ESEU

Ce este adevarul?

Lumea nu este o iluzie de care oamenii trebuie să fugă, ci locul în care se poate îndeplini umanitatea. Omul este o fiinţă alcătuită din trup şi suflet, dar în acelaşi timp o fiinţă orientată spre cunoaşterea de sine. Cunoscând adevărul despre noi înşine, putem cunoaşte într-un mod relativ şi Universul. Infinitatea Universului face ca acesta să devină un mister, care îi permite fiinţei umane să ajungă doar la o cunoaştere relativă a adevărului. Adevărul absolut este un fel de sumă a adevărurilor relative în devenirea lor. Omul îşi construieşte adevărul în funcţie de informaţiile pe care le are, de lucrurile în care crede şi în funcţie de oamenii din jurul lui. Adevărul este o valoare gnoseologică ce caracterizează cunoaşterea despre realitate. Dar cum ajunge omul la cunoaşterea adevărului şi care sunt căile prin care obţinem adevărul? Cunoaşterea adevărului este posibilă prin simţuri şi raţiune. Adevărul ia naştere din corespondenţa cu realitatea, din coerenţa enunţurilor şi din utilitatea ideilor. Corespondenţa, coerenţa şi utilitatea se află în relaţie atunci când vrem să cunoaştem adevărul. Totuşi, nu vom putea spune niciodată că avem o atotcunoaştere despre adevăr, pentru că aşa cum am precizat, nu putem cunoaşte decât fragmente ale adevărului absolut. Faptul că omul evoluează prin cunoaşterea Universului, înseamnă, că acesta este în continuă schimbare.

Leibniz) susţine că întreaga cunoaştere provine din datele pe care le furnizează raţiunea. că acestea constituie o sursă a cunoaşterii autentice. B. Teza raţionalistă ( R. care sunt dezvăluite de simţuri. Spinoza. Acestea ne oferă doar o reflectare pasivă a obiectelor. Atât pentru empirişti cât şi pentru raţionalişti. Distincţia dintre existenţa sensibilă şi existenţa inteligibilă o întâlnim chiar la filosoful Platon în Mitul Peşterii. Cu ajutorul raţiunii sunt descoperite principiile cu care putem deduce marea diversitate a fenomenelor. . orice gândire umană prin esenţa ei se îndreaptă spre adevăr. Descartes. Hume) susţin. Bacon. Criteriul care stă la baza afirmaţiilor despre adevărul unor idei îl reprezintă sursele acestuia. deoarece ea nu ne oferă decât opinii în forma datului senzorial. unde cunoaşterea este posibilă prin intelectul pur. ca rezultat al acţiunii directe a mediului înconjurător şi imprimate în minte. respectiv simţurile şi raţiunea. D. Existenţa inteligibilă ne permite să ne ridicăm la nivelul lumii suprasensibile. Cunoaşterea prin simţuri este o cunoaştere limitată. G. a justifica o cunoştinţă înseamnă a produce un argument ale cărui premise sunt cunoscute nemijlocit. Adeptii empirismului ( Fr. W. J. Ideile noastre provin din senzaţiile fizice primite de trup. Locke. iar existenţa inteligibilă se bazează pe raţiune. iar la un anumit moment dat există şi posibilitatea de a aluneca în eroare din cauza existenţei unor prejudecăţi sau din cauza lipsei unor cunoştinţe pe care ar trebui să le deţină.Omul are facultatea de a cunoaşte adevărul pâna la un anumit punct pentru că. Subiectul este înţeles ca o tabula rasa pe care se înscriu datele venite de la simţuri. Existenţa sensibilă se bazează pe simţuri. Acestea pentru a fi adevărate trebuiesc prelucrate de raţiune. că întreaga cunoaştere provine din datele simturilor.

în care percepem realitatea. ci obiectele trebuie să se conformeze după transformate în idei. le trecem prin filtrul minţii noastre şi le analizăm din punctul de vedere al corectitudinii. Fiinţa umană este înzestrată cu simţuri şi cu raţiune astfel încât temeiul adevărului a priori este rezultatul pur al minţii omului. ci la condiţiile a priori ale cunoaşterii obiectelor. iar datul senzorial care este percepţia realităţii înseamnă cunoaşterea dobândită prin experienţă în mod a posteriori. În acest sens. datul senzorial trebuie prelucrat intelectual. Atunci când privim evenimentele exterioare.Mintea noastră nu trebuie să se conformeze obiectelor pentru a dobândi cunoaşterea. Tocmai aceste lucruri reale constituie fundamentul adevărului. Oricine este de acord. că există o sumă de fapte în mod independent de gândurile noastre. Sensul obişnuit al adevărului se exprimă în faptul că există lucruri şi stări care sunt reale. Simţurile au un rol important doar în modul. iar imperfecţiunea corespondenţei dintre imaginea obiectului prin reprezentare şi obiect se poate produce din cauza structurilor psihice ale subiectului cunoscător. fie din cauza condiţiilor în care a avut loc reflectarea. Transcedentalul are legătură cu cunoaşterea şi denumeşte acea cunoaştere care se referă nu la obiecte. Oamenii obişnuiţi acceptă noţiunea de realitate. regulile minţii pentru a fi . Pentru a fi adevărate. Adevărul corespondenţă este o reprezentare a realităţii şi nu ne precizează cum să deducem dacă aceste credinţe sunt adevărate sau false. adică realitatea. Problema adevarului apare din momentul reprezentării. iar raţiunea contribuie la formarea enunţurilor despre realitate. credinţele noastre trebuie să ne prezinte lucrurile reale aşa cum sunt ele. asigurând concordanţa acesteia cu enunţul.

Raţiunea şi realitatea se întâlnesc şi se identifică prin intermediul limbajului. nici o propoziţie nu poate fi considerată. Adevărul reprezintă corespondenţa dintre afirmaţiile sau negaţiile noastre despre lucruri aşa cum sunt ele în realitate. Mijloacele cu care distingem între adevăr şi fals sunt raţiunea. Este falsă când într-o propoziţie se spune despre ceva că este ceea ce nu este sau că nu este ceea ce este. . ci de faptul că el este determinat din punct de vedere cultural. Existenţa percepţiilor diferite despre un eveniment face posibilă existenţa adevărului multiplu. Valoarea de adevăr denotă corespondenţa judecăţii cu starea de fapt vizată de judecată. prin care exprimăm ceea ce cunoaştem ca fiind adevărat. ci el rezultă din raportarea la alte enunţuri. Adevărul sau falsul opiniei depinde de relaţia opiniei cu lucrurile exterioare. Ceea ce gândim despre realitate se transpune într-un număr de ipoteze care formează o concepţie coerentă despre lume şi este o parte importantă a justificării şi înţelegerii opiniilor. Adevărul este o interpretare a realităţii. Adevărul unui enunţ nu implică raportarea la fapte. Nu putem vorbi de un singur adevăr pentru că atunci am vorbi de un adevăr absolut. Numai relaţia cu celelalte propoziţii sau idei poate să determine. Corectitudinea enunţurilor se exprimă în teoria adevărului corespondenţă care are valoare epistemologică şi a fost formulată pentru prima dată în “ Metafizica” lui Aristotel. O propoziţie este adevarată când în ea se spune despre ceva că este ceea ce este sau că nu este ceea ce nu este. Adevărul sau falsul opiniei depind întotdeauna de ceva aflat în afara ei. Din punct de vedere gnoseologic. ca fiind adevarată dacă este luată doar în mod izolat. valoarea ei de adevăr. a ceea ce noi cunoaştem. înţelegerea şi legile logicii. O opinie este adevărată atunci când există o corespondenţă între ea şi un fapt real. sau nu.Realitatea este percepută în funcţie de cultură şi educaţia fiinţei umane.

iar criteriul unic al adevărului este non-contradicţia. Pe de altă parte. adevărul este o noţiune sintetică. Multiplicitatea experienţelor este dată de faptul că realitatea nu trebuie înţeleasă ca ceva static. care asigură aspectul formal al cunoaşterii. În acest sens teoria adevărului este legată de contextul concret al experienţei. Modul în care raţiunea se raportează la realitate evidenţiază. propoziţia nu trebuie să intre în contradicţie cu sistemul de enunţuri din care face parte. . Falsitatea unei opinii este dată de dezacordul ei cu ansamblul opiniilor noastre. ea devine adevărată şi este făcută adevarată din fapte. pentru că ideile se dovedesc a fi adevărate în felul acesta. Valoarea unei idei constă în utilitatea pe care o are aceasta într-un domeniu şi reprezintă esenţa pragmatismului. adică pe faptul că în mod logic dintr-o idee ia naştere o altă idee. când din punct de vedere formal elementele care o alcătuiesc nu sunt contradictorii. Coerenţa spune că adevărul desemnează concordanţa reciprocă a ideilor. Fiind util. atunci. O propozitie este adevarată. Există doar adevăruri existenţiale care reflectă multiplicitatea experienţelor în care este antrenat spiritul uman. o noţiune prin care întelegerea se datorează coerenţei logice şi necontradicţiei dintre enunţuri. ci ca ceva în continuă devenire. Cunoştinţele sunt apreciate în funcţie de capacitatea lor de a ne orienta în experienţă. că esenţa enunţurilor este coerenţa. adevărul este un bun şi nicidecum o noţiune abstarctă plasată în afara binelui. În acest sens.Coerenţa se bazează pe deducţie. Ideea nu este adevărată în sine. Dacă adevărul este echivalent cu utilul rezultă că nu există un singur adevăr esenţial. Ideile sunt adevărate prin utilitatea şi eficienţa lor şi din acest motiv dobândesc o valoare instrumentală.

Cunoaşterea adevărului este posibilă până la un anumit punct şi se bazează pe corespondenţa cu realitatea.În adaptarea la mediul natural şi social. ci adevărul sau falsul sunt calităţi pe care noi i le conferim în funcţie de rezultatele obţinute în diverse acţiuni. Eroarea atârnă de facultatea de cunoaştere care e în noi. Ele ne oferă doar o bază de date pe care le prelucrează raţiunea. poate alege şi falsul. Sursa erorii se poate afla în raportul dintre voinţă şi intelect. Adevărul unei teorii constă în utilitatea la care aceasta ne conduce. situaţii care solicită judecată din partea lui. Fiinţa umană deţine adevărul metafizic bazat pe existenţa unui sistem de referinţă ontologic care ne permite să distingem adevărul relativ de adevărul absolut. Omul are aşadar facultatea de a cunoaşte adevărul. la cunoaşterea prin intelect. Fiindcă voinţa reprezintă facultatea de alegere. O idee este adevărată atunci când . nici de fals. Adevărul este un eveniment care se produce în privinţa unei reusite. Un enunţ nu are calitate nici de adevăr. Atunci când voinţa se întinde mai mult decât intelectul şi are putere mai mare de decidere apare greşeala. În esenţă. Simţurile nu sunt suficiente în cunoaşterea adevărului. dar şi de facultatea de alegere care este liberul arbitru. Adevărul se atinge printr-o evoluţie de la cunoaşterea prin simţuri a lumii sensibile. o idee este adevărată în funcţie de modul în care ea este eficientă şi constructivă în soluţionarea unei probleme. Cu ajutorul raţiunii sunt descoperite principiile cu care putem deduce marea diversitate a fenomenelor care sunt dezvăluite de simţuri. omul se află în faţa unor situaţii problematice care sunt stări obiective ale activităţilor umane. pe coerenţa enunţurilor şi pe utilitatea acestora. Din aceste motive raţiunea poate să cunoască adevărul până la un moment dat. numai că această facultate este mărginită şi din cauza aceasta apare eroarea.

să cercetăm facultăţile noastre de cunoaştere. . de acţiunile noastre. şi nu trebuie să ne întindem cu cunoaşterea dincolo de ceea ce nu putem cunoaşte. să ştim ceea ce putem să cunoaştem şi ceea ce nu putem să cunoaştem şi să mai ştim ce trebuie să facem şi ce nu trebuie să facem. Aflarea adevărului depinde de fiecare dintre noi. Adevărate sunt ideile pe care le putem asimila. pe care le putem valida şi pe care le putem verifica. Adevărul relativ. Adevărul este una din valorile supreme ale omului. capătă o valoare reală în momentul în care suntem responsabili de faptele noastre. Utilitatea ideilor se reflectă în formularea şi aplicarea corectă a ideilor.reprezentările ne oferă o bază corectă de date care este prelucrată de raţiune şi care face posibilă concordanţa cu realitatea prin enunţ. aşa cum este el. Noi nu putem să cunoaştem totul. posibilităţile noastre de cunoaştere sunt limitate. Dintr-un enunţ pot lua naştere alte enunţuri care asigură dobândirea adevărului prin coerenţă. deducţia este cea care face posibilă cunoaşterea prin coerenţă în condiţiile reciprocităţii ideilor. În acest sens. Coerenţa enunţurilor asigură aspectul formal al cunoaşterii şi face ca acestea să fie utile sau eficiente prin experienţă. Omul este capabil numai de o cunoaştere parţială a Universului. deoarece fiecare fiinţă umană are propriul ei adevăr. Dacă o idee ne face bine ea este considerată adevarată. de tot ceea ce înseamnă viaţa noastră. de gândurile noastre. de modul în care abordăm realitatea. alături de frumos şi de bine evidenţiind semnificaţia umană a cunoaşterii despre realitate. prin activitatea noastră practică. Pentru a ajunge la adevăr este necesar să ne cunoaştem pe noi înşine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful