sine-n propria mea Sine s tr iesc. n aceast experien esen ial a vinei str luce te lumina spiritului care treze te for a pentru nvingerea ei. Astfel, sentimentul vinei l face pe om s - i simt sl biciunea i n acela i timp l a az lng eluri superioare divine. Vie uirea elului nalt n omul p mntesc slab provoac tensiunea necesar metamorfozei sale conorm elului superior i aceast tensiune devine putere creatoare d t toare de fericire. Prin aceasta s-a preg tit revelarea fiin ei interioare a adev ratului Eu. Johannes spune: Din mine nsumi trebuie s se reveleze De ce-i ascuns n mine germenele. Lumii vreau s m d rui Prin via a propriei mele fiin e. A a se exteriorizeaz for a Eului n hot rrea sa, ca for de d ruire sau de sacrificiu. Ea este for a lui Hristos n omul individual. n timp ce cuvintele O, omule, vie uie te-te! reveleaz acestea, ele ac ioneaz ca un foc d t tor de via n for ele sufletului i pe c ile spiritului. n tabloul doi, Johannes vie uise n cunoa terea de sine un foc mistuitor; aici, el resimte n adev rata Sine un foc d t tor de via . Acela i foc care, n via a spiritual , arde i mistuie tot ce nu este spiritual n entitatea uman . Acum for a de d ruire a adev ratului Eu ncepe s activeze gndirea pentru ca aceasta s poat p trunde adncurile ascunse ale lumilor. Aceast gndire urc pn la o imagina iune fundamental diferit de imagina iunea corespunz toare din tabloul doi i care a fost caracterizat prin cuvintele: Acolo, din pr pastia neagr , Ce fiin se holbeaz la mine? Simt lan urile Care m leag de tine.
RS - Poarta initierii 122

Nici Prometeu n-a fost legat Att de puternic de stncile Caucazului Cum eu m simt legat de tine. Cine e ti tu, fiin fioroas ?
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, cunoa te-te!)

O, acum te cunosc. Eu nsumi sunt. n tabloul nou , imagina iunea corespunz toare va fi descris prin cuvintele: Din luminoase n l imi o fiin mi str luce te i aripi simt S m nal spre ea. Pe mine nsumi vreau s m eliberez, Ca toate fiin ele care pe sine s-au nvins.
(Din izvoare i stnci r sun : O, omule, vie uie te-te!)

Privesc aceast fiin , Asemenea ei vreau s devin n timpurile viitoare. n mine spiritul se va elibera Prin tine, el sublim. Vreau s te urmez. Aici Johannes contempl imaginea Sinei sale adev rate str luminat de reprezentantul omenirii, de Hristos. Urmnd aceast imagine, el se urmeaz pe sine nsu i n fiin a sa cea mai profund i devine liber n sensul cel mai adev rat al cuvntului. n leg tur cu vie uirea acestei imagini ideale a omului, Rudolf Steiner spune n ciclul 14*: Forma uman pe P mnt este un el pentru zei. Resim i i ntreaga importan a acestui cuvnt: forma uman pe P mnt este un el pentru zei! Fiindc , dac ve i sim i ntreaga greutate a acestor cuvinte, va trebui s v spune i: Aceast form uman este ceva fa de care sufletul individual are o imens responsabilitate, datoria de a o face ct mai des vr it . Posibilitatea des vrsirii a fost dat n momentul n care Elohimii au luat hot rrea de a uni toate for ele lor ntr-un acela i el. Mo tenirea zeilor a fost transferat omului pentru ca el s o dezvolte tot mai mult ntr-un viitor ndep rtat. A sim i acest el n r bdare i umilin , dar i cu for , trebuie s fie unul din rezultatele abord rii cosmice pe care o putem pune n leg tur cu monumentalele cuvinte de la nceputul Bibliei. Aceste cuvinte ne dezv luie obr ia noastr i, n acela i timp, ne indic elul nostru, idealul nostru cel mai nalt. Sim im c suntem de obr ie divin ; dar sim im i ceea ce s-a ncercat s se arate n drama rosicrucim atunci cnd cel ini iat a dep it o anumit treapt , n care el se simte pe sine ca s spunem astfel n sintagma O, omule vie uie te-te! El i simte sl biciunea sa omeneasc , dar simte lng el i elul divin. El nu se mai pierde, nu se mai ofile te interior, ci se simte n l at interior n timp ce se vie uie te pe sine, dac se poate vie ui n cealalt Sine, care i este rev rsat de ceva nrudit cu sufletul s u, fiindc este propriul s u el divin (Conferin a V).
* Misterul biblic al Genezei

Spre sfr itul ciclului 15*, Rudolf Steiner spune: Cu toate c propria noastr natur , n stadiul n care ne afl m n lume, este nc foarte departe de natura lui Iisus din Nazaret, putem spune totu i: Purt m n noi natura uman i aceast natur uman este astfel nct l poate primi n ea pe Fiul Dumnezeului Cel viu; din aceast primire poate ni promisiunea c Fiul lui Dumnezeu poate de acum nainte s r mn unit cu existen a spiritual a P mntului i c , atunci cnd P mntul va ajunge la elul s u, to i oamenii vor fi p trun i de substan a lui Hristos i de fiin ialitatea lui Hristos, n m sura n care o vor dori din adncul fiin ei lor. Avem nevoie de umilin pentru a cultiva acest ideal, fiindc dac nu l cultiv m n umilint el ne face orgolio i i ngmfa i, ne gndim doar la ceea ce putem fi ca oameni i nu prea ne amintim ct de pu in suntem nc n stare s facem ceva. n umilin trebuie s vie uim acest ideal. Dac l vom n elege astfel, el ne va ap rea att de puternic i de
RS - Poarta initierii 123

mare, att de maiestuos i tulbur tor n str lucirea sa, nct ne va ndemna la umilin ; dar aceast umilin nu ne poate cople i, fiindc p trundem adev rul acestui ideal. i dac p trundem adev rul, for a care este n noi orict de mic ar fi ne va ridica mereu mai sus i mai sus, spre elul nostru divin. n Misteriul rosicrucian g sim atinse toate tonalit ile de care avem nevoie: o dat n scena a doua, n care Johannes este sub impresia cuvintelor: O, omule, cunoa te-te! i alt dat cnd este sub impresia cuvintelor O, omule, vie uie te-te! i este ridicat, jubilnd, n dep rt rile cosmice. Dac a ez m acest lucru n fa a ochilor no tri, n elegem n sprijinul celor de mai sus i maiestatea i m re ia care ne ntmpin n Iisus, n Evanghelia lui Matei, care ne invit la umilin , punnd n Iumin micimea noastr , dar care ne arat i adev rul interior i realitatea interioar , care ne smulge din tot ceea ce ne apare ca pr pastie a micimii noastre fa de ceea ce trebuie s fim, fa de ceea ce am putea deveni. i dac prin cunoa tere ne sim im cteodat strivi i n fa a m re iei divine din om, trebuie totu i dac suntem de bun voin s vie uim ceva din impulsul divin, din Fiul Dumnezeului Cel viu, s ne amintim de Iisus Hristos care, atunci cnd, ca oamen, putem vie ui acest Eu, al c rui reprezentant suprem este El, ne-a avertizat pentru toate timpurile ce vor veni, prin forma lapidar a cuvntului: O, omule, vie uie te-te!
* Evanghelia dup Matei, GA 123

TABLOUL ZECE
Ceea ce Johannles a dobndit n tabloul nou prin medita ie asupra cuvintelor: O, omule, vie uie te-te! l duce imediat la experien ele din tabloul zece, din camera de medita ie. Johannes a tr it for a sacrificiului sau for a iubirii ca fiind cea a Sinei sale adev rate. Apoi i vorbe te Theodosius, care a ap rut n tabloul cinci ca reprezentant al for ei iubirii ce lumile-mpreun le leag i umple cu existen fiin ele. Pentru c Johannes resimte for a iubirii n Eu, de aceea poate s i apar reprezentantul for ei cosmice a iubirii. Johannes l consider pe Theodosius rod al vie uirii Sinei. Cnd l v z use n templul subteran, el nu tiuse nc dac i apare un vis sau o realitate. Acum l recunoa te pe Theodosius i hot r te s preia fiin a sa n el i s o manifeste prin propriile sale fapte. F cnd aceasta, el nu vrea s uite c for a sa individual de sacrificiu o datoreaz for ei cosmice de sacrificiu i c for a n elepciunii lui Benedictus este cea care l-a condus la vie uirea Sinei adev rate. Theodosius i spune acum: Resimte-m -n adncurile tale suflete ti i poart -mi for a n tot Universul. n fapte de iubire vei tr i fericirea. Cu toate c aceste cuvinte sunt adev rate n sine, ele te pot mpinge spre iluzia de sine. Este adev rat c actele de iubire nu r spndesc bucuria numai n exterior, ci l fac fericit i pe cel care le nf ptuie te. De ndat ce aceast cunoa tere l mbolde te pe om s vrea s fac binele pentru a beneficia de propria sa bucurie, el pierde for a adev ratului Eu, care este for pur de sacrificiu. Fiindc dac cineva nf ptuie te un act de bun tate pentru propria lui satisfac ie, el nu ac ioneaz din for de sacrificiu pur , ci dintr-un anumit fel de egoism. Pericolul de r t cire este deosebit de mare atunci cnd clarv z torul vie uie te separat for ele cosmice care realizeaz binele prin armonia lor. Atunci el nu se une te dect unilateral cu for ele cosmice i fiindc se declar mul umit cu aceasta ajunge la autoiluzionare i eroare. Acest lucru se petrece cu Johannes n tabloul zece. Cnd Theodosius spune: n fapte de iubire vei tr i fericirea, Johannes ncearc s men in n el acest sentiment i s -l amplifice. Atunci Theodosius dispare. Ceea ce spune apoi Johannes nu mai este expresia for ei de sacrificiu resim it de adev ratul Eu, ci mai curnd expresia dorin ei de a p stra cu t rie pentru sine cele abia tr ite sau a le rechema. Dorin ele egoiste creeaz iluzii n viziunea sa spiritual . Apropierea lui Benedictus, el o resimte ca i cnd s-ar apropia chiar du manul binelui. Vedem astfel ct de putemic este nc n el posibilitatea erorii, n pofida dezvolt rii sale pn la viziunea spiritual . n ciclul 14*, Rudolf Steiner spune n leg tur cu acest subiect: Vedem ns c omul nu trebuie s devin orgolios, vedem c eroarea, posibilitatea erorii nu este nc definitiv ndep rtat i c Johannes Thomasius, care a cunoscut multe, multe despre lumea spiritual ,

RS - Poarta initierii 124

poate totu i, n momentul n care se apropie de el Benedictus, cel mai mare binef c tor al s u, s aib impresia spiritual c cel care apare la u a lui ar putea fi diavolul n persoan (Conferin a Introductiv ).
* Misterul biblic al Genezei

Benedictus i aminte te lui Johannes c numai n elepciunea pe care el i-a conferit-o are puterea s izgoneasc eroarea i c , dac vrea s progreseze n dezvoltarea sa, trebuie s mearg la templu, unde lucreaz mpreun reprezentan ii celor trei for e cosmice, n elepciunea, Iubirea i Puterea. Aceste trei for e cosmice sunt n raport cu cele trei for e esen iale ale sufletului: gndirea, sim irea i voin a. nainte ca omul s ajung la experien a adev ratului Eu, aceste trei for e sunt unite n a a fel nct activitatea fiec reia dintre ele antreneaz participarea celorlalte. Atta vreme ct se p streaz leg tura originar a for elor suflete ti, nici for ele cosmice respective nu pot fi resim ite n mod separat. Johannes a ajuns la stadiul de evolu ie n care are puterea s le vie uiasc separat. El afl astfel c evolu ia sa nu poate continua ntr-un mod corect dect dac va vie ui cele trei for e cosmice ntr-o conlucrare armonioas . Pentru a reu i acest lucru, trebuie ca din Eu s porneasc armonizarea gndirii, sim irii i voirii. Lumina n elepciunii, dac este vie uit n Eu, poate ac iona, ar tnd direc ia. Benedictus spune: i-am dat for a adev rului. Dac n tine puterea focului ei se-aprinde de la sine, Atunci tu trebuie s g se ti calea. Atta timp ct omul nu vie uie te dect din exterior adev rul care indic orientarea, acesta l oblig s -l urmeze ca pe o putere exterioar . Prin supunerea fa de datoria impus , omul nu se poate sim i liber. El i tr ie te libertatea atunci cnd adev rul care indic direc ia coincide cu str dania sa cea mai intim ; atunci adev rul nu i mai lumineaz direc ia a ceea ce trebuie, ci direc ia a ceea ce este voit n mod liber. O asemenea concordan nu poate ap rea dect dac efortul personal i are izvorul n for a spiritual a iubirii, fiindc ea nu este n contradic ie cu datoriile spiritului, ci este for a mplinrii lor. De aceea Theodosius, ca reprezentant al for ei cosmice a iubirii, i spune lui Johannes: Benedictus a putut s te c l uzeasc la mine; De-acum propria ta n elepciune trebuie s te conduc . De vie uie ti numai ce a s dit n tine el, Nu te po i vie ui pe tine nsu i. Te str duie-n deplin libertate spre culmile luminii; Prime te for a mea pentru str dania aceasta. Aceste cuvinte sunt adev rate. Dar dac omul nu le prime te dect ntr-un singur domeniu al sufletului, de pild n cel al sim irii, ele pot pricinui iluzii. Or, din cuvintele lui Johames reiese c el a primit cuvintele lui Theodosius numai n sim irea sa. De aceea trezesc ele nl untrul s u impulsuri luciferice i ahrimanice, iar Lucifer i Ahriman apar n viziunea sa spiritual . El i recunoa te ca fiind fiin ele ce provoac iluzia n sufletul uman. Abia acum g se te el calea spre templul solar suprap mntesc, unde ntlne te pe reprezentan ii for elor cosmice n conlucrarea lor armonioas .

TABLOUL UNSPREZECE
n leg tur cu ultimul tablou al dramei, unde vedem templul solar suprap mntesc, Rudolf Steiner spune n conferin a asupra Misteriului rosicrucian: Cum se mplete te n cele din urm karma i cum arat ca imagine ceea ce i reprezint ca microcosmos Johannes Thomasius n sufletul omenesc, asta a putut fi nf i at pe tot parcursul scenei finale din reprezenta ia de la Mnchen. A a cum ac ioneaz karma, a a st teau i personajele, fiecare la locul s u. Cine era mai apropiat de o persoan , i avea i locul corespunz tor. Dac v reprezenta i aceasta ca o reflectare real n sufletul lui Johannes, atunci ave i cu aproxima ie con inutul scenei din tabloul apte, Devachanul (n leg tur cu care doar foarte greu se poate vorbi).
RS - Poarta initierii 125

n acest tablou vedem deci rezumat nc o dat , ca ntr-o oglind , esenta procesului de ini iere. Din nou fiecare cuvnt, fiecare mi care i fiecare grupare sunt semnificative. La nceput l vedem pe Retardus discutnd cu Capesius i Strader i afl m c el a tepta de la ace ti doi reprezentan i ai tiin ei moderne un ajutor foarte important n ac iunea sa de frnare a evolu iei. Trebuie remarcat c ace ti doi savan i, oameni de tiin modemi, ce par att de progresi ti, sunt n slujba acelei for e cosmice care mpiedic progresul i c depinde mult de conduita savan ilor moderni ca oamenii s g seasc , conform epocii, calea modern de ini iere. Ace ti savan i care vorbesc cu convingere despre ideile i idealurile str daniei omene ti pot fi cauza pentru care oamenii care caut se mul umesc cu discursurile despre idei nalte i renun la cercetarea izvoarelor vii ale spiritului. La o ac iune de acest gen se a tepta Retardus din partea lui Capesius, spernd n acela i timp ca Strader, prin gndire riguroas , s resping viziunea spiritual i s distrug for a ei magic . Dar el se vede n elat n ambele speran e. Concep iile idealiste ale lui Capesius nu au reu it s conving complet prin cuvnt rile sale despre idealuri sufletele auditorilor s i, iar rigurozitatea gndirii lui Strader nu a putut s mplineasc toate dorurile l untrice dup adev r, fiindc el nsu i, nl untrul s u, sim ea mereu i alte for e pe care gndirea sa nu le putea atinge. i pentru c Strader i Capesius nu au nf ptuit ceea ce a a teptat de la ei Retardus, tocmai de aceea Maria i Johannes au putut g si calea ini ierii. De aici deducem c omul actual poate ajunge la ini iere pornind de la concep ia tiin ific modern dac va cunoa te aceast tiin att de temeinic nct s poat percepe momentul exact n care ea nu mai satisface str dania ndrept it spre adev r. Tocmai prin aceast percepere este nvins Retardus n tiin a modern . Dup discu ia lui Retardus cu Capesius i Strader apare Benedictus cu Lucifer i Ahriman, iar n urma lui, Johannes i Maria. Benedictus spune: n sufletul lui Johannes i al Mariei Nu mai este loc pentru for a oarb ; Ei s-au ridicat la existen a spiritual . Aici trebuie s ne amintim c acestea sunt vie uite numai n imagina iunea lui Johannes i c , mult timp, cele contemplate n imagina iune nu se vor mplini. Acela i lucru se poate spune i despre cuvintele lui Lucifer i Ahriman. Lucifer spune: Ce-i drept, trebuie s p r sesc aceste suflete, iar Ahriman: Trebuie s renun la spiritul lor. Dar sunt multe nc nerealizate, ceea ce se va vedea clar n dramele urm toare. Mult mai departe este ns perspectiva pe care o deschid Lucifer i Ahriman, i anume c vor sluji lui Johannes i Mariei. Theodosius vorbe te cu Cealalt Maria i afl m astfel cum a fost construit podul prin care Johannes a putut s ajung n lumea spiritului. Atta vreme ct Cealalt Maria nu ac iona cu for a de jertf a iubirii n lumea sim urilor dect n virtutea unui sentiment obscur, lumina iubirii spirituale, a c rei reprezentant este Maria, nu a putut s g seasc drumul spre lume. Dar n clipa n care Cealalt Maria a recunoscut c doar n lumin noble ea poate s ac ioneze salutar i s-a ntors spre templu adic a primit lumina comunicat prin tiin a spiritului , ea i-a dat lui Theodosius for a s deschid luminii din sufletul Mariei drumul spre lume. Johannes recunoa te c aceast discu ie dintre Theodosius i Cealalt Maria are valoare i pentru propria lui evolu ie. El i spune Celeilalte Marii: V d n tine un fel de-a sim i Ce st pneste i l untrul meu. Eu n-am putut g si calea spre nobila ta sor , Ct timp n mine C ldura iubirii r mnea desp r it De lumina iubirii. n sufletul meu trebuie s fac o jertf La fel cu cea pe care tu o aduci Templului. n ea, c ldura iubirii s se d ruie Luminii iubirii.

RS - Poarta initierii 126

Johannes vorbe te aici de sora mai mare a fiin ei Celeilalte Marii. n tabloul patru, fiin a Celeilalte Marii n lumea astral s-a desemnat ca sora mai mic a naltei entit i spirituale care locuie te n sfera de unde vin Capesius i Strader; vorbind despre c ile care duc acolo, ea spune: De for a mea- i atinge apogeul, Atunci, toate fiin ele domeniului meu n frumuse ea cea mai sublim vor str luci. [ .............................. ] i dac sufletul vostru se d ruie atunci Desf t rilor pure ale fiin ei mele, Voi ve i pluti pe aripile spiritului n nceputurile dinti ale lumii. Entitatea spiritual nalt , a c rei sor mai mic se autodesemneaz a fi Cealalt Maria, trebuie deci c utat la obr ia lumilor. For a Celeilalte Marii este prezentat n dram drept for a de sacrificiu a iubirii care ac ioneaz n lumea senzorial . Pentru c ea spune c pentru sim urile omului ar fi reflectarea surorii mai mari, putem recunoa te prin aceasta c sora mai mare este o fiin care, la obr iile lumilor, ac ioneaz cu for a de sacrificiu a iubirii. Or, aceast for de sacrificiu a iubirii care ac ioneaz la obr iile lumilor este for a creatoare din care toate au ie it i care se manifest n armonia cosmic . Prin faptul c omul jertfe te cldura individual a iubirii luminii iubirii, el las ca lumina spiritului s i conduc voin a de iubire. El se une te astfel cu lumina spiritului i ajunge la cunoa tere n mp r ia spiritului. Johannes g se te mai nti n Maria aceast lumin a spiritului care, pentru el, n lumea spiritual , reprezint nalta entitate spiritual care domne te la obr iile lumilor ca fiin crealoare a iubirii. Acesteia i corespunde Maria n prima parte a scenei Devachanului. Acum Maria i spune: Johannes, i-ai dobndit acum prin mine Cunoa terea-n mp r ia spiritului; Cunoa terii spiritului tu i vei ad uga via sufleteasc , Dac i vei afla propriul suflet A a cum l-ai aflat pe-al meu. Johannes trebuie deci s g seasc acum n el nsu i fiin a creatoare spiritual pe care n lumea spiritului a cunoscut-o mai nti n Maria. El trebuie s resimt n el ceea ce nf ptuiesc n lumea spiritual Philia, Astrid i Luna. n tabloul apte ne este ar tat detaliat modul n care ac ioneaz ele, pornind din lumea spiritual . G sim un scurt rezumat n acest sens n cuvintele lor. PHILIA: ASTRID: LUNA: Din devenirea tuturor lumilor Bucuria sufleteasc i se va revela. C ldura sufleteasc va putea acum S str lumineze ntreaga- i existen Pe tine nsu i te vei putea vie ui, Cnd lumina va putea str luci n sufletul t u.

Luna este cea care ne nva c omul nu poate s se vie uiasc pe sine nsu i dect atunci cnd poate face ca lumina s lumineze n sufletul s u. Ceea ce este necesar n acest scop afl m din discu ia ce are loc ntre Romanus i Felix Balde. Romanus spune: Ai stat mult timp departe de Templu. Ai vrut s recuno ti iluminarea Numai dac propriului suflet i se revela lumina. Oameni de felul t u mi r pesc puterea De-a d rui lumina mea sufletelor de pe P mnt. Ele vor s scoat numai din adncuri ntunecate Ceea ce trebuie s-aduc -n via .
RS - Poarta initierii 127

Felix Balde apare aici ca reprezentantul luminii proprii a sufletului sau al luminii individuale. n tabloul cinci, Felix Balde este caracterizat ca cineva care a crezut pn acum c fortele clarvederii trebuie s r mn desp r ite de ra iune. O astfel de viziune a spiritului care r mne separat de ra iune transmite doar o lumin individual . Viziunea spiritual nu cap t o semnifica ie supraindividual dect atunci cnd este p truns de gndire. Desigur, este vorba aici doar de gndirea eliberat de sim uri. A a cum gndirea obi nuit une te percep ia senzorial cu no iuni i idei i prin aceasta d o semnifica ie supraindividual percep iei individuale, tot astfel, datorit templului, viziunea spiritual a individului se uneste cu legit ile generale ale lumii spirituale. Acest lucru l urm re te i tiin a spiritului. Hot rrea lui Felix Balde de a se d rui templului corespunde orient rii sale spre tiin a spiritului. Cand facultatea individual de clarvedere se une te cu tiin a spiritului, n sufletul omului individual se pot aprinde eluri cosmice, ca lumin care i lumineaz propria voin , astfel nct lui i este ng duit s se urmeze pe sine f r s se abat prin aceasta de la elurile juste ale Cosmosului. Pentru c Felix Balde s-a consacrat templului, Romanus poate lumina voin a omului individual, nct acesta s - i crmuiasc drumul pornind din elurile cosmice! Dup aceste cuvinte ale lui Romanus, Maria spune: Johannes, acum te-ai v zut n spirit Pe tine nsu i lng Sinea mea. Vei vie ui ca spirit propria- i fiin Cnd lumina cosmic pe sine se va putea privi n tine. Atunci cnd omul individual i crmuie te drumul, pornind din elurile cosmice (ceea ce urm re te Romanus), elurile lumilor se reveleaz n el; lumina lumilor se poate oglindi n el. Calea care duce aici este indicat prin discu ia dintre Felix Balde i Romanus. Maria caracterizeaz mplinirea elului acestui drum drept condi ia ce trebuie ndeplinit dac Johannes vrea s - i tr iasc existen a sa ca spirit. Voin a spiritual se treze te n om atunci cnd voin a de sacrificiu, n scut din compasiunea reprezentat de Cealalt Maria, se une te cu voin a spiritual de jertf , a c rei ac iune n lumea spiritual o arat Maria. Dar aceast voin spiritual r mne nl n uit n om pn cnd for a sufletului care poate contempla lumina ce ilumineaz voin a se d ruie templului. Aceast for spiritual s-a manifestat n om, n etapele precedente ate dezvolt rii umane, ca o for de clarvedere, iar n omul actual ca for a con tiin ei. Voin a spiritual din om se poate elibera numai atunci cnd ca o for a con tiin ei se une te cu celelalte for e reprezentate n templu. Aceast unire se realizeaz atunci cnd Felix Balde se ndreapt spre templu. Johannes i spune lui Felix Balde: n tine, Frate Felix, V d for a sufleteasc ce-n spiritul meu Voin a mi-o nc tu a. Ai vrut s g se ti calea spre Templu. n spiritul meu, eu vreau s ar t for ei voin ei Calea spre Templul sufletului. Atunci Retardus roste te: Sufletul lui Johannes i al Mariei Se rup de-mp r ia mea. Acum, ei cum vor mai putea g si Ceea ce provine din puterea mea? Ct timp nl untrul lor Lipsea temelia tiin ei, Se bucurau de darurile mele; M v d silit A renun a la ei.

RS - Poarta initierii 128

Prin eliberarea voin ei spirituale, omul se smulge din sfera lui Retardus. Aceast eliberare se nf ptuie te la nceput n domeniul gndirii. Acest lucru reiese din cuvintele pe care le spune n continuare doamna Balde: i-am ar tat c omul i poate-nfl c ra gndirea i f r ajutorul t u. Din mine se revars o tiin Ce poate purta roade. Pentru ca gndirea care se smulge din domeniul lui Retardus s nu se nvrto eze, ea trebuie s fie nfl c rat de for ele fanteziei, iar acestea se afl n basmele doamnei Balde. For ele fanteziei confer gndirii capacitate de a forma reprezent ri care, prin vitalitatea lor, reflect corect lumea vie i aduc o cunoa tere fecund . Aceast cunoa tere ns nu ajunge la o deplin eficien dect dac se cunun cu lumina tiin ei spiritului. De aceea spune Johannes: S se cunune tiin a aceasta Cu lumina care, din izvorul plin al Templului Poate lumina sufletele omene ti. Capesius nc nu a unit cunoa terea sa cu lumina templului. De aceea, Retardus i spune: Capesius, fiul meu, Tu e ti pierdut; Mi te-ai sustras'nainte ca lumina Templului S te fi putut lumina. Benedictus i r spunde: El a pornit pe cale. El simte lumina i va dobndi for a Ca-n propriul suflet s ntemeieze Ceea ce, pn acum, Felicia trebuia s creeze pentru el. Prin aceasta este prefigurat pe scurt calea ini ierii pe care Capesius deja a pornit i care este important i pentru dezvoltarea ulterioar a lui Johannes, n m sura n care eliberarea voin ei sale ncepe n domeniul gndirii. Strader nu cunoa te nc drumul care l poate duce la templu. El spune: Eu singur par pierdut. Nu pot eu nsumi s -mi izgonesc ndoiala i n-am s reg sesc, desigur, Calea ce duce la templu. Theodora i r spunde: Din inima ta, O raz de lumin se ridic , Un chip omenesc se desprinde din ea. i pot auzi cuvintele Ce vin de la el; R sun asa: Mi-am cucerit prin lupt For a de a veni la lumin .
RS - Poarta initierii 129

Prietene, ai ncredere n tine! Tu nsu i vei rosti aceste cuvinte Cnd timpul t u se va fi mplinit. Este r spunsul entit ii care pe plan spiritual este con tiin a i trezitoarea memoriei pentru trecut. Ea contempl drept cale de in iere viitoare a lui Strader ceva asem n tor cu ceea ce nf i eaz Rudolf Steiner, ntr-o conferin , ca fiind o experien pe care o face omul dup moarte. El spune n acea conferin c n timp ce arhetipul nostru cosmic r mne ascuns n noi pe durata vie ii p mnte ti i r sun optit prin vocea con tiin ei, dup moarte el devine vizibil ca forma noastr proprie, iluminnd propriile noastre fapte. Cnd acest lucru este vie uit nainte de moarte, ca ini iere, este vorba de o ini iere a voin ei. Johannes a fost condus n lumea spiritual prin for ele compasiunii; Capesius ncepe cu gndirea, n care mirarea joac un rol decisiv. Corespunde fiin ei lui Strader s nceap cu iluminarea voin ei. Capesius i Strader vor trebui s cunoasc n templu i c i de ini iere diferite de ale lor i fiecare va trebui s refac pn la un punct nceputul c ilor pe care le-au urmat ceilal i. Dar ac iunea templului nu const numai n armonizarea for elor fiec ruia, ci i n a aduce o armonizare a activit ii n comun. Faptul reiese deosebit de clar n scena templului din finalul dramei a treia. Acolo g sim grupate diferitele personaje dup facult ile i misiunea lor. Theodora apare i de aceast dat al turi de Strader, de i ntre timp ea p r sise planul fizic. Ne putem da seama astfel c mor ii particip la activitatea comun dintr-o comunitate spiritual i putem fi convin i c mor ii no tri iau i ei parte la munca noastr , dac ne str duim spre armonia adev rat .

RS - Poarta initierii 130

Evaluare