Sunteți pe pagina 1din 2

Drept financiar curs 03.03.

2011

CAPITOLUL I - EVOLUTIA ISTORICA A FINANTELOR PUBLICE Finante etimologie. Latinescul finis= scadenta, termen de plata Termenul a evoluat, a capatat sensuri diferite, mai ales in ce priveste continutul si finalitatea acestuia. Finante intelesuri: - relatii sociale de natura economica ce apar in procesul constituirii resurselor banesti, necesare satisfacerii intereselor generale ale societatii; - mijloace de interventii ale statului, in coordonarea sau influentarea activitatii economice; - fonduri banesti ce se pun la dispozitia statului in scopul indeplinirii sarcinilor sale; - acte juridice prin care se preia la dispozitia statului o parte din produsul intern brut (PIB) Finantele s-au manifestat ca relatii sociale de natura economica. Nu de la inceput s-a facut distinctia intre finantele publice si private. Notiunea de FINANTE PUBLICE o putem defini= acele relatii sociale referitoare la formarea si intrebuintarea fondurilor banesti, care se acumuleaza, respectiv se concentreaza in bugetele publice si se utilizeaza pentru satisfacerea nevoilor generale ale societatii. Acestea au un rol multilateral, complex: contribuie la acoperirea cheltuielilor publice, permit statului sa intervina in viata publica, sa o influenteze, sa o conduca spre o anumita directie, in conformitate cu strategia adoptarii in planul de guvernare. NOTIUNEA DE FINANTE PUBLICE Definim finantele publice din perspective criteriului: - institutional - material Institutional: finantele publice reprezinta cadrul de manifestare a puterii politice in societate Material: finantele publice pot fi definite in functie de continutul lor complet, strans legat de notiunea de activitate a finantelor publice Definim finantele publice= activitatea de formare, administrare, angajare si utilizare a fondurilor publice ale statului, unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice a acestora, implicate in procesul bugetar. FINANTE PUBLICE un ansamblu coerent de acte si operatiuni financiare care confera, prin specificul lor, raporturilor sociale pe care le reglementeaza in legatura cu constituirea, repartizarea si utilizarea resurselor financiare publice necesare asigurarii, functionarii si dezvoltarii generale ale societatii. TRASATURILE CARACTERISTICE ALE FINANTELOR PUBLICE 1. sunt relatii sau raporturi sociale cu un preponderent caracter si continut economic 2. se prezinta sub forma baneasca 3. sunt relatii fara echivalent nu presupune o contra-prestatie 4. mijloacele banesti nu se ramburseaza alocarea se face cu titlu definitiv si nu are caracterul unui imprumut STRUCTURA FINANTELOR PUBLICE Structura presupune 2 elemente principale: 1. veniturile publice 2. cheltuielile publice La aceste elemente pot fi adaugate si altele importante, necesare inchegarii unui sistem: bugetul statului, finantele locale si bugetul unitatilor administrativ-teritoriale, imprumuturile de stat, creditul public, finantele organizatiilor internationale. Fiecare element principal sau secundar are o existenta de sine statatoare, dar pe de o parte reprezinta o parte dintr-un intreg. Toate elementele componente ale structurii finantelor publice formeaza bugetul

Drept financiar curs 03.03.2011


public national, denumit si sistem bugetar, in componenta caruia intra toate veniturile publice, respectiv toate cheltuielile publice.