Sunteți pe pagina 1din 10

Contabilitatea financiara aprofundata

1.2 Normalizarea informatiei contabile


O informatie adecvata rezulta dintr-o armonie posibila intre diferitele componente structurale care se suprapun si se completeaza reciproc.Normanlizarea este activitatea prin care se stabilesc si se aplica norme al caror scop final este de a obtine documente de referinta care sa aduca solutii unor probleme tehnice sau comerciale care apar in mod repetat cu ocazia relatiilor intre partenerii economici,tehnici, stiintifici si sociale. Informatia reprezinta un set de date care determina schimbarea probabilitatilor pe care beneficiarul le asteapta in urma producerii evenimentelor viitoare.Existenta unei piete presupune existenta unui produs astfel informatiile contabile reprezinta produs schimbat pe piata informatiei contabile.Acest produs nu exista decat in functie de regulile si normele care il definesc. Informatia contabila este un produs juridica specific deoarece productia ,prezentarea si difuzarea sa trebuie reglementate.O piata a informatiei contabile trebuie sa asigure protejarea intereselor asociatilor si tertilor prin favorizarea: a) dezvoltarii informatiei contabile publicate din punct de vedere cantitativ si calitativ b) publicarii si inteligibilitatii informatiilor(transparenta) c) cresterii posibilitatilor de comparare in timp si in spatiu Globalizarea progresiva a pietelor finanicare face tot mai acuta nevoia de informatie ,adecvata si competitiva.Informatiile financiare contabile in prezent satu la baza deciziilor de investitii ,acuratetea si relevanta acestora influentand in mod decisiv atingerea nivelului optim al rezultatelor scontate. Situatiile financiare anuale au devenit o importanta sursa de informatii analizata cu deosebita atentie de toti participantii de pe pietele de capital.In ultimile decenii documentele contabile de sinteza si de raportare au cunoscut o serie de modificari esentiale in forma si continut,iar normele care genereaza pietele financiare internationale punandu-si tot mai mult amprenta asupra caracteristicilor informatiilor contabile.Obstacolele intalnite in utilizarea informatiilor sunt insa numeroase: 1. terminologia sofisticata 2. forma si gradul de transparenta a documentelor contabile de sinteza 3. abilitatea si rapiditatea cu care potentialii utilizatori evolueaza in universul contabil Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale sunt atributele de baza care dau sens utilitatii contabile: 1. inteligibilitatea Reprezinta calitatea informatiei de a fi usor de inteles de utilizator in vederea atingerii cu usurinta a scopurilor pentru care apeleaza la aceste informatii 2. relevanta Se pune in evidenta atunci cand informatiile influenteaza deciziile economice contribuind la evaluarea evenimentelor istorice,prezente sau prognozate de catre utilizatori confirmand sau corectand evaluarile anterioare.Relevanta informatiei este influentata de natura sa si gradul de semnificatie.O informatie devine semnificativa saca omisiunea sau declararea sa eronata ar putea influenta sensul unei decizii 3. credibilitatea credibilitatea unei informatii asigura utilizatorii ca nu se supun riscurilor apeland la informatii care contin erori semnificative si care sunt partinitoare oferindu-le acestora siguranta in folosirea lor.Pentru a fi credibila informatia trebuie sa reprezinte cu fidelitate tranzactiile si operatiunile descrise.Prevalenta economicului asupra juridicului presupune prezentarea tranzactiilor si operatiunilor in concordanta cu realitatea economica si nu in exclusivitate cu forma lor juridical

Contabilitatea financiara aprofundata 4. neutralitatea Presupune eliminarea oricarei forme de influenta care ar determina un rezultat sau un obiectiv predeterminat 5. prudenta Presupune luarea in considerare a unui grad de precautie in exercitarea rationamentelor necesare cu ocazia estimarilor unor evenimente in conditii de incertitudine pentru ca elementele de activ si pasiv sa nu fie supraevaluate sau subevaluate,dupa caz 6. integralitatea Presupune o informatie completa in limitele rezonabile ale pragului de semnificatie si ale costului obtinerii Limitele privind informatia ,relevanta si credibilitatea sunt determinate de: a) oportunitate Prezentarea informatiilor cu intarzieri majore conducand la pierderea relevantei b) raportul cost-beneficiu Presupune ca beneficiile aduse de furnizarea unor noi informatii contabile trebuie sa fie mai mari decat costul legat de acestea c) echilibrul intre caracteristicile calitative Importanta relativa a caracteristicilor calitative in diferite cazuri tine de domeniul rationamentului profesional d) comparabilitatea Presupune posibilitatea de analiza pe baza informatiilor furnizate de situatiile financiare anuale,in raport cu evolutia in timp a activitatii (avand principiul permanentelor metodelor) precum si compararea situatiilor financiare ale diverselor entitati de acelasi tip(in subramaur sau ramura de activ)pentru a evalua corect pozitia financiara,performanta fianciara si modificarea acestora.

1.3 Organizatii implicate in procesul armonizarii si normalizarii contabile


Pe plan regional si chiar mondial exista mai multe culturi contabile, doua dintre ele fiind deosebit de marcante si influente: 1. cultura contabila si sitemul de contabilitate vest European promovata de Franta si Germania 2. cultura contabila si sitemul de contabilitate anglosaxon promovata de Anglia si S.U.A. Sub influenta celor 2 blocuri de putere contabila,sistemele contabile nationale prezinta mari deivergente in ceea ce priveste procesul de armonizare astfel s-a generat mai ales in perioada postbelica initierea unui proces de armonizare ,de apropiere a sistemelor contabile,chiar a culturii contabile a diferitelor tari sau grupe de tari. Pe plan regional s-a constituit mai multe organisme internationale,guvernamentale si neguvernamentale a caror scop este contributia activa la armonizarea contabilitatii: I. Organizatii interguvernamentale 1. grupul tarilor accidentale cele mai industrializate OCDE (Organizatia de Cercetare si Dezvoltare Economica)care a publicat in 1976 un document cu Principiile directuale adecvate intreprinderiilor multinationale cu titlu de recomandari care vizeaza in special o mai buna informare a publicului asupra structurii activitatilor si politicilor acestor intreprinderi

Contabilitatea financiara aprofundata 2. grupul interguvernamental de experti ONU (Organizatia Natiunilor Unite)instituit in 1982 al carui obiectiv principal este vegherea asupra intereselor tarilor in curs de dezvoltare membre ONU 3. grupul tarilor pietei comune a Comunitatii Economice Europene CEE (Comunitatea Economica Europeana)care a elaborat si difuzat tarilor membre inca din 1968 un cadru contabil general si a adoptat mai multe directive importante Directiva a 4 a care vizeaza structura ,continutul si prezentarea situatiilor financiare anuale Directiva a 7 a cu privire la elaborarea ,publicarea si controlul conturilor consolidate Directiva a 8-a care se refera la drepturile si obligatiile persoanelor insarcinate cu controlul si certificarea documentelor contabile 4. consiliul African al contabilitatii ACA Pe plan mondial in materie de armonizare contabila sunt deosebit de active urmatoarele organizatii profesionale internationale II. Organizatii profesionale internationale 1. Comitetul pentru IAS (IASC)care a fost creat in anul 1973 regrupand in total 143 de organizatii profesionale contabile din 104 tari avand ca obiective elaborarea si publicarea IAS cu privire la prezentarea situatiilor financiare anuale,precum si asigurarea acceptarii si aplicarii lor la scara mondiala.Din aceste standarde nu au caracter obligatoriu ,ele exercita o putenica influenta asupra reglementarilor contabile nationale.Din anul 2000 IASC si-a modificat structurile pentru a face din succesorul sau IASB un normalizator global care tine cont de particularitatile nationale in materie de normalizare a contabilitatii.Standardele elaborate de IASB poarta numele de IFRS elaborand pana in 2005,5 IFRS-uri.IFRS ca produse normalizatoare ale organizarii IASB se regasesc in urmatoarele structuri: a) IFRSx elaborate ca atare de IASB b) IASx care au suportat in prealabil un proces de revizuire prin eliminarea altenativelor,redundantelor si respectiv conflictelor din interiorul lor c) Interpretari de tip nou elaborate de:Comitetul International De Interpretari la Raportarea Financiara IFRIC sau de predecesorul sau Comitetul Permanent de Interpretare SIC supuse si ele revizuirilor atunci cand realitatea impune acest font 2. Federatia internationala a expertiolor contabili IFAC creata in 1977 care au preocupari in special legate de Standardele Internationale de Audit,Etica Profesionala si Formarea profesiei contabile 3. Aceste 2 organisme IASC si IFAC au fost puternic influentate de organismul American de normalizare contabila FASB Actualul organism american de normalizare contabila FASB a succedatConsiliul de Principii contabileAPB care la randul sau a inlocuit Comitetul de Proceduri contabile.Referentialul american este cunoscut in mod obisnuit sub sintagma US-GAAP. FASB este un organism neguvernamental compus din 7 membri permanenti activitatile normalizatoare ale acesui Consiliu realizandu-se sub protectia Fundatiei contabilitatii financiareFAF. FAF are in componenta tot 7 membri proveniti de la diverse organisme: - AAA Asociatia Americana a Contabilitatii - AICPA Profesia Contabila liberala a expertilor contabili - Federatia Analistilor Financiari

Contabilitatea financiara aprofundata FASB este primul organism normalizator care a elaborat in mod explicit un cadru conceptual contabil acest cadru fiind structurat in 7 enunturi(SFAC)al caror obiectiv este de a defini fundamentele care au stat si vor sta la baza standardelor contabile.FASB publica in mod regulat standarde de contabilitate intitulateEnunt privind Standardele de Contabilitate FinanciaraSFAS,FASX,astfel de reguli contabile avand SUA forta de lege deoarece ele sunt recunoscute oficial de Comisia de valori mobiliareSEC.Alte organisme profesionale internationale sunt: 1. Asociatia Natiunilor din Asia de Sud Est ASEAN 2. Asociatia Inter Americana AIC 3. Confederatia Contabililor din Asia si Pacific CAPA 4. Uniunea Europeana a expertilor contabili,economici si financiari UEC Ca organizatii sindicale internationale sunt cuprinse organismele de resort implicate in procesele de armonizare contabila printre care se numara: 1. Confederatia Internationala a Sindicatelor Libere CISL 2. Confederatia Mondiala a Muncii CMT 3. Confederatia Europeana a Sindicatelor CES

1.4 Dispozitivul de normalizare si armonizare contabila


Orice sistem tehnic pentru a functiona are nevoie de un dispozitiv sau angrenaj care reunind mai multe componente serveste la indeplinirea obiectelor,finalizarea proceselor si obtinerea rezultatelor.Prin dispozitiv se intelege un ansamblu de piese legate intre ele intr-un anumit fel si care indeplineste o functie bine determinata intr-un sistem tehnic. Toate instrumentele si mecanismele folosite in normalizarea contabilitatii figureaza sub denumirea de dispozitivul normalizarii contabile,iar toate normele contabile impuse in mod obligatoriu printr-o norma juridica sunt denumite reglementari contabile (drept contabil).In aceste conditii dispozitivul de normalizare si reglementari contabile,desi nuantabil sau diferentiabil de la o tara la alta se defineste prin urmatoarele componente 1. Cadrul contabil sau cadrul conceptual Pentru ca este tinuta de intreprinderi,manageri si de contabilii sai si respectiv pentru ca informatia pe care ea o produce este destinata tertilor,contabilitatea se vede supusa normelor si regulilor al caror scop final este de a asigura credibilitatea si fiabilitatea.In fiecare tara in functie de traditia sa contabila si de caracteristicile socio-economico politici,sistemele de normalizare si reglementare difera in privinta rolurilor pe care le are.De o maniera generala,structura unui cadru contabil conceptual se prezinta astfel: - obiectivele informarii financiare - caracteristicile calitative ale informatiilor contabile si financiare - elementele componente ale situatiilor financiare anuale - criterii de recunoastere si metode de evaluare Cadrul conceptual international numit si cadrul de intocmire si prezentare a situatiilor financiare publicat in iulie 1989 se inspira din substanta conceptuala a cadrului american dar se particularizeaza mai ales prin faptul ca doreste sa nu se adreseze in mod predominant unei singure categorii de utilizatori,in speta investitorii,ci unei palete mai largi de utilizatori ceea ce denota caracterul sau social. In esenta cadrul contabil conceptual defineste conceptele care stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi.Cadrul IASB abordeaza din punct de vedere conceptual urmatoarele : - obiectivele situatiilor financiare anuale - caracteristicile calitative care detemnina utilitatea informatiilor din situatiile financiare anuale

Contabilitatea financiara aprofundata - definire,recunoasterea si evaluarea elementelor pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare anuale(active,datorii)capitaluri proprii,venituri,cheltuieli - conceptul de capital si de mentinere a nivelului capitalului 2. Reteaua de norme sau standarde contabile nationale(locale) In limba franceza termenul de standard are semnificatia de norma care in fapt reprezinta o data de referinta.De altfel fiecare standard este centrat pe un set de principii generale,pe o tema sau un anumit aspect contabil.Specific contabilitatii anglo-saxone prin notiunea de standard contabil se intelege o regula sau un ansamblu de reguli care reglementeaza inregistrarea si evaluarea in contabilitate pe de o parte ,iar pe de alta parte elaborarea si prezentarea informatiilor contabile in situatiile financiare anuale. Dupa sfera de aplicare standardele pot fi clasificate astfel: a) standarde internationale(SIC)elaborate de IASC actualmente IASB b) standarde europene elaborate de UE numite si directive fiind formalizate c) standarde nationale,regionale sau locale elaborate de fiecare tara in raport de standardele de contabilitate internationale si directivele contabilitatii europene 3. Sistemul de reglementare normativa contabila (dreptul contabil) Elaborarea de norme contabile este atat produsul actiunii politice cat si al unei reflectii logice sau al unor rezultate empirice.In masura in care normele sunt impuse prin texte legale si reglementate ele devin reglementari.Reunirea si ierarhizarea tuturor textelor privind reglementarile contabile intr-un ansamblu unitar,conduc la un adevarat drept contabil.Aceasta cuprinde totalitatea legilor,normelor, ordinelor ,instructiunilor si a altor acte normative referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii si la intocmirea situatiilor financiare sau a documentelor de raportare financiara. Cadrul juridic al contabilitatii unei tari este produsul unei noi ramuri a dreptului numita drept contabil.El se bazeaza pe un ansamblu de reguli ierarhizate si definite dupa cum urmeaza: a) tratate sau acorduri internationale(reglementari,directive) Tratatele internationale au din momentul publicarii lor o autoritate superioara legilor cu conditia ca fiecare tratat sau acord sa fie aplicat si de celelalte parti in timp ce reglementarile au intindere generala fiind obligatorii prin toate elementele componente si direct aplicabile in oricare dintre statele membre prin finalitatea lor,directivele lasa instantelor nationale competenta in materie de forma si de mijloace de aplicare b) texte legislative(legi si ordonante) Legile sunt texte votate de Parlament.Ele statueaza numai problemele importante limitate in mod operativ de institutie.Ordonantele au in principiu rol,iar atunci cand e cazul ele pot modifica legile c) texte reglementare(decrete si hotarari) Decretele sunt promulgate de Guvern si contin fie dispozitii sub forma de decrete simple pregatite de Ministere.In aceasi grupa de surse,dar ierarhic sub decrete se plaseaza hotararile care in domeniul contabilitatii au imbracat forma de hotarari ministeriale d) elemente de jurisprudenta(deciziile tribunalelor) Deciziile tribunalelor au misiunea de a asigura cu ocazia examinarii recursurilor de litigii asupra carora ele sunt sesizate ca dispozitiile legale au fost exact aplicate e) doctrina(alte surse) Doctrina este constituita din interpretari sau avize referitoare la elementele asupra caroar textile legislative si reglementate nu au facut precizari.Se incadreaza in categoria doctrina: - raspunsurile ministeriale - circularele administrative - recomandarile diferitelor organisme

Contabilitatea financiara aprofundata 4. Planul de conturi si schema de contabilizare a operatiilor economico-financiare Acesta defineste toate conturile operationale folosite pentru inregistrarea situatiei si miscarilor elementelor patrimoniale si extrapatrimoniale,fiecare cont de diverse grade de cuprindere a multimii elementelor patrimoniale este delimitat prin urmatoarele caracteristici: - denumirea si simbolul cifric - incadrarea intr-o clasa si grupa in raport cu un anumit criteriu de clasificatie - continutul si functia contabila - corespondenta cu alte conturi - de regula este prevazuta si o monografie privind inregistrarea in conturi a principalelor operatiuni economico financiare Primul plan de conturi care a influentat normalizarea contabilitatii in numeroase tari a fost elaborat in 1928 Eugen Schalenbach .In Franta planul contabil general constituie documentul fundamental de referinta pentru toate intreprinderile industriale si comerciale indiferent de formele juridice ,ramura de activitate si caracterul lor public sau privat.In anul 1982 a fost aprobat planul contabil general francez intrand in vigoare in 1984 5. Ghiduri contabile profesionale Ghidurile profesionale reprezinta prin continutul lor,lucrari monografice si instrumentari privind normele si reglementarile contabile aplicabile la nivelul tipurilor de entitati care organizeaza si conduc contabilitatea 6. Dictionarul de conversie contabila Acestea se utilizeaza in operatia de conversie a datelor firmei pe sistemul contabil respectiv 7. Politici de contabilitate Reprezinta optiuni privind principiile,fazele de evaluare,regulile si procedurile specifice adoptate la nivelul national sau nivelul entitatilor contabile pentru inregistrarea contabila si respectiv pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale 8. Institutia normalizarii contabile si Legea Contabilitatii Pentru infaptuierea obiectivelor privind normalizarea,armonizarea,dezvoltarea si modernizarea este necesara o institutie a normalizarii care sa prezinte credibilitate in sfera preocuparilor unei asemenea institutii intre urmatoarele misiuni: - elaborarea si mentinerea la zi a cadrului contabil general a standardelor sau normelor contabile nationale a planului de conturi generale si a dictionarului de conversie contabila. Toate normele elaborate de institutia normalizarii devin obligatorii prin interventia statului,iar in mod concret prin Ministrul Finantelor - avizarea doctrinara a tuturor propunerilor legislative si a reglementarilor juridice in domeniul contabilitatii - elaborarea de norme destinate a fi omologate privind normele contabile international recunoscute O institutie a normalizarii contabile prin natura sa poate fi esenta statala sau publica(adica o institutie a statului) sau de esenta pragmatica (adica o institutie a profesiei contabile) de esenta mixta (in acest sens statul de regula deleaga autoritatea normalizarii unei institutii a profesiei contabile,dar in acelasi timp prin interventia sa face obligatorii normele elaborate de organismul profesiei contabile)

Contabilitatea financiara aprofundata

1.5 Cererea si oferta de informatii contabile


Contabilitatea trebuie sa raspunda necesitatilor unei game diverse de utilizatori ofertele ei avand un caracter din ce in ce mai social a) Utilizatorii interni Sunt reprezentati de manageri,acestia fiind mandatati de proprietari sa gestioneze averea si activitatea intreprinderii dispunand de platele furnizate de contabilitatea financiara,dar si cele aferente contabilitatii de gestiune b) Utilizatorii externi Sunt reprezentati de finantatorii intreprinderii,partenerii ei comerciali,partenerii sociali,puterea publica si alti parteneri externi c) Finantatorii Sunt utilizatorii care potentiali sau efectiv pun la dispozitia intreprinderii resursele necesare desfasurarii activitatilor sale.In functie de modalitatea de finantarea in contextul diferitelor tipuri de intreprinderi se intalnesc: - finantatori bursieri,daca intreprinderea este cotatat pe piata financiara - finantatori bancari,daca intreprinderile isi procura resursele externe prin recursurile la imprumuturile bancare - puterea publica,in calitatea ei de investitor in regiile nationala autonome si in intreprinderile de interes national - alte categorii de finantatori,finantarea prin incheierea si derularea de contracte de locatiefinantarealeasing financiar In consecinta finantatorii sunt finantati de investitori,creditori in special bancari ,statul si agentiile guvernamentale.locatorii(in cazul contractului de leasing financiar) In conformitate cu reglementarea contabila internationala,utilizatorii externi de informatii definiti in cadrul proceselor si operatiilor de finantare sunt investitorii si creditorii.In general investitorii (actionarii doresc sa masoare rentabilitatea si riscul investitiilor lor in functie de acestea ei luand decizia de mentinere,crestere sau reducere a aporturilor)Astfel investitorii sunt interesati de capacitatea intreprinderii de a realiza castiguri viitoare. Notiunea de capacitate in vederea realizarii castigurilor viitoare se refera la masura in care intreprinderea va adopta o startegie a carui scop sa fie cresterea bogatiei sale,obtinerea de fonduri noi putand converti ulterior beneficiile in disponibilitati.Investitorii actioneaza de regula in functie de fluxurile monetare care au o reprezentare tangibila si mai putin in functie de beneficiul net care depinzand de conventii contabile nu reflecta intotdeauna imbogatirea economica reala a firmei. Rationamentele lor tin cont de asemenea de faptul ca de regula intreprinderile utilizeaza o parte din castigurile realizate pentru autofinantare.Actionarii doresc insa si informatii privind dividendul deoarece acesta nu reprezinta doar un simplu transfer de numerar.El si rata de crestere pe termen lung vehiculeaza un bogat flux international despre perspectivele intreprinderii. O alta preocupare a investitorilor este riscul.Conform teoriei financiare riscul total al unui active poate fi descompus in doua parti: - riscul specific,care nu depinde de caracteristicile proprii ale titlului - riscul sistematic care masoara sensibilitatea titlului la fluctuatiile pietei. Pe o piata echilibrata doar riscul sistematic este remunerat.Desi contabilitatea nu este in masura sa furnizeaz o evaluare directa a acestui parametru actionarii solicita informatiile contabile pe baza carora l-ar putea determina.

Contabilitatea financiara aprofundata In ceea ce priveste investitorii potentiali,acestia doresc sa poata calcula rata contabilitatii,pe care au dreptul sa o pretinda intreprinderii pentru a-si investi fondurile lor tinand cont de riscul atribuit investitii lor si de oportunitatile existente pe piata. Creditorii bancari Creditorii bancari reprezinta tertii care acorda imprumuturi societatilor in scopul de a obtine profitabilitate de pe urma acestor imprumuturi.Din acest motiv ei sunt interesati de capacitatea intreprinderii debitoare de a crea profit,acesta reprezentand singura sursa de acoperire a dobanzilor aferente impumuturilor.In plus creditorii bancari vor sa se asigure ca intreprinderea va fi capabila sa ramburseze imprumuturile la scadenta pentru calculul capacitatii de rambursare a imprumuturilor,ei nu tin cont nici de costul istoric,nici de valoarea justa. Acestia evalueaza si activele si datoriile la valoarea de lichidare.De asemenea bancile acorda o atentie deosebita indicatorului de lichiditate.Lichiditatea arata gradul in care activele intreprinderii sunt lichide(lichiditati sau echivalente de lichiditati)permitand acesteia sa isi plateasca datoriile si sa beneficieze de noi oportunitati de investitii. Partenerii comerciali Partenerii comerciali ai intreprinderii sunt: clientii si furnizorii.Clientii sunt interesati de capacitatea intreprinderii de a-si continua activitatea si in consecinta de a vinde bunuri sau de a presta servicii intr-un viitor previzibil.Cerintele informationale ale clientilor sunt satisfacute intr-o oarecare masura de bilant si de contul de profit si pierdere. Furnizorii sunt interesati de masura in care societatea debitoare va fi capabila sa isi indeplineasca obligatiile financiare.Acest interes este partial satisfacut de bilantul contabil care furnizeaza informatii privind resursele de care dispune societatea,datoriile pe care le-a angajat si lichiditatea activelor.De asemenea furnizorii vor sa stie care este probabilitatea ca intreprinderea sa isi contiunue activitatea si acorda o deosebita atentie perspectivelor sale de crestere economica deoarece o eventuala crestere ar putea avea consecinte asupra volumului si valorii comenzilor celor ce le vor fi adresate. Aceste cerinte informationale se refera insa la viitor si nu pot fi satisfacute in mod adecvat de informatiile din situatiile financiare anuale care se refera in special la trecut. Salariatii Presiunea exercitata de salariati si sindicatele lor asupra ofertei de informatii contabile poate fi motivata in diferite moduri: - informatiile contabile sunt relevante pentru aprecierea perspectivelor viitoare ale intreprinderii a securtitatii locurilor de munca si a validitatii planurilor de pensii - informatiile contabile permit aprecierea corectitudinii salarilor platite de catre intreprinderi - informarea ii ajuta pe salariati sa-si mareasca implicarea in activitatea intreprinderii si interesul pentru munca Interesul salariatilor vizeaza uneori informatii care depasesc sfera actuala a contabilitatii financiare,ca de exemplui cele referitoare la programul de productie,evolutia generala a comenzilor situatiei locurilor de munca in intreprinderea,reinoirea,transformarea echipamentului de lucru sau a metodelor de productie si de exploatare precum si incidenta acestora asupra conditiilor de munca. Interesul salariatilor pentru informatii referitoare la intreprindere se manifesra direct sau indirect prin intermediul sindicatelor.Sindicatele solicita informatii in masura in care doresc sa-si sprijine revendicarile pe realitatea economica a intreprinderii.Dintre informatiile solicitate pot fi mentionate:

Contabilitatea financiara aprofundata - politica salariala - conditiile de munca - accesul la aventaje precum remunerarea salariatilor in actiuni sau in funtie de cursul actiunii - indemnizatii de pensionar - asigurari de viata - asigurari medicale De asemenea sindicatele asteapta informatii privind tendinta generala a activitatii si informatii care sa le permita realizarea statisticilor corespunzatoare comparative ale intreprinderii si prezentarea imaginii economice a ramurei de activitate de care ei se intereseaza.Cerintele informationale ale salariatilor si ale sindicatelor sunt satisfacute doar partial de contul de profit si pierdere si bilant.O mai buna satisfacere a acestor cerinte necesita furnizarea unor informatii suplimentare,fie in notele explicative, fie intr-un bilant social Administratie publica Administratia publica este responsabila cu politica economica a tarii.Pentru a-si atinge obiectivele economice ea are nevoi de informatii financiare contabile.Astfel prin implicarea sa in procesul de normalizare contabila,statul incearca sa se asigure ca va obtine informatiile de care are nevoie.In plus contabilii nationali si statisticienii utilizeaza informatiile contabile pentru analize la un nivel foarte agregat(sinteze macroeconomice)si la un nivel detaliat(microeconomic).Nevoile lor informationale exprimate in termenii de variabile economice ce trebuie masurate se refera in principal la: - masurarea productiei de bunuri si servicii si utilizarea acestuia(consumuri intermediare, investitii,exporturi) - masurarea veniturilor degajate de productie si repartizarea acestora intre diferiti factori de productie(actionari,salariati,creditori,stat) - masurarea acumularii(investitii fizice si financiare)si a modului de finantare (autofinantare, imprumuturi),descrierea patrimoniului a evolutiei structurii acestuia si a relatiilor financiare intre agenti In calitatea sa de utilizator administratia publica este totusi cel mai des reprezentata pe piata informatiilor contabile de administratia fiscala,informatiile contabile fiind utilizate pentru stabilirea bazei de calcul al impozitelor si taxelor.In exercitarea functiei sale principale adminstratia publica utilizeaza informatia contabila pentru analiza diferitelor cereri ce vizeaza acordarea de subventii sau de imprumuturi cu dobanda redusa pentru diverse activitati economice. Analistii financiari si diagnosticul intreprinderii Analistii financiari preiau informatia bruta si o transforma intr-un alt tip de informatie care reflecta capacitatea lor de a intelege sinteza si interpreta informatia in calitatea ei de materie prima.In mod concret ei realizeaza 3 tipuri de activitati referitoare la informatii: a) cautarea de informatii private care nu sunt disponibile publicului b) analiza ,procesarea si interpretarea informatiilor in scopul previziunii(analiza predictiva) c) analiza performantelor trecute(analiza retrospectiva) Relatia lor cu informatia contabila: - pe de o parte informatia contabila reprezinta un factor de productie pentru analisti - pe de alta parte aceeasi informatie reprezinta pe piata un produs cometitiv pentru rapoartele de analiza

Contabilitatea financiara aprofundata 1.6 Programul de armonizare contabila in Romania Programul de armonizare contabila in Romania a prins viata in 1997 avand cel putin 2 motive importante de a demara acest program de armonizare contabila: 1. Necesitatea atragerii de investitii straine 2. Integrarea Romaniei in UE Practic se asista la o schimbare de atitudine a doctrinei romanesti prin reorientarea acesteia catre filozofia referentiarului international si respectiv directivele contabile.In Romania normalizarea si reglementarea contabila este realizata de Ministerul Finantelor Publice prin directia generala pentru reglementari contabile asistata de colegiul consultativ al contabilitatii. Contributii importante aduc de asemenea organismele profesionale de profil CECCAR si Camera Nationala a Auditorilor.Dispozitivul de reglementare si normalizare contabila s-a fundamentat in tara noastra pe urmatoarele elemente: 1) Reglementarile contabile nationale: a) Legea Contabilitatii nr 81/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare b) HG 704/1993 c) HG 831/1997 d) OMFP 425/1998 e) OMF 403/1999(Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a cu CEE si cu IAS) f) OMFP 772/2000 g) Reglementari contabile armonizate cu directia a IV-a cu CEE si cu IAS aprobat de OMFP 94/2001 h) Reglementari contabile simplificate armonizate cu directivele europene si cu IAS aprobat prin OMFP nr 306/2002 2) Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru IAS 3) Reteaua de IAS 4) Ghiduri profesionale(Ghid practic de aplicare IAS) 5) Politici de contabilitate 6) Dictionare de conversie contabila(explicarea unor terminologii de specialitate si a unor notiuni complementare.)

10