Sunteți pe pagina 1din 4

Enigma Otiliei - prezentare general] Enigma Otiliei este primul nostru roman citadin modern de tip clasic, balzacian,

tema nsu\i fiind balzacian]. n centrul c]r[ii st] istoria unei mo\teniri \i lupta pentru navu[ire, pentru urcarea sc]rii sociale. nc] din prima parte a romanului, expozi[iunea, n care autorul ne prezint] strada Antim ne putem da seama cu ce fel de personaje avem de-a face. Aspectul dezolant al caselor cu frontoane grece\ti f]cute din var care din cauza umezelii s-a dezghiocat este n concordan[] cu sufletul personajelor ce locuiesc pe acea strad]. Mobila din interiorul imobilului n care locuia mo\ Costache era destul de valoroas], dar nu era intre[inut] din pricin] c] aceasta necesita cheltuial], ceea ce denot] avari[ia acestuia: O scar] de lemn cu dou] sui\uri laterale forma un soi de piramid], n v`rful c]reia un Hermes de ipsos, destul de gra[ios, o copie dup] un model clasic, dar vopsit detestabil cu vopsea cafenie [inea n locul caducelui o lamp] de petrol cu glob de sticl] n chipul unui astru. n acest tablou detestabil apare figura lui mo\ Costache, care \ocheaz] \i ea: un omule[ sub[ire \i pu[in ncovoiat. Capul i era atins de o calvi[ie total], \i fa[a p]rea aproape sp`n] \i, din cauza aceasta, p]trat]. Buzele i erau ntoarse n afar] \i galbene de prea mult fumat, acoperind numai doi din[i vizibili, ca ni\te a\chii de os. Omul, a c]rui v`rst] desigur naintat] r]m`nea totu\i incert], z`mbea cu cei doi din[i, clipind rar \i moale, ntocmai ca bufni[ele sup]rate de o lumin] brusc]. n casa acestuia, b]iatul fostului doctor Sima, Felix Sima, venit la Bucure\ti s] studieze medicina, cunoa\te pe Otilia fiica adoptiv] a b]tr`nului, pe Aglae \i pe Aurica, sora respectiv nepoata acestuia \i pe Pascalopol, un domn rafinat, prieten cu cei men[iona[i mai sus. Calea paternit][ii este c]utat] de c]tre autor \i n acest roman n special sub aspectul rela[iilor dintre Otilia \i mo\ Costache, sau dintre Otilia \i Pascalopol. Urm]torul moment al subiectului este intriga care este constituit de aflarea de c]tre Felix a scopului urm]rit de

Page 1 of 4

familia Tulea n frunte cu Aglae. Aceasta dorea s] pun] m`na pe averea considerabil] a fratelui s]u care era alc]tuit] din bani, imobile care erau date spre inchiriere, etc. n Desf]\urarea ac[iunii ne este prezentat] avari[ia \i zg`rcenia lui mo\ Costache, care este intrecut de c]tre Aglae Tulea. Ea este primitiv] \i aproape instinctual] n manifest]ri. Otilia, fiica adoptiv] a celei de-a doua so[ii a b]tr`nului a r]mas singur] dup] moartea mamei ei, a c]rei avere a fost dat] lui mo\ Costache f]r] nici un act. Acesta nu \tie cum s] procedeze la mp]r[irea averii. El oscileaz] ntre o team] b]tr`neasc] fa[] de sora lui, care ntruchipeaz] pentru el familia, \i un sim[ al patrenit][ii mai mult moral , tradus sub forma unei dorin[e reale de a-i asigura Otiliei viitorul. Dar ca to[i avarii, el se teme de lume, se simte tot timpul amenin[at, crede c] cineva l p`nde\te, gata s]-i fure averea. Mo\ Costache vede n sora sa Aglae lumea-ntreag] \i de frica gurii ei am`n] mereu ideea de infiere a Otiliei, ne`ndr]znind s]-i dea ei unul din multele sale imobile. Datorit] zg`rceniei b]tr`nului, cel mai bun aliat al Aglaei, el nu se poate desp]r[ii de banii s]i, int]rziind mereu trecerea unei p]r[i din avere pe numele Otiliei. i ncredin[eaz] lui Pascalopol trei pachete cu bancnote ca s] le depun] la banc] n contul fetei, dar se r]zg`nde\te, amintindu-\i c] mai are de incasat ni\te bani \i e mai bine s] fie dus] ntreaga sum] odat]. Pascalopol e bogat, a c]l]torit foarte mult, cunoa\te lumea, se mbrac] bine, are maniere alese \i o indiscutabil] fine[e interioar]. Casa din Bucure\ti c`t \i conacul din provincie sunt mobilate cu mult gust, cite\te literatur] sub[ire, iube\te muzica \i chiar c`nt] uneori, c`nd e singur, din flaut, pentru pl]cerea sufletului s]u. Drama Otiliei e c] Pascalopol nu-\i poate realiza instinctul patern dec`t ntr-o expresie erotic]. El trebiue s]-i fie so[ pentru a-i putea fi tat]. ntr-un fel \i Aglae se num]r] printre p]rin[ii Otilie. De departe i privegheaz] ca un geniu r]u viitorul. Aglae, numit] \i baba absolut] este de o r]utate suprem]. Ea nu pierde nici un prilej de a in[epa, de a spune lucruri jignitoare at`t Otiliei, c`t \i lui Felix, lui Simion sau lui Pascalopol.

Page 2 of 4

Pe b]rbatul ei l interneaz] la azil, iar apoi nu mai vrea s] pl]teasc] nici birja cu care a fost transportat. A\teapt] cu ner]bdare s] moar] mo\ Costache pentru a-i ocupa casa milit]re\te impiedic]nd astfel instr]inarea \i celui mai mic cap]t de a[] din mo\tenire. Sl]biciunea acesteia pentru copii este n func[i de realizarea fiec]ruia. Afec[iunea pentru Olimia este mai puternic] p`n] c`nd aceasta l g]se\te pe St]nic] Ra[iu, apoi o nedrept][e\te n favoarea Auric]i care este la r`ndul s]u nedrept][it] n favoarea lui Titi. Pentru Otilia, Aglae e o ntruchipare a tot ceea ce poate reprezenta mai odios ideea de vitregie n sistemul paternit][ii. M]tu\a vede n neopat] rivala principal] a copiilor ei, dezm][ata fiind capabil] fiind capabil], n viziunea babei absolute, de a-l convinge pe mo\ Costache s]-\i dezmo\teneasc] nepo[ii. St]nic] Ra[iu, ginerele Aglaei, este un adev]rat Ca[avencu al ideii de paternitate. Nu este c]s]torit cu Olimpia, l-a l]sat pe Reli\or s] moar] din neglijen[] \i din lips] de ingrijire patern]. El ncearc] tot timpul s] l jumuleasc] pe Simion de bani sau de diferite lucruri de valoare. ntre Felix \i Otilia se creeaz] o afec[iune, care st] sub semnul situa[iei familiale a eroilor. Otilia are fa[] de fiul doctorului Sima aten[ii p]rinte\ti, acesta suferind imens c`nd ea arat] afec[iune pentru Pascalopol. Pentu t`n]r Otilia este o enigma. El nu n[elege de ce t`n]ra prefer] un om mult mai n v`rst]. Felix este pus pentru prima dat] n via[a lui n fa[a unei confrunt]ri directe, pe aceast] tem], cu o fat]. mboln]virea lui mo\ Costache reprezint] punctul culminant. n aceast] parte a romanului toat] lumea caut] s] se pun] bine pe l`ng] b]tr`n, cu speran[a c] vor primi o parte din averea lui. n cursul bolii acestuia St]nic] are o singur] preocupare: g]sire banilor. n noptea ce urmeaz] atacului bolii, to[i cei din cas] se culc] n dormitoare improvizate prin toate camerele numai St]nic] umbl] c`t]va vreme prin curte, inspect`nd totul, trecu n revist] toate od]ile, apoi se nchise n salon, ncuind u\a cu cheia. Acolo merse de-a bu\ilea s] priveasc] pe sub mobile, suspect] orice fotoliu \i canapeaua, ap]s`ndu-le cu m`na s] vad] dac] f`\`ie, ntoarse tablourile pe dos, cioc]ni sc`ndurile, deschise chiar u\ile de la sob] \i

Page 3 of 4

neg]sind nimic, ncepu s] me\tereasc] broa\tele sertarelor scrinului cu o s`rm] ndoit], preg]tit] din vreme. C`nd reu\e\te s] afle ascunz]toarea banilor i ia sub ochii plini de groaz] ai b]tr`nului care are subit un \oc \i moare. Deznod]m`ntul este tragic pentru Aglae. Familia ei ncepe s] se destrame, toat] truda ei fiind n zadar. Dup] ce ascunde cu grij] banii, St]nic] o p]r]se\te pe Olimpia f]r] remu\c]ri \i se c]s]tore\te cu Georgeta, care l va ajuta s] urce treptele sociale. Ur`[enia sufletului Auric]i se converte\te mereu n ur`[enia trupului, nemplinindu-\i astfel unicul ei vis. Otilia l va p]r]si pe Felix \i va deveni doamna Pascalopol, dar i va fi redat] libertatea de c]tre Pascalopol, d`ndu-\i seama c] l`ng] el Otilia nu a descoperit adev]rata dragoste.

Page 4 of 4

S-ar putea să vă placă și