Sunteți pe pagina 1din 4

Catalog de solu\ii pentru siguran\a rutier`

Siguran\a rutier` necesit` ce e mai bun

3 M Ro m @ n i a - P i a \ a M o n t r e a l 1 0 , W T C , B u c u r e ] t i . T e l : ( 0 2 1 ) - 2 0 2 8 0 0 0 www.3m.com/ro

Solu\ii 3M pentru siguran\a rutier`


Materiale reflectorizante Folii reflectorizante pentru semnalizare rutier`
4Folii reflectorizante autoadezive conforme cu standardul european ]i na\ional SR EN 12899-1, [n trei categorii de performan\`: clasa I (Engineer Grade), clasa II (High Intensity) si Clasa III (Diamond Grade), pentru realizarea de dispozitive de semnalizare rutier` (indicatoare, balize, baricade, parape\i etc.) 4Clasa III este disponibil` ]i variante cu pigment fluorescent, fluorescen\` garantat` 10 ani ! 4Performan\e garantate pentru 7 ani (clasa I), 10 ani (clasa II) ]i 15 ani! (clasa III) 4Gam` complet` de produse (folii, cerneluri, ].a.) cu compatibilitate garantat`

Materiale reflectorizante pe suport textil


4Materiale reflectorizante ]i fluorescente pe suport flexibil pentru [mbr`c`minte ce confer` vizibilitatea ridicat` necesar` reducerii riscului de accidente cu vehicule [n mi]care sau al altor accidente ce apar [n conditii de slab` vizibilitate, conforme cu standardul european ]i na\ional SR EN 471. 4Aplicabile prin coasere, lipire. Se pot decupa manual ori pe plotter-cutter, ]tan\a ]i aplica la cald. 4Variante constructive bazate pe microbile de sticl` sau structur` microprismatic` (glossy). 4Gama SOLAS specializat` pentru cre]terea vizibilit`\ii echipamentelor de protectie precum veste, colace de salvare, jachete, sau plute de cauciuc.

Benzi reflectorizante pentru marcaje orizontale


4Benzi adezive preformate cu propriet`\i reflectorizante, antialunecare ]i rezisten\` la uzur` conforme cu standardul european ]i na\ional SR EN 1436, destinate realiz`rii marcajelor rutiere orizontale. 4Performan\e garantate pentru 2-6 ani ([n func\ie de natura ]i intensitatea traficului). 4Durabilitate comparativ` fa\` de marcajele clasice cu vopsea special` de 6-10 ori mai mare. Eficien\` economic` excep\ional`. 4Disponibile [n role cu l`\imi rutiere standard (12, 15, 50cm ].a.). Se pot decupa s`ge\i, simboluri. 4Variante reflectorizante ]i pe timp de ploaie (nou!)

Solu\ii 3M pentru siguran\a rutier`


Materiale reflectorizante Butoni reflectorizan\i pentru marcaje orizontale
4Butoni reflectorizan\i din material plastic incasabil, elemente reflectorizante microprismatice acoperite cu strat ceramic transparent (brevet 3M) pentru rezisten\` excep\ional` la uzur`. 4Reflect` [n orice condi\ii climaterice (inclusiv [n condi\ii de ploaie) 4Variante unidirec\ionale sau bidirec\ionale, diverse culori (alb-galben-verde-albastru, moncolor ori combina\i alb-ro]u, ro]u-ghalben etc.) 4Variante pentru lipire direct` pe asfalt (compatibil cu adezivi bitumino]i ori epoxidici) ori pentru montaj [n structur` metalic` destinat` protec\iei [mpotriva ac\iunii utilajelor de desz`pezire

Reduc`toare de vitez`
4Dispozitive proeminente fa\` de nivelul drumului realizate din cauciuc vulcanizat av@nd aplicate segmente de band` galben` tip 3M Stamark 5671 cu propriet`\i reflectorizante ]i antialunecare 4Variante constructive cu [nal\imea maxim` de 3, 5 ]i 7 cm, pentru limitarea la viteze de 50, 40 ]i respectiv 30 km/h. 4Structur` modular`, pot fi montate pe drumuri de orice l`\ime. Sistemul de prindere permite ]i eventuala demontare [n anumite situa\ii (iarna etc.) 4Suport` chiar trecerea vehiculelor grele. 4Conforme cu cerintele Decretului-Lege 495 din Italia (Codul Rutier - sectiunea 42)

Materiale reflectorizante pentru marcajul vehiculelor


4Folii autoadezive reflectorizante speciale pentru marcajul de contur al vehiculelor grele conform regulamentului ECE ONU 104 (obligatoriu [n Rom@nia pentru vehicule ADR). 4Folii cu propriet`\i speciale pentru aplicarea pe vehicule (conformabilitate, posibilitatea de imprimare digital`, posibilitatea [ndep`rt`rii f`r` deteriorarea caroseriei, aplicarea pe prelate PVC etc.) 4Folii reflectorizante cu caracteristici speciale pentru realizarea pl`cilor de [nmatriculare auto (conformabilitate la presare, marcaje direc\ionale de securitate [nglobate [n structura materialului realizate la cerere [n procesul de fabrica\ie al foliei)

Solu\ii 3M pentru siguran\a rutier`


Sisteme pentru siguran\` rutier` Indicatoare rutiere cu sistem de m`surare a vitezei
4Sisteme de m`surare a vitezei bazate pe radar Doppler ]i afi]are vizual` cu elemente hibride cu LED-uri luminoase ]i elemente reflectorizantfluorescente. Se utilizeaz` pentru avertizarea ]oferilor ce dep`]esec limita de vitez` stabilit` efectul fiind reducerea vitezei medii de deplasare a acestora. 4Se [ncastreaz` de regul` [ntr-un indicator rutier de reglementare a vitezei; este complet autonom, nu necesit` masurarea vitezei cu bucle inductive ori deteriorarea asfaltului, poate fi controlat cu switchuri ori la distan\` prin modem GSM. 4Raz` de ac\iune 5-180m, afi]are continu` a vitezei [n acest interval, actualizat` continuu.

Sisteme de management inteligent al traficului


4Sisteme de m`surare a valorilor de trafic : controllere inteligente ce interpreteaz` semnalele date de senzori tip bucl` inductiv` ori senzori punctiformi. 4Gam` complet` de senzori de trafic tip bucl` ori punctiformi. 4Sisteme de prioritizare a traficului: pentru transportul [n comun ori vehiculele de urgen\`: controleaz` timpii de semafor d@nd prioritate vehiculului echipat cu un emi\`tor special infraro]u. Poate fi instalat chiar ]i [ntr-o singur` intersec\ie pentru un singur vehicul (nu necesit` dispecerat).

Sisteme reflectorizante pentru balizaj liniar


4Produs special pentru marcarea reflectorizant` longitudinal` a aliniamentului drumurilor, parape\ilor de pod ori balustradelor separatoare ale autostr`zilor. 4Culori disponibile: alb, galben, ro]u, galben fluorescent ]i orange fluorescent. 4Pot fi instalate pe beton, ciment sau parape\i metalici (prin prindere mecanic` ori lipire direct`). 4Ofer` vizibilitate deosebit` chiar ]i la vizualizarea din unghiuri foarte ascu\ite (90 grade). 4Realizat din materiale microprismatice cu garan\ie de 10 ani, pe suport de tabl` de aluminiu profilat` special, cu borduri de protec\ie antivandalism.