Sunteți pe pagina 1din 11

AnaIiza pozi|iei financiare cu ajutoruI rateIor

In the analysis of the firm's financial


status, an often used method is the rates
method that shows the relation between
two indicators that condition one another
and have a certain informative power.
This relation can be expressed either as
a coefficient (a number), or as a percent
or a number of days (duration).
The rates method allows the realization
of comparative studies in time and space,
the objective evaluation of different
enterprises' status and performances.
Recenzent: Alexandru NederiJa, prof.
univ., dr. hab., ASEM (05.05.08)
n analiza pozi[iei financiare a firmei o metod utilizat prin excelen[ este metoda
ratelor. Rata exprim raportul dintre doi indicatori care se condi[ioneaz i au o
anumit putere informativ, raport, ce poate fi exprimat fie sub form de coeficient
(un numr), fie sub form procentual sau printr-un numr de zile (durat).
Metoda ratelor permite realizarea unor studii comparative n timp i spa[iu,
aprecierea obiectiv a pozi[iei i performan[elor diverselor ntreprinderi.
Datele folosite pentru calcularea indicatorilor se ob[in fie din situa[iile financiare
anuale (bilan[, cont de profit sau pierdere, note explicative), fie din eviden[e cu
caracter operativ sau statistic.
O rat izolat, singular nu este semnificativ. Aprecierea informa[iilor furnizate
prin metoda ratelor nu poate fi dezvoltat dect dac analistul dispune de valori de
referin[ interne sau externe pentru a avea un criteriu de compara[ie. Valorile de
referin[ externe pot fi: norme sectoriale, valori nregistrate de ntreprinderile ce
pot fi considerate ca etalon pentru activitatea respectiv. Valorile de referin[
interne pot fi: valori nregistrate n trecut pentru ratele respective, valori
corespunznd obiectivelor stabilite de conducerea ntreprinderii.
Ratele snt utile n analiz din urmtoarele considerente:
1

O permit aprecierea strii de sntate financiar a ntreprinderii i evaluarea
performan[elor managementului, constituind o informa[ie sintetic att pentru
conducerea ntreprinderii, precum i pentru ac[ionari, banc, analiti financiari,
etc;
O permit vizualizarea unei evolu[ii, cu condi[ia ca perioada luat n considerare s
fie suficient de mare, cel pu[in trei ani, pe baza evolu[iei trecute putndu-se
previziona tendin[a n viitor, cel pu[in un an, cu condi[ia s nu se produc
modificri majore fa[ de perioadele anterioare;
O asigur realizarea de compara[ii cu alte ntreprinderi de acelai tip, cu
ntreprinderi din aceeai ramur sau cu date statistice, permi[nd i efectuarea
unor agregri i prezentarea nivelurilor ratelor financiare, ca medii pe activit[i
economice specifice;
O ratele snt elemente esen[iale ale tabloului de bord al ntreprinderii. Ele trebuie
regrupate i transcrise sub form de grafice simple, uor de citit i adaptate
nivelului fiecrui responsabil, pentru a clarifica i sintetiza informa[iile n vederea
uurrii lurii deciziilor;
O ratele contribuie la luarea deciziilor, recomandndu-se, totui, utilizarea cu
pruden[ a acestora, fr a lansa aprecieri excesive pe baza unei singure rate.
n teoria i practica analizei financiare se deosebesc mai multe tipuri de rate,
func[ie de criteriile avute n vedere i prezentate n tabelul de mai jos (Tabelul 1).
Tabelul 1
%ipoIogia rateIor
n func[ie de moduI de caIcuI, ratele pot fi
grupate astfel:
#ate de
structur
Exprim un raport ntre nivelul absolut al
elementului parte i nivelul absolut al
ntregului, exprimat, ca regul, n procente
(rata activelor circulante, care arat ponderea
n total active a activelor circulante).
#ate de
intensitate
Caracterizeaz atribuirea elementelor
componente ale unui indicator fa[ de fiecare
din elementele componente ale altui
indicator, ntre cei doi indicatori existnd o
legtur direct (raportnd produc[ia ob[inut
la numrul de muncitori, se ob[ine o mrime
relativ care exprim productivitatea medie
pe muncitor).
#ate de
corespondent
Rezult din compararea nivelurilor absolute a
dou dintre componentele unui indicator
(raportul dintre valoarea mijloacelor fixe
productive i a celor neproductive).
Din punctul de vedere al naturii
informa|iiIor utiIizate, ratele se calculeaz
pe baza mrimilor regsite n:
Activul bilantului
O rata activelor imobilizate = active
imobilizate/activ total*100;
O rata activelor circulante = active
circulante/activ total*100;
O rata stocurilor = stocuri/activ total (sau
active circulante)*100, etc.
!asivul bilantului
O rata stabilit[ii financiare = capital
permanent/pasiv total*100;
O rata autonomiei financiare = capital
propriu/pasiv total*100, etc.)
Activul i pasivul
bilantului
O rata finan[rii stabile = capital
permanent/active imobilizate nete*100;
O rata finan[rii ciclice=pasive
curente/active curente*100, etc.
ontul de profit
sau pierdere
O rata marjei nete = rezultatul net al
exerci[iului/cifra de afaceri*100;
O rata profitabilit[ii comerciale =
rezultatul brut al exerci[iului/cifra de
afaceri*100, etc.
ilantul i contul
de profit sau
pierdere
O viteza de rota[ie a activelor circulante
= active circulante/cifra de afaceri*360;
O viteza de rota[ie a creditului-furnizor =
furnizori/cifra de afaceri*100, etc.
Principalele obiective n cadrul analizei pe
baza ratelor constau n studierea succesiv
a cel pu[in trei dimensiuni financiare aIe
ntreprinderii: rentabilitate, lichiditate,
structur financiar.
2
|innd cont de acest
aspect, diferitele rate folosite pentru
analiza financiar se grupeaz n general,
n trei categorii:
#ate de
structur
Aceste rate sunt destinate pentru a aprecia
structura financiar a ntreprinderii. Se
stabilesc pe baza datelor extrase din bilan[.
#ate de
rentabilitate
Ratele msoar gradul de rentabilitate a
ntreprinderilor, adic capacitatea lor de a
realiza profit, comparnd rezultatele, fie cu
cifra de afaceri, fie cu capitalul investit.
#ate de
gestiune
Eviden[iaz eficien[a cu care firma i
utilizeaz resursele de care dispune. Ele
compar elementele patrimoniale cu
indicatorii care reflect nivelul de activitate a
ntreprinderii.
RateIe de structur aIe biIan|uIui
Analiza structurii patrimoniale, ca parte component a analizei pozi[iei financiare,
urmrete analiza ponderii diferitelor elemente patrimoniale n totalul bilan[ului,
precum i raportul ntre diferite componente de activ, respectiv pasiv. Aceasta
completeaz studiul indicatorilor n mrimi absolute i permite efectuarea de
compara[ii pentru a situa mai corect ntreprinderea n mediul su concuren[ial n
spa[iu sau pentru a-i aprecia evolu[ia prin analizele comparative n timp.
1.1. Principalele rate de caracterizare a structurii activului snt:
a) #ata activelor imobilizate

Aceast rat urmrete evolu[ia ponderii elementelor patrimoniale utilizate
permanent n total activ, reflectnd gradul de investire a capitalului n ntreprindere.
Nivelul normal al acestei rate difer de la o ntreprindere la alta, n func[ie de
ramura sau sectorul de activitate din care face parte, cel mai frecvent situndu-se
n jurul valorii de 40-60%. De asemenea, este cunoscut faptul c dotarea tehnic
variaz n func[ie de profil.
Se pot ntlni urmtoarele situa[ii:
O Rai
1
>Rai
0
semnific faptul c ponderea imobilizrilor crete n perioada curent
fa[ de perioada de baz ca urmare a modificrii ntr-o propor[ie mai mare a
valorii activelor imobilizate n raport cu valoarea activului total;
O Rai
1
<Rai
0
ponderea imobilizrilor scade n perioada curent fa[ de perioada
de baz ca urmare a modificrii ntr-o propor[ie mai mare a valorii activului total
n raport cu valoarea activelor imobilizate.
Ca urmare a con[inutului diferit al componentelor activului imobilizat, se pot utiliza
urmtoarele rate complementare:
a Rata imobiIizriIor necorporaIe (Rin arat ponderea valorii activelor
intangibile (brevete, licen[e, mrci comerciale, fond comercial, etc.) n total activ.

O rat nalt a imobilizrilor necorporale nseamn fie o activitate de cercetare-
dezvoltare semnificativ, fie interesul pentru achizi[ia de astfel de imobilizri n
scopul exploatrii lor. n general, ntreprinderile romneti au o pondere redus a
activelor necorporale. n [rile dezvoltate bilan[urile firmelor eviden[iaz ponderi
importante ale activelor imobilizate necorporale.
a2 Rata imobiIizriIor corporaIe (Ric msoar ponderea imobilizrilor
corporale (terenuri, cldiri, maini i echipamente) n cadrul activelor ntreprinderii.
ndirect, reflect flexibilitatea ntreprinderii la schimbrile cerin[elor pie[ei i a
tehnologiei.

Rata imobilizrilor corporale depinde de natura activit[ii desfurate de
ntreprindere. Astfel, ea este mai ridicat n cazul unit[ilor cu un proces
tehnologic complex, ce necesit o infrastructur important sau echipamente
costisitoare i mai sczut la societ[ile de comer[ i prestri servicii. Nivelul ratei
imobilizrilor corporale este influen[at semnificativ de politica de amortizare,
politica de investi[ii sau alegerea contabil ntre cost istoric i valoare just pentru
imobilizrile corporale.
a3 Rata imobiIizriIor financiare (Rif arat ponderea valorii activelor financiare
n total activ i reflect politica de investi[ii financiare a firmei.

n mod firesc, indicatorul nregistreaz valori ridicate n cazul holdingurilor al cror
obiect de activitate l reprezint gestionarea unui portofoliu de participa[ii. Valori
foarte reduse se pot ntlni la ntreprinderile mici i mijlocii, la firmele ce nu
dezvolt o politic activ de investi[ii financiare.
3

Rata activelor imobilizate poate fi exprimat ca o nsumare a celor trei rate
complementare:

b) #ata activelor circulante
Aceast rat reflect ponderea activelor cu caracter temporar n total activ, fiind o
msur a flexibilit[ii financiare n msura n care eviden[iaz importan[a relativ a
activelor uor de transformat n bani.
ntre rata activelor imobilizate i rata activelor circulante se formeaz rela[ia:

Se pot ntlni urmtoarele situa[ii:

O Rac
1
>Rac
0
ponderea activelor circulante crete n perioada curent fa[ de
perioada de baz, ca urmare a modificrii valorii activelor circulante ntr-o
propor[ie mai mare dect cea a activului total. Aceast modificare este
considerat favorabil n situa[ia n care cifra de afaceri are cel pu[in acelai ritm
de cretere cu cel al activelor circulante, n condi[iile realizrii vitezei de rota[ie
cel pu[in la nivelul perioadei de baz;
O Rac
1
<Rac
0
ponderea activelor circulante scade, ca efect al modificrii valorii
activului total ntr-o propor[ie mai mare dect cea a activelor circulante. Pentru o
apreciere favorabil (la nivelul unei limite minime), viteza de rota[ie a activelor
circulante trebuie s creasc, n condi[iile realizrii cifrei de afaceri cel pu[in la
nivelul anului de baz.
Ca i n cazul activelor imobilizate, pentru procesul de decizie opera[ional se
recomand ratele analitice ale activelor circulante: rata stocurilor, rata crean[elor
i rata disponibilit[ilor.
b Rata stocuriIor (Rst reflect ponderea stocurilor (activele circulante cel mai
pu[in lichide) n total active.

Acest indicator nregistreaz niveluri ridicate n cazul ntreprinderilor cu activitate
de produc[ie i ciclu lung de fabrica[ie, precum i n cazul firmelor de distribu[ie
care prin specificul activit[ii nregistreaz un volum ridicat al stocurilor. n sfera
serviciilor, rata nregistreaz niveluri foarte sczute.
n practic se consider c un nivel echilibrat al ratei stocurilor ar fi de aproximativ
30% n ramurile industriale i de 40-45% n construc[ii i comer[.
4

nterpretarea evolu[iei n timp a ratei stocurilor necesit corelarea cu nivelul cifrei
de afaceri, creterea stocurilor fiind justificat, doar dac are loc creterea
volumului de activitate:

unde:

CA
indicele cifrei de afaceri;

S
indicele stocurilor.
Stocurile fiind formate dintr-o serie de elemente: materii prime, produc[ie n curs,
produse finite, mrfuri etc., rata stocurilor poate fi descompus n urmtoarele rate
analitice:
O
O
O
O
Prin evolu[ia acestor rate se prezint informa[ii indispensabile fundamentrii
politicii comerciale.
b2 Rata crean|eIor (Rcr reflect ponderea crean[elor, pe care le are
ntreprinderea, n total activ.

Mrimea acestei rate este influen[at de domeniul de activitate, de natura rela[iilor
ntreprinderii cu partenerii afla[i n aval, de termenele de plat practicate.
nregistreaz valori foarte sczute sau nule n cazul ntreprinderilor aflate n
contact direct cu o clientel numeroas, ce i achit cumprturile n numerar
(comer[ cu amnuntul, prestri servicii ctre popula[ie etc.) i valori mai ridicate n
cazul rela[iilor dintre ntreprinderi.
Valorile normale ale acestei rate snt cuprinse ntre 20% i 30% n cazul
ntreprinderilor industriale, i ntre 10% i 15% n cazul unit[ilor de construc[ii i
de desfacere cu ridicata.
Pentru eviden[ierea unor aspecte analitice cu implica[ii asupra echilibrului unei
firme, este util aprofundarea analizei crean[elor, avndu-se n vedere: natura
crean[elor, certitudinea realizrii lor, precum i termenul de realizare.
b3 Rata disponibiIit|iIor (Rdb arat ponderea disponibilit[ilor n total active i
msoar lichiditatea intern a ntreprinderii.

Nivelul disponibilit[ilor unei ntreprinderi puncteaz att virtu[i organizatorico-
manageriale, precum i vicii. Un nivel ridicat nseamn echilibru financiar
consolidat, dar i resurse insuficient utilizate. Rata disponibilit[ilor trebuie
apreciat cu mult pruden[ i din motivul prezentat, dar i datorit fluctua[iilor
rapide i posibilit[ilor multiple de operare cu date eronate. La nivelul unei
ntreprinderi snt considerate normale urmtoarele rate ale disponibilit[ilor
bneti:
a. 3-5% pentru ponderea disponibilit[ilor bneti total active circulante;
b. 1,5-2% pentru ponderea disponibilit[ilor bneti n total activ.
Rata activelor circulante poate fi exprimat ca o nsumare a celor trei rate
complementare:

1.2. Ratele de structur din pasiv, cunoscute i ca rate ale surselor de
finan[are, permit aprecierea politicii financiare a ntreprinderii (modul de
structurare a surselor de finan[are n func[ie de provenien[ i de gradul de
exigibilitate a acestora). Totodat, ofer o serie de informa[ii specifice cu
semnifica[ii mai complexe dect ratele structurii activului.
Principalele rate de structur ale surselor de finan[are snt:
a Rata stabiIit|ii financiare (Rsf dimensioneaz ponderea surselor pe care
le are ntreprinderea pentru o perioad mai mare de un an, n totalul surselor de
acoperire a activelor economice.

unde: Capitalul permanent = Capital propriu + Datorii mai mari de un an.
Rata stabilit[ii financiare, analizat n dinamic, dac nregistreaz o cretere,
reflect o situa[ie favorabil, dac majorarea capitalului permanent n raport cu
totalul pasivului se datoreaz creterii capitalurilor proprii ntr-un ritm superior
datoriilor pe termen lung.
Dac rata prezint o tendin[ de scdere, situa[ia poate fi considerat favorabil
n cazul n care este determinat de reducerea datoriilor pe termen lung, fr ca
acestea s scad sub anumite limite dac ntreprinderea beneficiaz de efectul de
levier.
Preponderen[a capitalului angajat n sursele financiare reflect caracterul
permanent al finan[rii activit[ii conferind grad ridicat de siguran[ prin stabilitate
n finan[are. Valoarea minim care ofer o stabilitate acceptabil este de 50%,
dei se consider normal dac oscileaz n jurul valorii de 66%.
b Rata autonomiei financiare (Raf arat ct din patrimoniul ntreprinderii este
finan[at pe seama resurselor proprii i se determin cu rela[iile:
#ata autonomiei financiare globale (#afg):

Reflect ponderea capitalurilor proprii n total surse de finan[are. Este de dorit ca
nivelul ratei s fie ct mai mare.
Teoria i practica economic au format variantele:
O n situa[ia n care capitalul propriu reprezint cel pu[in 2/3 din capitalul total,
ntreprinderea dispune de o autonomie financiar ridicat, prezentnd garan[ii
aproape certe pentru eventualii creditori;
O dac ponderea capitalului propriu n totalul resurselor este cuprins ntre 30 i
50%, riscurile n cazul acordrii creditelor snt mai mari, dar ntreprinderea poate
beneficia mai departe de credite;
O dac capitalul propriu se situeaz sub 30%, ntreprinderea nu mai prezint
garan[ii pentru a contracta noi credite.
#ata autonomiei financiare la termen (#aft) este mai semnificativ dect rata
precedent deoarece prezint structura capitalurilor permanente i arat gradul de
independen[ financiar a ntreprinderii pe termen lung. Se poate calcula dup
rela[iile:
(1)
(2)
Pentru prima rela[ie, autonomia financiar este asigurat, n situa[ia n care
capitalul propriu reprezint cel pu[in jumtate din cel permanent (Raft
(1)
>50%).
n al doilea caz, autonomia financiar este asigurat cnd capitalul propriu este
mai mare sau egal cu datoriile pe termen lung (Raft
(2)
>100%).
c Rata datoriiIor pe termen scurt (Rds puncteaz msura n care resursele
curente particip la formarea resurselor totale i la finan[area activit[ii. Valoarea
maxim admisibil a indicatorului nu poate depi 50% din total pasiv, valoarea
normal oscileaz n jurul a 33%.

d Rata ndatorrii eviden[iaz ponderea datoriilor ntreprinderii n totalul
surselor de finan[are. Acesta se calculeaz n urmtoarele variante:
O #ata ndatorrii globale (#g) msoar ponderea datoriilor totale fa[ de ter[i,
indiferent de natura lor, n totalul surselor de finan[are.

O valoare situat n jurul a 66% este considerat normal.
O Rata ndatorrii la termen (Rt) se determin folosind rela[iile:
(1)
(2)
Calculat cu prima rela[ie, rata ndatorrii la termen reflect propor[ia n care
datoriile pe termen lung particip la formarea capitalului permanent i exprim o
situa[ie favorabil a ntreprinderii dac are un nivel < 50%.
Cea de-a doua rela[ie de calcul a ratei de ndatorare la termen arat raportul n
care se afl datoriile pe termen lung fa[ de capitalurile proprii, permi[nd
aprecierea capacit[ii de ndatorare a unei ntreprinderi. n acest caz, capacitatea
de ndatorare este saturat cnd rata ndatorrii la termen se apropie de 100%.
2 RateIe de structur pentru anaIiza Iichidit|ii i soIvabiIit|ii
2.1. Analiza ratelor de lichiditate
Lichiditatea msoar aptitudinea ntreprinderii de a face fa[ obliga[iilor pe termen
scurt i reflect capacitatea de a transforma rapid activele circulante n
disponibilit[i (bani). O ntreprindere este ,lichid cnd resursele degajate de
opera[iunile curente ale exerci[iului i furnizeaz suficiente disponibilit[i pentru a
face fa[ scaden[elor pe termen scurt.
Pe baza faptului c activele circulante con[in trei elemente (stocuri, crean[e i
disponibilit[i bneti, inclusiv investi[ii financiare pe termen scurt), se pot
construi trei rate de lichiditate patrimonial.
. Lichiditatea general (Lg) se calculeaz ca raport ntre activele curente i
datoriile curente:

Conform AS 1, Prezentarea situa[iilor financiare, lichiditatea general este strns
legat de fondul de rulment i este considerat a fi un semnificativ indicator al
capacit[ii ntreprinderii de a-i achita facturile i de a rambursa creditele
contractate.
Nivelul acestei rate variaz n func[ie de sectorul economic: este subunitar n
sectorul de distribu[ie i aproape de 2 n sectoarele industriale cu ciclu lung de
fabrica[ie. Potrivit uzan[elor interna[ionale, lichiditatea general trebuie s fie
situat n jurul cifrei 2 (respectiv 200%).
Valoarea supraunitar a acestei rate semnific faptul c fondul de rulment este
pozitiv (calculat pe baza pr[ii de jos a bilan[ului) i, totodat, acesta i permite
ntreprinderii s fac fa[ anumitor dereglri care pot aprea n micarea activelor
circulante.
Valoarea subunitar a ratei nseamn c datoriile pe termen scurt nu snt
acoperite de activele circulante, iar fondul de rulment are o valoare negativ.
. Lichiditatea curent sau intermediar, n literatura strin de specialitate, se
ntlnete i sub denumirea de lichiditate imediat, avnd n vedere circula[ia n plin
a titlurilor de credit (cambia i biletul la ordin).
5
Exprim capacitatea firmei de a-i
onora datoriile pe termen scurt din crean[e, investi[ii financiare pe termen scurt i
disponibilit[i bneti. Este evident faptul c mijloacele bneti, precum i
crean[ele snt mai uor disponibile pentru stingerea datoriilor dect o unitate de
stocuri, de orice tip.

Valoarea acestei rate se consider normal, potrivit uzan[elor interna[ionale, dac
este de 0,8-1 (sau 80-100%). Lichiditatea curent prezint un nivel asiguratoriu,
certificnd faptul c ntreprinderea este capabil s-i acopere datoriile pe termen
scurt.
Valoarea informa[ional a acestei rate se dezvluie prin analiza comparativ n
timp i prin raportare la lichiditatea general.
3. Lichiditatea la vedere (imediat), numit i capacitate de plat, reflect
capacitatea firmei de a achita datoriile curente, pe baza disponibilit[ilor bneti
(inclusiv a investi[iilor pe termen scurt):

Se consider c nivelul acestei rate este normal ntre 0,2 i 0,3.
n analiza economico-financiar, rata lichidit[ii imediate mai este cunoscut i
sub denumirea de rat a solvabilit[ii imediate. nterpretarea ei presupune o serie
de capcane:
O Un nivel ridicat al acestei rate indic o solvabilitate mare, dar acest lucru se
poate datora unei utilizri precare a resurselor disponibile. Valoarea ridicat a
acestei rate nu constituie o garan[ie a solvabilit[ii, dac restul activelor
circulante au un grad redus de lichiditate;
O Un nivel redus al ratei lichidit[ii imediate, artnd o valoare redus a lichidit[ii,
ilustreaz o situa[ie care poate fi comparabil cu men[inerea echilibrului
financiar, i numai dac ntreprinderea minimizeaz valoarea disponibilit[ilor,
dar de[ine, n schimbul acestora, valori de plasament, crean[e, stocuri cu un grad
mare de lichiditate.
2.2. Analiza ratelor de solvabilitate
Solvabilitatea constituie aptitudinea ntreprinderii de a face fa[ scaden[elor pe
termen lung i mediu i depinde de mrimea datoriilor cu asemenea scaden[e i
de cheltuielile financiare (costul ndatorrii). Ea constituie un obiectiv prioritar al
ntreprinztorului care dorete s-i pstreze autonomia financiar i flexibilitatea
gestiunii i rezult din echilibrul dintre fluxurile de ncasri i fluxurile de pl[i, dar
i dintr-un fond de rulment net pozitiv, adic dintr-o bun adecvare ntre necesarul
de finan[are pe termen lung (n active corporale i financiare) i resursele de
finan[are cu caracter permanent (capitalurile proprii i ndatorarea la termen).
6

Solvabilitatea ntreprinderii se exprim cel mai des prin intermediul urmtorilor
indicatori:
. #ata solvabilittii generale (#sg) arat msura n care activele totale ale
firmei pot acoperi datoriile totale ale firmei.

Prin acest indicator se msoar securitatea de care se bucur firma fa[ de banc
i creditori. Valoarea critic a acestei rate este de 1,5. n analiz putem distinge
urmtoarele cazuri:
O o valoare mai mare dect 1,5 a acestei rate semnific faptul c firma are
capacitatea de a-i achita obliga[iile bneti fa[ de ter[i;
O o valoare situat sub 1,5 eviden[iaz riscul de insolvabilitate pe care i l-au
asumat furnizorii/creditorii de fonduri puse la dispozi[ia ntreprinderii.

. #ata solvabilittii patrimoniale (#sp) se calculeaz ca raport ntre capitalul
propriu i suma dintre acesta i creditele totale.

ndicatorul este calculat n cele mai multe situa[ii de bnci, n studiile de bonitate
efectuate n cazul solicitrii de credite. Valoarea minim a ratei solvabilit[ii
patrimoniale trebuie s se ncadreze n limitele 0,3-0,5. Ca regul, o rat a
solvabilit[ii patrimoniale situat sub 0,3 este apreciat ca riscant de ctre
finan[atori.
RAF
1. Buglea, Al., Analiza situa[iei financiare a ntreprinderii, Editura Mirton, Timioara,
2004.
2. Gheorghiu, Al., Analiza economico-financiar la nivel microeconomic, Editura
Economic, Bucureti, 2004.
3. Lezeu, D.N., Analiza situa[iilor financiare ale ntreprinderii, Editura Economic,
Bucureti, 2004.
4. Paraschivescu, M.D., Pvloaia, W., Radu, F., Olaru, G.D., Contabilitate
financiar Aplica[ii i studii de caz, Editura Tehnopress, ai, 2007.
5. Pvloaia, W., Paraschivescu, M.D., Olaru, G.D., Radu, F., Analiz financiar
Studii de caz, Editura Tehnopress, ai, 2006.
6. Petrescu, S., Diagnostic economic-financiar, Editura Sedcom Libris, ai, 2004.
7. Vlceanu, Gh., Robu, V., Georgescu, N., Analiz economico-financiar, Editura
Economic, Bucureti, 2004.
8. Vintil, G., Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1997.
Not:
1. Lezeu, D.N., Analiza situa[iilor financiare ale ntreprinderii, Editura Economic,
Bucureti, 2004, pag. 152
2. Vintil, G., Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1997, pag. 187
3. Vlceanu, Gh., Robu, V., Georgescu, N., Analiz economico-financiar, Editura
Economic, Bucureti, 2004, pag. 347
4. Buglea, Al., Analiza situa[iei financiare a ntreprinderii, Editura Mirton, Timioara,
2004, pag. 87
5. Gheorghiu, Al., Analiza economico-financiar la nivel microeconomic, Editura
Economic, Bucureti, 2004, pag. 229
6. Petrescu, S., Diagnostic economic-financiar, Editura Sedcom Lib.ris, ai, 2004,
pag. 239.