Sunteți pe pagina 1din 93

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETRII $I TINERETULUI

ProiectuI Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03


A AU UX XI IL LI IA AR R C CU UR RR RI IC CU UL LA AR R

PROFILUL: TEHNIC
SPECIALIZAREA: TEHNICIAN N INSTALA|II ELECTRICE
MODULUL: APARATE ELECTRICE
NIVELUL: 3

Acest material a Iost elaborat prin Iinanare Phare n proiectul de De:voltare instituional a sistemului de
invmant profesional i tehnic
Noiembrie 2008MEdCTCNDIPT / UIP
ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 2

2
Doini|a BIoiu - prof., grad didactic , Grup colar ndustrial ,Electroputere Craiova
Tatiana BIoiu - prof., grad didactic , Grup colar ndustrial ,Electroputere Craiova
CONSULTAN| CNDIPT: POPESCU ANGELA, EXPERT CURRICULUM
ASISTEN| TEHNIC: WYG INTERNATIONAL
IVAN MYKYTYN, EXPERTCOORDONATOR: CAZACU REMUSAPARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
3

CUPRINS
. ntroducere ......................................................................................................................... 5
2. Competen[e specifice i obiective ...................................................................................... 7
3. Structura fielor de lucru .....................................................................................................
4. Activit[i de nv[are ............................................................................................................2
4. Clasificarea aparatelor electrice n func[ie de destina[ie
4.2 Clasificarea aparatelor electrice n func[ie de rolul lor n instala[ie
4.3 Mrimi nominale ale aparatelor electrice(frecven[a de conectare, durata de
ac[ionare, timpul de ac[ionare, de pauz, de lucru)
4.4 Mrimi nominale ale aparatelor electrice
4.5 Studierea comparativ a diferitelor tipuri de aparate
4.6 Pr[ile componente ale contactoarelor
4.7 Pr[ile componente ale aparatelor electrice: sistemul de stingere a arcului electric
4.8 Studierea comparativ a diferitelor tipuri de aparate (contactoare, contactoare cu
relee, intreruptoare automate)
4.9 Pr[ile componente ale ntreruptoarelor pachet
4. Func[ionarea comutatoarelor pachet
4. Func[ionareainversorului de sens comandat manual
4.2 Func[ionarea comutatorului cu came stea-triunghi
4.3 Func[ionarea inversorului de sens cu came
4.4 Caracteristicile ntreruptoarelor i comutatoarelor cu came i ale celor pachet
4.5 Func[ionarea comutatorului voltmetric
4.6 Func[ionarea comutatorului stea-triunghi ()
4.7 Func[ionarea comutatorului stea-triunghi ()
4.8 Func[ionarea comutatorului de numr de poli
4.9 Func[ionarea inversorului de sens
4.2 Montarea blocurilor de relee termice
4.2 Montarea componentelor unui ntreruptor automat
4.22 Componentele unui demaror
4.23 Montarea componentelor unui demaror
4.24 Protec[ii asigurate de declanatoare
4.25 Tipuri de butoane de comand
4.26 Montarea butoanelor de comand
4.27 Montarea prizelor sub tencuial
4.28 Montarea ntreruptoarelor
4.29 Alegerea aparatelor electrice
5. Fie de documentare ............................................................................................................ 52
5. Mrimi caracteristice ale aparatelor electrice: tensiuni
5.2 Mrimi caracteristice ale aparatelor electrice: curen[i
5.3 Mrimi caracteristice ale aparatelor electrice: frecven[a de conectare, serviciul
nominal, puteri
5.4 Subansambluri constructive ale aparatelor elctrice: ci de curent
5.5 Subansambluri constructive ale aparatelor elctrice: mecanismul de ac[ionare
5.6 Subansambluri constructive ale aparatelor elctrice: sisteme de izola[ie i carcase
5.7 Subansambluri constructive ale aparatelor elctrice: camere de stingere
5.8 Subansambluri constructive ale aparatelor elctrice: sisteme de fixare i protec[ie
5.9 Aparate electrice de comuta[ie: ntreruptoare cu prghie
5. Aparate electrice de comuta[ie: comutatoare cu came
5. Aparate electrice de reglare: principiul de func[ionare al releelor electromagnrtice
5.2 Aparate electrice de reglare: clasificarea releelor
5.3 Aparate electrice de reglare: tipuri de relee i principiul de func[ionere
5.4 Aparate electrice de reglare: condi[ii de func[ionare impuse releelor de protec[ie
5.5 Aparate electrice de conectare i protec[ie: ntreruptoare automate
5.6 Aparate electrice de protec[ie: declanatoare
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
4
5.7 Aparate electrice pentru instala[ii de iluminat i prize
5.8 Alegerea aparatelor electrice: alegerea contactoarelor
5.9 Alegerea aparatelor electrice: alegerea ntreruptoarelor
5.2 Alegerea aparatelor electrice: alegerea siguran[elor fuzibile
5.2 Alegerea aparatelor electrice: alegerea releelor electromagnetice de protec[ie
5.22 Alegerea aparatelor electrice: alegerea releelor termice
6. Glosar (cuvinte cheie) ............................................................................................................ 9
7. Bibliografie ............................................................................................................................ 93
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
5

Modulul Aparate eIectrice" este un modul cuprins n aria curricular
"Tehnologii cultur de specialitate i instruire practic pentru domeniul tehnic, nivelul
trei de calificare, n cadrul componentei Curriculum n Dezvoltare Local pentru
calificarea ,Tehician n instala[ii electrice.
Acest modul are alocate ,5 credite i se studiaz 66 de ore pe an n urmtoarea
structur:
O teorie: 7 ore.
O laborator tehnologic: 49 ore

Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunotin[e, abilit[i i deprinderi n
domeniul aparatelor electrice, ca detaliere la Unitatea de competen[ tehnic general
,Sisteme de ac[ionare electric.
Prin parcurgerea con[inuturilor subordonate competen[elor specifice, precum i
prin organizarea activit[ilor de instruire rezultate din derivarea competen[elor se
urmrete formarea profesional n domeniul aparatelor electrice de comuta[ie i de
protec[ie, de joas i de nalt tensiune, mai ales privind modul de alegere a acestora
pentru situa[iile concrete de exploatare, subiect care nu este att de detaliat n cadrul
trunchiului comun dar care, pentru calificarea precizat, este absolut necesar.
Structura modulului pune accent pe laboratorul tehnologic (49 ore pe an colar)
pentru a oferi resursele materiale i de timp necesare familiarizrii cu algoritmul de
alegere a aparatelor dintr-o schem de ac[ionare electric. De asemenea, structura
modulului con[ine agregat i unitatea de competen[ ,Comunicare cu dou
competen[e specifice subordonate, tocmai datorit caracterului preponderent al
activit[ilor de laborator n totalul de ore alocate modulului.

Competentele subordonate unittii cu titlul "Aparate electrice" au alocate
continuturi relativ noi pentru un elev care accede la nivelul 3, i, de aceea, prezentul
auxiliar include mai multe fie de documentare, utile pentru aceia dintre elevi care
doresc s se familiarizeze cu componentele i structura aparatelor electrice, precum i
numeroase fie destinate activittilor de laborator, utile familiarizrii cu procedurile de
alegere a aparatelor necesare ntr-un context dat. Aceste fie sunt utile mai ales pentru
recapitularea i sistematizarea notiunilor i cunotintelor dobndite prin pregtirea
corespunztoare nivelului 2.
Tot n acest scop, se recomand consultarea i utilizarea, dup caz, i a
materialelor de nvtare elaborate pentru domeniul electric i/sau electromecanic,
clasele a X-a i a XI-a.

Dintre con[inuturile prevzute n curriculum, prezentul Auxiliar curricular
abordeaz problematica structurii i a clasificrii aparatelor electrice, a mrimilor
nominale specifice fiecrui tip de aparat i a caracteristicilor de func[ionare, cu accent
deosebit pe specificul activit[ilor experimentale care vizeaz corelarea acestor
caracteristici cu datele sistemului de ac[ioanre n care aparatele sunt utilizate.
Sarcinile de lucru formulate pentru elevi au n vedere competen[ele specifice
modulului, dar i unele competen[e specifice apar[innd abilit[ilor cheie (rezolvare de
probleme, lucrul n echip, securitatea muncii).
1. NTRODUCERE
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
6
De asemenea, s-au avut n vedere stilurile posibile de nv[are ale elevilor
(auditiv, vizual, practic) i pe ct posibil exerci[iile permit instruirea eficient a tuturor
elevilor care au diferite dominante ale stilurilor de nv[are.
Materialele de referin[ pentru elevi cuprind:
O fie de lucru, structurate pe principiul informa[ie aplicare dezvoltare, n care
sunt incluse aspecte actuale din domeniu, cu care elevii se vor confrunta n
momentul angajrii n produc[ie
O fie de documentare cuprinznd informa[ii utile pentru sarcinile de lucru
O fie pentru activit[i experimentale, independente sau n grup
O fie recapitulative, care pot fi, eventual, realizate ca folii transparente

Aceste materiale de referin[ pot fi utilizate ca atare n procesul instructiv (pot fi
administrate elevilor dup xeroxare) prezentnd avantajul individualizrii instruirii n
func[ie de ritmul propriu al fiecrui elev.

Se recomand ca dup administrare, elevii s pstreze fiele de lucru ntr-un
portofoliu individual, cel pu[in din urmtoarele dou motive:
) ca dovezi ale progresului colar
2) ca resurs n informarea i formarea ini[ial.

Evaluarea, ca proces continuu, desfurat cu scopul de a oferi un feed-back eficient
pentru reglarea procesului instructiv, se poate baza pe rezultatele ob[inute de elevi n
rezolvarea sarcinilor sau activit[ilor propuse n fiele de lucru, dar pot fi create i
instrumente de evaluare riguroase, realiste i motivante.
Ceea ce este foarte important pentru evaluarea continu a elevilor este ns,
observarea sistematic i eviden[ierea progresului n dobndirea abilit[ilor cheie (lucrul
n echip, comunicare, rezolvare de probleme, organizarea locului de munc etc.)
abilit[i care trebuie avute n vedere atunci cnd se proiecteaz activit[ile de nv[are i
pentru care n materialele de referin[ se regsesc unele sugestii.


Observa|ie: ordinea n care vor fi utilizate la clas materialele de referin[ pentru elevi,
nu coincide cu ordinea prezentrii acestora n prezentul Auxiliar didactic.


Prezentul Auxiliar didactic nu acoper toate cerin|eIe cuprinse n Standardul de
Pregtire Profesional al calificrii pentru care a fost realizat. Prin urmare, el poate fi
folosit n procesul instructiv i pentru evaluarea continu a elevilor. ns, pentru
ob|inerea CertificatuIui de caIificare, este necesar vaIidarea integraI a
competen|eIor din S.P.P., prin probe de evaluare conforme celor prevzute n
standardul respectiv.
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
7

Modulul "Aparate electrice este denumit astfel n corelare cu competen[a tehnic
specializat pe care o formeaz, i anume:

24. Aparate eIectrice

24.1. Analizeaz construc[ia diferitelor tipuri de aparate electrice.

O s clasifice aparatele electrice dup criterii date.
O s recunoasc subansamblurile constructive ale aparatelor electrice.
O s explice func[ionarea aparatelor electrice din diverse categorii pe baza
schemelor structurale

24.2. Specific parametrii tehnici ai aparatelor electrice.

O s precizeze mrimile caracteristice aparatelor electrice
O s simbolizeze mrimile nominale ale aparatelor electrice
O s compare tipurile de aparate din aceeai categorie utiliznd cataloage.
O s aleag aparatele electrice func[ie de parametrii instala[iei n care vor fi
utilizate

24.3. Asigur func[ionarea aparatelor electrice.

O s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj
O s execute manevrele de conectare i de deconectare
O s urmreasc func[ionarea aparatelor electrice

Alturi de aceast competen[, este inclus i competen[a cheie ,Comunicare cu dou
competen[e specifice i anume:
5. PreIucrarea dateIor numerice
5.1. Sus[ine prezentri pe teme profesionale
O s pregteasc prezentarea n func[ie de obiective, tem i audien[.
O s organizeze logic i concis informa[ia.
O s utilizeze tehnici menite s trezeasc interesul i s conving audien[a.

5.3. Elaboreaz documente pe teme profesionale
O s pregteasc documentul n conformitate cu func[ia acestuia.
O s scrie un document clar i corect.
O s verifice documentul, asigurndu-se c acesta ndeplinete criteriile
profesionale respective.

Pentru asigurarea unei logici a n[elegerii i nv[rii, se recomand parcurgerea
con[inuturilor modulului APARATE ELECTRICE n ordinea prezentat n cele ce urmeaz:
1. Mrimi nominaIe aIe aparateIor eIectrice.
curen[i: nominal, limit termic, limit dinamic, de rupere
puteri: nominal (activ, aparent), de rupere, de nchidere
frecven[ de conectare
durat relativ de ac[ionare
. COMPETEN\E 8PECFCE OBECTVE
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
8
timp: de ac[ionare, de pauz, de lucru
numr de manevre: n gol, n sarcin
2. Aparate eIectrice de joas tensiune: construc|ie i func|ionare
de comuta[ie (simbol, construc[ie, func[ionare)
de comand (simbol, construc[ie, func[ionare)
de reglare (simbol, construc[ie, func[ionare)
de semnalizare (simbol, construc[ie, func[ionare)
de protec[ie (simbol, construc[ie, func[ionare)
de automatizri (simbol, construc[ie, func[ionare)
3. Aparate eIectrice de naIt tensiune
de comuta[ie (simbol, construc[ie, func[ionare)
de protec[ie la supratensiuni (simbol, construc[ie, func[ionare)
4. AIegerea aparateIor eIectrice func[ie de:
- tensiunea de lucru a instala[iei
- puterea absorbit
- serviciul de func[ionare
- mediul de lucru
5. Montarea aparateIor eIectrice n circuit

Pentru corelarea cu Modulul "Sisteme de ac[ionare electric se recomand proiectarea
didactic n echip de profesori, astfel nct s poat fi evitate suprapunerile de con[inuturi: de
altfel, acest lucru este recomandabil cu att mai mult cu ct, ponderea instruirii practice n
cadrul modulului amintit corespunde punctelor 7) i 8) din lista de mai sus.

Agregarea cu abilitatea cheie de Comunicare, completeaz con[inuturile pentru
atingerea competen[elor specializate. Astfel, se realizeaz competen[a de a sus[ine prezentri
pe teme profesionale i de a elabora documente referitoare la alegerea aparatelor electrice
nsitua[ii date/identificate de exploatare.

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numrului de ore alocat fiecrei teme,
n func[ie de:
O dificultatea temelor
O 3ivelul de cu3oti3xe a3terioare ale grupului i38truit
O complexitatea i varietatea materialului didactic utilizat
O ritmul de a8imilare a cu3oti3xelor i de formare a depri3derilor proprii grupului
i38truit.
ntre competen[e i con[inuturi este o rela[ie biunivoc, competen[ele determin con[inuturile
tematice, iar parcurgerea acestora asigur dobndirea de ctre elevi a competen[elor dorite.
!arcurgerea continuturilor se va realiza n integralitatea lor. Pentru atingerea
competen|eIor specifice stabiIite prin moduI, profesoruI are Iibertatea de a dezvoIta
anumite con|inuturi, de a Ie eaIona n timp, de a utiIiza activit|i variate de nv|are, cu
accentuare pe ceIe cu caracter apIicativ, centrate pe eIev.
umrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
con[inutul modulului fu3cxie de dificultatea temelor de 3ivelul de cu3oti3xe a3terioare ale
colectivului cu care lucreaz de complexitatea materialului didactic implicat 3 8trategia
didactic i de ritmul de a8imilare a cu3oti3xelor.
I38truirea teoretic i laboratorul teh3ologic 8e recoma3d 8 8e de8foare 3
cabi3ete de 8pecialitate dotate cu materiale didactice 8pecifice : 8eturi de diapozitive
8au/i filme didactice tematice pla3e didactice pa3oplii i machete didactice 8au/i
fu3cxio3ale 3 care pot fi evide3xiate echipame3tele i aparatele electrice compo3e3te
bibliografie teh3ic 8electiv .a.
Parcurgerea con[inuturilor modulului parate electrice" i adecvarea strategiilor
didactice utilizate are drept scop formarea competen[elor tehnice aferente nivelului 3 i
corespunztoare calificrii ,Tehnician n instala[ii electrice, n scopul pregtirii profesionale ale
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
9
elevilor i dezvoltrii capacit[iilor care s le permit dobndirea unei calificri superioare, de
nivel 3+, sau a integrrii pe pia[a muncii.

Abordarea modular ofer urmtoarele avantaje:
O modulul este orientat asupra celui care nva[, respectiv asupra disponibilit[ilor sale,
urmnd s i le pun mai bine n valoare;
O fiind o structur elastic, modulul poate ncorpora, n orice moment al procesului
educativ, noi mijloace sau resurse didactice;
O modulul permite individualizarea nv[rii i articularea educa[iei formale i informale;
O modulul ofer maximul de deschidere, pe de o parte n plan orizontal, iar pe alt
parte, n plan vertical, peste / lng alte module parcurse, n prelungirea acestora pot
fi adugate mereu noi module ceea ce se nscrie perfect n linia imperativului
educa[iei permanente.

3 8tabilirea 8trategiei didactice profe8orul va trebui 8 xi3 8eama de urmtoarele
pri3cipii ale educaxiei:
Elevii nva[ cel mai bine atunci cnd consider c nv[area rspunde nevoilor lor.
Elevii nva[ cnd fac ceva i cnd sunt implica[i activ n procesul de nv[are.
Elevii au stiluri proprii de nv[are; ei nva[ n moduri diferite, cu viteze diferite i din
experien[e diferite.
Participan[ii contribuie cu cunotin[e semnificative i importante la procesul de nv[are.
Elevii nva[ mai bine atunci cnd li se acord timp pentru a "ordona informa[iile noi i a le
asocia cu "cunotin[ele vechi.

Procesul de predare - nv[are trebuie s aib un caracter activ i centrat pe elev.
Pentru dobndirea de ctre elevi a competen[elor prevzute n SPP-uri, activit[ile de nv[are -
predare propuse n prezentul auxiliar, precum i cele care vor fi dezvoltate urmnd sugestiile
acestuia, vor avea un caracter activ, interactiv i centrat pe elev, cu pondere sporit pe
activit[ile de nv[are i nu pe cele de predare, pe activit[ile practice i mai pu[in pe cele
teoretice. Se recomand:

iferentierea sarcinilor i timpului alocat, prin:
gradarea 8arci3ilor de la uor la dificil utiliz3d 3 ace8t 8e38 fie de lucru;
fixarea u3or 8arci3i de8chi8e pe care elevii 8 le abordeze 3 ritmuri i la 3iveluri
diferite;
fixarea de 8arci3i diferite pe3tru grupuri 8au i3divizi diferixi 3 fu3cxie de abilitxi;
preze3tarea temelor 3 mai multe moduri (raport 8au di8cuxie 8au grafic);

iferentierea cunotintelor elevilor, prin:
abordarea tuturor tipurilor de 3vxare (auditiv vizual practic 8au pri3 co3tact direct);
formarea de perechi de elevi cu aptitudi3i diferite care 8e pot ajuta reciproc;
utilizarea verificrii de ctre u3 coleg verificrii pri3 3drumtor grupurilor de 8tudiu;

iferentierea rspunsului, prin:
utilizarea autoevalurii i 8olicitarea elevilor de a-i impu3e obiective.

Plecnd de la principiul integrrii, care asigur accesul n coal a tuturor elevilor,
acceptnd faptul c fiecare elev este diferit, se are n vedere utilizarea de metode specifice
pentru dezvoltarea competen[elor pentru acei elevi care prezint deficien[e integrabile,
adaptndu-le la specificul condi[iilor de nv[are i comportament (utilizarea de programe
individualizate, pregtirea de fie individuale pentru elevii care au ritm lent de nv[are,
utilizarea instrumentelor ajuttoare de nv[are, aducerea de laude chiar i pentru cele mai mici
progrese i stabilirea mpreun a pailor urmtori).

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
10
Evaluarea continu a elevilor va fi realizat de ctre cadrele didactice pe baza unor
probe care se refer explicit la criteriile de performan[ i la condi[iile de aplicabilitate din SPP -
uri, iar ca metode de evaluare, se recomand:
O Observarea sistematic a comportamentului elevilor, activitate care permite evaluarea
conceptelor, capacit[ilor, atitudinilor lor fa[ de o sarcin dat.
O nvestiga[ia.
O Autoevaluarea, prin care elevul compar nivelul la care a ajuns cu obiectivele i standardele
educa[ionale i i poate impune / modifica programul propriu de nv[are.
O Metoda exerci[iilor practice
O Lucrul cu modele

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:
O Fie de observa[ie i fie de lucru
O Chestionarul
O Fie de autoevaluare
O Miniproiectul - prin care se evalueaz metodele de lucru, utilizarea corespunztoare a
bibliografiei, a materialelor i a instrumentelor, acurate[ea reprezentrilor tehnice, modul de
organizare a ideilor i a materialelor ntr-un proiect.
O Portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
nregistrare a performan[elor colare ale elevilor.

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
11

Structura fielor de lucru pentru elevi este unitar i cuprinde:
FI DE LUCRU

Casetele acestei structuri au cte o culoare, aceeai n toate fiele de lucru, pentru a accentua
caracterul unitar al fielor de lucru.
. 8TRUCTURA FELOR DE LUCRU
Competen|a:

Obiective:
O

Timp de Iucru:

Lucru]i ,,, |


titlul fiei de lucru
Fiecare fi de lucru are un
titlu sugestiv pentru aria de
con[inuturi la care se refer
Competen[a/competen[ele care se formeaz prin activitat[ile
de nv[are propuse
Obiectivele (criteriile de performan[ din SPP) vizate prin
activitat[ile de nv[are propuse
Durata estimat pentru
realizarea sarcinilor de lucru
ndica[ii cu privire la modul de
organizare a colectivului de elevi (de
tipul individual, perechi, echip)


Formularea sarcinilor de lucru
ct mai clar i concis (text i
imagini, exemplu pentru
rezolvarea sarcinilor de lucru,
sugestii)
ATEN\IE |
suu
IMPORTANT |
#ecomandri sau aten[ionri de
care este bine s se [in seama
pentru eficien[, fixare, evitarea
greelilor etc.
Denumire genericd u uctivitd]ii de nvd]ure
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
12

4. ACTIVIT|I
DE NV|ARE
(FIE DE LUCRU )
PENTRU ELEVI
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
13
FI DE LUCRU

clasificarea aparatelor electrice n func[ie de destina[ieAve|i dou pochefe de "cr|i":
- ceIe ver;i con|in roIuri func|ionoIe (desfino|ii) oIe oporofeIor eIecfrice
- ceIe ro;, con|in denumiriIe unor oporofe eIecfrice
Decupo|i cr|iIe din ceIe dou grupe i sunfe|i gofo de joc.


. Fiecore dinfre componen|ii unei perechi primefe un sef de "cr|i".
Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s clasifica[i aparatele electrice dup criterii date (n func[ie de destina[ie)

Timp de Iucru: 20 minute

Lucru]i n perechi |

nchid i deschid circuite eIectrice
Modificd Iegdturi eIectrice n circuit
$upruvegheuzd trunsportuI energiei i
protegeuzd instuIu]iiIe i consumutorii
mpotrivu uvuriiIor
Mdsourd vuIoriIe purumetriIor eIectrici
ui instuIu]iiIor
$emnuIizeuzd stureu instuIu]iiIor
eIectrice
$upruvegheuzd procese de produc]ie
regIeuzd i men]in uutomut regimuI de
func]ionure dorit
ntreruptoure
$igurun]e fuzibiIe
Ldmpi de semnuIizure
Reostute
Prize i fie
$irene
ontuctoure
'oItmetre
ReIee termice
ontoure
omututoure
Inversoure de sens
ReIee de timp
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
14
. Decide|i cine vo ncepe: pufe|i orunco cu bonuI ("cop sou pojur")
3. PrimuI eIev pune pe bonc o corfe din sefuI su.
4. AI doiIeo eIev frebuie s "foie" corfeo respecfiv cu o corfe din sefuI propriu, sou,
dup co;, cu moi muIfe cr|i, osociind, de exempIu, un roI func|ionoI cu denumireo
unui oporof (respecfiv, o oporofeIor core ndepIinesc roIuI preci;of). Doc osociereo
esfe corecf, cr|iIe sunf oIe ceIui core o "fiof", doc nu, cr|iIe sunf oIe ceIuiIoIf.
b. EIevuI core "duce cr|iIe" ore drepfuI s pun primuI, pe bonc, o corfe din sefuI su
ior ceIIoIf frebuie s coufe perecheo/perechiIe corecfe.
o. Cfig ceI core sfrnge moi muIfe perechi (osocieri corecfe).

ATEN\IE |
Ducd nu utiIizu]i toute cdr]iIe posibiIe din puchetuI roz pentru u tdiu fiecure curte
verde ve]i rdmne cu cdr]i de goc nefoIosite {denumiri de upurute neusociute
func]iiIor din circuit} i ucest Iucru se penuIizeuzd |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
15
FI DE LUCRU

clasificarea aparatelor electrice n func[ie de rolul acestora n instala[ii
fiind c oporofeIe eIecfrice ndepIinesc n insfoIo|ii ceI pu|in uno dinfre func|iiIe
urmfoore, preci;o|i core dinfre eIemenfeIe Iisfei de moi jos sunf oporofe eIecfrice
(morco|i cu " x " csu|o din drepfuI eIemenfuIui respecfiv):
func]ii uIe upuruteIor eIectrice
O nchid i deschid circuife eIecfrice
O modific Iegfuri eIecfrice n circuif
O suprovegheo; fronsporfuI energiei i profejeo; insfoIo|iiIe i consumoforii
mpofrivo ovoriiIor
O msoor voIoriIe poromefriIor eIecfrici oi insfoIo|iiIor
O semnoIi;eo; sforeo insfoIo|iiIor eIecfrice
O suprovegheo; procese de produc|ie, regIeo; i men|in oufomof regimuI de
func|ionore dorif
ocumuIofor micronfrerupfor
voIfmefru redresor
eIecfromognef sonerie
Iomp fIuorescenf conducfor
reIeu eIecfromognefic oporof de rodio
UneIe dinfre eIemenfeIe Iisfei ou rmos nemorcofe. Ce func|ii ndepIinesc eIemenfeIe pe
core nu Ie-o|i morcof 7
Cfe cofegorii de produse eIecfrofehnice diferen|io|i, judecnd dup func|iiIe ndepIinife
nfr-o insfoIo|ie eIecfric 7
Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s clasifica[i aparatele electrice dup criterii date (n func[ie de rolul func[ional n
instala[ia electric)

Timp de Iucru: 15 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
16

FI DE LUCRU

mrimi nominale ale aparatelor electrice
(frecven[a de conectare, durata relativ de ac[ionare, timp de ac[ionare, de pauz, de lucru)use pui pentru , cinci purumetri |

Se consider urmfooreIe cicIuri de func|ionore:

1, CoIcuIo|i roporfuI dinfre fimpuI de oc|ionore i durofo cicIuIui de oc|ionore, penfru
fiecore sifuo|ie. Ce observo|i 7
Z, De cfe ori poofe fi "nchis", nfr-o or, oporofuI core func|ioneo; dup cicIuI A 7
3, De cfe ori poofe fi "nchis", nfr-o or, oporofuI core func|ioneo; dup cicIuI 8 7
4, Core dinfre oporofe se u;eo; moi repede 7 De ce 7
Se consider urmfooreIe sifuo|ii n core poofe func|iono un oporof:
A. oc|ionore fimp de o minufe Io fiecore minufe,
8. oc|ionore fimp de o minufe Io fiecore 8 minufe,
C. oc|ionore fimp de 4 minufe Io fiecore o minufe.
, Cunoscnd efecfuI fermic oI curenfuIui eIecfric (efecf JouIe-Len;) sfobiIi|i voIooreo de
odevr o urmfooreIor propo;i|ii:

Competen|a: Specific parametrii tehnici ai aparateIor eIectrice

Obiective:
O s preciza[i mrimile caracteristice aparatelor electrice

Timp de Iucru: 15 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
17
. n co;uI A ncI;ireo esfe moi pufernic decf n co;uI 8,
. n co;uI 8 ncI;ireo esfe moi pufernic decf n co;uI A,
3. n co;uI 8 ncI;ireo esfe moi pufernic decf n co;uI C,
4. n co;uI C ncI;ireo esfe moi pufernic decf n co;uI 8.
, umi|i durofeIe Iuofe n considerore penfru judec|iIe efecfuofe.
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
18
FI DE LUCRU

mrimi nominale ale aparatelor electriceuse purumetri ntr-o etichetd |

Descoperi|i denumireo ceIor ose poromefri specifico|i pe pIcu|o indicofoore o unui
confocfor i voIoriIe Ior numerice, compIefnd spo|iiIe din Iibere ce nso|esc desenuI (co n
exempIuI din figur) l
Verifico|i voIoriIe numerice n roporf cu voIoriIe sfondordi;ofe.

Competen|a: Specific parametrii tehnici ai aparateIor eIectrice

Obiective:
O s preciza[i mrimile caracteristice aparatelor electrice

Timp de Iucru: 10 minute

Lucru]i individuuI |

%ensiuneo nominoI
b V c.c.

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
19
FI DE LUCRU

studierea comparativ a diferitelor tipuri de aparate'itrinu cu curucteristici"
ConsuIfnd dofeIe de cofoIog oIe urmfooreIor cofegorii de nfrerupfoore i comufofoore,
s-o nfocmif o Iisf de b de corocferisfici consfrucfive i func|ionoIe - "vifrino cu
corocferisfici" .
O ntreruptoure i comututoure cu prghie;
O ntreruptoure i comututoure puchet;
O ntreruptoure i comututoure cu cume

Penfru fiecore cofegorie de nfrerupfoore i comufofoore, ove|i cfe un co (de
cumprfuri) i frebuie s umpIe|i ocesf co cu corocferisficiIe proprii oporofeIor
respecfive. Foce|i "cumprfuriIe" scriind n fiecore co, cifreIe corespun;foore
corocferisficii pe core o oIege|i penfru oporofeIe cofegoriei respecfive. Penfru fiecore
corocferisfic ofribuif corecf, primi|i cfe un puncf.
%rebuie s ob|ine|i "couri cf moi pIine".l

ATEN\IE |
Orice curucteristicd strdind" nseumnd o penuIizure de un punct |

1, sunf oc|ionofe monuoI
Z, ou comere de sfingere
3, sunf ufiIi;ofe penfru sfobiIireo i nfrerupereo circuifeIor
4, nfrerup door curen|ii de serviciu moi mici sou ceI muIf egoIi cu curenfuI nominoI
, ou frecven| de conecfore mic (cfevo monevre pe or)
, confocfeIe mobiIe ou micore de rofo|ie
7, comufo|io circuifeIor se reoIi;eo; nfre confocfe cu frecore
, sunf ufiIi;ofe n curenf confinuu
9, confocfeIe de Iucru sunf confec|ionofe din orginf
Competen|a: Specific parametrii tehnici ai aparateIor eIectrice

Obiective:
O s compara[i tipurile de aparate din aceeai categorie, utiliznd cataloage

Timp de Iucru: 25 minute

Lucru]i n echipd |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
20
10, sunf re;isfenfe Io ocuri i vibro|ii
11, permif reoIi;oreo de scheme compIexe de conexiuni
1Z, ou copocifofe de rupere more
13, pof fi monfofe n orice po;i|ie
14, sunf oc|ionofe oufomof
1, nu ou comere de sfingere
1, sunf ufiIi;ofe i penfru profec|io circuifeIor
17, nfrerup curen|i de serviciu moi mori decf curenfuI nominoI penfru c ou i roI de
profec|ie
1, ou frecven| de conecfore more (;eci de monevre pe or)
19, nu sunf prev;ufe cu eIemenfe de profec|ie, de msurore sou de regIore
Z0, confocfeIe mobiIe ou micore de fronsIo|ie
Z1, comufo|io circuifeIor se reoIi;eo; nfre confocfe de presiune
ZZ, sunf ufiIi;ofe n curenf oIfernofiv
Z3, ou copocifofe de rupere mic
Z4, confocfeIe de Iucru sunf confec|ionofe din oIioje de cupru
Z, confocfeIe mobiIe sunf oc|ionofe de un ox comun

ntreruptoure i
comututoure
cu prghie
ntreruptoure i
comututoure
cu cume
ntreruptoure i
comututoure
puchet
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
21
FI DE LUCRU

pr[ile componente ale contactoarelorn figuro de moi jos esfe repre;enfof schemo consfrucfiv de principiu o unui confocfor
cu micore de rofo|ie. EIemenfeIe componenfe sunf numerofofe pe figur i denumife n
fobeIuI oIfurof. SfobiIi|i coresponden|o nfre numruI de ordine oI reperuIui i denumireo
ocesfuio.
Pe bo;o schemei de moi sus i o principiuIui de func|ionore, deseno|i schemu eIectricd de
principiu o confocforuIui, punnd n eviden| circuituI de comundd i circuituI principuI.
r.
reper
Denumire
ormfuro
eIecfromognefuIui
bufon de comond
confocf mobiI
comer de sfingere
born de rocord
resorf de deschidere
eIecfromognef
confocf fix
Iegfur fIexibiI
bobino eIecfromognefuIui
Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s recunoate[i subansamblurile constructive ale aparatelor electrice

Timp de Iucru: 15 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
22
FI DE LUCRU

pr[ile componente ale aparatelor electrice
sistemul de stingere a arcului electric$ecreteIe din ,,, cumeru de stingere |"
n figuriIe de moi jos esfe repre;enfof coIeo de curenf o unui oporof eIecfric. n
fiecore figur s-o repre;enfof cfe un sens oI curenfuIui nfre ceIe dou borne de
conecfore.
nfre ceIe dou borne de conecfore esfe nseriof o bobin cu cfevo spire, numif
bobin de sufIoj. PoIuI bobinei esfe oceIo de o produce un cmp mognefic prin core orcuI
eIecfric de nfrerupere s fie deferminof s se "Iungeosc" pe pieseIe de confocf cu form
specioI reoIi;of penfru ocesf scop i osfeI, s fie sfins moi uor.
AfIo|i sensuI for|ei core oc|ioneo; n ceIe dou co;uri osupro coIoonei de orc i
obesrvo|i moduI n core se reoIi;eo; sfingereo prin sufIoj o orcuIui eIecfric.
AnoIi;o|i ce se nfmpI doc circuifuI esfe oIimenfof n curenf oIfernofiv.

ATEN\IE |
oIounu de urc este un conductor {din pIusmd} prin cure curentuI eIectric tinde sd se men]ind
dupd desprindereu contucteIor, Fiind o coIound de guze ionizute formu su este dictutd de
fuctorii dein mediuI n cure se dezvoItd incIusiv de sensuI induc]iei produse de bobinu de
sufIug,


Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s recunoate[i subansamblurile constructive ale aparatelor electrice

Timp de Iucru: 15 minute

Lucru]i individuuI |

borne de conectare
n circuit

piese de contact
(cu ,coarne pentru
lungirea arcului electric)

bobin de suflaj
magnetic

ecran izolant

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
23

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
24
FI DE LUCRU

studierea comparativ a diferitelor tipuri de aparate


n fobeIuI urmfor sunf specificofe corocferisfici consfrucfive, func|ionoIe i de ufiIi;ore
penfru urmfooreIe oporofe de joos fensiune: confocfoore (C), confocfoore cu reIee (CP)
i nfrerupfoore oufomofe (IA). mpreun cu coIeguI de bonc, morco|i, pe rnd, cu ""
csu|eIe din drepfuI oporofeIor core pre;inf corocferisfico enun|of: foIosi|i creioone
coIorofe penfru o deosebi semneIe fiecruio i opoi numro|i cfe semne ore fiecore,
consuIfnd fio de rspunsuri.
ATEN\IE |
UneIe curucteristici sunt specifice mui muItor upurute dintre ceIe studiute |
uructeristicu R IA
1, Men|inereo n po;i|ie
"nchis" se osigur cu un ,
eIecfromognef
;vor meconic
Z, Consfruc|ie
simpI
compIex
foorfe compIex
3, Frecven| de conecfore
more
medie
foorfe mic
4, Durof de vio|
foorfe more
mic
, Pufere de rupere
redus
foorfe more
, Comporfore Io ocuri i
vibro|ii
sIob
foorfe bun
7, Comporfore Io vorio|ii
oIe fensiunii de oIimenfore
nesigur
foorfe sigur
, Profec|io pe core o
osigur
Io scdereo sou Iipso fensiunii de oIimenfore
Io suprosorcini
Io scurfcircuife
9, Domenii de
ufiIi;ore
comondo nchiderii i deschiderii circuifeIor de oc|ionore i
oufomofi;ore

comondo i profec|io mofooreIor Iecfrice
profec|io re|eIeIor de disfribu|ie
comondo i profec|io consumoforiIor mpofrivo nfreruperiIor
provocofe de osciIo|iiIe fensiunii de oIimenfore

Competen|a: Specific parametrii tehnici ai aparateIor eIectrice

Obiective:
O s compara[i tipurile de aparate din aceeai categorie, utiliznd cataloage
Timp de Iucru: 25 minute

Lucru]i n perechi |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
25
FI DE LUCRU

pr[ile componente ale ntreruptoarelor pachet
e Iipsete ?"

CompIefo|i spo|iiIe Iibere, cu cuvinfe din Iisfo de moi jos:
Monefo de oc|ionore o unui nfrerupfor pochef esfe monfof pe ox,
nefiind soIidor cu ocesfo. Pe ox sunf monfofe rigid confocfeIe . Legfuro
dinfre monefo de oc|ionore i ox se reoIi;eo; prin infermediuI dispo;ifivuIui de
. Prin rofireo monefei cu un onumif unghi, un resorf oI ocesfui dispo;ifiv esfe fensionof, dor
confocfeIe nu se depIoseo;: eIe "sor" n nouo po;i|ie,
dup ce fensionoreo orcuIui depefe o onumif voIoore. Doforif formei consfrucfive o
confocfeIor
nfrerupereo circuifuIui se reoIi;eo; n , nfr-un
spo|iu ngusf formof de pIciIe din i;oIonfe. De oceeo nfrerupfooreIe
pochef ou de more, dei ou goborif


Listd de cuvinte:
bocheIif, brusc, copocifofe, dou, Iiber, mobiIe, puncfe, redus, rupere, socodore.
Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.
Specific parametrii tehnici ai aparateIor eIectrice

Obiective:
O s recunoate[i subansamblurile constructive ale aparatelor electrice
O s compara[i tipurile de aparate din aceeai categorie, utiliznd cataloage
Timp de Iucru: 15 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
26
FI DE LUCRU

func[ionarea comutatoarelor pachetLubirintuI coneiuniIor
n figuro urmfoore esfe repre;enfof schemo de conexiuni o unui comufofor pochef cu
frei direc|ii: comufoforuI ore ose confocfe mobiIe n form de unghi, pIosofe nfre opfe
pIci i;oIonfe. Morco|i, ufiIi;nd cuIori diferife, po;i|iiIe confocfeIor mobiIe i froseuI
conexiuniIor penfru fiecore direc|ie n porfe.


De exempIu, penfru po;i|io I, confocfeIe mobiIe se rofesc cu 9S n sensuI oceIor de
ceosornic i ou po;i|io din figuro urmfoore. n ocesf co;, se reoIi;eo; IegfuriIe
eIecfrice nfre borneIe S i L, respecfiv S i L.
Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s explica[i func[ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor
structurale

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

S
S
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
27
FI DE LUCRU

func[ionarea inversorului de sens comandat manualLubirintuI coneiuniIor
n figuro urmfoore esfe repre;enfof schemo de conexiuni o unui inversor de sens Io un
mofor osincron. Morco|i cu dou cuIori diferife, po;i|iiIe confocfeIor mobiIe i moduI de
reoIi;ore o conexiuniIor penfru fiecore sens n porfe.Penfru o v veni n ojufor, n figuro urmfoore s-o repre;enfof po;i|io I o confocfeIor
mobiIe (rofife cu 9S n sens oror ) i Iegfuro ce se sfobiIefe nfre borneIe A i P.
V rmne s deseno|i, n ocesf co;, IegfuriIe core se sfobiIesc nfre borneIe 8-S i
respecfiv, C-%. Apoi, ve|i foce oceIoi Iucru, penfru po;i|io II o confocfeIor mobiIe.


Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s explica[i func[ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor
structurale

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
28

FI DE LUCRU

func[ionarea comutatorului cu came Y-LubirintuI coneiuniIor
n figuro de moi jos esfe indicof schemo unui comufofor sfeo-friunghi (Y - ) cu come.
Morco|i cu cuIori diferife circuifeIe corespun;foore fiecrei conexiuni (sfeo, friunghi) -
comufoforuI fiind figurof cu comeIe corespun;nd po;i|iei "".
n ce ordine esfe necesor s fie porcurse ceIe frei po;i|ii disfincfe oIe comufoforuIui7 Are
nsemnfofe oceosf ordine 7
Argumenfo|i fiecore vorionf posibiI.
Cum s-or pufeo impune consfrucfiv succesiuneo dorif/permis o ceIor frei po;i|ii oIe
comufoforuIui 7

Penfru exempIificore, s-o repre;enfof po;i|io o comufoforuIui (comeIe rofife cu 9S n
sens oror) i Iegfuro ce se sfobiIefe nfre borneIe P-U.

Procedo|i onoIog penfru IegfuriIe nfre borneIe S-V, %-W i Z-Y-X.
Apoi, repre;enfo|i po;i|io comeIor corespun;foore conexiunii i deseno|i, cu cuIori
diferife, IegfuriIe dinfre borneIe P-Z, S-X, %-Y


Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s explica[i func[ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor
structurale

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
29


APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
30
FI DE LUCRU

func[ionarea inversorului de sens cu cameLubirintuI coneiuniIor
n figuro urmfoore esfe repre;enfof un comufofor cu come core reoIi;eo; inversoreo
sensuIui de rofo|ie oI unui mofor osincron.
Indico|i froseeIe pe core se nchid circuifeIe ceIor frei fo;e, n fiecore dinfre po;i|iiIe I i
II.
S-or pufeo reoIi;o un comufofor Io core, prin rofireo comeIor, s se ob|in succesiuneo 0 -
I - II 7
Penfru ce or pufeo fi ufiIi;of 7

Lo ocesf comufofor cu come, prin rofire spre sfngo din "0" se reoIi;eo; po;i|io I ior prin
rofire spre dreopfo din oceeoi po;i|ie "0", se reoIi;eo; po;i|io II.
Dor doc se rofefe comufoforuI spre sfngo cu un unghi moi more, se poofe frece direcf
din po;i|io I n po;i|io II.
Esfe ufiI ocesf Iucru 7 De ce 7
Cum s-or pufeo Iimifo unghiuI de rofire oI comeIor ( spre sfngo i spre dreopfo) 7


Penfru exempIificore, s-o repre;enfof po;i|io I o comufoforuIui (comeIe rofife cu 9S n
sens oror) i Iegfuro ce se sfobiIefe nfre borneIe P-8.
Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s explica[i func[ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor
structurale

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
31

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
32
FI DE LUCRU

caracteristicile ntreruptoarelori comutatoarelor cu came i ale celor pachetObservnd (prin demonfore) componenfeIe i func|ionoreo nfrerupfooreIor i
comufofooreIor pochef (IP) comporofiv cu nfrerupfooreIe i comufofooreIe cu come
(I) i deducnd impIico|iiIe ocesforo osupro performon|eIor fehnice, sfobiIi|i crei
grupe i opor|in corocferisficiIe din Iisfo de moi jos.

mpreun cu coIeguI de bonc, morco|i, pe rnd, cu "" csu|eIe din drepfuI oporofeIor core
pre;inf corocferisfico enun|of: foIosi|i creioone coIorofe penfru o deosebi semneIe
fiecruio i opoi numro|i cfe semne ore fiecore, consuIfnd fio de rspunsuri.


r.
crf.
uructeristicu IP I
1
sunf oIcfuife dinfr-un numr voriobiI de ci de curenf,
idenfice, oIfurofe

Z
micoreo confocfeIor mobiIe esfe reoIi;of prin
oc|ionoreo unui ox cenfroI comun

3 confocfeIe mobiIe execuf micri de rofo|ie
4 se consfruiesc penfru curen|i nominoIi nfre o i A
ou pufere de rupere more
confocfeIe mobiIe execuf micri de fronsIo|ie
7 ou frecven| more de conecfore (;eci de conecfri/or)

comuforeo circuifeIor se reoIi;eo; prin confocfe de
presiune, puncfiforme, fr frecore

9 durof de serviciu more (circo un miIion de monevre)
10 permif reoIi;oreo unei mori vorief|i de scheme
11
comuforeo circuifeIor se reoIi;eo; nfre confocfe cu
frecore, de fip furc


Competen|a: Specific parametrii tehnici ai aparateIor eIectrice

Obiective:
O s compara[i tipurile de aparate din aceeai categorie, utiliznd cataloage

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i n perechi |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
33
FI DE LUCRU

func[ionarea comutatorului voltmetricUn voItmetru un comututor i use tensiuni |
Penfru msuroreo fensiuniIor, voIfmefruI se monfeo; n poroIeI cu circuifuI Io
borneIe cruio dorim s deferminm voIooreo fensiunii. Uneori, ocesf Iucru devine greoi,
penfru c uneIe puncfe oIe circuifuIui s-or pufeo s nu fie uor occesibiIe.
n ocesfe co;uri, deferminriIe sunf considerobiI uurofe prin foIosireo unui
comututor voItmetric cu moi muIfe po;i|ii: conexiuniIe efecfuofe nfre puncfeIe circuifuIui
nfre core se urmrefe deferminoreo fensiuniIor i borneIe comufoforuIui, permif
ufiIi;oreo unui oporof de msurof i, prin simpIo monevrore o comufoforuIui, msuroreo
fensiuniIor necesore.
Ce ovonfoje pre;inf oceosf soIu|ie 7
S ne gndim numoi Io fopfuI c o comondo monuoI un comufofor nu repre;inf nici
o dificuIfofe i nici nu genereo; vreo posibiIifofe de o grei ori vreun pericoI de
eIecfrocuforel

n figuro de moi jos esfe repre;enfof schemo eIecfric o unui comufofor
voIfmefric: comufoforuI ore 7 po;i|ii disfincfe: uno - de ;ero (repous) i cfe uno penfru
fiecore fensiune de fo; i de Iinie opor|innd unei re|eIe frifo;ofe.
Penfru msuroreo fensiunii pe fo;o (R), IegfuriIe eIecfrice se efecfueo; nfre
borneIe (L1) i (N) oo cum s-o repre;enfof cu Iinie coIorof.

FoIosind oIfe cuIori i procednd onoIog, repre;enfo|i circuifeIe corespun;foore
ceIorIoIfe po;i|ii oIe comufoforuIui: (L) cu (), (L3) cu (), (L) cu (L), (L) cu (L3) i
(L) cu (L3).

Ave|i Io dispo;i|ie dou scheme, cfe uno penfru fensiuniIe de fo;, respecfiv de
Iinie, penfru o nu ncrco preo muIf un singur desen.

Aten]ie | n tubeIuI din figurd pentru fiecure pozi]ie u comututoruIui {30 0
90 Z70 300 330} s-u murcut cu " cusetu cure corespunde contuctuIui
{contucteIor} ce se efecteuzd pe pozi]iu respectivd u comututoruIui, Aceste
informu]ii vd sunt necesure pentru u pdi" peste borneIe comututoruIui i u reuIizu
continuituteu circuituIui de mdsurure,

Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s explica[i func[ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza
schemelor structurale

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
34

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
35
U1 V1
W1
U2 V2 W2
U1 V1
W1
U2 V2 W2
FI DE LUCRU

func[ionarea comutatorului stea-triunghi ()omundu unui motor eIectric prin comututor cu cume
MofooreIe eIecfrice osincrone de pufere medie i more se pornesc prin mefodo
cunoscuf sub denumireo de "conecfore sfeo-fringhi".

Aceosf mefod presupune porcurgereo o dou efope i onume:
O ini|ioI, fo;eIe ceIor frei nfurri sfoforice sunf conecfofe n
steu i osffeI, moforuI obsoorbe de Io re|eouo eIecfric un
curenf de frei ori moi mic decf curenfuI nominoI,
corespun;for func|ionrii normoIe (cu fo;eIe nfurrii
sfoforice n conexiune friunghi),O dup un fimp (cfevo secunde) schemo de conecfore o fo;eIor
sfoforice esfe comufof n triunghi i moforuI poofe
func|iono fimp ndeIungof n oceosf conexiune.


Penfru comufoforuI sfeo-friunghi din figuro urmfoore, repre;enfo|i circuifeIe
corespun;foore ceIor dou po;i|ii oIe comufoforuIui (sfeo Y, respecfiv friunghi ).Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s explica[i func[ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza
schemelor structurale

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
36
FI DE LUCRU

func[ionarea comutatorului stea-triunghi (2)omundu unui motor eIectric prin comututor cu cume
ComufoforuI din figur reoIi;eo;, pe fiecore dinfre
ceIe dou po;i|ii morcofe pe copocuI su, conexiuniIe
nofofe cu "x" i repre;enfofe coIorof (penfru
conexiuneo sfeo).
Scrie|i (dup modeIuI de moi jos) sou deseno|i cu
cuIori, IegfuriIe core se sfobiIesc n fiecore co;.
L-P-A-A-A(mofor)
L-S-8-8(mofor) .o.m.d.
Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s explica[i func[ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza
schemelor structurale

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
37
FI DE LUCRU

func[ionarea comutatorului de numr de poliomundu motoureIor Iu cure se modificd numdruI de perechi de poIi mugnetici
Vife;o mofooreIor eIecfrice osincrone poofe fi regIof (n frepfe) prin modificoreo
numruIui de perechi de poIi mognefici oi nfurrii sfoforice. nofor de fipuI specioI oI
nfurriIor (numife i nfurri DohIonder i core defermin compIico|ii consfrucfive),
oceosf mefod esfe posibiI prin ufiIi;oreo unui comufofor cu come core schimb nfre
eIe, ceIe dou scheme de conecfore o nfurriIor.

n figuro urmfoore s-o repre;enfof schemo de principiu penfru oceosf mefod
de regIore i onume prin schimboreo conexiunii bobineIor de pe fiecore fo; (sge|iIe
repre;inf puncfeIe de conecfore Io re|eo):
Penfru comufoforuI din figur, repre;enfo|i cu dou cuIori diferife, circuifeIe core se
sfobiIesc n ceIe dou co;uri de conecfore o nfurriIor moforuIui.
Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s explica[i func[ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza
schemelor structurale

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

U1
U2
V1
V2
W1
W2
U1
U2
V1
V2
W1 W2
W
2

U
1

U
2

V
1

V
2

W
1APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
38
O oIf modoIifofe de repre;enfore o schemeIor de Iegfuri pe core Ie osigur un
comufofor de numr de poIi (nfInif frecvenf n cofoIoogeIe de firme producfoore) esfe
ceo din figuro urmfoore.
n po;i|io 1, comufoforuI osigur conecforeo fo;eIor de oIimenfore cu fensiune,
respecfiv Io borneIe: L-P-V L-S-Z L3-%-U

Deseno|i cu cuIori diferife IegfuriIe eIecfrice corespun;foore ceIeiIoIfe po;i|ii o
comufoforuIui i reoIi;o|i onoIogio cu sifuo|io din figuro precedenf.APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
39
FI DE LUCRU

func[ionarea inversorului de sensInversureu sensuIui de rotu]ie Iu un
motor usincron
Penfru inversoreo sensuIui de rofo|ie oI unui
mofor osincron frifo;of esfe suficienf s fie
schimbofe nfre eIe, dou fo;e oIe re|eIei de
oIimenfore Io borneIe moforuIui.
InversooreIe de sens sunf oporofe core reoIi;o; oceosf schimbore, comondnd
inversoreo sensuIui de rofo|ie o mofooreIor eIecfrice.
Schemo de conecfore, penfru inversoruI de sens esfe urmfooreo:

Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s explica[i func[ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza
schemelor structurale

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
40
n oceosf schem, defoIiiIe referifoore Io conexiuniIe core se reoIi;eo; n
fiecore dinfre ceIe dou po;i|ii oIe comufoforuIui ($-D) sunf morcofe cu "x" nfr-un fobeI
ofoof schemei eIecfrice.
Penfru po;i|io ($) se reoIi;eo; conexiuniIe morcofe cu cuIoore i IegfuriIe dinfre
fo;e i borne sunf respecfiv L-P-A-U, L-S-8-V, L3-%-C-V.

Deseno|i IegfuriIe dinfre borneIe moforuIui i fo;eIe fensiunii de Io re|eo, penfru
po;i|io (D) o inversoruIui i verifico|i doc esfe ndepIinif condi|io preci;of penfru
inversoreo sensuIui de rofo|ie o moforuIui.
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
41
FI DE LUCRU

montarea blocurilor de relee termice


Montureu unui bIoc de reIee termice
Observo|i componenfeIe unui bIoc de reIee fermice repre;enfof n figuro de moi
jos i enumero|i ordineo opero|iiIor de monfore i expIico|i fehnoIogio respecfiv. Penfru
o re;oIvo moi eficienf sorcino de Iucru pufe|i |ine seomo de urmfooreIe recomondri:
- numerofo|i componenfeIe, Io feI co n co;uI unui desen de onsombIu
- ordono|i opero|iiIe de monfoj nfr-o schem Iogic, n cosefeIe ocesfei scheme pufe|i
opoi s scrie|i expIico|iiIe necesore.

Competen|a: Asigur func|ionarea aparateIor eIectrice.

Obiective:
O s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
42

FI DE LUCRU

montarea componentelor unui ntreruptor automat


Montureu componenteIor unui ntreruptor uutomut
Observo|i componenfeIe unui bIoc de reIee fermice repre;enfof n figuro de moi
jos i enumero|i ordineo opero|iiIor de monfore i expIico|i fehnoIogio respecfiv.
Pufe|i numerofo componenfeIe, Io feI co n co;uI unui desen de onsombIu i opoi
frebuie s ordono|i opero|iiIe de monfoj nfr-o schem Iogic n cosefeIe creio ve|i scrie
expIico|iiIe necesore.

Competen|a: Asigur func|ionarea aparateIor eIectrice.

Obiective:
O s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

Contacte fixe
pentru conectare
ntreruptor
Contacte auxiliare de
semnalizare pentru
pozi[ia func[ional a
ntreruptorului
DTm declanator de
tensiune minim (ac[ioneaz
dac tensiunea este cuprins
ntre 35-7U
n
)
Dac tensiunea este mai
mare de 85U
n
, permite
ac[ionarea ntreruptorului
Accesorii pentru
semnalizarea
declanrii prin
protec[ie
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
43
FI DE LUCRU

componentele unui demaror


$tructuru i func]iiIe unui demuror
n figuro urmfoore esfe repre;enfof schemo eIecfric o unui demoror.
Idenfifico|i componenfeIe demororuIui (numerofofe de Io 1 Io ) i preci;o|i roIuI
func|ionoI oI fiecrei componenfe.
De ce sunf dubIofe ceIe dou fipuri de bufoone penfru oc|ionore 7

Competen|a: AnaIizeaz construc|ia diferiteIor tipuri de aparate eIectrice.

Obiective:
O s recunoasc subansamblurile constructive ale aparatelor electrice

Timp de Iucru: 20 minute

Lucru]i individuuI |

1
2
3
4
5
6
7
8
DemuroruI esfe ceo moi ufiIi;of combino|ie de confocfoore cu reIee fermice,
foIosif penfru pornireo direcf o mofooreIor eIecfrice.

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
44

FI DE LUCRU

montarea componentelor unui demaror


Montureu componenteIor unui demuror
Un demoror se compune din corcoso i;oIonf, copocuI prev;uf cu bufoone de
oc|ionore, confocforuI, bIocuI de reIee fermice i presgornifuriIe. Penfru semnoIi;oreo
sfrii de func|ionore o moforuIui se foIosesc confocfeIe ouxiIiore. Doc se conecfeo;
bufoone n poroIeI cu bufooneIe de pornire i oprire oIe demororuIui, ofunci poofe fi
reoIi;of comondo de Io disfon| o oceIui mofor.
Acesfe oporofe sunf uor de monevrof, nu necesif regIoje i ou posibiIifofeo
monfrii n spo|ii cu condi|ii de mediu diverse.

Preci;o|i ordineo opero|iiIor de monfore o componenfeIor unui demoror.

Competen|a: Asigur func|ionarea aparateIor eIectrice.

Obiective:
O s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
45

FI DE LUCRU

protec[ii asigurate de declanatoaree protec]ii usigurd decIunutoureIe ?
n figuro urmfoore esfe repre;enfof ponouI fronfoI oI unui decIonofor.
Preci;o|i fipuI decIonoforuIui, dofeIe nominoIe i voIoriIe curen|iIor Io core osigur
profec|iiIe specifice.
%oofe dofeIe de deferminof vor fi scrise n csu|eIe ofoofe figurii.

Preci;o|i voIoriIe numerice oIe profec|iiIor osigurofe de decIonoforuI eIecfronic din
figur.


Competen|a: Asigur func|ionarea aparateIor eIectrice.

Obiective:
O s urmreasc func[ionarea aparatelor electrice

Timp de Iucru: 20 minute

Lucru]i individuuI |
Ce semnifica[ie
are acest
nota[ie ?
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
46

FI DE LUCRU

tipuri de butoane de comandAve|i dou pochefe de "cr|i":
- un pochef con|ine semneIe conven|ionoIe oIe unor bufoone eIecfrice de comond
- ceIIoIf pochef con|ine semnifico|iiIe semneIor conven|ionoIe repre;enfofe

Decupo|i cr|iIe din ceIe dou grupe i sunfe|i gofo de joc.

. Fiecore dinfre componen|ii unei perechi primefe un sef de "cr|i".
. Decide|i cine vo ncepe: pufe|i orunco cu bonuI ("cop sou pojur")
3. PrimuI eIev pune pe bonc o corfe din sefuI su.
4. AI doiIeo eIev frebuie s "foie" corfeo respecfiv cu o corfe din sefuI propriu
osociind, de exempIu, unui simboI, denumireo bufonuIui repre;enfof. Doc osociereo
esfe corecf, cr|iIe sunf oIe ceIui core o "fiof", doc nu, cr|iIe sunf oIe ceIuiIoIf.
b. EIevuI core "duce cr|iIe" ore drepfuI s pun primuI, pe bonc, o corfe din sefuI su
ior ceIIoIf frebuie s coufe perecheo corecf.
o. Cfig ceI core sfrnge moi muIfe perechi (osocieri corecfe).Competen|a: Specific parametrii tehnici ai aparateIor eIectrice

Obiective:
O s compara[i tipurile de aparate din aceeai categorie, utiliznd cataloage

Timp de Iucru: 25 minute

Lucru]i n echipd |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
47


buton tip ,apas -
trage, pentru oprire de
urgen[, deblocare
rapid
(contact /O + /C);
buton tip ,apas -
trage, pentru oprire de
urgen[, deblocare prin
rotire
(contact /C);

buton tip ,apas -
trage, pentru oprire de
urgen[


buton dublu
contact /O + /C


buton simplu
contact /Obuton simplu
contact /C


buton tip ,ciuperc,
pentru oprire de
urgen[, cu revenire
(contact /O)


buton tip ,ciuperc
pentru oprire de
urgen[, tipapas -
trage (contact /C);

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
48
FI DE LUCRU

montarea butoanelor electrice de comand


Montureu butouneIor eIectrice de comundd
Idenfifico|i componenfeIe unui bufon de comond (pre;enfofe n figuro urmfoore
n moi muIfe vorionfe consfrucfive) i preci;o|i ordineo opero|iiIor de monfore o ocesfor
componenfe.
nfocmi|i o shem Iogic penfru procesuI fehnoIogic de monfore.


Competen|a: Asigur func|ionarea aparateIor eIectrice.

Obiective:
O s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
49
FI DE LUCRU

montarea prizelor sub tencuial


Montureu prizeIor sub tencuiuId

Penfru monfore sub fencuioI, pri;o frebuie moi nfi demonfof, n ordineo
repre;enfof prin cifre oIocofe eIemenfeIor componenfe:

Denumi|i eIemenfeIe repre;enfofe i reoIi;o|i procfic, demonforeo unei pri;e
simpIe.

PeoIi;o|i conexiuniIe Io borneIe pri;ei i monfo|i, n ordine invers eIemenfeIe
ocesfeio.


Competen|a: Asigur func|ionarea aparateIor eIectrice.

Obiective:
O s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
50
N
L
PE

FI DE LUCRU

montarea ntreruptoarelor


Montureu ntreruptoureIor
n schemo urmfoore sunf repre;enfofe conexiuniIe core frebuie efecfuofe Io
borneIe unui nfrerupfor.

ExpIico|i de ce esfe necesor co nfrerupforuI s fie monfof
pe firuI de Iinie/fo;.
Penfru monfore sub fencuioI, nfrerupforuI frebuie moi nfi demonfof, dup core se
execuf conexiuniIe i se monfeo; Io Ioc eIemenfeIe, n ordine invers, oo cum se
pre;inf n figuriIe urmfoore.


PeoIi;o|i procfic monforeo unui nfrerupfor sub fencuioI.
Competen|a: Asigur func|ionarea aparateIor eIectrice.

Obiective:
O s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de Iucru: 30 minute

Lucru]i individuuI |

2
3
1
Decupare pentru LED-ul de
semnalizare a prezen[ei tensiunii
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
51

FI DE LUCRU

alegerea aparatelor electricetufetu upuruteIor |
Un mofor eIecfric osincron de pufere more esfe oc|ionof prinfr-o schem de for|
co n figur:
- nfrerupfor/ disjuncfor de pufere
- profec|ie Io scurfcircuif prin siguron|e fu;ibiIe (F

... F
3
)
- profec|ie Io suprosorcini de durof prin decIonofor fermic (D%)
- profec|ie Io curenf moximoI prin decIonofor eIecfomognefic (DE)

Consfifui|i echipe de cfe 4 eIevi i oIege|i oporofeIe
schemei de oc|ionore cunoscnd dofeIe moforuIui i
onume:

P
n
~ 4 kW
I
n
~ o3 A
cos ~ ,8
Fiecore eIev vo oIege un oporof i vo fronsmife
urmforuIui dofeIe de core ore nevoie ocesfo.
Echipo vo pre;enfo dofeIe necesore penfru
procuroreo oporofeIor schemei i vo oIege din
cofoIooge de firm, vorionfeIe necesore.

Competen|a: Specific parametrii tehnici ai aparateIor eIectrice

Obiective:
O s aleag aparatele electrice func[ie de parametrii instala[iei n care vor fi utilizate

Timp de Iucru: 25 minute

Lucru]i n echipd |

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
52


5. FIE DE
DOCUMENTARE

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
53
FI DE DOCUMENTARE

mrimi caracteristice aparatelor electrice: tensiuni


Principalele mrimi caracteristice ale aparatelor electrice, reprezentnd i criterii de
clasificare a acestora, sunt: numrul de poli, felul curentului, tensiunea i curentul nominal,
capacitatea de comuta[ie nominal, curen[ii limit (termic i dinamic), serviciul nominal,
frecven[a de conectare i robuste[ea mecanic.
Dintre ceIe trei cutegorii men]ionute tensiuneu nominuId de izoIure este ceu
mui mure,

Tensiunile nominale au valori standardizate: aceasta nseamn c valorile respective
sunt fixate prin standarde i c lor le corespund condi[ii bine precizate de ncercare prin care
sunt redate ct mai fidel solicitrile reale, din exploatare.
Standardizarea mrimilor nominale ale aparatelor electrice este necesar deoarece nu
se pot proiecta i construi aparate pentru fiecare situa[ie de utilizare n parte: gama valorilor
standardizate poate rspunde (acoperitor) oricror condi[ii concrete.
Valorile standardizate ale tensiunilor normale sunt prezentate n tabelul urmtor
(conform S# CE 939 / 95):

T
E
N
S
I
U
N
I

N
O
M
I
N
A
L
E
de
izolare
c.a. V] 6 25 38 5 66 8
c.c. V] 6 25 44 6 8 2 -
.T kV] 6 2 22 4 75
de
utilizare
c.c. V] 34 36 48 6 22 -
c.a. V] 25 38 44 5 66 75
de
comand
c.a. V] 2 8 24 36 42 27 22
c.c. V] 2 - 24 - 48 6 22
* valori ntre faze.

Tensiunea nominaI a unui aparat
este vaIoarea standardizat de tensiune pentru care este construit acesta.

te38iu3ea 3omi3al de utilizare:
tensiunea la care este folosit aparatul;

te38iu3ea 3omi3al de coma3d:
tensiunea de alimentare a sistemului de comand
de la distan[ a aparatului (de exemplu, tensiunea
de alimentare a bobinei electromagnetului
de ac[ionare);
te38iu3ea de izolare:
tensiunea pentru care a fost dimensionat izola[ia
aparatului.

Pentru aparatele
electrice se disting
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
54
FI DE DOCUMENTARE

mrimi caracteristice aparatelor electrice: curen[i


ure3tul 3omi3al al unui aparat se definete din considerente termice; de aceea, se mai
numete i curent nominal termic.
Valorile standardizate ale curentului nominal termic al aparatelor de joas tensiune sunt indicate
n tabelul urmtor:

2 2,5 3,5 4 6,3 8 6
2 25 3,5 4 63 8 6
2 25 35 4 63 8 6
2 25 35 4 - - - -


Curentul nominal de utilizare se stabilete de constructor n func[ie de diveri parametri
(tensiunea de utilizare, mediu etc.) i este indicat n cataloagele de aparate electrice.

Pentru aparatele electrice se mai definesc i alte categorii de curen[i i anume:


n cazul aparatelor electrice de nalt tensiune se definete mrimea:


CurentuI nominaI
este ceI mai mare curent pe care I poate suporta un aparat, timp ndeIungat, fr
ca ncIzirea diferiteIor saIe eIemente s depeasc IimiteIe impuse de norme.

upucituteu de rupere nominuId
a unui aparat de ntrerupere reprezint cel mai mare curent, exprimat n kiloamperi, pe care
l poate ntrerupe aparatul, rmnnd n stare de func[ionare, atunci cnd la bornele sale
este aplicat o tensiune egal cu tensiunea sa nominal.

urentuI Iimitd termic
este curentul (valoarea efectiv) pe care un aparat de conectare n stare complet nchis l
poate suporta un timp determinat n condi[ii prestabilite, fr ca nici un element component
s depeasc limitele de temperatur admise.

urentuI Iimitd dinumic
este valoarea de vrf a curentului cel mai mare pe care un aparat de conectare l poate
suporta, n pozi[ia nchis, din punct de vedere al solicitrilor electromagnetice n condi[ii
prescrise de ntrebuin[are, func[ionare i timp.

urentuI de rupere
este curentul pe care-l poate ntrerupe un aparat, la o anumit tensiune de restabilire, n
condi[ii prescrise de func[ionare, la o frecven[ dat i la un factor de putere dat.

urentuI de nchidere
(al unui aparat de conectare) este valoarea curentului
de nchidere virtual (posibil) n condi[ii prescrise de func[ionare.
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
55
FI DE DOCUMENTARE

mrimi caracteristice aparatelor electrice: frecven[a de conectare, serviciul nominal, puteri

recve3xa de co3ectare indic numrul de cicluri pe care le efectueaz un aparat, ntr-o or.
Un ciclu cuprinde urmtoarea succesiune de opera[ii/faze:


Frecven[a de conectare este corelat cu uzura mecanic, ns ia n calcul i:
nclzirea provocat de curentul de pornire;
curentul de func[ionare,
efectele supratensiunii care nso[esc deconectarea;
rcirea, pe durata pauzei.

Durata relativ de co3ectare reprezint raportul dintre durata de func[ionare (conectare,
func[ionare, deconectare) i durata ciclului de func[ionare. Se numete relativ, deoarece se
calculeaz n procente.

DA ]= t
f
/ t
c
.

Serviciul 3omi3al poate fi: de durat (peste 8 ore), intermitent i de scurt durat.

ServiciuI intermitent este caracterizat prin alternarea func[ionare/pauz cu observa[ia c
duratele celor dou regimuri sunt astfel nct n timpul func[ionrilor nu se atinge temperatura
maxim iar n timpul pauzelor nu se atinge temperatura mediului ambiant.

ServiciuI de scurt durat se caracterizeaz prin func[ionri a cror durat este mult mai mic
dect durata pauzelor: nclzirea nu se face pn la temperatura maxim iar rcirea (n timpul
pauzelor) se face pn la temperatura ambiant

n instala[iile electrice o mrime electric, de care trebuie s se [in seama este puterea
eIectric.

n re[elele electrice de curent alternativ se ntlnesc urmtoarele puteri:

puterea aparent
S = U.I (n c.a. monofazat) sau S = 3.U.I (n c.a. trifazat) VA];

puterea activ
P = U.I.cos (n c.a. monofazat) sau P = 3.U.I.cos (n c.a. trifazat) ];

putere reactiv
" = U.I.sin (n c.a. monofazat) sau " = 3.U. I.sin (n c.a. trifazat) var].

Observa|ie: pentru aparatele de ntrerupere destinate re[elelor de curent alternativ de
nalt tensiune, se folosete mai frecvent, n locul no[iunii de ,capacitate de rupere
nominal, no[iunea de ,putere de rupere nominaI, dat de rela[ia:
P
r
= 3 .U.I ,

n care:
Pr este puterea de rupere, exprimat n MVA],
Un tensiunea nominal a aparatului, n kV]
Ir curentul de rupere, n kA].

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
56
FI DE DOCUMENTARE

subansambluri constructive ale aparatelor electrice: ci de curent
Aparatele electrice servesc la realizarea unor legturi electrice dintre dou puncte ale unui
circuit electric.


Conectarea unui aparat ntr-un circuit electric

nterconexiunea dintre dou ci de curent se stabilete prin intermediul unui contact electric.

#olul contactelor i al pieselor de contact, n construc[ia aparatelor electrice, este de a conecta
i conduce curentul electric, prin cile de curent, astfel nct acesta s poat parcurge circuitul
respectiv.
Strngerea cu uruburi reprezint cea mai rspndit legtur de contact, n acelai
timp fiind o legtur de durat.Prin caIe de curent se n|eIege o por|iune de circuit deIimitat de dou puncte.
#ealizarea continuit[ii circuitului electric se poate ob[ine prin sudare, Iipire, strngere
cu uruburi sau prin simpla apsare a elementelor de contact.

b
a
c
d
e
EIemente de contact:
a fixare cu urub;
b fixare prin papuci;
c fixare prin conectori;
d perii (contact alunector)
e fixare prin presare
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
57
n construc[ia aparatelor electrice se regsesc contacte fixe i contacte mobile.Materialele folosite pentru construc[ia contactelor electrice trebuie s ndeplineasc
urmtoarele:

c

o

n

d

i

|

i

i

s aib o conductivitate termic mare
s aib conductivitatea electric mare
s aib o duritate mare pentru a rezista la ocuri
s aib o ntre[inere simpl i uoar
s nu oxideze i s nu fie atacate de agen[i chimici
s aib temperatur nalt de topire, pentru a rezista arcului electric
s fie uor de prelucrat i s aib pre[ de cost redus

a

b

c

Tipuri de contacte:
a contacte fixe;
b contacte mobile;
c contacte alunectoare
(perie-colector)

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
58
FI DE DOCUMENTARE

subansambluri constructive ale aparatelor electrice: mecanismul de ac[ionare

O mare parte a aparatajului de joas tensiune are n componen[a sa mecanisme de
ac[ionare (indexare).
Aceste mecanisme servesc la deplasarea unor contacte sau sisteme de contacte n
vederea nchiderii i deschiderii circuitelor electrice.
Mecanismele de ac[ionare deservesc majoritatea tipurilor de aparate electrice i anume:
- comutatoare cu came;
- comutatoare stea triunghi;
- inversoare de sens;
- comutatoare voltmetrice;
- controlere,
- ntreruptoare automate;
- ntreruptoare diferen[iale;
- declanatoare;
- demaroare i variatoare etc.

n figura urmtoare este reprezentat mecanismul de ac[ionare al unui comutator cu
came.Meca
nism
de
ac[ion
are
pentr
u
comut
atorul
cu
came:

cam;
2
rol; 3
axul
de
mane
vrare;
4 resort;


ntreruptoarele automate pot avea dou tipuri de mecanisme: cu genunchi i cu cliche[i.
1 2 3 4
3
4
5
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
59

Mecanismul cu genunchi al ntreruptorului automat:
suport contact; 2 genunchi; 3 resort genunchi; 4 clichet; 5 prghie de declanare.

Mecanism cu cliche[i al unui ntreruptor automat:
clichet de ag[are; 2 clichet intermediar; 3 clichet de declanare;
4 resort; 5 caset mecanism.

ntreruptoarele de joas tensiune pot fi ac[ionate manuaI, cu eIectromagnet i cu motor.


ntreruptoarele ac[ionate manual au doua pozi[ii stabile nchis deschis i una intermediar,
corespunztoare declanrii prin protec[ie.
FI DE DOCUMENTARE

subansambluri constructive ale aparatelor electrice: sisteme de izola[ie i carcase
4
1
5
2
3

nchis Deschis Protec|ie
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
60

zolarea aparatelor electrice de mediul exterior, de operator respective de pr[ile aflate
sub tensiune se realizeaz cu ajutorul carcaselor i cuvelor.

Carcasele i cuvele aparatelor electrice se folosesc la:
aparatele protejate contra prafului i apei, avnd contactele n aer;
aparatele cu contactele n ulei ;
aparate antiexplozive, antigrizutoase.

Mecanismele de manevrare pentru aparatura modular pot fi ac[ionate cu manete manevrabile
prin bascuIare (a) sau prin rotire (b).

a
b
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
61
CarcaseIe aparateIor n aer
Aceste carcase se execut din mas plastic termorigid (bachelit) sau termoplast (relon)
precum i din metal (tabl de otel, siluminiu sau font). Pentru a asigura etanarea, garnitura se
lipete de capac cu lac adeziv. Carcasele de metal trebuie cur[ate de oxid i revopsite
periodic.
Vopsirea se face cu nitroemail (duco) sau cu vopsea imita[ie de lovitur de ciocan (lb. german
hammerschlag ).


Carcase pentru aparate electrice:
a carcas cupl; b carcas demaror electromagnetic;
c carcas antiex doz de deriva[ie.


CarcaseIe aparateIor n uIei
Aceste carcase se execut din bachelit sau metal (tabl de otel, siluminiu sau font). Din timp
n timp se verific starea garniturilor de etanare. Dac apar scurgeri de ulei, se nlocuiesc
garniturile cu cauciuc rezistent la ulei (perbunan sau neopren) sau cu nur de bumbac. Uneori
pot aprea pierderi de ulei datorit perforrii cuvei de tabl: n acest caz, cuva se nlocuiete.


CarcaseIe aparateIor antiexpIozive i antigrizutoase
Aparatele electrice care func[ionez n medii cu pericol de explozie (de la scnteile de arc
electric de comuta[ie) necesit protec[ie special.
Carcasele acestor aparate au o construc[ie diferit, n func[ie de tipul de protec[ie utilizat
(antiex pentru medii explozive i antigrizutoase pentru mediile din minele de crbuni, n
care exist un gaz, numit gaz grizu, care se aprinde foarte uor).
Carcasele antideflagrante se execut din tabl de otel, siluminiu sau font.

#acordarea cablurilor de conexiune la aparatele electrice reprezint o problem pentru
asigurarea izolrii, deoarece, dac solu[ia constructiv nu este adecvat, punctul de racordare
reprezint un punct slab al sistemului de izolare i protec[ie.

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
62


Sisteme de racordare a cablurilor n carcasele aparatelor

O gam larg de aparate sunt prevzute cu accesorii de izolare. Din gama acestor accesorii, n
figura urmtoare sunt prezentate diverse forme constructive de capace de borne.
SeparatoareIe de faz sunt accesorii care permit maxima izolare pentru conexiunile de for[.
Se monteaz la ntreruptoare i aceast opera[ie este uor de executat i fr probleme tehnice
deosebite.Accesorii de izolare: capace de borne
Accesorii de izolare: separatoare de faz
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
63
Accesorii de izolare: ecrane izolante


EcraneIe izoIante sunt accesorii care asigur izolarea ntre panou i
partea de for[, ele putnd fi utilizate n combina[ie cu capacele de borne sau cu
separatoarele de faz.APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
64
FI DE DOCUMENTARE

subansambluri constructive ale aparatelor electrice: camere de stingere

Prin camer de stingere se n[elege o pies de material izolant sau izolat electric fa[
de restul circuitului, amplasat n zona de formare a arcului electric de comuta[ie i conceput
astfel nct s mpiedice contactul arcului electric cu alte pr[i ale aparatelor i s favorizeze
stingerea acestuia.
ndiferent de tipul contactului, la separarea contactelor unui aparat electric se succed,
ntr-un timp foarte scurt, urmtoarele fenomene:
- pe msur ce contactele se ndeprteaz, suprafata real de contact scade foarte mult,
ajungndu-se ca ntregul curent din circuit s treac printr-un singur punct de contact;
n acest punct de contact, densitatea de curent este att de mare nct metalul este nclzit
pn la topire;
ndeprtnd mai mult contactele puntea de metal lichid se subtiaz i, n cele din urm,
datorit nclzirii din ce n ce mai mari provocate de trecerea curentului, se vaporizeaz;
existenta, ntr-un spatiu foarte redus, a unei cantitti mari de vapori metalici i a unor electrozi
puternic nclziti creeaz conditiile aparitiei ntre contacte a unui arc electric, prin care curentul
din circuit continu s circule. n aceast situatie, aerul considerat n mod obinuit izolant
devine conductor de electricitate.


Etapele de formare a arcului electric de ntrerupere:

a contacte nchise: curentul electric trece prin mai multe puncte de contact;
b contacte n curs de deschidere: a rmas un singur punct de contact, care concentreaz toate liniile de
curent;
c contactele n primul moment al deschiderii: curentul continu s treac printr-o punte de metal lichid;
d contactele deschise: din puntea de metal lichid s-a format un arc electric;

1 puncte de contact; 2 piesele de contact; 3 punte de metal lichid; 4 arc electric.Fotografiate, fenomenele descrise mai sus, arat astfel:
omutu]iu {nchidereu suu deschidereu} upuruteIor eIectrice este nso]itd de
formureu unui urc eIectric ntre contucteIe cure comutd, Lu nchidereu
contucteIor urcuI eIectric se _stinge" prin utigereu contucteIor i stubiIireu
circuituIui: ucest urc nu este pericuIos pentru upurut, Lu deschidere nsd
urcuI eIectric ure tendin]u de u se men]ine n mediuI dintre contucte i de
uceeu este pericuIos prin soIicitdriIe intense pe cure Ie genereuzd usupru
upurutuIui respectiv, Aceste fenomene sunt Iimitute prin cumereIe de stingere
u urcuIui de ntrerupere,
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
65Principiul stingerii arcului electric n camera de stingere deionicCamere de stigere deionice (schem i vedere)
Adesea, pentru a disipa mai eficient energia arcului electric i astefel, pentru a ajuta la
stingerea sa mai rapid, se recurge constructiv la o solu[ie ingenioas: circuitul electric se
ntrerupe n mai multe puncte, numite puncte de ,rupere, cum este, de exemplu, cazul n figura
urmtoare.

Metode de stingere
a arcului electric
n curent
continuu
- creterea lungimii arcului electric
divizarea arcului
- deplasarea rapid a arcului i lungirea sa, prin suflaj magnetic
n curent
alternativ
- suflajul magnetic
divizarea arcului (stingere prin grtare deionice)
- utilizarea mediilor de stigere (solide, lichide, gazoase)
Contact mobil
Contact fix
Electrod
Plcu[e deionice
Suport izolant
$tingereu urcuIui eIectric n upuruteIe de comutu]ie reprezintd o _cursd" ntre
proceseIe de ionizure i ceIe de deionizure n timpuI cdreiu se urmdresc frnureu
proceseIor de ionizure i fuvorizureu ceIor de deionizure,

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
66


Camerele de stingere limiteaz i izoleaz spa[iul de formare i stingere a arcului electric i
permite evacuarea cantit[ii de cldur dezvoltat n coloana arcului electric.

Camerele de stingere se execut ntotdeauna din materiale electroizolante cu mare rezisten[
la temperaturi ridicate (termoceramit, azbociment, plci de azbest) n care sunt plasate
plcu[ele feromagnetice prin care este facilitat suflajul magnetic.

n figura urmtoare sunt prezentate etapele stingerii arcului electric n ntreruptoarele
de joas tensiune.#eprezentarea schematic a unui
aparat simplu de ntrerupere prevzut
cu dou puncte de rupere:

cam;
2 rol;
3 contacte fixe;
4 contacte mobile;
5 resort;
6 organ de ac[ionare a camei;
7 cursa echipajului mobil.

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
67
FI DE DOCUMENTARE

subansambluri constructive ale aparatelor electrice: sistemul de fixare i protec[ie


Fixarea aparaturii electrice se realizeaz cu ajutorul unor dispozitive de fixare,
dispozitive care au rolul de a prinde aparatele electrice pe panouri, n dulapuri speciale, n
loca[ii bine definite.
Fixarea poate fi fcut n interior, exterior sau pe lateralul unui panou electric.

Func[ie de tipul aparatului i de rolul pe care-l are n circuit, montarea se poate face
debroabil, pe asiu, pe contrapanou sau n decupajul unui panou electric.Fixarea aparatelor electrice prin montaj pe in
Fixarea aparatelor electrice prin montaj pe asiu
Fixarea aparatelor electrice prin montaj pe patin func[ional
ntreruptor debraoabil montat pe soclu
ntreruptor debroabil montat pe asiu
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
68
#olul asiului de debroare este de a permite montajul aparatului electric n instala[ia
electric cu facilitatea accesului la scoaterea sau montarea n circuit, atunci cnd se impun
anumite opera[ii de ntre[inere sau reparare.

Func[iile soclului asiului de debroare:
a broat; b debroat; c scos.
Montaj pe contrapanou
Montaj n decupajul
unui panou electric
a b c
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
69
FI DE DOCUMENTARE

aparate electrice de comuta[ie: ntreruptoare cu prghie


Aceste aparate sunt destinate conectrii i ntreruperii manuale a unui circuit de lumin i for[,
n re[ele de joas tensiune.

ntreruptor prghie:
a) carcas; b) pozi[ie deschis; c) pozi[ie nchis;
carcas; 2 cu[ite; 3 furc; 4 dispozitiv de nchidere; 5 borne de acces;

ntreruptoarele-prghie pot realiza ntreruperea unui curent dat fiind utilizarea efectului
de suflaj magnetic n aer liber. Pentru a facilita acest efect, pozi[ia corect de montare este cea
n care deschiderea ntreuptorului are loc ca n figura urmtoare. Totui, eficien[a acestor
aparate la stingerea arcului este sczut i, de aceea, se monteaz n circuit numai nseriate cu
siguran[e fuzibile: n aceast pereche, ntreruptorul cu prghie are rolul de comuta[ie iar
siguran[a fuzibil are rolul de a realiza protec[ia la scurtcircuit (n cazul c arcul electric de
ntrerupere nu poate fi stins de ntreruptor).
Montarea ntreruptoarelor cu prghie:

a pozi[ia corect de ontare pentru creterea eficien[ei efectului de suflaj magnetic;
b schema electric a ntreruptorului prghie; c schema monofilar a ntreruptorului prghie;
d montarea ntreruptorului prghie n serie cu siguran[e fuzibile
a b
c
Monforeo n circuif o nfrerupfooreIor cu prghie se foce n serie cu siguron|e fu;ibiIe.

a b c d
Lo nfrerupfooreIe - prghie nchidereo i deschidereo circuifuIui se reoIi;eo;
cu ojuforuI unui confocf mobiI n form de bro| cu prghie.

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
70
FI DE DOCUMENTARE

aparate electrice de comuta[ie: comutatoare cu came
Comutatoarele cu came sunt folosite la nchiderea i deschiderea simultan sau
succesiv a unor circuite din instala[iile electrice, la ac[ionarea motoarelor, pentru msurarea
curentului i tensiunii n re[elele bi- i trifazate (cu i fr nul), cu i fr transformator de
msur, la ac[ionarea ntreruptoarelor automate i a separatoarelor.

ntreruptoarele cu came sunt ntlnite n instala[iile electrice sub diferite forme
constructive. Posibilitatea de adugare a unor etaje suplimentare (pot avea pn la 6 etaje !),
de combinare a cilor de curent, face ca aceste ntreruptoare s fie construite ca aparate de
sine stttoare pentru diferite utilizri: inversoare de sens, comutatoare voltmetrice,
comutatoare de numr de poli, comutatoare stea triunghi.Func[ionarea comutatoarelor cu came se bazeaz pe deplasarea unei came n dreptul
unui contact. Cama va nchide sau deschide acest contact, printr-o deplasare rectilinie a tijei
comutatorului.
Comutatoarele cu came sunt construite n variante cu unul, dou sau mai multe etaje, la
curen[i nominali de func[ionare ntre 2A i A, cu montaj pe ua tabloului electric sau pe
in omega, cu comuta[ie standard 0-I sau I-0-II.
Montarea acestor aparate n circuit se face conform schemelor electrice, particularizate
func[ie de scopul utilizrii.

De exemplu, n figura urmtoare este reprezentat schema electric a unui comutator cu
came cu dou pozi[ii (0-I) i patru etaje (1-2, 3-4, 5-6, 7-8), care poate comuta simultan 4
circuite, marcate n figur cu culori diferite.
nfrerupfooreIe cu cume sunf oporofe eIecfrice oIcfuife dinfr-un numr voriobiI
de ci de curenf idenfice, oIfurofe. Deschidereo i nchidereo confocfeIor mobiIe
esfe posibiI prin oc|ionoreo unui ox cenfroI comun.

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
71
Comutator cu o singur pozi[ie
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
72
FI DE DOCUMENTARE

aparate electrice de reglare: principiul de func[ionare al releelor electromagnetice


#eleul este un dispozitiv care poate realiza un contact (pe cale mecanic, n cazul
comuta[iei cu contacte sau pe cale electronic, n cazul comuta[iei statice) contact ce poate fi
nchis sau deschis n mod brusc de un semnal de comand.
Func[ionarea releelor are la baz doar dou stri distincte: nchis - deschis, releul
aflndu-se ntr-o stare sau alta, dup valoarea semnalului de comand.
PeIeuI eIecfric esfe un oporof eIecfric, core sub oc|iuneo unei mrimi de infrore
produce vorio|io brusc - n suIt - o mrimii de ieire, Io o onumif voIoore o
mrimii de infrore.
Func|ionoreo reIeeIor ore
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
73


Un releu electromagnetic are capacitatea de a transmite o ac[iune dintr-un punct al unui
circuit, ntr-un punct (sau mai multe puncte) care apar[in altui circuit. Acesta este motivul pentru
care releele i gsesc numeroase aplica[ii n schemele de comand i automatizare, cu att
mai mult cu ct dimensiunile lor se pot realiza, n prezent, la nivelul microcip-urilor.
Circuitul de
alimentare a
electromagnetului
este ntrerupt
Contactul electric
al releului este
deschis


Contact electric
nchis

Armtura mobil
este atras

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
74
FI DE DOCUMENTARE

aparate electrice de reglare: clasificarea releelor

#eleele electrice pot fi clasificate din punct de vedere al principiului func[ional, n relee
electromagnetice, relee de induc[ie, relee electrodinamice, relee electrice termice, relee
electronice.


CIasificarea reIeeIor dup criterii func|ionaIe
Dup principiuI de
func|ionare a
eIementeIor sensibiIe

O magnetoelectrice;
O electromagnetice;
O electrodinamice;
O de induc[ie;
O magnetice;
O electrotermice.
Dup principiuI de
func|ionare a
eIementeIor executoare

O relee cu contacte;
O relee fr contacte (varia[ie brusc a inductivit[ii,
capacit[ii electrice, bazate pe amplificatoare
electrice, electromagnetice - relee magnetice i
electronice).
Dup mrimea de intrare

O curent;
O tensiune;
O putere;
O frecven[;
O timp.
Dup moduI deconectare a
eIementuIui sensibiI

O primare - conectate direct n circuitul de
comand (intrare);
O secundare - conectate prin intermediul
convertoarelor;
O intermediare - ac[ionate prin intermediul
elementelor de execu[ie ale altor relee, avnd
destina[ia amplificrii semnalului i distribuirii lui
pe mai multe canale.
Dup moduI de ac|ionare
asupra obiectuIui comandat
O cu ac[iune direct;
O cu ac[iune indirect.
Dup destina|ie

O de protectie a sistemelor energetice (mai ales
relee secundare cu ac[iune indirect - parcurse
de curen[i mici de ordinul unui amper);
O de comand a actionrilor electrice (mai ales
relee primare cu ac[iune direct i indirect -
parcurse de curen[i de ordinul zecilor de amperi);
O de automatizri i telecomunicatii (primare sau
secundare, cu ac[iune direct valoarea
curen[ilor de intrare i ieire sub un amper).


APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
75

FI DE DOCUMENTARE

aparate electrice de reglare: tipuri de relee-principiul de func[ionare

ReIeeIe eIectromagnetice au ca principiu de
func[ionare atrac[ia unei piese metalice n interiorul unui
electromagnet, datorit cmpului magnetic creat de un curent
electric. For[a de atrac[ie este propor[ional cu curentul
respectiv.
n general, releele electromagnetice se utilizeaz ca
relee auxiliare.
#eleele electromagnetice au ca organ principal un
mecanism electromagnetic (electromagnet cu armtur mobil)
care cumuleaz func[ia de eIement sensibiI i eIement
comparator (intermediar); n consecin[, caracteristicile
electromagne[ilor de curent continuu i curent alternativ sunt
valabile, respectiv, i la releele electromagnetice.
Se deosebesc dou tipuri de relee electromagnetice:
- neutre - ac[iunea mecanismului electromagnetic este independent de sensul solena[iei
bobinei de excita[ie;
- poIarizate - cnd ac[iunea mecanismului electromagnetic depinde de sensul solena[iei.


La baza func[ionrii reIeuIui eIectrodinamic st
existen[a cuplului electrodinamic produs prin
interac[iunea cmpurilor electromagnetice ale celor
dou bobine, una fix i alta mobil, ambele parcurse
de curen[i electrici diferi[i. #eleul func[ioneaz att n
curent continuu ct i n curent alternativ. Prin rota[ia
axului se va realiza nchiderea i deschiderea unui
contact.

Principiul de func[ionare a reIeeIor de
induc|ie se bazeaz pe for[a electrodinamic ce ia
natere datorit inducerii, ntr-o pies metalic (disc
de aluminiu sau cupru), a curen[ilor turbionari.
#eleul de induc[ie func[ioneaz datorit celor dou
fluxuri alternative (create de curen[ii

i
2
din
figura explicativ), fluxuri care sunt decalate n timp
i n spa[iu i determin rotirea discului metalic.

Principiul de func[ionare a reIeeIor termice se bazeaz pe
faptul c, la trecerea unui curent electric printr-un bimetal, acesta se
deformeaz i deplasndu-se, determin ac[ionarea unor contacte
electrice. Constructiv aceste relee sunt realizate cu fir cald (fig.a) sau
cu lam bimetalic (fig. b).
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
76
FI DE DOCUMENTARE

aparate electrice de reglare: condi[ii de func[ionare impuse releelor de protec[ie


Condi[iile impuse releelor termice de standardele n vigoare cu privire la protec[ia motoarelor
electrice sunt:Blocurile de relee sunt compensate termic, pot fi rearmate manuaI sau automat, sunt
prevzute cu eIemente de vizuaIizare a decIanrii, ele fiind concepute pentru curent
alternativ sau continuu.


ReIeeIe de tensiune minim apar[innd ntreruptoarelor automate trebuie s ndeplineasc
urmtoarele conditii de functionare:


IMPORTANT !

O #eleul de minim tensiune este conectat ntre dou faze sau ntre faz i nul.
O #eleul de minim tensiune protejeaz numai la scderea tensiunii.
- sd nu decIuneze n timp de doud ore Iu un curent eguI cu 10 Ir
{Ir - curentuI regIut};
- sd decIuneze n timp de doud ore Iu un curent eguI cu 1Z Ir;
- sd decIuneze Iu un curent eguI cu Ir ntr-un timp mui mure de
Z secunde Iu reIeeIe pentru porniri uoure i mui mure de
secunde Iu reIeeIe pentru porniri greIe,

- sd uncIuneze Iu tensiuneu de minimum 0 Un ;
- sd re]ind urmdturu mobiId Iu 07 Un;
- sd se deschidd comundnd decIunureu ntrerupdtoruIui uutomut utunci
cnd tensiuneu bobinei ugunge Iu minimum 03 Un pentru curent
uIternutiv i Iu 01 Un pentru curent continuu,

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
77
FI DE DOCUMENTARE

aparate electrice de conectare i protec[ie: ntreruptoare automate

ntreruptoarele automate sunt aparate electrice de comuta[ie utilizate la nchiderea i
deschiderea circuitelor electrice, pentru stabilirea sau ntreruperea curentului electric din
circuitul considerat. Aceste aparate por fi ac[ionate de diferite tipuri de dispozitive de ac[ionare.
Constructiv, ntreruptoarele automate pot fi de joas tensiune (mono- bi- i tripolare) i de
medie tensiune.

ntreruptoare automate de joas tensiune.

ntreruptoarele automate sunt prevzute cu dispozitive de protec[ie, care comand
automat deschiderea circuitului n anumite condi[ii prescrise (de ex., la creterea intensit[ii
curentului peste o anumit valoare sau la scurtcircuit, la scderea sub o anumit valoare limit
a tensiunii, impedan[ei sau a altui parametru al circuitului).
ntreruptoarele automate pot fi comandate i de operator pentru stabilirea sau
ntreruperea curentului de sarcin.
ntreruptoarele automate sunt de tip disjunctor, avnd numai declanatoare automate.ntreruptoarele automate de putere sunt
realizate pentru a proteja re[elele de distribu[ie de
joas tensiune, pentru a proteja motoarele electrice
i pentru protec[ia mpotriva defectelor de punere la
pmnt.
La ntreruptorul compact, principiul de stingere a arcului electric
este bazat pe divizarea i lungirea arcului (contactul mobil are o
micare de rota[ie i favorizeaz acetse fenomene), ceea ce confer
aparatelor o putere de rupere mare, ntr-un volum mic.

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
78Simboluri pentru ntreruptorul automat:
a un pol, b (+) poli; c 3 poli; d ntreruptor automat modular


a
b c
d
Protec[ie
(termic) la
suprasarcini
de durat
Protec[ie
(maximal) la
supracuren[i
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
79
FI DE DOCUMENTARE

aparate electrice de protec[ie: declanatoare


ndiferent de varianta constructiv, n componen[a ntreruptoarelor automate, pe lng
mecanismul de ac[ionare, circuitul principal de curent, camera de stingere, piesele
electroizolante i cutia aparatului, se afl i elementele de protec[ie:
O DT declanator termic
O DE declanator electromagnetic
O DTm declanator de tensiune minim
O declanator de deschidere

Aceste declanatoare mpreun cu accesoriile aparatului (contacte auxiliare, transformatoare
de curent, blocuri diferen[iale) permit utilizarea aparatului pentru func[iile cunoscute, nchidere
deschidere, protec[ie, comuta[ie.

Declanatoarele magneto termice (notate TM), permit protec[ia la suprasarcin (o protec[ie
termic cu prag reglabil), la scurtcircuit (protec[ie magnetic cu prag de declanare fix sau
reglabil, n func[ie de calibru).
Aparatura modular, care se impune tot mai mult pe pia[a energetic, a adus ca noutate o
gam divers de declanatoare magneto termice i electronice.!anoul frontal al unui declanator magneto-termic (TM):
protec[ia la suprasarcin cu prag Ir reglabil de la 0,8 la x In;
protec[ia la scurtcircuit cu prag de declanare fix sau reglabil (5-) n.

La declanatoarele electronice protec[ia la scurtcircuit poate fi temporizat i instantanee n
dou variante:
protec[ie cu temporizare cu prag de declanare reglabil i temporizare fix a declanrii;
protec[ie instantanee cu prag fix de declanare.
comutator
pentru reglajul pragului de
declanare a protec[iei la
suprasarcin
Ir
comutator
pentru reglajul pragului de
declanare a protec[iei la
scurtcircuit
Im
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
80


!anoul frontal al unui declanator electronic:
!rotectii care pot fi realizate cu un declanator electronicDeclanatorul de deschidere reprezint, din punct de vedere
constructiv, un electromagnet, al crui echipaj mobil, deplasndu-se n
momentul alimentarii bobinei, provoac declanarea mecanismului de
deschidere al aparatului. Micarea echipajului mobil trebuie s se
produc la alimentarea bobinei cu 7 din tensiunea nominal.
Declanatorul de deschidere trebuie s func[ioneze corect
pentru orice tensiune cuprins ntre 7 i din tensiunea
nominal de alimentare de comand i n orice condi[ii de func[ionare
inclusiv n cazul ntreruperii curen[ilor de scurtcircuit.


Bobin de declanare
comutator pentru reglajul
pragului de declanare a
protec[iei la suprasarcin

r
= ,4 .x
n

1

comutator pentru reglajul
temporizrii de declanare a
protec[iei la suprasarcin
9 8 s la ,5
r
;
5 7,5 s la 6
r
;
3,2 5 s la 7,2
r

2
comutator pentru reglajul
pragului de declanare a
protec[iei la scurtcircui,

m
= (2 )
r

3

priz de test
indicator sarcin

prag de declanare a
protec[iei la suprasarcin
temporizare la
declanarea protec[iei
la suprasarcin
prag de declanare a
protec[iei la scurtcircuit
prag de declanare a protec[iei la
scurtcircuit (instantanee
i
> .
n
)
prag de declanare a protec[iei la
scurtcircuit (instantanee
i
> .
n
)
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
81
FI DE DOCUMENTARE

aparate electrice pentru instala[ii de iluminat i prizePrizele sunt folosite pentru alimentarea receptoarelor mobile (lmpi de mas, aparate
electrice) se construiesc fr contacte de protec[ie. Cele cu contacte de protec[ie se folosesc n
ncperi cu pardoseal neizolat (mozaic), se leag printr-un conductor din cupru, de minimum
2.5 mm
2
de cea mai apropiat conduct metalic pentru ap, cldur sau la nulul firidei de
branament (cofret). Legturile se fac prin lipiri sau printr-o br[ar metalic.
PrizeIe au roIuI de a asigura sursa de aIimentare cu energie eIectric a oricrui
feI de aparat, utiIaj, main, care Iucreaz cu energie eIectric. PrizeIe fac parte
din instaIa|ia fix, contacteIe Ior fiind permanent sub tensiune.

Prize simple cu i fr contact de protec[ie
Prize duble cu contact de protec[ie
Priz simpl cu sistem de protec[ie mpotriva
atingerii voite a contactelor, pentru prevenirea
electrocutrii
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
82
Ca i n cazul ntreruptoarelor, prizele nu se monteaz n camere de baie.
Prizele pentru mainile electrice de brbierit se pot monta n camerele de baie lng
chiuvet numai dac sunt alimentate printr-un transformator special de separare, cu o putere de
cel mult 5 VA. Acest transformator are bobinajul secundar separat de cel primar i se
monteaz ngropat ntr-un loc neaccesibil, avnd carcasa legat la pmnt. n camerele de
locuit i n birouri, prizele se fixeaz la o nl[ime de ,5-,3 m de la pardoseal.
n ncperi de locuit cu pardoseal neizolat (buctrii) nl[imea de montare a prizelor
va fi de .2-.4 m. n cree, grdini[e, camere de copii, prizele se monteaz la o distan[ de
.5 m nl[ime de la pardoseal.Elementele componente ale unei prize duble fr contact de protec[ie

ntreruptoarele utilizate n instala[iile electrice interioare sunt realizate pentru montaj sub
tencuial respectiv pe tencuial. O clasificare a acestor aparate poate fi fcut din punct de
vedere al utilizrii ca aparate ce satisfac numai un receptor sau mai multe receptoare.
Montarea acestor aparate se face conform normativelor n vigoare care precizeaz att
nl[imea la care s fie pozi[ionate ct i mediul n care pot fi utulizate aceste ntreruptoare.
Pentru aparatele montate sub tencuial se apeleaz la doze de aparat care fac posibil
izolarea aparatului att fa[ de instala[ie ct i fa[ de utilizator.

ntreruptor simplu
ntreruptor dublu
ntreruptor simplu cu
semnalizarea prezen[ei
tensiunii n pozi[ia nchis
ntreruptor dublu cu
semnalizarea prezen[ei
tensiunii n pozi[ia nchis
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
83
FI DE DOCUMENTARE

alegerea aparatelor electrice: alegerea contactoarelor

Contactoarele electromagnetice sunt clasificate interna[ional (CE 58/) dup categoria de
utilizare.
Fiecrei categorii de utilizare i corespund condi[ii tehnice prin care se stabilete sarcina
comutat (recomandarea CE 947 4 /99). Condi[iile tehnice precizeaz valoarea
curentului ntrerupt
e
(de suprasarcin) fa[ de curentul nominal
n
, durata relativ de trecere a
curentului, precum i numrul de comutri pe or. n acest sens se disting opt categorii de
utilizare notate AC 8 astfel:


Categoria

S
u
p
r
a
s
a
r
c
i
n
a

U
r
/U
n


D
u
r
a
t
a

t
r
e
c
e
r
i
i

c
u
r
e
n
t
u
I
u
i


UtiIizare

AC-1 ,5
n
, 5 Sarcini slab inductive, cuptoare cu arc
AC-2 4
n
, 5 Motoare asincrone bobinate
AC-3 8
n
, 5
Motoare asincrone pornire i decuplare inclusiv
impulsuri
AC-4
n
, 5 Pornire frnare motor asincron cu rotor colivie
AC-5
3
n

,5
CE
947-4-
/99
Comanda lmpilor cu descrcare
,5
n
Comanda lmpilor cu incandescen[
AC-6
Comanda transformatoarelor
Comanda bateriilor de condensatoare
AC-7
,5
n

,5
Sarcini mici inductive pentru aparate casnice
8
n
Motoare pentru aparate casnice
AC-8 6
n
,5
Comanda motoarelor cu compresor pentru frigider cu
rearmare manual dup declanare
Comanda motoarelor cu compresor pentru frigider cu
rearmare automat dup declanare
ot:
- valori precizate de CE 947-947-4-/99;
Ur - tensiunea de restabilire la frecven[a industrial;
Un- tensiunea nominal.

Fiecrei categorii de utilizare i se definesc condiment de conectare i deconectare
corespunztoare i anume:
Curent ntrerupt de contactor (e) - func[ie de categoria de utilizare;
Curent termic al contactorului (th) - reprezint valoarea efectiv a curentului suportat de aparat
timp de 8h fr ca nclzirea cailor de curent s depeasc limita admis;
Curent temporar admis reprezint valoarea maxim a curentului suportat de calea de curent
a contactorului timp de s - min fr ca nclzirea cilor de curent s depeasc limita
admis;
!uterea de nchidere (PdF) curentul (valoare efectiv) pe care contactorul poate s-l nchid
fr a apare sudarea contactelor;
!uterea de rupere (PdC) valoarea curentului ntrerupt de contactor fr a produce uzura
exagerat a contactelor (arcul s nu distrug contactele);
Tensiunea nominal (Ue) reprezint valoarea efectiv a tensiunii dintre cile de curent.
Tensiunea de comand reprezint valoarea tensiunii aplicate electromagnetului;
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
84
Tensiunea de izolare (tensiunea de restabilire) (Ui) reprezint valoarea maxim a tensiunii
aplicate ntre contacte timp de minut fr a strpunge dielectricul, Ui>5V;
!uterea nominal pentru pornirea motoarelor reprezint puterea unui motor alimentat de
contactor la tensiunea nominal;
urata relativ de trecere a curentului(durata conectrii C) reprezint raportul dintre durata
de trecere (tch) a curentului i durata unui ciclu (Tc) i are valorile standardizate:
5, 25, 4 i 6;
Impedanta cii de curent la 5 Hz la valoarea curentului nominal;
Numrul de comutri pe or sau frecventa comutrilor fc definit de numrul de cicluri de
manevr suportate de caile de curent fr distrugerea electric a contactelor;
urata de viat mecanic - definit de numrul de cicluri de manevr suportate de cile de
curent fr distrugerea mecanic a contactelor;
Temperatura ambiant i altitudinea.

ServiciiIe de func|ionare aIe contactoareIor sunt:
O $erviciul de lung durat S (de 8 ore) definit de curentul termic
O $erviciul de scurt durat $2 caracterizat printr-o durata a cuplrii i una de repaus
astfel nct calea de curent sa ajung la temperatura mediului ambiant.
Acest serviciu este caracterizat prin valorile nominale , 3, 6, 9 min.
O $erviciul intermitent periodic $3 este caracterizat prin durata conectrii i numrul de
manevre pe or efectuate (f
c
=/T
c
). n acest serviciu se definete capacitatea unui
contactor de a efectua cu certitudine un numr de cicluri pe or.

La func[ionarea n serviciile S2 i S3 curentul suportat de calea de curent a unui contactor
poate fi mai ridicat dect curentul de la func[ionarea n serviciul S

.
nclzirea cii de curent n serviciu S3 este dependent de durata conectrii.
Cunoscnd categoria de utilizare a contactorului func[ie de tipul consumatorului se poate
alege contactorul.

AIegerea unui contactor nseamn:
O definirea tensiunii nominale de utilizare ce se alege func[ie de valoarea nominal a
tensiunii de linie a re[elei. Aceasta reprezint tensiunea dintre cile de curent i poate
avea valoarea 60, 250, 380, 500, 660, 800, 1000 Vef.
O definirea tensiunii de comand ce reprezint valoarea efectiv a tensiunii ce se aplic
blocului de comand. Valorile acestor tensiuni sunt standardizate, putnd efectua
comanda att n c.a. ct i n c.c.
(24, 48, 110, 380, 500 Vc.a. i 24, 48, 60, 110, 220, 440 Vc.c).
O alegerea curentului maxim suportat de aparat (practic tipul aparatului) ceea ce implic
determinarea prin calcul a curentului suportat de cile de curent, n func[ie de puterea
consumatorului. Func[ie de valoarea acestui curent se alege valoarea curentului nominal
al contactorului ce trebuie s fie superioar celei rezultate din calcul.
Curentul nominal al contactorului reprezint valoarea efectiv a curentului suportat de aparat
timp de 8h fr ca nclzirea cilor de curent s depeasc limita admis.
Constructorii de aparate (inclusiv firmele romneti) prin recomandrile CEI produc contactoare
cu urmtoarele valori ale curen[ilor nominali:
10, 32, 63, 125, 250, 400 A.

Alegerea contactoarelor depinde de:
O 'ariabilele de intrare: tensiunea nominala a re[elei, natura curentului, frecven[a;
O 'ariabilele de ieire: natura receptorului, puterea acestuia, randamentul, defazajul,
tensiunea de alimentare, frecven[a comutrilor.
n func[ie de aceti factori se determin caracteristicile de utilizare ale unui contactor i
anume:
O curentul nominal - e ;
O tensiunea nominal - Ue ;
O categoria de utilizare;
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
85
O numrul ciclurilor de manevr.
AIegerea compIet a unui contactor implic precizarea urmtoarelor date:

O Tipul aparatului: numrul de poli, natura curentului, numrul de manevre
O Curentul nominal al aparatului: (th , e),
O Tensiunea de utilizare (Ue),
O Tipul circuitului de comand i definirea tensiunii de comand
O Numrul contactelor auxiliare: instantanee i temporizate;
O radul de protectie al aparatului (P xx).
O Calculul curentului ntrerupt de aparat :

- curentul nominal al motorului:
cos 3
n
n
n
U
P
I


- curentul ntrerupt
n c
I I 6

umrul de conectri este de . milioane conectri fr revizie.
Curentului maxim suportat de aparat trebuie s fie mai mare dect curentul ntrerupt.

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
86
FI DE DOCUMENTARE

alegerea aparatelor electrice: alegerea ntreruptoarelor

Alegerea ntreruptoarelor n instala[iile electrice se face n primul rnd n func[ie de
capacitatea de rupere a acestora. Din acest motiv ntreruptoarele de joas tensiune se
ncadreaz n 4 mari categorii:
1. ntreruptoare cu capacitate mic de rupere r < 3kA cunoscute sub denumirea de
ntreruptoare automate mici sau ntreruptoare pentru instala[ii interioare;
2. ntreruptoare compacte (trifazate) cu capacitate medie de rupere
3. ntreruptoare de mare putere de rupere Cr>5kA
4. ntreruptoare limitatoare ce acoper ntreaga gam a capacit[ilor de rupere CrZ( )kA.
Cunoscnd capacitatea de rupere func[ie de tipul consumatorului se poate alege ntreruptorul.
Alegerea acestuia implic:
O definirea tensiunii nominale de utilizare ce se alege func[ie de valoarea nominal a
tensiunii de linie a re[elei. Aceasta reprezint tensiunea dintre cile de curent i poate
avea valoarea
60, 250, 380, 500, 660, 800, 1000 Vef.

O alegerea curentului maxim suportat de aparat (practic tipul aparatului) ceea ce implic
determinarea prin calcul a curentului absorbit, n func[ie de puterea consumatorului.
Func[ie de valoarea acestui curent se alege valoarea curentului nominal al
ntreruptorului ce trebuie s fie superioar celei rezultate din calcul.
Curentul nominal al ntreruptorului reprezint valoarea efectiv a curentului suportat de aparat
timp de 8h fr ca nclzirea liniilor de curent s depeasc limita admis ntreruptorului
echipat cu declanatoare electromagnetice i declanatoare termice i se alege curentul de
reglaj termic # func[ie de curentul consumatorului i curentul declanatorului electromagnetic (n
general valoarea acestui curent este de #, dar anumite tipuri de ntreruptoare au gama de
reglaj 4 - #).
O alegerea tensiunii de comand (numai pentru ntreruptoarele ac[ionate cu
electromagne[i sau motor electric) ce reprezint valoarea efectiv a tensiunii ce se
aplic blocului de comand. Valorile acestor tensiuni sunt standardizate putnd efectua
comanda att n c.a. ct i n c.c.

24, 48, 110, 380, 500 Vc.a. respectiv 24, 48, 60, 110, 220, 440 Vc.c.

ntreruptoarele manuale se aleg n func[ie de curentul nominal i de cel de rupere, iar cele
automate n func[ie de curentul nominal, adic:

nm
>
C

rm
K
C

na
K
C


n care:
nm curentul nominal al ntreruptorului manual;
rm curentul de rupere al ntreruptorului manual;
na curentul nominal al ntreruptorului automat.

Pentru ntreruptoarele manuale trebuie puse ambele condi[ii, deoarece ntreruptoarele
cu prghie au curentul de rupere mai mic dect cel nominal, iar cele cu came au curentul de
rupere mai mare dect cel nominal.
Caracteristicile standardizate indicate pe plcu[a indicatoarea unui ntreruptor (disjunctor) sunt:
O Ui: tensiune nominal de izola[ie
O Uimp: tensiune de [inere la impuls
O cu: capacitate de rupere ultim, pentru diferite valori ale tensiunii de utilizare U
e

O cat: categorie de utilizare
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
87
O cw: curent de scurt durat admisibil
O cs: capacitate de rupere n serviciu
O n: curent nominal
O simbolul electric ca aparat de sec[ionare a circuitelor electrice.

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
88
FI DE DOCUMENTARE

alegerea aparatelor electrice: alegerea siguran[elor fuzibile

Dime38io3area 8igura3xelor fuzibile pentru protejarea circuitelor se face [inndu-se seama de
regimurile de scurt durat la pornire i de la defect (scurtcircuit), care produc curen[i mari.
Este necesar s se determine valoarea nominal a curentului siguran[ei fuzibile n aa fel nct
la pornirea direct siguran[a fuzibil s se topeasc n 8 s, iar la pornirea n stea-triunghi n 40s.
Astfel, din caracteristica de timp a fuzibilului se pot determina valorile duratelor de topire (t) n
func[ie de curentul de topire I. Se face raportul dintre curentul de topire i curentul nominal al
siguran[ei fuzibile I
F
(/
F
= K ), valorile fiind date n tabelul de mai jos:

Coeficien[ii K pentru timpii de topire a fuzibililorPentru ca fuzibilul s nu se topeasc, trebuie ca p<, adic curentul s fie mai mic dect
curentul de topire nsa :

I
I
F

sau
F
I I
deci
F p
I I
i rezult condi[ia de dimensionare n func[ie de curentul de pornire, adic:
F
I >

I
p


La pornirea direct, = 2,5, la pornirea stea-triunghi = 2, iar la pornirea cu reostat = ,6.

Pe de alt parte, n cazul scurtcircuitului, conductorul nu trebuie s se nclzeasc peste
limita admis, de aceea siguran[a fuzibil trebuie s se topeasc nainte ca valoarea curentului
de defect s ating de trei ori ncrcarea maxim admis n conductor Ima, adic:
ma F
I I 3 A
Pentru protejarea coloanelor, condi[iile sunt asemntoare, ns suplimentar trebuie realizat i
verificarea n func[ie de curentul nominal, la coloanele ce alimenteaz un numr mai mare de
receptoare, adic:
F
I >
C
I
F
I >

I
c max

F
I >
ma
I 3

n care: Icmax este curentul maxim pe coloan i = 2.

t \ or 2 minute 4 sec. 8 sec. 4,5 sec. 2,4 sec.
I/I
F
= K ,3 ,6 ,8 2 2,5 3 4
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
89
FI DE DOCUMENTARE

alegerea aparatelor electrice: alegerea releelor electromagnetice de protec[ie

Alegerea i reglajul releelor electromagnetice la circuitele motoarelor de mare putere se fac n
func[ie de condi[iile de pornire:
I REM p 2 1,2I
p

i de protejare a sec[iunii la scurtcircuit :
I REM ma 5 4,5I
ma
(relee cu ac[ionare instantanee).
n care: - #EM este curentul de reglaj al releelor electromagnetice;
- p i ma au semnifica[iile cunoscute.

Alegerea i reglajul releelor electromagnetice pentru coloanele tablourilor generale se
fac n func[ie de aceleai condi[ii, n felul urmtor :


IREM K1,2I
c
max
IREM A4,5 I
ma

IREM A1,5 I
ma


(n rela[iile de mai sus, cmax este curentul maxim pe coloan).

#eleele electromagnetice se utilizeaz n schemele de distribu[ie ce servesc
consumatori importan[i, pentru care trebuie s se realizeze o protec[ie sigur din punctul de
vedere al selectivit[ii.

Solu[iile constructive la care se recurge pentru protec[ia receptoarelor electrice impun utilizarea
unor scheme de tipul celor de mai jos:Protec[ia motorului cu
siguran[e i relee termice

Protec[ia motorului cu siguran[e, cu relee
termice i electromagnetice

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
90
FI DE DOCUMENTARE

alegerea aparatelor electrice: alegerea releelor termice

Protejarea circuitelor de alimentare a motoarelor la curen[i de suprasarcin de valori mici se
realizeaz prin relee termice care, la depirea curentului de reglaj, ac[ioneaz asupra
circuitului de comand a contactorului.
#eleele termice se caracterizeaz prin curentul nominal INRT

10 A, 32 A, 63 A, 400 A

i prin curentul de serviciu Is al elementelor termice, care variaz ntr-o gam foarte larg

0,19; 0,29; 0,40.400 A.

De asemenea, ele se pot regla ntre (,6 .)
s
.

n func[ie de valoarea curentului de calcul, se alege releul termic corespunztor astfel:
INRT >IC
IS 2 IC
IRT IC

n care s-a notat cu #T curentul de reglaj, a crui valoare se indic prin proiect dar se verific la
func[ionarea normal a motorului n sarcin.

De asemenea, ntre curentul de serviciu Is i curentul nominal al siguran[ei fuzibile
trebuie s existe o rela[ie determinat din analiza timpilor de lucru ai releelor i de topire a
siguran[elor fuzibile, n sensul urmtor: la supracuren[i mari trebuie s se topeasc siguran[ele
fuzibile i s nu se declaneze releul termic. Tabelul de mai jos indic aceast legtur.

Valorile maxime ale curen[ilor siguran[elor fuzibile
pentru diveri curen[i de serviciu ai releelor termice legate n serie

S
A] ,9 ,29 ,4 ,55 ,75 ,3 ,8 2,4 3,3 4,5 6

F
A] ,5 ,8 2 2 4 4 6 6 5 2 2

S
A] 8 5 2 25 32 4 63 5 25 4

F
A] 25 35 5 63 8 25 2 35 4 63 8APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
91


a decIana a produce o desfacere rapid, prin comand, a unui
mecanism care blocheaz micarea unor pr[i ale unui
dispozitiv, n vederea provocrii sau ntreruperii unor ac[iuni
ancIanare opera[ie d enchidere a unui circuit electric efectuat cu un
ntreruptor, un contactor etc.
aparat sistem tehnic care servete la efectuarea unei opera[ii sau la
dirijarea energiei ori la transformarea ei static
aparataj totalitatea aparatelor folosite ntr-o ramur a tiin[ei sau a
tehnicii
automen|inere men[inerea alimentrii unui contactor chiar dac butonul de
pornire nu mai este ac[ionat; se realizeaz cu ajutorul unui
contact auxiliar D al contactorului
basculare micare de balansare, n jurul unei axe orizontale care nu
trece prin centrul de greutate
cam proieminen[ (sau an[) cu profil determinat, pe suprafa[a
unui disc sau arbore, servind la deplasarea periodic a unui
organ urmritor (tachet)
capacitate de
comutare
mrime caracteristic a aparatelor electrice; se indic prin
curentul de rupere i curentul de nchidere, la aparatele de
joas tensiune i prin puterea de rupere i puterea de
nchidere, la aparatele d enalt tensiune
caracteristic curb sau expresie analitic reprezentnd dependen[a dintre
anumite mrimi specifice ale unui sistem tehnic sau fizic, n
anumite condi[ii de func[ionare
caracteristic intare-
ieire
curb sau expresie analitic reprezentnd dependen[a dintre
mrimea de intrare i mrimea de ieire ale unui sistem
tehnic, n condi[ii date de func[ionare
comand Opera[ie manual, semiautomat sau automat, prin care se
pune n func[iune, se regleaz sau se oprete un sistem
tehnic; poate fi direct, indirect sau la distan[
contactor aparat electric care, sub ac[iunea unui semnal de comand,
nchide un circuit electric i-l men[ine nchis numai ct timp
dureaz comanda
contactor aparat de comuta[ie, cu ac[ionare mecanic,
electromagnetic sau pneumatic, cu o singur pozi[ie
stabil, capabil de a stabili, de a suporta i ntrerupe curen[ii,
n condi[ii normale de exploatare ale unui circuit, inclusiv
curen[ii de suprasarcin
contactor static contactor la care, fenomenul de comuta[ie este realizat prin
conduc[ia comandat a elementelor semiconductoare
(tranzistoare, tiristoare, triace) realizndu-se deci o comuta[ie
fr piese n micare (comuta[ie static)


. GLO8AR {CUVNTE CHEE_
APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
92
curent de nchidere cel mai mare curent pe care aparatul l poate stabili sub o
tensiune dat
curent de rupere cel mai mare curent pe care aparatul este capabil s-l
ntrerup sub o tensiune dat
cu[it pies component a unor aparate electrice de conectare,
care, ptrunznd n furci, realizeaz o legtur electric
conductiv
decIanator aparat, ac[ionat manual sau automat, care provoac pe cale
mecanic suprimarea unei zvorri sau declanarea
mecanismelor
elicoidal n form de elice (curb care poate fi nscris pe un cilindru
circular sau pe un con circular i care taie sub un unghi
constant generatoarele cilindrului sau ale conului)
factor de revenire mrime caracteristic a unui releu, definit prin raportul dintre
valoarea mrimii de intrare pentru revenirea releului i
valoarea mrimii de intrare pentru ac[ionarea releului
induc|ie
eIectromagnetic
fenomen de producere a unei tensiuni electromotoare (numit
tensiune indus) de-a lungul unei curbe nchise, de ctre un
cmp magnetic, variabil n timp (numit cmp inductor);
tensiunea indus este propor[ional cu viteza de varia[ie a
fluxului magnetic inductor, iar sensul su este astfel orientat
nct, cmpul magnetic al curentului pe care l-ar produce s
se opun, prin cmpul su magnetic, varia[iei fluxului
magnetic inductor
induc[ie magnetic mrime vectorial care, mpreun cu intensitatea magnetic,
caracterizeaz local componenta magnetic a cmpului
electromagnetic
interbIocaj imposibilitatea ac[ionriii unui motor n cellalt sens de
rota[ie, att timp ct acesta func[ionez n sens contrar; se
realizeaz cu ajutorul a dou contacte auxiliare : unul al
contactorului pentru un sens de rota[ie, i al doilea pentru
cellalt sens de rota[ie
Iimitator de curs aparat de conectare care ntrerupe sau stabilete circuite, sub
ac[iunea unui element mecanic al instala[iei, aflat n micare
microntreruptor aparat miniatuaral de comand, cu ac[ionare instantanee,
caracterizat printr-o mare capacitate de comutare, realizat
ntr-un gabarit redus
reIeu aparat care realizeaz anumite comenzi (de exemplu,
comutarea unui anumit circuit) atunci cnd variaz o mrime
caracteristic a sistemului tehnic la care este conectat
reostat aparat alctuit dintr-un rezistor a crui rezisten[ electric
este reglabil, fr demontarea conexiunilor; este utilizat la
reglarea intensit[ii curentului electric din circuite
stare normaI a
reIeuIui
(contactoruIui)
stare a releului/contactorului caracterizat prin circuit
magnetic deschis (clapet liber) la releul de
tensiune/contactor i prin circuit magnetic nchis (clapet
atras) la releul de curent
stare ac|ionat a
reIeuIui
(contactoruIui)
stare a releului caracterizat prin circuit magnetic nchis
(clapeta atras) la releul de tensiune/contactor i circuit
magnetic deschis (clapeta liber) la releul de curent

APARATE ELECTRICE

ProfiIuI: TEHNIC
NiveIuI 3
93


. Cosma, D., .a. Electromecanic. Laborator de bazele metrologiei. Manual pentru
anul coala de Arte i Meserii domeniul electromecanic,
Editura Econimic Preuniversitaria, Bucureti, 23
2. Mirescu, S.C.,
.a.
Laborator tehnologic. Lucrri de laborator i fie de lucru. Vol. i
. Editura Economic Preuniversitaria, Bucureti, 24
3. Mare, Fl., .a. Solicitri i msurri tehnice. Laborator tehnologic. Auxiliar
curricular pentru clasa a X-a, liceu tehnologic profil tehnic.
Editura Econimic Preuniversitaria, Bucureti, 2
4. Bloiu, T., .a. Elemente de comand i control pentru ac[ionri i S#A, manual
pentru clasele a X-a i a X-a, liceu tehnologic, specializarea
electrotehnic. Editura Econimic Preuniversitaria, Bucureti,
22
5. Hilohi, S., .a. Elemente de comand i control pentru ac[ionri i S#A, manual
pentru clasele a X-a i a X-a, liceu tehnologic, specializarea
electrotehnic. Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 22
6. Hilohi, S., .a. nstala[ii i echipamente. Tehnologia meseriei. Manual pentru licee
industriale, clasele a X-a i a X-a, domeniul electrotehnic i coli
profesionale, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 996
7. * * * Dic[ionar. nventatori i inven[ii. Editura Tehnic, Bucreti, 2
8. Anton, A., .a. Solicitri i msurri tehnice. Editura Orizonturi Universitare,
Timioara, 2
9. * * * tiin[a azi. Dosarele cunoaterii. Editura Egmont, Bucureti, 2
. * * * Enciclopedia tehnic ilustrat. Editura Teora, Bucureti, 999
. * * * Evolu[ia tehnologiei. Editua Aquila 93, Oradea, 2
2. * * * Colec[ia revistei "tiin[a pentru to[i
3. * * * Colec[ia revistei "Arborele lumii
4. Mira, ., .a. nstala[ii electrice industriale. ntre[inere i repara[ii. Manual pentru
clasa a X-a, licee industriale i coli profesionale, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 986
5. Popa, A. Aparate electrice de joas i nalt tensiune. Manual pentru licee
industriale cu profil de electrotehnic i coli profesionale, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 977
6. Mira, ., .a. nstala[ii i echipamente electrice. Manual pentru clasele a X-a i
a X-a, licee industriale cu profil de electrotehnic i coli
profesionale, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 994
7. Bzdoac, .
G., .a.
ni[iere n nternet, E-mail i Chat, Editura Arves, Craiova, 22

8. Mare, Fl., .a. Aparate electrice. Auxiliar curricular pentru clasa a X-a, Editura
PaxAura Mundi, 27
9. Mare, Fl., .a. Maini electrice. Manual pentru clasa a X-a, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 27
2. Dinculescu, P. nstala[ii electrice industriale de joas tensiune, Editura Matrix#om,
23
2. * * * Cataloage de firm (ET, Gewiss, Aem Luxten Lighting, ELMA#K,
LovatoElectric, #ittal Sisteme, Phoenix Contact, Finder)

. BBLOGRAFE