Sunteți pe pagina 1din 2

LOCUINTA Str.

Veronica Micle
nr.13-15 , sect.1
BUCURESTI

BREVIAR DE CALCUL
Instalaii sanitare
1. Date de calcul
- numr personae
- consum specific ap rece
- consum specific ap cald
- coeficient variaie consum zilnic
- coeficient variaie consum orar

N=6
q = 280 l/zi.pers.
q = 110 l/zi.pers.
kzi= 1,3
ko= 2

2. Consum maxim zilnic ap rece


Q zi . max . =

k zi N q 1,3 x6 x 280
=
= 2,2mc / zi
1000
1000

3. Consum maxim orar ap rece


Qorar max . =

k o Q zi max . 2 x 2,2
=
= 0,18 mc / h
24
24

4. Debit maxim orar ap cald


Qorar max . =

k zi k o N q 1,3x 2 x6 x110
=
= 172 / h
16ore
10

5. Debit maxim orar evacuare ape uzate


Qu .orar = 0,8 Qorar max . = 0,8 0,18 = 0.10 mc / h

6. Debit de calcul instalaii ap rece


- Echivaleni de debit E
E1- baterii
13 lavoar
x 0,35
= 4,55
2 spltoare x 1,00
= 2,0
2 duuri
x 1,00
= 2.0
6 cazi baie x 1,00
= 6,0
E1 =14,55
E2 robinete
1 WC X 0,50 = 0,50

1 Rds x 1,00 = 1,00


E2 = 1,50
E = E1 + E2 = 2,35 + 1,50 = 3,85

q = b a b E + 0,004 E

a = 0,15; b = 1; c = 1; E = 3,85
q =0,15

3,85 +0,004 3,85 =0,31 l / s

7. Debit de calcul instalaii ap cald


a = 0,15; b = 0,7; c = 1; E = E1= 2,35

q = 0,7 0,15 2,35 + 0,004 2,35 = 0,17 l / s

8. Debit de calcul canalizare menajer


Echivaleni de scurgere Es
1 lavoar x 0,50 = 0,50
1 spltor x 1,00 = 1,00
1 cad du x 1,00 = 1,00
1 WC x 6,00
= 6,00
Es = 8,50
Qc = Qs+qs.max.
qs.max.= 2,00 l/s
0
,
3
3

0
,
4
0
8
,
5
+
0
,
0
0
1

8,5 =0,40 l / s
Qs=
Qc= 0,40 + 2,00 = 2,40 l/s
ntocmit,
Ing. S. Dumitru