Sunteți pe pagina 1din 3

5.10.2011 Curs 1 IZVOARE L. 287/2009 privind Codul civil L. 71/2011 pentru punerea in aplicare a L.

L.287/2009 privind Codul civil OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a L.287/2009 privind Codul civil

Izvoarele dreptului civil Art. 1 (1): legea, uzantele, principiile generale ale dreptului. Aplicarea in timp a legii civile Art. 6 Art. 102 LPA Efectele unui contract incheiat sub legea veche raman a fi reglementate de legea veche. Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de legea in vigoare la data modificarii. In privinta elementelor ce nu fac obiectul modificarii raman aplicabile dispozitiile alin. 1 (se aplica Codul Cuza). Domeniul de aplicare a contractelor speciale Alaturi de dr civil exista si dr comercial inainte de 1 oct. Impreuna alcatuiau dreptul privat. Criteriul de distictie: art 1 din Codul comercial in comert se aplica legea de fata, unde ea nu dispune se aplica codul civil. Dupa intrarea in vigoare a CC inlocuirea sistemului dualist cu sistemul monist. Prin sistem dualist se intelege coexistenta dr civil cu dr comercial (coexistenta unui cod civil cu un cod comercial). Sistemul monist semnifica situatia in care dreptul privat nu are in componenta sa o ramura distincta de drept comercial, ci doar reglementarile de drept civil. Prin urmare in acel sistem de drept nu exista un cod comercial, nu exista alte reglementari de drept comercial care nu sunt codificate. Art. 230, lit. c LPA abroga expres si direct codicele de comert din 1887, pastrand in vigoare anumite texte si dupa 1 oct: unele texte referitoare la probe in raporturile de dr comercial, pana se va adopta un nou cod de procedura; dispozitiile de drept maritim, pana se va adopta un cod maritim. Inlocuirea sistemului dualist cu cel monist este cea mai criticata noutate adusa de Codul civil. Sistemul monist asigura unitatea reglementarii prin dreptul privat in scopul realizarii unei protectii egale a neccomerciantilor in comparatie cu comerciantii si spre a evita ceea ce poate fi considerat neonest, supunerea necomerciantilor la reguli juridice care sunt specifice si utile in raporturile dintre comercianti. Prin jocul normelor, acolo unde exista sistem dualist, reglementarile de dr comercial se aplica in mod inechitabil chiar si necomerciantilor, punandu-i pe acestia intr-o situatie de inferioritate.

In realitate cele 2 domenii interfereaza. Inechitatea poate fi inlaturata printr-o reglementare atenta si corespunzatoare. Sistemul monist: Olanta, Elvetia, Italia. Tendinta este spre sistemul monist. Codul comercial a fost abrogat prin ultimul art al LPA. Art. 213 LPA la data intrarii in vigoare a Codului civil, termenii si expresiile din legislatia civila si comerciala in vigoare se inlocuiesc cu termenii si expresiile corespondente din codul civil. Art. 6 LPA in cuprinsul actelor nomative aplicabile la data intrarii in vigoare a codului civil, referirile la comercianti se considera a fi facute la persoanele fizice sau dupa caz, persoanele juridice supuse inregistrarii in registrul comertului. Se va folosi in continuare termenul de comerciant, dar cu un continut special, in unele reglementari comerciale. La data intrarii a codului civil sintagma contract comercial se inlocuieste cu sintagma contract civil, iar contracte/acte de comert, se inlocuieste pur si simplu cu sintagma contracte. Introducerea conceptului de profesionist In sistemul anterior, in conceptul de comercianti erau inclusi numai anumiti profesionisti, numai anumite activitati care se realizau ca profesii. In conceptul de comerciant nu era inclusa categoria liberilor profesionisti precum avocatii, expertii contabili, notarii, arhitectii, etc. lor nu li se aplicau normele de drept comercial, ci reglementarile care la origine priveau raporturile dintre componentii obisnuiti ai societatii. S-a observat ca ar fi mai bine ca nu numai pt acei profesionisti care sunt comercianti, ci in general pt orice categorie de profesionisti sa existe reguli unitare care sa instituie anumite standarde in prinvinta exercitarii acestor profesii. Art. 3 CC aplicarea generala a codului civil. Profesionisti=toti cei ce exploateaza o intreprindere, isi desfasoara activitatea prin intermediul unei intreprinderi, cei care realizeaza o activitate, de aceea sunt intreprinzatori. Constituie exploatarea unei intreprinderi, exercitarea sistematica de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati organizate, ce consta in producerea, administrarea, ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca aceasta activitate are sau nu are un scop lucrativ. Intreprinderea este deci o activitate cu caracter repetat, este orice fel de activitate organizata, in orice domeniu permis de activitate. Art. 1358 raspunderea civila delictuala pt fapta proprie, solicita necesitatea vinovatiei: pt aprecierea ei se va tine seama de imprejurarile in care s-a produs prejudiciul, imprejurarile straine precum si daca a fost cauzat de un profesionist, in exploatarea unei inteprinderi. Prin urmare in cazul profesionistilor exista mai cu seama o culpa, ei trebuie sa respecte standarde mai inalte. Art. 1709 garantia pt vicii ascunse: cumparatorii care au descoperit viciile trebuie sa le aduca la cunostinta vanzatorului intr-un termen rezonabil, stabilit potrivit imprejurarii, cand e vb de profesionisti, standardele sunt mai severe. Art.8 LPA aduce niste detalii despre profesionist: notiune profesionist include categoriile de comercianti, intreprinzatori, operator economic, precum si orice alte persoane autorizate sa desfasoare activitati economice sau profesionale astfel cum aceste notiuni sunt prevazute de lege la data intrarii in vigoare a CC.
2

Corelatia cu dreptul general al obligatiilor Cartea a 6 a prescriptia extinctiva Cartea a 7a drept international privat Cartea a 5 a despre obligatii Sub imperiul codului cuza: in completarea normelor speciale referitoare la diverse contracte speciale, atunci cand se constata inexistenta unor reguli cu privire la anumite aspecte, trebuie sa se aplice regulile din teoria generala a obligatiilor, adica nu trebuie sa se aplice in completare normele prevazute pt un alt contract special, chiar daca este vb de un contract asemanator, cu exceptia situatiei in care nu se poate identifica niciun fel de regula, nici macar in teroria generala a obligatiilor. Ex contractul de renta viagera, contract numit, si cel de intretinere, e nenumit, nu exista reguli speciale si era guvernat de teoria generala a obligatiilor, si nu i se aplicau anumite reguli speciale din asemanatorul contract de renta viagera, de ex referitoare la reziliere. In prezent, art. 2 din Noul cod civil, alin 2 : prezentul cod este alcatuit sintr-un ansamblu de reguli care constituie dr comun pt toate domeniile la care se refera litera sau spiritul dispozitiilor sale. Daca nu gasim nimic intr-o reglementare speciala, din aproape in aproape trebuie sa ajungem la codul civil. Art. 1168 contractelor nereglementate de lege li se aplica prevederile prezentului capitol (intitulat contractul, cartea a II a obligatiile), iar daca aceste prevederi nu sunt indestulatoare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamana cel mai mult. Trebuie sa cautam mai intai la dispozitiile privind contractul in general, iar daca nu sunt indestulatoare, la contractul cel mai asemanator.