Sunteți pe pagina 1din 118

CARTOFUL

n Romnia
Publica ie de informare tehnic pentru cultivatorii de cartof

Volumul 20
CUPRINS

Nr. 1, 2

2011

RUBRICA SPECIALISTULUI - Tendin e actuale n procesarea cartofului - Cartoful materie prim pentru industrializare - Scurt pledoarie pentru amidonul din cartof - Bune practici agricole la cultura cartofului industrial - Rezultate ale cercet rilor privind procesarea cartofului - Protec ia culturilor de cartof destinat prelucr rii industriale - Biologia i ecologia gndacului din Colorado, omniprezentul d un tor al culturilor de cartof - Metodele biologice, perspective moderne pentru controlul d un torilor din culturile de cartof - Particularit i n p strarea cartofului destinat prelucr rii industriale - nmul irea in vitro a soiurilor romne ti de cartof destinate proces rii - Comportarea soiurilor de cartof pretabile la prelucrarea industrial , n procesul de ob inere a minituberculilor la INCDCSZ Bra ov - Pretabilitatea pentru industrializare a unor genotipuri de cartof ob inute din s mn botanic - Modific ri ale metodei de testare virotic a cartofului prin tehnica ELISA limite, performan e i avantaje pentru cartoful destinat industrializ rii SIMPOZIONUL ZIUA VERDE A CARTOFULUI 2011 - Situa ia actual a agriculturii jude ului Covasna - Prezentarea activit ii de cercetare la S.C.D.C. Trgu Secuiesc - SC ROMION AGRI & CO SRL - SC BIOFARM SRL - SC Produc ie AGRICO-M SRL Tg. Secuiesc - SC AgroWest SRL - SC SOLFARM SRL INFORMA II UTILE - Situa ia evolu iei loturilor semincere programul de multiplicare pe 2011 DE SUFLET - Teiul lui Berindei

INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF I SFECL DE ZAH R BRA OV

V oferim: Soiuri noi de cartof adaptate condi iilor specifice din Romnia Material de plantare de calitate din verigi biologice superioare Trehnologii moderne de cultivare a cartofului i sfeclei de zah r Material seminc ier de calitate pentru culturile cerealiere (gru, orz, triticale) Material biologic selec ionat pentru cresc torii de animale (vaci i curci) Instruiri pentru cultivatorii de cartof i sfecl de zah r Cmpuri i loturi demonstrative cu soiuri romne ti i str ine

SERVICIILE NOASTRE CHEIA SUCCESULUI DUMNEAVOASTR


500470 Bra ov, str. Fund turii nr.2 Tel. 0268-476795, Fax 0268-476608 E-mail: icpc@potato.ro Web: www.potato.ro

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Tendin e actuale n procesarea cartofului


Sorin Chiru, INCDCSZ Bra ov Evolu ia extrem de dinamic a societ ii n ultimele decenii a produs schimb ri structurale n multe domenii de activitate, o manifestare puternic fiind constatat n zona consumului alimentar i n mod implicit n componen a dietei zilnice. Cartoful prin compozi ia sa chimic complex i favorabil asigur rii zilnice a necesarului fiziologic al consumului, reprezint n viziunea ONU i FAO una din solu iile viabile pentru prezent i viitor n eradicarea s r ciei i foametei pe planeta albastr . De cnd a fost folosit cu 8000 de ani n urm pentru prima dat de popula iile preinca e n alimenta ie, cartoful a constituit o hran s n toas cu multe atribute asociate unei vie i normale. n 100 grame de cartof, n stare proasp t , care asigur 87 calorii se reg sesc urm toarele principale componente: Tabelul 1 Con inutul chimic al tubercului de cartof (Zevallos, 2008) CON INUT Ap Proteine Gr simi Fibre Carbohidra i Calciu Vitamina C Fier Potasiu Fosfor Tiamin Riboflafin CANTITATE 77 1,87 0,1 1,8 20,13 5,0 13,0 0,31 379,0 44,0 0,106 0,02 OBS. g g g g g mg mg mg mg mg mg mg

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Ultimii ani, n plus fa de aportul de elemente men ionat mai sus, au marcat i o aten ie deosebit acordat i aportului de nutraceutici ce apar ca elemente secundare ale metabolismului i care confer cartofului i atributul de surs de substan e indispensabile organismului n lupta sa pentru men inerea unui tonus vital necesar n prevenirea unor boli cronice cum ar fi cancerul, boli cardiovasculare, alzheimer etc. Printre cei mai importan i metaboli i secundari sunt men iona i: compu ii fenolici, caretenoizi, unii alcaloizi etc.. Cartoful n prezent se consider c are i un mare poten ial de utilizare n noi produ i farmaceutici, cosmetici i n promovarea unor produse dietetice. Amidonul de cartof pe lng utilizarea lui n produse devenite clasice (alimentare, farmaceutice, cosmetice) cap t noi valen e n industria materialelor plastice biodegradabile recomandate n special pentru industria de ambalaje. Simultan cu aceste abord ri privind rolul cartofului ntr-o societate tot mai orientat spre noi transferuri tiin ifice n tehnologii inovative exist i destule preocup ri i chiar pozi ii mai radicale privind utilizarea produselor procesate din cartof. Astfel industria prelucr toare se confrunt cu acuze privind obezitatea, gr simile saturate, apari ia acrilamidei n produsele provenite prin pr jire etc. n paralel exist i o sus inut campanie dezvoltat de marile companii procesatoare de promovare a unor produse tot mai s n toase astfel nct s fie dep ite aspectele negative asociate cu o procesare tot mai sofisticat a cartofului. Un moment istoric n produc ia mondial a cartofului a fost nregistrat n anul 2005, cnd pentru prima dat n istoria modern s-a produs o schimbare n balan a dintre rile dezvoltate i cele cu economie emergent sau n curs de dezvoltare n sensul c ultimile au dep it grupul rilor reprezentate n principal de Europa i America de nord. Astfel din produc ia mondial de 314 milioane de tone, aproximativ 180 milioane tone au fost produse n rile n curs de dezvoltare a c ror primi reprezentan i sunt China i India. Din produc ia mondial total (excluznd industria amidonului, China i India) se proceseaz cca. 9,5%, n special sub form de french fries i chips, cei mai mari procesatori fiind n America de Nord (SUA i Canada) i U.E. (Keijbets, 2008).

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Incluznd i cele dou ri asiatice i industria de amidon, cantitatea mondial procesat se ridic la aproximativ 45 milioane tone ceea ce reprezint 14% din produc ia mondial . Datorit cre terii puternice a solicit rilor de cartof procesat din rile emergente numai n China i India se prelucreaz anual 1.5 milioane tone. Structura principalelor produse ob inute n industrie: - french fries 180 milioane de tone - chips 4 milioane de tone - cartof deshidratat 4 milioane de tone - alte produse 2 milioane de tone (inclusiv producerea de amidon) n prezent, pe pia a mondial ac ioneaz un num r destul de mare de procesatori, dar pe fiecare din segmentele enumerate exist cteva concerne care controleaz cea mai mare parte a produc iei i exporturilor. Pentru produsele de tip french fries sunt 5 companii care de in 75% din produc ie i comercializare dintre cele mai importante sunt Simplot din SUA creat n 1950 i McCain din Canada care a fost nfiin at n 1957. ntr-o vizit f cut n anul 2010 la firma canadian am constatat o tehnologie foarte modern ce a fost implementat la principala fabric n urma cu 2 ani i care impresiona printr-un grad ridicat de automatizare i robotizare cu efecte controlabile asupra siguran ei produselor realizate precum i fondurile investite n activitatea de cercetare n vederea promov rii unor tehnologii care s reduc la minim apari ia acrilamidei. Printre primii produc tori se plaseaz i Lamb Weston i Aviko. n industria de chips care poate fi considerat ca veteran proces rii cartofului avnd n vedere c primele unit i productive au fost nfiin ate n anul 1920 principalii actori sunt reprezentate de Fritolay (Pepsico) P&G (Pringles), Conagra, Kraft, General Mills, Intersnack i United Biscuits. O evolu ie interesant a avut-o aceast industrie n SUA unde de la un num r de 400 de fabrici n 1960 cu o capacitate de prelucrare de 0,91 milioane de tone s-a ajuns n anul 2006 la un num r de 92 de fabrici cu o capacitate de 3,04 milioane de tone. n domeniul cartofului deshidratat cele mai mari cifre de afaceri le nregistreaz 2 mari produc tori i anume Basic American Foods i RDO.

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Din categoria altor produse cele mai mari cantit i se nregistreaz n industria amidonului unde printre cei mai mari produc tori pot fi aminti i AVEBE, Emsland Group si KMC. n ara noastr ast zi discut m de o cantitate mic care este supus prelucr rii industriale avnd n vedere faptul c procentul este mai mic de 5% din produc ia total care a variat n ultimii 10 ani ntre 3,5 - 4 milioane de tone. O tendin clar de cre tere a cartofului procesat se manifest i la noi chiar dac nu ntr-un ritm necesar la ca urmare a cre terii cererii pe pia a de produse din cartof i implicit de apari ia unor filiale a principalelor companii a a cum sunt Pepsico i Intersnake dar i a altor procesatori de anvergur mai mic . De i existent i bine reprezentat nainte de 1989 industria producerii de amidon a disp rut din ara noastr i de i au existat unele tentative de construc ie a unor unit i procesatoare att din partea unor grupuri canadiene sau europene pn n prezent nu s-au finalizat printr-o ac iune concret . ntr-o analiz a consumului de cartof pe locuitor n principalele ri se poate observa c dac n USA i Canada din consumul de 60 kg respectiv 65 kg, cartoful procesat reprezint mai mult de 57%, n Marea Britanie consumul total de 94 kg se distribuie egal ntre cartoful procesat i cel consumat n stare proasp t iar n Belgia consumul de cartoful procesat este de cca. 37% din total. Romnia nregistreaz un consum de peste 75 kg/locuitor din care 95% este reprezentat de cel n stare proasp t . Dintre produsele procesate cel mai mare consum se nregistreaz la frenh fries unde clasamentul principalelor ri consumatoare pe locuitor este urm torul: Marea Britanie (28kg), USA (24kg), Fran a (18kg), Olanda (16kg), Belgia (14 kg), Canada (13kg), Germania (11kg), Turcia (2kg) i Rusia (1kg). Industria de french fries de i de departe cea mai dezvoltat i influen a pe pia a produselor procesate se confrunt cu o plafonare sau chiar descre tere n rile puternic dezvoltate aceasta ca urmare a preocup rilor tot mai serioase a consumatorilor privind gradul de siguran a i s n tate pe care l prezint produsele ce se consum . Ca r spuns la aceste probleme reale, industria prelucr toare a diversificat produc ia, astfel n Germania, n 2007, cca. 30% din produsele procesate au fost reprezentate de cartoful nghe at la temperaturi foarte sc zute, iar n Olanda dup anul 2008, 0,5 milioane tone reprezint cartoful depelat i cartoful par ial procesat pentru salate i g tit.

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

n acest context general inclusiv preocup rile foarte serioase privind ac iunile de reducere a impactului provocat de schimb rile climatice, industria procesatoare a cartofului prezint o strategie cu urm toarele tendin e progresiste: - o implicare n orientarea fermierilor i n stabilizarea unui program de contractare profitabil pentru to i actorii din lan ul cartofului; - corelarea i transferarea parametrilor de calitate a produselor procesate n standarde clare de calitate a materiei prime produse i implicit a sistemului tehnologic cmp-depozitare; - promovarea bunelor practici agricole i folosirea de soiuri pretabile diferitelor scopuri de folosin a n cadrul industriei prelucr toare; - dezvoltarea unui sistem de depozitare cu atmosfera controlat care s permit un control permanent al parametrilor tuberculilor necesari realiz rii condi iilor de prelucrare. - stabilirea de planuri realiste de livrare ntre furnizorii de materie prim i unit ile de procesare. Ca urmare a dezvolt rii puternice a industriei de french fries n lume amelioratorii au creat soiuri cu pretabilitate la acest tip de prelucrare dintre ca amintim tradi ionalul Russet Burbank din SUA (creat acum 100 de ani pentru consum n stare proasp t ), soiul Shepondy din Canada iar n Europa soiul centenar Bintje. Dintre soiurile mai noi amintim: Agria, Fontane, Innovator, Ramos, Santana, Victoria, Pirol etc.. Soiurile romne ti Roclas i Astral au o bun comportare la prepararea french fries, iar soiul Amelia la prepararea chips-ului. n abordarea global a dezvolt rii industriei prelucr toare de cartof trebuie luat n considera ie aspectul privind una din caracteristicile cartofului de a fi o materie prim versatil , cu sublinierea rolului deosebit al cartofului n ob inerea de produse s n toase i nutritive, a eforturilor industriei de a promova produse noi i importan a capital a educ rii consumatorilor. Toate aceste aspecte trebuie corelate cu o sus inut politic de promovare a sustenabilit ii. Datorit unor condi ii socio-economice diferite se constat i n cazul globaliz rii produc iei de cartof i implicit a cartofului procesat i abord ri cu diferen e justificate ntre rile n curs de dezvoltare care se manifest tot mai puternic ca produc tori cu pondere n cre tere nu numai pentru cartoful n stare proasp t , ct mai ales pentru cel procesat. n rile dezvoltate se va continua tendin a de reducere a consumului de french fries i chips i necesitatea de dezvoltare a unor

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

noi produse, care s duc la ndep rtarea imaginii de produse nes n toase generat i de asocierea cu prezen a gr similor saturate, i a s rii. n cadrul tehnologiilor actuale de producere a cartofului ca materie prim este destul de mult criticat i nivelul foarte ridicat de utilizare a produselor pesticide pentru controlul bolilor, n special a manei i a d un torilor. Din aceast cauz multe speran e se ndreapt i pe utilizarea cartofului produs bio n industrializare de i n acest caz problemele de control fitosanitar sunt mult mai greu de condus. Ca urmare n temeni de dezvoltare viitoare devin indispensabil o abordare care s promoveze principiile sustenabilit ii i a amelior rii genetice de soiuri noi care s corespund parametrilor de prelucrare dar i cerin elor de protec ie a mediului i de adaptare la condi iile de mediu n schimbare. Creatorii de soiuri vor trebui s aib n vedere ca obiective n cazul producerii de french fries i chips, ob inerea unor genotipuri cu o form mai bun , de o dimensiune mai mare, de o comportare mai bun la decolorare, un con inut mai redus de zah r reduc tor, de un con inut i cu o distribu ie ct mai uniform n mai ridicat de substan uscat tubercul, cu o rezisten mai ridicat la boli i secet i cu o dinamic mai bun a produc iei. Ca direc ie nou se prefigureaz i producerea de soiuri pentru depelare i pentru preparare de produse preg tite (preprocesate care vor avea o form rotund , dimensiuni mici, o pondere ridicat de tuberculi de dimensiuni mici, comportare bun la decolorare dup preg tire i un gust foarte bun). n cazul producerii de noi soiuri pentru industria amidonului se va merge pe direc ia deja deschis de soiul Amflora unde s-a realizat o modificare a raportului amilopectina - amilaza n favoarea procesatorului. i noile perspective privind ob inerea de soiuri cu un ridicat con inut de antioxidan i vor impune ob inerea de soiuri cu un con inut mai ridicat de antocian i de carotenoizi. Desigur c r mne de stabilit i ce direc ie v-a lua ameliorarea cartofului n realizarea acestor obiective prin utilizarea mijloacelor amelior rii conven ionale, a modific rilor genomice sau a metodelor neconven ionale de ameliorare.

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

n acest cadru general se individualizeaz i pozi ia Romniei unde prelucrarea industrial a cartofului creeaz mari posibilit i att pentru procesatori ct i pentru furnizorii de materie prim . Pentru a dep i stadiul actual de sub 5% produc ie procesat trebuie extins re eaua de unit i de procesare i capacitatea de prelucrare, generalizarea unui sistem de contractare, generalizarea soiurilor pretabile mpreun cu tehnologia specific i dorin a amelioratorilor de a g si forme de finan are care s permit abord ri noi n domeniul cre rii de soiuri pentru procesare.

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

RUBRICA SPECIALISTULUI Cartoful materie prim pentru industrializare


Gheorghe Olteanu, Laura Elena Asanache, INCDCSZ Bra ov Cultura cartoful reprezint , pe plan mondial, una din cele mai importante culturi, att din punct de vedere alimentar (consum proasp t uman i furajer), industrial (amidon, glucoz , dextroz , spirt, etc.), ct i ca materie prim pentru prelucrarea industrial (fulgi, chips, pomme frittes, etc.). Realizarea unor produc ii rentabile, mbun t irea calit ii produc iei i a produselor industrializate, reducerea cantit ii de ngr minte i mai ales de pesticide n vederea diminu rii polu rii mediului, reprezint obiective majore ale agriculturii moderne. Modernizarea culturii cartofului, n urma ader rii la Comunitatea European , pretinde o serie de m suri, printre care de prim importan este perfec ionarea organiz rii produc iei prin asocierea fermierilor i specializarea acestora pe scopuri de folosin a cartofului cultivat. Modul de folosin a cartofului Termenul de calitate la cartof este o no iune extrem de complex , care cuprinde o serie de nsu iri interne i externe, legate de valoarea nutritiv , industrial i comercial a tuberculilor. Tuberculii de cartof avnd multiple posibilit i de valorificare, calitatea lor este greu de definit pe baza unor criterii generale, valabile pentru toate categoriile de folosin . nsu irile interne i externe ale tuberculilor au pondere diferit n determinarea calit ii diferitelor grupe de folosin a cartofului. n tabelul 1 sunt redate principalele moduri de folosin ale cartofului.

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011 Tabelul 1

Modul de folosin 1. Cartof pentru consum direct

a cartofului

Consum timpuriu Consum var Consum toamn iarn Produse uscate Produse pr jite Produse derivate i conserve Industria amidonului Industria spirtului Consum direct, Deshidratat

2. Cartof pentru industrie alimentar 3. Cartof pentru industria amidonului i spirtului 4. Cartof pentru furajare 5. Cartof pentru s mn

F in , fulgi, gris Cips, pomme frittes Salate, conserve, supe Dextrin, dextroz Op rit, nsilozat

Indicatori de calitate tehnologic pentru cartoful utilizat ca materie prim pentru industrializare nsu irile tehnologice se apreciaz pe baza calit ii produselor ob inute. Astfel, pentru cartofi pr ji i n ulei, chips i pomme frittes, se apreciaz randamentul, culoarea, textura i con inutul n ulei. Randamentul constituie procentul de cartofi prelucra i fa de greutatea materiei prime. Culoarea produsului se apreciaz vizual i se noteaz comparnd cu o scar de culoare cu note de la 1 la 9, n care nota 1 reprezint culoarea galben-deschis (produsul cel mai valoros), iar nota 9 reprezint culoarea maro-nchis (calitate foarte slab ). Con inutul n ulei se determin prin metoda Soxhlet, produsul cu procent sc zut n ulei fiind apreciat superior. Att randamentul ct i con inutul n ulei al chipsului este corelat cu procentul de substan uscat i amidon al tuberculilor materie prim (Figura 1).

Vol. 20
35.0 33.0 31.0 29.0 27.0 25.0 23.0 21.0 19.0 17.0 15.0 1.065 1.070 1.075

Nr. 1, 2
50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 1.080 1.085 1.090 Greutatea specifica % ulei Prd. cips

2011

Prd. cips

Figura 1. Randamentul de fabrica ie i cantitatea de ulei absorbit n func ie de greutatea specific a cartofului materie prim pentru chips

Calitatea cartofilor destina i fabric rii fulgilor se apreciaz pe baza produsului ob inut, la care se analizeaz aspectul general, culoarea i calitatea piureului. Aspectul general se refer la suprafa a lamelelor fulgilor, care la un produs de calitate se cere s fie neted , mat i f r aglomer ri. Culoarea fulgilor poate fi de la alb cu nuan e u or g lbui (nota 1) la produsul valoros pn la gri-nchis la produsul de proast calitate (nota 9). Calitatea piureului ob inut prin rehidratarea fulgilor se apreciaz organoleptic la fel ca i a cartofului culinar din punct de vedere al gustului, mirosului i al texturii. Randamentul de fabrica ie este dat de concentra ia n substan uscat a tuberculilor materie prim utiliza i (Figura 2).
9.5 kg cartof necesar pt.1 kg fulgi 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 16.1 17.0 18.0 19.2 20.2 21.2 22.3 23.4 % Substanta uscata

Figura 2. Randamentul de fabrica ie a fulgilor de cartof n func ie de procentul de substan uscat a cartofului materie prim

10

% ulei

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Calitatea cartofilor utiliza i n industria amidonului i spirtului se apreciaz dup randamentul de fabrica ie care este corelat strns cu procentul de substan uscat a tuberculilor utiliza i ca materie prim (Figura 3).
Kg cartof necesari pt. 1 kg am idon 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 % Substanta uscata

Figura 3. Randamentul de fabrica ie a amidonului de cartof n func ie de procentul de substan uscat a cartofului materie prim

Factorii care controleaz calitatea (procentul de SU i amidon) Calitatea produselor finite sunt n direct corela ie cu calitatea materiei prime. Preluarea cartofilor destina i prelucr rilor industriale dup standarduri de calitate asigur , n fabric , ob inerea produselor n cantit i i indici de calitate dori i cu costuri minime de produc ie. Indicii de calitate urm ri i sunt: - Puritatea soiului, uniformitatea i m rimea tuberculilor, - Procent ct mai ridicat n substan uscat i n amidon ceea ce asigur un randament bun de fabrica ie, - Absen a v t m rilor i a bolilor, - Absen a defectelor i petelor n pulpa cartofului, - Absen a corpurilor str ine. La baza organiz rii produc iei de cartof destinat prelucr rii industrial stau o serie de principii care trebuie respectate cu stricte e pentru ca eficien a economic i indicatorii de calitate s fie maxime. Dintre acestea cele mai importante sunt: - folosirea unor soiuri cu con inut ridicat de substan uscat i amidon; - folosirea unui cartof de s mn s n tos; - folosirea unor tehnologii adecvate, care s favorizeze sinteza amidonului i acumularea de substan uscat ;

11

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

- zonarea i microzonarea corect a cartofului utilizat ca materie prim pentru prelucrarea industrial , prin respectarea integral a cerin elor ecologice ale acestuia. Soiul i s mn a. Varia ia substan ei uscate (SU) i a amidonului, n func ie de soi, este foarte puternic i relativ constant . Valorile g site pentru amidon oscileaz , ntre 14.0 i 22.0%, la soiurile semitimpurii: 15-17%; Soiurile semitrzii: 16-18%; Soiurile trzii 17-22%. Produc ia de SU i amidon sunt n strns dependen de calitatea cartofului pentru s mn . Procentul de amidon la plantele infectate cu viroze scade cu 0.9-2.9% fa de plantele s n toase. Condi iile climatice. Au o influen important asupra procentului de substan uscat i amidon att direct prin modificarea parametrilor de cre tere ct i prin dirijarea fotosintezei i a respira iei. Temperaturile moderate urmate de timp mai r coros constituie condi iile cele mai favorabile pentru cre terea plantelor, dar mai ales pentru modificarea metabolismului plantei cu repercursiuni n procesul de acumulare a substan ei uscate i a amidonului. Precipita iile excesive duc la sc derea procentului de substan uscat (Figura 4).
28 27 26 25 % SU 24 23 22 21 20 30 40 50 Precipitatii m m /luna 60 70

Figura 4. Acumularea % de SU func ie de suma precipita iilor medii lunare

Fertilizarea. Dozele crescute de azot duc la diminuarea procentului de substan uscat (exprimat prin greutatea specific ) n tuberculi de cartof. Aceia i tendin de diminuare a procentului de substan uscat s-a ob inut i prin fertilizarea cu potasiu, efect mult mai diminuat n cazul sulfatului de potasiu comparativ cu clorura de potasiu. De asemenea administrarea magneziului i calciului duc la reducerea efectului de sc dere a greut ii specifice a cartofului.

12

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Preluarea cartofului pentru industrializare dup criterii de calitate

Avnd n vedere c randamentul de prelucrare a cartofului pentru industrializare este net corelat cu procentul de substan uscat i amidon, preluarea dup acest criteriu este obligatorie i prezint urm toarele avantaje: - din punctul de vedere al fabricii: o m rirea randamentului de fabrica ie; o sc derea pre ului de cost al produsului finit. - din punctul de vedere al produc torului de materie prim : o posibilitatea specializ rii produc iei; o posibilitatea realiz rii unor contracte ferme cu industria prelucr toare; o posibilitatea realiz rii unor produc ii mari i de calitate prin aplicarea tehnologiilor specifice. - din punctul de vedere al consumatorului de produse industrializate din cartof: o reducerea pre ului de cump rare; o m rirea ofertei pe pia . Metode de m surare a procentului de SU i amidon Dintre metodele existente pentru determinarea procentului de SU i amidon, cea mai expeditiv i exact i care se preteaz ntr-un flux de preluare a materiei prime la fabric , este metoda gravimetric (cnt rirea n aer i n ap ) i ob inerea greut ii specifice. Corela ia dintre greutate specific i procentul de substan uscat i amidon este prezentat n diagrama din figura 5.
30.0

25.0

20.0 n o d i m A i 15.0 s U S % 10.0

5.0

0.0 Greutatea specifica


Substanta uscata Amidon

Figura 5. Diagrama de corelare a greut ii specifice cu SU i amidon

13

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Scurt pledoarie pentru amidonul din cartof


Carmen Liliana B d r u, Gheorghe Olteanu, INCDCSZ Bra ov De-alungul existen ei sale, omul este n mod inevitabil dependent de procesul hr nirii. La scurt timp dup ingerarea hranei, substan ele con inute de alimente sunt descompuse gradat i transformate. Aceste procese se finalizeaz cu integrarea complet a unora din aceste substan e (devenind parte component a organismului acestuia). Privind metabolismul din aceast perspectiv simpl , procesul autosus inerii propriei fiin e prin intermediul alimenta iei este asem n tor cu cel al construirii gradate a unei cl diri. Se tie c pentru a realiza o construc ie trainic , ar trebui s se acorde o aten ie deosebit calit ii materialelor utilizate. Prin analogie, se impune cu necesitate alegerea n eleapt a c r mizilor ce vor contribui la construirea propriului corp i simultan la dobndirea i men inerea st rii de s n tate: alimentele. Amidonul reprezint una din poliglucidele care ocup un loc de cinste n hrana noastr cea de toate zilele. El face parte din marea familie a hidrocoloizilor - polimeri macromoleculari liniari sau ramifica i care au capacitatea de a se dispersa sau dizolva n ap cu formare de solu ii vscoase (agen i de ngro are) sau geluri (agen i de gelifiere) avnd de asemenea i multe alte propriet i func ionale derivate, cu aplica ii importante n industria alimentar Utilizarea amidonului ca ingredient n produse alimentare nu se face n scopuri nutritive, ci doar pentru ob inerea unor produse cu calit i senzoriale superioare, principalele func ii ale acestuia fiind: - agent de ngro are (sosuri, supe crema etc) - stabilizator coloidal (dressing-uri pentru salate) - agent pentru re inerea umidit ii (produse tip cake) - agent gelifiere (produse gumate, rahat) - agent legare (vafe) - agent de acoperire (produse zaharoase) Att din perspectiva utiliz rii n gospod rie (pentru pr jituri, fursecuri, etc), ct i la nivel industrial (agent de ngro are, de gelifiere, supe instant, creme, produse de cofet rie, patisserie, budinci, produse gumate etc.) amidonul nativ extras din cartofi este preferat din multe puncte de vedere, celui ob inut din alte surse vegetale.

14

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Amidonul din cartofi, sub form de paste, confer alimentelor o consisten mai avansat , vscozitatea acestora fiind mai ridicat , n timp ce textura este rigid , iar stabilitatea la retrogradare este mai mare comparativ cu alte tipuri de amidon nativ (tabelul 1). Tabelul 1 Paste de amidon. Caracteristici*
Sursa de amidon Cartofi Porumb Orez Gru Vscozitate la cald Foarte mare Medie Mare Sub medie Textura Foarte coeziv Rigid Rigid Moale Transparen a pastei Transparent Opac Slab opac Slab opac Stabilitatea la retrogradare Medie Redus Redus Redus

*C-tin Banu Aplica ii ale aditivilor i ingredientelor n industria alimentar Ed. ASAB, Bucure ti, 2010

Utilizarea amidonului ca agent de ngro are impune restric ii datorate opacit ii pastelor. Analizarea transparen ei pastelor de amidon a eviden iat faptul c amidonul din cartof formeaz paste mai transparente, dar la concentra ii foarte mari ele devin opace. A adar, acest tip de amidon poate fi utilizat att atunci cnd se cere o past opac (este cazul produselor cu un aspect alb str lucitor), dar mai ales atunci cnd pasta ar trebui s fie transparent (situa ie care se ntlne te cel mai des). n ceea ce prive te stabilitatea produselor alimentare care con in amidon, s-a observat c prin p strarea la temperaturi sc zute, pastele de amidon din cartofi i dezvolt opacitatea doar n prima s pt mn de p strare, ulterior retrogradarea avnd loc mult mai lent, n timp ce o amidonurile din porumb retrogradeaz i devin opace mai rapid la 4 C dect la temperatura camerei. Cteva din propriet ile fizice care diferen iaz amidonul din cartofi de cel extras din alte surse vegetale sunt prezentate n tabelul 2.

15

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Tabelul 2 Amidon nativ din diverse surse vegetale. Propriet i fizice*.


Sursa de amidon Cartof Porumb Orez Gru Capacitatea de umflare la 95oC ml ap /g amidon 440 34 16 21 Solubilitatea la 95oC 82 25 41 Temperatura de gelatinizare, o C 56-69 62-80 61-80 53-72

*C-tin Banu Aplica ii ale aditivilor i ingredientelor n industria alimentar editura ASAB Bucure ti (2010)

Se remarc faptul c amidonul din cartofi gelatinizeaz la temperaturi mici i se umfl mult mai rapid i mai pronun at fa de amidonul din porumb. Comportarea aceasta se datoreaz unei structuri diferite (mai slabe) a amidonului din cartofi, spre deosebire de amidonurile cerealiere care manifest o umflare n dou etape, restric ionat de prezen a unor for e de legare mai puternice. De i amidonul din cartofi are propriet i care fac s p leasc de invidie amidonurile provenite din alte surse, el a fost treptat nlocuit de amidonul din porumb.., iar procesarea cartofului pentru amidon a devenit istorie

16

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Bune practici agricole la cultura cartofului industrial


Gheorghe Olteanu, Andreea Moise, Laura Elena Asanache INCDCSZ Bra ov Una din cele mai eficiente i sigure moduri de valorificare a cartofului este prin prelucrarea industrial . n ultimile decenii ale secolului XX n rile din Uniunea European a crescut considerabil procentul de cartof utilizat ca materie prim n prelucrarea industrial. Reu ita culturii cartofului destinat industraliz rii, dar mai ales calitatea materiei prime, depinde de bunele practicii agricole aplicate cu rigoare pe ntreg parcursul derul rii procesului: alegerea ternului i a rota iei, alegerea soiurilor i calitatea materialului de plantat, infin area culturilor (preg tirea terenului, fertilizarea), ntre inerea culturilor (n special controlul bolilor i d un torilor), recoltarea, manipularea i p strarea, controlul calit ii i valorificarea cartofului industrial. Cum alegem terenul unde cultiv m cartof industrial? Principalii factori care se au n vedere la amplasarea culturii: - textura si structura solului (soluri u oare sau mijlocii, cu argil sub 25-30%, bine structurate), - regimul de ap al solului (permeabile, cu capacitate ct mai mare de re inere i de cedare a apei), - fertilitatea natural a solului (bogate n humus i elemente nutritive), - panta terenului i expozi ia (terenuri plane, cu pante reduse i uniforme, expozi ie sudic ), - criterii organizatorice (parcele cu forme regulate, suficient de mari, comasate, drumuri bune). Cerin e agrotehnice pentru preg tirea patului germinativ: - afnarea i m run irea uniform a solului pe o adncime de 1620 cm, - nivelarea uniform a suprafe ei solului, - ncorporarea uniform a ngr mintelor administrate prim vara, - evitarea tas rii n adncime, sub stratul afnat i m run it, - asigurarea unei plant ri uniforme ca adncime, - asigurarea realiz rii unui bilon suficient de mare i afnat la plantare.

17

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Cum stabilim asolamentul i rota ia? Cartoful destinat industrializ rii se cultiv n rota ie de 3-4 ani respectndu-se ca plante premerg toare cerealele p ioase, leguminoasele sau alte culturi furajere. Cum alegem soiul i materialul de plantat? Materia prim de calitate este asigurat pe toat perioada de prelucrare a cartofului industrial (august-mai) prin cultivarea soiurilor de cartof din diferite grupe de precocitate, cu caracteristici specifice scopului de prelucrare i corespunz toare zonei ecologice de cultivare. Sunt recomandate soiurile cu con inut ridicat de amidon (17-18%) i substan uscat (>20%). Oferta este foarte bogat i variat n Lista de soiuri a UE, Lista oficial a soiurilor cultivate n Romnia i Lista recomandat de INCDCSZ Bra ov i FNC-R. Exemple de soiuri cultivate n Romnia pretabile la industrializare: Roclas, Ruxandra, Nemere, Gared, Milenium, Sante, Desiree, Laura, , etc. O cultur de cartof eficient , s n toas i de calitate poate fi ob inut numai prin utilizarea de s mn Clasa A certificat , ob inut de la produc torii de s mn autoriza i din microzonele de cultivare a cartofului pentru s mn . Cum stabilim nivelul de fertilizare? Pentru ob inerea unui material de calitate se recomand o schem de fertilizare n care se predomine fosforul dar mai ales potasiu. Fertilizarea de baz se poate face toamna, prin aplicarea a 30-40 t/ha i 150-180 kg K2O. gunoi de grajd, 100-130 kg P2O4 Prim vara la preg tirea terenului se aplic azotul n cantitate de 120-180 kg N. Cum plant m i cum ntre inem cultura? Tuberculii sorta i sunt planta i cnd temperatura solului se stabilizeaz la 6-80C la adncime de 10-15 cm i o desime de plantare de 60-65000 cuiburi/ha. Pentru ntre inere se efectueaz rebilonatul, controlul pre i post emergent al buruienilor, iar n vegeta ie, la avertizare se efectueaz controlul bolilor i a d un torilor.

18

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Cum recolt m i cum p str m cartoful industrial? Fazele recolt rii: - evaluarea produc iei (de 1-3 ori nainte de recoltare, pe 10 m2, n mai multe repeti ii), - preg tirea solei pentru recoltare (distrugerea resturilor vegetale, eliminarea capetelor), - recoltarea, transportul, condi ionare cu minimum de pierderi i v t m ri. Momentul i condi iile recolt rii: - la maturitatea fiziologic , uscarea vrejilor, - cnd coaja tuberculilor este suficient de suberificat , - la temperaturi de peste 100C, dar sub 20 - 250C, - pe vreme uscat , f r ploi sau alte intemperii, - recoltarea nu trebuie s dureze mai mult de 10 - 20 de zile bune de lucru, - n timpul recolt rii se asigur protejarea tuberculilor de lumin i intemperii. Fazele p str rii cartofului: - faza de zvntare, - faza de vindecare a v t m rilor i de ngro are a tubercului, - faza de r cire a masei de tuberculi, - faza de p strare, - faza de renc lzire nainte de scoaterea din depozit De re inut ! - Cartoful materie prim pentru industrializare avnd con inut ridicat de substan uscat , p strarea este mai dificil . n plus pentru evitarea ridic rii con inutului de zaharuri reduc toare (ndulcirea cartofilor) n condi ile p str rii la temperaturi sc zute, este necesar depozitarea la temperatura de 6-8 0C cu utilizarea de substan e inhibitoare de ncol ire. Care sunt criteriile de calitate pentru cartoful industrial? Indicatori de calitate tehnologic nsu irile tehnologice se apreciaz pe baza calit ii produselor ob inute (cips, pomme frittes, fulgi etc.). Randamentul de fabrica ie este dat de concentra ia n substan uscat a tuberculilor materie prim utiliza i.

19

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Cum i cnd vindem cartoful industrial Pentru rentabilizarea procesului de fabrica ie i reducerea pre ului la produsul finit este necesar : - reducerea costului materiei prime la cultivatorul de cartof, prin m rirea produc ie; - reducerea consumului de materie prim (cartof) n procesul de fabrica ie prin utilizarea de soiuri i tehnologii specifice care asigur un procent ridicat de substan uscat . Avantajele prelu rii cartofului materie prim pentru industrializare dup calitate Avnd n vedere c randamentul de prelucrare a cartofului pentru industrializare este net corelat cu procentul de substan uscat i amidon, preluarea dup aceste criterii este obligatorie i prezint urm toarele avantaje: - din punctul de vedere al fabricii: o m rirea randamentului de fabrica ie; o sc derea pre ului de cost al produsului finit. din punctul de vedere al produc torului de materie prim : o posibilitatea specializ rii produc iei; o posibilitatea realiz rii unor contracte ferme cu industria prelucr toare; o posibilitatea realiz rii unor produc ii mari i de calitate prin aplicarea tehnologiilor specifice. - din punctul de vedere al consumatorului de produse industrializate din cartof: o reducerea pre ului de cump rare; o m rirea ofertei pe pia .

20

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Rezultate ale cercet rilor privind procesarea cartofului


Luiza Mike, SCDC Trgu Secuiesc Cartoful considerat de multe ori o banalitate, n realitate este un miracol. Din punct de vedere alimentar, cartoful ocup dup cereale (gru, orez, porumb) primul loc n alimenta ia omenirii, att n form proasp t ct i procesat . De aceea n ultimele decenii, peste tot n lume se ntreprind ac iuni pentru diversificarea i intensivizarea produc iei de cartof pe scopuri de folosin . Cre terea consumului alimentar i nevoile sporite ale industriei procesatoare de cartof, solicit o cantitate din ce n ce mai mare de cartof, ce trebuie realizat n primul rnd pe seama cre terii produc iei medii la hectar, prin folosirea unor tehnologii moderne i a unor soiuri cu o capacitate mai mare de produc ie i con inut ridicat de substan uscat . n rile UE, industria alimentar produce n prezent mai multe tipuri de preparate din cartof (chips, pommes frittes, fulgi pentru piure, cartofi deshidrata i, conserve etc.) care asigur o valorificare superioar a produc iei de cartof. De asemenea, cartoful serve te ca materie prim n industrie pentru: amidon, glucoz , dextrin , amidon oxidat etc., care la rndul lor constituie fie materia prim , fie cea auxiliar n procesul de produc ie, n ramurile industriale ca: alimentar , hrtie, celuloz , chimic , farmaceutic , materiale de construc ii, industria grea, extractiv i altele. Pentru aceste preparate se nfin eaz culturi de cartof cu destina ie, soiuri i tehnologii specifice, care se contracteaz cu fabricile beneficiare. Prin dezvoltarea industriei de preparate n cadrul UE fabricarea amidonului din cartof s-a redus. Pe primul loc, cu cea mai mare suprafa destinat acestui scop, este Germania cu 100.000 ha, urmat de Olanda cu 63.000 ha i apoi Fran a i Danemarca. n topul rilor mari cultivatoare de cartof i cu o mare dezvoltare a prelucr rii industriale se afl Olanda cu 67,0%, Danemarca cu 64,3%,

21

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Germania cu 44,6% i Fran a cu 40,8%. Dintre rile care cultiv suprafe e mai mici de cartof, Austria i Finlanda industrializeaz 52,2% din produc ie. n Romnia, primele transform ri industriale ale cartofului s-au f cut n Transilvania, cnd ingeniozitatea popular a g sit solu ia arderii adic a producerii alcoolului din cartof, ap rnd astfel chiar mici fabrici de spirt. La noi, cartoful ca materie prim a fost utilizat n propor ie de 70,0% pentru extrac ia de amidon i glucoz , 20,0 30,0% pentru producerea alcoolului i 5,0 10,0% pentru alte scopuri de folosin . Fabricile de prelucrare a cartofului sub form de amidon au fost amplasate n bazinele mari cultivatoare de cartof: Snsimion (Harghita), Tg. Secuiesc (Covasna), Piatra Neam (Neam ), F lticeni (Suceava), Hrseni (Boto ani), Sibiu (Sibiu). Concurent al cartofului n industria amidonului a fost porumbul, care n condi iile de criz energetic i a pre urilor ridicate ale energiei utilizate pentru transport manipulare fabrica ie, a devenit mai rentabil dect cartoful. n prezent, cartoful este eliminat de la fabricarea alcoolului i amidonului, dar avem convingerea c n urm torii ani cartoful va fi reconsiderat mai ales n industria amidonului, avnd n vedere calitatea i nsu irile speciale ale amidonului extras din cartof i existen a soiurilor romne ti create pentru acest scop de S.C.D.C. Tg. Secuiesc i I.N.C.D.C.S.Z. Bra ov. Ca produs al cercet rii, soiurile de cartof industrial vin n sprijinul cultivatorilor de cartof care vor putea nfiin a culturi specializate pentru industrializare pre ul cartofului fiind stabilit n func ie de cantitatea de amidon pe hectar sau n func ie de produsul industrial ob inut din tona de cartof, avnd la baz contracte de lung durat ncheiate ntre cultivator i fabric . Din rezultatele ob inute s-a demonstrat din nou importan a soiului ca factor tehnologic n rentabilizarea culturii cartofului ca materie prim pentru industria amidonului dar i pentru procesare sub diferite forme: pommes frittes, chips, fulgi. n prezent, n Romnia se afl n cultur peste 60 de soiuri de cartof cu perioade de vegeta ie i scopuri de folosin diferite. n ultimii ani a nceput timid dar sigur organizarea produc iei de cartof pe scopuri de folosin i chiar specializarea unor fermieri

22

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

n cultivarea anumitor soiuri de cartof. Nimic nu s-a impus, aceasta a devenit o necesitate impus de condi iile ecologice, pia i siguran a valorific rii prin ncheierea de contracte ferme ntre fabricile pentru prelucrare (Golden Fingers - Pite ti, Intersnak Bra ov, Star Foods - Bucure ti) i fermieri. Suprafe ele destinate culturilor industriale sunt n cre tere, n prezent cele mai rentabile contracte le ncheie firma SC Inter Snack SRL Romnia. ncepnd cu anul 2000 n Romnia a nceput procesarea cartofului sub form de: chips n urm toarele loca ii: Bucure ti Star Foods Pepsico cu o capacitate de 50.000 tone / an; Bra ov Intersnack cu o capacitate de 20.000 tone / an; pommes frittes: Pite ti Golden Fingers cu o capacitate de 10.000 tone an; Trgu Secuiesc Samaco Prod SRL cu o capacitate de 2.000 tone / an. fulgi F g ra SC Roclip SA cu o capacitate de 50.000 tone / an; Pia a snack-urilor s rate n Romnia este reprezentat de o varietate de produse pe baz de aluat (cazul sticks-urilor, a covrigeilor s ra i) precum i pe baz de f in de porumb, past de cartof sau cartof. Dac n rile Europei de Vest sau n SUA snack-urile sunt considerate nu numai un supliment nutritiv, ci fac parte integrant din orice mas principal , n Romnia ele se consum numai ntre mese. n decursul anului 2008, pe pia a romneasc au ap rut mai multe companii produc toare sau importatoare (de materii prime), specializate n producerea de chips-uri din cartof, pommes frittes i fulgi de cartof. Multe dintre aceste companii sunt mici i nu opereaz dect la nivel local. n anul 2008, cantitatea de chips-uri i fulgi existen i pe pia a romneasc a fost de aproximativ 2400 tone, dintre care 1400 tone de chips-uri de cartof i 1000 tone fulgi. Cantitatea de chips-uri pe anul 2008 a avut urm toarea distribu ie: 1050 tone au fost comercializate en detail, iar 350 tone au fost destinate consumului institu ional (institu iile / companiile beneficiare cump rnd produsul i apoi ambalndu-l pe cont propriu sau folosindu-l pentru realizarea propriilor produse).

23

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Produc ia de fulgi de cartof n anul 2008 a fost de aproximativ 1000 tone distribuite dup cum urmeaz : cca. 550 tone au fost comercializate cu am nuntul, n timp ce restul de 500 tone au fost achizi ionate de diverse companii care au folosit produsele drept materii prime pentru realizarea de produse noi (croissant-uri, snack-uri etc.). Soiurile pretabile pentru procesare aflate n cultur sunt: pentru chips: Lady Rosetta, Lady Clare, Verdi, Saturna, Pirol, Hermes, Roclas, Zamolxis, Milenium, Gared, Nemere i Productiv. pentru pommes frittes: Impala, Innovator, Felsina, Columbus, Asterix, Santana i Luiza. pentru fulgi: sunt recomandate oricare din soiurile prezentate mai sus din culturile nfiin ate special pentru industrializare. Cerin ele fizico chimice ale cartofului destinat proces rii sub form de amidon, chips, pommes frittes (french frittes), extrudate. Caracteristicile i calitatea cartofului ca materie prim au o importan esen ial pentru producerea fulgilor, chips-ului, pommes frittes-ului i expandatelor att din punct de vedere al propriet ilor fizice i organoleptice ale acestora, ct i al eficien ei economice a proces rii. Pentru a satisface aceste cerin e, cartoful trebuie s aib un con inut ridicat de substan uscat , pere ii celulari rezisten i la rupere, s nu permit fenomenul de nnegrire dup fierbere, s aib un gust i arom pl cut . Substan a uscat i con inutul de amidon sunt factorii care determin acceptarea unui lot de cartof pentru procesarea industrial sub form de fulgi. Cercet rile au ar tat c pentru fiecare cre tere cu 1% a substan ei uscate din tuberculi (materie prim ) se ob ine n plus un kg produs finit la fiecare 100 kg cartofi decoji i. n cazul fulgilor din cartof, produs deshidratat, consumul specific cu toate implica iile lui economice este strns legat de con inutul n substan uscat al cartofului, ca materie prim . Din aceste motive n procesul de fabrica ie sunt preferate soiurile cu un con inut ridicat de substan uscat , respectiv amidon. Soiurile cu un con inut redus de substan uscat sau amidon, au o durat mai mare de fierbere prelungind procesul de fabrica ie i determinnd cre terea consumului de energie.

24

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Particularit i tehnologice pentru producerea cartofului destinat proces rii sub diferite forme Nu se recomand pentru prelucrare tuberculii proveni i din loturile semincere unde a fost ntrerupt vegeta ia, iar fertilizarea nu este corespunz toare. La soiurile destinate proces rii se folose te o tehnologie special . Din cercet rile efectuate aportul de K2O s.a./ha poate ajunge pn la 300 kg/ha func ie de soi. Fosforul i potasiul luate individual, influen eaz pozitiv acumularea amidonului n tuberculi. Azotul administrat singur duce la sc derea con inutului de amidon. La S.C.D.C. Tg. Secuiesc, ntr-o experien cu dou doze de N:P:K, respectiv 150 kg s.a./ha i 350 kg s.a./ha (la un raport de 1:0,8:1) s-a dublat con inutul de amidon din tuberculi. Substan a uscat din tuberculi a crescut n aceea i propor ie cu amidonul, n timp ce produc ia total cu numai 15%. Prin intensivizarea fertiliz rii cu N:P:K la rapoartele 1:0,5:1 i 1:1:1,5 se realizeaz cele mai rentabile culturi pentru procesare. Calitatea materialului pentru plantat utilizat pentru nfiin area culturilor industriale trebuie s fie din categoria biologica elit sau cel pu in clasa A. Con inutul de amidon n tuberculii unui soi infesta i cu diferite tipuri de virusuri este mai sc zut dect la tuberculii s n to i. Astfel, mozaicul i virusul Y duc la sc deri ale con inutului de amidon, dar cele mai semnificative sunt cele produse de virusul r sucirii frunzelor. n concluzie, infec ia virotic influen eaz negativ con inutul n amidon. De la un grad de infec ie zero i un con inut de 25,1% amidon se ajunge dup 2 ani la un grad de infec ie de 10,1% i un con inut de amidon de numai 21,5%, respectiv de la 14 t/ha amidon la numai 8,9 t/ha n cadrul aceluia i soi. Pentru nfiin area culturilor destinate proces rii trebuie produs material pentru plantat n cadrul sistemului na ional de producere i multiplicare a cartofului pentru s mn din soiurile solicitate de unit ile prelucr toare. Strategia pentru cultura cartofului la nivel na ional trebuie s fie elaborat de un grup de speciali ti care se ocup de producerea cartofului pentru s mn , consum, procesare i marii comercian i de

25

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

cartof pentru consum, func ie de cererea pie ei att pentru produsul n stare proasp t ct i procesat . Soiuri destinate pentru procesare sub diferite forme Preocup ri n crearea de soiuri pentru amidon au existat i exist i n prezent, ob inndu-se un sortiment bogat de soiuri cu maturitate diferit , din august i pn la nceputul lunii octombrie. Din studiile efectuate pn n prezent, s-a eviden iat c n tuberculii mici procentul de amidon este mai sc zut dect n tuberculii mari, de aceea este indicat ca pentru culturile destinate produc iei de amidon s se foloseasc soiuri care au genetic fixat caracterul de a forma un num r mai mic de tuberculi la cuib, dar care realizeaz un procent mai ridicat de tuberculi mari la recoltare. Soiurile speciale pentru industria amidonului, spirtului, dextrinei realizeaz n condi ii normale de cultur produc ii mari de amidon (comercial) la unitatea de suprafa . Astfel, n condi iile unei produc ii medii de 20.000 kg/ha cartof se pot ob ine n func ie de soiul cultivat de la 3900 la 4700 kg amidon n cazul soiurilor industriale, deci un plus de 750 1550 kg amidon / ha fa de un cartof provenit dintr-un soi necorespunz tor. Prin cre terea nivelului produc iei de tuberculi la 30.000 kg/ha, folosind acela i mod de calcul, putem constata o cre tere puternic a produc iei de amidon la ha (5800 7050), amplificndu-se i mai mult diferen a dintre un soi industrial i un soi nespecific. Principalele produse i nsu iri de calitate ale cartofului n vederea proces rii Dintre produsele nnobilate din cartof, chips-ul este cel mai solicitat. Metoda de producere const n: cur area tuberculilor de coaj i t ierea lor n felii cu o grosime de de 1,75 mm, dup care se spal de amidon sub un jet de ap , se elimin surplusul de ap de pe feliile de cartof, fie printr-un curent de aer cald, fie prin centrifugare, dup care se pun la pr jire ntr-o baie cu ulei la o temperatur de 160C. Timpul de pr jire este de 23 minute. Dup pr jire se nl tur surplusul de ulei prin termosuflante, dup care se condimenteaz i se mpacheteaz , fiind, astfel, preg tit pentru comercializare. Un chips de bun calitate trebuie s aib feliile de culoare galbenaurie, uniform pe toat suprafa a. Con inutul n ulei din chips, s fie ct mai mic, sub 30%. La un con inut mare de ulei feliile de cartof pr jite devin

26

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

gre oase n timpul consumului, se scurteaz perioada de p strare i se m re te posibilitatea de depreciere a produsului prin rncezire. Pentru a ob ine un produs finit de bun calitate este necesar ca pentru prelucrare s se foloseasc soiuri de cartof specializate. Acestea trebuie s corespund unor parametri tehnici ceru i de industria procesatoare cum sunt: forma tuberculilor rotund sau cel mult oval , ochi superficiali i coaja neted , de culoare alb-g lbuie. Con inutul tuberculilor n amidon trebuie s fie de 1718%. Un con inut mic de amidon n tuberculii de cartof duce la o acumulare de ulei n feliile pr jite de chips, care, pe lng faptul c sunt mai gre oase la mncare, au o perioad mai scurt de p strare i se depreciaz u or. Un con inut mare de amidon n tuberculii de cartof produce o crocan nedorit , care la mestecare sup r consumatorii iritnd cavitatea bucal . Feliile de chips prea crocante sunt sensibile la transport, se sfarm u or i stric aspectul comercial al produsului. O alt condi ie a materiei prime destinate proces rii industriale a cartofului sub form de chips este ca tuberculii de cartof s aib un con inut sc zut de zah r reduc tor. Un con inut mare de zah r reduc tor n tuberculii de cartof provoac nnegrirea feliilor de chips n timpul pr jirii. Acest fenomen, pe lng faptul c stric aspectul comercial al produsului, care se nchide la culoare, produce i un gust amar. Pentru a ob ine o materie prim de calitate, n vederea producerii chips-ului, nu este suficient numai s alegem soiurile de cartof cu parametrii aminti i, ci trebuie cultivat cartoful pe soluri mijlocii, cu aplicarea unei tehnologii specifice, ca un sistem echilibrat de fertilizare, iar lucr rile de ntre inere i combatere a bolilor i d un torilor s fie f cute n a a fel nct planta s se men in verde pn la maturitate. n timpul recolt rii, transportului i sort rii tuberculilor s se evite v t m rile mecanice, care n timpul prelucr rii se eviden iaz , deteriornd aspectul comercial al produsului. Principalele soiuri utilizate pentru ob inerea chips-ului sunt: Lady Claire, Lady Rosetta, Pirol, Opal, Hermes i Saturna. Acesta din urm prezint cele mai bune caracteristici pentru transformarea n chips, avnd un con inut de substan uscat cuprins ntre 24 25% i con inut de zah r reduc tor foarte sc zut, i men ine caracteristicile i dup o depozitare prelungit la o temperatur de 6 7C. Pommes-frittes-ul este un produs procesat din cartof sub form de batoane cu grosimi diferite, t iate pe lungimea tuberculului (Tabelul 1).

27

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Tabelul 1 Gama sortimental n care se poate prepara pommes-frittes-ul (Ordinul nr. 978/2004) Tipul t ierii T ia i drept T ia i ondulat Calibra i sub iri (pai) Medii gro i foarte gro i Caracteristici F ii de cartof de form alungit cu suprafe e aproximativ paralele i plane F ii de cartof de form alungit cu suprafe e aproximativ paralele avnd dou dintre suprafe e ondulate Cartofi t ia i, sorta i i ambala i n func ie de m rimea sec iunii transversale: - latura sec iunii transversale cuprins ntre 5 i 8 mm; - latura sec iunii transversale cuprins ntre 8 i 12 mm; - latura sec iunii transversale cuprins ntre 12 i 16 mm; - latura sec iunii transversale mai mare de 16 mm; orice alt form de prezentare a cartofilor este admis dac : - se deosebe te de formele descrise n prezenta norm ; - ndepline te cerin ele prezentei norme; - este descris clar n denumirea produsului i pe etichet astfel nct s nu induc n eroare consumatorul

Alte forme

Pentru fiecare soi de cartof utilizat n procesul de fabrica ie, se stabilesc parametrii procesului de pr jire pe baza rezultatelor ob inute n urma pr jirilor de prob . Dup nl turarea buc ilor marginale, necorespunz toare ca lungime i grosime, cele r mase se spal de amidon i se pun la pr jit ntr-o baie de ulei, la o temperatur de 150 C. La scoaterea din friteuz a cartofilor pr ji i se va acorda o aten ie deosebit scurgerii acestora de ulei, precum i mpr tierii ct mai uniforme, ceea ce favorizeaz o r cire mai eficient i mpiedic formarea de aglomer ri.

28

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Congelarea se face n instala ii frigorifice adecvate n care procesul frigorific trebuie condus astfel nct durata de men inere a produsului la temperatura la care se produce cristalizarea maxim s fie foarte scurt i se consider ncheiat atunci cnd temperatura din centrul termic al produsului a atins valoarea de -18C, dup stabilizarea termic . Stabilirea duratei de men inere a produsului la temperatura la care se produce cristalizarea maxim se va efectua pe baza verific rilor cu termometru sond . P strarea pommes-frittes-ului se face la temperaturi sc zute de 20C. Aprecierea calit ii produsului se face imediat dup pr jire, cnd batoanele de cartof mai sunt calde. Unul dintre criteriile de calitate ale pommes-frittes este culoarea. Aceasta trebuie s fie galben i uniform pe toat suprafa a. Culoarea se apreciaz prin note de la 1 la 9 i se face n trei etape: imediat dup pr jire, dup o perioad de p strare i dup o a dou pr jire. Un alt indiciu de calitate este crocan a. Batoanele de pommes-frittes trebuie s fie uniform pr jite n exterior iar n interior, s nu fie prea crocante, s fie u or masticabile i pl cute la gust. Pentru a ob ine un produs de bun calitate este necesar s se foloseasc soiuri specializate. Acestea trebuie s aib tuberculul de form lung , cu ochi superficiali pentru ca pierderile prin cur ire s fie ct mai mici. Con inutul n substan uscat al tuberculilor s fie de 2226%. Un con inut mic n substan uscat conduce la absorb ia unei cantit i mari de ulei n timpul pr jirii. Con inutul mare n substan uscat m re te crocan a i posibilitatea de rupere a batoanelor, nr ut ind aspectul comercial al produsului. Tehnologia de producere a cartofului, ca materie prim pentru procesare sub form de pommes frittes, este specializat ; trebuie s respecte cerin ele solicitate de industrie. Nu este suficient s alegem bine soiul de cartof, ci s aplic m i anumite reguli tehnologice specifice, ncepnd de la plantare pn la recoltarea cartofului. Men inerea tuberculilor s n to i i nev t ma i n timpul lucr rilor de recoltare, transport, sortare i de depozitare este i aici o condi ie important pentru ob inerea unui produs de bun calitate. Fulgii din cartof se produc prin procesarea industrial a tuberculilor n instala ii speciale de cur ire, sortare, t iere, fierbere i uscare. Se folosesc pentru prepararea piure-ului din cartof, ct i n

29

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

procesul de fabricare a pinii, pentru un aspect mai pufos i gust mai pl cut. Calitatea fulgilor din cartof se apreciaz prin examinarea culorii i nnegririi dup prelucrare, precum i prin existen a punctelor negre n proba analizat . Materia prim destinat proces rii industriale a cartofului sub form de fulgi trebuie s provin din soiuri cu un con inut mare de substan uscat (peste 24%), la care se aplic o tehnologie corespunz toare scopului culturii. Numai respectnd toate cerin ele industriei fa de alegerea soiului, aplicarea tehnologiilor specifice pentru ob inerea materiei prime, se vor putea ob ine produse din cartof de cea mai bun calitate i competitive pe pia a intern i cea extern . Tabelul 2 Cerin ele de calitate pentru consum n func ie de modul de utilizare (SZALAY, A., 1998)
Consum Caractere Var Toamn Semitimpurie 40 60 mm Rotund, lung oval peste 10% Redus Redus Redus A; A B; B; BC Perioada de Timpurie vegeta ie M rime tubercul Mare Rotund, Form tubercul lung, oval Culoarea pulpei Con inut de amidon Con inut de zah r reduc tor P tarea cenu ie Tuberculi Medie nverzi i nnegrire dup Redus fierbere Tipul de soi B; B C Procesat industrial Pommes Piure; Chips frittes fulgi Timpurie Timpurie Timpurie semitimpurie semitimpurie 50 80 mm Diferit 40 70 mm Rotund, Oval, lung Rotund oval oval Pl cut Galben Galben 14 16% 0,6 0,08% Redus Medie Redus B; B C 1519% 15 18% sub 0,8% Redus Medie Redus Sub 0,6% Redus Medie Redus

B C; B C; C C; C D

30

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Soiuri pretabile la procesare create la S.C.D.C. Trgu Secuiesc NEMERE Soiul de cartof Nemere a fost creat la S.C.D.C. Trgu Secuiesc i omologat n anul 2000. Caractere morfologice. Col ul crescut la lumin este de form oval , de m rime medie i are culoarea bazei ro u violet, prezint la baz o perozitate slab . Portul vrfului col ului la lumin este deschis, iar perozitatea la vrf este puternic . Planta este de tip intermediar, cu portul semi erect. Tulpina este de talie mijlocie spre mare. Frunza este semicompact cu foliole de m rime mijlocie, de culoare verde clar. Inflorescen a este cim simpl , cu flori mari de culoare alb . Tuberculii au form rotund . Culoarea cojii i a pulpei este galben . nsu iri fiziologice. Perioada de vegeta ie a soiului Nemere este de 85 100 zile, ncadrndu-se n grupa soiurilor semitrzii. Soiul este rezistent la virusul Y i mijlociu tolerant la man (Phytophthora infestans (Mont de Bary)). nsu iri de calitate. Soiul Nemere se ncadreaz n grupa de calitate C. Se recomand pentru consum de toamn -iarn i procesare sub form de amidon. Con inut de amidon 1921%. Capacitate de produc ie. Soiul are capacitate de produc ie mare, poten ialul fiind de 63,5 t/ha. Zonarea. Se recomand pentru cultivarea n zonele favorabile culturii cartofului

31

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

GARED Soiul de cartof Gared a fost creat la S.C.D.C. Trgu Secuiesc, omologat n anul 2004 i brevetat n anul 2009. Caractere morfologice. Col ul crescut la lumin este de form conic , de m rime medie i are culoarea bazei ro u violet, prezint la baz o perozitate medie. Portul vrfului col ului la lumin este pe jum tate deschis, iar perozitatea este deas spre foarte deas . Planta este foarte nalt , de tip frunzos, cu portul erect. Planta este foarte nalt . Frunza este de m rime medie, de culoare verde deschis sau verde mediu. Inflorescen a este de m rime medie. Tuberculul este scurt oval, cu ochi pu in adnci. Culoarea cojii este ro ie i a pulpei crem. Rezisten a la boli i d un tori: soiul este rezistent la mana pe frunze i tuberculi, rezistent la virusul r sucirii frunzelor i tolerant la virusul Y. Este rezistent la nematozii din genul Globodera i ria neagr .

Perioada de vegeta ie: soiul face parte din grupa soiurilor trzii, cu o perioad de vegeta ie de peste 110 zile. Capacitatea de produc ie. Soiul are capacitate de produc ie mare, poten ialul fiind de 67 t / ha. nsu iri de calitate: calitatea culinar este bun , soiul Gared ncadrndu-se n clasa de folosin B, se comport bine la procesare sub form de pommes frittes, con inutul de amidon este > 21%.

32

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

MILENIUM Soiul de cartof Milenium a fost creat la S.C.D.C. Trgu Secuiesc, omologat n anul 2004 i i brevetat n anul 2005. Caractere morfologice. Tuberculii au forma rotund oval , cu ochi superficiali. Culoarea cojii i a pulpei este galben . Tulpina este de talie nalt , cu internodii nepigmentate. Frunza are foliole de m rime mijlocie, de culoare verde clar. Floarea are corola de culoare alb .

Rezisten a la boli i d un tori: soiul este rezistent la virusul Y i sensibil la man (Phytophthora infestans). Este rezistent la nematodul cu chi ti. Perioada de vegeta ie: soiul face parte din grupa soiurilor trzii, cu o perioad de vegeta ie de 100 110 zile. Capacitatea de produc ie. Soiul are capacitate de produc ie mare, poten ialul fiind de 58,1 t / ha. nsu iri de calitate: calitatea culinar este bun , soiul Milenium ncadrndu-se n clasa de folosin C, con inutul de amidon este de 18,53%. Se recomand pentru consum toamn iarn i procesare sub form de chips i pommes frittes.

33

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Protec ia culturilor de cartof destinat prelucr rii industriale


Daniela Donescu, Manuela Hermeziu, INCDCSZ Bra ov Indiferent de destina ia unei culturi de cartof (s mn , consum sau pentru industrie) aceasta poate fi afectat de aproximativ 300 de boli i d un tori, dintre care cel pu in 140 constituie o amenin are serioas pentru acesta. Tuberculii de cartof sunt n multe cazuri surse de supravie uire pentru inocul contribuind la men inerea i la r spndirea bolilor i d un torilor. Ace tia sunt transfera i i r spndi i de la o genera ie la alta n culturile nou nfiin ate. n acest caz nu se nregistreaz doar pierderi de recolt i o diminuare a calit ii, dar folosirea semin ei bolnave la nfiin area de noi culturi pune aceasta sub semnul nerealiz rii. De aceea punctul de plecare al culturilor de cartof destinate fie consumului fie proces rii st n calitatea cartofului pentru s mn folosit. Prevenirea bolilor i a d un torilor necesit de multe ori costuri i input-uri mai mari dect n i controlul acestora. Absen a simptomelor de boal nu garanteaz faptul c o cultur este liber de inocul sau infec ie. Principalii factori limitativi ai produc iilor de cartof de calitate sunt: virusurile, bacteriile, ciupercile, nematozii, insectele i buruienile. Tabelul 1

Principalii agen i patogeni care produc pierderi importante la cultura cartofului i caracteristicile lor
Patogenul Virusuri PLRV* PVA* PVX* Boala/ numele comun Distribu ia Transmiterea

Virusul r sucirii Tuberculi s mn / n toat lumea frunzelor de cartof afide Virusul A al cartofului Virusul X al cartofului n toat lumea n toat lumea Tuberculi s mn / contact/ afide Tuberculi s mn / contact/ afide

34

Vol. 20 Virusul M al cartofului Virusul Y al cartofului

Nr. 1, 2

2011 Tuberculi s mn / contact/ afide Tuberculi s mn / contact/ afide Tuberculi s mn /contact/ afide Tuberculi s mn / contact

PVM* PVY* PVYN Viroizi PSTV

Estul Europei n toat lumea Europa, Rusia N- America, Rusia, Sudul Africii

Virusul Y necrotic al cartofului Boala tuberculilor fusiformi

Bacterii Putregaiul inelar Clavibacter michiganense ssp. al tuberculilor sepedonicus* Putregaiul umed Erwinia al tuberculilor carotovora ssp. nnegrirea bazei atroseptica* tulpinii Putregaiul umed Erwinia carotovora ssp. al tuberculilor carotovora Ve tejirea Ralstonia solanacearum* bacterian Streptomices scabies* Ciuperci Alternaria solani* Fusarium spp.* Helminthospori m solani Ria comun a cartofului Alternarioza cartofului Putregaiul uscat al tuberculilor Ria argintie

n toat lumea Tuberculi s mn

n toat lumea Tuberculi s mn

n toat lumea Tuberculi s mn Probabil n toat lumea Sol/tuberculi s mn

n toat lumea Sol/tuberculi s mn n toat lumea Transmitere aerian n toat lumea Sol/tuberculi s mn Europa, N-America Sol/tuberculi s mn

35

Vol. 20 Phoma exigua Phoma exigua var. foveata Phyrophtora infestans* Rhizoctonia solani* Synchytrium endobioticum* Cangrena cartofului Mana cartofului Rizoctonioza Ria neagr

Nr. 1, 2

2011

Europa, N-America, Sol/tuberculi s mn Asia, Oceania Transmitere n toat lumea aerian /tuberculi s mn /sol n toat lumea Sol/tuberculi s mn Europa, Africa, Sol-tuberculi s mn America, Asia n toat lumea Sol-tuberculi s mn
Europa, N-America, Rusia n toat lumea n toat lumea Europa, S-America n toat lumea n toat lumea Europa, N-America n toat lumea n toat lumea N-America, S-Europa Sol-tuberculi s mn Sol-tuberculi s mn Sol-tuberculi s mn Sol-tuberculi s mn Sol-tuberculi s mn Sol Transmitere aerian Transmitere aerian /sol Transmitere aerian Transmitere aerian

Uscarea timpurie Verticillium spp.* a plantelor de cartof


Nematozi Ditylenchus destructor Ditylenchus dipsaci Globodera rostochiensis* Globodera pallida* Insecte Agriotes spp. Melolontha melolontha Leptinotarsa decemlineata* Autographa gramma Myzus persicae* Phthorimaea opercullela* Nematodul comun al cartofului Nematodul tulpinilor de cartof Nematodul auriu al cartofului Nematodul alb al cartofului Viermii srm C r bu ul de mai Viermii albi Gndacul din Colorado Buha gama P duchele verde la piersicului Molia cartofului

Agen ii marca i cu * au importan

economic major pentru cartof

36

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Posibilele efecte ale bolilor i d un torilor cartofului sunt: o produc degenerarea cartofului pentru s mn (Phoma, Fusarium, Phytophthora, Erwinia), omoar mugurii n timpul depozit rii i ntrzie r s rirea imediat dup plantare (Synchytrium endobioticum) sau atac mugurii i l starii imediat dup r s rire (Rhizoctonia solani). Acestea conduc la o cultur cu o r s rire deficitar cu multe plante lips , pu ine tulpini, densitate slab i o proast dezvoltare; o produc ntzieri n r s rire sau o cre tere prematur (Helminthosporium solani, Streptomyces scabies, Verticillium spp.); o stopeaz cre terea, reduc dezvoltarea, sau produc moartea prematur a foliajului (virusuri, Ralstonia solanacearum, R. solani, Verticillium dahliae, nematozi); o inhib producerea primar i acumularea produc iei (V. dahliae); o infecteaz tulpinile, deranjeaz /inhib transportul apei, mineralelor i a altor produse asimilabile (R. solani); o produc senescen prematur a vegeta iei (R. solanacearum); o reduc fotosinteza prin blocarea sistemului vascular datorit efectelor toxice (V. dahliae), acoper suprafa a de asimila ie a frunzelor, influen eaz sistemul radicular d unnd cre terii i func ion rii acestuia (Globodera spp.) sau permit infectarea altor p r i din plant (Verticillium spp.); o infecteaz stolonii sau tuberculii nou forma i (R. solani) sau ncetinesc cre terea tuberculilor, ceea ce duce la pierderi de produc ie i reducerea calit ii (P. infestans, R. solani, Streptomyces spp.,). prin producerea de leziuni la nivelul r d cinilor. Infec ia tuberculilor poate apare n timpul perioadei de vegeta ie sau dup recoltarea i manipularea tuberculilor. Afecteaz valoarea comercial a produsului (prin r niri ale epidermei, tuberculi deforma i sau tuberculi de dimensiuni mici, cum este cazul atacului produs de R. solani, Spongospora subterranea, S. scabies); o produc infec ie primar astfel nct infec iile secundare i simptomele de boal severe de mai trziu conduc la reducerea capacit ii de depozitare (Fusarium, Phoma); o produc infec ii n depozite (Phoma oveata, Fusarium spp.)

37

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Metodele generale pentru controlul bolilor i al d un torilor n culturile de cartof sunt: M M suri preventive: alegerea i folosirea unui cmp curat i a unei rota ii corecte; folosirea s mn ei s n toase; folosirea echipamentelor mecanice curate, dezinfectate; igienizarea fermei i a cmpului. suri de control: dezinfec ia solului dezinfec ia cartofului pentru s mn ; m suri culturale potrivite ca: lucrarea solului; prepararea patului germinativ; respectarea momentului prielnic de plantare; suplimentarea cu ap , drenajul, irigarea; stimularea cre terii plantelor cu ajutorul fertilizan ilor; folosirea de soiuri rezistente; eliminarea plantelor bolnave; controlul agen ilor patogeni; recoltarea cu mijloace adecvate; sortarea i depozitarea n condi ii optime a produc iei.

O mare parte dintre agen ii patogeni enumera i (anumite tulpini ale virusului PVY, Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganenese subsp. sepedonicus, Synchytrium endobioticum, Ditylenchus destructor, Globodera spp., Phtorimaea operculella) sunt de carantin fitosanitar , ceea ce solicit din partea fermierului o mare aten ie n momentul nfiin rii unei noi culturi. Cartoful pentru s mn trebuie s fie certificat i s provin din zone libere de agen i patogeni supu i carantin rii.

38

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Biologia i ecologia gndacului din Colorado, omniprezentul d un tor al culturilor de cartof


Daniela Donescu, INCDCSZ Bra ov Gndacul din Colorado ierneaz n sol sub form de adult. Toamna din a doua decad a lunii septembrie i pn la sfr itul lui octombrie, n func ie de condi iile climatice, adul ii din ultima genera ie se retrag n sol la 15-50 de cm adncime, iar n solurile nisipoase pot ajunge pn la 90 de cm. nainte de retragere n sol adul ii consum i elimin din tubul digestiv ultimile resturi de hran , ceea ce conduce la un anumit grad de deshidratare, necesar cre terii rezisten ei fa de temperaturile reduse din timpul iernii. ncepnd din a treia decad a lunii martie, adul ii hibernan i apar la suprafa a solului i colonizeaz plante cultivate sau spontane. Primii adul i apar cnd temperatura medie a aerului atinge valoarea de 10C timp de 2-10 zile, cu tendin a de cre tere. Apari ia adul ilor n prim var se ntinde pe mai multe s pt mni. De multe ori n cmp, se pot g si adul i nainte de r s rirea cartofului. Gndacul ie it din hibernare i amenajeaz n sol o nc pere pe care o p r se te abia la apari ia condi iilor favorabile. n caz de timp nefavorabil, acesta revine deseori n p mnt. Din punct de vedere al genera iei de provenien , gndacii sunt de origini diferite. n regiunile noastre procentul cel mai mare este format din gndaci apar innd genera iei din anul precedent, ai c ror indivizi au intrat n hiberna ie n cea mai mare parte imediat dup hr nirea de maturizare i ntr-o propor ie mai mic dup copula ie sau chiar dup depunerea unei ponte mai mult sau mai pu in voluminoase. Marea majoritate a adul ilor mor dup 40-80 de zile de via . n regiunile cu dou sau mai multe genera ii anuale care se nterp trund n mod obi nuit, propor iile sunt greu de stabilit. De obicei adul ii hibernan i nu ncep s se hr neasc imediat dup apari ie, parcurgnd o perioad de nfometare (lipsit de ac iunea de d unare), dup o saturare hidric prealabil .

39

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Dup apari ie, adul ii migreaz mpr tiindu-se n cmpurile mai mult sau mai pu in ndep rtate prin zbor sau mers activ. Zborul gndacilor este maxim n prima jum tate a lunii mai, la temperaturi medii zilnice cuprinse ntre 14 21 C. Pentru hr nirea de regenerare gndacii prefer plantele fragede de 10-15 cm. n l ime de la care consum foliajul ncepnd de la margine. Intensitatea hr nirii depinde foarte mult de temperatur , insectele consumnd activ n orele calde ale zilei. Femelele consum mai mult hran dect masculii. Gndacii se hr nesc 8-15 zile i apoi are loc copularea. Femelele depun ou le la pu in timp dup copula ie, ponta avnd loc din prima decad a lunii mai timp de 2-4 s pt mni. n mod normal num rul de ou depuse de o femel variaz ntre 400-600. Acestea sunt depuse pe partea inferioar a frunzelor plantelor din familia Solanaceae sau altor specii, n apropierea solului, n grupe de 20-30 buc i. Aproximativ 10-30 % dintre ou le unei ponte sunt nefertile. Dezvoltarea ou lor nu are loc n mod sincron. Cantitatea de hran consumat de c tre stadiile tinere este redus , greutatea larvelor crescnd abia dup a dou n prlire, pn la trecerea larvelor L4 n faza de prepup . Plantele sau p r ile din plante care con in substan e amare, toxice sau cu un con inut redus de substan e nutritive (tuberculi de cartof, floarea) pot duce la mari deficien e de dezvoltare sau chiar la prelungirea dezvolt rii stadiilor larvare. Cele trei n prliri care despart stadiile larvare sunt induse i controlate de un hormon larvar, n timp ce urm toarea, din stadiul de pup este condus de un hormon de metamorfoz . Larva se las s cad la p mnt unde i caut un loc potrivit pentru p trundere. Adncimea de p trundere n sol a larvei depinde de grosimea stratului de sol, de structura i textura lui. La adncimea corespunz toare larva i amenajeaz o c su nimfal n care dup cteva zile n prle te, cu aceasta ncepnd propriu-zis mpuparea. Dup aproximativ 8-10 zile tn rul gndac p r se te solul. Noii adul i ap ru i se hr nesc, paralel are loc copula ia, iar femelele ncep s depun ou le. perioad temperaturile sunt mai ridicate, Deoarece n aceast dezvoltarea diferitelor stadii este mai redus comparativ. Adul ii primei genera ii ncep s apar n mod e alonat pe la mijlocul lunii iunie. n condi iile specifice din ara noastr insecta are dou genera ii complete, a doua fiind mai pu in numeroas ca urmare

40

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

a temperaturilor ridicate din timpul verii. Nu este exclus existen a n regiunile sudice ale rii a celei de a treia genera ii, cel pu in par ial . ntreg ciclu de dezvoltare a acestui d un tor, de la stadiul de ou pn la stadiul de adult are loc n aproximativ 30-60 de zile. Cele mai d un toare sunt larvele care consum mari cantit i de mas foliar . Pierderi mai mari pot provoca gndacii tineri (din genera ia I-a), dup ie irea din sol, cnd i fac nutri ia de maturizare. n aceast perioad mobilitatea este destul de limitat , r mn pe plante, fiind concentra i ntr-un num r mare pe acestea (10-30 gndaci/ plant ). n cazul n care acestea au o dezvoltare mai slab , atacul adul ilor hibernan i poate duce la distrugerea a peste 50% din masa foliar . Pericolul cel mai mare pentru plantele de cartof l reprezint hr nirea larvelor, iar dintre acestea cel mai mare consumator de frunze sunt larvele L4. n ultimii ani protec ia plantelor fa de boli i d un tori a fost puternic marcat de dezvoltarea i folosirea intens a produselor chimice. i n ara noastr se acord o aten ie deosebit tratamentelor chimice acestea aplicndu-se mai mult cu rol profilactic i curativ. Astfel s-a ajuns ca pentru combaterea gndacului din Colorado s se aplice 4-5 tratamente sau chiar mai multe, f r a se reu i o reducere semnificativ a gradului de infestare a suprafe elor cultivate cu cartof. n multe ri ale lumii i n zone din ara noastr , au fost puse n eviden efectele secundare negative ale tratamentelor chimice (apari ia i extinderea fenomenului rezisten ei insectei fa de anumite grupe chimice, poluarea mediului acvatic i a agrobiocenozelor, perturbarea a echilibrului biocenozelor, deteriorarea grav a s n t ii oamenilor i animalelor). La densitatea de 10.000 gndaci/ha care reprezint de fapt 1 gndac/4-5 plante, se consider necesar efectuarea unui tratament pentru combaterea adul ilor nu att pentru a prevenii pagubele directe pe care le pot produce (ace tia consum mai pu in), ci pentru a prevenii apari ia unui num r mare de larve (72-75 larve/plant ), care n condi ii prielnice de dezvoltare pot duce la defolieri masive. Datorit apari iei foarte e alonate a d un torului din sol acest prim tratament are scopul de a diminua popula ia adul ilor hibernan i. Pagubele produse sunt n general propor ionale cu num rul de gndaci/ha. Cele mai mari pierderi se nregistreaz dac defolierea are loc n faza ini ierii tuberiz rii, a nfloririi plantelor. Pn n aceast faz , plantele i regenereaz foliajul, pierderile fiind mici. La maturitatea

41

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

plantelor, produc ia fiind acumulat , defolierea nu mai produce pierderi importante. Num rul de larve la care apar pierderi semnificative de produc ie sunt: n primele faze: 8-9 larve/m2; la nflorirea deplin : 7-8 larve/m2; la maturitare: 42-42 larve/m2;

Practica tratamentelor chimice de combatere a gndacului din Colorado au ar tat faptul c n cazul tratamentelor efectuate prea devreme, mul i adul i hibernan i pot ie i din sol dup ce insecticidul i-a pierdut eficacitatea. Tratamentele ceva mai trzii, dar mai devreme ca primele larve s ajung la vrsta a IV-a, pot avea i ele un anumit procent de ineficacitate datorit e alon rii apari iei larvelor i a existen ei pontelor. Dac prima genera ie, respectiv ie irea adul ilor din sol i colonizarea culturii de cartof, depunerea pontelor i eclozarea larvelor, este lung e alonat n timp, cea de-a doua genera ie nu mai are acelea i caracteristici. n acest caz, pentru genera ia a doua tratamentul se face cnd larvele sunt foarte mici i au eclozat aproape toate. n cazul gndacului din Colorado, avertizarea pentru nceperea tratamentelor are un rol orientativ. Stabilirea momentului optim pentru interven ie se face numai dup un control riguros al culturilor de cartof, ceea ce impune o permanent i sus inut supaveghere a cmpului. Popula iile necontrolate ale gndacului din Colorado pot defolia complet cartoful i n func ie de starea de vegeta ie a culturilor produc iile pot fi compromise n totalitate. n toate rile lumii confruntate cu prezen a acestui d un tor se fac cercet ri interdisciplinare privind efectele secundare ale insecticidelor folosite frecvent n combaterea gndacului din Colorado asupra produselor agricole ob inute n anul respectiv pe solele tratate precum i n anii urm tori. De asemenea, un accent deosebit se pune pe influen a pesticidelor asupra mediului, omului i animalelor. Industria produc toare de pesticide ncearc s omologheze produse noi, cu mod de ac iune diferit de cel al produselor folosite n primii ani, cu un spectru de ac iune redus, pe ct posibil specific.

42

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Metodele biologice, perspective moderne pentru controlul d un torilor din culturile de cartof
Daniela Donescu, INCDCSZ Bra ov Utilizarea organismelor benefice n controlul bolilor i d un torilor culturilor agricole i implicit a cartofului a cunoscut o cre tere spectaculoas n ultimii ani. Aceasta se datoreaz cre terii rezisten ei agen ilor de d unare la produsele chimice, noilor d un tori importa i cu s mn a, eforturilor depuse de cercetarea agricol , cre terii adaptabilit ii du manilor naturali la practicile agricole curente i poate cel mai important aspect l reprezint ngrijorarea crescnd a fermierilor i a consumatorilor fa de chimizarea tot mai accentuat a procesului de protec ie a culturilor. Extinderea metodelor biologice de combatere a d un torilor este una dintre direc iile de perspectiv ale dezvolt rii protec iei plantelor, mai ales pentru reducerea i eliminarea fenomenelor de poluare pe care le pot produce substan ele chimice. Combaterea biologic este sinonim cu o bun eficacitate n combaterea d un torilor, paralel cu selectivitatea total sau par ial fa de entomofauna util . Avantajul combaterii biologice se exprim prin eliminarea riscurilor datorate polu rii mediului cu multitudinea de consecin e negative directe i indirecte (toxicitate pentru om, animale, reziduuri n ap , sol, produse agricole). Mijloacele biologice i agen ii entomofagi sunt inofensivi fa de fauna util , sunt foarte selective dar au dezavantajul de a avea o eficien mai redus comparativ cu produsele chimice, sunt mai dificil de aplicat i de produs. Conservarea i activarea mecanismelor naturale de reglare a densit ii popula iilor de organisme d un toare trebuie s se bazeze pe cunoa terea aprofundat a tuturor factorilor i leg turilor biocenotice. n general, n momentul de fa se remarc o tendin clar de "ecologizare" a activit ilor ce pot afecta mediul nconjur tor. Principiul de baz al conceptului de combatere biologic l constituie echilibrul biocenotic prin care nivelul popula iei unei specii (prad , gazd ) este condi ionat de alte specii (pr d tori, parazi i, patogeni). Acest echilibru este ns oscilant, are caracter dinamic i poate fi dereglat de unele practici agricole sau de activit ile curente din protec ia plantelor. De aceea se impune crearea de condi ii ct mai

43

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

favorabile agen ilor biologici din agroecosisteme. Metodele biologice profilactice, adic metodele de concentrare a entomofagilor n cadrul culturii subliniaz n special utilitatea hranei suplimentare (nectarul unori flori, polenul i secre iile dulci ale unor insecte), a gazdelor intermediare, a locurilor de iernare i, n general, a metodelor de concentrare a entomofagilor (cultura n benzi a lucernei i alte m suri organizatorice i agrotehnice). Dintre organismele utile n practica protec iei biologice se pot enumera: microorganismele patogene ca virusuri, bacterii, ciuperci, diferite specii de nematozi, specii de insecte, p ianjeni, acarieni. Un rol major l au insectele entomoface sau zoofagii. Ace tia sunt deosebit de diver i i au o mare specificitate fa de d un tori. n plus pot s se dezvolte singuri spontan ca urmare a cre terii numerice a gazdei (d un torului). Aceasta nseamn c de fapt reprezint resurse naturale care se pot rennoi singure. n ultimii ani au fost elaborate metode perfec ionate de nmul ire n mas a diferitelor specii de zoofagi. De mare interes sunt speciile de zoofagi care au c p tat rezisten la unele pesticide i care n acest fel se pot aplica mai bine n controlul integrat al d un torilor. Produsele microbiologice au progresat n ultimul timp substan ial. Utilizarea virusurilor entomopatogene sub forma de preparate formulate au o mare perspectiv de utilizare. Au fost izolate peste 320 de virusuri de la peste 250 specii de insecte i acarieni, dintre care 38 au fost experimenta i n combaterea unor insecte. Majoritatea virusurilor patogene folosite n controlul biologic al d un torilor din culturile de cartof sunt folosite pentru speciile de lepidoptere dintre care cea mai d un toare este molia cartofului Phthorimaea operculella. Larvele atac foliajul i tuberculii din sol sau depozit s pnd tunele n pulp . Este d un tor de carantin fitosanitar care poate fi detectat i la noi datorit schimb rilor climatice majore care au loc n ultimul timp. Tehnologia aplic rii mijloacelor microbiologice de protec ia plantelor trebuie elaborat n func ie de stadiul cel mai sensibil al d un torului i trebuie s asigure ingerarea produsului de c tre insect . n cazul multor produse microbiologice trebuie elaborate metode de interac iune ndelungat a microbilor cu insectele d un toare culturilor agricole printre care se enumer i cartoful. Amestecurile de produse biologice i n special cu cele selective permit reducerea dozelor de produs biologic i chimic, o conservare mai

44

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

bun a entomofagilor i evitarea sau ntrzierea apari iei raselor existente. n m sura n care se vor elabora produse condi ionate, care s poat fi p strate n timp, acestea se vor extinde mult mai mult constituind practici curente pentru cultura cartofului. Succesele ob inute n domeniul combaterii microbiologice permit o utilizare frecvent a acestor solu ii de combatere n cadrul sistemelor integrate. Un rol important n controlul d un torilor culturilor de cartof l au substan ele cu ac iune asupra unor procese vitale i comportamentului insectelor d un toare. Multe intervin spre exemplu n dezvoltarea larvelor gndacului din Colorado. Acestea sunt substan e cu caracter mai selectiv i care permit s se refac i s se activeze entomofagii n culturile n care se folosesc. Hormonii i feromonii ca regulatori de cre tere, dezvoltare i comportare a insectelor, sunt mesageri chimici lipsi i de ac iune toxic propriu-zis . Ca transmi tori de informa ie ace tia deregleaz programul de dezvoltare n anumite momente i au o selectivitate deosebit . Hormonii au un mod de ac iune diferit. Prin tratarea unei culturi mortalitatea imediat este relativ medie sau scazut , dar supravie uirea fazelor urm toare este foarte redus , se diminueaz fecunditatea femelelor, cre te procentul de ou sterile, se schimb procentul de indivizi n diapauz , raportul dintre sexe, ceea ce n final duce la o rat ridicat a mortalit ii. Dar aceast eficacitate se manifest i asigur protec ia culturilor de cartof mai trziu dect un tratament cu un insecticid obi nuit. Feromonii sunt substan e eliminate n mod natural de insecte n mediul nconjur tor i care determin comportamentul i alte forme de activitate a organismului. Spre deosebire de hormonii propriu-zi i secreta i de glandele endocrine care intervin i asigur func ionarea, activitatea integral a organismului insectelor, feromonii secreta i de glandele exocrine asigur rela iile dintre indivizi i cele din cadrul popula iei. n ultimii 25 de ani metodele genetice pentru supresia sau eradicarea insectelor d un toare au devenit realitate. Supresia genetic a unei insecte d un toare este unic printre metodele de combatere a d un torilor, deoarece implic lansarea de insecte modificate genetic pentru combaterea aceleia i specii. Aceasta este metoda autocid bazat pe ideea autodistrugerii speciei d un toare cu ajutorul unor m suri aplicate de om.

45

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

O latur atr g toare a luptei biologice ca metod de combatere a insectelor este cea economic . De i acest procedeu necesit ini ial investi ii substan iale pentru instala ii i manoper , beneficiile rezultate sunt r spl tite generos. Principalele metode de combatere biologic a d un torilor din sistemele agricole printre care se num r i cartoful sunt: folosirea zoofagiilor (pr d tori i parazi i) combaterea microbiologic (microorganisme patogene) metodele genetice (autocidia) feromonii tratamente cu substan e biologice

Culturile de cartof sunt inta unui num r mare de boli i d un tori care constituie o oportunitate foarte bun pentru controlul biologic n contextual managementului integrat. n cazul gndacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) i a p duchelui verde al piersicului (Myzus persicae) controlul biologic are n vedere folosirea ctorva specii native de pr d tori i parazi i care pot contribui la reducerea popula iilor mai ales spre sfr itul perioadei de vegeta ie a cartofului. Un num r relativ important de specii de artropode atac ou le, larvele sau adul ii gndacului din Colorado. Dintre insectele care au s-au dovedit pr d tori eficien i ai acestui d un tor amintim specia Podisus maculiventris, originar din America de Nord, n arealul de origine al gndacului din Colorado. n Romnia lans rile speciei pr d toare n culturile de cartof din diferite zone agricole au dat rezultate spectaculoase. Specia poate asigura protec ia total a plantei de cartof att prin lansarea exclusiv ct i integrat sistemului de combatere actual bazat pe produse chimice. Spre exemplu cercet rile efectuate la Bra ov au indicat un procent de mortalitate de peste 97%, superioar produselor chimice standard utilizate. Rezerva biologic a insectei pr d toare a fost suficient pentru a oferi o protec ie eficient plantelor de cartof pe toat perioada de vegeta ie mpotiva larvelor ap rute din pontele neconsumate sau depuse ulterior. Larvele de buburuze (Coccinellidae) sunt frecvente n culturile de cartof n special dac exist o infestare puternic cu afide. Unele specii se hr nesc n special cu ou de Colorado, gradul de pr d torism variind ntre 40-58%. Speciile care prefer coloniile dense de afide sunt: Hipodamia septemmaculata, Synharmonia conglobata, Coccinella quatuordecimpunctata, Adalia bipunctata.

46

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Familia Carabidae sau a a numi ii gndaci de sol, cuprinde peste 20.000 specii, cu talie variabil . Majoritatea speciilor sunt zoofage. Cele mai frecvente sunt: Carabus auratus, C. cancellatus, C. granulatus,Pterostichus vulgaris, P. niger. Cele mai importante specii polifage fiind Pterostichus cupreus, P. lepidus, P. vulgaris, P. macer, Harpaleus rufus, H. aeneus, Agonum dorsale. n general adul ii consum zilnic mai mult prad animal dect propria greutate. Spre exemplu: Carabus auratus n greutate de 0,640 g/individ consum 0,875 g prad , C. cancelatus, de 0,560 g consum 0,775 g prad , C. urlichi, de 0.680 g consum 1,51 g prada, Pterostichus vulgaris, de 0,150 g consum zilnic 0,507 g prad . Trebuie ns amintit faptul c aceste insecte deosebit de utile sunt sensibile la chimizarea culturilor, la lipsa locurilor de retragere, iar activitatea lor este n majoritatea timpului nocturn deci dificil de cuantificat. Studii recente au ar tat c n cultura de cartof acoperit cu un strat de mulci num rul larvelor L2 ale gndacului din Colorado au fost semnificativ reduse datorit pr d torismului atribuit carabidelor. Explica ia poate fi aceea c stratul de mulci este protector pentru pr d tori, duce la cre terea biodiversit ii, are efecte benefice asupra insectelor patogene din sol, microfaunei suport pentru cre terea i dezvoltarea plantelor i mbun t e te considerabil umiditatea solului. Dificultatea controlului biologic al gndacului din Colorado const n faptul c n cele mai multe cazuri popula iile de adul i i larve sunt att de mari la nceputul vegeta iei culturii de cartof nct plantele sunt par ial defoliate i necesit interven ia urgent cu tratament chimic nainte ca agen ii biologici s poat interveni eficient. Studiile ntreprinse pe durata a 18 ani la INCDCSZ Bra ov au ar tat faptul c n culturile de cartof, sfecl de zah r i cereale cu care cartoful este n rota ie popula iile de carabide sunt mari, diverse, cu numeroase specii utile reducerii naturale a gradului de atac cu d un tori. Din p cate chimizarea puternic din ultimii ani a avut ca efect nedorit reducerea drastic a abunden ei i a dinamicii speciilor utile. Practic am asistat neputincio i la o s racire extrem a faunei de insecte utile n cultura de cartof. O alt metod de control biologic are la baz produse pe baz de Bacillus thuringiensis var. tenebrionis bacterie care asigur o protec ie eficient dac la apari ia n mas a primelor larve foliajul este acoperit cu o pelicul fin ce con ine acest produs. Aceste organisme sunt comercializate sub diferite denumiri (Novodor TM, FOIL, PEX-TC). Numero i factori pot influen a activitatea larvicid a produselor pe baz de B. thuringiensis. Printre ace tia cei mai importan i sunt: vrsta

47

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

larvelor, temperatura, doza utilizat , gradul de acoperire a plantelor, momentul i num rul tratamentelor i nu n ultimul rnd ac iunea razelor soarelui care poate inactiva produsul. De i adul ii gndacului nu sunt susceptibili la tratamentele pe baz de Bt., produsul are un puternic efect repelent ndep rtnd d un torii din zona tratat . Avantajele formul rilor Bt. fa de pesticidele comerciale sunt multiple: siguran pentru cei care execut tratamentele, neafectarea organismelor ne- int inclusiv a du manilor naturali, conservarea biodiversit ii culturilor. Un alt produs are n compozi ie o ciuperc , Beauveria bassiana, care omoar un mare num r de adul i i larve mai ales spre sfr itul perioadei de vegeta ie. n cultur pot fi observate cadavrele albe ale adul ilor sau larvelor distruse de ciuperc . Trebuie men ionat faptul c produsele biologice nu ac ioneaz la fel de rapid ca cele chimice, moartea d un torului instalndu-se la 3-5 zile dup tratament. De aceea, uneori poate exista o re inere din partea fermierilor pentru folosirea produselor biologice, majoritatea a teptnd ca efectele tratamentelor s fie imediate iar culturile s fie libere de d un tori. Agricultura sustenabil a secolului XXI va trebui s reconsidere combaterea biologic , parte component a controlului integrat, ca alternativ viabil la chimizarea excesiv . Folosirea unor produse mai prietenoase i care s reduc substan ial contactul uman cu pesticidele chimice este alternativa viitorului. Strategia controlului integrat n care du manii naturali (parazi i, pr d tori i patogeni) ai artropodelor d un toare mpreun cu m surile alternative joac un rol important n protec ia culturilor i pot contribui la o la o mai bun abordare a managementului culturilor de cartof.

48

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Particularit i n p strarea cartofului destinat prelucr rii industriale


Victor Donescu, INCDCSZ Bra ov Cartoful destinat prelucr rii industriale trebuie p strat, n primul rnd datorit caracterului sezonier al produc iei ct i datorit prelucr rii e alonate, pe o durat ct mai mare de timp. n func ie de momentul recolt rii perioada de p strare poate s dureze ntre cteva s pt mni pn la cteva luni. Ca orice cultur agricol i cultura cartofului este dependent n foarte mare m sur de condi iile climatice ale anului respectiv. Iar la cartof, mai mult ca la oricare alt cultur , condi iile de clim i n special cele extreme (seceta excesiv , umiditatea sau temperatura) au influen nu numai asupra perioadei de vegeta ie ci, n mare m sur , dup recoltare, asupra perioadei de p strare. Temperaturile recomandate pentru p strarea cartofilor, n func ie de destina ia produc iei, sunt (dup Rastovski, 1987): cartof de s mn : 2 4 C cartof pentru consum proasp t: 5 6 C cartof pentru chips: 7 10C cartof pentru pr jit: 6 8 C cartof pentru amidon: 7 C

Cartoful destinat prelucr rii industriale trebuie p strat la temperatur mai ridicat dect cel pentru s mn i chiar dect cel pentru consum, datorit faptului c la temperaturi sc zute are loc o acumulare masiv de zaharuri solubile n tuberculi prin hidrolizarea amidonului, zaharuri care sunt d un toare n cursul prelucr rii. Pentru a se evita acest fenomen, cartoful industrial se p streaz la o temperatur de 7 10C, cu cel pu in 2 3 s pt mni nainte de nceperea procesului de prelucrare. O particularitate a p str rii de lung durat a cartofului, n special cnd se impun condi ii de temperatur ridicat , este ncol irea, care poate surveni mai devreme sau mai trziu.

49

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

ncol irea este nedorit n timpul p str rii, att pentru cartoful de consum ct i pentru cel destinat prelucr rii industriale, deoarece duce la cre terea pierderilor prin consumul de substan e de rezerv , ngreuneaz manipularea cartofilor, favorizeaz atacul bolilor de depozit. De asemenea ncol irea poate accelera acumularea de zaharuri solubile i determina cre terea pierderilor la decojire, ambele d un toare n cursul prelucr rii. ncol irea cartofilor dup recoltare este determinat de o serie de factori, mai mult sau mai pu in controlabili de c tre om. Imediat dup recoltare cartofii se g sesc ntr-o perioad de repaus vegetativ, cnd, chiar dac sunt amplasa i ntr-un mediu favorabil ncol irii (temperatur i umiditate ridicate), nu ncol esc. Lungimea perioadei de repaus este n primul rnd un caracter specific soiului respectiv i nu are leg tur cu lungimea perioadei de vegeta ie (exist soiuri timpurii cu un repaus vegetativ lung i soiuri tardive care pot avea un repaus foarte scurt). n general repausul vegetativ la cartof este cuprins ntre 30 i 70 de zile n func ie de soi i poate fi prelungit prin aplicarea unor m suri corecte de p strare. O tehnologie defectuoas de p strare poate determina ie irea din repaus mai devreme i declan area puternic a ncol irii. De asemenea, condi iile climatice extreme (secet prelungit , temperaturi foarte ridicate n timpul perioadei de vegeta ie, ploi abundente, etc) pot scurta sau chiar suprima repausul vegetativ, declan ndu-se ncol irea timpurie, imediat dup recoltare sau chiar nainte de recoltare, n cmp. ncol irea cartofilor n depozite poate fi prevenit prin: - p strarea la temperaturi sc zute; - aplicarea de inhibitori chimici; - iradierea cartofilor (nu se aplic la cartoful pentru s mn ); - p strarea la lumin difuz (nu se aplic la cartoful de consum). Iradierea, de i asigur rezultate spectaculoase prin prevenirea ncol irii pe o perioad foarte lung de timp i men inerea calit ilor culinare i tehnologice ale materiei prime, este dificil de aplicat datorit costurilor prohibitive ale instala iilor, fiind justificat doar pentru cantit i foarte mari.

50

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

P strarea la lumin , de i ncetine te ncol irea i duce la formarea de col i scur i, determin acumularea de solanin , un alcaloid toxic d un tor pentru cartoful de consum i industrial. P strarea la temperatur sc zut poate fi aplicat n cazul cartofului industrial datorit reversibilit ii procesului de hidroliz a amidonului. n prima faz , imediat dup recoltare, cartofii pot fi p stra i la o temperatur mai sc zut , de 4 5 C, timp n care se pot acumula zaharuri solubile, n tuberculi urmnd ca nainte de prelucrare cu cel pu in 2 3 s pt mni, temperatura n spa iul de p strare s fie crescut la 8 12C. n acest fel con inutul de zaharuri solubile scade la un nivel acceptabil pentru cerin ele prelucr rii. O solu ie practic , cu rezultate bune mai ales n cazul cartofului industrial, este folosirea inhibitorilor chimici. Pentru utilizare ace tia trebuie s ndeplineac cteva condi ii: - s asigure inhibarea ncol irii pentru o perioad de timp suficient de lung ; - s nu fie toxici pentru consumatori; - s nu afecteze calit ile organoleptice ale materiei prime; - s fie u or de aplicat; - s nu produc alter ri sau mboln viri ale tuberculilor; - s nu afecteze aspectul comercial al tuberculilor; - s fie ieftini. n acest context, utilizarea substan elor chimice de inhibare a ncol irii poate s constituie o solu ie accesibil oric rui cultivator sau utilizator de cartof, datorit u urin ei de aplicare, pre ului redus i eficien ei deosebite. La Institutul de Chimie din Cluj Napoca, Centrul de cercetare BIOS, Str. Fntnele nr. 33, s-a realizat inhibitorul SOLENID avnd la baz esterul izopropilic al acidului alfa-naftil-acetic 3 %, condi ionat cu talc i un colorant mineral brun, sub form de praf pentru aplicare prin pr fuire n momentul depozit rii cartofilor i sub form de solu ie, pentru aplicarea prin pulverizare n momentul depozit rii. Se poate aplica de asemenea sub form de aerosoli, n timpul perioadei de p strare. Inhibitorul SOLENID se aplic n cantitate de 2 kg/tona de cartofi sub form de praf sau 2 l/ton n cazul utiliz rii formei lichide, prin pr fuire sau pulverizare n momentul introducerii cartofilor la p strare. Un astfel de tratament asigur inhibarea ncol irii n propor ie de 70 90%

51

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

n func ie de soi, pe o perioad de 5 pn la 6 luni i permite depozitarea cartofilor de consum sau celor destina i industrializ rii la o temperatur ceva mai ridicat (6 7 i respectiv 8 10C). Pentru o prelucrare optim cartofii industriali se prenc lzesc cu dou s pt mni nainte la 10 12C. Alte substan e folosite n acest scop sunt carbama ii (IPC i CIPC, aplicate separat sau n amestec) i cunoscute sub diferite denumiri comerciale n func ie de firma produc toare (Luxan, Superstop, Keim-stop, Sprout-Nip, etc.), substan e cu bun eficacitate dar care prezint dezavantajul unei toxicit i ridicate i acumul rii de reziduuri (gust i miros nepl cute) n cazul unei doz ri necorespunz toare. Aplica i pe tuberculii imaturi, ace ti inhibitori pot produce brunific ri ale cojii, alternd aspectul comercial i m rind pierderile prin decojire. Dozele recomandate i regimul de aplicare sunt men ionate n noti a tehnic ce nso e te fiecare produs. Un alt inhibitor care se folose te cu succes de mult vreme n rile din vestul Europei este hidrazida maleic , formulat sub form de sare de sodiu sau de potasiu, mai u or solubil . Se aplic pe vegeta ie, la sfr itul nfloritului, pe plantele nc verzi, pentru a se asigura translocarea substan ei n tuberculi. Asigur inhibarea ncol irii pe o perioad de circa 6 luni, concomitent cu reducerea pierderilor prin evapotranspira ie i consum de substan e de rezerv . Nu afecteaz calit ile culinare i tehnologice ale materiei prime. Substan a (sarea de sodiu a hidrazidei maleice) a fost omologat i la noi i se produce de c tre Centrul de Cercetare BIOS Cluj Napoca sub denumirea de Inhibitor M. Pentru bun p strare se va asigura n spa iul de depozitare, indiferent de natura lui, o temperatur de 6 8C, cu o umiditate relativ a aerului de 90 - 95%. Ob inerea acestor parametri se realizeaz prin reglarea ventila iei. n zonele cu clim mai cald sau dac recoltarea se face mai devreme (lunile august septembrie) cnd temperatura exterioar este ridicat i nu se poate asigura r cirea masei de cartof, este recomandat utilizarea instala iilor frigorifice. Chiar i pentru o p strare de scurt durat (1 2 luni pn la prelucrare) este obligatorie r cirea masei de cartofi, deoarece n caz contrar se pot dezvolta boli de depozitare i chiar ncingerea cartofilor. Indiferent de destina ia produc iei sau de produsul finit ce se ob ine prin prelucrare, nainte de depozitare materialul va fi sortat obligatoriu, cu ndep rtarea resturilor vegetale, a p mntului, bulg rilor, a tuberculilor strica i, v t ma i sau ataca i de boli.

52

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Se va acorda aten ie deosebit calit ii materiei prime pentru industrializare, de aceasta depinznd att calitatea produselor finite ob inute ct i randamentele de fabrica ie. Nu se mai poate accepta ideea c la industrializare pot fi dirijate loturile de cartofi strica i, m run i, sub STAS, care nu au valorificare la consum datorit defectelor sau atacului de boli, etc. Marile firme care prelucreaz cartof n rile dezvoltate nfiin eaz culturi speciale pentru industrializare, cu soiuri specializate, cu cerin e privind calitatea similare sau uneori superioare celor pentru consum. Loturile de cartofi nu sunt acceptate la intrarea n fabric f r o analiz riguroas privind parametrii de calitate iar plata produc torilor se face n func ie de ace ti parametri. PENTRU O BUN P STRARE !!! Tuberculii de cartof trebuie s fie: recolta i la maturitate; bine usca i; cura i, f r p mnt i resturi vegetale; s n to i i nev t ma i. Spa iul de depozitare trebuie s fie: bine izolat, uscat; cu posibilit i de aerisire i reglare a temperaturii i umidit ii; curat i dezinfectat; s aib acces u or.

53

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

nmul irea in vitro a soiurilor romne ti de cartof destinate proces rii


Nicoleta Chiru, Andreea Nistor, Monica Popa, Mihaela Cioloca, INCDCSZ Bra ov Soiul, ca resurs biologic , constituie unul din cei mai importan i factori n realizarea unor produc ii mari, constante i economice, dar ca orice material biologic, se men ine n produc ie un timp limitat. Degenerarea biologic , uzura moral , apari ia i evolu ia agen ilor patogeni, modificarea condi iilor tehnice i economice, cerin ele pie ii, constituie elemente principale n men inerea n produc ie un timp mai lung sau mai scurt a unui soi. n ultimii ani asist m la o expasiune a industrializ rii cartofului i pornind de la necesitatea aprovizion rii pe tot parcursul anului cu cartofi, se impune ca i n acest domeniu s se ob in un material de bun calitate care s corespund cerin elor pie ii. Aceasta presupune introducerea de soiuri adecvate, de nalt disponibilitate i s mn a de calitate. Pentru realizarea unor produc ii mari i de calitate superioar , o deosebit importan o are folosirea n cultur a unui material ini ial cu valoare biologic ridicat , s n tos, care s - i p streze caracterele i nsu irile de soi i s prezinte rezisten la boli i d un tori. Prin utilizarea nmul irii in vitro a cartofului se creeaz premisele ob inerii unui material ini ial corespunz tor din punct de vedere fitosanitar, material utilizat ca punct de pornire n producere a cartofului att pentru s mn . Rezolvarea const n men inerea libere de virusuri a noilor genotipuri create precum i n micropropagarea rapid a crea iilor valoroase- destinate proces rii. nmul irea rapid se bazeaz pe folosirea tehnicii de in vitro n condi ii aseptice, n vase de cultur speciale, iar produsul ob inut este denumit cu prefixul micro ( microplante, microtuberculi, microtuberizare) Substratul de nutri ie este constituit din micro-, macroelemente i vitamine ( mediul de baz Murashige-Skoog, 1962 ) cu adaos de hormoni de cre tere func ie de faza de cultur ( ini iere, multiplicare, tuberizare ).

54

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Materialul biologic utilizat n nmul irea in vitro a cartofului destinat industrializ rii, a fost constituit din soiurile romne ti Roclas i Ruxandra, ob inndu-se microplantule, microtuberculi i minituberculi. Prioritatea ob inerii unui material s natos, liber de boli se impune imperios, cunoscndu-se c produc ia se diminueaz ntr-un procent de 30 - 80 %, prin utilizarea unui material de plantat necorespunz tor. Multiplicarea rapid , urmat de producerea de material clonal, are astfel o serie de avantaje: - extinderea n cultur ntr-un timp mai scurt a soiurilor romne ti destinate att proces rii ct i utiliz rii n alte scopuri; - asigurarea ntr-un timp mult mai scurt a necesarului de cartof solicitat de pia i destinat industrializ rii, cunoscndu-se c rata de nmul ire la cartof este mult mai mic n compara ie cu rata de nmultire la alte specii; - schimbarea materialului de plantat la intervale mai mici de timp, recomandate pentru procesare; - cultivarea i schimbarea sortimentului de soiuri, cu produc ie mai mare i de calitate (noi soiuri de cartof cu o form mai bun , lungime mai mare (cartofi pai), mai rezistente la boli.

55

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Comportarea soiurilor de cartof pretabile la prelucrarea industrial , n procesul de ob inere a minituberculilor la INCDCSZ Bra ov
Andreea Nistor, Nicoleta Chiru, Monica Popa, Mihaela Cioloca, INCDCSZ Bra ov Tehnica de ob inere a minituberculilor prezint importan n condi iile aplic rii acesteia n sera insect proof, avnd ca avantaj principal ob inerea materialului prebaz s n tos, ntr-un spa iu restrns, material ce prezint acelea i caracteristici fiziologice cu a unor tuberculi ob inu i n condi ii normale. Soiurile romne ti de cartof Ruxandra i Roclas, au un con inut mai ridicat n amidon, cu pretabilitate la industrializare, ca i soiul olandez Desiree, soiuri la care s-au efectuat cercet ri n privin a ob inerii de minituberculi n spa ii protejate, att n sistem clasic ct i pe substraturi industriale. Ob inerea minituberculilor de cartof constituie etapa intermediar clasic pentru a face posibil utilizarea n cmp a materialului vegetal ob inut in vitro. Tehnicile folosite pentru producerea de minituberculi sunt diverse, dar se bazeaz mai ales pe repicatul microplantelor sau buta ilor de microplante ntr-un substrat organic dezinfectat. Producerea minituberculilor de cartof a trezit interesul cultivatorilor de cartof i mai ales firmelor specializate n producerea cartofului pentru s mn . Minituberculii sunt tuberculi de m rime mic (sub 28 mm diametru) i au teoretic o calitate fitosanitar identic cu a buta ilor sau a microtuberculilor din care provin. Ob inerea minituberculilor nu necesit o schem aparte. Dup multiplicarea in vitro pe mediu steril i repicarea la distan e de 10 x 7 cm sau 8 x 6 cm, plantele nr d cinate se transfer n ser pe un substrat format din p mnt i turb . Dup un ciclu de 11 s pt mni se pot ob ine ntre 2-5 minituberculi/plant , de 520 mm diametru, n func ie de soi, ceea ce asigur realizarea unui num r minim de 1500 minituberculi/m2/ciclu. Se pot realiza 2 - 4 cicluri de cultur , n func ie de necesitate. Minituberculii se pot ob ine i prin plantarea microplantelor sau microtuberculilor n mediu solid sau lichid specific (solu ie hidroponic ), n spa ii insect-proof (spa ii n care nu pot p trunde afidele principalii vectori ai virusurilor).

56

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Producerea minituberculilor n sere insect-proof pe substraturi organice sau minerale este o tehnic dificil (cost relativ ridicat, mult for de munc ) prin care se ob ine un material biologic cu un comportament fiziologic apropiat de cel al tuberculilor ob inu i prin metode tradi ionale. Comparativ cu metoda clasic se realizeaz o economie de material de plantat de origine in vitro, 59 vitoplante/m2, comparativ cu 120 vitroplantule/m2 folosite n metoda clasic , al turi de costurile necesare producerii suplimentare de vitroplantule. Sistemul hidroponic permite ob inerea, n medie, de pn la 19 minituberculi/plant (1100 minituberculi/m2 de ser ), dup cca. 4 luni de cultur . Exist diverse procedee de producere a minituberculilor n sere insect-proof. Repicatul i cre terea la o densitate mare a plantelor in vitro sau a buta ilor de microplante pe un substrat organic compus dintrun amestec de turb i p mnt constituie metoda clasic de producere a minituberculilor. Ex.: la o densitate de 160 plante/m2 se ob in 300500 minituberculi de calibru 15 mm (num rul minituberculilor ob inu i depinde i de soi). Unul dintre dezavantajele acestei metode este riscul apari iei infec iilor. n cercet rile efectuate la INCDCSZ Bra ov, asupra num rului minituberculilor de cartof ob inu i la soiurile de cartof Roclas, Ruxandra, 2 Desiree, cultivate n sistem clasic, la o densitate de 150 plante/m , s-a constatat c rezultatele au fost apropiate i anume: 1,42 minituberculi/plant la soiul Roclas 1,94 minituberculi/plant la soiul Desiree 2,02 minituberculi/plant la soiul Ruxandra. n privin a num rului total al minituberculilor ob inu i pe metru p trat, n spa iu protejat, utiliznd metoda clasic , se eviden iaz soiul Ruxandra, cu un num r de 303,0 minituberculi/m2 urmat de soiurile Desiree i Roclas (cu un num r de 291,0 i respectiv 213,0 minituberculi/m2), indicnd capacitatea ridicat de minituberizare a soiurilor att a celor romne ti ct i a celor str ine, constituind astfel un material valoros n producerea cartofului pentru industrializare. n rile europene, tehnologia producerii minituberculilor de cartof a fost modernizat prin utilizarea metodei hidroponice. n acest sens, la INCDCSZ Bra ov, s-au efectuat cercet ri privind producerea minituberculilor prin metode alternative, utiliznd substraturi industriale (argila expandat i perlit). Cercet rile au eviden iat c folosirea ca material biologic a plantulelor, apar innd soiului Roclas i cultivarea acestora pe cele

57

Vol. 20 dou tipuri de cre terea num -

Nr. 1, 2

2011

substraturi industriale, comparativ cu solul, au dus la rului de minituberculi ob inu i pe plant astfel: 3,94 minituberculi/plant n metoda clasic ; 6,44 minituberculi/plant pe substratul perlit; 8,24 minituberculi/ plant pe substratul argil .

Aceste rezultate conduc la ideea c i n Romnia se poate utiliza pe scar larg metoda hidroponic n producerea minituberculilor, metod care duce la sporirea num rului acestora pe plant i ca atare ob inerea unui material valoros din soiurile care se constituie n materie prim pentru industrializare, chips, pommes-frittes.

Ob inerea minituberculilor pe substrat industrial

58

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Pretabilitatea pentru industrializare a unor genotipuri de cartof ob inute din s mn botanic


Mihaela Cioloca, INCDCSZ Bra ov Cartoful constituie alimentul de baz al multor popoare i de ine o pondere important n balan a economic a numeroase ri. Principala problem a lumii contemporane, cauzat de explozia demografic din ultimele decenii, este asigurarea hranei popula iei n continu cre tere. Totodat , criza economic mondial determin necesitatea g sirii unor surse de hran ct mai abundente cu cheltuieli minime. Tehnologia TPS (True Potato Seed) este dedicat celor s raci, iar dezvoltarea ei va aduce beneficii celor care dispun de resurse financiare limitate. n prezent, exist pu ine ri produc toare de cartof, din regiunile mai pu in dezvoltate de pe glob, care s nu fi ncercat sau s nu fi sugerat sistemul TPS ca metod de atenuare a problemelor legate de procurarea tuberculilor de s mn . n zonele cu tradi ie n cultivarea cartofului, consumul pe cap de locuitor este de 100 120 kg/an. n prezent exist o preferin n cre tere a consumului de produse industrializate de cartof, care sunt gustoase i mai u or de preparat. Industria de prelucrare a cartofului stabile te cerin e foarte stricte deoarece trebuie s ob in produse de cea mai bun calitate, la pre uri rezonabile. Definirea no iunii de calitate la cartof este strns legat de valorificare. De aceea este esen ial cunoa terea cerin elor calitative i clasificarea soiurilor pe grupe de folosin , pentru a r spunde exigen elor consumatorilor legate n principal de aspect, calitate culinar , sensibilitate la nnegrire. La cartof, calitatea este exprimat n func ie de trei caracteristici: - calitatea fizic (cuprinde nsu iri legate de form , culoare, dimensiuni, v t m ri, boli, care determin aspectul tuberculului n general); - calitatea culinar i tehnologic (cuprinde nsu iri legate de comportarea tuberculilor la fierbere i pr jire); - valoarea biologic (compozi ia chimic ). Importan a acestor nsu iri variaz n func ie de scopul de folosin . Astfel, pentru industrializare prezint interes urm toarele

59

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

caracteristici: defectele, v t m rile interne, nverzirea, nnegrirea enzimatic , substan a uscat i cantitatea de zaharuri reduc toare. La Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof i Sfecl de Zah r Bra ov, au fost analizate, cu privire la calitatea culinar i tehnologic , patru linii izogene de cartof, ob inute din s mn botanic : Mindy, Zolushka, Gilroy i Catalina. Pentru caracterizarea liniilor izogene de cartof, din punct de vedere al calit ii culinare i tehnologice, au fost efectuate determin ri cu privire la: con inutul n amidon, colorarea pulpei crude, nsu irile culinare i pretabilitatea pentru chips. Determinarea amidonului fizic. Amidonul este principalul component al substan ei uscate. Genotipurile destinate industrializ rii trebuie s con in ntre 17 24% amidon, format din gr unciori mari, uniformi, cu grad ridicat de vscozitate i cu un raport favorabil amilazelor. Determinarea con inutului de amidon din tuberculii de cartof s-a realizat cu ajutorul balan ei Polikeit. Rezultatele ob inute au eviden iat faptul c linia Zolushka a nregistrat cel mai mare procent de amidon (19,25%), urmat de: Catalina (18,62%), Gilroy (17%) i Mindy (16,62%). nnegrirea pulpei crude este o nsu ire nedorit , specific soiului, influen at n mare m sur i de condi iile de mediu, cu preponderen solul i fertilizarea. Un soi de cartof este cu att mai valoros cu ct culoarea pulpei se modific mai pu in n contact cu aerul. Pentru aceast determinare, cu ajutorul unui etalon de notare se apreciaz ct de mult s-a modificat culoarea miezului, dup un interval de 4 ore (nota 1 = culoarea r mne neschimbat ; nota 10 = culoarea s-a modificat complet). Liniile analizate s-au comportat foarte bine, culoarea pulpei r mnnd aproape neschimbat fa de culoarea ini ial . Aprecierea calit ilor culinare. n general, nsu irile culinare ale tuberculilor sunt determinate de comportarea la fierbere i se stabilesc prin test ri organoleptice. Se apreciaz aspectul general al tuberculilor fier i, gustul, sf rmarea la fierbere, consisten a pulpei, f inozitatea, umiditatea, structura granulelor de amidon i nnegrirea dup fierbere. n func ie de valorile ob inute pentru nsu irile amintite mai sus, genotipurile studiate au fost repartizate pe grupe de folosin , dup cum urmeaz : linia Mindy s-a ncadrat n clasa de calitate A/B, fiind pretabil pentru fierbere i salat ; linia Zolushka s-a ncadrat n clasa de

60

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

calitate B/C, acest tip fiind preferat pentru prelucrare industrial , iar liniile Gilroy i Catalina s-au ncadrat n clasa B de calitate, fiind pretabile pentru industrializare. Calitatea tehnologic a cartofului este n strns leg tur cu direc iile de prelucrare. n general, soiurile destinate industrializ rii (chips, fulgi, pommes-frittes) trebuie s aib un con inut mai mare de substan uscat , n vederea asigur rii unui randament sporit prin prelucrare. Este necesar ca produsele ob inute s aib o culoare uniform , specific i un gust pl cut. Liniile izogene au fost testate cu privire la pretabilitatea pentru chips. Au fost urm rite urm toarele aspecte: randamentul de prelucrare, gustul i culoarea produsului finit. n cadrul procesului industrial, este important de tiut care sunt pierderile prin decojire. Pentru ca acestea s fie ct mai reduse, soiurile recomandate trebuie s aib coaja sub ire i ochii ct mai superficiali. n acest sens, cele mai bune rezultate au fost ob inute la linia Gilroy, care sa eviden iat, de asemenea i printr-un randament sporit de prelucrare (35,5%). Culoarea chips-ului este direct influen at de cantitatea de zaharuri reduc toare din tubercul. Acestea, prezente ntr-un procent mai ridicat, confer o culoare brun , respins de consumatori, care prefer o culoare aurie. Acumularea de zah r reduc tor este rezultatul mai multor factori: soi, condi ii de cultivare i p strare, aplicarea fertilizan ilor, maturitatea tuberculilor. Reglarea nivelului de glucide n tuberculii de cartof, prin practici corespunz toare de producere i p strare, este foarte important pentru asigurarea unui chips de calitate superioar . Referitor la culoarea chips-ului, liniile Zolushka i Gilroy au primit cele mai bune note. n alegerea celor mai potrivite soiuri pentru chips, pe lng randament i culoare, un rol esen ial l are i gustul. Toate cele patru linii studiate au fost apreciate ca avnd un gust bun.

61

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Modific ri ale metodei de testare virotic a cartofului prin tehnica ELISA limite, performan e i avantaje pentru cartoful destinat industrializ rii
Carmen Liliana B d r u, Nicolaie Cojocaru, Florentina Dam a, INCDCSZ Bra ov Virozele cartofului produc pagube nsemnate acestei culturi. Virusurile se r spndesc rapid i nu exist tratamente fitosanitare pentru anihilarea acestor du mani invizibili (n prezent se cunosc doar cteva tratamente dificile, care au ca int doar vectorii unor virusuri). De aceea, testarea tuberculilor n precultur utiliznd tehnica ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) se impune ca o necesitate stringent n cadrul complexului de m suri fitotehnice i fitosanitare, aplicate pentru ob inerea unui material cu un grad ct mai redus de infec ii virotice. n sistemul de producere a cartofului pentru s mn (inclusiv pentru soiurile bogate n amidon, a celor destinate industrializ rii) este necesar testarea unui num r mare de plante, pentru principalele virusuri ale cartofului (X, S, M, Y, A i r sucirii frunzelor). Aceast activitate presupune un consum ridicat de reactivi i respectiv un volum uria de munc . Prin adaptarea unei metode mai rentabile din punct de vedere economic, comparativ cu cele folosite n prezent pe plan na ional, s-ar putea sc dea pre ul ridicat al analizelor la testarea virotic a materialului de plantat la cartof, a adar i pre ul final al materiei prime majoritare (cartof) destinate industriei de amidon, chips-uri i fulgi. Pn n prezent, pentru certificarea cartofului pentru s mn s-a utilizat la testare doar suc extras din frunzele plantelor crescute n ser , plante ob inute din col ii tuberculilor la care s-a efectuat ntreruperea artificial a repausului vegetativ. De i metoda este aplicat pe scar larg pentru testarea materialului clonal i n programele de certificare a cartofului pentru s mn , ea are i dezavantaje legate n special de durata complet a testului i consumul de energie. Siguran a testului depinde de numero i factori, unul dintre cei mai importan i fiind modul de prelevare a probei, respectiv partea din plant care este utilizat pentru testare. n perioada 2007-2011, pentru testarea virotic a cartofului la INCDCSZ Bra ov, extractul vegetal a fost prelevat din col ii tuberculilor (pentru virusurile X, S, M, Y, A) iar pentru PLRV probele au fost extrase direct din tubercul (ntrerupere repaus

62

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

vegetativ pe cale natural ), metoda fiind aplicat pentru prima dat n ara noastr . La testul ELISA din tuberculi i col i, etapele diferite fa de metoda clasic (din frunze) sunt: preg tirea tuberculilor, modul de prelevare i distribuire a extractului. Prelevarea sucului este hot rtoare pentru siguran a de testare a infec iilor virotice, mai ales n cazul unor virusuri care nu pot fi eliberate i identificate ulterior, dect dac se realizeaz o distrugere mecanic a esutului (nu numai o simpl presare). Posibilit ile de prelevare a extractului vegetal (preg tirea tuberculilor, modul de prelevare i distribuire a extractului) sunt urm toarele: 1. Prelevarea sucului din frunze (metoda standard) Materialul vegetal (n general cte 4 frunze recoltate de la 4 plante ob inute din ochiurile apicale prelevate de pe tuberculi, tratate cu solu ie de giberelin - 3ml/10l ap i plantate) se preseaz ntr-o pres cu val uri, sucul se prinde ntr-o fiol i se dilueaz n propor ie de 1:3 cu solu ie tampon de extrac ie. Din aceast fiol , sucul diluat este transferat automat pe micropl cile de polistiren c ptu ite n prealabil cu anticorpii specifici. 2. Prelevarea sucului din col i (metoda propus ) Daca tuberculii nu sunt ncol i i, ace tia se p streaz 2-3 s pt mni (n func ie de soi) ntr-o camer frigorific la 4-8oC, apoi cca. o s pt mn la 22-24oC. Dup ce m rimea col ilor este de aproximativ 0,5-3cm se preleveaz cte un col din zona apical sau ombilical (n func ie de virusul testat) de pe fiecare tubercul, se introduc n pungi sterile, se zdrobesc manual. n fiecare pung se adaug cu ajutorul unei pipete de dispersie cte 3 ml de tampon de extrac ie. Probele se omogenizeaz apoi cu ajutorul unui aparat MiniMax, dup care sucul diluat este transferat manual pe micropl ci. 3. Prelevarea sucului din tuberculi (metoda propus ) Aceasta este etapa care necesit cea mai mare parte din timpul afectat acestui test. Locul optim pentru extrac ia sucului este baza ochiului apical pentru majoritatea virusurilor, cu excep ia virusului r sucirii frunzelor (PLRV). Burghiul aparatului reu e te s p trund n acest fel att n periderm, n pulp ct i n esuturile vaselor conduc toare (floem, xilem) ale tubercului. De aceea, n acest fel teoretic, s-ar putea detecta toate virusurile. Sucul extras este diluat

63

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

automat cu tampon de extrac ie, n func ie de programul de dilu ie ales i este pipetat direct n alveolele micropl cilor. n vederea reducerii consumului de reactivi n cazul tuturor variantelor de testare (probe prelevate din col i, tuberculi), pentru identificarea PLRV s-a aplicat tehnica COCTAIL ELISA (incubare simultan extract vegetal i IgG-conjugat). Astfel, a fost eliminat una din etapele de sp lare a pl cilor, reducndu-se cantitatea de tampon de sp lare utilizat , f r s fie afectate siguran a i sensibilitatea testului O alt modificare a testului a vizat compozi ia unor solu ii tampon i anume: - substituirea solu iei tampon extrac ie cu solu ia McIlvain (acid citric 0,18M, fosfat monopotasic 0,18M, pH=7) - substituirea albuminei serice bovine (BSA) cu gelatin alimentar din comer , la prepararea solu iilor tampon conjugat. Utilizarea de solu ii tampon propuse n campaniile de testare virotic a cartofului pentru s mn , ar putea contribui la reducerea costurilor acestor analize (s-ar elimina importul de polivinilpirolidon , de BSA). Avantajele metodei propuse: Avantajele prelev rii probelor din tuberculi: - reducerea perioadei de efectuare a analizelor, oferind posibilitatea de a realiza selec ia materialului s n tos la scurt timp dup recoltare, evitndu-se ntrzierile datorate eventualelor probleme care apar de obicei la cre terea plantelor n ser ; - p strarea intact a materialului testat (starea tuberculilor nu este afectat n timpul prelev rii probelor); - prin scurtarea perioadei de testare, certificarea cartofului pentru s mn n cazul unor soiuri timpurii se poate face ntr-un interval mai scurt, ceea ce permite cultivatorilor s cunoasc mai rapid gradul de infec ie al materialului de plantat; - devansarea certific rii n precultur a cartofului pentru s mn vine n sprijinul fermierilor, care ar putea valorifica n timp util produc ia ob inut .

64

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Avantajele noilor solu ii tampon: - pre de cost mai sc zut; - n cazul solu iei McIlvain (testarea virusurilor Y i A) cre te semnificativ siguran a i sensibilitatea de testare; - substituirea unor reactivi de import cu reactivi care pot fi procura i de pe pia a intern (se poate renun a la polivinilpirolidona, la albumiona seric bovin , f r ca siguran a testului s fie redus , din contr , n cazul unor virusuri, compozi ia noilor solu ii tampon de extrac ie contribuie la stabilizarea nucleocapsidei virale, ceea ce conduce la o mbun t ire a reactivit ii serologice). Avantajele utiliz rii amestecurilor de antiseruri: - avantaje economice privind consumul de reactivi i materiale percum i din punct de vedere al randamentului; - prin folosirea amestecului de antiseruri se reduce cu 50% necesarul de solu ii tampon pentru sp lare, substrat i diluarea anticorpilor i a conjugatului precum i consumul de micropl ci i de paranitrofenilfosfat; - se ob ine practic o dublare a num rului de probe ce pot fi analizate de c tre o echip pe zi, f r s fie necesar o dotare suplimentar cu aparatur . Limitele, dezavantajele metodei propuse: - o detectare satisf c toare a virusurilor PVY i PVA se face numai dac s-au respectat condi iile de temperatur i umiditate necesare pentru o ncol ire corespunz toare; - randament mai redus datorit modului de extrac ie i de umplere a micropl cilor (extrac ia probei din tubercul i din col i necesit mai mult timp fa de cea realizat din frunze, cu presa electric ); - detectarea virusului r sucirii frunzelor (PLRV) este posibil numai dac m run irea esutului vegetal este realizat corespunz tor (avnd n vedere localizarea virusului n floem, prin sistemul de prelevare a probelor este posibil uneori ca membrana celulelor conduc toare s nu fie distrus i n consecin , virusul s nu ajung n extractul pentru testare).

65

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Recomand ri privind aplicarea metodei propuse (analize de serie): - Tuberculii destina i pentru testare trebuie s fie maturiza i, suberiza i, pentru a nu fi afecta i ulterior de putrezire. Pentru ntreruperea repusului germinativ, tuberculii se p streaz cel pu in 2 s pt mni la 4oC, apoi 1 s pt mn la 22-24oC, numai respectarea strict a acestei perioade de incubare garanteaz siguran a testului. - n cazul testului din tubercul i col i pentru diagnosticarea infec iilor cu virusurile PVM, PVX, PVS, prelevarea sucului trebuie s se fac de la baza col ilor apicali respectiv din col ii apicali ai tuberculilor (siguran a este maxim ). - Pentru identificarea PLRV se va utiliza doar tehnica COCKTAIL ELISA cu probe prelevate direct din tuberculi (de la baza col ilor ombilicali), iar pentru virusurile Y i A ale cartofului, probele vor fi obligatoriu prelevate din col ii din zona apical . - La prepararea solu iei tampon necesare dilu rii conjugatului, albumina seric bovin (BSA-provenit din import) poate fi substituit cu gelatin alimentar din comer . - Pentru identificarea virusurilor Y i A, n scopul omogeniz rii i extrac iei probelor, se poate folosi solu ia tampon McIlvain. - Modific rile aduse metodei standard de testare virotic a cartofului contribuie substan ial la reducerea costurilor analizelor de serie (indexare) i deci la reducerea pre ului final al cartofului destinat industrializ rii.

Prelevarea probelor din frunze.

66

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Prelevarea probelor din tuberculi.

Prelevarea probelor din col i.

67

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

RUBRICA SIMPOZIONUL NA IONAL ZIUA VERDE A CARTOFULUI - 2011 Situa ia actual a agriculturii jude ului Covasna
Csaba Konczei, Direc ia pentru Agricultur a jude ului Covasna Jude ul Covasna este unul dintre cele mai mici jude e ale Romniei, att ca suprafa a ct i din punct de vedere al popula iei, popula ie care n propor ie de cca. 50-60% activeaz n agricultur sau au activit i conexe agriculturii. Suprafa a total a Jude ului este de 370.980 ha, din care suprafa a agricol nsumeaz 186.172 ha. Aceast suprafa se mparte n categorii de folosin : Arabil ........................................ 83.327 ha Fne e ......................................41.321 ha P uni ......................................60.932 ha Livezi .............................................592 ha Trebuie men ionat c din suprafa a agricol , cca. 77% se afl n zona montan , deci n zone defavorizate din punct de vedere agricol. n aceste condi ii, ramura agricol de baza este zootehnia, n interiorul ei cre tere a bovinelor i a ovinelor, ramur care n ultimii ani realizeaz un u or declin, iar produc ia vegetal ncepe s aib aceea i pondere economic cu zootehnia. Structura culturilor agricole: n agricultura Jude ului, ponderea a diferitelor culturi din total arabil i valori multianuale este urm toarea: - cereale de toamn (gru de toamn ) ........ 19 22 mii ha - cereale de prim var (orzoaic de prim var ).... 8 10 mii ha - porumb boabe..... 4 6 mii ha - sfecl de zah r ...................................................... 3 4 mii ha - cartofi ..................................................................... 1518 mii ha - legume ...................................................................... 1 2 mii ha - culturi furajere ..................................................... .. 15 20 mii ha

68

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

n ultimii ani , datorit unor cauze cunoscute, r mn terenuri nelucrate de cca. 5-6 mii ha/an. Trebuie s men ion m c suprafe ele de porumb urmeaz o tendin de cre tere de la an la an, iar n ultimii ani ncepe s prind rad cini i cultura rapi ei ( n toamna 2010 s-au sem nat 828 ha). Produc iile medii multianuale la principalele culturi au fost: -gru de toamn ...3.200 kg/ha -orzoaic de prim var ....2.800 kg/ha -porumb boabe...................4.200 kg/ha -cartofi................18.000 kg/ha -sfecl de zah r..............2.000 kg/ha Produc iile medii n anul 2010: -gru de toamn ...2.795 kg/ha -orzoaic de prim var ....2.150 kg/ha -porumb boabe.....4.950 kg/ha -cartofi.........16.768 kg/ha -sfecl de zah r.....27.625 kg/ha Structura culturilor n anul 2011: -gru de toamn ..18.665 ha -orzoaic de prim var 6.680 ha -ov z de prim var ...1.445 ha -porumb boabe.....5.520 ha -rapi pentru ulei..........863 ha -cartofi.....17.284 ha -legume de cmp.....1.718 ha -plante de nutre .22.797 ha Situa ia efectivelor de animale: Bovine total ....... 39.490 cap - d.c. vaci cu lapte. 23.812 cap Ovine total ... 208.585 cap - d.c. oi mulg toare.... 137.202 cap Caprine total ..11.575 cap - d.c. mulg toare .... 8.746 cap Cabaline total .... 13.147 cap Porcine ..... 42.318 cap Familii de albine ........................................ 7.320 fam

69

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Absorb ia fondurilor comunitare: APIA COVASNA, CNDP 2010: Hot rrea nr. 365 pentru distribuirea sumei stabilite n anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei produc torilor de lapte i produse lactate, grav afecta i de criza din sectorul lactatelor 643 de cereri preluate din care 635 de cereri aprobate i pl tite n valoare de 1.240.133,04 lei; Hot rrea nr. 408 privind aprobarea acord rii unui ajutor de stat pentru motorina utilizat n agricultur 178 de cereri de acord prealabil preluate i aprobate, 241 de cereri de plat preluate i aprobate n valoare de 718.684,75 lei din care 203.709,81 lei pl tite; Ordinul M.A.D.R. nr. 98/2010 pentru stabilirea modului de implementare, a condi iilor specifice i a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de pl i na ionale directe complementare n sectorul zootehnic la specia ovine/caprine, n acord cu reglement rile comunitare n domeniu; 874 de cereri preluate cu 107772 de capete din care 861 de cereri eligibile cu 105.886 de capete , 40 lei/cap pl tit n 92% Ordinul M.A.D.R. nr. 215/2010 pentru stabilirea modului de implementare a criteriilor de eligibilitate i termenii de referin pentru aplicarea schemelor de pl i na ionale directe complementare n sectorul zootehnic la specia bovine, n acord cu reglement rile comunitare n domeniu; 3399 de cereri preluate cu 31.743 de capete, din care 3288 cereri eligibile cu 27.831 capete (410 lei/cap) pl tit n 92%; HOT RRE nr. 755 privind schema de ajutor specific acordat produc torilor de lapte de vac din zonele defavorizate 2748 de cereri preluate cu 11.487 de capete (cca. 80 euro/cap); H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru mbun t irea calit ii produselor agricole n sectorul de agricultur ecologic - 2 cereri preluate cu 8.05 ha; Programul de distribuire gratuit a fructelor (merelor) n coli preluate 45 de cereri de aprobare a solicitan ilor; Programul de distribuire a laptelui n institu ii colare 7 cereri de aprobare a solicitan ilor i 2 cereri de plat n valoare de 488756,68lei

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

70

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Situa ia general : subven ii pe suprafa , campania 2010 1. Total cereri pe suprafa a 2010 13587 Suprafa a de teren solicitat : total jude 110.000 ha 2.Din care fermieri mari (cu suprafe e peste 25 ha) - Nr. total 592 - Suprafa a total 53.600 ha De remarcat c 592 fermieri mari (4,4 %) de in n folosin 49% din suprafe e! 3. Plata n avans pn la 31 dec. 2010 (n valoare de 161,69 ron, adic 47% din SAPS 80,36 euro) au fost autoriza i la plata 9987 fermieri , 73.5% din total. 4. Pentru plata total 2010 pn n prezent au fost autoriza i la plat 13 080 fermieri 5. La nivelul Jude ului Covasna au fost digitizate toate parcelele, asta nsemnnd c orice fermier din Jude ul nostru poate s - i depun cererea la APIA electronic prin IPA ONLINE. OJPDRP Covasna i DA Covasna: Privind proiectele depuse pe diferitele m suri al PNDR, s-au depus cereri de finan are n valoare total de 50 043 258 euro (revine cca. 225 euro/locuitor al Jude ului). Recent DA Covasna a preluat 3 proiecte pe axa LEADER care n prezent sunt n curs de verificare, precum i dou proiecte pe m sura 142 nfiin area i grupurilor de produc tori. n Jude ul Covasna sunt recunoscute c Grup Produc tori 6 asocia ii ai cresc torilor de bovine pe grupa de produse Lapte i produse lactate, 2 Societ i Agricole i anume SPICOM ARCUS pe grupa de produse Cereale, Lapte i produse lacate i Sfecl de zah r, SILV-ALIM BARAOLTpe grupa de produse Lapte i lactate i Carne de bovine, i n premiera pe ar Composesoratul Dobo eni i Composesoratul Batanii Mici pe grupa de produse Lemn. Dintre ace tia 3 au accesat fonduri nerambursabile pe programul SAPARD 2 au depus proiect recent, ceilal i urmeaz s depun n cursul urm toarelor luni.

71

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Produse tradi ionale: Cele 92 de produse tradi ionale nregistrate din Jude ul Covasna, ncepnd de la Pinea de cas cu cartofi, prin renumitul Kurtoskalacs, Sl nina i Crna ul Secuiesc afumat pn la Brnza de burduf reflect tradi ia, ospitalitatea i faima acestor meleaguri. Aceste produse sunt din ce n ce mai mult c utate att pe pia a intern ct i pe pie ele externe datorit calit ii lor, calitate dat de re etele i metodele de produc ie tradi ionale, de priceperea oamenilor acestui inut. Probleme majore n agricultura Jude ului Covasna: - F rmi area excesiv a suprafe elor agricole ale Jude ului - Insuficien a capacit ilor de depozitare a produc iei agricole - Re inerea mare a produc torilor agricoli fa de constituirea unor forme asociative, cooperative agricole de achizi ii i valorificare, grupuri de produc tori etc. - Inaplicabiliatea unor acte normative, datorit unor specificit ii agricole a zonei Colaborarea ntre institu ii: n momentul actual, consider c exist o colaborare foarte bun ntre institu iile de profil agricol din jude , ntre ace tia i autorit ile jude ene i locale i diferitele forme asociative a produc tori lor agricoli din jude , ca dovad c s-a conturat ideea construirii unui sediu comun, identificat fiind, de comun acord cu Prim ria Sf. Gheorghe, un teren care se afl n momentul de fa n folosin gratuit al Direc iei pentru Agricultur al Jude ului Covasna. Consider m c finalizarea acestui proiect, ar duce la eficientizarea activit ii institu ionale din domeniul agricol i implicit la cre tere a nivelului de absor ie a fondurilor europene. Csaba Konczei, Director executiv. MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLT RII RURALE; Direc ia pentru Agricultur al Jude ului Covasna; Sfantu Gheorghe, Str. Libert ii, nr. 4; Tel. 0267.351.829; Fax:0267.312.077; E-mail :secretariat-cov@dadr.planet.ro; www.dadr.covasna-ro.eu.

72

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Prezentarea activit ii de cercetare la S.C.D.C. Trgu Secuiesc


Luiza Mike, SCDC Trgu Secuiesc Sta iunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Trgu Secuiesc i desf oar activitatea n baza Legii 72/2011, ca unitate de utilitate public i cuprinde cercetarea tiin ific , dezvoltare tehnologic i inovare. Pn n prezent sta iunea s-a autofinan at, nu a beneficiat de aloc ri directe din bugetul MADR pentru sus inerea cercet rilor proprii. Nu a avut acces la credite bancare i nu a putut beneficia de programe de tip Fermierul, Sapard, FADR etc., pentru retehnologizare. n aceste condi ii cercetarea a reu it s - i ndeplineasc urm toarele obiective: Crearea de noi soiuri de cartof pentru consum i industrializare cu nsu iri agronomice superioare, adaptate condi iilor ecologice din Romnia; Selec ia de men inere i nmul ire a materialului clonal n condi ii de izolare natural n cmpul de la Apa Ro ie; Elaborarea de tehnologii moderne de cultivare a cartofului, cu un volum ra ional de input-uri , mai pu in agresive pentru mediu; Verificarea capacit ii de p strare a soiurilor noi de cartof; Elaborarea metodelor de prognoz i avertizare a principalelor boli i d un tori n vederea realiz rii sistemului integrat de protec ie; Producerea de s mn din categorii biologice superioare (prebaz i baz ); mbun t irea continu a tehnologiei de producere a cartofului pentru s mn , consum i industrializare; Diversificarea formelor i a metodelor de valorificare a produc iei utiliznd cuno tin e de marketing i management; Transferul i extensia rezultatelor ob inute n cercetaredezvoltare. Aceste obiective se realizeaz permanente n Planul Tematic propriu. prin urm toarele experien e

73

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Ameliorare i selec ie de men inere Experien a I: Crearea i depistarea de noi soiuri pentru consum i industrializare, rezistente la ria neagr , cu rezisten crescut la factori nefavorabili biotici i de mediu, cu capacitate mare de produc ie constante n timp i spa iu. Experien a II: Cercet ri privind calitatea culinar i pretabilitatea la industrializare a liniilor i soiurilor de cartof n vederea selec iei materialului de ameliorare i promovarea n produc ie a soiurilor noi. Experien a III: Selec ia de men inere i nmul ire a materialului clonal n condi ii de izolare natural n cmpul de la Apa Ro ie Tehnologie i producere de s mn Experien a I. Cercet ri privind cre terea randamentului i a calit ii produc iei de cartof prin fertilizare n diferite condi ii tehnologice de cultur . Experien a II. Cercet ri privind factori care determin o produc ie mare de s mn /ha. Protec ie Experien a I. Cercet ri privind structura i dinamica popula iilor de afide i a entomofaunei din cultura de cartof pe zone ecologice. Experien a II. Stabilirea celor mai eficiente produse n combaterea manei, din cultura de cartof. Experien a III. Stabilirea celor mai eficiente produse n combaterea gndacului din Colorado i a afidelor din cultura de cartof. Experien a IV. Cercet ri privind rezisten a de cmp a unor soiuri i linii noi de cartof la atacul ciupercii Phytophthora infestans. Experien a.V. Starea fitosanitar a tuberculilor de cartof pentru s mn i consum. Marketing Tema I. Valorificarea rezultatelor cercet rii prin publica ii, mass media, participare la simpozioane, mese rotunde, work shop-uri na ionale i interna ionale, cursuri de perfec ionare. Tema II. Studii privind noi metode i tehnici de promovare a soiurilor romne ti de cartof. Tema III. Perfec ionarea managementului i marketingului n vederea promov rii i implement rii rezultatelor cercet rii.

74

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011 tiin ific , dezvoltare

Rezultate ale activit ii de cercetare tehnologic i inovare

Rezultate ob inute n domeniul amelior rii cartofului: n domeniul cercet rii tiin ifice, rezultatele au fost concretizate prin omologarea a 11 soiuri de cartof omologate i anume: Productiv, Albioana, Armonia, Speran a, Star, Nemere, Coval, Redsec, Milenium, Luiza i Gared din care 8 soiuri sunt brevetate: Coval, Redsec, Milenium, Luiza, Albioana, Armonia, Speran a i Gared conform tabelului de mai jos.
Anul 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Centrul de ameliorare S.C.D.C. Tg. Secuiesc S.C.D.C. Tg. Secuiesc S.C.D.C. Tg. Secuiesc S.C.D.C. Tg. Secuiesc S.C.D.C. Tg. Secuiesc S.C.D.C. Tg. Secuiesc S.C.D.C. Tg. Secuiesc S.C.D.C. Tg. Secuiesc Linii verificate 6 6 7 6 6 6 2 2 Denumire soi Star Coval Redsec Milenium Luiza Albioana Gared Armonia Speran a Brevet de inven ie Nr. 00026 Nr. 00027 Nr. 00028 Nr. 00029 Nr. 00183 Nr. 00184 Nr. 00182 Nr. 00185 -

Rezultate ob inute n domeniul producerii de s mn : Unul din obiectivele prioritare ale S.C.D.C. Trgu Secuiesc este ob inerea de soiuri noi de cartof, caracterizate n principal printr-o produc ie ridicat , de calitate, constant n timp i spa iu i bine adaptate la condi iile de clim i sol din Romnia. n acest scop, S.C.D.C. de ine Centrul Na ional de Men inere situat la Apa Ro ie care este amplasat n condi ii de izolare natural la o altitudine de peste 1100 m, cu o suprafa de 20 ha unde s-au putut nmul i i men ine liniile de cartof create n ar , asigurndu-se astfel materialul de plantat liber de viroze pentru toate unit ile ISTIS din ar n vederea omolog rii noilor soiuri de cartof.

75

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Selec ia de men inere se poate defini ca un cumul de m suri tehnico- organizatorice, n scopul p str rii purit ii biologice (100%), a tipicit ii fenotipice i a st rii de s n tate n ceea ce prive te infec ia virotic (0,2 % viroze) a liniilor valoroase de ameliorare. Soiurile de cartof create la SCDC au fost promovate pe pia prin nfiin area de loturi demonstrative n jude ele cu tradi ie n cultura cartofului prin centrele de consultan , prin participarea la trguri i expozi ii n ar i str in tate n cadrul unit ii noastre, n anii 2007 2010 s-au ob inut urm toarele cantit i de s mn certificat din soiurile create la SCDC. Tabelul 1 Situa ia cantit ilor de s mn din soiuri romne ti ob inut la S.C.D.C., Trgu Secuiesc
Nr. crt. 2007 Soiul Cat. biol. 2008 2009 2010 Cant. Cant. Cant. Cant. Cat. biol. Cat. biol. Cat. biol. (tone) (tone) (tone) (tone) - Clone C 20,7 Clone C 33,8 Prebaz D 201 120 Prebaz D 540 Prebaz D 125,0 - Baz E Baz E 500,0 Baz E 110 - Clone C 15,5 Clone C Baz SE 90 - Prebaz D Prebaz D 120,0 - Clone C 6,8 Clone C 19,2 20 Prebaz D 154 Prebaz D 50,0 20 Prebaz D Prebaz D - Clone C 17,7 Clone C 27,2 Prebaz D 198 - Prebaz D Prebaz D 100,0 - Clone C 10,8 Clone C 22 Prebaz D Prebaz D 60,0 137 Clone A Clone A 240 Clone A Clone A - Clone C 37,4 Clone C 10,5 Prebaz D 98 - Prebaz D Prebaz D 250,0 Baz SE 100 377 Clone A Clone A - - Clone C 108,9 Clone C 90,7 Baz SE 190 182 Prebaz D 784 Prebaz D 705 Baz E 110 - Baz E Baz E 500 Prebaz D 497 559 892,9 1295,7 797

Clone C Prebaz D Baz E Clone C 2 Milenium Prebaz D Clone C 3 Coval Prebaz D 4 Productiv Prebaz D Clone C 5 Nemere Prebaz D Clone C 6 Luiza Prebaz D 7 Speran a Clone A 8 Armonia Clone A Clone C 9 Gared Prebaz D Clone A Clone C Total Prebaz D Baz E Total general 1 Redsec

76

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Toat produc ia de s mn ob inut n anul 2010 a fost declasat ca urmare a depist rii putregaiului inelar al cartofului (Clavibacter michiganensis) unitatea fiind n carantin fitosanitar iar autoriza ia de producere a cartofului pentru s mn retras pentru anul 2011. n anul 2011 suprafa a de teren agricol este ocupat cu urm toarele culturi: Cmp de ameliorare (10 ha) la Trgu Secuiesc conform derog rii nr. 75238/25.03.2011 a MADR; Cmp de clone (6 ha) la munte (Apa Ro ie); Gru pentru s mn i consum (145 ha) din soiurile Arie an Apullum, Chevalier, Zura; Rapi pentru ulei (35 ha) din soiurile Exocet i PR45D03; Mu tar pentru s mn (40 ha) din soiul Carnaval; Cartof pentru industrie (30 ha) din soiurile Hermes i Verdi; Porumb pentru boabe (35 ha) din soiul Helga i hibridul PR39D91; Sfecl de zah r (30 ha) din soiurile Flores i Victor; Orzoaic pentru s mn (8,5 ha) din soiul Adina SV; Culturi verzi (15 ha) la Apa Ro ie. Rezultate ob inute n domeniul tehnologiei culturii cartofului industrial: Activitatea de cercetare privind mbun t irea tehnologiilor de producere a cartofului industrial a avut ca scop stabilirea principalelor verigi tehnologice pentru minimul de lucr ri mecanice i a consumului de energie prin: m rimea optim a bilonului realizat la plantare; aplicarea ngr mintelor la principalele soiuri de cartof pentru industrie, urm rind cre terea randamentului per kg. substan activ din fiecare ngr mnt, prin optimizarea dozelor i dirijarea indicilor de calitate; lucr ri de ntre inere nainte i dup r s rirea cartofului asupra gradului de mburuienare, pentru a stabili tehnologia de ntre inere minim care nu duce la sc derea cantitativ i calitativ a produc iei de tuberculi;

77

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Cercet rile din domeniul industrializ rii cartofului s-au concentrat cu predilec ie pe elementele de calitate a materiei prime tuberculii de cartof. Caracterizarea din punct de vedere calitativ a soiurilor de cartof a necesitat efectuarea de teste asupra tuberculilor din soiurile aflate n cultur ct i din liniile de ameliorare aflate ntr-un stadiu avansat de selec ie. Determin rile au vizat att aspectele privind ncadrarea pe clase de calitate culinar a soiurilor i liniilor, precum i pretabilitatea la prelucrarea industrial sub form de chips i pommes frittes, s-au efectuat, de asemenea, determin ri privind con inutul de amidon din tuberculi att la recoltare, ct i n timpul i la sfr itul perioadei de p strare. Au fost elaborate tehnologii specifice pentru soiurile: Luiza, Gared, Redsec, Nemere, Milenium, Coval. Sta iunea a promovat soiurile industriale n depresiunea Trgu Secuiesc prin organizarea de instruiri i vizite n cmp n colaborare cu O.J.C.A. i D.A.D.R. Covasna. Ca urmare o parte din fermierii din jude ul Covasna au devenit principalii furnizori de materie prim pentru fabricile de industrializare a cartofului sub form de chips, pommes frittes, fulgi i alte derivate din cartof. Rezultate ob inute n domeniul protec iei culturii cartofului: Protec ia cartofului mpotriva bolilor i d un torilor a constituit o preocupare permanent a cercet rilor desf urate n cadrul sta iunii. n ultimii ani, s-au efectuat cercet ri privind biologia ciupercii Phytophthora infestans ntruct s-a constatat o diversitate a formelor de atac i anume: atac pe tulpini, pe pe iolul frunzelor, un num r mai mare de tuberculi m na i, toate acestea sus innd c agresivitatea ciupercii a crescut, existnd dificult i mari n a ine mana sub control. Pentru rezolvarea problemelor create de boli s-au testat o serie de fungicide n cadrul sta iunii, care ulterior au fost omologate. Colaborarea cu departamentele de genetic i ameliorare se concretizeaz n testarea rezisten ei materialului de ameliorare i a soiurilor la principalii parazi i. Exist preocup ri de reducere a polu rii i de cre tere a eficacit ii m surilor de protec ie. Astfel, s-au realizat experien e n care s-a urm rit eficacitatea unor fungicide utilizate n combaterea manei cartofului n doze reduse cu 20 40 % din doza recomandat . S-a constatat c soiurile mai rezistente la man (cu nota mai mare de 6) au putut fi protejate cu 60% din doza maxim recomandat f r a se

78

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

influen a nivelul produc iei. Se cuvine a se sublinia faptul c n condi iile de temperatur i umiditate foarte favorabile dezvolt rii epifi iilor de man i cnd presiunea de infec ie este foarte ridicat este recomandat s se aplice doza maxim . Transfer tehnologic Rezultate ale cercet rii finalizate i aplicate la beneficiari transferuri tehnologice: 1. Reorganizarea zonei nchise de producere a cartofului pentru s mn beneficiarii: produc torii de cartof de s mn din Jude ul Covasna; FNC-R; SEM-COV. 2. Ob inerea de soiuri de cartof industriale i promovarea lor la nivel na ional beneficiari: firme care industrializeaz cartof din soiuri create la S.C.D.C. Trgu Secuiesc: INTERSNACK- Romnia pentru producerea de chips-uri, PEPSICO Bucure ti, i SAMACO PROD Trgu Secuiesc pentru pommes frittes. Proiecte de cercetare finalizate: - denumirea programelor i num rul proiectelor pe fiecare program - Program AGRAL- 3 (anul 2001 2004); - Proiect finan at de BANCA MONDIAL 1 (anul 2001 2005); - Program INVENT 1 (anul 2004 2006); - Program Agral 1 (anul 2004 2006); - Program CEEX 2 (2005 2008) - Program SECTORIAL 3 (2006 2010) C r i publicate: - Mike Luiza, 2009: Valorisation suprieure de la pomme de terre, Ed. AcademicPres, Cluj Napoca, ISBN 978-973-744-149-2; - Draica Constantin, Mike Luiza, Dima Elena Laura, Chiru Nicoleta, Ro u Roxana, Molnar Zoltan, Prvan Ion Eugen, Rusu Sorin, B rda Marius, 2005: Modernizarea tehnologiei de producere a cartofului pentru s mn , Ed. Virtipolux, Bra ov, ISBN 973-8416-5-9; - Mike Luiza, Sorin Chiru, Constantin Draica, Popa Daniela, Baciu Anca, 2004: Promovarea n produc ie a soiurilor valoroase de cartof create n Romnia prin metoda selec iei de men inere,

79

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Ed. Virtipolux, Bra ov, ISBN 9738599091; - Baciu Anca, S rac Ioan, Mike Luiza, 2009: Genetica i ameliorarea cartofului. Ed. Mirton, Timi oara, ISBN:978-973-620-493; - Baciu Anca, 2009: Studii privind comportarea unor specii i popula ii locale de Solanum sp. la cultivarea i p strarea n vitro, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca, ISBN 978-973-744-148-5; - Popa Daniela, 2009: Mana cartofului produs de ciuperca Phytophthora infestans (Mont) de Bary: patografie, morfologie, biologie, epidemiologie, profilaxie i terapie, Ed. AcademicPress Cluj-Napoca, ISBN 978-973-744-147-8. - nr. de lucr ri publicate n reviste cotate BDI: 19 Teze de doctorat elaborate: - Bogoly T., 1997: Contribu ii la proiectarea produc iei de cartof pentru jude ul Covasna, Academia de tiin e Agricole i Silvice Bucure ti. - Goncz Endre, 2011: Perfec ionarea tehnologiei de cultivare a cartofului destinat proces rii n condi iile jude ului Covasna, USAMV Cluj-Napoca. - Mike Luiza, 2001: Influen a soiului i a factorilor tehnologici asupra con inutului de amidon la cartoful pentru industrie, Academia de tiin e Agricole i Silvice Bucure ti. - Mucsi Mihail, 1997: Cercet ri privind mbun t irea tehnologiei de cultivare a cartofului ca materie prim pentru industria amidonului, Academia de tiin e Agricole i Silvice Bucure ti. - Nemes Zsuzsanna, 2008: Contribu ii la perfec ionarea tehnologiei de cultivare a cartofului de consum n depresiunea Trgu Secuiesc, jud. Covasna, USAMV Cluj Napoca. - Popa Daniela, 2003: Biologia i combaterea manei cartofului, USAMV Bucure ti. Rezultatele prezentate au fost ob inute de un colectiv format din 7 cercet tori cu diferite grade tiin ifice CS I, CS II, CS III, ACS i 5 tehnicieni, 6 mecanizatori i 10 personal administrativ.

80

Vol. 20 Proiecte de viitor

Nr. 1, 2

2011

Din analiza complex a situa iei cartofului la nivel na ional echipa de cercet tori de la sta iune a identificat urm toarele priorit i: Redresarea sistemului na ional de multiplicare rapid a materialului pentru plantat la cartof prin nfiin area unor laboratoare specializate n zonele mari produc toare de cartof: Bra ov, Covasna, Harghita, Suceava prin realizarea unor parteneriate; Ini ierea unor ntlniri cu unit ile de procesare a cartofului sub form de chips, pommes frittes, fulgi, pentru elaborarea unui program na ional avnd ca elemente de baz capacit i de procesare, soiuri de cartof, cantitate de cartof pentru procesare, pre de achizi ie; nfiin area de asolamente noi pentru reducerea pe cale biologic a rezervei de buruieni, boli i d un tori, ca urmare a schimb rilor climatice; Cercetarea agricol trebuie s - i recapete locul ce i se cuvine n agricultura romneasc , iar tematica de cercetare abordat s fie n folosul fermierilor, al procesatorilor i consumatorilor. A tept m propuneri din partea asocia iilor cultivatorilor de cartof, a procesatorilor i a distribuitorilor. Cu respect, Director, Dr.ing. Luiza Mike. STA IUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TRGU SECUIESC; Str. Ady Endre, nr.55, Trgu Secuiesc, Jude ul COVASNA; Cod po tal: 525400, ROMNIA; Tel: 0040 267 363 755, Fax: 0040 267 363 770; E-mail: scdc@clicknet.ro.

81

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

SC ROMION AGRI & CO SRL Romulus Oprea

SC Romion Agri& Co SRL Z bala a fost fondat n 1994 i a fost ini ial specializat n comer , n ora ul Bra ov. ncepnd cu anul 1998 societatea i-a deschis un punct de lucru n comuna Z bala din Jude ul Covasna i a nceput activitatea n agricultur . Din anul 2008 sediul social al societ ii s-a mutat la Z bala. Societatea are n exploatare 610 ha pe raza comunelor Z bala, C t lina i Boro neu Mare din Jude ul Covasna. Majoritatea terenurilor lucrate sunt arendate de la diverse persoane fizice iar cca. 120 ha sunt n proprietatea firmei sau a asocia ilor acesteia. Cultura principala a S.C. Romion este cartoful , pentru s mn i consum, fapt datorat experien ei ac ionarului majoritar, ing. Romulus Oprea, fost cercet tor tiin ific la Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare a Cartofului i Sfeclei de Zah r de la Bra ov pn n 1993. So ia acestuia, Mihaela Oprea, deasemenea ac ionar n firm , actualmente student la Agronomie, coordoneaz eviden a contabil , administra ia efectiv i comer ul de f surat de societate. Condi iile de clim sunt caracteristice depresiunii Tg. SecuiescBra ov, cu excep ia regimului de precipita ii care este mai inconstant pe parcursul perioadei de vegeta ie, excedentar de obicei prim var i deficitar vara. n ceea ce prive te solul, Romion lucreaz pe o mare varietate de soluri, un adev rat mozaic, de la soluri aluvionare de lunc , nisipoase, u oare, la soluri cernoziomoide, turboase i pn la soluri grele lutoargiloase cu exces de umiditate. M surile agrotehnice, metodele tehnologice, asolamentul i rota ia culturilor se fac tinnd cont de ace ti factori pentru a se valorifica la maximum poten ialul de produc ie al acestor soluri att de diferite. Principala problem a exploata iei o reprezint n acest moment f r mi area excesiv a terenului, avnd foarte multe parcele de mici dimensiuni (cca. 160 n total !)

82

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Structura culturilor n 2011: cartof pentru s mn certificat cartof pentru consum gru pentru s mn certificat gru pentru panifica ie porumb pentru boabe diverse 30 de hectare; 146 de hectare; 122 de hectare; 260 de hectare; 25 de hectare; 27 de hectare;

SC Romion dispune de un personal calificat i specializat n principal n mecanizare agricol ,comer i desfacere. Baza material a firmei este n acest moment aproape complet . n acest sens a fost realizat n 2010-2011 proiectul FEADR Modernizare ferm agricol n comuna Z bala Jud. Covasna". n cadrul acestui proiect, pe lng diverse tractoare i utilaje agricole de ultima genera ie s-a construit i un depozit nou de cartofi cu o capacitate de 2400 tone n vrac, cu ventila ie automatizat . O celul de 800 tone din acest depozit este i cu refrigerare, astfel c se poate p stra cartoful de s mn sau consum i n perioadele calde ale anului. Acest depozit i-a adus deja un aport substan ial la p strarea n bune condi ii a cartofului produs de societate, mai ales n condi iile de umiditate excesiv din 2010. n afara acestui depozit firma mai de ine capacit i de depozitare a cartofului pentru nc 1800 de tone, cu ventila ie controlat manual i silozuri pentru cereale, tot cu ventila ie mecanic , pentru cca. 700 de tone. SC Romion i-a creat un renume printre produc torii de cartof timpuriu din Romnia, n special din jude ele Dmbovi a, Gala i, Timi , Arad, Teleorman, Dolj i Constan a, c rora le furnizeaz s mn certificat de calitate din diverse soiuri cu mare c utare pe pia a, asigurndu-le ncepnd cu anul 2010 i p strarea n bune condi ii a acesteia pn n prim var , majoritatea clien ilor neavnd condi ii de p strare corespunz toare. Cartoful pentru consum produs de noi este ambalat i distribuit n diverse supermarket-uri din Romnia, prin intermediul societ ii romno-olandeze SC Cartof Agrico SRL din Bra ov/Halchiu, nfiin at n 2010. Cartoful pentru industrializare (pentru pommes frittes proasp t, alte produse fresh) este livrat fabricii de procesare a cartofului din Tg. Secuiesc, SC Samaco SRL

83

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Cealalt activitate de baz a SC Romion o reprezint comer ul cu cartof pentru s mn i cartof pentru consum din import. Societatea are reprezentare exclusiv a firmei Agrico-Holland n Romnia, fiind lider de pia n ultimii 17 ani. Principalele soiuri de cartof pentru consum, extratimpurii, timpurii, semitimpurii sau semitardive importate sau multiplicate n ferma proprie sunt: Agata, Aladin (ro u), Arizona, Armada, Arnova, Artemis, Arrow, Ambition, Amorosa (ro u), Cosmos, Ditta, Faluka, Impala, Kondor (ro u), Kuroda (ro u), Madeleine, Manitou (ro u), Marfona, Matador, Monaco, Pekaro (ro u), Provento, Picasso (alb cu ochi ro ii), Riviera, Roko (ro u), Rosagold (ro u), Rudolph (ro u), Sante, Tresor, Zafira. Soiuri specializate pentru chips: Arsenal, Atlantic, Excellent, Hermes, Marlen, Mustang (ro u), Sinora, Saturna. Soiuri pentru cartofi pai: Ambassador, Destiny, Fontane, Markies. n fiecare an SC Romion planteaz loturi demonstrative cu peste 45 de soiuri de la firmele Agrico (Olanda), N.O.S (Austria) i de la INCDCSZ Bra ov n vederea prezent rii acestora diver ilor fermieri din ar . ncepnd cu anul 2005, mpreun cu firma Agrico se planteaz n condi ii de cmp cca. 36 de linii/clone n testare (A-Serie), n vederea studierii comportamentului acestora n condi iile din Romnia, astfel nct n momentul probabilei omolog ri ca soiuri s se cunoasc deja pretabilitatea la condi iile pedo-climatice locale, comparativ cu alte 70 de loca ii de pe tot globul. La gru, ponderea o au soiurile MV Csardas, MV Toborzo, MV Beres, MV Suba, Potenzial i Exotic. Producem att gru pentru s mn ct i pentru panifica ie din toate soiurile men ionate. La porumb, n 2011 am sem nat doi hibrizi timpurii de la Syngenta, Ravello i Olimpic. Cam att despre Romion,dac dori i mai multe detalii v astept m cu drag s ne vizita i la Z bala!! Permite i-mi s mai adaug cteva gnduri personale de Ziua Verde a Cartofului, cu speran a c aceast manifestare nu se va mai ntrerupe n viitor: n condi iile actuale produc torii de cartof i n general agricultorii romni sunt pu i n fa unor provoc ri multiple: cre terea popula iei pe plan global, schimb rile climatice,

84

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

diversificarea cererii, schimbarea preferin elor i dorin elor consumatorilor, competi ia uneori neloial din rile U.E. sau din afara acesteia, decalajul tehnologic, apari ia unor boli de carantin greu de controlat i nu n ultimul rnd situa ia economic . Deasemenea se pune tot mai mare accent pe ob inerea unor produse agricole ct mai s n toase, f r reziduuri chimice, contaminan i sau al i produ i toxici, vezi cazul acrilamidei la cartof, dar n acela i timp n cantit i ndestul toare pentru popula ie i la pre uri accesibile. Toate aceste deziderate nu se pot realiza dect prin munc asidu , seriozitate i profesionalism din partea agricultorilor, de multe ori l sa i singuri n fa sor ii de mai marii acestei ri. Fiind la ceas de s rb toare anual , s rb toare a cartofarilor romni numit att de sugestiv Ziua Verde a Cartofului, firma Romion, prin reprezentan ii s i, vine c tre produc torii de cartof cu inima deschis , cu gnduri bune i ur ri de s n tate c tre sus inerea to i, l nsnd totodat chemarea la unitate n intereselor noastre i mai mult implicare n cadrul FNC-R, organiza ia noastr , care mai ncearc s fac ceva pentru cartoful produs n Romnia. Nu n ultimul rnd a aminti i cercetarea din domeniu, l sat de izbeli te n ultimul timp,lucru cu grave repercusiuni asupra sectorului. Fac un apel la sus inere reciproc . Un apel la conlucrare i cooperare, i nu doar verbal. Singuri vom reu i mai greu, mai trziu sau chiar deloc ! Cu prietenie i deosebit stim , Ing Romulus Oprea, Director general. SC ROMION AGRI & CO SRL; Z bala, G rii nr.773 B, Jude ul COVASNA; Cod po tal: 527190, ROMNIA; Tel: 0040 0267 375 530, Mobil: 0744 306234; Fax: 0040 0267 375 185; E-mail: romi@romion.ro, mihaela@romion.ro; www.romion.ro.

85

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

SC BIOFARM SRL
Laszlo Becsek Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri i continu s r mn i azi un domeniu vital de activitate a omului, este unica surs de hran , un furnizor important de materie prim pentru industrie i totodat o nsemnat pia de desfacere pentru produc ia acesteia. Compania Biofarm i-a ales s fac parte, cu ajutorul plantelor, n procesul transform rii energiei cinetice a soarelui n enegie poten ial - materie organic , singura form de energie accesibil organismului omenesc i animal. Inten ia aceasta a fost baza de pornire a companiei. Scurt istoric Fondat n 1997, SC Biofarm SRL (Agrofarm) cu sediul n Trgu Secuiesc, a nceput activitatea agricol pe o suprafa de 1,7 ha. Compania ns nu s-a limitat doar la produc ie, ci a intrat n comercializarea pesticidelor, ngr mintelor i a ambalajelor pentru cartofi. Cele dou ramuri de activit i au fost dezvoltate n paralel, ajungndu-se ast zi la o pozi ie superioara pe pia a agricol romneasc . Compania a pus un accent deosebit pe produc ia agricol , precum i la crearea condi iilor optime de depozitare, ambalare i comercializare a produselor. Rebranding-ul La aniversarea de 15 ani Biofarm SRL a luat decizia s intre n parteneriatul Bexmon, care i asigur companiei organizarea activit ilor de comunicare, dezvoltarea i implementarea strategiilor de marketing necesare pentru fortificarea valorilor existente i mbun t irea lor. O decizie important a fost rebrandingul, a c rui parte integrant a fost schimbarea brandului din Biofarm n Agrofarm. Acest proces este mult mai complex dect simpla schimbare a logo-ului, con ine planuri, strategii i studii detaliate.

86

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Organizarea activit ii Printre culturiile existente, un loc special ocup cartoful, care necesit investi ii semnificative pentru ob inerea unui produs final de calitate. Pe lng cartof, compania are n portofoliul de produse grul, rapi i porumbul, care asigur rota ia culturilor, contribuind la ob inerea recoltelor s n toase. n procesul de produc ie o impotan deosebit , pe lng materialul s ditor, pesticide i ngr s minte de calitate, l are tehnologia utilizat . De aceea, parcul de ma ini i utilaje agricole este n marea majoritate de ultim genera ie, procurat att cu ajutorul programului Sapard ct i prin for e proprii, optimizat la suprafa a de produc ie. Produc ia agricol n anul 2011 se desf oar pe o suprafa de 1050 ha situate n zona Cmpul Frumos, pe terenuri arendate precum i pe propriet i private. Solurile din zona de produc ie sunt diferite de la cele nisipoase pn la cernoziom i argilos. Pentru asigurarea volumului i calit ii este indispensabil irigarea terenurilor. Structura de culturi n anul 2011, arat n felul urm tor: 200 ha cartofi 100 ha rapi 350 ha gru 85 ha sfecl de zah r 240 ha porumb pentru boabe 75 ha perene

Activitatea de cercetare i de testare a soiurilor sau liniilor de cartofi n colaborare cu firma HZPC din Olanda, societatea Biofarm SRL (Agrofarm) fiind dealer autorizat n Transilvania. Pe baza acestei colabor ri este organizat anual un cmp experimental pentru testarea de noi soiuri de cartofi, urm rind principalele caracteristici de calitate pe care trebuie s ndeplineasc un soi de cartof, nainte de a fi introdus n produc ia mare. Pe baza experimentelor dobndite cu ajutorul loturilor demonstrative, au fost alese soiuri care se bucur de un mare succes pe pia a intern i la export: Carrera, Fabula, Red Scarlet, Sylvana, Innovator, Adora, Columba, Volumia, s.a. n scopul valorific rii eficiente a produc iei agricole, compania a pus accent pe asigurarea condi iilor de postrecoltare. Acest set de activit i se realizeaz cu ajutorul depozitului de cereale cu o capacitate de 7500 to, cu facilit i de condi ionare i uscare a cerealelor. Depozitul

87

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

de cereale este dotat cu laborator pentru analiza calitativ , este autorizat i licen iat pentru p strarea cerealelor. Avnd o capacitate de 7500 to, pe lng p strarea produc iei proprii, firma presteaz servicii de depozitare pentru fermierii din zon . Aceast activitate este deservita de dou ma ini de mare tonaj pentru transportul cerealelor, ma ini cu care se execut transporturi ca prest ri servicii n perioadele de extrasezon. n domeniul cartofului, pentru a asigura full-service-ul, de la recoltare pn la ajungerea produsului la rafturile supermarketurilor, compania depoziteaz 4000 de tone de cartofi n 5 celule, n sistemul de l zi de 1250 kg, i 4000 to cartofi n 2 celule, n sistem vrac.Depozitul este amenajat cu sisteme automate de control a aerului i a condi iilor de depozitare, care contribuie la men inerea prospe imii cartofului. Din depozit, cartofi parcurg etapele de sortare calibrare, sp lare i ambalare n diferite tipuri de ambalaje, cu ajutorul unei linii de mare performan , aflat n incinta unit ii. Pe lng activitatea de produc ie i de prest ri servicii este important i comercializarea imputurilor necesare pentru culturile din zona jude ului Covasna, care se desf oar n magazinul situat pe strada G rii 56, de unde fermierii pot procura ngr minte, pesticide, ambalaje pentru cartofi. Compania are n plan dezvoltarea portofoliului de produse cu semin e de legume, unelte, i utilaje utilizate n agricultur mai ales n micile gospodarii. Sistemul informa ional Modul de gestionare a informa iilor i pune amprenta asupra succesul companiilor. Fiind n cuno tin a acestui fapt, compania utilizeaz cu succes programul de management n agricultur AGRIMAP, coordonat de o echip de speciali ti cu mare experien . Printre obiectivele de termen scurt se afl introducerea unui sistem de gestiune a informa iilor care va permite procesarea informa iilor n timp util i eficient. Concluzii Dup o activitate de 15 ani, Biofarm SRL (Agrofarm) a ajuns una dintre primele firme produc toare de cartofi consum i s mn din Romnia. Noile directive ale UE, rezultatele statisticilor care arat un mare deficit de produse alimentare n Europa, precum i solicit rile venite la adresa companiei n ceea ce prive te necesarul de cartofi, ne indic faptul c investi iile n domeniul agricol sunt de viitor.

88

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Din aceste motive este considerat important dezvoltarea companiei n continuare. Cu respect, Director general, Dr.ing. Becsek Laszlo. SC BIOFARM SRL; Str. Grii, Nr.56, Trgu Secuiesc, Jude ul COVASNA; Cod po tal: 525400, ROMNIA; Tel./fax.: 0040 267 361 841; E-mail: office@agrofarm.ro; www.agrofarm.ro.

89

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

SC Produc ie AGRICO-M SRL Tg. Secuiesc


Mihail Mucsi
Unitatea i-a nceput activitatea de produc ie agricol n prim vara anului 1995 prin arendarea pe raza comunei Catalina i limitrof ora ului Tg. Secuiesc a suprafe ei de 26 ha teren arabil, de la un num r mic de proprietari, cu scopul cultiv rii cartofului i a grului, ca principalele culturi agricole ale zonei. nc de la nceput s-a folosit pentru nfiin area acestor culturi s mn certificat , produs de unit ile de cercetare din ar , iar produc ia de s mn ob inut a fost valorificat produc torilor particulari pentru nfiin area propriilor culturi. Ca urmare a solicit rilor tot mai mari pentru s mn de gru i material de plantare la cartof, de bun calitate, cu valoare biologic ridicat , din partea micilor produc tori i n scopul cre terii rentabilit ii unit ii s-a decis extinderea suprafe ei cultivate n decursul timpului: 1995 2000 2005 2010 - 26 ha - 145 ha - 186 ha - 305 ha

- cartof: - gru: - sfecl de zah r: - orzoaic :

- 115 ha - 140 ha - 32 ha - 18 ha Tabelul 1

Produc ii medii (1995-2010) CULTURA Cartof Gru 1995 kg/ha 20.050 4.150 2000 kg/ha 24.530 4.950 2005 kg/ha 28.360 5.853 2010 kg/ha 34.623 6.148

Prin produc iile medii realizate, valorificate n mare m sur pentru s mn , n special la cartof i gru, societatea a ncheiat activitatea an de an cu profit, chiar i n ani mai dificili din punct de vedere al condi iilor agro-meteorologice (1997, 2000).

90

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

Societatea este autorizat de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor i Materialului S ditor pentru producerea, prelucrarea i comercializarea semin elor de cereale i cartof. n ultimii ani unitatea a devenit cunoscut att de produc torii din jude , ct i de un num r nsemnat de fermieri din alte jude e ale rii ( Dmbovi a, Teleorman, C l ra i, Dolj, Vrancea, Buz u, Satu Mare, etc) pentru valoarea biologic ridicat a materialului de plantat produs la cartof i livrat beneficiarilor din aceste zone. Pentru a satisface cerin ele clien ilor sub aspect calitativ i cantitativ, import m s mn categoria Elit pe cca. 60% din suprafa de la firme ca: AGRICO (Riviera, Agata, Arnova, Pekaro, Manitou, Tresor, Kondor, Aladin, Rudolph), HZPC (Carrera, Fabula, Sylvana, Red Scarlett ), EUROPLANT (Bellarosa, Jelly, Red Fantasy, Anuschka ), pe restul suprafe ei utiliz m s mn Cls.A, produs n unitate. Materialul de plantat produs este calibrat, ambalat corespunz tor, etichetat cu etichet proprie a firmei noastre, nso it de cea a Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor i Materialului S ditor, ce atest categoria biologic . Astfel n decursul timpului am c tigat ncrederea clien ilor n capacitatea de produc ie ridicat a materialului de plantat furnizat de noi, dezvoltnd parteneriate directe cu fermierii din multe zone ale rii, livrndu-le s mn direct, f r intermediari. Unitatea, printr-un management modern, a c utat s investeasc n tehnologie (ma ini agricole, tractoare, linii de sortare-ambalare, depozite cu ventila ie controlat ), dar i n personalul angajat, perfec ionnd calificarea acestuia prin diferite cursuri. Pentru programul de investi ii, n prima perioad s-au folosit resurse proprii reinvestiind profitul realizat, apoi s-au utilizat fonduri U.E., accesnd n anul 2006 un proiect SAPARD pentru achizi ie de utilaje i echipamente agricole n valoare de 434.500 Euro, cu scopul retehnologiz rii culturilor de cartof i gru, finalizat la termen cu rezultate favorabile. n 2008 s-a continuat acest program, n prezent fiind n curs de derulare, un proiect FEADR pentru modernizare ferm agricol n valoare de 703.830 Euro, prin care continu m ac iunea de rennoire a tehnicii de lucru dar i construirea unui depozit de cartof, siloz de cereale i oproane pentru tractoare i ma ini agricole cu termen de finalizare 2011. Pe lng cartoful de s mn o aten ie deosebit se acord producerii i valorific rii superioare i a cartofului pentru consum. n acest sens dispunem de spa ii de depozitare proprii i nchiriate (cca. 2.500 tone) pentru livrare constant , pe baz de contract i comand ferm , utiliznd pentru aceasta mijloace de transport din

91

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

dotarea societ ii. Pentru acest cartof sp lat i livrat n ambalaje cu greutate fix de 2,5 kg respectiv 10 kg, cu cod de bar i etichet proprie, clientul cel mai important (cca. 1.800 to/an) este lan ul de supermarket Carrefour. Men inerea i dezvoltarea acestei rela ii s-a f cut n primul rnd datorit calit ii cartofului livrat de noi, promptitudinii cu care sunt onorate comenzile i nu n ultimul rnd datorit c tig rii ncrederii consumatorilor, asigurnd prin certificarea EUREPGAP i mai nou GLOBALGAP trasabilitatea acestui produs. n acest scop s-a achizi ionat un program (AGRIMAP) de eviden i urm rire a tuturor opera iunilor, interven iilor la cartof pe toat durata ciclului de produc ie, lotizare i p strare pn la livrare n partide distincte.

92

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

La cultura de gru prin aplicarea unei tehnologii moderne (s mn Elit , 2 tratamente de combatere a bolilor i d un torilor efectuate pe c r ri tehnologice) s-a ajuns la produc ia de peste 6.000 kg/ha iar prin valorificarea unei p r i nsemnate pentru s mn (cca. 300-400 to/an) la soiurile autohtone (Alex, Apullum, Arie an) reu im s rentabiliz m i aceast cultur . La sfecla de zah r, cultur nou pentru societatea noastr , s-au realizat 61 to/ha n 2007 i 59 to/ha n 2008, fiind o cultur profitabil n condi iile n care subven iile sunt mai mari dect la alte specii. Datorit problemelor de plat a sfeclei produse, a faptului c pentru cartof i n special pentru cel de s mn nu este o bun premerg toare s-a decis n 2011 nlocuirea culturii de sfecl cu cea de rapi ( 24 ha ) i mu tar pentru s mn ( 21 ha). Cumulnd toat activitatea societ ii, n fiecare an s-au realizat profituri semnificative (812.392 RON n 2010 ) ceea ce ne-a permis un program mai intens de investi ii asigurnd astfel, al turi de credite bancare resursele financiare pentru co-finan area proiectelor UE. Cu respect, Director general, Dr.ing. Mihail Mucsi. SC Produc ie AGRICO-M SRL, Trgu Secuiesc; Str. Ady Endre, nr.43, Trgu Secuiesc, Jude ul COVASNA; Cod po tal: 525400, ROMNIA; Tel: 0040 0267 364 785, Fax: 0040 0267 360 739; E-mail: agricom@clicknet.ro.

93

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

SC AgroWest SRL
Bajcsi Akos Societatea este specializat pe comercializarea de utilaje i piese de schimb pentru fermele de cartofi i legume. AgroWest este reprezentantul m rcilor de prestigiu GRIMME i AsaLift n Romnia. Baza activit ii AgroWest o constituie reprezentarea firmei Grimme Landmaschinenfabrik GmbH and Co. KG din Damme, Germania. Fabrica Grimme este lider mondial n producerea de utilaje necesare fermelor de cartofi. A fost nfiin at n 1861 de Franz Carl Heinrich Grimme i a r mas i n zilele noastre 100% n proprietatea familiei, n prezent fiind condus de Dl. Franz Grimme, el fiind a patra genera ie de la nfiin are. Grimme are dou fabrici de produc ie: cea mai important este localizat n Germania n Damme cealalt fiind n SUA i produce sub denumirea de SPUDNIK n Idaho utilaje destinate n special continentului American. Grimme are reprezentan e comerciale i de service proprii n Anglia, Fran a, Rusia i n Canada. n mai mult de 70 ri este reprezentat de dealeri, iar n Romnia prin AgroWest. Mai trebuie completat imaginea cu alte dou fabrici importante de produc ie din Damme aflate tot n proprietatea familiei Grimme: firma Internorm este specializat pe producerea de produse din polietilen n special diferite tipuri de role pentru utilajele proprii dar nu numai i firma Ricon specializat pe producerea de diferite benzi de cauciuc, benzi cu verigi i de polietilen utilizate n principal la utilajele Grimme dar sunt livrate i la alte firme din domeniu. Firma are aproximativ 1100 angaja i. Noua combin de recoltat cartofi pe un rnd SE 140 de la Grimme Este foarte bine tiut n rndul fermierilor de cartofi faptul c recoltarea tuberculilor pentru industrializare - n special cartoful pentru chips - reprezint o etap foarte delicat . n aceasta etap , evitarea loviturilor mecanice la tuberculi se impune cu necesitate, n caz contrar, ntreaga investi ie depus pn n momentul recolt rii cartofilor poate fi zadarnic . Ideal ar fi s recolt m tuberculi manual, dar acesta este din ce n ce mai pu in rentabil i uneori chiar imposibil, neacoperindu-se costurile de recoltare. Firma Grimme este lider pe pia a mondial a utilajelor de cartofi i este renumit pentru faptul c produce combine

94

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

de recoltat care pot evita la maxim loviturile mecanice la tuberculii de cartofi. La expozi ia GrimmeTechnica 2008 compania cu lung tradi ie din Damme a prezentat publicului de specialitate combina de recoltat cartofi SE 140 cu bunc r de 4 tone recent dezvoltat . Cu designul compact de 8.30 m lungime i 3.00 m l ime, ma ina ofer o manevrabilitate ridicat i este extrem de agil . Pe lng cunoscutul canal de preluare de 75 cm l ime, este disponibil acum i o versiune op ional de 85 cm l ime pentru mai mult performan . Op ional, adncimea cu itului poate fi ajustat hidraulic de la scaunul oferului. Inginerii de la Grimme au reu it s reduc n mod semnificativ etapele de c dere de pe prima band pe a doua banda, i de pe aceasta pe primul dispozitiv de separare, astfel nct s creasc protec ia produsului. Op ional este disponibil o monitorizare de alunecare pentru banda a doua, respectiv pentru primul dispozitiv de separare. Platforma de inspec ie semnificativ m rit permite personalului, lucrul confortabil pe banda de inspec ie lung i foarte bine aranjat . Banda de separare impurit i se poate regla n vitez , independent de banda de inspec ie. Pentru prima dat n aceast clas , bunc rul de 4 to. este op ional dotat cu un dispozitiv de coborre a bunc rului pentru transportarea menajat a produsului la vehiculul de transport. Din fericire, aceast tehnologie a ajuns i la noi n ar , existnd fermieri care o folosesc de anul trecut. Cu ocazia Zilei Verzi a Cartofului - 2011, va fi prezentat publicului combina cea mai vndut din gama GRIMME. La sediul importatorului, AgroWest v invit s vede i o gam larg de utilaje printre care i combina de recoltat pe dou rnduri cu bunc r de mare capacitate SE 170-60.

95

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

96

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

La aceast combin , ca de altfel i la combinele pe un rnd, sunt urm rite cteva principii importante: - urmele tractorului care tracteaz combina de recoltat sunt pe por iunea recoltat , f cnd posibil evitarea tas rii rndurilor nerecoltate; - combina are o lungime mare, f cnd posibil ca panta benzilor de ridicare s fie lin , astfel evit m rostogolirea tuberculilor; - unde urcarea este mai abrupt sunt pale i de cauciuc i benzi duble pentru evitarea rostogolirii tuberculilor; - tehnologia de la Grimme evit ct este posibil contactul tuberculilor cu asiul combinei, i unde nu este posibil se recomand placaj din o el inox cu suprafa foarte neted pentru a evita depunerile de sol umed, care dup uscare cauzeaz r niri superficiale la coaja tuberculilor; - pe fluxul masei de tuberculi sunt evitate c derile mai mari sau schimb ri de direc ie bru te de 90 de grade - cap tul benzii care descarc n bunc r se regleaz automat evitnd c derile mari ale tuberculilor - la desc rcarea bunc rului n mijlocul de transport este un sistem de frnare cu ram hidraulic montat la ie irea cartofului din bunc r sau bunc r cu cap reglabil hidraulic. Firma Grimme de ine o list foarte lung privind op iunile i solu iile tehnice menite s protejeze cartoful de lovituri mecanice. De aceea, nu le detaliem pe toate aici, ci v invit m cu ocazia Zilei Verzi a Cartofului s vizita i AgroWest - reprezentantul fabricii Grimme n Romnia - unde tehnicienii firmei v stau la dispozi ie cu detalii interesante despre gama de produse a liderului mondial de pe pia a utilajelor pentru cartofi. Cu ocazia vizitei noastre va fi expus o gama larg de utilaje Grimme la sediul AgroWest. Cu respect, Ing. Bajcsi Akos, Director general. SC AGROWEST SRL; Cernat nr. 654/C, Jude ul COVASNA; Cod postal: 527070, ROMNIA; Tel./Fax: 0040 0267 369 026; E-mail: agrowest@agrowest.ro; www.agrowest.ro.

97

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

SC SOLFARM SRL
Ioan Bartha SC SOLFARM SRL, situat n jude ul Covasna, cu sediul n Sfntu Gheorghe, face parte integrant dintr-o zon tradi ional de cultur a cartofului din ara noastr i se situeaz n zona nchis pentru producerea cartofului de s mn a jude ului. Microdepresiunea Sfntu Gheorghe se ncadreaz n Depresiunea Bra ov, ntr-o zon de influen a climatelor estice i vestice, care datorit condi iilor geografice i configura iei reliefului nconjur tor cap t tr s turi specifice locale i imprim regiunii un caracter de tranzi ie, expus mai mult maselor de aer continental, dar se face sim it i influen a maselor de aer oceanic. Terenurile arabile ale unit ii SC SOLFARM SRL, au o altitudine absolut de 525-550 m i se situeaz pe terasa Cmpul Frumos. Pnzele freatice sunt situate pe toat suprafa a terenurilor arabile, la adncimi mari de 10 m, astfel nu influen eaz profilele de sol, iar plantele nu beneficiaz n timpul vegeta iei de ap din aportul freatic. Cantitatea medie multianual a precipita iilor nregistrate la SC SOLFARM SRL, este de circa 550 mm, din care n perioada de vegeta ie a culturii cartofului circa 360-380 mm. Tipul de sol dominant al societ ii este un sol cernoziomoid argiloiluvial, moderat levigat, extrem de profund, format pe luturi fine, textur lutos-lutoargilos, care necesit irigare n toat perioada de vegeta ie a cartofului. innd cont de condi iile pedo-climatice ar tate pentru asigurarea calit ii cartofului, att pentru s mn , consum ct i pentru industrializare, asigur m o tehnologie complex de m suri organizatorice, agrotehnice i fitosanitare pentru care unitatea este dotat n mod corespunz tor. Amplasarea culturii de cartof pentru s mn se face n rota ie de 4 ani, cu respectarea spa iului de izolare prev zut prin lege. La nivelul fermei n asolamentul culturilor cultiv m cu succes rapi de toamn , porumb boabe i gru de toamn . Fertiliz m anual cu ngr minte organice (gunoi de grajd) aproape o treime din suprafa a total de circa 100 ha de cartofi, iar restul pn la 400 ha fertiliz m cu ngr minte chimice. Gunoiul se ncorporeaz toamna sub ar tur

98

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

adnc de 30-32 cm. Datorit greut ilor de procurare n ultima perioad a ngr mintelor chimice simple cu fosfor i potasiu, care nainte se aplicau toamna sub ar tur adnc , n prezent se folosesc ngr minte complexe, la care se suplimenteaz doza de azot. Acestea se administreaz prim vara i se ncorporeaz n sol cu preg tirea patului germinativ care se execut concomitent cu plantarea n luna aprilie. La plantare folosim material s n tos din categorii biologice ELIT i CL.A. Societatea noastr cump r n fiecare an s mn din categoria biologic ELIT n cantit i de 100-150 tone, din care asigur m plantarea unei suprafe e de circa 30 ha lot semincier. O parte din elit i din clasa A asigur s mn a necesar pentru suprafa a de 20-25 ha destinat industrializ rii, iar pe restul suprafe ei pn la 100 ha cultiv m cartofi consum din categoria biologic clasa A. Rebilonarea i erbicidarea culturii nainte de r s rire trebuie, de multe ori, terminat n aproximativ 10 zile , lucrare pe care o putem executa cu cele dou tractoare mari de peste 100 CP i cu frezele moderne de tip Grimme. Datorit condi iilor climatice favorabile pentru apari ia i evolu ia bolilor foliare, n special a manei i a alternariozei, lucr rilor de combatere se acord o deosebit aten ie. Num rul optim de zile pentru executarea acestor lucr ri este cel mai redus dintre toate interven iile tehnologice fiind de numai 3 sau maxim 4-5 zile n care toat suprafa a de cartofi trebuie tratat . Anual, avnd n vedere ntreruperea vegeta iei, la cartoful pentru s mn i industrializare sunt necesare n medie 5-6 tratamente. Pentru aceast lucrare folosim produse sistemice i de contact n func ie de condi iile climatice, cu excep ia anului trecut, cnd am folosit 10 tratamente pentru salvarea produc iei. Combaterea afidelor constituie o lucrare important la culturile de cartofi pentru s mn . Avnd n vedere c la plantare se aplic insecticidul granulat Nematorinul, cele trei tratamente contra gndacului din Colorado, contra afidelor mai facem dou tratamente n perioada de zbor maxim i naintea distrugerii vrejilor. Tot din tehnologia producerii cartofului pentru s mn face parte eliminarea plantelor virozate. Aceast lucrare se execut de 3-4 ori n perioada de vegeta ie, ncepnd din momentul cnd plantele au 20-25 cm n l ime, de o echip specializat la nivel de ferm . La cartoful pentru s mn ntreruperea vegeta iei se face la avertizare, n func ie de soi i categorie biologic . Lucrarea se face chimic cu produsele Reglone forte i Harvade 25F.

99

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

ncepem recoltarea n jurul datei de 25 august i termin m pn la nceputul lunii octombrie. ncepem lucrarea cu cartofii destina i industrializ rii (OPAL), dup care continu m cu soiurile destinate s mn ei extratimpurii i timpurii ( Riviera, Carrera, Tresor, Bellarosa, Everest, Kondor, Ultra, Arrow) iar la urm recolt m soiurile destinate consumului (Jelly, Red Lady, Red Fantasy). Recoltarea se face n cea mai mare parte mecanizat cu combine, n flux continuu cu transportul din cmp i condi ionare la depozit. Paralel facem sortarea, livrarea, valorificarea i depozitarea. Mai mult de jum tate din produc ia total realizat , de circa 2200 tone, se depoziteaz pentru perioada de iarn n depozitul societ ii. n cursul anului 2007 am realizat un program SAPARD, n valoare de 130.000 EU, iar n 2009 am modernizat depozitul de 1500 tone prin sistemul german de depozitare a cartofului Gaugele. Depozitarea o facem n l zi de 1200 kg, prin care aerisirea este asigurat la temperatur constant i pierderea este minim . n acest an am nceput transformarea unui opron de ma ini agricole n depozit de cartofi prin folosirea. Prin aceast metod vom ajunge la circa 2200 tone capacitate de depozitare. Aceast capacitate de depozitare ne ajut la realizarea contractului de valorificare a cartofului cu lan urile REAL, METRO i AUCHAN pe tot parcursul anului. Aplicnd aceast tehnologie n condi ii de irigare, societatea noastr , care n acest an s rb tore te 10 ani de activitate, reu e te s - i ncheie activitatea an de an cu profit i investe te n modernizarea parcului de ma ini i tractoare. Cu respect, Dr.ing. Bartha Ioan, Director general. SC SOLFARM SRL; Strada Stadionului nr.2, Sfntu Gheorghe, Jude ul COVASNA; Cod postal: 520064, ROMNIA; Tel: 0745 088 345, 0740 019 810; Fax: 0040 0267 318 894; E-mail: office@solfarm.ro; www.solfarm.ro.

100

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

RUBRICA INFORMA II UTILE Situa ia evolu iei loturilor semincere la cartof

Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Suprafa a plantat ha 6438,50 4945,00 5185,00 3353,40 2810,10 3095,80 1731,00 2257,00 2620,64 2174,32 1961,59 878,60 754,46

Prebaz

2,80 1,00 44,00 35,00 64,80 30,00 38,50 8,00 37,00 32,00 0,25

pe categorii biologice Baz Certificat SE E Clasa A Clasa B 369,60 1201,30 1857,20 1938,30 82,50 658,70 1391,30 1414,80 86,50 579,20 1279,20 2200,30 65,00 158,10 1252,60 1316,30 140,00 213,70 1030,00 1382,50 146,80 510,30 1167,20 1027,00 80,00 181,50 960,70 444,50 175,00 152,00 1212,00 686,00 102,80 304,28 1106,72 1068,34 54,00 158,30 1201,50 752,52 68,70 194,60 919,81 741,48 49,80 108,90 444,40 243,50 32,00 82,50 523,66 116,05

Prelucrat de: Ioan Banea, Pre edinte FNC-R

101

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

SUPRAFA A LOTURILOR SEMINCERE LA CARTOF PROGRAM MULTIPLICARE 2011 CATEGORIA BIOLOGIC JUDE AGENT ECONOMIC SOIUL
CLASA A CLASA B BAZ SE PREBAZ BAZ E

SUPRAFA A TOTAL

BRA OV 265,5 ha

I.I.Ungureanu Ana Maria 15 ha

Everest Red Lady Carrera Opal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 3 0 2 0 2 0 0 8 0 0 8 0 0 0

0 0 4 5 0 0 8 3 0 5 3 0 0 24 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 2 7,5 0

4 2 4 5 3 2 11 3 2 5 3 8 7,5 24 8 2 7,5 3

S.C. Agricola Rijn Vulcan SRL 5 ha S.C. Van Rijn Balcan SRL 24 ha

Spunta Everest Everest Spunta El Mundo Labadia Alwara Gared Riviera Desiree Gared Pirol Riviera Opal

S.C. Sit Agro SRL H rman 15,5 ha S.C. Hibridul SA H rman 41,5 ha

S.C. Comirflada

102

Vol. 20 SRL 12 ha Bellarosa Riviera Kondor Sante Alegria Aktiva Beluga Riviera Red Fantasy Soraya Agata Arrow Kondor Armada Arnova Madelaine Picasso Marfona Roko Riviera Tresor Red Fantasy Anuschka Bellarosa Marabel INCDCSZ Bra ov 48 ha Christian Marfona Desiree Riviera Tresor Flavia Labadia Patricia

Nr. 1, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 3 2 4 2 7 3 3 4 3 3 3 2 5 3 8 3 2 2 0 4 0 2,5 5,15 2 2,5 3 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9,35 6 0 0 0

2011 2 2 2 3 3 3 2 4 2 7 3 3 8 3 3 3 2 5 3 8 3 2 2 2 4 20,5 2,5 5,15 11,35 8,5 3 7 5

Dragusin Ardelean Ioan 21 ha

SC Manos Agro SRL

44 ha

S.C. Agromec H rman SA 10 ha

SC PPCC ar Fagarasului

103

Vol. 20 23,5 ha SC Diasman SRL 6 ha TOTAL BRA OV S.C. Prod Agrico M COVASNA SRL 159,26 ha 24 ha Red Lady Satina Ultra Kondor Riviera Bellarosa Kondor Red Fantasy Riviera Tresor Bellarosa Carrera Fabula Bellarosa Carrera Riviera Syilvana Tresor Bellarosa Fabula Riviera

Nr. 1, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3,5 3 3 0 0 0 0 0 36,35 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0

2011 2 3 3,5 3 3 265,5 4 2 5,5 10,5 2 2 2 5 4 3,8 7,2 3 2 2 2 2

42,5 167,65 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,5 2,5 2 2 0 5 4 3,8 4,5 3 2 2 2 2

Ambrus MA I.F. 4 ha S.C. Biofarm SRL 5 ha S.C. Bioplant SRL 20 ha S.C. M&P Agro SRL 8 ha

104

Vol. 20 Roko Arnova Cosmos Agata Arrow Riviera Marfona Tresor Artemis Red Fantasy Bellarosa Carrera Ultra Jelly Red Lady Riviera Tresor Bellarossa Hermes Jelly Marfona Agata Carrera Red Fantasy Marfona Riviera Carrera Aladin Gared Kondor Marfona Tresor Sante

Nr. 1, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 3,5 5,5 2 5 0 2 2 4 2 2 2 4 2 4,76 4 2 3,25 3 3 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2011 2 2 3 5 3,5 5,5 2 5 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4,76 4 2 3,25 3 3 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2

S.C. Romion Agri SRL 30 ha

S.C. Solfarm SRL 20 ha

S.C. P.C.S. Timate SRL 22,01 ha

Szabo Nicolae&J uliana 8 ha S.C. Agria SRL 6 ha Pap Pal P.F. 2 ha

105

Vol. 20 SC Elita Agro SRL 6 ha SC Agrorange SRL 4 ha Szabo Gyorgy Int.Ind.0,25 ha TOTAL COVASNA I.I. Kopacz HARGHITA Nandor 113,7 ha Bellarosa Riviera Roko Marfona Riviera Ila

Nr. 1, 2 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

2011 2 2 2 2 2 0,25

25 ha Torok Katalin I.F. 4,7 ha S.C. Agromec SA Gheorghi eni 18 ha S.C. Agromec SA Miercure a Ciuc 24 ha

Hermes Lady Claire Patricia Riviera Kondor Verdi Sante

0,25 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

140,31 7 3 2 0 0 5 4,7

18,7 0 0 0 5 3 0 0

159,26 7 3 2 5 3 5 4,7

Hermes Sante

0 0

0 0

0 0

8 10

0 0

8 10

Cleopatra Desiree Impala Kondor Jelly Laura Marabel Sante Marfona

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0

2 0 2 2 2 2 0 2 2

0 0 0 0 0 0 2 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2

106

Vol. 20 Red Fantasy Red Scarlett Romeo Bellarosa Hermes Jelly Red Fantasy Tresor Bellarosa Arnova Sante Opal Verdi Red Lady Bintje Kondor Marfona Ramos Satina Ferencz T Reka Int.Fam.2,5 ha TOTAL HARGHITA S.A. Astra IA I Trife ti 59 ha 84 ha S.C. Sante

Nr. 1, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 2 2 3 2,5 3 0 0 0 0 3 3 2 3 2,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2,5 3 2 1 2 4 3 3 2 3 2,5

S. C. Dako Impex SRL Tu nad 11 ha S.C. IB 32 SRL M. Ciuc 8,5 ha S.C. Solana Romnia SRL 5 ha SC FitosicFarm SRL 15 ha

Cleopatra Carrera Ronaldo Volumia Adora Kurada

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 3

88,7 16 0 0 17 14 0

14 0 6 6 0 0 0

113,7 16 6 6 17 14 3

107

Vol. 20 Agrocom plex LuncaPa cani 25 ha TOTAL IA I S.C. Europlant SIBIU SRL 15 ha 15 ha SUCEAVA 117 ha I.I. Berejovs chi Mihaela 5 ha TOTAL SIBIU I.I. Niculi Vladimir 4 ha S.C. Nord Intermed Consulting Group SRL 21 ha P.F.A. Calinciuc A.Traian 7 ha S.C. Prod_Impe x Balcauti SRL Satina Desiree Kondor Red Lady Rodriga Jelly Bellarosa Red Fantasy Anuschka Jelly

Nr. 1, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 53 4 3 4 4 5 7 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0

2011 7 6 3 3 3 84 4 3 4 4 5

0 Laura Carrera Arnova Riviera Marfona Aladin Sante Barna Fabula Shannon Shannon Naturo Red Lady Barna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 12 4 4 18

0 0 0 5 3 5 5 3 0 0 3 0 0 0 0

15 2 2 5 3 5 5 3 2 2 3 12 4 6 18

108

Vol. 20 Orla 50 ha P.F.A. Calinciuc Simona -2 ha S.C.D.A. Suceava 28 ha TOTAL SUCEAVA TOTAL AR Carrera

Nr. 1, 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2

2011 10 2

Magic Sante Astral N

0 0 0 0 0,25

0 10 3 13 32

2 13 0 17 82, 5

0 0 0 59 523,66

0 0 0 28 116,0 5

2 23 3 117 754,46

Prelucrat de: Ioan Banea, Pre edinte FNC-R

109

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

RUBRICA DE SUFLET

Teiul lui Berindei


E var iar. Iunie te mbat cu mireasma cmpului de clorofil efervescent amestecat cu parfumurile florilor i aburul cald al rnei mngiate de binef c toarele ploi. Mirosul acesta este unic i poate c mul i nu-l pot percepe sau nu-l pot defini. Dar teiul nflorit ? ...De la mijlocul lui iunie, delicatele flori dezmiard sim urile trec torului i a harnicelor albine. ...A nflorit i teiul meu. n fiecare an, de vreo 20 ncoace, Profesorul meu m suna cu tax invers din Cabinetele Academiei, nc din mai, s m ntrebe dac a nflorit teiul. Teiul meu e n mijocul cmpului, e curat i protejat de al i arbori care-l feresc de praful strnit de vnturi sau de trecerea vreunui tractor.

Prof.dr.doc. t.Matei Berindei 1922-2009

Profesorul l-a v zut i mi-a zis ca n-a mai sim it pn atunci o mireasm mai pur i mai suav ca a teiului meu. De atunci, i culeg flori pentru ceaiuri odihnitoare de iarn . <Po i s mi le trimi i pe Luiza sau pe Antochi sau las -le lui Benea sau lui Chiru, dac nu vii la Bucure ti> suna rug mintea Profesorului, uneori ca un ordin. Acesta era tributul meu de cnd fusesem unul din doctoranzii Profesorului. ntr-un an, prin 94, m hot rsem s nu-mi mai continuu lucrarea de doctorat. Sim eam ca nu voi putea face fa attor experien e, studii, examene, deplas ri la Academie, Institut. M-a c utat, era n mai: <Nu te-am sunat s te ntreb dac a nflorit teiul. Te-am sunat s - i spun c i-am trimis o scrisoare. Te rog s -mi r spunzi repede>. Am primit n cteva zile epistola. Scris pe foaie dictando, pe patru pagini. <Tinere, doctoratul nu e o afacere, tiu c te preocup i alte activit i, dar i spun un lucru. Poate c vreodat , n via , vei dori s intri la un spectacol, la un restaurant sau la o gal , n care se va cere inuta obligatorie, cu frac i papion. i tu nu vei avea papionul la tine. Doctoratul e ca un papion, ca o cravat ...>

110

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

A doua zi mi-am f cut temele, l-am sunat i mi-am reprogramat unul din examenele restante. Apoi am cules floarea de tei i am plecat la Academie i tot a a n fiecare an. Anul acesta florile deja s-au scuturat. Teiul m mbia s -i culeg rodul care st tea s cad . N-am mai cules pentru c nu m-a mai sunat Profesorul... Nu realizasem pn acum c deja teiul meu nu mai era al meu. Oamenii din ferm i spuneau demult Teiul lui Berindei. Eminescu n-a existat.... Dr.ing. Vasile Pop Silaghi

111

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

NOTI E
_____________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _____________

112

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

NOTI E
_____________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ____________
113

Vol. 20

Nr. 1, 2

2011

NOTI E
_____________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _____________

114

ORGANIZATORI

REDAC IA REVISTEI CARTOFUL N ROMNIA Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof i Sfecl de Zah r Bra ov
Adresa: 550470 Bra ov, str. Fund turii nr.2 Tel. 0268-476795, Fax 0268-476608 E-mail: icpc@potato.ro Web: www.potato.ro Colectivul de redac ie: Dr.ing. Sorin CHIRU Dr.ing. Victor DONESCU Ing. Gheorghe OLTEANU Drd.ing. Isabela PUIU Ing. Adrian GHINEA

Federa ia Na ional Cartoful din Romnia Adresa: H rman, str. G ri nr. 60B, 507085 Tel.0722-354913,Tel/Fax 0268-367551, 0268-368218
E-mail: ioanbenea21@yahoo.com fncr_benea@yahoo.com Web: www.potato.ro/ro/fncr.php Cod fiscal: 773969. Cont: RO05RZBR0000060000739734 Pre edinte: Ing. Ioan BENEA

Volum ap rut cu ocazia Simpozionului Na ional Ziua Verde a Cartofului edi ia 34-a 8 iulie 2011, Jude ul Covasna

Operare i tehnoredactare computerizat Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof i Sfecl de Zah r Bra ov
ISSN 1583-1655