Sunteți pe pagina 1din 11

Mecanica aeronavelor

1 STRUCTURA AERONAVELOR

Conform definiŃiei consacrate (Code of Federal Regulations, part 1, Definitions and Abbreviations), o aeronavă este un dispozitiv folosit pentru zbor. Categoriiile de aeronave cu echipaj uman includ avioanele, elicopterele, aeronavele mai uşoare decât aerul, sistemele de sustentaŃie motorizate şi planoarele. Un avion, propulsat de un sistem de propulsie, cu aripă fixă, mai greu decât aerul, este menŃinut în zbor de reacŃiunea aerului asupra aripilor. În acest capitol se face o introducere sumară asupra principalelor componente ale unui avion.

1.1 COMPONENTE PRINCIPALE

sumar ă asupra principalelor componente ale unui avion. 1.1 COMPONENTE PRINCIPALE Figura 1-1. Componentele avionului. 1

Figura 1-1. Componentele avionului.

Structura aeronavelor

1.1.1. FUSELAJUL

Structura aeronavelor 1.1.1. FUSELAJUL Figura 1-2. Construc Ń ie grind ă cu z ă brele (Warren).

Figura 1-2. ConstrucŃie grindă cu zăbrele (Warren).

1.1.1. FUSELAJUL Figura 1-2. Construc Ń ie grind ă cu z ă brele (Warren). Figura 1-3.

Figura 1-3. Structură monococă.

Mecanica aeronavelor

Mecanica aeronavelor Figura 1-4. Construc Ń ie semi-monococ ă . 1.1.2. ARIPILE Figura 1-5. Monoplane ş

Figura 1-4. ConstrucŃie semi-monococă.

1.1.2. ARIPILE

Figura 1-4. Construc Ń ie semi-monococ ă . 1.1.2. ARIPILE Figura 1-5. Monoplane ş i biplane.
Figura 1-4. Construc Ń ie semi-monococ ă . 1.1.2. ARIPILE Figura 1-5. Monoplane ş i biplane.

Figura 1-5. Monoplane şi biplane.

Construc Ń ie semi-monococ ă . 1.1.2. ARIPILE Figura 1-5. Monoplane ş i biplane. Figura 1-6.

Figura 1-6. Componentele aripii.

Structura aeronavelor

1.1.3. AMPENAJUL

Structura aeronavelor 1.1.3. AMPENAJUL Figura 1-7. Componentele ampenajului. Figura 1-8. Componententele stabilizatorului

Figura 1-7. Componentele ampenajului.

1.1.3. AMPENAJUL Figura 1-7. Componentele ampenajului. Figura 1-8. Componententele stabilizatorului comandat. 4

Figura 1-8. Componententele stabilizatorului comandat.

Mecanica aeronavelor

1.1.4. TRENUL DE ATERIZARE

Mecanica aeronavelor 1.1.4. TRENUL DE ATERIZARE Figura 1-9. Trenul de aterizare. 1.1.5. SISTEMUL DE PROPULSIE a.

Figura 1-9. Trenul de aterizare.

1.1.5. SISTEMUL DE PROPULSIE

1-9. Trenul de aterizare. 1.1.5. SISTEMUL DE PROPULSIE a. Motor cu piston ş i elice b.
1-9. Trenul de aterizare. 1.1.5. SISTEMUL DE PROPULSIE a. Motor cu piston ş i elice b.
1-9. Trenul de aterizare. 1.1.5. SISTEMUL DE PROPULSIE a. Motor cu piston ş i elice b.

a. Motor cu piston şi elice

b. Turbopropulsor

c. Motor cu reacŃie

Figura 1-10. Sisteme de propulsie.

Structura aeronavelor

Structura aeronavelor Figura 1-11. Compartimentul motor. 6

Figura 1-11. Compartimentul motor.

Mecanica aeronavelor

2

PRINCIPIILE ZBORULUI

2.1

STRUCTURA ATMOSFEREI

2 PRINCIPIILE ZBORULUI 2.1 STRUCTURA ATMOSFEREI Figura 2-1. Presiunea standard la nivelul m ă rii. 2.1.1.

Figura 2-1. Presiunea standard la nivelul mării.

2.1.1. PRESIUNEA ATMOSFERICĂ

p =

=

gRT

p

gRT

2.1.2. ATMOSFERA STANDARD

2.1

2.2

ATMOSFERIC Ă p = = gRT p gRT 2.1.2. ATMOSFERA STANDARD 2 . 1 2.2 Figura

Figura 2-2. Avionul Lockheed SR-71 Blackbird.

Bibliografie

Nr.

Substrat

Gradient de

Temperatură

Temperatura

la bază

Altitudinea

la bază

(

o K/m)

(

o K)

(m)

1

-6,5·10 -3

288,15

0

2

 

0,0

216,65

11.000

3

 

1·10 -3

216,65

20.000

4

2,8·10 -3

228,65

32.000

5

 

0,0

270,65

47.000

6

-2·10 -3

270,65

52.000

7

-4·10 -3

252,32

61.000

8

 

0,0

180,65

79.000

0

0

= 1,225kg/m ,

= 0.002377slug/ft

3

3

Tabelul 2-1

= 0.07648lbs/ft

3

2.3

2.1.2.1 VariaŃia temperaturii cu altitudinea în troposferă

T

=

o

K

T

0

o

=

+

C

+

h

=

288,15

273,15;

o

R

6.5 10

=

o

F

+

3

h

( o K)

459.7;

o

C

=

5

(

o

F

-

32

) /

9

2.1.2.2 VariaŃia presiunii şi densităŃii cu altitudinea în troposferă pdxdy (p + dp)dxdy = gdxdydh

2.4

2.5

2.6

ă pdxdy ( p + dp ) dxdy = gdxdydh 2.4 2.5 2 . 6 Figura

Figura 2-3. Echilibrul forŃelor pe un volum de aer.

Mecanica aeronavelor

0

dp =

gdh

dp

p

dp

dh

RT

dh

+

h)

=

p R(T

0

=

p

=

p

0  

1

+

h

T

0

1

R

=

p

0

(

1

2,256 10

=

p

p

0

T

T

0

=

1

=   T

h

0

+

T

0

+

1

h

R

1

T

T

T

0

=

T

0

R

T

T

0

(

1

=

T

0

1

T

T

0

p

p 0

(

1

=

=

=

(

1

(

1

0

2,256 10

2,256 10

2,256 10

5

h)

5

5

h

h

) 5,256

) 4,256

5 h

R

)

) 5,256

=

(

1

2,256 10

5

h

2.7

2.8

2.9

2.10

) 4,256

2.12

2.13

2.14

2.11

◊ 2,256 10 5 h 2 . 7 2.8 2.9 2.10 ) 4,256 2.12 2.13 2.14

Figura 2-4. Variabilele atmosferei în troposferă.

Bibliografie

h T

h

p

h

=

=

=

T

T

0

T

0

=

T

0

T

0

(

(

1

1

(

R

R

)

=

(

/ 1

+

1

)

=

4,433 10

4

(

1

)

4,433 10

4

(

1

R

)

)

=

4,433 10

0,19025

4

(

1

)

0,23494

)

2.15

2.16

2.17

2.1.2.3 VariaŃia presiunii şi densităŃii cu altitudinea în tropopauză

ln

 

p

p

ref

=

p ref

p

0

=

5.256

=

p

p

0

0

=

=

0,223 e

0,297 e

h

h

ref

;

p

RT

ref

p

ref

0,223

h

11000

h

6341

11000

6341

= e

h

11000

6341

2.18

2.19

2.20

2.1.3. EFECTELE PRESIUNII ASUPRA DENSITĂłII

=

p

gRT

2.21

2.1.4. EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DENSITĂłII

2.1.5. EFECTELE UMIDITĂłII ASUPRA DENSITĂłII

p

s

=

4,5831125 10

13,5 T

d

1,8

T

d

+

427,14

= 18,016 / 28,966 = 0,622 ,

'

R =

R 29,27

1

p

s

p

(

1

)

=

1

0,378

p

s

p

2.22

2.23

Mecanica aeronavelor

2.1.6. VÂSCOZITATEA AERULUI

( T ) = =
(
T
)
=
=

0

T

0

T

+ S

+ S

 

T

T 0


1.458 10

T

3 2
3
2

6

3 T 2
3
T
2

+ S

=

2.24

2.25

2.1.7. VITEZA SUNETULUI; NUMĂRUL MACH

a T

(

)

=

S = ◊ 2.24 2.25 2.1.7. VITEZA SUNETULUI; NUM Ă RUL MACH a T ( )

gRT = a

0

T T 0
T
T
0

2.26

M =

V

2.27

a