Sunteți pe pagina 1din 66

curtea de conturi european

Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire Simplificate pentru importuri?

ro

raportul special nr. 1

2010

iSSn 1831-0966

raportul special

nr. 1

2010

Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire Simplificate pentru importuri?


[prezentat n temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf tfue]

curtea de conturi european

curtea de conturi european 12, rue alcide de Gasperi 1615 luxembourg luXemBurG tel. +352 4398-1 fax +352 4398-46410 e-mail: euraud@eca.europa.eu internet: http://www.eca.europa.eu

raportul special

nr. 1

2010

numeroase alte informaii despre uniunea european sunt disponibile pe internet pe serverul europa (http://europa.eu). o fi bibliografic figureaz la sfritul prezentei publicaii. luxemburg: oficiul pentru publicaii al uniunii europene, 2010 iSBn 978-92-9207-693-1 doi:10.2865/78322 uniunea european, 2010 reproducerea textului este autorizat cu condiia menionrii sursei. Printed in Luxembourg

cuprinS
Puncte Abrevieri GlosAr de termeni i-vii 1-12 13-20 13-14 15-20 21-78 21-38 sintez introducere sferA i AbordAreA Auditului Obiectivul principal al auditului abOrdarea i metOdOlOgia de audit observAii cOmisia a elabOrat O abOrdare cOrespunztOare pentru cOntrOlul prOcedurilOr simplificate, lund n cOnsiderare cele mai bune practici internaiOnale, i a mOnitOrizat aplicarea cOrect a prOcedurilOr simplificate i a cOntrOalelOr aferente? cadrul de reglementare iniial era necOrespunztOr, dar a fOst mbuntit de la nceputul anului 2009 nu s-a implementat nc aplicarea ObligatOrie a unei analize autOmatizate a riscurilOr Orientrile pentru auditurile ex post sunt nc incOmplete inspeciile din partea cOmisiei avnd ca Obiect n mOd special prOcedurile simplificate au avut lOc pentru prima dat n 2008 statele membre utilizeaz O abOrdare cOrespunztOare i standardizat pentru cOntrOlul prOcedurilOr simplificate i sunt aceste cOntrOale eficace? statele membre au pus n aplicare prOpriile abOrdri, existnd diferene la nivelul cOntrOalelOr din cadrul fiecrei etape cOntrOale ineficace n statele membre concluzii i recomAndri cOmisia a elabOrat O abOrdare cOrespunztOare pentru cOntrOlul prOcedurilOr simplificate i a mOnitOrizat aplicarea cOrect a prOcedurilOr simplificate i a cOntrOalelOr aferente? statele membre utilizeaz O abOrdare cOrespunztOare i standardizat pentru cOntrOlul prOcedurilOr simplificate i sunt aceste cOntrOale eficace? Anexa i Anexa ii Anexa iii Anexa iv Prezentare general a caracteristicilor procedurilor simplificate modelul de control elaborat de cce pentru procedurile simplificate Prezentare general a observaiilor pentru cele nou state membre auditate Prezentare general a erorilor identificate n eantioane

22-26

27-31

32-33 34-38

39-78

40-62

63-78 79-91 81-84

85-91

rsPunsurile comisiei
raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

aBrevieri

ccGr: cadrul comun de gestionare a riscurilor dAcv: dispoziiile de aplicare a codului vamal dG budG: direcia General Buget dG tAXud: direcia General impozitare i uniune vamal oeA: operator economic autorizat Pds: procedura declaraiei simplificate Pvd: procedura de vmuire la domiciliu rPt: resurse proprii tradiionale ue: uniunea european Wco: World Customs O rganization (organizaia mondial a vmilor)

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

GloSar de termeni

Acordarea liberului de vam: aciunea prin care autoritile vamale pun mrfurile la dispoziie n scopurile prevzute de regimul vamal sub care au fost plasate acestea. A posteriori: ulterior acordrii liberului de vam pentru mrfuri. Audit ex post: controlul operatorilor prin examinarea evidenelor contabile, a nscrisurilor i a sistemelor acestora, cu scopul de a se asigura conformitatea cu reglementrile vamale i cu scopul de a se evalua riscurile asociate activitilor economice ale acestora. Audit premergtor autorizrii/audit prealabil: verificarea operatorilor prin examinarea evidenelor contabile, a nscrisurilor i a sistemelor acestora nainte de eliberarea unei autorizaii de a utiliza un anumit regim vamal. obiectivul const n a verifica n ce msur operatorul ndeplinete condiiile care se impun pentru a putea utiliza regimul vamal n cauz i n a evalua riscul asociat activitii economice a operatorului n cauz. certificat de origine: document necesar atunci cnd se solicit aplicarea unui tratament tarifar preferenial, care trebuie completat de exportatorul mrfurilor n cauz (de exemplu, certificatul eur.1, formularul a, declaraia pe factur). controale/controale vamale: aciuni specifice ndeplinite de autoritile vamale cu scopul de a asigura aplicarea corect a reglementrilor vamale; aceste aciuni pot include examinarea mrfurilor, verificarea datelor nscrise n declaraie, verificarea existenei i a autenticitii documentelor electronice sau pe suport hrtie, examinarea evidenelor contabile ale operatorilor economici i a altor nscrisuri, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor, precum i alte aciuni similare. control documentar: controlul corectitudinii, al exhaustivitii i al validitii informaiilor nscrise n declaraia vamal (de exemplu, descrierea mrfurilor, valoarea, cantitatea) sau n alte documente (de exemplu, licene de import, certificate de origine). control fizic: examinarea mrfurilor, inclusiv numrarea n detaliu i prelevarea de mostre pentru a se verifica dac mrfurile n cauz corespund cu informaiile nscrise n declaraia vamal care le nsoete. control ncruciat: verificarea concordanei dintre declaraia simplificat (pdS) sau nscrierea n evidenele operatorului (pvd) i declaraia suplimentar. controlul poate include o verificare extins a diferitelor elemente (exactitate) i/sau poate asigura c toate operaiunile simplificate sunt incluse n declaraia suplimentar (exhaustivitate). controlul efectuat nainte de acordarea liberului de vam: controlul fizic sau documentar efectuat nainte ca mrfurile s fie puse la dispoziia operatorului n scopul prevzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

declaraie/declaraie vamal: actul prin care o persoan indic dorina de a plasa mrfurile sub un anumit regim vamal. document de supraveghere: mrfurile aflate sub supravegherea uniunii europene se pot importa doar la prezentarea unui document de supraveghere eliberat de autoritile competente dintr-un stat membru. Gestionare automatizat/analiz automatizat a riscurilor: determinarea sistematic a riscurilor i punerea n aplicare n mod sistematic a tuturor msurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri utilizndu-se tehnici automatizate de prelucrare a datelor. aceasta include activiti precum colectarea de date i de informaii, analiza i evaluarea riscurilor, recomandarea i aplicarea de msuri, precum i controlul i evaluarea periodic a procesului i a rezultatelor acestuia, pe baza unor surse i strategii internaionale, naionale i ale uniunii europene. import: aplicarea regimului vamal punerea n liber circulaie, n urma cruia mrfurile pot fi vndute sau consumate pe piaa uniunii europene. libera circulaie: statutul mrfurilor importate din ri tere, care au fcut obiectul tuturor formalitilor de import cu scopul de a putea fi vndute sau consumate pe piaa uniunii europene. licen de import: document eliberat de autoritile competente ale unui stat membru prin care se autorizeaz importul anumitor mrfuri care fac obiectul unor restricii privind importul n ue. fiecare licen specific volumul importurilor permise, iar volumul total importat nu trebuie s depeasc aceast valoare maxim. Prezentarea mrfurilor n vam: ntiinarea autoritilor vamale cu privire la sosirea mrfurilor la biroul vamal sau n orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritile vamale. Profil de risc: combinaia dintre criterii de risc i domenii de control (de exemplu, tipul de mrfuri, rile de origine), care indic existena unui risc i care conduce la formularea unei propuneri de a se lua msuri de control. regim vamal: plasarea mrfurilor sub unul dintre regimurile urmtoare: punerea n liber circulaie; tranzitul; antrepozitarea vamal; perfecionarea activ; transformarea sub control vamal; admiterea temporar; perfecionarea pasiv; exportul. risc: probabilitatea producerii unui eveniment care mpiedic aplicarea corect a dispoziiilor uniunii europene sau naionale, compromite interesele financiare ale uniunii europene i ale statelor membre ale acesteia sau reprezint o ameninare pentru sigurana i securitatea uniunii europene, pentru sntatea public, pentru mediu ori pentru consumatori. vmuire: procesul de ndeplinire a formalitilor vamale astfel nct solicitantul s poat dispune de mrfurile sale.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

SinteZ
operatorii care sunt autorizai s utilizeze proceduri de vmuire simplificate p e n t r u i m p o r t u r i b e n e f i c i a z d e u n p ro ces de vmuire accelerat. autoritile vamale se bazeaz pe corectitudinea declaraiilor de import ale acestora i efectueaz un numr mai redus de controale naintea acordrii liberului de vam. acest fapt ar trebui compensat pr in auditur i premergtoare autor izr ii i p r i n a u d i t u r i e x p o s t . pr o c e d u r i l e e x i s t de mai mult timp i se utilizeaz pe scar larg n cadrul ue; n 2008, peste dou treimi din totalitatea declaraiilor vamale din ue pentru impor tur i s-au realizat pr in i nte r mediul procedur ilor simplificate. ac e s t e p r o c e d u r i r e p r e z i n t u n e l e m e n t important al politicii ue de facilitare a comer ului, care a fost consolidat n 2008 pr in implementarea, n cadrul r egul a m e n t u l u i n r. 1 1 9 2 / 2 0 0 8 , a c o n c e p t u l u i de operator economic autor izat (oea), un utilizator privilegiat al procedurilor de vmuire simplificate, i prin adoptarea C o d u l u i va m a l m o d e r n i z a t , c a re u r m e a z s d e vin aplicabil pn n 2013.

i.

i v.
-

cur tea a efec tuat ur mtoarele constatr i: comisia a luat n considerare standarde internaionale i a instituit un cadru de reglementare corespunztor pentru procedurile simplificate, ns nu nainte de sfr itul anului 2008; comisia a elaborat un sistem automatizat la nivelul ue de gestionare a r i s c u r i l o r. d e i p e r m i t e u n s c h i m b automatizat de for mulare infor mative cu privire la riscuri (Risk Information Forms rif), sistemul nu include nc profilur i de r isc aferente rpt sau pro f i l u r i d e r i s c a fe re n te p o l i t i c i i co m e r ciale comune; obligaia de a pune n prac tic o ana liz automatizat a riscurilor n cadrul p ro ce d u r i l o r s i m p l i f i c a te s e v a a p l i c a doar ncepnd de la 1 ianuar ie 2011; co m i s i a a e fe c t u at p e nt r u p r i m a d at inspec ii axate n mod special pe pro cedurile simplificate pentru impor turi n 2008, iar n 2009 i-a consolidat ac tivitile de monitor izare i nu se aplic nc pentru ansamblul ue o abordare standardizat pentru a u d i t u r i l e e x p o s t p r i v i n d p ro ce d u r i l e simplificate, deoarece ac tivitile co misiei viznd realizarea unei astfel de abordr i nu s-au finalizat nc.

ii.

iii.

auditul desfurat de cur te evalueaz dac cele dou principale proceduri de vmuire simplificate pentru importuri sunt controlate n mod eficace astfel n c t s s e o b i n o a s i g u ra re re zo n a b i l cu privire la colectarea n mod corect a r e s u r s e l o r p ro p r i i t r a d i i o n a l e ( r p t ) i s s e co nt r i b u i e l a g a ra nt a re a f a p t u l u i c operator ii respec t obligaiile care der iv din politica comercial comun. cur tea a n a l i ze a z n ce m s u r co m i s i a a l u at n c o n s i d e r a re c e l e m a i b u n e p r a c t i c i d e l a n i ve l i nte r n a i o n a l n ve d e re a d e z vo l t r i i unei abordri corespunztoare privind controlul procedurilor simplificate i n ce m s u r a ce a s t a m o n i to r i ze a z a p l i c a rea corect a procedurilor respective n cadrul ue. auditul evalueaz, n egal m s u r , d a c s t ate l e m e m b re d e s f o a r c o n t r o a l e e f i c a c e p e b a z a u n e i a s t fe l d e a b o rd r i.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

SinteZ
v.
cur tea a constatat c statele membre util i z e a z p ro p r i i l e a b o rd r i , u n e o r i d e f i c ie n t e, p e n t r u c o n t ro l u l p ro c e d u r i l o r s i m p l i f i c ate, ceea ce are drept rezultat: desfurarea de audituri n general de o calitate nesatisfctoare sau consemnate printr-o documentaie insuf i c ient naintea autor izr ii unui ope rator sau a altuia de a utiliza proceduri s i mplificate; u n re c u r s l i m i t a t l a t e h n i c i a u t o m a t izate de prelucrare a datelor n vederea efecturii de controale pe parcursul u t ilizr ii procedur ilor simplificate; un nivel excesiv de utilizare a unor prac tici de simplificare, n special scut i rea de obligaia de a notifica autor itile vamale n cadrul procedurii de vmuire la domiciliu, care mpiedic realizarea de verificri bazate pe riscuri nainte ca mr furile s fie intro d u se pe piaa uniunii europe ne i a u d i t u r i e x p o s t d e o c a l i t a te n e s a t i sf c t o a r e, i n s u f i c i e n t d e f r e c v e n t e i neorientate n mod adecvat n ceea ce privete operaiunile examinate, cu privire la documentele comerciale i la evidenele contabile ale operatorului.

v i i.

pe n t r u a m b u n t i c o n t r o a l e l e p r i v i n d p ro ce d u r i l e s i m p l i f i c a te i p e n t r u a co n tr ibui la dez voltarea politicii ue de facilitare a comer ului, comisia ar trebui: s ia n considerare constatrile cur ii atunci cnd are n vedere noi simplificri cu privire la procedurile de vmuire; s ncurajeze statele membre s implementeze n mod rapid orientrile i c a d r u l d e re g l e m e nt a re re ce nt e l a b o rate, s monitorizeze implementarea acestora i s consolideze n continuare cadrul respectiv din perspectiva p ro p r i i l o r s a l e re z u l t a t e d e m o n i t o r izare i de audit i a celor elaborate de cur te; s instituie standarde comune pentru a u d i t u r i l e e x p o s t n d o m e n i u l v a m a l, utiliznd o bun metodologie de audit i o abordare bazat pe sisteme; s elaboreze profilur i de r isc automatizate la nivelul ue n ceea ce pr ive te rpt i politica comercial comun i s e x a m i n e ze n m o d c r i t i c p ra c t i c i l e d e simplificare ale statelor membre; s ncurajeze statele membre s proce d e ze l a i n fo r m at i z a re a t u t u ro r a s p e c telor privind derularea procedurilor simplificate pentru impor tur i i s invite statele membre s atrag ntr-o msur mai mare atenia ope ratorilor cu privire la obligaiile i la responsabilitile acestora i s prom o v e z e e v a l u a r e a c o n fo r m i t i i o p e ratorului cu legile i reglementr ile n vigoare.

cur tea a evaluat eficacitatea controalelor la impor turi efectuate prin intermediul procedurilor simplificate, prin testarea unor declaraii selectate n mod aleator i u n c a d r u l c ro ra f i e s e s o l i c i t a u n t ra t a m e n t t a r i f a r p re fe re n i a l, f i e s e ce re a u documente de import n baza politicii co m e rc i a l e co m u n e. S - a co n s t at at o f re c ven ridicat a erorilor n cazul a ase din nou state membre, adesea cauzate de faptul c operatorii nu dispuneau de d o c u m e n t e l e n e c e s a re c a re s l e a c o rd e dreptul de a importa mr furi care fac obiectul unor msuri de politic comercial sau de a beneficia de aplicarea unui t rat a ment tar ifar preferenial.

vi .

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

10

introducere

1.

pro c e d u r i l e d e v m u i re s i m p l i f i c a t e p e n t r u i m p o r t c o n s t i t u i e u n element-cheie al politicii vamale a ue: ele faciliteaz activitatea e c o n o m i c a o p e r a t o r i l o r p r i n re d u c e re a fo r m a l i t i l o r v a m a l e i a controlului vamal nainte de acordarea liberului de vam pentru mr fur i. cifrele pentru 2008 indic faptul c n jur de 70 % din to talitatea procedur ilor de vmuire pentru impor t sunt simplificate. as t fe l, i m p a c t u l a ce s to ra a s u p ra co l e c t r i i d e re s u r s e p ro p r i i t ra diionale (rpt ) este considerat a fi semnificativ. le gi s l aia vamal european a fost modificat n mod constant n vederea adaptrii ei la condiiile tehnice, economice i politice aflate n schimbare. aceasta a avut drept rezultat Codul vamal m o d e r n i z a t d i n 2 0 0 8 1, c a r e d e s c h i d e n c o n t i n u a r e c a l e a p e n t r u f a c i l i t area comer ului. pr e z e n t u l r a p o r t d e a u d i t a n a l i z e a z d o u p r o c e d u r i d e v m u i r e impor tante care faciliteaz acordarea liberului de vam pentru mr fur i n vederea puner ii lor n liber circulaie, pro cedura declaraiei simplificate (pdS) i procedura de vmuire la domiciliu (pvd). aceste procedur i exist de mai mult timp i se utilizeaz pe scar larg n cadrul ue i constituie un element- cheie al facilitr ii comer ului. n cazul unei proceduri standard de vmuire pentru impor t, operatorul trebuie s prezinte mr furile n vam, s ntocmeasc o declaraie standard i s achite orice datorie vamal sau s constituie o g a ra n i e c a re s a s i g u re p l at a o r i c ro r d ato r i i va m a l e n a i nte de acordarea liberului de vam pentru mr furi. autoritile vamale p o t ver ifica documente i/sau pot inspec ta mr fur ile. o p e rator ii care efec tueaz n mod frec vent impor tur i pot depune o cerere n vederea utilizrii unor proceduri simplificate. utilizarea u n o r a s t fe l d e p ro ce d u r i f a ce o b i e c t u l u n e i a u to r i z r i p re a l a b i l e. pr i n r e a l i z a r e a u n u i a u d i t p r e m e r g t o r a u t o r i z r i i , s e r v i c i i l e v am a l e naionale ar trebui s se asigure c operatorul care a depus cererea de autorizare este fiabil, s aprecieze dac vor fi n msur s efec tueze orice control considerat necesar, precum i s obin o g a ranie care s acopere plata or icror dator ii vamale. odat ce autorizaia de a utiliza proceduri simplificate este eliberat, operatorul poate depune o declaraie vamal completat par ial, un document comercial (de exemplu, o fac tur) (pdS) sau pur i simplu poate efec tua doar nscr ierea mr fur ilor n cauz n evidenele sale (pvd). operatorul poate beneficia de simplificri n ceea ce prive te prezentarea mr furilor n vam i mr furile sunt eliberate cu condiia constituir ii unei garanii, or ice dator ie vamal fiind achitat ntr- o e t a p u l te r i o a r . as t fe l, nt re g u l p ro ce s d e v m u i re e s te a cce l e rat, iar operatorul dispune de mr fur ile sale ntr-un mod mai rapid.

regulamentul (ce) nr. 450/2008

al parlamentului european i al consiliului (Jo l 145, 4.6.2008, p. 1).

2.

3.

4.

5.

6.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

11

7.

d up o per ioad deter minat de regul, o lun operatorul de p u n e o declaraie cupr inztoare ( declaraia suplimentar ), n care s u nt s intetizate declaraiile simplificate/nscr ier ile n evidene i prin care se completeaz informaiile lips, operatorul achitnd i e ve nt ualele dator ii vamale. S e r v i c i i l e va m a l e s e b a ze a z , n g e n e ra l, p e ex h a u s t i v i t ate a i p e exac titatea infor maiilor fur nizate de operator, iar controlul efec t u at nainte de acordarea liberului de vam are loc doar n cazur i exce p ionale. avnd n vedere c o mare par te din informaiile - cheie se furnizeaz ulterior n cadrul declaraiei suplimentare, orice controale care s e e fe c t u e a z a u l o c d e o b i ce i d u p a co rd a re a l i b e r u l u i d e va m p e nt r u mr fur i, sub for ma unei ver ificr i a documentelor vamale, s u b for ma unor controale ncruciate sau sub for ma unor auditur i e x p o st complete desf urate la sediul operatorului. legislaia vamal a uniunii europene stabilete cadrul juridic pent r u e fec tuarea controalelor i im pune obligaia de a se utiliza in strumente de gestionare a riscurilor. comisia a introdus norme spe cifice, intrate n vigoare de la 1 ianuarie 2009, referitor la controlul p ro ce dur ilor simplificate, n special n ceea ce pr ive te auditur ile p re m e rg to a re a u to r i z r i i i co n d i i i l e i c r i te r i i l e a r m o n i z ate p e care operatorul trebuie s le ndeplineasc nainte de a i se acorda a u to r izaia de a utiliza procedur i simplificate. o b i e c t i v u l co m i s i e i 2 e s t e d e a d e t e r m i n a a d m i n i s t r a i i l e v a m a l e n a i o nale s ac ioneze ca i cum ar constitui o singur entitate i n acest scop a elaborat, de asemenea, or ientr i (sof t law nor me n e o b l i g a to r i i ) c u p r i v i re l a a u d i t u l n d o m e n i u l v a m a l n g e n e r a l i l a controlul procedur ilor simplificate n par ticular. A n exa I conine o prezentare schematic a modului n care se de r u l e a z pd S i pvd.

n conformitate, printre altele,

cu decizia nr. 624/2007/ce a parlamentului european i a consiliului din 23 mai 2007 de instituire a unui program de aciune pentru vam n comunitate (vam 2013) (Jo l 154, 14.6.2007, p. 25).

8.

9.

10.

11.

12.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

12

Sfera i aBordarea auditului

o b i e c t i v u l P r i n c i PA l A l Au d i t u lu i

13.

auditul a evaluat dac abordarea de control i cadrul de regle mentare, elaborate de comisie i implementate n statele membre, p e r m i t s s e c o n t ro l e z e n m o d e f i c a c e p ro c e d u r i l e s i m p l i f i c a t e, d a c f u r n i ze a z o a s i g u ra re re zo n a b i l c u p r i v i re l a co l e c t a re a n mod corec t a rpt i dac ajut la garantarea faptului c operatorii re s p e c t obligaiile care der iv din politica comercial comun. au d i t ul a ur mr it s rspund la ur mtoarele ntrebr i precise: ( a ) co m i s i a a e l a b o r a t o a b o rd a re c o re s p u n z t o a re p e n t r u c o n trolul procedur ilor simplificate, lund n considerare cele mai bune prac tici internaionale, i a monitorizat aplicarea corec t a procedur ilor simplificate i a controalelor aferente? ( b) Statele membre utilizeaz o abordare corespunztoare i standardizat pentru controlul procedurilor simplificate i sunt a ceste controale eficace?

14.

A b o r d A r e A i m e to d o lo G i A d e Au d i t

15.

a u d i t u l s - a r e a l i z a t n d o u e t a p e. n p r i m a e t a p , cu r t e a a e l a borat un model de control pentru procedurile simplificate (a se vedea anexa II), pe baza propriei experiene i pe baza celei a altor o rg a n i z a i i . cu r te a a a n a l i z at p ra c t i c i l e c u re nte p r i n co nt a c t a re a a u to r i t i l o r d i n r i te r e i p r i n v i z i t a re a o rg a n i z a i e i m o n d i a l e a v m ilor ( World Customs O rganization W co) cu scopul de a ob i n e i n fo r m a i i re fe r i t o a re l a a b o rd r i l e d e l a n i ve l i n t e r n a i o n a l p r i v i n d controlul procedur ilor simplificate. cu r te a a re a l i z at a p o i o e va l u a re co m p a rat i v nt re a b o rd a re a d e control recomandat a comisiei, pe de o par te, i modelul de control, pe de alt par te, i a evaluat ac tivitile de monitorizare desf u rate de comisie n ceea ce pr ive te procedur ile simplificate.

16.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

13

17.

n a d oua etap, cur tea a examinat calitatea strategiilor i a con t ro a l e l o r a p l i c ate e fe c t i v c u p r i v i re l a p ro ce d u r i l e s i m p l i f i c ate n nou state membre 3 i le -a comparat cu modelul de control. acesto r s t ate membre le corespundeau peste 60 % din totalitatea rpt colectate n ue n 2008 i n cadrul lor se utilizau ntr-o msur semnificativ proceduri simplificate pentru declaraiile de impor t 4 . calitatea strategiilor de control din aceste state membre i a con troalelor efec tiv realizate n statele respec tive a fost evaluat prin p r i s m a r s p u n s u r i l o r p r i m i t e p e b a z d e c h e s t i o n a re, a p ro b e l o r obinute la faa locului i a testelor de parcurgere efectuate pentru u n to t al de 157 de dosare ale operator ilor.

Belgia, frana, italia, ungaria, rile

de Jos, Slovenia, Suedia i regatul unit. irlanda a fcut obiectul auditului n cadrul studiului preliminar, adic nainte de finalizarea modelului de control. deoarece abordarea de audit a fost una comparabil, rezultatele au fost prezentate mpreun cu cele referitoare la celelalte state membre auditate.
4

18.

n 2008, importurile realizate prin

intermediul procedurilor simplificate au variat ntre 26 % i 93 % din totalul declaraiilor de import pentru statele membre auditate.

GrAficul 1

s tAt e l e m e m b r e Au d i tAt e i i m P o r tA n A lo r n c A d r u l co l e c t r i i d e r P t n 2 0 08
% de RPT colectate n 2008

alte state membre 39,3

Belgia 10,4

Frana 8,1

Italia 10,1 Ungaria 0,6 rile de Jos 11,5

Ireland 1,3

Regatul Unit 15,6

Suedia 2,6

Slovenia 0,5

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

14

19.

n c a d r u l u n u i a u d i t e fe c t u at n 2 0 0 7 , cu r te a i d e nt i f i c a s e, n m a i m u l te s t ate m e m b re, d e f i c i e ne l e g ate d e d e r u l a re a p ro ce d u r i l o r s i m p l i f i c a t e, n s p e c i a l u n r i s c m a i r i d i c a t d e e ro a re p e n t r u p ro ce d u r ile simplificate n cadrul crora operator ii solicit aplicarea unui tratament tarifar preferenial 5 sau n cadrul crora operator ii i m p o r t mr fur i care fac obiec tul unor msur i de politic comerc i a l comun 6 . S - a u ver ificat legalitatea i regular itatea pentru 967 de declaraii v a m a l e re fe r i t o a re l a p e r i o a d a 2 0 0 5 - 2 0 0 8 , s e l e c t a t e a l e a t o r i u n s t ate l e membre auditate, pentru a se for mula concluzii cu pr ivire la controalele instituite n statele membre n cauz, i anume dac a ce s te co nt ro a l e a u p re ve n i t co l e c t a re a d e p l i n m i n u s d e r p t i efectuarea de impor turi ce nu respectau politica comercial co m u n.

pentru importurile de mrfuri din

ri tere se aplic o serie de taxe vamale (resurse proprii ale bugetului ue). n anumite circumstane, taxele vamale pot fi reduse pe baza unor acorduri comerciale prefereniale cu condiia ca importatorul s dispun de documente specifice, de exemplu, certificate de origine.
6

20.

anumite importuri, precum cele

de textile sau de oel, fac obiectul unor msuri de monitorizare specifice, care deriv din politica comercial comun, cu scopul de a proteja interesele productorilor din uniunea european. n cazul n care operatorii doresc s importe astfel de mrfuri din anumite ri, acetia au nevoie de documente vamale specifice la momentul acordrii liberului de vam, de exemplu, licene de import sau documente de supraveghere.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

15

oBServaii

co m i s i A A e l A b o r At o A b o r d A r e co r e s P u n z to A r e P e n t r u co n t r o lu l P r o c e d u r i lo r s i m P l i f i c At e , lu n d n co n s i d e r A r e c e l e m A i b u n e P r Ac t i c i i n t e r n A i o n A l e , i A m o n i to r i z At A P l i c A r e A co r e c t A P r o c e d u r i lo r s i m P l i f i c At e i A co n t r o A l e lo r A f e r e n t e ?

21.

procedurile simplificate exist de mai mult timp i au fost codificate n codul vamal n 1992 7 . cur tea a evaluat n ce msur comisia a e l a b o ra t s t a n d a rd e co m u n e p e n t r u co n t ro l u l p ro ce d u r i l o r s i mp l i f i c ate i n ce mod a monitor izat implementarea lor efec tiv.

regulamentul (cee) nr. 2913/92 al

consiliului (Jo l 302, 19.10.1992, p. 1).


8

comisia a emis pentru serviciile

vamale naionale orientri cuprinztoare referitoare la acordarea statutului de oea (a se vedea doc taXud/2006/1450 din 29 iunie 2007).
9

c A d r u l d e r e G l e m e n tA r e i n i i A l e r A n e co r e s P u n z to r , d A r A f o s t m b u n t i t d e l A n c e P u t u l A n u lu i 2 0 0 9

regulamentul (ce) nr. 1192/2008

al comisiei (Jo l 329, 6.12.2008, p. 1).

22.

n 2008 a nceput implementarea conceptului oea n ue. oea este u n u t i l i z ato r p r i v i l e gi at d e s i m p l i f i c r i n ce e a ce p r i ve te p ro ce d u r i l e d e v m u i re i t re b u i e s n d e p l i n e a s c a n u m i te co n d i i i i c r i te r ii nainte ca acest statut s i fie acordat 8 . pe n t r u a a r m o n i z a co n d i i i l e i c r i te r i i l e p e c a re t re b u i e s l e n deplineasc un oea cu cele impuse operatorilor care utilizeaz p d S i pvd, comisia a adoptat un regulament 9 pr in care s-a intro d u s, ncepnd de la 1 ianuar ie 2009, pentru pr ima dat, un set de c o n t ro a l e s p e c i f i ce c a re s f i e e fe c t u a te a t u n c i c n d a u to r i t i l e va m a l e a u to r i ze a z o p e rato r i s u t i l i ze ze a ce s te d o u p ro ce d u r i . prin regulament s-a introdus, de asemenea, obligaia juridic pen t r u s t atele membre de a institui pn cel tr ziu la 1 ianuar ie 2011 p ro ce dur i simplificate infor matizate. co m i s i a a e l a b o rat , d e a s e m e n e a , o r i e nt r i c u p r i n z to a re c u p r iv i re l a a u to r i z a i a u n i c p e n t r u p ro ce d u r i s i m p l i f i c a te 1 0 . o a s t fe l de autorizaie permite operatorilor s centralizeze formalitile n cadrul administraiei vamale aferente statului membru care acord a u t o r i z a i a , c h i a r i n c a z u r i l e n c a re i m p o r t u r i l e a u l o c n t r - u n a l t s t at m e m b r u. n c u r s u l a n u l u i 2 0 0 8 , co m i s i a a e x t i n s s fe ra d e a p l i c a re a c o n c e p t e l o r c u p r i n s e n a c e s t e o r i e n t r i c u s c o p u l d e a i n c l ude autor izaiile naionale pentru procedur i simplificate, i a n u m e a u to r i z a i i l e c a re s e a co rd n c a z u l n c a re i m p o r t u r i l e i fo r m a litile vamale au loc n unul i acelai stat membru, pentru ambele autorizaii condiiile i criteriile de acordare fiind identice.

10

taXud/1284/2005.

23.

24.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

16

25.

n p re zent, cadrul este n mare p ar te confor m cu modelul de con t ro l e l aborat de cur te cu pr ivire la procedur ile simplificate i, de a s e m e n e a , i a n co n s i d e ra re s t a n d a rd e 1 1 a cce p t ate p e p l a n i nte r n a i o nal refer itor la astfel de controale. cu to ate acestea, n or ientr ile comisiei nu se precizeaz: u t i l i z a r e a u n e i m e t o d o l o g i i d e e v a l u a r e a r i s c u r i l o r, p r e c u m m o d e l u l co m p a c t o e a 1 2 , n c u r s u l a u d i t u r i l o r p re m e rg to a re a utor izr ii; necesitatea de a se efec tua un numr minim de controale na i nte de a se acorda liberul de vam; avantajul unei verificri automatizate a concordanei ntre de claraiile suplimentare i declaraiile simplificate/nscrierile n evidene cu scopul de a se asigura exhaustivitatea celor dinti i nici avantajul lur ii unor msur i de asigurare (de exemplu, evalua rea confor mitii operatorului).

11

printre altele, convenia de la

Kyoto revizuit, la care ce a aderat prin decizia 2003/231/ce a consiliului (Jo l 86, 3.4.2003, p. 21), i orientrile aferente.

26.

12

taXud/2006/1452; modelul

compact (Compliance Partnership Customs and Trade parteneriat ntre autoritile vamale i operatorii economici n vederea respectrii normelor i reglementrilor aplicabile) pentru oea reprezint o metodologie de evaluare a riscurilor asociate operatorului n cauz pe baza unei analize a organizrii administrative i a sistemului de control intern ale acestuia.
13

Jo l 117, 4.5.2005, p. 13. principalele componente ale

14

ccGr au intrat n vigoare din ianuarie 2007, iar cele privind securitatea/ sigurana au fost planificate s intre n vigoare de la 1 iulie 2009; cu toate acestea, deoarece anumite state membre nu atinseser un nivel suficient de informatizare, acest

n u s - A i m P l e m e n tAt n c A P l i c A r e A o b l i G Ato r i e A u n e i A n A l i z e Au to m At i z At e A r i s c u r i lo r

27.

prin regulamentul (ce) nr. 648/2005 al parlamentului european i al consiliului 13 s-a introdus obligaia de a realiza controlul vamal pe baza unei analize a riscurilor care s utilizeze tehnici automatizate de prelucrare a datelor, iar comisia a elaborat un sistem informatic de gestionare a riscurilor vamale la nivelul ntregii uniuni europe n e, i anume cadrul comun de gestionare a r iscur ilor (ccGr ) 1 4 . S-a acordat prioritate implementrii unor criterii (profiluri de risc) comune destinate analizei riscurilor efectuate din perspectiva s e c u r itii/a siguranei n ceea ce pr ive te mr fur ile la pr imul lor punc t de intrare n ue. pn n prezent nu s-a elaborat la nivelul ue niciun astfel de profil care s acopere rpt sau politica comercial co m u n n acest contex t.

termen nu a putut fi respectat, fiind, n prezent, prelungit pn la sfritul anului 2010.

28.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

17

29.

n plus, deoarece procedurile simplificate se pot efec tua i pe cale m a n u al pn la sfr itul anului 2010, aplicarea or icror profilur i de risc automatizate (elaborate la nivel naional sau la nivelul u e ) v a d e p i n d e d e g r a d u l d e i n fo r m a t i z a re i d e d e c i z i a s t a t u l u i m e m bru n cauz de a realiza efec tiv o analiz automatizat a r iscur ilor n ceea ce pr ive te procedur ile simplificate. n consecin, pn la data menionat nu se va aplica o abordare comun pentru gestionarea riscurilor (legate de rpt sau alte riscuri) antrenate de u t i l i z area procedur ilor simplificate. m ai mult, ser viciile vamale din unele state membre per mit o ser ie d e p rac tici n cadrul pvd care fac imposibil efec tuarea unei ana lize a riscurilor sau a unor controale nainte de acordarea liberului de vam pentru mr furi. aceste state membre aplic o interpretare flexibil a legislaiei vamale a uniunii europene, legislaia perm i n d a c e a s t p r a c t i c d o a r n c a z u r i e xc e p i o n a l e ( a s e v e d e a p u n c t ul 46). comisia nu a furnizat orientrile necesare pentru a preveni utilizare a n ejustificat i excesiv a acestei prac tici, care este de natur s mpiedice aplicarea unei analize automatizate a riscurilor, chiar i d u p infor matizarea integral a procedur ilor simplificate.

15

Ghidul privind auditul n domeniul

vamal a fost elaborat n cadrul programului vam 2007 i constituie orientri convenite ntre comisie i statele membre referitor la modul n care ar trebui efectuate auditurile ex post n domeniul vamal. a fost tradus n 19 limbi i a fost distribuit n statele membre.
16

30.

n condiii normale, perioada de

timp n care se pot colecta taxele vamale este de trei ani de la data la care a avut loc importul efectiv [a se vedea articolul 221 alineatul (3) din regulamentul (cee) nr. 2913/92].

31.

o r i e n t r i l e P e n t r u Au d i t u r i l e e x p o s t s u n t n c i n co m P l e t e

32.

n c o n t e x t u l m o d e r n i z r i i l e g i s l a i e i v a m a l e a u n i u n i i e u ro p e n e, co m i sia a ncurajat facilitarea comer ului, cu reducerea n conse cin a controalelor vamale nainte de acordarea liberului de vam, re d u ce re c a re a r t re b u i co m p e n s at p r i nt r- o a b o rd a re co m u n i bazat pe riscuri pentru un control vamal consolidat, n specia l a p osteriori . n ceea ce privete standardizarea auditurilor ex post, comisia a elaborat n 2007 Ghidul privind auditul n domeniul vamal (Customs A u d i t G u i d e ) 1 5 , c a re a c o p e r t o a t e p ro c e d u r i l e d e v m u i re. ac e s t g h i d n u i a n co n s i d e ra re r i s c u l p i e rd e r i i d e r p t p r i n p re s c r i e re 1 6 i nici nu acoper n sec iunea privind metodologia de audit unele aspecte - cheie precum instrumente de evaluare a riscurilor, metode d e e antionare i r iscur i de audit.

33.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

18

i n s P e c i i l e d i n PA r t e A co m i s i e i Av n d c A o b i e c t n m o d s P e c i A l P r o c e d u r i l e s i m P l i f i c At e Au Av u t lo c P e n t r u P r i m A d At n 2 0 0 8

34.

r e s p o nsabilitatea d G taXud este de a se asigura c legislaia vam a l a u n i u n i i e u ro p e n e e s t e a p l i c a t n m o d u n i fo r m i , a s t fe l, de a determina administraiile vamale naionale s ac ioneze ca i cum ar constitui o singur entitate. dG BudG efec tueaz inspec ii n ce ea ce pr ive te rpt, n cadrul crora se ver ific, de asemenea, co n fo r mitatea cu legislaia vamal aplicabil. cur tea a identificat deficiene legate de derularea procedurilor simplificate n 2007 n mai multe state membre 17 i a decis ulterior s d e sf oare acest audit dedicat integral temei n cauz. dG BudG a selec tat n 2008 pentru pr ima dat procedur ile simplif i c ate ca subiec t apar te pentru inspec ia sa. aceasta a identificat o s e r i e d e d e f i c i e ne n ce l e a p te s t ate m e m b re i n s p e c t ate ( a s e ve d e a tab elul 1 ). d G ta X u d a i n s t i t u i t n 2 0 0 6 o f u n c i e d e m o n i t o r i z a r e p e n t r u aplicarea uniform a legislaiei vamale a uniunii europene. direcia a i n c l u s n p ro g r a m e l e s a l e d e m o n i t o r i z a re p e n t r u 2 0 0 9 i 2 0 1 0 u r m r irea unor elemente din cadrul procedur ilor simplificate. obligaia de a se aplica abia cu ncepere din 2009 un cadru coresp u n z tor pentru controale, lipsa unei analize comune i automa t i z ate a r iscur ilor pentru controalele anter ioare liberului de vam e fe c t u a te c u p r i v i re l a r p t i l a a s p e c te l e d e p o l i t i c co m e rc i a l comun, precum i carac terul incomplet al or ientr ilor pentru auditur ile ex p ost mresc probabilitatea de mater ializare a r iscur ilor a s o c i ate utilizr ii procedur ilor simplificate.

17

Statele membre auditate n cadrul

daS 2007: Bulgaria, danemarca, Germania, Spania, portugalia, romnia.

35.

36.

37.

38.

tA b e l u l 1

P r e z e n tA r e G e n e r A l A co n s tAt r i lo r e f e c t uAt e d e d G b u d G n u r m A i n s P e c i i lo r r e A l i z At e c u P r i v i r e l A P r o c e d u r i l e s i m P l i f i c At e n 2 0 0 8
Statul membru Deficiene n
Procesul de autorizare Controlul efectuat nainte de acordarea liberului de vam Utilizarea analizei riscurilor Practici de simplificare Controale/audituri ex post DE IE ES FR PL FI UK

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

19

s tAt e l e m e m b r e u t i l i z e A z o A b o r d A r e co r e s P u n z to A r e i s tA n d A r d i z At P e n t r u co n t r o lu l P r o c e d u r i lo r s i m P l i f i c At e i s u n t Ac e s t e co n t r o A l e e f i c Ac e ?

39.

cu r t e a a e x a m i n a t c o n t r o a l e l e i a b o r d r i l e d e a u d i t a p l i c a t e n n o u s t a te m e m b re i l e - a e v a l u a t n co m p a ra i e c u m o d e l u l s u d e co ntrol. aceasta a inclus examinarea a 157 de dosare ale ope r a t o r i l o r. n p l u s, cu r t e a a e v a l u a t e f i c a c i t a t e a c o n t ro a l e l o r p r i n i n t e r m e d i u l u n o r e a n t i o a n e d e d e c l a r a i i v a m a l e. S - a u ve r i f i c a t n to t al 967 de declaraii vamale.

18

operatorii care ndeplinesc

condiiile juridice pentru utilizarea de proceduri simplificate i care furnizeaz asigurarea necesar c sunt contieni de obligaiile care le revin n acest context.

s tAt e l e m e m b r e Au P u s n A P l i c A r e P r o P r i i l e A b o r d r i , e X i s t n d d i f e r e n e l A n i v e lu l co n t r o A l e lo r d i n c A d r u l f i e c r e i e tA P e

40.

to ate statele membre dispuneau de instruc iuni naionale pentru procedurile simplificate i utilizau propria metodologie pentru controalele aplicabile n acest contex t. calitatea i cantitatea cont r o a l e l o r e fe c t u a t e n d i fe r i t e l e e t a p e d e d e r u l a r e ( p r e m e r g t o r a u t o r i z r i i , n c u r s u l u t i l i z r i i p ro c e d u r i l o r i e x p o s t ) a l e p ro c e dur ilor simplificate var iau de la un stat membru la altul; a nexa III conine o prezentare general a calitii i a cantitii controalelor, p e c r i t e r i i a l e m o d e l u l u i d e c o n t ro l, p e n t r u f i e c a re s t a t m e m b r u a u d i t at.

e tA PA co n t r o lu lu i P r e m e r G to r Au to r i z r i i Serviciile
vamale din

cept pentru auditurile premergtoare autorizrii, nS nu erau n mSur S demonStreze c au aplicat aceSt concept

r i l e

de

JoS

diSpuneau de cel mai bun con-

41.

operatorii autorizai s utilizeze proceduri simplificate beneficiaz d e u n proces de vmuire accelerat cu efec tuarea unui numr mai re d u s de controale nainte de acordarea liberului de vam pentru m r f u r i . d o a r o p e r a t o r i i f i a b i l i 18 a r t r e b u i s d i s p u n d e a c e a s t f a c i l i t a t e . fi a b i l i t a t e a l o r a r t r e b u i e v a l u a t p r i n i n t e r m e d i u l unui audit aprofundat premergtor autorizrii, inclusiv o evaluare a r i s c ur ilor viznd ac tivitatea economic a operatorului i o reco m a n d a re c u p r i v i re l a c t d e d e s i l a c t d e i nte n s a r t re b u i ex am i n ate ac tivitile operatorului (plan de control) dup acordarea a u to r i zaiei.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

20

42.

dintre cele nou state membre auditate, rile de Jos dispuneau de ce l m ai bun concept pentru auditur ile premergtoare autor izr ii, c a re c o re s p u n d e n t o t a l i t a t e c u m o d e l u l d e c o n t ro l e l a b o r a t d e cu r t e. cu t o a t e a c e s t e a , cu r t e a n u a fo s t n m s u r s i d e n t i f i c e dect un numr sczut de probe care s ateste c ser viciile vamale d i n r i l e d e J o s u r m a s e r a ce a s t a b o rd a re. a b o rd r i l e a p l i c a te n ce l elalte state membre auditate erau adesea deficiente. mai mult, statele membre nu au fost ntotdeauna n msur s demonstreze c nainte de a se acorda autorizaia s-a efectuat un audit n cadrul cruia s-au evaluat controalele interne i org a n i z a re a a d m i n i s t r a t i v a o p e r a t o r u l u i . ad e s e o r i r a p o a r t e l e d e audit nu puteau fi corelate cu autorizaia examinat de cur te. doar s e r v i c i i l e v a m a l e b e l gi e n e a u fo s t n m s u r s f u r n i ze ze n m o d s i s te m at i c p ro b e s at i s f c to a re re fe r i to r l a re a l i z a re a d e a u d i t u r i premergtor autorizrii. S-au identificat puine probe care s ateste c avuseser loc evaluri privind riscurile asociate operatorului n c a uz sau c se elaboraser planur i de control. ta b e l u l 2 o fe r o i m a g i n e m a i d e t a l i a t a c o n s t a t r i l o r cu r i i c u p r i v i re la auditur ile premergtoare autor izr ii.

43.

44.

tA b e l u l 2

e vA luA r e A Au d i t u r i lo r P r e m e r G to A r e Au to r i z r i i
Criteriile modelului de control
Numrul de dosare examinate ale operatorilor Audituri efectuate/rapoarte de audit disponibile Verificarea organizrii administrative/verificarea controalelor interne Verificarea sistemului contabil/verificarea sistemelor, inclusiv a sistemului informatic Verificarea existenei unor nclcri grave Verificarea solvabilitii financiare Evaluri ale riscurilor asociate operatorului n cauz Recomandare (plan) de control Elemente de asigurare (de exemplu, formare) N B: satisfctor; parial satisfctor; nesatisfctor. Etapa premergtoare autorizrii nu s-a evaluat n cazul Irlandei. BE 17 FR 20 IT 20 HU 16 NL 18 SI 17 SE 22 UK 20

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

21

co n t r o lu l e f e c t uAt n c u r s u l u t i l i z r i i P r o c e d u r i lo r co n t r o A l e d e s f u r At e n A i n t e d e Aco r d A r e A l i b e r u lu i d e vA m utilizare


exceSiv de Simplific ri n c adrul

pv d
19

45.

pro ce dur ile simplificate implic faptul c nainte de acordarea liberului de vam nu se efec tueaz dect puine controale. cu toate acestea, cur tea consider c n aceast etap ar trebui s se desfoare un numr minim de controale bazate pe o analiz automatizat a riscurilor, cu scopul de a menine un fac tor de incer titudine pentru operator, de a detec ta impor tur i care nu respec t nor mele p o l i t i cii comerciale comune i de a evita plile n minus de rpt. legislaia vamal a uniunii europene prevede c operatorii trebuie s prezinte mr furile n vam sau s notifice autoritile vamale cu privire la intenia lor de a obine punerea n liber circulaie a mrfurilor respec tive. aceast prevedere se aplic, n egal msur, n c a d r u l p ro ce d u r i l o r s i m p l i f i c ate. cu to ate a ce s te a , n c a d r u l p v d, a u to r itile vamale pot autor iza o supersimplificare (scutirea de o b l i g aia de a notifica autor itile vamale) n cazur i excepionale i j u s t i f i c ate 1 9 , p r i n c a re o p e rato r u l n u e s te o b l i g at s n t i i ne ze a u to r i t i l e v a m a l e c u p r i v i re l a f i e c a re t ra n s p o r t d e m r f u r i s a u cu privire la intenia sa de a obine punerea n liber circulaie a m r fur ilor respec tive (a se vedea punc tul 30). n cinci dintre cele nou state membre auditate, operatorii care utilizeaz pvd beneficiaz de supersimplificarea menionat anterio r ( s c utirea de obligaia de a notifica autor itile vamale) n mod regulat 20 , n timp ce legislaia permite o astfel de simplificare doar n anumite situaii speciale. comisia a identificat prac tici similare n G e r mania, Spania i finlanda n 2008 (a se vedea tab elul 1 ). dei unele state membre au indicat faptul c utilizarea acestei supersimplificri putea fi suspendat temporar pentru a permite a u to r i tilor vamale s efec tueze controale asupra mr fur ilor, ele n u a u fo s t n m s u r s d e m o n s t re ze c a ce s t f a p t a av u t e fe c t i v l o c . a s t f e l , n a c e s t e s t a t e m e m b r e , n c a d r u l p v d, s - a u r e a l i z a t puine controale sau nu s-a realizat niciun control nainte de acor d a re a liberului de vam.

a se vedea articolul 266

alineatul (2) litera (b) din dacv: cu condiia ca verificarea regularitii operaiunilor s nu fie afectat, autoritile vamale pot: [] (b) n anumite situaii speciale justificate de natura mrfurilor n cauz i de ritmul accelerat al operaiunilor, scuti pe titularul autorizaiei de obligaia de a notifica biroului vamal competent fiecare sosire a mrfurilor []. regulamentul (cee) nr. 2454/93 al comisiei (Jo l 253, 11.10.1993, p. 1), modificat.
20

46.

ungaria, rile de Jos, Slovenia,

Suedia, regatul unit.

47.

48.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

22

un

vam pentru mr furi, a analizei automatizate a riScurilor pentru controale cu privire la comun

nivel Sczut de utilizare, nainte de acordarea liberului de

rpt

i la aSpec tele de politic comercial

49.

u t i l i z a re a u n e i a n a l i ze a r i s c u r i l o r p e n t r u co n t ro l u l v a m a l re p re z i nt o o b l i g a i e j u r i d i c d e l a 1 i a n u a r i e 2 0 0 7 i d o a r p ro f i l u r i l e d e r i s c automatizate integrate n prelucrarea declaraiilor vamale p o t p roteja n mod suficient interesele financiare i interesele de p o l i t i c comercial ale ue. fra n a i Slovenia au fost singurele state membre care dispuneau d e p ro f i l u r i d e r i s c a u to m at i z ate ce i n c l u d e a u at t r p t, c t i a s p e c t e a l e p o l i t i c i i c o m e r c i a l e c o m u n e, p e n t r u t o a t e p r o c e d u r i l e simplificate. n Suedia i n r ile de Jos, astfel de profilur i acope re a u doar pd S. atunci cnd n contextul controalelor realizate nainte de acordarea liberului de vam se identificau probleme relevante din punc tul de ve d e re a l r i s c u r i l o r, a ce s te a e ra u, n g e n e ra l, co n s e m n ate n m o d corespunztor, monitorizate i introduse n sistemul de gestionare a riscurilor. cu toate acestea, n Belgia s-au constatat deficiene n f l u x u l d e i n fo r m a i i re l e va nte d i n p u n c t u l d e ve d e re a l r i s c u r i l o r, n s p ecial deficiene legate de fluxul ctre nivelul central. tab elul 3 furnizeaz o imagine mai detaliat a constatrilor cur ii c u p r i v i re l a co nt ro a l e l e e fe c t u ate n a i nte d e a co rd a re a l i b e r u l u i d e va m n statele membre auditate.

50.

51.

52.

tA b e l u l 3

e vA luA r e A co n t r o A l e lo r e f e c t uAt e n A i n t e d e Aco r d A r e A l i b e r u lu i d e vA m


Criteriile modelului de control
Numrul de dosare examinate ale operatorilor Supersimplificare (scutirea de obligaia de a notifica autoritile vamale) n cadrul PVD Numr minim de controale privind RPT Profiluri de risc automatizate privind RPT Controale aleatorii automatizate Feedback pentru gestionarea riscurilor NB: satisfctor; parial satisfctor; nesatisfctor. BE 17 FR 20 IE 7 IT 20 HU 16 NL 18 SI 17 SE 22 UK 20

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

23

co n t r o lu l e f e c t uAt n c u r s u l u t i l i z r i i P r o c e d u r i lo r co n t r o A l e d e s f u r At e c u P r i v i r e l A d e c l A r A i i l e s u P l i m e n tA r e

53.

operatorii care utilizeaz proceduri simplificate trebuie s finalize ze declaraiile vamale la inter vale regulate, depunnd n acest sens declaraia suplimentar detaliat. autor itile vamale ar trebui s vizeze identificarea unui eantion de operaiuni utiliznd o analiz a u tomatizat a r iscur ilor i ar trebui s efec tueze controale cu p r i v i re la aceste operaiuni. aceste controale ar trebui s includ o examinare a documentelor vamale relevante (fac turi, cer tificate, licene etc.), astfel nct s se poat detecta eventuale pli n m i n u s d e r p t s a u i m p o r t u r i re a l i z ate f r d o c u m e nte l e e s e n i a l e solicitate n baza politicii comerciale comune, precum i s se p o a t l u a n ce l m a i s c u r t t i m p m s u r i d e re m e d i e re, a co l o u n d e s e co nsider necesar.

21

Belgia, frana, irlanda, rile de Jos,

Suedia i regatul unit.


22

frana, italia, ungaria i Slovenia.

Slovenia

reprezint un etalon pentru controalele privind decla-

raiile Suplimentare

54.

cur tea a constatat c declaraiile suplimentare se depuneau elec tronic n toate statele membre auditate. cu toate acestea, n ase 21 d i nt re state, s-a efec tuat un numr redus de controale sau nu s-a e fe c t u a t n i c i u n c o n t ro l n c e e a c e p r i ve t e d o c u m e n t e l e v a m a l e i d o a r n patru 2 2 state membre s -a aplicat o analiz automatizat a riscurilor legate de rpt pentru procedurile simplificate n aceast etap. ar trebui s se realizeze o verificare sistematic a concordanei dintre operaiunile simplificate (declaraiile simplificate pdS i nscrierile n evidenele operatorului pvd) i declaraia suplim e n t a r p e n t r u a s e o b i n e a s i g u r a re a c a c e a s t a d i n u r m e s t e co m p l et i exac t. aceast ver ificare a concordanei ar trebui s s e re a l i ze ze a u to m at i z at o r i d e c te o r i e s te p o s i b i l i o r i ce e ro r i i d e nt i ficate ar trebui ur mr ite.

55.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

24

56.

Gradul de informatizare al sistemelor de prelucrare a datelor pentru procedurile simplificate din frana i Slovenia permitea o verificare automatizat a concordanei informaiilor pentru toate procedurile s i m p l i ficate. unele 2 3 state membre nu efec tuau ver ificr i automa t i z ate ale concordanei dect n cazul pd S sau realizau ocazional a s t fe l de ver ificr i pe cale manual. tab elul 4 prezint o imagine mai detaliat a constatr ilor pr ivind controalele efec tuate pentru d e c l a raiile suplimentare n statele membre auditate.

23

Suedia, rile de Jos (verificare

automatizat a concordanei pentru pdS); Belgia, irlanda, ungaria, rile de Jos i regatul unit (ocazional, verificri manuale ale concordanei pentru pdS i/sau pvd).

tA b e l u l 4

e vA luA r e A co n t r o A l e lo r P r i v i n d d e c l A r A i i l e s u P l i m e n tA r e
Criteriile modelului de control
Numrul de dosare examinate ale operatorilor Declaraii suplimentare informatizate Controale documentare extinse Profiluri de risc automatizate privind RPT Controale aleatorii automatizate Verificare automatizat a concordanei Verificare sistematic manual a concordanei Feedback pentru gestionarea riscurilor N B: satisfctor; parial satisfctor; nesatisfctor; N/A: nu este cazul. N/A N/A N/A N/A N/A BE 17 FR 20 IE 7 IT 20 HU 16 NL 18 SI 17 SE 22 UK 20

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

25

Au d i t u r i l e e x p o s t

57.

pr in nsi natura procedur ilor simplificate se nelege c se efectueaz un numr redus de controale n cursul procedurilor res p e c t i ve i c autor itile vamale se bazeaz pe corec titudinea in fo r m a i i l o r f u r n i z a te d e o p e r a to r o d a t ce s e a co rd a u to r i z a i a . S i n g u ra m o d a l i t ate e f i c a ce p r i n c a re s e p o ate o b i n e o a s i g u ra re re zo n a b i l co n fo r m c re i a a ce a s t n c re d e re e s te j u s t i f i c at e s te de a desfura audituri ex post bine planificate, aprofundate i suficient de frec vente. aceste auditur i ar trebui s vizeze att sis temele operatorului (controlul intern, sistemul informatic, sistemul c o n t a b i l ) , c t i u n e a n t i o n d e o p e r a i u n i , i n c l u s i v o e x a m i n a re a n re gistrr ilor contabile subiacente. astfel de auditur i ar trebui s a i b n vedere r iscur ile cu relevan vamal asociate ac tivitii e co n omice a operatorului i n special s abordeze r iscul ca dato r i i l e vamale s nu mai poat fi colec tate din cauza prescr ier ii lor. G h i d u l p r i v i n d a u d i t u l n d o m e n i u l v a m a l e l a b o r a t d e co m i s i e nu a fost utilizat adesea de ser viciile naionale, acestea prefernd s re c urg la propr ia metodologie. d ei aceste ser vicii ntrepr ind efor turi n vederea aplicrii unei abordri coerente pentru audituri, de exemplu prin utilizarea unor liste standard de verificare, a unor modele de rapor tare sau a unor modele de evaluare a riscurilor asociate operatorului n cauz, auditorii vamali care au procedat la aceste ver ificr i au pus n prac tic propr iile abordr i i document a i a c u p r i n s n d o s a re l e e x a m i n a te a l e o p e r a to r i l o r e r a a d e s e a i n co n sec vent i/sau incomplet. n g e n e r a l, s t a t e l e m e m b re d i s p u n e a u d e p l a n u r i d e c o n t ro l n a i o n a l e sau regionale avnd instituite obiec tive de control cu carac ter general. cu toate acestea, cur tea a identificat puine probe c a re s ateste c, pentru operator ii selec tai n e antionul su, se efec tuase o evaluare a riscurilor n cursul procesului de autorizare n u r m a c re i a s s e fo r m u l e z e e fe c t i v re c o m a n d r i c u p r i v i re l a f re c vena auditului sau la natura controlului ce trebuie efec tuat.

58.

59.

auditurile

ex post nu au foSt Suficient de frec vente

60.

n a p te d i nt re ce l e n o u s t ate m e m b re a u d i t ate, a u av u t l o c a ud i t u r i e x p o s t c a re a u i n c l u s e x a m i n a re a u n u i n u m r s u f i c i e n t d e mare de operaiuni i a evidenelor contabile ale operatorilor, ns f re c ve n a a ce s to r a u d i t u r i e ra s at i s f c to a re d o a r n u n g a r i a d i n p u n c t u l d e ve d e re a l f u r n i z r i i u n e i a s i g u r r i re z o n a b i l e p r i v i n d neprescrierea datoriilor vamale. astfel de audituri s-au desf urat c u o f rec ven redus ndeosebi n Suedia i n r egatul unit.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

26

61.

n p a t r u d i n t re ce l e n o u s t a te m e m b re a u d i t a te n u s - a u e fe c t u a t a u d i t u r i e x p o s t a d e c v a t e c u p r i v i re l a s i s t e m e l e o p e r a t o r i l o r, i n c l u s i v s i s te m e l e i n fo r m at i ce. d o a r n r i l e d e J o s i n r e g at u l unit exist un sistem struc turat de examinare a per formanei ope ratorului (evaluarea conformitii). tabelul 5 furnizeaz o imagine m a i d etaliat a constatr ilor cur ii pr ivind auditur ile ex p ost . asigurarea conform creia procedurile simplificate sunt controlate n mod eficace este inadecvat n majoritatea statelor membre a u d i t ate din cauza aplicr ii unei metodologii de audit deficiente, a u n e i planificr i insuficiente i n special din cauza lipsei de audituri ex post suficient de aprofundate i de frec vente cu privire la o p e rato r i i c a re u t i l i ze a z a ce s te p ro ce d u r i . ace a s t a a re d re p t re zultat riscuri sporite legate att de pierderi de sume reprezentnd d ato r ii vamale la bugetul ue, ct i de impor tur i care nu respec t o b l i g aiile ce der iv din msur ile de politic comercial comun.

62.

tA b e l u l 5

e vA luA r e A Au d i t u r i lo r e x p o s t
Criteriile modelului de control
Numrul de dosare examinate ale operatorilor Metodologie de audit bun/coerent Audit de sisteme, inclusiv sisteme informatice Audituri de verificare a respectrii n continuare a condiiilor Audituri ale operaiunilor/evidenelor contabile Audituri suficient de frecvente Procentajul de operatori neauditai n termenul de trei ani Utilizarea ulterioar a aspectelor evideniate de rapoartele de audit N B: satisfctor; parial satisfctor; nesatisfctor. 71 70 57 15 6 39 18 91 90 BE 17 FR 20 IE 7 IT 20 HU 16 NL 18 SI 17 SE 22 UK 20

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

27

co n t r o A l e i n e f i c Ac e n s tAt e l e m e m b r e

63.

cu r t e a a e v a l u a t e f i c a c i t a t e a c o n t ro a l e l o r p r i n i n t e r m e d i u l u n o r e a nt ioane de declaraii vamale. anexa iv prezint o defalcare pe r i a numrului de declaraii examinate i a eror ilor detec tate. eantioanele au fost mpr ite n dou categorii: una dintre acestea c u p r i n d e a d e c l a r a i i re c e n t e ( d i n 2 0 0 8 ) p e n t r u a s e e v a l u a n c e m s u r c o n t r o a l e l e u t i l i z a t e n p r e z e n t p r e v e n i s e r e fe c t i v p r o d u c e re a d e e ro r i ; c e a l a l t c a t e g o r i e c u p r i n d e a d e c l a r a i i d i n a n i anteriori (2006 sau mai devreme) pentru a se examina dac se d e te c taser i se corec taser eror i n ur ma unor auditur i ex p ost .

64.

e f i c Ac i tAt e A co n t r o A l e lo r P e n t r u e A n t i o A n e l e Privind Anul 2008

65.

n c e e a ce p r i ve te a n u l 2 0 0 8 , s - a u s e l e c t a t d o u e a n t i o a n e c u prinznd date provenite de la toate birourile vamale din statul m e m bru n cauz i viznd dou populaii difer ite: ( a ) eantionul financiar: n jur de 30 de declaraii pe stat membru, avnd ca scop ver ificarea aspec telor cu relevan pentru rpt, i anume aplicarea corec t a tratamentului tarifar preferenial pe baza unui document justificativ corespunztor (de exemplu, cer tificatul de or igine); ( b) e a n t i o n u l n o n - f i n a n c i a r : n j u r d e 6 0 d e d e c l a r a i i p e s t a t membru, avnd ca scop verificarea aspectelor cu relevan p entru politica comercial comun, i anume existena i utilizarea adecvat a licenelor de impor t (sectorul textil) sau a documentelor de supraveghere (sec torul siderurgic).

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

28

rezultatele

pentru eantionul financiar privind anul

2008
24

66. 67.

n patru dintre cele nou state membre auditate, s-a identificat o rat de frec ven a eror ilor 24 de cel puin 10 % (a se vedea gra ficul 2). operatorii au obligaia de a pstra documentaia vamal per tinen t , n cazul n care autor itile vamale intenioneaz s desf oare u n a u d i t e x p o s t . ac e a s t o b l i g a i e l e e s t e n o t i f i c a t n c u r s u l p ro c e s u l u i d e a u t o r i z a re. r a t a r i d i c a t d e f re c ve n a e ro r i l o r n Suedia (19 %) i n irlanda (40 %) a fost cauzat n principal de faptul c documentele necesare ori nu existau, ori nu puteau fi d e p i s tate.

aceste erori se ridic la suma

de 358 000 de euro, ns mai pot fi corectate nc printr-o recuperare a datoriei vamale. o astfel de recuperare este posibil n termen de trei ani de la nregistrarea datoriei vamale.

rezultatele

pentru eantionul non-financiar privind anul

2008

68.

licenele i documentele de supraveghere se elibereaz pentru o c a ntitate de mr fur i fix. pentru a se asigura faptul c nu se in troduc mr fur i pe piaa uniunii europene fr un document valid, c a nt i t ile pentru fiecare impor t trebuie consemnate n licen i ce r t i f i cate de autor itile vamale n momentul acordr ii liberului d e va m.

GrAficul 2

r AtA d e f r e c v e n A e r o r i lo r ( % ) n e A n t i o n u l f i n A n c i A r Pentru 2008


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 BE FR Total erori (%) IE IT HU NL SI SE UK

Erori cauzate de lipsa unor documente eseniale (%)

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

29

69.

doar Suedia i regatul unit dispuneau de un sistem informatic p e n t r u c o n s e m n a r e a c a n t i t i l o r n l i c e n e. cu t o a t e a c e s t e a , n regatul unit operatorii puteau foar te uor s eludeze obligaia de a i nt roduce n sistem o licen valid i de a nregistra cantitatea n m o mentul acordr ii liberului de vam pentru mr fur i. to ate statele membre, cu excepia Suediei i a i taliei, au consemnat n mod sistematic cantitile n cauz la cteva zile sau n luna u l t e r i o a r i m p o r t u l u i e fe c t i v, d e r e g u l a t u n c i c n d s e d e p u n e a d e c l a raia suplimentar. n 34 din 426 de operaiuni (8 %), consemnarea cantitilor a avut loc la cteva luni de la acordarea liberului de vam pentru mr furi s a u n u a fost niciodat cer tificat de ctre autor itile vamale. n alte 31 de cazuri (7 %), licenele de import/documentele de sup rave ghere nu erau valide sau nu se refereau la mr fur ile efec tiv i m p o r t a te. n p l u s, p e n t r u 5 8 d e o p e ra i u n i ( 1 4 % ) , s t a te l e m e mb re n u au fost n msur s fur nizeze nicio dovad c un astfel de d o c u ment exista efec tiv la momentul acordr ii liberului de vam. ace s te cazur i sunt sintetizate n gra ficul 3 2 5 .

25

S-a constatat c sistemul

de gestionare a licenelor i a documentelor de supraveghere n regatul unit nu era fiabil. rata de frecven a erorilor prezentat se refer doar la erorile de fond efectiv identificate. n irlanda, dimensiunea eantionului testat era mult mai mic deoarece acesta nu fusese constituit dect n scopul studiului preliminar.

70.

71.

GrAficul 3

r AtA d e f r e c v e n A e r o r i lo r ( % ) n e A n t i o n u l n o n - f i n A n c i A r P e n t r u 2008
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 BE FR Total erori (%) IE IT HU NL SI SE UK

Erori cauzate de lipsa unor documente (%)

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

30

72.

n t i m p ce n cadrul e antionului financiar eror ile pot fi corec tate printr- o recuperare de taxe n cazul n care ele sunt detec tate nainte de prescrierea datoriilor vamale, n cadrul e antionului non-financiar interesele productorilor din uniunea european sunt a fe c t ate atunci cnd au loc impor tur i fr documentele necesare.

26

pentru irlanda i regatul unit, s-au

selectat declaraii din 2005, deoarece vizitele de audit au avut loc n 2008; din considerente practice, selecia n rile de Jos a vizat parial anul 2007.
27

Belgia, frana, irlanda, rile de Jos,

e f i c Ac i tAt e A Au d i t u r i lo r e x p o s t

Suedia, regatul unit.


28

Belgia, frana, irlanda, Suedia,

73.

regatul unit.

S-a selectat un eantion coninnd n jur de 30 de declaraii pe stat m e m b r u d i n 2 0 0 6 2 6 n s co p u l ve r i f i c r i i u n o r a s p e c te c u re l e va n p e nt r u r p t, i a n u m e a p l i c a re a co re c t a t rat a m e nt u l u i t a r i f a r preferenial, precum i n scopul evalurii dac autoritile vamale co re c taser eror ile detec tate. n a s e 2 7 dintre cele nou state membre auditate, s-au identificat rate r i dicate de frec ven a eror ilor. aceste state membre nu erau n msur s demonstreze c erorile respec tive fuseser corec tate ulterior prin intermediul unor audituri ex post. fiecare eroare avea u n i m p a c t f i n a n c i a r i a d e t e r m i n a t o p l a t n m i n u s d e r p t. n ce e a ce p r i ve te ce l e 2 7 4 d e d e c l a ra i i ve r i f i c ate, s - a u i d e nt i f i c at 4 9 d e e ro r i , c a re a ve a u c a re z u l t a t o p i e rd e re d e t a xe n v a l o a re de 558 000 de euro. aceste sume sunt prescrise i, prin urmare, nu m a i p ot fi recuperate, fiind pierdute definitiv pentru bugetul ue. faptul c n cinci 28 dintre aceste ase state membre operatorii nu au fost n msur s furnizeze documentaia vamal solicitat, chiar i dup cteva luni, presupune c aceti operatori nu i-au respec tat angajamentele luate n cadrul autorizrii. astfel de operatori sunt nefiabili i, prin compor tamentul lor neglijent, prezint un risc p e nt r u rpt i pentru productor ii din uniunea european i nu ar t re b u i s li se per mit utilizarea de procedur i simplificate. n cele trei 29 state membre cu o frec ven acceptabil a auditurilor e x p o s t ( a s e ve d e a t a b e l u l 5 ) , n i c i u n a d i n t re d e c l a r a i i l e te s t a te d e a u ditor ii cur ii nu era afec tat de eroare.

29

italia, ungaria, Slovenia.

74.

75.

76.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

31

77.

G ra f i cul 4 indic frec vena per ansamblu a eror ilor n e antionul pentru 2006 i procentul de cazuri care au legtur cu lipsa de d o c u mente eseniale. aceste constatri constituie un motiv pentru a pune la ndoial faptul c, n special pentru ase dintre cele nou state membre a u d i t ate, impor tur ile realizate pr in inter mediul procedur ilor sim p l i f i c ate sunt controlate n mod eficace astfel nct s se previn pierderi de fonduri care ar trebui s fie colec tate la bugetul ue sau s se evite cauzarea de prejudicii pentru productorii din uniunea eu ro p ean.

78.

GrAficul 4

r AtA d e f r e c v e n A e r o r i lo r ( % ) n e A n t i o n u l f i n A n c i A r Pentru 2006


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 BE FR Total erori (%) IE IT HU NL SI SE UK

Erori cauzate de lipsa unor documente (%)

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

32

concluZii i recomandri
79.
r e z u l t ate l e a u d i t u l u i d e s f u rat d e cu r te i n d i c f a p t u l c p ro ce d u r i l e s i m p l i f i c ate n u s u nt co nt ro l ate n c n m o d e f i c a ce n m a j o r i t a t e a s t a t e l o r m e m b re a u d i t a t e. a s t fe l, n u e x i s t o a s i g u r a re re zo n abil care s indice c rpt sunt colec tate n mod corec t sau c o p e rato r i i re s p e c t o b l i g a i i l e c a re d e r i v d i n p o l i t i c a co m e r c i a l comun. co m i sia ar trebui s se asigure c, la nivelul ntregii uniuni euro p e n e, cadrul aplicabil din 2009 func ioneaz n mod eficace.

80.

co m i s i A A e l A b o r At o A b o r d A r e co r e s P u n z to A r e P e n t r u co n t r o lu l P r o c e d u r i lo r s i m P l i f i c At e i A m o n i to r i z At A P l i c A r e A co r e c t A P r o c e d u r i lo r s i m P l i f i c At e i A co n t r o A l e lo r A f e r e n t e ?

81.

co m i s i a a e l a b o rat o a b o rd a re co re s p u n z to a re p e nt r u co nt ro l u l procedurilor simplificate i a instituit un cadru de reglementare nsoit de orientri cuprinztoare, ns nu nainte de sfr itul anului 2 0 0 8 . anumite aspec te precum utilizarea unei analize a r iscur ilor s a u co nt ro a l e l e e fe c t u ate n c u r s u l p ro ce d u r i l o r s i m p l i f i c ate t re b u i e mbuntite (a se vedea punc tele 22-26). d e o a r e c e p r o c e d u r i l e s i m p l i f i c a t e s e p o t e fe c t u a i p e c a l e m a n u a l pn la sfr itul anului 2010, aplicarea la nivelul ue a unei a n a l i ze automatizate a r iscur ilor care s ia n considerare rpt sau aspec tele de politic comercial comun va fi obligator ie doar de l a a c e a s t d a t . n p l u s, s t a t e l e m e m b re p e r m i t n m o d f re c ve n t utilizarea unor prac tici n cadrul pvd care mpiedic aplicarea unei analize automatizate a r iscur ilor nainte de acordarea liberului de va m (a se vedea punc tele 27-31). or i e ntr ile existente pentru auditur ile ex p ost n domeniul vamal sunt nc incomplete i comisia nu a nceput s desfoare inspecii axate n mod special pe procedurile simplificate pentru i m p o r tur i dect n 2008. abia recent s-au iniiat ac tiviti de mo n i to r i zare suplimentare (a se vedea punc tele 32-38).

82.

83.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

33

84.

co m i sia ar trebui: s amelioreze cadrul de reglementare i or ientr ile existente refer itor la procedur ile simplificate utiliznd ca baz modelul d e control elaborat de cur te; s monitor izeze implementarea acestui cadru i a acestor or ie ntr i n statele membre; s e l a b o re ze p ro f i l u r i l a n i ve l u l u e p e nt r u r i s c u r i l e l e g ate d e rpt i de politica comercial comun i s le includ n ccGr; s completeze or ientr ile pentru auditur ile ex p ost i s i a n co n s i d e ra re co n s t at r i l e cu r i i at u n c i c n d a re n ve d ere noi simplificr i cu pr ivire la procedur ile de vmuire.

s tAt e l e m e m b r e u t i l i z e A z o A b o r d A r e co r e s P u n z to A r e i s tA n d A r d i z At P e n t r u co n t r o lu l P r o c e d u r i lo r s i m P l i f i c At e i s u n t Ac e s t e co n t r o A l e e f i c Ac e ?

85.

Statele membre nu au aplicat o abordare standardizat pentru co nt roale/auditur i n difer itele etape ale procedur ilor simplifica te, de exemplu premergtor autorizrii sau ex post, i adeseori a u u t i lizat metode deficiente pentru astfel de controale/auditur i. auditul desfurat de cur te a indicat c ac tivitile lor de control/ a u d i t e r a u n m o d f re c ve n t i n e f i c a c e i c s t a t e l e m e m b re n u a u urmat ntotdeauna orientrile furnizate de comisie (a se vedea p u n c t ul 40). S-a identificat un numr semnificativ de audituri premergtoare autorizrii a cror calitate era nesatisfctoare sau a cror documentaie era insuficient, ceea ce sporete riscul ca operatori nefiabili s u t i lizeze procedur i simplificate (a se vedea punc tele 41-44).

86.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

34

87.

abordrile utilizate pentru controalele efec tuate n cursul utilizrii procedurilor simplificate n vederea acordrii liberului de vam pentru mr furi erau variate i adesea de o calitate insuficient ( a s e vedea punc tele 45-56): utilizarea frec vent i nejustificat a supersimplificrilor (scutirea de obligaia de a notifica autoritile vamale) n cadrul p v d i l i p s a g e n e r a l a u n o r p ro f i l u r i d e r i s c a u to m a t i z a te a u co n s t i t u i t u n o b s t a co l p e nt r u e fe c t u a re a d e co nt ro a l e n a i nte de acordarea liberului de vam i au sporit riscul realizrii unor impor turi care nu respec t obligaiile ce deriv din msurile de politic comercial comun i/sau r iscul pierder ii de rpt. faptul c s-au efec tuat puine controale documentare cu pr ivire la declaraiile suplimentare i, n special, faptul c nu s-a verificat n mod sistematic concordana dintre declaraiile simplificate/nscrierile n evidenele operatorilor i declaraiile s uplimentare au spor it aceste r iscur i.

88.

apte dintre nou state membre auditate au utilizat o metodologie de audit deficient sau par ial deficient, inclusiv o planificare insuficient. n opt dintre nou state membre auditate, frec vena cu care s-au realizat audituri ex post nu a luat n considerare n mod suficient r iscul prescr ier ii de dator ii vamale (a se vedea punc tele 57-62). l i p s a u n or co nt ro a le n a i nte i d u p aco rda rea li b er u l ui de va m i , n s p e c i a l, l i p s a u n o r a u d i t u r i e x p o s t s u f i c i e nt d e f re c ve nte i de o calitate satisfctoare ncurajeaz neglijena operatorilor. la r n d u l su, aceast situaie spore te r iscul producer ii unor nere gulariti care rmn nedetec tate, conducnd la o pierdere de rpt sau la impor tur i care nu respec t obligaiile ce der iv din politica co m e rcial comun (a se vedea punc tele 45-62). numrul ridicat de erori din eantioanele de declaraii vamale i n d i c ur mtoarele probleme refer itor la procedur ile simplificate ( a s e vedea punc tele 63-78): ( a ) controalele efec tuate nainte de acordarea liberului de vam s unt ineficace; ( b) i m p o r t u r i l e d e m r f u r i c a r e n e c e s i t l i c e n e s a u d o c u m e n t e similare sunt dificil de monitorizat dac nu exist instituit o gestionare infor matizat online fiabil; ( c ) numero i operator i nu i-au respec tat angajamentele luate n c adrul autor izr ii de a utiliza procedur i simplificate i ( d ) a u d i t u r i l e e x p o s t n u s u nt s u f i c i e nt d e f re c ve nte n m a j o r i t a t e a s t a t e l o r m e m b re a u d i t a t e i n u a u p re ve n i t i n i c i n u a u d etec tat eror ile n mod adec vat.

89.

90.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

35

91.

co m i sia ar trebui: s fac apel la statele membre s implementeze fr ntrziere cadrul de reglementare recent elaborat cu pr ivire la procedu r i le simplificate, inclusiv o abordare comun pentru controal e l e i a u d i t u r i l e d e p e p a rc u r s u l p ro c e d u r i l o r re s p e c t i ve, n concordan cu modelul de control definit de cur te; s examineze n mod cr itic prac tica statelor membre de a aut o r i z a s u p e r s i m p l i f i c r i ( s c u t i re a d e o b l i g a i a d e a n o t i f i c a autoritile vamale) i s furnizeze orientri cu privire la aceast chestiune, n special refer itor la mr fur ile care necesit int e r ve n i a a u t o r i t i l o r v a m a l e n a i n t e d e a c o rd a re a l i b e r u l u i d e vam; s n c u ra j e ze to ate s t ate l e m e m b re s p ro ce d e ze l a i n fo r m a t i z a re a d e r u l r i i p ro ce d u r i l o r s i m p l i f i c ate, i n c l u s i v l a g e s t i o n area elec tronic (consemnarea online a cantitii impor tate l a momentul acordr ii liberului de vam pentru mr fur i) a licenelor i a documentelor similare i la utilizarea unor profi l u r i de r isc infor matizate care s acopere rpt i aspec tele de p olitic comercial comun; s invite statele membre s consolideze instruirea operatorilor cu scopul de a atrage ntr- o msur mai mare atenia acestora cu privire la obligaiile i la responsabilitile care le revin at unci cnd utilizeaz procedur i simplificate i s promoveze evaluarea per formanei i exerciiile de evaluare comparativ ntre statele membre, ncurajndu-le pe acestea s i consolideze practicile privind controlul procedurilor s i mplificate.

prezentul rapor t a fost adoptat de cur tea de conturi la luxemburg, n e d ina sa din 25 mar tie 2010.

Pe ntru Cu r tea d e Co ntu ri

vtor manuel da Silva caldeira Pree dinte

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

36

AneXA i

P r e z e n tA r e G e n e r A l A c A r Ac t e r i s t i c i lo r P r o c e d u r i lo r s i m P l i f i c At e 1
ar t i co lul 76 din codul vamal comunitar 2 (c vc ) reprezint temeiul j u r i d i c p e n t r u p r o c e d u r i l e s i m p l i f i c a t e. l a a r t i c o l u l 7 6 a l i n e a t u l (1) literele (a)-(c) se prezint carac teristicile pentru trei proceduri d i fe r i te: ( a ) procedura declaraiei incomplete (care nu este inclus n sfera a u ditului); ( b) p rocedura declaraiei simplificate; ( c ) p rocedura de vmuire la domiciliu. a r t i c o l u l 2 5 3 d i n dac v ( d i s p o z i i i l e d e a p l i c a re a c v c 3 ) p re ve d e o definiie general a scopului i a caracterului fiecreia dintre cele trei proceduri simplificate. detalii referitoare n mod mai p re c i s l a s u bi e c t u l a u di t ul u i pro cedura privind punerea n lib er c i rc u l aie se prezint n dac v, la ar ticolele 254-267. pRoCeDUR A DeCL AR AIeI INCoMpLete NU este INCLUs N sFeR A AUDI tULUI I NU este DetALIAt N p Re ZeN tA AN ex.
1

pentru o prezentare schematic,

a se vedea sfritul anexei.


2

regulamentul (cee) nr. 2913/92 al

consiliului, modificat.
3

regulamentul (cee) nr. 2454/93 al

comisiei (Jo l 253, 11.10.1993, p. 1), modificat.

i . P r o c e d u r A d e c l A r A i e i s i m P l i f i c At e ( A r t i co lu l 2 5 3 ; A r t i co l e l e 2 5 3 A - 2 5 3 m ; A r t i co l e l e 2 6 0 - 2 6 2 d i n d Ac v )
la ar ticolul 253 alineatul (2) din dac v se prevede astfel: procedura declaraiei simplificate permite plasarea mr furilor sub regimul vamal respec tiv la prezentarea unei declaraii simplificate cu pre zentarea ulterioar a unei declaraii suplimentare care poate avea, d u p caz, carac ter global, per iodic sau recapitulativ. l a a r t i co l u l 7 6 a l i n e a t u l ( 1 ) l i te r a ( b ) d i n c v c s e s p e c i f i c a s t fe l : [ . . . ] a u to r i t i l e va m a l e [ . . . ] a co rd p e r m i s i u n e a c a [ . . . ] u n d o c u m e n t co m e rc i a l s a u a d m i n i s t ra t i v n s o i t d e ce re re a c a m r f u r i l e s fie plasate sub regimul vamal n cauz s fie depus n locul d e c l a raiei [...].

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

37

AneXA i

pro ce dura: (a) face obiectul unei autorizaii prealabile (ar ticolul 253, ar tic o l e l e 2 5 3 a - 2 5 3 m , a r t i c o l e l e 2 6 0 - 2 6 2 d i n dac v ) . au t o r i t i l e vamale trebuie s ver ifice cu meticulozitate fiabilitatea solicitantului i s precizeze toate detaliile per tinente n autorizaie; ( b) i n clude prezentarea n vam a mr fur ilor. pro ce dura admite mai multe pos ibiliti, ns, de regul, se deru l e a z dup cum ur meaz: 1 ) operatorul prezint mr furile n vam i depune fie formularul aferent declaraiei simplificate, fie un document comercial (de exemplu, o fac tur) n locul unei declaraii standard detaliate. 2) S e efec tueaz prelucrarea obinuit a declaraiilor privind p unerea n liber circulaie (luarea deciziilor pr ivind efec tua re a sau nu de ver ificr i ale unor aspec te de natur fiscal sau n on-fiscal). 3) l a s f r i t u l p e r i o a d e i co nve n i te n a u to r i z a i e ( d e re g u l , o lun), operatorul depune declaraia suplimentar, care con i n e t o a t e d e t a l i i l e ( v a l o a re a n v a m , g re u t a t e a e t c. ) p e n t r u f i e care declaraie simplificat cu scopul de a se putea calcula datoria vamal pentru totalitatea declaraiilor simplificate (dato r ia vamal total) din per ioada n cauz. 4 ) cuantumul corespunztor datoriei vamale totale se nregistreaz n evidena contabil a biroului vamal n cauz n termen de c i n c i z i l e d e l a n c h e i e re a p e r i o a d e i d e re fe r i n , d e e xe m p l u o lun [a se vedea ar ticolul 218 alineatul (1) din cvc], i se achit n conformitate cu ar ticolul 227 din c vc, i anume pn n ziua a aisprezecea a lunii ur mtoare celei de refer in. 5 ) co nt ro l u l a p o s te r i o r i s e p o ate e fe c t u a s u b fo r m a u n o r ve r i f i cri ad-hoc privind declaraia suplimentar sau sub forma unor a u d i t u r i e x p o s t a p ro f u n d a t e re a l i z a t e l a s e d i u l o p e r a t o r u l u i , i n cluznd documentele comerciale i evidenele contabile ale a cestuia.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

38

AneXA i

i i . P r o c e d u r A d e v m u i r e l A d o m i c i l i u [ A r t i co lu l 2 5 3 A l i n e At u l ( 3 ) ; A r t i co l e l e 2 6 3 - 2 6 7 d i n d Ac v ]
ar ticolul 253 alineatul (3): procedura vmuirii la domiciliu permite ca plasarea mr fur ilor sub regimul vamal n cauz s se efec tueze la sediul persoanei interesate sau n alte locuri desemnate sau a p ro b ate de autor itile vamale. ar ticolul 76 alineatul (1) litera (c) din cvc prevede astfel: [...] autoritile vamale [...] acord permisiunea ca [...] mr furile s f i e p l a s ate s u b re gi m u l n c a u z p r i nt r- o n s c r i e re n e v i d e ne ; n a ce s t caz, autor itile vamale pot scuti declarantul de a prezenta m r f u r ile n vam. pro ce dura: (a) face obiectul unei autorizaii prealabile (ar ticolul 253, ar tic o l e l e 2 5 3 a - 2 5 3 m ; a r t i c o l e l e 2 6 3 - 2 6 7 d i n dac v ) . au t o r i t i l e vamale trebuie s ver ifice cu meticulozitate fiabilitatea solicitantului i s precizeze toate detaliile per tinente n autorizaie; ( b) include, n general, notificarea biroului vamal cu privire la sosirea mr fur ilor la sediul operatorului (sau n alte locur i desemnate n acest sens) i cu privire la intenia de a obine punerea n liber circulaie a mr fur ilor. pro ce dura admite mai multe pos ibiliti, ns, de regul, se deru l e a z dup cum ur meaz: 1 ) operatorul efec tueaz recepia mr fur ilor la sediul su, de re g u l n c a d r u l u n u i a l t re gi m va m a l p e nt r u c a re a p r i m i t d e j a a u tor izaie (de exemplu, regimul de tranzit).

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

39

AneXA i

2 ) n func ie de gradul de simpl ificare, ulter ior, operatorul: f i e n o t i f i c a u to r i t i l e va m a l e c u p r i v i re l a i nte n i a s a d e a o b i n e p u n e re a n l i b e r c i rc u l a i e a m r f u r i l o r, n re gi s treaz detaliile pr ivind mr fur ile n evidenele sale conta b i l e i a t e a p t d e c i z i a a u t o r i t i l o r v a m a l e d e a e fe c t u a sau nu controale nainte de acordarea liberului de vam, fie nregistreaz n mod direc t detaliile refer itoare la mrf u r i l e n c a u z n e v i d e ne l e s a l e co nt a b i l e, ce e a ce p o ate avea efec tul unei puner i n liber circulaie.

3 ) astfel, n func ie de gradul de simplificare, autoritile vamale pot s aib sau nu posibilitatea de a controla mr furile nainte d e acordarea liberului de vam. 4) l a s f r i t u l p e r i o a d e i co nve n i te n a u to r i z a i e ( d e re g u l , o lun), operatorul depune declaraia suplimentar, care con i n e t o a t e d e t a l i i l e ( v a l o a re a n v a m , g re u t a t e a e t c. ) p e n t r u f i e care nscr iere contabil cu scopul de a se putea calcula da to r i a va m a l p e nt r u to t a l i t ate a n s c r i e r i l o r co nt a b i l e ( d ato r i a va mal total) din per ioada n cauz. 5 ) cuantumul corespunztor datoriei vamale totale se nregistreaz n evidena contabil a biroului vamal n cauz n termen de c i n c i z i l e d e l a n c h e i e re a p e r i o a d e i d e re fe r i n , d e e xe m p l u o lun [a se vedea ar ticolul 218 alineatul (1) din cvc], i se achit n conformitate cu ar ticolul 227 din c vc, i anume pn n ziua a aisprezecea a lunii ur mtoare celei de refer in. 6 ) co nt ro l u l a p o s te r i o r i s e p o ate e fe c t u a s u b fo r m a u n o r ve r i f icri ad-hoc privind declaraia suplimentar sau sub forma unor a u d i t u r i e x p o s t a p ro f u n d a t e re a l i z a t e l a s e d i u l o p e r a t o r u l u i , i n cluznd documentele comerciale i evidenele contabile ale a cestuia.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

40

AneXA i

P r e z e n tA r e s c h e m At i c A P r o c e d u r i i d e c l A r A i e i s i m P l i f i c At e i A P r o c e d u r i i d e v m u i r e l A d o m i c i l i u P e n t r u P u n e r e A n l i b e r c i r c u l A i e A m r f u r i lo r

Faza Tipul procedurii Faza 1 Autorizaia

Procedura declaraiei simplificate


Procedur oficial (cerere g autorizaie): - autorizaie prealabil procedurii - verificarea fiabilitii operatorului i a altor condiii de ctre autoritile vamale - specificarea n autorizaie a detaliilor privind utilizarea procedurii Operatorul: - prezint mrfurile n vam - depune declaraia simplificat (de exemplu, factura) Autoritile vamale: - nregistreaz declaraia simplificat - decid cu privire la opiunea de a efectua sau nu un control - acord liberul de vam pentru mrfuri n vederea punerii lor n liber circulaie

Procedura de vmuire la domiciliu


Procedur oficial (cerere g autorizaie): - autorizaie prealabil procedurii - verificarea fiabilitii operatorului i a altor condiii de ctre autoritile vamale - specificarea n autorizaie a detaliilor privind utilizarea procedurii Operatorul: - efectueaz recepia mrfurilor la sediul su/dispune de mrfuri la sediul su (sau n locul desemnat) - notific autoritile vamale cu privire la intenia sa de a obine punerea n liber circulaie a mrfurilor i nregistreaz n evidenele sale detaliile prevzute pentru declaraie (este posibil scutirea de obligaia de a notifica autoritile vamale) Autoritile vamale: - primesc (sau nu) notificarea din partea operatorului - decid cu privire la opiunea de a efectua sau nu un control (n cazul n care mai este nc posibil) - acord liberul de vam pentru mrfuri (n cazul n care nu s-a acordat deja liberul de vam de ctre operatorul nsui) Operatorul: - depune declaraia suplimentar (= sinteza tuturor nscrierilor contabile din cursul perioadei) - achit suma cumulat a datoriei vamale Autoritile vamale: - nscriu datoria vamal n evidenele lor contabile - decid cu privire la opiunea de a efectua sau nu un control a posteriori Operatorul: - pstreaz documentaia necesar pentru a o pune la dispoziia autoritilor vamale Autoritile vamale:: - decid cu privire la opiunea de a efectua sau nu un audit ex post

Faza 2 Vmuirea

Faza 3 Declaraia suplimentar

Operatorul: - depune declaraia suplimentar (= sinteza tuturor declaraiilor simplificate din cursul perioadei) - achit suma cumulat a datoriei vamale Autoritile vamale: - nscriu datoria vamal n evidenele lor contabile - decid cu privire la opiunea de a efectua sau nu un control a posteriori

Faza 4 Auditul ex post

Operatorul: - pstreaz documentaia necesar pentru a o pune la dispoziia autoritilor vamale Autoritile vamale: - decid cu privire la opiunea de a efectua sau nu un audit ex post

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

41

AneXA ii

m o d e lu l d e co n t r o l e l A b o r At d e cc e P e n t r u P r o c e d u r i l e s i m P l i f i c At e
1. c r i t e r i i P r i v i n d co n t r o A l e l e e f e c t uAt e n A i n t e d e Au to r i z A r e A o P e r Ato r u lu i
( a ) ar trebui s se verifice dac operatorul are un istoric corespunztor pr ivind confor mitatea cu cer inele vamale, dac dispune d e u n s i s t e m ( i n fo r m a t i c ) s a t i s f c t o r i f i a b i l p e n t r u g e s t i o narea evidenelor sale comerciale, dac prezint dovada solvab i litii financiare i dac exist posibilitatea s se controleze co nfor mitatea cu interdic iile sau restr ic iile de impor t. ( b) ar trebui s se auditeze organizarea administrativ i controal e l e i n te r n e a l e o p e r a to r u l u i ; a ce s t a u d i t a r t re b u i s i n c l u d o vizit la sediul operatorulu i. ( c ) a r t re b u i s s e i d e nt i f i ce i s s e e va l u e ze n c u r s u l a u d i t u l u i r i s c u r i l e p e c a re l e g e n e re a z a c t i v i t ate a e co n o m i c a o p e rato r u l u i i a r t re b u i c a a ce s to r r i s c u r i s l e co re s p u n d m s u r i de control adecvate; pentru fiecare operator ar trebui s se e l aboreze un plan (recomandare) de control care s abordeze r i s cur ile rmase. ( d ) r ezultatele auditului ar trebui prezentate n mod oficial n ca d r ul unui rapor t. ( e ) a r t re b u i s s e f u r n i ze ze co n s u l t a n o p e ra to r i l o r n m o d co re s p u n z t o r n c u r s u l p ro c e s u l u i d e a u t o r i z a re i a r t re b u i s s e ntrepr ind ac iuni n vederea con tientizr ii lor cu pr ivire l a obligaiile care le revin i la r iscur ile de ordin vamal la care e s te expus ac tivitatea lor economic. ( f ) autorizaiile ar trebui s constituie un angajament n scris ofi c i a l i ex p l i c i t nt re a u to r i t i l e va m a l e i o p e rato r, n c a re s f i e d e f i n i te co o p e r a re a d i n t re ce l e d o u p r i i d re p t u r i l e i obligaiile fiecrei pr i, inclusiv obligaiile operatorului de a notifica or ice schimbare inter venit n ac tivitatea economic i o r g a n i z a re a s a i d e a d e s e m n a u n re p re z e n t a n t p e n t r u c h estiunile de ordin vamal.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

42

AneXA ii

2. c r i t e r i i P r i v i n d co n t r o A l e l e 1 e f e c t uAt e n c u r s u l P r o c e d u r i lo r s i m P l i f i c At e , i A n u m e r e f e r i to r l A d e c l A r A i i l e s i m P l i f i c At e / n s c r i e r i l e n e v i d e n e i l A d e c l A r A i i l e s u P l i m e n tA r e
( a ) nainte de a se acorda liberul de vam, ar trebui s se efectueze u n numr minim de controale fizice i documentare bazate pe riscuri cu scopul de a menine un factor de incer titudine pentru o p e r a t o r, d e a d e t e c t a i m p o r t u r i l e n e c o n f o r m e i d e a e v i t a p l ile n minus de rpt. ( b) n acelai scop, ar trebui s se realizeze controale documentare ex tinse cu pr ivire la declaraiile suplimentare. ( c ) ar trebui s se realizeze o verificare automatizat a concordanei dintre declaraiile suplimentare i declaraiile simplificate/ n scr ier ile n evidenele operatorului, care s asigure exhaust i vitatea declaraiilor suplimentare. (d) c o n t r o a l e l e f i z i c e i d o c u m e n t a r e a r t r e b u i s s e b a z e z e p e o analiz a r iscur ilor, pr in utilizarea unor tehnici automati z ate co re s p u n z to a re d e p re l u c ra re a d ate l o r, c a re s i n c l u d i un element aleator iu. ( e ) r e z u l t a t e l e u n o r a s t fe l d e c o n t r o a l e a r t r e b u i n r e g i s t r a t e n mod corespunztor i introduse n sistemul de gestionare a risc u r ilor ; evaluarea n mod regulat de ctre autor itile vamale a p e r fo r m a n e i a r t re b u i s g a ra n te ze f a p t u l c p ro f i l u r i l e d e r i s c rmn eficace i la zi.
1

numrul minim de controale

realizate nainte de acordarea liberului de vam i al celor efectuate cu privire la declaraiile suplimentare ar trebui s depind de gradul de risc asociat importurilor n cauz. n cazul operatorilor care desfoar doar importuri cu risc sczut, ar trebui s se menin totui un factor de incertitudine prin efectuarea unor controale aleatorii.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

43

AneXA ii

3. c r i t e r i i P e n t r u Au d i t u r i l e e x p o s t 2 P r i v i n d P r o c e d u r i l e s i m P l i f i c At e
( a ) ar trebui s se efectueze audituri ex post regulate i planificate, p e baza unei bune metodologii de audit standardizate, lund n co n s i d e r a re r i s c u r i l e a s o c i a te a c t i v i t i i e co n o m i ce a o p e r a to r u l u i i r i s c u r i l e d e p re s c r i e re, u n i i d i n t re o p e r a to r i f i i n d s e lec tai n mod aleator iu. ( b) auditurile ar trebui s vizeze anumite operaiuni, subiec te specifice (de exemplu, valoarea n vam), sisteme, inclusiv sisteme i n for matice, sau s evalueze dac operatorul n cauz ndeplinete n continuare condiiile pentru utilizarea procedurilor s i mplificate. (c) constatrile de audit ar trebui prezentate n mod oficial n c a drul unui rapor t i ar trebui ur mr ite n mod sistematic; re zultatele de audit ar trebui introduse n sistemul de gestionare a r iscur ilor. ( d ) ar trebui s se implementeze msuri de asigurare a calitii (de exemplu, evaluarea per for manei sau a confor mitii operato rului) i ar trebui s se promoveze autoevaluarea operatorului.
2

pentru a se rspunde n mod

adecvat la riscul de prescriere a datoriei vamale, auditurile ex post viznd operaiuni ar trebui s aib loc cel puin o dat la trei ani. numrul de operaiuni care urmeaz s fie verificate n cadrul fiecrui audit ex post ar trebui s depind de riscurile implicate. auditul de sisteme sau cel viznd determinarea faptului dac operatorul ndeplinete n continuare condiiile pentru utilizarea procedurilor simplificate se poate efectua la intervale mai lungi, ns este ntotdeauna necesar n cazul n care intervine o schimbare la nivel de sisteme (informatice, altele).

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

44

AneXA iii

P r e z e n tA r e G e n e r A l A o b s e r vA i i lo r P e n t r u c e l e n o u s tAt e m e m b r e Au d i tAt e
Criteriile modelului de control
Numrul de dosare examinate ale operatorilor Audituri premergtoare autorizrii S-a efectuat un audit la sediul operatorului i s-a ntocmit i exist disponibil un raport de audit? S-au evaluat organizarea administrativ i controalele interne ale operatorului? S-au verificat sistemele contabile i informatice? S-a verificat conformitatea cu cerinele juridice prevzute la articolul 261 alineatul (2) i la articolul 264 alineatul (2) din DACV (de exemplu, lipsa de nclcri grave)? S-a verificat solvabilitatea financiar a operatorului? S-a realizat o evaluare a riscurilor asociate operatorului? Evaluarea riscurilor/auditul a avut ca rezultat o recomandare (plan) referitor la control? Procesul de autorizare a inclus elemente de asigurare (de exemplu, formare, informare, coordonatori)? Controlul efectuat n cursul utilizrii procedurilor controale desfurate nainte de acordarea liberului de vam Practicile de simplificare din cadrul PVD (scutirea de obligaia de a notifica autoritile vamale) au fost autorizate n conformitate cu legislaia n vigoare? S-a efectuat efectiv un numr minim de controale cu privire la RPT/aspecte ale politicii comerciale comune nainte de acordarea liberului de vam? S-au aplicat profiluri de risc automatizate cu relevan pentru RPT/politica comercial comun? S-a inclus n gestionarea riscurilor un element aleatoriu automatizat? S-au urmrit ulterior aspectele pertinente din punctul de vedere al riscurilor (de exemplu, evaluarea performanei profilurilor de risc, feedback)? N B: satisfctor; parial satisfctor; nesatisfctor; N/A: nu este cazul.
N/A N/A N/A

BE 17

FR 20

IE 7

IT 20

HU 16

NL 18

SI 17

SE 22

UK 20

N/A

N/A N/A N/A N/A

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

45

AneXA iii

Criteriile modelului de control


Numrul de dosare examinate ale operatorilor Controlul efectuat n cursul utilizrii procedurilor controale desfurate cu privire la declaraiile suplimentare Declaraiile suplimentare sunt n general prelucrate prin intermediul unui sistem informatic? S-a efectuat efectiv un numr minim de controale documentare extinse? S-au aplicat profiluri de risc automatizate cu relevan pentru RPT/politica comercial comun? S-a inclus n gestionarea riscurilor un element aleatoriu automatizat? S-a efectuat o verificare automatizat a concordanei ntre declaraia suplimentar i declarrile simplificate? S-a efectuat n mod sistematic o verificare manual a concordanei ntre declaraia suplimentar i declarrile simplificate? S-au urmrit ulterior aspectele pertinente din punctul de vedere al riscurilor (de exemplu, evaluarea performanei profilurilor de risc, feedback)? Auditurile ex post Auditurile ex post sunt bazate pe o bun metodologie de audit (instrumente de audit, abordare coerent)? Aceste audituri includ sisteme? Aceste audituri includ, de asemenea, sisteme informatice? Aceste audituri includ verificarea respectrii n continuare a condiiilor pentru autorizare? Aceste audituri includ efectuarea de teste extinse pe operaiuni (inclusiv evidenele contabile)? Frecvena cu care se realizeaz audituri este suficient pentru a lua n considerare riscul de prescriere? Procentajul de operatori pentru care nu s-au realizat audituri suficient de frecvent pentru a se evita prescrierea Exist un sistem prin care se utilizeaz ulterior aspectele evideniate de rapoartele de audit (controlul de gestiune, feedback de informaii)? N B: satisfctor; parial satisfctor;

BE 17

FR 20

IE 7

IT 20

HU 16

NL 18

SI 17

SE 22

UK 20

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

71

70

57

15

39

18

91

90

nesatisfctor; N/A: nu este cazul.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

46

AneXA iv

P r e z e n tA r e G e n e r A l A e r o r i lo r i d e n t i f i c At e n e A n t i o A n e
BE Eantionul financiar pentru 2008 Numrul de operaiuni examinate Lipsa meniunii eliberat ulterior (issued retrospectively) pe documentul preferenial, acolo unde era necesar Lipsa dovezilor privind transportul direct Document(e) nefurnizat(e) Alte erori de fond Numrul total de erori Total erori (%) n eantionul pentru 2008 financiar Erori (%) cauzate de lipsa unor documente eseniale Eantionul non-financiar pentru 2008 Numrul de operaiuni examinate Consemnarea cantitilor importate nu s-a efectuat direct dup perioada de cumulare/nu a fost certificat de autoritile vamale Document(e) nefurnizat(e) Alte erori de fond Numrul total de erori Total erori (%) n eantionul pentru 2008 non-financiar Erori (%) cauzate de lipsa unor documente eseniale 60 9 23 12 44 73 38 57 13 6 7 26 46 11 6 0 6 0 6 100 100 62 10 0 1 11 18 0 32 2 0 0 2 6 0 61 0 18 1 19 31 30 30 0 0 2 2 7 0 58 0 5 2 7 12 9 60 0 0 6 6 10 0 31 3 1 0 1 5 16 3 32 2 1 0 1 4 13 3 20 0 0 8 0 8 40 40 30 0 1 0 0 1 3 3 33 0 0 1 1 2 6 3 30 2 0 0 0 2 7 0 30 0 0 0 0 0 0 0 31 0 3 0 3 6 19 10 30 0 1 0 1 2 7 3 FR IE IT HU NL SI SE UK

NB: Statele membre au fost invitate s furnizeze documentele lips n cadrul rspunsurilor lor la rapoartele de constatri preliminare ale Curii. n situaiile n care statele membre nu au fost n msur s pun la dispoziie documentele solicitate, aceasta s-a considerat a fi o eroare.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

47

AneXA iv

BE Eantionul financiar pentru 2006 Numrul de operaiuni examinate Lipsa meniunii eliberat ulterior (issued retrospectively) pe documentul preferenial, acolo unde era necesar Lipsa dovezilor privind transportul direct Document(e) nefurnizat(e) Alte erori de fond Numrul total de erori Total erori (%) n eantionul pentru 2006 financiar Erori (%) cauzate de lipsa unor documente eseniale 34 1 4 1 4 10 29 15

FR

IE

IT

HU

NL

SI

SE

UK

33 0 8 0 3 11 33 24

24 0 0 7 0 7 29 29

33 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0

30 1 0 0 3 4 13 0

30 0 0 0 0 0 0 0

31 1 8 0 2 11 35 26

30 0 2 3 1 6 20 17

NB: Statele membre au fost invitate s furnizeze documentele lips n cadrul rspunsurilor lor la rapoartele de constatri preliminare ale Curii. n situaiile n care statele membre nu au fost n msur s pun la dispoziie documentele solicitate, aceasta s-a considerat a fi o eroare.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

48

rSpunSurile comiSiei
sintez
ii . operatorul economic autor izat (oea) 1 tre buie s ndeplineasc cr iter ii de confor mit ate fo a r te s t r i c te i , a s t fe l, a re a cce s m a i uor la procedurile vamale simplificate. d a c u n o e a s o l i c i t o p ro c e d u r s i m p l i ficat, autor itatea vamal va ver ifica nde plinirea cerinelor suplimentare, ns nu va verifica din nou criteriile deja examinate la atr ibuirea statutului de oea. auditul pentru obinerea statutului de oea i procesul d e a u t o r i z a r e s u n t fo a r t e d e t a l i a t e ; d u p autor izare, oea este supus i unei monito r izr i atente de ctre autor itatea vamal. intenia comisiei a fost aceea de a mbunti i armoniza, la nivel european, reglementrile legale privind procedurile simplificate pentru eliberarea mr furilor pe baza rspunderii comerciantului, reducnd la minim controalele prevmuire anter ior acordr ii liberului de vam i nlocuindu-le cu ver ificr i mai efi ciente post audit. iv. A doua liniu n temeiul cadrului comunitar de gestio n a r e a r i s c u r i l o r, s t a t e l e m e m b r e s u n t obligate s fac schimb de i s partajeze informaii privind riscurile n format electronic, inclusiv riscurile asociate resurselor proprii tradiionale (rpt ) i riscurile asociate politicii comerciale comunitare, n conformitate cu ar ticolul 4g alineatul (2) din dispoziiile de aplicare a codului vamal comunitar. iv. A treia liniu ar ticolul 13 alineatul (2) din codul vamal comunitar oblig autoritile vamale s u t i l i z e z e t e h n i c i i n fo r m a t i z a t e d e p re l u c r a re a d a t e l o r p e n t r u a n a l i z a r i s c u r i l o r. ntr-un mediu care se bazeaz pe documente scrise, aplicarea eficient a unei analize informatizate a riscurilor este dificil. cu toate acestea, acum deja mare parte a declaraiilor vamale se face pe cale elec tronic.

1 Statutul oea a fost deja introdus prin amendamentul privind securitatea adus codului (regulamentul 648/2005) i aplicat n ntregime ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008.
raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

49

rSpunSurile comiSiei
i v. A patra liniu comisia a examinat, de asemenea, o serie de aspecte ale procedurilor simplificate anterior anului 2008, n cursul inspec iilor sale, de exemplu, declaraiile va m a l e e l e c t ro n i ce, n 2 0 0 4 , a nt re p oz i t a re a v a m a l , n 2 0 0 5 i t r a n z i t u l, n 2 0 0 6 . de asemenea, a examinat aspecte privind controlul procedurilor simplificate n c a d rul inspec iei sale pr ivind strategia d e co ntrol vamal n 2009. i v. A cincea liniu comisia va revizui Ghidul privind auditul n domeniul vamal pentru a lua n considerare elaborarea altor standarde comune pentru auditurile ex post i va ave a n ve d e re e m i t e re a d e s t a n d a rd e n c a d r u l comitetului codului vamal. v. Pr i ma liniu comisia se ateapt ca, odat cu introd u ce re a a u d i t u r i l o r o b l i g a to r i i , c a l i t a te a auditur ilor i a documentaiei s creasc. v. A t reia liniu n c u r s u l i n s p e c i i l o r s a l e, co m i s i a a co n statat utilizarea excesiv a scutirii de obligaia de notificare n unele state membre. aceasta a cerut respectivelor state membre s-i modifice procedurile i verific aciunile ntreprinse de a ce s tea. comisia va ridica problema utilizrii e xce s i ve a s c u t i r i i d e o b l i g a i a d e n o t i f i c a re n te m e i u l p ro ce d u r i i v a m a l e l o c a l e n cadrul aciunilor de instruire organizate n statele membre i n orientrile g e n e rale. v. A patra liniu legislaia ue nu conine dispoziii n legtur cu modul n care statele membre ar trebui s i organizeze ac tivitile de control vamal pentru procedur ile sim p l i f i c a te. pr i n a ce a s t a s e ne l e g e c s t atele membre sunt responsabile pentru p u n e re a n a p l i c a re a u n u i c a d r u e f i c i e nt de control vamal, inclusiv a unor audituri ex post eficiente, bazate pe riscuri. pe d u rat a i n s p e c i i l o r p r i v i n d r p t, co m i sia a observat, de asemenea, deficiene n ceea ce privete frecvena i calitate a a u d i t u r i l o r e x p o s t d i n a n u m i te s t a te membre i a cerut acestora s aib n vedere msuri de remediere, urmrind n p r e z e n t r e a c i a l o r. c o m i s i a v a c o n t i n u a s ve r i f i ce a s p e c te p r i v i n d co n t ro l u l va m a l n v i i to a re l e i n s p e c i i p r i v i n d r p t. n prezent, un numr de state membre i re v i z u i e s c p ro ce d u r i l e d e co n t ro l p e n t r u a le mbunti i adapta unui mediu n care procedurile simplificate sunt din ce n ce mai frecvent utilizate. comisia a emis un ghid privind auditul n dome niul vamal i a recomandat statelor membre s l foloseasc. ac iunile de instruire i m o n i t o r i z a re c u p r i v i re l a p ro c e d u r i l e simplificate se vor axa pe strategia de co nt ro l a l a u to r i z a i i l o r p e nt r u p ro ce d u r i simplificate. vii . Prima liniu comisia va lua n considerare constatr i l e cu r i i a t u n c i c n d v a a ve a n ve d e re msuri suplimentare de simplificare ale procedur ilor vamale.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

50

rSpunSurile comiSiei
v i i . A doua liniu n prezent, statele membre sunt ncuraj a t e s a p l i c e r a p i d c a d r u l d e re g l e m e n tare i orientrile generale recent elaborate prin aciuni de instruire privind procedurile simplificate i autorizaia unic pentru proceduri simplificate (aupS) desfurate n statele membre. au s t r i a , po r t u g a l i a i i r l a n d a a u g z d u i t a c i u n i d e i n s t r u i re av n d c a o b i e c t p ro ce d u r i l e s i m p l i f i c a te, a l t e l e s u n t p l a n i f i c ate s a i b l o c n d e c u r s u l a ce s t u i a n n po l o n i a , S u e d i a , S l ove n i a , fra n a i r i l e d e J o s. ac i u ni de monitor izare cu pr ivire la pro cedurile simplificate au fost incluse n p ro gr a m u l d e m o n i to r i z a re p e n t r u 2 0 1 0 . S e r v i c i i l e co m i s i e i p re g t e s c d e m a r a re a a ce s tor ac iuni de monitor izare. v i i . A treia liniu comisia va revizui Ghidul privind auditul n domeniul vamal pentru a lua n considerare elaborarea unor standarde suplimentare comune pentru auditurile ex post i va avea n vedere emiterea de s t a n d a rd e n c a d r u l co m i t e t u l u i co d u l u i va m a l. v i i . A patra liniu comisia va iniia discuii cu statele membre n cadrul comitetului codului vamal cu scopul de a elabora profiluri d e r i s c p e n t r u r p t i p o l i t i c a c o m e rc i a l c o m u n . pr a c t i c i l e d e s i m p l i f i c a r e v o r f i re v i z u i te p e d u rat a a c i u n i l o r d e m o n i to r i z a re pr ivind procedur ile simplificate. v i i . A cincea liniu pr i n r e g u l a m e n t u l n r. 1 1 9 2 / 2 0 0 8 , co m i sia a acionat deja n direcia cerut de cu r te. pro gre s e l e s u p l i m e nt a re s e a f l n c u r s d e desfurare. vii . A asea liniu comisia va invita statele membre s sporeasc gradul de contientizare a c o m e rc i a n i l o r c u p r i v i re l a o b l i g a i i l e i re s p o n s a b i l i t i l e ce l e re v i n . ac i u n i l e de instruire privind procedurile simplificate se adreseaz att funcionarilor va m a l i , c t i co m e rc i a n i l o r. u n e l e s t ate m e m b re a u i n c l u s co m e rc i a n i i n r n d u l publicului, altele vor organiza aciuni de instruire individuale dedicate doar comercianilor.

introducere
2. adaptarea constant la condiiile tehnice, economice i politice n continu dezvoltare a determinat modificarea d i s p oz i i i l o r d e a p l i c a re a co d u l u i va m a l c o m u n i t a r, c a r e v a d e v e n i a p l i c a b i l n 2013.

observAii
26. comisia consider c orientrile sale generale privind monitorizarea aplicrii corecte a procedurilor simplificate i a controalelor 2 spr ijin ar monizarea prac t i c i l o r i s u n t a c t u a l i z a te p e r i o d i c ( l u c r rile la cea de a cincea versiune sunt n desfurare). 26. Prima liniu ac e s t p u n c t v a f i d e t a l i a t n u r m t o a r e a ve r s i u n e a o r i e nt r i l o r. a n e x a v l a o r i e n trile n vigoare descrie deja indicatorii r i s c u r i l o r p o te n i a l e ce t re b u i e ve r i f i c a i c u o c a z i a a u d i t u r i l o r p re a l a b i l e, p re c u m i ac iunile care trebuie ntrepr inse.
2

taXud/1284/2005.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

51

rSpunSurile comiSiei
2 6 . A doua liniu legislaia nu prevede efectuarea unui numr specific de verificri. cu toate acestea, un numr minim de verificri av n d l a b a z a n a l i z a d e r i s c, i n c l u s i v u n element aleatoriu, ar trebui efectuate naintea acordrii liberului de vam, iar co m i s i a a s o l i c i t a t , n c u r s u l i n s p e c i i l o r sale, statelor membre care nu au efec tuat a s t fe l de ver ificr i s o fac. 2 6 . A treia liniu controlul de reconciliere face par te din sistemele naionale. comisia este de a c o rd c a a c e s t a s f i e d e s f u r a t n t r - u n m o d s t r u c t u r a t i i n fo r m a t i z a t i n c u r a j e a z statele membre s fac acest lucru. 28. comisia faciliteaz schimbul de infor maii privind riscurile care au legtur i cu rpt i p o l i t i c a co m e rc i a l co m u n p r i n S i s te mul electronic comunitar de gestionare a r iscur ilor, folosind for mularele de informare asupra riscurilor i, astfel, se asigur c i n fo r m a i i l e n e c e s a re p o t f i t r a n s m i s e rapid i eficient ntre centrele compe tente de gestionare a riscurilor i punctele comunitare de control vamal. 29. o abordare comun a gestionrii riscur i l o r e s te p o s i b i l i n t r- u n m e d i u b a z a t pe documente scrise. cu toate acestea, este adevrat c analiza informatizat a riscurilor este mai eficient dect cea m a n u al. 30. n c u r s u l i n s p e c i e i s a l e, co m i s i a a f c u t obser vaii similare n cazul unui numr de state membre i le-a cerut acest o r a s - i m o d i f i c e p r o c e d u r i l e. c o m i s i a ur mrete ac iunile ntrepr inse de aceste state membre. folosirea scutir ilor de obligaia de notifi c a re n t e m e i u l p ro c e d u r i i d e v m u i re l a d o m i c i l i u e s t e / v a f i a b o rd a t p e p a rc u r s u l a c i u n i l o r d e i n s t r u i r e / m o n i t o r i z a r e. Se va recomanda o strategie standard cupr inztoare de control. 31. orientrile sunt mbuntite de ctre g r u p u l d e p ro i e c t p r i v i n d a p l i c a re a p ro cedurilor simplificate/aupS, acordnd u - s e o ate n i e d e o s e b i t a ce s t u i a s p e c t i celorlalte puncte menionate n constatr ile cur ii de contur i. 33. lu c r r i l e p e n t r u m b u n t i re a G h i d u l u i privind auditul n domeniul vamal vor ncepe n 2010. 35. utilizarea din ce n ce mai frecvent a diferitelor proceduri simplificate n s t a te l e m e m b re, co n s t a t r i l e co m i s i e i n cursul inspec iilor anter ioare pr ivind rpt i obser vaiile formulate de ctre cur te n cursul auditurilor sale au determinat comisia s selec teze procedur ile simplific ate c a te m s p e c i f i c p e nt r u i n s p e c i i l e sale din 2008.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

52

rSpunSurile comiSiei
36. nainte de a alege procedurile simplific ate p r i nt re te m e l e s p e c i f i ce i n s p e c i i l o r d i n 2 0 0 8 , d i re c i a G e n e ra l B u g e t a e x a minat i aspecte legate de funcionarea procedurilor simplificate n cursul i n s p e c i i l o r s a l e. n u l t i m i i a n i , a e x a m i nat aspecte legate de aplicarea proce d u r i l o r s i m p l i f i c ate n c u r s u l i n s p e c i i l o r av n d c a o b i e c t d e c l a ra i i l e va m a l e e l e ct ro n i ce n 2004, antrepozitarea vamal n 2005 i tranzitul n 2006. n cursul exami n r i i s a l e p e r m a n e n t e a c o n t a b i l i t i i B, aceasta examineaz i aspec te ale acestor p ro ce d u r i at u n c i c n d f a c o b i e c t u l d o s arelor verificate. de asemenea, comisia a verificat aspecte privind controlul n c a d r u l p ro ce d u r i l o r s i m p l i f i c ate n c u r s u l i n s p e c i e i s a l e av n d c a o b i e c t s t r a te gi a d e co ntrol vamal din 2009. 38. n te m e i u l ca d r u l u i co m u n d e g e s t i o n a re a r i s c u r i l o r, s t ate l o r m e m b re l i s e s o l i c i t s transmit i s par tajeze informaii legate de riscuri, inclusiv riscuri cu privire la rpt i politica comercial comunitar, n conformitate cu ar ticolul 4g alineatul (2) din dispoziiile de aplicare a codului vamal. comisia sprijin acest p ro ce s p r i n p u n e re a l a d i s p oz i i e a S i s te mului elec tronic comunitar de gestionare a riscurilor pentru a asigura par tajarea r a p i d i e f i c i e n t a i n fo r m a i i l o r c o r e s p u n z toare ntre centrele competente de g e s t i o n a re a r i s c u r i l o r i p u n c te l e co m un i t a re d e c o n t ro l v a m a l. n u l t i m i i 3 a n i , s t ate l e m e m b re a u p a r t a j at 6 3 3 0 d e fo rmulare de informare asupra riscurilor (fir) cu privire la riscuri de competena autoritilor vamale, 844 dintre acest e a f i i n d l e g a t e d e r p t. n p l u s , n u l t i m i i 3 ani, comisia a emis 64 de for mulare de informare asupra riscurilor (fir) privind riscuri de competena autoritilor v a m a l e ; d i n t re a c e s t e a , 1 0 a u a v u t l e g tur cu riscurile privind rpt i politica co m e rcial. n urm cu 5 ani, comisia a optat pentru elaborarea unui cadru legal armonizat pentru procedurile simplificate, l u c r u c a re a fo s t o b i n u t p r i n p u b l i c a re a r e g u l a m e nt u l u i n r. 1 1 9 2 / 2 0 0 8 d e m o d i f i c a re a d i s p oz i i i l o r d e a p l i c a re a co d u l u i vamal. d i n a ce l m o m e n t , co m i s i a a p u s n p r a c t i c , n m a i m u l t e s t a t e m e m b re, a c i u n i d e i n s t r u i re i m o n i t o r i z a re p r i v i n d p ro cedur ile simplificate/ aupS. pe parcursul aciunilor de instruire, o atenie special se acord deficienelor menionate n rapor tul cur ii de contur i. 40. constatr ile cur ii se bazeaz pe modelul de control elaborat de cur te care reflec t cele mai bune prac tici. 42. Statele membre nu au niciun fel de obligaie legal s urmeze un anumit model de audit premergtor autorizrii. cu toate acestea, comisia consider c modelul utilizat de cur te este util. 43. autorizaiile verificate de cur te au fost emise anterior datei de 1 ianuarie 2009. p n l a a c e a s t d a t , n u e x i s t a o b l i g a i a l e g a l d e a a u d i t a co m e rc i a n t u l n a i n te a acordrii unei autorizaii pentru proced u r i s i m p l i f i c ate. cu to ate a ce s te a , a nte r i o r a c e s t e i d a t e, n a n u m i t e s t a t e m e m b re s e p ra c t i c a a ce s t l u c r u. n u ex i s t a n i c i o b l i g a i a l e g a l d e e l a b o ra re a u n u i p l a n d e c o n t r o l s a u d e e v a l u a r e a r i s c u r i l o r, d e i a ce s t l u c r u a r f i fo s t n co n fo r m i t ate cu cele mai bune prac tici.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

53

rSpunSurile comiSiei
45. legislaia nu prevede efectuarea unui numr specific de verificri. cu toate acestea, un numr minim de verificri a v n d l a b a z a n a l i z a r i s c u r i l o r, i n c l u s i v un element aleatoriu, trebuie efectuate naintea acordrii liberului de vam, iar co m i s i a a s o l i c i t a t , n c u r s u l i n s p e c i i l o r s a l e, s t ate l o r m e m b re c a re n u e fe c t u e a z d e j a s u f i c i e n t e ve r i f i c r i s a u n u l e d e r uleaz ntr-o manier satisfctoare s nt re p r ind ac iuni de remediere. 47. n cursul inspeciilor sale din 2008/2009, comisia a constatat utilizarea similar a supersimplificrii (scutirea de obligaia de a notifica autoritile vamale) ntr-un numr de state membre. aceasta a atras atenia statelor membre asupra faptului c a ce a s t f a c i l i t ate t re b u i e p e r m i s d o a r c a m s u r e xce p i o n a l i l e - a ce r u t s - i modifice procedur ile n consecin. 48. comisia a constatat situaii similare n timpul inspeciilor sale i continu s urmreasc aceast problem mpreun c u s t atele membre n cauz. 50. fo l o s i r e a a n a l i z e i r i s c u r i l o r p e n t r u c o n troalele vamale a devenit obligatorie ncepnd cu 1 ianuarie 2007. obligaia efecturii unei analize informatizate a riscului pentru controalele vamale a intrat n vigoare ncepnd cu 26 decembrie 2007, odat cu intrarea n vigoare a r e g u l a m e n t u l u i ( c e ) n r. 6 4 8 / 2 0 0 5 i a r e g u l a m e n t u l u i ( c e ) n r. 1 8 7 5 / 2 0 0 6 . cerina privind procedurile simplificate i n fo r m a t i z a te i n t r n v i g o a re d o a r n ce pnd cu 1 ianuarie 2011. combinaia acestor factori explic motivul pentru c a re n u t o a t e s t a t e l e m e m b re d i s p u n d e profilur i de r isc infor matizate pentru pro cedurile simplificate, dar fac demersuri n a c e s t s e n s. n c u r s u l i n s p e c i i l o r s a l e, co m i s ia a ncurajat autor itile naionale s accelereze informatizarea proceduril o r s i m p l i f i c a te n a ce l e s t a te m e m b re n c a re n c s e u t i l i ze a z s i s te m e b a z ate p e d o c u mente scr ise. 51. a u t o r i t i l e b e l g i e n e a u i n fo r m a t c o m i s i a c , d e l a 1 o c to m b r i e 2 0 0 9 , a fo s t p u s n a p l i c a re u n n o u s i s te m d e fe e d b a c k c u p r i v i re l a re z u l t a te l e co n t ro a l e l o r. co m i s i a v a e x a m i n a f u n c i o n a r e a a c e s t u i s i ste m n c u r s u l v i i to a re l o r s a l e i n s p e c i i i va co n f i r m a d a c d e f i c i e ne l e co n s t at ate de cur te au fost remediate. 54. comisia se declar de acord cu efectuarea unei revizuiri, pe baza analizei r i s c u r i l o r, a d o c u m e n t e l o r c a r e s u s i n declaraiile suplimentare. n cursul i n s p e c i i l o r s a l e, co m i s i a a a t r a s a t e n i a s t ate l o r m e m b re a s u p ra n e ce s i t i i e fe c turii unor controale documentare suficiente i urmrete msurile luate de statele membre pentru mbuntirea acestor controale. 55. comisia este de acord c trebuie s existe o co n co rd a n nt re t ra n z a c i i l e s i m p l i f icate i declaraiile suplimentare. informatizarea procedurilor simplificate va facilita acest proces. co n t ro l u l d e re co n c i l i e re a l t r a n z a c i i l o r simplificate cu declaraiile supliment a re e s t e o p ro b l e m re l e v a n t n c u r s u l aciunilor de instruire privind procedur ile simplificate i va fi abordat n cursul aciunilor de monitorizare ncepnd cu septembr ie 2010.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

54

rSpunSurile comiSiei
56. i n fo r m a t i z a re a p ro c e d u r i l o r s i m p l i f i c a t e este o cerin obligatorie ncepnd cu 1 i a n uar ie 2011. 58. comisia a constatat c, n unele state membre, sunt puse n practic orientri mai detaliate dect cele din Ghidul privind auditul n domeniul vamal, n timp ce n alte state membre au fost introduse elemente din Ghid n orientrile n a i o nale pr ivind auditul. necesitatea utilizrii comune a ghidul u i e s te s u b l i n i at n c u r s u l a c i u n i l o r d e instruire. urmtoarea versiune a orientrilor privind procedurile simplificate/ aupS va recomanda explicit folosirea Ghidului privind auditul n domeniul v a m a l . u n i n s t r u m e n t s p e c i a l d e e - l e a r ning pentru procedurile simplificate/ au p S , n c a d r u l c r u i a s t r a t e g i a d e c o n t ro l re p re z i nt u n a s p e c t re l e va nt , a fo s t elaborat n 2008 i introdus n ianuarie 2 0 0 9 . ace s t a e s te d i s p o n i b i l n 5 ve r s i u n i l i n g v i s t i ce, a l te 1 0 ve r s i u n i a f l n d u - s e n curs de elaborare, mpreun cu statele m e m bre n cauz. 60. comisia a examinat frecvena controalelor ulterioare vmuirii n cursul i n s p e c i i l o r s a l e p r i v i n d p ro ce d u r i l e s i m p l i f i c a t e d i n 2 0 0 8 i s t r a t e g i a d e co n t ro l va m a l d i n 2 0 0 9 i va co nt i n u a s ve r i f i ce frecvena auditurilor ulterioare vmuirii n cursul viitoarelor sale inspecii. de asemenea, comisia a constatat, pe parcursul inspeciilor din ultimii ani, c auditurile ex post nu sunt suficient de frec vente n multe dintre statele membre. n re s p e c t i ve l e c a z u r i a s o l i c i t a t s t a te l o r membre n cauz s mreasc frecvena acestor audituri. cu privire la regatul unit, comisia a remarcat, de la debutul proiec tului naional pe tema procedur ilor simplificate privind transportul vamal, o oarecare mbuntire n legtur cu auditarea comercianilor care utilizeaz p ro ce dur ile simplificate. 61. de asemenea, comisia a atras atenia asupra deficienelor constatate la controalele ulterioare vmuirii n statele membre. controalele i procedurile vamale din multe state membre se afl n t r a n z i i e d e o a re c e a u t o r i t i l e n a i o n a l e i mbuntesc strategia i i reexamineaz procedurile de control pentru a f a c e f a p ro b l e m e l o r i m p u s e d e n o i l e proceduri i cerine ale codului vamal moder nizat. 62. legislaia ue nu cuprinde dispoziii n legtur cu modul n care statele memb re a r t re b u i s - i o rg a n i ze ze a c t i v i t i l e de control vamal pentru procedur ile sim p l i f i c a te. pr i n a ce a s t a s e ne l e g e c s t atele membre sunt responsabile pentru p u n e re a n a p l i c a re a u n u i c a d r u e f i c i e nt de control vamal, inclusiv a unor audituri ex post eficiente, bazate pe riscuri. pe d u rat a i n s p e c i i l o r p r i v i n d r p t, co m i sia a observat, de asemenea, deficiene n ceea ce privete frecvena i calitate a a u d i t u r i l o r e x p o s t d i n a n u m i te s t a te m e m b re i a s o l i c i t at a ce s to ra s p u n n a p l i c a re m s u r i d e re m e d i e re, n p re ze nt u r m r i n d r e a c i a l o r. c o m i s i a v a c o n t i n u a s ve r i f i ce a s p e c te p r i v i n d co n t ro l u l va m a l n v i i to a re l e i n s p e c i i p r i v i n d r p t. n prezent, un numr de state membre i re v i z u i e s c p ro ce d u r i l e d e co n t ro l p e n t r u a le mbunti i adapta unui mediu n c a re p ro ce d u r i l e s i m p l i f i c ate s u nt d i n ce n ce mai frec vent utilizate. mai mult, urmtoarea revizuire a orientrilor privind procedurile simplificate/ au p S , p re c u m i a c i u n i l e d e i n s t r u i re i monitorizare n legtur cu procedurile s i m p l i f i c ate va re zo l va , n m o d c u p r i n z to r, n e ce s i t ate a u n e i s t rate gi i d e co nt ro l prin care toate riscurile s fie identificate, iar aciunile de conformitate, pre cum i frec vena acestora s fie clar reco mandate.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

55

rSpunSurile comiSiei
66. comisia urmrete aciunea statelor m e m b re re s p e c t i ve n to ate c a z u r i l e co n statate de cur te. impactul financiar din perspectiva unor posibile pierderi n aceste cazuri poate fi determinat doar d u p ncheierea acestei ur mr ir i. 67. comisia verific absena documentelor necesare n cazul Suediei i al irlandei. autoritile irlandeze au recuperat cantitatea de resurse proprii tradiionale i m p l i c ate i s - a u a n g a j at s m o n i to r i ze ze atent disponibilitatea documentelor n cauz pentru prevenirea reapariiei problemei. comisia a solicitat autoritilor ir landeze s elaboreze un plan de ac iune cu msurile de remediere care urmeaz a f i l u a te p e n t r u re zo l v a re a d e f i c i e n e l o r constatate de cur te, iar autor itile ir lan deze au pus la dispoziie o copie a respect i v u l u i p l a n . ace s t p l a n d e a c i u n e a fo s t monitor izat de ctre comisie. 69. regatului unit i se va solicita s aplice msuri care s garanteze faptul c licenele sunt nregistrate la momentul a co rd r ii liberului de vam. 70. Statelor membre n cauz li se va solic i t a s a s i g u re n re gi s t ra re a l i ce ne l o r l a m o m entul acordr ii liberului de vam. 71. comisia va solicita statelor membre s p u n n aplicare msur i de remediere. 72. comisia va iniia n acest an o discuie c u s t a t e l e m e m b re n co m i t e t u l co d u l u i va m a l c u s co p u l d e a e l a b o ra p ro f i l u r i d e r isc relevante. 74. comisia va examina cazurile identificate de cur te pentru a stabili dac stat e l e m e m b re n c a u z p o t f i c o n s i d e r a t e re s p o n s a b i l e d i n p u n c t d e ve d e re f i n a n ciar pentru pierderile suferite. cuantumul pierderii definitive de taxe vamale nu poate fi apreciat de ctre comisie n aceast etap, iar responsabilitatea f i n a n c i a r a s t a te l o r m e m b re n u p o a te f i stabilit nainte de ncheierea urmririi fiecrui caz n par te. 75. Serviciile comisiei vor examina cazurile n care documentaia solicitat nu a fo s t p u s l a d i s p o z i i e, p e n t r u a ve d e a ac iunile ntrepr inse de statele membre. noile reglementri privind procedurile simplificate precizeaz aciunile care trebuie ntreprinse n cazuri de neconformitate (suspendarea autorizaiei sau re vo c a re a n c a z u l u n o r n c l c r i grave i repetate).

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

56

rSpunSurile comiSiei
concluzii i recomAndri
78. este responsabilitatea statelor membre s stabileasc i s aplice un cadru d e c o n t ro l c a re s o fe re p ro t e c i e c o re spunztoare colectrii resurselor proprii t ra d i i o n a l e. pe nt r u u n a s t fe l d e d e m e r s, acestea trebuie s organizeze, pe baza u n e i a n a l i z e a r i s c u r i l o r, c o n t r o a l e d e calitate suficient i s le aplice suficient de frecvent pentru a asigura protecia re s u r s e l o r p ro p r i i t ra d i i o n a l e. n a p l i c a re a co nt ro a l e l o r, s t ate l e m e m b re t re b u i e s i n s e a m a d e p e r i o a d a d e p re s c r i e r e de trei ani. comisia, n cursul inspec iilor sale, verific aceste controale i, acolo unde constat deficiene, recomand statelor membre s adopte msuri corespun ztoare pentru a remedia respectivele deficiene. comisia va urmri constatrile cur ii mpreun cu statele membre n cauz i va confirma adoptarea unor m s u r i de remediere satisfctoare. pe d u r a t a a c i u n i l o r d e m o n i t o r i z a re p r i v i n d p r o c e d u r i l e s i m p l i f i c a t e, c a r e n c e p n septembrie 2010, vor putea fi evaluate msurile de control puse n aplicare i impac tul acestora asupra confor mitii. vor fi recomandate cele mai bune prac tici. 79. legislaia ue nu conine dispoziii n legtur cu modul n care statele membre a r t re b u i s - i o r g a n i z e z e a c t i v i t i l e d e control vamal. pr in aceasta se nelege c statele membre sunt responsabile pentru p u n e re a n a p l i c a re a u n u i c a d r u e f i c i e nt de control vamal, inclusiv a unor audituri ex post eficiente, bazate pe riscuri. pe d u rat a i n s p e c i i l o r p r i v i n d r p t, co m i sia a observat, de asemenea, deficiene n ce e a ce p r i ve te c a l i t a te a i f re c ve n a auditurilor ex post din anumite state m e m b re i a s o l i c i t at a ce s to ra s p u n n a p l i c a re m s u r i d e re m e d i e re, u r m r i n d, n prezent, reacia acestora. comisia va co nt i n u a s ve r i f i ce a s p e c te p r i v i n d co n trolul vamal n viitoarele inspec ii pr ivind r p t. n p re ze nt, u n n u m r d e s t ate m e mb re i re v i z u i e s c p ro c e d u r i l e d e c o n t ro l pentru a le mbunti i adapta unui mediu n care procedurile simplificate sunt din ce n ce mai frec vent utilizate. 80. pe n t r u a a s i g u r a f u n c i o n a r e a e f i c i e n t a noului cadru, comisia va efec tua ac iuni de monitorizare ncepnd cu luna septembr ie 2010. 81. lucrr ile la analiza r iscur ilor avanseaz.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

57

rSpunSurile comiSiei
83. anterior 2008, cnd comisia a ales pro cedurile simplificate drept tem specific pentru inspecia sa, aceasta a examinat i unele aspecte ale procedurilor simplificate n cursul inspeciilor sale, de exemplu, inspectarea declaraiilor vamale electronice n 2004, a antrepozitrii vamale n 2005 i a tranzitului n 2 0 0 6 , e x a m i n n d, d e a s e m e n e a , a s p e c t e a l e a ce s to r p ro ce d u r i n c a d r u l ve r i f i c r i i sale permanente avnd ca obiect dosarele care conin elemente ale contului de tip B, atunci cnd acestea fac obiec tul re s p e c t i ve l o r d o s a re. co m i s i a a ex a m i n at i aspec te pr ivind controlul n cadrul pro ce d u r ilor simplificate n cursul inspec iei sale privind strategia de control vamal d i n 2 009. 8 4 . Prima liniu o r i e nt r i l e s u nt, n p re ze nt , s u p u s e u n u i p ro ce s d e m b u n t i re, i a r ce a d e - a c i nce a ve r s i u n e s e a f l n c u r s d e e l a b o ra re. S e va ine seama de obser vaiile cur ii. 8 4 . A doua liniu ac i u nile de monitor izare ncep n 2010. 8 4 . A treia liniu comisia va iniia n acest an o discuie c u s t a te l e m e m b re n c a d r u l co m i te t u l u i codului vamal n scopul elaborrii unor a s t fe l de profilur i. 8 4 . A patra liniu comisia va revizui Ghidul privind auditul n domeniul vamal pentru a lua n considerare elaborarea altor standarde comune pentru auditurile ex post i va ave a n ve d e re e m i t e re a d e s t a n d a rd e n c a d r u l comitetului codului vamal. 8 4 . A cincea liniu comisia va lua n considerare constatr i l e cu r i i a t u n c i c n d v a a ve a n ve d e re simplificri ulterioare ale procedurilor va m a l e. 86. pe durata aciunilor de monitorizare pr ivind procedur ile simplificate/ aupS, n ce p n d c u l u n a s e p te m b r i e 2 0 1 0 , s e va acorda o atenie deosebit auditurilor premergtoare autor izr ii. 87. este responsabilitatea statelor membre s stabileasc i s aplice un cadru de control care s ofere o protecie corespunztoare colectrii resurselor proprii t ra d i i o n a l e. pe nt r u u n a s t fe l d e d e m e r s, acestea trebuie s organizeze, pe baza u n e i a n a l i z e a r i s c u r i l o r, c o n t r o a l e d e calitate suficient i s le aplice suficient de frecvent pentru a asigura protecia resurselor proprii tradiionale. comisia, n cursul inspeciilor sale, verific frecvena i calitatea acestor controale i , a c o l o u n d e c o n s t a t d e f i c i e n e, re c o m a n d s t ate l o r m e m b re s a d o p te m s u rile corespunztoare pentru a reme dia respectivele deficiene. comisia va urmri constatrile cur ii mpreun cu statele membre n cauz i va confirma adoptarea unor msuri de remediere satisfctoare. pe d u rat a a c i u n i l o r d e m o n i to r i z a re p r ivind procedurile simplificate care ncep n s e p te m b r i e 2 0 1 0 vo r p u te a f i e va l u ate msurile de control puse n aplicare i impactul acestora asupra conformitii. vo r f i r e c o m a n d a t e c e l e m a i b u n e p r a c t i c i . n o i l e re g l e m e nt r i p r i v i n d p ro ce d ur i l e s i m p l i f i c ate p re c i ze a z a c i u n i l e c a re trebuie ntreprinse n cazuri de neconformitate (suspendarea autorizaiei sau re vo c a re a n c a z u l u n o r n c l c r i grave i repetate).

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

58

rSpunSurile comiSiei
8 7 . Prima liniu n c u r s u l i n s p e c i e i s a l e, co m i s i a a f c u t obser vaii similare n cazul unui numr de state membre i le -a solicitat s-i m o d i f i ce p ro ce d u r i l e. co m i s i a u r m re te aciunile ntreprinse de aceste state m e m bre. fo l o s i re a s c u t i r i i d e l a o b l i g a i a d e n o t i ficare n cadrul lcp i absena profilur ilor d e r i s c i n fo r m a t i z a t e v o r f i r e z o l v a t e p e p a rc u r s u l a c i u n i l o r d e i n s t r u i re i m o n ito r i z a re p r i v i n d p ro ce d u r i l e s i m p l i f i c ate / aupS. cele mai bune prac tici vor fi discu tate i recomandate n cadrul comitetului co d u l ui vamal. 8 7 . A doua liniu co n co rd a n a p ro ce d u r i l o r s i m p l i f i c a te i a d e c l a ra i e i s u p l i m e nt a re va f i re zo l vat pe parcursul aciunilor de instruire i m o n i to r i z a re p r i v i n d p ro ce d u r i l e s i m p l i ficate/aupS. cele mai bune prac tici vor fi d i s c u t ate i re co m a n d ate n c a d r u l co m i te t u l u i codului vamal. 88. n timpul inspec iilor sale, comisia a constatat deficiene similare n procedurile i controalele aplicate n unele state membre i a solicitat acestor state s a d o p te msur i corespunztoare de reme d i e re. co m i s i a u r m re te a c i u n e a n t re p r i n s d e c t re a ce s te a . n v i i to a re l e s a l e inspec ii va continua s ver ifice frec vena i c a l i t a t e a a u d i t u r i l o r u l t e r i o a re v m u ir i i . comisia va ur mr i i deficienele con statate de cur te i va verifica aplicarea u n o r msur i de remediere. va revizui Ghidul privind auditul n d o m e n i u l va m a l p e nt r u a l u a n co n s i d e rare elaborarea altor standarde comune pentru auditurile ex post i va avea n vedere emiterea de standarde n cadrul co m i tetului codului vamal. 89. le gi s l a i a u e n u p re ve d e e fe c t u a re a u n u i numr specific de ver ificr i anter ior acor drii liberului de vam i nici calitatea sau frec vena auditur ilor ex p ost . pentru a proteja interesele financiare i de politic comercial ale ue, statele membre au responsabilitatea de a institui u n c a d r u d e co n t ro l e f i c i e n t . ace s t l u c r u p re s u p u n e e fe c t u a re a u n u i n u m r m i n i m de verificri bazate pe analiza riscului, care s includ i un element aleatoriu. co m i s i a a s o l i c i t a t , n c u r s u l i n s p e c i i l o r s a l e, s t ate l o r m e m b re c a re n u e fe c t u e a z deja suficiente verificri sau care nu le deruleaz ntr-o manier satisfctoare s ntrepr ind ac iuni de remediere. acolo unde constat deficiene n ceea ce p r i ve te c a l i t ate a i f re c ve n a a u d i t u rilor ex post, comisia recomand ca statele membre s adopte msur ile necesare p e nt r u re m e d i e re a a ce s to r d e f i c i e ne. d e asemenea, comisia va urmri constatrile cur ii mpreun cu statele membre n cauz i va confirma adoptarea unor msur i de remediere satisfctoare. 90. (a) n c u r s u l i n s p e c i i l o r s a l e, co m i s i a a s o l i c i t at s t ate l o r m e m b re c a re n u e fe c t u e a z deja suficiente verificri sau care nu le deruleaz ntr-o manier satisfctoare s ntrepr ind ac iuni de remediere. 90. (c) comisia va urmri constatrile curii mpreun cu statele membre n cauz i va confirma adoptarea unor msuri de remediere satisfctoare.

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

59

rSpunSurile comiSiei
90. (d) n c u r s u l i n s p e c i i l o r s a l e, co m i s i a a ex aminat n detaliu frecvena auditurilor ex post i, acolo unde s-au constatat deficiene, a solicitat statelor membre n c a u z s n t re p r i n d a c i u n i d e re m e diere. de asemenea, aceasta a urmrit a c i u nile ntrepr inse de statele membre. 9 1 . Prima liniu comisia va ncuraja statele membre s aplice fr ntr ziere cadrul recent elabo rat c u p r i v i re l a p ro ce d u r i l e s i m p l i f i c ate. m o d e l u l d e c o n t ro l e l a b o r a t d e cu r t e v a f i a n a l i z a t n m o m e n t u l re v i z u i r i i G h i d u l u i d e audit n domeniul vamal. 9 1 . A doua liniu co m i s i a v a re v i z u i n m o d c r i t i c p r a c t i c a statelor membre de a autoriza scutirile de obligaia de notificare. n ceea ce privete practica, orientrile ofer deja informaii n aceast privin, acestea u r m n d a f i m b u n t i t e n c u r s u l a c e stui an. problema scutirii de obligaia de notificare este tratat prin chestionarul de m o n i to r i z a re i va f i l u at n co n s i d e ra re p e p a rcursul ac iunilor de monitor izare. n cursul inspeciilor sale, acolo unde a c o n s t a t a t u t i l i z a r e a e xc e s i v a s u p e r s i m p l i f i c r i i , c o m i s i a a s o l i c i t a t s t a t e lor membre respective s i modifice p ro ce dur ile. 91. A treia liniu comisia ncurajeaz statele membre s informatizeze procesarea procedurilor s i m p l i f i c ate, i n c l u s i v n re gi s t ra re a o n l i n e a licenelor. controlul mr furilor care fac obiectul unor interdicii i restricii n temeiul p r o c e d u r i l o r s i m p l i f i c a t e / au p S i a l v i i toarei vmuiri centralizate este n curs de mbuntire. S-a redactat un docum e n t ( ta X u d c 4 / 0 0 0 6 / 2 0 0 9 ) n c a r e s u nt p ro p u s e m a i m u l te re co m a n d r i , d e e xe m p l u , u t i l i z a r e a o b l i g a t o r i e d e c t r e operatorii economici a indicatorilor la d e p u n e re a d e c l a r a i e i s u m a re d e i n t r a re sau a declaraiei vamale simplificate. 91. A patra liniu c o m i s i a i nv i t s t a t e l e m e m b r e s i n t e n s i f i ce i n s t r u i re a p e nt r u co m e rc i a n i . pe n tru a da un exemplu, n cadrul program u l u i va m 2 0 1 3 , s e o rg a n i ze a z d e j a cursuri de instruire privind procedurile simplificate/aupS (a se vedea csua de rspuns la observaia vii, a doua i a asea liniu). unele state membre p ro f i t d e a ce a s t o c a z i e p e n t r u a i nv i t a comercianii s par ticipe la aceste ac iuni de instruire. 91. A cincea liniu comisia promoveaz evaluarea performanei i exerciiile de evaluare comparativ ntre statele membre ncurajndu-le s i consolideze practicile privind controlul procedur ilor simplificate. pentru operatorii economici de ncre dere, codul vamal modernizat prevede simplificr i suplimentare (autoevaluare ar ticolul 116 ).

raportul special nr. 1/2010 Sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri?

curtea de conturi european raportul special nr. 1/2010 sunt controlate n mod eficace procedurile de vmuire simplificate pentru importuri? luxemburg: oficiul pentru publicaii al uniunii europene 2010 59 p. 21 29,7 cm iSBn 978-92-9207-693-1 doi:10.2865/78322

cum v putei procura publicaiile uniunii europene


Publicaii de vnzare: prin eu Bookshop (http://bookshop.europa.eu); de la librria pe care o frecventai, menionnd titlul, editura i/sau numrul iSBn; contactnd direct unul dintre agenii notri de vnzri. putei obine datele de contact ale acestora vizitnd http://bookshop.europa.eu sau trimind un fax la +352 2929-42758. prin eu Bookshop (http://bookshop.europa.eu); la reprezentanele sau delegaiile comisiei europene. putei obine datele de contact ale acestora vizitnd http://ec.europa.eu sau trimind un fax la +352 2929-42758.

Publicaii gratuite:

QJ-aB-10-001-ro-c

pr ocedurile de vmuire Simplific ate pentru impor turi repreZint un element-cheie al politicii ue n domeniul vamal i n domeniul facilitrii comerului. aceSt raport a n a l i Z e a Z d a c c e l e d o u p r o c e d u r i S i m p l i f i c at e p r i n c i pa l e , p r o c e d u r a d e c l a r a i e i S i m p l i f i c at e i p r o c e d u r a d e vm u i r e l a d o m i c i l i u, S u n t co n t r o l at e n m o d e f i c ac e, a S t f e l n c t i n t e r e S e l e f i n a n c i a r e i intereSele de politic comercial ale ue S fie proteJate n mod adecvat. de aSemenea, raportul analiZeaZ n ce mSur comiSia a deZvoltat o aBordare coreSpunZtoare p r i v i n d co n t r o lu l u n o r a S t f e l d e p r o c e d u r i i n c e mSur Statele memBre deSfoar efec tiv controale eficace pe BaZa unei aStfel de aBordri.

curtea de conturi european