P. 1
Mitropolitul Moldovei Dosoftei

Mitropolitul Moldovei Dosoftei

|Views: 461|Likes:
Published by Emilia Maxim

More info:

Published by: Emilia Maxim on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

Mitropolitul Moldovei Dosoftei

Alături de marile personalităti româneşti care au ilustrat viaţa noastră culturală din secolul al XVII-lea se aşază şi figura mitropolitului Moldovei, Dosoftei. O înviorare a culturii slavone nu mai era cu putinţă în ţările noastre, deoarece în sudul dunărean, exprimat sub apăsarea turcească, focarele de cărturărie slavă se stinseseră. La această răspîntie în din viaţa bisericii noastre se iveşte marele mitropolit Dosoftei, care, adăpîndu-se din izvoarele autentice ale ortodoxie, începe munca grea pentru introducerea limbii naţionale în biserică.

Imaginea lui Dosoftei
“Acest Dosofteiu mitropolitul – scrie Ion Neculce – nu era om prost de felul lui; era neam de mazil (dupa o altă redacţie a operei lui Neculce : “Fecior de neguţător”). Prea invăţat ; multe limbi ştia: elineşte, latineşte, slovineşte şi alte. Adânc din cărţi ştia; şi deplin călugăr, şi cucernic, şi blând, ca un miel; în ţara noastră pre aceste vremuri nu se afla om ca acela” 1. Din cercetarea mai atentă a operelor lui Dosoftei se vede cât de îndreptăţită este afirmaţia lui Neculce: “multe limbi ştia“. Într-o notiţă din “Psaltirea în versuri“ ne spune textual: aşa am cetit în “Psaltirea cea leşească“, iar, pe de altă parte, pe marginea unei cărţi vechi, adaugă lămuriri în limba polonă. Iar un copist rus al unui manuscris slavonesc a lui Dosoftei spune: “Traducatorul acestei carti sfinte, preasfintitul Dosoftei, mitropolit ortodox al Sucevei – multi care l-au cunoscut vorbesc bine despre el”2. Această minte poliglotă avea şi o adâncime culturală teologică şi profană, după cum se vede din numeroasele note şi comentarii de ordit teologic, etnografic, împrăştiate în traducerile sale(mai ales în “Psaltirea în versuri“)

Viaţa
Unde s-a format sufleteşte acest mare îndrumător al bisericii moldoveneşti, în ce împrejurări a învăţat el atâtea limbi şi a ajuns la o cultură aşa de aleasă? Legăturile de rudenie strânsă ale lui Dosoftei cu familia Papară din Lwow lasă deschisă ipoteza că Dosoftei îşi va fi aşezat temelia studiilor sale poate în şcoala Frăţiei ortodoxe din Lwow, pe care o găsim într-un rind, împreună cu întreaga comunitate, sub epitropia rudei sale
1

M. Kogalniceanu, Cronicele Romaniei, vol. II, Bucuresti, 1872, p.233 St. Ciobanu, Kiev, 1915.

2

Liturghii). Dosoftei trece în Moldova. dar şi cu texte de ritual. păstrată fragmentar (154 de versuri). unde îl găsim prin anul 1649 în calitate de călugăr modest la manăstirea Pobrata. primul cărturar român care a copiat documente şi inscripţii. “Octoihul”). din piesa “Orbecche” a italianului Giraldi. După terminarea studiilor. “Istoriile” lui Herodot. el devine episcop ade Huşi. inspirată. înlocuind limba slavonă în care se oficia serviciul divin A fost unul dintre cei mai mari cărturari din trecutul nostru. care s-a tiparit la Bucureşti. îmbogăţind literatura religioasă nu numai cu cele mai populare cărţi de lectură în acest domeniu (“Psaltirea in versuri“.Kiriac Papară. pe timpul domniei lui Duca Voda. la rândul ei. “Constituţiile Sfinţilor Apostoli”. şi despre “Credinţele noastre” a lui Simeon al Tesalonicului. scrisă de poetul cretan Gheorghe Hortatzis (începutul sec. În anul 1658. Tipăriturile religioase au contribuit. fiind primul poet naţional. Tipărituri şi Opere Cunoscător al mai multor limbi. Vasile cel Nou”. “Cronograful” lui Matei Cigalas. în timp ce se afla în exil în Polonia. în limba română. 40 . ocupă scaunul de miropolit al Moldovei. iar în anul următor trece în aceaşi calitate la Roman. În anul 1671. a tradus introducerea (prologue) dramei “Erofili”. “Molitvenicul”. cartea “Mântuirea păcătoşilor” a lui Agapie Landos şi fragmente din “Viaţa şi minunile Sf. Dosoftei a tipărit numeroase traduceri. “Un Pateric grecesc”. Ca episop de Roman a revizuit traducerea Vechiului Testament făcută de Nicolae Milescu. primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox. “Dialog împotriva ereziilor”. începe acum şi traducerea Dogmaticii “Sf. pentru prima oară în româneşte. “Istoria bisericească” şi “Privire mistică a patriarhului Gherman I al Constantinopolului”(o explicare a Sf. la introducerea limbii române în biserică. Ca monah la Pobrata. loan Damaschinul” (se păstrează 4 capitole din cartea I). primul traducător din literatura dramatică universală şi din cea istorică în româneşte. pe care le-a publicat. a tradus din greceşte în slavo-rusă mai multe lucrări teologice: “Scrisorile Sfantului Ignatie Teoforul”. XVII). a tradus. în primul rând.“Vieţile sfinţilor“). În acestă şcoală reorganizată de Petru Movilă. în 1688. se predau pe lângă limba slava bisericească şi polonă şi limbile greacă şi latină. de slujbă bisericească (“Liturghia”. La rugămintea patriarhului loachim al Moscovei şi a mitropolitului Varlaam lasinski al Kievului. unul dintre primii cunoscători şi traducători din literatura patristică şi post patristică la noi şi care a contribuit la formarea limbii literare romîneşti. pentru prima oară.

ne dă posibilitatea de a urmări procesul de elaborare şi creaţie al mitropolitului poet. veşnic în căutarea unei forme mai clare şi mai expresive. O copie manuscrisă a textului . prima lucrare în acest gen în limba românească. loan Gură de Aur). Iar în precuvântarea lui din “Psaltirea în versuri”. în anii lui de şedere la mănăstirea Probota şi de păstorie la Huşi şi Roman.poartă semnătura lui Dosoftei ca episcop de Roman. nemulţumit de prima redacţie.de cuvântări (mărgăritare) ale unor Sfinţi Părinţi (34 ale Sf.păstrată in Biblioteca Academiei Române . corectează expresia. “Psaltirea în versuri” a necesitat o muncă îndelungată. revede necontenit textul. prin larga lor circulaţie. “PSALTIREA ÎN VERSURI” Principala operă a mitropolitului Dosoftei şi prima lui scriere care a văzut lumina tiparului este “Psaltirea în versuri”. Tălmăcind “Psalmii lui David”. Versiunea păstrată în manuscrisul din 1671 are o importanţă aparte. Crescut în mediul cultural al Poloniei. “in cinci ani foarte cu usardie multă”. limba stihurilor lui devine imediat curgătoare. într-un orăşel polonez. ci şi o prelucrare a lor. Se vede că mitropolitul Dosoftei. se ocupă intens de traducerea şi de alcătuirea cărţilor pe care le scoate între anii 1673 şi 1686. în slavo-rusă. A alcătuit. Uniev. care. “a trades această carte din slavoneşte”. Textul tradus în proză a fost “tocmit” în “versuri” . colinde . El face la început “talcovania acestii sfinte cărţi…. deşi s-a izbit de insuficientele mijloace de expresie literară pe care le putea oferi atunci limba română. modifică uneori ritmul. îndreaptă mereu. fiindcă. el. care apare în anul 1673. “Pentru aceia cu multă trudă şi vreame îndelungată”. dar din mărturia pe care ne-o dă prefaţa textului tipărit în 1673. carea iaste plină de rugă şi plină de tainele ceale mare a lui Dumnezeu”. că s-a împlinit cu foarte mare osîrdie în cinci ani. Cu toate că versul său este încă stângaci. Dosoftei realizează nu doar o simplă traducere. Unii din psalmii tradusi în versuri de Dosoftei au devenit. cum “a putut mai frumos” . Dosoftei ne dă un fel de tratat de versificaţie. o culegere de texte patristice şi liturgice despre prefacerea Sfantelor Daruri. mitropolitul Dosoftei are o deosebită atracţie pentru versificaţie. pusă în paralelă cu textul din 1673. rezultă că Dosoftei a început să lucreze la opera sa din 1668. muzicală şi ritmică. unde poezia încă în secolul al XVI-lea ajunge la o mare perfectiune. când ia ca model versul popular.

Universul este creţia lui Dumnezeu. de cântat în biserică şi de memorat. de la slujitorii cultului până la cel din urmă credincios./Supusu-ne-au gloate/ Şi limbile toate. /Sugarii din braţe ţ-cântă cu credinţă./ Lăudând pre Domnul. /Ce-i tâne cuvântul. ce ţi-i cu credinţă. /Cu toată podoaba. devenind adevărat model pentru poeziile europene şi universale. să legi pre vrăjmaşul.religioase sau cântece de stea./ Să domnească-n lume./ Carea-i giuruită/ Lui Iacov iubitul./ Cântat în laute. Aceştia au o tematică diversă. În acest psalm se îmbină adresarea directă. De dau cuviinţă./ De ni-s supt picioare/ Limbi de pre supt soare. în care psalmistul îşi exprimă sentimente de dragoste şi de recunoştinţă faţă de Dumnezeu./ Cu svântul său nume/./Mila sa-s arate/ Cea de bunatate/ Spre noi. este slăvit pe tot pământul. /Să-i culegi dobânda. De aceea. să-i răstorni sălaşul. / Ai tocmit şi luna să crească. / Să-ş ia de la soare lucoare din rază. el. cuprind şi năzuinţele şi eforturile sufletului . Dosoftei apelează la modelul poeziei populare. de admiraţie şi de adoraţie faţă de Dumnezeu. /De cerci pentru dânsul folos înainte? Sau fiiu-său doară. Psalmul 8. Importanţa Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei pentru literatura noastră veche este foarte mare./ Cântat pre-mpăratul. /De grijeşti de dânsul şi-i faci socotinţă? Puţân nu de-atocma cu îngeri în slavă”. dar şi omul. Dumnezeu. ticăloşii. /Când vii să cerci iadul. care. să scază./ Că nu-i ca dans altul. pe care l-a încununat cu mărire şi cu cinste şi căruia i-a dat în stăpânire tot ce-l înconjoară./ Să-l vază tot omul. pe care îl laudă pentru bunătatea./ Să cânte tot omul. au scris Psalmii în interpretare proprie./ Că s-au suit Domnul. ca Psalmul 46: Limbile să salte/Cu cântece înalte/ Să strige-n tărie/ Glas de bucurie./ Pre vârvuri de munte/ S-aud glasuri multe/ De bucine mare. iar slava lui s-a înălţat mai presus de ceruri./ în zăcături multe. totodată. Psalmii au fost apreciaţi de numeroase generaţii de poeţi. /Văz că-i făcut ceriul de mânule tale. care începe cu o interogaţie retorică “De să minunează-n toate părţ de lume! /Că prin toate ceriuri tu dai cuviinţă. este un psalm de laudă şi de mulţumire. puterea creatoare şi generozitatea sa. /Ce poate fi omul de-l aduci aminte./Alesu-s-au şie/ Parte de moşie/ Ţara cea dorită. recuperează realitatea românească asemănătoare celei biblice. / Stele luminate ce lucesc pre noapte./ Cu înaltă strigare. cu monologul. astfel încât psalmii să fie accesibili ascultatorilor. Psalmii. şi-i pornit cu cale. tu le-ai urzât toate./ Este-mpărat mare/Preste tot pământul /Şi-ş tâne cuvântul. Biserica devine o instituţie eficientă de răspândire a limbii române./Domnul este tare. uşor de înteţes. Psaltirea cuprinde toată gama trăirilor umane îndreptate spre planul transcendent şi. Datorită valorii lor literare deosebite. pe lângă preamărirea Domnului şi sentimentele de dragoste./ Precum ne spun moşii. realizată prin vocativele din primu şi ultimul verset.

Se mă scoti din grija multă. care de atunci înainte devine capabilă de a imprima în melodia cuvântului toată gama sensibilităţii sufletului românului.omenesc de a se ridica de la cele pământeşti către sferele cele mai înalte ale cerurilor. constatăm râvna lui fără de seamăn pentru răspândirea cărţii româneşti. Citez un mic fragment din Psaltirea lui Dosoftei: “Către tine am nădejde Doamne. un adevărat exemplu pentru cititori. prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. psalmii transpusi în versuri inspiră încrederea în vigoarea limbii româneşti. prin intermediul elementelor lirice. pe neaşteptate. cât şi valori morale. cu toate că el cunoştea bine limba slavă. Să-mi hii domn şi sprejeneală Şi stânca despre năvală…” Cel mai mare merit a lui Dosoftei este acesta de a fi oferit în Psaltire . veneraţia. Astfel. Sub el nu apare nici o carte slavonească. Terminând observaţiile noastre cu privire la activitatea mitropolitului Dosoftei. în spcial acei scrişi în ritmul cântecelor poporului nostru. ca dovadă că a fost citită. de mulţumire şi de iubire către divinitate. Exprimă sentimente de adoraţie. omul nu se mai teme de moarte. Să mă scoti din greutate. au pătruns în literatura noastră populară sub formă de cântece de stea. Toate cărţile publicate sub păstoria lui sunt rezultatul . datorită divinităţii. este faptul că unul din psalmii versificaţi. Cu toate defectele de limbă şi de formă. fiind illustrate atât pilde. date fiind calităţile ei poetice şi popularitatea operei lui David. “Psaltirea în versuri” a lui Dosoftei a fost cea dintâi operă mare versificată în româneşte şi. întâiul monument de limbă poetică românească. oamenii de rând. Conţin adesea adresarea directă către divinitate printr-un monolog în care este evidenţiată slava. cându-s în primejdie Şi să nu-mi vie stideala Preste veaci sminteala. dar şi trăiri emoţionale. Şi te pleaca de m-ascultă. Psaltirea a avut o circulatie mare.

lipsită de claritatea graiului. în Ţara Românească de către Antim Ivireanu. atât cât o avem. Este limba cărturarului erudit. Munca lui Dosoftei. si el întrebuinţează cuvinte populare. toate sunt traduse sau alcătuite de el. Într-un studio mai vechi s-a remarcat că în opera lui Dosoftei ar fi mărturisiri din care ar reieşi că el a învăţat româneşte mai târziu3. Probabil că limba românească el a învăţat-o mai târziu.muncii lui. adeseori greoaie. Rom. nr. 2602 . Prin traducerea Psaltirii în versuri.. Limba scrierilor lui însă nu are cursivitatea şi frumuseţea limbii lui Varlaam sau a cronicarilor nostri. El a deschis drumul limbii româneşti către altarul bisericii. Dosoftei a aşezat temeliile versificaţiei în literature noastră. reprezintă un pas înainte. Astfel. Străduinţele lui vor fi continuate mai târziu. chiar provincialisme. Dosoftei rămâne o figură care sintetizează vitregia împrejurărilor în care s-au zbătut toţi marii cărturari ai literaturii noastre vechi. deşi. BIBLIOGRAFIE 3 Manuscrisin Biblioteca Acad. alături de numeroasele slavonisme.

1982. Hodoş. Editura Minerva. I. Bibliografia românească veche. Bucureşti. Editura Minerva. p.209-240. “Literatura religioasa”. Bucureşti. Bucuresti. Bianu şi N.1. 1980. Viaţa şi scrierile lui Dosofteiu mitropolitul Moldovei(extras din Candela).9-10 4. Ştefan. p. Dinulescu. 1903. Istoria Literaturii române de la origini până în prezent. Cernăuţi. I.. . 262-269. Nicolae – Istoria literaturii române vechi. 1885 2. Cartojan. unde se descriu cărţile lui 3. Călinescu George.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->